LËNDIMET NGA FATKEQËSITË NATYRORE , ELEKTRICITETI NATYROR DHE RRYMA ELEKTRIKE

Lëndimet elekrike mund ta dëmtojnë lëkurën dhe organet e brendshme kur personi është i ekspozuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë nga rrjeti elektrik . Organizmi i njeriut është konduktor i mirë i elektricitetit . Kontakti i drejtëpërdrejtë me rrjetin elektrik mund të jetë fatal . Edhe pse disa djegie elektrike duken të vogla , ato në brendi mund të përmbajnë dëmtime serioze të brendshme , veçanërisht të zemrës , muskujve dhe trurit . Pasojat nga shoku elektrik varen tek personat në mënyrë individuale edhe atë nga intesiteti i voltazhës së rrymës elektrike të cilës i ekpozohet personi , rruga e rrjetit të cilën e përshkon ajo nëpër trup , gjendja shëndetësore e viktimës dhe shpejtësia dhe ndihma adekuate që ofrohet . Rrjeti elektrik mund të shkaktojë lëndime në tre mënyra : • Arrestin kardiak , • Destrukcion nervor , muskular dhe indor nga rrjeti elekrik i cili kalon nëpër trup , • Djegie termike si pasojë e kontaktit me burimin e rrymës . Simptomet mund të përfshijnë : • • • • • • • • • • • • Djegie lëkurore , Mpirje , therje , Molisje , Kontrakcion muskular , Dhembje muskulare , Fraktura të eshtrave , Kokëdhembje , Dëmtim në të dëgjuar , Arritmi të zemrës , Arrest kardiak , Ndalje të frymëmarrjes , Humbje të vetëdijes ,

Ndihma e parë ,
1. Nëse është e mundur dhe e sigurt , ndale burimin e rrymës elektrike , largoje kabllon elektrike . 2. Thirre ndihmën e shpejt , 3. Nëse rryma elektrike nuk mund të ndalet , përdor objekte që nuk e përçojnë rrymën elektrike siç janë fshesa , karriga , qilimi apo mjete nga plastika apo goma për ta shtyrë viktimën larg nga burimi i rrymës elektrike . Mos përdor mjete të lagështa apo mjete nga metali . Nëse është e mundur qëndro

4. 5. 6. 7. 8.

mbi ndonjë gjë të tharë dhe që nuk e përçon rrymën elektrike siç është qilimi apo gazeta të mbledhura . Pasi që viktima të jetë i lirë nga burimi i rrjetit elektrik kontrollo rrugët e frymëmarrjes , frymëmarrjen dhe qarkullimin ( pulsin ) , nëse ato janë të ndalura apo janë të rrezikuara të ngadalsuara fillo RCP . Nëse viktima ka të djegura , largoji rrobet të cilat largohen lehtë , dhe shpërlaji regjionet e djegura me ujë të ftohtë të rrjedhshëm përderisa të ndalet dhembja . Jepe ndihmën e parë për djegie . Nëse viktima është pa vetëdije , i zbehur apo tregon shenja të tjera të shokut , shtrije viktimën teposhtë , me kokë të shtrirë më poshtë se trupi dhe me këmbë të elevuara dhe mbuloje viktimën me batanije apo robe të nxehta . Qëndro me viktimën përderisa të arrijë ndihma e shpejtë . Lëndimet elektrike shpesh janë të përcjellura me shpërthime apo me rrëzuarje të cilat shkaktojnë lëndime traumatike , duke përfshirë lëndime të jashtme të dukshme dhe lëndime të brendshme . Shiqo lëvizjet e kokës dhe qafës së viktimës për lëndime të dyshuara të palcës kurrizore . Administro ndihmën e parë nëse është e nevojshme për plagë tjera apo fraktura .

Çka nuk guxoni të ndërrmerni ? • • • • Mos e prek viktimën me duar tua të zbuluara nëse personi është ende në kontakt me burimin e rrymës elektrike . Mos bëni largimin e lëkurës së vdekur apo mos i shpërtheni vezikulat nëse te viktima kemi djegie, Mos apliko akull , yndyrëra apo medikamente , materiale pambuku tek regjionet e djegura , Mos u afro deri në 20 metra tek viktima i cili iu është ekspozuar burimit të rrymës elektrike me voltazhë të lartë përderisa të bëhet ndalja e rrymës elektrike . E SHKAKTUARA NGA GODITJA E RRUFESË

LËNDIMET

Goditja nga rrufeja zhvillon përcjelljen e impulseve elektrike masive , shumë të nxehta për reth një frakcioni të milisekondës . Goditja nga rrufeja më së shpeshti shkakton djegie të brendshme se sa goditja nga rryma elektrike . Sidoqoftë goditja nga rrufeja mund të shaktojë vdekjen për një kohë të shkurtër si pasojë e dëmtimit të trurit dhe zemrës . Objektet e preferuara të goditjes nga rrufeja janë objektet e larta siç janë : lisat e gjatë , godina të larta , strehimoret , shtizat e flamureve , shkallët e stadiumeve dhe gardhet . Personi duhet të jetë objekti më i lartë në fushën e hapur . Objektet e metalit dhe uji lehtë bëjnë transmetimin e elektricitetit . Rrufeja mund të shkaktojë lëndime te personi në disa mënyra . Rrufeja mund të godasë në mënyrë direkte personin apo mundet që elektriciteti nga rrufeja ta prekë personin i cili është në kontakt apo afër objektit që e ka goditur rrufeja .

Simptomet , pasi personi të jetë goditur nga rrufeja zemra mund të ndalojë së punuari e poashtu edhe frymëmarrja shpesh ndalet . Zemra mund të fillojë të rrah përsëri vetëvetiu mirëpo nëse frymëmarrja nuk rikthehet organizmi i njeriut është i deprimuar nga oksigjeni . Mungesa e oksigjenit dhe dëmtimet e mundshme të SNQ bëjnë që zemra përsëri të ndalojë të rrah . Lëndimet e trurit zakonisht shkaktojnë humbjen e vetëdijes . Nëse lëndimi i trurit është i rëndë, mund të zhvillohet koma . Pasi të zgjohet viktima nuk i kujtohet se çka ka ndodhur para lëndimit . Personi mund të jetë konfuz , mendon ngadal dhe ka vështërsi në koncentrim dhe nuk i kujtohen ngjarjet e rëndësishme . Mund të zhvillohen edhe ndryshimet në personalitetin e tij .

Membrana timpanike shumë shpesh mund të jetë e perforuar . Mund të zhvillohen poashtu edhe lëndime në sy , duke përfshirë kataraktën . Preventiva , gjatë motit të keq është e preferueshme të ndërprehen planet dhe aktivitetet në hapësirë të hapur . Gjatë motit të keq të përcjellur me frymë , shi dhe vranësira është e preferueshme që të kërkohet strehë siç janë ndërtesa të mbyllura apo mjete të metalta të mbyllura siç janë veturat , furgoni apo kamioni , me xhama të mbzllura të automjetit . Që të bëhet prevenimi kur nuk mund të largohemi nga hapësira të hapura , personi duhet ti menjanoj qëndrimet në kodra të larta , duhet ti menjanojë objektet e metalta , ujin apo edhe vende të hapura siç është fusha . Nëse sigura në hapësira të hapura nuk është e mundur , atëherë ai duhet të ulet të tentoj sa të jetë e mundur të bëhet më i ultë se objektet përreth mirëpo nuk guxon të shtrihet për toke . Qëndrimi 15 metra larg nga personat tjerë poashtu është i preferueshëm . Për ti prevenuar goditjet nga rrufeja kur jemi brenda duhet që ti shmangemi kontaktit me ujë , bisedave me telefon , punës në kompjuter , duhet të rrijmë larg dritareve dhe dyerve etj. Tretmani dhe prognoza Lëndimet nga rrufeja shpesh kalojnë pa u hetuar dhe këto lëndime mund të dyshohen kur e gjejmë ndonjë person pa vetëdije gjatë motit të keq gjatë bubullimës . Personi i goditur nga rrufeja nuk përcjell elektricitet kështu që nuk paraqitet rreziku gjatë dhënies së ndihmës së parë . Tek personat pa puls dhe pa frymëmarrje duhet të fillohet RCP . Poashtu edhe djegiet dhe lëndimet tjera duhet të trajtohen nëse është nevoja . Reth 10 % e njryve me goditje të rrufesë vdesin , ndërsa shkaktarë kryesor i vdekjes është arresti kardiak dhe ndërprerja e frymëmarrjes .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful