You are on page 1of 5

PRAKTIKAL 3 Nilai Bahan Api

Tujuan eksperimen

:

Untuk menentukan nilai bahan api bagi minyak tanah, LPG, dan lilin

Teori

:

Haba pembakaran boleh didefinisikan sebagai tenaga haba yang dibebaskan apabila satu mol sesuatu bahan dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Bahan api pula merujuk kepada bahan kimia yang menghasilkan tenaga haba semasa pembakaran. Pembakaran bahan api merupakan tindak balas eksotermik dan nilai ∆H ialah negatif. Kesemua pembakaran bahan api melibatkan penggunaan oksigen. Nilai bahan api atau nilai haba adalah jumlah haba yang diukur di dalam kJ yang boleh didapati apabila 1g bahan api dibakar. Unit bagi nilai bahan api ialah kJ g-1. Bahan api yang berlainan mempunyai nilai bahan api yang berbeza. Semasa penentuan haba pembakaran, oksigen yang berlebihan mestilah dibekalkan supaya pembakaran boleh berlaku dengan lengkap. Jika oksigen ataupun udara tidak dibekalkan dengan lengkap maka haba yang dibebaskan akan kurang daripada haba pembakaran.

Senarai bahan : Minyak Tanah LPG Lilin Air Senarai radas : Termometer Silinder penyukat Tungku kaki tiga Segitiga tanah liat Penghadang angin Bekas kuprum Pemetik api Blok kayu Neraca tiga palang (Triple beam balance) .

Bekas kuprum tersebut diletakkan di atas tungku kaki tiga. 200cm3 air disukat dengan menggunakan sebuah silinder penyukat dan dituang ke dalam bekas kuprum. 4. Sebuah penghadang angin dipasang disekeliling radas untuk melindungi radas daripada terkena angin. Bacaan direkodkan do dalam Jadual 1. 2. Sebuah pelita diisi dengan kerosin lalu ditimbang menggunakan neraca tiga palang. Sumbu pelita dinyalakan untuk memanaskan air di dalam bekas kuprum. Suhu air di dalam bekas kuprum disukat dengan menggunakan termometer. 3. Segitiga tanah liat digunakan bagi mengelakkan kehilangan haba. (Rajah 1) 5. Bacaan direkodkan di dalam Jadual 1.Susunan radas : Rajah 1 Prosedur : 1. . 6.

Apabila suhu naik mencecah 40 . 9. Prosedur 1 . Suhu maksimum direkodkan dan pelita ditimbang semula. .8 diulang dengan menggantikan kerosene dengan metanol dan etanol.7. 8. pelita dipadamkan. Air dikacau perlahan-lahan menggunakan termometer sepanjang pembakaran supaya pemanasan berlaku secara seragam.

Data Pemerhatian : Bahan api Kerosin Kerosene Etanol Isi padu air didalam bekas/ cm3 Suhu awal air/ oC Suhu akhir air/ oC Kenaikan suhu air/oC Jisim awal pelita + bahan api/g Jisim akhir pelita + bahan api/g Jisim bahan api yang terbakar/g Jadual 1 .