You are on page 1of 12

412a Laineteooria

Rannikumere hdrodnaamika
Lained 411 Lainete kirjeldus 412 Laineteooria 413 Looded Tuuled 421 Atmosfri mju 422 Tormiaju 423 Lainekliima Seted 431 Setete liigid 432 Setete transport 433 Rannaprofiil Rajatised 441 Looduslikud rajatised 442 Ehitised

412a levaade
Dispersiooniseos Sgava vee lained Madala vee lained Tsunami laine

412a pivljundid
Teadmised

mis on dispersiooniseos mis on sgav vi madal vesi


millistel tingimustel kehtib laineteooria

Oskused arvutada laineparameetrid leida tsunami tuleku kellaega leida laine faasikiirus

412a Kirjanduse loetelu


Dominic Reeve, Andrew Chadwick. Coastal engineering: processes, theory and design practice. Waves, tides and shallow-water processes. Prepared by an Open University Course Team. 1.2-1.8. Robert G. Dean, Robert A. Dalrymple. Coastal processes: with engineering applications. 5. R. Carter. Coastal environments: an introduction to the physical, ecological and cultural systems of coastlines. Ian R. Young. Wind generated ocean waves. 2.

Dispersiooniseos
Ringsagedus on seotud lainepikkusega

Shoaling

Tsunami 11 mrts 2011

Nide - ummiklainetus

Kontrolli oma teadmisi


Laine pikkusega 40 m levib sgavusel 15 m. Kas tegemist on sgava vi madala veega? Sgavas vees levib laine krgusega 1,3 m ja pikkusega 130 m. Laine leviku suund ranna suhtes on 20 kraadi. Kui suur on laine krgus sgavusel 3 m? Kui krge peab olema laine, et edastada rannale energiat 40 kJ/m2? Laine pikkusega 40 m levib sgavusel 13 m. Kas tegemist on sgava vi madala veega?

Kontrolli oma teadmisi


Sgavas vees levib laine krgusega 1,2 m ja pikkusega 100 m. Laine leviku suund ranna suhtes on 30 kraadi. Kui suur on laine krgus sgavusel 4 m? Avamerel on registreeritud laine pikkusega 150 m, krgusega 1,5m. Mrata laine vimsust, mis ta avaldab rannale. Tsunami laine krgusega 1,4 m registreeriti kell 11:20. Mis kell laine juab rannikuni, mis asub kaugusel 5700 km, kui oletada, et ookeani keskmine sgavus on 4500 m?

Ksimused
Tuletage seos laine pikkuse ja laine perioodi vahel sgavas vees. Mis seos kehtib faasikiiruse ja rhmakiiruse vahel? Mis on rhmakiirus? hikud? Mis on laineenergia? Mis on laine vimsus? Mis on faasikiirus? hikud? Mis on disperiooniseose mte? Millest sltub laineenergia? Millest sltub laine vimsus? Millest sltub faasikiirus sgavas vees? Millest sltub faasikiirus madalas vees? Miks laine aeglustub lhenedes rannale? Kuidas mrata, kas vesi on sgav vi madal?