You are on page 1of 17

Anielskie Liczby

przewodnik

Doreen Virtue

Anielskie Liczby
przewodnik
Suchaj radia Hay House na ywo:

www.hayhouseradio.com

Tumaczenie: Beata Piecychna

Redakcja: Ewa Karczewska Skad komputerowy: Marcin Twardowski Korekta: Marzena ukowska Projekt okadki: Tomasz Piasiewicz

ANGEL NUMBERS 101 Copyright 2008 by Doreen Virtue English language publication 2008 by Hay House, Inc. Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii, Biaystok, 2009. All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej publikacji nie moe by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych iinnych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

Wydanie I BIAYSTOK 2009 ISBN 978-83-7377-354-7

15-762 Biaystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 (085) 662-92-67 redakcja (085) 654-78-06 sekretariat (085) 653-13-03 dzia handlowy hurt (085) 654-78-35 sklep firmowy Talizman detal www.studioastro.pl e-mail: biuro@studioastro.pl Wicej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl PRINTED IN POLAND

Spis treci
Wprowadzenie do Pracy z Anielskimi Liczbami 7 Oglne znaczenie numerw od 0 do 999 15 O Autorce 237

Wprowadzenie do Pracy z Anielskimi Liczbami

Kiedy prosimy anioy o pomoc, one zawsze odpowiadaj... aczasami reaguj za pomoc bezporedniej interwencji. Na przykad prosisz olepsz prac ivoil! przyjacika dzwoni, aby powiedzie, e jej wspaniaa firma wanie szuka pracownikw. Jednak najczciej anioy odzywaj si do nas zBoskim przewodnictwem. Boskie przewodnictwo prowadzi nas w kierunku pozytywnym oraz uzdrawiajcym. Moe przyj pod postaci intuicyjnych uczu, byskotliwych pomysw, wizji isnw lub znakw. Znaki obejmuj wane rzeczy, ktre widzimy lub syszymy iktre odpowiadaj na nasze pytania lub potrzeby. Na przykad, zastanawiasz si, czy anioy s ztob, spogldasz w d i widzisz biae piro na pododze swojego biura... ale nie istnieje logiczne wyjanienie dla obecnoci owego pira. Lub te mylisz otym, kt7

rej specjalnoci uzdrawiajcej chciaby si najbardziej uczy. W przecigu jednego tygodnia troje rnych ludzi porusza temat herbologii. Jednym znajczstszych znakw przesyanych nam przez anioy s sekwencje numeryczne takie jak 111, 333 i1234. Liczby to podstawowe narzdzia, ktrymi anioy posuguj si w komunikacji z nami. Moesz zobaczy takie sekwencje na tablicach rejestracyjnych samochodw, numerach telefonicznych, paragonach ze sklepw spoywczych lub na reszcie, ktr wrcza ci ekspedient sklepowy. Wikszo ludzi zauwaa powtarzanie si niektrych sekwencji numerycznych i zaczyna si zastanawia: Co to oznacza? Nale do tych osb, ktre okazuj zainteresowanie symbolice liczb. Jako dugoletnia studentka numerologii pitagorejskiej, mylaam otym, czy powtarzajce si cyfry posiadaj jakie znaczenie oprcz swych funkcji matematycznych. Moje studia pokazuj, e tak! Dawno temu anioy nauczyy mnie, e pomog nam we wszystkim, oile poprosimy owsparcie. Przecie anioy nie mog niszczy naszej wolnej woli. Zamiast tego, czekaj na chwil, gdy poprosimy opomoc, zanim bd miay prawo interweniowa wnasze ycie. Przez lata odkrywaam, e nie ma ogranicze odnonie sfer, wktrych anioowie s wstanie nam pomc (i uwierz mi, e naprawd szukaam!). Nasi niebiascy
8

przewodnicy chc nas wesprze w kadym niuansie ycia, wczajc wto zdrowie, szczcie, obawy, prac zawodow ifinanse, zwizki, rodzin, podr itak dalej. Tak wic, gdy gowiam si nad znaczeniem sekwencji numerycznych, bya to tylko kwestia czasu, zanim zdaam sobie spraw, e mog zwrci si do aniow rwnie z t spraw. Usiadam do medytacji razem zpapierem idugopisem (a okazjonalnie zmoim laptopem) iprzebiegam wzrokiem spis liczb od 0 do 999. Anioowie przekazali mi klucze do zrozumienia wibracyjnych sensw kadego numeru oraz cznego znaczenia grup liczb. Po raz pierwszy opublikowaam moje odkrycia we fragmencie mojej ksiki Healing with the Angels. Ten jeden rozdzia wytworzy siln reakcj ze strony moich czytelnikw oraz uczestnikw warsztatu, ktrzy chcieli pozna sens ukryty za poszczeglnymi sekwencjami numerycznymi. Napisaam wic ma, kieszonkow ksik pod tytuem Angel Numbers, aby uczyni zado ich pytaniom. W tzw. midzyczasie nadal prosiam aniow owiadomoci dotyczce znacze liczb. Dodatkowe informacje, ktrych mi udzieliy, przyczyniy si do powstania cakiem nowej pozycji. Im wicej interpretacji anielskiej liczby podaj, tym czciej znajduj wymienit prostot w systemie mylowym. Tak naprawd owa prostota stano9

wi jeden z powodw powstania tej zaktualizowanej ksiki, ktra zastpuje stary tekst Angel Numbers. Anioowie pragn, abymy wyranie zrozumieli ich przesanie czsto przekazywane poprzez powtarzajce si sekwencje numeryczne. W Anielskich Liczbach otrzymaam anielsko ukierunkowane wiadomoci, ktre s bardzo proste, przyziemne ipraktyczne. Jest to materia rdowy uatwiajcy ci zrozumienie sensw liczb, ktre widzisz. Dziki temu materiaowi wiesz, co zrobi ztymi informacjami. Na przykad anioowie czsto naprowadzaj ci na nastpny krok poprzez pokazanie zachcajcej liczby takiej jak 7. Co jednak, gdy pragniesz poparcia od ludzi wok, ale oni ci tego nie ofiarowuj? Podaj to, co anioowie mi powiedzieli: Moesz medytowa nad jakkolwiek sekwencj numeryczn wcelu przywoania do swojego ycia jej wibracyjnych wasnoci. Innymi sowy, jeli pragniesz wikszego dostatku we wasnym yciu, narysuj lub wpatrz si wdu ilo semek. Podczas, gdy przelatujesz wzrokiem t ksik, poszukaj sekwencji lub wiadomoci, ktre opisuj twoje cele, pragnienia iintencje. Nastpnie napisz te liczby (oraz, jeli sobie tego yczysz, wiadomoci) na kawaku papieru, gdzie moesz czsto na nie patrze imedytowa nad nimi.

10

115
Im pozytywniej mylisz o zmianach dokonywanych lub rozwaanych przez ciebie, tym lepszy rezultat dla ciebie ikadej zaangaowanej osoby.

116
Utrzymuj najwysz wizj dla swojego ycia materialnego (takiego jak praca zawodowa, dom istyl ycia), poniewa twoje myli ukazuj sw form wanie w tych sferach yciowych.

117
Gratulacje! Twoje pozytywne myli poprowadziy ciebie oraz twoje ycie we wspaniaym kierunku. Trwaj wswojej pozytywnej pracy mentalnej.

118
Twoje pozytywne myli zwizane z pienidzmi otworzyy drzwi do zwikszonego przepywu finansowego. Bd optymistyczny, gdy to dziaa!

119
Podtrzymuj swoje myli i uczucia zwizane z twoim Boskim celem yciowym tak wysoko wibrujce oraz
42

pozytywne, jak to tylko moliwe. Myli kieruj dowiadczeniami majc na wzgldzie twj cel.

120
Piknie! Ulokowae swj cay umys iserce na pozytywnej energii mioci Boga.

121
Nadszed czas dla twojej niezachwianej wiary ioptymizmu, ktre zawsze przynosz ci rezultat najlepszy z moliwych.

122
Pozosta napeniony wiar, poniewa Niebo czyni starania za kulisami, aby pomc wpojawieniu si twoich manifestacji. Im pozytywniejsze s twe myli iuczucia, tym szybciej ilepiej ukazuj si manifestacje.

123
Uatw sobie ycie zamykajc furtk dla rzeczy nieistotnych lub niepotrzebnych. Popro innych (wczajc Niebiosa) opomoc iczciej oddawaj si ich mocy.

43

124
Anioowie wspieraj ci w podtrzymaniu optymizmu unoszc twe myli wstron energii Boskiej mioci.

125
Wszystkie zmiany wprowadzane lub rozwaane przez ciebie nastpi znacznie agodniej, jeli twoje nastawienie bdzie pozytywne.

126
Im bardziej jeste pozytywny oraz napeniony wiar, tym lepszy rezultat twojej obecnej sytuacji. Stoisz za sterem statku swych myli, wic uno je wgr.

127
Jeste na dobrej drodze. Optymizm gwarantowany. Bd nastawiony pozytywnie itrwaj przy swoich aktualnych dziaaniach!

128
Im bardziej twj umys iciao napenione s pozytywnymi energiami, tym szerzej otwiera si dla ciebie brama dostatku.
44

129
Twoja Boska misja yciowa jest wana ibardzo potrzebna na wiecie. Bd pozytywny icodziennie podejmuj czynne kroki zwizane ze swoimi duchowymi pasjami oraz zainteresowaniami.

130
Bg oraz wniebowstpieni mistrzowie pracuj z tob w celu wzniesienia twoich myli ienergii tak, aby skoncentroway si na celu istay si pene mioci.

131
Popro wniebowstpionych mistrzw o pomoc we wszystkim, czego teraz dowiadczasz lub pragniesz. Oni zwiksz twoj pewno siebie oraz odwag.

132
Wikszo historii o wniebowstpionych mistrzach (takich jak Jezus, Mojesz i Budda) opowiada o ich niezwykej wierze, ktra spowodowaa pojawienie si cudw. Ta liczba to wiadomo od mistrzw, ktrzy pomagaj ci wznie twoj wiar ku Niebu.

45

133
Nie obawiaj si niczego, ani si nie martw, gdy wniebowstpieni mistrzowie otaczaj ci iwpeni wspieraj.

134
Masz teraz mnstwo duchowego wsparcia. Wszelkie niepokoje i troski powierz anioom i wniebowstpionym mistrzom, ktrzy w tej wanie chwili czule ci otaczaj.

135
Wsparcie wniebowstpionych mistrzw oraz twoje pozytywne myli pobudziy dobre zmiany, ktrych dowiadczasz. Zaufaj owym zmianom, apoprowadz ci do odpowiedzi na twe modlitwy.

136
Wysuchano twoich modlitw iprb opomoc wzwizku ztwoimi potrzebami materialnymi iodpowiedziano na nie. Wszystko, co musisz zrobi, to skoncentrowa myli na swoich marzeniach oraz powierzy wszelkie obawy wniebowstpionym mistrzom.

46