Nume și prenume....................................

Data...............................

TEST DE EVALUARE FINALĂ- Limba și literatura română
A. Se dă textul:
,, Trăia odată, într-un castel, o împărăteasă. Iernile și le petrecea cosând în fața
ferestrei. Într-o zi, când afară ningea cu fulgi mari și jucăuși, din neatenție, împărăteasa
se înțepă la un deget și câteva picături de sânge căzură pe zăpadă. Gânditoare, își zise:
<<Ce mult mi-ar plăcea să am o fetiță albă ca zăpada, cu obrajii și buzele roșii ca sângele
și cu părul ca abanosul ferestrei!>>
După un timp, dorința împărătesei deveni realitate. “
Cerințe:
1. Scrieți ideea principală a fragmentului.
…………………………………………………………………………………………………..
2. Povestiți în maximum șase rânduri fragmentul de mai sus.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
3. Scrieți sinonime pentru cuvintele subliniate din text.. Dați exemple de alte trei perechi
de sinonime.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Scrieți antonime pentru cuvintele scrise îngroșat din text. Dați exemple de alte trei
perechi de antonime.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Despărțiți în silabe cuvintele:
împărăteasă - ……………………………
neatenție - …………………………….
picături - ………………………………..
gânditoare - ……………………………
abanosul - ………………………………
ferestrei - ………………………………

6. Alcătuiți enunțuri cu sensurile cuvântului nouă.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Formulați enunțuri cu următoarele cuvinte: cel, ce-l, i-a, ia, va și v-a.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

apoi analizați-le. 5.alături de colegii tăi.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… B. b) La dumneaei vom merge cu mașina roșie. predicat. d) El e neam/ ne-am cu nea Vasile.Găsiți în text câte un subiect. Realizați schemele propozițiilor de mai jos: a) Maria și Mihai sunt la mare cu familia. 2. Tăiați forma scrisă greșit: a) Mara și Ioana s-au/ sau jucat cu mingea ei/ iei. c) Ia/ ea i-a/ ia o ciocolată pentru un prieten deal/ de-al ei.de 1 Iunie. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………. 1. 3.. Scrie un bilet prin care îi ceri voie mamei să mergi în parc. apoi transformați-le în propoziții dezvoltate adăugând câte un atribut și un complement. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. c) Băieții au dansat cu ele pe muzică populară. b) Cel / ce-l mai bun elev s-a/ sa evidențiat l-a / la concursuri. Alcătuiți trei propoziții simple.. . atribut și complement. Te numeşti Darius / Andreea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful