Mūlādhāra~ 1.

3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ tripura sundarī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 2. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ tripura sundara pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 3. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ hṛdaya devī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 4. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ hṛdaya deva pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 5. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ śirodevī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 6. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ śirodeva pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 7. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ śikhādevī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 8. 3-aim klim sauh sauh klim aim śikhādeva pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 9. 3-aim klim sauh sauh klim aim kavacadevī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namaḥ 10. 3-aim klim sauh sauh klim aim kavacadeva pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namaḥ 11. 3-aim klim sauh sauh klim aim netradevī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namaḥ 12. 3-aim klim sauh sauh klim aim netradeva pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namaḥ 13. 3-aim klim sauh sauh klim aim astradevī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namaḥ 14. 3-aim klim sauh sauh klim aim astradeva pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namaḥ 15. 3-aim klim sauh sauh klim aim kāmeśvarī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namaḥ 16. 3-aim klim sauh sauh klim aim kāmeśvara pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namaḥ 17. 3-aim klim sauh sauh klim aim bhagamālinī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 18. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ bhagamāli pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 19. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ nityaklinnā pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura

1

sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 20. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ nityaklinna pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 21. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ bheruṇḍā pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 22. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ bheruṇḍa pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 23. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ vahni vāsinī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 24. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ vahni vāsi pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 25. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ mahā vajreśvarī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 26. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ mahā vajreśvara pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 27. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ śivadūtī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 28. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ śivadūta pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 29. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ tvaritā pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 30. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ tvarita pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 31. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ kulasundarī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 32. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ kulasundara pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 33. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ nityā pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 34. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ nitya pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 35. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ nīlapatākā pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 36. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ nīlapatāka pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 37. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ vijayā pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah

2

3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ uḍḍī śamaya pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 55. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ caryānāthamayī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 56. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ caryānāthamaya pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 3 . 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ parameśvara parameśvara pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 49. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ jvalāmāli pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 43. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ mahā nitya pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 47. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ mitreśamayī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 50. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ uḍḍī śamayī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 54. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ ṣaṣṭīśamaya pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 53. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ jvalāmālinī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 42. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ mahā nityā pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 46.38. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ vijaya pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 39. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ sarvamaṅgalā pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 40. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ citra pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 45. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ citrā pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 44. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ parameśvara parameśvarī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 48. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ mitreśamaya pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 51. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ ṣaṣṭīśamayī pārthiva raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 52. 3 aiṁ klīṁ sauḥ sauḥ klīṁ aiṁ sarvamaṅgala pārthiva raśmi śrī mahā tripura sundarī śrī pādukam pūjayāmi namah 41.

3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ dharmācāryamaya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 65. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ lopāmudrāmayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 58. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ agastyamayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 60. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ kālatāpanamayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 62. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ dīpakalānāthamaya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 69. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ agastyamaya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 61. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ viṣṇudevamaya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 71. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ viṣṇudevamayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 70. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ kālatāpanamaya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 63. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ dharmācāryamayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 64. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ prabhākaradeva mayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 4 .3 mūlādhāre pārthiva kramādhiṣṭita śivaśaktyāṁśabhūtaraśmibhiḥ tripurasundarī tripurasundarādi caryānāthamayī caryānāthamayānta aṣṭāviṁśatimithuna mayūkhāvṛta phreṁ mātṛkākhya devatābhinna hasakṣamalavarayūṁ navātmeśvarānandanātha navātmeśvarī parāmbā svarūpa śrīmahātripurasundarī mahākāmeśabhaṭṭāraka śrīpādukāṁ pūjayāmi namaḥ phrem mātrkākhya devatābhinn hasakṣamalavarayum navātmeśvarānandanāth navātmeśvarī parāmbā svarūpiṇī śrīmahātripurasundarī śrīpāduka pūjayāmi namaha Svādhiṣṭāna~ 57. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ lopāmudrāmaya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 59. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ muktakeśīśvaramaya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 67. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ muktakeśīśvaramayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 66. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ dīpakalānāthamayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 68.

3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ tejodevamayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 74. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ kalyāṇa devamayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 78. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ ratnadevamayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 80. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ manojadevamayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 76. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ prabhākaradeva maya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 73. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ śrīrāmānandamaya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 85. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ tejodevamaya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 75. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ mahimā siddha āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā 5 . 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ manojadevamaya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 77. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ laghimā siddhi āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 88. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ aṇimā siddha āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 87. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ aṇimā siddhi āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 86. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ ratnadevamaya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 81. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ vāsudevamaya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 83. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ laghimā siddha āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 89. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ vāsudevamayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 82. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ mahimā siddhi āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 90.72. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ śrīrāmānandamayī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 84. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ kalyāṇa devamaya āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 79.

3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ bhukti siddhi āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 98. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ prāpti siddhi āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 102. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ brāhma āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 107.tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 91. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvakāma siddha āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 105. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ icchā siddha āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 101. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ māheśvarī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 108. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ īśitva siddha āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 93. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ brāhmī āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 106. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ icchā siddhi āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 100. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ vaśitva siddha āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 95. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ prākāmya siddhi āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 96. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ īśitva siddhi āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 92. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ prāpti siddha āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 103. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ vaśitva siddhi āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 94. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvakāma siddhi āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 104. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ māheśvara āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 6 . 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ prākāmya siddha āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 97. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ bhukti siddha āpya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 99.

3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ kaumāra taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 111. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvasaṁkṣobhaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 123.3 svādhiṣṭāne āpyakramādhiṣṭita śivaśaktyāṁśabhūtaraśmibhiḥ lopāmudrāmayī lopāmudrāmayādi māheśvarī māheśvarānta ṣaḍviṁśatimithuna mayūkhāvṛta hrīṁ kuṇḍalyākhya devatābhinna hslblūṁ dvīpeśvaśvarānandanātha dvīpeśvarī parāmbā svarūpa śrīmahātripurasundarī maṇipūramahākāmeśabhaṭṭāraka śrīpādukāṁ pūjayāmi namaḥ Maṇipūra~ 109. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ māhendrī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 116. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ vārāha taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 115. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvasaṁkṣobhiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 122. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ vārāhī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 114. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ mahānārāyaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ* 121. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ mahālakṣmī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 120. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvavidrāviṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 7 . 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ māhendra taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 117. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ vaiṣṇava taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 113. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ cāmuṁḍā taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 118 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ cāmuṁḍa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 119. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ vaiṣṇavī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 112. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ kaumārī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 110.

3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvabīja taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 137. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvakhecara taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 135. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ trailokya mohanacakra svāminī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 142. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvonmādinī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 130. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ trailokya mohanacakra svāmi taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 8 . 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvamahāṅkuśa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 133. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvakhecarī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 134. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvākarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 127. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvatrikhaṇḍa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 141. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvayoni taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 138. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvatrikhaṇḍā taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 140. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvākarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 126. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvamahāṅkuśā taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 132. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvabījā taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 136. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvavaśaṅkarī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 128. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvaliṅga taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ* 139.124. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvavidrāvaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 125. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvavaśaṅkara taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 129. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sarvonmādi taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 131.

3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ kāmākarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 146. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ śabdākarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 152. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ rūpākarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 157. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ prakaṭa yogi taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 145. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sparśākarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 154. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ rūpākarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 156. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ gandhākarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 9 . 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ ahaṅkārākarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 150. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ prakaṭa yoginī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 144.143. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ kāmākarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 147. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ buddhyākarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 148. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ ahaṅkārākarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 151. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ rasākarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 158. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ sparśākarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 155. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ śabdākarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 153. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ rasākarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 159. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ gandhākarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 160. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ buddhyākarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 149.

3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ bījākarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 3 maṇipūrake taijasakramādhiṣṭita śivaśaktyāṁśabhūtaraśmibhiḥ kaumārī kaumārādi bījākarṣiṇī bījākarṣaṇānta ekatriṁśanmithuna mayūkhāvṛta śrīṁ kriyākhya devatābhinna kṣrauṁ saṁvarteśvarānandanātha saṁvarteśvarī parāmbā svarūpa śrīmahātripurasundarī mahākāmeśabhaṭṭāraka śrīpādukāṁ pūjayāmi namaḥ Anāhata~ 171. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ nāmākarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 169. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ śarīrākarṣiṇī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 176.161. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ śarīrākarṣaṇa vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 10 . 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ bījākarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 170. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ ātmākarṣiṇī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 172. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ smṛtyākarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 167. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ ātmākarṣaṇa vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 173. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ cittakarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 162. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ cittakarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 163. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ dhairyākarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 164. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ amṛtākarṣiṇī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 174. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ amṛtākarṣaṇa vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 175. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ dhairyākarṣaṇa taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 165. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ smṛtyākarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 166. 3 hasakalahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁ nāmākarṣiṇī taijasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 168.

3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgamadanāturā vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 188. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgamadana vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 187. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvāśāparipūrakacakra svāminī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 178. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgarekha vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 191. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅga kusumā vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 182. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgaveginī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 192. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvāśāparipūrakacakra svāmi vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 179. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgāṅkuśa vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 195. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgamadanā vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 186. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgarekhā vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 190. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ guptayogi vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 181. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgamekhalā vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 184. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgamekhala vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 185. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgāṅkuśā vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 194. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgamadanātura vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 189.177. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgamālinī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 11 . 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅga kusuma vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 183. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ guptayoginī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 180. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgavegi vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 193.

3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvavidrāvaṇa vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 205. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvasaṁmohinī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 210. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvākarṣiṇī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 206. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvākarṣaṇa vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 207. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvāhlādinī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 208. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvastambhana vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 213. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvasaṁmohana vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 211. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvavidrāviṇī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 204. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvāhlādi vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 209. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvasaṁkṣobhaṇa vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 203.196. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvajṛmbhiṇī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 12 . 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvastambhinī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 212. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ anaṅgamāli vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 197. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvasaṁkṣobhiṇī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 202. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ guptatarayoginī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 200. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvasaṁkṣobhaṇacakrasvāmi vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 199. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvasaṁkṣobhaṇacakrasvāminī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 198. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ guptatarayogi vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 201.

3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvavaśaṅkara vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 217. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvadvandvakṣayaṅkarī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 228. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvārthasādhinī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 222. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvasaṁpattipūraṇī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 224. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvarañjinī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 218. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvajṛmbhaṇa vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 215. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvasaṁpattipūraṇa vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 3 anāhate vāyavyasakramādhiṣṭita śivaśaktyāṁśabhūtaraśmibhiḥ ātmākarṣiṇī ātmākarṣaṇādi sarvasaṁpattipūraṇī sarvasaṁpattipūraṇānta saptaviṁśanmithuna mayūkhāvṛta aiṁ jñānākhya devatābhinna hskhaphreṁ haṁseśvarānandanātha haṁseśvarī parāmbā svarūpa śrīmahātripurasundarī mahākāmeśabhaṭṭāraka śrīpādukāṁ pūjayāmi namaḥ Viśuddhi~ 225. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvārthasādhana vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 223. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvarañjana vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 219. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvonmādinī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 220. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvadvandvakṣayaṅkara nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 13 . 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvavaśaṅkarī vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 216.214. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvamantramayī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 226. 3 hasakalahasakahalasakalahrīṁ sarvonmādi vāyavya raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 221. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvamantramaya nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 227.

3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvakāmaprada nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 244. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvakāmapradā nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 243. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvasiddhipradā nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 235. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvapriyaṅkara nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 240. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvasiddhiprada nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 236. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvasaṁpatpradā nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 237. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvamaṅgalakāraṇa nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 242. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvaduḥkha vimocanī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 245. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarva saubhāgyadāyaka nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 230.229. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ cakra svāminī svāminī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 231. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ saṁpradāya yogi nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 234. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvaduḥkha vimocana nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 246. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvasaṁpatprada nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 238. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvamaṅgalakāriṇī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 241. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvapriyaṅkarī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 239. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarva mṛtyupraśamana nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 14 . 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarva saubhāgyadāyaka cakra svāminī svāmi nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 232. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ saṁpradāya yoginī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 233. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarva mṛtyupraśamanī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 247.

3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvajñānamaya nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 15 .248. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvaśakta nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 262. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ kulottīrṇa yogi nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 258. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvavighna nivāraṇa nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 250. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvārthasādhaka cakra svāmi nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 256. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvaśakti nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 261. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvavighna nivāriṇī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 249. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvāṅga sundara nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 252. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvaiśvaryapradā nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 263. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvārthasādhaka cakra svāminī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 255. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvāṅga sundarī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 251. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ kulottīrṇa yoginī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 257. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvasaubhāgyadāyinī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 253. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvajñā nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 259. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvasaubhāgyadāyi nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 254. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvajña nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 260. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvaiśvaryaprada nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 264. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvajñānamayī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 265.

3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvādhārasvarūpa nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 270. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ nigarbhayoginī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 281. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvarakṣāsvarūpi nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 276. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvarakṣākara cakra svāmi nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 280. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvavyādhi vināśana nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 268. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvānandamayī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 273. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvapāpahara nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 272. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvepsitaphalapradā nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 277. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ vaśinī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 283. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvarakṣākara cakra svāminī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 279. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvapāpaharā nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 271. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvarakṣāsvarūpiṇī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 275. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvādhārasvarūpā nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 269. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvānandamaya nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 274. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvepsitaphalaprada nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 278. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ kāmeśvarī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 16 . 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarvavyādhi vināśinī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 267. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ vaśi nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 284.266. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ nigarbhayogi nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 282.

3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ modinī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 287. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ modi nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 288. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ aruṇa nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 292. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ vimalā nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 289. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ jayi nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 294. 3 hsau shauḥ sarvarogahara cakra svāmi mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 300. 3 hsau shauḥ rahasya yoginī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 17 . 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ kaula nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 3 viśuddhau nābhasakramādhiṣṭita śivaśaktyāṁśabhūtaraśmibhiḥ sarvamantramayī sarvamantramayādi kaulinī kaulānta ṣaṭtriṁśanmithuna mayūkhāvṛta hrūṁ icchākhya devatābhinna phreṁ vicceśvarānandanātha vicceśvarī parāmbā svarūpa śrīmahātripurasundarī mahākāmeśabhaṭṭāraka śrīpādukāṁ pūjayāmi namaḥ Ajyna~ 298. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ kaulinī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 297. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarveśvarī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 295. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ sarveśvara nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 296. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ aruṇā nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 291. 3 hsau shauḥ sarvarogahara cakra svāminī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 299. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ kāmeśvara nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 286. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ jayinī nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 293. 3 kaeīlahrīṁ hasakahalahrīṁ sakalahrīṁśrīṁ vimala nābhasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 290.285.

3 hsau shauḥ mahā bhagamālinī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 315. 3 hsau shauḥ mahākāmeśvarī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 311. 3 hsau shauḥ mahāvajreśvara mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 314. 3 hsau shauḥ bāṇi mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 304. 3 hsau shauḥ cāpi mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 306. 3 hsau shauḥ mahāśrīsundara mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 318. 3 hsau shauḥ mahāśrīsundarī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 317. 3 hsau shauḥ rahasya yogi mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 302. 3 hsau shauḥ mahākāmeśvara mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 312. 3 hsau shauḥ cāpinī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 305. 3 hsau shauḥ aṅkuśinī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 309. 3 hsau shauḥ pāśi mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 308. 3 hsau shauḥ sarvasiddhiprada cakra svāminī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 18 . 3 hsau shauḥ mahā bhagamāli mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 316. 3 hsau shauḥ bāṇinī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 303. 3 hsau shauḥ aṅkuśi mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 310.301. 3 hsau shauḥ pāśinī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 307. 3 hsau shauḥ mahāvajreśvarī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 313.

3 hsau shauḥ tripurāśrī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 337. 3 hsau shauḥ tripurā mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 329. 3 hsau shauḥ sarvasiddhiprada cakra svāmi mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 320. 3 hsau shauḥ mahāśrībhaṭṭāraka mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 324. 3 hsau shauḥ mahāśrībhaṭṭārikā mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 323. 3 hsau shauḥ atirahasya yogi mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 322. 3 hsau shauḥ sarvānandamaya cakra svāmi mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 326. 3 hsau shauḥ tripura mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 330. 3 hsau shauḥ atirahasya yoginī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 321. 3 hsau shauḥ sarvānandamaya cakra svāminī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 325. 3 hsau shauḥ tripurasundarī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 333. 3 hsau shauḥ tripurasundara mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 334. 3 hsau shauḥ tripuravāsinī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 335. 3 hsau shauḥ parāpararahasya yogi mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 328. 3 hsau shauḥ tripurāśrī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 19 . 3 hsau shauḥ tripureśa mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 332.319. 3 hsau shauḥ parāpararahasya yoginī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 327. 3 hsau shauḥ tripuravāsi mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 336. 3 hsau shauḥ tripureśī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 331.

3 hsau shauḥ tripuramālinī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 339. 3 hsau shauḥ mahā maheśvara mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 348. 3 hsau shauḥ tripuramāli mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 340. 3 hsau shauḥ tripurāsiddha mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 342.338. 3 hsau shauḥ mahā maheśvarī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 347. 3 hsau shauḥ mahātripurasundarī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 345. 3 hsau shauḥ tripurāmbā mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 343. 3 hsau shauḥ mahā mahā jñaptā mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 355. 3 hsau shauḥ tripurāsiddhā mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 341. 3 hsau shauḥ mahā mahā rājñī mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 349. 3 hsau shauḥ mahā mahā śakta mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 352. 3 hsau shauḥ mahā mahā jñapta mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 20 . 3 hsau shauḥ mahā mahā gupta mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 354. 3 hsau shauḥ mahā mahā śakti mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 351. 3 hsau shauḥ mahātripurasundara mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 346. 3 hsau shauḥ mahā mahā guptā mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 353. 3 hsau shauḥ tripurāmba mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 343. 3 hsau shauḥ mahā mahā rāja mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 350.

3 hsau shauḥ mahā mahā śaya mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 3 ājñāyāṁ mānasakramādhiṣṭita śivaśaktyāṁśabhūtaraśmibhiḥ sarvarogaharacakrasvāminī sarvarogaharacakrasvāmyādi mahāmahāśayā mahāmahāśayānta dvitriṁśanmithuna mayūkhāvṛta aiṁ jñānākhyadevatābhinna aiṁ pareśvarānandanātha pareśvarī parāmbā svarūpa śrīmahātripurasundarī mahākāmeśabhaṭṭāraka śrīpādukāṁ pūjayāmi namaḥ Sahsrara~ 362. 3 sohaṁ sahakhaphreṁ sahakṣamalaravarayīṁ shauḥ mahāmahā śrīcakranagara samrājñī rakta caraṇa śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 363. 3 hsau shauḥ mahā mahā śayā mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 361. 3 haṁsaḥ hasakhaphreṁ hasakṣamalavarayūṁ hsauṁ mahāmahā śrīcakranagara samrāṭ śukla caraṇaśrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ tataḥ mahā pādukāṁ smṛtvā 3 haṁsaḥ so'haṁ hasakhaphreṁ sahakhaphreṁ hasakṣamalavarayūṁ sahakṣamalavarayīṁ hsauṁ shauḥ mahā ṣoḍaśī ka 15 ha 15 ka 13 ha 13 mahā ṣoḍaśī hrīṁ śrīṁ hsauṁ shauḥ śrīṁ prajñānaṁ brahmā hrīṁ ahaṁ brahmāsmi klīṁ tattvamasi śrīṁ hrīṁ klīṁ ayamātmā brahmā haṁsaḥ so'haṁ svacchānanda paramahaṁsa paramātmane svāhā svarūpa nirūpaṇa hetave svaccha prakāśa paripūrṇa parāparā mahā prakāśa vimarśa pūrṇāhantātmaka śrīparipūrṇānandanātha sahita parā bhaṭṭārikā caraṇa nimagna tejase "amuk”ambā sahita “amuk”anandanātha parameṣṭi guru “amuk”ambā sahita “amuk”anandanātha parama guru “amuk”ambā sahita “amuk”anandanātha śrī śrī guru pādukāṁ pūjayāmi namaḥ tato sva mūlādhāre ātmā pādukāṁ nyaset 3 auṁ hrīṁ haṁsaḥ so'haṁ svāhā “amuk”anandanātha ātmapādukāṁ namaḥ * Own Idea 21 . 3 hsau shauḥ mahā mahā spanda mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 360. 3 hsau shauḥ mahā mahānanda mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 358. 3 hsau shauḥ mahā mahā spandā mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 359.356. 3 hsau shauḥ mahā mahānandā mānasa raśmi svarūpiṇī śrī mahā tripura sundarī śrī pādukāṁ pūjayāmi namaḥ 357.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful