You are on page 1of 14

DIVENDRES 9

19,00 h.

NIT DE OASQUET: 12 hores


Al pavell Municipal.

23,00 h.

PRESENTACI:
Al local jove des Pla de na Tesa hi haura una festa per als joves del poble amb els millors classics del rack amb Stoned

+ DJ i la presentaci del nou equip de futbol amateur de 3a


regional U.D. Pla de na tesa B. Organitza: equip tercera regional U.D. Pla de na Tesa

Bonesfestes i....

. .. ~.' . . deI 9 aI 19 d' agost 11 !\,....... .'

..

,..

.'

: '. ~..,. . '45 ~

"iIlj:!..

. t;~,,:... ...,

\\le,

1'IiJIW.

fli

DISSABTE 10
18,00 h.

P.NJADA DE SENYERES
Repic de campanes, amollada de coets, xupinazo, msica ... anunciant les festes.

18,00 h.

TORNEIG DE FUTBOl-l
Al Camp de Ftbol de Can Gaspar

20,00 h.

PREG DE FESTES
Desprs de la celebraci de la missa, SebastiiJ Bennasar i Llobera

21,30 h.

SOPIR A LA FRESCA
(cada carrer organitza el seu)

23,30 h.

COllES NOCTURNES
Jocs populars per a totes les edats. Organitza: PLA'N'MARXA Uoc de trabada: Placa de I'esglsia. Ms informaci, pago 46

Bones festes i....

DIUMENGIi
19,00 h.

11

XI CURSA POPUlAR
INSCRIPCIONS: On-line www.elitechip.net PREU: Participants amb chip propi: 3 euros
Participants amb chip de lIoguer: 5 euros Participants (10-08-2013 menors d'edat:
* 22.00

fins el dia 10 d'agost

Inscripcions

qratuites fins aquesta data

h.)

NOTA: Totes les inscripcions (de menors i altres participants) allloc de


sortida i fara de termini tindran un increment de 2 euros ms i fins a les 18.45 hores.

Les

primeres

200

inscripcions

rebran

una

semarreta

conmemorativa de la cursa (BBD Sastreroca).


Es realitzara en un circuit dins el poble amb una distancia de 2.300 m. La sortida i arribada sera a la placa de l'Esglsia.

NINS: 1 volta al circuit POPULARS: 2 voltes al circuit LlT: 4 voltes al circuit


Hi haur premis per a totes les categories.

Patrocina: "FESTEROS" AJUNTAMENT DE MARRATX AGROTENDA BBD SASTREROCA

~14

Bones festes i....

d' de I 9 a I 19 agost

.... 'C '". ..'~ . .~.b,


-

rl

-Mi:

,.:'.
..

."--.
--.

'1

!\,. ~'r' :.........


.' ta

. .

__

DILLUNS 12

18,00 h.

EXHIBICI NAYACI SINCRONITIADA. A la piscina municipal


a carrec de Sincro Inca Organitza JBibiCom Sports i Oci

20,00 h.

Joes per apuntar idislreurer~se QUINES T IDIC' .HAS


(Benefic per a la C.F.E.P.) Durant els jocs hi haura recollida d'aliments pels ms necessitats de Mallorca.
*

Durant tota la setmana de les Festes podran deixar els seus aliments a la tenda Can Bergues
Ms informaci: pago 42

RECOlllDA D'AlIM~N!S I PARADElA SOliDARIA

ZqO
zaqueo
Bones festes i....

del 9 al 19 d'agost
i

J. .ti~..'~
fj.
', .

. ,',
~

~':'::
." e.
,: :-

~~.F' .
'

.... .. &..
Io
r~."

..

~f,.

:r.. .

ti'

DIMARTS 13
17,00h.

fESTA DEl'ESCUIA INFANTil


EXHIBICI DE CANS: Concurs
Hi haura 3 categories:

19,30 h.

Ca ms precis Ca ms IIest Ca ms "chulo" Organitza: Psicologia Canina.

PSICOLOGA

http://www.psicologiacanina.org/ http://www.facebook.com/psicolog iacan ina .org

21,30 h.

la NITIEIAIIGA: ANDAlUSSIA

VEN DE TAPAS
Cafeteria - Bar

CI Aragn, 334
07009 - Palma Mallorca 63751 8744

~18

Bones festes i....

-.,
Q

,,~ \~.~......

,",
..,.

.,.

fIJ

_ '

,~ :..

del 9 a I 19 d'agost

'''#.j ,.~~.

~'''.~.

.~.:.-...

e
."

I
-

":"

4It

DIMECRES 14

18,00 h.

TAllERS INFANTllS
Tots els nins participants 2 tetrabrics i 2 tapas de suro. A la P1a9ade Can Barcel als tallers infantils aportaran

seS ~

>

ouboteS
~ .
~~: -

_
~

....... ~ A.ff;

.... ,
;; ..

./.

""~
20

Bones festes i....

DIJOUS 15
19,00 h.

fEsrA INFANTil: Petits Pirates


A la Playa de Can Barcel

22,00 h.

NIT DE BALl
Grup:

QUARTET ACUARIUS

.,

22

Banes festes i....

- *0" . de I 9 a , 19 d'agost .. I ,..: . '. "

"wo.

.,.. -.

""'~.,

. .. .".' .. ,.'lo 'tl


11

:... :4a .... ~

'

DIVENDRES 16
09,00 h.

EXCURSI AMB AUTOCAR I AMB VAIXEll:


Per a la tercera edat. Recorregut d'una hora per la 8adia de Palma. Inscripcions al local de l'Associaci Col,labora: AUTOCARES GARFRA CRUCEROS MARCO POLO

18,00 h.

VOlTA CIClOTURISTICA
Pels carrers des poble Nota informativa: Per no molestar el trfic fluid de la volta, es prega que els infants petits vagin acompanyats pares, en el mateix vehicle (bicicleta) . deis

.,

24

Sanes testes i....

del 9 al 19 d'agost _ !\,-,~.:. r;"


DIVEN __
21,30 h.

",

-"'j"
..

f~
~ il

~.

",.'~",o;"

~.

ti

e. .

l'ANIIGA "VARIEDADES": Revista


1er.- Mostra: Ballada de gent que aprn a bailar, acompanyats de "Caparrots de Marratx" 2on.- Mac: MAGO FELlX 3er.- Monoleg / Humorista: CARLlTOS 4rt.- Correfocs: Dimonis de "sa factoria de por" (Santa Maria) 5.- Per acabar, msica amb Grup Musical4L

Banes festes i....

., -.:
. -

del 9 al 19 d'agost ". ~.;.~ ..


''''9

......
~

'\':~."',
.' 11 ~
~I l.

"~lt

. ..
\\<'

l'"

:-.-.:..
4I

__
I

<i

iiI

DISSABTE 17

8,30 h.

CONCENTRACI MOTERA
Ruta rnotera-berenar (1loc i ruta a determinar) A la playa de l'Esglsia (sortida a les 9 h.) Cal confirmar assistencia al tel.: 605 998 568 Organitza: MOTO CLUB DES PLA MARRATX

12,00 h.

RECOlllDA DE JOIES
Pels cornercos des poble

18,00 h.

CASTEllS INFlABlES
A la Playa de Can Barcel

~3?

Banes testes i....

DISSABTE 17
22,30h,

lA GRAN FESTA REMEMBER ANYS 10, 80, 90 ~o\..\.. HIT&ROLL ",rf &. .. " ,, " . ,,'
'a

'r AH= RC:':'


"

.-'

BIG WITHOUT STRING DJ'S NOEL

Cal anar disfressats de l'epoca.

w---==----"~. 34

Bones testes i....

del 9 al19 d'agost


o~

e.

. - . ...,!...... ". ..... e.... '" .


. .
'.

.tL.

o'

.'

F4

'

",.

.. ...
.
e

--

~~i,,\o"\;i!'\".

.,0 . ~:

'r..

:.. ~

DIUMENGE 18
11,00 h.

MISSA SOlEMNE
Desprs: Homenatge a la Vellesa. (Carrer de Son Alegre) Collaboren: Es Forn . KAS . La Caixa . Festeros Amenitzada pels Xeremiers de Marratx

18,00 h.

CORREGUDA DE JOIES
Per a nins i grans, hi haur bons premiso Hi haura cursa de cotxets de nin petit. Al carrer de Son Alegre (altura Playa de l'Esglsia)

17,30h.

FUTBOl:Partit de presentaci
U.D. Pla de na Tesa A vs C. D. Binissalem B Al camp de futbol de Can Gaspar

22,00 h.

GRAN FUN 10 TEATRAL


Companyia: Obra:

GRUP PASSATEMPS

"COLLONS AMB SA SOGRE"


24,00 h.

o'~Ji.~
00",

I DEFESTES: loes arlifieials


Banes festes
....

-36-----------------

del 9 al 19 d'agost

o'

. -.,..
'.

,1

!\,~~ ... ~ .~

............... '. .. .. :~.~i ~~."


:

"

,!..

"~

..

DILLUNS 19
20,00 h.

Joes aer apuntar i distreurer-se QUINES TRADICIONAlS


(Benefic per a la C.F.E.P.)
Tamb hi naura recollida d'aliments.

DIMARTS 20
19,30 h.

MISSA
En record deis feligresos i benefactors de la parroquia

RtCOlllDA DIAlIMtN1S I PARADtlA SOliDARIA


\

ZqO
zaqueo

Associaci Zaqueo Menjador social i dormitori alternatiu al carrer Placa Mercadal n03 Palma 619044206 - 605 362 334 www.zaqueo.org compte obert per a possibles col.laboracions puntuals: "Sa Nostra" 2051-0124-80-1038698755

Bonesfestes ....

. f.,
I

'\'

:.~

. .. . ~..... . 0'.-.:.. ,. .. t- ~ .
"~. , ,"

..

'........ . --..
e,

* NOTeS *
La COTniMi de FeMe6 es re6erva el aret de
6

moaiiicar la progrcunacio.
'riagues slr: de sus p eruire

Si unn

vegcui a corne ncu major.

re ets acres,

p er caue de borra 3 La Com\6i no


C,\

el p blic no tendr aeis

dret a cap

rectamaeio.

fn res pon.sob!e

aceident.s

que puguin soiyrir

ets oa rticipcm ts a te s activitats


Tct s e/6 acte

progro mcuies. s per la Comi6i

ovaarurzat

.son qrcuit s.

NOTA IMPORTANT:
Es prohibeix als menors de 18 d'anys el consum de begudes alcoholiques a la via pblica i zones pbliques, i en qualsevol recinte o espai pblic.

COLLES:
Per a participar, s'hauran (planmarxa@hotmail.com)

Nota informativa
previarnent per correu electrnic Els grups hauran de triar un nom

d'inscriure

o via facebook.

i han de ser d'entre 5 i 10 persones, Cada un deis membres naura de dur algun tret identificatiu parque se'ls pugui reconeixer com a qrup, Per a ms

informaci podeu contactar amb Pla'n'marxa per e-mail o al perfil de facebook Planmarxa Pla.

8anes festes i....


" 4E