RIWAYAT HIDUP RASULULLAH SAW

OBJEKTIF:
Di Akhir Pembelajaran Pelajar Dapat: • • • • • Menjelaskan susur galur keturunan Rasulullah sebelah bapa dan ibu. Menceritakan kisah Rasulullah semasa kelahiran. Menceritakan kisah Rasululllah semasa bersama ibu, ibu susu, datuk, bapa saudara Abu Talib dan sewaktu remaja. Menerangkan peristiwa perlantikan baginda menjadi Rasul. Menjelaskan sifat-sifat Rasulullah yang terunggul.

KILAB

FATIMAH QUSAI ABD MANAF HASHIM ABD MUTALIB ABDULLAH

ZAHRAH
Nabi Muhammad SAW
Berasal daripada keturunan bangsawan Arab Quraisy. Keturunan bapa dan ibunya bersatu pada datuk baginda bernama Kilab

ABD MANAF

WAHAB

AMINAH

NABI MUHAMMAD SAW

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU (SIRAH)

1

NABI MUHAMMAD SEBELUM MENJADI RASUL

tra sifa Di anta ah asulull sifat R SAW:

Amanah h Pemura nji pati ja Mene Pemaaf ab gungjaw Bertan Sabar

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU (SIRAH)

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful