ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (κατά προσέγγιση)

ΣΤΑΘΜΟΙ

……………………………ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ…………………………...

Ι . εποχή του Λίθου
ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

2.600.000-10.000 π.Χ.
10.000-6.500 π.Χ.
6.500-3.000 π.Χ.

ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Εμφάνιση ανθρώπου

Ανάπτυξη γεωργίας
και κτηνοτροφίας
• Μόνιμη εγκατάσταση

Ι Ι . Εποχή του Χαλκού
ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ

3000-2000 π.Χ.

•Ανάπτυξη Κυκλαδικού
πολιτισμού (ΠΚ)

•Πρώιμη εμφάνιση Μινωικού
•Ανάπτυξη πολιτισμού
Βορειοανατολικού Αιγαίου
ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ

2000-1600 π.Χ.

Εμφάνιση μινωικών
ανακτόρων (1900π.Χ.)
παλαιονακτορική περίοδος
-Γραμμική Α’
-μέγιστη οικονομία
-θρησκευτικές εκδηλώσεις

-κοινωνία
ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ

1600-1050 π.Χ.

1700-1450
Νεοανακτορική περίοδος
Απόγειο μινωικού πολιτισμού
Κορύφωση 1600-1500

οι Μυκηναίοι στην Κνωσό
(1450 π.Χ.)

καταστροφή Ακρωτηρίου
Θήρας (1500π.Χτέλος
ΥΚ)

Ανάπτυξη Μυκηναϊκού
πολιτισμού 1400-1200
-εμφάνιση μυκηναϊκών ανακτόρων
- Γραμμική Β’
-απόγειο μυκηναϊκού

1

πολιτισμού

1400-1050 π.Χ. 
Υστεροελλαδική ΙΙΙ
περίοδος

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
«ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ»

1050 – 900 π.Χ.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

900 – 700 π.Χ.

==================
μικρογλυπτική, κεραμική
κ.ά. (μαίανδρος) τάση για
γεωμετρική οργάνωση των
μορφών (τετραγωνισμένη,
χωρίς πλαστικότητα και
ρευστότητα)

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

700 – 480 π.Χ.

[αρχαϊκά έργα
που προηγούνται της
κλασικής περιόδου
πρώιμο στάδιο]

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:
κατ’ ενώπιον (πρόσωπο με
πρόσωπο «μετωπικός ρυθμός»
 βλ. κούροι)
σε κατατομή (ανφάς τεχνική)

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

480 – 323 π.Χ.

•Παγίωση φυλετικών
χώρων
•Εντατικοποίηση
μετακινήσεων και
ανταλλαγών
•Εμφάνιση γραφής
•Γεωμετρική τέχνη
Εμφάνιση αφηγηματικής
τέχνης (730 π.Χ.,
Υστερογεωμετρική
περίοδος) υπάρχει και κατά
τη μυκηναϊκή περίοδο (14ος αι.)
ως «εικονιστικός ρυθμός»
έκτοτε παραμένει ως κύριο
χαρακτηριστικό της τέχνης [βλ.
αμφορείς, κρατήρες εμφάνιση
σκηνών π.χ. ταφικών σκηνών]

•Δημιουργία πόλεων –
κρατών
•Αποικιακή εξάπλωση
•Πολιτικές και κοινωνικές
ανακατατάξεις
•Περσικοί Πόλεμοι
•Ανατολίζουσα περίοδος
τέχνης (7ος π. Χ. αιώνας)
•Εμφάνιση μνημειακής
γλυπτικής (2ο μισό 7ου αι.)
•Εμφάνιση μνημειακής
αρχιτεκτονικής
•Αττικός μελανόμορφος
ρυθμός κεραμικής (τέλη 7ου
αι.)
•Ερυθρόμορφος ρυθμός
κεραμικής (γύρω στο 530
π.Χ.πιο κοντά στη ζωγραφική,
απ’ ότι ο μελανόμορφος ρυθμός)
•Αθηναϊκή Ηγεμονία
•Απόγειο λειτουργίας
αθηναϊκής δημοκρατίας
2

•Πελοποννησιακός πόλεμος
(431 – 404 π.Χ.)
•Ανταγωνισμοί πόλεων –
κρατών (4ος π.Χ. αιώνας)
•Εκστρατεία
Μεγ. Αλεξάνδρου
•Αυστηρός ρυθμός (480460 π.Χ.)
•Κλασικός ρυθμός στη
(γλυπτική, αγγειογραφία,
μεταλλοτεχνία)

[αξεπέραστη διαχρονικά]

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

323 – 31 π.Χ.

•Ίδρυση ελληνιστικών
βασιλείων
•Παρακμή πόλεων-κρατών
•Ίδρυση συμπολιτειών
•Η Ελλάδα υπό ρωμαϊκή
κυριαρχία (146 π.Χ.)

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

επηρεάζει και επηρεάζεται από άλλους πολιτισμούς

•δραματικότητα – τραγικότητα στα έργα, τις μορφές και τις εκφράσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΡΟΚ

•κατάκτηση του 3ου χώρου μορφές που συναντώνται και περιπλέκονται
•ολοκληρώνεται το περίοπτο έμφαση σε όλες τις πλευρές
•σκηνές από καθημερινότητα προσδίδουν μια ελαφρότητα ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΚΟΚΟ
•εμφάνιση πορτραίτων

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful