Petru Hurducaciu

Paula Hurducaciu

ÎNVĂȚ SĂ SCRIU CORECT
Clasa a II-a

Lucrarea a fost avizată favorabil de Minsterul Invăţământului cu numărul 13732 şi a fost revizuită conform noilor programe şcolare.

„Cititul îl face pe om deplin, vorbirea îl face prompt, iar scrisul îl face exact” (Fr.Bacon) Argument

Lucrarea de ortografie pentru clasa a II-a este rezultatul experienţei pedagogice a învăţătorilor Petru Hurducaciu şi Paula din jud Mureş. Realizată sub forma unui “caiet” de muncă independentă, această lucrare are un pronunţat caracter practic pentru însuşirea scrierii corecte de către elevi. Prezenta lucrare reprezintă o nouă ediţie, integral revizuită şi substanţial adăugită conform cu noile norme ale Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române. In urma experimentării la clasă a acestei lucrări, putem afirma cu convingere că orice copil bine îndrumat şi cu o dezvoltare intelectuală corespunzătoare vârstei poate dobândi deprinderi temeinice de scriere corectă. În conformitate cu noile programe şcolare, prin exerciţiile propuse, autorul sugerează metode didactice actuale, eficiente. Realizată în condiţii grafice atractive, lucrarea se adresează deopotrivă elevilor şi părinţilor precum şi tuturor învăţătorilor şi profesorilor de limba română care sunt dornici să-şi optimizeze demersul didactic.

Prof.dr. Dumitru Orosan Insp.şc.de specialitate ,I.S.J.Mureş

4 GRUPURILE DE LITERE

O problemă foarte importantă în ce priveşte formarea deprinderilor de scriere este aceea că unii elevi fac confuzii între sunetele care se scriu prin grupurile de litere. Se confundă: (ce (ge ghi) Pornind de la această costatare am consacrat o mare varietate de exerciţii grupurilor de litere în scopul diminuarii confuziilor. SCRIEREA cu“î” şi “â” Litera “î” Se scrie: - la începutul şi la sfârşitul cuvintelor; ex: învăţător, coborî - în interiorul unor cuvinte compuse; ex: reîntors Litera “â” Se scrie: - numai în interiorul cuvintelor; ex: râu SCRIEREA cu “nn” (ce cu cu cu ge) che) ghe) (ci cu (ci cu gi) ghi)

(gi cu

Dacă unim cuvântul “în” cu alte cuvinte care încep cu consoana “n” obţinem cuvinte care se scriu cu consoana dublă”n”(nn) ORTOGRAFIE PRIN COMPARAŢII Fără a da o explicaţie de ordin ştiinţific, desele confuzii între “omofonele uzuale”(sa, s-a, sau, s-au, la, l-a, ia, i-a, mai, m-ai, săi, să-i, neam, neam, nea,ne-a, nai, n-ai, ce-ai, ce-ai) pot fi înlăturate prin exemple simple făcând comparaţii în context. Prin aceste exerciţii elevul conştientizează la nivelul lui de înţelegere deosebirea dintre formă şi sens.

PROPOZIŢII PENTRU DICTARE Propoziţiile prevăzute cuprind grupurile de litere, respectiv scrierea cu “î”,”â” şi ”nn” în diferite poziţii în cuvânt.

GRUPURILE DE LITERE

Grupurile de litere ce,Ce
1. Scrie după model :

ce

Ce
2. Subliniază grupurile de litere „ce”„Ce” Cecilia, cetate, cercel, ceas, ace, ceainic

3. Formează cuvinte cu ajutorul următoarelor silabe: a ce rul re te pa re ce

4. Completează cu silabe potrivite cuvintele: __tăţean; __tate; __reale; capa__; __rul; eli__; __nuşă; a__; ta__. se__ră;

tă__re; a__la ; plă__re;

5. Transformă cuvintele după model: cntec cântece capac __________ spic ______ ac __________ 6. Scrie propoziţii folosind cuvintele: Cezar, cercei, voce

Subliniază grupul de litere “ce”: Mircea şi Marcel sunt colegi de clasă. 1. Într-o zi Mircea s-a accidentat. Marcel mergea zilnic la el şi îl ajuta la lecţii. Niciodată nu se ceartă.7. 9.se-ce-ră centură cen-tu-ră cetate __________ ________ cerneală - . Desparte în silabe şi subliniază grupul de litere “ce”: seceră . 4 1 8. 5. Mult timp a fost nevoit să stea acasă. E E E E 2. Completează rebusul după imagini : C 2 3 4 3 5 C C C C E 3.

Subliniază grupurile de litere “ci”„Ci” Ciprian. ) Grupurile de litere ci. pitici.pag.1. Scrie după model: ci Ci 2. biciclete.cercei copăcel 8.Ci 1. ciocârlie. licurici.arici . cireș. _________ _________ ceainic voce - __________ ___________ 10. Scrie după dictare:(dictarea nr. cinci.

_____ rocă ______ sac . __neva. ve__nă. 4._____ rac . ro__le.pitici 7. Formaţi cuvinte cu ajutorul silabelor: ment ve c fră re ş ze c le vo scâ n c nă 4. Scrie propoziţii folosind cuvintele: Ciprian._____ nucă ______ 6. pote__le. C C I I . nu__le.vaci voce . Transformă cuvintele după model: vacă . recită.Completează cu silabe cuvintele: __reşe. 5. __nema. __readă. Completează rebusul după imagini : 1.3.

5 3 8. 9. cifră ţifră ) .pag. 4.2. Scrie după dictare (dictarea nr._________ licurici __________ recită . Ea ne învaţă să circulăm corect pentru a ne feri de accidente. Subliniază grupurile de litere “ci”„Ci” Ciprian citeşte o carte. C C C I I I 4 1 2 10. 5. La el vine Cicilia. 3.__________ 10._________ cinci . Desparte în silabe şi subliniază grupul de litere “ci”: cireşe . Taie cuvintele scris greşit: circ ţiment ţirc ciment 11. Am primit-o de la vecinul meu.ci-re-şe ciuperci ciu-perci ciripit .2 . -Ce carte citeşti Ciprian? -O carte despre circulaţie._________ arici ._ _______ nuci .

re__.ager. Subliniază grupul de litere “ge. de__te. Scrie după model: ge. Transformă cuvintele după model: strâng.general.degetar.minge 3. Formează cuvinte cu silabele: meni ge ge le min re rul ne 4.degete.strânge merg . nin__.rege. 5.Ge” Georgeta.Ge ge Ge 2. a__re. Completează cu silabe potrivite: __neral._____ ______ re__le. culeg - .Grupurile de litere 1. __nunchi. min__. măr__le .

Taie cuvintele scrise greşit: geamgiu şterge giamgiu şterce 8. 3. El trage sania. Scrie propoziţii folosind cuvintele: George. . deget. 4. 2. 3. 4 5. 7. Copiii pleacă spre casele lor. Se înserează. 9.______ fug _____ ajung - 6. geamantan giantă giamantan geantă G E G E G E G E G E 1. 2.trag ______ . George merge la săniuş. Subliniază grupurile de litere “ge”„Ge” Ninge cu fulgi mari. minge. Completează rebusul după imagini : 1. Sunt mulţi copii pe costişă.

3 .pag.Gi 1. Scrie după model: . Scrie după dictare (dictare nr. Desparte i în silabe şi subliniază grupul de litere “ge”: general de-get deget _________ mărgele __________ 11. ) ________ mingea __________ geamantan ge-ne-ral deget - Grupurile de litere gi.-Ce bine e la săniuş! spune George. 10.

gi Gi 2. fragi. Subliniază grupurile de litere “gi. regină. Completează silabele potrivite: . Gi” din cuvintele : Gigel. gingie. Scrie cuvinte cu silabele următoare : pa Gi nă gi ra ga n fă gi gel că re nă tic 4. fulgi 3.

____ fulg - 6. __rofar. __nere. girafă 7. pa__nă. 2. Completează rebusul după imagini: 1. in__ner. fri__der. Scrie propoziţii folosind următoarele cuvinte: Gigi. mar__ne. cren__le. Transformă cuvintele după model: coleg _____ covrig ______ . _______ fulgi _______ pungi pa-gi-nă covrigi - G I G I G I .__rafă. re__nă. 5.______ pungă . Desparte în silabe şi subliniază grupul de litere “gi”: pagină co-vrigi rugină _______ margine _______ 8. fra__le.______ dungă colegi minge . pagină.

Toţi s-au jucat. 4. 2. Scrieţi după dictare: (dictarea nr.4. 3. apoi au cules fragi şi s-au întors acasă. Acolo au mai veni Georgiana şi Virginia care aveau mai multe mingi.3 4. 9. I G 1. 10. Au plecat la pădure unde s-au întâlnit cu Gina şi Gigel. G I 5. 5.pag ) . Subliniază grupurile de litere “gi”„Gi” Sergiu şi Gicu sunt colegi de clasă.

Formează cuvinte cu silabele: che na r ve che pa che te ie ra tă 4. chenar. ochelari. jachetă 2. Subliniază grupul de litere “che Che”: 3.Che 1. vecehe. Scrie după model: „ ch e Che Chelaru. Completează cu silabe potrivite cuvintele: . pereche.Grupurile de litere „che.

urechi pereche ridiche 8. 7. bri___tă. Scrie propoziţii folosind cuvintele: Costache.__ie. Transformă cuvintele după model: pereche perechea ___________ potârniche ____________ ridiche ridiche ureche - 6. 4. 2. ___nar. 5. 5. 6. pa___te. cheie. ure___. potârni___. pere___. ra___tă. Transformă cuvintele după model: ureche _________ __________ 1. ridi___. o___lari. . Completează rebusul după imagini: C C C H H H H H H E E E E E E C C C C . 3.

5. Îşi îmbrăţişează mama şi îi spune la ureche: -La multi ani! Tu nu ai perche în lume! 10.1. 3. pag .5. 4. 2. Desparte în pereche u-re-cheat chenar ochelari ________ ureche silabe şi subliniază grupul de litere “che”: pe-re-che urecheat ________ ________ ________ tinichea . În buchet am pus o felicitare. Scrie după dictare (dictarea nr._________ ) 11.________ împerecheat îngenuncheat . 6. 9. Subliniază grupul de litere “che” Costache vine acasă cu un buchet de flori şi un mic pachet.

Grupurile de litere „chi.ridichi. Formează cuvinte cu ajutorul silabelor: brit chi piu ră e chi tă pă . Subliniază grupurile de litere “chi”„Chi” Chiriac.Chi 1.chitară.ochi 3. Scrie după model: „chi Chi 2.răchită.

Îi face de mâncare._____ _______ rinichi . Rochiţa ia foc. . -Ajutor. mămico! Mama vine repede şi stinge focul.__________ ___________ lichid . stra___nă 6. Ea aprinde chibrituri. unchi 7. Fata scapă chibritul. Completează cu silabe potrivite: ___tară.4 4. ro___ţă. ___ţibuş. Transformă cuvintele după model chip . Flacăra îi ajunge la degete. în___de. Taie cuvintele scrise greşit: chiar chiamă chear cheamă rocie chireaş rochie cireaş 5. Subliniază grupurile de litere “chi”: Dochiţa se joacă cu păpuşa. Chibritul cade pe rochiţa păpuşii.chipuri rochie . Scrie propoziţii folosind cuvintele: Chiriac._______ rechin genunchi- 8. des___de. chitară. ___brit.

3. C C C C C C H H H H H H I I I I I I I 11._______ urechi . 2. pag. Desparte în silabe şi subliniazăi grupul de litere “chi”: chitară . 4. 3.________ chiciură .9._______ rinichi .________ rochie . 4._______ chioşc .6. Scrie după dictare:(dictarea nr. 1.chi-ta-ră chiuvetă chiu-ve-tă chiţibuş . Completează rebusul după imagini: 1. 5. 2. . ) 5.________ 10. 6. 6.

ghete.Ghe” 3.baghetă te ba ghe ţu ş ţa r ghe tă 4. Scrie după model: „ghe Ghe 2. ghem.Subliniază grupurile de litere “ghe”.Formează cuvinte cu ajutorul silabelor: Gheorghe. Completează cu silabe potrivite: .Ghe 1.îngheţată.Grupurile de litere „ghe.

Seara şi-a ascuns ghetuţele murdare.______ îngheaţă ghe-re-tă gheară . Nu ştie ce să răspundă. ba____tă. Anghel? Ruşinat.______ gheare . Scrie propoziţii folosind cuvintele: Anghel.________ .________ _________ 9. ve____.___tuţe. Desparte în silabe şi subliniaza grupul de litere “ghe”: gheretă ră baghetă ________ gherghef .lighean ghete . 8. în___suit. ___motoc. Gheorghe.ghea- îngheţată .______ 6. Subliniaza grupul de litere “ghe”: Mama i-a cumpărat lui Anghel o pereche de ghetuţe noi. A doua zi Anghel a jucat fotbal. gheaţă 7. Transformă cuvintele după model: lighene . în___ţată. 5. Mama le-a găsit şi l-a întrebat: -Ce-ai mai făcut cu ghetuţele. ___retă.________ gheată . Completează rebusul după imagini: 1 G H E spaghete . el o priveşte.

2. Scrie după model: .. 4. G G G H H H H E E E E 1. 4.7.Ghi 1. Scrie după dictare: (dictarea nr.) Grupurile de litere „ghi.2 G 3. pag. …. 3. 5 10. 5.

unghie. Formează cuvinte cu ajutorul silabelor: cit ghi vec i do n un ghi frâ n e e 4.triunghi 3.ghiozdan. ___nion. înjun___e. 5. un___e.Subliniază grupurile de litere “ghi”„Ghi! Ghiţă. frân___e.„ghi Ghi 2. Completează cu silabe potrivite: ___ocel. ___citoare.ghindă. ne___nă. Desparte în silabe cuvintele şi subliniază grupul de litere “ghi”: .

Apare Anghelina. Ea se apleacă şi culege ceva. E un ghiocel! 8. -Nu ai ghicit. triunghi.__________ . 7._______ __________ neghină __________ unghie __________ ghiveci . 3. spune băiatul. Completează rebusul după imagini: 1. 2. G H I G H I G H I G H I G H I .g hiceşte ce am găsit! -O ghindă.__________ 6. Scrie propoziţii folosind cuvintele: Ghiţă. -Arghil.ghiocel .ghimghindă unghi - triunghi .ghi-o-cel pe ghicitoare . Subliniază grupul de litere” ghi”: Gheorghiţă şi Arghir se joacă în poiană. ghiocel.__________ ghid .__________ ghimpe .

Scrie după dictare:(dictarea nr. pag. 9. 1.8. 5. ) EVALUARE (grupurile de litere) 1. 4. 5. 3.4. Formează cuvinte folosind grupurile de litere: re ul rul un . 2.

Nume de fată. 3.2. 4. Aprinde focul. C H E 1. Numerotată la carte. RO PA TA ŢĂ NĂ 6. Este purtată de fetiţă. Se pun la ochi pentru a vedea… 4. 2. 3. 3. Doi formează o pe… 2. 6. RI 1. O 5 PĂ LARI DU BRIT 4. Scrie în căsuţele goale grupul de litere potrivite: 1. 2. 2. Pădure mai mică. 1. Te ajută la vedere 5. Cu ea auzim. . 1. C G H I C C H H H E E E E E 3. 2. Zboară în cosmos cu ra… 3. 3. Recapitulează grupurile de litere completând rebusurile: 4.

Hrana preferată a veveriţelor. În acest vas se plantează flori. Simbolul primăverii. . 2. 2. 6. 3. 5. 3 4.1. 4. 1. 2. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 G R E 1. U U P U R I D E L I T E R E 1.

2. 14 15.la sfârșit: : ex: coborî. 12. re_nceput.râu. Rom_nia. 10 11. doborî -în interiorul unor cuvinte compuse: ex. reîntors â Litera „â” se scrie numai in interiorul cuvintelor:ex. reînceput. 8. ne_nvins. 13. împărat . învăţător. Scrierea cu „î” şi „ â” „î” Litera „î” se scrie in cuvinte: -la inceput : ex: învăţător.7. mână. 9. hotăr_. cobor_. ne_nvăţat. ne_nţeles. ne_ndem_natic. p_ine. român 1. coborî. m_ine. . Completează literele care lipsesc: _ nceput. Scrie propoziţii folosind cuvintele: cântec.

Desparte în silabe: . Scrie cuvinte cu sens opus.________ învins_________ împăcat .(a) hotărât a târî . 7. Ieri au fost împreună să înoate la râu._______ 5. Lui Pârvu i-a fost frică să nu se înece. Miron este un neîntrecut înotător.__________ a doborî . El şi-a reînceput antrenamentele la înot.__________ re + început __________ 6. Scrie cuvinte după model: de + împărţit _________ ne + încetat __________ deîmpărţit ____________ ___________ ne + început ne + întrecut re +întors a coborî ._______ a omorî .__________ încercat .neîntrecut început .după model: întrecut . Formează cuvinte după model: a hotărî .__________ a pârî . Miron a înotat înainte şi înapoi în apă adâncă.__________ înţeles _________ 4. Subliniază literele “î” şi “â”: Miron şi Pârvu sunt prieteni.3.

_________ fân ____________ coborî . Taie cuvintele scrise greşit: cânt gând cînt gînd vînt reânceput âncet coborâ vânt reînceput încet coborî pârâu gând - 9 ._________ mână .împărat ._________ ____________ 8.Scrie după dictare: (dictarea nr._________ gând . ) .___________ neînceteat -_________ ____________ vânt .________ fântână . pag.____________ început ._________ român .__________ întuneric .9.____________ învăţător .

_________ înnămolit ._______ __________ în + nămol . înnegrit. Uneşte după model cuvintele: în + nod __________ .________ înnoptat ._________ 3. înnopta .Scrierea cuvintelor cu “nn” Dacă unim cuvântul „în” cu alte cuvinte care încep cu consoana „n”._________ înnorat .obţinem cuvinte care se scriu cu consoana „n” dublă „nn” 1. Taie cuvintele scrise greşit: înnorit înorit înecat înnecat înnainte înainte înnăscut înăscut 4._______ __________ în + negură . Desparte în silabe cuvintele: înnegrit ________ înnoit .înnodat în + negruîn + nou în + noroi în + nor - în + noapte ._________ înnodat . Scrie propoziţii folosind cuvintele: înnorat._______ __________ 2.

„s-a . Paul. Scrie după dictare: (dictarea nr. Până să ajungem acasă. Deodată cerul s-a înnorat. Pădurea se înnegrise. ) ORTOGRAFIE PRIN COMPARAŢIE Cuvintele „sa”. se înnoptase. 6. pag. Râul curgea alene la vale. vărul meu.10. înota în apa limpede. Subliniază literele “nn”: Eram la bunici.5.

Completează cu” sa” sau cu “s-a”: Alexandra___dus la colega ___. 3. Mama ___ ____ bucurat. Scrie enunţuri cu grupurile de cuvinte: cartea sa. s-a jucat. 2. mama sa.sa s-a Sunt două cuvinte (se +a) care Este un cuvânt care se se postesc în aceeași silabă poate înlocui cu lui sau ei Dana este sora sa. iar Alexandra ___îndreptat spre casa ___. Taie cuvintele scrise greşit: . Exemple: Dana s-a supărat Dana este sora lui . s-a dus. s-au jucat în grădină. Dana este sora ei 1. Corina ___jucat cu pisica ___. După ce ___uitat fiecare pe cartea ___.

Ionel s-a sau Este un cuvânt de legătură care poate fi înlocuit cu „ori”. -Megem ___ne intoarcem spre casă? Câţiva ___urcat în copaci. sau(ori) . Urşii ___auzit mormăind. Ionel se va duce la şcoală. Unii___speriat. sau Exemple: Ei s-au intors Ei se întorc 1. (ieri)______________________ (mâine)3. Completează cu „sau” ori cu „s-au”: Oamenii ____ajutat în pădure. 2. Scrie propoziţiile după model: (azi) 1. s-au Vii sau pleci? acasă. . (azi) 2. Ionel se duce la şcoală. Scrie enunţuri cu grupurile de cuvinte: s-au înâlnit. s-au bucurat.(azi) s-au Sunt două cuvinte (se+au) care se rostesc în aceeași silabă.(ieri) Vii ori pleci? acasă. Andrei se grabeşte la meci. s-au întors.Mama acasă. (ieri)______________________ Cuvintele „sau”-„s-au” (ieri) .Alţii ____indrepta spre case. Mama sa/s-a dus 4. sa /s-a este acasă. dus la şcoală .

Tăiaţi cuvintele scrise greşit : teatru. Exemple: Mama l-a . se scrie fără cratimă. Completează cu “la” ori cu “l-a”: l-a Sunt două cuvinte(l+a) care se rostesc in aceeași silabă. Eu merg la şcoală. deoarece arată locul. 1. s-au bucurat sau nu? sau sau s-au Cuvintele „la”-„l-a” la Este un cuvânt.3. Citeşti sau nu ? s-au Ei s-au dus la sau Când s-au îmtâlnit. certat.

l-a văzut. . l-a chemat 3. Acesta cum ___ văzut____luat. Apoi ___dus ___casa lui. ___îngrijit.Căţeluşul a venit ____băieţel. 2. Scrie enunţuri cu grupurile de cuvinte: la şcoală. ____spălat. l-a întrebat. până ___vindecat.„i-a ia Este un cuvânt care poate fi înlocuit cu a lua. i-a i-a Sunt două cuvinte (i+a) care se rostesc în aceeeaşi silabă. la pădure. la magazin. El la aşteptat l-a l-a spectacol. La văzut la L-a l-a Cuvintele „ia”. Taie cuvinte scrise greşit: Ion merge la şcoală.

i-a văzut 3. El ___dat caietul cu exerciţii ca să____un exemplu. mai bun) Sunt două cuvinte (mă + ai) care se rostesc în aceeaşi silabă .carte a”: El ia cartea Exemple: El i-a dat o 1. Scrie enunţuri cu grupurile de cuvinte: ia creta. Andrei ___dat două reviste. i-a adus. i-a Vasile ia dat o carte. i-a i-a Cuvintele „mai” – „m-ai” Este un cuvânt cu mai multe înţelesuri (luna mai.Completează spaţiile libere cu “ia” sau “i- Mama ___mâna copilului şi o mângâie uşor. ia caietul. Taiei forma incorectă. Ana ___cerut lui Andrei o revistă. Alina ia stiloul. Ion___cartea din bibliotecă. i-a Învăţătorul ia spus să ia cartea cu poveşti. 2.

m-ai cunoscut . Ce ____spui? Cum ___merge treaba? 2. Completează i spaţiile libere cu “mai” ori cu “m-ai”: Tu ____văzut pe mine cu Ion. 1. m-ai văzut. m-ai salutat. Eşti mai bun Exemple: m-ai M-ai asculat. mai încet.mai Luna mai. Să fi fost prin luna____când____văzut. mai frumos. Scrie enunţuri cu grupurile de cuvinte: luna mai.

Tu m-ai văzut. 1.3. Alcătuieste enunţuri cu grupurile de cuvinte: părinţii săi. Şi ____mai spui că bunicii ____vor veni sâmbătă. M-ai m-ai m-ai mai Cuvintele „săi”– „să-i” săi Este un cuvânt care se poate înlocui cu lui sau cu ei Prietenii săi să-i Sunt două cuvinte (să + îi) care se rostesc în aceeaşi silabă. Taie cuvintele scrise greşit: E frumoasă luna mai. să-i aducă. m-ai m-ai Mai întâlnit mai des în luna mai. . fraţii săi. -Am _____ spun cu siguranţă. Exemplu: Să-i dau o floare. să-i spună. Scrie mai frumos. 2. Completează spaţiile libere cu “săi” ori cu “să-i”: -Aş vrea ____spui lui Costache că prietenii_____i-au căutat ieri.

săi să-i Cuvintele „neam”– „ne-am” neam Este un cuvânt cu înţelesul de “popor” sau “rudă”. să-i Trebuie să-i ajuţi pe părinţi. mingea. Am un neam la oraş ne-am Sunt două cuvinte (ne + am) care se rostesc în aceeaşi silabă.3. Neam de daci. Taie cuvintele scrise greşit:: Părinţii săi sunt harnici. săi Mircea merge să-i întâlnească pe prietenii săi. Exemplu: Ne-am jucat cu .

Nea Vasile a venit la noi. . ne-am amintit. sau ”nene” Au căzut fulgi de nea. neam (rudă). Completează spaţiile libere cu “neam” ori cu “neam”: ______ înţeles şi ______ hotărât să mergem la un ______ de-al nostru. 3. Exemplu: Ne-a adus un cadou .1. Taie cuvintele scrise greşit: Ne-am jucat cu mingea. 2. viteji. Alcătuieste enunţuri folosind grupurile de cuvinte: neam dus. Nu ______ văzut de mut timp. Neam Suntem un neam de ne-am Cuvintele „nea”– „ne-a” nea ne-a Sunt două cuvinte (ne + ai) Este un cuvânt cu care se rostesc în aceeaşi înţelesul de “zăpadă” silabă. El era un _______ mai îndepărtat.

nea (zăpadă).1. n-ai Sunt două cuvinte (nu + ai) care se rostesc în aceeaşi silabă. . El _____ promis că ne mai duce şi altădată. Scrie enunţuri cu grupurile de cuvinte: ne-a povestit. Acolo am făcut împreună un om de zăpadă. Completează spaţiile libere cu “nea” ori cu “ne-a”: ______Vasile _______ dus la săniuş pe un drum acoperit cu ____albă ca zahărul. ne-a condus. Taie forma incorectă: Ne-a condus printre troienele de nea. 2. nea (nene) 3. Nea ne-a Cuvintele „nai”– „n-ai” nai Este un cuvânt cu înţelesul de instrument muzical.

Am cumpărat un nai nou. Nai nai n-ai N-ai bani să-ţi cumperi un nai? Nai n-ai . Taie cuvintele scrise greşit: N-ai carte n-ai parte. Complează spaţiile libere cu “nai” ori cu “n-ai” -______ ştiut să cânţi din______ până acum? -______ învăţat de la bunicul tău? 2. 3. nai (instrument muzical). Scrie enunţuri folosind grupurile de cuvinte: n-ai fost. n-ai muncit. timp Exemplu: N-ai venit la 1.George cântă la nai.

Alcătuieste enunţuri cu grupurile de cuvinte: ce-ai făcut?. ce-ai văzut? ceai ( de mentă). ceai auzit?. Taie forma incorectă: Ce-ai băut azi-dimineaţă în loc de ceai? Ceai ce-ai . 3. băut? ce-ai Sunt două cuvinte (ce + ai) care se rostesc în Exemple: aceeaşi silabă Ce-ai 1. Completeaza spaţiile libere cu “ceai” ori cu “ce-ai”: ______zice de o invitaţie la un ______? Ce-ţi doreşti mai mult: coca.cola sau _______ de fructe? 2.Cuvintele „ceai”– „ce-ai” ceai Este un cuvânt cu înţelesul de băutură din plante medicinale Beau ceai de muşeţel.

Ne-a ne-a ne-a N-ai timp să cânţi la nai un cântec? Nai n-ai De ce-ai adus numai ceai de tei_? ceai ce-ai Ei sau hotărât s-au nu să concureze? s-au sau 2. o revistă. cerut. l-a l-a Învăţătorul i-a spus să i-a caietul special. o hartă. ia ia M-ai căutat în luna mai? Mai m-ai Andrei vrea să-i viziteze pe bunicii săi. povestit. s-a s-a Mama la invitat la masă pe bunicul. cartea. Neam ne-am Nea Ion nea spus că a văzut fulgi mari de nea. săi să-i Ne-am vizitat un neam la ţară.(ortografie prin comparaţii) 1. Scrie enunţuri folosind cuvintele: Aurel.Taie cuvintele scrise greşit: Fata moşului sa întors la casa sa din sat. . ia /i-a.

Lucian a văzut cinci arici. . George fuge după minge. ge George sparge geamul. ce Celina aduce cerneala. 4. Mircea aduce apă rece. Gina este regina gimnasticii. 3. Marcela cere ceainicul. 2 ci Ciprian a citit cinci poveşti. Virginia şi Georgiana culeg fragi. Cicerone şi Cecilia adună ciuperci. gi Gigel şi Gigi sunt colegi. Eugen citeşte legenda lui Gelu.DICTĂRI (la dispoziţia învăţătorului) 1.

Anghel stă de veghe în gheretă. Vântul bate neîncetat. Paraschiv are echipament liliachiu. che Chelaru îşi încheie jacheta. chi Chira cre o rochiţă liliachie. Gherghina are un ghiozdan nou. 9. 10. nn După amiază cerul s-a înnorat. 7. Apele revărsate au înnămolit lanul de grâu. . Mâine vom coborî împreună muntele.5. î.â Învăţătorul hotărî ziua plecării în excursie. Gheorghiţă a desenat un triunghi. 6. Toamna se înnoptează mai devreme. Chiru are schiuri vechi. Costache are o pereche de ochelari. ghe Gheorghe repară un gherghef. Dumitrache are o cheie veche. ghi Ghiţă şi Arghir au pictat ghiocei. Anghelina re ghetuţe noi. 8.

Cuprins Argument…………………………………………………………… Grupurile de litere…………………………………………………. ci.Ci………………………………………………….Ce…………………………………………………. .. ce.

Ghi……………………………………………… Evaluare (grupurile de litere)……………………………………… Scrierea cu “î” şi “â”………………………………… Scrierea cu “nn”……………………………………… Ortografie prin comparaţii………………………………………… sa.s-au………………………………………………… la .Ghe……………………………………………… ghi. i-a…………………………………………………… mai.s-a………………………………………………… sau.m-ai………………………………………………… săi.ge.l-a…………………………………………………… ia .ne-a………………………………………………… nai.Ge………………………………………………… gi.ne-am……………………………………………… nea.să-i…………………………………………………… neam.ce-ai……………………………………………… Evaluare (ortografie prin comparaţie)………………………………… Dictare (la dispoziţia învăţătorului)…………………………………… .Chi……………………………………………… ghe.Gi…………………………………………………. che.n-ai……………………………………………… ce-ai.Che………………………………… ………… … chi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful