Fungsi Ekosistem a) Aliran Tenaga Hubungan dan interaksi antara organisma dalam sesuatu ekosistem membolehkan aliran tenaga

berlaku apabila proses makan dimakan berlaku. Aliran ini membolehkan sesuatu ekosistem dikekalkan. b) Kitaran Nutrein Sesebuah ekosistem menyediakan tapak untuk melengkapkan kitaran nurien melalui interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Kitaran ini boleh berlaku di dalam sesebuah ekosistem (intra-ekosistem) dan di antara beberapa ekosistem.( inter-ekosistem)

http://adnideni.blogspot.com/2012/05/fungsi-ekosistem.html

Ekosistem merupakan interaksi atau hubung kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam

Terminologi dan konsep[sunting]
Terminologi eksosistem (ecosystem) dikatakan digunakan oleh Roy Clapham pada tahun 1930 untuk menerangkan komponen-komponen fizikal dan biologi alam sekitar yang berhubung kait antara satu sama lain sebagai satu unit.Arthur Tansely, seorang ahli ekologi kemudian memberi definisi yang lebih mendalam tentang ekosistem, "Seluruh sistem... termasuk organisma komplex dan faktor-faktor fizikal merupakan alam sekitar". [1] Konsep ekosistem merujuk kepada interaksi hidupan dengan unsur-unsur yang merupakan asas kepada alam dalam hubungan yang saling berkait rapat. Eugene Odum, salah seorang pengasas pengajian ekologi sains berpendapat, "Mana-mana unit atau organisma dalam sesebuh komuniti yang berinteraksi dalam alam fizkal akan menghasilkan satu kitaran tenaga yang jelas menerangkan struktur tropik (trophic structure), biodiversiti dan kitaran hidupan".[2] Ekosistem boleh dikaji dan dibahagikan kepada skop yang luas serta menerangkan situasi hubung kait antara hidupan dengan alam semula jadi.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistem

yaitu kelompok makhluk hidup yang sejenis dan menempati daerah tertentu. 2. 3. Bioma. Komponen abiotik adalah semua faktor penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati. Dalam sebuah ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup. yaitu satuan terkecil dari makhluk hidup atau disebut juga satuan makhluk hidup tunggal. yaitu: 1. Yang termasuk organisme autotrof adalah tumbuhan hijau. Komponen biotik terdiri dari manusia. atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya. yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. disebut organisme heterotrof. Individu. 6. Artinya organisme yang tidak mampu menghasilkan sendiri makanan di dalam tubuhnya. antara lain : cahaya matahari. 3. oksigen. tanah dan dsb. . yaitu kumpulan dari ekosistem dalam suatu wilayah tertentu. Produser. suhu. Pengertian Keseimbangan Ekosistem Ekosistem adalah hubungan saling mempengaruhi (timbal balik) antara makhluk hidup dengan lingkungannya. cacing dan mikroba. Komunitas. Contohnya adalah bakteri. Dekomposer. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah hewan dan manusia. 2. savana dan steva.KESEIMBANGAN EKOSISTEM A. yaitu organisme yang mampu menguraikan zat-zat organik dari bangkai yang telah mati. Populasi. 5. Ekosistem. Cahaya matahari merupakan sumber energi dari semua organisme yang ada. yaitu semua ekosistem yang ada di permukaan bumi. Komponen biotik dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan. 4. hewan dan tumbuhan. Artinya organisme yang mampu menghasilkan makananya sendiri. karena mampu melakukan fotosintesis. Contoh : gurun. meliputi: 1. air.Ekosistem dibentuk oleh komponenkomponen makhluk hidup (biotik) dan makhluk tidak hidup (abiotik). yaitu sekumpulan populasi yang mendiami wilayah tertentu. padang rumput. disebut organisme autotrof. Biosfer. Mereka mendapatkan zat-zat organik yang telah dibentuk oleh produsen. Konsumer.

Jenis-jenis interaksi tersebut antara lain: a. http://salmaghaliza.com/2011/11/keseimbangan-ekosistem. Simbiosis. b. Predatorisme. c. Interaksi yang terjadi bisa berupa interaksi yang saling menguntungkan. Contoh : padi dengan gulma. Bagaimanakah ekosistem yang tidak seimbang? Ketidakseimbangan ekosistem terjadi apabila semua komponen biotik maupun abiotik tidak berada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun perananya dalam lingkungan. yaitu interaksi antar individu yang saling lepas atau tidak saling mempengaruhi. Dalam ekosistem terjadi peristiwa makan memakan yang kita sebut dengan istilah rantai makanan. Contoh : harimau memakan rusa. yaitu interaksi antar organisme yang satu memakan yang lain. terbagi menjadi tiga jenis : mutualisme (saling menguntungkan) . parasitisme (saling merugikan). Kompetisi. Ekosistem yang dikatakan seimbang adalah apabila semua komponen baik biotik maupun abiotik berada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. yaitu saling bersaing untuk mempertahankan hidup. merugikan.Dalam ekosistem pasti terdapat interaksi atau hubungan timbal balik antara komponen yang satu dengan yang lain. Kapan dikatakan ekosistem seimbang? Dalam suatu ekosistem yang masih alami dan belum terganggu akan didapati adanya keseimbangan antara komponenkomponen penyusun ekosistem tersebut keadaan ini disebut homeostatis.html . Idealnya dalam sebuah rantai makanan jumlah masing-masing anggotanya harus sesuai dengan aturan ekosistem. Contoh : kambing dengan kucing. komensalisme (yang satu diuntungkan yang lain tidak dirugikan). atau tidak berpengaruh terhadap satu dengan yang lainnya. d. Sehingga dapat dikatakan tidak seimbang jika salah satu komponen pada ekosistem tersebut rusak.blogspot. Misalnya populasi tikus di sawah sedikit karena terus diburu oleh para petani akan mengakibatkan populasi ular menurun karena kehabisan makanan berupa tikus. Netralisme. yaitu kemampuan ekosistem untuk dapat menahan berbagai perubahan alam dalam sistem secara menyeluruh.

air. Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan.PERKHIDMATAN EKOSISTEM Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumbersumber seperti air bersih. Unsur-unsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran terdapat tempat dimana unsur-unsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih. makanan dan kesihatan kita. penggunaan per kapita.Diantara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . mengubah ekosistem setiap hari seperti pengaliran racun perosak. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat . tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. balak.Ekosistem semula jadi . penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. air dan udara. merosakkan.memperkenalkan spesies bukan asli. Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dim ana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotic dan abiotik bumi.mengitar dan menggerakkan nutrient. habitat untuk perikanan. baja dan bahan buangan haiwan. Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah. pencemaran tanah. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi. .

pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi. pemendakan. Air juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi . pepejal dan gas.Kitar Air KITAR AIR Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. dan memindahkan garam miner al ke bahagian bumi yang lain. Satu contoh semasa proses pengewapan. penurasan. yang menyebabkan suhu berubah. Air bergerak dari satu takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengwapan. air menyerap tenaga dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. membekalkan tanah dengan air bersih . Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran air ini. kondensasi. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. Dengan perpindahan air dari satu kawasan tadahan ke kawasan tadahan yang lain. pengaliran permukaan. di atas dan dibawah permukaan tanah. kitar air m enulenkan air. Bertentangan dengan proses kondensasi dimana air akan membebaskan tenaga kepersekitaran dan memanaskan persekitarannya. Rajah kitaran air menerangkan kesignifikan dalam menetapkan kehidupan dan ekosistem di bumi. Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba.

2. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini. Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara.bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk mem bentuk asid nitrik. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen.1 3. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu. mengikatkan nitrogen di udara dan menukarnya kepada ammonia. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-).3. Amonia juga boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. 3. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. NH3. Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau baja untuk pertumbuhan. HNO3.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. Asid nitrik.1 Kitar Nitrogen. Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dimana bakteria pengikat nitrogen ini . Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba . Nitrogen digabungkan dalam banyak asid amino yang akan seterusnya menghasilkan protein. Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik .3.

Untuk melengkapkan kitar nitrogen. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida http://ashaario. Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. keranakehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. 3.3. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina.menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. dan menggunakannya untuk membina molekul gula. haiwan yang memakan tumbuhan. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat.com/perkhidmatan-ekosistem/ . protein dan makanan lain. kanji. dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah.3.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . Bila tumbuhan berfotosintesis .2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat.jimdo.

Biotic components Indonesian From Wikipedia. Examples of organisms are decomposers bacteria and spoilage fungi . Living things are classified by size into microorganisms and makroorganisme. grass and trees are the biotic components Biotic components of the environment is made up of living things . Humans are the biotic factors that have the strongest influence on this earth. animals and plants [1] . bothheterotrophic and are autotrophs . Consumers usually an animal. Animals that eat the primary consumer is called consumer II and so on to form a food chain . the free encyclopedia Yet checked zebra.  Decomposers are organisms that decompose organic matter into inorganic for later use by the manufacturer. Animals that eat plants directly ( herbivores ) are called primary consumers . or accelerate the spread of animal and plant. Consumer latter peak consumer . [2]  Consumers are organisms heterotrophic who can not make their own food and rely on other organisms. moss and green plants [1] . namely:  Manufacturers are sentient beings capable of converting inorganic substances into organic matter (organisms autotrophs ). Essentially living things can digolngkan by certain species. The process can only be carried out by plant chlorophyll by photosynthesis . both in effect gutted and tuck.Examples of producers are algae . such as groups of humans. Examples are the tops Consumer humans [1] [2] . Based on the role and function. living things can be divided into three kinds.Decomposers can be referred to as organisms detritivor or scavengers.

[2] . some species of bacteria and blue-green algae [1] [3] .Secara line there are four major Phoenician [1] . and to meet the food needs to rely on other organisms. Based on the level. These organisms are organisms called heterotrophs [1] [3] . animals . and microbes .Oleh It is known for it.Didalam ecosystem. carnivores (meat eaters). Table of contents [ hide ]       1 Manufacturers 2 Consumers 3 Decomposers 4 Detrivora 5 References 6 See also Manufacturer [ edit ] Producers are organisms that can sort of organic compounds (containing material life) from inorganic materials (not containing material life) became makananya own. every organism possessed certain functions and duties. these organisms aided by sunlight and is often called the organisms autotrophs .Components are classified as heterotrophs are: humans . Consumer organisms are distinguished based on the type of food to groups herbivor (plant eaters). palm tree is produen Consumers [ edit ] Consumers include organisms that are not capable of making their own food substances. In the form makananya own. biotic component of ecosystems can be grouped by Phoenician tadi. called habitat. consumers are divided into: . and omnivores (eating everything). Nisia. Belonging to this group include green plants .fungi .Every living thing can live and breed in a suitable environment.

Detritus is broken down tissue decaying animal or plant. Primary consumers. Group included perombak are bacteria and fungi [4] .wikipedia. the manufacturers directly eater Examples are all nations herbivores and omnivores such as cows . secondary consumers are eating.  Tertiary consumers. etc.org/wiki/Komponen_biotik . [1] [3] Sumatran tiger is a consumer Decomposers [ edit ] Decomposers are called decomposers.. [1] [3] [5] [6] http://id. centipedes .. worms . [1] [3] Detrivora [ edit ] Detrivora are organisms that eat organic particles ( detritus ).cheetahs .. eagle . goats . An example is the most carnivorous and omnivorous like: sharks . and sea cucumbers . rats . etc. which is the primary consumer eater An example is the most carnivores and omnivores such as: chicken . snails . frogs .  Secondary consumers. tigers . This is a group that includes earthworms . snakes . octopus . This allows the existence perombak organic substances decompose and undergo recycling back into nutrients. etc. keluwing . pangolins .

dan kejayaan pertanian. penyebaran mikrob. Kepada ekosistem tanah yang didiami oleh fauna makro tanah.Banyak faktor yang perlu diambil kira dalam usaha untuk memenuhi keperluan makanan kuantiti dan kualiti yang mencukupi dan mampan. dan aktiviti optimum biota tanah untuk tumbuh-tumbuhan. Fauna makro tanah termasuk: herbivor seperti annelids (cacing). Atas alasan terdapat pelbagai jenis biota tanah. saliran. Biota tanah adalah salah satu komponen ekosistem tanah / tanah peranan dalam memperbaiki struktur tanah melalui pengurangan ketumpatan. merangsang pertumbuhan tumbuhan (yang menghasilkan hormon). Oleh itu. actinomycetes. mikrob memainkan peranan yang penting dalam membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan nutrien (N kekang mikrob. Begitu juga. fauna tanah. melalui rombakan (mineral). Berhubung dengan tumbuh-tumbuhan. biota tanah umum boleh dianggap sebagai pengatur fizikal. kehadiran di tanah makro-fauna ekosistem bukan sahaja menderma bahan-bahan yang akan tanah oleh pihak Saprofop badan (penghurai) supaya menambah kandungan bahan organik tanah. Tanah biota adalah bahagian badan terpiahkan tidak boleh tanah antara kedua-dua ada hubungan dua hala. fauna setiap kumpulan mempunyai fungsi ekologi tertentu. kulat. mineral) dan bercampur blok bangunan tanah (pedoturbasi). Serta tikus manakala fauna mikro termasuk Protozoa dan Rotifera. Oleh itu. dan protozoa) dan fauna tanah. memusnahkan dan merombak bahan organik (humification. Tanah biota adalah faktor pembentukan tanah mengawal pelbagai aktiviti ekofisiologisnya pedogenik tanah. dan perosak dan kawalan penyakit (antibiotik yang menghasilkan. Kepelbagaian biota dalam tanah boleh digunakan sebagai penunjuk biologi kualiti tanah. Dipolopoda (ribu kaki) dan Insecta (serangga). pengurusan tanah (tanah) perlu diteruskan tanpa menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar dan mengurangkan kualiti sumber tanah. Pengurusan tanah adalah salah satu faktor yang paling penting dalam mencapai hasil yang optimum dan mapan. antara lain. dan peningkatan struktur agregat tanah. mikroflora. Walaupun kesan ke atas pembentukan dan penguraian bahan organik tanah adalah tidak langsung. interaksi antara komponen tanah biotik dan abiotik di atas tanah untuk menyediakan kira-kira optimum ketersediaan nutrien dalam tanah. pencampuran zarah tanah. meningkatkan ruang liang. tanah menjadi longgar struktur mempunyai keliangan yang tinggi. Keadaan sebegini akan membawa kepada mikro-flora dan mikro-fauna yang banyak dan melompat aktiviti pendekomposer. dan harus bertujuan meningkatkan struktur fizikal. tetapi boleh meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanpa menurunkan kualiti alam sekitar. kimia dan biokimia tanah. yang seterusnya memastikan kemampanan produktiviti tanah. tetapi juga membentuk satu kesatuan tanah. Setiap biota tanah mempunyai fungsi tertentu. pelarut P). Fauna dalam ekosistem tanah yang terdiri daripada makro-fauna dan fauna mikro. . penguraian sisa organik. sekali gus meningkatkan kesuburan tanah. seperti mikrob (bakteria. kapasiti simpanan air. antipatogen). membantu penyerapan nutrien (arbuscular kulat mikoriza). Melalui sistem itu dijangka untuk membentuk agroecosystems stabil dengan input minimum daripada luar. komposisi kimia. Biota tanah adalah koleksi perkara-perkara yang membuat badan tanah sebagai ruang hidup untuk menjalankan sebagai aktiviti keseluruhan atau ekologi hidup. pengudaraan.

diikuti dengan menggunakan bio-baja serta lebih cekap penggunaan tanah mengikut berorientasikan keupayaan membawa dengan mengoptimumkan fungsi kulat-ekologi setiap komponen ekosistem tanah. Ini mikrob akan memecahkan ikatan P daripada mineral tanah liat dan memberikan kepada tumbuh-tumbuhan. ini sedikit P / tidak tersedia untuk tumbuhan. saliran. Walaupun kesan ke atas pembentukan dan penguraian bahan organik tanah adalah tidak langsung. kerana terikat kepada mineral tanah liat. Pseudomonas sp dan megatherium Bacillus. pembangunan pertanian pada masa akan datang. Walau bagaimanapun. N simbiotik Microbial kekang di sana dan ada yang hidup bebas. Secara umum terdapat tiga kumpulan invertebrata yang tinggal di dalam tanah. fosforus (P). pengudaraan. Ini adalah di mana peranan mikrob pelarut P. serta peningkatan struktur agregat tanah. Mikrob mampu melarutkan P yang tinggi. dan Kalium (K) semua melibatkan aktiviti mikrob. N kekang mikrob simbiotik hanya boleh digunakan untuk leguminose tanaman sahaja. terutamanya di atas tanah kering. Ini menggalakkan peningkatan konsep pengurusan tanah sebagai satu cara pengeluaran pertanian. Hara N yang banyak di udara. manakala mikrob pengancing N bukan simbiotik boleh digunakan untuk semua jenis tanaman. fauna tanah umum boleh dilihat sebagai pengawal selia proses di dalam tanah. secara amnya juga sangat mampu membubarkan K. Kira-kira 74% kandungan udara adalah N. Selain itu tumbuhan bermikoriza juga umumnya lebih tahan kepada kemarau. campuran zarah tanah. Tanah pertanian kita biasanya mempunyai kandungan P yang agak tinggi (tepu). Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis mycorrhizae sering digunakan untuk biobaja. jadi penggunaan mereka perlu dikurangkan dengan menggunakan baja organik boleh didapati di laman web ini dan tidak pernah digunakan secara optimum. Tiga nutrien tumbuhan.banyak mikrob tanah yang memainkan peranan dalam penyediaan dan penyerapan nutrien tumbuhan. dan keharmonian antara pendekatan pengurusan tanah dan tanah ekosistem dinamik adalah faktor penting. iaitu: ektomikoriza Dan Endomikoriza. Fauna tanah memainkan peranan dalam memperbaiki struktur tanah melalui pengurangan ketumpatan. N tidak boleh terus digunakan tumbuh-tumbuhan udara. nutrien dan pengedar bumi bergerak. di samping boleh meningkatkan kecekapan baja dan . Satu lagi kumpulan mikrob yang juga memainkan peranan dalam pengambilan P mycorrhizae adalah simbiotik dengan akar tumbuhan. N kekang mikrob simbiotik termasuk: Rhizobium sp yang hidup dalam nodul akar kekacang (leguminose). peningkatan dalam ruang liang. penyebaran mikrob. kapasiti simpanan air. antara lain: Aspergillus sp. Peranan mikoriza dalam melarutkan P dan C membantu penyerapan nutrien oleh tumbuhan. Ramai mikrob mampu melarutkan P. Tanah fauna juga merupakan salah satu komponen ekosistem tanah. N perlu terikat atau ditetapkan oleh mikrob dan berubah menjadi tersedia untuk tumbuh-tumbuhan. Penicillium sp. menggunakan bahan organik digabungkan dengan tanah biota (cacing) yang bertindak sebagai pengurai. dan penguraian bahan organik. yang merupakan pergantungan besar kepada baja kimia sebagai sumber nutrien berpotensi mengurangkan produktiviti tanah. Walau bagaimanapun. iaitu nitrogen (N). Contoh yang sering digunakan adalah mycorrhizal Glomus dan Gigaspora sp sp. mikrob tanah yang berbeza yang memainkan peranan dalam bekalan nutrien fosfat adalah mikrob pelarut (P) dan kalium (K). Mikrob pengancing N bukan simbiotik contohnya Azospirillum dan Azotobacter sp sp.

Sisa akar menjejaskan ekologi kulat CMA. 1997). mengandungi pelbagai nutrien untuk tumbuh-tumbuhan. serta sebagai rembesan sebatian antimikrob dan perosak http://budidayaukm. Mesofauna dan macrofauna di samping mengurangkan saiz sisa organik. Pelbagai mikroorganisma boleh meningkatkan kesuburan tanah melalui pengeluaran pelbagai sebatian penting seperti pelarut organik bahan-bahan nutrien. Sampah yang mengandungi hyphae. antipatogen. mikroflora dan fauna sokongan bersama untuk kemampanan kitaran nutrien. pengurusan nutrien bersepadu menggunakan cacing tanah untuk meningkatkan produktiviti tanah perlu disiasat. mesofauna.com/2011/11/pemanfaatan-biota-tanah-untuk. phytohormones.ketersediaan nutrien juga menambah kepada kepelbagaian mikroorganisma tanah. Bilangan maksimum spora yang terdapat dalam tanah yang mengandungi 1-2 peratus tanah bahan organik manakala paada dibuat kurang daripada 0. Cacing lubang boleh meningkatkan pengudaraan. dan tanah biologi. Microfauna merangsang penguraian bahan-bahan organik untuk mengurangkan saiz ezim sellulase kemudiannya digunakan oleh pengurai mikrob lain. Cacing tanah. aktiviti-aktiviti metabolik menghasilkan najis yang mengandungi pelbagai nutrien kepada tumbuhan dan mikrob tanah. Beberapa macrofauna tanah seperti cacing tanah memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kesihatan dan produktiviti tanah. kerana akar dijangkiti sampah mycorrhizal adalah satu cara yang penting untuk mengekalkan generasi CMA daripada satu tanaman ke depan. struktur tanah membentuk proses biogenik mengawal fizikal. yang merupakan campuran tanah organik dan yang lain yang telah dicerna. AMF bilangan spora seolah-olah berkait rapat dengan kandungan bahan organik dalam tanah. dan kekang N. 1997). Beberapa mikrob endofitik diazotorop boleh menggalakkan pertumbuhan tumbuhan dan melindungi tumbuh-tumbuhan tumbuh secara semulajadi melalui metabolisme. Pelbagai aktiviti mikroorganisma tanah.5 peratus kandungan organik spora adalah sangat rendah (Anas. Oleh itu. Disaamping ia juga berfungsi sebagai inokulan untuk loji generasi akan datang (Anas. penembusan akar dan penyusupan air. meningkatkan ketersediaan nutrien dan bahan organik. vesikel dan spora yang boleh menjangkiti AKM. bahan-bahan organik adalah salah satu komponen penting dalam tanah serta bahan-bahan bukan organik. dan macrofauna.html . microfauna (protozoa dan nematod). kimia.blogspot. air dan udara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful