PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK Lampiran 1

CONTOH PELAN TAKTIKAL BAHASA MALAYSIA PMR 2009

1. Matlamat Strategik : Meningkatkan kecemerlangan mata pelajaran Bahasa Malaysia PMR 2. Objektif : 2.1 Peningkatan bilangan murid cemerlang A seramai 20 orang
2.2 Peningkatan peratus murid yang lulus dari 95 % kepada 100 % (Panitia perlu menyediakan satu kertas cadangan untuk program yang akan dilaksanakan (Rujuk Lampiran 3) )
BIL STRATEGI/PROGRAM AKTIVITI -Kursus Penyediaan BBM untuk guru mata pelajaran bahasa melayu -Menyediakan dan menilai Headcount -Pencerapan klinikal - Aktiviti Pengayaan yang Berkesan -Perjumpaan Dengan Waris 2 Peningkatan Prestasi Peperiksaan Awam -Teknik Menjawab Berfokus -Aktiviti Pengukuhan Terancang -Teknik Menjawab Berfokus -Kelas Tambahan Berfokus -Aktiviti Pemulihan Terancang -Latih Tubi Berfokus TARIKH Januari SASARAN Semua guru BM ( Rujuk lampiran ) TINDAKAN GK Bahasa KOS RM100.00 PELAN KONTIGENSI Kursus Potensi Diri Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru

1

Pemantapan kualiti pengajaran dan pembelajaran

Januari Februari

KP BM PK

Januari Mac April Januari April Jun

Pelajar Cemerlang ( Rujuk lampiran )

Guru bahasa Kaunselor Kaunselor RM150.00 RM400.00

Latih Tubi Perjumpaan dengan PK Latih Tubi

Pelajar Sederhana ( Rujuk lampiran )

Guru Bahasa Kaunselor Guru Bahasa RM500.00

Latih Tubi Kelas’ Kepung ’ Latih Tubi

Januari Jun

Pelajar Galus ( Rujuk lampiran )

Guru bahasa Guru Bahasa

Kelas ’Kepung’

1

PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK Lampiran 1

LAMPIRAN 2 CONTOH PELAN OPERASI

Aktiviti : Kursus Penyediaan BBM Objektif : 1. Guru dapat menyediakan BBM yang sesuai dan dapat menarik minat pelajar 2. Membantu meningkatkan peratus pencapaian pelajar dalam Bahasa Malaysia LANGKAH Mesyuarat Panitia PROSES ALIRAN KERJA - keluarkan surat panggilan - sediakan tempat mesyuarat dan bahan edaran - mesyuarat - menyediakan minit - Sediakan kertas cadangan - memohon kelulusan pentadbir - kemukakan peruntukan kewangan dari PIBG - Pemilihan tempat - hantar surat kepada fasilitator - hantar surat kepada semua ahli panitia - pelaksanaan kursus - kumpul bahan - dokumenkan - serahkan kepada PK TANGGUNGJAWAB KP/SU panitia TEMPOH -3 hari sebelum -1 hari - 2 jam -7 hari selepas mesyuarat -7 hari -1 hari - 7 hari -1 hari - 3 hari - 1 hari - 1 hari -3 hari - 2 hari - 1 hari

Mohon Peruntukan PIBG Kursus

KP GK Pengetua KP PK KP Semua ahli panitia S/U Panitia

Dokumentasi

2

PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK Lampiran 1

CONTOH PELAN OPERASI
Aktiviti : Bengkel Teknik Menjawab Berfokus Bahasa Malaysia PMR Objektif : 1. Pelajar memahami teknik menjawab soalan dengan betul 2. Membantu meningkatkan peratus pencapaian pelajar dalam Bahasa Malaysia LANGKAH Mesyuarat Panitia PROSES ALIRAN KERJA - keluarkan surat panggilan - sediakan tempat mesyuarat dan bahan edaran - mesyuarat - menyediakan minit - Sediakan kertas cadangan (Rujuk Lampiran) - memohon kelulusan pentadbir - kemukakan peruntukan kewangan dari PIBG - Sediakan jadual - Pemilihan tempat - hantar surat kepada fasilitator - hantar surat kepada waris - pelaksanaan bengkel - kumpul bahan - dokumenkan - serahkan kepada PK TANGGUNGJAWAB KP/SU panitia TEMPOH -3 hari sebelum -1 hari - 2 jam -7 hari selepas mesyuarat -7 hari -1 hari - 7 hari -1 hari - 1 hari - 7 hari - 1 hari - Mengikut jadual -3 hari - 2 hari - 1 hari

Mohon Peruntukan PIBG Bengkel

KP GK Pengetua Kaunselor PK Kaunselor Kaunselor

Dokumentasi

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful