You are on page 1of 18

Spis

tres ci
Od autora3

Rodzia pierwszy: Teoria Opieki Nad Magicznymi Stworzeniami


1.1 Fantastyczne zwierzta i jak je znale4 1.2 Klasyfikacja Magicznych Stworze wedug Ministerstwa Magii5 1.3 Sposoby ukrywania Magicznych Stworze.6 1.4 Istoty7 1.5 Sylwetki najwybitniejszych nauczycieli Opieki Nad Magicznymi Stworzeniami8

Rodzia drugi: Magiczne Stworzenia


2.1 Gumochon9 2.2 Tryton10 2.3 Druzgotek11 2.4 Bahanka12 2.5 Elf13 2.6 Gnom14 2.7 Feniks15 2.8 Domowy Skrzat16 2.9 Wodnik Kappa17

Strona | 2

Od Autora

Drodzy studenci, Jest mi niezmiernie mio przedstawi Wam ukoczon ju wersj podrcznika do Opieki Nad Magicznymi Stworzeniami. Licz, e pomoc naukowa w postaci ksiki pozwoli Wam efektywnie uczy si tego piknego, cho wymagajcego przedmiotu. Kada z trzech czci podrcznika podzielona bdzie na rozdziay, kady rozdzia na jednostki tematyczne. Pozwoli to na zachowanie naleytego porzdku, oraz uatwi prac z materiaem. Koczc trzyletni kurs Opieki Nad Magicznymi Stworzeniami, bdziecie umieli zaj si najstraszniejszymi, najwspanialszymi, najpikniejszymi stworzeniami. Nauczycie si, jak przey spotkanie z niebezpieczestwami czyhajcymi w Zakazanym Lesie, oraz jak zaj si Gumochonami. ycz wszystkim przyjemnego poznawania wiedzy,

Strona | 3

Rozdzia pierwszy: Teoria Opieki Nad Magicznymi Stworzeniami


1.1 Fantastyczne Zwierzta i jak je znale? Magiczny wiat peen jest gatunkw, ktrych poznanie zajo wybitnym naukowcom wiele wiekw. I cigle nie ma pewnoci, e poznane zostay wszystkie gatunki. Jest to wrcz bardzo mao prawdopodobne. Bogactwo fauny wiata Magicznego doprowadzio do powstania przedmiotu szkolnego, znanego jako Opieka Nad Magicznymi Stworzeniami (rzadziej - Magizoologia).
rys. 1 - Wozak

Celem powstania Opieki Nad Magicznymi Stworzeniami byo zapoznanie modych adeptw magii z niebezpieczestwami czyhajcymi na nich na kadym kroku magicznego wiata. Celem nauczania jest poznanie technik obronnych, ycia, rozrodu i zachowania Magicznych Stworze oraz ich wykorzystania. DEFINICJA: Opieka Nad Magicznymi Stworzeniami jest to nauka, majca na celu poznanie fauny wiata Magicznego, poszczeglnych gatunkw, ich zwyczajw, wygldu, sposobu rozmnaania, obrony przed nimi, oraz wykorzystania. Czym zatem jest Magiczne Stworzenie i czym si rni od stworzenia w mugolskim znaczeniu tego sowa? DEFINICJA: Magiczne Stworzenie, to kade stworzenie, ktre posiada magiczne waciwoci. DEFINICJA: Istota to kade stworzenie posiadajce inteligencj wystarczajc do zrozumienia praw magicznej spoecznoci i do wspodpowiedzialnoci przy ustalaniu owych praw. Warto wiedzie, e czasem Magiczne Stworzenia, cho ukrywane przez Ministerstwo, s czasem dostrzegane przez osobnikw pozamagicznych. W takim wypadku, specjalni pracownicy Ministerstwa modyfikuj pami mugoli. Strona | 4

1.2 Klasyfikacja Magicznych Stworze wedug Ministerstwa Magii Powoany przez Ministerstwo Magii Urzd Kontroli Nad Magicznymi stworzeniami wprowadzi pewn klasyfikacj, aby uatwi czarodziejom obcowanie z bogatym wiatem Magicznym Stworze.
Urzd Kontroli Nad Magicznymi Stworzeniami, znajdujcy si prawdopodobnie w Ministerstwie Magii i przez nie powoany urzd, ktrego celem jest ukadanie przepisw dotyczcych Magicznych Stworze, opieka nad nimi, oraz ich ukrywanie.
rys. 2 - Hipogryf

Symbol X XX XXX XXXX XXXXX

Znaczenie nudne niegrone, moliwe do udomowienia odpowiedzialny czarodziej da sobie rad grone, specjalista da sobie rad znany morderca czarodziejw

SYSTEMATYKA MAGICZNYCH STWORZE SYSTEMATYKA MAGICZNYCH STWORZE

STWORZENIA MAGICZNE PZWIERZTA MAGICZNE

STWORZENIA PMAGICZNE

ZEZWIERZCENIA

ISTIOTY HUMAIDALNE

ISTOTY ETERYCZNE

DUCHY

PROLINY MAGICZNE

YWIOAKI

INNE

Strona | 5

1.3 Sposoby ukrywania magicznych stworze Wiele z Magicznych Stworze doskonale dostosowao si do wspycia z mugolami, i samodzielnie wyksztacio obron przed nimi. Niektre z nich s za szybkie aby mugole je dostrzegli, inne wybray niedostpne dla nich siedliska. Niestety, s stworzenia, ktrym wiat czarodziejski musi nieco pomc, bronic je przed destrukcyjnym dziaaniem mugoli. Czasem liczy si te ochrona mugoli, poniewa niektre Magiczne Stworzenia mog stanowi dla nich niebezpieczestwo.
rys. 3 Zamek Hogwart

SPOSB UKRYCIA Bezpieczne siedliska Biuro Dezinformacji Modyfikacja Pamici Regulacje dot. Hodowli Zaklcia zwodzce

WYJANIENIE
Tworzenie miejsc ukrycia i chronienie ich zaklciami antymugolskimi, osiedlanie Stworze na terenach nienanoszalnych.
Wsppraca z wadzami mugolskimi pozwala na wymylenie racjonalnych wyjasnie w wypadku pojawienia si Magicznego Stworzenia wrd mugoli.

Uywanie zakl modyfikujcych pami na mugolach. Wprowadzenie Zakazu Eksperymentalnej Hodowli, ustanowienie kar. Zaklcia sprawiajce, e dane rzeczy (w tym wypadku Stworzenia) dla mugoli wygldaj inaczej ni w rzeczywistoci.

DEFINICJA
Midzynarodowy Kodeks Tajnoci Czarw jest prawem w magicznym wiecie, ktre zostao po raz pierwszy podpisane w 1689, a potem oficjalnie uchwalone w 1692. Prawo byo spisane przez Midzynarodow Konfederacje Czarodziejw w celu zapewnienia ochrony wsplnocie czarodziejw przed mugolami i ukrycia ich obecnoci cakowicie przed wiatem. Kada czarodziejska, rzdzca instytucja bdzie odpowiedzialna za ukrycie, opiek i kontrol nad wszystkimi magicznymi stworzeniami, istotami oraz duchami mieszkajcymi wewntrz granic swojego terytorium. Jeli ktrekolwiek z tych stworze wyrzdzi krzywd komukolwiek ze spoecznoci mugoli albo zwrci na siebie ich uwag, ta czarodziejska instytucja bdzie poddana dyscyplinie przez Midzynarodow Konfederacj Czarodziejw. Klauzula 73, Midzynarodowy Kodeks Tajnoci Czarw, 1750

Strona | 6

1.4 Istoty Od wielu wiekw wrd wybitni naukowcy starali si zdefiniowa Istot Magiczn. Podzia magicznych stworze nie zawsze wyglda tak jak dzi, prb definicji byo wiele, jednak naley zna trzy najwaniejsze z nich.

Burdock Muldon

Kade stworzenie poruszajce si na dwch nogach jest magiczn istot, pozostae natomiast s zwierztami.

Elfrida Clagg

Magiczn istot jest kade stworzenie porozumiewajce si ludzkim jzykiem. magiczn istot jest kade stworzenie porozumiewajce si ludzkim jzykiem.

Grogan Kikut

Istot jest kade stworzenie posiadajce inteligencj wystarczajc do zrozumienia praw magicznej spoecznoci i do wspodpowiedzialnoci przy ustalaniu owych praw.

Najbardziej blisk ideaowi jest definicja pana Kikuta i to ona jest dzi uznawana.

Strona | 7

1.5 Sylwetki najwybitniejszych nauczycieli Opieki Nad Magicznymi Stworzeniami *Silvanus Kettleburn
By to jeden ze starszych profesorw w szkole. Nauczanie w Hogwarcie podj jeszcze za czasw dyrektorstwa Armando Dippeta. W 1993 roku - ju po przejciu przez Albusa Dumbledora posady dyrektora - odszed na emerytur, a jego stanowisko obj Rubeus Hagrid. Kettleburn by zawieszany w swoich obowizkach a 62 razy. Najbardziej spektakularn porak profesora by tzw. Incydent z Glist.

* Wilhelmina Grubbly-Plank
Wilhelmina bya zastpcz nauczycielk Opieki nad Magicznymi Stworzeniami nauczaa jedynie podczas nieobecnoci Rubeusa Hagrida. Bya to starsza czarownica z krtko przycitymi siwymi wosami. Miaa bardzo wystajcy podbrdek i syna z okazyjnego palenia fajki. Jej lekcje odbyway si zazwyczaj na drugim brzegu jeziora na zaczarowanych odziach. duo prac domowych, ale bya sumiennym nauczycielem.
rys. 4 Grubbly-Plank

*Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid to gajowy Hogwartu oraz Stranik Kluczy. Nauczyciel Opieki Nad Magicznymi Stworzeniami. Bliski znajomy Albusa Dumbledorea. Jest to wyskoki czarodziej, ma czarne oczy i dug czarn brod pokrywajc niemal ca twarz. Pasj Rubeusa Hagrida jest hodowla dziwnych lub niebezpiecznych zwierzt (wliczajc w to Akromantule, smoki i trjgowe psy). Zajmowa si przygotowaniem smokw do Turnieju Trjmagicznego, Lubiany przez uczniw (za wyjtkiem lizgonw). Nie ukoczy Hogwartu (wyrzucony na 3-cim roku za podejrzenie, i bestia z Komnaty Tajemnic naley do niego).
rys. 5 Rubeus Hagrid

Strona | 8

Rozdzia drugi: Magiczne Stworzenia


2.1 Gumochon Gumochon (klasyfikacja MM X) to mae magiczne stworzenie, przypominajce brzow ddownic lub wyduon pijawk. yje w mokrych rowach i odywia si saat. Uwaany za najnudniejsze magiczne stworzenie. Oba koce gumochona wygldaj identycznie. Wydziela si z nich luz, zawierajcy liczne feromony (wykorzystywany w eliksirach do ich zagszczania, stanowi te wany skadnik eliksiru Wiggenowego).

rys. 6 - Gumochony

CYKL GODOWY GUMOCHONW Gumochony wydzielaj luz, w ktrym znajduj si liczne feromony. luz ten wytwarzany jest przez samcw intensywniej w marcu, czerwcu i we wrzeniu, kiedy to trwa okres godowy gumochonw. Ma to na celu przywabienie przez samca samicy. Samica wybiera najatrakcyjniejszego samca, i odbywa z nim taniec godowy (powolne ocieranie si partnerw o siebie). Skrcaj si i dochodzi do zapodnienia. Samica znosi od 10 do 50 jaj, z ktrych po jakim czasie wykluwaj si mae gumochony.

Strona | 9

2.2 Tryton Tryton jest podobny do czowieka, jednak zamiast ng posiada rybi ogon. Posiadaj zielonkaw skr, oraz dugie, zielone wosy. Trytony s stworzeniami podwodnymi, a ich ojczyzn s gbiny Morza rdziemnego, cho obecnie mona je spotka w wielu wikszych zbiornikach wodnych (np. jezioro w okolicach Zamku Hogwart). Co ciekawe, Trytony buduj pod wod spore konstrukcje, ktre su im za domy. Wykazuj daleko rozwinite umiejtnoci hodowli Druzgotek (trzymaj je w swoich podwodnych, przydomowych ogrdkach). Trytony odmwiy statusu istot, do dnia dzisiejszego widniej jako stworzenia i posuguj si skomplikowanym jzykiem trytoskim, ktry przypomina nieco wrzaski.
Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXXX
rys. 7 - Tryton

CIEKAWOSTKA Trytony przez mugoli s nazywane Syrenami.

rys. 8 i 9 - Trytony

Strona | 10

2.3 Druzgotek Druzgotki s maymi, demonami wodnymi, ywicymi si maymi rybami i innymi stworzeniami wodnymi. Pochodzi z Wielkiej Brytanii i Irlandii, cho obecnie mona go spotka w wodach na caym wiecie. Ich bladozielone ciao jest pokryte rogami. Posiada bardzo dugie palce. Druzgotki s bardzo agresywne w stosunku do ludzi.
Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXXX

rys. 10 Druzgotki oplatajce czowieka

Strona | 11

2.4 Bahanka Bahanka, zwana te Ksajcym Elfem jest maym stworzeniem, ktre wystpuje w Europie i Ameryce. Woli chodniejszy klimat. Czsto mylony z Elfem. Wygldem przypomina maego czowieka, a ciao ma pokryte grubym futrem. Maj dwie pary rk i ng. Umiej lata i s jadowite (posiadaj dwa rzdy ostrych zbw). Uznawane s za pasoyty, a najatwiej je spotka w brudnych zasonkach.
rys. 11 - Bahanka

Bahanka skada okoo piciuset czarnych jaj, ktre zakopuje w ziemi. Po okoo dwch tygodniach wykluwaj si z nich mode. Aby pozby si bahanek, naley je spryska Bahnocydem, ktry je praliuje, a nastpnie wyrzuci.
Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXX

rys. 12 Bahanka

Strona | 12

2.5 Elf Elfy s maymi, ozdobnymi istotami o stosunkowo niewielkiej inteligencji. Przez czarodziejw uywane w celach dekoracyjnych. Wygldaj jak may czowieczek i maj do piciu cali wzrostu. Posiadaj skrzyda (biae lub tczowe) przez co posiadaj umiejtno latania. Elfy posiadaj sab moc magiczn, ktrej uywaj do obrony przed takimi drapienikami. Maj ktliwy charakter, ale s bardzo prne, wic atwo daj si namwi do odgrywania roli dekoracji. Elfy nie potrafi mwi, ale mog komunikowa si ze sob za pomoc brzczenia. Samica elfa skada za jednym razem nawet do pidziesiciu jaj, zawsze po spodniej stronie licia.
rys. 13 - Elf

Po jakim czasie z jaj wykluwaj si barwne larwy. Gdy minie od szeciu do dziesiciu dni, larwy przd kokony, z ktrych po miesicu wychodz dorose, uskrzydlone elfy.
Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XX

rys. 14 Szkic Elfa

Strona | 13

2.6 Gnom Gnomy to jedne z najbardziej pospolitych stworze. S szkodnikami i znajduj si w wikszoci czarodziejskich ogrdkw. Ma okoo 30 cm wzrostu. Ich nieproporcjonalnie dua gowa przypomina ziemniaka. Mieszka w podziemnych norach. Jest bardzo podny. ywi si warzywami. Nie s inteligentne.
Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XX
rys. 15 - Gnom

SCHEMAT ODGNAMIANIA

< apie gnoma za kostki > < wywija mynka nad gow > < wyrzuca jak najdalej potrafi >

Strona | 14

2.7 Feniks Feniks to magiczne stworzenie, posiadajce bardzo du magiczn moc. Jego pir uywa si do produkcji rdek. Jego pie, okrelana jest jako budzca dreszcze i nieziemska. Feniksa trudno oswoi, ale gdy to ju si uda, zyska si towarzysza na cae ycie. Feniksy s niezwykle agodnymi i piknymi stworzeniami. Ptak wielkoci abdzia, posiada szkaratne upierzenie, zoty ogon, szpony i dzib. Feniks skada jaja w gniazdach, ktre buduje na szczytach gr. Poszczeglne osobniki mog y wiecznie, poniewa gdy nadchodzi ich koniec feniksy spalaj si, a pniej odradzaj z popiow.

rys. 16 - Feniks

Magiczne waciwoci
Potrafi znika i pojawia si w dowolnym miejscu (take w Hogwarcie). Jego pie umacnia odwag osb o czystym sercu i zasiewa strach w sercach nieczystych. zy maj silne waciwoci lecznicze, potrafi uleczy wiele cikich ran oraz s jedynym antidotum na jad bazyliszka. Feniksy potrafi przenosi ogromne ciary. Z ich pir robi si rdzenia rdek

Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXXX

Strona | 15

2.8 Domowy Skrzat Domowy skrzat jest magiczn istot. yj w starych czarodziejskich rodach po to, aby suy swoim panom. Nie mog si im sprzeciwia, a w razie niesubordynacji, karz si poprzez samookaleczenie. Skrzat moe by zwolniony ze suby, gdy dostanie od swojego pana cz garderoby. Mimo to, wikszo skrzatw jest zadowolona ze swojego zniewolenia. Skrzaty, ktre nie posiadaj panw yj w Hogwarcie, gdzie za sw prac mog otrzyma zapat w postaci pienidzy, a take dni urlopu, chocia w rzeczywistoci nie korzystaj z tego- nie liczc jednego wyjtku- traktujc swoj prac jako cel yciowy oraz ich najwiksz rado. Skrzaty Domowe dysponuj du moc magiczn, ale s ograniczane przez swych panw. Skrzaty domowe potrafi si aportowa i deportowa nawet w Hogwarcie. Ich magia si zupenie rni od magii czarodziejw . Oczywicie nie mog uywa rdek.
Klasyfikacja Ministerstwa Magii: X
rys. 17 - Zgredek

Zgredek

Stworek

Mruka

Skrzat domowy oraz wieloletni sucy w Dworze Malfoy'w. W 1992 roku Zgredek zosta podstpem uwolniony przez Harry'ego Pottera, by jednym z niewielu wolnych skrzatw. skrzat domowy rodziny Black, wierny suga swojej pani, Walburgi Black, matki Syriusza Blacka. skrzatka domowa naleca do Bartemiusza Croucha Sr. Mruka to skrzatka z tradycj wspomniaa, e ju jej matka i babcia suyy w domu Croucha.

Strona | 16

2.9 Wodnik Kappa Kappa istota podobna do pokrytych rybi usk map, posiadajca dugie petwiaste apy suce do pywania i duszenia swoich ofiar. Na gowie Kappy maj lejki wypenione wod, ktrej utrata powoduje pozbawienie ich mocy.
Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXXX

rys. 18 Wodnik Kappa

SPOSOBY NA WODNIKI Naley zbliy si do wodnika z ogrkiem, na ktrym wyryte jest imi potencjalnej ofiary, i rzuci wodnikowi na poarcie

Naley zbliy si do wodnika i ukoni si mu

Strona | 17

Autorem jest Peter Hollens peter.hollens96@gmail.com Zakaz kopiowania fragmentw lub caoci zawartych materiaw.

Strona | 18