BIZNIS PLAN

SEMINARSKI RAD

SADRŽAJ

kao što su: ♦ besplatan desert ♦ određeni procenat popusta ♦ poklon iznenađenja za stalne posjetioce. a ponudiće se i mogucnost sedmićne uplate za tople obroke uz odredene pogodnosti. Za početak djelatnost će se bazirati samo na podrucčju srednje škole “X”. Tokom raspusta restoran neće raditi. Namjerava se zaposliti jedna kuharica . Detaljan opis preduzeća i njegovih ciljeva Cilj je registracija restorana kao samostalna obrtnička djelatnost.1. Cijene se namjeravaju prilagoditi kupovnoj moći potencijalnih kupaca. Kuhati će se ona jela za koje kupci budu najviše zainteresovani. koja će kuhati dva topla obroka dnevno i to u dvije smjene . . Djelatnost restorana je priprema hrane i pića za učenike i prosvjetne radnike škole.jutarnju i popodnevnu. U planu je sljedećih godina za vrijeme raspusta organizovati “mini party” za učenike. Svim korisnicima će se omogućiti da sami predlažu sedmični jelovnik od deset jela iz kojeg će se dnevno izdvajati tri jela..

To će predstavljati značajnu prednost u odnosu na konkurenciju jer učenici neće gubiti vrijeme odlaskom do prodavnica. Dakle.00 KM na tri godine. Osnovnu školu pohađa 580 učenika i 62 nastavnika i ostalog osoblja. prvenstveno ćemo se orjentisati na otplatu kredita i stvaranju uslova za povećanje obima poslova.U slučaju pojave konkurencije treba naglasiti da će se priređivati poklon iznenađenja za stalne kupce. Radno vrijeme prilagoditi vremenu odvijanja nastave u dvije smjene. Kvalitetom hrane i usluga. Početni kapital predstavlja kredit od 10. Škola obrazuje 1.000. Prije svega.osnovni cilj osnivanja ove firme jeste ponuda (i dobit) kvalitetne ishrane učenika i profesora. Školska kuhinja je uslovna i nije potrebna adaptacija. Od menadžmenta srednje škole iznajmiti već postojeću školsku kuhinju koja je u dvorištu škole i nije u funkciji. što predstavlja značajan broj potencijalnih kupaca. djelatnost ćemo proširiti na osnovnu škofu koja se nalazi u neposrednoj blizini srednje škole. kao i cijenom ostati kurentan.500 učenika i zaposleno je 120 profesora i ostalog osoblja. . U prvoj godini našeg poslovanja.

. . Dakle. 89 % proizvoda i usluga će se prodavati učenicima i profesorima. a preostalih 11 % ostalim kupcima povremenim kupcima. Za početak angažovati kao spoljnjeg saradnika lice koje ima iskustvo i kvalifikacije u vođenju restorana. Uz njegovo prisustvo i rad steći će iskustvo i lica koja su osnivači restorana. a 6 % je neodlučno.Pregled sposobnosti i iskustva koje u posao uvode vodeći ljudi Prednost ove namjere je ta što je lako ostvariva. --Marketing strategija- Preduzeće koje se osniva bavi se i proizvodnjom i pružanjem usluga pa je potrebno napraviti posebnu kombinaciju marketinga (marketing mix). 5% smatra da ta ideja nije dobra. Prilikom pravljenja marketing strategije potrebno je sagledati sljedeća .Analiza tržišta – Rezultati tržišnih istraživanja pokazali su da će tržište uz određene marketinške aktivnosti i uz visok kvalitet uslugat moći apsorbovati proizvode i usluge restorana. Istraživanjem tržišta putem pismene ankete učenika i profesora pokazala su da je se 89 % učenika i profesora zainteresovano za otvaranje restorana i smatra to dobrom idejom.Potrebno znanje i iskustvo za vođenje školskog restorana nije veliko.

Prilikom izbora dobavljača imati u vidu cijene. Kvalitet će biti obezbjeđen angažovanjem kvalificiranog kuhara i nabavkom svježih prehrambenih sirovina sa deklaracijom higijenski ispravnih proizvoda. Na taj način obezbjediti “veći kvalitet za istu cijenu” od konkurencije. mogućnost brze isporuke i redovitog snabdjevanja sirovinama bez stvaranja zaliha.četiri elementa marketinga -proizvod -cijena -distribucija -promocija Proizvodi restorana su hrana I pića pa je potrebno posebnu pažnju posvetiti kvalitetu proizvoda. .

direktni marketing .odnosi sa javnošću . kao i davanjem oglasa u novinama.a kojeg određeni oglašivač plaća.Od pet oblika promotivnih aktivnosti: . Kako se naše preduzeće bavi i pružanjem usluga. Ekonomskapropaganda je svaki oblik prezentacije i promocije proizvoda ili usluga koji se provodi posredstvom medija masovnog komuniciranja. Ekonomska propaganda takođe može kreirati imiđ i simboličke predstave vezane za proizvod ili uslugu. Ekonornska propaganda je jedna od najviše korištenih promotivnih aktivnosti i usmjerena je na veliku populaciju i može da obuhvati veliki broj ljudi utrenutku.lična prodaja Za ovo preduzeće najvažnija je ekonomska propaganda. Ekonomska propaganda je "najvidljivija" marketing aktivnost preduzeća. to je moguće izvesti na slijedeća način: posredstvom zaposlenog osoblja i posredstvom fizičke okoline .Ona omogućava preduzeću da kontroliše i usmjerava svoje poruke na ciljane potencijalne potrošače.potrebno je obratiti pozornost i na taj segment markentinga.ekonomska propaganda .. Potrebe ovog preduzeće mogu se zadovoljiti oglašavanjem na lokalnoj televiziji i radiju. postavljanjem reklamnih oglasa na javnim mjestima.unapređenje prodaje . uvjeravanja i povećanja broja potrošača. iako se većina inovacijskih usluga veoma lako kopira.Ekonomska propaganda može da bude efikasan način informisanja.Zbog toga se nekada poistovjećuje sa marketingom. Ovo preduzeće mora diferencirati svoju uslugu od ostalih sličnih usluga.

Razlikovati ćemo se i po izgledu fizičke okoline. Kako bi zadovoljili svačiji ukus i pružali što bolje usluge obezbjediti daleko veći asortiman u odnosu na konkurenciju i obezbjediti uslove da se restoran bitno razlikuje od tipičnog školskog restorana ili školske kuhinje. Posebnu pažnju posvetiti inovacijama po kojima će se restoran razlikovati i u asortimanu usluga. Učenici (potrošači) će imati priliku da biraju vrstu muzike koju žele da slušaju. kao i vršenje kućne dostave hrane i slično. nešto po čemu će korisnicima pružati drugačiji ugođaj.. Naš enterijer će da bude nešto drugačiji od uobičajenog enterijera jedne „školske kuhinje“.Pored toplog obroka koji će se pripravljati dva puta dnevno (u dvije smjene) potrebno je ponuditi: -više vrsta sendviča -više vrsta kolača .Prilikom zapošljavanja radnika angažirati ćemo radnike koji će se razlikovati od konkurencije po sposobnosti u usluživanju i samom odnosu sa potrošačima.

i z. y. . PROIZVODNI PROGRAM Potrebna ulaganja: x. Sjedište Društva je u Visokom.-sladoled -razne vrste sokova -razne vrste toplih napitaka -Aktivnosti- -Osnivački kapital i potrebna ulaganja- Preduzeće se osniva pod nazivom “ Global” kao društvo sa ograničenom odgovornošću. ul. Iznos udjela je : Lice x 40% u stvarima (oprema) Lice y 40% u stvarima (oprema) Lice z 20% u novcu Osnivači su ujedno i zaposlenici Društva. Direktor Društva je Lice x.00 KM.000. Osnivači društva su Osnivački kapital iznosi 10.Kralja Tvrtka bb.

0 Iznos 14.00 1. 2. 6.kredit kredit 6. 6.br . 3. 2.000.00 2. 4.0 osnivački ulog osnivački ulog kredit kredit kredit kredit Sredstva u iznosu od 10.00 20.00 4.00 2.00 2.000. . 4.00 4.500.000.00 20.000.000.000.00 KM obezbjediti iz dugoročnog kredita sa rokom otplate od dvije godine. 3.000.r. Kreditna sredstva vraćati iz ostvarenog prometa.500.0 Izvor osnivački ulog.000. 5. 1. Potrebna sredstva Stalna sredstva Obrtna sredstva Nematerijalna sredstva Svega sredstava 0 Struktura sredstava Strojevi i uređaji Inventar Adaptacija prostora Sirovine Roba Nematerijalna ulaganja Svega sredstava 0 0 4.000. 1.000.

5.br. kojim će ulagači povratiti vlastita uložena sredstva.00 1.00 50.00 19. 5.00 450.50 0.0 0 198.000. Opis Mjesečna rata kredita Iznos 1.50 1.b r. Broj Opis kupaca Dnevni obroci 400 Napitci 300 Deserti 60 Ostali slatkiši 100 Svega dnevni prihod Planirani mjesečni prihod Planirani godišnji prihod na Cije st 1.000.00 990. 2. Prema planu povrat uloženih sredstava ulagača je r. 3.-Planirani prihod i struktura ulaganja ostvarenog prihoda- r.00 . dobavljačima. 1.50 Vrijedno 400.800. 00 Planirani mjesečni prihod se raspoređuje u izmirivanje obaveza prema kreditoru.00 90. 2. zaposlenicima. a ostatak prihoda predstavlja kapital godina dana. 1. 4.

5.2. Pored ulagača zaposlenik Društva je i kuhar ili kuharica (KV kuhar ).00 198. Plaće zaposlenika su u prvoj godini poslovanja prema odredbama općeg kolektivnog ugovora pa će se i doprinosi na i iz plaća plaćati na najnižu osnovicu. .00 2.Osnivači Društva su ujedno i zaposlenici Društva.00 2.800.000. 4. a ostala dva ulagača poželjno je da posjeduju VŠS.200.000. Kao spoljnjeg saradnika angažirati čistaćicu. 3. 5.Direktor Društva je Lice X koje posjeduje VSS. Plaće zaposlenika Fakture dobavljača Porezi i ostale dažbine Ostali tekući rashodi Ostatak prihoda Planirani mjesečni promet Planirani prihod godišnji 3.000.000.00 -Ljudski resursi- Planirani broj zaposlenika je pet. 2.00 10.00 1.00 19. U drugoj godini poslovanja plaće isplaćivati prema kvalifikacijama I random mjestu zaposlenika. 6.600.

3. 2. 00 530.800.0 0 2240.0 0 1060.0 0 120.000. Planirani mjesečni prihod je 19.r.00 KM. 00 VSS VŠS KV NK 1 2 1 1 5 -IZRADA INVESTICIJA POSLOVANJA- PROJEKCIJE OČEKIVANOG VRAĆANJA I GOTOVINSKI TOK ZA PRVU GODINU Svakog investitora zanima u kojem će mu se vremenskom periodu putem ostvarene neto dobiti vratiti uložena sredstva . U planirani prihod nije uračunat eventualni prihod za dva mjeseca školskog . Struktura zaposlenika Direktor Konobar Kuhar Čistačica SVEGA ma Str.00 KM.b r. 1.000. 2. Iz tabele “plana prihoda” vidljivo je će ovaj program u prvoj godini ostvariti 198. 4.spre Broj radnika Bruto plaća 530.00 KM što za 10 mjeseci predstavlja 198.

00 Mjesečni prihod 19.00 Godišnji prihod 198.000.00 KM). 1 . Planirana stopa ostvarene dobiti je 10% ili 20.00 Rashodi 178. Iz sljedećeg pregleda vidljivo je da se uložena vlastita sredstva mogu vratiti planiranim poslovanjem za godinu dana.00 18. a kreditna sredstva vratiti u predviđenih dvije godine poslovanja.00 Dobit 20.00 Opis Iznos Stopa . 3 .00 % 10.00 % 10.000. 6 Porez na dobit Neto dobit 2.800.00 KM godišnje. _-Projekcija očekivanog vraćanja uloženih sredstava- r .br. 5 .00 % 100.800.000.00 KM (porez na dobit iznosi 2.000. Planirana neto dobit je 18.00 100% 90. 2 .00 KM.000.000. Iz tabele je vidljivo da su planirani mjesečni rashodi u iznosu od 17. 4 .000.000.raspusta.00 KM ili 178.000.

1 1.000.. .00 kreditnih 7. .00% -Zaključak- Ulagači kao osnovni cilj osnivanja Društva imaju ostvarivanje profita ili dobiti i da se uložena sredstva u što kraćem vremenskom periodu vrate ulagačima.000. Iz izloženog biznis plana vidljivo je da je planirano poslovanje Društva tako da će dugoročno biti solventno. 0.000. 7 .00 % 55. .00 % 39.00 sredstva 8 Uložena sredstva 9 Povrat sredstava 1 Povrat sredstava % 55. odnosno moći će dugoročno izmirivati svoje obaveze i ostvarivati rentabilno poslovanje.000.00 vlastitih 10.00 % 55. Isti cilj imaju i ulagači i osnivači ovog Društva čiji biznis plan je naprijed izložen. Razlika 1.00 Uložena vlastita 10.00 kreditna 10.000.00 % 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful