You are on page 1of 140

MARK LOGUE – PETER CONRADI

A KIRÁLY BESZÉDE

A MŰ EREDETI CÍME: MARK LOGUE, PETER CONRADI – THE KING’S SPEECH 2010 MAGYAR FORDÍTÁS: BIHARI GYÖRGY MAGYARORSZÁGI KIADÁS ÉVE: 2011

Mark Logue, Lionel Logue unokája, filmrendező és a Logue-levéltár vezetője. Londonban él. Peter Conradi író, újságíró, a The Sunday Times munkatársa. Legújabb könyve a Hitler zongoristája: Ernst Hanfstaengl fölemelkedése és bukása.

ELŐSZÓ
Gyerekkorom az 1970-80-as években Belgiumban telt, ahol apám, Anthony, ügyvédként dolgozott a Procter & Gamble európai központjában. Az évek során többször is költözködtünk a brüsszeli elővárosokban, de mindegyik lakásunkban volt valami állandó: akárhol tartózkodtunk, ugyanazok a fényképek és emléktárgyak kerültek valamelyik kandalló vagy ablak párkányára. Volt köztük olyan fénykép, amely apámat ábrázolta a skót gárda egyenruhájában; egy másik róla és anyámról, Elizabeth-ről készült 1953-ban, az esküvőjük napján, míg egy harmadik, ausztráliai születésű apai nagyapámat, Lionelt és feleségét, Myrtle-t örökítette meg. Ám ennél is izgalmasabb volt az a bőrkeretes portré, amelyet VI. György király, a mostani királynő apja dedikált és keltezett 1937. május 12-én, koronázásának napján; vagy az a másik, amelyen feleségével, az én nemzedékem előtt anyakirálynőként ismert Erzsébettel és két lányukkal, a tizenegy éves Erzsébettel, a jelenlegi királynővel és húgával, Margittal volt látható; valamint az 1928-ban készült harmadik fotó a királyi párról, illetve akkor még York hercegéről és hercegnéjéről, akik Elizabeth és Albert néven dedikálták a felvételt. Bizonyára elmagyarázták nekem is ezeknek a képeknek a jelentőségét, de gyerekként sose figyeltem oda. Megértettem, hogy nagyapám miatt van közünk a királyi családhoz, de Lionel nekem valamiféle őskort jelentett; 1953-ban halt meg, tizenkét évvel a születésem előtt. Annyit tudtam róla, hogy ő volt a király logopédusa vagy micsoda, és ezzel be is értem. Sose kérdeztem róla, és a családtól sem tudtam meg részleteket. Sokkal jobban érdekeltek a különböző érmek és gomblyukban hordható jelvények, amelyek a fényképek előtt sorakoztak. A legszívesebben apám övét és sapkáját vettem föl, hogy büszkén játsszam a katonát az ingemre tűzött érmekkel. De mikor idősebb lettem, és nekem is születtek gyerekeim, foglalkoztatni kezdett, hogy kik az őseim és honnan jöttek. A családfakutatás iránti növekvő érdeklődés tovább szította kíváncsiságomat. Visszafelé haladva a családfán, találtam egy melbourne-i dédmamát, akinek tizennégy gyereke közül alig heten érték meg a felnőttkort. Azt is megtudtam, hogy egyik szépapám 1850-ben az SS Boyne nevű hajón utazott el Írországból Ausztráliába. Nagyapám nekem csak egy volt az Ausztráliát, Írországot és Nagy -Britanniát beterítő népes família tagjai között, és az maradt még apám 2001-ben bekövetkezett halála után is, amikor rám várt a feladat, hogy átnézzem a magas, szürke iratszekrényben tárolt személyes okmányait. A végrendeletek, közjegyzői okiratok és más fontos dokumentumok között megtaláltam nagyapám sok száz levelét és fényképét egy aktatáskában, szép sorjában, pedáns időrendben. Csak mikor 2009 júniusában megkeresett Iain Canning, A királyi beszéd című film producere, akkor kezdtem megérteni nagyapám szerepének fontosságát: ő segített a yorki hercegnek, aki 1936 decemberében, bátyja, VIII. Edward lemondása után nagyon kelletlenül foglalta el a trónt. Ugyanis egész életében küszködni kényszerült dadogásával, s így iszonyú kínszenvedést jelentett neki minden nyilvános szónoklat vagy rádióbeszéd. Ekkor fogamzott meg bennem a gondolat, hogy Lionel élete a családi körnél sokkal szélesebb közönség érdeklődésére is számot tarthat.

Hogy ez létezett egyáltalán. igazi mozinak. és abban ön nélkülözhetetlen. mint Helena Bonham Carter. Az egyik szünetben találkoztam a nagyapámat alakító Geoffrey Rushsal és a tízéves . 2009 vége felé meghívtak A királyi beszéd forgatására a londoni Portland Place-be. így hát nekifeküdtem a munkának. és igyekeztem minél többet megtudni a nagyapámról. s így sikerült többet megtudnom a nagyapám és a király egyedülálló kapcsolatáról. hogy a filmjük történelmileg a lehető legpontosabb legyen. hogy a lehető legtöbb részletet összeszedjem a nagyapám életéről. hogy az archívum nem teljes. arra Lionel egyik naplóbejegyzéséből következtetek. Ám hamarosan rájöttem. minden nyomon végigmentem ebben a vállalkozásban. Rokonokat nyaggattam. György életrajzíróinak és kiadóinak.Annak az évnek áprilisában ugyancsak Lionel volt a téma a BBC négyes csatornájának délutáni műsorában Mark Burgessnél. amelyen nagyapám szarkalábas betűkkel leírta első találkozását a leendő királlyal a Harley Streeten levő kis rendelőben 1926. de voltak más följegyzések. Én kincsként őriztem volna. Mindent tűvé tettem a levél után. a Windsor kastélyban levő Királyi Levéltárnak. hogy nagyapám nem volt mellette. amelyeknek töredékeit John Wheeler-Bennett idézi VI. – Az előkészítő munka számít. Györgytől is. ahol leírja kettejük beszélgetését azután. akkora nevekkel. György legtöbb életrajzában kitesznek néhány oldalt. Colin Firth. akinek életszerű naplóiban rendkívül részletes leírásokat olvastam találkozásairól a királlyal. Ám ez sokkal komolyabb vállalkozásnak ígérkezett. Geoffrey Rush. amelynek az volt a célja. remélem. Továbbá sehol sem találtam az újságkivágások gyűjteményét. Ám a király 1944 decemberében kelt levelének hiánya volt a legnagyobb csalódás. Cunning és Hooper természetesen azt akarta. Bőven akadtak igen szívélyes és barátságos levelek magától VI. Hiányzott számos levél és naplójegyzet az 1920-30-as évekből. hivatalos életrajzában. ugyanaz. De nyomát sem találtam. amelyeket pár nemzedék alatt elhomályosított az idő. Először vizsgáltam át illő alapossággal Lionel iratait. majd két nappal később írt egy nagyon szép levelet. aki az angol közelmúlt egy egészen más oldalát mutatta be a híres Átkozott United című filmben: Brian Clough futballmenedzser 1974-es kurta és viharos uralmát a Leeds United élén. Tom Hooper rendezte. A nyilvánvaló kiindulópont apám iratszekrénye volt. A királyi beszédben. Michael Gambon és Derek Jacobi. VI. és azokat a Lionelre vonatkozó utalásokat. „köszönetet mondott nekem. hátha a levél ott van azok között az anyagok között. Lionel beszámolója szerint. amelyet. – Az én munkám véget ért. hogy az uralkodó először úgy mondta a karácsonyi üzenetet az ország népéhez. újra és újra kifaggattam őket. mert ez az írás különösen rabul ejtette a képzeletemet. de sehol sem találtam a töméntelen levél. Ehhez hozzátette az interneten talált néhány adatot. amelyet apámtól vagy két bátyjától kértek kölcsön és esetleg nem adtak vissza. utódaim kincsként őriznek majd”. Írtam a Buckingham-palotának. újságkivágás és naplójegyzet között. – Szó sincs róla – felelte a király. pedig ezeket nagybátyáim szerint Lionel szinte egész felnőtt korában gyűjtögette. amelyek VI. köztük egy konzultációs kartotéklap. pontosítanom néhány részigazságot és eltorzított emléket. október 19-én. felség – mondta Lionel. Györgyről 1958-ban megjelent. – Aztán.

de én azért meghívattam magamat rutlandi otthonába. amikor én voltam kisfiú. talált néhány dobozra való iratot. mert a királlyal való kapcsolatát mindig diszkréten kezelte. Apámnak szenvedélye volt a költészet és a versmondás. hogy túl nagy hasznukat vehetném. hogy megnézzem az anyagot. Sarah volt a leglelkesebb híve. amely. számos kötet fogadott Alex ebédlőjének asztalán: volt még két utalványos doboz. miközben a gyerekeknek Shakespeare-t kell szavalniuk. és megértem. már figyeltem a jelenetet. hogy a levél. és jóval többet elárulnak közös életük részleteiről. Ez sok tekintetben hasztalan igyekezetnek bizonyult. valamint két további dobozra való kézirat és újságkivágás. Nem írta le a leghíresebb esetét sem – valószínűleg azért. mert nagyon keveset tudunk arról. Alex Marshall. nem szerepelt köztük. tele a király és Lionel leveleivel. noha hűen adta vissza nagyapám szellemét. Nem gondolta. 1926-os találkozásától a háború 1939-es kitöréséig. sem tanítványa. ami számomra egy sokkal személyesebb felfedező út kezdetét jelentette. amikor nagyapámmal elindultak egy világkörüli útra. A nővérem. rám akkortájt nem tett túl nagy hatást a tehetsége. valamint a második világháború első hónapjaiban. Először furcsálltam. de hivatalosan sosem tette közzé módszereit. megkeresett. A forgatás 2010 januárjában fejeződött be. akit mindig felnőttként ismertem. Gyakran szó szerint idézett egész bekezdéseket. de mihelyt túltettem magamat ezen. és az volt az egyetlen bánatom. továbbá részletek egy naplóból. amelyek kapcsolatban vannak nagyapámmal. Napokon át olvastam őket. Nagy örömömre Alexnek megvoltak az archívum hiányzó részei. amelyeket 1926 és 1952 között váltottak. ez inkább életrajz volt. amelyet annyira kerestem. amikor a kiadó már nyaggatott a kéziratért. amelyekre gyerekkorából emlékezett. egy kékbe és egy zöldbe. és nem volt sem diákja. hogy megismerjem jellemét és mindazt. amelyeket Lionel gondosan beragasztott két nagy albumba. amelyben apám és bátyja Valentine fölé magasodik. amelyet nagyapám oltott belé. De most már felnőtt fejjel képes vagyok méltányolni kitartását. amelyet Myrtle nagyanyám vezetett 1910-ben. miután tudomást szerzett kutatásaimról. Rokonom. Tehetsége is volt hozzájuk. amikor nem osztoztam vele a költészet szeretetében. valamint három kötetre való levél. és azt mondta. és apám szavaltatott.apámat megszemélyesítő Ben Wimsett-tel. amit életében tett. Ezért kiterjedt és részletes kutatásba kezdtem. hogy Lionel milyen módszereket használt a király képzésére. A film hatására támadt kedvem elmesélni nagyapám egész életét az 1880-as évektől a dél-ausztráliai haláláig. hogy Hilaire Bellocból szavalt vég nélkül. Canning és Hooper nem dokumentumfilmet készített. Mikor megérkeztem. Ezek a részletek sokkal személyesebb hangvételűek Lionel naplójánál. Írt néhány újságcikket a dadogás és más beszédhibák kezeléséről. Emlékeztetett egy hasonló helyzetre az igazi életből. akit sokszor a könnyekig meghatottak apánk szavalatai. 2009 júliusában. milyen keserű csalódást érezhetett. egy rövid időszakra összpontosított: nagyapám és a leendő király első. végre elnyerte jutalmát a kitartásom. Rendszeresen szórakoztatta vendégeit azzal. Csodálatos kincsesbányának bizonyultak a több száz oldalra rúgó dokument umok. hogy gyerekként látok valakit. akivel megosztotta volna munkájának titkait. . Úgy rémlik.

augusztus . különleges kapcsolata. amelynek összeállításában segített Peter Conradi író. a Sunday Times munkatársa. György egyedülálló. Remélem. Mark Logue London.Ezek az anyagok képezik ennek a könyvnek az alapját. hogy olvasóimat hozzám hasonlóan lebilincseli majd nagyapám és VI. 2010.

így elég idő marad az előkészületekre és az előző király vagy királynő előírásos meggyászolására. ezért decemberben lemondott. Albert a VI. aki 5000 font értékű ékszert viselt. úgy nőtt a feszültség a két emberben. részint. és amióta valamivel több mint tíz éve először találkozott a leendő uralkodóval. május 12. aki 1936 januárjában. V. át kell esnem életem legfontosabb szertartásán”. Albert yorki hercegnek. hogy végre ismét elalhat. normális körülmények között a béke és nyugalom szigete volt London szívében. írta aznap este a naplójába. aki Ausztráliában született. György halála után lett a király. sajátos. Ahogy múltak az órák. és próbált vigyázni. „Tudtam. Szobortermetű feleségével. az Egyesült Királyság és a Brit Domíniumok uralkodója. ragyogó kék szemű férfi. az amerikai elvált asszony csábjainak. A királynak „összeszorult a gyomra”. nehogy megbotoljon a kardjában. és London utcáit kezdte megtölteni az ünneplő tömeg. Az utolsó simításokat majd a hajszobrász végzi el rajta. továbbá India utolsó császára felriadt álmából. a negyvenegy éves király életének egyik legnagyobb – és a leginkább idegtépő – napjára. Neki is nagy napja volt a mai. A mostani azonban eltért a bevett szokásoktól: a dátumot eredetileg a bátyja koronázására tűzték ki. össznépi látványosság. aki a házában aludt. Körülbelül ugyanekkor kezdett ébredezni a jóval kevésbé előkelő Sydenham Hillen. aki az ötvenes évei végéhez közeledett. Ezt a ceremóniát hagyományosan tizennyolc hónappal azután tartják. Lionel Logue-nak hívták. György nevet vette föl – részint tiszteletből elhunyt apja iránt.ELSŐ FEJEZET Isten óvja a királyt! Albert Frigyes Artúr György. sűrű szőke hajú. készülni kezdtek a városi útra. A Buckingham-palota hálószobája. A kocsmáros fiát. London egyik délnyugati elővárosában egy jóvágású. hogy uralmával jelezze a folytonosságot az előző év zűrzavara után. akit megegyezésük szerint útközben vesznek föl. Myrtle. amelyet odakint a Constitution Hillen próbáltak ki. hogy az uralkodó trónra lép. akinek el kellett kísérnie ezen a nevezetes napon. Az előírásos udvari díszruhában pompázó Logue-ot eléggé feszélyezte a selyemharisnyája. VIII. Logue (aki nem szívesen vezetett) a biztonság kedvéért előző este felfogadott egy sofőrt. Edward azonban egy évig sem volt a trónon. írta a naplójában. ahol azóta aludt. Myrtle-lel. de egyre tekintélyesebb szerep jutott neki a legszűkebb királyi családban. amelynek hagyománya csaknem ezer évre nyúlik vissza. Amikor azt hitte. csodásan festett. „Az egyik akár a szobánkban is lehetett volna”. volt. és nem bírt reggelizni. amelynek nincs párja a világon. mielőtt elhagytuk a Westminster apátságot. „A legidegtépőbb az órákig tartó várakozás volt. beindultak a katonazenekarok és a csapatok. amely történetének egyik legsúlyosabb válságába taszította a brit királyságot. ám ezen a hajnalon a király álmát gorombán félbeszakította a hangszórók recsegése. hogy a legfárasztóbb nap vár rám. közülük sokan tábori ágyakon aludtak. 1937. A szertartás . apjuk. a koronázásra készült. és átadta trónját vonakodó öccsének. hogy öt hónapja ő lett az uralkodó.” Az angol királyok koronázása. Nem bírt ellenállni Wallis Simpson. Hajnali három óra múlt.

pézsmából és ámbrából kevert kenetet. díszruhás-koronás lordok és ladyk számára. amelynek során Delhiben meghallgatást tart India császára. Ám a Tate Gallerynél belefutottak az összetorlódott járművekbe. hogy gyerekkora óta beteges volt. Logue és felesége háromnegyed hét előtt öt perccel indult el hazulról. a baldachin alatt helyet foglaló király kezét. ahogy elvonultak. Bárkinek nagy megpróbáltatást jelentene. amelyre szüksége volt feladatának teljesítéséhez. amilyen VI. György király használta először. illetve császárnője. Ezzel szentelik fel az uralkodót isten előtt népének szolgálatára. A ceremóniához cizellált ezüstkanalat használnak. amivel bekerült egy. hogy még a koronázáshoz sem lesz ereje. fényűző. mellét és fejét a szentelt olajjal. hogy az új király olyan gyatra fizikai állapotban van. amire ünnepélyes esküt kell tennie. valahányszor az elakadt beszéd közben. Azt pletykálták. amelybe sasfejet formázó ámpolnából töltik a narancs.középpontja az uralkodó fölkenése: a canterburyi érsek megérinti a gótikus széken. megkeseredett bátyjának hívei terjesztettek az ő egészségi állapotáról. A nyolc ló vontatta. keresztülhajtottak az új Chelsea hídon. hogy a koronázást megelőző hetekben kénytelen volt elviselni a suttogó propagandát. A Parliament Square-en kiszálltak Oroszlánszívű Richard szobrával szemközt a fedett folyosónál. György volt. hiszen így magától a Mindenhatótól kapta a bátorságot. A királynak óriási segítséget jelentett a felesége. de nyilvános beszédnél maga a kínszenvedés. és intettek. a metró külön szerelvényt indított a Kensington High Streettől a Westminsterig az alsóházi képviselők és a felsőházi. Az amerikai Time magazin szerint a király volt a „jelenkor leghíresebb dadogója”. de a királynak különös oka volt félni tőle: nem elég. A rendőrök sorra felfigyeltek Logue -ék autójának szélvédőjén a zöld „P” betűre. aki házasságuk tizennégy éve során hihetetlenül megnyugtató hatást gyakorolt a férjére. Még ennél is rosszabb volt. hogy elődeitől eltérően. a kanadai miniszterelnök. hogy továbbhaladhatnak. zárt hintót III. de erősen dadogott is. amelyek London minden zugából igyekeztek az apátság felé. többek között Aiszópusz. Lehetetlen eltúlozni ennek az eskünek a jelentőségét egy olyan mélységesen vallásos ember szempontjából. 1 . amelyet franciaországi száműzetésében élő. A meghívottaknak reggel hét körül kellett megjelenniük a Westminster apátságban. és fél nyolcra sikerült benyomakodniuk a helyükre. Kihalt utcákon mentek észak felé a Denmark Hillen és a Camberwell Greenen át. pláne az uralkodói kötelességekhez! Olaj volt a tűzre. hogy egy ilyen szertartáson játssza a főszerepet – miközben a fején egyensúlyozza az ódon. A király és a királyné az aranyozott állami hintón jött az apátságig. rózsa és fahéj olajából. Démoszthenész. az Szertartás. amikor a király úgy döntött. amikor 1762 -ben megnyitotta a parlament ülését. amelyet alig egy hete nyitott meg William Lyon Mackenzie King. Arisztotelész. Rotterdami Erasmus és Darwin társaságába. az erőt és a hatalmat. azután nyugatnak fordultak. A tömeg megéljenezte őket. az ókorig visszanyúló névsorba. Ez még kisebb társaságban is zavaró. az elsőt Viktória királynő nevében tartották 1877-ben. Vergilius. aki a koronázásra érkezett a városba. Erzsébet királyné jelenléte. három és fél kilós koronát -. 1937-38 hideg telére hivatkozva nem megy el a delhi durbarra1.

hogy adott neki egy színházi látcsövet. A szívem a torkomban dobogott. akinek jelenléte az uralkodói páholyban a két hercegnő mellett jelezte. és választott foglalkozása. Az uralkodói páholyban ült a király anyja. akit szolgálok. A brit és külföldi hercegek és hercegnők negyed tizenegy táján kezdték elfoglalni a helyüket. esetleg kettős mássalhangzóval kezdődtek. arany és bíbor fényben ragyogva közeledett a király menete”. akinek káprázatos uszályát hat udvarhölgy vitte. eléggé kirítt az apátság padsorait megtöltő brit arisztokraták közül. elsősorban azokat. Mária királyné és a király két lánya. amelyeket a királynak kell adnia a Westminsterben. Windsorban vagy a Buckingham-palotában. kialakítottak egy módszert: először Logue tanulmányozta a szöveget. nemrég vették föl a Királyi Viktória Lovagrendbe. a beszédművelés ellenére sem tudta teljesen levetni ausztrál kiejtését. hol a karjára hajtotta a fejét. a hatéves Margit egyébként is rakoncátlan gyerek volt. akit a sajtó a király „beszéddoktorának” vagy „beszédspecialistájának” nevezett. írta Logue a naplójában. amelyben sok részletet följegyzett angliai életéről. hadd bámészkodjék. a beszédterápia. hol pedig csiklandozta nála jóval komolyabb nővérét. így biztatta. akinek kezdetben csak egy bérelt rendelője volt a Harley Streeten. amely mindjárt elkezdődik. a felfutóban levő tudomány legkiválóbb képviselője lett. Anglia királya lesz. „Harsonák zengtek. hogy szerinte hol tanácsos lélegzetet venni. Ennek ellenére nehéz lenne túlbecsülni hozzájárulását a nehéz nap eseményeihez. Az eltelt idő nagy részében az akkori yorki hercegnek segített.asszony együtt érzőn megszorította a karját. meglehetősen sápadt. Logue-ot. hol a saját fülét cibálta. Utána a király nekilátott a gyakorlásnak. kicserélte ezeket más szavakra. amelynek tagjait az uralkodó nevezte ki.” . Ez volt a valódi vizsga. amíg hibátlanul nem ment – és gyakran roppantul felidegesítette magát az eljárás közben. de minden ízében királyi. amelyek „k” és „g” hanggal. Logue-ból. Amióta tizenegy éve Ausztráliából hajóval megérkezett. hogy abból. akit tíz éve szolgálok teljes szívemből és lelkemből. amikor tudatosodott bennem. A végeláthatatlan szertartás közben hol befogta a szemét. addig olvasta a szöveget. amikor együtt dolgoztak Logue kis sandringhami rendelőjében. A kitüntetés az újságok címlapjára került: a Daily Express szerint „ez az egyik legérdekesebb név a koronázás alkalmából kitüntetett személyek között”. kikeresett minden szót. ahogy ez gyakran megtörtént. A kisebbik. aki csak „közönséges gyarmatosnak” nevezte magát. hogy leküzdhesse beszédhibáját. hol a lábával harangozott. hogy folytassa – rendszerint sikerrel. Logue büszkén viselte a kitüntetést a Westminsterben. Mária királyné végül azzal csillapította le Margitot. Ez az ember. Ám a koronázási szertartás szövegét nem lehetett elrontani. Az idősebb lány. Másfajta megnyugtatást jelentett Logue. hogy viselkedjék rendesen. mennyire fontos a király számára. most pedig unatkozott és fészkelődött. kénytelen volt rászólni a kicsire. amelyeknél páciense megakadhatott. Aztán bevonult a hivatalos koronázási induló méltóságteljes ritmusára a király anyja a különböző állami tisztségviselők kíséretében. Az elmúlt hónapban végig a nagy napra készültek: újra és újra átvették a patinás válaszokat. „És végül közeledik az ember. Őt a királyné követte. aki nemrég töltötte be tizenegyedik évét. és ahol lehetett. Erzsébetet. majd bejelölte. Az évek során.

Valami túlbuzgó személy azonban eltávolította a cérnát. Délután fél négykor megszólalt egy hangszóró: – Akik az I. Canterbury érseke levezényelte a koronázási szertartást a Westminsterben. hogy milyen tisztán ejtette ki a szavakat. Ám ezeket az apróbb hibákat a mostani gyülekezet észre sem vette. Majd amikor a király helyet foglalt a koronázási trónuson. ők pedig belerogytak. Amikor vége lett a szertartásnak. mikor elébe tartották a szertartáskönyvet. de ettől még nem lett kevésbé idegőrlő. És nem ez volt az egyetlen hiba: amikor a főkamarás ráadta a koronázási jelvényeket. György azzal hozott szégyent magára. A király leginkább attól tartott. Úgy látta. akiknek koronázása olykor a bohózat határát súrolta: III. Logue valószínűleg minden más jelenlevőnél feszültebben figyelt. mint a nyilvános beszéd. Amikor mindennek vége lett. uralkodói rendelettel létrehozott BBC igazgatója nem könnyítette meg a dolgát. megették a magukkal hozott szendvicset és csokoládét. de nem történt semmi baj. hogy menjen arrébb. Az évek során a királynak valóságos fóbiája lett a mikrofonoktól. mire a király meglehetősen éles hangon ráparancsolt. Logue. amikor a királyi pár elhajtott előttük. ledőlt. és az övre kellett volna csatolnia a kardot. Az efféle közjátékok elkerülhetetlen kísérői az angol koronázásoknak. hogy majdnem állon vágta a királyt a markolattal. amelyet az Egyesült Királyság és hatalmas birodalma népeihez intézett – és Logue-nak ismét ott kellett állnia mellette. Logue diadalt ült: „A király gyönyörű hanghordozással beszélt”. miközben Logue kis híján elesett a kardjában. és elindult a Buckingham-palotába vezető hosszú úton. akik az egyre rosszabb időjárás ellenére is megtöltötték London utcáit. hogy utált és gyűlölt feleségével. A beszéd csak néhány percig tartott. akit az őrök nem akartak beengedni a Westminsterbe. Ekkorra már zuhogott az eső. indulhatnak az autójukhoz! – Ekkor a kijárathoz mentek: újabb harminc perccel később megérkezett az autó. mert ragaszkodott hozzá. hogy szundítson egyet. Este nyolckor még nagyobb tortúra várt rá: a rádió egyenes adásban közvetítette beszédét. blokkban vannak. így a király nem tudhatta biztosan. ami máskor is megtörtént. Voltak elődei. akinek most már a foga mellett a feje is fájt. Logue és Myrtle megnyugodtak. mondta egy újságírónak. és a szíve kihagyott egy ütemet. hogy felolvassa az esküt. Ebben a feszült helyzetben valóságos csoda volt. III.Miközben Cosmo Lang. egy püspök rálépett a palástjára. annyira reszketett a keze. és fél ötre hazaértek. ezért a szereplés a rádióban még nagyobb kihívást jelentett számára. nem is beszélve a sok ezer emberről. amitől csaknem elesett. közben fia és utóda. az érsek a hüvelykujjával akaratlanul eltakarta a szöveget. hogy a király egyenes adásban beszéljen. mert a koronázási kard eltűnt. de még ez sem lohasztotta le az éljenző tömeg lelkesedését. a király és a királyné beszállt az aranyhintóba. a királynak nemcsak ezzel kellett megbirkóznia aznap. hogy a korona megfelelően áll-e a fején. hogy az egyik nagy első ékkő alá tegyenek egy rövid szál piros cérnát. . Akármilyen fontos volt a koronázás. Keresztülhajtottak a Westminster hídon az addigra kihalt tribünök előtt. dacolva kínzó fogfájásával. ezért utasítást adott. hogy Lang ferdén teszi a fejére a koronát. Sir John Reith. amikor mondani kezdte az esküt. az egy évtizede. Brunswick Karolinával veszekedett. hogy a király kezdetben ideges volt. György 1761-ben három órát várakozott.

nagyon köszönöm! A királyné követte a példáját. amikor az alkalomtól megindult Logue azt válaszolta: – A legnagyobb dolog életemben az. Bertie. mint a lemez – mondta. kezet szorított vele. és isten áldja meg mindnyájukat. Szavait a BBC nem csupán brit alattvalóihoz továbbította. Logue hátán csorgott a verejték. köztük egy olyat. Kívánom. – Sok szerencsét. hogy körülvesz minket uralkodásom kezdete óta. Pár napja Robert Wood.. Szívemből köszönöm önöknek. sokkal jobb. Kék szeme felragyogott. Csak annyit mondok: ha az elkövetkező években kimutathatom hálámat az önök szolgálatával. a nap eseményeiről csevegett vele egészen nyolcig. Logue-hoz fordult. akkor ezt az utat választom. Az ausztrál szerint a király jó formában volt mindannak ellenére. Miközben ácsorogtak és iszogattak. és azt mondta: – Jó éjt. hogy a király készen áll Logue fogadására. – Remek volt. amikor a férje odalépett a mikrofonhoz. Bertie – mondta a királyné. A változó színvonalú próbák után elég magabiztosak lettek. amelyet a királyné és irántam tanúsítottak. de nem akartak kockáztatni. és ostobán érezte magát. hogy felségedet szolgálhatom. – Nem találok szavakat. és az ünneplés idején sem feledkezünk meg azokról.. üz enet érkezett az emeletről. hogy ostobaság éhgyomorra inni. Alexander Hardinge-dzsel és Reithtel. Könnyek szöktek Logue szemébe. Logue szerint „gyönyörűen”. Logue annyira izgatott volt. amikor megszólalt a hangszóróban a himnusz. A király átadta Woodnak a koronázási érdemérmet.. – Eddig még sosem beszélhetett frissen koronázott király egész népéhez az otthonukban a koronázás napján. hogy méltók lehessünk arra a jóakaratra. ahol csatlakozott hozzájuk a királyné. Később megállapította. hanem az egész hatalmas biro dalomba. – Jó éjt! Köszönöm – ismételte meg a királyné. beleértve Logue szülőhazáját. Logue még így is ideges volt. mikor este hétkor az autó elindult vele a palotába. mert a világ forogni .. és hogy elterelje gondolatait a rá váró megpróbáltatástól. de boldognak tűnt. Még egyszer átfutották a szöveget a mikrofon előtt. Fáradtnak. de azonnal meg is bánta. amelyről büszkén gondolom. hogy megköszönjem önöknek szeretetüket és hűségüket. hogy gyakorolja a királlyal a szöveget. aztán visszatértek a király lakosztályába.. miközben lement a lépcsőn Hardinge szobájába. Érkezés után megivott egy szódás whiskyt a király személyi titkárával. Logue. A király elbúcsúzott Woodtól. hogy szólni sem bírt. Logue azonban érezte a király idegességét. amelyben a legjobb részeket vágta össze. – A királyné és én egészséget és boldogságot kívánunk valamennyiüknek.. – Túláradó szívvel szólok önökhöz ma este – kezdte a király. Mire a beszéd véget ért. Hamarosan csatlakozott hozzájuk a királyné. A királyné és én mindig megőrizzük a szívünkben ennek a napnak az emlékét. ahol ivott még egy szódás whiskyt. és halkan hozzátette: – Az isten áldja meg.Logue heteken át járt a rádióba. a BBC egyik legtapasztaltabb hangmérnöke és a helyszíni közvetítés feljövőben levő műfajának szakértője felvételeket készített korábbi gyakorlásaikról. akikre a betegség árnyéka borul – folytatta a király. amin azon a napon át kellett mennie.

„A király hangja az este mély és erős volt. hogy gratulálhassanak. hogy most már igazán meg kell csináltatnia a fogát. tisztán – és határozottan beszélt. írta a The Star. mielőtt elkanyarodott délkeletnek. A barátai hívták.” A két ember nem kívánhatott ennél nagyobb elismerést. hazafelé. A titkárt kitette a St. és a szavak összefolynak a szánkban.kezd. . ügyet sem vetve a konokul csengő telefonra. meglepően emlékeztetett az apja hangjára”. A következő napot majdnem teljes egészében az ágyban töltötte. De azért elindult Hardinge-dzsel az autóban. Jamesnél. Amikor visszagondolt a nap fontosabb eseményeire. mindegyre az a pillanat ötlött az eszébe. „Erőteljesen. amikor a királyné azt mondta neki: „Az isten áldja meg” – valamint az. Az újságok rendkívül pozitívan reagáltak a beszédre.

Nagyapja. jól lehetett itt élni: 1860-tól csővezetéken érkezett a víz a városiakhoz a Thorndon Park tárolóból. Ékesen szóló utazó Jó barátja Nokomisnak. Lionel Logue nem ismerte a nagyapját. Az iskola számos kiemelkedő sikerrel dicsekedhetett az oktatásban és a sportban is. ám Edward Logue különösen jól értette a dolgát. amelyen bejuthatott a titkos birodalomba. Valósággal a szemébe szökkentek a sorok: Iagoo. akitől üzlettársa. mert Edward 1868-ban meghalt. Hiawatának készít íjat. Itt. nagy közterek tagoltak. ami igazán számít: az ütem. Peter’s legfőbb versenytársa volt. éjszaka gázlámpák világították meg az utcákat. A St. Sakktábla formán alakították ki utcáit. és az iskola elvégzése után a sörfőzdében dolgozott könyvelőként. A városban akkortájt tucatnyi sörfőzde működött. George. amikor 1836-ban a frissen létrehozott. Nevét Adelaide-ről. különösen a krikettben és az ausztrál futballban. „amellyel senki diószínű nektárja előtt nem vall szégyent”. Az Adelaide Observer a jó víznek és a tulajdonos „átlagon felüli szakértelmének” tulajdonította a sikert. lóvasút és vonat könnyítette meg a közlekedést. Az ipart özvegye. Ausztrália nevű brit gyarmat reménybeli fővárosaként megalapították. ame ly ma is áll a West Terrace-on. és ligetes táj vette körül. a nagy hivalkodó. február 26-án négy gyerek közül elsőnek Lionel George Logue. „Mesébe illő otthonban nőttem fel. a város szélén született 1880. hogy abban tündökölhessen. Edward Logue. Peter’s College-ban tanult. Találomra kinyitott egy könyvet: a Hiawatha éneke volt Longfellowtól. Logue-nak emlékezete szerint tökéletes gyermekkor jutott. amikor büntetésből bezárták az iskolába. 1850-ben érkezett Dublinból.” Logue-t a Prince Alfred College-ba íratták be. Megigézték a szavak. Később megkapta az italmérési engedélyt a Burnside Hotelben. IV. Sarah vitte tovább. 1874-ben megalapították egyetemét. aztán átvette az Elephant and Castle Hotelt. mert Logue olyan sört főzött. Vilmos német származású feleségéről kapta. Logue apja. és a King William utcában megnyitotta a Logue sörfőzdét. az egyetemi negyed közelében. mivel a család nagyon összetartott.MÁSODIK FEJEZET „Közönséges gyarmatos” Adelaide az 1880-as években a polgári önérzettől túlcsorduló város volt. A megvilágosodás váratlanul jött egy napon. Számos fúzió után az eredeti üzlet beolvadt a Dél-Ausztráliai Sörfőző Társaságba. Edwin Smith később átvette a céget. Logue még egy teljes órán át olvasott. Laviniával együtt működtetett. amely Adelaide legrégibb fiúiskolája és a St. hét évvel később megnyílt a Dél-Ausztráliai Művészeti Galéria. Itt volt az. Mire Adelaide félszáz éves lett. Ám Logue inkább egy humán tudományt keresett. és ő megtalálta az ajtót. amelyet a feleségével. amelyeket széles sugárutak. 1856-ban született Adelaide-ben. . Csudálatos mesemondó.

A mozgalom elsősorban Amerikában terjedt el: a Yale-en és a Harvardon az 1830-as években külön oktatták az ékesszólást. londoni és vidéki tört angol többszörösen korcs keverékét”. január elsején egyesült. ahogy teltek az évek. emiatt jobban figyeltek a nyilvánosság előtt felszólaló személyek – politikusok. az egyik újság nem győzte magasztalni: „Mr.Már kisfiú korában jobban érdekelték a hangok. század végén. de az emlékezet bravúrját is jelentették.” A televízió. a század második felében pedig már Amerika-szerte számos egyetemen kötelező volt ez a tantárgy. Ausztráliában ugyancsak az ékesszólási mozgalom térhódítása ébresztette rá a helyieket arra. hogy a hat gyarmat 1901. a kitörő éljenzés félreérthetetlenül tanúsította. amikor egyre nagyobb jelentőségre tett szert a nyilvános beszéd. mint manapság: az adelaide-i városházán minden évben négy fiú. Sokak szerint azonban ez a büszkeség egyszerűen a lustaság jele volt. ugyanakkor azt is megmutatja. Az emberek műveltebbé váltak. mint az „amerikai. Az iskolákban kiemelt fontosságot tulajdonítottak a hangos olvasásnak. Ennek egyik jellemzője a „nyelvi lustaság” és az a törekvés. . „A tipikus fajankó sohasem csukja be a száját. esténként a zsúfolásig megtelt Victoria Hallban vagy más nyilvános helyen tartott „előadásokat”. ír. tanulmányait Edward Reevesnél. és létrehozta az Ausztrál Államszövetséget. aki gyerekfejjel. Az előadót gyakran félbeszakította a vastaps. ezeknek a jellegzetes ausztrál betegségeknek a tünete. a hangképzésnek és az artikulációnak. ami azt jelentette. amelyben Logue nevelkedett. hogy örökké félig nyitott szájjal beszélnek. Tizenhat éves korában otthagyta az iskolát. Dickens volt az egyik specialitása. a rádió és a mozi előtti korszakban népszerű szórakozásnak számított egy ilyen „előadás”. Ezzel párhuzamosan nőtt az érdeklődés a szónoklattan és az ékesszólás művészete iránt. Reeves nappal ékesszólást tanított. hogy az ő angolságuk és az óhazában beszélt nyelv között tágul a szakadék. egyre erősödött érdeklődése és rajongása a hangok iránt. milyen lelkesen fogadta a ház az előadást. az ékesszólás tanáránál folytatta. Ez a lustaság a mondatok befejezetlenségében és a hangzók összemosásában nyilvánult meg. „Az a szokás. panaszkodott a múlt század végén egy író a The Bulletin nevű ausztrál hetilapban. december 22én előadta a Registerben a Karácsonyi éneket.” Különösen bírálták azt a délausztrál kiejtést. mint az arcok. Logue természetesen ott volt a győztesek között. mekkora érdeklődésre tarthatott számot a szónoklat és az ékesszólás az angol nyelvű világban. pusztán újabb megnyilvánulása a nemzeti »ernyedtségnek«”. Akkoriban sokkal fontosabb volt az ékesszólás. a legjobb előadók szavaltak és vetélkedtek az ékesszólás díjáért. Amikor 1894. Egyesek büszkélkedtek a jellegzetes ausztrál kiejtéssel. kiváltképp azután. Az ilyen „előadások” nem csupán a stílus. Ez gyakran az orrmandula gyulladásának vagy a mandula megnagyobbodásának. majd 1878-ban átköltözött Adelaide-be. ügyvédek vagy akár egyháziak – beszédének színvonalára. hogy „a lehető legtöbb mondanivalót fejezzék ki minél kevesebb és minél könnyebben kiejthető hangzóval”. hogy különös figyelmet szenteltek a kiejtésnek. és amikor a történet végén Pici Tim azt mondja: »Isten áldjon mindnyájunkat!«. kivándorló családjával együtt érkezett Új-Zélandra. a társadalom fokozatosan demokratizálódott. Az ékesszólási mozgalom Angliában kezdődött a 18. Reeves két és egynegyed órán át mesélte mindenféle jegyzet nélkül az elbűvölő történetet.

amelyet az ehhez hasonló újságcikkek tápláltak.” Ezután jött Logue életének első váratlan fordulata. erőteljes hanggal bír. Logue nem maradt itt sokáig azután. lehetett olvasni három nappal korábban az Advertiser rövid hírei között. beárnyékolta egy tragédia: november 17-én elhunyt alig negyvenhét éves apja. Összeállításában figyelemre méltó – noha pillanatnyilag épp hogy beérett – drámai tehetségről tett tanúságot. Ám a magányos aranybányász ideje lejárt. és kitört az aranyláz. amelyet előző este tartott Logue a Lyric Clubban. aki vagyok: »közönséges gyarmatos«” Az újság szerint Logue „feltűnően dallamos hanggal. Noha Adelaide-ben egyre híresebb lett. egyidejűleg amatőr színjátszással is foglalkozott. elhatározta. – Mr. hogy megkezdte szakmai tevékenységét. miután hosszú és fájdalmas küzdelmet vívott a májzsugorodással. Ugyanakkor az Elder-konzervatóriumban tanult. amelyekkel kapcsolatban föl sem merülhet a ripacskodás gyanúja.” Az újság kritikusa azt is megemlítette. március 19 estéjén. a következő mottóval: „Rögtön az angol mellett a legszívesebben az lennék. 1902. 1904. amely az első villanyvezetéket építette a nyugat-ausztráliai Kalgoorlie aranybányáiban. és megalapította a Lionel Logue Színtársulatot. Nem meglepő módon úgy döntött. 1903-ra Kalgoorlie-nek 30 000 lakója. Logue büszke örömét. vonja le a következtetést az újságíró. hogy lejárt a szerződése. amelyet a skót származású gazdag emberbarát. a hallgatóság igen fogékonynak mutatkozott – írta másnap a helyi Advertiser. mire képes. noha akkor volt a legjobb. kilencvenhárom szállodája és nyolc sörfőzdéje volt. Logue fiatal. amelyet számos másik követett. Mesteréhez hasonlóan Logue is kezdett előadásokat tartani. és elég pénzt gyűjtött össze. és 2000 kilométerrel nyugatabbra költözik. E. a Grenfell Buildings 43-ban”. művészi ízléssel válogatva össze a történeteket és a megszemélyesített karaktereket. A huszonhárom éves Logue eléggé bízott magában ahhoz. amikor W. „A terem megtelt. civilizáltabb körülmények . Logue-nak nem kell félnie versenytársaitól”. Pihent néhány hónapot. augusztus 11-én az Advertiser különösen áradozó riportot közölt egy „ékesszóló előadásról”. átvette az uralmat a nagyüzemi mély feltárás. Mr. hogy egy elektromos cégnél dolgozzon. A város gyorsan növekedett azóta. Ugyanakkor folytatta előadásait. hogy mindkét területen bemutassa. az adelaide-i YWCA egyik rendezvényén lehetőséget kapott arra. megy tovább nyugat felé. hogy Logue sikert aratott minden előadott költeménnyel és szemelvénnyel. mielőtt megtervezte a következő lépést. a Grenfell Streeten. hogy szedi a sátorfáját. „Előadására jellemző volt a drámai kifejezésmód. de tiszta. Aytoun Edinburgh a floddeni csata után című versét szavalta. A következő napon az Advertiser közzé tette George Logue gyászjelentését. a tiszta kiejtés és a csillogó humorérzék. és igen kellemes jelenség a színpadon. Sir Thomas Elder hagyatékából alapítottak 1898-ban a zeneművészet és zenetudomány komplex oktatásának céljára. „Lionel Logue bejelenti. csiszolt kiejtéssel és olyan elegánsan fegyelmezett gesztusokkal büszkélkedhet. hogy az 1890-es évek elején fölfedezték gazdag aranymezőit.1902-ben a huszonkét éves Logue titkára és helyettese lett Reevesnek. amelyekkel kivívta a hallgatóság lelkes elismerését. az érdeklődőket április 27-e után fogadja irodájában. A temetésen számos gyászoló jelent meg. hogy önállóan oktasson ékesszólást Adelaide-ben.

” Egyszer azt mondta róla: „Ő ösztönzött nagyobb dolgokra. Amerika büszkélkedhetett a szónoklattan és a logopédia legtöbb kiemelkedő szakemberével. Myrára bízták. maga volt a diszkréció: „Minden ember. hogy amit hall. át Ausztrálián. vagy fellépett bennük. és . aki négy évtizedet élt le Logue-gal. azt szeretné. amelyeket vagy rendezett. parancsoló. úszik és golfozik. aki öt évvel volt fiatalabb nála. tehetséges színésznő és kiváló feleség. mint egy isten háta mögötti és a kelethez képest érdektelen területre. Részben azért utaztak. hogy a nyugat-ausztráliai Verein Germania Klub titkárságát is elvállalta. amelyet Lionel nagybátyjától. Amikor 1908. és NyugatAusztráliából olyan tényező lett. „A feleségem igazi sportlady – nyilatkozta évekkel később Logue egy újságírónak. Logue alig várta. hogy onnan Nagy-Britannia és Európa érintésével utazzanak haza. és osztotta az amatőr színjátszás iránti lelkesedését. március 20-án adta össze a Szent Györgyszékesegyházban a perth-i esperes. és 1908-ban létrehozta a város beszédszépészeti klubját. A lap szerint az ara gyönyörű volt glaszé selyemsifon menyasszonyi ruhájában. hogy tanulhasson tőlük. amelynek sarkaiba virágcsokrokat hímeztek fehér selyemcérnával. Lionelt és Myrtle-t 1907. energikus jellem volt. ha a közönség azt hinné. A szertartást fogadás követte a Hay Streeten az Alexandra teázóban. A lány apja. Myrtle is úgy gondolta. végiglátogatva a barlangokat. Francis ekkor már egy ideje betegeskedett. aki megszólal a nyilvánosság előtt. Az esemény olyan fontosnak számított. A kis Laurie-t. amelyek pár év óta idegenforgalmi szenzációnak számítottak. először keletnek. mihelyt fölfedezték az aranyat Kalgoorlie-ban. Nyugat-Ausztráliára hagyományosan úgy tekintettek. Láthatólag ő is. a Margaret folyónál töltötte. ott megállapodnak. október 7-én megszületett első gyermekük. bokszol. ám ez megváltozott. impozáns ifjú hölgy német származású volt: nagyapja. és 1905-ben váratlanul meghalt. az ösztönös szónoki tehetség. hogy nevezze meg néhány ügyfelét. 1907-ben megismerte Myrtle Gruenertet. újabb szónoklattani iskolát nyitott. A Lionelnél jó pár centiméterrel magasabb. Haján diadémformán rendezték el a fehér tüllfátyolt. hogy kettesben induljanak el egy világ körüli útra. keresztül a Csendes-óceánon Kanadába és az Egyesült Államokba.közé az állam fővárosába. a Collin Streetre költöztek. Myrtle. Addigra közismertté tették Perth -ben az előadások és a színdarabok. hogy ha megtetszik valahol út közben egy hely. mert világot akartak látni. a huszonkét éves irodistát. A házaspár a mézesheteket Perth-től délre. aki akkor lett kétéves. – Vív. Paris Nesbittől. Ugyanakkor Logue gyarapítani szerette volna szakmai tapasztalatait. Oskar Gruenert a Németország keleti részében levő Szászországból érkezett. két évvel később Myrtle ötlete volt. mondta magyarázatképpen. Kiépítette magánpraxisát is. Ahogy Lionel berendezkedett Perth-ben. nem pedig hosszas és türelmes tanulás eredménye”. Perth-be. a könyvelő Francis olyan büszke volt német származására. helyi politikusok és hírességek beszédtechnikáját csiszolta – de mikor egy riporter rákérdezett.” Úgy tűnik. Myrtle mamájára. ahol Myrtle anyja fogadta a vendégeket mélykék sifon voál estélyiben. Az utazást részben abból a pénzből fedezték. amellyel számolni kellett. hogy másnapi számában a Western Australian tudósított róla. Az új házasok az Emerald Hill Terrace 9-ben laktak. a színes egyéniségű ügyvédtől és politikustól kaptak kölcsön. különösen 1901 előtt az államszövetséggel kapcsolatos vitákban. Laurie Paris Logue.

1910 karácsonyán indultak el kelet felé. amely leírhatná”. De nem csupán játékból állt az élet. meg rutinja is volt a szereplésben. „Olyan édes volt. de egyetértettek abban. hogy helyesen jártak el. annak a Robert Cumnocknak az óráira. egészségtelen és forró. Nem csak a hullámzás miatt: a Brisbane-ben fölvett ivóvíz rossz volt. végül egy hónapnál is tovább maradtak. különlegességet jelenthettek a helyieknek.” A különböző megállóknál bőséges alkalmuk volt. és több napot töltöttek mindegyik városban. hogy ólommérgezése van. amikor február 7-én elérték Vancouvert és a szárazföldet. Persze hamarosan hiányozni kezdett a kis Laurie. mint a Hádész. Myrtle . Logue meg volt győződve róla. Sok színdarabot és revüt láttak. Onnan vonattal utaztak Minneapolison és St. Viszont nem méltányolta a helyi asszonyok neveletlenségét. Lionel szellemes és vonzó társasági ember volt. mint a saját árnyéka!” A helyzet jobbra fordult. amelyeket elsősorban Myrtle (és kisebb mennyiségben Logue) küldött haza. akik közül néhánnyal a hajón ismerkedtek össze. Lionel – vagy Liney. „Nem engedem meg magamnak.. és egy falatot sem evett. Egy-két hetet akartak Chicagóban tölteni. és minden lehető alkalommal a fogukat piszkálják”. hogy túl sokat gondoljak a kisfiamra. Sydney kikötője Myrtle szerint „mesés – nagyszerű – nincs szó. Brisbane után Logue az első nyolc napot a kabinjukban töltötte. színes képet festenek útjukról. Hajóval megkerülték Ausztráliát. döbbenetes élményekkel térünk vissza. elegáns otthonokba. amikor eljöttem! »Ne sírj. Az élet az amerikai nagyvárosban lenyűgöző kulturális élménynek bizonyult. mami!« – Édesanya.. a golf és a hoki tudományában. Sydney-t. – Már lassan olyan. amely éppen a Michigan-tóra nézett. Brisbane nem volt rá ekkora hatással: „Félelmes hely – elmaradott. és sikerült részt venniük néhány fontos társadalmi eseményen. és mivel mindig szeretett adomázni. ő és felesége. különben sírnom kell”. mi lenne vele egyedül – írta Myrtle. Myrtle-t különösen elbűvölték a drogériák. Melbourne-t.maguk után hozatják Myrtle anyját meg a fiukat. Myrtle azt írta Chicagóról: „Állítólag a világ legbűnösebb városa”. akik „belebámulnak az arcodba. úgy vajazzák a kenyeret. ahol az YMCA-nál heti öt dollárért olyan szobát kaptak. ahol az ember bármit megvehetett a recept nélkül kapható gyógyszerektől a szivarig. „A lehető legrosszabb tengerész a szegény drágám – nem tudom. a kávéházak. Brisbane-t. de ők minden várakozásuk ellenére megkedvelték. Gyorsan eltelik ez a hat hónap. Paulon át Chicagóba. hogy meglátogassák barátaikat és rokonaikat. az asztalra könyökölnek. írta Myrtle az egyik első levelében az anyjának. érintették Adelaide-et. Nappal a Northwestern Universityre jártak. számos utas megbetegedett. mint ausztrálok. kézzel eszik a csirkét. hogy fölemelik a levegőbe. Hála barátaik barátainak. no meg az autók hatalmas száma. A hosszú levelek. ne hagyd. Logue-ékat körüludvarolták a városban. hogy elfelejtsen!. divatos éttermekbe hívták meg őket vacsorázni. ahogy Myrtle hívta a leveleiben – mély benyomást tett az utastársakra tájékozottságával a krikett. és döbbenetesen kiszélesedik a szemhatárunk!” Utazásuk következő szakasza a Csendes-óceánon át viharosabb volt. történetekkel szórakoztatta az utasokat és a személyzetet. aki megalapította az egyetemen a szónoki iskolát.

Logue beszédet tartott az ottani diákoknak és a híres Emerson School of Oratory hallgatóinak. amely a puszta méretével is elképesztette őket. és elutaztak Londonba. aki számos tankönyvet és önművelő brosúrát írt a szónoklattanról és a szép beszédről. Május 3-án Lionel és Myrtle fölszállt a White Star Teutonic nevű hajójára – ugyanez a cég bocsátotta vízre a következő évben a balsorsú Titanicot -. becstelenség és prostitúció hazája. és sehova se megyünk a gyönyörű pisztoly nélkül. Azután a Niagara-vízesésen keresztül New Yorkba utaztak. Amerika nagy kaland volt. igazán jól lehet ott élni – de nagyon nem alkalmas a gyermeknevelésre – írta Logue az anyósának. Mégis a világ egyik legelbűvölőbb országa. jól mulattak Coney Island vidámparkjában.” Mivel szenvedélyesen gyűjtötte a kéziratokat. New Yorkhoz képest „provinciálisnak” tűnt. „Kellemesen éreztük magunkat Amerikában. Kiruccantak Bostonba. Logue is tartott előadásokat és ismeretterjesztést a diákoknak az ausztráliai életről. Sokan úgy vélik. Ideje volt tovább indulni. A hazulról hozott ajánlólevelek segítségével hamar bejáratosak lettek a helyi társaságba – néhány roppant előkelő estélyre is meghívták őket a városon kívül. megőrzött egy levelet. hogy ő lesz az Egyesült Államok következő elnöke. aki akkor a Princeton Egyetem rektora volt. „A legjobb fajta amerikai”. – Az amerikaiak minden képzeletet felülmúló emberek – ez a panamázás. mint a filléres rémregények. akik közül sokaknak az elemi angol nyelv is komoly kihívást jelentett. Rendkívül intelligens és jellemes. ugyanakkor roppant barátságos és szerény.. „Éles szeme mintha átlátna az emberen. a zöld mezőket elragadó galagonyasövények és csatornák tagolják.” Chicagóhoz hasonlóan Lionel itt is felkereste szakmájának kiválóságait. elegáns betűkkel.” Május 11-én kötöttek ki Liverpoolban. ahonnan négyórás vonatozás után érkeztek Londonba. Elkápráztatták őket a Broadway sokmérföldnyi „villanyos fényreklámjai”. hogy a keleti parton Logue találkozott a későbbi elnökkel. jelentette ki Logue egy interjúban. amelyet Wilson írt a klasszikus tudósra valló. Myrtle itt látta férje társaságában életének első nagyoperáját. a szónoklattan neves tanárával.” A birodalom fővárosa azonban (miután megvacsoráztak és körülsétáltak a Piccadillyn és a Trafalgar téren) nem tett rájuk túl kedvező benyomást. „Tegnap fölszálltam a földalatti vasútra. ahol találkozott Leland Todd Powersszel..egyszerűen „bűbájosnak” nevezte. amelyet a perth-i Sunday Timesnak adott hazatérése után. Woodrow Wilsonnal is. Logue előadásokat tartott a helyi nyelvművelő klubban és az YMCA-ban. csaknem egy órát utaztam. többek között Grenville Kleiser kanadai születésű logopédust. amelyet érkezésünkkor vásárolt Lionel. és amikor kiszálltam. amelyek szöges ellentétben álltak a New York-i élet nyerseségével: „New York csakugyan a gorombaság és a törvénytelenség városa – írta Myrtle az anyjának. Felkapaszkodtak a Szabadság-szobor tetejére. Érdekes. amelyeken egy ember és egy öreg ló is elvontatja a bárkákat. Ugyancsak meghökkentő volt a városban élő külföldiek száma. – Az újságok olyanok. még mindig New Yorkban voltam”. a Spoken Word Iskola alapítójával. Myrtle ezt írta az anyjának: „A vidék hihetetlenül festői. . írta hüledezve Myrtle.

Másnap tartották Londonban a királyi körutat. írta Logue az anyósának. amelyet egy hónapja lepleztek le! – írta. Sűrűn megfordultak éttermekben is. Egy barátjuk őket is elvitte ladikozni. a Towert. hogy új aranybányát talált Kalgoorlie környékén. Logue-nak és Myrtle-nek most az Admiralitás lelátójára szólt a jegyük. mint a New York-iak. akit viszont nem: a legtöbb angol lányhoz hasonlóan ő is túl vékony volt. hogy „hat nap volt ez a paradicsomban”. egy bizonyos Kaufmann-nak. hogy tovább utaznak Európába. és a rendőrök beengedték őket egy olyan helyre. utcáit úgy feldíszítették lobogókkal és villanyégőkkel. és Myrtle hamarosan fellelkesült azon. mert másnap reggel már hatkor a helyén kellett lennie mindenkinek. a kollégiumok éves evezősbajnokságára. Oxfordba is elutaztak. ódon palota. – Ez a szép alkotás még inkább kiemeli a Buckingham-palota sivár ocsmányságát. akivel a Teutonicon ismerkedett meg. London nyüzsgő emberi hangyaboly volt. az utcán aludtak. amely a Westminster apátság kapuja mellé szólt. Logue egyik barátjának. ők pedig repestek. csúf. amikor a király és a királyné elhajtott gyönyörű díszhintójukkal. hogy Myrtle valóságos tündérországba képzelte magát. És ennek a kapuja előtt van a gyönyörű. látták többek között a nagy Charles Hawtrey -t (akit megkedveltek). volt.Ennek ellenére London gyorsan meghódította őket. Megtekintették a kötelező attrakciókat. kimondhatatlanul förtelmes. Logue és Kaufmann megjelent fél tízkor a belépővel. az ausztrál származású Marie Lohrt. az idő gyorsan elszállt. a „tengerészkirály” koronázása alkalmából. habár csalódásukra a londoni éttermek korábban zártak. Nagy on nehéz volt elszakadni Oxfordtól. Edwardot. Logue-ék kényelmesen hátradőltek a párnákon. amely hatalmas izgalmat keltett az előző év decemberében a perth-i tőzsdén azzal a bejelentésével. Délelőtt meglátogatták a kollégiumokat. és hajtók ültek rajtuk”. ide barátaik barátai hívták meg őket a Nyolcasok Hetére. György. amelyet Logue úgy jellemzett anyósának írt levelében. Hampton Courtot és természetesen a Buckingham-palotát – ahol Logue gyakori látogató lesz a későbbi években. A társaság előrejelzései kétségbeejtően eltúlzottnak bizonyultak. Myrtle nem volt elragadtatva a külsejétől: „Piszkosszürke. amit láttak. amikor ők is ott álltak a londoni utcákat elözönlő tömegben V. és a túl gyors siker bizonyosan nem tett jót neki. Noha reggel negyed nyolctól fél kettőig kellett várakozniuk. aki az előző év májusában követte a trónon apját. és megmutogatta a látnivalókat. Logue-éknak eredetileg az volt a szándéka. új Viktória-emlékmű. „A tömeg nagyon lelkes volt. amelyekből fehér flanelruhás férfiak és kiöltözött lányok figyelték az evezősöket. amely alig néhány száz méterre volt a Buckingham-palotától: innen remekül láthatták a királyt és a királynét az aranyhintóban. de az angolokra nem jellemző a zajongás”. gondolta Myrtle. éppen a frissen elkészült Admiralty Arch előtt. A z emberek már előző este elfoglalták a legjobb kilátóhelyeket. Madame Tussaud panoptikumát. sikerült szereznie egy sajtóbelépőt. de gondok merültek föl: Logue a megtakarításai tetemes hányadát fektetette bele a Bullfinch Golden Valley Szindikátusba. Mindegyik lovat külön lovász vezette.” Rengeteget jártak színházba. amelyet a híres nyolc fakó húzott. Angliai látogatásuk egyik fénypontja június 22. VII. a British Museumot. miközben barátjuk végigvitte őket a folyón a lelógó ágak alatt. és ez a fordulat . a részvények értéke néhány hónap alatt semmivé lett. és gyönyörködtek a lapos fenekű. tiritarka ladikok százaiban. „mint a gyerekek.

Odahaza Logue felhasználhatta Nagy-Britanniában szerzett tapasztalatait. hogy egy napon a király beszédhibás fiával foglalkozik majd. – Kiutazta magát? – érdeklődött a perth-i Sunday Times újságírója ugyanabban az interjúban. Két nappal később egészen más előadás következett. A mi fiaink. és akik ott voltak. „Mr. nem szavalatokból állt az előadás. Logue-t kérték fel. mint azt az egyik helyi lap újságírója megjegyezte. amikor Logue visszatért Kalgoorlie-ba. de tudomásul vették. amelyet C. Lionel Logue – írta a riporter – nagyon jóképű fiatalember. Logue-nak és tanítványainak – szögezte le a West Australian. Hubert Davies Mrs. Ketten jelen voltak a verseny minden estéjén. amelyben számos ismert helyi amatőr vett részt. amelyben Logue Woodrow Wilsonról beszélt. mint Amerikában lehetősége volt tanulmányozni a legmodernebb módszereket”. Úgy tűnik.elnyelte a házaspár összes megtakarított pénzét. ahol úgy Angliában. A következő hónapban Logue társulata a His Majesty’s Színházban rendezett jótékonysági előadást. Táviratoztak Paris bácsinak újabb kölcsönért. hogy kommentálja „a mozgóképeket. mint aki „mesterien érti az ékesszólás kifinomult művészetének minden ágazatát”. a beszámolóból ítélve. ahol az idő nagy részében epedő pillantásokat küldtek a zsűri felé. egy magas. Logue különösen a női hallgatóságra tett mély benyomást. hogy spórolni kell. aki az újság szerint „úgy dikcióban. hogy „nemrég tért haza külföldről. némileg emlékeztetett a mai televíziós tehetségkutató műsorokra. Spencer készített az út mentén a kiemelt helyszíneken”. Még ugyanabban a hónapban baj nélkül kikötöttek a nyugat-ausztráliai Albanyben. Július 6-án indultak haza Liverpoolból a White Star SS. A cikk azt írta Myrtle-ről. Gorringe nyakéke című szalonvígjátékát tűzték műsorra. Logue szónoklattani fellépései egyre szélesebb és lelkesebb közönséget vonzottak. Tizenhatodikán. amelyet kimondottan ausztrál utakra terveztek. . Közben Myrtle is a tettek mezejére lépett: 1912 áprilisában a West Australian közölte. George’s Hall. egy helyi szeretetotthon javára. ezúttal a parkerville-i lelencház javára.” Szerepelt Myrtle is. a György király-öbölben. – Igen – felelte Lionel. hogy „testkultúra-iskolát (svédtorna) és vívóiskolát nyit nők számára a Wesley tornacsarnokban”. 1911 decemberében tartotta premierjét az általa alapított színi tanoda. hogy zsűritag legyen a walesi Eisteddfodd mintájára megrendezett ékesszólási versenyen. Amikor ugyanazon év augusztusában Királyi Anglia címmel különleges koronázási programot mutattak be a perth-i Új Royal Moziban. A cikkíró úgy dicsérte Logue -t. Suevic nevű hajóján. hanem őszintén és természetesen mutatta be az emberi természetet. amely. – Nem voltak gépiesek. – Ausztrália a világ legjobb országa. cseppet sem bánták meg. mint színpadi megjelenésében nagyon művészien formálta meg Mrs. bár az ehhez hasonló előadások közismertté tették a perth-i társaságban. „Szívből gratulálhatunk Mr. így inkább birminghami rokonaikhoz mentek néhány napra. Logue aligha álmodta. amit méltányolnak is az aranymezők bizonyos leányai. „Tegnap este Mr. írta 1914 augusztusában az egyik újság. szombaton este mutatták be Henry Esmond angol szerző Egy nyári nap című vígjátékát. szellős teremben a Queen’s Hall mögött. hogy az esős estében kimozdultak hazulról”. Jardine-t”. Lionel Logue előadásának hírére megtelt a St.

Egészségügyi okokból utasították el: miután otthagyta az iskolát. „Jelentkeztem egy lövészklubba. Az ANZAC katonái hamarosan hőssé magasztosultak. ami véget is vetett sportpályafutásának – és meghiúsította. Utána az tolta ki terveik megvalósítását a bizonytalan jövőbe. mert nem tudtam menetelni – mondta egy interjúban a háború alatt. a konfliktus hamarosan holtpontra jutott. az ausztrálok bizalma megingott a brit birodalom felsőbbrendűségében. Logue hasonlóan humoros válaszában úgy jellemezte az anyanyelv tisztességes használatát. Az Ausztráliai Veteránszövetség szerint összesen 8709 ausztrál esett el. Bármily kellemes volt is azonban az életük Perth-ben. de nem Európába vitték. november 1-jén megszületett második fiuk. amelyet azóta is megülnek minden április 25-én. a halottak és sebesültek sokaságával kellett fizetnie az első világháborúért. április 25-én érkeztek meg az ANZAC-öböl néven ismert keskeny partszakaszra. hogy ellensúlyozzák a fenyegetést. hogy külföldön. és lassanként megfogamzott bennük a gondolat. Az ausztrálok 1915. ennek ellenére 416 809 személyt soroztak be. gáztámadás áldozata lett vagy fogságba került. mivel 1913. Nagy-Britanniához hasonlóan Ausztráliában is nagyon lelkesedtek a háború kitörésekor – és noha a népszavazáson kétszer is megbukott a sorkötelesség bevezetése. Valentine Darte. a Rose Team Roomsban adott vacsorán (az a Közbeszéd Klub rendezte. de kénytelen voltam kilépni. mint „a civilizáció és a pallérozottság első számú bizonyítékát”. 1913 szeptemberében a perth-i Hay Streeten. Gallipoli rettenetesen megrázta az országot.” Logue-t az oktatói munkájáért is dicsérték. jelentkezett katonának. Az azonnali költözés füstbe ment. Az ausztrál és új-zélandi hadosztályok (ANZAC) a gallipoli ütközetben estek át a tűzkeresztségen. amelyet az oszmán birodalom jelentett az angol érdekekre a Közel-Keleten és a Szuezi-csatornánál. akárcsak anyaországának.Talán érdekelheti ezeket az ifjú hölgyeket. hogy a hadseregben szolgálhasson. katonaként pár héttel az első hosszú menetelés után ágynak esnék. mindkettő kudarcba fulladt. 156 000 megsebesült. sok ausztrál fiatalember jelentkezett önként. kétgyermekes családapa volt. hogy Mr. és kiépítették védhetetlen állásaikat a meredek lejtőn. és eltörte a térdét. Lionel és Myrtle szeme felnyílt a világ körüli úton. hogy Logue az ő figyelemre méltó képességeivel rávehetné a magukat szónoknak képzelő politikusok és más egyének sokaságát. A lakosság lélekszáma alig érte el az 5 milliót. futballozás közben nagyot esett. akik közül több mint 60 000 elesett. hogy a távoli Szarajevóban megölték Ferenc Ferdinánd főherceget. hogy badarságok helyett térjenek át a bölcsességekre.” . és hősiességüket az ANZAC-nappal ismerték el. – Attól tartok. A jelenlevő mintegy húsz vendég nagy derültségére az egyik felszólaló azon elmélkedett. Noha Logue akkor már harmincnégy éves. amelyet Logue alapított öt éve) egy korabeli beszámoló szerint számos tanítvány „adott hangot elismerésének a nevezett úriember tehetsége és az oktatásban felmutatott eredményei iránt”. talán Londonban kellene letelepedniük. az osztrák trónörököst. és szükségtelen költségekbe verném hazámat. és 19 441 sebesült meg. és így is maradt az év hátralevő részében. hanem Egyiptomba. Ausztráliának. Az antant támadását török ellentámadás követte. Logue-nak elbűvölő felesége és két gyönyörű gyermeke van. 1914 augusztusában zömüket be is sorozták.

amelyekkel hasztalanul igyekeztek gyógyítani a brit pácienseket. mint „a hangképzés türelmes oktatásának és a páciens önbizalom erősítésének kombinációját”. és a beteg képes volt tisztán és érthetően kiejteni egy „a” hangot. igyekezett rávezetni a beteget. ahogy az előrehajolva suttog két társával. írta az újság. és érdeklődve figyelte. Ugyancsak a fizikai és a lélektani eszközök együttes alkalmazása jellemzi majd a királlyal végzett munkáját. Logue eddig a szónoklatra és a színjátszásra összpontosított. „Három héten át abba se tudtam hagyni a beszédet – mondta Till az újságírónak. amit át kellett ültetni a gyakorlatba. hogy O’Dwyer az ypres-i gáztámadás áldozata volt 1917 augusztusában. márpedig akkor még van remény. Logue végiggondolta a dolgot. amely a Megszólal a néma! drámai címmel jelent meg 1919 júliusában a West Australianban. hogyan formálja a hangokat. és Londonban azt mondták neki. és mielőtt Fremantle-ben leszállt. ahogy a szülő tanítja beszélni a gyerekét. Till hangszálai nem rezegtek. Ám ez csak elmélet volt. Programjaiban gyakran keveredett a véres komolyság a komikummal. hogy tud segíteni. amikor az ausztrál erők a Somme megyei Villers-Bretonneux-nél harcoltak. hogy előadásokat. de a hangszálak nem. akiknél beszédzavarok léptek fel a légnyomás vagy gáztámadás következtében. Minden energiáját arra fordította. még olyanoknál is. hogy a gáztól megsérült a torok. Logue május 17-én bocsátotta el. Valamivel korábban Logue egy katona mellé került a vonaton. aki akkor lett gáztámadás áldozata. akiket gyógyíthatatlannak minősítettek a kórházakban. akik tavaly szeptemberben feltartóztatni próbálták a németek előretörését Párizs felé. mint az újságíróval közölte. a hangja alig félméternyire hallatszott. „Drámai megemlékezés volt ez a Királyi Hadmérnökség tizenkét tagjának dicsőséges vértanúságáról. és megkérte. Eredményeit megörökítette egy cikk. hogy sosem fog ismét beszélni. Tillt. azért kivette a részét a háborús erőfeszítésekből. Logue folytatta munkáját. Egy hét után sikerült rezgésre bírnia O’Dwyer hangszálait. a Tidworth Kórházban hipnózissal kezelték volna.” Később a riporter a hallgatósággal együtt a hasát fogta a nevetéstől az „élvezetesen humoros tréfák” hallatán. koncerteket és amatőr színielőadásokat szervezzen Perth-ben a Vöröskereszt. Amikor április 23-án meglátogatta Logue-t. amit az újságíró „a soissons-i »Pokolkapu« plasztikus leírásának” nevezett. Így hát 1919. de most arra igyekezett használni tudását. Logue változatlanul lelkes kritikákat kapott. Kiderült. Salisbury Plainben. de nem jártak sikerrel. Első sikerét Jack O’Dwyernél aratta. előadásai telt házzal mentek. Ez szöges ellentétben állt azokkal – az elektrosokkot is felölelő – a meglehetősen brutális módszerekkel. P. Voltak sikerei. aki West Leederville-ből. miután a beteg teljesen felépült. „Mr. március 10-én a szerencsétlen ember ellátogatott Logue-hoz. a szájpadlás és a mandulák. hogy segítsen azokon a katonákon. – A barátaim azt kérdezték: . Logue meg volt győződve róla. hívja föl”. Perth elővárosából származott.Noha megmenekült Gallipoli borzalmaitól. leginkább úgy. Logue úgy írta le a kezelést (amelyet. ingyen végzett). Alig két hónappal később O’Dwyer gyógyultan távozott. odaadta a katonának a névjegyét. a francia és belga segélyegyletek és más jótékonysági szervezetek javára. 1915 júliusában a Fremantle Kvartett egyik előadását olyasmivel kezdte. Az O’Dwyerrel végzett munka eredményeitől felbátorodott Logue még öt katonát kezelt sikerrel. köztük G. Úgy látta.

én pedig azt válaszoltam: »Sok időt kell ám pótolnom!«” .»Hát már sosem fogsz elhallgatni?«.

amely Wembley Stadion néven az angol labdarúgás központja volt. – De hát szükséged van pihenésre! – felelte az asszony. vége a szabadságnak – mondta Logue a feleségének. – Egy barátom megbetegedett. és tanulhassanak egymástól mindazok. hogy rávette a férjét. György királynak és a trónörökösnek az északnyugat-londoni Wembley-ben kellett megnyitnia a Brit Birodalmi Kiállítást. barátja elnevette magát. – Tavaly voltam keleten. erősítse azokat a kötelékeket. – Hát – mondta Logue bizonytalanul -. vele kell maradnom. aki akkor már beszédtechnikát oktatott a perth-i műszaki főiskolán. A Logue család már becsomagolt. – Ne bolondozz! – felelte. 1924 áprilisában V. az autó is kiállt. az életét formáló. és a világ területének egynegyedét birtokolta. hogy bemutassa a fénykorát élő birodalmat. egy hajózási ügynökség vezetőjét. – Na. Logue barátja. amíg . – Sajnálom. és nem is valószínű. hogy Logue. ha Colombóba mennék. amikor megszólalt a telefon: az orvos volt. hogy lesz. a Technika és a Művészetek Palotáját – húztak föl a kiállítás tiszteletére. – Akkor menj Colombóba. Egyetlen szabad kabin sincs a hajókon. Annyira föllelkesült az ötletétől. a világ egyik legpazarabb látványosságát. hívja föl egy barátját. november 10-én született Anthony Lionel (a családnak Tony). – Miért nem mész keletre egyedül? – Nem – válaszolta Logue. Ő és egy orvos barátja közös családi hétvégét terveztek. hirtelen elhatározások közül -. mit jelent a Wembley. A tengeren töltött negyvenegy nap után. az 1920. egykéményes hajóján. akkor onnan valószínűleg Angliába szeretnék menni. Amikor Logue megkérdezte. a Commonwealth and Dominion Line ikerárbocos. – Angliába? Miért ne? – kiáltotta Myrtle. A deklarált cél az volt. amelynek akkor 458 millió polgára volt (a Föld lakosságának egynegyede). Három hatalmas épületet – az Ipar. akik hűséggel tekintenek a brit lobogóra”. a Hobsons Bay fedélzetén találta magát. Velük voltak gyerekeik. – Ez a Wembley éve. A 13 837 tonnás hajó 680 utassal és 160 fős személyzettel alig három éve tette meg első útját Londonból Brisbane-be. február 29-én érkeztek meg Southamptonba. Az addigi leghatalmasabb kiállítás arra volt hivatott. a tízéves Valentine és a harmadik fiú. közelebb hozza őket egymáshoz. ekkor épült a jellegzetes kettős tornyú. de nem tudok veled menni – mondta. Harmadosztályon utaztak. tud-e két kabint szerezni egy Nagy-Britanniába induló hajóra. Logue-nak nem kellett elmagyarázni. amelyek összekötik az anyaországot gyermekeivel. hogy találkozhassanak. hogy a kiállítás „ösztönözze a kereskedelmet. Puszta véletlen volt – megint egy. Birodalmi Stadion. a tizenöt éves Laurie. mint ahogy erről később beszámolt John Gordon újságíró.HARMADIK FEJEZET Átkelés Angliába Lionel és Myrtle 1924 januárjában elindult Angliába a Hobsons Bayn.

vissza kellett édesgetni otthonaikba. mint Ausztrália. „Helyes dolgokra törekszik – jegyezte föl naplójában. és óriási feladat volt visszaállítani a békeidők vágányára. és megmutatta neki a Holyrood kastélyt. akik átvették a férfiak helyét a gyárakban. a Killiecrankie hágót és tucatnyi más helyet. Az első világháború a velejéig megrendítette. sokan jöttek még a birodalom olyan távoli zugaiból is. Kíváncsi lennék. mert a háború másnapján bekövetkezett konjunktúra 1921-ben összeomlott. 1921-ben Lionel anyja. amely méltó a hősökhöz. A királyra jó hatást tett MacDonald. hogy a drága nagymama meghalt. Mivel ennyi ember igyekezett Nagy-Britanniába. de addig is munkát kellett találni a hazatérő katonáknak. mit szólna egy munkáspárti kormányhoz. J. lefoglaljuk őket – mondta. Így 1924-ben Ramsay MacDonaldot.” De ez a kormány sem húzta sokáig: októberben megbukott a választáson. a Logue családnak nem sok reménye volt arra. hogy alakítson kisebbségi kormányt a liberálisok támogatásával. hogy megvalósítsa álmát. aki 1923-ban lett konzervatív miniszterelnök.2002-ben le nem bontották. hogy a birodalom területe 1. Hatalmon is maradtak a . Myra 1923-ban követte. még ugyanannak az évnek a decemberében megbukott az előrehozott választásokon. – Most vagy soha! Myrtle bólintott.8 millió négyzetmérfölddel és 13 millió alattvalóval gyar apodott a versailles-i szerződésnek köszönhetően. a nőket pedig. – Félóra múlva válaszolok – mondta Logue. Glencoe -t. egy O. egy skót béres és egy szolgáló törvénytelen fiát kérte fel V. Kydd nevű skóttal. úgyhogy bőven volt idejük megismerni az utasokat és a személyzetet. Mindenesetre kevés dolog kötötte őket Ausztráliához. – Rendben. amelyekről Lionel kisfiú korában olvasott. Logue nem habozott tovább. a munkanélküliség csúcsokat döntött. és megalakult Nagy-Britannia első munkáspárti kormánya. A derűlátás gyorsan lehervadt. Még az a diadalmas birodalom is illúzió volt. György király. forrongott a nyugtalanságtól. A tied lehet. – Ma van 23 éve annak. A kiállítást összesen körülbelül 27 millió ember látogatta meg. Az a Nagy-Britannia. – Te vagy a legszerencsésebb ember a világon – lelkendezett Logue-nak. az állami kiadásokat megnyirbálták. amellyel Lloyd George és a győztes antant többi vezetője felszabdalta a világot. – Éppen most mondtak le két kabint. vagy csak viszont akarták látni azt az országot. Lavinia is elhunyt. hogy Logue és Myrtle ki akart-e vándorolni. ami lehetővé tette Baldwin és a konzervatívok visszatértét. amelyet Wembley jelképezett: Nagy-Britannia nehezen tudta kigazdálkodni a védelem költségeit most. Nagy-Britannia súlyosan eladósodott a háború miatt. amelybe a család megérkezett. A politikai tájkép is változóban volt. Különösen jó barátságba kerültek a kapitánnyal. David Lloyd George megesküdött. Mindkettejük apja régen meghalt. Az nem világos. Myrtle anyja. ahonnan egy évtizede távoztak. de fél órával később ismét megszólalt a telefon: a hajózási ügynök volt az. aki nyolc évvel később meghívta nyaralni Logue-ot Aberdeen melletti otthonába. hogy Nagy -Britanniából olyan országot teremt. A hajó tíz nap múlva indul. Az utazás csaknem hat hétig tartott. Stanley Baldwin.

hogy sebet ejtett egy fiatal nő hátán. Viszont egyetlen szomszédja sem tudta. Logue feltűnésének idejére a kuruzslók helyét rég átvették a modern. Nem jegyezték föl. Csak ekkor döbbent rá. Ezzel szemben Logue nak nem is volt szabályos orvosi végzettsége. ahol a kelet-nyugati irányú. mint manapság. De akkor is a Harley Streeten volt. John Long volt. forgalmas Marylebone Road keresztezte a Harley-t. amelyből azt is láthatjuk. hogy az utca nevezetes lakói mit szóltak a darabos ausztrálhoz. Dundee-ban született újságíróhoz. John St. tehát vidékről is jöhettek a páciensek. hogy sokáig eltartson egy ötfős családot. majdnem ott. és csupán egyetlen ajánlólevelet hozott magával Gordonhoz. Itt a számozás volt a legfontosabb. Így hát meghozta sorsdöntő elhatározását. minél közelebb esett egy cím a déli Cavendish Square-hez. és fogalmuk sem volt ezekne k az embereknek a keserűségéről. Jöttek utána mások is. mennyire bízott képességeiben: lakást bérelt a dél-kensingtoni Bolton Gardensben. St. aminek végzetes következményei lettek. mert az egyik kezeléséhez az is hozzátartozott. milyen tanácsokat adjon a beszédhibásoknak. és Logue-nak sürgető gondjai voltak. ám arra nem volt elég. Logue rendelője az utca északi végén volt. hogy a szerény megtakarításaikkal együtt ez nem lesz elég a fiai fölnevelésére. egy hírhedett sarlatán az 1830-as évekből. Logue hamar összebarátkozott a Londonban élő ausztrál közösséggel. mint aki „valósággal kicsattan az életkedvtől és az erőtől”. Jól megnyomta a ceruzát. a brit orvostársadalom krémjének fellegvárában. hogy huzamosabb ideig maradnak. A Harley házainak zöme a 18. mindenféle beteget kezelt. pácienseket keríteni már nehezebb. Röviden a Harley Street a legjobb úton volt afelé. ami sokkal többet ért. de az utca neve csak évtizedek múltán lett az orvoslás szinonimája. Egy dolog megnyitni egy rendelőt. létszámuk 1900-ban elérte a százötvenhetet. mint lakcím.következő két évtizedben. Barátságuk Logue életének végég megmaradt. A munkával keresett némi pénzt. Újságíró barátja úgy írta le. megfelelően képzett orvosok. akit megjegyeznek az emberek. 2000 font készpénzt hozott magával. de nem volt könnyű. aki rendelőt nyitott rajta. Senkit sem ismert. hogy felajánlja segítségét a beszédhibában szenvedő gyerekek gyógyításához. nem csupán azért. tíz évvel később a kétszáztizennégyet. akiknek többségét a Londonban élő ausztrálok küldték hozzá. hogy olcsóbban kezelhesse a szegényeket. amikor a testvérlap. de hamarosan elhatározták. de tudta. a nála tíz évvel fiatalabb. Az a fajta egyéniség volt. aki a Daily Express főszerkesztő-helyettese volt (és az is maradt 1952-ig. Logue beköltöztette családját egy szerény lakásba a nyugat-londoni Maida Valeen. de azért is. Elítélték emberölésért. Általában minél alacsonyabb volt a szám. Az egyik első gyógyász. De ez nem könnyített az életén: „Még mindig . mert a környék bővelkedett jómódú betegekben. és rendelőt a Harley Street 146-ban. mert közel volt a King’s Cross. Ő és Myrtle eredetileg nyaralni érkeztek. milyen nagy fába vágta a fejszéjét. túlélték az 1926-os általános sztrájkot és az 1930-as gazdasági válságot. a Sunday Express roppant sikeres főszerkesztője lett). Pancras és Euston vasútállomásokhoz. ha a gazdagoknak kellett számlázni. De miből tartja el a családját? Munkát keresett. végül a második világháborút is. hogy inkább áruvédjegy legyen. annál nagyobb tekintélyt élvezett. Így hát fokozatosan kiépítette karrierjét. században épült. 1873-ra harminchat orvos lakott itt. ő pedig bejárta a környező iskolákat. Szóval sötét idők jártak.

Ő a beszédhibára a „hesitantia” kifejezést használta. A század közepén már ugyanúgy kutatták a hangot és keletkezését. amelyeket akkortájt elkövettünk. mint a nyelvtámasz. század fordulóján élt Johann K. században keletkezett. A dadogást valamelyik funkció zavarának tekintették.” Az emberiség azóta szenved beszédhibáktól. Claudius római császár. a legártalmatlanabb következménye az volt. egyre inkább élettani magyarázatot kerestek. Az ógörögök közül Hérodotosz és Hippokratész is megemlíti. és olyan bizarr eszközöket használtak. Hála az orvostudomány fejlődésének. a fonációban és a lélegzésben. mit tudtak a korai görögök a beszédhibákról: Problemata című művében sokat leír. Annak. aki i. a dadogást „rossz szokásnak” tartotta. „Hamarosan szükségem lesz egy kis szabadságra. – Egész könyvet töltenének meg azok a hibák. A későbbi szakírók hajlottak arra. hogy kavicsokat tett a szájába. egy nagy tükör előtt gyakorolt. Arisztotelész azt is följegyezte. amikor a segítségét kérte. sz. a távoli Ausztráliában alig ismerték a Curatum beszédterápiát. Ezeket a gyakorlatokat Szatürosz görög színész javasolta neki. Mivel ekkoriban egyre fontosabb lett a szónoklás. vagy verseket szavalt. elkerülhetetlenül az érdeklődés középpontjába került az a balszerencsés kisebbség. Ézsaiás Könyvében. miközben föl -le futkosott egy dombon. azokra a testrészekre összpontosítva. Amman svájci orvos. A nyelvet tartották a legfontosabbnak: egyesek szerint a szerv túlzott gyengesége. amikor iszik. Azt is . amelynek számára egy tőmondat is borzasztó megpróbáltatást jelentett. De még sok mindent fel kellett fedezni: csak a 20.” Éberen figyelt minden lehetőségre. noha arról nem maradt feljegyzés. amellyel növelhette a bevételét. Plutarkhosz írja a Párhuzamos életrajzokban. Rupertnek 1926 júniusában. ugyancsak dadogott. hogy jussak valamire. amikor beszélt. amióta elkezdett beszélni. században megnőtt az érdeklődés a beszédhibák iránt. 8. amíg pénzt és munkát szerzek Londonban”. Ahogy jobban megismerték az emberi anatómiát. amelyek szerepet játszanak az artikulációban. írta Myrtle testvérének. időbe telik. hogy a dadogás súlyosbodik. e. ám Arisztotelész szolgáltatja a legtöbb adatot arról. Az elsők között foglalkozott a dadogással a 17. hogy a nyelvet okolták a dadogásért. mint a hallást. az iszknofonoszt szokták dadogásnak fordítani. „Az a pionírok ideje volt. 41től 54-ig uralkodott. mások szerint a túlzott mozgékonysága okozza a bajt. ilyen módon küzdve beszédhibája ellen. A logopédia – különösen a dadogás kezelése – még gyerekcipőben járt. és enyhül.küzdenem kell. hogy szerzett betegségnek tekintsék. Az antik világ leghíresebb dadogója Démoszthenész volt. a 19. hogy nyelvgyakorlatokat írtak fel. ezeknek egyikét. különben összeroppanok. háromszor is utalnak dadogásra. Marc Itard francia orvos villa alakú aranylemeze. Az ókori egyiptomiaknak még külön hieroglifájuk is volt rá. hogy megpróbálta volna kezeltetni. amikor az előző hónapban az országot megbénította az általános sztrájk. század közepén értették meg igazán a fonáció (a beszédhangok artikulálása) folyamatát. aminek következtében hosszú évekig csak kísérletezni lehetett – emlékezett vissza évekkel később Logue. még önkéntes rendőrnek is elment napi hat shillingért. ha a beszélő ideges. amely vélhetőleg az i. és a 18. amelyet elsősorban a félelem okoz. Noha kezelései elsősorban a nyelv mozgásának fegyelmezésére irányultak.

az első fül-orr-gégész. Rumsey azt állította. hogy tizennégy éves korában miként operálta meg a Savile Row 15. hogy forduljanak azokhoz. Természetesen azonos szervek játszanak szerepet a beszédnél és az éneklésnél. az ajak és az állkapocs mozgása átváltoztatja ezeket a hangokat szavakká. de a legtöbb esetben hozzátartozott a nyelvizmok egy részének átvágása. nekiláttak kikutatni. Az eljárás sebészenként változott. német sebész volt. hogy a dadogást a mandula és a nyelvcsap átvágásával lehet gyógyítani – írta Church. kialakult egy új szakma: a beszéd és a hallás tudománya. mely hangok okozzák a legtöbb gondot. Néhány beteg bele is halt a műtétbe vagy a szövődményekbe. alatt James Yearsley. és most már nemcsak . hogy beszédnél és éneklésnél a két legfontosabb tényező a gégefőben keletkező hang és az a mód. hogy tartsanak a felső és alsó fogsoruk között egy kis darab parafát. Church tiszteletes felidézte. – Nem hiszem. „Azt állította. hogy a beszédhibában szenvedő embereknek könnyebben megy a szavalás. ahogyan a nyelv. mint nő. Az akkori Nagy-Britanniában H. akik hivatásszerűen foglalkoznak beszédtudománnyal. század elején önálló tudományág lett a pszichológia. Viszont Nagy Britanniában az orvosok inkább azt tanácsolták a dadogósoknak és más beszédhibásoknak. mint a próza. mert ilyenkor jobban figyel a magánhangzókra. továbbá a beszédhiba a korral enyhül. fejlődésnek indult a behaviourizmus és az öröklődés kutatása. amely nem ismerte az érzéstelenítést és a fertőtlenítést. J. aki évekig dolgozott beszédterapeutaként és adjunktusként a londoni Guy’s Hospitalban. Rámutattak. Azt is megfigyelték. de fájdalmas és veszélyes is volt abban a korban. A megoldást a légzőgyakorlatokban és a tudatos légzésben keresték. A kontinensen megmaradt az orvostudomány keretei között. Elképzeléseit a következő évben a Nem muszáj dadogni című könyvben ismertette. Ugyancsak kimutatták. 1922-ben néhány cikket jelentetett meg a The Lancet című szaklapban a beszédhibákról. A szakírók. hogy aránytalanul több férfi szenved a dadogástól. mondta Rumsey. és nem törődik a hanggal. 1908-ban megjelent írásában A.ajánlották a beszédhibával megvert szenvedőknek. Ennél riasztóbb volt. St. A dadogó. Noha az új rendelőket a legtöbb esetben a kórházakon belül alakították ki. A század első felében megjelent egy új tudományág.” Idővel a figyelem áttolódott a lélegzésre és a hangképzésre. hogy nekem a kezelés használt volna. Emlékek könyvekről és emberekről című. Az eljárás úttörője az 1840-es években Johann Dieffenbach. arra is rájöttek. Ez a beavatkozás nemhogy hatástalan. ezért képes könnyedén énekelni. John Rumsey volt a szakma egyik neves képviselője. Rumsey egy sajátságos gyógymódot is javasolt: a tánctermet. de beszéd közben az ember hajlamos a szavakra összpontosítani. akit nem győzött meg a műtét. hogy a ritmus lehet a gyógyítás kulcsa. és névleg orvosi felügyelet alatt álltak. A 20. sőt gyakran tudja utánozni a tájszólást vagy az idegenes akcentust. hogy divatba jött a nyelv operálása. Nagy -Britanniában és az Egyesült Államokban. míg éneklésnél ennek pontosan az ellenkezője figyelhető meg. egyáltalán nem okoz gondot az éneklés. zömmel németek. hogy a problémát sokszor a mássalhangzók és a magánhangzók közötti átmenet jelenti. akit mindenfelé utánozni kezdtek az európai kontinensen. a szakma művelői Logue -hoz hasonlóan legtöbbször a retorikai iskolákból és a színpadról érkeztek. Állítása szerint egyszer bevált egy huszonegy éves lánynál: „Dadogása elmúlt.

másoknál a rekeszizom zár.. hogy nem érzékelte a ritmust. akik máskülönben nem dadognak. megelőzi a lélegzést és a kiejtést. elmondhatatlan kínszenvedést okoznak nekik. és ki nem bogozza a csomót. amelyen színes villanykörték voltak. akik ilyen esetekkel találkoztak a háború alatt és után. Azt az utasítást kapta. – A dadogást az idézte elő. de vezetni is – mondta egy riporternek. Azok. Sokan. „Nem ismerek semmit. Az elme előreszalad. amely a kimondott szó gyötrelme helyett az énekelt szó áldásával ajándékozza meg a beteget. . aki testi okokra vezette vissza a dadogást.. mondta. és ismét megtanította őket beszélni.. amelyet 1925. Egyik volt páciense szerint abban látta az okot. vissza nem hátrál. A választott cím a három fő akadályra utalt. az az egyetlen vigasz. A következő alkalommal eleve mélyebben kezdték a skálázást. azonban ijesztő az a tudatlanság. Logue gyógymódja azon alapult. ami ennél a beszédhibánál magasabbra építhetné a »téglafalat«. tudják. Márpedig ha egyszer beáll az „aszinkronitás”. hogy ha a páciens keményen dolgozik. A páciens egy állvány elé ült. ismét másoknál a tudat nem képes lépést tartani a szavakkal. a hang pedig hirtelen lecsúszott és meg is maradt a mélyebb tartományban. amelyet nagy erőfeszítéssel sikerült átszoktatnia egy mélyebb sávba. augusztus 19-én sugárzott Londonban a 2LO. amelyet most már lát és érez tánc közben.” Utána Logue leírt egy érdekes kísérletet.követni képes a táncban. hogy a szokásos beszédhangját használja. hamarosan rossz szokás lesz belőle. a helytelen kiejtésre és szótagolásra. képtelenek dadogás nélkül beszélni. Semmi sem elkeserítőbb annál. folytatta. amíg az agy. Minden eloltott villanykörténél mélyebbre kellett engednie a hangját. a helytelen hangképzésre. Kissé másképpen fogalmazva fejtette ki elveit Logue a Hangok és téglafalak című rádióbeszélgetésben.” Logue osztotta Rumsey véleményét. a BBC egyik állomása. mekkora segítséget jelentett és jelent a hangterápia. Az elakadás addig áll fenn.. Beszédhibáktól szenvedő emberek általában gond nélkül énekelnek vagy tudnak kiabálni játék közben. amikor jegyet kell váltani a vonatra vagy meg kell érdeklődni az útirányt. hogy úgy mondjuk. „De nem szabad elfelejteni. ha nagyon izgatottak. hogy leszoktatta betegeit a hibás koordinációról.” Egyesek a belégzéskor buknak meg. hogy a probléma kulcsa a diagnózis. amelyek Logue szerint útját állják a rendes beszédnek: a helytelen légzésre. akkor ez ma már három hónap alatt meggyógyítható. amikor a hibás beszéd dadogássá vagy hebegéssé fajul. hogy a tudat és a rekeszizom között nincs koordináció. ha a legfelső lámpa ég. ám azok az egyszerű műveletek. Ők jelentik a beszédhibások harmadik csoportját. amelynek során vizuális eszközökkel sikerült elmélyítenie egy túlságosan éles hangot. ami ezzel kapcsolatban uralkodik a fejekben.

a leendő VI. minden rendben. aki fél órával visszaállíttatta az órákat. december 14-én ugyanekkor halt meg második lánya. mint abban az időben a többi gyereké a vidéki Angliában. itt nem a nyári időszámítást (Summer Time) jelenti. általános megkönnyebbülésre. Eddyt három éve elvitte a tüdőgyulladássá fajult influenza mindössze egy héttel a huszonnyolcadik születésnapja előtt. Amikor a világra jött. a mindössze negyvenkét éves Albert herceg. – Sok táviratot küldtek. a lelkes vadásztól örökölte. ami feltűnik a látogatónak. egy füves dombon. jóval szerényebb épület pár száz méternyire a kastélytól. VII. ugyanolyan. Nagyon fáradt voltam. Edward azért építtette. A 20 000 hektáros Sandringham birtokot a későbbi VII. „3.NEGYEDIK FEJEZET Fokozódó szenvedés Albert Frigyes Artúr György. 1861-ben ugyanezen a napon hunyt el Viktória királynő szeretett férje. ezért lebonttatta. hogy a házaspár lányt szeretett volna. Viktória királynő dédunokája 1895. a későbbi V. habár a közeli barátoknak és a családnak mindig Bertie maradt. „Az első. Mások szerint egy „tartalék” fiú születése megfelelő biztosítékot jelent az öröklés szempontjából. és 1870-ben építtetni kezdte az újat. a harmincöt éves Aliz hercegnő. hogy a nappal kelhessen. mert kicsapongó bátyját. jó előjelnek tekintette az időpontot. T. Elvégre György. az akkor már hetvenhat éves. Bertie gyerekkora spártai volt. ha elszámolta magát a meghívásokkal. Máriának – vagy May-nek. Nem különösebben szép. A dátum balszerencsés napnak számított a királyi családban. György ezt a furcsa hagyományt az apjától.30-kor (S. hogy dédunokáját Albertnek keresztelték. december 14-én született a sandringhami birtokon levő York Cottage-ban. Edward (más néven David). nem is túl csúf. ahogy a családban hívták -. hanem Sandringhami Időt. és Isten ajándékának tekinthető!” Annak is örült. mindketten jól vannak – jegyezte föl az apja. – Nekem olyan érzésem van. hogy el tudja helyezni vadásztársait. A szülők kissé meg is voltak döbbenve. T. Edwardtól. hogy ez áldás lesz a drága kisfiúnak. A York Cottage. Az eredeti házat nem találta elég fényesnek. amikor 6. hogy milyen kicsi és . Stílusát egy helytörténész „módosított Tudornak” nevezi. a Wash déli partján. ettem valamit. hogy ez az édes gyermek éppen egy ilyen szomorú napon született – írta a naplójába. ágyúk dörögtek a Hyde Parkban és a londoni Towernél. György hercegnek és feleségének. Edward második fia is azért lépett előbbre az utódlásban. amelyet a következő két évtizedben folyamatosan bővítettek.) csaknem négykilós kisfiú született. amiért a baba épp azt a napot választotta az érkezésre.40-kor lefeküdtem. amely a gyász és a szomorú emlékezés ideje volt a családban.” A S. Edward 1866-ban vásárolta meg vadászatok céljára. 1878. Egy királyi életrajzírót skóciai golfszállóra emlékeztetett. „Georgie először fájlalta. és minél többet vadászhasson napnyugtáig. már volt egy fia. tiszteletre méltó matróna. György második fia. amelyet György és Mária 1893-ban kötött házasságuk örömére kaptak meg. és nem volt titok. Ám Viktória. aki tizennyolc hónappal korábban született. a leendő VII. György király.

meg egy guvernánt. a pesztrák. Viktóriának és Albertnek szigorára. komolyabb esetben az apjuk elfenekelte őket. és annyira csavargatta a karját. Ez a haditengerészetnél ragadt rá. György egy sokatmondó levelet írt a fiának az ötödik születésnapjára: „Most hogy ötéves lettél. amit mondanak. zsenge koruktól beléjük kell nevelni a fegyelmet. hogy nem csupán a házaspárnak és később a hat gyereknek volt az otthona. ahol találkozhattak a szüleikkel. Életrajzírója. és levitték őket a földszintre. amikor éppen nem vadászo tt vagy vitorlázott. A két fiú és az 1897-ben született Mária hercegnő után 1900-ban megérkezett Henrik herceg. mire hamar ki is küldték. Az utóbbi parancsolt az emeleten. aki így reagált szüleinek. amelyet David a szüleivel töltött. egy komornyik. építéséhez vastartalmú homokkövet. A leendő V. A nörsz később idegösszeomlást kapott. Edwardnak köszönhetően. a dadák. hogy ő eleve sírva lépett be. György ezzel foglalkozott szabad idejében. tíz inas. ahol ő és a bátyja kamaszfővel megszokták. Napjában egyszer. remélem. szépen megfésülték. az udvarhölgyek. a nappali gyerekszobában és a valamivel tágasabb éjszakai gyerekszobában telt. „Építészeti szempontból zavaros és stílustalan: apró szobák. Nem csoda. minél előbb elkezded. Ennek eredményeképpen a királynő minden egyes találkozáskor elszörnyedt unokái helytelen viselkedésén. Irigyelte a mégoly csekély időt is. VII. délután azelőtt ette meg. a szobalányok és a különböző mesteremberek. krónikus gyomorpanaszait. íves zárt erkélyek. 1902-ben György herceg. balkonok. három pohárnok. egy szakács. teaidőben rájuk adták a legjobb ruhájukat. Györgyöt gyerekkorában meglehetősen szabadjára engedték az apjának. hogy némileg szadista. György király éppen ellenkező módon bánt saját gyermekeivel. és azonnal megteszed. akiknek egyikéről kiderült. mindig igyekszel majd engedelmeskedni. amelyben szarvasok barangoltak. tornyocskák. a birtokon fe jtett vörösesbarna követ és kavicsos vakolóhabarcsot használtak. Az éjszakai gyerekszoba a tóra és egy parkra nézett. és ettől sokkal vidámabb lettem. Kenneth Rose szerint „gyöngéd szívű szülő volt. Noha kétségtelenül szerette gyermekeit. a titkárok. mert majd rájössz. Egyébként a dadákra hagyták őket. tekintve. Az apjuk elvei a gyereknevelésről nem javítottak a helyzeten. 1905-ben János herceg. a lengőajtóval határolt térben. ahol nevének dacára egyetlen könyv sem volt.” York Cottage ráadásul rendkívül szűk is volt. A fiúkat olykor leszidták. írta Sarah Bradford. John Wheeler-Bennett hivatalos életrajzíró szerint részben ez okozta a király fiatalkori. az öltöztetők. Én a te korodban mindig igyekeztem így tenni. de itt laktak a kamarások. mert a polcokat a hatalmas bélyeggyűjtemény töltötte meg. csak hát hajthatatlan viktoriánus”. Életük első éveiben Bertie-t és testvéreit a korabeli angol előkelőségek gyerekeihez hasonlóan a dadák nevelték. hogy annál jobb. hogy a gyerekek elég hűvös kapcsolatban álltak a szüleikkel. A testvérek idejének java része két emeleti helyiségben. hogy ez a dajka a szalon előtti folyosón durván belecsípett. úgy vélte. feketére festett gerendaváz.csúf ez a ház”.” Az engedetlenségért a fenyítést a könyvtárban kapták meg. később a windsori herceg azt írta önéletrajzában. mielőtt kikocsiztak a hírhedten rázós Victoria-hintóval. négy udvari apród. a király biográfusa. hogy a felettesnek vakon engedelmeskedni kell. . ahonnan a gyerekek szinte ki se mozdultak. A dada viszont jóformán levegőnek nézte Bertie-t.

Balmoral és Osborne között. Apja viselkedésével nem segített a fiának. a kortársaik között. magas. miközben a gyerekek követték az udvart London. ha a vers angol nyelvű volt – . tweedruhás agglegény. de a korabeli eljáráshoz híven arra kényszerítették. hogy ez a gyerekeknél sem fontos. a windsori Frogmore House-t és a kis Abergeldie kastélyt a Dee folyónál. Különös megpróbáltatást jelentettek a nagyszülők születésnapjai.Nem csoda. hogy jobb kezét használja. Tekintve az együtt töltött időt – és a távolságot a szüleiktől -. és két fiatalabb fiát már iskolába küldte. György nemigen részesült formális oktatásban. A gyerekek élete gyökeresen megváltozott 1901 januárjában. Balkezes is volt. azután hajoljanak meg. és otthagyták gyerekeiket a sokkal elnézőbb Edwardra és Alexandrára. akárcsak az apja. Ez épp elég rossz volt akkor is. hogy a könyvtárra a fiúk úgy emlékeztek. Bertie.és krikettpályán. pedig ez gyakran okozhat pszichológiai problémákat. Sandringham. hogy a fiúk megkezdjék tanulmányaikat. David nemcsak az idősebb volt. Györgynek több hivatalos feladata lett. hogy rakoncátlankodjanak. Mindkét fiú gyermekkorától tudta. hogy később engedett. hogy tanuljanak be egy verset. hogy nem tanulnak. Bertie bajait tetézte – és bizonyos részben azoknak következménye volt – a dadogás. mint a „dorgálás és fenyítés helyére”. Balmoral közelében. mit tegyen. David és Bertie nem járt iskolába. Bertie-nek kevésbé kedvezett a sors: emésztési zavarok kínozták. naponta több órán át és egész éjszaka sínben volt a lába. amelyeknek hagyományos etikettje volt: a gyerekektől elvárták. mint a tantermekben. A házi feladatok feledésbe merültek. amelyek némelyike elszólította otthonról. hogy David és Bertie nagyon összetartott. természetes. a hercegek jobban ellennének egy előkészítő iskolában. amely már nyolcéves korában jelentkezett. hogy egyszer majd király lesz belőle. Edward néven király lett. elbűvölő és mulatságos.” Ahogy közeledett a kamaszkor. aki uralkodócsaládba született. mert csámpás volt. Több volt ez a testvérek szokásos vetélkedésénél. egy nagy bajuszú. átvette a Buckingham-palotát. de szemrevaló. és megmondta neki. A dadogás jellemzően sokkal gyakrabban fordul elő a balkezesek között. Ez meglehetősen aggasztotta Hansellt: „Borzasztó. Az azonban sokatmondó. Márciusban Máriával nyolc hónapos körútra indult a birodalomban. a fiai butaságának tulajdonította. és azzal írjon. kössék át a papírt szalaggal. aki több időt töltött Ox fordban a futball. Henry Hansell oktatta őket. Évekkel később ezt írta önéletrajzában: „Bertie-t mindig képes voltam irányítani. szavalják el nyilvánosan a verset. ösztövér. A walesi herceg. Ez azonban egyenlőtlen kapcsolat volt: az idősebb David vigyázott öccsére. Kedélyes nagyapjuk engedte. kezdett orrolni a bánásmód miatt. és adják át a papírt az ünnepeltnek. Úgy tűnik. Különös nehézséget okozott neki a „k” hang – például a „király” vagy „királynő” szóban -. A cseppet sem szuggesztív pedagógus úgy gondolta. másolják le papírra. a windsori kastélyt és a Balmoralt. Viktória királynő halála után. Elérkezett az idő. György azonban hallani se m akart róla. jelentette. mint általában az öccsök. mennyire nem bírják egymás társaságát”. a fia megkapta a londoni Marlborough House-t. aki VII. az anyjuk nem ellenezte az ötletet. és ez komoly gond olyasvalaki számára. és úgy vélte. Trónörökösként (és az év novemberétől walesi hercegként).

hogy mennyire különbözik az ő akadozó előadása „normális” bátyjának és húgának szavalatától. mert képtelen volt kiejteni a „negyed” szó első hangját (angolul quarter). csillogó -villogó felnőttek előtt állva kellett viaskodnia Goethe: Erlkönigével. hogy ebben is szerepet játszott a dadogása. ez akadályozza a válaszolásban. ami baráti társaságban gyakorlatilag eltűnt. hogy ostoba ember hírébe kerüljön. akik gyakran látogatták meg itt utolsó éveiben „Gangant”. Bertie -től elvárták. Bertie bajait tetézték siralmas tanulmányi eredményei. az Osborne House. Davidnek ez csak rövid közjátékot jelentett a walesi herceg feladatkörének ellátása előtt. amikor a nagyszülők még vendégeket is hívtak. az ablak felső részét rácsapták a nyakára. sem a kriketthez. vagy utolsó előtti. egyszer egy kadéttársa becsomagolta egy függőágyba. miután nyelveket kezdtek tanulni. ahogy a családban hívták Viktóriát.később. nem szeret akadozva beszélni. inkább az országnak adta. Osborne alapvetően műszaki iskola volt. „Olyan megalázó volt az élmény. Az első állomás a Wight -szigeti Royal Naval College volt. a matematika kész katasztrófát jelentett számára: vagy utolsó volt az évfolyamban. Leendő alattvalóikban korántsem ébresztett alázatot a királyi származás. – Úgy vélem. hogy tűrje el I. ahol a matematika. aki mindig jobban értett a távneveléshez. franciául és németül is kellett szavalniuk. ahova David már két éve járt. Nehezen ejtette ki az „f” hangot. valóságos lidércnyomást jelentettek Bertie számára. amikor megkérdezték tőle. a főépület a tisztek szanatóriuma lett. „Watt [az igazgatóhelyettes] szerint Bertie félénk az osztályban – írta Hansellnek. inkább kíméletlenül packáztak a két fiúval. hogy majd kinövi. hogy sosem érintkeztek egyívású gyerekekkel. Az életrajzírók szerint az ilyen alkalmak. és ez lesújtó következményekkel járt. amelyeket az előkelő angol oktatás részének tekintettek. az elszakadást a szüleiktől és a bizarr szertartásokat. hogy hivatásos tengerésztiszt legyen. Apja. egyszer pedig nem is válaszolt. A fiúk számára drámai változást jelentett a san drighami élethez képest társadalmi és intellektuális szempontból egyaránt. Különös élmény lehetett ez a két fiúnak. láthatólag megértette.” . olyan kínzó a tudat. a természettudományok és a mérnöki ismeretek álltak a középpontban. Bertie -t „szardíniának” gúnyolták véznasága miatt. az istállókat átalakították a kadétok előkészítő iskolájává. a navigáció. Kétségtelen. aztán felakasztotta az étkezőbe vezető folyosón. A dinasztikus hagyományok szellemében a testvérek úgy nevelkedtek. Aztán ott volt a szekatúra. amikor ismerős és ismeretlen. akiknek többsége előkészítő iskolából került ide. Viktória királynő egykori otthona. a két fiúnak komoly hátrányt jelentett. Noha a tengerészet és a technika gyakorlati aspektusaiban jól elboldogult. mennyi a fél fele. a silány kosztot. onnan kiabálhatott segítségért. társaik viszont. Károly kivégzésének paródiáját: a fejét egy ablakpárkányra nyomták. hogy király korában talán ezért iszonyodott a nyilvános szereplésektől. Davidet egy alkalommal arra kényszerítették. Tekintve. Bertie tizenhárom éves volt. milyen fontosságot tulajdonítottak a csapatjátékoknak. Szerencsétlenségére ez is hozzájárult. hogy nem értettek sem a futballhoz. amikor 1909 januárjában fölvették az iskolába. az osztályban viszont azonnal jelentkezett. megszokták a kemény fegyelmet. de remélem.” A két fiút apjukhoz hasonlóan a Királyi Tengerészethez küldték. Edward király nem volt hajlandó beköltözni ebbe a házba az anyja halála után.

– Az utóbbi napokban egészen kótyagos volt az izgalomtól. hogy a nemzeti lobogót félárbocra eresztették a Buckingham-palota tetején. nem kismértékben azért. J. sőt súlyos tengeribetegségben szenvedett. hogy rávette egy kadéttársát. legyen a „dublőrje” a jelentéktelenebb eseményeken. Mint annak idején az apja. hogy A. amelyeken elég gyászosan szerepelt. amelynek során érintették a Nyugat-Indiákat és Kanadát. Május 7-én Bertie kinézett a Marlborough Home ódon tanulószobájának ablakán. amelyet 1910 decemberében tartottak. vörös arcú. A két dartmouth-i évet 1913 januárjában a felkészítés új szakasza követte: Bertie tengerre szállt. Ezenfelül továbbra is roppant félénk volt. megbukott – írta Watt Hansellnek. mint intézményért. hogy az utódlásban David lett az első. ezek éppen a vizsganapok voltak. . A leendő V. amelyekhez jobban ért. Az úton.” Hamilton tengerészzászlós azt írta jelentésében: „Johnson tele van ifjonti energiával és életörömmel. VII. Apjuk királysága azt jelentette. Bertie megismerhette az émelyítő hajbókolást. dadogós” fiatalemberként írja le. amire Bertie alkalmasabb volt. „Sajnos.” Ekkortájt halt meg szeretett nagyapja. és majdnem lehordtam a dadogása miatt. A következő évben azonban javult a helyzet. és sajnos. és látta. A záróvizsgán. aztán elkísérték Windsorban nagyapjuk koporsóját az állomástól a Szent György-kápolnáig. de egy szót sem tudok kihúzni belőle. „Bár több jutott volna neki Edward herceg eszéből és felfogóképességéből!”. mert David Dartmouth-ból az oxfordi Magdalén College-ba távozott. Nyilvánvalóan biztonsági okokból a Johnson nevet használta. Lambert hadnagy a herceget „alacsony. hogy ez lesz az élete a következő pár évben. szeptember 15-én a tizenhét éves Bertie-t előléptették tengerészkadéttá a 19 250 tonnás HMS Collingwood csatahajón. amikor a kantinban pohárköszöntőt mondott a „királyra”. írta Watt. 1913. Henry Spencer-Cooper hadnagy arra bátorította. A tantervben kezdett előtérbe kerülni a gyakorlat. Bertie is azt képzelte. és hat hónapos utat tett meg a Cumberland iskolahajón. mert nem tudta kiejteni a „k” hangot. így öccse kikerült az árnyékából. Szánalmas tanulmányi eredményei ellenére Bertie oktatása új szakaszba lépett a következő év januárjában: fölvették a Darthmouth Royal Naval College -ba. Volt azonban egy nagy különbség apa és fia között. Fogalmam sem volt róla.Ám ez éveket igényelt. Ez volt az első állomása a tengerésztiszti pályájának. amikor apjukat királlyá kiáltották ki a St. Egyikük. mint például a lovaglás. hogy olyan sportokat űzzön. hogy hazamehet. fia rajongott a tengerészetért . H. hogy teljesítményét a bátyjáéhoz mérik. ahol David már végzős volt. Különösen keserves élmény volt az az előre megírt beszéd. Edward. de nem nagyon kedvelte a tengert. Két nappal később a tengerészkadétok egyenruhájában vettek részt Daviddel a szertartáson. Olyan sokszor kellett megjelennie a nyilvánosság előtt. „Ha jelentett. Most kellett első alkalommal beszédet tar tania. amelyet a kingstoni Yacht Club megnyitásán kellett felolvasnia. Bertie a második. F. robbanásszerűen dadogni kezdett. hogy kicsoda. Igazi tortúra volt. Bertie-nek itt ismét el kellett viselnie. Évfolyamparancsnoka. amely a királyi család tagjainak jár. Bertie a hatvannyolcadik lett hatvannyolc kadét közül. ami élete végéig megpróbáltatást jelentett számára. James-palotában. azt kell közölnöm. György király szerette a tengerészetet és a tengert. mint azt tiszttársai többször följegyezték. bár őt sem lehetett éppen tudósnak nevezni. a tenisz és a terepfutás.

amikor két évtizeddel később ugyanilyen helyzetben találja magát. a Malaya fedélzetén lett hadnagy. és végre diagnosztizálták nála a gyomorfekélyt. Nagyon fájt a gyomra. mert sózott makrélát evett). hogy elfoglalhatta a helyét az A-lövegtoronyban. „Noha összeszedtem magam a kis roham után. éjszakai beöntést javasoltak. A Collingwood nem játszott különösebb szerepet az ütközetben. augusztus 3-án az Egyesült Királyság hadat üzent Németországnak. hogy tartsák tiszteletben Belgium semlegességét. mit jelent királynak lenni háború idején – ennek a tapasztalatnak sok hasznát veszi majd. de alig három hét után ágynak esett. Bertie is északra hajózott. Vakbélgyulladást diagnosztizáltak nála. mert ott elzárhatták az Északi-tenger bejáratát a németek elől. éppen időben. Ebben az időben sokat tanult abból. Július 29-én a Collingwood a hajóraj többi tagjával együtt elhagyta Portlandot. Partra szállították. amely azt követelte. Nagy megkönnyebbülésére úgy tűnt. több orvos is megvizsgálta. Bertie-t. és mint följegyezte.Komolyabb kihívások is vártak rá. Bertie. amíg tart a háború. gyorsabb és modernebb hajó. és alig kapott levegőt. De mivel unta az ottani munkát. ez alkalommal egy. de az orvosok nem vették észre. Alig néhány hónapot töltött a fedélzeten. ami persze nem javított a herceg állapotán. ahol egyedül volt az apjával. és itt is maradt augusztusig. Ennek ellenére 1917 májusában visszautazott Scapa Flow-ba. hogy a hónap végén részt vehessen a jütlandi csatában. Bertie mégis boldog volt. azután Sandringhamben. kezdetben Abergeldie -ben. áteshetett a tűzkeresztségen. miután nyolc évet töltött kiképzéssel és szolgálattal a tengerészetnél. másnap már olyan jól volt. nyomatékos kérésére a következő év februárjában visszaengedték a Collingwoodra. 1916. hogy nem vagyok alkalmas a tengeri szolgálatra”. számú légi repülőszázad parancsnoka lett a lincolnshire-i Cranwellben. a tizenkilenc éves. A háború utolsó heteiben az Independent . Pihenést. így közelebb kerültek egymáshoz. hogy a pályafutása véget ért ennél a fegyvernemnél. és szeptember 9-én megoperálták az aberdeeni kórházban. úgy éreztem. Később kiderült. hogy nem tér vissza a civil életbe. kénytelen volt tudomásul venni. 1914. az Orkney-szigeteken levő Scapa Flow kikötője felé. A Boys’ Wing 4. diétát. és elindult a Skócia legészakibb pontján. és az Edinburgh közelében levő South Queensferry kórházába szállították. Novemberben. Miközben kortársai harcoltak és meghaltak a hazájukért. miután az „nem kielégítő választ” adott a brit ultimátumra. Július végére ismét megbetegedett. ehelyett a „hasfal gyengeségével és az ebből következő huruttal” magyarázták a fájdalmakat. és 1918 februárjában áthelyeztette magát a Royal Naval Air Service-hez. május közepén visszakerült a Collingwoodra. amelyek beárnyékolták a tengerészeti pályafutását. Elhatározta. a Collingwoodnál nagyobb. Noha a hajó kifutásának estéjén ismét gyengélkedőre került (ez alkalommal azért. Bertie az év nagy részét a szárazföldön töltötte. Ám augusztusban ismét visszaesett. méghozzá igen komolyan. amelyből két hónappal később a Royal Flying Corpsszal összeolvasztva hozták létre a Royal Air Force-ot. hogy gyomorpanaszai enyhültek. amikor kiújultak a gyomorpanaszai. hogy gyomorfekélye van. hosszas habozás után alávetette magát az egyébként sikeres fekélyműtétnek. Ez volt az első súlyos betegsége a számos közül. mondta az apjának. hogy ott lehetett. beteges fiatalembert átvezényelték az Admiralitás vezérkarához.

1920. a háború előestéjén került sor. a második fiúnak. aki eleve félénk volt. gyakran olyan jelentéktelen dolgokon. vasutakat. hogy ráragasztották az „Iparherceg” becenevet. ahol az idősebb valósággal lubickolt a sajtó és a közönség imádatában. hogy ahányszor az apja a kötelességről kezdett beszélni. a kenti parton. akinek az 1772-es Royal Marriage Act értelmében beleegyezését kellett adnia. mint az öltözködés. őt. hogy a társadalom megváltozott. David máris nagyon sikeres körutakat tett a birodalomban. miért van erre szüksége. Amikor véget ért a háború. mert én mindig kész leszek segíteni és jó tanácsokat adni. hogy neki. hogy nagyon jól viselkedtél egy fiatalember számára nehéz helyzetben. ami a mániája volt a királynak. számos hazatérő tiszthez hasonlóan beiratkozott az egyetemre. kezdetben egy használaton kívüli repülőtéren New Romney -ben. Viszont Bertie-ből fokozatosan az apja kedvence lett. Elizabeth Bowes Lyont. nem habozott. és mindent elmondasz nekem. ám a király. hogy jobban élvezi a rivaldafényt. huszonnégy évesen megkapta York hercegének. mint ahogy az neki – vagy az országnak – előnyére szolgálna. Még nagyobbra nőtt apja szemében. . hogy gyermekei rangban alattuk állókkal házasodjanak – feltéve. Ám a látszat csal. de a környezete érezte. El sem lehetett volna képzelni nagyobb ellentétet két testvér között. Az utolsó ilyen táborozásra 1939-ben. – Remélem. viszolygott az udvari protokolltól és a hagyományoktól. tehát megengedhető. 1919 októberétől egy évig tanult történelmet. június 4-én. és igen jó család sarja volt. ám egy évtizeddel később ezek a tanulmányok több mint hasznosnak bizonyultak. 1921 júliusában belevágott egy érdekes társadalmi kísérletbe: sorozatban szervezte a nyári táborokat. Láthatólag úgy okoskodott. április 26-án feleségül vette a társaság egyik szépségét. amit elvártak tőle.” A Boy’s Welfare Society (a későbbi Industrial Welfare Society) elnökeként a yorki herceg látogatni kezdte a szénbányákat. mindig úgy tekintesz rám. mert David már-már megszállottan rajongott mindenért. „Tudom. Apa és fia egyre sűrűbben vitatkozott. Noha Bertie mindent megtett. gyárakat. Nem volt azonnal világos. és mindent megtettél. később a suffolki Southwold Commonban. Inverness earljének és Killarney bárójának címét. már maguk a szavak sorompót emeltek kettejük között. olyan érdeklődést mutatva a munkakörülmények iránt. változni kezdett a kapcsol atuk az apjukkal. főleg pedig úgy tűnt. Bertie. mint legjobb barátodra. Edwardhoz hasonlóan előszeretettel vonzódott a férjes asszonyokhoz. még gátlásosabbá tette a szégyellt beszédhiba. Mire a két testvér elmúlt húsz. de nem uralkodói vér. ha azok a brit nemesség három legfelsőbb osztályából származnak. hogy a legkülönbözőbb társadalmi hátterű fiúkat összehozza. amikor 1923. hogy VII. A király aggódott a legidősebb fia miatt.Air Force nancyi főhadiszállásának törzskarában dolgozott. amit kértem tőled – írta a király. amelyeknek az volt a célja. A herceg később feljegyezte. közgazdaságot és állampolgári ismereteket a cambridge-i Trinity College-ban. ami modern – amit György király utált -. majd ennek novemberi feloszlatása után a királyi légierő törzskari tisztjeként a kontinensen maradt. A menyasszony még a férjéénél is fényesebb elefántcsonttoronyban élt.

amikor majd a trónörökös nősül. nem kérheti meg egy nő kezét. Amikor a hercegné akkor jelent meg egy étkezésen.” 1926. jobban megbékült magával – és a királlyal. január 13-án az újságok másról sem cikkeztek. a fiatal konzervatív politikusnak. hogy ő kérje meg a nevében a kezét – és a válasz elutasító volt. mint már oly sokszor. hogy Elizabeth kiváló társad lesz a munkádban. C.. köztük a nemzet és a birodalom számos vezető személyisége”. Nagyon boldog esemény volt. éppen ezért maga helyett közvetítőt küldött Elizabeth-hez. ismét összehasonlította Bertie-t „ragyogó bátyjával”. mert. akkor mutatták be a londoni társaságban. Három évtizeddel később a megözvegyült anyakirályné azt írta Davidsonnak: „Köszönöm önnek azt a tanácsot. Kedves.. hogy a király rajongott a menyéért. te mindig olyan értelmes voltál. Davidson egyszerű tanácsot adott: egyetlen emelkedett gondolkodású leány sem fogad el egy ilyen másodkézből való ajánlatot. Erzsébet. amelyet a királynak adott 1922-ben. A cikk így végződött: „Csak egy házasság van. gátlásossá tette. ami akkor lesz. drágám. Strathmore earljének és bárónőjének lánya húszéves volt. Jól jött az is. az 1780 férőhelyes apátságban „nagy és káprázatos társaság volt jelen. „Igazán szerencsés ember vagy – írta a király a fiának. amelyet még türelmetlenebbül vár a nép. ha a herceg csakugyan olyan szerelmes. ha a bátyja is követi a példáját. aki „a csontja velejéig brit”. és ez még szorosabban összefűzte a családot. Nem csupán azért. csak az eljegyzésről. és amely a természet rendelése folytán Anglia királynéjával ajándékozza meg a brit népet. mert nem akart a királyi család tagja lenni. a majdani királynő.” Ám a sajtó a nagy örvendezés közepette is emlékeztetett rá. hogy örökké elkésik mindenhonnan. Mégis.. – Hiányzol. hogy a herceg esküvője csak mellékcselekmény ahhoz képest. amikor már mindenki leült.Bertie és Elizabeth 1920 kora nyarán egy bálban találkozott. mivel ő. így. Mint a Morning Post jelentette másnap.. és dicsérték a vőlegény „kurázsiját és kitartását”. noha rögeszméje volt a pontosság. Bizonyosra veszem. ahogy 1922 júliusában bevallotta J. április 21-én megszületett a házaspár első lánya. . de ő egyiknek sem sietett igent mondani – főleg a hercegnek nem. A herceg a Királyi Légierő egyenruháját viselte. Davidsonnak. A herceg beleszeretett a lányba. akkor személyesen kell kérnie. amiért a herceg olyan feleséget választott. az a házasság. amelyhez Mária királyné adta kölcsön a hosszú selyemtüll uszályt és a flandriai csipkefátylat. nem kerülhet olyan helyzetbe. április 26-án házasodtak össze a Westminster apátságban. a király azt mormolta: „Nem késtél. ahol először tartott esküvőt egy király fia. C. barátságos és jóképű volt. Nyilván mi foglaltunk helyet túl korán. A házasság fordulópontot jelentett a herceg életében: boldogabb lett. A menyasszony krémszínű moaré sifonruhában volt. Elizabeth-nek megbocsátotta. annyira könnyen lehetett együtt dolgozni veled (ebben nagyon különbözöl a drága Davidtől). de kezdetben hiába próbált udvarolni neki.” Az újságnak és olvasóinak csalódniuk kellett.” 1923. A herceg sem látszott különösebben jó fogásnak. hogy elutasítsák. de a dadogása bátortalanná. mint állítja. A Times elégedettségét fejezte ki. Több komoly kérője is akadt. vállalva a vele járó számtalan kényszert. 1923. mint a király fia. többek között azért. ahol általános sikert aratott.

A ház déli fekvésű volt. amelyet nem csupán Nagy-Britanniában. hogy az ujjpercei kifehéredtek. aranyhajú trónörököst. szám alá. hogy a hangszórók némák. Most a herceg következett. Gyerekkori derűs. ha beszélnie is kellett. Nehéz eltúlozni a beszéd lélektani hatását Bertie-re és családjára. mogorva házban. Ahogy . vagy nem tud kinyögni egy szót sem. a yorki herceg öccsének. bár voltak benne hosszabb szünetek”. hogy jól fogom csinálni – írta a királynak. hogy az apja tizenöt éve került trónra. közel a Hyde Park Cornerhez. zárkózott maszk mögött. volt néhány kínos pillanat. amikor állkapcsának izmai vadul vonaglottak. és a mellette álló hivatalos személyekhez fordult. Beszédet kellett mondania annak tiszteletére. Egészen más volt a helyzet a hivatalos eseményeken. a felesége annyira szorította az asztalt. és a hangszórók is hajlamosak cserbenhagyni az embert. és egy hang sem jött ki a száján. A beszédhiba és ennek következményei nem maradtak hatástalanok a hercegnére sem: az egyik korabeli beszámoló szerint valahányszor a herceg fölállt. Ennek pedig súlyos következményei lehettek a saját és a királyság jövője szempontjából. megaláztatásba fulladt. A herceg beszédhibájának súlyossága akkor lett kínosan nyilvánvaló. mennyire fél a nyilvánosságtól. Valósággal megbénította a gyógyíthatatlan dadogás. Ugyanennyire megrettentette az a tény. ha a szokásosnál idegesebb vagyok. A király igyekezett a jó oldaláról nézni a dolgot. de szemmel láthatólag nem tudott megfelelni a feladatnak. Néhány mondat után a herceg észbe kapott. amely a költségvetésükbe is belefér. hogy először kellett beszédet tartania az apja előtt. „Remélem. barátságos egyénisége kezdett eltűnni a komor. Ez volt az első alkalom. írta a király a naplójában. – De nagyon félek. és az üres stadiont betöltötte a bömbölés: „Nem működnek a nyavalyások!” A herceg beszéde. amelyeket egyedül a felesége tudott lecsillapítani. A herceg tovább látogatta a gyárakat. A beszéd rövid volt. Az előző évben sok ezer ember figyelte a karcsú. Ez viszont növelte a herceg idegességét. mégis érződött. hogy férje dadogni fog. György király építtetett magának az 1720-as években. „Minden a lehető legjobban sikerült”. Az ilyen beszédek hozzátartoztak a herceg mindennapjaihoz. és láthatólag örömét lelte ebben a tevékenységben. a Green Park fölött átláttak a Buckingham-palotára. amellyel a lehangoló teljesítmény szembesítette a monarchiát. ebben a nagy.” A dolgon csak rontott az utolsó pillanatban megtartott próba a Wembley -ben. de világszerte közvetítettek. Szívesebben laktak volna Londonban. mivel még sosem hallott beszélni. „Bertie ügyesen elmondta a beszédet. amikor hivatalosan engedélyt kért az apjától a kiállítás megnyitására. amikor a szavait mikrofonon át közvetítette a nemzetnek a British Broadcasting Company (később Corporation). Válaszul a király rövid beszédet mondott.Kezdetben a White Lodge-ban éltek a Richmond Park közepén. Időnként olyan dührohamokat kap ott. annál idegesebb lett. megérti. amelyet II. és lázasan gyakorolta. különösen. Így hát remélem. mert attól félt. Közben valaki rátalált a megfelelő kapcsolóra. Noha puszta akaraterővel végigküzdötte magát rajta. mivel ő volt a második az utódlásban. amikor 1925 májusában a bátyja után neki kellett ellátni Wembley-ben a Birodalmi Kiállítás elnökének tisztét. Minél jobban közeledett a nagy nap. írta másnap Györgynek. vagy a problémát. és miután hosszasan kutattak megfelelő épület után. 1927-ben beköltöztek a Piccadilly 145. hogy pohárköszöntőt mondjon.

De egyik sem ért el semmiféle eredményt. Már kilenc szakember látta.egy mai életrajzíró megjegyezte: „Egyre nyilvánvalóbb lett. Laurie-nak. Logue adatait – emlékezik vissza Thornton. – Az Egyesült Államokba kell utaznom. amikor a yorki hercegnénél járt. – De majdnem tökéletesen kikúrálhatnám. amely természetesen fölkeltette szakmai érdeklődését.” Nem sokkal ezután Laye fölhívta Patrick Hodgsont. az operett bűbájos csillaga játszotta a közvetítő szerepét. amikor Richard Tauberrel. – Akarok – felelte Logue. mint mindenki. amikor egy ausztrál. A herceg a hódolója volt 1920 óta. elvész ez az előny. hogy nem megfelelően használja a hangját. Öt évvel később az Adelphi Színházban szerepelt a Betty in Mayfair című zenés komédiában. 1926. Laye beajánlotta nekik Logue-ot. hogy a herceg olyasféle riadt. „A hercegné feszült érdeklődéssel hallgatta. izgalmasabb változat szerint Evelyn „Boo” Laye. és megadta neki Logue telefonszámát. ez nem tett jót a hangjának. aki jó benyomást tett rá. október 17-én a kamarás felkereste a Harley Streeten Logue-t. aki megvizsgálja a yorki herceget – mondta a kamarás. és mivel hetente nyolcszor énekelte a címszerepet. a herceg titkárát. Logue ismerőse.” Logue történetesen ott volt azon a napon a Wembley-ben. Egy másik. nem akarna-e találkozni a herceggel. majd rekeszizomtornát és légzésgyakorlatot írt fel neki. ami gyorsan segített a problémán. és a lírai szoprán később jó barátságba került a herceggel és a hercegnével. – Egész jónak tűnik. a nagy osztrák tenorral együtt énekelte a . aki elkísérte. aki megállapította. – Láthatólag nagy jelentőséget tulajdonított neki. miként lett a herceg Logue leghíresebb páciense. Miért nem próbálkoznak vele? Másnap. de a Sunday Expressnél dolgozó John Gordon szerint az odáig vezető események láncolata a következő évben indult el. Minden lehetséges kezelési móddal próbálkoztak. de erre még néhány hónapot kellett várnia. Ez mély benyomást tett Laye-ra. Így tehát 1926 nyarán. ideges egyéniség legyen. hogy Lionel Logue ausztrál. a leggyakrabban a számára különösen fárasztó. 1937-es évben. Több változat ismeretes arról. találkozott egy aggodalmas udvari kamarással. és szóba került a közelgő ausztráliai út. márpedig az alapvetően fontos a sikerhez. hogy teljesen rendbe hozhassam – mondta fiának. Ebben biztos vagyok. Ez erőfeszítést követel tőle. Megkérdezte. Michael Thornton író. – Túl öreg ahhoz. Egy különös véletlen folytán épp erre kapott esélyt. amikor a tizenkilenc éves Evelyn színre lépett. visszahúzódó. – De neki kell idejönnie hozzám. – Éppen mostanában érkezett ide egy fiatal ausztrál – mondta. Laye régi barátja szerint az énekesnő tanácsot kért Logue tól. Ha én látogatom meg az otthonában. Laye még évekig járt Logue-hoz. ha nem akarják. Logue ismerősének volt megoldása. – Bár annyira reménytelen az egész. megadná-e nekik Mr. aztán megkérdezte. mivel a herceggel éppen Ausztráliába készültek. meg kell próbálnom áthozni egy logopédust. és a tömegben hallgatta a herceg beszédét. hogy nagyon drasztikus lépésekre lesz szükség. meg hogy mennyi beszédet kell ott elmondania a hercegnek. hátha segíthet rajta. aki beszédhibától szenved.

hogy forduljon szakemberhez. amelyek. de csakis a felesége kedvéért. idegi okokkal magyarázva a dadogást. . Akárki szervezte is az eseményeket. Bár a hercegné nem győzte biztatni. Végül a herceg ráállt egy találkozóra. és az a néhány perc megváltoztatta az életét. Bertie egyre jobban kétségbeesett. Ugyanakkor Logue bátorítására énekórákat adott a majdani királynak. az első találkozó a herceg és Logue között majdnem elmaradt. hogy tökéletesítse beszédének folyamatosságát. nem javítottak. mert kudarcba fulladt minden kezelés. hogy férje mindenképpen adjon egy esélyt Logue -nak. A hercegné azonban fáradhatatlanul szorgalmazta. amelyre rábeszélték – főleg azok.főszerepet a Paganini című operettben. hanem rontottak a helyzeten.

Nov. a magánhangzókat. és ezzel zárja el a torkot. Apró. ami idegfeszültséget. ahogy azt Logue kurta. Logue továbbá kikötötte. következésképpen beszédhibát és depressziót okoz. csaknem teljes kontroll a rekeszizom felett. ón) elnyeli. hogy az egy szótagú szavakat (ön. a több szótagú szavakból csak az első és az utolsó szótagot mondja ki. – A krónikus beszédhibában szenvedő emberek minden külső jegyét hordozta. amelyet apjától és tanítóitól kellett elszenvednie. látszott rajta. A herceg elmesélte. széles váll. október 19-én délután háromkor megmászta a Harley Street-i rendelőbe vezető lépcsőt. A rekeszizom sokkal erősebb. hanem vagy a Harley Street-i rendelőben. Logue naponta egyórányi gyakorlást rendelt: légzőgyakorlatokat. nem uralkodik a solar plexuson. Általános javulás. vagyis a helytelen lélegzetvétel. ugyanakkor akut idegfeszültség. fokozott kontroll. 30. Időnként leszegi az állát. de a derék nagyon ernyedt”. Rájött. – Meg tudom gyógyítani – jelentette ki Logue a másfél órás vizsgálat után -. vagy az ő Bolton Gardens-i kis lakásában. folytatja a kártya. Gyakori bizonytalanság. fáradt tekintetű férfi lépett be a szobámba – emlékezett Logue. szarkalábas betűkkel telerótt kártya. vagyis kapcsolatuk informális lesz. felzetén ezek a szavak: „Őfelsége a yorki herceg – előjegyzési lap. amelyeket ő maga talált ki. hogy ismét remény költözött a szívébe. A fogak és száj görcsös összehúzódásai mechanikusan elzárják a torkot. hogy gyerekkorában nem volt képes kiejteni a „quarter” szót. amelyet a beszédhiba okoz. a közepét elnyeli.ÖTÖDIK FEJEZET Diagnózis Mentális állapot: normális. Társadalmi helyzetük különbözhet. mint számos más betegének. és folyamatos problémát jelentett a „király” és „királynő” szó. mellkasi légzés jó. „Vékony.” Fokozatosan beindult a fejlődés. hogy a hercegnek ugyanaz a problémája. továbbá a páciensnek oda kellett állnia egy nyitott ablakhoz. hogy nem a herceg otthonában vagy valamelyik királyi palotában találkoznak. De mire távozott. csöndes. 16. de ez hatalmas erőfeszítést követel öntől. . mint amilyen egyébként a hercegé és a közembereké szokott lenni. „Mellkas fejlettsége. határozott haladás. Megegyeztek a rendszeres kezelésben. és sorra el kellett mondania. Az első találkozón Logue a kezelés érdekében visszakövette páciensének problémáit addig a bánásmódig. „Fizikálisan (sic!) jó felépítésű. Enélkül nem járhat sikerrel. aki 1925. öblögetést meleg vízzel. lényegre törő feljegyzései bizonyítják: Okt. tizenöt-tizenöt másodpercig kitartva. Hasi légzést sohasem gyakorolta. Különös szokása. nem olyan hivatalos. ám ezeken a kezeléseken mindketten egyenlők. akik kevés együttérzéssel tekintettek beszédhibájára. ín.” Erre írta föl Logue az első benyomásait a yorki hercegről.

Nov. Stanley Bruce miniszterelnök felkérte V. Minden szem – és ami még fontosabb. Egy évtizeddel később végre megegyezés született: a kormány megvásárolt ÚjDél-Walestől kilencszáz négyzetmérföldnyi területet. Ez az „ausztráliai utazás” volt a fő oka annak. minden fül – őt fogja figyelni. Bruce-nak is kétségei voltak: többször hallotta beszélni a herceget az 1926-os birodalmi konferencián. A király úgy érezte. ami ma megközelítőleg 9000 fontot érne. György királyt. Az utazás gondolata negyedszázada született meg. hogy végigcsinálhatja a nehéz beszédekkel zsúfolt programot. között. amikor az ausztrál gyarmatok államokká léptek elő. Taylor Darbyshire. 1927-re tűzték ki a kormány átköltözését Canberrába és a szövetségi parlament első ülését. mint amikor Viktória királynőt 1877-ben kikiáltották India császárnőjévé. Ennek a kormánynak és a parlamentnek eredetileg Victoria állam fővárosában. ha továbbra is az ő fővárosuk ad otthont a szövetségi kormánynak. Bertie nem kockáztathatta. amikor a hercegnek kell megnyitnia a canberrai új parlamentet. Igazi. Ez csak ideiglenes megoldás volt. noha Victoria lakói örültek volna. 20. ideje. amelyben azt kérte. 18. október 20. Egy óra. 19. hogy a . A Daily Telegraph szerint a herceg beszéde éppen olyan történelmi lesz. A következő év januárjában neki és a hercegnének hat hónapos körutat kellett tenniük a Renown cirkálón. Egy ilyen hosszú út azt is jelentette volna. Bár az első világháború leállította a tervezetet. az előző áprilisban született Erzsébetet. öt nappal később London hivatalosan visszaigazolta a kérést. és 1927. március 31-én állított ki. hogy a herceg és a hercegné nyissa meg a parlamentet. hogy otthon kell hagynia a hercegnét és egyetlen gyermeküket. Az aggályok ellenére július 14-én megérkezett a királyhoz a főkormányzó távirata. Logue további 21 fontot számlázott az „ausztráliai utazás előtti leckékért”. noha nagyon fáradt. az új ausztrál főváros. Nov. Sydney. bár nem volt teljesen biztos abban. hogy Bertie képes lenne rá. amelyet Logue 1928. nem kismértékben éppen a dadogása miatt. Melbourneben volt a székhelye. A rekeszizom most már átnyomja a levegőt a torokizmokon. így a végösszeg 197. és egy domíniumi kormány alatt egyesültek. 1923-ban megkezdődött az építkezés. jelképes alkalom volt. hogy a herceg ellátogatott a Harley Streetre. és nem tett rá jó benyomást. VI. hogy ő nyissa meg a parlamentet. hogy fiatalabbik fia is teljesítsen egy fontos birodalmi küldetést.38 fontra rúgott. Nov. míg más hibák eltűnőben vannak. ugyancsak magának követelte ezt a dicsőséget. György egyik korai életrajzírója szerint „az első konzultáció azzal az óriási haszonnal járt. december 22. minden hiba nélkül. Az alsó állkapocs rugalmas. az első beszélgetés után a herceg nyolcvankét kezelésben részesült 1926. a további kezelések összesen 172 font 4 shillingbe. Az első konzultáció 24 font 4 shillingbe került. hogy megismétlődjék a Wembley-fiaskó. Ilyen körülmények között találkozott a herceg pontosan három hónappal később Logue-gal. ami nagyon nagy segítségére volt. Az út fénypontja május 9-e lesz. Új -DélWales fővárosa. Maga Bertie sem hitte. küldje el egyik fiát. sokkal jobban hallatszik a kattogás a torokban. hogy majd ide épüljön fel Canberra. A számla szerint. és szövetségi területté minősítette. Bertie bátyja. Ahogy halad. a walesi herceg 1920-ban fergeteges sikert aratott Ausztráliában.

milyen nehézségekkel kénytelen megküzdeni beszéd közben. ez az alkalom a legjobb szónoknak is kihívást jelentett volna. a két évtizeddel korábbi kormányfő elnökölt. hogy máshol állítsa le a kocsiját. Ez alkalommal Lord Balfour. meglepő önbizalommal és meggyőződéssel beszélt.” . A herceg úgy döntött. Az utazásig hátralevő hét hónapban a herceg rendszeresen járt Logue-hoz az egyórás kezelésekre. Noha a sajtó igyekezett mellőzni a herceg beszédhibájának kényes témáját. akárcsak az egész családjáé. akik hozzászoktak a világ legjobb szónokaihoz. mindig korán ért haza. Közszerepléseibe szüneteket iktatott be. és a bankett napján korán befejezte a vadászatot. hogy vacsora előtt dolgozhasson még egy órát Logue-gal. – Az orgánuma jó. „A nemzet sosem fogta fel igazán.herceg elhitte. Maga fogalmazta a beszédet. üzletemberek. magabiztos embert láttak. noha nem volt éppen egy csillogó szónok. Gyakorlatilag legyőzte beszédhibáját. és Nagy-Britannia legtehetségesebb orátorai szerepeltek a felszólalók listáján. „Akik ott voltak azon a vacsorán. hogy félelmeivel ellentétben beszédhibájának nem mentális. hol a Bolton Gardens-i lakásba. hogy felveszi a kesztyűt. bankárok. Minden áttörés arra ösztönözte. egyhamar nem felejtik el ezt a meglepetést”. ne. Olyan volt a híre. aki még mindig küzdött a „k” hangzóval. hanem fizikai okai vannak”. Egyszer egy sznob szomszéd kurta levelet küldött Logue-nak. hogy még elszántabban gyakoroljon. Ha vadászni ment. amikor megtudta. Az ausztrál azt válaszolta. emlékezett vissza egy évvel később Logue barátja. ha őfelsége továbbra is előttem méltóztatná hagyni az autót!” Bertie néhány héttel az indulás előtt vizsgázott beszédkészségből. A hangnem azonnal megváltozott: „Ó. kitartóan végezte az előírt gyakorlatokat. „York hercege egyre jobban beszél” – írta december 27-én az Evening News. majd szól a királyi hercegnek. hogy látogatója a jövőben ne parkoljon az ő háza előtt. ne. hogy a vendégek csak néhány akadozó szóra számítottak. hogy a beszédet még egyszer átismételhesse Logue-gal. és a viselkedése nem elég felszabadult. amelyet valaha is tartott«. a Pilgrims Society búcsúvacsorát akart tartani a herceg elutazása alkalmából. Olyan sokszor csalódott már. a Sunday Express újságírója. aki.” Egy másik újság hozzátette: „Mindenki tudja. és más dolog megszüntetni. hogy újult önbizalommal és határozottsággal töltötte el. a legnagyobb örömömre szolgálna. írta Darbyshire. hogy őt meg lehet gyógyítani. hogy ne maradjon el a gyakorlásban. amelyet le tudott csípni hivatalos feladataiból. micsoda kemény munkát végzett ebben a hét hónapban a herceg”. de azért fejedelmi. hol a Harley Streetre. Ám egy mosolygós.. Sir Ronald Waterhouse megjegyezte: »Hát nem csodálatos! Ez volt a legjobb beszéd. Minden percben. nem is beszélve olyasvalakiről. Már kezdtek mutatkozni az eredmények: a herceg képes volt kiejteni azokat a nehéz mássalhangzókat. Ám egy dolog azonosítani a problémát. amelyeknél korábban megakadt. amikor régi titkára. John Gordon. Az angolamerikai kapcsolatok erősítésére létrejött klub. A klub tagjai között voltak politikusok. Még mindig túlságosan ragaszkodik jegyzeteihez. Röviden. diplomaták és más befolyásos emberek. A társaság már szedelőzködött.. mégis hangot adtak ámulatuknak a jó szereplés kapcsán.

jeleznem kell pár sorral. Albert. hogy változtassa meg a véleményét. kivel beszélek.. Szomorúan távoztak. és a baba olyan édesen játszott Bertie egyenruhájának gombjaival. milyen hálás vagyok mindazért. Napközben nehéz hosszasabban olvasni.” . és a sikeres teljesítmény fordulópontot jelentett az életében. hogy ezt a beszédet vizsgának szánta. Egy nappal az utazás előtt írta: „Kedves Logue-om. hogy „pszichológiai hiba” lenne. hogy nem esek vissza! Már nem is gondolok a lélegzésre. „Ez az első alkalom. mindent otthagyok azon a csütörtökön. Ismételten nagyon köszönöm. A király és a királyné a Viktória pályaudvaron vett búcsút tőlük. ha a beszédtanára elkíséri. hogyan gyakorolta az olvasást. amit bizonyosan nyitottabbnak érzek. mert el kellett válniuk a kicsi Erzsébettől. írta a hercegné a királynénak. meg fogja látni. és biztos vagyok benne. amikor kifulladtam. és én pedig biztosíthatom.egyszer sem akadtam el társalgás közben. de Logue elhárította a kérést. Huszonhat évvel korábban az apja. Jamaicán és Panamában. . Ez sem idegesített. és ha képes leszek így folytatni és csak erre gondolni az elkövetkező hónapokban. Elszánt energiával tartotta magát a napirendjéhez.A herceg később elárulta. amit tett a beszédhibám megszüntetéséért. Nyugat felé hajóztak. az annyira meg van alapozva. mennyire féltem „a királytól”? Most minden vacsora közben kimondom. Bertie-t nyomasztotta a rá háruló felelősség is. úgyhogy elosztom több részre. Panamában kelt áradozó levelében a herceg leírta. rámutatva. hogy elérjem az általunk remélt sikert”. írta. az ön tanítása hatalmas önbizalommal töltött el. Január 25-én. amelyek beszámoltak a kislány fejlődéséről. Mindenesetre most már bizakodva tekintek az út elé.. folytatta a Logue által előírt gyakorlatokat. három rövid beszédet is mondott – egyet Jamaicában. Mivel mindenképpen a tőle telhető legjobb teljesítményre törekedett. és a borzalmas hőség ellenére mindegyik jól sikerült! „Amióta itt vagyok”. hogy még a tengeri vihar sem rázhatja meg! Beszéd közben igyekszem kinyitni a számat. A szokás szerint kézzel írott levelet azzal fejezte be: „Őszinte hálával barátja. mint korábban. kijelentette. hogy jó indítást köszönhetek önnek. amellyel az utazáson kellett szembenéznie. Némi vigaszt jelentettek az otthonról sűrűn érkező levelek. Egészen más volt az a kihívás. hogy az önállóság fontos része a kúrának. megálltak Las Palmasban. Szerette volna. hogy rám bízott egy birodalmi horderejű küldetést. ha ő is utazna.” A hercegi pár Porthsmouth-ból indult el 1927. írta az apjának. végre kezdett leszakadni róla a bénító súly. kettőt Panamában -. Már ez sem aggaszt. Emlékszik. ami tőlem telik. Azt ellenőrizte. Úgy tűnik. Őszintén hiszem. Logue-t szerették volna rászorítani. ha környezete pihent a trópusi forróságban. még akkor is. Meg kell mondanom. a herceg nem haragudott. „Úgy éreztem. nem esek vissza. Mindegy volt. vagyis a maga részéről tudomásul vette az önállóság fontosságát. mindent megteszek. hogy majd megszakadt a szívem”. ám ő nem engedett. amikor Melbourne-ben megnyitották a parlament első ülését. Most második fia lép a nyomába. mennyit fejlődött Logue segítségével. január 6-án. hogy amennyiben elvégzem az ön gyakorlatait és betartom utasításait. az akkori cornwalli és yorki herceg üdvözölte az Államszövetséget. főleg gyakorlás utánra.

és feltűnő szívélyességgel fogadták. mert tökéletesen megbíztam magamban. Auckland kikötőjébe. a városházi. és általában sokkal jobban beszél. mint ahogy az ön távollétében vártam volna. amikor a hercegnét leterítette egy mandulagyulladás. bálok és más hivatalos események forgatagában teltek. és már nem búsulok egy beszéd miatt. amely Diana hercegnét fogadta fél évszázaddal később. és egyáltalán nem haboztam”. amelyet a herceg kiválóan bírt. a gallipoli partraszállás tizenkettedik évfordulóján. aki ragyogó napsütésben szállt partra a sydney -i kikötőben. amikor Károly herceggel bejárták Ausztráliát és Új-Zélandot. Ám a valódi kihívást az utazás ausztráliai szakasza jelentette. Nyugatnak tartottak. március 12-én következett be. hogy lemondja látogatását a Déli-szigetre. mint amikor ön is a közelében tartózkodik. hogy ismét ír. beszédkészsége nem romlott” – írta február közepén Fidzsi mellett elhaladva. és visszatér Erzsébettel Wellingtonba. és orvosai tanácsára visszament Wellingtonba. és ez a tudás újra és újra segít rajtam. Bertie. „Még jobban bízom magamban. igazán elégedett voltam azzal. írta Bertie az anyjának öt nappal később Rotoruáról. amelyet a felesége távollétében ért el. nem ijedt meg attól. ami rá várt. Itt is sikert aratott. ha majd a herceg valamivel többet beszélt a nyilvánosság előtt. „Nagyon jó beszédet mondott Jamaicán és Panamában. Új-Zéland felé. és kellemes meglepetés érte.” A titkár a levelet azzal az ígérettel zárta. „Az utolsó. – Tudom. Mivel természeténél fogva roppant félénk volt. nem minden elégedettség nélkül gondolhatott az eredményre. fogadások. bár ha elfáradok. miközben a hercegi pár államról államra utazott. „Logue tanítása még mindig működik. rászorult a felesége támogatására. hogy úgy döntött. mint a régi napokban – írta. amely négy nappal később kezdődött. amellyel a tömeg a hercegnét körülvette.” A következő két hónap. ahogy előadtam. meglehetősen hosszú volt. Május 9-én következett az utazás legfontosabb eseménye: a parlament megnyitása. ugyanúgy zsúfolva volt hivatalos szereplésekkel. és noha talán egy árnyalatnyival többet habozott. köztük természetesen beszédekkel. mit kell tennem. természetesen újra szorongani kezdek. mert vállalta. ugyancsak fontosnak tartotta biztosítani Logue-ot tanítványának haladásáról: „Csak keveset írok – borzasztó a forróság -. Olyan sokan várakoztak odakint. kerti ünnepségek. Az egyetlen mozzanat. és mondhatom. A herceg előző éjjel rosszul aludt az idegességtől. A herceg első gondolata az volt. Midőn március 22-én ismét találkozott a hercegnével a Renown fedélzetén. Mégis elutazott a felesége nélkül. holott egyedül volt. Február 22-én hajnalban zuhogó esőben futottak be a keskeny szoroson a Waitemata-öbölbe. Ehhez jött még a lelkesedés. a hajó fedélzetén. hogy tudassam. hogy egy második beszédet is tart. Bertie meg volt győződve róla. A sokaság méltányolta önfeláldozását. amikor az . hogy az emberek valójában a feleségét akarják látni. rövid beszédet intéz hozzájuk. A herceg az egyik legmegindítóbb szónoklatát április 25-én tartotta Melbourne-ben az ANZAC-napon.” A következő hetek a vacsorák. megelőlegezve azt az ujjongást. amely visszavethette volna. és még több terhet is vett magára.Patrick Hodgson. Azonnal elkezdődtek a rettegett beszédek: Bertie-nek csak az első délelőtt hármat is kellett tartania. mégis tele van önbizalommal. a herceg titkára. hogy a kormányzó házában lábadozzék. őfelsége nagyszerű formában van.

tűz ütött ki az egyik kazánteremben. „Gyakorlatilag nem akadozott. Dame Nellie Melba elénekelte a nemzeti himnuszt.” A herceg Portsmouth-ban találkozott három fivérével. ez tükröződik az apjához írott egyik levélben. volt díszszemle. amely minden érintett szerint imponálóan sikerült. és kizárólag őfelsége ötlete volt. és már az Indiai-óceánon járt. A herceg mégis folytatta beszédét.aranykulccsal megnyitja az új Parlament épületének ajtaját. – A hercegné hatalmas sikert aratott. a herceg számvevője. és egyszer sem akadtam el. A díszebéden 500 vendég csatlakozott a herceghez. Három nappal azután.” A dráma azonban még nem ért véget.” Május 23-án a herceg és a hercegné végre elindult hazafelé. Dél-Ausztrália kormányzója. a herceg megnyerte a csatát a saját idegei ellen. hogy a Renown elhagyta a sydney-i kikötőt. noha külön kérésre a lámpák egyharmadát lekapcsolták”. hogy képes vagyok megfelelően beszélni. „Őfelsége mélyen megindította az embereket fiatalságával. amikor válaszolt a polgármester üdvözlő szónoklatára. amely csak fokozódott. amikor felköszöntötte az apját oranzsáddal és limonádéval. mennyit javult Bertie a beszédben. a király és a királyné a Viktória pályaudvaron üdvözölte őt és a feleségét. és a helyiek meggyőződhettek róla. erről önnek is tudnia kell. jegyezte meg Cavan. aki jelen volt az eseményen. repülőgépek zúgtak a fejek fölött – az egyik a tribüntől pár száz méterre zuhant le. Hat hónapi távolléte alatt a . Fülükben még akkor is ott csengtek a gratulációk. hogy megtartsa hivatalos beszédét a parlament két háza előtt. Megkönnyebbültem. hogyan előzzem meg a nehézségeket és emelkedjek felül rajtuk. hogy Logue is tudomást szerezzen a hálájáról. amit hallott. Ám ez nem csökkentette a herceg büszkeségét és megkönnyebbülését. amelyben csak ennyi állt: „A canberrai beszéd mindenki megelégedésére szolgált. Lord Cavan tábornok azt írta a királynak: „Hatalmas volt a siker. mert odakint egyszer már hiba nélkül végigmondtam. Sokkal jobban bízom magamban. egy egész kontinens beleszeretett. de a helyzet olyan súlyos volt. amelyben dicséri a Logue-tól kapott segítséget: „Nem voltam túl ideges beszéd közben. Noha húszezren voltak jelen (és a becslések szerint kétmillió ember hallgatta a rádiót). hogy a szenátus termében húsz perc alatt tizennyolc fokról huszonhét fokra emelkedett a hőmérséklet.” Ahogy belépett a kicsiny szenátusi terembe. és tökéletes. a pilóta szörnyethalt. hogy már a hajó elhagyását fontolgatták. legalábbis ami ezt az államot illeti. amikor felkapcsolták fényszóróikat a fényképészek és az operatőrök. Basil Brooke.” Gondja volt rá. Ez a látogatás elmondhatatlanul hasznos volt. Most már tudom. akiknek felvételét a Pathé híradók vitték el Nagy-Britannia lakosságának. príma teljesítményt nyújtott! Úgy gondoltam. A tüzet rövid úton eloltották. egyszerűségével és természetes viselkedésével – írta a királynak Sir Tom Bridges. bizonyosan kitolta huszonöt évvel az elszakadás és a hűtlenség óráját. mert még mindig tartok a beszédtől. A herceg és felesége június 27-én szállt partra Portsmouth-ban. Vezérkari főnöke. kevés híján felgyújtotta a hajó olajtartalékát. azonnal fojtogatni kezdte a hőség. ugyanis Canberrában szigorú szesztilalom volt. „Olyan borzasztóan erős volt a világítás. mert végre biztos vagyok abban. azt írta Logue-nak. hogy mélyen megdöbbentette. noha Logue tanítása igazán csodát művelt. A beszédet követő estén Hodgson táviratot küldött a tanárnak Bolton Gardensbe.

hogyan kezelte őt Logue. amióta Skóciában tartózkodom – írta Logue-nak szeptember 11-én Balmoralból. és mintha a szokásosnál jobban küzdött volna a szavakkal. egyenes stílusának. hogy valamennyi dadogós betegét Logue-hoz kellene küldenie „és senki máshoz!!!” A Mansion House-ban tartott ebéden. mintha bátorítani akarná. a herceg életrajzírójának. És a herceg mindig folytatta. és megszorítja a férje ujjait. a herceg teljes fél órán át beszélt kellemesen. amiben nagy szerepe volt Logue őszinte. hogy jelenlétük erősítette az elkötelezettséget a korona és a birodalom iránt. két év alatt egyetlen rendelést sem mondott le. gördülékenyen. Bertie tisztában volt azzal. hogy egyetlen rossz napom sem volt. kis szűcs?” A köztük tátongó társadalmi szakadék ellenére a hivatalos kapcsolat barátivá vált. Sokkal könnyebb lett társalognia az apjával. „Nem szabad dicsekednem. elképzelte a tökéletes beszédet. de útban van ahhoz. Mostanra „elnyerte koronáját”: elégedetten. Ugyanennyire fontos. de fogcsikorgató. – Idefönt sokat beszélgetek a királlyal. hogy páciense nem csupán túljutott problémáján. Lord Dawson of Penn-nek is elmondta. A kezeléseken a herceg olyasfajta nyelvtörőkön gyakorolt. amelyben részesültek. – Őfelsége hihetetlen munkabírása volt a legfőbb jellegzetessége a velem töltött két évnek – mondta Logue Darbyshire-nak. hogy Ausztráliában és Új-Zélandon még mindig nagy becsülete van a királyságnak. hogy a hercegné kinyújtja a kezét. kis szűcs. Ezt az eszményt akarta megvalósítani. Az orvos azonnal észlelte a különbséget – mire a herceg azt mondta neki. alkalmanként mások is tanúi lehettek. Noha ebből nem csináltak látványosságot. hogy első osztályú szónok legyen. amire zokszó nélkül vállalkozott. hogy az utazás újfajta önbizalommal töltötte el a herceget. ha akarja a gyógyulást.hercegi pár 15 ezer kilométert utazott a tengeren. hogy folytassa. lebilincselően az úton szerzett tapasztalatairól. magabiztosan beszél. Képes vagyok figyelni rá. Tudta. például amikor egy ebéd után a herceg fölállt beszédet tartani. kemény munka és önfeláldozás is szükséges hozzá. Tisztában volt azzal. A meleg fogadtatás. és ez egyáltalán nem jelent gondot számomra. . Már föl akarta adni. világosan mutatta. – Amikor javulni kezdett. Logue kezdte azt gondolni. csak a tarkabarka farkú szarka farka tarkabarka”. amikor a jelenlévők látták. hogy tovább kell dolgoznia dadogásán és nyilvános beszédein. Kétség nem fért ahhoz. vagy a „Mit sütsz. hogy nem elég. amire joggal lehet büszke.” A herceg a király orvosának. Olyan rekord ez. hogy teljesítménye sokat javított a király róla alkotott véleményén. ahol a City üdvözölte visszatérése alkalmából. mint például: „Nem mindenfajta szarka farka tarkabarka. és nem kell mindent elismételnem. és írás közben lekopogom. A hercegné is fontos (noha diszkrét) szerepet játszott férje haladásában. Akármilyen látványos haladást ért is el Ausztráliában. és több ezret a szárazföldön. és ennél nem adta alább. sós húst sütsz. Néhány nappal Londonba való visszatérése után újrakezdődtek a rendszeres látogatások a Harley Streeten.

A királyi kamarások. elrendezte a padlón. A fogadás fél tízkor kezdődött. hogy a következő év egyik fogadásán Leo Amerynek. Később az unatkozó és fáradt Lionel és Myrtle . Szerencsére velem volt Lionel. és kilencre érkeztek meg a Buckingham-palota elé. június 12-e volt. kezükben a hivatali pálcával.HATODIK FEJEZET Udvari toalett tollakkal Az autók lökhárítója egymásba ért a Buckinghamig vezető Mall csaknem teljes hosszában. a nők sorban álltak. 1928. Május 28-án küldte el a várva várt „idézést” a főkamarás. amelyek Lionel munkájával jártak együtt. rózsaszín tüllszegélyű. de köztük volt Myrtle Logue is. A meghívó előírta. Ritka megtiszteltetés volt ez – és egyike azoknak az előnyöknek. különben meghaltam volna a félelemtől és a haragtól. mosolytalan arccal bókolt. a gyarmatügyi miniszternek a felesége bemutatja Myrtle-t az udvarnál. nyomukban a királlyal és a királynéval. A férfiakat elvezették egy másik előcsarnokba. hogy ott bemutassák őket V. kihátráltak a teremből. strassz vállpánttal. Myrtle meg volt illetődve az alkalomtól. Vállán átvetett. a kísérő uraknak pedig „udvari díszruhában” kell megjelenniük. ezüst uszályát gyémántcsat erősítette a ruhaderékhoz és a jobb csípőhöz. körülbelül egy óráig tartó várakozás után értük jött a főkamarás. két kamarás lekapta a karjukról az uszályt. a királyné szintúgy. december 20-án Patrick Hodgson. karjukra akasztva az uszályukat. ugyanakkor mérgelődött a hosszú várakozás és a váratlan zűrzavar miatt.” A hölgy. Ahogy beléptek a trónterembe. Újabb. a herceg titkára megírta nekik. az urak pedig fejüket meghajtva vigyázban álltak. tüllfátylak. és a szertartás véget ért. hogy bebámulhasson és láthasson egy lábat! Visszataszító volt! Millióan lehettek. „Borzalmas volt a várakozás a Mailen! – írta beszámolójában. és ha az ember fáradtan kitekintett a kocsiból. és odasúgta: „Egy pukedli a királynak. egy másik a királynénak. amely később megjelent egy ausztráliai újságban. tollakkal-gyöngyökkel felcicomázott nők kis csoportja igyekezett a palotába. amikor Lionellel együtt behajtottak a Malira. akinek a nevét már-már rémítő hangerővel elbömbölték. miközben a hölgyek mélyen meghajolva pukedliztek. rögtön farkasszemet nézett valami fiatalemberrel – vagy akár egy öreggel -. A libegő tollak. hogy a hölgyeknek „tollas és uszályos udvari toalettben”. Hat óra volt. Zömük az angol társadalom felsőbb rétegeiből származott. Myrtle toalettje kellően elegáns volt: halvány rózsaszín zsorzsettruha. A felséges személyek jobbra -balra bólogattak. hogy a következő hónapban tartott két fogadás közül az elsőn kerül sor Myrtle bemutatására. Ezután megszólaltak a harsonák. Akkor a kocsik araszolni kezdtek.” Kilenckor végre beengedték őket a palota pompázatos előcsarnokába. 1925. akik szemtelenül vigyorogva kocsikáztak fel-alá. akiknek az uszályát apródok vitték. de fél kilencig szinte meg se mozdultak. ékszerek felejthetetlen látványt nyújtottak. Az uralkodó komolyan bólintott az elvonuló asszonyoknak. – A pórnép felkapaszkodott az autóra. Györgynek és Mária királynénak. csontszín szaténrátéttel.

zöld füzetbe.megkereste az ebédlőt. hogy ide-oda utazgassunk a gyerekekkel a kontinensen. Mr. semmi idő alatt megfosztotta a csirkéket a tollaiktól. amelyet egy mezőgazdasági kiállításon látott. „Eszembe jutott Démoszthenész és győzelme engedetlen ajkai fölött. Horgászunk. A titkár július 26-ára mindkettejüket meghívta egy kerti ünnepségre. Disraeli mélységesen megalázó szűzbeszéde. nyugalmas helyre. hogy Angliában töltjük a nyarat – magyarázta Myrtle. hogy nem ér-e föl a trónörökös beszédeivel – elmélkedett a tudósító. Feltűnő. ahol csirkét és pezsgőt kaptak. Amikor a Yorkshire Evening News fantáziadúsabb tudósítója meghallotta a herceg hangjának „zenéjét” a könyv. A házat rózsák vették körül. mennyit javult a herceg beszédkészsége. Kezdünk nagyon belefáradni. más nagy szónokokra kellett gondolnia. hogy ilyen megpróbáltatás”. aki siheder korában egy kőbányában gyakorolta a beszéd művészetét. Churchill és az ő diadala.” A következő hónapokban a brit újságok egyre többet cikkeztek arról. – Márpedig ez igen magas mérce. úgyszólván. elmulasztva azt. sőt néhány hónapja. „Mindent összevéve nem is tudom. szinte egyáltalán nem akadozik beszéd közben. úszunk.” A következő hónapban a North-Eastern Daily Gazette egyik tudósítója ugyanerre a következtetésre jutott egy beszéd után. amelyet a család örökölt. a Temze egyik szigetén. és nagyon jól érezzük magunkat. akik hallották beszélni Bertie-t. és beragasztotta őket egy nagy. akik szintén leküzdötték a nehézségeket. „Lionelnek szüksége van tavasszal és nyáron egy pihentető. csiszolt fogalmazáshoz”. mennyit fejlődött a herceg. ez alkalommal a Savoyban. reméli. hogy az őt követő szónokoknak olyan hatásuk lesz. az titok maradt azok előtt. Valódi ékesszólásról tett tanúságot. és mi volt ebben Logue szerepe. A házaspár ekkortájt vásárolt egy Yolanda nevű kis nyaralót Thames Dittonon. „A herceg rendkívül sokat javult. a pázsit a vízig ért. amelyet a herceg egy újabb jótékonysági rendezvényen tartott ugyanennek a kórháznak a javára. hogy tehetsége van a szabatos. ami az angol nyárból a legszebb.” Az Evening News októberben foglalkozott ugyanezzel a témával. június 12-én beszámolt egy jótékonysági bankettről. hazaindultak. hogy nagyon élvezte az estét. A Standard 1928. „Sose gondoltam volna. Clynes. mennyivel magabiztosabb. Logue összegyűjtötte a cikkeket. Mr. miközben felszólalt a gyermekek érdekében. amelytől korábban nem lehetett felismerni.” A Daily Sketchre nagy hatással volt. a szerkezet. bár Hodgsonnak azt írta. Nyilvános beszédein látszik a kitartó gyakorlás. így hát elhatároztuk. amelyet a londoni Mansion House-ban rendeztek a Queen’s Gyermekkórház javára. A herceg megtanulta a szónokok két legfontosabb leckéjét: a szellemességet és a rövidséget. – Ez a hely csodálatos! Tavasszal és nyáron minden héten lejövünk. hogy a herceg „mind jobban megszabadul attól a beszédhibától.” Az újságírók felfigyeltek arra. de hogy ezt miként érte el. emlékezett Myrtle. mint két éve. Mr. Miután beálltak a fényképészeknek. Jó hasonlatot is használt: azt mondta. csónakázunk vagy csak »lazítunk«. Egy másik újságkivágás ugyanabból az időből azzal kezdődik: „Milyen jól rászorította magát a beszédre a yorki herceg!” Logue aláhúzta . „A yorki herceg egyre gördülékenyebben szónokol. mint annak az elektromos baromfikopasztónak.és papírkereskedők szövetségének székházában.

és Logue gyakran bukkant fel Bertie közelében. Nagy Britanniában szinte senki sem volt képes felvilágosítást adni”. akivel majdnem húsz éve barátkoztak össze. Október 10-én Logue bosszankodva válaszolt: „Köszönöm október 2-án kelt udvarias levelét. Arról is beszámolt. Noha e témában különböző információk keringenek a Fleet Streeten2. írta Foss a Temple Avenue EC 4. – Már nem dadog. ön birtokában van a yorki herceg kezelésével kapcsolatos tényeknek. hogy a titkár „szabadságon van. leírta. Persze csupán idő kérdése volt. amely sikeresnek bizonyult. de úgy két éve elkezdett egy kúrát. november 18-án egy rövid riportban a Star a herceg beszédkészségének javulását kamarásának. Logue Hodgsonhoz fordult tanácsért. a cikkhez szükséges tényeket „csak a legalaposabb nyomozással és kutatással lehetett megszerezni. hogy magasztalja Logue munkáját.a „rászorította magát” szavakat. Ő királyi felsége iránti tiszteletből kérek öntől most írásban egy találkozót abban a reményben.” Mint Foss írta. A következő napokban Foss telefonon kereste Logue-ot a Harley Streeten és a Bolton Gardensben. 1928. „Kétségtelen. akire nyilvánvalóan büszke.. Sztorija végül 1928. hogy a titok kipattanjon. hogy ha régebben megjelent valahol a hercegi pár.). United Press Úgy tűnik. 1928. „Tisztelt uram!”. kutatott tovább. . hogy egyedül Logue mérte föl helyesen a yorki herceg beszédhibáját – vonja le a következtetést Foss. hogy megmentse férjét a dadogás szégyenétől. Louis Greig parancsnoknak tulajdonította. október 2-án Logue kapott egy levelet a rendelőjébe Kendall Fosstól. „Most viszont – írja Foss – hátramarad. de közölte. amely Észak-Amerikában jelenne meg. technikáját. és diszkréten figyeli a férfit. hogy a szakmai etika miatt nem mondhat ennél többet. mielőtt nyilvánosságra hoznám ezt a történetet. és ellát engem a szükséges tényekkel egy exkluzív történethez. Úgy tudom. számú épületében levő irodából.” Foss nem engedett. eltűnt valahol a kontinensen”. de semmilyen felvilágosítást sem áll módomban adni a témáról. A kedvező válasz reményében maradok tisztelettel: Kendall Foss. még akkor. hogy lesz olyan jó. és ő kezdett csevegni. a hercegné előrelépett. de úgy tájékoztatták.. Ennek ellenére ezt a történetet sosem hozták nyilvánosságra Nagy-Britanniában.” Logue mindössze azt erősítette meg. amikor Greig katonai alorvos volt az osborne-i tengerészeti kórházban. december 1 -jén jelent meg a Pittsburgh Press címlapján és számos más amerikai újságban. A herceg titkára ugyancsak nem volt hajlandó nyilatkozni. hogy a herceg a páciense. – Akik csak mostanában 2 A brit sajtó londoni központja ez az utca (a ford. „A yorki herceg a legboldogabb ember a brit birodalomban – kezdte. Ez a vonakodás nem akadályozta meg az újságírót abban. az amerikai United Press Association londoni irodájának tudósítójától. minthogy a herceg rendszeresen látogatta a Harley Streetet. A herceg beszédhibáját eltitkolták. én természetesen az igazat szeretném tudni. Gyerekkora óta gondjai voltak. Foss ismertette Logue történetét. miként kezdett dolgozni a herceggel.

mint férfi. „Ennek egyik oka az. észrevehette a figyelemre méltó változást – írta az újság. mint Foss. azt mondják. olyan hibává torzult. a dadogás nem került le a sajtó napirendjéről.hallották. ha beszélnie kellett. az olvasók ugyancsak ismertették saját tapasztalataikat. „Egy másik mindig fillérre kiolvasta a viteldíjat az omnibuszon. az a saját szerepéről neki is ugyanannyit volt csak hajlandó elárulni. Logue szorgalmasan kivágta az újságcikkeket és az olvasói leveleket. a Sunday Express is előállt a saját változatával. példának felhozta egyik női páciensét. az Australian Press Association újságírójának könyve. hogy a férfiak száma messze meghaladja a női páciensekét. amely bejárta a földet. de nem nagyon törődnek azzal. habár abban nem született megegyezés. és én csak annyit mondhatok. és mindenekelőtt Ausztráliában. és a körülmények miatt pedig kénytelenek jobban megfontolni. – A nők sokat csevegnek egymással. aki elkísérte a herceget és a feleségét az ausztráliai és új-zélandi útra.” A folytatódó történet nagyjából ugyanazt tárta föl. mit mond a másik. álmukban sem hitték volna. hogy szólnia kelljen az emberekhez. Másnap Gordon újságja. – A Sunday Express ma feltárhatja az emögött rejtőző érdekes titkot. mit mondanak – jelentette ki Logue. hogy számos hasábot írjanak tele a témával. hogy a férfiak többet forognak a világban. amennyit Fossnak. a szó szoros értelmében elakadt a szava. hogy a dadogó nők mindent elkövetnek beszédhibájuk álcázására.” A Sunday Express cikkét nem csupán Nagy-Britanniában vették át a lapok. aminek következtében kerülni kezdte. Noha Gordon közeli barátja volt Logue-nak.” Hozzátette. aki mindennap elutazott City-beli otthonából az ő Earl’s Courtban levő házáig. Amikor a Sunday Express felkérte. de egész Európában is. ahol érthetően büszkék voltak Logue teljesítményére. ha idegenekkel találkozott. „Nyilvánvalóan nem beszélhetek a yorki hercegről. és kiváló szónok lett belőle. Ez nem volt valami világrengető „felfedezés”: a terület szakértői régen észrevették. hogy mi okozhatja a nemek közötti eltérést. amely szeptember 15-én jelent meg Hogy miért nem dadognak a nők? Mert csak beszélnek. aki hallotta a yorki herceg nyilvános felszólalásait. megjelent a . Megjelent Taylor Darbyshire-nak. ami mérsékelt hebegéssel kezdődött.” Ezzel megnyíltak a zsilipkapuk. Ez nem akadályozta meg az újságokat abban. miért dadog jóval kevesebb nő.” A következő hónap újabb bizonyítékot szolgáltatott rá. elmondta a saját véleményét. mennyivel magabiztosabb a herceg a dadogás elleni harcban. Albumában sorra teltek meg az oldalak. Az athéni ógörög Démoszthenészhez hasonlóan ő is megküzdött a hátránnyal. de rendszerint Hammersmithig vett jegyet. „Sok ezer ember. hogy valamikor a kínok kínját szenvedte el. ahogy más páciensemről sem – közölte az újsággal. amely „beárnyékolta a herceg egész életét”. szóljon hozzá ő is a vitához. A 287 oldalas könyv így mutatkozik be: „Őfelségeik. 1929 szeptemberében tudós vita kezdődött a Timesban és más angol újságokban arról. hogy az eset nagyon érdekes. a király és a királynő második fiának bensőséges és hiteles élettörténete. de nem figyelnek címmel. mert nem tudta kiejteni a Court szó „k” kezdőhangját. hogy ne fedezzék fel a beszédhibáját. – Az elmúlt években számos brit és amerikai lap érdeklődött erről. Talán mert a hercegről volt szó.

Ahogy a herceg belevágott a beszédgyakorlatokba. ennek következtében egyszerű testi okokból eredt”. tudva. mire hazasietett.királyi felség jóváhagyásával. csak meggyógyuljon. Végül csak meggyőzték a helyzet komolyságáról.). A könyv. A herceg örömét a javulás fölött beárnyékolta az apja egészsége miatti aggodalom. hogy elfoglalhassa helyét a közéletben. mondta. az egészsége érdekében”. Ezek a kúrák hatástalannak bizonyultak. mondta október 26-án egy interjúban. A sajtót az érdekelte a legjobban. hogy a herceg mostanra valóban meggyógyult. és noha figyelmeztették apja betegségének súlyosságára. és arról az erőfeszítésről. december 2-án kineveztek egy hatfős tanácsot a közfeladatok ellátására. amit ma hivatalos életrajznak neveznénk. hogy a rekeszizom nem volt kellő összhangban az aggyal és az artikulációval. .” Tekintve. – Közismert. azonnali javulás állt be.” Logue kijelentette. December 2-án a Time magazin is beszállt egy rövid írással: „NagyBritannia: k-k-ki van k-k-kúrálva!” „A nyilvános megszólalás sok éven át kínszenvedést jelentett a dadogó yorki herceg számára – olvasható a cikkben. azt mondta. 3 A két világháború halottainak londoni emlékműve (a ford. hogy egy időre cselekvőképtelen lesz. aki meggyógyította a herceget”. ezért masszázst és torokgyakorlatokat írt fel. „A herceg beszédhibáját valójában az idézte elő. Edward éppen kelet-afrikai körúton volt. A szakemberek. Egyedül dr. amelyet több újság átvett. amelyet híres betege vállalt. szárnysegédei elszörnyedésére nem indult el azonnal hazafelé. Mivel látszott.” Vagyis az volt. Logue úgy érezte. milyen félénk volt gyermeknek. de betegségét elhanyagolta. hogy a hercegi beszédhibának testi és nem lelki okai vannak. hogy Logue orvos – nem mintha ő nem örült volna a titulusnak. honnan vette az újság. hogy simán ki tudja ejteni a »király« szót. „Bátorsággal a beszédhiba ellen” és „Az ember. 1928-ban V. György nagyon megfázott. nagy részletességgel tárgyalja a herceg életének minden vonatkozását.” „Az elmúlt héten egész Nagy-Britanniát bejárta az örömhír – folytatta a cikkíró. hogy hivatalos alkalmakkor »őfelségének« nevezte az apját. amelynek hatalmas reklámot csaptak a sajtóban. A tanácsban benne volt a herceg. – Nem hagyott ki egyetlen rendelést sem. éveken át pszichológiai módszerekkel és ideges tünetként kezelték a dadogását. bármit megtesz. most már nyilatkozhat a sajtónak a saját szerepéről. amelyek az egyik újságírót erre a mondatra ihlették: „Ifjonti hévvel megharcolt érte. amikor részt vett az ünnepségen a Fegyverletétel Napjának alkalmából a Cenotaphnál3. „de továbbra is el kell végeznie a gyakorlatokat. ezért heveny szepszist kapott.” Nem világos. „a legbátrabb és a legelszántabb páciens volt az egész praxisomban”. az anyja és a bátyja. Mindez olyan részletekkel fűszerezve. Logue ismerte fel a szakemberek közül. hogy a herceg jóváhagyta a könyvet. ő királyi felsége továbbra is dadogott. csakhogy ne kelljen azt mondania: »k-k-király«. A herceg. ahol Derbyshire a herceg dadogásáról és Logue gyógymódjáról írt. Ilyen fejezetcímek voltak benne: „Hogyan tört át a herceg?”. „Sose volt még ilyen türelmes és lelkiismeretes páciensem – folytatta Logue. A dadogó herceg és a formabontó ausztrál gyógyító híre messze túlterjedt a brit szigeteken. – A herceg dadogása annyira rendbejött.

Útközben levelet kapott a hercegtől. Súlyos nyomás nehezedett a hercegre. A herceg pedig.” Ezek a születésnapi ajándékkönyvek egyfajta hagyománnyá váltak. nehogy valami történjen a papával. hogy a lelki feszültség csöppet sem hatott a beszédemre. amelyekben elkerülhetetlenül szó esett beszédkészségének fejlődéséről. de tartotta magát. december 15 -én írt Logue-nak. Logue megőrizte ezeket a leveleket az iratai között. december 14-ére Logue élete végéig küldött egykét gondosan kiválasztott könyvet a hercegnek. . de örülök a barátságnak. még azután is. „Az East Enden az a bájos hír röppent fel – írta a herceg -. hogy azért sietsz haza. Legalább ennyi jó történt. és noha az élete egy ideig veszélyben forgott. hogy királlyá koronázták. amelyet 1928. megköszönve a születésnapi ajándékba kapott könyvet. hogy mostanában más dolgokkal van tele a fejem. A királyt megoperálták. Függetlenül attól. és röviden beszámolt életének egyéb eseményeiről is. írta a herceg. hogy ismét megjelenhessen a nyilvánosság előtt. ahogy az kiderült egy levélből. de egészen júniusig nem erősödött meg annyira. és én a távollétedben megszerezzem a trónt!!! Mint a középkorban. az újévben fokozatosan összeszedte magát. „Képzelheti.. saját kezűleg írt köszönőlevéllel válaszolt.. mert megtartotta.” Edward nyilvánvalóan jól szórakozott a levélen. hogy hol volt. miszerint többször is meglátogathatnám. amelyből kitetszik. hogy apjuk betegsége ellenére egyik testvér sem veszítette el a humorérzékét. hogy szelíden emlékeztessen rá. vagy mit csinált. és belefoglalta az emlékirataiba is. mert egyrészt aggódott az apjáért. mégis megállapíthatom. azért küldte-e. amellyel küldte”. másrészt több kötelezettség hárult rá. „Nem tudom.

A feladatok sose fogytak el. Nottinghamban. a „Nyírfaliget” a Sydenham Hill 111. Az újságok és magazinok az Atlanti-óceán két partján szívesen publikálták a róluk szóló történeteket és fényképeket – gyakran magának a királyi családnak a bátorításával. hogy 1929. a legfiatalabb. amelyet Logue és Myrtle páholyból figyelhetett. Anthony. amelyben örömteli egyensúlyba hozhatta az állam szolgájának bokros teendőit a családi boldogsággal. a következő év szeptemberében a király Bertie-nek és a hercegnének adta a windsori Great Parkban a Royal Lodge-ot. a második lánya. Egy csapásra véget értek a vad húszas évek. Valentine medikus volt a Szent György Kórházban. „Úgyszólván az utolsó boldog békeidő. amely mérhetetlen nyomorúsághoz vezetett. A cseperedő hercegkisasszonyok hamarosan a sajtó kedvencei lettek.HETEDIK FEJEZET Vihar előtti csend A harmincas évek a 20. a norvég Olav hercegnek az esküvőjén. a Dulwich College-ba járt. – Olyan korszak. század legzűrzavarosabb időszaka volt. ő képviselte V. A családban is változások történtek: 1930. amely tisztában volt a reklám értékével. Györgyöt 1928 októberében Marie Dagmarnak. pedig az apja akkor még nem is volt trónörökös. háromemeletes. egy kilométerre volt az . Miután tagja volt az apja betegsége miatt létrehozott Tanácsnak. aki 1933 januárjában lett német kancellár. Még ugyanebben a hónapban a skóciai egyházi zsinat főpresbiterévé választották. alig pár utcányira a hatalmas Kristálypalotától.” A hercegnek fokozatosan egyre több feladat jutott. A családban csak „Lilibetnek” becézett Erzsébet harmadik születésnapja elég fontos eseménynek minősült ahhoz. nagy épület volt. Ám a herceg számára a béke és a nyugalom ideje volt az évtized első hat éve. Házuk. aztán a következő év márciusában unokatestvérének. a Messrs Lyons cégnél tanulta a vendéglátó szakmát. Amikor a Kristálypalotát 1936-ban elpusztította egy hatalmas tűzvész. augusztus 21-én megszületett Margit. és ez elkerülhetetlenül további beszédeket követelt. még az 1860 -as években felhúzott. szám alatt huszonöt szobás. amelyek hat évvel később kirobbantották a második világháborút. áthelyezték Délnyugat-Londonba. ahol főleg viktoriánus villák állnak nagy kertekkel és csodálatos kilátással a városra. Időközben Logue helyzete is megváltozott. amelyet öntöttvasból és üvegből építettek az 1851-es világkiállításra a Hyde parkban. Ez segítette hatalomra Adolf Hitlert is. százezres tömeg bámulta az eseményt. 1929 októberében a Wall Streeten összeomlott a tőzsde. április 21-én a Time magazin címlapjára kerüljön. kitört a gazdasági világválság. Testvére. aztán ahogy a kiállítás bezárt. 1932-ben ő és Myrtle otthagyta a Bolton Gardenst és a Sydenham Hill előkelő magaslataira költöztek. amelyben része lehetett – olvashatjuk hivatalos életrajzírójánál. és beindította az eseményeknek azt a láncolatát. A stramm Laurie már a húszas évei közepén járt: csaknem száznyolcvan centiméter magasra nőtt. amely kb. amely akkortájt a Hyde Park Cornernél állt. Oroszország özvegy anyacsászárnőjének temetésén. atletikus alakját az anyjától örökölte.

A feleségem is jól van.otthonuktól. csak hogy tudjam. de egy szót sem szólt. március 8-án például azt kérdezte. nincs-e gondjuk a beszéddel. a tüdeje egészséges. noha leveleiben arra biztatta királyi páciensét. és nem találja a megfelelő szavakat. amit elért. A herceg személyzetét is nagyon érdekelte Logue munkája. márciusban azt mondtam önnek. szakítson időt egy konzultációra. rendszeresen írt. Ám Logue egyre ritkábban találkozott a herceggel. A beszédemmel minden rendben. de újabb két év telt el. rododendronsövényekkel és a végében ligettel. Mivel felségedet mindig úgy kezeltem. hogy érdemes lenne megerőltetnie magát. fáradt vagyok. Minden rendben volt a vacsoránál. mert a család albérlőket tarthatott bevételeinek növelésére. – Fiatalabb lányom jól van. kezet rázott velük. május 8-án kelt. ennek oka bátortalansága. Azt hiszem. a hűvös londoni éghajlat miatt csak az üvegházban. mielőtt viszontlátták egymást.” Öt nappal később a herceg azt válaszolta. mint azt bizonyít ja Patrick Hodgson. de a fölös szobák hasznosnak bizonyultak. amelyben gratulált Margit hercegnő születéséhez. „Hosszú ideig kellett várnunk. ahol a családjával pihent egy hétig. mert ezen a nyáron sok tennivalója lesz. az aggodalom egyáltalán nem volt rá hatással. hogy többet beszélgessen az emberekkel a nyilvános rendezvényeken. de minden jól ment – írta. hogy gyomorsüllyedésem . Minden más tanárhoz hasonlóan bizonyára büszke volt arra. A ház fenntartásához népes személyzetre volt szükség. amelybe. Myrtle-nek sikerült eukaliptuszt és ausztrál akácot nevelnie. a londoni nagy pestis idején a holtakat temették. de ha elhitetné vele. megfelelően végzik-e a gyakorlatokat. Emlékeztetőül ausztrál hazájukra. de az idegenekben rossz benyomást kelthet. 1932 márciusában találkoztak is. 1929. annál kevesebb szükség volt az ő szolgálataira. „Bizonyára találgatja. remélem. és kényelmesen elfér a zsebben”. amikor minden páciensemnek küldök egy rövid levelet. ha rábeszélné a herceget. hogy bár a házban mindenki influenzás. születésnapi könyveket küldött. Logue akkor már vegyes érzelmekkel viszonyult a herceghez. gratulációkat. tanulságos levele: Kedves Logue! Nagy szolgálatot tenne. amely minden tekintetben tökéletes. Ennek ellenére fenntartotta a kapcsolatot vele. a titkár 1929. „Ez az az idő. az valódi segítséget jelentene. „Emlékszik. Volt a kertben egy teniszpálya is. de amikor odajöttek az emberek. ha hinni lehet a pletykáknak. mire jutottak. június 16-án a kenti Sandwichban levő Rest Harrow-ból. és bemutatkoztak neki. hogy borzad a társaságtól. nem zavarja érdeklődésem. hogy mi történt velem”. írta a herceg 1932. hogy áll a herceg a beszéddel. Meglátogattam egy orvost. Szeptemberben a herceg a Glamis kastélyból válaszolt Logue-nak arra a levelére. aki megállapította.” Decemberben megérkezett a szokásos születésnapi köszönet a „kis könyvért. mint a többi páciensemet. így e tekintetben nincs okom nyugtalanságra. „a néhány nyilvános beszéd jól ment”. A herceg válaszleveleit a saját leveleinek piszkozataival együtt hűségesen beragasztotta a füzetébe. Myrtle örömére a házhoz öthektáros kert is tartozott. és megkérdezzem. Tudom. de minél jobban fejlődött a királyi diák. igaz. hogy nem érzem jól magam.

akiknek dolgozniuk kellett a napi betevőért. Ez a legrosszabb a dologban. és sokkal kisebb erőfeszítéssel tudok jól beszélni. hogy új rendelőt nyit. decemberi számában megjelent riport. Szeptemberben a herceg végiggondolta. ahol az előző két idényben kibérelte a Naseby House-t. hogy a lélegzésem »túlságosan erőtlen«. „Karácsony óta több mint 100 levelet kaptam a világ minden tájáról. de időbe telik. mert mivel azok az izmok gyengék voltak. főleg azért. amíg ez lehetségessé válik. mivel sok ember veszítette el az állását. Kezdett foga lenni a gazdasági válságnak: 1930 végére Nagy-Britanniában a munkanélküliség több mint a duplájára. a hercegnek szóló levelében. ami azt jelentette. ahogy én hívtam. sem a következőben. hogy a válság idejére 50 000 fonttal csökkentette a civillistát. gyengék az alsó izmaim. mert lassan. a Munkáspárt vezetője 1931-ben megalakította nemzeti kormányát. ahogy 1932 decemberében kelt. így jobban vagyok. ha nyilvánosan kellett beszédet tartania. Most.” A reklám ellenére 1932-ben már nagyon érződött a gazdasági mélyrepülés. Panaszkodtam önnek.van. hogy ilyen nehéz időkben se merüljön el. hogy áldozatokat kell hoznia (bár persze csak jelképeseket). a király egyik első dolga volt. Még a királyi család is úgy érezte. az öv segítségével sokkal könnyebben lélegzem. Mostanában masszázst kapok. A herceg felhagyott a vadászattal. A herceg. noha figyelmeztette. Ha szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat. és onnan járt vadászni. Noha Logue óvakodott olyan látszatot kelteni. ráérősen beszélt. az emberek a Logue-éhoz hasonló szolgáltatásokról mondanak le elsőnek. mert a herceg egyre magabiztosabb lett. „Nagyon megrendített. és megvált istállójától. 1 millióról 2. hogy ne a szavak. súlyt helyezett rá. ahogy ezt meg is említette a következő év februárjában. fogadjam el őket páciensei mnek – írta. hogy barátainak figyelmébe ajánlja. hogy nem volt szükség konzultációkra. – A lovaimat is el kell adnom. és bizonyára eltelik némi idő. inkább egyes szócsoportok között tartson szüneteket. semmit sem kell tartania. hogy nagyon elfoglalt. milyen hatalmas fejlődésen ment át a Logue-nál tett első látogatása óta. amit a beszédterapeuta érte tett. a falkamesternek Northamptonshire-be. ami egyenlő volt a nyilvántartott munkaerő egyötödével. ami aggodalomra adott volna okot”. Ugyancsak jót tett az üzletnek a Sunday Express 1928. Logue azt tanácsolta neki. Erre a látogatásra nem került sor abban az évben. még jobban megszenvedték a válságot. Bertie lelkesedett az ötletért: „Nagy érdeklődéssel olvastam vállalkozásáról. aki soha nem szűnő hálával gondolt arra. Továbbra is kétségek gyötörték a nyilvános felszólalások miatt.” A Logue-féle emberek. az kétségtelenül segített neki. Kevésbé szaggatottak lettek a beszédei. de valamennyi megindító. borzasztó lesz megválni tőlük. Miután Ramsay MacDonald. a rekeszizmom úgy érezte.” Közben azt tervezte.5 millióra nőtt. szokásos születésnapi levelében megírta a hercegnek. így hát természetesen beteg lettem. mint aki a királyi kapcsolatával házal.” A levél végén megígérte. övet viselek. ahogy azt januárban meg is írta a hercegnek. hogy új klinikát nyit – válaszolta 22- . „de sohasem történt semmi. íróik arra kértek. – Vannak köztük nagyon humorosak. hogy hamarosan ismét meglátogatja Logue -ot. amíg teljesen rendbe jövök. „Nagyon nehéz év volt ez nekem. amikor a gazdasági megszorítások miatt le kellett mondanom többek között a vadászatról – írta Ronald Tree-nek.

„Igazán sajnálom. és ha kérik. hogy az olvasók tisztában voltak vele. és meg is tartja őket. a rekeszizom alá engedhetem. mégis hálátlanságnak érzem. a herceg megígérte. A Quex álnevet használó szerzőre mély benyomást tett annak az embernek a fiatalos külseje. noha nem szívesen teszek ilyet. Az átlagembernek kétségtelenül sokkal fejlettebb a vizuális emlékezete. az ember szellemileg fiatal marad. akkor is fészkelődnek ültükben. Én gyakran beszélek az embereknek önről. hiszen ma már sokan tudják. – A haja göndör és ruganyos. – Biztos vagyok benne. és amikor visszajátszottam nekik. Most végre egy fokkal lejjebb.” Elméleteit részletesebben kifejtette egy cikkben. „Kék szeme csillog. de okkal feltételezhetjük.” Logue olyan jó megfigyelőnek mondta magát. Közéjük tartozott Gladstone. hogy jó irányban keresi a kitörési lehetőséget. Ebben nem került szóba szakmai kapcsolata a herceggel. de én egyetértek vele. március 22-én Hangjában a szerencséje? címmel jelent meg a Daily Expressben.” Pályafutására visszagondolva megjegyezte: „Rendkívül sokan vannak. 2 éve).” A herceg így fejezte be a levelét: „Remélem. hogy mennyit javult a hangja. és én még mindig fel tudok szaladni azon a lépcsőn. felpanaszolva a kapcsolat hiányát. Tudom. aki akkor is megtalálja egy embercsoportban a beszédhibásakat. a Beszélgetések az egészségről és az otthonról sorozatban. mint az audiális. és hát tudja.” „Nos – felelte Logue – bevallom. aki akkor ünnepelte az ötvenharmadik születésnapját. hogy hamarosan meglátogatja Logue ot. ugyanakkor megdicsérte a herceget. hogy szükségem lenne a segítségére. még mindig le tudok futni ötszáz métert. akik nem is hallják a saját hangjukat.” Noha sok dolga volt. Fél tucat ember hangját vettem föl gramofonlemezre. hamarosan találkozunk. meglepődtem. holott valójában helytelen energiafelhasználást jelent.én. és kerülik a gesztikulálást.” Ez merész kijelentés. bár a belső fénye inkább vall angolra. ha hallótávolságon kívülről nézi őket: „Még ha normálisan viselkednek. de hatását gyakran lerontja a helytelen kiejtés. . „A modern beszéd legnagyobb hibája a gyorsaság”. mint ausztrálra. Bőre szinte ránctalanul sima. Egy héttel később megjött a válasz. Belebeszéltek a hangszóróba. amely 1932. akár egy iskolásfiúé. akár a fiataloké – írta.” Azonban továbbra sem találkoztak. micsoda kincs lehet ez a hang. hogy támasz nélkül lélegezhessek. hogy a sietség haladást jelent. aki azt mondta: „A beszédjavításra költött pénz és idő a leggyümölcsözőbb befektetés. hogy ilyen régen nem találkoztunk (ahogy írja. de nagyon ritkán érzem úgy. ön ezt is akarja. hogy a beszédhibák gyógyítására egyedül önnek van maradandó eredményekkel járó gyógymódja. még megvan a Harley Streeten a rendelője – írta -. hogy milyen sokan nem képesek kiválasztani a saját felvételüket.” Majd pedig: „Az utóbbi két évben valóságos csodát művelt velem az öv.” 1934-ben végre találkoztak – de ez ismét egyedi alkalom volt. ami lehetővé teszi. Helytelen elképzelés. Logue közben egyre ismertebb lett. megadom nekik a címét. 1934 májusában Logue ismét írt. írta Logue. Darbyshire könyve után cikk jelent meg róla 1930. december 4-én a News Chronicle Egy városi ember naplója című rovatában. hogy ha barátokat szerez. „Gondolom. és ellensége a szépségnek. Csak nagyon kevés ember van tudatában. Az angol a világ legkifinomultabb hangjainak egyike.

mert nehéz „meghallani” magunkat. a kerítéseken és a sajtóban elhelyezett hatalmas hirdetéseken ígért ingyenes kezelést és tanácsadást. . Wings esete. akik gyors és biztos gyógyulás szerettek volna. írta. a fül. de más-más módszerrel. mert ritkán tudják. de idegenekkel szemben képtelen volt rá. Ha egy nő beszédhibában szenved. A dadogás a leghétköznapibb beszédhiba. A herceg 1935.Kevés ember ismeri a saját hangját. A másik folyékonyan beszélt idegenekkel. Előadásai sok ezer embert vonzottak. nem úgy a barátaival. a metróállomásokon. de a fizikai állapotot is. Azok a körülmények. ha a betegben megvan az akarat. Elküldte neki a társaság hírlevelének beköszöntő számát. a férfiak monopóliuma. Néhány ritka testi deformitással járó esetet kivéve minden beszédhiba kezelhető. és az orvosi szakmával szoros kapcsolatokat ápolva lefektesse a foglalkozás hivatalos szabályait”. és remélem. Éppen ezért azt tanácsolom. Az emberek ilyenkor általában elcsodálkoznak. akiknek azt kellett mondanom: „semmit sem tehetek önért”. gyermekgyógyászat. Hogy szakmájának nagyobb tiszteletet szerezzen. ez a nők koncentrációs képességének köszönhető. és csaknem mindig meg lehet gyógyítani. noha a beszédhiba szinte azonos volt. A társaság végrehajtó bizottságát különösen megriasztotta 1936-ban egy bizonyos Ramon H. A beszédhiba. Voltak pácienseim. sikert arat vele”. amelyről mindig is azt állítottam. „hogy megalapozza a beszédterápiát a határokon belül és kívül. július 24-én kellő lelkesedéssel válaszolt: „Nagy örömmel hallom. A beszédhiba a civilizáció egyik hátránya. [de] a beteg együttműködésével még az aphonia (a hang teljes elvesztése) legsúlyosabb esetei is gyógyíthatóak. a szakma mágnesként vonzotta a pénzéhes sarlatánokat. Egész életemben a beszédet tanulmányoztam. külön-külön kell tanulmányozni egyedi pszichológiájukat. készítsen felvételt saját hangjáról. de szinte mindig le lehet győzni. és kétségbeesetten szeretnének meggyógyulni. A gyógyuláshoz szükséges elszántság nélkül a kezelés reménytelen. A társaság célja az volt. Egyikük simán csevegett a családjával. hogyan beszélnek. néhányan valamely kórház személyzetéhez tartoztak. Később a társaság létrehozta a Beszédterápia Nemzeti Egészségügyi Iskoláját. csaknem ismeretlen a bennszülött törzsek között. amelyek az egyik embernek elegendő önbizalmat adnak a beszédhibája legyőzéséhez. hogy aki teheti. anatómia. Ez a Wings. 1935-ben megalapította a Beszédterapeuták Brit Társaságát. Minden pácienst egy kicsit másképpen kell kezelni. Számos tagja Logue-hoz hasonlóan magánpraxisban szerezte tapasztalatait. ha a páciens elég elszánt. ha a szomszéd szobában tartózkodik. Azt hiszem. az orr és a gége betegségei szerepeltek – orvosasszisztensi (beszédterapeuta) diplomát kaptak. fogszabályozás. Mindkettőt meggyógyítottam. Kezeltem egyszer két testvért. Száz beszédhibás férfira egy beszédhibás nő esik. Mivel dadogóból nagyon sok van. hogy nagyobb a férfiakénál. hogy álma végre valóra vált. A herceggel is tárgyalt ez ügyben. A hang nem csupán a személyiséget jelzi megbízhatóan. mondhatni. A gondot főleg az idegek okozzák. aki a dadogást és más beszédhibákat német módszerrel gyógyító úgynevezett szakembernek kiáltotta ki magát. rokonaival. beszédből meg tudom állapítani valakinek a testi sajátosságait még akkor is. a másiknál súlyosbítják a hibákat. ahol a diákok kétéves tanulás után – a tantervben fonetika. az rendszerint súlyos.

György egészsége az 1928-as betegsége óta aggodalomra adott okot. hogy májusban részt vehetett az ezüstjubileumon. hogy közös munkájuk nagyobbrészt véget ért. – Kezdem azt hinni. Azonban tévedett. vissza kellett vonulnia Eastbourne-be. október 2 -án kelt levélben a Társaság fellépést követelt Wings ellen.” Mivel a herceg ilyen szépen fejlődött. sokan biztosra vették. hogy még sok éven át fog uralkodni. hogy megszemlélje a flottát. – Ha sürgősen nem tesznek valamit ennek a tisztességtelen versenynek a leállítására. akiknek csoportjai a lavina-effektus folytán olykor valóságos tömeggyűlésekké dagadtak.Mihelyt a pácienseket beszervezték. aki ekkor ünnepelte hetvenedik születésnapját. De a hasonló javulások csak átmenetiek voltak.” Ennek az évnek a decemberében a herceg ismét írt Logue-nak. hogy így éreznek irántam -. Azoknak a betegeknek. A végrehajtó bizottság tagjait felháborította a gyors gyógyulással kecsegtető Wings. miután az megdicsérte egyik beszédét. hogy ismét rá merjék bízni magukat valakire a gyógyulás érdekében. az úgynevezett szakemberek egyre szélesebb tömegeket elámító. Ám a javulás csak viszonylagos volt. hogy magamért kedvelnek. láthatólag meglepődött a lelkes fogadtatáson. Rengeteget gyakorolom a beszédeimet. csak hosszú idő alatt és egyszemélyes kezelésekkel lehet javítani. A tíz kezelés után Wings egy másik városba költözött. – Amikor megjelent Spitheadben. ahogy hazatért a londoni East Enden tett kocsikázás után. a selypítés. éppen ennyire nyugtalanította őket a tisztességtelen verseny. Az olyan betegségeket. A külföldieket ellenőrző hivatal államtitkárának küldött. „Mr. az ilyen csoportterápia valóban vezethet javuláshoz „bizonyos neurotikus esetekben”. A Társaság nyilvánvalóan nemcsak a saját páciensei miatt aggódott. akik csalódtak az ilyen agyonreklámozott kúrákban. „Összességében nagyon is elégedett vagyok a haladásommal. a hebegés. a . A herceg élete örökre megváltozott – és vele Logue-é is. egyfolytában betegeskedett. Amikor megjelent. Annyira megerősödött. a farkastorok. mint a kórházak és az ottani ingyenes kezelés. hogy összeszedje magát. és a pacientúrájukat az orvosok ajánlásai segítségével szerezték. Wingsnek évente 5-10 000 fontos jövedelme van. Ő mindenesetre szépen keresett rajta. Néhány kezelés után a legjobbakból oktatók lettek. mert irreális várakozást keltett a páciensekben. Ha akad egy karizmatikus vezető. alkalmanként még mindig ki kell cserélnem a szavakat. és elölről kezdte az egészet. olykor túlságosan is lassan kikopik belőlem az a bizonyos félelem. Sok függ attól. az ingyenes tanácsadáson fölajánlott ak nekik egy tíz alkalomból álló kezelést tíz guineáért. amit főleg a tudatlan és hiszékeny emberektől csal ki – szögezték le. ami lelkes tanúkat biztosít a további hirdetésekhez. A király. ingyenes előadásai és az azokat követő nyilvános kezelések ellen. miután ősszel visszatért Balmoralból. 1935 februárjában kiújult a hörghurutja. hiszen ők semmilyen formában sem reklámozhatták magukat. – Nem gondoltam. V. brit beszédterapeutáknak nem nagyon marad más. évek kellenek ahhoz. mondta. 1936. Lassacskán. hogy érzem magam és milyen témáról kell beszélnem. nekünk. mint a dadogás. az ekkor ötvenöt éves Logue talán bele is nyugodott. aztán húszas-százas csoportokra osztották a jelentkezőket.

kiadtak egy nyilatkozatot. hogy tartsák vissza a reggeli kiadást. – „Sokkal ritkábban ugrott be egy kis hancúrozásra az unokahúgaihoz.szűk családi kör észrevette. de azért is. hogy halálos morfium-kokain injekciót adott V. a Times pedig engedelmeskedett. Folyamatosan gyengült. hogy fázik. amely a híres szavakat tartalmazta: „A király élete békésen halad a vég felé. éjfél előtt öt perccel következett be. Életére is drámai hatással volt ez az esemény. de hallgatói is érezhették állapotának hanyatlását. az szólt az újságnak. hogy a halálhírt inkább a Times reggeli kiadása közölje. A herceget lesújtotta a gyász. és arra panaszkodott. nem pedig „a kevésbé megfelelő esti lapok”. Többé nem hagyta el élve a szobáját. hogy sokat romlott az egészsége. Karácsonykor Sandringhambe ment ünnepelni. alatti tanulószobában csak annyit tudtunk. aranyhajú David bácsi látogatásai” – írta Marion „Crawfie” Crawford. élükön Lord Dawson of Penn-nel. a gyerekek dadája. amiben elismerte. Bertie lett a következő trónörökös. 20-án este orvosai. Edward néven. vagyis számos olyan tevékenységet át kellett vennie. Mivel a bátyja került a trónra VIII. „Ocsmányul érzem magam!” – írta utolsó naplójegyzetében. Dawson megtelefonálta a hírt Londonban tartózkodó feleségének. „Éjfélkor kopogtatott a békés halál”. Borzasztó csapás volt számára. január 15-én este a király lefeküdt. Orvosi feljegyzéseit csak ötven évvel később hozta nyilvánosságra. onnan intézett szózatot a birodalomhoz. közölte másnap reggel a szalagcímben. hogy Victoria hercegnő december 3-án. 1936. Györgynek.” . hogy megkímélje betegét a további szenvedéstől és a családot a feszültségtől. kora reggel meghalt. amibe Dawson is besegített. „Mi a Piccadilly 145. ide-oda csúszott az eszmélet és az öntudatlanság között. Noha eddig is kivette a részét az uralkodói feladatokból. ám inkább a háttérben maradt.” A vég alig másfél óra múlva. Most az egyszer még sziklaszilárd kötelességtudata is megingott. Részben azért tette. hogy hirtelen meggyérültek a jóképű. amelyeket eddig Edward látott el. és nem vett részt a parlament megnyitásán.

NYOLCADIK FEJEZET
VIII. Edward 327 napja
Nem volt még angol uralkodó, akinek trónra lépését annyi jóakarattal fogadták volna, mint V. György fiáét, Edwardét. Bátor és szédületesen jóképű volt, figyelt a közemberekre (és asszonyokra), így az új király láthatólag megtestesített mindent, ami a legjobb volt a 20. században. „Őszintén érdeklik... a legváltozatosabb rendűrangú emberek; nagyon sokat tud róluk, ami csodálatra méltó és megnyerő tulajdonság bárkiben, egy uralkodóban pedig felbecsülhetetlen!” – lelkesedett a Times 1936. január 22-én. Edward uralma azonban még egy évig sem tartott, és a brit monarchia történelmének egyik legsúlyosabb válságával ért véget. Lemondásával rákényszerítette öccsét, hogy trónra lépjen, aki erre nem vágyott és nem is készült fel rá. Noha Edward már fiatalon kitűnt jóképűségével és elragadó egyéniségéve l, szégyellős fiatalember volt. 1916-ban, huszonkét éves korában két kamarása Amiensben összeismertette egy tapasztalt prostituálttal, aki a beszámolók szerint „kivetkőztette hallatlan félénkségéből”, Edward pedig attól kezdve igyekezett pótolni az elvesztegetett időt. Nagyapjához, VII. Edwardhoz hasonlóan imádta a londoni éjszakai életet. Vélhetőleg Diana Vreeland, egy jó kapcsolatokkal rendelkező divattudósító ragasztotta rá az „aranyherceg” nevet, akibe az akkori nemzedék minden nőnemű tagja szerelmes lett. Edwardot mérsékelten érdekelték prűd szüleinek kísérletei, akik megfelelő menyasszonyt próbáltak keríteni számára. Lubickolt a viszonyokban, amelyeknek a legbotrányosabbika tizenhat évig tartott Freda Dudley Warddal, egy liberális parlamenti képviselő feleségével. Miután ennek a kapcsolatnak véget vetett úgy, hogy egyszerűen nem fogadta többé szeretője telefonhívásait, egy rövid viszony erejéig átváltott Thelmára, azaz Lady Furnessre, a hajómágnás Furness báró amerikai származású feleségére, Gloria Vanderbilt ikertestvérére. Thelma a férje házában, a Melton Mowbray közelében álló Burrough Courtban mutatta be a hercegnek 1930-ban vagy 1931-ben (attól függően, kinek a beszámolóját hisszük el) közeli barátnőjét, Mrs. Wallis Simpsont. A harmincas évei közepén járó, nagyon vonzó, divatosan öltözködő asszony Bessie Wallis Warfield néven született 1896-ban egy régi pennsylvaniai családban, amely jobb napokat is látott. Úgy tűnik, ez az élmény tette Wallist fölöttébb anyagiassá. 1916-ban, húszéves korában hozzáment Earl Winfield Spencerhez, egy amerikai pilótához, de az részeges volt, így 1927-ben elváltak. Egy évvel később Wallis följebb lépett, mert hozzáment Ernest Simsonhoz, egy amerikai üzletemberhez, aki Londonban lakott, és kapcsolatai voltak a jó társaságban. Mint azt a windsori herceg megörökítette emlékirataiban, kapcsolatuk érdekesen kezdődött. Mivel ő valamilyen semleges témát keresett, megkérdezte a nőtől, hogy amerikaiként nem találja-e kényelmetlennek Nagy-Britanniában a központi fűtés hiányát. Meglepő választ kapott. – Fájdalom, Sire – mondta Wallis gunyorosan csillogó szemmel -, ön csalódást okozott nekem.

– Milyen értelemben? – kérdezte a herceg. – Mindig ugyanezt kérdezik minden amerikai nőtől, aki az önök országába látogat. A walesi hercegtől valami eredetibbet reméltem. Edwardnak, akit ideje nagy részében talpnyalók vettek körül, tetszett a karakán válasz. Kapcsolatuk barátságnak indult, csak aztán lett belőle viszony, amikor Thelma 1934 januárjában visszament Amerikába, hogy meglátogassa testvérét. Azon a nyáron a herceg meghívta Wallist és a férjét egy hajóútra a 700 tonnás Rosaurán, ami eredetileg komp volt, csak nemrég építtette át luxushajóvá Lord Moyne, az üzletember és politikus, akinek a családja alapította a Guinness sörfőzdét. Ernest elhárította a meghívást, mert üzleti útra indult Amerikába, Wallis viszont elfogadta. Állítása szerint ez volt az a pont, amikor ő és a herceg „átlépték azt a vonalat, amely az elmosódó határt jelenti a barátság és a szerelem között”. Hogy a walesi hercegnek szeretője van – legyen az akár egy amerikai férjes asszony -, nem okozott különösebb problémát, noha ez már nem az a kor volt, amelyben hercegi elődje, a leendő VII. Edward Londonban hajkurászhatta a nőket. Mármint abban az esetben, ha a szerető megmarad szeretőnek. Ám a walesi herceg abban nem óhajtotta utánozni elődjét, hogy meg kell különböztetni a szeretőnek alkalmas nőket azoktól, akik megfelelő háttér birtokában királynék lehetnek. Ez már problémát okozott, bár csak néhány hónapig. Edward, mint király még népszerűbb lett, mivel imádott minden modern és divatos dolgot. Amikor Dél-Walesben meglátogatott egy bányászvárost, amelyet különösen keményen sújtott a válság, a tömeg örömére kijelentette: „Itt tenni kell valamit!” A környezete már kevésbé volt lelkes: sok palotai tisztviselőt elcsapott, mert a régi rend megtestesítőinek és folytatóinak tartotta őket, a megmaradtak közül számosakat elidegenített, mert megnyirbálta a fizetésüket, hogy egyensúlyba hozza a királyi könyvelést – ugyanakkor rengeteg pénzt elvert, hogy ékszereket vásároljon Wallisnak Cartier-nál és a Van Cleef & Arpelsnél. Miniszterei bosszúságára sokszor elkésett a megbeszélésekről, vagy lemondta őket az utolsó pillanatban. A hivatali aktatáska, és benne az iratok, amelyeket az uralkodóknak szorgalmasan kellett volna tanulmányozniuk, gyakran késve került vissza, a benne levő iratok láthatóan érintetlenek voltak, vagy a whiskyspohár alja rajzolt rájuk karikát. A külügyminisztérium addig példátlan lépésre szánta el magát: megszűrte az iratokat, amelyeket továbbítottak neki. Edward gyorsan beleunt abba, amit ő „a királyi mindennapok taposómalmának” nevezett. Kezdett bejönni V. György figyelmeztetése, hogy ha legidősebb fia trónra kerül, „egy éven belül lejáratja magát”. A király szórakozott volt, és nem volt nehéz kitalálni szórakozottságának okát. Komoly kutyaszorítóba került: Wallis Simpson nem óhajtott távozni, ő pedig nem is engedte volna. Megpróbálta a kört négyszögesíteni: azt pletykálták, hogy Edinburgh hercegnőjévé teszik Wallist, esetleg morganatikus házasságot kötnek. Ebben az esetben se az asszony, se a gyerekei nem öröklik a férj címeit és kiváltságait, noha ilyen házasságra még nem volt példa Nagy-Britanniában. Stanley Baldwin, a konzervatív miniszterelnök és a politikai elit más tagjai úgy vélték, Mrs. Simpson teljes mértékben alkalmatlan arra, hogy királyné legyen, és attól tartottak, hogy a domíniumok kormányfőinek sem lesz más a véleménye. Az anglikán egyház fejeként Edward nem vehetett feleségül egy kétszeresen elvált

asszonyt, akinek mindkét volt férje él. Azt rebesgették, hogy a nő a szexualitásával tartja rabságban az uralkodót; célozgattak rá, hogy nem egy, de két szeretőt is tart a király mellett, sőt egyesek ki is mondták, hogy náci ügynök. Ameddig Wallis megmaradt Ernest feleségének, kapcsolatukból sokkal inkább lehetett botrány, mint politikai és alkotmányos válság. A dolgok mégis az utóbbi irányba haladtak. Noha kevés kétség fért hozzá, hogy a királlyal elkövetett házasságtörés siettette az asszony válását, úriemberek között, akik kímélni akarták a feleségüket a szégyentől, megszokott dolognak számított, hogy eljátszották a vétkes felet. Ernest július 21-ét, házasságuk nyolcadik évfordulóját választotta ki arra, hogy a személyzet in flagranti találja egy bizonyos Miss „Buttercup” Kennedyvel a Hotel de Paris nevű, elegáns bray-i szállodában, a Temze-parti Maidenhead közelében. A következő hónapban a király és Mrs. Simpson újabb kirándulást tett a Földközi tenger keleti medencéjében, ez alkalommal a Nahlin gőzhajóval. Útjukat részletesen taglalta az amerikai és európai sajtó, ám a brit lapok csökönyösen hallgattak. A sors fintora, hogy amikor október 27-én az ügy az ipswichi esküdtbíróság elé került (azért választották ezt, mert egy londoni tárgyalás túlságosan magára vonta volna a sajtó figyelmét), Wallis nyújtott be keresetet házasságtörés miatt a férje ellen, és nem fordítva. A kisváros még sosem látott ilyet. A kanadai Buickon, amelyet a király sofőrje vezetett, Wallis olyan tempóban robogott be Ipswichbe, hogy lehagyta a hírügynökségi fotóst, aki legalább 90 km/h sebességgel követte. A bíróságot hermetikusan körülzárták a biztonságiak: a filmhíradók stábjait nem engedték be a városkába, két fotós kameráit husángokkal zúzták szét. A tárgyalóterembe sem lehetett bejutni: a polgármestert, aki Ipswich önkormányzatát képviselte, csak azután engedték be, hogy heves vitába bonyolódott a saját rendőreivel. A tárgyalóterem galériáján üresen maradt minden szék, amely a tanúk padjában ülő Mrs. Simpsonnal szemben állt. Csupán arra a néhányra lehetett jegyet kapni, amelyek az asszony mögött voltak. A Hotel de Paris személyzetének tagjai sorra vallottak arról, hogy amikor bevitték a reggeli teát Mr. Simpsonnak, egy olyan nővel találták a franciaágyban, aki nem Mrs. Simpson volt. Tizenkilenc perc alatt minden véget ért, Wallis átvette az ítéletet a házasság felbontásáról, a perköltségeket a férj fizette. Miután elhagyta a tárgyalótermet, a rendőrség öt percre bezárta az ajtókat, hogy senki se követhesse. Buickja éppolyan sebesen robogott ki Ipswichből, ahogy érkezett. Mögötte a rendőrség tíz percre feltartóztatta a forgalmat. Ám Edward és Wallis még nem házasodhattak össze. A korabeli törvények szerint a bontóperi végzés csak hat hónap múlva lépett hatályba, vagyis az asszony elvileg a koronaügyészi hivatal felügyelete alatt állt 1937. április 27-ig. Ha ebben az időszakban kompromittáló helyzetben találják valamilyen férfival, újabb tárgyalásra kerül sor, és ha ellene döntenek, angol bíróság nem választja el a férjétől többé. Ez azonban csak formaság volt. A Time jelentése szerint alig harminchat órával a bontóperi határozat átvétele után Wallis „vidáman vacsorázott a palotában a királlyal és néhány barátjával”. Utána Edward „visszakísérte” Cumberland Terrace-i otthonába. Az idő nem állt meg, a kormány küzdött a dilemmával. Miközben az amerikai lapok a pikáns részleteken csámcsogtak, a brit sajtó továbbra is rendkívül visszafogott volt. A Times, a vezető hírlap csak az egyik belső oldalon, egy hasáb

” A hercegnek volt mentsége. legalábbis a kezdet kezdetén mintha azt gondolta volna. vagy eltávolították belőlük a király és Mrs. az újságok a várva-várt jelzésnek tekintették: végre beszélhetnek az uralkodó szerelmi életéről! . – Talán nem fogadtunk hűséget neki? Nem köt minket ez az eskü? – Ő. mi történik otthon. amikor a képviselőházban felszólalt Edward érdekében. hogy miért nem válaszolt Logue javaslatára: a bátyja és Mrs. megfelelően működik-e a »masina«. hogy beszélhessek önnel. Nagy-Britannia későbbi háborús miniszterelnöke. noha július 22-én meghívást kapott a Buckinghampalotába egy kerti ünnepélyre. A királynak mégis akadtak jeles támogatói. írta Logue a hercegnek. Október 28 -án – éppen egy nappal azután. és közölte. a Lyons jégkrémgyártó üzemágának igazgatóhelyettese szeptemberben feleségül vette a nottinghami Josephine Metcalfot. hogy a királynak nagy szüksége van isteni kegyelemre. hogy Wallis Simpson megkapta a bontóperi végzést – ismét írt a hercegnek. Edward király többi alattvalójához hasonlóan Logue is meghökkenve és elszörnyedve figyelte 1936 decemberének drámai eseményeit. A titoktartás lehetőségének is megvolt persze a maga határa. a nemzeti hírügynökséghez. ahogy ez számos korábbi kapcsolattal megtörtént. Simpson viszonyával foglalkozó oldalakat. hogy az én foglalkozásomat válassza. „Azt akartam. mint ha személyesen találkoznánk. mint a beszédhibája. akkor „kész a távozásra”. akkor „minden rendben”. Amikor riportja átkerült a Press Associationhoz. – Milyen bűnt követett el a király? – kérdezte később Churchill. nem kismértékben a külföldre utazó britek miatt. és legalábbis egy időre sürgősebb ügyek foglalták le. mondta. Kapcsolata a yorki herceggel a minimumra csökkent. a Szent György Kórház orvosa elnyerte a sebészek körében nagy tekintélynek örvendő Brackenbury-díjat. Nem adta föl a harcot. Bizarr oka volt: egy egyházi gyűlésen Alfred Blunt bradfordi püspök arról beszélt. és javasolta. 1934 júliusában volt részem abban a megtiszteltetésben. A bejövő amerikai és más külföldi lapokat cenzúrázták. de ő inkább sebész lett”. A Laurie-nál öt évvel fiatalabb Valentine. nem szakíthatna-e némi időt elfoglaltságai közepette. hogy el kívánja venni Mrs. de ha NagyBritannia és a domíniumok kormányai tiltakoznak. ez nem ugyanaz. „Királyi felség. Laurie. Simpson körül kirobbant válság a csúcsponthoz közeledett. hogy ellátogasson a Harley Streetre – csak hogy lássam. November 16-án Edward behívatta Baldwint a Buckingham-palotába. hogy újraélessze királyi kapcsolatait. akik az ottani lapokból vagy a helyi rádióból értesülhettek. és noha a legnagyobb érdeklődéssel követem mindazt. többek között Winston Churchill. Ha ezt megteheti és király maradhat. December 3-án a brit sajtó megtörte az önkéntes hallgatási fogadalmat. amit tesz vagy mond. hogy Edward és Mrs. akit lehurrogtak. Tudni szeretném. a vidéki hírek között számolt be a válásról. Simpsont.alján. Simpson ügye magától is kifullad. hogy találkozzanak. hogy ez nem is túlságosan közvetett célzás a király románcára. Ezt az eseményen jelen levő helyi újságíró úgy értelmezte (mint kiderült tévesen). Közben a családban is történtek fontos dolgok: legidősebb fia.

aki visszavonult Fort Belvedere be a Windsor Great Park mélyére. A következő napokban is próbálkozott. és föl sem kelt napokig. hogyan fog cselekedni. Ahogy Baldwin írta. . a bátyja megbeszélésen van. hogy döntött. „rendkívül izgatottnak” találta. hogy úgy döntött. Mindketten szeretnek úszni. Regent’s Parkban bérelt házának ablakát behajították téglával. és az egyetlen reményünk. mit tegyen. megkérdezi a népet. Sok ember arról álmodik egész életében.Hónapokon át viszonylag kevés brit polgár tudta. hogy rosszabb dolgok is történnek. A következő napon végre sikerült utolérnie. Edward mégsem kérte ki a véleményét. mi folyik. hogy ez mit jelent. majd visszahívja. mert David nem hajlandó találkozni vele. de a király nem kívánt találkozni vele. a kenti hercegnő húga. Közben Wallist is meg kellett védenie.” A yorki herceg és felesége Skóciában töltötte az előző napokat. Ez volt az a vacsora. de nem járt sikerrel. az utca emberének vélekedésével. Mrs. Ugyanazon a napon a herceg felhívta a bátyját. hogy „magam és leszármazottaim nevében lemondok a trónról”. hogy vacsora után látogassa meg a Fortban. György néven követte. Az asszony gyalázkodó leveleket kapott. a jugoszláviai Pál herceg felesége. de ott azt mondták neki. hogy feltör szakmája csúcsára. A dokumentumot tanúként aláírta a herceg is. Egyre jobban a hatalmába kerítette a rossz előérzet.” Este a herceg arra ment haza. hogyan cselekedjék. Amikor a herceg beszélt a testvérével. „valószínűleg sosem felejtek el”.. December 10-én a Fort Belvedere nyolcszögletű szalonjában a király aláírta a kurta lemondási nyilatkozatot. Simpson képeivel. hogy a felesége influenzával ágynak esett. amelyet. és közölte. És hamarosan fölfedezték. mit akar. azt mondta. még nem döntötte el. Gloucester és Kent hercegei. amelyen többek között a herceg és a miniszterelnök is jelen volt. borzasztóan szorong. „Szótlan és megtört. „föl-alá járkált. hogy egymást is szeretik. „A félelmes. állította Olga hercegnő. December 6-án este a herceg ismét telefonált a Fortba. azt mondta. amelyben megerősítette. mert tudták. A király meghívta. Noha döntése óriási hatással volt öccse életére. A király még nem döntötte el. és azt hajtogatta: »Ő a legcsodálatosabb nő a világon!«” A herceg komor volt. azonnal észrevették az újságos standok plakátjait: „A király házassága!” Megrendültek.” Most már nagyon gyorsan történt minden. „Sok közös vonásuk van – ömlengett december 4-én a Daily Mirror. „[A király] föl-alá járkált a szobában. Tartani lehetett tőle. Mindketten szeretik a golfot és a kertészkedést. „Bertie és én nagyon kétségbeestünk.. – Mindketten szeretik a tengert. hogy megőriztük családunk és barátaink szeretetét és támogatását. Az újságok gyorsan pótolták az elvesztegetett időt: a lapok megteltek a palotai válságmegbeszélésekkel. lemond. hátborzongató bizonytalanság véget ért – írta a herceg. aztán egy időre külföldre utazik. a herceg azonban egyáltalán nem akart király lenni. Erre nem került sor. írta. szörnyű a feszültség – írta May nővérének. aki VI. – Minden nap egy hétnek tűnik. a király egyértelműen közölte. Ahogy december 3-án az éjszakai vonattal megérkeztek az Euston pályaudvarra. és a telefonjait sem fogadja”. A nyolcadikai vacsorán. hogy találkozót kérjen. továbbá két öccsük. miközben a drámai események zajlottak. .

hogy megalázóan leszerepelt a Wembley Stadionban. márpedig az utóbbi hetek óta a legtöbb alattvaló ezt várja el. A hangja halk és tiszta volt. Visszatért a Royal Lodge-ba. viszont komoly és megbízható volt. hogy újévkor ismét írjak és felajánljam szolgálataimat. amelynek bármely eseménye számot tarthatna az Egyesült Királyság sajtójának érdeklődésére. „Az egész világ őket imádja!”. hogy elvigye száműzetésébe a Csatornán túlra. jelentette ki a Daily Mirror az Erzsébet és Margit hercegkisasszonyokról. Ráadásul volt egy népszerű. A királyt nagyon nyomasztotta a beszédhibája. Shirley Temple-lel5„. vitatott királynősége óta. szándékában áll. akit szeretek”. szép felesége és két kislánya.” Az újságok lelkesen üdvözölték a válság megoldását és az új királyt. írta a Time. a BBC vezérigazgatója konferálta fel. 327 napon át uralkodott. aki többé nem volt király.. hatalmas fejlődést ért el tíz év alatt. akiknek minden lépését születésük óta követte a sajtó. Franciaországból Ausztriába utazott. 4 Calvin Coolidge amerikai elnök 1924 és 1927 között. és feldúltan rohangált a tiszti kantinban. de őszinte szívből minden jót kívánjak trónra lépése alkalmából – írta. amelyet brit koronás fő a trónon töltött..” „Lehetetlen tovább viselnem a felelősség súlyos terhét és teljesítenem az uralkodói feladatokat annak az asszonynak a segítsége és támogatása nélkül. mondta Edward.A következő este. majd éjfél után távozott. miután búcsúvacsorán vett részt a családjával együtt a Royal Lodge-ban. 5 Shirley Temple híres amerikai gyerekszínész volt az 1930 -as években. Csak most kezdte felfogni tettének horderejét. amikor Cosmo Lang canterburyi érsek két nappal a trónra lépés előtt szóba hozta ezt a témát a december 13-i beszédében. mert híresen keveset beszélt. a férfi. ahol a HMS Fury nevű romboló várta. mostantól VI. – Újabb szép álmom vált valóra!” Ehhez még hozzátette. Jane Grey négyszáz évvel korábbi. Két nappal később küldte el neki a szokásos születésnapi jókívánságokat. . December 12-én a yorki herceg. Portsmouth-ba indult. azóta. a windsori kastélyból beszédet intézett a nemzethez. Logue is a gratulálok között volt. A windsori herceg. hogy most lehetősége van a régi kapcsolatok megújítására: „Talán megengedi felséged. Hála Logue-nak. ahogy ettől fogva ismerték. elbúcsúzott a család tagjaitól. így: „Ő királyi fensége. Annál inkább elszörnyedt L ogue. sem Erzsébet királyné nem élt olyan életet. ott várta meg. Egy Calvin Coolidge4 költözött be a Buckingham-palotába lányával. Edward herceg. Hallgatag Calnak hívták. hogy „szigorúan ragaszkodni fog az alkotmányos kormányzás alapelveihez és. de nem tudott teljesen kigyógyulni a félénkségéből. ez volt a legrövidebb idő. „Engedje meg. hogy nem hívta föl rá a figyelmet. Maga Sir John Reith. György király kijelentette a koronatanács előtt. hogy mindenekelőtt a Brit Nemzetek Szövetségének jólétén munkálkodjon”. bár persze érthető módon szaggatottan beszélt. Egész éjszaka ivott. amíg áprilisban Wallisból végleg elvált asszony lett. Nyilvánvalóan azzal védekezett. hogy a legalázatosabban. tudva. Bertie -ből hiányozhatott bátyjának karizmatikus varázsa. Néhány külföldi megfigyelő jóval cinikusabb megjegyzéseket engedett meg magának: „Sem György király. a „tüneményes nővérkékről” szóló sztoriban.

olyan társadalmi körben. – Itt zárójelben hadd jegyezzem meg: nem azért. a windsori herceg fogyatkozó hívei közül sokan célozgattak rá. nem kell kínosan feszengeniük. az Új -Dél-Wales-i Dadogók Klubjának tiszteletbeli titkára nem értett egyet Logue diagnózisával. szent bizalmat. De ő ezen teljes mértékben fölülemelkedett. és azoknak. mondta az érsek. mint maga is beismerte „a saját boldogságát keresse”. „Viselkedésében és beszédében sokkal csendesebb. egyszerűségét. hogy ítélt fölöttük a nemzet. amelyet bátyja a következő télre tervezett. Ezt az elméletet.” Noha a brit sajtó tartózkodott az ilyen témáktól. hogy kijelentsem. Néhányan azt gondolták. hogy helyette. Végső soron még veszélyesebb volt az.A hallgatóság többsége is elhűlt. a közfeladatok iránti kitartó elkötelezettségét”. amit az érsek az új királyról mondott. aki hajlandó kijelenteni. amit egy honfitársuk játszott az uralkodó beszédhibájának orvoslásában. Másnap egy felsőházi beszédben dicsérte az új király kiváló képességeit – „egyenességét. – Ám tudják meg azok. Ausztráliában Bertie trónra lépése miatt az újságok ismét felfigyeltek arra a szerepre. Hullick. amely szerint a király beszédhibája testi eredetű. akik ehhez a körhöz tartoznak. aki talán nem is alkalmas a trónra. ami nem felel meg a házasság keresztyén alapelveinek. hogy őfelsége már nem dadog.” Az érsek nyilvánvalóan a legjobbat akarta. akik hallgatják. aki. noha ezt nem mondta ki nyíltan – bátyja és elődje szöges ellentétévé teszi. tartózkodóbb a bátyjánál – szögezte le. . ez a roppant befolyásos személyiség a korábbi király elleni támadással indított. A dadogás érzelmi rendellenesség. amit már a 19. amelyek váratlan trónra lépése miatt nehezednek rá. Mindazonáltal akadtak disszonáns hangok. a beszédhibán nem lehet javítani. ahogy a beszélőnek sem. A halasztás okaként a feladatok és kötelességek súlyára hivatkozott. amikor az uralkodó februárban bejelentette. nem is beszélve a királyi hivatás feszültségeiről. Lang érsek megjegyzéseit fölkapta az amerikai sajtó. Lang. ami. december 16-án a Sydney Morning Herald leközölt egy levelet. megcsúfolta a belé vetett magasztos. Ez újabb lendületet kapott. Lang szavai tápot adtak a suttogó propagandának az új király ellen. Megvan a kellő hozzáértésem [írta Hullick]. amelynek fizikai oka lenne. Indiában elhalasztja a koronázási durbart. – És a Tanács tagjai között egyet sem találni. Egy bizonyos H. amelynek elvei és életmódja idegen a mi népünk hagyományaitól! – mennydörögte az érsek. hogy Bertie talán túl sem éli a koronázás megpróbáltatását. amelynek nincs semmiféle logikai alapja. és ha ezt nem veszik figyelembe a kezelésnél. „Még megdöbbentőbb és szomorúbb. hogy boldogságát olyan módon kereste. alkalmanként észlelhet egyfajta tétovaság ot a beszédében. és elcsüggesztette az Eugen Rothschild bárónál és nejénél vendégeskedő windsori herceget. aki az ausztriai Enzesfeld kastélyában értesült erről a hírről. „A bennfentesek csupán egy dolgot kérdeznek a Királyi Tanács 300 tagjától: »Dadog még?« – írta december 21-én a Time. olyan feltételezésnek tekinthetjük. században megcáfoltak. 1936. egyetlen fajta dadogás sincs. amely szerette Edward királyt!” Az érsek egyértelmű beszéde indulatos reagálásokra bírta az újságok levelezőit. L. hogy ez gyengeségének és törékenységének jele. Amikor népe figyeli. mintha gyámoltalan lenne.

aki akkortájt yorki herceg volt. legalább „négy másik úriembertől” hallotta azt. Kétség nem fér hozzá. Lionel Logue-ról. aki az út során fáradhatatlanul végrehajtotta az utasításokat. és nagymértékben hozzájárult útjuk sikeréhez. amelyeket személyesen őfelsége írt Mr. Netán ez a négy úriember is képes hasonló bizonyítékokkal szolgálni? . Nem kevés érdeme volt ebben Erzsébet királyné őfelségének. köztük a Bondiból való Esther Mosest és Eileen M. Erre a kijelentésre az jogosít minket. Ez közvetlenül a yorki herceg és hercegné 1927 májusi ausztráliai látogatása előtt történt. Semmit sem tudok Mr. amelyet őfelsége bizonyára megvívott. György királyt. Logue-t otthonukban a Sydenham Hillen. hogy „kigyógyították a yorki herceget a dadogásából”. Levelezőjük azt írja. Logue. és hálás köszönetet mond neki a sikeres kezelésért. aki csak nemrég gyógyult meg. akiknek a levelét december 24-én hozták le: Szeretnénk közölni a Dadogók Klubjának titkárával néhány tényt a korábban dél ausztráliai illetőségű. és ez megalapozza iránta érzett őszinte tiszteletemet.Mint született dadogó. Logue-nak. Foley-t. hogy olvastuk azokat a leveleket. amelyeket személyesen neki adott Mr. amivel számos szakember kudarcot vallott. hogy meglátogathattuk Mr. hogy ők gyógyították ki a yorki herceget a dadogásából. Logue bizonyosan kigyógyította őfelségét a dadogásból. mindenkinél jobban méltányolom azt a küzdelmet. 1934-36-ban abban a kiváltságban volt részünk. Éppen ezért közölhetjük levelezőjükkel. hogy javítson beszédhibáján. és Mrs. jelenleg a Harley Streeten rendelő Mr. de legalább négy másik úriembertől hallottam azt az állítást. hogy Mr. Lionel Logue-ról. hogy ő kezelte eredményesen őfelségét. VI. Hullick levele indulatos válaszokra késztette a levélírókat.

– Halló. szerencsétlen kijelentéseiről is. aki szintén elment. Ki tudja majd mondani a szavakat anélkül. mennyivel jobb a király beszédkészsége. világ körüli útjuk során. kiváló egészségnek örvend. Logue. örvendező meglepetéssel hallgatta az embereket. – Nagy segítségemre lehet. ahogy azt ő már sok éve megjósolta neki. egy pohár whiskyt vagy más „serkentőszert” javasolt beszéd előtt. de ő sem aratott sikert. Arra számítottak. elégedetten állapította meg. Minden városban feldíszítették az utcákat. hogy király lett. különösen a válaszok. amelyen Logue is részt vett húsz éve. Mély megelégedéssel . György a királyi család tagjainak és Langnek a kíséretében leleplezte apja emlékművét. mire ő azt felelte. A királyt leginkább a szertartás aggasztotta. Ahogy közeledett az esemény. hogy ő teljes mértékben megbízik Logue-ban. – Hallotta volna az anyámat! Az aggodalmak enyhülni kezdtek. Főleg miután egy egész nemzedék nőtt fel úgy. aki VIII. hogy hatalmas tömeg seregük a fővárosba. pénteken VI. és jelentős változtatásokat hajtottak végre rajta. Hatalmas eseménynek ígérkezett. mi a meghívás oka. Szó esett Cosmo Langról és a király beszédhibájával kapcsolatos. hogy végignézze a szertartást. örülök. úgy lett egyre idegesebb a király. ám Dawson. Nem közölték vele a látogatás célját. úgy. Bertie-t megkoronázzák a Westminster apátságban. április 15-én felhívták telefonon. mennyire meg vannak hökkenve. „a legjobb teljesítményre törekszik”. eltörpült mellette V. és elmondta első uralkodói beszédét. Alexander Hardinge. mondván. Távozása előtt Logue megjegyezte. hogy a király ilyen jól beszél. György 1935-ös jubileuma. az orvos elvetette az ötletet. öt hónappal azután. aki mosolyogva lépett be a terembe. hogy a király. noha az állkapcsa kicsit merev. hogy négy nap múlva látogassa meg a királyt a windsori kastélyban. Az első felkészítésen oktató és páciens átnézte az esti beszéd szövegét. hogy forduljon egy másik logopédushoz. Logue. aki élete minden pillanatában szakember maradt. sőt akár koronázása. A király egyetértett. de nem volt nehéz kitalálni. és most ugyanezt a szerepet töltötte be utódja mellett. Edward személyi titkára volt. hogy soha eszükbe sem jutott az uralkodó beszédhibája. – Maga is őt bántja? – nevetett a király. hogy elakadna? De még jobban félt a beszédtől. hogy látom! – mondta a kékszürke csíkos öltönyt viselő király. Logue elégedetten állapította meg. Logue.KILENCEDIK FEJEZET A koronázás árnyékában Logue-ot 1937. a londoni boltok versengtek a lojalitásban. hogy régi páciensének hangja elmélyült. mit művelt az érsek! – mondta Logue. akik nem titkolták. Az érsek pedzegette. – Borzasztó. és ahogy visszaemlékezett. Hamarosan kiderült. hogy tizenkét éve nem mert volna vállalkozni a feladatra. amelyeket az apátságban kell adnia. amelyet aznap este kellett intéznie a Buckinghampalotából a birodalomhoz. miután április 21-én. Május 12 -én.

a király pedig még inkább bátorságra kapott azoktól a lelkendező cikkektől. amikor a királyné is hallgatta. hogy beszédhibás? Logue örömére a feleség azt válaszolta: – Drágám. a király jól beszélt. hogy sehol se maradjon hiba. az uralkodó elvesztené a hangját stb. Egy asztalra erősítették. Logue elismerte. kezet ráztak vele. mert jobb szeretett úgy. és jól mulatott azon. Logue visszaírt neki. „Derék ember – írta Logue a királyról -. hallottunk! – Egy szomszédos szobában voltak. nem kéne mindent elhinned. Az ön által javasolt eljárással a harmadik változatból kiváló lemez lehet. és néhány szóval különösen meggyűlt a király baja. Május 4-én. hogy a király állva beszélhessen. elmondott néhány szót a tervezett beszédből.hallotta. hogy az egyik bámészkodó azt kérdi a feleségétől: – Drágám. ahogyan Logue fogalmazott. Azt javasolta. Mindazonáltal a legfőbb kihívás még előttük állt. amelyek másnap jelentek meg az újságokban a Westminster Hallban mondott beszéde után. . Williams őrizetében található a palotában. ha 12-én becsúszna valamilyen gikszer. Elölről kezdték. „pironkodva” jó éjszakát kívántak neki. megnyugtató segédeszközt jelentettek. föl lehet használni az esti és a másnapi birodalmi beszédhez. hogy a délelőtt készült összes felvétel lepecsételt dobozban és egy bizonyos Mr. mert ez szolgálhatna alapul annak a lemeznek a felvételéhez. a király majdnem dühöngött. ha az érsek mondja! A következő hétfőn a király a Temze alsó folyásánál levő Greenwichben nyitott meg egy új székházat. közölte. nem azt mondta az érsek. de hozzátette: „Alapvető fontosságú egy jó felvétel arra az esetre. és derűsen diskurálva. Ki is próbálta. hogy ezekből vágjanak össze egy többé-kevésbé tökéletesnek tekinthető felvételt. noha Logue észrevette. Megjelent az apátságban tartott próbán is. megírta Logue-nak. délután háromnegyed hatkor Logue találkozott Sir John Reith-szel. a szokott széles mosolyával indult ebédelni – írta Logue. a dolgok rosszul mentek. megfelelően helyezték-e el a mikrofont. ahova hangszóró továbbította a király és a logopédus beszédét. ez alkalommal egy Nepálból kapott ajándékot kellett megköszönni. Ez nemcsak arra az esetre szolgálna. A kislányok néhány percig tartózkodtak a szobában. „Ennek már örült. hogy az „f” hanggal gondjai vannak. hogy mindenki tudta a dolgát a püspökök kivételével. aztán. Néhány perc múlva berontottak a hercegnők: – Papa. Logue emlékezése szerint „rút beszéd” volt. Két nappal később a Buckinghampalotában újabb beszéd következett. és elmentek lefeküdni.” A felvételek hasznos. A hatodik alkalommal. ha valami történne. aki nagyon szívén viselte a beszédet. A király tovább gyakorolt a következő napokban. a király elégedetlenkedett. változó eredménnyel. hogy ellenőrizzék.” Másnap Reith és Wood (a BBC hangmérnöke) jelenlétében fölvették a beszéd egyik változatát. néhányat a harmadikból. de a beszéd közepén a királynak köhögnie kellett. csak szőrmentén kell kezelni. papa. így újabb próbára kényszerültek. és oda is lehetne adni őfelségének. hogy a végső döntés Hardinge-on múlik. – A királyné jelenlétében mindig jól beszél. amelyet forgalomba akartak hozni. néhány darabot az első próbálkozásból. noha a feleségének sikerült lecsillapítania. Remek volt a fogadtatás.” A hetedik napon Reith. még akkor se. Túl lassú volt.

és a seb azóta is megmaradt”. azt mondta. de aztán tovább olvas. Még ennyi idő után is inkább kerülni igyekezett a reflektorfényt. hogy ilyesmit leírhattak. de a mikrofont gyűlöli”. és sok kárt okozhat. Először nem hitt a fülének. hatvanéves ausztrál úriember. Az egyik gondnok talált a pincében egy posztóval bevont. Millert. Mr. vagy csak egyedül a király. hogy ez nem fordul elő még egyszer. Később a családjával együtt átment Gordonhoz.hogy valóban „jó munka volt mikrofon nélkül. természetesen. két nappal a koronázás előtt Logue a palotába ment. hogy egy bizonyos Mr. hogy ez az igazság. John Gordon. „Egy szimpla beszédnél csaknem tökéletes az előadása. amióta visszatért Dél-Afrikából. hogy cselekedjen. elkeseredve néz rám. ha bárkinek is elküldi a cikket. Logue érezhető izgalommal fejezte be az aznapi naplóírást: „Minden nagyszerű! VLT! A Viktória Lovagrend tagja vagyok!” Amikor másnap délután találkozott a királlyal.” Logue szerint „ez borzasztó volt. és ha egy szót nem jól ejt ki. Pokolian ráijesztett Mr.” Este nyolc órakor újabb fordulat következett. – Igazán vitéz harcos. nagyon ideges. Egy órával később Gordon azzal hívta fel. Felszereltek rá két aranyozott mikrofont. hogy az első emeleten levő helyiség. mintsem kereste. mi a jobb: ha tucatnyi ember van jelen. A mikrofontól azóta irtózik. „Megpróbáltuk leültetni egy kis asztalhoz. Úgy döntött. amely így kezdődött: „A király legjobb barátja egy fekete szemű. Az apátságban nem kellett tartani a rettegett mikrofontól. hogy a cikk teljesen hibás. a tekintete fáradt volt. sosem jelenhet meg újabb írása. közéjük egy piros lámpát. „Azt mondta. aki a Daily Telegraph riporterének mondta magát. régi íróasztalt. és megígérte.” Ugyanaznap Logue-ot felhívta barátja. és közölte vele. Logue maga se tudta. Azt feleltem. Én megjutalmazom azokat. Nagyon keveset hibázik. mert a belső udvarra néz és csendes. átküldött a Sunday Expresshez egy cikket a királyról. Logue megelégedésére. Naponta felhívják egymást stb. hogy ferde lapja vízszintes legyen. Segített nekem. hogy a királynak tett szolgálataiért felkerült a koronázásra meghívott személyek listájára. A királyon látszott a feszültség. nem alszik jól. köszönetet mondott a nagy megtiszteltetésért. – Aztán elővette a rendjelt az íróasztala . engedélyezem-e. hétfő reggel. mi a baja – jegyezte föl Logue. és az emberei nem is tudják. hogy pezsgővel ünnepeljenek. kiválóan megfelel a rádióadáshoz. az ő nevét meg sem említette. és felhívta Gordont. és közölte velem a jó hírt. aki folyamatosan gondot visel az uralkodóra. élvezi is. John behívatta Mr. ocsmány és mérhetetlenül ártalmas. írta naplójába. A koronázás és a találgatások a király beszédével kapcsolatban óhatatlanul felébresztették a sajtó érdeklődését az uralkodó beszédhibája és az ellene folytatott harc iránt. szemközt a királyi dolgozószobával. Millerre. ám az esti beszédet nem lehetett megúszni nélküle. szörnyű szégyen. Gordon felolvasott egy cikket a királyról. Miller. aki már hat éve a Sunday Express szerkesztője volt. Miller otthagyta Johnnál a cikket. de állva jobb volt – írta Logue. A király szélesen mosolygott: – Nem tesz semmit. amelyet kiékeltek két fahasábbal. és először beszélt a Wembley Stadionban. Logue-gal telefonon közölték. amely. aki megerősítette. stb. őszülő. akik segítenek. Szörnyű kudarc volt. John felhívott. John megkérdezte. Hála az égnek!” Tizedikén. a legnagyobb baj a félelem. – Azt hiszem.

Logue ottléte alatt a király és a királyné meghallgatta a beszéd felvételeit. – Remélem. Egész jók voltak egy közvetítéshez. Olyan derék ember. és gratulált Logue-nak. Kívánom neki.” . hogy nagyszerű király legyen. amely egyre csodálatosabb – írta a naplójában. de Logue remélte. és azt mondta: – Ezt viselje holnap.fiókjából. hogy nem lesz szükség rájuk. Őfelsége ma este imádkozni fog. uralkodik az idegein és a hangján. – A királyné nevetett. nem lesz túl izgatott holnap. megmutatta Logue-nak. „Őfelsége minden nappal jobb.

Még mindig nem gyógyult ki teljesen beszédhibájából. ha a páciens visszatér a természetes kézhasználathoz. és nem a rettegett mássalhangzókra. mint az a másnapi újságokból látható. Visszatérése után segített felkészülni a királynak a különböző beszédekre. ez esetben a beszélő inkább a magánhangzókra összpontosít. H. Noha ezek a beszédek szépen sikerültek. ami még jobban lenyűgözi a hallgatót. amelyben ez középkorú embernél kielégítően sikerült volna. tiszta hangja nem árulkodott fáradtságról”. . „10 éves kor után egyre nehezebb a pácienst visszaszoktatni. Vilmott. amelyek mostanra hozzátartoztak a mindennapokhoz. Johns Rumsey érvelt. Május 22-én Sir Alan „Tommy” Lascelles. Logue négy nappal később kelt válaszában elmagyarázta. György király állítólagos beszédhibája? – írta. milyen problémákat – többek között a dadogáshoz hasonló beszédzavarokat – okoz. hogy vége a koronázásnak. mint Roosevelt elnöknek. azokat is kellemesen meglepte az állítólag beszédhibás uralkodó beszédének folyamatossága. amelyek eltűnhetnek. hogy bármikor kezeltethessék őket. majd azzal folytatta: „Apja hangjának mélységéhez olyan lágyság társul. a király személyi titkárának helyettese beszámolt Logue-nak egy levélről.” Azzal a sajátos javaslattal élt (ami nem tévesztendő össze a gyógymóddal). a hallgatók azt találgatják. Egy lelkész írt Manchesterből a Daily Mailnak. hogy az ilyen gyakorlat miként idézhet elő beszédzavarokat. mert ahogy Logue beszédterapeuta kollégája. ami hangosan és tisztán hallatszott az éteren át Londonból. „Most. amit akcentusnak lehetne nevezni. St. és alig hallottam olyan esetről. hogy ezzel a király már elkésett. noha. Időközben a Time értesülése szerint az idegkimerültségtől szenvedő Logue elhagyta Londont egy hosszú pihenés céljából. megfontolt. ha „az amerikaias vagy a cockney kiejtést utánoznák”. Nyoma sincs benne semminek.” Akik külföldön hallgatták. amelyet a Times cikkének kapcsán írt neki egy bizonyos A. amikor Edward volt a király. éppen olyan tökéletes rádióhangja van. – Nem lehetett érzékelni a szertatás alatt. „Ráérős. A Detroit Free Press szerkesztője a lapszemlében hüledezett azon. mennyire tetszett neki „a király hangja és kiejtésének szabatossága”. és az új király beszédének hallgatói közül sokan úgy vélték.TIZEDIK FEJEZET A koronázás után A koronázás és a birodalmi beszéd sikert és elismerést hozott a királynak. hogy átmenetileg talán azzal lehetne szabadulni a problémától. Hangsúlyozta. J.” Miután túl volt a koronázáson. Ez nyilvánvalóan nem jelenthet megoldást a király számára. a király belső munkatársai folyton aggódtak a lehetséges problémák miatt. az ő beszédében is hallani lehetett némi amerikaiasan orrhangú zöngét. állapította meg a Daily Telegraph. hogy elmondja. az általam valaha hallott beszédek közül ez áll legközelebb a tökéletes »irodalmi angolhoz«. hova lett VI. egyesek azt állították. de Logue segítségével kiejtése fokozatosan javult. és örökké résen álltak. Azt hiszem. hogy a jobb kezüket használják. ha a balkezes gyermekeket arra kényszerítik. A cikk arról szólt. a király végre lazíthatott.

amíg elérte ezt a szintet. amikor átnézték a szöveget: „Még mindig szorong. Sokat beszélgettek az uralkodó gyenge gyomráról. „Látnoki tehetség nélkül is tudhattuk. A benyomása csak erősödött. és nem is festett ilyen jól – írta Logue. és arról. meglepetten látta. ahogy azt Logue följegyezte az október 15-i találkozó után. Logue helyeselt. Ma este remek volt a hangja. – Olyan tökéletesen illett rá. hogy kiálljon és ragyogóan beszéljen. márpedig ez ott üt vissza. csak magukat hibáztathatják. amikor találkoztak. de kisebbrendűségi érzése van az apjával szemben. miközben agyonterhelik. az rendkívül hasznos lesz neki. és körülnézett a teremben. Hardinge azt mondta. minél többet elmondott a beszédből.” Időszerű volt az aggodalom az összeroppanás miatt: alig néhány hónap volt hátra a parlament ülésének megnyitásáig. – Elmagyaráztam neki. hogy miként hat ez a beszédére. György milyen jól beszélt a parlamentben. még így is komoly kihívást jelentett. hogy V.” A parlamenti beszéd sikerült. hány évébe telt az apjának. és aggódik. A Sunday Express hétvégi száma diadalnak nevezte. aztán letette a koronát. habár a királyt továbbra is nyomasztotta apja emléke. hogy felolvassa. . amelyet az apja teremtett. A szavak szépek és méltóságteljesek lettek az ütemtől. és az elcsigázottnak tűnt. hogy viselnie kellett közben a súlyos koronát. a király jól beszélt. de nagyon fáradt. de ettől még izgult miatta. Kövesse-e a király a hagyományt. mert az apja nagyon értett ehhez – írta a naplójában. és nem jut több ideje magára. és noha az megközelítőleg sem járt annyi megpróbáltatással. aki rádión szólt karácsonykor a birodalom népeihez? A megnyitó ülésen a király felolvasta Neville Chamberlain kormányának programját (Chamberlain májusban lett miniszterelnök). amikor ugyanaznap találkozott a királlyal. milyen sok munkájába kerül. nem láttam ennyire boldognak. ahol olyan sok minden múlik az egyénen és a vérmérsékleten. míg átfutja a szöveget.” Július 20-án. ahol a leggyengébb: a beszédben. tudom. és attól félt. amely 980 szóból állt. Ha összeroppan. kifárasztják. hogy a király koronásan ül a székben. aki olyan jól ismerem. hogy túlerőltetik. a beszédhibák terén. „Azért tette föl. hogy leesne – írta Logue a naplójába október 25-én. – Ha holnap sikerrel jár. hogy a király túl van terhelve. és tíz -tizenkét percre volt szüksége. de akadozás vagy dadogás nélkül.” A király kétszer sikeresen elolvasta a szöveget. Ez a teljesítmény mindkettejüket felbátorította. hogy egyáltalán nem kellett aggódnia. Ezért nem írok könyvet a témáról. ami uralkodóként kötelessége volt.” Azt is megjegyezte az újságíró. „Sosem hallottam olyan jól beszélni. hogy kipróbálja. Amikor Logue a szertartás előestéjén megérkezett. Egyszer csak fölemelte a tekintetét. hogy ettől ideges lesz. – Én. bármikor előfordulhat tévedés. amelyhez bölcs elhatározással ragaszkodott. mennyire hajthatja jobbra-balra a fejét anélkül. kudarcot vall. „Lassan beszélt. Nyomasztotta. És hátra volt még a karácsony kérdése. Ám további nehézséget jelentett. Elvileg csak jól szerepelhet. Épp elég baj. „Bizonyosan nem értik meg a királyt – írta Logue aznap a naplójába.Logue ezzel a következtetéssel zárta levelét: „Sajnos.” A király jól haladt magával a szöveggel. mi megy végbe a királyné fejében. mint a koronázás. hogy a király annál magabiztosabb lett. Bolondok.

Erzsébet ugyanerre törekedett több mint félszáz éves uralkodása alatt. férfiakat és nőket. hogy szólaljon meg. amelyeket Rudyard Kipling. és örökre elhallgattatja a pletykát. le sem tudta róla venni a tekintetét. Egy asztalnál ült a sandringhami lépcső előtt. Hardinge azt javasolta. ami minden évben visszatérő nemzeti hagyomány lett a rádióban. és azokat a szavakat olvasta. a birodalom most már követelte. amit az apja kitalált. és csak a levegőből érkező hang éri el őket. Elmúlt a november: a III. Logue azt javasolta Hardinge-nak. Karácsonyi üzenetei. amelyen Logue is jelen volt. 1937 karácsonyára viszont a helyzet megváltozott. a sivatag vagy a tenger. hogy a király olvasson fel egy rövid üzenetet a birodalomhoz. különösen az olyantól. a feleség büszkeségével nézte férjét.” V. és szívemből szólok mindnyájukhoz. Ám VI. hogy az új király beszéljen a rádióban. de az egész birodalmat magába foglaló. hogy beszélni fog. Ódzkodott minden nyilvános beszédtől.Amikor a király befejezte a beszédet. diszkrét vallási mellékzöngéje. a Cenotaphnál . mama!”. hogy mi legyen a karácsonnyal. minden népemhez szerte a birodalomban. Közben Logue-nak még egy aggodalma támadt. mint az apja. hogy „ugyan. amely egész jónak bizonyult. Neki a karácsonyi üzenet nem volt nemzeti hagyomány. Az előző karácsonyon a bátyja még csak két hete foglalta el trónját. és nem óhajtott versenyre kelni vele.” Hátra volt még az a nem csekély gond. akik fajra és bőrszínre való tekintet nélkül egységük jelképét látják a koronában. Victoria hercegnő haláláról. kezdetben a rádióban. vagy „Hol van Georgie?”. Levelek ezrei érkeztek a Buckingham-palotába. ami bizonyítja. amikor Logue két szabványos beszédben segített a királynak. Egyébként az volt az érzése. hogy a hétéves Margit hercegnő ugyanolyan beszédhibától sz enved. a birodalom nagy költője a Dzsungel könyvének szerzője írt neki: „Az otthonomból beszélek. igyekeztek olyannak mutatni az uralkodót. Hardinge megmutatta az üzenet vázlatát. Alaptalanul. vagy hívja egyszerűen a kutyát – bármit. A király azonban még habozott. amikor nem csupán az ezüstjubileumáról elmélkedett. és mind őt nógatta. akiktől elválaszt a hó. mint egy nem csupán az Egyesült Királyságot. Lipót belga király tiszteletére elmondott beszéd jól sikerült. amikor egyedül kell belemondania a mikrofonba az emberek százmillióinak szóló üzenetet. férfiakhoz és nőkhöz. hogy egy ilyen beszéddel valahogy megsérti az apja emlékét. amelyeknek volt valami enyhe. de az év másik két királyi eseményéről is: Henry gloucesteri herceg házasságáról és húga. A november 4-i találkozó után. hogy a legközelebbi filmezésnél a kislány szóljon néhány szót – valami olyasmit. György és közvetlen környezete nem így látta. Unokája. csak olyasvalami. hogy hibátlanul beszél. György folytatta a rádiózást 1935-ben is. Ezek a beszédek. A királyt láthatólag nem zavarta meg az Emlékezés Napján. később a televízióban alattvalók tízmilliói számára váltak az ünnep szerves részévé. Ezt az ötletet elvetették. II. nagy család fejét. mert sérthetett más felekezeteket. V. Az október 15-i találkozón. nem számítottak rá. hogy a király inkább a templomban olvassa fel a karácsonyra rendelt szent evangéliumot. A palotában végül azt találták ki. György 1932. de kitartóan híresztelték. december 25-én vezette be azt.

Mielőtt beléptek az ebédlőbe. a vendégek megálltak az előtérben. hogy sok szerencsét kívánjon. Foltokban megjelent a köd. Wolfertonban a király sofőrje várta a peronon Logue-t. hogy találkozhassak a valaha látott legnagyszerűbb asszonyok egyikével: Mária királynéval”. mielőtt ebédelni indultak. és azt mondta: – Ön Mr. Két megállóval odébb. Afelől azonban nem hagyott kétséget. amelyben a Sandringhambe címzett levelek voltak. de biztosan nem kellene megismételni minden évben. hogy a királyné és a kenti hercegnő közé került. amely lehetővé tette. mint a szívélyes fogadtatás. amelyben részesültem”. J. Az utazás megszervezését C. „Semmi sem lehetett volna családiasabb és kedvesebb. a megfelelő ember került-e a megfelelő fülkébe. azután Cornwall hercegségbe. Laurie Logue korán kelt. Ekkor egy világoskék ruhás hölgy megfogta a könyökét. Lefoglaltak egy első osztályú. Logue elégedetten látta. hogy az ellenséges országok nagyköveteit egymás mellé ültették.40-es vonaton. A király elmondta. Az állomásfőnök elkísérte Logue-ot. Fölvett még egy nagy postazsákot.” 1937 karácsonyának reggele nem volt derűs: ködre számítottak.50-es vonattal kellett visszatérnie Londonba. aztán elindultak a birtokra. Selwayre. hogy megismerhettem. hogy meggyőződjék róla. világos tölgyfával burkolt tíz méter magas fogadóteremben. Ugyancsak jót nevetett. Harmadosztályú retúrjegyet küldött Logue -nak egy engedéllyel együtt. . hosszan beszélgettek a karácsonyról. George névre a 9. elvitte apját a Liverpool Street-i állomásra. a vacsoránál tréfálkozott a protokollon és azon. Cambridge és Ely között egészen eltűntek benne. Különösen annál a sornál kuncogott. Mint a naplójában följegyezte. egyrészt. Logue-nak az esti. Logue nem hibáztatta. de alig tizenöt perccel később a vonat bepöfögött King’s Lynnbe. ahonnan vonat indult az északnorfolki Wolfertonba. Húsz vendég gyűlt össze a gyönyörűen kifaragott. „Lemegy Sandringhambe. amikor egy. – Logue mélyen ráhajolt a kinyújtott kézre. A király mindenkinek bemutatta Logue-ot. a bolondokházából szökött volt katona beleordított a kétperces csöndbe: „Képmutatás az egész!” Amikor Logue november 23-án találkozott a királlyal. hogy mindkét irányba első osztályon utazzon. hogy ebben a kérdésben a következő héten hoznak végleges döntést. A király éppen szemben ült vele. hogy még nem készült föl. dohányzó fülkét Mr. a London & North Eastern Railway ügyes diszpécserére bízták. emlékezett vissza Logue. hogy ha mond is beszédet. míg felolvasott Logue-nak egy klapanciát a bátyjáról és Wallis Simpsonról. mivel a király és családja ott töltötte a karácsonyt. amely így hangzott: „Nappal az állam ügyeit intézte. Wallyét. Logue? Nagyon örülök. ahol az ebédlőasztal bőrmodelljén fehér vizitkártyák jelölték az ültetési rendet.” A súlyos döntés ellenére a király jókedvű volt. – Szerintem jó lenne idén karácsonykor egy rövid beszéd. éjszaka Mrs. „abban a kiváltságban volt részem a legutóbbi találkozón. ami a legközelebbi megálló Sandringhamhez. nem kívánja felújítani a néhány éves hagyományt. Megállapodtak.történt incidens. amelynek egyik végében balkon volt a zenészek számára. 6. másrészt. és útközben jól átgondolja – írta Logue.

hogy meghallgathassák a felvételt. Egy perccel a kezdés előtt a király bedobta cigarettáját a kandallóba. Mindig jót nevetett. H. hogy valami elromolhat. Négyszer felvillant a vörös fény. amikor apám. A királynak pontosan délután háromkor kellett elkezdeni a beszédet. Két tartalék mikrofonnal. és járkálni kezdett. Három óra előtt öt perccel a király cigarettára gyújtott. Ugyanaz a helyiség volt. a királyi család többi tagja és vendégeik felvonultak a gyerekszobába. átismételték az eljárást. rengeteget nevettek és tréfálkoztak”. Wood kipróbálta a piros lámpát. Ám ez nem csupán társasági esemény volt. hogy inkább ott hallgassák a beszédet. és azt sem gondolom. Logue és a király visszament a mikrofonhoz. aztán egyeztették óráikat. Nagy-Britanniában valószínűleg a hallgatag. számítva a lehetőségre. Bejött a BBC-től érkezett R. Hat kísérője a rádiózás teljes fegyvertárát hozta. jelzőlámpával. megfelelően működik-e a készülék. közepén két mikrofonnal és a piros lámpával. ha járkálhat. amelyet V. egy sarokba tolták. Aztán lementek a nagy előcsarnokba. A beszéd közepe táján nyomatékosan hangsúlyozta. aki eddig a saját szobájában várt. hogy önök egy olyan hagyomány változatlan folytatását várnák el tőlem. amely az ő személyéhez kötődik. és beléptek a stúdióba. holott Wood nyolcvanötöt szeretett volna. szőke Wood volt a legjáratosabb a helyszíni közvetítések születő művészetében. A hangszórót kikapcsolták. György utolsó rádióbeszédének. és várakozóan megállt.Emlékezete szerint az ebéd „fesztelen volt. amely három percig és húsz másodpercig tartott. ő pedig a mikrofonhoz lépett. Az ovális asztalt. és a király megszólalt szép hangján: – Önök közül sokan emlékeznek a korábbi évek rádióadásaira. György használt beszédeinél. zökkenők nélkül folytatta a beszédet.. György öt éve megtartotta rádióbeszédét. erősítőkkel érkezett. rendben van-e minden. hogy lássa. egy telefont és egy jókora hangszórót. amelyeknél asztal mellett ült. ha meglátta magáról az újságokban a beállított fotókat. A köd és a félhomály ellenére mindenki jókedvű volt. Megbeszélték a szöveget. Túlságosan gyorsan beszélt: csaknem száz szót mondott ki percenként. A szoba közepén egy nagy íróasztal állt. Az egyik szóval gondja is támadt a hadarás miatt. hogy ez inkább egyedi alkalom. Ugyanebben a tempóban. Ugyancsak ő volt a műszaki felelőse V. Fél háromkor visszamentek a gyönyörű fogadóterembe. Logue örömére immár lassabban. mint hagyomány: – Nem hihetem. Ő tervezte meg a koronázáskor és az esti beszédhez a mikrofonok beállítását. beengedte a friss levegőt. azután ismét felvillant. hogy a király sokkal könnyedebb és kevésbé feszült. ahol a néhai V. Wood. keresztülvágtak a fogadótermen. hogy lássák. hogy elfoglalhatom az ő helyét. Logue úgy találta. kezét hátrakulcsolta. amelyet a BBC központjából sugároznak. mint egy nagy család köztiszteletben álló feje szólt népéhez itthon és a tengeren túl. Logue a dolgozószobában csatlakozott a királyhoz. A nagy hangszóró üvöltve válaszolt nekik a szomszéd szobából. hogy kipróbálja. Logue kinyitotta az ablakot. „A kelleténél egy árnyalatnyival hosszabban . A vörös fény egy pillanatra kialudt. az eszközök széles változatosságát. mert rájuk munka várt.. – Szavai világszerte boldogságot vittek az otthonokba és a hallgatók szívébe – folytatta a király.

A király az íróasztalából elővett egy fényképet. A szoba közepén óriási. Mária királyné mindenkinek köszönetet mondott. De a királynak azt mondta: – Sire. ahol ő. mi mire szolgál. Logue szólni sem tudott a megilletődéstől. Megszólalt a telefon. s Logue-nak úgy tűnt. a felesége és az anyja visszament Wood szobájába. a királyi család és a látogatók szétszóródtak: néhányan a szobáikba vonultak. Amikor vége lett. majd megkérdezte Woodot: – Akkor is ez történt. arany kézelőgomb. Három óra múlt húsz perccel. a király és a királyné csaknem egy órát üldögéltek a tűz előtt. – Nem tudom. a királynét és a hercegkisasszonyokat ábrázolta koronázási díszben. – Én pedig semmit sem tudtam róla – mondta Mária királyné. ahová a királyi család és a vendégek akkor érkeztek csapatosan a gyerekszobából. A király. Körülötte fehér papírral fedett. Körülvették a királyt. A fotográfiát a feleségével közösen dedikálták. Mindenkinek egy . amit értem tett – mondta. nem tudom. Logue állt. Logue annyira megilletődött. majd ismét meghallgatták a beszédet. és el kellett magyarázni neki. ékes bálterembe. rajta a királyi címer és a korona. amit érte tett. a lelkesedéstől kipirult arcú királyné az ajtóban állt. ami a koronázás óta eltelt hét hónapban történt. beszélni akarok magával – mondta. majd azt mondta: – Menjünk be! Visszatértek a fogadóterembe. Felcsendültek a himnusz első taktusai. iskolásfiúsan széles mosoly ült az arcán”. A király a falnak dőlt. Wood vette föl: – Felség. és ők is gratuláltak. és az urak mind itt voltak? – Igen. jegyezte föl Logue. Az összes férfival kezet rázott. hogy meghallgassák a BBC közvetítését. Logue. Átmentek a fogadóterembe. a másikon Lady May Cambridge. mert mindenképpen hangsúlyozni akarta őket”. London készen áll a visszajátszásra. és azt mondta: – Mr. hogy én és Bertie valaha is eléggé meg tudjuk-e köszönni. – Mária királyné leült a mikrofon elé. amelyben egy ezüst dohányos szelence gyönyörű másolata volt meg egy pár fekete zománcos. Logue követte a könyvtárba. A hetvenéves Mária királyné egy iskolás lány izgatottságával bámulta a szerkezeteket. A király megveregette a hátát. nagyon szomorúan. mások sétáltak odakint. miközben „az a kedves. A teázásban sem volt semmiféle formalitás: az asztal egyik végén a királyné ült. a vállára tette a kezét. amely őt. fenség – felelte Wood. Logue. nagy asztalok álltak. Erzsébet királyné megállította Logue-ot. hadd gratuláljak elsőnek az első karácsonyi beszédéhez! – A király kezet rázott vele. és kék szalaggal osztották őket méteres szakaszokra. Miközben elhagyták a stúdiót. hogy alig bírta visszafojtani a könnyeit.időzött két szónál. megköszönhetem-e valaha is kellőképpen azt. Elővett egy dobozt is. ahol Logue tanúja lehetett a királyi ajándékozás rendkívül jól szervezett szertartásának. Méternyi szélesek lehettek. pazarul feldíszített karácsonyfa nyúlt a mennyezetig. és megbeszélték azt. hogy láttam volna már ilyen derűsnek és boldognak. Utána valamennyien átmentek a hatalmas. kezével a székre támaszkodott. Teaidő előtt a király fölállt. – Ó. amikor boldogult férjem beszélt a rádióban. Csak nézzen rá. Nem hinném.

Egyébként Logue -ot meglepte. Ott Laurie várta. Ezután a vendégek körtáncot jártak a hercegkisasszonyokkal és a többi királyi gyermekkel. de a sofőr valahogy eljutott Wolfertonba. félbehagyták. Így ért véget. hogy utazzék el néhány hónapra Ausztráliába. amelyben pompás karácsonyi vacsora volt a király jókívánságai mellett. Mindegyik négyszögben névjegykártya volt. és azt mondta. de ő nem szeretett volna visszaélni a vendégszeretettel. mert nagy a köd. 1937. aki a saját karácsonyi vacsoráját hagyta félbe. ahogy maga Myrtle írta testvérének. és december 5-én érkezett meg a nyugat-ausztráliai Fremantlebe.négyzetméter jutott. „életem egyik legmesésebb napja”. a Jervis Bayn. Miközben egyik válságos állapotból a másikba került. akivel felnőtt életének java részét töltötte. ahogy ő írta. Több mint három hetet töltött a kórházban. én mindenesetre intézkedtem. hogy csomagoljanak önnek egy kosár ételt. mert egy bent hagyott szilánk elmozdult. de tíz nappal később visszakerült. azonnal el kell indulnia. hogy ha el akarja érni a londoni vonatot. főleg. Tavasszal epehólyag -gyulladást kapott. november 4 én indult el Southamptonból az Aberdeen and Commonwealth Line 8640 tonnás hajóján. amit a gyerekek kaptak. A következő év áprilisáig nem is tért vissza Nagy-Britanniába. hogy elvesztheti azt az asszonyt. igazán méltányolja. Délután a királyné fölajánlotta neki. Myrtle nem kísérte el a férjét Sandringhambe. Négy hetet töltött Perth-ben. – Mivel nincs étkezőkocsi a vonaton – mondta -. amiért feláldozta a karácsonyát az ő kedvéért. amikor Lang kamarás figyelmeztette. ám amikor a kamarás odasúgta nekik. és elbúcsúztak tőle. Myrtle orvosai meg akarták kímélni az asszonyt a brit téltől. amin így visszatekintve változtatnék – írta. Háromnegyed tizenegykor Logue-ot a saját otthonában köszöntötték derűs boldogsággal. Logue mélyen meghajolt a királyi hölgyek előtt. Időközben a király. Lionelt porba sújtotta a lehetőség. amit csináltak. hogy összeszedje magát. . hogy maradhat éjszakára. és Logue hamarosan a vonaton utazott vissza Londonba egy kosár társaságában. akik megköszöntek neki mindent. hogy kiosszák ajándékaikat a személyzetnek és a birtokon élő embereknek. hogy Logue távozni készül. Kint átláthatatlan volt a köd. és a hozzá tartozó ajándékok. Márciusban ünnepelték a harmincadik házassági évfordulót – „borzasztó hosszú idő egy asszonnyal. A sebész tizennégy követ távolított el. Azonkívül a saját vendégei várták odahaza Sydenhamben. a felesége és az anyja átment egy másik helyiségbe. amikor szükség volt rá”. ha akar. Rupertnek. ő pedig mindig mögöttem állt. – Pompás idő volt ez. A király egy elbájoló zafírtiarát ajándékozott a királynénak. hogy apját hazavigye. mégis kevés dolog van. mielőtt elbocsátották. Rávették . Logue számára mintha álomban telt volna az idő fél hétig. azután elindult kelet felé az országon át. „elég lett volna egy sziklakerthez”. A köd ellenére a vonat három perccel a menetrend szerinti idő előtt érkezett meg a Liverpool Street -i állomásra. és július 5-én megoperálták. hogy lendítsen rajtam egy kicsit. hogy milyen egyszerű volt az ünnepség meg a többi ajándék. aztán a király rázott vele kezet.

amely az „Ausztrálok aranyélete Londonban” címet kapta. – Ha a férjem minden páciensében meglenne a királyéhoz fogható határozottság és elszántság. milyen sokan futnak be Londonban. és a hercegkisasszonyok mindig bejönnek. ám összeszedte magát. előadásokat rendeztek a tiszteletére. ami képessé teszi arra.” Az egyik újság interjújában. – Őfelsége gyakran ellátogat otthonunkba. mit gondolt a férje Myrtle indiszkrét megjegyzéseiről. A társasági rovatok tudósítottak róla. egyszerűen és szerényen beszélnek – tette hozzá. hogy azt mondják az apjuknak: „Jó éjt. hogy ne meséljen a királyról. „Ezt az ausztrálok magabiztosságának és rettenthetetlenségének tulajdonítom – szögezte le. Mindazonáltal nem neheztelhetett nagyon. akik egyáltalán nincsenek elkényeztetve. hogy személyesen hívta meg őt és férjét a koronázásra. mint egy hírességet: partikat. Lord Huntingfield és felesége meghívták a kormányzói rezidenciába. de tovább tudott menni. akkor 100 százalék lenne a gyógyulási arány – mondta egy másik riporternek. – Mindenre képesek. hogy Lionellel több mint egy évtizede eljöttek. „Kicsit sárga volt. noha egész idő alatt gyengélkedett – egy alkalommal olyan rosszul volt. amit akár vigyornak is nevezhetnénk” és „pazar humorérzékéről”. akit csak úgy hívtak. A király. mint a Nagy-Britanniába látogató ausztrálok találkozóhelyét. Eldicsekedett vele. papa!” Nem tudni. amely neki és honfitársainak jut az anyaországban. hogy „György király logopédusának felesége”. kivel találkozik és mit visel. a felesége nem állhatta meg. Férje sikerei és az uralkodóhoz fűződő kapcsolata miatt úgy kezelték. mivel szorgalmasan kivágta és beragasztotta füzetébe a feleségével készült riportokat is. – Mindketten szépen. ha a munkája került szóba. . Myrtle rózsás árnyalatokkal ecsetelte a bánásmódot. koncerteket.Myrtle először járt otthon azóta. hogy már arra gondoltak.” Saját. – A férjem mostanában minden este a palotába megy. Myrtle boldogan sütkérezett a dicsőség fényében. bármerre vesse is őket az élet. Újságírók csapata ostromolta interjúért az asszonyt. igazán elbűvölő ember! Akárcsak a hercegkisasszonyok. merre jár éppen. Miközben Lionel mindig diszkrét volt. Erzsébetben máris fejlett a felelősségérzet. Szeretettel beszélt „boldog mosolyáról. és felhívta rá a figyelmet. mentővel viszik be Adelaide-be. mondta az egyik riporternek „csupa elevenség és erő”. hogy megbirkózzék feladataival. tudnak alkalmazkodni. Margit a vidámabb. Victoria állam kormányzója. „édes otthonát” a Sydenham Hillen úgy írta le.

Nemzedékének sok tagjához hasonlóan annyira megrendítették az első világháború mészárlásai. Most már csak Csehszlovákia volt. 1938 tavaszán és nyarán a szudétanémetek egy része az autonómiát. ha ezzel elkerülhet egy általános konfliktust. Az Élettért (vagy Lebensraumot) hajszoló Hitler már évek óta kiszemelte a német határ mentén a zömmel németek lakta területeket. München azonban nem akadályozta meg a háborút. A maradék Csehszlovákia majd nemzetközi garanciát kap a függetlensége megőrzéséhez. mibe kerülne ez nekünk! – mondta Logue-nak. a Queen Elizabeth vízre bocsátásakor. VI. hogy bármire. amelyet a királynak kellett elmondania szeptember 27-én. Csehszlovákiának jól képzett hadserege volt. a Szudéta-vidék jelentős német lakosságával. meglobogtatta az ünneplő tömeg előtt a szerződés egy példányát. Sokan hittek neki. segített kikövezni az utat az 1904-es Entente Cordiale-hoz. mit gondolnak az átlagemberek a háborús kilátásokról. 1935 -ben egy népszavazás után a Saar-vidék egyesült Németországgal. VI. György viszont nemigen változtathatta meg Chamberlainnek és minisztertársainak politikáját. Amikor Chamberlain kiszállt a nyugat-londoni Heston repülőtéren. csupán késleltette kitörését. ha a lakosság többsége erre szavaz. Chamberlain még Németországban tartózkodott. hogy ez hozza meg „korunk békéjét”. tekintet nélkül arra. amikor Logue másnap találkozott a királlyal. Édouard Daladier. feltéve. Szeptemberben Chamberlain találkozott Hitlerrel berchtesgadeni üdülőjében. hogy nem ér föl a német hadigépezettel. ami Hitlernek ürügyet adott a cselekvésre. Hitler lesöpörte az asztalról a korábbi megegyezést. Így tehát szeptember 30-án. akár a náci vezetők lekenyerezésére is képes volt. sőt a Németországgal való egyesülést követelte.TIZENEGYEDIK FEJEZET Út a háborúhoz Miközben Myrtle diadalmenetet tartott Ausztráliában. a kívánatos célpont. Még ha a király másképpen gondolkozott is. és megegyeztek. Ráadásul az országot három oldalról is bekerítették a német államok. Találkozásuk indoka az a beszéd volt. hány ember szeretné háborúba taszítani az országot. hogy Németország annektálhatja a Szudéta-vidéket. de a kormány tudta. Európa feltartóztathatatlanul sodródott a háború felé. London és Párizs azonban cserbenhagyta őket. – Megdöbbenne. keveset tehetett: az uralkodó befolyása jelentősen csökkent az előző harminc évben. ha tudná. hogy a Bonn közelében levő Bad Godesbergben találkozzék a náci vezérekkel. Edward tevékenyen alakította a külpolitikát. A cseheknek szüksége volt Nagy-Britannia és Franciaország támogatására. gyakori . A század első évtizedében nagyapja. Amikor azonban Chamberlain szeptember 22-én visszarepült Németországba. Az ezt követő hónapokban Logue folyamatosan találkozott a királlyal. és kijelentette. Hitlerrel és Mussolinival együtt aláírta a müncheni paktum néven elhíresült szerződést. VII. György érthetően aggódott a romló nemzetközi helyzet miatt. kora reggel Chamberlain és francia kollégája. 1938 elején következett Ausztriában az Anschluss. és Logue -tól szerette volna megtudni.

„Természetesen sok amerikai polgár vitatni fogja. hogy november 3-án. és utána azonnal felhívja. hogy méri a beszéd idejét.” Logue a parlament megnyitásának reggelén még egyszer találkozott a királlyal. hogy okos dolog-e. „Úgy véltem. és azt mondják majd. a király egyik tisztviselője. hogy „gyarmatosként” mondjon véleményt. mennyi idő alatt fogja elmondani?” Logue nem léphetett be a parlamentbe. Lambe azt jelentette. hogy a király elfogadta Roosevelt meghívását. és vegye át a beszédet a királlyal.” A király érthető módon fáradtnak tűnt. bejött a csaknem nyolcéves Margit hercegkisasszony. belépett a király személyi titkárának helyettese. aki megmutatta neki a szöveget. Érdekes lenne tudni. ha Nagy-Britannia konfliktusba keveredne a náci Németországgal. november 8-án. hogy ez politikai csel. de azok az emberek minden mögött politikát vagy pénzt sejtenek. most már nem kérhette arra az uralkodót. . A küszöbön álló első kihívást az a beszéd jelentette. mint a tíz évvel korábbi ausztráliai és új-zélandi látogatás. amikor ő a szobában van. hogy utoljára átfussák a szöveget: „Hasznos erőfeszítés. ha lehet. amit valaha is tettek a világbéke megőrzésére”. hanem tudatosan igyekeztek rokonszenvet ébreszteni az ország iránt arra az elkerülhetetlennek látszó esetre. másodjára elég volt tizenegy is. délután hat órára menjen be a palotába. annál jobb! – mondta a titkároknak. A szokásos nehézkes nyelvezeten írták. hogy a beszéd tizenhárom percig tartott. hogy egész jó formában van. amikor Logue távozni készült.látogató lett a Buckingham-palotában. „Ezt elfogadták. amelyet a parlament megnyitásakor kellett elmondania a királynak 1938. A beszédben meg kellett erősítenie. Mivel nem tudtak dönteni. Kanadába első ízben utazott brit uralkodó. az első alkalommal tizenhárom percig tartott. hogy kanadai tartózkodása idején elfogadja Franklin D. Logue örült. még fo ntosabb volt. megígérte neki. és beugrott Alexander Hardinge-hoz. Roosevelt meghívását és rövid magánlátogatást tesz az Egyesült Államokban. amikor V. ez a legfontosabb gesztus. – Pontosan 11 percig tartott. mint amikor még yorki herceg volt. hogy a gyarmatos Lionel Logue tette lehetővé. Hét óra előtt néhány perccel. de Charles Lambe kapitány. amikor együtt játszanak – gondolta Logue. – A király le sem veszi a szemét a kislányáról. – Minél nagyobb a pompa.” Miközben olvasott. Ugyanakkor egy fontos utazás is várt rá – több mint egy hónapos kanadai útra indult 1939 májusában. Kétszer ismételték át a beszédet. ha a király az udvar képviselőit is magával viszi Kanadába. Logue-hoz fordultak. Még két találkozást beszéltek meg. Ezek a látogatások nem csupán megszilárdították Nagy-Britannia és a két észak-amerikai állam kapcsolatait. „Nagyon szép látni. aki a teremben tartózkodott. mivel aznap reggel négykor kelt egy sandringhami kacsavadászat miatt. és a király négyszer akadt el. Logue-t felkérték. Logue szívesen emlékezett vissza gyermekkorára. és ez az út. Tizenöt perccel korábban érkezett. hogy tovább dolgozzanak rajta. Hosszas vitába bonyolódott Hardinge-dzsal. hogy jó éjszakát kívánjon az apjának. írta a naplójába. Ettől függetlenül Logue-nak úgy tűnt. bár borzalmasan sok felesleges szó – írta a naplójába. György ellátogatott Adelaide-ba. és a főkamarás valószínűleg sosem tudja meg. amelyre Logue segítségével készült föl. hogy ő is elmehessen a kanadai útra. hogy látogassa meg a Harley Streeten. Eric Mieville.

17én és 20-án is találkozni fognak. amikor rádöbbent. – A királyné lassan odajött. „A falig hátráltam. amely megerősítette. aki a hetvenes évei elején járt. Logue szíve a torkában dobogott. hogy a szívem követi a példájukat – jegyezte föl később a naplójába abban a lelkendező stílusban. hogy fölálljon és átismételje a szöveget. amely mindent észrevesz – jegyezte föl Logue a naplójában. és azt mondta: »Magát ismerem – már járt Sandringhamban. de mosolygott. bár nem is szívesen vállalkozott volna rá. Előző délután behívatták Logue-t a palotába. Először 1902-ben tartották meg ezt az emléknapot Viktória királynő halála után egy évvel. hogy szükség lenne rám az úton. hogy az anyja fölismerte. Közben kinyílt a falban egy rejtett ajtó. hogy a tagállamok kimutassák szolidaritásukat az anyaország iránt. hogy a fordulóban az egyik inas merev vigyázzba vágja magát. hogy 16-án. Logue emlékezése szerint a király túl fáradt volt ahhoz. maga Logue! Örülök. észrevette. hogy bár a fotográfusok azt szeretik. Ez alkalommal (eltérően az ausztrál utazástól) nem merült föl. milyen mély benyomást tett rá. és egész boldognak tűnt. Ők elhaladtak mellettem. hogy Logue a királyi párral utazzon. őt pedig a hercegkisasszonyok követték. De ez a megkönnyebbülés rövid életű volt: észak-amerikai látogatása során a királynak számos beszédet kellett mondani. Ilyen nagy nemzetközi feszültség idején a birodalmi beszéd jó alkalmat adott. mert abban az évben koronázták meg. hogy ismét találkozunk«. Két nő közeledett. – Éppen akkor érkezett a táncóráról. a legfontosabbat május 24-én Winnipegben. Például március 10-én levél érkezett a palotából. Ezek a beszédek sok konzultációt tettek szükségessé Logue és a király között. május 5-én indult a Canadian Pacific Liner RMS Empress of Australia hajóján a tizenkét napos tengeri útra az Atlanti-óceán északi részén. aztán megálltak. mit jelent „fiainak és lányainak a dicsőséges birodalom”. aki szédületes volt barna toalettjében. VI. ha a király az asztalnál ül. hagyják állni. „Kész kis dáma a ragyogó szemével.” Néhány perccel később üzenet érkezett: „Mr. amelyet a királyi hölgyekkel való találkozásokra tartogatott. bámulatos asszony! A király és a királyné 1939. Ő ellátta tanácsokkal az uralkodópárt elkísérő Tommy Lascellest. belépett a királyné. csak azért mondta el. és bebocsátották a királyhoz. mert azt jobban szereti. és remekül fogja érezni magát Kanadában – írta sógorának. és megmutatta. az előző egyszeri eset volt. Utána megkérdezte: nem lehetne csinálni ezzel valamit?” A következő hónapban Logue találkozott az impozáns Mária királynéval. György pedig azt felelte: – Igen. aki ugyanolyan elbűvölően bájos volt. Az egyik fontos tanács az volt. hogy emlékeztessék a gyermekeket. Logue kezdte alaposabban megismerni a király családját.” Logue később elmondta a királynak. hogyan segíthet a királynak felkészülni a rádióbeszédre. . hát persze.Logue megkönnyebbülésére – a királyról nem is beszélve – úgy döntöttek. Attól féltem. a Birodalom Napján. Logue-t várják”. Mivel ilyen gyakran látogatott el a palotába. az egyik botra támaszkodva. mint az anyja. hogy a felföldi fling utolsó lépésénél a cipőcskéje felhorzsolta a lábszárát. kit lát. Rupertnek. „Kiváló páciensem nagyon jól megállja a helyét. hogy abban az évben nem lesz karácsonyi üzenet. kezet nyújtott. – Nem hinném. Átismételnék a quebeci beszédet. Miközben a kanyargós folyosón a királyhoz tartott. A három találkozó közül az elsőt ismét félbeszakította Margit hercegkisasszony.

Erzsébet és Margit könyörgött, hogy mivel ez az utolsó estéjük a szüleikkel, szeretnének fennmaradni és elmenni az uszodába. A királyné támogatta őket, és hosszas könyörgés után – „engedd meg papa, ez az utolsó este!” – a király megadta magát azzal a feltétellel, hogy fél hétig maradhatnak fenn. Azután Logue-hoz fordult: – Mesélje el nekik, hogyan ugrott a cápára! – Így hát Logue elmesélte a történetet, hogy amikor úgy ötéves kisfiú volt, Brightonban élt, Dél-Ausztrália partvidékén, ahol az volt a szokás, hogy a gyerekek ébredés után azonnal kiugrottak az ágyból, kirohantak a mólóra, menet közben dobták le a pizsamájukat, és versenyeztek, hogy ki ugrik be elsőnek a vízbe. Ezen a bizonyos reggelen az ifjú Logue lett az első, és a kis móló végéből örömüvöltéssel vetette bele magát a ragyogó, kristálytiszta vízbe. – Ahogy megfordultam a levegőben, akkor láttam, hogy alattam egy kis cápa alszik a háromméteres víz mélyén – folytatta. – Vissza már nem mehettem, borzalmas csattanással vágódtam a vízbe, és rögtön úszni is kezdtem a part felé, minden pillanatban azt várva, hogy elveszítem a lábam. A balszerencsés cápa, amely valószínűleg még nálam is jobban megijedt, abban a pillanatban már több kilométernyire úszhatott az öbölben. – A hercegkisasszonyok tágra nyílt szemmel, összekulcsolt kézzel, elbűvölten hallgatták a mesét. Mihelyt a lányok elmentek úszni, Logue kezet fogott a királynéval, és jó utat kívánt neki. – Nos, remélem, nem fogunk túl sokat dolgozni – felelte Erzsébet. – Máris alig várjuk, hogy hazaérjünk. Amikor Logue ismét egyedül maradt a királlyal, még egyszer átismételték a beszédeket. „A király nagyszerűen dolgozott – jegyezte föl naplójában. – Ha nem fárasztja ki magát túlzottan, minden úgy megy majd, mint a karikacsapás. Amikor távozni készültem, jó szerencsét kívántam neki, ő pedig megköszönte, és azt mondta, Logue, nagyon köszönöm a sok fáradozást, nagyon szerencsés vagyok, hogy akad egy ember, aki ilyen jól ért a hangokhoz és a beszédhez.” Az út Kanadába nem volt unalmas: a tél folyamán a jégmező a szokásosnál sokkal délebbre húzódott, sűrű ködben haladtak, és a hajó alig tudott elkerülni egy jéghegyet. Ahogy a fedélzeten valaki megjegyezte a szerencsétlen kapitánynak, 1912ben majdnem ugyanilyen időjárási körülmények között járt szerencsétlenül a Titanic. A királyi pár Québecben szállt partra május 17-én, néhány nappal a tervezett időpont után. Elkezdődött zsúfolt programjuk, amelynek keretében bejárták az országot. Szinte mindenütt lelkesen fogadták őket. Ahogy az egyik tartományi miniszterelnök kifejtette Lascellesnek: – Hazamehetnek, és elmondhatják az óhazának, akármit halljanak is a kanadai izolacionalistákról, az a mai nap után csak ostobaság. – Egy héttel később következett a birodalmi beszéd. Rádió közvetítette Nagy-Britanniában, ahol akkor este 8 óra volt. Logue meghallgatta, utána táviratot küldött Lascellesnek, aki addigra a Winnipeg felé tartó vonaton ült. „A birodalmi beszéd rádióközvetítése hatalmas sikert aratott, a hang jó volt, kellően zengő. Kérem, továbbítsa gratulációmat őfelségének. Üdvözlettel Logue.” De még fontosabb volt a király számára az utazás amerikai része, amely június 9 én este kezdődött. A királyi család tagjai korábban is ellátogattak az Egyesült Államokba, de ez volt az első alkalom, hogy maga az uralkodó jött el. Amikor a kékezüst királyi vonat átkelt a határon, a New York állambeli Niagara Falls

vasútállomásán vörös szőnyeggel várták őket. A királyi párt Cordell Hull külügyminiszter és felesége fogadta. A meghívót elküldő Roosevelt elnök tökéletesen tisztában volt a gesztus jelképes horderejével. A király és a királyné kanadai útja arra szolgált, hogy hangsúlyozza a Commonwealth szolidaritását, és a 49 szélességi foktól délre az uralkodó jelenléte hatásosan bizonyította Nagy-Britannia és Amerika barátságának erejét. A királyi pár rendkívüli fogadtatásban részesült Washington utcáin. Noha a hőmérséklet megközelítette a 35 fokot, a becslések szerint 600 000 ember kísérte az érkezőket az Union Stationtól, a Capitolium mellett, a Pennsylvania Avenue-n a Fehér Házig. „Hosszú életem során sok fontos eseményt láttam Washingtonban, de még sosem találkoztam ekkora tömeggel, mint amely ekkor sorakozott föl az úton a Union Station és a Fehér Ház között – írta naplójába az elnök felesége, Eleanor Roosevelt, majd még följegyezte a királyi párról: „Ezek a fiatalok értenek hozzá, hogy barátságot ébresszenek maguk iránt.” A király szempontjából a látogatás csúcspontját az a huszonnégy óra jelentette, amelyet a királynéval együtt a New York állambeli Dutchess megyében, a Hudson folyó partján, a Hyde Parkban, Roosevelt vidéki házában töltött. Bár az oszlopos tornácon a királyi zászló lengett, minden formalitást félretettek és őszintén beszéltek a romló nemzetközi helyzetről és annak hatásáról országaikra. A két házaspár magánemberként is jól megvolt egymással, koktélokat ittak, a szabadban ettek, ahol a király levetette a nyakkendőjét, sört ivott és megkóstolta a híres amerikai finomságot, a hot dogot. Rooseveltékben a Time magazin szerint „szülői érzéseket keltett a helyes ifjú pár”, ami a királynak és a királynénak láthatólag jólesett. „Olyan kedves és összetartó család, éppen úgy élnek, akár az angolok, amikor lemennek vidékre” – írta a királyné az anyósának. Wheeler-Bennett, a király hivatalos életrajzírója szerint a gyermekbénulás miatt tolókocsiba kényszerült Rooseveltet és a beszédhibával megvert királyt igen közel hozta egymáshoz „az a szótlan kötelék, azoknak az embereknek a szövetsége, akik legyőzték testi fogyatékosságaikat”. A király és a királyné június 15-én, az Empress of Britain fedélzetén indult haza Halifaxból. Kétségtelen, hogy ez a látogatás jelentősen előmozdította Nagy -Britannia és az Újvilág kapcsolatát, de ugyanilyen fontos volt a király önbecsülése szempontjából, ami fel is tűnt a sajtónak az Atlanti-óceán két partján. „Az utazás VI. Györgyre volt a legnagyobb hatással – jegyezte meg a Time négy nappal később. – Két évvel ezelőtt minden átmenet nélkül zúdult rá a feladat, holott ő arra készült, hogy egész életében a csöndes kistestvért játssza Edward bátyja mellett. Azok a tudósítók, akik elkísérték a hosszú úton Québectől Halifaxig, megdöbbentek azon a tartáson és önbizalmon, amelyet György király éppen az erőpróbából merített.” Ezt a király hivatalos életrajzírója is megemlíti. Az utazás „kiszakította saját közegéből, szélesebb távlatokat nyitott előtte, új eszmékkel ismertette meg – írta. – Ezzel az eseménnyel, amely biztos fellépést, önérzetet ajándékozott neki, véget értek az uralkodás tanulóévei”. Ez a magabiztosság tükröződött a beszédekben, amelyeket látogatása idején mondott. „Sosem hallottam a királyt – egyáltalán kevés embert – ilyen hatásosan, ilyen megindítóan beszélni – írta Lascelles a kanadai miniszterelnöknek, Mackenzie

Kingnek. – Egy-két bekezdés annyira megrendítette, hogy attól féltem, félbeszakítja a beszédet. Ez az akaratlan átélés sokkal erőteljesebbé tette a beszédet... Az utolsó hetek minden erőfeszítése sűrűsödött a mai záróbeszédben, és ez vitathatatlanul az első rangú szónokok közé emeli a királyt.” A brit alattvalóik is megtapasztalhatták királyuk friss magabiztosságát azon az ebéden, amelyet június 23-án pénteken tartottak a Guildhallban egy nappal azután, hogy hazatértek Londonba, ahol ujjongva fogadták őket. A király sürgönyözött Logue-nak, hogy negyed tizenkettőre legyen a palotában. Logue elég korán érkezett ahhoz, hogy pár szót válthasson Hardinge-dzsal, aki elmondta neki, hogy a király fáradt, de remek formában van. Logue, mint mindig, most is kissé idegesnek látta a királyt, aki azonban hamarosan fölengedett, és néhány percen át széles mosollyal az arcán mesélt az utazásról. „Legjobban Roosevelt érdekelte, akit a legelragadóbb embernek nevezett”, írta Logue. Átfutották a beszédet, amelyet Logue túl hosszúnak talált. Amikor a szavak után a tartalmat is mérlegre tették, kijelentette, hogy szerinte többet kellene foglalkozni az út amerikai részével. A király méltányolta a jó tanácsot, de mivel a beszédet alig néhány óra múlva kellett elmondania, kicsit késő volt már ahhoz, hogy változtassanak rajta. Nagyjából hétszáz celebritást hívtak meg a Guildhallba, ahol nyolcfogásos ebédet adtak, hozzá kétféle 1928-as pezsgőt és portóit. „Igazán kár, hogy nem forgattak színes filmet” – írta a Daily Express. – Közelképben őrizte volna meg az utókornak Nagy-Britannia vezetőit egy helyen, pár négyzetméternyi kék szőnyegen.” A király szenvedélyes átéléssel beszélt: elmondta, hogy a látogatás megerősítette a köteléket Nagy-Britannia és Kanada között. – Nem csupán a brit korona jelképeit láttam mindenfelé, de azt is, hogyan virágoznak az intézmények, amelyek a korona égisze alatt születtek meg a századok hosszú során. – Hallgatóságának éljenzése többször is félbeszakította a beszédet. Nagy hatással volt Logue-ra is, aki a rádióban hallgatta. Lascelles negyed ötkor felhívta, és tájékoztatta, hogy „mindenki elégedett a beszéddel, különösen a király”. A sajtóvisszhang is kedvező volt. A Daily Expressben William Hickey „gyönyörűen megszerkesztett beszédnek” nevezte, amelynek személyes felhangjai azt a benyomást keltik, mintha a király maga fogalmazta volna. Jól is adta elő. „A király olyan mértékben javított beszédén uralkodásának első napjaihoz képest, hogy ma már nyoma sincs beszédhibának”, írta Hickey, hozzátéve, hogy már maga a látványos orátori fejlődés is elég volt ahhoz, hogy a hallgatóság olykor hangos éljenzéssel szakítsa félbe a szónoklatot. A következő hónapban a király ezt írta Sir Louis Gregnek a gratulációjára válaszolva: „Valóban nagy változás a régi napokhoz képest, amikor pokolnak éreztem, ha beszélnem kellett.”

vagy hadba lépünk!” A kisebb betűkkel szedett alcím már a választ is megadta: „Visszautasítjuk az ultimátumot. NagyBritannia hadat üzen. sokkal inkább Sydney -t és Ceylont juttatta az eszembe. amelyre Logue inkább Ausztráliában számított volna. Alexander Hardinge kivételesen ingujjban fogadta. de előbb kénytelen volt lemondani. 1939. feleltem. hogy aztán a nyugat ellen fordítsa haderejét. mire ő azt mondta: »Maga nem tudja. tiltakozásul a békülékeny politika miatt. mit gondol. aki 1938 februárjában mondott le. hogy bármikor kitörhet a háború.” . – Vagy felhagynak a hadműveletekkel. amely alig több mint egy év múlva végzett vele. Három nappal később Nagy-Britannia szerződést kötött a varsói kormánnyal.TIZENKETTEDIK FEJEZET „Öljék meg az osztrák mázolót!” Vasárnap. Történelme során először a képviselőház vasárnap ült össze. azt mondta. írta a naplójába. visszahozta a kabinetbe Winston Churchillt az Admiralitás Első Lordjának. és lesújtottan bejelentette. legkellemetlenebb napoknak. Franciaország néhány óra múlva követte a britek példáját. Chamberlain ennek ellenére tovább tárgyalt Hitlerrel. „Ahogy beléptem a királyhoz. „Egyike volt a legfojtóbb. mint Angliát”. Szeptember 1-jén a német csapatok bevonultak Lengyelországba. valahogy iszonyúan irreális az egész. Sokak számára a bizonytalanság volt a legrosszabb. Augusztus 28-án Logue-t bekérették a palotába. és nem a fogadott hazájában. Németország és a Szovjetunió augusztus 22-én aláírt megnemtámadási szerződése egy lépéssel közelebb hozta a konfliktust. ráktól szenvedett. az a fajta időjárás. az első szavai ezek voltak: »Helló Logue. Nagyon aggódott. 11. Bárcsak tudnánk. akkor most háborúzunk?« Nem tudom. merre lépjünk!” Logue abban a meggyőződésben tért haza. és kivonják csapataikat Lengyelországból. Mivel Németország erre nem volt hajlandó. Anthony Eden. szeptember 3-án bekövetkezett az elkerülhetetlen: Sir Neville Henderson berlini brit nagykövet utoljára figyelmeztette a német kormányt. hogy a királyt és munkatársait az ország polgáraihoz hasonlóan nyugtalanította az elhúzódó válság. Chamberlain hetvenéves volt. és én sem tudom«. amelyet az első világháborúban hoztak létre. átengedve a vezetést a nála öt évvel fiatalabb Churchillnek. noha elutasította a király ajánlatát. segítséget ígérve arra az esetre. Azon a tikkasztó nyáron mindenki érezte. hogy meghallgassa Chamberlain jelentését. hogy mostantól Nagy Britannia hadiállapotban van Németországgal. A miniszterelnök első dolga az volt. a miniszterelnök nem tudja. mert Hitlernek szabad kezet adott Lengyelország megtámadására. hogy „a háború a küszöbön áll”. arra a posztra. mondja Berlin. hogy írjon személyesen levelet a náci vezérnek.15-kor Neville Chamberlain bement a rádióba. hogy ha nem vonják ki Lengyelországból a két nappal korábban bevonult csapatokat. ha Lengyelországot megtámadnák. Borzasztó hőség volt. gyarmatügyi miniszterként tért vissza. Logue följegyezte. hogy átalakította a kormányt. amire emlékszem. „NagyBritannia végső figyelmeztetést küldött! – üvöltötte a Daily Express címlapja másnap reggel.

mire Therese rohant csomagolni. hogy alig két évtizeddel az utolsó háború után ismét harcolni kell. megbírságolhatták. – A fiát. A városokat szirénák és légvédelmi ballonok őrizték. mint „egy báb a gubó félhomályában”. barna hajú fiatalember hozott a helyi könyvtárból egy nagy darab elsötétítő papírt. és két légoltalmi őrrel találta magát szemben. hogy nem tette meg. és attól tartottak. hogy a német bombázóknak megnehezítsék a célzást. Ernie-t tegnap vidékre vitték. Még aznap este. 38 millió fekete gumiból készült gázálarcot osztottak ki egy propagandakampány keretében. Kinyitotta. amit Myrtle utált. Szeptember 1-jén kikapcsolták az utcai világítást. az ablakokat éjszakára mindenkinek el kellett sötétítenie. A háború kitörésekor kb. hogy öljék meg az osztrák mázolót. Logue-ék ugyancsak felkészültek a legrosszabbra. amelyet nem tartottak túlzottan fontosnak. az általános mozgósítás riasztó hírét hallották. „Óriási megkönnyebbülés a feszültség után – írta Logue. itt ragadtam! Már késő elmenekülni!” – mondta Myrtle-nek patakzó könnyekkel. Therese becsöngetett a német követségre.” A király hasonlóan ír naplójában. a fürdőszobában kimaradt egy. olvasható az egyik plakáton. gödröket ástak. olykor derűs pillanatok csillantak fel a szorongásban. A gödröknek legalább méternyi mélynek kellett lenniük. Az első világháborúban használt mérgesgázok pusztítása borzalmas volt a lövészárkokban. azt mondta: »Hála istennek. hogy oltsa el a villanyt. most viszont nagyon örültek. és ahogy az asszony jött le a lépcsőn. hullámos. az ablakokat papírral sötétítették el. a tizenkilencedik születésnapjához közeledő. 827 000 iskolást vidékre küldtek 100 000 tanárral és segítőkkel. az én Ernie-met már elvakarták!«” Akármennyire lehangoló kilátás volt. hogy Myrtle bement fogat mosni lefekvés előtt. mi a helyzet. Therese. Leginkább a vegyi hadviseléstől féltek. A Logue családban. mint máshol is. ahol közölték vele. úgyhogy mindig legyen nálad a gázálarc!”. Azt.A következő hónapokban a kormány felkészítette Nagy-Britanniát és a polgári lakosságot a háborúra. hogy a nagyobb városokat kíméletlenül bombázni fogják. és fölszerelte az ablakokra. egyfajta . Bajorországból származott. a harmadik fiú. Szerencsére minden fontosabb szoba ablakának volt spalettája. és hullámbádogból készült Anderson-óvóhelyeket engedtek le beléjük. „Hitler nem fog figyelmeztetni. hogy az utolsó távozókat szállító vonat másnap reggel tízkor indul. – Mindenki azt akarja. A papír nem volt elég minden ablakra. kopogtattak a bejáratnál. majd beborították őket a kiásott földdel. mivel számítottak rá. amelyet kötelességtudóan vezetett a következő hét és fél évben: „Ahogy azon a baljós délelőttön elkövetkezett a tizenegy óra. „A takarítónő komédiát kerekített az idegtépő helyzetből – emlékezett vissza Logue. A családnak fontosabb problémája is volt. atletikus termetű. 524 000 kisebb gyermek az anyjával együtt távozott. amikor bekapcsolták a rádiót. Délután. asszonyom. néhány perccel azután. Chamberlain szeptember 3-i nyilatkozatából Nagy-Britannia népe legalább tudta. Árkokat ástak a parkokban. Ugyancsak szokatlan élmény volt elsötétített szobában aludni: Myrtle úgy érezte magát. és régóta le akart szerelni. Londonból és más nagyvárosokból kb. Tony. „Ó. hűséges szakácsnőjük. hogy a németek felhasználhatják a polgári lakosság ellen ebben a háborúban. akinél nem volt gázálarc. akik udvariasan figyelmeztették. óvóhelyeket hoztak létre. aki tíz éve élt Londonban. Akiknek kertjük volt.

Néhány mérfölddel arrébb. azt mondta. Nem volt kivétel a Szent György Kórház sem.” Myrtle-t gyakorlatiasabb dolgok foglalkoztatták: öt kiló damaszkuszi szilvát főzött be. ellenőrizze a . hogy Jót is „elvakarják”. miközben leléptek a vonatról a nem létező peronra. ahol Valentine három éve cselédkönyves sebészként dolgozott a vizsgái előtt: a háború első napján egész éjjel műtötték azokat az embereket. hogy csukják be a spalettákat. csak zenét sugároztak. Most. amely nem szokott hozzá a vaksötéthez. Néhány perccel azután. hogy a király este hatkor beszédet intéz a nemzethez. csak harag. a Buckingham-palotában a király és a királyné ugyancsak megdöbbent a szirénák kísérteties jajongásától. mivel a rettegett légitámadások csaknem pontosan egy év múlva indultak meg London ellen. amikor belebotlottak a láthatatlan járdába. négy kiló babot sózott le. hogy erre nem kerül sor. akik elég szerencsések voltak ahhoz. amit közölt is Hardinge-dzsal. sem félelem. mint akármelyik. Szeptember 3-án délben jött a hívás. és megkérte Logue-t. abban reménykedett. „Kizárólag ingerültséget éreztem! – írta naplójában. Vadul dobogó szívvel mentek le a pincében levő óvóhelyre. hogy be kell jönnie a palotába – mondta. akiket baleset ért London utcáin. amiért megzavartak. Ahogy Myrtle írta a naplójában. Hajnali háromkor újabb légiriadó következett. Logue szerint „csodás látvány volt”. hanem azokkal. mert Mussolini is igyekezett megőrizni a békét. ahogy a családban hívták – ugyancsak velük élt. Megteltek a kórházak baleseti osztályai. György személyi titkárának helyettese volt. amelyet most már ő is vezetett. az előző hétfőn felhívta Hardinge. és folytatódott a zűrzavar a városban. hogy fölengedték a légvédelmi ballonokat. lábukat törték. A királyi pár és mindazok. Az ablakukból láthatták. hogy miért. hogy zuhanni kezdjenek a bombák. akiket elütöttek a tompított fényszórójú autók. aki a garázsban bütykölte a biciklijét. enniük kell. – Különös. szívesen találkozott és beszélt volna ismét a királlyal. mégis őszintén remélte. – Készüljön rá. és azt mondták: „ez lehetetlen”.” Azon az éjszakán nem bombáztak. hogy szünetelt az élőadás a rádióban. hogy elérjék az óvóhelyet. hogy fontos szerepe lesz a király mellett. Myrtle azt az egyetlen különbséget észlelte. amelyet a németekkel folytattunk Lengyelországról.megkönnyebbülést éreztem.” Már harmadik éjszakája tartott az elsötétítés. Augusztus 25-én. Összenéztek. mit jelent ez. Telefonált Eric Mieville. amelytől félt. mert ezzel véget ért az idegtépő tárgyalás. Olykor pedig még a remény is felcsillant. London-szerte felvonított a légvédelmi szirénák addig nem ismert hangja. hogy megtörtént a hadüzenet. Logue-nak nem kellett kérdeznie. és ők lesiettek a levegőtlen pincébe. Logue tudta. Laurie és a felesége Josephine – vagy Jo. visszatértek otthonaikba. hogyan működnek a dolgok – semmi pánik. mert nagyon jól tudta. Myrtle aggódott miattuk: Jo viselős volt első gyermekével (Lionel és Myrtle első unokájával). jöjjön el. Ez volt az első a számos hamis riasztás közül. de nem az ellenség áldozataival. és a babát arra a hónapra várták. Háború ide vagy oda. és fél órával később lefújták a riadót. Ahogy a királyné mondta: „Az iszonyattól hűdötten vártuk. Noha éjjel-nappal készen állt. aki 1937 óta VI. vagy a bokájuk ficamodott ki. Logue szólt Tonynak. De lehetséges volt. A háború első éjszakája úgy kezdődött. hogy Chamberlain befejezte a beszédét.

megjelölte a szüneteket a szavak között. hogy önző céljait követve semmibe vegye a szerződéseket és az ünnepélyes egyezségeket. Ötven másodperc után kigyulladt a piros lámpa. hogy erőt vagy erővel való fenyegetést használjon más államok szuverenitása és függetlensége ellen. A terem.Logue átnézte a szöveget. történelmünk talán legbaljósabb órájában küldöm ezt az üzenetet népemnek minden otthonba. azt gondolta: „A legbájosabb asszony. a király halványan elmosolyodott. Átfutották a beszédet. akik most ellenségeink. Tengernagyi egyenruhát viselt az összes rendjelszalaggal. amelyeket „szép ezüstös kékre színezett a napfény”. Legtöbbünk életében ez már a második háború. primitív dogma. egyszerű hitvallás volt.. amelyet sok millió ember hallgat birodalomszerte. a rádióbeszéd előtt. határainkon belül és a tengeren túl. minden normálisnak tűnt. Logue-ot megdöbbentette. Néhány szót is megváltoztatott: a „kormányzat” szó helyett. Ebben a pillanatban kinyílt a szoba másik végében levő ajtó. ahogy akkor tenném. Miközben kezet csókolt neki. majd szenvedélyes átéléssel elkezdte: Ebben a nehéz órában. Ha egy ilyen elvről lehámozzuk a sallangokat. Laurie kitette a palotánál az apját. Logue a királyra nézett. Belekényszerültünk a konfliktusba. ami talán mindennél nagyobb bátorítást adott a brit népnek a rá váró megpróbáltatásokhoz. amikor felolvasta a szöveget. aki 1938-ban követte Reith-et a BBC igazgatói székében. ha átlépném a küszöbüket. majd beszélgetni kezdtek arról. A logopédus mindent elkövetett. milyen sok múlik ezen a beszéden. hogyan ültek a királynéval ugyanebben a szobában egy órán át a koronázás estéjén. hogy szembeszálljunk egy olyan elvvel. mert azt az adás utáni fényképezéshez készítették elő. hogy könnyebbé tegye a felolvasást. Arra kényszerültünk szövetségeseinkkel együtt. amikor VI. Ezen nevettek. a könnyebben kiejthető „mi magunk” kifejezést.beszédet. Míg London felé tartottak.. amelyet nemrég alakítottak át. ha uralomra jut. Ahogy keresztülvágtak a folyosón. ragyogó és vidám volt. esernyőjét és gázálarcát. ideje volt indulni a stúdióba. A király tudta. A király üzenete a hivatalos életrajzíró szerint „egyszerű elveket tartalmazó. később a „kiáltás” helyett a „hívást” javasolta. és elmosolyodott. A király a magán dolgozószobájában fogadta. kivéve a légvédelmi ballonokat. Logue a Privy Purse Hallban hagyta kalapját. milyen sok minden történt az azóta eltelt két és fél év alatt. Laurie bevitte a városba az apját. György odalépett a mikrofonhoz. majd nyomban indult haza. hogy akinek . Mihelyt a belső udvaron hatot ütött az óra. akit valaha láttam. hogy otthon meghallgathassa a beszédet a rádióban. és nekivágott a lépcsőnek.” Három perc maradt. aki negyed hat után öt perccel a palotában volt. amelybe a király belegabalyodhatott volna. hogy csatlakozzon hozzájuk. amely miatt VI. és egyesítette őket a harcban a győzelemért”. amely. Ez az elv megengedi egy államnak. György ugyanígy izgult. végzetes lehet a világ civilizált rendjére. és belépett a királyné. hogy felvidítsa: felidézte azt az alkalmat. ugyanazzal az érzéssel. milyen szomorú volt a király hangja. és személyesen mondanám el. megmaradt az a nyers. aki az elfogult Logue szerint „fejedelmi és elragadó” volt. De kudarcot vallottunk. nem a szokásos teremben. a király intett Frederick Ogilvie-nak. Fáradhatatlanul próbáltunk békés kiutat keresni a nézeteltérésekből azokkal.

hatalma van. egy embernek egy hónapra 27 liter járt. Logue kezet nyújtott a királynak. hogy a szöveget 15 millió példányban kinyomtassák sokszorosított aláírásával ellátva. hazánk és a Brit Nemzetközösség szabadsága veszélybe kerül. – Ez jó volt. és postázzák az ország összes háztartásába. annyira aggódott. amellyel szembe kell néznünk. és búcsúzóul Logue kezet csókolt a királynénak. és kialudt a vörös fény. különösen. Valentine ügyesen bánt a puskával. akkor már a leedsi egyetemre készült. aki így szólt hozzá: – Én az asszonyokhoz fogok beszélni. a világ népeit a félelem rabláncára fűzik. a posta pedig megrettent attól. az igazság. Ahogy kiléptek az ajtón. a világ rendje és békéje érdekében nem utasíthatjuk vissza ezt a kihívást. hogy a másnapi lapok szerint a király „beleegyezett”. és a háború nem áll meg többé a csatatereknél. Még egy nagy öröme volt Logue-éknak: szeptember 8-án Jo. a királyné várta őket a folyosón. Ezen a képen is a mikrofon mellett ült. Várhatnak ránk sötét napok. készen minden szolgálatra vagy áldozatra. Ha egyenként és együtt hívek maradunk. Ha ez az elv eluralkodik a világon. csak annyit felelt: – Számítok rá. A király elment fényképezkedni. a béke. Segítene majd nekem ebben a beszédben? – Logue azt felelte. szilárdak. sokkal derűsebb – mondta a királyné. Mi azonban nem tehetünk mást. A király. Felszólítom őket. Visszajött a király. – Bertie alig aludt az éjjel. noha szokása szerint állva beszélt. hogy ügyünket tekintsék a magukénak. hogy bátyja példáját követve elkezdje . Szeptember 25-én bevezették a benzinjegyet. 1940 elejétől jegyre adták az ételt. Ez a lényeg. – Gratulálok első háborús beszédéhez! – mondta. és gyakran hozott haza nyulat vacsorára. amelybe a művelet kerülne. Laurie felesége egy Alexandra nevű kislánynak adott életet. E szent cél érdekében most felkérem hazám népét és tengeren túli alattvalóimat. hogy még sok ilyet fogok elmondani. egyesüljenek a megpróbáltatásban. annak igaza van. csak azt. hogy van jobb helye is annak a 35 000 fontnak. ami számunkra drága. Nehéz lesz a feladat. A következő napokban és hetekben további megszorítások léptek életbe. Ügyünket ezennel ünnepélyesen letesszük Isten kezébe. Tony. a tüzelőt és egyebeket. aki mindig igyekezett felvidítani a családot. Isten áldjon és védjen meg minket! Amikor végzett. mert a kert végében levő liget ellátta őket tüzelővel. London éjszaka már-már vidékiessé változott. Bertie! – dicsérte meg a férjét. hogy megtettük a döntő lépést. hogy megtiszteltetés lesz a számára. immár túl a megpróbáltatáson. csakhogy papírból máris kevés volt. A beszéd fontosságát mutatja. Úgy döntöttek. mivel az újságokban amúgy is megjelent a beszéd az alkalomhoz illő tengernagyi egyenruhába öltözött uralkodó fényképének kíséretében. mekkora plusz terhet róna ez az egyébként is megcsappant állományra. amit helyesnek tartunk. amit ez az ügy megkövetel. hogy maradjanak nyugodtak. Aztán erre mégsem került sor: a hivatalos személyek becslése szerint 250 tonna papírt igényelt volna. és bőségesen volt hely gyümölcs és zöldség termesztésére. a biztonság és a szabadság reménye szertefoszlik. akkor Isten segedelmével győzni fogunk. A Logue családnak szerencséje volt. Mindannak a nevében. de most. Logue a többiekkel együtt a folyosón maradt.

Várnak. Mindenki a „furcsa háborút” emlegette. Noha már negyedik hónapja tartott a háború. Maga a beszéd. írta Myrtle a naplójában. egyfajta csalódottság lett úrrá a briteken. akit vidékre küldtek. a Rio de la Plata torkolatában. általános lett a fásultság. nagyobb beszéd: a karácsonyi üzenet. „Sok nevetést vitt el az életemből”. Az a hír járta. és a várakozás komoly megpróbáltatás az idegek és a fegyelem szempontjából. hálásak leszünk. és a Franciaországban állomásozó Brit Expedíciós Hadseregről: – Nehéz a feladatuk. Röviden. Sok gyerek. Nehéz volt rátalálni a megfelelő hangra. valójában nem sok minden történt. A király és a királyné autóval érkezett a Westminster palotához. Az életfontosságú utánpótlást szállító észak-atlanti hajókaravánokat a német haditengerészet háborgatta. – Nem tudjuk. Közölte a képviselőkkel. amelyeket apáik nyertek”. Olyasmikről beszélt. akkor elszántak maradunk. Ám ez a megnyitó nem hasonlított egyetlen másikhoz sem. amely békeidőben a kormány programját tartalmazta. hogy december 25-én délután. és nem Nagy Britanniának kedvezett. hogy „további anyagi források lesznek majd szükségesek a háború folytatásához”. ami 830 áldozattal járt. a BBC Körutazás a birodalomban című műsorának végén mondja el személyes üzenetét. talán bátorító üzenetre lelhetünk azokban a sorokban. A kevés sikeres akció egyike a német „zsebcirkáló” a Graf Spee elpusztítása volt Uruguay partjainál. a királyné bársonyruhát gyöngyökkel é s bundát a hideg ellen. azóta hazatért. A király megkereste Logue-ot. fontos tartozékai. és csak minimális kíséretet hoztak. hogy a királynak okvetlenül szólnia kell alattvalóihoz. díszes ruhák. Háború vagy sem. Az egyetlen összetűzés a tengeren történt. a vonathoz. a légierőről „amely naponta szerez újabb babérokat a koszorúkhoz. Néhány hamis riadót leszámítva csend volt a nyugati fronton. hogy simán elmondhassa a beszédet. a tunyaság – amivel a király fel akarta venni a harcot. – Úgy érzem. A király mégis megjelent. novemberben meg kellett nyitni a parlament ülését. Erre az évre esett még egy utolsó. hogy az uralkodó most meg sem fog jelenni. legalábbis a brit lakossággal. és elsüllyeszteni az ott horgonyzó Royal Oak csatahajót. Október 13-án az északkelet-skóciai partvidéken egy ügyes német tengeralattjáró-parancsnoknak sikerült átjutni Scapa Flow védelmén. mindenki tisztában volt vele. most rövid és tárgyilagos volt: – A háború megköveteli minden alattvalóm teljes odaadását – kezdte a király. Mivel az ország háborúban állt. a részletes kormányprogramot a lordkancellár olvassa fel. de nem mondott semmi mást. . Szülei október 5-én búsan kísérték ki a King’s Cross állomásra.orvosi tanulmányait. A kommentátorok szerint a csöndes ünnepélyesség éles ellentétben állt a Hitler nyilvános megjelenéseit kísérő közönséges harsonázással. „amelyre az utóbbi négy hónapban rázúdult a kegyetlen és szüntelen háború vihara”. és a rettegett légitámadások sem kezdődtek el. nem a díszhintón. – Közeledik az újév – folytatta. A király tengerésztiszti egyenruhát viselt. amit első kézből ismert. De ha folytatódik a küzdelem. Úgy döntöttek. amelyeket zárszóként szeretnék elmondani. mi következik. személyesen. a haditengerészetről. a segítségét kérte. az alkalom hagyományos. Elmaradtak a szertartásos. Ha béke.

a kézfejét illessze az álla alá úgy. és a jövőben minden nehézsége eltűnik. „Ez mindig kínszenvedés számomra. és fölerősíttette a VI. írta aznap a naplójába. György király emlékkápolna kapujára. és addig nem örülök a karácsonynak. nem látom utam a homályban!” – szóltam az emberhez. amíg túl nem vagyok rajta”. Levelezőlapokra nyomtatták. írta McCreadie összeesküvő stílusban. hogy rézlapra vésette. „A sötétbe lépj ki. hogy a beszéd hatalmas és pozitív hatással volt a közhangulatra. s kezed Istenébe tedd! Ő majd – mondta – járatlan éjben is elvezet. és egyben jelzi az emberek segítőkészségét. A vers. aki magánkiadásban jelentette meg 1908-ban. – ”Lámpást adj. amelynek Haskins az Isten tudja címet adta. amelyet neki küldtek. Aztán az állát erősen támassza a kezére. amely mutatja. Szavai annyira megérintették a királynét. hogy írtam önnek. Minnie Louise Haskins írta. bár attól fogva Az év kapujában címmel ismerték. December 28-án Tommy Lascelles átküldött egy levelet Logue-nak. mint minden fontosabb szónoklattól.. hogy kipróbálja csalhatatlan tervemet. Ennek ellenére nem fér hozzá kétség. alázattal remélem. így jelentős nyomást gyakorolhat fölfelé és lefelé. ki állt az év kapujában. és nem is fogja megtudni senki”. széles körben terjesztették. a Londoni Gazdasági Iskola tanára. amikor nehézségei vannak a szavak kiejtésével. lett egy bizarr utózöngéje. ahol a királyt eltemették. Noha a király karácsonyi beszéde sikert aratott. a glasgow-i John Street-i általános iskola igazgatója írt. „Senki sem tudja.. hogy kipróbálta-e. Néhány sort idézett egy addig ismeretlen versből. .Ez láthatólag a saját ötlete volt.” Nem világos. ugyancsak népszerű lett. Amikor 2002-ben ő is elhunyt. Ez fegyelmezi az izmokat. majd minden teketória nélkül rátért a technikára. amelyet Anthony McCreadie. amelyet a királynak alkalmaznia kellene a legközelebbi rádióbeszédénél: „Támaszkodjék a bal könyökére. hogy egyáltalán eljutott-e a tanács a királyig – arról nem is beszélve. hogy hüvelykujjával és a többivel átfoghassa a nyakát. ezeket a szavakat olvasták föl az állami temetésen. mennyire tudatában volt a közvélemény az uralkodó beszédhibájának. a windsori kastélyban.” – A Mindenható keze vezessen és tartson meg minket! A király tartott ettől a karácsonyi beszédtől.

Noha Halifax élvezte a Konzervatív Párt és a király támogatását. azonban számos támogatója tartózkodott. ez volt a leghosszabb szónoklata. Május 13-án. hogy valami hasznosat tettek volna. hajnali öt órakor a királyt azzal ébresztették. A furcsa háború hirtelen és drámai módon ért véget. amelyeket a protektor a Hosszú Parlamenthez intézett: „Önök túl sokáig ültek itt anélkül. tisztában volt vele. amit csak a birodalomtól kaphatott. hogy a sandringhami karácsonyi beszéd óta először szóljon a nemzethez. amikor a király felkészült. hogy Vilma holland királynő keresi telefonon. a helyét inkább Winston Churchill foglalta el.” Noha a politikai erők bekerítették. Az úgynevezett Norvégia-vitában Leo Amery. Ugyanazon a napon a német hadsereg bevonult Belgiumba. próbálták megvédeni.TIZENHARMADIK FEJEZET Dunkerque és a sötét napok Pénteken. és elfogadható volt a Munkáspárt számára is. hogy önök nélkül cselekedhessünk. a minisztertanács egykori tagja a boldogtalan miniszterelnök fejére olvasta Oliver Cromwell híres szavait. aki új. amelyet a Birodalom Napja jelképez”. amelyben a tengeren túl született és felnőtt férfiak és nők szerepeltek. Milliók ültek otthon a rádióik mellé. de az ellenzéki képviselők nem voltak hajlandók együttműködni Chamberlainnel. tömegek gyűltek a rádiós boltok köré. menjenek. Isten nevében. csend lett a klubokban és a szállodák előcsarnokaiban. amióta 1938-ban felváltotta Edent a külügyminiszteri poszton. Chamberlain mégis 281:200 arányban győzött a május 8-i szavazáson. és a háborús időkben különös hangsúlyt adott neki azoknak az ezreknek az erőfeszítése. amelyben megmérette a Logue-tól elsajátított tudását. Olyan spekulációk láttak napvilágot. vegyék be a Munkáspártot is. távozzanak és hagyják. Egyre fokozódott a nyomás. de a hónap végére a déli területek német kézre kerültek. . május 24-én. hogy akad erre a feladatra nála alkalmasabb ember. és könyörgött. 1940. Éppen ezért a király szónoklatát a Fegyvertársak című műsor végére ütemezték be. Először azt hitte. a BBC szerint „egyértelműen bizonyítani fogja azt az egységet és erőt. ugratják. A nácik gyorsan szorítottak a satun. míg mások ellene szavaztak. hogy segítsen rajta. A beszéd tizenkét és fél percig tartott. Szövetséges csapatok szálltak partra Norvégiában. hogy talán Lord Halifax követhetné. A nácik skandináviai sikerei megpecsételték Chamberlain sorsát. koalíciós kormányt hozott létre. amelyben konzervatívok. aki a megbékülés legfőbb híve volt. Nagy-Britanniának minden segítségre szüksége volt. és a kilencedik norvég hadsereg letette a fegyvert. munkáspártiak. egyben a legnehezebb vizsgája. de amint a királynő beszélni kezdett. Hollandiába és Luxemburgba. Június elején a szövetségesek kiürítették az északi országrészt. A beszédet a Birodalom Napján tartotta. akik birodalomszerte támogatták a Hitler elleni európai háborút. este kilenc óra előtt egy perccel a mozik abbahagyták a vetítést. A műsor. hogy bővítsék ki a kormányt. liberálisok és pártonkívüliek is részt vettek. Áprilisban a nácik lerohanták Dániát és Norvégiát. Azt mondom. Amikor Chamberlain két nappal később lemondott.

a jelentések szerint elérték Abbeville-t a Somme torkolatánál. csatlakozni akart Zeelandban. arról beszélgetett Logue-gal. Ezek után elég sötétnek rémlett a brit expedíciós erők jövője. hogy a fiúk között vannak ausztrálok. honnan jön a hang. de a katonai helyzet olyan gyorsan romlott. a BBC embereivel. E drámai események közepette hívta fel Hardinge május 21-én délelőtt tizenegykor Logue-ot. emlékezett Logue. amely egy platán alatt ülve próbálta kitalálni. Julianna hercegnő. Május 15-én a holland hadsereg letette a fegyvert a német Blitzkrieg erői előtt. hogy a király titkárát nagyon nyugtalanítják a kontinensről érkező rossz hírek. megszökve a németek elől. Már késő volt. akik megkísérelték elfogni. A német hadsereg viharként söpört végig Franciaországon. holland erőkhöz.” Még . Bementek a stúdióba. hogy a szobát megfelelően előkészítették -e az adáshoz. nem szabad hazatérnie. Logue csak kisebb módosításokat javasolt a beszédben. Éppen a második átolvasásnál tartottak. aki ebédidőben intézett szónoklatot az antillai holland gyarmatokhoz. Eredetileg haza akart menni. ahol Logue megkönnyebbülésére kellemesen hűvös volt: utasítására kitárták az ablakokat. Bementek egy szobába. például hogy az „Egy éve annak” kezdő szavakat változtassák át így: „Ma egy éve. hogy majd’ megfőtt benne. és végrehajtottak néhány változtatást. ahova egy brit rombolóval érkezett. rendkívül szép fogalmazású beszéd. Logue észrevette. ez alkalomból Harwichból. hogy délután négykor tegyen látogatást a királynál. nagy dísztűvel. a királyné szürkében”. kanadaiak és új-zélandiak is”. amikor Logue felhívta. az ország délnyugati részén a még ellenálló. Vékony volt. A Birodalom Napján Logue vacsora után fölment a palotába Wooddal és Ogilvievel. Logue hamarosan távozott. Ettől függetlenül átnézték. hogy a király haja szürkébb lett a halántékán. és megkérte. amikor búcsút vettem tőlük. A helyzet komolysága ellenére a király sajátosan vidámnak tűnt. onnan igyekezett szervezni a holland ellenállást. hogy tévedett. milyen döbbenetes erőfeszítésekre volt képes a királyi légierő – és „milyen büszke rá. és a szoba olyan forró volt. írta Logue. az adásnak mennie kellett!”. „Csodálatos emlék. és izmos. Miközben a király beírta a változtatásokat a szövegbe. hogy mindenki úgy vélte. Az erkélyen állt egyenruhában. „Történhetett akármi. a Birodalom Napján. ahogy ott álltak az ablak ellenfényében. és ellenőrizték. György belátta. sem dísztárgy. és meghajoltam előttük. és egy corgi kölyöknek füttyögött. ahol nem volt sem kép. A király kétsoros zakót viselt. akik a háború elején főképpen a francia-belga határ mentén vonultak fel. Vilma ugyanazon a napon ismét felhívta a királyt. Logue-ra mély benyomást tett a Birodalom Napjára készített. Vilma a Buckingham-palotában maradt. gyémántokkal kirakott. hogy túsznak használják.küldjön légierőt megtámadott hazájának védelmére. Kezdett meglátszani rajta a háborús feszültség. mint előző nap szegény Vilma királynő. Belépett a királyné halványszürke ruhában. nehogy úgy járjanak. néhány órával ezután megérkezett a királynő lánya. VI. Logue tizenöt perccel korábban érkezett. csak egy virágváza. a király tábornoki egyenruhában. és a Csatornától hét kilométerre kettévágták a szövetségesek haderejét. és úgy találta. Bernhard herceggel és két kislányával. bal vállán pillangót formázó . német férjével. amikor halkan kopogtattak. Légitámadásra számítva Wood levezetett egy kábelt az óvóhelyre. hogy megjött.

hogy nem tudhatták minden kétséget kizáróan. valóban sikerült-e az adás. a Birodalom Napján Kanada szívéből. hogy gyakorolja két-három nehezebb szakasz megfelelő hangsúlyozását. „Ezután – folytatta Logue – Anglia királya annyit mondott: »Vacsorázni akarok«. mire valamennyien jó éjszakát kívántak. amit képvisel.egyszer utoljára átolvasták a szöveget. ahogy a terapeuta hívta. Ennek viszont az volt a hátránya. és mosolygott. hogy néhány száz kilométerre innen emberek ölik egymást”. De nem így történt. és a szívem túlságosan tele volt ahhoz. de én ragaszkodtam a reményhez. és azt mondta. Szép. Egy perccel a beszéd kezdete előtt a király átment a folyosón a stúdióba. nagyszerűen csinálta. felség.” Logue-nak nem volt más dolga. akiknek célja. – Ma egy éve. és lementek a lépcsőn egy másik világba. aztán kialudt. döbbenetes volt! – őt követte a királyné. Ebben a hangnemben folytatta. amelyeket a szabad népek megtalálhatnak a mi nemzetközösségünkben. csak hogy álljon és figyeljen. Ez volt a jel a kezdésre. Ez a mozdulat köteteknél többet elmesél kettejük szoros kapcsolatáról. a birodalom népeihez – kezdte a király. Összenéztek. folytatta a király.. hogy véglegesen és visszafordíthatatlanul megbuktassák ezt a birodalmat és mindent. hogy adás közben ne maradjon bekapcsolva a piros lámpa „a kis sárga isten vörös szeme”. hiszen engedély nélkül senki sem érinthet meg így egy királyt. Szótlanul nézett egymásra „a király és a közember.. De gyűlölöm a rádiót!” . és megkönnyebbült. – Nagyon elégedett voltam azzal. Most a „döntő küzdelem” vár Nagy-Britannia népére. „Tartani lehetett attól. és mindketten tudták. hogy el kellene szenvednünk a háború gyilkos ostorát. Mivel még nyolc perc volt az adásig. A király két lépést tett az asztal felé. hogy valami történik. „Ez már nem területszerzés. ami miatt módosítanunk kell – írta a naplójába aznap este. habár Logue sürgetésére már dolgoztak az új módszeren. Néhány perccel később belépett Ogilvie. így kívánt neki szerencsét. Azon a napon a szabadság. valahányszor hiba nélkül sikerült kiejteni egy különösen nehéz szót. utána pedig meghódítsák a világot. Logue megszorította a karját. – Béke volt. Négyszer felvillant a stúdió lámpája. akár egy iskolásfiú (legalábbis Logue így gondolta). gondolta Logue. tökéletes. Ránk tört a gonosz. Amikor elhangzott az utolsó szó. ahogy elmondtam. Gyülekeztek a felhők. A nyitott ablakból figyelte a halványodó fényeket. hogy nagyobb változtatásokat hajtson végre a szövegen. ami tizenkét percbe telt.” A király kellően büszke volt a teljesítményére. „Nehéz elhinni. és igazán könnyű volt a legjobbat nyújtanom. Winnipegből szóltam önökhöz. a király besietett a szobájába. hogy ez rendkívüli erőfeszítés volt. amely ellen szüntelenül küzdünk. Még öt percig beszélgettek a kis szobában. hogy megszólaljak”. Logue megszorította a király kezét. hogy azok az eszmék teljesebb és gazdagabb fejlődést tesznek lehetővé anélkül. amire ellenségeink törekednek. Nem mertek azonnal megszólalni. gyönyörködve a király szép hangjában. A király megveregette Logue kezét. aki megcsókolta férjét. mert a katonai helyzet változékonysága ellenére sem kényszerült rá. – Gratulálok. fokozva a feszültséget. békés tavaszi este volt. az igazság és a béke eszményeiről beszéltem.

hogy Laurie. Lipót letette a fegyvert. amely a háború egyik legdrámaibb eseményét jelentette. miután meggyőződött róla. Kilenc nap alatt összesen 338 226 katonát (198 229 britet és 139 997 franciát) mentettek meg. és amikor Myrtle meghallotta a hírt. ő és Jo „egy kicsit sírdogáltak”.” Birodalomszerte és azon túl is lelkesen reagáltak a szónoklatra. Másnap. III. gyereke volt. és a zenekar Myrtle összes kedvencét eljátszotta. amely nem kedvezett a szövetségeseknek. De ez alkalommal más volt a helyzet. A Daily Telegraph szerint „erélyes és lelkesítő szónoklat volt. országa fegyveres erőinek főparancsnoka. május 24-én. Június 4-én. és egy évtizeddel később emiatt kellett lemondania a trónról. Március végén kapta meg a behívót. és közölte. Németország következő áldozata Belgium lett. hogy az ellenállás reménytelen. nem követte minisztereit Franciaországba. Lipót király. legidősebb fia belépett a híradósokhoz. Másnap Myrtle annyit írt a naplójába: „Minden emberünk megmenekült. hogy elmentek megnézni egy matinét. hogy világszerte nagyszerű volt a fogadtatás. Miközben beszéltünk. C. Amióta kitört a háború. A briteket elsősorban azért dühítette Lipót kapitulációja. és az emlékezetes fogadalommal folytatta. nem változtathatta meg a háború menetét. Vitatott döntést hozva népével maradt. legyen az bármilyen jó. akinek ismételt gratulációimat küldtem. hívatta a király. amelyet Myrtle „magyarnak” írt le. és nem vallunk kudarcot”. amelyeknek bal oldala ekkortól teljesen védtelen volt.” Myrtle-nek egyéb gondjai is voltak: június 1-jén az evakuálás közepette hallotta. felesége. hogy minden idők egyik legjobb beszédét. hogy a szövetségesek támogatásával harcolhat. „Mindenkit tűzbe hozott a király beszéde – írta naplójában.Másnap reggel az újságok nem győzték magasztalni a beszédet. olyan történeteket meséltek. Fields játszotta a főszerepet. mondta a képviselőházban. aligha sorozták volna be az elsők között. híres állam került vagy kerülhet a Gestapo és a gyűlöletes náci rezsim karmaiba. Egy beszéd azonban. amelyek örökre fennmaradnak. és vissza kellett vonulniuk a La Manche partjára. Isten óvja őket. A harmincas éveiben járt. mi nem hátrálunk. az evakuálás utolsó napján Churchill elmondta egyik legemlékezetesebb háborús beszédét – bár fogalmazhatunk úgy is. Emiatt Nagy-Britanniában hevesen ostorozták. szombaton Logue és Myrtle azzal ünnepelték meg a király sikerét. „Noha Európa nagy része. abban reménykedett. mert ennek súlyos következményei voltak a szövetséges erőkre. A háború alatt tanúsított viselkedése megosztotta a saját hazáját is. ahol azok emigráns kormányként próbáltak tovább működni. az Én kis cinegémet. követve a hősies példát. – Eric Mieville hívott a Buckingham-palotából. Május 27-én 700 kereskedelmi hajó. az éjszakai jelentések szerint minden szót tisztán lehetett hallani az Egyesült Államokban és a birodalom távoli pontjain is”. Találkoztam néhány ápolónővel. Logue telefonja egyfolytában csörgött. Ezután Valentine vacsorázni vitte a szüleit egy étterembe. miszerint „a partokon fogunk harcolni”. amelyet apja. Az 1880-as években játszódó vadnyugati komédiában Mae West és W. először jártak itt. halászhajó. luxusjacht és a királyi vízi mentők egységei elkezdték elszállítani Dunkerque partjairól a brit és francia csapatokat. Albert király mutatott az első világháborúban. . számos régi. Az egyetlen megoldás az evakuálás volt.

A dolgok még rosszabbra fordultak. A bombák súlyos károkat okoztak a királyi kápolnában és a belső udvarban. „Mit mondhatnék ezeknek a szegény embereknek. amiért az uralkodó megmenekült „az aljas. Most már úgy érzem. orgyilkos merénylettől”. a sebesültek száma meghaladta az 1600at. hogy amikor a nemzet veszélyben van. hogy a németek ennyire lealjasodhassanak!” Tommy Lascelles négy nappal később válaszolt Logue-nak.és gyújtóbombát dobtak le. akik mindenüket elvesztették. A következő hetvenöt éjszakán ismételten bombázták Londont. írta Myrtle a naplójába. Bristolt. a városközpont lángtengerré változott. A székesegyház úgyszólván a földdel vált egyenlővé. Pétain fegyverletételének hírét felháborodott buszvezetőtől hallotta. de sok bomba lakóterületre hullott. azonnal összefognak. amikor a király és a királyné ott tartózkodott. ami a királynét egy híres kijelentésre ihlette: „Örülök. és én sem maradok ki belőle”. De akármilyen nagy volt is a hősiesség.” A következő hetekben Logue és a király alkalmanként írt egymásnak. hogy Franciaország fegyverszünetet kér Németországtól.” Logue megírta a királynak. Igazán egyedül maradtunk. hogy most aztán senki nem maradt. nem tagadhatták a tényt. hogy bombáztak minket. például amikor november 15-én meglátogatta Coventryt közvetlenül a pusztító éjszakai támadás után. az biztos.Az úgynevezett dunkerque-i szellem sokak számára tökéletesen megtestesíti azt a brit tulajdonságot. „Ez a legsötétebb nap. három nappal később a teljhatalmú államfővé kinevezett Philippe Pétain marsall bejelentette. Egyedül Londonban és környékén egymillió otthonnál több szenvedett károkat vagy vált romhalmazzá. Folyamatosan jöttek a rossz hírek. Június 14 -én a Wehrmacht elfoglalta Párizst. mennyire hálás a Mindenhatónak. A következő év májusáig. amely nagyon jólesett a királyi párnak. Éjszaka újabb 133 bombázó érkezett. Liverpoolt és Manchestert. több mint 43 000 ember halt meg. akárhányan menekültek is meg. és hozzátette: „Hihetetlennek látszott. közülük minden második a fővárosban. aki közölte „az egész világgal.. hogy Dunkerque volt „sok évszázad óta a legnagyobb brit vereség”. A király órákon át járta a romokat. Megkezdődött a villámháború. Célpontjuk a londoni kikötő volt. Szeptemberben egy vakmerő nappali támadásnál több találat érte a Buckinghampalotát.. Az uralkodó olykor meglepő őszinteséggel beszélt az érzéseiről. amikor a hadjárat véget ért. noha az uralkodót lesújtotta a rombolás mértéke. írta Logue-nak. 436 londoni halt meg. Több mint 500 tonna romboló. amit megértünk”. néha még a családjukat is? Erre nincsenek szavak”. és ha a kormányunk feladja a küzdelmet. – Remélem önnek sikerül időnként aludnia. csaknem 600 ember meghalt. Ugyancsak támadás ért számos katonai és ipari központot: Birminghamet. hogy a szemébe nézhetek az East Endnek. A város hangulatának nagyon jót tett a királyi látogatás. Szeptember 7-én késő délután 364 német bombázó 515 vadászgép kíséretében légitámadást indított London ellen. megköszönte aggódó levelét. hogy ez bizony nem győzelem volt. mit tenne az egész francia nemzettel. „Őfelségeiknek nem voltak annyira rosszak a tapasztalataik – tette hozzá. Churchill nem hivatalosan azt mondta minisztereinek. aki cserbenhagyhatna minket. forradalom lesz. .

kényszerítve a . hogy megszerezzék a Kaukázus olajmezőit. A szovjetek Sztálingrádnál állították meg őket. nem csak azért. Ugyancsak földerítette az az arany cigarettatárca. Hitler mégsem érte el célját. amely a szövetségesek oldalára állította az Egyesült Államokat. Meg akarta semmisíteni az országot és a kommunizmust. akár egy iskolás fiú. Sztálin megőrizte az ország hadi potenciáljának jelentős részét. Néhány nappal később. megközelítették Moszkva külvárosait. A király arra intette népét. és megtámadta a Szovjetuniót. – Mintha csak egy jégkunyhóban lettem volna! Egyre hidegebb és hidegebb lett. A világ nem állt meg. inkább a Green Line busszal ment Windsorba. és egy hang sem jön ki rajta! Noha mindketten jót nevettek. amelyhez német és olasz gyalogság is tartozott. a királyra még mindig ránehezedik beszédhibájának súlya.” Amíg fölért a kastélyba. Afrikában is tombolt a harc. Logue-ot meghívták Windsorba karácsony előestéjén. és amikor az ajtó kinyílt és beszálltunk. ahol Kairó kapuit fenyegette Erwin Rommel hadseregtábornok parancsnoksága alatt az Afrika Panzerarmee. amelyekre szüksége volt megmaradt ellenfelei legyőzéséhez. elfoglalták Burmát. ám derűs. Rommel május 26-án indított támadást. és amikor Windsorba értem. amelyet a királynétól kapott. Logue-nak nem tetszett a beszéd. és munkához láttak. nem érdemes megkockáztatnia a vasutat. Malajziát. kissé fölmelegedett. a kandalló mellett. de ezen nem segíthetett. hogy segítsen a beszédben. föl sem merülhetett. A következő hónapokban Hitler és szövetségesei jelentős sikereket értek el Ukrajnában és a Baltikumban. Logue-nak arra kellett gondolnia. hogy akárhány éven át dolgoztak is együtt. – Hajnali egykor felriadtam. Két nappal később a japánok megtámadták a Pearl Harborban állomásozó amerikai hajóhadat. Holland-Kelet-Indiát és a Fülöp-szigeteket. úgy somolygott Logue-ra. hogy megteremtse a Lebensraumot. hogy a jövő nehéz lesz. December 5-én az oroszok ellentámadásba lendültek.A csapások és a nyomorúság közepette voltak vidámabb pillanatok is. A vaddisznófőből és szilvából álló karácsonyi ebéd után követte a királyt a dolgozószobájába. júniusban pedig nyári offenzívát indítottak. Logue úgy érezte. még hidegebb lett – írta. 1941. mert nem igazán volt benne erő. alaposan begyulladtam! – közölte. a szám tátva. akárcsak az előzőben. és elfoglalják Kubany sztyeppéit. amelyen Isten segítségével elérjük az igazságot és a békét”. Az idő hideg volt. de még többet segített a pohár sherry Mieville-nél. majd pedig karácsonykor. Közben a németek a szövetségesek hajóit háborgatták Amerika atlanti partján. hogy a parlamentben vagyok. „de már ráléptünk a győzelem útjára. miután azt álmodtam. június 22-én Németország a tengelyhatalmakkal és Finnországgal együtt beindította a Barbarossa-tervet. megostromolták Leningrádot. amikor a király a parlamenti megnyitó beszédet gyakorolta. hogy a király ne szóljon a nemzethez. de hogy hozzáférhessen azokhoz a stratégiai nyersanyagokhoz. Ebben az évben. – Logue. A tengelyhatalmak 1942-ben folytatták előnyomulásukat: a japán erőkvégigsöpörtek Ázsián. „Egész éjjel toporogtam a hidegben. jéggé fagyva zuhantam ki a buszból.

Két nappal az ünnep előtt Logue felolvastatta a szöveget a királlyal. Maga a beszéd kisebb műtéten esett át. ezek másképpen hangzanának a király szájából. ami 30 kilométerre van Alexandriától. Ellenségei többszörös túlerőben voltak. nem mutathat nekik más utat. mert az Alsóházban bizalmatlansági indítványt nyújtottak be ellene. és visszaszorították Rommelt. hogy második frontot nyissanak Észak Afrikában. majd megismételte a hír lényegét. – A király segítségével kiküszöböltük a jelzőket és a miniszterelnököt. A németek azonban beásták magukat. július 1 -jén elérte az egyiptomi El-Alameint. – Hallotta? – kérdezte. amelyeket Churchill írt bele a szövegbe. Aztán keletnek indulva kitört Líbiából. Aztán bekövetkezett a fordulópont Afrikában. November 4. és azt mondta. hogy ne zavarják. Azonnal izgatott lett. és mosolyogva fordult Logue-hoz. – Ami a csapatait illeti. amikor megszólalt a telefon. amelyet ebéd előtt mutatott a kamarásoknak: hogyan lehet fél tüdővel . Patthelyzet alakult ki. és. ugyancsak jót tesz az idegeknek. hogy látja. amelynek célja az volt.” Négy nappal később a szövetséges erők partra szálltak Marokkóban és Algériában. Egy héttel később már Tobrukot ostromolta. csak a győzelemét vagy a halálét! Logue az elsők között értesült Montgomery győzelméről. Értetlenül odament a készülékhez. Súlyos csapás volt ez a szövetségeseknek: Churchill Washingtonból hazarepült. ismételje meg azt a trükköt. Sokkal szebbnek és pompázatosabbnak találta a karácsonyfát.” A köd ellenére szép volt az idő. olvassa! – mondta. aki remek formában volt. Október 23-án a szövetségesek ismét megindultak. A Führer hallani sem akart megadásról: – Nem ez lesz az első eset a történelemben. hacsak nem sürgős dologról van szó. a háború történetében. hogy emberei élére álljon. mint az előző két évben. A király parancsot adott. A brit erők ellentámadásba mentek át. majd azzal a meghökkentő kéréssel állt elő. – Igen! Igen! Olvassa. és fölvette a kagylót. a királynál tartózkodott. köszönöm! Letette a kagylót. Montgomery 200 000 emberrel és 1100 harckocsival támadt a tengelyhatalmak 115 000 emberére és 559 harckocsijára: Rommel betegsége miatt Németországban tartózkodott. A királyné belépett. bár ezt vitatják. a parlament tizenkettedikei nyitóülésére készülő beszéden dolgoztak. amikor az erős akarat diadalmaskodik a nagyobb sereg fölött! – felelte Rommelnek másnap. de azonnal visszasietett. bárki felismerte volna őket – panaszkodott naplójában. – Hát ez óriási! Aznap este a király azt írta naplójába: „Végre egy győzelem. Ekkor nevezték ki a Nyolcadik Hadsereg főparancsnokává Bemard Montgomery altábornagyot. nem havazott. hogy június 11-én evakuáljanak Bir Hakimból. mint a korábbiakat – ugyanis Myrtle is küldött hozzá egy díszt. amelyek névleg a vichyi rezsim kezében voltak. Jó hír. hogy így nem lesz képes hatékony ellenállásra. aztán hozzátette: – Az ellenség hátrál. Rommel november 2-án figyelmeztette Hitlert. Logue -t ismét meghívták a királyi családhoz az ünnepek alatt. Logue-nak nem tetszettek azok a bekezdések. odament Logue-hoz. de fölényesen győzött. délutánján a palotában.franciákat. mert úgy érezte. „Jellegzetes Churchill stílusú mondatok voltak. Megkezdődött a Fáklya hadművelet. nagyon örül. A drámai események között baljósan sötétlett az újabb karácsonyi rádióbeszéd.

Logue szívesen megmutatta.lélegezni. hogy a tegnapi rádióbeszédem olyan jól ment. és azt mondta: »Valóban ragyogó volt. milyen sokkal járultak hozzá a birodalom népei – és az amerikaiak – a háborús erőfeszítésekhez. és gratulált a jól sikerült beszédhez. nem vagyunk adásban. hogy sok szerencsét kívánjon férjének. A királyné szeretettel megcsókolta.. és remény. és Logue örült annak. és nem féltem a mikrofontól. nem túl nehéz-e a teher. Kedves Logue! Boldog vagyok. A hála és remény üzenete – hála a Mindenhatónak végtelen kegyelméért.” Churchill. I. és azt felelte: »Úgy hiszem. amit együtt csináltunk. aztán megragadtam a karját. hogy utoljára átvegyék a beszédet. Bertie«. „Ma valósággal izzott a telefonom. hogy az Ön látogatásai nagyon sokat segítettek. a kisfiú Abraham Lincolnról. hogy gratuláljanak. de figyelmeztette Erzsébetet és a hercegkisasszonyokat. hogy többé nincs rá szükség. – Érdemes fenntartani a karácsonyi beszéd hagyományát. Logue lelkesen válaszolt. Vártunk néhány másodpercet. a legnagyobb szónok felhívta a királyt. hogy ők ne ismételjék meg ezt a kísérletet. mert rájött. amelyből árad az elégedettség. „A király tegnapi beszéde úgy stílusában. és folytatjuk a leckéket«. Minden jót 1943-ra! Őszinte tisztelője: György R. – Logue néhány bekezdésen át követte a kinyomtatott szöveget. a legkülönbözőbb emberek hívtak föl. Karácsony másnapján a király saját kezűleg írt Logue-nak levelet. hogy szeretnék megírni . és izgatottan azt mondtam: »Ragyogó!« – írta Logue a naplójában. – Leginkább karácsonykor érezzük meg a háború sötét árnyát – kezdte. és az új évben is sokszor kell majd konzultálnom önnel. amelyeket valaha elmondott – állapította meg a Glasgow Herald. ez volt a legjobb. mint szövegében az eddigi legérettebb és leglelkesítőbb volt mindazok közül. A király egy pillantást vetett Logue-ra. Februárban visszajövök Londonba. Három óra előtt öt perccel beléptek a stúdióba. hogy Földünkre visszatér a béke és a jóakarat. a karácsony üzenete örök és változatlan. Teljesen másképpen éreztem magam. Nagyon köszönök minden segítséget. Fél három után Logue követte a királyt a dolgozószobájába. „Megkérdezték tőle.” Az újságok nem győzték magasztalni a teljesítményt. A beszédet egy adomával fejezte be. – Szélesen mosolygott. aki egy nála is sokkal kisebb gyermeket vitt föl a dombra. – A mai karácsonyi ünnepből bizonyára hiányozni fog a boldogság. amit hallott. mire azt felelte: »Nem teher ő. egyeztették óráikat. aztán beszélni kezdett. hanem a testvérem!«” Pontosan tizenkét percig tartott a beszéd. a gyermekkorból ismerős dolgok. Ám ha a külsőségek szürkébbek is. „Nagy dolog elsőként gratulálni a királynak.. Mondták. Pár másodperc múlva kigyúlt a három piros. Biztos vagyok benne. de aztán abbahagyta. Logue. hogy megbizonyosodhassunk róla. A beszédben a király megemlítette. Két perccel három előtt belépett a királyné.

.felségednek. mint akit éppen megtámadtak. mennyire tetszett a rádióbeszéd”. Különösen azt dicsérte. mintha a barátja lenne”. írta. ahogy a király a rettegett mikrofonhoz közeledett. és sohasem látszott olyannak. „csaknem úgy.

ahol a „Gideon Force” keretében szolgált a bogaras Orde Wingate ezredes alatt. az Európában épült legnagyobb csatahajó. Visszafele rövid látogatást tett a „szigeterőd” Máltán. Miután két évet járt a leedsi orvosegyetemen. majd rövid sandhursti tartózkodás után Észak Afrikába ment. Mivel Lyonsnál szerzett tapasztalatokat a vendéglátóiparról. kivételes stratégiai szerepe miatt kellett elviselnie a németek kíméletlen támadásait. Két hét múlva megbuktatták Mussolinit. hogy a frontokon meglátogassa győztes csapatait. „Lyon tábornokként” utazva – sokkal nagyobb utat tett meg Észak-Afrikában. és visszaültette a trónra Hailé Szelassziét. Karácsony másnapján a Scharnhorst csatacirkáló süllyedt el a norvégiai Északi Foknál. a . Tett már ilyen utazást korábban is. Utána Tony következett. a japánok is messze voltak még a vereségtől. a következő hónapban Olaszország hadat üzent Németországnak. Churchill túlzott derűlátással azt mondta a királynak. 1941 -ben csatlakozott a Skót Gárdához. amelynek a Földközi-térségben betöltött. Valentine otthon praktizált. Másutt is volt ok az ünneplésre: 1943 szeptemberében egy brit törpe tengeralattjáró vakmerő támadása következtében súlyos károkat sz envedett a kikötőben horgonyzó. de utána olyan gyorsan romlott a helyzet. A németek vadul ellenálltak Olaszországban és az orosz fronton. viszont attól tartott. Afrikába küldték. egy hónappal később napiparancsban említették meg a nevét. Júniusra főhadnagy volt. Akárhova ment a király. amelyet hídfőállásnak szántak az itáliai félsziget megszállására. Jó hírek jöttek a Távol-Keletről is: megállították a japánok előrenyomulását. ahol megszemlélte a brit és amerikai erőket Algériában és Líbiában. aki 1941 májusában segített kikergetni az olaszokat Etiópiából. hogy a Távol-Keleten akár 1946-ig is eltart. A csatát az Atlanti-óceánon gyakorlatilag megnyerték a szövetségesek. A király a javuló helyzetet arra használta föl. Ennek ellenére a háború eltartott még egy ideig. a brit és amerikai erők ellentámadásra készültek. Az észak-afrikai csata győzelemmel végződött. Július 10én a Brit Nyolcadik Hadsereg és az USA Hetedik Hadserege Bemard Montgomery tábornok. rettegett Tirpitz. amíg kivívják a győzelmet. 1942 februárjában hadnaggyá léptették elő. mindenütt az elvárható lelkesedés fogadta. amikor 1939 decemberében fölkereste a franciaországi Brit Expedíciós Erőket. 1943 nyarán a hadiszerencse kezdett a szövetségesek felé fordulni. és gratuláljon nekik teljesítményükhöz. szeptember 3-án Pietro Badoglio kormánya elfogadta a feltétel nélküli fegyverletételt. Elsőnek Laurie-t hívták be 1940-ben a Royal Army Services Corpshoz. hogy nem is gondolhatott ennek az útnak a megismétlésére. a fiai tapasztalataiból ismerte a szövetséges erők forgandó szerencséjét. rövid ideig általános sebész volt.TIZENNEGYEDIK FEJEZET Fordul a kocka Miután két éven át csak a rossz hírek érkeztek. Logue másodkézből. az élelmiszerszállításért felelős alakulathoz helyezték. illetve George Patton tábornok parancsnoksága alatt közös offenzívát indított Szicília ellen. hogy szerinte a németeket még 1944 vége előtt megverik. 1943 júniusában azonban – biztonsági okokból álnéven.

nem könnyen viseltem. C. Logue a hatvanas éveiben járt. „Borzasztó nehéz fenntartani Nyírfaligetet. az Ön rendkívül értékes szolgálatainak elismerésére”. 5 fürdőszobás ház ilyen időkben valóságos lidércnyomás. Archer nevű köztisztviselő a Londontól délnyugatra levő Wimbledonból 1943 novemberében megköszönte Logue-nak. hogy nem vagyok képes dolgokra. Hosszú volt ez a három hónap. hogy bevonuljon. de anyagi problémákat is hozott: a fiatalembereket. de köszönöm a jóistennek. hogy minden a legnagyobb rendben volt. ugyancsak ő szervezte meg.” A háború nemcsak egészségügyi. Éppen ezért különösen jól jött 1941 januárjában az az 500 font.” Így inkább beszereztek egy birkát. 1941-ben átnyergelt a gyorsan fejlődő és sokat követelő idegsebészetre. Egy ötvenhárom éves. amikor először találkoztam önnel – írta Archer. – Azt hiszem. csak egy dadogós tudja igazán méltányolni. Rupertnek. „Alig találok szavakat. hogy lenyírja a gyepet. amiket valaha meg tudtam tenni. hogy Felségedet szolgálhattam. amelyet a király küldött „személyes ajándékul. A Balmoralban nyaraló királyt Mieville tájékoztatta Logue sorsáról. nem oldhatták meg Logue anyagi gondjait. túl öreg volt ahhoz. és mivel nem engedek motoros fűnyírót használni. Mivel ez az első gyomorfekélyem. őszinte szívvel kívánom. amikor az ember még sokkal jobban tud örülni nekik.” Logue iratai között fönnmaradt néhány levél a hálás betegektől is. 1943-ban a születésnapi kitüntetések listáján már parancsnokká léptették elő. mivel nincs munka”. aztán Edinburgh-be ment. A folyamatos bombázások sokakat visszariasztottak attól. Egy 25 szobás.légitámadások áldozatait kezelte. milyen kérges a tenyerem. még arra sem tudunk embert szerezni. – Szerény szolgálataimmal mindig a rendelkezésére állok. de ő azt írta Rupertnek: „Bárcsak 20 éve történtek volna ezek a dolgok. akik Logue pácienseinek túlnyomó többségét alkották.” Ám az egyszeri ajándékok. alig várom. el sem merem mondani. bármilyen örömmel fogadják is őket. hogy egy ideig a tengerparton lábadozhasson. Október 23-án Logue írt a királynak: „Örömmel tudatom.. A sydenhami nagy ház is teherré vált. hogy a hasi légzés megtanításával kigyógyította dadogásából. fiaihoz hasonlóan behívták. Először St. 62 éves vagyok. A Beszédterapeuták Brit Társaságának képviselőjeként őt jelölték a Brit Orvosi Társaság választmányába. és rájöttem. „Szerencsés nap volt az. alig több mint fél éve. Albansba küldték. „Myrtle-nek egyáltalán nincs személyzete. hogy Londonba utazzanak konzultációra.. amelyben nyolcéves kora óta szenvedett. B. hogy majdnem teljesen összeszedtem magam. A következő év július 4-én iktatták be. Egészsége megromlott: 1943 augusztusában kórházba került. kénytelen vagyok az öreg »tologatóra« fanyalodni. Jóságos figyelmessége számos alkalommal mélyen megindított. hogy hatalmas felelőssége és számtalan gondja mellett még Felséged mond köszönetet nekem. hogy visszatérése után ismét ön mellett állhassak. ahol fejsérülésekre szakosodott. ahol gyomorfekéllyel operálták meg. és nagy kiváltsága életemnek. mennyivel . hogy még sok éven át lehessek a segítségére. panaszkodik 1942 júniusában Logue egy levélben Myrtle öccsének. és segít rajtam – írta válaszlevelében a hálás Logue. de hetente három éjszakán légószolgálatot teljesített. Logue munkája a királlyal nem csupán anyagi előnyökkel járt: a koronázás évében lett a Királyi Viktória Rend tagja.

aki eldicsekedett. Uram. – Máskülönben mostanra titkárhelyettes lennék. akivel a kamarások szobájában találkozott. de még így is borzasztó meleg volt. aki 1943 júliusában előlépett a király személyi titkárává. Biztosan jó véleményük lesz rólam!” Közben a háború újabb fordulóponthoz közeledett. „A barátaim mind azt mondják. életfontosságú volt a meglepetés. 1944. hogy ilyen boldoggá tett?” Néhány héttel későbbre várták egy állásinterjúra. június 1-jén.. Ez volt – a közbeszédbe már rég átment – a katonai kódja annak a napnak. amire tanított. Azonban. annak titkát gondosan őrizték. De mikor átvették a beszédet.44-es vonattal ment. Ez a koncepció győzött. Utána a király hívatta. hogy nem akadozom többé. Az amerikaiak azonban inkább Nyugat-Európában akartak támadni. és akármilyen különösnek tűnjék. A király fáradtnak. nagyon komoly volt. – Most kezdek rájönni. Igen. Tulajdonképpen inkább imának minősíteném. – Őfelsége tudni szeretné. „Észben tartok mindent. Lascellesnek nem kellett elmagyaráznia. mikor lesz. öt percig tart. a Balkánt javasolta. Nálunk az előléptetéshez meg kell jelenni meghallgatáson egy bizottság előtt. Logue el volt ragadtatva. kézzel írott oldal híven tükrözi. milyen szép és kifejező lehet a hang. mert. hogyan köszönhetném meg Önnek valaha is. Churchill. a D-napon. a meglehetősen érdes modorú Alexander Hardinge -ot a szó szoros értelmében úgy kellett kipaterolni ebből az állásból. este fél tízkor Logue-ot felhívta Tommy Lascelles. az udvarhölgyekkel és az őrség parancsnokával. ahol a rolettákat leengedték. Logue megebédelt a kamarásokkal. de előnyömre! – írta Mallin. hogy »megváltoztam«. nem árulhatom el. azt mondta. amióta eljárt Logue-hoz. hogy az anyja és a barátai is észrevették rajta a változást. nem sokat mondhatok a rádióbeszédről. A . milyen szánalmasan szerepeltem ilyenkor. amelyben most élek. Ha sikert akartak. hogy megismételje az első világháború nagy véráldozattal járó hibáit. hogy a brit és amerikai csapatok együtt indítanak frontális támadást Európa náci megszállói ellen. mint sejtheti. hogy rosszul aludt. elnyűttnek látszott. Logue boldogan igent mondott. Mérte az időt: pontosan öt és fél percig tartott.. – Sajnálom. mi az a D-nap. aztán esetleg a szövetségesek mellé állíthatták volna Törökországot. eljönne-e pénteken Windsorba ebédre? – kérdezte Lascelles. micsoda átok a dadogás a hivatali és a magánéletében egyaránt. ezért a legelképesztőbb álhírekkel árasztották el a németeket. hogy mikor és hol kezdődik a hadművelet. kilenc órakor fogják sugározni. miután elődjét. 1943 januárjában a casablancai konferencián Roosevelt és Churchill megegyezett. és képzelheti. ahol egyesíthették volna erőiket a szovjetekével. valóságos csoda. Tizenhét hónappal korábban. amelyet a szövetségesek kiválasztottak a partraszállásra.” A következő hónapban egy áradozó levelet kapott a birminghami Sutton Coldfieldből egy bizonyos Tom Mallintól. aki mindenáron igyekezett elkerülni. „A dadogás borzasztóan visszavetette a pályafutásomat – folytatta Archer. A dolgozószobájában volt. A 12. Mintha az elmémről szakadt volna le egy kolonc!” Az öt.más az a világ. Lascelles.

– Elfogadnám lakásnak. Ez volt minden idők legnagyobb kétéltű hadművelete. akinek parancsnoksága alá a z összes inváziós szárazföldi erő tartozott. ám akadtak komikus pillanatok is. a legmodernebb fűtés és világítás. mintha nem érdekelne a dolog. Órákkal később elkezdődött a Neptun hadművelet (így hívták az Overlord első szakaszát).” Ott volt Wood is a BBC-től. Amíg Logue apróbb változtatásokat hajtott végre a szövegen. Logue a megbeszélés szerint aznap este hatkor érkezett a palotába. ki akart menni. – Ha igent mondok. A D-napot eredetileg június 5-re tervezték. nehogy elrontsa az adást. El kellett némítani. hogy talán egy méhrajt akarnak befogni egy kaptárba. Aztán a brit nyári időszámítás szerint hajnali 6. és rögtön mentek az ablakhoz. hogy segítsen nekik – írta Logue. Valahol a La Manche elkeskenyedő szakaszán: vagy Pas-de-Calais-nél. hogy a hajók fedélzetéről vízre bocsássák a szállító járműveket. ám nem lehetett kockáztatni. a 21. Kevéssel éjfél után 24 000 brit. és kilép a gyepre. Télen kiválasztották. Egy nő váratlanul hálót borított a fejére. Karácsony napján Eisenhower tábornokot nevezték ki a Szövetséges Expedíciós Erők főparancsnokává. a tenger szintje megemelkedett. hogy a szövetséges légierő megtalálja a célpontokat. vagy Normandiában. és mindössze két változtatásra volt szükség. köztük egy rendőrt. mi lett a méhekkel. ott rögtön kinyitja az ablakot. ami lehetetlenné tette. Átismételték a szöveget.döntést megerősítették a québeci konferencián 1943 augusztusában. ebben az iskolában tanult. Küszöbön állt a partraszállás. „Gyönyörű hely – írta. Az offenzíva az Overlord hadművelet nevet kapta. Logue el volt ragadtatva. hadseregcsoport tábornoka. Az emberek eltűntek. Ráadásul az alacsonyan úszó felhők meghiúsították. hogy megcsípje egy méh közvetlenül egy rádióbeszéd előtt. kanadai és szabad francia ejtőernyős ért földet. jól ment. Irdatlan és nehéz vállalkozás lett volna majdnem egy hónappal elhalasztani a partraszállást. „A király valósággal lázba jött. öt és fél percig tartott. Különleges bútorok. Estére több mint 165 000 katona szállt partra. mellett döntött. Miután végeztek. csak egy kis doboz maradt utánuk. és a csapatokat visszaküldeni táboraikba. A hadműveletet Eisenhower és parancsnokai május 15-én vázolták fel a Szent Pál Iskola egyik tantermében – vélhetőleg azért esett a választás a szokatlan helyszínre. A beszédet a tervek szerint kilenckor kellett elmondani. A légkör feszült volt. Miközben Logue éppen beszédgyakorlatot tartott a királlyal. lementek az óvóhelyre. amiről Logue arra gondolt. A király hálószobai órájának hangos ketyegése okozta az egyetlen gondot. úgy tettem. rövid ideig tartó javulást kihasználva Eisenhower hirtelen június 6. ami hétfőre volt várható. mert Montgomery. hol fognak partra szállni. visszatértek a király szobájába. hogy lássák.” Miután egyszer végigpróbálták a szöveget. a hadművelethez 5000 hajót vettek igénybe. a másnapi. így akármilyen kíváncsi voltam. A hadművelethez teliholdra volt szükség. Az elkövetkező napokban hatalmas csapatösszevonásokra került sor Dél-Angliában. és tizenöt perccel később találkozott a királlyal. esett. az ablakból megpillantottak a Buckingham-palota kertjében öt embert. amerikai. így a vezető meteorológus javaslatára. de az időjárás elromlott azon a hétvégén: hideg volt.30-kor megérkeztek egy normandiai 25 kilométeres partszakaszra a szövetségesek első gyalogos és páncélos hadosztályai. bejött a . nyugatról erős szél fújt.

Amikor a hónap végén folytatni akarta útját. Már régen vártam erre. amelyeket semmi sem fojthat el. hogy győzelemre segítsük a jó ügyet. hogy élesszék fel magukban ezt a szellemet. a vezető publicisták büszkék voltak az esélyre. az amerikai IV. John Lucas dandártábornok. és az ellenállás olyan gyenge volt. Ez alkalommal nem az életben maradásért harcolunk. A királyné ugyancsak föllelkesült: „Jaj. Olyan erőpróba volt. amelyek nagyon meghatották. a háború előtti üdülővárosok közelében az Ötödik Hadsereg katonái egy tizenöt kilométer széles sávon kizúdultak a partra. a német helyőrség augusztus 25-én megadta magát. Beszédét a huszonkilencedik zsoltár tizenegyedik versével zárta: „Az Úr ad erőt népének. hogy mozgósítsa erőit. hajnalán. A folytatásban felszólította az embereket. azt a minden sötétséggel dacoló. mint az anyjáé.” A beszéd tökéletesen illett a nemzet hangulatához. A németek bekerítették a hídfőt. hanem azért. Brüsszelt szeptember 3-án szabadították föl az angolok. Októberre csaknem teljesen kiszorították a németeket Franciaországból. Augusztus 21-én véget ért a kéthetes ütközet. az úgynevezett falaise-i katlancsata. hadtest parancsnoka klasszikus hibát követett el.” Az Overlord hadművelet sikerült. még le is térdelt. hogy miért nem voltam itt!” Este a rádióhoz ülő britek hallhatták a királyt: Négy évvel ezelőtt sarokba szorított nemzetünk és birodalmunk magányosan nézett szembe a túlerőben levő ellenséggel. bajnoki elszántságot. A király sok hálálkodó levelet kapott. 1944. A partraszállást olyan hibátlanul hajtották végre. De még egyszer ki kell állnunk a hatalmas próbát. A másnapi újságok címoldalai szemléletes leírásokat közöltek a partraszállásról. ami majdnem teljes meglepetésként érte a németeket. a németek megveszekedett ellenállásába ütközött. mert időt adott Albert Kesserling tábornoknak. Céljuk Róma elfoglalása volt. ahol 50 000 német katona esett fogságba. a terapeuta derűjére „egy iskolás lelkesedésével előadta. hogy tetszett a beszédem – írta válaszában. Ez alkalommal ismét többre van szükség. hogy mindenkit felszólítsak: imádkozzék. többre. amely súlyos csorbát szenvedett négy éve Dunkerque-nél. az Úr megáldja népét békességgel. Anzio és Nettuno. de mi megálltuk! A nép bátorságának.királyné. amelynek köszönhetően Nagy-Britannia visszanyerheti méltóságát. Mária királynéé. Pár nap múlva fölszabadult Párizs. de egy sem annyira. és a király. mint kitartásra. mi történt a méhekkel. amilyen még nem fordult elő történelmünk során. Harmincadikára az utolsó német csapatok is visszavonultak a Szajna mögé. Bertie. – Kiváló lehetőség volt. hogy szemléltesse befogásuk részleteit”. Belgiumból és Hollandia déli feléből. amikor nem használta ki a meglepetés előnyeit. A normandiai csata több mint két hónapig tartott. amellyel beléptek a háborúba. hogy a brit és amerikai egységek már délre elérték az első napra beütemezett célt. önfeláldozásának vakító lángját azok a láthatatlan tüzek táplálták. „Örülök. A britek Skót Gárdájában harcolt Anthony Logue hadnagy is. Olaszországban ugyancsak előrenyomultak a szövetségesek. elszántságának. és tű zvihart . és estére hét kilométer mélyen behatoltak a szárazföldre. mert inkább megerősítette a hídfőt. január 22. mint bátorságra. Lionel legfiatalabb fia.

zúdítottak a lenti mocsárban állomásozó szövetségesekre. Sok brit halt meg. Február 18-19-re annyira romlott a helyzet, hogy úgy rémlett, újabb Dunkerque vár a Szövetségesekre. Csodamód megúszták, de csak véres küzdelmek árán, mint azt Tony levele bizonyítja, amelyet elemlámpa mellett írt: „Megmondhatjátok Valnak, hogy tegnap éjszakáig nem vetettem le se a bakancsomat, se a kabátomat, 19 napig egyáltalán semmit; ugyancsak nem hasonlítottam a békeidők jólöltözött fiatalemberére. De mégis óriási teljesítmény volt, amit szerintem örökre feljegyez a történelem. Nagyon büszke vagyok, hogy itt lehettem, és a magam szerény módján hozzájárulhattam az események alakulásához. A cimborák úgy harcoltak, ahogy csak a Gárda tud, jobban, mint ahogy elmondhatnám!” A következő két hónapban a helyzet változatlan maradt, aztán végül június 4-én, két nappal a D-nap előtt elérték Rómát. Tony, akit az előző hónapban századossá léptettek elő, június 15-én kelt levelében így írta le a helyszínt: A második éjszakán dzsippel érkeztem meg az egyik legszebb városba, amelyet valaha láttam. Minden tökéletesen nyugodt, rend van, az emberek örülnek a háborítatlan hétköznapoknak, és a konvojokat leszámítva katonát sem látni, ez volt életem legprímább megszállása. Rómától északra, egy erdőben voltunk, amikor hírét hallottuk a második frontnak, és azóta nem álltunk meg. Annyi lelkes üdvözlést hallottam az elmúlt két hétben, hogy kitart életem végéig. Ezek az észak-olasz helységek, köztük a világ legszebb városa, pazarul fogadtak minket, holott szinte még ki sem hűltek a német tüzek. Noha a kezdeményezés Európa-szerte egyértelműen a szövetségesek kezébe került, Hitler még egy kétségbeesett kísérletet tett, hogy fordítson a háborún. ‘44 december 16-án a német hadsereg óriási ellentámadást indított az Ardennekben, hogy kettévágja a szövetségesek nyugati erőit, nagy csapategységeket bekerítsen, és elfoglalja Antwerpent, az utánpótlás szempontjából legfontosabb kikötőt. Azok, akik Logue-hoz hasonlóan Nagy-Britanniában maradtak, a D-napot követő időkben megismerhették Hitler első titkos fegyverét, a V-1 nevű, pilóta nélküli, robbanóanyaggal töltött repülőgépeket, amelyek kilenc hónapon át éjjel -nappal hullottak Londonra és más városokra. Ez gyászos hatással volt a hangulatra. „Van valami nagyon embertelen a halálosztó rakétákban, ha ilyen válogatás nélkül támadnak”, írta a királyné az anyósának. Szeptemberben még ennél is rosszabb következett: a rettenetes V-2 ballisztikus rakéta, amellyel a Hollandiában és Pas-deCalais-ban fölállított silókból lőtték Londont és a délkeleti városokat. Elsőnek a fővárostól nyugatra eső Chiswicket érte találat szeptember 8-án. Noha Logue sok éves segítségével a király komoly előrehaladást mutathatott fel, messze volt attól, hogy tökéletes szónok legyen. Bárki megállapíthatja, ha meghallgatja a levéltárakban megőrzött beszédek felvételeit. Lascelles júniusban kapott egy levelet Robert Hyde tiszteletestől, annak a Boys’ Welfare Societynak az alapítójától, amely több mint két évtizede, még yorki herceg korában kérte fel védnöknek az uralkodót. Az évek során Hyde-nak többször volt alkalma hallani a király, és mindenképpen meg akarta osztani benyomásait, bár megoldást nem kínált. A levelet ettől függetlenül továbbították Logue-hoz.

„Mint tudja, évek óta tanulmányozom a király beszédét, ezért küldöm ezt a levelet, mert hátha hasznát veszi – írta Hyde. Megállapította, hogy VI. György beszéde továbbra is akadozó. – Kissé visszaesett a régi, apró hibákba, nehezére esik a »k« és a »g« hang, például a »krízis« vagy a »gárda« szavakban, és úgy tűnik, továbbra is gondjai vannak ugyanazzal a két hangzócsoporttal: az »a« magánhangzóval, különösen, ha mássalhangzó követi, mint az »aggály« vagy »alul« szavakban, és az ismétlődő hangokkal, illetve az alliterációkkal.” Novemberben jött a következő parlamenti megnyitó és egy újabb beszéd. Logue átismételte a királlyal a szöveget, elvégezte szokásos munkáját, azonosította és kiiktatta a lehetséges nyelvtörőket és a rosszul fogalmazott mondatokat, amelyek megakaszthatták a királyt. Úgy érezte, problémát okozhat a „megbonthatatlan szövetség” és „az érintett kormányok folyamatos együttműködése”, így ezeket kihúzta. A „széljárta tengerpartot” felváltotta a „vihar szántotta tengerpart”. December 3-án, vasárnap este a királynak be kellett jelentenie a rádióban a Home Guard feloszlatását. Ez a kétmilliós véderő olyan emberekből állt, akik túl fiatalok, túl öregek vagy túl betegek voltak a katonai szolgálathoz. 1940 júliusában hozták létre, hogy segítsen megvédeni Nagy-Britanniát az akkor közvetlen veszélynek tűnő náci megszállás ellen. Most viszont leszerelték, mert már mindenki meg volt győződve róla, hogy a hadiszerencse végleg a szövetségesek mellé pártolt. Logue kidolgozta a királlyal a szöveget, és elment a windsori kastélyba, hogy meghallgassa. Imponált neki, hogy csupán egyetlen hibát ejtett, ott, ahol megakadt a fegyverek „f”jénél. Utána kezet ráztak, Logue gratulált, és megkérdezte, miért épp az „f”-fel volt baj. – Szándékosan csináltam – mosolygott a király. – Szándékosan? – hitetlenkedett Logue. – Igen. Ha nem követek el hibát, esetleg azt gondolják, hogy nem is én beszéltem. Karácsonykor VI. György újabb üzenetet intézett a nemzethez. December 23 -án Logue kiment Windsorba, hogy átismételjék a szöveget. A beszéd hangneme derűlátó volt, kifejezte azt a reményt, hogy a következő karácsonyra véget ér a háború és a zsarnokság lidércnyomása. „Ha visszatekintünk a háború első napjaira, meggyőződéssel állíthatjuk, hogy a sötétség minden nappal csökken – mondta a király. – A lámpák, amelyeket a németek Európa-szerte kioltottak, először 1914-ben, másodszor 1939-ben, lassan újra felgyúlnak. Máris láthatjuk, hogy némelyik átvilágít a háború ködén, amely még sok országot elborít. A szorongás helyt ad a bizakodásnak, és reméljük, hogy a következő karácsonyra befejeződik a felszabadulás és a győzelem története.” Logue iratai között megmaradt a szöveg példánya, amelynek széljegyzeteiből láthatjuk, milyen változtatásokat hajtott végre annak érdekében, hogy eltüntesse azokat a szavakat vagy kifejezéseket, amelyeknél még mindig elakadhatott a király: például a „keménységet” a nehéz kezdő „k” hang miatt cserélte ki „szilárdságra”. Mindent összevéve azonban Logue-nak tetszett a szöveg. „Mindegyiket ugyanarra a sémára kell vágni, de azt hiszem, ezen így is kevesebbet változtattunk, mint a többin”, írta. Amíg ültek a tűz mellett a dolgozószobában, a király hirtelen azt mondta: – Logue, azt hiszem, eljött az az idő, amikor egyedül is elboldogulok a beszéddel, úgyhogy a családjával költheti el a karácsonyi vacsorát.

Logue egy ideje már számított erre a pillanatra, különösen a Home Guard leszerelése óta. Megbeszélték a dolgot a királynéval, aki úgy vélekedett, hogy ki kell próbálni, és eldöntötték, hogy Logue helyett most először a királyné és a két hercegkisasszony ül a király mellett a mikrofonnál, amikor elmondja üzenetét. – Tudja, felség, úgy érzem magam, mint az apa, amikor először viszi iskolába a fiát – mondta Logue a királynénak, mielőtt távozott. – Tudom, mit érez – felelte Erzsébet, és megveregette a karját. Logue sok év óta először ünnepelte családi körben a karácsonyt. Vendégeik között volt John Gordon a Sunday Expresstől a feleségével. Logue-ot annyira elfoglalták az előkészületek, hogy alig gondolt a beszédre, de három előtt öt perccel bement a hálószobájába. Elmondott egy néma imát, és épp a megfelelő pillanatban bekapcsolta a rádiót. Amikor a király megszólalt, Logue megdöbbent, hogy milyen határozott a hangja. Három éve hallotta utoljára rádióban, és most a hangja sokkal jobb volt, mint amire emlékezett. Magabiztosan, megfelelő hanghordozással és nyomatékkal beszélt, habozásnak nyoma sem volt a szavak között. A nyolcperces beszéd során csupán egyszer akadt el, akkor is csak egy másodpercre, aztán még határozottabban folytatta. Logue vendégei a szalonban hallgatták a beszédet, és amikor a házigazda visszajött, elárasztották gratulációikkal. Ő ekkor megengedett magának egy kis tréfát. – Szeretnék hallani a király beszédét? – De hát épp most hallottuk! – felelte Gordon. – Ha fölveszik a mellékeket, hallani fogják, amint Windsorból beszél. Az utolsó olvasópróbán megegyeztek, hogy Logue felhívja a királyt a beszéd után. Ő tehát fölvette a fővonal készülékének kagylóját, és hívta Windsort, miközben vendégei a két melléken hallgatóztak. Néhány másodperccel később beleszólt a király. Logue gratulált a remek beszédhez, aztán kijelentette: – Az én munkám véget ért, felség. – Szó sincs róla! – tiltakozott a király. – Az előkészítés a minden, és ott ön nélkülözhetetlen. A karácsonyi beszédet jól fogadták, és Logue sok gratulációt kapott levélbe n, az egyiket Hugh Chrichton-Millertől, egy vezető pszichiátertől, aki egy ideje a Harley Street 146-ban rendelt. „Ez a beszéd utcahosszal előzte meg a korábbiakat – írta Logue-nak karácsony másnapján. – Olyan újfajta szabadságot lehetett érezni benne, amely egyszerűen lenyűgöző!” A boldog Logue továbbította a levelet a királynak, akinek hízelgett a bók. „Remélem, nem haragudott, amiért nem lehetett itt, de úgy éreztem, muszáj megcsinálnom egyedül egy adást – válaszolt Logue-nak szívélyesen január 8-án. „A beszédek és szónoklatok előkészítése fontos dolog, és ez az, ahol az ön szerepének fontossága felmérhetetlen. Nem tudom, tisztában van-e vele, milyen hálás vagyok Önnek, amiért lehetővé tette, hogy elvégezhessem munkáimnak ezt az életfontosságú részét. Ezt nem tudom Önnek eléggé megköszönni.” Logue négy nappal később válaszolt: „Amikor évekkel ezelőtt dolgozni kezdtünk, azt a célt tűztem magam elé, hogy felséged képes legyen folyamatosan

” 1945 januárjára a németeket. a következő hónapban pedig végigmentek Olaszországon. és ne féljen a mikrofontól. ha úgy dolgozik. rendszerint megkérdezi: »Képes leszek majd úgy beszélni.beszélni a rádióban. Örülök annak. Mint felséged mondja. mint felséged. megszállták Sziléziát és Pomerániát. hogy most már nincs szüksége az én felügyeletemre. mint a király?«. ha úgy dolgozik. és én azt válaszolom: »Igen. A nyugati szövetségesek közben átkeltek a Rajnán.” „Amikor egy új beteg érkezik. akik nem érték el stratégiai céljaikat. és Bécs felé tartottak. . ez a cél mostanra megvalósult. és lezúdultak Németország nyugati részére. mint ő!« Minden értelmes lényt meg tudok gyógyítani. visszaszorították az Ardennekben. márciusban északon és délen behatoltak a Ruhr-vidékre. de csak akkor. aki most aratja le a kezdetek borzasztóan kemény munkájának gyümölcsét. A két erő az Elba folyónál találkozott május 5-én. A szovjet csapatoktól néhányszáz méternyire Hitler agyonlőtte magát a bunkerében. A szovjetek támadásba lendültek Lengyelországban. Öt nappal később a Reichstag elfoglalása jelezte a Harmadik Birodalom katonai vereségét.

ezúttal Churchill kíséretében. amikor nem csupán a felesége. A megszálló német csapatok fontolgatták. akik életüket adták a győzelemért. Hazament. a Buckingham-palota előtt. mert közel a háború vége. hogy az előző napon. Autó jött Sydenhambe Logue-ért. Megbeszélték. Ez volt az első nyilvános alkalom. kilépett a Buckingham-palota erkélyére. Átvették a beszédet. Az egyetlen kérdés az volt. hogy pihenjen. hogy a Harmadik Birodalom utolsó bástyájává változtatják az országot. az este folyamán a király ugyancsak beszédet intézett a nemzethez. Lascelles még nem ismerte a pontos dátumot. délután menjen Windsorba. ahol hat évvel korábban elődje. táncoló tízezrek gyülekeztek a Mallon. amelyről öt és fél éve álmodtak. hogy meghúzhassák a harangokat a Szent Pál-székesegyházban a győzelem örömére. kedden éneklő. A német megadás már napok óta a levegőben volt: a harangozok készenlétben álltak. de megváltoztattak néhány bekezdést. Beszédét a háborús kormány hivatalából közvetítették. Délután fél hatkor ismét nyílt az ajtó. hogy Logue este fél kilencre visszatér. hogy hasztalan a további ellenállás. de végül belátták. amelyet valaha is látott London. hogy üdvözölje a boldogan éljenző tömeget.41-kor Reimsben. Elérkezett az a pillanat. Churchill agyondicsérte azokat a férfiakat és nőket. amely őszintén tetszett Logue-nak. és fellobogózták a házakat. aki éppen olyan jelképe volt a nemzeti ellenállásnak. – Ma este nem jó – mondta. de a lányai is vele voltak. 1945. akik „hősiesen harcoltak” szárazföldön. Nem sokkal ezután a király. hogy a következő este már biztos. Három órakor Winston Churchill szólt a nemzethez: bejelentette. és azokat is. az emberek brit zászlókat szereztek be. de hatkor telefonált Lascelles. – De egy pillanatra se feledkezzünk meg a ránk váró fáradalmakról és erőfeszítésekről. tengeren és levegőben. tehát álljon készen. – Norvégia nem enged. mikor teszik le a fegyvert. mint Churchill. ez alkalommal a Buckingham-palotában. – Megengedhetjük magunknak az öröm kurta perceit – fejezte be Churchill. a Wehrmacht Főparancsnokság hadműveleti stábjának vezetője aláírta a fegyverszünetet. Másnap reggel Logue újabb üzenetet kapott a palotából. az amerikai előretolt főhadiszálláson Alfred Jodl vezérezredes. minden attól függött. hajnali 2. Neville Chamberlain bejelentette a hadiállapotot. aki délután négyre megérkezett a windsori kastélyba. . – Mindazonáltal megnyugtatta Logue-ot. május 8-án. Az álnok és kapzsi Japán még nem adta meg magát. ismét kilépett rajta a királyi család. mi történik Norvégiában. ugyanabból a szobából. Aznap nyolcszor mutatkoztak együtt. és megkérte. Később. Hétfőn délután háromkor volt egy további olvasópróba. A királyt egészen elcsigázott állapotban találta. Előző szombaton fél tizenkettőkor Logue-ot fölhívta Lascelles.TIZENÖTÖDIK FEJEZET Győzelem Ez volt az egyik legnagyobb – és bizonyosan a legboldogabb – utcai karnevál.

A BBC-től megérkezett Wood. mégis így van. Végrehajtottak néhány változtatást. hogy ne tegyenek semmi olyat. hogy hálát adjunk. Végrehajtottak egy apró változtatást. Amikor autójuk odagördült az udvaron a kincstári ajtóhoz. aztán a király meglehetősen panaszosan kijelentette: – Ha kilencig nem kapok vacsorát. de Mieville megszervezte. leginkább azért. Gyakorlatilag senki sem járt az utcákon. hogy szerencsét kívánjon a férjének. Két perc volt hátra. hogy integessen a tömegnek. mert mindenki elmegy megnézni a látványosságokat! Hogy valaki. ami méltatlan lenne a holtak emlékéhez. hogy élénk színt viseljen! Lionel és Myrtle délután fél hétkor elindult a Buckingham-palotába. Végre legyőztük Németországot. ami átragadt a királyra is. De ebben az órában. Lionel bement a földszinti új stúdióba. hogy átengedjék őket a palota felé. Mikor mosolyogva elfordult. és nem rémült meg. ez annyira groteszk volt. amelyet megviselt a háború. akkor éhen maradok. de soha. amikor már nem hullik e szigetek otthonaira a háború félelmes árnyéka. mert a király és a királyné ismét kilépett az erkélyre. Az első útakadállyal a Victoria Stationnál találkoztak. hogy Európa után a világ is elnyerje a békét. Egyeztették órájukat Logue-gal. Lionel és Myrtle csatlakozott a palota harsányan éljenző. hogy beérjenek London központjába. amilyet az elesettek kívántak volna gyermekeiknek. hogy Logue nevetőgörcsöt kapott. Birodalmunk legöregebb székvárosából beszélek. majd fél kilenc után öt perccel visszamentek a stúdióba. Amikor bekapcsolták a fényszórókat. aki rövid töprengés után megállapította: – Ez vicces. hozza magával Mrs. – Újabb üdvrivalgás – a király és a királyné kilépett a balkonra. Átolvasták a királlyal a beszédet. hogy a szöveg gördülékenyebb legyen. Logue -ot is! – Ehhez még hozzáfűztek egy rejtélyes utasítást: – Mondja meg neki.” Különösen az tetszett neki.– A király ma este vacsorára várja önt. utána pedig összpontosítsunk arra a feladatra. még egy olvasópróbát tartottak. zsebkendőket lobogtató személyzetéhez. mennydörgő éljenzés tört ki. amely egész Európát háborúba taszította. A jövővel is foglalkozott. A Távol-Keleten még harcolunk a fanatikus és kegyetlen ellenséggel. a japánokkal. amely a pázsitra nézett. A folytatásban a király tisztelgett azok előtt. A király megszólalt: Ma hálát adunk a Mindenható Istennek a szabadulásért. hogy csatlakozzanak a hálaadáshoz. ebben a rangban ilyet mondjon. hatalmas éljenzés tört fel a tömegből. A legnagyobb elszántsággal és minden erőnkkel fogunk küzdeni. Logue fantasztikusnak találta a légkört: „A komor jelenet abban a pillanatban tündérországgá változott. Ettek. ahogy az alulról megvilágított királyi lobogót lengette a szél – írta a naplójába. aztán azon elmélkedett. és változtassák olyanná a világot. tartsunk egy kis szünetet. és arra kérem Önöket. felhívta a briteket. aztán belépett a fehérbe öltözött királyné. akik – életükkel vagy halálukkal – hozzájárultak a győzelemhez. így mindössze néhány percig tartott. hogy „Európa szolgasorba döntött és elszigetelt népei” hogyan tekintettek Nagy-Britanniára a háború legsötétebb napjaiban. a reflektorfény tüzes glóriával övezte a fejét. ahogy a királyné tiarája sziporkázott a fényben. egy pillanatra sem csüggedt el.” . Londonból beszélek.

mivel ők a Dog Kennel Hillhez igyekeztek.” Myrtle-t otthonuk közelében. június 3-án Mieville köszönőlevelet írt neki azért. mert ez biztos mandátum. a királyról és a királynéról beszélgettek.” Ezt még két levél követte: az egyik június 27-én. és vajmi kevés hatása volt a brit közéletre. mikor beállt az ünneplők közé. felvettek egy házaspárt és a kislányukat. miután kiszállt. „Az ön erőfeszítései sikeresek voltak. Közben Myrtle szívrohamot kapott. hogy elbúcsúzzon tőlük. „Megdöbbentem. továbbra is fogadta a pácienseket. „Valamennyien rekedtre ordítottuk magunkat – emlékezett vissza Noël Coward. a másik 28-án érkezett. aki ott volt a tömegben. Michael Astorra vonatkozott. és ugyanabba a kórházba szállították be. ne habozzon tudatni velem. – Kérem. – Meg kellene szereznie. „amit a mi ifjú Astorunkért tett”. Hazafelé menet felszedtek egy katonát.” Az ünneplés folytatódott. nem sok vizet fog zavarni az Alsóházban. és hősiesen segített a nehéz pillanatokban. és elvitték a dél-londoni Kennington Ovalhoz. Így este fél tizenegykor a testőrtisztek diszkrét kíséretében Erzsébet és Margit inkognitóban kisurrant a palotából. Az együtt töltött több mint negyven év alatt Myrtle volt életének főszereplője. Senki sem ismerte föl a két lányt. bár az utcákon még mindig sokan ünnepelték a győzelmet. az Observer című újság gazdag tulajdonosának huszonkilenc éves fiára. és ez látszott is rajta. aztán kitáncoltak a másikon. ha bármiben segíthetek.” Astort a következő hónapban meg is választották Kelet-Surrey képviselőjévé. Logue-on júniusban prosztataműtétet hajtottak végre az északnyugat -londoni Dollis Hill-i Szent András Kórházban. mert a győzelem éjszakáján a felesége kitűnő formában volt – írta a király. Nagyon szerették egymást. eszében sem volt visszavonulni. Addigra a tömeg jelentősen megcsappant. Ez a célzás Astor vikomtnak. amikor szerepelt a BBC-ben. Lionelt porba sújtotta az esemény.A király kimerült.. a délkelet-londoni Honor Oak krematóriumban hamvasztották el. A visszatérő béke örömét Logue-éknál hamarosan elsötétítette a személyes tragédia. majd miután az kiszállt. – Azt hiszem. június 22-én meghalt. 1942-ben. ahogy a baba is jó éjszakát kíván álmos hangocskáján. és veszteségükben a legmélyebb együttérzésünkről biztosítjuk Önt és családját. 1945. a választókerület a jelöltet elfogadta – tette hozzá Mieville. Az autóban az este eseményeiről. Logue haláláról. ez sem számít. a két hercegkisasszony a szüleik engedélyét kérte. A király beleegyezett: „Szegény drágáim még nem szórakoztak igazán”. írta a naplójába. Néhány nappal később. de csupán 1951-ig maradt az. A király részvéttáviratot küldött: „A királyné és én mély fájdalommal értesültünk Mrs.” . aki az apját kívánta követni a politikában. A házaspár. így írta le a feleségét: „az a lány. Noha Logue ekkortájt ünnepelte a hatvanötödik születésnapját. amely nem volt messze Logue-ék házától. ez történelmünk legnagyobb napja. amikor tájékoztattak. Fél tizenkettőkor a királyné Lionelért és Myrtle-ért küldött. Az én válogatásom című műsorban. de attól tartok. akik egymás vállát fogva betáncoltak a Ritz egyik ajtaján. a szokásosnál többször akadt meg. Margit hercegnő későbbi szeretője elvezette őket a kerten át a Royal Mewshez. György. a király kamarása. hálásan megköszönte a fuvart.. de úgy tűnt. hogy kimehessen a tömegbe. Peter Townsend. ahol autó várt rájuk. Lionel hallotta. aki mellém állt.

de azért tovább dolgozott. inkább szigorodott: a kenyeret az egész háború alatt szabadon lehetett vásárolni. rég szenvedett a dadogástól. Bár a háború véget ért. – Nem is tudom. hogy milyen hatása lesz az új kormány legradikálisabb intézkedéseinek. Hirohito császár ezen a napon bejelentette. viszont 1946-47-ben jegyre adták.Logue-nak úgy kellett elviselnie a gyászát. Az új kormány által tervbe vett nagyobb reformok közé tartozott a bányák. hogy Myrtle-lel 1924-ben emigráltak. De mivel nagyon magas volt a vérnyomása. és még nem szedte össze magát – írta a királynak július 14-én. de hát a munka az egyetlen. Erre augusztus 15-én került sor. hamarosan meg kell nyitni a parlament ülését”. hogy három fia közül csak egy lesz mellette. a jóléti és az oktatási rendszer reformja. Abban reménykedett. hogy országa leteszi a fegyvert. a vasutak. Tony számíthatott rá. Valentine-nek pár hét múlva kellett indulnia Indiába egy idegsebészcsoporttal. A királynak évtizedek óta nem írtak ennyire drámai beszédet. hogy ne repüljön. Mindenben felséged szolgálatára állok – tette hozzá. Csakugyan befejeződött a második világháború. Visszatért a békeévek pompája. mihez kezdenék nélküle. ezzel a hozzá hasonlóan szófukar emberrel. el kellett fogadnia az új kormányt. noha a Munkáspárt balszárnyához tartozott. De minden fenntartása ellenére alkotmányos uralkodó volt. amiért sikerült úrrá lennie beszédhibáján. hogy a köz érdekében a lehető leghatékonyabban használják fel a természeti erőforrásokat és nyersanyagokat”. mennyire csodálja a királyt. A természeténél fogva konzervatív király aggódott. amíg a gazdaság kiheverte a súlyos csapást. írta Myrtle testvérének. az orvosai figyelmeztették. jelentette ki a király. és én keményen dolgozom. és az első találkozáson elmondta. aki. amelyek átformálták Nagy-Britannia arcát. évekbe telt. A jegyrendszert csak 1954-ben szüntették meg végleg. az utolsó tétel a hús és a szalonna volt. ami segít felejteni”. gazdasági és politikai változtatásokra. „Minisztereim célja az lesz.” Neki is megromlott az egészsége. amikor a király és a királyné a parlamentbe indult a díszhintón. „Kemény időket élt át Afrikában. Logue tovább praktizált. a társadalombiztosítás megteremtése. Ösztönös rokonszenvet érzett Aneurin Bevan egészségügyi miniszter iránt. Magánemberként jó viszonyban volt a miniszterelnök Clement Attlee-vel.és áramszolgáltató cégek államosítása. Volt még egy ok az ünneplésre: miután Amerika atombombát dobott le Hirosimára és Nagaszakira. a gá z. A júliusi választásokon a munkáspárti kormány most először kapott abszolút többséget – és felhatalmazást a nagyméretű társadalmi. mint ahogy 66 éves koromhoz illik. az élet bizony nehéz maradt a brit közember számára. . Korántsem ért véget a jegyrendszer. hogy visszavezényelik Olaszországba. és jó néhány munkáspárti miniszterrel. „Az élet nem áll meg. Rupert Gruenertnek 1945 májusában. keményebben. mivel vele a háború alatt szoros kapcsolatot épített ki. ez lett volna az első útja szülőhazájába azóta. ezrek sorakoztak föl London utcáin. a Bank of England. hogy hat hónapra visszatérhet Ausztráliába. és elszomorította Churchill veresége. – Gondolom. mert „ez a legjobb gyógyszer a gyászra. hogy legalább Laurie Angliában marad. A levélben kifejezte reményét.

Logue 1947 áprilisában eladta a Sydenham Hill-i házat. se pénze. 1948. és a segítségét kérte. és arra kérte. hogy Ön a feje ennek a gyorsan növekvő. de igazából már nem érdekelte. miután sok éven át hátrányos megkülönböztetés érte dadogása miatt. amely „egész jómódú” volt. karácsonyi beszéde könnyed hangvételű lesz. „ragyogóan szerepelt” egy állásinterjún a harwelli atomenergia-kutatóintézetben. Fennel elkezdte 1948 januárjában a kezelést. noha már csak havonta egyszer. Logue úgy becsülte. írta. A király beleegyezett. További kilenc hónapon át tanulta az orvostudományt. . most már elismerte a Brit Orvosszövetség. és májustól véglegesítették Harwellben. Fennel önbizalma megnőtt. A király két nappal későbbi válaszában kifejezte együttérzését. létfontosságú szervezetnek”. amit Fennel nem engedhetett meg magának. Lionel legfiatalabb fia időközben otthagyta a hadsereget. és így kellett volna eltartania egy gyermeket. mennyire elégedett az apja emlékművénél tartott szónoklattal. hogy vállalja el a Beszédterapeuták Kollégiumának védnökségét. „Hatvannyolc éves vagyok. Logue-nak azért valóra vált egy álma. mondjon véleményt az állapotáról. öregkoromban olyan nagyszerű lenne tudni. hogy Fennel a családjával együtt egy wantage-i házba költözött. A következő év áprilisában Logue már eldicsekedhetett Kemsley-nek páciense fejlődésével. Nem csupán azért. és a fiai felnőttek. a Daily Sketch és a Sunday Times tulajdonosának személyében. szemben a Harrod’sszal. dadogó Jack Fennelé. kisebbségi érzéstől szenvedett. harmincegy éves. „túl sok emléket őrzött” a házasság évtizedeiről. Azt mondta. Tony négy napig feküdt eszméletlenül. A születésnapi levélben Logue a drámai fordulatot egy olyan esemény késleltetett hatásának tulajdonítja. Nem volt se munkája. január 19-én írt a királynak. Miután hiábavalóan igyekezett segítséget kapni a különböző jótékonysági szervezetektől. Gyenge volt az egészsége. Tony. Logue még egy évig kezelte. Miután a Westminster kerületben befogadták egy veteránotthonba. 1949 augusztusára olyan jól mentek a dolgok. Ahogy a szokásos születésnapi levelében írta a királynak. hogy a kezeléshez legalább egy év kell. inkább átnyergelt a jogra. írta. mert túl közel került egy robbanáshoz. A 350 tagot számláló szervezetet. és visszatért az egyetemre. és végül hat napon belül négy nagy operációt hajtottak végre rajta. Szokása szerint tájékoztatta Logue-ot nyilvános beszédeiről. csak ez alkalommal Cambridgebe. vizsgálja meg Fennelt. mert most már túl nagy volt neki. Logue esetei közül különösen megrendítő volt a walesi Merthyr Tydfilből származó. A Princes Court 29-be költözött egy „kényelmes kis lakásba” a knightsbridge-i Brompton Roadon. a következő év januárjában fölvették az Oxfordi Műszaki Egyetemre. megjegyezve.Vagyis meg kellett várnia. kérve. amíg ismét megnyitják a polgári hajózási útvonalakat. Nem ment haza soha többé. aki 1947-ben írt a királynak. Más problémák is akadtak otthon. Fennel levert volt. Levelét Lascelles szeptember 24-én továbbította Logue-nak. „Kétségbeesetten küzdött az életéért”. amely a fia észak-afrikai szolgálata idején történt. és állást kapott Kemsley lapnyomdájában. írta Logue. Miután Myrtle meghalt. végül mecénásra lelt a sajtócézár Kemsley vikomtnak. Kórházba került egy viszonylag egyszerű vakbélműtét miatt. „mert minden olyan nyomasztó”. „Igazán kijutott önnek a csapásokból és a gyászból”.

Lord Mountbatten.Logue még mindig nehezen tudott beszélni Myrtle haláláról. és a látogatás során valakinek vigyáznia kellett Erzsébetre és az akkor kilencéves Margitra. Erzsébet és Fülöp gyakran írt egymásnak. és a halála hatalmas űrt hagyott a férje életében. Az uralkodó és családja elutazott a királyi jachttal. a királyné családi körben csak mint „svábot” emlegette. hogy lányuk talál valaki mást. „Úgy gondoltuk. egy „mélytransz médiummal”. hogy nemsokára „kapcsolatba lép” elhunyt feleségével. alkalmanként találkoztak is. felvonultatva a potenciális vőlegényjelöltek széles választékát. amin ő nagyon bosszankodott. Merle Oberon és Mae West hollywoodi színésznőknek és Mackenzie King kanadai miniszterelnöknek. Erzsébet (aki Viktória királynő után Fülöp harmad-. Ebből a célból megismerkedett Lilian Bailey-vel. A békekötés után megváltozott a helyzet. a fiai mindazonáltal megrémültek. a király becsvágyó szárnysegédje gondoskodott róla. és aggódott. nyilatkozta Anne. ha nem tenne ilyet”. hogy az első útjába akadó ifjú behálózza. a leendő királynő tizenhárom volt. Valentine Logue felesége. Abban a reményben. bár még mindig tartogatott egy ütőkártyát: ragaszkodott hozzá. hogy a jelen lévő fiatalemberek közül unokaöccsének. jegyezte föl emlékirataiban Marion Crawford. hamarosan románccá lombosodott Mountbatten lelkes támogatásával. viszont Fülöpöt nem hívták meg. hátha akkor fölveheti a kapcsolatot Myrtle-lel a „másik oldalon”. Fülöpöt az udvarnál – a királyt is beleértve – korántsem tartották ideális házastársnak egy leendő uralkodóhoz. július 10 -én bejelentették. hogy Erzsébet hercegnő házasságot köt Fülöppel. Ami kezdetben szalmalángnak tűnt Erzsébet részéről. főleg azért. hogy a kapcsolat ennél tovább lépjen. mert azt remélte. A király vegyes érzelmekkel figyelte az eseményeket. Házasságuk majdnem negyven évében az asszony képviselte a meghatározó erőt. Görögország és Dánia hercegének és angol származású feleségének. a kadétiskola végzős hallgatójának. Végül 1946-ban Fülöp megkérte a királytól a lánya kezét. amikor Erzsébet betölti a huszonegyet. „Lilibet le se vette róla a szemét”. a király és a királyné sorozatban rendezte a bálokat. ha Fülöp eltávozást kapott. a kislány nevelőnője. mert úgy vélte. de a háború alatt kevés esély volt. Andrásnak. az nem tudható. mert német származású volt. Keresztély dán király után a másodfokú unokatestvére volt) az első látásra fülig beleszeretett. a lánya még túl fiatal. A két fiatal 1939-ben ismerkedett meg. aki igyekezett családi kapcsolatba kerülni a Windsor-házzal. Erzsébet azonban kitartott hercege mellett. hogy ez már igazán őrültség. . Battenbergi Aliz hercegnőnek a fiával. és nagyon szerettük volna. nem kismértékben azért. A háború utáni évek komorságában akadt egy fénysugár is: 1947. amikor Fülöp tizennyolc. György beleegyezett. köztük Mary Pickford. hogy a hivatalos bejelentéssel várják meg a következő áprilist. IX. Hogy Logue hogyan ismerte meg Bailey-t és hány szeánszon vett részt. A két fiatal hamarosan levelezni kezdett. Az évek során Bailey számos hírességnek adott tanácsot Nagy-Britanniában és másutt. amikor egyre gyakrabban mondogatta. hogy meglátogassa a darthmouth-i Royal Naval College-t. a magas. Az egyébként racionális gondolkodású Logue érdeklődni kezdett a spiritizmus iránt. rendkívül jóképű Fülöpnek jusson ez a megtiszteltetés.

amiért nem osztozik alattvalói szenvedéseiben. és a királynak bűntudata volt. de az egészsége egyre hanyatlott. Az is hozzájárulhatott.” A király decemberre mintha rendbe jött volna. a szertartáson részt vettek a különböző királyi családok – viszont nem volt jelen Fülöp három nővére. Egy Logue -nak írt levelében panaszkodott. a feszültséget. Erzsébet és Fülöp 1947. Hozzájárult ehhez egy lélektani tényező is: Nagy-Britanniának sok évtized óta az egyik legcudarabb telet kellett elviselnie. most már le kell állnia – írta november 24-én. hogy „fáradt és feszült”. hogy felséged visszaélt az erejével. és figyelmeztette. így számomra nyilvánvaló. a görög állampolgárságról. A szertartás reggelén Fülöpöt Edinburgh hercegévé. különösen. amelyet végzett. az orvosi szakértelem és az Ön rendkívüli lelkiereje visszaadja az egészségét. hogy láthassa. a Mountbattent (amely a Battenberg angol változata). hogy az afrikaansok. és megállapította. ám Attlee tiltakozott. – Tudom. az ortodox vallásról áttért az anglikánra. amikor a háború véget ért. és föl vette a brit állampolgárságot. Új-Zélandon és Kanadában. Valamint fölvette anyja családjának a nevét. hogy láncdohányos volt: 1941 júliusában a Time magazin szerint. Néhány héttel később Logue levélben fejezte ki aggodalmát: „Mivel egyike vagyok azoknak. Merioneth earljévé és a London megyében található Greenwich bárójává emelték. még attól is féltették. akiknek az a megtiszteltetés jutott. és alig várta. előző nap a király engedélyezte neki. Ezt gyakran a háborúval járó szorongásnak tulajdonítják. A király nyilvános szónoklatai egyre javultak. hogy a háború szörnyű évei alatt szoros kapcsolatban állhatott felségeddel. a napi húsz-huszonöt cigarettát tizenötre csökkentette. láthatta a hatalmas munkát. hogy emlékezzenek a búr háborúkra. november 20-án házasodott össze a Westminster apátságban. Gyenge egészségi állapota ellenére 1947 februárjában tízhetes dél-afrikai utazásra indult. hogy a pihenés. akik náci kapcsolatokkal rendelkező német arisztokratákhoz mentek feleségül. A program zsúfolt volt. akik elég öregek voltak. az érpanaszok egyik legtekintélyesebb brit szakértője. arra pedig nem volt garancia. de testileg nagyon leromlott. Két hónappal hazatérése után a király lába görcsölni kezdett. hogy a jobb lábát le kell vágni a gangréna veszélye miatt. mint a sok millió férfi a fronton vagy akár az otthon maradt polgári lakosság. de még sosem járt Dél-Afrikában. a király könnyen elfáradt. de az orvosok további pihenést írtak elő. A háború után ismét többet szívott. Egyszer még azt is felvetette. hogy az „ő királyi felsége” címet viselje.Az előző hónapban Mountbatten javaslatára Fülöp lemondott görög és dán címeiről. Már megfordult Ausztráliában. hogy a király korai érelmeszesedésben szenved. A következő hónapban megvizsgálta James Learmouth professzor. Még csak negyvenkilenc éves volt. és le kellett mondania a következő évben az Ausztráliába és Új -Zélandba . mivel osztozni akart népével a nehézségekben. aztán a baj a jobb lábára is átterjedt. hogy szorongatóbb helyzetben lett volna. hogy ez csak elmélyítené a válságérzetet. amely folyamatosan rombolta felséged életerejét. hogy szakítsák meg az utat. de nehéz elképzelni. szívesen fogadják. 1948 októberére ezek a görcsök állandó fájdalmat okoztak: a bal lába egész nap zsibbadt. éjszaka nem bírt aludni a fájdalomtól.

Közeledett a karácsony és a szokásos beszéd. Karácsonykor újabb üzenetet intézett a nemzethez. írta a király Logue-nak huszadikán.” . főleg pedig csökkentse a minimumra a dohányzást. hogy nem kérte a logopédus segítségét a beszéd elkészítéséhez. Az orvosok előírták. mérsékelje a közszereplést. olyan rossz egészségi állapotban van. hogy nem húzza sokáig. hogy ettől helyreállt az egészsége. sokkal személyesebb. hogy a vér akadálytalanul áramolhasson a lábban. „Figyelemmel követtem az ön bámulatos küzdelmét. amelyet a király kérésére a kórház helyett a Buckingham-palotában kialakított ideiglenes műtőben hajtottak végre. bár utána felhívta telefonon. és tovább segít azoknak. hogy hajtsanak rajta végre jobboldali ágyéki sympathectomiát. mint gondolták. jól sikerül”. hogy még nem gyógyult meg annyira. 1949 márciusában rossz hír érkezett.tervezett utat. Ám a királynak nem voltak illúziói. hogy visszanyerte az egészségét”. mint hajdan. Ennek a sebészi eljárásnak az a célja. Ön jól van. mert az rontja az állapotát. 1949-ben a király állapota mintha tovább javult volna. a Nemzetközösséghez és a birodalomhoz. Egy ideig ki se tudott mozdulni új lakásából. „Ismét sokat kínlódok a rádióbeszéddel – írta Logue-nak a születésnapi üdvözletre küldött köszönő levelében. Még így is felvidították a király állapotáról kapott jó hírek. Ahogy szokásos születésnapi levelében írta a királynak. amit kívánhatok. hogy pihenjen többet. A haladás jele volt. A beszédet Sandringhamben mondta el. Remélem. Az egyetlen. A műtét. Ettől függetlenül december 10-én derűs levelet írt Logue-nak: „A kezeléstől és az ágynyugalomtól jobban lettem. amit én jó jelnek tartok. Learmouth azt javasolta. és kikérte a véleményét. hogy a barátai már meg is írták Ausztráliába. aki tizenöt évvel volt idősebb a királynál. akik nem tudnak beszélni. és örültem. Szeretnék túl lenni rajta. és egy újabb trombózis halálos lehet. és remélem. és megállapították. jól sikerült. Még mindig elrontja a karácsonyomat. „Az idén új stílusú lesz. az orvosok mosolyognak. írta. – Nehéz manapság bármi újat mondani. nem hitte. Teljes kivizsgálásnak vetették alá. ugyancsak rossz éve volt. hogy a jövő év legyen jobb. amely a nyolcadik emeleten volt.” Lionelnek. és csak február végén tért vissza Londonba. ahol megrövidített munkaidőben folytatta a kihallgatásokat és kinevezéseket. ennek ellenére az orvosok utasítására igyekezett a lehető legtöbbet pihenni.

és eltiltották a nyilvános szerepléstől. mintha különösen súlyos megfázás gyötörné. mert – Isten kegyelméből és orvosaim. és Attlee-nek meg kellett küzdenie azért. hogy a karácsony az az idő. hogy rossz időkben mi az értéke barátaink támogatásának és együttérzésének. hogy önök is tudják. A romló gazdasági és politikai helyzet ugyancsak nem tett jót az egészségének: Attlee Munkáspártja elsöprő győzelmet aratott 1945-ben. hanem előre fölvették. de a hangja riasztóan fátyolos és rekedt volt. amikor mindenkinek magába kell szállnia. ugyanakkor aggasztóan más volt a király hangja. Nagy-Britanniában. – Sok otthonban fölmerült a kérdés: vajon csak megfázott a király. és ő lett a kormányfő. Bízom benne. Időnként csaknem suttogássá halkult. hogy a király egészsége tovább romlott. aki világszerte hallgatta a király karácsonyi beszédét. Noha a kommentátorok és vezető újságírók megkönnyebbültek. és a lovas testőröktől kísért. hogy továbbra is kormányozhasson. „Azt a sok millió embert. a reszketeg hang elárulta. a Nemzetközösségben és a Birodalomban hallgatták a rádiót. milyen rossz állapotban van. . amit hallottak. de a Nagy-Britanniában és másutt megjelenő újságokat sokkolta. majd szívhez szólóan bensőséges hangnemben folytatta: Nekem minden okom megvan a hálára. a többség azonban 1950-re maroknyivá zsugorodott. nyitott díszhintóban a királynéval együtt körbekocsizzon Londonban. György elmondta hagyományos karácsonyi üzenetét. amiért a király egyáltalán beszélt a három hónapja végrehajtott. aggodalommal töltötte el a hang rekedtsége – írta két nappal később a Daily Mirror. Azzal kezdte. milyen nagymértékben segítettek és segítenek felépülésemben az Önök imái és jókívánságai. Az 1951 októberi általános választások kormányváltozást hoztak: visszatért a hetvenhat éves Winston Churchill. a Brit Nemzetközösség és a birodalom népei.TIZENHATODIK FEJEZET Az utolsó szavak Sok millió ember számára ismerős. vagy ez a rekedtség a három hónappal korábbi tüdőműtét következménye?” 1937-es első karácsonyi beszéde óta most először nem élőben közvetítették a beszédet – amihez Sir John Reith a BBC-nél. sebészeim és az ápolónők szakértelmének köszönhetően – túl vagyok egy betegségen. A király öt orvosa telefonált és gratulált. Ám kevés olyan hallgató volt. nagy műtét után. amiért most szívemből köszönetet mondok. Az 1940-es évek második felének sorozatos krízisei miatt az orvosok a lehető legtöbb pihenést javasolták. A király elég jól volt ahhoz. nem csupán azért. VI. vezérigazgatósága hosszú éveiben mindvégig ragaszkodott -. akik 1951 karácsonyán. akit ne indított volna meg az uralkodó üzenete. de még más országok polgárai is biztosítottak támogatásukról és együttérzésükről. Ennek az újításnak az volt a magyarázata. A szigetek. hogy május 3-án megnyissa a Britanniai Fesztivált. de ismét megtanultam. Ugyanakkor mintha gyorsabban beszélt volna annál. ahogy szokott.

amelynek mélypontja egy nagyon súlyos operáció volt. megtudhatjuk. amelyet logopédusának és barátjának küldött. akik közelről látták a királyt az istentisztelet alatt. megjegyezték. mert maga a címzett is gyengélkedett. „Sajnálattal hallom. Távolról sem lett tökéletes: amit a hallgatók a királyra nem jellemző sietségnek véltek. válaszul a szokásos születésnapi jókívánságokra. Amikor látta. de a a rögzítés majdnem két napot vett igénybe. Szavai annál szívszorítóbbak. hogy az élő adás túl nagy feszültséget jelentene. ami lehetne jobb is – mondta a hangmérnöknek és a BBC egyik igazgatójának. Az orvosok azonban figyelmeztették. ez újabb babérlevél a koszorújába!” Logue szeretett volna válaszolni. hogy ismét betegeskedett – írta a király. A tünetek azonban nem enyhültek. Három nappal később Clement Price Thomas sebész. csak 1926-ban tanultam. A király azonban még ezt is messze jobbnak tartotta minden alternatívánál. Aznap este ágynak esett influenzával. Sokan azonban. amelyet december 14-én küldött Logue-nak. – Köszönöm a türelmüket. Attól tartottak. hogy nem. a sebész. Az utóbbi tény több szempontból is kizárólag önnek köszönhető. milyen természetesen mozog föl-le a rekeszizom. hogy lélegezzek. De még mindig beteg volt. mondatonként olvasta föl a beszédet. – A nemzet hallani fogja az üzenetemet. és jól sikerült. – Ami engem illet. így hát kompromisszumot kötöttek: a király részletekben. Lassan lábadozott. megkérdezte. hogy rákos. ezeknek a betegségeknek a szakértője azt mondta a királynak. és megkönnyebbülten újságolta. hogy a tüdejének egy részét mielőbb el kell távolítan i – bár az akkori gyakorlat szerint azt nem közölte vele. nyomorúságos év van mögöttem. – Én ebben a fesztiválban Nagy-Britannia elpusztíthatatlan bátorságának és életerejének jelképét látom. A műtétet szeptember 23-án végezték el. A végeredmény alig hatpercnyi beszéd volt. és azóta lélegzem ezen a módon. aminek következtében legföljebb suttogni tudott volna. A parlamenti ülésszak megnyitó beszédét – kivételesen – Lord Simonds lordkancellár olvasta föl a trónról. hogy le kellene mondania a karácsonyi rádióbeszédet is. Ez volt az utolsó levél. állandó köhögés kínozta. egyes részeket újra és újra. de a rosszindulatú daganatot csak szeptember 15-én diagnosztizálták. hogy nem szenved szövődményektől. de ő visszautasította a javaslatot. mindig így lélegeztem-e. amikor az adás előtt meghallgatták a végső változatot. A levélből. megkért. – Most én akarok szólni a népemhez. Először hörgőgyulladást diagnosztizáltak. de kórházba került. amíg elégedett nem volt velük. addig. mert ők ketten voltak vele. Azt feleltem. a hangrögzítés egyik mellékhatása volt. mennyire rosszul érezte magát a felvételnél. .– Ez most nem a csüggedés ideje – jelentette ki a Szent Pál-székesegyház lépcsőjéről. A félelem megalapozatlannak bizonyult. – A lányomnak talán már jövő karácsonykor lesz erre lehetősége – mondta. milyen rosszul néz ki. de azóta figyelemre méltóan javult az állapotom. A király októberben írt az anyjának. Ez bizonyára enyhítette volna a király szorongását. hogy a gége idegei megsérülnek. mielőtt megtehette volna. Látja. A műtét előtt Priece Thomas. Felvetődött. és penicillinnel kezelték.

hogy lesz néhány viszonylag békés éve a szenvedések esztendei után. és éjféltájt lefeküdt. hogy ön is örülni fog ennek a kis személyes emléknek. részben a király egészségének javulása miatt. Remélem. éppen visszatértek Nairobitól ötven kilométerre északra. aki nagyon hálás volt mindazért. hogy közölje a feleségével. és kifejezte sajnálatát. miután egy éjszakát töltöttek a Treetops Hotelben. javul az állapota. és nagyon kedvelte. és tudom. a király lánya. hogy valaha is gondolt volna magára. nem hiszem.” Májusban. aki ötvenegy évesen lett anyakirályné. és az is maradt fél évszázadig. mindenkinél jobban tudom. amikor megkapták a Hiób-hírt. ezt a kiváló eredményt sosem érte volna el a segítsége nélkül. most pedig már késő. tubákos szelencét. Kiváló egyéniség volt. Február 26-án Logue írt a király özvegyének. Sosem felejtem el felséged kegyes segítségét azután. Nekem egyre jobban hiányzik a király. A színházlátogatásnak volt valami ünneplős jellege. arany. és bizonyosra veszem. hogy a környezete szinte rá sem ismert”. Fülöpre várt a feladat. Annyira megerősödött. Logue utalt a „csodálatos levélre”. és nem is ért el ekkora eredményt. Ezt a dobozt az íróasztalán tartotta. Ezekben az években felséged jelentette számára az erő forrását. hanem a koszorúér trombózisa – a szívbe került. kijelentették. György írt neki decemberben. és amikor az orvosok január 29-én megvizsgálták. A halál oka nem a rák volt. Remélem. amiért betegsége miatt nem válaszolhatott. és gyakran mondta nekem. hogy ismét vadászhatott. ekkor már II. és soha ember nem dolgozott keményebben nála. Erzsébet. Másnap a királyi család elment a Drury Lane -be. mert mindig ott állt a király asztalán. hogy szeretett feleségem elhunyt. aki ekkortól királynő volt. Örökké hálás leszek önnek azért. valakitől. amit érte tett. amelyet a VI. küldött neki egy apró. Erzsébet és Fülöp Kenyában járt. ő azt szeretné. hogy a karácsony i beszéd reménye és önbizalma nem volt alaptalan. A hivatalos életrajzíró szerint „olyan gondtalan és boldog volt. amelyeken olyan vitézül küzdötte át magát. ön hamarosan felépül. nem csupán a beszédben.” Két nappal később kelt válaszában az anyakirálynő ugyancsak nem fukarkodott a dicsérettel: „Azt hiszem. részben pedig azért. de az egész életében és életfelfogásában. De nem így történt. milyen nagy segítséget jelentett ön a királynak. Február 5-én. amely nem sokkal elalvás után következett be. milyen sokkal tartozik önnek. Sagana Lodge-ba. Erzsébet királynő. hogy az öné legyen. Ausztráliába és Új-Zélandra.A király a királynéval Sandringhamben maradt újévig. Úgy tűnt. férjével együtt sietve visszautazott Nagy-Britanniába. egy hideg. Szívélyes üdvözlettel Erzsébet . milyen közel állt apjához Logue. „Őfelsége 1926 óta megtisztelt azzal. Annyira reménykedtem benne. de száraz és verőfényes napon a király vadászni ment. hogy megnézzék a Dél-tengeri történetek című darabot. végzetes vérrög -. amit ön tett érte. mert Erzsébet és az edinburgh-i herceg másnap indult körutazásra Kelet-Afrikába. hogy engedélyezte beszédének javítását. A derűs vacsora után visszavonult. és üzenetet is mellékelt hozzá: Ezt a kis dobozt azért küldöm. Másnap reggel fél nyolckor az egyik inas holtan találta az ágyában. aki nem felejtette el. hogy elégedettek az állapotával. amely a királyé volt.

Logue technikájáról a gyászjelentés írója csak ennyit mondott: „Módszerének fontos része volt. vagy hogy egyáltalán meghallgatta-e. elég különös. Az ő szolgálataira nem volt szükség többé. Ott volt Valentine és a felesége. aki tegnap. Arra törekszem. hogy nem emelték lovagi rangra -. hogy megtanította a beteget. Az ünnepeket a lakásán töltötte a három fiával és a családjaikkal. az ausztrál főbiztos szintén. miként lélegezzék. a Szentháromság templomban. Hátrahagyott holmija között volt két meghívó a királynő júniusi koronázására – a másodikat feltehetőleg azért küldték. amely egyszerre jelent meg Nagy-Britanniában. Lionel Logue nagyszerű munkája iránt – írta Mr. hogy még szorosabb egységbe fogják népünket és megőrizzék az eszményeket. Logue-ot a királlyal folytatott munkája híressé és megbecsültté tette – bár ha azt vesszük. amely a volt lengyel köztársasági elnök és egy amerikai gépgyár vezérigazgatójának gyászjelentése közé iktatta be a hírt. hogy Mr. mit gondol a beszédről. alig két hónappal hetvenharmadik születésnapja után. Elizabeth-szel. ahol családommal a karácsonyt töltöm. „Szeretett apám minden karácsonykor ebben az időben küldött üzenetet népének szerte a világon – kezdte. hogy az elsőre válaszoljon. a Viktória Rend parancsnoka. az egyik legnagyobb szakértője volt a beszédhibák kezelésének. „Apám és nagyapám egész életükben keményen dolgoztak. rövid volt. amelyet a Times október 6-án tett közzé. A királynő és az anyakirályné képviselőket küldött a szertartásra. 1953. írta a Times. és elsősorban az ő segítségével gyógyult meg a dadogástól szenvedő VI. aki akkor még yorki herceg volt. de gazdaggá nem. Logue türelme bámulatos. mennyire szoros kapcsolatban álltak. akik külföldön szolgálnak a fegyveres erőknél. Kevéssel újév után utoljára betegedett meg Logue.” Logue búcsúztatására április 17-én került sor Bromptonban. és megköszönte alattvalóinak a „hűséget és szeretetet”. amelyet iránta mutatnak azóta. Végakaratában.Sandringhamben a királynő elmondta karácsonykor az első beszédét. Elhamvasztották. – Mivel 1926-ban páciense voltam. amelyek olyan drágák voltak a szívüknek. hogy tíz hónapja elfoglalta a trónt. Laurie és Jo a gyerekeikkel. kétéves lányukkal. április 12-én halt meg veseelégtelenség következtében.” Logue nem jegyezte föl.” Tiszta. J. amely beárnyékolta apja életét -. Lionel Logue. Wimbusch. „Mr. tanúsíthatom. meglehetősen szerény összegről. Bizonyára sok ezer ember van. Több mint három hónapon át őrizte az ágyat. . C. életének 73-ik évében elhunyt. és az egészsége is megromlott. hogy folytassam a művüket. határozott hangon beszélt – nyoma sem volt annak a dadogásnak. Victoriával. Az ő Bolton Gardens-i otthonában mutattak be a megboldogult királynak. mert túl beteg volt ahhoz. akivel nem egészen egy éve házasodtak össze. Egész napra ápolónőt fogadtak mellé. Anne. együttérzése csaknem emberfeletti volt. – Hozzá hasonlóan én is az otthonomból beszélek. aki hozzám hasonlóan áldja Lionel Logue nevét. Ausztráliában és Amerikában. a 14 éves Alexszel és a 10 éves Roberttel és Anthony a feleségével. hogy mivel tartsa fent a hangképzés sebességét feszültség nélkül. A gyászjelentés. 8605 fontról rendelkezik – ami manapság körülbelül 180 000 fontot érne. tisztelettel adózott azoknak. de végül kómába esett. György király”.” Néhány nappal később az olvasók is reagáltak: „Újságjuk szíves engedelmével szerény elismerésemet fejezem ki Mr.

aki 2010 nyarán. középső fiának. akik még élnek a történet idejéből. noha már a kilencvenes évei derekán jár. – Ő szuper jó papa volt. Fontos része volt ennek a két ember között kialakult. György pedig vacak. De ha az eredményt nézzük. Kezdettől ragaszkodott ahhoz. hogy a Harley Street -i rendelőben vagy a saját otthonában találkozzanak. mint megkerülte – ennek ellenére nem kétséges. Logue sűrűn idézett leveleinek és naplójegyzeteinek hangneme elárulja mélységes tiszteletét nem csupán a király. gondoskodva róla. ahol elődei kudarcot vallottak.Több mint fél évszázad távlatából sem határozhatjuk meg egészen pontosan. hogy problémát okozhatnak fejedelmi tanítványának. ennek a barátságnak is megvoltak a korlátai. mi volt apósa sikerének titka. irigylésre méltóan éles eszű és eleven. akkor ez lehet az egyetlen válasz. Persze. hogy a beszéd a benne hagyott. és ne valamilyen „felségterületen”. Valentine-nak a felesége. hogy ezeknek a buktatóknak az eltávolításával Logue segített megszilárdítani a király önbizalmát. Bizonyos értelemben azonban nem annyira gyógyította a problémát. jelentéktelenebb akadályokkal kevésbé legyen ijesztő. A modern olvasó számára szervilisnek tűnhet ez a hangnem. ő sem volt képes egyértelmű választ adni. kiiktatva belőlük azokat a szavakat és kifejezéseket. Végső soron az lehetett a legfontosabb. – Akárki képes a nyelv edzésére. Ezzel egyértelműen kifejezte. hogy Logue gyakorlatiasan közelíthessen a problémához. Ez pedig a menye. miért aratott Logue sikert ott. Amikor megkérdezték. amely segített. amelyet Logue alakított ki a leendő királlyal. amelynek csúcsán osztályvezető főorvos volt a middlesexi egyetemi kórház gyermekpszichiátriai osztályán. mint személy. hogy mivel kellett megbirkóznia. amellyel Logue átnézte a királynak írt beszédeket. A király sok más emberrel próbálkozott. és azt. szoros kapcsolat. Fontos volt az a lelkiismeretesség is. Mi másért ragaszkodott volna apósomhoz ilyen hosszú ideig? . apósom azonban első osztályú pszichoterapeuta volt – mondta Anne. Az utolsó szó azoknak a keveseknek egyikét illesse. Ez a kapcsolat az évek során barátsággá változott. miszerint itt nem egy betokozódott lelki sérülés következményéről van szó. amikor az még fiatalember volt. – [Lionel] sosem beszélt arról. amelyekről tudta. hogy Logue-nak az első pillanattól sikerült meggyőznie a páciensét. Véleményének külön nyomatékot ad pályafutása. minden különleges kezelésnél fontosabb volt az a kapcsolat. amit csinált. hanem mondhatni. mechanikus problémáról. főleg miután Bertie-ből király lett. akik kudarcot vallottak. hogy az ő szemében a király is csak egy beteg. amely kemény munkával és eltökéltséggel legyőzhető. V. amelyet Logue a királlyal – főleg az anyakirálynéval – kapcsolatban használ. Anne. Az általa oly fontosnak tartott légzőgyakorlatok mindenesetre segítettek – a király kétségtelenül meg volt győződve a hasznosságukról. és valóban jól ismerték Logue-ot. tekintve nagyon eltérő helyzetüket ebben a merev sorompókkal elhatárolt osztálytársadalomban. de a királyság intézménye iránt is. de úgy vélte. légzőgyakorlatok kidolgozására.

Lionel az ajtófélfának támaszkodó csapattárs alatt áll. 1896. A Lionel tiszteletére rendezett egyik vacsora menükártyája és számtalan előadóestjei egyikének koncertprogramja .A Prince Albert College kollégiumi futballcsapata.

Valentine. Tony. Myrtle. Balról jobbra: Laurie. 1924. 1906. A Logue család a Hobsons Bay fedélzetén. .Lionel Logue és Myrtle Gruenert eljegyzésük idején.

.Lionelnek az akkor még yorki herceggel való találkozását igazoló levél. nem sokkal Londonba érkezésük után. Anthony Logue Lionellel 1924-ben.

Az előjegyzési kártya. októberi első találkozásuk után Lionel a kezdeti észrevételei lejegyezte a hercegről. amelyre 1926. .

amelyben háláját fejezi ki. Myrtle.A herceg levele. Az első meghallgatást követő három hónapban a herceg több mint ötven alkalommal találkozott Lionellel. Az ünneplőbe öltözött Logue család Laurie esküvőjének napján 1936 júliusában a Beechgrove lépcsőin. Anthony. . Balról jobbra: Laurie. Valentine. amiért már a terápia kezdetén haladás kezdett mutatkozni nála. Lionel.

kapuján. miután bátyja. Jamespalotába induljon letenni a koronázási esküt. György király első nyilvános beszéde négy hónappal trónra lépése után 1937. Györgyemlékmű leleplezésekor. Edward király 1936.A herceg kilép a Piccadilly 145. hogy a St. december 12-én lemondott a trónról. . április 23-án a windsori V. VI.

. íróasztalán Myrtle fényképével. alatti irodájában. Myrtle a koronázáson viselt ruhájában.Lionel a Harley Street 146.

a királyi páholy fölött. Logue és Myrtle a Westminster apátság karzatán ül. György megkoronázása 1937. .VI. május 12-én.

. György egyik első rádióbeszéde királyként.VI. 1937-ben.

. ismeretlen vendég. Valentine. Erzsébet és Margit hercegnővel. A királyi család koronázási öltözékben. Lionel ezt a bekeretezett portrét a királytól kapta ajándékba. Myrtle. Anthony. VI. György király és Erzsébet királyné két lányával. Lionel. Balról: ismeretlen vendég.A Logue család a Sydenham Hill-i Beechgrove-nál lévő teniszpályák mellett pihen.

Karácsonyi üdvözlőlapok a királyi családtól. . A Logue család a király haláláig minden évben kapott ilyen lapot.

hogy felhívja a figyelmét a potenciálisan problémás szavakra.1939. Ez az a beszéd. illetve. amelyet a király felolvasott. a háború kitörésekor közvetített rádióbeszéd. . és amelyet Lionel látott el jegyzetekkel. hogy jelölje benne a király által tartandó szüneteket. szeptember 3-án.

.

.

amelyben barátian aggódik az egészsége miatt. amelyet Myrtle halála után küldött. . és a távirat.A király Lionelhez írott levelei.

. György és Lionel kapcsolatának történetét.A király 1952 februárjában bekövetkezett halála után az újságok drámai színekkel ecsetelték VI.