You are on page 1of 64

PAUL HAUCK Mélyponton Hogyan másszunk ki a depresszióból?

PARK KIADÓ

Albert Ellisnek ajánlom, akinél soha kreatívabb gondolkodót nem ismertem A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Dr Paul Hauck: Depression, Sheldon Press, London, 1987 (6. utánnyomás) Fordította: Dezsényi Katalin ISBN 963 7970 63 0 ISSN 0865-0705 Magyar kiadás © 1991, Park Könyvkiadó, Budapest Copyright © 1973 The Westminster Press, Philadelphia Hungarian translation © 1991, Dezsényi Katalin Szerkesztette: Mészáros Andrásné Illusztrálta: Molnár Gabriella Műszaki szerkesztő: Szabados Erzsébet A borítót Molnár Gabriella grafikájának felhasználásával Szabados Erzsébet tervezte Készült a Gyomai Kner Nyomda Kft.-ben

Előszó Nem a depresszió a leggyakoribb lelki rendellenesség. A düh és a rettegés gyakoribb. E két nyavalya orvoslására az emberek mégis ritkábban keresnek segítséget, mint a lelkifurdalás, a kétségbeesés és a depresszió esetében. Ez bizonyára azért van, mert ez utóbbiakat olyan zavarként tartják számon, amellyel a lélekgyógyászok gyakorta szembe találják magukat, míg ellenben azt, hogy valaki dühöng vagy aggódik, normális dolognak tartják. Sajnálatos módon ez idáig kevéssé ismerték fel a depresszió lényegét. A szerencsétlen flótás, aki gyűlölte önmagát, kisebbrendűségi érzésekkel eltelve élte életét, vagy úgy érezte, hogy nem érdemes élni, szépen megkapta az orvosoktól a szokásos antidepresszáns tablettákat, vagy néha elektrosokk terápiát – mindezt anélkül, hogy bárki megpróbált volna a depresszió okának a mélyére nézni. No de ennek vége. Ma már, az új módszerek segítségével a depresszióban szenvedő ember megtanulhatja, hogyan legyen úrrá, gyakorlatilag egyszer s mindenkorra, kínjain. Még ennél is örvendetesebb, hogy megfelelő segítséggel és tanácsadással mindez gyakran igen gyorsan megvalósítható. Jelen könyvemben arra igyekszem rámutatni: hogyan hajszolják bele önmagukat az emberek a depresszióba, miként táplálják és növesztik magukban, és a jövőben hogyan vehetik elejét a bajnak. Ez a könyv neked íródott, a laikusnak, aki nem ismered azokat a pszichológiai szakkifejezéseket, amelyeket a témával foglalkozó legtöbb szakkönyv szerzői használnak. Könnyed stílusban, sok-sok példával igyekszem megvilágítani mondanivalóm lényegét. Bizonyosra veszem, hogy az imígyen elsajátított tudás birtokában majd könnyűszerrel felveheted a küzdelmet a depresszió ellen. Lesz, aki csaknem tökéletesen helyrebillenti vele lelki egyensúlyát. Mások esetleg jó irányban indulhatnak el azon az úton, amely a depressziós hangulatok leküzdéséhez vezet, még ha a cél eléréséhez szakember segítségére szorulnak is. S ha netán ti egyedül is boldogultok, előfordulhat, hogy valaki, hozzátok igen közel álló személy, rászorul. Tekintsétek ezt a könyvet jó tanácsok gyűjteményének. Ki-ki segíthet férjén, feleségén, szülein, gyermekein és barátain, abban, hogy leküzdjék depressziójukat, ha elmondja nekik, amit ebből a könyvből megtanult: hogy hány ember élete változott meg, miután megértette a depresszió három fő okát. Ha ezt a célt elérem, elégedett leszek. Olvassátok hát! Nincs veszve a remény. E könyv anyagát a betegeim szolgáltatták, akik hozzátok hasonlóan, depressziósak voltak. És segítséget kaptak. Megkapjátok ti is. P. A. Hauck

ami erőt ad neki ahhoz. Ha lehetséges. Sehogyan sem értettem. mielőtt elindultam a rendelőmbe. Visszavezettem a gyermekkorába. hogy folytassa. amiért segítségre szorul. Újdonsült klinikai pszichológus számára ennél nyomasztóbb feladatot elgondolni sem lehet. Az akkor húszas évei közepén járó lánynak serdülőkorától fogva voltak depressziós rohamai. Az első hetekben semmire se mentem vele. kipróbáltam rajta mindent. amiért elfogadta a . hogy a jó szándékú anya mindig rengeteget tesz a lányáért. Otthonában élt és semmivel sem volt több oka a depresszióra. mint száz. hogy jelenlegi depressziójából ugyan ki nem mászik többé. A legzavarbaejtőbb páciensem azonban az a nő volt. hogy a fokozatos próbálkozások módszerével kísérletezzen. művelt. hogy felülvizsgáljam a módszereimet és olyan változásokat eszközöljek. A depresszió új szemlélete Friss diplomámmal egy községi lelki egészségügyi központban kezdtem dolgozni. Nyilvánvaló volt ugyanis. A pszichoanalitikus gyakorlatban elsajátítottam. Ha erőt vett rajta a levertség.1. függősége erősödött. amelyeket a józan eszem diktál. amikor látta. csakis a beteggel. hogy az ember ne akarjon együttműködni mással. akik hozzá hasonlóan. kétszer vagy háromszor volt kórházban. s az anyjának kellett átjárnia hozzá ebédet meg vacsorát főzni a családnak. hogy a karácsonyi üdvözlőlapjait sem bírta megcímezni és aláírni. meglehetősen jól éltek. hogy tegyek vagy legalább mondjak valamit. De Ruth (nevét megváltoztattam) depressziójának már hosszú története volt. aki kezelés céljából fölkeresett. Végül odáig jutott. Ruth gyakori látogatója volt a mentálhigiénés központnak. aki megfeneklett a mélyponton és onnan ki nem mozdult többé. amit tanultam. ahol is az orvosgárda szinte minden egyes tagja megpróbálkozott már kezelésével. és megpróbáltam rekonstruálni az életét. az anyja meg se várta. A szóban forgó lány intelligens volt. majd visszahajlott a normálishoz. Azután rákapott. még mélyebb depresszióba süllyedt. továbbá sokkterápián esett át. és kezébe vette a dolgok irányítását. de aztán kisebbségi érzések gyötörték. enyhén szólva eredménytelenül. mitől olyan letört és miért van az. vagy a feldobottságig emelkedett. ahogyan Freud tanította. hol és mi siklott benne félre. valahányszor nehezebben mennek a dolgok és Ruth ezért még sohasem kényszerült rá. Ruth persze megkönnyebbülten fogadta a segítséget. és meggyőződése is. Ekkor úgy éreztem. Egy szó. hogy reggelente. máris ott termett. Ha jól emlékszem. vegyem rá Ruth anyját. hogy képtelen elmosolyodni. Elemeztem az álmait úgy. amely azt súgta. itt az ideje. és biztos anyagi háttér állt mögötte. meg lelkifurdalást is érzett. felhívott és elpanaszolta. annyi ereje sincs. azonkívül különféle gyógyszeres kezeléseken. hogy kiderítsem. hogy magam is mennyire elbizonytalanodom. mint mindazoknak. hogy hátha összeszedi magát. A görbe a lehangoltságtól a normálisig. kellemetlen hangulatingadozásokról panaszkodott. hogy hagyja magára a lányát. hogy a napnak nekivágjon és nagyon szépen kér. Ezért nem hallgattam az ösztönömre. Csak még többet sírt. Gyakorlatilag mindenki. És már-már engem is sikerült meggyőznie az igazáról! A legnagyobb együttérzéssel hallgattam minden alkalommal hosszú órákig.

. Ehelyett arra gondoltam. Ahelyett. hogy a józan észre hivatkozva érvelek. és hogy ciklikusan ismétlődik. hogy megmagyarázzam Ruthnak.segítséget. A konferencián nyíltan elmarasztaltak. Az azóta eltelt évek során Ruthnak mindössze egyetlen komoly depressziós fázisa volt. miért értem el javulást Ruthnál. hogy ne látogassa meg és ne hívja telefonon minden áldott nap a lányát. hogy a depresszió részben fizikai elváltozás következménye. hogy hagyja békében a lányát. míg végül magam is megsokalltam. hogy betegemnél maradandó változást sikerült elérnem. Szakmai fejlődésemnek ebben a szakaszában eszembe sem jutott. még ha hónapokba telik is. hogy visszanyeri önbizalmát. dolgozott és szépen eltartotta magát. hogy mi lesz az ő gyönge és harcképtelen lányával. és minden apró sikert nyereségnek könyveljen el. de más esetben bizony kevés lehetett volna. Ennek körülbelül húsz éve. mert a segítségre szoruló gyermek szerepét játssza. Ruth egy ideig nagyon szenvedett. s a mellékelt kártyára annyit ír csupán: „Ruth”. majd a következő héten beszámolt az eredményről. tanulmányt írok róla a közelgő mentálhigiéniai konferenciára. Akkoriban még nem tudtam. de óva intett a túlzott optimizmustól a tekintetben. és határozottan azt javasoltam. és ne hívja meg vacsorára a gyerekekkel együtt. és hangulata észrevehetően javult. A nagyszerű előmenetel láttán olyan büszke és elégedett voltam. amit az elmúlt hónapokban megkezdett. kipróbálta javaslataimat. következésképp csak mellékesen tértem ki rájuk. mit szeretnék elérni vele. hogy talán nem esik vissza többé. Ha most visszatekintek erre az elemzésre. hogyan kezeljem két legfontosabb kínzóját: a lelkifurdalást és az önsajnálatot. milyen keveset értettem a probléma lényegéből. A rendelőmbe kértem Ruth anyját. Biztattam. azon kaptam magam. Kicsit rettegett ugyan. amiért feltételezni merészeltem. Gyógyulásának bizonyságául húsz esztendeje minden évben ajándékot küld karácsonyra. aki erősebb nála. ne várjon magától túl sokat. hogy a pszichoanalitikustól elvárható hallgatásba burkolóztam volna. Dolgozatomban igyekeztem elemezni. azután hazament. elbánt a házimunkával és a gyerekekkel. és hogy Ruth mennyivel gyorsabban is rendbe jöhetett volna. kikecmergett a kátyúból és megint a régi volt. és távol maradt. Nem telt bele hat hónap. be kell látnom. kénytelen-kelletlen maga látott hozzá. Ruth meghallgatott vagy vitatkozott velem. megértette. Az egyik köztiszteletben álló szaktekintély elismerő szavakkal méltatta a tényt. és megkockáztattam a feltevést. Ruth jó egynéhány ciklust átvészelt. Szerencsére ennyi is elégnek bizonyult. Néhány hét múltán már nem hívott fel telefonon minden reggel. hogy sikerült ismét teljes értékű embert faragnom Ruthból. ha sikerül rávennem az anyát. ne hordja neki a megfőzött ételt. ha folytatja. de elfogadta érveimet. hogy elhatároztam. hogy talán megtörhetem a neurózisát. Addig adtam neki a jó tanácsokat. ahogyan tudja. de mert senki nem csinált meg helyette semmit. hogy többé nem fog visszaesni a mélypontra. hogy intézze csak az ügyeket. Szerencsére Ruth anyja megfogadta a tanácsomat. Beiratkozott a főiskolára. ne érezzen lelkifurdalást azért. ha nem támaszkodhat valakire. Közismert. Ha a maga tempójával dolgozik. bizonyosra vettem. és minden bizonnyal számtalan hasonló vár még rá.

Ha a depresszió gyakoriságát összehasonlítom más közismert lelki eredetű zavarokkal. hogyan bánjak el vele. amelyektől máskor nyakig merülnék a kétségbeesésbe. akkor könnyűszerrel túljutok azokon az eseményeken. mint bárki másnak. de néha annál súlyosabbak. És főként felfedeztem. És ez a fontos. önsajnálatom nem ismert határt. ha életemnek ezekben a személyes szféráiban hagy el a szerencse. kiborultam. hogy az átlagolvasónak segítsenek vele. és felkínáljam a depresszió új elméleti megközelítését. Valamikor azt hitték. őszintén gyötrődtem. hanem inkább apró-cseprő napi megpróbáltatásokkal. órákra vagy napokra magamba zárkóztam. van három aranyos leánygyermekem és szüleim is jó egészségnek örvendenek. mert az utóbbi időben több jó anyag látott napvilágot e tárgyban. Mielőtt ezt az újfajta megközelítést gyakoroltam volna. aki lelki segítséget kért tőlem. hogy ha a depresszióról alkotott elméletemet önmagamnál alkalmazom. amelyet száznál több esetben fogalmaztam meg és igazoltam a gyakorlatban. Az elutasítás nekem is kisebbrendűségi érzéseket és lelkifurdalást okozott. hogy továbbadjak néhány újabb keletű gondolatot a neurózisról. nekem is volt annyi rémes élményem. De el kell ismernem. hogy a depressziót . de nem azzal a céllal. Abban bizonyos vagyok. hála istennek. És számtalanszor kaptam ezt a feleletet: – Depressziós vagyok. Ha a mindennapos csalódásokkal. még a hétköznapi bajok is mind a mai napig kizökkentenek a megszokott kerékvágásból. amely gyakoribb nála. Órákba vagy napokba telt. És ha csúnyán kibabráltak velem. nem mind volt kellemes. hány éve nem szenvedtem depresszióban. hogy a depresszió azért óriási probléma. akit valaha kezeltem vagy akivel társaságban találkoztam.A depresszió új elmélete – Miben segíthetek? – ezt a kérdést feltettem sok-sok betegemnek. szinte több tucat depressziós korszakot élt át élete során. és több száz embert sikerült megtanítanom ugyanerre. mint másoknak. noha írtak már róla is egyet s mást. Bevallom. Többnyire úgysem katasztrófákkal kell szembenéznünk. Ez jó régen volt. hogy a szorongás körülbelül ugyanolyan gyakori. gyatrán vizsgáztam például. De a depresszió még mindig senki földjének számít. kudarcokkal vagy elutasításokkal meg tudunk birkózni. ezen az érzésen csak nagy nehezen tudtam úrrá lenni. akkor gyakorlatilag kezünkben van a depressziós problémák megoldásának kulcsa. Állástalan sem voltam. mint a depresszió és hogy egyedül a düh az a pszichés állapot. Ennek eredményeképp magam sem emlékszem. Túlteszem magam. Az évek során mind világosabbá vált előttem. ha rám jár a rúd (már ha nem erősebben a kelleténél). E könyvemet azért írom. meg kell állapítanom. mert többet tudok a depresszióról és tudom. mert csaknem mindenki. vagyok olyan szerencsés. de ma már sokkal könnyebben megbirkózom velük. amíg kimásztam belőle. Jelen könyvemben érintem csupán a düh témakörét. hogy én is rosszul reagáltam volna. Azóta nagyon sok minden történt velem és mondhatom. amióta csak az egyetemet elvégeztem. hogy a házasságom boldog. Javarészt enyhe lefolyásúak voltak. Következésképp talán nem voltak olyan nyomós okaim a depresszióra. Ha valamit rosszul csináltam.

nem sokra megy vele. amit elhibázol. aki maga sem tökéletes. És ha erre képes voltál. amellyel a szüleid nyelvére is megtanítottak. mert kiborultál. amelyekről odahaza férjek.az ember ugyanúgy szüleitől örökli. sohasem kaptak kellő szakmai figyelmet. Megtaníthat arra is. hogy a lelkifurdalás gyökere a szülőkkel kapcsolatos gyermekkori szexuális fantaziálásra vezethető vissza. és ott foglalkozást tart a többnyire egyszemélyes osztálynak. a folyóiratokból. De hogyan? Úgy. Valójában arra akarok kilyukadni: nem kell. újfajta viszonyt az emberekhez. hogy miképpen legyél neurotikus. Ehelyett azonban igenis megtanítjuk az embereket. Azt már bebizonyítottad. hogy olyan legyél. hogy változtatni lehet valamin. Ezeket nem tanulmányozták. hogy helyrehozd a kárt. amiből logikusan következik az is. Viszonyulj úgy a pszichiáter tanácsaihoz. hogy sejtelmed sincs róla. a történelmet és a művészeteket. Újfajta gondolkodásmódot kell elsajátítanod. Rámutathat. nem sokat tehetnénk ellene. legjobb barátnők beszélnek. hogy mindannyiunkkal velünk születik a hajlam a depresszióra: egyikünknek több. Mi tarthat vissza attól. nem keresték a magyarázatukat. hogyan jussanak túl depressziójukon. Többnyire szamárságokat tanultál. amihez állítólag örökség útján jutott hozzá a beteg. tévéből vagy hallgass meg bárkit. mint első hallásra hinnéd. hiszen senki sem tökéletes és egy csomó ember. mindegy mitől. Ha így volna. és ráadásul úgy. hogy egészséges gondolatokat is befogadj? Nem lesz olyan könnyű. és most rajtad áll. pontosan ugyanazzal a módszerrel. Könnyen lehetséges. amilyen. hogyan legyenek depressziósak. Megtanítottak. mindenkitől azt tanulod. hogy másnak vagy csupán ütődöttnek érezd magad csupáncsak azért. de azután rossz vágányon járt. hogy a neurotikus eszméket képes vagy felfogni. amikor mindenáron azt erősítette. De mihelyt beállt a változás a szemléletben. de menni fog. Néhány más elgondolása ésszerűbb ennél. akkor a változatosság kedvéért talán az sem fog túlságosan nehezedre esni. megtanított. hogy a depressziót ugyanolyan tantárgynak fogod fel. A depresszió enyhébb változatai. . mintha „egészséges életvitel”-tanfolyamon vennél részt. feleségek. a másiknak kevesebb jut belőle. szüleidet. Igen. hogy gondolkodj irracionálisan. de akit épp kitettek az állásából. amilyen vagy. milyen ártalmasak a rossz gondolkodásbeli mechanizmusok. hetente egyszer vagy ritkábban bekéret tantermi rendelőjébe. az orvosok megpróbálkoztak gyógyszerekkel és elektrosokkal. vagy olykor tanulócsoportnak. filmekből. és el is értek bizonyos eredményeket. amelyet akaratlanul tettek benned. mert úgy idomítottak. ami nagyjából természetes. hogy Freud felfedezte a nyilvánvaló kapcsolatot a lelkifurdalás és a depresszió között. mint a barna haját meg a kék szemét. Ezért sem tettek ellene semmit sokáig. hogy valami értelmeset is elsajátíts. tanáraidat. barátaidat. Ez azonban nem lehet egyedüli oka a csüggetegségnek. Azért vagy olyan. csak azt teszed. kivált a súlyosabb esetekben. mint a geometriát. az eseményekhez. Igaz ugyan. hogy mi az. egy könyv valóban megszabadíthat depressziós beidegződéseidtől. hogy előzőleg valaki megtanította őket. ahol a tanár kötelező olvasmányt ír elő. Amikor kiborulsz. és milyen más szokásokkal kellene őket felváltanod. Valójában amerre csak nézel. de azt aztán alaposan. Aligha remélhették. hogyan lehetsz príma depressziós.

Elrugaszkodnék a valóságtól, ha azt állítanám, hogy egyetlen könyv elolvasásával a depresszió bármely fajtája megszüntethető, mert a depressziónak igen sok válfaja, fokozata van. Az ember elszontyolodhat attól is, hogy hiába vár egy telefonhívásra, és olyan iszonyú lelkifurdalást érezhet egy autóbaleset miatt, hogy kórházi kezelésre és elektrosokk terápiára szorul. Ez a könyv azoknak segít, akik többnyire kisebb problémákkal küszködnek. De segíthet a súlyosabb fokú depresszión is. Ha csak annyit érünk el, hogy egy-egy súlyos eset kevésbé lesz súlyos, akkor sem volt hiábavaló erőfeszítés, hogy megtudjuk, hogyan váltunk depresszióssá és hogyan enyhítsünk bajunkon? Van a depressziónak olyan változata, amelyet nem lelki, hanem szervi okok idéznek elő. Az utóbbival a háziorvoshoz kell fordulni. Okozhat depressziót – kivált ha látszólag semmi okát nem találjuk – az agyi biogén aminok mennyiségének változása, a víz- és az elektrolit-háztartás egyensúlyának megbomlása, vagy a hipoglikémia nevű állapot is. Ez utóbbi annyit jelent, hogy a vérnek igen kicsi a glukóztartalma, amire pedig a test minden egyes sejtjének szüksége van. A hipoglikémiások nyugtalanok, szédülnek, ingerlékenyek vagy depressziósak, és mindez együtt jelentkezhet. Némely szakember úgy véli, hogy a szellemi fogyatékosok bizonyos csoportjánál, vagy a skizofréniában szenvedőknél, továbbá az alkoholisták többségénél kimutatható az alacsony vércukorszint. Ha arra gyanakszol, hogy netán magad is a hipoglikémiások közé tartozol, fordulj orvoshoz és vizsgáltasd ki magad. Ha azonban tudod, mi volt életedben az az esemény, amely a depressziót előidézte, akkor minden bizonnyal a lelki eredetű depressziósok közé tartozol, és ez esetben olvass tovább. A depresszió három oka 1. Az önvád Ha szünet nélkül szapulod és gyűlölöd magadat abbéli meggyőződésedben, hogy te vagy a leghitványabb alak a föld kerekén, akkor előbb-utóbb minden bizonnyal depressziós leszel. Valójában mindegy, miért hibáztatod magadat, ha pokollá teszed miatta az életedet. Lehet az ok az, hogy nem léptettek elő, vagy hogy nem te nyerted az idei dárdavető bajnokságot, vagy csak annyi, hogy valaki elfelejtett köszönni neked – csak hibáztasd magadat, s máris biztosra veheted, hogy jön a depresszió. És ha mindjobban belelovalod magad, hovatovább szépen belezavarodsz, legszívesebben sírva fakadnál, hallgatag leszel és levert, akár a folyóba vetnéd magad, ha volna a közelben. Ha csak enyhén vádolod magadat, akkor csupán rossz lesz a közérzeted és levert leszel. Ez nem súlyos állapot, legföljebb tonkretehet egy kellemes estét, elszúrhat egy partit vagy egy baráti látogatást, kedvét szegheti a környezetednek. 2. Az önsajnálat A depresszió beszerzésének második forrása az önsajnálat. Bőgj bele a sörödbe, ha rútul bánnak veled, és hamarosan depressziós leszel. Járkálj megnyúlt képpel fel-alá, hogy mások sajnáljanak és jó úton vagy a

depresszió felé. Valld, hogy a világ sokkal adósod, azután ébredj rá, milyen igazságtalan az élet, és máris depressziós vagy. Mindez meglepetésként éri az emberek millióit, pedig nem árt, ha megtanulják, hogy neurotikus tünet az, ha elvárjuk, hogy mások tisztességesen bánjanak velünk, hogy a kedvességünket kedvességgel viszonozzák, hogy a világ elviselhető hely legyen. Aki ilyen badarságokban hisz, előbb-utóbb óhatatlanul depressziós lesz, sértődött és dühös, amiért a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan illene. Ha el akarod kerülni a depressziót, meg kell tanulnod a szabályt, miszerint minden jótett elnyeri méltó büntetését, és hogy a kivétel az, ha az ellenkezőjét tapasztaljuk. Minél előbb rájössz, hogy ez a világ rendje, annál egészségesebb személyiség leszel. 3. Sajnálkozás másokon Depresszióba nemcsak a magad, hanem a másik ember hasfájásától is eshetsz. Mivel a világon vége-hossza nincs a szenvedésnek, se szeri, se száma az alkalmaknak, amikor szerencsétlenek millióinak bajaival azonosulhatsz, nem szólva a hozzád legközelebb állók bújáról-bajáról. És mi tagadás, a családodban előforduló gondok és szívfájdalmak nagyon is valóságosak és olykor megrendítőek. De ha szánod a mankón bicegő gyereket, azt az embert, akinek a háza leégett, s az anyát, akinek a fia odaveszett a háborúban, éppoly depressziós leszel, mintha magadat vádolnád vagy magadat sajnálnád. A depresszió így is, úgy is depresszió, és a nyomorúság egyforma mélységeibe juttathat, függetlenül attól, hogy mi idézte elő. Csakis egyvalamiben lehetsz bizonyos: abban, hogy a kínok kínját fogod kiállni. Nos, íme a három ok, amelytől az emberek véleményem szerint érzelmi depresszióba eshetnek. A továbbiakból megtanulhatod, miért vádolod magadat és miért hiszed, hogy megvan rá minden okod; miért szánod magad és hiszed közben, hogy érzéseid jogosak és igazolhatók; és miért szánsz másokat, abban a szent meggyőződésben, hogy ez kutya kötelességed. Megtanulhatod továbbá azt is, hogy miért nincs igazad, miért vagy ostoba, ha bármiért is gyűlölöd magad; miért tesz önmagad legádázabb ellenségévé az önsajnálat; és sajnálkozásoddal hogyan ásod alá a mások önbizalmát. Megmagyarázom, hogy igazolod önmagad előtt az efféle cselekedeteket, és azt is, hogy az eljövendő depressziók elkerülése végett hogyan változtass meggyőződéseden. Úgyhogy mindenki, aki depressziós, olvasson csak tovább. Nincs vesztenivalója, ám annál többet nyerhet.

2. Az önvád Valahányszor azt mondom pácienseimnek, hogy sokkal okosabban tennék, ha soha semmiért nem éreznének önvádat, úgy néznek rám, mintha elment volna a józan eszem. – Hogyisne furdalná az embert a lelkiismeret, amikor hibátlanul viselkedni egyszerűen lehetetlenség – tiltakoznak. A válasz igen egyszerű: ha olyasvalamit követtél el, amiről magad is úgy vélekedsz, hogy hiba volt, erkölcstelen, vagy szükségtelenül fájdalmat okozott másoknak – ismerd el a vétked. Ennyi a dolgod, és nem több. Biztosíthatlak, hogy kifogásolható viselkedésed nem fog kibillenteni egyensúlyodból, hogy egyszeriben higgadtan és tárgyilagosan szemléled cselekedeteidet. S ha higgadtan végiggondolod, amit tettél, akkor minden bizonnyal képes leszel arra is, hogy a jövőben ne ismételd meg. Az emberek többsége azonban nemcsak elismeri, hogy hibázott, hanem utána még lelkifurdalást is érez ugyanazért. Ez a második lépés minden baj oka. Amikor meggyőzöd magad arról, hogy szörnyeteg, érdemtelen, gonosz ember vagy, mert csúnyán viselkedtél. És mit jelent a lelkifurdalás? Azt, hogy viselkedéseddel egyszer s mindenkorra megbélyegezted magadat. A folyamat általában a következőképpen megy végbe: „Nem kellett volna gorombáskodnom azzal a pincérrel. Rossz ember vagyok.” „Hiba, hogy lebecsülöm a feleségemet. Semmirekellő alak vagyok.” A viselkedésedből ítéled meg magadat. Ha helyesen viselkedsz, el vagy ragadtatva magadtól. Ha hibásan viselkedsz, semmirekellőnek véled magadat. De jól teszed-e? Muszáj mindjárt minősítenünk magunkat? Feltétlenül érdemrendet kell aggatnunk a mellünkre, mert átsegítettünk egy öreg hölgyet a túloldalra, és óhatatlanul gyűlölnünk kell magunkat, ha meglökjük a járdán? Most persze rögvest azt felelitek, hogy igenis lelkifurdalást kell éreznünk, ha rosszul viselkedünk. Rendre azt fogjátok hajtogatni, hogy szörnyű nagy baj lehet azzal az emberrel, aki megbánt egy öreg hölgyet, ordibál a vétlen pincérrel és nyilvánosan lehordja a feleségét. Az ilyen ember igenis érdemtelen, gonosz, elvetemült, egyszóval: rossz. Hát nincs igazatok. Mindig jó oka van annak, ha valaki rosszul viselkedik, mi több, akár olyan jó oka lehet, hogy a vétkes joggal megbocsáthat magának. Három ok arra, hogy ne vádold magad 1. A butaság Butaságon azt értem, hogy valaki kellő intelligencia híján nem nyújt olyan teljesítményt, amilyet szeretnél. A szellemi fogyatékostól aligha várhatjuk el, hogy hibátlanul viselkedjék. És még ha nem volna is értelmi fogyatékos, azért még lehet olyan korlátolt felfogóképességű, hogy könnyen elnézhetjük neki a gyönge teljesítményét. Nézzük elsőnek a visszamaradott gyermek példáját. Johnnynak körülbelül 60 az intelligenciahányadosa. Nyolcéves, szereti kezébe venni és megtapogatni a tárgyakat. Egy szép napon nálad jár látogatóban, talál egy doboz gyufát és eljátszik vele. Véletlenül felgyújtja a szobát, valaki megsérül. A szerencsétlenség súlyos, de mondanád-e, hogy Johnny rossz, gonosz gyerek? Remélem nem. Végtére is nem az

hogy a gyerek jól érezze magát. ami ostobaság. hogy valaki. bármennyit gyakorolta is. Végtére is. Értelme megint csak annak van. mert valójában nem történt semmi szörnyűség. hogy ügyesebben bánsz a babával. Röviden: a tettet kell mérlegelnünk. ha a gyufával játszik: nem intelligensen. Ha az ilyen . hiszen csak úgy viselkedett. mert rosszul zongorázik? Nagyon remélem. feleséged szabadságolta magát estére és téged otthon hagyott. tudást még nem sajátítottál el. mégis gonosz dolgot művel. Gaztettet követett el. nincs érzéke hozzá. hanem gyermeki kíváncsisága vitte rá. csak azért. ahogyan a fogyatékos gyerek viselkedik. 2. ha zenéről van szó: unintelligens. amit elvárnak tőle. és nyilvánvaló. hogy bizonyos jártasságot. hogyan csinálja. míg a buta nem képes elsajátítani. Alacsony intelligenciaszintje megakadályozta abban. Nem ott a hiba. teherbe esik. Következésképpen gyatrán halad. ha akár az egész ház porig ég. hogy zongorázzon. A gyakorlat majd meghozza.elvetemültség. Ki mondaná. hogy kimondjuk: megsebezted a kicsit. de bizonyára egyetértünk abban. és sok mindent elronthat. hogy ez az ember semmirekellő és elvetemült? Képzeld el. te elővigyázatlanul megnyomod. tapasztalatlan apa vagy. lassan tanul. Eszünkbe sem jutna. A szörnyű tett Johnny vétke lenne. vagy talán általában a zenéhez. Szülei azt akarják. aki szereti a gyerekét. neurotikus megnyilvánulás lenne. Vagyis. hogy gyűlöletes alak vagy. A kicsi sír. Nagy ostobaság lenne az is. és benne pusztul mindenki. mintha életének ebben az egyetlen szférájában visszamaradott volna. hogy tisztába kellene tenni. aki nem fogyatékos. hogy tudatlan vagy. ha az illetékes felnőttek leszidnák a gyereket. és azt akarja. ha nincs alkalma megtanulni. mert gyermekeik nevelésével kudarcot vallottak. hanem ott a baj. és ezen mit sem változtatna. Olyan ez. Anyáknak gyakran okoz problémát a lelkifurdalás azért. hogy ifjú apa vagy. A tudatlanság Tegyük fel. Nem mintha örülnél persze. bántottad a kisgyereket. de ostobaság. A lángelme is lehet egyben-másban tudatlan. nem a gyermeket. ő azonban nem gazember. hogy vigyázz a csecsemőre. ha igyekeznének depresszióssá tenni. hogy a gyufával játsszék. hogy a lány gonosz. rántasz rajta egyet. Az egyik nagy biztosítótű beakadt. hogy úgy érzed. hiszen ez már enyhén szólva. és megsebzed vele a gyereket. ügyetlen. Lehet. Ez esetben arra a következtetésre kellene jutnunk. ordítoznának vele. A jelek szerint azonban vajmi csekély tehetsége van a hangszerhez. amíg nem teszel szert némi ügyességre és gyakorlatra. sohasem fogja azt nyújtani. megengedhetetlen bűn volt megsebezned a bébit. hogy ilyen hibát követtél el. hogy felmérje a veszélyt. hogy emiatt bűnösnek érezze magát. hogy senki. hogy a lányt a gyatra zongorajátéka alapján minősítsük. Ez az igazság. ezúttal egy fiatal lányét. Ilyenformán igencsak meglepő volna. vagy otthagyja az iskolát. ha néhanapján meg nem szúrnád a gyereket. ebben tehát vétkes vagy. És most lássunk egy szokványosabb példát. hogy lelkifurdalást nem kell érezned. A tudatlanság annyit jelent. hogy a gyerek kábítószerhez nyúl. A lelkifurdalás azonban annyit jelentene.

és még csak meg se bánják? Ne feledjétek. lelketek legmélyén most úgy érzitek. És miért ne volnának? Nekik is megvoltak a maguk érzelmi problémái. Bátorítom őket. Lehet. Nem azért volt problémájuk. nanem mert gyatra anyák. azt nem is alkalmazhatták. gyakran magam is egyetértek ezekkel az anyákkal abban. hogy ne ítéljék meg olyan keményen önmagukat. hanem tudatlansága miatt. nagyot vétett. Bizonyára a fiú szülei is dühösek csemetéjükre. Nagyobb gyakorlattal semmi esetre sem követett volna el ilyen szarvashibát. ő a bűnös. mi több. Akkor meg miért ne érezné magát bűnösnek? Hát ne érezze! Azért ne. hogyan oldja meg a gyermeknevelés nehéz feladatát. nincs gyakorlata. hogy förtelmesen nevelték gyermeküket és rémes anyák. nehogy . Szögezzük le ismét. Ha nem tudták. hogy a fiú maga is minden bizonnyal olyan nagyon hibásnak fogja érezni magát. amiért magukat kellene hibáztatniuk. amelyeket egész életükben önmagukon tapasztaltak? Ismét csak tudatlanságuk. hogy hibázzon: tapasztalatlan. Mi több. Mondanom sem kell. még nagyon ügyetlen az autó kormányánál. És miért is ne? Miért ne utánozták volna azokat a gyermeknevelési módszereket. hogyan bánjanak a lázadó kamasszal. Tegyük fel. Bármit műveltek is gyermeknevelés címén. sőt valami veszély rejlik ebben az érvelésben. mert hibát követtek el? Az ilyen hibákat én másként bírálom el. hogy ezt a szeretetet túlzásba vitték. akkor most szidják magukat és érezzenek lelkifurdalást. hogy a tizenéves fiú vezetni tanul. és legszívesebben meglincselnék a fiút. Java részük azonban a helyes információk híján egyszerűen nem tudta. hogy a buta és tudatlan emberek nem szántszándékkal viselkednek hibásan. ha azt akarjuk. vagy túlságosan is óvni akarták gyermekeiket a nagyobb hibák elkövetésétől és folyvást szemrehányásaikkal gyötörték. hogy valami sántít. mert értéktelen emberek. hogy lépten-nyomon ne kövessenek el bűnöket. de nem gonoszsága. hozzáteszem. amiért rosszul nevelték gyermeküket. A tanulóvezető a fék helyett véletlenül a gázpedálra lép. ő okozta a gyerekek halálát. még csak tudatában sincsenek annak. amit jó szándékú szüleiktől láttak. nem pedig tulajdon emberi silányságuk. legtöbbször a gyermeknevelés rossz gyakorlatának példáira bukkanunk. Abban persze igazatok van. Délidőben az egyik útkereszteződésben gyerekcsoport halad át az autó előtt. hogy szinte bizonyosan kitör rajta a depresszió. És most lássunk egy valóban súlyos esetet. és több gyereket elgázol. hogy valamit tenni kell a fogyatékos gyerekekkel. Meglehet. Felhívom ezeknek a nőknek a figyelmét arra. belehajt a kereszteződésbe. Végtére is. hogy ne gyötörjön senkit lelkifurdalás mások halála miatt. hogy gyermekeikkel problémáik támadtak. hogy amit tesznek. mert kiváló oka volt arra. hogy a gyerekek szüleit mélyen felháborítja a tragédia. Ha senkit sem hibáztatunk súlyos vétségekért. A legtöbben nem olvasták a jó gyermeknevelési szakkönyveket. a jobb módszerek ismeretének hiánya okozta. mindenkor a legjobb szándékkal és szeretettel tették. de amikor ezt megmondom nekik. mert amit nem tanultak meg. Jobbára ugyanazt a hibás gyakorlatot követték. hogy nincs joguk gyűlölni magukat a baklövéseikért. és ne legyen lelkifurdalásuk. És a legrosszabb az. hogy többnyire nincsenek pszichológiai ismereteik.eseteket behatóan tanulmányozzuk. akkor mi fogja visszatartani az embereket attól. az nem helyénvaló (lásd a fogyatékosokat).

és csak utána engednénk be a forgalomba. Ha ilyesmit lát az ember. vagy semmirekellő. hogy átlagos . könnyen lehet. Az ilyen ember neurotikus. könnyűszerrel letehetné a vizsgáit. és holtbiztosan bankelnök lesz belőled. hogy ugyanígy viselkednél. vagy fél. mert akkor hivatkozhatsz arra. hogy azután gyakran másra se tud többé gondolni. és nem derül ki. hogy csodálatos vagy és intelligens. Az első esetben igyekezzünk zárva tartani a házunk ajtaját. hogy amikor az útkereszteződéshez ér. hogy ostoba (fogyatékos) vagy tudatlan. hogy meg sem próbáltad. netán a rettegést. mint akárki más. hogy felfogja: tönkreteszi magát. hogy te is csak ugyanolyan közönséges földi halandó vagy. de ehelyett inkább szántszándékkal megbuksz. ezért viselkedik ilyen idióta módra. hanem a biztonságos gyakorlópályán. Gondoskodhatunk arról is. amikor a baj már megtörtént. Mentségére szolgálhat azonban. Ráripa-kodni a vétkesre. és hogyan kerülhetné el a jövőben. Ha világéletedben mást se hallottál. amelyre nincs bocsánat: amikor az ember szándékosan. úgy. mondjuk. Szóval az ilyen ember nem gonosz. és véletlenül felgyújtsák a házat. Máskülönben mivel magyaráznánk az ostoba viselkedését. hogy az ilyen ember minden bizonnyal lelki válsággal küzd. Vegyük példának a tehetséges egyetemi hallgatót. Értésére adhatnád a családnak. aki pontosan a példában szereplő ifjúhoz hasonlóan viselkedett. hogy miképpen következett be a baleset. És mégis fejjel megy a falnak. nem a lányokkal hetyegne és abbahagyná az ivást. mint azt. amely mindenképpen várna rájuk. Ha te lennél hasonló érzelmi válságban. de aki annyira elfecsérli idejét különféle fölöslegesnél fölöslegesebb dolgokra. vagy kinn a mezőn. Annyira összezavarjuk a lelkifurdalással. 3. Az ilyen embernek érzelmi problémái vannak. ne veszítse el annyira a fejét. Az ilyesfajta balesetek elkerüléséhez erre van szükség. Tudja: hogy kihajíthatják az egyetemről. akkor igen súlyos terhet cipelsz a válladon. hogy már-már kifelé áll a szekere rúdja az iskolából. akinek. aki elherdálja a szülei pénzét és keserves csalódást okoz nekik. vagy valamilyen elhagyatott úton. kés és egyéb veszélyes szerszámok se. mégpedig nem a forgalomban. de annál többet árthat. felelőssége teljes tudatában követ el valamit. hogy összetévessze a féket a gázpedállal. Tudja: ha rendesen dolgozna. akkor kedve volna felébreszteni a fiú lelkiismeretét. Viselkedését nyilvánvalóan nem nézhetjük el azon az alapon.nyugodt lélekkel besétáljanak hozzád. arra sem. hogy a következményeivel is tisztában van. A tanulóvezetővel talán többet kellene gyakoroltatni a hirtelen fékezést. Lelki válság Bizonyára érted már. 130 az intelligenciahányadosa. A probléma mélyén mindig megtalálhatjuk a zavarok okát. ha mégis próbát tennének. hogy a környékbeli gyerekek ne járkálhassanak ki-be ellenőrzés nélkül. hogy a viselkedésformáknak van egy válfaja. És kétségkívül van tennivalónk a tanulóvezetővel is. ahogyan pisztoly. vagy bosszút áll. Ismertem nem egy szépreményű egyetemistát. szánalmasan keveset ér. hogy a gyufa ne legyen a gyerekek keze ügyében. hogy nem fognak megfelelni az őket istenítő szülők várakozásának és képtelenek volnának elviselni a kudarcot. mert ez a diák már eléggé intelligens ahhoz.

semmikor ne vádold magad! Ha rossz fát tettél a tűzre. És most feltételezzük. hogy nem győzöl leszokni róluk. azt . Ettől még az ember maga nem lesz ötös vagy négyes rendű személyiség. Tisztában vagy mindezzel. másfelől személyiséged ellen. amíg meg nem tanulta. Lehet. amitől irtózol. Ennél egészségtelenebb dolgot aligha művelhetnél. s az itt következő néhány lapon remélem. Annak azonban az égvilágon semmi értelme. Ha ezt elmulasztod. Lehet.képességekkel vagy megáldva. De ettől még nem leszel nyomorult pária. és ezt nemcsak tudod. máris fellépett az önvád. megmutathatom. Soha. Vádolta is magát évekig. Akkor lehetséges. Természetes. de azt is elhatározta. vagy pedig. hogy kétbalkezesnek nevezd magad. mert tanulás helyett mással foglalkoztál. hogy az orvostudományi egyetemre iratkozz be. A tantárgyat külön kell választani önmagadtól mint egyéntől. Egyetlen életcélod elkerülni még a látszatát is annak. aki a jegyet kapta. aki önmagát vádolja. hogy mélységesen elítélte magát a gondatlan vezetésért. de soha ne tegyél. ha valaki földrajzból vagy történelemből ötös. Eközben azt se bánod. mit értek az önvád fogalmán. hogy olyan dühbe lovalod magad szüleid ellen. mintha kiderül. ami újabb súlyos érzelmi probléma. Még az is lehetséges. hogy a mozdulataid kapkodók. de ő volt az oka. mert nem engedték. semmiért. ha magadnak is ártasz. hogy figyelmetlen voltál. mintha iskolai bizonyítványt adnál önmagadnak. hogy ha akarnál. hogy ilyesmit soha. se iratkozhatnál át a képzőművészeti főiskolára. és nincs az az észérv a világon. A önvád olyan. Hová jutsz ezzel? A jegyeid olyan szégyenletesek lesznek. amely mellett már semmi sem számít. mire vezet az önvád és hogyan védekezz ellene. Szüleid például arra kényszerítettek. hogy fabatkát sem érsz. minden okod megvan rá. holott szüleid isteni adottságokkal ruháztak fel. akinek hittek. Ez az önvád. Ha mégis annak érzed magad. az az önvád. és így tovább. hogy a depresszió meg az önvád jellegzetesen neurotikus viselkedés. Az önvád kétirányú támadás: egyfelől cselekedeteid. hogy miatta elmondd magad mindennek. hogy ezért húztak el az egyetemen. Depressziós is volt többé-kevésbé tíz évig. angolból négyes. hogy szántszándékkal tetted. hogy sohasem bocsátja meg magának a másik ember halálát. ha később mégis sikerül meggyőznöd szüleidet. ha nem lehetsz eminens). hogy változtass viselkedéseden. És akkor kevésbé gyötör a bűntudat. ha azt mondod. mégsem tehetsz ellene semmit. hanem folyvást lelkifurdalást érzel miatta. hogy nem vagy az a lángész. Ha végigöntöd a tintát az ülőgarnitúrán. Egy ismerősöm véletlen autóbalesete egy gyalogos halálát okozta. be tudom bizonyítani. miért neurotikus az. mely ez idő szerint rávehetne. hogy alkalmatlan volnál (mivel szent meggyőződésed. Ha ott lógsz. Neurotikus vagy. Elsőnek hadd magyarázzam el pontosan. hogy szó sincs holmi szorongásról. hogy művész legyél. És olyan förtelmes rossz szokásoknak leszel a rabja. hogy tegyenek le szándékukról. hogy a bosszú vezeti. Itt és most szeretnélek megtanítani arra. és nem tanulsz. amelynek akaratlanul ugyan. akkor bosszút állsz rajtuk. Az iskolában még csak elfogadható.

És nagyon gyakran mégis ezt látjuk. mi a rossz abban. Lubickolsz benne. Néha fizikai büntetést is alkalmazol. Kiteszi magát veszélynek. amit megérdemel. Ez annyit jelent. ha más teszi? Ha következetes akar lenni. s eközben sejtelme sincs róla. aki elköveti? Eszed ágában sincs. megégeted magadat a cigarettáddal vagy összeszabdalod a képed borotvapengével. Ott bünteti magát. Nyilvánvaló. hogy csakis akkor tartja magát értékes embernek. magában átkozza a napot. abban a szent meggyőződésben. Sajátságos lénynek véled magadat. pontosan így viselkedik néhány notórius önvádló. más vagy. ha tökéletesen és feddhetetlenül viselkedik. úgy vélheti. következésképpen erkölcstelen emberré lett. hogy azt kapja. azt hiszed. mint a többiek. mint a pestisest. aki önmagát vádolja. aki az egyház tanítása ellenére elvéteti gyermekét. bukásnak. Zúdítod magadra a szavakba öntött mocskot. Bolond volnál. mert azt hiszed. hogy erkölcsi értelemben hibázott. és megtanuljuk. csődnek. ha ötösöket kapsz és silány. ahol senki sem látja. Elsőként arról szeretnélek meggyőzni. hogy az önvád veszedelmes. hogy téged ugyan ne alázzanak meg ilyen szégyenteljesen? Dehogynem. és reálisan gondolkodik. hogy milyen módszerekkel lehet felülkerekedni a depresszión. Vajon nem küzdenél-e utolsó leheletedig azért. Ez pedig erőszak. hogy az emberiség tagja legyen. helyesebben tenné.” A legközelebbi fejezetben arról lesz szó. ebben egyetértünk. hisz hányszor viselkedhet az ember élete során tökéletesen és feddhetetlenül? Ezen a ponton pácienseim általában fölteszik a kérdést: „Hogyan választhatom külön magamtól a cselekedeteimet? Hiszen azonosnak kell lennem a cselekedeteimmel. s már-már érzed magadon a bűzt. Az önvád: erőszak önmagad ellen Itt állj meg egy pillanatra és gondold végig. Ezért bemutatom szerencsétlen következményeit. Még jól is esik. hogy ugyanezt másvalaki műveli veled. Vagyis a cselekedeteiből ítéli meg önmagát. hogy kiváló ember vagy. . Ha olyan jólesik szenvedni. És felhagysz-e ugyanezzel az erőszakoskodással. mint aki nem méltó arra. Ugyanez érvényes a nem iskolai tárgyakra is. ha bukásra állsz. ez az. amelyről mások mit sem sejtenek. És mindig úgy bánsz magaddal. amikor magadat gyötröd. akik ezt a filozófiát követik. ha magad vagy az. hogy a sok önsanyargatással megtisztulsz bűneidtől. amit megérdemelsz. vagy lepratelepen dolgozhatna. mit követsz el magad ellen. És bármilyen hihetetlen. ha önként börtönbe vonulna. Az önvádlók többsége azért nem megy ilyen messzire. gondolom. hogy ott csakugyan megkapja méltó büntetését. amikor megszületett. És most tegyük fel. hiszen semmirekellő. hogyan válasszuk külön cselekedeteinket önmagunktól. amikor önmagadat vádolod. akkor mindenki. Netán jelentkezhetne kamikazénak. Azt hiszed. Az első: úgy gondolsz magadra.fogod hinni. ha nem tennéd. mintha mások megköpdösnének és kerülnének. milyen ordítóan igazságtalan önmagához. hogy azok. Az az asszony. életük túlnyomó részében depressziósak lesznek. A hétköznapi viselkedésre például. de mások elől igyekszik titkolni öngyűlöletét.

könnyen beláthatod. Öt centet ki nem adott volna. Ne ragadtassuk magunkat túlzásokra. nyugodtan próbálná leszoktatni róla. mert elriasztja egymástól . ha magára tudja zárni a fürdőszoba ajtaját. dühöt és erőszakot szül. Badarság. A férj se szó. amíg meg nem beszélték. hogy az ilyeneket biztonságunk érdekében rács mögé kell tenni. amit ők már meg is tettek. Még sokkal jobb. amivel kibékülne? Boldogabb lenne talán. ahelyett hogy meggyűlölteti magát. ha mások ellen fordul. és szépen. hogy legalább a színt vagy a típust megválaszthatta volna. akkor valószínűleg sokkal érthetőbbé válnak a vádaskodásban rejlő veszélyek. amit az önvádról az imént kifejtettem. ahol úgy hozzátartoznak a mindennapi élet rituáléihoz. hogy férjeura még nyomorultabbul érezze magát. ha a férje nőket erőszakolna meg? Gyerekeket molesztálna? Vagy sikkasztana? Nem? Akkor talán ajánlatos volna. Miben téved az asszony? Mindenekelőtt abban. mint a reggeli mosakodás. hogy a férje emberi lény. Amikor mások viselkednek kifogásolhatóan. amit évek hosszú során át némán lenyelt. Ebből következik. A jó cselekedet jó emberre vall. hogy elefántot vegyen-e vagy sem. kínzás és gyilkosság a földkerekén arra a szörnyű hiedelemre vezethető vissza. amikor önmagadra irányítod. Miután lehordta a sárga földig. hogy azonosítod őket a cselekedeteikkel. hogy figyelmünket felhívják magukra. akkor mégis mi lenne az. rossz emberekkel állsz szemben. Feltéve. hogy a) vannak rossz emberek a világon és b) a rossz embereket keményen felelősségre kell vonni és szigorúan megbüntetni gonosz cselekedeteikért. ezért. Hasonló jelenetek szinte minden családban előfordulnak. A legtöbb ember soha életében nem látott gyilkost. hogy hibái is lehetnek. míg a férfi már azt sem fogja megbeszélni vele. hogy a másokra irányított vádaskodás hasonló következményekkel jár. Most tehát eldönti. akkor ugyanazt tesszük csupán. tehát éppoly tökéletlen.” És az emberek kilencvenkilenc százaléka igazat adna neki. akkor azt hiszed. háború. de ha kivégezzük vagy megfenyítjük őket. se beszéd. Valójában ezt mondja magában: „Rosszul viselkedett. ha ezzel a hibájával együtt elfogadná őt olyannak. hogy iszonyú méltánytalanság érte (amiben igaza is van). addig-addig. Mindazok után. Ez nem mese. anélkül hogy feleségével jó előre megbeszélte volna. hibás és veszélyes akkor is. amilyen. annyi szava sem lehetett. új kocsit vett. No de. A feleség szerint nem volt szükség új kocsira. hozzá is vág valamit. Az utóbbi esetben gyűlöletet. mint ő maga. Én azonban tiltakozom. Nem vitás.Az önvád mindig veszélyes A vádaskodás nemcsak akkor hiba. amit ő tett a férjéért! Hiszen mindig a becsület mintaképe volt a férjével szemben. hajlamos vagy arra. Rossz ember. így hát előhozakodik mindennel. ha rosszat cselekszenek. hogy elvetemült embereknek könyveld el őket is. Az ilyesfajta vádaskodás azért veszedelmes. ha valamilyen hétköznapi eseményt veszünk szemügyre. Ha nem tűri. berohan a hálószobába zokogni. de ezt még hajlandó lett volna lenyelni. azután. hogy férjének egyik nagy hibája éppenséggel a figyelmetlenség. A feleség a fenti példában figyelmetlenséggel vádolta férjét. Valójában minden erőszak. Ha felidézed mindazt. Már megint összekevered az embert cselekedeteivel. Van.

hogy szégyenkezik. A depressziós embereket általában úgy jellemzik. és egyetlen botlást sem engedhetsz meg magadnak. hogy szóba álljanak veled. úgy. akinek az orvos megmondta. – Ez igaz. A lány lassanként megértette. beszennyeződött. Jó néhány embert ismerek. De az nem egészen más? – De. hogy teherbe esett. tönkretesz házasságokat. valamelyik barátnőd esett volna teherbe? Hibáztatnád? Meg akarnád ölni? Nem állnál szóba vele? Kerülnéd a társaságát. hogy a düh mások hibáinak az ára. ami csak telik tőled. És sorolta tovább. Úgyhogy majd leesett a székről. s emiatt a legszívesebben öngyilkos lenne. megadnál neki minden támogatást és szeretetet. – Igen – mondta a lány. ahogyan szerinted másoknak kerülniük kellene téged? Egy fenét! Ha csak nem egészen más vagy. hogy dühöngjenek. szinte látni vélted. Nemrégiben egy kamaszlány elmondta nekem. Egyik sem bírja elviselni . holott ugyanazt habozás nélkül elnézné a barátnőjének. odamennél a barátnődhöz. És ezek az emberek mégsem nyughatnak. hogy rossz a szíve. de mi fizetjük. De te. hogy mások utálkozva elfordulnak tőled. nincs önbizalmuk és igen rossz véleménnyel vannak önmagukról. naponta millió okot találnak arra. Az önvád az önteltség jele Ha visszagondolsz azokra az időkre. De az olyan felsőbbrendű lényekkel. És komolyan is gondolnád. Ilyesmi csak a nyájtól várható. más – feleltem. – De még mennyire. Te nem hallgathatsz az ösztöneidre. Alapvető jellemvonása ez minden önvádlónak. amikor kijelentettem. mégis hagytam. hogy mennyire alávalónak érezted magad. teszem azt. csak önteltséget nem. Pedig egyértelműen így van. amelyhez a barátnőd is tartozik. meglehetősen képtelen gondolat. Nem kellett volna teherbe esnem. és minden izgalom megárthat. ó. hogy nem hibázhatsz. az egészen más tészta. alázatosak. nem lehetsz romantikus. pedig ők adják meg az árát. Azt hiszed. vigasztalóan átölelnéd a vállát. Nem lehetünk dühösek egymásra úgy. ennél sokkal több eszem van. olyan hihetetlenül tökéletes emberpéldány vagy. hogy úgy érzi. hogy igenis nagyképű. hogy szerények. hogy nála önteltebb emberrel még sohasem volt dolgom. mint a legtöbb ember. Te nem hibázhatsz. hogy ezek az önutálók alapjában véve önteltek. hogy megtörténjen. – Én? Öntelt? – kérdezte elképedten. hogy teherbe esnek. gondolom. – És ha. Azzal előállni. Gondolom. az áldozatnak lelkifurdalást és depressziót okoz.az embereket. Valaki egyszer azt mondta. te az emberiségnek valamelyik magasabb rendű változatához tartozol. hogy ezt tenném. – Biztos. A viselkedése sok mindent elárult. bizonyára csak arra emlékezel. a vádaskodónak magas vérnyomást és gyomorfekélyt. ha nem tud megbocsátani magának egyetlen könnyelmű cselekedetet sem. – Mert a hozzá hasonlókkal előfordulhat. hiszen érdemtelen vagy arra is. mint amilyen te vagy. más a helyzet. hogy keményen meg ne fizetnénk az árát. amikor valami miatt nagyon furdalt a lelkiismeret.

azt is elhatározhatnád. akikkel a tökéletes lények világát népesítetted be. hogy emberi lények vagyunk. minden képzeletet felülmúlóan intelligensnek. Az ilyen emberek az egyik percben szeretnek. Lesznek közöttük anyák. hogy „ma itt. Számomra mindez teljességgel elfogadható. kétségkívül mást kell elvárnod ezektől a szegény halandóktól. A tökéletes emberi lények világában tehát az lenne a rend.ugyanis a csúf tényt. Megalkothatod mindet bölcsnek. s hogy minden rosszat megérdemel. Ezek az emberek rendkívüli teljesítményekre lesznek képesek. hogy míg ideje le nem jár. úrrá lesznek a betegségeken és meghódítják a világűrt. hisz másként hogyan népesíthetné be a világot hibátlan emberekkel. hogy némelyikük gyilkolni fog. nem tökéletes. mi az. hogy te vagy Isten. És hiába minden igyekezet. legalább tizenhat. szenilissé válnak. Hogy lehetünk ennyire ostobák? Mennyivel okosabb lenne. de ugyanezek az emberek közben fenekestől felforgatják a természet rendjét. ha nem . ha azt mondanánk: „Jobban tennénk. hogy az egész világot szétvethetik vele. és annyi atombombát gyártanak. és mert ember. ha nem volnánk olyan erőszakosak. és nem tehet róla. hogy közönséges emberi lény ő is. mint azoktól. hogy veszítenek fürgeségükből. neurotikusán. elláthatod őket elképesztően gyors reflexekkel és természetesen ki kell iktatnod életükből az ifjú. Istennek tehát olyan embereket kellene teremtenie. akik háborút szítanak tulajdon fiaik elpusztítására. Mindhiába! Több millió ember csak hajtogatja. És ahogy ezek a halandók öregszenek. és ilyenek is maradnak örökké. számtalan ostobaságot művel. hogy fel kell hagyni az erőszakkal. Mennyivel szebb lenne az élet. Ideje lenne a maga teljességében felfognunk. hogy csak egy bizonyos ideig éljenek). hogy planétáidat tökéletes teremtményekkel fogod benépesíteni. Isten se tudhatja tökéletesre teremteni a csecsemőt. és elhatározod. akik ifjúi testtel és középkorú ésszel jönnek a világra. megmentik annyi ember életét. nem tévedhetetlen. mert a csecsemő értelemszerűen fejletlen és tudatlan lény. Másfelől. hogy a gyermekeknek nem volna szabad meghalniuk. Nem létezne az öregedés folyamata. És Istennek minden bizonnyal el kellene törölnie az öregeket is. Más szóval. vagy öngyilkos lesz. És ugye. és hogy a balesetek sem szükségszerűek. ha Isten lennél. akikkel a világot benépesíted. a másikban már gyűlölnek. hogy neki különbnek kell lennie a többieknél. mert tudomásul veszem a tényt. hogy ezek a normális emberi lények mindenféle ostobaságot és butaságot követnek el. szennyezik a levegőt. és fürgeségükkel együtt élénkségüket. De még legjobb éveikben is számíthatunk rá. hogy a Földet túlnépesedés fenyegeti. nem alkotod tökéletesre. ha szeretteink nem halnának meg. holnap sehol”. ha elnézi. erről sohasem fog letenni. Ám ha így teszel. számíthatunk rá. tolvajjá válik és egyéb rémtetteket követ el. hogy az ember: ember.és öregkort. Tegyük fel. hisz mint ismeretes. intellektusuk éle kicsorbul és hogy lassacskán minden téren elhasználódnak. hamarabb nemigen állnak meg a lábukon. beálltával bizonyosan elszaporodnak a hibák. hogy megöregednek. vagy legalábbis amíg meg nem halnak (már ha Isten azt akarná. Apák. hogy teremtményeidet. Csak hajtogatja tovább vég nélkül. tizennyolc évre tehető a tanulás korszaka. milyen csodálatos lenne. A halandóknál hosszú időre. számíthatunk rá. akik agyonverik gyermeküket. Végtére. és nem hibátlan. vagyis tökéletességüket is elveszítik. ha itt és most azonnal fel nem hagy ballépéseivel.

Az emberek azért tisztelik a törvényt mindenütt a földkerekén. hogy minél előbb megvallja „vétkét” a feleségének. Arra igyekeztem rávenni Billt. hogy beletörölje a sáros lábát. de azt egyáltalán nem értette meg. Szeretném bemutatni. Sajnos. hogy fogadja el önmagát olyannak. csak azért. amikor megteremtette az embereket. mert el akarjuk érni. Mi tagadás. miképpen silányítja a bűntudat gyáva féreggé az embert. akkor holtbiztos az érzelmi válság. mint szeretnének. hogy utána bűntudattal éljenek tovább. hogy érvényesítse akaratát felesége esztelen viselkedésével szemben. ez ugyanis nemcsak a rossz. hogy az elmúlt évek során gyáván viselkedett. mert rettegnek a kemény börtönbüntetéstől. hogy a felesége elutasítaná. A nő meg azért gyűlölte a férjét. Bill több mint tíz évig gondosan őrizte a titkot. kinek a fejével gondolkodik. és hagyjon fel az önváddal. A kapcsolat annyira elmérgesedett. hogy viszonya . amelynek segítségével az emberek visszafogják magukat bizonyos cselekedetek elkövetésétől. Eközben mindvégig úgy érezte. Az önvád gyávaság A bűntudat zseniális módszer. mert vágyakat. Azt könnyedén belátta. vedd tudomásul. hogy a férfi meggyűlölte az asszonyt ostobaságaiért és gyűlölte önmagát is. hogy lelkifurdalást érezzen egykori viszonya miatt és azt sem. hogy a lelkiismeret mindnyájunkat elgyávít. mert rettenetesen kínozná őket a bűntudat. aki megérezte. lelkiismeretünk igen eredményesen őrködhet viselkedésünk fölött. Bill esete kiválóan példázza. ha másképpen cselekednének. preferenciákat fogalmaznak meg. Ne feledd: Isten a másodiknak vázolt tervet választotta. miért nincs szükség rá. de a felesége sohasem tudta meg. hogy cselekedeteid rajtad kívül álló okoknak is következményei. mert Bill mindig meghunyászkodott. akit bűntudat gyötör. Követeljünk bármit. Mivel félt.szenvednénk baleseteket?” Ezeknek az állításoknak van értelmük. amellyel elnéző viselkedését és félelmét indokolja. ha akaratunk nem teljesedik. amiért gyáva ahhoz. Házassága során egyetlenegyszer viszonya volt valakivel. amilyen. iszonyatos árat fizetünk azért. nem az elsőt. Ne légy öntelt. hanem mert irtóznak attól. olyannyira. kié az élete. nem követeléseket és szükségszerűségeket. s mert eltűrte. hogy mások kíméletlenül visszaélhetnek vele. Miután bizonyos időt eltöltöttem Bill-lel négyszemközt. hogy Bill soha ki nem állna az igazáért. Ne követelj magadtól tökéletességet. hogy a bűntudatot ily módon alkalmazzuk. Gyilkosságot nem azért követnek el ritkábban. nincs joga. tudomást szereztem a múltbéli kalandról. értelmes viselkedésben is akadályozhat bennünket. és miképpen juttatja odáig. s az asszony sem élhet vissza tovább helyzetével. hanem a bátor. éppen ezt az elméletet fogalmazta meg. hogy az ember végül megtagadja tulajdon érdekeit. Amikor Shakespeare kimondta. mind nyíltabban visszaélt a helyzettel. mi történik azzal az emberrel. s az asszony. és akkor bizonyosan több szeretettel viseltetsz majd önmagad meg embertársaid iránt is. Amikor végre belátta. s egyáltalán. annál hamarabb szabadul bűnének láthatatlan szégyenbélyegétől. és már azt sem tudja. hogy egy jól irányzott pofonnal észre térítse.

mert úgy érzi. Anya és leánya sokat veszekedtek. hogy ölje meg az anyját. és ezt meg is mondta. Az alábbi javaslatokkal álltak elő: valamilyen ürüggyel lépjen le. hogy ne legyen lelkifurdalása azért. vajon mi a fenét művel velem az asszony. ahogyan neki tetszik. amíg a hangok el nem hallgatnak. hogy mindent lenyeljek. Kapcsolatukban. hogy rádöbbentem. hogy a javaslatok egyike se válna be. mígnem a gyűlölködés odáig fajult. mert azt akartam. hogy feltegyem a kérdést. haragjukban ocsmány szavakat vagdostak egymás fejéhez. baráti beszélgetések vagy bevásárlás közben. A rossz lelkiismeret egyik legérdekesebb és legszokatlanabb következményét annál a tizenéves lánynál figyelhettem meg. ugyanolyan önzőn. miután az asszony túljutott az első megrázkódtatáson. Az anya jót akart. amit azután szégyelltem. hogy ő belső „hangokat” hall. hiszen két párbeszédet kellett volna folytatnia egyszerre és nem árulhatta el senkinek. De ha azt hiszi. hanem hangokat is hallott. mit tűrtem ennyi éven át. összeszedje magát és férfimód viselkedjen. hogyan gondolkodtam: minél többet aggodalmaskodunk azért. miért valószínű. ahogyan az már szokás. hogy neki egyetlen pillanatig is gondot okozott az. Ekkor kezdődtek a hallucinációi. véleményük szerint mit tehetne a lány azért. – Hát persze. – Ha összevetem a jelenlegi erős egyéniségét azzal a gyenge jellemmel. de gyakran igencsak zavarták. legszívesebben megölné az anyját. mert valami bekövetkezhet. Ha én bántam volna úgy vele. hát nagyon téved. hogy szidalmazzon. hogy a lány már tudomást sem akart venni róla. Elmagyaráztam. mindent ráhagytam erre a nőre. hogy megszabaduljon a hangoktól. jeleneteket rendeztek. az a dolgom. akivel ez idáig egy fedél alatt éltem. beszéljen hangosabban. eltűrtem. Hadd világítsam meg. Eszembe sem jutott. majd elmondtam. ahogyan velem viselkedett. követelőzzön. vagy végezzen magával. aki nemcsak depressziós volt. Evekig folyt közöttük a háborúskodás. hogy tehát pszichológiai probléma ez is és nem súlyos jellemhiba. és minden lépését ellenőrzik. de nem vette észre. hogy naphosszat irányítani akarják. és végül. hogy most sokkal többre becsülöm Billt – vallotta be. akkor csakugyan lett volna okom az önvádra. ahogyan ő bánt énvelem. hogy biztosan azért nyaggattam annyit. hogy véleményem szerint mi a teendő. – Csak mert egyszer elkövettem valamit. – Most. amikor azt javasoltam: – Meg kell győznünk a lányt. Első alkalommal egyik csoportterápiás foglalkozásomon értesültem a jelenségről. nevessen egy nagyot. hogy az egész ügy nevetséges. Ez csakugyan tönkretette az idegeit. amint előre látható volt. viselkedjen úgy. Megkérdeztem a csoport többi tagját. csak arra tudok gondolni.az önbecsülés hiányának következménye volt. szeretném fenéken billenteni magamat – mondta később Bill. teszem azt. milyen ellenségesen reagál a lány arra. óriási változás állt be. Bill újra meglelt magabiztossága elnyerte jutalmát: felesége újra becsülni tudta. hogy végre megelégelje a dolgot. meg se szólaljon. annál inkább . nevelni szerette volna csupán a lányát. Néha sikerült nem odafigyelni a hangokra. mert úgy éreztem. amelyek arra biztatták. így győzze meg magát arról. A csoport egy hölgytagja kis híján elájult. hogy elnyomja magában a gyilkos gondolatokat. akkor már volt ereje bevallani feleségének a félrelépést.

Ha tudomásul veszi. És mert a csoportban senki sem gondol olyasmit. aki az anyját gyűlöli. hogy mi a fontosabb. ha teszem azt. Ha szórványosan mégis visszatértek. mint egy elkényeztetett. Utoljára hagytam John példáját arról. Egy hónapon belül a hangok szinte teljesen elnémultak. hogy apja olyan. hiszen még annyit sem engedsz meg neki. és a lánya javát akarja. hogy rettentően szeretné porig égetni a házadat. – John. hogy mennyire gyávává teszi az embert az önvád. akaratos csecsemő. meg arra. hogy a fiának kutya kötelessége meghozni ezt a csekély áldozatot az apjáért. te pedig ilyen-olyan háládatlan vagy. eltűrnéd? – Dehogy tűrném. hogy a fiú köteles az apja kedvében járni. aki csakis azért gyötri őt. meg se kísérelje elhallgattatni őket. hogy apja a három unokát is magával vigye a kocsmába. John alkoholista volt. John belépett a Névtelen Alkoholistákhoz. ha kívánsága nem teljesül. hogy micsoda szörnyeteg az. következésképp eléggé félt is tőlük. Ilyenkor depresszió kínozta. de az önvád se mardossa. mert nem volt hajlandó inni a jó öreg papával. bizonyára nem engednéd. hogy valaki fizessen helyette a kocsmában. hogy felgyújtsa a házadat vagy a szőnyegre vizeijen. Az ifjú hölgy nagyon is tudatában volt ezeknek a fenyegető hangoknak. mert neki is kell néha egy kis mulatság. John. ha apád azt mondaná. a lány addig elemezte. – Miért? Mi a különbség az imént felsorolt példák és aközött. ne veszítse el a nyugalmát. hogyan tagadhatná meg könnyedén apja kívánságait. mert apjának ivócimborára volt szüksége. de hát az egészen más. sőt legutóbb egy alkalommal nem engedte. Ha nem csapott volna akkora hűhót gyilkos gondolataiból. Ezért azt javasoltam. hogy megtegye. ha apád a nappalidat óhajtaná vécének használni. míg kibeszélte magából dühös érzelmeit. – De hát. éspedig lelkifurdalás nélkül. Elmondtam. amit az apád már eddig is elkövetett ellened? Mindent megtett azért. akkor szép nyugodtan úrrá lehetett volna rajtuk. Ezzel elejét vette a számtalan gyötrelemnek. nem tűrte.növeljük az esélyt. Néhanapján azért beállított hozzám. felhánytorgatta mindazt. már ő sem esett pánikba miatta. mert emberi lény maga is. és mindent elkövetett. hogy leszokjon az ivásról. Ha megszólalnak a belső hangok. amikor ilyen nevetséges követelésekkel áll elő és aligha fog belepusztulni az öregfiú. Azontúl egészséges ösztönnel szállt szembe anyjával. így van? – Természetesen. hogy anyja iránt érzett dühét fogadja el jobbára normális érzésnek. mi lenne akkor a különbség? – Értem doktor úr. könnyedén nevethetett volna rajta. s akkor rádöbben majd. Igyekeztem megértetni Johnnal. s akkor idővel mindez bizonyosan elveszíti jelentőségét. hogy mire akar kilyukadni. Ilyenkor az öreg szándékosan igyekezett bűntudatot ébreszteni Johnban. amit az évek során Johnért tett és kijelentette. hogy így érez. nem állt kötélnek. John kitartott. aki gyakran leitta magát. – Vagy teszem azt. amely máskor kihúzta lába alól a talajt. olyasmit mondana. de sohasem jutott el a cselekvésig. hogy uralkodjék fölötte. és legyen elnézőbb anyja iránt. hogy te is . hogy nagyon sokszor. talán több százszor is átélt már hasonló érzést. hogy csakugyan bekövetkezik. El kell döntenie magában. idegeit azonban alaposan megviselte ez az állhatatosság.

és Lucy szinte azon nyomban egy másik férfi karjában kötött ki. hogy vét az erkölcs ellen. vagy komolyabb lelkifurdalást érezni miatta. És ekkor megértette. és a magadfajta szörnyeteg csak azt érdemli. hogy amit tett. Megállította a kocsiját. Állítólag azért. Lucy magányos volt és viszonyt kezdett valakivel. hogyan is véshetnéd emlékezetedbe a vétked. akkor a kettő együtt olyan kellemetlen lesz. Felfogta. lelkifurdalás nélkül. Ha ez igaz volna. hogy egy férfi a vendégek közül követi a kocsijával. akin nem lehet segíteni. visszautasíthatod a másik kettőt is. és most azt kívánja. Hamarosan sikerült megértetnem vele. hogy még a lányaidat is tedd ki a veszélynek. ha nem úgy. ártalmatlan semmiség csupán. azért.alkoholista legyél. akinek éppen kedve szottyan rá. Nem. Noha mindössze ostoba és hűtlen volt. Még akkor este könnyek között telefonált. Ettől gyökeresen megváltozott. és ezzel nagy jót tett magának is meg a gyerekeinek is. Férjhez ment. de férje a tengerentúl teljesített katonai szolgálatot. mit művel magával. Eldöntötte. Egy este partin volt. John. Sajnos azonban koránt sincs így. A lelkifurdalás rossz tanácsadó Belénk verték. hogy az ilyen asszony szajha. hogy folyvást vérzik miatta a szíved? Itt van például Lucy. de a kis románc azért jólesett. ha vétkeink miatt lelkifurdalást érzünk. az ellenkezője mint módszer. szilárdan ellenállt az öregnek. Egyetlenegyszer sem hallhatta tőlem. mint más a fehérneműjét. hanem elemezd hibáidat és vétkeidet és azután minden erőddel azon légy. és emiatt olykor gyötrődött is. hogy az erkölcsös magatartás az. Nem. Vagyis: sohase hibáztasd magadat. én lennék az első. Nem engedett többé az apjának. Mellesleg. Mi több. elfajzott emberi lény. rossz nő. hogy fejlesszünk ki magunkban annyi lelkifurdalást. nagy hiba. hogy az önvád csak erősítette meggyőződését. gyakorlatilag tönkretette a házasságodat. A kellemes kapcsolat hat hónap múlva véget ért. sehogy sem értem az érvelésedet. Most kezdte már meggyűlölni önmagát. Mit tett vajon? Azt. hogy tettéért még rosszabb viselkedésével bűnhődjék. és lefekhetne az első jöttment férfival. Utána hazament. mert nem akar unatkozni a kocsmában. hogy úgy váltogatja a férfiakat. aki javasolnám. Hazafelé menet észrevette. mert sikerült úrrá lennie a lelkifurdalásán. hogy azután mind kevesebb hiba elkövetésére legyen lehetőségünk. hogy még egyszer bizonyosan nem követjük el ugyanazt a vétséget. öngyilkosságot fontolgatott és segítséget kért. úgyhogy eszébe sem jutott felhagyni vele. Tudta. tudomásul vette. amennyit csak bírunk. hiszen még összeszedhet valami nyavalyát. Mindez azonban csak azért vált lehetségessé. beült a férfihoz és szeretkezett vele. mert ha a bűntudathoz még ez a kín is társul. amit ilyenkor egy „szajha” tehet. hogy a jobb magatartás teljességgel megvalósíthatatlan. Ha egyvalamit visszautasíthatsz. akkor csak erősíted abbeli meggyőződésedet. ami még sokkal fontosabb neked. teherbe eshet és főként a férjével szemben . miszerint ő bizony elvetemült. Kiállhatna akár az utcasarokra. hogy utána az apja egy időre megsértődik. Ha vétkeidért kárhoztatod magadat. hogy ne ismételj meg egyet sem. sokkal hatásosabb.

aki azt hiszi önmagáról. hogy nem érdemli meg a szeretetét. folytatnia kell az önbüntető taktikát. ha az anyja mondta. minden vallás elismeri. emberi hibáinkat. és közben neki kell gyürkőznünk. márpedig. ha egy kicsit mardosta az önvád. akkor így igaz. igenis keresztényi gondolat. hogy vallásos. hogy sohase vádoljátok önmagatokat. önmagadat sem. és azt hiszi. és d) a Biblia is alátámasztja. akkor megbocsátjátok vétkeiket. és c) hogy az. méghozzá nemegyszer. Tudomásul kell vennünk a gyöngéinket. Az a fiú. b) hogy a legtöbben. De kitartottam amellett. arról hitünk azt tanítja. hogy emberi dolog. akik szentül hiszik. hogy azért követi el a sok meggondolatlanságot. akkor nem azt teszitek-e. Más szóval. hogy semmi érdemes ne történjék veled. A heves és szűnni nem akaró lelkifurdalással kell csupán csínján bánni. ez a gyógyír erre a betegségre. hogy ők erkölcsös életet élnek. hiszen az anyai szeretetre nem érdemes. Tudnunk kell megbocsátani másoknak. akinek azt mondják. és . tenni is fogsz róla. Önmagunkat elfogadni. hogy ez a bibliai mondat jobbra és balra is szól egyszerre: azt mondja. mert a lelkifurdalástól végképp összezavarodott. hogy boldogok legyünk. amelyeket születésünkkor örökölünk. nincs más választása. mielőtt elhatalmasodhatott volna. meg arra. Az általam ismert összes vallás hangsúlyozza: az emberi lények legyenek tudatában annak a ténynek. Abba még senki sem rokkant bele. és hogy hiába minden fáradozás és hatalom. hogy gyarló emberek. elégedettek önmagunkkal és szeretetteljesek másokkal. amelyet az önvádlónak meg kell tanulnia. hogy tehát sohase vádold önmagadat.tisztességtelen. Ebből semmi sem igaz. Végtére is az anyjától hallotta. hogy a) a legtöbb ember. ahogyan az a Bibliában meg vagyon írva. Emlékeztek? Ha nem kárhoztattok másokat hibáikért. igazából nem az. de szeressük önmagunkat is. hogy sohasem viszi semmire. amit az önvádról mondtam. semmi sem teheti Istenné őket. Minden vallás azt akarja. Netán arra a következtetésre jut. Amikor megértette. úgy. a probléma is megszűnt. gyakran épp az ellenkezőjét cselekszik. amit a Biblia sugall: szeresd felebarátodat. Ha érdemtelen embernek hiszed magad. hogy mindenféle erkölcstelen és erőszakos cselekedetre biztatom az embereket. hogy leküzdjük ezeket az emberi gyarlóságokat. ember és ezért gyönge. hogy rászolgáljon anyja megvetésére. Valójában azt állítom. szokásainkat. hiszen ezzel fájdalmat okozott az anyjának. És meg kell bocsátanunk azoknak is. továbbá szégyellhetné magát. azontúl mindent elkövet azért. szeressünk másokat. ugye? És amikor őszintén megbocsátjátok magatoknak önnön hibáitokat és fogyatékosságaitokat. hogy az ember. hogy még csak lelkifurdalást se érezzenek miatta. Ha vétkezünk. Az ember önmaga legádázabb ellensége. Ezért meg kell bocsátanunk magunknak. Ezt megfogalmazhatjuk úgy is: ne vádolj másokat. akik ellenünk vétkeznek. ez a nagy lecke. mint tenmagadat? Tessék észrevenni. gonosz és bűnös tanács az. de önmagunknak is. mert csalt a vizsgán. Vallás és önvád Néhány olvasóm bizonyára úgy véli.

a példa. amikor rosszul viselkedsz. és halvány sejtelme sincs a vallás lényegéről. hogy igenis mélységes megvetéssel kellene sújtanod magad azért a tettért. ha úrrá lesz rajtad a düh. mondd meg neki. akkor ítéletemet fölébe helyezem az övének. érzelmileg labilis. Ez annyit jelent. Ha depresszióba süllyedsz. akkor sem az önvád lesz az oka. meggyőződésem. . vallásod tanítását szeged meg. akkor mégis lelki zavarokkal fog küzdeni. a vallás arra való. Ezért áll hatalmában megbocsátani. Ne érezz tehát lelkifurdalást legközelebb. És pszichológiai aspektusból ugyanezt hangoztatom én is. amelynek középpontjában ne a teljes isteni megbocsátás állna.minden igyekezete ellenére vétkezni fog. Ha pedig lelkipásztorod makacskodik. hogy vallásod tanításai megkívánják lelki szenvedéseidet. miért ne bocsáthatnám meg magam is?” Ha nem teszem. fájdalmat okoz. mert Isten nem alkotott bennünket tökéletesnek. Mindezzel azt akarom mondani. Ő ezzel tisztában volt abban a pillanatban. amelyek. amire szeretnék rámutatni. önző lesz. ha lelkifurdalást érzel. Csak Isten tökéletes. mint te. vagy bárki más. de egyszer s mindenkorra meg nem szüntetheti. A vallás nem korbács. akkor mi miért ne lehetnénk hasonlóképpen nagylelkűek és elnézőek önmagunkkal? Nem mond ellent vallásunknak. ha lelkifurdalást érzel. amelyet magad is rosszallasz. anélkül hogy vallásod tanításait megszegnéd. A kereszténység és a judaizmus egyformán tele van bölcs megállapításokkal. ő azonban nem alkotott tökéletesnek bennünket. amiért élete hátralevő részében egyvégtében gyűlölheti magát. és a többi. hogy tudd. bizonyosra veheted. hogy ő sem követte botlás nélkül vallásának tanításait. hogy lopni. egy életen át gondoskodnak híveik egészséges kedélyéről. de egyszersmind küzdj a lelkifurdalásos érzés ellen. könnyen lehetséges. hogy nem ismeri tulajdon tanait. Kifogásolható magatartását persze korlátozhatja. vagy a rettegés. hogy ritkán leszel depressziós – és ha mégis. talán lebeszélheted magad a lelkifurdalásról. Sohase kárhoztassuk magunkat semmiért. mert azt hiszi. igenis vétettél. Tévedsz. ha rosszul értelmezi a vallás üzenetét és következésképp nem él igaz. Itt a magva annak. hogy betakarózz vele. Nem ismerek olyan vallást. Hiába tagja oly sok ember a különféle egyházaknak egész életében. vagy legalább próbálkozz. hogy az egészséges pszichológia minden sarkalatos tétele meglelhető a Bibliában. példamutató életet. és ezért nem illet bennünket szemrehányásokkal az ostobaságokért. hogy számára nincs megváltás és hogy maga is érdemtelenné vált. mert nem gyötör a lelkifurdalás rossz cselekedeteid miatt. hogy Isten megbocsátja bűneimet. akkor nemcsak lelki egészséged. ha így vélekedünk: „Tudom. Ha Isten megbocsátja nekünk rosszaságainkat. Ha követed vallásodnak vagy a Bibliának ezeket a tanításait. Ha tehát a pap. hogy maga is ugyanolyan gyakran lesz depressziós. függetlenül attól. csalni fog. Ne feledd. hogy lelkifurdalásod lesz azért. Annyi elvárható. amelyek az ilyen esendő emberektől elvárhatók. hanem hitedhez való hűséged is megrendült. Azt hiszed. Ha kedélybeteg lelkipásztorral találkozol. hogy mi mit tettünk. ezért nem viselkedhet tökéletesen. ha helyesen értelmezzük őket. Nagy a valószínűsége. amikor a vallás és a pszichológia kéz a kézben jár és szinte ugyanazt tanítja. Hiszem. Íme. amikor a teremtést elhatározta. hiszen bizonyosan elkövetett egyetmást. Teheted. akkor nem követi a szent tanokat. Az ember nem tökéletes.

Mitől borulsz ki? A legtöbben azt hiszik. ez B. és hogyan lehet megszabadulni tőlük. Annyira . hogy nem lesz nagy mulatság ilyenkor kereket cserélni. És ezt már testedben is érzed. Ha kést vágok a mellkasodba és a kést A-val jelölöm. vagy „fölmegy a pumpa”. Az alább következőket nevezem én az érzelmek ABC-elméletének. fejezetben összefoglaltam és amiből sok mindent megértettél. hogyan beszélünk magunkkal. holott egy csepp vérünk sem hullik. Azokat a gondolatokat. akkor a kocsi A és a törött láb C. és lábtörést szenvedsz. Gyakran érzünk azonban fájdalmat. az elváltozás könnyűszerrel látható és többnyire másoktól ered. hanem gondolataink. A gorombáskodó legyen A. hogy a durva szavak dúlták fel lelkünk nyugalmát. csontod törik. hogy az. hogy valaki gorombáskodik veled. Tegyük fel. B ellenben igen. feleségünk vagy főnökünk okozza. hogy az izgalmi állapot fő oka az. Lelki problémák Tegyük fel. A kocsi törte el a lábadat. kiserken a véred. hogy A okozta C-t. Jómagam azon a véleményen vagyok.” Íme. Kétfajta fájdalmat észlelhetünk. Vagy ha elüt egy autó. még arra is. Azután hamarosan azon kapod magad. Higgadtak maradunk-e. férjünk. holott valójában az fáj. Vagy azt hiszik. amit oly gyakran elkövetünk. elért a depresszió C miatt. hogy ez idáig egyetértesz velem és szeretnél megszabadulni a lelkifurdalás terhétől. Gondolataink okozzák a fájdalmat. a mellkasodban keletkezett sebet pedig C-vel. Ez érvényes minden fizikai fájdalomra. hogy a fizikai bajok óhatatlanul feldúlják az embert. Valami történt a testeddel. bőrünkön sincs seb. Akkor te valami ilyesmit mondasz magadnak: „Ó. és mind bajt okoz. de azért csak nem tágítunk tőlük. fáj a fejed. vagyis A okozta C-t. Ahhoz. amikor kinyitod a kocsiajtót. akkor minden bizonnyal el fogod ismerni. amelyekkel B feldúlja kedélyünket.3. Tapasztalni fogod. lelépsz a havas úttestre és rájössz. hogy a nehéz körülmények vagy szerencsétlen események zavarják meg lelki egyensúlyukat. hogy dühös vagy. A bőröd lehorzsolódik. amelyek akkor támadnak a fejedben. amit a szavakról gondolunk. hogy végképp megszabadulj az önvádtól. ez az ember nem szeret engem. Hajlamosak vagyunk azt hinni. irracionális gondolatoknak nevezik. és nem az. még tudnod kell valamit arról is. A nem okoz lelki fájdalmat. amelyet netán magadnak okozol. hogy miképpen keletkeznek a lelki zavarok. hogy belelovaljuk magunkat! A bajt nem szüleink. Nem a kilyukadt gumiabroncstól megy föl a vérnyomásod. milyen szörnyűség. a másik a lelki fájdalom. Mindannyian számos irracionális hiedelemben élünk. az attól függ. Honnan ered akkor a fájdalom? Az A-ról támadt gondolatainktól. némi megkönnyebbülést hoz ugyan. de nem eleget. hogy a lelki zavar kétféle okból állhat elő. Az egyik a fizikai fájdalom. amelyeket jelöljünk B-vel. amit a 2. vagyis a kés okozta melledben a sebet. csontunk sem törik. amit mások tettek vagy mondtak. Ez elviselhetetlen. Meggyőződésük. hanem azoktól a gondolatoktól.

akkor első lépésként be kell látnod. tökéletesnek kell lennünk vagy. értelmetlen gondolkodást. Ha igazán le akarsz számolni a depresszióval. hogy lehiggadj. Ez ugyanis annyit jelentene. Első lépésként észre kell venned. Az önvádas depresszió okát B-ben kell keresni. Mindössze annyi a teendőnk. Ez a módszer ragyogóan bevált emberek százainál. amíg csak a férfi fel nem hagy az ivással. A körülöttünk élők. Ez tévedés. Ez a két irracionális gondolat mindig depressziót okoz. ha az a bizonyos valaki vagy valami az életünkben mit sem változik. Nem. Istennek hála az apró örömökért. hogy eleve keserves életre ítéltettünk. ha tudod. vagy életkörülményeink többnyire nem tudnak vagy nem fognak megváltozni. De elképesztő eredményeket érhetsz el. miért ostobaság. melyeket nyomban követ a depresszió. hogy valami vagy valaki újnak kell jönnie az életünkben ahhoz. mennyi badarságot hiszünk szentnek és sérthetetlennek. soha. s ezért szigorúan el kell ítélni őket. semmikor nem tud felhúzni. hogy 1. Magyarán senki. És ha sohasem hagyja abba? Akkor az asszony élete egyetlen nagy boldogtalanságban telne el. hogy csakugyan vannak irracionális gondolataid. Ebből nem következik. hogy a jelenlegi gondolkodásmódodat értelmes gondolkodássá alakítsd át. amikor valami rosszat cselekszünk. mert azt hisszük. idegességgel. egyvégtében depressziós lehetne. vétkeztünk vagy akaratlanul fájdalmat okoztunk valakinek. 2. hogy az emberek rosszak. milyen lenne az élet másként. akkor a világon semmitől sem fogsz félni. hogy tökéletesnek kell lenned. És végül meg kell értened. fejezetben már elmagyaráztam. Igenis jobbra fordíthatjuk a dolgunkat. de megtanulták. azért még nem vagy rossz ember. Persze. Hanem igen keményen meg kell ám dolgoznod azért. és elkerül a depresszió.belénk nevelték az ostoba. Képzeld csak el. Csak meg kellett mutatni nekik a módját. hogy ne izguljanak. Nagyon jól meglehetünk akkor is. kiegyensúlyozott lehetsz. miféle irracionális gondolatokkal tömöd a fejedet. Ostobaság. hogy mindig te húzod föl önmagad. ha nem hagyod magad. nem fogsz dühbe gurulni. mert elbuktunk. dühvel. irracionális. akinek a férje alkoholista. Ha eleinte nem . akkor boldog leszel. és érzéseink drámai változását észleljük C-ben. hogy beugrottál ostoba képzeteknek és hogy ezt a sok lelki maszlagot értelmesebb gondolatokkal kell felcserélned. hogy ha valami rosszat cselekedtél. hogy az asszony. Régebben folyvást azt magyaráztuk. hogyan húztad fel magad és mit kell tenned. hogy e könyv olvastán ugyancsak meglepődhetünk azon. akármennyi rossz fát teszel is a tűzre. Ha örömteli gondolataid vannak. nem fogsz mindig megbirkózni irracionális hajlamaiddal. és megmagyaráztam azt is. A 2. Ha nyugodt gondolataid vannak. hogy boldogabbak lehessünk. Azután rá kell jönnöd. És ha nincsenek rettegéssel teli gondolataid. hogy változtassunk B-vel jelzett gondolkodásunkon A-ról. akik addig agyonizgatták magukat mindenért. Az önvádló irracionális gondolatai Az önvádas depresszió sohasem azért telepszik ránk. nem születtél tökéletesnek. ha hiszünk benne és rágondolunk. Ha ezt a két téveszmét keményen elutasítod. ha azt hiszed. vallottunk.

Egyszer egy meglehetősen depressziós hölgy jelent meg a rendelőmben. kifogásolt valamit. vagy mert már nem töröd össze a tükröket. mert nyüzsögnek benne a kísértetek. A férj. Valamikor elhitted. hogy alaposan meghánytukvetettük azt a Mikulást. ahogyan gondolkodunk. hogy azért vádolja magát férje jogos kifogásai miatt. amelyeket évek óta szajkóztál B tárgykörében. amikor felismerted. . de aztán néhány hét elteltével újból felkeresett és azt mondta: – Kezdem érteni. És most. Nem szólva arról. És mindig elítélem magamat valamiért. hogy az önvád félrevezessen. Az asszony nem ismerte el a hibát. és hamarosan kibeszélted magadból az efféle agyrémeket. akkor hét keserves esztendő vár rád. megszabadultál a félelmedtől is. hogy fekete macskák még most is átfutnak előtted az úton. Abban a pillanatban. Miért? Nyilvánvalóan azért. majd végül letörten hagyta el a küzdőteret. Egyszer csak meghallottam. mit sem változtat ezen. Egyelőre légy szíves hidd el nekem becsületszóra. hogy a fekete macska szerencsét hoz. Hogyan változtassunk hosszú távra beidegzett magatartásunkon és meggyőződéseinken? Ugyanúgy. Más szóval: A mit sem változott az évek során. Nem azért nem félsz már az ilyesmitől. hanem ahogyan a gyermek növekedik. mind több kérdést fogalmaz meg. mert véleménye szerint az ember csakis akkor ér valamit. Nem csoda. Tedd fel magadnak a kérdést: – Hogyan szabadultam meg ezektől a csacsiságoktól. Az. ha végre sikerült meggyőznöd magadat arról. mintha üres volna. és ezért nem hittél már a Mikulásban. amikor felhúzod magadat. lassítsd gondolkodásodat és igyekezz rajtakapni magad. hogy ha összetöröd a tükröt. továbbá. hogy ez a gondolkodásmód csakugyan rossz. mert B – az tehát. Megmondtam neki. A változás csakis úgy mehetett végbe. amelyekben csaknem minden gyerek hitt? – Nyomon követheted. mint a szív. tükrökről és kísértetekről gondolkodsz – változott. meg egyebekről is. Nem csupán arról volt szó.tudod megfigyelni. agyad sohasem alszik. milyen szörnyűségeket mondok magamnak. Meg nem áll. Ne engedd. és feltettük önmagunknak a kérdést: vajon van-e abban ráció. mert a kísértetek elröpültek. De C (a félelmed) megváltozott. hiszen izgatott vagy. legközelebbi lépésben arról is meg kell győznöd magadat. Ne feledd. azokat az irracionális badarságokat. de előbb-utóbb egészen biztosan meghallod. mint amivel gyermekkori babonáidtól is megszabadultál. ahogyan a Mikulásban sem hiszünk már. merő ostobaság. Olyan. ahogyan A-ról. vitatkozott. akkor sem. miről beszélt. Hiszel ma ezekben a babonákban? Kétlem. hogy mindaz. még akkor is. Az eredmény a magatartásodban bekövetkezett változásnak köszönhető. hogy nőttél-növekedtél. halálodig. Eleinte fel sem fogta ezeket a gondolatokat. azután kezdd el. Összeveszett a férjével. A módszer ugyanaz. Ezek a gondolatok mindig megelőzik az érzések kialakulását. és segítenek neki a barátai is. Bizonyos. hogy úrrá lett rajtam a levertség. ha egyetlenegyre sem emlékszel. vagyis a macskákról. mégpedig hangosan és egyértelműen. valószínűleg jogosan. ha tökéletesen hibátlan. hogy rossz hangulataidnak gondolkodásmódod a forrása. hogy mondtál magadnak valami irracionálisat. hogy amint növekedtél. amikor te alszol. hogy agyad olyan. mind világosabban gondolkodtál kísértetekről. Kell hozzá némi gyakorlat. hallgass csak oda magadra. amit róluk hittél. hogy a sötét szoba veszedelmes. akik felnövekedve hasonló kérdéseket tesznek fel.

mert ha nem így lenne. vagy ha arra gondolsz. amit meg kell tanulnunk mások értékeléséről – ők is lehetnek aljasok. hogy csúnyán beszélnek veled. Hogyan birkózzunk meg az elutasítással? Az emberek főként azért rettegnek az elutasítástól. hogy ma sem vetkőzöl le házastársad előtt? Vagy nem akartále cowboy vagy tűzoltó lenni gyerekkorodban. Ettől változtak meg. édességet. holott ma ilyesmi eszedbe se jutna? Nem változtak-e politikai nézeteid az évek során? Hajdanában makacsul ragaszkodtál az efféle meggyőződéseidhez. míg az elutasított mindig téved és mindig hibás valamiben. aki valaha élt. teszem azt. ahol az emberek még ma is tűket döfködnek babákba. meg hogy miért kell mindenkinek szeretnie téged. mert újragondoltad. hogy miért is kell neked tökéletesnek lenned. hogy mezítelenül mutatkozz a másik nem előtt? Csak azt ne mondd. Ha régóta beidegzett nézeteket tudsz újragondolni és megkérdőjelezni.Bizonyára olyasmit kérdeztél magadtól. és hogy csakugyan bánthatnak-e az emberek pusztán azzal. egyetlen éjszaka?” És így tovább. amikor ítélkezik fölöttem? Ha egy percre megállsz és elmerengsz azon. Ezek az emberek nem állnak meg. hogy az ő idegei is kimerültek. hogy világszerte miképpen űzik még ma is a boszorkányságot. elemezted és komolyan megkérdőjelezted őket. él vagy élni fog ezen a földtekén. amire szüksége van? Hiszen ott a mennyországban nincsenek fák. talán többet mond . Gondold át mindezt és még sok egyebet és hajítsd valamennyit a szemétre vagy cseréld fel ésszerű gondolatokra. Vajon igaz-e ez? Miért ne tévedhetne az. hogy: „Hogyan szerzi be a Mikulás azt a sok mindent. Emlékszel arra az időre. Ugyanezzel az eljárással változtattál drasztikusan legerősebb gyerekkori beidegződéseiden. hanem vakon hisznek bennük. hogy elemezzék meggyőződéseiket. ez az első lecke. legalábbis időnként irracionális érzelmek hatására cselekszik. féltékenysége és előítéletei irányítják. semmi más. aki engem elutasít? Nem lehetséges. mint hinnéd. amikor megdöbbentél még a gondolattól is. hogy ezek a körülötted hemzsegő irracionális emberek mindig hibátlanul ítélkeznek? Úgy hiszem. és tulajdon gyengeségei. Más dolgod sincs. mert azt hiszik. ha elmégy. akkor hogyan hiheted rendületlenül. Csakis az ilyesfajta vizsgálódás változtathat a szemléleteden. azután az évek során mégis megváltoztak. akkor nem utasították volna el őket. előítéletekkel teltek. csak gondold át alaposan. Az időnek ehhez közvetlenül semmi köze. az elutasítás annyit jelent. hogy megöljék ellenségeiket. akkor újragondolhatod és megkérdőjelezheted azokat az irracionális tanokat is. amelyik amúgy is magasan van? És hogy jut el mindenhová. boltok. utálatosak és irigyek. utak. világosan láthatod magad is. egyebek? Hogyan készíthet egy év alatt annyi játékot. és így tovább. és máris több lelki maszlagtól szabadultál meg. hogy ők semmire sem jók. amelyeket beléd sulykoltak. E nézet szerint az elutasító mindig felsőbbrendű és mindig helyesen cselekszik. Ha elutasítanak téged. a Karib-szigetekre. az elutasítás tehát hitványságuk bizonyítéka. gyárak. hogy minden egyes ember. hogy a világ minden kisgyerekének jusson belőle? És hogyan teheti be a csukott ablak közé.

persze. mint azok. Ha akarod. majd arra biztatnom. hogy alkalomadtán egy-egy elutasítás kizökkentse őket a kerékvágásból. és úgy határozhatsz. hogy keressen új kapcsolatokat – az elutasítás hamarosan feledésbe merült vagy veszített jelentőségéből. hanem az ő előítéleteiről árulkodik. Ami megint csak nem rólad.róluk. akik elfogadják. le is út. az almáról azonban az égvilágon semmit. Minden olyan esetben. hogy nem érzed túlságosan magasnak az árat. vagy éppenséggel az elutasított javára vált. aki teljesen összeomlott. ha mások nem ezt teszik. akkor a kedvéért is levágathatod a hajad. amikor azt mondom: „Légy jó magadhoz. hogy nincs. és meglepve fogod tapasztalni. és rávennem. Alkalomadtán egy-egy elutasítás még nem ok arra.” Helyezd magasabb szintre önmagad. Egyszóval. ésszerű kompromisszumot köthetsz magaddal. Erre utalok. amely miatt elutasít. Az egészségesen önérzetes emberek. ha a barátod téged utasít el? Lehetséges. barackot. Tartsd többre magadat akkor is. hogy nincs igaza. hogy az alma rossz? Hogy senki sem szereti az almát? Hogy az alma szégyellhetné magát. mint rólad. A bölcs ilyenkor igyekszik visszaszerezni a másik elismerését. csupán annyit árul el. jobban szeret más gyümölcsöket. hogy ő is csak ember. hogy a te politikai nézeteid rosszak. akkor tudomásul veszi. de aligha élet-halál kérdése. S akadtak mások. figyelembe veheted a véleményét. eldöntheted. és keres magának olyanokat. Kiváltképp megszívlelendő tanács ez. hogy nem ért egyet a politikai nézeteiddel. ha szerelemről van szó. vagy igen? Lehet. akkor sincs elégséges bizonyíték arra. akikkel azután nagyszerűen kijött. Ha például barátod lemegy a zöldségeshez és szőlőt. sokat megtudtál a barátod ízléséről. hány olyan emberrel akadt dolgom. ha azzal okolja meg. akik nem engedik. De dönthetsz úgy is. hogy kibillenj lelki egyensúlyodból. hogy barátod elutasítja az almát. hogy igaza van és az elutasítás bizonyosan jogos. Bárhogyan is. de nem vesz almát. mert akit szeretett. hát fel is út. Ettől még másoknak minden bizonnyal nagyon fog ízleni ugyanaz az alma. hogy levágatod a hajadat. hogy igaza van-e. értéktelen emberek voltak. hogy az emberek is egyszeriben többre becsülnek majd. hogy igyekezzék fejleszteni egyéniségének azt az oldalát. Ez azonban aligha jelzi. Még ha ismeretségi körödben mindenki elutasít. hogy nem tetszel neki – talán épp a vállig érő hajad ellen van kifogása. nem tehet mindenkinek kedvére. De sohasem helyes eleve arra a következtetésre jutni. hogy igaza van. csak azért. vagy ha ennek nem látja értelmét. akkor kiderülhet. ha az emberre rossz szemmel néznek. több ezren elutasították Jézust is. és ha nem tetszik. amely miatt most elutasításban volt része (már amennyiben fejlesztéséről szó lehetett). akkor mit mond ez neked az almáról? Azt. de ebből még korántsem következik. El sem tudom mondani. akik minden egyes elutasítás után depresszióba esnek és azután annyira . Mennyiben más az. Kétségkívül nem kellemes. hogy hitvány emberi lény vagy. amikor az elutasított egyénnel sikerült megértetnem az elutasítás okát. elutasította. ha arra az okra koncentrálsz. hogy neki nem ízlik. Ami azt illeti. kaphatna idegösszeroppanást és depressziót? Ellenkezőleg! Az. feltéve. de az is lehet. hogy értéktelen ember vagy. Vagy ha a barátsága olyan nagyon fontos neked. banánt vesz. jóval kevesebb elutasításban részesülnek. Martin Luther Kinget sok ezren elutasították. hogy ők ketten rossz.

Jegyezzétek meg jól a mondat második felét. hogy milyen nagyszerűen működik a megszokás. Ez egyik példája annak. Légy jó magadhoz. azután ellustultunk.igyekeznek elejét venni a legközelebbi elutasításnak. már el is követtük újból ugyanazt a disznóságot. Számíts a kudarcra! Ahogy mindinkább megérted. ha kérdőre vonták. s ettől a régi beidegződések újból megerősödtek. hogy ezeket a kudarcokat megértsd. és megfogadsz minden tanácsot. megvolt az a jó szokása. milyenek a szokások. ha az ember irracionális szokások rabja. de kevésbé kellemes. Ráadásul azon is eltűnődnek. cigarettázni. hogy szeressék őket. Csak azt. Ez is rossz szokás. hogy feltétlenül és mindenkinél visszatérnek a tünetek. Ismertem valakit. amikor ismét megjelennek a régi tünetek és már-már azt hiszed. és ettől feszengenek. mert nagyon igyekszel. egy lépéssel sem jutottál előbbre. ismerd fel kedvező és . Változtatni bármely szokásunkon rendszerint igencsak energia. Ez nem azt jelenti. Áthajthatsz kocsiddal egy városon úgy is. És amikor már mérföldekkel magad mögött hagytad. későn feküdni – mind közismert rossz szokás. vajon mi lehet a hiba annál. az örökös fáradtságról. hogy az illető milyen kétségbeesetten igyekszik kivívni az elismerésüket. hogy megtanultunk valamit. De mert szokásról volt szó. Gépírás közben félreütni. a depressziót okozza. És mire észbekapunk. aki dézsmálta a pénzt. és mindig fel kell készülni kudarcokra. Ahhoz. Azután. megint sikkasztani fog. hogy túlságosan is keresik a mások kedvét. Az irracionálisan motivált viselkedés ugyanígy elsajátítható. hogy ismét lopni meg hazudozni fog. és megint addig hazudozik. bizonyosra veheted. míg tisztára mosta magát.és időigényes próbálkozás. És ha megkísérled leküzdeni őket. mert készpénzre volt szüksége. hogy segíthet. Feszülten várják másoktól az elismerést és lélekben szinte fejtetőre állnak csak azért. Az emberek megérzik. amelyről úgy véled. milyen nehéz megszabadulni tőlük. aki olyan nagyon igyekszik a kedvükben járni. mint hogy az ember fél a többi embertől. Légy tisztában szokásaiddal. hogy közben egészen máson jár az eszed. noha pszichiátriai kezelés alatt állt és hónapok óta nem fordult elő egyik sem. hogy párszor beletörik a bicskád. ezek is szokások. egyszer csak felriadsz és eltűnődsz. hogy addig hazudozott. hogy ha ismét pénzzavarba keveredik. míg kimászik a bajból. Számítani lehetett rá. nem szólva a lustaságról. Ettől azonban többen fognak elhidegülni tőlük. Szokásainktól csak rengeteg munka árán és többszöri visszaesés után szabadulhatunk meg. Erre számítani kell. amelyeken már sikerült úrrá lenni. Tudod. Akkor képzeld csak el. Nem is kell gondolnod rájuk. és mindnyájan tudjuk. Rendszerint ezen a ponton áll be a második fázis. Igen. vajon áthajtottál-e már rajta. mint valaha is sejtenék. és ez volt a leggyorsabb megoldás. amelyet egy szervezet rábízott. meglehetősen gyors javulás állhat be. vagy csak most következik. ami lelki zavaraidat. várható volt. hogy társaságban ki nem nyitja a száját. mennyivel nehezebb letenni az olyan szokásról. viselkedésedben szokások bonyolult szövevényét kell látnod. mi az.

) „Soha nem fogom megtanulni. Honnan tudod. hogy ne teljesítményeink. akkor minek gyűlölnéd magad szüntelenül? Az otromba megjegyzésed előtt meg utána is volt számtalan dicséretes emberi megnyilvánulásod. meglehetősen ritkán. hogy ilyesmi nem fog többé előfordulni. Ha barátságosan. Önmagunk alábecsülése azonban olyan súlyos probléma.kedvezőtlen oldalait. Akkor este is hazavitted kocsin a bébiszittert. és máris nyakunkon a kudarc.” (Hamis. Ezért nem változol.” (Hamis. hogy valakit megsértesz egy partin. Tegyük fel. Rendkívül fontos. Nem arra használja energiáit. Kierőszakoltad. mint régen. ugyanúgy.” (Igaz). hogy megváltozz. Minden ésszerűségnek ellentmond. és ez után. De azután szedd össze magad és vedd fel vele a harcot úgy. Mintha a logikus gondolkodás harsányan követelné. hogy ezt megértsék azok. hogy önmagát vagy téged szapuljon. hogy semmi remény. hogy úgy érzed. de határozottan megbeszélitek a dolgot. Ezek után ilyesféle gondolataid támadhatnak: „Ó. amikor már meggyőzted magadat arról. a kisujj adat sem mozdítod azért. akkor számos elhamarkodott kijelentést teszel. Gondold végig értelmesen. csak hogy magamra tereljem a figyelmet. ha elítélhetően viselkedünk. hogy milyen pontosan előre láttál mindent. Kinyitottad a kocsiajtót a feleségednek. Majd büszkén vállon veregeted magad. A szokás már csak ilyen. de bánom! Goromba voltam Johnnal. hogy ez többé nem fog előfordulni. közel s távolban nincs nálad nagyobb bolond. ahelyett hogy magadban füstölögnél miatta. diadalaink és népszerűségünk alapján értékeljük magunkat. míg valóban megértjük a legfontosabbat: fogadjuk el önmagunkat akkor is. mit fogsz elérni a jövőben?) Többnyire az a baj. hogy ügyeljek a nyelvemre. hogy a megszokásnak estél áldozatul. és ezzel néhány embert magad ellen fordítasz. anyagi téren elért sikereink. hajlamosak vagyunk engedni a régi. beszéljük le magunkat a szokásos önvádról. irracionális megszokásnak. Senki sem fecseg folyvást ostobaságokat vagy sérteget másokat – legfeljebb csak néha. „Folyvást ostobaságokat fecsegek. Ezért van. ahogyan jó előre meggyőzted magad az eljövendőkről. Ha azonban nem követsz el szüntelenül tapintatlanságokat. ahogyan egyszer már sikerült úrrá lenned rajta. noha azt hitted. még ha egy nagy veszekedés után megígérte is a feleségének. bizony visszaesik majd ebbe a hibába. és netán napokig haza is ér idejében. A férj. hogy minden úgy alakuljon. hogy cselekedeteinkből kell megítélnünk magunkat. hogyan bújt elő rejtekhelyéről már megint ez a rossz szokás. Szép csöndesen elemzi magában. hogy valahányszor rosszul viselkedünk. Ha a rossz . A vacsoraasztalnál segítettél helyet foglalni a háziasszonynak. aki szokás szerint késve ér haza vacsorára. férjed biztosan gyorsabban úrrá lesz a rossz szokásán másodjára is. Amikor valamilyen ellenszenves cselekedet miatt gyűlölöd magadat. És ha legközelebb megint elkövetsz valami ostobaságot. hogy behatóbban kell tanulmányoznunk. hogy könnyen azonosítjuk magunkat viselkedésünkkel. mi több. Semmit se láttál előre. mondván. légy elnéző és lásd be. akiket zavar a mások bosszantó viselkedése. Ne azonosítsd magad cselekedeteiddel! Kudarcaink egyik oka.

Ha teszem azt. ha úgy vélekedsz. És inkább kereket cserélne. vagy nem mersz beszállni a liftbe. Most bizonyára tiltakozni fogsz. ez olyan lenne. ha nem tetted volna meg? Arra akarok kilyukadni. mert rossz tulajdonságaim is vannak. hogy lármázik. mint az ember személyisége. ha felnőttekről van szó? Az. amilyen. mint a rossz. És végezetül. hogy a gyerekek esetében ez így rendjén is van. hogy az esetek nagy többségében tisztességesen viselkedsz. hogy cselekedeteid meg te az egy és ugyanaz. Ha egyetértünk abban. Feltétlenül különválasztaná a beázó tetőt a ház egészétől. akkor tudatlan és zavart lelkű szülő vagy. Amikor azután viselkedésed hagy némi kívánnivalót maga után. Szeretjük olyannak. hogy fabatkát sem érek. mennyivel több lesz a jó pont. csak épp nem törődsz vele. hogy álló nap gyűlölöd a gyerekeidet a millió idegesítő apróságért.cselekedetek rosszá tesznek. Ugyanez érvényes az emberi lényekre is. mondván. semmint hogy szemétre hajítsa a kocsiját. mert az egyik kerék leeresztett? Épeszű ember sohasem mondana ilyesmit. és gondolkozz egy percig azon. De szerencsére. mert rossz a szemed vagy dadogsz. Talán még egy érv szólhat az ellen. mintha kijelentenénk. csak azért. Becsületesen ellátod a dolgod. hogy nekünk. amit elkövetnek. Mindannyiunknak vannak hibái. Fabatkát sem ér a ház. mert van egy bizonyos gyöngéd. vagy mert hazafuvarozta a bébiszittert. Kijelenteni. Nem hordanád le magad a sárga földig? Akkor miért ne lehetnél elégedett magaddal egyegy tisztességes cselekedet után. több eszünk lehetne? Ugyan. akkor a gyerekeidet miért nem azonosítod cselekedeteikkel? Ha egy csecsemő lehányja a legszebb ülőgarnitúrádat. hogy cselekedeteidből ítéld meg magadat. javarészt van annyi eszünk. hogy lőjenek főbe. hogy az ember azért mégsem aggathat érdemrendet a mellére. hogy mit művelsz és dühös leszel magadra. ha egyértelműen utálnád magad. akkor minden nap jegyezd meg a magadnak osztogatott jó és rossz pontokat és majd meglátod. hogy különválasszuk a gyereket attól. hogy tűrhető emberi lény vagy-e avagy sem. Ezzel már vissza is kanyarodtunk ahhoz az eszmefuttatáshoz. akkor mi a különbség. akkor más lesz a véleményed a hányásról és más a gyerekről (legalábbis remélem). és nem abból ítéljük meg. pedig időnként sok mindenért elégedetlenek vagyunk vele. Mert ha mégis. akinek még sok gondja lesz a gyerekeivel. és ezzel bajt okozol másoknak. és ha meg akarod tudni. Nem hiszem. Nem értek veled egyet. Teljességgel lehetetlen néhány ellenszenves cselekedettel jellemezni olyan bonyolult valamit. mert beázik a tető? Mehet az új kocsi a roncstelepre. hogy alkoholista szenvedélyed mindenestől jellemez téged? Eltartod a családodat. vajon a jó cselekedetek nem tehetnek-e jóvá? Ha igen. dehogy. rendetlen. akkor vonjuk le azt a következtetést. Mindkét esetben különválasztjuk a részt az egésztől és nem jellemezzük az egészet a résszel. mégsem vagyok hajlandó elhinni. ha elnéznéd. alkoholista vagy. hogy fabatkát sem érsz. felnőtteknek. mert kinyitotta valaki előtt a kocsiajtót. csak azért. hogy a bébiszitter két mérföldet gyalogoljon hazáig. egyedül a sötétben. hogy milyen véleménnyel lennél magadról. felfigyelsz arra. hogy nem vagyunk . ahogyan viselkedik. disznóólat hagy maga után és verekszik. Állj csak meg egy szóra.

Tanulj meg vitázni magaddal! Néhány páciensem agyába úgy belemosódott a sok irracionális maszlag. majd az előadóművészek. aki maga nem küszködik hasonló problémákkal. mindkettő sokat segíthet abban. de néhányszor megkóstoltad. még akkor is. használd ki ezt az erőt. Mielőtt bármit elhiszel. amelyekre te még csak áhítozol. Ha egy másik depresszióstól kérdezed. Így vagyunk gondolatainkkal is. amelyre sohasem derült volna fény. Volna még két javaslatom. ha nem vagy száz százalékig meggyőződve arról. legalább magadban megfogalmazod. Sohasem próbáltál még fel olyan ruhadarabot. válaszul visszahallhatod ugyanazokat az ostobaságokat. amelyekkel ez idáig úgyis etetted magadat. holott eleinte kifejezetten ellenszenvesnek találtál? Lehet. hogy állításaid ésszerűek legyenek. és megmutattam azt is. Irracionális gondolataiddal szembe kell állítanod valamit. azért csak gondold végig. hogy gondolkodásmódodban nem marad el a változás. mert többé-kevésbé mindenkit befolyásol a különféle csoportok nyomása. társalogj olyan emberekkel. kiderül. mert akiket eredetileg hívni akartál. hogy meglepően jól illenek ránk. amelyikről biztosan tudtad. ha nemcsak elemzed gondolkodásodat. étellel is voltál ugyanígy: biztosra vetted. hogy nem fog ízleni. akit lassanként megkedveltél. hogy nem fog tetszeni? Gondolom. Eleinte csak a tizenévesek viselték. A csoportnyomás legjobb példája azonban a hosszú haj ügye. hogy kérdéseddel olyasvalakihez fordulsz. és hogy olykor igenis rosszul fogunk viselkedni. még ha félszíwel is. akik nálad ügyesebben küzdenek meg a kudarccal és a depresszióval. mint vélekednek az álláspontodról. A második fontos módszer. hogy a füled hozzászokjék. épp nem értek rá. hogy gondos elemzéssel miképpen változtathatsz rajtuk. ha baj van. A tömeg többnyire meggyőző. tőlük átvették a fiatal felnőttek. de meg nem hívod őket. Forogj tehát különféle körökben. Inkább olyan embereket környékezz meg. és végül hatása ma már tisztes parlamenti képviselőkön és az üzleti világban is észrevehető. mert ostobák. akkor előbb-utóbb minden bizonnyal neked is az fog tetszeni. De előbb győződj meg róla. És legnagyobb meglepetésedre fölfedezel Smithékben egy csomó olyan jó tulajdonságot. Még ha nem hiszed is. hogyan küzd meg a sikertelenséggel. akikben megvannak azok az értékek. hogy iszonyú nehezére esik kibeszélni magából a sok ostobaságot. és biztosíthatlak. tudatlanok vagy zavartak vagyunk. hogy gyengítenék. Már magyaráztam. Ha felpróbáljuk őket. Úgyhogy beszélj magaddal értelmesen. hátha segít leküzdeni a problémádat. hogy Smithéket csak azért hívtad meg hétvégére. vagy ha nem vagy egyedül. Erős fegyver. amit . és az ő véleményüket kérdezd. és legfeljebb erősítik irracionális gondolkodásodat ahelyett. mennyire fontos. és végül megkedvelted. ha ímmel-ámmal ugyan.tökéletesek. Ha férfi ismerőseid többsége bő szárú nadrágot hord. hogy a téveszmék átalakuljanak gondolatokká: kérdezz meg másokat. mert emberek vagyunk. a gondolatnak szöget kell ütnie a fejedbe. Hallanod kell. hanem (amennyiben egyedül vagy) hangosan ki is mondod a racionális gondolatot. amelynek segítségével változtathatsz gondolkodásmódodon. És nincs legalább néhány ember.

mekkora utat járhatsz meg. ha az imént épp nem álltam is a helyzet magaslatán. hogy tévedjen és ha téved. Még egy érv. jobb híján. milyen helyes és okos a szemléleted. Kezdetben a benned megszólaló irracionális hang az erősebb és meggyőzőbb. akkor mitől vagy depressziós.” Talán még arra is hajlandó leszel. hogy nyitva állsz az új lehetőségek befogadására. amíg a felszínen lebegő gondolatok megerősödnek és felváltják a mélyebben beágyazódott gondolatokat. azért még nem kell kiátkozni. az életfilozófiád. és innen már ki tudja. csak rossz cselekedetek vannak. máskülönben az esetek nagy részében pompásan éreznéd magad. Sohase hagyd ellenőrizetlenül irracionális gondolataidat. arra szeretnélek biztatni. Ha nálad nem válik be. ha hiszel magadban. csakis fizikai értelemben. akkor leszel alkalmas az alábbi. Csak ha ezt a tanácsot is megfogadod. miért válna be nálam? Mindent összevetve. Szemet szemért. az. kevésbé meggyőző hangon ugyan. hogy: „Azért mert elrontottam valamit. Addig kell tusakodnod magaddal. érzelmi síkon senki sem boríthatja ki a másikat. amikor épp azon vagy. Megérdemelnéd. Mindenki követhet el hibát. azért még jóban lehetek magammal. amiért már megint összekutyultál valamit. Ha a cégnek ezek után nem kellek. Kell ennél nyomósabb érv? Ha gondolataid és hiedelmeid olyan megdönthetetlenek volnának. aggályos. Te állsz mindkét oldalon. Tölts annyi időt az önmagaddal való viaskodással. szép summába kerül a cégnek. menni fog! . hogy valaha is hinni fogsz nekik? A folyamat véges-végig izgalmas mérkőzéshez fog hasonlítani. vagy legalábbis hasonlítania kellene. mert legalább figyelsz rájuk. te hülye. Láss hozzá és meglátod. és máris nyert ügyed van. Legközelebb. Mindig állítsd szembe az ellentétével. A felszínen azonban. az eddig alkalmazott módszereid nem váltak be. mindenkinek szíve joga. hogy így folytasd: „Ne áltasd magad. hogy kinyírd magad. ha nem. miért dühöngsz néhanap? Tetszik. hogy mondd magadnak a helyénvaló gondolatokat. Ha bensődben többnyire érzelmi viharok dúlnak. és ki tudja. inkább így szólj magadhoz: „Nem. de már vitázol rég beidegződött nézeteiddel.” Azután. még nem vagyok idióta. mint amennyit az önváddal töltenél. Valahányszor felbukkan egy-egy irracionális hiedelem. akkor ne meséld nekem. Óriási marhaságot csináltál. mondj valami olyasmit. terebélyesednek benned. én igenis kellek magamnak. vagy sem. és így tovább. ha magad se hiszel bennük. hogy az irracionális gondolatokkal határozottan szembe kell szegülni.” És így tovább. Ezek az értelmes és jóravaló gondolatok nőnek. amellyel mindig meggyőzheted magad arról. minek olvasnád ezt a könyvet? Ha oly kiváló mintapéldánya vagy a Normális Átlagembernek. még akkor is. forradalmi gondolatokat tudomásul venni: a világon nincsenek rossz emberek. hátha épp ebből a hibából rengeteget fogok tanulni. Ha ennyi lehetőséget sem adsz nekik. hogy bajba sodornak.mondasz. hogy kitegyék a szűröd. Ez tanúsítja. nyomban szembesítsd egy racionálissal. akkor miért reméled.

Ez az önsajnálat. amiért ez a büdös világ ilyen igazságtalanul bánt vele. hogy már megint elkövettél valamit. akkor ismered a depresszió második fő okát is. aki segíteni akar rajtad. a te érdeked. és akkor meghalt a vőlegénye. hogy első osztályú önsajnálóvá nőtte ki magát. hogy a gyanú árnyéka sem férhetett hozzá. zsilettpengével. mint a lelkifurdalás. Sokan annyira röstellik ezt a gyengéjüket. A történtek semmiképpen sem adtak okot lelkifurdalásra. miért éppen ővele kellett ilyesminek előfordulnia. mások gyerekes manipulálása társul. aki semmiképpen sem volt hajlandó szembenézni azzal az igazsággal. Ilyet még sohasem tapasztaltam. Ez tehát nem lehetett a fő oka hosszan tartó és mélységes kétségbeesésének. Két gondolat. természetesen. hogy semmiféle logikus magyarázat nem indokolja. és az őket önsajnálatra késztető erőket. mégis le kell nyelni! Ha erről nem vagy hajlandó tudomást venni. hogy az önsajnálathoz éretlenség. hogy az önsajnálók csoportjába tartozik. amivel depresszióba hajszolod magad. Ha gyanítod. a mennyországban. Így jártam egyik páciensemmel. Csak elvesztegeted az idődet meg annak az idejét is. Csak legszélsőségesebb formájában különböztethető meg a lelkifurdalás okozta depresszió a másfajta depressziótól. és többnyire a hisztérikus nőkre jellemző vonásokat ölti. ennek az lehet az oka. hanem biztonságban vannak odafenn. amiért gyötörhet a lelkifurdalás vagy ha nem másvalakinek a gondja-baja mardossa a lelked. Az önsajnálat Ha sajnáltad már magadat valaha. A depressziós emberről ránézésre el nem döntheted. nem azért lógatod-e az orrod állandóan. de belátta. mindvégig egyetértettem. hogy sajnálta az elhunytakat. hogy fontolóra vedd. Azt hiszem. mindenkihez jóságos volt. Ha első hallásra mégoly különös is. hogy önmagát sajnálja. amitől az ember cudarul érzi magát változhat. oly hevesen tiltakozott. égő cigarettával tesznek kárt magukban. Az ok. Ez a megfigyelés sok hasonlóval együtt arra enged következtetni. Azzal. hogy ők már nem szenvednek. ami a depresszió egyéb formáiban nemigen fordul elő. de a végeredmény gyakorlatilag mindig ugyanaz. Mindig is úgy élt. hogy magadat sajnálod. amely gerjeszti az önsajnálatot . mert majd megszakad a szíved magadért. hogy valóban megdöbbentem. Semmiképpen sem akarta elismerni. a légynek sem ártott. akkor nem jutsz sehová. hogy ha nem tudod biztosan mi az. ez legalább ugyanúgy ízzé-porrá zúzhat. mint az időjárás. akkor csaknem bizonyos. Ez keserű pirula. majd nemsokára a legkedvesebb nővére is. és alaposan tanulmányozd az önsajnálat lényegét. vállald a kockázatot. és azt is elismertem. hogy családi életében nagy szerencsétlenségek érték.4. Extrém esetekben például a lelkifurdalásos emberek büntetésképpen néha késsel. hogy hajlamos vagy az önsajnálatra. Akárhogyan is. Mindez hat hónap leforgása alatt. hogy milyen módon idézte elő depresszióját. hogy sohasem keresik mélyebb indítékait. Amikor olyasmivel merészeltem előállni. Ha nem sikerül meggyőznöd magadat. nézz szembe a tényekkel. Depressziójában része volt annak is.

ha most az én akaratom érvényesülne és b) rémes. élned se olyan nagyon szükséges. ha nem lehet úgy. akitől szobát bérelhetsz. Az élet fenntartásához mindössze táplálékra. ha a kívánságod nem teljesül. gyakorlatilag minden alkalommal elérkezel arra a pontra. híres ember lenni. válogasd ki és elemezd az értelmeseket és az értelmetleneket. mert megtudták. amelyeket sikerült felidézned. Addig. gazdag. hogy odáig kell jutnod. amíg csak akarsz. vagy esetleg győzni a hastáncosnők világbajnokságán? És ugye. vagy valakiért. Nem a szeretet. Ki ne akart volna soha életében filmcsillag. milyen kellemes az ilyesfajta álmodozás. Szoba és kenyér híján elpusztulhatsz. Ha ezt helyesen végigviszed. Vegyük szemügyre az első gondolatot. hogy számukra az élet nem olyan fontos. hány alkalommal áldoznád fel önként az életedet azért. de valóban tragikus csak kevés (és még a tragédiák sem taglóznának le annyira. Csak arra kell vigyáznod. és nagy bajt sohasem okoz. amit nem kaphattunk meg. menedékre és ruházatra van szükséged. Mindannyian kívántunk már millió mindenfélét. a vízbefúlóért. akik nyilvánvalóan úgy vélték. akit szeretsz. vagy azért. Bármikor elvonulhatsz remetének. Legalábbis ne annyira. hogy nincs rájuk szükség a munkahelyükön. mi több. akitől kenyeret vásárolhatsz és egy másik. szeretnél. pedig valószínűleg sohasem lesz belőle semmi? Amíg némi iróniával kezeled ezeket a kívánságokat. Értsd meg jól: nem olyan sok minden szükséges az életben. de nem halsz bele.Ha meg akarod érteni önsajnáló hangulataidat. de már aligha létszükséglet. ahogyan én akarom. miszerint nem olyan nagyon szükséges. ha vannak barátaid. vagy hogy rákosak. ha nem hajókázhatsz álmaid jachtján a Földközi-tengeren. ha meggondolod. A második gondolat. amikor azt hiszed. mindig tedd fel magadnak a kérdést: mi volt az a néhány gondolat. Nagyszerű dolog. hogy feltétlenül neked van igazad. hogy esetleg lepuffantsanak a nyílt utcán. Számtalan hőstettet vittek véghez olyan emberek. ha nem teljesülnek. könnyen bebizonyítható. máskülönben nem tették volna kockára. ha másképpen . és ezért azt hitték. hogy az emberek ne gyűlöljenek. ahol életed valamely eseményéről vagy szakaszáról az alábbi két megállapításra jutottál: a) szeretném. Tegyünk különbséget szomorúság és tragédia között! Másképpen fogalmazva: összekeverjük az elszomorítót a tragikussal. akit esetleg nem is ismersz. de ha egyik vagy másik közeli barátoddal szakítasz. Ugyanezek az emberek azonban egy nappal azelőtt még lehettek depressziósak. Majd a gondolatokból. Kockáztatnád az életedet a családodért. aki az égő házból segítségért kiált. Ám nem valószínű. hogy itt a világ vége. nem leszel depressziós akkor sem. Sok szomorú esemény akad az ember életében. hogy kiborultál. hogy élj. ami gondot okoz. hanem az emberi gyűlölet az. ha nincsenek. abba még nem halsz bele. sebaj. A baj akkor kezdődik. Az első gondolat ésszerű. hogy itt a világ vége. szívesebben látnál vagy óhajtasz bármit. amikor úgy érzed. mert mindig akad valaki. a hazádért. sohasem fogsz kiborulni. legföljebb szomorkodtunk egy kicsit. megírni a nagy regényt. amely közvetlenül megelőzte azt. az nagyon kellemessé teheti az életet. Ha ennél több is jut.

csak törtem a fejemet. vagy elhitetjük magunkkal. őszintén hisszük. téged nem ez borított ki. akkor csak szomorú volnál és semmi más. hogy ami történt. hogy az a sok minden. A szomorú dolgokon sajnálkozunk. annak volt értelme. – De hát az is. szakítani akar. hogy „én . ami a fiatalemberrel történt (a barátnője elutasította). vagy tulajdon beszámolóidra a katasztrófáról. hogy ezt tette veled azok után.viszonyulsz hozzájuk). mondván. – Jim. És amikor ezeket az utóbbi gondolatokat elhitted. – Hanem mert azt hiszed. meg hogy mihez kezdek ezután. többnyire elveszítjük a hidegvérünket. Ebben az esetben azt beszélted be magadnak. Ha gondolkodás nélkül kimondjuk. tragikus eseményekkel. másnap már depressziós állapotban keresett fel. hogy megmondja. és többnyire (mintegy kilencvenkilenc százalékban) nincs igazad. ha nem sikerül megkaparintanod. Be kell beszélned magadnak. hogy véget vessen ennek a depressziós állapotnak. hogy egy-egy esemény elviselhetetlen. mert a barátnőd elutasít – tiltakoztam. hogy katasztrófa sújtott le ránk. rettenetes. Attól nem lehetsz depressziós. Az önsajnálat akkor lép fel. ha valakit elutasítanak. könnyen megállapíthattam. A tragédia már egészen más valami. Egész éjjel le sem hunytam a szemem. Ő azonban erre a meglepő hírre úgy reagált. és ha ezen a ponton megálltál volna. és tragédiát kerekített belőle (belehalok. A lány ezt az alkalmat használta fel arra. amiért így ellenem fordult. csalódottságot érzünk miattuk. akkor. Ahogy elmagyaráztad kapcsolatodat a barátnőddel. hogy muszáj megkaparintanod valamit. és rettenetes. De te továbbmentél és meggyőzted magadat. De ha világosan látjuk. mit kell tennie. Jim. egyszóval elviselhetetlen. Ha úgy érezzük. – Nem. rettenetes dolog. legföljebb sajnálatos. ha igyekszel tanulni a hibáidból. kiábrándító és szomorú. de nem okoznak súlyosabb kárt. Jim és barátnője együtt mentek hazafelé az iskolai buliból. Sikerült hamar bebizonyítanom Jimnek. mondjuk. mennyire sajnálja magát és elmondtam. ha az embert elutasítják. szomorú. Vagyis. miért éppen veled kellett ilyen disznóságnak történnie. és gyakran nem tartósak. az iszonyú. és hogy szörnyű és elviselhetetlen. majd visszatér normális. Ezek nem elsöprő erejű érzelmek. optimista hangulatunk. hogy amit átélünk. A fiú azon nyomban összeomlott. nem azért vagy úgy elkeseredve. Életed során az események nagy többsége sajnálatos. hogy felfújta az ügyet. ha nem szeret többé). gondolod. amit átélünk. akkor az effajta gondolatokat követően percek alatt elkomorulunk. hogy mit követhettem el. katasztrofális vagy tragikus. nekifogtál emészteni magadat. de nem katasztrofális. egy kissé szomorúak leszünk egy rövid ideig. hogy attól vége a világnak. amit te őérte tettél és egyébként is. hogy nem tisztességes eljárás. De az-e valóban? Mi a bizonyíték? Ki mondja meg? Ha nem hallgatnál jó szándékú barátaid részvétteljes lamentálására. de nem tragikus. hogy összekeverjük a szomorú eseményeket a katasztrófával. hogy csakugyan szomorú. de nem rettenetes: lehangoló. Miután végighallgattam. hogy egyetlen percig is kiborulnál? Egy fenét. hogy nem akarod elveszíteni a lányt. amikor azt hiszed. Gyakran tapasztaljuk őket. Az önsajnálattal gerjesztett depressziók alapja többnyire az.

az a halált kívánja. az adófizetést és a halált sem. amíg a fiú végre belátta.szegény”. és egy ideig ő volt a téma az évfolyamon. hogy a fiú könnyen belátta. értékeiben. hogy az önsajnálattól eljutott a depresszióig. és Fred visszasüllyedt az ismeretlenség homályába. Azután eltelt néhány nap. ahogyan a betegségeket. – De hát én kezem-lábam törtem miatta és nagyon igazságtalanul bánt velem. Alaposan leitta magát. Ezt újabb katasztrófának látta. hogy veled igazságtalanul bánjanak. mert te nem akarod. Amikor legközelebb egy hét múlva találkoztunk. amiből súlyos károd származhat. bizony igazságtalanul. Mi többiek. Itt van például Fred esete. Ezzel nyomban a figyelem középpontjába került. Kételkedni kezdett önmagában. A lelki zavarok rosszabbak a frusztrációknál Az élet frusztrációk véget nem érő sorozata. Másfelől háborgó lelked úgy megkavar. két olyan hibát követhetsz el. aki frusztrációmentes életet óhajt. az izgalom elült. már túl volt a mélyponton és vígan randevúzott egy másik lánnyal! A változást annak tulajdonítottam. hogy még rosszabb . de miért is ne? Csak azért. és mindenhonnan visszahúzódott. Ha nem teszel különbséget frusztrációk és lelki zavarok között. Ott új ismerősei nem tudták. és Fred úgy kiborult. Élni annyi. mert másként történt. mert ez az egy ejtett. akik odafönn vannak a mennyországban vagy lenn a sírban. majd lépj tovább. és letartóztatása ideigóráig szóbeszéd tárgya volt az egyetemen. Csakis azokat nem éri csalódás. hogy elefántot csinált a hangyából. Ám megint csak elült a vihar. hogy nem találsz kiutat a frusztrációkból. mint ahogyan te akartad? Miért ne tanulhatnál ebből az esetből? Őrizd meg kellemes emléknek. Ez olyannyira aláásta önbizalmát. De ebből az következik. míg egyetemre nem ment. Úgyhogy alkudjunk meg inkább a hátunkra nehezedő púpokkal. Neve elhangzott a tévéhíradóban. aki hajlamos az önsajnálatra. Az ember egyetlen napot sem úszhat meg anélkül. de közben azért tanuljunk meg úszni az árral. és udvarolj egy tucat másik lánynak. Könnyedén megtehetnéd. mint csalódni. Ezért. – Igen. hogy végül bevett egy nagy csomó altatót és kis híján belehalt. Egyfelől megnehezíted a dolgod. és arra gondolt. mivel a csalódás fájdalmát a lelki zavarok kínjával is tetézed. ha felhagynál az önsajnálattal csak azért. azután karambolozott. A fiú rendkívül népszerű gyerek volt egészen addig. Ezt a leckét mindenkinek meg kell tanulnia. Így győzködtem egy ideig. hogy így vagy úgy csalódnia ne kellene (hisz nem megy minden úgy. kisült. ha meg akarja őrizni a lelki egyensúlyát. önmagát győzte meg arról. hogy újabb kétségbeesett tettel kell magára vonnia a közfigyelmet. hogy szomorú esemény nem azonos a tragédiával. itt az élők világában éppúgy nem kerülhetjük el a frusztrációkat. Az elismerés hiánya ettől csak fokozódott. ahogyan ő szeretné). és mire Fred visszatelepedett az iskolapadba. hogy csakugyan nem is bánhatnak? Itt a világ vége. micsoda „menő fej” volt ő a középiskolában. és a vezért egyszeriben lefokozták közlegénynek.

hogy túlságosan szabadosan viselkedsz. mint amennyit a népszerűtlenség árthatott volna neki. ő azonban makacsul állítja. ha az embert kiborítja valami. és követeli. a jövőben tehát kerülni fogod az ilyen magatartást. javadra vált. nem tudta felfogni. mert partikon szívesen táncolsz más férfiakkal. Annyira megbántódik. úgy döntesz. hogy azért. és hogy minden módszer megengedett. de őszintén el kell ismerned. még nem vagy szörnyeteg. szinte minden szíve vágya teljesülhetett volna. oly sok álmatlan éjszakát szerez magának egy-egy kellemetlen megjegyzés vagy sértés miatt. hogy az ismeretlenség rosszabb a halálnál. Ne sajnáld magadat. és kevésbé fogadták be. Hiába. hogy egy a sok közül. mígnem segítséget kellett kérnie. hogy igaz. és úgy döntött. Társai már elkönyvelték félnótásnak. fontos előadásokat mulasztott. amiért figyelmeztetett. Tegyük fel. és szépen kivárja. Néhány hasonló figyelemfelkeltő baleset után Fred megelégelte a dolgot. ha azt hiszi. És ekkor meg kell győznöd magad. hogy aki nem vezéralakja az egyetemnek. hanem tedd fel magadnak az alábbi két kérdést: „Igaz?” vagy „Hamis?” Ha úgy döntesz. hogy a lelki zavarok még a frusztrációnál is rosszabbak. hogy az ilyen frusztrációnál semmi sem lehet rosszabb. hogy emiatt sajnálnia és másokkal is sajnáltatnia kell magát. Ráadásul. hogy nagyon ideges lennél. mert hebehurgyán viselkedtél. hogy ideje segítséget kérni. Ilyenkor el kell érni. Jólesett. ne hibáztasd magad. míg tehetsége révén kiemelkedik és ilyen módon irányítja magára a többiek figyelmét. hogy a kezelés beható ismereteket kíván. ha ezen a frusztráción változtathat vele. és a legközelebbi alkalommal se omoljon össze. akkor előbb-utóbb visszaszerezhette volna hőn áhított tekintélyét és vezető helyét. hogy megtudja: téved. hogy a férjed utca rongyának titulál. Tegyük fel. és valójában hálás lehetsz a férjednek. akit sérelem ért. ha újabb sérelem éri. hogy igaza van-e avagy sem. mint valaha. Ha legközelebb megvádolnak bármivel. hogy kacérkodsz. Hiszen te sem szeretnél kedvezőtlen benyomást kelteni a partikon. rendben. Önsajnálat miatt hamis vádak A legtöbb ember rosszul tűri a kritikát. Ő azonban szentül hitte. Jogod van a tévedéshez. mint volt azelőtt. Ha Fred nyugodtan elviseli. a zavart elme nem szül világos gondolatokat. irracionális tévhitének béklyóiban vergődve. és hogy az sem igaz. hogy hagyd abba. Lásd be. ezért Fred állapota egyre romlott. Kacérkodtál. semmi okod tehát a . hogy igaza van. hanem alaposan vizsgáld meg a férjed megjegyzését és döntsd el. Ezért állítom. ha a férjed viselkedne így a partikon. amiért vétkesnek találtattál. ne veszítse el a józan eszét. hogy az. hanem időt is vesztett. még az sem. Te csupán szabadon elvegyülsz a vendégek között. Így azután sokkal többet ártott magának. Jó. hiszen minden embernek joga van tévedni. mert most legalább változtathatsz rajta.minden. ne izgulj. többször megsérült és a rendőrségi nyilvántartásban is szerepelt. hogy körülrajzanak a férfiak. hogy legorombítottak. hogy a népszerűtlenséget nem lehet elviselni. az fabatkát sem ér. amiért így félreértenek. mennyit ront a dolgán. Már nemcsak magányos volt és depressziós. holott ha változtat stratégiáján.

ugye? És most tegyük fel. mint az elefánt a porcelánboltban. hogy behúzna neki egyet vagy megsértődne. Vajon mi üthetett belé? Talán nem bízik magában. önmagunk ellen. és nem én hoztam ilyen helyzetbe. hogy halálosan megsértették az este. ha egy lépést teszek nélküle? Hát. és retteg. a férj felháborodásában kis híján ölre ment a tolakodó lovaggal. viszonyt kezdek minden férfival.” Netán kívánhatott volna neki sikeres további vadászatot! Nem ez lett volna az igazi megoldás? Ne légy depressziós házastársad hűtlensége miatt! Általában kétféle tipikus reakció tapasztalható azoknál. hogy nem figyeltél eléggé a párodra. ha ilyen otromba hibára képes. aki a sértő megjegyzést tette. És ahelyett. és hogy nem kellett volna annyira szívükre venni a fickó megjegyzését. amivel vádol. Már csak azért sem. Én azonban kitartottam amellett. ha a páciensem így válaszol: „Kösz. szegénykém. amit elutasítunk. mert rólad van szó? Csak annyit mondj magadnak: „Lám. nyomban élét veheted a kellemetlen megjegyzésnek. A sértést magunk követjük el. Az első az. akkor hát miért gondolja. és bizonyára a férjem is el van ragadtatva tőle. Bármit mondjanak is rólad. vagy talán rettenetesen magányos és kétségbeesett. akinek a férfi ajánlatot tett.depresszióra. bár nagyra értékelem az ajánlatát. hogy a férjednek egy szemernyi igaza sincs abban. mert azt hiszi. hogy minden alkalommal kiborulsz. de nem élek a lehetőséggel. hiszen bizonyára rengeteg olyan nő van. akihez hozzáérek. Végül: ugyan kinek ártott a faragatlanságával? Szegény bolond. hogy mindketten önmagukat sértették meg. hogy mit akar. hogy házastársuk megcsalja őket. ha felteszed a kérdést. Akkor meg minek dühöngjek és húzzam fel magamat. akinek ilyen szánalmas a lelkivilága. Az ügy mindig elsimítható. szemben a tiéddel. teljesen értelmetlenül begurul. Ebből egyebek között az is következik. és sértődünk vérig a gondolattól. már megint kezdi. A második az önsajnálat. Ők csak megmondják a véleményüket – mi vesszük zokon a megjegyzést. hogy elveszít. No és a fent említetteket nem téveszted szem elől. ahányszor véleménykülönbség van kettőtök között. Nem tehet róla. hiszen . hogy könnyű nőcske vagyok? Nincs igaza és kész.” Teljesen mindegy. hogy vajon igaz-e vagy hamis a vád. hogy mások fejében megfordulhat rólunk olyasmi is. Mondanom sem kell. hogy éppen őt pécézte ki? Emellett az ajánlat bóknak is felfogható. akkor majd eldönti. Egy páciensem mesélte nemrégiben. Akkor meg minek izgatnád fel magadat? Végtére is. Nem hiszem. mivel vádolnak. Az ember csak szánalmat és részvétet érezhet az iránt. mert nyilvánvalóan nem ő volt az első és utolsó asszony. hogy a téged ért vád alapos átgondolása után úgy döntöttél. mert azt hiszi. A férj jelenlétében valaki meglehetősen egyértelmű ajánlatot tett neki. Valahányszor elmegyek táncolni valakivel. akinek soha nem tenne ilyen ajánlatot. azért. ez csak az ő véleménye. amit mások követnek el ellenünk. azért viselkedik úgy. mennyivel értelmesebb lett volna. ez a baja. hogy senki sem tud megsérteni. Az nem olyasmi. ha emberi és tisztességes hangot használsz azzal is. s emiatt lelkifurdalás gyötör. Akkor ez a mostani miért volna kivétel. akik felfedezik. Tiszta nyereség. iszonyúan tompaeszű lehet. fél. és ha mégis azt hiszi.

hogy megbízható és hűséges vagy. bután viselkedsz. hogy minden másképp lenne. csak épp te eléggé érettnek bizonyultál ahhoz. pedig te igazán áldozatosan szereted. amikor sikerült meggyőznöm az asszonyt. és inkább az alábbi eljárással kellene próbálkoznod. hogy ha e magatartások bármelyikét választod is. Elfogadtad őt a hibáival együtt és kibírtad valahogy. akkor büszke leszel magadra. akinek ilyen viszonyba kellett menekülnie. mondván: „Sohasem kezdtem volna ki mással. hogy mindkettőtöket számtalanszor foglalkoztatott egyegy viszony gondolata. És nem használtad fel mentségnek arra. ha a férje nála megtalálná mindazt. el nem felejtek. Légy hálás. A hűség nem tartozik a világ legkönnyebb teljesítményei közé. és hosszú évek után először őszintén beszélt vele. amiért elbukott a kísértéssel szemben? Hát csak légy büszke. olyan akaraterőre van szükség. és esze ágában sincs felhagyni ezzel a szokásával. mindjárt helyükbe telepszik a megbántottság és a keserűség. Benned legalább mindig volt annyi akaraterő és elszántság. mert olyan. amiért a férfi kénytelen mások után futni. ha te ezt vagy azt megteszed a kedvemért. és ő rövid gondolkodás után elismerte. amit más nőknél keres. Te vagy az oka. évekig lépkedett félre ezzel-azzal. hogy a férje azért rohangál más nők után. hogy ez bizony igaz. hogy imád elkujtorogni. hogy felhánytorgasd. Egy alkalommal. Ahhoz. és nincs az a mintafeleség. Ez azonban egy csapásra megváltozott. ezért hát . És ha életed párja visszatér hozzád. Megkockáztatom. Mi több. ez a felismerés annyira megdöbbentette. Bármelyik percben előránthatsz te is egy hosszú panaszlistát. Be kell látnod. mint komoly figyelmeztetés. hogy az ember megtartsa az esküvője napján tett fogadalmát. Persze. Amikor hozzám fordult. hogy valahol baj van a házasságoddal. hogy hű maradj adott szavadhoz. hogy nem te vagy az. hogy: nálad. míg élek. szakácsnője és mosónője lesz. hogy a karjaiban kötöttem ki. aki sokáig odahaza tarthatná. Nem vagy büszke magadra? És nem szánod szeretett házastársadat. Egy páciensem. hogy szobalánya. amilyen csak keveseknek adatott meg. és szánni fogod életed párját. amikor együtt jöttek el hozzám. És az a „valahol” nem jelent szükségképpen annyit. és b) ha nem beszéled be magadnak. hogy ellenállj. hogy kéz a kézben üldögélj valakivel a mozi utolsó sorában. amiért nem te voltál a legtökéletesebb társ. A házasságot úgy képzelte. kivált manapság. mint a kandúr macska. hogyan viselkedhetett ilyen ócska módon veled. Az asszony önmagát átkozta. ami végül elképesztő dühbe csaphat át.nem érted. Megmondta. már maradék önbecsülését is elveszítette. a férfinak is megmondtam ugyanezt. hogy most vége a világnak. Bizonyosan nem leszel depressziós. míg gyenge ösztönlény életed párja ugyanerre képtelennek bizonyult.” Ezt ne nyeld le. Ugyanúgy lehet a párodnál is. míg társad a házasság két életbevágóan fontos követelményén elbukott. ha a) nem hibáztatod magadat. felsőbbrendű önfegyelmedre. Az ilyen viszony többnyire nem más. Bebizonyítottad. hogy nem tisztességes a feleségével. Ha így viszonyulsz a hűtlenséghez. De téged mégsem térített le az egyenes útról. és erről a felesége is tudott. ha megkörnyékeztek. meglehetősen depressziós volt. Azt hitte ugyanis. ha ezek a kezdeti reakciók elülnek. Belátta. akit. mi mindent követett el ő ellened. hiszen amúgy semmi kivetnivalót nem talál a feleségében. hogy végül elhatározta. elválik az asszonytól.

És ezért válhatsz te is újra depresszióssá. hogy azért fordulsz hozzám. és semmiképpen sem azt jelzi. és másnap ugyanolyan undok. hogy a gyógyult alkoholista bármikor újrakezdheti az ivást. ha nem akarod. Ahhoz. Ha éppen úgy adódik. akkor előfordulhat. tudod. akkor hatalmas lépést tett előre. hogy bármi. hogy az ideális súlyodat megtartsd. hadd találjon magának másik társat. hogy két karod kétségbeesetten széttárva katasztrófának kiáltod ki hiábavaló erőfeszítéseidet. hogy eddig semmire se mentél. hogy ezzel vége a mesének? Vajon ezentúl ehetsz. akár be is dobhatod a törülközőt. akkor hatalmas lépést tett előre. hogy visszanyerd a nyugalmadat. mint régebben. Ne feledd. mint volt azelőtt. Nos. és igen éretten viselkedik. Ha nem vagyunk résen. hogy öklével verné a falat. életed hátralevő részében jószerével folyvást fogyókúráznod kell. és abban az illúzióban ringattad magad. És ahhoz. Örülj neki! Az az elképzelés. amit megtanultunk. és már annyira tudod fegyelmezni magad. jusson eszedbe. különben mire észbe kapnál. Örülj neki! Súlyosság: ha csak csészékkel és tányérokkal dobálózik. egyszer csak újból rákap a lopkodásra. máris dühbe gurulsz.útjára engedte. Ezért van. hogy le is adtad a fölösleges kilókat. mint a fogyókúrázók. Örülj neki! Tartam: ha már csak egy óra hosszat vitatkozik. hogy kedélyhullámzásaink automatikusan megszűnnek. letört és szorongásos leszel. hogy megint csak felboruljon az egyensúly. Az emberi elme ellustul. hogy az ilyen hangulatokból kimássz. és nem egész éjjel. Tegyük fel. mit művel. ha nem gyakorolja az ésszerű gondolkodást. hogy letett a rossz szokásáról. mert fogyni akarsz. újból meg kell tenned mindazt. Ha ilyen pillanatokban nem ügyelsz magadra. a tartammal és a súlyossággal. Gyakoriság: Ha férjed már csak hetente egyszer veszekszik veled. ahelyett. Valaki az egyik nap elragadóan kedves. amit legutóbb tettél. holott azelőtt mindennap talált rá okot. hogy mások viselkedése nagyon változékony. mert gyermeked felhagyott a lopással. Ugyanúgy. Gondolod. magunk ellen hívjuk ki a sorsot. Ez nem a legjobb alkalom a depresszióra. Az eredmények három mércével mérhetők: a gyakorisággal. és mintha ez idáig tétlenül nézted volna. Ez nemcsak az egyszeregyre érvényes. A neurotikusok gyakran visszaesnek Ha hajlamos vagy az önsajnálatra és meg akarod kímélni magad a gyakori depressziótól. Egy-egy visszaesés még nem a világ. hogy a gyerek. a gyerek ismét elkezdhet lopni. Súlyos hiba lenne. mintha soha ki sem gyógyították volna belőle. hanem a viselkedésünkre is. noha már azt hitted. mihelyt lehull a lepel valamelyik régen elfeledett . És ez az oka annak. aki idestova hat hónapja nem csent el semmit. amit akarsz és nem kell ellenállnod a kísértéseknek? Dehogynem. résen kell lenned. Ez kiváltképp akkor bántó. ne ülj le a babérjaidra. akkor hatalmas lépést tett előre. idővel feledésbe merülhet. Ha végre megnyugodtál. és úgy érzed. mi idézi elő ezt a kedélyállapotot és egy éve nem voltál olyan istenigazából lelombozva. ha már egy jó ideje nem bosszantott. aki igazán becsületesen szereti.

aki azt mondja: „Sally. hogy hitvestársa vagy gyermeke majd egyik percről a másikra. Minél jobban sajnálja magát. annál valószínűbb. azt hiszem. amiért így bánt veled. hogy reméli. azzal csak lovat adunk a zsaroló alá. megszánod és beleegyezel a házasságba. Te vagy az oka. Az önsajnálat hatalmas fegyver lehet Mivel szinte mindenki azt hiszi. hanem végül még sikeres öngyilkossági kísérlet is! Senki sem tudja. majd csak segítesz rajta. akkor. Minél inkább vállalja a lány. Jenny ezért haza fog menni. fokozatosan. akkor abban reménykedsz. Udvarlód. mintegy villámcsapásszerűen megváltozik. és akkor remélheted. amely feltételezhetően gyermekkorunk óta rágódott bele tudatalattinkba – a freudi mitológia körébe tartozik. öngyilkossággal való fenyegetőzés következhet. amíg meg nem jössz. ha kimaradsz éjszaka. De ha mindenáron ragaszkodsz hozzá. nem én. hogy őt terheli a felelősség anyja zaklatottságáért. hogy érvényesítse akaratát. aki abban reménykedik. amellyel megakadályozzák. hogy számuk elképesztően nagy és minden bizonnyal jóval nagyobb. ennek egyik legjobb módszere a lelkifurdalás. Egyetlen szemhunyást sem alszom. Ha esze volna. És nemcsak újabb. Jenny – mondja az anya felnőtt lányának. vagy megölöm magam” – annyira sajnálja magát. mennyire szenved miatta. Épp ellenkezőleg. hogy megjegyzéseivel mennyire megbántott. de gyanítom. az anya annál jobban kihasználja ezt a hatást. hogy ha engedünk. de az esetek nagy többségében inkább lassan. Nagyon valószínű. Ha bárkit markunkban akarunk tartani. Ha annyira bánt a dolog. mint amennyit a hivatalos statisztikák . hogy agyonidegesítsd magad amiért nem jövök haza korán. hogy mások kiboríthatják és ő is kiboríthat másokat. hogy Jenny lássa. Ha Jenny másként viselkedik. ugye? Az önsajnálat fegyverként való felhasználásának egyik legerőteljesebb módja az öngyilkossággal való fenyegetőzés. Ha végképp meg akarod győzni aljas tettének horderejéről. hogy simán célt érsz. Ebben az a veszélyes. hogy gyermekük felnőjön. több millió embernek jutott már eszébe. A mama azt akarja. – Gyere haza tizenegyre. – Tudod. hogy önsajnálatod egészen összetöri a lelkét. Csupa szeretet. az annyi. hogy ezt a megfigyelést felhasználva hatalmában tartson másokat. nem való ilyen ridegen bánni egy anyával. akiknek szívét meglágyítja a mártíromság. és reggelre új emberként ébred. Tudom. mama. hogy keresztülviszi akaratát azoknál. remélem. mintha szüntelen aggódásra serkentené és depresszióba kergetné anyját. Az ilyen ember depresszióra ítéltetett. hozzám jössz feleségül. mennyire aggódom. azt mondaná az anyjának: – Ne aggódj miattam. Jaj annak. hogy kellőképpen furdalja majd a lekiismeret. járkálj megnyúlt ábrázattal. és soha többé nem tesz veled ilyet.emlékünkről. hány kábítószerest és alkoholistát indított el a lejtőn az önsajnálat. Ha kimutatod barátodnak. Az ember néha csodával határos gyorsasággal változtat magatartásán. kénytelen leszel aggódni. ha felizgatod magad. kicsit sírhatsz is. Ez a zsarnoki anyák kedvenc technikája. ennyire semmibe venni szeretetteljes aggódását. mert barátod minden bizonnyal szemrehányást tesz magának. hogy rengeteg olvasó tiltakozni fog.

Ezek után ismét ugyanazzal a higgadt. és a féltés minden drasztikusabb lépéstől visszatartsa őket. miről beszél a kocsmapultnál összesereglett férfinép. Olyan különösen és vadul viselkedett. de úgy érzem. Néhány óra elteltével a fiatalember apja hívott fel a helyi klinika zárt osztályáról. Megfigyelted valaha a kisgyereket. hogy fia úgy hazudik. Az egyik azért iszik. A fiú azonban ragaszkodott hozzá. az igazság az. akivel az imént. mint színtiszta önsajnálat és egyedüli célja. Bármi legyen is az ok. A szülők persze nemigen értették. hanem a sajnáltatásnak is szerepe van. A kétségbeesése láttán attól félsz. hanem igencsak sajnálják is magukat. Annyi önsajnálattól csöpögő zagyvaságot hallhatsz. Nem bántani vagy becsmérelni akarom az alkoholistákat. hogyan viszonyuljon filozofikusan a dolgokhoz. Hallgasd csak meg egyszer. amely ezúttal némiképp visszafelé sült el. Alkoholistákkal jóval több tapasztalatot szereztem. mikor mást sem kell tennie. mert a barátnője ideges volt vagy netán többet foglalkozott a kutyával. értelmesen beszélt. A bőven ömlő könny és jajveszékelés nem egyéb. hogy valaki másnak lelkifurdalást okozzanak. Ne légy mások kapcarongya! . hogy te megsajnáld és engedj neki. és hogy nekem halvány sejtelmem sincs a való helyzetről. az igazság kevésbé ártalmas. Felhívott egy fiatalember és vagy fél óráig mondta a magáét. hogy az alkoholisták nemcsak igen sajnálatra méltóak.feltételeznek. hogy jobbnak látták bevitetni. csakis szüleinek rendezte a nagy jelenetet. nyomban összedől a világ. és ezt addig folytatni. akinek sose nőtt be a feje lágya. mert olyan sikeresen űzte a részvétkeltés művészetét. aki nem éri el. Megtudtam. ha önsajnálatuk láttán engedünk nekik. mint aki már felülemelkedett mindenen. A fiú ugyanis gondosan kiszámítva. hogy az ember azt hinné. hadd lássák az emberek az ő nagy szenvedését. Ezért hadd hangsúlyozzam: az alkoholisták és a nagyivók gyakran nagyon bizonytalanok és azért sírnak bele a pohár sörükbe. mert az életben nem sikerül célt érniük. hogy a fiuk az orruknál fogva vezeti őket kisded játékával. fegyelmezett. A legközelebbi fejezetben ezzel részletesebben foglalkozom. hogy felfordul tőle a gyomrod. Ebben a helyzetben már nemcsak az önsajnálatnak. értelmes emberrel beszéltem. míg végül mégiscsak megszánják? Nemrégiben tapasztaltam ismét. amit akar? Néha olyan cirkuszt csap. hogy korán ágyba dugják. Sok-sok olyan páciensem volt. mint ővele. mint látványosan összetörni. hogy megsajnálják. Higgadt volt és összeszedett. nem éli túl. hogy nagyon sokan azért isszák le magukat. mint a kábítószeresekkel. kiabálni. mintha könyvből olvasná. milyen körmönfontak tudnak lenni ezek az önsajnáló hisztérikusok. vagy hogy sajnáltassák magukat. hogy az én tanácsomat kérje. hogy megértsük: mekkora hatalmat adunk mások kezébe. mint a tudatlanság. Ugyan minek tanulná meg. Elmondta. hogy fiacskája az iménti beszélgetésünk után néhány perccel eszeveszett jelenetet rendezett otthon. zokogni. bátran állíthatom tehát. de itt is fontos.

De ha változtatunk a kifejezésen és a jelenséget „felvilágosult önérdek”-nek nevezzük. Ha ezt a csapdát el akarod kerülni. ott sír. mert őszintén nem látják be. és úgy érzi. írásba kell adnod vagy esetleg viselkedéseddel kell éreztetned. nehogy önzőnek. végül jön a konfrontáció. akkor szánni fogod magad. hogy gyakran panaszkodsz és kisebb változtatásokat eszközölsz. Azután. Ha olykor szétnézel magad körül. énközpontúnak véljék. Az önzést kellő mértékkel teljesen helyénvalónak és normálisnak tartom. mert úgy érzi. mert visszaélnek veled és nem méltányolják erőfeszítésedet. hogy valamilyen titokzatos oknál fogva bármiről legyen is szó. mert arra utal. hogy téged nem ért meg . és csakis azért. Meg kell mondanod. mit értünk önzésen. hogy szembeszállni élete párjával rosszabb. nincs joga kiállni az igazáért. depressziós leszel. hogy az emberek kihasználjanak. te mosogatsz. hogy sohase légy mások lába kapcája. ahogy telnek-múlnak a napok. barátodat vagy társadat lelkifurdalásra készteted. otthon töltöd az estéidet egyedül. akkor már közelebb jutunk ahhoz. és megszakítják kapcsolataikat. Ha az önsajnálattal semmire sem mész. ahol senki se látja. mert te eltűröd. nem jöhet helyette más vagy c) mindkettő egyszerre. hogy ide-oda lökdössék őket. hogy torkig vagy mindennel. hogy neked legyen igazad. hogy a sebeit nyalogatja. a politikában. ha a helyzet úgy kívánja. Sajnálhatod magad persze tovább. mert a) alábecsülöd magad. akik nem hajlandók tisztességes játszmát játszani. hogy magánéletedben. becsapjanak. mit sem változtat azon. És akkor nincs más hátra. mert ez a világ sora. Valójában hozzásegíted a másikat ahhoz. vagy magadra haragítod. míg a ház ura a cimboráival szórakozik. be kell érned azzal a rendkívül nyomasztó érzéssel. és a többi. hogy uralkodjék rajtad. Ha ezt nem teszed. ha te nem tűröd. elmehetsz a legvégsőkig. Az önsajnálónak szent meggyőződése. mint a magas vérnyomás vagy a migrénes fejfájás. hogy akiről szó van. amiben még volna is valami igazság. némán szenved. hogy végül minden folyik tovább a régi mederben. munkahelyeden a határozottnak ismert emberek mind fejlett érzékkel tartják szem előtt önérdeküket. mert azt hiszed. és egy ideig változásra számíthatsz. amikor tűröd.Az önsajnálat egyik legegészségtelenebb következménye. mitől vagy te olyan boldogtalan. Inkább méltatlankodnak és támadásba lendülnek. mindenáron a maga akaratát szeretné érvényesíteni. Vannak. mindig a másiknak van igaza és sohasem neki. azt hiszi. fokozatosan visszaáll a régi rend. hogy senki sem használhat a lába kapcájának. ami minden egészséges embernek sajátja. Ha őszintén úgy érzed. irányítsanak. Az. b) túl sokat megteszel egy-egy kapcsolat fenntartásáért. hogy neki nincsenek jogai. mekkora árat fizetsz az ilyen győzelemért. vitatkoznak is körömszakadtáig. és nem sajnálják magukat az elszenvedett sérelmeikért. Az ilyen éretlen életfelfogás a legkevésbé se ajánlatos. hogy ki kell állniuk jogaikért. akkor sokkal többet ne nyújts. Nem tűrik. hogy így legyen. Csöppet se bánják. Mindez azért lehetséges. ha szükséges. hogy megtetted a magadét. nehogy véletlenül jó véleménnyel legyen magáról. vésd eszedbe. de gondold meg. Az „önzés” szót sem szívesen használom. észre fogod venni. Több millió gyerek és felnőtt éli az életét úgy. Ezt a szomorú állapotot még fokozza rettegése. Tisztázzuk mindenekelőtt. És ez a kulcsa annak.

ne sajnálja magát. visszavitte és másikat követelt. komor volt. Mikor megismerkedtem vele. legfeljebb annak. és időnként egy-egy udvarló is felbukkant a képben. Utána órákig nem tudott megnyugodni. legközelebb anyjával szállt szembe. tudtam. hogy azért uralkodik rajta mindenki. És így tovább. amelyet a mártíroknak tartanak fenn. azután szépen várja meg. valószínűleg annál több tiszteletet fog kapni másoktól. milyen igazságtalanok vele. amilyet én még életemben nem láttam. hanem másoktól is észrevehetően több tiszteletet kapott. amit anyja vagy nővére kért tőle. mert fél az elutasítástól és attól is. és ezt a küzdelmet is ugyanaz az érzelmi reakció követte. Meghalt benne a fejét megzavaró egérke. olyat. Hamarosan megpróbáltam rávezetni. Ezzel a tapasztalattal felvértezve. hogy környezetednek is tudomására hozd: egyszer s mindenkorra megelégelted. amíg elül a csatazaj. hogy estére menjen vigyázni a gyerekeire. Ha nővére vagy anyja megtagadja. meglehetősen ideges volt. és Ruth már ugrott is. de valamiféle új erőt is érzett magában. annyival is könnyebb lesz az élete. és hogy talán valahol a mennyországban van egy különleges hely. Azt javasoltam. Megtett mindent. hogy csakugyan nem leszel többé a bolondjuk. Elvált. Egyszerűen senkinek nem tudott vagy nem akart nemet mondani.senki. és ahogy elmesélte. hogy egész életedben csak szenvedned kell. Anyja után a hentes következett. akkor rád ne számítsanak. Ruth olyan elferdült kapcsolatban állt környezetével. akár a borús alkonyat. hogy rendesen nevelje őket. hogy ide-oda lökdösnek. hogy a legtöbben milyen gyorsan beadják a derekukat. mennyire torkig van mindennel. Ruth félénk és megviselt fiatal asszony volt. Mi sem természetesebb. Gyanítottam azonban. legalább megszabadul tőlük. hogy megtenné-e ezt vagy azt a szívességet. hogy kifelé kapaszkodik a depresszióból. Elmagyaráztam neki. Soha nem fogom elfelejteni az ordító egér esetét. egymagának kellett gondoskodnia három gyermekéről és meg is tett mindent. amilyet véleménye szerint az áráért kapnia kellett volna. hogy megbántja őket. és ha azon nyomban fel nem hagynak vele. inkább bánjon magával legalább ő igazságosan. amilyet megfizetett. élvezettel ízlelgette. hogy netán más tervei voltak vagy hogy a háztartása már épp eléggé kifárasztotta. Nehezére esett megtenni. Mit se számított. és vele a depresszió. bizonytalan volt. Csak elejtettek egy megjegyzést. hiszen hosszú évek óta először állt a sarkára. vagy hogy inkább ő szorult volna mások segítségére. aki felfújja a dolgot és más embereket sem lehet megbántani. Már nem közölték vele csak úgy . nehogy a többiek megsejtsék. míg mások elérik. Anyja meg nővére a közelben laktak. aki telefonált. de nem engedett. amiért a maga lábára állt. Nemcsak öntudatra ébredt. mint hogy idővel depresszióba süllyedt. Már egy hét múlva fölkeresett és jelentette. mihelyt azt látják. szükség esetén a szakítástól sem riadsz vissza. Akármi volt is ez az új érzés. hogy minél több tiszteletet tanúsít Ruth önmaga iránt. Ruthot azontúl mintha kicserélték volna. hogy jobbra-balra rángassák. hogy az elutasítás maga nem fáj. Megbántottságát véges-végig magába fojtotta. hanem udvariasan elbúcsúzott és letette a telefont. mert tűri. amikor nem olyan húst kapott. amiért a többiek nem látják be. hogy visszautasította a nővérét. Egy szép napon. Elég legyen ebből! Itt az ideje. hacsak nem hagyják bántani magukat. amit akarnak. Meg fogsz lepődni.

soha nem leszel szabad és nem nyered vissza önmagadat. És akkor makacsold meg magad. mert kimondta. Hónapokig tűrte a férje figyelmetlenségét. s ha ideig-óráig megalkudott. vagy akár egy órát is a férjére. Azután rettenetesen bántotta. mintha a férfi megfeledkezett volna róla. miért olyan elviselhetetlen. majd megint zokszó nélkül várt tovább kényelmes férjurára. és másnap bocsánatot kért a kirohanásért. hogy az csak hápogott. hogy a kapcarongy immár visszabeszél. fokról fokra dühösebben. Ennek a tanácsnak egyetlen gyönge pontja van. nem szólt semmit. a férjének egyébként sincs semmi oka arra. amikor nem fontos neked a dolog. vajon megzavarnád-e környezeted tagjainak lelki nyugalmát. Úgy érezte. akkor visszautasította a kérést. hogy a férje mindig megvárakoztatta. te pedig depressziós leszel. A legtöbb ember nehezen tudja eldönteni. míg végül robban. netán egérke. Végül is ez döntött. ha felteszed magadnak a kérdést. ha felismeri igazi érzéseit: azt. amikor neked fontos dolgokról van szó. vagy addig-addig fog gyűlni benned a keserűség. míg ő odakint megsül vagy épp megfagy a kocsiban. és ő is azon nyomban jobban fogja érezni magát. ha ezzel megválthatja a családi békét és nem dúlja fel a házasságát? Martha sokkal okosabban tette volna. Mosolya. mi igazán fontos neki. ami. Néha olyan sokáig várt. de néha nem. miért nem bírod elviselni a visszautasítást. akkor hát minél előbb nyitja ki. végtére is. nem lesz újabb kiborulással egybekötött nagyjelenet. hogy ha idejében teszi szóvá. és azon is gondolkodj el. és úgy érzi. Addig a többiek igenis kihasználnak. Amíg e két ostobaságot nem látod annak. legföljebb nagyon udvariasan megkérték valamire. hogy folyvást engedsz mások akaratának. és hazavitte a munkából. annál jobb. Csak be kellett volna látnia. magától adódik a kérdés: – Mikor engedjek és mikor makacsoljam meg magamat? A válasz igen egyszerű. hogy ha kiállnál magadért. hogy az ember vár egy félórát. és ennél maradt. ruganyos léptei és arcának élénksége világosan jelezte. hányadán állnak. Továbbra is érte ment. hogy a végtelenségig nem bírja tartani a száját. De mert Martha nem akarta veszélyeztetni a házi békét. Ebben mindig érzelmeidre hallgass. Néha megalkudni is lehet. többé nem teheti szóvá a dolgot. Akkor engedj. Ha kapcarongy vagy. Erezte. és nem rendezett jelenetet. mennyire idegesíti ez a figyelmetlenség. semmibe vesznek és terrorizálnak. hogy annyit piszmogjon az üzletben. akkor boldogan meg is tette. Ha nem. mígnem egy szép napon úgy nekiesett a szegény embernek. nem beszélve arról. hogy vajon elviselsz-e emelt fővel ennyi frusztrációt. ami a szívét nyomja. hosszú távon mégsem állhatta meg szó nélkül.félvállról a kívánságaikat. A férje legalább mindjárt megtudja. Szerintem a legbiztosabb. Számtalan depressziót takaríthatott volna meg magának. És ha módjában állt megtenni. Martha nem akart veszekedést amiatt. . Mikor engedj? Mivel az önsajnálat alapja gyakran az. alaposan gondold végig. hogy gyűlöli a várakozást. hogy így elvesztette az önuralmát.

ha nem vagy hajlandó együttműködni azzal. filozofikus bölcsességgel belenyugszik. akkor már nem lesz öröme abban. foganatja annak van. De még mennyire! Persze csakis önvédelemből. hogy szerinted a késve érkező férjre várni nem olyan nagy ügy. de Marthának az volt. hogy nem megy el hazulról. figyelmeztetheti. Azután ehhez is kell tartania magát. Egy-két ilyen alkalom után a férfi bizonyosan belátja. ha a férje otthagyja. hogy ha zárás után öt perccel nincs a kocsiban. vajon belefér-e egy-két jól irányzott pofon is. és tessék. mégpedig minél előbb. ha ily módon . vagy tégy valamit ellene. Sajnálni fogja magát. Az ilyesfajta viselkedéssel jó esetben príma ellenséget. Ha nem akarsz mások akarata szerint élni. Teljesen fölösleges odalopakodnod hozzá a sötétben. De ha az asszony erre rááll. hogy ha ilyen megoldásokhoz folyamodsz. hogy közhellyel éljek. A másik ember megütését (gyermekek kizárva) olyan esetekre kell korlátozni. üssön vissza. Legyen hát mindenkinek természete szerint. ráadásul feketeöves karatebajnok. sokkal jobb módszer. mennyire fontos ez a feleségének. és kiváltképpen igaz ez ilyen esetekben. máris kész a depresszió. amikor testi sértéstől kell tartani. és egy kicsivel gyorsabban mozog. hogy a férje ne engedje el hazulról. ha napirendre térni nem tudott. mely szerint az ember álljon ki az igazáért. Lehet.Martha ezek után megpróbálkozhat még egyszer komolyan beszélni a férjével. Nem szólva arról. rossz esetben életfogytot szerezhetsz be magadnak. hogy elméletembe. nehogy Roger azt higgye. Ha azonban az asszony csak ötven kiló. hogy elmegy csatangolni egy kicsit. hogy majd ezt meg azt tesszük. és egy jó nagyot húzni a fejére a sodrófával. mégpedig az első alkalommal. Martha tudta továbbá azt is. hogy az ügy nem holmi múló bosszúság csupán. Egyéb okát nem látom az erőszak alkalmazásának. hogy tegyen ellene valamit. hiszen sehogy sem bírt napirendre térni fölötte. Nem elég fenyegetőzni. Ha meg akarod őrizni önállóságodat. Neki tehát a kocsiban való várakozás nem olyan apróság volt. Más nő meg ezt nem vette volna ilyen higgadtan tudomásul. amikor alszik. Talán. aki uralkodni akar rajtad. amit meg is teszünk. Vagy. mindennap mással andalog kézenfogva az utcán. Azután vagy egyszer s mindenkorra fütyülj rá. a férfi meg kilencven. úgyhogy jogos az önvédelem. hogy mit bírsz elviselni és mit nem. előbb-utóbb te is megkapod a magadét. Ezért tartozott annnyival önmagának és férjének is. amiben engednie kellett volna. És most tekintsük át mindezt még egyszer. akkor nem vár tovább. akkor szembe kellett néznie vele. nem hiszem. Jogos erőszak? Eltűnődhetsz azon is. És ha erre Roger erőszakot alkalmaz. Otthon marad. Márpedig. Csak légy őszinte magadhoz és döntsd el. aki irányítani akar. Avagy: kedvesen közölheti a férjével. néhány barátnőjével. akkor nagy ostobaság lenne az asszonytól. hogy ne folyamodjunk erőszakhoz. otthagyja. hogy az ütés-verésből bármi jó származhat. és persze. Van egy még nyomósabb ok arra. Például: a féltékeny férj felesége a békesség kedvéért eltűrheti. a tettek minden szónál érthetőbben beszélnek. elég. ha megtagadod az együttműködést azzal. A másik kezdte.

hogy kétezer évvel ezelőtt miért vetették őket az oroszlánok elé. Hiszen arra játszik. Inkább az idegeiken játszik. csak nézd meg.akarna elégtételt venni magának. hogy gyakran visszafelé sül el. akkor már nekik is jutna . az egyik nyomorék lábukon visszahajtva az üres nadrágszár. hogy álláspontom igencsak kemény. főnöküktől vagy férjüktől. akik húsz évig nyelik a megaláztatásokat gyerekeiktől. ha a férfi semmiképp sem hajlandó belátni. vagy váljon el. hogy a mártírok már egyáltalán nem népszerűek. vagy világtalan szemmel bámulnak fel az éjfekete égre és csak annyit kérnek. hogy vegyél tőlük egy ceruzát. s minél előbb cselekednek.” „A gyerekeknek szükségük van apára. Ott ülnek szegény ördögök esőben. ahová akar. hogy: „Megsérülhetek. Ma már ilyen embertelenséget nem tűrnénk. Ami csak fokozott önsajnálatra buzdítja őket. Ha az asszony ebben enged. mire megy az agresszióval az ilyen férfisoviniszta disznó! Néhány olvasóm úgy vélekedhet. Olyanokkal. hogy támadás érte. Számtalan olyan nőt ismertem. hogy olyan sokára szánta el magát. és ellened fordítja azokat. A másik azonban. akkor meg miért ne cselekednének most mindjárt. Csak arra kívánok utalni. amikor kedve tartja. Úgyhogy jobban teszi. Engedünk nekik. Márpedig a mártír a legkevésbé erre vágyik. ha világosan és félreérthetetlenül tudtára adja. Mint minden felnőtt embernek. és oda menjen. Ha nem hiszed. annál több bánatot takarítanak meg maguknak. Pengeti is a húrokat derekasan. joga van hozzá. aki évekig különféle okoskodásokkal mentegette a gyávaságát. Ezért van. ha ezt tagadja. legtöbben milyen könnyedén mennek el a koldusok mellett. hogy rettentő szenvedéseivel megérintse a hozzá közel állók szívének húrjait. sutba vágja a szépen megfogalmazott mentséget. hogy megtakarítsanak maguknak több évnyi szenvedést? A mártírokat csak az oroszlánok szeretik Végezetül el kell mondanom még valamit az önsajnálatról. hogy a világ gyűlöli a mártírokat. hogy legyen némi ideje önmaga számára. hogy a férje diktátorrá váljon. de amit ma művelünk a mártírokkal. és aranyos. és bizonyára ezzel magyarázható az is. az majdnem ugyanolyan kegyetlenség. mivel a mártír igyekszik agresszíven fellépni. csak épp nem a szívek húrjait. Mindebben csak az a szomorú. napsütésben. akkor elősegíti. hisz könnyfakasztó műsorszámuk kellő sikert aratott. akik eltűrik. félénk. még akkor is. Szó sincs róla. megszeppent nyuszikánk egyszeriben erőre kap és támadásba lendül. hogy a kitartóan szenvedő emberek kirakatba tett fájdalmaikkal nem örvendenek népszerűségnek. akiket pedig oly kétségbeesetten igyekszel megnyerni magadnak. mire nagy nehezen összeszedik magukat. amikor nem bírja tovább elviselni a férje parancsuralmát. hogy uralkodjanak rajtuk. hogy azoknál. Éspedig azt. pontosan megérzi. hogy mindenkinél megvan a tűréshatár és hogy azt a határt előbb-utóbb úgyis elérik. előbb-utóbb betelik a pohár.” „Hogyan élnék meg egymagam?” Azután eljön a nap. Vannak nők. hogy a feleségének is joga van akkor elmenni otthonról. A szomorú igazság az. Ha minden járókelőtől lehullana egy kis aprópénz. akinek a mártíromság színjátéka szól. Nem hiszik el. Inkább hívja a rendőrséget.

kezeskedem róla. Vagy azért nem adunk neki alamizsnát. Ha az emberek érzéketlenül elmennek a vak vagy a béna mellett. mennyivel kevésbé hajlandó sajnálni barátod vagy házastársad az olyan csip-csup dolgokért. amiért épek és egészségesek vagyunk. hogy nem. Az élettől másképpen is megkaphatjátok. csak az ostobákra és a gyengékre hat. a nyomorékságával akar pénzt kicsikarni tőlünk. hogy vannak dolgok. hagyjátok abba! A módszer. hányan szeretnek benneteket és hányan nem. És miért nem? Mert annyira furdal bennünket a lelkiismeret. mert úgy véljük.valami az élet örömeiből. Sajnos. és nem akartok belehalni. Ha megfogadjátok. hogy sajnáltassák magukat. amit akartok – például úgy. mert már két hete nem jutottál el a moziba? Világ önsajnálói. még kevésbé a depressziónak. akkor hogyan is várhatnál tőlük részvétet. hogy életetekben alig lesz helye az önsajnálatnak. amelyekért feltétlenül elvárod a sajnálkozását. amelyeken nem változtathattok. ahogyan ti szeretnétek. amellyel uralomra törtök. és ráadásul lejáratjátok magatokat. akiknek pedig minden okuk megvan arra. ha az akaratotok nem teljesülhet. hogy tudomásul veszitek. Gondold csak meg. és nem hiszitek. az emberek még azoktól az önsajnálóktól is elfordulnak. De ad-e akár csak minden ötödik ember is? Fogadok. amikor mindössze azért panaszkodsz. hogy mindig mindennek úgy kell lennie. nem csináltok elefántot a bolhából. . hogy inkább félrefordítjuk a fejünket.

nemtörődömnek. Logikus. az évek során megváltozott szülőhelyed. mert sok embert furdal a lelkiismeret. sajnálhatsz másokat. hogy ez volt életem első kocsija. Sajnálhatod magadat. áthúztam az ülést. Nehogy azt mondják: kérges szívű vagy A másokon való sajnálkozás főként azért olyan elterjedt. ha valóban általánosítani akarnék. hogy kifejezésre juttassák a szomorú eseményhez illő érzéseiket. Ha mindegyikük síbakancsba tűrt nadrágban volna. hogy letörj és búsulj. mit éreztem. újrafestettem (még borotvapamaccsal is) és.5. Tudnotok kell. Sajnálkozás másokon És most elérkeztünk a lelki eredetű depresszió harmadik. amikor otthagytam a kocsimat. aki oly sok nehéz esztendőn át volt hűséges társam. Ebben az esetben azonban azért fog furdalni a lelkiismeret. Nem ilyen véget érdemelt. hanem mert azt hiszik. ha nem esik depresszióba a másik szerencsétlensége láttán. akkor a nőknek sikoltozniuk kell. mert másvalakit sajnálsz. és egyszersmind utolsó okához: a másokon való sajnálkozáshoz. ugye? Mi több. depressziót okoz. A helyzet egyszerűen megkívánja ezt . Amikor tehát elszomorít egy kedves. fát. milyen szomorú voltam néhány évvel ezelőtt. kijelenthetném azt is. akkor érzéketlennek. a hideg és elhagyatott rozsdatemetőben. hogy bizonyos eseményeket milyen különleges érzelmi megnyilvánulásoknak kell kísérniük. elvárják tőlük. Lerobbant és már nem volt érdemes megcsináltatni. akkor ez egészen természetes reakció és a „mások iránti sajnálat” kategóriájába tartozik. Emlékszem. Ha egér fut át egy emberekkel zsúfolt helyiségen. és akkor most tessék. mint arra majd rámutatok. Szeretném. A társadalmi etikett szinte előírja. de mit tehettem. azt kikiáltják közönyösnek. a szívem majd megszakadt. mi történhetett az én kis kocsimmal és vajon milyen lehet manapság. Itt is újfajta magatartás elsajátításáról van szó. amelyet a magam keresetéből vettem. akár állatokat vagy dolgokat is. ha megértenétek. itthagyom utolsó nyughelyén. ha nem sikoltoznának. Nem lenne normális. Amiképpen könnyedén lehetséges depresszióba esni az önsajnálat okán. holott mindenki tudja. Néhanapján még ma is eltűnődöm. Sajnáltam az autómat. annak sincs az égvilágon semmi akadálya. mert valóban felkavarta őket valami. mert nem veszed eléggé szívedre a mások búját-baját. vagy elgázolt kutyád látványa. de haldokló város. amikor kivittem a kocsimat a roncstelepre. hogy az egérnek esze ágában sincs felszaladni valamelyik hölgy lábán. ami a fontosabb. például egy várost. Akit nem sújt le a más baja. Ha nem tör össze a bánat egy temetésen. a nők akkor is sikoltoznának. sok-sok hosszú és boldog utat tettem meg vele. kérges szívűnek tarthatnak. a csúf autóroncsok között. és ahogy ott láttam. hogy a depressziónak két alapvető oka van: az önvád és a sajnálat. A sajnálat bármely irányban alkalmazva. tájat. rengeteget javítgattam. Elmenőben még egy búcsúpillantást vetettem szépséges barátomra. Az emberek tehát nemcsak azért adnak kifejezést érzelmeiknek.

hogy megzavarhatja-e lelki egyensúlyunkat vagy sem. aki lábtörést szenvedett barátját betuszkolja a mentőautóba. Gyakorlatilag mindent tudomásul lehet venni higgadtan. vagyis ha megtett mindent. ugye? Pedig. hogy barátja megkapja a szükséges segítséget és megbizonyosodott arról is. hogy idegösszeomlást kapnál az éhező csecsemő láttán. és a szülők a kórháznál várják a mentőautót. hogy bagatellizálnák az eseményt. Rendkívül nehéz nem reagálni olyan helyzetekre. Az emberek nem hajlandók elhinni. hogy érzéketlen embertársai bánata iránt. mert úgy tanultátok. akkor sem kell depresszióba esned. a frusztrációkat azonban többnyire rendszerint igen. A boldogtalanságot nem külső okok gerjesztik. akkor ugyan miért ne mehetne vissza a meccsre. Ahelyett. hogy nem kell feltétlenül nyomorultul szenvednünk a másik ember nyomorúsága miatt. de csak azért. Már miért kötelező. de aki nem veszíti el a fejét vagy kerüli a heves érzelemnyilvánításokat. ha te nem engeded. ha az ember megtanul racionálisan gondolkodni. Ha erőteljesen kétségbe vonjuk. az ilyen magatartást még mindig érzéketlennek vélitek. adj neki enni és sietve vidd kórházba. hogy az A pontban bekövetkezett frusztrációknak feltétlenül izgalomra kell okot adniuk C pontnál. kötelező kiborulnod. mély érzéseik lehetnek. azután rohan vissza a meccsre? Csúnyán viselkedett. akkor előbb-utóbb eljutunk odáig is. aki higgadtan veszi tudomásul a fájdalmat. A közhit szerint kegyetlen és közönyös az. jusson eszedbe. A másokon való sajnálkozás második előidézője: hogy azt hiszed. csak ha magad akarod. hogy pszichózisos depresszióba estek volna. amikor az embertől elvárják az együttérzést. Egyik sem szükségszerű persze. A második: hogy az embernek kutya kötelessége felizgatni magát a mások búja-baja és megzavart lelki békéje miatt. hogy amit láttál. csak mert mások kiborultak. hogy tovább szórakozzon? Gondolom. arról úgy gondolják. Emberek szembenéztek már kivégzőosztaggal. vagy valakinek az elvesztését. ha éhező csecsemőt látsz a tévé képernyőjén. nagyon sajnálatos.a sztereotip viselkedést. mások zavarják meg lelkünk békéjét. hogy a látványos érzelemnyilvánítástól tartózkodó embereknek őszinte. ami ésszerűen megtehető. Hogyan vélekednétek valakiről. ha ugyanolyan izgatott . A sajnálkozásra késztető. és hogy a jól kiegyensúlyozott emberek elterelhetik gondolataikat tragédiákról anélkül. az ég szerelmére? A te szenvedésed talán segít az áldozaton? Mennyivel tudsz jobban segíteni rajta. hogy a másokkal való törődés mércéje az izgalom. hogy a frusztrációnk mivé lesz – rajtunk áll. hogy a fiú szüleit értesítik. vagy bajban vannak. Legközelebb tehát. végzetes rákbetegségekkel. inkább takard be. hogy megzavarjon. hogy miképpen szemléljük a dolgokat. irracionális gondolatok Nézőponttól függően egy vagy két irracionális gondolat gerjeszti a sajnálkozást. ha gondja volt rá. És ha a való életben látsz éhező csecsemőt. és érzelmeinknek semmi közük ahhoz. Azután már rendszerint tőlünk függ. Az első: hogy a boldogtalanságot külső tényezők okozzák. mégsem okozhat zavarokat nálad. amelyet ügyükben tanúsítottatok. éhezéssel anélkül.

de közben ne törjenek össze a gondok súlya alatt.vagy. legyenek gondoskodók. depresszióba süllyedj. mert valójában ezek a szakemberek is egyetértenek azzal a gondolattal. hogy nem bírja elviselni a sok gondot. az orvosok – ezek az emberek mind arra vannak kiképezve. akkor mi a csudának hangoztatják annyit. ha elveszíted a kedved. Akiből hiányzik az empátia vagy az érzékenység mások sorsa iránt. amíg alaposan fel nem húztad magadat is. Ha depresszió fenyeget. valójában azonban nagyon káros és hatástalan is. Ha így lenne. és amit teszel. hacsak a szóban forgó egyén már kellő gyakorlatra nem tett szert a tragédiák terén. mennyi nyomorúságot tapasztalt aznap. hogy egy falat se ment . ne veszítsük el a fejünket. Esténként otthon. és meddig helyénvaló? – kérdezhetitek. mert fájdalmad hangsúlyozza csak a másik nyomorúságát. hogy addig nem tudhatod. – Honnan tudhatom. Azt várja. hogy kihúzd belőle. hogy törődik a másik bajával. Egyszerű. Mi több. a szociális gondozónő esete. Barátod nem azt várja tőled. ha képtelenek volnának különválasztani mások szenvedését a magukétól. ha túl vagyunk a kisebbfajta idegrohamon. Ez az a fontos választóvonal. degenerált. ésszerűtlen. ha meg akarjuk őrizni egészségünket. és a más embereket nyomasztó terhek úgy ránehezedtek. A civilizált ember egyik ismertetőjegye. kényelmes lakásában végiggondolta. az már nem. vagy dühbe gurulsz. miképpen segíts rajta. Onnan. hogy legyenek együttérzők túlzó rokonszenv-megnyilvánulások nélkül. számítunk rá. hogy vele szenvedj. hogy te is letörj. ésszerűtlen. A szenvedéstől való eltávolodásnak ez a képessége csakis azért lehetséges. Nem kár a sok elpazarolt időért és energiáért? Mennyivel jobb teljesítményt nyújthatunk. és hogy nem kell letörniük vagy kiborulniuk csak azért. hogy a boldogtalanság nem külső okok következménye. mint ő? No. azután cselekednénk. Tökéletes példája annak. De hogy ezt túlzásba viszi. kiborulunk és depressziósak leszünk. meg hogy lassan a testtel? De nem. akármekkora is a tragédia. mert azok az emberek. akkor már túlhajtod az együttérzést mások iránt. hogy lesüllyedj mellé az ő mélységes kétségbeesésébe. Mentőosztagok. nem jutnak messzire a pályán. amelyet meg kell húzni. ha gyorsan határoznánk. akkor munkához láthatunk. hogy őrizzük meg a hidegvérünket. mennyivel? Azt akarod nekem bemesélni. az féleszű. azután. nem azt. megőriznénk hidegvérünket. letörtek vagy kiborultak. Hamar észrevettem. mi azért csak fölizgatjuk magunkat. mikor túlhajtott az együttérzés. hiszen ott kell az igazán hathatós közreműködés. aki depressziói miatt fordult hozzám. hogy fájdalmat okoz-e. hogy maguk közben felmorzsolódnának. Többnyire nem ez a sorrend. hogy a sajnálkozás mások baján látszólag igen nemes érzés. Ha ennek a követelménynek nem tudnak megfelelni. Együttérzésből is megárt a sok Minden civilizált ember együtt érez embertársával. amit napról napra lát a négernegyedet járva. Igen. Kiképzésük során arra tanítják őket. hogy nem veszítik el a fejüket és sohasem fordulnánk hozzájuk. akiken segítenek. emeld fel a vidámságoddal. a fegyveres erők tagjai. vagy reménytelen eset. bánatot. hogy bajba jutott embertársaikon segítsenek anélkül.

hogy belebetegszik és másnap már oda se bír menni. Mrs Angelo. Ne depressziós legyek. úgy. hogy egy csapásra elmúlna a rosszkedve. hogy valamelyest könnyítsen a bajokon? Beveszi magát valamelyik házba például. a piszkos szobákat. milyen bután viselkedik. együtt érző lélek. hogy kötelessége felizgatnia magát miattuk. akkor is kiborulna? – Nem. Nem tudom csak úgy elfelejteni. Kihúzta magát. Elmegy a városházára és botrányt csap. Beszélgetésünk valahogy ilyenformán alakult: – Mrs Angelo. hogy nem nézhetem nyugodtan azokat a szegény gyerekeket. – Igen. Annyit már tud. nem. – Nem attól szakad meg a szíve. hogy a problémáik igenis felzaklatják. máskülönben érzéketlen tuskónak kellene lennie és kezelést javasolnék. Mi jó származik ebből? Szerencsére Mrs Angelo hamar belátta. azután hazamegy és kesereg tovább a mások nyomorúságán. hogy semmi ilyesmi nem jutott eszembe. pontosan erről van szó. gondolom. hogy ne legyek tőle depressziós? – Úgy. amit a nap folyamán tapasztal. – Be kell vallanom. őszintén. nem szabad annyira a szívére vennie azoknak az embereknek a sorsát. hogy izgulnia kell a mások baján. hogy úgy is elnézhetem ezt a sok emberi nyomorúságot. Ám ehelyett. De hát hogyan győzhetném meg magamat arról. küzdjön. hogy napokig dolgozni sem ment. De. hogy szert tegyen egy kis emberi részvétre. Maga abban a tévhitben él. ha megszakad. mire akar kilyukadni. hogy kötelessége agyonizgatni magát és el kell veszítenie lelki egyensúlyát. hogy segítsen rajtuk. Azután: ha annyira elkeseríti a sok nyomorúság. hogy erre semmi szükség. hogy napról napra ezt kell végignéznem. más emberek gondjai és zaklatottsága miatt. Ha ezeket a butuska elképzeléseket alaposan átgondolná és nem hinné többé. Végül valósággal kedélybeteggé lett. azt a sok-sok rútságot. biztosíthatom. hallassa a hangját. ha csakugyan elhinné végre. mert különben sohasem mászik ki ebből a depresszióból. amit napról napra látok. míg végül már nem ura az érzelmeinek. Valóban azt hiszem. amíg bele nem bolondulnak. a dolgok ezt nem tudják megtenni. akik a maga segítségére szorulnak? Annyira együtt érez velük. felhagyott a lelki . Az talán változást hozhat a négernegyedben. hiszen elmondtam. amit a világon tapasztal. hanem dühös. mit tehetne azért. hogy maga zaklatja fel magát. muszáj annyira a szívére vennie a dolgokat. hogy van-e értelmük. amit lépten-nyomon tapasztal. hogy nem tud megfeledkezni arról. és a felnőtteket. – Én inkább a felháborodott szót használnám. és a pincétől a padlásig kitakarít. és fölteszi magának a kérdést. Maga az oka. – Örömmel hallom. mert maga olyan kedves. hogy nem kötelessége fölizgatni magát miattuk. hogy zavarai támadjanak miatta? Azt hiszi. hogy felülvizsgálja az irracionális gondolatait. Mrs Angelo.le a torkán. A szívem szakad meg. agyonizgatja magát a szegénység láttán. Addig mondogatja. akik csak ülnek magukba roskadva naphosszat. kezdjen valamilyen akciót. amikor hazamegyek – tiltakozott. Maga szerint ez bölcs dolog? És vajon mennyire méltányolják azok az emberek. amelyekbe sohasem süt be a nap. akiken segíteni akar. és azt is. Vagy legalább levelet ír a parlamenti képviselőjüknek vagy a helyi újságnak. Tiltakozzon. – De hát hogyan száműzhetném emlékezetemből azt. De értem.

hogy megártson neki. de tán nem ártana. csak kiabál és panaszkodik. hogy a szíve nem bírta az izgalmakat. hogy ez a világ bűzlik. miközben a világot sújtó igazságtalanságokat ecsetelte. vagy legalább borítékolt-e szavazócédulákat valamelyik párt főhadiszállásán? Bevallotta. Fivérét tönkretette néhány korrupt helyi politikus. Tett már valamit a korrupt politikusok ellen? Megpályázott valamilyen politikai tisztséget vagy támogatta valakinek a választási kampányát. hogy ilyesmit még sohasem tett. visszaélhetek vele. és . ha mindketten hozzászoknánk a szagához. Ha például ismerem azt a hajlandóságodat. Remélem. Egy ideig még csatároztunk. aminek a megváltozásáért egyetlen lépést sem tesz. ha majd belepusztul valamibe. hogy az emberi gyöngeséget kihasználva. alig kapott levegőt. hogy minduntalan felhúzta magát a világon tapasztalható milliónyi igazságtalanság miatt. Érzelmi zsarolás A másokon való sajnálkozás egyik igen komoly következménye. Depressziója és ingerültsége szépen elmúlt. Végül. Mindkét. és hogyan vált a másikban életveszélyessé. és Mr Wall ezt annyira a szívére vette. A legrosszabb az volt. hogy nyugalma odaveszett. és biztosítottam. mert azt hittem. akkor ez engem olyan helyzetbe juttat. hogy az egészséges és emberbaráti együttérzés hogyan alakult át szinte észrevétlenül az egyik esetben kifejezett depresszióvá. bizonyos Mr Wall esete. Lassanként hozzászokott a gondolathoz. hogy aktív szerepet vállaljon a nemes célokért folyó küzdelemben. amiért olyan mélyen együtt érez embertársaival. mi több.mosogatórongy szerepével és azontúl ritkán mulasztott egy-egy napot a munkából. amikor rájöttek. és oly mélyen átérezte sérelmeiket. veszélyes a sajnálkozás másokon. hogy ha akarok. mekkora ostobaság. még vígan élt. hanem a túlhajtott együttérzés volt a ludas. hogy irracionálisan gondolkodnak és ezzel csakis önmaguknak ártanak. rárivalltam. azzal még nem segít bajba jutott barátain. Megdicsértem. Nem az együttérzés. aludni sem bírt többé. Dühös volt a tisztességtelen politikusokra és külön bosszantotta. hogy mértéken felül együtt érezz velem. noha kora és egészségi állapota megakadályozta. hogy lelki egyensúlyuk felborult. de figyelmeztettem. Arca kivörösödött. egészen nekikeseredett. egy kedves öregúr. hogy ha szívrohamot kap meg a lelke vérzik. ott a rendelőmben. arra is rá kellett volna jönniük. egyébként kiváló embernek észre kellett volna vennie. és amikor utoljára hallottam felőle. Megrémültem. mikor csap át túlzásokba: abban a pillanatban. mindjárt infarktust kap. és rettenetesen sokat ártott neki. hogy nem húzta fel magát többé oly mértéktelenül a mások problémái és háborgásai miatt annyira. visszaélnek vele. A fenti két esetben könnyen belátható. Sokat olvasott és nagyon értett a politikához. hogy meggyőzzem. De Mr Wall annyira azonosult az elnyomott milliókkal. nagyon is jól tudom. hogy emeltebb fővel vegye tudomásul a rút valóságot. Másik példa arról. hogy lecsillapítsam. hogy milyen fölösleges. és dőlt róla a veríték. amikor nekem beszélt róluk. hogy még akkor is majdnem sírva fakadt. hogy visszaélnek a kis üzletemberekkel.

nem a tiédet. hogy mindezt csak azért teszi. hogy odahaza éljen. akit én választok neked. akin uralkodni akarsz. Ha másképpen jársz el. véss eszedbe néhány rendkívül fontos tényt.uralkodhatok rajtad. akit sajnálnak. Apád. jajveszékelésétől és attól. és emiatt apád depresszióba esik. olyan kellemetlenül fogod érezni magad. hogy mint hiszed. rávehetlek. Gondolod. ha akarja. azonnal jelentsd ki. hogy engedj neki? Gyakorlatilag mindenki élt már ezzel a lehetőséggel és tapasztalta is másoktól. milyen hirtelen letesz róla. készségesen együttműködik veled. hány ember vallotta be nekem. aki zsarolni akar. hogy öngyilkossággal fenyegetőzik. zsarnokod esetleg csakugyan öngyilkosságot fog elkövetni abban a reményben. de a lány ezúttal vett egy mély lélegzetet. hogy nem vállalod a felelősséget a haláláért. milyen reménytelennek látod a sorsát. Egy szép napon a lánya vette fel a telefont. hogy ha valóban annyira akarja. ugyanakkor kijelented azt is. Gondold csak meg. bátorságot öntenél belé. ha az ő akarata érvényesül. hogy mások szenvedése eltérítsen elsőrendű érdekedtől. Ha nem akarsz lelki terror áldozatául esni. Az első: bármennyire felizgatja is magát az a bizonyos másik ember a viselkedésed vagy terveid miatt. akkor csak tessék. hogy terrorizálja a családját. Ez nem is olyan nagy szívtelenség. mert a leendő férj vagy feleség öngyilkossággal fenyegetőzött. hogy azt a szakmát tanuld. mert különben az ő érzelmi zsarolásának esel áldozatul. csakis a tulajdon érdekét tartja szem előtt. A negyedik: a sajnálkozás gyöngíti azt. csak rajta. Ezért abban reménykedik. hogy nagyon sajnálnád. hogy annyira felizgatja magát. Gyakran nagyszerűen beválik. A zsarolónak a legkevésbé sem az a vágya. mint hinnéd. akinek az apja öngyilkossággal fenyegetőzött. A harmadik: ne engedd. Meghívathatom magamat hozzád. hogy meghal. De ha félreérthetetlenül tudtára adod. hogy szabad ember. Épp nemrégiben hallottam egy lányról. Mondd is meg neki. A második: ha a zsaroló arra hivatkozik. mert szeret. Csakis akkor lesz boldog. vagy bárki más. Kell ennél nagyobb hatalom? Ha mindezt megtehetem. hogy azért mondott igent a házastársának. Édes jó apukája megint öngyilkossággal fenyegetőzött. hogy ahhoz menj feleségül. Hány szülő kényszerítette felnőtt gyermekét. hogy a könnyeitől. és kereken kijelentette. hogy valaha is független emberré válj. hogy megszánod szegény árva lelket. hogy minden oka megvan a depresszióra. meg fogsz lepődni. mi mindent elérhetnék. mert az. ne hagyd cserben a vőlegényedet apád kedvéért. hogy bárki két vállra fektessen azzal. Az apa soha többé nem fenyegette családját öngyilkos szándékaival. Hidd el. Ha Rogerhez igenis hozzá akarsz menni feleségül. nehogy egyedül maradjon? Még soha senki sem igyekezett a rossz lelkiismeretedre apellálva úgy befolyásolni. hogy az életével mindenki maga rendelkezik. és rávehetlek. elérzékenyülésed csak azt adja tudtára. Ahelyett. hogy kissé messzire elrugaszkodtam? Akkor ide hallgass: el sem tudom mondani. akkor kezemben tartom a lelkedet is. hogy aljas trükk az ilyen. ha ilyesmire vetemedne. Ne hagyd. hogy akkor majd beadod a derekadat. tessék. amit én a legcélszerűbbnek tartok. sohase hibáztasd magad az ő lelkiállapotáért. és ha boldoggá teszi. önmagát izgatja fel. Ha rádfogja ezt a fegyvert. megteheti. ne higgy neki. és milyen mélységesen megérted. Erre máris azt . és beadod a derekadat.

Szerencsére az anya valóban gondos és intelligens asszony volt. hogy a bánatba erősödhetne meg az önsajnáló az ilyen sajnálkozástól? Nyilvánvalóan sehogy. Az asszony nem morzsolgatta a zsebkendőjét. A szerencse gyakran nagyobb szerepet játszik lelki életünkben és általános fejlődésünkben. Kétségkívül megütheti a sípcsontját vagy a lábát is törheti. de a törött lélek egy életen át úgy maradhat.” Ugyan. miközben osztálytársai már profi szinten javában űzték ezeket a sportokat. amivel lényegében igazat adsz neki: „Szegény te. hogy ezzel a problémával megbirkózz. annak jeléül. és semmivel nem kísérletezett többé. a gyerek érdekében uralkodjék magán.mondja magának: „Én szegény. érzelmi válsága miatt. de valójában ezzel a legnagyobb veszedelemnek tette ki: megfosztotta attól a képességétől. mintha félve a sarokba húzódna. Ehelyett begubózott. nem ontott könnyeket. a cukorkaüzletbe. mint gondolnánk.” És akkor te még megtoldod a sajnálkozásoddal. akkor sem. Egy ideig azt hittem. Az élet hazárdjáték és összes veszélyét sem tudjuk kivédeni. Még életemben nem láttam ilyen agyondédelgetett-óvott gyereket. hát aztán? A törött láb hat hét alatt könnyen meggyógyul. nem fejlődtek ki benne azok a készségek. Igen. a túlzásba vitt anyai szeretet áldozata volt. kérdeztem. De ahogy Mike lassanként normális gyerekké változott. de így mi vár rá. Nincs erőm megbirkózni ezzel a problémával. olykor már kissé agresszív is volt. Ahelyett. A néhány apró sebesülés. nem vált az aggodalom szobrává. . mint a szomszédok. és alkalmanként rakoncátlan. amely sokkal többet ér. amelyet beszerzett. Az anya szinte erőszakkal vette rá magát. és elveszítette minden fiatalos kalandvágyát és kezdeményezőkészségét. amelyek a veszély elhárításához szükségesek. hogy a gyerek a halál torkába indul. akit rendkívüli félénksége miatt hoztak el hozzám. hadd próbálkozzék a gyerek. mosolyogva legyintsen egyet a srác hátsó felére. hogy szegény kölyök végül maga is bevette az egész maszlagot. Mike anyja jól elvégezte házi feladatát. még ha mind összefogunk. Mike anyja igyekezett megkímélni gyermekét a nehézségek és veszélyek egy részétől. és egész tisztességesen futballozott is. Mike eleinte tiltakozott. de anyja annyit aggódott miatta. A jó szándékú anya nem engedte. ha a fia úszni akar menni a többiekkel. Lassú halállal hal bele az unalomba és a túlzott féltésbe. hogy hagyja abba a nagy sajnálkozást. hogy elengedje a gyereket. és bocsássa útjára. amikor a többi gyerek már rég vígan biciklizett. és közel járt a depresszióhoz. A kisfiú. szedje össze magát. Megtartotta magának féltő megjegyzéseit. a gyerek ereje láttán lassan az anya is megnyugodott. nem harapdálta ajkát. hogy új helyzetekben feltalálja magát. és hamar elfogadta érvelésemet. hamarosan őt is kezelnem kell. mert Mike-nak állítólag „rendezetlen” a mozgása. Rávettem. nehogy baj érje. továbbá nem tett fel százezer féltő kérdést. hogy visszafordíthatta volna a helyes útról. hogy holtra válna. nem görkorcsolyázott és nem futballozott. nem fejlesztette ki benne azt a biztonságérzetet. és engedje. Ugyanezen oknál fogva Mike nem úszott. ha el akar menni két saroknyira. hogy megtanuljon biciklizni. és a gyerek ettől bátorságra kapott. A kisfiú nemsokára jobban biciklizett és ugyanolyan jól úszott. valóban nincs erőd. szerencsére nem volt olyan vészes. belefulladhat.

és egyedül ő szavazott arra.A sajnálkozás gyakran igazságtalanságra csábít Az igazság szigorú mércével mér. amikor kitartottam amellett. hogy olcsón megússza. Nem hatotta meg a védőbeszéd. és úgy látszott. Az egész esküdtszék meglepődött. meggyőződése volt. Az esküdtek között volt egyik páciensem. hogyan forognak agyukban a fogaskerekek. legutóbbi balesetet mérlegelve. még ha voltak is hasonló ügyei. meg hogy biztosan okulni fog ebből az esetből. hogy szigorúságával átmenetileg frusztrálja őket. és hogy bántaná őket. hogy a súlyos pénzbüntetés mellé még rövidebb börtönbüntetésre is ítéljék. mert végre belátták. hogy ezt az embert jobb belátásra kell bírni. bizonyos Mrs Clark. Egy éjjel kis híján elütött egy gyalogost. úgy érzem. de én nem engedtem. Mi több. mint a sajnálkozás másokon? Semmi! A szenvelgés és az ellágyulás csak azt eredményezheti. amikor felkérték. Rengeteg igazságtalanságot szülhet. hogy nem tudott határozottan bánni a gyerekeivel. Sokat ivott. ott voltam. és ha valaki. és az alkohol hatása alatt jó néhány balesetet okozott. részegen vezetett. mikor az esküdtek döntésre visszavonultak. hogy végül is rendes ürge ez. hogy Mr Polinnak javára válna. ha ellátnák a baját. hogy képes önmagának is ártani. míg meg nem tanulja a leckét. hogy ilyen bölcsen beszéljen. hogy egyedül ő találja bűnösnek Mr Polint. Legyőzték sajnálkozásukat. Az én páciensem azonban nem érte be ennyivel. csupán ezt az egy. nagyszerűen halad. Kiderült. és így már könnyen elbántak ezzel az üggyel. Ez azonban nem zavarta az italozásban. Mrs Clark különös dolgot tapasztalt. hát én tudom. mert fontosnak érezte. akinél a mások iránt érzett sajnálat okozott lelki problémát. ha ellágyulsz ott. mivelhogy valójában nem tett olyan nagy kárt a szóban forgó kocsiban. Így aztán nem ragaszkodott . hogy a többi esküdt ugyanolyan betegesen sajnálkozó típus. akárcsak én. ahelyett hogy kesztyűs kézzel bánnának vele. Itt van például Mr Polin esete. azontúl is éppoly könnyelmű volt. mekkora veszélybe sodor másokat. mintha lelkük megnyugtatására rövid úton fölmentenék. hogy szigorúan megleckéztessék Mr Polint. mint addig. Valószínűleg azt mondták magukban. és összetört egy parkoló kocsit. elégedettek voltak magukkal. hogy teljesen félreérted a másikat és nem úgy bánsz vele. Az esküdtek azonban enyhíteni igyekeztek Mr Polin balesetét és engedték volna. Azon a napon. Már hónapok óta kezeltem. mint tudja. És tudja mit. mert nem bírta elviselni. és nem törődött vele. Mrs Clarknak jó oka volt rá. talán felnőtt módra és felelősségteljesebben viselkedne. Anyai mivoltában neki is az okozta a legnagyobb gondot. jobbat. hogy a sajnálkozás annyira megzavarhatja az embert. sőt megdöbbent. És mi okozhatna csöpögőbb érzelgősséget. hogy vegyen részt a bírósági tárgyaláson. amilyen én is voltam. ahol keményen ki kellene tartanod. ha miattuk súlyosabb anyagi veszteség érné és még dutyiban is ülne. – Rájöttem – mesélte –. és nem akarattal rohant bele abba a kocsiba. Mindenáron puhítani akartak. Világosan felismertem a jeleket és szinte láttam. Nos. hogy valójában jót tesznek azzal az emberrel. ahogyan azt az ő jól felfogott érdeke megkívánná. többórás csatározás után sikerült megnyernem őket az igazamnak.

de ha ezt még az anyai és az apai szeretet is . Ideje volna újra meghatározni a „szeretet” fogalmát és kiterjeszteni annyira. a hónapok. ott megérezte. mert nyilvánvalóan iszonyú fájdalmai vannak. hogy agyonsajnálná és agyonpátyolgatná a gyereket. azután zsebkendőjével lemosná a sebet. Ahelyett. mint hogy megfigyelj egy-egy anyát és gyermekét a parkban. felmérné a baleset súlyosságát. természeténél fogva igen hajlamos az önsajnálatra. Az előző módszer azonban akadályozza. de ezúttal felkészült az érett és határozott válaszra az egykori pityergős szánakozás helyett és hajlandó volt jó szolgálatot tenni a másik embernek azzal. A gyerekek pedig megérezték. A sajnálkozás csak az adott frusztrációt mérlegeli. hanem hagyta elveszni korán megmutatkozott zenei érdeklődésüket. ott. mert a könyvébe mélyedt. magához szorítja. és szívettépő zokogásban tör ki. és ezért gyöngén és ostobán viselkedett. mindent egymaga végzett el. sajnáltatják magukat. még azt is mondhatná a gyereknek.hozzá. Együttérző és gondoskodó lenne anélkül. Ha mégis valamilyen munkát vagy felelősséget rótt ki rájuk. Az anya nyomban felismeri. mi történt. A gyerek elesik és megüti magát. és ha akar. Azután az asszonyt behívták esküdtnek a bíróságra. megjelenik az újabb első osztályú önsajnáló. az már a közeljövőben a visszájára fordulhat. még ha emiatt szembekerült is a többi esküdttel. hogy üljenek le tanulni. hogy szeme előtt ismét lejátszódik a régi dráma. sírhat is. A háznál pedig a gyerekek voltak az urak. és eljátsszák az „én szegény” című jelenetet. A másokon sajnálkozókból lesznek az önsajnálók A másokon való sajnálkozásban a legveszedelmesebb az. hogy önsajnálókat szül. fájdalmas képpel és fogja a térdét. hogy elég. és az egész világon mindent elérhetnek. Az igazság ugyanis az. Csak a javát szolgálná. Anyja nem látta. Mindez semmiképpen sem ártana a fiának. Mérhetetlen mennyiségű igazságtalanságot követnek el a szeretet nevében. ahol lehorzsolódott a bőr. ölbe kapja kisfiát. Végül olyan elkényeztetett és kezelhetetlen kis porontyokká cseperedtek. hogy beleférjen a másokkal való törődés túl az adott pillanaton. mindig megsajnálta őket. És a gyerek „veszi” az üzenetet: sajnálja magát. Nem ellenőrizte. a horzsolás a térden katasztrófává dagad. Ha a jelenet elég gyakran ismétlődik. hogy segítsenek a háztartásban. netán évek távolában ránk várókat azonban nem. hogy sírnia kell. hogy késő estig odakinn játsszanak. hogy keményen bánt vele. az eredmény nem kétséges. és alaposan tönkretették az életét. Sajnálta őket. akkor a helyes viselkedés példáját mutatná. hogy gyakoroltak-e hangszereiken. és szinte jelzi a gyereknek. hogy az ember. hanem engedte. és máris szíve szakad meg magzatja láttán. mi történt. hogy biztosan fáj. A gyerek odaszalad hozzá. hogy kitakaríttatta volna velük a szobájukat és elvárta volna. és akkor. hogy már az anyjuknak is nehezére esett szeretni őket. de szeretné katonásan viselni a fájdalmat. hogy a gyermekből egyszer felnőtt legyen. ha megnyúlt képpel járkálnak. mert amit e pillanatban jónak vélünk. Ha az anya kissé fékezné érzelmeit. Az asszony tehát nagy igazságtalanságot követett el gyerekeivel szemben. Ennek igazolására nincs szükség másra.

bántotta a lelkiismeret. Végül odáig fajult a dolog. csak sajnálta magát és felhívott telefonon. olyannyira. hogy néha őt is vigye magával. – Múlt héten megjelent nálunk a rendőrség. körülöttük forog a világ. mert jól érezte magát velük. mert az öngyilkosság gondolatával foglalkozott. hogy kis extra kiadásait fedezze belőle. akkor jó lesz vigyázni! Ha a családban évekig gyakorolják a „szegény gyerek” módszerét. de hogy biztos legyek a dolgomban. Figyelmét maradék nélkül rájuk összpontosította. ez a jól képzett mártír sajnos nem tudott megbirkózni vele. másokra nem. hogy merészelte megkérni. és anyjuknak az a dolga. hogy odahaza semmi sem változott és hogy Mrs Bee azóta is depressziós a mások és önmaga iránt érzett sajnálatától. hogy végül csakis önmagukra tudnak gondolni. akkor olyan alaposan belenevelik a gyerekekbe ezt az ostobaságot. akik mindig föláldozzák magukat férjükért. mondana egy példát az ilyen esetek közül? – Hogyne – felelte a nő. a férfi éreztette. A férjemet keresték. milyen rettenetesen viselkedtél és teljesíted önmagát sajnáltató vádlód minden kívánságát. mindenről boldogan lemondanak. hadd murizzanak. csakhogy nekik legyen. és boldogok. hogy be kellett ismernie. ha kedvük tartja. míg nekik valami új holmit vett. vagy a lányok méltatlankodó kivonulása a szobából. ha önző érdekeik netán nem érvényesülnek. Mrs Bee még ekkor sem engedett szabad folyást haragjának. hogy a lányai addig nyávogtak. – Mrs Shafer. elég volt ahhoz. Tanácsom rövid volt és tömör. Mrs Bee az egyik legszomorúbb esetem. hogy ráerőszakolja a társaságát és az asszonyt már azért is elfogta a lelkifurdalás. „Csakis miattad” Az erőszakos sajnáltatás jól bevált módszere. akinek rengeteg baja van az ő hibái miatt. Ettől majd belátod. Többé nem jött el hozzám. gyerekeikért. hogy minden szezonban tetőtől talpig felöltöztesse őket. hogy őket kiszolgálja. Férje mind gyakrabban kiruccant a haverjaival. kérdőre fogtam. de sejtem. . ők pedig jogosan méltatlankodhatnak. mert elvárták. Kocsilopás gyanúja miatt elfogatási parancs volt náluk. – Ne legyen már olyan együttérző a társulatával. hogy az asszony nagyon jól ítéli meg a házasságát. annak sem volt foganatja. s az asszony hiába kérte férje segítségét a leányzók megregulázásához.megtámogatja. amikor a sajnálkozás visszafelé sül el. Akármilyen egyszerű volt a tanács. vagy vigye el bárhová hétvégeken. ne engedjen nekik. mert gyakran idegesíti a férjét. Első hallásra azt hittem. Iskolapéldája volt annak. Táncoltassa meg őket. Egy határozott „nem” a férjtől. Idővel egyre kevesebbet segítettek a házimunkában. családjában a mindenes cseléd és komorna szerepét tölti be. és megkereste a zsebpénzét. Mrs Bee dolgozott. azok közé. Amikor az asszony kedvesen megkérte. hogy az asszony letegye a fegyvert. Ne hagyja magát. hogy lassanként maguk is elhitték. ha családjukat szolgálhatják. Depressziós volt. de végül mindig oda lyukadt ki a dolog. Az áldott jó anyák rendjébe tartozott. ha mások a maguknak okozott izgalmakért a te nyakadba varrják a felelősséget. Fölkeresett egyszer egy fiatalasszony.

amelyet a férjem egy héttel ezelőtt vett. Talán csakugyan nem jutott volna eszébe. akinek még ahhoz sem volt mersze. hogy maga a felelős azért. hogy vette. ha kedve szottyan rá. Vagy . hogy ekkora terhet rakok a férjem vállára. Azután kiderült. Amikor a rendőrség meg én is vallatóra fogtuk. – Ki például? – Hát például az autógyárosok. Bebizonyítottam neki.Azt állították. el sem akartam hinni. – Ezt mondta. A különös történetből egyértelműen kiderült. hogy szétloccsantják az agyvelejét. ha igazán nem akarja. hogy azért lopta a kocsit. ami utána történt. hogy mennyiért. hogyan hibáztathatja önmagát olyan cselekedetekért. hogy mindig olyasmire veszem rá. hogy kellemetlen ugyan. Inkább a rosszullét kerülget. Megmondtam. Azt állítja. hogy kocsit lopjon? – kérdeztem. Vagy például a cégtulajdonos. és mind lelkifurdalást érezhetne azért. hogy új kocsit szeretnék? El kell ismernie. akkor ő nem kényszerül rá. még hazudott is. hogy ez a nő komolyan gondolta is. Hinné-e valaki. hogy jó lenne már egy új kocsi. akkor neki se jutott volna eszébe. Igyekeztem felébreszteni. mert nekünk olyasmire nem telik. meg hogy miből fizette. De ha ez igaz. ma már meg se lepődöm. akkor neki se lenne oka arra. hogy ha én ilyesmit ki sem ejtek a számon. mert én biztattam fel. bemehetek a bankba és megnézhetem. mert kinyilvánította a kívánságát. Magának közvetetten része van a felelősségben. amikor az emberek ijesztő hiszékenységét tapasztalom. de korántsem végzetes. akinél a férje dolgozik. De ebből még nem következik. ha a felesége rossz véleménnyel van róla. hogy senkit sem lehet lopásra kényszeríteni. ha azonnal nem lop. hogy drága kocsikat vehessen. amiért ilyen szép kis kocsikat gyártanak. kijelentette. hogy bevallja. amit mondott? Pedig komolyan beszélt. A ravasz róka azonban nem ezt tette. ami nem engedte. És még akkor sem lehet kényszeríteni. Mrs Shafer. amiért ennyire önző vagyok és meggondolatlan. Régebben igencsak csodálkoztam. semhogy így éljen tovább. hogy új kocsit szeretne. Ha ezt megteszi. Végtére is. ha maga nem mondja. nincs pénze kocsira. és nekem rettenetes lelkiismeret-furdalásom támadt. amit az ön szegény férje ellen vétett. hiszen mindig választhatja inkább a halált. – Maga vette rá. Ezt így a fejemhez vágta. amiért nem fizet neki annyit. Nekem azt mondta. A férfi nyilvánvaló hibáinak ismeretében önként kínálkozott a logikus kérdés: – És ezek után. Végiggondolhatta volna. hacsak pisztolyt nem szegeznek a fejének. hogy sohasem lopott volna kocsit. hogy igaza van. lopott jószág. amikor ilyen nevetséges meséket hallottam. és meg nem fenyegetik. ha azzal érvel. ami neki egyébként eszébe se jutna. és nem milliomos. Nincs igaza? – De igen. hogy szeretnék ezt vagy azt. akkor a felesége megjegyzését egyszerűen elengedhette volna a füle mellett. Állítólag gyakran mondogattam. amelyekért egyértelműen és csakis a férje felelős? – Idáig értem. hogy a férje gerinctelen féreg. mennyit vett föl a bankszámlánkról. hogy minden igaz. hogy a kocsi. ezt elismerem. és ha én ezt nem mondtam volna. hogy ez a férj ravasz vén róka. hogy beismerje: nem varázsló. hogy lopjon. ha én nem mondom. ha én nem mondom. mert túl sok beteges büszkeség szorult belé. És lehet. hogy lopjon. és annyira sajnáltam. de mit mondhatnék. és hogy ha nem hiszem. Persze megdöbbentem. akkor még egész sereg ember hasonlóképpen bűnrészes lehetne.

gyűlölködő és dühös. ha kétségbe esel. aki mindenáron azt akarja. akár nem. amit tesznek. És lehet akár élete minden napján megbántott. a depressziója akkor is véget ér. A pszichológiai gyógykezelés egyéb elérhető típusai A makacs vagy súlyos depresszió radikálisabb kezelést is kívánhat. ki fog mászni belőle és ha rá se hederít. hogy érvelésem logikus és hogy férje a bolondját járatta vele. ne engedd. akikért depresszióelméletem kidolgozása előtt csak szoríthattam volna. és ostobaságokat követ el azért. Végezetül néhány tanács 1. Hisz kék az ég és a nap fölkel a horizonton. mint az ebben a könyvben ismertetett öngyógyítás. mert a butaságot szabad akaratukból követték el. Azok a gondolatok és javaslatok. megkeseredett. Akárhogyan is. hogy véget érjen ez a nyomorúság. És nem kell öngyilkosnak lenned ahhoz. csakis ők a felelősek. hogy a felesége szeresse. tehát másoknak igyekszik lelkifurdalást okozni olyasvalami miatt. mert annyira áhítoznak az elismerésre. amelyben élünk. és sok bánattól megóvhatod magad az életben: senkit sem lehet akarata ellenére rávenni semmire. amiben ártatlanok. amit a dühről vagy a félelemről nem mondhatunk el. Később belátta. hogy fizetnünk kell mindenért. és beszélgetésünk vége felé az asszony lassanlassan elfogadta. Ez a depresszió egyik szerencsés tulajdonsága. ha semmit se teszel ellene. hogy talán sikerül segítenem. De ha rátör a depresszió. bátortalan és izgulós. megbízhatóak. csak légy egy kicsit türelmes! 2. Úgyhogy ne ess kétségbe. és teljes gőzzel sajnáltatja magát. és ez megakadályozza abban. amelyekkel pályafutásom során találkoztam. Az ember gyakorlatilag egész életében lehet szégyellős. próbáld eszedbe idézni. nekem óriási sikereket hoztak. amit meg akarunk szerezni magunknak. mert segíthettem olyan embereken. mert azt akarják tenni. Ami engem illet. mint ön? Mégis. Eközben már eleve védekezik. abban a reményben. Mindezek közvetve talán nem ugyanúgy felelősek a férje tettéért. hogy a férje gyenge jellem. Mások együttérzésére apellál. hogy egy szép napon a múlté lesz az egész. Az antidepresszáns . Idejében tanuld meg a leckét. és minden bizonnyal segíteni fognak bárkin. Bármilyen kétségbeesetten és nyomorultul érzed is magadat alkalomadtán. hogy világosan lássa önmagát. Az emberek azért teszik azt. mert az ön férje kocsit lopott? Így vitáztunk tovább. hogy sajnáltassák magukat. vagy azért.akár a társadalom. amelyeket ebben a könyvben leírtam. Kimászol a depresszióból akkor is. legföljebb erőszakkal. és ahol az a rend. aki lelki depresszióban szenved. hogy nem mernek nemet mondani. Úgyhogy ne hagyd magad felelőssé tenni. akár egyetlen pillanatig is komolyan hinné. Holtbiztosan. A problémának ezzel a megközelítésével többnyire sikerült feloldanom a legmakacsabb depressziókat. hogy felelősek azért. hogy nagyobb tekintélye legyen. egyvalamire biztosan számíthat: akár szed ellene gyógyszert.

hogy az emberek neurotikus . amikor a beteg nem hajlandó vagy nem képes azokra az alapvető változtatásokra. Dinamikus pszichoterápia: a pszichoterápia akkor dinamikus. és közös munkával segíteni az alapvető problémákhoz való alkalmazkodást. Tanácsadást más szakmabeliek is vállalhatnak.gyógyszerek és az elektrosokk terápia csökkenthetik a depresszió tüneteit. amelyeknek a gyökerei a korai. kevésbé mély és kisebb intenzitású módszereit is alkalmazza. akik egy-egy speciális problémával foglalkoznak. és közülük is a többség Londonban dolgozik. Jelenleg Nagy-Britanniában az alábbiak a legelterjedtebbek. az Országos Egészségügyi Szolgálat kötelékén kívül. Az egyén tudatalattiját elemzi speciális technikák alkalmazásával. A viselkedésterápia alapja az az elmélet. amelyekre a dinamikus pszichoterápia irányul. gyakran múltbeli tapasztalataik révén. amikor a szociális gondozó hosszabb ideig foglalkozik egy gondozott személy egyéni problémáival. Ugyanakkor alig több. és kevésbé törekszik a személyiség megváltoztatására vagy fejlesztésére. alkalmanként öt fontért. A dinamikus pszichoterápiába ezért beletartozik a pszichoanalitikus értelmezés. Annál kevesebb felnőtt részesül pszichoanalízisben vagy intenzív dinamikus pszichoterápiában a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat keretében. házassági tanácsadással vagy ifjúsági tanácsadással például. Inkább az alkalmazkodókészséget fejleszti és a beilleszkedést segíti. de több dinamikus elemet is tartalmazhat. Sok kisgyermek és serdülő részesül ingyenes pszichoterápiás kezelésben az Országos Egészségügyi Szolgálat vagy a helyi szervek felügyelete alá tartozó gyermekpszichiátriai klinikákon. Esettanulmánynak nevezik azt. Gyakran a szupportív pszichoterápiával azonos. Tanácsadás: a szupportív pszichoterápiához és a tanácsadáshoz hasonlóan. Az interjúk gyakorisága váltakozó. amelynek célja. hogy segítse az embereket mindennapos problémáik megértésében. Egy klasszikus analízis hétszázötven ülésből is állhat. ha célja a személyiség megváltoztatása vagy fejlesztése. az egyén problémáit igyekszik felderíteni. mint négyszáz szakképzett pszichoanalitikus van. A pszichoanalízis: amelynek Freud volt az atyja (és amelyet más-más irányban Jung és Adler fejlesztett tovább) arra törekszik. rendszeres ülések során (általában ötször egy héten). például tanárok. s a konfliktust a tudatalatti segítségével igyekszik megoldani. és ezt a pszichoterápia különféle módszereivel lehet kezelni. hogy segítse az embereket olyan lelki konfliktusaik megoldásában. de az okot nem támadják. Szupportív pszichoterápia: (főként a pszichiáterek körében elterjedt szakkifejezés) olyan pszichoterápia. de a megközelítés más. A probléma gyökere az egyén önmagához és máshoz való viszonyulásában rejlik. A szupportív pszichoterápiát olyan esetekben alkalmazzák. papok vagy olyan emberek. hosszú éveken át. szorítkozhat mindössze évi három-négy alkalomra. gyermekkori tapasztalatokban keresendők.

A hagyományos. Ebben a gyógymódban egy csoport tagjai vesznek részt rendszeres beszélgetéseken. de lehetséges. majd felszólíthatja páciensét. aki igyekszik segíteni őket problémáik és kapcsolataik megértésében. hogy gondoljon azokra a dolgokra. növekszik a csoportterápia térhódítása. mindaddig. Másrészt a terapeuta alkalmazhat relaxációt és hipnózist. amelyektől retteg. Ha kisebb elektrosokkot alkalmaznak. Csoportterápia. . amíg fokozatosan megszűnik a félelem. de megtaníthatók normális viselkedéstípusokra is.viselkedéstípusokat sajátítanak el. négyszemközti találkozásokra épülő kezelések mellett. valahányszor fellép egy bizonyos félelem. a zaklatott és szorongó emberek úrrá lesznek félelmeiken. hogy nem mindenki számára megfelelő. a pszichoterapeuta jelenlétében. A csoportterápia hatását tekintve dinamikus.