1. Bibliografie 1. 1. Cărți 1. Acatistul Sfinţilor Împăraţi Constantin Şi Elena, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iași, 2000.

2. AHRWEILER, Hélène, Ideologia politică a Imperiului Bizantin, trad. de Cristina Jinga, Ed. Teora, Bucureşti, 2002. 3. ALFÖDI, Andreas, The conversion of Constantine and pagan Rome, Clarendon Press, Oxford, 1948. 4. ALFÖDI, Maria R., Die constantinische Goldprägung. Untersuchungen zu ihrer Bedeutung für Kaiserpolitik und Hofkunst, Verlag des römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz, Mainz, 1963. 5. ANDEA, Avram, Sinteză de istorie bizantină, Ed. Mitron, Timişoara, 1995. 6. AURELIUS VICTOR, Sextus, Liber de Caesaribus – Carte despre împăraţi, trad. de Mihaela Paraschiv, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2006. 7. BAILLY, Auguste, Istoria Bizanţului; vol. 1, trad. de Constantin Ionescu-Boeru, Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 2002. 8. BAYNES, N.H., Constantin the Great and the Christian Church, 2nd edition, Oxford University Press, London, 1972. 9. BĂBUŞ, Emanoil, Bizanţul, istorie şi spiritualitate, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003. 10. BĂNESCU, Nicolae, Istoria Imperiului Bizantin, vol. 1, Imperiul Creştin şi asaltul invaziilor, (313-610), Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000. 11. BERGADANO, Elena, Sfânta Elena-mama lui Constantin cel Mare, trad. de Giorgiana Tivdă, Ed. Pauline, Bucureşti, 2004. 12. BICA, Ion, Erezii, schisme, controverse în Bizanţ, Ed. Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2004. 13. idem, Istoria Bizanţului: (324-1453), Ed. Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2002. 14. BLECKMANN, Bruno, Konstantin der Grosse, Reinbek, Rowohlt, 1996. 15. BRANDT, Hartwin, Konstantin der Grosse: der erste christliche Kaiser, C.H.Beck, München, 2006. 16. BRÉHIER, Louis, Civilizaţia bizantină, trad. de Nicolae Spincescu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1994. 17. BRÉHIER, Louis, Le Mond byzantine, vol. 1-3, Albin Michel, Paris, 1947-1950 18. BROWN, Peter, Întemeierea creştinismului occidental: triumf şi diversitate: 200-1000 d.Cr., trad. de Hans Neumann, Ed. Polirom, Iaşi, 2002.

23. 1-2. Istoria creştinismului. Konstantin der Grosse und seine Zeit. Teora. The Byzantine Empire. Dicţionar de împăraţi bizantini. Ed. Bizanţ. trad. Yale University Press. 2001. Verlag Philipp von Zabern. 1-2. trad. trad. BROWNING. 37. 2007. 1940.1958. 25. 1954. 1956. Paris. Ed. EHLING. Constantine and religious liberty. Vanderhoeck & Ruprecht. Universităţii “Lucian Blaga”. 1960. Bucureşti. W. “Prietenii Cărţii”. New York. Darmstadt. S. DÖRRIES. CAMERON. CERF. Washington. 29. DRAKE. Harvard University Press. de Adolf Armbruster. New 31. Ed. Nicolae. Napoca Star. Mărire şi decădere. de Simona Nicolae. Berkeley. Idem. Episcopiei Dunării de Jos. 35. The later Roman empire. trad. A. Bizantinii: istorie şi cultură. Cluj-Napoca. Evoluţia istoriei bizantine. H. 26. DUCELLIER. 30. Ed. 33. Idem. Cambridge (Massachusetts). 2011. 21. Enciclopedică. Idem. Idem.1993. 22. Eugen. Hermann. Antet XX Press. Prof. DAŞKOV. Jean. München. Averil. Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins. Bucureşti. 1996. 27. 2007-2008. . Ed. Bicciola. Manfred. de I. Haven (Connecticut). Istoria creştinismului în date. DONCIU. CHIFĂR. 32. Enciclopedică. 38. Alain. Cauzele măririi bizantine…. Konstantin der Grosse. The Age of Constantine the Great. 2001 24. DIEHL. 2nd revised edition.19. Göttingen. In praise of Constantine: a historical study and new translation of Eusebius’ tricennial orations. 20. Kay. de Constantin Ionescu-Boeru. University of California Press. Bucureşti. 1997. Împăraţi romani: 55 de portrete de la Caesar la Iustinian. Nicu. Pr. Ed. 34. AD 284-430. Doubleday. CLAUSS.Kohlhammer. 36. Ediţia a 2-a. Ed. Bucureşti. Stuttgart. 1990. Byzance ou l’autre Rome. The Catholic University of America Press. Konstantin der Grosse: zwischen Sol und Christus. de Viorica şi Dorin Onofrei. Bucureşti. Robert. 1992. trad. BURCKHARDT. 1976. Figuri bizantine. vol. DUMITRAŞCU. Naţionala Ciornei. Filipeştii de Târg. Cele şapte personalităţi de la Niceea (325): rolul lor în cadrul primelor frământări ecumenice majore ale lumii creştine. 2002. Sibiu. Dr. Ramiro. 28. DECARREAUX. Charles. Ed. DRĂGOI. Ed. Galați. Beck. Jacob Christoph.B. 2004. Împăratul Maxenţiu şi victoria creştinismului. vol. 1999.

trad. PSB vol. Walter de Gruyter. 52. 14. Ed. 2006. O datorie imperioasă a zilei de astăzi. Gheorghe. Idem. Adrian. HORST. Tipografia “Tiparul Românesc”. Fontes Historiae Dacoromanae. 41. Roma. Enciclopedică. Ed. 54. Die konstantinische Wende: Voraussetzungen und geistige Grundlagen der Religionspolitik Konstantins der Grosse. Idem. Ed. 49. Klaus Martin. 2: De la anul 300 pînă la anul 1000. HEIM. Trier. Konstantin der Grosse: eine Biographie. Academiei. Prof. Pe urmele împăratului Constantin cel Mare. de Liliana Iorga-Pippidi. Sophia. Bucureşti. Berlin. 2007. 1970.Izvoarele istoriei României. Darmstadt. 42. Bucureşti. La législation impériale et la christianisation de l’Empire Romain (311-476). 53. Bucureşti. Napoca Star.. Vol. Konstantin der Grosse. Bizanţ după Bizanţ. 55. GHIBU. 1936. FIEDROWICZ. La Théologie de la victoire de Constantin à Théodose. 2004. Edward A. Braşov. București. Biserica şi Statul în primele patru secole. Paulinus. István. Darmastadt. Primus Verlag. Paris. Sinteza bizantină. FOORD. Aula” Braşov. Ed. Ed. 1972. Minerva. Tiporafia Unirea. Konstantin der Grosse: der Kaiser und die Christen. et alii. IBMBOR. Arcul de triumf al lui Constantin cel Mare. Claassen. JOANNOU. Beauchesne. IV-VII). 43.. Conferinţe şi articole despre civilizaţia bizantină.39. 51. Texte alese. 46. 1: Relaţiile politice militare şi ideologice ale teritoriilor de la nordul Dunării de Jos cu Imperiul Roman (sec. Pontificium Institutum Orientalium Studiorum. 2003. Ed. vol. FLORESCU. Bucureşti. Pr. die Christen und der Kaiser. Ed. IONESCU-CĂMĂRAŞU. GIRARDET. Eberhard. New York. 2008. Bucureşti. EUSEBIU de Cezareea. Michael. 44. 47. François. 1984. 48. IORGA. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Elisabeth. Imperiul şi Barbaricum. ClujNapoca. Nicolae. In-hoc-signo-vinces: viaţa împăratului Constantin cel Mare şi a împărătesei mamă Elena. (pentru descărcarea volumului click: eusebiu-de-cezareea-viata-lui-constantin-celmare-psb-14) 40. the Rearguard of 45. Düsseldorf. 1972. The Byzantine Empire. Die Kaiser und sein Gott: Das Christenthum im Denken und in der Religionspolitik Konstantin der Grosse. Dr. Onisifor. 2010. FÁBIÁN. GABOR. 1991. 1972. 1927. GR. Viața lui Constantin cel Mare. . 1992. Péricles Pierre. HERMANN-OTTO. 2006. 50.

1932.O. Emilian. Dreptul bisericesc la sinoadele ecumenice I-IV. 63. L’HUILLIER. 71. LEEB. MATTEI. 1913. Universitatea Bucureşti. Ed. . București. JONES. Ed. MESLIN. 2003. LANÇON. Paris. 61. Peter. Darmstadt. Ed. 62. Bucureşti. 1962. Walter de Gruyter. 64. Rutledge Books. Paris. Hans. Corint. M. 2008. Yves. Alexandru I. 2002. Paris. Saeculum I. Oradea. univ. Le Christianisme antique de Jèsus à Constantin. 2010. 69. Dimitrios George. trad. München. Konstantin der Grosse. Ed. Bucureşti.56. Arnold Hugh Martin. Paul. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Danbury. 2006. the first Christian emperor. POPESCU. 57. Bic All. 58. Rudolf. Paris. Downers Grove. de Mihai Popescu. LEITHART. PUF. 67. 2000. University of Toronto Press. Berlin. Constantin cel Mare. Bucureşti. 72. 2008. de Mirella Acsente. Konstantin der Grosse: Schöpfer des christlichen Europa. Michel. trad. Bucureşti. Împăraţi şi senatori: istoria politică a Imperiului Roman: secolele I-IV. LOVERANCE. Rieder. Bertrand. 1997 59. ROMAN. de Dana Nistor. 1924. 1992. Istoria Bizanţului (curs). Le Christianisme de Constantin à la conquête arabe. KRAFT. Armand Colin. PUF. Heinrich. KOCH. 1993. 60. Paris. ODAHL. 1970. Illinois. Constantin și Imperiul Creștin. Jules. dr. de Mihaela Pop.. Hubertus. Constantin le Grand: l’origine de la civilization Chrétienne. 66. André. de Gheorghe Lazăr. Imperiul Bizantin. MARAVAL. Aquila’ 93. Langen Müller. Pierre. Rowena. 2005. 73. trad. trad. München. The life and times of Constantin the Great. Le Christianisme dans l’Empire Romain. Peter J. 1974. Constantine and the Conversion of Europe. LÖWENSTEIN. MATSON. MAURICE. Éditions Spe. Ed. trad. Bucureşti. 74. Stan. 2007. Toronto. Konstantin der Grosse und das Christentum. Konstantin und Christus: die Verchristlichung der imperialen Räpresentation unter Konstantin dem Grossen als Spiegel seiner Kirchenpolitik und seines Selbstverständnisses als christlicher Kaiser. trad. Hugo. Defending Constantine: The Twilight of an Empire and the down of Christendom. Ed. POHLSANDER. L’Empereur Constantin-le-Grand. Charles. 3-e edition. de prof. Împăratul Constantin. 1983 65. PIGANIOL. Mörike. 70. 68. Artemis. . KOUSOULAS. Gnosis.

Ed. de la Aurelian la Constantin cel Mare. SCARRE. Imprimeria Naţională. de Andreea Hadâmbu şi Steliana 78. N. Kaiser Constantin und die christliche Kirche. 2. Paul. Constantin der Grosse und sein Jahrhundert. 1941. Studii/articole 1. Bucureşti. Ed. Ed. 2008. TUDOR. Stăpânirea romană în sudul Daciei. Repere istorice în dezvoltarea creştinismului până la Constantin cel Mare. Marta. Constantin the Great. Enciclopedia RAO.G. 2007. Marius.1999. SCHAEFFER. Bucureşti. Constanţa. Întemeierea Constantinopolului. Ed. 1966.. Europolis. Vasile Adrian Carabă și Sebastian Nazâru. Universităţii din Oradea. D. 83. B. Idem. London. 93. Slatina. 82. Când lumea nostră a devenit creștină (312. de Claudiu Gaiu.. I cristiani e l’impero romano. Konstantin der Grosse: Tragödie in 5 Aufzügen. 1960. nr. Cronica împăraţilor romani…. Iaşi.Ştiinţifică şi Enciclopedică. România Creştină. Istoria Imperiului Bizantin. Tact. 1975. Constantine. Nechita. Chris. Frank G. 3. Cluj-Napoca.75. Hutchinson. VASILIEV. Ed. înainte şi după anul 313.394). Figuri de împăraţi romani. 2007. Creştinismul în primele trei veacuri: compendiu istoric. Bucureşti. Jaca Book.. Idem. Bucureşti. 1934. Idem. Dimitru. PIM Iaşi. A. RUNCAN. Ed. 15. Craiova. Podul lui Constantin cel Mare. Ed. Luciana. VEYENE. 2008..Teubner. SMITH. trad. Bruckmann. SLAUGHTER. Fünf Vorträge von…. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Constantin. Imprimeria Naţională. 1. 84. Constantin-împărat şi sfânt. The Miracle of the flaming cross…. 1997. Rowohlt. SLUJITORU. 1936. în: „Mitropolia Olteniei”. STOICA. 90. Albrecht. trad. Ed. A. 76. John Holland. 2004 85. trd. London. 80. ŢEPELEA. 1943. 89. de Ionuţ Alexandru Tudorie. Milano. Polirom. 2010. SCHWARTZ. 87. vol. 79. 77. Ed. Relaţiile dintre creştini şi păgâni. Ed. . München. Oradea. Bucureşti. Berlin.. Didactic Press. 88. Eduard. J. Palade. 92. 2010. TUDOR. 86. 1963. VOGT. BĂNESCU. 1925. 19 91. SORDI. Hamish Hamilton. 81. Scrisul Românesc. Leipzig. Constantin cel Mare şi recucerirea Daciei Traiane. 1971. Ed. 7-8.

5. POHLSANDER. Ed. de Mirela Acsente. Ştefan. Vasile. 11-12. . 8. 2007. 4. 1941-1942. 1990. MĂRCULEŢ. Tudor. nr. Idem. 2002. 2003. 13. Constantin cel Mare şi prima recucerire postaureliană a Daciei. în: „Altarul Banatului”. 10. nr. Dacia în cadrul politicii dunărene a lui Constantin cel Mare.2. Constantin cel Mare şi recucerirea Daciei Traiane. mai 2007. I. 1996. 2010. 63. nr. Remarques sur la pénétration de la monnaie constantinienne au BasDanube. 13. în: „Anuarul Muzeului Marinei Române”. Hans A. Idem. 1979. Vasile şi Chiriac.. 7. 32. 9.. nr. DUMITRU.: „Interferenţe”. 6. în: „Analele Universităţii din Craiova. Împăratul Constantin. nr. nr. Mihai. 6. 11. 41. Petrica. Noi contribuţii privitoare la podul lui Constantin cel Mare de peste Dunăre. Dumitru. în vol. MĂRCULEŢ. 3.nr. Biserica în timpul lui Constantin cel Mare. în: „Pontica”. Artemis. în: „Dacia”. în: „Dacoromania”. Spaţiul sacru în Biserica primară până la Constantin cel Mare. Istorie-Geografie-Filosofie”. în: “Dunărea de Jos” (Galaţi). 2. 2008. Mediaş. 8. nr. Consideraţii asupra politicii dunărene a lui Constantin cel Mare între 312337. trad. Importanţa Daciei. 12. FETYKO. În jurul Sinodului I Ecumenic. Idem. 9-10. 23. serie nouă. în: „Credinţa Ortodoxă” (Alba-Iulia). nr. Octavian. București. 44. 1972. în: „Revista Istorică Română”. 324-337. DUMITRESCU. 2007. Confruntările militare dintre Constantin cel Mare şi Licinius din 324-bătălii decisive pentru soarta Imperiului Roman. O. TOROPU. VANCA. Une probléme de géopolitique de lapolitique danubienne de Constantin le Grand (324337): le reconquête et la domination de la Dacie méridionale. ILIESCU. în: „Dacia magazin”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful