You are on page 1of 352

Scyta Pap Miklós A BEAVATÁS TITKA

TAIKI

© Papp Miklós, 2011 ISBN 978-963-08-2513-9

Misztikus kapuk és utak

Ráhangolódás:
TAIKI TITKOK:
Titok, ami nem titok „Semmi nem természetfeletti, hiszen minden a természet része, ezért természetes.” Sennin bölcselet

Az emlékek s minden gondolat az ATMA tiszta fény rezgésében tárolódik. Aki ráhangolódik annak minden lehívható. Sennin tanítás „Istenek vagytok” Jézus „A megvilágosodás csak egy pillanat.” Yamabushi megállapítás

-3-

Platon az ókori bölcs szerint is mindent tudunk, csak felejteni kell a ránk pakolt szokásokat, belénk ivódott dogmákat, és a szellem felszabadulhat. Semmi nem titok, hiszen Jézus is felhívta a figyelmünket erre. „Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson; és semmi sem történik titokban, hacsak nem azért, hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!” Mk 4,21-25 „Ha tudod, hogy egyszerű, akkor könnyen megvalósítható, de ha azt hiszed, hogy bonyolult, akkor sosem lesz elérhető” Sennin mondás „A koncentrált tudati energia segítségével az ősi tudás egy érintéssel átadható.” Ezt magamon tapasztaltam, és továbbadtam tanítványaimnak, bármennyire is hihetetlen. A csoda bennünk létezik, csak meg kell nyitni. Erről szól ez a könyv.

 
-4-

Aranykorban
Az aranykorban egységben volt a tudás. Istenemberek őrizték az egység tudását, a koncentrált tudati energiát. Az emberek harmóniában, boldogságban éltek. Betegség, félelem nem férkőzött életükbe. A ma már csodának minősülő dolgok, akkor még természetesek voltak számukra. A földbolygót rossz szándékú lények is kezdték benépesíteni, és az erő aljas magán célok érdekében akarták használni. A bölcsek ezért széttörték a tudás smaragd tábláját, és szétszórták a földön. Azt akarták ezzel elérni, hogy az emberek rákényszerüljenek az ös�szetartásra, hiszen a tudás részeket csak így tudják újra összerakni. Sok ezer év is eltelt, de az emberek nem fogtak össze, hogy egyesítsék a tudást. Többször megjelentek az emberek között a tudás képviselői, hogy megmutassák mire képes a koncentrált tudati erő, ha az egységben létezik valaki. Az emberek csak csodának minősítették ezeket, be beszélték egymásnak, hogy úgysem képesek erre, majd csalónak titulálva megölték a prófétákat. A bölcsek az évek múlásával a világtól elrejtezve szerzetesként élték mindennapjaikat. Nem gyakorolták az egység tudását, csak egy-egy részét, hogy ne hívják fel magukra a világ figyelmét, így a végén már ők sem ismerték az egységet. Mikor erre ráeszméltek, már csak azt tudták, hogy mire alkalmas ha egységben van a tudás.

-5-

Egy fiatal neofita tudatát meg nyitották, hogy felismerje a tudás darabjait, és elindították, hogy összeszedje újra. A fiatal szerzetes látta, hogy mire használták a tudás darabjait. Voltak akik az általuk birtokolt tudás köré vallásokat építettek. Dogmákkal vették körül, így már nem volt felismerhető az eredeti tudás. Illúziók világába vezették a megtévesztett híveket. Tudósok csoportja tudományos magyarázatokat fűztek a rész tudáshoz, és Nobel díjakat osztogattak egymásnak ezért. Aki gyógyító tudást birtokolt, az betegséget terjesztett, hogy legyen mit gyógyítani. Politikusok viszont arra használták az elorzott tudást, hogy más népeket tönkretegyenek, leigázzanak. A tudás kis darabjait mindenki arra használta, hogy fölébe kerekedjen a másik embernek. A szerzetes már öregemberként járta a világot, és beavatásának köszönhetően meglátta mindig az igazi tudás darabját a rárakódott áltudomány, dogma, fölösleges ismeretek között is. Megértette, hogy egységben teljesen másként működik, mint darabonként. A dualitás nem ellentét, hanem a középpontot, a tengelyt mozgató erő. A pozitív és negatív erőket nem egymással kell szembefordítani hogy villámok cikázzanak félelmet borítva a világra, hanem a középső tengelyt kell vele forgásba hozni, vagy világosságot hozni az emberek tudatába. Egyszerű példaként az elektromosság is ezt szemlélteti. A megvilágosodott tudat koncentrálja irányítja a szélsőségek erejét. Ez az ősi titok, mit nem akarnak megérteni az emberek, pedig egyszerű hatékony megoldást találnának általa problémáik kezelésére, vagyis általa a problémák meg is szűnnének. Az öreg szerzetesremeteként bolyongott az emberek közt. Tanítani akarta őket de nem értették. – Nekünk másként mondták.

-6-

Gyógyította a hozzá fordulókat ingyen, de az egészség biznisz megorrolt rá. Időnként megmutatta az embereknek a lehetőségeket, de nem érdekelte őket. – Mi már így szoktuk meg. Mondták.

A Taiki

(részlet)

mesterei

A semmiből bukkant elő, nagy köpenybe burkolózva egy öreg szerzetes. Az alanti úton rablók támadtak egy kis csoportra. A harcos szerzetes kötelességének tartotta, hogy segítsen a bajbajutott embereknek. Egy hatalmas ugrással a küzdők közé vetette magát. Ugrás közben hatalmas kiait hallatott, miközben kezét előre nyújtotta. Energia folyam hömpölygött a hegyről lefelé, és két rablót a földre taszított. Gurulással ért földet, és felállás közben ujjával megérintette a kardal lesújtani készülő haramiát, aki elfehéredve rogyott a földre. A következő támadó egy hosszú lándzsával, yarival szúrt, ami elől az öreg villámgyorsan kitért, és ráfogott a kezére, majd megérintett a gyilkos nyakán egy pontot. A torzonborz ember elejtette a yarit, és fulladozva eldőlt. A többiek elszaladtak látva a szerzetes földöntúli erejét. A kétkerekű szekér mellet egy vérző férfi feküdt. – Yamabushi vagy ugye? Hörögte. – Ramu Mitsugi vagyok felelte a szerzetes, és megmutatta az arcát.

-7-

-8- .

ami nagy átalakulást jelentett. A túlélésre rendezkedtek be. Minden más esetben tilos volt harcolniuk. Itt voltak a legszentebb helyek. Az öreg . felnőttnek nyoma sem volt. Zárt csoportokban éltek. beszélni sem tudtak. Olyan tettekre voltak képesek. Pagurama sógun egyesíteni akarta a zilált országot. A Japánok a mai napig ezt tartják Isten kapujának. ha kellett észrevétlenekké váltak. hadvezérek /sógunok/ és kormányaik (bakufu) vették át. Életüket és kiképzésüket homály fedte. melynek célja a kínai mintájú államigazgatás meghonosítása volt. a hatalmi struktúrában egyre hátrább szoruló császár helyét a belső küzdelmekből győztesen kikerülő klán főnökök. akarta mondani. a yamabushik őrizték az ősi tudást az északi hegyekben. Hátat fordítottak az önző politikának. Mu sziget elsüllyedése után az Istenemberek eltávoztak a földről. A szerzetes csak két pici gyereket talált a szekéren. Ezek a papok. a kunyhójába vitte őket. 645-ben ment végbe a TAIKA fordulat. alkalmazkodtak a környezethez. de egy éjszaka rejtélyesen eltűnt a palotából. Mentsd meg a gyerekeket. amely a mindenható Sárkánykirályok otthona volt. A taitos papok. céljuk a mai napig csak az ősi tudás átmentése volt. szerzetesek kizárólag a tudást őrizték. A yamabushik a kegyetlen vidéken a béke őrzőjeként éltek.– Hozzád igyekeztünk. erőszakkal csak a TAN védelmében a gonosz ellen léptek fel. Évezredek alatt sok szent tisztult meg a Nachi vízesés alatt. és helyét a gonosz Korugava vette át. ami miatt azt képzelték. de már nem fejezte be. Ezzel egy időben ért véget a TAIKI (őskezdet) mágikus korszaka A fokozatosan gyengülő. Legjelentősebb központjuk a mai KUMANO területén volt. A magusok Mu szigetének virágzás korában állandó kapcsolatot tartottak a NAPHON szigetével. Ők a…. Ők még kicsik voltak. -9- .mert lecsukódott a szeme.

varázslataikkal. Tíz év telt el azóta. a rejtőzködéshez. Eben a zavaros korszakban kezdődött ez a történet. Titokzatosan. és újra működtethető. amiben éltek. de céltudatosan harcoltak az állandó túlerővel szemben. ha szellemiségükben túllépték azt a kort.hogy misztikus emberfeletti erővel rendelkeznek. a Világmindenség erőivel. hanem a készségszint emelése volt. Így született meg a láthatatlan harcosok. Céljuk nem a technikai ismeretek sulykolása. a fájdalmat szó nélkül tűrték túl. az álcázáshoz. Ezt a történetet sohasem fejeztem be. Fáradhatatlanok voltak. a nagyfokú természet és emberismeretet. a félelmet nem ismerték. pedig csak összhangban éltek a természettel. ismerték a különféle vegyszerek. Ezeket a módszereket NINPO MIKKYO néven ismerik.……. Ilyen csodákról akartam regényt írni. a megfigyeléshez. sőt jóval előbbre jártak. a gyakorlatban is működnek. fenn éltek a hegyen ahol évek alatt beavatta őket a titkos harcművészetbe. Az ősi TAN átadható. és az öt elem működését. hogy a szerzetes magához vette a gyerekeket. több tucat fegyver és eszköz használatához. Ismerték az emberi testet. Értettek a fegyvertelen harchoz. a hegyi varázslók legendája. még fiatal koromban. -10- . mert megtapasztaltam. Értettek a sebek. és robbanó eszközök használatát. Ismerték a természetet. Hasonló legendák indítottak el utamon. és taníthatóak. Trükkjeikkel. a betegségek gyógyításához. a természeti jelenségek. valamint a szellem és a lélek erejét . tudtak lépni rajta. hogy a legendák igazak. hipnotikus erejükkel szinte megbabonázták az ellenfeleiket. A küzdelem csak akkor járhatott sikerrel. Nemzetségek adták át egymásnak a sokoldalú ismereteket.

hát élsz? Ölelte magához az asszony. de ezt nem mondhatta. A füst fényleni. vagy a fehérek kutyái lettek. hiszen a rezervátumban ezt már nem tekintik dicsőségnek. vagy -11- . majd izzani kezdett. megmondtam. A tipi közepén égő tűzre zöld borókaágat vetett. a keresztben font bőrcsíkok a vastag szarv antennával segítették a kapcsolattartást a szellemvilággal. ami szétterült a tűz fölött. Morogta az öreg indián. Lassú csavaró mozdulattal kihúzott valami sötét árnyat a gyerek mellkasából. Nagy harcos lesz belőle. A fehérek úgyis csak látványosságot akartak. Ezt kellett mondania az anyának. Egy kéz nyúlt ki és rávetült a vén sámán kezére. A füstből egy alak rajzolódott ki. Az utolsó igazi sámán volt. mert azt gondolták. Toll legyezővel megkavarta a felszálló füstöt.A sámán Ősz Farkas hátrasimította hosszú haját. és nem fogtak ös�sze. – mama sírt fel a gyermek – kisfiam. ide nem vonatkoztak az USA törvények. és a turistáknak játszották a sámánt néhány dollárét. bár volt aki beöltözött. így terjedt a fény a gyermekre is. Kapzsik lettek az indiánok. A fiúból szellem harcos lesz. Elhagyták a nagyszellemet. Elhívást. amitől sűrű füst szállt a sátor tetején. Egymás ellen harcoltak. hogy nem fogtak össze a fehér betolakodók ellen. hogy a füst alak vezesse a kezét. Pedig a legfőbb ok. A kaszinókból éltek a rezervátumban az indiánok. az hagyta el őket. és felrakta a bölényszarvas fejfedőt. Az indiánok vállalkozók lettek. hogy megkopasszák a fehér embereket. – Nagy harcos lesz. – Még nem kell temetni. pedig mást látott. amitől révületbe került. de nem volt igazi kapcsolatuk a szellemvilággal. Lassan rátette az előtte fekvő eszméletlen gyermekre. Egy dallamot mormolt. Ősz Farkas hagyta. és kiment a sátorból.

csak elégtételt vesznek? Az öreg indiánt mindez nem érdekelte. de belőlük éltek Ti is. de ez nem érdekelte. mint a fehérek doktorai. – Hunok? Attila. Nagyot köpött a földre. A nagyszellem visszaküldte. A turisták viszont így akarják látni őket. jöttek hozzá. de nem volt kit tanítani. Indiánok díszöltözetben állandóan. – Nindzsák? – Nem. – Érzett valamit. Ez jó. – ez a fiú is Wicasa Wakan. de nem volt követője. – Ősz Farkas barátom köszönt rá egy férfi – Elliot mester? Nézett a japán sámánra mint régi barátjára. – White Fox. – Nagy szellem lakott bennük. Nevetséges volt számára. vagy valakit a turisták közt. De olyan fiatal még. Kaszinó. Ez a gyerek viszont a fényből jött vissza. – Ezek is csak fehér turisták. Taitos. Indiánok hét közben nem így öltözködnek. turistacsalogató indián falu. – Ne szaggasd a sebeket.              -12- . Ha segíteni kellet. ju jitsu világtalálkozó van Ottavában. – Mert elvették a földjeinket.  Ki Tawa. butikok. – Egy harcművész csoporttal jöttem ide. Tsaba? – Pontosan. nem lesz idő tanítani. – Igen. bár nem Földanyára volt dühös. Hoztam valakit. Turisták jönnek. – Ez a fehér gyerek? – Hunországból jött. mert eredményesebben gyógyított. Mindig jönnek. Érzett valamit. hisz így elvész a lényeg. A turisták felé. Mást érzett. Nem volt akinek a tudást átadja. az ő világa nagyobb és érdekesebb volt. Mégis arra ment.

sok könyv szétfolyik úszok benne. sem más szőrme. kőomlás. Könyvtár. hogy Elliot mester jön e velem. Az indián könyvekből úgy tudtam. háborúk. azt sem tudtam. képek. csak leültem a földre terített pokrócokra. nőnek a fák.Ez a „fehér gyerek” én voltam Kanadában a harcművész világtalálkozón. nem tudtam hova megyek. Az indiánok már nem vadásztak. Repülök? Ja. és a mai napig is tart a felismerés. lámpák az úton. Nem volt medveprém. nem tudtam bízhatok e egy ismeretlen öregemberben. hosszú csíkká. hegyek. mozi. Az indiánok gyerekkortól érdekeltek. Erdők égnek. hogy ez tévedés. Nem éreztem benne rumot. szét se néztem a faluban. ahogy repülök felettük. nem átmennek rajtam……. Én vagyok a vásznon? Emberek. Már este van? Nem csillag. hogy menjek vele. egybeolvadnak. Fura íze volt. Csak mentem amíg be nem léptem egy magas vászonsátorba. nem is hasonlított teára. edzés. Nekem jönnek. akik az indiánfalu programján csámcsogtak. Kizöldül a rét. az igazi életük érdekelt mindig. Akkor még nem tudtam mennyire meghatározó lesz ez a találkozó az indián sámánnal. sosem szerettem a sablonos turistautakat járni. miért is ne? Hiszen könnyű vagyok. én a helyi lakosokat kerestem. de a sámánokról semmit sem tudtam. ennek a neve tipi. robbanás. Eg�gyé vált a füsttel a sátor közepén. emberek jönnek. Mégsem mentem a többiek után. Milyen film. füstös. Mentem utána. Talán ezért nem gondolkoztam. és büdös volt a sátor belseje. mégis szédülni kezdtem tőle.mint minden gyereket aki Winetou történetein nőtt fel. de később jöttem rá. Akkor nem tudtam ezeket. Kopott bádogpohárban teát adott. de a sátor is szétfolyt. hogy ezeket az indián sátrakat wigvamoknak nevezik. Évekkel később rengeteg tévedésre rájöttem. amikor az öreg intett. harc. Az öreg sámán vigyorgott rám amíg szét nem folyt az arca. Szegényes. sziklák. -13- . Láttam a csillagos eget.

utána. – Tessék? – Nem szóltam. Szólt az egyik sporttársam másnap. csak egy kortyot……… – Amivel foglalkozol.– Tegnap jól berúgtál. – Nem mondtam senkinek. – Jól vagy? – Add ide a könyököd. – Na pihenj még. -14- . De megtudlak gyógyítani. – Kivel beszélsz? – Nem tudom. és…és mi? Gyógyítsam meg? – ismételtem a sugallatot. – Csak azt mondtam. – A sámán. Az egész dojo a miénk volt ilyenkor. egész este motyogtál valami sámánról. Mondtál valamit. hogy ráestem tegnap a tréningen. azt le is tudod hívni. – De mondtál valamit. – Még mindig hallucinálsz. Mit csináltál vele? – Nem tudom Tanulófokozatúak nem jártak az esti tréningekre. – Mi az? – A sámán beszél a fejemben. így nem voltunk sokan. – Fáj még a könyököd? – Ki mondta hogy fáj? – Tudom. hogy nagyon berúgtál tegnap. amikor magamhoz tértem a szálláson – Nem is ittam. nem fáj. – Nem az. – De én tudom. Mozgasd meg – Melegszik. Mutasd. halottam.

Gondolkodni nem volt idő. hogy ne akadjon el a tatamiban. A gondolatot követi a test. A sensei csak rákérdett. A támadó rezgésére hangolódva. amitől a karja lezsibbadt. Ezt hiányoltam mindig a harcművészeteknél. Vizualizálva végig vettünk minden részletet a mozdulatsorból. A gurulás most shurikennel /dobócsillag/ a markunkban kellett végrehajtani. és közben célra dobni. Ugrás előtt már láttam. Csengett a fülembe. hiszen mester szinten fontos az önállóság. Mesterszinten ere már nem volt idő. Ezek alapján folyt a trénig. A taihen jitsu nem csak az esés technikákból áll. hogy irányítsa a mozgást. úgy hogy ne törjem össze magam. mit miért csináltunk. de nem értelmeztük. hogy húzom be a shurikent tartó kezemet. és rájöttünk mit rontottunk el. majd a támadó kar alkarján tenyérrel érintetem a vitálpontot. Mindenki beszámolt a tapasztalatairól. és láttam ahogy surrogva becsapódik a kör alakú táblába. közben vigyázzak. kerültem mögé. ahol bemagolt technikákat kellett gyakorolni. Védekezés helyett enyhe kitéréssel mozdultam el az ütés irányából. tudatosan. hogy mi nem volt tökéletes. Kezdő szinten meditálással fejlesztettük ezt a képességet. Gurulás után küzdőállásba érkezve néztem hová dobtam. A centrifugális erőt kihasználva . hiszen karlendítésre nincs lehetőség gurulás közben. Csak másoltunk. Ugorjak. hogy -15- . Ezt csak mentális felkészültséggel lehetett végrehajtani. csinálni kellett. vagy éppen a gyakorlásból adódó problémáiról.Egyénileg melegítet mindenki. tehát a legmagasabb ponton kell elengednem. és még jutassam pontosan célba is. guruljak. és ki kellett elemezni. de a hibákra magunktól kell rájönni. Mozgás közben kellet előre vetíteni a tudatot. Ezt már tudtuk. nehogy megvágjon az éles csillag. és magam melyet továbbengedve. Önvédelem gyakorlásnál is előre kellet látni. és ne vagdossam össze magamat. éreztem amikor támadásba lendült. hová érkezek. Ez az önálló tudatos fejlődés alapja.

új élményekre vágytam. Ezt gondolkodva nem lehet megcsinálni. A ninja trükkökbe avatott be. A teremben végzett edzések. Indián földön Füvet nyírtam az Ottawa kertvárosában félévig. Sajnáltam az állatokat. Csak figyeltem őket. Volt. de csak célba lőttem a puskával. A vadonban. és szerettem cserkészni. Tanulni akartam. Elliot senseit a túlélési. Később már nem hívtak magukkal a vadászok. mert csak kapkodás lesz belőle. Évek multán is sokat barangoltam vadászokkal. vadászathoz való eszközök. így nem is költöttem semmire sem. csak hogy tanulhassak Elliot mesternél. vagy a csapdaállítás fortélyait. mert nem hoztam szerencsét nekik. Ekkor már tíz éve Ju jitsut gyakoroltam. vagy a nagy tavaknál sem éreztem veszélyben magam. mert a fegyverek érdekeltek. őzekre sosem. mert a vadonban napo- -16- . Nem szórakozni mentem Kanadába. Azért sem vadásztam. de sosem alkalmaztam. már nem nyűgöztek le. Olyankor semmit sem lőttek. Ráhangolódva viszont egyszerű természetes mozgás. fegyverek készítése. és teljesen igénytelenül éltem. Inkább a természet vonzott. lopakodási jitsuk iránt faggattam. és gondolatban figyelmeztettem őket a veszélyre. majd rögzítsem. Élmény dús időszak volt ez. hogy napokig csak a gyakorlással foglalkoztam. a természet rezgése azonban Szürke Farkas által érintett meg. Az edzőteremben a tatamin aludtam. Megtanultam tűzgyújtás.egy fejtolással lazán földre vigyem.

hogy végig egyék az utat. De akkor miért utaznak? Szemem lehunytam. ahol éttermek várják. A tudatos ember tudja csak. hogy energia mindenütt van. A tudatosságot gyakoroltam. még ha annak is nevezik. nem sportolnak. Nem éheztem. A turisták zöme a Niagara vízeséshez indult. csak éppen élnek. és energikus maradj. vegetálnak. -17- . és minden megállónál megrohanták a hot dog árust. nem csinálnak semmit. akkor éhen hal. Nem volt szükségem élelemre. mégis nagy hátizsákokat cipeltek. akkor nem azt csinálja. a jógik aszkézist csinálnak. de nem aludtam.kig elvoltam élelem nélkül. és nem fizikai lét. de ez nem böjt. hogy erős. de szellemi nyitottsággal. amikor elhagyják testüket.nem dolgoznak. Aki azt hiszi. a híveik „csak egy kicsit” esznek. majdnem üresen. annak muszáj enni. Az utasok folyamatosan zabáltak. Egyikkel sem indulnék el a vadonba. A böjt lényege. Fájt a hasuk. de ez nem böjt. A böjt a tudatosság gyakorlata. vagy panaszkodtak. Figyeltem az utasok rezgéseit. Csak az útlevelem. Nem élvezik az utazást. Hétköznapi gondjaikról csevegtek. a szellem nyitásának eszköze. Ez nem csak magyar szokás. Tíz kanadai dollárért vitt el a busz a Nagy tavakig. mert böjtöltem. Ha szenvedésként éli meg valaki. Ez nem böjt. vagy testi szükségletek miatt állították meg a buszt időnként. koplalnak. hogy elköltsék pénzüket. Én egy kis hátizsákot hoztam ide is. Az indiánok a havas hegyekben mezítláb járnak. nem fáznak meg – van elég energiájuk… Tibeti szerzetesek ezzel az energiával meztelenül ülve a dermesztő hidegben vizes lepedőket szárítanak felhevült testükön… A seninek is megállítják testi funkciójukat. Keresztény szerzetesek szenvednek. és egy zsebkés volt benne. gondolatait. hogy ha nem eszik.

ha kibékítek két haragost. a tudatosság elérése. hanem ha elérjük azt. de ez nem tudás. Nem értik. Nem javítgatni kell a világot. A tudatos ember nem dogmákban gondolkozik. azaz IS-TEN. nem az a tudás. Nem értik a böjt szellemi lényegét. ez a TAN. de ehhez ismerni kell e természet törvényszerűségeit. Egymásra voltunk hangolódva. amikor meggyógyítunk egy betegséget. Nem az a tudás. hogy a lelkes „hallgatók” érkezéstől távozásig nassolnak az előadás alatt. Ráhangolódás a természetre. Ezért öröké. Akkor először tapasztaltam az „egyérintéses” tudás átadását. hogy ne legyen feszültség. Nem bemagolni kell az információkat. Mások által megszerzett. hiszen a megvilágosodás csak egy pillanat. azóta már más mestertől is kaptam így sűrítet energiába csomagolt tudást. mégis értettük egymást. sőt én is tudom hogyan adható tovább magolás nélkül. Fontosnak tartott testi örömök miatt elmulasztják az igazi lehetőséget. és levizsgázni bemagolt ismeretekből. Ez a Mindenség rezgése.hanem ha elérem azt. csak lelkes hallgatók maradnak. vagy étkeznek a szünetekben. Ez a középpont rezgése. hogy ne legyen betegség. az érzékelés megtapasztalása. hogy egymásra hangolódva milyen egyszerűen lehetne a tudás rezgését átadni. így lesz IZ mindenben. -18- . és nem sikerül nekik rám hangolódniuk. Lehet könyveket elolvasni. és lehet ezekből diplomákat gyűjtögetni. egész úton alig beszélgettünk. hanem egy rezgésre kerülni a tudással. Ez a TENmagadban élő IZ. hanem megérinti a lényegét mindennek. de ez nem tudás. hanem harmóniát teremteni. Tanfolyamaimon is tapasztalom. amikor az univerzum kitárul előtted.Amikor Szürke Farkas először elhozott ide. Az igazi tudás a természetesség. magasabb rezgést árasztani. nem mások által leirt gondolatokat ismételget. leirt információkat belehet magolni.

Éreztem. Ez a megértés alapja. Most egyedül jöttem. kivettem a fájdalmat a térdéből. hitegetőknek hitt eddig. és félreálltam. Talán majd egyszer részletesen is irhatok ezekről a tapasztalatokról. nem is értetem volna csekélyke angol tudásommal. Niagara Falls táblák mindenfelé ahol megállt a busz.Ez így elég bonyolult. give me a pain. aki a nagydumásoknak. Kellemesen hűsített a felforrósodott busz után. Ámuldozó turisták. Amikor rá vagyok hangolódva. nem gyakorolta a ráhangolódást. és nem próbálta. A természet hatalma mutatkozik be itt. Talán hihetetlen annak aki a magolást tanulta eddig. láttam amire gondolt. de ezért fontos megtapasztalni mindent. és tovább mentem. mégis elesett. hogy hamarabb szaladhasson a többiek után. és megszakadt a emlékek folyama. Türelmetlenek. veszekedő családok mellett haladtam el. és hatott rám. – Ezt még ne írd le. de csak a hatalmas víz ereje nyűgözött le ismét. Guggoltam mellé Rám nézett sírva. Igy már nem bonyolult. ilyen egyszerű minden. bemagolni bármit. – Do not be afraid. Leszálltam a buszról. Másnap folytattam az írást. -19- . de egy rezgésen voltunk. ha ne mindenki számára érthető. A sűrű pára ködként borult a meredek partra. Ezért fölösleges magyarázni. Nem magyaráztam. Hidegen hagyott az emberek világa. Fájó térdét nézegette. amit közölni akart. nem a magolás. Gondoltam. teljesen másról. ezt csak nagyvonalakban leírom. amikor egy gyerek félretolt. és nem csodálkozok. Hallottam a hangot a fejemben. Áradt át a tudás érintés nélkül is. Szürke farkas nem magyarázott. Most rá voltam hangolódva. benne éltem. de nem értette mit adjon nekem. 1991-ben még nem volt divat klímás járműveken furikázni.

a hipnózis és -20- . A bajt okozó szellemek legyőzéséhez totemállatok szellemének segítségét veszik igénybe. Ezért látunk a sámánöltözékeken állati eredetű jelképeket. hogy összerakhatóak legyenek. Különleges képességei segítségével elűzi a rosszat. csoportoknál. a kígyót jelképező szalagdíszek rojtok a földbe. Hat év múlva kaptam egy levelet. mind az ősvallás részei. amelyik lehetővé teszi a lélek utazását. és tapasztaltam az öreg sámán által még különlegesebb képességeket. az indiánoktól. azonosságokat a yamabushik és indiánok vagy indiaiak harmadik szem kihangsúlyozását. és a japán természetvallás. Érdekes volt megtalálni a kapcsolatokat. amelyik az álom. Indián sámán módszer. A madártollak. vagy a szibériai sámán. mert lélekutazásai során közvetíteni tud a két világ. A Hun-Magyar őstudás szétszórt morzsái megtalálhatóak a természeti vallást még aktívan gyakorló népeknél. gyógyítja a beteg lelkeket. sámánok által sikeresen alkalmazott révülést is. a valóságos és a jelképes között. de érdemes kielemezni a táltosok. megjósolja a jövőt. megváltozott tudatállapotot. japánig mindenfelé tapasztalni. rojtjait azonosítani a szellem lebegésével. hogy menjek japánba. és felkutatni az őstudás maradványait. szárnyak az égbeszállást. hogy a sámánok a dobjukkal olyan frekvenciájú hangrezgést hoznak létre.Félévig tanultam Elliot senseinél különleges harcművészetet. és indiánok tolldíszeit. csak észre kell venni ezeket. Ütemes dobolással érik el azt a révületet. A taiki összpontosított tudati energia módszere egyszerűbb megoldás. így érthető volt. hogy a Hun ősök szellemei miért küldtek. az alsó világba szállást segítik. Indiánok között végzett kísérlettel tudományosan is bebizonyították. és működtetni lehessen újra. A legjellegzetesebb kellék azonban a dob. Mivel régóta ismerem az összefüggéseket. Minderre azért alkalmas.

Ettől az ő tudatállapotuk is megváltozik. amit kielemzel. Ez a tudatosság alapja” Yamabushi tanítás -21- . kinyílik a lénye. nem beszéled meg senkivel. „Járt utat a járatlanért el ne hagy” mondja a közmondás. ami hozzásegítheti őket a gyógyuláshoz. az örökre elvész számodra.a transz hullámhosszának felel meg. hogy az általuk keltett rezgések nemcsak rájuk. annak érthető lesz a lényege. Amit felületesen átnézel. nem gondolod át. de akkor miből születnének a felfedezések? Valahogy vissza lehet jutni a forráshoz? „Amiről beszélgetsz. hanem a szertartás többi résztvevőjére is hatnak. Az nem lesz a tudásod. A kutatók szerint a sámánok gyógyító képessége részben annak köszönhető.

-22- . Elliot sensei meggyőző ereje miatt hittem csak abban. és ahogy hozzáért a homlokomhoz becsukódott a szemem. de nem fogtam fel. hogyan fogok én itt bármit tanulni. Japánul csak az edzéseken használt vezényszavakat ismerem. sőt mögém álltak. még szerencse. Ez idő alatt beleláttam számos felületes vallás tévedéseibe is. a rizspapír falak ellenére is.A beavatás Felvettem a szerzetesnő által átnyújtott fehér vászon kimonót. és azt láttam. mert elindultak felém. ezért a repülőn kicsit szédültem. Az előttem álló szerzetes kettőt tapsolt. és meghajoltam a belépő főpap előtt. Meghajlással üdvözölt két társával együtt. Hallottam a hangot. Ők értették. pedig nincsenek hangszigetelt falak. és a természetes gyógyítás tudományát. hogy a szárnyakon ülök. Könnyűnek éreztem magam. és egy hét kevésnek tűnt a tanulásra. de mintha a fejemből szólt volna. és összezárta tenyerét. Csend volt a kolostorban. és japán nyelvet. A gyomrom kavarogni kezdett. Gyengén beszéltem az angol. és gyakorlom a harci művészeteket. Kavargó gondolataimat akartam lenyugtatni. mint amikor elaludtam a repülőn. hogy üres volt. majd hüvelyk és mutatóujjával háromszöget formált. – Engedd el a tested. Vállam fölött néztem az egyikre. a világvárosban tökéletes csöndet találtam. Reggel óta már lenyugodtam. Padló reccsenésére fordultam meg. Húsz éve tanulom. így nem értettem mit mondott az őt követő szerzeteseknek. és leültem meditálni a szoba oltár elé. hogy itt valami különlegeset tanulhatok. Hetedik napos böjtnél tartok. Feljebb emelte a kezét mire a fejem kezdett bizseregni. Nem voltam ideges. de csak mosolygott. ismerd meg magad.

Felülről. Ügyes fiatalember. – Következő képben egy lapos kövön röpködtem. Talpuk lassan elhagyja a földet. Lebegtem. és megtanítottuk. – Nem Ramszesz? Helyesbíteni akartam – MU első királya. és nem kérdeztem mi közöm hozzá. el kell rejteni a SZER kel- -23- . a testem sem. Későbbi képben látom.a motor hangtól megfájdult fejem. nem éreztem semmit. Hol vagyok? Az ablakon kinézve piramisokat láttam. Tanítója vagyok. Most azonban nem fájt. de ültem valami szék félében. Látjuk ahogy a támadó hadsereget ellepi a forgó porfelleg. – Ez jó egy gyereket tanítok tudományokra és fegyverforgatásra. Előző életed a tudatodból. Nem féltek tőlem. – Megint piramisok. Térugró MU leszálló helye volt MU szigete. Bronzpáncélos. fegyveres csata van. nem akarom látni. Egyiptomba jöttem? – Hol vagyok? Tettem fel magamban a kérdést. Jön a tatár. nyugodt vagyok. de ez már tényleg Egyiptom. Egyiptomi papok tizenketten kört alkotnak. és felkavarja a sivatagi port. megszokták. Forgószél támadt. hogy gazdálkodjanak. magukhoz vesznek. Gyerek vagyok. Ez ott akkor természetesnek hatott. a megáradt folyó állja útjukat. ahogy egy nagy ládát cipelünk a fehér szikla aljában lévő barlangba. Menekülni kezdenek. egy irányítópult előtt. kiakarja próbálni harci tudását. Borzalmas halál. Görög herceg fi. engem Scytának nevez. de önfejű. Én rövid nyelű dárdát forgatva próbálom távol tartani a támadókat a fiútól. és lebegve forogni kezdenek. árva. Nem zavar. és néztem a földműveléssel foglalkozó embereket. RAMU-hoz jöttünk. – Fehér köpenyes szerzetesek hajolnak fölém. hogy magokat adtunk nekik. Testen kívül vagyok? – Szétnéztem.

Vakító fehér teremben tizenkét fehérruhás alak. – Négy éves gyermek. érzetek. Gyönyörűek voltak. – Érzem a hideg vizet. láztól égő testében vagyok. eltűntek a színes labdák. de nem érdekel. és ezért enni hoznak. Nem vállalom. érzelmek. nagy színes láz gömböket láttam. Szeretnek. már nem bírja a test.lékeit. és leugrottam. – Magához tért. csak a tudatunk által kivetült képek. bár idegen vagyok itt. érzem a testem. – Látom a testem felülről. Vigyék a zuhany alá. de már nem lázas gyerekként. – Színpadon hipnózis bemutatót tartok közönségnek. – Mi a valóság akkor? -24- . hogy segítsek fekete mágikus erővel nekik. Hajolt felém a szerzetes – Ez Naga a sárkánykirályok otthona. – Mi értelme a karmának. Berobbantjuk a hegyet. – Miért nem lehet az emberek tudatába írni mi a helyes? – Ez a szabad akarat – A rosszat miért lehet szuggerálni? – Ez nem a mi gondunk. Jelként. – Nincs mit tenni. – Ahh ez hideg álltam a vízesés alatt. A végén egyenruhások jönnek beszélgetni az öltözőbe. csak a fehér szikla teteje látszik ki. A környékről járnak hozzám. – Öreg vagyok tengerparti sziklás fennsíkon élek egy kis házban. gyógyítok. ha nem emlékeznek az okokra? Kérdem őket – Ennek így kell lenni. kinyitottam a szemem. – Már visszajöttél közénk. Csak hatan tudjuk ezt. ez már valóság? – Semmi sem valós a fizikai világban. – Az embereknek joguk van megismerni lehetőségüket. Letartóztatnak. Azt akarják. Felköhögtem. Borítottam rájuk a fehér asztalt.

de csak ott motoszkált bennem a gondolat. majd egy oi cukit. A fák energiaszálai összekapcsolódtak a mieinkkel. Ezzel körbefüstölte a szobát. nem hallucionálni. Zöld. semmi értelme. és engedd. hogy lebegett a lapos szikla velem? Badarság. – Ez nem Tokió? Hol vagyok? – Nagában. amik folyamatos színes cérnaszálként álltak össze. hogy megbírjon egy embert. hogy a felsőbbrendű tudatod működjön. Két láda közt állt egy vékony rizspapíron. Egy ujjal átszakítottam. Hallottam a fejemben az egyik szerzetes hangját. egyek voltunk a természettel. Amikor a másik ládánál lelépett. hogy ez illúzió csak. semmi gyakorlati haszna nincs ezeknek a látomásoknak. ezt már sámángyakorlatokon régen megtanultam. Nem láttam arcokat. -25- . Ez olyan mint nálunk a zsírpapír. Tanulni jöttem. Nem szabad. Egy fakeretre burkolt rizspapírt raktak két ládára. mikor álmodsz. ahogy megnyúltak. akkor odahozták a fakeretet. és elvékonyodtak. De amikor fellépett ládára. és lila színekben. vagyis egyenes ütést vittem át rajta kön�nyedén. A növény füstölni kezdett. majd fényszálak nyúltak ki. Fényvillanások lövelltek ki a csakrákból. úgy tettem. megtisztította a negatív erőktől. és sűrű pókháló szerű energia testként áradtak. Ellazította magam. Érdekes volt. – Még mindig álmodok? – Majd eldöntöd. értettem a gondolataikat. és mikor nem. Mit kerestem én egy űrhajóban. szép volt. majd vakító fehér fényként. mondtam már. de éreztem a hangulatukat. – Gyere velem. A kezeimet néztem. a szerzetes egy köteg szárított növényt vett a kezébe. és rálépet a rizspapírra az nem szakadt be.– Fújd ki a levegőt. és a másik tenyerét fordította felé. és láttam a hogy a körülöttem álló szerzetesek fényleni kezdenek.

nem értettem mi történik velem. vagyis testemen kívüli szellemutazáson.Nem éreztem az időt. Vissza Mesterem érintése Vitt a régi életembe Piramis fölött lebeg Csillagjármű letesz MU szigetén régen Másik testben éltem Egyiptom földjén láttam Papok gyűrűjében álltam Forgószél a támadók ellen Pusztítást vitt végbe menten Tizenkét tarfejen csillog a nap Piramisok körül Egyiptom nagy Támadók ellen nagy kört alkotnak Tenyerük egymásban kezet fognak Kiáradás indul tenyér középből Forgószél áramlik földszívéből Talpuk emelkedik sivatag fölé Forogva áradnak ellenség felé Homokvihar lepi ellenséges hordát Nílus áradása állja hadak útját Tizenkét szerzetes mikor vissza szála Elcsitul azonnal vad Nílusnak árja Egyiptom földjén béke honol újra Egy tucat szerzetes őrzi a fényt mostan -26- . Furcsa volt ahogy a „fejemben beszéltek” hozzám. amit én valóságként éltem meg. Kissé zavartnak éreztem magam. pedig állítólag több mint két napig voltam kómában.

– Ez most vicc? Nem értem. és a kezei közt valami forróságot éreztem. – Ja tényleg. a torkom sem fáj. és jó. megcsinálom. A hátamra tette a két kezét. – Hogy csináltad? -27- . – Tudom. de a vízesés az nagyon hideg. – Nem magyarázom. – A száddal? Ilyen meleget? – Ez a sárkánylégzés – Éget. de jó. Megcsináljam? – Mit? – A megfázásod elfújom a sárkánylégzéssel. kicsit megfáztam. egy hét fekvés. mit égetsz? – Csak fújom. – És nem köhögsz már. Mégsem álom volt? – Hogyan gyógyítjátok a megfázást? – Forró tea. – Miért hogy kellene? – Sárkánylégzés a legjobb.Beavatás után – Mi lett a hangoddal? Megártott a szaké? Figyelt fel krákogásomra egy fiatal szerzetesnő – Az langyos volt. – Nem vagyok sárkány. – Ez forró. gyógyszerek. – De én igen. és kényelmesek. – Egy hét fekvés? Azért vagytok lusták.

mintha a tengerparti homokba írnál. nem akar ellent állni. Törékenynek látszó szerzeteslány volt Yko akitől rengeteg tudást kaptam. Fehér felső. piros hakama a tradicionális Yamabushi öltözék. a természet. inkább felejts – Nem a tanulásról beszélgetünk? – Én a tudásról beszélek. nem tud. pedig sokkal fiatalabb volt nálam. hiszen nem a tudatban rögzül. Ősi magyar jelképek. mert nem mer. amit a „nemcselekvés” hoz létre. így nem képes irányítani saját életét sem. az ősi színek. A kiáradó teremtő erő és a befogadó anyag színei. de vajon ki tudja már ezeket? Ezek a beszélgetések meghatározóak voltak számomra. a teremtés. hogy meg tanulunk hatni a világra. – Mit jelent a „nemcselekvés”? – A nem cselekvés azzal kezdődik. Túl jó -28- . elmossa a víz. így kön�nyedén kifújom a negatív energiákat. ami nem a tanulás függvénye. – Még mindig van aki azt hiszi. kiégetem.hogy sokéves magolással tudást lehet szerezni? – Ez a nyugati tanulás – Az gyakorlatilag használhatatlan – Miért? – Amit bemagolsz azt el is felejted. csak idő kérdése – Hogy kell rögzíteni? – Sehogy. és feltöltöm pozitív energiákkal. Az álszent ember hagyja magát. Tudása más jellegű volt.– A gerinc csigolyák egy-egy szervhez csatlakoznak. Üresség elérése. Annyit ér. – Ennyi? Egyszerre mindent? Másra is jó? – Mindenre. Időnként fölényesen leiskolázott. melyből létrejön a zöld.

– Azt gondolod. nem csuklóztam. Segíteni. – Csak feltettem egy kérdést. akiket meg akart változtatni. -29- . szeget. nem finnyáskodik. A szellem nyitott. – Hogy lesz ebből „nemcselekvés”? – Mielőtt harcolnál. közömbösség – A kifejezés ezt sugallja. Ameddig beteg vagy nem tudsz másokat gyógyítani. és azt hiszi példa mutatással ezt el is érheti. – Mikor állt bele? – Amikor nem cifráztam túl a dobást. – Értem. tanulj meg megállni a saját lábadon. – Sokat beszélsz fölöslegesen. tehát fölösleges áradozni. hogy ez nem érdekel. Nem fél. nem fordul el semmitől. pedig nem is próbáltad. gyógyítani akar. – Ezt értem. vagy megküzdjön a betegséggel. hogy mit tudsz. hanem hogy legyen egy szemléltető példa előtted. de így pont azokat szolgálja. – Ameddig bármire azt mondod. nemtörődömség. így esélye sincs. hanem dobtál e? – Igen dobtam. nem pörgettem. nem azért kérdeztem.és érdeklődő. hogy a nem cselekvés a lustálkodás. csavarhúzót – Elég már nem érdekel mit hajigálsz. baltát. hiszen az egód megdumál. Bocsi. de mivel képtelen hatni a világra. amire mindketten tudjuk a válasz. – Te kérdeztél. hogy segítsen. Ezt tudom. – Ja értem. kést. addig nem tudsz semmit.akar leni. – Dobtál már bo shurikent? – Kunait? Persze minden szeretek dobálni. – De ez mind a cselekvés felé megy. – Tudom.

el. akkor sosem áll bele a célba. hogy érted. vagy nem mindegy. Morzsolta szét füsté – Mit csinálsz? -30- . ez a mágia alapja is. és egy csillogó követ emelt ki. akkor már nem kell semmit tenned. Tehát a késnek adsz egy programot. – De ha teremtenének gyémántokat. egy célt. – Erre gondoltál? – Ez gyémánt? – Az volt. Ha így lehet bármit teremteni. – Értem. tehát. de ha tovább akarod irányítani. Kigondolod. tudatában avagy a természet erejével. túlvezérled. hogy képesek lenének rá. amikor gyógyítasz vagy ráteszed a kezed. Nem hiszik. nem mondom hogy értem. mindenki gazdag lenne. Azzal rontják el. – Hanem mit? – Megteremted amit akarsz. – Ennyi elég? – Csak ennyi kell. Ez a tudatos koncentrált erő. és elengeded az útjára. nem szabad kirángatni naponta. hogy megváltozzon a szándéka. elrontják amit teremtenek.bizonyságot szereztél saját képességeidről. A támadóra csak elég ránézni. miért nem változtatják meg a világot? – Az emberek nem akarják a változást. hogy lásd mennyit nőtt már. és szabadjára engeded. és kész. – Fárasztó vagy. mert az tudja a dolgát. a kiáradás. elmúljon a fájdalma. csak akarnod kell. hogy meggyógyuljon. hogy vissza rángatják. nem éheznének és… akartam folytatni az okoskodást. ne mond mindig. Ragaszkodnak a vágyaikhoz. amikor belenyúlt a semmibe.– Tudom. – Így van. – Ezt nem hiszem el. – Amikor egy magot elültetsz. Amikor ismered az univerzum törvényeit. hogy értem.

– Hogyan hívod a szellemi segítőket? – A kamikat? – Igen. Kerestem a társaságát. így ki is zökkennék. Ezért vagy itt. – Ezt tudom. – Inkább bolondnak fognak tartani. – Nem a pénz és a hatalom az értékmérő ugye? – Ha tudod miért kérded? – Csak hogy erősíts meg ebben. a gazdagságért csinálnám. a hatalomért. Hirtelen hagyott magamra. hogy megértsék a „nemcselekvés” működését. – Az istenségeknek nem sértő ez? -31- . – Miért nem? – Mert akkor már másként gondolkodnék. A gazdagok nem is boldogok. – De ölnék másért. – Erős vagy már. úgysem értik. mert Őt könnyen megértetem. többre vagy képes. pedig rengeteg van belőle. hogy a gyémántot mesterségesen tartják hiányként. – Tudod milyen gazdag lehetnél? – De akkor nem tudnék ilyen bemutatót. én sem szeretek vállalkozó lenni. találnak okot. – Megvilágosodásról beszélsz? – A tudatosságról. – És nem ölnék egymást miatta az emberek. ha mind a piacra kerülne nem lenne értéke. – Elég ha te érted. – Tudom. hogy gondolkozzak. Amíg így gondolkodnak. – Gyere segíts kérlek.– Tudod. és mertem kérdezni. – Mi lesz az emberekkel? – Először fel kell ébreszteni őket.

Mennyire tudatos ez náluk? – Semennyire sem. a mindenség része vagyunk. – mondtam fel gondolkodás nélkül. Egy cseppek vagyunk a teljességből. mégis tegezik az Istenüket. Bűnös tudatot szuggerálnak maguknak. aki tisztában van a mindenséggel. Térdelve imádkoznak. vagyis Isten mindent lát.hová tartozik. – Ez így is van. – Mert fogalmuk sincs a mindenható mibenlétéről. ne folytasd. értem. legtermészetesebb viselkedés a természetesség. Tehát egy természetes család az egység. és a TE neved. A keresztények amúgy is lenézik a teremtőt. – Tudod mit mondtál? KI vagy. Minden rokonom. csak másolnak külsőségeket. – Akkor miért kell százszor könyörögni. – Igazad van. – Aki tudja. az tudja. – Ezt miért mondod? – A tudatos ember. könyörgésről.és ezért félnek. és hall. és érti honnan jött. de mi ez a tegezés? – A keresztény miatyánkot hogyan mondod? – Miatyánk ki vagy a mennyekben. imádatról. ha valami baja van a hivő embernek? – Az imáról beszélsz? -32- . szenteltessék meg a Te neved. – Értem. akkor ez csak álszentség az imádat? – A tisztelet nem a magázódásból adódik. – De a vallásokban mindig istenfélésről beszélnek.– Minden a természet része. hogy minden gondolata. vagyis letegezted Istent. az nem problémázik semmin. alázatról. cselekedete beíródik a közös tudatba.

már -33- . Én is meghajoltam. hiszen a kaszkadőrvívásnál sokat estünk kardal. Meghökkent arccal esett hanyatt a váratlan torokszúrástól. cselekedj. pedig Jézus ugyanezt elmondta nekik. Tudom. és most engem is látni akartak. hogy a végső csapást rám mérje. és más fegyverrel régebben. de nem mutattam. hanem ahogy túl szaladt onnan támadt fordulásból. Egyik sportágam is a vívás volt. lényege. Esés közben emeltem feléje a kardot. Eggyel több ok. és az egyik szerzetes állt fel velem szemben. így veszélyesnek találtam a gyakorlást. Aki a középponttól eltávolodik. Harci bemutatókat tartottak a szerzetesek. egységben él. nem az hogy elmond többször azt amit úgyis tud. de lazán kitértem. nem csak szerencsém volt. Nem volt mellpáncél /do/. a kardot mindig szerettem. amibe bele is szaladt. Gyakorlás: Sinait /bambuszkard/ adtak a kezembe. de itt harcról szólt a gyakorlás. Nem volt sportszerű. – Ez tényleg logikus így. miközben feltápászkodtam a földről. Eldőltem. hogy a „mostban” létezve meghallgasd a teremtőt. és aszerint élj. de a keleti fegyvereket is sokat forgattam. A támadó nem állt vissza elém. Gyors fejtámadással indított. az betegségben. ahogy felnéztem. Ráhangolódva. Tisztelettel hajolt meg. Vakhitben élnek. sem fejvédőnk /men/. Vajon tudják mit cselekszenek? – Dehogy tudják. megköszöntem a lehetőséget. mire diadalittasan emelte a bambuszkardot. A tudatos ember amit az égben lát. hogy vigyázzak. Rácsapott a lábszáramra. gondok közt szenved.– I-MA jelentése MOST. azt valósítja meg a földön.

Erô demonstráció – Egy érdekes erő demonstrációt csinálunk. amit hirtelen elengedett. amikor fejét hátraszegve lefejelt. olyan öreg. ezt meg nem vártam. Túljárt az eszemen. – Még csak? Akkor nem öreg? – Ne a látszat alapján ítélj. de ekkor fordított a fegyver pengéjén. – Mit kell csinálni? – El kell húzni a Gon-Seikaint. Nem szégyelltem a vereséget. és a kardomat kicsavarta a kezemből.nem a yamabushi állt előttem. ekkor vállon rúgott. Azt sem értettem. de sejtettem hogy küzdeni akar. hogy mozgatni s tudja. majd térdhajlaton rúgtam a lányt. és a naginatát körívesen visszaforgatta. ami a feladás jele. Na lefegyvereztem. hanem Yko a fehér felsőben. hogy elestem. győztem gondoltam. – Ez könnyű. de karfeszítésben volt a karom. de most nem. könnyedén hátra lépett. büszke voltam rá. másik kezemmel a fegyvert nyelét fogtam. hogy érdemesnek tartott a küzdelemre. Az előbb bejött ez az ösztönös mozdulat. fegyvertelen lettem. hogy fiúként küzdjünk velük. Yko megbicsaklott. Letapsoltam a tatamin. alig tudtam lehajolni. Most nem értetem a gondolatait. – Még csak nyolcvan éves. és seo nage dobással előre hajított. hogy alig áll a lábán. a fegyver még nálam volt. Tisztelem a nőket. kezében hatalmas ágas bogas naginata. így kénytelen voltam a hosszú nyélre ráfogni. és piros hakamában. Gurulás közben vágtam felé. Felülről csapott rám. a kard végével hárítottam. hogy ez a vékony lány hogyan bírja ezt a súlyos fegyvert. – Ők miért jönnek? -34- . Edzésre járó lányok el is várták. de harc közben ez is hozzá tartozik. Körívesen lendítette. így hátulról alkarral megfogtam a nyakát.

Dehogy megyek. – Ez nevetséges. mert gúnyosan nézett rám. de lecsúsztam róla. mi kezdtünk feléje menni. olyan vékony volt. Erősen megszorítottam. de mintha egy betonoszlopot akartam volna kirángatni a földből. De nem . és húzni kezdtem. Két kézzel markoltam rá. pedig a csuklójában nem volt erő. Azért is elhúzom. Elfáradtam. -35- . hanem maga felé integetett. és öten egymás derekát fogva húztak engem. A fogás jó volt. Az öreg nyugodtan állt. – Jó. Aha. mégis mentünk felé öten. azért integet.de hiába kapaszkodtam a csuklójába. nem bírtuk öten sem. Az öreg most bal kezével nem lefelé. könnyen elhúzom. és vigyorgott a képembe. mintha vizet fogtam volna. Ekkora túlerővel szemben semmi esélye sem volt az öregnek. és a bal kezével lassú mozdulatot tett lefelé. nem csúsztam le. meg sem mozdult.– Segítünk neked elhúzni? – Ezt egyedül is megoldom.hogy ne húzzuk. akkor csináld. nem bírom. Erőkifejtésnek nyomát sem láttam rajta. Vagy mégis? Teljes erővel húztak engem. Lecsúszott a kezem. Na már azért sem hagyom. – Mondtam neked. Én fogtam a főpap csuklóját. – Hajime. hogy már azt gondoltam összeroppan a kezemben. Kicsi vékony és öreg. Megfogtam egy kézzel az öreg vékony csuklóját. Felnéztem rá. elhúzlak én öreg. és mosolygott. Már fárad. Jobb csuklóját fogtam. Valami húzott. – Segíthetünk? – Igen. Nem bírtam. mintha hívna.és húztam. – Azért segítünk.

– Köszi. – Akkor mi értelme a hitnek.Jelent meg a gondolatomban Yko. mert gravitációs erő hat rá. hogy olyan tudatlannak érzem magad melletted. – Miért? – Add ide az evőpálcikát. Nemsokára mindenkitől többet tudsz. mi történne? Ejtette el a pálcát. az univerzum törvényében. – De érzékeny vagy. – Ha nem hinnéd. – Tessék? – Elhiszed. a bizonyosság megszerzése ami erősíti a tudatosságot. hogy le esik ha elengedem? – Persze. – Ne duzzogj! – De olyan megalázó! – A tanítás megalázó? – Nem. – Akkor is leesne.A törvény – Én a törvényben hiszek. úgysem érted. mielőtt a fejembe mászol? – Chuumoku. Mit is akartál mondani? – Én a törvényben hiszek. – Miért nem szólsz. – Igazán? – Ez kell az egódnak látom. – Milyen törvényben? – A világ. . ami csak bizonytalanságot fejez ki. – Tessék? – Látod. hanem. ami koppanva állt meg az asztalon. Mint mindig. A természeti törvények ismerete. ellenben a tudásod alapján biztos voltál az eredményben. a természet. De amúgy tényleg. -36- . – Igazad van.

A fényőrök. hogy többet mutassanak magukból mint amik valójában. hogy mindent egy láthatatlan erő kiáradása működtet. a forráshoz. Ne adj neki testet. A természet azonban visszatér mindig az eredeti programjához. – Akkor miért nem a középpontban akarnak létezni? – Tudod mi kleptománia? Amikor egy jólétben lévő ember. Ki akarnak emelkedni a többiek közül. mert már másra vágynak. ezt tartják izgalmasnak. De ne akard a saját formádra szabni. Nagyon sokan próbálnak belenyúlni a természet programjába. Te hangolódj. és betegek.és megszűnne a problémájuk? – Látod milyen egyszerű rájönni a lényegre. – Lopják az energiát? – Nem kell lopni. Ez a negatív teremtés alapja. amit hívhatsz Istennek is. és szenvednek. és az illúzió világában tévelygők ezt próbálják megcsapolni. de ne befolyásold. Ezt biztosítja a középpont stabilitása. míg a hatalomra vágyók.Felismerése annak. -37- . – Ezt tartják szabad akaratnak. – Tehát csak vissza kellene térniük az eredeti tudatossághoz. uralkodni akarnak. formát. hiszen mindenkié.bár nincs erre szüksége. – Nem értem az embereket. hiszen mindene megvan. kényszert érez hogy lopjon. rá alkalmazd. Ez a vágy. és a bölcsek ebben élnek. de ha már megszerzik nem is fontos. vagy szellemnek. hogy céljaiknak megfelelően alakítsák azokat. mert akkor már nem az. Mindig vágynak valamire. – Ezért boldogtalanok? – Igen. – Ez mind a kleptomániából ered? – Ez az ösztön munkálkodik bennük. vagy univerzális erőnek akár. az eredethez. Már ezt tartják természetesnek. mint teszik ezt a vallások.

hogy benne vagy egy kristályban… Képzeld el kedvenc háziállatodat … … Érezd az érzéseit. a farkasra. te is félsz? Menjünk innen. Szerettem ezeket a gyakorlatokat. – Ne a testemre. hogy belebújsz a növény szárába … Képzeld el.Átlényegülés A tudat megjeleníti. mert érdekes volt. miközben ültünk a széken. Hasonlót vártam az átlényegülésnél is. – Térdelj le hozzám. – Zöld a szemed mint Ykonak. – Nézz rám! – Nézlek. gondolatait … . – Velem beszélsz. – Hová? – Én vagyok a farkas. – Azok igazi farkasok – A vadonban vagyunk. és használható volt gyógyításra is. – Én vagyok Ykomocsi nem érted? -38- . itt előfordulnak – Minket figyelnek – Biztosan éhesek – Az egyik felénk jön. Megmerevedtél. és a test idomul hozzá … Képzeld el. – A farkasra? Itt áll előttem. nézz a szemembe. ne majrézz! – Te a farkas? Beszélek a farkassal.… Tanulunk tanfolyamokon a tudatkihelyezést.

Rá is teszem a kezem. Életpontod ismerem. Nagy erdőben elvadászok. A megvilágosodást elérem. Nem arra visz az én utam.– Nem. Egyre feljebb emelkedve. Átlényegülés: Erős vagyok farkassá válok. Négy őserő SZER-ré válik. – A farkaséval nem látok színesben. Kitérek a támadó elől . Világosság felé szállok. Átváltoztál? – Dehogy csak belemásztam. FÉL-elem már nem a részem. A veszélynek fittyet hányok. Feljebb lépve párduc testem. -39- . Négy szín sárkánynak látszik. Erő ezen mindig eldől. Szabad vagyok én egészen. – De a szemed. Láncra verve vonyít a kutya. Tollruhás sólyommá válok. Véres hústól már nem hányok. Gyors s hajlékony lett menten.

először kényelmetlen volt. Kopott sovány gebe ló. MÉN-honban ez mind egyesül. Szellemszintre is felszállhat. mert nem tudtam felállni. Testem ellenkezett az idegen mozgás ellen. – Nem is működik. Fejem a -40- . Szellemszinten feljebb megy. és egy kört rajzolt a levegőbe. – Nem értem . Elvesztettem a szagot. és sután ugráltam. Valami visszanyomott. virágok. de nem tudtam utána menni. hogy vegyem fel a vastagbőr munkás kesztyűt. ahogy kirepülök a testemből. gyönyörködtette a kamikat. Aki érti megcsinálja. hogy nézzem meg. de nem éreztem a lebegést. őzhúsra vágytam. érdekes szagokat éreztem. Több ez mint egy igásló. Vajon mit kell majd pakolni? Elmélkedtem. Yko mikó mutatta. de ahogy hosszabbodott. akartam felállni. nyitottam ki a szemem. – RA-M-AR mutatott rám Yko. és hívott. Egy őz szagát hozta a szellő. mert a mellső lábam rövidebb volt.Négy elem ez ami EGY. de előre dőltem. Az erdő illatát. négykézláb álltam. – Hová mégy? kérdeztem a távozó lányt. Elindultam négy lábon. és extázisba ejtett engem. a vér szaga vonzott. Kidőlt fán ugrottam át. Mert ezt veszik alapul. hanem az élet szagát. egyre könnyebben szaladtam. Parazsat eszik átlényegül. Öt állat ha alakul. Kagura tánca közben a dob egyre gyorsuló ritmusban rezgett. de mellső lábam megbicsaklott. de nem a fák.

amíg elmentek. Nem félek. amiben emberek vannak. Beljebb mentem a sűrűbe. Dörrenést hallottam. jön a furcsa szagú doboz. majd egy bokor mellett eldőlt. hogy a nyakamba tegyen valami láncot. a lábához bújtam. de óvatos vagyok. rám nézett. még rángatózott. – És ha meglőttek volna? – Akkor nem vagy jó Urufu ookami. lezuhant a földre. nem vett észre. – Ez nem testen kívüli élmény. és már hallottam is. és tanítványok is kaptak ízelítőt belőle. Az ember büdös.. Láttam egész közelről. Azóta a többi átlényegülési szinteket is megtapasztaltam. Már hallottam. Veszélyt érzett. Növény és állat szagokat különböztettem meg. széttépem. pedig az előbb még egy új szagot követtem. Védeni akartam. Az őz sántikálva vonszolta magát. miért megyek feléje? Olyan kicsi és gyenge. Amikor odaértem. Lekushadtam a fűbe. – Olyan valóságos volt. és hagyta. amikor valahogy visszafelé akartam menni. kezdtem rohanni felé. -41- . iramodni akart de ahogy felugrott. – MA-R-AM rajzolt egy kört és bele egy keresztet. – Mi volt ez. bokrok alját szimatoltam. Fejét a szélbe csapta figyelt. olyan kicsi és gyenge. megnyaljam a nyakából szivárgó vért. kérdeztem amikor újra emberként gondolkodtam. megkülönböztettem az emberekhez tartozó szagokat is. másra figyelt. bár anélkül is követtem volna. mentem utána. hagytam. Megtaláltam az őz szagot. Mentem az erdei szagok nyomában. te is képes leszel rá. Éreztem az ember szagát. Egy tisztásra értem.fű alá nyomva keresgetem. Ismeretlen erős szagok járták át az orromat. és szelektálta azokat. – Mit varázsoltál? – Amikor megtudod. és egy emberfélét láttam. és hagytam hogy megvakarja a fejem. Nem akartam bántani. Sokáig kószáltam az erdőn. – Ez az átlényegülés első fokozata.

hogy elviseljék az erős ütéseket. ami lényeges most számodra. A harcművészetben is így gyakorolnak. – Tényleg? Nézett rám a megalázó pillantásával. Fogta a tűt és mélyen a saját kezébe szúrta.Átlényegülési szintek: farkas-kutya erő . amivel mindig jelezte. hogy sok évig sanyargatja magát. látom.turullu kiáradás sárkány. A fájdalom rezgése – Add a kezed. majd megszünteti a fájdalomérzetet. és emeli a fájdalomküszöböt. – Szeretsz sokat beszélni. – Ezt hogy csinálod? Fakír vagy? – Szerinted a fakír hogy csinálja? – Úgy tudom.hűség párduc-macska hajlékonyság-alkalmazkodás sólyom . de ez fájt. mégsem érted? -42- . és beleszúrt egy hosszú tűt. Ebből csak a fájdalom érzet.sár kán stabilitás legjobban a ló-táltos szintet kedveltem. – Kényes harcos vagy? – Nem. hogy mennyire nem tudok semmit a sokévi tanulásaim után. – Megkéred a kezem? – Csak elkérem. Rántottam vissza a kezem. – Akkor figyeld az én kezem. – Jújj ez fájt. csak egy érzet? – Te magad mondtad. – Hogy a fájdalom. Mondta Yko. A lány fel sem szisszent. csak mosolygott.

– Madzsar fiú. Nem? – Kérdésben a válasz. – Tessék? – Szurkálni akarlak.hogy nem tudatosan irányítják. vagyis valamit érzek. figyelj már. tűt szúrtam beléd. – Álmodok? – Nem csak kikapcsoltam az érzékelésedet. amit az agyba küldött ingerek érzékelnek fájdalomként. azt érzed amit a tudatod kialakít egy információról. A mazohisták a fájdalmat kéjes érzetté alakítják. Láttam. gyakorolj. és az fáj? – Igen és nem. Csiklandós érzet. vagy másként. – A fájdalom egy érzet. – Ez most olyan érzés mintha simogatnál. de nem fog fájni. – Én nem vagyok fakír. de vallási szekták révülést is elérnek általa. de jó. – Ja . ahogy mélyen belehatol a karomba. – Rendben. Egy gond van ezzel. – Szúrjam meg magam? – Inkább engem. de nem éreztem a fájdalmat. megint szurkálni akarsz. és beleszúrta a tűt. – Nem versz át.azt nem érzem. A tudatosságot elérő azonban magának szabályozza az érzetek feldolgozását. nem is gondolkodtam rajta. Nem. Add a kezed. -43- . – Látod. akkor még egyet szúrok. – Erre bárki képes. – Érzed? – Nem. úgysem fáj. fakír lettem. Megint megszúrlak.– Ezt csak így tanultam. de nem fájdalmat.hanem életük folyamán vagy gyakorlások által kialakul bennük az ingerek átformálása. Megérintette a homlokomat. – Jó. – Mi az hogy másként? A fájdalom az fájdalom. – Itt a tű.

– Minden rezgés. Beleszúrtam a tűt a lány karjába. – Én nem akarlak bántani. – Épp erről gondolkodtam. – Ezt tudom. hanem én. – De fog fájni. – Nem bántasz. – Igen. minden rezgést a tudat irányít. de gyakorlatban ez hihetetlen. ezáltal nem lehetetlen. Ha minden ember tudná a visszacsatolást. – Ez lehetetlen. Nincs értelme a kínzásnak. hogy áramlott a gondolat a fejembe. ezért gyorsan leszokna róla. – Ezt hogy érted? Lepődött meg Yko. amit a nyugatiak akashának mondanak. olyan nyugati. – Akkor már bölcs vagyok? – Szerintem csak egy beképzelt nyugati. nem bántanák az állatokat… – Megint sokat beszélsz. hogy nem fáj. értem a lényeget. – Ez nekem fájt. De ezt nem Yko mondta. – Akkor jó. Pedig szabad szellem vagy. Úgy beszéltél mint egy bölcs Sennin. gyakorlunk. – Mert annak fájna aki bántja a másikat. – Csak nem gondolkodsz? – Miért gúnyolódsz? – Mert legtöbbször olyan földhözragadt a gondolkodásod. – Juuj ez fájt. akkor nem bántanák egymást az emberek. de mire is? – A bölcsesség forrására. – Igen? Éreztem. – A tudatos embernek semmi nem hihetetlen. -44- . hogy csináltad? – Egyszerű visszacsatolás. Most csak szerencséd volt. – Eszembe jutott valami.– Már mutattad. – Sikerült ráhangolódnod.

– Nincs. ha úgysem ért hozzá? – Nem tudom. az talán nincs? – De. kivont kardal. – Már késő. – Értem. hogyan akarod legyőzni? – Úgy érted. – Buddha is kiváló íjász volt. – Ha erősebb a negatív erő. hogyan akar gyógyítani? – Hát szeretet energiával.– Nincs is véletlen. Ügyes vagy. létezhet. hogy küzdeni kell a betegséggel is? – Az egész élet harc. vagy talán mégse? – Kivel harcolsz? – Látom töpreng a fejed. – Neked köszönhetem. – Most dicsérgetjük egymást? – Az baj? – Nem segíti a tudatosságot. – Michael arkangyal talán nem tüzes kardal mászkál? Jézus tanítványa. – Amiről nem tudnak. – Verjem meg magam? -45- . gyógyszerekkel. és legyőzte a legerősebb birkózót is. Sokat fejlődtél. amitől mindig parányinak éreztem magam. – Csakugyan? Nézet rám azzal a nézéssel. – Bocs hogy megkérdeztem. erről nem beszélnek a papok. bármivel. megint kioktatlak. hogyan tudta levágni egy képzett katona fülét? Jézus a végítélet óráján miért rohangál majd fehér lovon. de nem a verekedésről szól. – Igen. – Aki nem képes harcolni. Miért kell egy gyógyító szerzetesnek küzdő sportokkal foglalkozni? – A kereszténységben talán nincs ilyen? – Ott a szeretetet hirdetik. Saját magadat kel legyőzni.

hogy megfelelően alkalmazod e. azt amit alanti.lustaságodat győzöd le inkább.– Ha ennyi eszed van. gyengeséged. és a természettel. az életpontok működését legjobban a védelem során tudod letesztelni. – Látom rájöttél. – Értem. – Atlantisz tudását? – Atlantisznak csak Platon nevezte. – A Hunok sosem voltak japánban. – Magyarország? – Ezt csak ti mondjátok így. aki megkapta az égiek tudását. a mai japánok genetikailag őrzik ezt. mindenki Hungariának ismeri. tehát a harcművészet és a verekedés nem ugyanaz. bár testileg már keveredtek a Kínaiakkal. nem versenybabérokra vágyunk. de jobb ha saját félelmed. akkor az életben is könnyebben boldogulsz. Erősíted a fizikai tested. vagyis át- -46- . nem verekedni akarunk. és csak akkor akarj másokat megváltoztatni. – Az első népet nevezik hunnak. vagyis lenti világnak neveztek az égiek. megbizonyosodni. vagy gyógyítani másokat. – Tényleg – Az ősi legendák is Huni-nak nevezik az első népet. akik MU szigetéről árasztották szét a TAN-t. amit a Hunok hagytak ránk. A MAG népe azonban a magyarnép. Ha van önbizalmad. Az energia hatását. Ezért gyakorlunk harcművészetet. lelked. akkor tudsz segíteni. Egyiptomban A-mentetként. Hun örökség – Milyen mágiát alkalmazott a beavatásnál a főpap? – Koncentrált tudati energia. szellemed hogy harmóniában légy önmagaddal. Hunországban.

felnyomod a vérnyomást.vagy akár vagy karod külső és belső részén is. De ez számit jobb vagy bal oldal esetén. – Tudom. idegesíted a támadót. hogy mit akarsz elérni. -47- . A kettő egymásra hatása egy harmadikat eredményez Erő. tudását. Hátul viszont felfelé kell energia húzást csinálni. – HUN módszer a hung. – Ennyi múlik az irányon? – Igen. – Tessék nyújtottam elé. Ez egy állandó körforgást eredményez. csak erősíted az energiát. Megszédültem. – Mutasd a karodat. az baj? – Nem baj. teremtés. A Hunok nyelvén ez mind értelmet is kap. és megérintett két pontot. – Ezt alkalmazzuk a harcművészetben. Szólt rám Yko. Elől lefelé áramlik. Ez a mágikus nyelv titka. – Ha fordítva csinálom. míg hátul felfelé. – Ennyire bonyolult? – Egyáltalán nem. más nyelven csak neveknek. Ezzel lehet lenyugtatni a szervezetet gyógyítás előtt. ha megérted a logikáját. ezért szertartásaikon AMENTI bölcseitől kértek tanácsot. – Két pont energia zárlata blokkolja a közte lévő energia áramlást. vagy akár a támadót megállíthatod egy pillanatra. és kezével gyors mozdulatot tett lefelé.és a gyógyításban is. elnevezéseknek tűnik.mentett tudásról beszéltek. a tudat irányítása szerint…… – Hogyan? – Két ellentétes erő hat mindenre. – Állj fel. – Látod meg gyorsítottam az energia áramlást. a három sárkány törvénye. így hat emberi szervezetre is. agyag. így tudod irányítani. vagy erősíti. a Hun őstörténet a kulcs az őstudáshoz. De ez jelenti A MÉN HON erejét. és lement a vérnyomásod.

– Miért mondod ezt? Kétszer annyi idős vagyok mint Te. mire magamhoz tértem. de ezt hogy csináltad? – Megérintettem két pontot. – Igen. de a Kinaiak csak bemagolják a pontok helyét.– Juj ez elzsibbadt – Igen így meg elmúlik a fájdalom. meg ilyesmi…. – Jól vagy? . Mindent elméletben tanítanak a tanfolyamokon. nem tapasztaltad. és csak közelről tudják alkalmazni. hozzám sem értél. – Ez olyan mint az akupunktúra? – Az energia csatorna. de nem értik a lényeget… – A tanulás a magolással érhető el nem? – De buta vagy.Masszírozta a nyakam. és felsőfokú végzettséget szereztem. – Ezt hogy érted? – Állj fel. és ekkor elájultam. az energiatesten még .csak nem a fizikai testedhez. – A nyugatiak. és a pontok ugyanazok természetesen.meg hogy képzeljük el. – Ezt már tanultam meditációban. a csitri kioktatásától -48- . – Ennyi? – Minden egyszerű. – Dehogynem. – Hát nem igazán. Néhány lépés távolságból széttárta a karját lazán. még mindig nem érted? Csak az a bonyolult. csak a külsőségeket másolják le.hatékonyabb az energia áramlás. – Messze voltál. Sértődtem meg. – Akkor még messzebbről is képes vagy rá? – Akár a holdról is. Nem létezik távolság a tudatnak. – De csak elmondták. nincs jó meg rossz. – Az miért baj? – Semmi sem baj.

– A fájdalmat megszüntetni nem nehéz. de nem érzékeli a betegség okát. és kísérletezik. csak a tüneteket. a hatékony gyógymód ellenében. vegyszerekkel. – Nem érzem. így nem is tudja megszüntetni. – Rendben szúrtam a kés hegyét a karomba. – Még fájni sem fog. A tünetek általában többféle betegségre is ráillenek. Sokat tanulnak. – Megijesztesz. – Persze. Félsz? – Nem. – Ezt miért mondod. nem tanulnak meg tanulni. de nem éreztem fájdalmat. vagy a fájdalmat csökkenti kábító hatású gyógyszerekkel. próbáld ki. – Akkor minek a gyógyszer? – Üzleti érdekből kényszerítik az orvosokat gyógyszerforgalmazásra. mint ahogy a demokrácia a rabszolgatartó Róma alapján épül fel. A homlokomhoz ért. ehhez keres gyógyszereket. Nálatok egy orvos bemagolja a tüneteket. Minden a tudatban zajlik. de vérezni fog. A gyógyszer is a tudatot tompítja. kezeléseket. – Kinyitom a szemedet… -49- . kikapcsoltam a fájdalmadat. akkor mást ír fel. és vér sem jött. – De az orvos a gyógyításra esküdött fel. tőle ezt követelik. – Ennyire rossz véleményed van az orvosokról? A tanítási módszereikről van véleményem. Figyelj csak. – Aha. -A nyugati egyetemeken csak a vizsgára magolnak.– De fele olyan bölcs vagy mint én. majd kezembe adott egy tantót. és ha nem hat. – Ez éles kés? – Bottal nem is lehet. az orvos nem tehet róla. Huncutkodott. a gyógyszerek hatásait. – Szúrd meg a kezed.

. – Rólad beszéltünk. Itt tényleg nincsenek. ha megnyugvást keres. – Én nem keresztény ájtatos apáca vagyok. ezt a főpap tudja. – Igen. Japánban bárki bármikor beköltözhet néhány hónapra. – Akkor miért jársz egyetemre? A fiúk miatt? – Azért is. a választ hívom le. vagy üzletemberek egyaránt igénybe veszik ezt a lehetőséget. csak vizsgázni járok be. de itt tanultam a legtöbbet. a sennin hívott téged.Nem néztél tükörbe? Bár te nem vagy idegen.Yko A MIKO – Miért lettél Miko? – Miért vagyok szerzetesnő? Ebbe születtem. vagy több évre is egy Shinto kolostorba. – Engem nem hívott senki. – Könnyen tanulsz? – Persze. Ez zártabb szentély. Apám az egyik kolostor főpapja. – Előre tudod a kérdéseket? – Dehogy. Diákok. – Másként történik. – Én miért lehetek itt? – Úgy tudom. – Én egyetemre járok. – De itt nem láttam idegeneket. Ide nem engednek senkit. – Valami titkos japán mikro ketyere? -50- . – Nem vágysz a világi életre? – Te arra. gondolsz. de diploma kell japánban is. Az ősi tudást őrizzük és gyakoroljuk. Tudom milyen választ várnak. hogy el vagyok zárva a világtól? Kacagott butaságomon.

-51- .sértődtem meg.szeretettről. – De én nem tudok még semmit. – Ez a küldetésed. vagy a megvilágosodáshoz. – Nevetséges vagyok? . de nem is élik meg. ráhangolódással. – Lehet pasizni egy szerzetesnőnek? – Nem apáca vagyok mondtam.nevetni kezdett. a kinti iskolákban csak magolni lehet. Ezért vagy itt. – Kinek? – A hunoknak. – Micsu? Mitsu ? .„Kami no michi”. és rájössz. Tudod melyik pápa vezette be a papi nőtlenséget. – Ezt jelenti a nevem? -. Gon-Seikai elültette a magot.– Az hát tudatosságnak hívják. – Ezt érzem itt is. Küldetés – A hunok hogyan hívnak? – Micu. így fogalmuk sincs róla. Hihetetlen mit tudsz. ilyen fiatalon. hármasság útja. Nyugati típusú egyetemek. meg a hasonló lemondásokat? – Nem. a tudatmezőben minden benne van. – Nézz utána. – Nem értem. amit az Istenek követnek. – Csak így lehet tanulni. hogy nem is tartozik a valláshoz. az ősi tant visszavinni. A keresztény papok beszélnek a . – Majd megnyílik a tudatod. – Még a neved is a hármasságot jelöli.

mert olyan küldetésed van. nem csak én álmodtam? – Mind láttuk. hegyi bölcs a tudás őrzői. – Sosem hallottam róluk. de nem irigyelünk ezért. – Ezt most értenem kellene? – Gyakorlatilag engem sem értesz. – Az ki? – Varázsló remete. – Láttam az életeidet. – Tőlük? Hányan vannak? – Nem sokan. és tisztelünk téged. – Mire? – Mindenre. de nem lesz könnyű. – Találkozhatok velük? – Neked kell is. – Ijesztgetsz? – Nem kell félni. – Furcsálltam is. – A külvilág számára nem léteznek. -52- . te választottad ezt. – Nem a yamabushik? – Mi is tőlük tanulunk. – Hogy láttad. mégis tudod mire gondolok. mint egy Senninnek. – Megijesztesz. – Megkaptad a beavatást.– Milyen magot? – Szerinted miért voltál három napig kómában? – Nem emlékszek. – Mást is fogsz érteni. de kezdem megszokni.

– Mi a titokzatos? – A sennin. ha bölcs vagy. – Hol élnek? – Nem élnek.Senninek – Kik a senninek? – Varázsló remete. de nem is haltak meg. Énekelni is tudok. – Nem is tudsz róluk semmit. – Meghaltak? – Nem haltak meg – Akkor mi van? Nem emberek? – Már nem. hogy még titokzatosabb legyen. – Miért csinálod ezt? – Csak. – Én meg a zenére. hegyi bölcs a tudás őrzői. – Emberek. – Én a senninre gondoltam. -53- . Ezt értenem kellene? – Igen. – Titkolózol? – Talán. – Nem mondhatod? – Talán. Mást nem tudsz? – De igen. nem élnek. – Emberek voltak? – Igen. – Ezt már mondtad. – Testkilépést gyakorolnak? – Nem gyakorolnak. – Talán.

de nem szoktak. hogy uralkodhassanak rajtatok. – Rajtad nem? – Már nem. a jógik arra törekszenek. és nagyon csinos testben. tehát maguktól hagyták el a testüket? – Igen. – Igazad van. a szenvedést. Minden illúzió. én már kitudok szállni a testemből. Az akasából akarnak meríteni emberek százai. Te is tudod. – De a szeretet. mert így van. a fájdalmat? Ez mind tudati dolog. – Vissza is jöhetnek? – Igen.– Testen kívül élnek? – Életnek a testi életet nevezik. és a kamik földjéről hozom a tudást. – Testen kívül léteznek? – Talált. az erőt. – De fizikai testben vagy. hogy a fizikai testbe visszahúzzanak. hogy néhány pillanatig megtapasztalják a testelhagyás élményét? Műtét közben tapasztalt halál közeli élményekről könyveket írnak. – A rabságot. – Mi értelme ennek? – Tudod mennyi ember fizet tanfolyamokra. – Nem is vagy kicsit nagyképű? – Megtehetem. – De itt lehet mindent megtapasztalni a fizikai testbe. hogy ne kelljen visszatérniük a fizikai testbe. a szerelem. semmi se valós. -54- . de nem tudnak megszabadulni tőle. – Nem haltak meg. a család? – Az érzelmek tudati leképződések. – Ezért tudsz ennyit? – Mindent tudok.

sokat tudnak.Ügyes vagy. – Vagy a mája? -55- . őrködnek. A fény kiárasztói. – El fogsz menni? – Majd valamikor. – Mi értelme? – Szellemszinten léteznek. irányítanak. szint jelent. . sen. A szent az szintet. Élő múmiáknak nevezik őket. – A testük sokáig él. most meg litániát zengsz. ami lopakodót jelent. – Tehát meghalnak. – A ninja eredetileg sinobi néven volt ismert. – Ezt tudom. hogy tanítsalak. – Az előbb alig akartál beszélni. – Egy múmia mit tudhat? – Ne múmiázd le őket. – És a nin? Azt is tudod? – A ninja jelentése a nin-ja szív és penge. – Ez a sen? – A tan szintje.– Én még visszajövök. – Ülnek egy barlangban. – Mire vigyáznak? – Az egyensúlyra. majd elsorvad. – Mert szent emberek. Értem. akkor szív. – Mit csinálnak? – Kik? – A senninek. – Meddig? – Örökké. Az erőt nem köti le a fizikai test. a TAN őrei. harmóniára. A sen-nin akkor a tan szíve lehet. tanítanak.sei az tanító.

az energiát. nem vagy ön-telt. – Segítesz? – Azt csinálom. – Magadtól is rájössz.– Rosszmájú vagy. -56- . de miért jó a senninnnek. – Tehát rossz? – Nincs jó és rossz. – Az jó. ismerik az elengedés művészetét. tehát a tan pumpája. – Én akarok tanulni. – Akkor miért jó a senninnek? – Nem jó. – Szamár vagyok? – Kicsit. te Shiri. – Nem érzem. – A szív pumpálja a vért. – Mi abban a művészet? – Az emberek ragaszkodnak a fizikai léthez. – Tudom. ezt éli meg. Ekkor vágott fejbe. Nem ragaszkodnak semmihez. szenvedést is. – Tehát befogadó vagyok? – Érted te ezt. nem képesek semmit sem elengedni. – Akkor bölcs vagyok? – Jó úton jársz. a negatív erőket. betegséget. azt hiszik az ad meg minden örömöt nekik. – Mégse mondod. Gátakat teremtenek maguknak a tudtukon kívül. mit kell tudnom a seninról. – Aha. már többet tudsz a kinti emberektől. – A semmit? – A mindent. – Ezt értem. megszerezni akarnak mindent. Érdekek határozzák meg az érzelmeiket. ezért bevonzzák. – A tan árasztója.

szoktam gyógyítani. újra problémáik adódnak. – Aha. üdvösséget nyernek. és rájössz van e értelme. tehát nem valós. csak a test börtönéről. semmit nem tudtál változtatni. hogy magasabbról essenek? – Furcsán gondolkodsz. Emberi robotokat. Te is látod. mert ugyanazt csinálják.– A minden. – Igazad van. – Mennyi emberen tudsz segíteni? – Hát kevesen. ugyanott élnek. – Majd megérted. – Az érzelmek. csak kis ideig reményt adtál. – Az is kell. És nem tudsz segíteni rajtuk. hanem kihasználja. ugyanazt eszik stb. – Jézus menyasszonyai. – Miért? Felemeled. érzetek a tudatban jönnek létre. – Gondolkozz ezen. és csak szenvedést kapnak érte. nem mondunk le semmiről. birkákat akarnak tenyészteni. – Szerinted mire jó a fizikai testben létezni? – Miért dolgozol? – Mire kell a pénz? – Milyen jót vagy rosszat tudsz a fizikai testhez kötni? – A sportolók a fizikai test korlátait akarják felülmúlni. és a hatalmak. – Mi viszont részesülünk az örömből testi szinten is. -57- . a politika nem segíti őket. Az általuk hirdetett mennyországról már tudsz eleget. hogy az emberek szenvednek. de van benne valami. nagy átverés. – A betegek a fizika fájdalomtól akarnak szabadulni. Te jobban csinálod? – A keresztény apácák mondanak le minden örömről. – Dehogynem. csak akik hozzám fordulnak. – De újra betegek lesznek.

gyógyítgatsz embereket akár egy életen keresztül. különleges képességek birtokába . – Ehhez uralnod kell a tested. – Sokáig érdekes lehet. másként terhelhető. – Mit lehet tenni. hogy engedelmes rabszolgákat tenyésszenek ki az emberiségből. többre vagy képes. – Segítesz. a fizikai test mást érez. hiszen fizikai szinten ők uralkodnak. és amit ezután tapasztalsz. a szellemed. Az erővel szabályozzuk. – Ehhez tudnod kell elengedni a berögződött szokásokat. majd át akarod ezt adni másoknak is. hogy csak korlátoz a szabadságban. tanítasz. a gonosz elburjánzását. – Szellemszinten sokat.kerülsz. Tudatosan lépsz ki a testedből. kész a tiszta energiák befogadására. másként működik.amit az ember el sem tud képzelni. zavar a fizikai világ. illúziókkal elérik. De egyszer továbblépsz. A tudatuk feletti teljes uralomra törekszenek. – Hatalomra vágyó emberek. megfelelési kényszert oltanak beléjük. – Ekkor éred el a megvilágosodás állapotát. – Hogyan? Szellemként. – Különleges érzékeket nyithatsz meg. hogy irányíthatókká váljanak. – Amikor üressé válik a tudatod. – Igen. már nem kívánod a tested újra felvenni. vágyakat. csoportok régóta szövetkeznek negatív rezgésű lényekkel. -58- . mert rájöttél. Hitegetéssel. hogy irányíthasd. a lelked. bárkit eltüntetnek. így könnyedén befolyásolják az emberi tudatot. Elérhetetlen vágyakat ébresztenek az emberben. ha nem segítenénk. – Ennyire rossz a helyzet? – Rosszabb is lenne. akik az útjukba áll.– Amikor a tudatban felülírod ezeket.

– Mást nem lehet? – Mire gondolsz? – Egyre több gonoszság ellen egyre több segítő erő kell. nem árthatnak nekik. Ha rögtön használhatják ezt az erőt. – Igen. védenék őket. hanem felnyitni az emberek szemét.– Nem lehet kiirtani? – Szellemszinten is védelmük van. – Azok tik vagytok. – Csak ők képesek a fénnyé válásra. A fénybe nem tudnak sötétséget vinni. hogy visszaadjuk a MAG népének. néhány ember kell. – Ehhez sokévi tanulás kellene. de a hatásukat csökkenteni lehet. hogy ne legyenek befolyásolhatóak az emberek. – Mint Jézus? -59- . és a hatalom megakadályozná. ehhez kevesen vagyunk. a TAN árasztója. – Te vagy az? – Kicsoda? – Akiről a senninek beszéltek. – Nem mentőakciókat kell csinálni. és a senninek szellemi erejével segítenék. de nem válunk fénnyé. hanem a középpontot stabilizálni. akik behozzák az embereket a középpontba. mint az aranykorban volt. magasabb rezgésre hozni őket. sokáig életbe tartjuk azt. ez sok energia. magasabb tudatszinten nem tudják átverni őket. – Egyensúly teremtés? – Igen. – Dehogyis. – Mi csak őrizzük. Nem a labilis egyensúlyt kell fenntartani. – Miről beszélsz? – Mi uraljuk a tudatot kilépünk a testünkből. Elérni.

– Nem tudod miért? – Ügyesebb vagy telepatikusan. – Én nem tudok tanítani. – De mindent megnyithatsz. és sajnállak. Attila király. nagy tudásúak. az első nép a hunok magja. – A dualitásról beszélsz? Jin jang. bölcsebbek. talán telepátia. – Megint hülyítesz? – Te érzed ezt. menjünk a senninnekhez.– És a vérvonala. – Örülök neked.magyar királyok. – Mi? – A tan ereje. de veled beszélgetni is tudok. árad belőled. Lélekpár – Szerinted miért érted amit mondok? – A fejemben beszélsz. – Mi van veled? Megváltoztál. ahol minden eggyé válik? – Igen. Szkitos fiai. – Mit tudsz az egységről? – Az Isteni tudatról beszélsz. A . – Miért? – Te fogod újra működtetni az ősi tant. Akkor tudod. meg hasonlók? – Arról mit tudsz? -60- . – Ők öregebbek. – A szerzeteseket miért nem érted? – Nagyjából értem. a pálosok. hogy alsóbb szellemszinteken szétválik ez az egység. – Akkor nem tudom. a táltosok mind fénnyé váltak.

harmóniáról. ez a tudatosság. hideg-meleg. Duálpárok. Mi ennek az értelme? – Egymás segítése szellemszinten. – Szereted az orrba vágást? Öreg vagy hozzám. – A te tudásodat tudom használni? – Igen. egyidősek szellemszinten. nappal-éjszaka. hogy nem ellentétről szól. férfi-nő. ezért hívtak el az egyetemről. nem kell újra tanulni semmit. Egymást kiegészítő fogalmak. amit már valamikor megtanultál… -61- . – Előző életre gondolsz? – Igen. lélek párok is így szakadnak el leszületéskor. – Itt a földön? – Egy lélek vagyunk. Ezért értjük egymás gondolatait. Fehér-fekete.– Háát. – Jól tudod. ez szellemi kapcsolat. csak egymásra kell hangolódni. – Vegyelek feleségül? – Eszedbe ne jusson. itt a földön. – Ez így fárasztó nekem. – Honnan tudsz ennyit? – Megnyitottam az eddig tanultakat. A tudást egyesíthetjük. – Pedig jól nézel ki. hanem egyensúlyról. – Mit akarsz ezzel mondani? – Én miattad vagyok itt.

melyek azonban mind erőhelykre vonatkoznak. Azonban a régi bölcsek szerint létezik több olyan hely is. sőt egy égre nyíló ablakon át más bolygók lakóinak életét is tanulmányozta. bár egyes vallások. Meditációs állapotban már sokan megjárták Shambalát.Erôhelyek Az indiai hagyományok szerint a Himalájától északra van egy Kalapa nevű hely. hogy különlegességüket jelezzék. ahol az ég és a föld találkozik.. A „bolygónk spirituális centruma“ -62- .. amelyeket az emberek „különlegesnek“ éreztek. és ez által meghívást kaptak oda szellemi vezetőiktől. a Boldogság Földje. Lehetett ez egy vízesés. legmerészebb elképzeléseinket is felülmúlja. A tibeti hagyomány szerint Shambala lakói maguk gyógyították minden betegségüket. a Fehér Sziget. Kezdetben léteztek azok a tiszta helyek. ahol tökéletes emberek élnek. egy különleges formájú szikla. a sárkánykirályok otthona stb. vagy egy tisztás. csak a saját szent helyeiket ismerik. Igen messzire ellátott. Shangri-La. kősírokkal vagy más kezdetleges műalkotásokkal látták el. megjósolták a jövőt. szent liget. és akár 100 évig is éltek. Hyperborea. akik megismerik. a Bölcsek Országa. olvasni tudtak mások gondolataiban. Királyuk meglepően fejlett technikákat ismert a legenda szerint. … ezek az erőhelyek Az erőhely kifejezés interpretációk sokaságát teszi lehetővé. vagy Japánban Naga. a Fehér Folyók Földje. akik arra érdemesnek mutatkoztak. mint Thule. Ezeket csak azok fogják megérteni. Ezeknek az erőhelyeknek persze eltérő neveket adtak. a Szent Föld. Ezeket a helyeket később díszített vagy festett oszlopokkal. Az erőhely amely ugyanakkor jóval több is mindezeknél.

Ez már elég komoly dolog szerintem. ahol a szent tradíció megelevenedik és felvirágzik. hiszen böjtöltem. hogy a Föld teljes bölcsessége és spirituális története ezek hatalmas archívumaiban tárolódik… Továbbá  léteznek legendák. a kelta-germán kultúrkörben. mint pl.. Földünk legismertebb erőhelyeinek. Indiában. járatok a Föld belsejébe. Atlantis-on. Minden történelmi korszakban van egy-egy hely. amin én nem vettem részt. stb. Egyiptomban. japánban. Ez? Alap agykontrol módszerrel is lehet ilyen élmény szerezni. A tudatlanságból a spirituális fénybe történő eme átmenet során bekövetkezik a valódi spirituális. DélAmerikában. Így ilyen átjárók először Hyperborea-n. Van más is? -63- . barlangok. Ezt a helyet rendszerint a bölcsek és spirituális irányultságú emberek sokasága jellemzi. bármelyik gyakorlott meditáló képes „szétnézni” testen kívül. sziklafalakon található nyílások. folytattuk a gyakorlást. a Kárpát medencében és Tibetben voltak találhatók. erő-régióinak időrendi sorrendjével összefüggésben.kifejezés azt a tényt is tükrözi. Ebéd után. Görögországban. hogy kísérjék és vezessék az emberiséget spirituális fejlődése útján a különböző földi korszakokon át. Az ott élő lények elsődleges feladata. Ki tudsz lépni a testedből? Igen azt hiszem De nem csak gondolatformában? Mi a különbség? Gondolatformával. melyek lehetővé teszik az átjutást a mi világunkból egy másikba. isteni értékek „újrainstallálása“. Az itt élő emberi lények emelkedett törekvéseinek köszönhetően az erőhelyekkel való telepatikus kapcsolat kimondottan erős. melyek titkos átjárókról szólnak.

vagy daimon. onnan kezdődik a tudatos tanulás. – Hová. – Démon? Az rosszat jelent. vagy asztrálszinten érzékel valamit. ha ráhangolódik. – Nincs jó meg rossz. De hát ezt is sok évig. – Mégis úgy festik. – Jó hát. de ez csak az agy képessége. gyere velem. – Persze. Mert csak ennyit tudnak. – Tehát csak az agy veszi az adást. magas rezgésű szellemlényeknek a neve kami. – Akkor ez is csak olyan „képzeld el meditáció”? – Nem egészen.A legtöbb embernek az a csúcs az ezoterikában. – Akkor jó. – Ja igen. hogy öltözzek? -64- . Talán nem így van? Az csak az alapszint. és ebből akarnak sok pénzt lehúzni. – Nem erről akartam beszélni. mint egy rádió? – Mint egy televízió. valós helyszínekről. – Mert még nem látták a valóságban. ha látja az aurát. tudom. de nem testkilépés. csak tudati rezgések lehívása. – Akkor mi az angyal? – Eredetileg istenségnek. – Akkor mitől angyal. ha nem úgy néz ki. és keresztény félremagyarázók terjesztik ezt is. nagy titokzatossággal tanítják csak. – Szellem szárnyalása? Angyal lesz? – Az angyalnak nincs is szárnya. csak nem angyalnak nevezik. hiszen valós képeket lehet látni. nem sok köze van a szellem szárnyalásához. és nem úgy hívják? – A héber. a hiszékeny útkeresőkből.

– Most nézz vissza. – Igazán? Hiszen a hátad mögött van. olyan egyszerű. az csak kezdők szórakozása. Ezért fontos a tapasztalat. mint amit gondolatformával is megtehetsz. Nem kellett három barlangon végigmenni. Nem kellett a magasabb tudatállapot. melynek én része lehettem. Nem volt időm fel sem állni a tatamiról. hogy beengedjen. Ülve lebegtem a gyékényszőnyeg fölött. és nem csak a tiszta fény rezgést találtam. – Akkor nem utazunk? – Azt nélkülem is megteheted. ne fordultál meg. hogy akarom! – Szétnézni különböző helyszíneken. De érdekes. – Tényleg. – Ez a bizonyítéka. miért csak egy irányban látunk? – Mert azt szokta meg az agy. és nem korlátoz a fizikai test.– Ne törődj a ruháddal. A fényrezgésben az egységet éreztem meg. – Akkor gondolatformánál. és akkor sétálhatunk. se a testeddel. mint egy panoráma kép. A barlang Más volt mint Pálosz hármas barlangja. – Ez érdekes. – Látom a kolostort felülről. Van még más meglepetés is? – Akarod? Menjünk tovább? – Persze. majd ugyanúgy seizában átlebegtem a sötét gerendák között. -65- . Azonban amikor már tudatosan elhagyod a tested többre is képes vagy. és nem tud mást. Nem csak két lyukon nézel ki a fejedből. Megfogta a kezem és húzott magával. – Oda megyünk. körbe látok. Ereszkedtünk le egy barlang előtt – Töltsd fel magad földelemmel. hogy testen kívül vagy. láttam már ilyet.

Nem is. Egyszerre. – Ez rengeteg.Ohayō. Fénylő alak közeledett felénk. – Alakul. ne gondolkodj. . Hátborzongató volt először. – Három oszlop. Szürke sziklafal gyöngyházfényben csillogott. – A tudatosságodat használd.Kangei. Nem fókuszáltam semmire. ez csak egy kavargó massza. . engedd el magad. három erő. Lazítsd el magad. Hun országból. ahol mindennek megvan a helye. Ez a jin jang. -66- . Gyúrjad még. mint egy kagyló belseje.Most viszont fizikai szememmel láthattam a mozdulatlan örökkévalóságba merevedett testeket. A barlang eltűnt. – Tudatosan nézd. – Ez jó. és mint egy 3d moziban láttam a világot.üdvözölt a fény alak. Nem is egy mozi volt. benne voltam a moziban. Összelapulva. és megérintette a homlokom. Ezt tudom. – Ezt már mondtad. Sok mozi volt. .hajoltam meg. de mi köze a sok mozihoz? – Ne görcsölj. középen egy tengely. figyelj. A barlang fényesedni kezdett. de ha megszokod egyszerre több információt feldolgozhatsz. Értem. – Ez káosz. hanem révetegen néztem a távolba. mint a mozaikdarabkák egy nagy képpé állnak össze. rengeteg mozi volt. éreztem az energia áramlást az ereimben. ne a földi gondolkodást. hagyd történni a dolgokat. Kifújtam a levegővel a feszültséget. – Először igen. – Kit hoztál? – Ez Szkita. és a harmadik szemes módon nézd. . de összefolynak a képek.

hogy az emberen mint rabszolgán uralkodhassanak. hogy felfedje az anyagi tudatot. A középső tengely a tiszta tudat mentőövét dobja az embernek. Az ármány. ha nem mozog. Csak választás ígérnek az embernek. de beavatáskor bárkinek át tudom majd adni.hogy leírjam amit láttam. Vázlatosan leírom most. Saját akaratukat érvényesítették ezáltal. megtévesztés világa szintén a megvilágosodás ellen küzd.Többször nekifogtam. és rájöttek. eltüntették a tudatosság lehetőségét. így a negatív tudat erősödött néhány embernél. és megakadályozása adja a lényeget. A káosz rendje A tudatosság elérése. káprázat. Az emberi szellem két erőnek van kitéve.hogyan igázhatják le embertársaikat. így emelkedik a szellem a két egyenlő erő segítségével. hogy tapasztaljanak. mert a szabad akarat is szerepet kapott. megértettem. A mozgást az ellentétes erők generálják. vagy sátáni erők amelyek uralkodni akarnak a tudaton. gazdagság ígéretével.tapasztaltam. Hitegetéssel. azt ami ott villámként rögzült a tudatomba. – Miért választják a rosszat az emberek? – Nincs rossz. Az ármány aki megkísért. Megkísértik hatalom. sőt ellustul. sötétség. A másik oldal. az illúzió aki a lelkiséget erősíti. – És nem kapják meg? -67- . Ezért kellett az anyagba süllyedni. Egy jó sportoló sem fejlődik. Eredetileg a szellem fejlődése volt a cél. fenyegetéssel. A fejlődés nem volt kontrol alatt. az illúzió. de csak nagyon hosszan sikerülne írásba foglalni. de csak kevesen kapaszkodnak bele. Az ármány erőit felhasználva elvették a fejlődés lehetőségét a többi embertől.

Elfogadják. Egy polip csápjai lesznek. Mindent eltűrő birkákat akarnak tenyészteni az emberekből. Elérhetetlen vágyakat. félelem. – Ezt tapasztaltam. jól élnek. hogy látják az átverést. nem létező túlvilágot ígér. – Az illúzió világa még pénz. lelkük megölve. és ármány köti le életüket. – De nem tehetnek ellene semmit. Mindenki erre vágyik – Mert csak a felszínt látják.utána semminek. ezért tudnak megszabadulni. nem boldogok.és senki nem tudja. Állandó elkötelezettség a jutalmuk. – És ott mi az átverés? – Pont az. Egészségük romokban.de utána már nem szabadulhatnak a központosított hatalom karmaiból. – Nincs jó véleményed az emberekről. Nem szabadok. . de mégsem lesznek tőle boldogok. látja a negatív ener- -68- . hogy bármikor bűnbakként feláldozzák ha nincs rájuk szükség. Azt teszik amit a vezetőik mondanak. de lusták gondolkodni. Azt a néhány évet amíg csillogásban vannak. egy központi hatalom kiszolgálói. Azt mondtad már tudom. vagy hatalmat sem ígér. – Tudom. így lettek teremtve. bármit megesznek. nem nézek . – Nem tehetnek róla. hogy kihasználják őket. de nem értem. Először jó a siker. gazdagok. – Bármit elhisznek.– De megkapják. – Csak fel kell ébredniük. A középpont mindenki előtt nyitva áll. politikusok. de később eltűnnek. – De sikeresek. A tiszta tudatú ember nem akar ártani másoknak. – Miért tűrik ezt? – Mert nem tudatosak.Arra mennek amerre a pásztor tereli őket. – Tudatos lényeknek lettek teremtve. Félelem.mi lett velük. és pénz. – A másik oldal a jó? – Nincs jó vagy rossz. Ezek lehetnek sztárok. hogy kiszolgálja a hatalom birtokosait.

vagy boszorkányüldözést rendez a másként gondolkodókkal szemben. nem a csoportra. – Nagyon meleg van ma. A tudatosság gyakorlata – Tényleg voltam a Sennin barlangban? – Gondolod álmodtad? – Már nem tudom mit gondoljak. ellentétet. javítja a tudatosságot. – Itt nincs áram. felemeli a rezgésszintet. -69- . – Ventilátor sincs. szellő. Az oroszlán is csak az elkóborolt vadra támad. a tudatos ember viszont átlátja ezt. – Én azt nem tudom. a ligetben vagyunk. Ilyenek előtt nem élne meg a politikus. – Szél pajtás? Az ki? – A szél. – Legalább nem fogyaszt áramot.giákat. de a hazugságot is. De akkor erővel. – De szél pajtás van. betegséget. – Amíg nincsenek egységben. hogy ne legyen összefogás. Éjszaka volt mire „visszalebegtünk” reggelre álomnak tűnt az egész. A középpont kiárasztása egyébként is semlegesíti a negatív rezgést. – Kapcsold be a ventilátort. – Viccelsz? – Dehogyis. ha hívod. – Ne gondolkodj. Hívd a szelet. vihar rokona. hatalommal igázza le a népet. ezért szítanak feszültséget. tapasztalj.

becézd. de ez túlzás. – Már érzem is. – Kérlek Szél Pajtás gyere ide szórtam újra. – Értem. uralod a lelked. De jó. ismered az elemeket. – Hívlak Szél Pajtás szórtam újra a homokot. – Ez tetszik. csak sose élj ezzel vissza. – Mit csináljak? – Emelj fel egy marék homokot és szórd el. eggyé válsz a természettel. – Meg tudod csinálni. – Mindjárt ideér. Rendes vagy. El is tudom küldeni? – Persze. hívd meg. vagy szelet? – Akkor megsértődik.– Dehogynem. Talán hihetetlen. Ő is a természet része. – Én mindent elhiszek neked. – Semmi nem történik. de a nyári táborokban szoktuk ezt is gyakorolni. fújja a szél. Köszi Szél Pajtás. – Gyere Szél Pajtás szórtam a homokot. és hívjad szél pajtást? – Nem szellőt. – Mást is tudok még? – Mindent tudsz. hisz már uralod a tested. Mit akarsz? – Felhőt hívni. vagy elküldeni? Esőt csinálni. – Ennyi? – Ezt csináld háromszor. csak szépen kérd. Szellemharcos vagy. – Tényleg mozog. köszi a tanítást. Bolondot csináltál belőlem? – Néz ott a fák leveleit. mint Te. egyszerű nagyon. -70- .vagy megállítani? – Mindent lehet. – De szelet hogy csináljak? – Ne csinálj. Mutasd meg hogy kell.

félnek. és el kell tartani a gyógyszergyárakat. és elfogynak. – Ennyi a titok? Ezért nem vagyok itt éhes sem? – Igen. és nagyon fiatalosan mozog. a bűntudatot. A Gon-Seikai sem szenved soha. – Miért teszik? – Mert az orvosnak meg kell élnie valamiből. – Mit? – A félelmet. nem vonz be negatív rezgéseket. Akik fogyasztanak. – Mert ez van a tudatában. mástól várnak megoldást mindenre.A tanítványok sikeresen végzik a felhőtologatással együtt. – Nálunk nem divat. – Nem lehet megmondani nekik? A médiák ezt sugallják nekik. a vallások is ezt erősítik. azt meg a hatalom birtokosai tartják irányítás alatt. Az emberek szeretnek szenvedni. a természetességtől. Nekik ilyen emberek kellenek. rosszul gondolkodnak. – Cinikus vagy? Délután: -71- . Eltávolodnak a természettől. A társadalmak így épülnek fel. – Viccelsz? – Sajnos nem. De akkor még nekem is meglepő volt minden alkalom. – Láttam. és maguknak szuggerálnak negatív dolgokat. de igazad van a kolostorban nem láttam beteget. – Miért van annyi beteg ember? – Hol van? Nálunk nincs? – A kinti emberekre gondoltam. Már nem csodálkoznak ezen ők sem.

de én kitartok mellette. – Én sem félek végigcsinálni. – Te megvilágosodtál. ––Akkor fölöslegesen jöttem ilyen messzire? ––Már megkaptál mindent. – Fölösleges. – Pedig milyen egyszerű tudatosságra ébredni. – Féltelek a csalódástól. Nem engedik megvilágosodni őket. – Mondtad már. és beszélgettünk. Ha évekig magolnád ezeket az ismereteket akkor sem tudnád alkalmazni. – Te is félsz? – Ez nem félelem. A tudatukat manipulálják évezredek óta. Hogyan fogok itt mindent megtanulni. -72- . ––Csak néhány napot vagyok itt. de ezt senki nem fogja megérteni a világodban. – Tedd azt.– Ez a valóság. – Én megmutatom nekik a lehetőséget. – Nem lesz eredménye? – Elvileg lehetséges. ha megtalálod a megfelelő tanítványokat. ––Sehogy. Tanulás megtanulása Tréning után már csak ültünk a mesterséges tó mellett. a nyugati mentalítású ember képtelen már felébredni. akik segítenek. gyakorlásnak nem rossz.

––Ezt tudom. ami nem azonos az érdekek szerint változtatott hivatalos történelemmel. Bármit tudni akarsz.hogy neked megsúgták. Ismerem a nyugati „tanítási módszereket”.hogy évekig sem lehet átadni ennyi tudást. ––A tanulás képességét kaptad meg. információt. egy csomó fölösleges ismeretet. de neked kell működtetni. ––Igen. az nem tudás. és a tiéd lesz. a tudatosságot. hogy mindent tudok. ––Mert bemagoltál. ––Egy információ jöhet bárhonnan. de járj utána. Még könyveket is írnak bizonytalan infók által. ––Tehát keressem a forrást.vagy saját ötletként villan az agyadba. lehívni a tudást. égiek súgják. Ami visszavezethető az első népig.––Most mondod. legendája támaszt alá. –– Akkor mit tegyek? –– Ne higgy el semmit. ––Mennyire megbízható egy ilyen infó? ––Ne higgy el semmit. bizonyítékot. csak rá kel hangolódni. De a tudatod már rá van kapcsolva a mindenség tudására. Valakitől hallod. ––Ezt hogyan lehet felismerni? -73- . mint teszik ezt sokan. a többi csak kitaláció. diplomám is van. akkor gyakorold. ––A tudatosság az más? ––Teljesen. de amit több nép hagyománya. Legfontosabb az őstörténet. Ne kezd rögtön prófétát játszani. ––Eddig is tudtam tanulni. ne higgy senkinek. Tesztelj le mindent a hármasság elve alapján. ––Nem érzem. ––Jól mondod. energiát. és tudd leszedni a rárakódott sallangot. Mindent megkaptál. az lehet hiteles. és eltüntetnek fontos dokumentumokat. A történelmet mindig a győztesek írják. Ha így működik. ––Azt mondtam bemagolni nem lehet. feltenni a kérdést. a beavatás által. az megér egy próbát. és fölösleges.

––Ha megtanulsz az ősök nyelvén gondolkodni, a mágikus tudaton átszűrve érezni fogod. ––Ez így elég elvontnak hangzik. –– Ha gyakorlod, ráérzel, ha nem gyakorlod, akkor meg mindegy. ––Ötletként is jó, hiszen amit régen tudtak, az most is működtethető. ––És mi a harmadik láb? ––Milyen láb? ––Ami nem három lábon áll az billeg. Kettőt mondtál eddig. ––Ja igen. Gyakorolni kell. Ami nem működik, az nem is élő tudás, csak elmélet. ––Ez a hármasság tesztje. ––Így is mondható. Néhány percig nem is figyel rám. Kezével körözött a víz fölött,és nézte ahogy halak sorba állva úszkáltak. ––Megszólalhatok, vagy meditálsz? ––Látom, hogy kérdezni akarsz ––Nem is rám nézel ––Ezért fölösleges kérdezni, érzem a gondolataidat. ––Melyik a legjobb meditáció? ––Nem a módszer a lényeg, hanem a hogyan. ––Nem értem. ––Rengeteg módszer van amit meditációként ismernek, bár ezek legtöbbje csak ellazulás, relaxálás, semmi köze a meditációhoz. ––Meditációs tanfolyamokon ezeket tanítják, meg, hogy képzeljük a napfényes tengerpartot. ––Ez relaxálás. ––Mi a meditáció? ––Amikor a tudatot a múlt emlékei elől, és a jövő bizonytalanságából a jelenbe vezeted. ––De hát a jelenben élünk.

-74-

––Csak hiszed, hiszen amit mondtál az már a múlt. ––Tehát a most megtartása a lényeg. ––A most nem tarható hiszen kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba, csak a medrébe. A most- ban kell élni, ez a meditáció lényege. ––És ezt hogyan? ––Lehet becsapni a tudatot, hogy csak egy dologra, szóra, mondatra koncentrálsz, vagyis mantrázol, vagy kényszerítheted magad, hogy csak egy pontot nézel, közben a testtartásodra is ügyelsz, mint ahogy a Zen tanítja. Ez lefárasztja a tudat csapongását, de hosszú és egyhangú folyamat. ––Akkor a meditáció csak szenvedés? ––Van aki szenvedés által jut szellemi üzenetekhez, vagy ezáltal reméli a megvilágosodást. ––Tehát más lehetőség is van? ––Persze aki mindennek megtalálja az IZ-ét, kedvét leli abba amit csinál, tehát a jelenben van, és ráhangolódva IZ-TEN egységére együtt egységben alkotnak. EGGYÉ válnak: ––Jól hangzik. ––És jól is működik, hiszen nem alkalmi önmegtartóztatásról, szenvedésről szól,hanem az egységről. ––Hogyan érhetem el az egységet? ––Érd el az ürességet, és akkor minden tudás a tiéd? ––Üresség? Üresfejű, vagy a szamuráj harcosok tudatát érted ezalatt? ––Az utóbbit. A harcos félelemnélküli tudatát. ––Ne féljek? ––Ne félj, ne gondolkozz, ne szomorkodj, ne töprengj, csak tedd a dolgod kedvvel. ––IZ-zel? ––Igen, pontosan úgy. ––Ez az aktív meditáció?

-75-

––Nem csak arra jó, hanem mindenre, és mindenkor. – Az emberi lét alaptermészete az egységben létezés. Ebből ragadták ki a neveltetés, társadalmi elvárások, és vallások által. –Furcsa, hogy a vallások istenhez való visszatérést reklámozzák mégis. – Sajnos ez is az átverés része. – Ha célt akarsz elérni, akkor meg akarsz felelni magadnak, vagy másoknak, és ez magához vonzza a kudarctól való félelmet, így a kudarcot is. ––Igen tudom, amitől félek azt be is vonzom az életembe. ––Pontosan. Inkább bízz a nagy szellemben, magadban, az egységben. Ne gondolkozz, csak csináld. ––Mit? ––Bármit. Ha épp csinálsz valamit, edzel, vagy dolgozol akkor azt, de a semmit is így csináld. ––Mit? A semmit? Hogy? ––Gyakoroltad már az átlényegülést, amikor csak nézted a füvet, és eggyé váltál vele, nézted a rajta kapaszkodó hangyát és eggyé váltál vele, a bogárral, a sólyommal. Ezeket ismered. ––Igen. Tapasztaltam. ––A semmi lényege, hogy engedd át magadon a gondolatokat, az erőt, mindent. Légy része, de ne avatkozz bele, ne blokkold a gondolataiddal. ––Tehát jön egy gondolat, de ne figyeljek rá? ––De figyelj mindenre, de ne legyen hatással rád, és ne legyél hatással rá. ––Kívülről figyeljem? ––Nem, te légy a gondolat. Repülj vele, és elvisz a hozzátartozó gondolat családhoz, az információ folyamhoz, amivel elúszhatsz a tudás tengeréhez. ––Érdekesen hangzik ––Az is, és egyszerű, ha engeded megvalósulni, ha erőt adsz neki,

-76-

vagyis nem gátolod az erőt. ––Tudj azonosulni bármivel, bárkivel. Egy gondolattal, növén�nyel, állattal, emberrel bolygóval, erővel bármivel. ––Ne blokkold félelemmel, vagy mert szokatlan. ––Ezt hogyan értsem? Ha farkas vagy ne legyen szokatlan, hogy négy lábon vagy, sólyomként ne utáld a levadászott galambot, mert akkor nem az vagy, így a gondolatok is hamisak. A szellem szabad, ne kösd ember formához, emberi szokásokhoz, társadalmi elvárásokhoz. Mozogj együtt az erővel, a gondolat is egy erő, mozogj a gondolattal, légy te a gondolat. Evés helyett sétálni mentünk a kertben ––Miről tudhatjuk, hogy egy szellemi út helyes e? ––Mire gondolsz? ––Hát, hogy felismerhető valamiről, egy vallás, ezoterikus tanfolyam, szellemi mester mit tanít? ––Persze, ha ismered a hármasság törvényét, akkor tudod, hogy ideális esetben a szellem irányítja a testet, és lelket is. ––Igen ezt tudom. ––Amennyiben valahol, valakik nem a szellem emelését tanítják, hanem tiltásokat vezetnek be, hogy elnyomják, korlátozzák a testet, megöljék a lelket, és semmibe veszik a szellem szabadságát az nem igazi út. ––De mindenütt tiltások, szabályok vannak. ––Ezért nincs semmi közük a szellemiséghez. A tiszta nyitott szellem tudja mi a helyes, és aszerint él. A tiltások elnyomják a vágyakat, ami szenvedést hoz magával, és erősebb késztetésben robban ki egy idő után. ––Mint egy vulkán elfojtása. ––Pontosan. Ez a nemi vágy, az étkezések, erkölcsösség szabályo-

-77-

zása, ami mindig eltorzult formában robban ki. ––A szellem mindig tudja mi a helyes? ––Ha nincs lekorlátozva dogmák, tév beavatások, nevelés által, akkor a tiszta forrásból merít, és tudja hogy neki ugyanaz a jó, ami másnak. Azt cselekszi, amit szeretne, hogy vele cselekedjenek. ––Ezt Jézus is említette. ––Ez a szkíta aranytükör törvénye. ––Akkor Jézus honnan vette ezt a törvényt? ––Szerinted? Általában kérdéssel fejeződtek be a beszélgetések, hogy gondolkodjak, meditáljak rajta. Hirtelen jelent meg, és rögtön elkezdett valami újabb tanítást. ––Tanulni könnyű, hiszen egy koncentrált érintéssel átvihető minden. – Akkor mitől nehéz mégis? ––Az önmagunk által felállított gátak miatt. ––Magunkat gátoljuk? ––Igen. Elhiszik a dogmákat, az átveréseket, de nem hisznek önmagukban, nem bíznak a saját képességeikben ––Tényleg. Én is mondtam, már dolgokat, mutattam, mégis az volt a válasz, hogy másként tanulta, már így szokta meg, és hasonló. –– Így van. A tanítás abban merül ki, hogy lebontsa a tanítvány gátjait, törülje a berögződött dogmákat, megszokásokat, téveszméket. Üres pohárba lehet csak tiszta vizet önteni. Ez lenne a keleti üresség elérése? ––A nyugati ember hasonlítgat, kritizál, véleményt mond. Ahelyett, hogy figyelne, elemezne, értelmezné, és megértene másokat.

-78-

Koncentrált

tudati energia

Tréning előtt a padlót mostam fel, hogy kivegyem a részem a kolostori munkából. A koszos rongyot töltöttem fel energiával, hátha gyorsabban dolgozik majd. ––Sokan próbálkoznak tárgyakat energiával, gondolatformával feltölteni, programozni védelemre, vagy gyógyításra. Ezeket amulettnek nevezik. ––Miért hoztad szóba? ––Mert ezt is felületesen cselekszik, nem tudják mit csinálnak. ––De én is tudom, hogy működik. ––Tudod, hogy én a hatékonyság fokozásáról, és a megértésről beszélek. ––Tehát lehet jobban? ––Aki csak bemagol egy két módszert, sosem értheti mit miért csinál. Egyszerűen ráerőszakolja az akaratát a tárgyra, uralkodni, parancsolgatni akar neki is, mint az állatoknak, vagy embereknek. ––Ilyen az ember. ––Nem ilyen, ilyenné vált, mert megtévesztették. De nem erről akarok beszélni most. ––Tudom a tárgyakról. Akkor a tárgyaknak is lelkük van? ––Nem egészen, bár előfordul olyan is, de saját rezgése, intelligenciája, memóriája van mindennek. ––Erről nem tudok. ––Dehogynem, csak nem értelmezted eddig. Tudod, hogy a víz emlékezik. ––Igen tudom. ––Tudod, hogy minden rezgés. ––Ezt is tudom.

-79-

-80-

ami nem igényel hosszú perceket. stb… – Amit a Gon-Seikai csinál az hipnózis? – Nem. a kvantum részecskék akár gondolat hatására is változnak. -81- . ––Emlékeznek? ––Igen. és ezt a rezgés tárolják.––A rezgések hatnak egymásra. Az indiaiak egyik szanszkrit nyelvű iratában (Manu törvénykönyve) már három szakaszáról olvashatunk: az “éber”. és akár távolról is alkalmazható. “álmodó”. A görögök a “szentélyben alvás” isteni gyógyerejét használták. és állatokat is. akik az első írásos emléket szolgáltatták. mint a növényeket. Írásos formában ismert története több mint négyezer éves. Egyiptomban gyógyító erőként tartották számon. azt az ókori kelet ősidők óta használja. Az Eberspapiruszon már indukciós technikák is találhatók. akinek egy pap a fülébe suttogta a szuggesztiókat. Ezt is a MU szigetről kaptuk. hatékonyabban programozhatod. Századtól nyomon követhető a suméroknak köszönhetően. A szentélyben füvek elégetése által keletkezett füsttel ejtették transzba a pácienst. ––Mire jó ez? ––Egy tárgyról lehívhatod előző tulajdonosa rezgéseit. és “örömteli” alvásról. Indiában sok mai jógatechnikában is szerepet kapott mint önszuggesztió. és órákat. A hipnózis még most is csak egy részét ismeri ennek a lehetőségnek hiszen csak a szuggesztiós módszereket alkalmazza. A tudomány számára máig ismeretlen a koncentrált tudati energia. az megértheti. Amit ma a nyugati világ hipnózisként ismer. Ez a koncentrált tudati energia. 4.e. és aki ráhangolódik egyrezgésűvé válik. Már a Kr. hiszen sokkal régebbi a módszer.

Az első írásos emlék egy egyiptomi papirusztekercsben olvasható: helyezd rá kezedet szemére. A British Museumban őrzött Westcarpapirusz arról számol be. Az inkvizíció rossz hatással volt a gyógyítás eme típusára. amelyben valaki megmondja azt. melyekben nagy valószínűséggel hipnózisról van szó. – Ezért gyorsabb a módszer. Hasonlóan a reklámokhoz.Jézus kézrátételes. Nem az alany tudatát fárasztjuk le. amely a külvilág számos tényezőjét figyelmen kívül hagyva. A hipnózis olyan megváltozott tudatállapot. Jellemzője a koncentrált figyelem. hogy engedelmesen kövesse. Az első adatok. Elsősorban állatmutatványaikban használták. amelyben a szuggesztiók iránti fogékonyság megnő. szuggeráljuk. és elfogad olyan szuggesztiókat. de kereszténység beköszöntével a szerzetesek léptek az addigi gyógyítók helyébe. ezzel magukra szabadítva az igencsak kellemetlen máglyahalált. vagy mit együnk. hogy a fájdalom megszűnt! Ez hasonló a modern a hipnózishoz. hanem energiával visszük át a programot. hogy melyik mosópor jobb. – De akkor mégis ugyanaz mint a hipnózis. még csak egy részét tudja alkalmazni. amelyben megmondják nekünk. átadja a vezetést a hipnotizőrnek. amilyeneket normál tudatállapotban nem tudna elfogadni. amit szeretne a másikkal elfogadtatni. mert módszerekben gondolkozik. érintéses gyógyításai is így működtek. és agymosásra használták. mert a gyógyítók boszorkányság gyanújába keveredhettek. csak régebbi eredetű? – A hipnózis. hogy Dzsadzsa-manekh egy igen vad oroszlánt bírt rá arra. A bibliában Dániel könyvében olvashatunk hasonlót. – Mit tud többet a koncentrált tudati energia? – Amit a neve is elmond. -82- . az ókori Egyiptomból maradtak fenn. és mondd. ha igazán éhesek vagyunk….

egy ölelés.– A villámhipnózis módszere is perceket igényel. Egy vállveregetés. így ilyen célra sem alkalmazható. – Akkor minek kell a homlok megérintése? – Az újjakon keresztül koncentrált KI erőt árasztunk. vagy normális működésre fordíthatóak. Egy támadó blokkolását nem lehet percekig hanyagolni. simogatás is hatással van a másikra. blokkoló. A gondolat nélküli érintés. a hibás program ugyanúgy felülírható. és ebbe már benne van a program. – Ez össze függ a szellemszinttel? -83- . ellentétes erők vannak. simogatás mind a közös rezgés. Rögtön megállító. – Igen tudom nincs jó vagy rossz. – Ezért hatékony a harcművészetben is? – Természetesen. nem szembeszáll vele. de a magasabb rezgés emeli az alacsonyabbat. mint az agresszív gondolat. Félelmetes fegyver lehet rossz kezekben. de a középpontból ezek semlegesíthetőek. – Természetesen. Mi a szellem erejét használjuk koncentrált formában. majd utána még mélyítési szuggesztiókat alkalmaznak. vagy eszméletvesztő programot generálunk. – Igen. – Fontos az érintés? – Az érintéssel saját rezgésünket visszük át. – A középpontban létezve nem létezik rossz szándék. zsibbasztó. – Nem lehet ezzel visszaélni? – A befolyásolásra gondolsz? – Igen. – A gyógyítás is lehet ennyire intenzív.megértést segítik. – A másik is hat énrám? – Egyenlő rezgésszint esetén. ráhangolódást. A negatív erőt semlegesíti.

de akár távolabbról is használható az „energia érintés”. akár több címre is táv gyógyíthatsz. de ha bizonytalan vagy -84- . hiszen ezt érzékeli tévesen. – Gyógyításnál mi a szerepe ennek? – A betegség jelzés. akkor ez csak próbálkozás marad. – Amikor az aurát simítom kezelés előtt. csak még nem önálló tudatú. – Simogatást említetted. Távolról Az energiagyógyítás során ha nem érzékeled az energiád hatékonyságát. Lényeg hogy a tudat tévesen rögzít testi folyamatokat. hibásan vezérel vegetatív rendszereket. Ez lehet testi. – És akkor is programozható. vagy lelki eredetű. hogy valami nincs harmóniában az egyén életében. Bármilyen beavatás után ha az univerzum energiáját hívod segítségül. vagy a támadó energiáját csökkentem lehúzással. Elvileg bármit gyógyíthatsz. – Igen. ugyanúgy működik. – Mivel az emberi agyról modellezték. – Ezt lehet visszaállítani? – Igen mert saját magának képtelen.– Igen. hiszen a szellemszint emelésével magasabb rezgésű lesz a tudat. vagy érzékeled mire vagy képes. és hat az alacsonyabbra. nem tudhatod amíg nem látod. a koncentrált tudati energia nem ismert távolságot. akkor nem érek hozzá – Az aurán keresztül. – Igen. Ezt kel felülírni – Mint a számítógépes programokat.

––Az igazi tudást nem is ismerik? ––Kis részeit alkalmazzák. beavatás egyik érdekes gyakorlatának eredete: ––Gyógyítani csak tud hatékonyan aki magabiztos a tudásban. nincs testtudat. kétségedet. mint betegség felett is. hogyan juttatod el távolabbi célok felé hatékonyan? A II. Ha egy támadót nem vagy képes megfékezni. Nincs árnyék a fényben. de az összefüggésről fogalmuk sincs. vagy akár a párkapcsolatban is. ––Nem egészen. A középpontra csatlakozunk. hogy mit akarsz. ––Kiárasztod a középpont erejét. de amikor tudatossá válsz . hiszen csak a felszínt tanítják mindenütt. beszélnek olyan dolgokról amiről fogalmuk sincs. Tudd. Nem így van? ––Nyugati ész. ––Ez a pozitív gondolkodás. ha félsz akkor ezt a rezgést küldöd tovább. ––Miért vagy eben ilyen biztos? ––Te is láttad mennyire más tudásuk van itt a szerzeteseknek. és ezt érd el. a politika. ––Mert nem magolunk semmit. és kiáradsz az más. A külsőségeket másolják. és az élet más területein is. A küzdelem amikor legyőzöd saját félelmedet. te magad vagy a tiszta fény. -85- . A harcművészet során próbálhatod ki az azonnali hatást. Ez így van a vallásoktól kezdve. ––Igen. ezt mindenűt tanítják. lustaságodat. így te áradsz ki. A Te tudásod is lenyűgöző. ––Ott csak átengeded magadon. csak a mindenség ereje. az üzletkötésben. és innen áradunk ki. de ugyanez az alapja a mindennapi életben. így kellő magabiztosságot szerezhetsz az energia fókuszálásában. a gyógyítás.el se kezd. tehát a harcművészet nem a verekedésről szól. Az igazi harc amikor harc nélkül győzöl. Ha a középponttal eggyé válsz. mert nem értik a lényeget. majd győzedelmeskedsz negatív energiák. ––Ezt tapasztalom a behajlíthatatlan kéz gyakorlatnál is.

negatív hatásokat. ––Jó. ––Megint elestem. megint a földön vagyok. Amit itt tanulsz az viszont egy pillanat.vagy a meditáció közben a kívánt kép vizualizációja. ––Ne kényeskedj. Aludj. ––Persze mindegy milye távol vagy. ––Bevertem a fejem. Rákos daganat esetén a negatív burjánzást kell visszafordítani. de elég a helyes érték koncentrálása. és új programot írni. hogy álmos lennék. hiszen a tudatban írom felül a koncentrált tudati energia segítségével. ––Nem vettem észre. Elég két ponton hozzáérni így ni. és akarom hogy aludj. ––Meg a legfájdalmasabb is. de ez a leglátványosabb. Emelte fel a kezét Yko. Ezt kel törülni. ––Elaludtál hirtelen. ezért hetekig. nem lehetne mást mondani? ––Dehogynem. ––Mi történt? Miért fekszek a földön. ––Én akartam. Aludj. az energia zárlat segítségével. és szikraként bevinni a tudatba. hónapokig is eltart a felülírás. ––Egy szavadtól történik mindez? ––Mondanom sem kell. ––Itt vagyok a liget végén. ––Távolról is tudod ezt. rezgéseket. ––Igen ez a felületes módszer. hatással lehetsz a másokra. ––Nagyon álmos lehetsz.és hibás programok irányítják a testi funkciókat. mert rossz a vezérlés… -86- . csak rágondolok. mert valami gond van az életvitelben.––Megmutatod? ––Bármit felülírhatsz. ––Ezt csinálja a pozitív gondolkodás. Vérnyomásnál nem fontos tudni mennyi a magas érték. ––Gyógyításra hogyan használod? ––A test azért beteg. bár úgyis látható.

és tudatosul a támadóban. ezért nem tud megküzdeni eredményesen a betegséggel.vizualizációt. ––Nem értem. de ilyen eredményes lehet a gyógyításban a fordítottja is. Elképzeltetik a versenyzőkkel. A sámán magába szívja a betegség démont. ––Nem kell szerelmi kötés sem? ––Ne gyere már nyugati butaságokkal. Ezt csináltuk mi is. ––Önvédelem során is az agresszív negatív gondolatokat írod felül. hogy belepusztult a sámán. mert csak „jót” akar. ––Tudom. harmonizálja. De csak a magasabb akarat tud hatni az gyengébb akaratra? Az legyen amit akarok? Ott legyek ahol akarok? Mint a táltos mesékben? A középpontban egység van. ––Hogyan? ––A gyógyító igazából képtelen harcolni. ––Érdekes. A közép ereje hat a szélsőséges ellentétes erők hálójában vergődőkre. -87- . Ez nem mindig célravezető ––Igen. ––Tudom. Ha egyéni érdekekre használod. eljátszatják képzeletben a küzdelmet. E szerint bármi és bárki programozható a koncentrált tudati energiával. ––Ezért kell a harcot magát megismerni. harcművészetben is alkalmazzák már a meditációt. sőt szeret téged. de nem fontos küzdeni. hallottam már. hogy nem is akar bántani. Kiegyenlíti azt. ––Akkor csak egy jó harcos lehet jó gyógyító? ––Nem egészen.––És harcművészetben. és úgy küzd meg vele. ––A sportban. csak ismerni kell a harcot. hamar kívül rekedsz a középpontból. és elég eredményes. ––Ez olyan sámáni dolog? ––Nem egészen.

úgy képeződik le. mint a szellemgyógyítás. de teljesen más érzékelést nyit meg ez a fajta gyakorlás. ––Nyuszi? ––Egy nyuszi lelkű. a fegyverek működéséről. ––De ez csak képzelgés így. de ezáltal fizikai és szellemszinten is hatékonyabb leszel. ––Ezt használjuk a félelem leküzdéséhez is. ahogy te felismered. ––Csak hasonló? ––Gyakorlás közben elképzelt szörnyekkel. ––Nem szólok. ––Gondold el. amíg gyakorolsz. ––Az elején. démonokkal küzdesz . ––Éspedig? ––Ha nem szólsz közbe. ––Ezt lehet látni? ––Természetesen. ––Ez a magabiztosság növelése miatt lesz így? ––Egyrészt igen. talán hamarabb elmondanám. másik dimenzióban harcolni. szellemszinten fogod beazonosítani. ha mindig óriás szörnyekkel gyakorolsz. szájhős. -88- .––Egy gyógyítónak legyen fogalma a harcról. ––Igen. hasonló. a mozgásról. ––Harcművészként már harcoltam szellemszinten démonokkal. és ez kell a szellemharchoz is. ––Nyusziként látom? ––Az állatjegyek karaktereket hordoznak. tehát teljesen valóság hűen. és a valóságban jön egy nyuszi. hiszen a lelkét látod. ––Pontosan. fizikai szinten megismert módszerekkel. ––Szellemekkel harcolni? ––Szellemszinten. ––Ja értem.

és így küzdesz szellemszinten is ––Miért nem így kell? ––De ez is jó. Légy víz amit nem lehet megmarkolni. úgy igen. A madarat nem tévesztetem szem elől. -89- . És tenyérrel blokkoltam. ––Tehát ismered a szellemharcot. ––Vibrál a levegő ahogy fújom. mint egy lassított filmen látnád. A fára leszálló madarat figyeltem. Egyszerű módszerek. ––Védd az ütést. Fogásokból szabadulás. ne kapkodj. de kíváncsi voltam mi sül ki belőle. ––Így jó. ––Ahogy manapság ismerik. ne erőlködj. Bemagolt árnyékharc. Fújd ki a levegőt. Harcművészként győzni akartál. ––Formagyakorlatra gondolsz? Azt nem szeretem. csináljuk párban. ––Értem. Ezt gyakoroltuk egy ideig. ezzel most nem foglalkozunk. Ne akarj győzni. Elernyesztettem a csuklóm. ––Lehet fokozni. ne gondolkodj. de csak lazán. majd elhajoltam a következő támadás elől. ––Ezt mondanám el. majd a vállfogásból. és csak arra figyelj. ––Nem fogok. bizonyos szintig. Laza folyamatos mozgás. és fogásokból. de már unalmas volt. míg oldalról védtem egy rúgást. hogy nem kelet figyelnem. régóta ismerem. ––Nem azt akartad mutatni? ––Továbblépünk. ––Micsoda? ––Amit csinálsz ––Nem tudom mit csinálok ––Azért jó. Nem magyarázom. kifordulva visszanyúltam egy fejcsavarra. Ismered a katakat. ha nem kotyognál közbe. így jöttem ki fojtásból. hiszen olyan lassú volt a mozgás.––Ez mégis más. és kifolyt a markolásból. ezt ismered. szerintem értelmetlen. mégis éreztem a támadást. Oda sem néztem.

ezek az energiák.nyúlt két ponthoz. Odanyúltam a legfényesebbhez. Látók írták le. Amikor a szerzetesek kivonultak a szentélyből. és láttam a villogó ledeket a karján. ––Nem láttam. nézd a fát az is vibrál. ––Elzsibbadt a karom. ––Kérdezz tőlem. ––Ezek a kis ledek? ––Igen energiapályák. ––Ez az. ––De érzékeled a teret. Blokkolták a gondolatomat. de furcsa. de nem lehetett. ––Láttam a vitál pontot. ezt már láttam. ––Ezt jól védted. ––Akkor a kinaiak nem kísérletezéssel találták meg a meridiánokat? ––Nem. ––Most te! ––Bénítás. hogy látható. Üssél! ––Megy! . ––Kitől akarsz kérdezni? ––Akitől választ kapok. Mondtam ki. meggyújtottam egy füstölőt. ––Te is vibrálsz. és villog valami. ––Legalább tudod. -90- . ––Ki is zökkentél? ––De láttam az energiát. a fát néztem. Előjönnek az energiaszálak.––Az jó.lendült az öklöm. ––Mit? ––Az ütést. Tréning közben akartam kérdezni. A hunok adták át a kinaiaknak. ––Életpontok. ––Bénítás! .

––Nyugodj már le. hanem a tudatoddal. ––Uraljam a tárgyakat? ––Mindent uralni akarsz. ––Amikor szükséges lesz akkor tudni fogod. ––A harmadik szememmel? ––Nem azt mondtam a tudatoddal.––hogyan kell tárgyakat mozgatni? ––Nem kell. Eldobta egy kőcserép felé. kivetted a hajadból és lebomlott a hajad. hogy a Gon-Seikai lebegtette a vázát. ––De kikerülte a vázát. ––Miért fontos ez neked. így a tárgyakkal is. ––Úgy értem. ––Csináld és megérted. A tudatoddal láss. hogy zavarna. de nem erre gondoltam. így jobban nézel ki. meg ilyesmi? Ezt már tudom. ––Bujkálhatsz is. ––De akkor sem értem. hogy ne zavarjon a látás. ––A vázába eltört volna. ––Nyitva sem tudom dobni. ––Bújjak bele. hogyan lehet. ––De akkor nem látok. hogy elkápráztasd a barátaidat? ––Hát igen azért is. Nézd ezt a hajtűt. de a tű elkanyarodott és beleállt a mögötte lévő fába. de lehet egyszer szükséges is. Csukd be a szemed. ––Ezt hogy csináltad? ––Irányítottam a tudatommal. -91- . ––Mit gyakoroljak? ––Tudd irányítani a tárgyakat. mint a nyugati emberek? ––Miért hogy kell? ––Válj eggyé a természettel. ––A szellememmel? ––Nem. itt a másik tű. ––Ne a hajam nézd ezt a tűt. ––Látom. ––Ezért zárd be.

––Lényeg hogy lásd a tűfején keresztül a célt. még közelebbről. látom a kérgét. ha nem bonyolítod túl. csak a kéregig menj. hogy te vagy a tű.hogy megfojt egy kéz. dobd el. ––Maradok tű. megvan. -92- . nézd meg a tűt. Azt a fát. de azt is. ––A fejnek van szeme.vagy láttam. de vékony vagyok. két fordulatot tesz meg magától. ––Megvan elképzeltem. érzem a tűt a kezemben. ––Nyisd ki a szemed. ––Ne pörgesd annyira. ––Nem mert elszédültél. Megálltam. ––De olyan gyorsan forogtam. A tűnek van feje. ––Ne képzeld. és fogod magad. ––Kezdem érteni. látom a kéreg alatt a fa törzsét. forgok. látok egy hangyát rajta. lásd. ––Kéreg . elszédülök. ––De irányítottál egy tárgyat. –– Odamentünk a fához a tű benne állt ahol elképzeltem. ––Aha. ––Aha. ––Van szeme. ––Ne. A kéz adjon lendületet a tűnek. ––Nagyon jó. nem is kerültem ki. Ha te mondod.––Hogyan? ––Gondolj arra. megvan. ––Tűfej. de maradj a tű. közelről. ––Megvan. ––Nagyon jó. vagy nem tudom mit csináltam. ––De ez a váza fölött jött.

amikor megszűnik a külvilág. célt helyez a gyakorlás elé. pörgeti. nincs ok. és elrontja. és bírja a gyakorlást. vagy különleges súlyelosztású. és megérzem mekkora lendület kell. egységbe a természettel. Bizonyságként ott az eredmény. Amikor „csak játszok” a fegyverrel. hogy a célig repítse.a kés viszont tudja hányat pördüljön. Még jobb amikor bekötött szemmel a kés „szemével” látok. ne uralni akarjuk a természetet. hogy bízzak meg benne. hogy ideges legyek ha nem áll a táblába. Igen megbíztam a tárgyakban. ollót szeget ami akadt a kezembe. az ember viszont mindent túlbonyolít. ez az én dolgom. hogy az éle beleálljon. A dobálózás. csavarhúzót. nyerni akar. súlyát. Azért gyakorlok fegyverekkel. és vezetem a táblához a fegyvert. egységbe a fegyverrel. mert azt erre a célra gyártják.Kedvenc gyakorlatommá vált a „dobálózás” hajigáltam kést. A tv-t csak egyszer dobhatom el. hogy bízni tanuljunk mindenben. Nem volt fontos. E kettő harmóniája adja a harmadikat az eredményt. és megfelelő súlya volt a lendülethez. mert rájöttem mind tudja a dolgát. mint mindent ezen a világon. bizonyítani magának. akkor elég rossz a találati arány. mint általában a meditálók szoktak. Íjászat után ez a legjobb aktív meditáció. sőt a közepébe. -93- . Kiszámítja a röppályát. még az eldobott tárgyakat is uralni akarja. kísérletezik azokkal. jó gyakorlat arra. Ezzel el is van rontva az egész. rögtön nyugodt leszek. hogy nem csak képzelődtem. forgatja. egységbe kerülök önmagammal. hogy minden dobás beleálljon a táblába. hogy speciális dobókés legyen. Amikor azt akarom. baltát. A lényeg. tapintását. mert az ego túlbonyolítja. Nézem a kés formáját.

Ügyességet megnövelő. Minden késnek két éle van. Félelem törlés ami lényeg. annak sosem fejlődik ki a magabiztossága. Ki fegyverrel is jól bánik. Használd inkább félelmedre. Te használod jóra. az eggyé válás. Árthatsz másnak. Te bajod Hogyha rosszra alkalmazod. Hisz attól fél sok ember Amit nem ismer. és fél bármit megcsinálni. Tudja az jól hova menjen. Mert nem tudja mi a célja. Fókuszálást is fejlesztő Magabiztos emberré válik. de retteg. rosszra. Törüld immár véglegesre. Fegyver Fegyvertől fél aki balga. Megérzésed fejlesztheted Ha bekötöd a szemeidet. hiszen tanfolyamokon ezt tanítják mindenhol. Fogalmuk sincs milyen az igazi aktív meditálás. -94- . mert csak képzelegni tud. az átlényegülés. Bízz a fegyver szellemében.Aki bizonyság nélkül meditál.

Mit nézzek rajta. Később belőlük lettek a ninják. Lazának tűnt. – Csak nézd. és felállt. – Szép. aki harc nélkül is győzni tud. – Igen sokoldalú képzést nyújt manapság is sportként. ––Te ismered a technikát? ––Ez nem csak egy technika. vagy ninjutsu? ––Sokkal régibb. csak a fizikai gyakorlatokat. akik pénzért adták el a tudásukat megbízóiknak. A ninják csak néhány külső gyakorlatot vettek át. amit a harcművészetben is alkalmazni tudtak. és sok érdekes dolog volt benne. ––Nem jó helyen kerested. mégis remegni kezdtek az uj- -95- . Mondta Yko. – Én is tanultam ninjutsut. Lazán előrenyújtotta kezét. A harcos papok őrizték az ősi tudást. – Akkor nem csak legenda? – Figyeld azt a vázát. sosem értették meg az energia működését. – Anélkül is profi harcosok. ––Nem karate. a harc nélküli győzelem? ––Hallottam szamuráj legendákban ezt.KI-áradás ––Tudod. és kerestem is a módszert. Az elnevezése is HUNGAR. és becsukta a szemét. a kiáradást. de sehol nem tudták megmutatni. de mint említettem az igazi harcos. – Igen. ––Ez is csak legenda? ––Nem. és a Yamabushik őrzik év ezredek óta. de a lényeget nem ismerik. A kolostorban segítő emberek. vagy a gyógyításban. hogy az igazi harc. vagy HUNG. ez a Hunok öröksége.

és a váza szétrobbant. Amikor egy támadót is megállít az energia. – Huuung. ezért fontos a tudatosság……… -96- . pedig nem szokott idegeskedni.mondta lassan elnyújtva. A tudat határoz meg mindent. Mi volt ez? – A rezgő kéz a hung. – Ezt csak így lehet gyakorolni? Sok áldozattal jár? – Dehogy. A kiárasztás a lényeg – Energia adás. ami célba vette a vázát. akkor kezd hatékony lenni. A tudat irányít. – Ezzel ölni is lehet? – Könnyebb mint vázát tördelni. . – Láttad? – Nem lehetett nem észre venni. légy te a tiszta energia. ott az energia. Van finomabb változata is. hogy gyógyítson. mint a reiki? – A reiki egy halvány változata az ősi kiáradásnak.jai.vagy megállítsa a támadót? – Ahol a tudat. A Hunok legerősebb fegyvere. – Honnan tudja az energia. – Mi a lényeg? – Ne állíts akadályt az energia útjába. Láttam a kiáradó energiát.

két kezem fogást keresett.Beavatási szinteken: Kiléptem a testemből. míg a bal lábam a talajon volt a negyedik. – Figyelj a hármasságra. Yko már várt. és önmagadban. – Azért kell átmenni rajta. – Ja igen. – Tudom mindig a hármasság elve a megoldás de itt mászni kell . Így haladtam egyre feljebb. – Már nincs bennem félelem. de nem a mikó köpenyét viselte. felértünk a fennsíkra. -97- . hanem fekete tréningruhában volt japán gi-t viselt mint én. – A hármasság elve alapján. – De erre nincs is út. arra megyünk– De ott egy szakadék. egy kis ösvény haladt lefelé. Ami három lábon áll az nem bizonytalan.kérdeztem – Az útkereső nem megy a lusták útján. – Felfelé megyünk. – Bízz bennem. a törvény itt is működött. a félelmet tedd le. – Le esel? – Félsz? – Inkább féltelek. . Láttuk a tájat gyönyörű volt.elindult a szakadék felé. és megfogott egy kiszögellést. három fogás mindig. a lábán tabi. vagyis a jobb lábam mozgott. a nadrág szára térd alatt összekötve. – Akkor gyere. – Nindzsázni megyünk? – Olyasmi. három biztos pont segítette a negyediket a haladásban. lépett a sziklafalhoz. hirtelen megfogtam. – Arra megyünk? .

– Azt mondtad leraktad a félelmedet. egy gyenge lány bátrabbnak bizonyult. Átsétáltam a szakadék fölött. Nem is olyan magas. hogy nincs ideje semmire. hova bújjunk. – Félelmed teremti számodra az akadályokat. akkor lassítom a köveket. de én irányítom az időt. nincs erre idő. csak két piros lámpa világított a magasban. de attól még itt van. nem olyan magas néztem fel. – Balga ember mondja mindenre. – Ezt is megmásszuk? – Nem tudom. itt van -98- .– Tényleg? . – Lassítsd le az időt. hogy kikerülgette a zuhanó köveket. a szakadék fölött sétált.Megalázva éreztem magam. Magadnak teremted. – Ne!! nyúltam utána. . Mondta. Elindult a kőzáporban előre az úton.mutatta a lány. – Itt a barlang. Olyan gyors volt. – Nem tudok. de nem zuhant le. amikor egy kő végigszántotta karomat. A lágyan hulló kövek közt lavíroztam. de nagyon sötét volt benn. Én nem vagyok olyan gyors.akkor menj előre. és lelépett a szikláról. – Na menjünk. Utána léptem. úgy hogy nem ért hozzám egyik sem. Megint egy sziklafalhoz értünk. . pedig az idő nem is létezik. – Kőomlás. – Bemegyünk? – Hát ha már itt van. – Félsz? – Igen azt hiszem. Majd egy másik mellettem tört darabokra. – Én köveket mondtam. így magadnak kell irányítani is. Beléptünk. – Ide jöttünk? – Nem.

– Mik ezek démonok? – Nem tartoznak az ismerősiem közé. beléd mar. Egyik sem volt ember formájú. támadtam. de előbb párducként elhajoltam a suhanó fegyver elől. de elég ennyi bemutatkozás. – Erő ellen erőfarkas. A várfalon is lyuk keletkezik. Hajoltam. de lepattantam róla. – Hajlékony a párduc teste. hanem az ellenfél lendületét. Ennek bűzös a lehelete. mert az egyik felém támadt a hosszú alabárd félével. nem bírt felállni. forogtam. – Én se akarok ismerkedni. -99- . Ugrik. Ne erőt használj. Mentünk el a valami mellett. Nagyobb volt. Ez nagyon nagy. le kell dönteni. Támadtam. Már vonyítani is tudtam fájdalmamban. Nem volt időm dönteni. Az ostrom lényege. Ez a kitérés művészete. így gyengül meg a védelem. a lábát támadtam. de csak azért hogy lássam a két fegyveres kapuőrt. Tódultak elő a megtanult mozdulatok. fogtam dobtam egy lendülettel. – Nem tudom ki vagy.most van kedved énekelni? Akartam kérdezni. hogy egy helyet támadj folyamatosan. Ez nagyon erős. Ütöttem rúgtam. Legyél párduc. már hamar. ahol már halvány fény derengett. Beljebb mentünk. Ja tényleg párduc legyek. támadtam. Nem látni ha jön az este. ha egy pontot ágyúznak. Ez nem is lámpa ez a szeme. Nekiugrottam a valaminek. így a morgás már könnyen jött. Élveztem az ilyen küzdelmet. a comb izmait. és rondább. Valami a falhoz vágott.előttem. Úgyis mérges voltam. haraptam. Muszáj be menni? – Vissza is mehetünk. kitértem és visszamartam. és leroskadt. hajlik. Görcsbe rándult az izomzata. Dúdolta lágyan Yko . Erős lábon áll. majd repültem a falhoz.

aki ismeri. ellazítottam a testem. a másik kettő is hasonló sorsra jutott. a négy sárkány ereje. sokáig szórakozol még velük? – Mehetünk hajoltam el a felém rohanó démonoktól.és láttam. Megvan ismételtem át a leckét. és kifolysz a támadó kezéből. és kijöttem a szorításból. – Négy . de már rájöttem. ez működtet mindent. De mielőtt szerénységre intetem volna magamat. és mindenkit. És újheggyel megütöttem két pontot. és kiszorították a levegőt belőlem. Az egész-ség alapja. Ezért a hunok szent madara.– Nem szállsz be? . A szárnyas démon bénult szárnyakkal vergődött a földön. életpontok. van esélyed ellenük – Mi? Hol? akartam kérdezni. -100- . A sárkány minden irányból tud támadni. stabilizálom magam a földsárkánnyal. gyorsan bebújtam a szárnyak alá. én vagyok a legjobb. Ha fogni akarnak. levegő sárkány fentről támad. Változtatom a négy elemet. sólyom. támadok tűzzel. hatalmas testek lapítottak össze. kiismerhetetlen. megfoghatatlan. aki nem csak harcban akarja használni. – Mi a négy? Levegőt. hogy a sólyom a leggyorsabb madár? Még a sas is fél tőle. – Tudod. energia. Élveztem a küzdelmet. aki egy kötélen hintázott felettünk. – Tudom hát. akik így egymással találkoztak. de miért kérted? – Mert ha olyan gyorsan sólyom leszel mint egy sólyom. – Nem táncolok. lél.Nézem a lányra. sőt éreztem a három repkedő valami pofonjait. a négy őselem. akkora szerénységet kaptam négy oldalról. hiszen én is Hun vagyok. alakváltoztató. még rálépnek a lábamra. A legjobb harcmodor annak aki érti. hiszen a mindenséget tölti ki. gyorsaság. ez az levegő elem. kavarog a négy sárkány. harcban egyesül a négy elem. Ez az élet. lélek. ez könnyen ment. hogy elállt a lélegzetem. te légy a víz.

ha parázzsal megetetem. lesz táltosom. – Tudatosság. majd hat. megerősödik ha tűzelemmel táplálom. – Megvan az a gebe ott. tajtos. hol a parázs? Had etessem. – Tai. ami táltost eteti. – Maradjunk a hunnál. ami etet. a szert. – Melyik az enyém? – Az előbb már tudtad. akkor most jön az öt? – Milyen öt? – Öt ellenfél. – Ez is megvolt. mit ugrálsz. – Nekem az tetszik. tehát aminek meg kell erősödni. – Csak a tiéd fog felvinni. Fehér a táltos. – Te vagy a tűz. újjáéledés. táltos szint jön. az a fehér. már nincs ellenfeled. egyek vagytok. vagyis a négy adja az ötödiket. hanem gyenge. nem is ismered a táltost. gebe. régen tajtos-ként ismerték. hogy átadjam olyan madzsarnak mint te. mit etet? A táltost eteti. Táltos. mind gyönyörű. hol vagyunk? – Az istállóban – Lovagolni fogunk? – Csak ha megtalálod a táltosodat. – Melegem lett -101- . – Te sem mert ez csak száz éves műszó. az most nem erős. mint taiki? Kiejtve tajki. akkor mind tetszik. Akkor ez is japán szó? – Ez Hun nyelv amit csak őrzünk. – Madzsar szan. Hol a tudatosság? – Hát négy után öt jön.– Állj már le. ha nem megy a magyar. te élteted. újjáéled. Nem igaz? – Mind fehér nem látod? – Ja tényleg. meddig kell elmenni? – Mit beszélsz ? csalódtam benned. így leszel táltos. szer-etet. – Te japán vagy.

Így biztosan nem fogom megsarkantyúzni. indulunk? – Erre várok … Erről nem akarok írni tovább. Felakartam kapaszkodni a hátára. és áradt a melegség. honnan szerezted. Amikor én visszajöttem. Az út további részét lehet sosem fogom leírni. A tanítványok úgyis megtapasztalják majd. de Yko mondta. Ez van már fájintosan kitalálva. Ha ott veszítesz. Átfogtam a nyakát. félelem uralkodik el rajtad. de a saját hátamra kapaszkodtam. csúnya zúzott sebek voltak rajta. akkor ez levetül a fizikai szintre is. -102- . csak ez az egy gebe volt itt. megtorpansz. mások meg félreérthetik.– Az jó öleld meg a gebédet. de a jelöltek közül csak az élte túl aki elég felkészült volt az asztrál szintű kalandozásokhoz. Lehet hogy mesének tűnik. és rögtön fájni is kezdett. véres volt. – Nekem már megvolt. fent -lent. Mi ez? Én voltam a saját táltosom. nekem fájna. Bolond lennék. hogy nézzem meg a karomat. A szeretet. azt gondoltam csak álom volt. Eddig jutottam most el. – Neked is van . Kint-bent. a gebe szőre fényesedni kezdett. és felállt a lábára. de ez még a fele sem volt annak a misztériumnak. ami minden beavatás része volt Atlantisztól Egyiptomig.

A gyógyításról ––Ezzel a beavatással mindenkit gyógyíthatok majd? ––Meg se próbáld. fájdalom. gyógyszeres beavatkozás történik. Ez fokozatos leépülést eredményez. stressz. A szellemgyógyászatnak is ez az alapja. de ha ez felborul. ––Hogy. Ekkor is hasznosabb a szellemi. és miért hal meg ugyanúgy mint mások? -103- . természetes visszaállítás. akkor külső segítség kel a visszaállításhoz. ––Ezt tudom. az miért öregszik. ––A nyugati orvoslás is csak a tüneteket tompítja. vagyis egyensúlyban. hogy az illető nincs harmóniában a Világmindenséggel. Ezt akarod? ––Én segíteni akarok. Amikor a szervezet normálisan működik.nem az okot szünteti meg. csak fokozod a problémát. vagyis a sejtek állandó megújuláson mennek keresztül. egységben létezik a természettel. ––Aki természetesen él. a megújulást. rászokik a külső segítségre. így később ez erősebb jelzésként bukkan elő. megszüntetem a problémáikat. és megszűnik a gond. gyorsítja. ––Ez hogyan lehetséges? ––Az élő szervezet önregeneráló. anyagokat magától. a szervek így frissülnek. vagyis súlyosabb betegség képződik általa. ez a megújulás folyamatos. ––Akkor ne gyógyíts senkit. Ezzel mi a gond? ––Ezzel nem szüntetsz meg semmit. ––De hát kivehetem a fájdalmaikat. a szervezet ellustul. mert amikor külső vegyszeres. hanem tanítsd meg harmóniába kerülni. harmóniában van a Világmindenség erőivel. és nem állítja elő a szükséges elemeket. hogy a tudatosság az adott szervre irányítja a figyelmet. hogy? ––A betegség jelzés. betegség.

-104- .

Engem is beavattak itt nem? ––„Ne ítélkezz.––Az öregedés genetikailag kódolt idő intervallum. ––De hát tanfolyamokon ezt hirdetik a nagymesterek? ––Önjelölt guruk. és javítják ki. ––Lehet hogy Te sem vagy már húsz éves. hogy ne ítéltess” mások életébe senki nem avatkozhat be semmilyen formában. Ember embert nem avathat. ––Elvileg bármeddig élhetnénk? ––Elvileg igen. Más nem végzi el helyette. ––Akkor nincs beavatás? ––Senki nem nyithat meg energiacsatornát. nagyképű kijelentésére gondolsz. -105- . ––Nyolcvan évesen lehetek ilyen harmincas fiatalos kinézetű? ––Igen. Beavatásról ––Hogyan lehet másokat beavatni? ––Sehogy. a saját fejlődésén dolgozik. de lassíthatod lényegesen. csak ezt lecsökkentették. csak segíthet. hiszen az ősidőkben hosszabb élet volt kódolva. ami közt lavírozhat az élet. de fölösleges. nem vehet le karmát. ––És a gyógyítás? ––Az is beavatkozás. Mindenki a saját életét éli. csak így nézel ki? ––Lehet. bár ez is módosítható. ––Megállíthatom az öregedésemet? ––Meg nem állíthatod. irányt mutathat. akik pénzért úgy tesznek. ha nem az okot derítik fel. a saját sorsát alakítja. mintha misztikus beavatást adnának? ––Igen arra. Unalmas lenne.

kinek kezd az érzékelése működni? ––Akiket ismerek azok közül senki.––De én éreztem. El kell venni a kishitűségüket „Istenek vagytok” le kell bontani a neveltetésből. mert csak ez az érintés hiányzott neked. tudatosságra ébredést. akinek a fején a szemüvege. ––Ezért kerültél ide. ha nem vagy érett rá. nincs tudatában a képességeinek. ––Az embert úgy nevelték. ––Akkor tudod. Én is jártam ilyen tanfolyamokra. ––A tanfolyamokon mit csinálnak beavatás alatt? ––Szerinted. „ha annyi hitetek lenne. ezt már magadtól is megtalálod. mert szükség van a magasabb rezgés megtapasztalására. mint a szemüvegét kereső. akármennyit is fizetnél. hegyeket mozgatnátok” erre kell rádöbbenteni őket. ––Tudom. hogy nem már hisz önmagában. ––Akkor ez a beavatás? ––Nevezd így ha jól esik. társadalmi elvárások által elvárásokat. csak megmutattuk a kaput. túl kell lépniük a dogmatikus gondolkodáson. amin átléptél magadtól. mint egy mustármag. ––Magamtól is sikerült volna? ––Nem. egy magasabb szellemi szintre. Ami a tudatodban van. ––Ez a megvilágosodás? ––Ne dogmákban beszélj. hogy megismerd. de senki nem emelhet magasabb szintre. ––De pont ezért kérdem. A megvilágosodás felébredést jelent. hogy tudatosabb lettem. ––Akkor a beavatás által tudatosságra ébredtem? ––Miért ragaszkodsz a beavatás kifejezéshez? -106- . ––Hasonló. hiszen itt egy érintés által rögtön megvilágosodtam. hogy megvilágosodtam ––Mert érett voltál rá. megszokásokat. tudom. hányan látnak.

Ha azt mondom. rutinmunka volt. Zsongott a fejem. hogy magasabb tudati rezgés kapuját mutatom meg. munka nélkül voltam. de nem érdekeltek a sikerek. Nem tudtam. ha annyira tetszik ––Ja. Ez sirály. és beszélgettem a fákkal. Hiányzott valami. Megnyitották a mindenség tudását számomra. Alkalmi gyógyításokkal foglalkoztam. ––Pedig ez fedi a valóságot ––De ez hosszú. sem vállalkozásba kezdeni. hogy megérte.––Mert ezt szoktam meg. vállalkozásom tönkrement. a vízzel. azt nem értik. beszélgettünk sok mindenről. A Tisza parton sétáltam állandóan. mégsem akartam munkát keresni. Láttam érdekes dolgokat. Hazafelé Egy napot kószáltam még Tokióban. Zavart ez a zajos város. Egy fél Suzuki árát költöttem a repülőjegyre. hogy tanultam e valamit. Megbolondultam? -107- . Ekkor még nem voltam biztos abban. Visszavágytam a kolostor csendjébe. milyen hatalmas tudást adtak át. Bevagyok avatva. Sokkal később értettem meg. de nem éreztem. Hurrá. hogy tudom e mindezt. néhány álomképnek tűnt az egész. és ezt értik az emberek. hogy felférjek a svájci gépre. Cégem. Vajon mit tudnak ezek a rohanó emberek a teljességről? Éjszaka ültem fel a gépre. ––Akkor legyen beavatás. Hónapokig csak kavarogtak a gondolatok a fejemben.

Valamit akartam. és írtam. vagy az öreg fa alatt ülő embert. hogy tegye a telefont a fájó részre. amik sosem voltak titkok. ha felhívtak. Edzést tartottam gyerekeknek. elköltöztünk. Így kezdtem el a könyvet. csak nem értelmezték ezeket megfelelően.Tisztán láttam a mocskos folyóból kiemelkedő fehérruhás alakot. de így nem fizettek. ––Én? Nem vagyok író. Autóm már nem volt. eladtuk a házat. Vettem egy használt laptopot. amit TAIKI a harcművészet mágiája címmel sikerült kiadni. Elolvastam. így kerékpárral jártam a szomszédos falvakba edzésre. ––Fontosabb dolgunk van. amik megnyitották az ősi tudás összefüggéseit. ––Segítek. és rendben volt. nem edzéseket akartam. és megértettem az összefüggéseket. csak mondtam. olcsón. Éreztem az energia feszülését magamban. ebből nem lett pénz. hogy mikor jöjjenek. –– Micsoda? ––Írjál könyvet. Japán szavak magyar értelmet kaptak. Írtam. egy másik városba. -108- . Nem pénzt akartam. ezek lettek a kulcsok. Jött az infó egy évig. amikor megjelent Yko a gondolatomban. aminek kerestem az értelmét. A Tisza parton sétáltam. bérházba. Szavak jöttek elő. –– Állást kaptam egy bankban. amit én építettem. Pénzt kerestem. Esőben is. Írni kezdtem. a titkokat. Eladósodtunk. Nem érdekelt a gyógyítás. Nem találtam a helyemet.

Sokfajta elmélet. és gyengíteni. Ahol a tudat ott az energia. de az bonyolult hogy tűket szurkálunk bemagolt pontokra. egyre jobb eredményekkel. hogy aki ezoterikusan nem volt elrontva az könnyebben megértette. talán nem csak álom volt amit a szerzetesek meglátattak velem? A gyógyítás lassú. meditáltam. A koncentrált tudati energia. nem kontrollálható hitelesen. azt tapasztaltam. erősíteni. mint azok akiknek a ko- -109- . Gyakoroltam a tanítványokon. és sokba kerül. hogy legyen hol meditálni. Azt mondták tudni fogok mindent. Energia. meridiánokon áradó energiát lehet irányítani. de vajon működik? Hogyan lehet működtetni? Mi ennek a gyakorlati haszna? Energiarendszer érdekelt. de az is bonyolult volt. Ha egy támadót tudok energiával megállítani akkor elhiszem. A tudat odavezeti a kezet. nem azt mondták. éreztem. Utána jártam. Tanítványokkal gyakoroltam gyógyításban. szellemutazást gyakoroltam. Nem kell sok pici pontot bemagolni. A tudásnak belülről kell jönnie. amit bemagolni kellett. érezni kell. Mi történik. hogy be kell magolni mindent. Amúgy is mondták. és önvédelemben. Olcsón jött ez is. Gyógyítani lehet a meridián pontokkal. hogy Európai ember képtelen ilyen tudatváltásra. Vettem egy telket. de hogyan lehet másokat is megtanítani? Mindenki menjen Japánba? Messze van. az energia test behálózza a világot. energia zárlat jött az infó. hogyan használják önvédelemre.Szép elmélet. ezt láttam is. Tanítani kezdtem.de nem voltam megelégedve. ha nem érek a fizikai testhez? Gyógyítani lehet távolról. mert bennem van a tudás. Doboltam. kis erdővel. hogy működik a szerzetesek által őrzött tudás. nem bemagolni. dogma létezik. Énnekem működik. hogy segítenek valahogy.

rona csakrájukat bezárták, és avatás címszóval, csak egy kis csövön kapták a tudati energiát…

A

csodákról

––Mit tudnak az indiai csodatévők? ––A fakírok, guruk egy, egy részét ismerik,és gyakorolják az ősi tudásnak. Azt a részt őrzik, és gyakorolják,de fogalmuk sincs az egész lehetőségéről. ––És akit tömegek imádnak? ––Amikor valakit imádnak, az már önmagában gátat jelent a fejlődésben. Aki más embert imád valami különleges dologért ez akár guru, vagy rock sztár, akkor önmagát alacsonyítja le ezzel, és önbizalmát veszti el. Sosem tapasztalja,hogy mire lenne képes. ––Aki tömegeknek mutat be csodákat, az csak tudhat valamit? ––Bárki képes csodákra. Van aki ösztönösen érzi ennek a módját, és megcsinálja néhányszor. De tömegek előtt és naponta rendszeresen nem lehet csodát véghez vinni, ahhoz már bűvész trükk szükséges. ––Nem lehet naponta csodákat csinálni? ––Jézus is mindent csak egyszer mutatott be, hogy ez is lehetséges, de nem élt vissza az erővel. Nem csinált üzletet belőle. ––Az egyházak csináltak üzletet. ––Igen, de ők már nem tudnak csodákat tenni. Aki naponta aranyat, és gyémántot materizálna, annak nem szükséges a hívek tömegeit megpumpolni, hogy milliárdos üzlet legyen mögötte. ––Igazad van. ––Az emberek uralkodni akarnak a világon, uralkodni akarnak a természeten, pedig magukon sem képesek uralkodni.

-110-

––Ezt hogy érted? ––Mások életét akarják megváltoztatni, pedig a sajátjukkal sem bírnak, másokat akarnak gyógyítani, pedig fogalmuk sincs az egészségről. ––Értem, ha másokat akarsz legyőzni állj meg a saját lábadon? ––Te is csak bemagolsz mondásokat, frázisokat, de nem érted. ––De értem. Először én legyek tökéletes, csak utána akarjak másokat változtatni ––Senkit nem kell megváltoztatni. ––Akkor hogyan segítsek? ––Mindenki önállóan fejlődik, nem szabad rákényszeríteni a célodat. ––Mint a szülő a gyerekre? Amit nem ért el azt a gyerekből akarja kisajtolni? ––Hasonló. Pedig a példamutatás a legjobb nevelés. Neked kell fejlődni, hogy a környezeted fejlődjön. ––Nem erről akartál beszélni. ––Nem. Az önuralomról, a vágyakról. ––A szenvedést a vágyak okozzák, mondta Buddha, tehát el kell nyomni a vágyakat? ––Eszedbe ne jusson, attól csak még erősebben törnek a felszínre. ––Akkor hogyan. ––Önuralom fejlesztésével, az ösztönök, képességek megnyitásával. ––Hogy kezdjem el? ––Beszéltem a túlélési gyakorlásokról, hogy ne szenvedésként éld meg az extrém helyzeteket, hanem élvezd, legyen IZE. ––Ezt tudom. ––Így kell egy böjtöt is végigcsinálni, függetlenül a hosszától. ––Ezt is ismerem. ––Önuralom, hogy amikor lusta vagy valamit megcsinálni,akkor is tedd meg., ne akkor egyél amikor éhes vagy, mert akkor a tested

-111-

fog irányítani, hanem amikor TE megengeded a testednek, hogy táplálkozzon., ne akkor öltözz melegebben, amikor fázni kezd a tested, hanem amikor TE megengeded. ––Ez egyszerű, ne a testi vágyak irányítsanak, hanem a szelem uralkodjon. ––Így van, ekkor tudsz uralkodni a vágyakon, érzelmeken, szokásaidon, addig csak a rabjuk vagy.

Megvilágosodás

megértése

––Miért van az, hogy ha valaki akar valamit, valami mindig közbejön? ––Nem akarja igazán. ––Bővebben? ––A föld a negatív erők birodalma, ez a pokol ahogy a bibliátok is említi. ––Nem a föld alatt van a pokol? ––Olvasd el figyelmesebben a bibliát, és más írásokat. ––Majd átnézem. ––Akit félelemben tartanak azokon tudnak uralkodni. Aki tudatosságra ébred, vagyis megvilágosodik, azokon már nincs hatalmuk. Ezt minden eszközzel igyekeznek megakadályozni. ––De az emberek járnak templomba, ezoterikus tanfolyamokon tanulják a fény elérését ––Buta vagy, az csak illúzió. Zsákutcákat nyitnak nekik, hogy lehetőségük se legyen a fejlődésre. Hitegetik elérhetetlen vágyakkal, módszerekkel. Az támogatják, propagálják. Az ilyen álguruk mindig gazdagok, az anyagi világ kiszolgálói. Nem tűnt fel? ––De igen. Azt gondoltam isten emberei, ezért segíti őket. ––A pénz nem Isteni dolog. Minden baj forrása. Gondold ezt to-

-112-

vább. ––Értem. ––Az igazi fejlődést a negatív erők gátolják, blokkolják. A semmiből hirtelen jönnek elő halaszthatatlan megoldhatatlan problémák. ––Mik ezek? ––Bármi lehet. Egyszerűen azt érzed hirtelen, hogy ez nem is fontos neked, bár addig akartad. Hirtelen nincs rá pénzed, másra kell, pedig erre raktad el. Hirtelen más program jön közbe, pedig ezt a napot erre tervezted. Ha szabadságot vettél ki ere, akkor visszahívnak dolgozni. Ha elindultál lekésed a vonatot, elromlik az autód, elromlik az idő. ––De van akik mégis megvilágosodnak. ––Mert igazán akarják. Túllépnek ezeken az átlátszó akadályokon, és akkor hirtelen minden probléma megoldódik, hiszen beindulnak a segítő erők, ha igazán akarod. ––Ilyen egyszerű? ––Minden egyszerű, az emberek maguknak kreálnak problémát, amit felnagyítanak. ––Olyan mint az alulról világított kisegér, ami a falra vetítve hatalmas szörnyárnyékként vetül elénk? ––Igen, pedig csak árnyék az is. A tudatba is így vetítik a rémképeket, gátakat. ––Pedig a valóságban nem létezik? ––Nekik ez a valóság, maguknak teremtik, tehát elég valóságos számukra. ––Akkor reménytelen számukra a megvilágosodás? ––Gondolkodásuktól, szándékuktól függ minden. ––Miért nehéz megvilágosodni? ––Ki mondta, hogy nehéz? A megvilágosodás csak egy pillanat. Elhatározás kérdése. Buddha is rájött, hogy nem aszkézis,és önsanyargatás, szenvedés visz a megvilágosodáshoz. ––Először egy Bhagava nevű remetét keresett fel, és tanulmá-

-113-

nyozta annak aszketikus gyakorlatait, majd Arada Kalamához és Udraka Ramaputrához csatlakozott, és önsanyargató módszereket tanult melyek segítségével elmélyülésen keresztül óhajtották elérni a megvilágosodást. Egy ideig követte útmutatásaikat, de hamarosan világossá vált számára, hogy a megvilágosodást ezekkel a gyakorlatokkal nem érheti el. Végül Magadha földjére vándorolt, és Uruvilva erdejében élt aszketikus életet a Nairandzsana folyó partján. Szinte emberfeletti önmegtartóztatással elmélkedett. Ezzel a gondolattal ösztökélte magát: „Soha a múltban nem volt, nincs a jelenben, és a jövőben sem lesz olyan aszkéta, aki nálam őszintébben törekedett, törekszik vagy fog törekedni.” Célját azonban nem sikerült elérnie. Az erdőben töltött hat esztendő után feladta önsanyargató életmódját. Leült egy fa alá… Eltökélten fogadta meg magában: „Vérem elapadhat, húsom elsorvadhat, csontjaim széjjelhullhatnak, de erről a helyről addig nem távozom, amíg a Megvilágosodáshoz vezető utat meg nem találtam.” – Elhatározta, igazán akarta, ezért érte el. – Ha egyszerű, miért nem világosodik meg mindenki? – Mert azt hiszik, hogy nehéz. Ez van a tudatukba programozva. – Ki programozta? – Csak röviden pár szót, hogy magadtól is ráébredj a valóságra. A galaktikus átverés része a karmikus humbug, pedig nyílt titok, hogy a megvilágosodás a felébredést jelenti. – Miért nem tudnak erről az emberek. – Mindenről tudnak, de nem tudatosul bennük. Semmi sem titok Jézus így beszélt hallgatóihoz: „Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson; és semmi sem történik titokban, hacsak nem azért, hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!” – Azt is elmondta, hogy „Istenek vagytok”.

-114-

– Mégis a bűntudatot erősítik a vallások. Miért? – A keresztény bibliák is megemlítik, hogy az ármány képviselője, akit Lucifer, vagy Sátán néven is ismernek az angyalok egyharmadával jött a földre, és itt uralkodik. – Nem a pokolban? – Olvasd el figyelmesebben a bibliát. Ármány világa azokon uralkodhat, akik nem világosodnak meg, így befolyásolhatóak. Náluk működik a kísértés, a vágy stb. ha valaki megvilágosodik, már nem hatnak rájuk alacsony rezgések. – Egyharmad rész az illúzió, átverés világa szintén a marasztalást segíti. Tehát félelemmel, hitegetéssel, ármánykodással, bűntudattal, tudati befolyással marasztalják a földön. – Tudatba berakják a karmikus felelősséget, csak hogy visszahúzzák a szelemet egy újabb leszületésbe, ahol újra uralkodhatnak rajtuk. – Nincs karma. – Mi értelme, ha úgysem emlékszel a hibáidra. Te is tudod, hiszen ezért vagy itt. – Emlékszek. Vitatkoztam a fényben valakikkel. – A létközben is az ármánynak dolgoznak. A lelkiismerettel manipulálnak. – De akkor hogy lehet kikerülni őket? – A tudatos ember oda megy ahová akar. Ez a szabad akarat. Ezt a tudatot zárják le, ezt manipulálják. – Ha bűnös valaki, az hogy kerüli el a karmát? – A tudatosságra ébredt szellem, nem követ el bűnöket. Ez is csak az ármány és illúzió manipulációja. A tudatos ember a középső egyharmadban létezik. Nem hatnak rá a szélsőségek, sőt ő hat a világra. – A fénybe nem lehet sötétséget bevinni, de a fény mindenhol világit? – Így van.

-115-

– A bűnt is teremtik? – Nincs jó vagy rossz, a tudatba berakják, hogy bűnös vagy, és ezt le kell dolgoznod itt a földön, így mindig vissza születsz, míg a középső egyharmad, a tiszta fény kitárt karokkal vár, és csak vár stb. Középpont, karma. A fényben nincs árnyék. A középpontban nincs karma. A karma az ármány műve, hogy a földön tartsa a szellemet. Aki megvilágosodik a fölött már nincs hatalma. A vallásokat az ármány formálja, és az illúzió világát tárja eléd, hogy ne lásd, ne tudd, ne érzékeld a valóságot. Hozzá láncolják a szabad szellemet a testhez. Ezért törlődik leszületéskor előző életeid információja. Ha nem tudod mit hibázol, hogyan javíthatnád azt ki?

Szimbólumok
––A ninjutsuban tanultunk szimbólumokat, kézjeleket. Ezt kuji in, és kuji kiri néven ismerik. Indiában mudraként ismert, de reikiben és máshol is alkalmazzák. Miért nem tanítasz ilyeket nekem? ––Mert többre vagy képes. ––Nem értem. ––Bemagolt jelekkel, szimbólumokkal lekorlátoznám a képességeidet. Ez olyan mint a gyárak futószalagjánál dolgozó betanított munkások. Bemagolnak egy munkafolyamatot, de nem értik az összefüggést. Valamilyen szinten működik a dolog,hiszen bekódolták neki,hogy ha ezt csinálod, ilyen erőket aktivizálsz általa. Ezzel azon-

-116-

ami az anyagból kitekintő vágyakozás elmélete. a tiszta energiákat ismerni kell. visszacsatolás alapja az érzékelés… ––Különleges érdekes dolgokat tanítasz. ––Amikor egy sennint hívsz segítségül. démoni erőket kényszeríteni pecsétekkel. benne élsz.ban elvették a lehetőségét. maguktól működnek az erők. A démoni erőket kell kényszeríteni. Nem kell szellemeket idézni. „Ha rám gondoltok veletek vagyok” ki mondta ezt? ––Úgy tudom . hogy mi a csapda ebben. ––Mondta azt. ––Ez egy mondás. hívni sem kell. A tudatos ember magának alkot rituálét ha akar. és maguktól működnek. hogy jelekkel idézetek meg? ––Nem mondta. Ez azoknak érthető akik elolvasták a taiki alapkönyvet. Én a szabad szellem határtalan lehetőségét ismertetem. csak nem tudják mit cselekednek. Az ilyen pecsétek alkalmazása mindig az erők kényszerítése alapján működik.és tudatosan tudjon bármit alkalmazni. Átlényegülés. csak akarni kell. A világ érzékelése Én nem a több ezerszer elismételt. hogy kreatív legyen. mert tudja a gondolatodat. hogy Jézus mondta. de igazán ere sincs szüksége. de hol van a kutya elásva? ––Én nem ások el kutyát. megszokott dogmákról akarok írni. ha egy rezgésen vagytok. Ha ráhangolódsz. és megtapasztalták beavatáson a tudat kinyílását. Fekete mágikus tevékenység. mi a rossz ebben? -117- .

érzés. aki tud valamit. csökkent az érzetet. ––Empátia. ––A mindent tudás felelősséggel jár. ––Van ami még zavaróbb érzés. amíg csak érdekesség marad. ne a földi gondolkodást. addig zavaró lehet a sok vegyes gondolat. ––Ezt értem. Amikor ilyet érzel. akkor irányítani is tudod. A harcművészet oktatásánál éreztem én is ezt. Ameddig nem vagy képes irányítani az érzékelés szintjeit. ––Hisztisebb leszel? ––Az is. megsajnálod. Ha felülkerekedsz ezen. nézegesd. ––Mindenki gondját átérzed? ––Emlékezz a barlangban látott képekre. gyakorold az érzelmek irányítását. az kényszert érez. a fájdalmat. ––Az káosz volt? ––Mit mondtam akkor? ––Először káosz.––Van e kellemetlen oldala a tudásnak? ––Igen. majd vedd át az irányítást. ––Nem jó tanítani? ––Nincs jó meg rossz. amit érzékelsz. de jobban a szívedre veszed mások gondjait. ––Az jó nem ? ––Az érzékeléssel megnő az érzékenység is. nem negatív érzet. ezért gátol a tudat. figyeld. hogy továbbadja. hiszen átérzed. A tanítás kellemetlenségével. ha uralod a fájdalmat. A tudatosságodat használd.mélyülj el jobban az érzésbe. vagy szüntesd meg. addig. ––Átlényegülésnél a fájdalom visszacsatolás miért nem sikerül mindig? ––Át kell érezni a szenvedést. ––Az mi? ––Az érzékelés. mivel ez nem segítség. innen lehet visszacsa- -118- . fölösleges átérezni. valami ilyesmi.legyen tudatos. de ha megszokod egyszerre több információt feldolgozhatsz.

legtöbbször a nagy és ismert klubok egymás közt osztották el a díjazást.tolni is. akkor működik. Nem tanultak sokat. ezt már gyakoroltuk játékosan. Ha ráhangolódsz arra amit csinálsz. vagy idegesen kapkod. és küzdelemre mentálisan. ha mentálisan nincs felkészülve. csak akkor nyertünk. érzed az izét. De ez brutális volt. Meditációban játszattam le velük a küzdelmet. Sok felkészült versenyzőt vittem már húsz év alatt. így megnyílt a szándéka előttük. ha az ellenfél feladta. nem kellett gondolkozni. és ashi barai gáncsolás. ahogy az ellenfél fél tőlük. de ezt álmukban is. Most mást akartam. Egy hónapja jártak edzésre. leblokkol. Érezték az egyensúlyt. Kumite közben is csak mentek előre míg az ellenfél hátra nem akart lépni. rájöttem. Időnként megmérettem a tanítványokat. Látták. de ezt megtudták csinálni. nem fizikai szinten dől el a verseny sohasem. kapkod ideges. Versenyek ics -ni -szám -csi számoltam japánul a gyerekeknek. akkor fájni fog. Hiába felkészült valaki. amit utána irányítani tudsz. akkor érdekes gyakorlat lesz. Ezért neveztem be őket. ki tudták billenteni. Tíz gyereket készítettem fel földharcra. A fogást ismerték. Nem szerettem a pontozást. semmi esélyük a hétvégi versenyen. ha ráhangolódva megnézed milyen a fájdalom. Nem tudtak sok technikát. rosszul lesz. Ezért csak ipponra játszottunk. mit válassza- -119- . Nem érdekeltek a versenyek. Ha félsz a fájdalomtól. de nem vittük túlzásba. kedved leled benne.

szellemszinten látták a győzelmüket. de meglehet csinálni.kiáltással neki rohantam. Ha gondolkozok. és azzal szórakozott. szünetekben csoportosan csúsztunk lefelé. csak azért nem mondtam akkor hogy ez nem „fair”. Üzleti életben is kipróbáltam. Gergely viszont úgy meg- -120- . kiszálltam. A keresztlányomnak még egy formagyakorlatot is megtanítottam. pedig nem volt más lehetőség. akkor még magyarul beszéltünk. és a melléképületek felé lejtett. mert ezt a szót még nem ismertem. télen kiváló jégpályát síkosítottunk rajta. Én tudtam. büszkék voltak. Éreztem. Visszaélés az erővel. hogy nem szabályos dolog amit ez a fiú csinál. mert a jó mindig győz. Elveszi az edzés örömét. Magyar népmeséken edződött igazságérzetem sodort mindig konfliktusokba. többet nem indultunk versenyen. akkor én is félni kezdtem volna az erős fiútól mint a többiek. Nem az én világom. hogy aki csúszni készült hátulról megtaszította. és elvette a kedvüket a játéktól. Gergely volt aki nagyobb volt nálunk. és ez magabiztossággal töltötte el őket. Túl egyszerű így nyerni. én meg rájöttem valamire. és a lendülettől mindketten elestünk. Túl egyszerű így pénzt keresni.nak. nem lettek idegesek. hogy a legkisebb királyfi mindig legyőzi az óriást. A fájdalmas ütődéstől többen pityeregtek. Tíz gyerek tizenegy érmet hozott haza. A harcos ébredése Gyerekkorban nem voltam harcos alkat és bátor sem. hanem egy távolabbi egy osztálytermes „kecskerágóba” ez kis dombon állt. és az hanyatt esve csúszott lefelé. laza és ügyes volt. – Ezt nem szabad . Alsós koromban nem a nagy iskolába jártam.

-”Hüje vagy te labancok” nyakatekert mondása emlékezetes maradt. Nem a sztori érdekelt. a Jankó kapitány írásomat néhány éve megtaláltam a padláson. Gyűjtést is rendeztek már a rabszolgalány felszabadításáért. Fantáziám határtalan volt. hogy ő az erősebb. Később sem bántott. Filmezni akartam. – Hogy az ábrándos lelkű fiacskád megint nem figyelt az órán. csak trükk. de a bemutató elmaradt. komolyan veszik. így amikor felálltunk sem kaptam egy pofont. Ennek ellenére jól tanultam. Anyám tanárnő volt. Az álmok világa vonzott. Elhiszik. Le is írtam kalandjainkat. hogy nem igazi halott lesz benne. Az utcánkban az egyik családnak már volt tv-je. mindig tudtam mit kell mondani a tanároknak. milyen trükköt alkalmaznak. kasírozott újságpapírból sisakokat készítettem. így mindig első kézből értesült. Az emberek leragadnak az eléjük tárt filmek látványvilágában. Negyedikesen színházat rendeztem osztálytársaimmal. Engem az érdekelt hogyan csinálják a filmeket. hanem elkullogott. lábtörlő rácsból kardokat. és barátaimmal a Tiszaparti dzsungelben különös világok hőseiként kalandoztunk. Szalmakazalban szaltóztunk. barátok lettünk valamiért. kalandos játékokat találtam ki. és diafilmet készítettem. Törökös jelmezeket csináltunk. Realitásérzetem mindig kevés volt. Moziban indiános filmeket láttam. A körülállók nekem drukkoltak. Kaptam egy fényképezőgépet. hogyan csinálják. Nem a harc érdekelt. az érdekelt. de a filmes látványvilágához ezt is gyakorolni kellett. hiszen én is tudok kitalálni bármit.lepődött. hogy elfelejtette. álomvilágban éltem. hiába magyaráztam anyámnak. kaszkadőr verekedést csi- -121- . Vasárnap délelőtt ott néztem a Tenkes kapitánya sorozatot. Nyolc évesen még így fogalmaztam.

gyakoroltam. A járőrök jöttek felénk. hogy lehetséges amiről a legendák is rejtve beszélnek. a vasúti híd jelzőrakétáit először véletlenül lőttük fel. Közép iskolásként már komolyan foglalkoztam vívással. így elmentek utána. ő volt a „határsértő”. éreztem. és direkt fellőttük. Húsz év multán a ninjutsuban találkoztam ezzel a megtévesztő technikával. Először filmezés miatt. és mielőtt megláttak.náltunk fegyverrel és pusztakézzel. és elszaladt. Ne lőjön le katona bácsi. Tudtuk hol a rakéta. és kiabált. de ahogy foglalkoztam. csak a hatalmas pukkanástól ijedtünk meg. valaki vigyázott ránk. karate és egyéb stílus még ismeretlen volt nálunk. de aztán ámulunk a jelzőrakéta fényén. A gyengébb is győzhet az erősebb felett. de a végére már nem voltak haragosak. Ezt többször megcsináltuk. nem szaladtunk el. tanulmányoztam. Nem csak a népmesében. A járőrök azt gondolták. Nem érdekelt a verekedés. és kérdezgettünk. Nem próbálhattuk ki. megúsztuk baleset nélkül. ha még egyszer elkapnak oda fognak zárni. hisz ott volt a legjobb dzsungel. Valóság lehet a többet ésszel mint erővel mondás. Azt nem akartam. csak megmutatták a fogdát. Így feltűnés nélkül hazamentünk. Záhonynál a Tisza határfolyónak számított. a tőlük legtávolabbi fiú felállt. Megtapasztaltam. hogy a világot csak láttatják az emberekkel. -122- . és a judóval is ismerkedtem. így ez az egy darab is szép volt. a határőr járőrök jöttek értünk. de játszani ott volt a legjobb. de le is hasaltunk. Tűzijátékot nem láttam addig. tudtam. mégis érdekelt a harcművészet. Érdeklődve nézegettük a puskákat. Észre sem vettük a botló drótot. Én is voltam csali.

és adja tovább a hagyaték őrzőinek. A TAIKI JITSU első tanfolyama övvizsgával ért véget. és ninjutsut sok évig oktattam. Ilyen testőrsége volt Attila királyunknak is. -123- . érzékelési és harci taktikát segíti játékos formában. valamint az életpontok egymásra hatását. tonfa stb. Tai jitsut. de a taiki jitsu bonyolultnak bizonyult. forgatást is. nunchako. ami a helyzetfelismerő képességet. Sötétben is olyan pontosan találtak. pedig eredetileg a HUN SASIJÁSZOK képessége volt. a csukott szemes íjászat. A TAIKI JITSU ezt az ősi tudást alkalmazza. mint pl. vagyis KYUDO néven ismeri a világ. és olyan érzékelő képességek megszerzése. és fegyver használata. akkoriban jelentek meg cikkek rólunk. Ezt a módszert jelenleg ZEN íjászat. mint nappali fényben. Nem ezt keresem. Helyette az egyszerűsített taikit adom át az érdeklődőknek. és gyakorlati alkalmazását a küzdelemben. és ezek elleni önvédelem. mégis mindig pontosan lőttek. Gyakorolják majd a KOBUDO fegyverek. A Sasíjászok számára nem volt fontos. Az eddigi tréningeken megtanulhatták a különleges képességek kifejlesztését a pusztakezes harcművészetben a háromszintű edzés segítségével. hogy lássák a célt. vagyis a kard. Fontos szerepet kap az AIRSOFT fegyverek segítségével való harcászati képzés. sai. A célzásra elsősorban a táltos révülés módszerét használták.Néhány év múlva már Záhonyból Pestre jártam hétvégén edzésekre. A gyakorlások célja a belső erő fejlesztése. Tíz év múlva feketeöves mesterként még mindig hiányérzetem volt. Ezt nem is erőltetem már. A következő fokozatban megtanulható lesz a TAIKI JITSU eszköz.

-124- .

Ezt most csak egy vizsgázó próbálta meg. Ezek nem természetfeletti képességek. Ezeket az érzékeléseket fejlesztik a Muga gyakorlatok. akár vesekövet is el lehet tüntetni. dobó technikák. hanem a tettek mutassák kik vagyunk. szándékát. és a mester hátulról egy bokkennel /fakard/ fejvágást indít. Még saját környezetében sem ismerik milyen fantasztikus képességekkel rendelkezik. hogy minden az EGY része. hanem a szervezet egyensúlyának megbontása. Ez egyik sem gyógyítás. tehát természetes. A vitálpont támadáskor bekövetkező KO esetén fél perc van arra hogy a támadót energetikailag visszaállítsuk. vagy helyreállítása. Érezni kell a támadó gondolatát. Ő egy városi remete. Az emberek mindig misztikusnak hiszik az ilyen dolgokat. betörik a feje. Amikor az ember harmóniába kerül önmagával és a természettel ez az EGY-SÉG. olyanokra amiket nem is tanultak. Neki sikerült.hogy ne magunkat dicsérjük. A mester azt tanítja. A TAIKI mester nem keresi a dicsőséget. A sakki teszttől tartottak a legjobban. így gondolkodás nélkül több ezer technika végrehajtásara is képesek lehetnek a tanítványok. Harcosként látni kell az ellenfél érzéseit az aurán. a tudat ürességét.és nem tér ki időben. nem tudják. rugó. amivel távolról is blokkolhatjuk a támadást. Egy harcosnak tudni kell a vérzés. fájdalom azonnali megszüntetését mentálisan. hiszen minden a természet része. amikor bekötik a vizsgázó szemét. és az erőnlét bármely harcművészet részét képezik.Az ütő. azonban az önvédelmi gyakorlatoknál fontos elérni a mushint. Ezzel az energia koncentrációval. -125- . Ha nem érzi meg a támadást. akinek hatásbemutatóról már előző cikkben beszámoltunk.

és a teljes lehetőségét. A betegség jelzés. A Taiki harcos az ősi gyógymódokat sem azért tanulja.” A tanítványok a könnyű siker hatására elbizakodottá válnak. hanem. Japán mesterem is megmondta. Visszavonulásom előtt részt vettem egy különleges versenyen. Csak néhány különleges módszerre vágynak. amitől könnyű sikereket remélnek. Az univerzum törvénye ismeretében minden betegség megszüntethető. amikor már többet tudnak. Aki a csúcson érzi magát annak tudnia kel. pedig az ősi mondás szerint is „az ÚT a lényeg nem a cél. Az embereknek nem a tudás a fontos. lelki. Az igazi harcművész nem okol. hogy mihamarabb sikert. és több versenyükön is részt vettem. vagy tanítványokat segítettem sikerre. hogy testi. -126- . Soha nem jutnak így el az ÚT végére. hogy onnan csak lefelé vezet az út. minél többet tud. hogy kijavíthassa. vagy szellemi szinten valami nincs rendben. – Igen visszavonulok az aktív oktatástól. pedig az igazi tanulás most kezdődne számukra. hogy utána kihasználva az emberek bajait természetgyógyászként anyagi haszonra tegyen szert.AZ UTOLSÓ VERSENY Sok harcművészeti stílussal ismerkedtem meg. mert az emberek nem értik a Taiki Jitsu lényegét. vagy hasznot érjenek el általa. Az igazi harcművész. mint egy átlagember azt hiszik mindent tudnak. és ismeret nyílik meg előtte. hanem megkeresi az okot. hogy még mennyi lehetőség. hogy a nyugati mentalitású ember nem képes a teljességet felfogni. annál inkább felismeri.

A fiatal harcos az erejében bízik.A gyógymódokkal tapasztalatot szerezhetünk. és megakartam mutatni. A kime kiai jitsu a legmagasabb foka a tudat harci alkalmazásának. és ez megbetegíti. és megbénítják a rugó lábat. mégis hanyatt esett.akik még mindig csak a fizikai erőre támaszkodva akarnak sikert elérni. de a szellem harcosa érzi a támadást. A tudatos harc egyik módszere. Ezért irányíthatóvá. A leglátványosabb az a technikám volt amikor hozzá sem értem a támadóhoz. hogy harminc évnyi ninjutsu képzés és taiki gyakorlás eredményeként győzhetek azokkal szemben. hogy a tudás. A víz elem segítségével a támadó képtelen bármi fogást. A versenyen demonstráltam. vagy dobást hatékonyan alkalmazni. – Ez is egy Taiki Jitsu módszer. Aki nem harmóniában él testi-lelki-szellemi szinten az nem teljes. és fenntartása. – Nem látszik ötvenévesnek mester. Ötven éves elmúltam. – Milyen versenyen vett részt mester? – Ez a mesterek tornája. mielőtt az ellenfél elindítaná azt. a tapasztalat többet ér mint a fiatalos virtus. és mozdulatain. A tapasztalatlan küzdő a gyorsaságában bízik. annál idegesebb lesz az ellenfél. de a KI energia az izomrostok mögé hatolnak. A földelem koncentrált ener- -127- . így megtanulható az egész-ség /harmónia/ elérése. ezért már akkor megelőzi a támadást. aki ilyen állapotban nem képes uralkodni az érzelmein. vagyis nem egész-séges. harmincöt éves koromban megállítottam az öregedést sejtszinten. Amikor a Taiki harcos az univerzum erejét engedi a karján át a legerősebb férfi sem bírja behajlítani annak karját. hogy minél nyugodtabb a tudatod. Így minden gyógyítás után előbb utóbb újra a fél-elem birtokosa. és legyőzhetővé válik. hiszen látja a támadó tudatát. ahol különleges képességeiket mutathatták meg és mérhették össze magukat a mesterszintet elért harcművészek.

mert látja milyen utat tett meg eddig. nem a dicsőség. és henceg mindenkinek. A harcművész azonban ha megkapja az első dant hálásan fejet hajt. – Újra „városi remete” lesz mester? Mit fog ezután csinálni? – A kisvárdiak eddig sem nagyon érdeklődtek a Taiki Jitsu lehetőségeiről. már mindent tud. azt hiszi. hogy vezesse tovább az úton. – Erről tudhatunk valami? – Nem! Helyette mondok egy Yamabushi bölcseletet a harcos útjáról. és tülkölve végigharsogja a várost. Az egocentrikus harcos megkapja az első danját. így lesz időm a következő könyvem írására. Alig várja. A harcművésznek a tanulás a fontos.mert meglátatta vele. felismeri mennyit tanulhat még. és eldicsekedjen vele. hogy már tud valamit. hogy hazaszaladhasson. A harmadik dannál biztosra veszi. hogy milyen izgalmas lehetőségek várnak még rá. Ettől a támadó fulladozva úgy vágódott hanyatt. A második dan elnyerésekor meghajol mestere előtt. Amazon -128- . Köszönöm a tanítást mester. Beugrik a kocsijába. A második dant megkapva úgy gondolja. hogy mindent tud. Felmászik a háztetőre és onnan teszi közhírré.vagyis a levegő elem területére. A harmadik dan után földig hajolva mond köszönetet mesterének. mint akit egy téglával vágtak mellbe.giáját irányítottam a mellkasi.

Ez is elég cél- Tanmese -129- . Így működik a szellemgyógyítás. Aki rögtön gyógyszer kap be ha fáj a feje.Tudatosság A testépítő nehéz súlyzókat emelget teljesítőképessége határáig. izomépítő csoportot. de a séta megerősítette öreg izmait is. milyennek kell lennie. Egyszerűen beírja tudatalattiba. a természettel harmonizáló ember is képes megújulásra. A központ parancsot ad. Aktív meditációként ezt kedvelte. A sejtek állandóan újjáépítik magukat. kimerülnek. Nem akar regenerálódni. A szerzetes látszólag cél nélkül sétált az erdőben. vagy honnan vegyenek le zsírpárnákat. Így egyre több külső”segítség „ kell majd……… Láttam már erős sportos testeket betegként. megláttatja a tudattal.és ismerek törékenynek látszó testben túlélő szellemet. Célnak ez is elég lett volna. erős akarattal. vagy lelkileg összeomolni. így ír felül hibás programokat a hipnózis. Ilyen programokkal dolgozik az agykontroll. Helyes programozással így szerveket lehet meg újítani. Így egyre nagyobb izomköteg épül az adott helyen. A természet megújul. hogy hová építenek izmokat. a napfénytől. Feltöltődött a természet erejétől. vagy bármi baj esetén. regenerálódnak. Ugyanez az eredmény érhető el.és odairányítja a sejtszállító. Izmai elfáradnak. Szerintem egy test értékét a benne lakozó szellem adja meg.és vészjelzést küldenek az agyba. ha közvetlenül az agynak adunk programot. kivéve ha nem rontja el a tökéletes programot. akkor a szervezet megszokja a kívülről jövő „segítséget” és ellustul. Így érthető a szellemcserével gyógyuló beteg test.

A völgyben rablók támadtak meg egy vándor muzsikust. a győztes elbizakodik. hogy egy hurokba szorult őzet szabadított meg fogságából. ––Csak sétáltam egy kicsit. orvosnak kell lenned. Melyik cél a helyes? Nincs olyan cél. Kézbe véve. A többiek kudarc élményeket halmoznak magukban. Neked ügyvédnek . de nem lehet mindenki első. Sulykolják kiskorától. A nyugati szülők célirányosan nevelik gyermeküket. hogy segítsek fekete mágikus erővel nekik. letartóztatnak. vakító fehér teremben tizenkét fehérruhás alak. ügyes legyél? Ez nem cél? Hogy magadat fejleszd az nem cél? Lélekcsere: Színpadon hipnózis bemutatót tartok közönségnek. Ne is gondolt arra. hogy most valami jótékony célt hajtott végre. Azt akarják. – Látom a testem felülről. Sportversenyeken célba kell érnie lehetőleg elsőként. nem vállalom. erős. hogy jó ember legyél? Segítőkész legyél? Boldog legyél? Ez nem divat? Nem lehet azért sportolni. ––Merre jártál kérdezték társai a visszatérő szerzetest. ha nem emlékeznek az okokra? Kérdem őket – Ennek így kell lenni? – Miért nem lehet az emberek tudatába írni mi a helyes? -130- . mint az sem jegyezte le. kis mászás után visszasegítette a fészekbe. de nem érdekel. Egy fa alatt fészekből kipottyant fiókát vett észre. a végén egyenruhások jönnek beszélgetni az öltözőbe. – Mi értelme a karmának. Cél nélkül. hogy egészséges.nak. aki a szerzetes harci tudásának köszönhette megmenekülését.

A létközben vitatkoztam a lelkek bíráival. Egy csavart módszer segítségével lehet kikerülni ezeket a blokkokat. Ufók általi eltérítések alkalmával is törlik az emlékeket. ha nem emlékeznek az okokra? kérdem őket – Ennek így kell lenni? – Miért nem lehet az emberek tudatába írni mi a helyes? -131- . Egy tanítványom is elsajátította a hipnózis azon módszerét. hogy mi is történt velem. Át akartam gondolni következő életemet. láztól égő testében nagy színes gömböket láttam. eltűntek a színes labdák. kinyitottam a szemem. ahol az orvos már lemondott rólam. de elakadtam az első szinten. – Mi értelme a karmának. hogy négyéves koromban miért változtam meg egy súlyos betegség alkalmával. Dogmák. borítottam rájuk a fehér asztalt.– Ez a szabad akarat. vakító fehér teremben tizenkét fehérruhás alak. – Látom a testem felülről. amely alkalmas a tudat titkos rekeszeinek feltárását. és leugrottam. de nem érdekel. Tizenöt év multával tudtam részletesebben megnézni. hogy segítsen. Így végződött vagy folytatódott előző életem. – A rosszat miért lehet szuggerálni? – Ez nem a mi gondunk. – Magához tért. földi hivatalnokokra emlékeztettek. gyönyörűek voltak. már nem bírja a test. furcsának tartottam. – Az embereknek joguk van megismerni lehetőségüket. Megkértem. ami regressziós hipnózis közben sem jön felszínre. Ilyen részleteket tudtam meg előző életem folytatásaként. Tanácskozni akartam szellemi segítőmmel. – Nincs mit tenni. – Négy éves gyermek. vigyék a zuhany alá. szabályok által kötött. felköhögtem.

– Ennyit tudhatnak csak. Hallottam egy fehérköpenyest. Így cseréltem testet egy eltávozott gyermekkel.– Ez a szabad akarat. Gyönyörűek voltak. és színpadon hipnózis bemutatókat tartottam tudományos. – Négy éves gyermek. csoda történt . – Mi az hogy kell? Lehet többet is megismernének. – Magához tért. Előző életemet ismerhettem meg. akkor nem itt ülnétek. – Meghalt. Felköhögtem. Előző lakója már kívül lebegett. hogy fekete mágikus erőket idézzek. és befolyást gyakoroljak tömegekre. Az akkori hatalom pribékjei akartak rávenni. Szellemi segítőim óvtak attól. és így sikerült meggyógyítani ezt a testet. és szórakoztató célzattal. Ezt nem vállaltam. – Ha tudnátok az igazságot. – A rosszat miért lehet szuggerálni? – Ez nem a mi gondunk. Borítottam rájuk a fehér asztalt. és leugrottam. így üldözött lettem…………… -132- . hogy ártó szándékkal használjam ismereteimet. – Az embereknek joguk van megismerni lehetőségüket. de haldoklott a test. Mágikus ismereteimet sokan vették igénybe. hanem legalább három szinttel feljebb? – Annyit tudunk. ahol már rendelkeztem szellemi tudással. amit az embereknek el kell mondanunk. – Vigyétek a zuhany alá. hatalmi céljaik érdekében. láztól égő testében nagy színes gömböket láttam.

Ezt magyarázzák a karmával is. félelmet generálnak.hogy ne éljen vissza ezekkel. vallásoknak. ha a természettel harmóniában él. Higgy a templomban. Van aki traumát hoz magával. higgy a politikusnak. annak nem tudnak a tudatára hatni. amit már ekkor is ismertem. ha természetesen él. felülírható. és védelemmel ellátott. hogy mások segítségére szorul. vagy magasabb rezgésű. Legtöbb azonban magának zárja le. higgy az orvosoknak. Minden ember magába zárja előző életében megismert tudást. Tiltásokat ültetnek be. ügyes festő. befolyásolható. amit nem akar átvinni. hogy engedelmességre kényszerítsék őket. fájdalmakat hoz magával. vegyszereket vetetnek velük. Elhitetik vele. de a legtöbb ember ki van szolgáltatva hatalmi rendszereknek. szobrász. legtöbb ember csinál valamilyen bakit előző életében. gondolkozását irányítják. vagy gyógyító volt. társadalmi elvárásoknak. vagyis megvilágosodva lép ki a testéből. bár az nem tanulság ha nem emlékszel a hibákra. de sok olyan ismeret is van amit csak jelen életemben tárult fel. ha nem tudatosak.így betegségre hajlamosságot. sok embernek azért zárták le a tudás fiókjait. ha természet közelben él. elfeledtetik. Aki tudatosan vált testet. hogy pl. Vannak képességei amit nem tanult. hogy tennéd jóvá? A tudat programozható. emléksúly levétellel megszüntethető. és ha még betegebb az ember újabb gyógyszer adagot tukmálnak rá.és tiszta lappal akar kezdeni.mert számára nem elfogadható. és számtalanszor meghalt. -133- . hogy már több száz életet élt. mégis ügyesen csinálja. Járványt kiáltanak. És elhiszik az emberek. előző letét feltárva rájöhetne. Hinni kell sulykolják gyerekkortól. A tudatos szabad lényt korlátozzák. kiváló szónok. hogy a szervezet öngyógyító. így lesz kiszolgáltatott az ember.Több olyan dolog is volt. törülhető. Alacsonyabb szellemszintű emberek belekavarodnának az információ halmazba. az emlékszik minden tudására. van érzéke hozzá. Aki elég tudatos. ami előző élet feltárásával. és rohannak beoltatni magukat és családjukat. hogy „bűn a tudás” így lesznek engedelmes terelhető birkák emberek milliói.

Tanulás Szia hogy vagy? Kérdezzük naponta akivel találkozunk. és próbál annak megfelelően élni. A nyugati oktatásnál oktató és hallgatók vannak. Beszélgettük már az ölelés titkáról is. A kapcsolat ápolása a közös rezgés kiépítése céljából történik. aki ismeri. és ledolgozni a karmát. stresszel tompítva -134- . hogy értsük egymást Kétfajta oktatási módszer létezik: Egyik a tanító.Van egy mondás a törvényről. A ravasz kígyó átsiklik alatta. és tanítvány kapcsolata. ami olyan mint a sorompó. hanem a pillanatnyi képességszintet. Lendület és folyamatos kapcsolat jellemzi. A tudatos meg törli egyszerűen. egy kapcsolatot ápolunk. A módszer nem igényel vizsgákat a személyes kapcsolat működésével. az nem fog megváltozni több életen keresztül sem. ahol sosem a felkészültséget mérik. majd vizsga keretében. és a hallgató bemagolja. hogy megértsük egymást. Magas tandíj befizetése után az oktató személytelenül leadja a tantervet. egy ismeretséget. A karma is csak arra vonatkozik. csak a buta szamár áll meg előtte. Bár nem hallgatjuk meg hogy tényleg jól van e. az erős oroszlán átugrik fölötte. Csak köszönünk. Közös rezgést akartam kiépíteni. Aki nem ismeri. Ezzel a módszerrel adható át egyedül a TAN. Állandó kapcsolatban állnak. így közös rezgésre kerülnek. Mindkét fél számára fejlődést biztosít.

Értelmezés. átlényegül.amit még megtapasztalhatok. miáltal a szellem rájön. sem a lélek érzelmei. közös tudatszint. hiszen ez esetben nem egy sematikus tanmenet. szenvedés és szigorú böjt segítségével történhet. Látja a gyenge pontjait /világítanak a meridiánok/ vagy tudatában módosítja agresszív gondolatait. türelem  és koncentrált akarat szükséges hozzá. ha már nem tudnék tanulni. A szellemharcos is eggyé válik a küzdővel. csak parányi részét tudom annak. használhatóság nem mérhető.beszámol arról amit bemagolt. így nem is befolyásolhatják sem a test vágyai. a tanulmányok idejére kizárva minden szétszórtságot. Az igazi tanítvány egy rezgésre kerül a tanítójával /TANitatójával/ Ezért fontos az állandó kapcsolat. elemzés. olykor az irányát is. A tudás átadásának kétségkívül leghatékonyabb módja a mester és tanítvány kapcsolat. közös gondolkodás. Ezzel a módszerrel egy mester csak néhány tanítványnak adhatja át a tudást. -135- . hanem a tanítvány (és persze a mester!) fejlettségi szintje határozza meg a tanulás ütemét. hiszen a tanulás üteme egyénre szabott. hogy független a fizikai testtől. Ezen tudatállapot elérését segítik az átlényegülési gyakorlatok… A megvilágosodás egyik útja a test sanyargatása. A másik irány a tudatosság felébresztése. tudja az ellenfél szándékát. Reménytelen helyzetben lennék. így érzi. Hiszen tudom. hogy a szellem meneküljön a test börtönéből. Kölcsönös figyelem.

Végigcsináltam minden tanfolyamot. mert én állandóan kíváncsi vagyok. ezek az előadók nem is sejtik az igazi tudást. Ezt már tudom. Attól ne félek. -136- . akiktől kérdezhetek. hogy találkozhassak olyanokkal akik új információt mondanak nekem. Nem ettől félek. csak beszéltek. hogy újra magasabb rezgésszintre hozzuk az emberi tudatot. vagy hitegettek. minden gyakorlatot. gyorsan megkapható a tudás nagy része.de az univerzum tanítványaként még van lehetőségem.hogy elmondják amit kerestem. mindenkinek csak részletekről volt fogalmuk. és alig volt könyv olyan témákról amikre kíváncsi lettem volna. eltitkolt tudást. guruktól régóta nincs mit tanulni. csak fordítva. Azt gondoltam más is ennyire keresi az ősi elfeledett. Húsz éve még könyvtárakat kellett bújni. már letudtam hívni magamtól a hiányzó részeket. amint lehetett kérdések özönét zúdítottam az előadóra. mielőtt megtudhattam volna ami igazán érdekelt volna. de mindig véget ért. Általában nem kaptam egyenes választ. Néhány év múlva rájöttem.hogy egyben. hanem nem értem. csak beszéltek. működtetni ezt az erőt. hogy majd a következő tanfolyamon megismerhetem. és sötétséget nem lehet a fénybe vinni. mások miért nem jönnek lázba ilyen lehetőségtől. hogy valakit bevezetek a középpont tudásába. megtapasztalhatom majd. Én alig vártam. Árnyékmentesen csak a középpontban lehet létezni. megismertem az egység tudását. hogy földi mesterektől. majd. Milyen jó. hogy megtudjak valamit a világról. azonnal kívül találja magát. csak beszéltek. és hasznos lesz majd velük gyakorolni. Tanfolyamokra jártam. Harminc évembe került míg elejtett morzsákból összeállt a tudás. és újjáéleszteni. hogy ezeknek a tanfolyamoknak semmi értelme. hiszen ahogy visszaél vele.Azt régóta tudom. Én mindent tudni akarok. majd. de működtetni nem tudták.

ha nem értik sem kérdeznek. – Szóltál mindenkinek? – Igen. nem csak szűk körben. Mondanám. Ha kérdem miért kifogásokat dobálnak. – Szerintem nem is értik. Nem is válaszoltak. de nincs kivel. – Nem hallgatnak rám. hogy eltereljék a figyelmet. Miért vagy itt? – Szeretek lebegni. de nem olvassák. felraknak két másikat. nincs netem. Feldobok egy témát.Be is mutattam a kiáradás hatékonyságát. Feltártam a titkokat. A szeretet fogalma is dogmává silányult az emberek tudatában. -137- . Irkálok. – Szomorú vagy. csak bonyolult dolgok hozhatnak. ––Én elmondtam. ––Lehet azt gondolják. Megszokták.Rájöttem. hogy egy óra alatt megtanítom a kiáradás működtetését. de összeérve a Kárpát medence rezgésszintjét emelhetjük. gyakorolnék. hogy csak a rezgésszintet kellene emelniük? . nincs pénzem. elmondtam a lehetőséget. Felelnék a kérdésekre. de fel sem teszik. Abban hisznek. hogy mások gondolkodnak helyettük. hogy mások oldják meg a problémájukat – Elmondtad. mindenkinek. más dolgom van mindig. – Szombat este van. már mindenre tudom a választ. De erre még nem. hogy nagy változást. és ezt elég lett volna havonta egyszer kis csoportokban működtetni. Ha én kérdezek nincs válasz. hogy nem így van. Nincs időm. Elmondtam. – Nem hittek neked. Azt hittem. hogy beszéljünk róla. az emberek szórakoznak. de nincs kinek. több csoporttal működtetve a kiáradást. ––Tudják mit jelent a föld szívcsakrája? Mit jelent innen árasztva a SZER? ––Nem. hogy összefogva. évek óta.

aki kérdez az választ kap… -138- . Gyere velem…. mint amit megértenek. mint tanító? ––Nem a te hibád. vagy eltisztultak volna az országból. hogy ne érezzék jól magukat a negatív rezgésű ármánykodók. aki rendelkezik valami tudással az nem a nép érdekében társul hasonlókkal. hogy felébredjenek az emberek. Régen sok évig készültek rá. ––Igazad van. ––Hová? ––Mozizunk. –– Akkor ne tanítsak senkit ezek után? ––Ne mondj többet. ha minél elszórtabban lobbannak fel az erő lángjai. Csak költ mindenféle hiábavalóságra. és csak annak aki megéret rá. nem akarnak fejlődni. dorbézol. Sőt az a leghatékonyabb. az emberek ilyenek.mert nem ért hozzá. és hogy ne éljenek vissza vele. Aki keres. Félelmet kap vele.mert nem tudja mikor rabolják ki. és szegényebb mint valaha. elveszti az igazi érzelmeket. Néhány év alatt mindenét elveszíti. Érintette meg a homlokomat ––Nézd a lottónyertest aki nem tud mit kezdeni a hirtelen jött pénzzel. hogy megérjenek rá. Megtisztultak volna a rezgés által. nem fekteti be értelmes célokba.hogy magasabb rezgés áramoljon az országba. Megvolt a lehetőség erre is. ––Akkor ne erőltesd. hanem a maga pecsenyéjét sütögeti. hogy bárhol működtethető a SZER.hogy megkapják az igazi beavatást. ál barátokat. hogy elbírják azt a magasabb rezgést. hogy utazni kellene „szent helyekre” ––Én elmondtam. és lepaktál a hatalom birtokosaival is. az megtalál. de láthatod. szeretőket keres. jó így nekik.––Lehet azt gondolják. akiket csak a pénz vonzza hozzá. ––De fontos lett volna. ––Akkor megbuktam. ––A hirtelen tudás is ilyen hatással lehet az emberekre.

MU szigetnek örököse Ősi tudás megőrzője Tudós bölcsek magas hegye A Naga vízesésnek völgye Együtt őrzik a nagy titkot Energiát hogyan adtok Eggyé válva nagy középpel A teremtő Istenséggel Testüket ők hátrahagyva Vigyáznak így a világra Gonosz világ egyensúlya Illúziókban elnyúlva -139- . – Meghaltál? – Tudod. mint amikor a kolostor kertjében beszélgettünk. hogy Yko szóljon hozzám. – csak nem sennin lettél? – De igen. – Miattam hagytad el a tested? – Nem csak miattad. hallottam.A Sennin Yko nem halt meg. hogy nem. Sírsz? – Azt hiszem igen. amikor megjelent. így nagyon meglepődtem. hogy láttam. – Szellem vagy? – Egy „szellemmel” nem tudsz ilyen egyszerűen kapcsolatba lépni. Tizenkét év telt el azóta. Szertartás sem kellett. Ugyanúgy éreztem. másként nem tudok segíteni. Ő a tiszta tudat A tudattal létesít kapcsolatot közvetlenül.

Függ tőlük a stabilitás Meg is teszik ez nem vitás Fiatal lány köztük nőtt fel Bölcsessége égig emel Élhetne ő is még boldogan De testében nincs nyugodtan Látja mi van magyarhonban Ármány fészkel a kárpátokban Szellemteste köztünk lebeg Hogy segítségünkre legyen Ykomitsi hála néked Világítson soká fényed – A legtöbben tehetségesek voltak. és nem is működik tovább. de túl egyszerűnek tűnt. – De ezt nem engedik. – Amíg veled voltak. soknak kivételes képességekkel rendelkeztek. – Az miért baj? – Hihetetlen számukra. hogy Istenek. de utána más erők újra letompítják a tudatukat. – Ez a baj. – Értették. – De elmondtam. – Mondtam. természetesnek tűnt számukra is. csak le vannak butítva. – Ki nem engedi? – Ők maguk. – Azt mondták akarják. ezt nem fogják fel. és akkor egyszerűbb. -140- . Nem gyakorolnak. – Az nem számit. – De fel lehet újra nyitni. hogy lendületbe kell jönni. így nem tapasztalnak. a tudatuk már le van korlátozva. nem ezt szokták meg. – Akkor miért nem értették amit mondtam. – De ez az igazság.

és tíz évik nem lesz benne élet a nehézfémek miatt Azon a tavaszon árvíz pusztította el a beregi részt. Ilyen viccek követték azt a sokkoló hírt. – Horgász. Tizenketten gyülekeztünk a Tuzséri kastély előtt. amitől aztán nem tudnak megszabadulni – Azért kellett volna összefognunk. hogy a Tiszát ciánnal szennyezték. Ellopnák. hogy az e havi dobolást megtartsuk. mint az országot. Esze Tamás földjén élő embereket mindig a lápvidék bujtatta az ellenség elől. Horgász kifogja az aranyhalat a Tiszából. amit aktivizálnak. de a testemre se vigyázna itt senki. most ellenük fordult. – Fantasztikus dolgokat csináltál. 2000-Ciános Tisza Két folyó találkozik: – Te ugye a Tisza vagy? – Erre mérget vehetsz. Sok jó ember. – Pedig olyan jónak és egyszerűnek tűnt. – Maradj még. évek óta együtt dobol- -141- . összeszokott csapat. különleges képességeikkel. – Inkább mennék veled.– Rengeteg gondot vesznek a nyakukba. ha nem dobsz vissza. – Más a fontossági sorrendjük. az összes kívánságod teljesítem. és működtetnek.

és visongat. Ne tombolj. de most egy légterű művelődési házként funkcionált. Hogyan öntözzem a földet. – Megöltétek a vizemet. megöltétek a halaimat.tunk minden hónap utolsó szombatján. ráhangolódás után dobolni kezdtünk. de más irányba tereltetek. Pálosz barlangját is együtt találtuk meg a Pilisben. és őrjöngött. -142- . padlással. – Mi nem bántunk. majd a leégett kastély maradványát. – Az emberek szeretik a Tiszát. Bementünk a komor épületbe. a révülés elérését az jelezte. eleget beszéltünk vele. Spontán utazás volt. azóta a kastélykertben bolyong. Ekkor megakadtunk. hová bujtassam a bujdosókat? – És most megmérgeztetek. Láttuk a hosszú épület tetejét. ne őket sújtsd haragoddal. Átvágtátok testemet. Láttuk a megáradt Tiszát. akik nekünk is ártanak. A Tisza felé sodródtunk. Zilált volt a haja. mellette a levágott kötél. – Erőt hoztunk az emberektől. – Vízszűrőt adnak a táltosok. buta pénzemberek tették. ami kiszűri a mérget. Emelkedni kezdtünk. mint ahogy máskor szoktunk. hogy meghallottuk Mariska kisasszony visítását. Hideg esős éjszaka volt. Nem emelkedtünk tovább. hogy újjáéledj. 150 éve szerelmi bánatában kötötte fel magát a padlás gerendájára. régen ez volt a cselédszállás. hogy ívjanak halaim. a fekete gerendák elnyelték a fényt. – Vigyáztam rátok. Hálásak Neked. Később egy „ördögűző” 50000 Ft-ért kiűzte innen szerencsétlent. azóta ott ül a gerendán. Rövid beszélgetés. termővé tettem földetek. fehér ruhás tündér emelkedett ki a mocskos vízből. Már nem néztünk oda. etettelek.

hogy lehetetlenné tegyék a teremtés folyamatát. Feküdtünk a szivacsokon. A Tisza tündér lenyugodott. ne haragudj az emberre. de nincs csoport ki felvállalná … . és nem bírtunk felállni. a természet. és beszélgettünk. és a teremtés.– Teremts új életet. az anya. – Az elferdített hármasság nem az igazság hármassága. Elgondolkodtam. hálásak neked. szőke haja lágyan omlott a fehér ruhára. a nőt. A teremtő anyag. Hajnalra értünk vissza a kastélyba. -  Három a magyarok igazsága. az billeg. de nyárra újra halakat fogtak a pecások. hogy megsemmisüljön. – Az ál keresztények ebből hagyták ki az anyát. elfogadta kinyújtott kezeinket kört alkottunk táncolva forogtunk. – A háromszori próbálkozás? – Ha valami nem áll három lábon. menyi mindent lehetne még helyretenni. fényleni kezdett…. a befogadó. – A teremtés igazsága a teremtő erő az atya. Veled vagyunk. sajnálnak féltenek. az emberek segítenek. szeretet energia árasztotta el a folyót. – A szent hármasságot mindeni ismeri. és nem volt azóta Tiszai árvíz. Talán álmodtuk. a teremtett lény a fiú.   A hármasságról A legbelső  barlang fényében ülök újra. hogy mi volt ez. gondolj a mágikus szavakra. örvény szívta fel a ciánt. – A hármasság tana amit elfeledtek az emberek. – Egy szó miatt? – A szó maga is teremtő erő. -143- .

Minden akadályt a sors kezének tulajdonítanak. Minden a hármasságon alapul. amíg van kiken uralkodniuk. Mindkét világ célja az emberek tudatosságának megakadályozása. Így vannak a sors akaratával is. Maradjunk inkább a hármasságnál – Már tudom: ATYA-ANYA-FIÚ – Ez csak egy a sok közül. de az emberek kishitűek. hogy a nyugati ember. ha ezeken keresztül is továbblépnének. hiszen hét beavatott is képes lenne újra magasabb rezgésre emelni ezt a medencét. – A Sennin azt mondta. hogy átvigyen. Nincs hét gonosz. és az emberek nem is gondolkodnak rajta. Sok égi küldött elmondta. – A Kárpát medencét? -144- . megmutatta. Kiveszett a tudatosság belőlük. A legtöbb embert kis akadályokkal is eltudnak téríteni céljaiktól. pedig. mert csak addig van hatalmuk. . vagyis etesd meg a dobot. hogy ez a sors akarata? – Az isteni szellemet nem a sors irányítja. hogy mire képes a tudatára ébredt szellem. hiszen teremtő erővel bír. akkor már nem lenne hatalmuk fölöttük. A szavak titka a kiejtés színrezgésében van. -  Heten mint a gonoszok? -  Mit tudsz a hét gonoszról? A hetes számhoz mindig pozitív fogalmak tartoztak. és illúziót. Ez a táltos révülés titka. Nem ismerik a számok misztikáját sem. – Inkább ráfogják.– Mint az ABRAKADABRA? – Az eredetileg abrak a dobra. de ezt felülírták a hét gonosszal. Fogalmuk nincs a világ hármasságáról. de az emberek tudatát. de már képtelenek használni az emberek. már reménytelen a TAN befogadására. mert nem ismerik az ármányt. jó és rossz fogalmával küszködnek. A hetes számot alázzák meg legjobban. mégis ez maradt a fejekben.Nem reménytelen.már dogmák terhelik.

mégsem ömlött a vére. és köszönöm a tanítást Démonangyal Démonangyal így fordítható a japán kami kifejezés. – Ősbő is tudta ezeket? – Neki is regéltem – Mesélsz róla? – Természetesen. Egyszerű hipnózissal még a fájdalom is kikapcsolható. és misz- -145- . szabályozza azok működését. Akkor riadtan néztem. sőt megállítható. amikor tündérek lakták. a vérzés elállításának módja is. ahogy a főpap egy tanto nevű éles késsel felvágja a csuklóját. A szertartás védőkörében állva ezzel már tisztában voltam. ez a gyógyítás technikája. Ami működik az az élő tudás. a szervek így a szív funkciója lassítható. Ésszerűbb lenne rezgésszintjüknek. bár tizenkét évig nem alkalmaztam. a testi funkciók kontrollja. ami eredetileg Istenséget jelölt. Ilyen és hasonló gyakorlatokat már én is többször bemutattam a tanítványoknak. Azóta megértettem. hogy a tudat kontrolja ezt egyszerűen lehetővé teszi. Nyugaton mindent a jó és rossz szerint szortíroznak. Amikor először láttam ezt még nem értetem a gyakorlati részét.– Régen Bőség földjének nevezték. pedig nem is ismerik őket. És mesélt………… – Mit adhatok ebből tovább – Csak amit működtetni is tudsz. vagy tudásuk szerint megkülönböztetni őket. ahogy a jógik is gyakorolják azt. – Értem. így a szellemlényeket is szétválogatták. a többi csak dogma.

hogy fizikailag megjelenjenek a vér rezgése szükséges. fehérruhás öreg ősz emberként állt a háromszögben. hogy egy háromszöget rajzoljon a földre. és uralkodhatna valakin. de mindenki csak kuncogott rajta. ezért riogatják az idézőt. vagy szövetséget köt vele/ Azt hogy mivel fizet az időszakos segítségért. és válaszolgatott a kérdezőnek. az itt megjelent lény is álarcos démonként jelent meg. hiszen minden a természet része. ha rángatják őket. és erősebb kiárasztott energiát küldtünk felé. Fekete mágia akkor lesz. amitől erőre kapna. alakot váltott.tikumra gyanakodtam. de már tudom. a nyugati tudatú emberek ezt fekete mágiának. A szellemvilág képviselőivel több módszer segítségével teremthetünk kapcsolatot. hogy semmi sem természetfeletti. és éreztük az örvénylő áramlást. ha mások vérét áldozzuk a megjelenésért. -146- . japánul. hanem kényszeríti a mágus. de anyagi szintre áthozni őket. hogy nincs félelem senki szívében. és mások ártására kérjük a segítségüket. A főpap a saját vérét csorgatta lassan. de tévesen. vagy démon idézésnek ismerik. Egymás kezét fogva alkottuk a kört. jobb ha a kérdező megy inkább asztrál szinten hozzájuk. /ezt maguktól sosem vállalják. az maradjon a ő problémájuk. A szellemlények nem szeretik. a démon látva. Ezt a szellemtan keretében én is tanítottam.

ki vagyok. Elbutított. Meggyőzni akarom az embereket. és el vagyok keseredve. csak olyan módszer kell nekik. Utáltam mindenkit. Nem folyt a vér. sok ember szerint olyan mint a fából vaskarika. Nem akarják a teljes tudást. nem akartam semmit. ki jön értem. A vezetőket keresem. minden megvalósulni látszik. akik mondják. Tűzet gyújtottam az oltáron. mit akarok.A SZER Én csak egy képet láttam. hogy mindenki jöjjön velük. de a katonák félre dobnak. dogmákon nevelkedett emberek. nem tudok tanítani. hogy ne hallgassanak a vezetőkre. mindenki elakadt a saját érdekeinél. nekik. próbálom őket eltéríteni másik irányba. nem sikerült megértetni a TAN-t. A kör négyszögesítése. Média által agymosott tömeg. sem a fájdalmat ahogy végighúztam a kést. és a kör négy sarkán. amit ott láttatott velem a Kami. Fényliget kőkörében állok. nem tudják az értelmét ennek sem. Megcsináltam a védőkört. ahogy csor- -147- . Nem éreztem a hideget. Saját tanítványaim nem értik mit beszélek. hogy ez az ösvény a szakadékba visz. ami pillanatnyi sikert hoz nekik. nem érdekelt. készen arra hogy feláldozzam magam. rákoncentráltam. és elvisznek. Ezeket akartam a megvilágosodáshoz segíteni? Ezekért vitatkoztam a fényőrökkel? hiábavaló volt minden. a forrást. egy csoport sem kezdte meg működését. elképzeltem. Tizenkét év telt el. ahogy rohangálok üveges szemű emberek között. hogy ne zavarjanak. Ezért mutattam meg az erőt? Elmondtam. mert tudom. Meghívtam a segítőket. de a katonák közrefognak.

Nagy orral. – De már senkit nem érdekel ez -148- . – Ezt miért csináltad? – Neked tanítanod kell az embereket. Kis háromszöget rajzolhattam csak általa. és ekkor már érezni kezdtem a meleget. és lusták gyakorolni. Egyik tanítványom érzet valamit vezetés közben. – Nem néztem tükörbe. Itt úgysem találtak volna rám időben. valósítsd meg. néztem fel a lényre. – Akkor is jobban tetszel így. – Eddig sem tudtam. – Rögtön? – Te példálóztál a távkapcsolóval.dogál a csuklómon. és kibontakozott egy köpenyes alak. – Most szebb vagy. így nehéz lesz elvérezni. Rögtön elállt a vérzés. hogy elvérzek. vérző fejjel. – Mikor vérzek el? – Nem fogsz. – Lehet. de azt is. hogy nincs értelme itt lennem. nem félsz? – Rendben. – Változtass – A külsőmön? – Dehogy a módszeren. de most egy fiatal lány vigyorgott rám. – Érted jöttem. – Lényegtelen a külső. – A vágás összeforrott. lassan csepegett a földre. majd továbbment. – Csak emberként gondolod így. csúnyábbat vártam. – Akkor mit tegyek? – Mutasd meg a középpontot nekik. a nyolc körcikket nem értik. Megállt az útszélen néhány percre. nem is kerestek. nézd. Éreztem az örvénylő erőt. Pedig felkészültem.

elfogadása. de a csuklómon csak egy piros csík látszott. – Mivel? – Majd tudni fogod – Útálok veletek beszélgetni. hogy visszatértem a révülésből. ráérző. kezdve a „kép- -149- . a kés véres volt. fáztam. vált eggyé a kopár fákkal. gondolkodásmódjának átvétele az átlényegülésnek több fajtája. – Megkaptad.– Januártól újak jönnek. nem adtok választ. megérző képességek fejlesztése Mások megértése. egy hétig. éreztem. és majd megérted. és szintje van. és ezzel találkoznak. Átlényegülés Az empatikus.

A sámán a segítő állat öltözetébe bújik. erősebb lettél stb. táltosok. de ezt megcsinálták sámánok. vagy a fizikai test feltöltése az adott lény tulajdonságaival. Az eltűnésnél leírtam. így járja szellemtáncát a tűz körül. tapasztalatot szerezzen. élesedett a látásod. felveszi annak testtartását. és más helyen. a szellemtudatosság útján járó ezeken túllép. A változó világ változó lénye átváltozik. segítséget nyújthat mások problémájának felderítésben. esetleg gügyögve beszél hozzá. /valós lény esetén/ a többit a beavatás során tapasztalhatjátok meg. Azonban gyakorlás nélkül ez is csak hihetetlen elmélet marad. Jobb lett a szimatod. Átlényegül azzá. hogy információt. egyszerűbb módszer testkilépéssel a szellemtest átlényegülése. de a megérzést. és mozgását. vagy időben történő újjáépítés. …Aki kisgyerekkel akar játszani az letérdel hozzá.zeld” típustól a vadállattá váló germán harcosig. Az állati átlényegülést alapozó gyakorlatként érdemes végezni. babázik. vagy érzékelését fejlessze. telepátiát is fejlesztheted. MINDEN SZELLEMI MUNKA ALAPJA AZ ÁTLÉNYEGÜLÉS. „bármikor levétem testem. hogy megfelelő szinten végezted e. amivel kapcsolatot akar létesíteni … -150- . hogy lehetséges a test lebontás. gondolatvilágát. aki felülről lenézi a gyermeket. ez a legmagasabb szint a mágikus tudásban. betegségek lokalizálásában is. mágusok is a történelem folyamán. az sosem érti meg a gyermek lelkivilágát. és úgy épít. és bármikor felépítem azt” mondta Jézus. hiszen rögtön tapasztalhatod. labdázik vele. Ez történhet helycserével is. Ez a második szintű beavatás alapja. vagy megértse az adott lény érzéseit. Később másra is használhatod ezeket a képességet.

Én mégis a lovak miatt jöttem ide. A gyermek átöleli apja nyakát.” Apa nagyon szeretlek” és ettől az apa képes négykézláb csúszkálni a parkettán. Egyszerű. mert az csak egy alantas állat akin uralkodni kell. csak öröm.Lovas napon A lovak miatt jöttem a falunapra. és fülére hajolva belesúgja a mágikus szót. Hálából az ember vasat rakott a szájukba. színe és legfelül a táltos szint. és díszes amatőr fogatok versenye. hogy engedelmeskedjen gazdája akaratának. Ebben él az emberek nagyobb része. nincs fájdalom. A kettősség útja ez is. A táltos szabadság szimbóluma. Vitatkozó. és lovaikkal dicsekvő gazdák. A paraszti élet maradványa. Barátként.amit hagyománynak neveznek. terheket huzatnak velük. megóvták az embert a hosszú út fáradalmaitól. Marcangoló farkastörvények. a fülbe suttogott szavak mágikus ereje. Általuk tárult ki a világ az ember számára. sarkantyúval döfködte oldalukat. a cipelést vették le vállaikról. hiszen először az érintés hozta össze az embert és a lovat.hiszen nincs súlya. De mit tudnak a lovak? Mit éreznek a lovak? -151- . vagyis legalsó szint a farkas. részeg nézők. és játék. a feltétlen szeretet. betörik a lovat. Örömmel szeretettel. Ahogy az apa a hátán lovagoltatja kisfiát. Hogy is van? Legelső. és tágra nyílt szemű gyerekek. Félelmet olt bele. A simogatás. A másik út a kényszer. a szentek szintje. most leigázott munkára kényszerített állatként szolgálják az embert. Néhány közbülső szint. egymást segítették. Ezért engedte hátára az embert. Összhang volt. mert az is simogatás volt ahogy érezték egymást. Játék volt. Természetesség hangulatát árasztotta a rendezvény. társként kezdték. segítség magaslata.

Külső megfigyelés: Kopott szőrű. Kiabál a gazda. Hályogos szemen nézek kifelé. Nyakamat csípi az ostor. a hangok. öreg igásló. Két szürke előtte. Csúszkál a zabla a számban. Fiatal csődör -152- . Mindig éhes vagyok. Fásultság érzése. Igen finom. inkább leülök a pálya szélén a fűbe. Lelki kapcsolat: érzet. Mi ez alig látok. de visszaránt a zabla. Szellemi társulás: Ott legyek ahol akarok…. Hello te ló. Menni akarok. Hello. hogyan lehet villámgyorsan testet váltani. hogy „azt már tudom” gyakorlat. nem én vagyok ideges. Akik ismerik a módszert.Régen tanultam. A gazda veri a lovat. Az egyik nagyon ideges. – táltos vagyok. testet váltok ott legyek ahol akarok ideges vagyok. nem nézelődik egykedvűen ácsorog. Rángatja a fejét. de még érzem a fű habzó levét……… Lovas 2. Zavar a tömeg. a lóban vagyok. pedig a lábánál dús fű nő. Sok a kanca illat. na én megyek. Megsimogatom. Kint vagyok. Gazdája megnyugtatás helyett megrántja a szárat. friss fű van a lábamnál. azok is kizökkenek apróságok miatt. Nyújtom a nyakam. Várjunk egy kicsit.és a csődör nyakára csap az ostorral. Letört a hátsó fogam. de a zabla belevág a számba. megölték a lelkét már. nem érdekel semmi. Na így már jobb. Nem én vagyok a ló. hogy nem lepődök meg váratlan helyzetektől. Nem megyek közelebb. A pálya szélén egy szép fogat. de nincs kedvem enni. Itt is kevés az. szép az élet. Miért ideges? Megnézem. nem legel. Nem mutat reagálást. tapasztalat nélkül üres elmélet marad minden. lassan rágok. Menni akarok. Szomorú. Fáj a fogam. főként hogyan érjem el.

Tudat irányít. Csődör fájdalomközpont kikapcsolva. Felszisszen. az ostorozással. Láthatatlan fényszál vissza hátához. -153- . Megvan. Közös erőtérben kapcsolódunk össze. és leveti a kabátját. Leszoktatom. majd újra rácsap a ló hátára. Vis�szacsatolás működik. Keresi.energiával telve. De ez csak bosszú. valami megcsípte a derekát. De jó volt. mi csíphette meg. Ideges. Nagyot ordít. nem megoldás. nem érzi az ostor csípését. de visszavezetem a gazdához. Idegrendszer visszacsatolás. Ez tetszik. Megvakarja. Nem lett jobb gazda ettől. és a gazda ezt még fokozza.

.

II. Tanítások rész Minden kérdésemre választ kapok Hihetetlen dolgokat is tudok Képességek egyre szebbek Tanítani elkezdhetek .

.

Mindig szerettem tanulni mert kíváncsi voltam a világra. ki jegyzetelve visszaadtam. Megnyitották a tudatomat a mindenség tudására. hogy okleveleket. Sőt kitörülték azt amit évek alatt bemagoltattak velem mások. tanfolyamokon. Ez akkor kezdett érdekes lenni. amikor egy kölcsönkért könyvet /akkor nem volt még pénzem megvenni/ félóra alatt elolvasva. mint azok akik mesternek. Elolvastam regényeket. és erről papírja van. Először a könyvekben kerestem az igazi tudást. Hamar rájöttem. hogy még men�nyit tanulhatok. Amikor feltettem egy kérdést magamban. Mindent tudni akartam. diplomákat szerezzek. nem volt mit bemagolni. és valóban mester voltam több harcművészeti ágban is. mert ezt követelték meg. az mondja el nekik. edzéseken. Megtanítottak tanulni. hogy ennek semmi értelme így. és jött a válasz. mégsem érzem mesternek magam. Az emberek azt nevezik tanulásnak. mert tudom. de természettudományos könyveket is halomszámra. iskolákban. Először úgy tanultam én is ahogy az iskolákban tanítják. A szerzetesektől viszont nem kaptam ilyen tanítást. Magoltam. hogy aki bemagolt egy csomó tudást. gurunak neveztetik magukat. Üressé tették az agyam. hogy ők is bemagolhassák. inkább tanítvány akarok lenni. -157- . Ezoterikus témákban is tudok annyit. A világmindenség tanítványa. Befogadóvá tették az elmémet. Eddig én is így tanultam.Mester vagy tanítvány? A tanítványok mesternek szólítottak.

ha újat akarnak mondani. Játszottam a könyvekkel. mint az eddigieket kihasználva pénzt keresni. hitelesen. sőt butítják a tömeget. Ezért nem értik sokan. A tudományos. elképzeltem a szereplőket. Könnyen megtévednek. hogy megelevenedjen a könyv. hogy érdekesebb újabb és újabb hihetetlenebbnél hihetetlenebb dolgokat megtapasztalni. ezoterikus könyveket pár év alatt semmibe néztem. vitatkoztam a szellemvilággal. Elméláztam. Könnyen. Azért írok ezekről. hogy akik megértik a taiki lehetőségeit. szórakozásnak tűnt. hogy így nem sok marad meg. és fölösleges körítésekkel áltudományos könyvként próbálják rásózni az emberekre. hogy egymást másolják. és dogmákban gondolkodnak. de végül is elfogadtam. Most ott tartok. akik manapság is olvasmányikra hivatkoznak. beleéltem magam a történetbe először. hogy elég átnéznem. Átéltem a szereplők érzelmeit. de később már a sorok között is olvastam. Általában két három kérdésből le tudom tesztelni a forrásait ilyenkor. miért nem pénzt keresek inkább. de észrevettem. Eleinte játéknak. gyorsan. mert rájöttem. és mit is csinálok voltaképp. és húsz perc alatt kiolvasok. Kiismertem. kijegyzetelek egy könyvet. Mágikus gondolkozást gyakoroltam. hiszen másként irt ha hosszú ömlengős leírások követték egymást. azok megtanuljanak tanulni. mert alapfogalmakkal sincsenek tisztában. Sok embert ismerek. csak nézni a lapokat. mintha pergő cselekmények sodrába tévedtem. és bezárni a fejlődés útját. ábrándoztam. majd később ráéreztem a szerző hangulatára is. és tartalma az agyamba vándoroljon. -158- . és már olvasni sem kellett.Először betűket olvastam szavakká. és mondatonként értelmeztem ahogy tanították. hogy semmi újat nem tudnak mondani.

Nem értik. De mindenkiben ott a képesség. hogy befolyásolhatóvá váljanak. A Teremtő ingyen megnyitotta. hogy van. A tudást darabokra szedve őrzik titokban néhány helyen. Látjuk. hogy működőképessé tegyem az elfeledett ősi tudást. én újakat hívok le és kísérletezek azokkal. Ennyire hiányzik a tudatosság az emberekből? Nem tudják. hogy „istenek vagytok” nem azt. ha ilyen egyszerű átverni őket? Jézus azt tanította. de megtanítom az érdeklődőt tanulni. Én nem akarok módszereket bemagoltatni. hogy én nem a megtanult dolgokkal foglalkozok. lekorlátozni ezzel az igazi tudást. és nincs többé bűn. hogy nem is tanítanak semmit. hogy megvilágosodva saját fényében tündökölhessen. Istenből vagyunk egy csepp. egységet alkotunk. de azok sem ismerik az egységét. hogy egy nagynevű guru bűvészkedését csodálhassam a tömegből. vagy nagy dumás előadót hallgassak. hiszen enélkül nem élnének. és a hülyeségnek -159- . nem mást. Nincs mit átadni. és melegedjen a kezük. Mit tanulnak egész életükben. nem lehet bemagolni. Pénzt kérnek azért is. mint minden élő. megismerje saját különleges képességeit. az univerzum része vagyunk. minden mindennel. Nincs akitől egyben meglehetne tanulni bármit. mint más. régebben én is pénzt fizettem. mert nincs értelme. Tudatosságot tanítok. mire rájöttem. hogy lehívja a számára működő tudást. össze vagyunk kötve. akkor miért is fizetnek embereknek ezért? Ja hogy neki is élni kell valamiből. Azt csak szűkíteni lehet. a tévelygő útkereső tudatát meg nyithatom. az energiacsatorna alapból létezik mindenkinél. hogy feláldozom magam a mások bűnéért. hogy az energiacsatorna „alapból” nyitva. hogy energiacsatornát nyissanak a fejtetőn. és mindenkivel összefügg.

hogy ne állítson gátakat az energiának. akkor kiveheted. Legtöbbször a szerveket egyszerűbb ujjra cserélni. és lemérni. vagy átalakíthatod a negatív energiát úgy hogy nem kell havonta visszahívni a kezelt személyt. Úgy gondolta. azzal. érdemesebb javítgatni. hogy melegedjen kicsit a kezünk. tudatából lehívott információ alapján a táplálkozási szokása sem maradt titok. és akire rátesszük. mégis kiárusítják azt jogtalanul. hogy negatív földsugárzásban fekszik. a lefektetett testet ellazított állapotba hoztam. hogy belülről is megnézzem. A hatékonyságot a harcművészet segítségével tudod fejleszteni. Aurája elárulta. vagy ezáltal tud a saját szellemed gyógyítani. Szellemgyógyítás során is a te koncentrált tudatod a lényeg. Amennyiben tudatilag nem vagy ott a kezelésnél. Minden más technika ezáltal működik. kijavítottam. A teremtő egészséges testet adott a szellemnek. hogy bizonyságot szerzel működéséről. a tönkretett csontokat. nem az álbeavatások pénzben mért összege. Ezt a koncentrált tudati energiát kell gyakorolni. akkor úgysem működik. Ezáltal kapnak erőt a meghívott segítő szellemek. Csont ritkulásos beteg kért segítséget. és elherdálják a természetet. de csontnál. Vajon hogyan fognak ezzel elszámolni? Amikor baj van. hiszen ettől iga- -160- . növényeknek. és lazán erőlködés nélkül megtartani.ára van. stabilizáltam a romokat. de nem vigyázott rá. Ezt az energiát tudatunk szabályozza. földelemet sűrítve feltöltöttem. ha viszont koncentrálni tudod az energiát. minden gyakorlat ezt segíti. állatoknak. A földet is ingyen adta az embereknek. ez az energia nem csak arra képes. előtte miért nem gondolkoznak? Belülről nézegettem a ritka csontszerkezetet. Kiléptem testemből. akkor már tudnak sírni az emberek. az kicsit jobban van egy ideig. Belül még rendbe hoztam néhány félresiklott dolgot. egy férfitől elvárja a környezete az ilyen életvitelt.

hanem máskor is keresd fel őket. Gyakorold. és szemetet hagysz magad után akkor igen. és már férfinek sem nézték. már nem szeretek messzire szaladgálni a vesszők után. hanem meghallgatni azokat akiket dob rezgése odahív. és soha nem hazudik.zi férfi. A segítő szellemeket ne csak akkor hívd. ne énekelni akarj. foghúzás. ki kapcsolni nem szabad teljesen. De ha ok nélkül. hogy beszélsz egy fához. ne hallgass zenét. hétvégeken nem érzékelem az időt. Szeg kisolló. hanem válj eggyé vele. ha sietsz. amikor szükség van rá. még a fájdalmat vettem kisebb fokozatra. Nem érdekből létezik. Amikor sétálsz a természetbe. baltával. ebben a tudatállapotban már mindegy ha becsukod . csak a cél közepén a piros kört látod. sokkal bölcsebb mint bármelyik ember. ne szégyelld. hanem az univerzum. ha csak piknikezni jársz ki. Lélegezz. és érzékelést velük. -161- . Tévedett. tomahawkal. Az ember amúgy is többre tartja magát mindennél. amikor már komolyan csinálod. Ne akarj semmit. Kapcsolat teremtésre régebben az íjászatot gyakoroltam. megvan a kapcsolatod. vagy kedvenc sorozatod akkor igen. konyhakés. rezegj egy frekvencián a természettel. hajítani kell. mert kezdődik a meccs. pedig egy szikla is inteligensebb nála. ha nem érzed jól magad a zöldben. – Ki lő? kérdi a zen íjász – Nem én lövök. inkább közelebbi célokat dobálok késsel. és mindent megkapsz. csak rá kell hangolódni. dobni. és segítenek. cél nélkül figyeled. Ötven felett. akkor ott leszel. mert a koncentrációt is fejleszti. vagy bemutató esetén. csak gyakorlok. vagy bekötöd a szemed. gondolkozz a természettel. csak a célt látod. vagy darts is segíti a koncentrálást. Ha dobolni kezdesz. csak ideiglenesen. akkor már csak lőni.a látást. akkor igen. ne beszélgess. lényeg hogy addig nézd a célt amíg el nem tűnik a külvilág. ez csak egészségrombolás volt. és megnyílik neked. Ez nehéz? Ha ez van a fejedben akkor igen.

vagy angyalok gyógyítgatják. hogy ezek a módszerek csak elképzeltetik a pácienssel. A negyedik dimenziós javítás után vetül le ismét a három dimenziós anyagi világba. Amit elhitetnek a tudattal. más környezetben társadalomban élők mást érzékelnek valóságként. a méhecske. Másként érzékelünk hideget. hogy szellemek. A taiki szellemgyógyításban viszont a szellemtestet felküldjük a szellemvilágba. De én is sokáig használtam a másik módszert. csak elég időigényes.és nekik az a valóság. Mindenkinek az a valóság ami a tudatában így jelenik meg. meleget.másként reagálunk eseményekre. Ez lehet jó és rossz szándékú beavatkozás. de egy színtévesztőnek is az a valóság amit lát. Csak a megvilágosult. azt éli meg valóságként. tiszta tudat képes ezen felülemelkedni. hanem gondolkodnak. ami hozzásegítheti a gyógyításhoz. láttatható vele bármilyen kép. más szemszögből látjuk a világot. Másként lát a kutya. Szeretem az olyanokat akik nem a dogmákhoz ragaszkodnak. -162- . a sas mint az ember. csak az amit a tudatban leképezve valóságnak élünk meg.programozható. és ettől nő a hitszintje. vagy tudatmódosító szerek hatásai által egyaránt. A szellemgyógyászathoz még annyit.Mi a valóság? Nincs valóság. De a tudat átírható.esemény amit valóságként él meg.

hogy a mester. hogy miért pont úgy csinálja. az energia kiárasztásban akkor lehetsz biztos.és egyre érdekesebb dolgokat csinálhassunk. a győzelem biztosítéka nem néhány módszer megismerése a lényeg. Nem biztos. és ne „TUDOD” az eredményt el se kezdd. csak ha magabiztos vagy. hogy mindig a legjobb módszer fejjel a falnak rohanni. -163- . miért arról beszél. lehet a képességeket akarja fejleszteni. HANEM Próbálja megérteni. Nem biztos. egyedi a módszere. miért arról beszél. hogy hatékonyabban adja át a tudást.pedig szerinte nem is úgy kell. a magabiztosság fontosságát. mint már többször kihangsúlyoztam. Honnan tudom. Fontos. a túlélő táborok stb. vagyis amiről eddig beszéltem. akkor jó. hogy „mindig a tanár a hülye” Lehet csak különleges. a szellem ereje. hogy az alapok meglegyenek. néha egyszerűbb lenyomni a kapu kilincsét. erről írtam. amikor képes vagy megállítani a támadót is vele. oktató miért úgy csinálja.A tanulás megtanulása: Aki igazából tanulni akar. nem magolni való módszereket sulykol. nem is arról kellene beszélni. ezt segíti a harcművészeti gyakorlatok sora. hogy a módszerem jól működik e? „gyümölcséről ismerni meg a fát” ha meggyógyul. az megfelelő alázattal fordul a tanulás felé. de ha nem hiszel magadban. Nem azt kritizálja.

gyakorolni kell. nem volt miből bérelni a termet sem. és elég jó működtek a technikák. hogy -164- . ismerem a hármasság titkát is. Amit régen tudtak. vagy a harcművészetben a háromszintű tréning elég volt számukra. üzleti élet sikerei. csak írtam. Amit eddig csináltam. ők gyógyító módszereket akartak tanulni. mára viszont csak nyomokban található meg néhány stílusban. anélkül. Néhány természetgyógyász alkalmaz bio energiát. tudtam. Gyakoroltunk. Néhányan visszatértek és klubot alakítottunk. Néhány hónap után megint magamra maradtam. Nem elég hagyni. vagy „csatornázásnak” nevezett csordogáló energiát. amikor elolvastam. de nem volt kedvem tanítani. Villant be a tanítás. Régen harcművészetben hatékonyan alkalmazták.Koncentrált tudati energia Koncentrált tudati energia írtam a taiki könyvben. hogy tudja mit csinál. Egy tanítvány azt várja a mestertől. minden megvan. Kerültek újak. és időnként gyakoroltunk is. hogy csordogáljon.lélek. Kivel? Addigi tanítványaim nem vették komolyan újabb „fantazmagóriámat” a gyógyítás. de nem volt tökéletes. Ilyenkor újabb módszert kísérleteztem ki. de egy agresszor megfékezésére ez nagyon kevés. Ekkor nem értettem a sugallatként érkező infókat. Ahol a tudat ott az energia. annál jobban áramlik a kiáradás. hogy minél lazább a test. én meg energiás edzéseket tartottam nekik. Kísérletezéseimmel pedig bizonytalanná tettem a tanítványokat. azt már tudtam. az működtethető ma is. akkor gondolkoztam el a leírtakon.szellem egyesítése. test . Beszélgettünk ezoterikus dolgokról. ott is csak egészségügyi gyakorlatként.

de abbahagyja amikor rájön. hogy eddig még sosem csináltam. ahol már tökéletesen működtek számomra az energiás védelmek. így hiába próbálkozik. de aki tudja. nem láttam semmit. Újra működik az ősi erő. és tudatosabb lettem. ekkor szembesültem. nem vették ezt komolyan. hogy mi lesz ha fejbe vágnak. Videóra rögzítettem az eseményt. menyire fáj. Tudtam. dübörög. Nem törődök vele. az üresség elérését tapasztaltatták meg velem. Az első nap a nehéz csak. Kiürítettem tudatomból minden gondolatot. miközben én mozdulatlanul álltam a rám rohanó fegyverek előtt. sem olyan. ha ara gondolunk. akkor ez is szellemi energiává válik. de nem védtelenül. Aki éhezésnek fogja fel az szenved.hogy ha az energiát nem köti le az emésztés. Régebbi tanítványaim el sem jöttek. Szellemi segítőim. mindig újabb ötlettel leptek meg. így félelem sem kapott helyet. Rájöttem az elengedés művészetére. hogy fölösleges. Ezt szokta meg. Egyre magabiztosabb. hiszen a gyomor követeli a megszokott táplálék adagot. milyen láthatatlan burok vett körül. a középpont ereje. akkor még jobban fáj. Nyári tábort csináltunk. A tenguval történt gyakorláskor értettem meg a semmi erejét. Egy hétre rá megcsináltam a fiukkal a mentális burok gyakorlatot.tudták volna. hogyan kell tudatilag irányítani az erőt. Őszre már rájöttem. Olyan mint a fájdalom. megvoltak az addigi tudásukkal. A támadók ívben pattantak le erről. Megvilágosodás A Bezdédi házban böjtöltem már tizedik napja. -165- . Már többször csináltam három napos böjtöt. Nem érdekelt semmi.hogy ez is a tudatosságtól függ. majd erejüket vesztve rogyadozott a lábuk. ebből akar energiát nyerni. de ha kikapcsolom. Ezért korog. Négyen támadtak fakardokkal.

ez fogyókúrához nagyon jó. tehát gyógyító folyamatok is beindulnak. Amikor visszatértem. ennyire lemezteleníteni az embereket.nem figyelek rá. hogy felmérjem erőnlétemet. hiszen minden felesleget energiává alakit az önfenntartó szervezet. akkor nem jelez tovább. de utána zavaró volt. ezt tudatos meditációval is elősegítettem. Belelátni a gondolataikba. Villogó fényes tojások mászkáltak az úton. Nem fáradtam el. vagy legalábbis szabályozni tudjam. Nem a testet láttam. Kisétáltam a kapuhoz. Egyáltalán nem éheztem. vagyis olyasmit.gyakorolni kezdtem. nem zavart senki. huszonegyedik napon már tökéletesen uraltam ezt is. Először érdekesnek találtam. hogy megkívántasson. A világtól elvonult szerzeteseknek biztosan érdekes és hasznos lehet. Három napon keresztül kívül voltam a testemen. az energiát körülöttük. Tökéletes volt minden. könnyedén mozogtam. meditáltam. A következő napokban a szervezet más lehetőség után néz. nem gyengült e a fizikai test. Vissza mentem meditálni. látomásokat éltem át. de rajtam nem sokat talált. A rákos daganatok is eltűnnek ezáltal. nem főzött senki a házban. szellemi tanítókat kerestem fel. hogy visszavegyék ezt a képességet. de energiával teltnek éreztem magam. Gyakoroltam sétáltam. És nem voltam éhes sem. Testem rugalmas volt. -166- . Embereket láttam. Több órás meditációk során dimenziók közt utaztam. Ezt követi a sejtek tisztítása. sőt könnyűnek. De nem. nem e erőtlenség miatt nem bírtam felkelni. gondolkodás nélkül mozgott a testem. így hamar szellemi energiák termelődtek. de nekem itt eben a világban zavarónak tűnt. Nálam erre sem volt lehetősége. éreztem az érzelmeiket. Elfogyasztja a felesleges zsírtartalékot.törlöm. nem kellett erőlködni. Egyedül voltam. Láttam a gondolataikat. hanem a fénytestet.

hogy a Buddha szint.A 7 szellemszint változata az ősi tanításokban 7. vagyis a megvilágosodás szintje csak a negyedik szint. Van a ki a boldogság érzetet véli felfedezni általa. gondolatait. ott tudják. Akik vágynak a megvilágosodásra. MÉNTÁL 2. miért óhajtják annyira. PHEKHEL ISTEN MONASZ ATHMA BUDHA MENTÁL ASTRÁL ÉTER AKASHA LOGOSZ KAUZÁL INTUITIV MENTAL ASTAL BARDO ATA-ISIS SIS-TOREM NUMI-TÓREM HADUR-TÓREM JÓ SZELLEMEK ROSSZ SZELLEMEK TEREMTETT LELKEK Ahol ismerik a hét szellemszint fokozatait. vagy kábítószerekkel is megtapasztalhatja. És vigyoroghat a világra. mégsem érik el. és tudatosan szülessünk ujjá. Akasha tudástárából meríteni is lehet cél. aki Dimenziók határait akarja ezáltal lebontani. Mégis ere vágyik a legtöbb ezoterikus útkereső. csodákat művelni is lehetőség marad. Ez a tudatosság szintje. miért nem érik el? Mit csinálnak mégis? -167- . akármi történik. IZ TEN 6. mások energetikai testét. ATMA 4. BUDA 3. aurát látni. ASZTÁL 1. Ezt jelentené a felébredés. Tér idő kontinuim ura akar lenni. Szerzetesek egész életükben ezért mondanak le mindenről. Arra jó csak hogy tudatosan éljünk. csak néhányan. MEN HON 5. azt sem tudják mit keresnek. Akad olyan. vagy felülemelkedni az emberi gyarlóságon. Van aki a tisztánlátást akarja. érzelmeit. de ezt hipnózisban. az illúzió világából? Ez egyáltalán nem nehéz.

Önmaguk által állított kor- -168- . A rossz nem tanul belőle. Akkor rossz irányba mennek? Jézus mondta. de az emberi tudat nem képes felfogni milyen képességekkel is rendelkezik. Mindenki a saját útját járja. tehát hagyja magát. mert jó. Három a magyar igazság. Azt tedd másnak.Miért szenvednek? Miért élnek aszketikus életet? Hiszen akit követnek. hátha megvilágosodok. amit szeretnél. Az ellentétek adják az erőt a mozgáshoz. ÉS MEGCSINÁLTA. a fejlődéshez. Nem azt mondta. mert kikapcsolható Visszacsatolható a fájdalom ezért a legjobb nevelési eszköz. addig nem ál fel a fa alól amig megvilágosodik. A forgáshoz középpont tartozik. amit Jézus. Ne másolj senkit. vagy kicsit üldögélek. Isten hibázott el valamit? Jin-jang elv már egyensúlyról beszél. Ilyen egyszerű lenne? IGEN!!!!! Jó és rossz harca? De a jó nem harcol. ELHATÁROZTA. Kell ennél nagyobb megvilágosodás? Ha ez csak a negyedik szint mi vár ránk a felsőbb szinteken? Mi gátolja az embereket hogy az egységbe lépjenek? Buddha akarta a megvilágosodást. A harmónia biztosítja az egyensúlyt. Kijelentette. Már Platon is elmondta. hogy a megvilágosodás nem a szenvedés. Nincs fájdalom. hogy Istenek vagytok. és mások is megerősítettek. mert nem tudatosan születik ujjá. a közép. A közép ereje irányítható A megvilágosodott embert nem verik át. Buddha is rájött. aszkézis által valósul meg. hogy veled tegyenek. hogy majd ha időm lesz rá. hogy mire képes az ember. Ez a harmadik.

elnyomása. Izis uralma Az illúzió világa. A régiek tudták hogy nem kell bántani senkit. ami a megértéshez és a bölcsességhez vezet. Ebben segít a felülírás. azért hogy ne tudjanak ártani nekünk.látjait képtelenek átlépni. feltárja a titkokat. teremtés képessége. Anyagiasság. A betegség jelzés. Ariman/ármány/ uralma A test világa. érzelmi kísértések.OZ-IRIS /az Úr is/ EGY-ség A tudat világa. Gyökércsakra A lelki valóság: Ilu. Tudatosság világa. Pedig a megvilágosodás elérése csak egy pillanat. Ennek semmi köze a vallások- -169- . fájdalom akar megszabadulni. vérnyomás beállítása. és tükröt tart az Én-nek. Pl. testi vágyak. hogy megláthassa a világban önmagát. Így nem is akar meggyógyulni. vallások világa. kísértések. a gyakorlati tettet és ablakot nyit a világra. Hármasság felismerése: Az anyagi valóság: Set /setét/. csak a tünetektől pl. Megmutatja a legcélravezetőbb utat. bűntudat keltés szívcsakra A szellemi valóság:IZ -TEN. Semmi sem elég érzete. harmónia elérése. Illúzió keltés Lélek butítása. ki-árasztás képessége koronacsakra.káprázat. mert a tudat téves irányba vezeti a létet. kielégületlenség. Megbocsátás nem a másik érdekében hanem saját rezgésed rendezése miatt szükséges. kishitűség. megmutatja a Kaput. AZ –URA.hiszen nem a változást akarja. Ehhez elég újra a középpontban létezni.

Aki felismeri. Beavatás Hét ég hét szint Tudása egyre hív Szellemszintre beavatva Nem leszek én elakadva Mit az ősök tudtak régen Első szinten mondják nékem Szellemszintek kapcsolatát Másod szinten meg is nyitják Ősi gyógymód ismerője A harmadik fok fellépője Mindent ismer aki tanít Negyedik szint erre int Beavatásra is hajlandó Az ötödik szintű halandó Ősi titkok őrzője Hatodik szint fellépője -170- . hogy az igazi harcos csak a középponttól kiáradva tud harc nélkül győzni.hoz. A régi tudás őrzői nem azért voltak harcosok és szerzetesek egy személyben mert bárkit bántani akartak volna. hogy ha középen áll akkor nem vet árnyékot. hanem tudták. Innen elmozdulva/jó vagy rossz irányába/ árnyékot vonz magához. Ez a hármasság titka.

vagyis semmit Üresség a legjobb forrás Hisz tiéd a kiáradás Magyarul az áldás adás -171- .Fény papja ki ezt mind tudja Hetedik szint nagy mágusa Felövezik mindet sorba Színskálával körbefonva Sárga az ki még csirázik Vörös aki tűzzel bánik Zöld övvel jár ki gyógyító Kéket kap a tanító Stabil barna a beavató Titok őrző ki fekete Aranyövben a remete Felövezve tudás szerint Szerénységre megtanít Az út végén rájössz te is Mindent tudsz már.

ha ismered a tényeket. mindenki a másikat akarja meg változtatni. hogy ne ismerjék fel a lehetőséget? ––Igen. ––Az is felébredés. és ezért megtévesztik az embereket.A közép: ––Mire jó a középpont? ––A közép ereje élteti és mozgatja mindkét oldalt. Illúziók világában tartják őket. ––De vajon hányan vannak ezzel tisztában ––Gondolom akik már felébredtek. akkor kioltják egymást. ezért egység. meg nem világosodnak. akkor nem tudnának uralkodni rajtuk. nem akarják a harmóniát.” A harcos szerzetesek ezt így fogalmazták meg „mielőtt másokat akarsz legyőzni. hogy a megvilágosodás jelentése. akkor mért nincs harmóniában a világ? ––A hatalomra vágyók. amikor azt mondta „ más szemében a szálkát is észreveszik. ––De meddig? ––Ameddig fel nem ébrednek. de amikor a közép harmonizálja azokat. ––Ellentétes erők ha harcban állnak. Jézus erről beszélt. állj meg a saját lábadon” ––Tehát először nekem kel fejlődnöm. hogy lekössék a tudatukat. akkor lendületbe jönnek ez fejlődés lehetősége. Ha ezt felismernék az emberek. ––Ezért butítják az embereket. használni tudod a kiárasztás erejét ––Hogy lehet megváltoztatni az embereket? ––Látod ez a probléma. az hogy felébredés. ––Az egységben nincs lehetőség uralkodni másokon. sajátjukban a gerendát sem látják meg. hogy másokat megtérítsek? -172- . ––Ezt tudom. ––Ha ennyire egyszerű. így irányíthatóak maradnak céljaiknak megfelelően. megtapasztalod a közép lehetőségét.

gyakorolsz akkor emelkedik a rezgésszinted. ––Na így nem lehet: ––Akkor hogyan kell? ––Ne gondolkozz. Nem hatnak rád negatív lehúzó erők. ––Igy okosabb. és ez kihat a környezetre. csodagyógyító. Kép- -173- . ––Juuuj ez fájt. hogy térítsél jó szóval. Ehhez elég a középpontban létezni. ahogy a dagály minden hajót felemel? ––Pontosan. és mellbe lőttem a fiút. ––Miért nem védted ki? ––Próbáltam. Ezáltal rejtet képességeid nyílnak meg. láttad ahogy elengedem a vesszőt. úgy hogy felemeled őket. ekkor határoztad el. vagy akármi. és erőszakkal ––Akkor mit kell tennem? ––Amikor te fejlődsz. hogy kivéded a kardal. ne félj tőle ––Megpróbálom ––Ne próbáld. Teremts egy képet. ––Kardozunk? ––Én íjjal lövök rád. ügyesebb leszek? ––Zseni lehetsz. ezt a parancsot elküldted az agyba. Tompa a hegye. Csukd be a szemed. tudatosságod megnyílik. ––Gyakoroljunk. de mire reagáltak volna. karddal? ––Igen. Megfeszítettem az íjat húsz méterről. hanem te hatsz a világra. érzékelésed finomodik. ––Értem. már érezted a becsapódó vesszőt? ––Pontosan így volt. A fejlődésednek magad szabsz határt. fogd ezt a katanát. csináld. és gyakorolni. ami elküldte a parancsot az izmoknak. De lassú voltam. ––Mert gondolkodtál. Adtam a kezébe a hosszú szamuráj kardot. világbajnok harcművész.––Te nem vagy vallási szekta. te meg hárítani fogod ––A nyílvesszőt.

és a semmibe néztem. Ez a rezgés egy fénysugarat küld feléd. Ha üres a tudatod. pedig annyira egyszerű. hogy bárki megtanulhatja. már találkozik a kardal. hogy lazítsa a fogást. és rögtön véded a kardal. hogy jól alkalmazod e a képességeidet. mint egy horgony. és ketté vágtam a veszőt. hogy elengedjem a vesszőt. Felálltam szembe vele. ––A nem lehet. -174- . bizonytalanság érzete tölti be. Táborban sok hasonlót gyakorlunk. majd húsz lépést előre szaladtam. az vis�szafogja a többit a fejlődésben. akkor érzékeled ezt a rezgést. Megfeszíti az íjat. így megijedt amikor felnézett a kardot látva. meg aztán ügyesedsz is. így mire a vessző odaér. ahogy idegesen felhelyezi a nockot a húrra. Oldalt fordultam a karddal. és lelassult az idő. Lőj rám amíg el nem találsz ––Többet is lőhetek? ––Amennyit tudsz. Hullámzott a vessző ahogy repült felém. Előjön a szándék. Láttam a villogó auráját.zeld el ahogy állok veled szemben a megfeszített íjjal. A kardot lazán lent tartottam. és a fiú feje előtt állítottam meg az éles kardot. A fizikai testet is karban kell tartani. hogy parancsot adjon az ujjamnak. hogy a szellem emelkedhessen ––Miért? ––Ha a test -szellem -lélek hármasságból egy is lemarad. és nem a félelem. Láttam a megvillanó szándékot. Még mindig a második vesszőt helyezte fel a húrra. Tapasztalatot szerzel. Ez a rezgés fut az agyhoz. megtapasztalás végett. Na próbáld meg. csak a fejedben létezik. ––Mire jó egy ilyen gyakorlat? Manapság nem lövöldöznek egymásra íjjal az emberek ––Minden harcművészeti gyakorlat az önbizalom erősítését szolgálja. ––Ezt így nem lehet. Ez így hihetetlennek tűnik.

mit éreztél. Az agy csak emlékezni képes. nem gyógyultak meg tőle. hanem cselekvés közben csinálod. Pedig a módszerrel semmi gond. amikor jól érzed magad közben akkor hozz eredményt. – Az emberek sok tanfolyamra befizetnek. a módszert cél nélkül gyakorold. Ha -175- . ezért kell egy képet adni neki. Ennyit tudnak az emberek a meditációról. Ebből a pillanatból. és nem testi vágyak határozzák meg vagy lelki érzelmek irányítják a cselekedeteinket. amikor kiesett az idő közben? Mi volt ez. de az igazi az aktív meditáció ––Mitől aktív? ––Hát nem ülsz le kényelmesen. Unottan. csoda módszereket keresnek. amit megvalósíthat.ezért keresnek másik módszert. Megcsinálnak egy gyakorlatot és csalódottan felállnak. vagy azonnali eredmény remélve el sem érdemes kezdeni. ebből az érzésből indítsd a következő gyakorlatodat. ne a cél miatt csináld. Érezd jól magad eben a gyakorlásban is. ––De máshol úgy meditálnak. és rögzítsd magadban. de másra nem. bár az csak relaxálás.nem lett több pénzük. hogy „képzed el hogy a tengerparton sétálsz…” ––Az stressz oldásra jó. és beavatásokat hajszolnak. Csináltál már olyat az életedben amikor elfelejtkeztél közben a környezetedről. ––Milyen az igazi meditáció? ––Ez is jó amit mondtam. ––Miért fontos elképzelni a jelenetet? ––Ez az igazi meditáció lényege. Ne a gyakorlattól várd az eredményt. Akkor mivel van probléma? Azzal aki nem jól gyakorolja azt. nem világosodtak meg. csak azért hogy jól érezd magad. a szellem irányit ––Akkor jó ha a szellem van előnyben.––Azt mondtad. Ne érdekeljen az eredmény. miért volt különleges? Idézd fel ezt a pillanatot.

szellemi szinten tudsz gyakorolni akkor kezdd el a nyolc körcikk szerinti gyakorlást. te emeled a környezeted rezgését magasabb szintre. Amikor a konnektorba bedugnak egy drótot akkor az kivágja a biztosítékot. Nincs jó vagy rossz. A változás hatással lesz a környezetedre. Pl. de nincs rálátásuk az egészre. -176- . Akik értik az őstörténet fontosságát. változtassd meg. hogy ráhangolódjanak a középpont erejére. Amikor ilyen érzelmi. Mi zavar még? Mitől félsz? Elemezd ki. A megvilágosodás csak egy pillanat.zavar egy gyakorlat. és fordítsd át kellemesre. csak akik már rájönnek néhány alap dologra. politikusok. Leírok egy gyakorlatot Meditáció fegyverrel Ezt íjászaton csináltuk.arra a mostani ember is képes lehet. és változni fogsz. Akik tudják hogy manipulálják a tudatot a vallási vezetők. hanem szisztematikusan haladnak. és megváltozik körülötted minden. Mégsem szabad ezt megtenni bárkinél. Akik nem restek gyakorolni. A tudatosságot egy érintéssel meglehet nyitni. akkor gondolkodj el azon miért félsz tőle. ez az erő csak annak hasznos aki rátud csatlakoztatni egy fogyasztót. Már nem tégedet befolyásolnak. hiszen a dagály minden hajót felemel. Gyakorold úgy hogy jól érzed magad közben. irtózol a fegyvertől. dogmát hajtanak. Akik megértették az összefüggést az egységben létezés alapjairól. vagyis tud vele mit kezdeni. Akik nem kapkodnak. és nem okoz magának gondot vele.de átértelmezhető más eszközre is. vagyis kezdenek felébredni. mert tudják amit régen tudtak az aranykorban . vagy bármilyen szellemi gyakorlatot. maguktól is kezdik kapisgálni a valóságot.pl egy villanyégőt. mi lehet a jó a gyakorlatban? Találd meg önmagadban a gátakat. Nem kérnek tanácsot olyan tanítóktól akik csak egy véleményt.

– most csináljuk csukott szemmel. vissza tértem. csak ha azt hiszem. Lassan felemelem az íjat. akár be is csukhatom a szemem. nincs jelentősége. Ráhelyezem a húrra a vesszőt. a kidomborodó mintázatát. hogy miért bámulnak rám. ez most nem egy eszköz.nem hallom mit beszélgetnek.Kezembe veszem a felajzott íjat.ez én vagyok. csak a céltáblát látom. célozva a célba. és bizonytalanná teszi a lövést -177- . Lassan eltűnik a környezetem. Addig nézem a céltábla piros közepét amíg eltűnik a tábla többi köre. hosszan. és ellövök három veszőt. csak a piros kört látom. Csak egy hatalmas piros kört látok. Ezután nem foglalkozok az íjjal és vesszővel.kitakarva a környezetemet. nem érdekel hová megy. Lassan leengedem az íjat és nézem. letisztítom minden rezgéstől. hogy csukott szemmel nem látok. úgysem mehet máshová. Két ujjal végighúzom a feszülő húrt. ha piros kör jelzi a cél közepét. hogy eggyé váljak vele. Legjobban lehet koncentrálni. csak azért hogy utána ez már ne érdekeljen Nyugodtabban kezdek a ráhangolódáshoz. Ezt tudom. ezért nem izgulok az eredményen. amíg látom a vessző becsapódását a kör közepébe. Nem érdekel kik gyakorolnak még.nem fegyver. Megsimogatom bőrrel bevont ívelt hátát. Nem célzok. A ves�szőt ugyanígy tisztítom. az egész világ piros kör. Amikor megvan a piros kör. beállok egy lövő állásba. eltűnik a fa a bokor. a képet megtartom. majd ráhelyezem a kétágú nockot a húrra. hogy átvegye az én rezgésemet. Ezt nézem.kitakarja a világot előlem.csak a célt nézem. Csak a piros kört nézem ahogy egyre nagyobb lesz kitakarva a céltábla többi körét. nem érdekel ki áll mellettem. Most úgy veszem kézbe az íjat. A cél nézem.nehogy kizökkenjek ebből megfeszítem a húrt és elengedem a vesszőt. hiszen már egyek vagyunk.

Megnyugtat. vagy csak a fejemben beszélsz te is. és tündérkörrel. A telek akart engem. és a fű élénkebb színű volt. Dobot sem vittem amikor leültem a közepén. nyuszik találtak itt menedéket. és akkor jöttem rá. Különleges ereje van. és egyszerűen jól éreztem magam. ––Miért jöttél ide? ––Ki beszél? Riadtam fel ––Maradj lazán. fákkal. érintetlen természet vette körül. bozót sem zavarta. jók a rezgéseid ––Szellem vagy? ––Nem látod mi vesz körül? ––Tündérkör szerintem ––Szerintem is.Tündérvilág Nem akartam telket venni. A fák egy kis tisztást hagytak. Ezt a könnyűség érzését minden látogató azonnal megérzi. Őzek. ellazít. A szomszédos telkeket sem bolygatták meg gazdálkodással. A imbolygó fények a fák között szédítően hatnak. pénzem sem volt rá. fácánok. jelenéshez energia kell ––Sokan vagytok ––Ide csak heten járunk ––Mi neved? ––Seya ––Mit jelent? ––Selymes pázsit ––Tudsz magyarul. -178- . ––Tündér vagy? Léteztek még? ––Mitől lenne a kör? ––Láthatlak? ––Ennyire mindig. A tündérkört hamar felismertem. Nagyon olcsón megszereztem. ez egy liget. csak néztem ki a fejemből. Kis domb.

––Anyagban? ––A tündérek. ––Mi lenne az? ––Gyarló embereknek nem beszélsz erről ––Ki a gyarlók? ––Akik nem tiszta szellemek ––Ezt hogy állapíthatom meg? ––Beavatásokat fogsz csinálni ezen a helyen. ––Ők még tudnak a tündérekről. egy feltétellel. Pálosz is segített már. már nem tudjátok kik vagytok ––Én tudom. Magyarok. de ugyanaz. de a te nyelvedet beszéljük mi is. már régen elhagyták ezt a lehúzó rezgést. ––Ezt kellett elhoznod ide ––A ligetbe? ––Energiavölgybe ––Az mi -179- . ––Ez komoly? ––Ősi rokonság a miénk ––Rokonok vagyunk? ––Őseidet egy csodás szarvas vezette népünkhöz ––Hunor és Magor regére gondolsz? ––Naposz és Páloszként ismerjük.––Gondolatrezgéssel beszélgetünk most. és tudni fogod ––Én beavatást? Még én sem értek mi történik velem? ––Majd megtapasztalod a fény erejét. pedig Ti vagytok az utolsó tiszta szellem az anyagban. ––Szebb a tündér világ? ––Gyere nézd meg ––Hogy mehetek át? ––Átviszlek. még a kelta azonosságot is. és más tiszta szellemek. ––Fény ereje? A szerzeteseknél már tapasztaltam hasonlót.

Valami más helyszint. nem sikerült átjönni? ––Dehogynem. ––De ugyanúgy látok. ––Te is ezt mondod? ––hogy kell átmenni? ––Már átléptél ––ugyan ott vagyunk. ––Mint a tükörszoba? Egyik oldala átlátszó. ––Párhuzamos létsíkon vagyunk. ––Hasonló. Innen látjuk az emberek világát. a másik viszont tükröződik. Ez testkilépés? ––Testkilépésnél nem fizikai szemmel látsz. ––Más bolygót vártál? ––Nem is tudom. de ők nem látnak minket. és könnyebbnek érzem magam.––Nektek most Kárpátok völgye ––Kárpát medence ––Így nevezitek? ––Igen ––Ez tündérvidék volt végig a tiszta folyó mentén. létsíkok. De most fizikai testben vagyok? -180- . ––A Tisza folyó? ––Már nem tiszta? ––Már nem ––Az emberek mindent tönkretesznek. panorámásan. ritkább a rezgésed. akkor körbe látok. mert nem gátol a fizikai test. nem veszed észre? ––Mit? Másabbak a színek. Magasabb rezgésen. Párhuzamos tudatszintek vannak. ––Ez lenne tündérország? ––Ezt ki mesélte? Nincs tündérország. de ez az én ligetem. sőt jobban látok. ––Én most lebegek? ––Nem csak más a fajsúlyod. ––Tényleg. rezgések.

De a földi lyányok szépe: Lyányai Belárnak. ––Huh. ha csinálsz egy kaput. ––Az a te dimenziód volt. ––Egyedül is át tudok jönni? ––Igen. de amit itt látsz arról ne beszélj senkinek. de érdekes. ––A telkem az ugyanaz volt mégis. Részlet: Arany János Rege a csodaszarvasról -181- . ––Megígérem. Zene hallik sötét éjen. Agg Beláré tizenkettő. Zene. Mintha égből. Összesen mind: száz meg kettő A tündérré válni kezdő. ott a méhész telke lenne. Lepődtem meg. Ez az átjárónk.––Igen. ––Mert tündérkör van benne. Szőve ködbül sátoruk van: Ugy mulatnak sátorukban. Tündérséget ott tanulnak. ––A domb ugyanaz. Vezetet fel a dombon. ––Gyere ki a ligetből. dob. csak más rezgésszinten. Kicsit magas ez nekem. kettő. mint álomban. síp. ugy mulatnak. legszebb. ––Nem itt a szomszéd kertje lenne. mély vadonban. Férfi egy sincs közelébe’. Ez más. Tündér lyányok ottan laknak. ––Ez nem az domb. Tánczot ropnak. Dúl királyé. Dúlnak.

Nem vagyok asztalos. De szeretek utána járni a látomásaimnak. Gondoltam összerakok tetőlécekből egy tákolmányt. és van aki könyvet is ír róla. Izgalomba jöttem. Lehetetlen volt olyan szép nagy kaput csinálni amilyenek a shinto. és kinyitottam a szemem. de olyan sárgásabb fátyolosabb volt minden. mert semmit sem hiszek el. egyszerűen nem volt súlyom. Megmaradt az energia közte. Megálltam előtte. hogy engedjen át a kapun. de ez nem volt hihető. és becsuktam a szemem. és székely kapu is sok helyen díszeleg. kékes pókháló kezdett kialakulni. Egy megvilágosodott pillanatomban állt össze ez a kép. mert nem hittem a sikerben. Kértem. és bebizonyítom magamnak. Nem volt célom. Léptem előre. ahogy elmondták. legalább dísznek jó lesz a jurta elé. ha nem áll három lábon. székely kapu eredetileg egy tőről fakad. de nem lebegtem. Vibráló. shinto kapu. Azért lefestettem pirosra. amik nem csaptak be eddig. meghajoltam. Átlépő egy másik dimenzióba. meg az üzenet küldőjének. Annyi megtévesztő üzenetet közölnek.Szellemkapu Szellemkapu. hogy meggyőződne valódiságáról. Lenéztem. vagyis lécek közé. Még ragadt a festéktől. nem vagyok faszobrász sem. De átléptem. anélkül. valami történik. de vajon működhet e egy ilyen kapu? Japánban rengeteg shinto kapu várja a turistákat. A túloldalon meghajoltam. Ugyanazt a kis erdőt láttam a jurta mellett. de nem voltam másik he- -182- . vagy székely kapuk. mégsem jutnak át más világokba. Tehát látomás. Árasztottam mindkét kezemből a kapu oszlopok. amikor elkezdtem feltölteni energiával. találkozó hely a szellemekkel. Azóta már utána jártam mennyire igaz a látomás. vagy működő képességéről. de ne éreztem a talajt. Na ez szép hozzáállás. hogy nem is működik. megérzéseimnek. majd őskultúrák feltárása alapján két láb megvolt. Érdekes érzés volt.

hol vannak vörös vagy fekete foltok. ha zöld. Így már más helyen voltam.de alig vártam. vagy felkészületlenségük miatt megijednének. hanem fényes tojásokat. de volt aki távolabb merészkedett. amikor igazából kilépnének testükből. pedig semmi különbség köztük. és visszamentem. és nagyon büszkék. vagy ellenkezőleg. és látnák. Visszajöttem a kapuhoz. kék. lila. Ugyanúgy meditációban „elképzelik” a csodálatos tájakat. Délután kijött az akkori csoportom beszélgetni. rondának min- -183- . amikor megtudják. „látó vagyok” rögtön azt kérdik – na milyen színű az aurám? ezt fényképeztetik. Igencsak meglepődnének. Pedig nincs jelenősége. a szín a pillanatnyi hangulatot. hogy az emberek nem színes világító testek. Valamiről beszélgettem nekik. rögzítik.lye. Volt aki csak a kerti élmény élte át. A tengu Az emberek.hogy rátérjek új játékszeremre. az megteremti magának az angyalok és démonok világát. Igaz nem is kértem. vagy csodálatosan nagy . Mindenki átjött rajta. vagy éppen képzeletbeli angyalszárnyakat növesztenek. Aki nem tudatosan kontrollálja látását. esetleg mennyire tiszta színek. és nagyon büszkék erre. és hátal meghajolva kiléptem a kapun. Kicsit sétáltam.válaszokat kapnak.pedig csak egyszer töltöttem fel a kaput. mint én először. energia töltöttséget jelzi. Nem szárnyas angyalokat látnának. hanem energia hálók. Most jobban feltöltöttem és tudatosabban léptem át. koszos az aura. Aurán fontosabb azt megnézni. mennyire fátyolos.

A fantom lehet láthatatlan. A telkemen már sűrvedt. amikor a Mihail arkangyal kardgyakorlatot végeztem. – És velem? – Mit tudsz? – Kardozni. és szívesen megosztja tudását is. pálcával lehet kérdezgetni tőle. Húzta elő valahonnan. akkor ártalmatlan fényrezgéssé szelídül. amitől elejtettem a kardot. ha leküzdöd félelmed. de meghívhatjuk segítség céljából is. – Gyakorlunk? kérdezte – Én igen. varjúcsőr szerű álarcban. Olyan lényt érdemes hívni akiben bízol. A yamabushik. Fekete szárnyas alak. legalábbis akik gyakorolni szoktak. ilyenkor ingával. ezt akarod látni akkor lásd. vagy gyógyítani energiával. minél jobban félsz. és vágtam. – Támadjak? – Te dolgod. mert ezt ismerték. a sűrűség ráhangolódás kérdése. a keresztény lelkületű európai inkább angyalként képzeli el a segítőt. úgy jelennek meg ahogy a tudatod várja. mikor gyógyítás közben elakadnak. Ezoterikában ezeket „fantomnak”nevezik. ezt alkalmazzuk gyógyítás céljaira amikor fizikailag nem elérhető a kezelt személy. Előre lendültem. annál nagyobb és félelmetesebb. és elfogadod a tanácsát. csak elfordította testét. koncentráltabb tudatosság esetén látni lehet. tanítványaim engem is szoktak hívni. -184- . és ninják a tengu nevű szárnyas égi lénytől tanultak./ezt táborban szoktuk gyakorolni/ teljesen átlényegültem a karddal /mély tudatszint/ amikor megjelent egy tengu. Nem is védte.denki magának teremti őket. – Nem jó. A kardlapjával rácsapott a karomra. – Van fegyvered? – Van. segítségét.

hogy az ellenfél ott áll előttem. elsuhant a szemben álló kard mellett. információk szaladgáltak a idegrendszeren. az előbb ezt gyakoroltad. de azt ki kell érdemelni. és megállt. csak az előbb nem értél még semmit. – Ne gondold át mit akarsz csinálni. ne zökkenj ki. vagy a képeket érthető információkká alakítja. mondtam a kardnak. – Értem. lehet nem is volt neki. mi az amit nem rejthet el. A csuklóm érte. kivont karddal. tudom mit akarsz. csináld. mielőtt kérdeztem volna. – Így jó. és csak azt láttam ahogy elindul magától. ezekből semmit nem értetem. az arcát nem láttam. ezt sokat gyakoroltuk az edzéseken. most jól jött. és ukemivel kigurultam. és jó volt. szólt rám. az állásából nem következtethettem a szándékára.– Micsoda? – Nyitva a gondolatod. Nem érdekelt. most meg úgy csinálsz mint egy kezdő szamuráj. és elindította a kardot. de ráhangolódtam. hogy kitérés esetén is elérjem.. de az energia pályák éltek. vagy pókerarca volt. nem kell érteni. kard markolatát éreztem a kezemben újra. A következő vágás elől elhajoltam. ahogy a gurulás lendületét kihasználva felálltam. és ráhangolódtam a kardra. ne kérdezősködj. – Akkor most. de most hátrahúzta a felsőtestét kissé. Megint fejre vágtam. Nem fékezték az izmaim. a tudatosság átkódolta számomra. nem fékezték a gondolataim. majd cselesen oldalról is. a kard elrepült. – Tedd amit tenned kell. energiapályák aktiválódtak. és nem értem el. de összekapcsolód- -185- . ami lassú volt a hárításhoz. ahogy a tengu nyaka előtt megállt a kard. – Nem legyőzni akarsz? – De igen. Kifújtam a levegőt. a gondolata üres volt. – Küzdeni akarok. ahogy a beszédet is lefordítja. Ekkor néztem csak fel. Bízd magad a kardra. kezdhetjük? – Azt hittem már megcsináltam.

ami elől elhajoltam. az úton a mezőőr bámult a Lada samara lehúzott ablakából. és próbáltam szabályozni a légzésemet. köszi. néztem a csuklómra. kinyitom a szemem. és jött a kard. veszély! veszély! autó zúgást hallottam. Révülés: Természet lágy ölén Földanya kebelén Domb tetején állok Nézem amit látok Távolba révedek Felhőket nyergelek Sólyom ami arra száll Testem rögtön arra vált Föntről nézem a világot Tollam rezeg ahogy szállok Éles szemem néz fű alá Testem máris zuhan alá -186- . a tengu már eltűnt. leültem a fűbe. mit fog cselekedni. de már védtem. és az autó is elment. kizökkentem. még nem tudta. én már megelőztem. a fény sugár mutatja az utat. intettem neki. – Hello. jelzi a veszélyt. láttam egy fénysugarat felém tartani.tam a mozgásával. – Vérzik a kezed – Csak elestem. csak gyakorlok. amikor remegni kezdett a lábam.

együtt rezeg Lelkem többé nem kesereg Fűvel.Pici hangya szorgoskodik Önzés nélkül cipekedik Boly élete ami fontos Ezt tanulom tőle én most Bogár háton fára mászok Százlábúval parolázok Gyors nyuszival rohangálok A veszélyre fittyet hányok Érzek. fával jóban vagyok Szarvasokkal nagyot ugrok Fényligetben ha leülök Mindig hosszan révülök -187- . látok gondolatot Megértem most a világot Természet él.

Eltávolodtak a természettől. ––De az ember nem érzékeli az ultrahangot ––Na látood. de mi nem a szemünkkel látunk ––Tudom ultrahanggal láttok ––Emberi elme!! Ultrahang nem látó szerv ––Nem úgy tájékozódsz? ––De igen. csak közölni tudok mindent ––Eddig miért nem szóltál? ––Mindig közöltem. de ez érzékelés. de nem figyeltél rám.Denevérmódszer ––Te tudsz beszélni? ––Nem. ––Mire? -188- . ––Mit tudsz tanítani? ––Szerinted. de akkor hogyan használhatom? ––Az ultrahang egy magas hangrezgés. miben vagyok jobb? ––Tájékozódás? Sötétben is látsz? ––A látás is érzékelés. ––Igazad van. Szűk határokon belül érzékelnek csak. ––Mégsem tudunk mindent ––Minimális az emberek tudása. de az emberi gondolatrezgés. növényekre ––Ők is tudnak beszélni? ––Nem. sem másokra ––Milyen másokra? ––Állatokra. ––Az ember mindent tud. nem látás. ugyanúgy alkalmas. de ők is tudnak közölni mindent ––És mit taníthat egy denevér? ––Amit az ember nem tud. még ezt sem tudják. Ezért uralja a világot ––Az ember a saját gátjai közt akarja leigázni a világot.

––Amikor valaki keresi a szemüvegét. Nem pánikoltam. az leképeződik. Pl. Ninja tábor Veszély! Futott át az érzékelés hulláma rajtam. ha nem koncentráltan figyel arra a pontra. Ha gyorsam mozogva ugrok a fa mögé. pedig az a fején van. de a tárgyak rezgéseiből is lehet olvasni egy beavatottnak. mert nem is ismer többet. Aki tudatosan él. az átlag ember az alap öt érzékszervére hagyatkozik. ahogy visszaverődik a tárgyakról ––A gondolatrezgés? ––Rá kell érezni ––Az érzékelés nem tanítható ––Dehogynem. és újabb érzékelési módot kap a beavatott. vagy illat kód. vagy többször arrébb tolja az asztalon a keresett kulcscsomót. Az egyik őr erős zseblámpával pásztázta a fákat. hogy a lassú mozgást nem veszi észre. hiszen én tanítot- -189- . az magának programozhat érzékelési lehetőségeket. de amit közvetlenül a tudatba írnak beavatásként. mégsem veszi észre. mert nincs a képe a tudatában. denevérmódszer. Pl. A ninja tábor egyik „támadója” voltam a zászlót akartam megszerezni a harci játék során. Tudtam.––Tájékozódásra. Tudtam. az számára nem létezik.hogy lenyugtassam az érzékelésemet. vagy lehasalok akkor nem csak meghallja az őr az ágak reccsenését. ami a tudatban nem jelenik meg. és rögtön meglátjuk. ezzel berajzoljuk a kulcscsomó képét a tudatba. Kifújtam a levegőt. hanem a periférikus látás reagál a gyors változásra. A beavatott rájön hogy az érzékelések lehetősége végtelen. elképzeljük. Ezért jó ha probléma esetén meditálunk.

tam a srácoknak. A periférikus nézés közben csak a gyors mozgás jut el az agyig. Lassú mozgásra nem reagál. De ez most felém tart. Előnyben voltam, mert mögöttem sötét volt az erdő, az ő háta mögött viszont a tábortűz fénye világította meg a test kontúrját. Másik butasága, hogy lámpával jött. A tűz mellett amúgy is beszűkült pupillája nem tette lehetővé a sötétben látást. A lámpa csak a képzelt félelem miatt használta, de látni nem lát jobban tőle,mintha megszokta volna a sötétet. Sötét ruhában voltam, csak a szememről verődhet vissza fény,de azt lesütöttem,és csak a pilláim mögül figyeltem. Lámpájával gyorsan pásztázva közelembe ért. Eggyé válta a sötét háttérrel, így nem vett észre, pedig többször is rám világított, de a tudatában nem jelentem meg. A mellettem lévő fánál vizelni kezdett. Még jó, hogy nem engem nézet fának. Amikor befejezte, csak akkor tettem a vállára a kezét. ––Megbuktál. Szóltam hozzá, ami számára rosszabb volt a halálnál. Ninjaként több alaphibát is vétett… ––Ami a tudatban nem jelenik meg, az számára nem létezik. Oktattam a fiatal ninjákat. Amit közvetlenül a tudatba írnak, azt valóságként éli meg, ha nem is létezik. Gondoltam, de ez már egy másik képzés része. ––Amikor valaki keresi a szemüvegét, pedig az a fején van, vagy többször arrébb tolja az asztalon a keresett kulcscsomót, mégsem veszi észre, mert nincs a képe a tudatában. Ezért jó ha probléma esetén meditálunk. Pl. elképzeljük, ezzel berajzoljuk a kulcscsomó képét a tudatba, és rögtön meglátjuk. A táborban több gyakorlat is volt az érzékelések megnyitására, gyakorlására. Szinte hihetetlen volt sokak számára, amikor egyik terepruhás srác az avarba feküdt, és közvetlen közelről sem látták meg. Ugyanúgy mint a zebrák csíkozása miatt az oroszlán nem látja a zebra kontúrját, csak zavaró vibráló csíkokat. ––Látjátok?

-190-

––Mit? ––Én látom, ott van valaki. ––Hol? ––A lábad előtt. ––Nem látom. Amikor hozzáértek, és végigtapogatták, csak akkor jelent meg a tudatban, és állt össze az alakja. Utána könnyen meglátták messzebbről is, mert tudta a tudat mit keressen. ––Radiesztézia mérésnél a hartmann zónát is így kel bemutatni a tudatnak, hogy később felismerje. Az aura nézésnél is tudni kel mit keressünk,utána már egyszerű. Minden érzékelés alapja a tudatosság. Tudd mit akarsz, és tudd, hogy képes vagy rá………. A romos kolostor falain mély árnyékot vetett a telehold. Aki megszokta a sötétséget, annak ez nappali fény volt. Ahol megvilágította holdfény az világos volt, az árnyékok azonban teljesen feketék. Ezt a kettőséget kellett, hogy okosan kihasználják a vizsgázók. Hangtalanul, és észrevétlenül kellett bejutniuk, és elrejtőzniük a falakon belül. Volt aki az erdőből próbálkozott, de a száraz ág óvatlan lépéseit elárulta. Aki a tanultak szerint előbb lábujjal tapintotta ki a talajt, és helyet csinált a talpának az hangtalanul jutott tovább, ha a fény árnyékokat is figyelembe vette. Nem kellett sietni, nem is lehetett. Néhány métert majd egy óra alatt tettek meg. A hold által megvilágított út miatt kerülni kényszerültek, vagy gyors berohanással próbálkoztak. Vesztükre. Többen meglepően ügyesen oldották meg a feladatot. Sötétben csak az ujjaik érzékelésére hagyatkozva mászták meg az omladozó falakat, és hangtalanul ereszkedtek le a belső udvaron. Az árnyékkal egybe olvadva már csak várni kellett türelmesen, hogy ne vegyem észre. Mindent láttam, de a megoldást értékeltem mindenkinél. Ha nem tudnám, hogy jönnek, akkor észrevenném e? Akik odafigyeltek a törvényszerűségekre, ismerték a lopakodás művészetét, és az emberi gyengeségeket, valamint szorgalmasan

-191-

gyakoroltak, azok könnyedén vették ezt az akadályt. Máson véreztek el… Szobaninjáknak hívtuk azokat a stílusokat, akik csak steril edzőteremben bemagolt gyakorlatokat végeztek, de fogalmuk se volt a túlélési gyakorlatok fontosságáról, a természet közeliség életszerűségéről. Nem ismerték a természeti törvényeket,de nem fejlesztették érzékelésüket sem. Ezoterikus tanulmányok során is láttam, mennyire nem valós tudományt tanulnak az útkeresők. Fárasztó elméletek halmazát hallgatták végig drága tanfolyamokon, de gyakorlati dolgokkal nem voltak tisztában. Nem értik az összefüggéseket, törvényszerűségeket, mert csak egy részt tanulnak az egységből. Bemagolt lekorlátozott tudatuk képtelen felülemelkedni a dogmákon, szokásokon. Taikiben ezért fontos a megértés, a sokoldalúság, a gyakorlat. Elakadás vagy félreértelmezés miatt fontos az állandó kapcsolat mester tanítvány között. A kérdések nem vizsgáztatás jellegűek, hanem a gondolkodás beindítását, a keresés izgalmát sugallja, a tudatosság fejlesztése érdekében. Aki ezeket nem érti meg, és nem így gyakorol, az képtelen ráhangolódni a tudás forrására, igy csak a magolók tömegét szaporítja.

-192-

A

tudásról

A kutya vadul ugatott, és majd szétszedte a kerítést, ami elválasztotta a másik kutyától. Kihívóan, bátran ugatták egymást a hos�szú kerítés mentén, amíg el nem értek a kapuig. A kapu nyitva volt. Mindjárt egymásnak ugranak, és megküzdenek egymással. De nem ez történik. A nyitott kapunál meghökkennek, és nézik, szagolják egymást. Továbbhaladnak, és újra vadul egymást ugatják. Úgy tesznek, mintha nagyon akarnák a másikat széttépni. De nem. – Mi volt ez a kép? – Az ember ugyanígy fél az igazi tudástól – Nem a tudást keresik? – De igen, látszólag Istent is keresik, de ha megtalálják nem tudnak mit kezdeni vele. – Nem értem. – Az ember mennyiségben, és gazdaságosságban mér mindent. Bemagol mindent, papírokat gyűjt belőle, hogy az egoját építse, dicsekszik vele, és az nézi milyen haszna van belőle. – Ez a tudás, ezért tanulnak. – Dehogy, ennek semmi köze a tudáshoz. Ezek bemagolt információk. Ezzel a módszerrel sohasem tudhatnak mindent – Mindent nem is lehet megtanulni – Nem is kell megtanulni semmit, csak a tanulást, az üresség elérését, a tudat megnyitását – Mi a tudat? – TUD-AT tudás –átjárása, tudat útja. – Akkor ez egy csatorna, átjáró ember és tudás közt? – Kapu a tiszta tudásba. Ezt nem értik az emberek. Nem fogják fel, hogy ha nem magol, nem gyűjtöget, nem akar birtokolni semmit, akkor minden az övé.

-193-

– Ezt elég nehéz megérteni – Nem megérteni kell, hanem használni, és tapasztalni. – Ha egyszerű, akkor miért nem akarják? – Félnek mindentől, félnek a semmitől. Időt, pénzt áldoznak tanfolyamokra, iskolákra,mert tudást akarnak birtokolni. De igazából nem tanulnak, csak előadókat hallgatnak, bemagolnak, és elfelejtenek információkat. – Nem ez a tanítás? – A TAN-itatása az amikor közös rezgésre kerül a tanító a tanítvánnyal, igy egy pillanat alatt átadható a tudás, hiszen avatás után ugyanúgy lehívhat bármit, ha üres a tudata. – Ez az üresség amitől félnek? – Igen, azt hiszik a sok a minden. Félnek, hogy elvesztik az eddig megszerzett tudást, azt hiszik több időt vesz el tőlük, nem tudják beilleszteni a mindennapi tevékenységbe. Túl bonyolítják az életüket, pedig, ha értenék, és használnák sokkal egyszerűbb lenne minden.

Tanítvány
Tanítvány nem úgy lesz valaki, hogy kijelenti magáról ––Tanítvány vagyok! Tanítvánnyá válni kell. Érd el, hogy fontos legyél a mestered számára, érd el, hogy nélkülözhetetlen legyél a mestered számára. Ne a problémáiddal zaklasd, ne tegyél fel buta kérdéseket, csináld amit tanultál, gyakorold, amit tanácsolt,  mesélj arról amit csinálsz, elemezd ki amit tapasztalsz. Érd el, hogy a mestered,veled akarja megbeszélni a terveit, veled akarja megosztani a gondolatait, együtt elemezzétek az újabb feladatokat, együtt akarjon veled gyakorolni. Kísérd el utjain, segítsd amiben lehet, Kerülj közös rezgésre vele, és megtapasztalod, hogy tanulni, fejlődni csak így lehet. Ekkor érzed, hogy tanítvány vagy, pedig már mester lettél, elérted a rezgést a beavatáshoz.

-194-

Egész-ség
Jó és rossz egyaránt eltérít a középpontból A betegség jelzés, hogy valamit nem jól csinálunk az életünkben, ezért felborul a harmónia a szervezetünkben. Az ókori Kínában az orvosokat nem azért díjazták, nem azért becsülték meg, ha meggyógyították a betegeiket, hanem azért, ha a rájuk bízott emberek nem betegedtek meg. Ma ettől a mélységesen humánus szemlélettől alaposan eltávolodott a modern orvosi, egészségügyi felfogás. Ma mindenáron ki akarjuk vizsgálni és meg akarjuk gyógyítani az embereket. Ez persze helyén is van, de vajon foglalkozunk-e eleget az egészségesekkel, a panaszmentes emberekkel? Harmónia, egyensúly elve. A világ harmóniára törekszik, ha az egyik oldal túlsúlyossá válik, a másik oldal kiegyenlít. Ne másokat okoljunk, a hibákért, először saját egyensúlyunkat szerezzük meg. Legegyszerűbb ha a középpontban létezünk, így nincs gond az egyensúllyal. Harmóniában élhetünk, és másokat is bevonzunk ezáltal. Ha segítünk másoknak, azzal a negatív oldalt erősítjük. Alamizsnát adunk a koldusnak, rászokatjuk, hogy ebből megélhet. Gyógyítunk anélkül, hogy a betegség okait feltárnánk, és kijavíttatnánk a beteggel, ezáltal még súlyosabb okokat idézünk elő. Mert a szervezet erősebben b figyelmezteti majd, hogy gondok vannak. A gyógyszerfogyasztás leszokatja a védekezésről a szervezetett. A gyógyítás sikere legkevésbé függ az alkalmazott módszertől. Jobban függ a beteg szándékától, gyógyulásba vetett hitétől.

-195-

Ennél a pontnál megáll minden ezoterikus tanítás, pedig a lényeg ezután következik. A beteg tudatalattija felülírhatja, blokkolhatja a gyógyulási vágyat, ami kudarchoz vezethet. Ezért szokták a pozitív tudatot erősíteni, tanítani, de ezek sem működnek mindenkinél, hiszen gyakorlást, programozást igényelnek. Leghatékonyabb, amikor a gyógyító rendelkezik határozott magabiztos tudással, magasabb szintű rezgéssel, amivel felülírhatja a beteg bizonytalan hitét, kijavíthatja téves kódolását, és segítheti a változást előidéző folyamatokat. Ez az ősök tudása: a harcos szerzetesek hagyatéka, a koncentrált tudati energia

FÁK ENERGIÁI
Tölgyfa erőt ad Tiszafa energiája tisztítja a lelket Kőrisfát átölelve erősödik az akaratunk Kapcsolatot teremt a tudat és a tudatalatti között Vadgesztenye az önbizalmat erősíti Hanyatt fekve meztelen talpunkat hozzáérintve lelki sebeinket enyhíti Bükkfa az elmét tisztítja, összpontosításban segít Hársfa alatt megálmodjuk a jövőt,átölelve összhangot teremt test és lélek között Fűzfa lelkierőt ad, és lázat csökkent. A fűzfát átölelve, vagy tenyérrel hozzátámaszkodva ….stb a fejfájást csökkenti, Esetleg a kissebb fejfájást elmulasztja. Ágai olyanok, mint a kacsok, amik vezetik a föld felé az energiát. A fa alatt alud-

-196-

hiszen az elvételhez „jól ért”.ni nem jó. 6 éves koráig magához húzza a negatív Föld sugárzásokat. A hely. hasonló az előzőhöz. Így már nem a negatív hatása érződik belőle. és marad a + helyen. ahol áll. majd elengedi. ha elviszi. Bútort készíteni belőle nem jó. Egész-ség Aki beteg az hibát csinál Nem teszi mit Isten kínál Rosszul éli az életét Nem is figyeli a testét Apró jelek mindig jelzik Hol a hiba.   A fenyő. Bútort készítve belőle kellemes érzetet ad. de nem hosszú ideig. Mégis átölelve töltekezni lehet együtt vele. elviszi az energiát. tüskés a levele. Negatívan hat ránk. Vagyis a negatívat jó. elvezeti. lehet pont itt Aki látó rögtön látja Aurájába belevágva Ha csökken a védelem Növekszik a félelem Energia kijavítja Az aurát befoltozza Vérnyomás ha ingadozik Tudatában helyesbít Vesekő ha nagyon fáj Energiát koncentrálj Négy elemet harmonizálj Csontritkulás rögtön megáll Negatív erőt mindig ki vedd -197- .

––Jézus módszere. ––És mit jelent ez? ––A szellem győzelme az anyag felett ––Ezt mintha halottam volna.Pozítivat helyére be tedd Meridián mentén haladj Életpontot ezen nyomjad Ha ezeket nem gyakorlod Ne csodálkozz hogyha nyafogsz Szellemműtétre hangolódtam. ––Ez az alapja. fáradt. Ezt akaraterő tréningekkel lehet erősíteni. csak alapvizsga a szerzeteseknek. hogy -198- . miért nem koncentrálsz? ––Mielőtt másokat legyőznél. hogy vizes lepedőket szárítanak meg rajtuk. fázik. csak minden fejlődés ide irányul. ––Amikor a hidegben kiülnek. de nem értelmezik. hogy extrém körülményeket se érezzük szenvedésnek. Addig érthető volt. amikor a szellem a szellemnek parancsol. de az igazi fejlődés: A szellem győzelme az anyag felett ––Magadat ismétled? ––Nem. de részleteznéd is? ––A tibetiek ismert tumó gyakorlata. ne a vágyak vezéreljenek stb. vagy cigi. hogy a szellem hogyan tudja felülírni a fizikai test igényeit. hogy ne a test dirigáljon. hogy éhes. amikor megszólalt Yko: ––Zavart érzek a tudatodban. Ezt mondják a harcművész tréningeken. hogy önmagad testét tudd uralni ––Akkor nem ez a csúcs? ––Ez. ezek is nagyon jók és hasznosak az ember számára. a túlélési gyakorlatok is ezt szolgálják. Mit jelent igazából? ––A szellem győzelme az anyag felett ––Ezt még jobban nem értem. ––Jól mondod. kábítószer adagját követeli a szervezet. győzd le önmagadat. meztelenül. például. amikor úgy magyarázták. egy vizsga példája. és olyan belső hőt termelnek mégis.

mégsem vagy képes a gyakorlatban megcsinálni? ––Nem is próbáltam. miért nem csinálod? ––Mit? ––Tudod az elméletet. hogy a közismerteknél maradjunk ––Ki kell vágni. vagyis materizálni? ––Azt is lehet. ez lehet a középfok ––Van felsőfok is? ––Még felsőbb is. hanem hogy mindenki ––Tudom „Istenek Vagytok” de olyan nehéz elhinni ––Akkor ne hidd. de maradjunk a gyógyításánál. vagy ciszta. hogy csak ő képes rá. az összefüggéseket. hiszen amikor uralod az anyagot. csináld . és tapasztald. vagyis a szellem gyógyítsa meg a saját testét. A következő amikor rögtön az anyagot uralod a szellemeddel. ––Ez a szellemgyógyászat módszere is ––Pontosan. el kel távolítani ––Vagy átváltoztatni ––Átváltoztatni? ––Most te ismételsz? Minden rezgés ––Ezt tudom ––A rezgést a gondolat irányítja ––Azt hiszem erről is hallottam ––Ha tudod. a megcsomósodott negatív rezgéseket. nem vagyok Jézus ––Jézus nem azt mondta. ––Igy lehet gyémántot varázsolni. átváltoztathatod pozitív energiává. de lehet vesekő. ––Daganatról beszélsz? ––Arról is.gyógyulj meg. -199- .

Mondtam határozottan. Szellemi műtétet végzek. akkor el sem „hiszik” ––ideges vagy? Kérdeztem a lányt. és a szülők felé nyújtottam a tenyeremet ––Mostantól…… így már nem beszélt senki közbe. ––Most lenyugtatlak ––Nem lehet megnyugtatni. így nem emeltem ki semmit. vagy vesekő műtététnél lehet. mert így akarták a műtétet elkerülni. ha „egyszerűen. mert elhallgatott hirtelen. közbeavatkozni…… kis szünet. ––Jó akkor most mindenkit lenyugtatok. adok nekik látványosságot. ––Már alszik? Lepődtek meg ––Igen. Több módon is ellehet tüntetni cisztát. Kettőt tapsoltam. hiszen. állandóan vitatkozik. de ahogy végigsimítottam fölötte a kezem eláll a vérzés. gondoltam. A lány hasán feljebb húztam a pólót. és megérintettem a lány homlokát. mert az anyuka levette a felsőjét. és meghívtam a segítő erőket. Vérezni kezdett.Pszi sebészet Fiatal lány jött a szüleivel. Nagy nyugalom árasztotta el a szobát. Csúnyán nézhetem rá. aludni is csak altatóval tud. ––Aludj. A ciszta lényegében egy vizes lufi. daganatot. gyorsan” oldom meg a problémát. mindenre emlékezni fognak. de az anyja felelt helyette ––mindig ideges. és egy kis késsel négy ujjnyi vágást metszetem rajta.és meleg is lehetett. Tudati csatolást végeztem mind hármójukkal. hogy segítsek egy nagyméretű cisztát eltávolítani. ezt csak daganat. de ha már „közönségem” is lesz. de nem tudnak beleszólni.és lefektetettem a heverőre. kezem ujjait belenyomtam a vágásba. -200- . amit végignézhetnek.

Néhány pozitív programot. így amikor a hasáról is letörültem a vért. csak szenvedést. hogy nem maradt nyoma a vágásnak sem. -201- . és megnézhetik. Eljött a sötétség angyala is. és maradtak. hartmann zóna kereszteződés. Mondta és elővette tüzes korbácsát. és betegséget. már nyoma sem volt a műtétnek. így a további beszélgetés már ő is hallotta. hogy rendben van minden. nem érünk rá. energiával beforrasztottam a vágást.mert ez esetben is ott volt mérhető a vízér. Az emberek vele mentek.Kihúztam a kezem. Majd a szülőket megnyugtattam. Beszéltem a káros földsugárzásról. de én nem kérek. – Gyertek velem és építsünk egy szép világot. hanem kényszerítek mindenkit. ahol mindenki boldog lehet. Vonakodtak az emberek. Energetikailag is letisztítottam. . letörültem a vértől. is elmondtam. Visszahoztam a lány tudatát is. és feltöltöttem. tanmese Lejött a fény angyala az emberekhez.Én nem ígérek semmi jót. – Nincs kedvünk.

Neked kell megértened. ezért természetes dolgok ezek. Hívhatlak gyakorolni. nekik természetesnek tűnnek a különleges képességek. -202- . Ez hat a környezetre. így mások nem értik azt ami neked természetes lesz. fehérje és vitaminok kombinációjával. Te megérted. hogy fogyni akarsz vagy izomtömeget növelni. de azon kívül működnek a negatív erők. Megmutathatom hogyan vidd a kanalat a szádhoz. Amint mások is megtapasztalják a gyakorlások által a középpontban létezést. de nem tömhetem beléd a kaját. Védőburokban élsz. tehát jól érzed magad. de a személyes fejlődést is biztosítja. bemutattam hatásmechanizmusát a negatív erők semlegesítése terén. vagy gyógyulási folyamatot elindítani a szénhidrát. de mások szemében mindez természetfelettinek tűnik. ahogy lebontod belső gátjaidat. Elmondhatom a táplálék összetevőit. hogy minden a természet része. ezáltal nyugodt vagy. Közvetlen közelről hatással lehetsz másokra. ne nem kényszeríthetlek rá.Záró gondolatok A középpontban létezve. közösségi vagy világméretekben. és kiáradásukkal népük és a világ harmóniáját biztosítják ezáltal. Neked kell megkóstolni. hogy tapasztalatokat szerezz a működéséről. hogy alkalmazd ezt a tudást egyéni. egészséges. elmondtam az univerzum egyensúlyának titkát a hármasság elve alapján. Neked kell gyakorolni. így emelkedhet hét gyakorló olyan szintre. segíteni tudsz nekik. így gyógyítani. Csodás. Együttgyakorolva ezeket a csoporterő törvénye alapján hatványozódnak az erők. hisz addigra mindent megtapasztalhatnak. hatásmechanizmusát a szervezetben. Beszéltem a fényenergia lehetőségeiről. meglepő képességeid nyílnak meg. és kiáradva nem hat rád negatív erő. Egyszerűbben nem tudom elmagyarázni. hogy már nem személyes célok vezetik.

csak lejegyezték. A megoldás mindig egyszerű. A –KARAT vagyis a karát a szellemszintek fokmérője. A szellemharcos /fényőr/ egyensúlyt tart az univerzumban erőszak. Ekkor. akkor ott legyek ahol A-KAROK. Ha valaki gyermeki tudattal olvassa. Bizonyság elérése a hármasság elve alapján: Ismeret . a bennünk élő táltos a TUD-AT megkérdezi. kényszer nélkül. Vagyis csak abba a könyvtárba engednek be. hogy a fáraó mit A-KAR. Egyiptomi képírásban is egy kar jelenti . Tehát az akashába való utazás szellemszint kérdése. a harcos szerzetesek hagyatéka.működtetés Nincs „kisember” mind Istentől valók vagytok. csak nem magyarázza. és rábeszélés útján működik. nincs kiválasztottság. és eljuthatsz a Mének birodalmába /menyország/ Az akasha vagyis AT-MA elérésének titka az üres tudatállapot. ahová a belépőd szól. az ősök tudása.gyakorlás . megértheti az ősi titkokat. És így nem értelmezték. annak ellenére. Jézus is elmondta „légy olyan mint a gyermek. fontos a tudatosság a megvilágosodás. hiszen minden nagy titok oda van elrejtve. hogyan menjünk édes gazdám? Mint a szél vagy mint a gondolat? Természetesen a gondolat a leggyorsabb jármű asztrál szinten. csak szándék./ez is csak magyarul értelmezhető. Ahogy azt a magyar népmesék is leírják. mert akik írták. ez a harc nélküli harc. Ez az AKAR-AT. ez a KU. -203- . Ezt az arvisura is említi.A bizonyság megtapasztalása nem a hiten alapszik. – jó. Mivel nem erőszak. de nem élték meg. hogy az emberek szeretik a bonyolult utat választani.

Bizonytalan tudattal, bizonytalan a siker. Harcművészet gyakorlása ezt a magabiztosságot erősíti. A vitálpontok harci alkalmazása a gyakorlatban is biztonságot nyújt. A KAR ami átviszi az AKARAT ERŐT Ezek után lehet gyakorolni az ujjakon keresztül kiárasztani az energiát. Fontos, hogy elképzeld az energia útját ragyogó aranyfényben, ahogy áramlik a kezeken át. Harcművészeti, vagy gyógyító alkalmazásnál AKARNI kell, hogy működjön

A

kutya bölcsessége

A kutya az egykedvűség nyugalmával feküdt a kutyaól előtt. Nem volt fáradt. Vastag lánc volt a nyakán. Régen rájött már, hogy ez a valami nem engedi, hogy néhány méteres körön kívül menjen. Régen tovább vágyott, de a lánc visszarántotta, és nagyot vágódott, később óvatosan próbálkozott, akkor csak visszafogta, már nem akar menni, így nem rántja vissza a lánc. Igy nem horzsolja le szőrt sem a nyakáról. Nem ugrál a macska után sem. Úgysem tudja elkapni. Az idegeneket megugatja, állítólag ez a dolga. Házőrzőnek tarják, pedig úgysem tud semmit sem őrizni megkötve. Riasztani tud, mégis sokszor rá szól a gazda. ––Kussolj mán. Nem érti a szavak jelentését, de haragos rezgése van. Felismeri a jó rezgést is, ilyenkor csóválja a farkát. Ezt szereti a gazda.

-204-

Nem érezte magát fölöslegesnek. Tette a dolgát, ami nem sok volt, és gondolkodott maradék idejében. Elfogadta ezt a helyzetet. Az emberek állandóan rohannak, idegeskednek, hogy legyen házuk, ennivalójuk. Neki mindez megvan. Az emberek mindig vágynak valamire, ezért sosem elégedettek az élettel. Gondolom senkit nem érdekel egy OKTALAN állat bölcsessége. Aki OKOS azt nem kell OKTATNI. Akkor mit jelent az OK ami olyan fontos, hogy OKtatni kell, mert az ciki akinek nincs OK, mert az OKtalan. Mi az OK? Sőt, mit jelent OKTONDI? Az első szellemszint átlényegülési szintje a kutya-farkas ikerpár Vajon miért: Vajon ki ért meg már erre? A kutyát az ember láncolja le, az ember önmagát. Az oktalan állat harmóniában van a természettel. (Természetes) ösztönei (ha nincs elrontva – akkor természetes) vezetik. OK nélkül. Így nincs OKOZAT se, még ha volt is tett! Harmóniában áramlik a természet erőivel. A kutya az oktalan. Mi, emberek szenvedünk: ez az OKOZAT. Az ok: diszharmónia. Ha nem hinnénk az EGO-nak és csak „tennénk a dolgunkat” harmóniában lehetnénk a rendszerrel – és önmagunkkal. Az ember (öntudattal) látja hogy mit tesz. így nem is az OK-OKOZAT a lényeg, hanem az, hogy a rendszerből kiszakadva saját „OKkal” cselekszel vagy a rendszerbe integrálódva (szinte csak megfigyelőként) az „OK” az a teljesség része, teszed amire teremtettek. Előbbi hoz

-205-

szenvedést utóbbi harmóniát. Valahol hasonló az OKTALAN kutya létéhez, csak az ember elméje döntéseket is hoz közben… A pulit a Sziriuszról hozták a csillagvándorok. Vajon miért pont egy kutyát hoztak a földre? Vagy lehet a puli vezette ide az istenembereket? Mit tudtok erről? Kutyaként átlényegülve többet tudok az emberről, mint emberként. Vajon miért? Az ember még nem érte el a kutya szellemi szintjét? Lehet a kutya azért csatlakozott az emberhez,mert meg akar mutatni valamit? A feltétlen hűséget, szeretetet? Mit tudhat a szellemszint többi állatjegye? Az ember önteltségében hiszi, hogy felsőbbrendű faj, pedig képességei a legtöbb állatét meg sem közelítik Érti valaki mit beszélek? OKTALAN lettem? Ez jó vagy rossz?

-206-

Utószó
Jézus nem csodákat tett, hanem megmutatta mire képes földi testbe zárva egy tiszta szellem, aki tudatában van Isteni mivoltával. Ezzel nem magát reklámozta, ő sosem mondta, hogy csak ő isten gyermeke, hanem mindenkinek lehetőséget mutatott. Ezért mondta ti is Istenek vagytok. Nem gyógyított mindenkit, csak megmutatta, hogy lehetséges, nem járt állandóan a vízen sem, csak egyszer, hogy megmutassa lehetséges. Semmi sem természetfeletti, mert minden a természet része. Minden csodának tűnő gyakorlat, csak azért van, hogy megmutassa lehetséges. Akiben FÉL-elem van az megijed, visszatántorodik, elsunnyog, elhallgat, de az igazi kereső azt mondja, hogy akkor én is képes vagyok rá. Ha sokfelé indulsz, nem jutsz sehová, görcsölsz, kapkodsz, gátakat emelsz magadban és nem érted, miért nem fejlődsz, de ha lazán gyakorolsz akkor megtisztul, kiürül a tudatod, és be tud áramlani a tiszta tudás. Ez az aktív meditáció. A fegyveres technikákat a dobófegyvereket a harcművészethez ajánlottam, egyszerű eszközökkel is gyakorolható, és nyitott szemmel. Bot, olló, csavarhúzó stb. A közép elérése nem cél, hanem eredmény. Ha görcsölsz, nem éred el, csak ha lazán gyakorolsz, játsz mint egy gyermek.

-207-

Tanmesék
Keleten a szellemi úton járók gondolkodásuk fejlesztésére, tudatuk, vagyis TUD-útuk nyitogatására KOAN-okat kaptak, ez magyarul a TAN mese. Akit érdekel az gondolkozzon el ezeken, és beszélgethetünk róla. Egy tanítvány „nagy dolgokra” vágyott és csak a komoly céltudatos gyakorlatokat végezte el néha. Egyszer azonban feladva önfejűségét „kipróbálta” mestere tanácsait. Csodás képességeket fedezett fel önmagában, majdnem megvilágosodott. Lelkesen meséli mesterének az újdonságot – Mester nem is mondtad, hogy ez ilyen egyszerű és csodálatos. – De igen. Több éven keresztül. – Mit csináljak ezek után, hogy megvilágosodjak? – Már semmit ifjú padavan, mert évekig azt gondoltad átverhetsz, pedig csak magadat csaptad be. Már régen megvilágosodtál volna, ha nem célokat hajszolsz, de nem világosodhatsz meg ha ez a célod.

Az íjászmester
Az íjászmester felsorakoztatta a tanítványait egymás mellett, és a céltáblát, amelynek a közepén egy piros pont volt, felerősítette egy fára velük szemben. Majd szólította az első tanítványt. – Lépj ide, fiam! A tanítvány előrelépett.

-208-

– Feszítsd meg az íjad! A tanítvány engedelmeskedett, majd megkérdezte: – Lőhetek, mester? – Látsz engem, fiam? - kérdezett vissza a mester. – Igen, mester, látlak - hangzott a válasz. – Akkor nem lőhetsz, fiam. Engedd le az íjad és lépj vissza a sorba. A tanítvány csalódottan leengedte az íját és visszatért a többiek közé. Most egy újabb tanítvány lépett előre. A mester felszólítására ő is megfeszítette az íját, majd megkérdezte: – Lőhetek, mester? – Látsz engem, fiam? - hangzott a kérdés. – Nem, mester, nem látlak. – Hát a fákat látod-e? – Igen, mester, látom. – Akkor nem lőhetsz, fiam. Engedd le az íjad és lépj vissza a sorba. Hasonlóan járt az összes többi tanítvány is. Valamennyien előreléptek, és megfeszítették az íjukat, de a mester nem engedte lőni őket. Végül előrelépett az utolsó tanítvány. Megállt a céltáblával szemben, felemelte az íját és megfeszítette. – Lőhetek, mester? – Látsz engem, fiam? - kérdezte a mester tőle is. – Nem, mester, nem látlak. – Hát a fákat látod-e? – Nem, mester, nem látom. – És az ég madarait? – Azokat sem látom.

-209-

– De a céltáblát csak látod? – Nem, mester, azt sem látom. – Akkor hát mit látsz, fiam? – Csak egy piros pontot látok, mester. – Akkor jól van, lőhetsz, fiam. Talán az összpontosítás hiánya az, ami miatt sokszor nem találjuk el a célt – Vagy még csak el sem gondolkozhatunk azon, hogy lőhetnénk-e rá….

Létezik?
Egy ember elment levágatni a haját, és megigazíttatni a szakállát. Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, kellemes beszélgetésbe elegyedtek. Sok mindenről szót ejtettek, különféle területeken. Végül szóba került Isten is, mire a fodrász határozottan kijelentette: – Én nem hiszem, hogy Isten létezik. – Miért ilyen biztos ebben? – kérdezte a vendég. – Nos, csak ki kell nézni az utcára, hogy mindenki megértse, miért nem létezhet Isten. Most mondja meg őszintén, ha Isten létezne, hogy lehetne annyi beteg ember a világon? Hogy is hagyhatnának el szülők gyerekeket? Ha Isten létezne, se szenvedés, se fájdalom nem lenne. El nem tudok képzelni egy szeretettel teli Istent, aki lehetővé teszi mindezt körülöttünk. A vendég gondolkodott egy kis ideig, aztán úgy döntött, hogy nem válaszol a fodrász feltevésére, mert nem akart vitába keveredni. Miután a fodrász befejezte a dolgát, a vendég fizetett, majd elbúcsúzott tőle és kilépett az utcára. A következő pillanatban szemébe ötlött egy ember, akinek hosszú, gondozatlan haja és loboncos

-210-

-211- . hogy az emberek nem fordulnak Hozzá. nem! – erősködött a vendég. látja? – Ah. nem? Épp most fejeztem be az ön hajának és szakállának a rendbetételét. gondozatlan hajú és szakállú emberek az utcán. hogy nem keresik meg Őt? Ezért van olyan sok fájdalom és szenvedés a világon. mint azaz ember ott.és lelketlen lényeknek tartják az állatokat és növényeket. – Éppen erről van szó! Isten is LÉTEZIK! Tehet Ő arról. a tudás fájáról. és megint belépett a fodrászüzletbe. és mondta – Ez az édenkertből való. hiszen ha léteznének. ők akik leigázzák a földet. én fodrász vagyok. Piszkosnak és kultúrálatlannak tűnt. – Nem csak almát. hogy bűn a tudás – Az általad említett könyvet azok írták. akik buta birkákat akarnak terelgetni a saját érdekeik szerint. – De a biblia azt tanítja. – Nem. – Fodrászok márpedig nem léteznek. – Hiszen itt vagyok én.szakálla volt. A vendég vis�szafordult. akkor nem lennének olyan hos�szú. A tudás fája Egy ember érdeklődött a tudás iránt. – Tehetek én arról. hogy azaz ember nem jön be hozzám? – Hát ez az! – bólintott rá a vendég. A tudás fája sokfajta gyümölcsöt terem. ahol megszólította a fodrászát: – Tudja mit mondok? Nem léteznek fodrászok a világon! – Hogy mondhat ilyet uram? – kérdezte meglepetten a fodrász. hogy tanácsot kérjen. ezért felkereste a hegyi bölcs öreget. – És ez nem így van? Ezzel butítják a népet. de hát attól még léteznek fodrászok! – válaszolt a mester. Az öreg adott neki egy szem magot.

amit Úr városában megtaláltak agyagtáblákra írva.hogy a teremtő így adta át a tudás fáját az embereknek: „ nektek adom a tudást. hogy megnézze a tudás fáját. és elkeseredve látta a megpenészedett tudás magot. -212- . az sértődötten kitért a válasz elől. akkor egy éven belül teremni fog a tudás fája. A tudás fészke. ––Ez sem került jó földbe. Ő tudja mit csinál. – Az eredeti bibliában. ––Mutasd. mind más tudás morzsát képvisel. hogy őt ne vizsgáztassa az öreg.Nem bizony. – Köszönöm. az alom. az is megmondja.” – Ezt nem tudtam…. – Eben a magban van a tudás? – Ha ezt elülteted. ––Nem ér ez semmit öreg.gondozod. és nincs semmi titok. ezt azok fordították így akik nem ismerik a teremtő nyelvét. hogy Istenek vagytok. – Pedig Jézus meg is erősítette. és kérdezgetett. Amikor azonban megkérdezte az érdeklődő embert. Időnként felkereste az öreg remetét. sajnos. és segítsen ha szüksége van rá. ebből lett a tudás alma.. Minden ága más gyümölcsöt ád. hogy őrizzétek és vigyázzátok a földet minden teremtményével együtt. Az öreg remete kinyitotta a dobozt. –– Elültetted a magot? Öntözted? Gondoztad? ––Dehogy is. hát nincs nekem erre időm. ––Akkor hol van a mag? ––Ott van bezárva abban a dobozban amiben adtad. Mondta az érdeklődő ember és elsietett.még mindig nem tudok semmit sem. aki mesélt a tudás lehetőségeiről szívesen. öntözöd. amit meg ne szerezhetne a kereső ember. szerette az öreget hallgatni. becsaptál. csak válaszoljon a kérdésekre. de ezt csak kevesen értik már. hogy növekszik a tudás. Egy év multán az öreg meglátogatta az érdeklődő embert. ami eredetileg nem gyümölcs volt.

–   Az öröm. kedvesség. jóindulat. empátia. Az unoka elgondolkozott egy pillanatra. igazság. Csak a tompa kés panaszkodik. harag. Száz okosságnál egy jó felismerés többet ér. mint a fiatal ereje. ami minden emberben zajlik. majd megkérdezte nagyapját: – És melyik farkas győz? Az öreg indián mosolyogva válaszolt: – Az.Bölcsességek: Akiben nincs harci kedv. amelyiket eteted. -213- . bűntudat. kisebbrendűség. erőszak. irigység. hogy kemény a hús. Tanmese Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról. szeretet. felsőbbrendűség és az ego. – A düh. hazugság. akik mindannyiunkban ott lakoznak. féltékenység. nyugalom. hamis büszkeség. szánalom. együttérzés és a hit. Az öregember esze többet ér. a csata két farkas között zajlik. sajnálat. Egyikük a Rossz. A tudás tápláléka a gyakorlás. önsajnálat. Azt mondta: – Fiam. kapzsiság. – Másikuk a Jó. ítéld meg magad. Mielőtt prédikálni kezdenél. remény. béke. abból lesz az áldozati bárány. alázat. nagylelkűség.

hogy segíts a szegényeken.mert elfáradtam kérte az egyik ––Tele hassal nem birok dolgozni. Ez a mese ugye nem rólad szólt? – Mutassál mán valami csodát. hogy nincs rá pénz. Add nekem. ––Ez jó lehetőség. melyiket tudod megcsinálni? -214- . elromlik ez a sok kaja. mondta a másik és lefeküdt pihenni. és ássuk ki. ha nem eszem meg. ha nem tudják beosztani idejüket. ––Megtaláltam a kincset mondta estére az egyik ––De nagy szerencséd van irigykedett a másik. és két ásó árát elköltötte ételre italra. miközben fölösleges dolgokra költenek. de nem mindenki hiszi el Könnyebb arra hivatkozni. ––Segíts ásni mondta az egyik ––Nem érek rá. Könnyebbnek tűnik mástól várni a segítséget. Mondta a másik. – Amit eddig láttál életedben. ––Segíts egy kicsit ásni. miután elszalasztották a lehetőséget. Mondta az egyik ––Nekem erre nincs pénzem. Gyere vegyünk ásókat. ––Szerintem igazi lehet mondta az egyik ––Én nem hiszek benne. ––Mit kezdjek ezzel a rengeteg pénzzel.Tanmese Két ember talál egy kincses térképet. Lépett hozzám egy férfi egy előadásomon. Minden ember kap lehetőségeket. ––Szerintem isten azért adta neked. Könnyebb időhiányra hivatkozni.

– Én is kő vagyok? – Nem. hanem mire tudlak téged megtanítani. és beszélgetnek a jócselekedetről. és nem is gyakoroltam. és tudom. Nem az a lényeg. – Fölösleges. Isten vagy. – Bunkónak már neveztek./ ÉS MEGVALÓSUL HA ELHISZED KÉPES LESZEL RÁ. – Segítsünk szegénynek. de Istennek nem.hogy fantasztikus képességek rejtőznek benned. – Rendben. és mit tudok. – Akkor miért mutassak még egy újabb hihetetlen dolgot.amikor meglátnak egy fuldoklót kapálózni a hullámokban. – Akkor ugorjunk be utána. – Mit vegyek le? – Ha komolyan érdekel elmondom… HIDD EL /TÉGY UGY MINTHA…. HOGY MEGCSINÁLD HA FÉL-ELEM VAN BENNED MEG SE PRÓBÁLD Két ember sétál a folyóparton. csak le kell faragni a fölösleget. ha leveted a fölösleget. – Én ezt látom benned. – Én tudhatok ilyet? – Minden kőben ott van egy csodálatos szobor lehetősége. – Hogyan tanálom meg? – Előjön magától.– Egyiket sem – Vajon miért? – Mert nem hiszem el. Sokkal több . -215- .

hanem egész tudást akar. A városi remetét az keresse aki taikit akar tanulni Taikit az akarjon tanulni aki nem a jó és rossz csapdájában gondolkodik.– Milyen szívtelen vagy. A városi remete nem jó vagy rossz ember. mert az erős hullámok őt is a sziklához csapták. Minden rokonom. Akinek a mágia nem fekete vagy fehér. -216- .hogy ne kelljen harcolni. hanem hogy ne legyen betegség Aki nem fél oldalon akar félelemben élni. mert tudja. Aki tudja hogy a harc gyakorlása azért van. Aki megérti. hogy ismeri a rakottkrumpli készítésének titkát. Aki mindezt tudja. hogy gyógyíthasson. hogy a hármasság nem két oldalból áll. Egy faluba érkezik egy ember aki azt állítja. – Fogd meg ezt a rudat nyújtotta feléjük a parton álló. csak együttérzés. – Látod ha együtt fulladozol valakivel az nem segítség neki. Az eggyé válik vele. de segítség helyett fulladozni kezdett. az meg miért is keresne már? Azért hogy beszélgessünk TESTVÉR. ami egy test egy vér. hogy minden a természet része. egyszerűen tanít. Sikerült átérezned menyire rossz neki. Akinek nincs természetfeletti. hanem a MAG tudása. A városi remete nem segít de nem is árt. Ugrott be az egyik. és egyenként kihúzta őket a partra. Aki nem azért akar gyógyítás tanulni. hagynád megfulladni. hanem van közepe is.

––Ez a SZERÉNYSÉG titka. hogy tudja a titkot. A másik a tojásfőzésnél lép le egy tojással. Hazaérve el dicsekszik hogy ismeri a titkot. Dicsekszik vele. Megkóstolják a főtt burgonyát. Tökéletes vagyok a harcban. ––Ha nem csak használnád. ––Nem értem szenszei.Összegyülekeznek néhányan egy házban. -217- . hanem eggyé válnál az Univerzummal értenéd mit beszélek. Kiválóan használom az univerzum erejét. Nagyon finom. és laktató. és eredményeim vannak a gyógyításban is. Hámozzák lelkesen a krumplit. nem kell gyűjtögetni. megkóstolják. és zsebre rak egy burgonyát. Hazaérve ő is meséli. Yamabushi tanítvány e szavakkal zavarja meg mestere meditációját ––Szenszei. én mikor lehetek már mester? Uralom a testem. A harmadik a kolbásszal tesz ugyanúgy. hogy részt vegyenek az elkészítésében. A negyedik a tejfellel szerez tapasztalatot. ––Ezért nem vagy még mester. és megkóstolják a tojást. ––A szerénység nem olyan gagyi dolog? Érti ezt valaki? Mi a szerénység eredeti jelentése? A gyógynövények rezgéseit magasabb szintről is le lehet hozni. Az is finom. de az egyik megunja a koszos munkát. Néhányan maradtak csak a házban akik végigvárták az alkotórészek átlényegülését rakott krumplivá. és tényleg laktató. Ők tényleg megkóstolhatták. és megfőzik.

merre akar haladni. – Mester tegnap azt mondtad.Az öreg táltos az alma mag gyomorerősítő hatásáról mesél az ifjú táltos csikónak. Másnap a szőlő vértisztító tulajdonságát ecseteli. – Nem érezted a LÉNYEGET. az unatkozó én tudatod kapcsolta össze az alma fogalmat a szőlő képével mert nem rám koncentráltál. HA MEGOLDASZ EGY PROBLÉMÁT KAPSZ EGY MÁSIKAT HA INKÁBB A SZELLEMED EMELED MEGSZÜNIK A PROBLÉMA FORRÁSA -218- . hogy eltérítsék. amikor a tanítvány közbevág. mennél több a FÉL-elem benne. – Nem én mondtam. Aki nem tudja. miközben szőlőt eszeget a közös tálból. Minél bizonytalanabb valaki.annál jobban meg kísértik. megfélemlítik. hogy ez alma. azt segíteni sem tudják a szellemvilágból.

TAIKI TAN VERSEK -219- .

.

Kész. vagy mágiázok De földsugárzást is ingázok Kipróbálnád.Ráhangolva Nem szoktam én verset írni De ezt is lehet megpróbálni Ráhangolódás kérdése A szellem ébredése Harcos vagyok. hogyha az kell Vagy gyógyítok néha ezerrel Szert tartok. -221- . Te is tudnád Ha a tudást így lehívnád Nem magolnál. vagy rám hallgatsz? Tudás nélkül elballagsz? Hogyan mondjam. csak ráhangolnál Érdekeset tapasztalnál Okoskodsz. hogy megértsd Nem mondhatok többet.

az vagyok én. nap érlelte Vörös bor lesz közös vérünk Egy test egy vér te vagy testvér Tejúton jár hadak útján Fényből lélek lejut hozzám Leszülettem magyar földbe Mint a hunok örököse Nem kell pénz. és hunoké Mágikus tudás őrzőié Fehér táltos. ki gyógyító Szent király a népét óvó Dicső ősök nagy tudása -222- . papok véréből Egy vagyok az éggel. Minden rokonom.TESTVÉR EGY TEST EGY VÉR SZERTARTÁS Scyta vagyok Szkita nemzetségből Magyarok népéből. sem dicsőség Igaz tudás kell elsőbbre Ki vagyok én? Miért jöttem? Mi ez a föld? Mivé lettem? Tündér föld volt. egy a földdel Egy az egész Világmindenséggel Az egy része vagyok. nap érlelte Egy kenyérből közös testünk Amit iszol az a véred Föld termette. testvérem az ég Amit eszel az a tested Föld termette.

majd folytatom Jó lenne… Jó lenne.Szép leányok tündértánca Földanyácska szív csakrája Boldogasszony oltalmába… A számat most befogom Mikor kell. az észrevétlen -223- . mert már tudná Közös rezgésben emelkednénk már Jó lenne már a SZERT tartani Dimenzió kapukat megnyitni Felemelni a szellemet magasabbra Nem süllyedne az ember aljasabbra Érzékeny vagyok e világra A lelkem tiporják a sárba Nem értik miről beszélek Mit őriznek ősi emlékek Segíteni jöttem e világra Ébresszek embert tudatára Nem folytatom. hogy tapasztalna Nem kérdezne. ha valaki észrevenne Jó lenne ha valaki rám figyelne Jó lenne ha valaki megértene Jó lenne ha valaki beszélgetne Jó lenne ha valaki gyakorolna Természetes.nem figyelnek Amit mondok.

vissza Mesterem érintése Vitt a régi életembe Piramis fölött lebeg Csillagjármű letesz MU szigetén régen Másik testben éltem Egyiptom földjén láttam Papok gyűrűjében álltam Forgószél a támadók ellen Pusztítást vitt végbe menten Tizenkét tarfejen csillog a nap Piramisok körül Egyiptom nagy Támadók ellen nagy kört alkotnak Tenyerük egymásban kezet fognak Kiáradás indul tenyér középből Forgószél áramlik földszívéből Talpuk emelkedik sivatag fölé Forogva áradnak ellenség felé Homokvihar lepi ellenséges hordát Nílus áradása állja hadak útját Tizenkét szerzetes mikor vissza szála Elcsitul azonnal vad Nílusnak árja Egyiptom földjén béke honol újra Egy tucat szerzetes őrzi a fényt mostan -224- .

nevetgélek Szavak rímek jönnek Sorba rakom.Visszajöttem Visszajöttem e világba Le az anyag mocsarába Tudást hoztam magas égből Hogy ez mit ér. sírogatok Elmesélek. remek Költő legyek. nem féltek Visszahoztam ősi tudást e népnek Varázsolják újra e földet szépnek Táltos tudás újra árad széjjel Rossz akarók menekülnek az éjjel Fény elűzi a sötétséget végre Kárpát honban legyen újra béke Irogatok Irogatok. teljesen Csak taníthassak lelkesen -225- . itt majd eldől Levetettem fehér szárnyam Fényőr lettem. de nem bántam Kiáradás erejét hoztam néktek Talán ettől majd jobban éltek Ártó erők hozzátok nem érnek Mert fényben éltek. nagy regényíró? Mindegy nékem. rímfaragó? Íróként.

kiáradást Táltos tudást. amelyik már így járt -226- . sokat segít Jobb napokat így megélik Bú.Mindenségre hangolódom Ősi tudást ha lehívom Átadom az embereknek Talán így jobban élhetnek Megtanulja. mert átvágnak Vezetőt csak magad közül válassz Eladják az országodat mindjárt Van ország. bánat elkerüli Betegséget nem ismeri Taiki ez a csodamódszer Ősök titka az égi SZER Szert tartottak régen Míg békében élt népem Istenséggel eggyé válva Árasztották a világra Égi erőt. égi áldást Ébresztő Forradalmak kora lejárt? Miénk lett a várt szabadság? Átverés. baj. az csak mit kaptunk Nem kén az asztalra csapnunk? Ébredj magyar. míg nem késő Mert ez a harc lesz a végső Ne higgy másnak.

egyre hajtják De a bank az mindig jól jár Hitelesek kín szenvedve nyögik Kamatos kamatok egyre gyötrik Ébredj magyar. ezt hangoztatják Munka javát reánk hagyják Széthordják javainkat immár „El lehet menni!!!” Hadarják Ébredj magyar. míg nem késő Mert ez a harc lesz a végső Országháza. ármány fészke Álnok miniszterek menedéke Jót nevetnek a gondjainkon Pezsgőt isznak az adóinkon Ébredj magyar.Ébredj magyar. míg nem késő Mert ez a harc lesz a végső „Elkurtuk”. míg nem késő Mert ez a harc lesz a végső -227- . míg nem késő Mert ez a harc lesz a végső Világválság.

de jelöltet nem látok Pörögnék. biztos jó Legfőbb forrás a televízió Megbíznak a vezetőkben Tovább élnek félelemben -228- . panaszkodnak A források elapadnak sorra Égi fényre már nem vár senki Multikhoz mennek műanyagot venni Gyógyszert vesznek kilószámra Mástól várnak megváltásra Ami egyszerű. de választ nem kapok Segítenék. az nem kell nekik A változás már nem érdekük Ami divat mindig azt követik Mit sokat hallnak azt elhiszik Szellem hangját nem ismerik Valóságot meg sem értik Mit tömeg csinál.Közömbösség Kérdezek. így hogy hozhatnánk? Ami megáll. az mind elsüllyed Közömbösség mocsarába téved Nem jó semmi. de csak áll a világ Változást.

Hisznek csak. erős zsinór Húsba vájó hegyes fájó Bőr alá szúrt facövek Köt össze. de nem tudnak Szellemszintre nem kapcsolódnak Megvilágosodásra nem vágynak Semminek utána nem járnak Panaszkodni nagyon tudnak Gondjaikkal gyarapodnak Más a hibás mindig csak más Mástól várják a megoldást Ha rájönne az igazságra Nem bűnösként jött e világra Fényből való.mert így küldték De jó lenne ha meg értenék Naptánc Vastag oszlop. és nem enged Szabadulásnak egy az útja Ha túllépve a fájdalmunkat Szabad szellem hagyja testem Miután már beavatott lettem -229- . úgysem értik Versem válaszra sem méltatik Csak leírtam. mindent tudó Nagy képességekkel bíró Minek mondjam.

nem én vagyok Ez a test csak a házam A szellem magasra szárnyal Testem fáj. testem roskad Felismerem. harcos lettem Indián szertartást megtettem -230- . de nem látom Nagy harcosok útját járom Égi vadászmező kitárva Ősi harcosok rám várnak Tanulok. de nem érzem Facöveke kiszakadva végre Testem vérzik. majd ti is jöttök Vérző testem elalélva fekszik Szabad szellem újra belé bújik Megcsináltam.Sámán dob erős ritmusa Kínzó órák hosszú folyama Testem ég. és erőt gyűjtök Remélem. a sebem fáj Mikor lesz ennek vége már? Erőm elhagy.

Indián tánc Tollas fejdísz pompázatos Madártollal káprázatos Dob ritmusa felemelő Tánclépésben jön elő Héjja héjja héjja hó Varázstoll könnyűséggel Tiszta lélekemeléssel Tűz körül táncot járva Segítő állat meg látva Héjja héjja héjja hó Dobszellem a segítője Tűztánca az emelője Különös erő egyre beljebb Tisztítja meg a lelket Héjja héjja héjja hó Táncolunk egyre beljebb Belső körben emelkedve Nagyszellemmel eggyé válva Roskadunk a kör porába Héjja héjja héjja hó Révülés állapotában Álomképek hálójában Látomások előjönnek Képességek erősödnek Héjja héjja héjja hó -231- .

tisztelettel Lépek rajta teljes kedvvel Erő érzés áthullámzik rajtam Lépek.Lélekrész Kékes fénnyel vibrál vékonyan Szellemkapu energia fátyola Fejem hajtva. de nem Isten Magas rezgésű tudós szellem Istenség az nem szentlélek Vagy badarságot beszélek? Én ezt tudom. de földet nem ér talpam Könnyűség érzete emel felfelé Lebegek lassan földtől elfelé Ott vagyok. de mégis másként Dimenzión keresztül átláték Nem látnak az emberek De én hallom. ez remek Továbblépnem akarni kell Lélekrészt hol találom meg? Párhuzamos létsík az út Lelkem darabja oda húz Összeszedem magamat Koncentrálom tudatomat Nem leszek szétszórt többé Eggyé válok mindörökké Kapcsolat Embertől több. más csak hiszi Egylényegűként tudatom viszi -232- .

kinek Ezt sem értik Kik földi életüket most is féltik Beragadtak az anyagba régen Nem is akarnak felszállni innen Nincs idejük. egyedül száll lényem Nagy mesterek ősi honába mennék Még több tudást könnyedén lehoznék De miért. lelkem bennem Szellememet emeli fentebb Fényrezgést hogyan érjem Kapcsolatba így kerülve Tiszta fénnyé lényegülve Nyár Jön a nyár. mindig ezt hajtják Idő nem létezik nem tudják? -233- .Testemet ha elfogadja Bölcsességét által adja Áthat engem nagy ereje De ez még csak az eleje Istenséggé válni vele Nem bírja emberi elme Magasabb rezgésre kerülve Tölti testem. a természet vár Eggyé válni most érdemes véle Most lesz virgonc táltos hon méne Bemutatja a dimenziókat nékem Kire várjak. ki jő még vélem? Senki sincs.

Volt egy álmom Volt egy álmom. nagy reménység Véget ért egy lehetőség -234- . hisz nem próbálják Az időt erre már sajnálják Időt viszont ezzel nyernél Mert mindent így megértenél Javíthatnád a világot nyomban Nem is élnél ilyen zordan Hat hónap. egy reményem Taikit tanul szegény népem Őseinknek volt tudása régen Kik zokogva néznek az égben Magyar földet mivé tették Kik züllés magvát elvetették Ősi tudást vissza adták Megváltásra használhatnánk Bonyolult volt. hogy csak higgy Nem értik.nem értették Ezért sokszor félretették Egyszerűsítve sem kellet Az idejük másra kellett Taiki mester kikből lesz így? Az nagyon kevés.

és nem félek Most. szép formában -235- . testen kívül élek Sok újat tapasztalok Érzésekre rátalálok Testet váltok azonnal Röpködök a sólyommal Régi élet mi tanulságos Lehet akár mulatságos Meg nézem.Beavatás Mester érintése Szellem lehelete Kiemeli tudatom Elindít az utamon Lebegek. vagy átélem Visszatérve elmesélem Fehér fényben égi ember Segítőm az ki jő szembe Tanácsait megfogadom Életemben felhasználom Dimenziók is kinyílnak Képességeim bimbóznak Gyakorlással megnövesztem Szellemszintre felemelem Testet kaptunk Testet kaptunk tapasztalni Mégis hagyjuk tönkremenni Romboljuk is ahogy lehet Ki tanítja nekünk ezeket? Soká élhetne.

már bajban van Fiatalon nem gondozta Saját baját így okozta. Megöregszik. jósol Karját emelve tapsol Segítőket könnyen hívja Mindenségre hangolódva Ártó erők elkerülik Kiáradó fényét félik Kiveszi a baj okozóját Lekéri a javító kódját Két kezének érintése Emberek reménysége Gerincedre tűzlehelet -236- . összeroppan Mikor rájön.Ha nem kódolnánk át romlásba Tudatosság elnyomásban Testi vágyak sokaságban Meg is kapja büntetését Fájdalommal éli létét. Tudatosan boldog lenne Fájdalmon könnyen túllépne Sejtjeit az áradó energia Hetente meg is fiatalítja Természettel együtt élve Napfényében lenne kedve Betegséget nem ismerne Harmonikusan létezne Tűzlehelet Szemedbe néz.

majd ő harcol Nem fél semmi kudarctól Átlényegül erős vaddá Ettől válik mindig naggyá Élete. hogy másért éljen Segít itten földi szinten Tűzlehelet titkos tudás Sárkány erőt is előás Sosem értik. nem is tudják Mi a titok majd meglátják Középpont Ellentétek harmonizálva Félelmeket túlszárnyalva Kiárasztás napi gyakorlása Tiszta fényt hoz a világra Energiát sokat gyakorolva A mindenségre hangolódva Igy jön majd a tapasztalat És a tudás így megmarad -237- .Energia újra mehet Feloldja a gátakat Meg is szüntet blokkokat Táltos tátja nagyra száját Beszívja a mások baját Betegséggel.

az meg is kapja Nem kérdezett senki sem rá Hogyan váltam sárkánnyá Nekem jó volt.észreveszed Ha az információ megjelent Halk hang súgja a fejedben Újabb titkot adok neked Odafigyelsz. ez remek Hozzáállás Van ki a kapott tévéjét nézi Hiába van távkapcsoló kézi De nem kapcsolva reméli Hogy működik majd néki? Hiába jön égi információ Ha nem is figyel elég jól Figyelme másfelé fordul Mert gyomra nagyot kordul -238- .Ráhangolódsz. meg is hallod Utána meg gyakorolod Tűzlégzés is így jött tegnap Tanuld a gerinc pontokat Megköszöntem. kérem szépen Így tanulok napról napra Aki kér. és érdekes Tűzlehelet. meg is néztem Így működik.

Problémák sorát bevonzza Megteremtődik gondolata Nem is végez gyakorlatot Eltérítik már a gondolatot Nem emeli a rezgésszintet Nem működik ez szerinte Visszazökken az átlagba Ellentétek vad hálójába Izzasztó kunyhó Testem könnyű. lábam remeg Körülöttem a levegő megrezeg Izzó kövön párafelhő Szellemvilág ím előjön Kunyhó sejtelmes homálya Sűrvedt csörgőnek hangjára Sámánkunyhó tisztító párája Lélek-zet emelő ritmusára Emelkedik szellem magasságba Erőket hívni földnek bajára Kunyhótetőn fénykupola nyílik Tüzes kő vízre várva izzik Párafelhő lassan eloszlik Látomás imigyen szertefoszlik -239- .

együtt rezeg Lelkem többé nem kesereg -240- . látok gondolatot Megértem most a világot Természet él.Révülés Természet lágy ölén Földanya kebelén Domb tetején állok Nézem amit látok Távolba révedek Felhőket nyergelek Sólyom ami arra száll Testem rögtön arra vált Föntről nézem a világot Tollam rezeg ahogy szállok Éles szemem néz fű alá Testem máris zuhan alá Pici hangya szorgoskodik Önzés nélkül cipekedik Boly élete ami fontos Ezt tanulom tőle én most Bogár háton fára mászok Százlábúval parolázok Gyors nyuszival rohangálok A veszélyre fittyet hányok Érzek.

Fűvel. fával jóban vagyok Szarvasokkal nagyot ugrok Fényligetben ha leülök Mindig hosszan révülök Mai ember Nem ismerem. nem próbáltam Csak azt hiszem. így hallottam Bármit mondtok én elhiszem Mit reklám mond meg is veszem Civilizált ember vagyok Megeszem a műanyagot Gyógyszert szedek marokszámra Igy sok pénz jut az orvoslásra Stresszes élet most a divat Követem a szomszédomat Civilizált ember vagyok Megeszem a műanyagot Modern ember vagyok tudom Ősök tudását nagyon unom Elavult nézetek azok Rock sztárok most a nagyok Civilizált ember vagyok Megeszem a műanyagot -241- .

erény Bort kínálok égnek földnek Majd körbejárva mindenkinek Erőt gyűjtünk dobolással Énekléssel.Politikusban megbízok nagyon tüntetésen nem vernek agyon lapos a tévém okos a telefonom nyalok a főnöknek. legyen jutalom Civilizált ember vagyok Megeszem a műanyagot Szer Égből hívom le a tűzet Szer körében harcos szüzek Kezem lángol mégsem félek Oltár máglyáig elérek Fellobban a közép tüze Innen gyullad égtáj köre Fényharcosok körbe hordják Jó szellemeket hívják Kétélű kard egyensúlya Égre mered. és sok tánccal Megköszönünk mindent mi jó Meghallgatunk tanácsadót Révüléssel feljebb jutunk Biztosítva már az utunk -242- . erőt hívja Fénygömb terjed kard hegyén Szer kupa bor áldás.

mi másnak van Ez motivál a napi robotban Csillagok távolinak tűnnek Nem is tudom miért jöttem -243- .Szellemvilág tárt karokat Ellát minket tanácsokkal Megköszönve. és meglátod Csillagvándor Csillagokból. vigassággal Lakomázunk a világgal Szer tüze immár leég Fénye minket soká kísér Írhatnék még jó tanácsot De gyere el. messzi honból Fényként jöttem a távolból Földi létben itt ragadtam Illúziókat nem ringattam Beálltam itt én is a sorba Érvényesülést nem éri csorba Pénzt hajszolva tolakodunk Egymás hátán kapaszkodunk Nekem is kell.

szólni embereknek Ideje. ettől félek Ezer bolygó sokkal jobbak Várnak rám a nagyvilágban -244- . messzi honból Fényként jöttem a távolból Megnéztem a földi létet Húzok innen.Csillagvándor II. fényre szállva Gyertek csillagok világába Mondanám. messzi honból Fényként jöttem a távolból Jöttem.ha volna kinek Kínosan jönnek a rímek Kapcsolatom elveszítve Leragadok . Csillagokból.érzem vesztem Majd jön talán csillagvándor Ki elmondja hogy nincs távol Mit beszélek. hogy emelkedjetek Földi pokol nem sorsotok Innen bármikor kiszállhattok Megvilágosodást elérve Juttok valódi létbe Anyagiak mocsarából Szabadulva fájdalomtól Megtisztulva. már nem értem Pénzt keresek hogy túléljem… Csillagvándor III. Csillagokból.

Nem írok én verset erről Ihlet elhagy. tovább nem jő Csillagvándor IV. messzi honból Fényként jöttem a távolból Itt volt a föld. Csillagokból. Erre kell szabad akarat? Tudatosságuk nem fénylett? Csillagvándor fény mivé lett? Útkereső Ezoterikus úton jár Ő Megváltást így remélő Szentekhez is gyakran eljár Tanfolyamtól is sokat vár Meghallgat ő minden csodát Meg is tisztit hét csakrát Megvesz minden talizmánt Szörnytől védje otthonát Mindent olvas mégsem érti Életét ő nagyon félti Le él egész életet De nem érti a lényeget -245- . hová lett? Emberekkel itt ki végzett? Pusztították önmagukat.

Ahol földre ér az ég Energia völgy ölén Fényliget erdején Szentelt körben egyedül Hol négy elem egyesül Ott fölre ér az ég Örvénylő fényerő Lelkemet megőrző Földanyácska ereje Tölti testem felfele Ott fölre ér az ég Ahol a szert tartom Isten szavát hallom Örök élő szellem Fénnyé válik menten Ott földre ér az ég Fénytáltos hátán Ménhonban járván Üzenetet hozván Táborban átadnám Ott földre ér az ég Lepotty a földre Földanya ölébe -246- .

Fájdalomtól sírván Nincs senki tanítvány Ott földre ér az ég Energia völgy ölén Fényliget erdején Szentelt körben várván Hogy jön e egy tanítvány? Ott földre ér az ég Szellemkapun látvány Megjött hét tanítvány Isten erő KI árad MAG népe feltámad AHOL FÖLDRE ÉR AZ ÉG Látomás keresők Táltos dob hangja rezeg Energia völgy megremeg Fényliget erdején A test el alél Testnek börtönéből Szellemtest előtör Nincs határ előtte Hisz fényvilág küldötte -247- .

Csillagok vándora Ég Atya kisfia Hol a test leül A szellem átlényegül Farkasnak ereje Párduc fürgesége Sárkányok eleme Sólyom könnyűsége Táltos ló fényessége Az őstudás erőssége Nincs jó és rossz Világot meg ne ossz Fény hiányát bevilágítsd A szenvedőt megsegítsd TAN útját végigjárd Ősforrást megtaláld Fényőrök öröksége Utódaid reménysége Titkod a HÁROM Igazad itt találod Testbe visszatérve Kósza tudat örvényébe Fény gyúl majd homlokodon Ezen ahogy gondolkodol -248- .

Szellemharcos Szellemharcos békés harcos Ha támadják nem haragos Nyugalmát mindig őrzi Ha tudatát kiüríti Fájdalmat sosem érez De annak fáj aki vétkes KI áradás védelmében Támadó van félelmében IMA adja eme burkot Nem vet rá így senki hurkot Tudd az Istent. higgy magadban Részesülj e nagy kalandban Ki eléri e világosságot Megjavítja a világot Végítélet napján Végítélet napján Megint mily badarság Jó és rossz összecsap? Szent és véres kardlap? Ki terjeszthet ilyet? Lenézve az Istent Bűnös embert tenyésztő Ez nagyon észtveszejtő -249- .

csak ez van -250- .Bőőn vallás volt régen Bőségben élt népem Ős Atya volt az EGY És ez nem volt mindegy Hatalomra törők Embert megtévesztők Eltitkolván Istent Dogmával etetnek Fényből jövő tudás Sötétből elő ás Energia védelem Ezt nyújtja az öt elem SZER közepén állva Fényre rátalálva Megnyílik az ég Ahol gyertya ég Testkilépés Unalmamban elmerengve Emelkedek fel a légbe Itt hagyva e gaz világot Látom alant ahogy szállok Föld romboló gazdag népek Nem is sejtik milyen vétek Pénz világa ami lent van Nincs becsület már.

Kérjetek és megadatik És a fény újra majd világit Heted szintű őstudással Heten állnak szertartással Szolga nép majd újra szabad Pénz világa messze szalad Jóistenhez visszatérve Turáni baj elfeledve Testembe így visszatérve Bankot őrzök mindörökre Mutatom a fény erejét Badarság.Pénzé válik a szeretet Nem lesz többé ami etet Kirabolják a világot Senki ilyet még nem látott Ősforrásból hallok hangot Mondok én neked egy nagyot MAG tudása nem bűvészet Idézd meg az ős erőket. és szemfényvesztés Bolondnak néznek immár Prófétának már csak ez jár Bolond s zseni egykutya Ha nincs pénzed ebugat -251- .

Átlényegülés: Erős vagyok farkassá válok Véres hústól már nem hányok Nagy erdőben elvadászok A veszélynek fittyet hányok FÉL-elem már nem a részem Szabad vagyok én egészen Láncra verve vonyít a kutya Nem arra visz az én utam Feljebb lépve párduc testem Gyors s hajlékony lett menten Kitérek a támadó elől Erő ezen mindig eldől Életpontod ismerem Rá is teszem a kezem Világosság felé szállok Tollruhás sólyommá válok Egyre feljebb emelkedve A megvilágosodást elérem Négy szín sárkánynak látszik Négy őserő SZER-ré válik Négy elem ez ami EGY Szellemszinten feljebb megy Kopott sovány gebe ló Több ez mint egy igásló -252- .

hazugság Csodát teszek? Ugyan már! Meggyógyítlak? Úgyis elszáll A dogmákat elhiszik Gyógyszereket hazaviszik Ez a szuper ez a jó Bemondta a rádió Isten fénye? Mire jó? Mást mond a televízió Ami ott van. az a jó! Félelemben tarható -253- .Parázst eszik átlényegül MÉN-honban ez mind egyesül Öt állat ha alakul Mert ezt veszik alapul Aki érti megcsinálja Szellemszintre is felszállhat Hiába Ki nem látja nem fogadja Ki nem érti tagadja Bolond az ki mást mond Mint amit a tömeg elhord Hiába a bizonyság Szemfényvesztés.

nem érdekel.Igéretek halmaza Ezt viheted csak haza Elhiszed. s démonlények Tudatomba belépnének Félelmet én nem mutatok Inkább új utat kutatok Nagy tudású elemlények Csodás bolygókon megélnek Ismeretek halmaza Innen hozom én haza -254- . más lény Bolygók. hogy bűnös vagy Vállalod a sorsodat Egek ura ha leszól neked Meg sem hallod. s égi fény Mindent látok. SZER-re szólít a dob hangja Nincs rá idő. mindet értem Mikor új bolygókra léptem Elementál. csak nyavaja Utazás Zárt tudatú földi ember Testből kilépni nem mer porhüvelyből ha kiszállok Új világokra találok Más föld.

Ingyen Mi ingyen van miért nem jó? Hisz földanyácska gyógyító Fűben fában orvosság De nem ezt írja az újság. fizess érte És azt hiszed hogy meg is érte Nem hiszel csak földieknek Pedig mindig megetetnek Pénzed kell csak.nem számítol Akárhogyan is sápítozol Elföldelnek? Az is üzlet Nem hullatnak érted könnyet Elhagytad az Istenedet Táltosok nem segítenek -255- . Csodagyógyszer ezt vedd meg Gond ha tested meggebed? Pénzembernek még több kell A kórházba beteg kell Jól él orvos. A napocska táplálja Ingyen jő az energia De gazdag ember lenyúlja Beavatlak. gyógyszerész Emberek megáll az ész! Ég atyácska árasztja.

nyolc körcikk Mind forgassuk egy picit Kör a lényeg. nem más forma Így a harmónia nem csorba Univerzum szerét adja Középpontja megforgatja Középpontból kiáradva Istenerő át s át hatja Ősforrásból merítve Egyre feljebb emelve Spirálisan felfelé Tudatunkat emelé Városi remete Egy városi remete vagyok De a nap rám itt is ragyog Három szinten gyógyítok Testet lelket rendbe rakok Szellemedet felemelem Hogyha engem felkeresel Szigorú leszek veled De tudd ez a te érdeked -256- .Kerek egész Napkorong. épp elég Nyolc a küllő. vagy létkerék Bárhogy hívjuk.

Kell. hogy megvédd magad Ha sötét erő beléd ragad Energia áradása Életpont megtalálása Ősi képesség ez benned Ezt meg is nyitom neked FÉL-elem ha nem él benned EGÉSZ-séged meglelheted Fényharcossá válhatsz egyszer Nem csak ha majd megöregszel Tudatilag megizmosodsz Rövidesen megvilágosodsz Nyolc körcikket végigjárod Az életed meg nem bánod Habókosnak tartanak Habókosnak tartanak Mert meglátom a dolgokat Jézus mondta: titok nincsen Ez lett nekem minden kincsem Hazug lélek világít De övé most a világ itt A jó ember mindent hisz Gonosz ember mindent visz -257- .

tudd mit akarsz Ha buta vagy hoppon maradsz Ha van szándék.Ha jó ember felébredne Akkor minden rendben lenne Hazugságot ő is látná Gonosz meg szánná bánná Miről Miről írjak verset nektek? Hogyan faraghattok rímet? Ha már megy a ráhangolás Nem nehéz a rímfaragás Könnyebb a vers mint a próza Szebben hangzik így a nóta Higgy magadban. hangolódj rá Így bármit megcsinálhatsz már Az őserő mindenben segít Kört húzzál és rögtön meghívd Info özön árad fentről Nincs titok mert minden lejő -258- .

tudat nyílik Ember ébred. ahogy illik -259- . vagy KI áradás Chi. vagy prána hatás Nem tud hatni szürkeködben Tudat csakra szűkölőben Bezárják az ég csatornát Nem hallják az Isten Atyát Magam érzem erőtlennek Hogy segítsek embereknek? Sziklaszélén fénykörben Állok fénykupola delében Áthat teremtő fénye Megerősítve lényem Fényharcosa lettem már A világ csak reám vár Ki árasztom ezt a fényerőt Szürkeség nem áll meg ez előtt Köd eloszlik.Látomás Tengerszélén sziklán állok Világ sorsán meditálok Látom embereknek sorsát Gondfelhőbe borult városát Gonosz erők leburkolják Fénytudatú egek urát Ód erő.

félik viharistent Pedig aki féli a vihart Az annak nagyobb erőt ad -260- .Összefognak maguk mellett Ne hasson már rájuk ellen Hazug álnok gyilkosok Jönnek rátok rossznapok Megnyílt fényes tudaton Nem lesz többé uralom Felhő tologató Elhagytam otthonomat Jég veri a házakat Ősi ember mágus tudása Elfeledve vár sorsára Pedig ami jár a magyarra Soha nem Isten csapása Magyar Isten senkit nem ver Sorcsapást Ő sosem rendel Itt van Ő a viharisten Kipróbálja milyen itten Táltos földön újra tombolt Mert a MAG népe behódolt Elfelejtik a Jóistent Félik.

nem háborúban Pénzvilág Világ pénze rossz kezekben Svájci bankok pincéjében Fegyvereket gyártanak Háborúkat szítanak Éheznek az emberek Míg gonoszok dőzsölnek Mindig átverik a népeket Csak hogy nekik több legyen -261- .Ha tudnád. mily erőd van Ha nagyon hinnél magadban Elküldenéd a felhőt KI áradással Vihart eltéríthetsz istenáldással Harcos táltosként nem félnéd Hamar felvennéd bika képét Legyőzheted átlényegülve Mire ártó vihar elülne Gyakorold a Ki áradást Hazádra így hozz áldást Középpontból kiáradva Létrejön a harmónia Két oldal így egyensúlyban Segítve.

hazudnak Megengedik maguknak Tehetetlen emberek. Vágóhidra terelnek! A világot legyilkolják Mégis a seggüket nyalják Bírák sem küldik bitóra Mert megvették már kilóra Országokat tönkretesznek Minden földet meg is vesznek Adósságba hajszolnak Míg kaviárt majszolnak Szolgasorba taszítnak Reklámokkal tanítnak Vásárolni vagy csak jó Nem vagy más csak fogyasztó Ha nincs pénzed nem kellesz A hazádból is elmehetsz Jó mester Égi csarnok fénytornáca Hol nagymesterem tanácsa Nem abból lesz jó mester Aki sok tanítványt keres Elméjüket elbutítja Bankszámláját gyarapítja -262- .Ígérgetnek.

hogy ez megéri Beavatását is átéli Démonhívó Daimon szavunk istenséget Démon. magas rezgő Mikor hívod. angyal kettősséget Nagy tudású. akkor jön elő Jó és rosszat elhisz ki fél Démon annak viszi lelkét Aki fél tőle annak rémítő Ha ismered akkor tanít ő Fényközépben árnyék nem jő Ott mindkét oldal segítő Ne hidd hogy ez badarság Jobb mindig a barátság -263- . szorgalmas Az tanítványnak alkalmas Ki pénzért akar tudást venni Az sosem tud tovább menni Ki nem gyakorol eleget Nem érti a lényeget Jó tanítvány megérti Mert a tudást megéli Tudja.Igaz mestert megtalálják Tanácsait elfogadják Aki lelkes.

mégsem jönnek Bizonyítok. s démon arcokat Jobb ha ezen gondolkoznál Szellemszinten tapasztalnál Ha még ez sem irritál Akkor nekem választ irjál Érdeklődő Érdeklődés nagyon kevés Ha nincs mellette tevés Ha nem gyakorolsz mit is hinnél? Nem tapasztalsz hisz nem tettél Könyvtárakat elolvasol? Tanfolyamokon unatkozol? Sok előadást is meghallgatsz? Azt hiszed jó úton haladsz? Az üres duma.Ember lát csak harcokat Angyal. az nem tudás Bölcs embernek nincs maradás Lusta ember nem is halad Sötétségben bent is ragad Szellemszintre gyakorlat visz Bár van olyan ki nem nekem hisz Tábort hívok. de kiröhögnek -264- .

eldobhatja Ez a dolgom hát leírom Égi dolgok. ősi titkok Van amikor duzzogok Mert morcosak az angyalok Hiába a sok jó tanács Földi ember csak megaláz Felemelném a tudatát De nem kell az utazás Nem ér rá. megcsinálom Miért nem értik. ne olvassa Törülheti. ezt csodálom Hazudtam Hazudtam. nincs ideje Csak pénzért szalad eleve -265- . hisz megígértem immár Hogy soha többé nem írok a listán De gondolatok jönnek. jönnek Fénysugárból előtörnek Leírhatnám tán magamnak is De egy erő csak tovább visz Bemásolom a listára Bölcs embernek okulásra Ki nem érti .Nem dumálok.

Szenvedést hoz így magára Betegséget garmadára Nem értik az ősi titkot Mit kergetsz. élj hiába Hatalmasok rabszolgája Fény és árnyék világa Jó és rossz talánya Ősi törvény nem ezt mondja Világ harcát megtagadja Egyensúlyt teremtett Isten Gonosznak itt helye nincsen -266- . az tovafut Bevonzás az ami kell Ráhangolós életvitel Élj Istennel egyetemben De ne szektás kötelékben Szabad az ki univerzális Tudja ezt aki normális Fényközépben nincs árnyékod Elkerül ott minden átok Nem akarok bölcselkedni Megyek inkább kicsit enni Félelem Féld az Istent.

képzelgések Mindezek csak szélsőségek Aki harmóniára vágyik Fényközépben eggyé válik Angyal. démon neki segít A szellemét felemelik De amikor innen kilép Ellenség lesz amíg él Mindkét oldal FÉL-elem Csak középen van értelem Fényközép Fényközépben élek itten Ellenségem nékem nincsen Irigyeim viszont vannak Keresztbe is sűrűn raknak Ők butítanak embereket Én védeném a vétleneket Üzletüket így elrontom Mert az embereket okosítom Kiabálnak sok rosszat rám Hogy bár elhordanám az irhám Mindez rólam lepereg De elmennek az emberek -267- .Illúziók.

bemutattam Ezek szerint csak untattam az emberek nem értik Mit ugatok én nekik Gazdag ember szava igaz? Fényes templom nyújt csak vigaszt? Nem fárasztom tovább magam Jó tanítvány úgyis marad A többi költse pénzét másra Úgysem talál nagy tudásra Nem érdekel ki mit hisz már Nem kell nekem sok tanítvány Aki keres megtalálhat És így mindent kipróbálhat Új emberek Új embert ím összeszedtem Érdeklődőket mind beletettem Ki kimaradt nem kap többet Mert neki ez okoz örömet Ki a tanulásra ügyel Az írásomra is figyel Égi üzenet ami lejön Versben tovább közlöm -268- .Hazugságnak jobban hisznek Sok pénzt inkább oda visznek Írtam. mondtam.

segíts mást Így egyre jobb lesz a világ Tábor Harcos légy és szerzetes Harmóniát így keresd Középen állj ne szélen Világot védd az élen Hun ősök is ezt csinálták Nem az istent káromolták Pálos papok gyógyítottak De ha kellet hát harcoltak Ősi tudás része leszel Ha táborban részt veszel Ősi tűzből Te is merítsz Ha KI áradás fentről hevít -269- . és épüljetek Szellemszintre emeljenek Ég Atyácska nektek segít Energia bentről hevít Földanyácska ereje A teremtés eleje Élj úgy ahogy szeretnél Csak ártó ember ne legyél Fejleszd magad.Okuljatok.

VÉD elem és gyógyítás Ez Isten kardja nem vitás Álszent az ki a harctól fél Szolganép közt el is vész Ha birka vagy nem farkas Ártó erők elmarnak Ne legyen hát FÉL elem. KI-áradás Hatékony mindig az energia Hogyha azt a teremtő adja Ál beavatás mit sem ér Miért kókler pénzt elkér Lezárja égi csakrádat Te fizeted meg az árat Fényenergia nagyon táplál Jobban mint egy húsos tál -270- . hogy idejöttél mégis. Hogy KI áradás érjen el Energia nagy áldást oszt Közben védelmet is hoz Ártó erők el nem érnek Ezek inkább tőled félnek Vedd komolyan a gyakorlást Így részed lesz a tapasztalás Tábor végén rájössz Te is Jó.

Aki égi erőben hisz nagyon Nem mondja. hogy éhes vagyok Ez az erő mikor át mos Nem leszel te akkor álmos Meg is szűnik gondod bajod Mikor már nincs betegséged Akkor nyújthatsz segítséget Információkat is kérhetsz Égi könyvtár itt a lényeg Amikor már tiszta a lélek Megnyílik felé a lényed Ha elmúlik a FÉL elem Tiszta lesz az értelem -271- .

nem a földi Érzékelni már nem módi Beavatott látja már csak Harmadik szem látásmódja Aurában fénylő testet Elemzünk ki érzékelve Tudatosság kihasználva Ősi tudás lehívása. Energiát árasztok e? Csak ráhangolás kérdése Tapasztalhatsz te is mindent Ha átléped a kellő szintet Égi könyvtár terád is vár Meditálj és koncentrálj rá Középpontodba belépve Nyílik tudás egyeteme -272- .Merengés Lehúzott redőnyök mögött Szürke derengés között Szellememmel elmerengve Fénylények ott megjelennek Égi üzenetet le hoznak Vagy csak csupán játszadoznak Tündérlények viháncolnak Fényjátékkal szórakoznak Más világ ez.

inkább ráérnek Tábori útra nyáron rátérnek Érdekli őket minden csoda Megtudni hogy az micsoda -273- . M. s földdel Univerzum lesz lényeddel Csoda lesz a mindennapod Ha energiád kiárasztod Hazug szándékot meglátod Ártó erőt elhárítod Betegséget meggyógyítod Harmóniát megjavítod Immár a vers végére értem Remélem nem csak én értem Ha folytatás kell gyere értem Ennyi talán meg is érte. Az út Szíveket sajdító panaszom sóhaja Táborba hívó verseim sora Sok toborzás eredményeképp Mára sokat változott a kép Döntöttek többen.Megérthetsz itt minden titkot Lehántva a földi piszkot Eggyé válsz az éggel.

mi ennek a sora Táborban őstudást kézbe kapjátok Kiáradás fényét tovább is adjátok Segíts magadon. Avasd a keresőt az ősi titkokba Rendezd a tudást működő sorokba Mestere légy az ősi tudásnak Kerüld azokat kik vermet ásnak Megvilágosodni nem csak formaság Ezt fogja elérni az igaz sokaság Beavatás Hét ég hét szint Tudása egyre hív Szellemszintre beavatva Nem leszek én elakadva -274- . én már láttam Taníts másokat is. mutasd az utat Sok ember van ki tévesen kutat. Isten megsegít Fejleszd szellemed.Kezdik elhinni Jézus szavát „Istenek vagytok” az angyalát Kezetekben lehet a világ sorsa Tanuljátok meg. tisztogasd bátran Ez hogyan lehet. Az Úr is erre hív Gyógyítsd a világot.

Mit az ősök tudtak régen Első szinten mondják nékem Szellemszintek kapcsolatát Másod szinten meg is nyitják Ősi gyógymód ismerője A harmadik fok fellépője Mindent ismer aki tanít Negyedik szint erre int Beavatásra is hajlandó Az ötödik szintű halandó Ősi titkok őrzője Hatodik szint fellépője Fény papja ki ezt mind tudja Hetedik szint nagy mágusa Felövezik mindet sorba Színskálával körbefonva Sárga az ki még csirázik Vörös aki tűzzel bánik Zöld övvel jár ki gyógyító Kéket kap a tanító Stabil barna a beavató Titok őrző ki fekete Aranyövben a remete Felövezve tudás szerint -275- .

Szerénységre megtanít Az út végén rájössz te is Mindent tudsz már. vagyis semmit Üresség a legjobb forrás Hisz tiéd a kiáradás Magyarul az „áldás adás” Szellemkapu Szellemkapu ősi tabu Japánoknál shinto kapu Székely kapu is ezt őrzi Másvilágba jut ki átlépi Szétszórt lehetsz ha elnézed És tudatlanul beletévedsz Bekapcsolva. szellem utas Kinek csillag utat mutass -276- . felavatva nyomban Repít át az érzékek honában Dimenzió útján járhatsz Szellemkapun ha átjuthatsz Lebegés és káprázat sora Tiszta lelkű utazó sorsa Más világokba innen induló Ki más dimenziókba vágyódó Égi vándor.

Fényligeten is van kapu Ott ahol nő sok lapu Jurta előtt áll régóta Nem is tudom hogy mióta Ki a táborba majd betéved Szellemkapun is átléphet Megtapasztal sok más csodát Elérheti még a harmóniát Sólyommal ő együtt szállhat Fentről nézheti meg a tájat Fájdalmat már nem érez Kinek szellemteste elréved Önbizalmad megnő nagyra Itt a taikit gyakorolva Természetfeletti leszel Ha két napig itt nem eszel Dob hangjára énekelhetsz Szellemeknek így köszönhetsz Képességek egyre nyílnak Utat mutatsz majd a nyílnak Koncentrálod a tudatod Ha nem a társad untatod Védőburkon át nem tör Szúnyoghada elröpül -277- .

tudod. betegség Remény van. remény Fényvilágban nincsen árnyék. tapasztalod Elmondani úgysem tudod Nem értik meg az emberek Hogy a kedved miért remek Ez a tábor Ez a tábor olyan nagy lesz Hogy az univerzum szélén ehetsz Bejárjuk a nagyvilágot gyorsan Auránkkal beterítjük nyomban Fénykupola védi majd a völgyeket Csillagokkal kirakjuk a hegyeket Energiát bőven árasztunk a világra A lelkeket ez mossa majd tisztára Szellemszinten összefogunk sokan Szeretettel öntözünk majd nyomban Ha földanyácska ózonnal fellélegzik Az emberek ezt boldogsággal megérzik Fénylő égbolt. és újra él az emberség -278- .Egész napos révületben Megérint majd Isten keze A csodákat már nem is várod Hisz mindennap megcsinálod Éled. napfény Lélekemelő tiszta gondolat. égi szellem.

megaláz Szektavezér. nagy dumás Ha nem tiszteled. nagyon félsz Démon követ amíg itt élsz -279- .Nyugati guru Sötét merciből kilépve Testőrei gyűrűjében Hívei földig hajlanak Szavaira bambulnak Nagy guru ő. Nem tudsz többet. vallást adó Nem menekülsz ez alól Elmond ő sok semmiséget Kérkedik és megtéveszt Isten fényéről papol mindig Pedig csak egy piti simlis Agyadat ő át turkálja Pénztárcádat megfurkálja Be is avat hogyha kéred Fizesd be néki a pénzed Bezárja égi csatornádat Hogy ezentúl őt szolgáljad Robotolhatsz ezek után Hogy megkapja ő a jussát Nem is érted mi történik Mitől változott a világod itt.

Ál mestert már nem követnéd Ha nem lenne erős kötelék Tudatodat behálózza Lelkedet lealázza Elvág Isten világától Pokol neve itt a seol Illúziót is ád bőven Higgyél! mondja bőszen Nem tapasztalsz. patak csermely Fényligetben sok jó ember -280- . pedig tudnád „Terméséről ismerhetik a fát” Jézus szava elvész a ködben Nem tartasz már SZERT a körben Jobban hittél pénzembernek Mint a világ teremtőjének Te választod meg a világod Szabadulásod már nem látod Ébredhetnél.de már késő Pénzember már itt az első De ha ezen gondolkodnál Megoldást is találhatnál…… Fényűzők Tiszta fény míg világított Természetben éltek még ott Forrás partja.

égre néznek Égi áldást fentről kérnek Aranykorban természettel Természetes fényességgel Együtt éltek. vigadtak Istennek hálát adtak Sötét korszak váltott mára Eltűnt világ boldogsága Átírták már az igazságot Bűnbe taszítva a világot Bűnös vagy mert megszülettél Csak mert az egyház tagja lettél Kőtemplomba kell bejárnod Elhagyva a világosságot Elűzték a napfényt immár Áldás helyett műfényt kaptál Nincs kapcsolat teremtőddel Atyád a tisztelendőd lett Bibliádat bekutyulva Lelkiséged lebutulva Megváltásban reménykedve Taposnak az életedbe -281- .Kört alkotnak.

amíg éltek Sötét erők lerombolták Gaz emberek eltitkolják Sötétség a fény hiánya A tudó így vigyáz magára Újra éled. maya föld A pilisben testet ölt Fénytemplomok. tapasztalnak Elmondják az igazságot Megmutatják a világosságot Két oldalt így egyensúlyban Tarják ők több földi pontban Tibet. japán. szép ligetek Táltos helyek. megint mordul Földanyácska begorumbul -282- .Fényőr Fényőrök a szellemlények Kik tudattal az égig érnek Lehet akár testtudattal De mindig szabad akarattal Nem hat rájuk sötét erő Mer erejük középről jő Ők hatnak így a világra Ettől nő a lélek nagyra Földi testben gyakorolnak Megmutatnak.

tombol Fényőr csapat újra dobol Szeretet gyúl a szívekben Erő indul az erekben Kört alkotnak a Beregben Ősi fák között lebegve Tudat fénye újra kigyúlt Lélek rezdülése indult Lehívják a teremtőt Irányítják az őserőt Titok Okoskodó ki méla s léha Kérdőre von néha-néha Titkot miért adsz ingyen Így sosem lesz pénzem Mit ne adjak? kérdem én Hisz nincs titok a földkerekén Aki tudja. mit keresgél Az tudatlanságtól nem fél Tudatmezőt megnyithatsz Információkat lehívhatsz Ráhangolódás itt a kulcs Meg a hit.Erejét mutatja. hogy mit akarsz Máskülönben elakadsz -283- . hogy oda jutsz Tudni kell.

Félelmet ne végy magadhoz Üres legyen a tudatod Te tudásod. gondolod? Ha nem látod meg benne ezt sem Olvasd át legalább még egyszer -284- . nem más adja Csak a pénzedet akarja Olvashatsz a könyvtárakban Mégsem jutsz más világokba Járhatsz ezer tanfolyamra Amíg pénzed el nem fogyna Nem nyílik meg a harmadik szem Csak ha tapasztalatot szerzel Szellemkapun által lépve Látomásként megélve Energiát megérezve Kőkörbe belépve ki lélegezve energiába belépve Szellemet megérezve Isten országát megélve Fénykapuján által lépve Bölcsességet akkor szerzel És tisztánlátó leszel azt hiszem Ez nemcsak egy vers. hanem irány Nézd meg jobban milyen sirály Ha megfejted rögtön tudod Mért üres a nyílhegy.

ősi kapu Mely mögött a démon lapul Vér cseppek hullnak a földre Védett kört fest be vörösre Angyal vagy démon ugyanazok Különbséget csak rá aggattok Szűk tudatú emberlények Negatív lényektől félnek Jin-jang elvet nem ismerik Így a tudást elkerülik Fénylényként ha megjelenik Csúnyának csak elképzelik Ne köss alkut. mi démont ébreszt Áldozatként magam vagyok Éles késsel eret vágok Tibeti ősi tudás által Tudós démont hívok átal Fekete a tükör. nem két oldal Középen vagy harmóniában -285- . merre állsz Kerek világ. ez a lényeg Becsaphatnak csalfa lények Fényközépből kikérdezve Válaszol a kérdésemre Csuklóm vérzése elmúlik Vágott sebem ím beforrik Fizikai testen menten Fölényesen győz a szellem Jó és rossz csak ámítás Úgysem tudod.Fekete mágia? Kört meghúzom embervérrel Vér rezgés.

azt is kapsz De a valóságtól messze vagy -286- .Fehér mágia? Tengeri sós vízben fürdök Fejemre oliva olajat öntök Tért tisztítok zsályafűvel Körben vagyok lótuszba ülve Meditálok szent tudattal Angyalt hívok szép szavakkal Fénylény lejön nagy szárnyakkal Mert ezt képzelem bamba aggyal Hogyha tudnám. és meglátnám Angyalt szárnyak nélkül szállván De ezt mondják az emberek Hogy ezek az égi lények Igazlátó úgyis meg látja Nincs egyiknek sem szárnya Fényrezgésű szellemlények Nem szárnyakkal repülnek Illúziók fénylő világából Hiszed csak hogy jól látol Elképzelhetsz tengerpartot Relaxálsz csak. de nem látod Angyalkát vársz.

éhínséget Hogy szolganépet tenyésszenek Ne áldozd fel magad ezért Megtévesztett emberekért -287- . ne örülj bánat az mi engem gyötör mit nem tudok. Meglásd egyszer Kik a hatalomhoz ragaszkodnak Pénzemberek rontást hoznak Prófétáknak útját állják Médiákban lejáratják Megtévesztik az embereket Szennyezik a tengereket Nagy gépeket szerkesztenek Melyek vihart gerjesztenek Rontást hoznak. mért gátolnak? Embereknek miért ártanak Feláldozom inkább magamat Csak nyissák meg a tudatomat Szentelt körben vérem hullik Mert a jövő ezen múlik Fénylényt hívok.Válasz Nem térek vissza. megjelenik Csuklóm vérzése elmúlik Ne áldozd fel magad mester Minden jó lesz.

teremts rendet Tiszta tudatú földi embert Tudd. légy kitartó Mert megnyílik az égi ajtó Szentharcosok kiáradnak Tejúton ők levágtatnak Megtisztítnak eget földet Harmóniát teremtenek Legyen fényőr. hogy ezért nem jár hála De közénk kerülsz fénnyé válva -288- . dicsvágy nem feszít Lelked mindenkit megtisztít Taníts tovább.Hét fényőrt ha kitanítasz Beavatásra is elhozhatsz Ha elhinted a fénymagot Ők alkotnak majd egy nagyot Nem tiéd lesz a dicsőség Névtelen maradsz mindég Tudjuk. ki őket hívja Fény energiáját árasztva Szétszórt tudatú emberek Erre most nem képesek Imádkoznak összevissza Saját sorsukon siránkozva Hints fényt.

hogy gyere sokszor Minden bajod megorvosol Nélküle már nem tudsz élni Démonoktól kezdesz félni Igaz mester sosem avat De elmondja a dolgodat Mit gyakorolj. ne is lássd Hogy bezárja a csakrád Kapcsolatot rajta várhatsz Energiát tőle kaphatsz Sugallja.Beavatás Avatásra vágysz régóta Pénzed is van félrerakva Meghirdetett tanfolyamok Adják pénzért az illúziót Gazdag mester kezét emeli Érintéssel fejedre teszi Csukd be szemed. hogyan csináld Nyitva legyen minden csakrád Tapasztald azt amit nem látsz Dolgozd le most a karmád Amikor mindent megértettél Szellemszintre meg is értél Szent körben nyitja a tudatod Lejönnek érted a segítő angyalok Égi mester majd továbbvisz Mert előtted a többi szint -289- .

legyek csendben Nem kel tudni mindenkinek Aki tanítványnak való Azt elküldi a Mindenható Feladatot neki adjak Csodákat már ne mutassak Kíváncsi ember az nem kell Csak ki gyakorlatban remekel Képességeit én megnyissam Szellem útra igazgassam Beavatásra felkészítsem Hogy a körbe bevihessem -290- . megtettem Fénnyé válni a ligetbe mentem Feláldoztam tenmagamat Megváltsam a világomat Szellemvilágnak nem kellek Tanítani visszarendelt Nem ér semmit az áldozat Csak ami itt utat mutat Mester kell ki tudatot nyit Kinek lelkében fénytűz virít Emberek majd megkeresnek Kiket tanítanom kellesz Ne keressek.Megváltás Megcsináltam bátran.

hogy bűvészkedek Pedig én sosem hülyéskedek Megmutattam mit is lehet Hogyha tiszta tudattal élek Csodákban már úgysem hisznek Inkább zárt osztályra visznek Nem beszélek erről többet Nem is írok többet rímet Tiszta tudást úgysem értik De az életüket nagyon féltik Sajnáltatják önmagukat Mégsem keresnek kiutat Véleményük nem sajátjuk De kell a szavazatuk Agymosás megy a médiákban Aki mást mond. az el van ásva Ősi tudás cenzúrázva Nem hívnak a kurultájra Régen SZER-nek hívták ezt De már nem ismerik Istent Taiki könyvem tiltólistán Nem is megy itt semmi tisztán Egy két embert kitanítok Szellemszintre eljuttatok Ősi tudás még tovább éljen Erről hét tanítvány regéljen Embereket nem nevelek Mert városi remete leszek -291- .Azt hitték Azt hitték.

tévedtem Teljesen más. mínuszos Négyzet vagy a hullámos? Agyamba bejön egy kép Gondolkodom.vajon mi ez? Rossz a tippem.Érzékelés ESP kártya lefordítva Vajon mit rejt a hátlapja? Kör. plusszos. mit letettem Érzéken túli észlelelés? Mi kell hozzá? Megérzés! Ellazítom lassan magamat Kiürítem a tudatomat Lassan beúszik egy kép Ha nem figyelek továbblép Figyelek és koncentrálok Nyerő lapra rátalálok Első megérzés a nyerő Az EGO az mi utána jő Gyakorlással nem is nehéz Fejlődéshez ez is elég -292- .

lehet pont itt Aki látó rögtön látja Aurájába belevágva Ha csökken a védelem Növekszik a félelem Energia kijavítja Az aurát befoltozza Vérnyomás ha ingadozik Tudatában helyesbít Vesekő ha nagyon fáj Energiát koncentrálj Négy elemet harmonizálj Csontritkulás rögtön megáll Negatív erőt mindig ki vedd Pozitívat helyére be tedd Meridián mentén haladj Életpontot ezen nyomjad Ha ezeket nem gyakorlod Ne csodálkozz hogyha nyafogsz -293- .Egész-ség Aki beteg az hibát csinál Nem teszi mit Isten kínál Rosszul éli az életét Nem is figyeli a testét Apró jelek mindig jelzik Hol a hiba.

Iszlámmal egy tőről fakad -294- .Átverés Nagyon buták az emberek Hogy átverik. Kis megbánást elrebegve? Sötét középkortól ered Szeretet nevében megölet. de merre? Jobbra. oly gyermeteg Azt veszik mit reklámoznak Azt szedik mit elő írnak Mindig arra szavaznak Mit a tömegeknek mondanak Nem is néznek utána Mi válna a javára Jó tanácsot ne mástól kérj Hisz teremtőd tebenned él most-ba réved tudatod Jövődet itt kutatod Válaszokat tudhatod Utadat meg mutatod Egészséged óvhatod Istened megtalálod Istent keresném Istent keresném. vagy balra menve? Keresztényként bűnben szülve? Megváltásban reménykedve? Ki gonosz volt az jut menybe.

” Buddha követői egyre egyre Megvilágosodásban reménykednek Kis százalékban el is érik De a többi mit hibázik? Ily nehéz Istent megtalálni. hogy a sorsod Előző életekből át hozod De nem tudod. Kik vallásokat elénk tárják? Nem titok ez. Égi fényben eggyé válni? Lehet hogy nem ezt akarják.miért büntetnek Fehér foltok az emlékedben Emlékeid kitörülve Téveszme. Középen van Isten útja Mi a fényt s árnyékot elválasztja A karma Azt jelenti a karma Amit a sors akar ma Azt mondják. Középen menj nagyszerűen. „Ördögök fiai vagytok ti mind Atyám beszédét nem értik itt.Zsidó vallás utat mutat. egyszerűen. hogy ezzel fejlődsz -295- . Mózes ura tömeggyilkos Erre Jézus rámutatott.

újra kezded Emlékeid kitörülve Tudatlanul visszadobnak Nem mutatják a kiutat Illúziók világában Gonosz erők hálójában Karma körnek fogságában Emlékeid kitörülve Ha felébredsz megvilágosodva Rádöbbensz.harcolsz mások érdekében Nem te aratsz az édenkertben Emlékeid kitörülve Ámítanak.Gonosz erők játékszere Leszel mindig életedben Dolgozol. majd a szabadulásra Érzékeid mind működnek Birkaként már nem terelnek Illúzió fátylát letéped Birka nép erre elképed Mert emlékei kitörülve Te nyíltál csak meg erre Szellemed száll egyre feljebb Szellemvilág kitárva vár Sorsod te irányítod már -296- . hitegetnek Birkaként is terelgetnek Hiszed csak hogy milyen jó lesz Ha túlvilágon mennyország lesz Pedig ha leszületsz.

baját Energia áramlása Aranyfolyam áradása Nincsen rejtett gondolat Hazugságot kimutat Lélek rezdülését érzed Ha magasból néz le lényed Nem kötnek már földi gátak Szellemed nem kísérik árnyak Gyógyíthatsz. s sűrűbb rezgésből áll Ember. állat. ezt tudatja Ritkább. vagy kőből vár Szépségét a fényessége Jóságát a fényereje Szín mutatja a hangulatát Sötét folt a gondját.Sajnálkozva nézel emberekre Mert emlékeik kitörülve Megvilágosodva Megvilágosodást egyszer elérve Másként látod a világot végre Fizikai test nem korlátoz már Csukott szemmel is tisztán látsz Szellem fénye meglátatja Minden rezgés. vagy gyakorolhatsz -297- .

illúzió világban élnek Megváltást mástól remélnek Nem keresik a fény útját Nincsen időnk.De csodákat is bemutathatsz Eggyé válsz a természettel Egy rezgés a mindenséggel Furcsán néznek az emberek Nem értenek.miért nem élik Életüket boldogságban. mit keresnek A kórházban sokan pihennek Nem hajszolják már a pénzt Hisz fájdalmas már minden lépés Leélik az életüket s nem értik Mit hajszoltak. ezt mondják Gyakorlatot nem végeznek Képességet nem szereznek pénz iránt ők érdeklődnek De ebbe belebetegednek Patikára költik. mit tapasztalt? Karmájából mit faraghat? Tudatosságra nem ébredt Bután kezdhet új életet -298- . békében Miért szenvednek a kórház termében Mit tanult ő.nem hisznek Hazug.

Őrült s zseni Őrült s zseni közt a különbség Egy hajszálnyi csak véli a nép Igy hiába is mondanám nekik Tudatosság tanát nem értik Pedig érdekes a tapasztalat Csukott szemmel is utat mutat Hétvégén ha autóba ülök Szememre meg kendőt kötök Elengedem a kormányt is Előre a szellemem visz Magam bízom a nagyszellemre A kormányt az energia tekerje Testembe mikor visszatérek Nagy kalandról regélek… -299- .

beavatottak hozzászólása Nos nekem feledhetetlen élmény volt! Sok könyvet olvastam és sok mindent hallottam már de ezen az első beavatáson messze többet kaptam a tudás mellett: rengeteg tudást és tapasztalatot!!! Tényleg sok mindent felismertem már hála Istennek az életem során. hívtad a segítőket. hogy megtaláltalak titeket! Nagyon klassz a tapasztalás utáni magyarázat. így azok is megértik mi miért történik. Mint ahogy Te is írod. és ösztönből jöttek a reagálások.várom a folytatást! Köszönöm!! Kellett egy kis idő mire feldolgoztam amit beavatáson tapasztaltam. És abszolút nem tudatos volt. hogy gyerekkoromban mennyire spirituális voltam. Nagyon tetszik. de végül is valahol mindenki tudja.TAN ÁTADÁSA tanítványok.hanem olykor a vérfagyasztó. akik nincsenek azon a szinten. Tapsoltál. de olyan jó volt hallani hogy nem ködös képzelgések ezek . kitártad a karod és már hatalmas fényes energia öntött el minket!   Ez a könnyedség megakasztott. olykor pedig a reményt keltő valóság!    Örülök. hogy így is lehet! -300- . Sokszor eszembe jut nekem is. ha nem egyértelmű hogy Rólad szól. Valóban az önéletrajzi rész  akkor érdekes.mint sokan gondolják . kellett három nap mire eljutott a tudatomig.

és gondolat. Szellemi hibáimat! A mai napot úgy intéztem hogy több látóval is találkozzam! Le voltak nyűgözve! Tehát működik! Mikor lesz a harmadik beavatás??? Én érzékeltem a lebegést körben álláskor. egy elkötelezett nagy tudású mestert ismertünk meg a személyedben! Olvasva az újabb könyvében írtakat csak tovább erősödött bennem azaz érzés. amiből kiestünk. mely minden elképzelésünket felülmúlta. olyan mintha otthon járnék. a gondolatok.Ezt eddig ilyen gyorsan és ilyen eredményesen nem tudtam csinálni. Olyan volt mintha a kezek tartanának a földön. ha- -301- . hanem a középpontot. akkor könnyen megvalósítható. de persze itt ez a Senin mondás „Ha tudod. A sorokat olvasva. de ha azt hiszed. a fénnyel alakítottamtesti lelki. mert a férjem által megfogalmazottakkal is találkozom: „A dualitás nem ellentét. hogy bonyolult. akkor sosem lesz elérhető”   Tegnap és tegnapelőtt megpróbáltam. Érzem azt az egységet. Köszönöm szépen. Azért is boldog vagyok. persze azonnal sikerült. a tengelyt mozgató erő. hogy egyszerű. Még soha nem éreztem ilyet. ismerős a vidék és ismerősek az emberek. hogy Önnek tényleg sikerült az Aranykorból áthozni tiszta szellemiséget. A pozitív és negatív erőket nem egymással kell szembefordítani hogy villámok cikázzanak félelmet borítva a világra. Fantasztikus tapasztalatokra tettünk szert a hétvégén nálad. nagyon jó volt.

együttérzésből nappal és éjszakai is. emberségből. Én sem. eldobjuk-e. Csupán érzem. Tudomásul kell venni. ahol fizikai testben jelen lévő emberek képesek egy ilyen avatásnak teret és időt nyitni. és ahogy a pálma teszi. Nagy szükség van az ilyen tiszta szívű mesterekre. ezért Jézus szavai nagyon igazak mikor azt mondja. hogy nincs már ilyen hely a Földön. Ebben mi lehetnénk a segítségére. hogy Miklós látja. Meg mertem volna esküdni. tudja.   Jó olvasni. Nekem az a tapasztalatom. hogy minden pillanatban vizsgázunk. Javaslom ne tegyük. Számomra ez sokkal hitelesebb.nem a középső tengelyt kell vele forgásba hozni. mi a küldetése. ugyanis az emberek azt hiszik. hogy olyasmiről van itt szó. hogy pénzért bármit megvehetnek. és azon vacillálunk. úgy nekünk is a teher alatt kell megtennünk. érzi. amit nem is sejtünk. milyen próbákat kellett kiállnia. mint bármilyen képesség.    A beavatás rész nagyon érdekes. és a jelekből arra következtetek.   Én azt érzem. és mi egyelőre állunk a hídon. hogy milyen nehézségeken ment keresztül. Kezelések közben sokkal erősebben áramlik az energia. Fel kell nőni a feladathoz. hanem a fény hiánya. hogy igen komoly feladata van. hogy a kezünkbe kerül a népünk sorsa. Történelmi időkben mindig így volt. vagy világosságot hozni az emberek tudatába” A fény nem a sötétség ellentéte. hogy ne tégy felebarátoddal olyat. Egy hatalmas fonalon keresztül össze vagyunk kötve. Érzem. amit magadnak sem kívánnál. a korona csakrámat vasárnap este óta úgy érzem hogy szét van robbantva olyan erőteljes volt a beavatásod! -302- .

Még iskola előtt pár nappal kipróbáltam azt amit ebben: http:// www. Éreztem mikor lesz kanyar ha több is volt akkor meg azt . Ha csukva a szemem és üres a tudatom akkor könnyedén eltalálom a célt. De talán lehetne…. hogy milyen az a tárgy amit kerestem és rögtön megláttam olyan tárgynál is sikerült amire azt gondoltam. Ja még annyi . amik gyakran motoszkálnak a fejemben úgy hogy közben azt érzem.hogy merre. Harmónia megteremtése: -303- .és ezért keresgélek hogy rátaláljak végre. A támadó még csak közelembe se tudott jutni. Érdekes.csak arra gondoltam hogyan néz ki. Még akkor sem ha nem csak álltam hanem gyalogoltam. Amit én akarok tudni.Kipróbáltam érdekes volt…. Sokszor nem idevalónak érzem magam. Éreztem ahogy körbe vesz az energia és belőlem szeretet árad ki és egyé válok a SZER-el vagyis a mindenséggel. ezeknek a kérdéseknek nincs is semmi keresnivalójuk a jelen világban. Az iskolákban nem azt tanították amire szükségem van.Valahogy mégis ismerős amit olvasás közben éreztem. Gondoltam leírom neked a tapasztalatomat erről. Ja meg még mostanában a csukott szemes biciklizést is gyakoroltam az is elég jó volt.hogy a célba dobás is elég jól megy csukott szemmel is. Köszönöm. Tudom hogy valami MÁST. mégis. De ezt sötétben itthon is szoktam gyakorolni mikor megyek aludni. Talán ezért nem találom a helyem. azt Európai iskolákban nem tanítják.youtube.pedig nincs bennem semmi különleges. hogy már nincs a szobámban mégis mikor rágondoltam akkor valamiért hátrafordultam  pont arra tárgyra néztem és ott volt. valami fontosat kellene csinálnom.com/user/ScytaPap#p/u/21/4aT6Y08B1-Q a videóban is bemutatsz az elején. Eszembe jutott a sok kérdés.

Ők is úgy tapasztalták mint én és még ez most is így van ha valaki rosszul érzi magát a csapatban akkor rögtön megérezzük és segítünk vagy ha jól akkor meg örülünk neki. hogy miről szeretne beszélgetni. Amikor meg hívom a segítőmet akkor az összes kutya ránéz mikor megjön : A tábor után elmentem egy jó barátomhoz és rájöttem . hogy ilyen hamar kibékülhetnek. és 3. Ezért megteremtettem. Elég vicces volt. Mikor elkezdtem áradt belőlem a szer és kis idő múlva megbékéltek az emberek és rögtön utána végre családias hangulatban volt mindenki. hogy mikor elkezdtünk beszélgetni akkor így éreztem az érzéseit.Sokszor volt olyan . hogy teremtsek harmóniát. Volt olyan amikor egy macska is jött velünk. hogy milyen meglepett fejet vágtak közbe mintha ők sem hinnék el. Reggel amikor kimegyek kicsit feltöltődni oda jönnek hozzám a kutyák még a szomszédé is és kérnek engem . Ilyenkor jött egy gondolat. beavatással végeztem akkor tapasztaltam meg. Vagy ha találkozunk akkor is így magától jönnek a gondolatok mintha egy húron pendülnénk :DD Amikor a 2. Olyanok mint a legjobb barátaim tudok velük szórakozni is de ha pl. Így min- -304- . Mikor kiárasztottam a szeretetet eltűnt minden negatív rezgés a szobából. Egy idő után eljött 1 másik barátom is és észrevettem. hogy akármilyen érzést meg tudok magamnak teremteni.gondolatait.hogy a kutya az ember legjobb barátja bár most már annyira nem igaz mert nagyon sok ember kihasználja őket. Ilyenkor elfutok velük a kert végére rongyokat húzogatunk és különböző játékokat találnak ki . kétségeim vannak akkor mindig segítenek nekem:Nem hiába mondják . hogy veszekedett körülöttem a család vagy egy baráti társaságba széthúzás volt. hogy szórakozzam 1 kicsit velük. hogy valahogy hiányzott az összhang. Közös rezgésre hoztam magunkat.

Most egy nagyszerű emlék jutott eszembe a fiatal „ fiús „ koromból. De ilyen nincs. Csak egyszerűen középpontba az egységben kell élnie az univerzummal és máris eggyé válik vele a SZER-el és ez által szeretetteljessé válik.den érzést át lehet alakítani. régen. (a csúzlizás mellett ). hogy ilyenkor rosszul vagy jól érezd magad. -305- . versenyzőként lőttem.hogy mennyek el testkilépéssel a Helyre ahol szoktam gyakorolni és beszéljek a fénykénnyel aki ott van. pengéjű. akár bekötött szemmel is. De mivel nincs olyan. hogy így sokkal tisztábban láttam mindet a segítő állataimat a fénylényeket a különböző energiákat. a középpontban és a MOST . Miklós módszere: a fegyver lelke működik!  Amikor sportpisztollyal 50 méterre. Nos hát elmentem és azt mondta . . hogy jó vagy rossz ezért rossz vagy jó érzések sincsenek. Nem olyan rég elkezdődött az iskola…. Csak az ego mondja . fókuszáltsággal. Csak az illúzióban létező éli meg ros�szul vagy jól a dolgokat. Most már tudom. hogy a késes és a bicskás esetben is a Fegyver lelke működött együtt a tudatossággal. kellő gyakorlás után bekötött szemmel is képes voltam 10 lövést a középső körökbe küldeni. Sok pénz nyertem akkor ezzel.hogy nem muszáj elgyalogolnom odáig nyugodtam jöhetek így is gyakorolni….előtte két héttel mondta egy galamb . fanyelű késsel gyakoroltuk a célba dobást.nőként külön engedéllyel -. a mesterlövészek között.és hát gyakoroltam   érdekes volt. Az ember nem szenvedésre született szóval nem így kell megélnie a dolgokat. de ezt a rutinnak tulajdonítottam akkor. Szórakozásként egy acél.ban levés ihletett pillanataiban.

. hiszen addigi világa felborulni látszik….Kedves Miklós. A két beavatás nagyon jól átjött a fektetést egyik este kipróbáltam magamon hanyatt fekve ébredtem reggel és olyan pihent volt a testem hogy döbbenet a segítő jelenlétét folyamatosan érzem azóta a megérzéseim intenzívebbek.öröm a hármasság perdítő közepében élni. Most megyek gyakorolni barátokkal ahol ebben a szellemben szeretném csinálni az edzést mert ők is nyitottak erre a dologra. az átlényegülést is gyakorolgatom a lovaim nagy segítséget jelentenek ebben mindig egy tisztább információt kapok tőlük (belőlük) vissza. a TAN-ban tengelyként megtartani gerincünket és megújuló tudatunk kiárasztó fényét szétárasztva élni. tapasztaljuk. Mester! Nagyon tetszett ez a tömör és szívből jövő összefoglaló .emlék és az alig hihető tapasztalat szintjén tartja az újonnan felcsillant tudás útját. hogy nem azonos az utunk és nem egyforma szintről indulunk. tudjuk.le is lassíthatja az átalakulást a jelenlévő sok régi tapasztalat . -306- . Tisztában vagyunk azzal. hogy a tanítványod lehetek . hogy a tudat ellenáll a változásoknak. A hétvégén a tanfolyamon beszélgettünk a zen íjászatról kipróbáltam nem mondom hogy azonnali siker de sikerült ráéreznem. tisztábbak lettek. Igazából engem is a sok megtanult felesleges dogma akadályoz abban hogy könnyen tudjam üzemeltetni a tudatomat reggelente végzem a töltő gyakorlatokat amit mutattál mondanom sem kell hogy mennyivel egyszerűbb meg tartósabb mint amivel eddig kínlódtam.tanítás köszönöm. Mint úton járók.

de ha üressé válunk és ráhangolódunk a tanra. Úgy ahogy a táborba is a szán- -307- . csak úgy jött. hanem megnyitja a tudás útját.ami a fejembe jutott. Miklóshoz sosem vittem se jegyzet füzetet. a tapasztalás és a megismerés által. hogy magamtól tudjak gyakorolni. mert a tapasztalás és a dogmák levetése által rájöttem. hogy jöjjön és nem voltam lusta kipróbálni sem . hogy nem dogmatikus technikákat tanít. Az első pillanattól nem volt bennem kétség hogy a ló ott lesz ahol láttam az igazi érdekesség hogy a lovammal mennyire ös�sze tudtuk egyeztetni a gondolatunkat arra a pár percre eggyé vált a lényünk és teljes összhangban voltunk.Délelőtt lovagolni voltunk és az egyik ló elszabadult és ott hagyott minket pár perc múlva felpattantam az enyémre oda súgtam neki hogy menj utána a ló megiramodott velem és egyszer csak a fejemben láttam a képet hogy hol az elszökött ló vártam hogy az én lovam merre veszi az irányt nem szóltam bele mígnem aztán abba az irányba fordult amerre én láttam a lovat. de személyesen nem beszéltük róla sosem. sem mappát vagy papírt. én így gondolom. Fantasztikus egyre intenzívebben élem meg ezeket az élményeket! A tanulásról: A világ összes könyve sem lenne elég. Azóta sok olyan módszert megismertem amit nem is mutatott . persze ismerte. Ha közös rezgésre kerülünk akkor tudjuk fogni a gondolat rezgéseit is. mert engedtem . pár perc múlva megláttuk a lovat pont ott ahol a fejemben láttam pontosan azon a képkockán. Emberek gondolatrezgéseinek „meghallása” is hasonló lehet ahhoz amit akkor csinálunk  mikor hosszasan nézünk üres fejjel 1 élőlényt és szinte eggyé válunk vele. hogy leírjam amit mond. hatékonynak pedig semmi kép nem mondanám. megnyílik az előttünk a gyakorlás . ha a nyugati tanulási módszerrel próbálnánk meg elérni a tudást.

Kicsit íjászkodtam a pályán. – A kezem ! Vérzik ! hólyagos az ujjam! Az alkarom bedagadt még alkarvédőn keresztül is.hogy én legyek a bot látok magam kö- -308- . Nem problémáznak annyi fölösleges dolgokon csak élvezték az életet :D. magamra célzok érzem a táblát . jöhet a következő.dékot próbáltuk megérezni. És puffff tökéletes lövés. na ez is jó. én vagyok a vessző. Mivel nem akartam átérezni mit éreznek csak a gondolataikra figyeltem és hát elégé megdöbbentő volt . én vagyok az íj. Egész jó érzés átélni . Egyszer csak felriadok! Mit csináltam? – Túl léptél a tested határain. mehet. Hát hazafelé mentem mikor találkoztam két biciklissel gondoltam kipróbálom rajtuk is. érzem a feszülést . ahova akartam. Náluk már nem lehetett érezni azt a harmóniát amit az előző kettőnél. A vállam ! mindjárt berosálok ! Délután kettő óra! Legalább négy óra telt el ! Azt a mindenségit! Nem olyan régen gyakoroltam 1 bottal és ha végigsimítom akkor olyanná válik először mintha a karom folytatása lenne de később már azt is meg lehet csinálni . a céltáblára pillantok. hogy milyen hülyeségeken problémáztak.hát mit is mondjak teljesen más mint egy átlag ember. mennem a sorozatok.hogy mit éreznek. De szoktak beszélgetni is. jöhet a következő kör.hogy harmóniába léteznek. Most is jó. Jól gondolom? Ma kipróbáltam először növényeken…. el se tudom rontani. ez is jó volt a kutyák is félre vonultak.hogy nem szabad zavarni. érezték . mind a célba megy. Állattokkal is kipróbáltam másabb élmény de náluk is lehet érezni azt . Sikeresen. kezdjük. Hé már a telek végén állok. Na még pár sorozat. Nos. üres vagyok. kicsit messzebb állok. szólalt meg egy hang. Letisztítottam az íjat és a vesszőket energiámmal. Csak nyitottnak kell lenni és nem kell akadály pályát építeni a rezgéseknek.

Néha a tárgy fizikai felépítése is bevillan. Olyan mint amikor a beavatáson különböző tárgyakba mentünk bele. hogy „én leszek” a  fegyver és úgy harcolok. gondolattal….amire épp szükségem van) Magától oldódnak meg dolgok. (adtam magamat. Sokszor érzem a körülöttem lévő emberek érzéseit és néha a gondolataikat is és szándékaikat is. és azt az infót mondja. Este mikor nem látok semmit a sötétben elképzelem .És csak ülve. pedig nem tettem semmi különöset….hogy milyen hőmérsékletű és halmazállapotú.hogy milyen érzés annak a tárgynak lenni.hogy mi történt körülötte és vele. hogy milyen rezgése van és . csak természetesen) Játszadoztam a felhőkkel. Emberek hálálkodnak. -309- .hogy világos van és máris látok mindent : Ha 1 kis ideig nézek 1 tárgyat akkor elkezd rezegni és ez után érzem . Mostanában nagyon sokszor történt meg . Olyan érzésem van. Sokszor különböző helyekre belépve is elkapnak érzések és beugranak videók vagy képek. Gondolom a szellemkardos gyakorlat is ilyen .rül mindent érzem ahogy mozgok ahogy a levegő súrol egész kellemes érzés. esőfelhő közepére kört (lukat az égen) Gyönyörű volt! Szél volt. Sokszor emlékek ugranak be ilyenkor a tárgyról . mintha kezdene kinyílni a világ! Szagokra nagyon „kiéleződtem”. Amiket még megérzek . hamar visszaállt…. hogy beugrott 1 gondolat és a következő pillanatban kimondták : Az állatokkal és növényekkel beszélgetés is nagyon jó :) Ha valami infóra van szükségem szó szerint leszólít az utcán :-)) (olyan ember szólít meg idegenül.

csodák csodájára nem repült el. és környezetére. és engedte. milyen képességei nyílnak meg. nem szállt el. és újabb lehetőségek kerüljenek megnyílásra. A nyugati típusú. Aki odafigyel önmagára. Gondoltam megpróbálom megsimogatni. -310- . Mester-tanítvány kapcsolatban ezt lehetett volna elemezni. Láttam egy kismadarat ami ott áll a földön. rájön. Ekkor elkezdtem energiát sugározni neki. Ekkor arra gondoltam hogy lehet hogy baj van a szárnyával.Érdekes dolog történt velem. Nem tudom hogy tényleg beteg volt e a madár de én még sose láttam olyat hogy egy kismadár ezt megengedi egy embernek. már nem nyújt ilyen lehetőséget. Óvatosan közel mentem hozzá hogy megnézhessem. hogy erősödjön a képesség. milyen csodák történnek környezetében általa. Ezután amikor megint meg akartam simogatni elrepült. drágább tömegképzés.

mert hittem nekik…. amiről nem tudtam miért csinálom. ott éreztem jól magam. a kulcsot. szeretet.  hogy egy rezgésre kerülj a természettel. növényekkel. stb… Gyerekkoromban nagy kulcscsomóm volt. hogy újra „üres” legyek.Indián sámántábor hozzászólások: Megértettem. melyik kulcs kell épp. mikor a „nagy tudású” lószakértőknek sem sikerült. Akkor ösztönösen jött. bizalom kötött össze bennünket. megérts. a természetben voltam. A recéiről tapintás útján tudtam. Utáltam tanulni(magolni). mert ők akkor rosszul tudták…. a természettől. Eggyé váltam velük. figyeltem. Részese voltam. érezzük. mindig a másik szemszögéből néztem a dolgokat. hogy a sámán tábor gyakorlatai ezt a célt szolgálták. beszélgess velük. Eggyé válni mindennel „minden rokonom” A táborban mesélted …. mikor még mindent tudtam. ez tetszett. állatokkal. És sokszor jártam haza edzésről sötétben. hogy MINDEN az enyém. -311- . nem akartam uralni. ne csak lássuk. Nem értették. mert más voltam. mit gondolnak. És még rengeteg ilyen dolog volt.pedig fizikálisan semmim nem volt.  Rengeteget tanultam az állatoktól. és értettem mit éreznek.  Az állatokban találtam meg azt. de ki irtották belőlem akik körülvettek emberek. Kutyák. hogy tudom megülni az elrontott  vadlovat. Mert eggyé váltam vele.pl. Emlékszem. lovak közt éltem. Higgy. Ott éreztem először. mára megértettem a miértjét is. Valahogy jött….sok kulccsal. amit hiányoltam az emberekből. Gyűlöltem az embereket.és nem értettem az embereket. Amikor csak lehetett. kiközösítettek. Beleképzeltem magam a testébe.és most ezt felejtem.

  Fizikai síkon értem. kis homokot tettem a bal kezembe. Aztán egésszé váltam. Mikor megkaptam a levelet 24 óráztam. Ezért kérdeztem. most el küldöm szél pajtás kérlek távozz szórtam egy kis homokot szél pajtás távozz kérlek. így most írok szél pajtásról. szerintem nincs jelentősége. jobb kezemmel szedtem belőle szél pajtás gyere. ismét szórtam távozz kérlek szél pajtás.   Mikor hazafelé indultunk kocsival volt egy érdekes látomásom: A kocsi hangja mintha átváltozott volna táltos dobbá mellettem  a csörgő szólt a másik oldalamon a doromb és  a citera és persze Béla és néha 1 táltos torkos éneke. Mit a „legyek ott -312- . amik pörögtek. A látott dolgoknak. közös rezgésre kerülünk és így lehet fejlődni tovább…. az eső esett a szél fújt. a rengeteg szeretet áradattól feszült a mellkasom. mikor átléptem a szellemkapun  egyből átkerültem valahová (másik sík? nem tudom pontosan) legszívesebben már ott leültem volna. mert azt tanítod. hívlak téged és szórtam gyere szél pajtás hívlak és szórtam hívlak szél pajtás és szórtam a fák ágai. gondoltam máskor érdekesebb lesz kipróbálni. hogy akár most is érezhetem úgy magam mint akkor esz gondolván már úgy is éreztem magam mintha megint az erdőbe lennék. levelei megremegtek és kis idő elteltével érezni kezdtem a hűvös szellőt akkor most itt van. inkább az érzeteknek. és nem akartam ebből az állapotból visszatérni. a szívem kinyílt. ha beszélünk róla. De elgondolkodtam rajta és úgy döntöttem.A táborral kapcsolatban már írtam. Isten áldjon és a szél elcsitult…. hát kaptam az alkalmon. Tegnap este szél csend volt. mások lettek a reakcióim. A mikor odaértünk már nagyon vis�szavágytam a táborba nagyon hiányzott érdekes honvágyat éreztem. Azt tapasztaltam. Onnantól kezdve érezhetően megváltoztam. de megmagyarázni nem tudom a szellemi részét (bár belül érzem). megfogalmazni nem tudom.

gratulálok mindenkinek aki részt vett és megtapasztalta a csodát ami már nem is tűnik olyan hihetetlennek. hogy ha hiányzik a fényliget? Az érzés amit átéltem? Mintha a természet kezdene a természetes közegem lenni? Mintha itthon lenne honvágyam oda? Az erő ami átjárja az embert elképesztő. Vagy zenélésre. Így minden egyszerű ez a középpont? Amikor eljöttem úgy éreztem semmivel sem tudok többet. Sajnálom a nagy távolságot. magam lehettem elvárások. Normális érzés. Mindenkinek bátorságot és kitartást a fejlődéshez…   -313- . hogy semmi újat nem tudunk csak emlékezünk. de szerintem tudod mik ezek. Most már tényleg értem azt  amit Platon mondott. visszamennék….ahol akarok” és ott is vagyok mondat után olyan gyorsan váltottam. szavakkal ki sem fejezhető. ott szabad voltam. kötöttségek nélkül. Minden egyszerű…. éneklésre a tűz körül … Köszönök mindent… Ez úton szeretném megköszönni Miklós Mesternek a tábort és a beavatást.Igazat adok Gábornak tényleg van honvágyam… ez csak másfél nap volt de olyan volt mintha ott élnék vagy huzamosabb ideig lettem volna ott…. az otthonom. és még a legjobb most fog kezdődni :)   Nem találom a helyem. Nagyon mély szeretetet érzek. Köszönöm jó volt a tábor tanultam is vagy felejtettem mindegy is…. Folyamatosan visszaidézem az ottlétet. azt érzem…. remélem megtehetem. mely nagy boldogsággal tölt el. Általad nagy dolgokra tehettem szert. Részletezhetném. hogy időnként ha benne vagy egy közös gyakorlásra a többiekkel összejöjjünk. és nagy hálát Feléd.

és miután kipróbáltunk nem egy érdekes dolgot. és tanulgattam ezt-azt. Nem lesz ez így jó.Miután két napig a fényliget és a természet anya lágy ölén éltem mint indián sámán. Hisz az is! a szellem szabad. ha nincs lekötve dogmákkal. akkor felemelkedik. Vissza vágytam a fényliget erdejébe. módszereket . Létrehoztam egy koncentrált energia gömböt a tudatomat belehelyeztem és felküldtem az égbe. mint a léghajó és a teljességet birtokolja. Tegnap édesapámat gyógyítottam. sámánként az utunkba eső fával beszélni . át a felettem lévő padlón . Most úgy érzem. hallom az első jégszem koppanását. sokáig szótlanul ültem otthon úgy. technikákat. mit csináljak? Még szinte be se fejeztem a gondolat menetem. minden tudás az enyém. Végig csináltam az egymásra épülő beavatásokat. Miután hazajöttem a táborból. -314- . sok érdekes gondolat szaladt át a fejemen. holott semmit nem tanultam. a jégeső elveri a termést. adjon nekem erőt. át a padlás padlón át a tetőn . Akkor ez az amiről beszéltünk? Ez az amit megélni kell. Aztán jött a gondolat. cseppeket kaptam Miklóstól az ősforrás körkútjából. Két nappal ezelőtt egy messzi messzi galaxisban … Kicsit gyakorolni kéne. pl: farkasként az erdőt kutatni. Meghívom segítőmet. nem csak beszélni róla? Ez az amit írásban elolvasva fel sem lehet fogni? Ez a titok? Megtanulni felejteni? Mindent amit eddig tudásnak hittem? Ez a tiszta szellem elérése? A válasz azt hiszem egyértelmű…. A szellem ereje határtalan.harcos indiánként az fegyvert forgatni vagy vízzé válva kifolyni egy fogásból. Ez lenne a forrás?! Ez lenne a mag a középpont ereje? Számtalanszor túl léptünk testünk és hétköznapi érzékelésünk határait és mégis teljesen természetesnek tűnt minden. hogy egy gondolat sem tört felszínre bennem. egészen a viharfelhőig. ő már jól van.

-  Hogyan váltál sárkánnyá? Amikor azonosulsz a sárkánylehelettel.és vad mélységesen ősi erőt éreztem… majd mikor úgy éreztem hogy a gyógyítás kész… mély bölcsesség mint (draco) és kevés büszkeség öntött el. -315- .ahogy vízbe fagyott megnézem a hőmérőt . hogy a mitikus mesének hitt ős sárkánygyík az én részem. a kezem már didereg minden belélegzés a csontok mélyére hatoló fagy . zöld vízpára.amikor kilépsz akkor is jó még „sárkánykodni” . mellkasom előre mintha az éterből szippantottam volna be a tüzet… innen már javában forróbb volt…. de teljesen elképzeltem . 24 fok váóóóó jobban meglepett mint vártam. Ez megvolt.jeges halványzöld víz van . Pár perc múlva már kellemes a testhőm. nem is érzem őket. kifújáskor pedig a hőmérőre megy most 27 fokot mutat. elképesztő a fagyos hideg. 3 fok. az ujjaim már lefagytak. most mit csináljak? Mihez lenne kedvem? Rég sűrítettem elemet. a bal kezem körül fagyos. minden belélegzéssel egyre jobban beáramlik. 1 percig csináltam körülbelül. itt vagyok a viharfelhőben és BUMMMM szétrobbant az energia gömb 2 percel később dunakeszi felett óriási kék ég körülötte sötét viharfelhő. a bal kezem már nem éreztem . úgyis meleg van egy kis víz elem jól jöhet. akkor sárkányként beléphetsz a gerincpályákra. és tovább … …. de vajon más is érezni. itt egy hőmérő felé helyezem 5 centire a bal kezem.azért kérdeztem mert a versben benne volt… meg így már kíváncsi lettem… ugyanis tegnap furán éreztem magam míg csináltam… a sárkány mozgásával szívtam tele a tüdőm az ég felé… a nyakam is hosszabbnak éreztem… és az én nyakam is átmelegítette tűzlehelet az sárkánylehelet csináltam a tűzleheletet Eszter nyakcsigolyáinál mert fájt a torka….Táltos vagyok testet váltok ott vagyok ahol akarok.egy két fúvás után… már a fejem automatikusan hátracsapódott. de mégis le akarnám tesztelni mennyire tudom jól én érzem.

Igen Miklós. majd nyugtáztam. lekértem a helyeset. ahol akarok) eltüntethető. olyankor gyors gyakorlatot végzek. Ekkor bevillant.Egyre inkább érzem a hétvége hatását. kiürítettem a felesleget. hogy nem érek hozzá. napközben többször eszembe jut a tudatos álmodás. Így aztán feltöltöttem föld-elemmel. nedves érzése volt a bokámnak. amiket magamra erőltettem. ilyenkor elmélyedek benne. hogy azok a dolgok régebben. A termé- -316- . hogy nem elég a fájdalmat eltüntetni. én is azt vettem észre. Alig hittem. a nap további részében hideg. folyton odanéztem. gond nélkül megtalálják a helyüket. A másiknak gyertyát programoztam…   Na hát köszönöm mester… meg magamnak is :) Kitűnő meglátás. mikor nem éreztem a boka fájdalmát tovább. hogy nem vizes-e. hanem egyetlen pillanat alatt (mint az ott legyek. az auralátás is napi egy-két alkalommal bevillan. Kicsit fura érzés volt. töröltem a helytelen programot. Így minden reggel korábban kelek. szükségét érzem. de végigfociztuk a fiammal utána a délutánt. Tegnap egy csúnya bokaficam fájdalmát tüntettem el egyetlen csettintés alatt. hogy nem fájt tovább. amit próbáltunk elsőn. sosem tudtak beépülni az életembe. neked is mondom. Manapság viszont. helyre is kell hozni az esetleges sérülést. amikre vágyom. Viszont nem. mert azt gondoltam muszáj megtennem. az egyik pestről… velem való beszélgetés után jobb az élete már nem érzi hogy megvan átkozva… a pénzügyei is rögtön elkezdtek működni  (telefonon keresztül beszéltem a nővel és fényképes segítséggel rontást vettem le)  meg ellazítottam letisztítottam messziről…. hogy az energiagyakorlatokra legyen időm. És kaptam két visszajelzést is.

csodálom a gyerekeket játszás közben. mikor ez teljes természetességgel fog menni. ha úgy érzem. valami teljesen taikitól független dologra vágyom (egy film. van. amolyan felüdülésképpen. hogy nyugodt alvást szeretnék. sétálgatunk mezítláb a fűben. néha csak leülök a fűben. amikor egy-egy rész kimarad. valami nagyobbként. hogy az egó lett az úr ismét. van. amik kizökkentettek a középpontból. egyre gyakrabban érint meg a létezés. bemászik az ablakon. amikor más is bekerül. Ezek teljesen spontán jönnek. ami létezik. gyönyörködünk mindenben. Gyakorlom a jelenben létezést. és mire észbe kapok. mikor uralkodott el az elmém rajtam. minden alkalommal tudatosítom magamban. de nem kínzom magam akkor sem. csak az autentikus hasonlat miatt). hogy mikor szeretnék kelni. Alapvetően jól érzem magam. hogy mennyit szeretnék aludni.). végiggondolom mik voltak azok a dolgok.szettel szorosabb lett a kapcsolatom. megköszönöm a testemnek. Mikor pedig lefekszem. egy beszélgetés. -317- . és megkérem a testem. és közben figyelem saját érzelmi reakciómat. és eszközként használni. már megint vele azonosítom magam. Viszont egyre gyakrabban veszem észre ármánykodását. hogy addigra legyen naprakész. a vízben. nem aggódok dolgokon. ha tehetjük ebédidőben kimegyünk a tópartra. ami része mindennek. vagyis egyszer sem veszem észre. hogy erős és energikus volt egész nap. néhány „világi” barát vendégül látása…. Este pedig nem mulasztjuk el a kertben levést. Mert sunyi kis alamuszi kolonc tud lenni az egó. Mikor az egómon kívülről fogom megtapasztalni magam. a békák hangjában. Végül pedig mindig felkészítem magam rá. Aztán mikor a gyerekek már alszanak. így meg tudom ragadni a tökénél (bocsánat. vagy belefeledkezünk a játékba. szívesen olvasok kalandosabb regényt. Most úgy érzem a megvilágosodás állapota az lesz. ha kidobom az ajtón. a fákban.

lassan eltűnik. nem követel.. Beszélünk róla. hogy ilyet senki nem tud. De megtapasztalni egész más minőség. őszinte. Éppen ma is olyan hírt kaptam a könyvelőmtől. de most már nem visszafogom magam. hogy a fényben nincs árnyék. Minden jól van. Eddig sem volt szokásom panaszkodni. mi lesz ha…. amit teszel. „Hogy fogom azt kifizetni…. Ma már egyre magabiztosabban fülelem le a kis ármánykodót. és ilyenkor megmosolygom kicsit. akiket a puszta létezésem ébreszt. Mikor először hallottam a nagyobb összeget. stb.. hogy olyan csodálatos utat jártam be. Bennem van.”. Szebben. a ragyogása megtölti a szívemet. hanem eszembe sem jut. És így lett. Nem tudom ez hogy lehet. Nem állítok fel a jövővel kapcsolatban sem korlátokat.Bízom önmagamban. Ha egy percre nem figyelek rá. már küldi a projekciókat. nem tervez. hogyan ébresszek bárkit is. A fény csodálatos dolog. megoldódik. Létezik. Mindig eszembe jut. nekem lövésem sem lenne. a tudatosságom fénye önmagában is rendre utasítja. Tényleg nincs. A múlt terhe egyre kisebb. de nem is érdekel. Hiába. stb…. És rajtam keresztül a környezetemet is. azon kívül. nem bánkódik. és Miklós őszintén csodállak azért. Hihetetlen. de jó lenne ha…. -318- . hogy az előzetesen kiszámított fizetnivaló harmadát kell csak befizetni majd. célokat. A fény tiszta. A jelenben létezni fantasztikus élmény. nem aggódok rajta. úgy voltam vele. A szellemnek ki kell szabadulni a palackból. mint valaha gondoltam volna. majd ha eljön az ideje. és ha felé fordulok. mert ilyenkor is az elmém szórakozik velem. de mégis mindenki eljuthat ugyanoda.

Olló Ezen a héten az iskolában voltam és 2 oszt. Csak át kell kötni a másik emberbe. Így kell akkor az átvitelt is csinálni. De akkor is működik. hogy elfelejtette. Gondolat rezgés Régebben írtam . társam összeveszett. hogy mit is akart mondani és meg egyszerűen elmondtam neki. hogy milyen erősségű legyen. Az 1k osztálytársam leült arrébb 1 másik székre és 1 kis idő múltán vissza ült és már semmi jele nem volt vitának köztük. De akkor is sikerülhet ha fáj valamelyik testrészünk csak elvágjuk azt a fonalat ami a fájdalmat generálja abba a testrészünkbe. hogy beszélgetés közben egyszerűen tudom. De olyan is volt már. hogy mit akar mondani. Kipróbáltam magamon is . Mostanában olyanok szoktak történni. De tőlünk függ az is.hogy ha az elvágom akkor vége lesz a veszekedésnek.Szia Miklós! Leírok pár tapasztalatot. Gyógyszer: Nemrég eszembe jutott . Így még a mérgek se hatnak ránk. Ezért elvágtam 1 képzeletbeli ollóval és a veszekedés abbamaradt. ha sokan -319- .hogy néztem a tv-t és akkor is össze voltam kötve a tv-vel és amikor elvágtam akkor már nem is figyeltem arra. Hirtelen elkezdtem látni ilyen fonalakat amik körbeveszik a testüket. Csak érzékelni kell és utána kikapcsolni vagy átalakítani azt. A vegyszerek hatásaival is ezt lehet tenni.hogy sokszor kimondtam előre azt amit a másik akart mondani.hogy minden rezgés és így a gyógyszerek hatásait is ki tudjuk kapcsolni vagy átalakítani. Volt egy fonál ami összekötötte őket és valamiért azt éreztem .

hanem szabad akarattól függően. hogy a tanár engem akar feleltetni és gyorsan átolvastam előtte. aktívan meditáljunk. ő nagyon jó lövő és él benne a magyar szellem. hogy éljen a lehetőséggel. elképzeltem egy fantom kezet amit ráhelyezek a kártyára és meglepő pontossággal egy. társamnál is volt ilyen megmondtam előre neki. Másik oszt. energiáztam. hogy képes ilyen pontosan lőni amíg ő évek óta naponta gyakorolja órákat a helyes test tartást. A pálcával érzékeltem a piros kártyát de nem tettem rá a kezem. íjászkodtam kicsit a szomszédommal. kiürítettem a fejem. kihúztam az íjat és  >>--------->   talált :)   Egy jó ízű gyakorlásból jövök éppen. majd a megérzéseimet fejlesztettem a piros kártya gyakorlattal amikor egy ötlet jött. amit nem távolról kell csodálni. melyen gyakorolhat és megismerhet olyan különleges dolgokat. hogy egyszerűen tudtam. azon át is lehet haladni. és tényleg felelt. nem kell a gyakorlásra külön időt fordítani. De olyan is volt már. én nem figyeltem semmire. Meditálgattam. felhúzást. Egy új gyakorlatot próbáltam ki. ezzel a módszerrel és az energia zárlat segítségével sikerült a tűhegyen egyensúlyozott papírt is megmozgatni. de nem ismeri a taiki-t így a fejét vakarva állt értetlenül az előtt. gondoltam ha itt működik. Le se lehetett volna írni ennél jobban :) ez olyan.gondolnak 1xre valamire akkor erősebb a rezgés. gondoltam leírom Szívből javaslom mindenkinek. hogy felelni fog. lövés előtt kifújtam a feszültségeimet. működik máshogy is. engedést stb. melyekkel egy új világ kapuja tárul fel előtte. építsük be a minden napokba. igazából nem tanultam sehol magamtól találtam ki. hogy egy kezdő lövő. mint amiről már beszéltünk.egy hibával de működött a dolog. én tegnap pl. -320- .

hogy átélje a valódi felébredés élményét. amit tudok. csak el kellett mélyedni benne. hogy felejtsem el. semmilyen álom nem ér fel a valósággal. Lehet hogy egy pillanatig sajnáljuk. vagy önmagában szeretné új világát megélni. megértettem. pedig egyszer már olvastam.   Köszönök minden eddigit! Leginkább azt. hogy elmélyedtem. Nem sok lehetőség adódik egy ember életében. és a feltett kérdések alapján töltöm meg nulláról.A szabad akaratot azért hangsúlyozom ki. csak szerettem volna elmondani Nektek. Mióta úgy állok hozzá. azóta más dimenzió nyílt a tanulásban. tudatosult. Ez kinek-kinek a saját döntése és felelőssége. hogy üres a fejem. a felébredés pillanatában tudjuk. milyen kár. milyen súlya lehet egy látszólag aprócska döntésnek. a valóság most kezdődik. Elképesztő. hogy végül csak kiprovokáltad. Várom a továbbiakat! Sziasztok! -321- . És a legfurább. De azáltal. Az álom képei bármilyen szépek. de a következő pillanatban már tudjuk. Segíteni akar más felébredőkön. csak álom volt. Ezt valahogy nem értettem meg. Valahogy kezdenek összeállni a darabkák. hogy csak álomképek voltak. hogyan akar ezután élni. hogy minden kérdésedre megadtad a választ korábban. és szabad lélekként döntsön arról. mert onnan visszaút már nemigen van.

saját folyamat…. és a jelenben él…. ha magyar ember. hiszen aki nem érett rá. de amit írtál. hiába hallja a tant. Képes-e kitartani…. nem érti. de a tényleges döntést. ha nem tud mit kezdeni vele! -322- . ésszerűen és benső hang szerint vezetve él.s 54 éves lévén nem vagyok már az. Aki helyes értékrend szerint él. minden szó igaz. a tiszta benső hang fontos.megteszi. . ott  szívben. A forma. örömmel tölt el a lehetőség.közülünk bárki lehet a szerben középen. s tenni szeretne. hogy megmarad-e valaki az Úton és továbbviszi-e majd a TAN-t .s önmagát képes-e meggyőzni? Meglátja-e valaha is azt. ill. hogy ott és akkor helyesen fogok dönteni. hiába kap meg hozzá minden külső segítséget. hogy Ő van és tanítani akar. Mindenkitől tanul.nagy bizalommal fordulok a tanítása felé…. Hihetetlen amit tudsz. ha belül dobban a dobja.s keresem a helyem az ő tanáradatában. A jó szándékod átjön az írásaidban…. annak a hagyomány.már tudom. mert tanulni vágyom mindenkitől…. de nem fecseg fölöslegesen.főként azért. bízunk benned. mindig és minden levelet…. aki minden szellőre rebben és zászlóját emeli. amit NEO-nak is fel kellett fognia: TE VAGY A KIVÁLASZTOTT! Igen.Mindig olvaslak Benneteket. és a lelke a helyes úton tartja. amit választott előbbre visz bennünket. mindenki kiválasztott. Miklós vezetése és csatornája fontos mindannyiunknak …. A benső vezetés válaszait várom…. Mit kell tudnunk az ÚT-ról? Iszonyatosan fejlődök. tisztulok (ez jobb szó rá). amit élete fenntartásához tennie kell.

Megvalósítható lenne-e. más kell nekik. hogy képességek szerint lenne avatás? Bár ez is fura kérdés. mindenki azt kapta meg személyre szabottan. hogy ne. mert a többiek nem értik. de mindig „az jött”.hiszen azt láttam. Más jellegű kérdésekkel bombáztalak volna avatáskor.   -323- .ahol tart. Úgyhogy ez sem számít. nincs jelentősége.

és próbáltam minél precízebben elképzelni az eredményt. gondolatot még leírok. most pár emléket. Nagyon ügyes ebben. és miközben ő próbált elaludni. és beszélni is tudtam vele. Elvárások. hogy én azóta azt a pár mondatát elemzem magamban! Eleinte úgy tűnt. ehhez kapcsolódva. Ha valóban szükséges. amiket akartam. én elkezdtem a zsírlebontós-izomépítős gyakorlatot gondolatban. nem attól függ. hogy elfogyott a levegőm a Balaton-körön. Ráadásul amint írtam. minden igyekezetem ellenére nem kellett kimondani. egy látszólag arra alkalmatlan időpontban. A magok pedig tudják a dolgukat. sőt. és próbáltam gondolatban programozni a testem. nem mondott semmit. Ekkor eszembe ju- -324- . Tehát csak alátámasztani tudom.” Ykoval kapcsolatban már leírtam a tapasztalatomat. Láttam magam kívülről. Ekkor viszont megjelent. És továbbgondoltam. a lányom mellett feküdve az ágyban. Aztán eszembe jutott. akár hátráltathat is. hova építsen izmot…. megjelenik. mert egyből jött a válasz. szívet. Csak úgy. de idővel ugyanannak a szövegnek teljesen más értelmeit fedeztem fel. És hogy mit mond? Ha tudnátok. ha egy rezgésen vagytok.Tanítványok találkozásai Ykoval „amikor egy sennint hívsz segítségül. Csukott szemmel feküdtem. elkezdtem építeni a belső szerveket. Honnan vegyen le zsírt. leírom.mert tudja a gondolatodat. Tüdőt. Mikor „meglátogatott”. agyat…. hívni sem kell. a kislányomat altattam. Érdekes élményem volt az imént. és Miklós is jó tanítványa! Mindketten magokat szórnak. hogy nincs szükség rituáléra. mögöttes gondolatok nélkül. Minden folyamatot a szívemből eredő energiasugarakkal tápláltam. Minden porcikámat.

hiszen bejutott az eszembe…. és ekkor a szempár már megtestesülve állt előttem. hegyektől övezve. Ekkor egy zöld. hogy mit éltem át. távolodom! Ekkor újra kiléptem a tájképből. Belesuhantam. Tükröződött a hold képe a tavon. De mikor visszaolvastam. hogy míg visszaemlékeztem. este volt. egyik pillanatról a másikra elmúlt. – Nagyobb tudás van benned. hogy ezt kétféleképpen lehet értelmezni . Azt súgta „vicces vagy”. – Nyilvánvalóan akarod hallani. – Mi olyan vicces abban. Ykohoz volt-e szerencsém. -325- . Így kérdezte. de nincs rutinom az ilyesmiben. hogy próbálom komolyan venni? – Viccesen próbálod! – Valamit nem jól csinálok? Ekkor tájat kezdtem el látni. és visszatérve ugyanaz a szempár suhant el előttem és mondott valamit búcsúzóul…. De ettől még lehet igaz. Egy tavat.tott a tobozmirigy (milyen fura. holdvilág.) és elkezdtem azt táplálni. Egy hosszan benyúló stég végénél. megkérdeznéd. esetleg itt-ott hiányosan. „japán jellegű” szempár suhant el előttem. – Szóval te vagy Mitsu új tanítványa? – Még nem is igazán vagyok a tanítványa…. egy baldachin-szerű tetejű emelvény volt. hogy felületesen írtam le. mint hinnéd! – Ezt csak hallani akarom. Miklós. Lehet. ezért hallod. végig fázástól reszketve írtam. – Nem látlak tisztán. és hogy mivel búcsúzott? Furcsa élmény.

Kaptam is egy módszert az időm beosztására és az egyensúly megtalálására. Ez nagyon furcsa érzés volt. Jött az infó én általában nem látom vagy hallom. Nemigen jönnek ide. mert mire kimondtam volna gondolatban a kérdést. meg is kell élni. Valamint utólag döbbentem rá. azt mondta nekem. ahol őt elérjük. inkább mi látunk rájuk bizonyos helyzetekben. hogy a leegyszerűsített módszer mellett még hatékonyabban tudom működtetni a létkereket. Yko bemutatta mind ezt. Eddig azt hittem tudom mi az egyszerűség. És azt hiszem ma. mint ég és föld! Úgy érzem illik írnom kicsit fejlődésemről. hanem gondolatban.Ez nagyon érdekes. Úgy érzetem ezt le kell írnom. letisztult a dolog. gondolom ez a nyolc körcikk lehet. hogy az a szint. sugallatként belső intuícióként érzékeltem legtöbbször aktív meditáció közben energia vagy más gyakorlatok közben segített hatékonyabbnak lenni. A napokban kértem Ykomitchi segítségét párszor. Olyan viccesnek tűnt ezután az a gondolat. és a mienk. nagyon messze van a mi tudatunk által kreált ál-valóságtól. De eközben éreztem hogy ennél többet akar tanítani nekem. azt mondanám: az ö világuk. mikor megtapasztaltam őt. Szelet segített lecsendesíteni vagy felkavarni ha ép úgy akartam. A nyolc körcikk alap gyakorlatait csináltam amikor felnyílt  a dolog. hisz középről minden elérhető. Ma indultam el a spirál úton és tudom merre tartok. már válaszolt. hogy szellemek járnak köztünk. Az egyszerűség. Mindent én bonyolítok túl. hisz oly egyszerűség van mindenben. közben csak elméletben voltam vele tisztába.tegnap letisztult az információ. Ha frappáns hasonlatot szeretnék. mert itt van nékem a közép pont. hogy én valójában egyet sem kérdeztem. Nem elég beszélni róla. Erről ugrott be. -326- .

Tegnap volt a kulcsátadás. csak hagytam. nem volt akkor semmilyen elvárásom a meditációval kapcsolatosan. de ha úgy gondolod. Nem akartam egyből a közösbe írni. Most megfordult a kocka. tulajdonképpen a lány összes energiáját megszerezte. hogy mi viszi az embert ilyen helyzetbe. Erre az volt a válasza. hogyan tudta ezt tenni a srác. 2 hónapja.Egy különleges dolgot tapasztaltam. Szóval. a srác megijedt.   Mi történt akkor velem?  Látomásom volt? Hogyan történik ez? Előre mentem az időben testkilépés nélkül? (Emlékszem. ezen a héten hétfőn. amelyről szeretném a véleményedet kérni!   Lakásvásárlást intézek kb. Apámék szomszédját megölte a volt férje. úgy adta át nekem a lakást. és furcsa módon az a kép tárult elém. hogy a srác. Az- -327- .)   A másik dolog. és meg tudtam győzni és meg is egyeztünk. hogy miért is történik ilyesmi. de a beszélgetésünk végén megkérdeztem. kérem Yko segítségét (teljesen más okból). Nem is fogtuk fel. hogy ott legyek. olvasás után felteheted. Aztán úgy gondoltam. Nagyon megdöbbent mindenki a történtek miatt.hiszen ott van a 3 éves kislányuk is. Viszont  amikor megölte. a lány energiájából élt és mivel el akarta őt hagyni. ami biztosan a középpontban levés gyakorlásának köszönhető: nagyon higgadtan tudtam vitázni az eladóval. Sokat gondolkodtam rajta még másnap is. hogy nem lesz honnan energiához jusson. amit néhány hete meditatív állapotban láttam: az eladó kiszerelte a gáztűzhelyt. Eddig ha vitába keveredtem általában elnyomtak a zavartságom és félénkségem miatt. Köszönöm!!!    Szeretnék megosztani Veled egy tapasztalatot.

Csak arra emlékszem. hogy megkaptam. velük van és segít nekik. és tudtam. szembe fordult velem a levegőben. akkor is. szeretnék-e találkozni a lánnyal? Azt válaszoltam. Érdekes tapasztalat volt. hogy igen. mint azokban az álmaimban. mert egyenként csak egy-egy színt képviselünk a palettán. mert ezt a helyzetet a családnak kell megoldani. Az első negyed óra káoszban telt. A végén kinyitottam a szemem. így fél órára tudtam csupán ellazulni. de jelenlétét éreztem. minden rendben van. olyan volt. És kérte. Elmondta. és minden rendben lesz velük (szülei és kislánya)is. és a családja miatt pedig azért ne izguljunk. de hiszem. Kinyitottam a szemem és egy galamb felszállt. Nagyon fáradt voltam. és elkezdtek képek jönni. mire a lányom elaludt. hogy mindenkinek ugyanolyan fontos szerepe van a közösségben. de okkal nem jön még a felszínre. a második negyedórára egyáltalán nem emlékszem.tán Yko megkérdezte. Együtt kell ugyanis freskóvá összeállnunk.  Megdöbbentett. Az ausztrál törzs esete világított rá nekem. mert ő. amire szükségem volt. -328- . Ennek is eljön majd az ideje. majd ugyan oda visszarepült ahonnan felszállt. aztán szembe jutott Miklós esete a barlangban. Yko hangját nem hallottam. pár másodpercig lebegett előttem. hogy le kell feküdnöm pihenni. ha az éppen az ürülék összeszedegetése. hogy folyamatosan jöttek a képek. hogy önmagunk meghaladása a cél. ha az csupán parányi dolog. Nem tudom mi lesz a szerepem ebben a közösségben. Csak most ébren voltam. Ahogy azt is a törzstől tanultam meg. akkor is. Ezek után elköszönt és elment. hogy ez tényleg lehetséges? A tegnapi meditációm felemásra sikerült. hogy ne aggódjunk miatta. Viszont itt el is vágódik az emlékezetem. hogy lesz. ha bármily kicsi is. hogy álmodom. mikor tudom. Megpróbáltam tudatosan rendet rakni. utána éreztem. hogy ne akarjunk beavatkozni még segítő szándékkal sem. és tudtam vele beszélni.

hogy az emberek képtelen figyelni. mikor tudok meditálni. Jó volt beszélgetni. és éreztem. leírom én mit tapasztaltam. Nagyon érdekes volt a stílusa. és akkor tényleg van ok az ünneplésre. segített az átlényegülésnél. -329- .És ha eljön az idő. erről beszélt. Rájöttem. aztán hallottam beszélni. meghívtam a szokásos meditációs helyemre. de határozottam éreztem.de sikerült az ellazulás. Reggel az autóban ülve gondolkodtam.ekkor mondtam neki üdvözöllek Yko. végül érzékeltem. Mindent össze foglalva érdekes volt. tényleg másabb mint egy átlag emberrel beszélni. Ez már szemlátomást eredmény volt. Nem féltem attól. hogy ő az Yko. ott mondta talán amit kérdeztem. Persze nem csuktam be a szemem…. ló. nem is tudom leírni. de nem érzékeltem az időt. Kértem Yko-t. ellazulni egy kicsit. amikor felkeltem akkor láttam. mondta hogy vízzel kezdjük mert én az vagyok. oda jött. ahol a domb oldali kertben egy japán cseresznyefa virágzik. Egyszerűen kimondtam. nagyon érdekes volt. hogy baj történhet vezetés közben. majd fa. ha vezetés közben ellazulnék. Késő este olvastam az e-mailt. aztán levegőnél segített és mintha itt mondta volna. mi fogjuk tudni. hangosan hívtam majd magamban is. hogy túllépjünk magunkon. hogy ott van. hogy nyugodtan beszélgethetünk Yko-val.és félnek. Bátorságot vettem. beszélgessünk egy kicsit. mélyen ellazultam és figyeltem. hogy majdnem egy órát meditáltam. végül az arcát is láttam. először csak érzékeltem. nem japános volt. Igen. hogy várlak Ikomocsi. szikla. de mi lenne. Utána egy sziklára ültünk víz és levegő elemet sűríteni. vállig érőnél kicsit hos�szabb haja volt lófarokba hátra fogva. a piros király tesztben is segített.hogy ma semmiképpen. eszembe sem jutott. hogy fogja a kezem. Nem láttam.   Minden esetre nagyon hasznos volt vele beszélgetni.

Halvány hangfoszlányokat fedeztem fel. amolyan esetleneket. mert éppen tegnap fogalmaztam meg magamnak. nem is ült ott senki. de mégiscsak maradt bennem félelem. Ez tényleg egy találkozás volt vagy sem. hogy én is sokat gondoltam Yko-ra). 1-2-t kérdést tettem fel. gördülékenyek voltak. de éreztem. csak az. olyan oktatási módszerrel fogtok találkozni. mondtam. igazán nem voltam felkészülve a találkozásra. és olyan természetesek. és felülkerekedni a félelmemen. hogy megtapasztaljam milyen érzés. És amikor jobban megnéztem. amivel még földi ember semmilyen tanfolyamon nem találkozhatott. Ha megtisztel Yko a jelenlétével. azt mondja. Ma este meditálni fogok. hogy csak én játszom magammal. és megpróbálom kiüríteni az elmém. -330- . Olyan jó érzés volt. legalábbis akiben nincs félelem.És azt hiszem ott volt velem. ahonnan többé nincs visszaút az egóm által „biztonságosnak” címkézett óvóhelyre. olyan helyre jutok. Talán nem is a válaszok voltak fontosak. hogy nyugodt. mert tegnap délelőtt meg mertem volna esküdni. mert már beértem Fehérvár határába. vagy tényleg kívülről jön a telefonhívás. hogy még a könnyem is kicsordult! Én tegnap este olvastam l ezt a levelet. kiegyensúlyozott voltam. A körülmények és a tapasztalatlanságom miatt nem vagyok biztos egyik változatban sem. hogy be nem vallottan. néha egész érthetően. hogy valaki próbál kapcsolatba lépni velem (bár az is igaz. hogy teljesen le vagyok taglózva. Mikor aztán olvastuk a levelet. és meglehetősen szíven ütött. azt hiszem felhőtlenül boldog leszek. Yko mindig meglep valamivel. az előttem lévő autó hátsó üléséről mintha egy fekete hajú lány nézett volna vissza rám. üressé tenni a tudatom. Nem tudom pontosan mivel kapcsolatban. de nem tudtam eldönteni. Amikor elköszöntem Tőle. ha egyszer tényleg megtalálom a hangot a fejemben. De az biztos. Még a félelem rész is stimmel. azt nem tudom. Gondolatok jöttek.

és itt hagyhatsz mindent”. hogy mi lesz a családommal? Mi lesz a gyerekekkel? „Ne törődj most ezzel. Egy lódarázs jött -331- . mint a kagylók belseje. kiléphetsz a testedből. hogy mennyire így van. azt hiszik az ad meg minden örömöt nekik. hogy „Rendben. hogy milyen fejlett szinten állok spirituálisan. még úgy tűnik mintha azóta nem vettem volna levegőt. Ekkor fogta meg Yko a kezem és azt mondta várjak. A barlang fala gyöngyházfényű volt. ezért bevonzzák. Saját magamon figyelem meg pontosan ugyanezt. pontosabban csak néhány pillanatra.Visszajöttem.hogy az egyik srác a gyertya lángról ír. amit tegnap gyakoroltam. hogy sokkal tartósabb gátak épültek az elmémben. Persze utólag az egész csak egy próbatételnek tűnt. Érdekes  . amikor konkrétan éreztem a hívást.” Most keltem fel és elolvastam a maradék leveleket is. Gátakat teremtenek maguknak a tudtukon kívül. Az első gondolatom az volt. És ki is kerültem valahová a barlangon kívülre. megszerezni akarnak mindent. és mintha erre lett volna ez csattanós válasz. amire viszont tegnap  szolgálat közben jöttem rá. Nem jutottam be. Azóta alázatosabb vagyok. illetve nem is. Érdekek határozzák meg az érzelmeiket Elképesztő. Te döntesz. mint ahogy gondoltam. betegséget. az emberek ragaszkodnak a fizikai léthez. most akkor eljött az idő. Az a baj hogy nem láttam csak éreztem. Volt olyan átélésem. így döntöttem. Mondtam neki kit keresek. jössz. csukott szemmel ült egy kövön. itt az idő. te akartad. szenvedést is. Most  olvasom az „összekapcsolódást” mint gyakorlatot. vagy maradsz?” Maradtam. a negatív erőket. Inkább magamnak bizonygattam. Egy nagyon öreg embert találtam. de azt mondta bolond vagyok és hagyjak neki békén. nem képesek semmit sem elengedni. Megértettem.

de amit eddig tettek. de az anyagi világban való megtestesülésünk okán felvállaljuk a ciklusokat is. hiszen minden vég valójában egy új kezdet. 1/3-áig. ezt nem régen kezdtem el látni. Mostanában amikor energiával   gyakoroltam gyakran beugranak látomásaim. Szellemi síkon ennek a létezésnek nincs se eleje. olyan mintha minden energiából   lenne. nem őt vezettem ki hanem magamat. vagyis túl sok negatív hatás éri. amire nem tudom hogyan helyénvaló a fogalmazás. de nem szeretnék az alacsonyan rezgők helyében lenni akkor. tegnap este eljutottam a könyv kb. most még kevesen vannak.be a recepcióra és az  őrtársam nagyon félt tőle . hiszen le akartak  csapni engem. az is óriási dolog. emberek. Bár a képek amiket kaptam nagyon nehezen kivehetőek. gondolatokból tevődik össze. hogy ezt miként éri el. hogy földanyánk. Mindenesetre a közös tudatosságunk ápolását számtalan módon érik el. és a morfogenetikus mező között helyezkedünk el mi. Nevezetesen nem értettem mi szükség van a tudás őrzésére a földön. Ebbe a mezőbe mindenki beletesz egy kicsit. pár perc múlva sehol nem volt. A hármasság elve alapján felállítható. Volt egy olyan kérdésem.arany színű  energiaként látok magam előtt. Mindenkinek a fantáziájára bízom. Ha veszélybe kerül. se vége. ezt értettem meg belőle: A földi élet célja maga a létezés. most  tudatosan kapcsoltam ezt be és összekötöttem ebben az energiában magamat a  lódaráz�zsal . az érzelmekből. ebben mindenkinek van szerepe.   azért   úgy döntöttem kivezetem. de kb. igaz egy kicsit ez is illuzórikus. Vannak kimondottan -332- . csupán néhányan tudják. és így már majdnem minden kérdésemre megérkezett a válasz. ha már mindenki elfelejtette. Bár szerintem rátett egy lapáttal . Ha jól értelmezem.fentről kaptam választ. még akkor is. Véletlen egybe esés? Ezúton is köszönöm a sárkányokkal kapcsolatos válaszodat. akkor megpróbál újra egyensúlyt teremteni. Egész pontosan az emberi tudatosságból. mindent amit körülöttem látok egy érdekes fehér.

Amolyan szimbiózis félében élünk. Aki nem így gondolja. Megmozdítani minden tekintetben. soha nem térne vissza. és aktív részvételre késztetni. Miklós. mert amint kint van. hogy mi az. mégis itt maradnak velünk. vagyis létezés sincs. az emberekben félelmetes gátak vannak. gondolkodásra. kapjuk tőle az energiát. alig várja. de mégsem hiszem. amíg egy őrző. és egy ébresztő van. nos csodálatos cselekedet. Ha nem tápláljuk. az használ). hogy ha egyszer kijut az anyagi világból. ahol lehetősége van meghaladni önmagát. Csodállak is érte. vannak ébredők. szóval leírom. átmenekítsék a tudást a következő koroknak. akkor energia sincs. mindenkinek egyéni feladattal (persze van aki egy életen át sem jön rá. hogy ezzel is segítsenek. -333- . hogy ami nem árt. amiket nagyon nehéz lebontani. rávezetni hogy a megélés útja. de jelen esetben azt hiszem kijelenthetjük.  Én nem hibáztatnám ezért az embereket. addig remény is van. hogy feleslegesen tolult be az agyamba. hogy képesek lennének kilépni a reinkarnációs körforgásból (illetve meg is teszik). cserébe mi is tápláljuk a gondolatainkkal. Mindegy hány ember él a földön. Nos ezt kaptam válaszul a kérdésemre. hogy vannak őrzők. vannak ébresztők. és vannak őrzők. a tanulás útja. Nem teljesen vagyok biztos benne. érzelmeinkkel. Az pedig. de mindenki olyan utat kap. hogy bármilyen esemény következzen is be. Ezért is nagy dolog.fénymunkások. hogy magasabb tudatosságba lépjünk. A kapott kép szerint a morfogenetius mező nélkül nem létezik emberiség. mint az enyém. hogy mi szükség van őrizni a tudást. Nem mintha okoskodni szeretnék. a te utad sem más. Az őrzők feladata pedig az. hogy ekkora fába vágtad a fejszédet. így megtartva az esélyét. hogy visszakerüljön. hogy amit most leírok az úgy van. azt el kell keserítenem. csupán a te szellemi szinteden már ez tűnik leküzdhetetlen feladatnak: megmozdítani az embereket. akik felvállalták. mert az mozog a fejében.

Előző életeimet emelném ki. nem véletlen amikor tegnap azt mondtam.”. Engedd. Szellemi segítőm a feladatom elmondta. hogy „lehet. nem tudtam tisztán kivenni de valami volt a fejemen. Jó volt nem unatkoztam nem ettem semmit aztán a gyomrom is csendben maradt. Az egyikben valami városban voltam. hogy csináljam és megértem. csak én képzeltem…. Érdemes gyakorolni. élőlényekbe. kipróbálni.Nem véletlen a mondás: „Mondd el és elfelejtem. Összegezve hiába egy növény. Mindenki elmondta a baját és majd igyekszem teljesíteni. Mutasd meg és megjegyzem. hogy volt antennája.”    Megtörtént a 2. vagy valami kalap. a következő kép hogy bika formájában küzdök egy másik bikával. Ebben az életemben úgy haltam meg hogy lelőttek egy mordállyal. Volt sok újdonság nekem is az energiás gyakorlatoknál. beleszálltunk tárgyakba. minden fej külön lény mint a hétfejű sárkánynál. legyőztem. és én a rózsalugasomat szálltam meg… új volt nekem hogy bár egy növény van szerteágazva mégis minden rózsafej külön szólt hozzám és mást akart… az elején zavaró volt mindegyik egyszerre kiabál.szintű beavatás. ugyanis annyira hihetetlennek tűnik. -334- . De ami a legjobban megfogott. szerintem 1700as évek lehettek. vagy táltos korona de az biztos. Láttam sok mindent választ kaptam pár dologra.

feszült voltam és görcsös. és nagyon tisztán látom. hogy nem adta fel és újabb módszert talált. Ebből fakadóan olyan technikákat amivel fájdalmat tudunk megszüntetni.a szellemi segítővel kapcsolatot teremtettünk. de vörös színben voltak. én voltam a hadvezér és király egyben.Másik életem sokkal „durvább”: Érdekes. Megtapasztalhattuk a hármasság erejét/ test szellem lélek/. hogy az látható volt rajtam. nagyon jó volt repülni. még most is tisztán emlékszek az érzésre.a középpontból való kiáradást. de ez látszott is rajtam. hogy egy olyan tájon voltam. hogy a TUDAT csodálatos teremtő erő! Óriási ereje van. de jó hatással van egészségi állapotunkra Nem is tudom mit írjak még olyan sok „csoda” történt velünk ma. akiken tipikus hun páncélzat volt. ebben az életemben nem láttam meg a halálom. Nem utolsósorban a mai nap a szeretet jegyében zajlott. hogy is mondjam. Még egyszer köszönöm MESTER !!!   -335- . egy szép rét. nagyon sok embert éltetne egy pici szeletkéje ennek a csodálatos napnak. amit az ölelés szóból indult ki. a középpontban való létezést. korona volt a fejemen. hogy őriznem és védenem kell a területem és a gazdikat. ráhangolódtuk  egymásra. mögöttem állt a könnyűlovas hadseregem. a kutyámnak az ingerültsége annyira bennem maradt. nagyon erős érzés kapott el. Megtapasztalhattuk az átlényegülést. Azonos rezgésre tudtunk kerülni. hogy kikkel ütköztem meg azt nem tudom. ami már nagyon sokszor feljött bennem. és ezért köszönet és ezer hála a MESTERNEK a kitartásáért. fákkal. csata volt. Még az átlényegülés is érdekes volt. mert kizökkentem. Megbizonyosodhattunk arról. a sólymot is nagyon élveztem. ilyen kutya agresszió volt.

hacsak megemlítenek valakit. mert érzésem szerint kb. Nagy tanítás volt látni a többieket kívülről.ami eddig a legnagyobb problémám volt. Kérdeztem tőle.pedig  a tescóban a bevásárlókocsit toltam egyik kézzel.ám mégis azok.vajon mi az oka. az érzékelés pl: telefonon beszéltem valakivel. Majd később leírom. Mentek el félelmeim is.a gyógyítást is sikeresen alkalmazom.már szinte minden átjön.főzöl? Mit? És épp elkészült a kajával.amit olajban sütött.hiszen a középpont erejét így tudatosan nem ismertem azelőtt. mintha ott álltam volna a konyhában. Azt látom. mihez fogjak hozzá. a védelem. Felerősödött az intuitív képesség.most még „emésztem”. Eddig csak képről. Ám a 2.míg letisztulnak a dolgok. Méghozzá úgy. másik kezemben a teló. most értetlenül szemlél. nagy falatnak látom még.és hiába az „energiavámpírok” próbálkozása. és olajban sült kaja szagát éreztem. és mik a gondolataik. És ez még nem minden. Megszűnt a problémám. fizikálisan és energetikailag is(mindenhogyan). mert automatikusan működik.miként élik meg a tapasztalásokat. Mindez úgy jött át. Éjjel kaptam egy feladatot „fentről” . Lényeges változás számomra.hogy ne kelljen sokszor védelmet alkalmaznom.vagy élőben éreztem a másik ember energetikáját. A feladatok számomra nagyrészt nem voltak újak. még egy hét.a gyerekem meg hisztizett valami kajáért.hogy egyáltalán nem kell védelmet alkalmazzak.   Kedves Miklós!  Napról napra több dolog jön a felszínre.hogy nem működik nála?? Csodálatos!!! Megnyitottál egy kaput számomra és dől az infó belőle … Nagy tisztulásokon megy keresztül a testem. Nagy előrelépés ez az életemben! Harmóniát érzek! Hálásan köszönöm! -336- . hogy aki eddig „leszipkázott”. beavatás után azt tapasztalom.és az sem működött mindig.

Szóval mindenkinek tudom ajánlani aki még nem próbálta. (Fájdalom levétele.mint amit Miklósnál gyakorlatban megtapasztalhattunk. Hát ismét még sokkal jobban.harmónia).de jóval enyhébb kivitelben mind eddig.és hamar felismerem. Az első beavatáskor tapasztaltam.mintha minden rendben volna. Gyógyításban is ugyanazt tapasztaltam itthon. Hálásan köszönöm!!!  A szombati beavatásról még…  Nagyon érdekes és tanulságos volt. Nagy élmény volt látni. -337- . azt érzem (nyugalom.  A második beavatás jelentős változást hozott az életembe. gyulladás megszüntetése).és már dőltek is el. Én személy szerint azért kezdtem el érdeklődni a Taiki iránt. mert itt nem lehet belemagyarázni semmit. Mindez szinte pillanatok alatt. hogy a kiárasztással milyen hatást tudunk elérni  (csak annyit mondtam a hölgyeknek.ami hozzásegít a saját fejlődésemhez. A szombati beavatással kapcsolatban írnék pár sort. vagy hogy fog-e egyáltalán nálam működni (próbáltam azért figyelni rá hogy ne alakítsak ki ellenállást vele kapcsolatban) és érzékeltem illetve láttam is dolgokat. hogyan fog. mint általbán jellemző a spirituális dolgokkal kapcsolatban. mint az első beavatásnál megtapasztalhattuk. Ez szuper.hiszen ezek szerint a középpont felé vettem az irányt! :-)) Kísértések vannak (amik elvinnének a „nem jó” irányba). Szinte kívülről látom a történéseket. Az átlényegülést nem igen tudtam elképzelni.mind a „negatív”oldal erősödött.ám ez esetben ilyen tapasztalásom nincs. hogy MÜKÖDIK. hogy aludj –azt mondta a Mester hogy azt mondjam. működik vagy sem.hogy mind a „pozitív”. Itt feketén fehéren kiderül. Ismét „kinyílt egy ajtó” a Mester által. játszmákat.

Sikerült megfejteni. sikerült teljesen ráhangolódnom.Jobbnál jobb gyakorlatokat végeztünk. Szombaton voltunk a második szintű beavatáson. kapcsolatba léptem a szellemi vezetőmmel. Szombaton nem mutatkoztam be neki. Ő is bemutatkozott : Zénó. A  rövidzárlatos gyógyítás már más gyógyítására is működik!!!   Érdekes tapasztalatom volt. Ezután kb. mindenképp érdekes. hogy mekkora ereje van a tudatnak. és megkértem segítsen elengedni a félelmeket.ki voltam. ami érdekes volt.  meg még mindig ledöbbentő. Nem tudom másképp mondani. Életemben nem éreztem még ilyent. nagyon gyomor idegem volt.úgy ahogy szombaton tanultuk. most megtettem. hogy mik történnek azóta! Már az első beavatás után is észrevettem. Habár nem tudom.hihetetlen jó volt. A vasárnapom rossz hangulatban telt. mert nagyon ideges vagyok. hogy miért keresem.jobban” teremtek”. Többek között megmutatta a Mester. vagy csak megéreztem. hogy majdnem minden második kérdése az volt. én egy gombostűvel szúrtam meg a kézfejem. persze nem zokogtam. szeretnék megnyugodni. az átlényegülés is.. hatásosabban hat.miért?-. 10-15 percen keresztül rázkódott a testem. hogy . habár azt sem tudtam mi bajom van. segítsen. hétfőn. és megkérdeztem. Elmondtam Neki. de ami érdekes. Pl.hogy tele vagyok félelmekkel. és egyáltalán nem éreztem. -338- . amit mindenképp szeretnék megosztani. hogy sokkal gyorsabban. mintha nagyon erősen zokognék. meg néha folyt a könnyem is. Leültem meditálni. elkezdett kérdezgetni. hogy hogyan szólíthatom. a meditációk nagyon bejöttek. hogy hogyan lehet kikapcsolni a fájdalmat a testünk bármelyik pontján. hogy ezt én teremtettem-e. bármire gondolok. hanem nagyon erősen nevettem. hogy szétestem. megtapasztaltunk sok mindent az energiával kapcsolatban. ma reggel úgy éreztem.

Úgy éreztem. csináld vagy ne csináld de ne próbáld. miért is ne használjam képességemet? Akkor gyerünk. Elképesztő nyugalom töltött el utána. hideg volt kint és nem volt időm felöltözni az erős észak-nyugati szél is fújt mint mifelénk általában így még hidegebbnek érzi az ember az időt. Egy kis tapasztalattal több.hogy az érdeklődő először. megfázni nincs kedvem . néha keringettem is a KI energiát és teljesen feltöltöttem ma- -339- . Az egész írás nagyon tetszik de leginkább az a rész amikor végigmész az előző életeiden és a végén átadod magad a felsőbbrendű tudatodnak. és nagyon hálás vagyok érte úgy Zénónak. Ezután mivel megszabadultak az illúzió világától meglátják a valóságot. mint a Mesternek. mintha nagyon erős szeretet töltene el. hogy így megszabadulnak a dogmáktól és a bemagolt dolgoktól és ezáltal újra visszatérjenek a gyökerekhez a maghoz és önmaguk legyenek.hogy az embereknek meg kell tanulniuk kiüríteni az elméjüket . ez is egy bizonyság úgy vélem a spirális tanulás része . Nagyon sok félelmemet sikerült elengednem. sokáig tartózkodtam kint időközönként megismételtem és energiát is torlaszoltam.  Egy nagyon erős tisztuláson mentem keresztül. még most is érzem. Az eleje is nagyon jó ez a párbeszéd. Ez a rész emlékeztet arra .hogy a mesterek olyan kérdéseket tettek fel amire a tanítványnak meg kellett találnia a választ és így mindig 1 lépéssel közelebb jutott a megvilágosodáshoz. Nekiláttam hát a tűz elem sűrítésnek . Ha tud gondolkodni akkor tud tanulni és mivel megtalálta önmagát már csak a tudatát kell megtalálni magában. Ha megtalálta és tudja kicsoda valójában akkor megtanul önállóan gondolkodni. Ezeket tartom fontosnak mivel első lépésben azt kell megtanítani .hogy az előző könyvedbe is volt olyan rész . azok akik valójában is lennének. ez a gondolat ötlött fel bennem amikor sietve kellet ma távoznom otthonról. Az a rész is eléggé tetszik mikor arról írsz . hogy különböző feladatokban teszteljük képességeinket.

Fáradtan. a gondolataimat. egyáltalán nem fáztam . előre tudott történések. hogy ez mar  régebben volt egy bevillanás. Nem fogja fel. mert nincs azon a szinten. De fogalma sem lesz miről beszélsz. hogy lehetséges. meló után. Igen. Pár hete éberen figyelek minden eseményt. aki felfogja miről beszélsz. Beszélhetsz  egy óvodásnak tökéletes magyar nyelven az atomfizikáról. Ha megkérdeznéd. tudatomnak. de  most  olvastam el  3 utolsó űzidet ez az utolsó párbeszédbe megfogott a  „tanítanod kell” igen. Mind többet értek én is. beszélgetések. még a mellettem álló barátomnak is melege lett amíg ott álltam.  Mellé jön sokszor. pár napja  beugrott. még tanulom felismerni az információforrást. Szia. akkor az  egyszerűen nem fogna fel. hogy sok üzenetedben olyan szenvedéllyel írsz arról amit már ismersz. mert szinte  alig van olyan. mondjam. ez  itt így leírva kicsit eltérő lesz a tanításodtól. Fogja  érteni minden szavadat. és persze ott a csalódottság. mindent. bár éreztem a hideg levegőt. Gondoltam leírom kicsit ezt a tapasztalatomat is amellyel megbizonyosodtam az energia egy másik fajta alkalmazásáról. elhinné. az illető válaszol szóban. vagy akar üzenetben  -340- . sőt kellemesen eltöltöttem néhány órát a szabadban. de  nem fogna fel.  Gondolatokra válaszolások vagy  kérdezek gondolatban.  tudom. miért írom ezt  nem tudnám megindokolni. ha azokat a tapasztalásokat amik az utolsó 3-4 hétben történnek velem   elmesélném az  egy évvel ezelőtti énemnek.gam.

És nem a mester fog köszönetet mondani…. Megölelte és a ki-áradt / melegség / mert a Szer. egy jegyzet füzet megtelt volna  egy hét alatt. Ami kint az bent. saját magát nem sarkantyúzza az ember. Ez volt az első olyan gondolatom.ami fent az lent. a táltos ló taitos. hogy a jedi mestert  hoztad fel példának. Isteni kegy. ha garantálva az örök napfény. lesz-e vihar míg felnő. hogy én is tudom használni. hogy lehet  jóra. hanem saját maga.  akkor gyerek ésszel. Nem is figyeltem merre tartom az íjat. Nagyon tetszik. mert méltónak és érdemlegesnek tartattam rá. mert mester lett. már nem egy ló volt. és rosszra  használni. és valaki a mester. megjelenik a mester. 10 évesen olvastam. Örök jedi mondás: Ha kész a tanítvány. mert fáj.Érdekes.lu a lu-men ből a hetedik égből. a benne élő taitos. mert ő bizony csak akkor indul neki. a Táltos megerősödött önben . A gebe.intős. ön magára. Amikor rátalált Ön magára talált.etet. Kezd letisztulni bennem.200 km-ről számtalan. hogy szerettem olvasni már akkor is. Sikerélmény volt. mert egy a lóval. Voltak hullámvölgyek. Jönnek a lehetőségek szép számban! Még íjászkodni is eljutottam a múlt hétvégén. csak meg kell tanulnom. ami erre az útra terelt.amik helyreálltak bennem. mert a világ EGY .csak a középpontra. Sokat tisztultam az elmúlt hetek alatt. És  teljesen természetes lett számomra. hát megtette akkor. saját magának fáj. és fantasztikus volt. Ilyenkor mindig eltaláltam. tanulni kiváltság. megfogott az  „Erő” . ha lehetőségem van megismerni a tudást. csendes eső…. Még jó.a célra koncentráltam. Tanulni soha nem kötelező. yoda nélkül. jóra. A csírázó mag sem kérhet garanciát. mikor ő volt a tanítvány. mint a faintos szó. a prob- -341- .járok majd rendszeresen. táltosra .

Az álom képei bármilyen szépek. Nem izgultam. aztán láttam amint az -342- . hogy csak álomképek voltak. hogy éljen a lehetőséggel. a vonaton kicsit meditáltam. semmilyen álom nem ér fel a valósággal. pedig ott is osztályelső voltam. Van amit napokkal előtte látok. Segíteni akar más felébredőkön. hanem szabad akarattól függően. Köszönöm! Szívből javaslom mindenkinek. Lehet hogy egy pillanatig sajnáljuk. amit nem távolról kell csodálni.mi lesz. Az élet minden területén változtak a dolgaim „jó” irányban. mert onnan visszaút már nemigen van. Nem sok lehetőség adódik egy ember életében. vagy önmagában szeretné új világát megélni. hogyan akar ezután élni. mégis nem volt 100% a tudásom.mi a feladatom. sorra mondom a helyes válaszokat . azon át is lehet haladni. milyen kár. de nem aggódtam. Ez kinek-kinek a saját döntése és felelőssége. melyekkel egy új világ kapuja tárul fel előtte. és szabad lélekként döntsön arról. mert jó tételt húztam.lémáimat meg tudtam oldani. de a következő pillanatban már tudjuk. a valóság most kezdődik. melyen gyakorolhat és megismerhet olyan különleges dolgokat. És jönnek az infók folyamatosan. Tanulni nem tudtam annyit mint az előzőre. a felébredés pillanatában tudjuk. magabiztos vagyok. csak álom volt. mert azért nem hanyagolom el.”merre induljak tovább”.    Ezen a héten vannak a második negyedéves vizsgáim. A szabad akaratot azért hangsúlyozom ki. milyen súlya lehet egy látszólag aprócska döntésnek. kényelmesen beutaztam a suliban. hogy átélje a valódi felébredés élményét. Az intuícióm is sokkal jobb lett. lehunytam a szemem és láttam magam előtt amint folyamatosan beszélek a tanárok előtt. tanulni fizikálisan már tanultam.csak szerettem volna elmondani Nektek.

lehet hogy lassú. és nem ellenkezőleg. egésznap csak a tiszai tündér . és nem a technika a lényeg mert az csak addig kell míg nem látok át rajta… már sok mindenen átlátok. Nekem ez az iramom. kiemelkedően.hogy feszült legyek. elgondolkodtam sokszor hogyha sokat gyakorlok akkor velem is fog majd küzdeni egy tengu? Meg. Nekem nagyon kellenek a tanításaid. azt hálásan köszönöm. pedig lehet hogy azt kellene.biológia 5. -343- .a szellemsík. és a tengu jár az eszembe. de sok összetevős. ha ezt nyújtod továbbra is. hogy ha csak kicsit is én is voltam farkas és mekkora nagy élmény volt… kedvem lenni mindehhez …de hogy kezdjem el megint? Tudom hogy nem az a lényeg hogy mit csinálok hanem az hogy csináljam.Én határozottan érzem. mantrázok. hogy ismét osztály első vagyok. a mai napi vizsgáim eredménye .(itt kicsit izgultam is) Minden információ jött magától nem görcsöltem. Boldog is voltam. Amikor van időm gyakorolok. laza voltam és utat engedtem az információknak. minden nap lehetőleg többször is.földrajz 5. tudtam mit mondjak . az ösztönzésed. sokan még a folyosón is a könyvet bújták de én nem. az állati átlényegülés…. sokkal simábban mennek a dolgok. de nem tudom fenekestől felforgatni az életemet. nagyon sokat olvasok esténként. hogy amióta voltam Nálad avatáson elindult bennem egy folyamat.angol 4. nem görcsöltem . Dehogynem jöttem tűzbe… szellemkardozok …újra merek…. meditálok.osztályfőnök kihirdeti.kémia 5. de azért ez nem olyan egyszerű. bementem a terembe…. mint amikor egy folyóban a folyásirányban úszol.

Élhetnénk tiszta szeretetben. Átélem. lehet át kéne értelmeznem a harcos szó fogalmát? Hiszen tulajdokképpen minden nap megharcolunk . a számmisztikában is sokszor előjön a harcos. hogyan tudjuk elérni? Viszont ha van kellő hitünk. mely abból a bokorból meredt rám amiből rá fél percre előugrott a ‚farkas’. mintha valami óriási „erő” segítene nekem. Nem tudom jól érzem-e. kérdésekkel. Csodálatosak az írásaid! Furcsa érzés kerít hatalmába az olvasás közben. de mintha Tőled jönne ez az erő. hogy amint írtad is rábízni magunkat a gondviselésre? Mi hiányzik belőlünk? a hitünk? Mekkora hitre van szükségünk. hogy szebb legyen a világ. hogy mindig is harcos voltam. Folyamatosan feldobott vagyok. akkor miért kell harcolnunk? akkor rábízzuk magunkat a teremtőre. eggyé válni egy állattal. Miért nem tudjuk megtenni. Pl. a harcművészet  mágiája „ című könyvedet. hogy hogyan kell magunkba sűríteni egy bizonyos tulajdonságot. a személyes horoszkópomban úgyszintén. Eddig mindig rossz érzéseim voltak még a szóval kapcsolatban is. az is igaz   Amikor elkezdtem olvasni a „TAIKI. és vagyok. és nincs szükség harcra. nekem az egyenlő volt a gonosszal. és meglepő módon sokszor  válaszokkal is . pár évente elmegyek „látóhoz” és minden alkalommal kihúzom a harcos kártyát. és tapasztalom. vagy ha csoportban „dolgozunk” akkor mi is jobbá tudjuk tenni! Valóban működnek ezek  a dolgok.Emlékszem. és egy csomó emlékem előjött. amit olvasok! Amióta ott voltunk Nálad az avatáson.a gyilkolással … Pedig lehet hogy tényleg harcosok vagyunk. amikor két éve a táborban farkas vadászat volt. még mindig kitűnően elő tudom idézni azt a két csillogó szempárt. a rosszal. úgy érzem. Minden ember gondolkodása meg kell változzon. hogy harcos. Úgy érzem mintha valaki irányítana folyama- -344- . tele energiával. küzdünk bizonyos dolgokért amire azt hisszük jaj de fontos. bár még nem tudom.

freeblog. „több” vagyok. mert semminek nem volt még ilyen elementális hatása. és reikis. rögtön vissza tudom terelni. http://taiki.hogy alig hiszem el.!!!!!!!!! Napról napra jobban vagyok. hogy hívják.hu végszó: használd a könyv gyógyító erejét is.forumx.  Hálásan köszönöm Neked.hu További írások. Egyre többször figyelem a gondolataimat. Egy apró példa a tengernyiből: Hétvégén egy konferencián voltam. úgy hívják: Taiki A képességek mindenkiben megnyilvánulásra várnak. Elmondtam hogy a név még nem módszer és a módszer nem képesség.hu/index. de most valamiért megtettem.tosan. lehetőségek jönnek nap mint nap.  Elképesztő érzés. Bár nem szoktam így gyógyítást felkínálni. Azt hiszem megtaláltam azt  amit mindig is kerestem. Olyan emberek. Scita@freemail. aki térdműtétje után járni is alig bírt a fájdalomtól. Azóta kérdez ő is. mi a módszer. Te is különleges vagy! Isten Isten A szerző. pránás barátai is. ahol nagyon megsajnáltam egy szenvedő munkatársat.php?mforum=taiki Taiki blog http://taikijitsu. -345- . de ha nevet akarnak. és videók a TAIKI őstudás lehetőségeiről: Taiki fórum.és ha elmennek „rossz „ irányba.

.

.................................................................................................................................................................................. 65 A káosz rendje... 26 Beavatás után................................................................................. 69 Délután:............................................................... 71 Tanulás megtanulása..... 95 Beavatási szinteken:..................................................................... 38 Átlényegülés:................................................................................................... 33 Erô demonstráció................................................................................ ................ 62 A barlang............ 72 Koncentrált tudati energia.......................... 36 Átlényegülés........................................................................................................................................................................................................ 67 A tudatosság gyakorlata................................... 39 A fájdalom rezgése.......................................................................... 103 Beavatásról......................................................................................... ................................................................................................................ 27 Gyakorlás........................... ............................................................................................ 105 -347- .. 84 Fegyver........................................................... 11 Indián földön.......................................................................................... 3 Aranykorban...................... .......................................... 5 A Taiki mesterei .............................................................. 42 Hun örökség... 46 Yko A MIKO........................................................................ 51 Senninek............................................... 16 A beavatás................ 50 Küldetés... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................ 7 A sámán......................................................................................... 94 KI-áradás.......................... 22 Vissza...................................................... 34 A törvény...................................................................................................Tartalom Ráhangolódás: TAIKI TITKOK...................... .............. 79 Távolról........ 53 Lélekpár.......... 60 Erôhelyek....................... 97 A gyógyításról............................................................................................

........................................ 107 A csodákról............. 143 Démonangyal.......................................................... 163 Koncentrált tudati energia................................................................................... 130 Tanulás.......................................................................................................... 134 A Sennin.................................................... 147 Átlényegülés................................................................................ 186 Denevérmódszer...... 162 A tanulás megtanulása:................................................................................................................................... 178 Szellemkapu........................................................................................................................... 152 II............................. 165 Hármasság felismerése:............................................................................................................................................. 126 Tudatosság................................................................................................. rész Tanítások................................ 116 A világ érzékelése.... 164 Megvilágosodás................. ............................. 182 A tengu........................ 169 Beavatás................................................................................................................................................................. 189 -348- ............... 112 Szimbólumok................................................................... 151 Lovas 2.................................................................. 129 Lélekcsere:....................................................................................................................................................... 172 Tündérvilág.................................... 157 Mi a valóság?............................................. 120 AZ UTOLSÓ VERSENY.................................................... ........... 129 Tanmese....................... 119 A harcos ébredése........................................... 188 Ninja tábor................................................. 183 Révülés:.......... 145 A SZER.................. 170 A közép:........................................................ 155 Mester vagy tanítvány?.................................................................................................. ........................................ ......................................................................................... ............ 141 A hármasságról........................................ 149 Lovas napon............... 110 Megvilágosodás megértése.............................................................................................................................................................................................................................Hazafelé............................................................... 139 2000-Ciános Tisza.......................... 117 Versenyek....................

............................. 208 Az íjászmester............................... 235 Tűzlehelet ........................................................................................................................................................................................................ 224 Visszajöttem........................... 202 A kutya bölcsessége..................... ........................................................... 228 Naptánc................. 213 Tanmese.................................... 225 Ébresztő.......................................................................................... 222 Jó lenne…..... 233 Volt egy álmom.......................................................................................................................................................... 201 Záró gondolatok......... 225 Irogatok.......................... 200 tanmese................................................. 223 vissza.......................................................................................... 196 Egész-ség......................................................................... 219 Ráhangolva............................................................ .......................................................................................................................................................... 229 Indián tánc.......................................... 195 FÁK ENERGIÁI......... 234 Beavatás.......................................................... 210 A tudás fája................................................................................................................................... 193 Tanítvány..................................... 231 Lélekrész.......................... 207 Tanmesék................ ................................................ 204 Utószó............................................... ............................................. 213 Tanmese......................................... 208 Létezik?................. 232 Kapcsolat.......................................................................................... 211 Bölcsességek:............. ................................. 226 Közömbösség.................................................................................. 221 TESTVÉR EGY TEST EGY VÉR SZERTARTÁS.......................................................................................................................................................... ........... 214 TAIKI TAN VERSEK................A tudásról.............................................................................................................................................................................. .................................... 194 Egész-ség................................. ............................... 236 Középpont........................................................................................................................... 197 Pszi sebészet........................................... 232 Nyár................................... 237 -349- ......

.............................................................................................................. 258 Látomás............................................................................................................................................... 244 Csillagvándor IV................................... 264 Hazudtam........... 246 Látomás keresők....................................................................................................................................................... 249 Végítélet napján........................................... ..................................................................... 268 Tábor......................................................................................... 256 Habókosnak tartanak .............................................................................................................. 260 Pénzvilág....... ................... ............................................................................................................................. 242 Csillagvándor.............................................................................. 239 Révülés............................................... 244 Csillagvándor III.................... 269 KI-áradás...................................................... 266 Fényközép................................................................................................................................ 254 Ingyen...................... 249 Testkilépés......................... 245 Ahol földre ér az ég.......................... 261 Jó mester................................................................................................................... 240 Mai ember........................................................................... 250 Átlényegülés:.... 257 Miről...................................................................................................................................................... 263 Érdeklődő... 238 Izzasztó kunyhó........ 262 Démonhívó.............................................................................................. 241 Szer..................................................................................................................................................................... 255 Kerek egész........................................... ..................................................................... 243 Csillagvándor II............................... ...................Hozzáállás........ 259 Felhő tologató... 256 Városi remete. 247 Szellemharcos................................................................................. 267 Új emberek.................................................. 253 Utazás................. .... 270 Merengés................. 252 Hiába ............................................................................................................................................................... 272 -350- ....................................................................................... 245 Útkereső.. 265 Félelem.........................................................................

.................................................................................................................................... 293 Átverés ...... 294 A karma................................................................................. beavatottak hozzászólása............................... ........ 294 Istent keresném... 311 Tanítványok találkozásai Ykoval................... 287 Beavatás............................................... 290 Azt hitték........................................................................................................ ...... 285 Fehér mágia?.................................. 273 Beavatás........................ 286 Válasz........................................ .. 283 Fekete mágia?........................................ ......................... 297 Őrült s zseni..................................................................... 295 Megvilágosodva............................................................................. 282 Titok............. 292 Egész-ség...................................................................................Az út............ 300 tanítványok..................................................................................................................................................................................................... ...................................... 274 Szellemkapu........... 280 Fényőr............................................................................................ 324 -351- .......................................... 289 Megváltás....................................... 276 Ez a tábor........................................................................................................................................................................................................... 299 TAN ÁTADÁSA.. 300 Indián sámántábor hozzászólások.............. ..................................................................................... 278 Nyugati guru......................................... 291 Érzékelés................................ ............................................ 279 Fényűzők.......................................