USULUDDIN 1.

Mukaddimah Ulum Al-Quran:Pengertian :Sejarah perkembangan :Faedah Pendahuluan:Al-Quran ialah wahyu yg diturunkan kpd Nabi Muhammad melalui Perantaraan Malaikat Jibril.diturunkan secara mutawatir & m’bacanya Adlh 1 ibadah. Ulum Al-Quran -b’pengetahuan & pengalaman muktamad yg memenuhi fakta -Al-Quran ialah kalamullah yg b’mukjizat yg diturunkan oleh Allah melalui p’antaraan malaikat Jibril kpd Nabi Muhammad yg ditulis di ats mazhab,sampaikan scr Mutawatir & m’bacanya adalah ibadah -suatu ilmu yg m’bahaskan kalamullah dr sudut nuzulnya,makiyah,madaniyah,nasakh,mansukh,p’bacaan,penulisan dsbg. -ilmu yg b’kaitan dengan Al’Quran, Pengertian -Perkataan ulum adalah satu lafaz drpd p’kataan ilmu.ia boleh ditakrifkan sbg kefahaman muktamad yg menepati fakta sebenar. -Al-Quran ditakrifkan sbg Kalam Allah yg b’mukjizat yg telah diturunkan kpd nabi Muhammad,ditulis pada mashaf,disampaikan secara mutawatir& m’bacanya adalah ibadah. TAHAP PERKEMBANGAN ULUM AL-QURAN. 1.Tahap Pertama(thp sbelum diruliskan dalam bentuk buku) -Al-Quran belum dituliskan & belum dikumpulkan dlm bentuk buku krn mereka (Rasulullah &para sahabat) pd waktu itu tdk perlu &tdk terdesak utk buat demikian. -Al-Quran tdk dikumpulkan dan dibukukan kerana: 1. Para sahabat adalah golongan Arab Tulen 2. shbt amt arif tentang isi kandungan Al-Quran. 3. alatan tulis kurang. 4. larangan nabi kpd shbt drpd menulis apa2 krn bimbang b’campur dengan p’kara lain. -ilmu ini pd zmn rasulullah disampaikan melalui lisan. 2.Tahap Kedua(tahap Persediaan ke Arah Penulisan Bentuk Buku) -Saidina Uthman yg m’jadi resam al-Quran .Hasil drpd pertumbuhan oranf Arab &tdk yg m’bentuk resam uthmani. O Berlaku percampuran antara orang Arab dan bangsa2 lain O Timbul kebimbangan keistimewaan Arab terhakis dan ;perselisihan dlm m’baca Al-Quran

O Khalifah Uthman mengarahkan Al-Quran disalin dalam satu mashaf rasmi(ilmu Rasm al-Quran&ilmu rasm al-Uthmani) -Saidina Ali perintahkan Abu Aswad al-Dua’li m’ciptakan kaedah nahu bahasa Arab utk memelihara keselamatan bhs Arab. -Saidina Ali ialah orang p’tama yg meletalkkan asas bg bidang ilmu I’rab Al-Quran\ -t’dpt sejumlah sahabat &tabiin tlh meletakkan asas bagi ilmu tafsir,ilu Asbab alNuzul,ilmu al-nasikh & al-mansukih,ilmu gharib al-Quran. -para sahabat yg m’asaskan ilmu ini ialah: O Ibnu Abbas O Ibnu Mas’ud O Mujahid O Ikrimah O Hasan al-Basri 3.Tahap Ketiga(Thap Penulisan dalam Bentuk Buku) -pada kurun ke-2 hijrah telah muncul b’bagai kitab dlm kajian Al-Quran -Penulis tafsir yg terawal:Mengumpulkn sgl p’dpt O Syub’ah al-Hajjaj(m.160H) O Sufian Ibn’Uyainah(m.198H) para sahabat dan tabi’in. O Waqi;ah al-jarrah(m.197H) Bdg kajian 1 -ilmu tafsir dianggap ibu kpd ilmu yg ada hubungan dgn Al-Quran.

-Muncul seorang ahli tafsir yg t’kenal(Ibnu Jahir al-Tabari) yg m’hasilkan sebuah kitab tafsir yg cukup t’kenal sehingga ke hari ini. -pd kurun ke-3: O Ali ibn al-madini mengarang kitab Asbab al-nuzul O Abu Ubaid al-Qasim ibn salam(m.224H)=al-nasikh al-mansukh O Ali Ibn ibrahim Ibn said al-Kahaufi=al-burhani fi Ulum al-Quran (m.439H) O Tahir Al-Jazairi=al-Tibyan Fi Ulum al-Quran. O Subhi Al-Saleh=Mabahith Fi Ulum al-Quran.

PENULISAN ULUM AL-QURAN DAN TOKOH ULAMA

Ilmu tafsir

Nasikh dan mansukh

Ilmu Al-quran

Ilmu sebab nuzul

Makiyah dan madaniyah

Tokoh 1. Abad pertama O Abdullah bin Abbas,Abdullah bin Mas-ud,zaid Bin Thabit,Abdullah bin al-zubair(Sahabat) O Mujahid,Qatadah,Ikrimah,Hassan al-basri(Tabiin) O Imam Malik bin Anas(Tabi’ al-Tabiin) 2. Abad ke-2(menyusun kitab tafsir) O Syu’bah bin al-Hajjaj O Sufian bin ‘Uyainah O Waqi’qh bin al’Jarrah 3. Abad ke-3 O Abu ‘Ubaid al-qasim bin salam(ilmu nasikh dan Mansukh)(Qiraat) O Ali al-Madini(Sebab Nuzul) Pd Abad ke-5&6 O Muhammad bin Ayub al-Dirris(Makhi dan madani) -Ulum al-uran mula 4. Abad ke-4 berkembang,t’sebar O Abu Bukural Sijistan (Gharib al-Quran) dgn pesat. O Muhammad Ali Addawati(al-Istighna’ fi ulum al-Quran) -Org yg paling b’jasa 5. Abad ke-5 menyebarkan ilmu O Ibn ‘Amr albani(ilmu Qiraat) t’sebut ialah Ali Bin O Muhammad Ali Addawati(al-Istighna’ fi ulum Al-Quran) Ibrahin bin 6. Abad ke-6(Ilmu Mubhan) said(Kitab I-rab AlO Abu al-Qasim Abdul rahman al-Suhaili(Mubham al-Quran) Quran) dan AlO Ibn al-Jauzi(Funun al-Afnan fi ulum al-Quran) Burhan Fi Ulum Al7. Abad ke-7 Quran. O Ibn Abd. Al-salam(Kitab Ilmu Majaz Al-Quran) O Abu syamah(Kitab al-Mursyid al-Wajiz Fi ma Yata’laq Bi al-Quran)

Abad ke7&8 Bangkit usaha 8. Abad ke-8(ilmu badi’ dan Balaghah) menyusun O Ibn Abi al-isba’(menyusun kitab Badi’ah 7 keindahan bahasa alilmu majaz Quran) al-Quran O Ibn al-qayyam(menyusun ilmu sumpah yg t’dpt dlm Al-Quran) olh Ulama’ O Abu Hassan al-Mawardi(menyusun ilmu ttg p’umpaan &p’bandingan t’knl Al-Quran 9. Abad ke-9 O Jallaludin al-bulaini(kitab mawaqi’ al-ulum Min Mawaqi’ al-Nujum O Muhammad bin Sulaiman al-Kafiyaji(kitab al-tafsir fi qawaid altafsir) 10. Abad ke-10(memberi sumbangan bsr) O Imam al-suyuti(Kitab al-takhbir fi Ulum al-Tafsir dan Al-Itqan Fi Ulum Al-Quran *beliau meninggal pd tahun 911H,p’kembangan Ulum al-Quran m’jadi Malap hingga abad ke-XIIH(dalam masa 3 abad t’sebut,ulama’ lebih banyak menumpukan kpd penyebaran Ulum al-Quran) 11. Abad ke-XIV(muncul semula ulama’ dan tokoh2 ulum) O Jamaluddin al-Qasani(kitab Masahin al-Ta’wil) O Tahir al-Jazairi(Kitab al-Tibyan Fi Ulum Al-Quran) O Muhammad Abd al-Azim al-Zarqani(Kitab Manahil al-Irfan Fi Ulum al-Quran O Muhammad Shadiq al-Rafi’i(Kitab I’jaz Al-Quran BIDANG DAN SKOP PERBAHASAN AL-QURAN. 1.Ilmu Tafsir dan Ta’wil O Ilmu yg mula2 dibincangkan. O Dikesan muncul pd abad ke-2 H O Ulama’ bertindak mengkaji &menyusun ilmu tafsir berdasarkan koleksi daripada sahabat. O Ulama’ yg terlibat-Syu’bah Ibn al-Hajjaj,meninggal pd 160H -Sufian Ibn ‘Uyainah,meninggal pd 198H -Waqi’ Ibn al-Jarrah ,meninggal pd 197H -Ibn Jarir al-tabari,meninggal pd 310H (*kitab tafsirnya unggul dan t’knl sehingga kini) Bentuk Tafsir (Abad ke-3 H) #al-Tafsir Bilmat’hur/al-Tafsir Bin al-Manqul #al-Tafsir Bil alra’yi/Tafsir Bi al ma’qul

2.Ilmu I’rab Al-Quran O Pelopor sejarah=Saidina Ali bin Abu Talib O Saidina Ali menyuruh Abu Aswad aldua’li(meninggal pd 69H) m’buat kaedah2 bhs arb demi m’jg kesuciaan dan ketinggiannya. O Pd masa itu hingga ke abad ke-4H blum wujud kitab yg lengkap. O Pd Abad ke-5H telah muncul kitab yg b’kaitan dgn I’rab Quran.

1. Abu ‘Amar al-dani(Kitab al-Tafsir Bi al-Qiraat alsabi’ dan kitab al-Muhkam Fi al-Nuqat. 2. Ali Ibn Ibrahim Ibn Said al-khaufi(Kitab I’rab Al-Quran) 3.Ilmu Qiraat O Org p’tama yg menyusun ialah Abu Ubaid Al-Qaim Ibn Salam 4.Ilmu Nasikh dan Mansukh O Bermula Abad ke-3H O Tokoh:Abu ‘Ubaid al-Qasim Ibn Salam. 5.Ilmu Sabab Nuzul O Bermula pada abad-3H O Pelopor penyusunan dan pembukuan =Ali Ibn Al-Madini meninggal pd 234H 6.Ilmu Makki dan Madani O Bermula abad ke-3H O Penyusunan dipelopori oleh Muhammad Ibn Ayyub al-Dirris(meninggal pd thun 294H) 7.Ilmu Fadail Al-Quran O M’bincangkan kelebihan al-Quran O Tokoh 1. Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam 2. Abu Bakar Muhammad Ibn al-Qasim al-Anbari (meninggal pd tahun 328H) =Kitab ‘ajaib Al-Quran. 8.Ilmu Nuzul Al-Quran O M’bincangkan cara2 penurunan Al-Quran kpd nabi O Dipelopori &dibahaskan oleh Abu Bakar Muhammad Ibn al-Qasim alAnbari(Kitab ‘Ajaib al-Quran) O Di dlm kitabnya,dibincangkan penurunan Quran dgn & huruf,penulisan mashaf,Bil.Surah,Ayat serta Kalimah. 9.Ilmu Gharib Al-Quran O Dibincangkan scr lansung. O Ulama’ pertama yg menyusun kitab=Abu Bakar al-Sijistani,meninggal pd thn 330H(Kitab gharib al-Quran ) 10.Ilmu Amthal Al-Quran O M’bincangkan ttg p’umpaan & p’bandingan al-Quran O Tokoh:al-Mawardi,meninggal pd tahun 450H 11.Ilmu Majaz Al-Quran O Pelopor :Ibn Abd al-Salam(Kitab Majaz Al-Quran),meninggal pd 665H 12.Ilmu Abat Muhkamat dan Mutasyabihat O Muncul scr khususpd akhir abad ke-7H O M’bhskan ttg ayat2 muhkam dan ayat2 Mutasyabihat menurut gaya bahasa Arab. 13.Ilmu Jadal Al-Quran. O Muncul pd akhir kurun ke-7H O M’bincangkan ttg hujah dan dalil yg digunakan dlm al-Quran. O Pelopor ulama’/penyusunnya ialah Najmuddin al-Tufi,meninggal pd tahun 716H 14.Ilmu Aqsam al-Quran O Muncul secara lansung pd hujung kurun ke-7H

O M’bicarakan jenis-jenis sumpah Allah dlm Quran O Pelopor=Ibn al-Qayyum meninggal pa tahun 752H FAEDAH MEMPELAJARI ULUM AL QURAN O Dapat menguasai berbagai bidang ilmu dlm Al-Quran. O Menambah keyakinan kpd pengkaji al-Quran bhw ia merupakan Kitab Allah bukannya manusia. O Dapat mengetahui sejarah dan perkembangan al-Quran. O Membantu pengkaji untuk memahami kandungan serta mengeluarkan hukum. O Dapat mempelajari ilmu seta ayat nasikh& mansukh dan perkara yg berkaitan dengan Al-Quran. O Untuk memahami kalam Allah @Al-Quran sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah. O Untuk mengetahui metod ahli tafsir O Mengetahui keistimewaan ahli tafsir. O Dapat mentafsir al-quran dengan baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful