You are on page 1of 569

mormon ktabi

sa mesh hakkinda baka br taniklik

Mormon Kitab
SA MESH HAKKINDA BAKA BR TANIKLIK

Telif Hakk 2001 Intellectual Reserve Inc. Tm Haklar Sakldr Almanyada baslmtr 8/2001 19962001 Translation of the Book of Mormon Turkish 35606 186

Mormon Kitab
NEF LEVHALARINDAN ALINARAK MORMONUN ELYLE LEVHALAR ZERNE YAZILMI BR KAYITTIR

Bu nedenle bu kitap Nefi halknn ve Laman halknn kaytlarndan alnan bir zettir srail Evinin bir kalnts olan Lamanllar iin ve ayn zamanda Yahudiler ve Yahudi olmayan uluslar iin yazlmtr Tanrnn emriyle ve ayn zamanda peygamberlik ve vahiy ruhuyla yazlmtr Yazlp mhrlendikten sonra yok olmamas ve Tanrnn gc ve armaanyla yeniden ortaya karlp baka dillere evrilebilmesi iin Rabbe emanet edilerek saklanmtr Moroninin eliyle mhrlenmi ve uygun bir zamanda Yahudi olmayan uluslarn eliyle yeniden ortaya karlmak zere Rabbe emanet edilerek saklanmtr Bu kitabn tercmesi Tanrnn armaanyla yaplmtr. Bu kitap ayn zamanda Eter Kitabnn bir zetini ierir. Eter Kitab, cennete ulamak iin bir kule ina eden insanlarn dili Rab tarafndan kartrld zaman dalan Yared halknn kaytlarndan biridir Bu kitabn amac srail Evinden geriye kalanlara, Rabbin onlarn atalar iin yapm olduu byk ileri gstermektir; bylece onlar Rabbin antlamalarn renerek sonsuza dek terk edilmediklerini bilebilirler Ve ayrca bu kitabn amac Yahudileri ve Yahudi olmayanlar, kendisini btn uluslara aan sann Mesih olduuna, Ebedi Tanr olduuna inandrmaktr Ve imdi, bu kaytta hatalar varsa, bunlar insanlarn hatasdr; bu nedenle, Mesihin yarg krss nnde lekesiz bulunabilmek iin Tanrnn yapt ilerde kusur aramayn.

Levhalardan alnarak ngilizceye yaplan asl tercme Joseph Smith (Oul) tarafndan yaplmtr. lk ngilizce basks Palmyra, New York, A.B.D.de 1830 ylnda yaplmtr.

Yaynlayan sa Mesihin Son Zaman Azizler Kilisesi Salt Lake City, Utah A.B.D.

GR
ormon Kitab, Kutsal Kitapla karlatrlmaya deer, kutsal yazlardan oluan bir kitaptr. Tanrnn eskiden Amerika ktasnda yaam olan insanlarla kurduu ilikilerin bir kayddr ve sonsuz Sevindirici Haberin btnn ierir. Bu kitap, birok eski peygamber tarafndan peygamberlik ve vahiy ruhuyla yazlmtr. Eski peygamberlerin altn levhalara yazlm olan szleri Mormon adl bir peygamber-tarihi tarafndan aktarlm ve zetlenmitir. Bu kaytlar iki byk uygarln kaytlarn anlatr. Uygarlklardan biri m.. 600 ylnda Yerualemden gelmi ve daha sonra Nefililer ve Lamanllar olarak bilinen iki farkl millete ayrlmtr. Dier uygarlk ise ok daha nce, Rab, Babil Kulesindeki halkn dilini kartrdktan sonra gelmitir. Bu grup Yaredliler olarak bilinir. Binlerce yl getikten sonra Lamanllar hari, herkes yok olmutur. Bu insanlar Amerika ktasndaki Kzlderililerin asl atalardr. Mormon Kitabnda kaydedilen en nemli olay, Rab sa Mesihin dirildikten hemen sonra Nefililerin arasnda vermi olduu kiisel hizmettir. Mormon Kitab, Sevindirici Haberin retilerini ortaya koyar, kurtulu plannn ana hatlarn aklar ve insanlara bu yaamda huzura ve gelecek yaamda sonsuz kurtulua kavuabilmeleri iin neler yapmalar gerektiini bildirir. Mormon yazdklarn tamamladktan sonra kaytlar olu Moroniye teslim etmitir; o da kendisinden birka kelime ekleyip levhalar Kumora tepesine saklamtr. 21 Eyll 1823 tarihinde ayn Moroni, bu kez ycelmi ve dirilmi bir kii olarak Peygamber Joseph Smithe grnr ve ona bu eski kaytlar hakknda bilgi verir; bu kaytlarn ngilizce diline evrilmesinin Tanrnn istei olduunu bildirir. Zaman gelince levhalar Joseph Smithe verilir; o da bunlar Tanrnn verdii armaan ve gle tercme eder. Bu kayt, sa Mesihin yaayan Tanrnn Olu olduunu ve Ona gelip Onun Sevindirici Haberinin yasalarna ve kutsal trenlerine uyan herkesin kurtulabileceini gsteren yeni ve ek bir kant olarak u an birok dilde yaynlanmaktadr. Bu kayt hakknda Peygamber Joseph Smith: Kardelere, Mormon Kitabnn yeryzndeki btn kitaplarn en dorusu ve bizim dinimizin kilit ta olduunu ve insanlarn herhangi baka bir kitaptan daha ok, bu kitabn ilkelerine uyarak Tanrya daha ok yaklaabileceklerini syledim demitir. Rab, Joseph Smithe ilaveten on bir kiinin daha kendi gzleriyle bu altn levhalar grmelerini ve onlarn Mormon Kitabnn

vi gereklii ve kutsall konusunda zel ahit olmalarn mmkn klmtr. Onlarn yazlm olan tanklklar buraya ahidin Tankl ve Sekiz ahidin Tankl olarak dahil edilmitir. Dnyann her yerindeki btn insanlar Mormon Kitabn okumaya, bu kitabn ierdii mesaj yreklerinde derince dnmeye ve ondan sonra da bu kitabn doru olup olmadn Ebedi Baba Tanrya, Mesihin adyla sormaya davet ediyoruz. Bu yoldan gidip inanla soranlar, Kutsal Ruhun gc ile bu kitabn gereklii ve kutsall hakknda bir tanklk kazanacaklardr. (Bkz. Moroni 10:35.) Kutsal Ruhtan bu ilahi tankl kazananlar, yine ayn gcn yardmyla sa Mesihin Dnyann Kurtarcs olduunu, Joseph Smithin bu son gnlerde Onun vahiy bildiricisi ve peygamberi olduunu ve sa Mesihin Son Zaman Azizler Kilisesinin, Mesihin ikinci geliini hazrlamak amacyla yeryznde bir kere daha kurulmu olan Rabbin Krall olduunu bileceklerdir.

vii

AHDN TANIKLII
Bu eserin ulaaca btn uluslar, slaleler, diller ve insanlar unu bilsin: Biz, Tanr Babann ve Rabbimiz sa Mesihin ltfu ile bu kaytlar ieren Nefi halknn, onlarn kardeleri Lamanllarn ve ayrca daha nce sz edilmi kuleden gelen Yared halknn kaytlar olan levhalar grdk. Ve biz ayn zamanda bu levhalarn Tanrnn armaan ve gc ile tercme edildiini biliyoruz; nk Onun sesi bize bunu bildirdi; bu nedenle bu eserin gerek olduunu kesinlikle biliyoruz. Ve ayrca bu levhalarn zerine ilenmi olan yazlar da grdmze tanklk ederiz; bunlar bize insan gcyle deil, Tanrnn gcyle gsterilmitir. Ve ciddi bir ekilde beyan ederiz ki Tanrnn bir melei gkten indi ve bu levhalar getirip gzlerimizin nne serdi; yle ki baktmzda levhalarla birlikte onlarn zerine ilenmi olan yazlar grdk; ve bunlar Tanr Babann ve Rabbimiz sa Mesihin ltfu sayesinde grdmz biliyoruz ve bu eylerin gerek olduuna tanklk ederiz. Muhteem eyler grdk. Bununla birlikte, Rabbin sesi bize bu eyler hakknda tanklk etmemizi emretti; bu nedenle Tanrnn emirlerine itaat etmek iin btn bu grdklerimize tanklk ediyoruz. Eer Mesihe bal kalrsak giysilerimizin btn insanlarn kanndan temizleneceini, Mesihin yarg krss nnde lekesiz bulunacamz ve onunla cennetlerde sonsuza dek beraber yaayacamz biliyoruz. Tek bir Tanr olan Babaya ve Oula ve Kutsal Ruha sayglar olsun. Amin. Olver Cowdery Davd Whtmer Martn Harrs

viii

SEKZ AHDN TANIKLII


Bu eserin ulaaca btn uluslar, slaleler, diller ve insanlar unu bilsin: Bu eserin evirmeni olan Joseph Smith (Oul) grn altna benzeyen, sz edilmi olan bu levhalar bize gstermitir. Sz edilen Smithin ngilizceye tercme ettii ne kadar altn yaprak varsa, biz bunlarn hepsine kendi ellerimizle dokunduk; ayrca eski el ii ve ince iilikle yaplm grnmn andran bu yapraklarn zerindeki yazlar grdk. Ve buna, sz edilen Smithin bu levhalar bize gsterdiine dair ciddi bir ekilde tanklk ederiz; nk biz bu levhalar grdk ve onlar elimizle tutup kaldrdk. Kesinlikle biliyoruz ki szn ettiimiz levhalar, sz edilen Smithin elinde bulunan levhalardr. Ve grdmz bu eylere tanklk etmek iin adlarmz dnyaya veriyoruz. Yalan sylemiyoruz, Tanr buna ahittir. Chrstan Whtmer Jacob Whtmer Peter Whtmer (Oul) John Whtmer Hram Page Joseph Smth (Baba) Hyrum Smth Samuel H. Smth

ix

PEYGAMBER JOSEPH SMITHN TANIKLII


Peygamber Joseph Smithin, Mormon Kitabnn gn na karlmasyla ilgili olarak syledii kendi szleri: [1823] ylnn yirmi bir eyll . . . gecesi . . . her eye gc yeten Tanrya dua ediyor ve Ondan yardm diliyordum. . . . Tanrya byle seslenirken, odamda bir n belirdiini fark ettim; odam le aydnlndan daha aydnlk oluncaya kadar artmaya devam etti; anszn yatamn kenarnda havada duran yce bir kii grnd; nk ayaklar yere demiyordu. Onun zerinde son derece mkemmel bir beyazlkta olan bol bir kaftan vard. Bu, o zamana kadar dnyada grdm her eyden daha beyazd; dnyadaki hibir eyin bu kadar ok beyaz ya da parlak yaplabileceine inanmyorum. Elleri plakt ve kollar da bileklerinin biraz stne kadar yleydi; ayrca ayaklar da ayn ekilde, ayak bileklerinin biraz stne kadar plakt. Ba ve boynu akt. zerinde bu kaftandan baka bir giysi olmadn fark ettim; yakas ak olduu iin onun barn grebiliyordum. Kaftannn son derece beyaz olmasnn yan sra, kiinin btn grnm de tarif edilemeyecek kadar grkemliydi ve yznn grn gerekten bir imek gibiydi. Oda son derece parlakt, ama onun etrafn tamamen eviren k kadar parlak deildi. Ona ilk baktmda korkmutum; ne var ki korkum hemen geti. Bana admla seslendi ve bana, kendisinin Tanrnn huzurundan benim iin gnderilmi bir haberci olduunu ve adnn Moroni olduunu syledi; yle ki Tanrnn yapmam istedii bir i varm; ve benim adm btn uluslar, slaleler ve diller arasnda hem iyi hem de kt olarak bilinecekmi; yani btn insanlar arasnda benden hem iyi hem de kt olarak sz edilecekmi. Bu haberci, eskiden bu ktada yaam olan insanlarn balarndan geenleri ve onlarn kkenlerinin nereden geldiini anlatan altn levhalar zerine yazl, sakl bir kitap olduunu syledi. Ayrca sonsuz Sevindirici Haberin tmnn Kurtarc tarafndan buradaki eski yerlilere verilmi ekliyle, bu kitabn iinde yer aldn syledi. Ayrca, levhalarla beraber gm erevelere yerletirilmi ve gs zrhna tutturulmu olan bu talara, Urim ve Tummim talar denir iki tan olduunu ve eskiden ya da daha nceki zamanlarda bu talara sahip olanlara ve onlar kullananlara Grenler denildiini syledi; ve Tanr bu talar kitabn tercmesini gerekletirmek amacyla hazrlamt. * * * * * * * Onun szn etmi olduu bu levhalar aldktan sonra

x onlarn ele geirilme zaman henz gelmemiti haberci onlar hi kimseye gstermemem gerektiini bana yine syledi. Urim ve Tummimle birlikte gs zrhn da, sadece bana emredilen kiiler dnda baka hi kimseye gstermemem gerekiyordu; eer onlar bakalarna gsterirsem, yok olacaktm. Haberci bana bu levhalardan konuurken, zihnimde Tanrdan bir grm canland; yle ki levhalarn konulduu yeri o kadar ak ve belirgin bir ekilde grdm ki oraya gittiim zaman, o yeri hemen tandm. Bu grmeden sonra, oday dolduran n benimle konumakta olan bu kiinin hemen etrafnda toplanmaya baladn grdm ve bu byle, onun etraf hari oda tekrar karanlk kalncaya kadar devam etti. Derken, birden sanki ge doru alan bir geit grdm ve haberci oradan yukarya ykselip tamamen gzden kayboldu; odam yine bu ilahi n grnmesinden nceki durumunu ald. Tank olduum bu sahnenin tuhafln dnerek yatama uzandm; bu olaanst haberci tarafndan bana sylenilenler beni hayretler iinde brakmt. Bunlar dnrken aniden odamn yine aydnlanmaya baladn fark ettim ve birden ayn ilahi haberciyi yine yatamn ba ucunda grdm. Haberci konumaya balayp ilk ziyaretinde anlatt eylerin tam aynsn, en kk bir deiiklik yapmadan yeniden anlatmaya balad. Bunlar anlattktan sonra bana, ktlk, kl ve salgn hastalklarn neden olaca byk felaketlerin yeryzne getirecei ar cezalar bildirdi; ve bu ar cezalar yeryzne bu kuakta gelecekti. Bunlar anlattktan sonra yine daha nceki gibi ge ykseldi. Bu sefer aklmda kalan izlenimler o kadar derin olmutu ki uyku gzmden kamt ve grp duyduklarmdan dolay akn bir halde yatama uzandm. Ama ayn haberciyi yatamn ba ucunda yine grnce ve daha nce syledii ayn eyleri bandan itibaren yeniden anlatmaya ve tekrarlamaya baladn duyunca, aknlm bir kat daha artt. Ve haberci bu kez szlerine benim iin bir de uyar ekleyerek, eytann (babamn bakmakla ykml olduu ailemizin fakirlik durumunu bahane ederek) beni zengin olmak amacyla levhalar almaya ayartmaya alacan syledi. Levhalar alrken dncelerimde Tanry yceltmekten baka hibir amacn olmamas gerektiini ve Onun Kralln kurmaktan baka bir nedenle dncelerimin etkilenmemesi gerektiini syleyerek bunu bana yasaklad; yoksa levhalar alamayacaktm. Bu nc ziyaretten sonra haberci nceki gibi yine ge ykseldi ve ben, bamdan henz geen bu olaylarn tuhafln dnerek yine derin dncelere dalmtm; ilahi haberci nc kez yanmdan ge ykseldikten hemen sonra horoz tt ve o zaman

xi sabah olduunu, bu yzden grmelerimizin btn gece boyunca srm olduunu anladm. Az sonra yatamdan kalkp her zaman olduu gibi yapmam gereken gnlk ilerime baladm; ancak dier zamanlardaki gibi iimi yapmaya kalktmda, gcmn tamamyla tkenmi, kendimin alamaz bir durumda olduumu grdm. Benimle birlikte alan babam da iyi olmadm fark etti ve eve gitmemi syledi. Eve gitmek zere yrmeye baladm; ancak bulunduumuz tarlann itinden atlamaya alrken, gcm bsbtn kesildi ve aresiz bir ekilde yere dtm; bir sre tamamen kendimden gemiim. Hatrlayabildiim ilk ey bana konuan, beni admla aran bir sesti. Gzlerimi anca ayn habercinin bamn zerinde durduunu ve daha nce olduu gibi, onun etrafnn kla evrilmi olduunu grdm. O zaman haberci bana bir nceki gece anlatm olduu her eyi yeniden anlatt ve bana babama giderek, ona grdm grm ve aldm emirleri anlatmam emretti. Dediini yaptm; tarlada olan babamn yanna dnerek ona her eyi olduu gibi anlattm. Babam bana cevap olarak, bunun Tanrdan olduunu ve gidip habercinin emrettiklerini yapmam syledi. Tarladan ayrlp habercinin bana syledii, levhalarn yerletirilmi olduu yere gittim; bu yer hakknda grdm grmn akl sayesinde, oraya varr varmaz yeri tandm. New York eyaletinin, Ontario blgesindeki Manchester kyne yakn bir yerde ykseke bir tepe vardr ve oras bu yredeki tepelerin en ykseidir. Levhalar, bu tepenin bat yamacnda zirveye yakn bir yerde, byke bir tan altnda, tatan bir kutu iinde duruyordu. Ta kalnd, st ksm bombe eklindeydi ve kenarlara doru inceliyordu; yle ki tan orta ksm topran zerinden grnmesine ramen btn kenarlar toprakla kaplyd. Topra temizleyerek elime geirdiim bir sopay tan kenarndan altna soktum ve az bir gayretle ta kaldrdm. ine baktmda orada gerekten habercinin bildirdii gibi levhalar, Urimle Tummimi ve gs zrhn grdm. Bu eylerin iinde bulunduu kutu ise talarn bir eit imento ile birletirilmesiyle yaplmt. Kutunun dibinde birbirine paralel iki ta duruyordu ve bu talarn zerinde levhalarla beraber baka eyler de duruyordu. Onlar oradan karmaya altm, ama haberci bunu yapmam yasaklad ve bunlarn karlma zamannn henz gelmediini, fakat o gnden drt yl sonra geleceini bildirdi; ancak bana tam bir yl sonra buraya gelmem gerektiini ve benimle burada buluacan ve levhalar alma zaman gelinceye kadar her yl buraya gelmeye devam etmemi syledi. Bu yzden bana emredildii gibi, her sene sonunda oraya gittim

xii ve her seferinde ayn haberciyi orada buldum ve her grmemizde, ondan Rabbin neler yapacana ve Onun Krallnn bu son gnlerde nasl ve ne ekilde ynetileceine dair talimat ve bilgi aldm. * * * * * * * Sonunda levhalar, Urimle Tummimi ve gs zrhn alacam zaman gelmiti. Yirmi iki eyll, bin sekiz yz yirmi yedi tarihinde, her zamanki gibi baka bir senenin sonunda levhalarn brakld yere gittiimde, ayn ilahi haberci onlar bana u talimatla teslim etti: Bunlarn sorumluluu bana ait olacakt; eer dikkatsizlik sonucu ya da herhangi bir ihmalkrlmdan dolay bu eylerin elimden gitmesine izin verirsem, Tanryla olan ilikim kesilecekti; ancak haberci bunlar benden istemeye gelinceye kadar elimden gelen her eyi yapp onlar korumaya alrsam, onlar korunacakt. ok gemeden, bunlar korumam iin neden bu kadar sk emirler aldm ve yapmam istenilen ii yerine getirdikten sonra habercinin bunlar neden geri isteyeceini anladm. Nitekim onlarn bende olduu renilir renilmez, onlar elimden almak iin en byk abalar sarf edildi. Bu amala akla gelebilecek her trl hilelere bavuruldu. Yaplan basklar gittike daha iddetli ve acmasz bir duruma geldi. Onlar benden almak iin bir sr insan devaml frsat kolluyordu. Ancak Tanrnn hikmeti sayesinde, benden istenilen grevi bu levhalar kullanarak yerine getirinceye kadar, onlar emin bir ekilde elimde kald. Anlatmz ekilde haberci bunlar geri almaya geldii zaman onlar kendisine teslim ettim ve levhalar bugne kadar, bin sekiz yz otuz sekiz ylnn mays aynn ikinci gnne kadar, onun sorumluluu altndadr. Bu yaznn tamam iin ok Deerli nci kitabndaki Joseph Smith Tarihi adl blme ve History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saintsin [sa Mesihin Son Zaman Azizler Kilisesinin Tarihi] adl eserin 1. cildinin 1. blmnden 6. blmnn sonuna kadar olan ksma baknz. Bu eski kaytlar bylece tozun iinden konuan bir halkn sesi olarak yerden karlm ve Tanr tarafndan doruluu onaylanarak Tanrnn armaan ve gcyle ada konuma diline evrilmitir. Btn dnyaya ilk kez ngilizce olarak 1830 ylnda The Book of Mormon adyla yaynlanmtr.

xiii

Mormon Kitab
HAKKINDA KISA BR AIKLAMA
Mormon Kitab, Amerika ktasnda yaam eski halklarn mukaddes bir kayddr ve metal sayfalar zerine ilenmitir. Kitabn iinde drt eit metal levhadan sz edilmektedir: 1. Nefi Levhalar iki eittir: Kk Levhalar ve Byk Levhalar. lk levhalar daha ok zellikle ruhsal konulara, peygamberlerin verdikleri hizmet ve retilere adanmtr; ikinci levhalar ise genelde ilgili halklarn dinsel olmayan tarihini kaydetmek iin kullanlmtr (1. Nefi 9:24). Mosiya dneminden balayarak, byk levhalar ruhsal ynden de nemli olan balca konular iermitir. 2. Mormon Levhalar, Mormonun Byk Nefi Levhalarndan kard zetle beraber yapt birok aklamalardan meydana gelmitir. Bu levhalar ayrca Mormonun yazd tarihsel kaydn bir devamn ve olu Moroninin ekledii ksmlar da ierir. 3. Eter Levhalar, Yaredlilerin tarihini sunmaktadr. Bu kaytlar, kendi aklamalarn eklemi olan ve kaytlar Eter Kitab bal altnda, genel tarihi konularla birletiren Moroni tarafndan zetlenmitir. 4. Pirin Levhalar, Lehi halk tarafndan m.. 600 ylnda Yerualemden getirilmitir. Bunlar, Musann be kitabn . . .ve Yahudilerin balangtan itibaren . . .Yahuda Kral Tsedekiya ynetiminin bana kadar tutmu olduklar kaytlar ve ayrca kutsal peygamberlerin peygamberliklerini kapsamaktadr (1. Nefi 5:1113). Mormon Kitabnda ayadan ve Kutsal Kitapta ad geen ve gemeyen dier peygamberlerin yazdklarndan birok alntlar grlmektedir. Mormon Kitab bir tanesi hari, kitaplar olarak bilinen her biri bayazarnn adn tayan on be ana blmden veya ksmdan oluur. lk para (Omni ile sona eren ilk alt kitap) Kk Nefi Levhalarndan yaplm bir eviridir. Omni ve Mosiya kitaplarnn arasnda, Mormonun Szleri denen ara bir ek vardr. Bu ara ek, Kk Levhalara ilenmi olan kaytlar Mormonun Byk Levhalardan kard zetle birletirir. Mosiyadan, Mormonun 7. Blmnn sonuna kadar olan en uzun para, Mormonun Byk Nefi Levhalarndan yapt zetin bir evirisidir. Mormonun 8. Blmnn bandan kitabn sonuna kadar olan son para ise Mormonun olu Moroni tarafndan yazlmtr. Babasnn hayatn kaydetmeyi bitirdikten sonra

xiv Moroni, Yaredli kaytlarnn bir zetini (Eter Kitab olarak) karmtr ve daha sonra da Moroni Kitab diye bilinen blm eklemitir. m.s. 421 ylnda veya yaklak o yllarda Nefili peygambertarihilerin sonuncusu olan Moroni, bu kutsal kaytlar mhrlemi ve Tanrnn eski peygamberlerinin azyla nceden bildirdii gibi, bu kaytlarn son gnlerde ortaya karlmas iin onlar saklayp Rabbe teslim etmitir. m.s. 1823 ylnda, ayn Moroni, bu kez dirilmi yce bir kii olarak Peygamber Joseph Smithi ziyarete gelmi ve daha sonra elle ilenmi bu levhalar ona teslim etmitir.

xv

Mormon Kitabndaki
KTAPLARIN ADLARI VE SIRALARI
Ad Birinci Nefi Kitab . kinci Nefi Kitab Yakup Kitab . Enos Kitab . Yarom Kitab . Omni Kitab . Mosiya Kitab Alma Kitab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sayfa Numaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 51 . 112 . 129 . 132 . 133 . 136 . 138 . 201 . 375 . 415 . 473 . 477 . 496 . 528

Mormonun Szleri .

Helaman Kitab . nc Nefi . Drdnc Nefi . Mormon Kitab . Eter Kitab . Moroni Kitab . . .

RESMLER
1. Rab sa Mesih Resimleyen Heinrich Hofmann 2. Peygamber Joseph Smith Resimleyen Alvin Gittins Bkz. Peygamber Joseph Smithin Tankl, sayfalar ixxii 3. Lehi, Liyahonay bulur Resimleyen Arnold Friberg Bkz. 1. Nefi 16, sayfalar 3235 4. Lehi ve halk vaadedilen diyara varr Resimleyen Arnold Friberg Bkz. 1. Nefi 18, sayfalar 4042 5. Alma, Mormon sularnda vaftiz eder Resimleyen Arnold Friberg Bkz. Mosiya 18, sayfalar 173176 6. Lamanl Samuel peygamberlik eder Resimleyen Arnold Friberg Bkz. Helaman 16, sayfalar 413415 7. sa Mesih, Amerika ktasn ziyaret eder Resimleyen John Scott Bkz. 3. Nefi 11, sayfalar 437439 8. Moroni, Nefili kaytlarn gmer Resimleyen Tom Lovell Bkz. Mormon 8, sayfalar 489492

Birinci Nefi Kitab


NEFNN YNETM VE HZMET

ehinin, ei Sariyann ve adlar (en by bata olmak zere) Laman, Lemuel, Sam ve Nefi olan drt olunun bandan geenler. Lehi, halka ktlkleri hakknda peygamberlik eder. Halk onun canna kymaya altndan, Rab, Lehiyi Yerualem lkesinden ayrlmas iin uyarr. Lehi ailesiyle beraber lde gn yol alr. Nefi kardelerini yanna alp Yahudilerin kaytlar iin Yerualem lkesine geri dner. ektikleri skntlarn yks. smailin kzlaryla evlenirler. Aileleri ile birlikte lde yollarna devam ederler. lde ektikleri aclar, skntlar ve izledikleri yol. Byk sulara gelirler. Nefinin kardeleri ona kar ayaklanrlar. Nefi onlar aknla uratr ve bir gemi ina eder. O yere Bolluk adn verirler. Byk sular geerek vaadedilen diyara ularlar ve balarndan geen dier olaylar. Bunlar Nefinin tuttuu kaytlara gre yazlmtr ya da baka bir deyile, bu kaytlar ben Nefi, kendim tuttum. 1. BLM Nefi, halknn kaytlarn tutmaya balar Lehi bir grmde ate stunu grr ve bir peygamberlik kitabndan okur Tanry ver, Mesihin geliinin haberini verir ve Yerualemin yklacana dair peygamberlik eder Yahudiler tarafndan zulm grr. m.. tahminen 600 yl. hudilerin bilgisini ve Msrllarn dilini ieren bir kayt tutuyorum. 3 Ve ben tuttuum bu kaytlarn doru olduunu biliyorum; ve bunlar kendi elimle yazyorum; ve kendi bilgilerime dayanarak yazyorum. 4 nk yle oldu ki Yahuda kral Tsedekiya ynetiminin balad ilk yl (babam Lehi, tm hayat boyunca Yerualemde yaamtr) ve o ayn yl iinde, halka tvbe etmeleri gerektiine dair peygamberlikte bulunan birok peygamber geldi; yoksa byk Yerualem ehri yklacakt . 5 Bu nedenle, yle oldu ki babam Lehi gitti; evet, hatta halk iin btn yreiyle Rabbe dua etti. 6 Ve yle oldu ki babam, Rabbe dua ederken nnde bir ate stunu belirdi ve bir kayann

EN Nefi, iyi bir anne ve babadan dnyaya geldim; bu nedenle babamn bildiklerinin hepsi bana az ok retildi ve yaadm gnler boyunca ok sknt ektim; buna ramen yaadm her gn Rab bana yardm etti; evet, Tanrnn iyilii ve srlar hakknda ok bilgi sahibi oldum; bu yzden hayatm boyunca yaptm ileri anlatan bir kayt tutuyorum. 2 Evet, babamn dilinde, Ya-

1. Nefi 1:718 zerinde durdu; ve babam birok ey grp duydu ve grp duyduu bu eylerden dolay son derece sarslp titredi. 7 Ve yle oldu ki Yerualemdeki kendi evine dnd ve Kutsal Ruhun ve grm olduu bu eylerin etkisiyle kendisini yatann zerine att. 8 Ve bylece Kutsal Ruhun etkisi altndayken bir grm grerek kendisinden geti; hatta gklerin aldn grd; ve Tanry tahtnda otururken grdn sand. Onun etrafn ilahiler syleyen ve Tanrlarn vyormu gibi gzken, saylamayacak kadar byk bir melek topluluu sarmt. 9 Ve yle oldu ki Lehi gn ortasndan birinin indiini grd ve Onun grkeminin le gneinin ndan daha parlak olduunu grd. 10 Ve ayrca Onu izleyen on iki kii daha grd ve onlarn lts gk kubbede bulunan yldzlardan daha parlakt. 11 Ve onlar aaya inip yeryznde yrdler; ve birincisi gelip babamn nnde durdu ve ona bir kitap verip okumasn buyurdu. 12 Ve yle oldu ki babam kitab okurken ii Rabbin Ruhu ile doldu. 13 Ve o yle diyerek okudu: Vay haline, vay haline, ey Yerualem! nk senin irenliklerini grdm! Evet, babam, Yerualem hakknda, orasnn yklacana ve orada yaayanlarn mahvolacana dair birok ey okudu; birok kii kltan geirilecek ve

2 birou da Babile tutsak olarak gtrlecekti. 14 Ve yle oldu ki babam, bu kitab okuyup birok yce ve olaanst eyler grdkten sonra var olan gcyle Rabbe yle haykrd: Ey her eye gc yeten Rab Tanr! Senin ilerin ne kadar harika ve ycedir! Senin tahtn yce gklerdedir ve senin gcn, iyiliin ve merhametin dnyada yaayan herkesin zerindedir! Ve sen merhametli olduun iin, sana gelenlerin mahvolmasna izin vermezsin! 15 Ve babamn Tanrsn vmek iin syledii szler bu ekildeydi; nk grm olduu, evet Rabbin ona gstermi olduu bu eylerden dolay onun ruhu sevinle comu ve btn kalbi dolmutu. 16 Ve imdi ben Nefi, babamn yazd her eyi burada anlatmayacam; nk babam grmlerinde ve ryalarnda grm olduu pek ok eyi yazd; ve ayrca ocuklarna peygamberlik edip syledii birok eyi de yazd; bunlarn tam bir anlatmn vermeyeceim. 17 Fakat ben hayatm boyunca yapm olduum ilerin bir kaydn tutacam. te kendi ellerimle hazrlam olduum bu levhalarn zerine babamn kaytlarnn bir zetini yazyorum; bu nedenle babamn kaytlarn zetledikten sonra kendi hayatm anlatan bir kayt tutacam. 18 Bu yzden bilmenizi isterim ki Rab, babam Lehiye o kadar ok olaanst eyler gsterdikten sonra, evet, Yerualemin

3 ykl ile ilgili, ite babam halkn arasna girerek peygamberlik etmeye ve hem grd hem de duyduu bu eyleri halka duyurmaya balad. 19 Ve yle oldu ki Yahudiler babamn onlar hakknda tanklk ettii gerekler yznden onunla alay ettiler; nk babam onlara gerekten yaptklar ktlkler ve irenlikler hakknda tanklk etmiti; ve babam grp duyduklarnn ve ayrca kitapta okuduklarnn Mesihin geliini ve ayrca dnyann fidye ile kurtuluunu aka gsterdiine dair tanklk etti. 20 Ve Yahudiler bu eyleri duyunca, evet, ilerinden atp taladklar ve ldrdkleri eski peygamberler gibi ona da kzdlar; ve babamn hayatna da kastederek onu ldrmeye altlar. Fakat ite, ben Nefi, Rabbin efkatli merhametinin, inanlarndan tr setii herkesin zerinde onlar kurtulu gcyle glendirmek iin olacan size gstereceim. 2. BLM Lehi, ailesini Kzldeniz yaknlarnda bulunan le gtrr Mallarn ve mlklerini geride brakrlar Lehi, Rabbe kurban sunar ve oullarna emirleri yerine getirmelerini retir Laman ve Lemuel babalarna kar sylenirler Nefi itaat eder ve inanla dua eder; Rab onunla konuur ve Nefiyi kardelerinin bana gemesi iin seer. m.. tahminen 600 yl.

1. Nefi 1:192:9 nk ite, yle oldu ki Rab, babamla konutu; evet, hatta bir ryasnda ona konuup yle dedi: Yaptklarndan dolay sana ne mutlu Lehi! Ve sadk kalp sana emrettiim szleri bu halka bildirdiin iin ite halk senin canna kymak istiyor. 2 Ve yle oldu ki Rab, babama hatta bir ryasnda ailesini yanna alp le gitmesini emretti. 3 Ve yle oldu ki babam, Rabbin szne itaat etti; bu nedenle Rab ne emrettiyse yapt. 4 Ve yle oldu ki babam le doru yola kt. Ve evini ve miras olan topran ve altnn ve gmn ve deerli eyalarn geride brakp yanna ailesinden, erzak ve adrlardan baka bir ey almadan le doru yola kt. 5 Ve Kzldeniz kysna yakn bir yerde sahile indi ve Kzldenize yakn ky snrndaki l boyunca yoluna devam etti; ve babam, lde annem Sariya ve aabeylerim Laman, Lemuel ve Samdan oluan ailesiyle birlikte yolculuk etti. 6 Ve yle oldu ki babam lde gn yol aldktan sonra suyla dolu bir rman kenarndaki vadide adrn kurdu. 7 Ve yle oldu ki tatan bir sunak yapp Rabbe adak sundu ve Tanrmz Rabbe kretti. 8 Ve yle oldu ki bu rmaa Laman adn verdi ve rmak Kzldenize dklyordu; ve vadi, rmak azna yakn bir yerdeydi. 9 Ve babam rmak sularnn Kzldenizin kaynana dkldn grnce, Lamana

1. Nefi 2:1022 yle diyerek konutu: Dilerim ki sen de bu rmak gibi srekli olarak btn doruluklarn kaynana doru koarsn! 10 Ve Lemuele de yle konutu: Dilerim ki sen de bu vadi gibi salam ve dayankl olarak Rabbin emirlerini sarslmadan tutarsn! 11 imdi babam bunlar Laman ve Lemuelin dik kafallklarndan dolay sylemiti; nk ite, onlar babalarna kar birok konuda syleniyorlard. Babalarnn hayalperest birisi olduunu ve kendilerini Yerualem lkesinden, miraslar olan topraktan ve altnlarndan ve gmlerinden ve kymetli eyalarndan ayrarak, lmeleri iin le srklediini sylyorlard. Ve babamn bunu yreindeki lgnca hayaller yznden yaptn sylyorlard. 12 Ve en byk kardelerim Laman ile Lemuel babalarna kar byle sylenip durdular. Ve sylenip durdular, nk kendilerini yaratan Tanrnn ilerini bilmiyorlard. 13 Ve onlar o byk Yerualem ehrinin, peygamberlerin sylemi olduu gibi yklacana inanmyorlard. Ve onlar bu halleriyle babamn canna kymaya alan Yerualemdeki Yahudilere benziyorlard. 14 Ve yle oldu ki babam Lemuel vadisinde Ruhun gcyle dolu olarak oullarnn vcutlar onun nnde titreyinceye kadar onlarla konutu. Ve onlar yle bir aknla uratt ki ona kar bir sz sy-

4 lemeye cesaret edemediler; bu yzden babalar ne emrettiyse yle yaptlar. 15 Ve babam bir adrda yaad. 16 Ve yle oldu ki ben Nefi olduka gen olmama ramen iri yaplydm ve ayrca Tanrnn srlarn renmeyi ok istiyordum; bu nedenle Rabbe yakardm. Ve ite, O da gelip benim yreimi yumuatt; yle ki babamn syledii szlerin hepsine inandm; bu nedenle kardelerim gibi babama ba kaldrmadm. 17 Ve ben Samla konutum; ona Rabbin bana Kutsal Ruhu araclyla gstermi olduu eyleri bildirdim. Ve yle oldu ki Sam szlerime inand. 18 Fakat ite, Laman ile Lemuel szlerime kulak asmak istemediler; yreklerinin katlna ok zldm ve onlar iin Rabbe yakardm. 19 Ve yle oldu ki Rab bana yle diyerek konutu: nancndan dolay sana ne mutlu Nefi! nk beni gayret ederek alakgnlllkle aradn. 20 Ve sizler emirlerimi yerine getireceiniz lde refaha kavuacaksnz ve vaadedilen bir diyara doru, evet, hatta sizler iin hazrlam olduum bir diyara, evet, btn dier diyarlardan daha sekin bir diyara doru yol gsterileceksiniz. 21 Ve kardelerin sana ba kaldrdklar srece, Rabbin huzurundan kovulacaklar. 22 Ve sen emirlerimi yerine getirdiin srece, kardelerinin

5 zerine ynetici ve retmen olacaksn. 23 nk ite, kardelerini bana ba kaldracaklar gn ac bir lanetle lanetleyeceim ve senin soyun da bana ba kaldrmad srece, onlarn senin soyun zerinde hibir gc olmayacak. 24 Ve eer yle olur da senin soyun bana ba kaldrrsa, kardelerinin soyu, benim yollarm senin soyuna hatrlatmak iin bir kam vazifesi grecek. 3. BLM Lehinin oullar, pirin levhalar ele geirmek zere Yerualeme geri dner Laban, levhalar onlara vermeyi reddederNefi kardelerini tevik eder ve onlar cesaretlendirir Laban onlarn mallarn alar ve onlar ldrmeye kalkr Laman ve Lemuel, Nefiyle Sam dverken bir melek tarafndan azarlanr. m.. tahminen 600 592 yllar. Ve yle oldu ki ben Nefi, Rab ile konutuktan sonra babamn adrna geri dndm. 2 Ve yle oldu ki babam bana yle diyerek konutu: te bir rya grdm. Ryamda Rab, bana senin ve kardelerinin Yerualeme dnmesini emretti. 3 nk ite, Yahudilerin kaytlar ve ayrca atalarmn soyaac Labann elindedir ve bunlarn hepsi pirin levhalar zerine yazlmtr. 4 Bu nedenle, Rab seninle kardelerinin Labann evine gidip kaytlar ondan istemenizi ve

1. Nefi 2:233:13 onlar buraya le getirmenizi bana emretti. 5 Ve imdi ite, kardelerin kendilerinden istediim bu iin g olduunu syleyip yaknyorlar; fakat ite, bunu onlardan isteyen ben deilim; oysa bu Rabbin bir emridir. 6 Bu yzden, olum sen git, sylenmediin iin Rab sana yardm edecektir. 7 Ve yle oldu ki ben Nefi, babama: Gidip Rabbin emrettii ileri yapacam; nk Rabbin, emrettii ileri baarabilmeleri iin insanocuklarna bir yol hazrlamadan, hibir emir vermeyeceini biliyorum dedim. 8 Ve yle oldu ki, babam bu szleri duyunca son derece memnun oldu; nk benim Rab tarafndan bereketlenmi olduumu biliyordu. 9 Ve ben Nefi, kardelerimle birlikte adrlarmz yanmza alarak Yerualem lkesine kmak zere lde yolculuumuza baladk. 10 Ve yle oldu ki Yerualem lkesine ktmzda, ben ve kardelerim birbirimize akl dantk. 11 Ve hangimiz Labann evine gidecek diye kura ektik. Ve yle oldu ki kura Lamana kt; ve Laman, Labann evine girdi ve onunla evinde oturup konutu. 12 Ve Labandan babamn soyaacn ieren, pirin levhalar zerine ilenmi olan kaytlar istedi. 13 Ve ite, yle oldu ki Laban fkelenip Laman huzurundan

1. Nefi 3:1428 kovdu ve kaytlar ona vermek istemedi. Bu nedenle ona: te, sen bir hrszsn, seni geberteceim dedi. 14 Fakat Laman onun huzurundan kaarak Labann yaptklarn bize anlatt. Ve buna ok zldk. Aabeylerim lde olan babamn yanna geri dnmek zereydiler. 15 Fakat ite onlara: Rabbin yaad nasl gerekse ve bizim yaadmz da nasl gerekse, Onun bize emrettii bu ii baarmadan ldeki babamzn yanna dnmeyeceiz dedim. 16 Bu nedenle Rabbin emirlerini tutup Ona sadk kalalm; bu yzden babamzn miras olan topraklara inelim; nk ite, babamz orada altn, gm ve her trl deerli eyalarn brakt. Ve btn bunlar Rabbin emirlerini yerine getirmek iin yapt. 17 nk halkn iledii ktlkler yznden Yerualemin yklacan biliyordu. 18 nk ite, Yerualemdeki insanlar peygamberlerin szlerini reddettiler. Bu nedenle, babam kendisine kamas iin emir verildikten sonra orada kalsayd, ite o da lecekti. Dolaysyla, onun lkeden kamas gerekiyordu. 19 Ve ite, atalarmzn dilini ocuklarmza saklayabilmek iin bu kaytlar ele geirmemiz gerekiyor ki bu Tanrnn bir hikmetidir. 20 Ve bylece dnyann balangcndan bu gne kadar btn kutsal peygamberlerin

6 azndan kan, Tanrnn gc ve Ruhu araclyla onlara teslim edilen bu szleri ocuklarmza saklayabiliriz. 21 Ve yle oldu ki kardelerimle bu ekilde konuarak, onlar Tanrnn emirlerine sadk kalmaya ikna ettim. 22 Ve yle oldu ki mirasmz olan topraa indik ve altnmz ve gmmz ve deerli eyalarmz bir araya topladk. 23 Ve bunlar bir araya topladktan sonra tekrar Labann evine ktk. 24 Ve yle oldu ki Labann huzuruna kp ondan pirin levhalar zerine ilenmi olan kaytlar bize vermesini istedik; karlk olarak da kendisine altnmz ve gmmz ve btn deerli eyalarmz verecektik. 25 Ve yle oldu ki Laban elimizdeki mallar grnce, malmz da baya oktu, onlara gz dikerek bizi kap dar etti ve peimizden bizi ldrmeleri iin hizmetkrlarn yollad; amac mallarmz eline geirmekti. 26 Ve yle oldu ki Labann hizmetkrlarndan katk. Fakat mallarmz geride brakmak zorunda kaldk ve onlar Labann eline dt. 27 Ve yle oldu ki le doru katk ve Labann uaklar bizi yakalayamadlar; ve bir kayann kovuunda gizlendik. 28 Ve yle oldu ki Laman bana ve babama ok kzd; ayn ekilde Lemuel de kzp kprd. nk o, Lamann szlerine kulak verirdi. Bu yzden Laman ve Lemuel, biz kk kardele-

7 rine kar ok ar szler sylediler ve ellerine birer sopa geirip bizi dvdler. 29 Ve yle oldu ki onlar bizi sopayla dverken, ite Rabbin bir melei geldi ve onlarn nnde durdu ve onlara yle diyerek konutu: Kk kardeinize neden sopayla vuruyorsunuz? Rabbin onu zerinize bir ynetici olarak setiini ve bunu ktlkleriniz yznden yaptn bilmiyor musunuz? te yine Yerualeme kacaksnz ve Rab, Laban sizin elinize teslim edecek. 30 Ve melek bunlar bize syledikten sonra ayrld. 31 Ve melek ayrldktan sonra Laman ile Lemuel tekrar sylenmeye balayarak: Rab, Laban elimize nasl teslim edecek? te, Laban gl bir adam ve emri altnda elli tane adam var. Evet, isterse elli kiiyi bile ldrebilir; o halde bizi niin ldremesin? dediler. 4. BLM Nefi, Rabbin emriyle Laban ldrr ve ardndan pirin levhalar kurnazlkla gvenlik altna alr Zoram ldeki Lehinin ailesine katlmaya karar verir. m.. tahminen 600592 yllar. Ve yle oldu ki kardelerime yle diyerek konutum: Haydi tekrar Yerualeme kalm ve Rabbin emirlerine sadk kalalm! nk ite O, btn dnyadan daha gldr; o halde niin Labandan ve onun elli adamndan, evet, hatta onun

1. Nefi 3:294:9 on binlerce adamndan daha gl olamasn? 2 Bu yzden, haydi kalkn gidelim! Musa gibi gl olalm! nk o, gerekten Kzldenizin sularna konutu ve sular o yana ve bu yana ikiye blnd ve atalarmz kuru zemin zerinden karya geerek tutsaklktan kurtuldular; ve Firavunun ordular da onlarn peinden geldiler, ama Kzldenizin sularnda bouldular. 3 imdi ite, bunlarn doru olduunu biliyorsunuz ve sizlerle bir melein konutuunu da biliyorsunuz. Nasl kuku duyabiliyorsunuz? Haydi kalkn gidelim! Rab atalarmz kurtard gibi bizi de kurtaracak ve Msrllar yok ettii gibi Laban da yok edebilecek gtedir. 4 imdi bunlar sylememe yine kzdlar ve sylenmeye devam ettilerse de Yerualem surlarnn dna gelinceye kadar beni izlediler. 5 Ve gece olmutu; ve onlarn surlarn dna saklanmalarn saladm. Ve onlar saklandktan sonra ben Nefi, ehre sessizce girip Labann evine doru ilerledim. 6 Ve Ruh tarafndan ynlendiriliyordum; ne yapacam henz bilmiyordum. 7 Buna ramen ilerledim ve Labann evine yaklatm srada nmde arap imekten sarho, yerde yatan birisini grdm. 8 Ve yaklatmda, bu adamn Laban olduunun farkna vardm. 9 Ve onun klcn grdm

1. Nefi 4:1026 ve klc knndan kardm; ve klcn kabzas saf altndand ve ok ince bir iilikle yaplmt; ve klcn en iyi elikten yaplm olduunu grdm. 10 Ve yle oldu ki Ruh tarafndan Laban ldrmeye zorlandm; fakat iimden: Ben asla, hibir zaman bir insan kan dkmedim! dedim. Ve geri ekildim; onu ldrmek istemiyordum. 11 Ve Ruh bana yine yle dedi: te Rab, onu senin eline teslim etti. Evet ve ayn zamanda onun beni ldrmeye altn biliyordum; evet ve Rabbin emirlerini dinlemiyordu; ve stelik mallarmz da elimizden almt. 12 Ve yle oldu ki Ruh bana yine yle dedi: Onu ldr! nk Rab, onu senin eline teslim etti. 13 te Rab, doru amalarnn gereklemesi iin ktleri ldrr. Bir kiinin lmesi btn bir ulusun yava yava inancn kaybedip inanszlk iinde lmesinden daha iyidir. 14 Ve imdi, ben Nefi bu szleri duyunca, Rabbin bana lde syledii szleri hatrladm: Soyun emirlerimi yerine getirdii lde, vaadedilen diyarda refaha kavuacak demiti. 15 Evet ve ayrca ellerinde yasa olmadan Musa yasasna gre Rabbin emirlerini yerine getiremeyeceklerini dndm. 16 Ve yasann da pirin levhalar zerine yazlm olduunu biliyordum. 17 Ve stelik Rabbin bu ama iin, yani Onun emirleri do-

8 rultusunda kaytlar ele geirebilmem iin Laban elime teslim ettiini biliyordum. 18 Bu yzden, Ruhun sesine itaat ettim ve Laban salarndan tuttum; ve kendi klcyla onun ban vurdum. 19 Ve kendi klcyla Labann ban vurduktan sonra, onun giysilerini kardm ve onlar, evet, hatta her paray kendi zerime giydim; ve onun zrhn da belime kuandm. 20 Ve bunu yaptktan sonra Labann hazinesine doru ilerledim. Ve Labann hazinesine doru ilerlerken, ite hazine odasnn anahtarlarn tayan Labann uan grdm. Ve ona Labann sesiyle benimle hazine odasna gelmesini emrettim. 21 Ve benim, efendisi Laban olduumu sand; nk onun elbiselerini ve ayrca belime kuandm klc grd. 22 Ve bana Yahudilerin yallar hakknda konutu; efendisi Labann onlarla beraber olmak iin gece dar ktn biliyordu. 23 Ve ben onunla, sanki Labanmm gibi konutum. 24 Ve ona ayrca pirin levhalar zerine ilenmi olan yazlar surlarn dnda bekleyen byk kardelerime gtreceimi syledim. 25 Ve ona ayrca beni izlemesini buyurdum. 26 Ve o, benim kilisedeki kardelerden sz ettiimi ve benim gerekten ldrm olduum Laban olduumu sanarak arkamdan geldi.

9 27 Ve surlarn dnda bulunan kardelerimin yanna giderken, bana sk sk Yahudilerin yallarndan sz etti. 28 Ve yle oldu ki Laman beni grdnde ok korktu ve Samla Lemuelde ok korktular. Ve nmden aceleyle katlar, nk benim Laban olduumu, onun beni ldrdn ve onlarn da canna kymak iin geldiimi sandlar. 29 Ve yle oldu ki onlara arkalarndan seslendim ve benim sesimi duydular; bunun zerine nmden kamaktan vazgetiler. 30 Ve yle oldu ki Labann hizmetkr kardelerimi grnce titremeye balad ve nmden kap Yerualem ehrine dnmek zereydi. 31 Ve imdi ben Nefi, iri yaplydm ve ayrca Rabden de ok g aldm iin Labann hizmetkrn yakaladm ve kamamas iin onu tuttum. 32 Ve yle oldu ki onunla konutum. Rabbin yaad ve benim de yaadm nasl gerekse, eer szlerime kulak verir, hatta syleyeceklerimizi dinlerse onun cann balayacaktk. 33 Ve yemin ederek ona korkmamas gerektiini, eer bizimle birlikte le gelirse, onun da bizler gibi zgr bir insan olacan syledim. 34 Ve ayrca ona: Elbette ki bunu yapmamz bize Rab emretti! Ve Rabbin emirlerini yerine getirmek iin elimizden geleni yapmayacak myz? Bu yzden bizimle birlikte le,

1. Nefi 4:275:1 babamn yanna inmek istersen, senin de bamzn zerinde yerin olur dedim. 35 Ve yle oldu ki sylediim bu szler Zoram cesaretlendirdi. imdi Zoram, bu hizmetkrn adyd; ve babamzn yanna le geleceine dair sz verdi. Evet ve ayrca bundan byle bizimle birlikte kalacana dair yemin etti. 36 imdi Yahudiler le katmz bilmesin diye, bu yzden Zoramn bizimle birlikte kalmasn istiyorduk. Yahudilerin peimizden gelip bizi ldrmelerinden korkuyorduk. 37 Ve yle oldu ki Zoram bize yemin ettikten sonra onunla ilgili olan korkularmz sona erdi. 38 Ve yle oldu ki pirin levhalar yanmza aldk ve Labann hizmetkryla beraber le doru yola kp babamzn adrna doru yolculuumuza baladk. 5. BLM Sariya, Lehiye ok sylenirkisi de oullarnn dnne sevinir Kurban sunarlar Pirin levhalar Musann ve peygamberlerin yazdklarn ierir Levhalar, Lehinin Yusufun soyundan geldiini gsterir Lehi, kendi soyu hakknda ve levhalarn korunmas konusunda peygamberlikte bulunur. m . . tahminen 600 592 yllar. Ve yle oldu ki lde olan babamn yanna geldikten sonra, ite babamn ii sevinle doldu

1. Nefi 5:214 ve annem Sariya da son derece sevindi; nk annem bizim iin gerekten ok alamt. 2 nk o bizim lde ldmz sanmt ve ayrca babama kar sylenmi, babama onun hayalperest bir adam olduunu syleyip ona: te bizi mirasmz olan topraklardan karp gtrdn, artk oullarm yaamyor ve biz de lde lp gideceiz demiti. 3 Ve annem babama kar bu ekilde konuup sylenmiti. 4 Ve yle olmutu ki babam da anneme yle deyip karlk vermiti: Grm gren bir kii olduunu biliyorum; nk Tanr ile ilgili bu eyleri bir grmde grm olmasaydm, Tanrnn iyiliini bilemezdim, oysa Yerualemde kalr ve kardelerimle beraber lrdm. 5 Fakat ite, bana vaadedilmi bir diyar verildii iin sevinle doluyum; evet ve biliyorum ki Rab, oullarm Labann elinden kurtaracak ve onlar tekrar le, bizim yanmza getirecektir. 6 Ve biz Yahudilerin kaytlarn ele geirmek zere lde Yerualem lkesine doru yol alrken, babam Lehi annem Sariyay bizim hakkmzda bu szlerle teselli ediyordu. 7 Ve babamn adrna dndmz zaman, ite ikisinin sevincine diyecek yoktu ve annemin ii rahatlamt. 8 Ve annem yle diyerek konutu: imdi, Rabbin kocama le kamas iin emir verdiini kesinlikle biliyorum; evet ve ayrca Rabbin, oullarm

10 koruduunu, onlar Labann elinden kurtardn ve Rabbin onlara emretmi olduu ii baarabilmeleri iin kendilerine g vermi olduunu kesinlikle biliyorum. Ve annem bu ekilde konutu. 9 Ve yle oldu ki ikisi de son derece sevinliydiler ve Rabbe kurban ve yaklmalk adaklar sundular; ve srailin Tanrsna krettiler. 10 Ve onlar srailin Tanrsna krettikten sonra, babam Lehi pirin levhalarn zerine yazlm olan bu kaytlar eline ald ve onlar bandan itibaren inceledi. 11 Ve babam, bu levhalarn dnyann ve ayn zamanda ilk anne ve babamz olan Adem ile Havvann yaratln anlatan Musann be kitabn ierdiini, 12 Ve ayrca Yahudilerin balangtan Yahuda Kral Tsedekiya ynetiminin balad zamana kadar tuttuklar kaytlar ierdiini, 13 Ve ayrca kutsal peygamberlerin balangtan Tsedekiya ynetiminin balad zamana kadar ettikleri peygamberlikleri ve Yeremyann azndan kan birok peygamberlikleri de ierdiini grd. 14 Ve yle oldu ki babam Lehi, pirin levhalarn zerinde kendi atalarna ait bir soyaacn da buldu; bylece kendisinin Yusufun soyundan, evet, hatta babas Yakupu ve btn ev halkn ktlktan kurtarabilmek iin Msra satlm ve Rabbin eliyle korunmu olan Yakupun olu

11 Yusufun soyundan geldiini rendi. 15 Ve onlar da kendilerini korumu olan o ayn Tanrnn sayesinde tutsaklktan kurtarlm ve Msr lkesinden karlmlard. 16 Ve babam Lehi, bylece atalarnn soyaacn rendi. Ve Laban da Yusufun soyundan gelmekteydi; bu nedenle kendisi ve atalar bu kaytlar tutmulard. 17 Ve imdi, babam btn bunlar grnce ii Ruhla doldu ve kendi soyu hakknda; 18 Bu pirin levhalarn, kendi soyundan gelecek btn uluslara, slalelere, dillere ve halklara ulaacana dair peygamberlik etmeye balad. 19 Bu nedenle Lehi, bu pirin levhalarn asla yok olmayacan ve ne kadar zaman gese de bir daha parlaklklarn yitirmeyeceini syledi. Ve kendi soyu hakknda birok peygamberlikte bulundu. 20 Ve yle oldu ki babamla ben o zamana kadar Rabbin bize vermi olduu emirleri yerine getirmitik. 21 Ve Rabbin bize emrettii gibi kaytlar ele geirmitik ve inceleyip onlarn okunmaya deer olduklarn grdk; evet, hatta onlarn bizim iin ok deerli olduklarn grdk; bylece Rabbin emirlerini ocuklarmza iletebilecektik. 22 Bu nedenle, vaadedilen diyara doru lde yolculuk ederken, bu kaytlar yanmzda gtrmemiz Rabbin bir hikmetiydi.

1. Nefi 5:156:6 6. BLM Nefi, Tanrya ilikin konularda yazar Nefinin amac insanlar brahimin Tanrsna gelmeye ve kurtulmaya ikna etmektir. m.. tahminen 600592 yllar. Ve imdi ben Nefi, kaytlarmn bu blmnde atalarmn soyaacn vermiyorum ve bunu, zerine yazyor olduum bu levhalarda daha sonra da vermeyeceim; nk atalarmn soyaac, babamn tuttuu kaytta verilmitir; dolaysyla, bu eserde atalarmn soyaacn yazmayacam. 2 nk Yusufun soyundan geldiimizi sylemem bana yeterli geliyor. 3 Ve babamn yapt her eyi anlatrken tm ayrntlara kadar girmek bana gereksiz gzkyor; nk bunlarn, bu levhalar zerine yazlmas mmkn deildir; nk buradaki yeri Tanr ile ilgili konular yazmak iin kullanmak istiyorum. 4 nk benim tm amacm, insanlar brahimin Tanrsna, shakn Tanrsna ve Yakupun Tanrsna gelmeye ve kurtulmaya ikna etmektir. 5 Bu nedenle dnyay honut eden konularda deil, ama Tanry ve dnyadan olmayanlar honut eden konularda yazyorum. 6 Bu nedenle soyuma bu levhalar insanocuklarna yarar olmayacak konularla doldurmamalarn emredeceim.

1. Nefi 7:113 7. BLM Lehinin oullar, Yerualeme geri dnp smaille ailesini yolculuklarna katlmaya davet ederler Lamanla baz kiiler buna ba kaldrr Nefi, kardelerini Rabbe inanmaya tevik eder Onlar, Nefiyi iple balarlar ve onu ldrmeyi planlarlar Nefi inancnn gc ile kurtulur Kardeleri af dilerLehi ve beraberindekiler kurban ve yaklmalk adaklar sunarlar. m.. tahminen 600592 yllar. Ve imdi, bilmenizi isterim ki babam Lehi, kendi soyu hakknda bulunduu peygamberliklerine son verdikten sonra yle oldu ki Rab ona yeniden konutu; yalnzca kendi ailesini le gtrmesinin, Lehinin kendisi iin uygun olmadn syledi; fakat vaadedilen diyarda Rabbe soy yetitirebilmeleri iin oullarnn evlenmesi gerekiyordu. 2 Ve yle oldu ki Rab, ben Nefi ve kardelerimin tekrar Yerualem lkesine dnmemizi ve smaille ailesini le getirmemizi babama emretti. 3 Ve yle oldu ki ben Nefi, kardelerimle beraber Yerualeme gitmek zere yine le ktk. 4 Ve yle oldu ki smailin evine ktk ve smailin gznde o kadar ok iyilik bulduk ki ona Rabbin szlerini syledik. 5 Ve yle oldu ki Rab, smailin ve ayrca onun ev halknn yreini o kadar yumuatt ki onlar bizimle birlikte le, babamzn adrna doru yola ktlar. 6 Ve yle oldu ki lde giderken, ite Laman ile Lemuel ve

12 smailin kzlarndan ikisi ile smailin iki olu ve onlarn aileleri bize, evet, ben Nefiye ve Sama ve babalar smail ve onun hanmna ve dier kzna kar ba kaldrdlar. 7 Ve yle oldu ki isyan ederek Yerualem lkesine geri dnmek istediler. 8 Ve imdi ben Nefi, onlarn yreklerinin katlna zldm iin, bu yzden onlara, evet, hatta Lamanla Lemuele yle deyip konutum: Bakn, siz benim aabeylerimsiniz, nasl oluyor da bu kadar kat yreklisiniz ve zihniniz de o kadar kr ki ben kk kardeiniz sizinle konumak, evet, sizlere rnek olmak zorunda kalyorum? 9 Nasl oluyor da Rabbin szne kulak vermiyorsunuz? 10 Nasl oluyor da Rabbin bir meleini grdnz unuttunuz? 11 Evet ve nasl oluyor da Labann elinden bizi kurtaran ve ayrca kaytlarn elimize gemesini salayan Rabbin bizler iin yapt byk ileri unuttunuz? 12 Evet ve yle olur da insanocuklar Rabbe iman ederlerse, Rabbin, kendi isteine gre, onlar iin uygun olan her eyi yapabileceini nasl unuttunuz? Bu yzden Ona sadk kalalm. 13 Ve yle olur da Ona sadk kalrsak, vaadedilen diyara ularz; ve ileride Rabbin, Yerualemin ykl ile ilgili syledii szlerin yerine geleceini greceksiniz; nk Rabbin, Yerualemin ykl ile ilgili btn szleri mutlaka yerine gelecektir.

13 14 nk ite, Rabbin Ruhu ok gemeden onlarla uramaktan vazgeecektir; nk ite, onlar peygamberleri reddettiler ve Yeremyay zindana attlar. Ve babamn canna kymak iin yle uratlar ki onun lkeden ayrlmasna neden oldular. 15 imdi ite, size sylyorum: Eer Yerualeme geri dnerseniz, siz de onlarla beraber mahvolacaksnz! Ve eer seeneiniz varsa, imdi Yerualeme geri dnn ve size: Giderseniz siz de mahvolacaksnz diye sylediim szlerimi hatrlayn; nk Rabbin Ruhu beni byle konumaya zorluyor. 16 Ve yle oldu ki ben Nefi, kardelerime bu szleri sylediimde onlar bana kzdlar. Ve yle oldu ki bana el kaldrdlar; nk ite, son derece fkelenmilerdi; ve beni iple baladlar, nk beni lde vahi hayvanlara yem olarak brakp canma kymak istiyorlard. 17 Fakat yle oldu ki Rabbe yle diyerek dua ettim: Ya Rab, sana olan imanma gre beni kardelerimin elinden kurtar! Evet, hatta bal olduum bu balar koparabilmem iin bana g ver! 18 Ve yle oldu ki bu szleri sylediimde, ite ellerimdeki ve ayaklarmdaki balar zld ve kardelerimin nnde durup onlarla tekrar konutum. 19 Ve yle oldu ki yine fkelenerek bana el kaldrmak istediler; fakat ite, smailin kzlarndan biri, evet ve ayrca onun annesi ve smailin oullarndan

1. Nefi 7:148:2 birisi, kardelerime o kadar ok rica edip yalvardlar ki onlarn yreklerini yumuattlar; ve kardelerim sonunda canma kastetmekten vazgetiler. 20 Ve yle oldu ki onlar yaptklar ktlkler iin o kadar ok zldler ki nmde eilerek bana kar yaptklar bu hareketten tr kendilerini affetmem iin bana yalvardlar. 21 Ve yle oldu ki onlarn yapt her eyi btn kalbimle affettim ve affedilmeleri iin onlar Tanrlar Rabbe dua etmeye tevik ettim. Ve yle oldu ki onlar dediimi yaptlar. Ve kardelerim Rabbe dua ettikten sonra babamzn adrna doru yolumuza devam ettik. 22 Ve yle oldu ki babamzn adrna vardk. Ve ben, kardelerim ve smailin btn ev halk babamn adrna geldikten sonra, onlar Tanrlar Rabbe krettiler ve Ona kurban ve yaklmalk adaklar sundular. 8. BLM Lehi, yaam aacnn bir grmn grr Aacn meyvesinden yer ve ailesinin de ayn eyi yapmasn ister Demir bir ubuk, dar ve ince bir yol ve insanlar rten koyu bir karanlk grr Sariya, Nefi ve Sam bu meyveden yerler, fakat Lamanla Lemuel yemeyi reddeder. m.. tahminen 600592 yllar. Ve yle oldu ki biz birok eit tohum topladk, hem tahl hem de meyve tohumlar biriktirdik. 2 Ve yle oldu ki babam lde

1. Nefi 8:319 kalrken bize yle diyerek konutu: te bir rya grdm ya da baka bir deyile bir grm grdm. 3 Ve ite, grdm bu grmden dolay, Nefi ve ayrca Sam iin Rabde sevinmeye hakkm var; nk onlarn ve ayrca onlarn soylarndan birok kiinin kurtulacana inanmaya hakkm var. 4 Fakat ite, Laman ve Lemuel, sizin yznzden ok korkuyorum; nk ite, ryamda hatrlayabildiim kadaryla karanlk ve i karartc bir l grdm. 5 Ve yle oldu ki bir adam grdm ve bu adam beyaz bir kaftan giymiti; ve gelip nmde durdu. 6 Ve yle oldu ki benimle konutu ve bana kendisini izlememi buyurdu. 7 Ve yle oldu ki Onu izlerken, karanlk ve i karartc orak bir yerde olduumu grdm. 8 Ve karanlkta saatlerce yol aldktan sonra bana ok efkatli olan merhametiyle merhamet etmesi iin Rabbe dua etmeye baladm. 9 Ve yle oldu ki Rabbe dua ettikten sonra byk ve geni bir alan grdm. 10 Ve yle oldu ki insan mutlu edecek, meyvesi arzu edilen bir aa grdm. 11 Ve yle oldu ki gidip o aacn meyvesinden yedim ve bu meyvenin o gne kadar tattm her eyden daha tatl olduunu grdm. Evet ve aacn meyvesinin o gne kadar grm olduum btn beyazlkla-

14 r geen bir beyazlkta olduunu grdm. 12 Ve aacn meyvesini yediimde, bu ruhumu son derece byk bir sevinle doldurdu; bu nedenle ailemin de bu meyveden yemesini arzu ediyordum; nk bu meyvenin btn dier meyvelerden daha ok arzu edildiini biliyordum. 13 Ve belki ailemi de grrm diye etrafa gz atarken suyla dolu bir rmak grdm ve rmak, meyvesini yemekte olduum aacn yanndan ileri doru akyordu. 14 Ve rman nereden geldiini grmek iin bakndmda onun kaynann pek uzakta olmadn grdm ve kaynann banda anneniz Sariyay, Sam ve Nefiyi grdm; ve onlar sanki nereye gideceklerini bilmiyorlarm gibi orada dikilmi bekliyorlard. 15 Ve yle oldu ki onlara iaret ettim ve ayrca yksek bir sesle onlara bana doru gelmelerini ve btn dier meyvelerden daha ok arzu edilen bu meyveden yemelerini syledim. 16 Ve yle oldu ki bana doru gelip onlar da bu meyveden yediler. 17 Ve yle oldu ki ben, Lamanla Lemuelin de gelmelerini ve meyveden yemelerini istiyordum; bu nedenle, belki onlar grrm diye, gzlerimi rman kaynana doru evirdim. 18 Ve yle oldu ki onlar grdm, ancak onlar yanma gelip meyveden yemek istemediler. 19 Ve demir bir ubuk grdm ve bu ubuk rman kys bo-

15 yunca uzanyor ve yannda durduum aaca doru gidiyordu. 20 Ve ayrca bu demir ubuk boyunca, yannda durduum aaca kadar uzanan dar ince bir yol grdm ve bu yol kaynan bandan balayarak, sanki bir dnyaya benzeyen byk ve geni bir alana doru gidiyordu. 21 Ve saysz insan topluluklar grdm; birou yannda durduum aaca doru giden yola ulaabilmek iin ileri doru atlyorlard. 22 Ve yle oldu ki onlar kp aaca doru giden yolda yrmeye baladlar. 23 Ve yle oldu ki etraf koyu bir karanlk, evet, hatta son derece koyu bir karanlk bast; yle ki yolda yrmeye balam olanlar yollarn kaybettiler ve yoldan kp kayboldular. 24 Ve yle oldu ki bakalarnn da ileri doru atlp ilerlediini ve demir ubuun ucundan yakaladn grdm; ve onlar koyu karanln iinde demir ubua smsk sarlarak, hatta aaca varncaya ve meyvesinden yiyinceye kadar ileriye doru atldlar. 25 Ve aacn meyvesinden yedikten sonra sanki utanyorlarm gibi etraflarna bakndlar. 26 Ve ben de etrafma bakndm da suyla dolu rman kar yakasnda byk ve geni bir bina grdm ve bina sanki yerden yksekte havadaym gibi duruyordu. 27 Ve bina hem yal ve gen, hem erkek ve kadn birok insanla doluydu ve onlarn giyini tarzlar son derece gzeldi; ve

1. Nefi 8:2036 onlar aaca eriip meyveden yemekte olanlara doru parmaklarn uzatyor ve alayc bir tavr sergiliyorlard. 28 Ve meyveden tattktan sonra kendileriyle alay edenler yznden utananlar yasak yollara saparak kayboldular. 29 Ve imdi, ben Nefi, babamn sylediklerinin hepsini anlatmayacam. 30 Fakat bunlara ksaca deinmek gerekirse, ite babam ileriye doru atlan baka kalabalklar grd; ve onlar gelip demir ubuun ucundan yakaladlar; ve devaml demir ubua smsk tutunarak, aaca varncaya ve yere kapanp aacn meyvesinden yiyinceye kadar kendi kendilerine ilerlemesini bildiler. 31 Ve babam ayn zamanda o byk ve geni binaya doru elleriyle yollarn bulmaya alan baka kalabalklar da grd. 32 Ve yle oldu ki birok kimse su kaynann derinliklerinde bouldu ve biroklar da bilinmeyen yollarda babo dolarken babamn gzleri nnden kayboldu. 33 Ve bu garip binann iine giren kalabalk ok bykt. Ve onlar, bu binaya girdikten sonra parmaklarn uzatarak benimle ve meyveden yiyenlerle alay ettiler; ama biz onlara aldrmadk. 34 Bunlar babamn syledii szlerdir: Onlara aldr eden herkes doru yoldan sapmtr. 35 Ve babam: Lamanla Lemuel meyveden yemediler dedi. 36 Ve yle oldu ki babam grd bu ryas ya da grm

1. Nefi 8:379:6 ile ilgili btn szlerini syledikten sonra, syledikleri ki oktu, grd bu eyler yznden bize Laman ile Lemuel iin son derece kayglandn syledi; evet, babam onlarn Rabbin huzurundan atlacandan korkuyordu. 37 Ve yine de sevecen bir babaya ait tm duygularla, belki Rab onlara merhamet gsterir ve onlar huzurundan atmaz diye, onlar szlerini dinlemeye tevik etti; evet, babam onlara vaaz verdi. 38 Ve babam onlara vaaz verdikten ve ayrca birok konuda onlara peygamberlik ettikten sonra onlara Rabbin emirlerini yerine getirmelerini emretti ve konumasn bitirdi. 9. BLM Nefi iki eit kayt tutar Bunlara Nefi Levhalar denir Byk levhalar dinsel olmayan konularn tarihini ierir Kk levhalar ise nemli kutsal konular ele alr. m.. tahminen 600592 yllar. Ve babam btn bunlar ve ayrca bu levhalar zerine yazlmas mmkn olmayan nemli birok eyi Lemuel vadisinde bir adrda yaarken grp duydu ve konutu. 2 Ve imdi, bu levhalar hakknda daha nce konutuum gibi, ite bunlar, zerine halkmn tarihini tam olarak yazdm levhalar deildir; nk halkmn tarihini tam olarak zerine yazdm levhalara, Nefi adn verdim; bu nedenle, onlar be-

16 nim admla Nefi Levhalar olarak bilinir; ve bu levhalar da Nefi Levhalar olarak bilinir. 3 Ancak, bu levhalar zel bir amala hazrlamam iin Rabden emir aldm; nk halkmn verdii hizmetleri anlatan bir kaydn tutulmas gerekiyordu. 4 Dier levhalarn zerinde krallar ynetimini ve halkmn savalarn ve anlamazlklarn anlatan bir kayt tutulacaktr; bu nedenle, bu levhalar ounlukla verdiimiz hizmeti anlatr ve dier levhalar ise ounlukla krallar ynetimini ve halkmn savalarn ve anlamazlklarn anlatr. 5 Bu nedenle, Rab bildii bir ama iin bana bu levhalar hazrlamam emretti; ben bu amacn ne olduunu bilmiyorum. 6 Fakat Rab her eyi bandan bilir; bu nedenle insanocuklarnn arasnda yapt btn ilerin baarlmas iin bir yolunu hazrlar; nk ite, Rab szlerinin hepsini yerine getirebilecek tm gce sahiptir. Ve bu byledir. Amin. 10. BLM Lehi, Yahudilerin Babilliler tarafndan tutsak edileceini nceden bildirir Lehi, Yahudiler arasndan bir Mesihin, Kurtarcnn, Fidye ile Kurtarann kacan syler Lehi ayrca Tanr Kuzusunu vaftiz edecek birisinin geleceini syler Mesihin lmn ve diriliini anlatr srailin daln ve toplann bir zeytin

17 aacna benzetirNefi, Tanrnn Olu, Kutsal Ruh armaan ve dorulua duyulan ihtiya konusunda konuur. m.. tahminen 600592 yllar. Ve ite, ben Nefi, bu levhalarda yaptm ileri, ynetimimi ve hizmetimi anlatmaya devam ediyorum; bu yzden tuttuum kaytlara devam edebilmek iin, babamn ve kardelerimin yapt iler hakknda biraz konumalym. 2 nk ite, yle oldu ki babam ryasn anlattktan sonra ve ayrca onlar tm gayretle almaya tevik ettikten sonra, onlara Yahudiler hakknda konutu 3 yle ki Yahudiler, hatta o byk Yerualem ehri ykma uradktan ve birok kii Babile tutsak olarak gtrldkten sonra Rabbe uygun bir zamanda, onlarn tekrar geri dnmesi, evet, hatta tutsaklktan karlarak geri getirilmeleri gerekir; ve tutsaklktan karlp geri getirildikten sonra miraslar olan lkeyi tekrar yurt edineceklerdir. 4 Evet, babam Yerualemden ayrldktan alt yz yl sonra Rab Tanr, Yahudilerin arasndan bir peygamber, hatta Mesihi ya da baka bir deyile, Dnyann Kurtarcsn karacak. 5 Ve babam ayn zamanda peygamberler hakknda konutu; birok peygamber onun szn etmi olduu bu Mesih ya da Dnyann Fidye ile Kurtaran hakkndaki bu eylere tanklk etmiti.

1. Nefi 10:112 6 Bu nedenle btn insanlk kaybolmu ve dm bir durumdayd ve bu Fidye ile Kurtarana gvenmedike de sonsuza dek bu durumda kalacaklard. 7 Ve babam Rabbin yolunu hazrlamak zere Mesihten nce gelecek olan bir peygamber hakknda da konutu 8 Evet, o kp lde yle haykracak: Rabbin yolunu hazrlayn ve Onun yollarn dz edin; nk aranzda sizin bilmediiniz biri duruyor; ve O benden daha gldr ki ben onun arnn ban zmeye bile layk deilim. Ve babam bu konu hakknda olduka konutu. 9 Ve babam onun Erdenin tesinde Betabarada vaftiz edeceini syledi; ve onun suyla vaftiz edeceini, hatta Mesihi bile suyla vaftiz edeceini syledi. 10 Ve o, Mesihi suyla vaftiz ettikten sonra, dnyay gnahlarndan arndracak olan Tanr Kuzusunu vaftiz etmi olduunu grecek ve buna tanklk edecektir. 11 Ve yle oldu ki babam bu szleri syledikten sonra kardelerime Yahudiler arasnda vaaz edilecek olan Sevindirici Haber hakknda ve inanlarn yava yava kaybedecek olan Yahudiler hakknda da konutu. Ve onlar gelecek olan Mesihi ldrdkten sonra, yani O ldrldkten sonra llerin arasndan dirilecek ve kendisini Kutsal Ruhun araclyla Yahudi olmayan uluslara gsterecek. 12 Evet, babam Yahudi olmayan uluslar ve ayrca srail Evi

1. Nefi 10:1322 hakknda olduka konutu ve onlarn dallar krlm ve yeryznn her tarafna savrulmu olan bir zeytin aacna benzetilmesi gerekir dedi. 13 Bu nedenle babam, yeryznn her tarafna dalmamz gerektiini syleyen Rabbin sznn yerine gelmesi iin hep beraber vaadedilen diyara doru gtrlmemiz gerektiini syledi. 14 Ve srail Evi datldktan sonra onlarn tekrar bir araya toplanmalar gerekir; baka bir deyile zetlersek, Yahudi olmayan uluslar Sevindirici Haberin tamamn kabul ettikten sonra zeytin aacnn doal dallar, yani srail Evinden geri kalanlar alanacak, baka bir deyile Rableri ve Fidye ile Kurtaranlar olan gerek Mesihin bilgisine kavuacaklardr. 15 Ve babam kardelerime bu ekilde konuup peygamberlik etti; daha baka eyler de syledi, ama hepsini bu kitaba yazmadm; nk gerekli grdm ksmlarn ounu dier kitabma yazdm. 16 Ve szn ettiim btn bu eyler babam, Lemuel vadisinde bir adrda kalrken oldu. 17 Ve yle oldu ki ben Nefi, babamn bir grmde grd btn bu konulara ilikin szlerini ve Kutsal Ruhun gcyle konutuu szlerini dinledikten sonra, bu g ki ona Tanrnn Olunave Tanrnn Olu gelecek olan Mesihti duyduu inantan tr verilmitir, ben de btn bu eyleri Kutsal Ruhun gc sayesinde grp

18 duymay ve bilmeyi istiyordum; bu g, eski zamanlarda olduu gibi Onun kendisini insanocuklarna gsterecei zamanlarda da, Onu gayretle bulmaya alanlarn hepsine verilecek olan Tanrnn bir armaandr. 18 nk O dn, bugn ve sonsuza dek ayndr; ve eer yle olur da btn insanlar tvbe edip Ona gelirlerse, yol onlar iin dnyann kuruluundan beri hazr beklemektedir. 19 nk gayretle arayan bulacaktr ve Tanrnn srlar, Kutsal Ruhun gcyle eski zamanlarda olduu gibi bu zamanlarda da ve gelecek zamanlarda ise eski zamanlarda olduu gibi onlara aklanacaktr; dolaysyla Rabbin yolu sonsuz bir yuvarlaktr. 20 Bu yzden ey insan, btn yaptklarn iin yargya karlacan hatrla! 21 Bu nedenle, sen denenme gnlerinde ktlk yapmaya almsan, o zaman Tanrnn yarg krss nnde kirli bulunacaksn; ve kirli olan hibir ey Tanr ile beraber yaayamaz; bunun iin sonsuza dek dar atlacaksn. 22 Ve Kutsal Ruh bu eyleri konumam iin bana yetki veriyor ki ben bunlar inkr edemem. 11. BLM Nefi, Rabbin Ruhunu grr ve ona bir grmde yaam aac gsterilirNefi, Tanrnn Olunun annesini grr ve Tanrnn ne kadar alakgnll olduunu -

19 renirTanr Kuzusunun vaftizini, hizmetini ve armha geriliini grr Ayrca Kuzunun On ki Havarisinin arln ve onlarn verdii hizmeti grr. m.. tahminen 600592 yllar. nk yle oldu ki babamn grm olduu bu eyleri ben de bilmek istiyordum ve Rabbin bunlar bana bildirebileceine inanyordum; byle oturmu yreimde derin derin dnrken, Rabbin Ruhu beni alp, evet daha nce hi grmediim ve ayam hi basmadm ok yksek bir daa gtrd. 2 Ve Ruh bana yle dedi: te, ne dilersin? 3 Ve ben: Babamn grdklerini grmek istiyorum dedim. 4 Ve Ruh bana yle dedi: Babann szn etmi olduu aac grdne inanyor musun? 5 Ve ben: Evet, babamn her szne inandm biliyorsun dedim. 6 Ve ben bu szleri syleyince Ruh yksek bir sesle yle diyerek haykrd: Rabbe, en yce Tanrya Hozana! nk O, btn Dnyann Tanrsdr, evet, her eyden stndr. Ve ne mutlu sana Nefi! nk sen en yce Tanrnn Oluna inanyorsun; bu nedenle arzu ettiin eyleri greceksin. 7 Ve ite sana iaret olarak u verilecek: Babann tatt meyveyi tayan aac grdkten sonra gkten bir adamn indiini de greceksin ve Ona ahitlik edeceksin; ve Onu grdne ahit olduktan sonra Onun

1. Nefi 11:115 Tanrnn Olu olduuna dair tanklk edeceksin. 8 Ve yle oldu ki Ruh bana: Bak! dedi. Ve ben baktm ve bir aa grdm; ve aa babamn grm olduu aaca benziyordu ve onun gzellii her eyin tesindeydi; evet, her gzellii amaktayd ve aacn beyazl gkten den kardan daha beyazd. 9 Ve yle oldu ki aac grdkten sonra Ruha: Bana her eyden ok daha deerli olan aac gstermi olduunu gryorum dedim. 10 Ve O bana yle dedi: Ne arzu ediyorsun? 11 Ve ben Ona: Bunun aklamasn bilmek istiyorum dedim; nk onunla bir insanla konuur gibi konuuyordum; nk Onun insan biiminde olduunu gryordum; ama yine de onun Rabbin Ruhu olduunu biliyordum; ve O, benimle sanki insan insana konuuyormu gibi konutu. 12 Ve yle oldu ki bana: Bak! dedi. Ve ben Ona bakmak iin dndmde, Onu gremedim; nk yanmdan ayrlmt. 13 Ve yle oldu ki bakp byk Yerualem ehrini ve baka ehirleri grdm. Ve Nasra ehrini grdm; ve Nasra ehrinde bir bakireyi grdm ve o son derece beyaz ve gzeldi. 14 Ve yle oldu ki gklerin aldn grdm ve gkten bir melek inip nmde durdu ve bana: Nefi ne gryorsun? dedi. 15 Ve ben ona: Bir bakireyi, btn bakirelerin en gzelini ve en kusursuz olann dedim.

1. Nefi 11:1631 16 Ve melek bana yle dedi: Tanrnn alakgnll olduunu biliyor musun? 17 Ve ben ona: Tanrnn, ocuklarn sevdiini biliyorum; ancak btn bu eylerin anlamn bilmiyorum dedim. 18 Ve o bana yle dedi: te grdn bu bakire Tanrnn Olunun bedenen annesidir. 19 Ve yle oldu ki onun Ruh t a r a f n d a n a l n p g t r ldn grdm ve Ruh tarafndan alnp gtrldkten bir mddet sonra melek bana konutu: Bak! dedi. 20 Ve baktmda bakireyi yine grdm, kucanda bir ocuk tayordu. 21 Ve melek bana yle dedi: te Tanr Kuzusu, evet, Ebedi Babann Olu! Babann grm olduu aacn anlamn biliyor musun? 22 Ve ona yle diyerek cevap verdim: Evet! Bu, insanocuklarnn yreinden her yana salan Tanrnn sevgisidir; bu nedenle, bu sevgi her eyden daha ok arzu edilir. 23 Ve bana yle diyerek konutu: Evet ve ruhu en ok sevindiren budur. 24 Ve bu szleri syledikten sonra bana: Bak! dedi. Ve ben bakp Tanrnn Olunun, insanocuklar arasnda ilerlediini grdm ve birok kiinin Onun ayaklarna kapanp Ona byk sayg gsterdiini grdm. 25 Ve yle oldu ki babamn grd demir ubuun, diri sularn kaynana ya da yaam aacna gtren Tanrnn sz

20 olduunu anladm; bu sular Tanrnn sevgisinin bir simgesidir; ve ayn zamanda bu yaam aacnn da Tanrnn sevgisinin bir simgesi olduunu anladm. 26 Ve melek bana yine yle dedi: Bak, Tanrnn alakgnll olduunu gr! 27 Ve ben bakp babamn szn ettii, dnyay Fidye ile Kurtaran grdm ve ayrca Onun nnde yolu hazrlayacak olan peygamberi de grdm. Ve Tanr Kuzusu gidip onun tarafndan vaftiz oldu; ve vaftiz olduktan sonra gklerin aldn ve Kutsal Ruhun bir gvercin biiminde gkten inip Onun zerine konduunu grdm. 28 Ve Onun byk bir ycelik ve kuvvetle ilerleyip halka hizmet ettiini grdm; ve kalabalklar Onu dinlemek iin bir araya toplandlar; ve Onu aralarndan attklarn grdm. 29 Ve ayrca on iki kiinin daha Onu izlediini grdm. Ve yle oldu ki onlar gzlerimin nnde Ruh tarafndan alnp gtrldler ve onlar gremez oldum. 30 Ve yle oldu ki melek bana yine konutu: Bak! dedi. Ve ben bakp gklerin yine aldn grdm ve meleklerin gkten gelip insanocuklarnn zerine indiklerini grdm; ve melekler onlara hizmet ettiler. 31 Ve o bana yine konutu: Bak! dedi. Ve ben bakp Tanr Kuzusunun insanocuklar arasnda ilerlediini grdm. Ve hasta yatan, her trl hastalktan ac eken ve cinlerle kirli ruhlara esir olmu kalabalk in-

21 sanlar grdm; ve melek btn bunlar bana syleyip gsterdi. Ve onlar Tanr Kuzusunun kudretiyle iyiletiler; ve cinlerle kirli ruhlar ise kovuldular. 32 Ve yle oldu ki melek bana yine konutu: Bak! dedi. Ve ben bakp Tanr Kuzusunun halk tarafndan alnp gtrldn grdm; evet, Sonsuz Tanrnn Olu, dnya tarafndan yargland; ve ben bunu grdm ve buna tanklk ederim. 33 Ve ben Nefi, Onun kaldrlp armha gerildiini ve dnyann gnahlar iin ldrldn grdm. 34 Ve O ldrldkten sonra yeryzndeki kalabalk topluluklarn, Kuzunun havarilerine kar savamak iin bir araya toplandklarn grdm; nk Rabbin melei tarafndan bu on iki kiiye byle deniyordu. 35 Ve yeryzndeki kalabalk topluluklar bir araya toplandlar; ve onlarn babamn grd binaya benzeyen byk ve geni bir bina iinde olduunu grdm. Ve Rabbin melei bana yine yle deyip konutu: te dnya ve dnya akl! Evet, ite Kuzunun on iki havarisiyle savamak iin srail Evi bir araya toplanm. 36 Ve yle oldu ki ben bu byk ve geni binann dnyann gururu olduunu grdm ve buna tanklk ederim; ve bu bina ykld ve ykl son derece bykt. Rabbin melei bana yine yle diyerek konutu: Kuzunun on iki havarisine kar savaacak her ulusun,

1. Nefi 11:3212:4 slalenin, dilin ve halkn ykl byle olacaktr. 12. BLM Nefi bir grmde vaadedilen diyar, orada yaayanlarn doruluklarn, ktlklerini ve klerini, Tanr Kuzusunun onlarn arasna geliini, On ki renci ile On ki Havarinin sraili nasl yarglayacan ve yava yava inanlarn kaybedenlerin tiksindirici ve kirli durumlarn grr. m.. tahminen 600592 yllar. Ve yle oldu ki melek bana: Bak, kendi soyunu ve ayrca kardelerinin soyunu gr! dedi. Ve ben bakp bize vaadedilmi olan diyar grdm; ve kalabalk topluluklar, evet, hatta denizlerdeki kum says kadar ok insan grdm. 2 Ve yle oldu ki birbirleriyle savamak iin bir araya toplanan kalabalklar grdm; ve savalar ve sava sylentileri ve halkmn arasna klla gelecek korkun katliamlar grdm. 3 Ve yle oldu ki lkede byle savalar ve atmalar karken, pek ok kuan lp gittiini grdm; ve pek ok ehir grdm; evet, o kadar oktu ki saymadm. 4 Ve yle oldu ki vaadedilen bu diyarn zerinde koyu bir karanlk grdm; ve imekler grdm ve gk grltleri, depremler ve her trl patrtl sesler iittim; ve yerin ve kayalarn yarldn grdm; ve dalarn ufalandn grdm; ve yeryzndeki ovalarn bln-

1. Nefi 12:518 dn grdm; ve birok ehrin sulara gmldn grdm; ve birok ehrin atele yandn grdm; ve birok ehrin sarsntyla yklp yerle bir olduunu grdm. 5 Ve yle oldu ki bunlar grdkten sonra karanlk sisin yeryznden kalktn grdm; ve ite, Rabbin gnderdii byk ve korkun yarglara ramen ayakta kalan kalabalklar grdm. 6 Ve gklerin aldn ve Tanr Kuzusunun gkten indiini grdm; ve O aaya inip kendisini onlara gsterdi. 7 Ve ayrca Kutsal Ruhun dier on iki kiinin zerine indiini grdm ki buna tanklk ederim; ve onlar Tanr tarafndan atanp seildiler. 8 Ve melek bana yle deyip konutu: te senin soyuna hizmet etmek zere seilen Kuzunun on iki rencisi! 9 Ve o bana yle dedi: Kuzunun on iki havarisini hatrlyor musun? te srailin on iki oyman yarglayacak olanlar onlardr; bu nedenle soyundan gelecek olan on iki hizmetkr onlar tarafndan yarglanacaklardr; nk siz srail Evindensiniz. 10 Ve grdn bu on iki hizmetkr da senin soyunu yarglayacaklar. Ve ite, onlar sonsuza dek dorudurlar; nk Tanr Kuzusuna olan inanlarndan tr onlarn giysileri Kuzunun kanyla beyazlatlmtr. 11 Ve melek bana: Bak! dedi. Ve ben bakp kuan doruluk iinde lp gittiini gr-

22 dm; ve onlarn giysileri Tanr Kuzusunun giysisi kadar beyazd. Ve melek bana yle dedi: Bunlar Kuzuya olan inanlarndan tr Kuzunun kanyla bembeyaz edilmilerdir. 12 Ve ben Nefi, drdnc kuaktan birok kiinin de doruluk iinde lp gittiini grdm. 13 Ve yle oldu ki yeryzndeki kalabalk topluluklarn bir araya geldiini grdm. 14 Ve melek bana yle dedi: te senin ve ayrca kardelerinin soyu! 15 Ve yle oldu ki baktm ve soyumdan gelen halkn, kardelerimin soyuna kar byk kalabalklar halinde birletiini grdm; ve onlar savamak zere bir araya toplanmlard. 16 Ve melek bana yle diyerek konutu: Bak, babann grd pis suyun kayna! Evet, hatta szn ettii rmak! Bu rman derinlikleri cehennemin derinlikleridir. 17 Ve insanocuklarnn gzlerini kr edip yreklerini katlatran ve mahvolup kaybolmalar iin onlar geni yollara srkleyen bu koyu karanlk da eytann ayartmalardr. 18 Ve babann grd o byk ve geni bina ise insanocuklarnn bo hayalleri ve gururudur. Ve korkun ve derin bir uurum onlar birbirinden ayrr; evet, hatta Ebedi Tanrnn adalet sz ve Kutsal Ruhun dnyann balangcndan u ana kadar tanklk ettii ve u andan itibaren sonsuza dek tanklk edecei Tanr

23 Kuzusu Mesih, onlar birbirinden ayrr. 19 Ve melek bu szleri sylerken bakp melein dedii gibi kardelerimin soyunun benim soyumla arptn grdm; ve soyumun gururu ve eytann ayartmalar yznden kardelerimin soyunun soyumdan gelen halka stn geldiini grdm. 20 Ve yle oldu ki baktm ve kardelerimin soyundan gelen halkn benim soyumu yenilgiye urattn grdm; ve onlar kalabalk halde lkenin her tarafna yayldlar. 21 Ve onlarn kalabalk gruplar oluturarak bir araya toplandklarn grdm; ve aralarnda savalarn ve sava sylentilerinin ktn grdm; ve savalar ve sava sylentileri iinde birok kuan lp gittiini grdm. 22 Ve melek bana yle dedi: te bunlar yava yava inanlarn kaybedecekler. 23 Ve yle oldu ki inanlarn yava yava kaybettikten sonra onlarn her trl tembellik ve irenlikle dolu, kara, tiksindirici ve pis bir halk olduklarn grdm. 13. BLM Nefi grd bir grmde eytann kilisesinin Yahudi olmayan uluslarn arasnda kurulduunu, Amerikann kefini ve koloniletirilmesini, Kutsal Kitaptan birok deerli ve kolay anlalr ksmlarn kayboluunu, bunun sonucu olarak da Yahudi olmayan uluslarn doru

1. Nefi 12:1913:8 inantan sapmalarn, Sevindirici Haberin geri getiriliini, son gnlerde verilecek kutsal yazlar ve Sionun kuruluunu grr. m.. tahminen 600592 yllar. Ve yle oldu ki melek bana konutu: Bak! dedi. Ve ben bakp birok ulus ve krallk grdm. 2 Ve melek bana yle dedi: Ne gryorsun? Ve ben: Birok ulus ve krallk gryorum dedim. 3 Ve o bana yle dedi: te bunlar, Yahudi olmayan uluslar ve krallklardr. 4 Ve yle oldu ki ben, Yahudi olmayan uluslarn arasnda byk bir kilisenin kurulduunu grdm. 5 Ve melek bana yle dedi: te, Tanrnn azizlerini ldren, evet ve onlara ikence eden ve onlarn haklarn kstlayan ve onlar demir boyundurua vurup tutsakla srkleyen, btn dier kiliselerden daha da iren olan kilisenin kurulduunu gr. 6 Ve yle oldu ki ben, bu byk ve iren kiliseyi grdm; ve kurucusunun eytan olduunu grdm. 7 Ve ben ayrca altnlar ve gmler ve ipekler ve krmzlar ve ince dokunmu ketenler ve her trl kymetli elbiseler grdm; ve bir sr fahie grdm. 8 Ve melek bana yle deyip konutu: te, bu altnlar ve bu gmler ve bu ipekler ve bu krmzlar ve bu ince dokunmu ketenler ve bu kymetli elbise-

1. Nefi 13:923 ler ve bu fahieler, bu byk ve iren kilisenin arzusudur. 9 Ve onlar stelik dnyann vgsn kazanmak iin Tanrnn azizlerini de ldrrler ve onlar tutsakla srklerler. 10 Ve yle oldu ki ben baktm ve karmda engin sular grdm ve bu sular kardelerimin soyunu Yahudi olmayan uluslardan ayryordu. 11 Ve yle oldu ki melek bana yle dedi: Bak, Tanrnn gazab kardelerinin soyu zerinde! 12 Ve ben baktm ve bu sular yznden kardelerimin soyundan ayr kalm olan Yahudi olmayan uluslarn arasnda bir adam grdm; ve Tanrnn Ruhunun inip bu adamda etkin olduunu grdm; ve bu adam engin sularn zerinden geip vaadedilen diyarda bulunan kardelerimin soyuna ulat. 13 Ve yle oldu ki ben, Tanrnn Ruhunun Yahudi olmayan baka uluslarn arasnda da etkin olduunu grdm; ve onlar da tutsaklktan kaarak engin sulara aldlar. 14 Ve yle oldu ki Yahudi olmayan uluslardan birok topluluu, bu vaadedilen diyarda grdm; ve Tanrnn gazabnn kardelerimin soyunun zerinde olduunu grdm; ve onlar vuruldular ve Yahudi olmayan uluslarn nnde darmadan edildiler. 15 Ve ben Rabbin Ruhunun Yahudi olmayan uluslarn zerinde olduunu ve onlarn refaha kavuup bu topraklar miraslar olarak aldklarn grdm; ve onlarn halkmn katledilme-

24 den nce olduu gibi ak tenli, ok ekici ve gzel olduklarn grdm. 16 Ve yle oldu ki ben Nefi, tutsaklktan kam olan Yahudi olmayan uluslarn Rabbin nnde kendilerini alalttklarn grdm; ve Rabbin gc onlarla beraberdi. 17 Ve ben Yahudi olmayan anne uluslarn onlarla savamak zere suda ve karada bir araya toplandn grdm. 18 Ve Tanrnn gcnn onlarla beraber olduunu ve ayrca Tanrnn gazabnn onlarla savamak iin toplanan herkesin zerinde olduunu grdm. 19 Ve ben Nefi, tutsaklktan kam bu Yahudi olmayan uluslarn btn dier uluslarn ellerinden Tanrnn gcyle kurtarldn grdm. 20 Ve yle oldu ki ben Nefi, onlarn lkede refaha kavutuklarn grdm; ve bir kitap grdm ve bu kitap onlarn yannda her yere gtrlyordu. 21 Ve melek bana yle dedi: Bu kitabn ne anlama geldiini biliyor musun? 22 Ve ben, ona: Bilmiyorum! dedim. 23 Ve o yle dedi: te kitap bir Yahudinin azndan kmtr. Ve ben Nefi, bu kitab grdm; ve melek bana yle dedi: Grdn bu kitap, Rabbin srail Eviyle yapt antlamalar ieren Yahudilerden gelen bir kayttr; ve kitap ayrca kutsal peygamberlerin ettii peygamberliklerin pek ounu ierir; ve kitap pirin levhalarn zerine ilenmi olan yazlara

25 benzeyen bir kayt olsa da o kadar uzun deildir; yine de Rabbin srail Evi ile yapt antlamalar ierir; bu nedenle, bunlar Yahudi olmayan uluslar iin byk bir deer tar. 24 Ve Rabbin melei bana yle dedi: Sen bu kitabn bir Yahudinin azndan ktn grdn; ve bu kitap bir Yahudinin azndan kt zaman, Rabbin Sevindirici Haberinin tmn iermekteydi. On iki havariler, Rabbe tanklk ederler ve Tanr Kuzusundaki gereklere gre tanklk ederler. 25 Bu nedenle, bu eyler Tanrdaki gereklere uygun olarak Yahudilerden Yahudi olmayan uluslara saf bir ekilde ular. 26 Ve bunlar Yahudilerden Yahudi olmayan uluslara Kuzunun on iki havarisinin eliyle gtrldkten sonra, btn dier kiliselerin en irenci olan o byk ve iren kilisenin kurulduunu greceksin; nk ite, onlar Kuzunun Sevindirici Haberinden en deerli ve kolay anlalr ksmlarn ounu karmlardr; ve ayrca Rabbin antlamalarnn ounu da oradan karp atmlardr. 27 Ve onlar, btn bunlar Rabbin doru yollarn saptrmak, insanocuklarnn gzlerini kr etmek ve onlarn yreklerini katlatrmak iin yapmlardr. 28 Bu nedenle gryorsun ki bu kitap, byk ve iren kilisenin elinden getikten sonra birok deerli ve kolay anlalr ksmlar Tanr Kuzusunun kitab olan bu kitaptan karlmtr.

1. Nefi 13:2432 29 Ve bu deerli ve kolay anlalr ksmlar karldktan sonra kitap, Yahudi olmayan btn uluslara ular ve Yahudi olmayan btn uluslara ulatktan, evet, hatta tutsaklktan katklarn grdn Yahudi olmayan uluslarn eliyle engin sularn zerinden getikten sonra Tanr Kuzusundaki akla gre, insanocuklarnn anlayna ak olan, deerli ve kolay anlalr pek ok ksm bu kitaptan karld iin bu eyler Kuzunun Sevindirici Haberinden karld iin ok sayda insann tkezlediini, evet, o kadar ok tkezlediini gryorsun ki eytan onlarn zerinde byk bir gce sahiptir. 30 Buna ramen tutsaklktan kaan ve Rab Tanrnn babanla yapt antlamaya gre, onun soyunun miraslar olarak alaca, dier lkelerden ok daha sekin olan bu topraklarda, bu Yahudi olmayan uluslarn Tanrnn kudretiyle dier uluslarn hepsinden daha ok ykseltilmi olduunu gryorsun; dolaysyla gryorsun ki Rab Tanr, kardelerinin arasndaki senin soyundan gelen melez halkn Yahudi olmayan uluslar tarafndan tamamyla yok edilmesine izin vermeyecektir. 31 Ve Yahudi olmayan uluslarn senin kardelerinin soyunu yok etmesine de izin vermeyecektir. 32 Ve Kuzunun Sevindirici Haberine ait olan en deerli ve kolay anlalr ksmlar, kuruluunu grdn o iren kilise tarafndan sakland iin Rab

1. Nefi 13:3340 Tanr, Yahudi olmayan uluslarn iinde bulunduklarn grdn bu korkun kr durumda sonsuza dek kalmalarna izin vermeyecektir. 33 Bu nedenle yle diyor Tanr Kuzusu: srail Evinden geriye kalanlar byk bir yargyla yoklarken, Yahudi olmayan uluslara kar merhametli olacam. 34 Ve yle oldu ki Rabbin melei bana yle deyip konutu: te yle diyor Tanr Kuzusu: srail Evinden geri kalanlar yokladktan sonrave hakknda konutuum bu insanlar babann soyudur bu nedenle onlar yargyla yokladktan ve Yahudi olmayan uluslarn eliyle vurduktan sonra; ve Kuzunun Sevindirici Haberinin en deerli ve kolay anlalr ksmlar fahielerin anas olan bu iren kilise tarafndan sakland iin Yahudi olmayan uluslar epeyce tkezledikten sonra, diyor Kuzu: O gn Yahudi olmayan uluslara kar o kadar merhametli olacam ki deerli ve anlamas kolay Sevindirici Haberimin ounu onlara kendi gcmle getireceim, diyor Kuzu. 35 nk ite, yle diyor Kuzu: Kendimi senin soyuna gstereceim; yle ki onlara reteceim deerli ve kolay anlalr birok eyi onlar yazacaklar; ve senin soyun yok edildikten ve kardelerinin soyu da senin soyun gibi yava yava inanlarn kaybettikten sonra, ite bu eyler Kuzunun armaan ve gcyle Yahudi olma-

26 yan uluslara gelmesi iin saklanacaktr. 36 Ve benim Sevindirici Haberim, kayam ve kurtuluum onlarda yazlacak, diyor Kuzu. 37 Ve o gn Sionu kurmaya alanlara ne mutlu! nk onlar Kutsal Ruh armaanna ve gcne sahip olacaklar; ve sonuna kadar dayanrlarsa son gnde yukar alnarak Kuzunun Sonsuz Krallnda kurtulacaklardr; ve bar, evet, byk sevin dolu haberleri ilan edenler dalar zerinde ne gzel olacaklardr! 38 Ve yle oldu ki kardelerimin soyundan geri kalanlar ve ayrca Yahudi azndan km olan Tanr Kuzusunun kitabn grdm; yle ki bu kitap Yahudi olmayan uluslar tarafndan kardelerimin soyundan geri kalanlara getirildi. 39 Ve bu kitap onlara ulatktan sonra Yahudi olmayan uluslar, kardelerimin soyundan geriye kalanlar ve ayrca yeryznn her tarafna datlm olan Yahudileri, peygamberlerin ve Kuzunun on iki havarisinin tuttuu kaytlarn doruluuna inandrmak iin, Yahudi olmayan uluslardan onlara Kuzunun kudretiyle gelen baka kitaplar grdm. 40 Ve melek bana yle deyip konutu: Yahudi olmayan uluslarn arasnda grdn bu son kaytlar Kuzunun on iki havarisinin kaytlar olan ilk kaytlarn gerekliini ortaya koyacak ve ilk kaytlardan karlm olan deerli ve kolay anlalr ksmlar gsterecektir; ve btn sla-

27 lelere, dillere ve halklara Tanr Kuzusunun Ebedi Babann Olu ve Dnyann Kurtarcs olduunu bildirecektir; ve btn insanlarn Ona gelmelerini, yoksa kurtulamayacaklarn bildirecektir. 41 Ve bu son kaytlar Kuzunun azndan kacak szlere gre gelecektir; ve Kuzunun szleri Kuzunun on iki havarisinin kaytlarnda olduu gibi senin soyunun kaytlarnda da bildirilecektir; bu nedenle kaytlarn ikisi de bir kayt olarak birleecektir; nk dnyadaki herkes iin tek bir Tanr ve tek bir oban vardr. 42 Ve Onun kendisini btn uluslara hem Yahudilere hem de Yahudi olmayan uluslara gsterecei zaman gelmektedir; ve O kendisini Yahudilere ve ayrca Yahudi olmayan uluslara gsterdikten sonra, kendisini hem Yahudi olmayan uluslara hem de Yahudilere gsterecektir ve sonuncular birinci ve birinciler sonuncu olacaktr. 14. BLM Bir melek, Nefiye Yahudi olmayan uluslarn alaca bereketlerden ve urayaca lanetlerden sz eder Yalnzca iki kilise vardr: Tanr Kuzusunun Kilisesi ve eytann kilisesiTanrnn azizleri btn uluslarda byk ve iren kilisenin zulmne urarHavari Yuhanna dnyann sonu hakknda yazacaktr. m.. tahminen 600592 yllar. Ve yle olacak ki Tanr Kuzusu kendisini, szyle, kudretiyle

1. Nefi 13:4114:6 ve zellikle yaptklaryla Yahudi olmayan uluslara, onlarn tkezleme talarn ortadan kaldrmak iin gsterecei gn, eer Yahudi olmayan uluslar Ona kulak verirlerse 2 Ve Tanr Kuzusuna kar yreklerini katlatrmazlarsa, onlar babann soyunun arasnda saylacaklardr; evet, srail Evi arasnda saylarak, bu vaadedilen diyarda sonsuza dek kutsanm bir halk olacaklardr; bir daha tutsakla getirilmeyeceklerdir ve srail Evi bir daha bakalaryla hi karmayacaktr. 3 Ve insanlarn ruhlarn cehenneme srklemek iin eytann ve onun ocuklar tarafndan kurulan o byk ve iren kilisenin onlar iin kazd o byk ukur evet, insanl yok etmek zere kazlm olan o byk ukur, ukuru kazanlar tarafndan dolacak ve onlar mutlak bir ykma urayacaktr, diyor Tanr Kuzusu. Bu, ruhun yok olmas deil, ruhun sonu olmayan o cehenneme atlmasdr. 4 nk ite bu, eytann tutsaklna ve ayrca Tanrnn adaletine gre, Tanrnn nnde ktlk ileyip irenlik yapan herkesin bana gelecektir. 5 Ve yle oldu ki melek ben Nefiye yle diyerek konutu: Grdn gibi Yahudi olmayan uluslar tvbe ederlerse, onlar iin her ey iyi olacak; ve Rabbin srail Eviyle yapm olduu antlamalar da biliyorsun; ve tvbe etmeyen herkesin mahvolacan da iitmisindir. 6 Bu yzden, yle olur da Yahudi olmayan uluslar Tanr

1. Nefi 14:717 Kuzusuna kar yreklerini katlatrrlarsa, vay onlarn haline! 7 nk insanocuklar arasnda yapacam byk ve olaanst bir iin zaman geldi, diyor Tanr Kuzusu: Bu i, ya bu elimde ya da br elimde sonsuza dek srecek; onlar ya bara ve sonsuz yaama inandracak ya da kendi yreklerinin katlna ve zihinlerinin krlne teslim edecektir; ve nceden sylediim gibi, eytann tutsakl altnda, hem ruhen hem de bedenen tutsakla getirilip ykma urayacaklardr. 8 Ve yle oldu ki melek bu szleri syledikten sonra bana yle dedi: Babann, srail Evi ile yapt antlamalar hatrlyor musun? Ona: Evet! dedim. 9 Ve yle oldu ki melek bana yle dedi: Bak ve irenliklerin anas olan, kurucusunun eytan olduu o byk ve iren kiliseyi gr. 10 Ve bana yle dedi: te sadece iki kilise vardr: Biri Tanr Kuzusunun Kilisesi ve dieri de eytann kilisesidir; bu nedenle Tanr Kuzusunun Kilisesinden olmayan herkes, irenliklerin anas olan o byk kiliseden saylr ve o kilise btn dnyann fahiesidir. 11 Ve yle oldu ki ben bakp btn dnyann fahiesini grdm ve fahie birok suyun zerinde oturuyordu; ve onun btn dnyadaki her ulusun, slalenin, dilin ve halkn arasnda hkm vard. 12 Ve yle oldu ki Tanr Kuzusunun Kilisesini grdm ve

28 kilise yelerinin says birok suyun zerinde oturan fahienin ktlkleri ve irenlikleri yznden azd; buna ramen, Tanrnn azizleri olan Kuzunun Kilisesinin de yeryznn her tarafnda olduunu grdm; ve grdm bu byk fahienin ktlkleri yznden, onlarn yeryzndeki egemenlikleri azd. 13 Ve yle oldu ki irenliklerin byk anasnn, Tanr Kuzusuna kar savamak iin yeryznn her tarafnda, Yahudi olmayan btn uluslarn arasndan byk kalabalklar topladn grdm. 14 Ve yle oldu ki ben Nefi, Tanr Kuzusunun kudretinin yeryznn her tarafna dalm olan Kuzunun Kilisesindeki azizlerin ve Rabbin antlamal halknn zerine indiini grdm; ve onlar byk bir ycelik iinde, dorulukla ve Tanrnn kudretiyle silahlandlar. 15 Ve yle oldu ki Tanrnn gazabnn o byk ve iren kilisenin zerine boaldn grdm; yle ki dnyadaki her ulusun ve slalenin arasnda savalar ve sava sylentileri kt. 16 Ve irenliklerin anasna ait olan btn uluslarn arasnda savalar ve sava sylentileri kmaya balaynca, melek bana yle deyip konutu: te Tanrnn gazab fahielerin anasnn zerinde! Ve ite, btn bu eyleri gryorsun. 17 Ve Tanrnn gazabnn, kurucusunun eytan olduu, btn dnyann byk ve iren kilisesi olan fahielerin anasnn

29 zerine dklecei gn geldiinde, ite o gn, Babann ii srail Evinden olan halkyla yapt antlamalarn yerine gelmesini salayacak yolu hazrlamak iin balayacaktr. 18 Ve yle oldu ki melek bana konutu: Bak! dedi. 19 Ve ben bakp birisini grdm ve o beyaz bir kaftan giymiti. 20 Ve melek bana yle dedi: te Kuzunun on iki havarilerinden biri. 21 te o, bu eylerin geri kalan ksmn, evet ve ayn zamanda olup biten birok eyi grp yazacaktr. 22 Ve o hem de dnyann sonu hakknda yazacaktr. 23 Bu nedenle, onun yazaca eyler doru ve gerektir; ve ite, onlar Yahudinin azndan ktn grdn bu kitapta yazldr; ve bunlar Yahudinin azndan kt zaman, yani Yahudinin azndan bu kitap kt zaman, iinde yazl olanlar ak, saf ve en deerli olan eylerdi ve btn insanlarn kolayca anlayabilecei bir ekildeydi. 24 Ve ite, Kuzunun bu havarisinin yazaca birok eyi grdn; ve ite, geri kalanlar da greceksin. 25 Fakat bundan sonra grecein eyleri yazmayacaksn; nk Rab Tanr, Tanr Kuzusunun havarisini bunlar yazmas iin atad. 26 Ve Tanr, btn her eyi daha nce yaayan baka insanlara da gstermitir ve onlar da grdklerini yazmlardr; ve

1. Nefi 14:1815:1 bunlar Kuzudaki gereklere gre Rabbin kendisi iin uygun grd bir zamanda tm saflyla srail Evine getirilmek zere mhrlenmitir. 27 Ve ben Nefi, melein syledii gibi, Kuzunun havarisinin adnn Yuhanna olduunu duydum ve buna tanklk ederim. 28 Ve ite grdm ve duyduum bu eylerin geri kalan ksmn yazmam ben Nefiye yasakland; bu nedenle yazdklarm bana yeterli geliyor; ve ben grdm eylerin sadece kk bir ksmn yazyorum. 29 Ve babamn grd eyleri grdme ve Rabbin meleinin bunlar bana bildirdiine tanklk ederim. 30 Ve imdi, Ruh tarafndan alnp gtrlmken grdm bu eyler hakkndaki szlerime son veriyorum; ve grdm eylerin hepsi yazlm olmasa da yazdklarmn hepsi dorudur. Ve bu byledir. Amin. 15. BLM Lehinin soyu Sevindirici Haberi, Yahudi olmayan uluslardan son gnlerde alacaktrsrailin toplan doal dallar tekrar kendisine alanacak bir zeytin aacna benzetilir Nefi yaam aacna ait grmn yorumunu yapar ve ktleri dorularn arasndan ayran Tanrnn adaletinden konuur. m.. tahminen 600592 yllar. Ve yle oldu ki ben Nefi, Ruh tarafndan alnp gtrldkten ve btn bu eyleri grdkten

1. Nefi 15:214 sonra babamn adrna geri dndm. 2 Ve yle oldu ki kardelerimi grdm ve onlar babamn kendilerine sylemi olduu szler yznden birbirleriyle tartyorlard. 3 nk babam gerekten de onlara, Rabbe sorulmadka, anlalmas g olacak birok nemli eyler sylemiti; ve kardelerim kat yrekli olduklar iin gerektii ekilde Rabbe gvenmemilerdi. 4 Ve imdi ben Nefi, onlarn yreklerinin katlndan dolay ve ayrca grm olduum bu eyler yznden zlyordum ve insanocuklarnn byk ktlkleri yznden bu eylerin gereklemesinin kanlmaz olduunu biliyordum. 5 Ve yle oldu ki ektiim aclara yenik dtm; nk halkmn kn grmtm; onlarn ykma urayacan grdm iin, ektiim aclarn her eyden daha beter olduunu dnyordum. 6 Ve yle oldu ki gcm yerine geldikten sonra kardelerimle konutum; onlardan tartmalarnn sebebini renmek istiyordum. 7 Ve onlar: te, babamzn zeytin aacnn doal dallar hakknda ve Yahudi olmayan uluslar hakknda konutuu szleri anlayamyoruz dediler. 8 Ve ben onlara: Rabbe sordunuz mu? dedim. 9 Ve onlar bana: Sormadk! nk Rab bu tr eyleri bize bildirmez! dediler. 10 te, onlara: Nasl oluyor

30 da Rabbin emirlerini yerine getirmiyorsunuz? Nasl oluyor da yreklerinizin katl yznden mahvolmak istiyorsunuz? dedim. 11 Rabbin u szlerini hatrlamyor musunuz? Eer yreklerinizi katlatrmaz, emirlerimi gayretle tutar ve alacanza inanarak bana inanla sorarsanz, elbette bu eyler sizlere bildirilecektir 12 te size sylyorum ki srail Evi, babamzn iindeki Rabbin Ruhu tarafndan bir zeytin aacna benzetilmitir; ve ite biz srail Evinden kopmadk m ve srail Evine ait bir dal deil miyiz? 13 Ve imdi babamzn, doal dallarn Yahudi olmayan btn uluslarn araclyla alanmas hakknda demek istedii udur: Soyumuz son gnlerde yava yava inancn kaybedecei zaman, evet, Mesihin insanocuklarna bedende grnecei zamandan yllar ve kuaklar sonra, ite o zaman Mesihin Sevindirici Haberinin tamam, Yahudi olmayan uluslara gelip onlardan da soyumuzdan geri kalanlara ulaacaktr 14 Ve o gn, soyumuzdan geriye kalanlar, kendilerinin srail Evinden olduklarn ve Rabbin antlamal halk olduunu bileceklerdir; ve o zaman kendi atalarnn kimler olduunu anlayp renecekler ve ayrca Fidye ile Kurtaranlarnn atalarna verdii Sevindirici Haberi reneceklerdir; bylece onlar Fidye ile Kurtaranlarna gelip nasl kurtulacaklarn bilmek iin Onun

31 hakknda ve Onun retilerinin ayrntlarn reneceklerdir. 15 Ve o gn geldiinde, onlar sevinip kayalar ve kurtulular olan Sonsuz Tanry vmeyecekler mi? Evet, o gn gerek asmadan g ve besin almayacaklar m? Evet, Tanrnn gerek srsne katlmayacaklar m? 16 te, size sylyorum: Evet, onlar srail Evi iinde yine hatrlanacaklar; zeytin aacnn doal bir dal olduklar iin gerek zeytin aacna alanacaklardr. 17 Ve babamz unu sylemek istemitir; ve soyumuzun Yahudi olmayan uluslar tarafndan datlncaya kadar bunun gereklemeyeceini demek istemitir; ve Rabbin, Yahudi olmayan uluslara gcn gsterebilmesi iin Sevindirici Haberin Yahudi olmayan uluslarn araclyla getirileceini sylemek istemitir; ite bu yzden Rab, Yahudiler tarafndan ya da srail Evi tarafndan reddedilecektir. 18 Bu nedenle, babamz son gnlerde yerine gelecek olan bu antlamaya dikkat ekerek yalnzca kendi soyumuzdan sz etmemi, ama ayn zamanda btn srail Evinden de sz etmitir; bu antlamay Rab, atamz brahimle yapm ve ona yle demitir: Senin soyunun araclyla dnyadaki btn slaleler bereketlenecek. 19 Ve yle oldu ki ben Nefi, kardelerime bu eyler hakknda ok konutum; evet, onlara Yahudilerin son gnlerde nasl geri getirileceklerini syledim.

1. Nefi 15:1527 20 Ve onlara Yahudilerin, yani srail Evinin geri dn hakknda konuan ayann szlerini sayp dktm; ve onlar geri dndkten sonra bir daha bakalaryla hi karmayacaklar ve datlmayacaklard. Ve yle oldu ki kardelerime o kadar ok ey syledim ki sakinletiler ve Rabbin nnde kendilerini alalttlar. 21 Ve yle oldu ki onlar benimle yine konuup yle dediler: Babamzn ryasnda grd bu eyin anlam nedir? Onun grd aacn anlam nedir? 22 Ve ben onlara: Bu, yaam aacnn bir simgesiydi dedim. 23 Ve onlar bana: Babamzn grd aaca doru gtren demir ubuun anlam nedir? dediler. 24 Ve onlara bu demir ubuun Tanrnn sz olduunu ve Tanrnn szne kulak verenlerin ve ona sk sk tutunanlarn hi bir zaman mahvolmayacan ve dmann onlar ykma srklemek iin kullanaca ateli oklarn ve ayartmalarn onlar alt edemeyeceini ve kr edemeyeceini syledim. 25 Bu nedenle ben Nefi, kardelerimi Rabbin szlerine dikkat etmeye tevik ettim; evet, ruhumun btn gcyle ve olanca yeteneimle onlar Tanrnn szlerine dikkat etmeye ve Onun emirlerini her zaman ve her durumda hatrlayp tutmaya tevik ettim. 26 Ve onlar bana: Babamzn grd suyla dolu rman anlam nedir? dediler. 27 Ve ben onlara babamn

1. Nefi 15:2816:1 grd suyun pislik olduunu syledim; ve babamn akl baka eylerle o kadar meguld ki suyun pisliini grememiti. 28 Ve onlara bu pis suyun ktleri yaam aacndan ve ayn zamanda Tanrnn azizlerinden ayran korkun bir uurum olduunu syledim. 29 Ve onlara bunun melein bana syledii, ktler iin hazrlanm olan korkun cehennemin bir simgesi olduunu syledim. 30 Ve onlara babamzn, Tanrnn adaletinin dorular ktlerden ayrdn da grdn ve Tanrnn adaletinin ltsnn alev alev yanan bir atein lts gibi ge, Tanrya doru her zaman ve sonsuza dek ykseldiini ve bunun sonu olmadn syledim. 31 Ve onlar bana: Bu ey bedenin denenme gnlerinde ikence ekmesi mi demek oluyor, yoksa ruhun, geici bedenin lmnden sonra alaca son durumu mu anlatyor, yoksa geici olan eylerden mi sz ediyor? dediler. 32 Ve yle oldu ki onlara bunun hem geici hem de ruhsal konularn bir simgesi olduunu syledim; nk gn gelecek, onlar yaptklar ilere gre, evet, geici bedenleri tarafndan denenme gnlerinde yaplan ilere gre yarglanmalar gerekecekti. 33 Bu nedenle, onlar ktlkleri iinde lrlerse, dorulua ait ruhsal deerlere gre dar atlmalar gerekir; dolaysyla, yaptklar ilere gre yarglanmalar iin Tanrnn nne

32 karlmaldrlar ve yaptklar iler pislikse, mutlaka pis olmalar gerekir; ve pis olduklar takdirde kesinlikle Tanrnn Krallnda yaayamazlar; yoksa Tanrnn Krallnn da pis olmas gerekir. 34 Fakat ite, size Tanrnn Krallnn pis olmadn ve Tanrnn Krallna kirli hi bir eyin giremeyeceini sylerim; bu nedenle, pis olanlar iin hazrlanm pis bir yerin olmas mutlaka gerekir. 35 Ve hazrlanm olan bir yer, evet, hatta szn ettiim o korkun cehennem vardr ki orann hazrlaycs eytandr; dolaysyla, insan ruhlarnn son durumu ya Tanrnn Krallnda oturmak ya da szn ettiim adalete gre dar atlmaktr. 36 Bu nedenle ktler, dorulardan ve o yaam aacndan ayr tutulur; o aacn meyvesi btn dier meyvelerden ok daha deerli ve lezzetlidir; evet ve Tanrnn verdii armaanlarn en by bu meyvedir. Ve ben kardelerime byle konutum. Amin. 16. BLM Ktlerin gerei kabul etmesi zordur Lehinin oullar smailin kzlaryla evlenirLiyahona lde gidecekleri yolu gsterirRabden gelen mesajlar zaman zaman Liyahonann zerinde yazldr smail lr; ailesi ektikleri skntlar yznden sylenir. m . . tahminen 600592 yllar. Ve imdi yle oldu ki ben Nefi

33 kardelerimle konumam bitirdikten sonra, ite onlar bana: Bize tahamml edemeyeceimiz ok ar szler syledin dediler. 2 Ve yle oldu ki onlara Gerekler karsnda, ktlere ar gelecek szler sylediimi biliyorum dedim; ve dorular hakl karp, onlarn son gnde yukar kaldrlacana dair tanklk ettim; bu yzden sulularn gerekleri kabul etmesi zordur; nk gerekler onlarn tam kalbine saplanr. 3 Ve imdi kardelerim, eer sizler doru olsaydnz ve gerein sesini duymaya istekli olarak Tanrnn nnde doru bir ekilde yryebilmek iin gereklere dikkat etseydiniz, o zaman bu gerekler yznden sylenmez ve bana ar szler sylyorsun demezdiniz. 4 Ve yle oldu ki ben Nefi, kardelerimi tm gayretimle Rabbin emirlerini tutmaya tevik ettim. 5 Ve yle oldu ki onlar Rabbin nnde kendilerini o kadar alalttlar ki onlarn doru yolda yryeceklerini umarak onlar adna ok sevindim ve byk umutlara kapldm. 6 imdi btn bunlar babam, Lemuel adn verdii vadide adrda kalrken sylendi ve oldu. 7 Ve yle oldu ki ben Nefi, smailin kzlarndan biriyle evlendim; ve kardelerim de smailin kzlaryla evlendiler; ve Zoram da smailin en byk kzyla evlendi. 8 Ve bylece babam, Rabbin ona vermi olduu emirlerin

1. Nefi 16:215 hepsini yerine getirmi oldu. Ve ben Nefi, Rab tarafndan son derece kutsanmtm. 9 Ve yle oldu ki Rabbin sesi geceleyin babama geldi ve ona ertesi gn le doru yola kmasn emretti. 10 Ve yle oldu ki babam sabahleyin uyanp adrn kapsna knca, yerde ince bir iilikle yaplm yuvarlak bir kre grnce ok ard; ve kre saf pirinten yaplmt. Ve krenin iinde iki i vard ve bunlardan biri lde nereye gideceimizi gsteriyordu. 11 Ve yle oldu ki Rabbin bize verdii erzaklardan arta kalanlar ve lde yanmzda gtrebileceimiz ne varsa bir araya topladk ve le gtrmek iin yanmza her eit tohum aldk. 12 Ve yle oldu ki adrlarmz topladk ve Laman Irman geerek le doru yola ktk. 13 Ve yle oldu ki hemen hemen gney-gneydou istikametinde drt gn boyunca yolculuk ettik ve adrlarmz tekrar kurduk; ve bu yere azer adn verdik. 14 Ve yle oldu ki oklarmz ve yaylarmz alp ailelerimiz iin le avlanmaya ktk; ve ailelerimiz iin yiyecek bulduktan sonra tekrar ldeki ailelerimizin yanna, azer denilen yere dndk. Ve lde yine ayn yn izleyerek, Kzldeniz kysnn yanndaki ln en verimli blgelerinden geerek yol aldk. 15 Ve yle oldu ki gnlerce yolculuk ettik; yolda oklarmzla ve yaylarmzla ve talarmzla ve sapanlarmzla avlandk.

1. Nefi 16:1631 16 Ve bizi ln daha verimli ksmlarna gtren krenin gsterdii yn izledik. 17 Ve gnlerce yol aldktan sonra, yeniden dinlenip ailelerimize yiyecek bulmak amacyla bir sreliine adrlarmz kurduk. 18 Ve yle oldu ki ben Nefi avlanmaya ktmda, ite iyi bir elikten yaplm olan yaym krdm ve yaym krldktan sonra, ite, kardelerim yaymn ziyan olmas yznden bana kzdlar; nk yiyecek bir ey bulamadk. 19 Ve yle oldu ki ailelerimizin yanna elimiz bo dndk ve onlar yolculuklarndan dolay ok yorgun dtkleri iin ve yiyecekleri olmad iin ok sknt ektiler. 20 Ve yle oldu ki Laman, Lemuel ve smailin oullar, lde ektikleri aclar ve skntlar yznden hayli yaknmaya baladlar; ve babam bile Tanrs Rabbe kar sylenmeye balad; evet ve onlarn hepsi son derece mutsuzdu; hatta Rabbe bile sylendiler. 21 imdi yle oldu ki ben Nefi, yaymn krlmasna kardelerim kadar zlyordum ve onlarn yaylar da esnekliklerini kaybettii iin durumumuz son derece zorlamaya balamt; evet, sonuta yiyecek hibir ey bulamadk. 22 Ve yle oldu ki ben Nefi, tekrar yreklerini katlatrdklar iin, hatta Tanrlar Rabbi suladklar iin kardelerimle ok konutum. 23 Ve yle oldu ki ben Nefi,

34 kendime aatan bir yay ve dz bir ubuktan da bir ok yaptm; dolaysyla bir ok ve yayla, bir sapan ve talarla kuandm. Ve babama: Av bulmak iin nereye gideyim? dedim. 24 Ve yle oldu ki babam Rabbe sordu. Sylediklerimden dolay kendilerini alaltmlard; nk onlara iimden gelen gle pek ok ey sylemitim. 25 Ve yle oldu ki Rabbin sesi babama geldi ve Rabbe kar sylendii iin epeyce azarland; yle ki babam derin bir zntye gmld. 26 Ve yle oldu ki Rabbin sesi babama yle dedi: Kreye bak ve stndeki yazy oku. 27 Ve yle oldu ki babam krenin stndeki yazy grnce son derece korkup titremeye balad ve ayn zamanda kardelerim, smailin oullar ve elerimiz de korkup titremeye balad. 28 Ve yle oldu ki ben Nefi krenin iindeki gstergelerin, onlara gsterdiimiz inan, gayret ve dikkate gre altklarn grdm. 29 Ve ayrca onlarn zerinde aka okunabilen ve Rabbin yollar hakknda bize akl veren yeni bir yaz vard; ve bu yaz gsterdiimiz inan ve gayrete gre kyor ve zaman zaman deiiyordu. Ve bylece Rabbin kck eylerle ne byk iler yapabileceini gryoruz. 30 Ve yle oldu ki ben Nefi, krede gsterilen yn dorultusunda ilerleyip dan tepesine ktm. 31 Ve yle oldu ki yabani

35 hayvanlar vurdum, bylece ailelerimiz iin yiyecek saladm. 32 Ve yle oldu ki avladm hayvanlar tayarak adrlarmza dndm; ve imdi, onlar yiyecek bulduumu grnce ne kadar ok sevinmilerdi! Ve yle oldu ki Rabbin nnde kendilerini alaltarak Ona krettiler. 33 Ve yle oldu ki hemen hemen ilk baladmz ayn ynde hareket ederek yolculuumuza tekrar baladk; ve gnlerce yolculuk ettikten sonra ksa bir sre konaklamak iin yine adrlarmz kurduk. 34 Ve yle oldu ki smail ld ve Nahom denilen bu yerde topraa verildi. 35 Ve yle oldu ki smailin kzlar babalarn kaybettikleri iin ve lde ektikleri skntlar yznden ok alayp szlandlar; ve onlar Yerualem lkesinden srkleyip kard iin babama kar sylenip yle dediler: Babamz ld; evet ve lde durmadan dolap durduk; ve birok sknt, alk, susuzluk ve yorgunluk ektik; ve btn bu ektiklerimizden sonra lde alktan lmeye mahkmuz. 36 Ve babama ve ayn zamanda bana kar byle sylenerek tekrar Yerualeme geri dnmek istediler. 37 Ve Laman, Lemuele ve ayrca smailin oullarna: te, gelin babamz ve ayrca kendisini biz aabeylerinin bana hkmdar ve hoca yapan kardeimiz Nefiyi ldrelim dedi.

1. Nefi 16:3217:1 38 imdi, o diyor ki Rab kendisiyle konuuyormu ve melekler de gelip ona retiyorlarm. Fakat ite, bize yalan sylediini biliyoruz; ve bize bu yalanlar gzmz boyamak iin sylyor ve kurnaz marifetleriyle bir sr dolaplar eviriyor; belki de bizi bilinmeyen bir yere gtrmeyi dnyor ve bizi uzaklara srkleyip gtrdkten sonra da kendi keyfi ve zevkine gre bizi ynetmek iin bamza kral ve ynetici olmay planlyor olmal; Ve aabeyim Laman onlarn yreklerini bu ekilde kkrtp fkelendirdi. 39 Ve yle oldu ki Rab bizimle birlikteydi; evet, hatta Rabbin sesi gelip onlara birok eyler syledi ve onlar ok fena azarlad; ve onlarn fkesi ancak Rabbin sesiyle azarlandktan sonra yatt; ve iledikleri gnahlardan tvbe ettiler; yle ki Rab de alktan lmeyelim diye yiyecek vererek yine bizi kutsad. 17. BLM Nefiye bir gemi ina etmesi emredilir Kardeleri ona kar gelir Nefi, Tanrnn sraille olan gemiteki ilikisini anlatarak onlar tevik etmeye alr Tanrnn gc ile dolar Kardelerinin Nefiye dokunmalar yasaklanr, yoksa kuru bir kam gibi kavrulacaklardr. m.. tahminen 592591 yllar. Ve yle oldu ki ldeki yolculuumuza tekrar baladk ve bundan sonra yaklak dou

1. Nefi 17:214 ynnde yol aldk. Ve lde zorlukla ilerlerken birok sknt ektik; ve kadnlarmz lde ocuk dourdu. 2 Ve Rabbin bize gnderdii nimetler o kadar bykt ki lde i et yiyerek yaarken kadnlarmzn ocuklarn emzirmek iin st oktu ve glydler, evet, hatta erkek gibi glydler; ve yolculuklarna hi ikayet etmeden katlanmaya baladlar. 3 Ve bylece gryoruz ki Tanrnn emirlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ve yle olur da insanocuklar Tanrnn emirlerini yerine getirirlerse, Tanr onlar besleyip glendirir ve onlara yapmalarn emrettii ii baarabilmeleri iin olanaklar salar; bu nedenle lde geici olarak kalrken, Tanr bize de olanaklar salad. 4 Ve lde yllarca kaldk, evet, tam sekiz yl kaldk. 5 Ve meyvesi ve yaban bal ok olduu iin Bolluk adn verdiimiz bir diyara geldik; ve btn bunlar mahvolmayalm diye Rab tarafndan hazrlanmt. Ve denizi grdk ve oraya engin sular anlamna gelen reyantum adn verdik. 6 Ve yle oldu ki deniz kysna adrlarmz kurduk ve birok sknt ve zorluk ekmemize ramen, evet, hatta o kadar ok zorluk ekmitik ki bunlarn hepsini yazmamz mmkn deildir; deniz kysna vardmzda son derece sevinliydik; ve burann meyvesi ok olduu iin buraya Bolluk adn verdik. 7 Ve yle oldu ki ben Nefi,

36 Bolluk lkesinde gnlerce kaldktan sonra Rabbin sesi bana gelerek yle dedi: Kalk, daa k! Ve yle oldu ki kalkp daa ktm ve Rabbe yakardm. 8 Ve yle oldu ki Rab bana yle deyip konutu: Halkn bu sulardan karya geirebilmem iin sana gstereceim ekilde bir gemi ina edeceksin. 9 Ve ben: Rab maden bulup eritmek iin nereye gideyim ki gemiyi bana gsterdiin ekilde ina edebilmek iin gereken aletleri hazrlayabileyim? dedim. 10 Ve yle oldu ki Rab, bana maden bulup alet hazrlayabilmem iin nereye gitmem gerektiini syledi. 11 Ve yle oldu ki ben Nefi atei krklemek iin hayvan derisinden bir krk yaptm; ve atei krklemek zere kr hazrladktan sonra ate yakabilmek iin iki ta birbirine vurdum. 12 nk Rab, lde yolculuk ederken o gne dek ate yakmamza pek izin vermemiti; nk yle dedi: Yemeinizi lezzetli yapacam, bylece piirmenize gerek kalmayacak. 13 Ve lde sizin nz da Ben olacam; ve eer olur da emirlerimi yerine getirirseniz, nnzden gidip yolunuzu hazrlayacam; bu nedenle, emirlerime uyduunuz lde vaadedilen diyara doru yol gsterileceksiniz; ve size benim araclmla yol gsterildiini bileceksiniz. 14 Evet ve Rab ayrca unu syledi: Vaadedilen diyara var-

37 dktan sonra Ben Rabbin, Tanr olduunu ve Ben Rabbin sizleri yok olmaktan kurtardn, evet, sizi Yerualem lkesinden kardm bileceksiniz. 15 Bu nedenle, ben Nefi, Rabbin emirlerini tutmaya altm ve kardelerimi inanl ve gayretli olmaya tevik ettim. 16 Ve yle oldu ki kayadan erittiim madenden aletler yaptm. 17 Ve kardelerim benim bir gemi ina etmek zere olduumu grnce, bana kar sylenmeye balayarak: Kardeimiz aptaln biri, nk bir gemi ina edebileceini sanyor; evet ve ayrca bu byk sular geebileceini sanyor dediler. 18 Ve kardelerim bana kar byle sylenerek almak istemediler; nk benim bir gemi ina edebileceime inanmyorlard; bana Rab tarafndan talimat verildiine de inanmyorlard. 19 Ve imdi yle oldu ki ben Nefi yreklerinin katlndan dolay son derece mutsuzdum; ve imdi, onlar zlmeye baladm grnce, yrekleri o kadar byk bir mutlulukla doldu ki benim durumuma sevinerek: Senin bir gemi ina edemeyeceini biliyorduk; nk senin doru kararlar verebilmekten yoksun biri olduunu biliyoruz; bunun iin, sen byle byk bir ii beceremezsin dediler. 20 Ve sen de tpk babamz gibi onun yreindeki aptalca hayallere kendini kaptrmsn; evet, Yerualem lkesinden bizi

1. Nefi 17:1525 o srkleyip kard ve bunca yl lde dolanp durduk; ve elerimiz koskoca karnlaryla hamileyken altlar; ve lde ocuk dourup lm dndaki btn aclara katlandlar; ve bu skntlara katlanmaktansa, Yerualemden kmadan nce lselerdi daha iyi olurdu. 21 te, bunca yl lde o kadar ac ektik, oysa mallarmzn ve bize miras kalan topraklarn tadn karabilirdik; evet, mutlu olabilirdik. 22 Ve biz Yerualem lkesinde yaayan halkn doru insanlar olduunu biliyoruz; nk onlar Musa yasasna gre Rabbin kanunlarn, hkmlerini ve Onun btn emirlerini yerine getiriyorlard; bu nedenle, onlarn doru insanlar olduklarn biliyoruz; ve babamz ise onlar yarglad ve onun szlerine kulak verdiimiz iin bizi srkleyerek ok uzaklara gtrd; evet, kardeimizin de ondan hi fark yok. Ve kardelerim bu ekilde sylenerek bizi suladlar. 23 Ve yle oldu ki ben Nefi onlara yle diyerek konutum: srailin ocuklar olan atalarmz, Rabbin szlerine kulak vermemi olsalard, Msrllarn elinden kurtarlabilirler miydi, buna inanyor musunuz? 24 Evet, Rab, Musaya onlar klelikten karmas iin emir vermemi olsayd, klelikten kurtulabilirler miydi sanyorsunuz? 25 imdi srail ocuklarnn kle olduklarn biliyorsunuz ve katlanlmas g grevlerin onlarn srtna yklendiini de

1. Nefi 17:2640 biliyorsunuz; bu nedenle klelikten kurtarlmann onlar iin kesinlikle hayrl bir i olduunu da biliyorsunuz. 26 imdi Musaya o byk ii yapmasn Rabbin buyurduunu da biliyorsunuz; ve Kzldeniz sularnn onun szyle o yana ve bu yana ikiye blndn ve onlarn kuru zemin zerinden karya getiklerini de biliyorsunuz. 27 Oysa Firavunun ordular olan Msrllarn Kzldenizde boulduunu da biliyorsunuz. 28 Ve onlarn lde man ile beslendiklerini de biliyorsunuz. 29 Evet ve ayn zamanda Musann iindeki Tanr gcyle seslenerek kayaya vurduunu ve oradan srail ocuklarnn susuzluunu gidermek iin sularn fkrdn da biliyorsunuz. 30 Ve her ne kadar kendilerine yol gsterilmesine ramen, Tanrlar Rabbin ve Fidye ile Kurtaranlarnn nlerinden giderek gndzleri onlara yol gstermesine, geceleri ise onlara k vermesine ve insanlara verilmesi uygun her eyi onlar iin yapmasna ramen, onlar yreklerini katlatrp akllarn krletirdiler ve Musaya ve yaayan gerek Tanrya kar svp saydlar. 31 Ve yle oldu ki Tanr da dedii gibi onlar yok etti; ve dedii gibi onlara yol gsterdi; ve dedii gibi onlar iin her eyi yapt; ve Onun dedii olmadan hibir ey yaplmad. 32 Ve onlar Erden rmandan karya getikten sonra, Tanr onlara oradaki lkenin ocukla-

38 rn kovacak, evet, datp yok edecek gc verdi. 33 Ve imdi vaadedilen diyarda yaarken atalarmz tarafndan kovulan bu lkenin ocuklarnn doru kimseler olduklarn m sanyorsunuz? te size sylyorum: Hayr! 34 Eer bu lkenin ocuklar doru kiiler olsalard, atalarmz onlardan daha ok mu seilmi olurlard? Size sylyorum: Hayr! 35 te, Rabbin gznde herkes eittir. Doru olan insana Tanr yardm eder. Fakat ite, bu halk Tanrnn her szn inkr etmi ve ktlklerinde olgunlamlard; ve Tanrnn btn gazab onlarn zerindeydi; ve Rab lkeyi onlara lanetlemi, atalarmz iinse kutsamt; evet, Rab lkeyi lanetleyerek onlar yok etmi, atalarmz lkede g kazansn diye lkeyi kutsamt. 36 te Rab yeryzn zerinde yaansn diye yaratt ve ocuklarn da ona sahip olmalar iin yaratt. 37 Ve Rab doru bir ulus yetitirir ve ktlerin uluslarn yok eder. 38 Ve dorular deerli lkelere gtrr, ktleriyse yok eder ve onlarn yznden lkeyi lanetler. 39 Rab ycelerde, gklerde egemenlik srer; nk oras Onun tahtdr ve bu dnya da ayaklarnn basamadr. 40 Ve O kendisini Tanrlar olarak benimseyenleri sever. te atalarmz sevdi ve onlarla, evet, hatta brahim, shak ve

39 Yakupla antlama yapt ve yapm olduu antlamalar hatrlad; bu nedenle, atalarmz Msr lkesinden karp getirdi. 41 Ve Rab asas ile onlar lde cezalandrd; nk sizin gibi onlar da yreklerini katlatrmlard; ve Rab onlar ktlkleri yznden cezalandrd. Onlarn arasna yakc uan ylanlar gnderdi; ve srldktan sonra iyilemeleri iin bir are de hazrlad; ve onlarn yapmalar gereken tek i bakmakt; ve aresi bu kadar kolay ve basit olduu halde birok kii ld. 42 Ve onlar zaman zaman yreklerini katlatrdlar ve Musaya ve ayrca Tanrya svp saydlar; buna ramen Tanrnn esiz gcyle vaadedilen diyara doru onlara yol gsterildiini biliyorsunuz. 43 Ve imdi, btn bu olanlardan sonra, onlarn ktletii zaman, evet, ktlklerinde olgunlatklar zaman neredeyse gelmitir; ve sanrm, bugnlerde yok olmak zereler; nk tutsak alnp gtrlecek birka kii dnda, onlarn yok olaca gnn kesinlikle geleceini biliyorum. 44 Bu nedenle Rab, babama le gitmesini emretti; ve Yahudiler de onun canna kymak istediler; evet ve siz de onun canna kymaya altnz; bu nedenle bir katil yrei tayorsunuz, siz de onlar gibisiniz. 45 Ktlk yapmakta hzl, ama Tanrnz Rabbi hatrlamakta yavasnz. Bir melek grdnz ve o sizinle konutu. Evet, onun sesini zaman zaman

1. Nefi 17:4149 duydunuz; ve sizinle sakin yumuak bir sesle konutu; ne var ki siz hislerinizi kaybettiiniz iin onun szlerini hissedemediniz; bu yzden, sizinle sanki yeri paralayacakm gibi sarsan gk grltsne benzer bir sesle konutu. 46 Ve siz ayrca Onun her eye gc yeten sznn kudretiyle bu dnyay yok edebileceini biliyorsunuz; evet ve Onun bir szyle sarp yerleri dmdz ve dz yerleri de parampara edebileceini biliyorsunuz. yleyse neden bu kadar kat yreklisiniz? 47 te, sizin yznzden ruhum byk aclar iinde kvranyor ve yreimse szlyor; sonsuza dek atlmanzdan korkuyorum. te Tanrnn Ruhu ile o kadar doluyum ki, bedenimde hi g kalmad. 48 Ve imdi, yle oldu ki bu szleri sylediimde, onlar bana kzp beni denizin derinliklerine atmak istediler; ve bana el kaldrmak iin stme yrdklerinde, onlara yle diyerek konutum: Her eye gc yeten Tanrnn adyla bana dokunmamanz emrediyorum! nk bedenim yanp kl olacak bir ekilde Tanrnn kudretiyle dolu! Ve kim elini bana srerse kuru bir kam gibi kavrulacaktr; ve o kii Tanrnn gc karsnda bir hi olacaktr; nk Tanr onun cezasn verecektir. 49 Ve yle oldu ki ben Nefi, onlara artk babalarna kar bir daha sylenmemelerini ve benden de yardmlarn esirgememelerini syledim; nk Tanr

1. Nefi 17:5018:3 bana bir gemi ina etmemi emretmiti. 50 Ve ben onlara: Eer Tanr, benim her eyi yapmam emretseydi, ben her eyi yapabilirdim. Eer bana bu suya toprak ol dememi emrederse, su toprak olur; ve sylersem bu olacaktr dedim. 51 Ve imdi, eer Rabbin byle byk bir gc varsa ve insanocuklar arasnda o kadar ok mucizeler yapmsa, nasl olur da bana bir gemi ina etmesini retemez? 52 Ve yle oldu ki ben Nefi kardelerime birok ey syledim; yle arp kaldlar ki benimle uramaya cesaret edemediler; gnlerce, deil ellerini srmeye, parmaklaryla bile bana dokunmaya cesaret edemediler. imdi Tanrnn Ruhu o kadar glyd ki karmda kuruyup yok olmaktan korkarak bunu yapmaya cesaret edemediler; ve Tanrnn Ruhu onlar bylesine etkilemiti. 53 Ve yle oldu ki Rab bana yle dedi: Elini yine kardelerine doru uzat ve onlar karnda kuruyup yok olmayacaklar, ama onlar sarsacam, diyor Rab ve bunu, Tanrlar Rab olduumu bilmeleri iin yapacam. 54 Ve yle oldu ki elimi kardelerime doru uzattm ve karmda kuruyup yok olmadlar; ancak Rab, dedii gibi onlar sarst. 55 Ve imdi onlar: Rabbin seninle birlikte olduunu kesinlikle biliyoruz; nk bizi sarsan gcn Rabbin kudreti olduu-

40 nu biliyoruz dediler. Ve ayaklarma kapanp neredeyse bana tapacaklard; ancak byle bir eyi yapmalarna izin vermedim. Onlara: Ben sizin kardeinizim, evet, hatta sizin kk kardeinizim; bu nedenle, Tanrnz Rabbe ibadet edin ve ananza babanza sayg gsterin ki mrnz Tanrnz Rabbin sizlere verecei bu topraklarda uzun olsun dedim. 18. BLM Gemi biter Yakup ile Yusufun doumlarndan sz edilir Topluluk vaadedilen diyara doru hareket etmek zere gemiye biner smailin oullar ve onlarn eleri alem yapar ve isyan karrlarNefiyi balarlar ve gemi korkun bir kasrgayla geriye doru srklenir Nefi serbest braklr ve onun duasyla frtna durur Halk vaadedilen diyara varr. m.. tahminen 591589 yllar. Ve yle oldu ki onlar Rabbe ibadet ettiler ve benimle birlikte ie koyuldular; ve ince bir iilikle geminin kerestelerini iledik. Ve Rab bana zaman zaman geminin kerestelerini nasl ileyeceimi gsterdi. 2 imdi ben Nefi, keresteleri herkesin bildii ekilde ilemedim; gemiyi de insanlarn yapt ekilde yapmadm; fakat onu, Rabbin bana gsterdii ekilde ina ettim; dolaysyla gemi insan eliyle yaplm gemilere benzemiyordu. 3 Ve ben Nefi sk sk daa ktm ve Rabbe sk sk dua ettim;

41 bu nedenle Rab bana byk eyler gsterdi. 4 Ve yle oldu ki Rabbin dedii gibi gemiyi yapp bitirdikten sonra, kardelerim geminin gzel olduunu ve ok ince bir iilikle yapldn grdler; bu nedenle Rabbin nnde kendilerini yine alalttlar. 5 Ve yle oldu ki Rabbin sesi babama gelerek toparlanmamz ve aaya inip gemiye binmemizi syledi. 6 Ve yle oldu ki ertesi gn, Rabbin bize buyurduu gibi her eyi, lden getirdiimiz epeyce meyve ve eti ve bol miktarda bal ve erza hazrladktan sonra, btn ykmz, tohumlarmz ve yanmzda getirdiimiz her trl eyay alarak aa indik ve herkes yana gre gemiye bindi; bu nedenle, hepimiz e ve ocuklarmzla birlikte gemiye bindik. 7 Ve imdi, babamn lde iki olu olmutu; bynn ad Yakup ve kn ad ise Yusuftu. 8 Ve yle oldu ki hepimiz aaya inip gemiye bindikten ve bize emredilen erzak ve eyalarmz yanmza aldktan sonra denize aldk ve esen rzgarn nnde vaadedilen diyara doru srklendik. 9 Ve rzgarn nnde gnlerce srklendikten sonra, ite kardelerim, smailin oullar ve ayrca onlarn eleri yle bir alem yapmaya baladlar ki dans ederek ark sylemeye ve ok terbiyesiz bir ekilde konumaya baladlar; evet, hatta hangi gle buraya getirilmi

1. Nefi 18:415 olduklarn bile unuttular; evet, son derece terbiyesizletiler. 10 Ve ben Nefi, Rab kzp bizi ktlklerimizden dolay cezalandracak ve denizin derinlikleri de bizi yutacak diye ok korkmaya baladm; bu nedenle, ben Nefi, onlarla ciddi bir ekilde konumaya baladm; fakat ite onlar bana kzarak: Kk kardeimizin bamza hkmdar olmasn istemiyoruz dediler. 11 Ve yle oldu ki Laman ile Lemuel beni tutup iple baladlar ve bana ok sert davrandlar; ancak Rab, gcn gstermek ve ktler hakknda sylemi olduu szlerini yerine getirmek iin buna izin verdi. 12 Ve yle oldu ki onlar beni yle balamlard ki hi kmldayamyordum; daha sonra Rab tarafndan hazrlanm olan pusulann almas durdu. 13 Bu nedenle gemiyi ne tarafa yneteceklerini bilemediler; derken byk bir frtna, evet, byk ve iddetli bir kasrga kt ve gn boyunca suda geri srklendik; ve denizde boulmaktan ok korkmalarna ramen beni zmediler. 14 Ve geriye doru srklenmemizin drdnc gnnde kasrga olduka iddetlenmeye balad. 15 Ve yle oldu ki denizin derinliklerinde yutulmak zereydik. Ve drt gn suda geriye doru srklendikten sonra, kardelerim Tanrnn onlar cezalandrdn ve yaptklar ktlklerden tvbe etmezlerse leceklerini anlamaya balad-

1. Nefi 18:1625 lar; bunun zerine yanma gelip bileklerimdeki balar zdler; ve ite, bileklerim ok imiti ve ayak bileklerim de ok imiti ve ok fena acyordu. 16 Yine de Tanrma gvendim ve btn gn Ona krettim; ve ektiim skntlar yznden Rabbe sylenmedim. 17 imdi babam Lehi onlara ve ayrca smailin oullarna pek ok ey sylemiti; fakat ite, onlar benim adma konumak isteyen herkese tehditler savurdular; ve annemle babam yalar ilerledii ve ocuklarndan yana ok dert ektikleri iin ok ykldlar, evet, hatta hasta yatana dtler. 18 ektikleri byk znt ve kederlerden dolay ve kardelerimin ktlkleri yznden neredeyse bu yaamdan ayrlp Tanrilarna kavumak zereydiler; evet, onlarn ak salar topran altna yatrlmak zereydi; evet, hatta onlar zntleriyle beraber sulu bir mezara atlmak zereydiler. 19 Ve Yakup ile Yusuf kktler, devaml ilgiye ihtiyalar vard; annelerinin ektii skntlar onlar sarsmt; ve beni zmeleri iin eimin ve ocuklarmn gzyalar ve yalvarp yakarmalar da aabeylerimin yreini yumuatamamt. 20 Ve onlar yok olmakla tehdit eden Tanrnn gc dnda, hibir ey onlarn yreklerini yumuatamazd; bu nedenle onlar denizin derinliklerinde boulup gideceklerini anlaynca, yaptklarndan pimanlk duyarak sonunda beni zdler.

42 21 Ve yle oldu ki onlar beni zdkten sonra, ite pusulay elime aldm ve istediim gibi almaya balad. Ve yle oldu ki Rabbe dua ettim; ve ben dua ettikten sonra rzgarlar kesildi, frtna dindi ve ortalk tamamen sakinleti. 22 Ve yle oldu ki ben Nefi gemiyi ynettim ve yeniden vaadedilen diyara doru yelken atk. 23 Ve yle oldu ki gnlerce yol aldktan sonra vaadedilen diyara vardk ve karaya kp adrlarmz kurduk; ve buraya vaadedilen diyar adn verdik. 24 Ve yle oldu ki topra ileyip tohum ekmeye baladk; evet, Yerualem lkesinden getirmi olduumuz btn tohumlar ektik. Ve yle oldu ki ok iyi bydler; bu nedenle Tanr bizi bollukla bereketledi. 25 Ve yle oldu ki bu ssz yerlerde yolculuk ederken bu vaadedilen diyardaki ormanlarda her eit hayvanlarn olduunu, hem inein hem de srn ve eein ve atn ve keinin ve yaban keisinin ve insan iin yararl her trl yabani hayvanlarn olduunu grdk. Ve her eit maden, hem altn hem gm, hem de bakr bulduk. 19. BLM Nefi madeni levhalar hazrlar ve bunlara halknn gemiini kaydeder srailin Tanrs, Lehinin Yerualemden ayrlmasndan alt yz yl sonra dnyaya gelecektir Nefi, srailin Tanrsnn acla-

43 rn ve armha geriliini anlatr Yahudiler Rabbe geri dnecekleri son gnlere kadar hor grlecek ve darmadan edilecekler. m.. tahminen 588570 yllar. Ve yle oldu ki Rab bana emretti; bu nedenle halkmn kaytlarn tutmak iin madeni levhalar hazrladm. Ve hazrladm levhalarn zerine babamn kaytlarn ve ayn zamanda bizim ldeki yolculuumuzu ve babamn peygamberliklerini iledim; ve kendi peygamberliklerimin ounu da yazdm. 2 Ve ben bu levhalar hazrlarken, Rabbin bunlar yapmam emredeceini bilmiyordum; bu nedenle, babamn kaytlar, onun atalarnn soyaac ve lde bamza gelen olaylarn ou szn ettiim bu ilk levhalarn zerine ilenmitir. Dolaysyla, bu levhalar hazrlamadan nce olan olaylar, ilk levhalarda doru ve daha ayrntl bir ekilde aklanmtr. 3 Ve aldm emre uyarak bu levhalar hazrladktan sonra ben Nefi, yaplan hizmetlerin ve peygamberliklerin, bunlarn daha deerli ve kolay anlalr ksmlarnn, bu levhalarn zerine yazlmas iin bir emir aldm; ve yazlanlar, bu topraklar yurt edinecek halkmn eitimi iin ve ayn zamanda Rab tarafndan bilinen baka bilgece amalar iin korunup saklanacakt. 4 Bu nedenle, ben Nefi, dier levhalarn zerinde, halkmn savalarn, ekimelerini ve ykllarn anlatan, yani bunlar

1. Nefi 19:19 daha ayrntl bir ekilde anlatan bir kayt tuttum. Ve bunu yaptm ve halkma ben ldkten sonra ne yapmalar gerektiini emrettim; ve bu levhalarn, Rabden yeni bir emir gelinceye kadar, bir kuaktan dierine ya da bir peygamberden dierine aktarlmasn emrettim. 5 Ve bu levhalar nasl hazrladm daha sonra anlatlacaktr; ve imdi ite, kaldm yerden szlerime devam edeceim; ve bunu, kutsal yazlarn korunmas ve halkmn bilgisine sunulmas iin yapyorum. 6 Bununla birlikte, levhalara kutsal olmadn dndm hibir eyi yazmyorum. Ve imdi, ben hata yaparsam, benden nce yazanlar da hata yapmtr; bakalar hata yapt diye kendimi balatmaya almyorum; ancak, insan olduum iin, iimdeki zayflklardan tr kendimi kusurlu buluyorum. 7 nk baz kimselerin gerek ruh gerekse beden asndan byk deer verdii eyleri, bakalar hie sayp ayaklar altnda iner. Evet, insanlar srailin gerek Tanrsn bile kendi ayaklar altnda inerler. Ayaklar altnda inerler diyorum, ama bunu baka bir ekilde sylemek gerekirse, Onu hie sayarlar ve verdii tlerin sesine kulak asmazlar. 8 Ve ite O, melein szlerine gre, babam Yerualemden ayrldktan alt yz yl sonra dnyaya gelecektir. 9 Ve dnya kendi ktlkleri yznden Onu bir hi olarak yarglayacaktr; bu nedenle,

1. Nefi 19:1020 Onu kamlarlar ve O buna katlanr; ve Ona vururlar ve O buna katlanr. Evet, Onun suratna tkrrler ve O buna sevgi dolu efkati ve insanocuklarna olan sabr yznden katlanr. 10 Ve Msrdan klelikten karlan ve ayrca lde Onun tarafndan korunan atalarmzn Tanrs olan, evet, brahimin, shakn ve Yakupun Tanrs, Zenokun szlerine gre yukar kaldrlmak ve Neumun szlerine gre armha gerilmek ve ld zaman denizdeki adalarda yaayacak olanlara, zellikle srail Evinden olanlara verilecek iaret olan gnlk karanlk hakknda konuan Zenosun szlerine gre bir mezara konulmak iin kendisini bir insan olarak, melein dedii gibi ktlerin eline teslim eder. 11 nk peygamber yle konutu: O gn Rab Tanr hi kukusuz, btn srail Evini ziyaret edecektir; doruluklar nedeniyle bazlarna kendi sesiyle byk sevinci ve kurtuluu bildirecek, dierlerine ise gcyle gnderdii gk grltleri ve imeklerle, kasrgalarla, atele ve dumanla ve karanlk sisle ve yerin yarlmasyla ve yerden ykselecek dalarla konuacaktr. 12 Ve btn bu eyler kesinlikle olacaktr, diyor Peygamber Zenos. Ve yeryzndeki kayalar atlayp yarlacak ve yerin iniltileri yznden denizdeki adalarda bulunan krallarn ou Tanrnn Ruhunun etkisiyle: Doann Tanrs ac ekiyor! diye haykracaklar.

44 13 Ve Yerualemdekilere gelince, diyor peygamber: srailin Tanrsn armha gerdikleri ve yreklerini baka bir tarafa evirdikleri, iaretleri ve mucizeleri ve srailin Tanrsnn gcn ve grkemini reddettikleri iin btn halklar tarafndan cezalandrlacaklar. 14 Ve yreklerini baka bir tarafa evirdikleri ve srailin Kutsaln hor grdkleri iin, diyor peygamber: mr boyu gebe gibi dolaacaklar, lecekler ve bir slk sesi, bir masal konusu olacaklar ve btn uluslar tarafndan nefret edilecekler. 15 Buna ramen, onlar yreklerini bir daha srailin Kutsalndan evirmedikleri gn geldiinde, diyor peygamber: O zaman srailin Kutsal, onlarn atalaryla yapm olduu antlamalar hatrlayacak. 16 Evet, ite o zaman srailin Kutsal denizdeki adalarda yaayanlar hatrlayacak; evet ve peygamber Zenosun syledii gibi srail Evinden olan herkesi dnyann drt bir tarafndan toplayacam, diyor Rab. 17 Evet ve btn dnya Rabbin kurtuluunu grecek, diyor peygamber: Her ulus, slale, dil ve halk kutsanacak. 18 Ve ben Nefi, bu eyleri halkm belki Fidye ile Kurtarclar Rabbi hatrlamaya ikna edebilirim, diye yazdm. 19 Bu nedenle, yle olur da bu eyler srail Evinin eline geer diye btn srail Evine sesleniyorum. 20 nk ite, Ruhun Yerualemdekiler iin iimde uyandr-

45 d kayglar btn eklemlerimi zayflatacak bir ekilde beni yoruyor; nk Rab, merhamet ederek gemiteki peygamberlere gsterdii gibi onlarn bana gelecekleri bana da gstermeseydi, ben de lp giderdim. 21 Ve Rab, kukusuz onlarla ilgili her eyi gemiteki peygamberlere gsterdi; ve bizim bamza gelecekleri de birok kiiye gsterdi; bu nedenle, bunlar bilmemiz gerekir; nk btn olacaklar pirin levhalarda yazldr. 22 imdi, yle oldu ki ben Nefi kardelerime bunlar rettim; ve yle oldu ki onlara Rabbin baka lkelerde, eskiden yaam olan insanlar arasnda neler yaptn bilmeleri iin pirin levhalardaki yazlarn ounu okudum. 23 Ve onlara Musa kitaplarnda yazl olan birok eyi de okudum; ama onlar Fidye ile Kurtarclar Rabbe inanmaya tam olarak ikna edebilmek iin aya peygamberin yazdklarndan okudum; nk faydalanabilmemiz ve bilgi renebilmemiz iin btn kutsal yazlar kendimizle karlatrdm. 24 Bu nedenle, onlara yle diyerek konutum: srail Evinin krlan bir dal, onlardan geriye kalan bir para olan sizler, peygamberin szlerini dinleyin; btn srail Evi iin yazlm olan peygamberin szlerini dinleyin ve onlar kendinizle karlatrn ki kendilerinden koptuunuz kardeleriniz gibi sizin de umudunuz olsun; nk peygamber yle yazmtr.

1. Nefi 19:2120:7 20. BLM Rab, amalarn sraile aklar Onlar aclar frnndan seilenlerdir ve Babilden kmalar gerekir aya 48. Blm ile karlatrn. m.. tahminen 588570 yllar. srail adyla arlan ve Yahuda sularndan ya da vaftiz sularndan kan ey Yakup Evi kulak ver ve bunu dinle: Rabbin adyla yemin edersiniz ve srailin Tanrsnn adn anarsnz; ama onlar ne hakikatla ne de dorulukla yemin ederler. 2 Yine de kutsal ehirden olduklarn sylerler; fakat Ordularn Rabbi olan srailin Tanrsna dayanmazlar; evet, Onun ad Ordularn Rabbidir. 3 te, gemite olanlar balangtan beri bildirdim; ve onlar benim azmdan ktlar ve onlar gsterdim. Onlar anszn gerekletirdim. 4 Ve bunu, senin inat ve boynunun demir kiriten ve alnnn tuntan olduunu bildiim iin yaptm. 5 Ve balangtan beri sana bildirdim; olmadan nce olanlar sana gsterdim; ve onlar yle demenden korktuum iin sana gsterdim: Onlar putum yapmtr; ve oyma putum ve dkme putum onlar emretmitir. 6 Btn bunlar grp iittin; ve bunlar itiraf etmeyecek misin? Ve sana imdiden yeni eyler, hatta gizli eyler gsterdim, ama sen onlar renmedin. 7 Onlar balangta deil, imdi yaratld; sen onlar duymadan nce de sana bildirildi; yle

1. Nefi 20:821:1 ki: te ben bunlar biliyordum demeyesin. 8 Evet ve sen iitmedin; evet, bilmedin; evet, o zamandan beri kulan almad; nk ok hainlik edeceini biliyordum ve daha ana rahminden sana yasay ineyen deniliyordu. 9 Yine de, admn hatr iin fkemi geciktiriyorum ve saygnlmdan tr seni kovup atmayaym diye kendimi tutuyorum. 10 nk ite, seni arttm; seni aclar frnnn iinden setim. 11 Kendi hatrm iin, evet, bunu kendi hatrm iin yapacam; nk admn kirletilmesine izin vermem ve grkemimi bakasna vermem. 12 Ey Yakup ve ardm srail bana kulak ver: nk Ben Oyum; ilk Benim ve son da Benim. 13 Elim dnyann temelini de att ve sa elim gkleri yayd. Onlar arnca, birlikte dikilip dururlar. 14 Hepiniz toplann ve dinleyin; onlarn arasndan kim bu eyleri onlara bildirdi? Rab onu sevmitir; evet ve bu kii onlar araclyla bildirdii Rabbin szlerini yerine getirecektir ve Rabbin murat ettiini Babile yapacaktr; ve Onun kolu Kildanilerin zerine inecektir. 15 Ayrca, diyor Rab: Ben Rab, evet, konutum; evet, bunlar duyurmas iin onu ardm; onu getirdim ve o kendisini zengin edecek. 16 Bana yaklan; sizden sakl konumadm; balangtan beri, bildirildii zamandan beri ko-

46 nutum; ve Rab Tanr ve Onun Ruhu beni gnderdi. 17 Ve Rab, seni Fidye ile Kurtaran, srailin Kutsal yle diyor: Onu Ben gnderdim, sana neyin faydal olduunu reten, yryecein yolda seni gden Rab Tanrn bunu yapt. 18 Keke emirlerimi dinleseydin! O zaman huzurun bir rmak gibi, doruluun da denizin dalgalar gibi olurdu. 19 Soyun da kum gibi ve iinden kan evlatlar onun taneleri gibi olurdu; karmdan ad kesilip atlmazd ve yok olmazd. 20 Babilden kn; Kildanilerden kan; ilahilerin sesiyle bildirin; dnyann ucuna kadar anlatp yle deyin: Rab, hizmetkr Yakupu fidye ile kurtard. 21 Ve onlar llerden geirirken susamadlar; onlar iin kayadan sular aktt; kayay da yard ve sular fkrd. 22 Ve Rab btn bunlar yapmasna, hatta daha byk eyleri yapmasna ramen, ktlere huzur yoktur, diyor Rab. 21. BLM Mesih, Yahudi olmayan uluslarn olacak ve tutuklular zgr brakacak srail son gnlerde Tanrnn gcyle bir araya toplanacak Krallar onlarn lalalar olacak aya 49la karlatrn. m.. tahminen 588570 yllar. Ve yine: Kulak verin ey srail Evi! Halkmn obanlarnn ktlkleri yznden srden kopan ve kovulan sizler; evet,

47 srden kopup baka lkelere dalm olan sizler, siz ki benim halkmdansnz, ey srail Evi! Ey adalar, beni dinleyin ve uzaktaki siz insanlar kulak verin; Rab, beni ana rahmindeyken seti; anamn karnndayken adm and. 2 Ve azm keskin bir kl gibi yapt; elinin glgesinde beni gizledi ve beni cilal bir ok yapt; kendi ok klfnda beni saklad. 3 Ve bana yle dedi: Ey srail, sen benim onur duyacam hizmetkrmsn. 4 Bunun zerine: Bouna emek verdim, gcm hibir ey iin bouna harcadm; elbette, yargm Rabden ve grevim Tanrdandr dedim. 5 Ve imdi, Yakupu tekrar Ona getirip kendisinin hizmetkr olmam iin beni daha ana rahmindeyken oluturan Rab yle diyor: srail toplanmasa bile, ben yine de Rabbin gznde onurlandrlacam ve Tanrm benim gcm olacak. 6 Ve O diyor: Yakup oymaklarn yeniden yerlerine dikmek ve srailin esirgenmi olanlarn geri getirmek iin hizmetkrm olman o kadar zor deil. Seni ayrca bir k olarak Yahudi olmayan uluslara vereceim; yle ki dnyann ularna kadar benim kurtarm olasn. 7 nsann hor grd, uluslarn irendii, hkmdarlarn klesi olan adama, srailin Kurtarcs ve Kutsal olan Rab yle diyor: Rab sadk olduu iin, krallar grp ayaa kalkacak, prensler de secde edecekler.

1. Nefi 21:215 8 Rab yle diyor: Zaman geldiinde sizi duydum, ey denizdeki adalar! Ve kurtulu gnnde size yardm ettim; ve sizi koruyacam ve halka antlama olarak, dnyay kurmas ve ssz kalm olan miraslar paylatrmas iin hizmetkrm sana vereceim. 9 yle ki tutuklulara: kn, karanlklarda oturanlara Kendinizi gsterin diyebilirsiniz. Onlar yollarda otlayacaklar ve her tepede otlaklar olacak. 10 Ne ackacaklar, ne de susayacaklar; ne scak ne de gne onlar vuracak; nk onlara merhamet eden onlara yol gsterecek, hatta onlara su pnarlar boyunca rehberlik edecek. 11 Ve btn dalarm yol edeceim ve byk yollarm ykselecek. 12 Ve o zaman, ey srail Evi, ite bunlar uzaktan; ve ite bunlar kuzeyden ve batdan, unlar da Sinim lkesinden gelecekler. 13 lahiler syleyin, ey gkler! Neeyle dol, ey yeryz! nk, douda olanlarn ayaklar artk yerini bulacak; ve ilahiler sylemeye balayn ey dalar! nk onlar bir daha cezalandrlmayacak; nk Rab, halkn teselli etti ve sknt eken halkna merhamet edecek. 14 Fakat ite Sion: Rab beni brakt ve Rabbim beni unuttu dedi. Ancak Rab unutmadn gsterecek. 15 nk kadn emzikteki ocuunu unutabilir mi ki, kendi rahminin oluna acmasn? Evet, onlar unutabilirler, fakat

1. Nefi 21:1622:2 Ben seni unutmayacam, Ey srail Evi. 16 te, ellerimin ayasna seni iledim; duvarlarn daima karmda. 17 ocuklarn seni ldrenlere kar tez gelecekler ve seni harap edenler ise ekip gidecekler. 18 Gzlerini kaldrp evrene bir bak! Btn bu insanlar toplanyorlar ve sana geliyorlar. Ve Ben nasl varsam, diyor Rab: Onlarn hepsini ss gibi taknacaksn ve bir gelin gibi onlar kuanacaksn. 19 nk viran ve ssz yerlerin ve harap edilmi lken, orada oturanlar yznden imdi bile ok dar gelecek; ve seni yutanlar uzaklaacaklar. 20 lk ocuunu yitirdikten sonra sahip olacan ocuklar, yeniden kulaklarna: Buras bana ok dar geliyor; bana oturabileceim bir yer ver diyecekler. 21 O zaman yreinden diyeceksin: Ben evlatlarndan olmu, tek bana tutsak olarak teye beriye dolamakta iken bunlar bana kim peyda etti? Ve bunlar kim bytt? te, ben yalnz kalmtm; bunlar neredeydiler? 22 Rab Tanr yle diyor: te Yahudi olmayan uluslara elimi kaldracam ve halka sancam dalgalandracam; ve onlar senin oullarn kollarnda getirecekler ve kzlarn onlarn omuzlarnda tanacak. 23 Ve krallar sana lala ve onlarn kralieleri sana dad olacaklar; nnzde yere eilip sizi selamlayacaklar ve ayanzn tozunu yalayacaklar; ve sen bi-

48 leceksin ki Rab Benim; nk beni bekleyenler utandrlmayacaklar. 24 nk glnn elinden kurban alnacak m, ya da yasalara gre tutsak alnanlar azat olacak m? 25 Fakat Rab yle diyor: Glnn tutsaklar bile elinden alnacak ve korkun adamn kurban kurtarlacak; nk seninle uraanlarla, Ben uraacam ve senin ocuklarn Ben kurtaracam. 26 Ve sana ikence edenlere kendi etlerini yedireceim; kendi kanlar ile tatl arap imi gibi sarho olacaklar; ve btn insanlk bilecek ki Ben Rab, senin Kurtarcn ve seni Fidye ile Kurtaranm; Yakupun Gls benim. 22. BLM srail btn yeryzne dalacak Yahudi olmayan uluslar sraili son gnlerde Sevindirici Haberle besleyip bytecekler srail bir araya toplanacak ve kurtulacak Ktler saman gibi yanacak eytann krall yok edilecek ve eytan balanacak. m.. tahminen 588 570 yllar. Ve imdi, yle oldu ki ben Nefi, pirin levhalara ilenmi olan bu yazlar okuduktan sonra kardelerim bana gelip yle dediler: Bu okuduun eylerin anlam nedir? te bunlarn bedene gre deil, ruha gre olacak ruhsal gereklere gre mi anlalmas gerekiyor? 2 Ve ben Nefi onlara: te

49 bunlar peygambere Ruhun sesiyle aklanmtr; nk bedene gre insanocuklarnn bana gelecek her ey Ruh araclyla peygamberlere bildirilir dedim. 3 Bu nedenle, okuduum eyler hem geici hem de ruhsal olaylarla ilgilidir; nk yle gzkyor ki srail Evi er ya da ge btn yeryzne ve stelik btn uluslarn arasna datlacaktr. 4 Ve ite, Yerualemdekilerin bilgisinden oktan beridir uzak kalm birok insan var. Evet, oymaklarn byk ounluu uzaklara gtrlm ve denizdeki adalara oraya buraya datlmlardr; ve nerede olduklarn hibirimiz bilmiyoruz; btn bildiimiz uzaklara gtrlm olduklardr. 5 Ve onlar uzaklara gtrldkten sonra, onlarn hakknda ve ayrca srailin Kutsal yznden gelecekte dalp bakalaryla karacak olan herkesin hakknda yle peygamberlikte bulunulmutur: nk onlar srailin Kutsalna kar yreklerini katlatracaklar; bu nedenle, btn uluslarn arasna datlacaklar ve btn insanlar onlardan nefret edecek. 6 Buna ramen, onlar Yahudi olmayan uluslar tarafndan baklp beslendikten ve Rab, elini Yahudi olmayan uluslara kaldrp onlar bir sancak gibi yukar kaldrdktan ve ocuklar onlarn kollarnda ve kzlar onlarn omuzlarnda tandktan sonra, bakn bu sz edilen eyler geici eylerdir; nk

1. Nefi 22:311 Rabbin atalarmzla yapt antlamalar byledir; ve bunlarn gelecekte bizimle ve ayrca srail Evinden olan btn kardelerimizle ilgisi vardr. 7 Ve bu demektir ki btn srail Evi datlp baka uluslarn arasna kartrldktan sonra, bir gn gelecek ki Rab Tanr, Yahudi olmayan uluslarn arasnda, evet, hem de bu topraklar zerinde gl bir ulus yetitirecektir ve soyumuz onlar tarafndan datlacaktr. 8 Ve soyumuz datldktan sonra Rab Tanr, Yahudi olmayan uluslarn arasnda soyumuz iin byk bir deer tayacak olaanst bir i yapmaya balayacaktr; bu nedenle, bunlar onlarn Yahudi olmayan uluslar tarafndan baklp beslenmelerine ve onlarn kollarnda ve omuzlarnda tanmalarna benzetilebilir. 9 Ve bu olaanst i Yahudi olmayan uluslar iin de deer tayacaktr ve sadece Yahudi olmayan uluslar iin deil, fakat btn srail Evi iin de deer tayacaktr; nk onlara Gklerdeki Babann brahimle yapt antlamalar bildirecektir: Senin soyun araclyla yeryzndeki slalelerin hepsi kutsanacaktr diye syler. 10 Ve kardelerim, unu bilmenizi isterim ki Rab, btn uluslarn gz nnde kolunu svamadka yeryzndeki slalelerin hibiri kutsanamaz. 11 Bu nedenle Rab Tanr, btn uluslarn gzleri nnde srail Evinden olanlara

1. Nefi 22:1222 antlamalarn ve Sevindirici Haberini getirerek kolunu svamaya balayacaktr. 12 Bu nedenle Rab onlar yeniden tutsaklktan karacak ve onlar kendilerinin miras olan topraklarda bir araya toplanacaklar; ve belirsizlikten ve karanlktan karlacaklar; ve Kurtarclarnn ve Fidye ile Kurtaranlarnn, srailin Gls Rab olduunu anlayacaklardr. 13 Ve btn dnyann fahiesi olan o byk ve iren kilise ise kendi kannda boulacak; nk kendi aralarnda savaacaklar, ellerindeki kllar kendi balarna decek ve kendi kanlaryla sarho olacaklardr. 14 Ve ey srail Evi sana kar savaacak her ulus birbirine girecek ve Rabbin halkn tuzaa drmek isteyenler ise kendi kazdklar kuyuya deceklerdir. Ve Siona kar savaanlarn hepsi yok edilecek ve Rabbin doru yollarn saptran o koca fahie, evet, o byk ve iren kilise yklp toza topraa karacak ve onun ykl byk olacaktr. 15 nk ite yle diyor peygamber: eytann insanocuklarnn yreklerinde hibir gce sahip olamayaca zaman hzla yaklayor; nk gururlularn ve ktlk yapanlarn saman gibi olacaklar gn yaknda geliyor ve onlarn yaklmalar gereken gn geliyor. 16 nk Tanrnn tm gazabnn btn insanocuklarnn zerine boalaca gn yaknda geliyor; nk O, ktlerin

50 dorular yok etmesine izin vermeyecektir. 17 Bu nedenle Tanr, dorular kendi gcyle koruyacaktr; hatta tm fkesini yadrmak ve dmanlarn ate ile yok etmek zorunda kalsa bile, dorular korunacaktr. Bunun iin dorularn korkmasna gerek yoktur; nk peygamber yle diyor: Atele de olsa onlar kurtulacaktr. 18 te kardelerim, size sylyorum ki btn bunlar ksa bir sre iinde olacak; evet, hatta kan, ate ve duman bulutlar gelecektir; ve btn bunlar mutlaka bu dnyada olacaktr; ve eer yle olur da srailin Kutsalna kar yreklerini katlatrrlarsa, btn bunlar bedene gre insanlarn bana gelecektir. 19 nk ite, dorular yok olmayacak; Siona kar savaanlarn tmnn kovulup atlaca zaman kesinlikle gelecektir. 20 Ve Rab, kesinlikle halk iin bir yol hazrlayacak ve Musann syledii u szlerin yerine gelmesini salayacaktr: Tanrnz Rab, size benim gibi bir peygamber gnderecek; onun syledii her eyi dinleyeceksiniz. Ve yle olacak ki bu peygamberi dinlemeyenler, halkn arasndan kovulup atlacaklar. 21 Ve imdi ben Nefi, size Musann szn ettii bu peygamberin srailin Kutsal olduunu bildiririm; bu nedenle, O dorulukla yarglayacaktr. 22 Ve dorularn korkmasna gerek yoktur; nk yenilmeyecek olanlar onlardr. Ancak in-

51 sanocuklar arasnda eytann krall kurulacaktr; bu krallk bedende yaayanlarn arasnda kurulacaktr. 23 nk kazan salamak iin kurulan btn kiliselerin ve insan bedeni zerinde g kazanmak iin kurulan btn kiliselerin ve dnya gznde popler olmak iin kurulan kiliselerin ve bedensel tutkular ve maddi istekleri doyurmaya alan ve her trl ktl yapmak isteyen kiliselerin, evet, sonuta eytann krallna ait olan herkesin korkup tir tir titremesi ve sarslmas gereken gn yaknda gelecektir; yerin dibine geecek olanlar onlardr; saman gibi yanp kl olacak olanlar onlardr; ve bunlar peygamberin syledii gibi olacaktr. 24 Ve dorularn, aldaki buzalar gibi baklp beslenecei ve srailin Kutsalnn egemenlikle ve gle ve yetkiyle ve byk bir grkemle hkm srecei zaman hzla yaklamaktadr. 25 Ve O, ocuklarn dnyann drt bir tarafndan toplar; ve koyunlarn sayar, onlar da Onu tanr; ve tek bir sr ve tek bir oban olacaktr; ve O koyunlarn otlatacak ve onlar Onda otlaklarn bulacaklardr.

1. Nefi 22:2331 26 Ve halknn doruluundan dolay, eytann gc kalmamtr; bu nedenle eytan yllarca bal kalacaktr; nk halkn yrekleri zerinde hibir gc yoktur; nk halk doruluk iinde yaar ve yneten srailin Kutsaldr. 27 Ve imdi ite, ben Nefi, btn bunlarn bedene gre gerekleeceini size sylerim. 28 Fakat ite, yle olur da tvbe ederlerse, btn uluslar, slaleler, diller ve halklar, srailin Kutsal ile birlikte gvenlik iinde yaayacaklardr. 29 Ve imdi ben Nefi, yazdklarma burada son veriyorum; nk bu konularda daha ok konumaktan imdilik ekiniyorum. 30 Bu nedenle kardelerim, pirin levhalara yazlm olan bu eylerin doru olduunu dnmenizi isterim; ve bunlar, insann Tanrnn emirlerine itaat etmesi gerektiine tanklk ederler. 31 Bu nedenle, tanklk edenlerin ve bunlar retenlerin yalnz babamla ben olduumuzu sanmayn. Bu nedenle emirlere itaat eder ve sonuna kadar dayanrsanz, son gnde kurtulacaksnz. Ve bu byledir. Amin.

kinci Nefi Kitab

ehinin lm anlatlr. Nefinin kardeleri ona ba kaldrr. Rab, Nefiyi le gitmesi iin uyarr. Nefinin lde geirdii yolculuklar ve bandan geen dier olaylar.

2. Nefi 1:110 1. BLM Lehi bir zgrlk lkesi hakknda peygamberlikte bulunursrailin Kutsaln reddederlerse, Lehinin soyu datlacak ve cezalandrlacaktrLehi, oullarna doruluk zrhn kuanmalarn tler. m.. tahminen 588570 yllar.

52 eliyle baka lkelerden buraya getirilecek herkese sonsuza dek vermitir. 6 Bu nedenle, ben Lehi, iimdeki Ruhun etkisiyle Rabbin eliyle getirilmedike, bu lkeye hi kimsenin gelmeyeceine dair peygamberlik ederim. 7 Bu nedenle bu lke Onun buraya getirecei kimselere adanmtr. Ve eer yle olur da onlar Tanrnn verdii emirlere gre Ona hizmet ederlerse, bu lke onlar iin bir zgrlk lkesi olacaktr; bu nedenle onlar hibir zaman tutsakla dmeyeceklerdir; tutsakla derlerse, bunun nedeni yaptklar ktlkler olacaktr; nk ktlk artarsa, bu lke onlar iin lanetlenecek, ancak dorular iin sonsuza dek kutsanacaktr. 8 Ve ite bu lkenin henz dier uluslarn bilgisinden gizli tutulmasnda bir hikmet vardr; nk ite, bir ok ulus bu lkeyi istila edebilir, sonunda miras olarak hibir yer kalmayabilir. 9 Bu nedenle, ben Lehiye sz verildi ki Rab Tanrnn Yerualem lkesinden karaca kimseler Onun emirlerini yerine getirdikleri srece, bu lkede refaha kavuacaklar ve bu lkenin sahibi olabilmeleri iin tm dier uluslarn bilgisinden uzak tutulacaklar. Ve eer yle olur da Onun emirlerini yerine getirirlerse, bu lkede bereketlenecekler ve hi kimse, onlar rahatsz etmeyecek ve miraslar olan bu lkeyi ellerinden alamayacaktr; ve onlar sonsuza dek gven iinde yaayacaklardr. 10 Fakat ite, Rabbin elinden

E imdi yle oldu ki ben Nefi, kardelerime retmeyi bitirdikten sonra babamz Lehi de onlara birok ey syledi ve Rabbin onlar Yerualem lkesinden karmakla kendileri iin ne kadar byk bir i yapm olduunu onlara anlatt. 2 Ve babam onlara denizde kardklar isyanlar hakknda ve canlarn balayan Tanrnn merhameti hakknda konutu; yle ki deniz onlar yutmamt. 3 Ve Lehi onlara ayrca elde ettikleri bu vaadedilmi diyar hakknda konutu. Yerualem lkesinden kamamz iin bizi uyaran Rabbin ne kadar merhametli olduunu anlatt. 4 nk ite Lehi: Bir grm grdm; bu yzden Yerualemin yerle bir olduunu biliyorum; ve eer Yerualemde kalm olsaydk, biz de mahvolacaktk dedi. 5 Fakat, dedi Lehi: ektiimiz skntlara ramen, btn dier lkelerden daha sekin olan bir lkeyi, vaadedilmi bir diyar elde ettik; bu lke, Rab Tanrnn benimle yapt antlamaya gre soyuma miras kalacak bir lkedir. Evet, Rab yapt antlama ile bu lkeyi bana, ocuklarma ve ayrca Onun

53 ylesine byk nimetler grdkten sonra dnyann ve btn insanln yaratl hakknda bilgileri varken, Rabbin dnyann yaratlndan beri yapm olduu yce ve olaanst ileri bilirken, kendilerine inanla her eyi yapabilecek bir g verilmiken, balangtan beri btn emirlere sahipken ve Onun sonsuz iyilii sayesinde bu vaadedilen deerli diyara getirilmiken, bir gn gelecek ki onlar yava yava inanlarn kaybedecekler ite sylyorum, eer o gn gelir de Kurtarclar ve Tanrlar, srailin Kutsaln, gerek Mesihi reddederlerse, ite Adil Olann yargs onlarn zerine inecektir. 11 Evet, O baka uluslar onlarn yanna getirip onlara g verecek, sahip olduklar topraklar ellerinden alacak ve onlar darmadan edip cezalandracaktr. 12 Evet, bir kuak gelip dieri giderken, cinayetler ilenecek ve aralarnda byk felaketler yaanacaktr; bu nedenle oullarm, sizlerin bunlar hatrlamanz, evet, szlerime kulak vermenizi dilerim. 13 Ah, keke derin uykunuzdan, evet, bu cehennem uykusundan uyansanz da bal olduunuz bu zincirleri, insanocuklarn balayan ve onlar tutsak olarak sonsuz sefalet ve elem uurumuna doru srkleyen bu korkun zincirleri zerinizden silkip atsanz. 14 Uyann ve tozun iinden kalkn ve bedenini yaknda hibir yolcunun geri dnmedii,

2. Nefi 1:1121 souk ve sessiz bir mezara koyacanz titrek bir babann szlerini dinleyin; birka gn daha buradaym ve btn dnyann gittii yoldan ben de gideceim. 15 Fakat ite, Rab ruhumu cehennemden fidye ile kurtard; Onun yceliini grdm ve Onun sevgi dolu kollar beni sonsuza dek sard. 16 Ve dilerim ki sizler Rabbin yasalarna ve yarglarna uymay hatrlarsnz; ite batan beri ruhumun kaygs bu olmutur. 17 Yreim zaman zaman ektiim aclarla ezildi, nk yreklerinizin katlndan dolay Tanrnz Rabbin tm fkesiyle zerinize gelmesinden, kovulmanzdan ve sonsuza kadar yok olmanzdan endie duydum. 18 Baka bir deyile, kuaklar boyu srecek bir lanete uramanzdan, kl ve ktlkla yoklanmanzdan ve nefret edilmenizden ve eytann istei ve tutsakl altnda yerlerde srklenmenizden korktum. 19 Ey oullarm dilerim, bu eyler sizin banza gelmez; fakat siz Rabbin setii ve kayrd bir halk olasnz. Fakat ite, Onun istedii olacaktr; nk Onun yollar sonsuza dek doruluktur. 20 Ve Rab yle dedi: Emirlerimi yerine getirdiiniz lde, bu lkede refaha kavuacaksnz; fakat emirlerimi yerine getirmezseniz, huzurumdan kovulacaksnz. 21 Ve imdi ruhumun sizlerle sevin duymas ve yreimin bu dnyadan mutluluk iinde sizlerden ayrlabilmesi ve

2. Nefi 1:2231 mezara zntl ve kederli bir ekilde gitmemem iin artk tozun iinden kalkn, oullarm ve adam olun; ve tek bir yrek ve tek bir dnceyle her konuda birlik olmaya karar verin ki tutsakla dmeyesiniz. 22 yle ki ac bir lanete uramayn ve ayrca adil olan Tanrnn honutsuzluunu zerinize ekmeyin ki ykma, evet, hem ruhun hem de bedenin sonsuz ykmna uramayn. 23 Oullarm uyann, doruluk zrhn kuann. Sizi balayan zincirleri zerinizden silkip atn ve karanlktan kp tozun iinden kalkn artk. 24 Muhteem grntlere tank olan ve Yerualemden ayrldmzdan beri emirleri yerine getiren ve Tanrnn elinde, bizi bu vaadedilen diyara getirmek iin bir ara olan kardeinize kar bir daha ba kaldrmayn; nk o olmasayd, lde alktan lrdk; yine de onun canna kymaya altnz; evet ve kardeiniz sizin yznzden ok ac ekti. 25 Ve sizin yznzden kardeiniz daha ok ac ekecek diye son derece korkuyorum ve bundan endie duyuyorum; nk ite, onu zerinizde g ve yetki elde etmeye almakla suladnz; ama ben onun zerinizde g ve yetki elde etmeye almadn, ancak Tanrnn ycelii ve sizin sonsuz mutluluunuz iin alp didindiini biliyorum. 26 Ve sizinle ak bir ekilde konutuu iin sylenip durdunuz. Sizinle sert bir dille

54 konutuunu sylyorsunuz; onun size kzdn sylyorsunuz; fakat ite, onun sertlii kendisinde bulunan Tanrnn gl sznn sertliiydi; ve sizin fke diye adlandrdnz, Tanrdan gelen ve sizin ktlklerinizi cesur bir ekilde ortaya koyan onun sylemeden edemeyecei bir gerekti. 27 Ve itaat etmeniz iin onun size emir vermesi, Tanrnn gcnn mutlaka onunla birlikte olduunu gsterir. Fakat ite konuan o deildi, ama onun iinde bulunan, konumas iin onun azn aan Rabbin Ruhuydu; yle ki susmak onun elinde deildi. 28 Ve imdi olum Laman ve ayrca Lemuel ile Sam ve ayrca smailin oullar olan siz oullarm, ite, Nefinin sesine kulak verirseniz, mahvolmazsnz. Ve eer ona kulak verirseniz, size bir kutsama, evet, hem de ilk kutsamam brakacam. 29 Fakat ona kulak vermezseniz, ilk kutsamam, evet, hatta kutsamam geri alrm ve bu kutsama Nefinin zerinde kalr. 30 Ve imdi Zoram, sana sylyorum: Bak, sen Labann uasn; Yerualem lkesinden getirilmene ramen, olum Nefinin daima gerek bir arkada olacan biliyorum. 31 Bu nedenle sadk kaldn iin senin soyun, onun soyu ile birlikte bereketlenecek; yle ki uzun bir sre bu topraklarda refah iinde yaayacaklar; ve aralarnda ktlk olmadka, bu topraklar zerindeki hibir

55 ey onlarn mutluluunu sonsuza kadar engelleyemeyecek ve rahatlarn bozamayacak. 32 Bu nedenle, eer Rabbin emirlerini yerine getirirseniz, Rab bu lkeyi senin soyunun olumun soyuyla birlikte gven iinde yaamas iin kutsayacak. 2. BLM Fidye ile kurtulu Kutsal Mesihin araclyla gelir Varolmak ve ilerlemek iin seme zgrl (irade) gereklidir Adem insanlarn var olmas iin dmtr nsanlar zgrlk ve sonsuz yaam semekte zgrdr. m.. tahminen 588570 yllar. Ve imdi sana sylyorum Yakup: Sen lde skntl gnlerimde doan ilk ocuumsun. Ve ite, ocukluunda kardelerinin kabal yznden birok ac ve sknt ektin. 2 Buna ramen lde doan ilk olum Yakup, sen, Tanrnn yceliini bilirsin ve O, senin skntlarn iyiliine evirecektir. 3 Bu nedenle, senin ruhun kutsanacak ve kardein Nefi ile gven iinde yaayacaksn; ve gnlerin Tanrnn hizmetinde geecek. Bu nedenle, Fidye ile Kurtarann doruluu sayesinde senin kurtulduunu biliyorum; nk vakti geldiinde, Onun insanlar kurtarmak iin geleceini grdn. 4 Ve gen yata Onun yceliini grdn; bu nedenle Onun bedende iken hizmet edecei kimseler gibi sen de kutsanacaksn; nk Ruh dn, bugn ve

2. Nefi 1:322:10 sonsuza dek ayndr. Ve yol insann dnden beri hazrlanmtr ve kurtulu cretsizdir. 5 Ve insanlara iyiyi ktden ayrabilmeleri iin yeterince bilgi verilmitir. Ve yasa insanlara verilmitir. Ve yasaya gre hi kimse hakl kamaz; baka bir deyile, yasa uyarnca insanlarn Tanr ile olan ilikileri kesilmitir. Evet, geici yasaya gre onlarn Tanr ile olan ilikileri kopmutur; ve ruhsal yasaya gre de lrler, iyilikten ayrlp sonsuza dek perian olurlar. 6 Bu nedenle, fidye ile kurtulu Kutsal Mesihin sayesinde ve Onun araclyla gelir; nk O ltuf ve gerek doludur. 7 te O, yasann gereklerini yerine getirmek iin yrei krk ve ruhu pimanlk duyan herkesin adna kendisini gnaha kurban olarak sunar ve Ondan baka hi kimse yasann gereklerini yerine getiremez. 8 Bu nedenle, btn bunlarn dnyada yaayanlara bildirilmesi ok nemlidir. yle ki dirilecek ilk kii olarak, llerin diriliini gerekletirebilmek amacyla cann bedenen feda edecek ve Ruhun gcyle onu tekrar geri alacak olan Kutsal Mesihin erdemleri, merhameti ve ltfu araclyla olmadka, hi kimsenin Tanrnn huzurunda yaayamayacan bilsinler. 9 Bu nedenle, Tanrya sunulan ilk rn Odur, yle ki O, btn insanocuklar iin araclk edecektir ve Ona inananlar kurtulacaklardr. 10 Ve O, herkese arac oldu-

2. Nefi 2:1118 undan, btn insanlar Tanrya gelir; bu nedenle, onlar Tanrda bulunan geree ve kutsalla gre, Onun tarafndan yarglanmak zere, Onun huzurunda duracaklardr. Bu nedenle, Kutsal Olann verdii yasann gerei olarak ngrlen cezay uygulamak, ngrlen mutlulua zt olarak kefaretin gereklerini yerine getirir. 11 nk her eyin bir zttnn olmas gerekir. Eer her eyin bir ztt olmazsa, ey lde doan ilk olum, o zaman doruluk var olamazd; ne ktlk, ne kutsallk, ne perianlk, ne iyi ne de kt bir ey olabilirdi. Bu nedenle, her eyin bir btn olarak birlemesi gerekir; dolaysyla, her ey tek bir beden olsayd, bu bedenin ne yaam ne lm, ne rmesi ne rmezlii, ne mutluluu ne perianl, ne duygusu ne de duygusuzluu olan bir l olarak kalmas gerekirdi; 12 Bu nedenle, bu btnlk bouna yaratlm olurdu; dolaysyla yaratlnn hibir amac olmazd. Dolaysyla bu, Tanrnn hikmetini ve Onun sonsuz amalarn ve ayn zamanda Onun kudretini ve merhametini ve adaletini mutlaka yok ederdi. 13 Ve eer siz yasa yoktur derseniz, gnahn da olmadn sylersiniz. Eer gnah yoktur derseniz, doruluk da yoktur demi olursunuz. Ve eer doruluk yoksa, mutluluk da olmayacaktr. Ve doruluk ve mutluluk yoksa, ceza ve perianlk da yoktur. Ve btn bunlar yoksa,

56 Tanr da yok demektir. Ve Tanr yoksa, biz de yokuz ve dnya da yoktur; nk o zaman hibir ey yaratlamazd; ne etkileyecek, ne de etkilenecek bir ey olurdu; dolaysyla her eyin yok olmas gerekirdi. 14 Ve imdi oullarm, bunlar size yararlanmanz ve renmeniz iin sylyorum; nk bir Tanr vardr ve O, hem g hem yeri ve yerde ve gkte olan her eyi, hem etkileyen hem de etkilenen her eyi yaratmtr. 15 Ve O, ilk anne ve babamz ve krdaki hayvanlar ve havadaki kular ve ksacas yaratlm olan her eyi yarattktan sonra, Tanrnn, insann son durumu ile ilgili olarak sonsuz amalarn gerekletirebilmesi iin her eyin bir zttnn olmas gerekiyordu; hatta yaam aacna zt olarak yasak meyvenin de olmas gerekiyordu; bunlardan biri tatl, dieri ise acyd. 16 Bu nedenle, Rab Tanr insan istedii gibi hareket etmekte zgr brakt. Dolaysyla, insan meyvelerden birinin veya dierinin ekiciliiyle etkilenmeden kendi bana hareket edemezdi. 17 Ve ben Lehi, okuduklarma dayanarak Tanrnn bir meleinin bu yazlan eylere gre cennetten dm olduunu var sayyorum; dolaysyla o, Tanrnn gznde kt olan eyi yapmaya alt iin eytan olmutur. 18 Ve kendisi Cennetten dp sonsuza dek perian olduu iin, btn insanlar da perian etmeye alt. Onun iin, her yalann babas olan eytan, hatta

57 o yal ylan, bu yzden Havvaya: Yasak meyveden yiyin, lmezsiniz. Tersine iyiyi ve kty bilerek Tanr gibi olacaksnz dedi. 19 Ve Adem ile Havva yasak meyveden yedikten sonra Aden bahesinden topra ilemeleri iin kovuldular. 20 Ve onlarn ocuklar oldu; evet, hatta tm insanlk ailesi onlarn ocuklardr. 21 Ve Tanrnn isteiyle, bedende yaarken tvbe edebilsinler diye insanocuklarnn mr uzatld; bu nedenle, onlarn durumu bir denenme durumu oldu ve Rab Tanrnn insanocuklarna verdii emirler uyarnca mrleri uzatld. nk O, btn insanlara tvbe etmesini emretti; nk btn insanlara, anneleri ve babalar yasay inedikleri iin onlarn kaybolduunu gsterdi. 22 Ve imdi ite, Adem yasay inemeseydi, dmez, Aden bahesinde kalrd. Ve yaratlan her eyin yaratldktan sonraki ayn durumda kalmalar gerekirdi; ve onlarn sonsuza kadar byle kalmalar gerekirdi ve bunun bir sonu olmazd. 23 Ve onlarn ocuklar olamazd; bu yzden acy bilmedikleri iin sevin duymadan, gnah tanmadklar iin de iyilik yapmadan masum bir durumda kalrlard. 24 Fakat ite her ey, her eyi Bilenin hikmetiyle oldu. 25 Adem, insanlarn var olabilmesi iin dt ve insanlar da sevinebilmek iin var oldular. 26 Ve zaman geldiinde,

2. Nefi 2:1930 Mesih insanocuklarn dten fidye ile kurtarmak iin gelir. Ve insanlar dten fidye ile kurtarldklar iin, iyiyi ktden ayrt etmeyi bilirler ve sonsuza kadar zgrdrler; o byk ve son gndeki yasann gerektirdii ceza dnda, Tanrnn verdii emirlere gre, hibir etki altnda kalmadan kendi balarna hareket edebilirler. 27 Bu nedenle insanlar bedende zgrdr ve insanlara gerekli olan her ey verilmitir. Ve onlar, btn insanlarn Yce Aracs sayesinde zgrlk ve sonsuz yaam ya da eytann gc ve tutsakl altnda tutsaklk ve lm semekte zgrdrler; nk eytan btn insanlarn kendisi gibi perian olmasn ister. 28 Ve imdi oullarm, Yce Aracya bakmanz, Onun yce emirlerine kulak vererek Onun szlerine sadk kalmanz ve Kutsal Ruhunun istei dorultusunda sonsuz yaam semenizi diliyorum. 29 Ve bedenin isteklerine ve iindeki ktlklere uyarak sonsuz lm sememenizi diliyorum; eytann ruhuna kle etme gcn ve sizi cehenneme srkleme gcn veren budur; yle ki eytan kendi krallnda size egemen olabilsin. 30 Oullarm, bu denenme zamanmn son gnlerinde u birka sz hepiniz iin syledim ve peygamberin dediklerine gre iyi olan setim. Ve ruhlarnzn sonsuz mutluluundan baka bir amacm yoktur. Amin.

2. Nefi 3:112 3. BLM Yusuf Msrdayken bir grmde Nefilileri grrSon zamanlarn Greni Joseph Smithle ilgili peygamberlikte bulunur; Musann sraili kurtaracan ve Mormon Kitabnn geliini grr. m.. tahminen 588570 yllar . Ve imdi en kk olum Yusuf, sana sylyorum. Sen lde ac dolu gnlerimde dodun; evet, en zntl gnlerimde annen seni dnyaya getirdi. 2 Eer yle olur da srailin Kutsalnn emirlerini yerine getirirseniz, Rab ok deerli olan bu lkeyi sana, soyuna ve kardelerinin soyuna miras olarak orada gvenle oturmanz iin sonsuza kadar kutsasn. 3 Ve imdi, Yusuf, kederli gnlerimde lden getirdiim en kk olum Rab seni sonsuza dek bereketlesin; nk senin soyun tamamen yok olmayacak. 4 nk ite, sen benim soyumun meyvesisin ve ben de Msra tutsak olarak gtrlen Yusufun soyundanm. Ve Rabbin Yusufla yapt antlamalar ok bykt. 5 Bu nedenle, Yusuf bizim gnlerimizi gerekten grd. Ve Rab Tanrnn srail Evi iin kendi soyunun meyvelerinden adil bir dal karacana dair Rabden sz ald; bu Mesih deilse de, srail Evinden kopacak bir daldr; yine de bu dal, Rabbin antlamalarnda Mesihin son gnlerde Ruhun gcyle kendilerine grnerek onlar karanlktan aydnla,

58 evet, gizli karanlktan ve klelikten zgrle karacan hatrlatmaktadr. 6 nk Yusuf gerekten tanklk ederek: Rab Tanrm, soyumun meyveleri iin sekin bir gren karacak demitir. 7 Evet, Yusuf gerekten yle dedi: Rab bana: Senin soyunun meyvelerinden sekin bir gren karacam ve o, senin soyunun meyveleri arasnda byk sayg grecek. Ve ona senin soyunun meyveleri iin, yani kendi kardeleri iin bir i yapmasn emredeceim ki bu, onlar iin ok byk bir deer tayacak, hatta atalarnla yaptm antlamalar onlara bildirecek dedi. 8 Ve ona vereceim bu grevden baka hibir i yapmamasn emredeceim. Ve onu gzmde deerli klacam; nk o benim iimi yapacak. 9 Ve o da, halkm kurtarmak iin sizin iinizden karacam sylediim Musa gibi byk biri olacak, Ey srail Evi. 10 Ve halkn Msr lkesinden karp kurtarmas iin Musay yetitireceim. 11 Fakat senin soyunun meyvelerinden bir gren karacam ve senin soyunun meyvelerine szm getirmesi iinve yalnzca szm retmek iin deil, ayn zamanda onlarn arasna gitmi olacak olan szme onlar inandrmas iin ona g vereceim, diyor Rab. 12 Bu nedenle senin soyunun meyveleri yazacak ve Yahuda soyunun meyveleri de yazacak; ve senin soyunun meyveleri tarafndan yazlacaklar ve Yahuda

59 soyunun meyveleri tarafndan yazlacaklar birleerek yanl retileri rtecek, ekimelere son verecek ve senin soyunun meyvelerinin arasna bar getirip son gnlerde atalarna ve ayrca benim antlamalarma ilikin onlara bilgi verecek, diyor Rab. 13 Ve Rab yle diyor: Ey srail Evi, seni tekrar eski haline getirmek iin btn halkmn arasnda iime balayacam gn, o gren zayflktan kurtarlp glendirilecek. 14 Ve Yusuf byle peygamberlik ederek: te o greni Rab kutsayacak ve onu yok etmek isteyenler bozguna urayacaklar; nk soyumun meyveleri ile ilgili olarak Rabden aldm bu sz yerine gelecektir. te, bu szn yerine geleceinden eminim dedi. 15 Ve o benim adm tayacak ve babasnn ad da ayn olacak. Ve o bana benzeyecek; nk Rabbin onun eliyle yapaca i, Rabbin gcyle halkm kurtulua gtrecektir. 16 Evet, Yusuf yle peygamberlik etti: Ben bundan Musann geleceine dair verilen sze gvendiim kadar eminim; nk Rab bana: Senin soyunu sonsuza kadar koruyacam dedi. 17 Ve Rab yle dedi: Musa adnda birini yetitireceim ve ona bir denekle g vereceim; ve ona yazsn diye yarglama gc vereceim. Ancak ok konumasn diye dilini zmeyeceim; nk onu konumada gl yapmayacam. Ama ona

2. Nefi 3:1324 kendi elimin parmaklaryla yasam yazp vereceim ve ona bir szc vereceim. 18 Ve Rab ayrca bana unlar syledi: Senin soyunun meyveleri iin de bir gren karacam ve ona da bir szc vereceim. Ve Ben, ite ona senin soyunun meyveleri iin soyunun meyvelerinin yazsn yazdracam ve senin soyunun szcs bunu bildirecek. 19 Ve onun yazaca szler benim hikmetime uygun olarak senin soyunun meyvelerine gidecek olan szlerdir. Ve sanki senin soyunun meyveleri onlara tozun iinden sesleniyormu gibi olacak; nk ben onlarn imann biliyorum. 20 Ve onlar tozun iinden seslenecekler; evet, kendilerinden sonra birok kuak geip gitmi olsa bile, kardelerini tvbe etmeye aracaklar. Ve yle olacak ki onlarn yakarlar szlerinin sadeliiyle duyulacak. 21 nanlarndan dolay onlarn szleri, azmdan senin soyunun meyvesi olan onlarn kardelerine yaylacak ve senin atalarnla yaptm antlamalar hatrlamalar iin, onlarn szlerindeki zayfl inanlarndan tr gl klacam. 22 Ve imdi bak, olum Yusuf, atam gemite byle peygamberlik etti. 23 Bu nedenle, bu antlamadan dolay sen kutsandn; nk senin soyun yok edilmeyecek; nk onlar kitaptaki szlere kulak verecekler. 24 Ve aralarndan gl biri kacak ve gerek szyle,

2. Nefi 3:254:11 gerekse yaptklaryla ok iyilik edecek, son derece byk inancyla Tanrnn elinde bir ara olacak ve gl mucizeler yapacak ve Tanrnn gznde byk olan ii yaparak srail Evini ve senin kardelerinin soyunu eski haline getirecek. 25 Ve imdi ne mutlu sana Yusuf. Bak, sen daha kksn; onun iin aabeyin Nefinin szlerine kulak ver ve her ey sana sylediim gibi olacak. lmekte olan babann szlerini hatrla. Amin. 4. BLM Lehi, soyuna t verir ve onlar kutsar Vefat eder ve topraa verilir Nefi, Tanrnn iyiliinden dolay sevinle dolar Sonsuza dek Rabbe gven duyar. m.. tahminen 588570 yllar. Ve imdi ben Nefi, babamn szn ettii, Msra gtrlen Yusufla ilgili peygamberliklerden sz edeceim. 2 nk ite, o gerekten btn soyu hakknda peygamberlikte bulundu. Ve onun yazd peygamberliklerden daha by pek yoktur. Ve o bizim hakkmzda ve gelecek soyumuz hakknda peygamberlikte bulundu; ve bunlar pirin levhalar zerinde yazldr. 3 Bu nedenle babam, Yusufun peygamberlikleri hakknda konumasn bitirdikten sonra Lamann ocuklarn, oullarn ve kzlarn yanna ard ve onlara: Bakn, oullarm ve kzlarm, sizler benim ilk evla-

60 dmn oullar ve kzlarsnz; szlerime iyi kulak vermenizi istiyorum dedi. 4 nk Rab Tanr yle demitir: Emirlerimi yerine getirdiiniz lde bu lkede refaha kavuacaksnz; ve emirlerimi yerine getirmediiniz zaman da huzurumdan kovulacaksnz. 5 Fakat ite, oullarm ve kzlarm, sizlere bir kutsama brakmadan mezarma gidemiyorum; nk ite biliyorum ki yrmeniz gereken yolda yetitirilirseniz, o yoldan amazsnz. 6 Bu nedenle, eer lanetlenirseniz, ite sizi kutsuyorum ki bu lanet sizden alnp anne ve babanzn balar zerine dsn. 7 Bu nedenle, sizi kutsadm iin Rab Tanr sizin mahvolmanza izin vermeyecektir; dolaysyla size ve soyunuza sonsuza dek merhamet gsterecektir. 8 Ve yle oldu ki babam, Lamann oullarna ve kzlarna syleyeceklerini bitirince, Lemuelin oullaryla kzlarnn huzuruna getirilmesini istedi. 9 Ve onlara yle diyerek konutu: Bakn, oullarm ve kzlarm, sizler ikinci olumun oullar ve kzlarsnz; ite size de Lamann oullar ve kzlarna braktm ayn kutsamay brakyorum; bu nedenle tamamen yok olmayacaksnz ve sonunda soyunuz kutsanacak. 10 Ve yle oldu ki babam onlara syleyeceklerini bitirince, ite smailin oullarna, evet ve hatta smailin tm ev halkna konutu. 11 Ve onlara da syleyeceklerini bitirince, Samla konutu ve

61 yle dedi: Ne mutlu sana ve soyuna! nk sen de kardein Nefi gibi bu lkeyi miras alacaksn. Ve senin soyun, onun soyundan saylacak ve sen de kardein gibi olacaksn; ve senin soyun da onun soyu gibi olacak; ve sen yaadn srece bereketleneceksin. 12 Ve yle oldu ki babam Lehi yreindeki duygulara ve iindeki Rabbin Ruhunun sesine kulak vererek btn ev halkna konutuktan sonra iyice yaland. Ve yle oldu ki vefat etti ve topraa verildi. 13 Ve yle oldu ki onun lmnden birka gn sonra Laman ile Lemuel ve smailin oullar Rabbin uyarlarndan dolay bana kzdlar. 14 nk ben Nefi, Rabbin sz uyarnca onlarla konumak zorunda kalmtm; nk ben de, lmeden nce babam da onlara pek ok ey sylemitik; bu szlerin ou dier levhalarmda yazldr; nk br levhalarmda daha ok tarihsel olaylara yer verilmitir. 15 Ve bu levhalara ruhumla ilgili gerekleri ve pirin levhalara ilenmi olan kutsal yazlarn ounu yazyorum. nk ruhum kutsal yazlardan sevin duyar; ve yreim onlar derin derin dnr ve onlar ocuklarmn renmesi ve yararlanmas iin yazar. 16 te, ruhum Rable ilgili eylerden sevin duyuyor ve yreim srekli olarak grdm ve duyduum eyleri derin derin dnyor. 17 Rab byk iyiliiyle bana

2. Nefi 4:1226 yce ve harika ilerini gstermi olmasna ramen, yreim yine de haykryor: Ah, ne zavall bir insanm! Evet, yreim bedenim yznden zgn, ruhumsa ktlklerim yznden aclar iinde. 18 Beni kolaylkla saran ayartmalar ve gnahlar yznden epeevre kuatldm. 19 Sevinmek istediim zaman, yreim gnahlarm yznden inliyor; buna ramen kime gvenmi olduumu biliyorum. 20 Tanrm bana destek oldu; lde zntler iindeyken O bana yol gsterdi ve ok derin sularn zerinde O beni korudu. 21 Sevgisi beni ylesine doldurdu ki bedenim sanki eriyip yok olacakt. 22 Dmanlarm bozguna uratt, onlar karmda titretti. 23 te gndzleri haykrm duydu ve geceleri grmlerle bana bilgi verdi. 24 Ve gndzleri Onun nnde btn gcmle dua ederek cesaretlendim; evet, sesimi gklere ykselttim ve melekler inip bana hizmet ettiler. 25 Ve Onun Ruhunun kanatlar zerinde bedenim ok yksek dalara gtrld. Ve gzlerim yce eyler, evet, insan iin ok yce olan eyler grd; bu yzden onlar yazmamam emredildi. 26 Mademki byle yce eyler grdm ve Rab alakgnll davranp insanocuklarnn arasna byk merhametiyle geldi, yleyse yreim neden alyor ve ruhum neden znt vadisinde oyalanyor ve bedenim

2. Nefi 4:275:3 neden eriyip gidiyor ve skntlarm yznden gcm neden geviyor? 27 Ve bedenim yznden kendimi gnaha niin teslim edeyim? Evet, denemelere niin yenik deyim, kt olan yreimde yer bulup huzurumu bozsun ve canm sksn diye mi? Dmanm yznden niin byle fkeliyim? 28 Uyan, ey ruhum! Artk gnaha boyun bkme. Sevin, ey yreim ve can dmanna artk yer verme. 29 Dmanlarmn yznden artk fkelenme. Skntlarm yznden gcmn gevemesine izin verme. 30 Sevin, ey yreim ve Rabbe seslenip de ki: Ya Rab, seni sonsuza dek veceim; evet, ruhum seninle sevin duyacak, Tanrm, kurtuluumun kayas. 31 Ya Rab canm kurtaracak msn? Beni dmanlarmn elinden kurtaracak msn? Gnah grr grmez titreyecek hale getirecek misin beni? 32 Cehennemin kaplar nmde her zaman kapal kalsn; nk yreim krk ve ruhum pimanlk iinde! Ya Rab, doruluunun kaplarn nmde kapama ki, alak vadinin patikasnda yryeyim ve dz yoldan kesinlikle kmayaym. 33 Ya Rab, beni doruluun giysisi ile kuat! Ya Rab, bana bir yol a ki dmanlarmdan kaabileyim. nmdeki yolu dzle! Tkezleyeceim bir ta koyma yoluma. Ama nmdeki yolu a ve benim yolumu deil, dmanlarmn yolunu kapat.

62 34 Ya Rab, sana gvendim ve sonsuza kadar da gveneceim. Bedenin koluna gvenmeyeceim; nk bedenin koluna gvenen kiinin lanetlendiini biliyorum. Evet, insana gvenen ya da bedeni kendisine kol edinen lanetlenir. 35 Evet, Tanrnn kendisinden isteyene cmerte verdiini biliyorum. Evet, yanl bir ey istemezsem, Tanrm bana verecektir; onun iin sesimi sana doru ykselteceim; evet, sana yakaracam, Tanrm, doruluumun kayas. te, sesim sonsuza dek sana doru ykselecek, benim kayam ve sonsuz Tanrm. Amin. 5. BLM Nefililer Lamanllardan ayrlrlar, Musa yasasn tutarlar ve bir tapnak ina ederler Lamanllar inanszlklar yznden Rabbin huzurundan kovulur; lanetlenir ve Nefilileri cezalandran bir kam olurlar. m.. tahminen 588559 yllar. te, yle oldu ki ben Nefi, kardelerimin fkesinden dolay Tanrm Rabbe ok yakardm. 2 Fakat ite, bana kzgnlklar ylesine artt ki canma kymak istediler. 3 Evet, bana kar sylenerek yle dediler: Kk kardeimiz bize hkmedebileceini sanyor; ve onun yznden ok sknt ektik; bu nedenle imdi onu ldrelim ki szleriyle bir daha canmz skmasn. nk ite,

63 onun hkmdarmz olmasn istemiyoruz; nk bu halka hkmetmek, onun aabeyleri olarak bize der. 4 imdi, bana kar sylendikleri her sz bu levhalara yazmyorum. Ama canma kymak istediklerini sylemem bana yeterli geliyor. 5 Ve yle oldu ki Rab, ben Nefiyi uyard; onlardan uzaklamam ve benimle gelmek isteyen herkesle birlikte le kamam buyurdu. 6 Bu nedenle yle oldu ki ben Nefi, ailemi ve Zoramla ailesini ve aabeyim Sam ve ailesini ve kk kardelerim Yakupla Yusufu ve kz kardelerimi ve benimle gelmek isteyen herkesi yanma aldm. Ve benimle birlikte gelenlerin hepsi Tanrnn uyarlarna ve vahiylerine inanan kiilerdi; bu nedenle szlerime kulak verdiler. 7 Ve adrlarmz ve gtrebileceimiz her eyi yanmza alp lde gnlerce yol aldk. Ve gnlerce yol aldktan sonra adrlarmz kurduk. 8 Ve halkm bu yere Nefi adn vermek istedi; bu yzden buraya Nefi adn verdik. 9 Ve benimle birlikte olan herkes zerlerine Nefi halk adn aldlar. 10 Ve Musa yasasna uygun olarak, her konuda Rabbin kararlarn, yasalarn ve emirlerini dikkatli bir ekilde yerine getirdik. 11 Ve Rab bizimleydi ve ok baarl olduk; nk tohum ekiyor ve bol bol hasat topluyorduk. Ve srler, bykba

2. Nefi 5:418 hayvanlar ve her trl hayvan yetitirmeye baladk. 12 Ve ben Nefi, daha nce yazdm pirin levhalar zerine ilenmi olan kaytlar ve Rabbin eliyle babam iin hazrlanm olan kreyi ya da pusulay da yanmda getirmitim. 13 Ve yle oldu ki son derece refaha kavutuk ve lkede oalmaya baladk. 14 Ve ben Nefi, imdi Lamanllar denen halkn bir yolunu bularak zerimize saldrmasndan ve bizi yok etmesinden korktuum iin Labann klcn aldm ve ayn ekilde birok kl yaptm; nk onlarn bana, ocuklarma ve halkm olarak arlan bu insanlara kar duyduklar kini biliyordum. 15 Ve halkma binalar yapmasn ve yrede fazlasyla bulunan her trl kereste ve demir ve bakr ve pirin ve elik ve altn ve gm gibi deerli madenleri ilemelerini rettim. 16 Ve ben Nefi, Sleymann tapnan rnek alarak bir tapnak ina ettim. Yalnz tapnak iin o kadar ok deerli malzeme kullanmadm; nk lkede bunlar bulunmuyordu; bu nedenle tapna Sleymann tapna gibi ina etmek mmkn olmad. Ancak yap tarz Sleymann tapnana benziyordu ve iilii de son derece iyiydi. 17 Ve yle oldu ki ben Nefi, halkma alkan olmalarn ve kendi elleriyle almalarn emrettim. 18 Ve yle oldu ki onlar benim krallar olmam istediler. Ancak,

2. Nefi 5:1934 ben Nefi, onlarn balarnda bir kral bulunmasn istemiyordum; yine de onlar iin elimden gelen her eyi yaptm. 19 Ve ite, kardelerimin yneticisi ve retmeni olacama dair Rabbin onlar hakknda syledii szler onlar iin gereklemi oldu. Dolaysyla beni ldrmeye altklar zamana kadar, Rabbin emirlerine uygun olarak onlarn yneticisi ve retmeni olmutum. 20 Bu nedenle Rabbin bana verdii sz yerine gelmi oldu. Rab bana: Senin szlerini dinlemezlerse, onlar Rabbin huzurundan kovulacaklar demiti. Ve ite, Onun huzurundan kovuldular. 21 Ve Rab, iledikleri ktlklerden dolay onlar lanete, evet, ac bir lanete uratt. nk ite, Ona kar yreklerini katlatrmlar, akmak ta gibi olmulard; dolaysyla, halkm ak tenli, son derece gzel ve sevimli insanlar olduklar iin, Rab Tanr halkm batan karmasnlar diye onlarn derisini karartt. 22 Ve Rab Tanr yle dedi: ledikleri ktlklerden tvbe etmezlerse, onlar halkn iin iren klacam. 23 Ve onlarn soyuyla karanlarn soyu da lanetlenecek; nk onlar da ayn lanete urayacak. Ve Rab byle buyurdu ve dedii gibi oldu. 24 Ve zerlerindeki lanet yznden, ileri eytanlk ve hilekrlk dolu tembel bir halk oldular ve avlanmak iin l-

64 deki yrtc hayvanlarn peine dtler. 25 Ve Rab Tanr bana yle dedi: Onlar soyuna beni hatrlatacak bir kam olacak; ve soyun beni unutup szm dinlemezlerse, onlar tarafndan yok oluncaya kadar krbalanacaklar. 26 Ve yle oldu ki ben Nefi, Yakup ve Yusufu yurdumuzda yaayan halkmn zerine bir rahip ve retmen olarak atadm. 27 Ve yle oldu ki mutlu bir ekilde yaadk. 28 Ve Yerualemden ayrlmamzn zerinden otuz yl gemiti. 29 Ve ben Nefi, hazrladm levhalar zerine halkmn o gne kadar olan kaytlarn tutmutum. 30 Ve yle oldu ki Rab Tanr bana: Baka levhalar hazrla ve bunlara gzmde iyi saylan, halkna yararl olacak birok ey yazacaksn dedi. 31 Bu nedenle, ben Nefi, Rabbin emirlerine uymak iin gidip bu levhalar hazrladm ve zerlerine bu eyleri yazdm. 32 Ve bunlara Tanrnn houna gidecek eyleri yazdm. Ve halkm Tanrdan gelen eylerden honutsa, bu levhalara yazdklarmdan da honut olacaktr. 33 Ve eer halkm, kendi tarihleri ile ilgili ayrntlar renmek isterse, bunu hazrladm dier levhalarda aramaldr. 34 Ve aradan krk yl getiini sylemekle yetiniyorum; ve daha imdiden kardelerimizle savalara ve atmalara girdik.

65 6. BLM Yakup, Yahudi tarihini anlatr: Yahudilerin Babildeki tutsakln ve geri dnlerini, srailin Kutsalnn hizmetini ve armha geriliini, Yahudi olmayan uluslarn yardmlarn ve Yahudilerin Mesihe inandklar son gnlerde eski durumlarna nasl getirileceklerini anlatr. m.. tahminen 559 545 yllar. N efi nin kardei Yakupun, Nefi halkna syledii szler: 2 te sevgili kardelerim, ben Yakup, Tanr tarafndan arldm ve Onun kutsal dzenine gre atandm; ve bir kral veya koruyucu olarak grdnz ve gvenliiniz iin ona gvendiiniz kardeim Nefi tarafndan kutsandm; ite, bildiiniz gibi size birok konuda konutum. 3 Dileim ruhunuzun huzur iinde olmasdr, bu nedenle size yeniden konuacam. Evet, sizler iin kaygm byk; ve bunun hep byle olduunu siz de biliyorsunuz. nk sizleri tm gayretimle tevik etmeye altm ve sizlere babamn szlerini rettim; ve sizlere dnyann yaratlndan beri yazlm her konuda konutum. 4 Ve imdi ite, sizlere olanlardan ve olacaklardan sz etmek istiyorum; bu nedenle size ayann szlerini okuyacam. Ve bunlar kardeimin sizlere konumam istedii szlerdir. Ve bunlar sizin iyiliiniz iin, Tanrnzn adn renesiniz ve

2. Nefi 6:110 Onu yceltesiniz diye sylyorum. 5 Ve imdi sizlere okuyacaklarm ayann btn srail Evi hakknda syledikleridir; dolaysyla bunlar sizlerle kyaslanabilir; nk sizler srail Evindensiniz. Ve siz srail Evinden olduunuz iin aya tarafndan sylenen birok ey sizlerle kyaslanabilir. 6 Ve imdi onun konutuu szler unlardr: Rab Tanr yle diyor: Elimi Yahudi olmayan uluslara doru kaldracam ve onlara sancam aacam; ve senin oullarn kucaklarnda getirecekler ve senin kzlarn srtlarnda tayacaklar. 7 Ve krallar, sana lala ve kralieleri sana dad olacaklar; yere kapanp ayaklarnn tozunu yalayacaklar; ve sen bileceksin ki Rab benim; nk beni bekleyenler utandrlmayacaklar. 8 Ve imdi, ben Yakup bu szler zerinde biraz durmak istiyorum. nk ite Rab geldiimiz yer olan Yerualemdekilerin ldrldn ve tutsak olarak gtrldn bana gsterdi. 9 Buna ramen Rab, bana onlarn tekrar geri dneceini gsterdi. Ve ayrca bana srailin Kutsal Rab Tanrnn kendisini onlara bedende gstereceini de gsterdi; ve bunlar bana syleyen melein dediklerine gre, srailin Kutsal kendisini gsterdikten sonra Onu krbalayp armha gerecekler. 10 Ve onlar srailin Kutsalna kar yreklerini katlatrp inatlk ettikten sonra, ite

2. Nefi 6:117:1 srailin Kutsalnn yargs onlarn zerine gelecek. Ve gn gelecek ki onlar ac ekecek, cezalarn bulacaklar. 11 Bu nedenle melein dedii ekilde, onlar oradan oraya srklendikten sonra, ou bedensel ac ekecek, ama inananlarn dualar sayesinde yok olmalarna izin verilmeyecek; darmadan edilecekler, cezalandrlacaklar ve nefret edilecekler; yine de Rab onlara merhamet gsterecek; Kurtarclarnn kim olduunu rendikten sonra, miraslar olan lkelerde yeniden bir araya toplanacaklar. 12 Ve peygamberin yazp szn ettii Yahudi olmayan uluslara ne mutlu; nk ite olur da onlar tvbe edip Siona kar savamazlar ve o byk ve iren kiliseyle birlemezlerse, kurtulacaklardr; nk Rab Tanr ocuklaryla yapt antlamalar yerine getirecektir; ve peygamberin bu eyleri yazmasnn nedeni budur. 13 Bu nedenledir ki Siona ve Rabbin antlamal halkna kar savaanlar, onlarn ayaklarnn tozunu yalayacaklar; ve Rabbin halk utandrlmayacaktr. nk Rabbin halk Onu bekleyenlerdir; nk onlar hl Mesihin geliini bekliyordur. 14 Ve ite, peygamberin dediklerine gre Mesih onlar kurtarmak iin ikinci kez elini uzatacak; dolaysyla kendisine inandklar gn geldiinde, onlarn dmanlarn yok ederek byk bir zafer ve gle kendisini onlara gsterecek ve ken-

66 disine inananlardan hibirini yok etmeyecek. 15 Ve Ona inanmayanlarsa atele ve kasrgayla ve depremlerle ve cinayetlerle ve salgn hastalklarla ve ktlklarla yok olup gidecekler. Ve onlar Rabbin Tanr olduunu ve srailin Kutsal olduunu bilecekler. 16 nk glnn elinden apul mal alnacak m, ya da yasalara gre tutsak alnanlar serbest braklacak m? 17 Fakat Rab yle diyor: Hatta glnn tutsaklar elinden alnacak ve korkun adamn apul mal kurtulacak; nk Gl Tanr antlama yapt halkn kurtaracak. nk Rab yle diyor: Seninle ekienle ben ekieceim. 18 Ve sana eziyet edenlere kendi etlerini yedireceim ve tatl arap ile olduu gibi kendi kanlaryla sarho olacaklar; ve btn insanlk bilecek ki Ben Rab, senin Kurtarcn ve seni Fidye ile Kurtaranm, Yakupun Gls benim. 7. BLM aya, Mesihten sz eder Mesih alimlerin diliyle konuacakKendisine vuranlara srtn dnecek O yenilgiye uramayacak aya 50 ile karlatrn. m.. tahminen 559545 yllar. Evet, nk Rab yle diyor: Senden ayrldm m, yoksa seni sonsuza dek bir kenara m attm? nk Rab yle diyor: Annenizin boanma kad nerede? Seni kime verdim ya da

67 seni alacakllarmdan hangisine sattm? Evet, kime sattm seni? te ktlkleriniz yznden kendi kendinizi sattnz ve yasalarm inediiniz iin anneniz salverildi. 2 Ben geldiim zaman niin kimsecikler yoktu; ardm zaman, evet, cevap veren yoktu. Ey srail Evi, elim fidye ile kurtaramayacak kadar ksald m? Ya da sizleri zgr brakmak iin bende g m yok? te azarladmda, denizi ben kuruturum; onlarn rmaklarn l ederim ve sular kuruduu iin balklar kokar ve susuzluktan lrler. 3 Gklere siyahlar giydiririm ve onlarn rtsn ul ederim. 4 Rab Tanr, yeri geldii zaman sana nasl konumam gerektiini bileyim diye bana alimlerin dilini verdi, ey srail Evi! Yorgun dtnde her sabah seni uyandran Odur. Alimler gibi iitmem iin kulam O aar. 5 Rab Tanr kulam at ve ben asi olmadm; ne de srt evirdim. 6 Kamlayana srtm, sakal yolanlara yanaklarm verdim. Yzm utan ve tkrkten gizlemedim. 7 nk Rab Tanr bana yardm edecek, bu yzden yenik dmeyeceim. Bu yzden yzm akmak ta gibi ettim ve bilirim ki utandrlmayacam. 8 Ve Rab yakndr ve beni hakl karacaktr. Kim bana kar koyabilir? Birlikte duralm. Dmanm kimdir? Bana yak-

2. Nefi 7:28:4 lasn ve ona azmn gcyle vuracam. 9 nk Rab Tanr bana yardm edecek. Ve beni sulayanlarn hepsi, ite, giysi gibi eskiyecek ve gveler onlar yiyip bitirecek. 10 inizden Rabden korkan, hizmetkrnn sesini dinleyen kim var? Kim ksz karanlkta yrr? 11 te ate tututuran, kvlcmlarla kuanan sizler, hepiniz, ateinizin alevi iinde ve tututurduunuz kvlcmlar arasnda yryn. Elimden alacanz udur: znt iinde yatacaksnz. 8. BLM Son gnlerde Rab Sionu teselli edecek ve sraili bir araya toplayacak Fidye ile kurtulanlar byk sevin iinde Siona gelecekaya 51 ve 52:1-2 ile karlatrn. m.. tahminen 559545 yllar. Doruluun ardnca gidenler, bana kulak verin. Yontulup alndnz kayaya ve kazlp karldnz ta oca ukuruna bakn. 2 Atanz brahime ve sizi douran Saraya bakn; nk yalnz onu ardm ve kendisini kutsadm. 3 nk Rab Sionu teselli edecek; btn harabelerini teselli edecek ve onun yabann Aden ve ln ise Rabbin bahesi gibi yapacak. Orada sevin ve mutluluk, kran ve melodi sesi bulunacak. 4 Beni dinleyin ey halkm ve

2. Nefi 8:521 ey ulusum bana kulak verin! nk benden bir yasa kacak ve adaletimi halklara k yapacam. 5 Adaletim yakndr; kurtarm meydana kt ve kolum halklar yarglayacak. Adalar beni bekleyecek ve koluma gvenecekler. 6 Gzlerinizi gklere kaldrn ve aaya yere bakn; nk gkler duman gibi gzden kaybolacak ve yer giysi gibi eskiyecek; ve orada yaayanlar da ayn ekilde lecekler. Ama benim kurtarm sonsuz olacak ve adaletim ortadan kalkmayacak. 7 Ey sizler, doruluu bilenler, yreklerine yasam yazdm halk bana kulak verin; insanlarn hakaretinden korkmayn ve onlarn svmelerinden ylmayn. 8 nk gveler onlar giysi gibi yiyip bitirecek ve kurtlar onlar yn yer gibi yiyecek. Ama benim adaletim sonsuz olacak ve kurtarm kuaktan kuaa srp gidecek. 9 Ey Rabbin kolu uyan, uyan, kudretle kuan; gemi gnlerde olduu gibi uyan! Rahab paralayp ejderhay yaralayan sen deil misin? 10 Denizi, ok derin sular kurutan, fidye ile kurtulanlar gesin diye denizin derin yerlerini yol yapan sen deil misin? 11 Bu yzden Rabbin kurtardklar dnecekler ve ezgiler syleyerek Siona gelecekler; ve balar zerinde sonsuz sevin ve kutsallk olacak; ve mutluluk ve sevin bulacaklar; ac ve znt ise kap gidecek.

68 12 Ben Oyum; evet, sizi teselli eden benim. te, sen kimsin ki lecek insandan ve ot gibi olacak adamn olundan korkuyorsun? 13 Ve gkleri yayan ve dnyann temellerini atan, seni yaratan Rabbi unuttun! Ve sanki ldrmeye hazrlanan zorbann fkesinden btn gn durmadan korkuyorsun! Ve hani zalimin fkesi nerede? 14 Srgndeki tutsak abuk zlecek ve ukurda lmeyecek; ekmeksiz de kalmayacak. 15 Fakat dalgalar grleten Tanrn Rab benim; adm Ordularn Rabbidir. 16 Ve gkleri dikmek, dnyann temellerini atmak ve Siona: te, halkm sensin demek iin szlerimi senin azna koydum ve elimin glgesiyle seni rttm. 17 Uyan, uyan, ey Yerualem, ayaa kalk, sen ki Rabbin gazap bardan onun elinden itin Sersemlik bardandan skldktan sonra kalan tortuyu itin 18 Ve dourduu btn oullardan ona yol gsteren yok; bytt btn oullardan onun elini tutan yok. 19 Bu iki oul sana geldi, sana kim acyacak harabelerine ve ykmna ve ktla ve klcave seni kiminle teselli edeceim? 20 Bu ikisi dnda oullarn dp bayldlar; aa dm geyik gibi, btn sokak balarnda yatyorlar; Rabbin gazab ile, Tanrnn azarlamas ile dolmular. 21 Bu yzden, imdi iyi dinle. Sen ki skntlsn ve sarhosun, ama araptan deil.

69 22 Rabbin ve halknn davasn savunan Tanrn Rab yle diyor: te, sersemlik bardan, gazabmn barda iindeki tortuyu senin elinden aldm; artk bir daha onu imeyeceksin. 23 Fakat onu seni sktranlarn eline vereceim; onlar ki senin canna: Eil de geelim dediler; ve sen de bedenini toprak gibi ve sokak gibi yoldan geenlerin aya altna koydun. 24 Uyan, uyan, ey Sion, kuvvetini giy; ey Yerualem, kutsal ehir, gzel giysilerini giy; nk snnetsizler ve kirli insanlar artk sana girmeyecek. 25 zerindeki tozu silk; kalk, otur, ey Yerualem; boynundaki badan kendini z, ey Sionun tutsak kz! 9. BLM Yahudiler miraslar olan topraklarda toplanacak Kefaret insan Dten fidye deyerek kurtarr llerin bedenleri mezarlardan kacak ve ruhlar da cehennemden ve Dinlenme Yerinden gelecek Yarglanacaklar Kefaret insan lmden, cehennemden, eytandan ve sonsuz ikenceden kurtarr Dorular Tanrnn Krallnda kurtulua erecekGnahlarn cezalar aklanr srailin Kutsal kapnn bekisidir. m.. tahminen 559 545 yllar. Ve imdi sevgili kardelerim, bu szleri sizlere Rabbin btn srail Evi ile yapt antlamalar bilmeniz iin okudum. 2 yle ki O, balangtan beri kutsal peygamberlerin azyla

2. Nefi 8:229:6 Yahudilere konumutur ve onlarla kuaktan kuaa, Tanrnn gerek Kilisesine ve srsne geri getirilmelerinin zaman gelinceye kadar konuacaktr; ite o zaman yurtlarnda, miraslar olan topraklarda bir araya gelecekler ve onlara vaadedilmi olan btn topraklara yerleecekler. 3 te, sevgili kardelerim, Rab Tanrnn ocuklarnza balayaca nimetlere sevinesiniz ve balarnz sonsuza dek dik tutasnz diye bu eyleri size sylyorum. 4 nk iinizden birok kiinin ileride neler olacan bilmek iin ok aratrdn biliyorum; bu nedenle bedenimizin eriyip tkeneceini ve leceini bildiinizi de biliyorum; buna ramen, bedenimizdeyken Tanry greceiz. 5 Evet, Onun geldiimiz yer olan Yerualemdekilere kendisini bedende gstereceini bildiinizi biliyorum; nk bunun onlarn arasnda olmas gereklidir; nk Yce Yaratcnn insanlara bedende boyun emesi ve btn insanlk iin lmesi gerekmektedir; yle ki btn insanlar Ona boyun eebilsinler. 6 nk Yce Yaratcnn merhamet dolu plannn yerine gelebilmesi iin btn insanla lm nasl gelmise, zorunlu olarak da bir dirili gcnn var olmas gerekmekte ve d dolaysyla da dirili insana gelmelidir; ve yasa inendii iin d meydana gelmitir ve insan dt iin Rabbin huzurundan mahrum kalmtr.

2. Nefi 9:715 7 Bu yzden snrsz bir kefarete gerek vardr; snrsz bir kefaret olmasayd, bu rme rmezlie dnemezdi. Bu nedenle insann zerine gelen ilk yargnn sonsuza dek srmesi gerekirdi. Ve eer bu yle olsayd, o zaman bu bedenin lp rmesi ve bir daha dirilmemek zere paralanp toprak anaya karmas gerekirdi. 8 Ah, Tanrnn bilgelii, merhameti ve ltfu! nk ite, eer beden yeniden dirilmeseydi, ruhlarmz Sonsuz Tanrnn huzurundan derek eytan haline gelen ve bir daha ykselemeyecek olan o melein klesi olurdu. 9 Ve ruhlarmz ona benzerdi ve biz de eytan olurduk; eytann melekleri olup Tanrnn huzurundan kovulurduk ve yalanlarn babas ile tpk kendisi gibi sefalet iinde kalrdk; evet, ilk anne ve babamz aldatan, neredeyse nur melei klna brnerek insanocuklarn gizli cinayet eteleri kurmaya ve her trl karanlk iler evirmeye kkrtan o varlk gibi olurduk. 10 Ah, bu korkun canavarn penesinden kap kurtulmamz iin bize bir yol hazrlayan Tanrmzn iyilii ne ycedir; evet, o canavar lm ve cehennemdir ki, ben buna hem bedenin lm hem de ruhun lm diyorum. 11 Ve srailin Kutsal Tanrmzn hazrlad kurtulu yolu sayesinde, szn ettiim bu geici lm, kendi llerini

70 zgr klacaktr ki bu lm mezardr. 12 Ve szn ettiim ruhsal lm olan bu lm de kendi llerini zgr brakacaktr; bu ruhsal lm cehennemdir; dolaysyla lm de, cehennem de llerini zgr brakmak zorundadr; ve cehennem kendi tutsak ruhlarn ve mezar kendi tutsak bedenlerini zgr brakmak zorundadr; ve insanlarn bedenleriyle ruhlar yeniden birleecektir; ve bu, srailin Kutsalnn dirili gcyle olacaktr. 13 Ah, Tanrmzn plan ne ycedir! nk te yandan Tanrnn Dinlenme Yeri dorularn ruhlarn, mezar da dorularn bedenlerini zgr brakmak zorundadr; ve ruhla beden yeniden birleir ve btn insanlar rmez ve lmsz olurlar; ve onlar biz bedende yaayanlar gibi mkemmel bilgi sahibi diri canlardr; bizim bilgimiz ise lmszletiimiz zaman mkemmel olacaktr. 14 Bu nedenle ilediimiz her suun, kirliliimizin ve plaklmzn tam bir bilgisine sahip olacaz; ve dorular, zevklerinin ve doruluklarnn kusursuz bir bilgisine sahip olacaklar ve paklkla, evet, hatta doruluk kaftanyla kuatlacaklar. 15 Ve yle olacak ki btn insanlar bu ilk lmden yaama geip lmsz olduktan sonra, srailin Kutsalnn yarg krssnn nne kmalar gerekecek; ve o zaman sra yarglanmaya gelecek; ve o zaman Tanrnn kutsal yargsna gre yarglanacaklar.

71 16 Ve kesinlikle, Rabbin yaad nasl gerekse, dorular yine doru ve kirliler yine kirli kalacaklar; nk bunu syleyen Rab Tanrdr ve bu Onun hi lmeyecek olan ebedi szdr; dolaysyla kirli olanlar eytan ile onun melekleridir; ve onlar kendileri iin hazrlanan sonsuz atee gideceklerdir; ve onlarn ekecekleri ikence, alevleri sonsuza kadar ykselen, sonu asla olmayan bir ate ve kkrt gl gibidir. 17 Ah, Tanrmz ne yce, ne adildir! nk her szn yerine getirir ve syledikleri Onun azndan kmtr ve Onun yasas yerine getirilmelidir. 18 Fakat ite dorular, srailin Kutsalnn azizleri, srailin Kutsalna inanm olanlar, dnyadaki armhlara katlanp bunun utancna aldrmayanlar, dnyann kuruluundan beri kendileri iin hazrlanm olan Tanrnn Kralln miras alacaklar ve sevinleri sonsuza dek tam olacaktr. 19 Ah, Tanrmz, srailin Kutsalnn merhameti ne ycedir! nk O, azizlerini o korkun eytan canavarndan ve lmden ve cehennemden ve sonsuz ikence olan o ate ve kkrt glnden kurtarr. 20 Ah, Tanrmzn kutsall ne ycedir! nk O her eyi bilir ve Onun bilmedii hibir ey yoktur. 21 Ve sesine kulak verirlerse, O btn insanlar kurtarabilmek iin dnyaya gelir; nk ite btn insanlarn aclarn, evet, Ademin ailesinden gelen

2. Nefi 9:1627 erkek, kadn ve ocuk, her canl yaratln aclarn O eker. 22 Ve O bu aclar, diriliin btn insanlara gelmesi ve herkesin byk yarg gnnde Onun nnde durmas iin eker. 23 Ve btn insanlara tvbe etmelerini ve Onun adyla vaftiz olmalarn, srailin Kutsalna tam bir inan beslemelerini, yoksa Tanrnn Krallnda kurtulamayacaklarn buyurur. 24 Ve tvbe etmez ve Onun adna inanmaz ve Onun adyla vaftiz olmazlarsa ve sonuna kadar dayanmazlarsa lanetleneceklerdir; nk bunu Rab Tanr, srailin Kutsal syledi. 25 Bu nedenle O bir yasa verdi ve yasann verilmedii yerde ceza da yoktur; ve ceza olmayan yerde mahkmiyet olmaz; ve mahkmiyet olmayan yerde srailin Kutsalnn merhameti, kefaretten dolay onlara sahip kar; nk Onun gcyle kurtulurlar. 26 nk kefaret, yasann verilmedii herkese kar Onun adaletinin gereklerini yerine getirir; bylece onlar, o korkun canavardan, lmden ve cehennemden ve eytandan ve sonsuz ikence olan ate ve kkrt glnden kurtarlarak kendilerine yaam soluunu veren srailin Kutsal Tanrya geri getirilirler. 27 Fakat kendisine yasa verilip, evet, bizim gibi Tanrnn btn emirlerine sahipken bunlar ineyip snanma gnlerini boa harcayan kiinin vay

2. Nefi 9:2842 haline! nk onun durumu korkuntur. 28 Ah, kt olann o kurnazca plan! Ah, insann kendini beenmilii, rkl ve aklszl! Okuyunca kendilerini akll sanrlar ve Tanrnn tlerine kulak vermezler; nk her eyi bildiklerini sanarak Tanrnn emirlerini bir kenara atarlar; bu yzden onlarn bilgelii aptallktr ve onlara faydas yoktur. Ve onlar mahvolacaklardr. 29 Ama eitim grmek ancak Tanrnn tlerine kulak verilirse iyidir. 30 Fakat zenginlerin, dnya deerlerine gre zengin olanlarn vay haline! nk zengin olduklarndan yoksullar hor grrler ve yumuak huylulara zulmederler; ve yrekleri hazinelerindedir; bu nedenle onlarn tanrs kendi hazineleridir. Ve ite onlarn hazineleri de kendileriyle birlikte yok olup gidecektir. 31 Dinlemek istemeyen sarlarn vay haline! nk onlar mahvolacaklar. 32 Grmek istemeyen krlerin vay haline! nk onlar da mahvolacaklar. 33 Yrei snnet olmayanlarn vay haline! nk iledikleri ktlklerin bilgisi kendilerini son gnde cezalandracak. 34 Vay yalancnn haline! nk o cehenneme atlacak. 35 Bile bile adam ldren katilin vay haline! nk o lecek. 36 Cinsel ahlakszlklar ileyenlerin vay haline! nk onlar cehenneme atlacaklar.

72 37 Evet, putlara tapanlarn vay haline! nk btn eytanlarn eytan onlardan holanacak. 38 Ve sonuta, gnahlar iinde lenlerin hepsinin vay haline! nk onlar Tanrnn yanna dnp Onun yzn grecekler ve gnahlar iinde kalacaklar. 39 Ey sevgili kardelerim, Kutsal Tanrya kar su ilemenin ve ayrca kurnaz olann ayartmalarna boyun emenin ne kadar korkun olduunu hatrlayn. Hatrlayn ki bedensel dnmek lm demektir ve ruhsal dnmekse sonsuz yaamdr. 40 Ey sevgili kardelerim, szlerime kulak verin. srailin Kutsalnn yceliini hatrlayn. Demeyin ki sizlere kar sert konutum; nk byle derseniz, geree svp saym olursunuz; nk ben Yaratcnzn szlerini syledim. Biliyorum ki gerei anlatan szler btn pisliklere kar ar gelir; ama dorular bu szlerden korkmaz; nk onlar gerei severler ve sarslmazlar. 41 yleyse sevgili kardelerim, Rabbe, Kutsal Olana gelin. Onun yollarnn doru olduunu hatrlayn. te insann gidecei yol dardr, ama nnde dmdz uzanr; ve kapdaki beki srailin Kutsaldr; ve O orada hibir hizmetkr kullanmaz; ve bu kapdan baka bir giri yolu da yoktur; nk O aldatlamaz, nk Onun ad Rab Tanrdr. 42 Ve kapy her alana kapy aar; ve bilgileriyle ve akllaryla

73 ve zenginlikleriyle bbrlenen bilgilere, aklllara ve zenginlere gelince, evet, Rab bylelerinden nefret eder; ve onlar bu eyleri brakp kendilerini Tanrnn nnde aklsz saymadka ve alakgnlln derinliklerine inmedike, Rab onlara kapy amayacaktr. 43 Ne var ki hikmetliler ve aklllar iin hazrlanm olanlar, evet, azizler iin hazrlanm olan o mutluluk sonsuza dek onlardan saklanacaktr. 44 Ey sevgili kardelerim, sylediklerimi hatrlayn. te giysilerimi karp nnzde silkiyorum; kurtuluumun Tanrsna her eyi aratran gzyle bana bakmas iin dua ediyorum; bu nedenle, son gnde herkes yapt ilere gre yarglandnda, ktlklerinizi ruhumdan silkip attma srailin Tanrsnn tank olduunu, Onun nnde prl prl durduumu ve sizlerin kanndan temizlendiimi bileceksiniz. 45 Ey sevgili kardelerim, gnahlarnzdan dnn; sizleri smsk balamak isteyenin zincirlerini zerinizden silkip atn; kurtuluunuzun kayas olan o Tanrya gelin. 46 Ruhlarnz adaletin dorulara verilecei o grkemli gne, yarg gnne hazrlayn ki dehet dolu bir korkuyla bzlp kalmayasnz; korkun sularnz kusursuz bir ekilde hatrladktan sonra yle haykrmak zorunda kalmayasnz: Ey her eye gc yeten Rab Tanr, senin yarglarn kutsal, kutsaldr! Ama ben suumu biliyorum.

2. Nefi 9:4352 Senin yasan inedim ve gnahlarm bana aittir; ve eytan beni eline geirdi ki onun korkun sefaletine kurban oldum. 47 Fakat ite, bu korkun gerekleri grmeniz iin sizleri uyandrmam uygun mudur, kardelerim? Dnceleriniz temiz olsayd, cannz skar mydm? Eer gnahtan arnm olsaydnz, gerein aklna uygun olarak sizlere ak bir ekilde konuur muydum? 48 te, eer kutsal olsaydnz, size kutsallktan konuurdum; ama kutsal olmadnz iin ve bana bir retmen gzyle baktnz iin size gnahn sonularn mutlaka retmem gerekiyor. 49 te ruhum gnahtan nefret eder ve yreim dorulukla sevinir; ve ben, Tanrmn kutsal adn veceim. 50 Gelin kardelerim, susayan herkes sulara gelsin ve paras olmayan gelsin satn alsn ve yesin; evet, gelin, parasz ve bedelsiz arap ve st aln. 51 Bu yzden paranz hibir deeri olmayan eylere harcamayn ve doyurucu olmayan eyler iin almayn. Beni can kulayla dinleyin ve sylediim szleri hatrlayn; ve srailin Kutsalna gelin ve bozulup rmeyenle kendinize ziyafet ekin de ruhunuz bolluk iinde sevinsin. 52 te sevgili kardelerim, Tanrnzn szlerini hatrlayn; gndz Ona srekli dua edin ve geceleri Onun kutsal adna kredin. Brakn yrekleriniz sevinle dolsun.

2. Nefi 9:5310:9 53 Ve ite, Rabbin antlamalar ne kadar byk ve insanocuklarna gsterdii alakgnlllk ne kadar ycedir; ve O, ycelii, ltfu ve merhametinden tr, bize soyumuzun bedenen tam yok olmayacana, stelik onlar koruyacana dair sz verdi; ve onlar gelecek kuaklarda srail Evi iin filizlenecek adil bir dal olacak. 54 Ve imdi sevgili kardelerim, sizlerle daha ok konumak isterdim, ama szlerimin geri kalan ksmn size yarn bildireceim. Amin. 10. BLM Yahudiler Tanrlarn armha gerecekOna inanmaya balayacaklar zamana kadar darmadan edileceklerAmerika hibir kraln egemen olmad zgr bir lke olacakTanr ile barn ve Onun ltfu ile kurtulua kavuun. m.. tahminen 559545 yllar. Ve imdi sevgili kardelerim, ben Yakup, szn etmi olduum bu doru dal hakknda size yeniden konuacam. 2 nk ite bize verilen szler, bedene gre verilen szlerdir; bu nedenle, inanszlklar yznden ocuklarmzn ounun bedenen yok olaca bana gsterilmi olsa da, Tanr yine de birouna merhamet edecektir; ve onlara Fidye ile Kurtaranlarnn gerek bilgisini verecek kaynaa gelebilmeleri iin ocuklarmz tekrar geri getirilecektir. 3 Bu nedenle, sizlere syledi-

74 im gibi, Mesihinnk dn gece melek bana Onun adnn Mesih olacan syledi dnyadaki daha kt insanlarn arasna, Yahudilerin arasna gelmesi gerekir; ve Yahudiler Onu armha gerecekler; nk Tanrmzn armha gerilmesi gerekmektedir ve dnyada Tanrsn armha gerecek baka bir ulus yoktur. 4 nk bu gl mucizeler baka uluslara gsterilseydi, onlar tvbe eder ve Onu Tanrlar olarak bilirlerdi. 5 Fakat, iledikleri ktlkler ve rahiplik kurnazlklar yznden, Yerualemdekiler Onun armha gerilmesi iin Ona kar inat edecekler. 6 Bu nedenle, ktlkleri yznden zerlerine ykm, ktlk, salgn hastalk ve cinayetler gelecek; ve sa kalanlar btn uluslarn arasna datlacaktr. 7 Fakat ite, Rab Tanr yle diyor: Benim Mesih olduuma inandklar gn geldiinde, ite o zaman onlarn atalaryla yaptm antlamaya gre bu dnyada miraslar olan topraklara bedenen geri getirilecekler. 8 Ve yle olacak ki onlar datldklar uzak yerlerden, denizdeki adalardan ve dnyann drt blgesinden toplanacaklar ve onlar miraslar olan topraklara gtrecekleri iin Yahudi olmayan uluslar gzmde byk deer kazanacak, diyor Tanr. 9 Evet, Yahudi olmayan uluslarn krallar onlara lala ve kralieleri dad olacaklar; bu nedenle Rabbin Yahudi olmayan ulus-

75 lara verdii szler byktr; nk bunlar Rab sylemitir; ve kim kar kabilir? 10 Fakat ite Tanr, Bu lke senin mirasn olacak ve Yahudi olmayan uluslar bu lkede bereketlenecek dedi. 11 Ve bu lke Yahudi olmayan uluslar iin bir zgrlk lkesi olacak ve lkede Yahudi olmayan uluslara hkmedecek krallar olmayacak. 12 Ve bu lkeyi btn dier uluslara kar gl klacam. 13 Ve Siona kar kim savarsa mahvolacak, diyor Tanr. 14 nk kim bana kar kral karrsa mahvolacak; nk Ben, Gklerin Kral Rab onlarn kral olacam ve szlerimi dinleyenlerin sonsuza dek olacam. 15 Bu yzden, insanocuklaryla yaptm ve onlar bedenlerindeyken gerekletireceime dair sz verdiim antlamalarmn yerine gelmesi iin karanlk gizli ileri, cinayetleri ve irenlikleri mutlaka ortadan kaldrmam gerekiyor. 16 Bu nedenle Siona kar savaan, ister Yahudi olsun, ister olmasn, ister kle ister zgr, ister kadn ister erkek olsun mahvolacak; nk onlar btn dnyann fahiesidir; nk benden yana olmayan bana kardr, diyor Tanr. 17 nk insanocuklarna bedenlerindeyken gerekletireceime dair verdiim szlerimi yerine getireceim 18 Bu nedenle, sevgili kardelerim, Tanrmz yle diyor: Soyuna Yahudi olmayan ulus-

2. Nefi 10:1023 larn eliyle ac ektireceim; yine de Yahudi olmayan uluslarn yreklerini soyuna babalk etsinler diye yumuatacam; dolaysyla, Yahudi olmayan uluslar bereketlenecek ve srail Evinden saylacaklar. 19 Bu nedenle Tanr bana yle dedi: Bu lkeyi soyuna ve soyundan saylacak olanlara sonsuza dek miras olarak adayacam; nk bu lke btn dier lkelerden daha sekin bir lkedir; bu yzden orada yaayan btn insanlarn bana ibadet etmelerini istiyorum, diyor Tanr. 20 Ve imdi, sevgili kardelerim, madem ki merhametli Tanrmz bize bu eyler hakknda bu kadar ok bilgi verdi, Onu hatrlayalm, gnahlarmz bir kenara brakalm ve artk bamz eik tutmayalm; nk bir kenara atlmadk; mirasmz olan topraklardan srlp karldk, ama daha iyi bir lkeye getirildik; nk Rab, denizin zerinden yolumuzu at; ve denizdeki adalardan birindeyiz. 21 Fakat Rabbin denizdeki adalarda yaayanlara verdii szler byktr; dolaysyla adalar denildii iin, bu adadan baka adalar da olmal; ve onlarda da kardelerimiz oturmaktadr. 22 nk ite, Rab Tanr kendi zevki ve isteine gre, zaman zaman srail Evinden bazlarn alp uzaklara gtrd. Ve imdi ite, Rab krlan dallarn hepsini hatrlar; dolaysyla bizi de hatrlar. 23 Bu yzden yreiniz se-

2. Nefi 10:2411:8 vinle dolsun ve hatrlayn ki kendi banza hareket etmekte sonsuz lm yolunu ya da sonsuz yaam yolunu semekte zgrsnz. 24 Bu nedenle sevgili kardelerim, eytann ve bedenin istekleriyle deil, Tanrnn isteiyle barn; ve hatrlayn ki Tanr ile bartktan sonra yalnzca Onun ltfu sayesinde ve ltfunun araclyla kurtulabilirsiniz. 25 Bu nedenle, Tanr sizleri dirili gcyle lmden ve kefaretin gcyle de sonsuz lmden kaldrsn; yle ki Tanrnn sonsuz krallna kabul edilesiniz ve orada Onu ilahi ltufla vesiniz. Amin. 11. BLM Yakup Kurtarcsn grrMusa Yasas Mesihi simgeler ve Onun geleceini kantlar. m.. tahminen 559545 yllar. Ve imdi Yakup konutuu zaman halkma daha ok eyler syledi, ama ben sadece bunlar yazdrttm, nk yazdklarm bana yeterli geliyor. 2 Ve imdi, ben Nefi, ayann szleri ruhumu sevindirdii iin, daha ok Onun szlerini yazacam. nk onun szlerini halkm ile karlatracam ve onlar ocuklarmn hepsine gndereceim; nk aya, benim grdm gibi Kurtarcm gerekten grmtr. 3 Ve benim gibi, kardeim Yakup da Onu grmtr; bu nedenle, szlerimin doruluu-

76 nu kantlamak iin ocuklarma onlarn szlerini gndereceim. Bu nedenle Tanr: Szlerimi kiinin azndan kan szlerle dorulayacam demitir. Oysa Tanr daha da ok tank gndererek btn szlerini kantlar. 4 te ruhum Mesihin gelecei gereini halkma kantlamaktan byk sevin duyar; nk Musa Yasas bunun iin verildi; ve dnyann balangcndan beri Tanr tarafndan insana verilen her ey Mesihi simgelemektedir. 5 Ve ruhum ayn zamanda Rabbin atalarmzla yapt antlamalardan byk sevin duyar; evet, ruhum Onun ltfundan ve adaletinden ve gcnden ve lmden kurtulu iin olan o yce ve sonsuz planna ilikin merhametinden dolay byk sevin duyar. 6 Ve ruhum, Mesih gelmeyecek olursa, btn insanlarn mahvolacan halkma kantlamaktan byk sevin duyar. 7 nk Mesih yoksa, Tanr da yoktur; ve Tanr yoksa biz de yokuz; nk bu durumda hibir ey yaratlamazd. Fakat bir Tanr vardr ve O da Mesihtir; ve O zaman geldiinde gelecektir. 8 Ve imdi ayann szlerinden bazlarn yazacam; bu szleri halkmdan kimler grrse, yreklerini ykseltip btn insanlk adna sevinsin. imdi okuyacaklarnz ayann szleridir ve onun szlerini kendinizle ve btn insanlarla karlatrabilirsiniz.

77 12. BLM aya son gnlerin tapnan, srailin toplann ve bin yllk adalet ve bar dnemini grr kinci Gelite gururlular ve ktler alaltlacaktr aya 2 ile karlatrnz. m . . tahminen 559545 yllar. Amotsun olu ayann sz; Yahuda ve Yerualem hakknda grd. 2 Ve son gnlerde yle olacak ki Rab Evinin da, dalarn doruunda kurulup tepelerden yukar ykselecei zaman, btn uluslar oraya akn edecek. 3 Ve birok insan gidip yle diyecek: Gelin ve Rabbin dana, Yakupun Tanrsnn evine kalm; ve O bize kendi yollarn retecek ve Onun patikalarnda yryeceiz; nk yasa Siondan ve Rabbin sz Yerualemden kacak. 4 Ve O, uluslar arasnda hkmedecek ve birok halk azarlayacak; ve onlar kllarn saban demirleri ve mzraklarn bac baklar yapacaklar; millet millete kl kaldrmayacak ve artk sava renmeyecekler. 5 Ey Yakup Evi gelin de Rabbin nda yryelim; evet, gelin, nk hepiniz doru yoldan kp kendi kt yollarnza sapm gidiyorsunuz. 6 Ya Rab bu yzden halkn, Yakup Evini braktn; nk onlar doudan gelen eylerle dolu, Filistinliler gibi falclara kulak veriyorlar ve yabanclarn ocuklaryla gnl elendiriyorlar.

2. Nefi 12:116 7 Onlarn memleketi altn ve gmle dolu ve hazinelerinin sonu yok; onlarn memleketleri atlarla da dolu ve sava arabalarnn sonu yok. 8 Onlarn memleketi putlarla da dolu; kendi parmaklar ile yaptklarna, ellerinin ilerine tapyorlar. 9 Ve sradan insan boyun emez ve byk adam kendisini alaltmaz; bu yzden, sen onu balama. 10 Ey kt insanlar, kayalara girin ve toprakta gizlenin; nk Rab korkusu ve Onun heybetinin ycelii sizi arpacak. 11 Ve yle olacak ki insann gurur dolu baklar alaltlacak ve gururu krlacak; ve o gn yalnz Rab ykseltilecek. 12 nk Ordularn Rabbinin gn yaknda btn uluslarn, evet, herkesin zerine gelecek; evet, gururlularn, kendini stn grenlerin ve kendisini ycelten herkesin zerine gelecek; ve o alaltlacak. 13 Evet ve Rabbin gn Lbnandaki btn sedir aalarnn zerine gelecek; nk onlar ykselmi yce aalardr; ve Baandaki btn mee aalarnn zerine gelecek. 14 Ve btn yksek dalarn ve tepelerin ve kendini byk gren btn uluslarn ve her halkn zerine gelecek. 15 Ve her yksek kulenin ve her salam surun zerine gelecek. 16 Ve denizdeki btn gemilerin zerine ve Tariteki btn gemilerin zerine ve gze

2. Nefi 12:1713:10 ho gelen her resmin zerine gelecek. 17 Ve insann gururu krlacak ve kibri alaltlacak; ve o gn yalnz Rab ykseltilecek. 18 Ve O, putlarn hepsini ortadan kaldracak. 19 Ve Rab dnyay korkun biimde sarsmak zere dorulduu zaman, onlar kaya deliklerine ve topran inlerine girecekler; nk Rab korkusu onlarn zerine gelecek ve Onun heybetinin grkemi onlar cezalandracak. 20 O gn insan, tapnmak iin kendisine yapt gm putlarn ve altn putlarn kstebeklere ve yarasalara atacak. 21 Rab dnyay korkun biimde sarsmak zere dorulduu zaman, onlar kaya yarklarna ve yaln kayalarn tepesindeki kovuklara girecekler; nk Rab korkusu onlarn zerine gelecek ve Onun grkeminin heybeti onlar arpacak. 22 Soluu burun deliklerinde olan insana bel balamayn; nk onun deeri nedir? 13. BLM Yahuda ve Yerualem sz dinlemedikleri iin cezalandrlacak Rab, halk iin yakarr ve onlar yarglar Sion kzlar maddiyata dkn olduklar iin lanetlenir ve ikenceye uratlr aya 3 ile karlatrn. m.. tahminen 559 545 yllar. nk ite Rab, Ordularn Rabbi, destei ve denei,

78 hayata destek olan btn ekmei ve btn suyu, 2 Yiidi ve savay, hakimi ve peygamberi ve aklly ve yaly; 3 Elli bay ve saygdeer adam ve ty ve becerikli iiyi ve marifetli hatibi Yerualemden ve Yahudadan kaldryor. 4 Ve ocuklar onlara reis edeceim ve bebekler onlar ynetecek. 5 Ve halk ezilecek; herkes birbirini ve komu komuyu ezecek; ocuk ihtiyara kar ve alak adam onurluya kar saygszca davranacak. 6 Bir adam babasnn evinde kardeine: Senin giysin var; bizi sen ynet ve bu ykntnn senin elinin altnda kalmasna izin verme diyerek onu tutunca; 7 Adam o gn ant ierek yle diyecek: Yaray saran ben olmam; nk evimde ne ekmek ne de giyecek var; beni halkn yneticisi yapmayn. 8 nk Yerualem ykld ve Yahuda dt; nk Rabbin grkemli gzlerini fkelendirmek iin onlarn dili ve ileri Ona kardr. 9 Yzlerinin grn onlara kar tanklk ediyor ve kendi gnahlarnn ayn Sodomun gibi olduunu sylyorlar; ve bunu gizleyemezler. Onlarn canlarnn vay haline! nk ktlklerinin karln aldlar. 10 Dorulara kendileri iin her eyin iyi olacan syleyin; nk onlar yaptklar ilerin rnn alacaklar.

79 11 Ktlerin vay haline! nk onlar mahvolacaklar; nk elleriyle yaptklarnn karln alacaklar. 12 Ve halkma gelince, ocuklar onlara zalimce davranyor ve kadnlar onlar ynetiyorlar. Ey halkm, sana yol gsterenler seni saptryorlar ve yryecein yolu bozuyorlar. 13 Rab dava etmek iin kalkyor ve halk yarglamak iin duruyor. 14 Rab, halknn yallar ve prensleri ile yarglamaya girecek; nk ba yiyip bitirdiniz; ve yoksullarn soyulmu mal evlerinizdedir. 15 Size ne oluyor da halkm parampara edip yoksullarn yzn eziyorsunuz? diyor Ordularn Tanrs Rab. 16 Rab ayrca unlar da syledi: Mademki Sion kzlar kibirlidir ve boyunlarn ileri uzatarak lgnca baklarla yryorlar ve yrrken krtarak gidiyorlar ve ayaklarnn halkalarn krdatyorlar; 17 Bu yzden Rab, Sion kzlarnn balarn yara kabuklaryla vuracak ve Rab onlarn gizli yerlerini aacak. 18 O gn Rab onlarn ngrdayan taklarnn gzelliini ve filelerini ve hill eklindeki gerdanlklarn, 19 Zincirlerini ve bileziklerini ve kakollarn, 20 Ssl balklarn ve bacak sslerini ve aln kurdelelerini ve ho koku ielerini ve kpelerini; 21 Yzklerini ve burun halkalarn;

2. Nefi 13:1114:4 22 Sk sk deitirdikleri takm elbiselerini ve rtlerini ve allarn ve para keselerini; 23 Aynalarn ve ince ketenlerini ve ba sarglarn ve peelerini kaldrp atacak. 24 Ve yle olacak ki ho kokunun yerine pis koku ve bel kemerinin yerine ip ve gzel sa eklinin yerine kellik ve ssl elbiselerin yerine uvaldan giysi; gzellik yerine dalanma olacak. 25 Erkeklerin kltan geirilecek ve yiitlerin savata lecekler. 26 Ve onun kaplar ah ekip yas tutacaklar; ve o kimsesiz kalp yerde oturacak. 14. BLM Sion ve kzlar bin yllk gnde kurtulup paklanacak aya 4 ile karlatrnz. m.. tahminen 559 545 yllar. Ve o gn, yedi kadn bir erkei tutup diyecekler: Kendi ekmeimizi yiyeceiz ve kendi elbiselerimizi giyeceiz; yeter ki senin adn tayalm; utancmz bizden kaldr. 2 O gn Rabbin dal gzel ve grkemli olacak; srailin kap kurtulanlar iin yerin meyvesi ok iyi ve gzel olacak. 3 Ve yle olacak ki Sionda braklanlara ve Yerualemde kalanlara, Yerualemde yaayanlar arasnda yazlan herkese kutsal denilecek 4 Rab, Sion kzlarnn pisliini ykaynca ve Yerualemin orta-

2. Nefi 14:515:13 sndan onun kann adalet ruhu ve yakma ruhu ile temizleyince; 5 Ve Rab, Sion dann her konutu ve onun toplantlar zerinde, gndzleri bulut ve duman ve geceleri ise alevli ate parlts yaratacak; nk Sionun btn grkemi zerinde savunma olacak. 6 Ve gndzn scaktan glge iin ve frtnadan ve yamurdan ise kap snacak ve rtnecek bir yer bulmak iin bir ardak olacak. 15. BLM Rabbin ba (srail) ssz kalacak ve halk darmadan olacak nantan sapm ve dalm durumdayken balarna felaketler gelecek Rab bir sancak aacak ve sraili toplayacakaya 5 ile karlatrn. m.. tahminen 559545 yllar. V e o zaman ok sevdiime, sevdiimin zm bayla ilgili bir trk syleyeceim. ok sevdiimin verimli bir yamata bir ba var. 2 Ve o ban etrafn itle evirip talarn temizledi ve oraya seme asmalar dikti; ve ortasna bir kule ve iine de bir zm skaca yapt; ve zm versin diye bekledi, fakat yabani zm verdi. 3 Ve imdi, ey Yerualemde oturanlar ve Yahuda askerleri, rica ederim, benimle bam arasnda hkm verin. 4 Bamda yaplmas gereken daha ne yaplabilirdi de ben yapmadm? zm versin diye

80 beklerken niin yabani zm verdi? 5 Ve imdi gidelim; bama ne yapacam size anlataym: itini skeceim ve onu yiyip bitirecekler; ve duvarn ykacam ve onu ayak altnda ineyecekler. 6 Ve onu harap edeceim; budanmayacak ve apalanmayacak; ne var ki orada allarla dikenler bitecek; zerine yamur yadrmasnlar diye bulutlara da emredeceim. 7 nk Ordularn Rabbinin ba srail Evidir ve Onun houna giden fidan Yahuda erleridir; ve O, adaleti bekledi; ve ite zorbalk grd; doruluu beklerken, fakat ite, feryat buldu. 8 Yer kalmayncaya kadar evine ev katanlarn vay haline! yle ki onlar memleketin ortasnda yapayalnz braklacaklar. 9 Ordularn Rabbi kulama, gerek u ki birok ev ssz kalacak ve byk gzel ehirlerde oturan olmayacak dedi. 10 Evet, on dnm ba bir bat verecek ve bir homer tohum bir efa verecek. 11 ki peinden komak iin sabahleyin erken kalkanlarn, geceleyin ge vakte kadar ve arap onlar alevlendirinceye kadar elenenlerin vay haline! 12 Ve ziyafetlerinde harp ve keman, tef ve zurna ve arap var; fakat Rabbin yaptklarna dikkat etmiyorlar ve onun ellerinin iine bakmyorlar. 13 Halkm bu yzden, bilgileri kt olduu iin tutsakla

81 gtrld ve itibarl adamlar ktla dtler; ve onlarn topluluu susuzluktan kurudu. 14 Bu yzden cehennem boazn geniletti ve azn lsz at; ve onlarn grkemi ve kalabalklar ve grltleri ve onlarn arasnda sevinip coan oraya inecek. 15 Ve sradan insan aa indirilecek, gl adam alaltlacak ve kibirlilerin gzleri alaltlacak. 16 Fakat Ordularn Rabbi adalet iinde ykselecek ve kutsal olan Tanr doruluk iinde kutsallaacak. 17 O zaman kuzular eskisi gibi otlayacak ve zenginlerden kalan ssz yerleri yabanclar yiyecekler. 18 Ktl gurur ipleriyle ve gnah at arabasnn urganyla ekermi gibi srenlerin vay haline! 19 Onlar diyorlar: Acele etsin, iini abuk yapsn da grelim; ve srailin Kutsalnn d yaklap gelsin ki, geldiini bilelim! 20 Ktye iyi ve iyiye kt diyenlerin; karanl k yerine ve karanlk yerine koyanlarn; acy tatl yerine ve tatly ac yerine koyanlarn vay haline! 21 Kendi gzlerinde hikmetli olanlarn ve kendilerini zeki grenlerin vay haline! 22 arap imekte yiit olanlarn ve sert ikileri kartrmakla gl olanlarn; 23 Rvet iin kty hakl karanlarn ve hakl olann hakkn elinden ekip alanlarn vay haline!

2. Nefi 15:1430 24 Bu yzden atein anz yiyip bitirdii ve alevin kuru otu yakp kl ettii gibi, onlarn kk de byle ryecek ve onlarn iei toz gibi havaya uacak; nk Ordularn Rabbinin yasasn kendilerinden attlar ve srailin Kutsalnn szn hor grdler. 25 Bu yzden, Rabbin fkesi halkna kar alevlendi ve elini onlara kar uzatp onlar vurdu; ve tepeler sarsld ve onlarn leleri sokaklarn ortasnda para para edildi. Her eye ramen Onun fkesi dinmedi, fakat eli hl uzanm duruyor. 26 Ve uzaktaki milletler iin bir sancak dikecek ve dnyann bir ucundan onlar armak iin slk alacak; ve ite, acele edip hemen gelecekler; onlarn arasnda yorulan ve tkezleyen olmayacak. 27 Kimse uyuklamayacak ve uyumayacak; ne bellerinin kemeri zlecek, ne de arklarnn balar kopacak. 28 Oklar sivri ve yaylar ise hep kuruludur; ve atlarnn trnaklar akmak ta ve arabalarnn tekerlekleri kasrga sanlacak; kkremeleri aslannki gibidir. 29 Gen aslanlar gibi kkreyecekler; evet, kkreyerek av kapacaklar ve onu emin bir yere gtrecekler; ve onu kimse kurtaramayacak. 30 Ve o gn onlara kar denizin grleyii gibi kkreyecekler; ve karaya bakarlarsa, ite, karanlk ve sknt var; ve gklerdeki klar kararmtr.

2. Nefi 16:117:1 16. BLM aya Rabbi grrayann gnahlar balanr Peygamberlik etmeye arlr aya Mesihin retilerinin Yahudiler tarafndan reddedileceine dair peygamberlikte bulunurGeri kalanlar dnecek aya 6 ile karlatrnz. m.. tahminen 559545 yllar. Kral Uzziyann ld yl, Rabbi yce ve yksek bir taht zerinde otururken grdm ve giysisinin etei tapna dolduruyordu. 2 Tahtn zerinde seraflar duruyordu; her birinin alt kanad vard; ikisiyle yzn rtyor ve ikisiyle ayaklarn rtyordu; ve ikisiyle uuyordu. 3 Ve biri dierine haykrp yle dedi: Ordularn Rabbi kutsaldr, kutsaldr, kutsaldr; btn dnya Onun grkemiyle doludur. 4 Ve haykrann sesinden kap eikleri sarsld ve ev dumanla doldu. 5 O zaman yle dedim: Vay halime! nk mahvoldum; nk dudaklar kirli bir adamm ve dudaklar kirli bir halkn iinde yayorum; nk gzlerim Kral, Ordularn Rabbini grd. 6 Derken seraflardan biri bana doru utu; elinde maa ile sunaktan alm olduu kzgn bir kz vard. 7 Ve onunla azma dokunup yle dedi: te dudaklarn buna dedi; ve ktlklerin kaldrld ve gnahlarndan arndn. 8 Ayn zamanda Rabbin sesini

82 iittim: Kimi gndereyim ve bizim iin kim gidecek? diyordu. O zaman ben: te ben buradaym, beni gnder dedim. 9 Ve O yle dedi: Git ve bu halka syle: yice dinleyin ve gzlerinizi iyice an! Ama onlar anlamadlar, farkna bile varmadlar. 10 Bu halkn yreine ya koy, kulaklarn arlatr ve gzlerini kapa da gzleriyle grmesinler ve kulaklaryla iitmesinler ve yrekleriyle anlamasnlar ve dnp ifa bulmasnlar. 11 O zaman Rabbe: Ne zamana kadar ya Rab? dedim. Ve Rab: ehirler harap ve kimsesiz, evler insansz ve lke tmyle ssz kalncaya kadar dedi. 12 Ve Rab insanlar buradan alp uzaklara gtrd; nk memleketin ortasnda ok bo braklm yerler olacak. 13 Fakat onda biri kalsa bile, onlar geri dnseler de yaprak dktkleri zaman kt kalan mee ve itlembik aac gibi yutulacaklardr; onun kt kutsal soydur. 17. BLM Efraim ve Suriye, Yahudaya kar sava aarlar Mesih bir bakireden dnyaya gelecek aya 7 ile karlatrnz. m.. tahminen 559 545 yllar. Ve yle oldu ki Uzziyann olu, Yotamn olu, Yahuda kral Ahazn gnlerinde, Suriye kral Retsin ile Remalyann olu srail kral Pekah, Yerualeme

83 kar savamaya ktlar, fakat ona kar verdikleri mcadeleyi kazanamadlar. 2 Ve Davut Evine: Suriye Efraimle birleti diye bildirildi. Ve rzgar yznden ormandaki aalar nasl titrerse, onun yrei ve halknn yrei de yle titredi. 3 O zaman Rab, ayaya yle dedi: Yukardaki havuzun su yolu banda, amarc tarlas caddesinde Ahaz karlamak iin, olun ear-yaub ile beraber imdi k. 4 Ve ona yle de: Dikkat et ve sakin ol; bu iki kuyruktan, bu duman tten yar yanm iki odun parasndan, Retsin ile Suriyenin ve Remalyann olunun kzgn fkesinden korkma ve yrein baylmasn. 5 nk Suriye, Efraim ve Remalyann olu sana kar suikast hazrladlar ve yle diyorlar: 6 Yahudaya kar yryelim ve onu yldralm; ve oradan kendimize bir giri yolu aalm ve onun bana bir kral oturtalm, evet, Tabeelin olunu kral yapalm. 7 Rab Tanr yle diyor: Kurduklar planlar suya decek ve hibiri de olmayacak. 8 nk Suriyenin ba am ve amn ba da Retsindir; ve altm be yl iinde Efraim paralanacak, bir halk olmaktan kacak. 9 Ve Efraimin ba Samiriye ve Samiriyenin ba ise Remalyann oludur. Eer inanmazsanz, kurulmanz kesinlikle mmkn olmayacak.

2. Nefi 17:220 10 Bununla beraber Rab, Ahaza yine yle diyerek konutu: 11 Tanrn Rabden kendin iin bir iaret iste; ya derinlerde ya da yukarda ykseklerde olsun, sen iste. 12 Fakat Ahaz: stemem ve Rabbi denemem dedi. 13 Ve o yle dedi: Ey Davut Evi, imdi dinleyin; insanlar bktrdnz yetmiyormu gibi, Tanrm da bktrmak istiyorsunuz? 14 Bunun iin, Rab kendisi size bir iaret verecek; ite bir bakire gebe kalacak ve bir oul dnyaya getirecek ve onun adn mmanuel koyacak. 15 Kty reddedip iyiyi seebilmek iin tereya ve bal yiyecek. 16 nk ocuk kty reddetmeyi ve iyiyi semeyi renmeden nce, irendiin lke her iki kral tarafndan da terk edilecek. 17 Rab, senin zerine, halkn zerine ve babann evi zerine gnler getirecek; yle gnler ki Efraim, Yahudadan ayrld gnden beri gelmemitirAsur kraln getirecek. 18 Ve yle olacak ki o gn Rab, Msrn en uzak yerlerinde olan sinee ve Asur lkesinde olan arya slk alacak. 19 Ve onlar gelecekler ve hepsi ssz vadilere ve kaya deliklerine ve btn dikenlere ve btn allara konacaklar. 20 Ayn gn Rab kiralanm bir usturayla, rman tesindekilerle ve Asur Kralyla, ba ve ayaklarn kllarn tra edecek ve sakal da kazyacak.

2. Nefi 17:2118:12 21 Ve o gn yle olacak ki bir adam gen bir inekle iki koyun besleyecek. 22 Ve yle olacak ki verecekleri stn bolluundan tereya yiyecek; nk lkede braklm olan herkes tereya ve bal yiyecek. 23 Ve o gn yle olacak ki bin gm deerinde bin asma fidan olan her yer allk ve dikenlik olacak. 24 Erkekler oraya oklarla ve yayla gelecek; nk btn memleket allk ve dikenlik olacak. 25 Ve apayla kazlacak olan her tepede al ve diken korkusu olmayacak; fakat kzlerin gnderilmesine ve kkba hayvanlarn ayaklar altnda kalmasna yarayacak. 18. BLM Mesih bir sendeleme ta ve bir gcenme kayas olacak Rabbi arayn, fsldayp duran bycleri deil Yolunuzu bulmak iin yasaya ve tankla dnn aya 8 ile karlatrn. m.. tahminen 559545 yllar. Rabbin sz bana ayrca yle dedi: Kendine byk bir tomar al ve zerine insan kalemi ile Maher-alal-ha-baz iin, diye yaz. 2 Ve kayt tutmalar iin yanma sadk ahitlerden, Rahip Uriyay ve Yeberekyann olu Zekaryay aldm. 3 Ve kadn peygamberin yanna girdim; ve gebe kald ve bir oul dourdu. O zaman Rab

84 bana: Adn Maher-alal-habaz koy dedi. 4 nk ite, bu ocuk, amn zenginlikleri ve Samiriyenin apul mal Asur Kralnn nnden ekilip alnmadan nce Babacm ve anneciim diye barmasn renmeyecek. 5 Rab bana yeniden yle diyerek konutu: 6 Mademki bu halk sessizce akan iloah sularn istemediler ve Retsin ve Remalyann olu ile seviniyorlar; 7 imdi bu yzden, ite, Rab rman gl ve bol sularn, hatta Asur Kraln ve onun btn grkemini, onlarn zerine salyor; ve o btn yataklarndan ykselecek ve btn kylar zerine taacak. 8 Ve Yahudann iinden geecek; kabarp taacak; ve boynuna kadar varacak; ve gerilmi kanatlar senin lkeni boydan boya saracak, ey mmanuel! 9 Ey halklar birleseniz de parampara edileceksiniz; ve ey btn uzak lkelerden olanlar, kulak verin; silahlarnz kuansanz da parampara edileceksiniz; silahlarnz kuansanz da parampara edileceksiniz! 10 Aranzda tlein, ama hepsi boa kacak; bir ey syleseniz de olmayacak; nk Tanr bizimledir. 11 nk Rab, kuvvetli eli zerimde iken bana unu syledi ve bu halkn yolunda yrmememi bana retip yle dedi: 12 Bu halkn birlik dedii her eye siz birlik demeyin; onlarn

85 korktuundan korkmayn ve ylmayn. 13 Ordularn Rabbi, takdis edeceiniz Odur; ve korktuunuz olsun ve yldnz O olsun. 14 Ve O bir snak olacak; fakat srailin iki evi iin sendeleme ta ve gcenme kayas ve Yerualemde oturanlar iinse bir kapan ve tuzak olacak. 15 Ve onlarn arasnda ou tkezleyecek ve dp paralanacak ve tuzaa dp yakalanacaklar. 16 rencilerimin arasnda tankl bala ve yasay mhrle. 17 Ve Yakup Evinden yzn gizleyen Rabbi bekleyeceim ve Onun yolunu gzleyeceim. 18 te ben ve Rabbin bana verdii ocuklar, Sion Danda oturan Ordularn Rabbi tarafndan verilen sraildeki iaretler ve mucizeleriz. 19 Ve size: Fsldayan ve mrldayan medyumlara ve byclere dann diye syledikleri zaman yaayanlarn llerden haber almas iin bir halk kendi Tanrsna danmaz m? 20 Yasaya ve tankla dann; ve eer bu sze gre konumuyorlarsa, bunun nedeni onlarn iinde k olmamasdr. 21 Ve byk zorluklar ve alk iinde yaayp gidecekler; ve yle olacak ki a kaldklar zaman fkelenecekler ve krallarna ve Tanrlarna lanet edip yukar bakacaklar. 22 Ve yere bakacaklar ve ite sknt ve karanlk, ac bir i kararts grecekler ve karanla doru srklenecekler.

2. Nefi 18:1319:7 19. BLM aya, Mesihten sz eder Karanlk iindeki halk byk bir k grecek Bizim iin bir ocuk doacak O, Bar Prensi olacak ve Davutun tahtndan ynetecek aya 9 ile karlatrnz. m.. tahminen 559545 yllar. Ancak bu karart onun ektii ac kadar olmayacak; nce Zebulun diyarn ve Naftali diyarn hafife zd ve sonra da Kzldeniz ynnde, Erden tesinde olan milletlerin Galilesini daha sert bir ekilde zd. 2 Karanlkta yryen halk byk bir k grd; lm glgesi diyarnda oturanlarn zerine k parlad. 3 Milleti oalttn ve sevinci arttrdn; hasat zamannda olan sevin naslsa, ganimet paylatklar zaman sevinen adamlar gibi, senin nnde yle seviniyorlar. 4 nk ona yk olan boyunduruunu ve srtndaki denei, ona hakszlk edenin sopasn krdn. 5 nk her savata uultudan savann akl karr ve giysileri kana bulanr; ama bu sava, alevler iinde atein yaktyla olacak. 6 nk bize bir ocuk dodu, bize bir oul verildi; ve ynetim Onun omuzlarnda olacak ve Onun ad: Harika, Danman, Gl Tanr, Sonsuz Baba, Bar Prensi olacak. 7 Davutun taht zerinde ve krall zerinde, bundan byle sonsuza kadar yarg ve ada-

2. Nefi 19:820:3 letle onun kralln kurmak ve dzene koymak iin ynetimin ve barn artmasnn sonu yoktur. Ordularn Rabbinin gayreti bunu yapacak. 8 Rab, Yakupa szn gnderdi ve sz srailin zerine indi. 9 Ve btn halk bilecek, hatta yreklerindeki gurur ve katlkla unlar syleyen Efraim ve Samiriyede oturanlar bile: 10 Tulalar dt, ama yontulmu talarla yapacaz; firavun incirleri kesildi, ama onlarn yerine sedir aalar dikeceiz. 11 Bu yzden Rab, Retsinin hasmlarn ona kar kaldracak ve onun dmanlarn birletirecek. 12 nden Suriyelileri ve arkadan da Filistinlileri ayaklandracak; ve onlar da azlarn ap sraili yutacaklar. Her eye ramen Onun fkesi dinmedi, ama eli hl uzanm duruyor. 13 nk halk kendisine vurana dnmyor ve Ordularn Rabbini aramyor. 14 Bu yzden Rab, srailden ba ve kuyruu, dal ve saz bir gnde kesip atacak. 15 Yal, ba odur ve yalan reten peygamber, kuyruk odur. 16 nk bu halkn liderleri onlar saptryorlar ve onlar tarafndan yol gsterilenler yok olup gidiyor. 17 Bu yzden Rab onlarn delikanllar ile sevinmeyecek ve onlarn kszlerine ve dullarna acmayacak; nk onlarn hepsi ikiyzl ve ktlk ileyenlerdir; ve her az aptalca konuuyor. Her eye ramen,

86 Onun fkesi dinmedi, ama eli hl uzanm duruyor. 18 nk ktlk ate gibi yakar; allar ve dikenleri yiyip bitirecek ve ormann sk allklarn tututuracak; ve onlar dumann ttt gibi uup gidecekler. 19 Ordularn Rabbinin fkesi yznden lke karanla bouldu; ve insanlar sanki atein yakt olacak; kimse kardeini kurtarmayacak. 20 Ve biri sa tarafta kapacak ve a kalacak; ve sol tarafta yiyecek ve doymayacaklar; herkes kendi kolunun etini yiyecek. 21 Manasse Efraimi ve Efraim Manasseyi yiyecek; onlar Yahudaya kar birlik olacaklar. Her eye ramen Onun fkesi dinmedi, ama eli hl uzanm duruyor. 20. BLM Asurun yok edilii kinci Gelite ktlerin yok ediliini simgeler Rab yeniden geldiinde pek az insan sa kalacakYakupun halkndan geri kalanlar o gn geri dnecekleraya 10 ile karlatrn. m.. tahminen 559545 yllar. Dullar alarna drmek ve yetim hakk yemek iin, fakirlere adaleti esirgemek ve halkmdan yoksul olanlarn hakkn ellerinden almak iin; 2 Haksz yasalar karanlarn ve buyurduklar zalimlikleri yazanlarn vay haline! 3 Ve yoklama gnnde ve uzaktan gelecek ykmda ne yapacaksnz? Yardm bulmak

87 iin kime kaacaksnz? Ve annz hretinizi nereye brakacaksnz? 4 Ben olmadan onlar esirlerin arasnda iki bklm olacaklar ve lenlerin altnda kalacaklar. Her eye ramen Onun fkesi dinmedi, ama eli hl uzanm duruyor. 5 Ey Asurlu, fkemin denei! Ve ellerindeki sopa onlarn fkesidir. 6 Onu ikiyzl bir millete kar gndereceim ve ganimeti toplasn ve av yakalasn diye ve onlar sokaklarn amuru gibi inesin diye, fkelendiim halka kar ona emredeceim. 7 Geri o byle dnmez ve onun yreinden byle bir ey gemez; ancak yreinden ykmak ve birok milleti kesip atmak geer. 8 nk o yle dedi: Prenslerimin hepsi kral deil mi? 9 Kalno Karkemi gibi deil mi? Hamat Arpad gibi deil mi? Samiriye am gibi deil mi? 10 Oyma putlar Yerualemin ve Samiriyeninkinden daha iyi olan putlarn krallklarn elim nasl kurduysa; 11 Samiriyeye ve onun putlarna ne yaptysam, aynsn Yerualeme ve onun putlarna da yapmaz mym? 12 Bu nedenle yle olacak ki Rab, Sion Danda ve Yerualemde btn iini bitirdikten sonra, Asur Kralnn gururlu yreinin meyvesini ve kibirli baklarnn ann cezalandracam. 13 nk o yle dedi: Bu eyleri elimin gcyle ve hikme-

2. Nefi 20:421 timle yaptm; nk anlaym var; ve halklarn snrlarn deitirdim ve hazinelerini soydum ve orada oturanlar bir yiit gibi bozguna urattm. 14 Ve elim bir ku yuvas bulur gibi halklarn zenginliklerini buldu; ve kalan yumurtalar toplar gibi, ben de btn dnyay yle topladm; ve kanadn kmldatan veya azn aan veya cvldayan olmad. 15 Balta ile kesen adama kar balta vnr m? Testereyi sallayan adama kar testere byklk taslar m? Sanki denek kendisini kaldranlara kar sallanyormu, sanki asa odun deilmi gibi kendisini havaya kaldryormu! 16 Bu nedenle Rab, Ordularn Rabbi, onun semizleri arasna sskal gnderecek ve onun grkemi altnda ate yakar gibi, yangn karacak. 17 Ve srailin ate ve onun Kutsal alev olacak; ve bir gnde onun dikenlerini ve allarn yakp kl edecek. 18 Ve onun ormannn ve verimli tarlasnn grkemini, hem can hem de bedeni yakp kl edecek; ve onlar yere ylan bir sancaktar gibi yok olacak. 19 Ve ormannn artakalan aalar az olacak; bir ocuk da onlar yazabilir. 20 Ve o gn yle olacak ki srailden geri kalanlar ve Yakup Evinin kap kurtulanlar artk bir daha kendilerine vurana deil, ancak srailin Kutsal Rabbe hakikatle dayanacaklar. 21 Geri kalanlar, evet, hatta

2. Nefi 20:2221:6 Yakuptan geri kalanlar bile Gl Tanrya dnecekler. 22 nk halkn srail, denizin kumlar gibi olsa da, yine de onlardan bir kalnt geri dnecek; adaletle taan ykm kararlat. 23 nk Ordularn Rabbi Tanr kararlatrd gibi btn lkeyi ykp yok edecek. 24 Bu yzden Ordularn Rabbi Tanr yle diyor: Ey Sionda oturan halkm, Asurludan korkma; Msrlnn yapt gibi sana denekle vuracak ve sana kar sopasn kaldracak. 25 nk biraz daha zaman geecek, kzgnlk bitecek ve benim fkem onlarn yok olmasyla son bulacak. 26 Ve Oreb kayasndaki Midyan katliamnda olduu gibi, Ordularn Rabbi krbac ona kar uyandracak ve asasn denizin zerinde olduu gibi, onu Msrn zerine kaldrd gibi kaldracak. 27 Ve o gn yle olacak ki onun yk senin omuzlarndan ve boyunduruu senin boynundan kalkacak; ve yala meshedildii iin boyunduruk krlacak. 28 Ayyata geldi, Migronu geti; ykn Mikmata brakt. 29 Geitten getiler ve Gebada konakladlar; Ramaya korku dt; Saulun Gibeas kat. 30 Yksek sesle bar, ey Gallim kz! Sesini Laie ulatr, ey zavall Anatot! 31 Madmena yerinde yok; Gebimde oturanlar kamak iin toplanyorlar. 32 Asurlu o gn yine Nobda

88 kalacak; elini Sion kznn dana, Yerualem tepesine doru sallayacak. 33 te Rab, Ordularn Rabbi sald korkuyla dallar budayacak, uzun boylular kesilip devrilecek ve kibirli olanlar alaltlacak. 34 Ve ormann sk allklarn demirle kesecek ve Lbnan, Gl Olann eliyle decek. 21. BLM Yessenin kt (Mesih) dorulukla yarglayacak Bin yllk dnemde Tanrnn bilgisi btn dnyay kaplayacakRab bir sancak ap sraili toplayacak. aya 11 ile karlatrn. m.. tahminen 559545 yllar. Ve Yessenin ktnden bir filiz kacak ve kknden bir dal byyecek. 2 Ve Rabbin Ruhu, hikmet ve anlay ruhu, t ve kuvvet ruhu, bilgi ve Rab korkusunun ruhu Onun zerinde kalacak. 3 Ve Rab korkusuyla Onun anlayn keskinletirecek; ve gzlerinin grdne gre yarglamayacak ve kulaklarnn iittiine gre azarlamayacak. 4 Fakat fakirleri dorulukla yarglayacak ve dnyann yumuak ballar iin hakkyla azarlayacak; ve dnyaya aznn deneiyle vuracak ve ktleri dudaklarnn soluu ile ldrecek. 5 Ve belinin kua adalet ve kalasnn kua ballk olacak. 6 Kurt ayrca kuzuyla beraber

89 oturacak ve leopar olakla yan yana yatacak; ve buza, gen aslan ve besili sr bir arada olacak ve onlar kk bir ocuk gdecek. 7 Ve inekle ay otlanacak; onlarn yavrular birlikte yatp uyuyacaklar ve aslan kz gibi saman yiyecek. 8 Ve emzikteki ocuk engerek ylannn delii zerinde oynayacak ve stten kesilmi ocuk elini Kokatris ylannn kovuu zerine koyacak. 9 Btn kutsal damda zarar vermeyecekler ve ldrmeyecekler; nk sular denizi nasl kaplyorsa, dnya da Rab bilgisi ile dolu olacak. 10 Ve o gn, halklar iin sancak olarak dikilen Yessenin kkn Yahudi olmayan uluslar arayacaklar; ve onun huzuru grkemli olacak. 11 Ve o gn yle olacak ki Asurdan ve Msrdan ve Patrostan ve Kutan ve Elamdan ve inardan ve Hamattan ve denizdeki adalardan artakalacak olan halkndan geri kalanlar kurtarmak iin Rab yine ikinci kez elini uzatacak. 12 Ve uluslar iin bir bayrak kaldracak ve srailin srgnlerini toplayp dnyann drt bir kesine dalm olan Yahudallar bir araya getirecek. 13 Efraimin kskanl kalmayacak ve Yahudann dmanlar kesilip atlacak; Efraim Yahuday kskanmayacak ve Yahuda Efraimi kzdrmayacak. 14 Fakat onlar Filistinlilerin omuzlarnda batya uacaklar; doudakilerin ganimetlerini bir-

2. Nefi 21:722:6 likte yamalayacaklar; Edom ve Moab zerine ellerini atacaklar ve Ammonun ocuklar onlarn szn dinleyecek. 15 Ve Rab, Msr denizinin dilini bsbtn yok edecek ve rman zerinde elini gl yeli ile sallayacak; ve rma vurup yedi dereye blecek ve insanlar oradan arklar slanmadan geirecek. 16 Ve Msr lkesinden kt gn sraile olduu gibi halkndan geriye kalanlar iin Asurdan byk bir yol alacak. 22. BLM Bin yllk dnemde btn insanlar Rabbi veceklerRab onlarn arasnda yaayacak aya 12 ile karlatrn. m.. tahminen 559 545 yllar. Ve o gn diyeceksin: Ya Rab seni veceim; bana kar fkelenmitin, fakat fken dindi ve beni teselli ettin. 2 te Tanr benim kurtuluumdur; gveneceim ve korkmayacam; nk Rab Yehova benim gcm ve arkmdr; O benim kurtuluum oldu. 3 Onun iin kurtulu kuyularndan sevinle su ekeceksiniz. 4 Ve o gn diyeceksiniz: Rabbi vn, Onun adn arn; halkn arasnda Onun ilerini bildirin, adnn yceliini ann. 5 Rabbe ilahiler syleyin; nk mkemmel iler yapt; btn dnya bunu biliyor. 6 Ey sen, Sionda oturan seslenip haykr; nk aranzdaki srailin Kutsal byktr.

2. Nefi 23:119 23. BLM Babilin ykl kinci Geliteki ykl simgeler O gn fke ve gn olacak Babil (dnya) sonsuza dek decek aya 13 ile karlatrn. m.. tahminen 559 545 yllar. Babilin ykonu Amotsun olu aya grd. 2 Yksek dan zerine bayrak dikin; onlar yksek sesle arn, el sallayn da soylular kaplarndan girsinler. 3 Kutsal kldklarma emrettim, yiitlerimi ardm; nk fkem yceliime sevinenlerin zerine inmedi. 4 Dalardaki kalabaln grlts, byk bir halkn grltl sesi gibi! Bir araya toplanm uluslarn krallklarnn kargaalk grlts! Ordularn Rabbi sava iin ordular topluyor. 5 Btn memleketi yok etmek iin, evet, Rab ve fkesinin silahlar uzak bir diyardan, gklerin ucundan geliyorlar. 6 Feryat edin, nk Rabbin gn yakndr; her eye Gc Yeten tarafndan bir ykm gibi gelecektir. 7 Bu yzden btn eller geveyecek, her insann yrei eriyecek. 8 Ve korkacaklar, onlar sanclar ve aclar tutacak; akn akn birbirlerine bakacaklar; yzleri alev gibi kzaracak. 9 te Rabbin gn, memleketi harabeye evirmek iin acmasz bir gazap ve kzgn bir fkeyle geliyor; ve O, gnahkr-

90 lar memleketten karp yok edecek. 10 nk gkteki yldzlar ve onlarn yldz kmeleri klarn vermeyecekler; gne dounca kararacak ve ay parlak n vermeyecek. 11 Ve dnyay ktl yznden ve ktleri ktlkleri yznden cezalandracam; kibirlilerin kstahln sona erdireceim ve korkun olanlarn gururunu alaltacam. 12 nsan saf altndan, hatta Ofir kle altnndan daha deerli klacam. 13 Bu yzden gkleri sarsacam; Ordularn Rabbinin gazabyla, Onun kzgn fkesinin gnnde dnya yerinden oynayacak. 14 Ve o gn, kovalanan ceylan ve sahipsiz bir koyun gibi olacak ve herkes kendi halkna dnp kendi lkesine kaacak. 15 Gururlularn hepsi delik deik edilecek; evet ve ktlerle birleen herkes kltan geirilecek. 16 ocuklar da gzleri nnde parampara edilecek; evleri yama edilip elerine tecavz edilecek. 17 te altna, gme deer vermeyen ve onlardan holanmayan Medleri onlara kar uyandracam. 18 Onlarn yaylar genleri krp dkecek; ve rahmin meyvesine acmayacaklar; gzleri ocuklar esirgemeyecek. 19 Ve krallklarn grkemi, Kildanilerin gururunun ss olan Babil, Tanrnn Sodom ve Gomorray ykt gibi olacak.

91 20 Orada bir daha oturulmayacak ve nesilden nesle konut olmayacak. Araplar orada adr kurmayacak ve obanlar orada srlerini yatrmayacaklar. 21 Fakat orada ln yabani hayvanlar yatacak ve onlarn evleri uluyan yaratklarla dolu olacak; ve orada baykular barnacak ve satirler dans edecek. 22 Ve ssz kalan evlerinde yabani ada hayvanlar ve gzel saraylarnda da ejderhalar uluyacak; ve vaktinin gelmesi yakndr ve gnleri uzamayacaktr. nk onu ok hzl bir ekilde yok edeceim; evet, halkma kar merhametli olacam, ama ktler yok olup gidecek. 24. BLM srail toplanacak ve bin yl dinlenmenin tadn karacak Lusifer ba kaldrd iin cennetten atlmtr srail, Babile (dnyaya) kar zafer kazanacak. aya 14 ile karlatrn. m.. tahminen 559 545 yllar. nk Rab, Yakupa merhamet gsterecek, sraili yine seecek ve onlar kendi lkelerine yerletirecek; ve yabanclar onlara katlacak ve Yakup Evine yapacaklar. 2 Ve halklar onlar uzaklardan alp dnyann br ucuna, evet, kendi yerlerine getirecekler ve onlar vaadedilmi topraklarna dnecekler. Ve srail Evi o topraklar yurt edinecek ve Rabbin lkesi uaklarn ve hizmetilerin lkesi olacak; ve

2. Nefi 23:2024:13 kendilerini tutsak etmi olanlar tutsak edecekler ve kendilerini ezenleri ynetecekler. 3 Ve o gn yle olacak ki ektiin znt, korku ve sana hizmetilik yaptrdklar etin tutsaklktan sonra Rab seni rahata erdirecek. 4 Ve o gn yle olacak ki Babil Kralna bu deyii syleyip yle diyeceksin: Zalimin sonu nasl geldi, altn ehir nasl yok oldu. 5 Rab ktlerin deneini, hkmdarlarn asasn krd. 6 Halk kudurmuasna boyuna dven, uluslar fkeyle ynetenin kendisi imdi eziyet ekiyor ve kimse buna engel olmuyor. 7 Btn dnya rahatta ve susmu; onlar ilahiler syleyip coarlar. 8 Evet, kknar aalar ve Lbnann sedirleri de senin iin seviniyorlar: Sen yere yatrldndan beri bize kar hi kesici kmad diyorlar. 9 Cehennem senin geliini karlamak iin dibinden kaynyor; senin iin llerini, hatta dnyann btn byklerini uyandryor; milletlerin btn krallarn tahtlarndan ayaa kaldrd. 10 Hepsi sana konuup yle diyecekler: Sende mi bizim gibi zayf dtn? Bize mi benzedin? 11 Gsteriin mezara indirildi; kemanlarn sesi duyulmuyor; altna kurtlar serildi ve zerini kurtlar rtyor. 12 Ey Lusifer, seherin olu, gkten nasl dtn! Uluslar devirirdin, nasl yere ykldn! 13 nk kendi yreinde derdin: Ge kacam, tahtm

2. Nefi 24:1432 Tanrnn yldzlarnn zerine ykselteceim; kuzeyin sonlarnda, cemaat dann tepesinde de oturacam. 14 Bulutlarn stndeki yksekliklere kacam; En Yce Olan gibi olacam. 15 Oysa sen cehenneme, ukurun dibine atlacaksn. 16 Seni grenler gzlerini sana dikecekler ve seni dnp yle diyecekler: Dnyay sarsan, krallklar titreten adam bu mu? 17 Ve dnyay le dndren, ehirlerini ykan ve tutsak evlerini amayan adam bu mu? 18 Milletlerin btn krallar, evet, her biri kendi mezarnda, hepsi grkemle yatyor. 19 Fakat sen iren bir dal gibi ve klla delik deik edilip tal ukura atlan llerin kalntlar gibi mezarndan sklp atldn; ayak altnda inenen le gibisin. 20 Gmlerek onlarla birlemeyeceksin, nk kendi memleketini harap ettin ve kendi halkn ldrdn; ktlk ileyenlerin soyu hibir zaman anlmayacaktr. 21 Atalarnn ktlkleri yznden, onun ocuklarn boazlayacak yer hazrlayn da ayaa kalkmasnlar ve lkeyi kendilerine mlk edinmesinler; ve yeryzn ehirlerle doldurmasnlar. 22 nk Ordularn Rabbi diyor: Onlara kar ykseleceim ve ad ve geride kalan ve olu ve yeeni Babilden kovup atacam, diyor Rab. 23 Onu balaban kularnn yuvas yapacam ve oras batak-

92 lklarn yeri olacak; ve oray ykm sprgesiyle spreceim, diyor Ordularn Rabbi. 24 Ordularn Rabbi ant ierek yle dedi: Gerekten dndm gibi olacak ve nasl tasarladmsa yle duracak. 25 yle ki Asurluyu lkeme getireceim ve dalarmn zerinde onu ayaklar altnda ineyeceim; o zaman boyunduruu onlarn zerinden kalkacak ve yk onlarn omuzlarndan kalkacak. 26 Btn dnyada tasarlanan ama budur ve btn milletlerin zerine uzatlm olan el budur. 27 nk Ordularn Rabbinin tasarladn kim bozabilir? Ve onun uzanm elini kim geri evirebilir? 28 Bu yk, Kral Ahazn ld ylda oldu. 29 Ey btn Filistin, sana vurann denei krld diye sevinme; nk ylann kknden Kokatris ylan kacak ve onun meyvesi yakc uan ylan olacak. 30 Ve fakirlerin ilk doanlar karnlarn doyuracaklar ve muhtalar emniyetle yatacaklar; ve senin kkn ktlkla ldreceim; ve o, senden artakalanlar ldrecek. 31 Ulu, ey kap; feryat et, ey ehir; sen Filistin batan baa eriyip yok oldun; nk kuzeyden bir duman gelecek ve vakti gelince hi kimse yalnz kalmayacak. 32 Uluslarn habercileri o vakit ne cevap verecekler? Denecek ki Rab, Sionu kurmutur ve

93 halkndan yoksul olanlar oraya snacaktr. 25. BLM Nefi ak konumaktan sevin duyar ayann peygamberlikleri son gnlerde anlalacak Yahudiler Babilden geri gelecekler, Mesihi armha gerdikten sonra darmadan olup cezalarn bulacaklar Mesihe inandklarnda tekrar eski durumlarna getirilecekler Mesih ilk kez Lehinin Yerualemden ayrlmasndan alt yz yl sonra gelecek Nefililer Musa yasasn tutarlar ve srailin Kutsal olan Mesihe inanrlar. m.. tahminen 559545 yllar. imdi ben Nefi, ayann syledii, benim yazya geirdiim szler hakknda biraz konumak istiyorum. nk ite aya, halkmn ounun anlamakta zorluk ektii szler syledi; nk halkm Yahudiler arasnda nasl peygamberlik edildiini bilmez. 2 nk ben Nefi, onlara Yahudilerin gelenekleri hakknda pek bir ey retmedim; nk Yahudilerin ileri karanlk ilerdi ve iren ilerle urarlard. 3 Bu nedenle halkma ve ileride yazdklarm okuyacak olanlara yazyorum ki onlar Tanrnn syledii szlere gre btn uluslarn zerine gnderilecek yarglar rensinler. 4 Bu nedenle, ey srail Evinden olan halkm kulaklarnz ap szlerimi dinleyin; nk ayann szleri sizin iin pek ak olmasa da, ii peygamber-

2. Nefi 25:18 lik ruhuyla dolu olanlar iin aktr. Ama ben size iimdeki ruha gre peygamberlikte bulunacam; bunun iin, babamla beraber Yerualemden ayrldm gnden beri iimde olan aklkla peygamberlik edeceim; nk ite, ruhum halkmn her eyi renmesi iin ak konumaktan sevin duyar. 5 Evet ve ruhum ayann szlerinden dolay sevin duyar, nk Yerualemden geldim ve gzlerim Yahudilerle ilgili her eyi grd; ve Yahudilerin peygamberlerin szlerini anladn biliyorum ve Yahudilere sylenenleri, Yahudi adetlerine gre okumu kiiler dnda, onlardan daha iyi anlayacak baka bir halk yoktur. 6 Fakat ite, ben Nefi, ocuklarma Yahudi geleneklerini retmedim; fakat ite, ben kendim Yerualemde oturdum; dolaysyla Yerualem taraflarn iyi bilirim; ve ocuklarma ayann syledii, Yahudilerin arasna gnderilen Tanrnn yarglarndan bahsettim, ama bunlar yazmyorum. 7 Fakat ite, ak bir ekilde kendi peygamberliklerime devam edeceim; bunlar o kadar ak ki, biliyorum kimse yanl anlamayacak; bununla birlikte ayann peygamberlikleri yerine geldii zaman, insanlar onlarn anlamn, onlarn gerekleecei zamanlar kesinlikle bilecekler. 8 Bu nedenle, onlar insanocuklar iin deerlidir; ve bunlarn nemli olmadn

2. Nefi 25:918 dnenlere, zellikle onlara konuacam ve szlerimi kendi halkma ynelteceim; nk biliyorum ki bu szler son gnlerde onlar iin ok deerli olacak; nk o zaman onlar anlayacaklar; bu nedenle, onlarn iyilii iin bu szleri yazdm. 9 Ve Yahudilerin bir kua ktlklerinden dolay nasl yok edilmise, onlar kuaktan kuaa da iledikleri ktlklere gre yok edilmilerdir; ama onlardan hibiri Rabbin peygamberleri tarafndan uyarlmadan asla yok edilmemilerdir. 10 Bu nedenle, babam Yerualemden ayrldktan hemen sonra, balarna gelecek olan ykmn kendilerine bildirilmesine ramen onlar yreklerini katlatrdlar ve Babile tutsak gtrlenlerin dnda, hepsi peygamberlik ettiim ekilde yok olup gittiler. 11 Ve imdi, bunlar iimdeki ruhtan dolay sylyorum. Ve onlar srgn edilmelerine ramen geri dnp Yerualeme sahip olacaklar; bu nedenle miraslar olan lkeye yeniden geri getirilecekler. 12 Fakat ite aralarnda savalar ve sava sylentileri kacak; ve Babann Biricik Olunun, evet, hatta yerin ve gn Babasnn, bedende onlara grnecei gn geldiinde, ite ktlkleri, kat yreklilikleri ve dik kafallklarndan dolay Onu reddedecekler. 13 te, Onu armha gerecekler; ve O da mezarda gn yattktan sonra kanatlarnda ifayla llerin arasndan dirilecek; ve

94 Onun adna inananlarn hepsi Tanrnn Krallnda kurtulua kavuacak. Bu yzden ruhum Onun hakknda peygamberlik etmekten sevin duyar, nk Onun gnn grdm ve kalbim Onun kutsal adn ver. 14 Ve ite yle olacak ki Mesih llerin arasndan dirildikten ve halkndan adna inananlara grndkten sonra, ite Yerualem yeniden yklacak; nk Tanrya ve Onun Kilise halkna kar savaanlarn vay haline! 15 Bu nedenle, Yahudiler btn dier uluslarn arasna datlacak; evet ve Babil de yklacak; bu nedenle, Yahudiler baka uluslar tarafndan darmadan edilecekler. 16 Ve onlar datldktan ve Rab Tanr, Yahudileri kuaklar boyunca br uluslarn araclyla cezalandrdktan sonra, evet, kuaktan kuaa sann Tanrnn Olu olduuna ve kefaretin btn insanlk iin snrsz olduuna inanncaya ve ikna oluncaya kadar ve Mesihe inanacaklar ve Babaya onun adyla, pak bir yrek ve temiz ellerle ibadet edecekleri ve artk baka bir Mesihi beklemeyecekleri o gn geldii zaman, ite o zaman, gn gelecek ki bu eylere inanmalar gerekecek. 17 Ve Rab, halkn iinde bulunduklar bu kaybolmu ve dm durumdan kurtarmak zere elini ikinci kez yine uzatacak. Bu nedenle insanocuklar arasnda olaanst ve alacak bir i yapmaya balayacak. 18 Bu nedenle onlara szlerini getirecek; bu szler onlar son

95 gnde yarglayacak, nk bu szler reddettikleri gerek Mesihe onlar inandrmak iin verilecek; ve onlar, baka bir Mesihin yolunu gzlemelerine gerek kalmadna ikna etmek iin verilecek; nk insanlar aldatacak sahte mesihin dnda gelen olmayacak; nk peygamberler yalnzca bir tek Mesihten sz etmilerdir ve o da Yahudilerin reddedecei Mesihtir. 19 nk peygamberlerin sylediklerine gre Mesih, babam Yerualemden ayrldktan alt yz yl sonra gelecektir; ve peygamberlerin szlerine ve ayrca Tanrnn meleinin sylediklerine gre, Onun ad sa Mesih, Tanrnn Olu olacaktr. 20 Ve imdi kardelerim, ak bir ekilde konutum ki artk hataya dmemeniz gerekir. Ve Rab Tanr nasl yayorsa, O, sraili Msr lkesinden kard ve Musaya, zehirli ylanlar tarafndan srlan uluslar, nlerinde kaldrd ylana bakmalar artyla iyiletirmesi iin g verdi; ve Musaya ayrca kayaya vurup su karmas iin g verdi; evet, ite size sylyorum: Btn bu olanlar nasl gerekse ve Rab Tanr nasl yayorsa, gklerin altnda insanlarn kurtulmas iin szn ettiim bu sa Mesihten baka verilmi bir ad yoktur. 21 Bu nedenle, bunun iin; dnya durduka, soyunun katiyen yok olmayacana dair Yusufa verilmi olan sz yerine gelsin diye, Rab Tanr bana, yazdklarmn saklanp korunaca-

2. Nefi 25:1927 na ve kuaktan kuaa soyuma devredileceine dair sz verdi. 22 Bu nedenle, dnya durduka bu eyler bir kuaktan brne aktarlacaktr ve bu da Tanrnn istedii ve diledii ekilde olacaktr; ve bu yazlara sahip olacak uluslar, yazlm bu szlere gre yarglanacaklardr. 23 nk bizler, ocuklarmz ve kardelerimizi Mesihe inanmaya ve Tanryla barmaya ikna edebilmek iin gayretle yazmaya alyoruz; nk elimizden gelen her eyi yaptktan sonra, Tanrnn ltfuyla kurtulacamz biliyoruz. 24 Ve Mesihe inanmakla birlikte, Musa yasasn da tutuyoruz ve yasa yerine getirilinceye dek Mesihi sarslmaz bir ballkla bekleyeceiz. 25 nk yasa bu amala verildi; dolaysyla yasa bizim iin ld ve iman ettiimiz iin biz Mesihte dirildik; yine de verilen emirlerden dolay yasay tutuyoruz. 26 Ve biz Mesihten konuuruz, Mesihte seviniriz, Mesihi vaaz ederiz, Mesih hakknda peygamberlik eder ve peygamberliklerimizi yazarz; yle ki ocuklarmz gnahlarnn balanmas iin hangi kaynaa bakacaklarn bilsinler. 27 Bu nedenle, ocuklarmz yasann l olduunu bilsin diye yasadan konuuyoruz; ve onlar yasann l olduunu bilerek Mesihteki yaam sabrszlkla bekleyebilir ve yasann ne amala verildiini bilebilirler. Ve yasa Mesihle tamamlandktan sonra, yasann

2. Nefi 25:2826:7 kaldrlmas gerektii zaman Mesihe kar yreklerini katlatrmamalar gerekir. 28 Ve imdi ite, ey halkm, sizler ok dik kafal insanlarsnz; bu nedenle yanl anlamayn diye sizlere ak bir ekilde konutum. Ve konutuum szler sizlere kar tanklk edecektir; nk szlerim herkese doru yolu retmek iin yeterlidir; nk doru yol Mesihe inanmak ve Onu inkr etmemektir; nk Onu inkr etmekle, yasay ve peygamberleri de inkr etmi olursunuz. 29 Ve imdi ite, size sylyorum ki doru yol Mesihe inanmak, Onu inkr etmemektir; ve Mesih, srailin Kutsaldr; bu nedenle Onun nnde diz kmeli ve var gcnzle, aklnzla ve kuvvetinizle ve btn ruhunuzla Ona ibadet etmelisiniz; ve eer bunu yaparsanz, hibir ekilde dar atlmazsnz. 30 Ve gerektii lde, Musaya verilen yasa tamamlanncaya kadar, Tanrnn kurallarn ve kutsal trenlerini yerine getirmelisiniz. 26. BLM Mesih, Nefililere hizmet edecek Nefi, halknn gelecekte yok olacan grr Onlar tozun iinden konuacaklar Yahudi olmayan uluslar sahte kiliseler ve gizli eteler kuracaklarRab insanlarn rahiplik kurnazl uygulamasn yasaklar. m.. tahminen 559545 yllar. Ve ocuklarm ve sevgili karde-

96 lerim, Mesih llerin arasndan dirildikten sonra size grnecek ve size syleyecei szler uymanz gereken yasa olacak. 2 nk ite size sylyorum: Birok kuan geip gideceini ve halkm arasnda byk savalar ve ekimeler olacan grdm. 3 Ve Mesih geldikten sonra, halkma Onun dnyaya gelii ve ayrca lm ve dirilii ile ilgili iaretler verilecek; ve o gn ktler iin byk ve korkun bir gn olacak, nk onlar yok olacaklar; ve onlar peygamberleri ve azizleri kovduklar ve onlar taa tutup ldrdkleri iin mahvolacaklar; bu nedenle azizlerin kannn haykr onlara kar topraktan karak Tanrya ykselecek. 4 Bu nedenle gelen gn, gururlular ve ktlk ileyenleri yakacak, diyor Ordularn Rabbi; nk onlar saman gibi olacak. 5 Ve azizleri ve peygamberleri ldrenleri yerin derinlikleri yutacak, diyor Ordularn Rabbi; ve zerlerini dalar rtecek ve hortumlar onlar srkleyip gtrecek ve binalar zerlerine yklacak ve onlar ineyip paralara ayracak ve onlar ezip toz edecek. 6 Ve gk grltleri ve imekler ve depremler ve her tr felaketler onlar ziyaret edecek, nk Rabbin fkesi onlara kar ate pskrecek ve onlar saman gibi olacaklar ve gelen gn onlar yakp kl edecek, diyor Ordularn Rabbi. 7 Ah, halkmdan lp yitenler iin ruhumun ektii aclar ve

97 skntlar! nk ben Nefi, bunu grdm ve Rabbin huzurunda neredeyse yanp tututum; ancak Tanrma: Senin yollarn adildir diye haykrmam gerek. 8 Fakat ite, peygamberlerin szlerine kulak verip onlar ldrmeyen, btn basklara ramen verilen iaretlere inanarak Mesihi sarslmaz bir ballkla bekleyen dorular, ite mahvolmayacak olanlar onlardr. 9 Fakat Doruluun Olu onlara grnecek, onlar iyiletirecek ve kuak geip gidinceye kadar Onunla bar iinde yaayacaklar; ve drdnc kuaktan biroklar da doruluk iinde yaayp lecek. 10 Ve bu szn ettiklerim olup bittiinde, halkm hzl bir ykma urayacak; ruhum ac duysa da bunu grdm; onun iin bu eylerin olacan biliyorum; ve onlar kendilerini bir hi uruna satacaklar; nk gururlarnn ve aptallklarnn dln ykm olarak alacaklar; nk eytana teslim olup n yerine karanlk ileri setikleri iin, bu yzden cehenneme gitmeleri gerekecek. 11 nk Rabbin Ruhu insanla her zaman urap durmaz. Ve Ruh insanla uramay braknca, o zaman ykm hzl bir ekilde gelir ki bu benim ruhumu zyor. 12 Ve sann Mesihin ta kendisi olduuna Yahudileri inandrmak konusunda konutuum gibi, ayn ekilde Yahudi olmayan uluslarn da sann Mesih olduuna, Sonsuz Tanr olduuna inanmalar gerekir.

2. Nefi 26:817 13 Ve O, Kutsal Ruhun gcyle, kendisini btn inananlara, evet, her ulusa, slaleye, dile ve halka gsterir ve insanocuklar arasnda inanlarna gre gl mucizeler, iaretler ve harika iler yapar. 14 Fakat ite, size son gnler hakknda, Rab Tanrnn bu eyleri insanocuklarna getirecei gnler hakknda peygamberlik edeceim. 15 Benim soyum ile kardelerimin soyu yava yava inanlarn kaybedip Yahudi olmayan uluslar tarafndan cezalandrldktan sonra, evet, Rab Tanr onlarn etrafn evirip karlarna ordughn kurduktan ve saldrya geip onlar kuattktan ve onlarn nne kaleler diktikten sonra; ve onlar bir daha kalkmamak zere tozun iine alaltldktan sonra; dorularn szleri yine yazlacak, imanllarn dualar duyulacak ve inanszla denler unutulmayacaktr. 16 Yok edilecek olanlar topran altndan onlara konuacak, tozun iinden szleri bouk gelecek ve sesleri cinci sesi gibi kacak; nk Rab Tanr ona, onlar hakknda sanki topraktan kyormu gibi fsldamas iin g verecek ve onlarn szleri tozun iinden fsldayacak. 17 nk Rab Tanr yle diyor: Balarndan geen olaylar yazacaklar, yazlanlar bir kitapta toplanp mhrlenecek ve inanlarn yitirenler bunlara sahip olamayacak; nk onlar Tanrya ilgili eyleri yok etmeye alrlar.

2. Nefi 26:1831 18 Bu nedenle yok edilenler abuk yok edildi; ve onlarn korkun adamlarndan oluan kalabalk saman p gibi yanp kl olacak. Evet, Rab Tanr yle diyor: Bu i birden, anszn olacak. 19 Ve yle olacak ki yava yava inanlarn kaybedenler Yahudi olmayan uluslarn eliyle cezalandrlacaklar. 20 Ve Yahudi olmayan uluslar gurur dolu gzleriyle kendilerini yceltirler ve kendilerinin olan byk bir tkezleme tana taklarak tkezlerler; yle ki birok kiliseler kurarlar; yine de Tanrnn gcn ve mucizelerini aalarlar ve para kazanp yoksullarn yzn ezmek iin vaaz verirlerken kendi akllarn ve bilgilerini verler. 21 Ve kurulan kiliselerin ou kskanla, srtmeye ve nefrete yol aar. 22 Ve gemite olduu gibi, eytann dzenine gre gizli eteler vardr; nk btn bunlarn kurucusu eytandr; evet, cinayeti ve karanlk ileri balatan odur; evet ve eytan insanlarn boynuna keten iplii takp onlar gl ipleriyle sonsuza dek balayncaya kadar peinden srkler. 23 nk ite, sevgili kardelerim, size sylyorum: Rab Tanr karanlkta i grmez. 24 O, dnyann yararna olmayan hibir ey yapmaz; nk O dnyay sever, hatta btn insanlar kendisine ekmek iin cann bile verir. Bunun iin kimseye kurtuluundan pay almamasn emretmez.

98 25 te kimseye: Benden uzakla! diye barr m? te size sylyorum: Hayr! Fakat O: Ey dnyann her ucunda yaayanlar, hepiniz bana gelin; parasz ve bedelsiz bal ve st aln diyor. 26 te O, kimseye sinagoglar ya da ibadet evlerini brakmalarn buyurdu mu? te size sylyorum: Hayr! 27 Kimseye kurtuluundan pay almamasn buyurdu mu? te, size sylyorum: Hayr! Tersine, O kurtuluunu btn insanlara karlksz olarak verdi; ve btn insanlar tvbe etmeye ikna etmeleri iin halkna emir verdi. 28 te, Rab kimseye iyiliinden pay almamasn emretti mi? te size sylyorum: Hayr! Tersine, herkes ayn ayrcala sahiptir ve kimse bundan menedilmemitir. 29 O, hi rahiplik kurnazl olmamasn emretti; nk ite, rahiplik kurnazlar, vaaz veren, kazan salamak ve dnyann vgsn kazanmak iin kendilerini dnyann gibi gsteren kiilerdir; ama onlar Sionun iyiliini istemezler. 30 te Rab bunu yasaklamtr; bu nedenle Rab Tanr, btn insanlara ilahi sevgiyle dolmalarn emretti; sevgi budur. Ve insanlarda ilahi sevgi yoksa onlar birer hitir. Dolaysyla, bu ilahi sevgiye kavumak isterlerse, Siondaki iinin mahvolmasna izin vermemeleri gerekir. 31 Fakat Siondaki ii Sion iin alacak; para iin alrlarsa, mahvolacaklar.

99 32 Ve yine, Rab Tanr insanlara ldrmemelerini, yalan sylememelerini, almamalarn, Tanrlar Rabbin adn bo yere azlarna almamalarn, kskanmamalarn, kin gtmemelerini, birbirleriyle ekimemelerini, fuhu yapmamalarn ve bunlarn hibirini yapmamalarn emretti; nk bunlar yapanlar mahvolacaktr. 33 nk bu ktlklerin hibiri Rabden gelmez; nk O insanocuklar arasnda iyi olan yapar ve insanocuklar iin ak seik olmayan hibir ey yapmaz. Ve O herkesi kendine gelmeye ve iyiliinden pay almaya arr; ve kendisine gelen hi kimseyi, siyah ve beyaz, kle ve zgr, erkek ve kadn reddetmez; ve dinsizleri de unutmaz; ve Yahudi olsun, olmasn Tanr katnda herkes eittir. 27. BLM Son gnlerde dnyay karanlk kaplayacak ve dinden sapanlar oalacak Mormon Kitab gn na karlacak tank kitap iin tanklk edecek Bilgin, mhrl kitab okuyamayacan syleyecek Rab olaanst ve alacak bir i yapacakaya 29 ile karlatrn. m.. tahminen 559545 yllar. Fakat ite, son gnlerde ya da Yahudi olmayan uluslarn dnemindeevet, ite, btn Yahudi olmayan uluslar ve ayrca Yahudiler, hem bu lkeye gelecek olanlar hem de baka lkelerde, evet, dnyann btn lkelerinde yaayacak olanlar, ite

2. Nefi 26:3227:8 onlar ktlkleri ve her tr irenlikleriyle sarho olacaklar. 2 Ve o gn geldiinde, Ordularn Rabbi tarafndan gk grltsyle ve depremle ve byk grltyle ve frtnayla ve kasrgayla ve yakp kavuran atein aleviyle yoklanacaklar. 3 Ve Siona kar savaan ve onu zen btn uluslar bir rya gibi, gece grlen bir grm olacaklar; evet, a bir adamn rya grmesi gibi olacak ve ite, o yemek yer, ama uyannca ruhu botur; ya da susam bir adamn rya grmesi gibi olacak ve ite, o ier, ama uyannca ite baygndr ve ruhu susuzluktan yanar; evet, Sion Dana kar savaan btn milletler topluluunun bana bunlar gelecek. 4 nk ite, ktlk ileyen sizler, olduunuz yerde durun ve aknlktan donakaln; nk haykracak, baracaksnz; evet, sarho olacaksnz, ama araptan deil; sendeleyeceksiniz, ama ikiden deil. 5 nk ite, Rab sizin zerinize ar bir uyku ruhu dkt. nk ite, gzlerinizi kapadnz ve peygamberleri reddettiniz; ve ktlkleriniz yznden Rab, yneticilerinizi ve grenlerinizi saklad. 6 Ve yle olacak ki Rab Tanr size bir kitabn szlerini getirecek ve bunlar uyuklayanlarn szleri olacak. 7 Ve ite, kitap mhrl olacak ve iinde Tanrdan, dnyann balangcndan sonuna kadar olan bir vahiy olacak. 8 Bu nedenle, bu mhrl eyler yznden, mhrl olan

2. Nefi 27:922 szler halkn irenlik ve ktlk gnlerinde verilmeyecek. Dolaysyla, kitap onlardan sakl tutulacak. 9 Fakat kitap bir adama verilecek; o da tozun iinde uyuklayanlarn szleri olan bu kitabn szlerini dile getirecek ve bu szleri baka birisine verecek. 10 Ancak mhrlenmi szleri ve kitab vermeyecek. nk bu kitap Tanrnn gcyle mhrlenmi olacak ve bu mhrlenmi vahiy Rabbin uygun grecei bir gn ortaya karlmak zere kitabn iinde muhafaza edilecek; nk ite, onlar dnyann kuruluundan sonuna kadar olan her eyi aklar. 11 Ve gn gelecek ki mhrl kitabn szleri evlerin damlarndan okunacak ve onlar Mesihin gcyle okunacak; ve u ana kadar insanocuklar arasnda olan ve dnyann sonuna dek olacak olan her ey insanocuklarna aklanacak. 12 Bu nedenle, szn ettiim kiiye kitabn verilecei gn, kitap dnya gznden sakl tutulacak; yle ki kitabn verilecei kiinin dnda, yalnz tank Tanrnn gcyle kitab grecek, baka hi kimse kitab grmeyecek; ve bu tank kitabn doruluuna ve iinde yazl olanlara tanklk edecekler. 13 Ve Tanrnn istediine gre, Onun szleri hakknda insanocuklarna tanklk edecek birka kii dnda hi kimse bu kitab grmeyecek; nk Rab Tanr, iman edenlerin szlerinin sanki llerin arasndan geliyormu gibi konuacan syledi.

100 14 Bu nedenle, Rab Tanr, kitaptaki szleri gn na karmaya balayacak ve szn gznde yeterli sayda grd tanklarn azndan dorulayacak; ve Tanrnn szn reddedenin vay haline! 15 Fakat ite, yle olacak ki Rab Tanr, kitab verecei kiiye yle diyecek: Mhrl olmayan bu szleri al ve bir bilgine gstermesi iin bir bakasna ver. Ona: Rica ederim, bunu oku! desin. Ve bilgin: Kitab buraya getir, okuyaym diyecek. 16 Ve imdi, onlar bunu Tanry yceltmek iin deil, dnyann an hreti iin, kazan salamak iin syleyecekler. 17 Ve adam: Kitab getiremem, nk mhrl diyecek. 18 O zaman bilgin: Kitab okuyamam diyecek. 19 Bu nedenle, yle olacak ki Rab Tanr, kitab ve iindeki szleri tekrar bilgin olmayan adama verecek; ve bilgin olmayan adam da: Ben bilgin deilim diyecek. 20 O zaman Rab Tanr ona yle diyecek: Bilginler bu szleri okumayacak; nk bu szleri reddettiler ve Ben kendi iimi grecek gteyim; onun iin sana vereceim szleri okuyacaksn. 21 Mhrl eylere dokunma, nk onlar uygun grdm zaman kendim ortaya karacam; nk insanocuklarna kendi iimi kendimin yapabileceimi gstereceim. 22 Bu nedenle, okuman buyurduum szleri okuduunda ve sz verdiim tanklar sana

101 geldiinde, kitab yeniden mhrleyip bana saklayacaksn; bylece okuyamadn szleri, insanocuklarna her eyi aklamann uygun olacan dndm zamana kadar kendim koruyacam. 23 nk Ben Tanrym ve mucizelerin Tanrsym; ve dnyaya dn, bugn ve sonsuza dek ayn olduumu gstereceim; ve iimi insanocuklarnn inanlar orannda yaparm. 24 Ve yine yle olacak ki kendisine verilecek szleri okuyacak adama, Rab yle diyecek: 25 uras bir gerek ki bu halk bana azlaryla yaklayor ve dudaklaryla beni sayyor, fakat yreklerini benden uzaklatrdlar ve bana kar duyduklar korku, onlara insanlarn rettii emirlerdir. 26 Bu yzden, bu halkn arasnda yeniden olaanst bir i, evet, olaanst ve alacak bir i yapacam; nk onlarn hikmetli adamlarnn ve bilginlerinin hikmeti yok olacak ve akll adamlarnn anlay saklanacak. 27 Ve niyetlerini Rabden derinlere saklamaya alanlarn vay haline! Ve onlarn ileri karanlktadr; ve onlar: Bizi kim grecek ve kim tanyacak? derler. Ve onlar ayrca: Kukusuz her eyi alt st ediiniz mlekinin amuru ile bir saylacak derler. Fakat ite, btn yaptklar ileri bildiimi onlara gstereceim, diyor Ordularn Rabbi. nk yaplan i, yapan iin: Beni o yapmad der mi? Ya da kendine

2. Nefi 27:2335 ekil verilen ey, ekil veren iin: Onun anlay yoktur der mi? 28 Fakat ite, diyor Ordularn Rabbi: Az bir zaman kald, insanocuklarna Lbnann verimli bir tarlaya dneceini ve bu verimli tarlann bir orman kadar deerli saylacan gstereceim. 29 Ve o gn sarlar kitabn szlerini iitecekler ve krlerin gzleri karanln ve bulankln iinden grecek. 30 Ve yumuak huylu insanlar da artacak ve onlarn sevinleri Rabde olacak ve yoksul insanlar srailin Kutsalnda sevinecekler. 31 nk Rabbin yaad kesin olduu gibi, onlar korkun adamn bir hi yaplacan, alaycnn yanarak kl olacan ve ktlk yapmak iin frsat kollayanlarn hepsinin kovulup atlacan grecekler. 32 Ve bir tek sz yznden adam sulu karanlarn, mahkeme kapsnda azarlayana tuzak kuranlarn ve bir hi yznden doru kiiyi geri evirenlerin, kovulacan grecekler. 33 Bu yzden brahimi fidye ile kurtaran Rab, Yakup Evi ile ilgili olarak yle demitir: Yakup imdi utan duymayacak ve yz imdi solmayacak. 34 Fakat ocuklarn, ellerimin eserini, kendi aralarnda grnce, benim adm kutsayacaklar ve Yakupun Kutsaln kutsayp srailin Tanrsndan korkacaklar. 35 Ruhta yanlanlar da anlay-

2. Nefi 28:112 a gelecek ve sylenip duranlar reti renecekler. 28. BLM Son gnlerde birok sahte kilise kurulacak Onlar yanl, bo ve aptalca retiler retecekler Yalanc retmenler yznden, her taraf dinden sapanlarla kaynayacakeytan insanlarn yreklerini kasp kavuracakHer trl yalanc retiyi insanlara retecek. m.. tahminen 559545 yllar. Ve imdi ite, kardelerim, szlerimi Ruhun beni zorlad ekilde sizlere syledim; onun iin sylediklerimin kesinlikle gerekleeceini biliyorum. 2 Ve bu kitapta yazlacaklarn insanocuklar iin ve zellikle srail Evinden geri kalan soyumuz iin ok byk nemi olacak. 3 nk yle olacak ki kiliselerin kurulduu, ama Rab iin kurulmad gnde, kiliselerden biri dierine: te ben, ben Rabbin kilisesiyim diyecek; ve dierleri ise: Ben, ben Rabbin kilisesiyim diyecekler; ve kilise kuran herkes byle syleyecek, ama bunu Rab iin yapmayacaklar. 4 Ve birbirleriyle ekiecekler ve rahipleri de birbirleriyle ekiecekler ve kendi retilerini retecekler ve konuturan Kutsal Ruhu inkr edecekler. 5 Ve onlar Tanrnn, srailin Kutsalnn gcn inkr edip halka yle sylerler: Kulanz bize verin ve bizim rettiklerimizi dinleyin; nk ite, Tanr

102 bugn yoktur; nk Rab ve Fidye ile Kurtarc iini tamamlamtr ve gcn insanlara vermitir. 6 te, siz benim retime kulak verin; eer Rabbin eliyle bir mucize yaplyor derlerse, buna inanmayn; nk Tanr bugn mucizelerin Tanrs deildir; Onun ii bitmitir. 7 Evet ve biroklar yle diyecek: Yiyin, iin, keyfinize bakn; yarn nasl olsa leceiz; ve bize bir ey olmaz. 8 Ve biroklar da yle diyecek: Yiyin, iin, keyfinize bakn, ancak Tanrdan korkunUfak tefek gnah ilesek de, Tanr nasl olsa bizi temize karacak; evet, birazck yalan syleyin, sylediklerinden tr insanlardan yararlann, komunuzun kuyusunu kazn; bunu yapmaktan zarar gelmez; ve hepsini yapn bunlarn, yarn nasl olsa leceiz; ve olur da sulu saylrsak, Tanr bize biraz dayak atacak, o kadar. Ve sonunda Tanrnn Krallnda kurtulacaz nasl olsa. 9 Evet ve biroklar bu ekilde yalan dolu, bo ve sama retiler retecekler, yrekleri gururla bbrlenecek ve niyetlerini Rabden derinlere saklamaya alacaklar; ve ilerini karanlkta yapacaklar. 10 Ve azizlerin kan topraktan onlara kar haykracak. 11 Evet, onlarn hepsi doru yoldan sapmlar ve yozlamlardr. 12 Gururlar, yalanc retmenleri ve sahte retileri yznden kiliseleri bozulmu-

103 tur ve gururdan koltuklar kabard iin kiliselerini gklere karrlar. 13 Gzel tapnaklar kurmak iin yoksullar soyarlar; gzel giysiler giymek iin yoksullar soyarlar; ve yumuak ballar ve yrei fakir olanlar ezerler; nk gururdan koltuklar kabarmtr. 14 Boyunlar kask, burunlar havada yrrler; evet ve gururlar ve ktlkleri ve irenlikleri ve fuhular yznden hepsi doru yoldan kmtr; geriye Mesihin alakgnll yandalarndan birka kii kalr, ama onlar da insanlarn rettii kurallarla ynlendirildikleri iin ou zaman hataya derler. 15 Her eye gc yeten Rab Tanr yle diyor: Ey yrekleri gururla bbrlenmi olan aklllar, okumular ve zenginler! Ey yalan retileri vaaz edenler, fuhu yapanlar ve Rabbin doru yolunu saptrmaya alanlar! Vay haline, vay haline, vay haline onlarn! nk onlar cehenneme atlacaklar! 16 Bir hi yznden doru kiiyi geri evirenlerin ve iyi olan eylere kfredip onlarn hibir deeri olmadn syleyenlerin vay haline! nk Rab Tanrnn yeryzndeki yaayanlar yoklamaya gelecei gn yakndr; ve ktlklerinde tam olarak olgunlaanlar, o gn yok olacaktr. 17 Fakat ite, yeryznde yaayanlar yaptklar ktlklerden ve irenliklerden tvbe ederlerse, onlar yok edilmeyecekler, diyor Ordularn Rabbi.

2. Nefi 28:1323 1 8 F a k a t i t e , b t n y e ryznn fahiesi olan o byk ve iren kilise kecek ve onun k korkun olacak. 19 nk eytann krall sarslmal ve bu kralla ait olanlar tvbe etmeleri iin uyandrlmaldr; yoksa eytan onlar yakalayp sonsuza dek zincire vuracak; onlar da fkeye kaplp, mahvolacaklar. 20 nk ite, o gn eytan insanocuklarnn yreklerini kasp kavuracak ve onlar iyi olan eylere kar kkrtp fkelendirecek. 21 Ve bazlarn ise yattracak ve bedenlerine gvenmelerini syleyerek onlar uyutacak. yle diyecekler: Sionda her ey yolunda; evet, Sion zengin oldu, her ey yolunda. Ve eytan onlarn ruhlarn byle yanltarak onlar dikkatli bir ekilde cehenneme srkleyecek. 22 Ve ite, bazlarna da pohpohlayc szler syleyip onlara: Cehennem yok diyecek. Ve onlara: Ben eytan deilim, eytan diye biri yok diyecek. Ve eytan, bir daha kurtulamayacaklar korkun zincirleriyle onlar yakalayncaya kadar kulaklarna byle fsldayacak. 23 Evet, lme ve cehenneme yakalanacaklar; ve lm ve cehennem ve eytan ve bunlara yakalanan herkes yaptklar ilere gre yarglanmak zere Tanrnn taht nne karlacak ve oradan doruca kendileri iin hazrlanm olan yere, hatta sonsuz ikence olan ate ve kkrt glne gidecekler.

2. Nefi 28:2429:4 24 Bu yzden, Sionda keyfi yerinde olan herkesin vay haline! 25 Her ey yolunda! diye barann vay haline! 26 Evet, Tanrnn gcn ve Kutsal Ruh armaann reddedip insanlarn retilerine kulak verenlerin vay haline! 27 Evet, Alacamz aldk, artk baka bir eye ihtiyacmz yok diyenin vay haline! 28 Ve sonuta, Tanrnn gerekleri yznden korkup titreyenlerin ve fkelenenlerin vay haline! nk ite, kaya zerine bina edilen kii sevinle geree kavuur ve kumdan temel zerine bina edilen kii ise dme korkusuyla titreyip durur. 29 Tanrnn szn aldk, artk daha fazla Tanr szne ihtiyacmz yok, bu kadar yeter diyenlerin vay haline! 30 nk ite, Rab Tanr yle diyor: nsan ocuklarna satr zerine satr, emir zerine emir, biraz buradan biraz oradan vereceim; ve ne mutlu emirlerime kulak verip tlerimi durup da dinleyenlere, nk onlar bilgelik nedir renecekler. nk almasn bilene daha fazlasn veririm; ve yeterince aldk diyenlerdense ellerindeki bile alnacaktr. 31 Kutsal Ruhun gcyle verilen emirlere deil de insanlara gvenen ya da bedeni kendisine kol edinen ya da insanlarn emirlerine kulak verene lanet olsun. 32 Yahudi olmayan uluslarn vay haline! diyor Ordularn Tanrs Rab. nk onlara gnden gne elimi uzatmama ra-

104 men beni inkr edecekler. Yine de, tvbe edip bana gelirlerse, onlara kar merhametli olacam diyor Rab Tanr; nk elim btn gn boyunca uzanm duracak diyor Ordularn Tanrs Rab. 29. BLM Yahudi olmayan uluslarn birou Mormon Kitabn reddedecekler Baka bir Kutsal Kitapa ihtiyacmz yok, diyecekler Rab birok ulusa konuurRab, dnyay yazlacak kitaplara gre yarglayacak. m.. tahminen 559545 yllar. Fakat ite, onlarn arasnda olaanst bir i yapmaya balayacam o gn, insanocuklar ile yaptm antlamalarm hatrlamak ve srail Evinden olan halkm geri kazanmak iin elimi ikinci kez kaldracam zaman pek oklar olacak. 2 Ve o zaman Nefi sana ve ayn zamanda babana soyunuzu hatrlayacama, soyunuzun szlerinin benim azmdan sizin soyunuza ulaacana ve szlerimin srail Evinden olan halkm iin bir sancak olarak dnyann drt bir ucuna slk sesiyle gideceine dair verdiim sz hatrlayacam. 3 Ve szlerim slk sesiyle yaylaca iin Yahudi olmayan uluslarn ou yle diyecek: Bir Kutsal Kitap! Bir Kutsal Kitap! Bizim bir Kutsal Kitabmz var ve baka bir Kutsal Kitap olamaz artk. 4 Fakat Rab Tanr yle diyor: Ey aptallar, onlarn bir Kutsal

105 Kitab olacak ve bu kitap benim eskiden antlama yaptm halkm Yahudilerden kacak. Ve onlar Yahudilerden aldklar bu Kutsal Kitap iin onlara nasl teekkr ediyorlar? Evet, Yahudi olmayan uluslar ne demek istiyorlar? Yahudilerin ektii zahmetleri ve emekleri ve aclar ve Yahudi olmayan uluslara kurtuluu getirmek amacyla benim iin nasl abaladklarn hatrlyorlar m? 5 Ey siz Yahudi olmayan uluslar, eskiden antlama yaptm halkm olan Yahudileri hatrladnz m? Hayr, tam tersine onlar lanetlediniz, onlardan nefret ettiniz ve onlar iyiletirmeye almadnz. Fakat ite, btn bunlarn karln size gstereceim; nk ben Rab, halkm unutmadm. 6 Ey sen: Bir Kutsal Kitap m? Bizim bir Kutsal Kitabmz var, baka bir Kutsal Kitaba ihtiyacmz yok! diyen aptal. Yahudilerin araclyla olmasayd bir Kutsal Kitap edinebilir miydiniz? 7 Birden fazla ulus olduunu bilmiyor musunuz? Ben Tanrnz Rabbin btn insanlar yarattm, denizdeki adalarda yaayanlar da hatrladm, yukarda gklerde ve aada yerde egemen olduumu ve szm insanocuklarna, evet, hatta dnyadaki btn uluslara yaydm bilmiyor musunuz? 8 Niin syleniyorsunuz? Szmden daha fazlasn alacanz iin mi? ki ulusun tanklnn benim Tanr olduumun

2. Nefi 29:513 ve bir ulusu baka bir ulus gibi hatrladmn kant olduunu bilmez misiniz? Bu yzden bir ulusa sylediim szlerin aynsn dierine de sylerim. Ve iki ulus bir araya gelince de, iki ulusun tankl bir araya gelmi olur. 9 Ve bunu dn, bugn ve sonsuza dek ayn olduumu ve szlerimi canmn istedii ekilde konutuumu biroklarna kantlamak iin yapyorum. Ve bir sz syledim diye baka bir sz syleyemeyeceimi sanmamanz gerekir; nk benim iim henz bitmedi; insanlk sona erene kadar da, ondan sonra da, sonsuza dek de bitmeyecek. 10 Bu nedenle, bir Kutsal Kitabnz var diye btn szlerimin onun iinde olduunu ve artk daha baka bir ey yazdrtmam olduumu sanmamanz gerekir. 11 nk hem douda hem batda ve kuzeyde ve gneyde ve denizdeki adalarda yaayan btn insanlara, sylediim szleri yazmalarn emrederim; nk yazlacak kitaplara gre dnyay yarglayacam; herkesi yaptklar ilere gre, yazlanlara gre yarglayacam. 12 nk ite Yahudilere konuacam, onlar yazacaklar ve ayn ekilde Nefililere konuacam, onlar da yazacaklar; ve uzaklara srdm srail Evinin dier oymaklarna da konuacam, onlar da yazacaklar; ve ayn ekilde dnyadaki btn uluslara konuacam, onlar da yazacaklar. 13 Ve yle olacak ki Yahudiler

2. Nefi 29:1430:7 Nefililerin szlerini ve Nefililer de Yahudilerin szlerini ele geirecekler; ve Nefililerle Yahudiler, srailin kayp oymaklarnn szlerini ele geirecekler; ve srailin kayp oymaklar da Nefililerle Yahudilerin szlerini ele geirecekler. 14 Ve yle olacak ki srail Evinden olan halkm sahip olduklar topraklarda, kendi yurtlarnda bir araya toplanacak ve benim szlerim de tek bir sz olarak toplanacak. Ve szme ve srail Evinden olan halkma kar savaanlara Tanr olduumu ve brahimin soyunu sonsuza dek hatrlayacama dair brahimle antlama yaptm onlara gstereceim. 30. BLM Yahudi olmayan uluslardan inanca dnenler Rabbin antlamal halk saylacak Birok Lamanl ve Yahudi, Tanrnn szlerine inanacak ve sevimli insanlar olacaklar srail geri getirilecek ve ktler yok edilecek. m.. tahminen 559 545 yllar. Ve imdi ite, sevgili kardelerim, sizlere konuacam; nk ben Nefi, sizlerin Yahudi olmayan uluslardan daha doru olduunuzu sanmanza izin veremem. nk ite, Tanrnn emirlerini yerine getirmezseniz, hepiniz ayn ekilde mahvolacaksnz; ve sylenmi olan szlerden tr Yahudi olmayan uluslarn tmyle yok edileceini dnmemeniz gerekir. 2 nk ite size sylyorum

106 ki Yahudi olmayan uluslardan kim tvbe ederse, Rabbin antlamal halk olacak ve tvbe etmeyen Yahudiler ise sklp atlacak; nk Rab tvbe etmeyen ve srailin Kutsal olan Oluna inanmayan hi kimseyle antlama yapmaz. 3 Ve imdi, Yahudiler ve Yahudi olmayan uluslarla ilgili baka peygamberliklerde bulunacam. nk hakknda konutuum bu kitap ortaya ktktan ve Yahudi olmayan uluslar iin yazldktan ve yeniden Rab iin mhrlendikten sonra, yazl olan szlere birok kii inanacak ve inananlar bu szleri soyumuzdan geri kalanlara gtrecekler. 4 Ve bylece soyumuzdan geri kalanlar bizleri tanyacak, Yerualemden nasl ktmz ve Yahudi soyundan geldiklerini renecekler. 5 Ve sa Mesihin Sevindirici Haberi onlarn arasnda duyurulacak; bu nedenle atalarnn bildikleri ve ayrca atalarnn arasnda bilinen sa Mesihin bilgisi onlara yeniden retilecek. 6 Ve o zaman onlar sevin duyacaklar; nk bunun kendileri iin Tanrnn elinden gelen bir bereket olduunu bilecekler; ve gzlerindeki karanlk pullar dmeye balayacak; ve pek ok kuak gemeden temiz ve sevimli bir halk olacaklar. 7 Ve yle olacak ki darmadan edilen Yahudiler de Mesihe inanmaya balayacaklar; ve onlar da bu lkede toplanmaya balayacaklar; ve Mesihe ina-

107 nanlarn hepsi sevimli bir halk olacak. 8 Ve yle olacak ki Rab Tanr, yeryzndeki halknn geri gelmesini salamak iin, btn uluslar, slaleler, diller ve halklar arasndaki iine balayacak. 9 Ve Rab Tanr fakirleri dorulukla yarglayacak ve dnyann yumuak ballar iin hakkyla azarlayacak. Ve dnyaya aznn deneiyle vuracak ve ktleri dudaklarnn soluu ile ldrecek. 10 nk Rab Tanrnn halklar arasnda byk bir ayrm yapaca gnler hzla gelmektedir. Ve O, ktleri yok edecek ve halkn esirgeyecektir, evet, ktleri atele yok etmek zorunda kalsa bile. 11 Ve belinin kua adalet ve kalasnn kua ise ballk olacak. 12 Ve o zaman kurt kuzuyla beraber yaayacak ve leopar olakla yan yana yatacak; ve buza ve gen aslan ve besili sr bir arada olacak ve onlar kk bir ocuk gdecek. 13 Ve inekle ay otlanacak; onlarn yavrular birlikte yatp uyuyacaklar; ve aslan kz gibi saman yiyecek. 14 Ve emzikteki ocuk engerek ylannn delii zerinde oynayacak ve stten kesilmi ocuk elini Kokatris ylannn kovuu zerine koyacak. 15 Btn kutsal damda zarar vermeyecekler ve ldrmeyecekler; nk sular denizi nasl kaplyorsa, dnya da Rab bilgisi ile yle dolu olacak. 16 Bu nedenle uluslarla ilgili

2. Nefi 30:831:3 her ey bilinecek; evet, her ey insanocuklarna bildirilecek. 17 Aklanmayacak hibir sr yoktur; a karlmayacak hibir karanlk i ve yeryznde mhrlenip de mhr almayacak hibir ey yoktur. 18 Dolaysyla insanocuklarna bildirilen her ey o gn aklanacak ve eytan bir daha insanocuklarnn yreinde uzun bir sre gcn gsteremeyecek. Ve imdi sevgili kardelerim, szlerime burada son veriyorum. 31. BLM Nefi, Mesihin neden vaftiz olduunu anlatr nsanlar say izlemeli, vaftiz olmal, Kutsal Ruhu almal ve kurtulmak iin sonuna kadar dayanmaldr Dar ve ince yolun kaps tvbe ve vaftizdir Sonsuz yaam vaftiz olduktan sonra emirleri tutanlara gelir. m.. tahminen 559545 yllar. Ve imdi sevgili kardelerim, ben Nefi, size bildirdiim peygamberliklerime burada son veriyorum. Ve kesinlikle olacan bildiim birka olaydan baka bir ey yazamyorum; kardeim Yakupun szlerinden de ancak birkan buraya yazabiliyorum. 2 Bu nedenle Mesihin retisi hakknda sylemem gereken birka szn dnda, yazdklarm bana yeterli geliyor; onun iin, sizlere peygamberliklerimin akl orannda ak olarak konuacam. 3 nk ruhum aklktan

2. Nefi 31:415 sevin duyar; nk Rab Tanr insanocuklar arasnda bu ekilde alr. nk Rab Tanr anlaya k tutar; nk insanlara anlayacaklar bir ekilde kendi dillerinde konuur. 4 Bu nedenle, Rabbin bana gsterdii, dnyann gnahlarn kaldracak Tanr Kuzusunu vaftiz edecek peygamberden size sz ettiimi hatrlamanz istiyorum. 5 Ve imdi, kutsal olan Tanr Kuzusunun her doruluu yerine getirmek iin suyla vaftiz olmas gerekiyorsa, ah, o zaman kutsal olmayan bizlerin, evet, hatta suyla vaftiz olmas ne kadar ok gereklidir! 6 Ve imdi sevgili kardelerim, sizlere soruyorum: Tanr Kuzusu suyla vaftiz olmakla her doruluu nasl yerine getirmitir? 7 Onun kutsal olduunu bilmiyor musunuz? Ama kutsal olduu halde, Babann nnde kendisini bedenen alalttn insanocuklarna gsterdi ve Babann emirlerine itaat edeceine dair Babaya tanklk etti. 8 Bu nedenle suyla vaftiz olduktan sonra Kutsal Ruh bir gvercin biiminde Onun zerine indi. 9 Ve yine, onlara rnek olarak, insanocuklarna yolun ne kadar ince olduunu ve girmeleri gereken kapnn ne kadar dar olduunu gsterdi. 10 Ve O insanocuklarna: Beni izleyin! dedi. Bunun iin sevgili kardelerim, Babann emirlerini seve seve yerine getirmeden, say izleyebilir miyiz? 11 Ve Baba yle dedi: Tvbe

108 edin, tvbe edin ve Sevgili Olumun adyla vaftiz olun. 12 Ve ayrca Oulun sesi bana geldi ve yle dedi: Kim benim admla vaftiz olursa, Babam, bana verdii gibi Kutsal Ruhu ona da verecektir; onun iin beni izleyin ve benim yaptm grdnz ileri siz de yapn. 13 Bu nedenle sevgili kardelerim, biliyorum ki btn kalbinizle Oulu izlerseniz, Tanrnn nnde ikiyzl ve aldatc bir ekilde hareket etmez, ancak gerek bir niyetle gnahlarnzdan tvbe eder ve vaftiz yoluyla Babaya, Mesihin adn zerinize almay istediinize dair tanklk ederseniz Evet, Onun szne uyarak Rabbinizi ve Kurtarcnz suya girerek izlerseniz, ite o zaman Kutsal Ruhu alacaksnz; evet, arkasndan da ate ve Kutsal Ruhun vaftizi gelir; ondan sonra meleklerin diliyle konuabilir ve srailin Kutsalna vgler syleyebilirsiniz. 14 Fakat ite, sevgili kardelerim, Oulun sesi bana gelip yle dedi: Gnahlarnzdan tvbe ettikten ve suyla vaftiz olarak emirlerimi yerine getirmeye istekli olduunuza dair Babaya tanklk ettikten ve ate ve Kutsal Ruhla vaftiz olduktan ve yeni bir dille, evet, hatta meleklerin diliyle konuabildikten sonra kalkar da beni inkr ederseniz, o zaman beni hi tanmam olmanz sizin iin daha iyi olurdu. 15 Ve Babann sesini duydum, yle diyordu: Evet, Sevdiimin szleri gvenilir ve gerektir.

109 Sonuna kadar dayanan, kurtulacak odur. 16 Ve imdi sevgili kardelerim, bu yzden biliyorum ki insan, yaayan Tanrnn Olunu rnek alp sonuna kadar dayanmazsa, kurtulamaz. 17 Bu nedenle size sylediim, Rabbinizin ve Kurtarcnzn yaptn grdm ileri yapn; nk bunlar, bu nedenle, girmeniz gereken kapy bilesiniz diye bana gsterildi. nk girmeniz gereken kap tvbe ve suyla vaftizdir; sonra da ate ve Kutsal Ruhla gnahlarnzn balanmas gelir. 18 Ve artk sonsuz yaama giden bu dar ve ince yoldasnz; evet, bu kapdan ieri girdiniz; Babann ve Oulun emirlerine gre hareket ettiniz; ve Babaya ve Oula tanklk eden Kutsal Ruhu kabul ettiniz. Bu yoldan ieri girerseniz, Onun Kutsal Ruhu alacanza dair size verdii sz yerine gelecektir. 19 Ve imdi, sevgili kardelerim, bu dar ve ince yola ayak bastktan sonra size sorarm: Her ey bitmi midir? te size sylyorum ki: Hayr! nk Mesihe sarslmaz bir inan beslemeden, kurtarmaya gc yetenin erdemine tam gven duymadan ve Onun szleri olmadan buraya kadar gelemezdiniz. 20 Bu nedenle parlak kusursuz bir umutla Tanry ve tm insanlar sevmeli ve Mesihe smsk balanarak ileri doru atlmalsnz. Bu nedenle Mesihin szleriyle kendinize ziyafet ekip ileriye doru atlrsanz ve

2. Nefi 31:1632:3 sonuna kadar dayanrsanz, ite Baba yle diyor: Sonsuz yaama kavuacaksnz! 21 Ve imdi ite, sevgili kardelerim, yol budur ve insann Tanrnn Krallnda kurtulabilmesi iin gklerin altnda baka bir yol ya da ad verilmemitir. Ve imdi bakn, bu Mesihin retisidir ve sonu olmayan, tek bir Tanr olan Babann, Oulun ve Kutsal Ruhun tek ve gerek retisidir. Amin. 32. BLM Melekler Kutsal Ruhun gcyle konuurlar nsanlar dua etmeli ve Kutsal Ruhtan kendileri iin bilgi edinmelidir. m.. tahminen 559545 yllar. Ve imdi ite, sevgili kardelerim, bu yola girdikten sonra ne yapmanz gerektiini biraz da olsa yreinizde dnyorsunuz, sanrm. Fakat ite, bu eyleri yreinizde neden bu kadar ok dnyorsunuz? 2 Kutsal Ruhu aldktan sonra meleklerin diliyle konuabileceinizi size sylediimi hatrlamyor musunuz? Ve imdi, Kutsal Ruhun aracl olmadan meleklerin diliyle nasl konuabilirsiniz? 3 Melekler Kutsal Ruhun gcyle konuurlar; bu nedenle Mesihin szlerini sylerler. Onun iin size: Mesihin szleriyle kendinize bir ziyafet ekin dedim; nk ite Mesihin szleri sizlere yapmanz gereken her eyi bildirecektir.

2. Nefi 32:433:4 4 Bu nedenle, imdi size bu szleri syledikten sonra, eer dediklerimi anlayamyorsanz, bunun nedeni sormamanz ve kapy almamanzdr; bu nedenle a karlmayacanz iin, karanlkta mahvolacaksnz. 5 nk ite, size bir kez daha sylyorum: Eer bu yola girer ve Kutsal Ruhu alrsanz, O size yapmanz gereken her eyi gsterecektir. 6 te, bu Mesihin retisidir ve O, bedende size kendisini gsterinceye kadar baka bir reti verilmeyecektir. Ve kendisini bedende gsterdii zaman, size syleyeceklerini yapmaya dikkat edin. 7 Ve imdi, ben Nefi, artk daha baka bir ey syleyemiyorum; Ruh konumama engel oluyor. Ve insanlarn inanszl ve ktl ve cahillii ve dik ball yznden yas tutmak zorundaym; nk onlara olabildiince ak bir dille verilse bile, onlar ne bilgiyi aratrmak, ne de yce bilgiyi anlamak istiyorlar. 8 Ve imdi, sevgili kardelerim, yreklerinizin hl dnceli olduunu gryorum ve bu konuda konumak zorunda olmam beni zyor. nk insana dua etmesini reten Ruhu dinleseydiniz, dua etmeniz gerektiini bilirdiniz; nk kt ruh insana dua etmesini retmez, ama dua etmemesini retir. 9 Fakat ite, size sylerim ki hi usanmadan, her zaman dua etmelisiniz; Mesihin adyla

110 Babaya dua etmeden nce, Rab iin hibir ey yapmamalsnz; ilk nce dua ederseniz, Tanr yapacanz ii, ruhunuza mutluluk getirmesi iin kutsayacaktr. 33. BLM Nefinin szleri dorudur ve Mesihe tanklk eder Mesihe inananlar Nefinin szlerine de inanrlar Onun szleri Tanrnn mahkemesinde tanklk edecektir. m.. tahminen 559545 yllar. Ve imdi, ben Nefi, halkmn arasnda retilen bu eylerin hepsini yazamyorum; zaten yazmada, konumada olduu kadar gl deilim; nk insan Kutsal Ruhun gcyle konutuu zaman, Kutsal Ruhun gc bunu insanocuklarnn yreklerine gtrr. 2 Fakat ite, Kutsal Ruha kar yreklerini katlatran pek ok insan vardr; sonuta Ruh onlarn iinde yer bulamaz; dolaysyla onlar yazl birok sz yere atarlar ve hie sayarlar. 3 Fakat ben Nefi, yazacaklarm yazdm ve bunlarn zellikle halkm iin byk bir deer tadna inanyorum. nk gn boyunca onlar iin srekli dua ediyorum ve geceleri de onlarn yznden gzyalarm yastm slatyor; ve Tanrma inanla haykryorum ve Onun sesleniimi duyacan biliyorum. 4 Ve Rab Tanrnn dualarm halkmn iyiliine evireceini biliyorum. Ve zayflk iinde

111 yazdm szler onlar iin glendirilecektir; nk szlerim onlar iyilik yapmaya ikna eder, onlara atalarn tantr ve sadan sz ederek, onlar Ona inanmaya ve sonuna kadar dayanmaya ikna eder; sonsuz yaam budur. 5 Ve szlerim, gereklerin akl lsnde gnaha kar sert bir dille konuur; bu nedenle iinde eytann ruhu olmadka hi kimse yazdm szlere kar fkelenmeyecektir. 6 Aklk bana sevin verir; gerek bana sevin verir; sam bana sevin verir; nk O benim canm cehennemden fidye ile kurtarmtr. 7 Halkm ilahi sevgiyle seviyorum ve Mesihe tm kalbimle inanyorum; Onun yarg krssnde birok lekesiz canla karlaacama inancm byktr. 8 Yahudileri ilahi sevgiyle seviyorum Yahudiler diyorum, nk ben onlarn soyundan geldim. 9 Yahudi olmayanlar da ilahi sevgiyle seviyorum. Fakat ite, Mesihle barmadka ve dar kapdan girmedike ve yaama gtren dar yolda yrmedike ve snanma gnnn sonuna kadar bu yolda yrmeyi srdrmedike, onlarn hibiri iin umudum yoktur. 10 Ve imdi, sevgili kardelerim, ayn zamanda siz Yahudiler ve dnyann drt bir ucunda oturanlar, bu szlerime kulak verin ve Mesihe inann; ve bu szlere inanmasanz da Mesihe inann. Ve

2. Nefi 33:515 eer Mesihe inanrsanz, bu szlere de inanrsnz; nk bunlar Mesihin szleridir ve onlar bana O vermitir; ve bu szler btn insanlara iyilik etmeleri gerektiini retir. 11 Ve bunlarn Mesihin szleri olup olmadna kendiniz karar verin. nk Mesih son gnde bu szlerin kendisinin szleri olduunu byk bir g ve grkemle size gsterecektir; ve ben sizle yz yze Onun mahkemesi nnde duracam; ve zayflklarma ramen, bu szleri yazmam Onun emretmi olduunu bileceksiniz. 12 Ve Babaya Mesihin adyla dua ediyorum ki hepimiz olmasa da biroumuz o byk ve son gnde Onun Krallnda kurtulalm. 13 Ve imdi, sevgili kardelerim, srail Evinden olan herkese ve dnyann drt bir ucunda bulunan sizlere tozun iinden haykran bir ses olarak sesleniyorum: O byk gn gelene kadar hoa kaln. 14 Ve siz, Tanrnn iyiliinden pay almak istemeyenler ve Yahudilerin szlerine, benim szlerime ve Tanr Kuzusunun azndan kacak szlere sayg duymayanlar, ite sizlere de sonsuza dek hoa kaln diyorum. nk bu szler sizleri son gnde sulu karacaktr. 15 nk yeryznde mhrlediim bu szler, Tanrnn mahkemesinde size kar karlacaktr; nk Rab bana byle emretti ve ben Onun dediklerini yapmalym. Amin.

Yakup Kitab
NEFNN KARDE

akupun, kardelerine vaaz ettii szler. Mesihin retisini ykmaya alan bir adam akna evirir. Nefi halknn tarihi ile ilgili birka sz. 1. BLM Yakup ile Yusuf insanlar Mesihe inanmaya ve Onun emirlerini tutmaya ikna etmek iin alrlar Nefi lr Nefililer arasnda ktlk oalr. m.. tahminen 544421 yllar. NK ite, yle oldu ki Lehinin Yerualemden ayrlmasnn zerinden elli be yl gemiti; bu nedenle Nefi, ben Yakupa zerlerinde bu ilenmi yazlarn bulunduu kk levhalarla ilgili bir emir verdi. 2 Ve Nefi, ben Yakupa en deerli grdm eylerden bazlarn bu levhalara yazmam iin bir emir verdi, yle ki Nefi halk adyla anlan bu halkn tarihine ksaca deinmemi syledi. 3 nk halknn tarihinin kendisinin dier levhalarna yazlmas gerektiini ve benim ise bu levhalar koruyup kuaktan kuaa kendi soyuma aktarmam gerektiini syledi. 4 Ve kutsal bir vaaz veya yce bir vahiy veya peygamberlik olursa, nemli olanlarn Mesihin hatr ve halkmzn hatr iin bu levhalarn zerine yazp onlara mmkn olduu kadar deinmeliydim. 5 nk duyduumuz inan ve byk endieden dolay, halkmzn bana gelecekler gerekten bize gsterilmiti. 6 Ve ayn zamanda birok vahiyler alyorduk ve peygamberlik ruhuna ok sahiptik; bu nedenle Mesihi ve Onun gelecek olan kralln biliyorduk. 7 Bu nedenle halkmzn arasnda, onlar Mesihe gelip Tanrnn iyiliinden pay almaya ikna edebilmek iin canla bala altk; yle ki Tanrnn rahatna kavuabilsinler diye; srail ocuklarnn lde denenme gnlerinde ba kaldrdklar gibi, Tanrnn herhangi bir ekilde fkesiyle onlarn rahata kavumamalar iin yemin etmesinden korkuyorduk. 8 Bu nedenle, btn insanlar Tanrya kar isyan etmemeye ve Onu kkrtp fkelendirmemeye, ama btn insanlar Mesihe inanmaya ve Onun lmn dnmeye ve Onun armhnn acsn ekip bu dnyann utancn tamaya ikna edebilmeyi Tanrdan diliyorduk; bu nedenle, ben Yakup, kardeim Nefinin emrini yerine getirme grevini zerime alyorum. 9 imdi Nefi yalanmaya balamt ve kendisinin yaknda leceini grd; bu nedenle, krallar ynetimine gre bir

113 kiiyi halknn bana imdi bir kral ve ynetici olarak meshedip atad. 10 Halk Nefiyi ok sevdiinden, Nefi onlar iin byk bir koruyucu olduundan, Labann klcn onlar savunmak iin kullanp yaad her gn onlarn mutluluu iin altndan 11 Bu nedenle halk onun adn hatrda tutmak istiyordu. Ve krallar ynetimine gre, Nefinin yerine baa geen kiilere halk tarafndan kinci Nefi, nc Nefi, vesaire denildi; ve adlar ne olursa olsun onlara halk tarafndan byle denildi. 12 Ve yle oldu ki Nefi ld. 13 imdi Lamanl olmayan halk Nefili saylyordu; bununla birlikte onlar, Nefililer, Yakuplular, Yusuflular, Zoramllar, Lamanllar, Lemuelliler ve smailliler diye adlandrldlar. 14 Ancak ben Yakup, onlar bundan byle bu isimlerle ayrmayacam, ama Nefi halkn yok etmeye alanlara Lamanllar diyeceim ve Nefililerle dost olanlara ise Nefililer ya da krallar ynetimine gre Nefi halk diyeceim. 15 Ve imdi yle oldu ki Nefi halk, ikinci kraln ynetimi altnda, yreklerinde katlamaya ve gemite birok kar ve cariyeler arzu eden eskiden yaam olan Davut ve olu Sleyman gibi bir takm kt uygulamalara dkn olmaya baladlar. 16 Evet ve ayrca ok altn ve gm aramaya baladlar ve biraz da gururlanmaya baladlar. 17 Bu nedenle, ben Yakup,

Yakup 1:102:2 grevimi ilk nce Rabden alarak tapnakta onlara retirken bu szleri bildirdim. 18 nk ben Yakup ve kardeim Yusuf, Nefinin eliyle kutsanarak bu halkn rahipleri ve retmenleri olmutuk. 19 Ve biz bu sorumluluu zerimize alarak, Tanrnn szn tm gayretimizle halka retmezsek, halkn iledii gnahlarn bizim bamzdan sorulacan kabul ettik ve grevimizi Rab iin en iyi ekilde yerine getirdik; bu nedenle, onlarn kan giysilerimize bulamasn diye var gcmzle alyoruz; yoksa onlarn kan giysilerimize bular ve son gnde lekesiz bulunamayz. 2. BLM Yakup zenginlik sevgisini, gururu ve iffetsizlii knarnsanlar birbirlerine yardm etmek iin zenginlik elde etmeye almaldr Yakup onaylanmam ok evlilik uygulamasn yasaklar Rab, kadnlarn iffetli olmalarndan memnunluk duyar. m.. tahminen 544 421 yllar. N efi nin lmnden sonra Nefinin kardei Yakupun Nefi halkna syledii szler: 2 imdi, sevgili kardelerim, ben Yakup, Tanrya kar duyduum sorumluluk altnda, grevimi ciddi bir ekilde yerine getirmek ve giysilerimi sizlerin gnahlarndan arndrmak iin bugn tapnaa Tanrnn szn sizlere bildirmek zere ktm.

Yakup 2:314 3 Ve arldm grevi u ana dek gayretle yerine getirdiimi siz de biliyorsunuz; ancak bugn ruhunuzun mutluluu iin, her zamankinden daha ok istek ve kayg duyuyorum. 4 nk ite, size bildirdiim Rabbin szne u ana dek sadk kaldnz. 5 Fakat ite, kulanz bende olsun ve bilin ki her eye gc yeten gn ve yerin Yaratcsnn yardmyla dncelerinizin ne olduunu, bana ok iren gzken, evet ve Tanrya da iren gelen gnahn iinde nasl almaya baladnz size syleyebilirim. 6 Evet, yreklerinizin ktlkleriyle ilgili olarak sizlere tanklk etmek zorunda kalmak benim ruhumu zyor ve benim utanla Yaratanmn huzurundan ekilmeme neden oluyor. 7 Ve hanmlarnzn ve ocuklarnzn karsnda sizler hakknda bylesine cesurca konumak zorunda kalmam beni zyor; onlarn ou Tanrnn nnde olduka hassas, tertemiz ve zarif duygulara sahiptir; bu da Tanry honut eder. 8 Ve onlarn buraya Tanrnn ho szn, evet, yaral ruhlar iyiletiren sz dinlemeye geldiklerini sanyorum. 9 Bu nedenle, Tanrdan aldm sk emir yznden ilediiniz sulara kar sizi uyarmak zorunda kalmam, nceden yaralanm olanlarn yaralarn sarp iyiletirmek yerine, onlarn yaralarn amak zorunda kalmam benim canm skyor; ve yaralanmayanlara gelince, Tanrnn

114 ho szyle kendilerine ziyafet ekeceklerine, hanerler onlarn ruhlarn demek ve hassas zihinlerini yaralamak iin onlara saplanmtr. 10 Fakat grev zor da olsa, Tanrnn sk emirlerine gre hareket etmem gerekiyor ve yrei temiz olanlarn ve yrei krlm olanlarn huzurunda ve her eye gc yeten Tanrnn keskin baklar altnda size ktlkleriniz ve irenlikleriniz hakknda anlatmam gerekiyor. 11 Bu nedenle, sizlere gerei Tanr sznn sadeliine gre anlatmam gerekiyor. nk ite, Rabbe sorduumda sz bana gelip yle dedi: Yakup, yarn tapnaa k ve sana vereceim szleri bu halka bildir. 12 Ve imdi ite, kardelerim, size bildireceim szler unlardr: yle ki ounuz size ve soyunuza vaadedilmi bir diyar olan bu lkede bol bol bulunan altn, gm ve her tr deerli madenleri aramaya baladnz. 13 Ve Tanrnn iyilik eli en ho bir ekilde zerinize glmsedi, yle ki byk zenginlikler elde ettiniz; ve bazlarnz kardelerinizden daha fazlasn elde ettii iin yreklerinizin kabaran gururuna kapldnz ve pahal giysilerinizden dolay boyunlarnz kaslm, herkese yksekten bakyorsunuz; ve kardelerinizden daha stn olduunuzu dnerek onlara zulmediyorsunuz. 14 Ve imdi kardelerim, Tanrnn bu durumda sizi hakl karacan m sanyorsunuz? te size sylyorum: Hayr! Ne var ki Tanr sizi sulu

115 buluyor ve bu eyleri yapmakta srar edersiniz, Onun yarglar hzla size gelecektir. 15 Dilerim, Tanr sizi delip geebileceini ve gznn bir bakyla sizi yere arpabileceini gsterir! 16 Dilerim, bu ktlk ve irenlikten sizi kurtarr! Ve dilerim, Onun emirlerinin szn dinler ve yreklerinizdeki bu gururun ruhlarnz yok etmesine izin vermezsiniz! 17 Kendiniz kadar kardelerinizi de dnn ve herkesle iyi geinin ve malnz konusunda eliniz ak olsun; yle ki kardeleriniz de sizin gibi zengin olsun. 18 Fakat zenginlik bulmaya almadan nce, Tanrnn Kralln bulmaya aln. 19 Ve Mesihte bir umudunuz olduktan sonra, zenginlik aryorsanz zenginlik elde edeceksiniz; ve bunlar iyilik yapmak amacyla, plaklar giydirmek ve alar doyurmak ve tutsaklar zgr klmak ve hastalarla dknlere yardm eli uzatmak iin yapacaksnz. 20 Ve imdi kardelerim, size gurur hakknda konutum; ve Tanrnn size verdii zenginliklerden dolay yreklerinizdeki gurura kaplp komusunu rahatsz eden ve onlara zulmeden sizler buna ne diyorsunuz? 21 Btn insanl yaratan Tanrya bu tr eylerin iren geldiini dnmyor musunuz? Ve onun gznde bir insan dieri ile ayn deerdedir. Ve btn insanlk tozdan yaratlmtr; ve Tanr onlar ayn

Yakup 2:1528 amala, emirlerini tutmalar ve Onu sonsuza dek onurlandrmalar iin yaratmtr. 22 Ve imdi size bu gurur hakknda konutuum szlerimi burada bitiriyorum. Ve size ok daha irkin bir su hakknda konumam gerekmeseydi, yreim sizin iin gerekten sevinecekti. 23 Fakat sizin irkin sularnz yznden Tanrnn sz bana ar geliyor. nk ite, Rab yle diyor: Bu halkn ktlkleri gittike artyor; kutsal yazlar anlamyorlar, nk Davut ve olu Sleymanla ilgili yazlanlara bakarak, iledikleri zinalar hakl karmann yollarn aryorlar. 24 te, Davut ve Sleymann gerekten birok kars ve cariyeleri vard; bu benim nmde irenti, diyor Rab. 25 Bu nedenle, Rab yle diyor: Yusufun soyunun meyvesinden kendime doru bir dal yetitirebilmek iin bu halk kolumun gcyle Yerualem lkesinden kardm. 26 Bu nedenle, Ben, Rab Tanr, bu halkn gemitekiler gibi davranmasna izin vermeyeceim. 27 Bu nedenle, kardelerim, beni dinleyin ve Rabbin szne kulak verin: nk aranzda hi kimsenin birden fazla ei olmayacak ve hibir cariyesi olmayacak. 28 nk Ben, Rab Tanr, kadnlarn iffetli olmasndan honudum. Ve cinsel ahlakszlklar benim gzmde irentir; Ordularn Rabbi byle diyor.

Yakup 2:293:3 29 Bu nedenle, bu halk emirlerimi tutacak, diyor Ordularn Rabbi, yoksa bu halk yznden lke lanetlenecek. 30 nk kendime soy yetitirmek istersem, halkma emredeceim; aksi takdirde onlar bu szlerime kulak verecekler, diyor Ordularn Rabbi. 31 nk ite, Ben Rab, Yerualem lkesinde, evet, halkma ait btn topraklarda halkmn kzlarnn, kocalarnn yaptklar ktlkler ve irenlikler yznden ektii zntleri grdm ve onlarn alaylarn iittim. 32 Ve Ordularn Rabbi diyor: Yerualem lkesinden kardm bu halkn gzel kzlarnn, halkmn erkeklerine kar olan alaylarnn bana kadar ulamasna izin vermeyeceim, diyor Ordularn Rabbi. 33 nk halkmn kzlarn yumuaklklarndan dolay tutsak edip gtremeyecekler, yoksa onlar ac bir lanetle, yok oluncaya kadar ziyaret edeceim; nk onlar eskilerin yapt gibi cinsel ahlakszlklar yapamayacaklar, diyor Ordularn Rabbi. 34 Ve imdi, ite kardelerim, bu emirlerin babamz Lehiye verildiini biliyorsunuz; dolaysyla bunlar nceden biliyordunuz; ve byk bir su ilediniz; nk yapmamanz gereken bu eyleri yaptnz. 35 te siz, kardelerimiz Lamanllarn yapt ktlklerden daha byn yaptnz. Nazik elerinizin yreini krdnz ve onlara kt rnek

116 olarak ocuklarnzn gvenini yitirdiniz; ve size kar onlarn yreklerinden ykselen hkrklar Tanrya ulamaktadr. Ve size kar yukardan inen Tanr sznn keskinliinden, birok yrek alan derin yaralarla can verdi. 3. BLM Yrekleri temiz olanlar Tanrnn ho szn kabul eder Lamanllarn doruluu Nefililerinkini aar Yakup evlilik d cinsel ilikiye, ehvet dknlne ve her gnaha kar uyarda bulunur. m.. tahminen 544421 yllar. Fakat ite, ben Yakup, yrekleri temiz olan sizlere konumak istiyorum. Yznz kararllkla Tanrya evirin ve byk bir inanla Ona dua edin ve O sizi skntl gnlerinizde teselli edecek ve sizin hakknz savunacaktr ve sizi yok etmek isteyenlerin zerine adalet gnderecektir. 2 Ey yrei temiz olan sizler, banz kaldrn ve Tanrnn ho szn aln ve onun sevgisiyle beslenin; nk kararl olursanz, bunu sonsuza kadar yapabilirsiniz. 3 Fakat yrekleri temiz olmayanlarn, bugn Tanrnn nnde kirli olan sizlerin vay haline, vay haline! nk tvbe etmezseniz, bu lke sizin yznzden lanetlenecektir; ve sizler gibi kirli olmayan Lamanllar, ac bir lanetle lanetlenmi olsalar bile, sizi yok edinceye kadar cezalandracaklardr.

117 4 Ve tvbe etmezseniz, Lamanllarn mirasnz olan topraklar ele geirecekleri ve Rab Tanrnn dorular aranzdan alp gtrecei zaman hzla yaklamaktadr. 5 te, kirlilikleri ve tenlerinin zerine gelen lanet yznden nefret ettiiniz kardeleriniz Lamanllar sizden daha doru ktlar; nk onlar atamza verilmi olan Rabbin emrini unutmadlar yle ki birden fazla hanmlar ve hibir cariyeleri olmayacak ve aralarnda cinsel ahlakszlklar olmayacakt. 6 Ve imdi, onlar bu emri tutmaya dikkat ediyorlar; bu nedenle, bu emri yerine getirmek iin gsterdikleri bu davrantan tr Rab Tanr onlar yok etmeyecek, tersine onlara kar merhametli olacaktr; ve onlar bir gn kutsanm bir halk olacaktr. 7 te, onlarn kocalar hanmlarn severler ve onlarn hanmlar da kocalarn severler; ve onlarn kocalar ve hanmlar ocuklarn severler; ve onlarn inanszlklar ve size kar olan nefretleri atalarnn ktlndendir; bu nedenle yce Yaratcnzn gznde onlardan daha ne kadar iyisiniz? 8 Ey kardelerim, gnahlarnzdan tvbe etmezseniz, korkarm ki onlarla beraber Tanrnn taht nne getirildiinizde, onlarn tenleri sizinkinden daha beyaz olacaktr. 9 Bu nedenle size Tanrnn sz olan bir emri vereceim; yle ki kara tenli olduklar iin bir daha onlara hakaret etmeyin;

Yakup 3:414 ve kirlilikleri yznden de onlara hakaret etmeyeceksiniz, tersine kendi kirliliinizi hatrlayacaksnz ve onlarn kirliliklerinin atalarnn yznden geldiini hatrlayacaksnz. 10 Bu nedenle kendi ocuklarnz, onlarn nnde kt rnek olarak onlarn yreklerini nasl zdnz hatrlayacaksnz; ve ayrca unu hatrlayn ki pislikleriniz yznden ocuklarnzn ykmna neden olabilirsiniz ve son gnde onlarn gnahlar sizin banza ylacaktr. 11 Ey kardelerim szlerime kulak verin; iinizdeki cevheri harekete geirin; lm uykusundan uyanmak iin silkinip kalkn ve cehennem azabndan kendinizi kurtarn; yle ki eytann meleklerinden saylp ikinci lm olan ate ve kkrt glne atlmayasnz. 12 Ve imdi, ben Yakup, Nefi halkna daha birok ey syledim, onlar cinsel ahlakszla, ehvet dknlne ve her trl gnaha kar uyarp onlara bu eylerin korkun sonularn anlattm. 13 Ve saylar gittike artmaya balayan bu halkn bana gelen olaylarn yzde biri bile bu levhalara yazlamaz; ancak onlarn bana gelen olaylarn ou ve onlarn savalar ve ekimeleri ve krallarnn ynetimleri bu byk levhalarda yazldr 14 Bu levhalara Yakup levhalar denir ve onlar Nefinin eliyle yaplmtr. Ve bu szlerimi burada bitiriyorum.

Yakup 4:19 4. BLM Btn peygamberler Mesihin adyla Babaya ibadet ettiler brahimin shak kurban olarak sunmas Tanrnn Biricik Olunu kurban etmesine benzernsanlar kefaret yoluyla Tanr ile barmaldrYahudiler temel tan reddedecekler. m.. tahminen 544421 yllar. imdi ite, yle oldu ki ben Yakup, uzun sre szlerimle halkma hizmet ettim (ve szlerimizi levhalar zerine kazyarak yazmak g olduu iin szlerimin ounu yazamyorum) ve biliyoruz ki levhalara yazdklarmz kalcdr. 2 Fakat levhalar dnda neyin stne yazarsak yazalm zamanla silinip yok olacaktr; ama levhalara yazabileceimiz birka sz ocuklarmza ve ayrca sevgili kardelerimize bizim hakkmzda ya da atalar hakknda az da olsa bilgi verecektir. 3 imdi buna seviniyoruz ve bu szleri levhalara kazmak iin canla bala alyoruz. Sevgili kardelerimizin ve ocuklarmzn kran dolu yreklerle bu szleri almalarn, zntyle deil sevinle ve kmsemeden, ilk anne ve babalar hakknda renmek iin onlara bakmalarn umuyoruz. 4 nk bu eyleri bu amala, Mesihi bildiimizi ve geliinden yzlerce yl nce Onun grkemini umduumuzu ve bunu sadece bizim deil, bizden nce gelmi olan btn kutsal

118 peygamberlerin de umduunu rensinler diye yazyoruz. 5 te, onlar Mesihe inandlar ve Onun adyla Babaya ibadet ettiler; ve bizler de Onun adyla Babaya ibadet ediyoruz. Ve ruhumuzu Mesihe ynelten Musa Yasasn bu amala tutuyoruz; ve bundan dolay yasa bize doruluk iin kutsal klnmtr, aynen lde olu shak Tanrnn emirlerine itaat etmek iin kurban olarak sunan brahime doruluk sayld gibi. Bu, Tanr ve Biricik Olu arasndaki benzerlii gsterir. 6 Bu nedenle peygamberleri dikkatle inceliyoruz, birok vahiyler alyoruz ve peygamberlik ruhuna sahibiz; ve btn bu tanklklarn olmas bize umut veriyor ve inancmz sarslmaz klyor, yle ki Mesihin adyla gerekten emredebiliyoruz ve aalar, dalar ya da denizin dalgalar bile szmz dinliyorlar. 7 Yine de Rab Tanr bize zayflmz gsteriyor; yle ki insanocuklarna gsterdii ltfu ve byk alakgnlll sayesinde, bunlar yapacak gcmz olduunu bilelim. 8 te, Rabbin ileri ne kadar byk ve olaanstdr. Onun srlarnn derinliklerine kimin akl erebilir? Ve insann Onun btn yollarn renmesi olanakszdr. Ve kendisine vahiy yoluyla bildirilmedike hi kimse Onun yollarn bilemez; bu nedenle, kardeler, Tanrnn vahiylerini kmsemeyin. 9 nk ite, insan Onun

119 sznn gcyle yeryzne geldi, yeryz de Onun sznn gcyle yaratld. Bu nedenle,Tanr bir sz sylyor ve dnya yaratlyorsa ve Tanr bir sz sylyor ve insan yaratlyorsa, o halde yeryzne veya oradaki elinin eserlerine kendi istei ve zevkine gre emir vermeye neden gc yetmesin? 10 Bu nedenle, kardeler, Rabbe t vermeye kalkmayn, ancak Onun elinden t aln. nk ite, siz de biliyorsunuz ki O btn ileri konusunda bilgelikle, dorulukla ve yce merhametiyle t verir. 11 Bu nedenle, sevgili kardeler, Biricik Olu Mesihin kefareti araclyla Onunla barn; ve Mesihteki dirili gcne gre dirilie kavuabilirsiniz; ve inandnz iin ve O kendisini bedende gstermeden nce Ondaki yceliin iyi umuduna kavutuunuz iin Mesihin ilk meyveleri olarak Tanrya sunulabilirsiniz. 12 Ve imdi, sevgili kardeler, bunlar size sylediim iin armayn; nk dirili ve gelecek dnya hakknda bilgi renebilmek iin neden Mesihin kefareti hakknda konumayalm ve Onun hakknda neden mkemmel bilgimiz olmasn? 13 te kardelerim, peygamberlik eden insanlarn anlayaca ekilde peygamberlik etsin; nk Ruh doruyu syler ve yalan sylemez. Bu nedenle, gerekten olan ve olacak olan eylerden sz eder; bu nedenle, canmzn kurtulabilmesi iin bu eyler bize aka

Yakup 4:1018 gsterilmitir. Fakat ite, bunlara tanklk eden yalnzca bizler deiliz; nk Tanr gemiteki peygamberlere de bunlar syledi. 14 Fakat ite, Yahudiler dik kafal bir halkt ve ak seik szlerden nefret ettiler, peygamberleri ldrdler ve anlayamadklar eylerin peinden kotular. Bu nedenle, krlkleri yznden, bu krlk hedefin tesine bakmalarndan kaynaklanyordu, mutlaka dmeleri gerekir; nk Tanr akln onlardan ald ve istedikleri iin onlara anlayamayacaklar bir sr ey verdi. Ve bunu istedikleri iin Tanr da byle yapt, yle ki sendelesinler diye. 15 Ve imdi, ben Yakup, Ruh tarafndan peygamberlikte bulunmaya ynlendiriliyorum; nk iimdeki Ruhun etkisiyle, Yahudilerin sendelemeleri yznden, zerine bina kurabilecekleri ve salam temel atabilecekleri ta reddedeceklerini seziyorum. 16 Fakat ite, kutsal yazlara gre, bu ta Yahudilerin zerine bina kurabilecekleri byk, son ve tek salam temel olacaktr. 17 imdi, sevgili kardelerim, bunlar salam temeli skp attktan sonra zerine nasl bina kurabilirler, bu ta nasl onlarn kesinin ba ta olabilir? 18 te, sevgili kardelerim, sizler iin duyduum ar kayg yznden bocalamaz ve herhangi bir ekilde Ruha olan gvenimi yitirmezsem, bu srr size aklayacam.

Yakup 5:113 5. BLM Yakup, Zenosun evcil zeytin aac ile yabani zeytin aacna ilikin simgesel yksn aktarrBunlar srail ile Yahudi olmayan uluslara benzemektedir srailin datlp yeniden bir araya toplan nceden aklanr Nefililerden, Lamanllardan ve btn srail Evinden dolayl olarak bahsedilir Yahudi olmayan uluslar sraile alanacaktrSonunda ba yaklacaktr. m.. tahminen 544421 yllar. te kardelerim, peygamber Zenosun szlerinden okuduklarnz da m hatrlamyor musunuz? O, srail Evine yle diyerek konutu: 2 Kulak ver, ey srail Evi ve Rabbin bir peygamberi olan benim szlerimi dinle! 3 nk ite, Rab yle diyor: Ey srail Evi, seni evcil bir zeytin aacna benzeteceim. Bir adam bu aac ald ve bana dikip yetitirdi; ve aa byd ve yalanarak rmeye balad. 4 Ve yle oldu ki ban sahibi gidip zeytin aacnn rmeye baladn grnce yle dedi: Aac budayacam ve dibini belleyip sulayacam, belki filizlenip budaklanr da kurumaz. 5 Ve yle oldu ki dedii gibi aac budad ve dibini belleyip sulad. 6 Ve yle oldu ki gnler geti, aa biraz filizlenip budakland; fakat ite, aa tepeden kurumaya balamt. 7 Ve yle oldu ki ban sahibi

120 bunu grnce, hizmetkrna yle dedi: Bu aac kaybedersem ok zlrm; bu nedenle, git, yabani bir zeytin aacnn dallarn koparp buraya bana getir; ve kurumaya balayan u ana dallar kesip atee atalm ki yansn. 8 Ve ite, ban sahibi yle diyor: Bu gen ve taze dallarn birounu alp istediim aaca alayacam; ve eer yle olur da bu aacn kk kurursa, zarar yok; yeter ki aacn meyvesini kendim iin saklayabileyim; onun iin bu gen ve taze dallar alp istediim aaca alayacam. 9 Yabani zeytin aacnn dallarn al, onlarn yerine ala; ve kestiim u dallar ise atee atp yakacam; yle ki bamn topran kirletmesinler. 10 Ve yle oldu ki ba sahibinin hizmetkr ba sahibinin dedii gibi yapt ve yabani zeytin aacnn dallarn alad. 11 Ve ba sahibi aacn dibini belletti ve dallarn budatt ve sulatarak hizmetkrna yle dedi: Bu aac kaybedersem ok zlrm; bu nedenle, belki aacn kkn kurtarp kurumasn nler, kendime saklarm diye bunu yaptm. 12 Bu nedenle sen kendi yoluna git; aaca iyi bak ve onu dediim gibi byt. 13 Ve bu dallar bamn en uzak kesine, canmn istedii yere dikeceim; bu seni ilgilendirmez; ve bunu aacn doal dallarn kendime saklayaym ve ayn zamanda bunlarn meyvesini gelecek mevsim iin ken-

121 dine ayraym diye yapyorum; nk bu aac ve meyvesini kaybedersem ok zlrm. 14 Ve yle oldu ki ba sahibi kendi yoluna gidip evcil zeytin aacnn doal dallarn kimini oraya kimini buraya deyip kendi istei ve zevkine gre bann en uzak yerlerine saklad. 15 Ve yle oldu ki aradan uzun bir sre geti ve ba sahibi hizmetkrna: Gel, haydi baa inip bada alalm! dedi. 16 Ve yle oldu ki ba sahibi ve hizmetkr da almak iin baa indi. Ve yle oldu ki hizmetkr efendisine: te buraya bak, aaca bak! dedi. 17 Ve yle oldu ki ba sahibi baktnda yabani zeytin dallarnn aland aac grd; ve aa bymt ve meyve vermeye balamt. Ve ba sahibi aacn iyi olduunu grd; ve aacn meyvesinin doal meyveden bir fark yoktu. 18 Ve hizmetkrna yle dedi: Gryorsun, yabani aacn dallar evcil aacn kknden suyu alm, demek ki aacn kk ok g vermi; ve kk gl olunca da yabani dallar evcil meyve vermi. imdi bu dallar alamasaydk, bu aa kururdu. Ve imdi, ite, aacn verdii meyvelerden epeyce toplayacam; ve aacn meyvesini gelecek mevsim iin kendime saklayacam. 19 Ve yle oldu ki ba sahibi hizmetkrna yle dedi: Gel, haydi ban en uzak kesine gidip aacn doal dallar da ok meyve vermemi mi bakalm; yle ki aacn meyvesini

Yakup 5:1424 gelecek mevsim iin kendime saklayabileyim. 20 Ve yle oldu ki ba sahibinin aacn doal dallarn saklad yere gittiler ve efendi, hizmetkrna: unlara bak! dedi. Ve hizmetkr ilk daln epeyce meyve verdiini grd; ve meyvenin iyi olduunu da grd. Ve ba sahibi hizmetkrna yle dedi: Bu meyveleri topla ve gelecek mevsim iin ayr; yle ki onlar kendim iin saklayabileyim; nk ite, bunca zaman ona baktm ve ok meyve verdi. 21 Ve yle oldu ki hizmetkr efendisine yle dedi: Neden bu aac ya da aacn bu daln gelip buraya diktin? nk ite, buras senin bandaki btn topran en zayf yeriydi! 22 Ve ba sahibi ona yle dedi: Bana t verme! Bu topran zayf olduunu biliyordum; bundan tr sana: Bunca zaman ona baktm dedim. Ve gryorsun ki ok meyve verdi. 23 Ve yle oldu ki ba sahibi hizmetkrna yle dedi: Buraya bak, ite aacn dallarndan birini de buraya dikmitim; ve bu topran ilk yerden daha zayf olduunu biliyorsun. Ama aaca bak! Ona bunca zaman baktm ve ok meyve verdi; bu yzden meyveleri topla ve gelecek mevsim iin ayr da onlar kendime saklayabileyim. 24 Ve yle oldu ki ba sahibi hizmetkrna yine yle dedi: Buraya bak ve diktiim baka bir dal da gr; ite ona da baktm ve o da meyve verdi.

Yakup 5:2538 25 Ve hizmetkrna yle dedi: Buraya bak ve sonuncuyu da gr. te, bunu iyi bir yere diktim; ve ona bunca zaman baktm ve aacn yalnzca bir blm evcil meyve vermi ve aacn dier blm ise yabani meyve vermi; ite bu aaca da dierleri gibi bakmtm. 26 Ve yle oldu ki ba sahibi hizmetkrna: yi meyve vermeyen dallar kes ve atee at! dedi. 27 Fakat ite, hizmetkr ona yle dedi: Aac budayp dibini belleyelim ve ona biraz daha bakalm; belki sana iyi meyve verir; sen de gelecek mevsim iin kendine ayrrsn. 28 Ve yle oldu ki ba sahibi ile ba sahibinin hizmetkr badaki btn meyveleri yetitirdiler. 29 Ve yle oldu ki aradan uzun bir zaman geti ve ba sahibi hizmetkrna yle dedi: Gel, haydi baa inip bada tekrar alalm. nk ite, vakit yaklayor ve yaknda son gelecek; bu nedenle gelecek mevsim iin kendime meyve toplamam gerek. 30 Ve yle oldu ki ba sahibiyle hizmetkr baa indiler ve doal dallarnn kesilip yerine yabani dallar alanm olan aacn yanna geldiler; ve aac her tr meyvenin sarm olduunu grdler. 31 Ve yle oldu ki ba sahibi saysna gre her tr meyvenin tadna bakt. Ve ba sahibi yle dedi: te bu aaca bunca zaman baktk, gelecek mevsim iin kendime de epeyce meyve ayrdm!

122 32 Fakat ite, bu kez ok meyve verdi, ama bir tanesi bile iyi kmad. Ve gryorsun, her tr kt meyveden var; ve onca emek vermi olmamza ramen, hibiri iime yaramaz; ve imdi bu aac kaybedersem ok zlrm. 33 Ve ba sahibi hizmetkrna: Bu aaca ne yapmalyz ki aacn iyi meyvesini yine kendime saklayabileyim? dedi. 34 Ve hizmetkr efendisine yle dedi: te yabani zeytin aacnn dallarn aladn iin bunlar kk beslediler; bylece diri kaldlar ve kurumadlar; bu nedenle gryorsun, hl iyi durumdalar. 35 Ve yle oldu ki ba sahibi hizmetkrna: Bu aacn bana hibir yarar yok ve kt meyve verdii srece kkleri de iime yaramaz! dedi. 36 Yine de kklerin iyi olduunu biliyorum ve kendimce bir nedenden tr onlar korudum; ve kk ok gl olduu iin imdiye kadar yabani dallardan iyi meyve getirdi. 37 Fakat ite, yabani dallar fazla serpilip grleerek aacn kklerini zayflatt; ve yabani dallar kkleri zayf drd iin, aa fazlasyla kt meyve verdi; ve gryorsun, o kadar ok kt meyve verdii iin aa kurumaya balad; ve aac kurtarmak iin bir eyler yapmazsak, yaknda atee atlmaya hazr duruma gelecek. 38 Ve yle oldu ki ba sahibi hizmetkrna: Haydi, ban en uzak yerlerine inelim ve doal

123 dallarn da kt meyve verip vermediine bakalm dedi. 39 Ve yle oldu ki ban en uzak yerlerine indiler. Ve yle oldu ki doal dallardaki meyvelerin de bozulmu olduunu grdler; evet, ilk daldaki, ikinci daldaki ve sonuncu daldaki; ve hepsi bozulmutu. 40 Ve son aataki yabani meyveler aacn iyi meyve veren ksmn o denli sarmt ki dal kuruyup gitmiti. 41 Ve yle oldu ki ba sahibi alad ve hizmetkrna: Bam iin daha ne yapabilirdim ki? dedi. 42 te, bunlarn dnda badaki btn meyvelerin bozulduunu biliyordum. Ve imdi, bir zamanlar iyi meyve veren bu dallar da bozulmu; ve imdi bamdaki btn aalar kesilip atee atlmaktan baka bir ie yaramaz oldu. 43 Ve ite, u dal kurumu sonuncusuna bir bak; onu iyi bir yere dikmitim, evet, hatta bamdaki topran en iyi yerini seip oraya dikmitim. 44 Ve gryorsun ki bu aac yerine dikebilmek iin topran bu ksmn saran bitkileri de kesip temizlemitim. 45 Ve aacn bir yannn iyi meyve verdiini ve br yannn da yabani meyve verdiini gryorsun; ve bu dallar kesip atee atmadm iin, ite, iyi dal sararak kurutmular. 46 Ve imdi ite, baa ne kadar baktysak da aalar bozuldu; yle ki iyi meyve vermiyorlar; ve bunlar saklamay, gelecek mevsim iin meyvesini kendime

Yakup 5:3952 ayrmay umuyordum. Fakat ite, yabani zeytin aac gibi olduklarn gryorsun ve artk kesilip atee atlmaktan baka ie yaramazlar; ve bunlar kaybetmek beni zyor. 47 Fakat bam iin daha ne yapabilirdim ki? Elimi zerinden ektim mi, bakmay ihmal ettim mi? Hayr! Onu suladm ve belledim ve budadm ve gbreledim; ve elimi neredeyse btn gn boyunca uzattm, ama son yaklat. Ve bamdaki aalarn hepsini kesip yanmalar iin atee atmak beni zyor. Bam kim mahvetti? 48 Ve yle oldu ki hizmetkr efendisine yle dedi: Sakn badaki aalarn yksekliinden olmasn? Dallar, salkl kkleri zayflatm olmasn? Ve dallar kkleri zayflatt iin, ite, kklerin gcnn yettiinden daha abuk bymler ve kklerin gcn kendilerine almlar. te sylerim, bandaki aalar bu yzden bozulmam mdr? 49 Ve yle oldu ki ba sahibi hizmetkra yle dedi: Gidelim, badaki aalar kesip atee atalm! Bari ban topranda yer kaplamasnlar; nk ben elimden geleni yaptm. Bam iin daha ne yapabilirdim ki? 50 Fakat ite, hizmetkr ba sahibine: Biraz daha bekle dedi. 51 Ve ban sahibi: Evet, biraz daha bekleyeceim, nk bamdaki aalar kaybetmek beni zyor! dedi. 52 Bu nedenle, bamn en uzak yerlerine diktiim bunlarn dallarn alalm ve onlar

Yakup 5:5365 geldikleri aaca alayalm; ve aacn ac meyve veren dallarn keselim ve bunlarn yerine aacn kendi dallarn alayalm. 53 Ve bunu aa yok olmasn diye yapacam; bylece, belki kendi amaladm i iin kkleri kendime ayrp saklarm. 54 Ve ite aatan alp keyfimce diktiim doal dallar vard ya, onlarn kkleri henz lmemi; bu nedenle, onlar da ayn ama iin saklamak istediimden, bu aacn dallarndan alp onlara alayacam. Evet, ana aacn dallarn, kklerini kendime saklamak zere onlara alayacam; yeterince glendiklerinde belki bana iyi meyve verirler, ben de bamn meyvesiyle sevin duyarm. 55 Ve yle oldu ki yabanilemi olan doal aatan aldklar dallar, yine yabanilemi olan doal aalara aladlar. 56 Ve yabanilemi doal aalarn dallarndan bazlarn da alp ana aaca aladlar. 57 Ve ba sahibi hizmetkrna yle dedi: En ok ac meyve veren dallarn dnda, aalardan yabani dal koparma; ve bunlar sana sylediim gibi alayacaksn. 58 Ve badaki aalarn bakmn tekrar edip dallar budayalm ve zaman gelmi, kurumaya yz tutan bu dallar aalardan koparp atee atalm. 59 Ve bunu, kkler iyi olduundan belki glenirler diye ve dallar yenilendike iyiler ktleri bastrr diye yapyorum. 60 Ve kkleriyle birlikte doal

124 dallar ayrp sakladm iin ve doal dallar yeniden ana aaca alayp ana aacn kklerini de sakladm iin belki bamdaki aalar yeniden iyi meyve verir; ve ben de bamn meyvesinden yine sevin duyarm ve belki de ilk meyvenin dallaryla kklerini ayrp sakladma ok sevinirim. 61 Bu nedenle git, hizmetkrlar ar da bada var gcmzle, canla bala alalm; doal meyveye yeniden kavuabilmem iin yolu hazrlayalm; bu doal meyve ki iyi meyvedir ve btn meyvelerin en deerlisidir. 62 Bu nedenle, gidip son bir kez daha var gcmzle alalm; nk ite, son yaklayor ve bam son kez budayacam zaman gelmitir. 63 Dallar alayn; sondan balayn ki sonuncular birinci ve birinciler de sonuncu olsun; ve gen yal demeden aalarn dibini belleyin, birincinin ve sonuncunun, sonuncunun ve birincinin; yle ki hepsi son bir kez daha bakmdan gesin. 64 Bu nedenle, son bir kez daha aalarn diplerini belleyin, onlar budayn ve gbreleyin; nk son yaklayor. Ve eer yle olur da bu son alanan dallar byyp doal meyve verirlerse, ite o zaman bymeleri iin yolu hazrlayacaksnz. 65 Ve onlar bymeye balaynca, ac meyve veren dallar, iyi dallarn gll uzaml orannda ayklarsnz; ve kt dallar bir rpda kesip

125 atmayn, yoksa kkler al dal iin ar glenir ve al dal da kurur; ben de bamdaki aalar kaybederim. 66 nk bamdaki aalar kaybetmek beni zyor; bu nedenle, iyiler bydke ktleri ayklayacaksnz; yle ki kkle tepe eit gce sahip olsun. Ta ki, iyi kty bastrncaya ve kt kesilip atee atlncaya dek; bylece bamn topran kaplayamazlar; ben de bu ekilde bamdan kty skp atm olurum. 67 Ve doal aacn dallarn yeniden doal aaca alayacam. 68 Ve doal aacn dallarn, aacn doal dallarna alayacam ve bylece onlar yeniden bir araya getireceim; yle ki onlar doal meyve verecekler ve tek olacaklar. 69 Ve ktler atlacak, evet, hem de btn bamn her toprandan; nk ite, artk bam budamayacam. 70 Ve yle oldu ki ba sahibi hizmetkrn yollad; ve hizmetkr gidip efendisi ne emrettiyse yapt ve baka hizmetkrlar getirdi; ama gelenler azd. 71 Ve ba sahibi onlara yle dedi: Gidip var gcnzle bada aln. nk ite, bamn bakmn son kez yapyorum; nk son yakndr ve mevsim de hzla yaklayor; ve benimle birlikte var gcnzle alrsanz, yaknda gelecek zaman iin kendime ayracam meyve sizi de sevindirecektir. 72 Ve yle oldu ki hizmetkrlar gidip var gleriyle altlar ve ba sahibi de onlarla birlikte a-

Yakup 5:6676 lt; ve onlar ba sahibinin verdii her emri yerine getirdiler. 73 Ve bada yeniden doal meyve kmaya balad; ve doal dallar byd, son derece serpilip grleti; ve yabani dallarn kesilip atlmasna baland; ve aalarn kkleriyle tepelerini glerine gre eit lde tuttular. 74 Ve bylece hizmetkrlar ba sahibinin emirlerine gre, kt dallar badan atlncaya ve ba sahibi doal aalar kendine ayrp doal aalar yeniden doal meyve verinceye dek canla bala altlar; ve hepsi tek bir beden gibi oldu; ve meyveleri de aynyd; ve ba sahibi balangtan beri ok deer verdii doal meyveyi ayrp kendine saklad. 75 Ve yle oldu ki ba sahibi bann artk bozulmadn ve meyvesinin iyi olduunu grnce, hizmetkrlarn yanna arp onlara yle dedi: te, bamn son bakmn yaptk; ve grdnz gibi kendi isteime gre davranarak doal meyveyi korudum; yle ki ilk bata olduu kadar iyi. Ve ne mutlu sizlere! nk benimle birlikte bamda canla bala altnz, emirlerimi yerine getirdiniz ve bana yine doal meyve getirdiniz; yle ki bam artk dzeldi ve kt sklp atld; ite sizler de benimle birlikte bamn meyvesinden dolay sevineceksiniz. 76 nk ite, hzla yaklaan mevsim iin uzun bir sre bamdan kendime meyve toplayacam; bamn bakmn son

Yakup 5:776:9 kez yaptm ve aalar budadm ve diplerini belledim ve onlar gbreledim; bu nedenle, sylediim gibi uzun bir sre kendime meyve toplayacam. 77 Ve kt meyve yeniden bam sardnda, ite o zaman iyiyle kty birlikte toplatacam ve iyiyi kendime ayrp kty ait olduu yere atacam. Ve o zaman mevsimle birlikte son da gelecek; ve ben bam atee vereceim. 6. BLM Rab son gnlerde sraile ifa verecek Dnya atele yaklacak nsanlar ate ve kkrt glnden kurtulmak iin Mesihi izlemelidir. m.. tahminen 544421 yllar. Ve imdi ite, kardelerim, size peygamberlikte bulunacam sylemitim; ite, edeceim peygamberlik budur yle ki peygamber Zenosun srail Evini evcil bir zeytin aacna benzeterek syledikleri kesinlikle gerekleecektir. 2 Ve Rabbin, halkna ifa datmak zere elini ikinci kez yeniden uzataca gn, evet, Rabbin hizmetkrlarnn gidip Onun gcyle ban son kez budayp bakmn yapacaklar gn olacaktr; ve bundan sonra son ok gemeden gelecektir. 3 Ve Onun banda canla bala alanlara ne mutlu! Ve ait olduklar yere atlanlarsa ne kadar lanetlidir! Ve dnya atele yaklacaktr. 4 Ve Tanrmz bize ne kadar merhametlidir; nk O, srail

126 Evini, hem kkleri hem de dallar hatrlar ve elini gn boyunca onlara uzatr; ve onlar dik kafal ve asi bir halktr; ama yreklerini katlatrmayanlar Tanrnn Krallnda kurtulacaklardr. 5 Bu nedenle, sevgili kardelerim, size ciddi szlerle yalvaryorum ki tvbe edin ve gelin kalbinizin tm amacyla Tanrnn size bal olduu gibi, siz de Ona balann. Ve Onun merhamet eli gn nda size uzatlmken, yreklerinizi katlatrmayn. 6 Evet, bugn Onun sesini iitirseniz, yreklerinizi katlatrmayn; nk neden lmek istiyorsunuz? 7 nk ite, gn boyu Tanrnn iyi szyle beslendikten sonra, kesilip atee atlmak iin mi kt meyve vereceksiniz? 8 te, bu szleri reddedecek misiniz? Peygamberlerin szlerini reddedecek misiniz? Ve bu kadar insan Onun hakknda konutuktan sonra Mesih hakknda sylenilen btn szleri reddedecek misiniz? Ve Mesihin iyi szn ve Tanrnn gcn ve Kutsal Ruh armaann inkr m edecek misiniz ve Kutsal Ruhu sndrerek sizin iin hazrlanm olan yce fidye ile kurtulu plann alaya m alacaksnz? 9 Bilmez misiniz ki bunlar yaparsanz, Mesihteki fidye ile kurtar ve dirili gc sizi Tanrnn yarg krss nnde utanla ve korkun bir sululuk duygusuyla durmak zorunda brakacaktr.

127 10 Ve adaletin gc adna ki adalet reddedilemezalevi hi sndrlemeyen ve duman sonsuza dek daima tten ate ve kkrt glne atlmanz gerekiyor; o ate ve kkrt gl ki sonsuz ikencedir. 11 O halde, sevgili kardelerim, tvbe edip dar kapdan girin ve sonsuz yaama kavuuncaya kadar bu ince yoldan ayrlmayn. 12 Akll olun! Daha baka ne diyeyim? 13 Son olarak, Tanrnn ho mahkemesinde yeniden karlancaya kadar sizlere veda ediyorum; bu mahkeme ktleri korkun bir korkuyla ve dehetle vurur. Amin. 7. BLM erem, Mesihi inkr eder, Yakupla tartarak bir iaret ister ve Tanr tarafndan cezalandrlr Btn peygamberler Mesihten ve Onun kefaretinden sz etmilerdir Nefililer gebe hayat yaarlar, skntlar iinde dnyaya gelirler ve Lamanllar tarafndan nefret edilirler. m . . tahminen 544421 yllar. Ve imdi, yle oldu ki birka yl getikten sonra Nefi halk arasna erem adnda biri geldi. 2 Ve yle oldu ki halkn arasnda vaaz vermeye ve onlara Mesihin gelmeyeceini bildirmeye balad. Ve halk pohpohlayarak onlarn houna giden birok eyi vaaz etti; ve bunu Mesihin retisini ykmak amacyla yapyordu.

Yakup 6:107:7 3 Ve halkn yreini doru yoldan saptrmak iin canla bala alyordu; sonunda birok yrei kandrd; ve ben Yakupun gelecek olan Mesihe inandm bildiinden, bana ulamak iin her yolu denedi. 4 Ve eitim grm bir kiiydi; yle ki halkn konutuu dili ok iyi biliyordu; bu nedenle, eytann gc dorultusunda pohpohlayc szler kullanarak ok iyi konuuyordu. 5 Ve bu konularla ilgili grdm bunca eye ve aldm saysz vahiylere ramen, inancm sarsmay umuyordu; nk ben gerekten melekler grmtm ve onlar bana hizmet etmilerdi. Ve zaman zaman kendi sesiyle bana konuan Rabbin sesini de duymutum; bu nedenle inancm kimse sarsamazd. 6 Ve yle oldu ki erem bana geldi ve bana yle diyerek konutu: Yakup karde, seninle konuabilme frsatn ok aradm; nk duydum ve ayrca biliyorum ki adna Sevindirici Haber ya da Mesihin retisi dediin bir eyi gittiin yerlerde vaaz ediyorsun. 7 Ve bu halkn ounu yanlttn; yle ki halk, Rabbin doru yolunu saptrp doru yol olan Musa Yasasn dinlemez oldu; ve Musa Yasasn yzlerce yl sonra geleceini sylediin bir varla tapnmaya dntrdn. Ve imdi ite, ben erem, sana bildiriyorum ki bu Tanrya svmektir; nk hi kimse byle eyleri bilmez; nk kimse olacaklar bildiremez. Ve

Yakup 7:821 erem bana kar byle eyler iddia etti. 8 Fakat ite, Rab Tanr, Ruhunu iime ylesine dkt ki syledii her szde onu arttm. 9 Ve ona: Gelecek olan Mesihi inkr m ediyorsun? dedim. Ve o yle dedi: Mesih diye biri olsayd, Onu inkr etmezdim; ama biliyorum ki Mesih yok, hi olmad, olmayacak da. 10 Ve ona: Kutsal yazlara inanyor musun? dedim. Ve o: Evet! dedi. 11 Ve ona yle dedim: yleyse onlar anlamamsn; nk onlar gerekten Mesihe tanklk ediyor. te, sana sylyorum ki peygamberlerin hibiri bu Mesihin hakknda sz etmeden ne yazmlardr ne de peygamberlik etmilerdir. 12 Ve bununla da bitmiyor; bu bana aka gsterildi, nk grp iittim; ve ayn zamanda bana Kutsal Ruhun gcyle de akland; bu yzden biliyorum ki kefaret olmazsa, btn insanlk yok olur. 13 Ve yle oldu ki erem bana: Sayesinde o kadar ok ey bildiin bu Kutsal Ruhun gcyle bana bir iaret gster! dedi. 14 Ve ben ona yle dedim: Doru olduunu bildiin bir ey iin sana iaret gstereceim diye Tanry denemeye mi kalkaym? Nasl olsa inkr edeceksin, nk sen eytana aitsin. Yine de benim isteim olmasn; fakat Tanr seni cezalandracaksa, bu gkte de yerde de gcn Onda olduunun ve ayrca Mesihin geleceinin ia-

128 reti olsun sana. Ve ya Rab, benim deil, senin istein olsun! 15 Ve yle oldu ki ben Yakup, bu szleri syler sylemez Rabbin gc eremin zerine yle bir geldi ki erem yere dt. Ve yle oldu ki gnlerce bakalarnn eliyle beslenmek zorunda kald. 16 Ve yle oldu ki erem halka: Yarn toplann; nk leceim; bu nedenle, lmeden nce halka konumak istiyorum! dedi. 17 Ve yle oldu ki ertesi gn epeyce insan topland; ve erem onlara ok ak konutu ve onlara retmi olduu szlerin yalan olduunu syledi ve Mesihi, Kutsal Ruhun gcn ve meleklerin grevini aka kabul etti. 18 Ve eytann gcyle kandrldn onlara aka syledi. Ve cehennemden, sonsuzluktan ve sonsuz cezadan sz etti. 19 Ve yle dedi: Korkarm balanmaz bir gnah iledim, nk Tanrya yalan syledim; nk Mesihi inkr ederek kutsal yazlara inandm syledim; ama yazlanlar gerekten Mesihe tanklk ediyor. Ve Tanrya byle yalan sylediim iin durumumun korkun olacandan ok korkuyorum; ama Tanrya itiraf ediyorum. 20 Ve yle oldu ki bu szleri syledikten sonra artk konuamaz oldu ve ruhunu teslim etti. 21 Ve ruhunu teslim etmek zereyken bunlar sylediine tank olan kalabalk byk bir aknlk ierisindeydi; o denli ki Tanrnn gc onlarn ze-

129 rine indi ve herkes kendinden geip yere serildi. 22 imdi, bu olay ben Yakupu ok sevindirdi; nk bunu Cennetteki Babamdan rica etmitim; nk O yakarm duymu ve duama cevap vermiti. 23 Ve yle oldu ki Tanrnn huzuru ve sevgisi halkn arasnda yeniden saland; ve onlar kutsal yazlar aratrarak, bu kt adamn szlerini bir daha dinlemediler. 24 Ve yle oldu ki Lamanllar gerein bilgisine geri getirip yanl davranlarn dzeltmek iin birok are dnld; ama hepsi boa kt; nk savatan ve kan dkmekten zevk alyorlar ve biz kardelerine kar sonsuz bir nefret besliyorlard. Ve devaml olarak silahlarnn gcyle bizi yok etmenin yollarn arayp duruyorlard. 25 Bu nedenle, Nefi halk btn gcyle Tanrya ve kurtulularnn kayasna gvenerek ve onlara kar silaha sarlarak kuvvetlendi; bundan dolay, imdiye dek dmanlarn yenmeyi baardlar.

Yakup 7:22Enos 1:1 26 Ve yle oldu ki ben Yakup yalanmaya baladm; ve bu halka ait kaytlar dier Nefi Levhalarnda yazl olduu iin bu kaytlar burada bitiriyorum ve bildiklerimi en iyi ekilde yazdm beyan ederim. Son olarak unu da syleyeyim: Zaman bizlerle beraber geip gitti ve stelik hayatlarmz da bir rya gibi bizim iin geldi geti; yalnz bana kalm, ar bal gebe bir halktk; Yerualemden atlm, lde skntlar iinde domutuk ve kardelerimiz tarafndan nefret edilmitik; bu da savalara ve ekimelere neden olmutu; bu yzden, hayatmz yas tutarak geti. 27 Ve ben Yakup, yaknda mezarma ineceimi grdmden, olum Enosa: Bu levhalar al dedim. Ve kardeim Nefinin bana emrettii eyleri ona anlattm ve olum bu emirlere uyacana sz verdi. Ve bu levhalara yazdm birka eyi burada bitiriyorum; ve yazdklarm kardelerimin ounun okuyacan umarak, okurlarma veda ediyorum. Elveda kardelerim.

Enos Kitab
Enos var gcyle dua eder ve gnahlarnn balanmasn elde eder Gelecekte bir gn Lamanllara kurtulu szn veren Rabbin sesi Enosun zihnine gelir Nefililer, Lamanllar Kiliseye geri getirmeye alrlar Enos, Kurtarcsnda sevinir. m.. tahminen 420 yl.

TE, yle oldu ki ben Enos, babamndorubirinsanoldu-

Enos 1:215 unu biliyorum nku bana kendi dilini retti; ve ayn zamanda beni Rabbin terbiyesinde ve dnde yetitirdi ve bunun iin Tanrmn ad kutsal olsun! 2 Ve gnahlarmn balanmasna varmadan nce Tanrnn nnde yaptm grei sizlere anlatmak istiyorum. 3 te ormanlara avlanmaya gitmitim; ve babamdan sk sk duyduum sonsuz yaam ve azizlerin sevinci hakknda konutuu szler yreimin derinliklerine sapland. 4 Ve ruhum ackt ve Yaratcmn nnde diz kerek ruhum iin Ona var gcmle dua edip yakardm; ve btn gn Ona haykrdm; evet ve gece olduunda sesimi hl ykseltiyordum ki sesim gklere ulat. 5 Ve bir ses gelip bana yle dedi: Enos, gnahlarn baland ve sen kutsanacaksn. 6 Ve ben Enos, Tanrnn yalan syleyemeyeceini biliyordum; bu nedenle suum silinip gitmiti. 7 Ve ben: Rab, bu nasl oldu? dedim. 8 Ve Rab bana yle dedi: Daha nce hi sesini duymadn ve grmediin Mesihe olan inancn sayesinde oldu. Ve O kendisini bedende gstermeden nce uzun yllar geecek; bu nedenle, git, imann seni iyiletirdi. 9 imdi, yle oldu ki bu szleri duyunca, kardelerim Nefililerin huzuru iin istek duymaya baladm; bu nedenle btn yreimi onlar iin Tanrya dktm. 10 Ve Ruhta byle mcadele

130 verirken, ite Rabbin sesi zihnime yeniden gelip yle dedi: Emirlerimi tutmak iin gsterdikleri aba lsnde kardelerine geleceim. Onlara bu lkeyi verdim ve buras kutsal bir lkedir; ve ktlkleri nedeniyle olmadka burasn lanetlemeyeceim; bu nedenle sylediim gibi kardelerini ziyaret edeceim ve onlarn sularn ac bir ekilde kendi balarna indireceim. 11 Ve ben Enos, bu szleri duyduktan sonra Rabbe olan imanm sarslmaz olmaya balad; ve kardelerim Lamanllar iin Rabbe uzun uzun ok aba sarf ederek dua ettim. 12 Ve yle oldu ki canla bala dua ettikten ve altktan sonra Rab bana yle dedi: nandn iin isteklerini yerine getireceim. 13 Ve imdi ite, Ondan istediim istek uydu: Eer olur da, halkm olan Nefililer yasay iner ve herhangi bir ekilde yok olur ve Lamanllar yok olmazlarsa, Rab Tanr halkm olan Nefililerin kaytlarndan birini saklasn; hatta Onun kutsal kolunun gcyle bile olsa bu kaytlar gelecekte bir gn Lamanllara getirilsin ki belki bylelikle kurtulua getirilebilirler. 14 nk u an onlar gerek inanca geri getirebilmek iin harcadmz abalar bounayd. Ve onlar fkelenerek, ellerinde olsa btn kaytlarmz, bizi ve ayrca atalarmzdan kalan btn gelenekleri yok edeceklerine dair yemin ettiler. 15 Bu nedenle, Rab Tanrnn

131 kaytlarmz saklamaya gcnn yettiini bilerek, Ona srekli yakardm; nk Rab bana yle dedi: Mesihin adyla alacana inanarak, inanla her ne istersen elde edeceksin. 16 Ve benim inancm vard ve Tanrya kaytlar korumas iin yakardm; ve O, uygun grd zamanda onlar Lamanllara ulatracana dair benimle bir antlama yapt. 17 Ve ben Enos, bunun Onun yapt antlama uyarnca olacan biliyordum; bu nedenle iim rahatlad. 18 Ve Rab bana yle dedi: Atalarn da benden bunu istediler; ve bu onlarn inanlarna gre olacaktr; nk onlarn inanc da senin inancn gibiydi. 19 Ve imdi, yle oldu ki ben Enos, Nefi halk arasnda dolaarak gelecekte olacaklar hakknda peygamberlikte bulundum ve grp duyduklarm hakknda tanklk ettim. 20 Ve Nefi halknn, Lamanllar Tanrdaki gerek inanca dndrmek iin ellerinden geleni yaptklarna tanklk ederim. Ama abalarmz bounayd; onlarn nefreti ok derinlere kk salmt ve kendi kt huylarnn ardnca srkleniyorlard; yle ki yabani, yrtc, putataparlk ve pislik dolu, kana susam bir halk oldular; vahi hayvanlarla besleniyor, adrlarda oturuyor ve bellerine sardklar ksa deriden bir kuakla ve salarn kaztarak lde gebe hayat yayorlard; ve onlar yay, pala ve balta kullanmada ok ustaydlar. Ve ou i etten

Enos 1:1626 baka bir ey yemezdi; ve srekli olarak bizi yok etmeye alyorlard. 21 Ve yle oldu ki Nefi halk ise topra iliyor ve her trl tahl ve meyve ve bykba hayvan srleri ve her cinsten eitli srlar ve keiler ve yaban keileri ve ayrca birok at yetitiriyordu. 22 Ve aramzda ok sayda peygamber vard. Ve halk dik kafal, anlay kt bir halkt. 23 Ve ar sertliin, vaazlarn ve savalar, ekimeler ve ykmlarla ilgili yaplan peygamberliklerin ve srekli olarak onlara lm ve sonsuzluun uzunluunu ve Tanrnn yarglarn ve gcn hatrlatmann dnda baka bir ey yoktu ve btn bunlar onlar devaml olarak Rab korkusu iinde tutmaya yaryordu. Onlar hzl bir ekilde ykma dmekten kurtarmak iin bunlardan ve ok ak seik konumaktan baka bir yol olmadn syleyeyim. Ve onlar hakknda ancak bu szleri yazabiliyorum. 24 Ve mrm boyunca Nefililer ile Lamanllar arasnda savalar grdm. 25 Ve yle oldu ki yalanmaya baladm ve atamz Lehinin Yerualemden ayrlmasnn zerinden yz yetmi dokuz yl gemiti. 26 Ve yaknda mezarma ineceimi grdm; Tanrnn gc zerime geldi; yle ki bu halka vaaz edip peygamberlikte bulunmal ve sz Mesihteki geree gre bildirmeliydim. Ve ben btn hayatm boyunca

Enos 1:27Yarom 1:7 sz bildirdim ve dnyadaki her eyden daha ok bundan sevin duydum. 27 Ve ben yaknda Kurtarcmn yanna, dinleneceim yere gideceim; nk Onda huzura kavuacam biliyorum. Ve lml bedenimin lmsz-

132 l giyecei ve Onun nnde duracam gn sevinle bekliyorum; o zaman sevinle Onun yzne bakacam ve O da bana: Bana gel, ey mbarek, Babamn konaklar arasnda senin iin hazrlanm bir yer var diyecek. Amin.

Yarom Kitab
Nefililer, Musa Yasasn tutarlar, Mesihin geliini sabrszlkla beklerler ve lkede refah iinde yaarlar Birok peygamber halk doruluk yolunda tutmaya alr. m.. tahminen 399361 yllar. MD ite, ben Yarom, babam Enosun emri uyarnca, soyaacmzn korunup saklanmas iin birka kelime yazacam. 2 Ve bu levhalar kk olduundan ve bunlar kardelerimiz Lamanllarn yarar iin yazldndan, bu yzden az yazmak zorundaym; fakat ne peygamberlikte bulunduum konular, ne de aldm vahiyleri yazacam. nk atalarmn yazdklarndan daha fazla ne yazabilirim ki? nk onlar kurtulu plann aklamadlar m? Size sylyorum: Evet! Ve bu da bana yeter. 3 te, bu halkn yrekleri sert ve kulaklar sar ve akllar kr ve boyunlar kaskat olduu iin onlarn arasnda ok ey yapmak gerekiyor; buna ramen, Tanr onlara fazlasyla merhamet gstererek onlar imdiye dek lkeden silip atmad. 4 Ve aramzda ok vahiy alan birok kii var, nk herkes dik kafal deildir. Ve dik kafallk etmeyip inananlar, inanlarna gre insanocuklarna aka gsteren Kutsal Ruhla iliki iindedirler. 5 Ve imdi, ite, iki yz yl gelip geti ve Nefi halk lkede glendi. Musa Yasasn ve Sebt gnn Rab iin kutsal tutmaya dikkat ediyorlard. Ve saygszlk etmediler ve kfretmediler. Ve lkedeki yasalar ok skyd. 6 Ve Nefi halk lkenin byk bir blmne dalmt; ve Lamanllar da yle. Ve onlar Nefililerden daha kalabalktlar; ve adam ldrmekten zevk duyuyor ve hayvanlarn kann iiyorlard. 7 Ve yle oldu ki biz Nefililere kar birok kez sava atlar. Fakat krallarmz ve liderlerimiz Rabbe inanan gl adamlard; ve halka Rabbin yollarn rettiler; bu sayede Lamanllara kar koyduk ve onlar lkemiz-

133 den silip attk ve ehirlerimizin, yani mirasmz olan her yerin savunmasn glendirmeye baladk. 8 Ve giderek oaldk ve lkenin her yerine yayldk ve son derece zengin olduk; altn ve gm ve deerli madenler ve makineler ve ayrca demir ve bakr ve pirin ve eliimiz oldu. nce ahap ve inaat ileri yaptk. Topra ilemek iin her eit aletler yaptk. Ve sava silahlar yaptk evet, sivri ulu ok ve ok klf ve karg ve mzrak ve her trl sava hazrl yaptk. 9 Ve bylece Lamanllarla karlamaya hazrlkl olduumuzdan, bize kar baarl olamadlar. Ancak Rabbin atalarmza sylemi olduu u sz dorulanm oldu, yle diyordu: Emirlerimi yerine getirdiiniz lde, lkede refaha kavuacaksnz. 10 Ve yle oldu ki Rabbin peygamberleri Nefi halkn Tanr szne gre tehdit ettiler; eer emirleri hie sayp yasay inerlerse, lkeden silinip atlacaklard. 11 Bu nedenle peygamberler,

Yarom 1:815 rahipler ve retmenler canla bala alarak ve ok sabrederek halk gayret gstermeye tevik ettiler; Musa yasasn ve bunun ne amala verildiini rettiler; onlar Mesihi beklemeye ve daha imdiden gelmi gibi Onun geleceine inanmaya ikna ettiler. Ve bu ekilde onlara rettiler. 12 Ve yle oldu ki bunlar yapmakla, lkedeki halk yok olmaktan kurtardlar; nk halkn yreklerini szle delip, onlar srekli tvbe etmeye ardlar. 13 Ve yle oldu ki iki yz otuz sekiz yl geip gitti; byk bir blm savalar, ekimeler ve anlamazlklarla geti. 14 Ve ben Yarom, levhalar kk olduu iin daha fazla yazamyorum. Fakat ite, kardelerim, Nefinin dier levhalarna bavurabilirsiniz; nk ite, krallarn yazdklarna ya da yazdrdklarna gre, o levhalarda yaptmz savalarn kaytlar tutulmutur. 15 Ve atalarmn emirlerine gre korunup saklanmas iin bu levhalar olum Omninin eline teslim ediyorum.

Omn Kitab
Srasyla Omni, Amaron, Kemi, Abinadom ve Amaleki kaytlar tutarlar Mosiya, Tsedekiya zamannda Yerualemden gelen Zarahemla halkn kefeder Mosiya onlarn kral olur Mulekin soyundan gelen Zarahemladaki halk, Yaredlilerin sonuncusu olan Koriyantumuru bulmuturMosiyann ardndan Benyamin kral olur nsanlar canlarn bir adak gibi Mesihe sunmaldr. m.. tahminen 323130 yllar.

Omni 1:113 TE, yle oldu ki ben Omni, babam Yaromdan aldm emir zerine, soyaacmz korumak iin bu levhalara biraz yazyorum. 2 Bu nedenle unu bilmenizi isterim ki, yaamm boyunca halkm Nefilileri korumak ve dmanlar olan Lamanllarn eline dmemeleri iin klla ok savatm. Fakat ite, ben kendim kt bir insanm ve Rabbin yasalarna ve emirlerine gerektii gibi uymadm. 3 Ve yle oldu ki iki yz yetmi alt yl geti ve ou zaman bar iinde yaadk; ve ou zaman da ciddi savalar ve cinayetler grdk. Evet ve sonunda iki yz seksen iki yl geti ve ben, atalarmn emirlerine gre bu levhalar korudum; ve levhalar olum Amarona verdim. Ve szlerime burada son veriyorum. 4 Ve imdi ben Amaron, ne yazarsam yazaym, babamn kitabna yazacaklarm ok deil. 5 te, yle oldu ki yz yirmi yl geti ve Nefililerin arasndaki ktlerin ou yok edildi. 6 nk Rab izin vermeyecektir, onlar Yerualem lkesinden kardktan ve dmanlarnn eline dmemeleri iin koruyup kurtardktan sonra, evet, atalarmza konuup syledii u szlerin dorulanmamasna izin vermeyecektir: Emirlerimi yerine getirmediiniz lde, lkede refaha kavumayacaksnz. 7 Bu nedenle, Rab onlar yce yargsyla ziyaret etti; ama dorular esirgedi; lmesinler diye onlar dmanlarnn elinden kurtard.

134 8 Ve yle oldu ki levhalar kardeim Kemie teslim ettim. 9 imdi, ben Kemi, yazacam birka eyi kardeim gibi ayn kitaba yazyorum; nk ite, kardeimin yazdklarn, kendi eliyle yazd son szleri grdm; ve bunlar levhalar bana teslim ettii gn yazd. Ve kaytlar atalarmzn emirlerine gre bu ekilde tutuyoruz. Ve ben szlerime burada son veriyorum. 10 te ben, Kemiin olu Abinadomum. te, yle oldu ki halkm Nefililerle Lamanllarn arasnda pek ok sava ve ekime grdm; ve ben, kardelerimi savunmak iin kendi klcmla birok Lamanlnn cann aldm. 11 Ve ite, bu halkn levhalara yazlm kaytlar kuaktan kuaa krallar tarafndan korunup saklanmtr; ve yazlanlarn dnda, ben baka bir vahiy ya da peygamberlik bilmiyorum; bu nedenle, yazlanlar yeterlidir. Ve ben szlerime burada son veriyorum. 12 te, ben Abinadomun olu Amalekiyim. te, sizlere Zarahemla lkesine kral seilen Mosiyann hakknda biraz konumak istiyorum; nk ite Rab, Mosiyay uyararak, ona Nefi lkesinden kamasn ve Rabbin sesine kulak veren herkesin de onunla birlikte lkeyi terk edip le gitmesini emretti. 13 Ve yle oldu ki Mosiya, Rabbin kendisine verdii emri yerine getirdi. Ve Rabbin sesine kulak vermek isteyen herkes lkeden ayrlp le gitti; ve birok vaaz ve peygamberlikler

135 araclyla onlara yol gsterildi. Ve onlara srekli olarak Tanr sz ile t veriliyordu; ve onlara Tanr kolunun gc ile Zarahemla lkesi denilen lkeye varncaya dek lde yol gsterildi. 14 Ve orada Zarahemla halk denen bir halk kefettiler. imdi Zarahemla halk arasnda byk bir sevin yaand; ve Zarahemla da sevinten uuyordu, nk Rab, Mosiya halkn beraberlerinde tadklar Yahudilerin kaytlarn ieren pirin levhalarla gndermiti. 15 te, yle oldu ki Mosiya, Zarahemla halknn, Yahuda kral Tsedekiyann Babile tutsak olarak gtrld sralarda Yerualemden ayrlm olduunu rendi. 16 Ve onlar lde yolculuk ettiler ve Rabbin eliyle byk sular aarak Mosiyann onlar bulduu lkeye getirildiler; ve o zamandan beri de buraya yerlemilerdi. 17 Ve Mosiya onlar bulduunda, saylar olduka artmt. Ancak aralarnda birok sava ve ciddi ekimeler km ve zaman zaman kltan geirilmilerdi; ve konutuklar dil bozulmutu; ve yanlarnda hibir kayt getirmemilerdi; ve Yaratclarnn varln inkr ediyorlard; ne Mosiya, ne de Mosiya halk onlar anlayabiliyordu. 18 Fakat yle oldu ki Mosiya onlara kendi dilinin retilmesini salad. Ve yle oldu ki onlara Mosiyann dili retildikten sonra Zarahemla atalar-

Omni 1:1424 nn soyaacn aklnda kald kadaryla verdi; ve bunlar yazya geirildi, ancak bu levhalara yazlmad. 19 Ve yle oldu ki Zarahemla halk ile Mosiya halk birleti ve Mosiya onlarn kral olarak seildi. 20 Ve yle oldu ki krall srasnda Mosiyaya zerinde yazlar bulunan byk bir ta getirildi; ve Mosiya, Tanrnn gc ve armaanyla bu yazlar tercme etti. 21 Ve bunlar Koriyantumur adnda birinin bandan geenleri ve onun halknn nasl katledildiini anlatyordu. Ve Koriyantumur, Zarahemla halk tarafndan bulunmutu; ve Koriyantumur dokuz ay boyunca onlarn yannda kalmt. 22 Ayrca Koriyantumurun atalar hakknda da birka sz edilmiti. Ve onun ilk atalar, Rabbin halkn konutuu dili kartrd zamandaki kuleden gelmiti; ve onlar Rabbin adil olan yarglarna gre Onun sert cezasna arptrlmlard; ve onlarn kemikleri kuzeydeki lkede salm bir durumdadr. 23 te, ben Amaleki, Mosiyann zamannda dodum ve onun lmn grecek kadar yaadm; ve onun yerine olu Benyamin geti. 24 Ve ite, Kral Benyaminin zamannda Nefililerle Lamanllar arasnda kan ciddi bir savaa tank oldum ve ok kan dkldn grdm. Fakat ite, Nefililer onlara kar byk bir stnlk saladlar; evet, o

Omni 1:25Mormonun Szleri 1:3 kadar ki Kral Benyamin onlar Zarahemla lkesinden kovdu. 25 Ve yle oldu ki yalanmaya baladm; ve hi ocuum olmadndan ve Kral Benyaminin Rabbin nnde doru bir adam olduunu bildiimden, bu nedenle, bu levhalar ona teslim edeceim; btn insanlar Tanrya, srailin Kutsalna gelmeye ve peygamberliklere ve vahiylere ve meleklerin hizmetine ve dillerle konuabilme armaanna ve dilleri tercme edebilme armaanna ve iyi olan her eye inanmaya tevik ediyorum; nk Rabden gelmeyen hibir ey iyi deildir; ve kt olan her ey eytandan gelir. 26 Ve imdi, sevgili kardelerim, srailin Kutsal olan Mesihe gelmenizi ve Onun kurtarn ve fidye ile kurtar gcn paylamanz isterim. Evet, Ona gelin ve btn cannz bir adak gibi Ona sunun ve oru tutmaya ve dua etmeye devam edin ve sonuna kadar

136

dayann; ve Rabbin yaad gibi, siz de kurtulacaksnz. 27 Ve imdi, Nefi lkesine geri dnmek zere le kan bir grup insandan biraz sz etmek istiyorum; nk miraslar olan lkeyi ele geirmek isteyen insanlarn says oktu. 28 Bu nedenle le ktlar. Ve liderleri gl ve kuvvetli bir adamd ve dik kafal bir adamd; bu yzden aralarnda kavga kartt; ve ilerinden ellisi dnda hepsi lde ld ve onlar tekrar Zarahemla lkesine geri dndler. 29 Ve yle oldu ki yanlarna baka kimseleri de katarak epeyce kalabalklatlar ve yeniden le doru yola ktlar. 30 Ve benim (Amalekinin) bir kardeim vard; o da onlarla gitti; ve o zamandan beri onlardan hi haber alamadm. Ve yaknda mezarma uzanacam; ve bu levhalarda yazacak yer kalmad. Ve ben szlerime burada son veriyorum.

Mormonun Szleri
Mormon, byk Nefi Levhalarn zetler Kk levhalar dier levhalara ekler Kral Benyamin lkede bar salar. m.s. tahminen 385 yl. 2 Ve bu kaytlar Mesihin gelii zerinden birok yz yl getikten sonra olumun eline teslim ediyorum; ve sanrm olum, halkmn tmyle yok oluuna tank olacaktr. Ancak, dilerim, Tanr ona mr verir de onlarn hakknda ve Mesihin hakknda biraz yazabilir; belki bir gn bu yazlanlar onlarn yararna olabilir. 3 Ve imdi biraz da kendi

E imdi, ben Mormon, yazdm kaytlar yaknda olum Moroninin eline teslim edeceim; ite halkm Nefililerin, hemen hepsinin yok olup gittiine tank oldum.

137 yazdklarmdan sz edeyim; nk Amalekinin szn ettii, Kral Benyaminin dnemine kadar Nefi Levhalarnn zetini kardktan sonra, elime teslim edilen kaytlar aratrrken bu levhalar buldum; bu levhalar Yakuptan balayarak bu Kral Benyaminin dnemine kadar peygamberlerin bandan geenleri ksaca anlatyordu ve ayrca Nefinin syledii szlerin ouna da yer veriyordu. 4 Ve bu levhalarda houma giden ey, Mesihin geliine dair peygamberliklerde bulunulmu olmasdr; ve atalarm bunlarn ounun gerekletiini biliyorlard; evet ve ben de unu biliyorum ki bugne dek hakkmzda hangi peygamberlikte bulunulmusa, hepsi gereklemitir; ve bundan sonraki gnler iin sylenenler de kukusuz yerine gelecektir. 5 Bu nedenle, kaytlarm bunlarla bitirmeyi tercih ediyorum; kaytlarmn geri kalan ksmn da Nefi Levhalarndan alacam; ve halkmn bandan geenlerin yzde birini bile yazamyorum. 6 Fakat ite, bu peygamberlikleri ve vahiyleri ieren bu levhalar alp onlar kendi kaytlarmn geri kalan ksmna dahil edeceim; nk bunlarn seilmeye deer olduunu gryorum; ve kardelerim iin de deerli olacaklarn biliyorum. 7 Ve ben bunu akllca bir ama iin yapyorum; nk iimde etkili olan Rabbin Ruhu kulama byle fsldyor. Ve imdi,

Mormonun Szleri 1:413 ben her eyi bilmesem de Rab gelecekte olacak her eyi bilir; bu nedenle, Rab diledii ekilde iimde etkili olur. 8 Ve Tanrya ettiim dualarm kardelerim iindir; yle ki nceden olduu gibi yeniden Tanrnn bilgisine, evet, Mesihin fidye ile kurtarnn bilgisine gelip eskisi gibi yeniden sevimli bir halk olsunlar. 9 Ve imdi, ben Mormon, Nefi Levhalarndan aldm kaytlarm bitirmek zere devam ediyorum ve bunu, Tanrnn bana verdii bilgi ve anlaya gre yapyorum. 10 Bu nedenle, yle oldu ki Amaleki bu levhalar Kral Benyaminin eline teslim ettikten sonra, Kral Benyamin bunlar alp kendi dnemine gelinceye kadar krallar tarafndan kuaktan kuaa aktarlm olan kaytlarn bulunduu dier levhalara ekledi; 11 Ve bunlar Kral Benyaminden sonra kuaktan kuaa aktarlarak benim elime ulat. Ve ben Mormon, bu levhalarn bundan byle korunup saklanmas iin Tanrya dua ediyorum. Ve biliyorum ki bunlar korunup saklanacaktr; nk bu levhalara byk eyler yazlmtr; yazlm olan Tanr sz uyarnca, halkm ve onlarn kardeleri o byk ve son gnde bu levhalarda yazlanlara gre yarglanacaklardr. 12 Ve imdi, u Kral Benyamine dnelim. Onun kendi halk arasnda baz ekimeler oldu. 13 Ve yle oldu ki bunun yan

Mormonun Szleri 1:14Mosiya 1:3 sra Lamanllarn ordular Nefi lkesinden inip onun halkyla savamaya geldi. Fakat ite, Kral Benyamin ordularn toplayp onlara kar koydu; ve kendi kolunun gcyle, Labann klc ile savat. 14 Ve Rabbin gcyle Lamanllardan binlercesini ldrnceye kadar dmanlarna kar mcadele verdiler. Ve yle oldu ki miraslar olan tm topraklardan Lamanllar kovuncaya dek onlarla savatlar. 15 Ve yle oldu ki sahte mesihler tredikten ve onlarn azlar kapatldktan ve onlar iledikleri sulara gre cezalandrldktan sonra; 16 Ve halkn arasnda sahte peygamberler ve sahte vaizler ve retmenler tredikten ve

138

onlarn hepsi iledikleri sulara gre cezalandrldktan sonra; ve aralarnda birok ekimeler olup birok kii Lamanllarn tarafna getikten sonra, ite, yle oldu ki Kral Benyamin, halknn arasnda bulunan kutsal peygamberlerin yardmyla 17 nk ite, Kral Benyamin kutsal bir adamd ve halkn dorulukla ynetiyordu; ve lkede birok kutsal adam vard ve Tanr szn byk g ve yetkiyle konuuyorlard; ve halkn dik kafall yznden ok sert konuuyorlard 18 Bu nedenle Kral Benyamin bedeninin var gcyle ve btn ruhunun yeteneiyle alarak, bu adamlarn ve ayrca peygamberlerin de yardmyla lkede bar yeniden salad.

Mosiya Kitab
1. BLM Kral Benyamin oullarna atalarnn dilini ve peygamberliklerini retir Onlarn dini ve uygarl eitli levhalar zerinde tutulan kaytlar sayesinde korunmutur Mosiya kral seilir ve kaytlar ve baka dier eyler ona emanet edilir. m.. tahminen 130124 yllar. 2 Ve yle oldu ki Kral Benyaminin olu oldu ve onlara Mosiya, Helorum ve Helaman adn verdi. Ve onlar anlayl insanlar olsun ve Rabbin eliyle atalarna teslim edilen ve onlarn azndan kan peygamberlikleri bilsin diye, onlara atalarnn her dilinde renim grmelerini salad. 3 Ve ayrca oullarna pirin levhalara ilenmi kaytlar reterek yle dedi: Oullarm, hatrlamanz isterim ki bu kaytlar ve emirleri ieren bu levhalar olmasayd, Tanrnn srlarn bilemez, hatta u an cahillik iinde ac ekerdik.

E imdi btn Zarahemla lkesinde, Kral Benyamine bal btn halkn arasnda bir daha ekime olmad iin Kral Benyamin mrnn geri kalan gnlerini srekli huzur iinde geirdi.

139 4 nk bu levhalarn yardm olmadan, atamz Lehinin btn bu eyleri hatrlayp ocuklarna retmesi mmkn deildi; nk atamz Lehi, Msrllarn dilinde eitim grm olduu iin, bu yzden bu yazlar okuyup onlar ocuklarna retebildi; bylece onlar da bu yazlar kendi ocuklarna retebildiler; ve bylece Tanrnn emirlerini bu gne kadar yerine getirebildiler. 5 Size sylyorum oullarm: Tanrnn srlarn okuyup anlayalm ve emirlerini her an gzlerimizin nnde bulunduralm diye Tanrnn eliyle korunmu ve saklanm olan bu eyler olmasayd, atalarmz bile yava yava inanlarn kaybeder ve biz de bu eyler hakknda hibir ey bilmeyen ya da bunlar retildiinde, atalarnn doru olmayan gelenekleri yznden bunlara inanmayan Lamanl kardelerimiz gibi olurduk. 6 Ey oullarm, isterim ki bu szlerin doru olduunu ve bu kaytlarn da doru olduunu hatrlarsnz. Ve ite, Yerualemden ayrldklar zamandan imdiye kadar atalarmzn kaytlarn ve sylediklerini ieren Nefi Levhalar da yledir, onlar da dorudur; ve onlarn doru olduunu kesinlikle bilebiliriz; nk levhalar gzlerimizin nnde duruyor. 7 Ve imdi oullarm, isterim ki gayret gsterip bunlar incelemeyi hatrlarsnz; bylece onlardan faydalanabilirsiniz; ve isterim ki Tanrnn emirlerini yerine getirirsiniz, bylece

Mosiya 1:413 Rabbin atalarmza verdii szlere gre lkede refah iinde yaayabilirsiniz. 8 Ve Kral Benyamin bu kitapta yazlmayan daha baka birok eyleri de ocuklarna retti. 9 Ve yle oldu ki Kral Benyamin oullarna retmeyi bitirdikten sonra yaland ve ok yaknda kendisinin btn dnyann gittii yoldan gideceini anlad; bu yzden krall oullarndan birine teslim etmesi gerektiini dnd. 10 Bu yzden, Mosiyay huzuruna artt ve ona syleyip konutuu szler unlardr: Olum, btn lkeye, btn bu halkn arasna, yani lkede yaayan Zarahemla halkna ve Mosiya halkna bir bildiri gndermeni istiyorum ki bylece bir araya toplansnlar; nk yarn, Tanrmz Rabbin bize verdii bu halkn zerine seni kral ve ynetici olarak atadm, halkma kendi azmdan resmen aklayacam. 11 Ve ayrca bu halka bir ad vereceim; bylece onlar, Rab Tanrnn Yerualem lkesinden alp gtrd btn dier halklardan ayrt edilebilecekler; ve ben bunu, Rabbin emirlerini tutmaya gayret eden bir halk olduklar iin yapacam. 12 Ve onlara, yasalara kar gelmedikleri srece hibir zaman silinmeyecek bir ad vereceim. 13 Evet ve sana ayrca unu da syleyeyim: yle ki Rabbin yksek derecede ltuf gsterdii bu halk yasaya kar gelir ve ktlk ve zina eden bir halk

Mosiya 1:142:4 olursa, Rab onlar dmanlarna teslim edecektir; bylece onlar kardeleri gibi gszleeceklerdir; ve Rab, bugne kadar atalarmz koruduu gibi, artk onlar esiz ve olaanst gcyle korumayacaktr. 14 nk, sana derim ki Rab, atalarmz korumak iin elini uzatmam olsayd, onlar Lamanllarn eline der ve onlarn nefretinin kurban olurlard. 15 Ve yle oldu ki Kral Benyamin oluna bu sylediklerini bitirdikten sonra, kralln btn ilerinin sorumluluunu ona verdi. 16 Ve ayrca pirin levhalara ilenmi kaytlarn ve ayrca Nefi Levhalarnn ve Labann klcnn ve Tanrya gsterdikleri dikkat ve gayrete gre atalarmza yol gsteren, bu yolla onlarn lde ilerlemesi iin Rabbin eliyle hazrlanm krenin ya da klavuzun sorumluluunu da ona verdi. 17 Bu yzden, onlar sadk olmadklar zaman, ne refaha kavuabiliyor ne de yollarnda ilerleyebiliyorlard; aksine gerisingeri itiliyor ve Tanrnn honutsuzluunu zerlerine ekiyorlard; ve bu yzden grevlerini hatrlamaya uyandrlmak iin ktlk gibi byk skntlarla cezalandrldlar. 18 Ve imdi, yle oldu ki Mosiya gidip babasnn emrettii gibi yapt ve Zarahemla lkesindeki btn halka haber gnderdi; bylece onlar Mosiyann babasnn onlara syleyecei szleri duymak amacyla tapnaa kmak zere bir araya toplandlar. 2. BLM

140

Kral Benyamin, halkna seslenir Ynetiminin adilliini, doruluunu ve ruhsalln anlatr Halkna Cennetteki Krallarna hizmet etmelerini tler Tanrya ba kaldranlar, sanki snmeyen bir atein iinde ac ekeceklerdir. m.. tahminen 124 yl. Ve yle oldu ki Mosiya, babasnn emrettii ekilde lkenin her yanna haber saldktan sonra halk lkenin her yanndan topland, tapnaa kp Kral Benyaminin kendilerine syleyecei szleri duymak zere bir araya geldi. 2 Ve orada byk bir kalabalk vard, hatta yle byk bir kalabalk vard ki onlar saymadlar; nk olduka oalmlar ve lkede saylar giderek artmt. 3 Ve Musa yasasna gre srlerinden ilk doan hayvanlar kurban ve yaklmalk adak olarak sunmak iin yanlarnda getirmilerdi. 4 Ve bunlar ayn zamanda kendilerini Yerualem lkesinden karp getiren, dmanlarnn elinden kurtarm olan ve doru kiileri retmenleri olarak seen ve ayrca Zarahemla lkesinde bar salayp onlara sevinip mutlu olabilmeleri ve yreklerinin Tanrya ve btn insanlara kar sevgiyle dolu olmas iin Tanrnn emirlerini yerine getirmeyi reten adil bir adam onlarn bana krallar olarak seen Tanrlar Rabbe kranlarn sunmak iin getirmilerdi.

141 5 Ve yle oldu ki tapnaa ktklarnda, her adam, eiyle ve en bynden en kne kadar oullar ve kzlar ve onlarn oullar ve kzlarndan oluan ailesiyle, her aile birbirinden ayr olarak evreye adrlarn kurdu. 6 Ve adrlarn, herkesin adrnn kaps tapnaa bakacak bir ekilde tapnan evresine kurdular; bylece Kral Benyaminin onlara syleyecei szleri adrlarnda oturup dinleyebileceklerdi. 7 nk kalabalk ylesine bykt ki Kral Benyaminin herkese tapnann duvarlar iinde retebilmesi olanakszd; bu yzden syleyecei szleri halknn duyabilmesi iin bir kule diktirdi. 8 Ve yle oldu ki halkna kuleden konumaya balad ve kalabalk ok byk olduu iin herkes onun szlerini duyamyordu; bu nedenle sesini duyamayanlar da szlerini rensinler diye syledii szleri yazdrp onlarn arasna gnderdi. 9 Ve onun konutuu ve yazdrd szler unlardr: Ey buraya toplanm olan siz kardelerim, bugn size konuacam szlerimi iitebilenler; ite konuacam szleri hafife almanz iin sizin buraya gelmenizi buyurmadm; tersine beni dinlemeniz ve kulaklarnz ap duymanz, kalplerinizi ap anlamanz ve zihinlerinizi ap Tanrnn srlarnn gzlerinizin nne serilmesi iin ardm. 10 Benden korkmanz ya da lml bir insandan daha stn

Mosiya 2:515 olduumu dnmeniz iin buraya gelmenizi emretmedim. 11 Fakat ben de sizler gibi bedenin ve akln her trl kusurlarna maruz kalan bir kiiyim; yine de bu halk tarafndan seilerek babam tarafndan kutsandm ve Rabbin eliyle bu halkn bana ynetici ve kral olmama izin verildi; ve Rabbin bana balad g, akl ve kuvvetle size hizmet edebilmek iin Onun esiz gcyle korunup esirgendim. 12 Size derim ki bugne kadar hayatm sizin hizmetinizde geirmeme izin verildi, ama sizden asla altn, gm ya da baka trl bir zenginlik istemedim. 13 Ne zindanlara atlmanza, ne birbirinizi kle yapmanza, ne ldrmenize, ne yamalamanza, ne hrszlk yapmanza ne de zina ilemenize izin verdim; ne de herhangi bir ekilde ktlk yapmanza izin verdim; ve sizlere Rabbin emrettii her konuda onun emirlerini yerine getirmenizi rettim. 14 Ve vergilerle yklenmeyesiniz ve tayamayacanz hibir ar ykn altnda kalmayn diye ben bile kendi ellerimle size hizmet etmek iin altm ve konutuum btn bu eylere bugn kendiniz ahitsiniz. 15 Yine de kardelerim, ben bunlar vnmek iin yapmadm ve bu eyleri sizleri sulamak iin de sylemiyorum; fakat bunlar size, bugn Tanrnn huzurunda rahat bir vicdanla hesap verebileceimi bilmeniz iin sylyorum.

Mosiya 2:1628 16 te, size derim ki mrm sizin hizmetinizde geirdiimi sylediim iin vnmek istemem; nk ben yalnzca Tanrya hizmet ettim. 17 Ve ite size bu szleri akl renebilmeniz ve insanlara hizmet ettiiniz zaman yalnzca Tanrnza hizmet edeceinizi renebilmeniz iin sylyorum. 18 te, beni kralnz olarak gryorsunuz ve ben, kralnz dediiniz kiiysem, sizlere hizmet etmeye alyorsam, sizin de o zaman birbirinize hizmet etmeye almanz gerekmez mi? 19 Ve ite kralnz dediiniz, mrn sizin hizmetinizde geirmi ve bylece Tanrya hizmet etmi olan ben, sizler tarafndan bir teekkre lyksam, o zaman sizlerin Cennetteki Kralnza daha ne kadar ok teekkr etmeniz gerekir! 20 Kardelerim, size derim ki ruhunuzun tm gcyle, sizi yaratan ve koruyan ve esirgeyen ve sevindiren ve birbirinizle huzur iinde yaamanz ltfeden o Tanrya kran ve vgler sunsanz bile 21 Size derim ki eer balangtan beri sizi yaratan, yaamanz, hareket etmeniz ve kendi istediklerinizi yapmanz iin sizlere dn nefes vererek her gn sizi koruyan ve hatta sizi bir andan dierine destekleyen Tanrya btn ruhunuzla hizmet etseniz bile, yine de yararsz bir hizmetkr olacanz size sylerim. 22 Ve ite, Onun sizden btn istedii emirlerine uymanzdr; ve Onun emirlerini yerine geti-

142 rirseniz, lkede refaha kavuacanza dair sz vermitir; ve O sylediinden asla dnmez; bu nedenle Onun emirlerine yerine getirirseniz, O sizi bereketleyip refaha kavuturacaktr. 23 Ve imdi, ilk bata Tanr sizleri yaratt ve Ona borlu olduunuz canlarnz size verdi. 24 Ve ikinci olarak da sizden emrettii ekilde hareket etmenizi istiyor; eer bunu yaparsanz, sizi derhal bereketleyecektir; ve dolaysyla karln size vermi olur. Ve siz yine Ona borlu olursunuz; borlusunuz ve sonsuza dek her zaman da borlu kalacaksnz; bu yzden neyinizle vnebilirsiniz? 25 Ve imdi soruyorum, kendinizi savunmak iin bir ey syleyebilir misiniz? Size cevap vereyim: Hayr! Topran tozu kadar olduunuzu bile syleyemezsiniz; buna ramen topran tozundan yaratldnz; fakat ite, toz bile sizi yaratana aittir. 26 Ve ben, kralnz dediiniz ben bile sizlerden daha iyi deilim; nk ben de tozdan yaratldm. Ve ite gryorsunuz ki artk yalandm ve bu lml bedeni toprak anaya geri vermek zereyim. 27 Bu yzden, size hizmet etmi olduumu ve Tanrnn nnde temiz bir vicdanla yrdm sylerken, u an buraya toplanmanz istedim ki, Tanrnn sizler hakknda bana emrettii szlere gre yarglandmda susuz bulunaym ve kannz benim zerime gelmesin. 28 Size derim ki mezarma

143 inmek zere olduum u anda mezarma huzurla gideyim ve lmsz ruhum, adil Tanrya vgler syleyen yukardaki korolara katlabilsin ve ben giysilerimi kannzdan arndrabileyim diye sizi bir araya topladm. 29 Ve ayrca size derim ki, artk retmeniniz ve kralnz olamayacam bildirmek iin sizi buraya topladm. 30 nk sizlerle konumaya altm u anda bile btn bedenim son derece titriyor; fakat Rab Tanr beni destekleyerek sizlere konumama izin verdi; ve olum Mosiyann zerinize kral ve ynetici olduunu bugn size bildirmemi emretti. 31 Ve imdi, kardelerim, bugne kadar nasl davrandysanz, yine yle davranmanz diliyorum. imdiye kadar benim ve ayrca babamn emirlerimi dinlediniz ve bu sayede dmanlarnzn eline dmeden refah iinde yaadnz; ayn ekilde olumun emirlerini, yani onun tarafndan size teslim edilecek olan Tanrnn emirlerini yerine getirirseniz, lkede refaha kavuursunuz ve dmanlarnzn sizin zerinizde hibir gc olmaz. 32 Fakat ey halkm, aranzda ekimeler kmamasna dikkat edin ve babam Mosiya tarafndan sz edilen o kt ruha uymay istemeyin. 33 nk ite, o ruha uymak isteyen kiinin zerine felket gnderilecektir; zira kii, o ruha uymay seerse ve gnahlarnda kalarak lrse, ruhuna lanet

Mosiya 2:2937 iecek olan odur; nk bile bile Tanrnn yasalarn inedii iin yaptklarnn karl olarak sonsuz bir cezaya arptrlacaktr;. 34 Size derim ki aranzdaki kk ocuklarn dnda bu konularn retilmedii kimse yoktur; fakat siz sahip olduunuz her eyi ve tm benliinizi sonsuza dek Cennetteki Babanza vermek zere Ona borlu olduunuzu biliyorsunuz; ve atamz Lehinin Yerualemden ayrld zamana kadar kutsal peygamberler tarafndan bildirilmi olan peygamberliklerin bulunduu kaytlar da size retilmitir. 35 Ve stelik atalarmzn imdiye kadar btn bildirdikleri de size retilmitir. Ve ite, onlar da Rabbin emirlerini bildirmilerdir; bu yzden, bildirilenler doru ve gerektir. 36 Ve imdi, size derim ki kardelerim, btn bunlar size retildikten ve siz de bunlar rendikten sonra bildirilenleri iner ve onlara kar gelirseniz, Rabbin Ruhundan uzaklarsanz; O da, bereketlenmeniz, refaha kavumanz ve korunmanz iin size hikmet yollarnda yol gstermek istese de iinizde yer bulamaz. 37 Size derim ki byle davranan insan ak bir ekilde Tanrya ba kaldrm saylr; dolaysyla, o insan kt ruha boyun emeyi seer ve btn doruluun dman olur; bu yzden Rab, o kiinin iinde yer bulamaz, nk O, kutsal olmayan tapnaklarda yaamaz.

Mosiya 2:383:5 38 Bu yzden, eer bu insan tvbe etmez ve yle kalp Tanrnn dman olarak lrse, ilahi adaletin gerekleri onun lmsz ruhunu iledii suun gerek bir anlayna uyandrr; bu da onun, Rabbin huzurundan ekilmesine neden olur ve onun gsn, alevi sonsuza dek daima ykselen, snmeyen bir ate gibi su, ac ve strapla doldurur. 39 Ve imdi size derim ki merhametin bu insan zerinde hibir hakk yoktur; bu yzden onun son cezas hi bitmeyecek bir ikenceye katlanmaktr. 40 Ey yal adamlar, ayrca delikanllar ve szlerimi anlayabilen siz kk ocuklar, anlayabilmeniz iin hepinize ak bir ekilde konutum; yalvaryorum ki yasay ineyenlerin dt dehet verici durumu hatrlamak iin uyanrsnz. 41 Ve bununla birlikte Tanrnn emirlerini yerine getirenlerin kutsal ve sevinli durumlarn dnmenizi istiyorum. nk ite, onlar gerek dnyasal, gerekse ruhsal her eyde kutsanmlardr; ve sonuna kadar da dayanrlarsa cennete kabul edilecekler, bylece Tanryla sonsuz bir mutluluk durumunda yaayacaklardr. Ah hatrlayn, hatrlayn ki bu eyler dorudur; nk bunlar Rab Tanr sylemitir. 3. BLM Kral Benyamin konumasn srdrr Her eye gc yeten Rab

144 amurdan bir bedende insanlarn arasnda hizmet edecektir Dnyann gnahlarna kefaret ederken btn gzeneklerinden kan gelecektir Kurtuluu salayacak tek isim, Onun ismidir nsanlar doal insanl brakp kefaret yoluyla Aziz olabilirler Ktlerin azab ate ve kkrt gl gibi olacaktr. m.. tahminen 124 yl. Ve kardelerim, tekrar dikkatinizi ekmek isterim; nk size syleyeceim birka ey daha var; nk ite, size ileride olacaklarla ilgili syleyeceim baz eyler var. 2 Ve size syleyeceklerim bana Tanrnn bir melei tarafndan bildirildi. Ve bana: Uyan! dedi; ve ben de uyandm; ve ite melek nmde duruyordu. 3 Ve bana yle dedi: Uyan ve sana syleyeceim szleri dinle; nk ite, sana byk bir sevincin mjdesini bildirmeye geldim. 4 nk Rab dualarn duydu ve senin doruluunu takdir etti; ve sevinmen iin ve bu haberleri halkna bildirip onlar da sevinle dolsun diye sana bu mjdeyi bildirmek zere beni gnderdi. 5 nk ite, her eye gc yeten, tm sonsuzluktan tm sonsuzlua kadar gcyle hkm sren, var olmu ve var olan Rabbin, hastalar iyiletirmek, lleri diriltmek, topallar yrtmek, krleri grdrmek, sarlar iittirmek ve her trl hastalklar iyiletirmek gibi gl mucizeler yapmak zere gkten insanocuklarnn aras-

145 na inip amurdan bir bedende yaayaca ve insanlarn arasnda yryecei zaman geliyor ve ok uzakta deildir. 6 Ve O, cinleri yani insanocuklarnn yreinde barnan kt ruhlar skp atacaktr. 7 Ve ite, ayartmalara ve vcut acsna, ala, susuzlua ve yorgunlua, hatta insann lm dnda katlanamayaca aclara katlanacaktr; nk ite, vcudunun her gzeneinden kan gelecektir; halknn ktlkleri ve irenlikleri iin ekecei strap o kadar byk olacaktr. 8 Ve O, sa Mesih, Tanrnn Olu, gn ve yerin Babas, balangtan beri her eyin Yaratcs olarak arlacak ve annesinin ad Meryem olacaktr. 9 Ve ite kurtuluun adna iman edilerek insanocuklarna gelebilmesi iin kendininkilere gelir; ve btn bunlardan sonra bile, Onu bir insan olarak grp Onda cin olduunu syleyecekler ve Onu kamlayp armha gereceklerdir. 10 Ve nc gn O, llerin arasndan dirilecek; ve ite, dnyay yarglamak zere duracaktr; ve ite, btn bunlar insanocuklarnn zerine adil bir yargnn gelmesi iin yaplmtr. 11 nk ite ve ayn zamanda Onun kan, Ademin suuyla denlerin, Tanrnn kendileriyle ilgili isteini bilmeden lenlerin ya da bilmeden gnah ileyenlerin gnahlarna da kefaret edecektir. 12 Fakat Tanrya ba kaldrd-

Mosiya 3:618 n bilenin vay haline, vay haline! nk kurtulu, tvbe ve Rab sa Mesihe iman olmadan byle bir kiiye gelmeyecektir. 13 Ve Rab Tanr, bu eyleri her slaleye, ulusa ve dile bildirmek iin kutsal peygamberlerini btn insanocuklarnn arasna gnderdi; bylece Mesihin geleceine inanan herkes gnahlarnn balanmasn elde edebilir ve Mesih daha imdiden aralarna gelmi gibi ok byk bir sevinle sevinebilirler. 14 Yine de Rab Tanr, halknn dik kafal bir halk olduunu grd ve onlara bir yasa, hatta Musa yasasn verdi. 15 Ve Onun geliiyle ilgili birok iaretler ve mucizeler ve simgeler ve glgeler gsterdi; ve kutsal peygamberler de Mesihin geliinden onlara sz ettiler; ve yine de onlar yreklerini katlatrarak Musa yasasnn Onun kannn kefareti araclyla olmadan hibir ie yaramayacan anlayamadlar. 16 Ve hatta, eer kk ocuklar gnah ileyebilselerdi, kurtarlamayacaklard; fakat size derim ki onlar kutsanmlardr; nk ite, Ademde ya da tabiatlar gerei derler, ama Mesihin kan onlarn gnahlarna da kefaret eder. 17 Ve ayrca size derim ki insanocuklarna kurtuluun gelecei baka hibir ad, baka hibir yol veya imkn verilmeyecektir; kurtulu yalnzca her eye gc yeten Rab Mesihin ad ve araclyla gelecektir. 18 nk ite, O yarglar ve

Mosiya 3:1927 Onun yarglamas adildir; ve ocukluk anda len kk ocuklar mahvolmazlar; ancak insanlar kendilerini alaltp kk bir ocuk gibi olmadka ve kurtuluun her eye gc yeten Rab Mesihin kefaret edici kan sayesinde ve araclyla geldiine, geliyor olduuna ve geleceine inanmadka, kendi ruhlarna lanet ierler. 19 nk doal insan, Tanrya dmandr ve Ademin dnden beri bu byle olmutur; ve Kutsal Ruhun uyarlarna uyup doal insanl zerinden atmadka ve Rab Mesihin kefaretinin sayesinde bir aziz olmadka ve bir ocuk gibi uysal, yumuak huylu, alakgnll, sabrl, sevgi dolu, Rabbin kendisine uygun grd her eye uymaya istekli, ayn babasna itaat eden bir ocuk gibi olmadka sonsuza dek her zaman byle kalacaktr. 20 Ve ayrca size derim ki Kurtarcnn bilgisinin btn uluslarn, slalelerin, dillerin ve halklarn arasnda yaylaca zaman gelecektir. 21 Ve ite o zaman gelince, kk ocuklarn dnda, tvbe etmeyen ve her eye gc yeten Rab Tanrnn adna iman etmeyen hibir kimse Tanrnn nnde susuz bulunmayacaktr. 22 Ve hatta u an, halkna Tanrn Rabbin sana emretmi olduu szleri rettiinde, o zaman bile sana sylediim szlere uymadan Tanrnn gznde daha susuz bulunamazlar.

146 23 Ve imdi ben, Rab Tanrnn bana emretmi olduu szleri syledim. 24 Ve Rab yle diyor: Onlar yarg gnnde bu halka kar parlayan bir tank olarak duracaklardr; bu nedenle her insan, yapt ilerin iyi oluuna ya da kt oluuna gre yarglanacaktr. 25 Ve yaptklar iler ktyse, iledikleri sularn ve irenliklerinin korkun grnmn izlemeye gnderileceklerdir; bu da onlarn Rabbin huzurundan ekilerek bir daha dnemeyecekleri bir sefalet ve sonsuz ikence durumuna srklenmelerine neden olacaktr; bu yzden onlar kendi ruhlarna lanet imilerdir. 26 Bu yzden, onlar Tanrnn gazabnn ksesinden imilerdir; bu adalet, Adem yasak meyveden yedii iin onun dmesini reddetmeyen adalet gibi onlar iin daha fazla reddedilemez; bu yzden, merhametin onlar zerinde sonsuza kadar hibir hakk olamaz. 27 Ve onlarn azab, alevleri snmeyen ve duman sonsuza dek daima ykselen bir ate ve kkrt gl gibi olacaktr. Rab bana byle emretti. Amin. 4. BLM Kral Benyamin konumasn srdrrKurtulu kefaretten dolay gelir Kurtulmak iin Tanrya inann Sadk kalarak gnahlarnzdan balann Varlnz yoksullarla paylan Her eyi

147 akll ve dzenli bir ekilde yapn. m.. tahminen 124 yl. V e imdi, yle oldu ki Kral Benyamin, Rabbin bir melei tarafndan kendisine bildirilen szleri sylemeyi bitirdii zaman kalabala gz gezdirdi ve ite onlar, zerlerine gelen Rabbin korkusundan dolay yere kapanmlard. 2 Ve kendilerini bedensel durumlarnda, yerin tozundan bile daha az deerde grmlerdi. Ve hep bir azdan haykrarak yle dediler: Ah bize merhamet eyle ve Mesihin kefaret kann bize uygula ki gnahlarmz balansn ve yreklerimiz paklansn; nk biz g, yeri ve her eyi yaratan, insanocuklarnn arasna gelecek olan Tanrnn Olu sa Mesihe inanyoruz. 3 Ve yle oldu ki onlar bu szleri syledikten sonra Rabbin Ruhu onlarn zerine geldi ve onlar sevinle doldular; nk Kral Benyaminin kendilerine syledii szlere gre, gelecek olan sa Mesihe duyduklar byk inantan dolay gnahlarndan balanarak vicdanlar huzur buldu. 4 Ve Kral Benyamin tekrar azn at ve yle diyerek onlara konumaya balad: Dostlarm ve kardelerim, akrabalarm ve halkm, tekrar dikkatinizi ekmek istiyorum ki, sizlere konuacam szlerimin geri kalan blmn de duyup anlayasnz. 5 nk ite, eer Tanrnn iyiliinin bilgisi u anda sizi

Mosiya 4:110 hiliinizin, deersizliinizin ve dm olma durumunuzun duygusuna uyandrmsa 6 Size sylerim, Tanrnn insanocuklarna olan iyiliinin ve Onun esiz gcnn ve hikmetinin ve sabrnn ve tahammlnn ve ayn zamanda Rabbe gvenene ve Onun emirlerini yerine getirmek iin canla bala alana ve hayatnn sonuna kadar, lml bedenin hayatn kastediyorum, inanmaya devam edene kurtuluun gelebilecei dnyann kuruluundan beri hazrlanm olan kefaretin bilgisine eritiyseniz 7 yle derim ki Ademin dnden beri yaam olan ya da yaamakta olan ya da dnyann sonuna kadar yaayacak btn insanlk iin dnyann kuruluundan beri hazrlanm olan kefaret araclyla kurtulua kavuan insan budur. 8 Ve kurtulu bu yolla gelir. Ve sz edilen bu kurtulutan baka bir kurtulu yoktur; size sylediim koullarn dnda da insann kurtulaca baka hibir koul yoktur. 9 Tanrya inann; Onun varlna ve hem gkteki, hem de yerdeki her eyi yarattna inann; Onun hem gkte, hem de yerde btn hikmete ve kudrete sahip olduuna inann; Rabbin anlayabildii her eyi insann anlamadna inann. 10 Ve yine gnahlarnzdan vazgeerek tvbe etmeniz ve Tanrnn nnde kendinizi alaltmanz gerektiine inann; ve yreinizden itenlikle sizi balamasn dileyin; ve imdi

Mosiya 4:1121 btn bunlara inanyorsanz, bunlar yapmaya dikkat edin. 11 Ve daha nce sylediim gibi size yine diyorum ki ruhlarnzn byk bir sevinle comasna neden olan Tanrnn yceliinin bilgisine erimiseniz ya da Onun iyiliini bilip sevgisini tatmsanz ve hatta gnahlarnzdan balanmsanz, o halde sizlerden Tanrnn bykln ve kendi hiliinizi ve Onun siz deersiz yaratla olan iyiliini ve sabrn hatrlamanz ve bunu her zaman aklnzda tutarak her gn Rabbin adn anmanz ve melein azndan gelecei bildirileni inanla bekleyerek kendinizi alakgnllln derinliklerine kadar alaltmanz dilerim. 12 Ve ite, size derim ki eer byle hareket edecek olursanz, her zaman sevineceksiniz ve Tanrnn sevgisiyle dolarak her zaman gnahlarnzn balanmasn elde edeceksiniz; ve sizi yaratann yceliinin bilgisinde ya da adil ve gerek olann bilgisinde byyeceksiniz. 13 Ve bylece birbirinizi incitmek dncesinde olmayp huzur iinde her insana hakkn vererek yaayacaksnz. 14 Ve ocuklarnz a ya da plak brakmayacaksnz; onlarn Tanrnn yasalarn inemesine ve birbirleriyle dvp atmalarna ve atalarmzn szn ettii, gnahn efendisi, btn doruluun dman olan eytana ya da kt ruha hizmet etmelerine izin vermeyeceksiniz. 15 Fakat onlara doruluk ve

148 arballk yollarnda yrmelerini reteceksiniz; birbirlerini sevmelerini ve birbirlerine hizmet etmelerini reteceksiniz. 16 Ve ayn zamanda siz kendiniz, yardmnza muhta olanlara yardm edeceksiniz; malnzdan muhta olana vereceksiniz; ve size el aan dilenciyi eli bo gnderip onun mahvolmasna izin vermeyeceksiniz. 17 Belki yle diyeceksiniz: Bu adam sefalete dren kendisidir; onun iin elimi saklayp ona yiyeceimden vermeyeceim ve skntsn gidermek iin malmdan da vermeyeceim; nk o cezasn hak etmitir. 18 Fakat size derim ki: Ey insan, her kim byle davranrsa, o kiinin tvbe etmesi iin byk bir neden ortaya kmtr; ve kendisi yaptklarndan tvbe etmezse, sonsuza dek mahvolacaktr; ve o kiinin Tanrnn Krall ile hibir ilgisi yoktur. 19 nk ite, hepimiz dilenci deil miyiz? Hepimiz elimizdeki mallar iin, hem yiyeceimiz hem giyeceimiz ve altnmz ve gmmz ve her trden eitli zenginliklerimiz iin ayn Varla, yani Tanrya bal deil miyiz? 20 Ve ite, u an bile, Tanrnn adn anyor ve gnahlarnzn balanmas iin Ona dileniyorsunuz. Ve O sizi bouna yalvartt m? Hayr! Ruhunu zerinize dkt ve yreklerinizi sevinle doldurdu; ve sevincinizin byklnden diliniz tutuldu ki syleyecek sz bulamadnz. 21 Ve imdi, sizi yaratan;

149 hayatnz, sahip olduunuz her ey ve kendiniz iin muhta olduunuz Tanr, alacanza inanarak, imanla istediiniz doru olan her eyi size ltfedip veriyorsa, o zaman elinizdeki mallar birbirinize ne kadar ok vermeniz gerekir. 22 Ve eer siz, lmemek iin malnzdan isteyip sizden ricada bulunan kimseyi yarglar ve onu sularsanz, size ait olmayan, ama Tanrya ait olan malnz esirgediiniz iin sizin sulu bulunmanz ne kadar daha dil olacaktr; yaamnz da Tanrya aittir; ve buna ramen ne dua ediyorsunuz ne de yaptklarnzdan tvbe ediyorsunuz. 23 Size sylyorum, vay o insann haline! nk onun mal da kendisiyle birlikte yok olacaktr ve imdi, bunlar dnya malna gre zengin olanlara sylyorum. 24 Ve yine, elinde olmayan ve buna ramen gnden gne yaayan siz fakirlere sylyorum; elinde olmad iin dilenciyi geri eviren sizleri kastediyorum. Yreinizden: Veremiyorum, nk elimde yok, ama olsayd verirdim! demenizi diliyorum. 25 Ve imdi, eer yreinizden byle sylerseniz, susuz kalrsnz; yoksa sulanrsnz ve sulanmanz dil olur. nk size verilmeyene gz dikiyorsunuz. 26 Ve imdi, size sylediim bu szlerin hatr iin yani Tanrnn nnde kusursuz yryebilmeniz ve her gn gnahlarnzdan balanabilmeniz iin malnzdan fakirlere

Mosiya 4:2230 vererek, herkesin kendi imknlarna gre a doyurmak, pla giydirmek, hastay ziyaret etmek gibi hem manevi, hem de maddi olarak, ihtiyalarna gre onlarn yardmlarna komasn diliyorum. 27 Ve btn bunlarn akll ve dzenli bir ekilde yaplmasna dikkat edin; nk insann gc yettiinden daha hzl komas gerekli deildir. Ama yine de onun gayretli olmas gerekir ki dl kazanabilsin; onun iin her eyin dzenli bir ekilde yaplmas gerekir. 28 Ve unu hatrlamanz dilerim ki aranzdan kim komusundan dn bir ey alrsa, aldn anlat biimde geri versin; aksi takdirde gnah ilersiniz; ve belki komunuzu da gnaha sokarsnz. 29 Ve son olarak, size gnah ileyebileceiniz yollarn hepsini syleyemiyorum; nk o kadar ok eitli yollar ve yntemler vardr ki hepsini sayamam. 30 Fakat u kadarn syleyebilirim ki mrnzn sonuna kadar kendinize ve dncelerinize ve szlerinize ve hareketlerinize dikkat etmezseniz ve Tanrnn emirlerine uymazsanz Rabbimizin geliiyle ilgili olarak duyduklarnza inanmaya devam etmezseniz mahvolursunuz. Ve imdi, ey insan bunlar hatrla ki yok olma! 5. BLM Azizler iman yoluyla Mesihin oullar ve kzlar olurlar O

Mosiya 5:111 zaman Mesihin adyla anlrlar Kral Benyamin onlar iyi iler yapmakta kararl olmaya ve sarslmamaya tevik eder. m.. tahminen 124 yl. V e imdi, yle oldu ki Kral Benyamin halkna byle konutuktan sonra, syledii szlere halknn inanp inanmadn halkndan renmek isteyerek aralarna haber sald. 2 Ve hepsi bir azdan haykrarak yle dediler: Evet, bize sylediin btn szlere inanyoruz; ve ayrca onlarn kesinlikle doru olduunu biliyoruz; nk her eye gc yeten Rabbin Ruhu bizim iimizde ya da yreklerimizde ylesine byk bir deiiklik yapt ki artk iimizde ktlk yapmak iin hibir istek kalmad, ancak srekli olarak iyilik yapmak istiyoruz. 3 Ve biz, kendimiz de Tanrnn sonsuz iyilii ve Ruhunun belirtileri sayesinde ileride olacaklarn harika grntlerini grdk; ve eer uygun olsayd, her konuda peygamberlik ederdik. 4 Ve kralmzn bize syledii eylere olan inancmz, bu yce bilgiyi bize getirdi; bu yzden ok byk bir sevinle seviniyoruz. 5 Ve biz Onun isteini yerine getirmek iin Tanrmzla seve seve bir antlama yapmak ve mrmzn geri kalan gnlerinde Onun bize emredecei her konuda emirlerine itaat etmek istiyoruz; yle ki melek tarafndan sz edilen hi bitmeyen ikenceyi zerimize

150 getirmeyelim ve Tanrnn gazabnn bardandan imeyelim. 6 Ve imdi, bunlar Kral Benyaminin onlardan duymak istedii szlerdi; ve bu yzden onlara yle dedi: Siz benim duymak istediim szleri sylediniz ve yaptnz bu antlama doru bir antlamadr. 7 Ve imdi, yaptnz bu antlamadan dolay, sizler Mesihin ocuklar, Onun oullar ve kzlar olarak arlacaksnz; nk ite, bugn O sizin manevi babanz oldu; nk siz Onun adna inanmakla yreklerinizin deitiini sylyorsunuz; bu yzden Ondan doarak, Onun oullar ve kzlar oldunuz. 8 Ve bu ban altnda zgrlnze kavutunuz ve size zgrlnz verecek baka hibir ba yoktur. Kurtuluu getirecek baka hibir ad verilmemitir; bu nedenle Tanryla antlama yapan herkesin Mesihin adn zerinize almasn ve sizlerin hayatnzn sonuna kadar itaatkr olmanz dilerim. 9 Ve yle olacak ki bunu kim yaparsa, Tanrnn sanda bulunacaktr; nk o kii hangi adla arldn bilecektir; nk Mesihin adyla arlacaktr. 10 Ve imdi, yle olacak ki Mesihin adn kim zerine almazsa, baka bir adla arlmas gerekir; bu yzden o kii, kendisini Tanrnn solunda bulacaktr. 11 Ve unu da hatrlamanz diliyorum ki size vereceimi sylediim bu ad yasalara kar gelmediiniz srece hi silinmeyecek bir addr; bu yzden yasa-

151 lar inemekten saknn ki bu ad yreklerinizden silinmesin. 12 Size sylyorum, bu ad her zaman yreklerinizde yazl tutup hatrlamanz dilerim; bylece Tanrnn solunda bulunmazsnz, ama arlacanz sesi ve ayn zamanda Onun sizi araca ad duyup tanrsnz. 13 nk bir insan hizmet etmedii ve kendisine yabanc olan ve kalbinin dncelerinden ve amalarndan uzak olan efendisini nasl tanyabilir? 14 Ve yine, insan komusuna ait bir eei alr da, onu yannda tutar m? Size derim: Hayr, eein srsnn arasnda otlamasna bile izin vermez; tersine onu oradan uzaklatrp dar atar. Size derim ki arldnz ad bilmezseniz, sizin aranzda da yle olacaktr. 15 Bu yzden kararl ve sarslmaz olmanz ve her zaman bol bol iyi iler yapmanz dilerim; bylece Mesih, her eye gc yeten Rab Tanr, sizi kendisinin olarak mhrler; bylece cennete getirilerek sonsuz kurtulua ve ebedi yaama, gkteki ve yerdeki her eyi yaratan, her eyin zerindeki Tanrnn hikmeti ve kuvveti ve adaleti ve merhameti sayesinde sahip olursunuz. Amin. 6. BLM Kral Benyamin halkn adlarn kaydeder ve onlara retmek zere rahipler atarMosiya adil bir kral olarak hkm srer. m.. tahminen 124121 yllar.

Mosiya 5:126:7 Ve imdi, Kral Benyamin halka yapt konumasn bitirdikten sonra, Tanrnn emirlerini tutmak zere Onunla antlamaya giren herkesin adn kaydetmeyi uygun grd. 2 Ve yle oldu ki kk ocuklarn dnda antlamaya girmeyen ve Mesihin adn zerine almayan hi kimse yoktu. 3 Ve yine, yle oldu ki Kral Benyamin btn bu eyleri bitirdikten ve olu Mosiyay halknn zerine bir ynetici ve kral olarak kutsadktan ve kralln tm sorumluluunu ona verdikten ve ayrca halka retmen olacak ve ettikleri yemini onlara hatrlatmaya tevik edecek rahipler atadktan sonra, bylece halk Tanrnn emirlerini duyup renebilecekti, toplanan kalabal uurlad; ve herkes ailesiyle birlikte kendi evine dnd. 4 Ve Mosiya, babasnn yerine lkeyi ynetmeye balad. Ve otuz yandayken kral oldu; Lehinin Yerualemden ayrlndan sonra yaklak olarak tam drt yz yetmi alt yl gemiti. 5 Ve Kral Benyamin yl daha yaad ve ld. 6 Ve yle oldu ki Kral Mosiya, Rabbin yolunda yrd ve Onun yasalarna ve kurallarna uyup her konuda Rabbin kendisine verdii emirleri yerine getirdi. 7 Ve Kral Mosiya halkna topra ekip bitirdi. Ve ayn zamanda kendisi de topra iledi; bylece halkna yk olmak istemiyor, her konuda babasnn

Mosiya 7:111 izinden yrmek istiyordu. Ve yl boyunca btn halk arasnda hibir ekime olmad. 7. BLM Ammon, Limhinin kral olduu Lehi-Nefi lkesini bulur Limhinin halk Lamanllara tutsak olmutur Limhi, halknn gemiini anlatr Bir peygamber (Abinadi), Mesihin her eyin Tanrs ve Babas olduuna dair tanklk etmitir Pislik ekenler kasrga biecek, Rabbe gvenenler ise kurtulacaktr. m.. tahminen 121 yl. V e imdi, yle oldu ki Kral Mosiya ard ardna bar iinde geen yllk bir sreden sonra, Lehi-Nefi lkesine ya da Lehi-Nefi ehrine yaamak zere g eden halka ne olduunu bilmek istiyordu; nk Kral Mosiyann halk, Zarahemla lkesini terk etmelerinden bu yana onlardan hibir haber alamamlard; bu yzden halk, kral bu konuda rahat brakmyordu. 2 Ve yle oldu ki Kral Mosiya en gl adamlarndan on altsnn Lehi-Nefi lkesine kp kardelerinin durumunu aratrmalarna izin verdi. 3 Ve yle oldu ki ertesi sabah yanlarna Ammon adnda birini alarak yukar kmaya baladlar; Ammon, Zarahemlann soyundan geliyordu ve gl kuvvetli bir adamd; ve ayrca onlarn lideriydi. 4 Ve imdi, Lehi-Nefi lkesine gitmek iin lde hangi yolu

152 izlemeleri gerektiini bilmiyorlard; bu yzden, gnlerce lde dolap durdular; hatta krk gn dolap durdular. 5 Ve krk gn dnp dolatktan sonra ilom lkesinin kuzeyindeki bir tepeye vardlar ve orada adrlarn kurdular. 6 Ve Ammon yanna kardelerinden n ald; ve onlarn isimleri Amaleki, Helem ve Hem idi; ve onlar Nefi lkesine indiler. 7 Ve ite, orada Nefi lkesindeki ve ilom lkesindeki halkn kralyla karlatlar; ve kraln muhafzlar tarafndan evreleri sarlp yakalandlar ve balanp hapse atldlar. 8 Ve yle oldu ki iki gn hapiste kaldktan sonra yeniden kraln huzuruna getirildiler ve ipleri zld; ve kraln nnde durdular ve kraln kendilerine soraca sorulara cevap vermelerine izin verildi, daha dorusu emredildi. 9 Ve kral onlara yle dedi: te, ben Zarahemla lkesinden kp atalarnn topra olan bu lkeyi miras almaya gelen halkn oyuyla kral seilen Zenifin olu olan Nuhun olu Limhiyim. 10 Ve imdi, ben kendim muhafzlarmla kapnn dnda dururken ehrin surlarna kadar sokulmaya neden cesaret ettiinizi bilmek istiyorum. 11 Ve imdi, bundan dolay sizi sorguya ekebilmek iin cannz baladm; yoksa muhafzlarma sizleri ldrmelerini emredecektim. Konumanza izin verilmitir.

153 12 Ve imdi, Ammon konumasna izin verildiini grnce, ileri kp kraln nnde eildi ve dorulurken yle dedi: Ey kral, Tanrnn nnde ok minnettarm ki bugn hl sam ve konumama izin verildi; ve ben cesaretle konumaya alacam. 13 nk, beni tanm olsaydnz eminim ki bu iplerle balanmama izin vermezdiniz. nk ben Ammonum ve Zarahemla soyundan geliyorum; ve Zarahemla lkesinden buraya Zenifin lkemizden alp gtrd kardelerimize ne olduunu aratrmak iin geldim. 14 Ve imdi, yle oldu ki Limhi, Ammonun szlerini duyduktan sonra ok sevinerek yle dedi: imdi, kesinlikle biliyorum ki Zarahemla lkesinde olan kardelerimiz hl yayor. Ve imdi bunu kutlayacam ve yarn da halkma bunu kutlamalarn emredeceim. 15 nk ite, biz Lamanllarn tutsayz ve katlanlmas g vergiler dyoruz. Ve imdi ite, kardelerimiz bizi tutsaklktan, yani Lamanllarn elinden kurtaracak ve biz onlarn klesi olacaz; nk Lamanllarn kralna hara demektense, Nefililerin klesi olmak daha iyidir. 16 Ve imdi, Kral Limhi muhafzlarna bir daha Ammonu ve kardelerini hi balamamalarn emretti ve onlarn ilomun kuzeyindeki tepeye gidip dier kardelerini de ehre getirmelerini salad; bylece yiyip bir

Mosiya 7:1221 eyler itikten sonra yol yorgunluklarn atp dinlenebilirlerdi; nk birok zorluklara katlanmlard; alk, susuzluk ekmiler ve ok yorulmulard. 17 Ve imdi, yle oldu ki ertesi gn Kral Limhi, btn halknn arasna, kendisinin onlara konuaca szleri dinlemeleri iin tapnakta toplanmalarn syleyen bir bildiri gnderdi. 18 Ve yle oldu ki onlar bir araya toplandklarnda, onlara u ekilde konutu ve dedi: Ey siz halkm! Banz kaldrp teselli olun; nk ite, her ne kadar onca abalarmz boa gitmi olsa bile, bundan byle dmanlarmza boyun emeyeceimiz zaman gelmitir ya da ok uzakta deildir; ancak verilmesi gereken son bir savan daha kaldna inanyorum. 19 Bu yzden, banz dik tutup sevinin ve Tanrya gvenin; O Tanr, brahimin, shakn ve Yakupun Tanrs ve ayrca srail ocuklarn Msr lkesinden karp onlarn Kzldenizi kuru zemin zerinde gemelerini salayan ve lde yok olmamalar iin onlar man ile besleyen Tanrdr; ve onlar iin daha birok ey yapmtr. 20 Ve yine, o ayn Tanr, atalarmz Yerualem lkesinden karm ve imdiye kadar halkn kollayp gzetmitir; ve ite, yaptmz ktlkler ve irenlikler yznden bizi tutsakla getirmitir. 21 Ve bugn hepiniz ahitsiniz ki bu halkn bana kral seilen Zenif, atalarnn topraklarn miras almak isteyen ok atlgan

Mosiya 7:2233 biriydi; bu yzden Kral Zenifle bir antlama yaparak lkenin bir ksmn ya da Lehi-Nefi ehri ile ilom ehrini ve evredeki topraklar onun eline brakan Kral Lamann kurnazl ve evirdii dolaplarla kandrld. 22 Ve btn bunlar tek bir ama iin, bu halk hkm altna alp kle yapmak iin yapt. Ve ite, u an Lamanllarn kralna msrmzn ve arpamzn ve hatta her trl btn tahlmzn yarsn ve yeni doan hayvanlarmzn yarsn hara olarak dyoruz; ve Lamanllarn kral, sahip olduumuz veya malmz mlkmz olan her eyin yarsn bizden zorla alyor, yoksa canmz istiyor. 23 Ve imdi, bu eylere katlanmak zor deil midir? Ve ektiimiz bu dertler byk deil midir? imdi ite, yas tutmamzn nedeni byktr. 24 Evet, size sylyorum, yas tutmamz gereken birok neden var; nk ite kardelerimizden ka ldrlp kanlar bo yere aktlmtr; ve btn bunlar ilediimiz ktlkler yznden olmutur. 25 nk bu halk yasalar inemeseydi, Rab, onlarn zerine ken bu byk felkete asla izin vermezdi. Fakat ite, Rabbin szlerine kulak vermediler; ama aralarnda o kadar ok ekime kmt ki birbirlerinin kann dktler. 26 Ve Rabbin bir peygamberini, evet, onlarn iledikleri ktlkleri ve irenlikleri yzlerine vuran ve gelecekte olacak birok eye peygamberlik

154 eden, evet, hatta Mesihin geleceine dair peygamberlik eden Tanrnn seilmi bir adamn ldrdler. 27 Ve Mesihin Tanr olduunu, her eyin Babas olduunu ve insan suretini alacan ve bunun insann balangta yaratld surette olacan syledii iin ya da baka bir deyile, insann Tanrnn suretinde yaratldn ve Tanrnn tene ve kana brnp insanocuklarnn arasna ineceini ve yeryznde ilerleyeceini syledii iin 28 Ve imdi, bunu syledii iin onu ldrdler; ve onlarn yaptklar pek ok ey Tanrnn gazabn zerlerine getirdi. Bu yzden tutsaklk altnda olmalarna ve korkun aclarla cezalandrlmalarna kim aar? 29 nk ite, Rab yle dedi: Yasalar inedikleri gn halkma yardm eli uzatmayacam; tersine onlara bolluk ve bereketin yollarn kapal tutacam; ve iledikleri gnahlar nlerinde tkezleme ta gibi duracaktr. 30 Ve yine Rab yle diyor: Halkm pislik ekerse, samann kasrgada toplar ve bunun sonucu zehirdir. 31 Ve yine Rab yle diyor: Halkm pislik ekerse, derhal ykm getiren dou rzgrn biecektir. 32 Ve imdi, ite, Rabbin sz yerine geliyor ve siz vuruluyor, aclar ekiyorsunuz. 33 Fakat yrekten Rabbe dner ve Ona gvenirseniz ve aklnz kullanarak tm gayretinizle Ona hizmet ederseniz,

155 eer bunu yaparsanz, o zaman Rab, kendi istei ve keyfine gre sizi tutsaklktan kurtaracaktr. 8. BLM Ammon, Limhi halkna retmenlik yapar Yirmi drt tane Yared Levhalar olduunu renirEski kaytlar Grenler tarafndan tercme edilir Grenlik armaan btn armaanlardan stndr. m.. tahminen 121 yl. Ve yle oldu ki Kral Limhi halkna yapt konumasn bitirdikten sonra nk onlara pek ok ey sylemiti ve ben bunlardan yalnzca birkan bu kitaba yazdm halkna Zarahemla lkesindeki kardeleri hakknda bildii her eyi anlatt. 2 Ve Ammonu toplanan kalabaln nne kard ve ondan Zenifin lkeden kt andan balayp Ammonun lkeden ayrld zamana kadar kardelerinin bandan geen her eyi halka anlatmasn istedi. 3 Ve Ammon, Kral Benyaminin rettii son szleri de onlara anlatt ve syledii szlerin hepsini anlamalar iin Kral Limhinin halkna bunlar aklad. 4 Ve yle oldu ki Ammon btn bunlar yaptktan sonra Kral Limhi, kalabaln dalmasna msaade ederek herkesi evine gnderdi. 5 Ve yle oldu ki Zarahemla lkesinden ayrldklar zamandan beri halkn kaytlarn ieren levhalar okumas iin onlarn Ammonun nne getirilmesini emretti.

Mosiya 8:112 6 imdi, Ammon levhalar okur okumaz, kral ona dil evirip eviremediini sordu; ve Ammon da ona bilmediini syledi. 7 Ve kral ona yle dedi: Halkmn ektii skntlara zlerek, adamlarmdan krk n Zarahemla lkesini bulmalar iin le yolladm; yle ki oradaki kardelerimize bizi tutsaklktan kurtarmalar iin yalvaracaktk. 8 Ve onlar gnlerce lde kayboldular; tm abalarna ramen Zarahemla lkesini bulamadlar; fakat ok sulak bir lkeden geip her yan insan ve hayvan kemikleriyle ve her trl yklm binalarla dolu bir lkeyi kefettiler; ve srail topluluu kadar kalabalk bir halkn yaad bir lkeyi bulup bu lkeye geri dndler. 9 Ve sylediklerinin doruluunu kantlamak iin zerleri oyma yazlarla dolu yirmi drt levha getirdiler ve bu levhalar saf altndan yaplmt. 10 Ve ite, ayrca byk gs zrhlar getirdiler; ve bunlar pirin ve bakrdan yaplmt; ve hepsi mkemmel bir ekilde salamd. 11 Ve ayrca birok kl getirdiler; bunlarn kabzalar yoktu, azlar da pastan rmt; ve lkede bu levhalarn zerindeki yazlar veya dili evirebilecek hi kimse yoktur. Bu yzden sana sylyorum: Bunlar tercme edebilir misin? 12 Ve yine sana sylyorum: Bunlar tercme edebilecek birini tanyor musun? nk bu kaytlarn bizim dilimize tercme

Mosiya 8:1321 edilmesini istiyorum; nk, belki de bu kaytlar bize yok edilen bu halktan geri kalan bir kimse olup olmadn, bu kaytlarn nereden geldiini gsterecektir; veya muhtemelen bize yok olan bu halkn hakknda bir eyler retecektir; ve ben onlarn ykmna neyin sebep olduunu bilmek istiyorum. 13 imdi Ammon ona yle dedi: Ey kral, bu kaytlar tercme edebilecek birini kesinlikle tandm syleyebilirim; nk onun elinde bakabilecei ve eski zamandan kalma tm kaytlar okuyup tercme edebilecei bir ara var; ve bu, Tanrnn verdii bir armaandr. Ve bunlara eviriciler denir; ve kendisine emir verilmedike hi kimse bunlardan bakamaz; yoksa bakmamas gereken bir eye bakar ve yok olup gider. Ve bunlardan bakmas emredilen herkese Grenler denir. 14 Ve ite, Zarahemla lkesindeki halkn kral, bu eyleri yapmas emredilen ve Tanrdan bu yce armaana sahip olan adamdr. 15 Ve kral, bir Grenin bir peygamberden daha stn olduunu syledi. 16 Ve Ammon, bir Grenin vahiy bildiren bir kii ve ayrca bir peygamber olduunu syledi; ve Tanrnn gcne sahip olacak bir insann dnda ki bu gce hi kimse sahip olamaz bundan daha byk bir armaana hi kimse sahip olamaz; ama yine de insana Tanrdan byk bir g verilebilir. 17 Fakat Gren gemite olan-

156 lar ve gelecekte olacaklar bilebilir; ve Grenlerin araclyla her ey aklanacak veya daha dorusu, gizli eyler aka gsterilecek ve sakl eyler gn na karlacaktr; ve onlarn sayesinde bilinmeyen eyler bildirilecek ve ayrca baka trl bilinmesi mmkn olmayan eyler de onlar tarafndan bildirilecektir. 18 Bylece Tanr, iman yoluyla gl mucizeler yapmas iin insana bir yol hazrlamtr; onun iin bu insann kardelerine byk faydas olabilir. 19 Ve imdi, Ammon bu szlerini bitirdii zaman, kral ok sevindi ve Tanrya krederek yle dedi: Hi kukum yok ki bu levhalarda byk bir sr var ve bu eviriciler de kukusuz byle srlarn insanocuklarna aklanabilmesi iin hazrland. 20 Ah, Rabbin ileri ne harikadr! Ve Rab, halkna uzun bir sre nasl da katlanr; evet ve insanocuklarnn anlay nasl da krdr ve smsk kapaldr; nk onlar hikmet aramazlar ve bu hikmetin kendilerini ynetmesini istemezler! 21 Evet, onlar obanlarndan kaan lgn bir sr gibi oraya buraya dalrlar, kovalanrlar ve ormandaki hayvanlara yem olurlar.

Zenifin Kaytlar Zarahemla lkesinden ayrldklar zamandan Lamanllarn elinden kurtulduklar zamana kadar halknn bandan geenler.

157
9. Blmn bandan 22. Blmn sonuna kadar.

Mosiya 9:110 iin gelmek isteyenleri topladm ve lkeye gitmek zere yeniden le doru yolculuumuza baladk; fakat alkla ve byk aclarla cezalandrldk; nk Tanrmz Rabbi hatrlamakta yavatk. 4 Bununla beraber, gnlerce lde dnp dolatktan sonra, adrlarmz kardelerimizin ld, atalarmzn lkesine yakn bir yere kurduk. 5 Ve yle oldu ki yanma adamlarmdan drdn alarak bir kez daha ehre girdim ve kraln huzuruna ktm; kraln tutumunun ne olduunu bilmek istiyordum ve halkmla beraber lkeye bar iinde girip giremeyeceimizi ve oray alp alamayacamz bilmek istiyordum. 6 Ve kraln huzuruna ktm; ve kral, benimle Lehi-Nefi lkesini ve ilom lkesini alabileceime dair bir antlama yapt. 7 Ve halkna lkeyi terk etmeleri iin emir verdi; ve ben halkmla beraber burasn yurt edinmek iin lkeye girdik. 8 Ve binalar ina etmeye ve ehrin surlarn onarmaya baladk; evet, hatta Lehi-Nefi ve ilom ehirlerinin surlarn onardk. 9 Ve topra ekmeye baladk, evet, hatta her eit tohum, msr tohumu ve buday ve arpa ve neyas ve eyum ve her eit meyve tohumu ektik; ve lkede oalp bolluk iinde yaamaya baladk. 10 imdi bu, halkm kle yapmak iin Kral Lamann dnd bir kurnazlkt ve evirdii bir dolapt; yle ki yurt

9. BLM Zenif, Lehi-Nefi lkesini ele geirmek iin Zarahemladan bir gruba nderlik ederLamanllarn kral lkeyi miras olarak almalarna izin verirLamanllarla Zenifin halk arasnda sava kar. m.. tahminen 200187 yllar. Ben Zenif, Nefililerin her dilinde eitim grdm ve atalarmzn miras olan ilk lke hakknda veya bu Nefi lkesi hakknda bilgim vard; ve Lamanllarn gleri hakknda bilgi toplamak iin Lamanllarn arasna bir casus olarak gnderildim; bylece ordumuz zerlerine saldrp onlar yok edeceklerdi; fakat onlarn iyi yann grdm iin bu insanlarn yok edilmesine gnlm raz olmad. 2 Bu yzden, kardelerimle lde tarttm; nk bamzdaki yneticinin onlarla bir antlama yapmasndan yanaydm; ama yneticimiz sert ve kana susam birisi olduu iin benim ldrlmemi emretti; ancak ok kan dkldkten sonra kurtarldm; nk ordumuzun byk bir ksm lde yok oluncaya kadar karde kardee ve baba babaya kar savat; ve biz, sa kalanlar, bu olanlar lenlerin elerine ve ocuklarna anlatmak iin Zarahemla lkesine dndk. 3 Ve hl, atalarmzn lkesini miras almak iin ar hevesli olan ben, lkeyi ele geirmek

Mosiya 9:1110:2 edinelim diye lkeyi elimize teslim etmiti. 11 Bu yzden yle oldu ki lkeye yerlememizden on iki yl sonra, Kral Laman huysuzlanmaya balad; halkmn herhangi bir ekilde lkede glenmesinden, bize boyun ediremeyeceinden ve bizi kle yapamayacandan korkuyordu. 12 imdi, Lamanllar tembel ve putperest bir halkt; bu yzden, bizim elimizin emeiyle karnlarn tka basa doyurmak, evet, tarlalarmzdaki srlerle kendilerine ziyafet ekmek iin bizi kle yapmak istiyorlard. 13 Bu yzden yle oldu ki Kral Laman, halkn benim halkma satamas iin kkrtmaya balad; bu nedenle lkede savalar, kavgalar kt. 14 nk Nefi lkesindeki krallmn on nc ylnda, uzakta ilom lkesinin gneyinde, halkm srlerini otlatp onlara su verdikleri ve tarlalarnda altklar bir srada, kalabalk bir Lamanl ordusu stlerine gelip onlar ldrmeye ve srlerini ve tarlalarndaki msrlar alp gtrmeye balad. 15 Evet ve yle oldu ki yakalanmayanlarn hepsi Nefi ehrine kat ve benden korunmak iin yardm istediler. 16 Ve yle oldu ki onlar yaylar ve oklar, kllar ve palalar ve grzler ve sapanlar ve icat edebildiimiz her eit silahlarla donattm; ve halkmla birlikte Lamanllara kar savamak zere ilerledik. 17 Evet, Rabbin gcyle La-

158 manllara kar savamaya gittik; nk ben ve halkm, bizi dmanlarmzn elinden kurtarmas iin Rabbe tm gcmzle yalvardk; nk atalarmzn nasl kurtulduunu hatrlamak iin uyandrlmtk. 18 Ve Tanr feryadmz duyup bizim dualarmz cevaplandrd; ve Onun gcyle ilerledik; evet, Lamanllara kar yrdk ve bir gn ve bir gecede tam bin krk kiiyi ldrdk; onlar lkemizden kovup atncaya kadar ldrmeye devam ettik. 19 Ve ben, ahsen kendi ellerimle llerini gmmeye yardmc oldum. Ve ite, byk bir znt ve kederle iki yz yetmi dokuz kardeimizin ldrlm olduunu grdk. 10. BLM Kral Laman lr Halk vah ve gaddar bir halktr ve yanl geleneklere inanrlar Zenif ve halk onlar yenilgiye uratr. m.. tahminen 187160 yllar. Ve yle oldu ki krall yeniden kurmaya baladk ve lkeye tekrar huzur iinde sahip olmaya baladk. Ve Lamanllar tekrar halkmla savamaya geldiklerinde, elimde halkm iin silah olsun diye her eit sava silahlar yaptrdm. 2 Ve Lamanllarn beklenmedik bir anda zerimize saldrp bizi yok etmemeleri iin lkenin her yanna nbetiler diktim; ve bylece halkm ve srlerimi korudum; ve onlarn dman-

159 larmzn eline dmesini engelledim. 3 Ve yle oldu ki yllarca, evet, yirmi iki yl boyunca atalarmzn lkesi bize miras kald. 4 Ve erkeklerin topra ileyip her trl tahl ve her trden eitli meyve yetitirmelerini saladm. 5 Ve kadnlarn eirmelerini ve emek verip almalarn ve plaklmz rtmek iin her eit ince keten, evet ve her trl bez dokumalarn saladm; ve bylece lkede refaha kavutuk bylece yirmi iki yl boyunca srekli huzur iinde yaadk. 6 Ve yle oldu ki Kral Laman ld ve onun yerine olu hkm srmeye balad. Ve Lamann olu, halkma kar ayaklanmalar iin halkn kkrtmaya balad; bu yzden halkma saldrmak iin sava hazrl yapmaya baladlar. 7 Fakat halkmn zerine saldrp onlar yok etmemeleri ve nasl hazrlandklarn renip onlara kar nlem alabilmek iin emlon lkesinin her yanna casuslarm gndermitim. 8 Ve yle oldu ki onlar, yaylarla ve oklarla ve kllarla ve palalarla ve talarla ve sapanlarla donanm adamlarndan oluan kalabalk ordularyla ilom lkesinin kuzeyine geldiler; ve salarn kaztmlard; yle ki kafalar plakt; ve bellerine deri bir kuak balamlard. 9 Ve yle oldu ki halkmn kadnlarn ve ocuklarn lde sakladm; ve ayn zamanda eli silah tutan btn yal adamla-

Mosiya 10:314 rm ve ayrca eli silah tutabilen btn gen adamlarm Lamanllara kar savamalar iin bir araya topladm; ve herkesi yana gre sava dzenine soktum. 10 Ve yle oldu ki Lamanllara kar savamaya gittik; ve ben, hatta ben bile bu yal halimle Lamanllarla savamaya gittim. Ve yle oldu ki Rabbin gcyle savaa gittik. 11 imdi, Lamanllar ne Rabbi, ne de Rabbin gcn biliyorlard; bu yzden kendi glerine gveniyorlard. Yine de insan gc gz nne alndnda gl bir halktlar. 12 Onlar vahi, gaddar ve kana susam bir halkt; atalarnn geleneklerine inanyorlard atalarnn iledii ktlkler yznden Yerualem lkesinden kovulduklarn ve ldeyken kardeleri tarafndan kendilerine hakszlk edildiini ve denizi geerken de kardeleri tarafndan kendilerine hakszlk edildiine inanyorlard; 13 Ve yine, denizi getikten sonra ilk miraslar olan topraklarda onlara hakszlk edilmiti ve btn bunlarn nedeni Nefinin, Rabbin emirlerine onlardan daha sadk olmasyd bu yzden Rab, ona ltuf gstermiti; nk Rab, onun dualarn iitip cevaplamt; ve ldeki yolculuklarnda nderlii o almt. 14 Ve kardeleri ise ona fkelenmilerdi, nk Rabbin ilerini hi anlamyorlard; ona sularn zerindeyken de fkelenmilerdi, nk Rabbe kar yreklerini katlatrmlard.

Mosiya 10:1511:4 15 Ve vaadedilen diyara vardklarnda, halkn ynetimini ellerinden aldn syleyerek ona yine fkelenmiler ve onu ldrmeye almlard. 16 Ve yine, Rabbin ona emrettii gibi le doru yola kt iin ona fkelenmilerdi; ve pirin levhalara ilenen kaytlar alp gittii iin, onun levhalar aldn sylyorlard. 17 Ve bylece onlar ocuklarna onlardan nefret etmelerini ve onlar ldrmelerini ve onlarn mallarn almalarn ve zorla almalarn ve onlar ortadan kaldrmak iin ne gerekirse yapmalarn rettiler; bu yzden Nefinin ocuklarna kar sonsuz bir nefret duyuyorlard. 18 Bu gerek sebepten dolay Laman kral, kurnazlyla, yalan sylemedeki ustalyla ve tatl vaadleriyle beni kandrd; sonuta ben de bu halkm bu lkeye getirdim; yle ki onlar yok edebilmeleri iin; evet ve yllarca lkede bunun acsn ektik. 19 Ve imdi ben Zenif, Lamanllarla ilgili btn bu eyleri halkma anlattktan sonra halkm Rabbe gvenerek tm gleriyle savaa gitmeleri iin yreklendirdim; bu yzden onlarla yz yze savatk. 20 Ve yle oldu ki onlar lkemizden bir daha srp kardk ve onlar ar bir yenilgiye uratp ldrdk; ldrdklerimizin says o kadar oktu ki saymadk. 21 Ve yle oldu ki yeniden kendi lkemize dndk ve halkm

160 yeniden srlerini beslemeye ve topra ilemeye balad. 22 Ve imdi, ben yalandm iin krall oullarmdan birine braktm; onun iin daha baka bir ey sylemeyeceim. Ve Rab halkm kutsasn. Amin. 11. BLM Kral Nuh lkeyi ktlkle ynetir Karlar ve cariyeleriyle elenip lgn bir yaam srer Abinadi, halkn tutsak alnacana dair peygamberlik ederKral Nuh, Abinadiyi ldrmek ister. m.. tahminen 160150 yllar. Ve imdi, yle oldu ki Zenif, krall oullarndan biri olan Nuha verdi; bu yzden Nuh, onun yerine hkm srmeye balad; ve Nuh, babasnn yolundan yrmedi. 2 nk ite, Tanrnn emirlerini yerine getirmedi, tersine kendi gnlnn arzular peinde kotu. Ve ok sayda kars ve cariyesi vard. Ve halkna gnah iletip Rabbin gznde iren olan eyleri yaptrd. Evet ve onlar cinsel ahlakszlklarda bulunup her trl ktl yaptlar. 3 Ve Nuh, onlarn sahip olduklar btn mallarn, altnlarnn ve gmlerinin bete bir blmn, ziflerinin ve bakrlarnn ve pirinlerinin ve demirlerinin bete bir blmn ve besili hayvanlarnn bete bir blmn ve ayrca btn tahllarnn bete bir blmn zorla alan bir vergi koydu. 4 Ve btn bunlar kendisini ve karlarn ve cariyelerini ve

161 ayrca rahiplerini ve onlarn karlarn ve onlarn cariyelerini beslemek iin yapt; bylece kralln durumunu deitirmi oldu. 5 nk babas tarafndan atanan rahiplerin hepsini grevden uzaklatrd ve yerlerine yenilerini, yreklerindeki gururla bbrlenenleri atad. 6 Evet ve bylece onlar tembelliklerinde ve puta taparlklarnda ve fuhularnda, Kral Nuhun halka ykledii vergilerle beslendiler; bylece halk ktl beslemek iin canla bala alt. 7 Evet ve kraln ve rahiplerin bo, gnl alc szlerine kanan halk da putperest olmutu; nk halka pohpohlayc szler sylyorlard. 8 Ve yle oldu ki Kral Nuh birok gzel, geni binalar yaptrd ve bunlar aatan yaplan ince ilemelerle ve altn ve gm ve demir ve pirin ve zif ve bakr gibi her eit deerli eyalarla ssledi. 9 Ve kendine geni bir saray ve sarayn ortasna da bir taht yaptrd, her eyi iyi cins aatan yaptrarak altn, gm gibi deerli eyalarla ssledi. 10 Ve iilerine tapnan duvarlar iinde iyi cins aatan, bakrdan ve pirinten her trl gzel el ileri yaptrd. 11 Ve btn dier koltuklardan daha yksekte duran yksek rahipler iin ayrlan koltuklarn sslemelerini ise saf altndan yaptrd; ve yksek rahipler, halkna yalan dolu bo szler sylerken, bedenlerini ve

Mosiya 11:517 kollarn yaslayp rahat etsinler diye nlerine bir gs siperi yaptrd. 12 Ve yle oldu ki tapnan yanna bir kule yaptrd; evet, ok yksek bir kule yaptrd; kule yle yksekti ki tepesine knca ilom lkesini ve ayrca Lamanllarn elinde bulunan emlon lkesini grebiliyordu; ve buradan evredeki lkenin tamamn gzetleyebiliyordu. 13 Ve yle oldu ki ilom lkesinde de birok binalar yaptrd ve ilom lkesinin kuzeyindeki tepenin zerine de byk bir kule diktirdi; bu tepe Nefi ocuklarnn lkeden katklar zaman sndklar yerdi; ve Kral Nuh halkndan toplad vergilerle elde ettii zenginlikleri byle kulland. 14 Ve yle oldu ki gnln servetine kaptrarak zamann karlar ve cariyeleriyle yiyip ierek geirdi; ve ayrca rahipleri de zamanlarn fahielerle geirdiler. 15 Ve yle oldu ki lkenin evresine zm balar diktirdi, zm cendereleri yaptrd ve bol bol arap retti; ve bu yzden kendisi de, halk da ayya oldu. 16 Ve yle oldu ki onlar bir gn srlerini otlatrken, Lamanllar onun halknn zerine, kk gruplar halinde olanlarn zerine saldrdlar ve onlar tarlalarnda ldrmeye baladlar. 17 Ve Kral Nuh onlar kovmak iin blgeye muhafzlar gnderdi; fakat yeterli sayda gndermemiti; ve Lamanllar onlarn zerine saldrarak onlar ldr-

Mosiya 11:1829 dler ve srlerinin ounu alp lkeden gtrdler; bylece Lamanllar onlar yok edip onlara kar duyduklar nefreti gstermeye baladlar. 18 Ve yle oldu ki Kral Nuh onlarn zerine ordularn gnderdi; ve onlar geri pskrtld; daha dorusu bir sre iin onlar geri srdler; bu yzden, yamaladklar mallarn sevinci iinde geri dndler. 19 Ve imdi, kazandklar bu byk zaferden dolay yreklerinde gururlandlar; kendilerinin elli tanesi Lamanllarn binlercesine bedel gibi szler ederek gleriyle vnmeye baladlar; ve byle vnp duruyor, kandan ve kardelerinin kann dkmekten byk zevk alyorlard; ve btn bunlar krallarnn ve rahiplerinin ktlkleri yzndendi. 20 Ve yle oldu ki aralarnda Abinadi adnda bir adam vard; ve Abinadi onlarn arasna kp peygamberlik etmeye balad ve yle dedi: te, Rab yle diyor ve bana yle diyerek emretti: Git, Rab bu halka yle diyor diye konu: Bu halkn vay haline! nk onlarn irenliklerini, ktlklerini ve cinsel ahlakszlklarn grdm; ve eer tvbe etmezlerse, onlar fkemle ziyaret edeceim. 21 Ve tvbe edip Tanrlar Rabbe dnmezlerse, ite, onlar dmanlarnn eline teslim edeceim; evet ve onlar tutsak edilecekler ve dmanlarnn elinde ac ekecekler. 22 Ve yle olacak ki benim Tanrlar Rab olduumu ve

162 halkmn iledii ktlkleri yoklamaya gelen kskan bir Tanr olduumu bilecekler. 23 Ve yle olacak ki tvbe edip Tanrlar Rabbe dnmezlerse, bu halk tutsakla getirilecek ve her eye gc yeten Rab Tanrdan baka hi kimse onlar kurtaramayacak. 24 Evet ve yle olacak ki bana seslendiklerinde alaylarn duymakta ar davranacam; evet ve dmanlar tarafndan vurulmalarna gz yumacam. 25 Ve Tanrlar Rabbe btn gleriyle seslenip ul ve kl iinde tvbe etmedike, onlarn dualarn iitmeyeceim; ve onlar skntlarndan kurtarmayacam; ve Rab byle diyor ve bana byle emretti. 26 imdi yle oldu ki Abinadi bu szleri syleyince, halk ona kar fkelendi ve onun canna kymak istedi; ancak Rab, onu halkn elinden kurtard. 27 imdi Kral Nuh, Abinadinin halka syledii szleri duyunca fkelenerek yle dedi: Abinadi de kim oluyor! Ben ve halkm onun tarafndan m yarglanacak? Yahut halkmn bana byle byk bir bel getirecek olan Rab de kim oluyor? 28 Abinadiyi ldrebilmem iin onu buraya getirmenizi emrediyorum; nk bu eyleri halkm kkrtp onlar birbirlerine kar fkelendirmek ve halkmn arasnda kavga karmak iin syledi; bu yzden onu ldreceim. 29 imdi halkn gzleri krlemiti; bu yzden Abinadinin szlerine kar yreklerini

163 katlatrdlar ve o andan itibaren Abinadiyi yakalamaya altlar. Ve Kral Nuh da Rabbin szne kar yreini katlatrd ve yapt ktlklerden tvbe etmedi. 12. BLM Abinadi, halkn yok olacana ve Kral Nuhun leceine dair peygamberlikte bulunduu iin hapsedilir Sahte rahipler kutsal yazlardan bahsederek Musa yasasn tutuyormu gibi davranrlar Abinadi onlara On Emiri retmeye balar. m.. tahminen 148 yl. Ve yle oldu ki iki yllk bir sreden sonra Abinadi klk deitirerek onlarn arasna geldi; yle ki onu tanmadlar; ve Abinadi onlarn arasnda yle diyerek peygamberlik etmeye balad: Rab bana yle diyerek emrettiAbinadi, git ve bu halkma peygamberlikte bulun; nk szlerime kar yreklerini katlatrdlar; yaptklar ktlklerden tvbe etmiyorlar; bu yzden onlar fkemle ziyaret edeceim; evet, ateli fkemle onlar gnahlarna ve irenliklerine gre yoklayacam. 2 Evet, bu kuan vay haline! Ve Rab bana yle dedi: Elini uzat ve yle diyerek peygamberlik et! Rab yle diyor, yle olacak ki bu kuak, iledii gnahlar yznden tutsakla srklenecek ve yanana tokad yiyecek; evet ve askerler tarafndan srlp ldrlecekler; ve gkteki akbabalar ve kpekler,

Mosiya 12:19 evet ve vahi hayvanlar onlarn lelerini yiyip bitirecek. 3 Ve yle olacak ki Kral Nuhun hayat kzgn bir frna atlm giysinin deeri kadar olacak; nk o, benim Rab olduumu bilecek. 4 Ve yle olacak ki bu halkm korkun felketlerle, evet, ktlkla ve salgn hastalklarla cezalandracam; ve btn gn boyunca onlar inim inim inleteceim. 5 Evet ve srtlarna ok ar ykler vuracam ve dilsiz bir eek gibi srlp gtrlecekler. 6 Ve yle olacak ki onlarn zerine dolu yadracam ve bu onlar vuracak; ve onlar ayn zamanda dou yeli ile vurulacaklar; ve tarlalarn da bcekler saracak ve tahllarn yiyip bitirecekler. 7 Ve byk bir salgn hastalkla vurulacaklarve btn bunlar iledikleri ktlkler ve irenlikler yznden yapacam. 8 Ve yle olacak ki tvbe etmezlerse, onlar yeryznden tamamen silip atacam; ancak arkalarnda bir kayt brakacaklar ve ben bu kaytlar lkeye sahip kacak dier uluslar iin saklayacam; evet, hatta bunu, bu halkn irenliklerini baka uluslara bildirmek iin yapacam. Ve Abinadi, bu halka kar birok konuda peygamberlik etti. 9 Ve yle oldu ki halk ona kar fkelendi ve onu yakalayp kraln nne bal olarak getirdiler. Ve krala: te, huzurunuza halknz hakknda kt

Mosiya 12:1023 eyler peygamberlik eden ve Tanrnn bu halk yok edeceini syleyen bir adam getirdik! dediler. 10 Ve bu adam ayn zamanda sizin hayatnz hakknda da kt eyler peygamberlik ediyor ve sizin yaamnzn frn ateine atlan bir giysi gibi olacan sylyor. 11 Ve yine, sizin bir saman gibi, hatta tarlada hayvanlarn basp ayaklar altnda inedikleri kuru bir saman gibi olacanz sylyor. 12 Ve yine, sizin alr almaz esen rzgarla birlikte topran yznde her tarafa dalp giden devedikeni iekleri gibi olacanz sylyor. Ve bunu Rabbin sylediini iddia ediyor. Ve tvbe etmezseniz, btn bunlarn banza geleceini ve bunun da ilediiniz ktlkler yznden olacan sylyor. 13 Ve imdi, ey kralmz, siz ne byk ktlk yaptnz ki ya da halknz ne byk gnah iledi ki Tanr tarafndan sulu bulunuyoruz ya da bu adam tarafndan yarglanyoruz? 14 Ve imdi, ey kralmz, ite bizim susuzluumuz ortada ve siz de, ey kralmz gnah ilemediniz; yleyse bu adam sizin hakknzda yalan sylemitir ve bouna kehanet etmitir. 15 Ve ite, biz glyz ve tutsaklk altna girmeyeceiz; daha dorusu dmanlarmz bizi tutsak edemezler; evet ve siz lkede refaha kavutunuz ve bundan byle de refaha kavuacaksnz. 16 te, o adam burada, onu

164 elinize teslim ediyoruz; ne yapmanz gerekiyorsa, ona yle yapn. 17 Ve yle oldu ki Kral Nuh, Abinadiyi hapse attrd ve rahiplerinin bir araya toplanmasn emretti; bylece bir meclis toplants dzenleyerek ona ne yapacana karar vermek istiyordu. 18 Ve yle oldu ki onlar krala: Sorguya ekmemiz iin onu buraya getir! dediler; ve kral da Abinadinin, rahiplerin huzuruna getirilmesi iin emir verdi. 19 Ve Abinadiye sylediklerinin tersini sylettirip bu yolla onu sulayabilmek iin sorgulamaya baladlar; fakat Abinadi onlara cesur bir ekilde cevap verdi ve onlarn sorularna, evet, herkesi hayret iinde brakacak cevaplarla kar koydu; nk onlarn sorularnn hibirini cevapsz brakmad ve onlar konutuklar her konuda aknla uratt. 20 Ve yle oldu ki ilerinden biri Abinadiye yle dedi: Atalarmz tarafndan yazlp retilen u szlerin anlam nedir: 21 Dalar zerinde mjdecinin ayaklar ne gzeldir; o mjdeci ki, bar ilan ediyor, iyilik mjdesini getiriyor, kurtulu ilan ediyor; Siona diyor: Tanrn krallk ediyor! 22 Bekilerin seslerini ykselterek hep bir azdan arklar syleyecekler; nk Rabbin, Sionu geri getireceini gzleriyle grecekler. 23 Ey Yerualem harabeleri, sevinin! Hep bir azdan ezgiler syleyin! nk Rab, halk-

165 n teselli etti, Yerualemi fidye ile kurtard. 24 Rab, btn uluslarn gz nnde kutsal kolunu svad; ve dnyann her ucu Tanrmzn kurtarn grecek. 25 Ve imdi Abinadi onlara yle dedi: Siz rahip misiniz? Ve peygamberlik ruhunu anlyormu gibi bu halka retmenlik yapmaya kalkyorsunuz da benden hl bu eylerin ne anlama geldiini renmek istiyorsunuz! 26 Size sylyorum: Rabbin yollarn saptrdnz iin vay halinize! nk bu eyleri anlasanz da, onlar retmemisiniz; bu yzden Rabbin yollarn saptrdnz. 27 Yreklerinizi anlaya amadnz; bu yzden akll davranmadnz. yleyse bu halka neler retiyorsunuz? 28 Ve onlar: Musa yasasn retiyoruz! dediler. 29 Ve Abinadi onlara yine yle dedi: Eer Musa yasasn retiyorsanz, siz niye bu yasaya uymuyorsunuz? Niin yreklerinizi zenginliklere balyorsunuz? Niin zina ileyip gcnz fahielerle harcyorsunuz? Evet ve bu halk gnaha sokuyorsunuz; yle ki Rab, bu halka kar peygamberlik edip, evet, bu halkn bana gelecek olan byk bir bely bildirmem iin beni gndermek zorunda kald. 30 Gerekleri konutuumu bilmiyor musunuz? Evet, gerekleri konutuumu biliyorsunuz; ve Tanrnn nnde titremeniz gerekir.

Mosiya 12:2437 31 Ve yle olacak ki ilediiniz ktlkler yznden cezalandrlacaksnz; nk biz Musa yasasn retiyoruz dediniz. Ve Musa yasas hakknda ne biliyorsunuz ki? Kurtulu, Musa yasasnn araclyla m gelir? Ne diyorsunuz? 32 Ve onlar cevap verip kurtuluun Musa yasasnn araclyla geldiini sylediler. 33 Fakat imdi Abinadi onlara yle dedi: Biliyorum ki Tanrnn emirlerini yerine getirirseniz, evet, Rabbin, Musaya Sina danda yle deyip verdii emirleri yerine getirirseniz kurtulacaksnz: 34 Seni Msr lkesinden, tutsaklk evinden karan Tanrn Rab, Benim. 35 Karmda benden baka Tanrn olmayacaktr. 36 Kendin iin oyma put, yukarda gklerde olann ya da aada yerde olann suretini hi yapmayacaksn. 37 imdi Abinadi onlara yle dedi: Btn bunlar yaptnz m? Size derim ki: Hayr, yapmadnz. Ve bu halka btn bu eyleri yapmalar gerektiini rettiniz mi? Size derim ki: Hayr, retmediniz! 13. BLM Abinadi ilahi bir g tarafndan korunur Abinadi, On Emiri retirKurtulu yalnzca Musa yasas ile gelmez Tanrnn kendisi kefaret ederek halkn fidye ile kurtaracaktr. m.. tahminen 148 yl.

Mosiya 13:116 Ve imdi kral bu szleri duyunca, rahiplerine, Bu herifi gtrp onu ldrn dedi; nk onunla yapacak ne iimiz var; zira bu adam deli. 2 Ve rahipler Abinadinin zerine yryp onu yakalamaya altlar; ama Abinadi onlara kar koyarak yle dedi: 3 Bana dokunmayn, eer bana el srerseniz, Tanr size vuracaktr! nk Rabbin size iletmemi istedii mesaj henz bitirmedim; cevap vermemi istediiniz soruya da henz cevap veremedim; bu yzden Tanr, u an ldrlmeme izin vermeyecektir. 4 Fakat Tanrnn bana emrettii emirleri yerine getirmeliyim; ve ben size gerekleri sylediim iin bana kzyorsunuz. Ve yine, Tanrnn szlerini sylediim iin beni deli olmakla yarglyorsunuz. 5 imdi yle oldu ki Abinadi bu szleri syledikten sonra, Kral Nuhun adamlar ona dokunmaya cesaret edemediler; nk Rabbin Ruhu onun zerindeydi ve yz tpk Sina danda, Rable konuurken parldayan Musann yz gibi olaanst bir grkemle parlyordu. 6 Ve Abinadi, Tanrnn verdii g ve yetkiyle konuuyordu; ve szlerine yle diyerek devam etti: 7 Sizlerin beni ldrmeye gcnz olmadn gryorsunuz; bu yzden mesajm bitireceim. Evet ve ktlklerinizle ilgili gerekleri sylediim iin yreinize bak saplandn gryorum.

166 8 Evet ve szlerim sizi akna eviriyor, hayretler iinde brakyor ve kzdryor. 9 Fakat ben mesajm bitireceim ve ardndan bana ne olaca o kadar nemli deil; yeter ki kurtulmu olaym. 10 Fakat size u kadarn syleyeyim; bundan sonra bana ne yaparsanz, bu ileride olacak olaylarn bir rnei ve glgesi olacaktr. 11 Ve imdi size Tanrnn emirlerinin geri kalan ksmn okuyacam; nk gryorum ki bunlar yreklerinize yazlmam; gryorum ki mrnzn byk bir blm ktlk ilemeyi renerek ve bunu reterek gemi. 12 Ve imdi, size ne sylediimi hatrlarsnz: Kendin iin oyma put, yukarda gklerde olann ya da aada yerde olann ya da yerin altnda sularda olann suretini hi yapmayacaksn. 13 Ve yine: Onlara eilmeyeceksin ve onlara hizmet etmeyeceksin; nk Ben, senin Tanrn Rab kskan bir Tanrym; benden nefret edenlerden, babalarn yapt ktlkleri ocuklarn zerinde, nc ve drdnc kuaa kadar yoklarm. 14 Ve beni seven ve emirlerimi tutanlarn binlercesine merhamet gsteririm. 15 Tanrn Rabbin adn bo yere azna almayacaksn; nk Rab, adn bo yere azna alan susuz tutmayacaktr. 16 Sebt gnn kutsal tutmay hatrla.

167 17 Alt gn alacaksn ve btn iini yapacaksn; 18 Fakat Tanrn olan Rabbin Sebt gnnde, yedinci gnde, sen ve olun ve kzn, erkek uan ve hizmeti kzn ve hayvanlarn ve kapndan ieri girmi garibin hibir i yapmayacak. 19 nk Rab gkleri ve yeri ve denizi ve onlarda olan her eyi alt gnde yaratt; bunun iin Rab, Sebt gnn bereketledi ve onu kutsad. 20 Babana ve annene sayg gster ki Tanrn Rabbin sana verdii toprakta mrn uzun olsun. 21 ldrmeyeceksin. 22 Zina etmeyeceksin. almayacaksn. 23 Komuna kar yalan tanklk etmeyeceksin. 24 Komunun evine gz dikmeyeceksin; komunun karsna ve erkek uana ve hizmeti kzna ve kzne ve eeine ve komunun hibir eyine gz dikmeyeceksin. 25 Ve yle oldu ki Abinadi bu szleri bitirdikten sonra onlara: Bu halka, bu emirleri tutmalar iin btn bu eylere uymalar gerektiini rettiniz mi? dedi. 26 Size derim ki: Hayr! nk retmi olsaydnz, Rab, bu halkn bana gelecek kt eyler hakknda peygamberlik etmem iin beni buraya gndermezdi. 27 Ve imdi kurtuluun Musa yasasnn araclyla geldiini sylediniz. Size derim ki imdilik Musa yasasna uymanz yerindedir; fakat size derim ki gn gelecek, Musa yasasna uymanza artk hi gerek kalmayacak.

Mosiya 13:1734 28 Ve ayrca unu syleyeyim ki kurtulu yalnz yasa yoluyla gelmez; ve Tanrnn kendisinin, halknn gnahlar ve ktlkleri iin yapaca kefaret olmadka, Musa yasas var olmasna ramen onlarn mahvolmas kanlmazdr. 29 Ve imdi size derim ki srail ocuklarna bir yasann verilmesi, evet, hatta ok sk bir yasann verilmesi uygundu; nk onlar dik kafal, ktlk ilemekte hzl, ama Tanrlar Rabbi hatrlamakta ar davranan bir halkt. 30 Bu yzden onlara bir yasa, evet, icraat ve trenler ieren bir yasa, Tanry ve Ona kar olan grevlerini hatrlamalar iin her gn sk sk uymak zorunda olduklar bir yasa verildi. 31 Fakat ite, size sylyorum ki btn bunlar ileride olacak eylerin bir simgesiydi. 32 Ve imdi, yasay anladlar m? Size derim ki: Hayr, onlarn hepsi yasay anlamad; ve bunun nedeni yreklerini katlatrdklar iindi; nk Tanrnn fidye ile kurtar olmadan hi kimsenin kurtulamayacan anlamadlar. 33 nk ite, Musa onlara Mesihin gelii ve Tanrnn, halkn fidye ile kurtaraca konularda peygamberlik etmedi mi? Evet ve hatta dnya baladndan beri peygamberlik eden btn peygamberler az ok bunlardan sz etmedi mi? 34 Onlar, Tanrnn insanocuklar arasna ineceini ve zerine insan bedeni alacan

Mosiya 13:3514:12 ve byk bir gle yeryznde ilerleyeceini sylemediler mi? 35 Evet ve Onun lleri dirilteceini ve kendisinin zulm grp aclar ekeceini sylemediler mi? 14. BLM aya, Mesihten konuur Mesihin aalanacan ve ekecei aclar bildirir Mesih, cann gnaha kurban olarak sunacak ve gnahkrlar iin arac olacaktr aya 53. Blm ile karlatrn. m.. tahminen 148 yl. Evet, hatta aya yle demiyor mu: Haberimize kim inand ve Rabbin kolu kime gsterildi? 2 nk Onun nnde krpe bir fidan gibi ve kurak topraktan kan bir kk gibi byyecek; onun ne biimi, ne de gzellii var; ve gsterii de yok ki, kendisine baknca gnlmz onu istesin. 3 Hor grld ve insanlar tarafndan kabul edilmedi; aclar tanm, dertlerin adam; ve ondan yzlerimizi saklyormuuz gibi hor grld ve biz Onu saymadk. 4 Elbette bizim aclarmz O tad ve dertlerimizi O yklendi; yine de biz Onun cezaya uradn, Tanr tarafndan vurulduunu ve eziyete uratldn sandk. 5 Fakat gnahlarmzdan tr O yaraland; ktlklerimizden tr O ezildi; huzurumuz iin olan ceza Onun zerine

168 indi; ve Onun kam yaralaryla biz ifa bulduk. 6 Hepimiz koyunlar gibi yolu ardk; her birimiz kendi yoluna dnd; ve Rab, hepimizin ktlklerini Onun zerine koydu. 7 Ona kt muamele ettiler; aclar ektirdiler, yine de azn amad; boazlanmaya gtrlen bir kuzu gibi ve krkclarnn nnde dilsiz duran bir koyun gibi azn amad. 8 Hapishaneden alnp yarglanmadan gtrld; ve onun soyunu kim duyuracak? nk O diriler diyarndan kesilip alnd; halkmn gnahlar yznden vuruldu. 9 Ve hi ktlk yapmad ve aznda hi hile bulunmad halde, mezarn ktlerin yannda yaptlar; ve lmnde zenginlerle beraberdi. 10 Yine de onu ezmek Rabbe ho grnd; Onu eleme drd; Onun cann gnaha kurban olarak sunacan zaman, O kendi soyunu grecek, mrnn gnlerini uzatacak ve Rabbin murad onun elinde ileri gidecek. 11 Ruhunun ektii aclar grecek ve memnun olacak; doru hizmetkrm biroklarn kendi bilgisiyle temize karacak; nk onlarn ktlklerini kendisi yklenecek. 12 Bu yzden byklerle beraber ona pay vereceim ve ganimeti gllerle blecek; nk cann lme dkt ve gnahkrlarla sayld; ve ounun gnahn O tad ve gnahkrlar iin arac oldu.

169 15. BLM Mesih, hem Baba hem de Ouldur O araclk edecek ve halknn gnahlarn tayacak Halk ve btn kutsal peygamberler Onun soyudur Dirilii getiren Odur Kk ocuklar sonsuz yaama sahiptir. m.. tahminen 148 yl. Ve imdi Abinadi onlara: Tanrnn kendisinin insanocuklar arasna ineceini ve halkn fidye ile kurtaracan anlamanz dilerim dedi. 2 Ve O, bedende yaad iin ona Tanrnn Olu denecektir; ve bedenine Babann isteine gre hkmedebildii iin Baba ve Ouldur. 3 Babadr, nk Tanrnn gcyle ana rahmine dmtr ve bedenden dolay da Ouldur; bylece hem Baba hem de Oul olur. 4 Ve onlar tek bir Tanr, evet, gn ve yerin gerek Sonsuz Babasdr. 5 Ve bylece beden Ruha boyun eer ya da Tanr bir olduundan, Oul Babaya boyun eip, ayartmalara katlanr, ama ayartmalara boyun emez; ama halk tarafndan alay edilmeye ve kamlanmaya ve kovulmaya ve reddedilmeye katlanr. 6 Ve btn bunlarn ardndan, insanocuklar arasnda gl mucizeler yaptktan sonra, evet, hatta ayann syledii gibi, krkclar nnde dilsiz duran bir koyun gibi azn amadan gtrlecektir. 7 Evet, byle gtrlp armha gerilecek ve ldrlecektir;

Mosiya 15:113 bedeni lme boyun eecek, Oulun istei Babann isteinde yutulmu olacaktr. 8 Ve bylece Tanr lme kar galip gelir, insanocuklar iin araclk etme gcn Oula vererek lmn balarn koparr. 9 Ge ykselir ve iindeki merhametiyle, insanocuklarna kar efkatle dolarak, onlarn ve adaletin arasnda durur; onlarn ktlklerini ve gnahlarn stne alarak lmn balarn krar ve onlar fidye ile kurtararak adaletin gereklerini yerine getirir. 10 Ve imdi size sylyorum, onun soyunu kim duyuracak? te, size derim ki onun can gnaha kurban edildiinde, O, soyunu grecek. Ve imdi ne diyorsunuz? Ve Onun soyu kim olacak? 11 te size, kutsal peygamberlerin, evet, Rabbin gelii hakknda peygamberlik eden btn kutsal peygamberlerin szlerini dinleyen herkese sylyorum onlarn szlerine kulak veren ve Rabbin kendi halkn fidye ile kurtaracana inanan ve gnahlarnn balanmas iin o gn drt gzle bekleyen sizlere diyorum, size derim ki bunlar, Onun soyudur ya da Tanrnn Krallnn varisleridir. 12 nk gnahlarn tad kiiler onlardr; gnahlarndan fidye ile kurtarmak iin uruna ld kiiler onlardr. Ve imdi onlar Onun soyu deil midir? 13 Evet ve peygamberler, azn peygamberlik etmek iin aan

Mosiya 15:1428 herkes, su ilemeyen, dnya baladndan beri her zaman gelen btn kutsal peygamberler onun soyu deil midir? Size derim ki onlar, Onun soyudur. 14 Ve bar ilan eden, iyilik mjdesini getiren, kurtuluu ilan eden ve Siona: Tanrn krallk ediyor! diyen onlardr. 15 Ve dalar zerinde onlarn ayaklar ne gzeldir! 16 Ve yine, dalar zerinde hl bar ilan edenlerin ayaklar ne gzeldir! 17 Ve yine, dalar zerinde bundan sonra, evet, bu andan sonsuza dek bar ilan edecek olanlarn ayaklar ne gzeldir! 18 Ve ite, size hepsi bu kadar deil diyorum. nk dalar zerinde mjde getiren, barn kurucusu, evet, kendi halkn fidye ile kurtaran Rabbin, evet, halkna kurtuluu balayann ayaklar ne gzeldir! 19 nk dnyann kuruluundan beri hazrlanm, halk iin yerine getirdii fidye ile kurtulu olmasayd, size sylerim, bu kurtulu olmasayd, tm insanlk mahvolurdu. 20 Fakat ite, lmn balar krlacak ve Oul krallk edecek; ve llerin zerinde gc olacak; bu yzden llerin diriliini gerekletirecek. 21 Ve bir dirili gelecek; hatta bu, ilk dirili olacak; evet, bu, yaam olanlarn, yaayanlarn ve Mesihin diriliine dek yaayacak olanlarn dirilii olacak nk O byle arlacak. 22 Ve imdi, btn peygamberlerin ve onlarn szlerine inanan herkesin, yani Tanrnn

170 emirlerini yerine getirmi olan herkesin dirilii ilk dirilite meydana gelecek; bu yzden onlar ilk dirilenlerdir. 23 Onlar kendilerini fidye ile kurtaran Tanrnn yannda yaamak iin dirileceklerdir; bylece lmn balarn koparan Mesihin araclyla sonsuz yaama kavuacaklardr. 24 Ve ilk dirilite yer alacak olanlar bunlardr; ve Mesih gelmeden nce kendilerine kurtulu bildirilmedii iin her eyden habersiz lenler bunlardr. Ve bylece Rab bu insanlarn geri getirilmesini salar; ve onlar ilk dirilite yer alacaktr ya da Rab tarafndan fidye ile kurtarlarak sonsuz yaama kavuacaklardr. 25 Ve kk ocuklar da sonsuz yaama kavuacaklardr. 26 Fakat ite ve Tanrdan korkun ve Onun nnde titreyin; nk titremeniz gerekir; nk Rab kendisine ba kaldrp gnahlarnda lenlerin hibirini fidye ile kurtarmaz; evet, dnya baladndan beri gnahlar iinde lp giden, Tanrya bile bile ba kaldran ve Tanrnn emirlerini bilip onlar yerine getirmeyenlerin hibiri ilk dirilite yer almayacaktr. 27 Bu yzden titremeniz gerekmez mi? nk byleleri iin kurtulu yoktur; nk Rab bylelerini fidye ile kurtarmaz; evet, Rab bylelerini fidye ile kurtaramaz; nk kendi kendisini inkr edemez; nk hakkn isteyen adaleti inkr edemez. 28 Ve imdi size, Rabbin

171 kurtarnn her ulusa, slaleye, dile ve halka ilan edilecei zaman gelecektir, diyorum. 29 Evet, Rab, bekilerin seslerini ykselterek hep bir azdan arklar syleyecekler; nk Rabbin, Sionu geri getirdiini gzleriyle grecekler. 30 Ey Yerualem harabeleri sevinin! Hep bir azdan ezgiler syleyin; nk Rab halkn teselli etti; Yerualemi fidye ile kurtard. 31 Rab btn uluslarn gz nnde kutsal kolunu svad; ve dnyann her ucu Tanrmzn kurtarn grecek. 16. BLM Tanr, insanlar kaybolmu ve dm hallerinden fidye ile kurtarr Bedensel olanlar sanki fidye ile hi kurtulu yokmu gibi kalrlar Mesih dirilii gerekletirerek sonsuz yaam ya da sonsuz laneti getirir. m.. tahminen 148 yl. Ve imdi, yle oldu ki Abinadi bu szleri konutuktan sonra, elini uzatp yle dedi: Gn gelecek herkes Rabbin kurtuluunu grecektir; her ulusun, her slalenin, her dilin ve her halkn gz gze gelecei ve Tanrnn nnde Onun yarglarnn doru olduunu itiraf edecei zaman gelecektir. 2 Ve o zaman ktler darya atlacak ve alayp dvnmeye, barp dilerini gcrdatmaya nedenleri olacak; ve bu Rabbin sesine kulak vermedikleri iin

Mosiya 15:2916:9 byle olacak; bu yzden, Rab onlar fidye ile kurtarmayacak. 3 nk onlar bedensel ve eytanidir; ve eytann onlarn zerinde gc vardr; evet, hatta ilk anne ve babamz aldatan o yal ylan, onlarn dmelerine neden olup btn insanln da bedensel, ehvet dkn, eytani olmasna, kty iyiden ayrmasn bilerek eytana boyun emelerine neden olmutur. 4 Bylece btn insanlk kaybolmutur; ve ite, Tanr kendi halkn kaybolmu ve dm hallerinden fidye ile kurtarmasayd, insanlk sonsuza dek kaybolmu olurdu. 5 Fakat unu hatrlayn ki bedensel tabiatnda kalmakta direnen ve Tanrya kar gnah ve isyan yolunda yrmeye devam eden dm halinde kalr ve eytan onun zerinde tm gce sahiptir. Bu yzden, sanki fidye ile kurtulu olmam gibi, Tanrya dman kesilir; ve eytan da Tanrnn bir dmandr. 6 Ve imdi Mesih dnyaya gelmemi olsayd olacaklar sanki imdiden olmu gibi sylyorum fidye ile kurtulu olamazd. 7 Ve mezar zafer kazanmasn ve lmn dikeni olmasn diye Mesih llerin arasndan dirilmeseydi ya da lm balarn koparmasayd, hibir dirili olamazd. 8 Fakat bir dirili vardr; bu yzden mezar yenik dm ve lmn dikeni ise Mesihle yutulmutur. 9 O dnyann ve candr;

Mosiya 16:1017:7 evet, sonsuza dek srecek, hi sndrlemeyecek bir ktr; evet ve ayn zamanda sonsuz yaamdr, yle ki artk lm olmayacaktr. 10 Hatta bu lmllk lmszle, bu rklk rmezlie brnecek ve yapt iyi ilerin iyi ya da kt oluuna gre Tanr tarafndan yarglanmak zere Onun yarg krss nne karlacaktr 11 Eer yapt iler iyiyse sonsuz yaam ve mutluluk diriliine, eer ktyse sonsuz lanet diriliine kavuacaklardr; onlar kendisine balayan eytana teslim edileceklerdir ki, bu lanetlenmektir 12 Kendi bedensel istekleri ve arzular dorultusunda giderek, merhametin kollar kendilerine almken Rabbi hi armadlar; nk merhametin kollar onlara doru almt, ama onlar bunu istemediler; ktlklerinden dolay uyarldklar halde ktlklerini yine de brakmadlar; ve tvbe etmeleri emredildii halde yine de tvbe etmek istemediler. 13 Ve imdi, titreyip gnahlarnzdan tvbe etmeniz ve yalnzca Mesihte ve Onun araclyla kurtulabileceinizi hatrlamanz gerekmez mi? 14 Bu yzden Musa yasasn retirseniz, bu yasann ileride olacaklarn bir glgesi olduunu da retin. 15 Onlara, fidye ile kurtuluun Sonsuz Babann ta kendisi olan Rab Mesihin araclyla geleceini retin. Amin. 17. BLM

172

Alma, Abinadinin szlerine inanr ve onlar yazarAbinadi yanarak can verirKendisini ldrenlerin atete yanacan ve hastalklara yakalanacan peygamberlik eder. m.. tahminen 148 yl. Ve imdi yle oldu ki Abinadi bu szlerini bitirince, kral rahiplere onu alp gtrmelerini ve ldrtmelerini emretti. 2 Ancak, rahiplerin arasnda Alma adnda, Nefi soyundan biri vard. Ve o gen bir adamd ve Abinadinin syledii szlere inanmt; nk Abinadinin yzlerine vurduu ktlkleri biliyordu; bu yzden Abinadiye kzmamas, onu serbest brakp huzur iinde gitmesine izin vermesi iin krala yalvarmaya balad. 3 Fakat kral daha da fkelenerek Almay aralarndan dar attrd ve onu ldrmeleri iin hizmetkrlarn arkasndan gnderdi. 4 Fakat Alma onlarn nnden kap sakland; yle ki onu bulamadlar. Ve gnlerce ortaya kmayan Alma, Abinadinin syledii btn szleri yazd. 5 Ve yle oldu ki kral, nbetilerine Abinadinin evresini sarmalarn ve onu yakalamalarn emretti; ve nbetiler Abinadiyi balayp hapse attlar. 6 Ve gn sonra, kral rahiplerine danarak onu yine huzuruna getirtti. 7 Ve ona yle dedi: Abinadi, seni sulayacak bir neden bulduk ve sen lm hak ettin.

173 8 nk sen, Tanrnn kendisinin insanocuklar arasna geleceini syledin; ve imdi bu yzden, benim ve halkmla ilgili sylemi olduun kt szlerin hepsini geri almazsan idam edileceksin. 9 imdi Abinadi ona yle dedi: Sana derim ki, bu halkla ilgili sana sylediim szleri geri almayacam, nk onlar dorudur; ve bunlarn gerek olduunu bilesiniz diye size bile bile yakalandm. 10 Evet ve hatta lnceye kadar ac eksem bile szlerimi geri almayacam ve bu szler size kar tanklk edecektir. Ve eer beni ldrrseniz, masum kan dkm olacaksnz ve bu da son gnde size kar tanklk edecektir. 11 Ve imdi Kral Nuh, sylediklerinden korktuu iin, onu salvermek zereydi; nk Tanrnn yarglarnn zerine geleceinden korkuyordu. 12 Fakat rahipler ona kar seslerini ykselterek onu sulamaya baladlar. Krala hakaret etti! dediler. Bu yzden kral ona kar fkelendirdiler ve kral da ldrlmesi iin onu ellerine teslim etti. 13 Ve yle oldu ki Abinadiyi tutup baladlar ve derisini odunlarla, evet, lnceye kadar yaktlar. 14 Ve imdi alevler onu yakmaya baladnda, Abinadi onlara yle diyerek haykrd: 15 te, bu yaptnz gibi, yle olacak ki soyunuz da birok kiiye benim ektiim aclar ektirecek, hatta yanarak lmenin

Mosiya 17:818:1 acsn ektirecek; ve bu, Tanrlar Rabbin kurtarna inandklar iin olacak. 16 Ve yle olacak ki ktlkleriniz yznden her eit hastala tutulup korkun skntlar ekeceksiniz. 17 Evet ve her yandan vurulacaksnz ve vahi, yrtc hayvanlarn kovalad akn bir sr gibi oraya buraya srlp datlacaksnz. 18 Ve o gn peinize dlecek ve dmanlarnzn eline geeceksiniz; ve ite o zaman benim ektiim aclar siz de ekeceksiniz, yanarak lmenin acsn ekeceksiniz. 19 Tanr, halkn ldrenlerden cn byle alr. Ya Rab, ruhumu kabul et! 20 Ve imdi, Abinadi bu szleri syler sylemez ld, yanarak can verdi; evet, Tanrnn emirlerini inkr etmek istemedii iin idam edildi, szlerinin gerekliini de lmyle mhrlemi oldu. 18. BLM Alma gizlice vaaz verir Vaftiz antlamasn bildirir ve Mormon sularnda vaftiz eder Mesihin Kilisesini kurar ve rahipler atar Rahipler alarak geimlerini salar ve halka retirler Alma ile halk, Kral Nuhtan kap le giderler. m.. tahminen 147145 yllar. V e imdi, yle oldu ki Kral Nuhun hizmetkrlarndan kaan Alma, gnahlarndan ve ktlklerinden tvbe etti ve

Mosiya 18:213 gizlice halkn arasna girerek Abinadinin szlerini retmeye balad. 2 Evet, ileride olacaklar hakknda ve ayrca Mesihin gc ve aclar ve lm ve Onun dirilii ve ge ykseliiyle gerekleecek olan llerin dirilii ve insanlarn fidye ile kurtuluu hakknda retmeye balad. 3 Ve szn dinlemek isteyen herkese retti. Ve kraln haberi olmasn diye onlara gizlice retiyordu. Ve biroklar onun szlerine inand. 4 Ve yle oldu ki ona inananlarn hepsi, adn kraldan alm olan ve lkenin snrlarnda bulunan Mormon adnda bir yere gittiler; buras baz zamanlar veya baz mevsimlerde vahi hayvanlarla dolu olurdu. 5 imdi, Mormonda duru suyu olan bir kaynak vard ve Alma oraya snyordu; suyun yaknnda kk aalardan bir koruluk vard, gndzleri kraln aramalarndan orada saklanyordu. 6 Ve yle oldu ki ona inananlarn hepsi, szlerini dinlemek iin oraya gidiyorlard. 7 Ve yle oldu ki gnler sonra Mormon denilen yerde, Almann szlerini dinlemek zere byk bir kalabalk topland. Evet, Almann szlerine inananlarn hepsi onu dinlemek iin bir araya toplanmt. Ve Alma onlara retti ve onlara tvbe, fidye ile kurtulu ve Rabbe iman konularnda vaaz verdi. 8 Ve yle oldu ki onlara yle dedi: te buras Mormon sular

174 (nk oras byle biliniyordu) ve imdi, siz Tanrnn alna katlmay ve Onun halk olarak arlmay arzu ediyorsanz ve ektiiniz yklerin hafiflemesi iin birbirinizin ykn tamaya hevesliyseniz; 9 Evet ve yas tutanlarla birlikte yas tutmaya, evet ve teselli olmaya ihtiyac olanlar teselli etmeye ve her zaman ve her eyde ve olabileceiniz her yerde, hatta lnceye kadar Tanrnn tanklar olarak durmaya hevesliyseniz, bylece Tanr tarafndan fidye ile kurtarlabilir ve ilk dirilite dirilecek olanlarn arasnda saylabilirsiniz; bylece sonsuz yaama kavuabilirsiniz 10 imdi size sylyorum, eer yreklerinizin arzusu buysa, Ruhunu zerinize daha bol dkebilmesi iin Rabbe hizmet edeceinize ve Onun emirlerini tutacanza dair Onunla bir antlamaya girdiinizin kant olarak Onun adyla vaftiz olmaya neden kar kyorsunuz? 11 Ve imdi halk bu szleri duyunca sevinle el rparak: Yreklerimizin arzusu budur! diye haykrd. 12 Ve imdi yle oldu ki Alma en bata olanlardan biri olan Helam yanna alarak ilerledi, suya inip durdu ve u szleri haykrd: Ya Rab, Ruhunu hizmetkrnn zerine dk ki kutsal bir yrekle bu ii yapabilsin. 13 Ve Alma, bu szleri syledikten sonra, Rabbin Ruhu onun zerindeydi ve Alma yle dedi: Helam, her eye gc yeten Tanrdan aldm yetkiy-

175 le, bu lml bedende lnceye kadar Ona hizmet edeceine dair bir antlamaya girdiinin kant olarak seni vaftiz ediyorum; ve Rabbin Ruhu zerine dklsn ve Rab, dnyann kuruluundan beri hazrlam olduu Mesihin fidye ile kurtar araclyla sana sonsuz yaam balasn. 14 Ve Alma bu szleri syledikten sonra hem kendisi hem de Helam suya gmldler ve Ruhla dolu olarak kalkp sevinle sudan ktlar. 15 Ve Alma yine bir bakasn ald ve ikinci kez suya girerek onu da ilki gibi vaftiz etti; yalnz bu sefer kendisi suya dalmad. 16 Ve bu ekilde Mormon denilen yere gelmi olan herkesi vaftiz etti; ve onlarn says iki yz drt cand; evet ve onlar Mormon sularnda vaftiz olarak Tanrnn ltfuyla doldular. 17 Ve o zamandan itibaren, Tanrnn Kilisesi ya da Mesihin Kilisesi diye adlandrldlar. Ve yle oldu ki Tanrnn gc ve yetkisiyle vaftiz edilen herkes Onun Kilisesine katld. 18 Ve yle oldu ki Alma, Tanrdan ald yetkiyle rahipler atad; hatta onlara Tanrnn Krall ile ilgili konularda ders vermeleri ve vaaz vermeleri iin aralarndaki her elli kiinin bana bir rahip atad. 19 Ve onlara kendi rettiklerinin ve kutsal peygamberlerin azndan sylenmi olan szlerin dnda hibir ey retmemelerini emretti. 20 Evet, hatta tvbe ve halkn fidye ile kurtarm olan Rabbe

Mosiya 18:1428 imann dnda hibir ey retmemelerini emretti. 21 Ve birbirleriyle ekimemelerini, ama ayn gzle ileriye bakmalarn, tek inan ve tek vaftizle gnllerini sevgi ve birlik iinde birletirmelerini emretti. 22 Ve onlara byle vaaz etmelerini buyurdu. Ve bylece Tanrnn ocuklar oldular. 23 Ve onlara sebt gnne dikkat edip o gn kutsal tutmalarn ve ayrca her gn de Tanrlar Rabbe kretmelerini emretti. 24 Ve ayrca atam olduu rahiplerin de geimlerini salamak iin kendi elleriyle almalar gerektiini emretti. 25 Ve haftann bir gn bir araya toplanp halka retmek ve Tanrlar Rabbe ibadet etmek iin ayrlmt; ve ayrca ellerinden geldii kadar sk sk bir araya geleceklerdi. 26 Ve rahipler geimlerini salamak iin halka yk olmayacakt; ama almalar karlnda Tanrnn ltfunu elde ederek Ruhta gleneceklerdi; Tanr hakknda bilgi sahibi olarak Tanrnn gc ve yetkisiyle retebileceklerdi. 27 Ve Alma, Kilise halkndan olanlarn mallarn vermelerini emretti; her biri sahip olduu lde verecekti; mal ok olan ok verecek ve mal az olandan az istenecekti; ve mal olmayana ise verilecekti. 28 Ve bylece kendi zgr istekleri ve Tanrya kar duyduklar iyi arzularyla yardma ihtiyac olan rahiplere, evet ve

Mosiya 18:2919:8 muhtalara, plak canlara mallarndan vereceklerdi. 29 Ve Alma, Tanrdan emir alarak onlara bunu syledi; ve onlar da Tanrnn nnde doru bir ekilde yrdler; ihtiyalarna ve isteklerine gre birbirlerine hem maddi, hem de ruhsal ynden yardm ettiler. 30 Ve imdi yle oldu ki btn bunlar Mormonda, evet, Mormon sularnn yannda, Mormon sularnn yannda ki ormanda oluyordu; evet, Mormon yeri, Mormon sular, Mormon orman, bunlar Fidye ile Kurtarclarnn bilgisine orada kavumu olanlarn gznde ne gzeldir; evet ve onlar da ne kadar kutsanmlardr, nk onlar sonsuza dek Rabbi ven ilahiler syleyeceklerdir. 31 Ve bunlar kral renmesin diye lkenin snrnda oluyordu. 32 Fakat ite, yle oldu ki halk arasnda bir kprt olduunu sezen kral, onlar gzetlemeleri iin hizmetkrlarn gnderdi. Bu yzden Rabbin szn duymak iin toplandklar bir gn, kral onlar kefetti. 33 Ve imdi kral, Almann, halk kendisine kar ayaklanmaya kkrttn syledi; bu yzden onlar yok etmek zere ordusunu gnderdi. 34 Ve yle oldu ki Almaya ve Rabbin halkna kraln ordusunun geldii bildirildi; bunun zerine adrlarn ve ailelerini alarak le gittiler. 35 Ve saylar yaklak drt yz elli cand. 19. BLM

176

Gideyon Kral Nuhu ldrmeye alr Lamanllar lkeyi istila ederler Kral Nuh yanarak lr Limhi hara deyen bir kral olarak hkm srer. m.. tahminen 145121 yllar. Ve yle oldu ki Rabbin halkn arayan kraln ordusu eli bo dnd. 2 Ve imdi ite, kraln kuvvetleri azald iin saylar azd ve geriye kalan halk da blnmeye balamt. 3 Ve aznlkta kalan taraf krala gzda verici szler sylemeye balad ve aralarnda byk bir ekime balad. 4 Ve imdi aralarnda Gideyon adnda biri vard; ve o gl bir adamd ve krala dmand; bu yzden klcn ekerek fkeyle kral ldreceine yemin etti. 5 Ve yle oldu ki Gideyon kralla dvt ve kral yenileceini anlaynca oradan kat; ve koarak tapnan yanndaki kuleye kt. 6 Ve Gideyon onun peinden gitti ve kral ldrmek iin kuleye kmak zereydi; ve kral evresine baknp emlon lkesine doru gz att; ve ite, Lamanllarn ordusu lke snrlarndan ieri giriyordu. 7 Ve imdi kral can korkusuyla yle bard: Gideyon, canm bala! Lamanllar zerimize yryor ve bizi yok edecekler; evet, halkm yok edecekler. 8 Ve imdi halk kraln umurunda bile deildi; o kendi cann

177 dnyordu; yine de Gideyon onun cann balad. 9 Ve kral halka Lamanllardan kamalarn emretti ve kendisi de nlerinden gitti; ve onlar eleri ve ocuklaryla birlikte le katlar. 10 Ve yle oldu ki Lamanllar onlarn pelerinden gittiler ve yetiip onlar ldrmeye baladlar. 11 imdi yle oldu ki kral btn erkeklere elerini ve ocuklarn brakp Lamanllardan kamalarn emretti. 12 imdi biroklar elerini ve ocuklarn brakmak istemedi, ama onlarn yannda kalp birlikte lmeyi tercih ettiler. Ve geri kalanlarsa, elerini ve ocuklarn brakp katlar. 13 Ve yle oldu ki eleri ve ocuklaryla kalanlar, kendilerini ldrmemelerini Lamanllardan rica etsinler diye gzel kzlarn nden gnderdiler. 14 Ve yle oldu ki Lamanllar onlara acdlar, nk kadnlarnn gzelliiyle bylenmilerdi; . 15 Bu yzden Lamanllar onlarn canlarn baladlar ve onlar tutsak edip gerisingeri Nefi lkesine gtrdler; ve Kral Nuhu Lamanllarn eline teslim edip, mallarn, hatta sahip olduklar her eyin yarsn, altnlarnn ve gmlerinin ve btn deerli eyalarnn yarsn onlara teslim etmek artyla lkeyi mlk edinmeleri iin onlara baladlar; ve her yl Laman Kralna byle hara demek zorundaydlar. 16 Ve imdi tutsak edilenlerin

Mosiya 19:923 arasnda ad Limhi olan kraln oullarndan birisi de vard. 17 Ve imdi Limhi babasnn ldrlmesini istemiyordu; ancak kendisi doru bir kii olduu iin babasnn ktlklerini bilmeyecek kadar cahil deildi. 18 Ve yle oldu ki Gideyon, kral ve yanndakileri arayp bulmalar iin le gizliden adamlar gnderdi. Ve yle oldu ki lde, kral ve rahipleri dnda btn halkla karlatlar. 19 imdi onlar Nefi lkesine dneceklerine dair yrekten ant imilerdi; ve eer eleriyle ocuklar ve onlarn yannda kalanlar ldrlmse, onlarn lerini almaya alacak ve onlarla birlikte yok olup gideceklerdi. 20 Ve kral onlara geri dnmemelerini emretti; ve onlar da krala fkelenip ac ekmesi iin onu yakarak ldrdler. 21 Ve rahipleri de yakalayp ldrmek istedilerse de rahipler onlarn nnden kat. 22 Ve yle oldu ki Nefi lkesine dnmek zereyken Gideyonun adamlaryla karlatlar. Ve Gideyonun adamlar, eleriyle ocuklarnn bana gelen her eyi onlara anlattlar; ve ellerindeki her eyin yarsn Lamanllara hara olarak vermeleri kouluyla Lamanllarn lkeyi ele geirmelerine izin verdiklerini sylediler. 23 Ve halk Gideyonun adamlarna kral ldrdklerini ve rahiplerinin ise onlardan kap ln derinliklerine gittiklerini syledi.

Mosiya 19:2420:10 24 Ve yle oldu ki tren bittikten sonra, ocuklaryla elerinin ldrlmediine sevinerek Nefi lkesine dndler ve krala ne yaptklarn Gideyona anlattlar. 25 Ve yle oldu ki Laman kral, halknn onlar ldrmeyeceine dair onlara yemin etti. 26 Ve kraln olu olan ve halk tarafndan kralln ona verildii Limhi de halknn sahip olduu her eyin yarsn hara olarak ona deyeceine dair Laman Kralna yemin etti. 27 Ve yle oldu ki Limhi krall kurmaya ve halk arasnda huzuru salamaya balad. 28 Ve Laman kral, Limhi halknn le kamasn nlemek ve onlar lkede tutmak iin lkenin her yanna muhafzlar yerletirdi; ve muhafzlarnn geimini Nefililerden ald harala salad. 29 Ve imdi Kral Limhi, krallnda iki yl boyunca srekli bar salad; yle ki Lamanllar onlar rahatsz etmediler ve ldrmeye kalkmadlar. 20. BLM Lamanllarn kzlarndan bazlar Nuhun rahipleri tarafndan karlrLamanllar, Limhi ile halkna kar sava aarLamanl ordular geri pskrtlr ve yattrlrlar. m.. tahminen 145123 yllar. imdi emlonda Lamanllarn kzlarnn ark syleyip dans etmek ve elenmek iin bir araya toplandklar bir yer vard. 2 Ve yle oldu ki bir gn

178 ilerinden bazlar ark syleyip dans etmek zere bir araya geldiler. 3 Ve imdi Kral Nuhun rahipleri, Nefi ehrine dnmeye utandklarndan, evet ve halkn kendilerini ldrmesinden korktuklarndan, bu yzden elerinin ve ocuklarnn yanna dnmeye cesaret edemiyorlard. 4 Ve lde kalrken Lamanllarn kzlarn fark eden rahipler gizlenip onlar gzetlediler; 5 Ve dans etmek iin birka topland bir vakit, rahipler gizlendikleri yerden ktlar ve kzlar yakalayp onlar le kardlar; evet, Lamanllarn kzlarndan yirmi drdn le gtrdler. 6 Ve yle oldu ki kzlarnn kayp olduunu fark eden Lamanllar, Limhi halkna fkelendiler; nk bunu yapann Limhi halk olduunu sanyorlard. 7 Bu yzden ordularn gnderdiler; evet, kraln kendisi de halkn nnde gitti; ve Limhi halkn yok etmek iin Nefi lkesine ktlar. 8 Ve imdi Limhi onlar kuleden grmt; hatta sava iin yaptklar btn hazrlklar kuleden grd; bu yzden halkn bir araya toplayp tarlalarda ve ormanlarda Lamanllar iin pusu kurdu. 9 Ve yle oldu ki Lamanllar gelir gelmez, Limhi halk bekledikleri yerlerden kp onlarn zerine saldrdlar ve onlar katletmeye baladlar. 10 Ve yle oldu ki ok etin bir sava oldu, nk avna saldran aslanlar gibi vurutular.

179 11 Ve yle oldu ki Limhi halk Lamanllar nlerinden kovalamaya balad; oysa Lamanllarn yars kadar bile deillerdi; ama canlar, eleri ve ocuklar iin savayorlard; bu yzden canla bala ejderhalar gibi arptlar. 12 Ve yle oldu ki Lamanllarn kraln onlarn lleri arasnda buldular; henz lmemiti, ama yaralyd ve yerde braklmt; halk ylesine hzl kamt. 13 Ve kral kaldrp yaralarn sardlar ve onu Kral Limhinin nne getirip: te, Lamanllarn kral! dediler. Yaralanp Lamanl llerin arasna dm ve onu brakp kamlar; ve ite, biz onu senin huzuruna getirdik; ve imdi onu ldrelim. 14 Ama Limhi onlara: ldrmeyin, onu buraya getirin de greyim! dedi. Ve onlar kral getirdiler. Ve Limhi ona yle dedi: Seni halkma kar sava amaya iten neden nedir? Gryorsun, halkm sana verdiim yemini bozmad; yleyse sen halkma verdiin yemini neden bozdun? 15 Ve imdi kral: Yemini bozdum, nk senin halkn benim halkmn kzlarn kard; bu yzden, fkelenerek halkma senin halkna kar savamalarn emrettim! dedi. 16 Ve imdi Limhinin olup bitenden haberi bile yoktu. Onun iin krala: Halkm arasnda sorup soruturacam ve bunu kim yapmsa lecek! dedi. Bu yzden halkn arasnda arama yaplmasn emretti.

Mosiya 20:1124 17 imdi kraln yzbas olan Gideyon bunlar duyunca kraln yanna kp ona: Rica ederim vazgein, bu halkn arasnda arama yapmayn ve bunu onlarn zerine yklemeyin! dedi. 18 nk bu halkn ortadan kaldrmak istedii rahipleri, babanzn rahiplerini hatrlamyor musunuz? Ve onlar lde deil midir? Ve Lamanllarn kzlarn alanlar onlar deil midir? 19 Ve imdi, ite ve bu eyleri krala da syle ki, halkna konusun; bize kar fkeleri yatsn; nk ite zerimize saldrmak iin imdiden hazrlanyorlar; ve ite bizim saymz ise ok az. 20 Ve ite, kalabalk ordularyla geliyorlar ve kral onlar bize kar yattrmazsa, hepimiz yok olup gideceiz. 21 nk Abinadinin bize kar peygamberlik ettii szleri yerine gelmiyor mu ve btn bunlar Rabbin szlerine dinlemeyip ktlklerimizden dnmediimiz iin olmad m? 22 Ve imdi gelin kral yattralm ve ona ettiimiz yemini tutalm; nk tutsak olmak canmz yitirmekten iyidir; yleyse bu kadar ok kan dklmesine bir son verelim. 23 Ve imdi Limhi, babasyla ve le kaan rahiplerle ilgili her eyi krala anlatt; ve onlarn kzlarn rahiplerin kardn ileri srd. 24 Ve yle oldu ki kral yatarak onun halkyla bart ve onlara: Silahsz olarak halkm karlamaya kalm; ve size yemin ederek sz veriyorum ki

Mosiya 20:2521:12 halkm halknza el kaldrmayacak! dedi. 25 Ve yle oldu ki silahlarn brakarak kraln ardnca yrdler ve Lamanllarla karlamaya gittiler. Ve yle oldu ki Lamanllarla karlatlar ve Lamanllarn krallar onlarn nnde eilerek, Limhi halk adna ricada bulundu. 26 Ve Limhi halknn silahsz olduunu gren Lamanllar merhamete gelerek onlarla bartlar ve krallaryla beraber bar iinde kendi lkelerine dndler. 21. BLM Limhi halk Lamanllar tarafndan vurulur ve yenilgiye uratlr Ammonla karlaan Limhi halk doru inanc bulur Ammona yirmi drt Yared levhasndan sz ederler. m.. tahminen 122121 yllar. Ve yle oldu ki Limhi ve halk, Nefi ehrine dndler ve lkede yeniden bar iinde yaamaya baladlar. 2 Ve yle oldu ki uzun bir sre sonra Lamanllar Nefililere kar kkrtlp fkelendirilmeye baland ve oradan buradan lke snrlar iine szmaya baladlar. 3 imdi krallarnn Limhiye vermi olduu yeminden dolay onlar ldrmeye cesaret edemiyorlard; ama onlarn yanana tokad vuruyor ve onlarn zerindeki yetkilerini kullanyorlard; ve srtlarna ar yk-

180 ler vurup onlar dilsiz bir eek gibi istedikleri yere srklyorlard 4 Evet, btn bunlar Rabbin sz yerine gelsin diye oldu. 5 Ve imdi Nefililerin ektii skntlar bykt ve Lamanllarn elinden kendilerini kurtarabilmeleri imkanszd; nk Lamanllar onlar her yandan kuatmlard. 6 Ve yle oldu ki halk ektikleri skntlardan dolay krala sylenmeye balad; ve gidip onlara kar savamak istiyorlard. Ve yaknmalar ile kral son derecede zdler; bu yzden diledikleri gibi davranmalarna izin verdi. 7 Ve halk yeniden toplanp silahlarn kuand ve Lamanllar lkelerinden kovmak iin harekete getiler. 8 Ve yle oldu ki Lamanllar onlar yenip geri srdler, ounu da ldrdler. 9 Ve Limhi halk arasnda byk yas oldu, atlar yakld; dul kadn kocas iin, oul ve kz babalar iin ve kardeler kardeleri iin alad. 10 imdi lkede pek ok dul vard ve yreklerine den bu byk Lamanllar korkusu yznden her gn durmadan alyorlard. 11 Ve yle oldu ki onlarn srekli alayp szlamalar, geri kalan Limhi halkn Lamanllara kar kkrtp fkelendirdi; ve bir kez daha savamaya gittilerse de byk kayplar vererek tekrar gerisingeri srldler. 12 Evet, hatta nc kez savaa gittiler ve ayn ekilde bozgu-

181 na uratldlar; ve sa kalanlar yeniden Nefi ehrine dndler. 13 Ve kendilerini yerlere varncaya kadar alaltarak tutsakln boyunduruuna girdiler; dvlmeye, oradan oraya srklenmeye ve dmanlarnn keyfince srtlarna ar yk vurulmasna boyun ediler. 14 Ve onlar alakgnlln derinliklerine kadar kendilerini alalttlar; ve var gleriyle Tanrya yakardlar; evet, iine dtkleri skntlardan kendilerini kurtarmas iin btn gn Tanrlarna yakardlar. 15 Ve imdi Rab iledikleri ktlkler yznden seslerini duymakta ar davranyordu; yine de seslerini iitip Lamanllarn yreklerini yumuatmaya balad; yle ki Lamanllar, onlarn ykn azaltmaya baladlar; ne var ki, Rab onlar tutsaklktan kurtarmay uygun bulmad. 16 Ve yle oldu ki lkede yava yava zenginlemeye, daha bol miktarda tahl retmeye ve srler ve bykba hayvanlar beslemeye baladlar; yle ki alk ekmediler. 17 imdi ok fazla sayda kadn vard, erkeklerden daha oktular; bu yzden, Kral Limhi dul kadnlarla ocuklarnn geimini salayp alktan lmemeleri iin, herkesin bir eyler vermesini emretti; ve ldrlenlerin says ok olduu iin bunu yaptlar. 18 imdi Limhi halk ellerinden geldii kadar birlik olup tahllarn ve srlerini korudular. 19 Ve ehir surlar dna kt-

Mosiya 21:1326 nda, kral bile kendi adamna muhafzlar olmadan gvenmiyordu; herhangi bir ekilde Lamanllarn eline dmekten korkuyordu. 20 Ve Lamanllarn kzlarn karmakla balarna bu byk felketi sarp le kaan rahipleri yakalamak umuduyla, kral halkna lkenin her yann gzetlemelerini buyurdu. 21 nk onlar yakalayp cezalandrmak istiyorlard; nk geceleyin Nefi lkesine gelip tahllarn ve deerli eyalarndan ounu gtrmlerdi; bu yzden Limhi halk pusuya yatt. 22 Ve yle oldu ki Ammon ve kardeleri lkeye gelinceye dek Lamanllar ile Limhi halk arasnda yeni bir tatszlk olmad. 23 Ve kral muhafzlaryla birlikte ehir dna ktnda Ammon ve kardelerini kefetti ve onlar Nuhun rahipleri sanarak yakalatt; ellerini kollarn balatp hapse attrd. Ve Nuhun rahipleri olsaydlar onlar ldrtecekti. 24 Fakat onlarn Nuhun rahipleri deil de Zarahemla lkesinden gelen kendi kardeleri olduklarn grnce ii byk sevinle doldu. 25 imdi Ammon gelmeden nce Kral Limhi birka adamn Zarahemla lkesini bulmalar iin gndermiti; ne var ki adamlar lkeyi bulamamlar ve lde kaybolmulard. 26 Bununla birlikte eskiden insanlarn yaad bir lke, evet, kurumu kemiklerle kapl bir lke bulmulard; evet, buras eskiden insanlarn yaad

Mosiya 21:2722:1 bir lkeydi ve yerle bir edilmiti; ve adamlar oray Zarahemla lkesi sanarak Nefi lkesine dndler ve Ammonun geliinden birka gn nce lke snrlarna ulatlar. 27 Ve yanlarnda baz kaytlar, hatta kemiklerini bulduklar halkn kaytlarn da getirdiler; ve bu kaytlar madeni levhalara ilenmiti. 28 Ve imdi Kral Mosiyann bu tr kaytlar evirebilmek iin Tanrdan bir armaana sahip olduunu Ammonun azndan renince, Limhinin ii yine sevinle doldu; evet ve Ammon da sevindi. 29 Ancak Ammonla kardeleri, kardelerinin ou ldrlm olduu iin ok zldler. 30 Ve ayrca, Kral Nuhla rahiplerinin, halk Tanrya kar bunca gnaha ve ktle srklemesine de zldler; ve Abinadinin lmne de zldler; ve ayrca Abinadi tarafndan sylenmi szlere inanp Tanrnn gc ve yetkisi sayesinde Tanrnn bir kilisesini kuran Alma ile ona katlan halkn gitmesine de zldler. 31 Evet, gitmeleri onlar ok zd; nk nereye kap gittiklerini bilmiyorlard. imdi bilseler seve seve onlara katlrlard, nk kendileri de Tanrya hizmet edip, Onun emirlerini yerine getirmek iin Tanr ile bir antlama yapmlard. 32 Ve imdi Ammon geldikten sonra, Kral Limhi ve halkndan biroklar da Tanrya hizmet etmek ve emirlerini yerine getir-

182 mek iin Onunla bir antlama yapmlard. 33 Ve yle oldu ki Kral Limhi ve halkndan birou vaftiz olmak istiyordu; ancak lkede Tanrdan yetkisi olan bir kimse yoktu. Ve Ammon kendisini layk bir hizmetkr olarak grmedii iin bunu yapmay reddetti. 34 Bu yzden imdilik kendilerine bir kilise kurmayp Rabbin Ruhunu beklediler. imdi le kam olan Alma ile kardeleri gibi olmak istiyorlard. 35 Btn yrekleriyle Tanrya hizmet etmeye istekli olduklarnn tan ve kant olarak vaftiz olmak istiyorlard; ancak bunu ileri bir tarihe braktlar; ve vaftiz olmalarnn yks ileride anlatlacaktr. 36 Ve imdi Ammonun ve halknn, Kral Limhinin ve halknn tek dncesi Lamanllarn elinden ve onlarn klesi olmaktan kurtulmakt. 22. BLM Halkn Laman boyunduruundan kap kurtulmas iin planlar yaplr Lamanllar sarho edilir Halk kap Zarahemlaya dner ve Kral Mosiyann egemenlii altna girer. m.. tahminen 121120 yllar. Ve yle oldu ki Ammonla Kral Limhi tutsaklktan nasl kurtulacaklar konusunda halka danmaya baladlar; ve hatta btn halk bir araya getirdiler; ve amalar bu konuda halkn da onayn almakt.

183 2 Ve yle oldu ki tutsaklktan kurtulmak iin elerini ve ocuklarn ve srlerini ve bykba hayvanlarn ve adrlarn alp le kamaktan baka bir are bulamadlar; nk Lamanllar sayca ok olduklarndan, Limhi halknn onlarla savaarak kendilerini klla tutsaklktan kurtarmas olanakszd. 3 imdi yle oldu ki Gideyon gidip kraln nnde durdu ve ona yle dedi: imdi ey kral, kardelerimiz Lamanllarla yaptmz savalarda szlerimi imdiye kadar birok kez dinlediniz. 4 Ve imdi, ey kral eer hizmetkrnz yararsz bulmuyorsanz ya da u ana dek szlerimi biraz olsun dinleyip yararn grdyseniz, sizden bu gn de szlerimi dinlemenizi dilerim; ve sizin hizmetkrnz olup bu halk tutsaklktan kurtarmak istiyorum. 5 Ve kral onun konumasna izin verdi. Ve Gideyon ona unlar syledi: 6 te ehrin arkasndaki arka surun iinden geen arka geit yok mu? Oradaki Lamanllar, yani Lamanl muhafzlar geceleyin sarho olurlar; bu yzden btn bu halkn arasna bir duyuru gnderelim, geceleyin le srmek zere srlarn ve davarlarn toplasnlar. 7 Ve ben de emrinize gre gidip Lamanllara son arap haracn deyeyim; ve iip sarho olacaklardr; ve sarho olup szdklarnda, ordughlarnn solundaki gizli geitten kar gideriz.

Mosiya 22:216 8 Bylece elerimiz ve ocuklarmz, srlarmz ve davarlarmzla le kar, ilom lkesinin evresinden yolumuza devam ederiz. 9 Ve yle oldu ki kral, Gideyonun szlerini dinledi. 10 Ve Kral Limhi, halkna srlerini toplamalarn emretti ve Lamanllara arap haracn gnderdi; ve hediye olarak onlara daha fazla arap gnderdi; ve onlar kral Limhinin kendileri iin gnderdii araptan bol bol itiler. 11 Ve yle oldu ki gece olunca, Limhi halk srlarn ve davarlarn da alarak le kt ve lde ilom lkesinin evresinden dolaarak Ammonla kardelerinin nderliinde Zarahemla lkesine doru yneldiler. 12 Ve lde tayabilecekleri altn, gm gibi tm deerli eyalaryla yiyeceklerini yanlarna almlard; ve yollarna devam ettiler. 13 Ve gnlerce lde yol aldktan sonra Zarahemla lkesine vardlar ve Mosiyann halkyla birleerek onun egemenlii altna girdiler. 14 Ve yle oldu ki Mosiya onlar sevinle karlad; ve onlarn kaytlarn ve Limhi halk tarafndan bulunmu olan kaytlar da teslim ald. 15 Ve imdi yle oldu ki Lamanllar, Limhi halknn geceleyin lkeden ayrldn anlaynca, arkalarndan le bir ordu gnderdiler. 16 Ve askerler iki gn Limhi halknn ardndan gittikten sonra onlarn izlerini takip

Mosiya 23:113 edemediler; bu yzden lde kayboldular.

184 6 Ve halk Almann kral olmasn istiyordu; nk halk tarafndan ok seviliyordu. 7 Fakat, Alma onlara: te, bir kralmzn olmas uygun deildir! dedi; nk Rab yle diyor: Kimseyi kimseden stn saymayacaksnz ya da bir kimse kendisini bakasndan stn grmeyecek; bu yzden, size derim ki bir kralnz olmas uygun deildir. 8 Yine de, hep doru kimseler kralnz olabilseydi, banzda bir kraln bulunmas iyi olurdu. 9 Fakat Kral Nuhun ve rahiplerinin ktlklerini hatrlayn; ve ben kendim bile tuzaa dtm ve Rabbin gznde iren saylacak birok ey yaptm; yaptm eyler beni ac bir tvbeye getirdi. 10 Yine de ok ac ektikten sonra Rab yakarm duydu ve dualarm cevaplandrd; ve ounuza Onun gereini bildireyim diye Onun elinde bir ara oldum. 11 Ancak bu konuda gururlanamam; nk kendim iin gururlanmaya layk deilim. 12 Ve imdi size sylyorum, Kral Nuh tarafndan zulmedildiniz ve ona ve rahiplerine kul kle oldunuz; ve onlar tarafndan ktlklere drldnz; bu yzden ktlk balaryla balanmtnz. 13 Ve imdi Tanrnn gcyle bu balardan kurtuldunuz; evet, hatta Kral Nuhun ve halknn elinden ve ktln balarndan kurtuldunuz; dilerim, sizi zgr klan bu zgrle bal

Kral Nuhun halk tarafndan le kovulan Rabbin halknn ve Almann yks.


23. Blmn bandan 24. Blmn sonuna kadar.

23. BLM Alma kral olmay reddeder Yksek rahip olarak hizmet verir Rab, halkn cezalandrarak yola getirir, Lamanllar da Helam lkesini ele geirirler Kral Nuhun kt rahiplerinin bakan Amulon, Lamanl kraln emri altnda hkm srer. m.. tahminen 145 121 yllar. imdi Kral Nuhun ordular saldracak diye Rab tarafndan uyarlan Alma bunu halkna bildirdi; bu yzden srlerini toplayp tahllarn ykleyen halk, Kral Nuhun ordular gelmeden le doru yola kt. 2 Ve Rab onlara yle bir g verdi ki Kral Nuhun halk arkalarndan yetiip onlar yok edemedi. 3 Ve sekiz gn boyunca ln derinliklerine katlar. 4 Ve bir lkeye geldiler; evet, buras ok gzel ve ho bir lkeydi; suyunun dupduru olduu bir lkeydi. 5 Ve adrlarn kurdular ve topra ilemeye baladlar; ve binalar yapmaya baladlar; evet, alkandlar ve canla bala altlar.

185 kalr ve kimsenin kralnz olmasna izin vermezsiniz. 14 Ve Tanrnn yolundan giden ve emirlerine uyan Tanrnn bir rencisi olmadka kimsenin retmeniniz veya hizmetkrnz olmasna da izin vermezsiniz. 15 Bylece Alma halkna herkesin komusunu kendisi gibi sevmesini, aralarnda hi ekime olmamas gerektiini retti. 16 Ve imdi Alma, kiliselerinin kurucusu olduundan, onlarn yksek rahibiydi. 17 Ve yle oldu ki Tanr tarafndan Almann araclyla olmadka, hi kimse vaaz vermek veya retmek iin yetki almad. Bu yzden Alma onlarn btn rahiplerini ve retmenlerini kutsad; ve doru olmayan insanlarn dnda hi kimse kutsanmad. 18 Bu yzden onlar halklarn korudular ve onlar dorulukla ilgili deerlerle beslediler. 19 Ve yle oldu ki lkede son derece refah iinde yaamaya baladlar; ve lkeye Helam adn verdiler. 20 Ve yle oldu ki Helam lkesinde gittike kalabalklatlar ve ok bolluk iinde yaadlar; ve Helam ehri adn verdikleri bir ehir kurdular. 21 Yine de Rab halkn yola getirmeyi uygun bulur; evet, onlarn inancn ve sabrn dener. 22 Ancak her kim Ona gvenirse son gnde yceltilecek odur. Evet ve bu halk iin de durum byleydi. 23 nk ite, onlarn tutsak-

Mosiya 23:1431 la drldn ve Tanrlar Rabden, evet, hatta brahimin ve shakn ve Yakupun Tanrsndan baka kimsenin onlar kurtaramayacan size gstereceim. 24 Ve yle oldu ki Rab onlar kurtard ve yce gcn onlara gsterdi; ve onlarn sevinci bykt. 25 nk ite, yle oldu ki Helam lkesinde, evet, Helam ehrinde evredeki topraklar ilerken, ite Lamanllarn bir ordusu lke snrlarnda gzkt. 26 imdi yle oldu ki Almann kardeleri tarlalarndan kap Helam ehrinde bir araya toplandlar; ve Lamanllarn grnlerinden dolay ok korkmulard. 27 Fakat Alma varp aralarnda durdu ve onlara korkmamalarn tledi, Tanrlar Rabbi hatrlamalarn ve Onun kendilerini kurtaracan syledi. 28 Bu yzden korkularn yattrarak kendilerinin, elerinin ve ocuklarnn cann balasnlar diye Lamanllarn yreini yumuatmas iin Rabbe yakarmaya baladlar. 29 Ve yle oldu ki Rab, Lamanllarn yreini yumuatt. Ve Alma ile kardeleri gidip kendilerini onlarn eline teslim ettiler; ve Lamanllar, Helam lkesini ele geirdiler. 30 imdi Kral Limhinin halknn peine dm olan Lamanl ordular, uzun bir sre lde kaybolmutu. 31 Ve ite Amulon adn

Mosiya 23:3224:5 verdikleri bir yerde Kral Nuhun o rahiplerini bulmulard; ve rahipler Amulon lkesini yurt edinmeye balam ve topra ilemeye balamlard. 32 imdi bu rahiplerin liderinin ad Amulondu. 33 Ve yle oldu ki Amulon Lamanllara yalvard; ve Lamanllarn kzlar olan hanmlarn da kocalarn ldrmemelerini rica etmeleri iin kardelerine gnderdi. 34 Ve Lamanllar, hanmlarndan dolay Amulonla kardelerine acdlar ve onlar ldrmediler. 35 Ve Amulonla kardeleri Lamanllara katldlar; ve Nefi lkesini bulmak zere lde yol alrken, Alma ile kardelerinin oturduklar Helam lkesini buldular. 36 Ve yle oldu ki Lamanllar, Nefi lkesine giden yolu kendilerine gsterirlerse, Alma ile kardelerine canlarn ve zgrlklerini balayacaklarn dair sz verdiler. 37 Fakat Alma, Nefi lkesine giden yolu onlara gsterdikten sonra, Lamanllar szlerinde durmadlar; Alma ile kardelerini gzetim altnda tutmalar iin Helam lkesinin evresine muhafzlar yerletirdiler. 38 Ve geri kalan Lamanllar ise Nefi lkesine gitti; ve bir ksm da Helam lkesine dnd ve Helam lkesinde kalan muhafzlarn hanmlaryla ocuklarn da yanlarnda getirdi. 39 Ve Lamanllarn kral Helam lkesindeki halknn bana kral ve ynetici olarak

186 Amulonu atamt; ancak Amulonun Lamanllarn kralna ters decek bir ey yapmaya yetkisi yoktu. 24. BLM Amulon Almaya ve halkna bask yapar Dua ederlerse ldrleceklerdir Rab onlara yklerini hafif gsterir Onlar tutsaklktan kurtarr, onlar da Zarahemlaya dnerler. m.. tahminen 145 120 yllar. Ve yle oldu ki Amulon, Lamanllarn kralnn gzne girmeyi baard; bu nedenle, Lamanllarn kral onun ve kardelerinin, halkn zerine, evet, hatta emlon lkesindeki, ilom lkesindeki ve Amulon lkesindeki halkn zerine retmen olarak atanmalarna izin verdi. 2 nk Lamanllar btn bu lkeleri ellerine geirmilerdi; bu yzden, Lamanllarn kral btn bu lkelere krallar atamt. 3 Ve imdi Lamanllarn kralnn ad Lamand, babasnn adn almt; ve bu yzden ona Kral Laman deniliyordu. Ve byk bir halkn kralyd. 4 Ve Kral Laman, halknn sahip olduu btn lkelere Amulonun kardelerini retmen olarak atad; ve bylece Nefi dili btn Lamanl halk arasnda retilmeye baland. 5 Ve Lamanllar birbirlerine dosta davranan bir halkt; ancak Tanry bilmiyorlard;

187 Amulonun kardeleri de onlara ne Tanrlar Rab, ne de Musa yasasyla ilgili hibir ey retmediler; Abinadinin szlerini de retmediler. 6 Fakat onlara nasl kayt tutulacan ve birbirlerine yazabilmeyi rettiler. 7 Ve bylece Lamanllar zenginliklerini kat kat arttrmaya baladlar ve kendi aralarnda ticaret yapmaya baladlar ve giderek bydler ve dnya aklna gre akll ve becerikli bir halk olmaya baladlar, evet, her trl yamaclktan ve ktlkten zevk duyan ok kurnaz bir halk oldular; ancak kendi kardeleri arasnda byle davranmyorlard. 8 Ve imdi yle oldu ki Amulon, Alma ile kardelerinin zerinde yetkisini kullanmaya balad ve Almaya bask yapmaya ve kendi ocuklarna onlarn ocuklarna bask yaptrmaya balad. 9 nk Amulon, Almann vaktiyle kraln rahiplerinden biri olduunu ve Abinadinin szlerine inand iin kraln huzurundan kovulduunu biliyordu; ve bu yzden ona fkeleniyordu; Amulon, Kral Lamana bal olmasna karn, yine de onlarn zerinde yetki kullanyordu ve onlara angarya iler yaptrp balarna da angaryac khyalar dikti. 10 Ve yle oldu ki onlarn skntlar o denli bykt ki, var gleriyle Tanrya yakarmaya baladlar. 11 Ve Amulon onlara yakarmay brakmalarn emretti ve

Mosiya 24:617 onlar gzetlemeleri iin balarna muhafzlar dikti; yle ki Tanrya yakarrken grlen herkes idam edilecekti. 12 Ve Alma ile halk Tanrlar Rabbe seslenemediler, ama yreklerini Ona dktler; ve Tanr onlarn yreklerinin dncelerini biliyordu. 13 Ve yle oldu ki skntlar byle srp giderken, Rabbin sesi onlara gelip yle dedi: Balarnz kaldrn, iiniz rahat olsun; nk benimle yaptnz antlamay biliyorum; ve halkmla antlamaya girip onlar tutsaklktan kurtaracam. 14 Ve omuzlarnza vurulan yk hafifleteceim; yle ki boyunduruk altndayken bile srtnzdaki ykleri hissetmeyeceksiniz; ve bunu gelecekte bana tanklk edesiniz ve Ben Rab Tanrnn halkm skntl gnlerinde grmeye geleceimi kesinlikle bilesiniz diye yapyorum. 15 Ve imdi yle oldu ki Alma ile kardelerinin srtna vurulan ykler hafifletildi; evet, Rab onlara yle bir g verdi ki yklerini kolayca tayabildiler ve Rabbin btn isteklerine sabrla ve neeyle boyun ediler. 16 Ve yle oldu ki inanlar ve sabrlar o denli bykt ki Rabbin sesi yeniden onlara gelip yle dedi: iniz rahat olsun, nk yarn sizi tutsaklktan kurtaracam. 17 Ve Rab Almaya yle dedi: Sen bu halkn nnden gideceksin ve Ben seninle gelip bu halk tutsaklktan kurtaracam.

Mosiya 24:1825:8 18 imdi yle oldu ki Almayla halk geceleyin srlerini ve ayrca tahllarn topladlar; evet, btn gece boyunca srlerini topladlar. 19 Ve sabahleyin Rab, Lamanllarn zerine ar bir uyku getirdi; evet ve btn angaryac khyalar derin bir uykuya dalmlard. 20 Ve Almayla halk le ktlar; ve btn gn yol aldktan sonra adrlarn bir vadide kurdular ve vadiye Alma adn verdiler, nk lde onlara yol gsteren Almayd. 21 Evet ve Alma vadisinde, kendilerine merhamet ettii, yklerini hafiflettii ve onlar tutsaklktan kurtard iin Tanrya kranlarn sundular; nk tutsaklk altndaydlar ve Tanrlar Rabden baka kimse onlar kurtaramazd. 22 Ve Tanrya kranlarn sundular, evet, btn erkekleri, kadnlar ve konuabilen ocuklar seslerini ykselterek Tanry vdler. 23 Ve imdi Rab, Almaya yle dedi: Acele et, kendini de, halkn da bu lkeden kar; nk Lamanllar uyanp peinize dtler; onun iin bu lkeden gidin; ve Ben, Lamanllar bu vadide durduracam; yle ki bu halkn peinden daha fazla gelemeyecekler. 24 Ve yle oldu ki onlar vadiden ayrlarak le doru yola ktlar. 25 Ve lde on iki gn kaldktan sonra, Zarahemla lkesine ulatlar; ve Kral Mosiya da onlar sevinle karlad. 25. BLM

188

Zarahemladaki Mulekin torunlar Nefili olurlar Alma ve Zenif halknn bandan geenleri renirler Alma, Limhiyi ve btn halkn vaftiz eder Mosiya, Almaya Tanrnn Kilisesini rgtlemesi iin yetki verir. m.. tahminen 120 yl. Ve imdi Kral Mosiya btn halk bir araya toplatt. 2 imdi Nefinin ocuklar ya da Nefi soyundan olanlarn says, Mulek ve onunla birlikte le kanlarn soyundan gelen Zarahemla halknn says kadar ok deildi. 3 Ve Nefi halk ile Zarahemla halk, Lamanllar kadar ok deildi; evet, Lamanllarn yars kadar bile deildi. 4 Ve imdi Nefi halknn ve ayrca Zarahemla halknn hepsi bir araya toplanmt; ve iki grup olarak toplandlar. 5 Ve yle oldu ki Mosiya, Zenifin kaytlarn halkna okudu ve okuttu; evet, Zenif halknn Zarahemla lkesinden kp yeniden oraya dnd zamana dek tutulan kaytlar okudu. 6 Ve ayrca Alma ile kardelerinin yksn de okudu; ve Zarahemla lkesinden ktklar zamandan yeniden oraya dnnceye dek ektikleri btn skntlar okudu. 7 Ve imdi Mosiya kaytlar okumay bitirdiinde, lkede kalm olan halk hayretten ve aknlktan dona kald. 8 nk ne dneceklerini bilemediler; nk tutsaklktan

189 kurtulanlar grnce, ok byk bir sevinle dolup tatlar. 9 Ve yine, Lamanllar tarafndan ldrlm olan kardelerini dnnce de acya bouldular ve zntden gzyalarn tutamadlar. 10 Ve yine, Tanrnn hemen gsterdii iyilii ve Alma ile kardelerini Lamanllarn elinden ve tutsaklktan kurtaran gcn dnnce, seslerini ykselterek Tanrya kranlarn sundular. 11 Ve yine, kardeleri olan Lamanllar, iinde bulunduklar gnahkr ve kirlenmi durumu dndklerinde, onlarn ruhlarnn mutluluu iin ileri ar ve aclarla doldu. 12 Ve yle oldu ki Lamanllarn kzlaryla evlenen Amulon ve kardelerinin ocuklar, babalarnn davranlarndan memnun deildiler; ve artk babalarnn adn tamak istemiyorlard; bu yzden Nefi ocuklar diye arlp Nefililer diye arlanlarn arasnda saylabilmek iin Nefi adn zerlerine aldlar. 13 Ve imdi, btn Zarahemla halk Nefililerle beraber sayld; ve bu, krallk Nefi soyundan gelenlerin dnda baka kimseye verilmedii iindi. 14 Ve imdi yle oldu ki Mosiya, okumay bitirip halkna syleyecekleri syledikten sonra, Almann da halka konumasn istedi. 15 Ve halk byk gruplar halinde toplannca, Alma onlara konutu ve bir gruptan dierine geip, halka tvbe ve Rabbe iman vaaz etti.

Mosiya 25:922 16 Ve Limhi halk ile kardelerine, tutsaklktan kurtulan herkese, onlar kurtarann Rab olduunu hatrlamalarn tledi. 17 Ve yle oldu ki Alma, halka birok ey rettikten ve konumasna son verdikten sonra Kral Limhi vaftiz olmak istiyordu; ve onun btn halk da vaftiz olmak istiyordu. 18 Bu yzden Alma suya inerek onlar vaftiz etti; evet, Mormon sularnda kardelerini vaftiz ettii ekilde onlar da vaftiz etti; evet ve vaftiz ettii herkes Tanrnn Kilisesinin yesi olmulard; ve bu, Almann szlerine inandklar iin olmutu. 19 Ve yle oldu ki Kral Mosiya, Almann Zarahemla lkesinin her yannda kiliseler kurmasna izin verdi ve ona her kiliseye rahip ve retmen atama yetkisini de verdi. 20 imdi byle bir yola bavurulmasnn nedeni, halkn tek bir retmen tarafndan idare edilemeyecek kadar kalabalklam olmasyd; ayrca tek bir toplantda herkes Tanrnn szn iitemiyordu. 21 Bu yzden, kiliseler denilen ayr gruplar halinde toplandlar; her kilisenin kendine ait rahipleri ve retmenleri vard ve her rahip, Almann azndan kendisine bildirildii ekilde sz halka vaaz ediyordu. 22 Ve bylece, birok kilise olmasna ramen, hepsi tek bir Kiliseydi; evet, hatta Tanrnn Kilisesiydi; nk btn kiliselerde tvbe ve Tanrya

Mosiya 25:2326:11 imandan baka bir ey vaaz edilmiyordu. 23 Ve imdi Zarahemla lkesinde yedi kilise kurulmutu. Ve yle oldu ki Mesihin ya da Tanrnn adn zerine almak isteyen herkes Tanrnn Kilisesine katld. 24 Ve onlara Tanrnn halk dendi. Ve Rab Ruhunu onlarn zerine dkt; ve onlar kutsanp lkede refah iinde yaadlar. 26. BLM Kilisenin birok yesi inanmayanlar tarafndan gnaha srklenir Almaya sonsuz yaam vaad edilir Tvbe edip vaftiz olanlar balanmaya hak kazanr Tvbe edip gnahlarn Alma ve Rabbe itiraf eden gnahkr Kilise yeleri balanacaklar, yoksa Kilise halk arasnda saylmayacaklardr. m.. tahminen 120100 yllar. imdi yle oldu ki Kral Benyaminin halkna konutuu dnemde kk ocuk olduklarndan gen kuak arasnda kraln szlerini anlayamayan birok kimse vard; ve bunlar atalarnn geleneklerine inanmyorlard. 2 Ne Mesihin gelii, ne de llerin dirilii hakknda sylenenlere inanyorlard. 3 Ve imdi inanszlklar yznden Tanr szn anlayamyorlard ve yrekleri de katlamt. 4 Ve vaftiz olmak istemiyorlard; Kiliseye de katlmak istemiyorlard. Ve inanlar ba-

190 kmndan ayr bir halk gibiydiler ve hep ehvete dkn, gnahkr bir durumda kaldlar; nk Tanrlar Rabbe dua etmek istemiyorlard. 5 Ve imdi Mosiyann krallk ettii dnemde, saylar Tanr halknn yars kadar bile deildi; ancak kardelerin arasnda kan anlamazlklar yznden saylar giderek artt. 6 nk yle oldu ki pohpohlayc szleriyle Kilisedeki birok kiiyi aldattlar ve onlarn ok gnah ilemesine neden oldular; bu yzden, Kilisede olup da gnah ileyenlerin Kilise tarafndan uyarlmalar gerekti. 7 Ve yle oldu ki bu kiiler rahiplerin nne getirildi ve retmenler tarafndan rahiplere teslim edildi; ve rahipler de onlar yksek rahip olan Almann nne getirdiler. 8 imdi Kral Mosiya, Kilise zerindeki yetkiyi Almaya vermiti. 9 Ve yle oldu ki Alma onlar hakknda ne yapacan bilmiyordu; fakat onlara kar bir sr tank vard; evet, halk ayaa kalkp ktlkleri hakknda birok tanklkta bulunmutu. 10 imdi byle bir ey Kilisede daha nce olmamt; bu yzden, Almann ruhu skld ve onlarn kraln huzuruna karlmasn buyurdu. 11 Ve krala yle dedi: te, kardeleri tarafndan sulananlarn ounu huzurunuza buraya getirdik; evet ve onlar eitli ktlkler yaparken yakalandlar. Ve ktlklerinden tvbe

191 etmiyorlar; bu yzden onlar iledikleri sulara gre yarglamanz iin huzurunuza getirdik. 12 Fakat Kral Mosiya Almaya: Ben onlar yarglamam; bu yzden yarglanmalar iin onlar senin eline teslim ediyorum! dedi. 13 Ve imdi Almann ruhu yine skld; ve gidip bu konuda ne yapmas gerektiini Rabbe dant; nk Tanrnn gznde yanl bir ey yapmaktan korkuyordu. 14 Ve yle oldu ki Alma iini tamamen Tanrya dktkten sonra Rabbin sesi ona gelip yle dedi: 15 Ne mutlu sana Alma ve ne mutlu Mormon sularnda vaftiz olanlara! Sen yalnz hizmetkrm Abinadinin szlerine yrekten inandn iin kutsandn. 16 Ve yalnz senin onlara sylediin szlere yrekten inananlara ne mutlu! 17 Ve bu halkn arasnda bir kilise kurduun iin ne mutlu sana! Ve onlar emniyette olacaklar ve benim halkm olacaklar. 18 Evet, benim adm tamak isteyen bu halka ne mutlu! nk onlar benim admla arlacaklar; ve onlar benimdir. 19 Ve yasay ineyenler hakknda bana dantn iin kutsanacaksn. 20 Sen benim hizmetkrmsn ve Ben sonsuz yaama kavuacana dair seninle antlama yapyorum; ve sen bana hizmet edecek ve benim admla ilerleyerek koyunlarm bir araya toplayacaksn. 21 Ve sesimi duymak isteyen

Mosiya 26:1229 benim koyunum olacak ve onu Kiliseye kabul edeceksin; ve Ben de onu kabul edeceim. 22 nk ite, bu benim Kilisemdir; vaftiz olan herkes tvbe iin vaftiz olacaktr. Ve her kimi kabul edersen, o benim adma inanacak ve ben de onu cmerte balayacam. 23 nk, dnyann gnahlarn yklenen benim; insanlar yaratan benim; ve sonuna dek inanana samda yer balayan benim. 24 nk ite, onlar benim admla arlacaklar; ve beni tanyorlarsa, dirilecek ve sonsuza dek samda yerleri olacak. 25 Ve yle olacak ki ikinci boru aldnda, o zaman beni hi tanmayanlar dirilip huzurumda duracaklar. 26 Ve o zaman benim, Tanrlar Rab olduumu, Fidye ile Kurtaranlar olduumu bilecekler; ama Fidye ile kurtarlmayacaklardr. 27 Ve o zaman onlara kendilerini hi tanmadm bildireceim; ve onlar eytan ve melekleri iin hazrlanm sonsuz atee gidecekler. 28 Bu yzden sana derim ki sesimi duymak istemeyeni Kiliseme kabul etmeyeceksin; nk son gnde onu Ben de kabul etmeyeceim. 29 Bu yzden sana git ve bana kar geleni iledii gnahlara gre yargla diyorum; ve senin ve benim nmde gnahlarn itiraf eder ve itenlikle yrekten tvbe ederse, onu balayacaksn; ve onu ben de balayacam.

Mosiya 26:3027:3 30 Evet ve halkm ne zaman tvbe ederse, bana kar iledikleri sular balayacam. 31 Ve siz de birbirinizin sularn balayacaksnz; nk, dorusu size derim ki tvbe ettiini syledii zaman komusunun suunu balamayan kii kendisini sulu duruma sokar. 32 imdi sana sylyorum, git; ve kim gnahlarndan tvbe etmek istemiyorsa halkmn arasnda saylmayacak; ve bugnden balayarak buna uyulacak. 33 Ve yle oldu ki Alma bu szleri iitince, onlar unutmamak ve bu Kilise halkn Tanrnn emirlerine gre yarglayabilmek iin hepsini yazd. 34 Ve yle oldu ki Alma gidip ktlk yaparken yakalananlar Rabbin sz uyarnca yarglad. 35 Ve gnahlarndan tvbe edip onlar itiraf edenleri Kilisenin halk arasnda sayd. 36 Ve gnahlarn itiraf etmeyip ktlklerinden tvbe etmeyenler ise, Kilisenin halk arasnda saylmad ve onlarn adlar kaytlardan silindi. 37 Ve yle oldu ki Alma, Kilisenin btn ilerini dzene soktu; ve Kiliseyle ilgili ilerde yine huzurlu ve olduka baarl olmaya baladlar; Tanrnn nnde doru bir ekilde yrdler, birok kiiye kaplarn atlar ve birok kiiyi vaftiz ettiler. 38 Ve imdi btn bunlar Kiliseyi yneten Alma ile grev arkadalar yerine getirdi. Canla bala her konuda Tanrnn szn retiyorlar, her

192 trl skntlara katlanyorlar ve Tanrnn Kilisesine ye olmayan herkes tarafndan bask gryorlard. 39 Ve kardelerini uyardlar; ve onlarn da her biri Tanr sz araclyla gnahlarna ya da ilemi olduklar gnahlara gre uyarldlar; Tanr tarafndan durmadan dua etmeleri ve her durumda teekkr etmeleri emredildi. 27. BLM Mosiya basky yasaklar ve eitlik olmasn emreder Gen Alma ile Mosiyann drt olu Kiliseyi ykmaya alrlar Bir melek grnr ve onlara setikleri kt yoldan vazgemelerini emreder Almann dili tutulur Kurtulua kavuabilmek iin btn insanlarn yeniden domas gereklidir Alma ile Mosiyann oullar halka mjdeyi duyurur. m.. tahminen 10092 yllar. Ve imdi yle oldu ki inanmayanlar tarafndan Kilise zerine yaplan basklar yle artmt ki Kilise, bu konuda sylenmeye ve liderlerine yaknmaya baladlar; Almaya da yakndlar. Ve Alma konuyu krallar Mosiyaya at. Ve Mosiya da rahiplerine dant. 2 Ve yle oldu ki Kral Mosiya lkenin her yanna duyuru gndererek inanmayanlarn, Tanrnn Kilisesine ye olanlarn hibirine bask yapmamasn emretti. 3 Ve btn kiliselere aralarnda hibir bask olmamas ve btn

193 insanlarn arasnda eitlik olmas iin sk bir emir verildi; 4 yle ki gurur ve kibrin huzurlarn bozmasna izin vermemeliydiler; yle ki herkes komusunu kendisi gibi saymal ve geimini kendi eliyle salamalyd. 5 Evet ve btn rahipleri ve retmenleri hastalk ya da muhtalk gibi durumlar dnda kendi elleriyle alarak geimlerini salamalyd; ve bunlar yerine getirdiklerinde, Tanrnn onlara ltfu oald. 6 Ve lkede yeniden byk bir bar ortam dodu; ve halkn says giderek artmaya balad ve yeryznn her tarafna dalmaya baladlar; evet, kuzeyde ve gneyde, douda ve batda, lkenin her tarafnda byk ehirler ve kyler kurdular. 7 Ve Rab onlar ziyaret etti ve refaha kavuturdu; ve onlar kalabalk ve zengin bir halk oldular. 8 imdi Mosiyann oullar inanmayanlar arasnda saylyordu; ve Almann oullarndan biri, babasnn adn alm olan Alma da onlarn arasnda saylyordu; buna ramen Gen Alma ok kt ve putperest bir adam oldu. Ve konumasn ok iyi biliyor ve halka ok pohpohlayc szler sylyordu; bu yzden halkn ounu kendi ktlklerinin aynsn yapmaya srkledi. 9 Ve Tanrnn Kilisesinin ilerlemesine byk bir engel oldu; halkn yreini alarak halkn arasnda anlamazlkla-

Mosiya 27:414 rn kmasna neden oluyordu; Tanrnn dmanna halkn zerinde gcn gsterme frsatn veriyordu. 10 Ve imdi yle oldu ki Tanrnn Kilisesini ortadan kaldrmak iin dolap dururken; Tanrnn, hatta kraln emirlerini hie sayarak, Kiliseyi ortadan kaldrmak ve Rabbin halkn yoldan saptrmak istiyordu; bu amala Mosiyann oullaryla beraber gizlice ie koyulmulard 11 Ve size dediim gibi, Tanrya ba kaldrarak byle dolap dururlarken, ite, Rabbin melei onlara grnd; ve melek sanki bir bulutun iinde aaya indi; ve sanki gk grltsn andran bir sesle konutu ve onlarn durduu yerin sarslmasna neden oldu; 12 Ve neye uradklarn ararak yere serildiler ve melein kendilerine syledii szleri anlayamadlar. 13 Ancak melek yine haykrp yle dedi: Alma, kalk ve ne k! Niin Tanrnn Kilisesine zulmediyorsun? nk Rab: Bu Kilise benimdir ve Ben, Kilisemi kuracam; ve halkmn sular dnda hibir ey Kilisemi ykamayacaktr! dedi. 14 Ve yine, melek yle dedi: te Rab, halknn dualarn ve ayrca hizmetkrnn, baban Almann dualarn iitti; nk baban gerein bilgisine getirebilmen iin senin adna byk bir inanla dua etti; bu nedenle, ben de bu amala seni Tanrnn gc ve yetkisine inandrmak iin geldim, yle ki

Mosiya 27:1528 kullarnn dualar inanlarna gre cevaplanabilsin. 15 Ve imdi ite, Tanrnn gcne itiraz edebilir misin? nk ite sesim yeri sarsmyor mu? Ve stelik karnda beni grmyor musun? Ve ben, Tanr tarafndan gnderildim. 16 imdi sana derim ki: Git ve atalarnn Helam lkesindeki ve Nefi lkesindeki tutsaklklarn hatrla; ve Tanrnn onlar iin ne byk iler yaptn hatrla; nk tutsaklk altndaydlar ve Tanr onlar kurtard. Ve imdi sana sylyorum, Alma, yoluna git ve dar atlmay kendin istesen bile bir daha Kiliseyi ykmaya alma ki onlarn dualar cevaplanabilsin. 17 Ve imdi yle oldu ki melein Almaya syledii son szler bunlar oldu ve melek gitti. 18 Ve imdi Almayla yanndakiler yeniden yere serildiler; nk byk bir aknlk iindeydiler; nk Rabbin bir meleini kendi gzleriyle grmlerdi ve onun sesi yeri sarsan gk grlts gibiydi; ve Tanrnn gcnden baka hibir eyin yeri sarsp yaracak gibi titretemeyeceini biliyorlard. 19 Ve Alma ylesine armt ki dili tutuldu, azn aamaz oldu; evet ve hatta elini kprdatamayacak kadar gszleti; bu yzden yanndakiler tarafndan kaldrld ve yar cansz vaziyette tanp babasnn nne getirildi. 20 Ve balarna gelen her eyi Almann babasna anlattlar; ve babas, btn bunlarn Tanrnn

194 gcyle olduunu bildiinden sevindi. 21 Ve Rabbin, oluna ve yanndakilere ne yaptn grsnler diye, byk bir kalabal oraya toplad. 22 Ve rahipleri de bir araya toplad; ve Almann azn ap konuabilmesi ve bedeninin eski gcne kavuabilmesi iin oru tutup Tanrlar Rabbe dua etmeye baladlaryle ki halkn gzleri Tanrnn iyiliini ve grkemini grp bilmek zere alsn diye . 23 Ve yle oldu ki iki gn iki gece oru tutup dua ettikten sonra, Almann gc yerine geldi ve ayaa kalkp rahatlamalarn syleyerek onlarla konumaya balad: 24 nk, dedi o, ben gnahlarmdan tvbe ettim ve Rab tarafndan fidye ile kurtarldm; ite Ruhtan dodum. 25 Ve Rab bana yle dedi: Btn insanlarn, evet, erkek ve kadnlarn, btn uluslarn, slalelerin, dillerin ve halklarn yeniden domas gerektiine arma; evet, Tanrdan domal, bedensel ve dm durumlarndan doruluk durumuna gemelidirler; Tanr tarafndan fidye ile kurtarlarak Onun oullar ve kzlar olacaklardr. 26 Ve bylece onlar yeniden yaratlm olacaklar ve bunu yapmazlarsa, Tanrnn Kralln asla miras alamazlar. 27 Size sylyorum, bu byle olmazsa onlar dar atlacaklardr; ve ben bunu atlmak zere olduum iin biliyorum. 28 Yine de ok ac ekip lme

195 yaklatm bir anda tvbe ettikten sonra, Rab merhametinden dolay beni sonsuz ateten ekip kurtarmay uygun grd; ve ben, Tanrdan dodum. 29 Ruhum d aclndan ve ktlk balarndan fidye ile kurtarld. En karanlk ukurun dibindeydim; ama imdi, Tanrnn olaanst n gryorum. Ruhum sonsuz aclar iinde eziyet ekiyordu; ama kurtarldm ve ruhum artk ac ekmiyor. 30 Kurtarcm reddetmi, atalarmz tarafndan sylenilenleri inkr etmitim; ama imdi, geleceini ve yaratt btn varlklar hatrlayacan bilsinler diye, O kendini herkese gsterecektir. 31 Evet, Onun nnde her diz kecek ve her dil itiraf edecektir. Evet, hatta son gnde btn insanlar Onun tarafndan yarglanmak zere durduklarnda, ite o zaman Onun Tanr olduunu kabul edeceklerdir; o zaman dnyada Tanrsz yaayanlar sonsuz bir cezayla yarglanmann adil olduunu itiraf edecekler ve Onun her eyi gren gznn baklar altnda titreyecek, rperecek ve bzlecekler. 32 Ve imdi yle oldu ki Alma ile melek kendilerine grndnde onun yannda olanlar, o gnden sonra halka retmeye baladlar; lkeyi adm adm dolaarak grp duyduklarn herkese bildirdiler ve ektikleri skntlara, inanmayanlar tarafndan grdkleri byk basklara, hatta onlarn oundan

Mosiya 27:2928:1 dayak yemelerine ramen, Tanrnn szn vaaz ettiler. 33 Fakat btn bunlara ramen, Kilise iin byk bir teselli kayna oldular; inanlarnn doru olduunu gstererek, sabrla ve arlar ekerek onlar Tanrnn emirlerini tutmaya tevik ettiler. 34 Ve ilerinden drd Mosiyann oullaryd; ve adlar Ammon ve Harun ve Omner ve Himni idi; bunlar Mosiyann oullarnn adlaryd. 35 Ve onlar btn Zarahemla lkesini bir batan br baa dolap Kral Mosiyann ynetimi altndaki btn halkn arasna gittiler; Kiliseye verdikleri btn zararlar onarmak iin canla bala altlar, btn gnahlarn itiraf ediyor, grdkleri her eyi halka bildiriyor onlar dinlemek isteyen herkese peygamberlikleri ve Kutsal Yazlar aklyorlard. 36 Ve bylece birok insan gerein bilgisine, evet, Fidye ile Kurtarclarnn bilgisine getirerek Tanrnn elinde bir ara oldular. 37 Ve onlara ne mutlu! nk onlar bar ilan ettiler; iyilik mjdesini ilan ettiler; ve halka Rabbin egemen olduunu bildirdiler. 28. BLM Mosiyann oullar gidip Lamanllara vaaz ederlerMosiya, Yared Levhalarn iki gren ta kullanarak evirir. m.. tahminen 92 yl. imdi yle oldu ki Mosiyann

Mosiya 28:214 oullar btn bunlar yaptktan sonra, yanlarna birka kiiyi alarak babalar Kral Mosiyann yanna dndler ve setikleri adamlarla birlikte Nefi lkesine gitmek iin ondan izin istediler; duyduklar eyleri vaaz etmek ve kardeleri Lamanllara Tanr szn iletmek istiyorlard 2 Bylelikle onlar belki Tanrlar Rabbin bilgisine getirebilir ve atalarnn iledikleri ktlklere inandrabilirlerdi; ve belki Nefililere kar duyduklar kinden onlar kurtarr, Tanrlar Rabde sevin bulmalarn ve birbirlerine kar dosta davranmalarn salarlard; ve bylece Tanrlar Rabbin onlara verdii btn bu topraklarda artk ekimezlik olmazd. 3 imdi kurtuluun tm insanlara duyurulmasn istiyorlard, nk bir tek insan cannn yok olmasna gnlleri raz olmuyordu; evet, bir tek cann sonsuz ikenceyi ekmek zorunda kalaca dncesi bile onlar sarsp titretiyordu. 4 Ve Rabbin Ruhu onlarn zerinde etkisini byle gsteriyordu; nk vaktiyle en alaka gnahlar ilemi gnahkrlard. Ve Rab sonsuz merhametiyle onlarn cann balamay uygun grd; ancak iledikleri ktlkler yznden ruhlar byk sknt ekmiti; ektikleri onca ac bir yana, sonsuza dek reddedilmekten korkuyorlard. 5 Ve yle oldu ki Nefi lkesine gitmelerine izin vermesi iin babalarna gnlerce yalvarp yakardlar. 6 Ve Kral Mosiya, oullarnn

196 sz vaaz etmek zere Lamanllarn arasna gitmelerine izin verip vermemesi gerektiini Rabbe sordu. 7 Ve Rab, Mosiyaya: Brak, gitsinler! dedi. nk birok kii onlarn szlerine inanacak ve sonsuz yaama kavuacak; ve Ben oullarn Lamanllarn elinden kurtaracam. 8 Ve yle oldu ki Mosiya da gidip istedikleri gibi yapmalarna izin verdi. 9 Ve gidip Lamanllarn arasnda sz vaaz etmek iin le doru yola ktlar; balarna gelen olaylar daha sonra anlatacam. 10 imdi Kral Mosiyann krall emanet edecei kimsesi kalmamt, nk oullarndan hibiri krall teslim almak istemiyordu. 11 Bu yzden Mosiya, Limhinin elinden teslim ald, Limhi halk tarafndan bulunan altn levhalardaki kaytlarn evirisini yapp yazdrdktan sonra, pirin levhalara ilenmi kaytlar, ayrca Nefi levhalarn ve Tanrnn emirlerine gre koruyup saklad ne varsa hepsini ald. 12 Ve bunu yapmasnn nedeni halknn duyduu byk kaygyd; nk onlar ortadan silinmi bu halkla ilgili ne varsa bilmek iin can atyordu. 13 Ve imdi Mosiya, bu evirileri bir erevenin iki kenarna yerletirilmi iki tan yardmyla yapt. 14 imdi bunlar balangtan beri hazrlanm ve dillerin evrilmesinde kullanlmak zere kuaktan kuaa aktarlmt.

197 15 Ve bu lkeye sahip olacak her insana halknn yapm olduu ktlkleri ve irenlikleri gstermek iin Rabbin eliyle korunup saklanmt. 16 Ve bunlar elinde bulunduranlara eskilerden kalma bir deyile Gren denilir. 17 imdi Mosiya kaytlarn evirisini bitirdikten sonra, ite, bunlar yok edilen halkn yksn, halkn yok edilip gidiinden geriye byk kulenin yaplna kadar uzanan zaman, Rabbin halkn konutuu dili kartrd ve onlarn yeryznn her tarafna datld dnemi, evet ve o dnemden geriye Ademin yaratlna kadar geen olaylar anlatyordu. 18 imdi bu yk Mosiya halkn byk yasa bodu; evet, hznle doldular; yine de yk onlara pek ok bilgi saladndan, bir yandan da sevin duydular. 19 Ve bu yk daha sonra yazlacaktr; nk ite, btn insanlarn bu ykde yazlanlar bilmesi gerekir. 20 Ve imdi, size dediim gibi, Kral Mosiya bu ileri bitirdikten sonra, pirin levhalar ve saklad her eyi alp onlar Almann olu Almaya teslim etti; evet, btn kaytlar ve eviricileri de; ve bunlar ona verdi; ve ona bunlar saklayp korumasn ve ayrca bu halka ait bir kayt tutmasn emretti. Lehi Yerualemden ayrldktan sonra kuaktan kuaa aktarld gibi, bu kaytlar kuaktan kuaa aktarlacakt.

Mosiya 28:1529:7 29. BLM Mosiya, kral yerine hakimlerin seilmesini nerirAdaletsiz krallar halklarn gnaha srklerGen Alma, halkn oyuyla bahakim seilir Ayn zamanda Kilisenin de yksek rahibidirByk Alma ve Mosiya lr. m.. tahminen 9291 yllar. imdi Mosiya bunu yaptktan sonra lkenin her tarafna, btn halkn arasna haber salarak, kimin kral olaca konusunda halkn grn renmek istedi. 2 Ve yle oldu ki halkn sesi yle diyerek geldi: Biz olun Harunun kralmz ve yneticimiz olmasn arzu ediyoruz. 3 imdi Harun, Nefi lkesine gitmiti; bu yzden kral, krall onun zerine devredemezdi; stelik Harun krall zerine almak istemiyordu; Mosiyann oullarndan hibiri krall zerine almak istemiyordu. 4 Bu yzden Kral Mosiya halkn arasna yine haber sald; evet, halkn arasna hatta yazl bir haber yollad. Ve yazd szler yle diyordu: 5 te, ey halkm, daha dorusu kardelerim, nk sizleri yle gryorum; sizden dileim bu davay dikkate alarak zerinde dnmenizdir zira bir kralnz olmasn istiyorsunuz. 6 imdi yasal olarak kralln kendisine ait olmas gereken kiinin bunu istemediini ve krall devralmayacan sizlere ilan ederim. 7 Ve imdi onun yerine baka-

Mosiya 29:819 s greve getirilirse, ite aranzda ekimelerin kacandan korkuyorum. Ve kim bilir, bakarsnz kralln yasal sahibi olan olum ileride fkelenip halkn bir blmn arkasndan srkler; bu da aranzda savalarn ve ekimelerin kmasna yol aar, ok kan dklmesine ve Rabbin yolunun saptrlmasna, evet ve pek ok kiinin ruhlarnn yok olup gitmesine neden olur. 8 imdi size sylyorum, aklmz bamza toplayalm ve bunlar iyice dnelim, nk olumu yok etmeye hakkmz olmad gibi, yerine bir bakas seilirse onu da yok etmeye hakkmz yoktur. 9 Ve olum tekrar gururuna ve bo ilerine dner, sylediklerini inkr eder ve kralln kendi hakk olduunu ileri srerse, bu da kendisinin ve ayrca bu halkn ok gnah ilemesine neden olabilir. 10 Ve imdi aklmz bamza toplayalm ve bu eylerin olacan hesaplayarak bu halkn huzurunu ne salayacaksa onu yapalm. 11 Bu yzden mrmn geri kalan gnlerinde sizin kralnz olarak kalacam; ancak yasamza gre bu halk yarglayacak hakimler atayalm; ve bu halkla ilgili ileri yeniden dzene sokalm, nk bu halk Tanrnn emirlerine gre yarglayacak hikmet sahibi kiileri hakim olarak atayacaz. 12 imdi bir insann Tanr tarafndan yarglanmas, insan tarafndan yarglanmasndan

198 daha iyidir; nk Tanrnn yarglamas her zaman adildir, oysa insann yarglamas her zaman adil deildir. 13 Bu yzden, Tanrnn yasalarn resmletirebilecek ve bu halk Onun emirlerine gre yarglayabilecek doru insanlar kralnz olabilseydi, evet, hatta babam Benyaminin bu halk iin yaptklarn yapabilecek insanlar kralnz olabilseydi, size sylyorum, her zaman byle olsayd, o zaman banzda hep sizi ynetecek krallarn bulunmas daha uygun olurdu. 14 Ve ben kendim bile var gcmle ve yeteneimle size Tanrnn emirlerini retmeye, lkede bar salamaya altm; yle ki ne sava, ne ekime, ne hrszlk, ne yamaclk, ne cinayet ne de her tr ktln olmasn istedim. 15 Ve kim ktlk ilemise, onu atalarmz tarafndan bize verilen yasa uyarnca, iledii sua gre cezalandrdm. 16 imdi size derim ki hibir insan doru olmad iin sizi ynetmek zere banza bir kral ya da krallar semeniz yerinde olmaz. 17 nk ite, kt bir kral nice ktlklerin ilenmesine, evet ve byk bir ykma neden olacaktr. 18 Evet, Kral Nuhu, onun ktlklerini ve irenliklerini ve ayrca halknn ktlklerini ve irenlikleri anmsayn. te, ne byk bir ykma uramlard; ve stelik ktlkleri yznden tutsaklk altna girmilerdi. 19 Ve her eyi bilen Yaratclar

199 araya girmeseydi ki bunu iten tvbe ettikleri iin yapmtr kanlmaz bir ekilde bu gne kadar tutsak kalrlard. 20 Ama ite onlar kurtard, nk Onun nnde kendilerini alalttlar ve Ona var gleriyle yakardklar iin onlar tutsaklktan kurtard; ve Rab, her durumda insanocuklarnn arasnda gcn byle kullanarak alr ve kendisine gvenenlere merhamet elini uzatr. 21 Ve ite imdi size sylerim: Kt bir kral ok mcadele etmeden ve ok kan dkmeden tahtndan indiremezsiniz. 22 nk ite, onun kendi gibi kt dostlar vardr ve koruyucularn yanndan ayrmaz; ve kendisinden nce dorulukla ynetenlerin yasalarn yrtp atar ve Tanrnn emirlerini ayaklar altnda iner. 23 Ve yasalar koyar ve bunlar halkna gnderir, evet, bu yasalar kendi ktlklerine hizmet edecek yasalardr; ve koyduu yasalara uymayan herkesi ldrtr; ve kendisine kar kanlarla savamak zere ordularn onlara kar gnderir ve gc yeterse onlar yok eder; ve adil olmayan bir kral dorulua kan btn yollar byle saptrr. 24 Ve imdi ite size sylyorum, bu tr irenliklerin aranzda yeri yoktur. 25 Bu yzden, halkn oyuyla kendinize hakimler sein; yle ki atalarmz tarafndan size verilen yasalara gre yarglanasnz; bunlar doru yasalardr ve Rabbin eliyle onlara verilmitir.

Mosiya 29:2032 26 imdi halkn sesinin doru olmayan bir eyi istemesi pek olas deildir; ancak halkn aznlk olan ksm genelde doru olmayan eyleri ister; bu yzden ilerinizin halkn isteiyle yaplmasna dikkat edin ve bunu yasallatrn. 27 Ve gn gelir de halkn istei ktlkten yana olursa, ite o zaman Tanrnn yarglar zerinize inecei zamandr; evet, o zaman Tanrnn, bu lkeyi daha nce yoklad gibi sizi byk bir felketle yoklayaca zamandr. 28 Ve imdi siz hakimler seer ve onlar da sizi verilen yasalara gre yarglamazlarsa, onlarn daha yksek bir hakim tarafndan yarglanmalarn salayabilirsiniz. 29 Eer yksek hakimleriniz de doru yarglar vermiyorlarsa, daha alt dzeydeki hakimlerden birkan bir araya toplar, yksek hakimlerin halkn istei dorultusunda yarglamasn salarsnz. 30 Ve bu eyleri Rab korkusu ile yapmanz emrediyorum; ve bunlar yapmanz ve banza kral sememenizi emrediyorum; eer bu insanlar gnah ileyip ktlk yaparlarsa, bunlar onlarn bandan sorumlu tutulacaktr. 31 nk ite size derim ki halklarn ou krallarnn ktlkleri yznden gnahkr olmulardr; bu yzden onlarn ktlkleri krallarnn bandan sorumlu tutulacaktr. 32 Ve imdi bu lkede, zellikle bu halkn arasnda artk bu

Mosiya 29:3344 eitsizliin olmamasn diliyorum; dilerim, bu lke bir zgrlk lkesi olur ve Rab yaamamz ve bu lkeyi miras almamz uygun grd srece, evet, lkede soyumuzdan bir tek kii kalsa bile, herkes haklarndan ve ayrcalklarndan eit bir ekilde holanr. 33 Ve Kral Mosiya onlara daha birok konuda yazd; adil bir kraln deneyimlerini ve skntlarn, evet, halk iin ruhunun ektii ileleri ve ayrca halkn krala ettii ikayetleri bir bir anlatt; ve her eyi onlara aklad. 34 Ve bunlarn aslnda byle olmamas gerektiini syledi; yk btn halkn srtna yklenmeliydi ki herkes kendine den grevi stlenebilmeliydi. 35 Ve adil olmayan bir kral kendilerini ynetmeleri iin i bana getirirlerse, balarna gelebilecek btn zararlar da onlara aklad; 36 Evet, adil olmayan bir kraln yol aaca btn ktlkleri ve irenlikleri ve btn savalar ve ekimeleri ve kan dklmesini ve hrszl ve yamacl ve yaplacak fuhu ve daha saylamayacak her tr ktl aklad onlara bunlarn asla olmamas gerektiini, nk bunlarn Tanr emirlerinin tam tersi olduunu syledi. 37 Ve imdi yle oldu ki Kral Mosiya bu haberleri halkn arasna gnderdikten sonra, halk szlerinin doruluuna inand. 38 Bu yzden balarna bir kral seme isteinden vazgetiler ve btn lkedeki herkese

200 eit ans tanmaya zen gsterdiler; evet ve herkes de kendi gnahlarndan sorumlu olmay kabul etti. 39 Bu yzden, yle oldu ki verilen yasaya gre kendilerini yarglayacak hakimleri semek zere lkenin her yannda gruplar halinde toplandlar ve kendilerine balanan bu zgrlkten dolay ok sevinliydiler. 40 Ve onlarn Mosiyaya duyduklar sevgi daha da artmt; evet, onu herkesten ok sayyorlard; nk Mosiyay karn gzeten, evet, ruhu rten zenginlik peinde koan zorba bir hkmdar olarak grmyorlard; nk ne onlarn zenginliklerine el uzatmt, ne de kan dklmesinden zevk almt; fakat lkede bar salam ve halknn her trl klelikten kurtulmasn salamt; bu yzden, onu sayyorlar, evet, ona son derece byk sayg duyuyorlard. 41 Ve yle oldu ki yasaya gre kendilerini ynetecek ya da yarglayacak hakimler setiler; ve bu seimi btn lkede yaptlar. 42 Ve yle oldu ki ilk bahakim olarak Alma seildi; Alma ayn zamanda yksek rahipti; nk babas bu grevi ve Kilisenin ilerinin btn sorumluluunu ona vermiti. 43 Ve imdi yle oldu ki Alma, Rabbin yolunda yrd, Onun emirlerine uydu ve adil bir ekilde yarglad; ve lkede srekli huzur vard. 44 Ve bylece Zarahemla lkesinin her tarafnda, Nefililer adyla anlan btn halkn

201 arasnda hakimler dnemi balam oldu; ve Alma ilk bahakim oldu. 45 Ve imdi yle oldu ki babas seksen iki yanda ld; Tanrnn emirlerini yerine getirmek iin yaamt. 46 Ve yle oldu ki Mosiya da baa geiinin otuz nc y-

Mosiya 29:45Alma 1:4 lnda, altm yanda ld; Lehinin Yerualemden ayrlndan bu yana tam be yz dokuz yl gemiti. 47 Ve bylece Nefi halk zerindeki krallar ynetimi sona erdi; ve bylece kiliselerinin kurucusu olan Almann gnleri sona erdi.

Alma Kitab
ALMANIN OLU

efi halknn ilk hakimi ve bahakimi, ayrca Kilisenin yksek rahibi olan Almann olu Almann bandan geenler. Hakimler ynetiminin ve halkn arasnda kan savalarn ve ekimelerin anlatm. Ve ayrca ilk hakim ve bahakim Almann tuttuu kaytlara gre Nefililer ve Lamanllar arasnda kan savan yks. 1. BLM Nehor yanl retiler retir, bir kilise kurar, rahiplik kurnazln ortaya karr ve Gideyonu ldrrNehor iledii sular yznden idam edilir Halk arasnda rahiplik kurnazl ve basklar yaygnlarRahipler kendi geimlerini kendileri salar, halk yoksullar kollayp gzetir ve Kilise ilerler. m.. tahminen 9188 yllar. nimsenmiti; bu yzden halk onun kard yasalara uymak zorundayd. 2 Ve yle oldu ki Almann yarg krssndeki ynetiminin ilk ylnda, huzuruna yarglanmak zere bir adam getirildi; byk bir adamd ve ok gl olmasyla tannyordu. 3 Ve bu adam halkn arasnda dolap Kiliseye aalayc szler sylyor, Tanr sz diye tanmlad eyleri onlara vaaz ediyordu; halka her rahibin ve retmenin popler olmas gerektiini bildiriyor ve onlarn kendi elleriyle almalarnn gerekmediini, aksine onlarn geimini halkn salamas gerektiini sylyordu. 4 Ve ayn zamanda halka btn insanln son gnde kurtulacana ve korkup titremelerine

MD yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin ilk ylnda, artk Kral Mosiya btn dnyann gittii yoldan gitmiti; iyi bir sava vermi ve Tanrnn nnde drste yrmt; kralln hibir kimseye brakmamt; ancak yasalar karm ve kard yasalar halk tarafndan be-

Alma 1:516 gerek kalmadna, oysa balarn kaldrp sevinebileceklerine tanklk ediyordu; nk Rab, btn insanlar yaratm ve ayrca btn insanlar fidye ile kurtarmt; ve sonunda btn insanlar sonsuz yaama kavuacakt. 5 Ve yle oldu ki bu eyleri o kadar ok retti ki birok kii onun szlerine inand; hatta o kadar ok insan ona inanmt ki onu desteklemeye ve ona para vermeye baladlar. 6 Ve o kendisini yreindeki gurura kaptrp ok pahal giysiler giymeye balad; evet ve hatta kendi vaaz ettii ekilde bir kilise kurmaya balad. 7 Ve yle oldu ki szlerine inananlara vaaz vermeye giderken, Tanrnn Kilisesine ye olan bir adamla, evet, hatta onlarn retmenlerinden birisiyle karlat; ve Kilise halkn yanltmak iin onunla sert bir ekilde tartmaya balad; fakat adam, Tanr szyle onu uyarp ona kar kt. 8 imdi bu adamn ad Gideyondu; ve Limhi halkn tutsaklktan kurtarp Tanrnn elinde bir ara olan oydu. 9 imdi Gideyon Tanr szyle kendisine kar durduu iin Gideyona fkelendi ve klcn ekip ona vurmaya balad. imdi Gideyon ok yalanmt, bu yzden onun darbelerine kar koyacak gte deildi; bu yzden klla ldrld. 10 Ve onu ldren adam, Kilise halk tarafndan yakalanp iledii sulardan yarglanmak zere Almann nne getirildi.

202 11 Ve yle oldu ki o, Almann nnde durdu ve byk bir cesaretle kendini savundu. 12 Fakat Alma ona yle dedi: te rahiplik kurnazl bu halkn arasnda ilk kez sunuluyor. Ve ite, sen yalnzca rahiplik kurnazlndan sulu deil, ayrca bunu klla uygulamaya almaktan sulusun; ve eer rahiplik kurnazl bu halkn arasnda uygulanm olsayd, bu onlarn tamamyla yok olmasna neden olurdu. 13 Ve sen doru bir adamn kann, evet, bu halkn arasnda ok iyilik yapm bir adamn kann dktn; ve biz seni balarsak, onun kan bizim zerimize almak iin gelecektir. 14 Bu yzden, son kralmz Mosiya tarafndan bize verilen yasa uyarnca lme mahkmsun; ve bu yasa bu halk tarafndan onaylanmtr; bu yzden, bu halk yasalara uymak zorundadr. 15 Ve yle oldu ki onu alp gtrdler; ve onun ismi Nehordu; ve onu Manti tepesinin doruk noktasna getirdiler ve Nehor, orada yerle gk arasnda halka retmi olduu eylerin Tanr szne aykr olduunu kabul etmek zorunda kald, daha dorusu kabul etti; ve orada erefsiz bir lmn acsn ekti. 16 Ancak bu, rahiplik kurnazlnn lkenin her yanna yaylmasn engellemedi; nk dnyann bo eylerini seven insanlar oktu; ve onlar sahte retiler vaaz ederek ilerlediler;

203 ve bunu zenginlik ve eref akyla yaptlar. 17 Buna ramen yasalardan korktuklar iin yalan sylemeye cesaret edemediler, nk bilinirse, yalanclar cezaya arptrlyordu; bu yzden inanlarna gre vaaz veriyorlarm gibi davrandlar; ve imdi yasalarn insann inancndan dolay ahs zerinde hibir gc yoktu. 18 Ve onlar yasalardan korktuklar iin hrszlk yapmaya cesaret edemediler, nk byle yapanlar cezalandrld; onlar ne yamalamaya ne de cinayet ilemeye cesaret edebildiler; nk cinayet ileyen lm cezasna arptrlyordu. 19 Fakat yle oldu ki Tanrnn Kilisesine ye olmayanlar, Tanrnn Kilisesine ye olanlara ve Mesihin adn zerine alm olanlara bask yapmaya balad. 20 Evet, onlara ac ektirip her trl szlerle onlar zdler ve bunu alakgnll olduklar iin, kendi gzlerinde gururlu olmadklar ve Tanr szn birbirlerine parasz ve bedelsiz olarak bildirdikleri iin yaptlar. 21 imdi Kilise halk arasnda sert bir yasa vard; yle ki Kilisenin yesi olan bir kimse kalkp Kiliseye ye olmayanlara bask yapmayacakt ve kendi aralarnda da hibir bask olmayacakt. 22 Yine de ilerinde gururlanmaya balayan birok kimse bulunuyordu ve onlar hasmlaryla scaktan ekimeye, hatta dvmeye baladlar; evet, birbirlerini yumrukladlar.

Alma 1:1728 23 imdi bu, Almann ynetiminin ikinci ylnda oluyordu ve Kilisenin byk sknt ekmesinin bir nedeniydi; evet, Kilise iin byk bir snamann nedeniydi. 24 nk birok kiinin yrei katlam ve onlarn isimleri silinmiti; yle ki onlar artk Tanrnn halk arasnda anlmadlar. Ve birok kimse de onlarn arasndan ekildi. 25 imdi bu, inanlarnda sk duranlar iin byk bir denemeydi; buna ramen, onlar Tanrnn emirlerini sarslmadan, salam bir ekilde yerine getirdiler ve srtlarna ylan basklar sabrla tadlar. 26 Ve rahipler, Tanrnn szn halka bildirmek iin ilerini braktklar zaman, halk da Tanrnn szn iitmek iin iini brakt. Ve rahipler onlara Tanrnn szn bildirdikten sonra herkes ilerinin bana tekrar gayretle dnd; ve rahip kendisini szn dinleyenlerden daha stn grmyordu; nk vaiz, sz dinleyenden daha stn deildi ve retmen de renciden daha stn deildi; ve bylece herkes eitti ve herkes gc yettii kadar alyordu. 27 Ve herkes sahip olduu lde mallarn fakirlere ve ihtiyac olanlara ve hastalara ve skntda olanlara verdi; ve pahal elbiseler giymediler; yine de dzgn grnml ve sevimli insanlard. 28 Ve bylece Kilisenin ilerini bir dzene soktular; ve bylece ektikleri btn eziyetlere

Alma 1:292:3 ramen yine srekli huzur iinde yaamaya baladlar. 29 Ve imdi, onlar Kilisenin salaml sayesinde son derece zengin olmaya baladlar ve ihtiyalar olan her eye bol bol sahip oldular ok srleri ve bykba hayvanlar ve her cins besili hayvanlar ve ayrca bol tahllar ve altn ve gm ve deerli eyalar ve ok ipek ve ince dokunmu ketenleri ve her trl sade gzel kumalar vard. 30 Ve byle zengin durumlarnda, plaklarn ya da alarn ya da susamlarn ya da hastalarn ya da baklmam olanlarn hibirini geri evirmediler; ve yreklerini zenginliklere balamadlar; bu yzden, hem yallara hem genlere, hem klelere hem zgrlere, hem erkeklere hem kadnlara, ister Kiliseden olsun ister Kiliseden olmasn, yardma ihtiyac olan herkese, hibir ayrm yapmadan ellerini cmerte atlar. 31 Ve bylece baarya ulatlar ve Kiliselerine ye olmayanlardan daha ok zengin oldular. 32 nk Kiliselerine ye olmayanlar, kendilerini bycle ve putperestlie ya da aylakla ve bo szlere ve kskanla ve kavgaya, pahal giysiler giymeye, kendi gzlerinin kibrinde ykselmeye, zulmetmeye, yalan sylemeye, hrszla, soygunculua, fuhu yapmaya ve cinayet ilemeye ve her trl ktle kaptrmlard; buna ramen yasalar, yasalar ineyen herkesin

204 zerinde mmkn olduu ekilde uyguland. 33 Ve yle oldu ki yasalarn onlarn zerinde uygulatlmasyla, herkes iledii sua gre cezasn ekti, sesleri daha da ksld ve bilinecek bir durumda hibir ktlk yapmaya cesaret edemediler; bu yzden hakimler ynetiminin beinci ylna kadar Nefi halknn arasnda byk bir huzur yaand. 2. BLM Amlisi kral olmak ister, fakat halkn oyuyla reddedilir Mritleri kendisini kral yapar Amlisililer Nefililere kar sava aar, ama yenilirler Lamanllar ile Amlisililer glerini birletirirler, ama yenilirlerAlma, Amlisiyi ldrr. m.. tahminen 87 yl. Ve yle oldu ki onlarn ynetiminin beinci ylnn banda, halkn arasnda ekimeler kmaya balad; nk Amlisi adnda bir adam, kendisi ok kurnaz bir kimse olup, evet, dnya aklna gre akll bir adamd; klla Gideyonu ldren ve yasalara gre idam edilen adamn tarikatndand. 2 imdi bu Amlisi, kurnazlyla birok kiiyi arkasndan srklemiti; o kadar ok insan ardndan srklemiti ki ok glenmeye baladlar; ve onlar Amlisiyi halkn bana kral yapmak iin harekete getiler. 3 imdi bu, Kilise halk ve ayrca Amlisinin ikna edemedii herkes iin alarm verici bir durumdu; nk onlar bu tr

205 eylerin, kendi yasalarna gre halkn oyu alnarak kabul edilmesi gerektiini biliyorlard. 4 Bu yzden, Amlisinin halkn oyunu kazanmas mmkn olmu olsayd, kt bir adam olduu iin, onlarn Kilisedeki haklarn ve ayrcalklarn ellerinden alabilirdi; nk onun amac Tanrnn Kilisesini yok etmekti. 5 Ve yle oldu ki halk lkenin her kesinde bir araya topland; herkes kendi dncesine gre Amlisinin yannda veya karsnda ayr gruplara ayrld ve birbirleriyle birok konuda mnakaa ettiler ve fevkalde tartmalara girdiler. 6 Ve bylece, bu konuda oy kullanmak iin bir araya toplandlar; ve oylar hakimlerin nnde verildi. 7 Ve yle oldu ki halkn oyu Amlisinin aleyhine kt; yle ki Amlisi, halkn bana kral seilmedi. 8 imdi bu, ona kar olanlarn yreinde byk bir sevin yaratt; ancak Amlisi kendi tarafnda olanlar, kendi tarafnda olmayanlara kar kkrtarak fkelendirdi. 9 Ve yle oldu ki onlar bir araya toplanarak Amlisiyi krallar olarak takdis ettiler. 10 imdi Amlisi onlarn bana kral yapldktan sonra, kardelerine kar silaha sarlmalar emrini verdi; ve Amlisi bunu kardelerini hkm altna alabilmek iin yapyordu. 11 imdi Amlisi halk, Amlisinin adyla Amlisililer diye arlarak ayrt ediliyordu; ve geriye

Alma 2:418 kalanlar ise Nefililer ya da Tanrnn halk diye arldlar. 12 Bu yzden Nefili halk, Amlisililerin niyetinin farkndayd ve bu yzden onlar karlamak zere hazrlandlar; evet, kendilerini kllarla ve palalarla ve yaylarla ve oklarla ve talarla ve sapanlarla ve her trl ve her eit sava silahlaryla kuattlar. 13 Ve bylece Amlisililer gelecekleri zaman, onlar karlamaya hazrdlar. Ve saylarna gre balarna komutanlar, stkomutanlar ve bakomutanlar tayin edildi. 14 Ve yle oldu ki Amlisi de adamlarn her trl ve her eit sava silahlaryla kuatt; ve o da halknn bana, kardelerine kar sava ynetecek yneticiler ve liderler atad. 15 Ve yle oldu ki Amlisililer, Zarahemla lkesi boyunca akan Sidon rmann dousundaki Amnihu tepesine geldiler ve orada Nefililerle savamaya baladlar. 16 imdi Alma, Nefi halknn bahakimi ve valisiydi; bu yzden halkyla birlikte, evet, komutanlaryla ve bakomutanlaryla, evet, ordularnn banda Amlisililere kar savamaya gitti. 17 Ve onlar Sidonun dousundaki tepede Amlisilileri ldrmeye baladlar. Ve Amlisililer, Nefililere kar yle byk bir gle savatlar ki Nefililerin ou Amlisililerin nnde dt. 18 Ancak Rab, Nefililerin elini glendirdi; yle ki onlar Amlisilileri ar bir yenilgiye

Alma 2:1931 urattlar; yle ki Amlisililer nlerinden kamaya balad. 19 Ve yle oldu ki Nefililer btn gn boyunca Amlisililerin peinden kovalayp onlar byk vurgunla vurdular; yle ki Amlisililerden on iki bin be yz otuz iki kii ld ve Nefililerden de alt bin be yz altm iki kii ld. 20 Ve yle oldu ki Alma, Amlisililerin peinden daha fazla gidemeyince, halkna Gideyon vadisinde adrlarn kurmalarn emretti; bu vadiye Nehor tarafndan klla ldrlm olan Gideyonun ad verilmiti; ve bu vadide gecelemek zere Nefililer adrlarn kurdular. 21 Ve Alma, onlarn niyetlerini ve gizli planlarn renebilmek iin Amlisililerden geri kalanlar izlemek zere casuslar gnderdi; bylece kendisini onlara kar koruyabilir ve halkn yok olmaktan kurtarabilirdi. 22 imdi Amlisililerin ordughn gzetlemek iin gnderdii adamlarn adlar Zeram ve Amnor ve Manti ve Limherdi; bunlar adamlaryla birlikte Amlisililerin ordughn gzetlemeye gidenlerdi. 23 Ve yle oldu ki ertesi gn, onlar Nefililerin ordughna byk bir telala dndler; ok arm ve korkuya kaplm olarak unlar sylediler: 24 te, biz Amlisililerin ordughn izliyorduk ve byk bir aknlk iinde Lamanllarn byk bir ordusunu, Nefi lkesine doru giden yolda, Zarahemla lkesinin yukarsndaki Minon lkesinde gr-

206 dk; ve ite, Amlisililer onlarla birletiler. 25 Ve onlar bu lkede bulunan kardelerimizin zerine saldrmaya baladlar; ve kardelerimiz srleriyle ve eleriyle ve ocuklaryla bizim ehrimize doru kayorlar; ve eer elimizi abuk tutmazsak, onlar ehrimizi ele geirecekler ve babalarmz ve elerimiz ve ocuklarmz ldrlecek. 26 Ve yle oldu ki Nefi halk adrlarn alp Gideyon vadisinden ayrldlar ve kendi ehirleri olan Zarahemla ehrine doru yola koyuldular. 27 Ve ite, Sidon rman geerlerken, Lamanllar ve Amlisililer, neredeyse denizin kumu kadar ok byk bir orduyla onlar yok etmek zere saldrya getiler. 28 Ancak Rabbin eli Nefilileri glendirmiti; onlar, kendilerini dmanlarnn elinden kurtarmas iin Rabbe byk bir gle dua etmilerdi, bu yzden Rab, onlarn yakarlarn duydu ve onlar glendirdi; ve Lamanllarla Amlisililer onlarn nnde yere serildiler. 29 Ve yle oldu ki Alma, Amlisiyle yz yze klcyla dvt; ve onlar birbirleriyle kyasya bir mcadele verdiler. 30 Ve yle oldu ki Tanrnn bir adam olan Alma, byk bir inanla haykrp yle dedi: Ya Rab, bana merhamet et ve hayatm bala! yle ki bu halk kurtarp korumak iin senin elinde bir ara olaym. 31 imdi Alma bu szleri syledikten sonra tekrar Amlisiyle

207 dvt; ve Alma yle glendirilmiti ki Amlisiyi klcyla ldrd. 32 Ve Lamanllarn kralyla da dvt, ama Lamanllarn kral Almann nnden geri kat ve Almayla dvmeleri iin muhafzlarn yollad. 33 Fakat Alma muhafzlaryla birlikte, Lamanllarn kralnn muhafzlarn ldrp geri srnceye kadar dvt. 34 Ve bylece ldrlen Lamanllarn cesetlerini Sidon rmana atarak, Sidon rmann batsndaki alan, daha dorusu rman kysn temizledi; bu ekilde halknn karya geip Sidon rmann bat kysndaki Lamanllar ve Amlisililerle arpmalar iin yol alm oldu. 35 Ve yle oldu ki onlarn hepsi Sidon rman getikten sonra, Lamanllar ve Amlisililer ok kalabalk olmalarna ve saylamamalarna ramen, onlarn nnden kamaya baladlar. 36 Ve onlar Nefililerin nnden kap lke snrlarnn tesindeki, bat ve kuzey ynndeki le doru katlar; ve Nefililer var gleriyle onlarn peine dp yakaladklarn ldrdler. 37 Evet, Hermonts denilen le ulancaya dek, bat ve kuzey ynnde datlncaya kadar, onlara her taraftan saldrld ve ldrlp srldler; ve oras ln vah ve yrtc hayvanlar tarafndan istila edilen blgesiydi. 38 Ve yle oldu ki ou yaralar yznden lde ld ve oradaki hayvanlar ve ayrca

Alma 2:323:5 gkteki akbabalar tarafndan silinip sprldler; ve onlarn kemikleri bulundu ve kemikleri her yere ylmt. 3. BLM Amlisililer, peygamberlik szne gre kendilerini iaretlerler Lamanllar, ba kaldrdklar iin lanetlenirler nsan kendi belasn kendi bulur Nefililer baka bir Lamanl orduyu yenilgiye uratr. m.. tahminen 8786 yllar. Ve yle oldu ki sava silahlaryla ldrlmeyen Nefililer, lenleri gmdkten sonra imdi lenlerin says ok fazla olduu iin saylmamtllerini gmmeyi bitirdikten sonra, hepsi kendi memleketine ve evlerine ve elerine ve ocuklarna dndler. 2 imdi birok kadn ve ocuk kltan geirilmiti ve srlerinin ve bykba hayvanlarnn ou da kltan geirilmiti; ve tarlalarndaki ekinin ou da harap olmutu, nk insan ordularnn ayaklar altnda inenmiti. 3 Ve imdi, Sidon rma kysnda ldrlen Lamanllarn ve Amlisililerin hepsi Sidon sularna atld; ve ite, onlarn kemikleri denizin derinliklerindedir ve oktur. 4 Ve Amlisililer, Lamanllarn adetlerine gre alnlarna krmz bir iaret koyduklar iin Nefililerden ayrt edilebiliyorlard; ama Lamanllar gibi salarn kaztmamlard. 5 imdi Lamanllarn sa

Alma 3:618 kazlyd ve bellerine baladklar deri paras haricinde ve ayn zamanda kuandklar zrhlar ve yaylar ve oklar ve talar ve sapanlar ve bunun gibi eyler dnda plaktlar. 6 Ve Lamanllar, atalarnn zerine konulan iarete gre kara tenliydiler; bu, doru ve kutsal adamlar olan Nefi, Yakup ve Yusuf ve Samdan oluan kardelerine kar sular ve ba kaldrmalar nedeniyle zerlerine gelen bir lanetti. 7 Ve kardeleri onlar ldrmeye almt; bu yzden onlar lanetlenmiti; ve Rab Tanr onlarn zerine, evet, Laman ve Lemuelin ve ayrca smail oullarnn ve smailli kadnlarn zerine bir iaret koydu. 8 Ve bu, onlarn soyu kardelerinin soyundan ayrt edilebilsin diye yapld ki bu yolla Rab Tanr, halkn koruyabilecekti; bylece onlarla karp yok olmalarna yol aacak doru olmayan geleneklere inanmayacaklard. 9 Ve yle oldu ki soyunu Lamanllarn soyu ile kartran herkes, ayn laneti kendi soyu zerine getirdi. 10 Bu yzden kim kendisinin Lamanllar tarafndan kandrlmasna izin vermise, o ban altnda sayld ve onun zerine bir iaret konuldu. 11 Ve yle oldu ki Lamanllarn geleneklerine inanmayan, ama Yerualem lkesinden getirilen o kaytlara ve ayrca atalarnn doru olan geleneklerine inanan ve Tanrnn emirlerine inanp onlar yerine getiren

208 herkes, bundan byle Nefililer ya da Nefi halk diye arld. 12 Ve kendi halk hakknda ve ayrca Lamanl halk hakknda doru kayt tutanlar onlardr. 13 imdi, biz tekrar Amlisililere dnelim; nk onlarn da zerinde bir iaret vard; evet, bu iareti zerlerine, evet, hatta krmz bir iareti alnlarna kendileri koymulard. 14 Bylece Tanrnn sz yerine gelmiti, nk Onun, Nefiye syledii szler unlardr: te, Lamanllar lanetledim ve onlarn zerine bir iaret koyacam; bylece onlar ve onlarn soyu, kendilerine merhamet etmem iin ktlklerinden tvbe edip bana dnmedikleri srece, senden ve senin soyundan bundan sonra sonsuza kadar ayr kalacaklar. 15 Ve yine: Soyunu kardelerinle kartran kiinin zerine bir iaret koyacam, yle ki onlar da lanetlenecekler. 16 Ve yine: Sana ve soyuna kar savaan kiinin zerine bir iaret koyacam. 17 Ve yine derim ki senden ayrlan kii bir daha senin soyundan saylmayacaktr; ve Ben, seni ve senin soyun saylacak herkesi, bundan byle sonsuza dek kutsayacam; ve bunlar, Rabbin Nefiye ve onun soyuna verdii szlerdi. 18 imdi Amlisililer alnlarna iaret koymaya baladklarnda, Tanrnn szn yerine getirdiklerini bilmiyorlard; yine de Tanrya kar aka isyan ettiler; bu yzden, zerlerine bu lanetin dmesi gerekiyordu.

209 19 imdi, onlarn bu laneti kendi zerlerine kendilerinin getirmi olduunu grmenizi isterim; ve lanetlenen herkes ayn ekilde kendi cezasn kendi zerine getirir. 20 imdi yle oldu ki Zarahemla lkesinde Lamanllar ve Amlisililerle yaplan savatan birka gn sonra, ilk ordunun Amlisililerle karlat ayn yerde, Nefi halknn zerine baka bir Lamanl ordusu yrd. 21 Ve yle oldu ki onlar lkelerinden kovup karmak iin bir ordu gnderildi. 22 imdi Alma, kendisi yaral olduu iin Lamanllara kar savamaya bu kez gitmedi. 23 Fakat onlarn zerine kalabalk bir ordu gnderdi; ve onlar gidip Lamanllarn ounu ldrdler ve geri kalanlar da lke snrlarndan dar srdler. 24 Ve sonra, tekrar geri gelip lkede huzuru salamaya baladlar; bir sre dmanlar tarafndan bir daha rahatsz edilmediler. 25 imdi btn bu eyler olup bitti, evet, btn bu savalar ve ekimeler, hakimler ynetiminin beinci ylnda balayp sona erdi. 26 Ve bir yl iinde binlerce ve on binlerce can, yaptklar ilere gre, ilerinin iyi ya da kt olup olmadna gre, yaptklarnn karln almak ve itaat etmeyi istedikleri ruha, yani iyi ruha ya da kt ruha gre, sonsuz mutlulua ya da sonsuz sefalete kavumak iin sonsuz dnyaya gnderildi.

Alma 3:194:4 27 nk her insan cretini itaat etmek istedii kiiden alr ve bu peygamberlik ruhunun szlerine gredir; bu yzden, her ey gereklere gre olsun. Ve bylece hakimler ynetiminin beinci yl sona erdi. 4. BLM Alma, doru inanc bulan binlerce kiiyi vaftiz eder Kiliseye ktlk girer ve Kilisenin ilerlemesi engellenir Nefiha bahakim seilir Alma yksek rahip olarak kendisini hizmete adar. m.. tahminen 8683 yllar. imdi yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin altnc ylnda, Zarahemla lkesinde ne bir ekime ne de sava grld. 2 Fakat halk aclar iindeydi; evet, kardelerini kaybettikleri, ayrca srlerini ve bykba hayvanlar kaybettikleri ve ayrca Lamanllar tarafndan ayaklar altnda inenip harap edilen tarlalarndaki tahln kayb iin ok zlyorlard. 3 Ve skntlar o kadar oktu ki herkesin zlmesi iin bir neden vard; ve onlar zerlerine gnderilen Tanrnn cezalarnn iledikleri ktlkler ve irenlikler yznden olduuna inanyorlard; bu yzden vazifelerini hatrlamalar iin uyandrldlar. 4 Ve onlar Kiliseyi daha iyi organize etmeye baladlar; evet ve birok kii Sidon sularnda vaftiz oldu ve Tanrnn Kilisesine katld; evet, onlar, babas

Alma 4:513 Almann eliyle Kilise halknn zerine yksek rahip olarak kutsanan Almann eliyle vaftiz oldular. 5 Ve yle oldu ki hakimler ynetiminin yedinci ylnda, yaklak olarak bin be yz kii Tanrnn Kilisesinde birleip vaftiz oldu. Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin yedinci yl sona erdi; ve btn bu sre iinde srekli huzur vard. 6 Ve yle oldu ki hakimler ynetiminin sekizinci ylnda, Kilise halk alkanlklar sayesinde kazanm olduklar byk zenginlikleri ve gzel ipekleri ve ince dokunmu ketenleri yznden ve pek ok srleri ve bykba hayvanlar ve altnlar ve gmleri ve her trl deerli eyalar yznden gururlanmaya baladlar; ve btn bu elde ettiklerine gurur dolu gzlerle bakarak kendilerini ycelttiler, nk ok pahal giysiler giymeye baladlar. 7 imdi, bu durum Almay, evet ve Almann, Kilise zerine retmenler, rahipler ve yallar olarak kutsayp atad birok kimseyi ok zen bir nedendi; evet, onlarn ou kendi topluluklar arasnda balayan bu ktlkleri grdkleri iin ok zlyorlard. 8 nk onlar baktklarnda, Kilise halknn gurur dolu gzleriyle kendilerini yceltmeye baladklarn ve yreklerini zenginliklere ve dnyann bo eylerine baladklarn byk zntyle grdler; yle ki

210 onlar birbirlerini kk grmeye balamlar ve kendi istekleri ve arzular dorultusunda inanmayanlara zulmetmeye balamlard. 9 Ve bylece, hakimler ynetiminin bu sekizinci ylnda, Kilise halk arasnda byk ekimeler kmaya balad; evet, onlarn arasndaki kskanlklar ve bozumalar ve kin ve zulm ve gurur, Tanrnn Kilisesine ye olmayanlarn gururundan daha fazlayd. 10 Ve bylece hakimler ynetiminin sekizinci yl sona erdi; ve Kilisenin ktl, Kiliseye ye olmayanlar iin byk bir tkezleme tayd; ve bylece Kilisenin ilerlemesi baarszla urad. 11 Ve yle oldu ki dokuzuncu yln banda, Alma, Kilisenin iledii ktlkleri grd ve ayrca grd ki Kilisenin davran inanmayanlar ktln bir parasndan brne srklyordu; halkn ykm bylece geliyordu. 12 Evet, halkn arasnda byk eitsizlik grd; bazlar gururlanarak kendilerini gklere karyor, bakalarn kmsyor, muhta olanlara ve plaklara ve a olanlara ve susam olanlara ve hasta ve dertli olanlara srtlarn eviriyorlard. 13 imdi bu durum halkn arasnda byk feryatlara neden olurken, bakalar ise kendilerini alaltyor, ihtiyac olanlarn yardmna kouyor, rnein fakirlere ve muhtalara maln veriyor, alar doyuruyor ve peygamberlik ruhuna gre

211 gelecek olan Mesih uruna her trl skntlara katlanyorlard. 14 O gn sabrszlkla bekliyorlar, bylece gnahlarndan balanyorlard; sa Mesihin istei, gc ve lmn balarndan kurtarna gre ller dirilecei iin ileri byk bir sevinle doluydu. 15 Ve imdi yle oldu ki Alma, Tanrnn alakgnll taraftarlarnn zntlerini ve halknn geri kalan ksm tarafndan onlarn zerine ylan eziyetleri grd; ve onlarn arasndaki eitsizliini grnce ok zlmeye balad; ancak Rabbin Ruhu onu yalnz brakmad. 16 Ve o, Kilisenin yallar arasndan hikmetli bir adam seti ve ona halkn oyuyla yetki verdi; yle ki onun, verilmi olan yasalara gre yasalar karp, halkn iledii su ve ktlklere gre yasalar uygulamaya yetkisi olacakt. 17 imdi bu adamn ad Nefiha idi ve bahakim olarak grevlendirildi; ve halk yarglayp ynetmek zere yarg krssne oturdu. 18 imdi Alma, Kilise zerinde yksek rahip olma yetkisini ona vermedi, ama yksek rahiplik grevi kendisinde kald; ancak Nefihaya yarg krssn teslim etti. 19 Ve bunu halknn arasna ya da Nefi halknn arasna gidebilmek iin yapt; yle ki onlara grevlerini hatrlatabilmek iin Tanrnn szn vaaz edebilir ve halk arasnda var olan btn gururu ve sahtekrl ve btn ekimeleri Tanr-

Alma 4:145:1 nn szyle ortadan kaldrabilirdi; onlar geri dndrebilmek iin onlara kar saf bir tanklk vermenin dnda baka kar bir yol gremiyordu. 20 Ve bylece, Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin dokuzuncu ylnn banda, Alma yarg krssn Nefihaya teslim etti ve kendisini tamamyla vahiy ve peygamberlik ruhuna gre, Tanrnn kutsal dzeninin yksek rahipliine ve szn tanklna adad. Tanrnn kutsal dzenine gre yksek rahip Almann btn lkede, halka ehirlerinde ve kylerinde bildirdii szler.
5. Blmn sonuna kadar.

5. BLM nsanlar kurtuluu elde etmek iin tvbe etmeli ve emirleri yerine getirmeli, yeniden domal, Mesihin kan ile giysilerini temizlemeli, alakgnll olmal ve kendilerini gurur ve kskanlktan syrmal ve doru iler yapmaldryi oban halkna seslenir Kt iler yapanlar eytann ocuklardr Alma rettiklerinin doru olduuna tanklk eder ve insanlara tvbe etmelerini emreder Dorularn adlar Hayat Kitabna yazlacaktr. m.. tahminen 83 yl. imdi yle oldu ki Alma, Tanrnn szn nce Zarahemla lkesinde, sonra da lkenin her yannda halka duyurmaya balad.

Alma 5:213 2 Ve tuttuu kaytlara gre Almann, Zarahemla ehrinde kurulmu olan Kilise halkna konuup syledii szler unlardr: 3 Ben Alma, babam Alma tarafndan Tanrnn Kilisesi zerine yksek rahip olarak atandm; babam, Tanrdan bunlar yapmak zere g ve yetki almt; ite, size derim ki babam, Nefi snrlarnda bulunan ve Mormon lkesi denilen lkede bir kilise kurmaya balad; evet ve kardelerini Mormon sularnda vaftiz etti. 4 Ve ite, size derim ki onlar, Kral Nuhun halknn elinden Tanrnn merhameti ve gcyle kurtuldular. 5 Ve ite, ondan sonra da Lamanllarn eliyle lde tutsaklk altna alndlar; evet, size derim ki onlar tutsaklk iinde yayorlard ve Rab, onlar sznn gcyle yine tutsaklktan kurtard; ve bizler bu lkeye getirildik ve burada Tanrnn Kilisesini btn bu lkede de kurmaya baladk. 6 Ve imdi ite, bu Kiliseye ye olan siz kardelerime sylyorum: Atalarnzn tutsakln yeterince aklnzda tuttunuz mu? Evet ve Rabbin atalarmza gsterdii merhametini ve sabrn yeterince aklnzda tuttunuz mu? Ve Onun atalarmzn ruhlarn cehennemden kurtardn da yeterince aklnzda tuttunuz mu? 7 te Rab, onlarn yreklerini deitirdi; evet, onlar derin bir uykudan uyandrd ve onlar Tanr iin uyandlar. te, onlar

212 karanln ortasndaydlar; buna ramen onlarn ruhlar sonsuz szn yla aydnland; evet, onlar lmn balar ve cehennemin zincirleri ile balanmlard ve onlar sonsuz bir ykm bekliyordu. 8 Ve imdi sizlere soruyorum kardelerim: Onlar ykma uradlar m? te size derim ki: Hayr, uramadlar. 9 Ve size tekrar soruyorum: lmn balar krlp, onlar kuatan cehennem zincirleri zld m? Size derim ki: Evet, onlar zld ve onlarn ruhlar coarak kurtulu sevgisinin arksn sylediler. Size derim ki onlar kurtuldular. 10 Ve imdi, ben size onlarn hangi koullarda kurtulmu olduunu soruyorum: Evet, onlar hangi nedenle kurtuluu umdular? Onlarn lm balarndan, evet ve ayn zamanda cehennem zincirlerinden zlmelerinin nedeni nedir? 11 te, size unu syleyebilirim: Babam Alma, Abinadinin azndan kan szlere inanmad m? Ve Abinadi kutsal bir peygamber deil miydi? O, Tanrnn szlerini sylemedi mi ve babam Alma da bu szlere inanmad m? 12 Ve onun inancna gre de yreinde gl bir deiiklik meydana geldi. te, size derim ki bunlarn hepsi dorudur. 13 Ve ite o, sz atalarnza vaaz etti ve onlarn yreklerinde de gl bir deiiklik meydana geldi ve onlar da kendilerini alaltarak gerek ve yaayan Tanrya gvendiler. Ve ite,

213 sonuna kadar sadk kaldlar; bunun iin kurtuldular. 14 Ve imdi ite, Kilisedeki kardelerim size soruyorum: Siz ruhen Tanrdan dodunuz mu? Tanrnn grnn yznzde grebiliyor musunuz? Yreklerinizde bu gl deiiklii tecrbe ettiniz mi? 15 Sizi yaratm olann fidye ile kurtarna inan besliyor musunuz? Bu lml bedende yaplm olan ilere gre yarglanmak zere Tanrnn nnde durmaya ve bu lml bedenin lmszle ykseliini ve bu rmenin rmezlie erimesini dnp inan gzyle bunu bekliyor musunuz? 16 Size sylyorum, o gn Rabbin sesini iitip size yle diyebileceini hayal edebiliyor musunuz? Siz kutsal olanlar bana gelin, nk ite sizin yeryznde yaptnz iler doruluun ileriydi. 17 Ya da Rabbe o gn yalan syleyip Rab, yeryznde yaptmz iler doru ilerdi diye syleyebileceinizi ve Onun sizi kurtaracan m hayal ediyorsunuz? 18 Ya da baka bir ekilde, ruhlarnz su ve vicdan azabyla dolu olup btn sularnz hatrlayarak, evet, btn ktlklerinizi kusursuz bir ekilde hatrlayarak, evet, Tanrnn emirlerine kar geldiinizi hatrlayarak, Tanrnn yarg krssnn nne getirileceinizi hayal edebiliyor musunuz? 19 Size sylyorum: O gn, saf yrek ve temiz ellerle gzlerinizi kaldrp Tanrya bakabile-

Alma 5:1425 cek misiniz? Size sylyorum: Tanrnn grn yzlerinize ilenmi olarak banz kaldrabilecek misiniz? 20 Size sylyorum: Kendinizi eytana kle olarak teslim ettikten sonra kurtulacanz dnebilir misiniz? 21 Size sylyorum: O gn kurtulamayacanz bileceksiniz; nk giysileri bembeyaz ykanmam olan hi kimse kurtulamayacaktr; evet, o kiinin giysileri, atalarmz tarafndan konuulan, halkn gnahlarndan fidye ile kurtarmak iin gelecek olann kan ile btn lekelerden arnncaya kadar temizlenmelidir. 22 Ve imdi, size soruyorum ey kardelerim: inizden birisi giysilerini kanla ve her eit kirle lekelemise, Tanrnn mahkemesinde durduunda kendini nasl hissedecektir? te, btn bunlar size kar nasl tanklk ederler? 23 te bunlar, sizlerin katiller olduunuza, evet ve ayrca ilediiniz her trl ktlkten sulu olduunuza tanklk etmeyecek mi? 24 te, ey kardelerim, sizler byle bir kiinin Tanrnn Krallnda giysileri temizlenmi ve lekesiz, pak ve bembeyaz olan brahim, shak ve Yakup ile ve ayrca btn kutsal peygamberlerin yannda oturacak yeri olabileceini dnebiliyor musunuz? 25 Size derim ki: Hayr! Siz, Yaratcmz balangtan beri yalanc yerine koymadka ya da Onun balangtan beri

Alma 5:2638 yalanc olduunu dnmedike, byle kiilerin Gklerin Krallnda yeri olacana dnemezsiniz; fakat onlar eytann krallnn ocuklar olduklar iin dar atlacaklardr. 26 Ve imdi ite, size sylyorum, kardelerim: Eer yreklerinizde bir deiiklik yaadysanz ve kurtulu sevgisinin arksn syleme arzusunu hissettiyseniz, size soruyorum: imdi de byle hissedebiliyor musunuz? 27 Kendinizi Tanrnn nnde susuz bir ekilde tutarak yrdnz m? u an lme arlsanz, iinizden yeterince alakgnll olduunuzu syleyebilir misiniz? yle ki giysilerinizin, halkn gnahlarndan fidye ile kurtarmak iin gelecek olan Mesihin kan ile temizlenip beyazlatn syleyebilecek misiniz? 28 te, gururunuzdan syrldnz m? Size derim ki eer gururunuzdan syrlp kurtulmadysanz, Tanryla karlamaya hazr deilsiniz. te abucak hazrlanmanz gerekir; nk Gklerin Krall yaknda gelecektir ve byle bir kii sonsuz yaama kavuamaz. 29 te diyorum ki: Aranzda kskanlktan syrlmam olan biri var m? Size derim ki byle biri hazrlanm deildir ve dilerim ki bir an nce hazrlansn; nk saat yaklat ve o kii vaktin ne zaman dolacan bilemez; nk byle bir kii susuz bulunmayacaktr. 30 Ve yine size diyorum: Ara-

214 nzda kardei ile alay eden ya da ona zulmeden biri var m? 31 Byle kiinin vay haline! nk o hazr deildir ve onun tvbe etmesi gereken zaman yaklamtr, yoksa kurtulamayacaktr. 32 Evet, ey ktln iileri, hepinizin vay haline! Tvbe edin, tvbe edin, nk bunu, Rab Tanr syledi. 33 te O, btn insanlara bir davetiye gnderir; nk merhametin kollar onlara doru uzanmtr ve O yle diyor: Tvbe edin ki Ben de sizi kabul edeyim. 34 Evet, O yle diyor: Bana gelin ve sizler yaam aacnn meyvesinden yiyeceksiniz; evet, yaam ekmeinden ve suyundan istediiniz gibi yiyip ieceksiniz. 35 Evet, bana gelip doruluun ilerini yaparsanz, kesilip atee atlmayacaksnz. 36 nk ite, zaman yaklat; yle ki iyi meyve vermeyen ya da doruluun ilerini yapmayan herkesin alayp szlamaya nedeni olacaktr. 37 Ey ktln iileri olan sizler; dnyann bo eyleri ile bbrlenen, doruluun yollarn bildiini ileri sren, ama obansz koyunlar gibi yolunu arm olan sizler, yine de bir oban sizi arkanzdan armtr ve sizi hl arkanzdan armaktadr, ama siz Onun sesini iitmek istemiyorsunuz. 38 te, size derim ki iyi oban sizi aryor; evet ve o, sizi Mesihin ad olan kendi adyla aryor; ve eer siz iyi oba-

215 nn sesine ve arldnz isme kulak vermezseniz, ite o zaman siz iyi obann koyunlar deilsiniz. 39 Ve imdi, siz iyi obann koyunlar deilseniz, hangi srdensiniz? te, size derim ki eytan sizin obannzdr ve siz onun srsndensiniz; ve imdi, bunu kim inkr edebilir? te, size derim ki bunu kim inkr ederse, o bir yalancdr ve eytann ocuudur. 40 nk size derim ki iyi olan her ey Tanrdan gelir ve kt olan her ey eytandan gelir. 41 Bu yzden, eer bir insan iyi iler yaparsa, iyi obann sesine kulak verip onu izliyordur; ama kim kt iler yaparsa, eytann ocuu olmutur; nk onun sesine kulak verip onu izliyordur. 42 Ve kim bunu yaparsa, cretini ondan almaldr; bu yzden creti olarak, btn iyi iler bakmndan l olduu iin, dorulua ait deerlere gre lm alr. 43 Ve imdi kardelerim, beni dinlemenizi dilerim; nk ruhumun gc ile konuuyorum; nk ite, size ak bir ekilde konutum ki yanl anlamanz mmkn deil; daha dorusu Tanrnn emirlerine gre konutum. 44 nk ben, Mesih sadaki Tanrnn kutsal dzenine gre bu ekilde konumaya arldm; evet, benim kalkp atalarmz tarafndan gelecekte olacaklarla ilgili sylenilen bu eyleri, bu halka tanklk etmem emredildi.

Alma 5:3949 45 Ve hepsi bu kadar deildir. Bu eyleri kendimin bilmediini mi sanyorsunuz? te, sizlere tanklk ederim ki konutuum bu eylerin gerek olduunu biliyorum. Ve bunlar nasl kesin olarak bildiimi sanyorsunuz? 46 te, size derim ki onlar bana Tanrnn Kutsal Ruhu tarafndan bildirilmitir. te, ben bunlar kendim bileyim diye gnlerce oru tutarak dua ettim. Ve imdi, ben bunlarn doru olduunu kendim biliyorum; nk Rab Tanr, bunlar bana Kutsal Ruhu ile belirtti; ve bu bende bulunan vahiy ruhudur. 47 Ve ayrca size derim ki bende bulanan peygamberlik ruhuna, ayn zamanda Tanr Ruhunun belirtilerine gre, atalarmz tarafndan sylenilen szlerin doru olduu bana vahiy olarak byle verilmitir. 48 Sizlere derim ki gelecekle ilgili size syleyeceim her eyin doru olduunu ben kendim biliyorum; ve size derim ki ben, sa Mesihin, evet, Oulun, Babann Biricik Olunun ltuf, merhamet ve dorulukla dolu olarak geleceini biliyorum. Ve ite, dnyann gnahlarn, evet, adna kararl bir ekilde inanan her insann gnahlarn kaldrmak zere gelecek olan Odur. 49 Ve imdi sizlere derim ki benim arldm dzen budur; evet, sevgili kardelerime, evet ve lkede yaayan herkese sz vaaz etmektir; evet, hem yallara hem genlere, hem tutsaklara hem zgrlere, herkese sz vaaz etmektir; evet, siz yallara ve ayn zamanda

Alma 5:5059 orta yallara ve ykselen nesle sylyorum; evet, onlara tvbe edip yeniden domalar iin haykrmak zere arldm dzen budur. 50 Evet, Ruh yle diyor: Ey dnyann her ucunda yaayan sizler, tvbe edin! nk Gklerin Krall yaknda gelecektir; evet, Tanrnn Olu grkemiyle, kudretiyle, heybetiyle, gcyle ve egemenliiyle geliyor. Evet, sevgili kardelerim, size derim ki Ruh yle diyor: te, btn dnyann ve ayn zamanda Gklerin Kralnn grkemi ok yaknda btn insanocuklarnn arasnda parlayacaktr. 51 Ve ayrca Ruh bana diyor, evet, gl sesiyle bana yle diyerek haykryor: Git, bu halka syle: Tvbe edin, nk tvbe etmezseniz, Gklerin Kralln hibir ekilde miras alamazsnz. 52 Ve size tekrar sylyorum, Ruh yle diyor: te, balta aacn kkne dayanmtr; bu yzden iyi meyve vermeyen her aa kesilip atee, evet, yanp kl olmayan bir atee, hatta snmeyen bir atee atlacaktr. te hatrlayn, bunu Kutsal Olan syledi. 53 Ve imdi sevgili kardelerim, size derim ki bu sylenenlere kar durabilir misiniz; evet, bunlar bir kenara koyup Kutsal Olan ayaklarnzn altnda ineyebilir misiniz? Evet, yreklerinizdeki gururla bbrlenebilir misiniz; evet, hl pahal elbiseler giymekte ve yreklerinizi dnyann bo eylerine ve kendi zenginliklerinize balamakta srar edecek misiniz?

216 54 Evet, bakalarndan daha stn olduunuzu dnmekte srar edecek misiniz? Evet, kendilerini alaltarak Tanrnn kutsal dzenine gre yryen, bu sayede bu Kiliseye getirilmi olan, Kutsal Ruh tarafndan kutsanm ve tvbeye yarar iler yapan kardelerinize eziyet etmekte srar edecek misiniz? 55 Evet ve siz yoksullara ve muhta olanlara srtnz evirip onlardan malnz esirgemekte srar edecek misiniz? 56 Ve son olarak, ktlklerinde srar edecek olan herkese, sizlere diyorum ki, hzl bir ekilde tvbe etmezlerse, kesilip atee atlacak olanlar bunlardr. 57 Ve imdi iyi obann sesini takip etmek isteyen sizlere sylyorum: Ktlerin arasndan kp ayrln ve onlarn pisliklerine dokunmayn; ve ite, onlarn adlar silinecek, yle ki ktlerin adlar dorularn adlar arasnda saylmayacak; yle ki Tanrnn syledii u sz yerine gelsin: Ktlerin adlar halkmn adlaryla karmayacaktr; 58 nk dorularn adlar Hayat Kitabnda yazlacak ve Ben onlara sa tarafmda bir miras vereceim. Ve imdi kardelerim, buna kar ne diyeceksiniz? Size derim ki eer buna kar bir ey diyecek olursanz, hibir ey fark etmez; nk Tanrnn sznn yerine gelmesi gerekir. 59 nk aranzda ok koyunu olan ve kurtlar girip srsn yemesin diye onlar korumayan bir oban var mdr? Ve ite, eer bir kurt onun srsne

217 girerse, oban kurdu kovalamaz m? Evet ve sonunda, eer elinden gelse onu ldrecektir. 60 Ve imdi size derim ki iyi oban sizi arkanzdan aryor; ve eer onun sesine kulak verirseniz, sizi srsne getirecek ve sizler onun koyunlar olacaksnz; ve iyi oban yok olmamanz iin aranza a gzl bir kurdun girmesine izin vermemenizi emreder. 61 Ve imdi, ben Alma, bana emretmi Olann diliyle size sylediim szleri yerine getirmenizi emrediyorum. 62 Kiliseye ye olan sizlere emir yoluyla sylyorum. Ve Kiliseye ye olmayanlara ise davet yoluyla yle diyorum: Gelin ve tvbe iin vaftiz olun ki, sizler de yaam aacnn meyvesini yiyebilesiniz. 6. BLM Zarahemladaki Kilise temizlenerek dzene konur Alma, Gideyona vaaz vermek iin gider. m.. tahminen 83 yl. Ve imdi yle oldu ki Alma, Zarahemla ehrinde kurulmu olan kilisenin halkna yapt konumasn bitirdikten sonra, Kiliseye bakanlk edip gz kulak olmalar iin Tanrnn dzenine gre, ellerini onlarn bana koyarak rahip ve yallar atad. 2 Ve yle oldu ki Kiliseye ye olmayp gnahlarndan tvbe eden herkes tvbe iin vaftiz oldu ve Kiliseye kabul edildi. 3 Ve ayrca yle oldu ki Kili-

Alma 5:606:8 seye ye olup ktlklerinden tvbe etmeyenler ve Tanrnn nnde kendilerini alaltmayanlar yani yreklerinde gururlananlar kastediyorum bunlar reddedildiler ve onlarn isimleri silindi; yle ki onlarn isimleri doru olanlarn arasnda saylmad. 4 Ve bylece, onlar Zarahemla ehrindeki Kiliseyi dzenlemeye baladlar. 5 imdi anlamanz isterim ki Tanrnn sz herkese serbestti; yle ki hi kimse, bir araya gelip Tanrnn szn iitme ayrcalndan mahrum edilmedi. 6 Bununla birlikte Tanr ocuklarnn sk sk bir araya toplanmalar ve Tanry bilmeyenlerin ruhlarnn refah iin oru tutmalar ve gl dualara katlmalar emredildi. 7 Ve imdi yle oldu ki Alma, bu dzenlemeleri yaptktan sonra onlardan, evet, Zarahemla ehrinde bulunan Kiliseden ayrld ve Sidon rmann dou kenarnn stnden karya Gideyon vadisine geti; orada Gideyon ehri ad verilen bir ehir kurulmutu; bu ehir, Nehor tarafndan klla ldrlen adamn adn tayan Gideyon ad verilmi olan vadide bulunuyordu. 8 Ve Alma gidip Gideyon vadisinde kurulmu Kiliseye, atalarnn konutuu szlerin gerek aklanna gre ve iindeki peygamberlik ruhuna gre, halkn gnahlarndan fidye ile kurtarmak iin gelecek olan Tanrnn Olu, sa Mesihin tanklna ve kendisinin

Alma 7:17 arld kutsal dzene gre, Tanrnn szn bildirmeye balad. Ve yle yazlmtr. Amin. Kendi kaytlarna gre Almann, Gideyondaki halka bildirdii szler.
7. Blmn sonuna kadar.

218 Tanrnn nnde kendinizi alalttnz ve onun ltfunu dilemeye devam etmekte olduunuzu grebilmek iin geldim; Onun nnde susuz olduunuzu grmek ve Zarahemladaki kardelerimizin iinde bulunduu korkun kmaza sizlerin girmemi olduunu grmek iin geldim. 4 Yine de, Tanrnn ad mbarek olsun ki O bana bildirdi, evet, bana onlarn yeniden Tanrnn doruluk yoluna girdiklerini bilmenin son derece byk sevincini verdi. 5 Ve iimdeki Tanrnn Ruhuna gre sizin iin de sevineceimi mit ediyorum; yine de sizin iin duyduum sevincin Zarahemladaki kardeler iin ektiim o kadar ok ac ve keder yznden gelmesini istemem; nk ite, onlar hakkndaki sevincim ok ac ve keder iinde abaladktan sonra geldi. 6 Fakat ite ben, sizlerin kardeleriniz gibi ylesine byk bir inanszlk iinde olmadnz mit ediyorum; yreklerinizdeki gururla kendinizi ykseltmediinizi mit ediyorum; evet, yreklerinizi zenginliklere ve dnyann bo eylerine balamadnz mit ediyorum; evet, putlara tapmadnz, ama gerek ve yaayan Tanrya ibadet ettiinizi ve gelecek olan sonsuz bir inanla gnahlarnzn aff iin beklediinizi mit ediyorum. 7 nk ite, size derim ki gelecek ok ey var; ve ite, onlarn hepsinden daha nemli

7. BLM Mesih Meryemden doacak O, lmn balarn zecek ve halknn gnahlarn stlenecekTvbe edip vaftiz olanlar ve emirleri tutanlar sonsuz yaama kavuacaklardrKirlilik, Tanrnn Kralln miras alamaz Alakgnlllk, iman, umut ve ilahi sevgi gereklidir. m.. tahminen 83 yl. te, sevgili kardelerim, mademki sizin yannza gelebilmeme izin verildi; bunun iin size kendi dilimle, evet, kendi azmdan hitap etmeye alacam; grdnz gibi, ilk defa sizlere kendi azmdan kan szlerle konuacam; yarg krssne tamamen balanm olduumdan ve ilerimin younluundan dolay daha nce size gelemedim. 2 Ve eer yarg krssnn ynetimi benim yerime baka birisine verilmemi olsayd, hatta imdi, u an bile gelemezdim; ve Rab byk merhametiyle sizin yannza gelebilmeme izin verdi. 3 Ve ite, ben buraya byk umutlarla ve byk bir istekle,

219 olan bir ey var nk ite, Fidye ile Kurtarann yaayaca ve halknn arasna gelecei zaman ok uzakta deildir. 8 te, Onun lml bedende yaarken aramza geleceini syleyemem; nk ite, Ruh bunun byle olacan bana sylemedi. imdi bu konuyu bilmiyorum; ancak u kadarn biliyorum ki Rab Tanrnn kendi szne gre her eyi yapmaya gc vardr. 9 Fakat ite, Ruh bana u kadarn syledi. Bu halka yle diyerek seslen: Tvbe edin ve Rabbin yolunu hazrlayn ve onun dz olan yollarnda yryn; nk ite, Gklerin Krall yaklamtr ve Tanrnn Olu yeryzne gelecektir. 10 Ve ite o, atalarmzn lkesi olan Yerualemde, Meryemden dnyaya gelecektir. Bakire olan, deerli ve seilmi bir ara olan Meryem, Kutsal Ruhun gcyle glgelenecek ve gebe kalacaktr ve bir oul, evet, hatta Tanrnn Olunu douracaktr. 11 Ve O, her eit arlara, skntlara ve ayartmalara katlanarak ilerleyecektir; ve bunu halknn arlarn ve hastalklarn kendi zerine alacak diyen szn yerine gelmesi iin yapacaktr. 12 Ve O, halkn balayan lmn balarn zebilmek iin lm kendi zerine alacaktr; ve bedene gre iinin merhametle dolabilmesi iin onlarn zayflklarn zerine alacaktr; bylece bedene gre halkna zayflklar dorultu-

Alma 7:817 sunda nasl yardm edeceini bilecektir. 13 imdi Ruh her eyi bilir; yine de Tanrnn Olu, halknn gnahlarn zerine almak iin bedene gre acya katlanr; bylece kendisinin kurtarma gcne gre onlarn sularn yok edebilir; ve imdi ite, benim iimdeki tanklk budur. 14 imdi size derim ki tvbe edip yeniden domalsnz; nk Ruh, eer yeniden domazsanz, Gklerin Kralln miras alamayacanz sylyor; bu yzden gelin ve tvbe iin vaftiz olun; bylece gnahlarnzdan ykanabilir ve dnyann gnahlarn ortadan kaldran, insanlar her trl ktlkten kurtarmaya ve arndrmaya gc olan Tanrnn Kuzusuna iman edebilirsiniz. 15 Evet, size derim ki gelin, korkmayn ve sizi ykma balayan, sizi kolaylkla kuatan her gnah terk edin, evet, gelin, ilerleyin ve Tanrnza gnahlarnzdan tvbe etmek istediinizi ve Onun emirlerini tutmak iin Onunla bir antlama yapmak istediinizi ve bugn vaftiz sularna girerek Ona bunu kantlamak istediinizi gsterin. 16 Ve kim bunu yapar ve bundan byle Tanrnn emirlerini yerine getirirse, kendisine syleyeceklerimi hatrlayacaktr, evet, iimde tanklk eden Kutsal Ruhun tanklna gre, ona sonsuz yaama sahip olacaksn dediimi hatrlayacaktr. 17 imdi, sevgili kardelerim, bu eylere inanyor musunuz? te size derim ki, evet, onlara

Alma 7:1827 inandnz biliyorum ve onlara inandnz iimdeki Ruhun belirtileri sayesinde biliyorum. Ve imdi, konutuum konuda, evet, konutuum bu eyler hakknda inancnz gl olduu iin sevincim byktr. 18 nk konumamn banda sylediim gibi, sizlerin kardeleriniz gibi ayn kmaz durumda olmamasn arzu etmitim; isteklerimin aynen yerine getirilmi olduunu gryorum. 19 nk sizlerin doruluk yollarnda yrdnz gryorum; Tanrnn Krallna gtren yolda olduunuzu gryorum; evet, Onun yollarn dzlediinizi gryorum. 20 Sznn tanklyla, Tanrnn eri yollarda yrmeyeceinin sizlere bildirilmi olduunu gryorum; O sylediinden dnmez. Onda ne sadan sola, ne de doru olandan yanl olana glge dneklii vardr; bu yzden Onun yolu sonsuz bir yuvarlaktr. 21 Ve O kutsal olmayan tapnaklarda yaamaz; pis veya kirli olan eyler de Tanrnn Krallna kabul edilemez; bu yzden size sylyorum ki, zaman gelecek, evet ve son gnde yle olacak ki pis olan kendi pisliinde kalacaktr. 22 Ve imdi sevgili kardelerim, bu szleri size Tanrya olan grevinizin manasn anlamanz iin syledim; yle ki Onun nnde kusursuz bir ekilde yryp kabul edildiiniz Tanrnn kutsal dzenine gre yryebilmeniz iin.

220 23 Ve imdi alakgnll olmanz ve sz dinleyip nazik olmanz, uysal olmanz, sabr ve tahammlle dolu olmanz, her zaman kendinize hakim olmanz, her zaman Tanrnn emirlerini yerine getirmek iin gayret gstermenizi, ihtiyacnz olan hem manevi hem de maddi her eyi dilemenizi, her zaman size ne verilirse verilsin Tanrya kretmenizi dilerim. 24 Ve imannz, umudunuz ve ilahi sevginiz olmasna dikkat edin ki o zaman iyi ileriniz daima bol olacaktr. 25 Ve Rab sizleri kutsayp giysilerinizi lekesiz tutsun ki sonunda brahim, shak ve Yakupla ve dnya baladktan beri yaam olan kutsal peygamberlerle, giysilerinizi onlarn lekesiz olan giysileri gibi lekesiz yaparak, bir daha kmamak zere Gklerin Krallnda oturmaya getirilesiniz. 26 Ve imdi sevgili kardelerim, bu szleri size Ruhun bendeki tanklna gre syledim; ve szlerime fazlasyla gsterdiiniz gayret ve dikkatten dolay ruhum ok seviniyor. 27 Ve imdi, Tanrnn huzuru, inancnz ve iyi ilerinize gre, bu zamandan itibaren sonsuza dek, sizin zerinizde ve evlerinizin ve topraklarnzn zerinde ve srlerinizin ve bykba hayvanlarnzn ve sahip olduunuz her eyin, hanmlarnzn ve ocuklarnzn zerinde olsun. Ve ben byle konutum. Amin.

221 8. BLM Alma, Melekte vaaz verip vaftiz ederAmmonihada reddedilir ve oradan ayrlrBir melek ona geri dnmesini ve halk tvbeye armasn emrederAmulek Almay evinde arlar ve ikisi beraber Ammonihada vaaz verirler. m.. tahminen 82 yl. Ve imdi yle oldu ki Alma, Gideyon halkna yazlamayacak birok ey rettikten sonra, daha nce Zarahemla lkesinde yapt gibi Kilisenin dzenini salayarak Gideyon lkesinden geri geldi; evet, yapt ilerden dinlenmek zere Zarahemladaki kendi evine dnd. 2 Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin dokuzuncu yl sona erdi. 3 Ve yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin onuncu ylnn banda, Alma oradan ayrlp batda l snrnn yanndaki, Sidon rmann batsnda bulunan Melek lkesine gitmek zere yola kt. 4 Ve Alma, arlm olduu Tanrnn kutsal dzenine gre Melek lkesindeki halka retmeye balad; ve btn Melek lkesinde olan halka retmeye balad. 5 Ve yle oldu ki insanlar lkenin l kenarnda bulunan btn snrlardan geerek onun yanna geldi. Ve onlar lkenin her tarafnda vaftiz oldular. 6 Bu yzden Alma, Melekte iini bitirdikten sonra oradan ayrld ve Melek lkesinin

Alma 8:113 kuzeyinde gnlk yol ald; ve Ammoniha ad verilen bir ehre geldi. 7 imdi lkelerine, ehirlerine ve kylerine, evet, hatta kk kylerinin hepsine, onlara ilknce sahip kan kiinin adn vermek Nefi halknn adetiydi; ve bu Ammoniha lkesinde de byleydi. 8 Ve yle oldu ki Alma, Ammoniha ehrine gelir gelmez, onlara Tanrnn szn vaaz etmeye balad. 9 imdi eytan, Ammoniha ehrindeki halkn yreklerine sk bir ekilde yapmt; bu yzden onlar Almann szlerine kulak asmadlar. 10 Buna ramen Alma, Ruhunu ehirdeki halkn zerine dkmesi ve ayrca onlar tvbe iin vaftiz etmesine izin vermesi iin Tanr ile gl bir duada gree tutuup ruhta ok aba gsterdi. 11 Ancak onlar yreklerini sertletirip ona yle sylediler: te, biz senin Alma olduunu biliyoruz ve geleneklerinize gre, lkenin bir ok yerinde kurduun Kilisenin yksek rahibi olduunu biliyoruz; ve biz senin Kilisenden deiliz ve bylesine sama geleneklere de inanmyoruz. 12 Ve imdi, biz senin kilisenden olmadmz iin zerimizde hibir yetkiye sahip olmadn biliyoruz; ve sen yarg krssn Nefihaya teslim ettin; bu yzden bizim bahakimimiz deilsin. 13 imdi halk bunu syledikten ve onun her szne kar

Alma 8:1426 ktktan ve ona hakaret edip zerine tkrdkten ve onu ehirlerinden attrdktan sonra, Alma oradan ayrlp Harun denilen ehre doru yola kt. 14 Ve yle oldu ki oraya doru yolculuk ederken, Ammoniha ehrindeki halkn ktl yznden zntden kmt, ruhen ok sknt ve ac ekiyordu; yle oldu ki Alma byle zntden km bir durumda iken, ite Rabbin bir melei ona grnerek yle dedi: 15 Ne mutlu sana, Alma; bu yzden ban kaldr ve sevin! nk sevinmen iin ok neden var; nk sen, Tanrdan ilk mesajn aldn gnden beri, Onun emirlerine sadk kaldn. te, o mesaj sana getiren bendim. 16 Ve ite, Ammoniha ehrine geri dnmeni ve ehrin halkna yeniden vaaz etmeni emretmek iin sana gnderildim; evet, onlara vaaz et. Evet, onlara tvbe etmezlerse, Rab Tanrnn kendilerini yok edeceini syle. 17 nk ite, onlar u an senin halknn zgrln nasl yok edeceklerini hesaplyorlar; (nk Rab yle diyor) bu, Onun halkna verdii kanunlara, hkmlere ve emirlere aykrdr. 18 imdi yle oldu ki Alma, Rabbin meleinden mesajn aldktan sonra, hzl bir ekilde Ammoniha lkesine geri dnd. Ve ehre baka bir yoldan, evet, Ammoniha ehrinin gneyindeki bir yoldan girdi. 19 Ve ehre girdiinde Almann karn ok ackmt ve bir

222 adama: Tanrnn aciz bir kuluna yiyecek bir ey verir misin? dedi. 20 Ve adam ona yle dedi: Ben Nefiliyim ve ben sizin Tanrnn kutsal bir peygamberi olduunuzu biliyorum; nk grdm bir grmde, melein misafir edeceksin dedii adam sizsiniz. Bu yzden, gelin evime buyurun ve ben size yemeimden vereceim; ve sizin evime ve bana bereket getireceinizi biliyorum. 21 Ve yle oldu ki bu adam Almaya evinin kapsn at; ve bu adamn ad Amulekti; ve etle ekmek getirip Almann nne koydu. 22 Ve yle oldu ki Alma ekmei yiyip doydu; ve Amuleki ve onun evini kutsad ve Tanrya kretti. 23 Ve yemek yedikten ve karn doyduktan sonra Amuleke yle dedi: Ben Almaym ve lkenin her tarafnda bulunan Tanrnn Kilisesinin yksek rahibiyim. 24 Ve ite, ben, vahiy ve peygamberlik ruhuna gre, Tanrnn szn btn bu halkn arasnda vaaz etmeye arldm; ve bu lkeye geldim, ama onlar beni reddetti; daha dorusu beni kovdular; ben de neredeyse sonsuza dek bu lkeye srtm evirmek zereydim. 25 Fakat ite, yeniden geri dnp bu halka peygamberlik etmem, evet ve onlara kar ktlkleri hakknda tanklk etmem emredildi. 26 Ve imdi, Amulek, sen beni misafir edip karnm doyurdu-

223 un iin kutsanacaksn; nk ok ackmtm, zira gnlerdir oru tutmaktaydm. 27 Ve Alma halka vaaz etmeye balamadan nce Amulekin yannda epeyce bir zaman kald. 28 Ve yle oldu ki halk daha tiksindirici ktlkler yapmaya balad. 29 Ve sz Almaya gelip yle dedi: Git ve ayn zamanda hizmetkrm Amuleke de kp bu halka yle diyerek peygamberlik etmesini syleTvbe edin, nk Rab yle diyor: Tvbe etmezseniz, bu halk fkemle yoklayacam; evet ve kzgn fkemden dnmeyeceim. 30 Ve Alma ve ayn zamanda Amulek de onlara Tanrnn szlerini bildirmek iin halkn arasna kt; ve onlar Kutsal Ruhla doluydular. 31 Ve onlara ylesine bir g verilmiti ki onlar zindanlara kapatlamyorlard ve hi kimsenin onlar ldrmesi mmkn deildi; yine de onlar zincirlerle balanp hapse atlncaya kadar glerini kullanmadlar. imdi bu, Rabbin onlar araclyla kendi gcn gsterebilmesi iin oldu. 32 Ve yle oldu ki onlar kp Rabbin onlara vermi olduu ruh ve gce gre halka vaaz edip peygamberlikte bulunmaya baladlar. Ammoniha lkesindeki halka bildirilen Almann ve ayrca Amulekin szleri. Ve Almann kaytlarna gre, onlar ayrca hapse atlrlar ve ilerinde

Alma 8:279:6 bulunan Tanrnn mucizevi gc ile kurtarlrlar.


9. Blmn bandan 14. Blmn sonuna kadar.

9. BLM Alma, Ammoniha halkna tvbe etmelerini emrederRab, son gnlerde Lamanllara kar merhametli olacaktrNefililer terk ederlerse, Lamanllar tarafndan yok edileceklerdir Tanrnn Olu yaknda gelecektirO, tvbe edenleri, vaftiz olanlar ve adna inananlar fidye ile kurtaracaktr. m.. tahminen 82 yl. Ve yine, ben Alma, Tanr bana emrettii iin Amuleki yanma alp bu halka, yani Ammoniha ehrindeki halka yeniden vaaz etmeye gittim; yle oldu ki onlara vaaz etmeye baladmda benimle tartmaya balayarak yle dediler: 2 Sen kimsin? Birisi bize bu dnyann geip gideceini vaaz etti diye bir kiinin tanklna inanacamz m sanyorsun? 3 imdi onlar syledikleri szleri anlamyorlard; nk dnyann sonunun geleceini bilmiyorlard. 4 Ve onlar ayrca yle dediler: Sen bu byk ehrin bir gnde yakp yklacana dair peygamberlik etsen de, biz senin szlerine inanmayz. 5 imdi onlar Tanrnn byle olaanst iler yapabileceini bilmiyorlard; nk onlar kat yrekli ve dik kafal bir halkt. 6 Ve onlar: Tanr kim oluyor

Alma 9:718 da bu halkn arasna bu kadar byk ve olaanst ilerin doruluunu bildirmek iin bir adamdan daha fazla otorite gndermiyor? dediler. 7 Ve onlar bana el kaldrmak iin ileri yrdler; fakat ite, bunu yapamadlar. Ve ben onlara sz bildirmek iin cesaretle durdum; evet, cesur bir ekilde onlara yle diyerek tanklk ettim: 8 te, ey kt ve sapk nesil, sizler atalarnzn geleneklerini nasl unuttunuz; evet, Tanrnn emirlerini ne abuk unuttunuz! 9 Babamz Lehinin, Tanrnn eliyle Yerualemden karldn hatrlamyor musunuz? Onlarn hepsine lde Tanr tarafndan yol gsterildiini hatrlamyor musunuz? 10 Ve Onun atalarmz ka kez dmanlarnn elinden kurtardn ve onlar kendi kardelerinin elinden dahi lmden kurtardn ne abuk unuttunuz? 11 Evet ve Onun esiz gc, merhameti ve bize kar gsterdii sabr olmasayd, bizler kanlmaz bir ekilde, bu devirden ok daha nce kltan geirilip bu dnyadan giderdik ve belki de sonsuz bir sefalet ve elem dolu bir duruma gnderilirdik. 12 te, imdi size derim ki O, size tvbe etmenizi emrediyor ve eer siz tvbe etmezseniz, Tanrnn Kralln hibir ekilde miras alamazsnz. Fakat ite, hepsi bu kadar deildir O, size tvbe etmenizi emretti, yoksa sizi yeryznden tamamen silip atacaktr; evet, O sizi

224 fkesiyle yoklayacaktr ve kzgn fkesinden dnmeyecektir. 13 te, Onun Lehiye syledii ve yle konutuu: Emirlerimi tuttuunuz lde, lkede refaha kavuacaksnz szlerini hatrlamyor musunuz? Ve yine sylenmitir ki: Emirlerimi tutmadnz lde, Rabbin huzurundan kovulacaksnz. 14 imdi hatrlamanz isterim ki Lamanllar, Tanrnn emirlerini tutmadklar zaman Rabbin huzurundan kovulmulardr. imdi Rabbin bu konuda syledii szn dorulandn ve lkede yasalar inemeye baladklar andan itibaren Lamanllarn Tanrnn huzurundan kovulduklarn gryoruz. 15 Ancak size derim ki eer siz gnahlarnzda kalmaya devam ederseniz, yarg gnnde onlarn hali sizinkinden daha dayanlr olacaktr; evet ve tvbe etmezseniz, bu yaamda onlarn hali sizinkinden daha dayanlr olacaktr. 16 nk Lamanllara verilmi birok sz vardr; zira atalarnn gelenekleri onlarn cahil durumda kalmalarna neden olmutur; bu yzden, Rab onlara merhametli olacak ve onlarn mrn bu lkede uzatacaktr. 17 Ve belli bir dnemde, onlar Onun szne inanmaya ve atalarnn geleneklerinin doru olmadnn bilgisine getirileceklerdir; ve onlardan birou kurtulacaktr, nk Rab, adn aran herkese merhametli olacaktr. 18 Fakat ite, size derim ki eer siz ktlklerinizde dire-

225 nirseniz, mrnz bu lkede uzun olmayacaktr; nk Lamanllar zerinize gnderilecektir; ve tvbe etmezseniz, onlar beklemediiniz bir anda gelecek ve siz kesin bir ykmla ziyaret edileceksiniz; ve bu, Rabbin kzgn fkesine gre olacaktr. 19 nk O, ktlklerinizde yaayp Onun halkn yok etmenize izin vermeyecektir. Size derim ki: Hayr! Eer olur da onlar, Tanrlar Rab tarafndan kendilerine o kadar ok k ve bilgi verildikten sonra kalkp gnahlarn ve sularn iine derse, Rab, Nefi halk ad verilen btn halknn Lamanllar tarafndan yok edilmesine izin vermeyi tercih edecektir. 20 Evet, onlar Rabbin o kadar ok ayrcalk gsterdii bir halk olduktan sonra, evet, dier ulus, slale, dil veya halktan daha ok iyilik grdkten sonra; kendi isteklerine, inanlarna ve dualarna gre gemite olan, imdi olan ve gelecekte olacak olan her ey onlara bildirildikten sonra; 21 Tanrnn Ruhu tarafndan ziyaret edilip meleklerle konumu ve Rabbin sesiyle kendilerine konuulmu ve peygamberlik ruhuna ve vahiy ruhuna ve ayrca birok armaana, dillerle konuma armaanna ve vaaz verme armaanna ve Kutsal Ruh armaanna ve tercme armaanna sahip olduktan sonra; 22 Evet ve Tanr tarafndan Yerualem lkesinden Rabbin eliyle kurtarldktan sonra, ktlktan ve hastalktan ve her trl

Alma 9:1927 ve her eit illetten korunduktan sonra; ve onlar ldrlmemek iin savata glendikten sonra, defalarca tutsaklktan karldktan sonra ve imdiye kadar korunup emniyetleri salandktan sonra ve her trl zenginliklerle zengin oluncaya kadar refaha kavuturulduktan sonra 23 Ve imdi ite size derim ki Rabbin elinden bylesine ok nimet gren bu halk, eer sahip olduklar k ve bilgiye kar aykr hareket ederse, size sylyorum, eer byle olursa, yle ki onlar yasalar inerse, Lamanllarn hali onlarn halinden daha dayanlr olacaktr. 24 nk ite siz yasalar inerseniz, Rabbin vaadleri size deil, Lamanllara sunulacaktr; nk Rab, Ona kar isyan ederseniz, sizin yeryznden tamamen silinip atlacanz aka vaad edip buna kesin olarak karar vermedi mi? 25 Ve imdi bundan dolay, siz ldrlmeyin diye, Rab, halkndan birok kiiyi ziyaret etmesi ve onlara gidip bu halka gl bir ekilde yle haykrmalar gerektiini bildirmesi iin meleini gnderdi: Tvbe edin, nk Gklerin Krall yaknda gelecektir. 26 Ve ok gemeden Tanrnn Olu grkemiyle gelecektir; ve Onun grkemi ltuf, eitlik ve gerekle dolu; sabr, merhamet ve tahammlle dolu olup, halknn yakarlarn duyup onlarn dualarn cevaplandrmak iin abuk davranan Babann Biricik Olunun grkemi olacaktr. 27 Ve ite O, adna iman edip

Alma 9:2810:5 tvbe iin vaftiz olacak olanlar fidye ile kurtarmaya gelecektir. 28 Bu yzden, Rabbin yolunu hazrlayn; nk btn insanlarn kendi ilerine gre, ilerinin nasl olduuna gre dl kazanacaklar zaman yaklat eer ileri doruysa sa Mesihin kudreti ve kurtarna gre ruhlarnn kurtuluunu bieceklerdir ve eer ileri ktyse eytann gcne ve tutsaklna gre ruhlarna lanet bieceklerdir. 29 imdi ite, halka haykran melein sesi budur. 30 Ve imdi, sevgili kardelerim, nk sizler benim kardelerimsiniz ve sevgili olmanz gerekir; madem ki yrekleriniz Tanrnn szne kar tiksindirici bir derecede katlam ve madem ki siz yolunu arm, ahlaksz bir halksnz, yleyse sizlerin tvbeye yarar iler yapmas gerekir. 31 imdi yle oldu ki ben Alma, bu szleri sylediimde, ite halk, onlara kat yrekli ve dik kafal bir halk olduklarn sylediim iin bana fkelendi. 32 Ve ayrca onlara yolunu arm, ahlaksz bir halk olduklarn sylediim iin bana kzdlar ve beni hapse atmak iin yakalamaya altlar. 33 Fakat yle oldu ki Rab, onlarn beni yakalayp hapse atmalarna imdilik izin vermedi. 34 Ve yle oldu ki Amulek de kp dikildi ve onlara vaaz etmeye balad. Ve imdi, Amulekin szlerinin hepsi burada yazl deildir; yine de onun szlerinin bir ksm bu kitapta yazlmtr. 10. BLM

226

Lehi, Manassenin soyundan gelmedir Amulek, Almaya yardm etmesi iin melein kendisine verdii emri anlatr Dorularn dualar sayesinde halkn can balanr Adaletsiz avukatlar ve hakimler halkn ykmnn temelini atarlar. m.. tahminen 82 yl. imdi Amulekin, Ammoniha lkesindeki halka vaaz edip syledii szler unlardr: 2 Ben Amulekim; ben, Aminadinin soyundan gelen smailin olu olan Gidonann oluyum; ve bu Aminadi, tapnan duvarna Tanrnn parmayla yazlm olan yazy tercme eden ayn Aminadidir. 3 Ve Aminadi, kardelerinin eliyle Msra satlm Yusufun olu Manassenin soyundan gelen, Yerualem lkesinden ayrlan Lehinin olu Nefinin soyundan geliyordu. 4 Ve ite, beni tanyan herkesin arasnda itibar az olan bir kii deilim; evet ve ite, benim ok sayda akrabalarm ve dostlarm vardr; ve ben ayrca ellerimin alkanlyla ok zenginlikler elde etmi bir kiiyim. 5 Yine de btn bunlara ramen Rabbin yollar, srlar ve onun olaanst gcyle ilgili konularda imdiye kadar pek bir ey renmedim. Bu konular daha nce pek anlamadm syledim; fakat ite, yanlyorum; nk Onun srlar ve olaanst gcyle ilgili birok ey, evet, hatta bu halkn cannn balandn grdm.

227 6 Yine de yreimi sertletirdim; nk birok kez arldm, ama ben bunu duymak istemedim; bu yzden, bu eyler hakknda biliyordum, ama yine de bilmiyordum; bu yzden kalbimin ktlyle Tanrya ba kaldrdm, hatta hakimler ynetiminin onuncu ylndaki bu yedinci ayn drdnc gnne kadar ba kaldrmaya devam ettim. 7 ok yakn bir akrabay grmeye giderken, ite Rabbin bir melei bana grnd ve yle dedi: Amulek, evine geri dn! nk Rabbin bir peygamberini, evet, kutsal bir adam, Tanrnn seilmi bir adamn doyuracaksn; nk o, bu halkn gnahlar yznden gnlerce oru tuttu ve onun karn a; ve sen bu adam evinde misafir edeceksin ve onu doyuracaksn; o da seni ve evini kutsayacak; ve Rabbin bereketi senin ve evinin zerinden eksik olmayacak. 8 Ve yle oldu ki melein szn dinledim ve evime doru dndm. Ve oraya doru giderken, melein bana: Evinde misafir edeceksin dedii adamla karlatm ve ite, size Tanr ile ilgili konularda konuan bu kii ayn adamdr. 9 Ve melek bana onun kutsal bir kii olduunu syledi; bu nedenle, Tanrnn melei tarafndan sylendii iin ben onun kutsal bir adam olduunu biliyorum. 10 Ve yine, ben onun tanklk ettii gereklerin doru olduunu biliyorum; nk ite, size derim ki Rab nasl yayorsa,

Alma 10:615 ayn ekilde meleini bana bu eyleri bildirmesi iin gnderdi; ve O, meleini bu Alma evimde kalrken gnderdi. 11 nk ite Alma, evimi kutsad; beni ve hanmlarm ve ocuklarm ve babam ve akrabalarm kutsad; evet, hatta akrabalarmn hepsini kutsad ve syledii szlere gre Rabbin bereketi zerimize kondu. 12 Ve imdi, Amulek bu szleri syledii zaman, halk sulandklar bu gerekler ve ayrca onlardaki peygamberlik ruhuna gre gelecekteki olaylar hakknda birden fazla ahidin tanklk ettiini grnce armaya baladlar. 13 Ancak onlarn arasnda kurnaz oyunlaryla onlar syleyecei szlerde tuzaa drmek isteyen, bylece onlara kar kant toplayp bunlar hakimlerine teslim etmek isteyen, yasalara gre yarglanmalar ve onlarn aleyhinde gsterecekleri veya tanklk edecekleri sua gre ldrlmeleri ya da hapse atlmalar iin onlar sorgulamay dnen baz kiiler vard. 14 imdi, onlar ldrtmeye alan bu adamlar, halkn mahkemede yargland srada ya da hakim nnde iledikleri sulardan dolay mahkemede yarglanrken yasay uygulamak zere halk tarafndan tutulmu ya da greve getirilmi olan avukatlard. 15 imdi bu avukatlar insanlarn yapt btn ktlklar ve marifetleri biliyorlard; bu da onlara mesleklerinde ustalamalarn salyordu.

Alma 10:1627 16 Ve yle oldu ki onlar, Amuleki sorgulamaya baladlar; bylece onu szlerinde oyuna getirecekler ya da ona syleyecei szlerin tersini sylettireceklerdi. 17 imdi, onlar Amulekin kendi planlarn bilebileceini bilmiyorlard. Fakat yle oldu ki onu sorgulamaya baladklarnda, Amulek onlarn dncelerini anlayp onlara yle dedi: Ey kt ve sapk nesil, siz avukatlar ve ikiyzller, nk siz eytana temel atyorsunuz; nk Tanrnn kutsallarn yakalamak iin kapanlar ve tuzaklar kuruyorsunuz. 18 Sizler dorularn yollarn saptrmak ve banza Tanrnn gazabn indirmek iin, hatta bu halk tamamyla ykma uratmak iin planlar kuruyorsunuz. 19 Evet, son kralmz Mosiya iyi syledi; krall teslim edecei srada, krall devredecek hi kimse olmad iin bu halkn kendi isteiyle ynetilmesini salad evet, kendisi ok iyi syledi: Gn gelir de bu halk kendi isteiyle kty seer, yani gn gelir de bu halk yasalar inerse, onlar yok olmaya hazrdr. 20 Ve imdi size derim ki Rab, ktlklerinizi iyi bir ekilde yarglar; meleklerinin sesiyle bu halka gzelce seslenir: Tvbe edin, tvbe edin, nk Gklerin Krall yaklat. 21 Evet O, meleklerinin sesiyle gzelce seslenir: Ben halkmn arasna elimdeki eitlik ve adaletle geleceim. 22 Evet ve size derim ki lkede

228 u an bulunan doru insanlarn dualar olmasayd, siz u an tam bir ykmla ziyaret edilirdiniz; yine de bu, Nuhun zamannda yaayan halka olduu gibi tufanla deil, ama ktlkla, salgn hastalklarla ve klla olurdu. 23 Fakat, sizin cannz doru insanlarn dualar sayesinde balanmtr; imdi bu yzden, aranzdan dorular kovarsanz, o zaman Rab elini ekmeyecek, ama kzgn fkesiyle sizin zer i n i z e g e lecek ti r ; o z a ma n ktlkla, salgn hastalklarla ve klla vurulacaksnz; ve eer tvbe etmezseniz, bunun vakti gelmitir. 24 Ve imdi yle oldu ki halk, Amuleke daha ok kzd ve barp ararak yle dediler: Bu adam adil olan yasalarmza ve setiimiz bilge avukatlarmza hakaret ediyor! 25 Fakat Amulek elini uzatp onlara daha kuvvetli bir ekilde haykrarak yle dedi: Ey kt ve sapk nesil, eytan sizin yreklerinizi niin byle byk bir gle zapt etmitir? Onun sizin zerinizde gc olsun ve gzlerinizi kr edip dorulukla sylenen szleri anlamayasnz diye mi kendinizi ona teslim ediyorsunuz? 26 nk ite, ben yasanza kar m tanklk ettim? Siz anlamyorsunuz! Yasanza kar konutuumu sylyorsunuz, fakat ben yasanza kar konumadm; fakat sizin yasanzdan yana, cezalandrlmanz iin konutum. 27 Ve imdi ite, size derim ki bu halkn ykmnn temeli, sizin

229 adaletsiz avukatlarnz ve hakimleriniz tarafndan atlmaya balanmtr. 28 Ve imdi, yle oldu ki Amulek bunlar sylediinde, halk ona barp yle dedi: imdi biz biliyoruz ki bu adam eytann ocuudur! nk bize yalan syledi; nk yasamza kar konutu. Ve imdi ise yasamza kar konumadn sylyor. 29 Ve avukatlarmza ve hakimlerimize kar yine hakaret etti. 30 Ve yle oldu ki avukatlar bu sylenenleri ona kar hatrlamak zere yreklerine koydular. 31 Ve onlarn arasnda Zeezrom adnda biri vard. imdi Amulek ve Almay sulayanlarn en bata geleni oydu; onlarn arasndaki en iyi usta avukatlardan biriydi; halkn arasnda ok i yapyordu. 32 imdi bu avukatlarn amac para kazanmakt; ve onlar yaptklar ie gre para kazanyorlard. 11. BLM Nefililerin para sistemleri aklanrAmulek, Zeezrom ile tartr Mesih insanlar gnahlarnda kurtarmayacaktr Sadece Gklerin Kralln miras alanlar kurtulacaktr Btn insanlar dirilip lmszleecektirDiriliten sonra bir daha lm yoktur. m.. tahminen 82 yl. imdi Mosiya yasasna gre her yasa hakiminin ya da

Alma 10:2811:6 hakim olarak atananlarn, nlerine yarglanmak zere getirilenleri yarglamak iin altklar zaman orannda cret almalar gerekiyordu. 2 imdi, eer bir kimse bakasna borlu olup borcunu demek istemezse, hakime ikayet edilirdi; ve hakim de yetkisini kullanarak o kimsenin huzuruna karlmas iin memurlar gnderir ve o adam yasalara ve kendisine kar getirilen kantlara gre yarglard; ve bylece adam borcunu demek ya da mal mlk elinden alnmak veya hrsz ve soyguncu olarak halkn arasndan atlmak zorunda kalrd. 3 Ve hakim alt zamana gre cret alrd bir gn iin bir altn senine ya da bir altn senineye e deerde olan bir gm senum alrd; ve bu verilen yasaya gredir. 4 imdi bunlar onlarn farkl deerlerdeki altn ve gm paralarnn adlaryd. Ve onlara bu isimleri Nefililer verdi; nk onlar Yerualemdeki Yahudiler gibi paralarn hesaplamyorlard; lleri de Yahudilerinki gibi deildi; ne var ki onlar para deerlerini ve llerini hakimler ynetimine kadar her nesilde halkn isteine ve durumuna gre deitirdiler; bunlar Kral Mosiya tarafndan resmiletirildi. 5 imdi para deerleri yledir: Bir altn senine, bir altn seon, bir altn um ve bir altn limna. 6 Bir gm senum, bir gm amnor, bir gm ezrom ve bir gm onti.

Alma 11:727 7 Bir gm senum, bir altn senineye eitti ve bunlarn her biri bir lek arpaya ve ayn zamanda bir lek her eit tahla eitti. 8 imdi bir altn seon, bir seninenin iki kat deerindeydi. 9 Ve bir altn um, bir seonun iki kat deerindeydi. 10 Ve bir limna altn, bunlarn hepsinin deerine eitti. 11 Ve bir gm amnor, iki senum kadar bykt. 12 Ve bir gm ezrom, drt senum kadar bykt. 13 Ve bir onti, bunlarn hepsi kadar bykt. 14 imdi hesaplarnda kullandklar kk rakamlarn deeri udur: 15 Bir iblon, bir senumun yarsdr; dolaysyla bir iblon yarm lek arpa deerindedir. 16 Ve bir iblum, bir iblonun yarsdr. 17 Ve bir lea, bir iblumun yarsdr. 18 imdi hesaplarna gre bunlarn saylar yledir: 19 imdi bir altn antiyon, iblona eittir. 20 imdi onlar ilerine gre cret alyorlard; bu yzden sadece para kazanabilmek iin halk isyana ve her eit karkla ve ktle kkrttlar; bunu daha fazla i alabilmek ve nlerine getirilen davalara gre para kazanabilmek iin yaptlar; bu nedenle halk Almaya ve Amuleke kar kkrttlar. 21 Ve bu Zeezrom, Amuleki sorguya ekmeye balayarak yle dedi: Sana soracam birka soruya cevap verir misin?

230 imdi Zeezrom, iyi olan yok edebilmek iin eytann hilelerinde usta olan biriydi; bu yzden Amuleke: Sana soracam sorulara cevap verir misin? dedi. 22 Ve Amulek de ona: Evet, eer sorularn bendeki Rabbin Ruhuna uygunsa cevap veririm; nk Rabbin Ruhuna ters den hibir ey sylemeyeceim dedi. Ve Zeezrom ona: te, burada alt gm onti var ve eer sen Yce bir Varln var olduunu inkr edersen, bunlarn hepsini sana vereceim dedi. 23 imdi Amulek yle dedi: Ey cehennem ocuu, sen beni neden denersin? Dorularn byle oyunlara kanmayacan bilmez misin? 24 Tanrnn olmadna m inanyorsun? Sana derim ki: Hayr, sen Tanrnn var olduunu biliyorsun; fakat bu paray Ondan daha ok seviyorsun. 25 Ve imdi, sen Tanrnn nnde bana yalan syledin. Sen bana: te ok deerli olan bu alt ontiyi sana vereceim dedin. Halbuki yreinde sen onlar bana vermek istemiyordun; ve senin tek arzun benim gerek ve yaayan Tanry inkr etmemdi; bylece beni ldrtmek iin eline bir sebep geecekti. Ve imdi ite, sen bu byk ktlnn karln alacaksn. 26 Ve Zeezrom ona yle dedi: Sen gerek ve yaayan bir Tanr olduunu mu sylyorsun? 27 Ve Amulek de: Evet,

231 gerek ve yaayan bir Tanr vardr dedi. 28 imdi Zeezrom: Birden ok Tanr var m? dedi. 29 Ve o cevap verdi: Hayr! 30 imdi Zeezrom ona tekrar yle dedi: Bu eyleri nasl biliyorsun? 31 Ve Amulek: Bunlar bana bir melek bildirdi dedi. 32 Ve Zeezrom yine: Gelecek olan kimdir? Tanrnn Olu mu? dedi. 33 Ve o da ona: Evet dedi. 34 Ve Zeezrom yine: O, halkn gnahlarnda m kurtaracak? dedi. Ve Amulek de cevap vererek ona yle dedi: Sana derim ki kurtarmayacaktr; nk Onun kendi szn inkr etmesi mmkn deildir. 35 imdi Zeezrom halka yle dedi: Bunlar hatrlamaya dikkat edin; nk o tek bir Tanrnn olduunu syledi; yine de sanki Tanrya emretme yetkisi varm gibi Tanrnn Olunun geleceini, ama kendi halkn kurtarmayacan syledi. 36 imdi Amulek ona tekrar yle dedi: te sen yalan syledin; nk ben, Tanrnn kendi halkn gnahlarnda kurtarmayacan sylediim iin benim sanki Tanrya emretme yetkim varm gibi konutuumu sylyorsun. 37 Ve size tekrar derim ki O, onlar gnahlarnda kurtaramaz; nk ben onun szn inkr edemem; ve O, kirli hibir eyin Gklerin Kralln miras alamayacan syledi; bu yzden, siz Gklerin Kralln miras almadan nasl kurtulabilirsiniz?

Alma 11:2844 Bu nedenle gnahlarnzn iindeyken kurtulamazsnz. 38 imdi Zeezrom tekrar ona: Tanrnn Olu, gerek Sonsuz Baba mdr? dedi. 39 Ve Amulek de ona yle dedi: Evet, O gn ve yerin ve oralarda bulunan her eyin gerek Sonsuz Babasdr. O balang ve sondur; birinci ve sonuncudur. 40 Ve O kendi halkn fidye ile kurtarmak iin dnyaya gelecektir ve adna inananlarn sularn zerine alacaktr; ve sonsuz yaama kavuacak olanlar bunlardr ve kurtulu baka hi kimseye gelmeyecektir. 41 Bu yzden ktler lmn balarnn zlmesinden baka hibir fidye ile kurtulu yokmu gibi kalrlar; nk ite, herkesin lmden dirilip Tanrnn nnde duraca ve ilerine gre yarglanaca gn gelecektir. 42 imdi geici lm denilen bir lm vardr; ve Mesihin lm bu geici lmn balarn zecektir; bylece herkes bu geici lmden dirilecektir. 43 Ruh ve beden kusursuz bir ekilde yeniden birleecektir; hem kol, bacak hem de eklemler, u an bizim olduumuz gibi yeniden uygun yapsna dndrlecektir; ve bizler Tanrnn nne getirilerek orada duracaz ve tpk imdi bildiimiz gibi bilip btn sularmz aka hatrlayacaz. 44 imdi, bu yeniletirme herkese, hem yallara hem genlere, hem tutsaklara hem zgrlere, hem erkeklere hem kadnlara,

Alma 11:4512:4 hem ktlere hem iyilere gelecektir ve onlarn bandan bir sa teli bile kaybolmayacaktr; fakat her ey imdi olduu gibi ya da bedende olduu gibi tekrar kusursuz ekline dntrlecektir; ve tek Sonsuz Tanr olan Oul Mesihin ve Tanr Babann ve Kutsal Ruhun yarg krssnn nne hesap vermek iin ilerinin iyiliine ya da ktlne gre yarglanmak zere getirileceklerdir. 45 imdi ite, size lml bedenin lmnden ve ayn zamanda bu lml bedenin yeniden diriliinden sz ettim. Size derim ki bu lml beden, lmsz bir beden eklinde dirilecek, yani lmden, hatta ilk lmden bir daha hi lemeyecek ekilde dirilerek yaayacaktr; onlarn ruhlar ve bedenleri bir daha ayrlmamak zere tekrar birleecektir; bylece bu btnlk ruhsal ve lmsz olacaktr; yle ki onlar artk hibir rme grmeyeceklerdir. 46 imdi, Amulek bu szleri bitirdiinde halk tekrar armaya balad ve Zeezrom da titremeye balad. Ve Amulekin szleri bylece sona erdi, daha dorusu benim yazdklarm bu kadardr. 12. BLM Alma, Zeezrom ile tartr Tanrnn srlar yalnzca sadk olanlara verilir nsanlar dnceleri, inanlar, szleri ve ilerine gre yarglanacaklardr Ktler ruhsal bir lmn acsn ekeceklerdir

232 Bu lml yaam bir snanma durumudur Fidye ile kurtulu plan, lmden dirilii ve iman sayesinde gnahlardan balanmay salar Tvbe edenlerin Biricik Oulun aracl ile merhamet istemeye haklar vardr. m.. tahminen 82 yl. imdi Alma, Amulekin szlerinin Zeezromu susturduunu grd; nk Amulekin, kendisini mahvetmek isteyen Zeezromu yalan syleyip hile yaparken yakaladn grmt; ve Alma onun iledii suun bilinci altnda titremeye baladn grnce azn at ve onunla konumaya ve Amulekin szlerini onaylayarak, konuyu daha ayrntl bir ekilde aklamaya ya da kutsal yazlar Amulekten daha derin bir ekilde anlatmaya balad. 2 imdi Almann Zeezroma syledii szler evredeki halk tarafndan duyulmutu; nk kalabalk bykt ve Alma yle konutu: 3 imdi Zeezrom, gryorsun ki kurnazlk edip yalan sylemeye alrken yakalandn; nk sen yalnzca insanlara deil, ayn zamanda Tanrya da yalan syledin; nk ite, O senin btn dncelerini bilir ve gryorsun ki Onun Ruhu sayesinde dncelerin bize bildiriliyor. 4 Ve grdn gibi, biz senin plannn eytann kurnazlna gre ok kurnaz bir plan olduunu biliyoruz; nk sen bu halk bize kar dndrebilmek iin yalan syleyerek onlar

233 aldatmaya altn, bize hakaret edip bizi aralarndan kovmalar iin. 5 imdi bu, senin dmannn bir planyd ve dman gcn senin zerinde kulland. imdi sana syleyeceklerimi herkese sylediimi hatrlamanz isterim. 6 Ve ite hepinize sylyorum ki bu, dmann kendisindeki tutsaklk gcne gre sizi kendine kle yapmak, sizi zincirleriyle sarmak ve sizi sonsuz ykma indirmek iin, bu halk yakalamak zere kurduu bir tuzakt. 7 imdi Alma bu szleri syledikten sonra, Zeezrom daha ok titremeye balad; nk Tanrnn gcne giderek daha ok inanmaya balamt ve ayn zamanda Alma ile Amulekin kendisini tandklarna ikna olmutu; nk yreindeki dnceleri ve amalar bildiklerini anlad; nk peygamberlik ruhuna gre bunlar bilebilmeleri iin onlara g verilmiti. 8 Ve Zeezrom, Tanrnn Krall konusunda daha ok bilgi alabilmek iin onlara gayretle sorular sormaya balad. Ve Almaya yle dedi: Amulekin llerin dirilii, yani doru ve doru olmayan herkesin lmden dirilerek yaptklar ilere gre yarglanmak zere Tanrnn nne karlacaklar ile ilgili syledii szlerin anlam nedir? 9 Ve imdi, Alma bu eyleri ona yle diyerek aklamaya balad: Tanrnn srlarn bilebilmek ok kimselere verilmi-

Alma 12:514 tir; ancak bunlar sk bir emir altnda verilir; yle ki onlar bu srlar yalnzca Tanrnn insanocuklarna sznden verdii paya ve insanocuklarnn Tanrya gsterdikleri dikkat ve gayrete gre bakalarna bildirebilirler. 10 Ve bu yzden, yreini sertletiren kimse, szn daha az ksmn alr ve yreini sertletirmeyen kimseye ise Tanrnn srlarn tam olarak bilinceye kadar szn daha byk ksm verilir. 11 Ve yreini sertletirenlere, Onun srlarndan hibir ey bilmeyinceye kadar szn daha az ksm verilir; ve o zaman onlar eytan tarafndan tutsak alnarak onun isteine gre ykma gtrlrler. imdi cehennem zincirleri ile demek istenilen budur. 12 Ve Amulek aka lmden, bu lmllkten dirilerek lmszlk durumuna gemekten ve yaptmz ilere gre yarglanmak zere Tanrnn yarg krssnn nne getirilmekten sz etti. 13 O zaman, eer yreklerimiz sertlemise, evet, yreimizi sze kar onun bizde bulunmayaca kadar sertletirmisek, o zaman bizim durumumuz korkun olacaktr; nk o zaman sulu olduumuza dair hkm verilecektir. 14 nk szlerimiz bizi sulayacaktr, evet, btn ilerimiz bizi sulayacaktr; bizler lekesiz bulunmayacaz; ve dncelerimiz de ayn ekilde bizi sulayacaktr; ve bu korkun

Alma 12:1524 durumda gzlerimizi kaldrp Tanrmza bakmaya cesaret edemeyeceiz ve kayalarn ve dalarn bizi Onun huzurundan saklamas iin zerimize dmelerini emredebilirsek ok memnun olacaz. 15 Fakat bu yle olmamaldr; biz dirilerek, Onun ycelii ve gc ve kudreti ve bykl ve egemenlii ile Onun nnde durmal ve sonsuz utancmzla Onun btn yarglarnn dil olduunu, yapt btn ilerde dil olduunu ve insanocuklarna kar merhametli olduunu ve adna inanarak tvbeye yarar meyve veren herkesi kurtaracak tm gce sahip olduunu kabul etmeliyiz. 16 Ve imdi ite, size derim ki o zaman bir lm, hatta ruhsal bir lm olan ikinci lm gelir; o zaman, gnahlarnda len herkesin geici lm bakmndan ruhsal lmle de lecei zamandr; evet, kii dorulukla ilgili deerlere gre lecektir. 17 O zaman onlarn azab, alevi sonsuza dek daima ykselen bir ate ve kkrt gl gibi olaca zamandr; ve o zaman, kendi istedii ekilde onlar ynetimi altna alm olan eytann gc ve tutsaklna gre onlarn sonsuz ykma zincirlerle balanaca bir zamandr. 18 O zaman, size derim ki, onlar hibir kurtulu hazrlanmam gibi kalacaklardr; nk onlar Tanrnn adaletine gre fidye ile kurtarlamazlar; ve onlar artk daha fazla rme olmayaca iin lemezler. 19 imdi yle oldu ki Alma bu

234 szleri sylemeyi bitirdii zaman, halk daha ok armaya balad. 20 Fakat aralarnda baynetici olan Antiyona adnda biri vard, ne kp ona yle dedi: Senin bu, insan lmden dirilecek ve bu lml durumdan lmsz duruma geecek, ondan sonra da can bir daha hi lmeyecek dediin nedir? 21 lk anne ve babamz girip yaam aacnn meyvesinden yemesin ve sonsuza dek yaamasn diye Tanrnn, Aden bahesinin dousuna kerubiler ve alevli bir kl yerletirdiini syleyen kutsal yaznn anlam nedir? Ve biz bylece onlarn sonsuza dek hibir yaama anslar olmadn gryoruz. 22 imdi Alma ona yle dedi: Ben de bunu aklamak zereydim. imdi biz Ademin, Tanrnn szne gre yasak meyveden yedii iin dtn gryoruz; ve bylece onun dmesiyle btn insanln kaybolmu ve dm insanlar olduunu gryoruz. 23 Ve imdi ite, size derim ki o zaman Ademin yaam aacnn meyvesinden yemesi mmkn olsayd, lm olmayacakt ve sz bouna olup Tanry yalanc karacakt. nk O: Eer bundan yersen mutlaka leceksin demiti. 24 Ve biz lmn, evet, Amulek tarafndan sz edilen geici lmn btn insanln zerine geldiini gryoruz; buna ramen insana tvbe edebilmesi iin bir sre tannmtr; bu nedenle bu yaam bir dene-

235 me durumu; insann Tanryla karlamaya hazrlanaca bir zaman, llerin diriliinden sonra szn ettiimiz o sonu olmayan duruma hazrlanma zaman olmutur. 25 imdi, eer dnyann kuruluundan beri kararlatrlan fidye ile kurtulu plan olmasayd, llerin dirilii olamazd; fakat hakknda sylenilen llerin diriliini gerekletirecek olan bir fidye ile kurtar plan kararlatrlmtr. 26 Ve imdi ite, ilk anne babamzn gidip yaam aacndan yemeleri mmkn olsayd, hibir hazrlk durumu grmeden sonsuza dek sefil olacaklard; ve bylece fidye ile kurtulu plannn gereklemesi engellenmi olacakt ve Tanrnn sz de boa kp etkisiz olacakt. 27 Fakat ite, bu byle olmad; ne var ki insanlarn lmeleri kararlatrld ve lmden sonra onlarn yarglanmalar, hatta szn ettiimiz son olan bu ayn yarglanmaya gelmeleri gerekecektir. 28 Ve Tanr, bunlarn insann bana gelmesini kararlatrdktan sonra, ite o zaman insann kendileri iin kararlatrd eyleri bilmelerini uygun grd. 29 Bu yzden, onlarla konumalar iin melekler gnderdi; onlar da insanlara Onun grkemini gsterdiler. 30 Ve onlar o zamandan beri Onun ismini armaya baladlar; bunun zerine Tanr insanlarla konuarak, onlara dnyann kuruluundan beri hazrlanm olan fidye ile kur-

Alma 12:2535 tulu plann bildirdi; ve bunu onlara inanlarna, tvbelerine ve kutsal ilerine gre bildirdi. 31 Bu nedenle Tanr insanlara emirler verdi; onlar ilknce geici eylere gre ilk emirleri inedikleri iin Tanrlar gibi oldular; iyiyi ktden ayrarak kendilerini, kendi isteklerine ve zevklerine gre iyilik yapmak ya da ktlk yapmak zere hareket edecek bir duruma koydular veya hareket edecek bir duruma konuldular. 32 Bu yzden Tanr onlara fidye ile kurtulu plann bildirdikten sonra onlara ktlk yapmamalar iin emirler verdi; dorulua ait olan deerlere gre ktlk yapmann cezas, sonsuz bir lm olan ikinci lmd; nk byle insanlar zerinde fidye ile kurtulu plannn hibir gc olamazd; nk Tanrnn yce iyiliine gre adaletin ileri yok edilemezdi. 33 Fakat Tanr, insanlara Olunun adyla arda bulunup (hazrlanm olan fidye ile kurtulu plan budur) yle dedi: Eer tvbe ederseniz ve yreklerinizi sertletirmezseniz, o zaman Biricik Olumun araclyla sizlere merhamet edeceim. 34 Dolaysyla her kim tvbe eder ve yreini sertletirmezse, o kimsenin Biricik Olumun araclyla gnahlarndan balanmak zere merhametten hakk olacaktr; ve bunlar benim rahatma kavuacaklardr. 35 Ve kim yreini sertletirecek ve ktlk ileyecek olursa, ite, fkemle yemin ediyorum

Alma 12:3613:5 ki o kii benim rahatma kavumayacaktr. 36 Ve imdi kardelerim, ite size derim ki eer yreklerinizi sertletirirseniz, Rabbin rahatna kavuamazsnz; bu nedenle, ktlkleriniz Onu fkelendirir; yle ki O da ilk kkrtmada olduu gibi, evet, hem ilk, hem de son kkrtmadaki szne gre, ruhlarnzn sonsuz ykm iin fkesini zerinize gnderecektir; dolaysyla Onun szne gre ilk lm gibi son lm de greceksiniz. 37 Ve imdi kardelerim, bu eyleri bildiimize ve onlarn da gerek olduuna gre, gelin tvbe edelim ve yreklerimizi sertletirmeyelim ki Tanrmz Rabbi kkrtarak Onun bize verdii bu ikinci emirlerde fkesini zerimize ekmeyelim; tersine Onun szne gre hazrlanan Tanrnn rahatna kavualm. 13. BLM Erkekler byk inanlar ve iyi ilerine gre yksek rahip olarak greve arlrlar Onlar emirleri retmelidirler Doruluklar sayesinde gnahlarndan arnrlar ve Rabbin rahatna kavuurlar Melkisedek bunlardan biriydi Melekler lkenin her yannda Sevindirici Haberi bildirirler Onlar Mesihin gerekten geleceini bildireceklerdir. m.. tahminen 82 yl. Ve yine, kardelerim, dncelerinizi Rab Tanrnn bu emirle-

236 ri ocuklarna verdii zamana doru yneltmek istiyorum; ve Rab Tanrnn, Olunun dzenine gre olan kendi kutsal dzenine gre, bu eyleri halka retmeleri iin rahipler atadn hatrlamanz isterim. 2 Ve rahipler Onun Olunun dzenine gre bu ekilde atandlar; bylece insanlar fidye ile kurtulu iin onun Olunu nasl bekleyeceklerini bilebilsin diye. 3 Ve onlarn atan tarz udur: Onlar, Tanrnn nbilgisine gre, byk inanlarndan ve iyi ilerinden dolay dnyann kuruluundan arldlar ve hazrlandlar; balangta iyiyi ya da kty semeye braklmlard; bunun zerine onlar iyiyi seip ok byk inan gsterdikleri iin kutsal bir aryla arldlar, evet, byleleri iin olan hazrlk kurtuluu ile beraber ve buna uygun olarak hazrlanm olan o kutsal aryla arldlar. 4 Ve bylece onlar bu kutsal arya, inanlarndan dolay arldlar; bakalar ise yreklerinin sertlii ve zihinlerinin krl yznden Tanrnn Ruhunu reddettiler; halbuki bunu yapmam olsalard, onlar da kardelerininki kadar bu byk ayrcala sahip olabileceklerdi. 5 Ya da ksacas, onlar balangta kardelerinle ayn durumdaydlar; bylece bu kutsal ar dnyann kuruluundan beri yreklerini katlatrmayanlar iin hazrlanmtr; hazrlanan Biricik Oulun kefaretinin bir

237 parasdr ve onun kefaretinin araclyla gelir 6 Ve bylece onlar bu kutsal aryla arlp Tanrnn kutsal dzeninin yksek rahipliine Onun emirlerini insanocuklarna retebilmek iin atandlar; bylece onlar da Tanrnn rahatna kavuabilsin diye 7 Bu yksek rahiplik, Onun Olunun dzenine gre olup dnyann kurulduundan beri olan dzendir ya da baka bir deyile, gnlerin balangc ya da yllarn sonu olmadan, Onun her konudaki nbilgisine gre sonsuzluktan tm sonsuzlua kadar hazrlanmtr 8 imdi onlar u ekilde atandlar: Kutsal bir aryla arldlar ve kutsal bir trenle atandlar ve kutsal dzenin yksek rahipliini zerlerine aldlar; bu arnn, kutsal trenin ve yksek rahipliin balangc veya sonu yoktur. 9 Bylece onlar ltuf, adalet ve gerekle dolu olan, gnlerinin balangc ya da yllarnn sonu olmayan Babann Biricik Olunun dzenine gre sonsuza dek yksek rahip olurlar. Ve byledir. Amin. 10 imdi, bu kutsal dzen ya da bu yksek rahiplik konusunda sylediim gibi atanp Tanrnn yksek rahipleri olan ok insan vard; ve bunun sebebi onlarn byk inanlar, tvbeleri ve Tanrnn nndeki doruluklaryd; onlar mahvolmaktansa tvbe edip doru iler yapmay setiler. 11 Bu yzden onlar bu kutsal

Alma 13:617 dzene gre arldlar ve kutsallatlar; ve onlarn giysileri Kuzunun kan sayesinde ykanp beyazlat. 12 imdi onlar, Kutsal Ruh tarafndan kutsallatrlp giysilerini beyazlatrdktan ve Tanrnn nnde pak ve lekesiz olduktan sonra gnah zerine ancak nefret ile bakabilirler; ve paklanp Tanrlar Rabbin rahatna kavuan birok insan, olduka ok sayda insan vard. 13 Ve imdi, kardelerim, sizlerin Tanrnn nnde kendinizi alaltmanz ve tvbeye yakr meyve vermenizi dilerim; bylece siz de o rahata kavuabilirsiniz. 14 Evet, szn ettiim bu ayn dzene gre hem yksek rahip olan, hem de yksek rahiplii sonsuza dek zerine alan Melkisedekin gnlerinde olan halk gibi kendinizi alaltn. 15 Ve brahimin ondalk dedii kii bu ayn Melkisedekti; evet, atamz brahim bile sahip olduu her eyin onda birini ondalk olarak demitir. 16 imdi bu trenler halkn Tanrnn Olunu mitle beklemesi iin u ekilde verilmitir; bu Onun dzeninin bir simgesidir ya da Onun dzenidir; ve bu, gnahlarndan balanmak iin Onu mitle beklemeleri iin verilmitir; bylece Rabbin rahatna kavuabilsinler diye. 17 imdi bu Melkisedek, Salem lkesinin kralyd; ve onun halk ktlk ve irenlik yapmakta glenmiti; evet, onlarn hepsi doru yoldan sapmt; onlar her trl ktlklerle doluydu.

Alma 13:1828 18 Fakat Melkisedek ok byk inan gsterdii ve Tanrnn kutsal dzenine gre yksek rahiplik grevini ald iin halkna tvbeyi vaaz etti. Ve ite, onlar tvbe ettiler; ve Melkisedek yaad srece lkede bar salad; bu yzden bar prensi olarak arld; nk Salemin kralyd; ve babasnn emri altnda hkm srd. 19 imdi ondan nce birok kii gelmiti ve ondan sonra da birok kii gelip geti, ancak daha by yoktu; bu nedenle, ondan zellikle daha ok sz ettiler. 20 imdi konuyu uzun uzun anlatmam gerekmiyor; sylediklerim yeterlidir. te, kutsal yazlar nnzdedir; eer onlar arptrsanz, sizin ykmnza sebep olacaktr. 21 Ve yle oldu ki Alma, bu szleri onlara syledikten sonra elini onlara doru uzatt ve gl bir sesle haykrarak: imdi tvbe etmenin zaman geldi, nk kurtulu gn yaklayor dedi. 22 Evet ve Rabbin sesi, meleklerinin azndan bunu btn uluslara bildiriyor; evet, bunu byk sevincin mjdesini almalar iin bildiriyor; evet ve Rab, bu sevindirici haberin sesini btn halk arasnda duyuruyor, evet, hatta yeryznde yabanc lkelere datlm olanlara duyuruyor; bundan dolay bu haberler bize de ulamtr. 23 Ve biz anlayp yanlmayalm diye, bunlar bize sade szlerle bildirilmitir ve bu, yabanc bir lkede yurtsuz olduumuz

238 iindir; dolaysyla bu ekilde ok iyilik grdk; nk bu sevindirici haberler bizlere bamzn her kesinde bildirildi. 24 nk ite, melekler bunu u an lkemizde birok kiiye bildiriyorlar; ve bunun amac insanocuklarnn yreklerini Onun grkemiyle gelecei zamanda szn kabul etmeye hazrlamaktr. 25 Ve imdi, biz yalnzca meleklerin azndan Onun gelecei hakknda bize bildirilmi olan sevindirici haberi duymay bekliyoruz; nk zaman geliyor, ne kadar abuk olacan bilmiyoruz. Tanrdan dilerim ki ben lmeden nce olur; yine de yakn bir zamanda veya sonra olsun, ben buna seviniyorum. 26 Ve O geldii zaman, bu, meleklerin azndan doru ve kutsal insanlara bildirilecektir; yle ki atalarmzn szleri, kendilerinde bulunan peygamberlik ruhuna gre Onun hakknda syledikleri szlere uygun olarak yerine gelmi olsun. 27 Ve imdi kardelerim, kalbimin derinliklerinden, evet, hatta bana arlar veren byk bir endieyle, sizlerin szlerime kulak vermenizi ve gnahlarnz terk etmenizi ve tvbe gnnz ertelememenizi dilerim; 28 Dilerim ki Rabbin nnde kendinizi alaltrsnz ve Onun kutsal adn arrsnz ve gcnz aan biimde denenmemek iin uyank durup devaml dua edersiniz; ve bylece Kutsal Ruh tarafndan size yol gsterilir ve siz de alakgnll, yumuak huylu, uysal, sabrl,

239 sevgi dolu olursunuz ve her eye tahamml edersiniz; 29 Rabbe inanp sonsuz yaama kavuacanz mit ederek, Tanr sevgisi daima yreklerinizde bulunsun ki son gnde yukar kaldrlarak Onun rahatna kavuabilirsiniz. 30 Ve dilerim ki Rab size tvbe etmeyi balar; bylece onun fkesini zerinize ekmez ve cehennem zincirleriyle balanmayarak ikinci lmn acsn ekmezsiniz. 31 Ve Alma, halka bu kitapta yazlmam olan daha ok szler syledi. 14. BLM Alma ile Amulek hapse atlp dvlr Tanrya inananlar ve onlarn kutsal yazlar atee atlr Bu ehitler, Rab tarafndan Onun grkemine alnrlar Hapishanenin duvarlar paralanp yklr Alma ile Amulek kurtarlr ve onlara zulmedenler ldrlr. m.. tahminen 8281 yllar. Ve yle oldu ki Alma, halka yapt konumasn bitirdikten sonra, onlarn ou onun szlerine inanp tvbe etmeye ve kutsal yazlar incelemeye baladlar. 2 Fakat halkn ounluu Almayla Amuleki ldrmek istiyordu; nk onlar, Almann Zeezroma syledii szlerinin akl yznden ona fkelenmilerdi; ve bunun yan sra Amulekin kendilerine yalan sylediini ve onlarn yasalarna kar ve ayn zamanda avu-

Alma 13:2914:7 katlarna ve hakimlerine kar hakaret ettiini sylyorlard. 3 Ve onlar Alma ve Amuleke de kzmlard; ve iledikleri ktlklere kar bu kadar ak bir ekilde tanklk ettikleri iin onlar gizlice ortadan kaldrmaya altlar. 4 Fakat yle oldu ki bunu yapmadlar; fakat onlar tutup kaln iplerle baladlar ve lkenin bahakiminin huzuruna getirdiler. 5 Ve halk gidip onlara kar tanklk etti; onlarn yasalara ve lkedeki avukatlarna ve hakimlerine ve ayrca lkede bulunan btn halka kar hakaret ettiklerine tanklk ettiler; ve ayn zamanda sadece bir Tanrnn var olduuna ve Onun kendi Olunu insanlarn arasna gndereceine, ama onlar kurtarmayacana tanklk ettiler; ve halk, Alma ile Amulek aleyhine byle birok konuda tanklkta bulundu. imdi bu, lkenin bahakimi nnde oldu. 6 Ve yle oldu ki Zeezrom konuulan bu szlere arp kald ve halkn arasndaki bu zihin krlne kendi syledii yalanlarn neden olduunu da biliyordu; ve onun ruhu iledii suun bilinci altnda ac ekmeye balad; evet, cehennem azab onu her yandan sarmaya balamt. 7 Ve yle oldu ki Zeezrom halka yle diyerek haykrmaya balad: te, sulu benim ve bu adamlar Tanrnn nnde lekesizdir. Ve Zeezrom, o andan itibaren onlar savunmaya balad; fakat halk ona yle

Alma 14:818 diyerek hakaret etti: Seni de mi eytan tuttu? Ve onun zerine tkrp Zeezromu ve ayn zamanda Alma ve Amulekin konutuu szlere inanan herkesi aralarndan kovdular; ve onlar kap dar edip arkalarndan onlar talamalar iin adamlar gnderdiler. 8 Ve onlarn elerini, ocuklarn ve Tanrnn szne inanan veya inanmalar retilen herkesi bir araya topladlar ve onlarn atee atlmalarn emrettiler; ve ayrca onlarn kutsal yazlarn ieren kaytlarn da getirip onlar da atete yanp kl olmalar iin atee attlar. 9 Ve yle oldu ki onlar Alma ve Amuleki alp atete yananlarn lmn grmeleri iin onlar ehitlerin ld yere gtrdler. 10 Ve Amulek atete yanan kadn ve ocuklarn aclarn grnce o da aclar iinde kvrand ve Almaya yle dedi: Biz bu korkun grntye nasl tank olabiliriz? Bu yzden ellerimizi uzatalm ve bizde bulunan Tanrnn gcn kullanarak onlar alevlerden kurtaralm. 11 Fakat Alma ona yle dedi: Ruh, elimi tutmam iin beni zorluyor; nk ite, Rab onlar grkemle kendi yanna alyor; ve Rab fkesiyle bu halkn zerine gnderecei yarglar adil olsun diye onlarn bunu yapmasna ya da halkn kendi yreklerinin sertliine gre onlara bu ktl yapmalarna izin veriyor; ve bu masum insanlarn kan onlara kar tanklk edecek, evet ve son gnde

240 onlara kar byk bir gle haykracaktr. 12 imdi Amulek Almaya: te, belki bizi de yakacaklar! dedi. 13 Ve Alma: Rabbin istedii olsun. Fakat ite, bizim grevimiz bitmedi; bu yzden bizi yakmazlar! dedi. 14 imdi yle oldu ki atee atlanlarn bedenleri ve ayn zamanda onlarla beraber atee atlan kaytlar yanp kl olduktan sonra, lkenin bahakimi gelip bal olan Alma ve Amulekin nnde durdu; ve onlarn yanaklarna eliyle vurup onlara: Bu grdklerinizden sonra bu halka onlarn ate ve kkrt glne atlacaklarn bir daha vaaz edecek misiniz? dedi. 15 te, gryorsunuz ki atee atlanlar kurtaracak gcnz yoktu; ne de Tanr onlar sizin inancnzdan diye kurtard. Ve hakim onlarn yanaklarna bir daha vurup: Siz kendiniz iin ne diyorsunuz? diye sordu. 16 imdi bu hakim, Gideyonu ldren Nehor inancndan ve tarikatndand. 17 Ve yle oldu ki Alma ve Amulek ona hi cevap vermedi; ve hakim onlara tekrar vurup, hapse atlmalar iin onlar grevlilere teslim etti. 18 Ve onlar hapishanede gn kaldktan sonra Nehor inancndan bir sr avukatlar ve hakimler ve rahipler ve retmenler geldi; ve onlar hapishaneye onlar grmek iin gelmilerdi ve onlara birok sz hakknda sorular sordular; ama onlar hibir cevap vermedi.

241 19 Ve yle oldu ki hakim onlarn karsnda dikilip yle dedi: Neden bu insanlarn szlerine cevap vermiyorsunuz? Benim sizleri alevlere teslim etmeye gcm olduunu bilmez misiniz? Ve onlara konumalarn emretti; fakat hibir cevap vermediler. 20 Ve yle oldu ki oradan ayrlp kendi yollarna gittiler, fakat ertesi gn yine geldiler; ve hakim yine onlarn yanaklarna vurdu. Ve birok kii ne kp onlara yle diyerek vurdular: Bir daha dikilecek ve bu halk yarglayp yasalarmz eletirecek misiniz? Eer o kadar byk gcnz varsa niin kendinizi kurtaramyorsunuz? 21 Ve onlara buna benzer birok ey sylediler ve onlara dilerini gcrdattlar ve zerlerine tkrp yle dediler: Cehenneme gittiimizde nasl grneceiz? 22 Ve onlara buna benzer ok eyler, evet, buna benzer her trl eyler sylediler; ve onlarla gnlerce byle alay ettiler. Ve a kalsnlar diye onlara yemek ve susuz kalmalar iin onlara su vermediler; ve ayn zamanda onlarn elbiselerini de alp onlar plak braktlar; ve bu ekilde kaln iplerle balanarak hapishaneye kapatlmlard. 23 Ve yle oldu ki onlar gnlerce byle ac ektikten sonra, (ve Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin onuncu ylnn onuncu aynn on ikinci gnnde) Ammoniha lkesinin bahakimi ile onlarn retmenlerinden ve avukatlarndan

Alma 14:1928 ou Alma ve Amulekin iplerle bal olduklar hapishaneden ieri girdiler. 24 Ve bahakim nlerinde durup tekrar onlara vurdu ve onlara: Eer Tanrnn gcne sahipseniz, kendinizi bu balardan kurtarn! O zaman sizin sylediiniz gibi Rabbin bu halk yok edeceine inanacaz dedi. 25 Ve yle oldu ki onlarn hepsi sonuncusuna kadar ne kp onlara vurarak ayn szleri sylediler; ve sonuncu adam onlara konutuktan sonra, Tanrnn gc Alma ve Amulekin zerine geldi ve onlar kalkp ayaklar zerinde durdular. 26 Ve Alma yle diyerek haykrd: Ya Rab daha ne kadar bu byk aclar ekeceiz? Ya Rab, Mesihe duyduumuz inancmza gre bize kurtulmamz iin g ver! Ve onlar bal bulunduklar ipleri kopardlar ve oradaki insanlar bunu grnce kamaya baladlar; nk onlarn zerine lm korkusu gelmiti. 27 Ve yle oldu ki onlar o kadar ok korkmutu ki yere yklp hapishanenin d kapsna ulaamadlar; ve yer kuvvetli bir ekilde sarsld ve hapishanenin duvarlar ikiye yarld; yle ki duvarlar kt; ve Alma ile Amuleke vuran bahakim ve avukatlar ve rahipler ve retmenler yklan duvarlarn altnda kalarak ldler. 28 Ve Alma ile Amulek hapishaneden ktlar ve onlara hibir ey olmamt; nk Rab onlara Mesihe olan inanlarna gre g vermiti. Ve onlar derhal

Alma 14:2915:9 hapishaneden dar ktlar; ve onlarn ipleri zlmt; ve hapishane yklmt; ve Alma ile Amulekin dnda, hapishane duvarlar iinde kalan herkes lmt; ve onlar hemen ehre geldiler. 29 imdi byk bir grlt duyan halk, bunun nedenini renmek iin kalabalk halde koarak geldi; ve onlar Alma ile Amulekin hapishaneden ktn ve hapishanenin duvarlarnn yklm olduunu grnce ok korktular ve Alma ile Amulekin huzurundan tpk bir keinin yavrularyla beraber iki aslandan kat gibi katlar; ve onlar Alma ile Amulekin huzurundan byle katlar. 15. BLM Alma ve Amulek, Sidoma gidip orada bir Kilise kurarlar Alma, Kiliseye katlan Zeezromu iyiletirir Birok kii vaftiz olur ve Kilise ilerler Alma ile Amulek, Zarahemlaya giderler. m.. tahminen 81 yl. Ve yle oldu ki Alma ile Amuleke o ehirden ayrlmalar emredildi; ve onlar da oradan ayrlp Sidom lkesine kadar geldiler; ve ite orada, Almann szlerine inandklar iin talanp kovulan ve Ammoniha lkesini terk eden herkesi buldular. 2 Ve onlara elerinin ve ocuklarnn bana gelen her eyi ve ayrca kendi balarna gelenleri ve kurtulularnn kuvvetini anlattlar.

242 3 Ve Zeezrom ise Sidomda iledii ktlkler yznden kafasndaki byk skntlarn verdii ar bir atele hasta yatyordu; nk Alma ve Amulekin artk hayatta olmadklarn zannediyordu; ve kendi ktlkleri yznden onlarn ldrlm olduunu sanyordu. Ve bu byk gnah ve iledii dier byk gnahlar, ona hibir kurtulu yolu brakmadan ruhen ok ac ektiriyor ve onu ok endielendiriyordu; bu yzden, ok iddetli bir atele yanmaya balad. 4 imdi, Almayla Amulekin Sidom lkesinde olduklarn duyunca, yrei cesaretlenmeye balad; ve onlarn yanna gelmelerini arzu ederek acele onlara bir haber gnderdi. 5 Ve yle oldu ki onlar Zeezromun yollad habere uyarak derhal yola ktlar; ve Zeezromun bulunduu eve girdiler; ve onu hasta yatanda ateten yanarken ok halsiz bir ekilde buldular; ve Zeezromun kafas iledii ktlklerden dolay ok sklmt; ve onlar grnce elini uzatp onlardan kendisini iyiletirmelerini rica etti. 6 Ve yle oldu ki Alma onun elini tutup ona: Mesihin kurtarma gcne inanyor musun? dedi. 7 Ve Zeezrom cevap verip: Evet, rettiiniz szlerin hepsine inanyorum dedi. 8 Ve Alma yle dedi: Eer sen, Mesihin fidye ile kurtarna inanyorsan, iyileebilirsin. 9 Ve Zeezrom: Evet, syledi-

243 iniz szlere gre inanyorum dedi. 10 Ve o zaman Alma yle diyerek Tanrya yakard: Ey Tanrmz Rab, bu adama merhamet et ve onu Mesihe olan inancna gre iyiletir. 11 Ve Alma bu szleri syler sylemez, Zeezrom srayp ayaa kalkt ve yrmeye balad; ve bu herkesi byk bir aknla uratt; ve bunun haberi Sidom lkesinin her tarafna yayld. 12 Ve Alma Zeezromu Rabbe vaftiz etti; ve Zeezrom, o andan itibaren halka vaaz etmeye balad. 13 Ve Alma, Sidom lkesinde bir Kilise kurdu ve vaftiz olmay arzu eden herkesi Rabbe vaftiz etmek zere lkede rahipler ve retmenler atad. 14 Ve yle oldu ki onlarn says oktu; nk onlar Sidom evresindeki btn blgelerden topluca geldiler ve vaftiz oldular. 15 Fakat Ammoniha lkesindeki halka gelince, onlar yine kat yrekli ve dik kafal bir halk olarak kaldlar ve gnahlarndan tvbe etmeyip Alma ve Amulekin gcn eytana yklediler; nk onlar Nehor tarikatnn yesiydiler ve kendi gnahlarndan tvbe etmeye inanmyorlard. 16 Ve yle oldu ki Alma ve Amulek; Amulek, Tanrnn sz uruna Ammoniha lkesindeki btn altn ve gmn ve deerli eyalarn terk etmiti; bir zamanlar arkadalar olan kiiler tarafndan ve ayrca

Alma 15:1016:1 babas ve akrabalar tarafndan reddedilmiti. 17 Bu yzden Alma, Sidomda Kiliseyi kurduktan sonra byk bir duraklama grd; evet, halkn yreindeki gurur durmu ve onlar Tanrnn nnde kendilerini alaltmaya balamlard; ve onlar Tanrya ibadet etmek iin kutsal snaklarnda, sunan nnde bir araya toplanmaya baladlar; eytandan, lmden ve ykmdan kurtulabilmek iin daima uyank durup dua ediyorlard. 18 imdi sylediim gibi, Alma btn bunlar grdkten sonra, bundan dolay Amuleki yanna alp Zarahemla lkesine geldi ve onu kendi evine gtrd; ve ona bu skntl gnlerinde yardm ederek onu Rabde kuvvetlendirdi. 19 Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin onuncu yl sona ermi oldu. 16. BLM Lamanllar, Ammoniha halkn yok eder Zoram, Nefilileri Lamanllara kar zafere gtrr Almayla Amulek ve baka birok kii sz vaaz ederler Dirildikten sonra Mesihin Nefililere grneceini retirler. m.. tahminen 8177 yllar. Ve yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin on birinci ylnda, ikinci ayn beinci gnnde, Zarahemla lkesinde ok huzur dolu gnler yaanm, on birinci yln

Alma 16:211 ikinci aynn beinci gnne kadar olan belli saydaki yllarda ne bir sava ne de bir ekime olmutu; lkenin her yannda bir sava l duyuldu. 2 nk ite, Lamanllarn ordular l tarafndan lke snrlarna, hatta Ammoniha ehrine girip halk ldrmeye ve ehri yakp ykmaya baladlar. 3 Ve imdi yle oldu ki Nefililer onlar lkeden kovmak iin yeterince byk bir ordu karamadan, onlar Ammoniha ehrinde olan halk ve ayrca Nuh snr yaknlarndaki baz kiilerini ldrmler ve dierlerini de tutsak alp le gtrmlerdi. 4 imdi yle oldu ki Nefililer tutsak alnp le karlanlar kurtarmak istiyordu. 5 Bu yzden, Nefili ordularnn bana bakomutan seilen kii (ve onun ad Zoramd ve onun Lehi ve Aha adnda iki olu vard) imdi Zoram ve onun iki olu, Almann Kilisenin yksek rahibi olduunu biliyorlard ve onda peygamberlik ruhu olduunu duymulard; bu yzden ona gittiler ve Lamanllar tarafndan tutsak alnan kardelerini aramak iin Rabbin lde nereye gitmelerini istediini ondan renmek istediler. 6 Ve yle oldu ki Alma bu konuyu Rabbe sordu. Ve Alma geri dnp onlara yle dedi: te, Lamanllar gney lndeki Manti lkesinin snrlarnn ilerisinde olan Sidon rmandan geeceklerdir. Ve ite orada Sidon rmann dousunda onlarla karlaacaksnz;

244 ve Rab, Lamanllar tarafndan tutsak alnan kardelerinizi orada size teslim edecektir. 7 Ve yle oldu ki Zoram ve onun oullar ordularyla Sidon rman geerek Manti snrlarndan ileriye, Sidon rmann dou yakasndaki gney lne doru hareket ettiler. 8 Ve onlar Lamanl ordularnn zerine saldrdlar ve Lamanllar datlp le doru srld; ve Lamanllar tarafndan tutsak alnan kardelerini aldlar ve tutsak alnanlarn arasnda kayp bir kii bile yoktu. Ve onlar kardelerinin yardmyla tekrar kendi topraklarnn sahibi oldular. 9 Ve bylece hakimlerin on birinci yl sona erdi; Lamanllar lkeden kovulmu ve Ammoniha halk yok olmutu; evet, Ammonihallarn arasnda yaayan herkes ldrlmt; ve ayn zamanda byklnden dolay Tanr bile ykamaz dedikleri koca ehirleri de yerle bir olmutu. 10 Fakat ite, bir gn iinde ehirleri ssz brakld ve onlarn cesetleri kpekler ve ldeki vah hayvanlar tarafndan paraland. 11 Yine de onlarn l bedenleri topran zerinde gnlerce st ste yl kald ve zerleri ince bir toprak rts ile rtld. Ve imdi onlarn kokusu o kadar ktyd ki halk, Ammoniha lkesini mlk edinmek iin oraya uzun yllar girmedi. Ve buraya Nehorlarn Enkaz ad verildi; nk onlar yaamna son verilen Nehorun tarika-

245 tndandlar; ve onlarn lkeleri ssz kald. 12 Ve Lamanllar, Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin on drdnc ylna dek Nefililere kar bir daha savamaya gelmediler. Ve bylece Nefi halk btn lkede yl boyunca srekli huzur iinde yaad. 13 Ve Almayla Amulek gidip halka, Yahudi adetlerine gre ina edilmi olan tapnaklarnda, kutsal snaklarnda ve ayrca sinagoglarnda tvbe vaaz ettiler. 14 Ve szlerini duymak isteyen herkese hibir ayrm yapmadan Tanrnn szn srekli akladlar. 15 Ve bylece Alma ile Amulek ve ayrca bu i iin seilmi daha niceleri lkenin her yannda sz vaaz etmek iin ilerlediler. Ve Kilisenin lkenin her yannda, evredeki btn blgelerde, btn Nefi halk arasnda kurulmas yaygn bir hale geldi. 16 Ve onlarn arasnda hibir eitsizlik yoktu; Rab, insanocuklarnn zihinlerini hazrlamak iin ya da onlarn yreklerini, kendisinin gelecei zamanda onlarn arasnda retilecek olan szleri kabul etmeye hazrlamak iin Ruhunu btn lkenin zerine dkt 17 yle ki onlar sze kar yreklerini katlatrmasnlar ve inanmayarak ykma gitmeye devam etmesinler, ama sz sevinle ve gerek asmaya alanm olan bir dal gibi kabul etsinler diye; bylece

Alma 16:1221 Tanrlar Rabbin rahatna kavuabilirler. 18 imdi halkn arasna giden bu rahipler, her trl yalanlara ve hilelere ve kskanlklara ve kavgalara ve dmanlklara ve kfrlere ve hrszla, soygunculua, yamalamaya, ldrmeye, zina ilemeye ve her trl ehvete kar vaaz ederek, bu tr eylerin bulunmamas gerektiini duyurdular 19 Yaknda olacak olan olaylar akladlar; evet, Tanrnn Olunun gelii, Onun aclar ve lm ve ayn zamanda llerin dirilii hakknda konutular. 20 Ve halkn ou Tanrnn Olunun gelecei yer hakknda sorular sordu; ve onlara, dirildikten sonra Onun kendilerine grnecei retildi; ve halk bunu byk bir sevin ve memnuniyetle dinledi. 21 Ve imdi Kilise lkenin her yannda kurulduktan sonra Kilise, eytana kar zafer kazanmt ve Tanrnn sz btn lkede kendi saflnda vaaz ediliyor ve Rab bereketlerini halkn zerine yadryordu Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin on drdnc yl bylece sona erdi. Tanr sz uruna krallk haklarn reddeden ve Nefi lkesine Lamanllara sz vaaz etmek iin kan Mosiyann oullarnn bandan geenler; onlarn ektikleri aclar ve kurtulular Almann kaytlarna gre.
17. Blmn bandan 27. Blmn sonuna kadar.

Alma 17:19 17. BLM Mosiyann oullar peygamberlik ve vahiy ruhuna sahiptirLamanllara sz bildirmek iin ayr ayr kendi yollarna giderlerAmmon, smail lkesine gider ve Kral Lamoninin hizmetkr olur Ammon kraln srlerini kurtarr ve Sebus sularnda onun dmanlarn ldrr. 13 ayetler m.. tahminen 77 yl, 4.ayet m.. tahminen 9177 yllar ve 539 ayetler m.. tahminen 91 yl. Ve imdi yle oldu ki Alma, Gideyon lkesinden gneye, Manti lkesine doru yolculuk ederken, ite, Zarahemla lkesine doru yolculuk etmekte olan Mosiyann oullaryla karlanca ok ard. 2 imdi bu Mosiyann oullar melein Almaya ilk grnd zaman onunla beraberdi; bu yzden Alma, kardelerini grd iin ok sevindi; ve onun sevincini daha da arttran onlarn hl Rabde kardeleri olmasyd; evet ve onlar gerein bilgisiyle glenmilerdi; nk salam anlayl insanlard ve Tanrnn szn bilebilmek iin kutsal yazlar gayretle incelemilerdi. 3 Fakat yaptklar bu kadarla kalmyordu; onlar kendilerini ok duaya ve oruca adamlard; bu yzden peygamberlik ruhuna ve vahiy ruhuna sahiptiler; ve rettikleri zaman Tanrnn kuvveti ve yetkisi ile rettiler. 4 Ve onlar on drt yldr Tanrnn szn Lamanllarn arasnda retmilerdi ve birok

246 kiiyi gerein bilgisine getirerek ok baarl olmulard; evet, onlarn szlerinin gc sayesinde pek ok kii Tanrnn suna nne Onun adn armaya ve Onun nnde gnahlarn itiraf etmeye getirilmiti. 5 imdi yolculuklar esnasnda onlarn balarna gelenler unlardr; nk ok sknt ekmilerdi; hem bedenen hem de zihinsel ynden alk, susuzluk ve yorgunluk gibi birok eye katlanp ruhen ok abalamlard. 6 imdi onlarn kt yolculuklar unlard: Hakimlerin ilk ylnda, babalar Mosiyaya veda ettiler ve babalarnn onlarn zerine balamak istedii krall (ve halkn istei de buydu) reddettiler. 7 Buna ramen Zarahemla lkesinden ayrldlar ve kllarn ve mzraklarn ve yaylarn ve oklarn ve sapanlarn yanlarnda gtrdler; ve bunu lde kendilerine yiyecek temin edebilmek iin yaptlar. 8 Ve bylece Nefi lkesine gidip Lamanllara Tanrnn szn vaaz etmek iin semi olduklar kiilerle le doru yola ktlar. 9 Ve yle oldu ki lde gnlerce yolculuk ettiler ve Rabbin, Ruhunun bir parasnn kendileri ile gitmesine ve onlarla kalmasna izin vermesi iin ok oru tutup dua ettiler; bylece imkn olursa, kardeleri Lamanllar gerein bilgisine ve atalarnn doru olmayan geleneklerinin ne kadar kt olduunun bilgisine getirebilmek

247 iin Tanrnn elinde bir ara olabilirlerdi. 10 Ve yle oldu ki Rab, onlar Ruhu ile ziyaret etti ve onlara: Teselli olun! dedi. Ve onlar da teselli oldular. 11 Ve Rab ayrca onlara yle dedi: Kardeleriniz Lamanllarn arasna gidip szm tantn; ama onlara Bende iyi rnek olabilmeniz iin ektiiniz skntlara katlanp sabrl olacaksnz ve Ben, sizi birok cann kurtulmas iin elimde bir ara yapacam. 12 Ve yle oldu ki Mosiyann oullarnn ve ayrca onlarla birlikte olanlarn yrekleri Tanrnn szn Lamanllara gidip bildirmek iin cesarete geldi. 13 Ve yle oldu ki Lamanllarn lkesinin snrlarna vardklarnda, hasatlarnn sonunda tekrar bulumak zere Rabbe emanet olup birbirlerinden ayrldlar ve herkes kendi yolunu tuttu; nk stlendikleri grevin byk olduuna inanyorlard. 14 Ve phesiz bu byk bir grevdi; nk onlar Tanrnn szn vah, kat ve zalim bir halka, Nefilileri ldrmekten ve onlar soyup yamalamaktan zevk alan bir halka vaaz etmeyi stlenmilerdi; ve onlarn yrekleri zenginliklerde, yani altnda, gmte ve deerli talardayd; ama onlar bu eyleri cinayet ileyerek ve yamalayarak elde etmek istiyorlard; yani bu eyleri kazanmak iin kendi elleriyle almak istemiyorlard. 15 Bylece onlar ok tembel bir

Alma 17:1021 ulus olmulard; ou putlara tapyordu ve atalarnn gelenekleri yznden Tanrnn laneti zerlerine dmt; yine de tvbe artyla Rabbin vaadleri onlara sunuldu. 16 Bu yzden, Mosiyann oullarnn stlenmi olduu grevin nedeni buydu; belki onlar tvbeye getirebilirlerdi; belki de onlara fidye ile kurtulu plann retebilirlerdi. 17 Bu yzden birbirlerinden ayrlp onlarn arasna gittiler; herkes kendisine verilen Tanrnn szne ve gcne gre yalnz bana gitti. 18 imdi Ammon onlarn bakanyd, daha dorusu onlarn ihtiyalarna bakan oydu ve ayrlmadan nce onlar ayr ayr grev yerlerine gre kutsayp Tanr szn onlara akladktan ya da onlara hizmette bulunduktan sonra onlardan ayrld; ve bylece onlar btn lkeyi kapsayan ayr ayr yolculuklarna baladlar. 19 Ve Ammon smail lkesine gitti; bu topraklar ayn zamanda Lamanl olmu olan smail oullarnn adn tayordu. 20 Ve Ammon smail lkesine girdiinde, ellerine den her Nefiliyi balayp onlar kraln huzuruna karmak Lamanllarn adeti olduu iin onu alp baladlar; ve bylece onlar ldrmek veya onlar tutsak olarak tutmak veya onlar hapse atmak ya da onlar lkesinden kovmak kraln keyfine ve isteine gre kendi zevkine kalmt. 21 Ve Ammon, smail lkesinin bandaki kraln huzuruna

Alma 17:2233 karld; ve onun ad Lamoniydi; ve o, smail soyundan geliyordu. 22 Ve kral, Ammondan onun isteinin bu lkede Lamanllarn arasnda ya da halk arasnda yaamak olup olmadn sordu. 23 Ve Ammon ona: Evet, bu halkn arasnda bir sre kalmak istiyorum; evet ve belki de leceim gne kadar kalrm dedi. 24 Ve yle oldu ki Kral Lamoni, Ammondan ok memnun kald ve onun iplerinin zlmesini emretti; ve Ammonun, kzlarndan birisiyle evlenmesini istedi. 25 Fakat Ammon ona: Hayr, ben sizin hizmetkrnz olmak istiyorum dedi. Bunun zerine Ammon, Kral Lamoninin hizmetkrlarndan biri oldu. Ve yle oldu ki Ammon, Lamanllarn adetlerine gre Lamoninin srlerine bakmak zere dier hizmetkrlarn arasna gnderildi. 26 Ve gn kraln hizmetinde bulunduktan sonra, Lamanl hizmetkrlarla beraber onlarn srleriyle Sebus suyu denilen suyun olduu yere giderken; ve Lamanllarn hepsi srlerini su imeleri iin buraya getirirlerdi 27 Dolaysyla Ammon ve kraln hizmetkrlar srlerini bu suyun olduu yere doru srerken, ite, srlerine su veren Lamanl bir gurup kalkp Ammonun ve kraln hizmetkrlarnn srlerini dattlar; ve srleri yle dattlar ki hayvanlar her tarafa kat. 28 imdi kraln hizmetkrlar

248 yle diyerek sylenmeye baladlar: imdi kral, kardelerimizi ldrd gibi bizi de ldrecek; nk kardelerimizin srleri de bu adamlarn yapt ktlk yznden dalmt. Ve onlar feci bir ekilde alamaya balayp: te, srlerimiz oktan dald dediler. 29 imdi onlar ldrlme korkusuyla alyorlard. imdi Ammon bunu grnce, iinden yrei sevinle doldu; nk, dedi o, bu srleri krala iade ederek gcm ya da iimdeki gc bu hizmetkr arkadalarma gstereceim; bylece bu hizmetkr arkadalarmn kalbini kazanp onlar szlerime inandrabilirim. 30 Ve imdi bunlar Ammonun, kardeleri sayd kiilerin zntlerini grd zamanki dnceleriydi. 31 Ve yle oldu ki onlarn gnln syledii u szlerle ald: Kardelerim, sevinin! Haydi srleri aramaya gidelim ve onlar toplayp suyun olduu yere getirelim; ve bylece srleri kral iin koruyacaz, o da bizi ldrmeyecektir. 32 Ve yle oldu ki onlar srleri aramaya gittiler ve Ammonu izlediler; ve ok abuk hareket edip kraln srlerini evirdiler ve onlar tekrar suyun olduu yere topladlar. 33 Ve o adamlar onlarn srlerini datmak iin tekrar durdular; fakat Ammon kardelerine: Srlerin etrafn evirin ki kamasnlar; ve ben gidip srlerimizi datan bu adamlarla mcadele edeceim dedi.

249 34 Bu yzden onlar Ammonun emrettii ekilde hareket ettiler; ve Ammon gidip Sebus suyunun banda dikilenlerle mcadele etmek iin durdu; ve onlarn says az deildi. 35 Bu yzden onlar Ammondan korkmuyorlard; nk kendi adamlarndan birinin onu istedii gibi ldrebileceini sanyorlard; nk onlar Rabbin, Mosiyaya oullarn onlarn elinden kurtaracana dair vermi olduu sz bilmiyorlard; Rab hakknda da hibir ey bilmiyorlard; bu yzden kardelerinin mahvolmasndan byk zevk alyorlard; ve bu nedenle kraln srlerini datmak iin durdular. 36 Fakat Ammon kp sapanyla onlara ta frlatmaya balad; evet, ok byk bir gle onlarn arasna sapanyla talar yadrd; ve bylece onlarn belli bir saysn ldrd; yle ki onlar Ammonun gcn grnce armaya baladlar; ancak kardeleri ldrld iin fkelendiler ve Ammonu ldrmeye kararlydlar; bu yzden ona talaryla vuramayacaklarn grnce, topuz sopalarla onu ldrmeye geldiler. 37 Fakat ite Ammon kendisine vurmak iin sopasn kaldran her adamn kolunu klcyla kesti; nk, klcnn azyla kollarn keserek onlarn darbelerine yle kar koydu ki onlar aknlk iinde onun nnden kamaya baladlar; evet ve onlarn says az deildi; ve Ammon, kolunun gcyle onlarn kamalarna neden oldu.

Alma 17:3418:2 38 imdi onlarn alts sapanla ldrlmt; fakat klcyla liderlerinden baka kimseyi ldrmedi; ve kendisine kar kalkan kollarn hepsini kesti ve onlar az deildi. 39 Ve Ammon onlar uzaa srdkten sonra geri dnd; ve srlerine su verip onlar tekrar kraln otlana getirdiler; ve daha sonra da Ammonu ldrmek isteyenlerin, onun klcyla kesilmi kollarn tayarak kraln huzuruna girdiler; ve bunlar kraln huzuruna yaptklarnn bir kant olarak getirilmiti. 18. BLM Kral Lamoni, Ammonun Byk Ruh olduunu zanneder Ammon, krala Yaratl hakknda, Tanrnn insanlarla olan ilikileri hakknda ve Mesihin araclyla gelecek olan fidye ile kurtulu hakknda retir Lamoni inanr ve sanki l gibi yere serilir. m.. tahminen 90 yl. Ve yle oldu ki Kral Lamoni, hizmetkrlarna bu olayla ilgili grdkleri eyler hakknda durup tanklk etmelerini emretti. 2 Ve onlarn hepsi grdkleri eyler hakknda tanklkta bulunduktan sonra, Kral Lamoni, Ammonun kendi srlerini koruyarak gsterdii sadakatini ve ayn zamanda onu ldrmek isteyenlere kar byk bir gle mcadele ettiini renince son derece arp yle dedi: Bu kukusuz insandan ok daha stn bir ey! te bu, iledikleri cinayetler yznden

Alma 18:312 bu halkn zerine bylesine byk cezalar gnderen Byk Ruh deil midir? 3 Ve onlar krala yle diyerek cevap verdiler: Onun Byk Ruh veya bir insan olup olmadn bilmiyoruz; fakat u kadarn biliyoruz ki kraln dmanlar onu ldremez; o bizimle beraber olduu srece, onun ustal ve byk gcnden dolay kraln srlerini datamazlar; bu yzden, biz onun kraln dostu olduunu biliyoruz. Ve imdi, ey kral, biz bir insann bu kadar byk bir gce sahip olabileceine inanmyoruz; nk onun ldrlemeyeceini biliyoruz. 4 Ve imdi, kral bu szleri iitince, onlara yle dedi: imdi ben onun Byk Ruh olduunu biliyorum; ve kardelerinizi ldrdm gibi sizi ldrmeyeyim diye, O imdi hayatlarnz kurtarmak iin gkten inmitir. imdi, atalarmzn szn ettii Byk Ruh budur. 5 imdi bu, Lamoninin babasndan ona aktarlan bir adetti; yle ki Byk bir Ruh vard. Her ne kadar Byk Ruha inansalar da, yaptklar her eyin doru olduuna inanyorlard; yine de Lamoni kendi hizmetkrlarn ldrmekle bir hata ilemi olmaktan korkarak, ok korkmaya balad. 6 nk kardeleri onlarn srlerini suyun banda dattklar iin onlarn birounu ldrmt; ve bylece, onlar srlerini dattrdklar iin ldrlmlerdi. 7 imdi Sebus sularnn bulunduu yerde durup halkn

250 srlerini datmak bu Lamanllarn adetiydi; bylece dalan hayvanlarn ounu kendi topraklarna sryorlard; bu kendi aralarndaki yamacln bir yoluydu. 8 Ve yle oldu ki Kral Lamoni hizmetkrlarna yle diyerek sordu: Bylesine byk bir gce sahip olan bu adam nerededir? 9 Ve onlar ona: te, sizin atlarnza yem veriyor dediler. imdi kral hizmetkrlarna srlerinin suya gtrlme vaktinden nce atlarn ve arabalarn hazrlayp kendisini Nefi lkesine gtrmelerini emretmiti; nk btn lkenin kral olan Lamoninin babas tarafndan Nefi lkesinde byk bir ziyafet veriliyordu. 10 imdi Kral Lamoni, Ammonun, kendisinin at ve arabalarn hazrladn duyunca, Ammonun sadakatinden dolay daha da arp yle dedi: Kukusuz, btn hizmetkrlarmn arasnda bu adam kadar bylesine sadk hibir hizmetkrm olmad; nk emirlerimin hepsini hatrlayp yerine getiriyor. 11 imdi ben kesinlikle biliyorum ki Byk Ruh budur; ve onun ieri yanma gelmesini diliyorum, ama buna cesaret edemiyorum. 12 Ve yle oldu ki Ammon, kral ve hizmetkrlar iin atlar ve arabalar hazrladktan sonra, ieri kraln yanna gitti ve kraln benzinin deimi olduunu grd; bu yzden onun huzurundan ekilip geri dnmek zereydi.

251 13 Ve kraln hizmetkrlarndan biri ona: Rabbana dedi. Bunun anlam gl veya byk kral demektir; nk onlar krallarnn gl olduklarna inanyorlard; ve ona: Rabbana, kral kalmanz diliyor dedi. 14 Bu yzden, Ammon krala doru dnp ona: Ey kral, sizin iin ne yapmam istersiniz? dedi. Ve kral, kendi zamanlarna gre bir saat boyunca ona yant vermedi; nk ona ne diyeceini bilmiyordu. 15 Ve yle oldu ki Ammon tekrar ona: Yapmam istediiniz bir ey var m? dedi. Fakat kral ona cevap vermedi. 16 Ve yle oldu ki Ammon, Tanrnn Ruhuyla dolu olduu iin kraln dndklerini anlad. Ve ona yle dedi: Hizmetkrlarnz ve srlerinizi koruyup, sapan ve kl ile onlarn kardelerinden yedisini ldrdm ve srlerinizi ve hizmetkrlarnz korumak iin dierlerinin de kollarn kestiimi duyduunuz iin mi; ite sizi artan bu mudur? 17 Size derim ki sizi bu kadar ok artan sebep nedir? te, ben sadece bir insanm ve sizin hizmetkrnzm; bu yzden istediiniz doru olan her eyi yaparm. 18 imdi kral bu szleri duyunca yine arp kald; nk Ammonun, dncelerini anladn fark etti; yine de Kral Lamoni azn ap ona: Siz kimsiniz? Siz her eyi bilen o Byk Ruh musunuz? dedi. 19 Ammon cevap verip: Deilim dedi.

Alma 18:1328 20 Ve kral ona yle dedi: Siz benim yreimden geenleri nasl biliyorsunuz? ekinmeden konuun ve bana bunlar anlatn; ve ayrca bana srlerimi datan kardelerimi hangi gle ldrdnz ve onlarn kollarn nasl kestiinizi de anlatn 21 Ve imdi, eer siz bana bunlar anlatrsanz, ben de size dilediiniz her eyi vereceim; ve eer gerekirse ordularmla sizi koruyacam; fakat sizin onlarn hepsinden daha gl olduunuzu biliyorum; yine de benden ne isterseniz, size balayacam. 22 imdi Ammon akll ama kimseye zarar dokunmayan bir kii olduu iin Lamoniye: Bu eyleri hangi gle yaptm size sylersem szlerimi dinler misiniz? Ve sizden istediim ey budur! dedi. 23 Ve kral ona yle diyerek cevap verdi: Evet, syleyeceiniz her eye inanacam. Ve bylece kurnazca dncelere yakaland. 24 Ve Ammon cesaretle ona konumaya balad ve ona: Tanrnn var olduuna inanyor musunuz? dedi. 25 Ve kral cevap verip ona: Bunun ne demek olduunu bilmiyorum dedi. 26 Ve o zaman Ammon: Byk Ruhun var olduuna inanyor musunuz? dedi. 27 Ve o da: Evet dedi. 28 Ve Ammon: Bu Tanrdr dedi. Ve Ammon tekrar ona: Tanr olan bu Byk Ruhun cennetteki ve yeryzndeki her

Alma 18:2943 eyi yarattna inanyor musunuz? dedi. 29 Ve kral: Evet, Onun yeryzndeki her eyi yarattna inanyorum; fakat cennetleri bilmiyorum dedi. 30 Ve Ammon ona: Cennetler, Tanrnn ve Onun btn kutsal meleklerinin yaad bir yerdir dedi. 31 Ve Kral Lamoni: Oras yeryznn zerinde mi? dedi. 32 Ve Ammon yle dedi: Evet ve O yukardan btn insanocuklarna bakar ve onlarn yreklerinden geen her dnceyi ve niyeti bilir; nk onlarn hepsi balangtan beri Onun eliyle yaratlmtr. 33 Ve Kral Lamoni: Sylediiniz bu eylerin hepsine inanyorum. Siz, Tanr tarafndan m gnderildiniz? dedi. 34 Ammon ona: Ben bir insanm dedi. Ve insan balangta Tanrnn suretinde yaratld; ve ben Onun Kutsal Ruhu tarafndan bu eyleri bu halka retmek iin arldm; bylece onlar doru ve gerek olan eyleri renebilsinler diye. 35 Ve bu Ruhun bir paras benim iimde yayor; Tanrya olan iman ve arzuma gre bana bilgi ve ayrca g veriyor. 36 imdi Ammon bu szleri syledikten sonra dnyann yaratlndan ve ayrca Ademin yaratlndan balayarak insann dyle ilgili her eyi ona anlatt; ve hatta atalar Lehinin Yerualemi terk ettii zamana kadar peygamberler tarafndan bildirilmi olan halkn kaytlarn ve kutsal yazlarn ayrntl

252 bir ekilde anlatp onun nne koydu. 37 Ve Ammon ayrca onlara (nk bunlar krala ve onun hizmetkrlarna anlatyordu) atalarnn ldeki btn yolculuklarn, alk ve susuzluk yznden ektikleri btn aclar ve yaptklar byk ileri ve buna benzer eyleri ayrntlaryla anlatt. 38 Ve onlara ayrca Laman ile Lemuelin ve smailin oullarnn isyanlar hakknda tek tek anlatt; evet, onlarn kard isyanlarn hepsini onlara anlatt; ve onlara Lehinin Yerualemi terk ettii zamandan o ana kadar tutulan btn kaytlar ve kutsal yazlar aklad. 39 Fakat hepsi bu kadar deildi; nk dnya kurulduundan beri hazrlanm olan fidye ile kurtulu plann da onlara aklad; ve ayrca onlara Mesihin geleceini bildirdi ve Rabbin btn ilerini onlara bildirdi. 40 Ve yle oldu ki btn bunlar syledikten ve onlar krala akladktan sonra, kral onun s y l e di i s z lerin h epsin e inand. 41 Ve o, Rabbe yakarmaya balayp yle dedi: Ya Rab, merhamet et; Nefi halkna gsterdiin zengin merhametini bana ve halkma da gster. 42 Ve imdi, o bunu syler sylemez l gibi yere serildi. 43 Ve yle oldu ki hizmetkrlar onu kaldrp ieri einin yanna gtrdler ve onu bir yatan zerine yatrdlar ve o, iki gn ve iki gece boyunca yle l gibi

253 yatt; ve kraln ei ile oullar ve kzlar Lamanl adetlerine gre onun iin yas tuttular; onu kaybettikleri iin ok at yaktlar. 19. BLM Lamoni, sonsuz yaamn n kabul eder ve Kurtarcy grr Ev halk kendinden geer ve birok insan melekler grr Ammon mucizevi bir ekilde korunur Birok kiiyi vaftiz eder ve onlarn arasnda Kiliseyi kurar. m.. tahminen 90 yl. Ve yle oldu ki iki gn ve iki gece sonra, onlar kraln bedenini gtrp llerini gmmek iin hazrladklar kayadan bir mezarn iine koymak zereydiler. 2 imdi kralie, Ammonun hretini duymutu; bu yzden ona haber gnderip huzuruna gelmesini istedi. 3 Ve yle oldu ki Ammon kendisine emredildii ekilde hareket edip kralienin huzuruna kt; ve ona kendisinden yapmasn istedii bir eyin olup olmadn sordu. 4 Ve kralie ona yle dedi: Kocamn hizmetkrlar bana sizin kutsal bir Tanrnn peygamberi olduunuzu ve Onun adyla ok byk iler yapabilecek bir gcnz olduunu bildirdiler. 5 Bu yzden, eer bu doruysa, ben sizin ieri girip kocam grmenizi isterim; nk kocam iki gn ve iki gecedir yatanda yatyor; ve kimileri onun lmediini sylyor, fakat kimileri ise onun ldn, koktuunu ve mezara konulmas gerektii-

Alma 19:111 ni sylyor; ama bana kalrsa, o bana kokmuyor. 6 imdi Ammonun istedii ey de buydu; nk Kral Lamoninin Tanrnn etkisi altnda olduunu biliyordu; inanszln karanlk perdesinin onun zihninden dar atldn ve onun zihnini aydnlatan n Tanrnn iyiliinin harikulde bir olan Onun yceliinin olduunu biliyorduevet, bu k onun ruhunu yle bir sevinle doldurmutu ki karanln bulutlar dalm ve sonsuz yaamn onun ruhunda yanmt; evet, bunun kraln doal yapsn zayf drdn ve onun Tanr tarafndan alnp gtrldn biliyordu. 7 Bu yzden, kralienin kendisinden istedii ey onun tek isteiydi. Bu yzden, kralienin kendisinden istedii ekilde kral grmek iin ieri girdi; ve kral grd ve onun lmediini biliyordu. 8 Ve Ammon kralieye: lmemi, ama Tanrda uyuyor ve yarn ayaa kalkacak; bu yzden onu gmmeyin dedi. 9 Ve Ammon ona: Buna inanyor musunuz? dedi. Ve kralie ona: Sizin sznzden ve hizmetkrlarmzn sznden baka tanm yok; yine de sizin sylediiniz gibi olacana inanyorum dedi. 10 Ve Ammon ona yle dedi: Byk inancnzdan dolay size ne mutlu! Hanmefendi, size derim ki btn Nefi halk arasnda bylesine byk bir inan grlmemitir. 11 Ve yle oldu ki kralie, o

Alma 19:1220 andan itibaren Ammonun kocasnn ayaa kalkacan bildirdii ertesi gnk zamana kadar kocasnn yatann bandan ayrlmad. 12 Ve yle oldu ki Ammonun syledii gibi kral ayaa kalkt ve kalkarken elini kadna doru uzatp ona: Tanrnn ad mbarek olsun ve ne mutlu sana dedi. 13 nk kukusuz sen nasl yayorsan, ite, Kurtarcm grdm; ve O gelip bir kadndan doacak ve adna inanan btn insanlar fidye ile kurtaracak. imdi, kral bu szleri syler sylemez yrei dolup tat ve sevinten tekrar yere yld; ve kralie de Ruhun gcne yenik derek yere yld. 14 imdi Ammon, Rabbin Ruhunun ettii dualara gre ktlkleri ve gelenekleri yznden Nefililerin arasnda ya da Tanr btn halk arasnda o kadar ok zntye neden olan kardeleri Lamanllarn zerine dkldn grnce dizlerinin zerine kp dua etmeye ve kardeleri adna yaptklar iin Tanrya kredip iini Ona dkmeye balad; ve kendisi de sevincin gcne yenik dt; ve bylece de yere kapandlar. 15 imdi, kraln hizmetkrlar onlarn yere dtn grnce, onlar da Tanrya yakarmaya baladlar; nk Rabbin korkusu onlarn zerine de gelmiti; nk onlar, kraln nnde durup Ammonun byk gc hakknda ona tanklk eden hizmetkrlard. 16 Ve yle oldu ki onlar var

254 gleriyle Rabbin adn ardlar; Abi adnda Lamanl bir kadn dnda btn herkes yere dt; Abi babasnn grd olaanst bir grm sayesinde uzun yllar nce Rabbe dnmt 17 Bylece Rabbe dnm ve bunu hibir zaman kimseye bildirmemiti; bu yzden Lamoninin btn hizmetkrlarnn, ayrca sahibesi kralienin ve kraln yere dm olduklarn ve Ammonun yere kapanm olduunu grnce, bunun Tanrnn gc olduunu bildi; ve balarna gelenleri halka bildirmekle bu frsatn, yani bu manzaray grrlerse, bunun onlar Tanrnn gcne inandrabileceini dnd; bu yzden evden eve koup bunu halka bildirdi. 18 Ve onlar kraln evinde toplanmaya baladlar. Ve byk bir kalabalk gelip kraln ve kralienin ve onlarn hizmetkrlarnn yere serilmi olduklarn grnce ok ardlar; ve onlarn hepsi orada l gibi yatyordu; ve orada Ammonu da grdler; ve ite, o bir Nefiliydi. 19 Ve imdi halk aralarnda sylenmeye balad; kimileri kraln, Nefilinin lkede kalmasna gz yumduu iin byk bir uursuzluun onlarn zerine geldiini, yani kraln ve onun evinin zerine geldiini sylyordu. 20 Ama bakalar ise onlara karak: Kral, bu uursuzluu evine, Sebus sularnda srleri datlm olan hizmetkrlarn ldrd iin getirdi dedi.

255 21 Ve onlarda, Sebus sularnda durup krala ait olan srleri datan o adamlar tarafndan azarlandlar; nk onlar kraln srlerini kollarken, Sebus sularnda kardelerinin ounu ldrd iin Ammona kzgndlar. 22 imdi, onlarn arasndan Ammonun klcyla kardei ldrlm olan biri, Ammona kar byk bir fkeyle klcn ekti ve klcn Ammonun zerine drp onu ldrmek iin ilerledi; ve klcn ona vurmak zere kaldrdnda, ite yere dp ld. 23 imdi biz Ammonun ldrlemeyeceini gryoruz; nk Rab, Ammonun babas Mosiyaya yle demiti: Ben onu koruyacam ve bu senin inancna gre olacak bundan dolay Mosiya onu Rabbe emanet etmiti. 24 Ve yle oldu ki kalabalk Ammonu ldrmek iin klc kaldran adamn yere dp ldn grnce, hepsini bir korku sard; ne ona ne de yere denlerin hi birine ellerini uzatp dokunmaya bile cesaret edemediler; ve onlar tekrar aralarnda bu byk gcn sebebinin ne olabileceini veya btn bu eylerin ne anlama geldiini merak edip armaya baladlar. 25 Ve yle oldu ki onlarn arasnda Ammonun Byk Ruh olduunu syleyen birok kii vard ve dierleri ise onun Byk Ruh tarafndan gnderildiini sylediler. 26 Fakat bakalar ise onlarn hepsine birden kp onun

Alma 19:2131 Nefililer tarafndan kendilerine eziyet vermek iin gnderilen bir canavar olduunu sylyordu. 27 Ve orada Ammonun, iledikleri ktlklerden dolay kendilerine sknt vermek iin Byk Ruh tarafndan gnderildiini syleyen bakalar da vard; ve bu Byk Ruh, Nefilileri her zaman onlarn elinden kurtaryor ve onlarn yanndan hi ayrlmyordu; ve onlar, kardeleri Lamanllardan o kadar ounu ldrenin bu Byk Ruh olduunu sylediler. 28 Ve bylece onlarn aralarnda ok sert bir ekime balad. Ve onlar birbirleriyle bylesine atrken, kalabal bir araya toplatan hizmeti kadn kp geldi ve kalabaln arasndaki bu ekimeyi grnce, ok zlp gzyalarna bouldu. 29 Ve yle oldu ki hizmeti kadn, belki kralieyi yerden kaldrrm diye gidip onun elinden tuttu; ve onun eline dokunur dokunmaz, kralie kalkp ayaklarnn zerinde durdu; ve yksek bir sesle haykrarak yle dedi: Ey beni korkun bir cehennemden kurtaran kutsal sa! Ey Kutsal Tanr, bu halka merhamet et! 30 Ve o bunu syledikten sonra sevinle dolarak ellerini kavuturdu ve anlalmayan birok sz syledi; ve bunu yaptktan sonra Kral Lamoninin elinden tuttu ve ite o da kalkp ayaklarnn zerinde durdu. 31 Ve kral halkn arasndaki ekimeyi grnce, hemen kp onlar azarlamaya ve Ammonun

Alma 19:3220:6 azndan iittii szleri onlara retmeye balad; ve onun szlerini dinleyen herkes inanp Rabbe dnd. 32 Fakat onlarn arasnda onun szlerini dinlemek istemeyen birok kii vard; bu yzden onlar kendi yollarna gittiler. 33 Ve yle oldu ki Ammon ayaa kalkar kalkmaz, o da onlarn yardmna kotu ve ayrca Lamoninin btn hizmetkrlar da onlarn yardmna kotu; ve onlarn hepsi tpatp ayn eyi, yreklerinin deimi olduunu ve bir daha ktlk yapmay istemediklerini halka bildirdiler. 34 Ve ite, birok kii halka melekler grdn ve onlarla konutuklarn bildirdiler; ve bylece halka Tanr ile ilgili konular ve Onun doruluunu anlattlar. 35 Ve yle oldu ki onlarn szlerine inanan birok kii vard; ve inanan herkes vaftiz oldu; ve onlar doru bir halk oldular ve kendi aralarnda bir kilise kurdular. 36 Ve bylece Rabbin ii Lamanllarn arasnda balad; bylece Rab, Ruhunu onlarn zerine dkmeye balad; ve biz Onun elinin tvbe edip adna inanmak isteyen herkese uzanm olduunu gryoruz. 20. BLM Rab, hapse atlm olan kardelerini kurtarmas iin Ammonu Midoniye gnderir Ammon ile Lamoni, btn lkenin kral olan Lamoninin babas ile karlar

256 Ammon, yal kral kardelerinin serbest braklmasn onaylamaya mecbur eder. m.. tahminen 90 yl. Ve yle oldu ki onlar bu lkede bir kilise kurduktan sonra Kral Lamoni, Ammonu babasna gsterebilmek iin onun kendisiyle Nefi lkesine gelmesini istedi. 2 Ve Rabbin sesi Ammona gelip yle dedi: Sen, Nefi lkesine gitmeyeceksin; nk ite, kral senin canna kymak isteyecek; fakat sen Midoni lkesine gideceksin; nk ite, kardein Harun ve ayn zamanda Muloki ile Amma hapisteler. 3 imdi yle oldu ki Ammon bunu duyunca Lamoniye: te kardeim ve kardelerim Midonideki hapishanedeler ve ben onlar kurtarmaya gidiyorum dedi. 4 imdi Lamoni, Ammona yle dedi: Rabbin gcyle senin her eyi yapabileceini biliyorum. Fakat ite, ben de seninle Midoni lkesine gideyim; nk ad Antiyomno olan Midoni lkesinin kral, benim dostumdur; bu yzden, o lkenin kralnn gnln almak iin ben de Midoni lkesine geleyim; ve o, kardelerini hapisten karacaktr. imdi Lamoni ona: Sana kardelerinin hapiste olduunu kim bildirdi? dedi. 5 Ve Ammon ona: Tanrdan baka hi kimse bunu bana sylemedi dedi; ve O bana yle dedi: Git ve kardelerini kurtar, nk onlar Midoni lkesindeki hapishanedeler. 6 imdi Lamoni bunu iitir

257 iitmez, hizmetkrlarna atlarn ve arabalarn hazrlatt. 7 Ve Ammona: Gel, ben de seninle Midoni lkesine gideyim ve oraya vardmzda kraldan kardelerini hapishaneden karmasn rica edeceim dedi. 8 Ve yle oldu ki Ammon ve Lamoni oraya giderken, btn lkenin kral olan Lamoninin babasyla karlatlar. 9 Ve ite, Lamoninin babas ona: Oullarm ve halkm iin ziyafet verdiim zaman, o byk gndeki ziyafete niin gelmedin? dedi. 10 Ve ayrca yle dedi: Sen bir yalancnn ocuklarndan biri olan bu Nefili ile nereye gidiyorsun? 11 Ve yle oldu ki Lamoni ona nereye gittiini anlatt; nk onu kzdrmaktan korkuyordu. 12 Ve ayrca ona kendi krallnda oyalanmasnn nedenlerini anlatt; bu yzden babasnn ziyaretine, onun dzenlemi olduu ziyafete gelememiti. 13 Ve imdi Lamoni btn bunlar babasna anlattktan sonra, ite onun kendisine kzdn grnce ok ard ve babas ona: Lamoni, sen bir yalancnn oullar olan bu Nefilileri kurtarmaya m gidiyorsun? te, onlar atalarmz soydu; ve imdi de onun ocuklar kendi kurnazlk ve yalanclklar ile bizi kandrmak ve tekrar malmz almak iin aramza geldiler dedi. 14 imdi Lamoninin babas ona klcyla Ammonu ldrmesini emretti. Ve ayrca ona

Alma 20:720 Midoni lkesine gitmeyip kendisiyle beraber smail lkesine dnmesini emretti. 15 Fakat Lamoni ona: Ammonu ldrmeyeceim ve smail lkesine de dnmeyeceim; tersine Ammonun kardelerini kurtarmak iin Midoni lkesine gidiyorum; nk onlarn doru insanlar olduunu ve gerek Tanrnn kutsal peygamberleri olduunu biliyorum dedi. 16 imdi Lamoninin babas bu szleri iitince ona fkelenip onu yere sermek iin klcn ekti. 17 Fakat Ammon ne kp ona yle dedi: te sen olunu ldrmeyeceksin; yine de onun lmesi sizin lmenizden daha iyidir; nk ite, o gnahlarndan tvbe etti; ama siz u an fkeliyken yere dp lseniz, ruhunuz kurtulamaz. 18 Ve yine, kendinize hakim olmanz yerinde bir hareket olacaktr; nk olunuzu ldrrseniz, o masum bir insan olduu iin, onun kan sizden alnmas iin topraktan Tanrs Rabbe seslenecek ve siz belki de ruhunuzu kaybedeceksiniz. 19 imdi Ammon bu szleri ona sylediinde kral ona yle diyerek cevap verdi: Ben olumu ldrrsem masum kan dkm olacam biliyorum; nk onu yok etmek isteyen sensin. 20 Ve kral Ammonu ldrmek iin elini uzatt. Fakat Ammon onun darbelerine kar koyup onun koluna vurdu; bylece kral kolunu kaldramaz oldu.

Alma 20:2130 21 imdi kral, Ammonun kendini ldrebileceini grnce, cann balamas iin Ammona yalvarmaya balad. 22 Fakat Ammon klcn kaldrp ona: te kardelerimin hapishaneden karlmas iin bana izin vermezseniz, sizi vuracam dedi. 23 imdi hayatn kaybetmekten korkan kral: Eer canm balarsan, dilediin her eyi, hatta krallmn yarsn sana veririm dedi. 24 imdi Ammon, yal kral istedii ekilde etkileyebileceini grnce ona yle dedi: Eer kardelerimin hapishaneden kmasna ve ayrca Lamoninin kendi kralln srdrmesine izin verirseniz ve ondan honut olup, dnd her eyi kendi istedii ekilde yapmasna izin verirseniz, o zaman sizin cannz balarm; yoksa sizi yere sereceim. 25 imdi Ammon bu szleri sylediinde, kral hayatta kalaca iin sevinmeye balad. 26 Ve kral, Ammonun kendisini ldrmeyi hi arzu etmediini grnce ve ayrca onun olu Lamoni iin duyduu byk sevgiyi grnce son derece arp yle dedi: stediklerinin hepsi bu kadarsa, kardelerini serbest brakacam ve olum Lamoninin kralln srdrmesine izin vereceim; ite olumun u andan itibaren kralln sonsuza kadar elinde tutmasn sana balyorum; ve ben onu artk ynetmeyeceim. 27 Ve ayrca kardelerinizin

258 hapishaneden karlmasna izin vereceim ve kardelerinizle birlikte krallma urayp beni ziyarete gelmenizi sizden ltfedeceim; nk sizinle grmeyi ok istiyorum. nk kral kendisinin syledii bu szlere ve ayrca olu Lamoninin konutuu szlere ok armt; bu yzden bunlar renmek istiyordu. 28 Ve yle oldu ki Ammon ile Lamoni, Midoni lkesine doru yolculuklarna devam ettiler. Ve Lamoni lkenin kralnn gznde iyilik buldu; bu yzden Ammonun kardeleri hapishaneden karldlar. 29 Ve Ammon onlarla karlatnda son derecede zld; nk ite, onlar plak braklmlar ve kaln iplerle balandklar iin derileri ok yara bere iinde kalmt. Ve onlar stelik alk, susuzluk gibi her trl skntlar ekmilerdi; yine de ektikleri btn aclara dayanmlard. 30 Ve nasl rast geldiyse, daha merhametsiz ve dik kafal bir halkn eline dmek onlarn ksmeti olmutu; bu yzden halk onlarn szlerini dinlemek istememi ve onlar kap dar etmiti; ve onlar dverek evden eve, bir yerden baka bir yere Midoni lkesine varncaya kadar kovalamlard; ve orada yakalanp hapse atlmlar ve kaln iplerle balanmlard ve gnlerce hapishanede tutulmular ve Lamoni ile Ammonun sayesinde kurtarlmlard.

259 Harunun, Mulokinin ve kardelerinin Lamanllara ettikleri vaazlarn bir kayd.


21. Blmn bandan 26. Blmn sonuna kadar.

Alma 21:19 vaaz etmeye balad; nk onlar Nehorlar tarikatna gre sinagoglar ina etmilerdi; nk Amalekililerin ve Amulonlularn ou Nehorlar tarikatnn yeleriydiler. 5 Bu nedenle Harun, halka vaaz vermek iin onlarn sinagoglarndan birine girdikten sonra onlara konuurken, ite bir Amalekili ayaa kalkt ve onunla tartmaya balayarak yle dedi: Senin tanklk ettiin ey nedir? Sen bir melek mi grdn? Melekler bize niin grnmyorlar? te bu halk senin halkn kadar iyi deil midir? 6 Sen bir de tvbe etmezsek, bizim yok olup gideceimizi sylyorsun. Sen bizim yreklerimizin dncesini ve maksadn nasl bilirsin? Bizim tvbe etmemiz gerektiini nasl bilirsin? Bizim doru bir halk olmadmz nasl bilirsin? te, biz kutsal binalar ina ettik ve Tanrya ibadet etmek iin toplanyoruz. Biz Tanrnn btn insanlar kurtaracana inanyoruz. 7 imdi Harun ona: Tanrnn Olunun gelip insanl gnahlarndan fidye ile kurtaracana inanyor musun? dedi. 8 Ve o adam ona yle dedi: Biz senin byle bir eyi bildiine inanmyoruz. Biz byle sama geleneklere inanmyoruz. Senin gelecekte olacak eyleri bildiine inanmyoruz; ne de senin atalarnn, ne de bizim atalarmzn gelecek hakknda syledikleri eyleri bildiklerine inanyoruz. 9 imdi Harun onlara Mesihin gelii ile ilgili ve ayrca llerin

21. BLM Harun, Amalekililere Mesihin hakknda ve Onun kefareti hakknda retir Harun ile kardeleri Midonide hapse atlrlar Hapisten kurtarldktan sonra sinagoglarda retirler ve birok kiiyi doru yola dndrrler Lamoni, smail lkesindeki halka dinsel zgrlk tanr. m.. tahminen 90 77 yllar. imdi, Ammon ve kardeleri, Lamanllarn lkesinin snrnda birbirlerinden ayrldktan sonra, ite Harun, Lamanllar tarafndan Yerualem ad verilen, atalarnn doduu lkenin ad verilmi olan lkeye doru yola kt; ve buras ileride Mormon snrlaryla birleiyordu. 2 imdi Lamanllar, Amalekililer ve Amulon halk Yerualem adn verdikleri byk bir ehir ina etmilerdi. 3 imdi Lamanllar fazlasyla kat yrekliydi; fakat Amalekililer ve Amulonlular daha da kat yrekliydi; bu yzden onlar Lamanllarn yreklerinin katlamasna, bylece onlarn ktlkte ve irenliklerinde glenmelerine neden oldular. 4 Ve yle oldu ki Harun, Yerualem ehrine geldi ve ilknce Amalekililere vaaz etmeye balad. Ve onlara sinagoglarnda

Alma 21:1023 dirilii ile ilgili kutsal yazlar amaya balad; ve kutsal yazlara gre Mesihin lm, aclar ve Onun kannn kefareti olmadan insanlk iin hibir fidye ile kurtulu olamazd. 10 Ve yle oldu ki Harun bu eyleri onlara aklamaya baladnda, Haruna kzp onunla alay etmeye baladlar; ve onun syledii szleri dinlemek istemediler. 11 Bunun zerine Harun, szlerini dinlemek istemediklerini grnce sinagoglarndan ayrld ve Ani-Anti adndaki bir kye urad; ve orada halka vaaz veren Mulokiyi ve Amma ile onun kardelerini de buldu. Ve onlar sz hakknda birok kiiyle tarttlar. 12 Ve yle oldu ki onlar halkn yreklerini sertletirdiini grdler; bu yzden oradan ayrlp Midoni lkesine getiler. Ve sz orada birok kiiye vaaz ettiler, ama rettikleri szlere sadece birka kii inand. 13 Ne var ki Harun ile kardelerinden bazlar alnp hapse atld ve geri kalanlar ise Midoni lkesinden kaarak evredeki blgelere daldlar. 14 Ve hapse atlanlar ok ac ektiler ve Ammon ile Lamoninin eli sayesinde kurtarldlar; ve onlara yemek verilip giyecek saland. 15 Ve onlar tekrar sz bildirmek iin ilerlediler ve bylece onlar hapisten birinci kez kurtarldlar; ve bu ekilde ac ekmilerdi. 16 Ve onlar Rabbin Ruhu tarafndan her nereye ynlendi-

260 rilmilerse oraya gittiler ve Amalekililerin her sinagogunda ya da kabul edildikleri her Lamanl cemaatinde Tanrnn szn vaaz ettiler. 17 Ve yle oldu ki Rab onlar yle bir ekilde kutsamaya balad ki onlar birok kiiyi gerein bilgisine getirdiler; evet, pek ok kiiyi gnahlar ve atalarnn doru olmayan gelenekleri hakknda ikna ettiler. 18 Ve yle oldu ki Ammon ve Lamoni, Midoni lkesinden kendi miras topraklar olan smail lkesine geri dndler. 19 Ve Kral Lamoni, Ammonun kendisine hizmet etmesine ya da hizmetkr olmasna msaade etmedi. 20 Fakat smail lkesinde sinagoglar ina ettirdi; ve halknn ya da kendi ynetimi altndaki halkn bir araya gelip toplanmalarn salad. 21 Ve onlar iin ok seviniyordu ve onlara ok eyler retti. Ve ayrca onlara kendi egemenlii altnda bir halk olduklarn, zgr bir halk olduklarn ve babas kraln basksndan kurtulduklarn bildirdi; nk babas ona smail lkesindeki ve evresindeki topraklarda bulunan halk ynetmesi iin izin vermiti. 22 Ve ayrca onlara her nerede olursa olsun, eer bulunduklar toprak Kral Lamoninin ynetimi altndaysa, istedikleri ekilde Tanrlar Rabbe ibadet edebilme zgrlne sahip olduklarn bildirdi. 23 Ve Ammon, Kral Lamoninin halkna vaazda bulundu; ve

261 yle oldu ki onlara dorulukla ilgili her eyi retti. Ve tm gayretiyle onlara her gn tler verdi; ve onlar onun szn dinlediler; ve onlar Tanrnn emirlerini yerine getirmeye can atyorlard. 22. BLM Harun, Lamoninin babasna yaratl, Ademin d ve Mesihin sayesinde gelen fidye ile kurtulu plann retirKral ve onun btn ev halk inanca dnerNefililer ve Lamanllar arasndaki topraklarn nasl blnd aklanr. m.. tahminen 9077 yllar. imdi Ammon, Lamoni halkna bu ekilde srekli olarak retirken, biz Harun ve onun kardelerinin yksne dneceiz; nk Midoni lkesinden ayrldktan sonra Harun, Ruh tarafndan Nefi lkesine, hatta smail lkesi hari btn lkelerin bandaki kraln evine yneltildi; ve o, Lamoninin babasyd. 2 Ve yle oldu ki Harun, kardeleriyle beraber kraln sarayna gidip onun huzuruna kt ve kraln nnde eilerek ona: te, ey kral, bizler hapishaneden kurtardn Ammonun kardeleriyiz dedi. 3 Ve imdi, ey kral, canmz balarsanz, biz sizin hizmetkrlarnz olacaz. Ve kral onlara yle dedi: Ayaa kalkn, cannz size balyorum ve sizlerin hizmetkrlarm olmanza izin vermeyeceim; fakat bana bir yardmda bulunmanz

Alma 22:110 iin srar edeceim; nk kardeiniz Ammonun szlerinin cmertlii ve byklnden dolay biraz canm skld; ve onun Midoniden sizinle beraber buraya gelmemesinin sebebini bilmek isterim. 4 Ve Harun krala yle dedi: te, Rabbin Ruhu onu baka bir yola ard; o, Lamoni halkna retmek iin smail lkesine gitti. 5 imdi kral onlara yle dedi: Bu, Rabbin Ruhu hakknda sylediiniz nedir? te, canm skan ey de bu! 6 Ve ayn zamanda Ammonun Eer tvbe ederseniz kurtulacaksnz ve tvbe etmezseniz, son gnde dar atlacaksnz dedii bu ey nedir? 7 Ve Harun ona cevap verip yle dedi: Tanrnn varlna inanyor musun? Ve kral yle dedi: Amalekililerin Tanrnn var olduunu sylediini bilirim ve onlara bir araya toplanp Ona ibadet etmeleri iin kutsal binalar ina etmelerine izin verdim. Ve imdi eer sen Tanr var diyorsan, ite inanacam. 8 Ve imdi Harun bunu iittiinde yrei sevinmeye balad ve yle dedi: te, ey kral, siz phesiz nasl yayorsanz, Tanr da vardr. 9 Ve kral: Tanr, atalarmz Yerualem lkesinden karp getiren o Byk Ruh mudur? dedi. 10 Ve Harun ona: Evet, O Byk Ruhtur ve hem cennetteki hem de yerdeki her eyi O yaratmtr. Buna inanyor musun? dedi.

Alma 22:1119 11 Ve o: Evet, ben Byk Ruhun her eyi yarattna inanyorum ve sizin btn bu eyleri bana anlatmanz isterim ve szlerinize inanacam dedi. 12 Ve yle oldu ki Harun; kraln, szlerine inanacan grnce Ademin yaratlndan balayp krala kutsal yazlar Tanrnn insan nasl kendi suretinde yarattn ve Tanrnn ona emirler verdiini ve yasay inedii iin insann dtn okudu. 13 Ve Harun kutsal yazlar Ademin yaratlndan balayarak ona aklad; insanln dn ve onlarn lml durumunu ve ayrca dnyann kuruluundan beri Onun adna inanacak herkes iin Mesih tarafndan hazrlanm olan fidye ile kurtulu plann onun nne koydu. 14 Ve insan dm olduu iin kendiliinden hibir eye lyk olamaz; fakat Mesihin ektii aclar ve Onun lm; iman, tvbe ve baka dier eylerin sayesinde onlarn gnahlar iin kefaret eder; ve bylece O, lmn balarn koparr; yle ki mezar zafer kazanamayacak ve lmn dikeni grkem umutlar iinde yutulacaktr; ve Harun btn bunlar krala aklad. 15 Ve yle oldu ki Harun bu eyleri ona akladktan sonra kral yle dedi: Szn ettiiniz bu sonsuz yaama kavuabilmek iin ne yapmalym? Evet, bu kt ruhun kkn gsmden skp atmak ve Onun Ruhunu kabul ederek

262 Tanrdan doabilmem iin ne yapmalym ki sevinle dolup son gnde dar atlmayaym? te, dedi o: Bu byk sevince kavuabilmek iin sahip olduum her eyden vazgeeceim, evet, krallm brakacam. 16 Fakat Harun ona yle dedi: Eer sen bunu arzu ediyorsan, eer Tanrnn nnde yere eilir, evet, btn gnahlarndan tvbe edip Tanrnn nnde yere eilir ve alacana inanarak, inanla Onun adn arrsan, o zaman arzu ettiin umuduna kavuacaksn. 17 Ve yle oldu ki Harun bu szleri syledikten sonra kral dizlerinin stne kp Rabbin nnde eildi; evet, hatta yere kapanp kuvvetle yle diyerek yalvard: 18 Ey Tanr, Harun bana bir Tanrnn olduunu syledi; ve eer Tanr varsa ve sen Tanrysan, kendini bana belirtir misin; ve ben seni tanmak ve son gnde lmden dirilip kurtulabilmek iin btn gnahlarm terk edeceim. Ve imdi kral bu szleri syler sylemez l gibi yere dt. 19 Ve yle oldu ki kraln hizmetkrlar koup kraln bana gelenleri kralieye anlattlar. Ve kralie ieri kraln yanna geldi; ve onun yerde l gibi yattn ve ayn zamanda Harun ile kardelerinin sanki onun yere ylmasna neden olmu gibi dikildiklerini grnce, onlara fkelendi ve hizmetkrlarnn ya da kraln hizmetkrlarnn onlar tutup ldrmelerini emretti.

263 20 imdi hizmetkrlar kraln neden yere yldn grmlerdi; bu yzden Harunla kardelerine el uzatmaya cesaret edemediler; ve kralieye yalvarp yle dediler: Onlardan birinin hepimizden daha gl olduunu grdnz halde, bu adamlar ldrmemizi niin emrediyorsunuz? Bu yzden, onlarn nnde deceiz. 21 imdi kralie hizmetkrlarnn korktuunu grnce, zerine herhangi bir uursuzluk gelir diye kendisi de ok korkmaya balad. Ve Harun ile onun kardelerini ldrsnler diye hizmetkrlarna gidip halk armalarn emretti. 22 imdi Harun, kralienin kararlln grnce, ayrca halkn kat yrekli olduunu bildii iin byk bir kalabaln toplanmasndan ve aralarnda byk bir ekimenin ve karkln kmasndan korktu; bu yzden elini uzatarak kral yerden kaldrd ve ona: Dur! dedi. Ve kral gcn toplayp ayaklarnn zerinde durdu. 23 imdi bu, kralienin ve birok hizmetkrn nnde oldu. Ve onlar bunu grnce olduka arp korkmaya baladlar. Ve kral ne kp onlara hizmet etmeye balad. Ve onlara yle hizmette bulundu ki btn saray halk Rabbe dnd. 24 imdi kralienin emri zerine byk bir kalabalk toplanmt ve onlarn arasnda Harun ve kardeleri yznden mrldanmalar balamt. 25 Fakat kral onlarn arasna gidip onlara hizmet etti. Ve

Alma 22:2029 onlar Harun ve onunla birlikte olanlara kar yattrld. 26 Ve yle oldu ki kral, halkn sakinletiini grnce Harunla kardelerine kalabaln ortasnda durup sz onlara vaaz etmelerini buyurdu. 27 Ve yle oldu ki kral, lkenin her tarafna, douda ve batda denize kadar snr oluturan ve dou denizinden bat denizine kadar ve sahil snrnn etrafnda ve kuzeyde Zarahemla lkesinin yanndaki l snrnda, doudan batya doru akan Sidon rmann kaynana bitiik Manti snrnn bir ucundan br ucuna kadar uzanan dar bir l erit sayesinde Zarahemla lkesinden ayrlm olan evredeki btn blgelerde var olan ve lkesinin her tarafnda bulunan halknn arasna bir duyuru gnderdi ve bylece Lamanllar ve Nefililer birbirlerinden ayrlmlard. 28 imdi, Lamanllarn daha tembel olanlar lde yayor ve adrda kalyorlard; ve onlar Nefi lkesinde batdaki ln bir ucundan dier ucuna kadar yaylmlard; evet ve ayrca sahil kenarnda Zarahemla lkesinin batsna ve atalarnn ilk miraslar olan yerde Nefi lkesinin batsna kadar yaylmlard ve bylece sahil boyunca snrlar izilmiti. 29 Ve ayrca douda sahil tarafnda, Nefililer tarafndan geri pskrtlm olan pek ok Lamanl vard. Ve bylece Nefililer aa yukar her ynden Lamanllar tarafndan evrilmilerdi; yine de Nefililer, Sidon rma-

Alma 22:3023:2 nn kaynanda l ile snr oluturan, doudan batya kadar l kenarnn etrafnda bulunan btn kuzey blgeleri ele geirmilerdi; hatta onlar kuzeyde Bolluk adn verdikleri lkeye dek gelmilerdi. 30 Ve buras onlarn Harabe adn verdikleri lkenin snrlaryla birleiyordu; bu lke kuzey tarafa doru o kadar geniti ki Zarahemla halk tarafndan bulunan, kemikleri hakknda szn ettiimiz insanlarn daha nce yerlemi olduu ve katledilmi olduu lkeye dek uzanyordu; buras onlarn ilk ayak bast yerdi. 31 Ve onlar oradan kp gney lne geldiler. Bylece kuzeydeki lkeye Harabe ad verildi ve gneydeki lkeye Bolluk ad verildi; buras yiyecek bulmak iin bir ksm kuzeydeki lkeden gelen her cinsten her eit vah hayvanlarla dolu bir ld. 32 Ve imdi, Bolluk ve Harabe lkeleri arasndaki snr izgisi, doudan bat denizine kadar bir Nefili iin sadece bir buuk gnlk yoldu; ve bylece Nefi lkesi ile Zarahemla lkesinin etraf hemen hemen suyla evrilmiti; orada kuzey lkesiyle gney lkesi arasnda kk bir boaz vard. 33 Ve yle oldu ki Nefililer Bolluk lkesinde doudan bat denizine kadar yerlemilerdi; ve bylece Nefililer akllarn kullanarak, nbetilerinin ve ordularnn yardmyla Lamanllar gneye kapadlar; bylece onlar kuzeyde baka hibir

264 yeri ellerine geiremeyeceklerdi; bylece kuzeydeki lkeyi istila edemeyeceklerdi. 34 Bu yzden Lamanllar, Nefi lkesi ve onun evresindeki lden baka hibir yeri ele geiremediler. imdi bu Nefililerin akllca bir davranyd; Lamanllar onlarn dman olduklarndan, onlarn her taraftan kendilerine eziyet etmelerine izin veremezlerdi; ve bylece kendi isteklerine gre kaabilecekleri bir lkeleri olacakt. 35 Ve imdi bu kadar syledikten sonra, yine Ammonun ve Harunun ve Omnerin ve Himninin ve onlarn kardelerinin yksne dnyorum. 23. BLM Dinsel zgrlk ilan edilir Yedi lke ve ehirdeki Lamanllar inanca dnerler Onlar kendilerine Anti-Nefi-Lehililer adn verirler ve lanetten kurtulurlar Amalekililer ve Amulonlular gerei reddederler. m.. tahminen 9077 yllar. te, imdi yle oldu ki Lamanllarn kral, Tanrnn szn lkelerinin herhangi bir blgesinde, her nerede olursa olsun vaaz etmeye kacak Ammona ya da Haruna ya da Omnere ya da Himniye veya kardelerinden hibirine el srmesinler diye btn halknn arasna bir duyuru yollad. 2 Evet, onlar balamak ya da hapishaneye atmak iin ellerini uzatmasnlar diye aralarna resmi bir emir gnderdi; ne

265 onlarn zerine tkreceklerdi, ne onlara vuracaklard, ne onlar sinagoglarndan dar atacaklard, ne onlara eziyet edeceklerdi, ne de onlar talayacaklard, fakat onlar evlerine ve ayn zamanda tapnaklarna ve kutsal binalarna serbeste girebileceklerdi. 3 Ve bylece, onlar ilerleyip istedikleri ekilde sz vaaz edebileceklerdi; nk kral ve onun btn ev halk Rabbe dnmt; bu yzden kral, Tanrnn szne hibir ey engel olmasn diye, szn lkenin drt bir yanna ulamas iin btn lkedeki halknn arasna kendi yazd bir duyuruyu yollad; bylece halk, atalarnn kt gelenekleri hakknda ikna olabilirdi ve herkesin karde olduuna ve cinayet ilememeleri ve yama etmemeleri ve almamalar ve zina etmemeleri ve hibir ktl ilememeleri gerektiine ikna olabilirlerdi. 4 Ve imdi yle oldu ki kral bu duyuruyu kardktan sonra, Harunla kardeleri ehirden ehre ve bir ibadet evinden dierine gidip kiliseler kurdular ve Tanrnn szn onlarn arasnda vaaz edip retmek iin btn lkede Lamanllarn arasnda rahipler ve retmenler kutsayp atadlar; ve bylece byk bir baar elde etmeye baladlar. 5 Ve binlerce kii Rabbin bilgisine getirildi, evet, binlerce kii Nefililerin geleneklerine inanmaya getirildi; ve onlara bugne kadar elden ele teslim

Alma 23:314 edilen kaytlar ve peygamberlikler retildi. 6 Ve Rabbin yaad nasl kesinse, kukusuz vahiy ve peygamberlik ruhuna ve onlarda mucizeler ileyen Tanrnn gcne gre, Ammon ve kardelerinin vaazlar sayesinde inananlarn veya gerein bilgisine getirilenlerin hibiri evet, size derim ki Rabbin yaad gibi, Lamanllardan onlarn vaazna inananlarn ve Rabbe dnenlerin hibiri doru yolu brakmad. 7 nk onlar doru bir halk oldular; isyan silahlarn braktlar; yle ki Tanrya ve kardelerinden birine kar bir daha savamadlar. 8 imdi Rabbe dnenler unlardr: 9 smail lkesindeki Lamanl halk; 10 Ve ayrca Midoni lkesinde olan Lamanl halk; 11 Ve ayrca Nefi ehrinde olan Lamanl halk; 12 Ve ayrca ilom lkesinde ve emlon lkesinde ve Lemuel ehrinde ve imnilom ehrinde olan Lamanl halk. 13 Ve Rabbe dnen Lamanllarn ehirlerinin isimleri bunlardr; ve isyan silahlarn brakanlar, evet, btn sava silahlarn brakanlar bunlardr; ve onlarn hepsi Lamanllard. 14 Ve Amalekililerden sadece bir kii dnda hi kimse doru inanca dnmedi; ne de Amulonlulardan her hangi biri doru inanca dnd; fakat onlar kendi yreklerini ve ayrca lkede yaadklar her blgede, evet

Alma 23:1524:7 ve btn kendi ky ve ehirlerinde Lamanllarn yreklerini katlatrdlar. 15 Bu yzden, tvbe edip gerein bilgisine gelen ve inanca dnen btn Lamanl ehirlerin isimlerini verdik. 16 Ve imdi yle oldu ki kral ile beraber doru yola dnm olanlar kardelerinden ayrt edilebilmek iin bir isimleri olmasn istediler; bu yzden kral, ayrt edilmeleri iin zerlerine alacaklar isim hakknda Harun ve rahiplerinden ouyla grt. 17 Ve yle oldu ki onlar kendilerine Anti-Nefi-Lehililer adn verdiler ve bu isimle arlp bir daha Lamanllar diye arlmadlar. 18 Ve onlar ok alkan bir halk olmaya baladlar; evet ve Nefililere yakndlar; bu yzden onlarla iliki kurmaya baladlar ve Tanrnn laneti onlar bir daha takip etmedi. 24. BLM Lamanllar, Tanrnn halkna kar savamak iin gelir Anti-NefiLehililer, Mesihte sevinirler ve melekler tarafndan ziyaret edilirler. Kendilerini savunmak yerine lme katlanmay seerlerDaha ok Lamanllar inanca dner. m.. tahminen 9077 yllar. Ve yle oldu ki Amulon lkesinde ve ayrca Helam lkesinde ve Yerualem lkesinde ve ksacas, evredeki btn lkelerde doru inanca dnmeyen ve zerlerine Anti-Nefi-Lehili

266 adn almayan Amalekililer, Amulonlular ve Lamanllar, Amalekililer ve Amulonlular tarafndan kardelerine kar kkrtlp fkelendirildiler. 2 Ve onlara kar duyduklar nefret o kadar ok artmt ki krallarna kar ayaklanmaya baladlar; yle ki onun krallar olmasn istemediler; bu yzden Anti - Nefi - Lehi halkna kar silahlandlar. 3 imdi kral, krall oluna brakarak ona Anti-Nefi-Lehi adn verdi. 4 Ve kral, Lamanllarn Tanrnn halkna kar sava hazrlklarna baladklar ayn yl ld. 5 imdi Ammon ve kardeleri ve onunla beraber gelen herkes Lamanllarn kendi kardelerini yok etmek amacyla yaptklar hazrlklar grnce, Midyan lkesine ktlar ve Ammon orada btn kardeleriyle bulutu; ve onlar oradan smail lkesine, Lamanllara kar kendilerini savunmak iin ne yapmalar gerektiini Lamoni ve onun kardei Anti-Nefi-Lehi ile grmek zere meclis toplants yapmaya geldiler. 6 imdi Rabbe dnm olan btn halkn arasnda kardelerine kar eline silah almak isteyen bir tek kii yoktu; hayr, sava hazrl bile yapmak istemiyorlard; evet ve krallar da onlara hazrlk yapmamalarn emretti. 7 imdi, onun bu konuda halka syledii szler unlardr: Sevgili halkm, Tanrma krederim ki yce Tanrmz ltfuyla bu kardelerimiz Nefilileri bize

267 vaaz etmeleri ve kt atalarmzn gelenekleri hakknda bizi ikna edebilmeleri iin gnderdi. 8 Ve ite ben, yce Tanrma krederim ki bizlere Ruhundan bir para ihsan ederek yreklerimizi yumuatmtr; bylece bu Nefili kardelerimizle iliki kurmaya baladk. 9 Ve ite, ben yine yce Tanrma krederim ki balattmz bu iliki sayesinde gnahlarmz ve ilediimiz nice cinayetler hakknda ikna olduk. 10 Ve yine Tanrma, evet, yce Tanrma krederim ki O bize bu eylerden tvbe edebilmemizi balamtr ve O ayrca ilediimiz onca gnahlar ve cinayetleri affetmitir ve Olunun erdemleri sayesinde suumuzu yreklerimizden skp atmtr. 11 Ve imdi, ite sevgili kardelerim, mademki ilediimiz btn gnahlardan ve cinayetlerden tvbe edip Tanrya onlar yreklerimizden ekip kartmak bizim yapabileceimiz her eydi (zira biz btn insanln yz karasydk), nk Tanrnn lekemizi karp atmas iin Onun nnde yapabileceimiz her ey yeterli bir ekilde tvbe etmekti. 12 imdi, ok sevgili kardelerim, mademki Tanr lekelerimizi artm ve kllarmz prl prl olmutur, o zaman kllarmz bir daha kardelerimizin kanyla lekelemeyelim. 13 te, size derim: Hayr, kllarmzn kardelerimizin kanyla lekelenmemesi iin haydi onlar saklayalm; nk olur da kllarmz yine lekelendi-

Alma 24:817 rirsek, onlar gnahlarmzn kefareti iin dklecek yce Tanrmzn Olunun kanyla bir daha ykanp parlatlamaz. 14 Ve yce Tanr bize merhamet edip, mahvolmayalm diye bu eyleri bize bildirmitir; evet ve ocuklarmz sevdii kadar bizim canlarmz da sevdii iin bu eyleri bize nceden bildirdi; bu yzden, kurtulu plannn gelecek kuaklara bildirilecei gibi bize de bildirilmesi iin merhamet gstererek bizi meleklerinin araclyla ziyaret etmektedir. 15 Ah, Tanrmz ne merhametlidir! Ve imdi ite, lekelerimizden arnmak iin yapabileceimiz her eyi yaptmz iin ve kllarmz parlatld iin haydi onlar saklayalm ki onlar son gnde ya da Onun nnde yarglanmaya getirileceimiz gnde Tanrmza kant olarak parlak kalsnlar; yle ki O szn bize verdikten ve bizleri sznn vastasyla temiz kldktan sonra, bir daha kllarmz kardelerimizin kanyla lekelemedik. 16 Ve imdi kardelerim, eer kardelerimiz bizi ldrmek isterlerse, ite, kllarmz saklayacaz, evet, hatta onlar topran derinliklerine gmeceiz; bylece kllarmz son gnde onlar bir daha kullanmam olduumuzun kant olarak parlaklklarn koruyacaklardr; ve eer kardelerimiz bizleri ldrrlerse, ite, biz Tanrmza gideceiz ve kurtulacaz. 17 Ve yle oldu ki kral bu szlerini bitirdiinde, ve btn

Alma 24:1827 halk bir araya toplanmt, kllarn ve insan kan dkmek iin kullanlan btn silahlar topladlar ve onlar topran derinliklerine gmdler. 18 Ve onlar bunu kendi grlerinde, Tanrya ve ayn zamanda insanla bir kant olarak, bir daha silah kullanmayp insan kan dkmeyeceklerini gstermek iin yaptlar; ve bunu, tanklkta bulunarak ve Tanr ile antlama yaparak yaptlar; kardelerinin kann dkmektense kendi yaamlarndan vazgeeceklerdi ve bir kardeten sahip olduunu almaktansa, aksine ona vermeyi istiyorlard; ve gnlerini tembellik iinde geirmektense kendi elleriyle gayretle almak istiyorlard. 19 Ve bylece bu Lamanllar gerei renip imana getirildiklerinde, onlarn kararl olduklarn ve gnah ilemektense lme bile katlanacaklarn gryoruz; ve bylece onlarn bar silahlarn gmdklerini ya da bar adna sava silahlarn gmdklerini gryoruz. 20 Ve yle oldu ki kardeleri Lamanllar ise sava hazrlklarn yapp Nefi lkesine geldiler; niyetleri kral ldrp onun yerine bakasn yerletirmek ve ayn zamanda Anti-Nefi-Lehi halknn lkedeki varlna son vermekti. 21 imdi Lamanllarn zerlerine geldiini gren halk, onlar karlamak zere dar kt ve onlarn nnde yere kapanarak Rabbin adn armaya balad; ve onlar bu ekilde yere kapanmken Lamanllar onla-

268 rn zerine saldrp onlar klla ldrmeye baladlar. 22 Ve bylece hibir direnile karlamadan, onlardan bin beini ldrdler; ve biz biliyoruz ki lenler kutsanmlardr; nk onlar Tanrlar ile beraber yaamaya gittiler. 23 imdi Lamanllar, kardelerinin kltan kamadklarn ve saa veya sola dnmediklerini, ama yere kapanp ldklerini ve hatta klcn altnda lrken bile Tanrya krettiklerini grnce 24 imdi Lamanllar bunu grnce onlar ldrmekten vazgetiler; ve ilerinden pek ounun kl altnda can veren kardeleri iin yrei szlyordu; nk yaptklarna piman olup tvbe ettiler. 25 Ve yle oldu ki onlar sava silahlarn yere atp bir daha ellerine almak istemediler; nk iledikleri cinayetlerden dolay ileri yanp tutuuyordu; ve onlar da kendi kardeleri gibi, onlar ldrmek zere kalkan ellerin insafna dayanarak yere kapandlar. 26 Ve yle oldu ki o gn Tanrnn halkna ldrlm olanlarn saysndan daha fazla kii katld; ve ldrlenler doru insanlard; o nedenle kurtulmu olmalarndan asla phemiz yoktur. 27 Ve ldrlenlerin arasnda bir tane kt insan yoktu; ama gerein bilgisine getirilenlerin says bini geiyordu; bylece Rabbin, halkn kurtulua erdirmek iin bir ok yoldan altn gryoruz.

269 28 imdi Lamanllarn arasnda kardelerinin ounu ldrenlerin byk bir blm Amalekililer ve Amulonlulardan oluuyordu; onlarn ou Nehorlar tarikatndand. 29 imdi, Rabbin halkna katlanlarn arasnda Amalekili ya da Amulonlu veya Nehor tarikatndan olan biri yoktu; ama onlar Laman ve Lemuelin asl soyundan gelmeydiler. 30 Ve bylece ak bir ekilde grebiliyoruz ki bir halk, Tanrnn Ruhuyla bir kez aydnlatldktan ve dorulukla ilgili eyler hakknda byk bir bilgiye sahip olduktan sonra ve arkasndan doru yoldan kp gnah ve sua derse, daha katlarlar ve bylece onlarn durumu bu eyleri hi bilmemi olmaktan daha da kt olur. 25. BLM Lamanllarn saldrganlklar yaylr Nuhun rahiplerinin soyu Abinadinin peygamberlikte bulunduu gibi yok olur Birok Lamanl inanca dndrlr ve AntiNefi-Lehi halkna katlrMesihe inanarak Musa yasasna uyarlar. m.. tahminen 9077 yllar. Ve ite, imdi yle oldu ki bu Lamanllar kendi kardelerini ldrdkleri iin daha da fkelendiler; bu yzden Nefililerden intikam alacaklarna dair yemin ettiler; ve o zamanda Anti-Nefi-Lehi halkn bir daha ldrmeye kalkmadlar. 2 Fakat ordularn toparlayp Zarahemla lkesinin snrlar-

Alma 24:2825:8 na kadar geldiler ve Ammoniha topraklarnda bulunan halkn zerine saldrp onlar yok ettiler. 3 Ve daha sonra Nefililerle yaptklar birok savata geri srlp ldrldler. 4 Ve Nuhun rahipleri olan Amulon ve kardelerinin hemen hemen btn soyu ldrlen Lamanllarn arasndayd ve Nefililerin elleriyle ldrlmlerdi. 5 Ve geri kalanlar dou lne doru katlar ve orada Lamanllarn zerindeki g ve yetkiye el koyarak, inanlar yznden birok Lamanly atee atp ldrdler. 6 nk onlarn pek ou byk kayplar verdikten ve byk aclar ektikten sonra, Harun ile kardelerinin lkelerinde kendilerine vaaz etmi olduklar szleri hatrlamaya tahrik edildiler; bu yzden atalarnn geleneklerine inanmamaya ve Rabbe ve Onun Nefililere byk g verdiine inanmaya baladlar; ve bylece onlarn ou ldeyken doru yola dnd. 7 Ve yle oldu ki Amulonun ocuklarndan geride kalanlardan olan bu yneticiler, onlarn, evet, bu eylere inananlarn hepsini idam ettirdiler. 8 imdi bu ehitlerin lmesi onlarn kardelerinin ounu fkelendirdi ve lde ekimeler kmaya balad; ve Lamanllar, Amulon ve kardelerinin soyunu avlamaya ve onlar ldrmeye baladlar; ve onlar dou lne katlar.

Alma 25:926:1 9 Ve ite onlar bugn bile Lamanllar tarafndan avlanlmaktadr. Abinadinin, kendisini yakarak ldren rahiplerin soyu hakknda syledii szler bylece gereklemi oldu. 10 nk o onlara: Bana ne yaparsanz, gelecekte olacaklarn bir rnei olacaktr demiti. 11 Ve imdi Abinadi, Tanrya olan inanc yznden yanarak lenlerin ilkiydi; imdi onun sylemek istedii ey uydu: Kendisi nasl ac ekmise, birok insan da ayn ekilde yanarak can verecekti. 12 Ve o, Nuhun rahiplerine onlarn soyunun, kendisine ektirdikleri gibi birok kiinin ldrlmesine sebep olacan ve onlarn tpk obansz bir koyunun yrtc hayvanlar tarafndan srlp ldrld gibi yaban ellere datlp ldrleceini syledi; ve imdi ite, bu szler dorulanm oldu; nk onlar Lamanllar tarafndan srlp avlanldlar ve vuruldular. 13 Ve yle oldu ki Lamanllar, Nefilileri yenemeyeceklerini anlaynca tekrar kendi lkelerine geri dndler; ve onlarn ou yaamak iin smail lkesine ve Nefi lkesine gidip AntiNefi-Lehi halk olan Tanrnn halkna katldlar. 14 Ve onlar da kardeleri gibi sava silahlarn yere gmdler ve doru bir halk olmaya baladlar; ve Rabbin yollarnda yryp Onun emirlerine ve kanunlarna uydular. 15 Evet ve onlar Musa yasasn yerine getirdiler; nk Musa

270 yasasn hl tutmalar gerekiyordu; nk yasa tam olarak yerine gelmemiti. Musa yasasna uymakla birlikte, Mesihin geliini drt gzle beklediler. Musa yasasnn Onun geliinin bir simgesi olduunu anladlar ve Mesihin kendilerine grnecei zamana dek bu harici ilerin yaplmas gerektiine inandlar. 16 imdi onlar kurtuluun Musa yasasyla geldiine inanmyorlard; fakat Musa yasas onlarn Mesihe olan imanlarn kuvvetlendirmeye yardmc oluyordu; ve bylece inanlar sayesinde sonsuz kurtulu iin olan umutlarn yitirmediler; gelecek olan eyler hakknda syleyen peygamberlik ruhuna gvendiler. 17 Ve imdi ite, Ammon ve Harun ve Omner ve Himni ve kardeleri, Lamanllar arasnda elde ettikleri bu baardan dolay ok seviniyorlard; nk Rabbin onlara dualarna gre ihsan etmi olduunu ve ayn zamanda szn en ince ayrntsna kadar yerine getirdiini grdler. 26. BLM Ammon, Rab ile vnr Sadk olanlar, Rab tarafndan glendirilir ve onlara bilgi verilir man sayesinde insan binlerce kiiyi tvbeye getirebilir Tanrnn her eye gc yeter ve her eyi bilir. m.. tahminen 9077 yllar. Ve imdi, Ammonun kardelerine syledii szler unlardr:

271 Kardelerim ve biraderlerim, ite size sylyorum, sevinmemiz iin ok nemli nedenler var; nk Zarahemla lkesinden ktmzda, Tanrnn bize bu kadar byk nimetler verebileceini tahmin edebilir miydik? 2 Ve imdi sorarm: Bize vermi olduu byk nimetler nelerdir? Syleyebilir misiniz? 3 te, sizin yerinize ben cevap vereyim; nk kardelerimiz Lamanllar karanlkta, evet, hem de en karanlk ukurdaydlar; fakat ite, onlarn ou Tanrnn harikulde olan n grmeye getirildi! Ve bize verilen nimet budur ki bu byk grevi baarmak zere Tanrnn elinde aralar olduk. 4 te onlardan binlercesi seviniyorlar ve onlar Tanrnn alna getirilmilerdir. 5 te tarla biilmeye hazrd ve ne mutlu sizlere, nk oranz salladnz ve kuvvetinizle bitiniz, evet, btn gn altnz; ve ite demetlerinizin saysna baknz! Ve onlar ziyan olmasn diye ambarlara toplanacaktr. 6 Evet, onlar son gnde kopan frtnayla yere serilmeyeceklerdir; evet ve onlar kasrgalarla savrulmayacaklardr; fakat frtna geldiinde, frtna onlara ilemesin diye kendi yerlerine toplanacaklardr; evet, onlar iddetli rzgrlarla dmann onlar gtrmek istedii yerlere srklenmeyeceklerdir. 7 Ama ite, onlar hasat sahibi olan Rabbin elindedirler ve onlar onundurlar; ve O, onlar son gnde yukar kaldracaktr.

Alma 26:214 8 Tanrmzn ad mbarek olsun! Haydi Onu vmek iin ilahiler syleyelim; evet, Onun kutsal adna kredelim; nk O daima doruluk iler. 9 nk biz Zarahemla lkesinden kmam olsaydk, bizi yrekten seven bu sevgili kardelerimiz bize kar duyduklar kinle hl ikence ekiyor olacaklard; evet ve ayn zamanda Tanr onlara yabanc gelecekti. 10 Ve yle oldu ki Ammon bu szleri sylediinde, kardei Harun onu azarlayarak yle dedi: Ammon, korkarm ki sevincin senin vnmene neden oluyor! 11 Fakat Ammon ona: Ben ne kendi gcmle vnrm, ne de kendi bilgeliimle vnrm; ama ite, benim sevincim tamdr, evet, yreim sevinten dolup taar; ve ben Tanrmda sevineceim dedi. 12 Evet, ben bir hi olduumu biliyorum; gcme gelince zayfm; bu yzden kendimle deil, Tanrm ile vnrm; nk Onun gcyle her eyi yapabilirim; evet, ite, bu lkede birok byk mucize gerekletirdik; bunun iin Onun adn sonsuza dek veceiz. 13 te O, kardelerimizden ka binlercesini cehennem azabndan kurtard; ve onlar kurtulu sevgisinin ezgisini sylemeye getirildiler ve bunun sebebi ise Onun bizde bulunan sznn gcdr; bu yzden sevinmemiz iin byk bir sebep yok mudur? 14 Evet, Onu sonsuza dek vmek iin sebebimiz var, nk

Alma 26:1526 O, en yce Tanrdr ve kardelerimizi cehennem zincirlerinden kurtarmtr. 15 Evet, onlar sonsuz karanlk ve ykmla epeevre sarlmlard; fakat ite, O, onlar kendisinin sonsuz na, evet, sonsuz kurtulua getirdi; ve onlar, Onun sevgisinin esiz cmertliiyle epeevre sarldlar; evet ve bizler bu byk ve olaanst eseri ortaya koymak iin Onun elinde ara olduk. 16 Bu yzden vnelim; evet, Rab ile vneceiz; evet, sevineceiz; nk sevincimiz tamdr; evet, biz Tanrmz sonsuza dek veceiz. te, Rab ile kim gereinden fazla vnebilir? Evet, kim Onun yce kudretinden ve merhametinden ve insanocuklarna gsterdii sabrndan fazlasyla sz edebilir? te, size derim, ifade ettiklerim hissettiklerimin yannda hi kalr. 17 Tanrmzn o kadar merhametli davranp bizi korkun, gnahkr ve kirli halimizden tutup karaca kimin aklna gelirdi? 18 te, biz fkeyle byk tehditler savurarak Onun Kilisesini ykmak iin yola kmtk. 19 Ah neden bizi o zaman korkun bir ykma uratmad, evet, neden adalet klcn zerimize drp bizi sonsuz aresizlie mahkm etmedi? 20 Ah, bunlar dnmek bile ruhumu rktyor. te O, adaletini zerimizde uygulamad, ama yce merhametiyle bizleri sonsuz sefalet ve lm ukurundan geirip canmzn kurtuluuna getirdi. 21 Ve imdi ite, kardelerim,

272 bu eyleri bilen sradan insan kimdir? Size derim ki: Tvbe etmi olandan baka hi kimse bu eyleri bilemez. 22 Evet, tvbe edip inan gsteren ve hayrl iler yapan ve devaml hi durmadan dua eden kiiyebyle kiilere Tanrnn srlarn bilmek verilmitir; evet, byle kiilere asla vahiy olunmam eyleri aklamak verilecektir; evet ve bu kardelerimizi tvbeye getirmek bize verildii gibi, binlerce can da tvbeye getirebilmek byle kiilere verilecektir. 23 imdi kardelerim, Zarahemla lkesinde olan kardelerimize; biz Lamanl kardelerimize vaaz etmek zere Nefi lkesine gidiyoruz dediimizde, bize glp bizimle alay ettiklerini hatrlyor musunuz? 24 nk onlar bize yle demiti: Lamanllar gerein bilgisine getirebileceinize mi sanyorsunuz? Yrekleri kan dkmekten holanan, gnlerini en iren ktlkleri ilemekle geiren, yollar balangtan beri bir gnahkrn yollar olan Lamanllar, onlar kadar dik kafal bir halk atalarnn geleneklerinin yanl olduuna ikna edebileceinizi mi sanyorsunuz? imdi kardelerim, hatrlarsanz onlarn lisan buydu. 25 Ve stelik: Haydi onlara kar silahlanalm, onlar gnahlaryla birlikte lkeden silip atalm ki bizi ezip gemesinler ve yok etmesinler diyorlard. 26 Fakat ite, sevgili kardelerim, biz kardelerimizi ldr-

273 mek iin deil, belki onlarn canlarndan birkan kurtarrz niyetiyle le geldik. 27 imdi yreklerimiz bunalp geri dnmek zereyken, ite Rab bizi teselli edip yle dedi: Kardeleriniz Lamanllarn arasna gidip skntlarnz sabrla gsleyin ve ben sizi baarl klacam. 28 Ve imdi ite, biz gelip onlarn arasna ktk ve aclarmza sabrla katlanp, her trl yokluu ektik; evet, dnya merhametine gvenip ev ev dolatk sadece dnya merhametine deil, Tanrnn merhametine de gvendik. 29 Ve evlerine girip onlara rettik ve onlara sokaklarnda rettik; evet ve onlara tepe balarnda rettik ve ayrca tapnaklarna ve sinagoglarna girip onlara rettik; ve dar atldk ve alay edildik ve zerimize tkrld ve yanaklarmza vuruldu; ve talandk ve alnp salam iplerle balandk ve hapishaneye atldk; ve Tanrnn kudreti ve hikmeti sayesinde yine kurtarldk. 30 Ve her trl skntlara katlandk ve btn bunlara belki bir ka can kurtarmaya vasta olabiliriz diye katlandk; ve eer olur da birka cann kurtulmasn salayabilirsek, sevincimizin tam olacan dnyorduk. 31 imdi ite, ilerisini dnrsek verdiimiz emeklerin rnn grebiliriz ve onlar az mdr? Size derim: Hayr, onlar oktur; evet ve onlarn kendi kardelerine ve ayrca bize gsterdikleri sevgilerinden dolay,

Alma 26:2736 samimi olduklarna tanklk edebiliriz. 32 nk ite, onlar dmanlarnn cann almaktansa, kendi canlarn kurban etmeyi yelediler; ve kardelerine kar olan sevgilerinden dolay sava silahlarn topran derinliklerine gmdler. 33 Ve imdi ite size sylyorum: Bylesine byk bir sevgi lkenin neresinde grlmtr? te size derim: Hayr, grlmemitir; hatta Nefililerin arasnda bile grlmemitir. 34 nk ite, onlar kardelerine kar silahlanp kendilerinin ldrlmesine izin vermeyebilirlerdi. Fakat ite, onlarn ou cann teslim etti; ve biz sevgilerinden ve gnaha kar duyduklar nefretlerinden dolay, onlarn Tanrlarnn yanna gittiini biliyoruz. 35 imdi sevinmemize neden yok mudur? Evet, size derim: Dnya baladndan beri hibir zaman bizim gibi bu kadar ok sevinmeye nedeni olan insanlar olmamtr; evet ve sevincim beni Tanrmla vnmeye gtryor; nk O, btn kudrete, hikmete ve anlaya sahiptir; O her eyi anlar ve tvbe edip adna iman eden herkese kurtulua kadar merhametli olan bir Varlktr. 36 imdi eer bu vnmekse, o zaman ben vneceim; nk benim hayatm ve m, sevincim ve kurtuluum ve sonsuz elemden fidye ile kurtuluum budur. Evet, srail aacnn bir dal olan ve gvdesinden kopup yabanc bir lkede kay-

Alma 26:3727:10 bolup gitmi bu halk dnen Tanrmn ad mbarek olsun; evet, bu gurbet ellerde yurtsuz olan bizleri hatrlayan Tanrmn ad mbarek olsun derim. 37 imdi kardelerim, hangi lkede olursa olsun, Tanrnn hibir insan unutmadn gryoruz; evet, O halknn saysn bilir ve Onun merhametli yrei btn yeryzn kaplar. imdi benim sevindiim ve ok minnettar olduum ey budur; evet ve ben, Tanrma sonsuza dek kredeceim. Amin. 27.BLM Rab, Ammona Anti-Nefi-Lehi halkn gvenli bir yere gtrmesini emrederAlma ile bulumalarnda, Ammonun sevinci gcn tketip bitirir Nefililer, AntiNefi-Lehililere Yeron topraklarn verir Onlara Ammon halk ad verilir. m.. tahminen 9077 yllar. imdi yle oldu ki Nefililere kar savaa giden bu Lamanllar, onlar ykma uratmak iin birok mcadele verdikten sonra onlar yok etmeye almann bouna olduunu anlayp tekrar Nefi lkesine geri dndler. 2 Ve yle oldu ki Amalekililer verdikleri kayplar yznden hayli fkelenmilerdi. Ve onlar Nefililerden alamayacaklarn grnce, halk kardeleri Anti-Nefi-Lehi halkna kar kkrttlar; bu yzden tekrar onlar ldrmeye baladlar. 3 imdi bu halk yine silahlarna

274 dokunmay reddedip dmanlarnn arzusuna gre ldrlmeye raz oldular. 4 imdi Ammon ve kardeleri yrekten sevdikleri ve kendilerini yrekten seven bu halkn arasnda yaplan bu ykm iini grdkleri zaman nk onlar, Tanr tarafndan onlar sonsuz ykmdan kurtarmak iin gnderilmi melekler gibi muamele gryorlardbu yzden, Ammon ve kardeleri, bu byk ykm iini grdkleri zaman, ileri acyla burkuldu ve krala yle dediler: 5 Haydi, Rabbin bu halkn toplayp Zarahemla lkesine, kardelerimiz Nefililerin yanna gidelim ve dmanlarmzn elinden kap yok olmayalm. 6 Fakat kral onlara: te, Nefililer, onlara kar ilediimiz onca cinayet ve gnahlar yznden bizi ldreceklerdir dedi. 7 Ve Ammon: Ben gidip Rabbe soracam ve eer O bize kardelerimizin yanna gidin derse, gidecek misiniz? dedi. 8 Ve kral ona: Evet, eer Rab bize gidin derse, kardelerimizin yanna gidip onlara kar ilediimiz onca cinayetlerin ve gnahlarn karln deyinceye kadar onlarn kleleri olacaz dedi. 9 Fakat Ammon ona: Onlarn arasnda klelerin olmas, babam tarafndan karlm olan kardelerimizin yasalarna aykrdr; o nedenle haydi gidelim ve kardelerimizin merhametine snalm dedi. 10 Fakat kral ona: Rabbe sor

275 ve eer O bize gidin derse, gideceiz; yoksa bu topraklarda leceiz dedi. 11 Ve yle oldu ki Ammon gidip Rabbe sordu ve Rab ona yle dedi: 12 Bu halk bu lkeden al gtr, yok olup gitmesinler; zira eytan, Amalekililerin yreine smsk yapmtr; onlar, Lamanllar kendi kardelerine kar fkelenip onlar ldrmeleri iin tahrik ediyorlar; o nedenle bu lkeden kn; ve ne mutlu bu nesildeki halka, nk onlar koruyacam. 13 Ve yle oldu ki Ammon gidip krala Rabbin kendisine syledii szlerin hepsini bildirdi. 14 Ve onlar btn halk, evet, Rabbin btn halkn toplayp btn srlerini ve srlarn bir araya getirdiler ve lkeden ayrldlar ve Nefi lkesini Zarahemla lkesinden ayran le geldiler ve oradan karya geerek lke snrna ulatlar. 15 Ve yle oldu ki Ammon onlara: te, ben ve kardelerim Zarahemla lkesine gidelim ve biz dnnceye kadar siz burada kaln; ve sizi lkelerine kabul edip etmeyeceklerine dair kardelerimizin yreklerini bir deneyelim dedi. 16 Ve yle oldu ki Ammon lkeye doru giderken, kendisi ve kardeleri sz edilen yerde Almayla karlatlar; ve ite, bu mutlu bir rastlantyd. 17 imdi Ammonun sevinci o kadar bykt ki ii iine smyordu; evet, Tanrsnn sevinciyle kendinden geti; hatta hi

Alma 27:1123 kuvveti kalmamt; ve tekrar yere dt. 18 imdi byle byk bir sevin grlm mdr? te bu, gerekten piman olup mtevaz bir ekilde mutluluu arayanlardan baka hi kimseye verilmeyen bir sevintir. 19 imdi kardeleriyle karlamas Almay gerekten ok sevindirdi ve ayn ekilde Harun, Omner ve Himni de ok sevindiler; ama ite, onlarn sevinci glerini aacak kadar byk deildi. 20 Ve yle oldu ki Alma, kardelerini geri Zarahemla lkesine, hatta kendi evine gtrd. Ve onlar gidip bahakime, Nefi lkesinde kardeleri Lamanllarn arasndayken balarna gelenleri anlattlar. 21 Ve yle oldu ki bahakim lkenin her tarafna bir duyuru gnderip kendi kardeleri olan Anti-Nefi-Lehi halkn aralarna kabul edip etmeyeceklerine dair halkn oy kullanmasn istedi. 22 Ve yle oldu ki halkn sesi kt, yle diyordu: te, biz Bolluk lkesinin gneyinde, Bolluk lkesiyle birleen, douda deniz kenarnda bulunan Yeron lkesini onlara brakacaz; ve bu Yeron lkesi kardelerimize miras olarak vereceimiz lkedir. 23 Ve ite, Yeron lkesindeki kardelerimizi koruyabilmek iin ordularmz Yeron lkesi ile Nefi lkesi arasna yerletireceiz; bunu kardelerimiz iin, kendi kardelerine kar silaha sarlp gnah ilemekten korktuklar iin yapacaz; ve

Alma 27:2428:3 bu byk korku onlara, iledikleri onca cinayet ve korkun ktlklerden iten tvbe ettikleri iin gelmitir. 24 Ve imdi ite, biz bunu kardelerimiz iin, Yeron lkesini miras alsnlar diye yapyoruz; ve ordularmz beslemek zere erzaklarnn bir ksmn bize verip yardm etmeleri artyla onlar ordularmzla dmanlarndan koruyacaz. 25 imdi, yle oldu ki Ammon bunu iittikten sonra, Alma ile birlikte Anti-Nefi-Lehi halknn lde adrlarn kurduklar yere geri dnp btn bunlar onlara bildirdi. Ve Alma onlara Ammon, Harun ve kardeleriyle birlikte Rabbe nasl dndklerini anlatt. 26 Ve yle oldu ki bu onlar ok sevindirdi. Ve onlar Yeron lkesine inip Yeron lkesini yurt edindiler; ve Nefililer onlara Ammon Halk adn verdi; dolaysyla, bundan sonra hep bu isimle ayrt edildiler. 27 Ve onlar Nefi halk arasnda olup ayn zamanda Tanrnn Kilisesinden olan halkn arasnda sayldlar. Ve onlar hem Tanrya hem de insanlara kar gsterdikleri ilgileriyle tanndlar; nk onlar her konuda tam tamna doru ve drst insanlard; ve yaamlarnn sonuna kadar Mesihe olan inanlarndan dnmediler. 28 Ve onlar karde kan dkmenin en byk irenlik olduuna inanyorlard; ve kardelerine kar ellerine silah almaya asla ikna edilemediler; ve onlar Mesihe ve dirilie olan mit ve

276 inanlarndan dolay lme asla dehetle bakmadlar; bu yzden onlar iin lm, Mesihin lm zerindeki zaferiyle yutulmutu. 29 Bu yzden kardelerine vurmak iin ellerine kl ve pala almadan nce, kardeleri tarafndan en iddetli ve en ac ekilde ldrlmeye raz oldular. 30 Ve bylece onlar gayretli ve ok sevilen bir halk olup, Rabbin ok nem verdii bir halkt. 28. BLM Lamanllar byk bir savata yenilirler On binlerce insan lr Ktler sonsuz bir elem durumuna teslim edilirler; dorular ise hi bitmeyecek bir mutlulua ularlar. m.. tahminen 7776 yllar. Ve imdi yle oldu ki Ammon halk Yeron lkesine yerletirilip Yeron lkesinde bir kilise kurulduktan sonra ve Nefili ordular Yeron lkesinin evresine yerletirildikten, evet, Zarahemla lkesinin etrafndaki btn snrlara yerletirildikten sonra, ite Lamanllarn ordular kardelerini ln iine kadar takip etmilerdi. 2 Ve bylece dehet verici bir sava balad; evet, hatta Lehinin Yerualemden ayrld zamandan beri lkede yaayan btn insanlarn arasnda byle bir savan benzeri asla grlmemiti; evet ve Lamanllardan on binlercesi ldrlp geni bir alana datldlar. 3 Evet ve ayrca Nefi halk arasnda da korkun bir katliam

277 meydana geldi; buna ramen Lamanllar srlp datldlar ve Nefi halk tekrar kendi vatanlarna dnd. 4 Ve imdi bu zaman lkenin her tarafnda, btn Nefi halk arasnda ok yas tutulup atlarn iitildii bir zamand 5 Evet, dul kadnlarn kocalar iin zlp alad, babalarn da oullar iin zlp alad ve kz evladn erkek kardei iin, evet, erkek kardein de babas iin zlp alad iitildi; ve bylece len akrabalar iin alayanlarn znt lklar herkesin arasnda iitiliyordu. 6 Ve imdi, bu gerekten keder dolu bir gnd; evet, zaman ciddiyet zaman ve ok oru ve dua zamanyd. 7 Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin on beinci yl sona erdi. 8 Ve Ammonun ve kardelerinin ve onlarn Nefi lkesindeki yolculuklarnn, o lkede ektikleri aclarn, zntlerin ve skntlarn ve hissettikleri akl almaz sevincin ve kardelerinin Yeron lkesine kabul edilip orada gven altna alnmalarnn yks budur. Ve imdi btn insanlarn Fidye ile Kurtarcs Rab, onlarn canlarn sonsuza dek kutsasn. 9 Ve bunlar, Nefililerin arasnda olan savalarn ve ekimelerin ve ayrca Nefililerle Lamanllarn arasnda olan savalarn yksdr; ve hakimler ynetiminin on beinci yl sona erdi. 10 Ve ilk yldan on beinci yla kadar geen sre binlerce insann hayatna mal oldu,

Alma 28:414 evet, dklen kanlarn korkun manzaras herkesin gzleri nndeydi. 11 Ve binlerce beden topran altna yatrlrken, binlerce beden yn yn yerde kalp rd; evet ve yaknlarn kaybeden binlerce insan yasa boulmutu; nk lenlerin, Rabbin vaadlerine gre sonsuz bir elem durumuna gnderilmi olmalarndan endie duymaya nedenleri vard. 12 Yaknlarn kaybeden baka binlerce insan ise gerekten zlmelerine ramen, onlarn Rabbin vaadlerine gre dirilerek asla bitmeyecek bir mutluluk ortamnda Tanrnn sa tarafnda oturacaklarn mit ediyorlar, hatta bunu bildikleri iin seviniyorlard. 13 Ve bylece gnah, su ve insanlarn yreini tuzaa drmek iin eytann kurduu kurnazca planlarla elde ettii g nedeniyle insanlar arasnda ne byk bir eitsizlik olduunu gryoruz. 14 Ve bylece biz, Rabbin balarnda canla bala almalar iin insanlara yaplan byk ary gryoruz ; ve bylece hem zntnn hem de sevincin balca sebebini insanlar arasndaki lm ve ykm yznden znty ve Mesihin hayata dndren ndan dolay sevinci gryoruz. 29. BLM Alma melekler gibi byk bir istekle insanlar tvbeye armak ister

Alma 29:112 Rab btn uluslar iin retmenler verir Alma, Rabbin iinden ve Ammonun ve onun kardelerinin baarsndan dolay ok mutlu olur. m.. tahminen 76 yl. Ah keke bir melek olsaydm ve yreimin arzusuna gre kp Tanrnn borazanyla, yeri sarsacak bir sesle haykrp btn insanlar tvbeye arabilseydim. 2 Evet, her cann tvbe edip Tanrmza gelmesi ve btn dnyada daha fazla keder olmamas iin gk grltsn andran bir sesle onlara tvbe ve fidye ile kurtulu plann duyurmak isterdim. 3 Fakat ite, ben bir insanm ve bu isteimle gnaha giriyorum; nk Rabbin bana verdii eylerden honut kalmam lazm. 4 Kendi isteklerim yznden adil bir Tanrnn verdii sk emirleri deitirmeye almamalym; nk Onun insanlara, isteklerine gre lme ya da yaama gtren eyleri verdiini biliyorum; evet, Onun insanlara haklarna den pay verdiini, evet, onlara isteklerine gre kurtulua ya da ykma gtren deimeyen emirler verdiini biliyorum. 5 Evet ve biliyorum ki iyilik de ktlk de btn insanlara gelmitir; iyilii ktlkten ayrt edemeyen susuzdur; ama iyiyi ve kty bilen kiiye arzusuna gre iyilik ya da ktlk, yaam ya da lm, sevin ya da vicdan azab verilir. 6 imdi, bu eyleri bildiim

278 halde, arldm grevden daha fazlasn yapmay niin arzu edeyim? 7 Bir melek olup dnyann her ucuna sesimi duyurabilmeyi niin arzu edeyim? 8 nk ite, Rab btn uluslara szn, evet, szn hikmetle retmek iin kendi uluslarndan ayn dili konuan insanlar, evet, onlarn sahip olmasn uygun grd her eyi onlara verir; bu nedenle Rabbin doru ve gerek olan deerlere gre bilgelikle nasihat verdiini gryoruz. 9 Ben, Rabbin bana emrettiini biliyorum ve bundan mutluluk duyarm. Kendimle vnmem, ama Tanrnn bana emrettikleriyle vnrm; evet ve benim vgm budur, yle ki Tanrnn elinde ara olup belki baz insanlar tvbeye getirebilirim; ve benim sevincim budur. 10 Ve ite, kardelerimden pek ounun gerekten piman olup Tanrlar Rabbe geldiini grdmde, ite o zaman ruhum sevinle dolar; o zaman Rabbin benim iin neler yaptn, evet, hatta dualarm iittiini hatrlarm; evet, o zaman bana uzatt merhametli eli aklma gelir. 11 Evet ve ayrca atalarmn tutsakln da hatrlarm; nk Rabbin onlar tutsaklktan kurtardn ve bylece Kilisesini kurduunu kesinlikle biliyorum; evet, brahimin Tanrs, shakn Tanrs ve Yakupun Tanrs olan Rab Tanr onlar tutsaklktan kurtard. 12 Evet, ben her zaman atalarmn tutsaklln hatrlarm

279 ve onlar Msrllarn elinden kurtaran bu ayn Tanr onlar tutsaklktan kurtard. 13 Evet ve bu ayn Tanr onlarn arasnda Kilisesini kurdu; evet ve bu ayn Tanr, bu halka sz vaaz etmem iin beni kutsal bir aryla ard ve bana byk baar verdi; bundan duyduum sevincim tamdr. 14 Ama ben yalnzca kendi baarm iin sevinmem. Nefi lkesine giden kardelerimin baarsndan dolay sevincim daha tamdr. 15 te, onlar ok alp ok meyve getirdiler; ve onlarn dl ne kadar byk olacaktr! 16 imdi, bu kardelerimin baarsn dndmde ruhum ylesine couyor ki sanki ruhum bedenimden ayrlacakm gibi sevincim o kadar byk. 17 Ve imdi, Tanr bu kardelerime Tanrnn Krallnda oturmay, evet ve onlarn emeklerinin rn olan herkese de bir daha oradan kmamay ihsan eylesin ki sonsuza dek Ona hamdetsinler. Ve Tanr szlerime gre, sylediklerimin gereklemesini ihsan eylesin. Amin. 30. BLM Mesih-kart Korihor, Mesihle, kefaretle ve peygamberlik ruhuyla alay eder Tanrnn olmadn, insann dmediini, gnaha kar bir cezann olmadn ve Mesihin olmadn retirAlma, Mesihin geleceini ve her eyin Tanrnn varln gsterdiine tanklk eder

Alma 29:1330:6 Korihor, gkten iaret ister ve birden dili tutulur eytan, Korihora bir melek gibi grnp ona sylemesi gereken eyleri retmitir Korihor ayaklar altnda ezilir ve lr. m.. tahminen 76 74 yllar. te, imdi yle oldu ki Ammon halk Yeron lkesine yerletirildikten sonra, evet ve ayn zamanda Lamanllar lkeden srlp, onlarn lleri lkenin halk tarafndan gmldkten sonra 2 imdi ok olmas nedeniyle onlarn lleri saylmad; ne de Nefililerin lleri sayld fakat yle oldu ki onlar llerini gmdkten sonra ve ayn zamanda oru, yas ve dua gnlerinden sonra (ve bu Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin on altnc ylnda oluyordu) btn lkede srekli huzur yaanmaya baland. 3 Evet ve halk Rabbin emirlerini tutmaya dikkat ediyor ve Musa yasasna gre Tanrnn kutsal trenlerine sk bir ekilde uyuyordu; nk Musa yasas vaktini dolduruncaya dek bu yasaya uymalar retilmiti. 4 Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin on altnc ylnn bandan sonuna kadar halk arasnda hibir karklk olmad. 5 Ve yle oldu ki hakimler ynetimin on yedinci ylnn balangc srekli huzur iinde geti. 6 Fakat yle oldu ki on yedinci yln sonuna doru, Zarahemla lkesine bir adam geldi ve o

Alma 30:719 Mesih - kart idi; nk o, Mesihin geliine dair peygamberler tarafndan sylenmi olan peygamberliklere kar halka vaaz vermeye balad. 7 imdi insann inanlarn yasaklayan bir yasa yoktu; nk insanlarn eitliini bozacak bir yasann bulunmas Tanrnn emirlerine kesinlikle karyd. 8 nk kutsal yaz: Kime hizmet edeceinizi bugn sein der. 9 imdi bir insan Tanrya hizmet etmek isterse, bu onun ayrcalyd ya da daha dorusu, Tanrya inanyorsa Ona hizmet etmek onun ayrcalyd; ancak Tanrya inanmyorsa, onu cezalandran bir yasa yoktu. 10 Fakat adam ldren lmle cezalandrlyordu; ve zorla birisinin maln alan da cezalandrlyordu; ve hrszlk yapan da cezalandrlyordu; ve zina eden de cezalandrlyordu; evet, btn bu ktlkleri ileyenler cezalandrlyordu. 11 nk insanlarn iledikleri sulara gre yarglanmalarn gerektiren bir yasa vard. Yine de insann inancna kar bir yasa yoktu; bu yzden insan yalnzca iledii sulara gre yargland; bu yzden herkes eit haklara sahipti. 12 Ve Korihor adndaki bu Mesih-kart halka Mesihin gelmeyeceini vaaz etmeye balad (ve yasa ona dokunamyordu). Ve o yle diyerek vaaz ediyordu: 13 Ey aptalca ve bo umutlara bal olanlar, niin kendinizi byle aptalca eylerin boyun-

280 duruu altna koyuyorsunuz? Niin bir Mesih bekliyorsunuz? nk gelecekte olacaklar hi kimse bilemez. 14 te, kutsal peygamberler tarafndan bugne kadar aktarldn sylediiniz, peygamberlik dediiniz bu eyler, ite, onlar atalarnzn aptal adetleridir. 15 Bunlarn gerek olduunu nereden biliyorsunuz? te grmediiniz eyleri bilemezsiniz; o halde bir Mesihin geleceini de bilemezsiniz. 16 Siz gelecee bakp gnahlarnzn balanacan sylyorsunuz. Fakat ite, bu akn bir dncenin rndr; ve akllarnz kartran bu eyler sizleri olmayan eylere inanmaya srkleyen atalarnzn geleneklerinden kaynaklanmaktadr. 17 Ve onlara bunun gibi daha birok eyler syledi; onlara insanlarn gnahlar iin hibir kefaretin olamayacan, fakat herkesin bu hayatta yaratn idaresine gre baarl olduunu anlatt; bu yzden herkes kendi akl lsnde refaha kavuup, kendi gcne gre zafer kazanyordu; ve insan ne yaparsa yapsn su deildi. 18 Ve onlara bu ekilde vaaz ederek birok insann yreini kandrd ve onlarn iledikleri ktlklerle gururlanmalarna neden oldu; evet, birok kadn ve erkei cinsel ahlakszlklara srkledi; onlara nsan ldnde her ey biter diyordu. 19 imdi bu adam, bir zamanlar Lamanl olan Ammon halk

281 arasnda bu szleri vaaz etmek iin Yeron lkesine de urad. 20 Fakat ite, onlar Nefililerin oundan daha akll kt; nk onu tutup baladlar ve o halkn zerinde yksek rahip olan Ammonun huzuruna gtrdler. 21 Ve yle oldu ki Ammon onun lkeden karlmasn emretti. Ve Korihor oradan Gideyon lkesine geerek onlara da vaaz etmeye balad; ve burada pek baarl olamad; nk yakalanp baland ve yksek rahibin ve ayrca lkenin bahakiminin huzuruna karld. 22 Ve yle oldu ki yksek rahip ona yle dedi: Neden Rabbin yollarn bozmak iin dolap duruyorsun? Niin bu halkn sevincini engellemek iin Mesihin gelmeyeceini onlara retiyorsun? Niin kutsal peygamberlerin syledii btn peygamberliklere kar konuuyorsun? 23 imdi bu yksek rahibin ad Giddonayd. Ve Korihor ona yle dedi: nk ben, atalarnzn aptalca geleneklerini retmiyorum ve bu halka, onlarn zerinde g ve yetki gasp etmek ve onlar cahillik iinde brakmak iin sylediiniz szlere gre balarn eip yerin dibine gemelerini ve eskiden kalma papazlarn balatt sama sapan tren ve kurallara bal kalmalarn retmiyorum. 24 Siz bu halkn zgr bir halk olduunu sylyorsunuz. te, ben onlarn esir olduunu sylerim. Siz bu eskiden kalma peygamberliklerin doru oldu-

Alma 30:2029 unu sylyorsunuz. te, ben bunlarn doru olduunu bilmediinizi sylerim. 25 Siz bu halkn bir anne ve babann kabahati yznden sulu ve dm bir halk olduunu sylyorsunuz. te ben bir ocuun kendi anne ve babas yznden sulu olmadn sylerim. 26 Ve siz bir de Mesihin geleceini sylyorsunuz. Fakat ite, ben bir Mesihin olacan bilmediinizi sylerim! Ve ayrca Onun dnyann gnahlar iin ldrleceini sylyorsunuz. 27 Ve bylece sizler bu halk atalarnzn aptalca geleneklerine ve kendi isteklerinize gre kandryorsunuz; ve onlarn ellerinin emeiyle karnnz tka basa doyurmak iin onlar kle gibi alaltyorsunuz; yle ki onlar utanmadan balarn kaldrmaya cesaret edemiyorlar; ve kendi hak ve ayrcalklarn kullanmaya cesaret edemiyorlar. 28 Evet onlar, keyiflerine gre onlar boyundurua koan ve kendi gelenekleri ve ryalar ve kaprisleri ve hayalleri ve yapmack srlar ile onlar imana getiren rahiplerini gcendiririz korkusuyla, kendilerinin olan bir eyi bile kullanmaya cesaret edemezler; eer rahiplerin szlerine gre hareket etmezlerse, adna Tanr dedikleri bilinmeyen bir varl incitmi saylrlar bu varlk ise asla ne grlm ne de bilinmitir, asla var olmam ve var olmayacaktr. 29 imdi yksek rahip ve

Alma 30:3042 bahakim onun kalbinin sertliini grdklerinde, evet, Tanrya bile hakaret ettiini grdklerinde, onun szlerine karlk vermek istemediler; fakat onu balatp grevlilerin eline teslim ettiler ve onu Almann ve btn lkenin valisi olan bahakimin huzuruna karlmas iin Zarahemla lkesine gnderdiler. 30 Ve yle oldu ki Korihor, Alma ve bahakimin huzuruna getirildiinde, Gideyon lkesinde yapt gibi ayn ekilde konuup durdu; evet, kfr etmeye devam etti. 31 Ve Almann nnde barp arp rahiplere ve retmenlere hakaretler yadrd; onlar halkn emekleriyle karnlarn tka basa doyurmak iin atalarnn sama sapan geleneklerine gre halk kandrmakla sulad. 32 imdi Alma ona yle dedi: Sen bizim bu halkn emekleriyle karnmz doyurmadmz biliyorsun; nk ite, hakimler ynetiminin balangcndan bugne kadar, Tanrnn szn halkma bildirmek iin lkenin etrafnda yaptm birok yolculua ramen kendi geimimi kendim saladm. 33 Ve Kilisede yaptm birok ie ramen, emeklerimin karl iin asla bir senine bile almadm; kardelerimden hibirisi de yarg krssnde altklar sre dnda asla cret almamlardr; ve o zaman dahi yasalara gre sadece altmz saatin cretini aldk. 34 Ve imdi, eer biz Kilisede

282 grdmz iler iin hibir cret almyorsak, gerekleri bildirmekle kardelerimizin sevindiini grp mutlu olmaktan baka Kilisedeki almamzn bize ne yarar vardr? 35 Sen kendin bizim hibir ey kazanmadmz bildiin halde, niin para kazanmak iin bizim bu halka vaaz ettiimizi sylyorsun? Ve imdi, halkn kalbini byle sevinle dolduran bizlerin bu halk aldattn m sanyorsun? 36 Ve Korihor ona: Evet diye cevap verdi. 37 Ve o zaman Alma ona: Tanrnn var olduuna inanyor musun? dedi. 38 Ve o: Hayr! cevabn verdi. 39 imdi Alma ona yle dedi: Tanrnn var olduunu ve Mesihin de var olduunu tekrar inkr edecek misin? nk ite, sana sylyorum: Ben, Tanrnn var olduunu ve ayrca Mesihin geleceini biliyorum. 40 Ve imdi senin elinde Tanrnn var olmadna veya Mesihin gelmeyeceine dair hangi kant var? Sana derim ki sznden baka hibir kantn yok! 41 Fakat ite, bu eylerin doru olduuna dair her ey bana tanklk etmektedir; btn her ey sana da bunlarn doru olduuna dair tanklk eder; ve onlar inkr edecek misin? Bunlarn doru olduuna inanyor musun? 42 te, ben senin inandn biliyorum, ama sende yalanc bir ruh var ve iinde yer etmesin diye sen Tanrnn Ruhunu

283 reddettin; ne var ki sana hkmeden eytandr; ve o, Tanrnn ocuklarn yok edebilmek iin yapt hilelerle seni oradan oraya srklemektedir. 43 Ve imdi Korihor Almaya: Eer sen Tanrnn var olduuna dair beni ikna edebilecek bir iaret gsterirsen, evet, bana Onun gcn gsterirsen, o zaman szlerinin doruluuna inanacam dedi. 44 Fakat Alma ona yle dedi: Sana yeteri kadar iaret gsterilmitir! Tanrn m deneyeceksin? Btn bu kardelerinin ve ayrca btn kutsal peygamberlerin tankl ortadayken, bana bir iaret gsterin mi diyeceksin? Kutsal yazlar nnde duruyor, evet ve her ey Tanrnn var olduunu gsteriyor; evet, hatta dnya ve zerindeki her ey, evet ve onun hareketi, evet ve kendi dzeni ierisinde hareket eden btn gezegenler, Yce bir Yaratcnn varlna tanklk ediyor. 45 Ve sen hl oraya buraya koturup bu halka Tanrnn olmadna dair tanklk ederek, onlarn yreklerini aldatacak msn? Ve btn bu tanklara ramen Tanry yine de inkr edecek misin? Ve Korihor: Evet, bana bir iaret gstermezsen, inkr edeceim dedi. 46 Ve imdi yle oldu ki Alma ona: te, yreinin katlndan dolay ok zgnm, evet, ruhunun mahvolmas iin gerein ruhuna hl kar kyorsun dedi. 47 Fakat ite, yalan dolu ve gnl alc szlerinle birok

Alma 30:4352 ruhun ykmna arac olacana, senin ruhunun kaybolup gitmesi daha hayrldr; bu yzden eer bir daha inkr edersen, ite Tanr seni vuracaktr; yle ki dilin tutulacak, bir daha azn ap bu halk aldatmayacaksn. 48 imdi Korihor ona: Ben, Tanrnn varln inkr etmiyorum, sadece Tanrnn var olduuna inanmyorum; ve ayrca unu syleyeyim ki sen, Tanrnn var olduunu bilmiyorsun; ve bana bir iaret gstermedike inanmayacam dedi. 49 imdi Alma ona yle dedi: Bunu sana bir iaret olarak veriyorum; yle ki szlerime gre dilsiz olacaksn; ve Tanrnn adyla derim ki dilin tutulacak ve bir daha konuamayacaksn! 50 imdi Alma bu szleri syler sylemez, Korihorun dili tutuldu ve Almann syledii gibi konuamad. 51 Ve imdi bahakim bunu grnce, elini uzatarak Korihora yazp yle dedi: Tanrnn gcne ikna oldun mu? Almann iaretini kimin zerinde gstermesini istiyordun? Sana iaret gstermesi iin bakalarna m zarar vermesini bekliyordun? te Alma sana iaret gsterdi; ve imdi yine srar edecek misin? 52 Ve Korihor elini uzatp yazarak yle dedi: Dilimin tutulduunu biliyorum, nk konuamyorum; ve Tanrnn gcnden baka hibir eyin bunu zerime getiremeyeceini biliyorum; evet ve ben her zaman Tanrnn var olduunu biliyordum.

Alma 30:5331:1 53 Fakat ite, eytan beni kandrd; nk bana bir melek eklinde grnp: Git, bu halk doru yola getir; nk onlarn hepsi doru yoldan sapp bilinmeyen bir tanrnn peine dtler dedi. Ve bana: Tanr yoktur! dedi. Evet ve bana ne sylemem gerektiini retti. Ve ben onun szlerini rettim ve onlar bedensel dncelere ho geldii iin rettim; ve byk baar elde edinceye kadar bu szleri rettim; yle ki onlarn doru olduuna hakikaten inandm; ve bu yzden bu byk laneti zerime getirinceye kadar hakikate kar durdum. 54 imdi o bunu syledikten sonra, bu lanetin zerinden kaldrlmas iin Almann Tanrya dua etmesini rica etti. 55 Fakat Alma ona: Eer bu lanet senden alnacak olursa, sen yine bu halkn yreklerini aldatrsn; bu yzden Rab ne isterse o olacaktr dedi. 56 Ve yle oldu ki bu lanet Korihorun zerinden alnmad; fakat oradan kovuldu; ve evden eve gidip yiyecei iin dilenir oldu. 57 imdi Korihorun bana gelenlerin haberi derhal btn lkede ilan edildi; evet, bahakim tarafndan lkedeki btn halka bir bildiri gnderildi; bu bildiri, Korihorun szlerine inanm olanlarn ok abuk tvbe etmelerini, yoksa ayn yarglarn onlarn zerine de geleceini beyan ediyordu. 58 Ve yle oldu ki onlarn hepsi Korihorun ktlkleri

284 hakknda ikna oldular; bu yzden onlarn hepsi tekrar Rabbe dndler; ve bu, Korihorun iledii trdeki ktlklerin sonunu getirdi. Ve Korihor ise evden eve gidip karnn doyurabilmek iin yiyecek dilendi. 59 Ve yle oldu ki Korihor, halkn arasnda, evet, Nefililerden ayrlm olup Zoram adnda bir adam tarafndan ynetilen ve Zoramllar adn alan bir halkn arasnda dolarken ve onlarn arasnda dolarken, ite, stnden geildi ve ayaklar altnda inenip can verdi. 60 Ve biz bylece Rabbin yollarn saptranlarn sonunun nasl olacan gryoruz; ve bylece eytann son gnde kendi ocuklarna destek olmayacan, ama onlar alelcele cehenneme ekeceini gryoruz. 31. BLM Alma inantan sapan Zoramllarn yanllklarn dzeltmek amacyla bir misyona nclk eder Zoramllar, Mesihi inkr edip seilmi olmann yanl bir kavramna inanmakta ve ezbere dualarla ibadet etmektedirler Misyonerler Kutsal Ruhla dolar Onlarn zntleri Mesihin sevinciyle yok olup gider. m.. tahminen 74 yl. imdi yle oldu ki Korihor ldkten sonra, Alma Zoramllarn Rabbin yollarn saptrdna ve onlarn bakan olan Zoramn halkn yreklerini dilsiz putlara tapmaya ynlendirdiine dair haberler ald; halkn

285 ktlkleri yznden yrei yine hasta olmaya balad. 2 nk kendi halk arasnda ktlkler olduunu bilmek, Almann ok zlmesine neden oluyordu; bu nedenle Zoramllarn Nefililerden ayrlm olmalarna yrei ok zlyordu. 3 imdi Zoramllar Zarahemla lkesinin dousunda bulunan Antiyonum adn verdikleri lkede toplanmlard; bu lke Yeron lkesinin gneyinde olup deniz kenarna yaknd; ayrca Lamanllarla dolu olan gney lyle snrd. 4 imdi Nefililer, Zoramllarn Lamanllarla iliki kurmalarndan ve bunun kendilerine byk bir zarar getireceinden ok korkuyorlard. 5 Ve imdi, mademki szn vaaz halk doru olan eyleri yapmaya kolayca ynlendiriyordu evet, halkn dnceleri zerinde kltan ya da balarna gelen her eyden daha etkiliydi bu yzden Alma, Tanr sznn kuvvetini denemenin uygun olacan dnd. 6 Bu yzden Ammonu, Harunu ve Omneri yanna alarak Himniyi Zarahemladaki Kilisede brakt; ama ilk yle birlikte Melekte bulunan Amulek ve Zeezromu da yanna ald; ve ayrca oullarndan ikisini de yanna ald. 7 imdi byk olunu yannda gtrmedi ve onun ad Helamand; yannda gtrd oullarnn adlar iblon ve Koriyantondu; ve Almayla

Alma 31:215 birlikte sz Zoramllara vaaz etmek iin onlarn arasna gidenlerin adlar bunlardr. 8 imdi Zoramllar Nefililere kar ayaklanp onlardan ayrlmlard; bu yzden Tanrnn sz kendilerine daha nce vaaz edilmiti. 9 Fakat onlar byk hatalara dmlerdi, nk Musa yasasna gre Tanrnn emirlerine ve yasalarna uymuyorlard. 10 Kilisenin uygulamalarna, yani ayartlmamalar iin her gn Tanrya dua edip Ondan yardm dilemeyi istemiyorlard. 11 Evet, ksacas birok hususta Rabbin yollarndan uzaklatlar; ite bu yzden Alma ve kardeleri onlara sz vaaz etmek iin bu lkeye gittiler. 12 imdi onlar bu lkeye vardklarnda, ite, Zoramllarn sinagoglar ina edip Rabbin gn adn verdikleri haftann bir gn toplandklarn grnce ok ardlar; ve onlar, Alma ve kardelerinin o ana dek hi grmedikleri bir tarzda ibadet ediyorlard. 13 nk sinagoglarnn ortasnda ba st bir ykseklikte bulunan ayakta duracaklar bir yer yapmlard; ve zerinde yalnzca bir kii durabiliyordu. 14 Bu yzden ibadet etmek isteyen kiinin kp bu eyin stnde durmas ve ellerini ge doru uzatarak yksek sesle yle syleyip haykrmas gerekiyordu: 15 Kutsal, kutsal Tanr! Biz senin Tanr olduuna ve senin kutsal olduuna inanyoruz ve sen bir ruhtun ve imdi de bir

Alma 31:1628 ruhsun ve sonsuza dek bir ruh olacaksn. 16 Ey kutsal Tanr, senin bizi kardelerimizden ayrdna inanyoruz ve kardelerimizin atalarnn ocuk akl ile kendilerine brakm olduklar geleneklere inanmyoruz; fakat kutsal ocuklarn olarak bizi setiine ve ayrca Mesihin olmadn bize bildirmi olduuna inanyoruz. 17 Fakat sen, dn, bugn ve sonsuza dek aynsn ve evremizde bulunanlarn hepsi senin fkenle cehenneme atlmak zere seilmiken, sen bizi kurtulmamz iin setin; bu kutsalln iin, ey Tanr, sana krediyoruz; ve kardelerimizin sama sapan geleneklerine kanp kt yola dmeyelim diye bizleri setiin iin sana krler olsun; bu gelenekler ki kardelerimizi bir Mesih inancna balayp onlarn yreklerini sen Tanrmzdan uzaklatrmaktadr. 18 Ve ey Tanr, sekin ve kutsal bir halk olduumuz iin sana tekrar krediyoruz. Amin. 19 imdi yle oldu ki Alma ve onun kardeleri ve oullar bu dualar duyduktan sonra hayretten dona kaldlar. 20 nk ite, herkes teker teker kp bu ayn dualar ediyordu. 21 imdi, bu yerin adn Rameyumptom koymulard; bunun anlam kutsal krs demekti. 22 imdi herkes Tanrya bu krsden ayn duay okuyordu; Tanr tarafndan seilmi olup, Tanr onlar kardelerinin gelenekleri ardndan srklemedii iin ve hakknda hibir

286 ey bilmedikleri gelecek olan eylere yrekleri kandrlmad iin Tanrlarna teekkr ediyorlard. 23 imdi, halkn hepsi bu ekilde kranlarn sunduktan sonra evlerine geri dnd; yeniden bu kutsal krsde toplanp kendi usullerine gre kranlarn sununcaya dek Tanrlar hakknda asla konumadlar. 24 imdi Alma bunu grnce, yrei szlad; nk onlarn kt ve aksi bir halk olduklarn anlad; evet, onlarn gnlnn altnda, gmte ve her trl gzel eyalarda olduunu grd. 25 Evet ve ayrca onlarn yreklerindeki gururla bbrlenip kendilerini gklere kardn grd. 26 Ve ge doru seslenip yle diyerek haykrd: Ah! Ya Rab, hizmetkrlarnn insanocuklar arasnda bu kadar iren ktlkleri grmeleri iin ne zamana dek burada aada, bu bedende kalmalarna izin vereceksin? 27 te, ey Tanr, onlar sana yakaryorlar, ancak yreklerini gurur sarmtr. te, ey Tanr, onlar dnyann bo eyleriyle, kendi byklkleriyle bbrlenirken, azlaryla sana yakaryorlar. 28 Ey Tanrm, onlarn pahal giysilerine ve yzklerine ve bileziklerine ve altndan taklarna ve kendilerini ssledikleri btn kymetli eylerine bir bak; ve ite, onlarn gnl bu eylerdedir ve yinede sana yakarp: Ey Tanr, bakalar mahvolup

287 giderken biz senin seilmi halkn olduumuz iin sana teekkr ederiz diyorlar. 29 Evet ve onlara Mesihin gelmeyeceini bildirmi olduunu sylyorlar. 30 Ey Rab Tanr, bu halkn arasnda byle bir ktln ve sadakatsizliin olmasna ne zamana kadar tahamml edeceksin? Ya Rab, acizliimden dolay bana dayanma gc ver. nk ben zayf bir insanm ve bu halk arasnda byle bir ktln olmas ruhuma aclar veriyor. 31 Ya Rab, yreim kan alyor; ruhumu Mesihte teselli eder misin? Ya Rab, bu halkn ktlkleri yznden zerime gelecek olan bu skntlara sabrla katlanabilmem iin bana g verir misin? 32 Ya Rab, ruhumu teselli eder misin ve benim ve ayrca benimle beraber emek veren arkadalarmn baarl olmasn salar msn evet, Ammonun ve Harunun ve Omnerin ve ayrca Amulek ile Zeezromun ve ayrca iki olumun evet, onlarn hepsini teselli eder misin, ya Rab? Evet, onlarn ruhlarn Mesihte teselli eder misin? 33 Bu halkn ktlkleri yznden zerlerine gelecek skntlara katlanabilmeleri iin onlara g verir misin? 34 Ya Rab, onlar Mesihin araclyla tekrar sana getirebilmemiz iin bizim baarl olmamz salar msn? 35 te ya Rab, onlarn canlar kymetlidir ve onlarn ou kardelerimizdir; bu yzden,

Alma 31:2932:2 ya Rab bu kardelerimizi tekrar sana getirebilmemiz iin bize akl ve g ver. 36 imdi yle oldu ki Alma bu szleri syledikten sonra onunla beraber olan herkesin zerine elini koydu. Ve ite, ellerini onlarn zerine koyduunda, onlar Kutsal Ruhla doldular. 37 Ve onlar bundan byle ne yiyeceiz veya ne ieceiz ya da ne giyeceiz diye hi kayglanmadan birbirlerinden ayrldlar. 38 Ve Rab, a ve susuz kalmamalar iin onlara gerekeni salad; evet ve Mesihin sevinciyle her trl skntlar aabilmeleri iin onlara ayrca kuvvet verdi. imdi bu, Almann duasna gre oldu; ve bu, Alma inanla dua ettii iin oldu. 32. BLM Alma, ektikleri skntlar yznden alakgnll olan yoksullara retir nan, gerek olan ama grlmeyen bir ey iin duyulan umuttur Alma, meleklerin erkeklere, kadnlara ve ocuklara hizmet ettiine tanklk eder Alma, sz bir tohuma benzetir Ekilerek baklmas gerekirSonra byyp bir aa olur, ondan sonsuz yaamn meyvesi toplanr. m.. tahminen 74 yl. Ve yle oldu ki onlar kp halka Tanrnn szn vaaz etmeye baladlar; onlarn sinagoglarna ve evlerine girdiler; evet ve sz sokaklarnda bile vaaz ettiler. 2 Ve yle oldu ki onlarn arasnda ok altktan sonra,

Alma 32:314 halkn yoksul kesimi arasnda baar elde etmeye baladlar; nk ite, onlar giysilerinin kabal yznden sinagoglardan kovulmulard. 3 Bu nedenle, pislik olarak grldklerinden, onlarn Tanrya ibadet etmek iin sinagoglarna girmelerine izin verilmemiti; bu yzden yoksuldular; evet, kardeleri tarafndan sprnt olarak grlyorlard; dolaysyla onlar bu dnyann malna gre yoksuldular; ve ayn zamanda yreklerinde de yoksuldular. 4 imdi Alma, Onida tepesinde halka retip konuurken, yanna az nce szn etmi olduumuz dnya malna gre yoksul olmalar nedeniyle yrekte de yoksul olan kimselerden byk bir kalabalk geldi. 5 Ve onlar Almann yanna geldiler ve ilerinden en nde duran ona yle dedi: te, bu kardelerim ne yapsnlar, nk onlar yoksulluklarndan dolay btn insanlar tarafndan, evet ve zellikle rahiplerimiz tarafndan kk grlyorlar; nk onlar bizim kendi ellerimizle ok alp yaptmz sinagoglarmzdan bizi kovdular; ve ok fakir olduumuz iin bizi kovdular; ve bizim Tanrmza ibadet edebileceimiz hibir yerimiz yok; ve ite, biz ne yapacaz? 6 Ve imdi Alma bunu duyar duymaz dnd ve yzn derhal ona doru evirip byk bir sevinle bakt; nk ektikleri skntlarn onlar gerekten alakgnll yaptn ve onla-

288 rn sz dinlemeye hazr olduklarn grd. 7 Bu yzden dier kalabala daha fazla bir ey sylemedi; elini uzatp, gerekten tvbekr olduunu grd kiilere seslendi ve onlara yle dedi: 8 Gryorum ki alakgnllsnz; ve eer yleyse, ne mutlu sizlere! 9 te kardeiniz: Biz ne yapacaz, nk sinagoglarmzdan atldk, bu yzden Tanrmza ibadet edemiyoruz dedi. 10 te, size derim ki: Sizler sinagoglarnzdan baka bir yerde Tanrya ibadet edemeyeceinizi mi sanyorsunuz? 11 Ve ayrca size sorarm: Tanrya yalnzca haftada bir kere mi ibadet etmeniz gerektiini sanyorsunuz? 12 Size derim ki alakgnll olabilmeniz ve hikmet renebilmeniz iin sinagoglarnzdan kovulmanz hayrl olmu; nk hikmet renmeniz gereklidir; nk oradan kovulduunuz iin kardeleriniz tarafndan hor grldnz ve ok yoksul olduunuz iin alakgnll oldunuz; nk alakgnll olmaya zorlandnz. 13 Ve imdi, alakgnll olmaya zorlandnz iin sizlere ne mutlu! Zira insan bazen, eer alakgnll olmaya zorlanrsa, tvbe etmek ister; ve imdi tvbe eden herkes mutlaka merhamet bulacaktr ve merhamet bulup sonuna kadar dayanan kii kurtulacaktr. 14 Ve imdi size sylediim gibi, alakgnll olmaya zor-

289 landnz iin kutsandnz; szden dolay kendilerini gerekten alaltanlarn daha fazla kutsanacan dnmez misiniz? 15 Evet, kendini gerekten alaltan ve gnahlarndan tvbe ederek sonuna kadar dayanan kimse, kutsanacak olan odur evet, ok yoksul olduklar iin, alakgnll olmak zorunda kalanlardan daha ok kutsanacaklardr. 16 Bu yzden alakgnll olmaya zorlanmadan kendilerini alaltanlara ne mutlu! Ya da baka bir deyile, Tanrnn szne inanan ve yreinde inatlk olmadan vaftiz olan kiiye, evet, sz kendisine bildirilmeden ya da onu bilmeye zorlanmadan inananlara ne mutlu! 17 Evet, eer sen bize gkten bir iaret gsterirsen, o zaman kesinlikle bileceiz ve o zaman inanacaz diyenler oktur. 18 imdi sorarm, bu inan mdr? te, size derim ki: Hayr! nk eer insan bir eyi bilirse, inanmas iin hibir neden yoktur; nk onu biliyordur. 19 Ve imdi Tanrnn isteini bilip de onu yapmayan kii, yalnzca inanan ya da yalnzca inanmaya nedeni olan fakat gnaha den kiiden ok daha fazla lanetli olmaz m? 20 imdi, bu konuda yargya siz varn. te, size derim ki bir tarafta naslsa br tarafta da yledir; ve herkes yaptnn karln alacaktr. 21 Ve imdi inan hakknda dediim gibi, inan bir ey hakknda tam bilgi sahibi olmak deildir; ancak inancnz varsa,

Alma 32:1527 grlmeyen fakat gerek olan eyleri mit edersiniz. 22 Ve imdi, ite size sylyorum ve Tanrnn, adna inanan herkese kar merhametli olduunu hatrlamanz diliyorum; bu yzden O, sizin her eyden nce inanmanz, evet, hem de Onun szne inanmanz arzu eder. 23 Ve imdi O, szn meleklerin vastasyla insanlara bildirir; evet, yalnzca erkeklere deil, ayn zamanda kadnlara da bildirir. imdi hepsi bu kadar deildir; kk ocuklara da ou zaman akll ve bilgili insanlar artan szler verilmitir. 24 Ve imdi, sevgili kardelerim, sknt iinde olduunuz ve kap dar edildiiniz iin ne yapacanz mademki benden renmek istedinizimdi sizi kesinlikle yanl bir ekilde yarglamak niyetinde olduumu dnmenizi istemiyorum 25 nk ben hepinizin alakgnll olmaya zorlandn sylemek istemiyorum; nk aranzda durumu ne olursa olsun, mtevaz olanlarn bulunduuna gerekten inanyorum. 26 imdi, inan hakknda sylediim gibi inan tam bir bilgi deildir benim szlerim de byledir. Sizler inancn tam bir bilgi olmad gibi, benim szlerimin de doru olduunu hemen bilemezsiniz. 27 Fakat ite, sizler uyanp iinizdeki cevheri sylediim szleri tecrbe edebilecek derecede harekete geirir ve bir para inan gsterirseniz, evet,

Alma 32:2838 hatta inanmay arzu etmekten daha fazlasn yapamyorsanz, szlerimin bir ksmna yer verecek ekilde inanncaya kadar brakn bu arzu sizin iinizde ilesin. 28 imdi, sz bir tohuma benzetelim. imdi, eer yreinizde bir tohumun ekilmesine yer verirseniz, ite, bu gerek bir tohum ya da iyi bir tohum ise, inanszlndan dolay onu dar atmazsanz, bylece Rabbin Ruhuna kar durmazsanz, ite o gslerinizde kabarmaya balayacaktr ve siz bu kabarma hareketini hissettiiniz zaman kendi kendinize yle demeye balayacaksnz: Bunun iyi bir tohum olmas gerekir veya sz iyidir; nk ruhumu amaya balyor, evet, anlaym aydnlatmaya balyor, evet, bana lezzetli gelmeye balyor. 29 imdi ite, bu sizin inancnz arttrmaz m? Size derim ki: Evet! Yine de o eksiksiz bir bilgi olacak kadar bymemitir. 30 Fakat ite tohum kabarp filizlenince ve bymeye balaynca, o zaman tohumun iyi olduunu sylemeniz gerekir; nk ite tohum kabarp filizlenmi ve bymeye balamtr. Ve imdi ite, bu sizin inancnz glendirmez mi? Evet, sizin inancnz glendirecektir; nk siz: Ben bunun iyi bir tohum olduunu biliyorum diyeceksiniz; nk ite filizlenip bymeye balamtr. 31 Ve imdi ite, bunun gerekten iyi bir tohum olduuna emin misiniz? Size derim ki:

290 Evet! nk her tohum kendi benzerini karr. 32 Bu yzden, eer bir tohum byrse, iyidir; fakat bymezse, ite o iyi deildir; onun iin atlr. 33 Ve imdi ite, siz tecrbe edip tohumu ektiiniz iin ve o da kabarp filizlendii ve bymeye balad iin tohumun iyi olduunu bilmeniz gerekir. 34 Ve imdi ite, bilginiz tam mdr? Evet, bilginiz bu konuda tamdr ve inancnz durmutur; ve bunun nedeni bilmenizdir; nk szn ruhunuzu doldurduunu bilirsiniz ve ayn zamanda onun filizlendiini de biliyorsunuz; yle ki anlaynz aydnlanmaya balam ve zihniniz almaya balamtr. 35 yleyse, bu gerek deil midir? Size derim ki: Evet! nk bu ktr ve aydnlk olan her ey iyidir; nk fark edilir; bu yzden, onun iyi olduunu bilmeniz gerekir; ve imdi ite, siz bu n tadn aldktan sonra, bilginiz tam mdr? 36 te size derim ki: Hayr! Ve inancnz bir kenara atmamalsnz, zira siz tohumun iyi olup olmadn grp denemek iin onu ekerek sadece inancnz gsterdiniz. 37 Ve ite, aa bymeye baladnda siz: Ona iyi bakp besleyelim, kk salp bysn ve bize meyve versin diyeceksiniz. Ve imdi ite, onu byk bir zenle beslerseniz, kklenip byyecek ve meyve verecektir. 38 Fakat siz aac ihmal edip

291 onun beslenmesine nem vermezseniz, ite kk salmayacaktr; ve kk olmad iin gnein scakl gelip onu kavurduka solup kuruyacaktr ve siz de koparp onu dar atarsnz. 39 imdi bu, tohumun iyi olmamasndan dolay deildir; ne de meyvesinin arzu edilmediindendir; fakat topranzn ksr oluundan ve aac beslemek istememenizdendir; dolaysyla onun meyvesini alamazsnz. 40 Ve bylece eer sz beslemek istemez ve onun meyvesini bir inan gzyle beklemezseniz, yaam aacnn meyvesini hibir zaman toplayamazsnz. 41 Fakat eer sz beslerseniz, evet, aac bymeye balarken beslerseniz, byk gayretle ve sabrla onun meyvesini almay inanla beklerseniz, o kk salacak ve ite sonsuz hayata byyen bir aa olacaktr. 42 Ve sz iinizde kklenmesi iin gayretinizle, inancnzla ve sabrnzla besledike, ite yaknda onun en deerli, tatl olan her eyden daha tatl ve beyaz olan her eyden daha beyaz, evet ve saf olan her eyden daha saf olan meyvesini koparacaksnz; ve bu meyveden doyasya yiyerek kendinize ziyafet vereceksiniz; yle ki bir daha ne ackacaksnz, ne de susayacaksnz. 43 O zaman, ey kardelerim, aacn size meyve getirmesini beklerken inancnzn ve gayretinizin ve sabrnzn ve dayankllnzn dln bieceksiniz.

Alma 32:3933:4 33. BLM Zenos insanlarn her yerde dua edip ibadet etmelerini ve yarglarn Oul nedeniyle geri evrileceini retmitirZenok, merhametin Ouldan dolay verildiini retmitir Musa lde Tanrnn Olunun bir simgesini havaya kaldrmtr. m.. tahminen 74 yl. imdi, Alma bu szleri syledikten sonra, ona birini gnderdiler. Szn etmi olduu bu meyveyi elde edebilmek bir Tanrya inanmalar gerekip gerekmediini ya da szn etmi olduu, yreklerine ekilmesi gerektiini syledii tohumu ya da sz nasl ekmeleri gerektiini, yani inanlarn nasl gstermeye balayacaklarn renmek istediler. 2 Ve Alma onlara yle dedi: te, sinagoglarnzdan kovulduunuz iin Tanrnza ibadet edemediinizi sylediniz. Fakat ite size sylyorum, eer Tanrya ibadet edemeyeceinizi dnyorsanz, ok yanlyorsunuz ve kutsal yazlar aratrmanz gerekir; eer kutsal yazlarn size bunu rettiini dnyorsanz, onlar anlamyorsunuz. 3 Siz eski peygamberlerden Zenosun dua veya ibadet hakknda syledii szleri okuduunuzu hatrlyor musunuz? 4 nk o yle dedi: Ey Tanrm, sen merhametlisin; nk ben ldeyken bile duam iittin; evet, dmanlarm iin dua ettiimde merhametini esirge-

Alma 33:521 meyip onlarn bana dnmelerini saladn. 5 Evet, ey Tanrm, ve tarlamda sana yakardmda bana merhamet gsterdin; dua edip sana yakardmda beni iittin. 6 Ve yine, ey Tanrm, evime dnerken ettiim duam iittin. 7 Ve i odama ekilip sana dua ettiimde, ya Rab, beni iittin. 8 Evet, insanlar tarafndan duyulmak iin deil, senin tarafndan duyulmak iin sana yakardklarnda ocuklarna merhamet gsterirsin ve onlar iitirsin. 9 Evet, ey Tanrm, bana merhamet ettin ve senin cemaatlerinin ortasnda yakarlarma kulak verdin. 10 Evet ve dmanlarm tarafndan kap dar edilip hor grldmde de sen beni iittin; evet, yakarlarm iittin ve dmanlarma kzp fkenle onlar an bir ykma urattn. 11 Ve ektiim skntlar ve samimiyetimden dolay beni duydun; ve Olun nedeniyle bana byle merhamet ettin; bunun iin her skntmda sana haykracam; nk benim sevincim sendedir; nk Olundan dolay yarglarn zerimden geri evirdin. 12 Ve imdi Alma onlara: Eskiden yaam olanlarn yazd bu kutsal yazlara inanyor musunuz? dedi. 13 te, eer inanyorsanz, Zenosun dediklerine de inanmalsnz; nk ite o: Olundan dolay yarglarn geri evirdin demitir. 14 imdi ite kardelerim,

292 sizlere: Kutsal yazlar okudunuz mu?diye sormak istiyorum. Eer okuduysanz, Tanrnn Oluna nasl inanamazsnz? 15 nk bu konuda sadece Zenosun syledikleri deil, Zenokun szleri de yazldr. 16 nk ite Zenok: Ya Rab, Olundan dolay kendilerine gsterdiin merhametini anlamak istemedikleri iin bu halka fkelisin demitir. 17 Ve imdi kardelerim, grdnz gibi gemite ikinci bir peygamber de Tanrnn Olu hakknda tanklk etmitir ve halk onun szlerini anlamak istemedii iin onu talayp ldrmtr. 18 Fakat ite, bununla bitmiyor; Tanrnn Olu hakknda konuanlar sadece onlar deildir. 19 te, Musa da Onun hakknda konumutur; evet ve ite, lde bir simge yukar kaldrld; yle ki kim bu simgeye bakarsa yaayacakt. Ve birok kii bakt ve yaad. 20 Fakat bu eylerin manasn sadece birka kii anlad ve bunun nedeni ise kat yrekli olmalaryd. Fakat ilerinde o denli kat olanlar vard ki bakmak bile istemediler; bu yzden ldler. imdi onlarn bakmamalarnn sebebi, bunun kendilerini iyiletireceine inanmamalaryd. 21 Ey kardelerim, eer siz sadece gzlerinizi kaldrmakla ifa bulabilseydiniz, o zaman iyilemek iin abucak bakmaz mydnz? Yoksa gzlerinizi kaldrmamak iin inanszlkla

293 yreklerinizi sertletirip tembel olmay ve sonuta lp gitmeyi mi yelerdiniz? 22 Eer istediiniz buysa, zerinize felketler yaacaktr; ama istediiniz bu deilse, o zaman gzlerinizi kaldrp Tanrnn Oluna, kendi halkn fidye ile kurtarmak iin Onun geleceine ve onlarn gnahlarnn kefareti iin ac ekip leceine ve yeniden dirilii meydana getirmek zere llerin arasndan dirileceine, btn insanlarn yaptklar ilere gre yarglanmak zere son gnde, yani yarg gnnde Onun nnde duracana inanmaya balayn. 23 Ve imdi kardelerim, bu sz yreinize ekmenizi ve bymeye baladnda onu inancnz ile beslemenizi arzu ederim. Ve ite o iinizde sonsuz yaama dek byyen bir aa olacaktr. Ve imdi dilerim Tanr, kendi Olunun sevinciyle ektiiniz yklerin hafiflemesini ihsan eder. Ve isterseniz, btn bunlar yapabilirsiniz. Amin. 34. BLM Amulek, Mesihte olan szn kurtulu iin olduuna tanklk eder Kefaret olmad takdirde btn insanlk mahvolacaktrMusa yasasnn tm Tanrnn Olunun kurbanlna iaret eder Ebedi fidye ile kurtulu plan iman ve tvbe zerine kurulmutur Maddi ve manevi nimetler iin dua edin Bu yaam insanlarn Tanryla karlamaya hazrlanacaklar zamandrTanrnn nnde korka-

Alma 33:2234:7 rak kendi kurtuluunuzu baarn. m.. tahminen 74 yl. Ve imdi yle oldu ki Alma bu szleri onlara syledikten sonra yere oturdu ve Amulek ayaa kalkarak onlara retmeye balad ve yle dedi: 2 Kardelerim, Tanrnn Olu olduunu rettiimiz Mesihin gelii ile ilgili olarak sylenenler hakknda bilgisiz kalmanz mmkn deildir sanrm; evet, biliyorum ki bunlar size aramzdan ayrlmanzdan nce ayrntl olarak retildi. 3 Ve sizler sevgili kardeimden skntlarnz konusunda neler yapmanz gerektiini size bildirmesini arzu ettiiniz iin, o da sizin zihinlerinizi hazrlamak zere biraz konutu; evet ve sizi inanmaya ve sabrl olmaya 4 Evet, hatta szn ne kadar iyi olduunu tecrbe edebilmeniz iin, yreklerinize onu ekebilecek kadar inanl olmaya tevik etti. 5 Ve zihninizi kurcalayan byk sorunun acaba szn Tanrnn Olunda m olduunu, yoksa bir Mesihin gelip gelmeyecei mi olduunu grdk. 6 Ve ayn zamanda kardeimin size birok rnekle kurtulua gtren szn Mesihte olduunu kantladn grdnz. 7 Kardeim, fidye ile kurtuluun Tanrnn Olu aracl ile geleceini syleyen Zenosun szlerini ve ayn ekilde Zenokun szlerini hatrlatt; ve bu arada bunlarn doru olduklarn kantlamak iin de Musay rnek gsterdi.

Alma 34:821 8 Ve imdi ite, size bunlarn doru olduuna kendim de tanklk etmek istiyorum. te size derim ki: Mesihin insanocuklarnn arasna halknn sularn zerine almak iin geleceini ve dnyann gnahlar iin kefaret edeceini biliyorum; nk bunu Rab Tanr syledi. 9 nk bir kefaretin olmas gerekir; nk Ebedi Tanrnn yce planna gre bir kefaret olmaldr; yoksa btn insanln mahvolmas kanlmaz olacaktr; evet, herkes yreini sertletirmi, evet, herkes dp kaybolmutur ve yaplmas gerekli olan kefaret vasta olmadka da btn herkes mahvolacaktr. 10 nk byk ve son bir kurbann olmas gereklidir; evet, bu ne bir insann, ne bir hayvann, ne de bir eit kuun kurban edilmesi deildir; nk bu bir insann kurban olmayacaktr; aksine bunun evrensel ve sonsuz bir kurban olmas gerekecektir. 11 imdi, bir bakasnn gnahlarn demek iin kendi kann kurban edebilecek insan yoktur. imdi bir insan cinayet ilerse, ite dil olan yasamz, onun kardeinin cann alr m? Size derim: Hayr, almaz. 12 Fakat yasa ldrenin cann ister; bu yzden dnyann gnahlar iin ancak snrsz bir kefaret yeterli olacaktr. 13 Bunun iin byk ve son bir kurban olmas gerekecektir ve o zaman kan dklmesi son bulacak ya da son bulmas gerekecektir; o zaman Musa

294 yasas tamamlanm olacaktr; evet, yasa tam olarak her harfi ve noktasyla tamamlanacaktr ve hibir ey ortadan kalkmayacaktr. 14 Ve ite, yasann btn anlam budur; her zerresi o byk ve son kurban iaret etmektedir ve o byk ve son kurban Tanrnn Olu olacaktr, evet, snrsz ve ebedi olacaktr. 15 Ve bylece O, adna inanacak herkese kurtulu getirecektir; bu son kurbann amac, adalete stn gelen ve insanlara inanp tvbe etmeleri iin vastalar salayan merhametin ne kadar derin olduunu gstermektir. 16 Ve bu ekilde merhamet adaletin gereklerini yerine getirip onlar gvenliin kollar arasnda sararken, tvbe etmek zere inancn kullanmayan kii ise adaletin gerektirdii btn yasalar karsnda bulacaktr; bu yzden byk ve sonsuz kurtulu plan sadece inanp tvbe eden kiilere getirilecektir. 17 Bu nedenle kardelerim, Tanr size ltfetsin ki sizler, inancnz tvbe ederek gsterir ve size kar merhametli olmas iin Onun kutsal adn armaya balarsnz. 18 Evet, Ona merhamet gstermesi iin yalvarn; nk O kurtaracak gtedir. 19 Evet, alakgnll olun ve Ona srekli dua edin. 20 Tarlalarnzda iken, evet, btn srleriniz iin Ona yalvarn. 21 Evlerinizde, evet, btn ev

295 halknz iin, sabah, le ve akam Ona yalvarn. 22 Evet, dmanlarnzn gcne kar Ona yalvarn. 23 Evet, her doruluun dman olan eytana kar Ona yalvarn. 24 Tarlalarnzdaki rn iin Ona yalvarn ki rnnz bereketli olsun. 25 Tarlalarnzdaki srler iin Ona yalvarn ki onlar oalsn. 26 Fakat bununla da yetinmeyip i odalarnzda, gizli ve ssz yerlerinizde iinizi Ona dkmelisiniz. 27 Evet, ve Rabbe yalvarmadnz zaman, yrekleriniz dolu olarak, kendi iyiliiniz ve ayn zamanda etrafnzda bulunan insanlarn iyilii iin srekli yrekten dua ederek Ona yaklan. 28 Ve imdi ite, sevgili kardelerim, size derim ki her eyin bu kadar olduunu sanmayn; nk sizler btn bunlar yaptktan sonra eer muhta olanlar ve plaklar geri evirirseniz ve hastalar ve skntda olanlar ziyaret etmezseniz ve eer varsa, malnzdan muhta olanlara vermezseniz, size derim ki, eer bunlardan hibirini yapmazsanz, ite dualarnz bounadr ve size hibir faydas olmaz ve sizler de inanc inkr eden iki yzller gibi olursunuz. 29 Bu yzden, eer sizler hayrsever olmay hatrlamazsanz, madencilerin att ve insanlarn ayaklar altnda inenen artklar gibi (bunun hibir deeri yoktur) olursunuz. 30 Ve imdi kardelerim,

Alma 34:2234 sizlerin bu kadar tanklk elde ettikten sonra, kutsal yazlarn da bunlara tanklk ettiini grerek harekete gemenizi ve tvbeye yarar meyveler vermenizi dilerim. 31 Evet uyanarak yreklerinizi daha fazla sertletirmemenizi dilerim; nk ite, kurtuluunuzun zaman ve gn imdidir; ve bundan dolay eer tvbe edip yreklerinizi sertletirmezseniz, byk kurtulu plan sizin iin derhal uygulanacaktr. 32 nk ite bu hayat, insanlarn Tanr ile karlamaya hazrlandklar zamandr; evet, ite bu hayatn gn insanlarn ilerini yapacaklar gndr. 33 Ve imdi, size daha nce sylediim gibi, mademki pek ok tanklnz oldu, o halde size yalvaryorum ki tvbe gnnz hayatnzn sonuna kadar geciktirmeyin; nk, bize sonsuzlua hazrlanalm diye verilmi olan bu hayat gnnden sonra, ite eer biz bu hayattayken zamanmz iyi bir ekilde deerlendirmezsek, arkasndan, iinde hibir iin yaplamayaca karanlk gece gelecektir. 34 Sizler o korkun dnm noktasna getirildikten sonra: Ben tvbe etmek istiyorum, Tanrma dnmek istiyorum diyemeyeceksiniz. Hayr, bunu diyemeyeceksiniz, nk bu hayattan ayrlacanz zamanda bedeninize sahip olan o ayn ruh, o sonsuz dnyada da bedeninize hkmetmeye gc olacak o ayn ruhtur.

Alma 34:3535:4 35 nk ite, eer siz tvbe edeceiniz gn ta lme kadar geciktirmiseniz, ite, eytann ruhuna teslim olmusunuz demektir ve o sizi kendisine mhrlemitir; bu yzden Rabbin Ruhu sizden uzaklam ve iinizde Ona yer kalmamtr ve eytan sizin zerinizde tm gce sahiptir; ve ktlerin son durumu budur. 36 Ve ben bunu biliyorum, nk Rab, kutsal olmayan tapnaklarda bulunmayacan, ancak dorularn yreklerinde yaayacan sylemitir; evet ve ayn ekilde dorularn bir daha dar kmamak zere Onun Krallnda oturacan, giysilerinin Kuzunun kanyla beyazlatlm olacan sylemitir. 37 Ve imdi, sevgili kardelerim, sizlerin bunlar hatrlayarak Tanrnn nnde, korkuyla kurtuluunuzu baarmanz ve Mesihin geleceini bir daha inkr etmemenizi arzu ediyorum. 38 Bir daha Kutsal Ruha kar gelmemenizi, aksine Onu kabul edip Mesihin adn zerinize almanz ve kendinizi yere kadar alaltp her nerede olursanz olun Tanrya ruhla ve dorulukla ibadet etmenizi ve Onun size balad pek ok merhamet ve nimet iin her gn minnettarlk iinde yaamanz arzu ediyorum. 39 Evet ve ayn zamanda kardelerim, eytan tarafndan ayartlmamanz, ona malp olup son gnde onun kleleri olmamanz iin srekli uyank

296 durup dua etmenizi tlerim; nk ite, o size dl olarak iyi hibir ey vermez. 40 Ve imdi sevgili kardelerim, size sabrl olmanz, her trl skntlara dayanmanz ve byk yoksulluunuzdan dolay sizi kap dar edenlere kar hakaret etmemenizi tavsiye ederim; yoksa onlar gibi gnahkr olursunuz. 41 Aksine sizi sabrl olmaya ve bir gn btn skntlarnzdan kurtulacanzn kesin umudu ile bu skntlara katlanmaya tevik ederim. 35. BLM Szn vaaz edilmesi Zoramllarn hilelerini ortadan kaldrr nananlar aralarndan atarlar, onlar da Yerondaki Ammon halkna katlrlar Alma, halkn ktlklerinden dolay kederlenir. m.. tahminen 74 yl. imdi yle oldu ki Amulek bu szleri syledikten sonra, toplanan kalabalktan ayrlp Yeron lkesine geldiler. 2 Evet ve Zoramllara sz vaaz ettikten sonra geri kalan kardeler de Yeron lkesine geldiler. 3 Ve yle oldu ki Zoramllarn arasndaki popler kesim kendilerine vaaz edilen szler hakknda birbirlerine dantktan sonra, hilelerini bozduu iin szden dolay fkelendiler; bu yzden bu szleri dinlemek istemediler. 4 Ve onlar lkenin her yanna haber salarak btn halk topla-

297 dlar ve sylenilmi olan szler hakknda onlarla grtler. 5 imdi onlarn yneticileri, rahip ve retmenleri niyetlerini halka bildirmediler; dolaysyla btn halkn ne dndn gizlice renmi oldular. 6 Ve yle oldu ki onlar btn halkn fikrini anladktan sonra, Alma ve kardelerinin syledii szlere hak verenler lkeden kovuldular; ve kovulanlarn says oktu; ve onlar da Yeron lkesine geldiler. 7 Ve yle oldu ki Alma ile kardeleri onlara hizmet ettiler. 8 imdi Zoram halk Yeron lkesinde bulunan Ammon halkna fkelendi; ve ok kt bir insan olan Zoramllarn ba yneticisi, Ammon halkna haber gndererek kendilerinden ayrlp onlarn lkesine gelmi olan herkesi lkelerinden kovmalarn istedi. 9 Ve onlara tehdit dolu szler savurdu. Ve imdi Ammon halk onlarn szlerinden korkmad; bu yzden onlar lkelerinden kovmadlar, fakat kendilerine gelen btn fakir Zoramllara kucak ap onlar doyurup beslediler, giydirdiler ve onlara miras toprak verdiler; ve ihtiyalarna gre onlara yardm ettiler. 10 imdi bu durum Zoramllar Ammon halkna kar kkrtp fkelendirdi; ve Zoramllar, Lamanllarla kaynap onlar da Ammon halkna kar kkrtmaya baladlar. 11 Ve bylece Zoramllar ve Lamanllar, Ammon halkna ve ayrca Nefi halkna kar

Alma 35:516 savamak zere hazrlklara baladlar. 12 Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin on yedinci yl sona erdi. 13 Ve Ammon halk Yeron lkesinden ayrlp Melek lkesine geldi; ve bylece Nefili ordusunun Lamanl ve Zoraml ordularna kar savaabilmesi iin Yeron lkesinde yer alm oldu; ve bylece hakimler ynetiminin on sekizinci ylnda Lamanllar ve Nefililer arasnda bir sava balad; ve onlarn yaptklar savalar daha sonra anlatlacaktr. 14 Ve Alma ve Ammon ve onlarn kardeleri ve ayrca Almann iki olu, Tanrnn elinde arac olup Zoramllarn pek ounu tvbeye getirdikten sonra Zarahemla lkesine geri dndler ve tvbeye getirilen herkes lkelerinden kovulmu olsalar da Yeron lkesinde miras topraklar oldu ve onlar kendilerini ve elerini ve ocuklarn ve vatanlarn savunmak iin silaha sarldlar. 15 imdi Alma, halknn ktlkleri, evet, aralarnda olan savalar, dklen kanlar ve ekimeler yznden kedere bouldu; ve her ehirdeki btn halkn arasna sz bildirmek amacyla gitmi ya da sz bildirmek zere gnderilmiti; ve halkn yreinin katlamaya baladn ve szn skl yznden onlarn gcenmeye baladn grd iin yreini aclar sard. 16 Bu yzden oullarnn her birine dorulukla ilgili konular-

Alma 36:111 da kendi emirlerini verebilmek iin onlarn toplanmalarn buyurdu. Ve kendi kaytlarna gre oullarna verdii emirlerinin anlatm yledir. Almann, olu Helamana verdii emirler.
36. Blmn bandan 37. Blmn sonuna kadar.

298 lemeni ve benden renmeni diliyorum; nk biliyorum ki Tanrya gvenen herkes yaadklar denemelerde, zorluklarda ve skntlarda desteklenecek ve son gnde yukar kaldrlacaktr. 4 Bunu kendiliimden bildiimi dnmeni istemem; bilgim maddi deil, manevdir; dnyasal dncelerden deil, Tanrdan gelmitir. 5 imdi ite sana sylyorum: Eer Tanrdan domam olsaydm, bu eyleri bilemezdim; ama Tanr, kutsal meleinin azndan bana bu eyleri bildirdi; ama lyk olduum iin deil. 6 nk ben, Mosiyann oullaryla beraber Tanrnn Kilisesini yok etmek iin dolayordum; ama ite, Tanr kutsal meleini gndererek bizi yolumuz zerinde durdurdu. 7 V e i t e , m e l e k g k g rltsn andran bir sesle bize konutu ve ayamzn altndaki her yer sarsld; ve hepimiz yere dtk; nk Rab korkusu zerimize kmt. 8 Fakat ite, ses bana: Ayaa kalk! dedi. Ve ben dorulup ayaa kalktm ve melei grdm. 9 Ve melek bana: Sen kendi lmne raz olsan bile, bir daha Tanrnn Kilisesini yok etmeye alma! dedi. 10 Ve yle oldu ki yere dtm ve gn gece ne azm aabildim ne de elimi ayam kmldatabildim.. 11 Ve melek bana daha baka eyler syledi; sylenenleri kardelerim duydular, ancak ben

36. BLM Alma, bir melek grdkten sonra inanca nasl dndn Helamana anlatr Hkm giymi bir ruhun aclarn duyar; sann adn anar ve sonra da Tanrdan doar Tatl bir sevin onun ruhunu doldurur Sra sra meleklerin Tanry vdn grr Doru inanc bulan birok kii de onun tadp grd eyleri tadp grrler. m.. tahminen 74 yl. O lum , szlerimi iyi dinle; nk sana yemin ederim ki Tanrnn emirlerini yerine getirdiin srece bu lkede refaha kavuacaksn. 2 Atalarmzn tutsak ediliini ben nasl aklmdan karmamsam senin de bunu hatrlaman isterim; nk onlar tutsaklk altnda yayorlard ve brahimin Tanrsndan ve shakn Tanrsndan ve Yakupun Tanrsndan baka hi kimse onlar kurtaramazd; phesiz ki onlar skntdan kurtaran Odur. 3 Ve imdi, ey olum Helaman, ite sen daha gensin ve bu nedenle senden szlerimi din-

299 duymadm; nk Sen kendi lmne raz olsan bile, bir daha Tanrnn Kilisesini yok etmeye alma! szn iitir iitmez, belki de leceim diye, yle byk bir korku ve aknlk iinde yere yldm ki artk baka bir ey iitmedim. 12 Sonsuz bir acyla ikence ektim; nk ruhum aclarn en byn grd ve ilediim btn gnahlar bana ikence ediyordu. 13 Evet ilediim gnah ve ktlklerin hepsini hatrladm; bu yzden cehennem azab ekiyordum; evet, Tanrma kar isyan ettiimi ve Onun kutsal emirlerini hie saydm anladm. 14 Evet ve ben, Onun ocuklarndan pek ounu ldrmtm; baka bir deyile onlar ykma srklemitim; evet ve ksacas, o kadar byk ktlkler ilemitim ki Tanrmn huzuruna kma dncesi bile ruhumu tarif edilemez bir korkuyla dolduruyordu. 15 Ah keke Tanrmn huzuruna karlp yaptklarma gre yarglanacama, kovulup hem ruhum hem bedenim yok olsayd, diye dndm. 16 Ve imdi, gn gece cehennem ateiyle yanan bir ruhun ektii aclar ektim. 17 Ve yle oldu ki bu ekilde acyla ikence ekerken, yreim ilediim onca gnahn hatrasyla parampara olmuken, ite babamn halka, Tanrnn Olu olan bir sa Mesihin, dnyann gnahlar iin kefaret etmek zere geleceine dair

Alma 36:1225 sylemi olduu peygamberlii hatrladm. 18 imdi, aklm bu dnceyi yakaladnda kalbimden: Ey Tanrnn Olu sa, lmn sonsuz zincirleri ile sarlp d acs iinde olan bana merhamet et! diye haykrdm. 19 Ve imdi ite, bunu dndmde artk aclarm hatrlayamaz oldum; evet, gnahlarm aklma geldiinde artk ac duymuyordum. 20 O zaman, ah nasl da sevindim ve ne fevkalde bir k grdm; evet, ruhumun sevinci ektiim arlar kadar bykt. 21 Evet, olum sana derim ki: ektiim acdan daha by ve kts olamaz. Evet ve yine sana sylyorum olum, dier tarafta ise benim sevincimden daha gzel, daha tatl bir ey olamaz. 22 Evet, atamz Lehi nasl grmse ben de Tanry tahtnda otururken grr gibi oldum. Onun etrafn arklar syleyen ve Tanrlarn vyormu gibi gzken saylamayacak kadar byk bir melek topluluu sarmt; evet ve ruhum orada olmaya can atyordu. 23 Fakat ite, elim, ayam yeniden tutmaya balad; ve ben ayaa kalkp halka Tanrdan domu olduumu bildirdim. 24 Evet ve o gnden u ana dek, insanlar tvbeye getirmek, kendi tattm mthi sevinci onlara da tattrmak ve bylece onlar da Tanrdan doup Kutsal Ruhla dolsunlar diye hi durmadan altm. 25 Evet ve imdi ite, ey

Alma 36:2637:5 olum, Rab, emeklerimin meyvesinden dolay beni ok ama ok sevindiriyor. 26 nk Onun bana verdii szn sayesinde, ite, birok kii Tanrdan dodu ve onlar da benim gibi tadp gzleriyle grdler; dolaysyla sylediim bu eyleri benim gibi biliyorlar; ve benim bilgim Tanrdandr. 27 Ve ektiim her trl zorlukta ve snamada, evet ve her trl skntda yalnz braklmadm; evet, Tanr, beni hapisten, zincirlerden ve lmden kurtard; evet ve ben Ona gvenirim ve O beni yine kurtaracaktr. 28 Ve ben biliyorum ki, Tanr beni son gnde kendisiyle beraber grkem iinde yaamam iin diriltecektir; evet ve ben Onu sonsuza dek veceim; nk O atalarmz Msrdan karp, Msrllar Kzldenizde yutmutur; ve gcyle onlar vaadedilen diyara gtrmtr; evet ve onlar zaman zaman klelik ve tutsaklktan kurtarmtr. 29 Evet ve ayrca atalarmz da Yerualem lkesinden karmtr ve sonsuz gcyle onlar zaman zaman klelik ve tutsaklktan kurtarp bugne kadar getirmitir; ve ben onlarn tutsakln hep hatrmda tuttum; evet ve benim gibi sen de onlarn tutsakln hatrnda tutmalsn. 30 Fakat ite, olum, hepsi bununla bitmiyor; nk benim bildiim gibi sen de bilmelisin ki Tanrnn emirlerini yerine getirdiin srece lkede refaha kavuacaksn; ve ayrca unu da bil ki Tanrnn emirlerini yerine

300 getirmezsen, Onun huzurundan kovulacaksn. imdi bu, Tanrnn dedii gibi olacaktr. 37. BLM Pirin levhalar ve dier kutsal yazlar insanlar kurtulua kavuturmak amacyla korunurYaredliler ktlklerinden dolay yok edilmitir Onlarn gizli yeminleri ve antlamalar halktan uzak tutulmaldrYaptnz her eyde Rabbe dannLiyahona, Nefililere yol gsterdii gibi Mesihin szleri de insanlara sonsuz yaamn yolunu gsterir. m.. tahminen 74 yl. Ve imdi olum Helaman sana bana emanet edilen bu kaytlar alman emrediyorum. 2 Ve ayrca sana benim yaptm gibi bu halkn bandan geenleri Nefi Levhalarna kaydetmeni ve benim koruyup sakladm btn bu kutsal eyleri benim koruduum gibi senin de koruman emrediyorum; nk bunlar bilgece bir ama iin korunmaktadr. 3 Ve ilenmi bu yazlar ieren, zerinde kutsal yazlarn bulunduu, hatta balangtan beri atalarmzn soyaacn gsteren bu pirin levhalar 4 te, atalarmz bu levhalarn korunup bir kuaktan dierine aktarlacana ve her ulusa, slleye, dile ve halka ulap iindeki srlar onlar tarafndan bilininceye kadar Rabbin eliyle korunup saklanacana dair peygamberlik etmilerdir. 5 Ve imdi ite, onlar korunduklar srece parlaklklarn

301 yitirmeyecek, evet ve parlamaya devam edecektir; evet ve ayrca kutsal yazlar ieren bu levhalarn hepsi her zaman parlak kalacaktr. 6 imdi, sen bunu benim bir aklszlm olarak dnebilirsin; fakat ite sana derim ki kk ve basit eylerden byk eyler doar ve kck eyler ou zaman bilgeleri utandrr. 7 Ve Rab Tanr, yce ve sonsuz amalarn gerekletirebilmek iin deiik yollardan alr; ve Rab, ok nemsiz gibi gzken eylerle bilgeleri utandrr ve birok insann kurtulmasn salar. 8 Ve imdi, bu eylerin bugne kadar korunmas Tanrnn hikmetiydi; nk ite, onlar bu halkn hafzasn at, evet, ilerinden pek ouna tuttuklar yolun yanlln gsterip canlarnn kurtuluu iin onlar Tanrlarnn bilgisine getirdi. 9 Evet, sana derim ki bunlar olmasayd, yani bu levhalar zerinde bulunan bu kaytlar olmasayd, Ammon ve kardeleri binlerce Lamanly atalarnn geleneinin yanll konusunda yola getiremezlerdi; evet, bu kaytlar ve onlarn szleri Lamanllar tvbeye getirmitir; yani, bunlar onlar Tanrlar Rabbin bilgisine ve Fidye ile Kurtarclar olan sa Mesihle sevin duymaya getirmitir. 10 Ve kim bilir belki bunlar sayesinde onlardan ve imdi gnah ve ktlkle yreklerini sertletiren bizim dik kafal Nefili kardelerimizden binler-

Alma 37:616 cesi Kurtarclarn tanmaya getirileceklerdir. 11 imdi bu srlar imdilik bana tmyle bildirilmemi olduundan bu konuda fazla bir ey sylemek istemiyorum. 12 Ve onlarn bilgece bir ama iin korunup saklandn sylemekle yetineceim; bu amac ise Tanr biliyor; nk O, yapt her ite bilgelikle t verir ve Onun yollar dorudur; ve Onun izledii yol sonsuz bir yuvarlaktr. 13 Ey olum Helaman, Tanrnn emirlerinin ne kadar sk olduunu hatrla, hatrla! Ve O: Eer siz emirlerimi yerine getirirseniz, lkede refaha kavuacaksnz demitir. Fakat siz Onun emirlerini yerine getirmezseniz, Onun huzurundan kovulacaksnz. 14 Ve imdi, ey olum, Tanrnn gelecek kuaklara gcn gstermek iin kutsal tuttuu ve ayrca kendisinde bulunan bilgece bir amala koruyup saklayaca bu kutsal eyleri sana emanet ettiini hatrla. 15 Ve imdi ite, ben peygamberlik ruhuyla sana sylyorum ki eer Tanrnn emirlerini inersen, ite, kutsal olan bu eyler Tanrnn gcyle senden alnacaktr ve sen yelin srkledii saman ufa gibi elenmek zere eytana teslim edileceksin. 16 Ancak Tanrnn emirlerini tutar, kutsal olan bu eylere Rabbin sana emrettii gibi sahip karsan, (nk bu kutsal eylerle neleri gerekletireceini renmek iin her konuda Tanrya danmalsn) ite ne

Alma 37:1727 dnyann ne de cehennemin hibir gc bunlar senden alamayacaktr; nk Tanr, btn szlerini yerine getirecek gtedir. 17 nk sana verecei btn szleri yerine getirecektir; nk atalarmza verdii szleri yerine getirmitir. 18 nk O atalarmza, gelecek kuaklara gcn gstermek iin kendisindeki bilgece bir amala bu eyleri koruyup saklayaca szn vermitir. 19 Ve imdi ite Lamanllardan binlercesini gerein bilgisine dndrerek bu amalarndan birini yerine getirdi; ve gcn bu kutsal eylerle gstermitir ve gcn bunlarla gelecek kuaklara da gsterecektir; bu nedenle bunlar korunup saklanacaktr. 20 Bu yzden olum Helaman, sana gayret edip btn szlerimi tutman ve yazld ekilde Tanrnn emirlerini yerine getirmeni emrediyorum. 21 Ve imdi sana bu yirmi drt levhadan sz edeceim. Bunlar iyi koru. yle ki karanlk dolu iler, srlar ve onlarn gizli ileri, yani u ykma uratlan halkn gizli ileri, bu halkn gz nne serilsin; evet, onlarn btn cinayetleri ve hrszlklar ve yamaclklar ve btn ktlkleri ve irenlikleri bu halkn gz nne serilsin; evet ve bu eviricileri de koru. 22 nk ite Rab, halknn karanlk iler evirmeye baladn, evet, gizli cinayetler ileyip irenlikler yaptn grd;

302 bu nedenle, eer tvbe etmezlerse yeryznden silinip yok edileceklerini syledi. 23 Ve Rab yle dedi: Hizmetkrm Gazelem iin parlayp karanl a evirecek bir ta hazrlayacam; bylece bana hizmet eden halkma bildireceim, onlara kardelerinin ilerini, evet, onlarn gizli ilerini, karanlk ilerini ve yaptklar ktlkleri ve irenlikleri bildireceim. 24 Ve imdi, ey olum, bu eviriciler Tanrnn syledii u szn yerine gelmesi iin hazrland: 25 Onlarn btn gizli ilerini ve irenliklerini karanlktan aydnla karacam; ve tvbe etmeyecek olurlarsa onlar yeryznden silip atacam; ve onlarn btn srlarn ve irenliklerini aydnla karacam; bu lkeye gelecekte sahip olacak her ulus bunlar bilecek. 26 Ve imdi olum, onlarn tvbe etmediklerini gryoruz; bu yzden yok edilmilerdir ve Tanrnn sz de bugne kadar yerine gelmitir; evet, onlarn gizli irenlikleri karanlktan karlp bize bildirilmitir. 27 Ve imdi olum, onlarn btn yeminlerini, szlemelerini ve gizli irenlikler yapmak zere girdikleri anlamalarn gizli tutman sana emrediyorum; evet ve onlarn btn iaret ve acayipliklerini bu halktan gizleyeceksin; yle ki onlar bu eyleri renmesinler, nk halkn bilmeden karanla dmesinden ve yok olup gitmesinden korkarm.

303 28 nk ite, btn bu lkenin zerinde bir lanet vardr; yle ki karanln iileri tam anlamyla olgunlatklarnda, Tanrnn gc hepsinin zerine lm gnderecektir; bu yzden, bu halkn yok olmasn istemem. 29 Bu nedenle onlarn yeminleri ve antlamalar olan bu gizli planlar bu halktan gizleyeceksin ve onlara yalnzca onlarn ktlklerini, cinayetlerini ve irenliklerini bildireceksin ve halka bu tr ktlklerden, irenliklerden ve cinayetlerden nefret etmelerini reteceksin; ve ayrca onlara bu halkn kendi ktlkleri, irenlikleri ve cinayetleri yznden yok edildiini de reteceksin. 30 nk ite, onlar gnahlarn yzlerine vurmak zere aralarna gelmi olan Rabbin her peygamberini ldrdler; ve onlarn ldrd peygamberlerin kan kendilerini ldrenlerden alnmas iin Tanrlar Rabbe yakard; ve bylece Tanrnn yarglar bu karanln ve gizli rgtlerin iileri zerine geldi. 31 Evet ve onlar tamamyla olgunlamadan nce tvbe etmeyecek olurlarsa, dilerim bu lke o karanln ve gizli rgtlerin iileri iin sonsuza dek hep lanetli olsun ve yok olup gitsinler. 32 Ve imdi olum, sana sylediim bu szleri unutma; bu gizli planlar bu halka emanet etme, ama onlara gnah ve ktlkten sonsuza dek nefret etmelerini ret. 33 Onlara tvbe edip Rab sa

Alma 37:2839 Mesihe iman etmelerini vaaz et; onlara kendilerini alaltp yumuak huylu ve alakgnll olmalarn ret; onlara Rab sa Mesihe olan imanlar ile eytann her ayartmasna kar durmalarn ret. 34 Onlara yumuak huylu ve alakgnll olmalarn, iyi ilerde bulunmaktan ylmamay ret; nk ruhu huzur bulacak olan kimseler bunlardr. 35 Ey olum bunlar unutma ve gen yata akl ren; evet, Tanrnn emirlerini tutmasn daha genken ren. 36 Evet ve geimini salamak iin her konuda Tanrya yakar; evet, her iin Rab iin olsun ve her nereye gidersen gidiin Rab iin olsun; evet, btn dncelerin Rabbe ynelmi olsun; evet, yreindeki sevgi sonsuza dek Rabbe olsun. 37 Sen her iinde Rabbe akl dan ve O seni hayrl ilere yneltecektir; evet, gece yatacan zaman, Rab iin yat ki Rab seni uyurken korusun; ve sabah kalktnda, yrein Tanrna kranla dolsun; ve eer bu dediklerimi yaparsan, son gnde yukar kaldrlacaksn. 38 Ve imdi olum, atalarmzn kre ya da klavuz adn verdikleri ey hakknda syleyeceklerim vardaha dorusu atalarmz buna tercmesi pusula anlamna gelen Liyahona adn vermilerdir; ve bunu Rab hazrlamtr. 39 Ve ite, byle ince bir iilikle yaplm bir eyi insanolu yapm olamaz. Ve ite bu, atalarmzn lde gidecekleri

Alma 37:4038:1 yolu onlara gstermek iin hazrlanmt. 40 Ve bu pusula onlarn Tanrya olan inanlarna gre iliyordu; bu nedenle onlar gidecekleri yolu bu ilerle Tanrnn kendilerine gsterebileceine inandklarnda, ite istedikleri oldu; dolaysyla Tanrnn gcyle bu mucizeyi ve bunun gibi daha birok mucizeyi her gn gerekletirir oldular. 41 Bu mucizeler nemsiz saylacak yollarla oldu, ancak onlara olaanst iler gsterdi. Onlar tembeldiler ve iman edip gayret gstermeyi unuttular; ite o zaman, o harikulde ilerin sonu geldi ve yollarnda ilerleyemediler. 42 Bu yzden, iledikleri gnahlar yznden lde kaldlar, yani dosdoru ilerleyemediler; ve alk ve susuzluk ektiler. 43 Ve imdi ey olum, bu eylerin glgesiz olmadklarn anlaman isterim; nk atalarmz uyuuk davranp bu pusulaya dikkat etmedikleri iin (imdi bunlar gelip geici eylerdi), bolluk ve bereket gremediler; ruhsal konularda da durum deimez. 44 nk ite, atalarmzn vaadedilen diyara giden doru yolu kendilerine gsteren bu pusulaya dikkat etmeleri ne kadar kolay idiyse, sonsuz saadete giden doru yolu sana gsterecek Mesihin szlerini dinlemek de o kadar kolaydr. 45 Ve dediim gibi imdi burada bir benzetme sz konusu deil midir? nk, gsterdii yn izleyen atalarmz bu k-

304 lavuz kukusuz nasl vaadedilen diyara getirmise, Mesihin szleri de, eer onlarn gsterecei yolu izlersek, bizi bu znt vadisinden ok daha iyi olan vaadedilmi bir diyara gtrecektir. 46 Ey olum, yolun kolay oluu yznden tembel olmayalm; nk atalarmz iin de durum buydu; nk onlar iin byle bir yol hazrlanmt; yle ki onlar baktklar zaman yaayacaklard; bizim iin de durum budur. Yol hazrlanmtr ve biz bakarsak, sonsuza dek yaayabiliriz. 47 Ve imdi olum, bu kutsal eyleri zenle koru; evet, gzn Tanrdan ayrmamaya dikkat et ve yaa. Gidip bu halka sz bildir ve ciddi ol. Olum, hoa kal. Almann, olu iblona emirleri.
38. Blmn sonuna kadar.

38. BLM iblon, doruluk uruna eziyet eker Kurtulu, dnyann yaam ve olan Mesihtedir Btn tutkularnz dizginleyin. m.. tahminen 74 yl. Olum, szlerime kulak ver; nk Helamana sylediim gibi sana da sylyorum: Tanrnn emirlerini yerine getirdiin srece lkede refaha kavuacaksn; ve Tanrnn emirlerini yerine getirmediin zaman da onun huzurundan kovulacaksn.

305 2 Ve imdi olum, Tanrya ballkta gsterdiin kararllk, mit ederim, beni ok sevindirecek; nk gen yata Rab Tanrna bakmaya baladn gibi, onun emirlerini dinlemeyi srdreceini umuyorum; nk ne mutlu sonuna kadar dayanan kiiye! 3 Ey olum sana derim ki Zoram halk arasndayken gsterdiin ballk ve gayret ve sabr ve dayankllktan dolay beni daha nce ok sevindirdin. 4 nk senin zincire vurulmu olduunu biliyorum; evet ve ayrca Tanrnn sz uruna talandn da biliyorum; ve btn bunlara sabrla dayandn, nk Rab seninleydi ve imdi biliyorsun ki seni kurtaran Rabdi. 5 Ve imdi olum iblon, hatrlaman isterim ki Tanrya olan gvenin lsnde geirdiin denemelerden, zorluklardan ve zntlerden kurtulacak ve son gnde yukar kaldrlacaksn. 6 imdi olum, bunlar kendiliimden bildiimi sanman istemem; bunlar bana bildiren Tanrnn bende bulunan Ruhudur; nk ben Tanrdan domam olsaydm, bu eyleri bilemezdim. 7 Ama ite, Rab yce merhametiyle halk arasndaki ykm iini brakmam bana bildirmek zere meleini gnderdi; evet ve bir melekle yz yze geldim ve o benimle konutu; ve onun sesi gk grltsn andryordu; ve her yer sarsld. 8 Ve yle oldu ki gn gece ruhum en derin aclar ve

Alma 38:215 strap iinde yand kavruldu; ve Rab sa Mesihe yakarp merhametini dileyinceye kadar gnahlarmdan asla balanmadm. Ama ite, Ona yalvardm ve ruhum huzura kavutu. 9 Ve imdi olum, bunu sana akl renesin; insanln kurtulabilmesi iin Mesihin ve Onun aracl olmadan baka bir yol ya da arenin olmadn benden renesin diye syledim. te O, dnyann hayat ve nurudur. te O, hakikatin ve doruluun szdr. 10 Ve imdi sz retmeye baladn gibi srdrmeni dilerim ve her konuda gayretli ve ll olman isterim. 11 Sakn kendini gurura kaptrma; evet, sakn kendi bilgeliin ve gcnle vnme. 12 Atlgan ol, ama buyurucu olma; ayrca yreinin sevgiyle dolmas iin btn tutkularn dizginlemeye zen gster; tembellikten uzak durmaya dikkat et. 13 Zoramllar gibi dua etme; nk grdn gibi onlar insanlar tarafndan duyulmak ve bilgelikleriyle vnmek iin dua ederler. 14 Ey Tanrm, kardelerimizden daha iyi olduumuz iin sana krler olsun demek yerine Ya Rab, sana layk olamadm beni bala ve kardelerimi hatrlayp onlara merhamet gster de evet, Tanrnn nnde deersizliini her zaman kabul et. 15 Ve Rab, ruhunu kutsayp seni son gnde krallna kabul etsin. Orada huzur iinde

Alma 39:110 oturasn. imdi, olum, git ve bu halka sz ret! Ciddi ol olum, hoa kal. Almann, olu Koriyantona emirleri.
39. Blmn bandan 42. Blmn sonuna kadar.

306 5 Olum, bunlarn Rabbin gznde bir irenlik olduunu bilmez misin? Evet, masum kan dkmekten veya Kutsal Ruhu inkr etmekten sonra btn gnahlarn en irenci olduunu bilmez misin? 6 nk ite, eer sen Kutsal Ruhu bir kere iinde yer aldktan sonra inkr edersen ve Onu inkr ettiini biliyorsan, ite bu balanmayacak bir gnahtr; evet ve kim Tanrnn ve bilgisi altnda cinayet ilerse, onun balanmas kolay deildir; evet, sana derim ki olum, o kiinin balanmas kolay deildir. 7 Ve imdi olum, Tanrdan diledim ki keke bu kadar byk bir su ilememi olsaydn. Eer senin iyiliin iin olmasayd, sularn zerinde bu kadar durup da ruhuna bylesine eziyet etmezdim. 8 Fakat ite sularn Tanrdan gizleyemezsin ve tvbe etmedike, bunlar son gnde sana kar tanklk edecektir. 9 imdi olum, dilerim tvbe edip gnahlarndan vazgeer ve gzlerinin tutkusunun peinden daha fazla komazsn; dilerim btn bu hususlarda kendine hakim olursun; nk bunu yapmazsan hibir ekilde Tanrnn Kralln miras alamazsn. Ah olum, bunlar hatrla ve bunlardan kendini saknmay grev bil. 10 Ve sana yaptn ilerde aabeylerine danmay grev bilmeni emrediyorum; nk ite sen genlik yllarndasn ve aabeylerin tarafndan

39. BLM Cinsel gnah irenliktir Koriyantonun gnahlar Zoramllarn sz kabul etmesini engeller Mesihin fidye ile kurtar kendisinden nce gelen imanllar da kapsar. m.. tahminen 74 yl. Ve imdi olum, sana, kardeine sylediimden daha baka syleyeceklerim var; nk ite sen, kardeinin Tanrnn emirlerini tutmadaki kararlln, balln ve gayretini grmedin mi? te o, sana iyi bir rnek olmad m? 2 nk sen, Zoram halk arasndayken benim szlerime kardeinin gsterdii zeni gstermedin. imdi sana kar olduum konu u: Sen kendi gcn ve bilgeliinle vnmeyi brakmadn. 3 Ve bununla da kalmayp, olum, bana yrekler acs veren bir ey yaptn; nk sen rahiplik grevini brakp Lamanllarn snrlar iindeki Siron lkesine, fahie zabele gittin. 4 Evet, o birok kiinin yreini almtr; fakat bu senin iin bir mazeret deildi olum. Senin, sana emanet edilen greve sadk kalman gerekirdi.

307 kollanmaya ihtiyacn var. Ve onlarn tlerine kulak ver. 11 Kendini bo ve aptalca eylere kaptrma; eytann senin yreini o kt fahielerin ardndan srklemesine bir daha izin verme. te ey olum, Zoramllara ne kadar byk bir ktlk yaptn; nk onlar senin davrann grdkten sonra benim szlerime inanmak istemediler. 12 Ve imdi Rabbin Ruhu bana yle diyor: ocuklarna iyilik etmelerini emret ki, birok insann yreini yok olmaya srklemesinler; bu yzden ey olum, Tanr korkusuyla, sana ktlklerinden vazgemeni emrediyorum. 13 Btn akln, gcn ve kuvvetinle Rabbe dnmeni ve hi kimsenin yreini daha fazla ktlk yapmaya srklememeni, fakat onlara dnerek hatalarn ve yapm olduun hakszlklar kabul etmeni emrediyorum. 14 Bu dnyann zenginliklerinin ve bo eylerinin peinde koma; nk ite, onlar yannda gtremezsin. 15 Ve imdi de olum, Mesihin gelii ile ilgili olarak sana birka ey sylemek istiyorum. te sana derim ki dnyann gnahlarn kaldrmak zere muhakkak gelecek olan Odur; evet, O, halkna kurtulu mjdesini bildirmeye gelecektir.. 16 Ve imdi ey olum, bu halka bu sevindirici haberi duyurup onlarn zihinlerini hazrlamak zere arldn grev buydu; ya da baka bir deyile, kurtu-

Alma 39:1140:2 luun onlara gelebilmesi iin arldn; yle ki O geldii zaman sz dinlemeleri iin kendi ocuklarnn zihinlerini hazrlayabilsinler. 17 Ve imdi akln bu konuda biraz rahatlataym. te, sen bunlarn bu kadar nceden bilinmesine ayorsun. te sana derim ki u anda yaayan bir can Tanrya gre, Mesihin gelecei zamandaki can kadar deerli deil midir? 18 Fidye ile kurtulu plannn bu halkn ocuklarna olduu kadar, kendilerine de bildirilmesi gerekli deil midir? 19 Rabbin bir meleini gnderip bu sevindirici haberleri bize imdi bu zamanda aklamas, ocuklarmza ya da Onun geliinden sonra aklamas kadar kolay deil midir? 40. BLM Mesih btn insanlarn diriliini gerekletirecektir Doru yaam olan ller Dinlenme Yerine ve ktler de d karanla gidip dirilecekleri gn bekleyeceklerdir Dirilite btn her ey kendine uygun mkemmel yapsna geri dndrlecektir. m.. tahminen 74 yl. imdi olum, sana syleyeceim bir ka ey daha var; nk senin aklnn, llerin dirilii konusunda rahatsz olduunu gryorum. 2 te sana derim ki Mesihin geliinden nce lmden dirili yoktur, yani bir baka deyile unu demek istiyorum ki bu

Alma 40:313 lml beden lmszl; bu rme rmezlii giymeyecektir. 3 te O, llerin diriliini gerekletirecektir. Fakat ite, olum, lmden dirilme henz gelmemitir. imdi sana bir sr vereyim; aslnda sakl tutulan nice srlar vardr ki onlar Tanrnn kendisinden baka hi kimse bilmez. Fakat benim Tanrdan bilmek iin gayretle sorduum bir ey vard ki sana onu gstereceim; bu, lmden sonra dirilme ile ilgilidir. 4 te herkesin lmden sonra dirilecei bir zaman kararlatrlmtr. imdi bunun ne zaman geleceini hi kimse bilmez, kararlatrlm olan zaman ancak Tanr bilir. 5 imdi insanlarn lmden sonra dirilmeleri bir kere mi, ikinci kere mi, yoksa nc kere mi olacak, bu o kadar nemli deildir; nk Tanr btn bunlar bilir; ve benim iin byle olacan bilmek, yani herkesin lmden dirilecei bir zamann kararlatrlm olduunu bilmek yeterlidir. 6 imdi lm zaman ile dirili zaman arasnda bir sre olmas gerekmektedir. 7 Ve imdi bu lm zaman ile dirili iin kararlatrlm olan zamana kadar insanlarn ruhlarna ne olacan sormak istiyorum. 8 imdi insanlarn lmden dirilmesi iin birden fazla kararlatrlm bir zamann olup olmamas o kadar nemli deildir; nk herkes bir seferde lmeyecektir ve bu da

308 nemli deildir; Tanr katnda her ey bir tek gn gibidir ve zaman yalnzca insanlar iin lldr. 9 Bu nedenle, insanlarn lmden sonra tekrar dirilecekleri bir zaman kararlatrlmtr ve lm zaman ile dirilme zaman arasnda bir sre vardr. Ve imdi, benim Rabden renmek iin gayretle sorduum husus, bu sre zarfnda insanlarn ruhlarna ne olduudur; ve ben imdi unu biliyorum. 10 Ve btn insanlarn dirilecekleri zaman geldiinde, onlar Tanrnn insan iin kararlatrlm olan btn sreleri bildiini greceklerdir. 11 imdi, ruhun lm ile dirili arasndaki durumu hakknda; ite, bir melek tarafndan bana btn insanlarn ruhlarnn bu lml bedenden ayrlr ayrlmaz, evet, iyi ya da kt olsun, btn insanlarn ruhlarnn eve, onlara hayat vermi olan Tanrnn yanna gtrlecei bildirilmitir. 12 Ve o zaman yle olacak ki dorularn ruhlar Dinlenme Yeri denilen byk bir mutluluk durumuna, ektikleri tm skntlardan, kayg ve zntlerden dinlenecekleri bir dinlenme durumuna, bir huzur durumuna kabul edilecektir. 13 Ve o zaman yle olacak ki ktlerin ruhlar, evet, kt olanlarn nk ite, onlar Rabbin Ruhundan hibir pay ya da nasip alamamtr; nk ite, onlar iyi iler yerine kt ileri semilerdir; bu yzden eytann ruhu onlarn

309 iine girmi ve onlarn evine sahip olmutur ve bunlar dardaki karanla atlacaklardr; orada alama, inleme ve di gcrts olacaktr; ve bunun nedeni kendi ktlklerinden dolay ve eytann istei zerine tutsak olarak gtrlm olmalardr. 14 te, ktlerin ruhlarnn durumu budur; evet, onlar karanlkta ve berbat bir durumda korkuyla, Tanrnn gazabnn ateli fkesinin zerlerine gelmesini beklerler; onlar tekrar dirilecekleri zamana kadar bu durumda byle beklerlerken, dorular da Dinlenme Yerinde kalacaklardr. 15 imdi, ruhun diriliten nceki bu mutluluk ve sefalet durumunu, ilk dirilme olarak anlayanlar vardr. Evet, ben bu sylenmi olan szlere gre, bunun ruhun ya da cann kalkarak mutlulua ya da sefalete gnderilmesine bir dirilme denilebileceini kabul ediyorum. 16 Ve ite, Mesihin llerin arasndan dirilecei zamana kadar yaam olan, u an yaamakta olan ya da daha sonra yaayacak olan herkesin dirilmesi anlamna gelen bir ilk dirilmeden de sz edilmitir. 17 imdi bu ekilde sz edilen bu ilk dirilmenin canlarn dirilmesi ve onlarn mutluluk ya da sefalete gnderilmesi olabileceini sanmyoruz. Sen de bunun o anlama geldiini sanmamalsn. 18 te, sana derim ki: Hayr. Fakat bu, Ademin gnnden Mesihin diriliine kadar lm

Alma 40:1423 olan insanlarn ruhlaryla bedenlerinin yeniden birlemesi anlamna gelir. 19 imdi sz edilmi olanlarn, yani ktlerin ve dorularn ruhlar ile bedenlerinin bir kerede birleip birlemeyeceini sylemiyorum. unu sylemekle yetineyim: Onlarn hepsi dirilecektir; baka bir deyile, onlarn dirilii Mesihin diriliinden sonra lenlerin dirilmesinden nce olacaktr. 20 imdi olum, onlarn diriliinin Mesihin dirilecei zaman olacan sylemiyorum; fakat ite, ben kendi fikrime gre, dorularn ruhlar ile bedenlerinin Mesihin dirildii zaman ve Onun ge ykseliinde yeniden birleeceini sylyorum. 21 Fakat bunun, O dirildii zaman m, yoksa daha sonra m olacan sylemiyorum; fakat u kadarn syleyeyim ki, bedenin lm ile dirilii arasnda bir sre ve Tanr tarafndan kararlatrlm olan llerin dirilecekleri ve hem ruh hem de bedenin yeniden birleecei ve Tanrnn nne getirilerek yaptklar ilere gre yarglanacaklar zamana kadar ruhun bir mutluluk ya da sefalet durumu vardr. 22 Evet bu, peygamberlerin azlarndan sylenmi olan bu eylerin eski durumlarna getirilmesini salar. 23 Ruh bedene ve beden de ruha iade edilecektir; evet ve bedenin her paras ve her eklem kendi bedenine dnecektir; evet, bataki bir tel sa bile kaybolmayacaktr; fakat her ey

Alma 40:2441:7 kendi uygun ve mkemmel yapsna dntrlecektir. 24 Ve imdi olum, peygamberlerin azyla sylenmi olan eski duruma dn budur. 25 Ve o zaman dorular, Tanrnn Krallnda parlayacaklardr. 26 Fakat ite, ktlerin zerine korkun bir lm gelir; nk onlar dorulukla ilgili deerlere gre lrler; nk onlar temiz deildirler ve temiz olmayan hibir ey Tanrnn Kralln miras alamaz; ancak onlar dar atlp kendi emeklerinin ya da yaptklar kt ilerinin meyvelerini yemeye gnderilirler ve bir ac bardan tortusunu ierler. 41. BLM nsanlar dirildiklerinde sonsuz bir mutluluk ya da sonsuz sefalet durumuna gidecektir Ktlk hibir zaman mutluluk olmamtr ehvet dolu insanlar bu dnyada Tanrszdrlar Herkes lmllkte elde etmi olduu huy ve zellikleri tayacaktr. m.. tahminen 74 yl. Ve imdi olum, sana sz geen eski duruma dn hakknda syleyeceim baz eyler var; nk ite baz kiiler kutsal yazlar arptmlar ve bu yzden doru yoldan iyice sapmlardr. Ve senin aklnn da bu konuda rahatsz olduunu gryorum. Ama ite, sana bunu aklayacam. 2 Sana derim ki olum, eski duruma getirme plan Tanr-

310 nn adaletinin gereidir; nk her eyin uygun dzenine gre eski durumuna getirilmesi gereklidir. te, Mesihin gc ve diriliine gre, insann ruhunun bedeniyle tekrar birlemesi ve bedenin her parasnn eski durumuna geri getirilmesi adil ve gereklidir. 3 Ve Tanrnn adaletine gre insanlarn, yaptklar ilere gre yarglanmas gerekir; ve eer onlarn bu hayattaki ileri ve yreklerinin arzular iyi olmusa, onlarn son gnde de iyi olana dndrlmeleri gerekir. 4 Ve eer onlarn yaptklar iler ktyse, onlara ktlk iade edilecektir. Bu yzden her ey kendi doru dzenine ve kendi doal yapsna geri dndrlecektir lmllk lmszlkle, rme rmezlikle dirilecektir kimileri bir tarafta Tanrnn Kralln miras almak iin sonsuz mutlulua diriltilirken, kimileri de dier tarafta eytann kralln miras almak iin sonsuz sefalete diriltileceklerdir 5 Mutluluk arzular olan mutlulua ya da iyilik arzular olan iyilie diriltilecektir; ve ktlk arzular olan kimse ise ktle diriltilecektir; nk btn gn ktlk yapmay arzulayan kii, gece geldiinde ktlnn karln alacaktr. 6 Ve br tarafta da durum budur. Eer kii gnahlarndan tvbe edip mrnn sonuna kadar doruluu arzu etmise, o da doruluunun dln alacaktr. 7 Bunlar Rab tarafndan fidye

311 ile kurtarlan kimselerdir; evet, bunlar o sonsuz karanlk geceden kurtarlp karlanlardr; ve bylece onlar ya dururlar, ya da derler; nk ite onlar iyilik ya da ktlk yapma konusunda kendi kendilerinin yarglardr. 8 imdi, Tanrnn emirleri deitirilemez; bunun iin yol hazrlanmtr ve kim isterse oradan yryp kurtulabilir. 9 Ve imdi ite olum, bugne kadar gnah ilemek pahasna kendini tehlikeye atm olduun bu retiler konusunda Tanrna kar baka bir su ileme tehlikesine girme. 10 lk duruma geri dnten sz edildii iin kendinin gnahtan mutlulua geri getirileceini sanma. te sana derim ki, ktlk hibir zaman mutluluk olmamtr. 11 Ve imdi olum, doal durumlarnda, daha dorusu bedensel durumlarnda olan btn insanlar diyeyim, d acl iindedirler ve ktln balar ile balanmlardr; onlar bu dnyada Tanrszdrlar ve Tanrnn tabiatna kar gelmilerdir; bu yzden onlar mutluluun tabiatna kar bir durumdadrlar. 12 Ve imdi ite, ilk duruma dn sznn anlam, doal durumda olan bir eyi alp onu doal olmayan bir duruma koymak mdr, yoksa onu tabiatna kar olan bir duruma m koymaktr? 13 Ey benim olum, durum byle deildir; ilk duruma dn sznn anlam, ktl tek-

Alma 41:842:1 rar ktlk edene ya da bedenseli tekrar bedensel olana ya da eytanl tekrar eytan olana iade etmektir; iyiyi tekrar iyi olana, doruyu tekrar doru olana, dili tekrar dil olana, merhameti tekrar merhametli olana geri dndrmektir. 14 Bu yzden olum, kardelerine kar merhametli olmaya zen gster; adaletle hareket et, dorulukla yargla ve srekli olarak iyilik yap; ve eer btn bunlar yaparsan, o zaman dln alacaksn; evet, merhamet sana tekrar geri verilecektir; adalet sana tekrar geri verilecektir; doru yarg sana tekrar geri verilecektir; ve sen tekrar iyilikle dllendirileceksin. 15 nk gnderdiklerin sana tekrar geri dnp eski durumuna gelecektir; dolaysyla eski duruma dn sz gnahkr daha ok sulayarak onu hibir ekilde hakl karmaz. 42. BLM lmllk insanlarn tvbe edip Tanrya hizmet etmelerine imkan tanyan bir snama dnemidir D btn insanln zerine bedensel ve ruhsal bir lm getirmitirFidye ile kurtulu tvbe ile gelirTanrnn kendisi dnyann gnahlarna kefaret edecektir Merhamet tvbe edenler iindir, tvbe etmeyenler ise Tanrnn adaleti ile kar karyadrMerhamet kefaretten dolay gelir Sadece gerek tvbekrlar kurtulacaktr. m.. tahminen 74 yl. Ve imdi olum, senin zihnini

Alma 42:213 kurcalayan ve anlayamadn daha baka eyler olduunu gryorum bu, gnahkrn cezalandrlmasnda Tanrnn adaleti ile ilgilidir; nk aklndan gnahkrn bir sefalet durumuna gnderilmesinin hakszlk olduunu dnmeye alyorsun. 2 imdi ite olum, bunu sana aklayacam. nk ite, Rab Tanr ilk anne ve babamz yaratlm olduklar topra ilemek zere Aden bahesinden kardktan sonra evet, insan oradan kovdu ve hayat aacn korumak iin Aden bahesinin dou ucuna Kerubileri ve her tarafa dnen alevli bir kl yerletirdi 3 imdi gryoruz ki insan iyiyi ve kty bilerek, Tanr gibi olmutu ve elini uzatp hayat aacndan alp yemesin ve sonsuza dek yaamasn diye Rab Tanr, meyveden yememesi iin Kerubileri ve alevli klc koydu. 4 Ve bylece gryoruz ki insana tvbe etmesi, evet, tvbe edip Tanrya hizmet etmesi iin bir sre, bir snanma sresi verilmitir. 5 nk ite, eer Adem hemen elini uzatp hayat aacndan yemi olsayd, tvbe edecek vakti olmadan Tanrnn szne gre sonsuza kadar yaayacakt; evet ve ayrca Tanrnn sz boa kacak ve byk kurtulu plan da baarszla uram olacakt. 6 Fakat ite, insann lmesi kararlatrlmtrbu yzden onlarn hayat aacndan mahrum

312 edildikleri gibi, yeryznden de kovulmalar gerekiyordu ve insan sonsuza dek kayp, evet, dm insan oldu. 7 Ve imdi sen bununla gryorsun ki ilk anne babamz hem bedensel hem de ruhsal olarak Rabbin huzurundan mahrum kaldlar; ve bylece onlarn kendi iradelerine gre hareket etmek zorunda kaldklarn gryoruz. 8 imdi ite, insann bu bedensel lmden kurtarlmas uygun deildi; nk bu, byk mutluluk plann yok ederdi. 9 Dolaysyla ruh hibir zaman lemeyecei iin ve d btn insanln zerine hem bedensel hem de ruhsal bir lm getirdii iin, yani Rabbin huzurundan mahrum kaldklar iin, insanln bu ruhsal lmden kurtarlmas gerekiyordu. 10 Dolaysyla, onlar tabiatlar bakmndan bedensel, ehvetli ve eytan olduklarndan, bu snanma durumu onlar iin bir hazrlanma durumu oldu; bir hazrlk durumu oldu. 11 Ve imdi olum, unutma ki eer fidye ile kurtulu plan olmasayd, (yani bir kenara atlm olsayd) insanlar lr lmez, ruhlar Rabbin huzurundan mahrum kalacak ve onlar sefil olacaklard. 12 Ve imdi, insann itaatsizlii yznden kendi zerine getirmi olduu bu dknlk durumundan onlar kurtarmann hibir yolu yoktu. 13 Bu nedenle adalete gre, fidye ile kurtulu plan ancak

313 insanlarn bu snanma durumunda, evet, bu hazrlk durumunda tvbe etmeleri kouluyla yerine getirilebilirdi; zira bu koullar olmasayd, merhamet adaletin ilerini yok etmedike, etkisini gsteremeyecekti. imdi, adaletin ileri yok edilemezdi; eer byle olsayd, Tanr artk Tanr olamazd. 14 Ve bylece btn insanln dm olduunu ve onlarn adaletin penesinde bulunduklarn, evet, onlar sonsuza kadar huzurundan mahrum edip gnderen Tanrnn adaletini gryoruz. 15 Ve imdi merhamet plan bir kefaret olmadan gerekleemezdi; bu yzden Tanrnn bizzat kendisi merhamet plann gerekletirip adaletin isteklerini karlamak zere dnyann gnahlar iin kefaret eder; yle ki Tanr bunu mkemmel, dil bir Tanr ve ayn zamanda merhametli bir Tanr olmak iin yapar. 16 imdi ruhun hayatnn sonsuz olmas gerektii kadar sonsuz bir cezalandrma olmasayd, tvbe insanlara gelemezdi; bu ceza, ruhun hayat gibi sonsuz olan mutluluk planna kar konulmutur. 17 imdi bir insan gnah ilemeden nasl tvbe edebilirdi? Eer hibir yasa olmasayd, nasl gnah ileyebilirdi? Ceza olmadan nasl bir yasa olabilirdi? 18 imdi kararlatrlm bir ceza vardr ve insana vicdan azab veren doru bir yasa verilmitir. 19 imdi Bir insan ldrrse o

Alma 42:1425 lmelidir diyen bir yasa olmasayd, o zaman ldren kimse, lmekten korkar myd? 20 Ve ayn ekilde, eer gnaha kar hibir yasa verilmeseydi, insanlar gnah ilemekten hi korkmazlard. 21 Ve eer hibir yasa verilmemi olsayd, insanlarn gnah ilemesi karsnda adalet veya merhamet ne yapabilirdi? nk onlarn yaratl zerinde hibir haklar olmayacakt. 22 Fakat verilmi olan bir yasa vardr ve ona bal olarak ceza vardr ve tvbe verilmitir; merhamet tvbe ister; yoksa adalet yaratltan hakkn isteyip yasay yerine getirir; yasa da cezay uygular; eer byle olmasayd, adaletin ileri yok edilmi olurdu ve Tanr da artk Tanr olmazd. 23 Fakat Tanr, Tanr olmaktan vazgemez ve merhamet tvbekrn zerinde hak iddia eder; merhamet de kefaretten dolay gelir ve kefaret llerin diriliini gerekletirir; ve llerin dirilii de insanlar Tanrnn huzuruna geri getirir; ve bylece onlar yasa ve adalet gereince, yaptklar ilere gre yarglanmak zere Tanrnn huzuruna geri getirilirler. 24 nk ite, adalet btn gereklerini yerine getirir ve merhamet kendisinin olan her ey zerinde hak iddia eder; ve bylece gerekten tvbe etmi olanlarn dnda hi kimse kurtarlmaz. 25 Ne, sen merhametin adaleti soyabileceini mi sanyorsun? Sana derim ki: Hayr, zerre

Alma 42:2643:4 kadar bile deil. Eer yle olsayd, Tanr artk Tanr olmazd. 26 Ve Tanr, bu ekilde dnyann kuruluundan beri hazrlanm olan byk ve sonsuz amalarn gerekletirir. Ve bylece kurtulu ve insanlarn fidye ile kurtuluu ve ayn zamanda onlarn ykm ve sefaleti meydana gelir. 27 Bu yzden, ey olum, gelmek isteyen gelsin ve hayat sularndan serbeste isin; ve gelmek istemeyen kimse ise gelmeye zorlanmaz; yalnz son gnde ilerine gre kendisine geri verilecektir. 28 Eer kii, mr boyunca ktlk yapmay arzulayp tvbe etmemise, ite, Tanrnn iade ediine gre ktlk kendisine geri verilecektir. 29 Ve imdi olum, bu konularda daha fazla rahatsz olmaman arzu ediyorum; ve seni yalnzca gnahlarn rahatsz etsin ve o sknt da seni tvbeye gtrsn. 30 Ey olum, Tanrnn adaletini bir daha inkr etmeni istemem. Tanrnn adaletini inkr ederek, gnahlarndan dolay en ufak bir noktada bile kendini mazur grmeye alma; fakat Tanrnn adaletinin, merhametinin ve sabrnn yreinde tam hkm srmesini sala ve bu seni alakgnlllkle yerin tozuna kadar alaltsn. 31 Ve imdi ey olum, sen Tanr tarafndan sz bu halka vaaz etmek iin arldn. Ve imdi olum, yoluna git, sz dorulukla ve arballkla duyur ki canlar tvbeye getirebilesin ve

314 byk merhamet plannn onlarn zerinde hkm olabilsin. Ve Tanr da her eyi sana szlerime gre versin. Amin. 43. BLM Almayla oullar sz vaaz ederler Zoramllar ve dier Nefili ayrlklar Lamanl olurLamanllar Nefililere kar sava aar Moroni, Nefililere koruyucu zrh giydirir Rab, Almaya Lamanllarn sava stratejisini bildirir Nefililer evlerini, zgrlklerini, ailelerini ve dinlerini savunurlar Moroninin ve Lehinin ordular Lamanllarn etrafn evirir. m.. tahminen 74 yl. Ve imdi, yle oldu ki Almann oullar sz bildirmek zere halkn arasna kt. Ve Almann kendisi de oturup dinlenemezdi; ve o da gitti. 2 imdi onlarn vaazlar hakknda daha fazla sylemeyeceiz, ancak u kadarn syleyeyim ki peygamberlik ve vahiy ruhuna gre sz ve gerei vaaz ettiler ve arlm olduklar Tanrnn kutsal dzenine gre vaaz ettiler. 3 Ve imdi hakimler ynetiminin on sekizinci ylnda Nefililer ile Lamanllarn arasnda geen savalarn yksne dnyorum. 4 nk ite, yle oldu ki Zoramllar Lamanl oldular; bu yzden Nefi halk on sekizinci yln balarnda Lamanllarn kendilerine saldracan anlad; bunun zerine sava hazrl yaptlar; evet, kendi

315 ordularn Yeron lkesinde bir araya topladlar. 5 Ve yle oldu ki Lamanllar binlerce askerleriyle gelip Zoramllarn lkesi olan Antiyonum lkesine girdiler; ve onlarn lideri Zerahemna adnda bir adamd. 6 Ve imdi Amalekililer aslen ve tabiata Lamanllardan daha kt ve cani ruhlu olduundan, bu yzden Zerahemna Lamanllarn zerine bakomutanlar atad ve onlarn hepsi Amalekililer ve Zoramllard. 7 imdi Zerahemna bunu onlar kendi emellerine alet etmek ve Nefililere kar duyduklar kini canl tutmak iin yapyordu. 8 nk ite, onun plan Lamanllar Nefililere kar kkrtp fkelendirmekti; bunu onlarn zerinde byk yetki sahibi olabilmek ve ayrca Nefilileri klelie sokarak onlarn zerinde g kazanmak iin yapyordu. 9 Ve imdi Nefililerin amac ise kendi vatanlarn ve evlerini ve elerini ve ocuklarn savunup onlar dmanlarnn elinden koruyabilmekti; ve ayrca kendi hak ve ayrcalklarn, evet ve ayn zamanda zgrlklerini koruyup Tanrya diledikleri ekilde ibadet edebilmekti. 10 nk onlar Lamanllarn eline decek olurlarsa, onlarn Tanrya, gerek ve yaayan Tanrya ruh ve dorulukla ibadet eden herkesi ldreceklerini biliyorlard. 11 Evet ve ayrca Lamanllarn Ammon halk adn alan kendi kardeleri Anti-Nefi-Lehi

Alma 43:517 halkna duyduklar ar nefreti de biliyorlardve onlar silaha dokunmak istemiyorlard, evet, bir antlama yapmlard ve onu bozmak istemiyorlardbu nedenle Lamanllarn eline decek olurlarsa, bu onlarn sonu olacakt. 12 Ve Nefililer onlarn yok edilmesine izin veremezlerdi; bu nedenle onlara miraslar olarak toprak verdiler. 13 Ve Ammon halk da Nefililerin ordularnn gereksinimlerini karlamak iin mallarnn byk bir ksmn onlara verdiler; ve bylece Nefililer Laman, Lemuel ve smail oullarndan oluan Lamanllara ve Nefililerden ayrlm olan Amalekililere, Zoramllara ve Nuhun rahiplerinin soyundan gelenlere kar tek balarna kar koymak zorundaydlar. 14 imdi, bu soylardan gelenlerin says hemen hemen Nefililer kadar vard; ve bylece Nefililer kardeleriyle kan dkmek derecesine kadar arpmak zorunda kaldlar. 15 Ve yle oldu ki Lamanllarn ordular Antiyonum lkesinde toplandklarnda, ite Nefililerin ordular onlar karlamak zere Yeron lkesinde hazr bekliyorlard. 16 imdi Nefililerin bakan, baka bir deyile, Nefililerin bana bakomutan olarak seilen adamnimdi btn Nefili ordularnn komutas bakomutann elindeydi ve onun ad Moroniydi; 17 Ve Moroni btn ordularn komutasn ve savalarnn y-

Alma 43:1829 netimini zerine ald. Ve Nefili ordularnn bana bakomutan olarak atandnda henz yirmi be yandayd. 18 Ve yle oldu ki Moroni, Yeron lkesi snrnda Lamanllar karlad ve halk kl, pala ve her trl sava silahlaryla donanmt. 19 Ve Lamanl ordular Nefi halkn grnce, daha dorusu Moroninin, halkn gs zrhlaryla ve kol-kalkanlaryla, evet ve ayrca balarn korumak zere kalkanlarla hazrladn ve ayrca onlarn kaln giysiler giymi olduklarn grnce 20 imdi Zerahemnann ordusu byle hazrlkl deildi; onlarn sadece kllar ve palalar, yaylar ve oklar, talar ve sapanlar vard; ve bellerine kuandklar bir deri parasnn dnda plaktlar; evet, Zoramllar ve Amalekililerin dnda hepsi plakt. 21 Fakat onlarn ne gs zrhlar ne de kalkanlar vard bu nedenle saylar Nefililerden kat kat stn olmasna ramen, silahlarndan dolay Nefili ordularndan ok korktular. 22 te, imdi yle oldu ki onlar Yeron snrndaki Nefililere saldrmaya cesaret edemediler; bu nedenle Antiyonum lkesinden le ktlar; ve Manti lkesine gelip bu lkeyi ele geirebilmek iin ileride bulunan Sidon rmann kaynandan geerek dolambal bir ekilde lde yol aldlar; nk Moroninin ordular nereye gittiimizi bilemez diye dnyorlard. 23 Fakat yle oldu ki onlar le

316 kar kmaz, Moroni, onlarn ordughn gzetlemek zere le casuslar gnderdi; ve Moroni ayrca Almann peygamberlikleri hakknda bildii iin ona birka adamn gnderdi ve ondan Lamanl ordularna kar kendilerini savunmak iin Nefili ordularnn nereye gitmeleri gerektii konusunda Rabbe danmasn istedi. 24 Ve yle oldu ki Rabbin sz Almaya geldi ve Alma, Moroninin habercilerine Lamanl ordularnn lde dolamakta olduunu, sonra Manti lkesine geip halkn zayf ksm zerine saldr balatacaklarn bildirdi. Ve bu haberciler gidip bu haberi Moroniye teslim etti. 25 imdi Moroni, Lamanllarn bir blm lkeye geri dnp herhangi bir ekilde ehri ele geirir endiesiyle ordusunun bir ksmn Yeron lkesinde brakt; ordusunun geri kalan ksmn da alp Manti lkesine doru yrye geti. 26 Ve lkenin bu blgesinde yaayan herkesi, Lamanllara kar topraklarn ve vatanlarn, haklarn ve zgrlklerini korumak zere savamalar iin toplad; dolaysyla Lamanllar karlamaya hazrdlar. 27 Ve yle oldu ki Moroni, ordusuna lde Sidon rmann bat tarafnda bulunan Sidon rmann kenarndaki vadide gizlenmelerini emretti. 28 Ve Moroni, Lamanl ordughnn gelecei zaman bilmek iin etrafa casuslar yerletirdi. 29 Ve imdi Moroni, Lamanl-

317 larn niyetini biliyordu; biliyordu ki onlarn niyeti kendi kardelerini ldrmek ya da onlar egemenlik altna alp tutsakla drmekti, bylece kendileri iin btn lkede bir krallk kurabileceklerdi. 30 Ve Moroni Nefililerin tek arzusunun ise vatanlarn, zgrlklerini ve kiliselerini korumak olduunu biliyordu; bunu bildii iin de onlar hileye bavurarak savunmann gnah saylmayacan dnd; bu nedenle casuslarnn sayesinde Lamanllarn geecei yolu rendi. 31 Bunun zerine ordusunu ikiye blp askerlerinin bir blmn vadiye getirerek onlar vadinin dou tarafna ve Ripla tepesinin gney srtna gizledi. 32 Ve geri kalanlar da Sidon rmann bat yakasndaki bat vadisine ve Manti lkesinin snrlarna dek gizledi. 33 Ve bylece ordusunu istedii gibi yerletirdikten sonra onlar karlamaya hazrd. 34 Ve yle oldu ki Lamanllar tepenin kuzeyinde Moroninin ordusunun bir ksmnn saklanm olduu yere geldiler. 35 Ve Lamanllar Ripla tepesini ap vadiye geldiklerinde ve Sidon rman gemee baladklarnda, tepenin gney tarafnda saklanmakta olan ordu, Lehi adndaki bir adam tarafndan ynetiliyordu ve o birden ordusunu ileri srd ve Lamanllar dou ynnde arkadan kuatt. 36 Ve yle oldu ki Nefililer-

Alma 43:3042 in arkadan saldrya getiini gren Lamanllar dnp Lehinin ordusuyla arpmaya baladlar. 37 Ve her iki tarafta da lm ii balamt; ancak lm Lamanllar tarafnda daha dehetliydi; nk onlarn plak bedenleri hemen hemen her vuruta lm getiren Nefililerin kl ve palalarnn gl darbelerine kar korunmaszd. 38 Oysa br tarafta, Nefililerin arasnda ancak arada bir Lamanllarn klcyla yaralanp kan kaybndan den oluyordu; Nefililerin vcutlarnn nemli ksmlar korunmu olduundan, daha dorusu vcudun hayat noktalar gs zrhlar, kalkanlar ve miferleri ile korunmu olduundan Lamanllarn darbelerinden kurtuldular; ve bylece Nefililer Lamanllarn arasndaki lm iini srdrdler. 39 Ve yle oldu ki ilerinden ounun ldrldn gren Lamanllar o kadar ok korktular ki sonunda Sidon rmana doru kamaya baladlar. 40 Ve onlar Lehi ve adamlar tarafndan kovalandlar ve Lehi tarafndan Sidon sularna kadar srldler; ve Sidon sularn getiler. Ve Lehi, rma gemesinler diye ordusunu Sidon rmann kenarnda durdurdu. 41 Ve yle oldu ki Moroni ve ordusu Lamanllar Sidon rmann br tarafndaki vadide karlad ve zerlerine saldrp onlar ldrmeye balad. 42 Ve Lamanllar onlarn nnden tekrar Manti lkesine doru

Alma 43:4353 katlar ve tekrar Moroninin ordusuyla karlatlar. 43 imdi bu durumda Lamanllar byk bir hrsla savatlar; evet, imdiye kadar, hatta bandan beri Lamanllarn byle olaanst byk bir kuvvet ve cesaretle savamalar asla grlmemitir. 44 Ve onlar bakomutanlar ve liderleri olan Zoramllar ve Amalekililer tarafndan, ayrca bakomutanlar ya da byk liderleri ve yarbaylar olan Zerahemna tarafndan gayrete getirildiler; evet, onlar ejderhalar gibi savatlar ve Nefililerin ou onlarn eliyle ldrld; evet, nk Nefililerin ounun miferlerini yardlar, gs zrhlarn deldiler ve kollarn kestiler; ve Nefilileri bu ekilde kzgn fkeleriyle vurdular. 45 Ancak Nefililere ilham veren daha geerli bir neden vard; nk onlar monari ve kuvvet iin savamyorlard, ama yuvalar ve zgrlkleri, eleri ve ocuklar ve sahip olduklar her ey iin, evet, ibadet trenleri ve kiliseleri uruna savayorlard. 46 Ve onlar Tanrlarna borlu hissettikleri grevi yerine getiriyorlard; nk Rab onlara ve ayrca atalarna yle demiti: Birinci ve ikinci saldr sizin suunuz olmad srece, dmanlarnzn sizi ldrmesine izin vermeyeceksiniz. 47 Ve Rab ayrca: Ailelerinizi kan dklmesi pahasna koruyacaksnz demiti. Dolaysyla Nefililer bundan dolay, kendilerini ve ailelerini ve topraklarn, vatanlarn ve haklarn ve

318 dinlerini savunmak iin Lamanllarla savayorlard. 48 Ve yle oldu ki Moroninin adamlar Lamanllarn iddet ve fkesini grdklerinde geri ekilip onlardan kamak zereydiler. Ve onlarn niyetini anlayan Moroni, haberciler salarak onlar u dncelerle, evet, vatanlarnn, zgrlklerinin, evet, tutsaklktan kurtulmalarnn dncesiyle yreklendirdi. 49 Ve yle oldu ki dnp Lamanllarn zerine saldrdlar ve hep bir azdan Tanrlar Rabbe zgrlkleri iin ve klelikten kurtulmak iin yakardlar. 50 Ve kuvvetle Lamanllara kar durmaya baladlar; ve kendilerini kurtarmas iin Rabbe yakarmaya baladklar saatte Lamanllar nlerinden kamaya balad ve Sidon sularna doru katlar. 51 imdi Lamanllar sayca daha fazlayd, evet, Nefililerin iki katndan daha fazla olmalarna ramen Sidon nehrinin kenarndaki vadide tek bir vcut halinde toplanncaya kadar srldler. 52 Bu yzden Moroninin ordular onlarn etrafn kuatt; evet, hem de rman her iki tarafndan onlarn etrafn sard; nk ite, douda Lehinin adamlar bekliyordu. 53 Bu nedenle Sidon rmann dousunda Lehinin adamlarn ve Sidon rmann batsnda Moroninin ordularn gren Zerahemna drt bir yandan Nefililerce sarlm olduunu anlaynca, hepsi korkuya kapldlar.

319 54 imdi Moroni onlarn dehete dtklerini grnce, adamlarna artk kan dkmemelerini emretti. 44. BLM Moroni, Lamanllara bar antlamas yapmalarn emreder, aksi takdirde hepsi ldrlecektir Zerahemna neriyi reddeder ve sava yeniden balar Moroninin ordular Lamanllar yener. m.. tahminen 7473 yllar. Ve yle oldu ki onlar durup birka adm geriye ekildiler. Ve Moroni Zerahemnaya yle dedi: te Zerahemna, biz kan dken insanlar olmak istemiyoruz. Elimize dtn biliyorsun, yine de sizi ldrmek istemiyoruz. 2 te, g kazanmak iin kannz dkmek zere sizlerle savamaya gelmedik; hi kimseyi tutsaklk boyunduruuna koymay da arzu etmiyoruz. Oysa sizin bize saldrmanzn asl nedeni budur; evet ve dinimiz yznden bize kzyorsunuz. 3 Ama imdi, gryorsunuz ki Rab bizimledir; ve gryorsunuz ki sizi elimize teslim etti. Ve imdi bunun dinimiz ve Mesihe olan inancmzdan dolay olduunu anlamanz isterim. Ve imdi bizim bu inancmz ykamayacanz gryorsunuz. 4 imdi gryorsunuz ki bu, Tanrya olan gerek inantr; evet, gryorsunuz ki Tanr, Ona, inancmza ve dinimize bal kaldmz srece

Alma 43:5444:8 bizi destekleyecek ve bizi gzetip koruyacaktr; ve biz gnaha dmedike ve inancmz inkr etmedike, Rab bizim yok edilmemize asla izin vermeyecektir. 5 Ve imdi ey Zerahemna, kollarmza g verip sizleri yenmemizi salayan, her eye gc yeten Tanr adna, imanmz, dinimiz ve ibadet trenlerimiz ve Kilisemiz ve elerimizi ve ocuklarmz korumakla ykml olduumuz kutsal grev, bizi topramza ve vatanmza balayan zgrlk, evet, ayrca tm mutluluumuzu borlu olduumuz Tanrnn kutsal sznn korunmas ve bizim iin en deerli olan her ey adna sana emrediyorum. 6 Evet ve hepsi bu kadar deil; yaamak uruna sahip olduunuz her arzu adna, sava silahlarnz bize teslim etmenizi size emrediyorum ki biz sizin kannz dkmek istemiyoruz; eer yolunuza gidip bir daha bize kar savamaya gelmezseniz, hayatnz balayacaz. 7 Ve imdi, eer bunu yapmazsanz, ite elimizdesiniz ve ben adamlarma zerinize saldrmalarn emredeceim ve onlar vcudunuzda lm yaralar aacaklardr; bylece yok olup gideceksiniz; ve o zaman bu halkn zerinde kimin gc olacak greceiz; evet, kim tutsakla getirilecek greceiz. 8 Ve imdi yle oldu ki Zerahemna bu szleri iittikten sonra ileriye doru kp klcn, palasn ve yayn Moroninin eline teslim etti ve ona yle dedi: ite

Alma 44:918 sava silahlarmz burada; onlar sana teslim ediyoruz; ancak bizim ve ocuklarmzn bozacan bildiimiz bir yemini etmeye raz olmayz; sava silahlarmz aln ve bizi brakn le gidelim; yoksa kllarmz brakmayz; ya lrz ya da galip geliriz. 9 te, biz sizin imannzdan deiliz; bizi sizin elinize teslim edenin Tanr olduuna inanmyoruz; kurnazlnz sayesinde kllarmzdan kurtulduunuza inanyoruz. te sizi kurtaran gs zrhlarnz ve kalkanlarnzdr. 10 Ve imdi Zerahemna bu szleri bitirdiinde, Moroni alm olduu klc ve sava silahlarn Zerahemnaya geri vererek: te, bu tartmaya burada son vereceiz. 11 imdi sylemi olduum szleri geri alamam; bu nedenle Rabbin yaad nasl gerekse, bir daha bizimle savamaya gelmeyeceinize dair yemin edip gitmezseniz, buray terk edemezsiniz. imdi nasl olsa elimizdesiniz, ya nerdiim koullara uyacaksnz ya da kannz yere dkeceiz dedi. 12 Ve imdi Moroni bu szleri sylediinde, Zerahemna klcn brakmad ve Moroniye fkelenerek onu ldrmek zere ileri atld; ama klcn kaldrdnda, ite, Moroninin askerlerinden biri klcna vurup onu yere drd ve klcn kabzas krld; ve asker ayrca Zerahemnaya da vurup onun kafa derisini yzd ve bu deri yere dt. Ve Zerahemna

320 nlerinden ekilip askerlerinin arasna gitti. 13 Ve yle oldu ki orada durup Zerahemnann kafa derisini yzen asker, bu kafa derisini sa tarafndan tutup yerden kaldrd ve onu klcnn ucuna koydu ve klcn Lamanllara doru uzatarak onlara yksek sesle yle dedi: 14 Sava silahlarnz teslim etmezseniz ve bar antlamas yaparak buradan ekip gitmezseniz, efinizin kafa derisi olan bu kafa derisi yere dt gibi, siz de ayn ekilde yere serileceksiniz. 15 imdi birok kii bu szleri iitip klcn ucunda olan kafa derisini grnce korkudan dona kald; ve pek ou gelip sava silahlarn Moroninin ayaklarnn nne att ve bar antlamas yaptlar. Ve antlama yapan herkesin le gitmesine izin verdiler. 16 imdi yle oldu ki Zerahemna fkeden kudurmutu ve askerlerinin geri kalann Nefililere kar daha byk bir gle savamalar iin kkrtp fkelendirdi. 17 Ve imdi Lamanllarn inat etmesi Moroniyi kzdrmt; bu nedenle halkna zerlerine atlp onlar ldrmeleri emrini verdi. Ve yle oldu ki onlar ldrmeye baladlar; evet ve Lamanllar ellerinde kllar btn gleriyle savatlar. 18 Fakat ite, onlarn plak tenleri ve ak balar Nefililerin keskin kllar karsnda korunmaszd; evet, ite onlar kl darbeleriyle delik deik edilip

321 vuruldular; evet ve Nefililerin kllar nnde hzl bir ekilde yere serildiler ve Moroninin askerinin kehanet ettii gibi silinip sprlmeye baladlar. 19 imdi tmyle ldrlp yok edileceklerini anlayan Zerahemna, Moroniye btn gcyle seslenerek, geri kalanlarn hayat balanrsa, kendisinin ve ayrca halknn onlarla antlama yapacana ve bir daha onlara kar savamaya gelmeyeceklerine dair sz verdi. 20 Ve yle oldu ki Moroni, halkn arasnda devam eden bu lm iini yeniden durdurdu. Ve Lamanllardan sava silahlarn ald; ve Moroniyle bar antlamas yaptktan sonra le gitmelerine izin verildi. 21 imdi onlarn llerinin says ok olduundan saylmad; evet, hem Lamanllardan hem de Nefililerden lenlerin says ok bykt. 22 Ve yle oldu ki Lamanllar kendi llerini Sidon sularna attlar ve onlarn cesetleri aklara srklenip denizin derinliklerine gmld. 23 Ve Nefililerin yani Moroninin ordular geri ekilerek kendi evlerine ve topraklarna dndler. 24 Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin on sekizinci yl sona ermi oldu. Ve bylece Nefi Levhalarna yazlm olan Almann kaytlar sona erdi. Helamann hayattayken tutmu olduu kaytlara gre

Alma 44:1945:6 onun zamannda yaayan Nefi halknn yks, onlarn yapt savalar ve aralarnda kan anlamazlklar.
45. Blmn bandan 62. Blmn sonuna kadar.

45. BLM Helaman, Almann szlerine inanrAlma, Nefililerin yok olacana dair peygamberlik ederlkeyi hem kutsar hem de lanetler Alma, Musa gibi Ruh tarafndan ge alnm olabilir Kilisede anlamazlklar oalr. m.. tahminen 73 yl. te, imdi yle oldu ki Nefi halk, Rab bir kez daha kendilerini dmanlarnn ellerinden kurtard iin son derece sevindi; bu nedenle Tanrlar Rabbe kranlarn sundular; evet ve ok oru tutup dua ettiler ve byk bir sevinle Tanrya ibadet ettiler. 2 Ve yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin on dokuzuncu ylnda Alma kendi olu Helamana gelip ona: Bugne kadar tutulan kaytlarla ilgili sana sylediim szlerime inanyor musun? dedi. 3 Ve Helaman ona: Evet, inanyorum dedi. 4 Ve Alma yeniden: Gelecek olan sa Mesihe inanyor musun? dedi. 5 Ve o: Evet, sylediin her sze inanyorum dedi. 6 Ve Alma yeniden ona: Emirlerimi yerine getirecek misin? dedi.

Alma 45:719 7 Ve Helaman: Evet, emirlerini tm kalbimle yerine getireceim dedi. 8 O zaman Alma ona yle dedi: Ne mutlu sana! Ve Rab seni bu lkede refaha kavuturacak. 9 Fakat ite, sana peygamberlikte bulunacam baz eyler var; ama sana peygamberlik edeceim eyleri kimseye bildirmeyeceksin; evet, sana peygamberlik edeceim eyler ancak yerine geldikten sonra bildirilecektir; bu yzden syleyeceim szleri yaz. 10 Ve syleyeceklerim udur: te, bendeki vahiy ruhuna gre unu alglyorum ki bu ayn halk, yani Nefililer, sa Mesih onlara grndkten drt yz yl sonra inanlarn kaybedecektir. 11 Evet ve o zaman, Nefi halknn sonu gelinceye kadar savalar ve salgn hastalklar, evet, ktlklar ve cinayetler greceklerdir. 12 Evet ve bunlar olacak; nk inanlarn yava yava kaybedecekler ve karanlk ilerin, ehvetin ve her trl ktln iine decekler; evet, sana derim ki onlar o kadar byk nur ve bilgiye kar gnah ileyecekleri iin, evet, sana sylyorum, o gnden balayarak drdnc kuak tmyle yok olmadan bu byk ktlk gelecektir. 13 Ve o byk gn geldiinde, ite, imdi hayatta olanlarn ya da u anda Nefi halk arasnda saylanlarn soyunun bir daha Nefi halknn arasnda saylmayaca zaman ok hzl bir ekilde gelecektir.

322 14 Fakat bu byk ve korkun gnde yok olmayp sa kalan herkes Lamanllarn arasnda saylacak ve Rabbin rencileri adyla anlacak birka kii dnda herkes onlar gibi olacaktr; ve Lamanllar Rabbin rencileri yok oluncaya kadar onlarn peinden koturacaktr. Ve imdi, bu peygamberlik ktlk yznden yerine gelecektir. 15 Ve imdi yle oldu ki Alma bu eyleri Helamana syledikten sonra onu ve dier oullarn da kutsad; ve dorular iin dnyay da kutsad. 16 Ve Alma yle dedi: Rab Tanr yle diyor. lke, evet, bu lke zaman geldiinde, ktlk ileyen her ulusun, slalenin, dilin ve halkn yok olup gitmesi iin lanetlensin; ve dediim gibi de olacaktr; nk lkemiz zerinde olan Tanrnn laneti ve bereketi budur; nk Rab gnaha hibir ekilde msaade gzyle bakamaz. 17 Ve imdi Alma bu szleri syledikten sonra, Kiliseyi, evet, bundan byle imanda sk duracak olan herkesi kutsad. 18 Ve Alma bunu yaptktan sonra Melek lkesine gidiyormu gibi Zarahemla lkesinden ayrld. Ve yle oldu ki ondan bir daha haber alnamad; onun nasl ld veya nereye gmld konusunda hibir ey bilmiyoruz. 19 te unu biliyoruz ki o doru bir insand; ve Kilisede onun ayn Musa gibi Ruh tarafndan ge alnd ya da Rabbin

323 eliyle gmld sz yayld. Fakat ite, kutsal yazlar Rabbin Musay kendi yanna aldn syler; ve biz Almay da ruhta kendi yanna aldn sanyoruz; dolaysyla bu yzden onun lm ve gmlmesi hakknda hibir ey bilmiyoruz. 20 Ve yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin on dokuzuncu ylnn banda, Helaman sz vaaz etmek zere halkn arasna kt. 21 nk ite, Lamanllarla yaptklar savalar ve halkn arasnda kan birok nemsiz bozuma ve karklktan dolay, Tanr sznn aralarnda bildirilmesi gerekiyordu; evet ve btn Kilisenin dzenlenmesi gerekiyordu. 22 Bu yzden Helaman ve kardeleri Kiliseyi btn lkede yeniden dzene sokmak iin yola ktlar, evet, Nefi halknn sahip olduu btn lkede bulunan her ehre gittiler. Ve yle oldu ki btn lkede her kilisenin zerine rahipler ve retmenler atadlar. 23 Ve imdi, yle oldu ki Helaman ve kardeleri kiliselere rahipler ve retmenler atadktan sonra yelerin arasnda anlamazlklar kt; ve onlar Helaman ve kardelerinin szlerini dinlemek istemediler. 24 Ne var ki ok byk zenginliklerinden dolay gururlanp yreklerinde bbrlendiler; bu yzden kendi gzlerinde zengin oldular ve Tanrnn nnde dosdoru yrmeleri iin kendilerine sylenilen szleri dikkate almadlar.

Alma 45:2046:6 46. BLM Amalikiya kral olmak iin bir komplo dzenler Moroni, zgrlk Hakkn ge kaldrr Dinlerini savunmalar iin halk bir araya toplar Gerekten inananlara Mesihe nananlar denir Yusufun soyundan geri kalanlarn bir ksm korunacaktrAmalikiya ve ayrlklar Nefi lkesine kaarlar zgrlk davasn desteklemeyenler lme mahkm olur. m.. tahminen 73 72 yllar. Ve yle oldu ki Helamann ve kardelerinin szlerini dinlemek istemeyen herkes kendi kardelerine kar birlik oldular. 2 Ve imdi ite, o kadar ok fkelenmilerdi ki onlar ldrme karar aldlar. 3 imdi kendi kardelerine kar fkelenenlerin lideri byk ve gl bir adamd; ve onun ad Amalikiya idi. 4 Ve Amalikiya kral olmak istiyordu ve yanndaki fkeli halk da onun kral olmasn istiyordu; ve lkede bulunan alt yarglar bu halkn byk bir ksmn oluturuyordu ve onlarn istei g kazanmakt. 5 Ve onlar Amalikiyann yac szleriyle ynlendiriliyorlard; eer onu destekleyip kral olmasn salarlarsa, o da onlar halkn bana ynetici yapacakt. 6 Bylece onlar Helamann ve kardelerinin vaazlarna ramen, Amalikiyann kkrtmalarna alet olup kardelerinden ayrldlar, evet, Helamann

Alma 46:718 ve kardelerinin Kiliseye gsterdikleri o kadar byk ilgiye ramen, nk onlar Kilisenin yksek rahipleriydi. 7 Ve Kilisede Amalikiyann gurur okayc szlerine inanan bir sr insan vard; bu yzden onlar Kiliseden bile ayrldlar; ve bylece Lamanllara kar kazandklar byk zafere ve Rabbin eliyle kurtarlm olduklar iin duyduklar o byk sevince karn, Nefi halknn ileri iyice sallantda ve tehlikeli bir durumdayd. 8 Bylece insanocuklarnn Tanrlar Rabbi ne kadar abuk unuttuunu, evet, ne kadar abuk ktlk yaptn ve kt olan tarafndan nasl kandrldn gryoruz. 9 Evet ve ayn zamanda ok kt bir insann insanocuklar arasnda ne kadar byk ktlklere neden olabileceini de gryoruz. 10 Evet, kurnaz marifetlerin ve gnl alc szlerin adam olan Amalikiyann pek ok insann yreini ktlk yapmaya, evet ve Tanrnn Kilisesini ortadan kaldrmaya ve Tanrnn onlara verdii zgrln temelini ya da dorularn hatr iin Tanrnn lkenin zerine gnderdii bu nimeti ykmaya srklediini gryoruz. 11 Ve imdi yle oldu ki Nefili ordularnn bakumandan olan Moroni bu karkl duyduunda Amalikiyaya fkelendi. 12 Ve yle oldu ki zerindeki giysiyi yrtt; bir parasn alp stneTanrmzn, dinimizin ve zgrln ve barmzn,

324 elerimizin ve ocuklarmzn ansna diye yazd ve bunu bir direin ucuna balad. 13 Ve miferini taknd ve gs zrhn ve kalkanlarn giyinerek silahn beline kuand; ve ucunda yrtk giysisi olan direi ald (ve ona zgrlk Hakk adn verdi) ve yere kapanp btn gcyle Tanrsna lkeye sahip kacak bir tek Mesihe nananlar topluluu kalncaya dek kardelerinin zerinden zgrlk bereketini eksik etmemesi iin dua etti. 14 nk Mesihe gerekten inanp Tanrnn Kilisesine ye olan herkese Kiliseye ye olmayanlar tarafndan byle denildi. 15 Ve Kiliseye ye olanlar iman sahibi kiilerdi; evet, saya gerekten inananlarn hepsi gelecek olan Mesihe duyduklar inanlarndan dolay Mesihin adn ya da arldklar gibi Mesihe nananlar adn zerlerine seve seve aldlar. 16 Ve bu nedenle Moroni o zaman Mesihe nananlarn davasnn galip gelmesi ve lkenin zgrlnn korunmas iin dua etti. 17 Ve yle oldu ki Moroni, Tanrya iini dktkten sonra, Harabe lkesinin gneyindeki btn topraklara, evet ve ksacas hem kuzeydeki hem de gneydeki btn topraklara sekin lke ve zgrlk lkesi adn verdi. 18 Ve yle dedi: Kendi sularmzla kendimizi yok etmediimiz srece Tanr, Mesihin adn zerimize aldmz iin nefret edilen bizlerin ayaklar altna

325 alnp yok edilmesine kesinlikle izin vermeyecektir. 19 Ve Moroni bu szleri syledikten sonra, halkn arasna karak, herkes o giysi paras zerine yazm olduu yazy grsn diye giysisinin yrtk parasn havada sallayarak yksek sesle barp yle dedi: 20 te, bu bayran vatanmzda dalgalanmasn isteyen herkes Rabbin gcyle ileri gelsin ve Rab Tanrnn kendisini mbarek klmas iin haklarmz ve dinimizi koruyacana dair antlama yapsn. 21 Ve yle oldu ki Moroni bu szleri ilan ettiinde, ite, halk silahlarn bellerine kuanarak koup geldi; Tanrlar Rabbi terk etmeyeceklerinin iareti olarak, yani antlama yaptklarn gstermek iin zerlerindeki giysilerini yrttlar; ya da baka bir deyile, Tanrnn emirlerini ineyecek olurlarsa veya gnaha decek olurlarsa ve Mesihin adn zerlerine almaktan utan duyacak olurlarsa, giysilerini yrttklar gibi Rabde onlar yle paralara ayracakt. 22 imdi onlarn yaptklar antlama buydu ve onlar giysilerini Moroninin ayaklarnn nne atarak ona: Eer gnaha decek olursak, kuzey lkesindeki kardelerimiz gibi yok olup gideceimize dair Tanrmzla bir antlama yapyoruz; evet, eer gnaha dersek, giysilerimizi senin ayaklarnn nne attmz gibi, Tanr da bizi dmanlarmzn ayaklar altnda inenmemiz iin onlarn ayaklarnn dibine atsn dediler.

Alma 46:1928 23 Moroni onlara yle dedi: te, biz Yakupun soyundan geri kalan bir parayz; evet, giysisi kardeleri tarafndan parampara edilmi olan Yusufun soyundan geri kalan bir parayz; evet ve imdi ite, Tanrnn emirlerini tutmay hatrlayalm; yoksa giysilerimiz kardelerimizce yrtlr, hapislere atlrz, ya bizi ldrrler ya da satarlar. 24 Evet, Yusuftan geride kalan bir halk olarak zgrlmze sahip kalm; evet, Yakupun lmeden nce syledii szleri hatrlayalm; nk ite, Yusufun giysisinden kalan bir parann rmediini ve korunmu olduunu grd. Ve yle dedi: Olumun giysisinden geri kalan bu para nasl korunmusa, olumun soyundan geride kalan bir blm Tanrnn eliyle yle korunacak ve Tanrnn yanna alnacaktr; brleri ise giysisinin ryen ksmlar gibi yok olup gidecektir. 25 imdi ite, bu durum benim ruhumu zyor; yine de olumun soyundan bir blmnn Tanrnn yanna alnacak olmasndan dolay, ruhum olum iin sevin duyuyor. 26 imdi ite, Yakupun syledikleri bunlard. 27 Ve imdi kim bilir Yusufun soyundan geriye kalan, onun giysisi gibi yok olup gidecek olanlar belki de bizden ayrlanlardr? Evet ve Mesihe olan inancmzda sk durmazsak belki de yok edilecek olanlar biz olacaz. 28 Ve imdi yle oldu ki Moroni bu szleri syledikten

Alma 46:2939 sonra gitti ve lkenin neresinde karklk kmsa oraya ayrca adamlarn gnderdi ve zgrlklerine sahip kmak isteyen ve Amalikiyaya ve ayrlp Amalikiyallar adn alanlara kar durmak isteyen btn halk bir araya toplad. 29 Ve yle oldu ki Amalikiya, Moroni halknn Amalikiyallardan daha kalabalk olduunu grnce ve ayn zamanda kendi halknn savunduklar davann hakll konusunda pheye dtn grd bu yzden amacna ulaamayacandan korkup, halkndan kendisiyle gelmek isteyenleri yanna katp Nefi lkesine doru yola kt. 30 imdi Moroni, Lamanllarn daha fazla glenmesinin pek yerinde olmayacan dnyordu; bu yzden Amalikiya halknn yolunu kesmeyi ya da onlar yakalayp geri getirmeyi ve Amalikiyay lme mahkm etmeyi dnyordu; evet, nk Amalikiyann Lamanllar kendilerine kar kkrtp fkelendireceini ve onlar savamak zere zerlerine getireceini biliyordu; ve biliyordu ki Amalikiya amacna ulamak iin bunu yapard. 31 Bu nedenle Moroni toplanp silahlanm ve bar salamak iin antlama yapm olan ordularn alp lde Amalikiyann yolunu kesmenin yerinde olacan dnd; ve yle oldu ki ordusunu alp adrlaryla beraber le doru yrye geti. 32 Ve yle oldu ki Moroni arzu ettii ekilde hareket ederek le

326 doru ilerledi ve Amalikiyann ordularnn nn evirdi. 33 Ve yle oldu ki Amalikiya adamlarndan birka kiiyle kat ve geri kalanlar da Moroninin eline teslim edilip Zarahemla lkesine geri gtrld. 34 imdi Moroni bahakimler tarafndan halkn oyuyla greve atanan biri olduundan, bundan dolay Nefili ordularn kendi iradesine gre sevk ve idare etme yetkisine sahipti. 35 Ve yle oldu ki Amalikiyallardan zgr ynetimi korumak ve zgrlk davasn desteklemek zere antlama yapmak istemeyen kim varsa, onlar lme mahkm etti; ve zgrlk antlamasn reddedenler azd. 36 Ve yle oldu ki Nefililerin sahip olduu btn lkede bulunan her kulenin tepesine zgrlk Hakkn ektirdi; ve bylece Moroni, Nefililer arasnda zgrlk bayran dikmi oldu. 37 Ve onlar lkede yeniden huzur grmeye balad; ve bylece yaklak olarak hakimler ynetiminin on dokuzuncu ylnn sonuna kadar lkede huzuru korudular. 38 Ve Helaman ve yksek rahipler de Kilisede dzeni saladlar; evet, drt yl boyunca Kilisede byk bir huzur ve sevin yaadlar. 39 Ve yle oldu ki bir ok insan, ruhlarnn Rab sa Mesih tarafndan kurtarldna can gnlden inanarak ld; bylece nee iinde dnyay terk ettiler.

327 40 Ve yln baz mevsimlerinde lkede sk sk grlen ateli hastalklardan lenler oluyordu; ancak insanlarn iklimin zelliklerinden dolay maruz kaldklar hastalklarn sebebini ortadan kaldrmak iin Tanrnn hazrlad birok bitki ve kklerin stn niteliklerinden dolay ateli hastalklardan lenler o kadar ok olmad. 41 Fakat yalanp lenler oktu; ve Mesihe inanarak lenlerin Onda mutluluk bulduklarna inanmamz gerekir. 47. BLM Amalikiya ihanet, cinayet ve entrika ile Lamanllarn kral olur Nefili ayrlklar Lamanllardan daha kt ve vahdir. imdi biz kendi kaytlarmza, Amalikiya ve onunla birlikte le kaanlara dnelim; nk ite o, ardndan gidenleri alp Nefi lkesine kt ve Lamanllarn arasna gitti ve Lamanllar Nefi halkna kar yle kkrtp fkelendirdi ki Lamanllarn kral lkesinin her tarafna, btn halknn arasna ferman gndererek Nefililere kar savaa gitmek zere yeniden toplanmalar gerektiini bildirdi. 2 Ve yle oldu ki bu ferman onlarn arasna ulat zaman halk byk bir korkuya kapld; evet, kral gcendirmekten korkuyorlard ve ayrca Nefililere kar savaa gidip hayatlarn yitirmekten korkuyorlard. Ve yle oldu ki onlar, daha doru-

Alma 46:4047:8 su ilerinden ou kraln emirlerine itaat etmek istemedi. 3 Ve imdi yle oldu ki kral halkn itaatsizlii yznden ok kzgnd; bu yzden ordusunun emirlerine itaat eden blmnn idaresini Amalikiyaya verdi ve onun gidip itaat etmeyenleri zorla silah altna almasn emretti. 4 imdi ite, Amalikiyann istedii de zaten buydu; nk kendisi ktlk etmekte ok kurnaz olan bir adamd; bu yzden Lamanllarn kraln tahttan indirmek iin yreinde bir plan kurdu. 5 Ve imdi Amalikiya, kraldan yana olan Lamanllarn bu blmnn komutanln eline geirmiti; ve itaat etmeyenlerin de desteini kazanmaya alt; bu nedenle Onida denilen yere gitti, nk btn Lamanllar oraya kamlard; nk ordunun geldiini fark etmiler ve kendilerini ldrmek zere geldiklerini sanarak silah deposunun olduu Onidaya kamlard. 6 Ve balarna birini kral ve lider olarak atamlar ve hibir gcn kendilerini Nefililere kar savamaya zorlayamayacan kararl bir ekilde kafalarna koymulard. 7 Ve yle oldu ki onlar Antipas denilen dan tepesinde toplanp sava hazrlklarna balamlard. 8 imdi Amalikiyann kraln emrine gre hareket edip onlarla arpmaya niyeti yoktu; ama ite, onun amac Lamanllarn ordusunun desteini elde

Alma 47:922 etmekti; bylece onlarn bana geecek ve kral tahtndan indirip krall eline geirebilecekti. 9 Ve ite, yle oldu ki Antipas dann yanndaki vadide ordusuna adr kurdurdu. 10 Ve yle oldu ki gece olunca Antipas dana gizliden bir eli gnderdi; ad Lehonti olan dadakilerin bakanndan dan eteine inmesini istedi; nk onunla konumak istiyordu. 11 Ve yle oldu ki bu mesaj alan Lehonti dan eteine inmeye cesaret edemedi. Ve yle oldu ki Amalikiya kendisine ikinci kez haber gndererek aa inmesini istedi. Ve yle oldu ki Lehonti yine inmek istemedi; ve nc kez haber gnderdi. 12 Ve yle oldu ki Amalikiya, Lehontiyi dadan indirmeye ikna edemeyeceini anlaynca, bu kez daa kp Lehontinin ordughna kadar yaklat; ve tekrar drdnc kez Lehontiye haber gnderip ondan aaya gelmesini ve yannda muhafzlarn da getirmesini arzu etti. 13 Ve yle oldu ki Lehonti kendi muhafzlaryla Amalikiyann yanna geldiinde, Amalikiya onun geceleyin ordusu ile dadan inmesini ve kral tarafndan kendi idaresine verilen askerleri ordughlarnda kuatmasn istedi ve eer kendisini (Amalikiyay) btn ordunun bana ikinci bakomutan yaparsa, onlar Lehontinin eline teslim edeceini syledi. 14 Ve yle oldu ki Lehonti askerleriyle dadan inerek Amalikiyann adamlarnn etrafn kuatt; yle ki Amalikiyann

328 adamlar afak vakti uyanmadan nce, Lehontinin ordular onlarn etrafn kuatt. 15 Ve yle oldu ki onlar etraflarnn sarldn grnce Amalikiyaya yalvarp ldrlmemek iin kardeleriyle birlemelerine izin vermesini istediler. imdi Amalikiyann tam istedii de buydu. 16 Ve yle oldu ki kraln emirlerinin aksine adamlarn teslim etti. imdi kral tahtndan indirme amacna ulaabilmek iin Amalikiyann istedii de buydu; 17 imdi Lamanllarn arasndaki adete gre bakomutanlar ld zaman ikinci komutan bakomutan olarak atanrd. 18 Ve yle oldu ki Amalikiya hizmetilerinden birine Lehontiye azar azar zehir vermesini emretti; yle ki Lehonti ld. 19 imdi Lehonti ldkten sonra, Lamanllar Amalikiyay nderleri ve bakomutanlar olarak atadlar. 20 Ve yle oldu ki Amalikiya ordularyla birlikte Nefi lkesine, bakent olan Nefi ehrine doru yrye geti (nk arzusuna ulamt). 21 Ve kral, muhafzlar eliinde onu karlamaya geldi; nk Amalikiyann emirlerini yerine getirdiini ve Amalikiyann bu kadar byk bir orduyu Nefililere kar savamak zere topladn sanyordu. 22 Fakat ite, kral onu karlamaya geldiinde, Amalikiya kral karlamak zere hizmetkrlarn gnderdi. Ve hizmetkrlar gidip byklne sayg

329 duyuyormuasna kraln nnde eildiler. 23 Ve yle oldu ki kral, Lamanllarn adetine gre bar iareti olarak elini uzatp onlar yerden kaldrd; bu, Nefililerden aldklar bir adetti. 24 Ve yle oldu ki kral birinci hizmetkr yerden kaldrmt ki ite hizmetkr kraln kalbine haneri saplad; ve kral yere yld. 25 imdi kraln hizmetkrlar aceleyle oradan katlar; ve Amalikiyann hizmetkrlar arkalarndan yle diyerek bardlar: 26 te, kraln hizmetkrlar kral kalbinden bakladlar ve kral ld ve onu ldrenler kayorlar; te, gelin grn! 27 Ve yle oldu ki Amalikiya, ordularna ilerleyip kraln bana ne geldiini renmelerini emretti; ve onlar olay yerine gelip kral kendi kan iinde yerde yatarken bulduklarnda, Amalikiya fkelenmi gibi gzkerek: Kral seven herkes onun hizmetkrlarnn peinden gitsin ki onlar ldrlsn dedi. 28 Ve yle oldu ki kral seven herkes bu szleri duyunca frlayp kraln hizmetkrlarnn peine dtler. 29 imdi kraln hizmetkrlar bir ordunun pelerinden geldiini grnce daha ok korkup le katlar; ve l geerek Zarahemla lkesine geldiler ve Ammon halkyla birletiler. 30 Ve onlarn pelerine den ordu onlarn peinden bou bouna gittiklerini grnce geri dndler ve bylece Amalikiya

Alma 47:2335 sahtekrlyla halkn gnln kazanm oldu. 31 Ve yle oldu ki ertesi gn ordularyla Nefi ehrine girerek ehri ele geirdi. 32 Ve imdi yle oldu ki kralie kraln ldrldn duyuncank Amalikiya kralieye eliler gnderip ona kraln hizmetkrlar tarafndan ldrldn, ordusu ile onlar takip ettiini fakat bunun sonu vermediini ve hizmetkrlarn katn bildirmiti 33 Bu nedenle, kralie bu haberi aldnda Amalikiyaya haberciler gndererek, ehir halknn cann balamasn istedi ve ayrca onun yanna gelmesi istedi ve ayrca kraln ldne tanklk etmek iin yannda ahitler getirmesini de istedi. 34 Ve yle oldu ki Amalikiya, kral ldren ayn hizmetkr ve onunla beraber olanlarn hepsini yanna alp kralieye, onun oturduu yere gitti; ve onlarn hepsi kralieye kraln kendi hizmetkrlar tarafndan ldrldne dair tanklk ettiler; ve ayrca: Kraln hizmetkrlar kat; bu onlarn aleyhine tanklk etmez mi? dediler. Ve bylece kraln lm hakknda kralieyi ikna ettiler. 35 Ve yle oldu ki Amalikiya kralienin sevgisini kazanmaya alt ve onunla evlendi; ve bylece sahtekrl ve kurnaz hizmetkrlarnn yardmlar sayesinde krall ele geirdi; evet, lkenin her yannda, Lamanllardan ve Lemuellilerden ve smaillilerden ve Nefi ynetiminden bugne kadar Nefililer-

Alma 47:3648:9 den ayrlm olanlardan oluan btn Lamanl halkn arasnda kral olarak kabul edildi. 36 imdi bu ayrlanlar Nefililer gibi ayn eitimden gemi ve ayn bilgileri renmilerdi; evet, Rabbin ayn bilgisinde eitilmilerdi; yine de ne gariptir ki ayrlmalarndan az bir zaman sonra Lamanllardan daha kat ve tvbesiz ve daha vah, kt ve zalim oldular Lamanllarn geleneklerini ilerine zevkle sindirerek kendilerini tembellie ve her trl ehvete kaptrdlar; evet, Tanrlar Rabbi tamamen unuttular. 48. BLM Amalikiya, Lamanllar Nefililere kar kkrtr Moroni, halkn Mesihe nananlarn davasn savunmalar iin hazrlar zgrlk ve bamszlk onun sevincidir Moroni gl bir Tanr adamdr. m.. tahminen 72 yl. Ve yle oldu ki Amalikiya krall ele geirir geirmez, Lamanllarn yreklerini Nefili halkna kar kkrtmaya balad; evet, Lamanllara kulelerinden Nefililerin aleyhinde konuacak adamlar atad. 2 Ve bylece onlarn yreklerini Nefililere kar yle tahrik etti ki hakimler ynetiminin on dokuzuncu ylnn sonunda planlarn bu derece gerekletirince, evet, Lamanllarn bana kral olarak geirilince, btn lkeye krallk etmenin yollarn arad, evet ve lkede bulunan btn halkn, hem Nefililerin

330 hem de Lamanllarn zerinde hkm srmek istiyordu. 3 Bu yzden amacna ulam saylrd; nk Lamanllarn yreini katlatrp, onlarn zihinlerini krletirmi ve onlar fkelendirip o kadar ok tahrik etmiti ki Nefililere kar savaa gitmek zere byk bir ordu toplamt. 4 nk halknn saysnn okluundan dolay Nefilileri yenip onlar tutsak etmeye kararlyd. 5 Ve bylece bakomutanlar Zoramllarn arasndan atad; nk Nefililerin kuvvetini, snaklarn ve ehirlerinin en zayf noktalarn en iyi onlar biliyordu; bu nedenle onlar ordularnn zerine bakomutanlar olarak atad. 6 Ve yle oldu ki adrlarn alp lde Zarahemla lkesine doru harekete getiler. 7 imdi yle oldu ki Amalikiya hile ve sahtekrlkla g toplarken, dier tarafta Moroni, halkn zihnini Tanrlar Rabbe bal kalmaya hazrlyordu. 8 Evet, Nefili ordularnn gcn arttrmakla urayordu ve kk kaleler, yani snaklar yaptryor, ordularnn korunmas iin etrafa toprak ynlar attryordu ve ayrca onlarn etrafn kapatmak iin ehirlerin etrafn ve lkelerinin snrlarn, evet, btn lkenin etrafn ta duvarlarla rdryordu. 9 Ve en zayf askeri noktalara daha fazla adam yerletirdi ve bylece Nefililerin elinde bulunan lkenin savunmasn arttrp kuvvetlendirdi.

331 10 Ve bylece zgrlklerini, vatanlarn, elerini ve ocuklarn ve huzurlarn korumak iin hazrlk yapyordu; ve bylece Tanrlar Rab iin yaayp dmanlar tarafndan Mesihe nananlarn davas denilen davay savunabileceklerdi. 11 Ve Moroni gl ve kuvvetli bir adamd; mkemmel anlaya sahip bir insand; evet, kan dkmekten holanmayan bir insand; ruhu memleketinin ve kardelerinin zgrl ve bamszl, tutsaklktan ve klelikten kurtulmasyla mutluluk bulan biriydi. 12 Evet, halkna balad birok ayrcalk ve bereketlerden dolay yrei Tanrsna kretmekle dolu olan biriydi; halknn iyilii ve gvenlii iin ok emek veren bir insand. 13 Evet ve Mesihe sarslmaz bir inanla balyd ve halkn, haklarn ve vatann ve dinini kannn son damlasna kadar koruyacana yemin etmiti. 14 imdi Nefililere, gerektiinde kan dkme pahasna da olsa dmanlarna kar kendilerini savunmalar retilmiti; evet ve ayrca onlara hibir zaman su ilememeleri ve dmana kar deilse, kendilerini savunmak dnda asla kl kaldrmamalar retilmiti. 15 Ve bu onlarn inancyd; yle ki byle yaptklar zaman Tanr onlar lkede refaha kavuturacakt ya da baka bir deyile, Tanrnn emirlerine bal kalrlarsa, Tanr onlar lkede refaha kavuturacakt; evet, iinde bulunduklar tehli-

Alma 48:1020 keye gre Tanrnn kendilerini kap gitmeleri ya da savaa hazrlanmalar konusunda uyaracana inanyorlard. 16 Ve ayrca Tanrnn kendilerini dmanlarna kar savunmalar iin nereye gitmeleri gerektiini bildireceine ve bu yolla Rabbin kendilerini kurtaracana inanyorlard; ve Moroninin inanc buydu ve yrei bundan mutluluk duyuyordu; kan dkmekten deil, ancak iyilik yapmaktan, halkn korumaktan, evet, Tanrnn emirlerini yerine getirmekten, evet ve ktle kar koymaktan mutluluk duyuyordu. 17 Evet, dorusu ve dorusu size derim ki: Yaam olan, yaamakta olan ve yaayacak olan btn insanlar her zaman Moroni gibi olsalard, ite, cehennemin gcnn ta kendisi sonsuza dek sarslm olurdu; evet, eytann insanocuklarnn yrei zerinde hibir zaman gc olmazd. 18 te o, Mosiyann olu Ammon gibi bir insand, evet ve hatta Mosiyann dier oullar, evet ve ayn zamanda Alma ve onun oullar gibi biriydi; nk onlarn hepsi Tanrnn adamlaryd. 19 imdi ite, Helaman ve kardeleri de en az Moroni kadar halka yardm dokunmu kimselerdi; nk Tanrnn szn vaaz edip syledii szleri dinlemek isteyen herkesi tvbeye vaftiz etmilerdi. 20 Ve onlar byle ilerlediler ve halk onlarn szlerinden dolay kendilerini yle alaltt ki

Alma 48:2149:4 Rab tarafndan ok iyilik grdler; ve bylece, evet, hatta drt yl boyunca aralarnda sava ve ekime olmad. 21 Fakat dediim gibi, on dokuzuncu yln sonuna doru, evet, kendi aralarnda bar olmasna ramen, istemeye istemeye olsa da kardeleri Lamanllarla savamak zorunda kaldlar. 22 Evet ve ksacas savatan o kadar ekinmelerine ramen, Lamanllarla yaptklar savalar uzun yllar boyunca hi dinmedi. 23 imdi, Lamanllara kar silah kaldrmak zorunda kaldklar iin zlyorlard, nk kan dkmekten zevk almyorlard; evet ve hepsi bu kadar deildi; Tanrlaryla karlamaya hazr olmayan nice kardelerini bu dnyadan sonsuz bir dnyaya gndermeye arac olduklar iin de zlyorlard. 24 Ancak gemite kardeleri olan, evet ve Kiliselerinden ayrlp kendilerini terk eden ve Lamanllarla birleerek kendilerini yok etmek zere gelmi olan bu insanlarn barbarca ve acmaszca kendilerini ldrmelerine, elerini ve ocuklarn kltan geirmelerine izin veremezlerdi. 25 Evet, aralarnda Tanrnn emirlerini yerine getirenler bulunduka, kardelerinin Nefililerin kannn dklmesine sevinmelerine tahamml edemezlerdi; nk Rabbin, emirlerini tutacak olurlarsa lkede refaha kavuacaklarna dair sz vard. 49. BLM

332

stilac Lamanllar savunmas glendirilmi Ammoniha ve Nuh ehirlerini ele geiremezlerAmalikiya Tanrya lanet okur ve Moroninin kann ieceine dair yemin ederHelaman ve kardeleri Kiliseyi glendirmeye devam ederler. m.. tahminen 72 yl. Ve imdi yle oldu ki on dokuzuncu yln on birinci aynda, ayn onuncu gnnde, Lamanl ordularnn Ammoniha lkesine doru yaklamakta olduu grld. 2 Ve ite, bu ehir yeniden ina edilmi ve Moroni, ehrin snrlarna bir ordu yerletirmiti; ve onlar Lamanllarn oklarndan ve talarndan korunmak iin ehrin evresine toprak ymlard; nk ite, Lamanllar talar ve oklarla savarlard. 3 te, Ammoniha ehrinin yeniden ina edilmi olduunu syledim. Size derim ki, evet, ehrin bir blm yeniden ina edilmiti; ve Lamanllar halkn ktlkleri yznden bu ehri daha nce bir kez yerle bir ettiklerinden, burasnn kendileri iin yeniden kolay bir yem olacan dndler. 4 Fakat ite, ok byk bir hayal krklna uradlar; nk ite, Nefililer etraflarn kazp kardklar o kadar yksek toprak siperlerle evirmilerdi ki Lamanllar hedefine varacak ekilde onlara oklarn ve talarn atamyorlard; giri yerinden gemeden onlarn zerine saldrmalar imknszd.

333 5 imdi bu defa Lamanllarn bakomutanlar Nefililerin gvenlik alanlarn hazrlamakta gsterdikleri bilgelie son derece ardlar. 6 imdi Lamanllarn liderleri sayca fazla olmalar nedeniyle, evet, gemite olduu gibi Nefililerin zerine kolaylkla saldrabileceklerini sanyorlard; evet ve onlar da kendilerini kalkanlar ve gs zrhlaryla hazrlamlar ve ayn zamanda kendilerini deriden yaplma giysilerle, evet, ak yerlerini kapatan ok kaln giysilerle hazrlamlard. 7 Ve bu ekilde hazrlkl geldikleri iin, kardelerini kolayca alt edip boyunlarna tutsaklk boyunduruunu geirebileceklerini ya da keyiflerine gre onlar kltan geirip acmaszca ldrebileceklerini sanyorlard. 8 Fakat ite Nefililerin, Lehinin ocuklar arasnda bugne dek hi bilinmemi bir ekilde onlara kar koymaya hazr olduklarn grnce azlar apak kald. imdi onlar Moroninin talimatlarna gre Lamanllarla savamaya hazrlanmlard. 9 Ve yle oldu ki Lamanllar ya da Amalikiyallar onlarn yapt sava hazrlna ok armlard. 10 imdi Kral Amalikiya kendi ordusunun banda Nefi lkesinden gelmi olsayd, belki de Lamanllara Ammoniha ehrindeki Nefililere saldrmalar emrini verirdi; nk ite, halknn kannn

Alma 49:515 dklmesi hi umurunda deildi. 11 Fakat ite, Amalikiyann kendisi savamaya gelmemiti. Ve ite, onun bakomutanlar ise Ammoniha ehrindeki Nefililere saldrmaya cesaret edemediler; nk Moroni, Nefililer arasnda ilerin idaresini yle deitirmiti ki onlarn geri ekilme yerlerini gren Lamanllarn cesaretleri krld ve onlara saldramadlar. 12 Bu yzden adrlarn skp le geri ekildiler ve Nuh lkesine doru yrye getiler; nk Nefililere saldrmak iin en uygun ikinci yerin buras olacan dnyorlard. 13 nk Moroninin lkenin etrafnda bulunan her ehre takviye g gnderip gvenlik kaleleri yaptrm olduunu bilmiyorlard; dolaysyla byk bir kararllk iinde Nuh lkesine yrdler; evet, bakomutanlar meydana kp o ehrin halkn yok edeceklerine dair yemin ettiler. 14 Fakat ite, o zamana dek ok zayf bir nokta olan Nuh ehrinin imdi Moroninin yntemleriyle kuvvetlendirilmi, evet, hatta Ammoniha ehrinden bile daha kuvvetli olduunu grnce hayretler iinde kaldlar. 15 Ve imdi ite, bu Moroninin hikmetiyle olmutu; nk onlarn Ammoniha ehrinde korkuya kaplp, o zamana dek lkenin en zayf blgesi Nuh ehri olduu iin gidip oraya saldracaklarn tahmin etmiti; ve bylece her ey istedii ekilde gelimekteydi.

Alma 49:1627 16 Ve ite, Moroni bu ehirdeki adamlarnn bana bakomutan olarak Lehiyi atamt; ve bu Lehi, Sidon rmann dousundaki vadide Lamanllarla savaan ayn Lehiydi. 17 Ve imdi ite yle oldu ki Lamanllar bu ehrin Lehinin emri altnda olduunu renince, yeniden hayal krklna uradlar; nk Lehiden ok korkuyorlard; ancak bakomutanlar ehre saldracaklarna dair yemin edip sz vermiti; bu yzden ordularn srdler. 18 imdi ite, ehrin evresinde kazlan hendein derinlii ve atlan toprak ynlarnn yksek oluu nedeniyle giri kapsndan baka bir yerden Nefililerin gvenlik kalelerine girmeleri mmkn deildi. 19 Ve bylece Nefililer kapdan baka bir yerden trmanarak kaleden ieri girmeyi deneyecek olan herkesin zerine yukardan ok ve ta atarak onlar ldrmek iin hazr bekliyorlard. 20 Bylece hazr beklediler; evet, en gl adamlarndan bir grup gvenlik alanlarna giri kapsndan girmeye alacak herkesi kl ve sapanlaryla ldrmeye hazrd; ve bylece Lamanllara kar kendilerini savunmak iin hazrdlar. 21 Ve yle oldu ki Lamanl komutanlar ordularn giri kapsnn nne getirip Nefililerin gvenlik alanlarna ulaabilmek iin onlarla arpmaya baladlar; fakat ite, zaman zaman geri pskrtldler, yle ki ok ar bir yenilgiye uradlar. 22 imdi geidin bulunduu

334 yerde Nefililerle ba edemeyeceklerini anlaynca, ordularn geirmek ve eit koullarda savaabilmek iin toprak ynlarn kazp ykmaya baladlar; fakat ite, bu giriimlerinde zerlerine atlan ok ve talarla silinip sprldler; ve Nefililerin hendeklerini toprak ynlarndan ektikleri toprakla dolduracaklarna, hendekler yer yer kendi l ve yaral vcutlaryla doldu. 23 Bylece Nefililer dmanlar zerinde tam bir stnlk salamlard; ve bylece Lamanllar ise bakomutanlarnn hepsi lnceye dek Nefilileri yok etmeye altlar; evet ve binden fazla Lamanl ld; dier tarafta ise Nefililerden bir kii bile lmemiti. 24 Geitte Lamanllarn oklarna hedef olan elli kadar yaral vard, fakat onlar kalkanlarnn, gs zrhlarnn ve miferlerinin sayesinde korunmulard; yle ki yalnzca bacaklarndan yara almlard; ou da olduka ciddi yaralard. 25 Ve yle oldu ki btn bakomutanlarnn lm olduunu gren Lamanllar le kat. Ve yle oldu ki doutan Nefili olan krallar Amalikiyaya uradklar byk kayb bildirmek iin Nefi lkesine geri dndler. 26 Ve yle oldu ki Amalikiya, Nefililer hakkndaki emeline ulaamad iin halkna son derece kzgnd; Nefililerin boynuna tutsaklk boyunduruunu geirememiti. 27 Evet, hrsndan deta kudurdu ve Tanrya ve ayn zamanda

335 Moroniye lanetler yadrarak Moroninin kann ieceine dair yemin etti; ve bunun nedeni ise Moroninin kendi halknn gvenliini salamak iin Tanrnn emirlerini yerine getirmi olmasyd. 28 Ve yle oldu ki dier tarafta ise Nefi halk kendilerini dmanlarnn elinden kurtaran Tanrlar Rabbe esiz gcnden dolay krettiler. 29 Ve Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin on dokuzuncu yl bylece sona erdi. 30 Evet ve kendi aralarnda srekli huzur vard; ve Helaman ve iblon ve Koriyanton ve Ammon ve kardeleri, evet ve tvbe iin vaftiz olup Tanrnn kutsal dzenine gre atanan ve halkn arasna vaaz etmek iin gnderilen herkesin araclyla bildirilen Tanrnn szne gsterdikleri dikkat ve gayretten dolay Kilisede byk bolluk ve bereket oldu. 50. BLM Moroni, Nefililerin lkesinin savunma gcn arttrr Birok yeni ehir kurarlarKtlk ileyip irenliklerle uratklar zamanlarda sava ve ykm Nefililerin kaderi olmutur Moriyanton ve ayrlklar Teyankum tarafndan yenilgiye uratlr Nefiha lr ve olu Pahoran yarg krssne geer. m.. tahminen 72 67 yllar. Ve imdi yle oldu ki Moroni savamak iin, daha dorusu halkn Lamanllara kar sa-

Alma 49:2850:8 vunmak iin hazrlk yapmay brakmad; nk hakimler ynetiminin yirminci ylnn balarnda ordularna balamalarn, yle ki Nefililerin sahip olduu btn lkedeki her ehrin evresini kazmaya balamalarn ve toprak ynlar ile evirmelerini emretti. 2 Ve Moroni, bu toprak siperlerin zerine aa direkler diktirdi; evet, ehirlerin evresine adam boyu yksekliinde aa dzenekler kurdurdu. 3 Ve bu aatan dzenekler zerine, etraf eviren aa direklere tutturulmu sivri kazklar koydurttu; ve bunlar salam ve yksekti. 4 Ve Moroni, bu kazklarn dikili olduu duvarlar yukardan gzetleyen kuleler diktirdi ve bu kulelerin tepesine de gvenlik alanlar yaptrd; yle ki Lamanllarn attklar ta ve oklar onlara zarar veremezdi. 5 Ve onlar ehrin surlarna sokulmaya alan herkese bu kulelerin tepesinden istedikleri gibi ve gleri yettiince ta atp onlar ldrmek iin hazr bekliyorlard. 6 Bylece Moroni, dmanlarnn saldrlarna kar btn lkedeki her ehrin evresine kaleler kurdurdu. 7 Ve yle oldu ki Moroni, ordularn dou lne kard; evet ve onlar gidip dou lnde bulunan Lamanllarn hepsini Zarahemla lkesinin gneyinde olan kendi lkelerine srdler. 8 Ve Nefi lkesi dou denizinden bat denizine dek dz bir izgi halinde uzanyordu.

Alma 50:921 9 Ve yle oldu ki Moroni Lamanllarn hepsini sahip olduklar topraklarn kuzeyindeki dou lnden kovduktan sonra, Zarahemla lkesinde ve civarnda oturan halka dou lne, hatta deniz kysna kadar gidip bu lkeye yerlemelerini emretti. 10 Ve gneyde sahip olduklar topraklarn snrna da ordularn yerletirdi ve ordularna kendilerini ve halkn dmanlarnn elinden koruyabilmek iin istihkmlar yaptrd. 11 Ve bylece Lamanllarn dou lndeki, evet ve ayrca batdaki kalelerinin hepsini saf d brakp Nefililerle Lamanllarn arasnda, yani Zarahemla lkesiyle Nefi lkesi arasndaki, bat denizinden balayarak Sidon rmann kaynandan geen hattn savunmasn arttrd. Nefililer btn kuzey lkesini, evet, hatta Bolluk lkesinin kuzeyindeki btn lkeyi istedikleri gibi ele geirdiler. 12 Bylece Moroni verdii emeklerin sonucu olarak ald korunma tedbirleri sayesinde saylar her gn artmakta olan ordularyla sahip olduklar topraklar zerinde Lamanllarn hibir gc olmamas iin onlarn kuvvet ve gcn sahip olduklar topraklardan kesmeye alt. 13 Ve yle oldu ki Nefililer bir ehrin temelini attlar ve bu ehrin adn Moroni koydular; ve ehir dou denizi kysnda bulunuyordu; ve gney ynnde Lamanllarn elinde bulunan topraklarn snrna yaknd.

336 14 Ve ayn zamanda Moroni ehriyle Harun ehri arasnda, Harun ile Moroninin snrlarn birletiren bir ehrin temelini daha atmaya baladlar; ve bu ehre ya da bu lkeye Nefiha adn verdiler. 15 Ve ayn yl kuzeyde de birok ehrin inasna baladlar; kuzeyde deniz kysnda Lehi adn verdikleri bir ehri ise zel bir ekilde ina ettiler. 16 Ve bylece yirminci yl sona erdi. 17 Ve Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin yirmi birinci ylnn balarnda Nefi halknn durumu bu elverili artlar iindeydi. 18 Ve ok byk bir bolluk bereket grp son derece zenginletiler; evet ve oalp lkede glendiler. 19 Ve bylece Rabbin insanocuklarna verdii btn szleri yerine getirip yapt btn ilerin ne kadar merhametli ve dil olduunu gryoruz; evet, Onun Lehiye sylemi olduu szlerin hatta bugn bile dorulanm olduunu grebiliyoruz. Rab yle demitir: 20 Sana ve ocuklarna ne mutlu; ve onlar kutsanacak, emirlerimi yerine getirdikleri srece lkede refaha kavuacaklar. Fakat unu hatrla ki emirlerimi yerine getirmeyecek olurlarsa, Rabbin huzurundan kovulacaklar. 21 Ve bu vaadlerin Nefi halk iin doru olduunu gryoruz; nk kendi aralarndaki mnakaalar ve ekimeleri, evet, cinayetleri ve yamaclk-

337 lar, putperestlikleri, cinsel ahlakszlklar ve irenlikleri balarna kendi sava ve ykmlarn getirdi. 22 Ve kt kardelerinden binlercesi tutsakla teslim edilirken ya da kltan geirilirken ya da inanszlk iinde yava yava kaybolup giderken ve Lamanllarla birleirken, Rabbin emirlerine bal kalanlar her zaman kurtarld. 23 Fakat ite, Nefinin yaad zamandan beri Nefi halk arasnda, Moroninin gnlerinde yaanan mutluluk gnlerinden daha gzel gnler hi grlmedi, evet, hatta u an hakimler ynetiminin yirmi birinci ylnda olduu gibi hi mutlu olmamlard. 24 Ve yle oldu ki hakimler ynetimin yirmi ikinci yl da, evet ve yirmi nc yl da bar iinde sona erdi. 25 Ve yle oldu ki her ikisi de deniz kysnda bulunan ve Lehi snrlarna kadar uzanan Moriyanton lkesi ile Lehi lkesi konusunda aralarnda kan ekime olmasayd, hakimler ynetiminin yirmi drdnc ylnn banda Nefi halknn arasnda yine bar olacakt. 26 nk ite, Moriyanton lkesini mlk edinen halk, Lehi lkesinin bir ksmnda hak iddia ediyordu; bu yzden aralarnda scak bir ekime balad; yle ki Moriyanton halk kardelerine kar silaha sarldlar ve onlar kltan geirmeyi kafalarna koymulard. 27 Fakat ite, Lehi lkesini mlk edinen halk, Moroninin

Alma 50:2233 ordughna kap yardm etmesi iin Moroniye yalvard; nk ite kabahatli olan onlar deildi. 28 Ve yle oldu ki Moriyanton adnda birisi tarafndan ynetilen Moriyanton halk, Lehi halknn Moroninin ordughna kam olduunu renince, Moroninin ordusunun zerlerine gelip kendilerini yok edeceinden ok korktular. 29 Bu yzden Moriyanton, kuzeyde byk su kitleleriyle kapl olan lkeye kap, kuzeyde bulunan bu lkeyi ele geirme fikrini halkn yreine koydu. 30 Ve ite, onlar bu planlarn gerekletireceklerdi (bu da ok at yakmalarna neden olurdu), ama ite, Moriyanton ok hrsl birisi olduu iin, bu yzden kadn hizmetilerinden birisine fkelendi ve onun zerine dp kadn ok dvd. 31 Ve yle oldu ki kadn kap Moroninin ordughna geldi ve Moroniye olup bitenleri ve ayrca kuzey lkesine kama niyetleri ile ilgili her eyi anlatt. 32 imdi ite, Bolluk lkesindeki halk, daha dorusu Moroni bu halkn Moriyantonun szlerini dinleyip onun halkyla birlemesinden ve bylece Moriyantonun lkenin bu blgelerini eline geirmesinden korkuyordu; bu durum Nefi halk arasnda ciddi sonular karabilecek olaylarn temelini oluturabilirdi; evet, bu da sonuta zgrlklerinin ellerinden alnmasna yol aabilirdi. 33 Bu yzden Moroni, Moriyanton halknn nn kesip

Alma 50:3451:1 kuzey lkesine kamalarn nlemek iin adrlaryla birlikte bir ordu gnderdi. 34 Ve yle oldu ki Harabe lkesinin snrlarna varncaya dek onlarn nn eviremediler; ve orada bat ve dou denizleri arasnda, evet, denizlerin yanndan kuzey lkesine doru uzanan dar geitte yollarn kestiler. 35 Ve yle oldu ki Moroni tarafndan gnderilip Teyankum adnda birinin kumanda ettii ordu Moriyanton halkna yetiti; ve Moriyanton halk yle inatyd ki (nk Moriyantonun pohpohlayc szlerinden ve iledii ktlklerden ilham almlard) aralarnda sava balad; bu savata Teyankum Moriyantonu ldrd ve ordusunu yenerek onlar esir ald ve Moroninin ordughna dnd. Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin yirmi drdnc yl sona erdi. 36 Ve bylece Moriyanton halk geri getirildi. Ve bar korumak iin antlama yaptktan sonra Moriyanton lkesi onlara geri verildi; ve Lehi halkyla aralarnda bir anlama yapld ve onlara da topraklar geri verildi. 37 Ve yle oldu ki Nefi halkna barn yeniden geldii ayn yl iinde ikinci bahakim Nefiha ld. Tanr nnde kusursuz bir dorulukla yarg krssndeki grevini tamamlamt. 38 Yine de Alma ve atalarnca en kutsal saylan o kaytlar ve emanetleri Alma kendisine vermesine ramen onu geri evirdi;

338 bu nedenle Alma bunlar kendi olu Helamana teslim etti. 39 te, yle oldu ki Nefihann olu, babasnn yerine yarg krssne oturmak zere seildi; evet, dorulukla yarglayacana, bar ve halkn zgrln koruyacana ve halka kutsal ayrcalklar olan Tanrlar Rabbe ibadet edebilme haklarn tanyacana, evet, yaad her gn Tanr davasn savunup destekleyeceine ve ktleri iledikleri sulara gre adalete teslim edeceine dair yemin edip dzenlenen kutsal bir trenle halkn zerine bahakim ve vali olarak atand. 40 imdi ite, onun ad Pahorand. Ve Pahoran babasnn yerine geip yirmi drdnc yln sonunda Nefi halk zerindeki ynetimine balad. 51. BLM Kralclar yasalar deitirmeye ve bir kral getirmeye alrlar Pahoran ve zgrlkler halkn oyu ile desteklenirlerMoroni, kralclar ya lkelerini savunmaya ya da lme mahkm olmaya zorlar Amalikiya ve Lamanllar takviye alm birok ehri ele geirirler Teyankum, Lamanl istilsn geri pskrtr ve Amalikiyay adrnda ldrr. m.. tahminen 6766 yllar. Ve imdi yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin yirmi beinci ylnn banda, Lehi halk ile Moriyanton halknn arasnda topraklar konusunda bar saladlar; ve

339 yirmi beinci yla bar iinde girdiler. 2 Yine de lkede uzun sre bar tam anlamyla koruyamadlar, nk halkn arasnda bahakim Pahoran hakknda kavga kmaya balad; nk ite, halkn bir blm yasadaki baz zel noktalarn deitirilmesini istiyordu. 3 Fakat ite, Pahoran yasay deitirmiyor, deitirilmesine de izin vermiyordu; bu yzden yasann deitirilmesiyle ilgili olarak dilekeyle grlerini bildirenleri dinlemedi. 4 Bundan dolay yasann deitirilmesini arzu edenler ona kzp bundan byle kendisinin lkenin bahakimi olmasn istemediler; dolaysyla bu konu zerinde scak bir tartma ktysa da kan dklmedi. 5 Ve yle oldu ki Pahorann yarg krssnden indirilmesini isteyenlere kralclar denildi; nk onlar yasann zgr ynetimi devirip lkenin bana bir kral getirilecek biimde deitirilmesini arzu ediyorlard. 6 Ve Pahorann lkenin bahakimi olarak kalmasn isteyenler ise zgrlk adn aldlar; ve bylece kendi aralarnda ikiye blndler; nk zgrlkler haklarn ve dini ayrcalklarn zgr bir ynetim araclyla koruyacaklarna dair yemin etmiler veya antlama yapmlard. 7 Ve yle oldu ki anlamazla yol aan bu mesele halkn oyuyla zld. Ve yle oldu ki halkn oyu zgrlklerden yana kt ve Pahoran yarg

Alma 51:212 krssnde kald; bu durum ise Pahorann kardeleri ve zgrlk halkn, yani kralclar susturmay baaran halkn ou arasnda byk bir sevin yaratt, yle ki kralclar kar koymaya cesaret edemeyip zgrlk davasn desteklemek zorunda kaldlar. 8 imdi krallarn olmasndan yana olanlar doutan asilzade olanlard ve onlar kral olmak istiyorlard; ve onlar halkn zerinde g ve yetki sahibi olmaya alanlar tarafndan destekleniyordu. 9 Fakat ite, Nefi halk arasnda byle bir ekimenin bu vakitte olmas ok tehlikeliydi; nk ite Amalikiya, Lamanl halkn yreklerini yine Nefi halkna kar kkrtmt ve lkesinin her yanndan asker toplamakta, btn gayretiyle onlar silahlandrp savaa hazrlamaktayd; nk Moroninin kann ieceine dair yemin etmiti. 10 Fakat ite, onun verdii szn dncesizlikten baka bir ey olmadn greceiz; yine de kendisini ve ordularn Nefililere kar savamak iin hazrlad. 11 imdi ordusu daha nce olduu gibi kalabalk deildi, nk onlardan binlercesi Nefililerin eliyle ldrlmt; ancak byk kayp vermelerine ramen, Amalikiya fevkalde byk bir ordu toplamt, yle ki Zarahemla lkesine inmekten korkmad. 12 Evet, Amalikiyann kendisi bile Lamanllarn banda geldi. Ve bunlar hakimler y-

Alma 51:1323 netiminin yirmi beinci ylnda oluyordu; ve bahakim Pahoran konusunda aralarnda kan tartmalarla ilgili meseleleri zmeye baladklar ayn zamanda oluyordu. 13 Ve yle oldu ki kralclar denilen bu kiiler Lamanllarn kendileriyle savamaya geldiklerini duyunca yrekten sevinip ellerine silah almay reddettiler; nk bahakime ve ayn zamanda zgrlk taraftar halka o kadar fkelenmilerdi ki lkelerini savunmak iin bile ellerine silah almak istemediler. 14 Ve yle oldu ki Moroni bunlar ve ayn zamanda Lamanllarn lke snrna dayanm olduklarn grnce bu insanlarn inatlna ok sinirlendi; nk onlar korumak iin canla bala almt; evet, ok kzd; ruhu onlara kar fkeyle doldu. 15 Ve yle oldu ki halkn istei zerine lkenin valisine bir dileke gndererek, dilekeyi okumasn ve bu blcleri ya lkelerini savunmaya zorlamak ya da onlar lme mahkm etmek iin kendisine (Moroniye) yetki vermesini istedi. 16 nk tek kaygs halkn arasnda kan bu tr ekime ve anlamazlklara son vermekti; nk ite bugne kadar uradklar her felketin sebebi buydu. Ve yle oldu ki bu yetki halkn oyuyla kendisine verildi. 17 Ve yle oldu ki Moroni, ordusuna bu kralclarn zerine gidip onlarn kibir ve soyluluklarn aaya ekmelerini ve onlar yerle bir etmelerini emretti; ya da onlarn silahlarna

340 sarlp zgrlk davasn desteklemeleri gerekiyordu. 18 Ve yle oldu ki ordular onlarn zerine yryp onlarn kibir ve soyluluklarn aaya ektiler; yle ki Moroninin adamlarna kar savamak iin sava silahn kaldran herkes kltan geirilip yere serildi. 19 Ve yle oldu ki bu blclerin drt bini kltan geirildi ve onlarn savata ldrlemeyen liderleri yakalanp hapse atld; nk onlarn davalarn grmeye imdi vakit yoktu. 20 Ve bu blclerden geri kalanlar ise kltan geirilip lmektense zgrlk bayrana boyun ediler; ve kulelerine ve ehirlerine zgrlk Hakkn ekip vatanlarn savunmak iin ellerine silah almak zorunda kaldlar. 21 Ve bylece Moroni bu kralclarn sonunu getirmi oldu; yle ki artk kimse kralclar lkabyla bilinmiyordu; ve bylece soylu kan tadklarn iddia eden bu insanlarn inatlna ve gururuna son verdi; fakat onlar da kardeleri gibi alakgnll olup tutsaklktan kurtulmak iin kahramanca savamak zorunda kaldlar. 22 te yle oldu ki Moroni kendi halk arasnda kan sava ve ekimeleri bylece durdurup onlar bar ve medeniyet iinde yaamaya tbi tutarken ve Lamanllara kar sava hazrlklar iin dzenlemelerde bulunurken, ite Lamanllar deniz kysnda bulunan Moroni lkesine girmilerdi. 23 Ve yle oldu ki Nefililerin

341 Moroni ehrinde yeterli gleri yoktu; bu nedenle, Amalikiya onlar srp pek ounu ldrd. Ve yle oldu ki Amalikiya bu ehri, evet, onlarn istihkmlarnn hepsini ele geirdi. 24 Ve Moroni ehrinden kap kurtulanlar Nefiha ehrine geldiler; ve Lehi ehrinde oturan halk da bir araya gelip hazrlk yaptlar; ve savamak iin Lamanllar karlamaya hazrdlar. 25 Fakat yle oldu ki Amalikiya Lamanllarn Nefiha ehrine saldrmalarna izin vermedi, onlar deniz kysnda bekletti; her ehre ehri koruyup savunmalar iin adamlar brakt. 26 Ve bylece birok ehri ele geirerek ilerledi; dou snrnda deniz kys boyunca uzanan ehirlerin hepsini, Nefiha ehrini ve Lehi ehrini ve Moriyanton ehrini ve Omner ehrini ve Gid ehrini ve Mulek ehrini ele geirdi. 27 Ve bylece Lamanllar, Amalikiyann kurnazl ve kalabalk ordularnn sayesinde pek ok ehri ele geirdiler; bu ehirlerin hepsi Moroninin yapt takviyelerle ok glendirilmiti; alnan yerlerin hepsi Lamanllar iin kale grevi gryordu. 28 Ve yle oldu ki Bolluk lkesi snrlarna doru yrye getiler; nlerine kan Nefilileri srp pek ounu ldrdler. 29 Fakat yle oldu ki Lamanllar, Moriyantonu kaarken ldrp onun halknn nn eviren Teyankumla karlatlar.

Alma 51:2435 30 Ve yle oldu ki Teyankum kalabalk ordusuyla Bolluk lkesini ve ayrca kuzey lkesini ele geirmek zere ilerlemekte olan Amalikiyann da nn kesti. 31 Fakat ite Amalikiya, Teyankum ve askerleri tarafndan geri pskrtlnce hayal krklna urad; nk onlar byk savalard; nk Teyankumun her adam Lamanllardan daha gl, sava becerileri daha fazlayd, yle ki Lamanllara kar byk bir stnlk saladlar. 32 Ve yle oldu ki Lamanllara hi rahat vermeyip karanlk basncaya kadar onlar ldrdler. Ve yle oldu ki Teyankumla adamlar adrlarn Bolluk lkesinin snrna kurdular; ve Amalikiya ise adrlarn snrda deniz kys boyunca uzanan kumsala kurdu; ve bylece geri srldler. 33 Ve yle oldu ki gece olunca, Teyankum ve bir hizmetkr gizlice kp gece vakti oradan ayrldlar ve Amalikiyann ordughna girdiler; ve ite, Lamanllar btn gn yaptklar ilerden ve havann scaklndan dolay ok yorulmular ve uykuya yenik dmlerdi. 34 Ve yle oldu ki Teyankum gizlice kraln adrna girdi ve onun kalbine bir mzrak saplad ve kraln derhal lmesine neden oldu; yle ki kral hizmetkrlarn uyandramad. 35 Ve Teyankum yine gizli bir ekilde kendi ordughna dnd ve ite, adamlar uyuyordu; ve onlar kaldrp yapt her eyi onlara anlatt.

Alma 51:3652:10 36 Ve Lamanllarn uyanp zerlerine gelmelerinden korktuu iin ordularna hazr olmalarn emretti. 37 Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin yirmi beinci yl sona erdi; ve bylece Amalikiyann gnleri sona erdi. 52. BLM Lamanllarn kral olarak Amalikiyadan sonra Ammoron baa geer Moroni, Teyankum ve Lehi Nefilileri Lamanllara kar zafere gtrrMulek ehri yeniden ele geirilir ve Zoraml Yakup ldrlr. m.. tahminen 6664 yllar. Ve imdi, yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin yirmi altnc ylnda, ite, Lamanllar birinci ayn ilk sabah uyandklar zaman, ite, Amalikiyay adrnda l olarak buldular; ve ayrca Teyankumun o gn kendileriyle savamaya hazr olduunu grdler. 2 Ve imdi, bunu gren Lamanllar korkuya kapldlar ve kuzey lkesine yrme fikrinden vazgeip btn ordularyla Mulek ehrine geri ekildiler ve istihkmlarnda kendilerini korumaya altlar. 3 Ve yle oldu ki Amalikiyann kardei halkn bana kral olarak seildi ve onun ad Ammorondu; bylece Kral Amalikiyann kardei Kral Ammoron onun yerine atanm oldu. 4 Ve yle oldu ki Ammoron, halkna kan dkerek alm olduklar ehirleri savunmalarn emretti; zira hibir ehri

342 ok kan kaybetmeden ele geirememilerdi. 5 Ve imdi Teyankum, Lamanllarn aldklar bu ehirleri ve ele geirmi olduklar lkenin bu blgelerini ellerinde tutmaya kararl olduklarn grd; ve onlarn saylarnn okluunu grnce, kalelerindeyken onlara saldrmay denemenin pek akllca olmayacan dnd. 6 Fakat sava hazrl yapyormuasna evrede adamlarn bulundurdu; evet, aslnda onlara kar kendini savunmak iin hazrlk gryordu; evreye duvar rdryor ve snma yerleri hazrlatyordu. 7 Ve yle oldu ki Moroni, ordusuna destek olarak byk bir askeri grup gnderinceye dek sava hazrlklarn byle srdrd. 8 Ve eline den btn esirleri tutmas iin Moroni ayn zamanda Teyankuma bir emir gnderdi; nk Lamanllar ok sayda esir alm olduklar iin aldklar esirlere karlk olarak Lamanl esirlerin hepsini elinde fidye olarak tutmas gerekiyordu. 9 Ve Moroni ayrca ona Bolluk lkesinin savunmasn arttrarak kuzey lkesine kan dar geidi gvenlik altna almas iin emir gnderdi; Lamanllarn bu noktay ellerine geirip kendilerini her taraftan rahatsz edecek gc bulmalarndan korkuyordu. 10 Ve Moroni ayrca Teyankuma baka bir haber gnderip ondan lkenin bu blgesini muhakkak korumasn ve her frsat

343 deerlendirip bu blgedeki Lamanllar elinden geldii kadar cezalandrmasn istedi; bylelikle belki ellerinden alnm olan ehirleri hileyle ya da baka bir yolla geri alabilirdi; ve ayrca ondan blgede bulunan, Lamanllarn eline dmemi olan ehirleri salamlatrp kuvvetlendirmesini istedi. 11 Ve ayrca ona: Yannza gelecektim, ama ite, Lamanllar bat denizi yaknndaki lke snrlarndan zerimize gelmekteler; ve ite, onlara kar gidiyorum; onun iin yannza gelemiyorum dedi. 12 imdi, kral (Ammoron) Zarahemla lkesinden ayrlp kralieye kardeinin lmn bildirmiti; ve ok sayda adam toplayarak bat denizi boyunca uzanan snrdaki Nefililerin zerine yrye gemiti. 13 Ve bylece Nefililerin rahatn bozup kuvvetlerinin bir blmn lkenin bu blgesine ekmeye alyordu; dier taraftan aldklar ehirlerde brakm olduu askerlere ellerinden geldii kadar dou denizi boyunca uzanan snrdaki Nefilileri rahatsz edip ordularnn gcne gre onlarn topraklarn ele geirmelerini emretti. 14 Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin yirmi altnc yl sonunda, Nefililer bu tehlikeli durumla kar karyaydlar. 15 Fakat ite, yle oldu ki hakimler ynetiminin yirmi yedinci ylnda Teyankum, Moroninin verdii emir zerine Moroni, lkenin gney ve bat

Alma 52:1120 snrlarn korumak amacyla ordular dzenlemi ve kendi askerleriyle Teyankumun yardmna gidip kaybettikleri ehirleri geri almak iin Bolluk lkesine doru yrye gemiti 16 Ve yle oldu ki Teyankum, Mulek ehrine saldrya geip mmkn olursa ehri geri alma emrini almt. 17 Ve yle oldu ki Teyankum, Mulek ehrine saldrya gemek iin sava hazrlklarn yapt ve ordusuyla Lamanllarn zerine yrd; ancak istihkmlarnda iken onlar yenmesinin mmkn olamayacan grd; dolaysyla bu niyetinden vazgeip ordusuna takviye g almak iin tekrar Bolluk lkesine dnp Moroninin gelmesini bekledi. 18 Ve yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin yirmi yedinci ylnn sonuna doru, Moroni ordusuyla Bolluk lkesine geldi. 19 Ve yirmi sekizinci yln balarnda Moroni, Teyankum ve bakomutanlarn byk bir blm, Lamanllar yerlerinden kartp kendileriyle savamak zorunda brakmak iin ne yapmalar gerektiini tartmak ya da onlar oyuna getirip kalelerinden karmann bir yolunu bulup onlara kar stnlk salamak ve Mulek ehrini yeniden geri almak iin sava kurulu oluturdular. 20 Ve yle oldu ki onlar Mulek ehrini koruyan Lamanllarn ordusuna, Yakup adndaki liderlerine eliler gnderdiler; ondan ordusuyla dar kp

Alma 52:2131 kendileriyle iki ehir arasndaki ovada karlamasn istediler. Fakat ite, bir Zoraml olan Yakup, ordusuyla kp onlarla ovada karlamak istemedi. 21 Ve yle oldu ki Moroninin eit koullarda onlarla boy lmeye dair hibir umudu kalmamt; bunun zerine Lamanllar kalelerinden ekip tuzaa drmek iin bir plan kurdu. 22 Bu nedenle Teyankuma yanna birka adam alp deniz kysna inmesini emretti; ve Moroni ve ordusu geceleyin Mulek ehrinin batsndaki lde yrye getiler; ve bylece, ertesi gn Teyankumu fark eden Lamanllarn muhafzlar koup liderleri Yakupa haber ulatrdlar. 23 Ve yle oldu ki Lamanllarn ordular Teyankuma kar yrye getiler; kalabalk olduklar iin az sayda adam olan Teyankumu kolayca yenebileceklerini dnyorlard. Ve Teyankum, Lamanllarn ordularnn kendisine doru geldiini grr grmez, deniz kysndan kuzey ynne doru geri ekilmeye balad. 24 Ve yle oldu ki Lamanllar onun kamaya baladn grnce bundan cesaret bulup onlar var gleriyle kovalamaya baladlar. Ve Teyankum kendilerini bou bouna kovalayan Lamanllar byle uzaa ekerken, ite, Moroni yannda olan ordusunun bir blmne ehre girip ele geirmeleri emrini verdi. 25 Ve onlar da bu emre uyup, ehri korumak zere braklan

344 btn herkesi, evet, ellerindeki sava silahlarn teslim etmek istemeyen herkesi ldrdler. 26 Ve bylece Moroni, ordusunun bir blmyle Mulek ehrini eline geirirken, geri kalan askerleriyle de Teyankumun peini brakp dnecek Lamanllar karlamak iin yrye geti. 27 Ve yle oldu ki Lamanllar, Bolluk ehrinin yaknlarna gelinceye kadar Teyankumun peini brakmadlar; ve daha sonra da Bolluk ehrini korumak zere braklm olan Lehi ve kk bir ordu tarafndan karlandlar. 28 Ve imdi ite, Lamanllarn bakomutanlar Lehinin ordusuyla kendilerine doru gelmekte olduunu grnce, byk bir aknlk iinde kamaya baladlar; Mulek ehrine varamadan Lehinin kendilerini yakalayacandan korkuyorlard; nk yrmekten bitkin dmlerdi ve Lehinin adamlar ise dinti. 29 imdi Lamanllar, Moroninin ordusuyla arkalarnda olduunu bilmiyorlard; ve tek korkular Lehi ve adamlaryd. 30 imdi Lehi ise Moroni ve ordusuyla karlamadan nce onlara yetimek istemiyordu. 31 Ve yle oldu ki fazla geri ekilemeden Lamanllarn etraf Nefililer tarafndan sarld; bir yanda Moroninin adamlar, dier yanda ise Lehinin adamlar vard; onlarn hepsi dinti ve kuvvetleri tam yerindeydi; oysa Lamanllar epeyce yol yrdklerinden bitkin vaziyetteydiler.

345 32 Ve Moroni, adamlarna sava silahlarn teslim edinceye kadar Lamanllarn zerine saldrmalarn emretti. 33 Ve yle oldu ki onlarn lideri olan, ayrca Zoram soyundan gelen Yakup (ve kendisi ba emez bir ruha sahip olduundan) Lamanllar Moroniye kar byk bir hrsla savamalar iin ileri srd. 34 Moroni yollar zerinde olduundan, bu yzden Yakup onlar ldrp Mulek ehrinin yolunu amaya kararlyd. Fakat ite, Moroni ile adamlar onlardan daha glyd; bu nedenle Lamanllara yol vermediler. 35 Ve yle oldu ki her iki tarafta ok iddetli bir ekilde arpt ve iki tarafta da lenlerin says oktu; evet ve Moroni yaraland ve Yakup ise ldrld. 36 Ve Lehi gl adamlaryla onlar arkadan o kadar byk bir hiddetle sktrmt ki arkada bulunan Lamanllar sava silahlarn braktlar; ve geri kalanlar ise byk bir aknlk iinde nereye gideceklerini ya da saldrp saldrmayacaklarn bilemediler. 37 imdi Moroni onlarn aknln grnce, onlara: Sava silahlarnz getirip teslim ederseniz, ite biz de kannz dkmekten vazgeeceiz dedi. 38 Ve yle oldu ki Lamanllar bu szleri iitince, sa kalan bakomutanlarnn hepsi gelip sava silahlarn Moroninin ayaklar nne attlar ve adamlarna da ayn eyi yapmalarn emrettiler.

Alma 52:3253:2 39 Fakat ite, ilerinden pek ou silahlarn teslim etmek istemedi; ve kllarn brakmak istemeyenler yakalanp baland; ve sava silahlar ellerinden alnd; ve kardeleriyle birlikte Bolluk lkesine yrmeye mecbur edildiler. 40 Ve imdi tutsak alnanlarn says ldrlenlerin saysndan daha fazlayd; evet, her iki tarafta lenlerin saysndan daha oktu. 53. BLM Lamanl esirler Bolluk ehrinin glendirilmesinde kullanlr Nefililerin arasndaki ayrlklar Lamanllarn zaferlerine katkda bulunur Helaman, Ammon halknn iki bin delikanlsn emri altna alr. m.. tahminen 6463 yllar. Ve yle oldu ki Lamanl esirlerin bana muhafzlar diktiler ve zorla gtrp onlara kendi llerini, evet ve ayrca ldrlm olan Nefililerin llerini de gmdrttler; ve ilerini yaparken gzetlemeleri iin Moroni onlarn bana adamlar koydu. 2 Ve Moroni Lehiyle birlikte Mulek ehrine gidip ehrin kumandasn eline geirdi ve kumanday Lehiye devretti. imdi ite, bu Lehi Moroninin girmi olduu savalarn hemen hemen hepsinde onun yannda bulunmu biriydi; ve Moroni gibi bir insand; ve ikisi de birbirlerinin gvenliinden dolay byk sevin duyard; evet, ikisi de

Alma 53:311 birbirlerini ok severlerdi ve btn Nefi halk da onlar ok severdi. 3 Ve yle oldu ki Lamanllar kendi llerini ve ayrca Nefililerin llerini gmmeyi bitirdikten sonra Bolluk lkesine geri gnderildiler; ve Moroninin emri zerine Teyankum onlar altrmaya balayp lkenin, daha dorusu Bolluk ehrinin etrafnda bir hendek kazdrd. 4 Ve onlara hendein i tarafnda aatan bir siper yaptrd; ve hendekten karlan topra ise aa siperlerinin nne ydlar; ve bylece Bolluk ehrinin etrafn ok yksek aa ktkler ve toprakla evreleyen salam bir hisar ina ettirinceye dek Lamanllar altrdlar. 5 Ve bu ehir artk ok kuvvetli bir kale olmutu ve bu ehirde Lamanl esirleri, evet, hatta onlar kendi elleriyle yapmak zorunda kaldklar duvarlarn iinde tuttular. imdi Moroni onlar altrmak zorundayd; nk onlar alrken gzaltnda tutmak kolayd; ve Lamanllara saldraca zaman birliklerinin hepsini kullanmak istiyordu. 6 Ve yle oldu ki Moroni bylece Lamanllarn en byk ordularndan birine kar zafer kazanarak Lamanllarn Nefi lkesindeki en kuvvetli kalelerinden biri olan Mulek ehrini ele geirmiti; ve bylece, esirlerini muhafaza edebilmek iin bir kale daha ina ettirdi. 7 Ve yle oldu ki o yl Lamanllarla bir daha sava yapmaya

346 kalkmad; ancak adamlarn altrp onlara sava hazrl yaptrd, evet ve Lamanllardan korunmak iin istihkmlar hazrlatt, evet ve onlar kendi kadnlarn ve ocuklarn ktlktan ve skntdan kurtarmak ve ordularna yiyecek temin edebilmek iin altrd. 8 Ve imdi yle oldu ki Nefililerin arasnda ayrlklara yol aan baz entrikalardan dolay Moroninin bulunmad bir anda, gneyde bat denizi kysnda bulunan Lamanl ordular Nefililerden baz topraklar ele geirmilerdi, evet, yle ki lkenin bu blgesinde bulunan Nefililerin ehirlerinin ounu ele geirmilerdi. 9 Ve bylece aralarnda kan ktlkler yznden, evet, kendi aralarnda kan anlamazlklar ve entrikalar yznden debilecekleri en tehlikeli duruma dmlerdi. 10 Ve imdi ite, aslen Lamanl olan Ammon halk hakknda syleyeceim birka szm var; onlar Ammon ve kardelerinin araclyla, yani Tanr sznn ve gcnn sayesinde Rabbe dndrlmlerdi; ve onlar Zarahemla lkesine getirilmilerdi; ve o zamandan beri her zaman Nefililer tarafndan korundular. 11 Ve ettikleri yemin nedeniyle kardelerine kar silaha sarlmalar engellenmiti; nk bir daha kan dkmeyeceklerine dair yemin etmilerdi ve yeminlerine gre leceklerdi; evet, Ammon ve kardelerinin onlara gsterdii merhamet ve byk

347 sevgi olmasayd, kardelerinin eline dmeye raz olacaklard. 12 Ve ite bu yzden Zarahemla lkesine getirildiler; ve Nefililer tarafndan daima korundular. 13 Fakat yle oldu ki Nefililerin kendileri iin atldklar tehlikeleri, ektikleri onca sknt ve zorluu grnce, zlp onlara acdlar ve vatanlarn savunmak iin silaha sarlmak istediler. 14 Fakat ite, sava silahlarna sarlmak zereyken Helaman ve kardelerinin ikna edici szlerinden etkilendiler; nk etmi olduklar yemini bozmak zereydiler. 15 Ve Helaman byle davranrlarsa ruhlarn kaybetmelerinden korkuyordu; bu nedenle bu antlamay yapm olan herkes kardelerini o anda iinde bulunduklar bu tehlikeli durumda sknt ekerken seyretmeye mecbur kald. 16 Fakat ite, yle oldu ki dmanlarna kar kendilerini savunmak iin sava silahlarna sarlmayacaklarna dair antlama yapmam ok sayda oullar vard; onun iin eli silah tutanlarn hepsi o zaman bir araya gelip Nefililer adn aldlar. 17 Ve onlar, Nefililerin zgrl iin arpacaklarna, evet, canlar pahasna da olsa vatan savunacaklarna dair bir antlama yaptlar; evet, hatta zgrlklerinden asla vazgemeyeceklerine, her koul altnda Nefilileri ve kendilerini tutsaklktan korumak iin dveceklerine dair antlama yaptlar.

Alma 53:1223 18 imdi ite, o genlerden iki bin tanesi bu antlamaya girip vatanlarn savunmak iin sava silahlarn aldlar. 19 Ve imdi ite, o ana dek Nefililer iin asla bir engel oluturmamlard; imdi bu dnemde onlara ok byk destek oldular; nk sava silahlarn alp Helamann liderleri olmasn istediler. 20 Ve onlarn hepsi genti; ve onlar cesaret ve ayn zamanda kuvvet ve canllkta yiitlerin yiidiydiler; ama ite, hepsi bu kadar deil, kendilerine ne emanet edilirse edilsin, her zaman gvenilecek insanlard. 21 Evet, onlar doru ve arbal insanlard; nk onlara Tanrnn emirlerini yerine getirmeleri ve Onun nnde dorulukla yrmeleri retilmiti. 22 Ve imdi yle oldu ki Helaman iki bin gen askerinin banda, gneyde bat denizinin yanndaki lke snrnda oturan halkn yardmna komak iin yrye geti. 23 Ve Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin yirmi sekizinci yl bylece sona erdi. 54. BLM Ammoron ve Moroni esir deitirmek iin pazarlk ederlerMoroni Lamanllarn geri ekilmesini ve cani saldrlarn kesmelerini ister Ammoron Nefililerin silahlarn brakmalarn ve Lamanllara bo yun emelerini talep eder. m.. tahminen 63 yl.

Alma 54:112 Ve yle oldu ki hakimler ynetiminin yirmi dokuzuncu ylnn balarnda Ammoron Moroniye bir haber yollayarak esirlerin deitirilmesini istedi. 2 Ve yle oldu ki Moroni bu istei byk bir sevinle karlad; nk Lamanl tutsaklara verdikleri yiyecekle kendi halkn beslemek istiyordu; ve ayrca ordusunu kuvvetlendirmek iin kendi halkn istiyordu. 3 imdi Lamanllar birok kadn ve ocuu esir almlard ve Moroninin esirleri ya da Moroninin alm olduu esirler arasnda tek bir kadn ve ocuk bulunmuyordu; bu nedenle Moroni Lamanllardan mmkn olduu kadar ok Nefili esiri geri alabilmek iin bir sava hilesi dnd. 4 Bu nedenle Moroni bir mektup yazarak bunu kendisine mektup getiren Ammoronun hizmetkr ayn adamla gnderdi. imdi Ammorona yazp syledii szler unlardr: 5 te, Ammoron, halkma kar atn, daha dorusu kardeinin onlara kar am olduu ve onun lmnden sonra senin hl srdrmeye kararl olduun bu sava hakknda sana birka ey yazyorum. 6 te, size Tanrnn adaleti hakknda ve tvbe edip ordularnz kendi topraklarnza ya da Nefi lkesi olan sahip olduunuz topraklara geri ekmediiniz srece, banzn zerinde asl duran Tanrnn her eye gc yeten fkesinin klc hakknda birka ey anlatmak istiyorum.

348 7 Evet, eer bu szleri dinleyecek kadar gcn olsayd, bunlar sana anlatrdm; evet, tvbe edip kanl amalarnzdan vazgemezseniz ve ordularnzla kendi topraklarnza geri dnmezseniz, senin ve kardein gibi cana kym katilleri yutmaya hazr bekleyen o korkun cehennemden sana sz etmek isterim. 8 Fakat sen bu eyleri daha nce reddedip Rabbin halkna kar savatn iin, yine ayn eyleri yapacan tahmin edebiliyorum. 9 Ve imdi ite, biz sizleri karlamaya hazrz; evet ve amalarnzdan vazgemezseniz, ite, reddettiiniz o Tanrnn gazabn tamamen yok oluncaya kadar zerinize ekeceksiniz 10 Fakat geri ekilmeyecek olursanz, Rabbin yaad nasl gerekse, ordularmz zerinize gelecek ve ok yaknda lmle ziyaret edileceksiniz; nk ehirlerimizi ve topraklarmz size brakmayacaz; evet ve dinimizi ve Tanrmzn davasn savunacaz. 11 Fakat ite, bana yle geliyor ki bunlardan sana bouna sz ediyorum; baka bir deyile, senin bir cehennem ocuu olduunu varsayyorum; bu yzden mektubuma son verirken bir esir karlnda bir adam, karsn ve ocuklarn brakma artn kabul etmezsen, esir deitirmeyeceimi sana bildirmek istiyorum; eer bu durumu kabul edersen, esir deitiririm. 12 Ve ite, eer bunu yapmazsan, ordularmla zerinize

349 yryeceim; evet, hatta kadnlarm ve ocuklarm bile silahlandracam ve zerinize geleceim; ve sizin peinizden ta lkenize kadar, bizim ilk mirasmz olan lkeye kadar geleceim; evet ve kana kar kan dklecek, evet, cana kar can alnacak; ve yeryznden silinip kknz kuruyuncaya kadar sizinle savaacam. 13 te, benim ve halkmn fkesi burnumuzda! Siz bizi ldrmeye altnz ve biz ise sadece kendimizi savunmaya altk. Fakat ite, bizi tekrar ldrmeye kalkrsanz, biz de sizi ldrmeye alacaz; evet ve lkemizi, ilk mirasmz olan lkeyi geri alacaz. 14 imdi mektubumu burada bitiriyorum. Ben Moroniyim; Nefili halknn bir lideriyim. 15 imdi yle oldu ki Ammoron bu mektubu alnca fkelenip Moroniye baka bir mektup yazd; ve onun yazp syledii szler unlardr: 16 Ben Lamanllarn kral Ammoronum; ldrdnz Amalikiyann kardeiyim. te onun kannn intikamn sizden alacam; evet ve ordularmla zerinize geleceim, nk sizin tehditlerinizden korkmuyorum. 17 nk ite, atalarnz kardelerine kar yle byk bir hakszlk ettiler ki onlarn hakk olmasna ramen, ynetici olma haklarn onlardan aldlar. 18 Ve imdi ite, silahlarnz brakp, ynetmeye hakk olanlarn ynetimi altna girerseniz, o zaman ben de halkma

Alma 54:1324 silahlarn brakmalarn emredeceim ve bir daha sizinle savamayacaklar. 19 te bana ve halkma kar bir sr tehdit solumusun; ama bak, tehditlerinizden korkmuyoruz. 20 Yine de elimdeki yiyecei savalarma saklayabilmek iin karlkl esir deitirme isteini memnuniyetle kabul edeceim; ve biz sonsuza dek srecek bir savaa devam edeceiz; ya Nefilileri yetkimiz altna sokacaz ya da onlar sonsuza dek yok edeceiz. 21 Ve u reddettiimizi sylediin Tanrya gelince, ite, biz byle bir varl tanmyoruz; siz de tanmyorsunuz; fakat olur da byle bir varlk varsa, bildiimiz tek ey Onun sizi yaratt gibi bizi de yarattdr. 22 Ve eer yle olur da bir eytan ve cehennem varsa, ite Tanr, ldrdnz ve byle bir yere gittiini st kapal olarak sylediin kardeimle birlikte yaamak zere seni de oraya gndermeyecek midir? Ama ite, bunlarn szn bile etmeye demez. 23 Ben Ammoronum ve atalarnzn zorla Yerualemden kardklar Zoramn soyundan geliyorum. 24 Ve ite imdi, ben cesur bir Lamanlym; ite, bu sava onlarn urad hakszlklarn cn almak ve onlarn ynetim haklarn ele geirip korumak zere balamtr; ve Moroniye yazdm mektubuma burada son veriyorum.

Alma 55:113 55. BLM Moroni karlkl esir deitirmeyi reddeder Lamanl muhafzlar kandrlp sarho edilir ve Nefili esirler serbest braklrGid ehri kan dklmeden ele geirilir. m.. tahminen 6362 yllar. imdi yle oldu ki Moroni bu mektubu aldnda daha da fkelendi; nk Ammoronun bile bile herkesi aldatmaya altn biliyordu; evet, Ammoronu Nefi halkna kar sava amaya iten sebebin hakl bir sebep olmadn kendisinin bildiini biliyordu. 2 Ve Moroni yle dedi: te, mektubumda belirttiim gibi, Ammoron amalarndan vazgemedii srece onunla esir deitirmeyeceim; nk elindeki gten daha fazlasna sahip olmasna izin veremem. 3 te, Lamanllarn esir ald halkm nerede tuttuklarn biliyorum; ve mademki Ammoron mektubumda istemi olduum eyleri yerine getirmek istemiyor, ite, szm dorultusunda hareket edeceim; evet, bar diye yalvarncaya kadar aralarnda lm saacam. 4 Ve imdi yle oldu ki Moroni bu szleri syledikten sonra, kendi askerleri arasnda belki Laman soyundan birini bulurum umuduyla bir aratrma yaptrd. 5 Ve yle oldu ki Laman adnda birini bulup getirdiler; ve o, Amalikiya tarafndan ldrlen kraln hizmetkrlarndan biriydi. 6 imdi Moroni, Lamana ve

350 birka askerine Nefilileri gzaltnda tutan muhafzlarn yanna gitmelerini emretti. 7 imdi Nefililer, Gid ehrinde gzaltnda tutuluyordu; bu yzden Moroni, Laman grevlendirip birka askerinin de onunla beraber gitmesini emretti. 8 Ve gece olduunda, Laman Nefilileri gzaltnda tutan bekilerin yanna gitti; ve ite, yaklatn gren bekiler ona seslendiler; fakat Laman onlara: Korkmayn! te, ben bir Lamanlym. te, Nefililerin elinden kap kurtulduk; ve onlar uyuyorlar; ve ite, onlarn arabndan biraz alp yanmzda getirdik dedi. 9 imdi bu szleri iiten Lamanllar onu sevinle karladlar ve ona: Bize arabndan biraz ver de ielim, yannda byle arap getirdiin iin ok memnun olduk; nk yorgunuz dediler. 10 Fakat Laman onlara: arabmz Nefililere kar savamaya gideceimiz zamana saklayalm dedi. Fakat bu szler onlarn arap ime arzularn daha da arttrd. 11 nk onlar: Yorgunuz, onun iin araptan bir yudum alalm; ve yaknda Nefililere kar savaa gitmemiz iin bize g verecek arap hakkmz nasl olsa gnderilecek dediler. 12 Ve Laman onlara: Dilediiniz gibi olsun! dedi. 13 Ve yle oldu ki araptan bol bol itiler ve tad holarna gittii iin daha ok itiler; ve arap zel olarak hazrlandndan sertti.

351 14 Ve yle oldu ki iip neelendiler ve ok gemeden hepsi zil zurna sarho oldu. 15 Ve imdi Laman ile adamlar onlarn hepsinin sarho olup derin bir uykuya daldklarn grnce, Moroninin yanna dnp olan biten her eyi ona anlattlar. 16 Ve imdi her ey Moroninin planlad gibi olmutu. Ve Moroni adamlarn sava silahlaryla hazrlad ve Lamanllar sarho olup derin derin uyurken Gid ehrine geldi; ve ieri esirlere sava silahlar attlar, yle ki esirlerin hepsi silahland. 17 Evet, Moroni esirlerin hepsini silahlandrrken, onlarn hanmlarna ve eli silah tutan ocuklarna da silah verildi; ve btn her ey byk bir sessizlik iinde olup bitti. 18 Ancak Lamanllar uyandrm olsalard, ite onlar sarhotu ve Nefililer onlar ldrebilirdi. 19 Fakat ite, Moroninin istei bu deildi; adam ldrmekten veya kan dkmekten holanmazd; onu sevindiren ey halkn ykmdan kurtarmakt; ve bu yzden hakszlk olur dncesiyle Lamanllara saldrp onlar sarhoken ldrmek istemedi. 20 Nasl olsa amacna ulamt; nk ehrin surlar iinde bulunan Nefili esirleri silahlandrmt ve surlarn iinde bulunan bu blmleri ele geirebilmeleri iin onlara gereken gc salamt. 21 Ve Moroni ondan sonra yanndaki adamlar biraz geri

Alma 55:1427 ekerek Lamanl ordularnn etrafn sarmalarn emretti. 22 imdi ite bunlarn hepsi gece vakti yapld; yle ki Lamanllar sabahleyin uyandklarnda darda Nefililer tarafndan sarlm olduklarn ve ieride de esirlerinin silahlandrlm olduunu grdler. 23 Ve bylece Nefililerin kendilerinden daha gl olduunu grdler; ve bu koullarda Nefililerle savamann pek akllca bir i olmayacan dndler; bu nedenle bakomutanlar askerlerinin sava silahlarn brakmalarn istedi ve topladklar silahlar getirip Nefililerin ayaklar nne attlar ve merhamet dilediler. 24 imdi ite, Moroninin istei de buydu. Onlar esir alp ehri ele geirdi ve Nefili olan esirlerin hepsinin serbest braklmasn emretti; ve onlar Moroninin ordusuna katldlar ve onun ordusunu ok glendirdiler. 25 Ve yle oldu ki Moroni esir ald Lamanllar Gid ehrinin evresinde bulunan istihkmlar salamlatrmak iin altrmaya balad. 26 Ve yle oldu ki Gid ehrini istedii gibi kuvvetlendirdikten sonra, esirlerini Bolluk ehrine aldrd; ve bu ehri de ok gl bir kuvvetle korudu. 27 Ve yle oldu ki Lamanllarn evirdii tm dolaplara ramen, Nefililer aldklar esirlerin hepsini korumay bilip hi kimseyi ellerinden karmadlar; ve ayn zamanda geri aldklar topraklar ve stnlklerini korudular.

Alma 55:2856:6 28 Ve yle oldu ki Nefililer yeniden galip gelmeye ve hak ve ayrcalklarn geri almaya baladlar. 29 Lamanllar geceleyin birok kez onlarn etrafn sarmaya altlarsa da bu giriimleri sonunda pek ou esir dt. 30 Ve zehirleyerek ya da sarho edip ldrmek iin Nefililere kendi araplarndan iirmeyi pek ok kez denediler. 31 Fakat ite, Nefililer bu zor gnlerinde Tanrlar Rabbi hatrlamakta ar davranmadlar. Onlarn tuzaklarna dmediler; evet, ilk nce Lamanl esirlerden bir kana vermeden, onlarn arabndan imediler. 32 Ve aralarnda kimseye zehir verilmemesi iin byle tedbirli hareket ediyorlard; nk onlarn araplar Lamanl birini zehirlerse, Nefili birini de zehirleyecekti; ve btn ikilerini byle denediler. 33 Ve imdi yle oldu ki Moroninin Moriyanton ehrine saldrya gemek zere hazrlk yapmas gerekiyordu; nk ite, Lamanllar kendi emekleriyle Moriyanton ehrini yle istihkm etmilerdi ki buras gl bir kale olmutu. 34 Ve bu ehre durmadan yeni kuvvetler ve ayrca yeni malzemeler getiriyorlard. 35 Ve Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin yirmi dokuzuncu yl bylece sona erdi. 56. BLM Helaman, Moroniye bir mektup

352 gndererek Lamanllarla yaptklar savan durumunu anlatr Antipus ve Helaman Lamanllara kar byk bir zafer kazanrlar Helamann iki bin delikanl olu mucizevi bir gle savar ve hibiri lmez. 1. ayet m.. tahminen 62 yl, 219 ayetler m.. tahminen 66 yl ve 2057 ayetler m.. tahminen 6564 yllar. Ve imdi yle oldu ki hakimler ynetiminin otuzuncu ylnn balarnda, birinci ayn ikinci gnnde Moroni Helamandan lkenin o blgesinde bulunan halkn durumunu anlatan bir mektup ald. 2 Ve onun yazp syledii szler unlardr: Benim hem Rabde, hem de sava skntlarmzda yrekten sevdiim kardeim Moroni; ite, sevgili kardeim, lkenin bu blgesindeki savamzla ilgili sana syleyeceklerim var. 3 te Ammonun Nefi lkesinden getirdii bu insanlarn oullarndan iki bin tanesi imdi onlarn atamz Lehinin byk olu Lamann soyundan geldiini biliyorsun. 4 imdi onlarn gelenekleri ya da inanszlklar konusunda uzun uzun anlatmama gerek yok; zira btn bunlar biliyorsun 5 Bu yzden sana u kadarn syleyeyim ki bu genlerden iki bini sava silahlarn alp benim liderleri olmam istediler; ve biz vatanmz savunmak iin ilerledik. 6 Ve imdi sen onlarn babalarnn kan dkmek amacyla

353 kardelerimize kar sava silah kaldrmayacaz diye yaptklar antlamay da biliyorsun. 7 Fakat yirmi altnc ylda, onlar kendileri iin katlandmz ac ve skntlar grdklerinde yaptklar antlamay bozup bizi savunmak iin sava silahlarna sarlmaya hazrdlar. 8 Fakat yapm olduklar bu antlamay bozmalarna izin vermedim; zira ettikleri yemini tutmalar nedeniyle Tanrnn bizi kuvvetlendireceine, yle ki daha fazla ac ekmeyeceimize inanyordum. 9 Fakat ite, ok sevineceimiz bir ey oldu. nk ite, yirmi altnc yl iinde, ben Helaman bu iki bin gen adamn banda lkenin bu blgesindeki halkn zerine lider olarak atam olduun Antipusa yardm etmek iin Yahudiye ehrine yrdm. 10 Ve iki bin olumu (zira onlar oullar denmeye layktr) Antipusun ordusuyla birletirdim; Antipus gelen bu yardma ok sevindi; nk ite, Lamanllarn kuvvetleri adamlarmzdan pek ounu ldrm olduklarndan Antipusun ordusu Lamanllar tarafndan azaltlmt; bu yzden yas tutmamz gerekir. 11 Ancak bize teselli veren nokta udur ki onlar vatanlar ve Tanrlar uruna lmlerdir; evet ve onlar mutludur. 12 Ve Lamanllarn elinde ok sayda esir bulunuyordu; bu esirlerin hepsi komutandr; nk onlarn dnda hi kimseyi sa brakmadlar. Ve eer ldrlmemilerse, onlarn u

Alma 56:720 an Nefi lkesinde olduklarn sanyoruz. 13 Ve imdi Lamanllarn onca cesur adammzn kann aktarak ele geirmi olduklar ehirler unlardr: 14 Manti lkesi veya Manti ehri ve Zeezrom ehri ve Kumeni ehri ve Antipara ehri. 15 Ve Yahudiye ehrine vardmda ellerindeki ehirler bunlard; ve ben, Antipusla adamlarn ehrin savunmasn arttrmak iin var gleriyle alrken buldum. 16 Evet ve onlar hem ruhen hem de bedenen kmlerdi; nk ehirlerini korumak iin gndzleri kahramanca savap geceleri ise almlard; ve bylece her trl byk skntlara katlanmlard. 17 Ve imdi onlar burada ya galip gelmeye ya da lmeye karar vermilerdi; bu yzden yanmda getirdiim bu kk kuvvetin, evet, bu benim oullarmn onlara ne denli byk mit verip onlar sevindirdiini tahmin edebilirsin. 18 Ve yle oldu ki Lamanllar, Antipusun ordusunun takviye g aldn grnce, Ammoronun emriyle Yahudiye ehrine yani bize kar sava amalar engellendi. 19 Ve bylece biz Rabbin ltfuna erdik; nk bu zayf halimizde bize saldracak olsalard, belki de ufack ordumuzu yok edeceklerdi; ancak bylece kurtulmu olduk. 20 Ammoron, alm olduklar bu ehirleri korumalar emrini verdi. Ve yirmi altnc yl

Alma 56:2136 bylece sona erdi. Ve yirmi yedinci yln banda kendimizi ve ehrimizi savunmaya hazrdk. 21 imdi, Lamanllarn bize saldrmalarn arzu ediyorduk; nk kendi kalelerindeyken onlara saldrmak istemiyorduk. 22 Ve yle oldu ki gece veya gndz Lamanllar bizi atlatp kuzeydeki dier ehirlerimize saldrya gemesin diye onlarn hareketlerini izlemek zere evreye casuslar yerletirdik. 23 nk bu ehirlerde oturanlarn onlara kar direnecek yeterli gc olmadn biliyorduk; bu nedenle, bizi geecek olurlarsa onlara arkalarndan saldrmak istiyorduk ve bylece nden saldrya uradklar ayn anda biz de onlar arkadan durduracaktk. Onlar yenebileceimizi hesap ediyorduk; fakat ite, umduumuzu bulamadk. 24 Yeteri kadar kuvvetli olamamaktan ve yenik dmekten korktuklar iin ne ordularnn tamamyla ne de ordularnn bir blmyle yanmzdan gemeye cesaret edemediler. 25 Zarahemla ehrine yrmeye cesaret edemedikleri gibi Sidon kaynandan geip Nefiha ehrine gitmeye de cesaret edemediler. 26 Ve bylece, alm olduklar bu ehirleri kendi kuvvetleriyle korumaya kararlydlar. 27 Ve imdi yle oldu ki bu yln ikinci aynda, bu iki bin olumun babalar bize byk miktarda erzak getirdiler. 28 Ve bunun yan sra Zarahemla lkesinden bize iki bin

354 adam gnderildi. Ve bylece biz on bin adamla ve onlar iin ve onlarn eleri ve ocuklar iin gnderilmi erzaklarmzla hazr bekliyorduk. 29 Ve kuvvetimizin her gn byle arttn ve destek olarak erzak aldmz gren Lamanllar korkmaya baladlar ve erzak ve kuvvet almz belki durdururuz dncesiyle ani saldrlara baladlar. 30 imdi Lamanllarn bu durumdan rahatszlk duymaya baladklarn grnce onlar etkilemek iin bir hile dzenlemek istedik; bu yzden Antipus kk oullarmla kp gya yakndaki bir ehre erzak gtryormuuz gibi komu ehre yrye gememizi emretti. 31 Ve Antipara ehrinin yaknndan geerek gya ileride deniz kenarndaki ehre gidiyormuuz gibi hareket edecektik. 32 Ve yle oldu ki yanmzda erzak tayormu gibi bu ehre gitmek zere yrye getik. 33 Ve yle oldu ki Antipus ordusunun bir blmn ehri savunmak zere brakp br blmyle yrye geti. Fakat ben kk ordumla ilerleyip Antipara ehrine yaklancaya kadar yola kmad. 34 Ve imdi, Lamanllarn en kuvvetli, evet, en byk ordusu Antipara ehrine yerletirilmiti. 35 Ve yle oldu ki casuslarndan haber alr almaz ordularyla kp zerimize geldiler. 36 Ve yle oldu ki onlarn nnden kuzeye doru katk. Ve bylece Lamanllarn en

355 kuvvetli ordusunu arkamzdan ekmi olduk. 37 Evet, onlar olduka uzaklatrmtk, yle ki Antipusun ordusunun tm gleriyle pelerinden geldiini grnce ne saa ne de sola dndler; fakat dmdz arkamzdan gelmeye devam ettiler ve biz onlarn amacnn Antipus onlara yetimeden bizi yakalayp ldrmek olduunu sanyoruz; ve bunu halkmz tarafndan sarlmamak iin yapyorlard. 38 Ve imdi tehlikede olduumuzu gren Antipus ordusunun yryn hzlandrd. Fakat ite gece olmutu; bu nedenle bizi yakalayamadlar, Antipus da onlara yetiemedi; onun iin geceyi geirmek zere kamp kurduk. 39 Ve yle oldu ki afak skmeden nce, ite, Lamanllar peimize dmt. imdi onlarla savaacak kadar gl deildik; evet, kk oullarmn onlarn eline dmesine izin veremezdim; bu nedenle le doru yryp yolumuza devam ettik. 40 imdi evreleri sarlr korkusuyla ne saa ne de sola dnmeye cesaret edemiyorlard; ben de saa ya da sola dnmek istemiyordum; beni yakaladklarnda onlara kar koyamayacamz iin bizi ldrp kaacaklar diye korkuyordum; ve bylece btn gn karanlk kene dek ln derinliklerine katk. 41 Ve yle oldu ki tekrar gn aardnda Lamanllarn zerimize geldiini grp nlerinden katk.

Alma 56:3749 42 Fakat yle oldu ki ok gemeden peimizi brakp durdular; ve bu yedinci ayn nc gnnn sabahnda oldu. 43 Ve imdi Antipusun onlara yetiip yetimediini bilmiyorduk. Ancak adamlarma: te, geri dnp tuzaklarna delim diye mi durdular bunu bilmiyoruz! 44 Bunun iin siz ne dersiniz oullarm, onlara kar savamaya gider misiniz? dedim. 45 Ve imdi sevgili kardeim Moroni sana derim ki ben byle byk bir cesareti asla grmedim, hayr, btn Nefililerin arasnda bile byle cesarete rastlamadm. 46 nk ben onlar her zaman oullarm diye ardm gibi (nk hepsi de ok genti) onlar da bana: Baba, ite Tanrmz bizimledir ve bizim ldrlmemize izin vermeyecektir; o halde kalk gidelim; eer kardelerimiz bizi rahat braksalard onlar katletmek istemezdik; bu yzden Antipusun ordusu onlara yenik dmeden haydi gidelim dediler. 47 imdi onlar o zamana dek hi savamamlard; yine de lmden korkmuyorlard; ve kendi canlarndan daha ok atalarnn zgrln dnyorlard; evet, anneleri onlara phe etmezlerse Tanrnn kendilerini kurtaracan retmiti. 48 Ve onlar annelerinin szlerini bana uzun uzun anlatarak: Annelerimizin bunu bildiine phemiz yoktur dediler. 49 Ve yle oldu ki ben, iki binimle peimizden gelen

Alma 56:5057:1 Lamanllarla savamak zere geri dndm. Ve imdi ite, Antipusun ordular onlara yetimi ve korkun bir sava balamt. 50 Ksa bir srede ok uzun mesafe yrdkleri iin yorgun den Antipusun ordusu neredeyse Lamanllarn eline dmek zereydi; ve eer ben iki binimle geri dnmemi olsaydm amalarna ulaacaklard. 51 nk Antipus ve onun komutanlarnn pek ou hzl yry sonunda yorgun dtkleri iin kltan geirilerek ldrlmlerdi. Dolaysyla komutanlar ld iin akna dnen Antipusun adamlar Lamanlarn nnden kamaya balamt. 52 Ve yle oldu ki Lamanllar cesaretlenip onlar kovalamaya baladlar; ve bylece Lamanllar byk bir kuvvetle onlarn peinden kovalarken, Helaman iki biniyle onlara arkalarndan saldrd ve onlar byk bir krmla ldrmeye balad; yle ki Lamanllarn btn ordusu durup Helamana dnd. 53 imdi Lamanllarn geri dndn gren Antipus halk adamlarn toplayp tekrar Lamanllarn arkasndan saldrdlar. 54 Ve imdi yle oldu ki biz Nefi halk, yani Antipusun halk ve ben iki binimle Lamanllarn etrafn sarp onlar ldrmeye baladk; evet, yle ki sava silahlarn brakp sava esiri olarak teslim olmak zorunda kaldlar. 55 Ve imdi yle oldu ki onlar

356 bize teslim olduktan sonra, ite, benimle beraber savaan genlerin ounun ldrlm olduundan korkarak onlar saydm. 56 Fakat ite, onlardan hibirinin lmediini grnce nasl sevindim anlatamam; evet ve onlar sanki Tanrnn gcyle savamlard; evet, byle mucizevi bir gle savaan insanlar hi grlmemitir; ve yle byk bir gle Lamanllara saldrmlard ki onlar dehete drmlerdi; ve bu yzden Lamanllar sava esiri olarak teslim oldular. 57 Ve esirlerimiz iin yerimiz olmadndan, onlar Lamanllarn ordularndan uzak tutup nezaret altnda bulundurmak iin Zarahemla lkesine gnderdik ve onlarla birlikte Antipusun sa kalan adamlarndan bir ksmn da gnderdik; ve geri kalanlar ise alp benim Ammonlu genlerimle birletirdim ve geri Yahudiye ehrine doru yrye getik. 57. BLM Helaman, Antiparay nasl aldklarn, Kumeni ehrinin teslim oluunu ve daha sonra da bu ehri nasl savunduklarn anlatrAmmonlu genler yiite savarlar; hepsi yaralanmtr, ama hibiri lmemitirGid, Lamanl esirlerin ldrln ve kalarn bildirir. m.. tahminen 63 yl. Ve imdi yle oldu ki Kral Ammorondan bir mektup aldm; mektubunda eer aldmz sava esirlerini teslim edersem,

357 karlnda Antipara ehrini bize brakacan yazyordu. 2 Fakat krala bir mektup gndererek Antipara ehrini alacak kadar yeterli gcmz olduundan eminiz dedim; ve bu ehir karlnda esirleri serbest brakrsak aklszca davranm olacamz ve aldmz esirleri sadece dei toku artyla serbest brakacamz yazdm. 3 Ve Ammoron nerimi reddetti; nk esirlerin deitirilmesinden yana deildi; bu nedenle Antipara ehrine yrmek iin hazrlklara baladk. 4 Ancak Antipara halk ehri terk edip istihkm etmek zere kendilerine ait baka ehirlere katlar; ve bylece Antipara ehri elimize dt. 5 Ve hakimler ynetiminin yirmi sekizinci yl bylece sona erdi. 6 Ve yle oldu ki yirmi dokuzuncu yln banda, Zarahemla lkesinden ve evre lkelerden erzak yardm ve ordumuz iin alt bin kiilik ek yardm aldk; buna ilveten Ammonlularn oullarndan altm tanesi aabeylerine, benim iki bin kiilik kk birliime katlmak iin geldi. Ve ite imdi glydk, evet ve bize bol miktarda erzak da getirilmiti. 7 Ve yle oldu ki Kumeni ehrini korumak zere yerletirilen orduyla savamak istiyorduk. 8 Ve imdi ite, ok gemeden arzumuzu nasl gerekletirdiimizi sana gstereceim; evet, gl kuvvetlerimizle, daha dorusu gl kuvvetlerimi-

Alma 57:214 zin bir blmyle geceleyin Kumeni ehrinin etrafn erzak yardm almalarna az bir zaman kala sardk. 9 Ve yle oldu ki ehrin evresinde ordugh kurup birok gece bekledik; ancak klcmz zerinde uyuduk ve Lamanllarn ok defa denedikleri gibi geceleyin zerimize gelip bizi ldrmelerini engellemek iin nbetiler diktik; ancak bunu denedikleri her sefer onlarn kan dkld. 10 En sonunda erzaklar geldi; ve gece vakti ehre girmek zereydiler. Ve biz Lamanllar deil Nefililerdik; bu yzden onlar yakalayp erzaklarn aldk. 11 Ve Lamanllar bekledikleri yardmdan bu ekilde yoksun kalmalarna ramen, yine de ehri korumaya kararlydlar; dolaysyla bu erzaklar alp Yahudiyeye, esirlerimizi ise Zarahemla lkesine gndermek zorunda kaldk. 12 Ve yle oldu ki ok gemeden Lamanllar yardm gelecei konusunda btn umutlarn yitirmeye baladlar; bunun zerine ehri elimize teslim ettiler; ve bylece Kumeni ehrini ele geirme planmz baarya ulamt. 13 Fakat yle oldu ki sayca ok olmamza ramen esirlerimiz ok fazla olduundan onlar muhafaza etmek iin ya btn gcmz kullanmak zorunda kalacak ya da onlar ldrecektik. 14 nk ite, onlar topluca kamaya alyorlard; ve tala ve sopayla veya ellerine ne

Alma 57:1526 geirirlerse onunla kavga ediyorlard; yle ki sava esiri olarak teslim olanlarn iki binden fazlasn ldrdk. 15 Bu nedenle onlarn hayatna ya son vermemiz ya da elimizde kl onlar Zarahemla lkesine dek kontrol altnda tutmamz gerekiyordu; ve ayrca elimizdeki erzak Lamanllardan aldmz erzaklara ramen ancak kendi halkmza yetecek kadard. 16 Ve imdi bu kritik durumda, bu sava esirleri konusunda bir karara varabilmek ok ciddi bir mesele olmutu; neyse ki onlar Zarahemla lkesine gndermeye karar verdik; bunun iin adamlarmzdan bir blmn ayrarak esirleri Zarahemla lkesine gtrmekle grevlendirdik. 17 Fakat yle oldu ki onlar ertesi gn dnd. Ve imdi ite, onlara esirlere ne olduunu sormadk; nk ite Lamanllar zerimize saldrmt; ve onlar bizi Lamanllarn elinden kurtarmak iin tam zamannda dnmlerdi. nk ite, Ammoron onlara yeniden erzak yardm ve ayn zamanda kalabalk bir ordu gndermiti. 18 Ve yle oldu ki esirlerle gnderdiimiz bu adamlar Lamanllar durdurmak iin tam vaktinde yetitiler; Lamanllar neredeyse bizi yeniyorlard. 19 Fakat ite, benim iki bin altm kiilik kk birliim her eyi gze alarak dvt; evet, Lamanllara kar boyun emediler ve kendilerine kar koyan herkesi kltan geirdiler.

358 20 Ve ordumuzun geri kalan blm Lamanllarn nnden geri ekilmek zereyken, ite bu iki bin altm kii boyun emeden ve ylmadan savatlar. 21 Evet ve onlar verilen her emre itaat edip harfi harfine yerine getirmeye dikkat ettiler; evet ve onlara inanlarna gre verildi; ve annelerinin onlara rettiini sylemi olduklar szler aklma geldi. 22 Ve imdi ite, bu byk zaferi bu oullarma ve esirleri gtrmek zere seilmi olan bu insanlara borluyuz; nk Lamanllar yenenler onlard; bu yzden Lamanllar, Manti ehrine geri srldler. 23 Ve ehrimiz Kumeni bizde kald; ve hepimiz kltan geirilmemitik, ama ok kayp vermitik. 24 Ve yle oldu ki Lamanllar kap gittikten sonra, yaral adamlarmn derhal llerin arasndan alnmasn emrettim ve yaralarn sardrdm. 25 Ve yle oldu ki benim iki bin altm olumdan iki yz tanesi kan kaybndan baygn yatyordu; ancak Tanrnn iyilii sayesinde onlardan bir kiinin bile can vermemesi bizi ok artt, btn ordumuzu da sevince bodu; evet ve aralarnda ok yara almayan bir kii bile yoktu. 26 Ve imdi onlarn kurtulmas, evet, kardelerimizden bin kii lrken onlarn sa kalmas btn ordumuzu hayretler iinde brakt. Ve biz bunu hakl olarak Tanrnn mucizevi gcne balyoruz. nk onlar

359 inanmalar retilen her eye can gnlden inanmlard yle ki adil bir Tanr vard ve phe etmeyen herkes Onun olaanst gcyle korunacakt. 27 imdi szn ettiim kiilerin iman buydu; onlar gentir ve kararl insanlardr; ve onlar srekli Tanrya gvenmektedirler. 28 Ve imdi yle oldu ki bylece yarallarmzn yaralarn sarp ok sayda olan llerimizi ve ayrca Lamanllarn llerini gmdkten sonra, ite, Gide Zarahemla lkesine gitmek zere yola kardklar esirlere ne olduunu sorduk. 29 imdi Gid, esirleri koruma altnda lkemize gtrmek zere seilmi olan bln bakumandanyd. 30 Ve imdi, Gidin bana syledii szler unlardr: te biz esirlerimizle birlikte Zarahemla lkesine doru yrmeye baladk. Ve yle oldu ki Lamanllarn ordughn gzetlemek zere gnderilen ordumuzun casuslarna rastladk. 31 Ve onlar bize barp: te, Lamanllarn ordular Kumeni ehrine doru yryorlar; ve ite, onlarn zerine saldracaklar, evet ve halkmz ldrecekler dediler. 32 Ve yle oldu ki esirlerimiz onlarn barlarn iittiler; bu da onlar cesaretlendirdi; ve bize kar ayaklandlar. 33 Ve yle oldu ki isyan kardklar iin kllarmz zerlerine indirdik. Ve yle oldu ki hep birden kllarmzn nne atldlar; sonuta onlarn ou

Alma 57:2758:2 ld ve geride kalanlar ise emberi yarp katlar. 34 Ve ite, firar etmelerinin ardndan onlar yakalayamadmz iin hzl bir ekilde Kumeni ehrine doru yrye getik; ve ite, ehri savunmak iin kardelerimizin yardmna tam zamannda yetimitik. 35 Ve ite, yine dmanlarmzn elinden kurtulduk. Ve Tanrmzn ad mbarek olsun! nk ite, bizi kurtaran, evet, bizim iin bu byk ii yapan Odur. 36 imdi yle oldu ki ben Helaman, Gidin bu szlerini duyunca hepimiz yok olmayalm diye Tanrnn bizi korumakta gstermi olduu iyiliinden dolay iim byk bir sevinle doldu; evet ve lenlerin ruhlarnn Tanrlarnn rahatna kavumu olduklarna inanyorum. 58. BLM Helaman, Gid ve Teyomner bir sava hilesiyle Manti ehrini ele geirir Lamanllar geri ekilir Ammon halknn oullar zgrlk ve inanlarn kararllkla savunduklar iin korunurlar. m.. tahminen 6362 yllar. Ve ite, imdi yle oldu ki bundan sonra amacmz Manti ehrini almakt; fakat ite, kk blklerimizle onlar ehirden karmak olas deildi. nk ite, daha nce ne yaptmz hatrlyorlard; bu yzden onlar kalelerinden hile ile ekmeyi baaramadk. 2 Ve sayca bizim ordumuzdan

Alma 58:314 epeyce fazla olduklarndan gidip kalelerindeyken onlara saldrmaya cesaret edemiyorduk. 3 Evet ve kendi topraklarmzdan geri alabildiimiz lkenin bu blgelerini savunmak iin adamlarmz kullanmamz gerekiyordu; bu yzden Zarahemla lkesinden ek kuvvet ve yeni erzak yardm alncaya kadar beklememiz gerekiyordu. 4 Ve yle oldu ki bylece lkemizin valisine bir eli gndererek halkmn yaptklar hakknda kendisine bilgi verdim. Ve yle oldu ki Zarahemla lkesinden gelecek erzak ve kuvvet yardmn beklemeye koyulduk. 5 Fakat ite, bu bizim pek iimize yaramad; nk Lamanllara her gn ok miktarda yiyecek ve asker yardm geliyordu; ve bu vakitte halimiz byleydi. 6 Ve Lamanllar zaman zaman bize kar an saldrlar dzenliyorlard; bizi hileyle yok etmeyi kafalarna koymulard; ancak geri ekilme yerleri ve kaleleri yznden onlarla savaa giremiyorduk. 7 Ve yle oldu ki iinde bulunduumuz bu zor durumda aylarca, yiyecek yokluundan lmle gz gze gelinceye kadar bekledik. 8 Fakat yle oldu ki yardmmza gelen iki bin kiilik bir ordunun korumas altnda bize gnderilen yiyecekleri aldk; ve kendimizi ve vatanmz dmanlarmzn eline dmekten kurtarmak, evet, ok kalabalk bir dmanla savamak iin elimize geen yardmn hepsi buydu.

360 9 Ve imdi yaadmz bu utancn nedenini ya da onlarn niin bize daha fazla kuvvet gndermediklerini bilmiyorduk; bu yzden hem zgndk hem de korku iindeydik; Tanrnn yarglarnn herhangi bir ekilde lkemizin zerine gelmesinden, bylece yenik dp tamamen yok olmaktan korkuyorduk. 10 Bu nedenle bizi kuvvetlendirip dmanlarmzn elinden kurtarmas, evet ve ayrca halkmzn geimi iin ehirlerimizin, topraklarmzn ve malmzn bizde kalmas ve bize bunu gerekletirecek gc vermesi iin Tanrya dua edip Ona iimizi dktk. 11 Evet ve yle oldu ki Tanrmz Rab urayp bizi kurtaracana dair bize gvence verdi; evet, yle ki ruhumuza huzur konutu ve bize byk inan verdi; ve Onun sayesinde kurtulacamz mit etmemizi istedi. 12 Ve bize gnderilen kk ordumuzla cesaretimiz artmt; ve dmanlarmz yenmeye ve topraklarmz ve malmz mlkmz ve elerimizi ve ocuklarmz ve zgrlk davamz korumaya kesinlikle kararlydk. 13 Ve bylece btn kuvvetimizle Manti ehrindeki Lamanllara doru ilerledik ve ehrin yanndaki ln kenarnda adrlarmz kurduk. 14 Ve yle oldu ki ertesi gn Lamanllar bizim ehrin yannda bulunan ln kenarna kadar geldiimizi grnce, ordularmzn saysn ve gcn

361 anlamak iin her yanmza casuslarn gnderdiler. 15 Ve yle oldu ki sayca kuvvetli olmadmz grdklerinde ve bize kar savamaya gelip bizi ldrmezlerse bekledikleri yardm engellememizden korktuklar iin ve ayn zamanda kalabalk ordularyla bizi kolayca alt edebileceklerini dnerek, bu yzden bize kar savamak iin hazrlklara baladlar. 16 Ve onlarn bize kar gelmek zere hazrlk yaptklarn grnce, ite, Gide kk bir kuvvetle le gidip gizlenmesini ve ayn zamanda Teyomner ile kk bir birlie de lde saklanmalarn emrettim. 17 imdi Gid ve adamlar sa tarafta ve dierleri ise sol taraftaydlar; ve onlar bylece gizlendikten sonra, ite, ben ordumun geri kalan ksmyla ilk adr kurduumuz ayn yerde kalp Lamanllarn savamaya gelmesini bekledim. 18 Ve yle oldu ki Lamanllar kalabalk bir orduyla zerimize yrdler. Ve gelip bizi kltan geirmek zereydiler ki beraberimde olan adamlarma le ekilmelerini emrettim. 19 Ve yle oldu ki Lamanllar bizi yakalayp ldrmeyi o kadar ok arzu ediyorlard ki byk bir hzla peimize dtler; bu nedenle arkamzdan le kadar geldiler; ve biz Gid ve Teyomnerin arasndan getik, yle ki Lamanllar onlar fark etmediler. 20 Ve yle oldu ki Lamanllar getikten sonra ya da ordular getikten sonra Gid ve Teyom-

Alma 58:1527 ner gizlendikleri yerden kp Lamanl casuslarn ehre dnmelerini engellemek iin onlarn yolunu kestiler. 21 Ve yle oldu ki casuslarn yolunu kestikten sonra, ehre doru koturup ehri korumak iin braklan nbetilere saldrdlar; yle ki onlar ldrp ehri ele geirdiler. 22 imdi Lamanllar birka nbeti dnda btn ordunun le srklenmesine izin vermi olduklar iin byle oldu. 23 Ve yle oldu ki bu yolla Gid ile Teyomner onlarn kalelerini ele geirdiler. Ve yle oldu ki biz lde uzun bir sre yol aldktan sonra Zarahemla lkesine doru yola koyulduk. 24 Ve Lamanllar Zarahemla lkesine doru gtrldklerini fark edince, bunun kendilerini yok etmek iin hazrlanm bir plan olmasndan ok korktular; bunun zerine yeniden le, evet, hem de geldikleri ayn yoldan geri ekilmeye baladlar. 25 Ve ite gece bastrmt ve onlar adrlarn kurdular; nk Lamanllarn bakomutanlar Nefililerin yol yrmekten yorulmu olduklarn dnyordu; ve Nefililerin btn ordularn srm olduklarn zannederek Manti ehri konusunda bir endieleri olmad. 26 imdi yle oldu ki gece olunca adamlarm uyutmadm, baka bir yoldan Manti lkesine doru ilerlemelerini emrettim. 27 Ve gece vakti yol aldmzdan, ite ertesi gn Lamanllardan ok ilerideydik; bylece

Alma 58:2841 onlardan nce Manti ehrine vardk. 28 Ve yle oldu ki bu hileye bavurarak Manti ehrini kan dkmeden ele geirmi olduk. 29 Ve yle oldu ki Lamanllarn ordusu ehre yaklap kendileriyle karlamaya hazr olduumuzu grnce hayretten dona kaldlar ve o kadar ok korktular ki le katlar. 30 Evet ve yle oldu ki Lamanllarn ordular lkenin btn bu blgesinden kap gittiler. Fakat ite, yanlarnda lkeden birok kadn ve ocuu da gtrdler. 31 Ve Lamanllar tarafndan alnan ehirlerin hepsi imdi bizim elimizdedir; ve Lamanllarn esir alp gtrdkleri dnda btn herkes, babalarmz, elerimiz ve ocuklarmz kendi evlerine geri dnmektedir. 32 Fakat ite, bu kadar ok sayda ehri ve bu kadar ok mlk koruyabilmek iin ordumuz kk kalmaktadr. 33 Fakat ite, bu topraklar zerinde bize zafer kazandran Tanrmza gveniyoruz; yle ki bize ait olan bu ehirleri ve topraklar elimize geirdik. 34 imdi hkmetin bize daha fazla kuvvet gndermemesinin nedenini bilmiyoruz; yanmza gelen bu adamlar da daha fazla kuvvet alamaymzn nedenini bilmiyorlar. 35 te, bilemiyoruz; belki de baarl olamadnz ve kuvvetlerinizi lkenin o blgesine ekmek zorunda kaldnz; eer yleyse ikayet etmek istemiyoruz.

362 36 Ve eer yle deilse, ite, hkmet iinde baz blc gruplarn olmasndan korkuyoruz; yle ki hkmettekiler bize daha fazla askeri yardm gndermiyorlar; nk ellerinde bize gnderilenden daha fazla adam olduunu biliyoruz. 37 Fakat ite, bu nemli deil. Ordularmz zayf olsa da Tanrnn bizi kurtaracana, evet, bizi dmanlarmzn elinden kurtaracana gveniyoruz. 38 te, bu yirmi dokuzuncu yln sonudur ve topraklarmz elimizdedir; ve Lamanllar, Nefi lkesine kamtr. 39 Haklarnda vg dolu szler sylediim Ammon halknn bu oullar benimle birlikte Manti ehrindedir; ve Rab onlara destek olmutur, evet ve onlar kltan geirilmekten korumutur; yle ki ilerinden bir can bile lmemitir. 40 Fakat ite, aldklar onca yaralara ramen, Tanrnn kendilerini zgr kld hrriyete ok sk baldrlar; ve Tanrlar Rabbi her gn hatrlamaya zen gsterirler, evet, onlar Tanrnn yasalarna, hkmlerine ve emirlerine uymaya srekli dikkat ederler; ve gelecekle ilgili peygamberliklere inanlar kuvvetlidir. 41 Ve imdi, ey sevgili kardeim Moroni, bizi kurtaran ve zgr klan Tanrmz Rab seni huzurundan hi eksik etmesin; evet ve bu halktan yardmn esirgemeyip bizim geimimiz iin gerekli olup Lamanllarn elimizden aldklar btn mal ve mlkmz geri almakta

363 seni baarl klsn. Ve imdi, ite, mektubuma burada son veriyorum. Ben, Almann olu Helamanm. 59. BLM Moroni, Pahorandan Helamann kuvvetlerini glendirmesini ister Lamanllar, Nefiha ehrini ele geirirlerMoroni hkmete kar fkelenir. m.. tahminen 62 yl. imdi yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin otuzuncu ylnda, Moroni Helamandan ald mektubu okuduktan sonra Helamann durumunun iyi olmasndan, evet, kaybedilmi topraklar geri almakta gsterdii byk baardan dolay ok mutlu oldu. 2 Evet ve bunu bulunduu blgede, btn lkenin etrafnda yaayan herkese sevinmeleri iin bildirdi. 3 Ve yle oldu ki hemen Pahorana bir mektup yollayp ondan Helaman, yani Helamann ordularn glendirmesi iin adam toplamasn istedi; bylece Helaman mucizevi bir baaryla geri ald lkenin bu ksmn kolayca elinde tutabilecekti. 4 Ve yle oldu ki Moroni bu mektubu Zarahemla lkesine gnderdikten sonra, Lamanllarn kendilerinden alm olduklar bu toprak ve ehirlerden geri kalanlar ele geirmek iin yeniden plan yapmaya balad. 5 Ve yle oldu ki Lamanllara kar savaa gitmek iin Moroni byle hazrlk yapmaktayken,

Alma 59:111 ite Lamanllar, Moroni ehrinden ve Lehi ehrinden ve Moriyanton ehrinden toplanm olan Nefiha halknn zerine saldrdlar. 6 Evet, Manti lkesinden ve evredeki lkelerden kamak zorunda kalanlar gelip lkenin bu blmnde bulunan Lamanllara katlmlard. 7 Ve bylece ok kalabalk olduklarndan, evet ve her gn takviye g aldklarndan, Ammoronun emri zerine Nefiha halkna saldrdlar ve onlar ok korkun bir ekilde topluca ldrmeye baladlar. 8 Ve onlarn ordular o kadar kalabalkt ki Nefiha halkndan sa kalanlar onlarn nnden kamak zorunda kaldlar ve gelip Moroninin ordusuna katldlar. 9 Ve imdi Moroni, Nefiha ehrini savunmalar iin halka yardmc olmak amacyla bu ehre adam gnderilmi olduunu sanyordu; ve ehri Lamanllardan geri almaktansa, ehrin Lamanllarn eline dmesini nlemenin daha kolay olacan bildii iin onlarn bu ehri kolayca savunabileceklerini dnyordu. 10 Bu nedenle elindeki btn kuvvetleri geri ald bu topraklar savunmak iin yannda tuttu. 11 Ve imdi Moroni, Nefiha ehrinin dtn grnce buna ok zld ve halkn iledii ktlkler yznden onlar kardelerinin eline decek mi acaba diye phelenmeye balad.

Alma 59:1260:9 12 imdi btn bakomutanlar da onun gibi phe iindeydiler. Onlar da halkn ktlkleri yznden phelenip akna dndler; ve bunun sebebi Lamanllarn onlara kar kazandklar baaryd. 13 Ve yle oldu ki Moroni vatanlarnn zgrl konusunda ilgisizce davrandklar iin hkmete kzyordu. 60. BLM Moroni, hkmetin ordular ihmal etmesi konusunda Pahorana ikayette bulunur Rab iyilerin ldrlmesine izin verir Nefililer dmanlarnn elinden kurtulmak iin btn glerini ve imkanlarn kullanmaldr Moroni ordularna yardm salanmazsa, hkmete kar sava aaca tehdidinde bulunur. m.. tahminen 62 yl. Ve yle oldu ki Moroni, lkenin valisi Pahorana yeniden yazd ve onun yazp syledii szler unlardr: te mektubumu bu lkenin bahakimi ve valisi olan Zarahemla ehrindeki Pahorana ve ayrca bu halk tarafndan onlar ynetmek ve bu savan ilerini yrtmek zere seilmi olan btn herkese yazyorum. 2 nk ite onlar knamak iin syleyeceim baz eyler var; nk ite, adam toplayp onlar kl, pala ve her eit sava silahlaryla silahlandrmak ve lkemizin hangi blgesine girmi olurlarsa olsunlar Lamanllara kar gndermek

364 zere seilmi olduunuzu biliyorsunuz. 3 Ve imdi ite, size derim ki ben kendim ve ayrca adamlarm ve ayn zamanda Helaman ve onun adamlar ok byk aclar ektik; evet, hatta alk, susuzluk ve yorgunluk gibi her trl ve her eit aclara katlandk. 4 Fakat ite, ektiimiz skntlarn hepsi bu kadar olsayd, ne sylenir ne de ikyette bulunurduk. 5 Fakat ite halkmz arasnda olan kym byktr; evet, binlercesi kltan geirilmitir; oysa ordumuz iin yeterince askeri kuvvet gnderip onlarn yardmna kosaydnz, bu olmazd. Evet, bizlere kar ok byk ihmalkrlk ettiniz. 6 Ve imdi ite, bu olduka byk ihmalin nedenini renmek istiyoruz; evet, bu dncesizliinizin nedenini bilmek istiyoruz. 7 Dmanlarmz evrenizde lm iini yaymaktayken, evet, kardelerinizden binlercesini ldrrken, siz tahtlarnzda bilinsiz ve dncesiz bir ekilde oturmay dnebilir misiniz? 8 Evet, hatta korunmalar iin size gvenen, evet, sizleri kendilerine yardm edebileceiniz bir mevkiye getiren insanlara, evet, ordular gnderip onlar kuvvetlendirerek ilerinden binlercesini kltan geirilmekten kurtarabilirdiniz. 9 Fakat ite bununla da kalmadnz Onlardan yiyeceinizi esirgediniz; yle ki birok insan bu halkn mutluluu iin duy-

365 duklar byk arzularndan dolay kanlarnn son damlasna kadar savap ldler; evet ve onlara kar gsterdiiniz ok byk ihmalkrlk yznden onlar bunu alktan lmek zereyken yapmlardr. 10 Ve imdi sevgili kardelerim nk sevilmeye layk olmanz gerekir; evet ve bu halkn zgrl ve mutluluu iin daha fazla gayret gstermeniz gerekirdi; fakat ite, onlar o kadar ok ihmal ettiniz ki binlerce insann kan almak iin balarnz zerine gelecektir; evet, Tanr onlarn dkt her gzya ve ektii her acy bilmektedir 11 te siz tahtlarnzda oturup hibir i yapmazken, Tanrnn yce iyiliiyle sizi kurtaracan m zannediyorsunuz? te, eer byle olacan sanyorsanz, bouna mitleniyorsunuz. 12 Bunca len kardeinizin kendi ktlkleri yznden mi ldn sanyorsunuz? Size derim, eer byle dnyorsanz yanlyorsunuz; nk size derim ki birok insan kltan geirildi; ve ite bunun iin siz hkm giyeceksiniz. 13 nk Rab kendi adalet ve yargsnn ktlerin zerine gelmesi iin iyilerin ldrlmesine izin verir; bu nedenle ldrlm olduklar iin iyilerin kaybolup gittiklerini sanmayn; fakat ite, onlar Tanrlar Rabbin rahatna kavuurlar. 14 Ve imdi ite, size sylyorum; bu halkn ar tembellii yznden, evet, hatta hkmetimizin tembellii ve kendi

Alma 60:1018 kardelerine, evet, hatta len herkese kar gsterdikleri ar ihmalkrlk yznden, Tanrnn yarglarnn bu halkn zerine gelmesinden son derece korkuyorum. 15 nk ilknce kendi bamzda balayan bu ktlk olmasayd, dmanlarmza kar koyabilirdik, bylece zerimizde hibir g elde edemezlerdi. 16 Evet, kendi aramzda kan bu sava olmasayd, evet, aramzda bu kadar ok kan dklmesine neden olan bu kralclar olmasayd, evet, kendi aramzda ekieceimize, imdiye dek olduu gibi kuvvetlerimizi birletirebilseydik, evet, bu kralclar zerimizde g ve yetki edinme arzusu beslemeselerdi, bize kar klca sarlp aramzda o kadar ok kan dklmesine neden olacaklarna, zgrlk davamza sadk kalp bizimle birleerek dmanlarmza kar yrm olsalard, evet, dmanlarmza kar Rabbin kuvvetiyle gitseydik, dmanlarmz darmadan ederdik; nk bu, Rabbin sz dorultusunda yerine gelmi olacakt. 17 Ama ite, Lamanllar u an zerimize saldryorlar, topraklarmz ele geirip halkmz, evet, kadnlarmz ve ocuklarmz kltan geiriyorlar ve her trl aclar ektirip onlar tutsak edip gtryorlar; ve btn bunlar g ve yetki peinde koanlarn, evet, hatta u kralclarn byk ktlkleri yznden oldu. 18 Fakat bu konuyu niin bu

Alma 60:1929 kadar uzatyorum? nk kim bilir belki sizler de yetki peindesiniz. Kim bilir belki siz de vatan hainisiniz. 19 Yoksa lkemizin kalbinde, gvenlik iinde olduunuz iin mi bizi ihmal ediyorsunuz, bu yzden mi bize yiyecek ve ordumuzu kuvvetlendirmek iin asker gnderilmesine engel oldunuz? 20 Tanrnz Rabbin emirlerini unuttunuz mu? Evet, atalarmzn tutsakln unuttunuz mu? Ka kez dmanlarmzn elinden kurtarldmz unuttunuz mu? 21 Yoksa biz tahtlarmzda oturmuken ve Rabbin bizim iin tedarik ettii yollara bavurmazken, Rabbin yine bizi kurtaracan m sanyorsunuz? 22 Evet, lkemizin evresindeki snrlarda binlerce insan kltan geirilip, evet, yaralanp kanlar akmaktayken, evrenizde binlerce, evet ve on binlerce tembel tembel oturan insanlar gibi tembel tembel mi oturacaksnz? 23 Siz rahata oturup olanlar seyrederken, Tanrnn sizi susuz sayacan m sanyorsunuz? te size sylyorum: Hayr! imdi Tanrnn, nce kabn ii temizlenecek, sonra da kabn d temizlenecek dediini hatrlamanz dilerim. 24 Ve imdi yaptklarnzdan tvbe etmez ve kalkp ie koyulmaz ve Helamann geri ald lkenin bu blgelerine bakabilmesi ve bizim de bu tarafta kaybettiimiz malmz ve mlkmzden geri kalanlar kur-

366 tarabilmemiz iin bize ve Helamana yiyecek ve asker yardm gndermeyecek olursanz, ite bizim nce kabn iini, evet, yani hkmetimizin byk ban temizleyinceye kadar Lamanllarla bir daha savamamamz gerekir. 25 Ve eer siz mektubumdaki isteklerimi kabul etmez ve ortaya kp bana gerek bir zgrlk ruhu gstermezseniz ve ordularmz kuvvetlendirmeye alp takviye gndermezseniz ve geimlerini salamak iin onlara yiyecek vermezseniz, ite zgrlk adamlarmdan bir blmn lkemizin bu blgesini savunmalar iin brakacam ve hibir kuvvetin onlara kar ilememesi iin Tanrnn kuvvet ve bereketini onlarn zerinde brakacam 26 Ve bunu inanlar kuvvetli olduu iin ve ektikleri skntlar karsnda sabrl olduklar iin yapacam 27 Ve sizin yannza geleceim ve aranzda zgrlk isteyen biri varsa, evet, eer zgrln bir tek kvlcm dahi kalmsa, ite zorla kuvvet ve yetki sahibi olmak isteyenlerin kkn kurutuncaya kadar aranzda isyanlar kartacam. 28 Evet, ite ben sizin kuvvet ve yetkinizden deil, ancak Tanrmdan korkarm; ve Onun emirleri uyarnca lkemin davasn savunmak iin klcm kaldryorum; ve sizin ktlkleriniz yznden o kadar ok kayp verdik. 29 te vakit gelmitir, evet, imdi vakit yakndr ki siz

367 vatannz ve ocuklarnz savunmak iin harekete gemezseniz, adaletin klc banzn zerinde asl duracaktr; evet ve o kl zerinize dp sizi tamamen yok edinceye kadar yoklayacaktr. 30 te, sizden yardm bekliyorum; ve yardmmza komazsanz, ite yannza, Zarahemla lkesine kadar geleceim ve sizi kltan geireceim, yle ki zgrlk davamz uruna bu halkn ilerleyiini engellemeniz iin artk daha fazla gcnz kalmayacak. 31 nk ite, Rab gnah iinde yaamanza ve ktlklerinizde kuvvetlenip doru olan halkn yok etmenize izin vermeyecektir. 32 te, siz dnyann hretini ve bo eylerini sevdiiniz iin ktlk yaparken, Rabbin, atalarnn gelenekleri, evet ve bizden ayrlm olanlarn arttrd kinleri nedeniyle Lamanllar cezalandrp sizleri esirgeyeceini mi sanyorsunuz? 33 Tanrnn yasalarna kar geldiinizi biliyorsunuz ve bu yasalar ayaklarnzn altnda ezdiinizi de biliyorsunuz. te Rab bana yle dedi: Vali olarak greve getirdiiniz kiiler gnahlarndan ve ktlklerinden tvbe etmezlerse, onlara kar savaa gideceksiniz. 34 Ve imdi ite, ben Moroni, Tanrmn emirlerini yerine getirmek zere yaptm antlamaya gre hareket etmek zorundaym; bu nedenle Tanrnn szne uyarak bana ve ayrca Helamana derhal kendi yiye-

Alma 60:3061:2 ceiniz ve askerlerinizden gndermenizi istiyorum. 35 Ve ite, eer siz bunu yapmazsanz, vakit geirmeden zerinize geleceim; nk ite, Tanr alktan lmemize izin vermeyecektir; bu yzden klca bavurmak zorunda kalsak bile, Tanr sizin yiyeceinizden bize de verecektir. imdi Tanrnn szn yerine getirmeye dikkat edin. 36 te, ben bakomutannz Moroniyim. G peinde deilim, amacm bunu aaya ekmektir. Gzm bu dnyann an ve erefinde deil, ancak Tanrmn grkeminde ve vatanmn zgrl ve mutluluundadr. Ve bylece mektubuma burada son veriyorum. 61. BLM Pahoran Moroniye hkmete kar karlan ayaklanma ve isyandan sz eder Kralclar Zarahemlay ele geirip Lamanllarla ittifak kurarlarPahoran isyanclara kar askeri yardm ister. m.. tahminen 62 yl. te imdi yle oldu ki Moroni mektubunu Bavaliye gnderdikten ksa bir sre sonra Bavali Pahorandan bir mektup ald. Ve kendisine gnderilen szler unlardr: 2 Ben bu lkenin bavalisi Pahoran, bu szleri ordunun bakomutan Moroniye gnderiyorum. te, Moroni, sana derim ki byk aclarnzdan dolay sevin duymuyorum,

Alma 61:314 evet, ektiiniz aclar ruhumu kedere bouyor. 3 Fakat ite, bazlar var ki ektiiniz skntlara seviniyorlar; evet, o kadar ki bana ve ayrca halkmn zgrlk ksmna kar ayaklandlar; evet ve ayaklananlarn says ok fazladr. 4 Ve bu byk ktle neden olanlar beni yarg krssnden indirmeye alanlardr; nk gnl alc szler kullanarak pek ok insann yreini kandrdlar; bunlar aramzda kacak korkun skntlarn nedenidir; onlar yiyeceklerimize el koyup zgrlk taraftar adamlarmzn gzn korkuttular; bu yzden onlar sizin yannza gelemediler. 5 Ve ite, beni huzurlarndan kovdular ve ben kimi bulabildiysem onlarla birlikte Gideyon lkesine katm. 6 Ve ite, lkenin bu blgesinin her yanna bir duyuru gnderdim; ve ite, halk silaha sarlp vatanlarn ve zgrlklerini savunmak, bize yaplan hakszlklarn cn almak iin her gn akn akn bize katlyorlar. 7 Ve bize katlanlarn says o kadar ok oldu ki bize kar ayaklananlara meydan okuduk; evet, yle ki bizden korkuyorlar ve bizimle savamaya cesaret edemiyorlar. 8 lkeyi, yani Zarahemla ehrini ele geirip balarna bir kral setiler; ve bu kii Lamanllarn kralna yazp onunla ittifak kurdu; yaplan bu ittifakla Zarahemla ehrinin savunmasn kendisi stlendi; nk bu ehrin korumasn

368 stlenerek, Lamanllarn lkenin geri kalan blmn ele geirebileceklerini dnyor ve btn halk Lamanllara balandktan sonra bu halkn bana kral olarak atanmay umuyordu. 9 Ve imdi, mektubunda beni eletiriyorsun, ama bu hi nemli deil; kzmadm, aksine yreinin ycelii beni mutlu etti. Ben, Pahoran, yalnzca halkmn hak ve zgrln korumak iin yarg krsmde oturmaktan baka bir g peinde deilim. Ruhum Tanrnn bizi zgr kld bu zgrle sk bir ekilde baldr. 10 Ve imdi ite, kan dkme pahasna da olsa ktle kar direneceiz. Eer Lamanllar kendi topraklarnda kalsalard, onlarn kann dkmezdik. 11 Bize kar ayaklanp klca sarlmasalard, kardelerimizin de kann dkmezdik. 12 Tanrnn adaleti zorunlu klsayd ya da Tanr byle yapmamz emretmi olsayd, tutsaklk boyunduruuna vurulmaya raz olurduk. 13 Fakat ite O, dmanlarmza boyun ememizi emretmez, ama Ona gvenmemizi emreder; ve bizi O kurtaracaktr. 14 Bu yzden, sevgili kardeim Moroni, gel ktle kar duralm ve szmzle kar koyamadmz ktle, evet, isyan ve blclk gibi ktlklere klcmzla kar kalm ki zgrlmz koruyup Kilisemizin byk ayrcalnda ve Fidye ile Kurtarcmzn ve Tanrmzn davasnda sevinelim.

369 15 O nedenle adamlarndan bir ksmn yanna alp abucak yanma gel ve geri kalan adamlarn da Lehi ve Teyankumun emrine brak; kendilerinde bulunan zgrlk ruhuna, yani Tanrnn Ruhuna gre lkenin o ksmnda sava ynetmeleri iin onlara yetki ver. 16 te, sen bana ulancaya kadar sa kalmalar iin onlara bir miktar erzak gnderdim. 17 Buraya gelirken elinden geldii kadar kuvvet topla; ve bizde bulunan imana gre Tanrmzn kuvvetiyle derhal bu blclerin zerine gidelim. 18 Ve Lehi ve Teyankuma gndermek zere daha fazla yiyeceimizin olmas iin Zarahemla ehrini ele geireceiz; evet, Rabbin kuvvetiyle zerlerine yryp bu byk alakla son vereceiz. 19 Ve imdi Moroni, mektubunu almak beni sevindirdi; nk ne yapmamz gerektii konusunda, kardelerimize kar yrmenin doru olup olmayaca konusunda biraz endieliydim. 20 Ama tvbe etmezlerse, Rabbin sana onlara kar yrmeni emrettiini sylyorsun. 21 Lehi ve Teyankumu Rabde kuvvetlendirmeye gayret et. Onlara korkmamalarn syle, nk Tanr onlar ve ayn zamanda kendilerini zgr kld bu zgrle skca bal kalan herkesi kurtaracaktr. Ve imdi sevgili kardeim Moroniye yazdm mektubumu burada bitiriyorum.

Alma 61:1562:5 62. BLM Moroni, Gideyon lkesinde bulunan Pahorann yardmna koar Vatanlarn savunmay reddeden kralclar ldrlrPahoran ve Moroni Nefihay yeniden ele geirirler Birok Lamanl, Ammon halkna katlr Teyankum Ammoronu ldrr, sonra da kendisi ehit der Lamanllar lkeden kartlr ve bar salanr Helaman rahiplik hizmetine geri dnerek Kiliseyi glendirir. m.. tahminen 6257 yllar. Ve yle oldu ki Moroni bu mektubu alnca, Pahorann kendi vatannn zgrl ve davasna hainlik etmeyip sadakat gstermesinden dolay yrei ok byk bir sevinle dolup cesaretlendi. 2 Fakat Pahoran yarg krssnden kovanlarn ktlkleri yznden, evet, sonuta hem vatanlarna hem de Tanrlarna kar ba kaldranlar yznden byk znt duydu. 3 Ve yle oldu ki Moroni, Pahorann arzusu zerine yanna birka adam alarak ordusunun geri kalan ksmn Lehi ve Teyankumun kumandasna brakt ve Gideyon lkesine doru yrye geti. 4 Ve girdii her yerde zgrlk bayran kaldrarak Gideyon lkesine doru yry boyunca toplayabildii kadar kuvvet toplad. 5 Ve yle oldu ki binlerce insan onun bayran altnda topland; ve zgrlklerini

Alma 62:618 koruyup tutsakla dmemek iin kllarn kuandlar. 6 Ve bylece Moroni yry boyunca toplayabildii kadar adam toplayp Gideyon lkesine ulat; ve kuvvetlerini Pahorann kuvvetleriyle birletirdiinde ok gl oldular; hatta lkeyi ele geirip zgrlk halk Zarahemla lkesinden kovan o blclerin kral olan Pakusun adamlarndan daha kuvvetli oldular. 7 Ve yle oldu ki Moroni ve Pahoran ordularyla Zarahemla lkesine inip ehre doru yrdler ve Pakusun adamlaryla karlar karlamaz savaa tututular. 8 Ve ite, Pakus ldrld ve adamlar ise tutsak edildi; ve yarg krss tekrar Pahorana iade edildi. 9 Ve Pakusun adamlar ve yakalanp hapse atlm olan kralclar yasalara gre mahkemede yarglandlar ve yasalara gre idam edildiler; evet, vatanlarn savunmak iin silahlanmayp ona kar savaan herkes, yani Pakusun adamlar ile bu kralclar lm cezasna arptrld. 10 Ve bylece vatann gvenlii iin bu yasaya skca uyulmas gerekliydi; evet ve zgrlklerini inkr eden her kim olursa olsun, yasa gerei derhal lm cezasna arptrld. 11 Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin otuzuncu yl sona erdi. Moroni ile Pahoran zgrlk davasna bal kalmayanlarn hepsini lmle cezalandrp Zarahemla

370 lkesindeki kendi halklar arasnda huzuru saladlar. 12 Ve yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin otuz birinci ylnn banda Moroni Helamana lkenin bu blgesini korumasnda yardmc olmak zere derhal erzak ve ayrca alt bin askerden oluan bir ordu gnderdi. 13 Ve Lehi ve Teyankumun ordusuna da alt bin kiilik bir orduyla yeterli miktarda yiyecek gnderdi. Ve yle oldu ki bu, lkeyi Lamanllara kar kuvvetlendirmek iin yapld. 14 Ve yle oldu ki Moroni ve Pahoran, Zarahemla lkesinde ok sayda asker brakarak, kalabalk bir orduyla Nefiha lkesine doru yrye getiler; zira bu ehirdeki Lamanllar drmeye kararlydlar. 15 Ve yle oldu ki o lkeye doru yol alrken Lamanllarn byk bir birliini yakalayp onlarn ounu ldrdler; ve onlarn erzak ve sava silahlarna el koydular. 16 Ve yle oldu ki onlar yakaladktan sonra Nefililere kar bir daha sava silahlarn kaldrmayacaklarna dair antlama yaptrdlar. 17 Ve bu antlamay yaptktan sonra onlar birlikte yaamalar iin Ammon halknn yanna gnderdiler; ve ldrlmeyenlerin says yaklak drt bin kii kadard. 18 Ve yle oldu ki onlar gnderdikten sonra Nefiha lkesine doru yollarna devam ettiler. Ve yle oldu ki Nefiha ehrine geldiklerinde, Nefiha ehrinin

371 yanndaki Nefiha ovasnda adrlarn kurdular. 19 imdi Moroni, Lamanllarn kendileriyle savamak zere ovaya kmalarn arzu ediyordu; ancak Lamanllar onlarn olaanst cesaretlerini biliyordu ve saylarnn da ok fazla olduunu grnce, bu yzden karlarna kmaya cesaret edemediler; bu nedenle o gn savamadlar. 20 Ve gece olduunda, Moroni gece karanlnda ilerleyip, Lamanllarn ordularyla ehrin hangi tarafnda kamp kurduklarn gizlice renmek iin surlarn zerine kt. 21 Ve yle oldu ki giri kapsnn yannda dou tarafnda toplanmlard ve hepsi uykudayd. Ve imdi Moroni kendi ordusuna dnp abucak salam ipler ve merdivenler hazrlatt, bunlar surlarn zerinden ehrin iine sarktacaklard. 22 Ve yle oldu ki Moroni adamlarn yrye geirip onlar surlara kard ve surlarn zerinden ehrin bu blmne, evet, Lamanllarn ordularyla kamp kurmadklar bat tarafna indirdi. 23 Ve yle oldu ki salam ipleri ve merdivenleri sayesinde hepsi geceleyin ehrin iine indiler; bylece sabah olduunda hepsi ehrin surlar iindeydi. 24 Ve imdi, Lamanllar uyanp Moroninin ordularn surlarn iinde grnce o kadar ok korkuya kapldlar ki geitten karak katlar. 25 Ve imdi nnden katklarn gren Moroni, adamlarn

Alma 62:1932 zerlerine hcum ettirip ilerinden pek ounu ldrd ve ounun da etrafn sarp onlar esir ald; ve geri kalanlar ise deniz kysnda bulunan Moroni lkesine katlar. 26 Bylece Moroni ile Pahoran hibir kayp vermeden Nefiha ehrini ele geirdiler; ve Lamanllarn ou ldrlmt. 27 imdi yle oldu ki esir alnan Lamanllardan pek ou Ammon halkna katlp zgr bir halk olmay arzu ediyordu. 28 Ve yle oldu ki bunu arzu eden herkes dileine kavutu. 29 Dolaysyla Lamanl esirlerin hepsi Ammon halkyla birleip canla bala almaya koyuldular; topra srp her nevi tahl yetitirdiler ve her eit srleri ve davarlar oldu; ve bylece Nefililer ar bir ykten kurtulmu oldu; evet, yle ki btn Lamanl esirlerin yknden kurtuldular. 30 imdi yle oldu ki Moroninin Nefiha ehrini ele geirip pek ounu esir almasyla Lamanllarn ordusu olduka azalmt; ve esir alnan Nefililerin ounun geri getirilmesi Moroninin ordusunu ise olduka kuvvetlendirmiti; bunun zerine Moroni, Nefiha lkesinden Lehi lkesine geti. 31 Ve yle oldu ki Moroninin zerlerine yrdn gren Lamanllar yeniden korku sard ve Moroninin ordusunun nnden katlar. 32 Ve yle oldu ki Moroni ve ordusu, Lehi ve Teyankumla karlancaya dek onlar ehirden ehre kovaladlar; ve

Alma 62:3342 Lamanllar, Moroni lkesine gelinceye kadar Lehi ile Teyankumdan kap aa deniz kenarna indiler. 33 Ve Lamanl ordularnn hepsi bir araya toplandlar; yle ki hepsi Moroni lkesinde tek bir vcut halinde toplandlar. imdi Lamanllarn kral Ammoron da onlarla beraberdi. 34 Ve yle oldu ki Moroni, Lehi ve Teyankum ordularyla Moroni lkesinin snrlar civarnda ordugh kurdular; yle ki Lamanllar hem gney snrnda hem de dou snrnda lle evriliydiler. 35 Ve bylece gece ordughlarn burada kurdular. nk ite, hem Nefililer hem Lamanllar ok yol yrdkleri iin yorgundular; bu nedenle geceleyin Teyankumdan baka sava kurnazl dnen yoktu; nk Ammorona o kadar ok kzyordu ki ona gre Nefililerle Lamanllar arasnda bu kadar ok savan kmasna ve kan dklmesine, evet ve bu kadar ok ktla neden olan bu byk ve uzun savan sorumlular Ammoron ve kardei Amalikiya idi. 36 Ve yle oldu ki Teyankum kzgnlkla kp Lamanllarn ordughna girdi ve ehrin surlarndan sarkp aa indi. Ve bir iple oradan oraya gidip kral buldu ve mzran atp kraln yreinin yanna saplad. Fakat ite, kral lmeden nce hizmetkrlarn uyandrd; yle ki hizmetkrlar Teyankumun peine dp onu ldrdler. 37 imdi yle oldu ki Lehi

372 ve Moroni, Teyankumun ldn renince son derece zldler; nk ite o vatan iin kahramanca savam bir insand; evet, zgrln gerek bir dostuydu; ve dayanlmas g son derece ar bir sr aclara katlanmt. Fakat ite o lmt ve btn dnyann gittii yoldan gitmiti. 38 imdi yle oldu ki ertesi gn Moroni yrye geip Lamanllarn zerine saldrd; yle ki onlar ar bir yenilgiye urattlar ve onlar lkeden srdler; ve Lamanllar kap gittiler; o dnemde bir daha Nefililerle savamak iin geri gelmediler. 39 Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin otuz birinci yl sona erdi; ve bylece Nefililer yllar boyunca sava, kan ve ktlk grm ve ekmedikleri ac kalmamt. 40 Ve Nefi halk arasnda cinayetler ve ekimeler ve blnmeler ve ktln her trls vard; ancak dorularn hatrna, evet, dorularn dualar nedeniyle canlar balanmt. 41 Fakat ite, Nefililerle Lamanllar arasnda olduka ok uzun sren bu savan yznden pek ok insann yrei savan ok uzun srmesinden dolay katlamt; ve birok insann yrei de ektikleri skntlardan dolay yumuamt; yle ki Tanrnn nnde kendilerini alakgnllln derinliklerine kadar alalttlar. 42 Ve yle oldu ki Moroni, lkenin Lamanllarn saldrlarna en ak olan ksmlarn yeterin-

373 ce kuvvetlendirinceye kadar istihkm ettikten sonra Zarahemla ehrine dnd; ve Helaman da miras toprana geri dnd; ve Nefi halk arasnda yeniden bar saland. 43 Ve Moroni ordularnn kumandasn Moroniha adndaki olunun eline teslim etti; ve mrnn geri kalan gnlerini huzur iinde geirmek zere kendi evine ekildi. 44 Ve Pahoran yarg krssne geri dnd; ve Helaman yeniden Tanrnn szn halka vaaz etme grevini zerine ald; nk kan bunca ekime ve savatan sonra Kilisede yeniden bir dzenleme yaplmas gerekiyordu. 45 Bu nedenle Helaman ve kardeleri byk bir gle Tanrnn szn bildirmek zere ktlar. Bylece birok insan yaptklar ktlkler hakknda ikna edip gnahlarndan tvbe etmelerini ve Tanrlar Rabbe vaftiz olmalarn saladlar. 46 Ve yle oldu ki Tanrnn Kilisesini lkenin her yannda yeniden kurdular. 47 Evet ve yasalara ilikin dzenlemeler yapld. Ve hakimleri ve bahakimleri seildi. 48 Ve Nefi halk lkede yeniden bolluk ve berekete kavumaya balad ve lkede oalp yeniden ok glenmeye baladlar. Ve ok zengin olmaya baladlar. 49 Ama zenginliklerine ya da kuvvetlerine veya baarlarna ramen kendi gzlerinde gurura kaplmadlar; Tanrlar Rabbi hatrlamakta da ar davranma-

Alma 62:4363:3 dlar; Tanrnn nnde kendilerini son derece alalttlar. 50 Evet, Rabbin kendileri iin yapm olduu yce eyleri, Onun kendilerini lmden ve zincirlerden ve hapishanelerden ve her trl skntlardan ve dmanlarnn elinden kurtardn hatrladlar. 51 Ve onlar Tanrlar Rabbe srekli olarak dua ettiler, yle ki Rab, sz verdii ekilde onlar bereketledi; bylece glenip lkede baarl ve zengin oldular. 52 Ve yle oldu ki btn bunlar oldu. Ve Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin otuz beinci ylnda Helaman ld. 63. BLM iblon ve daha sonra Helaman kutsal kaytlar teslim alr Birok Nefili kuzey lkesine yolculuk eder Hagot bat denizine yelken aan gemiler inaat eder Moroniha Lamanllar savata yener. m.. tahminen 5652 yllar. Ve yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin otuz altnc ylnn banda, Alma tarafndan Helamana teslim edilmi olan kutsal emanetleri iblon ald. 2 Ve kendisi doru bir insand ve Tanrnn nnde dorulukla yrrd; ve Tanrs Rabbin emirlerini yerine getirmek iin srekli iyilik yapmaya dikkat ederdi; ve kardei de ayn yoldayd. 3 Ve yle oldu ki Moroni de ld. Ve bylece hakimler

Alma 63:417 ynetiminin otuz altnc yl sona erdi. 4 Ve yle oldu ki hakimler ynetiminin otuz yedinci ylnda, be bin drt yz kiilik adamdan, onlarn elerinden ve ocuklarndan oluan byk bir topluluk Zarahemla lkesinden ayrlp kuzeydeki lkeye gitti. 5 Ve yle oldu ki Hagot ok merakl bir kii olduu iin, bu yzden gidip Harabe lkesine yakn olan Bolluk lkesinin snrnda kendisi iin ok byk bir gemi ina etti ve gemiyi kuzey lkesine geit salayan dar kara parasnn yanndaki bat denizine indirdi. 6 Ve ite, birok Nefili ve ayn zamanda birok kadn ve ocuk gemiye binip ykl bir erzakla yelken atlar; ve kuzeye doru yola ktlar. Ve otuz yedinci yl bylece sona erdi. 7 Ve otuz sekizinci ylda, bu adam baka gemiler de ina etti. Ve ilk gemi de geri geldi; ve daha ok sayda insan gemiye bindi; ve onlar da yanlarna epeyce erzak alp yine kuzeydeki lkeye doru yola ktlar. 8 Ve yle oldu ki onlardan bir daha haber alnamad. Ve biz onlarn denizin derinliklerinde boulup ldklerini sanyoruz. Ve yle oldu ki baka bir gemi daha denize ald ve onun da nereye gittiini bilmiyoruz. 9 Ve yle oldu ki bu yl iinde ok sayda insan kuzey lkesine gitti. Ve otuz sekizinci yl bylece sona erdi. 10 Ve yle oldu ki hakimler

374 ynetiminin otuz dokuzuncu ylnda iblon da ld; ve Koriyanton o lkeye giden insanlara erzak gtrmek zere bir gemiyle kuzey lkesine gitmiti. 11 Bu yzden iblon lmnden nce bu kutsal emanetleri, babasnn ad verilmi olan, Helamann Helaman adndaki oluna teslim etmeyi uygun grd. 12 imdi ite, Alma tarafndan gn na karlmamas emredilen o ksmlar hari, Helamann elinde bulunan bu oyma kaytlarn hepsi yazlarak lkenin her yanndaki insanocuklarnn arasna gnderildi. 13 Ancak bu eylerin kutsal tutulmas ve kuaktan kuaa devredilmesi gerekiyordu; bu nedenle, onlar bu yl iblon lmeden nce Helamana teslim edildi. 14 Ve yle oldu ki bu yl iinde yine Lamanllarn tarafna geen baz blcler vard; ve Lamanllar yine Nefililere kar kkrtlp fkelendiriliyordu. 15 Ve ayrca bu ayn yl iinde onlar byk bir orduyla Moroniha halkna kar, yani Moronihann ordusuna kar savamaya geldiler; bu savata ok byk kayplar vererek yenilgiye uradlar ve tekrar kendi topraklarna geri srldler. 16 Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin otuz dokuzuncu yl sona erdi. 17 Ve bylece Almann ve olu Helamann ve dier olu iblonun yks sona erdi.

Helaman Kitab
efililerin bandan geenler. Savalar, ekimeleri ve anlamazlklar. Ve ayn zamanda Helamann olu olan Helamann kaytlarna gre ve ayrca oullarnn kaytlarna gre Mesihin geliinden nce ve hatta Mesihin geliine kadar yaam birok kutsal peygamberin peygamberlikleri. Ve ayrca Lamanllarn ou inanca dndrlr. Doru inanc nasl bulduklar anlatlr. Mesihin geliine kadar, Helaman ve oullarnn kaytlarna gre Lamanllarn doruluunu ve Nefililerin ktlk ve irenliklerini anlatan bu kaytlara ve dier kaytlara Helaman Kitab denir. 1. BLM II. Pahoran bahakim olur ve Kikumen tarafndan ldrlr Pakumeni yarg krssne geer Koriyantumur Lamanl ordularnn bana geerek Zarahemlay alr ve Pakumeniyi ldrr Moroniha, Lamanllar yener ve Zarahemlay yeniden ele geirir Ve Koriyantumur ldrlr. m.. tahminen 5250 yllar. g krss iin ekienler bunlard; bu yzden onlar halkn e blnmesine neden oldular. 5 Buna ramen, yle oldu ki Pahoran halkn oyu ile Nefi halknn bana bahakim ve vali olarak seildi. 6 Ve yle oldu ki Pakumeni yarg krssn ele geiremeyeceini grnce, o da halkn oyuna katld. 7 Fakat ite, Paanki ve onun valileri olmasn isteyen bir ksm halk buna ok fkelendi; bu yzden Paanki pohpohlayc szler syleyerek bu insanlar kardelerine kar ayaklandrmak zereydi. 8 Ve yle oldu ki bunu baarmak zereyken, ite, ele geirildi ve halkn oyu ile yarglanarak lme mahkum edildi; nk isyan karm ve halkn zgrln yok etmeye almt. 9 imdi Paankinin valileri olmasn isteyenler onun lme mahkum edildiini grnce, bu yzden fkelendiler ve ite Kikumen adl birisini Pahorann yarg krssne kadar gndererek Pahoran yarg krssnde otururken ldrttler. 10 Ve Kikumen, Pahorann hizmetkrlar tarafndan izlen-

E imdi ite, yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin krknc ylnn balangcnda, Nefi halk arasnda ciddi bir sorun yaanmaya balad. 2 nk ite, Pahoran lp btn dnyann gittii yoldan gitmiti; bu yzden Pahorann ocuklar olan kardelerin arasnda yarg krssne kimin geecei konusunda ciddi bir ekime balad. 3 imdi yarg krss iin ekienlerin, ayrca halk da ekimeye kkrtanlarn adlar unlard: Pahoran, Paanki ve Pakumeni. 4 imdi Pahorann oullarnn hepsi bu kadar deildi (zira onun oullar oktu); ancak yar-

Helaman 1:1121 di; fakat ite, Kikumenin ka yle hzl olmutu ki kimse onu yakalayamad. 11 Ve o kendisini gnderenlere gitti ve hepsi orada bir antlama yaptlar, evet, Kikumenin Pahoran ldrdn kimseye sylemeyeceklerine dair Sonsuz Yaratclarnn adna yemin ettiler. 12 Bu yzden Kikumen, Nefi halk arasnda tannmyordu; nk Pahoran ldrd zaman klk deitirmiti. Ve Kikumen ve onunla antlama yapm olan etesi bulunamayacaklar ekilde halkn arasna kartlar, fakat bulunanlarn hepsi lme mahkum edildi. 13 Ve imdi ite, Pakumeni halkn oyu ile kardei Pahorann yerine hkm srmek zere halkn bahakimi ve valisi seildi; ve bu onun hakkyd. Ve bunlarn hepsi hakimler ynetiminin krknc ylnda oldu ve bununla da sona erdi. 14 Ve yle oldu ki hakimler ynetiminin krk birinci ylnda, Lamanllar byk sayda bir ordu topladlar ve adamlarn kllarla ve palalarla ve yaylarla ve oklarla ve miferlerle ve gs zrhlaryla ve her trden eitli kalkanlarla donattlar. 15 Ve Nefililerle meydan sava yapmak iin yeniden aaya geldiler. Ve balarnda ad Koriyantumur olan bir adam vard; ve o, Zarahemla soyundan geliyordu; ve Nefililerin arasndan kan bir blcyd; ve iri yar ve gl bir adamd. 16 Bu yzden Ammaronun olu, ad Tubalot olan Laman-

376 llarn kral, Koriyantumurun gl bir adam olduunu, kuvveti ve ayrca stn zekasyla Nefililere kar koyabileceini, bylece onu gndermekle Nefililere kar stnlk salayabileceini dnyordu; 17 Bu yzden onlar kkrtp fkelendirdi ve ordularn bir araya toplayarak Koriyantumuru onlarn bana komutan olarak atad; ve Nefililere kar savamalar iin ordularn Zarahemla lkesine doru yrye geirtti. 18 Ve yle oldu ki hkmette o kadar ok ekime ve sorun vard ki Zarahemla lkesinde yeteri kadar nbeti tutmamlard; nk Lamanllarn byk Zarahemla ehrine saldrmak zere lkelerinin merkezine gelmeye cesaret edemeyeceklerini dnmlerdi. 19 Fakat yle oldu ki Koriyantumur byk saydaki ordusunun banda yryerek ilerledi ve ehirde oturanlarn zerine saldrd; ve ylesine byk bir hzla ilerlemilerdi ki Nefililerin ordularn toplamaya zamanlar olmad. 20 Bu yzden Koriyantumur ehrin giriindeki nbetileri kltan geirip btn ordusu ile ehre girdi; ve kendilerine kar gelen herkesi ldrdler; bylece ehrin tamamn ele geirdiler. 21 Ve yle oldu ki bahakim Pakumeni, Koriyantumurun nnden kap ehrin surlarna kadar geldi. Ve yle oldu ki Koriyantumur onu duvara yle ok arpt ki Pakumeni ld.

377 Ve bylece Pakumeninin gnleri sona erdi. 22 Ve imdi Koriyantumur, Zarahemla ehrini ele geirdiini grnce ve Nefililerin nlerinden katn ve ldklerini ve yakalanp hapse atldklarn ve btn lkedeki en kuvvetli kalenin kontroln ele geirdiini grnce, ylesine yreklendi ki neredeyse lkenin tamamn ele geirmek zere saldrya geecekti. 23 Ve imdi Koriyantumur, Zarahemla lkesinde kalmad; fakat byk bir ordu ile Bolluk ehrine doru ilerledi; nk yolunu klla aarak ilerlemeye ve lkenin kuzey ksmlarn ele geirmeye kararlyd. 24 Ve Nefililerin en byk kuvvetlerinin lkenin merkezinde olduunu sanarak, bu yzden onlarn kk gruplar dnda toplanmalarna zaman brakmadan ilerledi ve bu ekilde halkn zerine saldrd ve onlar kltan geirip yere serdi. 25 Fakat ite Koriyantumurun lkenin merkezine yapt bu ilerleme Nefililerden lenlerin says ok olmasna ramen Moronihaya onlarn zerinde byk bir stnlk salad. 26 nk ite Moroniha, Lamanllarn lkenin merkezine kadar gelmeye cesaret edemeyeceklerini, ancak daha nce yaptklar gibi snr boylarndaki ehirlere saldracaklarn sanmt; bu yzden Moroniha gl ordularna snra yakn blgeleri korumalarn emretmiti. 27 Fakat ite, Lamanllar onun

Helaman 1:2233 umduunun aksine korkmadan lkenin merkezine kadar gelmiler ve bakent Zarahemla ehrini ele geirmilerdi; ve lkenin en nemli blgelerinden geerek, halk kadn erkek, oluk ocuk demeden katledip birok ehri ve kaleyi ele geirmilerdi. 28 Fakat Moroniha bunu renir renmez, onlar Bolluk lkesine gelmeden nce durdurmak iin hemen Lehiyi bir orduyla zerlerine yollad. 29 Ve Lehi denileni yaparak onlar Bolluk lkesine gelmeden nce durdurdu ve onlarla savaa balad; sonuta onlar Zarahemla lkesine doru geri ekilmeye baladlar. 30 Ve yle oldu ki Moroniha geri ekilen Lamanllarn yolunu kesti ve onlarla yle bir savaa giriti ki son derece kanl bir sava oldu; evet, birok insan ldrld ve saylan llerin arasnda Koriyantumur da bulundu. 31 Ve imdi ite, Lamanllar iki taraftan da ekilemediler; ne kuzeye, ne gneye, ne douya, ne de batya ekilebildiler; nk her taraftan Nefililerce kuatlmlard. 32 Ve Koriyantumur, Lamanllar o ekilde Nefililerin ortasna atmt ki Nefililerin ellerine dmler ve Koriyantumurun kendisi lmt; ve Lamanllar, Nefililerin eline teslim oldular. 33 Ve yle oldu ki Moroniha, Zarahemla ehrini yeniden ele geirdi ve tutsak alnan Lamanllarn lkeden bar iinde ayrlmalarn emretti.

Helaman 1:342:10 34 Ve bylece hakimler ynetiminin krk birinci yl sona erdi. 2. BLM Helamann olu Helaman bahakim olurGadiyanton, Kikumen etesini ynetirHelamann hizmetkr Kikumeni ldrr ve Gadiyanton etesi le kaar. m.. tahminen 50 49 yllar. Ve yle oldu ki hakimler ynetiminin krk ikinci ylnda, Moroniha, Nefililer ile Lamanllar arasnda bar tekrar saladktan sonra, ite yarg krssne geecek hi kimse yoktu; bu yzden yarg krssne kimin geecei konusunda halkn arasnda ekimeler kmaya balad. 2 Ve yle oldu ki Helamann olu olan Helaman halkn oyu ile yarg krssne seildi. 3 Fakat ite Pahoran ldrm olan Kikumen, Helaman da ldrmek iin pusuya yatm bekliyordu; ve ktlnn hi kimse tarafndan bilinmemesi iin antlamaya girmi olan etesi tarafndan destekleniyordu. 4 nk konumasn ok iyi bilen ve meslei olan gizli cinayet ve ekyalk ilerini son derece ustalkla yrten Gadiyanton adl biri vard; bu yzden Gadiyanton, Kikumen etesinin lideri oldu. 5 Bu yzden Gadiyanton onlara ve ayrca Kikumene pohpohlayc szler syleyerek kendisini yarg krssne geirirlerse, etesinin yelerine halk arasnda g ve yetki vereceini

378 syledi; bu yzden Kikumen, Helaman ortadan kaldrmann yollarn aramaya balad. 6 Ve yle oldu ki Kikumen, Helaman ldrmek amacyla yarg krssne doru giderken, ite Helamann hizmetkrlarndan biri geceleyin dar km ve klk deitirerek bu etenin Helaman ldrmek iin kurduu planlar renmiti; 7 Ve yle oldu ki hizmetkr, Kikumenle karlat ve ona bir iaret verdi; bu yzden Kikumen ona ne yapmak istediini bildirdi ve Helaman ldrebilmek iin ondan kendisini yarg krssne gtrmesini istedi. 8 Ve Helamann hizmetkr Kikumenin yreinden geen her eyi bildiinden ve onun amacnn cinayet ilemek olduunu bildiinden ve onun etesine ye olan herkesin amacnn da cinayet ilemek, hrszlk etmek ve g kazanmak olduunu bildiinden, (ve bu onlarn gizli planlar ve eteleriydi) Helamann hizmetkr, Kikumene: Haydi yarg krssne gidelim! dedi. 9 imdi bu Kikumeni ok memnun etmiti; nk amacn gerekletirebileceini sanyordu; fakat ite, yarg krssne giderlerken Helamann hizmetkr Kikumeni tam kalbinden baklad ve Kikumen hi ses karmadan yere l olarak yld. Ve hizmetkr koup Helamana grd, duyduu ve yapt her eyi anlatt. 10 Ve yle oldu ki Helaman bu ekyalar ve gizli katiller

379 etesinin yakalanp yasalara gre idam edilmeleri iin adamlarn yollad. 11 Fakat ite Gadiyanton, Kikumenin dnmediini grnce, onun ldrlm olmasndan korktu; bu yzden etesine peinden gelmelerini emretti. Ve gizli bir yoldan le karak lkeden katlar; ve bylece Helaman onlar yakalatmak zere adamlarn gnderdiinde, onlar hibir yerde bulunamad. 12 Ve bu Gadiyantondan daha sonra tekrar sz edilecektir. Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin krk ikinci yl sona erdi. 13 Ve ite, bu kitabn sonunda, bu Gadiyantonun btn Nefi halknn yklmasna, evet, neredeyse tamamen yok olmasna neden olacan greceksiniz. 14 te, Helaman Kitabnn sonunu kastetmiyorum, btn bu yazdklarm aldm Nefi Kitabnn sonundan sz ediyorum. 3. BLM Birok Nefili kuzeydeki lkeye g eder Evlerini imentodan yaparlar ve pek ok kayt tutarlar On binlerce insan doru inanc bulur ve vaftiz olurTanrnn sz insanlar kurtulua gtrrHelamann olu Nefi yarg krssne geer. m.. tahminen 4939 yllar. Ve imdi, yle oldu ki hakimler ynetiminin krk nc ylnda, kilisedeki biraz gurur dnda Nefi halknn arasnda hi ekime olmad; bu da halkn arasnda ufak tefek baz

Helaman 2:113:9 anlamazlklarn kmasna neden oldu; krk nc yln sonunda bu sorunlar zld. 2 Ve krk drdnc ylda halkn arasnda hibir ekime olmad; krk beinci ylda pek ekime olmad. 3 Ve yle oldu ki krk altnc ylda, evet, birok ekimeler ve anlamazlklar oldu; bu arada olduka ok sayda insan Zarahemla lkesini terk ederek kuzey lkesini miras almaya gitti. 4 Ve onlar ok uzun bir mesafe yolculuk edip byk su kitlelerinin ve birok nehirlerin bulunduu bir yere geldiler. 5 Evet ve lkenin her yanna daldlar, kendilerinden nce lkeyi pek ok insann yurt edinmi olmas nedeniyle, lkenin ssz hale getirilmemi ve aasz kalmam blgelerine daldlar. 6 Ve imdi, bu lkenin hibir ksm aa yokluu dnda ssz deildi; fakat daha nce lkeye yerleen halkn byk bir ykma uramas nedeniyle buraya Harabe ad verildi. 7 Ve lkede ok az aa olmas nedeniyle buraya yerleen halk imento kullanmada ok ustalat; bu yzden oturduklar evleri imentodan yaptlar. 8 Ve yle oldu ki onlar oalp yayldlar ve lkenin gneyinden kuzeyine gittiler ve gneydeki denizden kuzeydeki denize, batdaki denizden doudaki denize kadar yle yayldlar ki btn yeryzn kaplamaya baladlar. 9 Ve lkenin kuzeyindeki halk

Helaman 3:1022 adrlarda ve imentodan yaplm evlerde oturuyorlar ve topran zerinde yeeren aalar bymeleri iin kesmiyorlard; bylece zaman gelince, evlerini, evet, ehirlerini ve tapnaklarn ve sinagoglarn ve kutsal snaklarn ve her trl binalarn ina edebilecekleri keresteye sahip olacaklard. 10 Ve yle oldu ki lkenin kuzeyinde ok az kereste olduu iin gemi ile oraya ok kereste gnderdiler. 11 Ve bylece kuzey lkesindeki halka hem ahaptan hem de imentodan birok ehir kurma olanan saladlar. 12 Ve yle oldu ki doutan Lamanl olan Ammon halkndan birok kii de bu lkeye gitti. 13 Ve imdi, bu halkn yapt ileri anlatan birok kayt, bu halkn arasndaki birok kii tarafndan kendileri hakknda ayrntl ve geni bir ekilde tutuldu. 14 Fakat ite, bu halkn yapt ilerin yzde biri, evet, Lamanllarn ve Nefililerin bandan geenler ve aralarndaki savalar ve ekimeleri ve anlamazlklar ve vaazlar ve peygamberlikleri ve gemicilikleri ve gemi ina etmeleri ve tapnaklar, sinagoglar ve kutsal snaklar ina etmeleri ve doruluklar ve ktlkleri ve cinayetleri ve hrszlklar ve yamaclklar ve her trl irenlikleri ve cinsel ahlakszlklar bu esere samaz. 15 Fakat ite her trden birok kitap ve kayt bulunuyor ve

380 bunlar zellikle Nefililer tarafndan tutulmutur. 16 Ve bu kaytlar Nefililer tarafndan bir kuaktan dierine yasalar ineyip ldrlnceye, yamalanncaya ve avlanlncaya ve srlnceye ve katledilinceye ve yeryznn her tarafna datlncaya ve Lamanllarla karncaya ve artk Nefililer diye anlmayp kt, vahi ve insafsz oluncaya, evet, hatta tpk Lamanllar gibi oluncaya kadar aktarlmtr. 17 Ve imdi tekrar kendi anlattklarma dnyorum; bu yzden sylediklerim, Nefi halk arasnda byk ekimeler ve karklklar ve savalar ve anlamazlklar olduktan sonra olmutur. 18 Ve hakimler ynetiminin krk altnc yl sona erdi. 19 Ve yle oldu ki lkede hl byk bir ekime devam ediyordu, evet, hatta krk yedinci ylda ve ayn zamanda krk sekizinci ylda da. 20 Buna ramen Helaman yarg krssn adaletle ve eitlikle ynetti; evet, Tanrnn yasalarn, yarglarn ve emirlerini yerine getirmeye dikkat etti; ve srekli olarak Tanrnn gznde doru olan yapt; ve babasnn yolunda yryerek lkede baarya ulat. 21 Ve yle oldu ki onun iki olu oldu. Byne Nefi ve kne ise Lehi adn verdi. Ve onlar Rab iin yetimeye baladlar. 22 Ve yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin krk sekizinci ylnn sonuna

381 doru Nefili halknn arasndaki savalar ve ekimeler biraz da olsa azalmaya balad. 23 Ve yle oldu ki hakimler ynetiminin krk dokuzuncu ylnda, Gadiyanton ekyasnn lkenin byk yerleim alanlarnda kurduu gizli eteler dnda, lkenin her yannda srekli olarak bar saland; bu eteler o zamanlar hkmetin banda olanlar tarafndan bilinmiyordu; bu yzden lkede yok edilemediler. 24 Ve yle oldu ki bu ayn ylda kilisede ylesine byk bir gelime oldu ki binlerce insan kiliseye katld ve tvbe ederek vaftiz oldular. 25 Ve kilisenin baars yle byk ve halkn zerine dklen nimetler o kadar oktu ki yksek rahipler ve retmenler bile hayretler iinde kalmlard. 26 Ve yle oldu ki Rabbin ii, birok cann, hatta on binlerce cann vaftiz olmas ve Tanrnn Kilisesi ile birlemesi sayesinde ilerledi. 27 Bylece Rabbin, yreklerinin tm itenlii ile Onun kutsal adn anan herkese kar merhametli olduunu grebiliriz. 28 Evet, bylece cennetin kapsnn herkese ak olduunu, hatta Tanrnn Olu olan sa Mesihin adna inananlara ak olduunu gryoruz. 29 Evet, dileyen herkesin eytann btn kurnazln, tuzaklarn ve hilelerini parampara edecek ve Mesihin rencisini ktleri yutmak zere hazrlanm olan sonsuz sefalet ukurunun karsndaki dar ve ince

Helaman 3:2335 yoldan geirecek diri ve gl olan Tanrnn szne sarlabileceini gryoruz. 30 Ve Tanrnn sz onlarn canlarn, evet, onlarn lmsz canlarn brahimle ve shakla ve Yakupla ve btn kutsal atalarmzla beraber oturmalar iin Gklerin Krallndaki Tanrnn sa eline getirecektir, oradan bir daha ayrlmayacaklardr. 31 Ve bu yl Zarahemla lkesinde ve evredeki blgelerde, hatta Nefililerin elindeki btn lkede srekli olarak sevin yaand. 32 Ve yle oldu ki krk dokuzuncu yln geriye kalan ksm bar ve ok byk sevin iinde geti; evet ve hakimler ynetiminin ellinci yl da srekli olarak bar ve byk sevin iinde geti. 33 Ve hakimler ynetimin elli birinci yl da bar iinde geti, ancak kiliseye Tanrnn Kilisesine deil, ama Tanrnn Kilisesine ye olduklarn iddia edenlerin yreklerine gurur girmeye balad. 34 Ve onlar gururla kendilerini ykselterek kardelerinin ouna bask yaptlar. imdi bu byk bir ktlkt; halkn alakgnll olan ksmnn ok eziyet ekip birok skntlara katlanmasna neden oldu. 35 Buna ramen onlar, ruhlar sevin ve teselli ile doluncaya kadar, evet, yrekleri paklanp kutsallancaya kadar sk sk oru tutup dua ettiler ve alakgnlllkte giderek kuvvetlendiler ve Mesihe olan

Helaman 3:364:9 inanlar giderek salamlat; bu kutsallk yreklerini Tanrya verdikleri iin olur. 36 Ve yle oldu ki elli ikinci yl da, halkn yreine giren ar byk gurur dnda bar iinde geti; ve bunun nedeni lkedeki ok byk zenginlikleri ve kazandklar baaryd; ve onlarn gururu her geen gn daha ok artt. 37 Ve yle oldu ki hakimler ynetiminin elli nc ylnda Helaman ld ve byk olu Nefi onun yerine hkm srmeye balad. Ve yle oldu ki Nefi yarg krssn adaletle ve eitlikle yrtt; evet, Tanrnn emirlerini yerine getirdi ve babasnn yolundan yrd. 4. BLM Nefili blcler ve Lamanllar glerini birletirerek Zarahemla lkesini ele geirirler Nefililer iledikleri ktlkler yznden yenilirler Kilise yava yava klr ve halk Lamanllar gibi gszleir. m.. tahminen 3830 yllar. Ve yle oldu ki elli drdnc ylda kilisede birok anlamazlk kt ve ayrca halkn arasnda o kadar ok ekime oldu ki sonuta ok kan dkld. 2 Ve halkn isyan karan kesimi ldrld ve lkeden atld; ve onlar da Lamanllarn kralna gittiler. 3 Ve yle oldu ki bunlar Lamanllar Nefililere kar savaa kkrtmaya altlar; fakat ite, Lamanllar o kadar ok

382 korkuyorlard ki bu blclerin szlerine kulak vermediler. 4 Fakat yle oldu ki hakimler ynetiminin elli altnc ylnda, Nefililerden Lamanllara katlan blcler oldu; ve bunlar tekilerle birlikte Lamanllar kkrtp onlar Nefililere kar fkelendirmeyi baardlar; ve btn bir yl boyunca savaa hazrlandlar. 5 Ve elli yedinci ylda Nefililerle savamak iin aaya geldiler ve ldrme iine baladlar; evet, yle ki hakimler ynetiminin elli sekizinci ylnda Zarahemla lkesini ele geirmeyi baardlar; evet ve hatta Bolluk lkesinin yanndaki lkeye kadar olan btn topraklar ele geirdiler. 6 Ve Nefililer ile Moronihann ordular Bolluk lkesine kadar srldler. 7 Ve orada bat denizinden, dou denizine kadar olan yerde Lamanllara kar kuvvetlendiler; lkelerinin kuzeyini savunmak iin ordularn yerletirip kuvvetlendirdikleri bu hattn uzunluu bir Nefili iin bir gnlk yoldu. 8 Ve bylece blc Nefililer, Lamanllarn byk ordusunun yardmyla lkenin gneyinde bulunan Nefililerin sahip olduu her eyi ele geirmilerdi. Ve btn bunlar hakimler ynetiminin elli sekizinci ve elli dokuzuncu yllarnda oldu. 9 Ve yle oldu ki hakimler ynetiminin altmnc ylnda, Moroniha ordularyla lkenin birok ksmn ele geirmeyi baard; evet, Lamanllarn

383 eline dm olan birok ehri tekrar geri aldlar. 10 Ve yle oldu ki hakimler ynetiminin altm birinci ylnda btn topraklarnn yarsn tekrar ele geirmeyi baardlar. 11 imdi kendi aralarnda iledikleri ktlkler ve irenlikler olmasayd, Nefililer bu byk kayba ve katliama uramayacaklard; evet ve bu ktlk ve irenlikler Tanrnn Kilisesine ye olduklarn iddia edenlerin arasnda da oluyordu. 12 Ve bunun nedeni yreklerindeki gururdu, byk zenginlikleriydi, evet, yoksullar ezmeleri, alardan yiyecek, plaklardan giyecek esirgemeleri ve alakgnll kardelerinin yanana tokad atmalar, kutsal olan eylerle alay etmeleri, peygamberlik ve vahiy ruhunu inkr etmeleri, cinayet ilemeleri, yamaclklar, yalanclklar, hrszlklar, zina ilemeleri, byk kavgalar karmalar ve Nefi lkesine kap Lamanllarn arasna katlmalar idi. 13 Ve bu byk ktlkleri yznden ve kendi gleriyle vndkleri iin, kendi balarna brakldlar; bu yzden baarl olamadlar, fakat hemen hemen ellerindeki btn topraklar gidinceye kadar Lamanllarn belsna uradlar, vuruldular ve srldler. 14 Fakat ite, Moroniha, halka ktlklerinden dolay birok ey vaaz etti ve Helamann oullar olan Nefi ile Lehi de halka birok ey vaaz ettiler; evet ve onlara ktlkleri hakknda ve gnahlarndan tvbe

Helaman 4:1022 etmezlerse balarna gelecekler hakknda birok peygamberlikte bulundular. 15 Ve yle oldu ki onlar tvbe ettiler ve tvbe ettikleri lde refaha kavumaya baladlar. 16 nk Moroniha onlarn tvbe ettiklerini grd zaman, mallarnn ve topraklarnn yarsn geri alncaya kadar onlar bir yerden baka yere, bir ehirden baka ehre gtrmeyi gze ald. 17 Ve bylece hakimler ynetiminin altm birinci yl sona erdi. 18 Ve yle oldu ki hakimler ynetiminin altm ikinci ylnda Moroniha, Lamanllardan baka hibir ey geri alamad. 19 Bu yzden topraklarnn geriye kalan ksmn ele geirmek iin yaptklar planlardan vazgetiler; nk Lamanllarn saylar o kadar artmt ki Nefililerin onlardan daha gl olmas mmkn deildi; bu yzden Moroniha ele geirdii topraklar koruyabilmek iin btn ordularn kulland. 20 Ve yle oldu ki Lamanllarn saylarnn byklnden dolay, Nefililer yenilmekten, ayak altnda ezilmekten ve ldrlp yok edilmekten ok korkuyorlard. 21 Evet, Almann peygamberliklerini ve ayrca Mosiyann szlerini hatrlamaya baladlar; ve kendilerinin dik kafal bir halk olduklarn ve Tanrnn emirlerini hie saydklarn grdler. 22 Ve Mosiyann yasalarn ya da Rabbin ona halka vermesi iin buyurduu yasalar

Helaman 4:235:6 deitirerek ayaklar altnda inediklerini grdler; ve yasalarnn bozulduunu ve kt bir halk olduklarn, yle ki ayn Lamanllar gibi kt olduklarn grdler. 23 Ve ktlklerinden dolay kilise yava yava klmeye balad; ve peygamberlik ruhuna ve vahiy ruhuna artk inanmamaya baladlar; ve Tanrnn yarglar onlarn yzne dik dik bakyordu. 24 Ve kardeleri Lamanllar gibi zayf dtklerini grdler ve Rabbin Ruhu artk onlar korumuyordu; evet, Rabbin Ruhu kutsal olmayan tapnaklarda barnmad iin artk onlardan uzaklamt. 25 Bu yzden Rab kendi mucizevi ve esiz gcyle onlar korumaktan vazgeti; nk onlar bir inanszlk ve korkun ktlk durumuna dmlerdi; ve Lamanllarn kendilerinden ok daha fazla sayda olduklarn ve Tanrlar Rabbe balanmadka mahvolmalarnn kanlmaz olduunu grdler. 26 nk ite, adam adama kyaslandnda Lamanllarn kendileri kadar gl olduklarn grdler. Ve bylece bu byk suu ilemi oldular; evet, bylece sular yznden birka yl iinde glerini yitirdiler. 5. BLM Nefi ve Lehi kendilerini vaaz etmeye adarlar Onlarn adlar atalarnn hayatlarn rnek alma -

384 lar gerektiini hatrlatr Mesih tvbe edenleri fidye ile kurtarr Nefi ve Lehi birok kimseyi inanca dndrr, hapse atlrlar ve etraflar atele sarlr yz kiinin zerini kara bir bulut kaplarYer sarslr ve bir ses insanlara tvbe etmelerini emreder Nefi ile Lehi meleklerle konuurlar ve kalabaln etraf atele evrilir. m.. tahminen 30 yl. Ve yle oldu ki bu ayn yl iinde, ite, Nefi, yarg krssn Sezoram adnda birisine teslim etti. 2 nk onlarn yasalar ve hkmetleri halkn oyu ile belirlendii ve ktl seenler iyilii seenlerden daha fazla olduu iin, bu yzden yok olmalarnn zaman gelmiti; nk yasalar bozulmutu. 3 Evet ve hepsi bu kadar deildi; onlar dik kafal bir halkt, yle ki ne yasa ile ne de adaletle idare edilebildiler; yoksa bu onlarn ykmn getirirdi. 4 Ve yle oldu ki Nefi onlarn ktlkleri yznden yorgun dmt; ve yarg krssn brakt ve mrnn geri kalan gnlerini Tanrnn szn vaaz etmeye adad; ve kardei Lehi de mrnn geri kalan gnlerini Tanrnn szn vaaz etmeye adad. 5 nk babalar Helamann kendilerine syledii szleri hatrladlar. Ve onun syledii szler unlardr: 6 te oullarm, diliyorum ki Tanrnn emirlerini yerine getirmeyi hatrlarsnz; ve isterim ki bu szlerimi halka

385 bildirirsiniz. te, size Yerualem lkesinden kp gelen ilk atalarmzn adlarn verdim; ve bunu, adlarnz hatrladnz zaman onlar hatrlayasnz diye yaptm; ve onlar hatrladnz zaman onlarn yapt ileri hatrlayabilir ve onlarn yapt ileri hatrladnz zaman da onlarn yapt ilerin iyi olduunun hem sylendiini hem de yazl olduunu bilebilirsiniz. 7 Bu yzden oullarm, sizin iyi olan yapmanz diliyorum; yle ki onlar hakknda iyi eyler sylenip yazld gibi sizin iin de iyi eyler sylenip yazlsn. 8 Ve imdi oullarm, ite sizden istediim daha baka eyler var; ancak bunlar vnmeniz iin deil, ama cennette kendinize bir hazine, evet, lmsz ve solmayan bir hazine biriktirebilmeniz iin yapmanz istiyorum; evet, bylece sonsuz yaamn deerli armaanna sahip olabilirsiniz; bu armaann atalarmza verildiine inanmaya hakkmz var. 9 Ah oullarm hatrlayn, Kral Benyaminin halkna konutuu szleri hatrlayn! Evet, gelecek olan sa Mesihin kefaret kannn aracl dnda, insann kurtulabilecei baka bir yol veya are yoktur; evet Onun dnyay fidye ile kurtarmaya geleceini hatrlayn. 10 Ve Amulekin Ammoniha ehrinde Zeezroma syledii szleri de hatrlayn; nk ona Rabbin kesinlikle halkn fidye ile kurtarmaya geleceini, ancak onlar gnahlar iinde deil,

Helaman 5:715 gnahlarndan fidye ile kurtaracan syledi. 11 Ve Ona Baba tarafndan halkn gnahlarndan tvbe artyla kurtarmas iin yetki verildi; bu yzden tvbe koullarnn mjdesini aklamak iin meleklerini gnderdi; bu tvbe onlar Fidye ile Kurtarann gcne ve ruhlarnn kurtuluuna getirir. 12 Ve imdi oullarm hatrlayn, hatrlayn ki temelinizi Tanrnn Olu olan Fidye ile Kurtarcmz Mesihin kayas zerine kurmalsnz; yle ki eytan kendi gl rzgarlarn gnderdiinde, evet, kasrga kt srada oklarn attnda, evet, yadrd dolu ve gl frtnas size arptnda, zerinizde hibir gc olmayacak, sizi sefalet uurumuna ve sonsuz felakete srkleyemeyecek; bu kaya zerine evinizi kurduunuzdan dolay, ki bu salam bir temeldir, eer insanlar bu temel zerine evlerini kurarlarsa yklamazlar. 13 Ve yle oldu ki Helamann, oullarna rettii szler bunlard; evet, Helaman onlara yazlmayan birok eyler ve ayn zamanda yazl olan birok eyler retti. 14 Ve onlar babalarnn szlerini hatrladlar; ve bu yzden Tanrnn emirlerini yerine getirip Bolluk ehrinden balamak zere Nefi halknn arasna Tanrnn szn retmeye gittiler. 15 Ve oradan Gid ehrine ve Gid ehrinden de Mulek ehrine gittiler.

Helaman 5:1629 16 Ve bylece lkenin gneyinde oturan btn Nefi halknn arasnda dolancaya kadar bir ehirden dierine gittiler; ve oradan Zarahemla lkesine, Lamanllarn arasna gittiler. 17 Ve yle oldu ki ylesine byk bir gle vaaz ettiler ki Nefililerden ayrlp dier tarafa geen blclerin ounu akna evirdiler; yle ki onlar da gelip gnahlarn itiraf ettiler ve tvbe ederek vaftiz oldular ve yaptklar hakszlklar dzeltmeye almak iin derhal Nefililerin yanna dndler. 18 Ve yle oldu ki Nefi ve Lehi, Lamanllara byk bir g ve yetki ile vaaz ettiler; nk bu g ve yetki onlara konuabilmeleri iin verilmiti ve syleyecekleri szler de onlara verilmiti. 19 Bu yzden Lamanllar byk aknla uratarak onlar ylesine ikna edecek ekilde konutular ki Zarahemla lkesinde ve evresinde sekiz bin Lamanl tvbe ederek vaftiz oldu ve atalarnn geleneklerinin kt olduuna ikna oldular. 20 Ve yle oldu ki Nefi ve Lehi, oradan ilerleyerek Nefi lkesine vardlar. 21 Ve yle oldu ki Lamanllarn bir ordusu tarafndan yakalanp hapse atldlar; evet, hatta Ammon ve kardelerinin, Limhinin hizmetkrlar tarafndan atldklar ayn hapishaneye atldlar. 22 Ve hapishaneye atlp gnlerce yiyeceksiz kaldktan sonra, ite Lamanllar onlar

386 gtrp ldrmek iin hapishaneye girdiler. 23 Ve yle oldu ki Nefi ile Lehinin etraf sanki atele kuatlmt; bu yzden onlar yanma korkusuyla onlara el srmeye cesaret edemediler. Yine de Nefi ile Lehiye bir ey olmad; ve onlar sanki atein ortasnda duruyorlard, ama yanmyorlard. 24 Ve onlar etraflarnn bir ate stunuyla kuatldklarn ve atein onlara zarar vermediini grdklerinde yreklendiler. 25 nk Lamanllarn ellerini onlara srmeye ve yaklamaya cesaret edemediklerini ve hayretten dilleri tutulmu gibi orada durduklarn grdler. 26 Ve yle oldu ki Nefi ve Lehi onlarn nnde durup onlarla konumaya baladlar ve onlara yle dediler: Korkmayn! nk ite, bu harika olay size gsteren Tanrdr; bu olayla bize el srp bizi ldremeyeceiniz size gsterilmitir. 27 Ve ite, onlar bu szleri syler sylemez, yer korkun bir ekilde sarsld ve hapishanenin duvarlar sanki yklacakm gibi sarsld; fakat ite, yklmad. Ve ite hapishanede olanlar blc Lamanllar ve Nefililer idi. 28 Ve yle oldu ki kara bir bulut onlar glgeledi ve mthi ar bir korku zerlerine geldi. 29 Ve yle oldu ki sanki kara bulutun zerinden bir ses geldi ve yle dedi: Tvbe edin, tvbe edin ve size iyi haberleri mjdelemeleri iin gnderdiim hizmetkrlarm bir daha ldrmeye almayn.

387 30 Ve yle oldu ki bu sesi duyduklarnda, bunun gk grlts ya da ok iddetli bir ses olmadn, fakat ite tamamyla yumuak, sanki fslty andran sakin bir ses olduunu anladlar; ve bu ses onlarn iini deldi. 31 Ve sesin yumuaklna ramen, ite yer korkun bir ekilde sarsld ve hapishanenin duvarlar sanki yere yklacakm gibi tekrar salland; ve ite onlar glgeleyen kara bulut dalmad. 32 Ve ite ses yeniden gelip yle dedi: Tvbe edin, tvbe edin! nk Gklerin Krall yaklamtr; ve artk hizmetkrlarm ldrmeye almayn. Ve yle oldu ki yer tekrar sarsld ve duvarlar salland. 33 Ve ses nc kez yine geldi ve onlara insan dilinin syleyemeyecei harika szler syledi; ve duvarlar tekrar salland ve yer sanki yarlacakm gibi sarsld. 34 Ve yle oldu ki Lamanllar kendilerini glgeleyen kara bulut yznden kaamyorlard; evet ve ayn zamanda zerlerine gelen korkudan dolay kmldayamyorlard. 35 imdi onlarn arasnda doutan Nefili olan biri vard; bir zamanlar Tanrnn Kilisesinin yesi olup daha sonra onlardan ayrlmt. 36 Ve yle oldu ki adam dnd ve ite, kara bulutlarn arasndan Nefi ile Lehinin yzlerini grd; ve ite onlarn yzleri sanki meleklerin yzleri gibi prl prl parlyordu. Ve onla-

Helaman 5:3044 rn gzlerini ge dikmi olduklarn grd; ve onlar sanki grdkleri bir varlkla konuup ona sesleniyormu gibi davranyorlard. 37 Ve yle oldu ki bu adam kalabala seslenerek onlara dnp bakmalarn syledi. Ve ite onlara dnmeleri ve bakmalar iin g verildi; ve Nefi ile Lehinin yzlerini grdler. 38 Ve onlar bu adama: te, btn bunlarn anlam nedir ve bu adamlar kimle konuuyor? dediler. 39 imdi bu adamn ad Aminadabd. Ve Aminadab onlara: Tanrnn melekleri ile konuuyorlar! dedi. 40 Ve yle oldu ki Lamanllar ona: Bizi glgeleyen bu kara bulutun zerimizden kaldrlmas iin ne yapmalyz? dediler. 41 Ve Abinadab onlara yle dedi: Tvbe edip Alma, Amulek ve Zeezrom tarafndan size retilen Mesihe inanncaya kadar bu sese yakarn; ve bunu yaptnz zaman sizi glgeleyen bu kara bulut zerinizden kaldrlacaktr! 42 Ve yle oldu ki hepsi yeri sarsan sese doru yakarmaya baladlar; evet, hatta kara bulut dalncaya kadar yakardlar. 43 Ve yle oldu ki etraflarna baknp kendilerini glgeleyen kara bulutun daldn grdkleri zaman, ite, kendilerinin, evet, oradaki herkesin bir ate stunu ile sarlm olduklarn grdler. 44 Ve Nefi ile Lehi onlarn ortasndayd; evet, onlarn evresi

Helaman 5:456:5 kuatlmt; evet, sanki alevli bir atein ortasnda duruyorlard; ancak ate ne onlara zarar veriyordu, ne de hapishanenin duvarlarn yakyordu; ve onlar ifade edilemeyecek yce bir sevinle dolmulard. 45 Ve ite Tanrnn Kutsal Ruhu gkten inerek yreklerine girdi; ve sanki atele dolmulard ve harikulade szler syleyebiliyorlard. 46 Ve yle oldu ki onlara bir ses geldi, evet, fsltya benzeyen ho bir ses yle diyordu: 47 Esenlik, esenlik olsun sizlere, nk dnyann kuruluundan beri var olan ok Sevdiime inandnz. 48 Ve imdi, bunu duyduklar zaman, sesin nereden geldiini grmek iin gzlerini yukarya evirdiler; ve ite, gklerin aldn grdler ve melekler gkten inip onlara hizmet ettiler. 49 Ve bunlar grp duyanlar yaklak yz kiiydi; ve onlara ilerleyip armamalar ve kukuya dmemeleri sylendi. 50 Ve yle oldu ki onlar gidip duyduklar ve grdkleri her eyi evredeki btn blgelerde duyurarak halka rettiler; sonuta Lamanllarn byk bir ksm grdkleri kantlarn byklnden dolay onlara inandlar. 51 Ve inananlarn hepsi sava silahlarn yere brakt ve ayn zamanda atalarnn nefretlerini ve geleneklerini braktlar. 52 Ve yle oldu ki Nefililere topraklarn geri verdiler. 6. BLM

388

Doru Lamanllar kt Nefililere sz vaaz ederlerHer iki halk da huzur ve bolluk dolu bir dnemde refah iinde yaarlar Gnahn yaratcs olan Lusifer, ktlerin ve Gadiyanton ekyalarnn yreklerini cinayet ilemeye ve ktlk yapmaya kkrtrEkyalar, Nefi hkmetini ele geirirler. m.. tahminen 2923 yllar. Ve yle oldu ki btn bunlar hakimler ynetiminin altm ikinci yl sona erdiinde olmutu ve Lamanllar ounlukla doru bir halk olmulard; yle ki doruluklar, inanlarndaki salamllk ve kararllktan dolay Nefililerinkini gemiti. 2 nk ite Nefililerin ou kat yrekli, pimanlk duymayan, olduka kt insanlar olmulard; yle ki Tanr szn ve aralarna gelen btn vaazlar ve peygamberlikleri reddediyorlard. 3 Buna ramen kilise halk, Lamanllarn inanca dnmelerinden, evet, aralarnda kurulan Tanrnn Kilisesinden dolay byk bir sevin iindeydiler. Ve birbirleriyle dostluklar kurup birlikte sevindiler; ve byk bir sevin yayorlard. 4 Ve yle oldu ki Lamanllarn ou Zarahemla lkesine inerek Nefi halkna doru inanc nasl bulduklarn akladlar ve onlar inanca ve tvbeye tevik ettiler. 5 Evet ve ou ok byk bir g ve yetkiyle vaaz ettiler; yle ki Nefililerin ounu al-

389 akgnllln derinliklerine gtrp Tanrnn ve Kuzunun alakgnll yandalar olmalarn saladlar. 6 Ve yle oldu ki Lamanllarn birou kuzey lkesine gitti; ve Nefi ile Lehi de halka vaaz vermek iin kuzeydeki lkeye gittiler. Ve bylece altm nc yl sona erdi. 7 Ve ite, btn lkede ylesine bir bar hkm srd ki Nefililer gerek Nefililerin arasnda olsun, gerekse Lamanllarn arasnda olsun lkede istedikleri yere gidebiliyorlard. 8 Ve yle oldu ki Lamanllar da gerek Lamanllarn arasnda olsun, gerekse Nefililerin arasnda olsun istedikleri yere gidebiliyorlard; ve bylece birbirleri ile serbeste grebildiler, alp sattlar ve istedikleri ekilde kazan saladlar. 9 Ve yle oldu ki onlar, hem Lamanllar hem de Nefililer, olduka zenginletiler; ve lkenin hem gneyinde hem de kuzeyinde olduka bol altn, gm ve her trl deerli metalleri oldu. 10 imdi lkenin gneyine Lehi ve kuzeyine de Tsedekiyann olunun ad Mulek verildi; nk Rab, Muleki lkenin kuzeyine ve Lehiyi lkenin gneyine getirmiti. 11 Ve ite, bu iki lkede her trl altn, gm ve her trden deerli maden vard; ve ayn zamanda her eit madeni artp ileyen becerikli iiler vard; ve bu ekilde zenginletiler. 12 Hem kuzeyde hem de

Helaman 6:617 gneyde bol tahl yetitirdiler ve hem kuzeyde hem de gneyde ileri son derece iyi gitti. Ve lkede oalarak son derece glendiler. Ve birok srler ve bykba hayvanlar, evet, besili hayvanlar yetitirdiler. 13 te kadnlar ok alt, eirdi ve plaklklarn rtmek iin ince dokunmu ketenden ve her eit kumatan trl trl giysiler diktiler. Ve bylece altm drdnc yl huzur iinde geti. 14 Ve altm beinci ylda da byk sevin ve bar iinde yaadlar, evet, gelecekte olacak eyler hakknda kendilerine birok ey vaaz edilmi ve peygamberlikte bulunulmutu. Ve bylece altm beinci yl geti. 15 Ve yle oldu ki hakimler ynetiminin altm altnc ylnda, ite, Sezoram yarg krssnde otururken bilinmeyen bir el tarafndan ldrld. Ve yle oldu ki ayn yl, halk tarafndan onun yerine seilen olu da ldrld. Ve altm altnc yl bylece sona erdi. 16 Ve altm yedinci yln banda halk tekrar ar derecede ktlemeye balad. 17 nk, ite Rab onlar dnyann zenginlikleriyle o kadar uzun bir zaman kutsamt ki onlar fkelendirecek, savap kan dktrecek bir sorun kmamt; bu yzden yreklerini zenginliklerine balamaya baladlar; evet, birbirlerinden stn olabilmek iin kazan salamann yollarn aramaya baladlar; bu yzden, kazan

Helaman 6:1828 salayabilmek iin gizli cinayetler ilemeye, hrszlk yapmaya ve yamacla baladlar. 18 Ve imdi ite, bu katiller ve yamaclar Kikumen ve Gadiyanton tarafndan kurulmu bir eteydi. Ve imdi yle olmutu ki Nefililerin arasnda bile Gadiyantonun etesine ait birok kii bulunuyordu. Fakat ite, Lamanllarn ktleri arasnda saylar daha oktu. Ve onlara Gadiyanton ekyalar ve katilleri denildi. 19 Ve bahakim Sezoram ve olunu yarg krssnde ldrenler onlard; ve ite, ele geirilememilerdi. 20 Ve imdi yle oldu ki Lamanllar aralarnda ekyalar olduunu rendikleri zaman ok zldler; ve onlarn kkn kazmak iin ellerinden gelen her eyi yaptlar. 21 Fakat ite, eytan Nefililerin ounun yreklerini yle kkrtt ki onlar bu ekya eteleriyle birletiler ve bulunabilecekleri her trl g durumda birbirlerini koruyup kollayacaklarna ve ceza ekmeden cinayet ileyip, yamaclk ve hrszlk yapacaklarna dair yemin ederek bu ekyalarla antlama yaptlar. 22 Ve yle oldu ki onlarn iaretleri, evet, gizli iaretleri ve gizli szleri vard; ve bunu antlamaya girmi bir kardei ayrt edebilmek iin yapyorlard; bu ekilde kardelerden biri ne ktlk yaparsa yapsn, ona kardeleri ve antlamaya girmi olan ete yeleri tarafndan bir zarar gelmeyecekti.

390 23 Ve bylece cinayet ileyebildiler ve yama edebildiler ve alabildiler ve fuhu yapabildiler ve lkelerinin ve ayrca Tanrlarnn yasalarna kar her trl ktl yapabildiler. 24 Ve etelerine bal olanlardan kim olursa olsun onlarn ktlklerini ve irenliklerini bakalarna aklayacak olursa, yarglanacakt; fakat bu yarglama lkelerinin yasalarna gre deil, Gadiyanton ve Kikumen tarafndan verilen kendi ktlklerinin yasalarna gre olacakt. 25 imdi ite Almann, halkn ykmna yol aacandan korktuu iin oluna ortaya karlmamalarn emrettii gizli yeminler ve antlamalar bunlardr. 26 imdi ite, bu gizli yeminler ve antlamalar Gadiyantona, Helamana teslim edilen kaytlardan gelmedi; fakat ite, bunlar ilk anne ve babamz yasak meyveyi yemeleri iin kandran o ayn varlk tarafndan Gadiyantonun kalbine konuldu. 27 Evet, Kaine, eer kardei Habili ldrrse bundan kimsenin haberi olmayacan syleyip onunla gizli plan kuran bu ayn varlkt. Ve bu varlk, o zamandan beri Kainle ve onun takipileriyle birlikte planlarna devam etmektedir. 28 Ve ayn ekilde cennete ulaabilecekleri kadar yksek bir kule yapmay insanlarn kalplerine koyan yine bu ayn varlktr. Ve o kuleden bu lkeye gelen halk aldatan, karanlk

391 ileri ve irenlikleri lkenin her tarafna yayarak halk tam bir ykma ve sonsuz bir cehenneme srkleyen ayn varlktr. 29 Evet, Gadiyantonun kalbine bu karanlk ileri ve gizli cinayetleri srdrmeyi koyan o ayn varlktr; ve o, bunlar insanln balangcndan bu gne kadar yapmtr. 30 Ve ite btn gnahlarn yaratcs odur. Ve ite, bu varlk insanocuklarnn kalplerini etkileyebildii srece karanlk ilerini ve gizli cinayetlerini srdrp onlarn gizli planlarn ve yeminlerini ve antlamalarn ve korkun ktlk planlarn nesilden nesle devreder. 31 Ve imdi ite, Nefililerin yreklerini de kt bir ekilde etkilemiti, evet, yle etkilemiti ki Nefililer son derece kt oldular; evet, ou doruluk yolunu terk ederek, Tanrnn emirlerini ayaklar altnda inediler ve kendi yollarna dnp kendi altn ve gmlerinden kendileri iin putlar yaptlar. 32 Ve yle oldu ki btn bu ktlklerin onlara gelmesi yalnzca birka yl srd; yle ki bu ktlklerin ou onlara Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin altm yedinci ylnda geldi. 33 Ve Nefililerin ktlkleri altm sekizinci ylda da artmaya devam etti; bu ktlkler yznden dorular byk ac ve znt ektiler. 34 Ve bylece Nefililerin yava yava inanlarn kaybetmeye baladklarn ve ktlk

Helaman 6:2940 ve irenlikte ilerlediklerini, dier yandan Lamanllarn Tanrlarnn bilgisinde giderek bydklerini gryoruz; evet, Onun yasalarn ve emirlerini tutmaya baladlar ve Onun nnde doru ve drst bir ekilde yrmeye baladlar. 35 Ve bylece Rabbin Ruhunun ktlklerinden ve yreklerinin katlndan dolay Nefililerden geri ekilmeye baladn gryoruz. 36 Ve bylece Rabbin, kolaylk gsterdikleri ve szlerine inanmak istedikleri iin Ruhunu Lamanllarn zerine dkmeye baladn gryoruz. 37 Ve yle oldu ki Lamanllar, Gadiyanton ekyalarnn etesinin peini brakmadlar; ve Tanrnn szn ekyalarn en kt olanlarnn arasnda vaaz ettiler; sonuta bu ekya etesi Lamanllarn arasnda tamamen yok edildi. 38 Ve yle oldu ki dier yandan Nefililer, ekyalarn en ktlerinden balayarak onlar Nefili lkesinin her tarafna yaylana kadar yreklendirip desteklediler ve dorularn ounluunu kandrp onlar karanlk ilerine inandrdlar ve ganimetlerini onlarla paylap onlar gizli cinayetlerine ve etelerine ortak ettiler. 39 Ve bylece hkmetin btn ynetimini ellerine geirdiler; yle ki yoksullar, yumuak huylu insanlar ve Tanrnn alakgnll yandalarn ayaklar altnda ezdiler, vurup krarak onlara srt evirdiler. 40 Ve bylece onlarn korkun

Helaman 6:417:7 bir durumda olduklarn ve sonsuz bir ykma hazrlandklarn gryoruz. 41 Ve yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin altm sekizinci yl bylece sona erdi. H elaman n O lu N efi nin P eygamberlii Tanr, Nefi halkn fkesiyle yoklayacan ve eer ktlklerinden tvbe etmezlerse onlar tamamen yok edecei tehdidinde bulunur. Tanr, Nefi halkn salgn hastalklarla vurur; halk tvbe ederek Ona dner. Lamanl Samuel, Nefililere peygamberlikte bulunur.
7. Blmn bandan 16. Blmn sonuna kadar.

392 arasnda kalmas mmkn deildi; tekrar doduu lkeye geri dnd. 4 Ve halkn iledi ktlkler yznden durumlarnn ok kt olduunu ve Gadiyanton ekyalarnn yarg krslerini ele geirdiini grd yurdun gcn ve yetkisini zorla ellerine geirmilerdi; Tanrnn emirlerini bir yana atp Onun nnde doru hibir ey yapmyorlard; insanocuklarna haklarn vermiyorlard. 5 Dorular doruluklarndan dolay mahkum ediyorlar, sulular ve ktleri ise paralar olduu iin cezasz brakyorlard; ve stelik bu kiilere hkmetin ba makamlarnda grev verip kendi isteklerine gre hkm srmelerine ve hareket etmelerine izin veriyorlard; bu yoldan kazan salayp dnyann vgsn kazanmak, stelik daha kolay bir ekilde zina ilemek, alp ldrmek ve kendi istedikleri ekilde hareket etmek istiyorlard. 6 imdi bu byk ktlk Nefililere birka yl iinde gelmiti; ve Nefi bunu grd zaman, gsnn altnda yatan kalbi zntyle doldu ve ruhunun acs iinde yle haykrd: 7 Ah, keke atam Nefinin Yerualem lkesinden kt gnlerde yaasaydm, o zaman onunla birlikte bu vaadedilen diyarda sevinirdim; o zamanlar, onun halk bir ey rica edildiinde hemen yapar, Tanrnn emirlerini sk bir ekilde tutarlard; ve ktle kolay kolay

7. BLM Nefi kuzeyde kabul edilmez ve Zarahemlaya geri dnerBahesindeki kulede dua eder ve daha sonra halk tvbe etmeye ya da mahvolmaya arr. m.. tahminen 2321 yllar. te imdi, yle oldu ki Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin altm dokuzuncu ylnda, Helamann olu Nefi kuzeydeki lkeden Zarahemla lkesine dnd. 2 nk kuzey lkesindeki halkn arasna gidip Tanrnn szn onlara vaaz etmi ve onlara birok peygamberlikte bulunmutu. 3 Ve onun btn szlerini yle reddetmilerdi ki onlarn

393 sarlmaz ve Rabbin szlerine abuk kulak verirlerdi. 8 Evet, eer o gnlerde yaayabilseydim, o zaman kardelerimin doruluundan dolay ruhum sevin duyard. 9 Fakat ite, bu gnlerde yaamak iin gnderildim ve ruhum, kardelerimin bu ktlkleri yznden acyla dolacak. 10 Ve ite, imdi yle oldu ki bu, Nefinin bahesindeki kulenin zerinde geiyordu. Bu kule, Zarahemla ehrindeki byk pazara giden anayolun yaknndayd; bu yzden Nefi, bahesindeki kulenin zerinde diz kmt; bu kule anayola alan bahe kapsnn yanndayd. 11 Ve yle oldu ki yoldan geen baz kimseler kulenin zerinde Tanrya iini dken Nefiyi grdler ve koup halka grdklerini anlattlar; ve halk da kendi ktlkleri yznden bu kadar byk yas tutmann nedenini renmek iin kalabalk halde toplanp geldi. 12 Ve imdi, Nefi ayaa kalktnda byk bir kalabaln toplanm olduunu grd. 13 Ve yle oldu ki azn ap onlara yle dedi: te, buraya niin toplandnz? Size ktlklerinizi anlataym diye mi? 14 Evet, ktlklerinizden dolay yreim kan aladndan, Tanrma iimi dkmek zere kuleme ktm diye mi buraya toplandnz! 15 Ve alayp feryat ettiim iin buraya toplanm hayret ediyorsunuz; evet ve hayret etmekte ok haklsnz; evet, hayret etmeniz de gerekir, zira

Helaman 7:822 eytann yreklerinize smsk yapmasna izin vermisiniz. 16 Evet, ruhlarnz sonsuz sefalete ve sonsuz dertlere savurmaya alann sizi kandrmasna nasl izin verdiniz? 17 Ah, tvbe edin, tvbe edin! Neden lmek istiyorsunuz? Dnn! Tanrnz Rabbe dnn! O sizi neden terk etti? 18 nk yreklerinizi sertletirdiniz; evet, iyi obann sesine kulak vermek istemiyorsunuz; evet, Onu size kar fkelenmesi iin tahrik ettiniz. 19 Ve ite, eer tvbe etmezseniz, sizi toplamak yerine, ite sizi darmadan edecektir; yle ki kpeklere ve vahi hayvanlara yem olacaksnz. 20 Ah, nasl olur da Tanrnz, sizi kurtard ayn gnde unutabiliyorsunuz? 21 Fakat, ite bunu kazan salamak iin, insanlar tarafndan vlmek iin, evet, ve altn ve gm salamak iin yaptnz. Ve sizler yreklerinizi zenginliklere ve bu dnyann bo eylerine vermisiniz; bunlar iin cinayet iliyorsunuz ve yamalyorsunuz ve hrszlk yapyorsunuz ve komunuza kar yalan tanklk ediyorsunuz ve her trl ktlkleri yapyorsunuz. 22 Ve bu nedenle, eer tvbe etmezseniz banza felaketler gelecek. nk tvbe etmezseniz, ite bu byk ehir ve lkemizde bulunan evredeki byk ehirlerin hepsi elinizden alnacaktr; yle ki yeriniz yurdunuz kalmayacaktr; nk ite Rab size bugne kadar olduu gibi

Helaman 7:238:5 dmanlarnza kar koyacak gc vermeyecektir. 23 nk, ite Rab yle diyor: Ktlere gcm gstermeyeceim, ne birine ne de tekine! Sadece gnahlarndan tvbe edip szlerime kulak verenlere gcm gstereceim. imdi bu yzden anlamanz diliyorum ki kardelerim, tvbe etmezseniz Lamanllar sizden daha iyi durumda olacaklar. 24 nk ite, onlar sizden daha doru insanlar, nk onlar sizin alm olduunuz byk bilgiye kar gnah ilemediler; bunun iin Rab onlara kar merhametli olacak; evet, onlarn mrlerini uzatp soyunu oaltacak; sizler ise tvbe etmezseniz, tamamen yok olacaksnz. 25 Evet, aranza gelen bu byk irenlikten dolay vay halinize! Ve Gadiyanton tarafndan kurulan eteyle, evet, o gizli eteyle birlemisiniz! 26 Evet, ok ar zenginlikleriniz yznden sizi gereinden fazla ykselten, yreklerinize girmesine izin verdiiniz gururdan dolay banza felaketler gelecek. 27 Evet, ktlkleriniz ve irenliklerinizden dolay vay halinize! 28 Ve tvbe etmezseniz, mahvolacaksnz; evet, topraklarnz bile elinizden alnacak ve yeryznden silinip atlacaksnz. 29 te imdi, bunlarn olacan ben kendimden sylemiyorum; nk bunlar ben kendimden bilmiyorum; fakat ite, bunlarn doru olduunu biliyorum, nk Rab Tanr bana

394 bu eylerin doru olduunu bildirdi; bu yzden bunlarn olacana tanklk ederim. 8. BLM Rveti hakimler, halk Nefiye kar kkrtmaya alrbrahim, Musa, Zenos, Zenok, Eziyas, aya, Yeremya, Lehi ve Nefi, onlarn hepsi Mesihe tanklk ettiler Nefi, Tanrdan esinlenerek bahakimin ldrldn bildirir. m.. tahminen 2321 yllar. Ve yle oldu ki Nefi, bu szleri sylediinde, ite orada hem hakim olan hem de Gadiyantonun gizli etesine ye olan kimseler vard; ve onlar fkelenerek Nefiye bardlar ve halka yle dediler: Niin bu adam yakalayp iledii sua gre cezalandrlmas iin onu buraya getirmiyorsunuz? 2 Niin bu adamn suratna bakp onun bu halka ve yasalarmza kar hakaret etmesine izin veriyorsunuz? 3 nk ite, Nefi onlara yasalarnn ne kadar yozlatn sylemiti; evet, Nefi yazlamayan birok ey syledi; ama Tanrnn emirlerine kar hibir ey sylemedi. 4 Ve bu hakimler ona kzmt, nk Nefi onlarn karanlk dolu gizli ilerini aka yzlerine vurmutu; ancak ona el srmeye cesaret edemediler; nk halkn kendilerine kar ses karmasndan korkuyorlard. 5 Bu yzden halka seslenerek: Niin bu adamn bize kar hakaret etmesine izin veriyor-

395 sunuz? nk ite, bu adam btn bu halk yok olmaya mahkum ediyor; evet ve ayrca bu byk ehirlerimizin elimizden alnacan ve gidecek bir yerimizin kalmayacan sylyor! dediler. 6 Ve imdi, biz bunun mmkn olmadn biliyoruz; nk ite, biz glyz ve ehirlerimiz de byktr; bu yzden dmanlarmzn zerimizde hibir gleri olamaz. 7 Ve yle oldu ki onlar halk bu ekilde kkrtarak Nefiye kar fkelendirdiler ve aralarnda karklklar karttlar. nk bazlar: Bu adam rahat brakn, nk o iyi bir adamdr; ve eer tvbe etmezsek, onun syledii bu eyler kesinlikle olacaktr! diye baryordu; 8 Evet ite, onun bize kar tanklk ettii btn yarglar bamza gelecektir; nk onun ktlklerimizle ilgili olarak doru tanklk ettiini biliyoruz. Ve ite, bizim ktlklerimiz oktur! Ve bu adam ktlklerimizi bildii gibi bamza nelerin geleceini de biliyor; 9 Evet ve ite, o bir peygamber olmasayd, bu eyler hakknda tanklk edemezdi. 10 Ve yle oldu ki Nefiyi ldrmeye alanlar korkularndan mecbur kalarak, Nefiye el uzatamadlar; bu yzden Nefi, bazlarnn gzne girdiini grnce tekrar onlara konumaya balad; geri kalanlar ise korkuyordu. 11 Bu yzden onlarla biraz daha konumaya zorlanarak yle dedi: te kardelerim, Tan-

Helaman 8:616 rnn bir insana, hatta Musaya Kzldenizin sularna vurmas iin g verdiini ve sularn o yana ve bu yana ayrldn, sonuta atalarmz sraillilerin kuru zemin zerinden karya getiklerini ve sularn Msr ordularn rterek onlar yuttuunu okumadnz m? 12 Ve imdi ite, Tanr bu adama bu kadar g vermise, o zaman aranzda niin tartyor ve Onun tvbe etmediiniz zaman banza gelecek olan yarglar bilebilme gcn bana vermediini sylyorsunuz? 13 Fakat, ite sizler yalnzca benim szlerimi inkr etmekle kalmyorsunuz, ama ayn zamanda atalarmz tarafndan sylenmi olan szlerin hepsini de ve ayrca kendisine byk g verilmi olan bu adam tarafndan, Musa tarafndan sylenilen szleri de, evet, Mesihin gelii hakknda onun syledii szleri de inkr ediyorsunuz. 14 Evet, Musa, Tanrnn Olunun geleceine dair tanklk etmedi mi? Ve Musann lde pirinten ylan kaldrd gibi, gelecek olan da byle kaldrlacaktr. 15 Ve o ylana bakanlarn yaayacaklar gibi, ayn ekilde Tanrnn Oluna imanla bakarak tvbekr ruhlu olanlar da yaayacaklar, hatta sonsuz yaama kavuacaklardr. 16 Ve imdi ite, bu eyleri yalnz Musa deil, ayn zamanda onun zamanndan brahimin zamanna kadar olan btn kutsal peygamberler de tanklk etmilerdir.

Helaman 8:1728 17 Evet ve ite, brahim Onun geliini grd ve mutlulukla dolarak sevindi. 18 Evet ve ite size derim ki bunlar bilen yalnzca brahim deildi; fakat brahimin zamanndan nce de Tanrnn dzenine gre, evet, hatta Tanrnn Olunun dzenine gre arlan biroklar vard; ve bu, fidye ile kurtuluun kendilerine geleceini, Onun geliinden binlerce yl nce halk grsn diye oldu. 19 Ve imdi brahimin zamanndan beri bu eylere tanklk eden birok peygamberin geldiini bilmenizi isterim; evet ite, Zenos peygamber cesur bir ekilde bunlara tanklk etti; bu yzden de ldrld. 20 Ve ite, Zenok ve Eziyas ve aya ve Yeremya da (Yeremya, Yerualemin yklacana tanklk eden ayn peygamberdir) tanklk ettiler ve imdi biliyoruz ki Yerualem, Yeremyann syledii gibi ykld. O halde niin Tanrnn Olu, onun peygamberlik ettii gibi gelmesin? 21 Ve imdi Yerualemin ykld konusunda tartacak msnz? Mulek dnda, Tsedekiyann oullarnn ldrlmediini mi syleyeceksiniz? Evet ve Tsedekiyann soyunun bizimle birlikte olduunu ve onlarn Yerualem lkesinden srldn grmyor musunuz? Fakat ite, hepsi bu kadar deil; 22 Atamz Lehi bu eylere tanklk ettii iin Yerualemden srld. Nefi ile birlikte atalarmzn hemen hemen hepsi bugne kadar bu eylere tank-

396 lk ettiler; evet, onlar Mesihin geliini drt gzle beklediler ve buna tanklk ettiler ve Onun gelecei gnde sevin buldular. 23 Ve ite O, Tanrdr ve onlarla birliktedir ve kendisini onlara gstermitir; yle ki onlar Onun tarafndan fidye ile kurtarlmtr; ve gelecek olandan dolay, onlar Onu yceltmilerdir. 24 Ve imdi, sizler bunlar bildiinize gre ve yalan sylemeksizin bunlar inkr edemeyeceinize gre, bu yzden bu konuda gnah ilediniz; nk size verilen onca kantlara ramen, btn bunlar reddettiniz; evet, sizler bunlarn doru olduuna dair her eyi, hem gkteki hem de yerdeki her eyi kant olarak grdnz. 25 Fakat ite, sizler gerekleri inkr ederek kutsal Tanrnza kar isyan ettiniz; ve bu gn bile kendinize cennette hazineler biriktirmek yerine, ki orada hibir ey rmez ve kirli hibir ey oraya giremez, kendinize yarg gn iin fke biriktiriyorsunuz. 26 Evet hatta, bu gn bile cinayetleriniz, cinsel ahlkszlklarnz ve ktlkleriniz yznden sonsuz ykma hazrlanyorsunuz; evet ve tvbe etmezseniz, bu ykm yaknda size gelecektir. 27 Evet, ite imdiden kapnza kadar gelip dayanmtr; evet, yarg krssne gidip bakn! Ve ite, hakiminiz ldrlm, kanlar iinde yatyor; ve onu yarg krssne gemek isteyen kardei ldrmtr. 28 Ve ite, her ikisi de sizin

397 gizli etenizin yeleridir, kurucular ise Gadiyanton ile insanlarn ruhlarn yok etmeye alan o uursuzdur. 9. BLM Haberciler bahakimi yarg krssnde l bulurlar Hapse atlp daha sonra serbest braklrlar Nefi, Tanrdan esinlenerek Seantumun katil olduunu kantlar Bazlar Nefiyi peygamber olarak kabul eder. m.. tahminen 23 21 yllar. te imdi, yle oldu ki Nefi bu szleri sylediinde, aralarndan bazlar yarg krssne doru kotu; evet, gidenler hatta be kiiydi ve yolda giderken kendi aralarnda yle dediler: 2 te, imdi bu adamn peygamber olup olmadn ve Tanrnn bylesine alacak eyleri bize peygamberlik etmesi iin ona emir verip vermediini kesinlikle greceiz. te, Tanrnn byle bir ey yaptna inanmyoruz; evet, onun peygamber olduuna inanmyoruz; ancak onun bahakim hakknda syledikleri doruysa, yani bahakim lyse, o zaman syledii dier szlerin de doru olduuna inanacaz. 3 Ve yle oldu ki var gleriyle koup yarg krssne geldiler; ve ite bahakim yere dm kanlar iinde yatyordu. 4 Ve imdi ite, bunu grdklerinde yle afalladlar ki yere dtler; nk Nefinin bahakimle ilgili syledii szlere inanmamlard.

Helaman 9:112 5 Fakat imdi, kendi gzleriyle grdkten sonra inandlar ve Nefinin halkn zerine geleceini syledii btn yarglar dnerek korktular; bu yzden korkudan titreyerek yere dtler. 6 imdi hakim ldrldkten hemen sonra, hakimi klk deitiren kardei gizlice baklayp kamt; ve hizmetkrlar koup cinayet haberini halkn arasnda lklar atarak onlara bildirdiler. 7 V e i t e h a l k y a r g k rssnn olduu yerde topland; ve ite akn akn bakarlarken yere ylm olan be adam grdler. 8 Ve imdi ite, buradaki halkn Nefinin bahesinde toplanan kalabalktan haberleri yoktu; bu yzden kendi aralarnda yle dediler: Hakimi bu adamlar ldrm olmal ve Tanr da elimizden kamasnlar diye onlar arpm! 9 Ve yle oldu ki onlar tutup baladlar ve hapse attlar. Ve hakimin ldrldne ve katillerinin yakalanp hapse atldna dair her yere bir duyuru gnderildi. 10 Ve yle oldu ki ertesi gn, halk ldrlen byk bahakimin cenaze treninde yas tutup oru tutmak iin bir araya topland. 11 Ve bylece Nefinin bahesinde bulunan ve onun szlerini dinleyen hakimler de cenaze treninde bir araya gelmilerdi. 12 Ve yle oldu ki onlar halkn arasnda soruturup: Bahakimin lp lmediini aratrmak

Helaman 9:1324 iin gnderilen be kii nerede? dediler. Ve onlar da cevap olarak: Gnderdiinizi sylediiniz be kii hakknda bilgimiz yok, ama hapse attmz be tane katil var! dediler. 13 Ve yle oldu ki hakimler onlarn getirilmelerini emretti; ve onlar getirildi ve ite onlar gnderilen be kiiydi; ve ite hakimler ne olup bittiini renmek iin onlar sorguya ektiler ve adamlar da onlara yaptklarn bir bir anlatarak yle dediler: 14 Koup yarg krssnn olduu yere geldik ve her eyin Nefinin tanklk ettii ekilde karmza ktn grnce hayretten donarak yere dtk; ve aknlmz getikten sonra, ite bizi hapse attlar. 15 imdi bu adamn ldrlmesine gelince, bunu kimin yaptn bilmiyoruz; ama u kadarn biliyoruz ki istediinize uyup kotuk geldik ve bahakimin Nefinin dedii ekilde l olduunu grdk. 16 Ve imdi yle oldu ki hakimler olanlar halka akladlar ve Nefiye doru bararak yle dediler: te biliyoruz ki bu Nefinin hakimin ldrlmesi konusunda birisiyle anlam olmas gerek, sonra da bize byle bir aklamada bulundu; bylece bizi inancna dndrp Tanr tarafndan seilmi byk bir adam ve peygamber olarak kendisini ykseltmek istiyor. 17 Ve imdi ite, bu adamn maskesini dreceiz, suunu itiraf edecek ve bize bu hakimin gerek katilini bildirecek.

398 18 Ve yle oldu ki o be kii cenaze gn serbest brakld. Ancak onlar Nefiye kar syledikleri szlerden dolay hakimleri azarladlar ve onlarla teker teker tartarak onlar akna evirdiler. 19 Buna ramen onlar Nefiyi yakalattlar ve balatarak kalabaln nne getirttiler; ve Nefiye sylediklerinin tersini sylettirip onu lme mahkum edebilmek iin deiik yollardan onu sorgulamaya baladlar. 20 Ona: Sen su ortasn, bu cinayeti ileyen adam kim? imdi bize syle ve suunu itiraf et, dediler; ite para, konuursan ve onunla yaptn anlamay kabul edersen hayatn bile balarz! dediler. 21 Fakat Nefi onlara yle dedi: Ey sizi aptallar, yrekleri snnetsiz, kr ve dik kafal halk! Bu gnah yolunda yrmeye devam etmenize Tanrnz Rabbin daha ne kadar katlanacan sanyorsunuz? 22 Ey sizler, tvbe etmezseniz, sizleri u an beklemekte olan byk ykm yznden inim inim inleyerek yas tutmaya balamanz gerekir! 23 te, bahakimimiz Seezoram ldrmek iin bir adamla anlatm sylyorsunuz. Fakat ite size derim, bu konuda bilginiz olsun diye size tanklk ettiim iin, evet, hatta aranzdaki ktlk ve irenlikleri bildiime dair sizlere bir kant gsterdiim iin bunlar bama geliyor. 24 Ve bunu yaptm iin, bu

399 suu ilemek zere birisiyle anlatm sylyorsunuz; evet, size bu iareti gsterdiim iin bana kzyorsunuz ve beni ldrmek istiyorsunuz. 25 Ve imdi ite, size baka bir iaret daha gstereceim ve bakalm bunu bildireceim iin beni yine ldrmeye kalkacak msnz? 26 te size derim, Seezoramn kardei Seantumun evine gidin ve kendisine: 27 Peygamber olduunu iddia edip halkn bana birok felaketler geleceini peygamberlik eden Nefi, kardein Seezoram ldrmen iin seninle ibirlii yapt m? diye sorun. 28 Ve ite, o size: Hayr! diyecektir. 29 Ve siz de ona: Kardeini ldrdn m? diyeceksiniz. 30 Ve o korkarak ne diyeceini bilemeyecek ve ite inkr edecektir; ve arm gibi grnmeye alarak, yine de size masum olduunu syleyecektir. 31 Fakat ite zerini kontrol ederseniz, pelerinin eteinde kan bulacaksnz. 32 Ve bunu grnce: Peki bu kan nereden geliyor? Bunun kardeinin kan olduunu bilmiyor muyuz? diyeceksiniz. 33 Ve o zaman titreyerek sanki eceli gelmi gibi benzi solacaktr. 34 Ve sonra yle diyeceksiniz: Bu korkudan ve benzinin solmasndan dolay, ite senin sulu olduunu biliyoruz. 35 Ve o zaman daha da ok korkacak; ve o zaman size itiraf

Helaman 9:2541 edip bu cinayeti ilediini artk inkr etmeyecektir. 36 Ve arkasndan ben Nefinin, Tanrnn gcyle bana bildirilmesi dnda bu konuda hibir bilgim olmadn size syleyecek. Ve o zaman benim drst bir adam olduumu ve Tanr tarafndan size gnderilmi olduumu bileceksiniz. 37 Ve yle oldu ki gidip Nefinin syledii gibi yaptlar. Ve ite, Nefinin syledii szler gerekti; nk Seantum, dedii gibi inkr etti ve dedii gibi itiraf etti. 38 Ve asl katilin kendisi olduunu kabul etti; bylece be kii ile beraber Nefi de serbest brakld. 39 Ve Nefililerden bazlar Nefinin szlerine inandlar. Ve bazlar da be kiinin tanklndan dolay inandlar; nk onlar hapishanedeyken inanca dnmlerdi. 40 Ve imdi halkn arasnda Nefinin peygamber olduunu syleyen bazlar vard. 41 Ve bazlar da: Bakn o bir tanrdr, nk tanr olmasayd, btn bunlar bilemezdi. nk ite, yreklerimizden geen dnceleri ve baka eyleri bize syledi; ve hatta bahakimimizin gerek katilinin kim olduunu bize bildirdi! dedi. 10. BLM Rab, Nefiye mhrleme yetkisi verir Ona dnyada ve cennette balama ve zme yetkisi verilir Halka tvbe etmelerini, yoksa

Helaman 10:115 mahvolacaklarn buyurur Ruh onu bir kalabalktan teki kalabala srkler. m.. tahminen 21 20 yllar. Ve yle oldu ki halk arasnda yle bir anlamazlk kt ki herkes kimi o tarafa kimi bu tarafa, kendi yollarna gittiler ve ortalarnda duran Nefiyi orada yalnz bana braktlar. 2 Ve yle oldu ki Nefi de Rabbin kendisine gsterdii bu eyleri derin derin dnerek evine doru yola koyuldu. 3 Ve yle oldu ki bu ekilde dncelere dalmt Nefili halknn ktlnden, gizli karanlk ilerinden ve cinayetlerinden ve yamaclklarndan ve her trl gnahlarndan dolay can sklmt ve yle oldu ki yrei byle dolu bir halde dncelere dalmken, ite kendisine bir ses gelerek yle dedi: 4 Nefi, yaptklarndan dolay sana ne mutlu! nk sana verdiim szleri ylmadan nasl bu halka duyurduunu grdm. Ve onlardan korkmadn ve kendi cann kurtarmay dnmedin; fakat hep benim isteimin ne olduunu anlamaya altn ve emirlerimi yerine getirdin. 5 Ve imdi, bunu ylmadan yaptn iin, ite seni sonsuza kadar kutsayacam; ve seni szde ve eylemde, imanda ve ilerde gl yapacam; evet, hatta her ey senin szne gre olacak; nk sen benim istemediim bir eyi istemezsin. 6 te, sen Nefisin ve ben de Tanrym. te sana meleklerimin huzurunda bildiriyorum

400 ki sen bu halkn zerinde yetki sahibi olacaksn ve bu halkn ktlklerine gre topra alkla, salgn hastalkla ve ykmla vuracaksn. 7 te sana yetki veriyorum ki yeryznde mhrleyecein her ey cennette de mhrlenmi olacak ve yeryznde zecein her ey cennette de zlm olacak; ve bu halkn arasnda byle bir gcn olacak. 8 Ve bylece bu tapnaa ikiye yarl dersen, dediin olacak. 9 Ve bu daa ykl, dmdz ol dersen, dediin olacak. 10 Ve ite, Tanr bu halk cezalandracak dersen, yle olacak. 11 Ve imdi ite, sana gidip bu halka unu bildirmeni emrediyorum: Her eye gc yeten Rab Tanr yle diyor: Tvbe etmezseniz, lnceye kadar cezanz ekeceksiniz! 12 Ve ite, imdi yle oldu ki Rab Nefiye bu szleri syledii zaman, Nefi durdu ve evine gitmedi; fakat lkenin her yanna dalm olan topluluklara geri dnd ve onlara tvbe etmezlerse yok olacaklarna dair kendisine sylenmi olan Rabbin szn duyurmaya balad. 13 imdi ite, Nefinin bahakimin lm ile ilgili olarak onlara syledii byk mucizeye ramen, onlar yreklerini katlatrarak Rabbin szlerine kulak vermediler. 14 Bu yzden Nefi onlara Rabbin szn bildirerek: Rab, tvbe etmezseniz ykmla cezalandrlacanz sylyor! dedi. 15 Ve yle oldu ki Nefi onlara

401 sz bildirdiinde, ite yreklerini daha da katlatrdlar ve onun szlerine kulak vermediler; bu yzden ona svp saydlar ve hapse atabilmek iin onu yakalamaya altlar. 16 Fakat ite, Tanrnn gc onunla birlikteydi ve onu yakalayp hapse atamadlar; nk Nefi, Ruh tarafndan alnp aralarndan uzaklatrlmt. 17 Ve yle oldu ki bylece Ruhla birlikte kalabalktan kalabala gitti ve Tanrnn szn herkese duyuruncaya ya da btn halkn arasna gnderinceye kadar bildirdi. 18 Ve yle oldu ki onun szlerine kulak vermek istemediler; ve aralarnda yle ekimeler kmaya balad ki ilerinde blnerek birbirlerini klla ldrmeye baladlar. 19 Ve bylece Nefi halk zerindeki hakimler ynetiminin yetmi birinci yl sona erdi. 11. BLM Nefi, Rabbi sava yerine ktlk gndermeye raz eder Birok insan lr Halk tvbe eder ve Nefi, Rabden yamur gndermesini srarla diler Nefi ile Lehi birok vahiy alrGadiyanton ekyalar kendilerini gvence altna alrlar. m.. tahminen 206 yllar. Ve yle oldu ki hakimler ynetiminin yetmi ikinci ylnda ekimeler o kadar artt ki lkenin her yannda btn Nefi halk arasnda savalar oldu. 2 Ve bu ykm ve ktlk iini yrtenler ekyalarn gizli

Helaman 10:1611:8 etesiydi. Ve bu sava btn yl srd ve yetmi nc ylda da devam etti. 3 Ve yle oldu ki bu yl Nefi, Rabbe yakararak yle dedi: 4 Ya Rab, bu halkn klla yok olmasna izin verme; fakat ya Rab bunun yerin