You are on page 1of 10

TUGASAN AA209 ( SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM

)
BIL TUGASAN HURAIAN - Pendahuluan - Pengertian maqasid syarak (objektif syarak) - Peranan prinsip syariah dalam sains dan teknologi - Huraian lima prinsip utama (memelihara agama, nyawa, keturunan, akal dan harta) - Huraikan peranan prinsip Syariah (menjaga agama) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam: -ayat-ayat al-Quran tentang agama/ kepentingan agama (2 ayat) - mengapa manusia perlu beragama - bagaimana Islam menyelesaikan isu keluar agama?murtad - hukuman hudud bagi orang Islam yang keluar agama - larangan mempersenda/ mempermainkan agama (berikan contoh mempersenda agama) -alat-alat sains teknologi yang membantu untuk lebih memahami Islam / memudahkan perlaksanaan Islam -alat-alat sains teknologi yang membantu perkembangan Islam seperti ICT dan Islam (internet, facebook, twitter , wechat, dll ) –huraikan bagaimana ? -Kesimpulan

1

Maqasid Syarak atau Falsafah perundangan Islam menekankan kepada lima prinsip utama keperluan manusia yang lebih dikenali dengan“al-dharuriyyat al-khams” untuk menjamin kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Berdasarkan pernyataan di atas bincangkan peranan prinsip Syariah (menjaga agama) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam

- Pendahuluan

nyawa.Pengertian maqasid syarak . keturunan.Huraikan prinsip Syariah (menjaga nyawa) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam -ayat-ayat al-Quran tentang nyawa dan kepentingan menjaganya (2 ayat) -hukuman bagi pembunuh (qisas)/ mendatangkan kecederaan dalam hukum hudud Bagaimana Islam menitikberatkan isu menjaga nyawa: i.Kesimpulan .Peranan prinsip syariah dalam sains dan teknologi .Huraikan peranan prinsip Syariah (menjaga keturunan) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam: -ayat-ayat al-Quran tentang keturunan/ kepentingan menjaga keturunan. menggalakkan manusia mengambil sesuatu yang boleh memberikan kesihatan dan kekuatan kepada nyawa manusia . keturunan. akal dan harta)…… .semua perkara yang merosakkan nyawa dilarang ii.Pengertian maqasid syarak . Berdasarkan pernyataan di atas bincangkan peranan prinsip Syariah (menjaga keturunan/maruah) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam .semua perkara yang boleh menyelamatkan nyawa dan menjaga nyawa adalah diharuskan iii. Berdasarkan pernyataan di atas bincangkan peranan prinsip Syariah (menjaga nyawa) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam .2 Maqasid Syarak atau Falsafah perundangan Islam menekankan kepada lima prinsip utama keperluan manusia yang lebih dikenali dengan“al-dharuriyyat al-khams” untuk menjamin kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.Pendahuluan . nyawa.Huraian lima prinsip utama (memelihara agama.Peranan prinsip syariah dalam sains dan teknologi .Huraian lima prinsip utama (memelihara agama. Bagaimana Islam menjaga keturunan ? 3 Maqasid Syarak atau Falsafah perundangan Islam menekankan kepada lima prinsip utama keperluan manusia yang lebih dikenali dengan“al-dharuriyyat al-khams” untuk menjamin kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. akal dan harta) . hukum-hukum pencegahan merosakkan nyawa dalam syariat Islam iv.

isu-isu sains teknologi berkaitan keturunan (ringkas): . ii.melarang perbuatan-perbuatan yang boleh mendorong kepada perbuatan zina melihat gambar lucah.Pendahuluan . porno dll) iii. mengkhayalkan.Bagaimana Islam mementingkan penjagaan akal? i. homoseksual. bahan bacaan yang merosakkan minda (lucah. sembang di laman sosial dll) v.melarang pergaulan bebas antara lelaki dan wanita (huraikan/bincangkan) iv. hukuman hudud dalam kes zina…. menggalakkan aktiviti dan tindakan yang boleh 4 Maqasid Syarak atau Falsafah perundangan Islam menekankan kepada lima prinsip utama keperluan manusia yang lebih dikenali dengan“al-dharuriyyat al-khams” untuk menjamin kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. nyawa.i.Pengertian maqasid syarak . lesbian dll) iii. aktiviti dan tindakan yang mengancam keaslian.pengklonan manusia menurut Islam -Kesimpulan .melarang segala perbuatan yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan dan kemudaratan akal (memabukkan.melarang apa jua bentuk tindakan/perbuatan yang boleh merosakkan keturunan (seks bebas. hukuman hudud dalam kes mabuk (hadis) ii. kemampuan dan keselamatan akal adalah haram iv. akal dan harta) .Huraikan peranan prinsip Syariah (menjaga akal) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam : -ayat-ayat al-Quran tentang akal/ berfikir/ tafakkur (2 ayat) .ibu tumpangan menurut Islam .Huraian lima prinsip utama (memelihara agama. keturunan. Berdasarkan pernyataan di atas bincangkan peranan prinsip Syariah (menjaga akal) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam .Peranan prinsip syariah dalam sains dan teknologi . aurat wanita.

melarang segala bentuk perbuatan yang memudaratkan harta orang lain (merompak. membaca. mencuri.Huraian lima prinsip utama (memelihara agama.Huraikan peranan prinsip Syariah (menjaga harta) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam : -ayat-ayat al-Quran tentang harta (2 ayat) .Peranan prinsip syariah dalam sains dan teknologi . keturunan. nyawa. Berdasarkan pernyataan di atas bincangkan peranan prinsip Syariah (menjaga harta) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam -Pendahuluan . pencarian harta melalui proses yang jelas halalnya iv. merampas dll) iii. contoh-contoh ciptaan sains teknologi yang merosakkan akal manusia/ menajamkan dan mencerdaskan akal manusia -Kesimpulan Pendahuluan . membazir.menajamkan dan mencerdaskan minda (ilmu. kewajipan mengeluarkan zakat apabila cukup syaratnya (penyucian harta) v. sesuatu ciptaan sains teknologi yang membazir dilarang sama sekali (berikan contoh)-Kesimpulan 5 Maqasid Syarak atau Falsafah perundangan Islam menekankan kepada lima prinsip utama keperluan manusia yang lebih dikenali dengan“al-dharuriyyat al-khams” untuk menjamin kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. belajardll) v. akaldanharta) .Pengertian maqasid syarak . hukuman hudud dalam kes mencuri ii.Bagaimana Islam menjaga harta ? i. tinggalkan maksiat.

teknologi dan kejuruteraan yang 7.Huraikan bagaimana perlaksanaan prinsip etika Islam dalam sains teknologi dan kejuruteraan i. teknologi dan kejuruteraan yang memberi manfaat kepada keselesaan manusia ii. Moral dan Akhlak dan perbezaan antara ketiga-tiga istilah -Huraikan konsep akhlak dan kepentingannya dalam Islam . Untuk menentukan dasar dalam aktiviti sains.Menjaga kepentingan umum dari ketamakan dan kerakusan para saintis.Menggunakan sains. teknokrat dan jurutera yang mengancam keselamatan manusia. iii. Huraikan bagaimana perlaksanaan prinsip etika Islam dalam sains teknologi dan kejuruteraan . moral dan akhlak dan peranannya dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam 6 -Pengertian Etika.Bincangkan konsep etika. teknokrat dan jurutera dalam penyelidikan masing-masing. ii-Membatas dan memantau perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh saintis. Moral dan Akhlak dan perbezaan antara ketiga-tiga istilah -Huraikan konsep akhlak dan kepentingannya dalam Islam Huraian kepentingan etika dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam : i. Menghasilkan penemuan sains.Sebagai rujukan kepada saintis. operasi dan metodologi pelaksanaannya-contoh aktiviti/ciptaan sains teknologi yang bertentangan/ merosakkan etika dan akhlak -Kesimpulan -Pendahuluan -Pengertian Etika. iv. teknokrat dalam melakukan penyelidikan dan penghasilan perkaraperkara yang baharu. teknologi dan kejuruteraan agar benar pada matlamat.

Kesukaran menjadi sebab kepada kemudahan dan keringanan -Peranan ilmu kaedah fiqh dalam sains teknologi dan kejuruteraan -Kesimpulan -Pendahuluan -Pengertian Ilmu Fiqh. . Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak iii.Menghubungkan semua kegiatan dengan alam metafizika (ketuhanan) . Setiap sesuatu bergantung kepada niatnya ii.Penghasilan dan penggunaan teknologi dan kejuruteraan untuk tujuan rawatan (perubatan) iv.Contoh contoh bagaimana teknologi moden merosakkan akhlak dan moral manusia .memberikan nilai tambah kepada peningkatan kualiti iii. Ilmu Usul Fiqh dan Ilmu Kaedah Fiqh -Sejarah perkembangan ilmu Kaedah Fiqh -Huraian secara ringkas konsep-konsep asas kaedah fiqh beserta contoh : i. Bincangkan sejarah perkembangan ilmu Kaedah Fiqh dan peranannya dalam sains teknologi dan kejuruteraan moden. Ilmu Usul Fiqh dan Ilmu Kaedah Fiqh -Sejarah perkembangan ilmu Kaedah Fiqh (zaman Rasulullah s.w–zaman imam mazhab 4) -Huraian secara ringkas konsep-konsep asas kaedah fiqh beserta contoh : i. -Pendahuluan -Pengertian Ilmu Fiqh.Kesimpulan 8.a. Kemudaratan hendaklah dihilangkan 9 Bincangkan sejarah perkembangan ilmu Kaedah Fiqh dan peranannya dalam sains teknologi dan kejuruteraan moden.

akal dan harta) -Penemuan penemuan dalam bidang perubatan dan aplikasi prinsip syariah : .Adat dijadikan sebagai rujukan hukum .Peranan ilmu kaedah fiqh dalam sains teknologi dan kejuruteraan -Kesimpulan Bincangkan penemuan-penemuan dan penghasilan sains teknologi dan kejuruteraan dalam bidang perubatan serta aplikasi prinsipprinsip syariah dalam penemuan-penemuan tersebut -Pendahuluan .Huraian lima prinsip utama (memelihara agama.Pengertian maqasid syarak .bayi tabung uji -pengklonan manusia -pemindahan dan pendermaan organ -dll yang berkaitan -Kesimpulan 10 Kaedah : KEYAKINAN TIDAK HILANG DENGAN KERAGUAN Huraian Kaedah Kaedah tersebut bermaksud sesuatu perkara yang telah diyakini berlaku. keturunan. nyawa. sebarang keraguan yang datang kemudian untuk meragui keyakinan itu tidak .Peranan prinsip syariah dalam sains dan teknologi .ii.

pada prinsipnya. yakin tidak akan diketepikan hukumnya dengan semata-mata syak.diambil kira. Ertinya apabila telah sabit sesuatu perkara atau keadaan yang yakin kemudian dengan tibatiba timbul syak tentang wujud sesuatu yang menghilangkannya . Antara lain ia dibawa dengan lafaz kaedah . Iaitu perkara asas dan yang yakin itu tidak boleh ditinggalkan hukumnya disebabkan sebarang syak atau keraguan. tanggungjawab apabila dibina atas keyakinan ia tidak terlepas Kaedah 3 : ‫انيقين ل يزال ببنشك‬ Definisi – Yang diyakini tidak dihilangkan oleh syak Iaitu yang telah diyakini tidak dihilangkan oleh . Dalam ertikata lain. Ia boleh hilang dengan yakin sepertinya juga. maka perkara yang telah diyakini itulah yang diambilkira hinggalah sabit benarbenar sebab yang menghilangkannya1.

datangnya rasa syak/keraguan.sama ada mendengar .Bermakna hukum yang sabit pada asal tidak boleh ditinggalkan atau dihapuskan hukumnya disebabkan ada perasaan syak dalam hati atau ragu-ragu.Hukum yang asal itu masih kekal. ‫عن ابي هريرة رضي ال عنه‬ ‫ إذا وجد احدكى في بطنه شيئب فأشكم عهيه‬: ‫عهيه وسهى‬ ‫اخرج ينه شئ او ل فل يخرجن ين‬ ‫ع صوتب او يجد ريحب‬ ً ‫سجد حتى يس‬ ً ‫ان‬ (Hadis Riwayat Muslim) Maksudnya : Apabila seseorang kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya . Nas hadis : ‫ انه قبل وقبل اننبي صهى ال‬.kecuali ada suatu keyakinan baru yang menghilangkannya.tidak boleh berpegang dengan syak atau keraguan. kemudian timbul keraguan dengan sebabnya : Apakah telah keluar sesuatu daripadanya atau tidak?Janganlah sesekali ia keluar daripada masjid sehingga ia mendengar suara(bunyi) atau mencium bau (ia mendapati ada bukti batal wuduknya) Hadis tersebut ditujukan kepada orang yang merasakan telah berhadas ketika menunaikan sembahyang supaya tidak keluar dari sembahyang kecuali/sehingga dia merasa yakin berhadas.

bunyi/suara/bau.sebaliknya dia syak tentang pembayarannya. .Hukumnya hutang itu masih tetap ada .kerana hutang itu sabit dengan keyakinan. kemudian orang itu meninggal dan orang yang berhutang itu berasa syak/ragu-ragu adakah telah dibayar hutang itu. Contoh lain : Seseorang telah sabit berhutang dengan seseorang.