You are on page 1of 10

TUGASAN AA209 ( SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM

)
BIL TUGASAN HURAIAN - Pendahuluan - Pengertian maqasid syarak (objektif syarak) - Peranan prinsip syariah dalam sains dan teknologi - Huraian lima prinsip utama (memelihara agama, nyawa, keturunan, akal dan harta) - Huraikan peranan prinsip Syariah (menjaga agama) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam: -ayat-ayat al-Quran tentang agama/ kepentingan agama (2 ayat) - mengapa manusia perlu beragama - bagaimana Islam menyelesaikan isu keluar agama?murtad - hukuman hudud bagi orang Islam yang keluar agama - larangan mempersenda/ mempermainkan agama (berikan contoh mempersenda agama) -alat-alat sains teknologi yang membantu untuk lebih memahami Islam / memudahkan perlaksanaan Islam -alat-alat sains teknologi yang membantu perkembangan Islam seperti ICT dan Islam (internet, facebook, twitter , wechat, dll ) –huraikan bagaimana ? -Kesimpulan

1

Maqasid Syarak atau Falsafah perundangan Islam menekankan kepada lima prinsip utama keperluan manusia yang lebih dikenali dengan“al-dharuriyyat al-khams” untuk menjamin kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Berdasarkan pernyataan di atas bincangkan peranan prinsip Syariah (menjaga agama) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam

- Pendahuluan

semua perkara yang boleh menyelamatkan nyawa dan menjaga nyawa adalah diharuskan iii. nyawa.Huraikan peranan prinsip Syariah (menjaga keturunan) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam: -ayat-ayat al-Quran tentang keturunan/ kepentingan menjaga keturunan. akal dan harta) . akal dan harta)…… .2 Maqasid Syarak atau Falsafah perundangan Islam menekankan kepada lima prinsip utama keperluan manusia yang lebih dikenali dengan“al-dharuriyyat al-khams” untuk menjamin kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. keturunan.Huraian lima prinsip utama (memelihara agama. Berdasarkan pernyataan di atas bincangkan peranan prinsip Syariah (menjaga nyawa) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam .Huraikan prinsip Syariah (menjaga nyawa) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam -ayat-ayat al-Quran tentang nyawa dan kepentingan menjaganya (2 ayat) -hukuman bagi pembunuh (qisas)/ mendatangkan kecederaan dalam hukum hudud Bagaimana Islam menitikberatkan isu menjaga nyawa: i.Peranan prinsip syariah dalam sains dan teknologi .Pengertian maqasid syarak .semua perkara yang merosakkan nyawa dilarang ii.Peranan prinsip syariah dalam sains dan teknologi .Huraian lima prinsip utama (memelihara agama.Kesimpulan . Berdasarkan pernyataan di atas bincangkan peranan prinsip Syariah (menjaga keturunan/maruah) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam . menggalakkan manusia mengambil sesuatu yang boleh memberikan kesihatan dan kekuatan kepada nyawa manusia . keturunan.Pendahuluan . hukum-hukum pencegahan merosakkan nyawa dalam syariat Islam iv. nyawa.Pengertian maqasid syarak . Bagaimana Islam menjaga keturunan ? 3 Maqasid Syarak atau Falsafah perundangan Islam menekankan kepada lima prinsip utama keperluan manusia yang lebih dikenali dengan“al-dharuriyyat al-khams” untuk menjamin kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Peranan prinsip syariah dalam sains dan teknologi .Huraian lima prinsip utama (memelihara agama. bahan bacaan yang merosakkan minda (lucah. hukuman hudud dalam kes mabuk (hadis) ii. akal dan harta) .melarang pergaulan bebas antara lelaki dan wanita (huraikan/bincangkan) iv.melarang perbuatan-perbuatan yang boleh mendorong kepada perbuatan zina melihat gambar lucah. lesbian dll) iii.ibu tumpangan menurut Islam . nyawa.Pendahuluan . Berdasarkan pernyataan di atas bincangkan peranan prinsip Syariah (menjaga akal) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam .i. porno dll) iii. aktiviti dan tindakan yang mengancam keaslian.isu-isu sains teknologi berkaitan keturunan (ringkas): .Bagaimana Islam mementingkan penjagaan akal? i.Huraikan peranan prinsip Syariah (menjaga akal) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam : -ayat-ayat al-Quran tentang akal/ berfikir/ tafakkur (2 ayat) . ii. menggalakkan aktiviti dan tindakan yang boleh 4 Maqasid Syarak atau Falsafah perundangan Islam menekankan kepada lima prinsip utama keperluan manusia yang lebih dikenali dengan“al-dharuriyyat al-khams” untuk menjamin kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.pengklonan manusia menurut Islam -Kesimpulan . keturunan. homoseksual. hukuman hudud dalam kes zina…. sembang di laman sosial dll) v.Pengertian maqasid syarak .melarang segala perbuatan yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan dan kemudaratan akal (memabukkan.melarang apa jua bentuk tindakan/perbuatan yang boleh merosakkan keturunan (seks bebas. aurat wanita. kemampuan dan keselamatan akal adalah haram iv. mengkhayalkan.

merampas dll) iii. akaldanharta) . mencuri. nyawa. kewajipan mengeluarkan zakat apabila cukup syaratnya (penyucian harta) v. hukuman hudud dalam kes mencuri ii. melarang segala bentuk perbuatan yang memudaratkan harta orang lain (merompak. tinggalkan maksiat. belajardll) v. membazir. keturunan. sesuatu ciptaan sains teknologi yang membazir dilarang sama sekali (berikan contoh)-Kesimpulan 5 Maqasid Syarak atau Falsafah perundangan Islam menekankan kepada lima prinsip utama keperluan manusia yang lebih dikenali dengan“al-dharuriyyat al-khams” untuk menjamin kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.Peranan prinsip syariah dalam sains dan teknologi .Huraikan peranan prinsip Syariah (menjaga harta) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam : -ayat-ayat al-Quran tentang harta (2 ayat) . Berdasarkan pernyataan di atas bincangkan peranan prinsip Syariah (menjaga harta) dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam -Pendahuluan . pencarian harta melalui proses yang jelas halalnya iv.Huraian lima prinsip utama (memelihara agama.Bagaimana Islam menjaga harta ? i. membaca.menajamkan dan mencerdaskan minda (ilmu. contoh-contoh ciptaan sains teknologi yang merosakkan akal manusia/ menajamkan dan mencerdaskan akal manusia -Kesimpulan Pendahuluan .Pengertian maqasid syarak .

Huraikan bagaimana perlaksanaan prinsip etika Islam dalam sains teknologi dan kejuruteraan .Menjaga kepentingan umum dari ketamakan dan kerakusan para saintis. teknologi dan kejuruteraan yang 7.Sebagai rujukan kepada saintis. teknokrat dan jurutera dalam penyelidikan masing-masing. Menghasilkan penemuan sains.Bincangkan konsep etika. moral dan akhlak dan peranannya dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam 6 -Pengertian Etika. Moral dan Akhlak dan perbezaan antara ketiga-tiga istilah -Huraikan konsep akhlak dan kepentingannya dalam Islam . teknologi dan kejuruteraan yang memberi manfaat kepada keselesaan manusia ii. iv. Moral dan Akhlak dan perbezaan antara ketiga-tiga istilah -Huraikan konsep akhlak dan kepentingannya dalam Islam Huraian kepentingan etika dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam : i.Huraikan bagaimana perlaksanaan prinsip etika Islam dalam sains teknologi dan kejuruteraan i. teknologi dan kejuruteraan agar benar pada matlamat. teknokrat dan jurutera yang mengancam keselamatan manusia. operasi dan metodologi pelaksanaannya-contoh aktiviti/ciptaan sains teknologi yang bertentangan/ merosakkan etika dan akhlak -Kesimpulan -Pendahuluan -Pengertian Etika.Menggunakan sains. Untuk menentukan dasar dalam aktiviti sains. ii-Membatas dan memantau perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh saintis. teknokrat dalam melakukan penyelidikan dan penghasilan perkaraperkara yang baharu. iii.

a. . Ilmu Usul Fiqh dan Ilmu Kaedah Fiqh -Sejarah perkembangan ilmu Kaedah Fiqh -Huraian secara ringkas konsep-konsep asas kaedah fiqh beserta contoh : i.w–zaman imam mazhab 4) -Huraian secara ringkas konsep-konsep asas kaedah fiqh beserta contoh : i. Kemudaratan hendaklah dihilangkan 9 Bincangkan sejarah perkembangan ilmu Kaedah Fiqh dan peranannya dalam sains teknologi dan kejuruteraan moden. Setiap sesuatu bergantung kepada niatnya ii. Bincangkan sejarah perkembangan ilmu Kaedah Fiqh dan peranannya dalam sains teknologi dan kejuruteraan moden.Penghasilan dan penggunaan teknologi dan kejuruteraan untuk tujuan rawatan (perubatan) iv.Contoh contoh bagaimana teknologi moden merosakkan akhlak dan moral manusia . -Pendahuluan -Pengertian Ilmu Fiqh.Menghubungkan semua kegiatan dengan alam metafizika (ketuhanan) . Ilmu Usul Fiqh dan Ilmu Kaedah Fiqh -Sejarah perkembangan ilmu Kaedah Fiqh (zaman Rasulullah s.memberikan nilai tambah kepada peningkatan kualiti iii.Kesimpulan 8. Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak iii.Kesukaran menjadi sebab kepada kemudahan dan keringanan -Peranan ilmu kaedah fiqh dalam sains teknologi dan kejuruteraan -Kesimpulan -Pendahuluan -Pengertian Ilmu Fiqh.

keturunan. Al-Quran “ Dan kebanyakkan mereka tidak menurut .bayi tabung uji -pengklonan manusia -pemindahan dan pendermaan organ -dll yang berkaitan -Kesimpulan 10 Kaedah : KEYAKINAN TIDAK HILANG DENGAN KERAGUAN Huraian Kaedah Kaedah tersebut bermaksud sesuatu perkara yang telah diyakini berlaku. akal dan harta) -Penemuan penemuan dalam bidang perubatan dan aplikasi prinsip syariah : .Adat dijadikan sebagai rujukan hukum .Huraian lima prinsip utama (memelihara agama. melainkan suatu sangkaan sahaja (padahal) sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak sesuatu kebenaran (iktiqad) ” ( Surah Yunus : 36 ) .Pengertian maqasid syarak . nyawa. sebarang keraguan yang datang kemudian untuk meragui keyakinan itu tidak Dalil Kaedah 1.ii.Peranan prinsip syariah dalam sains dan teknologi .Peranan ilmu kaedah fiqh dalam sains teknologi dan kejuruteraan -Kesimpulan Bincangkan penemuan-penemuan dan penghasilan sains teknologi dan kejuruteraan dalam bidang perubatan serta aplikasi prinsipprinsip syariah dalam penemuan-penemuan tersebut -Pendahuluan .

maka perkara yang telah diyakini itulah yang diambilkira hinggalah sabit benarbenar sebab yang menghilangkannya1. As-Sunnah Diriwayatkan daripada Abu Hurayrah r. pada prinsipnya. Antara lain ia dibawa dengan lafaz kaedah . al-Madkhal Ila alQawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah.a. yakin tidak akan diketepikan hukumnya dengan semata-mata syak. 1 Mustafa Ahmad al-Zarqa’ op. tanggungjawab apabila dibina atas keyakinan ia tidak terlepas Maka al-haq itu memberi erti hakikat yang sebenar samalah seperti yakin .. Iaitu perkara asas dan yang yakin itu tidak boleh ditinggalkan hukumnya disebabkan sebarang syak atau keraguan. hal.w bersabda.a bahawa beliau berkata baginda Nabi Muhammad s.diambil kira. Ertinya apabila telah sabit sesuatu perkara atau keadaan yang yakin kemudian dengan tibatiba timbul syak tentang wujud sesuatu yang menghilangkannya . 967 Ibrahim Ahmad Mahmud al-Hariri.3.cit. Dalam ertikata lain. 2. hal 78 2 Kaedah 3 : ‫انيقين ل يزال ببنشك‬ Definisi – Yang diyakini tidak dihilangkan oleh syak Iaitu yang telah diyakini tidak dihilangkan oleh . jld. Ia boleh hilang dengan yakin sepertinya juga.

‫عن ابي هريرة رضي ال عنه‬ ‫ إذا وجد احدكى في بطنه شيئب فأشكم عهيه‬: ‫عهيه وسهى‬ ‫اخرج ينه شئ او ل فل يخرجن ين‬ ‫ع صوتب او يجد ريحب‬ ً ‫سجد حتى يس‬ ً ‫ان‬ (Hadis Riwayat Muslim) Maksudnya : Apabila seseorang kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya . Nas hadis : ‫ انه قبل وقبل اننبي صهى ال‬.sama ada mendengar .datangnya rasa syak/keraguan.kecuali ada suatu keyakinan baru yang menghilangkannya.Bermakna hukum yang sabit pada asal tidak boleh ditinggalkan atau dihapuskan hukumnya disebabkan ada perasaan syak dalam hati atau ragu-ragu. kemudian timbul keraguan dengan sebabnya : Apakah telah keluar sesuatu daripadanya atau tidak?Janganlah sesekali ia keluar daripada masjid sehingga ia mendengar suara(bunyi) atau mencium bau (ia mendapati ada bukti batal wuduknya) Hadis tersebut ditujukan kepada orang yang merasakan telah berhadas ketika menunaikan sembahyang supaya tidak keluar dari sembahyang kecuali/sehingga dia merasa yakin berhadas.tidak boleh berpegang dengan syak atau keraguan.Hukum yang asal itu masih kekal.

Contoh lain : Seseorang telah sabit berhutang dengan seseorang.Hukumnya hutang itu masih tetap ada .kerana hutang itu sabit dengan keyakinan.bunyi/suara/bau. . kemudian orang itu meninggal dan orang yang berhutang itu berasa syak/ragu-ragu adakah telah dibayar hutang itu.sebaliknya dia syak tentang pembayarannya.