You are on page 1of 29

7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG SAUJANA

KERJA KURSUS MATEMATIK TAMBAHAN 2013

NOMBOR INDEKS DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

NAMA KELAS

: : 5 AMINUDDIN BAKI

GURU : PN.FARAHWAHIDA K/PENGENALAN :

OBJEKTIF
Kami pelajar yang mengambil subjek Matematik Tambahan dikehendaki untuk menjalankan satu kerja kursus ketika kami dalam Tingkatan 5. Tahun ini Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran telah menyediakan empat tugas untuk kami. Kami akan memilih dan menyiapkan hanya SATU berasaskan tugas di bidang minat kami.Projek ini boleh dilakukan dalam kumpulan atau secara individu, tetapi setiap daripada kita dijangka akan menyerahkan satu laporan bertulis secara individu . Atas penyiapan Kerja kursus Matematik Tambahan, kami akan mendapat pengalaman berharga dan dapat : ♣ menyesuaikan pelbagai jenis strategi-strategi penyelesaian masalah menyelesaikan rutin dan masalah-masalah bukan rutin ♣ mengalami persekitaran bilik darjah yang mana mencabar, menarik, bermakna dan oleh itu meningkatkan kemahiran pemikiran kami. ♣ mengalami persekitaran bilik darjah di mana pengetahuan dan kemahiran digunakan dalam cara-cara yang bermakna dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata. ♣ mengalami persekitaran bilik darjah di mana menyatakan pemikiran matematik yang, taakulan dan komunikasi amat digalakkan. ♣ mengalami persekitaran bilik darjah yang merangsang dan menambah pembelajaran berkesan. ♣ dapat komunikasi matematik berkesan melalui mulut dan menulis , dan untuk menggunakan bahasa matematik melahirkan idea-idea matematik dengan betul dan dengan tepat. ♣ meningkatkan perolehan ilmu matematik dan kemahiran melalui menyelesaikan masalah dalam cara yang meningkatkan keinginan dan keyakinan. ♣ bersedia untuk permintaan projek-projek akan datang dan di tempat kerja. ♣ sedar bahawa matematik itu ialah satu alat berpengaruh dan pentingdalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata dan membangunkan sikap positif ke arah matematik. ♣ melatih diri kami bukan hanya untuk menjadikan para pelajar berdikari tetapi juga bersepakat, bekerjasama , dan berkongsi pengetahuan di satu suasana segar dan kondusif. ♣ menggunakan teknologi terutama ICT selayaknya dan dengan berkesan. ♣ melatih diri kami menghargai nilai intrinsik matematik dan menjadi lebih kreatif dan inovatif. ♣ sedari pentingnya dan kecantikan matematik.

KATA ALUAN
Terlebih dahulu, syukur ke hadrat Ilahi kerana telah diberi kekuatan dan kesihatan untuk menyiapkan tugasan projek ini. Terima kasih kepada Encik Azman Bin Uzir kerana memberi peluang kepada saya untuk menjalankan tugasan projek ini. Tak dilupakan ibu bapa saya, Affenday Bin Abdul Jalir dan Norliza Binti Said yang menyediakan semuanya, seperti wang untuk membeli apa-apa sahaja yang berkaitan dengan projek ini, komputer,internet, buku dan juga nasihat mereka. Mereka juga menyokong saya dan menggalakkan saya menyelesaikan tugas ini yang sudah tentu tidak sempurna tanpa bantuan mereka. Yang terakhir tetapi tidak kurang pentingnya, saya mahu berterima kasih guru saya, cikgu Farahwahida kerana membimbing saya keseluruhan projek ini. Terima kasih.

ISI KANDUNGAN
KANDUNGAN MUKA SURAT

OBJEKTIF

2

PENGHARGAAN

3

PENGENALAN

5

BAHAGIAN 1

6 – 13

BAHAGIAN 2

14 – 17

BAHAGIAN 3

18 – 19

TINJAUAN LANJUT

20 – 27

REFLEKSI

28

BAHAGIAN 1
Makanan:

Detergen:

Alat tulis:

(b)

Mencatatkan butir dan harga mereka secara sistematik seperti di Jadual 1(a), 1(b) dan 1(c). Sejak butir boleh secara berbeza dibungkus, jadi, pasti untuk menggunakan ukuran-ukuran konsisten untuk setiap perkara memilih supaya perbandingan boleh dibuat dengan mudah dan dengan tepat.

Kategori Makanan

Item Gula (1 kg) Tepung (1 kg) Majerin (250 g) Jumlah harga Tunas Manja 2.30 1.30 4.20 7.80 Jadual 1(a)

Harga (RM) Mydin 2.50 1.50 4.40 8.40

Giant 2.80 1.70 4.70 9.20

Kategori Detergen

Item Sabun (3 bars) Detergen cecair (5 kg) Detergen serbuk (2.5 kg) Jumlah harga Tunas Manja 3.20 28.90 14.70 46.80 Jadual 1(b)

Harga (RM) Mydin 3.40 29.10 14.50 47.00

Giant 3.60 29.50 15.00 48.10

Kategori Alat tulis

Item Pensil (1 dozen) Pen berwarna (1 set) Pemadam Jumlah harga Tunas Manja 8.50 14.50 0.40 23.40 Jadual 1(c)

Harga (RM) Mydin 8.90 15.20 0.50 24.60

Giant 9.40 16.00 0.80 26.20

CARTA BAR

1) Makanan
5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Tunas Manja Mydin Giant Gula Tepung Majerin

2) Detergen

3) Alat tulis

CARTA PAI

Makanan

Tunas manja Mydin Giant

Detergen

Tunas Manja Mydin Giant

d) Berdasarkan perwakilan bergraf yang anda telah bina di Bahagian 1, mentafsirkan, membincangkan dan membuat kesimpulan. Ulaskan mengenai penemuan anda.

Berdasarkan perwakilan bergraf yang saya telah bina di Bahagian 1, ia menunjukkan bahawa terdapat perbezaan kecil dan besar antara harga item setiap kategori antara kedai. Carta-carta menunjukkan bahawa produk dari Tunas Manja jauh lebih murah daripada produk dari Mydin and Giant. Dari carta pai, saya boleh menyimpulkan kedai yang menjual produk dengan harga lebih tinggi ialah Giant. Tetapi saya boleh mengatakan bahawa semua produk mahal di Giant kerana produk tertentu dari Giant munasabah daripada kedai-kedai lain. Sebagai satu keputusan, kedai yang menjual produk mereka dengan harga rendah antara kedai ialah Tunas Manja, diikuti oleh Mydin , dan yang menjual produk mereka dengan harga lebih tinggi antara tiga kedai ialah Giant.

d) Mengenal pasti satu barangan yang mempunyai perbezaan harga besar antara kedai. Cadangkan dan membincangkan sebab mungkin untuk perbezaan harga.

Pen berwarna (1 set) : Tunas Manja – RM14.50 Mydin – RM15.20 Giant – RM16.00

Min = 14.50 + 15.20 + 16.00 3 = 15.23

Sisihan piawai :

σ=

= 0.61283

Perbezaan besar harga pen berwarna antara kedai mungkin disebabkan oleh taraf kedai. Satu kedai bertaraf tinggi , barangan dijual dengan lebih mahal daripada satu kedai tetap. Perbezaan harga barangan mungkin juga disebabkan kualiti barangan tersebut.

BAHAGIAN 2
Setiap tahun, SMK PADANG SAUJANA mengadakan satu karnival mengutip derma untuk projek-projek perbaikan sekolah. Tahun ini, sekolah itu merancang untuk memasang CCTV bagi meningkatkan keselamatan. Tahun lepas, semasa karnival itu, kelas saya membuat dan menjual nasi lemak. Disebabkan populariti makanan tempatan ini, kelas saya telah memutuskan untuk menjalankan projek yang sama untuk karnival tahun ini. a) Jadual 2 dengan harga item yang diberi untuk tahun 2013

Item (untuk 10 bungkus Nasi Lemak) Nasi lemak : Beras Santan Bawang Halia Garam Sambal : Bawang merah Bawang putih Cili kering Ikan bilis Minyak masak Lain-lain :

Kuantiti

Harga pada tahun 2012 (RM) 2.70 1.40 0.15 0.15 0.05 0.05 0.04 1.00 2.00 0.25

Harga pada tahun 2013 (RM) 2.80 1.50 0.15 0.15 0.06 0.05 0.04 1.10 2.10 0.27

I

1 kg 150 g 10 g 10 g 2g 10 g 5g 100 g 200 g 100 g

II

III

Kacang Ikan bilis Timun 5 biji Telur Daun pisang (seikat)

200 g 150 g 200 g 300 g 300 g Jadual 2

0.50 1.50 0.20 1.50 1.00

0.60 1.60 0.20 1.60 1.00

(a) Indeks harga bagi setiap item dalan jadual 2 bagi tahun 2013 berasaskan tahun 2012.

Indeks harga, I =

Item (untuk 10 bungkus Nasi Lemak) Nasi lemak : Beras Santan Bawang Halia Garam Sambal : Bawang merah Bawang putih Cili kering

Kuantiti

Harga pada tahun 2012 (RM) 2.70 1.40 0.15 0.15 0.05 0.05 0.04 1.00

Harga pada tahun 2013 (RM) 2.80 1.50 0.15 0.15 0.06 0.05 0.04 1.10

Indeks harga tahun 2013 berasaskan tahun 2012 (I) 103.70 107.14 100 100 120 100 100 110

I

1 kg 150 g 10 g 10 g 2g 10 g 5g 100 g

II

III

Ikan bilis Minyak masak Lain-lain : Kacang Ikan bilis Timun 5 biji Telur Daun pisang (seikat)

200 g 100 g 200 g 150 g 200 g 300 g 300 g

2.00 0.25 0.50 1.50 0.20 1.50 1.00

2.10 0.27 0.60 1.60 0.20 1.60 1.00

105 108 120 106.67 100 106.67 100

(b) Indeks gubahan bagi kos sebungkus nasi lemak pada tahun 2013 berasaskan tahun 2012.

Ī=

Item (untuk 10 bungkus Nasi Lemak) Nasi lemak : Beras Santan Bawang Halia Garam Sambal : Bawang merah Bawang putih Cili kering Ikan bilis Minyak masak Lain-lain :

Kuantiti

Indeks harga bagi tahun 2013 berasaskan tahun 2012 (I) 103.70 107.14 100 100 120 100 100 110 105 108

Pemberat (W)

IiWi

I

1 kg 150 g 10 g 10 g 2g 10 g 5g 100 g 200 g 100 g

1.0 0.15 0.01 0.01 0.002 0.01 0.005 0.1 0.2 0.1

103.70 16.071 1 1 0.24 1 0.5 11 21 10.8

II

III

Kacang Ikan bilis Timun 5 biji Telur Daun pisang (seikat)

200 g 150 g 200 g 300 g 300 g

120 106.67 100 106.67 100

0.2 0.15 0.2 0.3 0.3 2.737

24 16.0005 20 32.001 30 288.3125

= = 105.34

(c) Pada tahun 2012, nasi lemak telah dijual di RM2.00 setiap satu.Cadangkan satu

harga jualan sesuai untuk satu paket nasi lemak pada tahun 2013. Beri alasan untuk jawapan anda.

On 2012: RM2.00

On 2013: x = RM2.10

Maka, harga jualan sesuai untuk satu paket nasi lemak pada tahun2013 ialah RM2.10. Peningkatan harga juga sesuai disebabkan oleh kenaikan harga bahan.

BAHAGIAN 3
Supaya meningkatkan keselamatan, sekolah saya telah memutus untuk memasang TV litar tutup (CCTV). a) Mencadangkan satu nombor sesuai kamera dilantik dan penempatan mereka. Beri sebabsebab anda. Jelaskan dengan satu pelan.

Saya mencadangkan 4 kamera dilantik di sekolah saya. Kamera akan dipasang di bilik kakitangan dan pejabat. Tindakan ini akan dibuat untuk mengelak mana-mana kes rompakan dari berlaku.

Bilik guru perempuan

Kolam ikan

Bilik guru lelaki

pejabat

Dewan besar

b)Mengetahui kos pemasangan CCTV. Satu set CCTV dengan 4 buah kamera : RM2100

c)Jika kelas anda bercadang untuk taja 10% kos, berapa bungkus nasi lemak mesti kelas anda menjual?

10% X RM2100 = RM210

Kos untuk sebungkus nasi lemak = RM13.22 10 = RM1.40 Harga jualan = RM2.10

Keuntungan = RM2.10 – RM1.40 = RM0.70

Jumlah bungkusan nasi lemak yang perlu dijual = RM210 RM0.70 = 300 bungkus

a) Boleh kelas anda mencapai sasaran 10%? Adakah anda fikir kelas anda seharusnya menjalankan satu projek yang berbeza sebaliknya?

Ya, kerana banyak pelawat dari Jerantut akan datang dan melawat sekolah kami semasa karnival itu. Fenomena ini akan meningkatkan jualan nasi lemak kami. Tahun lepas, kami telah menjual kira-kira400 bungkus nasi lemak. Jadi, tahun ini sasaran kami ialah 300 bungkus nasi lemak akan dijual. Dari jualan, kami boleh taja 10% untuk kos pemasangan CCTV dan kami akan dapat keuntungan kira-kira RM210. Saya rasa kelas saya tidak harus melaksanakan projek yang berbeza sebagai kami boleh dapat banyak keuntungan dari jualan nasi lemak. Kami perlu untuk fokus pada menjual nasi lemak, jadi kami boleh mencapai sasaran kami. Usaha besar akan membawa kepada hasil-hasil besar.

TINJAUAN LANJUT
Nombor indeks digunakan di dalam banyak berbeza harian situasi, misalnya, indeks pencemaran udara, indeks pasaran saham, indeks emas dan indeks hartanah. Dapatkan maklumat dari internet atau sumber yang boleh dipercayai tentang pentingnya dua pelbagai jenis nombor indeks pilihan anda. Mengulas lanjut penggunaan dan pentingnya nombor indeksini di situasi-situasi kehidupan harian.

1. INDEKS KUALITI UDARA
Satu indeks kualiti udara (AQI) ialah satu nombor diguna pakai agensi-agensi kerajaan untuk berkomunikasi kepada orang awam betapa tercemarnya udara pada masa ini atau betapa tercemar ia diramalkan menjadi. Sebagai peningkatan AQI, peratus besar penduduk semakin mungkin mengalami kesan-kesan kesihatan yang buruk yang bertambah teruk. Negara-negara lain mempunyai indeks kualiti udara mereka sendiri yang mana ialah bukan semua konsisten. Negara-negara lain juga menggunakan nama berlainan

untuk indeks mereka seperti Mengudarakan Indeks Kesihatan Berkualiti, Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Pencemaran Piawaian.

Takrif dan Penggunaan : Kualiti udara didefinisikan sebagai pengukuran keadaan itu udara bagi syaratsyarat satu atau lebih spesies biotik atau bagi mana-mana keperluan manusia atau tujuan. Untuk mengira AQI memerlukan tumpuan pencemar udara dari sebuah monitor atau model. Fungsi digunakan untuk menukar dari tumpuan pencemar udara ke AQI berbezabeza oleh pencemar , dan berbeza di negara berbeza. Nilai-nilai indeks kualiti udara dibahagikan kepada julat, dan setiap julat ditugaskan satu pemerihal dan satu kod warna.Mempiawaikan surat makluman kesihatan awam dikaitkan dengansetiap julat AQI. AQI boleh meningkat (kualiti udara lebih buruk) disebabkan kekurangan pencairan pencemar udara. Udara bertakung, selalu disebabkan oleh satu antisiklon, songsangan suhu, atau kelajuan udara yang rendah membiarkan pencemaran udara kekal di satu kawasan tempatan, membawa kepada konsentrasi yang tinggi bahan pencemar dan keadaan berjerebu. Sebuah agensi mungkin menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam atau bekerja dari rumah apabila tahaptahap AQI tinggi. Kebanyakan pencemar-pencemar udara tidak mempunyai AQI bersekutu. Banyak negara memantau ozon tingkat bawah, zarahan,sulfur dioksida, karbon monoksida dan nitrogen dioksida dan menghitung indeks kualiti udara untuk bahan pencemar ini.

Indeks oleh Lokasi :
Hong Kong:
Indeks Pencemaran Udara menyamakan untuk Hong Kong ialah berkaitan dengan penumpuan berukur respirable sekeliling menggantung zarahan, sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida(CO), ozon dan nitrogen dioksida (NO2) lebih daripada satu tempoh 24 jam berdasarkan bahan pencemar kesan udara potensi kesihatan. Satu API menyamakan di atau di bawah 100 cara yang aras-aras bahan cemar dalam julat memuaskan lebih daripada 24 jam tempohdan mengutarakan tiada kesan kesihatan tirus atau segera. Bagaimanapun , pencemaran udara dengan konsisten di tahap "Tinggi" (API 51 hingga 100) dalam setahun boleh bermakna bahawa tahunan Hong Kong "Objektif Kualiti Udara" untuk melindungi kesan kesihatan jangka panjang boleh dimungkiri. Lantarannya, kesan kesihatan kronik boleh diperhatikan jika satu dengan tekun didedahkan kepada satu API 51 hingga 100 buat sekian lama. "Sangat Tinggi" tahap (API lebih daripada 100) cara yang menyamakan satu atau lebih pencemar ialah / dalam julat tidak sihat.Jabatan Perlindungan Udara Hong Kong

memberi nasihat kepada orang awam mengenai tindakan-tindakan berjaga-jaga ambil untuk tahap-tahap sedemikian.
API Tahap Pencemaran Udara Implikasi Kesihatan

0 – 25

Rendah

Tiada yang menjangka.

26 – 50

Sederhana

Tiada yang menjangka untuk penduduk awam.

Kesan kesihatan tirus tidak dijangka tetapi kesan-kesan kronik boleh

51 – 100

Tinggi

diperhatikan jika satu dengan tekun didedahkan kepada tahap-tahap sedemikian.

Orang dengan jantung sedia ada atau penyakit pernafasan boleh

101 – 200

Sangat Tinggi

perhatikan keruncingan sederhana keadaan kesihatan mereka. Individuindividu biasanya sihat mungkin juga perhatikan ketidakselesaan.

Orang dengan jantung sedia ada atau penyakit pernafasan mungkin

201 – 500

Berat

mengalami keruncingan penting gejala-gejala mereka. Terdapat boleh juga gejala-gejala meluas di penduduk sihat (misalnya perengsaan mata, berdehit, batuk, kahak dan sakit tekak).

Kanada:
Kualiti udara di Kanada telah dilaporkan selama bertahun-tahun dengan Air kedaerahan Indeks Kualiti. Nyata sekali, nilai-nilai AQI mencerminkan objektifobjektif pengurusan kualiti udara, yang berdasarkan pengeluaran dapat dicapai terendah menilai, dan tidak secara eksklusif membimbangkan untuk kesihatan manusia. Indeks Kesihatan Kualiti Udara atau satu skala direka untuk membantu faham kesan kualiti udara ke atas kesihatan. Ia satu alat perlindungan kesihatan digunakan untuk membuat keputusan mengurangkan pendedahan jangka pendek kepada pencemaran udara dengan menyesuaikan tahap aktiviti semasa menaikkan tahap pencemaran udara. Indeks Kesihatan Kualiti Udara juga menyediakan nasihat bagaimana untuk meningkatkan kualiti udara dengan mencadangkan perubahan tingkah laku mengurangkan tapak kaki alam sekitar. Indeks ini memberikan perhatian khusus kepada orang yang sensitif kepada pencemaran udara. Ia memberikan mereka dengan nasihat bagaimana untuk melindungi kesihatan mereka semasa tahap kualiti udara dikaitkan dengan rendah, sederhana, tinggi dan risiko kesihatan yang sangat tinggi .

Indeks Kesihatan Kualiti Udara memberikan satu nombor dari 1 kepada 10+ menunjukkan tahap risiko kesihatan dikaitkan dengan kualiti udara setempat. Kadangkadang, apabila pencemaran jumlah udara luar biasa tinggi, nombor mungkin melebihi 10. AQHI memberikan satu nilai semasa berkualiti udara setempat serta satu udara setempat maksimum berkualiti meramalkan untuk hari ini, malam ini, dan esok, dan memberikan nasihat kesihatan bersekutu.
Indeks Kesihatan Kualiti Udara

Risiko Kesihatan

Mesej Kesihatan

Populasi Risiko

*Populasi Umum

Rendah

1-3

Nikmati aktiviti luar biasa anda.

Kualiti udara ideal untuk aktiviti luar.

Sederhana

4-6

Mengimbang, mengurangkan atau penjadualan semula di luar kegiatan-kegiatan berat jika anda mengalami gejala.

Tidak perlu mengubah suai aktiviti luar biasa anda melainkan anda mengalami simptom seperti batuk dan perengsaan kerongkong.

Tinggi

7-10

Mengimbang, mengurangkan atau penjadu Mengurangkan atau menjadualkan alan semula di luar kegiatansemula di luar kegiatan-kegiatan kegiatan berat jika berat. Anak dan dewasa juga anda mengalami simptom seperti batuk harus ambil mudah. dan perengsaan kerongkong.

Sangat Tinggi

Mengurangkan atau menjadualkan Elakkan di luar kegiatan-kegiatan semula di luar kegiatan-kegiatan berat, berat. Anak dan dewasa juga terutama jika 10 ke atas harus mengelak penggunaan anda mengalami simptom seperti tenaga fizikal luar. batuk dan perengsaan kerongkong.

Singapura:
Singapura menggunakan Indeks Pencemaran Piawai melaporkan dikualiti udaranya, dengan butiran pengiraan serupa tetapi bukan seiras bagi yang menggunakan di Malaysia dan Hong Kong. Carta PSI di bawah dikumpulkan oleh nilai indeks dan pemerihal, menurut Agensi Pencemaran Kebangsaan.

PSI

Pemerihal

Kesan Kesihatan Umum

0 – 50

Tiada

51 – 100

Sederhana

Beberapa atau tiada untuk penduduk awam

101 – Tidak sihat 200

Keruncingan sederhana gejala antara orang rentan iaitu yang dengan syarat yang tersembunyi seperti jantung kronik atau penyakit-penyakit paru-paru; gejala-gejala fana perengs aan misalnya perengsaan mata, terbersin atau terbatuk-batuk dalam beberapa penduduk sihat.

201 – Sangat tidak 300 sihat

Menyederhanakan keruncingan gejala dan mengurangkan toleransi orang dengan jantung atau penyakit peparu; lebih banyak gejalagejala meluas perengsaan fana di penduduk sihat.

301 – Berbahaya 400

Bermula awal penyakit tertentu tambahan kepada keruncinganpenting gejala di orang rentan; dan mengurangkan tolerans senaman di orang yang sihat.

Atas 400

Berbahaya

PSI menyamakan di atas 400 mungkin adalah mengancam nyawa untuk orang-orang tua dan sakit. Rakyat sihat mungkin mengalami gejala-gejala buruk yang menjejaskan kegiatan normal.

1.

INDEKS JISIM BADAN

Indeks jisim badan, atau indeks Quetelet, ialah satu langkah untuk bentuk badan manusia berdasarkan berat dan ketinggian seorang individu. Ia telah direka antara 1830 dan 1850 oleh pakar pelbagai bidang Belgium Adolphe Quetelet semasa membangun "sosiologi".Indeks jisim badan didefinisikan sebagai tubuh individu berkumpuldibahagikan dengan kuasa dua ketinggian mereka. Formula telah digunakan diserata dunia dalam ubat menghasilkan satu unit ukuran kg / m2. BMI juga boleh ditentukan menggunakan satu carta BMI,yang mempamerkan BMI sebagai satu fungsi berat dan ketinggian menggunakan garis kontur untuk nilai lain BMI atau mewarnakan untuk kategori-kategori BMI berbeza.

Faktor untuk UK / unit AS dengan lebih tepat 703.06957964, tetapi tahap ketepatan itu tidak bermakna untuk pengiraan ini. Bekerja dari batu dan pound mula kali batu menjelang 14 kemudian campur pound memberi seluruh jisim di pound; bekerja dari kaki dan inci mula kali kaki menjelang 12 kemudian campur inci memberi ketinggian keseluruhan inci.

Kegunaan : Manakala formula dahulunya memanggil Quetelet tarikh-tarikh Indeks untuk BMI bagi abad ke-19, istilah baru "indeks jisim badan" untuk nisbah dan tarikh popularitinya bagi sebuah kertas diterbit dalam edisi Julai 1972 di Journal of Chronic Diseases oleh Ancel Keys,yang mendapati BMI menjadi proksi terbaik untuk peratusan lemak badan antara nisbah berat dan ketinggian; kepentingan dalam mengukur lemak badan menjadi disebabkan obesiti menjadi satu isu dapat dilihat di persatuanpersatuan Barat makmur. BMI dengan jelas disebut oleh Keys sebagai sesuai untuk kajian populasi , dan tidak sesuai untuk diagnosis masing-masing.

Walau bagaimanapun, disebabkan kesederhanaannya, ia datang untuk digunakan dengan meluas untuk diagnosis masing-masing, walaupun ketidaksesuaiannya. BMI menyediakan satu angka mudah ukuran satu ketebalan atau kekurusan orang, membenarkan profesional kesihatan membincangkan masalahmasalah terlebih berat dan kurang berat lebih secara objektif dengan pesakitpesakit mereka. Bagaimanapun , BMI telah menjadi kontroversi kerana ramai orang , termasuk pakar perubatan, telah bergantung pada kuasa berangka ketaranya untuk diagnosis perubatan, tetapi itu tidak pernah tujuan BMI; ia dimaksudkan untuk digunakan sebagai satu cara mudah penjenisan individu-individu banyak duduk, atau agak, populasi, dengan komposisi badan yang sederhana. Untuk individuindividu ini, seting nilai semasa ialah seperti berikut: satu BMI 18.5 hingga 25 boleh menunjukkan berat optimum; satu BMI lebih rendah dari 18.5mencadangkan orang kurang berat manakala satu nombor di atas 25 boleh menunjukkan orang terlebih berat; seseorang mungkin mempunyai satu BMI di bawah 18.5 disebabkan penyakit; satu nombor di atas 30 mencadangkan orang obes (lebih daripada 40,). Untuk satu ketinggian diberi, BMI berkadar untuk jisim. Bagaimanapun , untuk satu jisim dianugerahkan, BMI ialah berkadar songsang bagi kuasa dua ketinggian. Jadi, jika semua dimensi-dimensi tubuh berganda dan penimbang besar-besaran secara semula jadi dengan kiub ketinggian, maka BMI menggandakandaripada tinggal yang sama. Keputusan-keputusan ini di orang lebih tinggi mempunyai satu BMI dilaporkan yang bukan sifat tinggi berbanding dengan tahaptahap lemak badan sebenar mereka.Dalam perbandingan, indeks Ponderal berdasarkan kepada mendaki semula jadi berkumpul dengan kuasa ketiga ketinggian. Bagaimanapun, banyak orang lebih tinggi bukan hanya "menaikkan"orang pendek, tetapi cenderung untuk mempunyai bingkai-bingkai lebih sempit seimbang dengan ketinggian mereka. BMI Perdana : BMI Perdana, satu pengubahsuaian mudah sistem BMI, ialah nisbah BMI sebenar untuk batas atas BMI (pada masa ini ditakrifkan di BMI 25). Seperti ditakrifkan, BMI Perdana juga nisbah berat badan untuk berat badan atas had, mengira di BMI 25. Sejak ia nisbah dua berasingan nilai-nilai BMI, BMI Perdana ialah satu nombor tak bermatra, tanpa unit-unit bersekutu. Individu dengan BMI Perdana kurang daripada 0.74 kurang berat; yang antara 0.74 dan 1.00 mempunyai berat optimum; dan yang pada 1.00 atau lebih besar terlebih berat. BMI Perdana berguna secara klinikal kerana individu boleh memberitahu, sambil lalu, dengan apa peratusan mereka terlencong had berat atas mereka. Misalnya, seseorang dengan BMI 34 mempunyai satu BMI Perdana 34 / 25 = 1.36 , dan ialah 36% atas had jisim atas masing-masing. Di Asia Timur Selatan populasi (lihat variasi antarabangsa seksyen di bawah) BMI Perdana seharusnya dikira menggunakan satu batas atas BMI 23 penyebut daripada 25. Walau bagaimanapun, BMI Perdana membenarkan perbandingan mudah antara populasi yang batas atas nilai-nilai BMI berbeza. Kategori :

Satu kegunaan selalu BMI ialah untuk menilai berapa berat tubuh individu berlepas daripada normal atau elok untuk satu orang ketinggian masingmasing. Lebihan berat atau kekurangan boleh, sebahagiannya, menjelaskan oleh lemak badan (tisu adipos) walaupun faktor lain seperti otot juga menjejaskan BMI nyata sekali(melihat perbincangan di bawah dan terlebih berat). WHO menganggap satu BMI kurang daripada 18.5 sebagai kurang berat dan boleh menunjukkan pemakanan, satu gangguan pemakanan, atau masalah kesihatan lain, sementara satu BMI lebih besar daripada 25 dianggap terlebih berat dan di atas 30 dianggap obes. Julat ini nilainilai BMI sahih hanya sebagai kategori-kategori statistik :

Kategori

Ukuran BMI – kg/m2

BMI Perdana

Terlalu kurang berat

Kurang dari 15

Kurang dari 0.60

Sangat kurang berat

dari 15.0 to 16.0

dari 0.60 to 0.64

Kurang berat

dari 16.0 to 18.5

dari 0.64 to 0.74

Normal (berat sihat)

dari 18.5 to 25

dari 0.74 to 1.0

Terlebih berat

dari 25 to 30

dari 1.0 to 1.2

Obes Kelas I

dari 30 to 35

dari 1.2 to 1.4

Obes Kelas II

dari 35 to 40

dari 1.4 to 1.6

Obes Kelas III

lebih 40

lebih 1.6

KESIMPULAN :
Setelah melakukan penyelidikan, menjawab soalan, graf-graf lukisan dan penyelesaian masalah, saya melihat bahawa penggunaan nombor indeks penting dalam kehidupan harian. Ia bukan sahaja digunakan dengan meluas di pasaran tetapi juga dalam tafsir keadaan sekeliling terutama sekali dalam menjalankan satu tinjauan pencemaran udara. Akhir sekali, nombor indeks ialah satu keperluan kehidupan harian. Tanpa ia, kajian tidak boleh dijalankan, BMI tidak boleh menghitung dan lebih banyak. Jadi, kami patut bersyukur kepada orang ramai yang menyumbang idea nombor indeks.

REFLEKSI
Ketika saya telah menjalankan projek itu, saya telah belajar dan berlatih banyak nilai-nilai moral. Saya sepatutnya bersabar semasa melakukan apa-apa kerja atau projek. Ini adalah untuk memastikan kerja kita dapat disiapkan. Kita juga perlu berada tenang apabila apa-apa sumber yang kita mendapati untuk hilang. Tambahan pula, kita perlu sentiasa tersenyum semasa melakukan kerja-kerja kita supaya apa pun kerja kita lakukan boleh dibuat dengan mudah.