Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

1. Perkembangan Kelahiran Islam di kota Makkah dan kemunculan kerajaan Islam pertama di Madinah merupakan detik bersejarah kelahiran satu tamadun baru yang telah merubah sejarah dunia. Tamadun ini bukan sahaja telah berjaya merubah corak dan budaya hidup masyarakat Arab Pra-Islam yang bertuankan nafsu dan kejahiliyahan kepada cara hidup baru yang bertunjangkan akhlak dan peradaban tinggi malah ia juga turut merubah geo-politik dunia.

Dengan asuhan dan bimbingan Rasulullah s.a.w. dan kemudiannya diteruskan oleh para sahabat (r.a), penduduk Tanah Arab yang terdiri daripada berbagai bangsa dan keturunan berjaya disatukan dengan ikatan akidah dan ukhuwwah Islamiyah. Mereka muncul sebagai satu umat yang berakhlak, berketerampilan dan sedia berkorban demi Islam. Dalam tempoh waktu yang singkat, kuasa besar Rom dan Parsi yang dulunya memandang remeh terhadap bangsa Arab kini terpaksa tunduk kepada kekuasaan Islam. Oleh itu dari abad ke 7 hingga ke 18 Masihi, dunia telah didominasi dan dicorak oleh tamadun Islam. Dalam jangka masa tersebut khususnya pada abad ke 9 hingga ke 13 Masihi, sejarah telah merakamkan bagaimana tamadun Islam telah melahirkan ramai sarjana ulung dalam berbagai ilmu pengetahuan.

Pada waktu itu kemajuan ilmu sains dan teknologi serta ilmu-ilmu yang lain yang dimiliki oleh dunia Islam tiada dapat ditandingi oleh mana-mana bangsa atau negara. Di setiap ibu kota pemerintahan Islam khususnya Baghdad (di Asia), Cordova (di Eropah) dan Iskandariah (di Afrika), kegiatan keilmuan dan kebudayaan berlaku dengan bersemarak serta disertai segenap lapisan masyarakat. Ramai sarjana dan pelajar dari negara luar khususnya daripada negara-negara Kristian Eropah datang untuk mempelajari serta mendalami berbagai bidang dan cabang ilmu pengetahuan.

Di sepanjang sejarah kegemilangan tamadun Islam, para sarjana Muslim dan sarjana non-Muslim yang bernaung di bawah pemerintahan Islam telah berjaya membuat kemajuan dan pencapaian dalam bidang ilmu pengetahuan serta sains dan teknologi.

Mereka telah menempa satu sejarah tamadun kemanusiaan yang amat mengkagumkan meliputi aspek politik, sosial dan ekonomi.

1.1 Zaman Rasulullah s.a.w. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan tamadun Islam adalah bermula pada zaman Rasulullah s.a.w. Zaman Rasulullah terbahagi kepada dua period iaitu period Makkah dan period Madinah. Kedua-dua zaman ini mempunyai perbezaan yang amat ketara dari aspek pertumbuhannya. Period Makkah merupakan zaman asas dalam pembentukan tamadun Islam yang memberi penekanan kepada aspek spiritual, mental dan akhlak masyarakat. Period Madinah pula adalah zaman untuk membina komuniti dan negara yang baik serta mendapat keampunan Tuhan.

a. Makkah Penumpuan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. di Makkah adalah lebih bersifat penyediaan kader-kader yang mantap dan kuat dalam menghadapi kejahatan puakpuak ekstrimis kuffar dan musyrikin (kerana tidak membenarkan kebebasan melaksanakan ajaran Islam atau dakwah yang diperintahkan oleh Allah). Malah mereka bertindak kejam ke atas kaum Muslimin yang ketika itu sangat sedikit bilangannya. 13 tahun adalah masa-masa kritikal dan menyiksakan bagi orang Islam. Penghijraan yang berlaku ke Habsyah dan Taif tidak banyak memberi ruang dan kejayaan kepada orang Islam. Mereka menderita dengan pelbagai bentuk siksaan dan ancaman tetapi tetap tabah dan yakin dengan akidah yang baru dianuti. Mereka adalah generasi awal yang kental dan unggul yang dididik oleh Rasulullah s.a.w.

b. Madinah Penghijrahan ke Madinah mencanangkan beberapa perubahan kepada orang Islam ke arah yang lebih maju dan berjaya dalam segala bidang kehidupan berasaskan prinsip keimanan. Hijrah turut menandakan bermulanya era pelaksanaan syariat samawi secara menyeluruh mencakupi sosial, politik, agama dan lain-lain. Setelah menjejaki bumi Madinah, Rasulullah s.a.w. telah melaksanakan langkah-langkah berikut:

i. Sosial

Sebagai seorang Rasul dan pemimpin kepada bangsa Arab, Nabi Muhammad s.a.w. berjaya menyusun dan mengatur stratifikasi sosial masyarakat Arab dari negatif kepada positif. Penyatuan yang selama ini tidak pernah wujud dalam kamus kehidupan bangsa Arab telah menjadi kenyataan dengan kedatangan Rasulullah s.a.w. Malah kehidupan mereka menjadi lebih aman dan tenteram. Contohnya, usaha mempersaudarakan di antara golongan Ansar dan Muhajirin sehingga masing-masing sanggup berkorban apa sahaja untuk kepentingan bersama. Taraf wanita juga dimartabatkan apabila mereka dibolehkan menerima harta pesaka kerana sebelum ini mereka tidak punya apa-apa hak.

Rasulullah s.a.w. telah memberi fungsi kepada institusi masjid sebagai pusat ibadat khusus sekaligus sebagai markaz, madrasah dan parlimen. Rasulullah menyusun segala aktiviti harian yang berbentuk sebaran, maklumat, arahan dan sebagainya melalui masjid. Ia juga berperanan sebagai tempat menerima tetamu, tempat musafir bermalam dan menyelesaikan masalah ketenteraan serta kehakiman.

ii. Politik Menurut catitan Ibnu Hisyam, “Sahifah al-Madinah” atau Piagam Madinah diasaskan selepas terbinanya Masjid Nabawi. Piagam ini mengandungi perjanjian di antara orangorang Muhajirin dan Ansar serta seluruh penduduk Madinah yang berbilang kaum seperti Aus, Khazraj serta kaum Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani alNadir.

Termetrainya perjanjian ini bermakna Rasulullah s.a.w. berjaya mengasas dan memantapkan kedudukan politik umat Islam di Madinah. Dalam masa yang sama baginda telah berjaya mewujudkan satu masyarakat baru dikenali sebagai “Ummah”, serta merubah sama sekali prinsip suku bangsa yang selama ini melahirkan ketegangan kaum yang berpanjangan. Kejayaan Rasulullah dalam bidang ini telah membawa keharmonian kepada penduduk kota Madinah. Sebarang aktiviti yang tidak sihat, kebangkitan Yahudi dan munafik di Madinah dapat dibendung. Sebarang pihak yang melanggar perjanjian akan dihukum.

iii. Ekonomi

w. juga memberi perhatian kepada bidang penternakan dan pertanian. telah mengemaskinikan pungutan zakat. dan telah menerima pandangan Saidina Umar al-Khattab supaya mengumpulkan alQuran setelah ramai penghafaz al-Quran mati syahid dalam perang (Perang Yamamah). fai‟ dan kharaj. Perlantikan Abu Bakar al-Siddiq (632-634 M / 11-13 H) sebagai khalifah di bai‟ah oleh kira-kira 3000 orang yang berada di Masjid Nabawii. cukai ghanimah. di Madinah menjadi titik tolak kepada kejayaan pemerintah Islam seterusnya. Beliau juga menghantar tentera diketuai Khalid bin Al-Walid untuk melindungi orang Islam dari ancaman Rom dan Parsi. Sebagai satu peringatan dan panduan hidup dalam kehidupan. .a. Mereka mengaut keuntungan tanpa perhitungan moral.w. Khalifah bererti pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi s.a.w. Golongan Yahudi adalah kapitalis yang menguasai ekonomi Madinah ketika itu. pembentukan kerajaan Islam di Madinah melambangkan Islam dapat dipraktikkan dalam kehidupan harian secara menyeluruh.a. Rasulullah s. beliau terpaksa berdepan dengan golongan yang enggan mengeluarkan zakat dan nabi-nabi palsu. Sesungguhnya kesabaran.a.w. Ringkasnya. Baginda juga berpesan kepada lelaki supaya menjaga amanah khususnya mengenai wanita. Uthman Bin Affan dan Ali Bin Abu Talib yang dilantik sebagai khalifah. kebijaksanaan dan kemurniaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi merupakan kunci kejayaan pembentukan tamadun Islam. Nabi dalam khutbah haji terakhir baginda berpesan kepada umat Islam bahawa baginda telah meninggalkan pesaka yang tidak akan menjadikan mereka sesat iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Dengan cara ini masyarakat Islam dapat memecah jaringan kewangan golongan Yahudi yang memerangkap orang-orang miskin dengan memberi pinjaman atas kadar faedah yang tinggi. Umar Bin al-Khattab. 1. Justeru itu Rasulullah memberi galakan kepada orang Islam untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan bagi memecah monopoli yang selama ini dilakukan oleh orang Yahudi. Dalam masa pemerintahannya.2 Zaman Khulafa‟ al-Rasyidin (632-661 M) Tugas membina dan memperkuatkan lagi umat Islam telah diteruskan oleh generasi pelapis sahabat-sahabat terpilih seperti Abu Bakar al-Siddiq. Tamadun Islam yang dibina oleh Nabi s.Rasulullah s.

Jabatan Cukai dan Jabatan Polis. Khurasan. gaji. praktikal amalan ibadat dan latihan fizikal. · Sosial. dapat dilihat tamadun yang dibangunkan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh Khulafa‟ al-Rasyidin merupakan tamadun terunggul dengan model dan praktikalnya adalah yang terbaik. · Politik. Ali Bin Abi Talib k. Dari penjelasan di atas. Dalam masa 10 tahun pemerintahannya beliau berjaya mencapai kejayaan cemerlang dalam semua dasar-dasarnya. Antaranya Jabatan Tentera. Ini adalah sumbangan paling berharga dari beliau yang kekal hingga kini. Di antara kemajuan yang telah dibuat oleh beliau ialah. elaun dan lain-lain.Aktiviti yang paling menonjol dapat dilihat ialah penulisan al-Quran yang lebih sistematik.3 Kerajaan Bani Umaiyah (661-743M) . Uthman Bin Affan r. Beliau telah memberi perhatian serius kepada jabatan tentera seperti rumah-rumah untuk tentera. menulis. 1.w. Perluasan wilayah meliputi Afrika Utara. Jabatan Ganjaran dan Pengagihan. Sebanyak 6 salinan dibuat.a (644-656M/23-35H) mentadbir hampir kesemua mengikut apa yang ditinggalkan oleh khalifah terdahulu. penekanan kepada membaca. Menubuhkan kuttab. Asia Minor dan · Menubuhkan dewan iaitu Jabatan.beliau telah berdepan dengan pemberontak yang menuntut beliau menghukum mereka yang terlibat dengan pembunuhan Uthman Bin Affan r. Dalam masa pemerintahannya . Pungutan cukai yang sistematik dapat membantu beliau menyediakan pelbagai kemudahan asas kepada rakyat seperti jalan raya dan sebagainya. menghafal al-Quran. · Pendidikan.Umar al-Khattab (634-644M/13-23H) dilantik menjadi khalifah dengan persetujuan seluruh kaum muslimin dengan gelaran Amir al-Mukminin.a. Beliau juga telah meneruskan pentadbiran seperti khalifah sebelumnya. Melantik gabenor pada wilayah-wilayah yang ditadbir. (656-661M/35-40H).

Kegiatan keilmuan ini melahirkan ilmuan seperti Khalil Bin Ahmad (pakar bahasa dan filsologi Arab) dan sibawaiyh (ahli nahu Arab). · Sistem Wazarah iaitu perlantikan menteri untuk mengetuai sistem pentadbiran negara bagi kerajaan pusat sementara gabenor dilantik untuk mengetuai pentadbiran wilayah. Hospital penyakit kusta telah dibina oleh Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. melaksanakan pembaharuan dan menyelaraskan pentadbiran kerajaannya. · sistem hijabah (penyekatan). Dalam bidang sosial. Seseorang pegawai ditugaskan memeriksa orang yang mahu menemui khalifah. mengawal keselamatan khalifah dan pemegang amanah. 1. · Sistem Khalifah iaitu perlantikan khalifah sebagai ketua pemerintah. penentangan berlaku dari dalam dan luar negara. Kejayaan dalam pelbagai bidang itu telah menunjukkan kebijaksanaan pihak pemerintahan Bani Umaiyah dalam merancang. khalifah telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap rakyat di samping mengabaikan ajaran Islam. Akan tetapi pada peringkat akhir pemerintahan Bani Umaiyah.4 Kerajaan Bani Abbasiyah (750-1258M) . · Sistem urussetia. Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam politik dapat dilihat dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. Pada masa ini bahasa Arab mencapai kemuncaknya apabila dijadikan sebagai bahasa rasmi negara. Taraf kesihatan turut diberi perhatian dengan pembinaan hospital pertama di Damsyik oleh Khalifah al-Walid Bin Abdul Malik. menguruskan surat-menyurat dan sebagainya. Pada masa yang sama. Terdapat empat aspek utama dalam sistem pentadbiran Bani Umaiyah.Pemerintahan Bani Umaiyah yang diasaskan oleh Muawiyah Bin Abu Sufian berikutan penyerahan kuasa oleh Hassan Bin Ali kepada Muawiyah. Faktor-faktor di atas telah menyumbang kepada kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah. Pemilihan khalifah mengikut sistem warisan yang diamalkan itu juga ditentang oleh sebilangan orang Islam khasnya golongan Syiah dan Khawarij. ilmu pengetahuan semakin bertambah maju dan Kota Basrah dikenali sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu. Beberapa orang pegawai utama dilantik bagi mengumpulkan rekod. Pemerintahan ini berpusat di Damsyik.

tafsir. sejarah dan lainlain. Umat Islam dari Tamadun Islam yang diterima .5 Kerajaan Islam di Afrika Umat Islam dan tamadunnya menguasai dunia selama lebih satu alaf. Imam Abu Hanifah. Mereka telah memelihara warisan ilmu daripada lenyap kerana mereka telah menerima hasil penulisan itu pada masa Eropah dilanda oleh Zaman Kegelapan iaitu pada ketika masyarakat mereka kurang menghargai ilmu pengetahuan. Pada masa itu kota Baghdad (pusat pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah) telah memainkan peranan sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu. Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad bin Hanbal. 1. Selama tempoh masa itu tamadun Islam telah mewarnai tamadun dunia dan elemen tamadun Islam tersebar luas ke serata dunia khususnya ke utara benua Afrika dan ke Eropah. Di antara ulama terkenal pada era ini ialah Imam Malik. Di Baghdad telah dibina Baitul Hikmah iaitu sebuah institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan hanya berkembang luas pada zaman pemerintahan al-Makmun. Penyebaran tamadun Islam itu khususnya khazanah ilmu pengetahuannya terjadi di dalam berbagai bentuk dan cara. pemerintahan khalifah menjadi lemah dan kemudiannya membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil di kawasan Parsi dan Turki. Islam telah mengurniakan kepada dunia satu pengertian sebenar kepada apa yang disebut sebagai tamadun. Pada masa ini orang Islam memainkan per anan besar kepada peradaban dunia. Para ulama juga turut menghasilkan tulisan dalam bidang fiqh. Beberapa bandar penting di Afrika Utara seperti Kaherah dan Iskandariah di Mesir. Afrika Utara mengalami proses Islamisasi dan menjadi sebahagian dunia Islam sehingga kini. Kerajaan ini berakhir pada tahun 1258M apabila ibu kotanya ditawan oleh tentera Monggol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Ringkasnya. Pada akhir pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Perkembangan keilmuan itu telah berlaku melalui penulisan dan penterjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab. Fez dan Tangiers di Morocco lahir sebagai pusat perkembangan tamadun Islam di dalam jangka masa tertentu khususnya pada zaman pemerintahan kerajaan Fatimiyah.Zaman kegemilangan kerajaan ini adalah pada abad ke-9 Masihi semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid (786-809M) dan puteranya al-Makmun (813833M).

Sumbangan Tamadun Islam Andalusia/Sepanyol Kepada Eropah 2. 2. . (Encylopedia Brittanica 1969: 889). Seterusnya pada kurun pertama Masihi datang pula orang Romawi dan diikuti oleh suku kaum Visigoth yang menerajui politik Andalusia sehingga tahun 92H/711M. masyarakat Islam menghadapi krisis demi krisis sehingga berlaku perpecahan hingga akhirnya saat keruntuhan tidak dapat dielakkan lagi. Sebenarnya asal-usul nama Andalusia tidak diketahui secara tepat tetapi mungkin diambil daripada perkataan „Vandalusia‟ yang bererti „Tanah Vandal‟ iaitu satu suku bangsa Eropah yang mendiami rantau tersebut sekitar abad ke 5 Masihi. Sekalipun dikatakan bahawa kegemilangan Tamadun Islam berada di puncak pada zaman pemerintahan Abbasiyah di Baghdad terutama dalam aspek ilmu pengetahuan sehingga berjaya menggarap segala sumber kekayaan untuk kepentingan duniawi. namun Islam melihat kekayaan dan kemewahan duniawi sebagai sebab kepada berlakunya keruntuhan tamadun sekiranya aspek kerohanian yang mengingatkan manusia kepada alam akhirat kian terhakis. Malah tidak dapat dinafikan dalam zaman-zaman kegemilangan ilmu pengetahuan. lebih-lebih lagi dipinggirkan ketika pembangunan manusia sedang rancak berjalan. Ia merujuk kepada wilayah pemerintahan Islam di Semenanjung Iberia yang meliputi negeri Portugal dan Sepanyol moden.1.mereka telah mencipta dan mewujudkan tamadunnya sendiri iaitu satu tamadun yang teragung dengan segala kepelbagaian pencapaian dan kegemilangannya yang lahir dalam kesatuan. (Chejne 1974: 3-4). Pembukaan Andalusia Andalusia atau dikenali juga sebagai al-Andalus atau Sepanyol adalah istilah yang diberikan oleh ahli geografi Islam abad pertengahan. Model dan praktikalnya masih tidak dapat ditandingi hingga ke hari ini. Sejarah perkembangan tamadun Islam yang bermula pada zaman Rasulullah dan mencapai tahap yang paling ideal di zaman khulafa al-Rasyidin. Suku kaum Eropah dan Barbar telah mendiami negeri itu sejak dari zaman awal lagi menurut catatan sejarah. Manakala Orang Phonecia dicatatkan telah menubuhkan sebuah kerajaan mereka di Andalusia pada awal kurun ke-10 sebelum Masihi.

Gabenor Islam di Utara Afrika yang telah mengutuskan Tarif Bin Malik dan telah berjaya menawan Algeciras. Sikap toleransi pemerintah Islam serta interaksi di antara orang Islam dengan orang Kristian mengakibatkan berlakunya asimilasi penganut Kristian Andalusia dengan budaya Arab/Islam. Cordova menjadi tumpuan utama mereka kerana ia merupakan pusat kegiatan ekonomi. Kesemua ini merupakan faktor kepada keruntuhan kerajaan Visigoth di Andalus. meniru cara hidup lahiriah orang Islam seperti berkhatan. bentuk pakaian dan sebagainya. orang Yahudi dari Timur mulai mencurah masuk. Setelah Islam bertapak di Andalus. Di samping itu. perasaan tidak puas hati daripada rakyat golongan bawahan dan keadaan yang mengecewakan telah meletakkan negara dalam keadaan porak peranda. Misi kejayaan ini dibawa oleh Musa Bin Nusair. Dalam jangka waktu yang singkat sahaja agama Islam telah tersebar luas di kalangan penduduk tempatan Andalus. Ringkasnya.Keadaan social. meniru resipi masakan. sosial dan yang paling ketara dalam aspek ilmu pengetahuan. Ini terbukti apabila kerajaan Visigoth dikalahkan oleh tenteratentera Islam yang hanya berjumlah 12. Ini mungkin disebabkan sikap toleransi Islam sendiri terhadap penganut Kristian. penggunaan istilahistilah Arab telah menjadi kebiasaan kepada mereka dan pengajian bahasa Arab mengambilalih pengajian bahasa Latin. ekonomi dan politik Andalusia terutamanya ketika di bawah pemerintahan Visigoth amat buruk. Berikutnya beliau mengutuskan Tariq Bin Ziyad yang telah berjaya menawan keseluruhan bumi Andalus. kehadiran Islam telah mengubah corak dan sistem masyarakat Andalusia sekaligus melemahkan penguasaan bahasa Latin di kalangan masyarakat tempatan sehingga memaksa ahli agama Kristian menterjemahkan buku-buku agama Kristian ke bahasa Arab. Andalus melalui zaman keruntuhan yang tidak mungkin dapat lagi dibendung oleh pemerintahpemerintah Visigoth. Mereka tidak dipaksa memeluk agama Islam tetapi hanya perlu membayar cukai jizyah mengikut kadar kemampuan mereka. . Contohnya ramai orang Kristian menukar nama mereka mengikut nama orang Arab. Kesan daripada pentadbiran yang tidak teratur. politik.000 orang dengan mudah pada 92H/711M. (Arnold 1913: 136).

masyarakat dan negara. umat Islam digesa supaya berusaha menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada dengan menggunakan akal fikiran yang telah dikurniakan oleh Allah. Kehadiran Islam di Andalus telah mencetuskan suasana keilmuan. Sejarah mencatatkan bahawa di bawah pemerintahan dan pentadbiran Islam hampir tidak ada rakyat Andalus yang buta huruf. Mereka berusaha menjemput dan mengumpulkan para cendikiawan dari seluruh dunia untuk menampung keperluan . Andalus berjaya menghasilkan ramai cendikiawan dan muncul sebagai sebuah obor yang menyinari Eropah yang berada dalam kegelapan itu. Umat Islam wajib mempelajari semua bidang ilmu yang berkait dengan keperluan dan kepentingan mesyarakat Islam. Gesaan Agama Islam Islam menegaskan umatnya untuk mengambil berat terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. di antara yang dapat dikenal pasti adalah seperti berikut: i. Galakan Pemerintah Pemerintah-pemerintah Islam di Andalus mengambil berat dalam perkembangan dan kemajuan kegiatan intelektual dalam berbagai bidang. Tanpa penguasaan yang sewajarnya terhadap ilmu-ilmu tersebut tidak akan memungkinkan umat Islam mencapai kestabilan dan keselesaan dalam kehidupan sebagai individu. Ramai kalangan umat Islam yang berhijrah ke Andalus memainkan peranan penting dalam bidang perkembangan intelektual. fizikal dan intelektual. Malah umat Islam dan masyarakat Andalus sama-sama bergabung tenaga dan terus mengorak langkah ke arah kemajuan hidup yang lebih menyeluruh mencakupi seluruh dimensi spritual. Terdapat beberapa faktor yang membantu suasana perkembangan keilmuan di Andalus. Melalui al-Quran dan al-Sunnah. ii. Pada waktu yang sama masyarakat Kristian Eropah yang berjiran dengan Andalusia masih lagi berada di Zaman Kegelapan (Dark Ages).2.2 Faktor-faktor Perkembangan Keilmuan di Andalusia Andalusia sering juga disebut Andalus pada suatu ketika dahulu (awal abad ke 8 Masihi sehingga penghujung abad ke 5 Masihi) telah berjaya meletakkan taraf umum kebudayaan masyarakatnya pada tahap yang paling tinggi sehingga hampir kesemua penduduknya mengenal huruf.

hampir semua penduduk Andalus tanpa mengira lapisan masyarakat boleh menulis dan membaca dengan baik. Kesungguhan Ulama . (S. Begitulah peranan yang dimainkan oleh pemerintah-pemerintah Islam di Andalus. (Irving 1973: 140). sosio-ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kebudayaan masyarakat Andalus mencapai tahap tertingginya di bawah pemerintahan al-Hakam II. Pada zaman pemerintahan Abdul Rahman III (912-961 M) Andalus mula mencapai ke puncak keagungan dan kecemerlangannya dalam berbagai aspek kehidupan seperti pentadbiran. Beliau juga berjaya menyatukan masyarakat Andalus yang terdiri daripada berbagai bangsa dan suku kaum menjadi satu umat yang menghasilkan pencapaian tinggi. Mahmud 1960: 71). Pada zaman pemerintahan Abdul Rahman II (822-852 M). Beliau juga telah mendirikan banyak institusi pengajian di setiap kota di Andalus dengan tujuan menyebarkan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat umum. iii. (Ahmad Amin 1969: 15). Menurut yang dilaporkan oleh Dozy di dalam bukunya “Spanish Islam”. (Dozy 1972: 455)( Irving 1973: 114).institusi keilmuan yang didirikan dihampir setiap bandar di Andalus. Di bawah pemerintahan beliau Andalus mencapai puncak kemakmuran ekonomi.H. (Irving 1973: 166). Sarjana-sarjana daripada luar dibawa masuk untuk mengajar di institusi-institusi tersebut dan kesan daripada usaha beliau itu pendidikan Arab telah berkembang pesat di seluruh Andalus. Berikutnya Khalifah al-Hakam II (961-976 M) telah menumpukan sepanjang lima belas tahun kekuasaannya menggalakkan perkembangan kegiatan keilmuan di Andalus. banyak perubahan dan kemajuan telah dilakukan dan beliau dianggap sebagai penaung dan pengembang kegiatan kesenian dan kebudayaan di Andalus. Pada zaman kekuasaannya Universiti Cordova diperbesarkan dan dipertingkatkan peranannya hingga muncul sebagai sebuah universiti terbaik dan terbesar di dunia. mereka begitu berminat dan cintakan ilmu sehingga masjid dan istana turut dijadikan tempat pembelajaran.

Hujah-hujah. Semasa pembukaan Andalus para cendikiawan dan ulama Islam telah sama-sama datang sebagai tentera. Bagi golongan wanita yang miskin. Pada peringkat awal. (865 mati). Beliau mampu menguasai pelbagai bidang ilmu. Masyarakat Andalus juga amat berminat dalam pengumpulan buku-buku ilmiah daripada pelbagai bidang. mereka juga tidak melepaskan peluang untuk melibatkan diri dalam bidang keilmuan dengan bekerja sebagai penyalin kitab suci al-Quran dan buku-buku ilmiah lain.Faktor yang mempercepatkan perkembangan ilmu pengetahuan di Andalus ialah kesungguhan para ulama. Setiap lapisan masyarakat Andalus bermula daripada para pemerintah sehingga masyarakat awam tidak kira lelaki dan wanita. Malah terdapat ramai lagi ulama dan cendikiawan Islam yang turut memberi sumbangan besar dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan ini seperti Ibn Firnas (888M . Mereka membawa bersama ilmu dan pengalaman untuk dikembangkan dan dicurahkan kepada penduduk Andalus. Minat mereka terhadap pelajaran tidak terbatas atau cukup di dalam negara mereka sahaja. sama-sama berlumba-lumba untuk mempelajari dan mendalami pelbagai cabang ilmu pengetahuan. falsafah dan ilmu logik mereka yang kukuh terpaksa ditangani dengan hujah-hujah yang lebih mantap. Minat mengumpulkan buku ini dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat di Andalus termasuk wanita dan golongan hamba. Kepesatan kegiatan intelektual ini juga disebabkan ulama dan ilmuan Islam terpaksa menghadapi cabaran ilmiah daripada pemeluk Islam yang baru.mati) dan Yahya al-Ghazal. Ternyata faktor-faktor yang disebutkan di atas iaitu gesaan ajaran Islam kepada mencari ilmu gandingan mantap para ulama dan pemerintah dalam menyemarakkan . iv. ulama berperanan menerangkan akidah dan menyelesaikan soal-soal asas yang dihadapi seperti ilmu syariat dan bahasa. Beliau juga seorang ahli fikir. sasterawan dan juga hakim. Contohnya Ibn Hazm (994-1064 M) yang merupakan ilmuan Islam yang agong di Andalus. Kemudian mereka turut menyebarkan ilmu pengetahuan dan memberikan galakan kepada masyarakat untuk mendapatkan ilmu. Minat mereka dalam mencari dan mendalami berbagai bidang ilmu pengetahuan amat dikagumi. tetapi mereka sanggup merantau dan mengembara semata-mata untuk mencari dan menambah ilmu pengetahuan. Sikap Masyarakat Masyarakat Islam Andalus menaruh perhatian besar terhadap kegiatan keilmuan.

malah kepada seluruh masyarakat Barat dan dunia. Boleh dikatakan semua bandar utama mempunyai universitinya yang tersendiri. Kristian dan Yahudi. 2. Cordova yang menjadi ibu kota pemerintahan Islam di Andalus pada zaman kemuncaknya telah muncul sebagai sebuah kota ilmu pengetahuan yang ulung. . Cordova yang juga merupakan ibukota pemerintahan Islam di Andalus pada waktu itu muncul sebagai pusat pengajian dan kebudayaan yang terulung di Eropah bagi orang-orang Islam. Ia menjadi tumpuan para sarjana dan pelajar dari segenap pelusok dunia. Penguasaan Islam di Andalus selama hampir lapan abad sebenarnya telah memberikan pengertian yang amat besar kepada perkembangan kegiatan intelektual dalam berbagai bidang bukan sahaja kepada masyarakat Andalus. Universiti Cordova muncul sebagai salah sebuah institusi pengajian tinggi yang paling terkenal di zamannya. Hasil daripada banyaknya institusi pendidikan ini. sementara bandarbandar kecil mempunyai sekolah-sekolah. di seluruh Andalus terdapat sebanyak seribu buah universiti yang dilengkapi dengan perpustakaan yang baik.lagi kegiatan intelektual dalam masyarakat dan sikap masyarakat yang cintakan ilmu terbukti menjadi suatu prasarana dalam menyemarakkan lagi kegiatan intelektual di dunia Islam khususnya di Andalus. (Imamuddin 1965: 184). Institusi pendidikan tumbuh dengan banyaknya di seluruh Andalus.3 Cordova Sebagai Pusat Kegiatan Keilmuan Kedatangan Islam ke Andalus bukan sahaja telah membawa perubahan kepada struktur politiknya. Dicatatkan juga bahawa pada zaman pemerintahan al-Hakam II. (Abdul Aziz Salim 1962: 296). Hanya Universiti al-Azhar di Mesir dan Universiti Nizamiyyah yang setanding dengannya. Mereka boleh mempelajari berbagai-bagai bidang ilmu dan di mana-mana institusi yang terdapat dengan banyaknya di kota Cordova. Masjid-masjid juga turut berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Khususnya dalam bidang pertumbuhan dan perkembangan intelektual. (Kabir Ahmad Khan 1982: 312). malah telah memandu Andalus ke mercu kejayaan cemerlang yang tidak boleh ditandingi didalam segala bidang kehidupan. Para pelajarnya terdiri daripada dalam dan luar negeri.

i. (Imamuddin 1965: 186). Pedagang Pedagang-pedagang Islam Andalus telah membuat hubungan dagang dengan negara Kristian sama ada melalui perdagangan darat dan juga laut. pada tahun 1049 M. Penumpuan dan pemerhatian mereka terhadap karya-karya Islam menyebabkan mereka lebih menguasai bahasa Arab berbanding dengan bahasa Latin. Tiga golongan utama yang berperanan besar menyebarkan nilai-nilai tamadun Islam ini ke Barat ialah masyarakat Kristian Andalus yang dikenali dengan sebutan Mozarab. Ia diambil dari bahasa Arab “musta‟ribun” (orang-orang yang diarabkan) iaitu orang Kristian yang tertarik dan mengamalkan beberapa aspek kebudayaan Arab dan tamadun Islam. Pelajar Kristian Eropah . Cara terpenting berlakunya penyebaran tersebut ialah melalui Andalus iaitu dari 92-897H bersamaan 711-1492 M. Cara terpenting berlakunya proses pemindahan khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi Islam ke Eropah ialah melalui aktiviti penterjemahan. iii. Ini kerana sudah menjadi lumrah dunia. (Azam 1991: 87). John of Seville terpaksa mengusahakan terjemahan Bible ke bahasa Arab untuk digunakan oleh penganut-penganut Kristian Andalus. Orang Mozarab telah membelanjakan wang yang banyak untuk membina perpustakaan-perpustakaan besar bagi menyimpan buku-buku Arab.2.4 Cara Penyebaran Tamadun Islam Ke Eropah Penyebaran Tamadun Islam ke Eropah melalui berbagai cara. Orang Mozarab Mozarab ialah panggilan kepada masyarakat Kristian. Barang dagangan dari Andalus menguasai pasaran di setiap bandar besar Eropah. Sebagai bukti. bangsa yang menguasai perdagangan akan mempengaruhi bangsa-bangsa lain yang mempunyai kontrak perdagangan dengannya. Melalui kontrak perdagangan ini sistem nilai dan keilmuan masyarakat Islam Andalus berjaya dikuasai oleh masyarakat Kristian Eropah. Perkembangan ini telah menimbulkan kebimbangan dan bantahan dari Bishop Alwaro. Dengan penguasaan yang meluas terhadap karyakarya Islam golongan ini telah menjadi sebahagian daripada agen perantara memindahkan elemen-elemen tamadun Islam Andalus kepada masyarakat Kristian Eropah. golongan pedagang dan para pelajar Kristian Eropah yang belajar di unversiti-universiti Andalus. ii.

Perancis dan Jerman ke Andalus untuk menuntut ilmu seperti sains. Putera Philip telah menghantar pelajar-pelajarnya untuk mempelajari teknik-teknik dan metodologi pembelajaran setiap disiplin ilmu. Sekolah perubatan pertama telah ditubuhkan oleh Constantin yang mendapat bantuan dari guru-guru Arab. Aktiviti Penterjemahan Pemusuhan politik dan agama di antara raja-raja Kristian dengan Islam tidak pula memberikan kesan negatif kepada hubungan kebudayaan. Dilaporkan bahawa Constantin . Ia bukan sahaja menampung pelajar-pelajar Muslim. Pada masa pemerintahan Hisham I. iv. Menurut Petter antara rombongan yang tiba ke Andalus ialah Elizabeth iaitu sepupu kepada Louis IV dari Perancis dan Putera Dubant dari England sementara Jerman pula menghantar perutusan diketuai oleh menterinya yang bernama William. Ketika ini Universiti Cordova yang diasaskan oleh Abdul Rahman III merupakan universiti terbaik ketika itu. Ia bukan sahaja menerangi dunia Islam tetapi turut membawa nafas baru kepada Eropah yang masih dalam kegelapan. Pengajian ilmu perubatan di Eropah bermula di Salerno. Secara tidak langsung ilmu-ilmu Islam telah tersebar dengan begitu cepat dan pesat. Mereka juga turut mengasaskan sekolah dan universiti khusus untuk menterjemah buku-buku Arab ke bahasa Latin dan juga memberikan pendidikan Arab-Latin kepada penganut-penganut Kristian. Malah setiap kali mereka berjaya menawan wilayah-wilayah Islam. Dengan lahir banyaknya aktiviti penterjemahan ini maka ilmu pengetahuan serta sains dan teknologi Islam mulai tersebar luas ke seluruh Eropah. Afrika dan juga Asia.Para pelajar Kristian Eropah ini dihantar oleh negara-negara Eropah seperti England. kesenian. (Azam 1991: 88). tetapi juga pelajarpelajar Kristian dan Yahudi dari seluruh pelusuk dunia sama ada Eropah. raja-raja mereka memberikan galakan supaya membuat pengajian dan penelitian terhadap buku-buku dan manuskrip-manuskrip Islam yang berjaya mereka perolehi. Mereka juga menghantar pembesar-pembesar dan puteraputera mereka untuk melanjutkan pelajaran di Andalus serta mendalami dan mempelajari setiap aspek kemajuan yang dimiliki oleh orang-orang Islam. pertukangan dan lain-lain. Sekolah Arab-Latin di Toledo dan Seville telah memainkan peranan penting di dalam pengaliran ilmu pengetahuan Islam ke Eropah.

Gallileo dan lain-lain lagi membawa arah baru dalam bidang tersebut. ekonomi dan sosial dan akhirnya berjaya menewaskan orang Islam di Andalus pada abad ke 15 M. Bologna dan Paris. Mereka mewujudkan hubungan dagang dengan pedagang Islam di . 2. Mereka berbaik-baik dengan orang Islam Andalus dan bergantung kepada jasa-jasa mereka untuk memindahkan khazanah-khazanah ilmu Islam ke Eropah. Hasil-hasil karya sarjana agung Islam dalam berbagai bidang seperti al-Razi. Bahasa Arab yang telah menjadi bahasa ilmu pengetahuan telah diajar di beberapa buah unversiti di Eropah dan juga di sekolah-sekolah.telah mengembara selama 36 tahun ke seluruh negara Islam untuk mendalami pengetahuan di dalam berbagai bidang. pembukaan tanah untuk kegiatan pertanian. Naples. (Chejne 1974: 358). Narbonne. terutamanya di Toledo. kemunculan golongan pedagang yang bergantung kehidupan mereka pada perdagangan dua jalinan semula hubungan Eropah Barat dengan Laut Mediterranean yang tertutup pada Zaman Kegelapan (Dark Ages). Ibn Sina. Abad ke 11M menyaksikan perubahan positif dalam bidang ekonomi di negara-negara Kristian Eropah. Vesalius. Penghujung abad ke 16 dan 17M barulah pengaruh bahasa Arab kelihatan berkurangan dalam bidang falsafah dan sains tabii. iaitu setelah sarjana-sarjana Barat seperti Copernicus. Mereka mula mengkaji faktor-faktor yang telah membawa kepada kejayaan Islam. Ibn Zuhr dan Ibn Rushd yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin telah dijadikan sebagai teks utama di universiti-universiti mereka sehinggalah ke abad 16 Masihi. Tanda-tanda pemulihan ekonomi ini adalah dalam pertambahan penduduk. muncul sebagai pusat pengajian ilmu perubatan yang terkenal di Eropah. Negara-negara Eropah mula sedar dan mula mengejar kemajuan dalam berbagai bidang seperti politik. Kebangkitan Eropah Kebangkitan Eropah bermula ketika orang Islam mulai melalui zaman kemerosotan dan kemundurannya.5 Peranan Andalus Kepada Kebangkitan Eropah i. (Imamuddin 1965: 190). Venice di Itali muncul sebagai pusat perdagangan penting di Eropah Selatan. Beliau juga turut menterjemah karya-karya Arab ke bahasa Latin. Montpellier dan diikuti oleh Paris. Michael Servatus. Mereka telah belajar daripada orang Islam dalam membantu proses pemodenan masyarakat Kristian Eropah yang jauh tertinggal.

Ini kerana kebanyakan mereka adalah penulis anti-Islam yang amat fanatik.Timur. (Sivachandralingam 1996: 99109). Universiti Cambridge pada tahun 1207M dan Universiti Pradua pada tahun 1222M. Institusi kewangan dan perbankan mula berkembang khususnya di Genoa dan Tuscany di Italy. (Azam 1990: 3). Sesungguhnya sumbangan yang diberikan oleh sarjana-sarjana Muslim terhadap khazanah ilmu pengetahuan dunia tidak terhitung banyaknya dan tidak ternilai harganya. Seterusnya di London ditubuhkan pula Royal Society of London pada tahun 1662M dan di Perancis dibangunkan French Academy of Science pada tahun 1666M. (Sivachandralingam 1996: 108). kebanyakan unversiti lain di Eropah didirikan selepas tahun 1250M. Selain unversiti-universiti ini. Pemulihan ekonomi juga berlaku di bahagian utara dan hampir di semua kawasan di Eropah Barat. . Pada penghujung abad ke 12M terdapat enam buah universiti di Eropah dan menjelang tahun 1500M jumlahnya meningkat kepada 76 buah. (Azam 1990: 3). beberapa buah universiti mula didirikan di Eropah. Aktiviti ini berkembang ke Lambardy dan Tuscany tempat berkembangnya bandar-bandar terkenal saperti Milan. Meskipun sarjana Kristian Eropah banyak bergantung kepada kepakaran sarjana muslim dalam merintis jalan kebangkitan Eropah. Pedagang Kristian mula menguasai perdagangan dan berusaha menyingkirkan kapal-kapal dagang Islam di bahagian barat Mediterranean. Sementara kegiatan penulisan ilmiah pula mulai giat dilakukan di Eropah pada tahun 1647M iaitu setelah tertubuhnya Academy Experiment di Itali. Universiti Oxford dibangunkan pada tahun 1167M. Pada abad ke 12 dan ke 13M. Florence dan Siena. Kebanyakan sarjana Kristian Eropah yang menjadi pelopor pengembangan ilmu di negara mereka pernah berguru dengan sarjana Islam khususnya di Andalus. namun tidak ramai penulis sejarah sains Barat yang menonjolkan sumbangan sarjana-sarjana Muslim dalam penulisan mereka. Namun begitu ada juga segelintir sarjana mereka yang mengaku secara jujur dan menghargai sumbangan sarjana Muslim. Mereka menafikan segala sumbangan besar saintis Muslim dan beranggapan bahawa mereka (saintis Muslim) itu hanyalah sebagai penterjemah karya-karya yang telah dihasilkan oleh saintis dan ahli falsafah Yunani.

Masjid yang teragung di Sepanyol ialah Masjid Cordova. Tegasnya dari bandar orang Islam mula berkuasa dan mengambil alih pemerintahan dan diperluaskan ke desa-desa. Istana khalifah juga mencerminkan seni ukir dan seni bina Islam. Aspek perbandaran merupakan ciri terpenting dalam kehidupan orang Islam di Sepanyol. Usaha membina dan memajukan bandar-bandar Sepanyol merupakan suatu taktik dan strategi penting bagi mengukuhkan pengaruh Islam dari segi politik. Namun terdapat juga aspek-aspek negatif dari kehidupan di bandar. (Surah al-Naml ayat 48) Mereka yang tinggal di bandar termasuklah kaum elit dan raja. global dan integral. Ciri-ciri kebudayaan dan kemewahan yang terdapat di bandar boleh membawa keruntuhan akhlak penduduknya. intelektual dan senibina. Kerana itu Allah mengingatkan tentang keburukan penduduk bandar yang sering melakukan kerosakan di bumi. Granada dan Seville. Akidah Islam adalah berbentuk universal. Peradaban Islam adalah berasaskan akidah. Masjid merupakan institusi pertama yang mencerminkan seni ukir dan seni bina Islam. Di bandar terdapat ramai penduduk dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti untuk keperluan masyarakat dan negara. Kegiatan senibina berkembang pesat di Sepanyol. Seville dan Granada mencerminkan kegemilangan tamadun Islam di Sepanyol. sosial dan pendidikan. Firman Allah bermaksud: “Dan di bandar (tempat tinggal kaum Thamud) itu ada sembilan orang yang semata mata melakukan kerosakan di bumi (dengan berbagai-bagai maksiat) dan tidak melakukan kebaikan sedikit pun”.ii) Iktibar Dari Sejarah Orang Islam Andalus (Sepanyol) telah berjaya mencipta sejarah dari segi politik dan peradaban yang tinggi dalam bidang keagamaan. Firman Allah yang bermaksud: . Pembinaan kota Cordova. Di bandar-bandar ini terdapat institusi-institusi agama dan pendidikan dan di sini juga tumbuh dan berkembangnya peradaban orang Islam. Istana yang paling indah dan agung ialah Istana al-Hamra‟ (Alhambra) yang terletak di bandar Granada (Gharnatah). Terdapat banyak bandar orang Islam yang baru dibina atau sudah sedia ada tetapi diperbaharui di Sepanyol seperti bandar Cordova. ekonomi.

dan demikian pulalah yang akan mereka lakukan”. 3. mereka lebih mementingkan hiburan. Orang Kristian yang dilihat pada lahirnya baik dan jujur. Perbalahan dan peperangan sesama sendiri mengakibatkan kerugian besar dari segi nyawa dan harta benda. keseronokan dan kebendaan daripada menjalankan tugas dan tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Selama beberapa abad umat Islam menjuarai dunia menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. tamak dan mementingkan diri sendiri. Kemenangan tentera Salib ini merupakan titik tolak kejatuhan pemerintahan Islam di Andalusia (Sepanyol) kerana selepas itu satu demi satu wilayah Islam jatuh ke tangan mereka. (Surah al Naml ayat 34) Pengaruh budaya Barat yang tersebar luas di kawasan bandar Sepanyol telah memberi kesan negatif terhadap kehidupan penduduknya. Pengaruh Tamadun Islam Dalam Ilmu Pengetahuan Ajaran Islam yang menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan telah menjadikan umatnya mampu menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Justeru itu timbul perbalahan dan akhirnya berpecah sesama sendiri. Perancangan ini telah dilaksanakan. Mereka sentiasa mencari peluang untuk memusnahkan orang Islam.“Sesungguhnya raja-raja apabila mereka memasuki sesebuah kampong mereka membinasakannya dan penduduknya yang mulia dijadikan hina. Pada bulan Julai 1212M tentera Salib (Kristian) dari Castile. Keadaan ini telah menimbulkan sifat-sifat angkuh. Leon. Tentera Salib telah meraih kemenangan besar dalam peperangan di Los Navas de Tolosa. Orang Kristian telah mengambil kesempatan daripada perpecahan yang berlaku ini. mempunyai perancangan dan niat jahat terhadap Islam. Beberapa disiplin ilmu baru telah dikembangkan dan beberapa penemuan baru telah ditemui hasil . (Mahayuddin 1990: 222). Mereka mampu menghasilkan karya-karya sendiri dan mampu menyumbang dan menyebarkan ilmuilmu itu kepada masyarakat di seluruh pelusuk dunia. sedang dilaksanakan dan terus dilaksanakan pada masa-masa akan datang. Dalam keadaan berpecah ini umat Islam telah kehilangan kekuatan politik dan menjadi semakin lemah. Ramai dikalangan pemimpin Islam yang terjerumus ke lembah kehinaan. Navarre dan Aragon telah bersatu tenaga untuk menyerang kerajaan al-Muwahhidun dan wilayah-wilayah lain yang diperintahkan oleh orang Islam.

i. al-Rahmah: 7-9. alHajj: 5.1 Sumber. Pada waktu itu dunia khususnya di Eropah berada di Zaman Kegelapan.w. al-An‟am: 97.daripada penyelidikan yang dilaksanakan secara berterusan dalam bidang-bidang sains dan teknologi.t. Al-Sunnah: . Ada dalam bentuk umum dan ada dalam bentuk khusus. diakui atau dinafikan. ii. al-Alaq: 2 dan lain-lain. iv. Astronomi. sains kemanusiaan dan sosial dan lain-lain. dipelajari dan dihayati sama ada secara langsung atau tidak. Al-Quran ii Al-Sunnah iii Al-Ijtihad Al-Quran: Terdapat banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia menyingkap tanda-tanda kebesaran Allah s. Luqman: 20. Kewujudan dan perkembangan pelbagai disiplin ilmu ini telah mempengaruhi dunia. Fizik. Sehingga kini penemuan sarjana Islam masih dikaji. al-A‟la: 1-3. al-Ra‟d: 3 dan lain-lain. menggesa manusia mempelajari dan mengembangkannya. al-Anbiya: 23. Prinsip dan Matlamat Keilmuan Islam a. Matematik. Sumber Sumber ilmu pengetahuan adalah. v. Yasin: 38-40 dan lain-lain. Terdapat ayat-ayat khusus yang membabitkan disiplin tertentu seperti: i.Biologi. 3. iii. al-Nisa‟: 11-12. Kimia.

Al-Ijtihad: Penggunaan akal yang bijak telah menghasilkan ilmu-ilmu baru. b.Hadith-hadith Nabi juga ada menerangkan.a. Kesepaduan ilmu Idea dualisme hanya akan memberi kekeliruan dan mampu sekadar mencapai matlamat jangka pendek sahaja. Tauhid Segala disiplin ilmu mestilah terikat dengan ilmu tauhid iaitu dengan menjadikan maklumat dan ilmu itu dirujukkan kepada al-Quran. Prinsip Keilmuan Ia mempunyai tiga prinsip: i. Akidah tauhid harus menjadi paksi atau tunjang kepada ilmu-ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. tuntutan mencari ilmu adalah kewajipan keagamaan yang dibahagikan kepada fardhu „ain dan fardhu kifayah. al-Sunnah dan sumber-sumber muktabar yang lain. yang bermaksud. Matlamat Ilmu Dalam Islam . ii. Ilmu-ilmu fardhu kifayah pula merupakan ilmu-ilmu yang lebih bersandarkan akal. ilmu-ilmu wahyu yang merupakan ilmu teras atau dasar yang merupakan ilmu yang tinggi kedudukannya.w. Sebaliknya kesepaduan ilmu akan berkesinambungan dan seterusnya mencapai kedudukan yang paling tinggi iaitu keredhaan Allah s. Ini sesuai dengan tuntutan mencari ilmu dalam Islam.w. iii. Menurut Imam al-Ghazali. c. menggesa dan menganjurkan pencarian ilmu serta melakukan segala urusan dengan cara yang sesuai dengan kepakaran yang dimiliki seperti sabda Nabi s.t. Berasaskan hiraki ilmu Dari sudut hiraki ilmu. Oleh itu ia di tempat kedua dari segi hirakinya. “Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu”.

Kesemua ini bertujuan bagi kepentingan umat manusia. Dengan sebab itu. iv. iii. 4. Pengaruh Tamadun Islam Kepada Ilmu Pengetahuan Seperti yang ditegaskan bahawa bukti-bukti pencapaian Tamadun Islam dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan yang menyerikan zaman kegemilangan Islam adalah lahir dari ajaran Islam itu sendiri yang telah diolah oleh pemikir-pemikir Islam. mereka juga tidak ketinggalan dalam usaha penemuan ilmu-ilmu umum baru yang lain. Hal ini boleh diperhatikan beberapa kesan pengaruh tamadun Islam terhadap dunia Eropah dan Barat dan dunia seluruhnya. antara lain: i. ii. Untuk menguruskan dan mentadbir alam sebagai khalifah Allah. Sejak mereka mengenali kecemerlangan Tamadun Islam sekitar abad ke 11 Masehi. maka semakin tinggi keinginan mereka untuk menyerap tamadun dalam kehidupan mereka . baik untuk keselesaan hidup di dunia mahupun mencari kebahagian di akhirat. ii. Di samping ketekunan beribadat. Berbagai lapisan masyarakat datang ke tempat itu sama ada dari dalam atau luar negara seperti pelajar-pelajar dari Eropah untuk menimba pelbagai ilmu pengetahuan dari tokoh-tokoh terkenal. Akhirnya tempat itu menjadi Pusat Pengajian Tinggi Islam.Matlamat ilmu dalam Islam harus berlegar kepada beberapa tujuan tertentu iaitu: i. Penubuhan Pusat Pengajian Tinggi Islam Kaum muslimin amat tekun mengkaji isi kandungan al-Quran dan al-Hadith sejak dari permulaan Islam lagi. Pemimpin Islam telah mengambil inisiatif untuk mengumpul para ilmuan di suatu tempat dan diberi upah bagi mereka yang mengajar dan membuat penyelidikan dari semasa ke semasa. Kewujudan Institusi Penterjemahan Orang-orang Eropah yang menetap di negeri-negeri Islam mengambil unsur-unsur Tamadun Islam kemudian mereka bawa pulang ke negeri masing-masing. lahir para ilmuan dalam pelbagai bidang tersebar di seluruh pelosok dunia Islam. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan sebenar yang merupakan ibadat kepada Allah. Untuk mengenali Yang Maha Pencipta iaitu Allah. Ia menjadi rebutan oleh pencinta-pencinta ilmu terutama dari blok Eropah dan Barat. Ini merupakan tonggak matlamat segala ilmu yang ada di atas muka bumi ini. Untuk mengatur kehidupan beribadah menurut kepercayaan akidah yang sebenar.

a. Buku-buku hasil karya ilmuan Islam itu dijadikan rujukan di pusat-pusat pengajian mereka di Eropah. Contohnya ialah istilah Sifrsifar. Penubuhan universiti tersebut juga ada kaitan dengan Perang Salib kerana berlaku pemindahan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam serta bahanbahan ilmiah lain yang dibawa oleh tentera-tentera salib pulang ke negara mereka. Ini kerana mereka pernah belajar dari sarjana-sarjana Islam dan mempelajari buku-buku yang ditulis oleh mereka. Usaha penterjemahan buku berjalan dengan pesat kerana mereka berkemampuan menterjemahkan bukubuku bahasa Arab ke bahasa Latin dan Eropah. Kebanyakan istilah-istilah Arab dan Islam yang dikemukakan oleh ilmuan Islam pada masa dahulu. Tokoh Dan Sumbangannya Rasulullah s.w. Sicily dan ilmuan Islam di Universiti Islam di Timur. Penubuhan Universiti Pertama di Eropah Penubuhan universiti yang pertama di Eropah merupakan inisiatif daripada pelajarpelajar Kristian Eropah yang telah tamat pengajian mereka di Timur (Baghdad) dan di Barat (Sepanyol).w. Alcohol-al-kuhul dan Arsenic-al-zirnikh. Zero.sehari-hari.1 Disiplin Ilmu. untuk merealisasikan perkara di atas antaranya pada malam hari baginda banyak . iii. Almanac-al-munakh (cuaca). 4. Pada mulanya mereka hanya menterjemah ilmu-ilmu falsafah sahaja kemudian kegiatan ini diteruskan ke bidangbidang sains.a. Sebahagian besar usaha penterjemahan dilakukan oleh ilmuan di Universiti Islam di Sepanyol. adalah tokoh yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang berbentuk duniawi dan ukhrawi tanpa wujud sebarang pemisahan di antara satu sama lain. iv. Akhirnya golongan ilmuan di kalangan mereka sependapat bahawa cara yang terbaik ialah penterjemahan. Mereka berfikir bagaimana cara supaya ilmu pengetahuan yang amat berguna itu masuk lebih cepat ke Eropah. Penggunaan Istilah Arab/Islam dalam istilah saintifik di Barat Para ilmuan Barat banyak menggunakan istilah-istilah Arab dan Islam di pusat pengajian mereka di Barat. Di antara cara-cara yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah s. Model universiti-universiti yang dibangunkan di negara mereka adalah merupakan tiruan daripada institusi-institusi pengajian tinggi Islam di Sepanyol. mereka kekalkan sebagai istilah-istilah saintifik Barat sehingga dewasa ini.

Contohnya Astrolab yang digunakan oleh orang Eropah sehingga kurun ke-12 Masehi untuk menentukan saiz bumi dengan lebih tepat daripada cara yang dilakukan oleh orang Greek sebelumnya. Matematik . Nama bintang yang diperkenalkan oleh beliau tetap terus digunakan hingga hari ini oleh ahli sains Barat. Berikut akan dijelaskan ilmu-ilmu yang telah diterokai oleh para ilmuan Islam itu dan sumbangan yang telah mereka berikan. Seterusnya sebuah balai cerap yang dikenali sebagai Giralda telah dibina berhampiran dengan Masjid Seville pada tahun 1190M. Kecemerlangan keilmuan dalam Tamadun Islam di zaman silam itu.Andalusia tetap berjaya melahirkan ramai ahli astronomi terkenal. bintang. Ianya dikagumi dunia sehingga kini. Salah satu tempat yang digunakan sebagai kajian pencerapan angkasa lepas ialah di menara masjid. galaksi. akhirnya melahirkan ramai tokoh ilmuan dalam pelbagai bidang.mengerjakan amal ibadah dan pada siang hari baginda bertanggungjawab dalam pentadbiran dan pengurusan negara. a. Para sarjana astronomi Islam Andalusia telah mencipta pelbagai alat astronomi yang belum diketahui oleh dunia sebelum itu. 20) Walaupun ilmu astronomi turut dicurigai oleh masyarakat umum. Namun demikian nama dalam bahasa Arab telah diubahsuai dengan sebutan Eropah seperti algharab diubah jadi algorab (Mustafa Daud 1991: 262). Antara tokoh astronomi Islam ialah Abd al-Rahman al-Sufi (903-986M). Astronomi Merupakan satu cabang ilmu yang berkaitan dengan kajian bulan. jirim antara bintang. nova dan pulsar dan apa jua bahan dan jasad yang terdapat di angkasa lepas (Baharuddin Yatim. planet. ii. Sumbangan beliau di dalam astronomi ialah mengkatalog bintang sehingga lebih dari 1000 jenis. Baginda juga mendidik para sahabat secara langsung dengan ilmu-ilmu yang dapat mendisiplinkan mereka sehingga tidak sanggup melakukan sebarang penyelewengan dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan mereka menguasai ilmu dunia dan akhirat dengan seimbang. Oleh itu lahir tokoh-tokoh intelektual yang terbilang dalam pelbagai bidang. Sains dan Teknologi i. Ini kerana mereka mendapat galakan daripada pemerintah dalam menjalankan kajian dan pencerapan astronomi. 1992.

Banyak hospital awam didirikan di semua bandar penting di Andalusia. perangkaan dan matematik gunaan telah dipelopori dan diketengahkan oleh para sarjana Muslim. Karya-karya beliau telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Prince Boniopagni. Perkara ini dirakamkan di dalam kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa alMuqabalah. Mereka bertanggungjawab mengurniakan diploma atau ijazah kepada para pelajar yang telah tamat pengajian kedoktoran. Beliau merupakan seorang ahli matematik Islam termasyhur. Selain daripada itu. Beliau memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu matematik apabila mengemukakan asal usul angka. Inilah sumbangan terbesar oleh sarjana perubatan Islam dan dunia perubatan moden terhutang budi kepadanya. Mereka sentiasa berhati-hati dalam semua operasi yang dilakukan khususnya dalam bidang aetiologi. para sarjana perubatan menjadi tenaga pengajar di universiti-universiti di seluruh Andalusia. Berdasarkan teori-teori baru. Kitab ini dikatakan ditulis oleh beliau berdasarkan kepada matematik yang berasal dari India. ahli-ahli perubatan Islam Andalusia telah berjaya melakukan eksperimen-eksperimen yang sukar. Di antara tokoh ilmu matematik Islam ialah al-Khawarizmi (780-850M). Algebra. Orang Yahudi mempelajari ilmu daripada sarjana Islam Andalusia dan mereka menjadi terkenal di merata tempat. Contohnya pada zaman pemerintahan khalifah Bani Umaiyah terdapat lebih kurang 40 buah hospital di Cordova. iii.Orang Islam telah mempersembahkan kepada dunia ilmu Algebra dalam bentuknya yang asli. . Perubatan Sarjana Islam Andalusia telah berjaya menghasilkan kemajuan yang amat membanggakan dalam bidang ini dan kejayaan mereka mengatasi pencapaian ahli-ahli perubatan Timur. Al-Khawarizmi telah memperkenalkan satu teorem baru dalam matematik iaitu Algebra. patologi dan terapuitik. iaitu kitab al-Jami‟ wa al-Tafiq bi Hisab alHind. Dengan itu Andalusia berjaya melahirkan ramai sarjana yang mempunyai kepakaran yang mendalam dalam berbagai cabang ilmu kedoktoran dan mereka telah menghasilkan karya-karya perubatan yang dilengkapi dengan ilustrasi alat-alat pembedahan. Merekalah orang pertama menggunakan Algebra dalam bidang Geometri. (Mustafa Daud 1991: 261). Seseorang itu tidak dibenarkan untuk mengajar atau memperaktiskan ilmu kedoktoran tanpa diploma atau ijazah yang berkenaan.

Tanpa roh manusia tidak dapat hidup. Barat menyenaraikan beberapa faktor yang membawa perubahan sosial seperti penjajahan. Dengan bimbingan al-Quran. . Sains Kemanusiaan dan Sosial i. Dr. Malah ia memerlukan roh. kemajuan teknologi. kemajuan komunikasi. faktor alam sekitar seperti gempa bumi dan sebagainya. Hal ini berpandukan kepada ayat al-Quran yang ber maksud: “Tuhan tidak akan mengubah nasib satu-satu kaum itu (kaum manusia) jika mereka sendiri tidak mahu mengubahnya. Di Barat beliau dikenali sebagai Avensoon. Ali Syari‟ati (1933 -1977M). Beliau juga merupakan pakar perubatan yang termasyhur di Andalusia. Menurut Islam definisi manusia yang diberikan ini adalah amat tidak lengkap. Di antara tokoh ilmu sosiologi Islam ialah Dr. Ia dikenali sebagai Facilitation of Treatment dalam bahasa Inggeris. Ali Syari‟ati menemukan teori perubahan sosialnya dengan meni tikberatkan tentang umat manusia itu sendiri. Kegemilangan ini adalah berpunca daripada kejayaannya mengadun ajaran-ajaran al-Quran dengan ilmu sosiologi moden yang dipelajarinya di Perancis sehingga mendapat ijazah doktor falsafah (Ph. Percubaan beliau ini menghasilkan satu kejayaan gemilang.Di antara tokoh ilmu perubatan Islam ialah Ibn Zuhr (meninggal dunia pada 525H/1131M). Mendefinisikan manusia dengan mengambil kira unsur biologinya sahaja merupakan satu jenayah dan penafian tentang hakikat kemanusiaan itu sendiri kerana manusia tidak dapat hidup berdasarkan kepada jasad sahaja. Antropologi dan Sosiologi Di kalangan ahli antropologi Barat tidak wujud keseragaman dalam memahami manusia ini kerana mengikut fahaman “humanisme” yang berkembang di Barat melalui abad ke15 hingga abad ke18 unsur kerohanian atau keagamaan tidak wujud dalam kehidupan manusia. Ali Syari‟ati hanya dapat dilihat setelah dibandingkan dengan teori perubahan sosial Barat. Istilah yang digunakan oleh beliau ialah al-nas. (Mustafa Daud 1991: 203). Keunggulan teori Dr. Beliau berasal dari Iran dan merupakan di antara pakar sosiologi Islam mutakhir yang cuba menganalisis sosiologi dari perspektif Islam.” (Surah al-Ra‟d: 11).D). Beliau telah meninggalkan karya yang amat dihargai oleh Barat iaitu kitab al-Taysir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dalam tahun 1289M oleh Paravicius dengan nama Theisir. b.

Gelen dan sebagainya merupakan tokoh psikologi Yunani yang tidak asing lagi kepada kita. Terdapat juga daya perasaan dan imaginasi yang terkandung di dalam daya mengenal. (Mustafa Daud 1991: 210). bukan secara tepat tetapi dalam bentuk kata kerja. Al-Imam Abu Mansur Al-Tahlabi telah berjaya mengumpulkan 50 istilah yang pernah digunakan oleh ahli-ahli psikologi Islam pada zaman kegemilangan Islam dahulu sepertijanin. „Aql pula diulang sebanyak 49 kali. iaitu „aqala yang memberi erti sebagai berfikir. qalb (hati). Psikologi Ia adalah ilmu yang mengkaji tentang jiwa. Islam telah memberikan sumbangan yang amat besar didalam perkembangan psikologi ini. iaitu dapat berfikir sesuatu yang berbentuk abstrak yang terpisah daripada kebendaan yang dapat diinderai.ii. Ia maju setapak pada zaman Yunani kuno. Di samping itu ada daya yang berupa intelek yang praktis yang digerakkan oleh intelek yang berbentuk teori yang kedua-duanya dapat mencetuskan daya berfikir. dan daya kekuatan untuk mencari sesuatu yang dapat memberi faedah. Ia dikira sebagai era bermulanya psikologi yang bersifat saintifik. kebaikan dan . seperti pemberian hidup. Perkataannafs diulang oleh al-Quran sebanyak 367 kali. rohdan aql (akal) adalah empat istilah yang paling popular dalam psikologi Islam. rad‟i. Akal juga mempunyai dua bahagian kekuatan lain. Ia mempunyai berbagai-bagai makna. Di Barat beliau dikenali sebagai Alpharabius. Aristotles. Rusia) untuk menuntut ilmu di Baghdad sejak kecil lagi. Dalam daya kekuatan itu terangkum di dalamnya beberapa daya yang lain seperti daya keinginan untuk hidup. Beliau meninggalkan Farab (Uzbekistan. Ia membawa erti sebagai kemanusiaan pada keseluruhannya tanpa terkhusus kepada pemikiran sahaja. Tokoh-tokoh seperti Plato. baligh dan sebagainya. Perkataan qalb pula diulang sebanyak 144 kali. Semua istilah ini terdapat dalam al-Quran. Al-Farabi ketika membicarakan masalah roh bermula dengan menghuraikan akal. Nafs (jiwa). walid. Tokoh Psikologi Islam yang utama ialah al-Farabi (meninggal pada 350/961M). wahyu malaikat yang membawanya dan sebagainya. Akal dikatakan oleh beliau sebagai satu gejala yang mempunyai daya kekuatan yang dapat memancarkan roh. merupakan ilmu yang paling tua usianya bermula di zaman primitif lagi.

Karya prosanya yang terkenal ialah Risalah al-Ghufran(Bingkisan Pengampunan). Ia mengandungi unsur simbolik dan sindiran yang merupakan pengalaman pengembaraan penulis di alam akhirat. Beliau adalah seorang sasterawan yang menguasai kedua-dua bidang prosa dan puisi. Sebelum Islam. Seni sastera Islam pula tidak diberikan tempat dalam dunia yang sekular ini. Kemudian dengan kedatangan Barat telah mengubah sama sekali dunia sastera orang Islam. Oleh itu sumber maklumat utama yang tidak boleh diketepikan ialah al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber primer manakala sumber maklumat selainnya adalah sumber sekunder. semua maklumat dan ilmu adalah milik Allah. Al-Farabi berpendapat bahawa daya kekuatan yang kedua ini akan hancur. (Mustafa Daud 1991: 323). atau dengan sebutan lain sumber naqli (wahyu) dan sumber aqli (ijtihad). Sedangkan daya kekuatan yang pertama tetap kekal bersama roh dan daya kekuatan inilah juga yang akan dibangkitkan bersama roh pada hari kiamat. dengan hancurnya jasad ditelan bumi. Pengurusan Sumber Maklumat Dalam Islam. Beliau juga menghasilkan kitab akhlak yang bermutu iaitu Mulk alSabil (Tertinggal Jalan) yang mengandungi kata-kata hikmat dan ajaran akhlak. Beberapa pembaharuan dapat dilihat selepas kedatangan Islam. sajak dan jampi mentera.kesempurnaan jasmani seperti bagaimana mencari makan dan tempat perlindungan. Sumber primer ialah sumber asal maklumat dalam Islam dan bersesuaian dengan setiap zaman. Kesusasteraan dan Kesenian Sejak dahulu lagi manusia bersastera dengan menghasilkan berbagai bentuk puisi seperti nyanyian. Ilmu Pentadbiran dan Pengurusan i. Sasterawan Islam hendaklah yakin bahawa hanya nilai yang ditentukan oleh Allah sahaja yang mutlak dan terbaik. manakala sumber sekunder (alternatif) adalah sumber-sumber maklumat yang dikembangkan . Sifat asas seni sastera Islam adalah tauhid. Malangnya sebahagian besar masyarakat Islam tidak menyedari bahawa dari segi prinsip dan konsepnya. di samping bentuk prosa seperti cerita-cerita penglipur lara. dongeng dan sebagainya. Di antara tokoh seni sastera Islam ialah al-Ma‟ari (973-1057M). sastera mereka dipenuhi unsur-unsur animisme terutama dalam puisi mistik. iii. seni Barat yang umumnya bersifat sekular itu tidak selaras dengan Islam. c.

Makkah. Kemudian berhijrah ke Baghdad dan dilantik sebagai professor di Universiti Nizamiyah ketika berusia 33 tahun. Di antara tokoh ilmu pengurusan sumber maklumat Islam ialah al-Ghazali (1111M). Ilmu Teoritikal dan Praktikal Ilmu Huduri dan Husuli Ilmu Keagamaan dan Keintelektualan Ilmu Fardhu Ain (Individu) dan Fardhu Kifayah (Kemasyarakatan) ii. sosiologi. mahir dalam bidang muzik. Madinah dan berkhidmat di Universiti Nizamiyah sehingga beliau meninggal dunia. Bait al-Maqdis. ii. juga diawasi oleh hati nurani yang terbina di atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhirat. Berhijrah ke Nisabur dan berguru dengan Imam al-Haramain iaitu Imam al-Juwaini. iv. Pengurusan Ekonomi Ekonomi Islam adalah suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam soal mengguna dan mengurus sumber-sumber alam untuk kepentingan diri dan juga masyarakat bagi mendapat keredaan Allah. Kegiatan ekonomi Islam juga selain diawasi oleh syariat. Telah menghasilkan lebih daripada 400 buah buku pelbagai bidang dan disiplin. Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus yang membezakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. metafizik. logik. Beliau mengkelaskan disiplin ilmu berasaskan kepada empat aspek iaitu: i.oleh pemikiran manusia hasil analisis dan sentesis daripada prinsip-prinsip al-Quran dan al-Sunnah. . Sejarah memperlihatkan betapa ramai tokoh-tokoh intelektual Islam yang terkenal menjadikan sains pengurusan maklumat dan ilmu sebagai asas kejayaan mereka dalam menguasai pelbagai bidang keilmuan.Kegiatannya bersifat pengabdian dan bercita-cita luhur iaitu memakmurkan bumi dan mempersiapkannya untuk kehidupan insan sebagai satu bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah. Lahir di daerah Tus di kawasan perkampungan Ghazalah. matematik dan sebagainya. Beliau dicatatkan sebagai bapa falsafah moden. iii. Sistem ekonomi Islam adalah sebahagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah selaku dasar. Berhijrah lagi ke Damsyik. Beliau adalah Abu Hamid Muhammad alGhazali.

Islam mesti digunakan dalam pendekatan terhadap disiplin ilmu khususnya sains kemanusiaan dan sosial seperti psikologi. penyorokan dan spekulasi. Ibn Rusyd contohnya bukan sahaja menguasai ilmu perubatan atau disiplin sains. fiqh dan tasawuf. Berhubung dengan pemilikan oleh individu. Demikian juga halnya dengan Ibn Khaldun yang terkenal sebagai ahli falsafah sejarah dan ahli sosiologi. Ahli-ahli sains Islam pada zaman keemasannya dahulu telah mencapai satu tahap yang sungguh mengkagumkan dunia.Di antara tokoh ekonomi Islam yang terkenal ialah Ibn Taimiyah (1262-1328M). Lebih utama lagi mereka juga merupakan ulama yang menguasai ilmu-ilmu fardhu ain seperti ilmu kalam. Ibn Taimiyah membenarkan campur tangan kerajaan dalam pasaran dengan sebab menopoli. Kelebihan ahli-ahli sains Islam ialah mereka bukan sahaja mahir sesuatu bidang malah menguasai pelbagai disiplin. (Muhammad Nejatullah Siddiqi 1989: 106). Di antara tulisannya ialah berhubung dengan institusi hisbah yang berperanan untuk menjaga persaingan secara saksama dan berurusan dengan jujur. Rujukan . beliau juga menekankan supaya pihak kerajaan memenuhi keperluan asas rakyat. malah beliau juga menguasai falsafah yang tidak ada kaitannya dengan sains. pedagang dan orang tengah. Hal ini boleh dilakukan dengan cara penguatkuasaan peraturan-peraturan terhadap pengeluar. tetapi beliau juga merupakan seorang ahli kimia yang termasyhur. Justeru itu. Jelas sekali bahawa Islam merupakan alternatif tunggal yang dapat menyelesaikan segala permasalahan hidup manusia di dunia ini. sosiologi dan sebagainya. Ibn Taimiyah membenarkan pihak berkuasa untuk memendekkan tempoh atau menarik balik pemilikan tersebut. Mereka telah meninggalkan warisan yang amat berharga kepada tamadun dan generasi kini.

Ibrahim & Mohd.. Sumbangan Islam kepada Tamadun Dunia. London: Constable and Company Ltd.. Tarikh al-Muslimin wa Atharuhum fi al-Andalus. The Preaching of Islam.Penyunting Ismail Hj. 1991. Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabi. Terjemahan Mohd Darus Sanawi Ali. Islam Konsep dan .. 1990. Ghazali.. Fiqh al-Sirah. Zuhr al-Islam. Shahri Abdul Rahman.. Tamadun Islam di Andalus (711-1492)”..... “Sejarah Commercial Press Sdn.. Bhd. Said Ramadan..Al-Quran al-Karim Abdul Aziz Salim.. Ahmad Amin. Arnold.. Sejarah dan Tamadun Islam di Andalus (711-1492M). 1962... Shah Alam: Penerbitan Hizbi …………………1991.. Zulekha Yussof. 1913. Azam Hamzah. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar... Tamadun Pencapaiannya... 1988. Aidit bin Hj.. “Sumbangan Islam Kepada Tamadun Dunia dalam Ilmu dan Kecemerlangan dari Perspektif Islam”. Al-Buti. Shah Alam: Penerbitan Hizbi. 1969..Klang: Fontarz Enterprise .... Beirut: Dar alMa‟arif. The Azam Bin Hamzah. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). 1987.. 1994. Thomas.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tarikh al-Hukama‟. Brill. Anwar G. Leipzig. 1959. Muslim Spain: The University of Minnesota Press.J. 1974.B. S.Minneapolis: Dozy.M. Azizan Baharudin. Inan. Its History and Culture. Reinhart. Ibn al-Qifti. 1969. 1973. Imamuddin. Bangi. 1986. T. Falcon of Spain. 2002. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Some Aspects of the Sosio-economic and Cultural History of Muslim Spain. Chicago: William Benton Publisher. Pusat Pengajian Umum.London: Frank Cass. Tamadun Islam dan Tamadun Asia. 1992. Md Aros. Pengenalan Tamadun Islam di Andalus. Sulaimana Noordin. 1965. UKM Chejne. Irving. Lahore: SH. Ali bin Yusof.1903. Nihayat al-Andalus. Baharuddin Yatim. Muhammad Abdullah. Kaherah: Matbaah Misr Sharikat Muhasamah Misriyyah. Leiden: E. Muhammmad Ashraf. Spanish Islam: A History of Moslems in Spain. . 1972. Sains Menurut Perspektif Islam. Encyclopedia Britanica.Azhar Hj.

Selangor: Global Printers Sdn. Dr. Universiti Malaya. Muhammad Nejatullah Siddiqi. Prosiding Seminar Tamadun Islam Peringkat Asia Tenggara. UiTM. 1997. Yahaya. 1989.Terj. Mohd Asri Abdullah dll. Wan Kamariah Leman. 1991. Mazlah Yaacob. Pemikiran Lumpur: Ekonomi Dewan Islam. 1997. Abdullah Bin Hj. S. Karachi: Oxford UniversityPress. Tamadun Islam dan Tamadun Asia. . Shah Alam: Pusat Pendidikan Lanjutan. 1992. Daud. Tamadun Islam. Sejarah dan Tamadun Islam. Kecemerlangan Tamadun Islam Dalam Menghadapi Cabaran Abad ke 15H/21M. Mahmood. Islam di Sepanyol dan Sicily. Wista Ahmad. UiTM. Bhd. Mahmud. Dra. 2001. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.H. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Bahasa dan Mustafa Hj.Tamadun Islam dan Tamadun Alam Melayu Serta Sumbangannya Kepada Dunia. Amin Abdullah. W. 1990. Kuala Pustaka. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. W. Bhd.Mahyudin Hj. Shah Alam: UPENA. 1960. (editor). The Story of Islam.

. ketika berada di Kawarazm. termasuk yang berbentuk risalah ukuran kecil. Antara yang terkandung dalam buku tersebut adalah buku karangan yang amat terkenal iaitu Al-Qanun Fit – Tibb.Misalnya digambarkan bahawa syurga kayangan adalah bulat dan bumi adalah persegi dan dengan demikian kepala itu bulat dan kaki itu empat persegi. ia mulai menulis karyanya yang pertama yang berjudul "Al-Majmu" yang mengandungi berbagai ilmu pengetahuan yang lengkap. dimuat dan di himpun dalam satu buku besar yang berjudul "Essai de Bibliographie Avicenna" yang dihasilkan oleh Pater Dominican di Kairo. Terdapat empat musim dan 12 bulan dalam setahun.Kemudian ia melanjutkan menulis buku-buku lain.KESAN DAN SUMBANGAN IBN SINA TERHADAP TAMADUN DUNIA ~ Pada usia 21 tahun.Nama-nama buku yang pernah dikarang Ibnu Sina. Teori-teori anatomi dan fisiologi dalam buku-buku beliau adalah menggambarkan analogi manusia terhadap negara dan mikrokosmos (dunia kecil) terhadap alam semester sebagai makrokosmos (dunia besar).

Namun ini belum dapat dianggap sebagai suatu penemuan tentang srikulasi darah. Al-Qanun Fit-Tibb juga digunakan sebagai buku teks kedoktoran di berbagai universiti di Perancis. Leher merupakan „jendela‟-nya sang badan. Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibnu Sina ke bahasa Latin. Pada abad ke 16 M . Buku ini menjadi buku rujukan utama di universiti-universiti Eropah hingga 1500 M.penulis Barat telah . kerana bangsa cina tidak membezakan antara urat-urat darah halus (Veins) dengan pembuluh nadi (arferies). Phillip K. Perancis . Pada abad ke 12 M Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo. buku ini dicetak 21 kali. Bukunya telah disalin (cetak ) sebanyak 16 kali dan 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew).dengan itu manusia memiliki empat tangkai dan lengan (anggota badan) mempunyai 12 tulang sendi. ilmu perubatan berkembang maju hingga ke hari ini. Limpa dan perut sebagai „bumbung‟ sedangkan usus merupakan sistem komunikasi dan sistem pembuangan. telah dianggap sebagai himpunan perbendaharaan ilmu perubatan.Tibb (Peraturan Perubatan) terdiri daripada 14 jilid. Hitpi telah menganggap buku tersebut sebagai "Ensiklopedia Kedoktoran". Sepanyol dan Itali . diagnosis dan pembedahan. Analogi tersebut hanyalah analogi yang digambarkan antara gerakan darah dan siklus alam semesta. Pengaruh Ibnu Sina sebagai seorang failasuf dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah luas. Ilmu perubatan moden banyak mendapat pelajaran daripada Ibnu Sina. Sementara itu Prof. Misalnya di Sekolah Tinggi Kedoktoran Montpellier dan Louvin telah menggunakannya sebagai bahan rujukan pada abad ke 17 M. Beliau melakukan method pemerhatian (observation) dan analisis. Penulis. Hati (heart) adalah „pangeran‟-nya tubuh manusia. Sementara itu "Canon of Medicine" memuatkan pernyataan yang tegas bahawa "darah mengalir secara terus-menerus dalam suatu lingkaran dan tak pernah berhenti" . pergantian musim dan gerakan-gerakan tubuh tanpa peragaan secara empirik pada keadaan yang sebenarnya. sementera paru-paru adalah „menteri‟-nya. manakala kandung empedu sebagai „markas pusat‟-nya. Buku karangannya al-Qanun Fit.Disamping itu buku tersebut turut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. dari segi pengunaan ubat. Penyelidikan dan penulisan ibnu sina berjaya menggilap kembali bidang perubatan yang kian malap pada masa itu.Berdasarkan cara ini.

maka apabila ia diterajang lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan pinggiran-pinggirannya. Malahan dalam dunia Islam.Ibnu Sina merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang dan lembah-lembah. Ibnu Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan saham terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. Ibnu Sina pernah di beri gelaran sebagai "Medicorum Principal" atau "Raja Diraja Doktor" oleh kaum Latin Skolastik. Buku tersebut juga telah mengajar mengenai cara-cara pembedahan dimana telah menekankan keperluan pembersihan luka. maka terjadilah apa yang disebut sebagai lembah-lembah. Pada waktu itu penyakit sultan dalam keadaan parah dan tidak ada doktor lain yang berjaya mengubati baginda." Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi . karangan Ibnu Sina mengenai ilmu . Akibat proses seperti ini. Aristoteles sehinggalah Protolemaious. Menurut A. Sehinggalah berkat pertolongan yang telah di berikan oleh Ibnu Sina baginda (Sultan Nuh 11 bin Mansur) telah kembali pulih sepenuhnya. Menurut Ibnu Sina " gunung-ganang yang memang letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi. puncak tertinggi dalam ilmu kedoktoran . geologi. Ibnu Sina menjadi "Doktor Di Raja" iaitu doktor kepada Sultan Nuh 11 bin Mansur di Bukhara pada tahun 378 H/ 997 M iaitu ketika beliau berusia 18 tahun.A shushtery.menganggap Ibnu Sina sebagai „Bapa Doktor‟ kerana Ibn u Sina telah menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen dan pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi dan pengalaman beliau sendiri. Al. ia dianggap sebagai "Zenith".M. Malahan ia mampu mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu di mana gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Heredotus.Qanun Fit-Tibb telah membincangkan serta mengenegahkan mengenai penyakit saraf. Antara gelaran lain yang pernah diberikan kepadanya adalah sebagai "Raja Ubat". Malahan di dalam buku-buku tersebut juga dinyatakan keterangan –keterangan dengan lebih jelas di samping hiasan gambargambar dan sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu Sina yang luas. kimia serta kosmologi memang tidak dapat di sangsikan lagi. Antara sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi. kimia dan kosmologi.

Bapa Kimia Muslim. Menurut Reuben Levy. seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut. rumah dan keluarga disebutkan. Ibnu Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plumonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh menjangkit (contagious) dan dia menceritakan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang timbul darinya. Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidak . Diagnosis melalui denyutan jantung ini masih dipratikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. Selepas itu . Dalam bidang kimia . India dan Parsi sanggat berkebolehan dalam denyutan jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai . kata Ibnu Sina "Jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanlah si pesakit dengan kekasihnya . Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani.Ini merangkumi kuat atau denyutan yang lemah. Penerangan tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabbir Ibnu Hayyan . Dengan cara yang sedemikan . China. beliau boleh mendapati nama dan alamat kekasihnya itu melalui cara iaitu untuk menyebut banyak nama dan mengulanginya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan (pulse) apabila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampir-hampir berhenti . menurut peraturan syariah maka buatlah".seimbangan humor yang berkenaan . Ibnu Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan yang lain. Seorang doktor tabii dari Amerika (1981) melapurkan bahawa para hakim di Afghanistan. Apabila pesakit mempunyai sakit jiwa disebabkan oleh pemisahan daripada kekasihnya . Setiap logam terdiri dari berbagai jenis. kedua ialah masa antara denyutan dan terakhir adalah kandungannya lembap diparas kulit dekat denyutan itu dsb. nama jalan . ia juga meninggalkan penemuan-penemuan yang bermanafaat . Beliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal (mind) atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi.Ibnu Sina menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan. .pertambangan (mineral) menjadi sumber geologi di Eropah. Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatics "psychosomatic medicine". Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihinggapi di dalam tubuh si pesakit.(Terjemahan).

"Qanun Fitt Tibb" adalah karyanya yang termasyur . Banyak karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam bahasa Parsi.Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang "Ilmu Perubatan. . Karya Qanun itu telah mempunyai pengaruh yang asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan telah menjadi buku rujukan yang utama di universitiuniversiti Eropah hingga ke abad 17 M. paling selalu dicetak di Eropah pada zaman "Renaissance".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful