You are on page 1of 26

Srednjovekovna arhitektura / VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Podužne (longotudinalne) osnove - Bazilike helenistički oblik latinski oblik

St. John Studios Carigrad

Srednjovekovna arhitektura / VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Podužne (longotudinalne) osnove - Jednobrodne graĎevine bez kubeta – sa kubetom

Srednjovekovna arhitektura / VIZANTIJSKA ARHITEKTURA GraĎevine centralnog rasporeda .GraĎevine upisanog krsta sažeti oblik razvijeni oblik .

GraĎevine upisanog krsta Kombinovanje sa upisanim i razvijenim krstom sažeti oblik – razvijeni oblik .Srednjovekovna arhitektura / VIZANTIJSKA ARHITEKTURA GraĎevine centralnog rasporeda .

Srednjovekovna arhitektura / VIZANTIJSKA ARHITEKTURA GraĎevine centralnog rasporeda .GraĎevine upisanog krsta Razvijeni upisani krst sa jednom ili pet kupola .

Andrija u Krizisu u Carigradu VII veku restaurirana u IX veku .Srednjovekovna arhitektura / VIZANTIJSKA ARHITEKTURA GraĎevine centralnog rasporeda .GraĎevine upisanog krsta Razvijeni upisani krst sa jednom ili pet kupola Sv.

Sofija – Trebizon 1260.Srednjovekovna arhitektura / VIZANTIJSKA ARHITEKTURA GraĎevine centralnog rasporeda .GraĎevine upisanog krsta Razvijeni upisani krst sa jednom ili pet kupola Sv. god .

GraĎevine upisanog krsta Razvijeni upisani krst sa jednom ili pet kupola Carigrad .Srednjovekovna arhitektura / VIZANTIJSKA ARHITEKTURA GraĎevine centralnog rasporeda . god .Bodrum Čami – Mirelaion 930.

GraĎevine upisanog krsta Sažeti upisani krst sa kupolom .Crkva Nea Moni na Hiosu. XI vek .Srednjovekovna arhitektura / VIZANTIJSKA ARHITEKTURA GraĎevine centralnog rasporeda .

kasnija dograĎivanja u XIV veku .Srednjovekovna arhitektura VIZANTIJSKA ARHITEKTURA GraĎevine centralnog rasporeda GraĎevine upisanog krsta Sažeti upisani krst sa kupolom Crkva manastira Kore – Kahrije džamija prva polovina XII veka Carigrad.

južna XI vek Upisani krst Složeni upisani krst . Luka u Fokidi.GraĎevine upisanog krsta Složeni upisani krst -u razvijenom i sažetom obliku – Sv. severna X vek.Srednjovekovna arhitektura .VIZANTIJSKA ARHITEKTURA GraĎevine centralnog rasporeda .

Srednjovekovna arhitektura VIZANTIJSKA ARHITEKTURA GraĎevine centralnog rasporeda GraĎevine upisanog krsta Složeni upisani krst .upisani krst sa suženim kracima u razvijenom i sažetom obliku – Crkva manastira Dafne .

kombinovanje sa upisanim i razvijenim krstom Crkva manastira Vatopeda na sv.Srednjovekovna arhitektura . Gori kraj X veka Crkva manastira Velika Lavra .VIZANTIJSKA ARHITEKTURA GraĎevine centralnog rasporeda .Razvijeni trikonhos -sa jednom ili pet kupola .

sa jednom ili pet kupola Kombinovanje sa upisanim i razvijenim krstom Sv. Apostoli u Atini.VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Kombinovanje tipova.Razvijeni trikonhos .Srednjovekovna arhitektura . XI vek / trikonhos-upisani krst I oktogon .

VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Kombinovanje tipova Sažeti upisani krst u kombinaciji sa trikonhosom .Srednjovekovna arhitektura .

VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Kombinovanje Tipova Upisani krst sa obimnim brodom na tri strane sa jednom ili pet kupola .Sv.Srednjovekovna arhitektura . Apostoli u Solunu .

Srednjovekovna arhitektura . Sofije u Solunu .VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Kombinovanje tipova Upisani krst sa obimnim brodom na tri strane sa jednom ili pet kupola Crkva Sv.

god .VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Kombinovanje tipova – bazilikalna osnova sa slepim kupolicama u donjem nivou i krstoobraznim rešenjem sa 5 kupola u krovu Peloponez – Mistra .Srednjovekovna arhitektura .crkva Pantanasa iz 1428.

Srednjovekovna arhitektura VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Kombinovanje tipova / bazilika sa zasvedenim kalotama u kombinaciji sa elementima upisanog krsta Crkva manastira Vrontohiona u Mistri .

Srednjovekovna arhitektura .VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Kombinovanje tipova -Složeni oblik razvijeni upisani krst sa trobrodnom bazilikom • Složeni oblik razvijeni upisani krst sa trobrodnom bazilikom • Crkva Bogorodičinog uspenja u Nikeji poč. VIII veka .

Srednjovekovna arhitektura . god .VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Kombinovanje tipova .Složeni oblik – sažeti upisani krst sa trobrodnom bazilikom Crkva Perigoritisa u Arti. 1282.

Srednjovekovna arhitektura . godine) Hrišćanstvo u vreme Turaka crkva u manastiru Penteli kod Atine. XVI vek .VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Kasnovizantijski period ili renesansa Paleologa od početak XIII do sredine XV veka (pad Carigrada u turske ruke 1453.

konstrukcijski sistemi i stilski razvoj Kupola • Na nenadvišenom postolju Na nadvišenom postolju .VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Materijali.Srednjovekovna arhitektura . tehnike gradjenja.

konstrukcijski sistemi i stilski razvoj Dekoracija . tehnike gradjenja.Srednjovekovna arhitektura .VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Materijali.

tehnike gradjenja.Srednjovekovna arhitektura .VIZANTIJSKA ARHITEKTURA Materijali. konstrukcijski sistemi i stilski razvoj .

Srednjovekovna arhitektura .VIZANTIJSKA ARHITEKTURA • Bodrum Kami Carigrad • Hristos Pantokrator Carigrad .