EN 1090 hänvisar till EN 14731 för krav på svetsansvarigs kompetens.

Kompetensnivåerna beror av utförandeklass, plåttjocklek och stålsort och delas in i nivåerna G-grundläggande, N-normal och Oomfattande, se tabell nedan. Utförandeklass Stålsort S235 till S355 (1.1, 1.2, 1.4) S420 till S700 (1.3, 2, 3) EXC 2 Austenitiska rostfria stål Austenit-ferritiska rostfria stål S235 till S355 (1.1, 1.2, 1.4) S420 till S700 (1.3, 2, 3) EXC 3 Austenitiska rostfria stål Austenit-ferritiska rostfria stål EXC 4
a

T ≤ 25 G N G N N O N O O

a

Tjocklek (mm) 25 < t ≤ 50b N Od N O O O O O O

t >50 Oc O O O O O O O O

Fotplåtar och ändplåtar ≤ 50 mm Fotplåtar och ändplåtar ≤ 75 c För stål upp till och med S275 räcker N d För stål N, NL, M och ML räcker kunskapsnivå N
b

Kravet för nivå G och N anses uppfyllt om svetsansvarig innehar diplom från genomgången IWSutbildning. Om detta saknas kan kompetensen hyras in och ingå i företagets FPC. Om företaget har en person som anses uppfylla kompetenskraven utan att ha genomgått en IWS-utbildning kommer en muntlig utfrågning att ske av en svetsexpert vid företagets revision för certifiering enligt EN 1090. EWF, European Federation for Welding, Joining and Cutting har skrivit en vägledning med krav på kursinnehåll för kurser som syftar till att utbilda svetsansvariga för nivå G (grundläggande och nivå N (normal) enligt EN 1090. Efter varje kursavsnitt ges en sammanfattning av vilken kunskap som förväntas av deltagarna efter genomgånget kursmoment. Nedan följer en sammanställning av den kunskap som en svetsansvarig förväntas ha för nivå G respektive N enligt EWF’s guideline.

fusion arc.2 The arc Basic Describe an electric arc. Specific Outline the major differences between each main type of welding process. Recognize the various settings and switches on different power sources and their effects. Welding processes and equipment. 1. e. voltage losses and current to cable relationship Be able to select the appropriate power sources för a given welding process. arc voltage short circuit current. Differentiate between processes and reference to standards Recognize a welding process by the common abbreviation 1. Describe for each type of arc welding power source the static characteristic. fusion arc. . operation point and control of arc stability Outline the meaning of open circuit voltage. operation point and control of arc stability Outline the meaning of open circuit voltage.1 General introduction to welding technology Basic Outline the major differences between each main type of welding process. flame. Differentiate between processes and reference to standards Recognize a welding process by the common abbreviation Specific Describe an electric arc. resistance. resistance. duty cycle of a power source. forge etc. If not. 1. duty cycle of a power source. arc voltage short circuit current.g. flame.3 Power sources for arc welding Basic Outline how each type of welding power source works (AC and DC) including the most common devices used. voltage losses and current to cable relationship Be able to select the appropriate power sources för a given welding process. e. its main areas and their importance to welding and arc stability Outline the generation of heat in the arc Give examples of the influence of magnetic fields on the electric arc Outline appropriate solutions to solve magnetic deflection problems Describe arc characteristics for DC and AC 1. Describe for each type of arc welding power source the static characteristic. Recognize the various settings and switches on different power sources and their effects. forge etc. its main areas and their importance to welding and arc stability Outline the generation of heat in the arc Give examples of the influence of magnetic fields on the electric arc Outline appropriate solutions to solve magnetic deflection problems Describe arc characteristics for DC and AC Specific Outline how each type of welding power source works (AC and DC) including the most common devices used.g. knowledge of the following has to be confirmed.Competence requirements for Responsible Welding Coordinators level B (Basic) and level S (Specific) according to EN 1090 Welding personnel having an IWS diploma are accepted.

Know how to use and care for the equipment and accessories. Outline potential hazards and methods of safe handling and working. Identify the range of application appropriate joint preparations and potential problems to be overcome. . Outline the various functions of the main components of the equipment and accessories. Read given standards for consumables. Identify an appropriate range of welding parameters for particular applications. Identify the most common applications for each type of current. appropriate joint preparations and potential problems to be overcome.1 MIG/MAG Welding Basic Describe and compare the principles of MIG/MAG welding including metal transfer modes and applications. polarity and electrode.1. Demonstrate the use of appropriate standards for consumables. Identify the most common applications for each type of current. Identify the range of application. Know how to use and care for the equipment and accessories. Explain the selection of appropriate type of current. Interpret the use of appropriate standards. Outline the various functions of the main components of the equipment and accessories. Identify the influence of the welding parameters on the weld bead and be able to outline welding parameters for particular application. Describe potential hazards and methods of safe handling and working. Demonstrate the use of appropriate standards for consumables. polarity and electrode. Specific Describe and compare the principles of MIG/MAG welding including metal transfer modes and applications. Give examples of TIG applications. appropriate joint preparations and potential problems to be overcome. polarity.4 TIG Welding Basic Outline TIG welding including arc ignition methods and their most common applications. Know how to use and care for the equipment and accessories. Give examples of the most common application for each type of current. Give examples on how consumables should be selected. Describe potential hazards and methods of safe handling and working. Give examples on how consumables should be selected. 1.5. shielding gas and electrode type according to application. Specific Describe and compare the principles of TIG welding including arc ignition methods and their application. polarity and electrode type. Give examples of the most important applications and select the appropriate values for welding parameters. Identify the range of application. Identify the influence of the welding parameters on the weld bead and be able to outline welding parameters for particular application. joint preparation and potential problems to overcome. Explain the purpose and functions of each component of the equipment an accessories. Describe potential hazards and methods of safe handling and working.

appropriate joint preparations and potential problems to be overcome. Identify the range of application. 1. polarity and electrode. Demonstrate the use of appropriate standards. . Outline the various functions of the main components of the equipment and accessories. Identify the range of application. - Specific Describe the principles of Flux Cored Arc welding including their applications. appropriate joint preparations and potential problems to be overcome. control and storage of the various types of electrodes. Give examples on how consumables should be selected. Know how to use and care for the equipment and accessories.1. Identify an appropriate range of welding parameters for particular applications Describe potential hazards and methods of safe handling and working. Identify the range of application. polarity and electrode. Outline the various functions of the main components of the equipment and accessories. polarity and electrode according to application. appropriate joint preparations and potential problems to be overcome. appropriate joint preparations and potential problems to be overcome. Demonstrate the use of appropriate standards for consumables.5. Demonstrate the use of appropriate standards. Give examples on how consumables should be selected. Identify an appropriate range of welding parameters for particular applications List potential hazards and methods of safe handling and working. Demonstrate the use of appropriate standards for consumables. control and storage of the various types of electrodes. Identify the most common applications for each type of current. polarity and electrode according to application. Specific Describe the principles of MMA welding Describe how to select the appropriate type of current. Know how to use and care for the equipment and accessories. Describe the appropriate methods of handling.6 MMA Welding Basic Outline the principles of MMA welding Outline how to select the appropriate type of current.2 Flux Cored Arc Welding Basic Describe the principles of Flux Cored Arc welding including their applications. Outline the purpose and functions of each component of the equipment and accessories. Outline the purpose and functions of each component of the equipment and accessories. Describe potential hazards and methods of safe handling and working. Identify the influence of the appropriate welding parameters on the weld bead and be able to outline welding parameters for particular applications. Identify the influence of the appropriate welding parameters on the weld bead and be able to outline welding parameters for particular applications. Identify the most common applications for each type of current. Describe potential hazards and methods of safe handling and working. Identify the range of application. Describe the influence of electrode coating on droplet transfer and weld material properties. List the appropriate methods of handling.

joint edge preparation and potential problems to overcome. above mentioned processes. flame arc. Identify the application range. Name some common applications of the processes in the different industrial fields. Explain the criteria for evaluating the applicable welding parameters. economic aspects.1. Interpret appropriate standards and welding procedures. flame arc. Define potential hazards and methods of safe handling and working. Clarify the procedures for the set-up of power sources. laser and plasma cutting.7 Submerged Arc Welding Basic Explain the principle of the SAW process including arc striking methods and their applications. List potential risks and hazards related with edge List potential risks and hazards related with edge preparation processes. joint edge preparation and potential problems to overcome. Identify the characteristic parameters for the Identify the characteristic parameters for the above mentioned processes. Define potential hazards and methods of safe handling and working. Define potential hazards and methods of safe handling and working. Make a comparison among different edge Make a comparison among different edge preparation processes. Explain the criteria for evaluating the applicable welding parameters. Specific Explain the principle of the SAW process including arc striking methods and their applications. Explain the criteria for the selection of flux-wire combinations. Describe the principles of: mechanical. 1. Specific Describe the principles of Stud welding and its application. Know how to use and care for the equipment and accessories. . Identify the application range. Define welding instructions for welders and operators. Define welding instructions for welders and operators.9 Cutting. Clarify the procedures for the set-up of power sources. Name some common applications of the processes in the different industrial fields. laser and plasma cutting. Drilling and other edge preparation processes Basic Specific Describe the principles of: mechanical. Know how to use and care for the equipment and accessories. Interpret appropriate standards and welding procedures.8 Stud welding Basic Describe the principles of Stud welding and its application. Define potential hazards and methods of safe handling and working. considering technical and economic aspects. Explain the criteria for the selection of flux-wire combinations. considering technical and preparation processes. 1. preparation processes.

5 Behaviour of structural steels in fusion welding Basic Specific Special items of the Fe-C diagram (types of Fe-C Explain the temperature distribution in welds alloys) and the microstructure formed as a result for a single pass weld versus a multi-pass weld. hardenability. . Materials and their behavior during welding 2. hardenability. Outline the principles of strengthening mechanisms with appropriate examples. cooling rate and multi-pass operation on weld metal solidification and the microstructure formed for a single pass weld versus a multi-pass weld.4 Classification of steels Basic - Specific Identify solidification structure and segregation on relevant examples. the type of consumables on the microstructure of the weld metal and on its properties for a single pass weld versus a multi-pass weld. TTT and CCT diagrams. Prevention of coarse structure Classification of heat treatment Specific Properties of steel semi-products Types of steel. hardenability. Outline effect of loading conditions on metals properties.2. Interpret the relationship between microstructure and phase diagrams. Interpret the effects of heat input. Specific Fe-C alloys Influence of cooling rate.3 Iron – Carbon Alloys Basic Special items of the Fe-C diagram (types of Fe-C alloys) Influence of cooling rate. Basic Specific List pure metals and alloys. Outline basic mechanical properties of metals.2 Phase diagrams and Alloys Basic 2. Explain the effects of the weld protection. particularly structural steels. Knowledge of types of inspection documents.1 Structure and properties of metals. 2. TTT and CCT diagrams. 2. Classification of heat treatment 2. Describe alloys and phase diagrams. Use of standards for steel designation and standards on rolling products. Influence of cooling rate.

2. 2. their objectives. Use the appropriate filler material. the reasons for grain size and microstructure changes and their effects on properties for a single pass weld versus a multipass weld. Identify applicable welding processes and potential problems. the application and the code Predict the necessity to perform heat treatment after welding depending of the type and thickness of steel. the application and the code 2.6 Heat treatment of base materials and welded joints Basic Specific Describe the major heat treatments and their Explain each of the major heat treatments and objectives. Discuss the various aspects of weldability.7 Structural Steels Basic Having knowledge of: Unalloyed structural steels Filler materials Determination of welding technology Application of standards for filler materials. Identify applicable welding processes and potential problems. Name the effects of heat treatment after welding and deduce the conditions of such treatment. Appraise the susceptibility to cracking and suggest appropriate precautions to avoid cracking.8 High Strength Steels Basic List the different methods to obtain fine-grained steels Explain the relationship between grain refinement and mechanical properties. Discuss the necessity to perform heat treatment Describe code requirements for heat treatment after welding depending of the type and thickness of steel. Describe the effects of chemical and physical variables for each of the major types of cracking. Specific Compare the metallurgical mechanisms for each of the major types of cracking.Classification of heat treatment Draw areas of HAZ. Appraise the susceptibility to cracking and suggest appropriate precautions to avoid . 2.9 Cracking Phenomena in welded joints Basic Compare the metallurgical mechanisms for each of the major types of cracking. Specific Having knowledge of: Unalloyed structural steels Filler materials Determination of welding technology Application of standards for filler materials. Outline appropriate applications Interpret the relationship between grade and weldability. Name the effects of heat treatment after welding and deduce the conditions of such treatment. Interpret the relationship between grade and weldability. Specific Explain the different methods to obtain finegrained steels Explain the relationship between grain refinement and mechanical properties. Name the type of cracking and the reason for its occurrence.

Name the type of cracking and the reason for its occurrence from study of fractured material and its history. cracking. Specific Discuss the objective of each destructive test and the limitations of the data generated. Show competence in carrying out testing to a given schedule.10 Stainless steels Basic Outline the structures of the various stainless steels. Outline welding processes and consumables for each type of steel. Describe the different treatment after welding. 2. Understand in general the equilibrium of structural systems. - Specific Outline the structures of the various stainless steels and explain their behavior during welding.11 Testing of materials and welded joints Basic Discuss the reasons for destructive testing Describe the major testing methods and the parameters to be measured. Indicate the choice of welding process and consumables for each type of steel using different diagrams. constraints and the basic types of connections. Outline the different treatment after welding. Name the conditions of equilibrium. Choose suitable tests which will assist in finding solution of cracking problems. 2. Classify competence in carrying out testing to a given schedule. Understand in general the resolution of forces.List alternatives. Name the effects of heat treatment after welding and deduce the conditions of such treatment. Construction and design 3. Name bearing. Propose alternatives which will reduce or eliminate the occurrence of lamellar tearing in welded construction/fabrication. .1 Basic theory of structural systems Basic Specific Understande in general the composition of forces. State the rules and principles governing corrosion phenomena. 3. which will reduce or eliminate the occurrence of lamellar tearing in welded construction /fabrication. State when and why special testing should be specified. Outline each of the major testing methods and the parameters to be measured.

5 Behaviour of welded structures under different types of loading. Understand simple welded joints (internal forces) Understand cross-sections for welded joints. Basic Specific Understand the requirements for the construction according to different types of loading and temperatures. - Specific Identify different types of welded joints. Explain the symbolic representation of welded joints in drawings. notch stress). Explain the symbolic representation of welded joints on drawings.4 Basics of weld design Basic - - Specific Understand in general the different types of stresses in welded joints (nominal stress. Identify and use appropriate weld symbols. Apply (EN-) ISO 9692 according to the given conditions. . shear stresses) Understand in general the different types of deformation (axial strain. Identify the various types of fracture. Understand in general the stresses resulting from internal forces and moments. Identify the various types of fracture. loading and temperatures. 3.3 Joint design for Welding Basic Describe different types of welded joints. 3. Understand in general the stress-strain relationships. thickness and welding process. 3. 3. Identify the various types of fracture. shear strain etc). hot spot stress.2 Fundamentals of the strength of materials Basic - Specific Understand in general the different types of stresses (normal stress.6 Design of welded structures predominantly static loading Basic Specific Understand the requirements for the Understand the requirements for the construction according to different types of construction according to different types of loading and temperatures.3. strength requirements. Identify globally groups of materials which meet Identify globally groups of materials which meet strength requirements. Identify globally groups of materials which meet strength requirements. Know how to apply each type of joint in function of material.

Compile and review WPss for welded components in accordance with national and international standards. Interpretation of the standard for a welding operator qualification. Interpretation of the standard for the qualification of a WPS. which influence the quality of a welded construction. 4. Interpretation of the standard for a welder qualification. determine the main variables for a particular welding operator qualification and its range of qualification. - - Specific Main purpose of a WPS/WPQR/pWPS and the advantages to the quality of welded fabrication. Role of the Welding Coordinator in the Basic factors related to personnel and fabrication industry. Main purpose of a welding operator qualification and the main advantages to the quality of welded fabrication. Definition of traceability requirements for material procedures and certificates and give examples. and the advantages to the quality of the welded construction. and the advantages to the quality of the welded construction.4. . Recognition of the EN and ISO/other valid standard for a welder qualification. Fabrication. Recognition of some factors related to personnel Interpretation of standards (e. Recognition of the main variables for a certain WPS qualification and its range of approval. applications engineering 4. and outline the main variables for a certain welder qualification and its range of approval.2 Quality control during manufacture Basic Outline of knowledge in: Purpose of the WPS. ISO 3834) and equipment. Goals for quality assurance and quality control. Writing quality control procedures.1 Introduction to quality assurance in welded fabrication Basic Specific Outline of knowledge in: Main difference between quality assurance. quality control and inspection systems and their usage for welded fabrication. Role of the Welding Coordinator in the fabrication industry. Traceability requirements for materials procedures and certificates and give examples. determine the main variables for a particular WPS qualification and its range of qualification in accordance with National and/or International standards. which influence the quality of a welded construction. equipment. determine the main variables for a particular welder qualification and its range of qualification. Main purpose of a welder qualification and the main advantages to the quality of welded fabrication. Welder qualification purpose.g.

Develop procedures to minimize distortion and stress. radiation and noise. influence of the material thickness) Predict contraction and distortion in joints and structures. Using of protective cloting. safety and comfort.4. and through thickness. Specific Outline: The origin. jig and positioned to be used in a certain welded construction.3 Residual Stresses and Distortion Basic State: The origin. The health effects of grinding and hazards regarding the heat. Recognize the necessary characteristics for the auxiliary equipment to be used in a certain welded construction. gases. The health effects of grinding and hazards regarding the heat. The advantages of using fixtures. influencing factors and magnitude of residual stress and distortion in welded fabrications. Safe working procedures to ensure the requirements are met. welding jigs and fixtures Basic Outline of knowledge in: The layout importance to achieve a higher and easier production Recognize the advantages of using fixtures. Select the appropriate methods to reduce each type of welding risk factors. Specific Explain: Principles for improved productivity. Develop procedures to minimize distortion and stress. The special requirements related to joint fit up and tack welding.4 Plant facilities. Relationships between the material at a certain temperature and its mechanical characteristics. Recognize the type of fixture. Select the type of auxiliary equipment to be used in a certain welded construction. fumes. How residual stresses may affect the behavior of a structure in service. fire. perpendicular. The interpretation of Health and Safety regulations with respect of the above hazards. and through thickness. heat treatment equipment and temperature control equipment. jig and positioned to be used in a certain welded construction. gases. 4. Safe working procedures to ensure the requirements are met. How residual stresses may affect the behavior of a structure in service. Outline the general precautions related to joint fit up and tack welding. influence of the material thickness) Predict contraction and distortion in joints and structures. 4. Distribution of the residual stresses at weld (parallel to the weld axis. jigs and positioners. cables. Specific Outline: The risk factors associated with welding from electricity. radiation and noise. Using of protective cloting. Oxygen environment enrichment. Select the type of fixture. The interpretation of Health and Safety regulations with respect of the above hazards. influencing factors and magnitude of residual stress and distortion in welded fabrications. fire. Distribution of the residual stresses at weld (parallel to the weld axis. fumes. . perpendicular. heat treatment equipment and temperature control. jigs and positioners. Relationships between the material at a certain temperature and its mechanical characteristics. Select the appropriate methods to reduce each type of welding risk factors.5 Health and safety Basic Outline: The risk factors associated with welding from electricity. cables. Oxygen environment enrichment.

Identification of the principles of NDT interpretation. Costs of welding operations Select welding and handling procedures including mechanization and automation to minimize production costs. Welding processes operation factor Specific Outline: The modes of operation of the principal NDT methods. Recognition of safety aspects. Identification of the principles of NDT interpretation. Interpretation of acceptance standards for weld imperfections. Weld imperfections. Procedures for the calibration. control of welding. Specific Outline: Elements of costs associated with welding. Interpretation of acceptance standards for weld imperfections. 4. Working procedures for the measurement and control of heat treatment operations. Basic State: The modes of operation of the principal NDT methods. validation and monitoring of welding operations. Weld imperfections. 4. Comprehensive procedures to be applied to weld repairs.7 Non Destructive testing. their advantages and disadvantages when applied to welded fabrications. 4. . Selection of weld configurations and design to allow adequate application of NDT methods. Recognition of safety aspects. their causes and methods of detection. Identification of the qualification of NDT personnel. welding parameters. Comprehensive procedures to be applied to weld repairs. Basic Specific Outline: Explain: The methods iof measurement used in the The methods iof measurement used in the control of welding. Working procedures for the measurement of Working procedures for the measurement of welding parameters. their causes and methods of detection. Identification of the qualification of NDT personnel. Selection of weld configurations and design to allow adequate application of NDT methods.9 Repair Welding Basic Outline: Problems of making repair welds.8 Economics and Productivity Basic State: The make up of costs associated with welding Welding and handling procedures including mechanization and automation to minimize production costs. their advantages and disadvantages when applied to welded fabrications. Specific Outline: Problems of making repair welds. Control and Recording in Welding. Possible hazards likely to occur in making repair welds particularly for in-service repairs.4.6 Measurement. Possible hazards likely to occur in making repair welds particularly for in-service repairs.

Specific Decide about the quality of a welder’s qualification test performed. Decide on the validity of a welders performance qualification. Equipment Basic Safe and economic use of weld related equipment 9. Welding procedure specifications and work instructions Basic Specific To set-up and using welding procedures To set-up and using welding procedures Setting up and organizing toolbox meetings. 8. . Procedural and operator qualifications to be applied to repair welds. Qualification of the welding procedures. To administer production data. Evaluating the (sub)contractor´s ability for manufacturing. 11. Decide on the validity of a welders performance qualification. Being capable of providing a professional judgement on subcontracting. 7. Basic Compile a list with welding procedure qualification available/necessary for the project. Compile a list with welding personnel qualified for the project. 6. Background of the EN 1090-1 Basic Explain how En 1090 should control manufacturing of steel construction products. Specific Safe and economic use of weld related equipment Specific To follow up a total production planning and proceed accordingly. Compile a list with welding personnel qualified for the project. Setting up and organizing toolbox meetings. 5. technical review Basic Illustrate the potential hazards of a contract Translate the appropriate standards to working documents. Specific Illustrate the potential hazards of a contract Translate the appropriate standards to working documents. Welding personnel Basic Decide about the quality of a welder’s qualification test performed. Production planning Basic To follow up a total production planning and proceed accordingly. Review of requirements. Being capable of providing a professional judgement on subcontracting. Evaluating the (sub)contractor´s ability for manufacturing. Capable of making adjustments if necessary. Specific Explain how En 1090 should control manufacturing of steel construction products.Procedural and operator qualifications to be applied to repair welds. 10. To administer production data. Capable of making adjustments if necessary. Specific Compile a list with welding procedure qualification available/necessary for the project.

of deviations. correct use of testing equipment. Materials Basic Recognize essential differences in material certificates. Ordering the aoolied materials in fabrication manuals 14.12. To follow up and the interpretation of welding To follow up and the interpretation of welding inspection plan and response appropriate in case inspection plan and response appropriate in case of deviations. To set-up a fabrication manual. Inspection and testing before. Calibration and validation of measuring. Specific Recognize essential differences in material certificates. . Welding consumables Basic Correct use of the appropriate welding consumables. Ordering the aoolied materials in fabrication manuals Specific Correct use of the appropriate welding consumables. during and after welding. 16. corrective actions and quality records Basic Specific The correct assigning and processing of NCR´c The correct assigning and processing of NCR´c Oredering the applied materials in fabrication Oredering the applied materials in fabrication manuals. Incorporation into fabrication manuals. inspection and testing equipment. Basic Specific The application of and/or the evaluation of the The application of and/or the evaluation of the correct use of testing equipment. Basic Specific Setting up and organizing welding inspection Setting up and organizing welding inspection plans and response appropriate in case of plans and response appropriate in case of deviations. manuals. 13. deviations. Incorporation into fabrication manuals. To set-up a fabrication manual. Non-conformance. 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful