Prinsip Kejuruteraan Elektronik EEN105

KOMPONEN SEPARUH PENGALIR

Komponen Separuh Pengalir .

Struktur konfigurasi atom silikon dan germanium adalah seperti rajah di bawah.  Contoh bahan separuh pengalir ialah silikon (14) dan germanium (32).Pengenalan  Separuh pengalir adalah unsur semula jadi yang mempunyai empat elektron valensi (empat elektron pada orbit paling luar). .

ia menjadi bahan N. . Pengedopan ialah proses menambahkan bahan asing kepada silikon atau germanium untuk mengubah ciri keelektrikannya. ia menjadi bahan P.Bahan N dan Bahan P  Silikon dan germanium ialah bahan asas yang digunakan     untuk membuat komponen elektronik seperti diod dan transistor. Apabila didopkan dengan unsur yang mempunyai tiga elektron valensi. Untuk membolehkan bahan-bahan ini digunakan bagi tujuan tersebut. ia perlu diproses menjadi bahan yang dinamakan bahan P dan bahan N yang dinamakan pengedopan. Apabila silikon (atau germanium) didopkan dengan unsur yang mempunyai lima elektron valensi.

Bahan N dan Bahan P .

Perbezaan Antara Bahan P dan Bahan N Bahan P Bahan N Silikon didopkan dengan unsur yang Silikon didopkan dengan unsur yang mempunyai tiga elektron valensi seperti mempunyai lima elektron valensi indium dan galium seperti arsenik dan antimoni Mempunyai lebih lubang berbanding elektron Mempunyai lebih elektron berbanding lubang Mempunyai ciri kekutuban positif Mempunyai ciri kekutuban negatif .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful