You are on page 1of 158
MASAZ Z ELEMENTAMI REHABILITACJI POD REDAKCIA, ROBERTA WALASZKA AUTORZY REHMED KRAKOW 1999 Copyright by Wydawnictwo REHMED, Krakow 1998 seystie pra zastraxdone rk eprodabeja w jakkolwick posta cao ub copii hig paerine) agody mydwcy 9 zabonions, ecenzee prof drab med. Mioslaw Bnisewsk Gr Aleksander Bator aka tecnicana: Krystyna Zoli ein Piotr Kssperezsk Stavonir Maree Sacwiga Wrolek Sci Mioslaw Rutkowski Stanislaw Swigtn {SBN 83-910434-0-1 TWsdswniswe: —-REHMED Krakow om Dyn 305 5/161 Drakioprawx: Zaklad Graficany Colona” se ‘Kako, ul. Dabrowsbiepo 11 liad kompuserowy: KSP ,Corex’ tel (012) 4213622 w. 173, SPIS TRESCI Preedmows a cee MASAZ. KLASYCZNY — Leszek Mgiera seer LA Teoria masuéa Klasyeznen0 i cas LLL. Ryshistoryezny 13 112, Zasaly i wank’ obowiazujae pry wkonywaniy mass Klasyemego 16 113, Galbinet mascéu Is 114. Mechanizm dzitania masibu LL. Teehmiki masazu Kasyeznepo 20 Tig. Wplyw masa hlaycanego na oganizm exlowieka =... 26 TLL. Wskazaniai praeciwwskazania 28 1.2, Metodyka masaitu Klasycanego 0. ee 121, Masabgrbicts 3 12.2. Masaz harks, breezy barkowe| i konczyny gone 3 123. Masa Kati pitsiowe} 38 12.3, Masaz powlok brusznych 36 12. Masadabrecy biodrowe) i kosiceynydolne) a 12.6. Mata glowy iszyi » 12.7. Masadealego cals cee 42 1.3, Masai sportowy a TA, Masaé izometryezny ‘Masa? stawowy centrytugalny 46 . Masai hlasyczny w wybranych jednostkach chorobowyeh 46 6.1, Migeena i Bole glowy 46 1.62. Porsienie nerwdw twarzowego i wojzielnego 48 163. Zmiany 2wyrodnieniwe odcinkaseyinego kregoshupa 49 164. Rwabatkowa 0 165. Roa kulszowa 50 166, Lumbago 3 167. Choraba Becuerews 3 168. Skoioey 33 1169. Sowardnieni vorsine 34 1.6.10. Niedowiad polowiexy 55 16.11, Zmiany 2wyrodnieniowe stawow biodrowych 55 16.12, Zlamania koniceyn 56 1.6.13. Amputee koriceyn . 7 1614. Zaki podudria sé 1.615. Obrzekt koezyn doinych s 12. MASAZ SEGMENTARNY - Leszek Magiera 2-2. a 21, Teoria masala segmentarnego S61 ZL Rys historyezny 6t 212. Zaxady i warunki obowigaujce pry wykony waniy rasazu segmentamego 6 2.1.3, Daialnie pszczegolnyeh technik massiu segmentamego na ust ldzki os 2.1.4, Drislnie masaausegmentamego n 21.3. Wskazaia praciwwskazania 2 22, Metodyka masaiu segmentarnepo 22:1. Opracowane gzbiem: 222. Opracowanie micinicy 223, Opracowanie Kak persiowe} 8 2.24. Opracowanie kak, policy 1 glowy 9 225. Opracowanie koscryn dolnych 8 226, Opracowanie kosezyn gomych et 2.27. Masue powlok braasenych 8 2.3, Badanie zmian odruchowyeh 25.1. Badin zmian odruchowych w thane skime) 23.2, Badune 2mian odruchowych w tance tem} 6 2.33. Badan 2mian odrichowych w tance miiniowe) 86 234, Badanie zmian odruchowych w okostne eT 2.35, Badanie .punktow maksymalnyeh” 8 24, Preesunigcia odruchowe 8 25. Masad sezmentarny w wsbranyeh ednostkach chorobowyeh «88 25.1. Migrna i bole slowy ” 252. Choroby kregostupa 2 253. Rvs hulszowa % 254. Lumbago 100 25S. Chora’ stv burkowyeh i ramion 103 2536, Choroby stawow lokcionyeh, preedramion i 3k 106 2557. Choroby stawsw biodrowych ud 109 258 Choa saw Aolaowyeh, pod ip m2 Masud lyanotkankowy -..-. co Masai okostnowy 3. MASAZ LIMFATYCZNY ~Dariase Mucha... 31, Teoria masa limfatyezmeg0 ..e..0+. s. MASAZ W SRODOWISKU WODNYM - Dariusz Mucha 3.1.1. Zasady stosowania masazu limfatyeznego 31.2. Wekazana i preeiwoskazania 3.13, Technik masaz limfayeznego 13.2, Metodyk masa limfatyeznego B21, Masa imfatyezn kodezyny gore) 32.2. Mase imfatyemy kosezyny doe) 32.3. Mas limfatyeany grabietw 324 Mas imfatycany klk pieriowe) 32.5. Masa imfatyeany beucha 326. Masaé limfatany okolie podladkowe i biedrowe} 32.7. Masa imfatyeany vary 3.28. _Masatlimfatyany karku i glowy MASAZ DZIECI— Robert Walaseek 4.1. Warunki wykony ania masa 442, Kolejnosé wykonywania masaéu 43. Metodyka wykonywania masazu 433.1, Masa Klatkipersiowe} 43.2. Masaz koficeyn gomych 43.3. Masaz braucha 43, Masaz koiczyn dolaych 43.5. Masaz grabie i posladkow 436, Masa twarey 43.7. Cwizeniarozhiniajace Sul, Masaé wirowy ss. oe, 152, Masat podwodny 153, Masai natryskow'y MASAZ PRZVRZADOWY ~ Darius Mucha sss. se..cc0cc00 ISI 6, Masai wibracyjny ag 62. Masaé podeisnieniowy 6.3. Masa? pneumatyezny ease (64, Masué synkardialny ets REFLEKSOTERAPIA ~ Tadeusz espercns Driver Macha 153 15 Wate 153 7. Podatiny teoretycine makrossstero cast TAA, Teoria (prawo)pieiu elemento ist 7.42, Enexgia Qi jj formy 156. 72. Meridiany glowne parzyste gowne dodatkowe 287 7.3, Metods lokalizali punktow - : 170 7, Technik oddzatywania na punkiy akiywne cams