You are on page 1of 59

KARL DAW SON & SASHA AL LENBY

REPROGRAMIR ANJE IVOTNE MATRICE POMOU EF T- a Preradite svoju prolost, preoblikujte svoju budunost
Zagreb, 2011.
Naslov izvornika

Matrix Reimprinting Using EFT 2010., Karl Dawson i Sasha Allenby Izvornik objavila Hay House UK Ltd., 2010. Prijevod: Cvijetak mali, Zagreb Lektura: Renata Mihali Dobri Urednica: Merima Nikoevi Ibrahimpai Grafiko oblikovanje: Ermego, Zagreb Naslovnica: Studio 1, Zagreb Tisak: Hitra produkcija knjiga, Sveta Nedelja Nakladnik: Planetopija, Zagreb Za nakladnika: Marina Kralj Vidaak rujan, 2011. ISBN 978-953-257-207-0

SADRAJ Predgovor Gill Edwards Zahvala Uvod Prvi dio: Matrica, tijelo i um 1. Matrica 2. Tijelo-um: povezivanje misli, uvjerenja i biologije 3. Stres, trauma i bolest Drugi dio: Uvod u energetsku psihologiju 4. TFT i EFT 5. Reprogramiranje ivotne matrice Trei dio: Tehnike reprogramiranja ivotne matrice Preradite svoju prolost, preoblikujte svoju budunost 6. Uvod u tehnike reprogramiranja ivotne matrice 7. Temeljne tehnike 21 22 5 8 1 1

8. Doraivanje temeljnih tehnika 9. Protokoli za preobrazbu ivota 10. Protokoli za preobrazbu odnosa 11. Protokoli za mijenjanje ovisnosti i habitualnog ponaanja 12. Specijalistiki protokoli za razrjeenja 13. Protokoli za prole ivote i budue jastvo 14. Protokoli za roenje i najranije godine ivota 15. Rad na dugotrajnim i tekim bolestima 16. Pozitivna ivotna iskustva i zvijezde vodilje 17. Tehnika reprogramiranja ivotne matrice na djelu 18. Daljnji primjeri Zakljuak: Reprogramiranje ivotne matrice i preobraavanje svijeta Izvori

25 31 33 34 37 39 40 43 46 47 51 57 58

4 18

Ova je knjiga posveena svim klijentima, polaznicima teaja i praktiarima koji su sudjelovali u rastu i razvoju metode reprogramiranja ivotne matrice ZAHVALA Sasha i Karl rado bi zahvalili: Gill Edwards na napisanom predgovoru i iznesenim dojmovima o knjizi. Rebeki Roberts na tome to je pretipkala transkripte s tretmana te na svoj pruenoj ljubavi i podrci. Sharon King na njezinu doprinosu radionicom reprogramiranja roenja u matrici. Tedu Wilmontu na prijateljstvu i iznesenim dojmovima. Colmu Devlinu iz Emotional Buzza (www.aametbuzz.com) na podrci. Svim praktiarima koji su pridonijeli ovoj knjizi priloivi svoje analize sluajeva. itavoj zajednici posveenoj metodi reprogramiranja ivotne matrice. Gayle Gang na umjetnikom djelu Tapping Points". Hazel Trudeau na pjesmi posveenoj metodi reprogramiranja ivotne mttrlce. Garyju Craigu i Rogeru Callahanu to su stvorili EFT i TFT i time uvelike pildonljell energetskoj psihologiji - Stojimo na ramenima divova!" Bruceu Liptonu, Davidu Hamiltonu, Rupertu Sheldrakeu, organizaciji Inntllute of HeartMath, Greggu Bradenu, Dawsonu Churchu i dr. Robertu Scaeru na nadahnuu koje nam je pruio njihov rad. Zahvaljujemo naoj predivnoj urednici, Lizzie Hutchins, koja je mnogo pridonijela ovom naslovu. Tvojoj Jasnoi, preciznosti i osjeaju za detalj nema ravnih, Bila nam je ast radili s tobom.Zahvaljujemo svim predivnim ljudima u izdavakoj kui
.

Hay House - Michelle Pilley, Amy Kiberd, Marielle Kalamboussis, Moniki Meehan, Diani Hill, Jo Burgess, Jo Lai i Joanni Lincoln - ne samo na tome to ste objavile ovu knjigu nego i na mukotrpnom radu i genijalnim savjetima koje ste nam davale u procesu nastanka ove knjige. Sasha jo eli zahvaliti: Mojem ivotnom partneru, Rupertu Woodu, to me podrava u svemu to radim. Uvijek u te voljeti. Mami, tati i Veroniki, na ljubavi i podrci, osobito u vrijeme kad sam zavravala knjigu. Mojoj brai Benu i Daymu - obojicu vas mnogo volim. Brettu Moranu, Karlu Dawsonu, Rebeki Roberts, Sashi Care, Fioni Shakeeli Burns, Chrisu Gleedu-Owenu, Susie Shelmerdine i Sharon King na prijateljstvu i podrci. Peteu Yatesu i Anni Ingham (www.heartyoga.co.uk) to su mi pomogli da se probudim! Harryju Masseyju, Peteru Fraseru, Bruceu Robertsonu, Andrei Evans, Sari Skinner, Sari Turner i svima iz NES-a to su mi pomogli da produbim svoje znanje o energetskim poljima ljudskog tijela

PREDGOVOR
Knjiga koju drite u rukama otvara vrata u novu stvarnost. Ona je mnogo vie od praktinog prirunika za nevjerojatnu novu tehniku iscjeljivanja koja se temelji na tehnici emocionalne slobode (EFT - emotional freedoro technique. Op. prev.). Knjiga nudi i najsuvremeniji pristup razumijevanju zdravlja i bolesti, oslanjajui se na radove vodeih znanstvenika s podruja kvantne fizike, nove bio logije, epigenetike, teorije o traumi i nove medicine. Reprogramiranje ivotne matrice nudi nam posve novu dimenziju energetske psihologije koja nas vodi mnogo dalje od klasinog EFT-a. Gary Craig, osniva EFT-a, obiavao je rei daje EFT prizemlje nebodera novog iscjeljivanja". Reprogramiranjem ivotne matrice penjemo se nekoliko katova tim neboderom, kako bismo gledali zvijezde. Jo se sjeam golemog uzbuenja koje sam osjetila 2001. godine gledajui, na DVD -u s uvodom u EFT, iscjeljenje astme koje se dogodilo u roku od jedne minute. Odmah sam zavrila teaj EFT-a i sljedeih sam est mjeseci preispitivala sve to sam znala" o emocijama, svijesti i iscjeljenju na relaciji uma i tijela! Kao to znamo, ta se jednominutna uda s EFT-om dogaaju samo povremeno; ee treba vremena da bi se na vidjelo istjerali problemi i specifini dogaaji koji su uzrok emocionalne ili fizike bolesti. Unato tomu, EFT i energetska medicina djeluju brzinom svjetlosti usporede li se s razgovornim terapijama" za koje sam se, kao klinika psihologinja, obrazovala prije 30 godina. Bri su i od amanskih tehnika iscjeljivanja koje sam nauila desetak godina poslije. Nakon EFT-a svladala sam jo i mnotvo drugih modaliteta, kao to su akupresurna tehnika Tapas (Tapas Acupressure Technique, TAT), emocionalni trans (Emo-Trance) Advanced PSYCH-K, energetika matrice (Matrix Energetics), iscjeljivanje povezivanjem (Reconnectlon Healing) i tehnika ueta spasa (The Lifeline Technique), Svi oni tota nude. Meutim kad sam se susrela s metodom reprogramiranja ivotne matrice, osjetila sam golemo uzbuenje. Radi se o pristupu koji objedinjuje mnogo toga o psihoenergniskoj prirodi nae stvarnosti, teoriju traume i najnovija istraivanja o sustavu tijela i uma i koji nudi sredstvo za iscjeljivanje koje je istodobno jednostavno i temeljito, elegantno i matovito. Lako ga je primjenjivati na sebi samom ili ga ponuditi pacijentima za rad kod kue. Kreativno je i zabavno. I, to je najvanije, djeluje! Oduvijek sam voljela unutarnja putovanja i rad na podosobnosti i u svojim sam se radionicama te s klijentima koristila geta lt-terapijom, tumaenjem snova, dijalogom glasova, amanskim putovanjem i drugim tehnikama. Uei sve vie o traumi, disocijaciji i bolesti - iz radova Petera Levinea, Roberta Scaera, Brucea Liptona, Stephanie Mines, Rykea Geerda Hamera i drugih - poela sam uviati da su te podosobnosti esto umrtvljeni, disocirani dijelovi jastva koji uvaju traumatina sjeanja, nerijeene sukobe i negativna uvjerenja te koje treba iscije liti i pruiti im ljubav. amanskim rjenikom, treba im vratiti duu. Zahvaljujui metodi reprogramiranja ivotne matrice, danas mislim da sam se u prolosti tim umrtvljenim dijelovima uglavnom obraala pukom govornom terapijom", a ona je spora i neuinkovita! Ali reprogramiranjem ivotne matrice umjesto da samo razgovaramo s tim dijelovima (ili hologramima), moemo ih rastopiti u bezvremenoj vjenosti podsvijesti - odnosno u naem energetskom polju - tako da se zagriju, opuste i krenu dalje. Oslobaajui ih od osjeaja izoliranosti i bespomo nosti, omoguavamo im da pozitivno pridonesu naem morfnom polju. Kao to Karl i Sasha jasno daju do znanja u ovoj knjizi, stvarni klijent" metode reprogramiranja ivotne matrice je hologram. Iscjeljujemo taj zaleeni, traumatizirani dio jastva koji je ili iznenada zakljuio da je svijet opasan, da ga se ne voli, da neto s njim nije u redu, da mora biti dobar/savren/poseban da bi ga se voljelo, ili koji se pridrava strategije preivljavanja primjerene moda trogodinjaku i petogodinjaku, ali autodestruktivne i ograniavajue kad se radi o osobi od 30 ili 45 godina. Kad uvidite da je stvarni klijent hologram, prednost je ta to klijent koji je pred vama vie ne treba pomo pa moe zauzeti povoljniju poziciju, poziciju svijesti svjedoka, umjesto da se identificira s izmuenim ili zaleenim dijelom. Time se bitno umanjuje opasnost od abreakcije ili retraumatizacije i klijentu se pomae da iskoristi mudrije i naklonjenije aspekte jastva. Budui da se za hologram smatra da ima vlastitu mudros t, uloga terapeuta razmjerno je olakana: mora samo usmjeravati klijenta da slua i slijedi vlastiti hologram. Iscjeljujui one dijelove jastva koji su bili zaleeni u vremenu", uglavnom prije sedme godine ivota, oslobaamo sebe i svoje klijente od ograniavajuih obrazaca koji nam mogu koiti napredak, odnose, uspjeh i sreu te voditi prema tjeskob i, depresiji, fobijama, ovisnostima i drugim emocionalnim problemima. Budui da nova biologija pokazuje da na um upravlja biolokom strukturom, pa i genima, iscjeljenjem holograma moemo sprijeiti pa ak i izlijeiti fiziku bolest. Mislim da velika veina bolesti proizlazi iz otpora ili proturjene energije odnosno ustrajavanja na mislima koje nisu u skladu s naim viim jastvom. (Jedina je iznimka veoma malen broj ljudi roenih s genetskim poremeajima a ak se i njima moe pomoi energetskim iscjeljivanjem.) Fiziki se simptomi mogu promatrati kao korisno zrcalo koje odraava ono to se u naoj psihi zaledilo u vremenu" i to treba iznijeti na svjetlo i toplinu svijesti. Loa prehrana i okolini otrovi mogu utjecati na nae zdravlje, virusi ili bakterije mogu rezultirati simptomima, ali tek onda kad je tijelo ve oslabjelo od emocionalnog stresa. Bruce Lipton, molekularni biolog i nekadanji predava biologije na Sveuilitu Stanford, istie da je 95% bolesti posljedica stres a - a 100% stresa posljedica je pogrenih uvjerenja. Metoda reprogramiranja ivotne matrice tvrdi da se svako od tih pogrenih uvjerenja" moe pratiti do njegova ishodita, zaleenog holograma koji treba iscijeliti. Kad sam s Karlom uila metodu reprogramiranja ivotne matrice, razgovarali smo o tome bi li nae holograme trebalo reintegrirati. U svojem emancipirajuem stilu Karl je rekao da nema pravila - ini se ono to odgovara klijentu i hologramu. Moje je stajalite da je nae unutarnje jastvo poput obitelji. U zdravoj obitelji ljubav i komunikacija teku slobodno, no postoje jasne granice i odvojeni identiteti. Svatko doprinosi, svatko se osjea slobodnim, svatko se razvija. Za razliku od toga, u disfunkcionalnoj obitelji trauma vodi do prekida komunikacije i blokira se protok lj ubavi i osjeaja. Moda se ista stvar dogaa s nekim dijelovima naeg unutarnjeg jastva: moda se potiskuju, kritiziraju, iskljuuju, ignoriraju ili neprestano neopravdano okrivljavaju. Takvi se obrasci onda zalede u vremenu i esto prenose s narataja na narataj - sve dok se nitko ne suprotstavi i prekine lanac bola". Metodom reprogramiranja ivotne matrice ponovno se uspostavlja protok zdrave energije, tako da se disocirani dijelova jastva mogu sretno vratiti kui. Ba kao i u Hellingerovu modelu obitel jskih postava, ljubav tada slobodno tee. S tog stajalita, dovoljno je da se poveemo s hologramima (umjesto da ih reintegriramo), da ih prizovemo u svijest, da ih volimo i da im pomognemo da se pomaknu iz svojeg zaleenog stanja. Hologrami nae prolosti tad postaju prednost, prestaju biti teretom. Svata se moe dogoditi kad ponete susretati svoje holograme i kad vidite kamo vas vode! Tijekom jednog od mojih prvih tretmana reprogramiranja ivotne matrice, moj me etverogodinji hologram uporno traio da razgovaram s ocem, koji me poveo do dirljive scene iz njegova djetinjstva. Dogodilo se da sam potapkala po oevu osmogodinjem hologramu i odradila malo meugeneracijskog iscjeljivanja. Tijekom jednog drugog tretmana mo j me hologram odveo do trenutka kad sam se rodila, a zatim do smrti na bojnom polju u prolom ivotu, koja je odraavala istu osn ovnu temu. S drugim sam hologramom plesala na putu od ute opeke u zemlji Oz, drei se za ruke s dobrom vjeticom Glendom. Otkako sam poela primjenjivati metodu reprogramiranja ivotne matrice, pozabavila sam se mnogim traumatinim sjeanjima iz prolosti koja sam ve bila rijeila" pomou EFT-a. Rezultat je bio taj da se osobni problem, na kojem sam radila gotovo 30 godina, duboko promijenio u roku od nekoliko tjedana. Otkako radim na svojim hologramima, potencijalno traumatine situacije rjeavam s lakoom, skladom, prihvaanjem i oputenou. Na neki istananiji i dublji nain osjeam se potpunijom, prisutnijom i ivljom. EFT moe iz bolnih sjeanja ukloniti emocionalni naboj, no na njegovu mjestu ostaje praznina. Za razliku od EFT-a, reprogramiranje ivotne matrice iscjeljuje prolo sjeanje i nadomjeta ga novim, pa se prizivanjem starog sjeanja javlja radostan energetski otisak. Prema zakonu privlaenja, to god da smo odaslali, vratit e nam se, tako da zadravanje tih novih pozitivnih slika ne samo da godi nego ujedno znai i da stvaramo sasvim novu budunost. S obzirom na to da smo u konanici svi Jedno, to iscjeljivanje odailje valove u svemir. Iscjeljujui svoje klijente, iscjeljujemo sebe. Iscjeljujui sebe, iscjeljujemo jedni druge. Iscjeljujui svoju prolost, iscjeljujemo svoju budunost - osobno i kolektivno. Dok uite o hologramima i reprogramiranju matrice, stojite na pragu nove pustolovine u iscjeljivanju emocionalne ili fizike bolesti i oslobaanju naeg golemog ljudskog potencijala. Uivajte u ovoj knjizi - i, prije svega, iskoristite ovo predivno novo sredstvo. Za sebe. Za svoje klijente. I za na svijet. Gill Edwards, rujan 2009. www.livingmagically.co.uk

UVOD Karlova pria o reprogramiranju matrice Reprogramiranje ivotne matrice razvio sam 2006. godine, no pria o tome kako sam doao do te tehnike poinje mnogo prije, jo 1987. S 21 godinom doivio sam neto to bi se jedino moglo nazvati spontanim duhovnim iskustvom. Dvije godine koje su prethodile tom iskustvu neprestano sam imao potrebu biti sam. Budui da sam oduvijek bio drueljubiva osoba koja uiva u drutvu drugih, to mi je bilo novo. U tom su mi razdoblju mnogi ivotni problemi onemoguavali da vrijeme provodim sam, no na kraju sam si, 1987., uspio osigurati godinji odmor i naao sam se na plai u p anjolskoj. Duhovno iskustvo dogodilo mi se osmog ili devetog dana mojeg 12-dnevnog odmora. Teko ga je opisati rijeima: kao da sam iznenada osjetio duboku povezanost s univerzumom. Kao da sam se mogao zagledati duboko u duh ljudi koje sam susretao i otkrivati im univerzalne istine koje su mi dotad bile nepoznate. Ne znam kako mi se u to vrijeme promijenilo ponaanje, no bilo mi je j asno da me ljudi drugaije doivljavaju; prilazile su mi ak i nepoznate osobe te odmah otvoreno razgovarale o svojim problemima i brigama. Neobina se pojava nastavila i nakon mojega povratka s odmora. Ljudi koji dotad nisu bili prijatelji dolazili su mi kui i sluali me kako govorim i iznosim svoje uvide. Privukao sam skupinu sljedbenika", iako mi to nije bila namjera. A onda, sedam mjeseci poslije, kako je nenadano dola, pojava je tako nenadano i prola. Jednog me dana jedan od sljedbenika" pogledao i rekao: "Gotovo je, zar ne?" Imao je pravo. Svima je to bilo jasno kao i meni. Slijedeih est godina putovao sam i radio diljem svijeta, meutim iza moje elje za putovanjem krila sa duboka misija koja me sasvim proimala: vratiti se na plau, na mjesto za koje sam vjerovao da u na njemu povratiti dar i spoznaju bez kojih sam ostao. Dok sam 1993. vodio bar u Londonu, upoznao sam Adele, moju sad bivu enu. Preselili smo se u Ameriku, gdje nam se rodilo prv o dijete, a nakon toga u Hong Kong. Uslijedilo je drugo dijete. U to sam vrijeme jo tragao za svojim duhovnim iskustvom pa nikad nisam sasvim sudjelovao u braku, to se s vre menom odrazilo na na odnos. Adele je imala dinaminu i uspjenu karijeru tako da je, kad smo se 1996. vratili u Englesku, bilo logino da ja budem taj koji e ostati kod kue i brinuti se za djecu. Meutim, iako je to rjeenje bilo praktino, dodijeljena me uloga nikako nije zadovoljavala. Jedina utjeha bio mi je r oman koji sam napisao, ali nikad objavio, koji me povezivao s iskustvom na plai. Kako mi se brak pogoravao, sve sam vie pio i puio te sam se osjeao sve izoliranijim. Posljedica toga bila je da su mi samopouzdanje i samopotovanje pali na najniu moguu razinu. I zdravlje mi je neminovno krenulo silaznom putanjom. Nepre stano su me boljeli donji dio lea, vrat i ramena. Prvi put u ivotu trebale su mi naoale. Probava mi se jako pogorala i patio sam od tako tekih alergija i preosjetljivosti da sam morao na pr etrage za rak crijeva. Postajao sam otporan na inzulin i naao sam se u predijabetinom stanju. Pala mi je razina energije i muio me kronini umor, tako da se esto dogaalo da djecu odvezem u kolu, vratim se kui, legnem i prespavam dan. Svaka je obveza iziskivala golem napor i uasavao sam se i najjednostavnijih stvari, poput odlaska u samoposluivanje. Kako je vrijeme prolazilo, poeo sam padati u depresiju. Kad sam se napokon razveo od ene poetkom 2002., a tad sam ve i mentalno i fiziki bio u groznom stanju, istodobno mi se do godilo nekoliko stvari koje su me navele da posjetim centar za post u Tajlandu. U tom sam razdoblju otkrio i EFT. Tijekom sljedeih mjeseci stvari su krenule nabolje. Lea su mi se poboljala, vie nisam trebao naoale, imao sam vie energije i entuzijazma te mi se povealo samopouzdanje. To se nije dogaalo preko noi, nego su dobra razdoblja trajala sve dulje, a loa sve krae. I na kraju sam, u sljedeih ne koliko godina, opet poeo uivati u ivotu. Nakon vlastitih odlinih rezultata postignutih EFT-om, odluio sam se kolovali za praktiara i nekoliko sam godina proveo radei s klijentima da bih i sam postao uitelj EFT-a. A onda sam 2006. poloio rigorozne ispite iz teorije i prakse kako bih postao majstor EFT -a, jedan od 29 na svijetu. Budui da sam prirodno privlaio mnogo klijenata i polaznika s autoimunim poremeajima i drugim tekim bolestima, osmislio sam obuku za ,,EFT za teke bolesti", koja je bila jednako popularna medu medicinskim profesionalcima kao i meu laicima. Nekoliko godina strastveno sam se i usredotoeno bavio time te obuavanjem praktiara EFT-a diljem svijeta. Godine 2006., dok sam vodio obuku praktiara EFT-a u Australiji, sluajno se dogodilo neto to je bitno promijenilo moj nain rada. Tijekom tretmana jedna je polaznica, koja se suoavala s iznimno traumatinim sjeanjem, rekla: Tako jasno vidim sliku mlae sebe da bih je mogla potapkati." (Ako se prvi put susreete s EFT-om, ova e vam reenica poslije postati jasnija.) Potaknuo sam je da to uini, to je imalo nevjerojatne rezultate. I tako se rodila metoda reprogramiranja ivotne matrice. Otad se razvila u mnotvo tehnika. Za razliku od tradicionalnog EFT -a, nudi niz protokola za razliita stanja, a rezultati kojima sam svjedoio fenomenalni su. Jednako su tako i oni koje sam obuio da je primjenjuju doivjeli nevjerojatne ishode bilo u radu s klijentima bilo sami na sebi. Jedan od mnogih udesnih rezultata koje sam doivio dogodio se kad sam Sashi Allenby, koautorici ove knjige, radei s njom 20 minuta tijekom lenog teaja, pomogao da rijei bipolarni afektivni poremeaj. I zato me nije nimalo iznenadilo to me 2008. pitala moe li zajedno sa mnom pisati ovu kn jigu. Presretan sam to vam mogu ponuditi ovu osnaujuu tehniku koja e vam promijeniti ivot. elim vam mir i sreu na putu otkrivanja reprogramiranja ivotne matrice. Sashina pria o reprogramiranju matrice Godine 2005. mijalgini encefalomijelitis (ME), stanje za koje zasad jo nema lijek, sasvim me bio onesposobio. Budui da sam prije bila vrlo aktivna predavaica izvedbenih umjetnosti i trenerica osobnog razvoja, isprva sam zbog bolesti bila shrvana. No ono to se isprva inilo kao nedostatak, s vremenom pokazalo kao srea u nesrei. Poelo je kao put tako dubokog osobnog razvoja da sam sada iznimno zahvalna na bolesti i svemu to me nauila. Kao mnoga velika putovanja, i moje je zapoelo prekretnicom. U to se vrijeme nisam mogla sama ni kupalt ni odijevati. Leala sam u krevetu 20 sati na dan i neprestano u glavi vrtjela negativne misli o uasu u koji mi se ivot pretvorio i o beznadnosti situacije. Meutim jednog dana, u naletu iznenadnog nadahnua, shvatila sam da je bol neminovna, s obzirom na moje fizioloko stanje, ali da je patnja definitivno stvar izbora. Budem li si neprestano ponavljala da je situacija u kojoj se nalazim strana i da je moj ivot gotov, ometat u vlastito ozdravljenje - nauila sam to jo prije mnogo godina itajui knjige Loulse Hay, no tek sam sad shvatila istinitost te tvrdnje. U tom sam trenutku odluila prestati boriti se protiv svoje bolesti. Obeala sam si da u prihvatiti postojee stanje te da u iz njega uiti i nazivala sam sebe osobom koja se oporavlja" od ME-a, a ne osobom koja pati" od ME-a. Putovanje koje je uslijedilo bilo je jednako dojmljivo kao i moja prekretnica. Sve to sam trebala nauiti da bih se oporavila pojavljivalo se samo od sebe na mojem putu. Srea mi je bila naklonjenja. esto samu sebe pitam: Bi li mi se sve te stvari dogodile da nisam poela drugaije razmiljati?" Sumnjam, zato to mislim da je, zapravo, golema promjena u mojoj svijesti bila ta koja je privukla prave okolnosti za oporavak. S fizikim aspektima svoje bolesti nosila sam se raznim tehnikama i postizala dobre rezultate. Ali psiholoki gledano, imala sam jo mnogo problema. Veina ih je proizlazila iz invazivnih sjeanja koja su me godinama muila. Probala sam razne razgovorne terapije i druge modalitete lijeenja, ukljuujui hipnoterapiju, psihoterapiju, savjetovanje, meditaciju i akupunkturu. Zavrila sam teajeve joge, shiatsua, reikija i life-coachinga. Imala sam i golemo iskustvo u mijenjanju destruktivnog ponaanja, s obzirom na to da sam kao nastavnica radila s tinejderima s problemima u ponaanju. No unato mojem traganju nisam bila nita blie tomu da stanem na kraj emocionalnoj boli u kojoj sam ivjela. Sve se promijenilo kad sam otkrila EFT. Moje prvo iskustvo s tom tehnikom bilo je fenomenalno. Listove su mi trgali takvi bolovi da sam imala osjeaj kako mi ivanim sustavom tee sumporna kiselina. Zbog bolova koji su me muili ve 15 mjeseci odobren mi je i doplatak za pomo i njegu. A onda sam naila na EFT. Iz knjige sam nauila kako se tapka i primijenila sam tehniku na bolna mjesta. Nakon nekoliko minuta imala sam osjeaj kao da mi u stranjim dijelovima nog u puca led. A onda se javio prodoran bol koji mi je krenuo Iz nogu, uz kraljenicu pa kroz tjeme. Rasplakala sam se, istodobno se smijui i jecajui. To je trajalo nekoliko m inuta, a onda sam prestala. Bolovi koji su ino Inko dugo muili I onesposobljavali sasvim su nestali. Nakon ovog nevjerojatnog iskustva eljela sam zavriti teaj za praktiara EFT-a. Osobito me privukla mogunost suradnje s Karlom Dawsonom, unato tomu to je bilo trenera koji su bili blie mojem mjestu stanovanja i to mi je putovanje, s obzirom na moje fiziko stanje, bilo problem. Tada jo nisam znala da je Karl imao iskustva s ME-om ni da je i sam EFT-om prebrodio zdravstvene probleme vezane za kronini umor. Kao da me univerzum usmjeravao prema njemu. Na poetku prvog trodnevnog teaja za praktiare, rekla bih da sam bila 40% izlijeena od ME-a. Nakon zavretka ta tri dana, bila sam 70% izlijeena. A emu sam mogla zahvaliti taj udesan preokret? Stvar nije bila samo u tome to sam EFT -om rijeila fizioloke simptome. tovie na teaju sam nauila da su oni tek vrh sante leda. Stvar je bila u tome to sam se tri dana bavila traumama iz djetinjstva i ivotnim iskustvima koji su pridonijeli mojim pogren im uvjerenjima i iskrivljenom vienju sebe i svijeta. To se nalazilo u korijenu fizike bolesti koja me muila.

Vano je shvatiti da ne elim rei da je problem ME-a samo u glavi - naprotiv. Nauila sam, a to emo vam pokazati i u ovoj knjizi, da sva zdravstvena stanja istodobno postoje u glavi i u tijelu te da ono to pogaa fiziologiju pogaa i psihu. Treba to naglasiti zato to po stoje predrasude glede MK-a koje seu jo iz vremena kad se smatrao iskljuivo psihikom boleu. elim naglasiti razliku izmeu stare paradigme, koja je pogreno tvrdila da M E postoji iskljuivo u glavi, i nove paradigme, s podruja znanosti tijela i uma, koja pokazuje kako stres i trauma mogu stvoriti bolest. Ali najprije vie o mojem putu ozdravljenja. Osim od ME-a, itav svoj odrasli ivot patila sam od bipolarnog afektivnog poremeaja, poznatijeg kao manina depresija. Otprilike svakih est tjedana zapala bih u duboku depresiju koju sam usporeivala s kompletnim odcjepljenjem od izvora. Izmjenjivala se sa snanim porivima koji su me tjerali da se sasvim usredotoim samo na jednu stvar nautrb bilo kakve ravnotee u ivotu. Patila sam od poremeaja gotovo 20 godina prije nego to je postavljena tona dijagnoza; razorio mi je poslovni ivot, odrazio se na odnose i unitio mi je radost ivljenja. Kad sam se upisala na teaj EFT-a, jedini mi je cilj bio svladati ME. Nisam ni znala da se bipolarni poremeaj moe izlijeiti i to jo u tri dana teaja. Meutim dok sam radila s drugom lanicom iz skupine, naila sam na potekou. Naime primjenjivale smo EFT kako bismo razrijeile sjeanje na zlostavljanje, kad sam iznenada zapala u bipolarnu depresiju. to se moe usporediti s katapultiranjem unatrag brzinom od 1 500 kilometara na sat. U tom stanju iznenada sam se prestraila tolikog broja ljudi u prostoriji. No Karl je primijetio moj problem i primijenio je na meni tehniku reprogramiranja ivotne matrice (iako s u to bile rane faze te tehnike tako da jo nije imala ni ime). Ne samo da sam brzo razrijeila traumu nego sam izala i iz depresije, to je bilo sasvim netipino. Sve do tog trenutka u pravilu su mi trebali tjedni da bih se nakon takve epizode opet osjeala svojom. No najnevjerojatnije je to to sam tada posljednji put doivjela bipolarnu depresiju. Oito je sjeanje na kojem sam radila bilo glavni okida tog stanja. Pridravajui se nauenog na teaju za praktiare EFT -a, nastavila sam sama raditi dalje primjenjujui EFT i reprogramiranje ivotne matrice. Nekoliko mjeseci poslije oporavila sam se od ME-a 90%. Daljnjim multidisciplinarnim pristupom svojem zdravlju, koji je ukljuivao jo jednu tehniku energetske psihologije poznatu pod nazivom PSYCH-K, zatim prehrambene promjene, dodatke prehrani i ostepatsko lijeenje Perrinovom tehnikom, ubrzo sam povratila sto posto svojeg zdravlja. Nakon zavrenog teaja, intenzivno sam 18 mjeseci radila s klijentima, koristei se EFT -om, a osobito tehnikom reprogramiranja ivotne matrice. To su bili sami poeci razvoja tehnike - zapravo, nije jo imala ni naziv kad sam je isprva primjenjivala. Jednostavno sam je preuzela od Karla, promatrajui prvo nje gov rad na meni, a poslije pratei i njegove demonstracije tehnike. Radila sam kao terapeutkinja s punim radnim vremenom i u svakom sam trenutku imala oko 40 pacijenata, uglavnom ljudi s tekim bolestima i odraslih koji su vukli traume iz djetinjstva. Ubrzo je postalo oito da ni je dan tretman ne mogu odraditi bez primjene reprogramiranja ivotne matrice. Napredak koji sam primjeivala u ivotima svojih pacijenata, koristei se ovom tehnikom, bio je nevjerojatan. Klijentima koji su godinama ili na psihoterapiju i razne druge razgovorne terapije ivot bi se promijenio nakon pet do deset tretmana (iako su oni s tekim bolestima tehniku morali primjenjivati dulje da bi rijeili svoje probleme). Nakon to mi je knjiga Radostan oporavak od sindroma kroninog umora/ME-a: Ubrzano ozdravljenje tehnikama emocionalne slobode (Joyful Recovery from Chronic Fatigue Syndrome/ME: Accelerated Healing with Emotional Freedom Techniques) objavljena u mnogim zemljama diljem svijeta, bila sam ponukana napisati i ovu knjigu kako bih informacijama kojima raspolaem ponudila iroj publici. Unato svojoj kvalificiranosti za itav niz modaliteta lijeenja, sa sigurnou mogu rei da mi je tehnika reprogramiranja ivotne matrice omiljeno sredstvo u rjeavanju fizikih i emocionalnih problema. Veselim se to u svoj entuzijazam za tu tehniku moi podijeliti s vama. EFT Kao to smo vidjeli, reprogramiranje ivotne matrice proizalo je iz EFT-a. Ako ne znate to je to, radi se o sredstvu za samopomo koje se koristi radi rjeavanja fizikih ili emocionalnih problema, destruktivnih obrazaca razmiljanja ili oblika ponaanja. Osmislio ga je Gary Craig, prilagodivi terapiju misaonog polja (TFT, Thought Field Therapy). EFT je pojednostavljena verzija svoje prethodnice. Podrazumijeva tapkanje po tokama tjelesnih meridijana, sustava kojim se koristi akupunktura. Tapkajui po tokama, osvjetavate fizike simptome ili negativna sjeanja. Time se iz energetskog sustava tijela otputaju ivotni stres ili fiziki problemi i omoguava se povratak emocionalnog i fizikog zdravlja. EFT je tehnika koja istovremeno ukljuuje um i tijelo jer, primjenjujui je, istovremeno lupkate po tijelu i razmiljate o problemima. Postigla je dojmljive rezultate u rjeavanju sindroma kroninog umora (ME), reumatskog artritisa, multiple skleroze (MS), sindroma iritabilnog crijeva (SIC), dijabetesa, astme, ruka, Crohnove bolesti, kolitisa, vitiliga, alopecije, hipotireoze, tjeskobe, paninih napadaja, stresa, depresije i posttraumatskog stresnog poremeaja. Ovo su tek neki u nizu fizikih i emocionalnih problema koje rjeava. EFT shvaa da, elimo li izlijeiti bolest, istodobno moramo lijeiti um i tijelo. Takoer shvaa da veina od mnotva bolesti koje su dio dananjeg drutva proizlazi iz ivotnog stresa i traumi. Te se traume lako mogu rijeiti EFT-om, a postignuti rezultati odmah se odraavaju na fiziko tijelo. Tehnika reprogramiranja ivotne matrice koristi se istim akupunkturnim tokama kao i EFT, ak ih se i lupka na isti nain, ali se protokoli dviju tehnika bitno razlikuju. Zbog spomenutih slinosti, prije koritenja tehnike reprogramiranja ivotne matrice korisno je svladati osnove konvencionalnog EFT -a. Meutim ako nemate nikakvih iskustava s njim, i dalje moete iz ove knjige svladiti tehniku reprogramiranja ivotne matrice zato to emo vas, prije uvoda u reprogramiranje ivotne matrice, upoznati s osnovama EFT-a. Uvod u tehniku reprogramiranja ivotne matrice Tehnika reprogramiranja ivotne matrice temelji se na odreenom broju kljunih naela. Prvo je teorija kvantne fizike prema k ojoj smo svi povezani jedinstvenim energetskih poljem, poznatim kao matrica. Naa problematinija ivotna iskustva zadravaju se u matrici kao slike, u obliku energe tskih holograma svijesti. Tehnikom reprogramiranja ivotne matrice moemo komunicirati s hologramima, promijeniti te prole slike i zamijeniti ih pozitivnijima. Na taj nain mijenjamo zdravlje, sreu i blagostanje u sadanjosti. Nai nas hologrami takoer dre u negativnim uvjerenjima destruktivnim za nau psihu. Reprogramiranjem ivotne matrice moemo rijeiti ta negativna uvjerenja i povratiti zdravlje. Uz protokole tehnike reprogramiranja ivotne matrice, u knjizi se opisuju brojni Karlovi i Sashini tretmani, kao i sluajevi mnogih praktiara koji se kori ste ovom tehnikom i postiu odline rezultate. Neovisno o tome jeste li totalni poetnik kad je rije o EFT-u i reprogramiranju matrice ili iskusan praktiar, ova knjiga sadri mnotvo informacija koje moete iskoristiti radi mijenjanja vlastita ivota, ivota svojih klijenata, obitelji i prijatelja, pa i samog jedinstvenog energetskog polja. elimo vam dobrodolicu na poetku puta osobne i globalne transformacije.

PRVI DIO MATRICA, TIJELO I UM 1. POGLAVLJE MATRICA Reprogramiranje ivotne matrice temelji se na shvaanju da smo svi meusobno povezani jedinstvenim energetskim pol jem, za koje se openito koristi naziv polje" ili matrica". Shvaanje je na svjetlo dana prvi iznio otac kvantne teorije Max Planck 40-ih godina prolog stoljea. U dvadeset prvom stoljeu popularizirali su ga filmovi kao to su Tajna (The Secret), Koji k... uope znamo?! (What the Bleep Do We Know?!) i u novije vrijeme Matrica ivota (The Living Matrix) te knjige poput Boanske matrice (The Divine Matrix) Gregga Bradena i Polja (The Field) Lynne McTaggart. Da biste se koristili tehnikom reprogramiranja ivotne matrice, dovoljno je da u osnovama shvaate ovu matricu. Ako niste znanstveno potkovani, ne bojte se, ne morate biti kvantni fiziar da biste je shvatili - tovie, reprogramirati matricu moete i samo na temelju spoznaje da smo svi meusobno povezani jedinstvenim energetskim poljem. Neki od naih najboljih strunjaka za reprogramiranje ivotne matrice moda su pogledali jed an ili dva od spomenutih filmova i doista shvaaju da smo svi povezani matricom, ali teko da bi mogli pruiti i najosnovnije znanstveno objanjenje za to. Stoga nam je ovdje cilj ponuditi kratko i jednostavno objanjenje znanstvenih zakonitosti na kojima se temelji tehnika reprogramiranja ivotne matrice. elite li podrobnije ui u problematiku, predlaemo vam da se pozabavite n avedenim knjigama i DVD-ima. No da biste mogli primjenjivati reprogramiranje ivotne matrice, dovoljno je pridravati se sljedeih naela. Svi smo nainjeni od energije koja tako brzo vibrira da se stvara dojam kako smo vrsta materija. 1. Svi smo meusobno povezani mreom poznatom kao matrica. 2. Svoje misli odailjemo u matricu i ponovno ih privlaimo kao ivotno Iskustvo. 3. Svoj doivljaj ivota moemo promijeniti tako da promijenimo slike u matrici. Proimo sad ta naela neto detaljnije: 1. Svi smo nainjeni od energije Prije pojave kvantne fizike sva se materija smatrala vrstom. Podrazumijevalo se da su neki tipovi materije vri od ostalih - da je metal vri od ljudi, a beton od ivotinja - no, openito gledajui, materija se doivljavala kao nepromjenjiva masa. Meutim kvantna nas je fizika nauila, reeno u najkraim crtama, da svijet nije vrst. Nainjen je od elektromagnetske energije koja je nadalje nainjena od raznih atomskih i subatomsklh estica. Na vrst svijet zapravo je iluzija - iza njega se krije vibracijska stvarnost. injenica je da estice od kojih smo sastavljeni vibriraju tako brzo da se stvara dojam kako smo vrsta materija. Ovdje se volimo posluiti usporedbom s elektrinim ventilatorom: kad se zaustavi, moemo vidjeti razmake izmeu lopatica, no dok radi, djeluje kao kompaktan predmet. Jednako tako i m i, dok atomi koji ine nau fiziologiju vibriraju, djelujemo kao cjelina, a u stvarnosti smo energija u pokretu. 3. Povezani smo mreom Dio prijanje znanstvene paradigme bila je i pretpostavka da gotovo 90% naeg svemira ini prazan prostor. U Boanskoj matrici Gregg Braden istie nedostatke ovakvog naina razmiljanja: Ako je doista prazan, namee se jedno vano pitanje na koje treba odgovoriti: Kako v alovi energije, koji prenose sve, od naih poziva mobilnim telefonima do reflektiranog svjetla koje nam omoguava da vidimo slova na ovoj stranici, putuju s jednog mjesta na drugo? Ba kao to se mrekanje od mjesta na kojem je kamen baen u ribnjak vodom iri dalje, neto mora postojati to prenosi vibracije ivota od jedne toke do druge." Kvantna nas je fizika nauila da ono to se nekad smatralo praznim prostorom, sadrava veliku mreu koja povezuje sve u naem univerzumu: matricu. 3. Odailjemo svoje misli... i opet ih privlaimo natrag Shvativi postojanje tog jedinstvenog energetskog polja, doli smo i do spoznaje da smo tvorci svoje stvarnosti, zato to ono na to se usredotoimo odailje valove u matricu koji nam se vraaju u obliku naih iskustava. Film i knjiga Tajna Rhonde Byrne i djela Esther i Jerryja Hickson, kao to je Trai, i bit e ti dano (Ask and it Is Given), pomogli su mnogim ljudima da shvate da u ivotu dobijemo ono na to se usredotoimo. Mnogi od nas sad su nauili da univerzum reagira na svijest i da nae misli postaju stvarnost. U svijetu koji nas okruuje matrica nam reflektira naa uvjerenja, strahove, nade i snove. Taj je zakon vibracijskog privlaenja". Privlaimo iskustva vibracijske frekvencije sline naoj. to god da odailjemo, vraa nam se kao ivotno iskustvo koje se podudara s naim signalom. Nekim je ljudima uvredljiva zamisao da sami stvaramo svoju stvarnost". Razlog tomu je to imaju dojam da se njome okrivljavaju oni to su stvorili stvarnost koja je sve samo ne privlana. Meutim, kao to emo poslije pokazati, mnogo od onoga to privlaimo povezano je s naim prijanjim ivotnim iskustvima. Toku privlaenja moemo promijeniti i to tako da reprogramiranjem ivotne matrice neposredno radimo na tim iskustvima. Dakle ne samo da nas se ne krivi za stvarnost koju smo stvorili, nego da nas se jaa da steenom spoznajom i znanjem neto uinimo glede te stvarnosti. 4. Moemo promijeniti doivljaj ivota tako da promijenimo slike u matrici U vezi s time eljeli bismo iznijeti jedinstveno tumaenje koje objanjava zato kod nekih ljudi zakon privlaenja jednostavno ne djeluje. Sva naa ivotna iskustva stvorila su slike u naoj matrici. Ako su one pozitivne i poticajne, pomau nam da privuemo jo vie onog to elimo . No ako su negativne i destruktivne, takva emo iskustva privlaiti. Pukom eljom za drugaijim iskustvima, dok imamo te destruktivne slike u polju, neemo promijeniti toku privlaenja. Meutim kad ponemo primjenjivati tehniku reprogramiranja ivotne matrice, doslovce mijenja mo slike u svojem polju i tako mijenjamo smijer ivota privlaei drugaija iskustva. Kad je Karl prvi put uo za zakon privlaenja, zamislio ga je kao veliku ruku koja se sputa s neba i izabire ljude koji e imati bolja ivotna iskustva! Danas kad zna za slike u polju, shvaa koliko je ta predodba bila pogrena. Privlaimo iskustva koja su slina naim slikama i ljude sa slikama koje su uline naim slikama. Sve dok ne promijenimo svoje slike, nastavit emo privlaiti iste stvari. Prijo nego to objasnimo kako reprogramiranjem ivotne matrice moemo promijeniti slike u naem polju, pogledajmo i druga polja koja postoje kao dio nae stvarnosti te kako djeluju na nae ponaanje i toku privlaenja. LOKALNA POLJA Ba kao to postoji jedinstveno energetsko polje koje povezuje sva bia, postoje i lokalna polja oko naeg tijela koja ne oblikuju samo na fiziki oblik nego i ponaanje, obiaje i navike. Ta se polja razliku od matrice zato to su oko nas. No istovremeno su to potpolja koja su dio matrice . Pogledajmo kako utjeu na na svakodnevni ivot. Polja obrasci prolosti U svojim ranim dvadesetima Sasha je redovito uzimala amfetamine i halucinogene kako bi blokirala emocije vezane za djetinjstvo i ivotne traume. inila je to osam godina, poevi s 19 i prestavi s 27. Jedno odreeno razdoblje u ranim dvadesetima uzimala je ulinu drogu poznatu kao speed. Uzimala bi je svaki petak naveer, probdjela bi veinu noi i naglo bi se se budila subotom ujutro. Njezin tadanji partner ostajao bi u krevetu i prespavao bi itav dan, a ona bi leala uz njega, nemona da se na bilo to natjera, neprestano vrtei u glavi to je rekla ili uinila. Zapravo bi samu sebe nekoliko sati u komadu psihiki maltretirala. Nastavila je s tim obrascem jo nekoliko godina . lako s 25 vie nije uzimala speed, i dalje se svake subote rano budila. Nastavila se muiti istim obrascem opsesija oko onog to je uinila, tako da je subota za nju uvijek bila bolan i uznemirujui dan ispunjen tjeskobom i samopreispitivanjem. Obrazac se nastavio sve do njezinih tridesetih kad ga je uspjela razbiti tehnikom reprogramiranja ivotne matrice i EFT -om. Sasha je takoer odreeni broj godina provela u radu s tinejderima s tekim problemima u ponaanju. Predaval a je terapeutsku dramu kao sredstvo koje je djeci pomagalo da razmisle o onom to ine te da osvijeste svoje destruktivno ponaanje koje je esto bilo na rubu kriminala. Terapeutskom dramom o ulinom kriminalu omoguila im je da glume i rtvu i poinitelja kako bi iskusili sve aspekte problema. Dje ca su pokazala velik napredak na nastavi i Sasha je bila oduevljena. Osjeala se kao da mijenja svijet! Meutim veina je pobjeda bila kratkog daha.

Za vrijeme svojeg desetogodinjeg braka Karl je imao sve vie problema s donjim dijelom lea. Patio je od prolapsa diska i ukljetenja ivca. Kako mu je nezadovoljstvo brakom raslo, tako su mu so pogorali simptomi. Zbog neprestanih bolova ak je i sinu Danielu rekao da se vie nee moi zajedno baviti sportom. Kad mu je brak okonao i kad je poeo raditi na svojim problemima, potekoe s leima su se povukle. Meutim svakog Boia, kad bi itav dan proveo s bivom enom i djecom i vratio se u stare obrasce, kako bi dan odmicao, tako bi se bolovi sve vie vraali. Nakon to ga trebalo bi mu nekoliko dana da se opet osjea normalno". Godinama poslije, dok je radio s jednim praktiarom holistike medicine koji se koristio dijagnostiko m metodom poznatom pod nazivom META-Medicine (o kojoj emo govoriti u Poglavlju 3), reeno mu je da je njegov problem povezan sa s amopodcjenjivanjem. U prvom se trenutku snebio na tu opasku, ali onda mu se uinila loginom. Doista se osjeao podcijenjenim u obiteljskoj situaciji u kojoj se naao. Bio je mu koji je ostajao kod kue s djecom i imao je enu vrlo jakog i dominantnog karaktera. Vraajui se u blagdansko vrijeme u staru kuu, osjeao se onako kako se osjeao dok je bio u braku. to je zajedniko svim tim obrascima ponaanja? Odgovor glasi: polja". Sve nae ponaanje, bilo ono poticajno ili autodestru ktivno, ima svoje vlastito polje koje nas potie da reagiramo na odreeni nain. Koncept polja nije nov. Postoji ve odreeni broj poznatih polja kao to su, primjerice, gravitacijsko i magnetsko. Usto rad biologa Ruperta Sheldrakea upuuje na to da sve ive stanice, tkiva, organi i organizmi takoer imaju svoja polja, koja on naziva morfnim poljima". Ona oblikuju svaku pojedinu vrstu. Sheldrake nas je uvelike zaduio zato to je njegov rad nadahnuo mnoge tehnike reprogramiranja ivotne matrice. Morfna su polja habitualna, odnosno to se vie ponavljaju, to su snanija Na njih utjeu prijanji dogaaji i to procesom koji se naziva morfna rezonancija". Svaka pojedina stanica, organ ili vrsta poprimaju specifian oblik zbog svoje morfne rezonancije sa slinim stanicama, organima ili vrstama iz prolosti. Bihevioralna polja Usto to odreuju oblik, polja odreuju i socioloke obrasce, obiaje, ponaanje i navike uma. Nameu ivanom sustavu ritmine obrasce koji djeluju na osjetilne i motorike dijelove mozga i tako utjeu na ponaanje. Svaka vrsta, ukljuujui ljudsku, ima svojevrsno uroeno instinktivno ponaanje. Usvajamo ga morfnom rezonancijom s lanovima nae vrste koji su nam prethodili. Naueno je ponaanje drugaije i utvruje se rezonancijom u nama samima. Naa se morfna polja uvruju ponavljanjem odreenih obrazaca i ponaanja. Naueno ponaanje i polja koja ga prate zapravo su vaan dio naeg procesa socijalizacije. Da nema tih polja, u naem ivotu ne bi bilo nikakve strukture. Svaki oblik ponaanja, od najjednostavnijeg ina pranja zubiju do sloenijeg ina komuniciranja s pripadnicima suprotnog spola, ima svoje polje koje su stvorila naa ivotna iskustva i koje je uvrstila rezonancija u nama. Mnoga od tih bihevioralnih polja mogu biti pozitivna i poticajna. Ako vam je ivot, primjerice, strukturiran i organiziran, vjerojatno ste stvorili pozitivna bihevioralna polja oko funkcioniranja. Ako vam u ivotu nedostaje strukture, bihevioralna su vam polja vjerojatno neto kaotinija. A ako ste opsjednuti redom ili vas ak mui stanje kao to je obuzeto prisilni poremeaj, vaa bihevioralna polja oko organiziranosti postala su prejaka. Mijenjanje bihevioralnih polja Kako mijenjamo ponaanje? Svi smo uli izreku da se starog psa ne moe nauiti novim trikovima. U svjetlu na ih saznanja o bihevioralnim poljima, ta izreka zapravo govori o problematinosti mijenjanja bihevioralnog polja. Pozabavimo se jednim uobiajenim scenarijem. elite neto promijeniti kod sebe i ovaj put doista vjerujete da ete u tome i uspjeti. Moda ak i svima kaete za svoj plan. Odreujete datum. Veina se ljudi odluuje za ponedjeljak ili prvi u mjesecu. Jasno, najpopularniji izbor je prvi sijenja zato to se tada svi mijenjaju. To onda mora biti najbolje vrijeme, zar ne? Zacrtanog datuma ulaete svu svoju energiju u promjenu. Prvi dan dobro prolazi. Osjeate samopouzdanje i moda se ak hvalite svojim uspjehom. Stanje ostaje nepromijenjeno sljedeih nekoliko dana ili ak tjedana. Kako vrijeme prolazi, sve ste sigurniji u sebe. Moda ak misl ite da ste pobijedili svoju lou naviku". Ako se radi o konzumiranju okolade, moda pomislite da je u redu ako tu i tamo pojedete komadi. Ako se radi o redo vitoj tjelovjebi, moda povremeno zabuavate. Pa u redu je koji put preskoiti termin, zar ne? Ili vas je moda netko uzrujao, pa time opravdate kratko vraanje starim navikama, dok ne doete opet k sebi. Ionako se radi o privremenom zastranjenju. Sutra ete se opet pridravati pravila. No velika je vjerojatnost da neete. Zato to ete se vratiti starom obrascu i opet biti na poetku. Zvui poznato? Pozabavimo se ovim univerzalnim obrascem. to se ovdje doista dogada? to vie neto ponavljate, to mu je polje snanije. Ako se dugo vremena ponaate na odreeni nain, rezonancija takvog ponaanja je snana i ima jak utjecaj na vas. Kad svjesno odluite da neto elite promijeniti, kad uloite mnogo energije u tu odluku i aktivno provedete promjenu, ponete se usklaivati s novim, takorei oprenim poljem. Razmotrimo to vezano za Sheldrakeovu opasku: Tako dugo dok je sustav usklaen s poljem, ono ima materijalan uinak. Meutim ako se usklaenost promijeni, druga polja ulaze u igru: prvotno polje nestaje." Usklaujui se s novim poljem, osjeate se sasvim drugaije. Novo polje ima svoju rezonanciju i moda se zbog nje osjeate samouvjereni, sigurni i sposobni. No ako prebrzo pomislite da ste svladali problem i ako prerano povjerujete da je to novo polje sasvim stabilno, moe vam se d ogoditi da skliznete u staro ponaanje unato svom tom samopouzdanju koje vam daje rezonancija novog polja. Problem je u tome to im se poskliznete, usklaujete se sa starim poljem koje jo itekako odzvanja u vama. Sheldrake kae: Na svaki organizam najjae djelovanje ima morfna rezonancija iz njegovih prolih stanja, zato to je organizam sliniji sebi u neposrednoj prolosti nego bilo kojem drugom organizmu." Odmah prepoznajete staro polje. Ono je pop ut starog prijatelja, ali prijatelja kojem se neprestano vraate iako znate da odnos s njim na vas djeluje destruktivno. Ako se ve godinama vrtite u tom zaaranom krugu i pitate se zato niste dovoljno jaki ili to nije u redu s vama, sjednite, opustite se i prestanite si predbacivati. Naime ponaanje je veoma teko promijeniti samo snagom volje zato to volja dolazi iz svjesnog uma, a on nije jai od podsvjesnog uma ili polja. tovie, mislimo da su podsvjesni um i polja jedno te isto (vie o tome u sljedeem poglavlju). Ako vam nisu pomogle druge intervencije, ak ni intervencije energetske psihologije koje kao da ama ba svima pomau, eto objanjenja zato. Razrijeivi staru traumu moda ste sprijeili usklaivanje sa starim poljem, ali niste se uskladili s novim. Posljedica toga je da se novo ponaanje nije uspjelo stabilizirati. to je onda rjeenje? Reprogramiranjem ivotne matrice upoznat emo vas i jedinstvenom tehnikom ienja polja koja e vam pomoi da se uskladite s novim poljima i da ih stabilizirate. No to je tek dio procesa. Pokazat emo vam kako da se vratite onom to uzrokuje vae destruktivno ili habitualno ponaanje te da proistite energiju iz prolosti koja vas zadrava u tom starom obrascu. Nadalje objasnit emo vam kako da stvorite nove s like u svojem polju tako da se moete poeti usklaivati s novom navikom ili ponaanjem. Zapravo emo vam pokazati kako da stvorite novu sliku o sebi i kako da je onda stabilizirate novim i poticajnim poljem. Osobni doprinos im u svojem polju budete imali nove slike, poet ete u ivot privlaiti nova iskustva. esto spominjemo Polje snova (Field of Dreams), film Kevina Costnera, u kojem se vie puta ponavlja reenica: Sagradi, i doi e!" Stvorite li nova polja, u ivot e vam ui pravi ljudi i ivot e vam se poeti mijenjati. No takoer je vano iskoristiti te prilike. U industriji osobnog razvoja popularna je sljedea pria: Ribarska se brodica prevrne usred oceana i ribar se dri na povrini pridravajui se za nju. Sam sebi kae: Bog e me spasi ti." Nailazi druga ribarska brodica s koje ga pokuaju izvui iz vode. No on odbija uz rijei: Bog e me spasiti." Dupin mu nudi da e ga prebaciti do obale. Ribar odgovara: Hvala, ne treba. Bog e me spasiti." Nailazi kit, takoer nudi prijevoz. Ribar odgovara: Bog e me spasiti." Na kraju se utapa. Doavi u nebo, pita Boga zalo ga nije spasio. Bog odgovara: Poslao sam ribarsku brodicu, dupina i kita. Zato se sam nisi spasio?" Dakle kad promijenite slike u polju, toka privlaenja poet e se mijenjati, no morat ete i sami neto poduzeti da vam se ivot doista promijeni. U Treem dijelu knjige podrobnije se bavimo time kako promijeniti ivotna iskustva. Istraimo zasad odnos izmeu sjeanja i naih lokalnih polja te kako se to odraava na reprogramiranje ivotne matrice. Sjeanje Mnogo toga govori u prilog tvrdnji da sjeanje nije pohranjeno u mozgu, kao to se prije misl ilo, nego u lokalnim poljima. Na toj se spoznaji velikim dijelom temelji rad koji emo poslije obavljati tehnikom reprogramiranja ivotne matrice. Vano je da tu spoznaju usvojite kako biste bolje razumjeli tehniku.

Ortodoksna medicinska teorija ve neko vrijeme smatra da su sjeanja i navike pohranjeni kao materijalni tragovi" u mozgu. Obavljeno je bezbroj eksperimenata koji su to trebali dokazati, meutim ni jednom nije uspjelo. Usto neuroznanstvenik Francis Crick smatra da postoji i praktian problem glede zamisli da je sjeanje pohranjeno u mozgu. Ljudsko sjeanje esto traje i desetljeima. S druge strane smatra se da se gotovo sve molekule u naem tijelu, osim DNK, izmjenjuju u roku od nekoliko dana, tjedana ili, u najboljem sluaju, mjeseci. Sjeanje stoga ne moe biti pohranjeno u mozgu jer je i mozak podloan izmjeni molekula. ini se da ljudi i ivotinje nasljeduju kolektivno sjeanje svih prijanjih pripadnika vrste te da i sami pridonose tom sjeanju. Usto svi imamo i vlastita sjeanja, koja se takoer smatraju morfnim poljima. Usklaujemo se s njima autorezonancijom, kad su obrasci aktivnosti u ivanom sustavu slini uhrascima aktivnosti u prolosti. Kao majstor EFT-a, a osobito radei na uklanjanju energetskih poremeaja nastalih oko prolih sjeanja svojih klijenata, Karl je poeo uviati da Jaanja zadravaju u polju, a onda je naiao na rad molekularnog biologa Brunea Liptona. U svojoj prezentaciji Kako gore, tako i dolje: Uvod u fraktalnu evoluciju (As Above, So Below: An Introductiori to Fractal Evolution) snimljenoj na DVD-u, dr. Lipton govori o tome kako na svakoj stanici imamo receptore koji se usklauju s jastvom matrice. Uenje ini se da uenje prenosi morfnom rezonancijom. Iako ne odobravamo pokuse na ivotinjama, najsveobuhvatnija studija o uenju i morfnoj rezonanciji zasluuje da je ovdje spomenemo. U studiji su se promatrali takori u vodenom labirintu, takori prvog narataja grijeili su u prosjeku 165 puta prije nego bi doli do kraja labirinta. Svaki sljedei narataj grijeio je sve manje. takori trinaestog narataja imali su u prosjeku 20 pogreaka. Kad je pokus ponovljen drugdje, zapanjujue je da je prvi novi narataj takora u prosjeku grijeio 25 puta, s tim da su neki takori ve iz prvog pokuaja uspjeli izai iz labirinta. ini se da su novi takori nastavili ondje gdje su stari stali i da su u kolektivnom nesvjesno morfnom rezonancijom preuzeli infor macije potrebne za izlazak iz labirinta. I u prirodi se mogu zamijetiti bezbrojni primjeri morfne rezonancije. Kao zan imljiv primjer ovakvog uenja moe posluiti interakcija izmeu rakova bodljaa i obalnih ptica. Svakog svibnja ve 250 milijuna godina rakovi bodljai polau jaja na obali Zaljeva Delaware, daleko od dohvata morskih grabeljivaca. Meutim oko milijun obalnih ptica dolazi se gostiti tim jajima, neke zbog toga ak prelete 15 000 kilometara. Rakovi, koji zemljom kroe od doba dinosaura, kad ptice jo nisu ni postojale, nisu mijenjali svoj program kako bi se obranili. S druge strane ptice su morfnom rezonancij om nauile svake godine u isto vrijeme vraati se na plau kako bi jele jaja rakova. Emocionalna polja Na temelju iskustva steenog viegodinjim radom na emocionalnom zdravlju drugih, rekli bismo da svako emocionalno stanje ima svoje polje. Odreeni broj vodeih imena s podruja osobnog razvoja takoer se bavio ovom milju, ali iz drugaije perspektive. Spomenuli bismo Esther i Jerryja Hicksa koji, u svojem genijalnom radu vezanom za kolektivnu svijestu poznatu kao Abraham, govore o vibraciji razliitih e mocionalnih stanja. Jedna od stavki njihova uenja jest podizanje vibracijskog stanja radi boljeg usklaivanja s izvorom energije. Sastavili su ljestvicu emocija:
1. Radost, 2. Strast 3. Zanos,

znanje, osnaenost, sloboda, ljubav, cijenjenje

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

revnost, srea oekivanje, vjerovanje 5. Optimizam 6. Nada 7. Zadovoljstvo 8. Dosada 9. Pesimizam 10. Frustriranost, razdraenost, nestrpljenje 11. Osjeaj svladanosti
4. Pozitivno

Razoaranost Sumnja Zabrinutost Krivnja Obeshrabrenost Bijes Osveta Mrnja, gnjev Ljubomora Nesigurnost, krivnja, nedostojnost Strah, tuga, depresija, oaj, bespomonost

Predlau da osoba, kad se nalazi u jednom od niih vibracijskih stanja, pokua dosegnuti stanje koje je neznatno iznad onog u kojem se nalazi te da SS tako nastavi penjati emocionalnom ljestvicom. Ono to opisuju nalikuje na promjenu emocionalnih polja. Dok ponovno proivljavate odreene emocije, moete prepoznati svoja nmocionalna polja. Zapamtite, morfna je rezonancija habitualna: to neku emociju vie ponavljate, to ima jau rezonanciju. Iz tog je razloga lako opet upasti u destruktivne emocionalne obrasce. Meutim tehnike poput reprogramiranja ivotne matrice, EFT-a i TFT-a neposredno utjeu na emocionalna polja i mijenjaju ih. Usto u nastavku ove knjige nauit ete kako vlastita destruktivna emocionalna polja pretvarati u pozitivna i poticajna. Polja bolesti Nakon to je otkrio Shaldrakeovo istraivanje o morfnim poljima i morfnoj rezonanciji, Karl je, naravno, poeo te teorije pri mjenjivati na svoje poimanje bolesti. Zapazio je da svaka bolest ima sebi svojstvenu morfnu rezonanciju. To se polje stvara preuzimanjem informacija iz kolektivnog nesvjesnog onih koji su od te bolesti patili u prolosti i dodavanjem vlastitih tumaenja i oekivanja te ponavljanjem obrazaca ponaanja vezanih uz bolest . No postoji mogunost da su oni koji su svladali neizljeivu bolest uspjeli, najrazliitijim intervencijama, promijeniti morfnu rezonanciju vezanu za stanje i tako se izlijeiti. Nakon to je prebrodila sindrom kroninog umora (ME), bolest koja je zasad neizljeiva , Sasha je bila uvjerena da joj je niz terapeutskih postupaka i metoda samopomoi pomogao da promijeni morfnu rezonanciju bolesti. Na poetku je bila pod snanim utjecajem kolektivnog nesvjesnog o stalih koji su bolovali od sindroma. Bolest je bila obavljena golemom koliinom negativnostl i pogreno shvaanje rezultiralo je pogrenom dijagnozom i diskriminacijom mnogih oboljelih koji su prethodili Sashi. Osjetivi na vlastitoj koi dio tih pre drasuda, s obzirom na to da joj je trebalo dobrih godinu dana da joj postave dijagnozu i jer su medicinski profesionalci esto odbacivali njezine simptome, Sasha je otkrila da je veoma lako uskladiti se s kolektivnim polj em ME-a i preuzeti uvrijeena vjerovanja o bolesti, ukljuujui i stajalite da oporavak moe trajati godinama, pa ak i desetljeima, te da se tek malobrojni sasvim oporave. Meutim primjenom niza tehnika, unosom dodataka prehrani i nje zinom promjenom, dolo je do pomaka u svijesti i Sasha vjeruje da joj je to pomoglo da promijeni morfnu rezonanciju bolesti. Skeniranje polja ljudskog tijela Kad su Karl i Sasha tek poeli raditi na konceptu polja, inili su to bez ikakvog opipljivog dokaza da ta polja uope postoje. No u meuvremenu su naili na ureaj koji skenira polja ljudskog tijela i dobivene rezultate prikazuje na raunalnom zaslonu. Program, koji s nevjerojatnom preciznou dekodira polja ljudskog tijela, nastao je na temelju rada Petera Frasera, a Harry Massay inkorporirao ga je u tehnoloki raunalni program. U svojoj knjizi Dekodiranje polja ljudskog tijela (Decoding the Humand Body-Field), Frser proiruje nae znanje o poljima tijela. Ona su sastavni dio tijela, nisu odvojena od tijela niti su izvan njega. Fraser navodi i morfna polja koja oblikuju tijelo i organe. Postoje razliita polja vez ivnih tkiva u tijelu, njima prolaze meridijani i u njima obitavaju emocije. Sva su ta polja, radi odranja zdravlja, obuhvaena poljem srca. Doe li do poremeaja polja, javljaju se bolesti. Sustav koji su stvorili Fraser i Massey, poznat kao Nutri-Energetic Systems ili NES, moe precizno odrediti emocionalne poremeaja, nutritivnu neravnoteu zatrovanost, prekid protoka informacija prema pojedinim organima i oko njih, k ao i mnoge druge probleme koji se javljaju u poljima ljudskog tijela. lako NES ima vlastite sustave za lijeenje tih poremeaja, njegova se tehnologija moe koristiti u spoju s drugim modalitetima lijeenja radi otkrivanja uzronih imbenika bolesti. Ta je tehnologija revolucionaran pomak u naem razumijevanju polja ljudskog tijela zato to nam omoguava da vidimo poremeaj u polju tijela odreene osobe te da pristupimo njegovu rjeavanju. lako nam mogunost skeniranja polja nije neophodna da bismo uspjeno primjenjivali tehniku reprogramiranja ivotne matrice, ta nam je tehnologija, ve u najranijim fazama eksperimentiranja, pokazala da postoji veza izmeu poremeaja uoenih NES -om i ivotnih trauma koje je osoba doivjela. Poslije emo vam pokazati kako da tehnikom reprogramiranja ivotne matrice izlijeite ivotne traume te kako da iz polja svojeg tijela proistite poremeaje.

2. POGLAVLJE TIJELO-UM: POVEZIVANJE MISLI, UVJERENJA I BIOLOGIJE U 70-im i 80-im godinama prolog stoljea naglo se shvatilo da um utjee na tijelo. U tom se razdoblju razvio pokret samopomoi i pioniri poput Louise Hay isticali su da tvrdnje i misli mogu utjecati na zdravlje. Meutim u to je vrijeme bilo malo znanstvenih dokaza koji bi podupr li povezanost uma i tijela. Glavni je problem bio u tome to su oni koji su razumjeli povezanost uma i tijela doveli u pitanje popularni zapadnjaki znanstveni model, koji se uvelike oslanjao na darvinistiki pristup znanosti. Taj je model na tijelo gledao kao na stroj koji se moe pokvariti i kao na sredst vo koje podupire glavu! Bolesti su se suzbijale iskljuivo lijekovima, nije bilo prostora za tvrdnje da misli i uvjerenja mogu utjecati na zdravlje. Kad bi se koja takva tvrdnja i uspjela provui, bila bi odbaena kao newedgeovska teorija. Sashino najranije sjeanje na dovoenje u pitanje tog modela vezano je za dokumentarac koji je gledala u ranim 80-ima o oboljelima od raka koji su, vjerujui da se mogu oporaviti, djelovali na svoju sposobnost ozdravljenja, lako tada jo nije imala ni deset godina, jasno se sjea ka kvu je to promjenu u njoj izazvalo. Obiljeena kao boleljlvo dijete", odgajana je u uvjerenju da joj jedino lijenici mogu pomoi. No dokumentarac je prikazivao mukarce i ene koji s u se protiv smrtonosne bolesti borili vlastitim umom. Premda su proli deseci godina prije nego to je nauila umom utjecati na svo je tijelo, Sasha nikad nije zaboravila pomak koji je u njoj izazvao taj film. I kad se onda sve promijenilo? to je bilo prekretnica? Smijeno, ali upravo je farmaceutska industrija bila ta koja je pruila najvie znanstvenih dokaza da um djeluje na tijelo - industrija koja je zainteresirana za iskljuivo oslanjanje na farmaceutske lijekove. Ironija je u tome to su neprestanim dok azivanjem placebouinka pomogli da mi potvrdi povezanost uma i tijela. Placebo-uinak Farmaceutska industrija placebo doivljava kao gnjavau - neto to ometa istraivanje". Svaki put kad se testira neki lijek, farmaceutske tvrtke moraju u test ubaciti i inaktivnu supstancu, placebo, kako bi provjerile djelovanje lijeka. Ono to je nevjerojatno jest to da u mnogim sluajevima i naktivna supstanca djeluje gotovo jednako dobro kao i lijek. ini se da percepcija koju osoba ima o uinku lijeka pozitivno djeluje na njezino ozdravljenje. Fasciniranost placebo-uinkom navela je znanstvenika Davida Hamiltona da napusti svoje prestino radno mjesto u farmaceutskoj industriji i da se posveti istraivanju i pisanju o povezanosti tijela i uma. Na tu je temu napisao knjige Vana je misao: Zato je tono da um vlada tijelom ( It's the Thought That Counts: Why Mind over Matter Really Works) i Kako umom izlijeiti tijelo ( How Your Mind Can Heal Your Body). Obje knjige objedinjuju bezbrojne istraivake eksperimente koji istiu prirodu placebo-uinka. U jednoj se studiji, primjerice, trudnicama davao lijek za koji im je reeno da e im suzbiti povraanje i munine. Onda se od njih trailo da progutaju ureaj koji mjeri eluane kontrakcije uzrokovane muninom. Lijek koji su dobile doista je suzbio kontrakcije, kao to je reeno. Meutim ene su, zapravo, dobile sirup od korijena ipekaka, lijek od kojeg im je trebalo ak biti gore. Mo autosugestije ne samo da je nadvladala muninu nego i djelovanje lijeka. Ova i brojne druge studije pokazuju da su nae misli, osjeaji i uvjerenja o tome kako e neki lijek djelovati na nas sastavni dio naeg procesa ozdravljenja. Stoga, ako se moemo izlijeiti snagom uvjerenja u djelovanje neke neaktivne supstance, onda se moemo izlijeiti i snagom same misli. No kao to pozitivno djeluje na tijelo, um moe djelovati i veoma negativno. Zdravlje moemo stvoriti placebo-uinkom, ali ga jednako tako moemo ponititi placebo-uinkom. Nocebo uinak Nocebo-uinak je posljedica moi koju negativne misli mogu imati nad naim zdravljem. To je shvaanje opeprihvaeno u medicinskoj industriji. Naime u mnogim se sluajevima pokazalo da kad lijenik pogreno postavi dijagnozu, pacijent moe umrijeti od dijagnosticirane bolesti. I uvjerenja koja ljudi imaju o djelovanju lijekova mogu rezultirati smru. Neki se primjeri toga navode u knjizi Revolucionarna otkria: Kako stajalita i uvjerenja mogu utjecati na zdravlje (Healing Breakthroughs: How your Attitudes and Beliefs Can Affect your Health) dr. Larryja Dosseya. Primjerice jedan je pacijent, alergian na penicilin, dobio placebo, no im ga je progutao, reeno mu je da se zapravo radilo o penicilinu. Pao je u anafilaktiki ok i odmah umro. Ovaj je sluaj jasan primjer moi nocebo-uinka. Dr. Dossey takoer navodi sluaj sredovjene ene koja je na jednoj strani srca imala suenje trikuspidalnog zaliska. Zbog tog je stanja doivjela blai oblik kroninog kongestivnog zatajenja srca, no medicinskom intervencijom problem je uspjeno rijeen. Dok je bila na kontroli u bolnici, istaknuti je kardiolog vodio studente u rutinski obilazak odjelom. Uao je u sobu i rekao studentima: Ovo je TS." I onda je naglo izaao uope joj se ne obrativi. Nakon nekoliko trenutaka ena je poela hiperventilirati, broj otkucaja srca bio je 150 u minuti, oblio ju je znoj i plua su joj se poela puniti tekuinom. Lijenici koji su je lijeili bili su zateeni i pitali su je to se dogaa. Odgovorila je da je specijalist rekao da ima TS, za koji je mislila da znai terminalno stanje", odnosno smrt. Jedan od lijenika objasnio je da TS znai trikuspidalna stenoza" i da taj termin opisuje stanje njezina sranog zaliska. Meutim ena se nije dala razuvjeriti, plua su joj se nastavila puniti tekuinom i izgubila je svijest. Tog istog dana umrla je od intraktabilnog zatajenja srca. I tako na um, kojeg se od najranije dobi uilo da vjeruje u autoritet medicinske profesije, moe izazvati kaskadu kemijskih reakcija koje rezultiraju boleu pa ak i iznenadnom smru. U biti nas se moe programirati za bolest. No nije medicinska profesija jedina koja moe stvoriti noc ebo-uinak - moemo ga stvoriti i sami. U istoj knjizi dr. Dossey opisuje neto to naziva sindromom crnog ponedjeljka". Iznenadit e vas podatak da se vie sranih udara dogodi pone djeljkom u 9 ujutro nego u bilo kojem drugom trenutku u tjednu. Dr. Dossey smatra da najbolji prediktor prvog sranog udara nije ni jedan od glavnih rizinih imbenika (poput visokog krvnog tlaka, visokog kolesterola, puenja i dijabetesa) nego nezadovoljstvo poslom". ini se da nae misli i osjeaji, kao to su odvratnost prema radnome mjestu, strah od njega i preoptereenost, mogu izazvati srani udar. Kako je to mogue? Candace Pert, vodea psihofarmakologinja, smatra da u tijelu stvaramo niz kemijskih reakcija koje su potaknute naim mislima i osjeajima. Interakcija izmeu tijela i uma Izmeu fizike grae stanica i emocionalnih iskustava postoje odreene kemijske veze. Candace Pert itav je ivot prouavala te veze. Otkrila je da svaka stanica u tijelu, a ne samo one u mozgu kao to se prije mislilo, ima receptore za emocije. Prije njezinih istraivanja vjerovalo se da, kad zbog emocija porumenimo ili osjeamo ushienost, tijelo reagira na signal iz mozga. Istraivanja dr. Pert otkrila su da se te reakcije ne stvaraju samo u mozgu nego u itavom tijelu. Kljuni imbenici koji utjeu na nae emocionalne reakcije siune su glasnike molekule poznate kao neuropeptidi. Svaka stanica u tijelu ima na svojoj povrini tisue receptorskih molekula koje joj slue kao osjetilni organi. Zadatak im je hvatati signale iz prostora koji ih okruuje. Kad receptori ulove signal, prenose ga duboko u stanicu. Stanica onda odreuje hoe li se dijelili i rasti, hoe li troiti ili tedjeti energiju, hoe li se obnavljati, boriti protiv Infekcije i tako dalje. Signali komuniciraju izmeu stanica hormonima, neurotransmiterima i peptidima, koji se zajednikim imenom nazivaju ligandima. Ti ligandi ine infrastrukturu potrebnu za konverzaciju koja se odvija u umu i tijelu". Zasluni su za 98% prijenosa podataka u mozgu i tijelu. Na temelju svojeg rada dr. Pert peptide i receptore naziva molekulama emocija". Kae da su emocije veza izmeu fizikog tijela i nefizikih stanja svijesti te da se ta veza stvara ondje gdje se nalaze stanini receptori". Takoer istie da peptidi i receptori ne stvaraju emocije u uzrono -posljedinom odnosu. Naprotiv, njezina istraivanja potvruju da su same molekul e emocije. Osjeaji koji se u nama javljaju zapravo su vibracijski ples do kojeg dolazi kad se peptidi veu za svoje receptore". Ispod naih osjeaja, na podsvjesnoj razini, razmjenjuju se goleme koliine emocijskih informacija. To je dr. Pert navelo na tvrdnju: Tijelo je na podsvjesni um." Mi koji se bavimo tehnikom reprogramiranja ivotne matrice smatramo da se podsvjesni um protee i na naa lokalna polja kao i na matricu. Vjerujemo da se stanice u lokalnim poljima usklauju s jastvom i da, posljedino tomu, dolazi do fiziolokih promjena. Ali vratimu se podsvjesnom umu i njegovu djelovanju na tijelo. Postoji niz dokazanih naina na koje svakodnevno snagom uma moemo djelovati na tijelo. U te naine ubrajaju se vizualizacija i potvrivanje. Vizualizacija O snazi podsvjesnog uma govori injenica da ljudi vizuallzacijom mogu povratiti zdravlje. To je oit primjer povezanosti uma i tijela. U svojoj knjizi Kako umom izlijeiti tijelo David Hamilton naveo je brojna istraivanja koja pokazuju kako vizualizacija moe rezultirati ozdravljenjem. Knjiga sadri mnotvo osobnih pria obinih ljudi koji su se snagom vizualizacije izlijeili od raka, autoimunih bolesti, flbromijal gije i tako dalje. Spominje se i Sashina pria jer je vizualizacija bila jedna od tehnika kojima se koristila.

Afirmacije Afirmacije, koje je popularizirala Louise Hay, jo su jedan primjer djelovanja uma na tijelo. Ponavljanje pozitivne tvrdnje, afirmacije, moe imati iscjeljujui uinak. Popularni film Tajna govori o eni koja se izlijeila od raka dojke tako to je neprestano ponavljala rijei hvala ti na mojem ozdravljenju", sve dok se tumor nije povukao. Nae rijei i misli jaaju sinaptike veze u mozgu i mijenjaju obrasce ivane aktivnosti to nadalje djeluje na nae tijelo i um, toku privlaenja pa tako i na stvarnost. Plastinost mozga Zato vizualizacija i afirmacije imaju uspjeha? Danas se zna da je za to odgovorna plastinost mozga". U svojoj izvrsnoj knjizi Kako umom izlijeiti tijelo David Hamilton objanjava da svaka misao izaziva mikroskopske promjene u strukturi mozga: Misli, na neki nain, ostavljaju u mozgu fizike tragove ba kao to i mi ostavljamo tragove na pijesku." Dok razmiljamo, modane stanice poznate kao neuroni meusobno se povezuju: stvaraju neuronske veze. I fizika iskustva i misli stvaraju nove veze. to vie neku misao ili iskustvo ponavljamo, to su neuronske veze gue. I stoga, kako istie David Hamilton, vizualizacijom zapravo mije njamo mikroskopsku strukturu mozga". Na jednak nain djeluju i afirmacije. I afirmacije i vizualizacija primjer su sluaja kad um stvara materiju. Mislima mijenjamo fiziku strukturu mozga . Uloga srca Prema staroj znanstvenoj paradigmi pretpostavljalo se da nae emocionalne reakcije dolaze iskljuivo iz mozga. Danas znamo da to nije tako. Istraivanje organizacije Institute of HeartMath upuuje na to da su emocijama zahvaeni i srce i tijelo i mozak. Istraivanje je otkrilo da srce ak ima vlastiti neovisni ivani sustav. Taj se sloeni sustav naziva mozgom u srcu". Prima i odailje informacije natrag u mozak u glavi, stvarajui tako dvosmjernu komunikaciju izmeu srca i mozga." Iznenaujue je da srce alje vie signala mozgu nego li mozak srcu! Srce, tovie, stvara najsnanije elektromagnetsko polje u tijelu. ezdeset je puta vee od elektromagnetskog polja mozga i proima svaku stanicu u tijelu. Magnetska je komponenta gotovo 5 000 puta snanija od magnetskog polja mozga i osjetljivi je magnetometri biljee ak na metar udaljenosti od tijela. Dakle mozak i srce komuniciraju jedno s drugim, ali i s tijelom i svijetom oko nas. Signali koje odailju utjeu na nae ponaanje i osjeaje. Isprekidan i nepravilan srani ritam odailje mozgu poruku da smo uzrujani. S druge strane ujednaen i skladan srani ritam alje mozgu signal da je sve u najboljem redu." Ritam naeg srca pod utjecajem je emocija. Gnjev, mrnja, frustracija, strah, zabrinutost i uzrujanost stvaraju nepravilan srani ritam. Dok ljubav, suosjeanje, samopouzdanje, cijenjenost i sigurnost stvaraju pravilan srani ritam. Kad toga postanemo svjesni, ponemo uviati vanost rjea vanja emocionalnih okidaa tehnikama poput reprogramiranja ivotne matrice. Srani ritam snano utjee na procese u itavom tijelu. U organizaciji Institute of HeartMath znanstvenici su pokazali da se ritam mozga prirodno usklauje sa sranim ritmom te da se srani ritam, koji prati trajniju pojavu osjeaja ljubavi i cijenjenosti, odraava i na ritmove krvnog tlaka i respirator nog sustava. Ovi znanstvenici takoer tvrde da srano polje djeluje kao nositelj informacija koji osigurava globalni sinkronizirajui signal za itavo tijelo. Fascinatan dokaz sloenosti srca pruaju prie ljudi koji su ovaj organ dobili transplantacijom. est o poprimaju karakteristike svojih darivatelja iako ne znaju nita o njima. U svojoj knjizi Kod srca (The Heart's Code) Paul Pearsall pie o osmogodinjakinji koja je dobila srce ubijene desetgodinjakinje. Tako je jasno vidjela ubojstvo - ukljuujui mjestu, vrijeme, oruje te ubojiinu odjeu - da je policija uspjela uhvatiti ubojicu i strpati ga u zatvor. Srce alje informacije i u matricu, s obzirom na to da mu se polja mogu mjeriti i do tri metra od tijela. Nova i uzbudljiva istraivanja o snazi srca pruaju potvrdu da su srce, um i tijelo povezani. EPIGENETIKA Postoje brojna polja istraivanja koja dodatno naglaavaju snagu povezanosti uma i tijela. Najznaajnije je epigenetika, a njezin naziv podrazumijeva izvanstanino kontroliranje gena". Geni Ortodoksna znanost i medicina ve neko vrijeme smatraju da nae zdravlje ovisi o genima. U skladu s tom paradigmom, zdravlje se doivljavalo kao stvar puke sree, namijenjeno iskljuivo onima s dobrim genima", dok su bolest, kao krau ibicu, izvlaili nesretnici s loim genima". To se uvjerenje uspjelo zadrati neko vrijeme. Meutim revolucionarni koncept koji se pojavio u biologiji, a koji se naziva novom biologijom", pokazao je da misli i uvjere nja djeluju na stanice, a onda posljedino i na zdravlje na svim razinama. Ova evolucija u znanosti, koja nam omoguava da se iz rtve pretvorimo u gospodara svojeg zdravlja, jo nije zahvatila zdravstvene sustave i jo nije doprla do ire javnosti tako da i dalje prevladava vjerovanje u genetski deter minizam. U svojoj knjizi Biologija vjerovanja (Biology of Belief) Bruce Lipton istie da u svijetu postoji mnogo ljudi koji ive u strahu da e se njihovi geni u svakom trenutku okrenuti protiv njih. I, kao to emo vidjeti, taj se strah pretvara u samoispunjavajue proroanstvo zato to nae misli o naem zdravlju u konanici utjeu na to koliko smo zdravi. Postoji jo jedan problem koji proizlazi iz pripisivanja kontrole genima, a istie ga Dawson Church u svojoj knjizi Duh u genima (The Genie in Your Genes). Krajnja mo nad zdravljem pripisuje se nedodirljivoj domeni molekularne grae, ne naoj svijesti." Kad vjerujemo da svime upravljaju samo geni, odriemo se moi nad vlastitim zdravljem i postajemo rtve sluajnosti. Tim obesnaenjem samo ponitavamo zdravlje. Vano je naglasiti da nova biologija ne obezvreuje u potpunosti ulogu gena te da postoje brojne bolesti koje su nedvojbeno p osljedica mutacije jednog gena. No ini se da tek veoma mali postotak bolesti spada u tu kate goriju. Dr. Lipton smatra da monogenske bolesti pogaaju manje od 2% stanovnitva; veina ljudi dolazi na svijet s genima koji bi im trebali omoguiti sretan i zdrav ivot." To poprilino odskae od starih uvjerenja da su geni krivi za sve bolesti. ini se dakle da geni nisu glavni problem. tovie, neki od glavnih ubojica u zapadnom svijetu, kao to su dijabetes, rak i srane bolesti, ne sma traju se iskljuivo posljedicom genetskog poremeaja. Naprotiv, ini se da su rezultat sloene interakcije izmeu vie gena i okolinih imbenika. U Biologiji vjerovanja Bruce Lipton istie sljedee: Znanstvenici su povezali mnotvo gena s mnotvom razliitih znaajki, ali rijetko su kad otkrili da samo jedan gen uzrokuje neku znaajku ili bolest." Okolini signali to onda uzrokuje bolest, ako geni nisu ti koji svime upravljaju? Danas se zna da gene kontroliraju okolini signali. Aktivira ih na unutarnji i vanjski okoli . Na unutarnji okoli ukljuuje osjeaje, biokemiju, mentalne procese, duhovnost i tako dalje. Na vanjski okoli obuhvaa hranu koju jedemo, otrove kojima smo izloeni, drutvene obrede, spolno ponaanje i tako dalje. Geni nam se gase i pale, reagirajui na signale iz tih okolia. Ti signali iz naeg unutarnjeg i vanjskog okolia kontroliraju i sve nae biokemijske, mentalne i fizike procese, kao i staninu aktivnost. Oni nas odravaju na ivotu. Ali to se dogodi kad pomahnitaju? Prema dr. Liptonu, postoje tri stvari koje ometaju procese signaliziranja U tijelu: trauma, kad kakva nezgoda izazove prekid modanog signala; otrovi, koji ometaju kemijsku strukturu tijela zaduenu za signaliziranje; i um - ako nam um odailje neprikladne signale, u sustavima se javljaju neravnotea i bolest. Moda ete se zapitati zato um alje pogrene signale u tijelo. Odgovor lei u percepciji. Svaka stanica ima tisue siunih receptora koji joj omoguavaju da interpretira svoj okoli. Ti receptori nalikuju na prekidae i uloga im je da reagiraju na mnotvo okolinih signala i da u skladu s njima prilagoavaju biologiju tijela. Kad nam je percepcija tona, oni nam jame opstanak. No ako nam je uprogramirana pogrena percepcija i ako netono interpretiramo svoj okoli, aktiviramo krive reakcije. I zato nam se moe dogoditi da pogreno aktiviramo gene i izazovemo bolest i disfunkciju. Prema rijeima dr. Liptona: Percepcija 'kontrolira' biologiju, ali... te percepcije mogu biti tone ili pogrene. I stoga bi te percepcije bilo bolje nazvati uvjerenjima. Uvjerenja kontroliraju biologiju." Dakle nae vienje svijeta, nae misli i osjeaji utjeu na gensku ekspresiju. U knjizi Duh u genima Dawson Church objanjava kako se odvija ta sloena interakcija izmeu uma i tijela: Dok se bavimo odreenim mislima ili osjeajima, tijelo na to reagira mnotvom sloenih prilagodbi. Svaka misao ili osjeaj pokree odreenu kaskadu biokemijskih spojeva u naim organima. Svako iskustvo izaziva genetske promjene u stanicama ." Tako da se, zapravo, ne radi o kontroli uma nad materijom, ve o umu koji stvara materiju. Nae misli, uvjerenja i mentalni obrasci na svakoj razini utjeu na bioloke procese. Danas postoje znanstveni dokazi koji potvruju ono to su uitelji samopomoi poput Louise Hay itavo vrijeme intuitivno znali - negativne i podrivake misli ne tete samo samopotovanju nego i fiziolokom zdravlju.

Kad je u svojoj borbi protiv ME-a krenula na psihoterapiju, Sashu je izne nadilo kad ju je psihoterapeut traio da prati svoj unutarnji razgovor. Kako je godinama prouavala jogu i radila kao life-coach, smatrala se optimistinom, vedrom i veselom osobom. Meutim njezin je optimizam tih dana bio vie glumljen nego stvaran. Prikazivala ga je prema van, ali ga duboko u sebi nije osjeala. Kad se doista okrenula prema svojem unutarnjem govoru i poela ga pozorno pratiti tijekom dana, primijetila je da gotovo svakih deset sekundi samu sebe radi neeg kori! lako nije bio osuujui, taj je unutarnji monolog gotovo uvijek bio nekakva samokritika. Taj trening joge nije bio lo, ali mogla se vie usredotoiti. Obrok koji je skuhala bio je dobar, ali m alo preslan. Telefonski razgovor bio je u redu, ali mogla je biti iskrenija. ak je u svojem dnevniku imala dio naslovljen.:. to sam danas mogla uiniti bolje"! Unato svim tim godinama rada kojim je pomagala drugima da promijene ponaanje i ojaaju samopotovanje, shvatila je da joj je negdje usput promaknuta bit. U njezinu se sluaju pokazalo tonim da druge uimo onom to bismo ponajprije sami trebali nauiti. I upravo je to bio razlog njezine bolesti (uz mnotvo ivotnih trauma koje je zadravala u svojem energetskom sustavu, a kojima emo se baviti poslije). I zato je hitno, trebala promijeniti obrazci razmiljanja i samokritine misli zamijeniti mislima kojima se iskazuje ljubav i podrka. Poslije emo vam u ovoj knjizi pokazati kako se to radi tehnikom reprogramiranja ivot ne matrice. Misli, uvjerenja i podsvjesni um Zato toliki od nas doputaju svojim mislima i uvjerenjima da im unite ivot? Moemo li, shvatimo li to se dogaa, promijen iti misli i uvjerenja i tako se izlijeiti? Moemo, ali nije dovoljno samo odluiti promijeniti nain razmiljanja. Zapravo, ako ste ikad pukom snagom volje pokuali promijeniti mentalne obrasce, znate da je tako. Svi smo sposobni odluiti da emo svjesno neto uiniti. I donedavno se velik naglasak stavljao na svjesni um, no novija istraivanja pokazuju da se 95 - 99% naeg ponaanja nalazi pod kontrolom podsvjesnog uma. Podsvjesni um obrauje 20 milijuna podraaja u sekundi, dok svjesni um uspije registrirati samo 40. Dok svjesni um moe obavljati nekoliko zadataka istovremeno, podsvjesni ih um obavlja na tisue. Ako ne vjerujete u ovo, razmislite o svim stvarima koje tijekom dana obavite automatski: od ustajanja ujutro do dorukovanja, pranja zubiju i odlaska na posao. Najvei smo dio vremena na automatskom upravljanju i to je automatsko upravljanje podsvjesni um. U knjizi Biologija vjerovanja dr. Lipton istie: Podsvjesni um, jedan od najsnanijih informacijskih procesora koje imamo, posebno promatra kako okolini svijet tako i unuta rnju svjesnost tijela, interpretira okoline informacije i odmah aktivira otprije steeno (naueno) i ponaanje - a sve to bez pomoi, nadzora pa ak i znanja svjesnog uma." U podsvjesnom umu smjetena su i naa uvjerenja o ivotu, svijetu, i, naem mjestu u njemu, uvjerenja o naim sposobnostima, zdravlju i ivotnim izgledima. Ona proizlaze iz ivotnog iskustva i uenja. Neka su pozitivna, poticajna i ohrabrujua. No druga izraavaju samoironiju, podcjenjivanje i samokritiku, bila pozitivna, bila negativna, i jedna i druga utjeu na nau biologiju. Prvih est godina Posebno su vana uvjerenja oblikovana u prvih est godina ivota. Razlog tomu je modana aktivnost tijekom tih godina. Od roenja pa do druge godine ivota za bebe su karakteristini modani valovi delta, a za djecu od druge do sedme godine modani valovi theta. I hipnoterapeut dovodi svoje klijente u stanja svijesti proizvedeno modanim valovima delta i theta, kako bi mu klijenti bili podloniji sugestiji. To objanjava i zato djeca poput spuvi upi jaju uvjerenja, stajalita i ponaanja odraslih oko sebe. Gledano u kontekstu polja, djeca ue iz informacija koje se odailju na vibracijskoj razini u morfnim poljima to ih okruuju. To nedvojbeno ima i pozitivnih elemenata, kao to je stvaranje granica. Granice su neophodne za opstanak. Kad ih ne b i bilo, dijete ne bi razlikovalo sigurnu situaciju od opasne. Meutim i u odrasloj dobi vrtimo iste programe koje smo primili jo u djetinjstvu, to nam moe ii na tetu. Sram je, primjerice, jedno od najuobiajenijih sredstava kojima se stva raju granice - djeca rano naue da prijekoran pogled ili otra rije roditelja znae da su prela granicu. Problem nastaje kad roditelji, promatrajui djeje ponaanje u prizmi vlastite percepcije, budu prekritini i li prestrogi. S duhovnog stajalita, svojim klijentima uvijek govorimo da su im roditelji dali sve od sebe i da su vjerojatno i, sami od svojih roditelja nauili biti prekriti ni prema sebi i drugima. Takvo ponaanje vodi negativnim uvjerenjima i poslije u ivotu, ako ga se ne rijei, moe rezultirati boleu. Sreom u posljednjih se nekoliko desetljea pojavilo mnogo tehnika energetske psihologije koje su omoguile mijenjanje uvjerenja. TFT i EFT dvije su takve tehnike i poslije emo se njima i pozabaviti. Reprogramiranje ivotne matrice unaprijedilo je te tehnike i uinkovito rjeava uvjerenja stvorena tijekom prvih est godina ivota pa ak i ona stvorena u maternici. Poslije ete nauiti kako preobraziti negativna uvjerenja o sebi i tako poboljati zdravlje na svim razinama. 3. POGLAVLJE STRES, TRAUMA I BOLEST Posljednjih desetljea stres se naziva jednim od najveih ubojica naeg vremena. Gotovo svatko na Zapadu nabacuje se tom ree nicom. Obratite pozornost na to koliko je puta sami izgovorite u danu ili koliko puta ujete druge da je izgovaraju. Meutim stres je pogreno shvaen, pogreno procijenjen i podcijenjen. Svedemo li ga na ono to jest, jednostavno emo rei da je on negativna percepcija i misao o situaciji u kojoj se nalazimo, to stvara bolest u naem tijelu. U ovom emo poglavlju prouiti znanstvene injenice na kojima se temelji. Psihoneuroimunologija (PNI) Jedno od znanstvenih podruja koje povezuje stres i bolest podruje je psihoneuroimunologije ili PNI -a. Naziv je osmislio Robert Ader jo 70-ih godina prolog stoljea. PNI pokazuje povezanost mozga i imunolokog sustava te njihovu komunikaciju koja se ostvaruje raznim kemijskim glasnicima. PNI je potvrdil a da stres i tjeskoba mogu utjecati na rad imunolokog sustava i tako prouzroiti bolest. Razvoj i zatita Do jednog od odgovora na pitanje zato stres stvara bolest moe se doi prouavanjem interakcije izmeu dviju glavnih kategorija naeg opstanka: izmeu razvoja i zatite. Nai procesi razvoja ne prestaju ni kad dosegnemo odraslu dob jer svaki dan nadomjetamo milijarde stanica koje nam se istroe u tijelu. I druge strane postoje i zatitni mehanizmi. Ne samo da nam pomau uklo nili opasnosti koje nam prijete od patogenih organizama nego interpretiraju signale iz okolia koji upuuju na moguu opasnost pa onda u skladu s time reagiraju. Bruce Lipton smatra da mehanizmi zadueni za razvoj i mehanizmi zadueni za zatitu ne mogu istodobno optimalno funkcionirati u tijelu. Sve to nas ugroava ili je prijetnja naem opstanku ima prirodni prioritet nad obnavljanjem stanica, tkiva i or gana. Biokemijski smo programirani da se najprije zatitimo, a tek onda obnavljamo. To je savreno logino kad je u pitanju opstanak, ali to ako, zbog mnotva pogrenih uvjerenja ili perc epcija, podsvjesno iz okolia primamo prijetee signale kojih, zapravo, nema? to ako, zbog stresnih i traumatinih ivotnih iskustava, neprestano i pogreno akti viramo mehanizme za opstanak, ne dajui tijelu priliku da se dovoljno oporavi? Kad toga postanemo svjesni, ponemo uviati kako smo zbog pogrenih percepcija pod stalnim stresom to nas onda izlae bolestima. Nadalje kad stanice uoe prijetnju, prestaju s radom i detoksikacijom. To znai da ne unose bjelanevine onako kako bi trebal e. I stoga nam dugotrajne reakcije borbe ili bijega" ugroavaju zdravlje na staninoj razini. Sashi je to bilo pravo otkrie dok se oporavljala od sindroma kroninog umora. Kad je naila na taj podatak, iznenada je shva tila da je, zbog stalnog stresa koji si je nametnula iskrivljenom percepcijom, negativnim uvjerenjima i ivotnim traumama, neprestano bila u stanju stresa i zatite umjesto da se razvijala i oporavljala. Nikakvo udo da je bila bolesna i nikakvo udo da joj se tijelo nije oporavljalo. Tek kad je promijenila percepc iju, prihvatila pozitivna uvjerenja i oslobodila energetski poremeaj izazvan ivotnim traumama, tek se tada mogla poeti razvijati i lijeiti svoju bolest. Djelovanje stresa Kakvo je tono djelovanje stresa? Svi nekako openito znamo da stres oslobaa adrenalin, no veina ljudi nema jasnu sliku kako je to povezano s boleu i ne zna da je stres zapravo, stvar percepcije. U knjizi Duh u genima Dawson Church opisuje razliite situacije koje mogu rezultirati stresom: Sustav vam moe biti preplavljen adrenalinom zato to prema vama juri lopov naoruan noem. Jednako tako moe biti preplavljen adrenalinom zbog stresne promjene na poslu. Takoer moe biti preplavljen adrenalinom bez ikakvog oitog poticaja, osim vaih misli o predstojeem tjednu - o tjednu koji se jo nije dogodio, a moda se nikad i ne dogodi." Va doivljaj svijeta u tijelu izaziva stresne reakcije,

Razmislite na trenutak o razliitim stajalitima koja ljudi imaju o kanjenju, primjerice. Ima onih koji pod svaku cijenu na svaki sastanak moraju doi pola sata prije. U protivnom, hvata ih teka panika. I Sasha je bila takva! Zatim postoje trominutai. Obino je sve u redu ako stignu tri minute prije zakazanog termina, a li ako zakasne, veoma se uzrujaju. Tu su i oni koji moraju stii tono na vrijeme i ak e sjediti u autu ili stajati vani na hl adnoi samo da dou na minutu. I imamo, naravno, one koji kasne. Njih se ugrubo moe podijeliti u tri kategorije: oni koji rade veliku scenu oko svojeg kanjenja, pokazujui tako prema van svoj stres i nelagodu; oni koji se uuljaju, rumenih obraza, proivljavajui duboko u sebi svoju nelagodu; i, na kraju, ona rijetka vrsta koja upada na sastanak, neovisno o tome kad su stigli, poteeni bilo kakvog oblika osobne patnje. Zakasnili su. Pa to? Koga briga? Sashin je partner jedan od tih. Zanimljivo je da je neko mislila kako bi bilo bolje da je sliniji njoj i da se brine zbog toga to drugi misle o njegovu kanjenju. Naravno, zato je ona bila bolesna, a on zdrav. Trebalo joj je neko vrijeme da naui tu vanu lekciju! U ovom primjeru naa ivotna iskustva glede kanjenja, nai strahovi i zbog tue osude, nai strahovi zbog toga to nismo dovoljno dobri, stvar su percepcije. Kakve stresne reakcije takva percepcija moe izazvati? Pogle dajmo to se dogaa u tijelu kad smo pod stresom. Osovina hipotalamus-hipofiza-kora nadbubrene lijezde Tijelo reagira na stres fiziolokom reakcijom sustava poznatog kao osovina hipotalamus -hipofiza-kora nadbubrene lijezde (osovina HPA). Osovina pomae u reguliranju tjelesne temperature, probave, raspoloenja, spolnosti, potronje energije te imunolokog sustava. Jednako tako ima vanu ulogu u sustavu koji kontrolira nae reakcije na stres, traumu i ozljedu. Ona je neutralni put hormonske kontrole. Dok nas imunoloki sustav titi od unutarnjih patogena, osovina HPA titi nas od vanjskih prijetnji. Onog trena kad se aktivira osovina, imunoloki je sustav potisnut, to znai da je njezin neprestan rad tetan za imunitet pa stoga i za zdravlje. Kad nema nikakve prijetnje, osovina HPA je neaktivna. Ali kad hipotalamus uoi prijetnju, on je aktivira odailjui signal u hipofizu. Hipofiza je u neku ruku glavna lijezda, Ona organizira 50 bilijuna stanica kako bi se odu prle predstojeoj prijetnji. Ona takoer alje poruku nadbubrenim lijezdama i tako stimulira reakciju borbe ili bijega. Tada se u krvotok otputaju hormoni stresa i krvne se ile probavnog sustava steu, tjerajui nam krv u ruke i noge i pripremajui tijelo za djelovanje. Bez krvi u probavnom sustavu ne moemo probavljati, apsorbirati i eliminirati tvari, to objanjava zato je dugotrajan stres popraen probavnim smetnjama. Zbog naeg zapadnjakog naina ivota ili, tonije, zbog naina na koji percipiramo stresore, u tijelo nam se djelovanjem osovine HPA neprestano otputa adrenalin. Neki postaju ovisnici o adrenalinu, zato to on prua kratkotrajan osjeaj euforije. No svaki je takav osjeaj popraen neugodnim buenjem. Kako bismo odgodili buenje, neprestano tragamo za daljnjom euforijom, ponavljajui konfliktne i dramatine situacije ili konzumirajui stimulanse popu t kave. I tako se zatvoreni krug produbljuje sve dok ne sagorimo. Kortizol Uz adrenalin, tijelo ima jo jedan hormon stresa: kortizol. Kad se razina adrenalina u tijelu pone sputati, razina kortizola raste. to ee aktivirate adre nalin, to vam je via razina kortizola u tijelu. A kortizol je tetan. Naime dok ga proizvodi, tijelo prestaje proizvoditi dehidroepiandrosteron ili DHA zaduen za mnoge funkcije koje tite tijelo i potiu zdravlje. Niska razina DHA-a dovodi se u vezu s brojnim bolestima, a visoka razina kortizola s poveanjem masnoa u tijelu, smanjenjem sposobnosti pamenja i uenja te s gubitkom kotane mase i smanjenjem miine mase. Gnjev i imunoloki sustav I ekstremne stresne emocije, poput gnjeva, ugroavaju imunoloki sustav. U jednoj studiji od sudionika se trailo da se usredotoe na jednu od dvije razliite emocije - na gnjev i na brinost. Za to vrijeme mjerili su im razine sekretornog IgA (imunoglobulina A). Imunoglobulin A prva je crta obrane imunolokog sustava. Studija je pokazala da je ve i samo prisjeanje na dogaaj koji je izazvao osjeaj gnjeva rezultiralo estosatnim potiskivanjem imunoloko g sustava. S druge strane osjeaji brinosti i suosjeanja poveali su razinu imunoglobulina A. Zakljuno o stresu Sasvim se opravdano moe zakljuiti da je stres tetan za tijelo. Dovodi nas u stanje zatite i pritom nam onemoguuje da obnavljamo i detok siciramo stanice. Aktivira nam reakciju borbe ili bijega i poveava razinu adrenalina i kortizola u tijelu. Sada emo se pozabaviti traumom, najekstremnijim oblikom stresa, i njezinim tetnim djelovanjem na nau fiziologiju. TRAUMA lako se o njoj govori manje nego o stresu, trauma je neto s im se svi susreemo u nekom trenutku u ivotu. U traume s velikim ,,T" spadaju seksualno zlostavljanje, fiziko zlostavljanje, talako iskustvo, vojni sukob, teroristiki napad, muenje, ekoloka katastrofa, teka prometna nesrea i teka bolest - u osnovi, sve ono to ugroava ivot. Kod djece to jo moe biti neprimjereno nenasilno spolno iskustvo. Na ove traume ne nailazimo svaki dan, osobito ne na Zapadu. No postoje i traume s malim i(t", dogaaji, osobito u najranijoj dobi, koji nam uzdrmaju osjeaj sigurnosti. Takvi dogaaji mogu biti osobito traumatini ako se dogode neoekivano, ako nismo spremni za njih, ako ih ne moemo sprijeiti, ako se ponavljaju ili ako se radi o namjernoj okrutnosti prema nama. Iznenadna smrt bliske osobe, automobilska nesrea, pad, sportska ozljeda, operacija (osobito u mlaoj dobi), prekid vanog odnosa ili otkrie ivotno opasne bolesti takoer mogu biti klasificirani kao traume s malim ,,t". Kao to smo ve utvrdili, traume s malim ,,t" osobito su tetne ako se dogode prvih est godina ivota, zato to smo u tom razdoblju u hipnogokom, nesvjesnom stanju. Nestabilno ili nesigurno okruenje, teka bolest, medicinski zahvati, odvajanje od roditelja, fiziko, emocionalno, verbalno ili mulno zlostavljanje, obiteljsko nasilje, zastraivanje i zanemarivanje takoer IH u loj dobi Izvor traume. Granice u djeci Brojni su razlozi zato trauma tako teko pogaa djecu, a jedan od glavnih se na granice. Kao to smo ve vidjeli, granice su neophodne za djetetov razvoj. No u vrijeme kad se postavljaju, djeca su najranjivija i najizloenija traumatinom stresu. Traumatini se stres javlja kad se postavljene granice rue zbog ega djeca gube osjeaj da su zatiena od svijeta koji ih okruuje. Slini se problemi zadravaju sve do odrasle dobi. U svojoj knjizi Tijelo nosi teret (The Body Bears the Burden) dr. Robert Scaer, vodei strunjak za traumu, opisuje kako, nakon ruenja sigurnosnih granica, teina drugih traumatinih dogaaja u ivotu moe biti stvar percepcije. Svaka nova mogua prijetnja doivjet e se traumatinijom nego to doista jest. To je dio naeg mehanizma opstanka: podsvjesni nas um titi, ne eli da opet proivljavamo traumu. Meutim nastavimo li beznaajne situacije tumaiti kao traumatine, to se iznimno tetno odraava na na um i tijelo. Kasnije prijetnje Kad tijelu prijeti ivotna opasnost, ono reagira preko niza modanih puteva. To je detaljno opisao dr. Scaer u svojoj knjizi Tijelo nosi teret, a mi smo ovdje razradili osnove. Ako naa osjetila uoe prijetnju, odailju poruku talamusu. To je skup stanica smjeten u sredini mozga koji slui kao relejn a stanica za odailjanje poruka izmeu mozga i tijela. Talamus primljenu informaciju alje raznim dijelovima mozga, od kojih je jedan i amigdala, skupina ivanih stanica koja obrauje sjeanje i emocionalne reakcije te koja informaciji dodaje emocio nalno znaenje. Informacija se zatim alje hipokampusu, sreditu za obradu svjesnog sjeanja. Hipokampus oblikuje svjesnu strukturu za inform aciju o prijetnji. Nakon toga, informacija se alje u orbitofrontalni korteks, koji procjenjuje ozbiljnost prijetnje i, u skladu s procjenom, intenzivira ili ublaava nae ponaanje usmjereno na borbu za opstanak. Ako orbitofrontalni korteks informaciju protumai kao prijetnju, aktivirat e hipotalamus koji e stimulirati osovinu HPA. Kao to smo ve objasnili, to rezultira poveanjem razine adrenalina i kortizola. Ako smo doivjeli traumu, problem je u tome to e nam procjena svake nove prijetnje biti iskrivljena i to emo svaki put ak tivirati osovinu HPA. Posljedica toga bit e naruavanje zdravlja zato to, sa stresom, razina kortizola raste, a razina DHEA pada. Reakcija umrtvljenja (reakcija imobilizacije) Jedan od najfascinantnijih aspekata tjelesne reakcije na traumu je reakcija umrtvljenja. To je komponenta reakcije borbe, bijega ili umrtvljenja koju najmanje razumijemo. esto govorimo o reakciji borbe ili bijega i jezik nam je pun referenci na nju, no reakcija umrtvljenja rijetko se spominje, a jo manje razumije.

Zapravo, esto se pogreno tumai kao znak slabosti. Kad s ljudima radimo EFT i kad nam opisuju traumatini trenutak u kojem su se prepustili reakciji umrtvljenja, uglavnom o tome govore s osjeajem srama: Nisam se odupro", Trebao sam pobjei", Nisam se ni pomaknuo, jednos tavno sam dopustio da se stvar dogodi". Meutim reakcija umrtvljenja bioloko je stanje kojem je svrha pripomoi naem opstanku. Zahvalni smo dr. Robertu Scaeru ija su istraivanja o ovoj reakciji dodatno unaprijedila primjenu nae tehnike reprogramiranja ivotne matrice u radu s traumom. Dr. Scaer je promatrao ivotinje u divljini i biljeio je njihovo ponaanje tijekom traume. Gledate li na TV-u neku ivotinju koju proganja kakav grabeljivac, esto moete vidjeti kako ivotinja slabi i iznemoglo pada ak i prije nego to je grabeljivac uhvati. Kad rea kcija borbe ili bijega podbaci, ivotinjama je to obino posljednji spas. Usto kad se ivotinja ovako umrtvi, u njezinu se tijelu oslobaa visoka razina endorfina tako da joj bol, U sluaju napada, bude minimalan. Nadalje, u iznenaujue velikom broju Sluajeva, ivotinja koja napada izgubi zanimanje kad joj se plijen prestane micati, to je jo jedan bioloki razlog za aktiviranje reakcije umrtvljenja. Nas ovdje najvie zanima to se dogaa nakon ove reakcije, ako ivotinja preivi. Gotovo svaka takva ivotinja pone drhtati. To drhtanje moe se kretati Od laganog drhtaja do dramatinog grenja. Prema dr. Scaeru, analiza usporene videosnimke ovog drhtanja pokazuje da je ono slino aktivnosti ivotinje prije nego to se umrtvila, obino tranju. ivotinja dakle izbacuje reakciju Umrtvljenja drhtanjem, dubokim disanjem i znojenjem. Nakon toga e ustati, uliestl se i izgledat e kao da se nita nije dogodilo. Takvim ponaanjem kao ClH se oslobodila sveg nesvjesnog sjeanja na napad. ivotinje poput gazela, kojima prijete brojni grabeljivci, i nekoliko puta ftl clen reagiraju umrtvljenjem, ali je ta reakcija slabijeg intenziteta. ivotinja IH moda umrtvi kad ugleda grabeljivca da bi, nakon minule prijetnje, lagano indrhtala I vratila se prijanjoj aktivnosti. Mi smo drugaiji: mi se ne oslobaamo reakcije umrtvljenja. tovie, ako i drhtimo nakon traumatinog dogaaja, potie nas se da se smirimo. Zbog toga, umjesto da se oslobodimo traume, mi je pohranjujemo. (No ovdje treba napomenuti da neke plemenske kulture Izbacuju ovu reakciju.) Zanimljivo je da ni ivotinje u zoolokom vrtu ni pripitomljene ivotinje ne izbacuju reakciju umrtvljenja. Usto esto vidimo traumatizirane zooloke ivotinje i udno ponaanje kod domaih ivotinja koje nije uobiajeno za divlje ivotinje iste vrste. Carol Look, majstorica EFT-a, dosjetila se da bismo se mogli vratiti na dogaaj kad nismo iz sebe izbacili reakciju umrtvljenja i da bismo je onda mogli Izbaciti uz pomo EFT-a. Poslije emo vam pokazati kako smo tu ideju dodatno razradili i unaprijedili tehnikom reprogramiranja ivotne matrice. No pogledajmo najprije to nam se dogaa kad iskusimo teku traumu. ENERGETSKI HOLOGRAMI SVIJESTI Tradicionalna psihoterapija ve dugo zna da se, kada doivimo teku traumu, dio nas odvaja ublaujui ili blokirajui sje anje na traumu kako bi nas od nje zatitio. S druge strane jedan drugi dio nas istodobno tu traumu neprestano opet proivljava, ispod razine svijesti, tako da ona nikad ne zavrava. Uvijek se smatralo da je dio koji proivljava traumu smjeten negdje u mozgu. Meutim, kao to se nikad nije uspjelo dokazati da se tragovi sjeanja nalaze u mozgu, nije se uspjelo dokazati ni da su traume ondje smjetene. Intenzivnim radom na traumi, Karl je otkrio da se ona nalazi u naim lokalnim poljima. Njegova je teorija da dio nas koji se odvoji, kada doivimo traumu, oblikuje zasebnu energetsku stvarnost izvan naeg tijela i uma. Te disocirane energetske dijelove nazvao je energetskim hologramima svijesti". Oni zadravaju energiju traume i to je strategija kojom nas tite. Koncept dijelova nije ni po emu nov. U tradicionalnoj psihoanalizi i psihoterapiji esto se opisuju kao unutarnja djeca". Odavno je prihvaena spoznaja da djeluju na nas te da nam se traumatina i stresna ivotna iskustva ponavljaju zbog naeg odnosa s tim disociranlm dijelovima. Meutim uvijek se pretpostavljalo da ih pohranjujemo u sebi, otuda i naziv unutarnje dijeto". Stoga je Karlovo shvaanje da su pohranjeni u radikalno poljima radikalno i novo. On nadalje tvrdi da se usklaujui s energijom prvotnog sjeanja, zapravo usklaujemo s hologramom u polju, ime se prvotna energija sjeanja opet vraa u tijelo. Ako smo doivjeli mnogo trauma (bilo onih s velikim ,,T" ili onih s malim i, ,,t"), imat emo mnogo holograma. Ti su hologram i poput dijelova nas samih zaleenih u vremenu. Imaju vlastite osobnosti koje ovise o tome u kakvom smo stanju bili u trenutku traumatinog dogaaja. Ka d se uskladimo s njihovom energijom u polju, preuzimamo je, a s njome i njihovu osobnost. Moda ste to i sami doivjeli kad ste se, reagirajui na neto stresno, opet pretvorili u trogodinjaka, petogodinja ka, sedmogodinjaka i tako dalje. Katkad doe i do fizike promjene izraza lica i govora tijela. Ako ste to primijetili kod drugih, moda ste imali iznenadni dojam da je pred vama dijete. Ako ste to sami doivjeli, moda ste iznenada i sami postali djeja inaica sebe. Kako dolazi do toga da se usklaujemo s energijom holograma? Stvar se aktivira neim to nas podsjea na taj raniji traumatini dogadaj. Moe se raditi o boji glasa, pogledu, rijei, zvuku, mirisu, okusu, boji i tako dalje. Time se aktivira alarm u podsvjesnom umu koji nas usklauje s prvotnim hologramom. Iznenada nas preplavi energija sjeanja, iako toga nismo nuno svjesni, koja nas sasvim obuzme. Kad se radi o veoma tekim sluajevima, vidimo stanja poput disocijativnog poremeaja identiteta (DPI-a, neko poznatog kao viestruki poremeaj osobnosti) za koji je karakteristino da osoba ima vie razliitih stanja osobnosti. S obzirom na to da do DPI-a dolazi kad i osoba doivi iznimno teku traumu, smatramo da se stanje javlja kad su hologrami tako snani da uzrokuju pojedinevu promjenu identiteta. Kod DPI-a svaka osobnost ima vlastite fizike znaajke, to ak moe ii tako daleko da jedna osobnost pati od dijabetesa, a druga ne. Kao logian se zakljuak onda namee objanjenje da se osoba oboljela od DPI-a uskladila s razliitim hologramima u polju. Kad bi razliite osobnosti bile pohranjene u tijelu, ne bi se mogle objasniti fizioloke promjene koje doivljavaju. lako je DPI ekstremni primjer usklaivanja s hologramima u polju, ako imamo nerazrijeenih trauma, svi to inimo u odreenoj mjeri. Nai se hologrami grevito dre traume kako bi nas zatitili od nje. Ali ne mogu to initi vjeno zato to im treba mnogo energije da bi je kontrolirali. To je jedan od razloga zato mnoge traume, ako se ne rijee, rezultiraju boleu., Moda ste primijetili da ljudi kako stare, sve vie pate od nerijeenih trauma. Tehnikom reprogramiranja ivotne matrice moete neposredno raditi na hologramima i pomoi im da oslobode energiju nastalu tijekom traumatinog dogaaja. Ne samo da se time mijenja va odnos prema dogaaju, nego se mijenja i vaa toka privlaenja. Sjetite se zakona privlaenja: privui ete ono na to se usredotoite. Ako u polju imate mnogo traumatiziranih holograma, nastavit ete privlaiti slino, ma koliko se trudili biti optimistini. Jednako tako, kad oslobodite energiju oko holograma, poet ete privlaiti neto drugaije. TRAUMA I BOLEST Uinak traume na emocije moe biti razoran. Ljudi obino prolaze razliite faze oka, poricanja ili nevjerice. esto se javlja i popratan osjeaj srama ili krivnje. Moe biti pogoena koncentracija, a javljaju se i simptomi tjeskobe te strah. Neki se ljudi ak i disociraju te imaju osjeaj da su napustili svoje tijelo. Mogui su i fiziki simptomi, esto u obliku neobjanjivih bolova i nekih drugih tegoba. rtve nerijeenih trauma esto posjeuju lijenike obino s fizikim simptomima koji kako se brzo pojave tako brzo i nestanu. I Sasha je to inila sve dok ivotne traume nije rijeila tehnikom reprogramiranja ivotne matrice i EFT om. Otprilike svakih est tjedana imala je prehladu i gripu, izbijali su joj jaki koni osipi, javljale su se kvrice koje bi brzo nestale I zdravstveno joj je stanje bilo veoma promjenjivo. Medicinski su joj strunjaci esto prilazili sa sumnjom i bila je sigurna kako misle da je hipohondar. Meutim otkako je otkrila reprogramiranje ivotne matrice i EFT, u nekoliko godina muili su je tek laki zdravstveni problemi. Traumu esto prate nesanica i none more, a oba stanja tjeraju tijelo da se zatiti. est je i osjeaj umora, ne samo zbog ne ispavanosti nego i zbog uestalog aktiviranja osovine HPA i poviene razine kortizola. To dovodi do napetosti i razdraenosti, ubrzanog rada srca i ivanosti. Nije nikakvo udo da osobe u tako iznimno aktiviranom stanju imaju tekih zdravstvenih problema. Meutim veliko olakanje prua spoznaja da se, nakon proiavanju energije oko nerijeenih trauma, zdravlje opet moe obnoviti. META-Medicine U svojoj knjizi Kako iscijeliti duh i tijelo (Heal Your Body), Louise Hay objanjava kako nam ivotna stajalita i jezik kojim se koristimo mogu uzrokovati odreene boljke. Ovu nevjerojatnu knjigu napisala je na temelju vlastite intuicije, nakon to se izlijeila od raka, i na temelju vlastitog shvaanja ljudskog postojanja do kojeg je dola bogatom suradnjom s drugima. Zanimljivo je da danas postoji podruje znanstvenog istraivanja koje je potvrdilo ono to je Louise intuitivno znala. To je podruje iznjedrilo pristup poznat kao German New Medicine, danas poznat kao META-Medicine. Ne radi se o nainu lijeenja ve o dijagnostikoj metodi koja povezuje razliite oblike ivotnog stresa i traumi s odreenim b olestima i tegobama. Godine 2004., Segerstrom i Miller, psiholozi sa Sveuilita Kentucky, utvrdili su da su gotovo sve bolesti uzrokovane stresom. Meutim u zapadnjakom medicinskom modelu nije utvreno koji stresni dogaaji uzrokuju koje bolesti. Prema shvaanju META-Medicine, kad osoba proivljava stresnu situaciju, situaciju koja je neoekivana, dramatina i izdvojena, i kad osoba nema nikakvu strategiju kojom bi se nosila s tom situacijom, itavo se njezino tijelo mijenja kako bi joj pruilo najbolje mogue izglede za rjeavanje stresnog problema. Promjene su vidljive na bihevioralnoj i socijalnoj razini. I budui da svaki organ ima

specifinu ulogu u tijelu, kada poslije doe do disfunkcije organa, META -Medicineom moemo odrediti tip stresnog dogaa ja koji je uzrokovao promjenu. A onda se jednako tako lako moe utvrditi pretjerana reakcija na taj odreeni stresni dogaaj. Zanimljivo je da su primjetne i promjene modane strukture. META-Medicine svaki dio mozga povezuje s odreenim organom. Neto se slino moe videti i u refleksoterapiji gdje postoji karta refleksnih zona stopala od kojih je svaka zona povezana s nekim organom. META-Medicine je uoio da, kad je osoba u odreenom stresu, organ koji je najbolji za rjeavanje konflikta mijenja svoju funkciju kako bi pruio podrku osobi u rjeavanju problema. Dok se to dogaa, emocionalna je informacijska energija zarobljena i u organu i u odgovarajuem dijelu mozga. Fascinira injenica da trener META-Medicinea tu emocionalnu informacijsku energiju zatoenu u mozgu moe CT skenerom vidjeti kao prsten kako na zahvaenom organu tako i na odgovarajuem dijelu mozga. ita CT skenora moe stoga rei osobi koji joj je organ izloen stresu ili koji joj organ zacjeljuje. Raspolaui tom vrlo preciznom dijagnostikom metodom, brzo moemo odrediti koje su traume uzrokovale koje bolesti i onda ih rijeiti tehnikom reprogramiranja ivotne matrice. tovie, Richard Flook, direktor META-Medicinea u Velikoj Britaniji i autor knjige Zato sam bolestan? (Why Am I Sick?), rado kae da su META-Medicine i tehnika reprogramiranja ivotne matrice savren par" jer META-Medicine otkriva glavni uzrok traume, a tehnika reprogramiranja ivotne matrice na najbolji mogui nain tu traumu rjeava. (Za vie informacija o META-Medicine0 vidjeti Izvore.) Kako trauma iz ranog djetinjstva moe potaknuti ciklus bolesti Nakon viegodinjeg poduavanja ,,EFT-a za teke bolesti", Karl je proces bolesti sveo na ciklus prihvatljiv i shvatljiv naim polaznicima i njihovim klijentima. Naravno, uvijek postoje odreene varijacije tog ciklusa i on nije zatvoren, fiksan ili konaan. Svaki put kad se neto pojednostavi i svede na model, dolazi do odreenih poopavanja. Meutim ovaj se ciklus poklapa s veinom bolesnih procesa s kojima smo se susreli. Smatramo da proces bolesti poinje sa svakim negativnim sutinskim uvjerenjem koje se razvilo u prvih est godina ivota. Ve smo govorili o tome kako je prvih est godina presudno. Svako stresno ivotno iskustvo u toj dobi, sve to nam je reeno o svijetu i naem mjestu u njemu, svaki pritisak, svaka trauma, sve to nagriza nae samopotovanje ili osjeaj vlastite vrijednosti, ostavi li se nerijeeno, poslije e se odraziti na nae zdr avlje. Takoer smo otkrili kako nam hologrami energetski obavijaju najranije traume, titei nas od njih, te kako s vremenom njihova sposobnost da to i dalje rade slabi. Iz tog razloga, kako st arimo, proces bolesti sve vie uzima maha. Mnogoj se djeci u toj ranoj dobi govori da su zloesta, stidljiva, glupa, nedovoljno dobra, sebina, neuredna i lijena. Time se stvara sklonost prema negativnom razgovoru sa samim sobom i stres postaje dominantna karakteristika. Mnoga djeca ponu vjerovati da nisu dovoljno dobra, dovoljno lijepa, dovoljno pametna, dovoljno brza, dovoljno posebna. A onda su tu, naravno, i loa prehrana i nain ivljenja koje je sve tee izbjei u naem ubrzanom zapadnjakom svijetu. Neovisno o tome jesu li loe prehrambene navike poele u djetinjstvu ili su se javile poslije u ivotu, one uvelike optereuju na sustav. Sva negativna uvjerenja koja smo usvojili u najranijim godinama utvr uju se nadalje odgojem i ivotnim pritiscima. Velika je vjerojatnost da nam ih nastave utvrivati oni isti ljudi koji su nam pomogli da ih stvorimo. eljeli bismo napomenuti da nikoga ovdje ne krivimo, jer su ljudi koji nameu ta uvjerenja obino imali slina iskustva u svojem ivotu i ponaaju se tako kako se ponaaju zbog vlastitog upisa i bihevioralnih polja. S godinama se moda okreemo drogama ili lijekovima koje uzimamo na svoju ruku, a sve kako bismo se lake nosili sa stresom koji osjeamo zbog trauma koje drimo u svojim poljima. I ciklus se tako produbljuje. ak i ako smo imali sree u djetinjstvu i nismo pobolijevali, kako starimo, mnogi od nas koji su uhvaeni u taj ciklus bolesti ponu patiti od infekcija, prehlade i gripe. Kultura u kojoj ivimo potie nas da te probleme rjeavamo antibioticima i ostalim lijekovima. Njihovom primjenom poveava se kiselost tijela i ugroava crijevna flora, to moe rezultirati kandidijazom. Kad se kandida pojaano razmnoi u tijelu, crijevna flora vie ne moe apsorbirati hranjive tvari i dolazi do nakupljanja otrova i daljnjeg slabljenja imunolokog sustava. Kod mnogih ljudi to rezultira alergijama i nepodnoenjem odree nih namirnica. Tijelo je tada neprestano izloeno stresu, za koji je svojstveno pojaano stimuliranje osovine HPA, iscrpljenost nadbubrene lijezde i poviena razina kortizola u tijelu. Nakon toga slijedi smanjena fizika i mentalna sposobnost suoavanja sa ivotom i pogoranje simptoma. Ako je ova slika u vama izazvala osjeaj da je sudnji dan tu pred vratima, ne oajavajte zato to vam je rjeenje nadohvat ruke. Tehnikom reprogra miranja ivotne matrice moete rijeiti traume i promijeniti ograniavajua uvjerenja kako biste iscijelili vlastiti ivot.

DRUGI DIO UVOD U ENERGETSKU PSIHOLOGIJU 4. POGLAVLJE TFT I EFT Danas postoji nekoliko tehnika obuhvaenih zajednikim nazivom energetske psihologije. Ovdje emo se posebno usredotoiti na TFT i EFT, jer su to tehnike koje su Karla dovele do toga da stvori reprogramiranje ivotne matrice. Kako biste se mogli koristiti tehnikama reprogramiranja ivotne matrice, morate stei uvid u osnove EFT-a. Ako ve prakticirate EFT ili TFT, slobodno moete preskoiti ovo poglavlje. Reprogramiranje ivotne matrice Kratka povijest - od TFT-a do EFT-a Osamdesetih godina prolog stoljea Roger Callahan, ameriki hipnoterapeut i psihoterapeut, poeo je razvijati tehniku poznatu kao terapija misaonog polja (TFT). Do tog je dolo gotovo sluajno nakon to je, slijedei intuiciju, rijeio jednu klijenticu fobije koja ju je muila. Callahan prouava drevni kineski meridijanski sustav - sustav koji se koristi u akupunkturi. Radio je s klijenticom na njezinu strahu od vode, kad se poalila da joj je muno. Callahan se sjetio meridijanskog sustava i da u njemu postoji toka za eludac, smjetena odmah ispod oka. Intuitivno eksperimentirajui, poeo je lupkati ispod klijentiina oka. Nakon nekoliko trenutaka klijentica je uzviknula da je njezin s trah nestao i odjurila je k bazenu kako bi provjerila boji li se. U trenutku je bila osloboena straha. Callahan je shvatio da je otkrio neto nevjerojatno. Poeo je istraivati fobije i emocionalne probleme te njihovu povezanost s meridijansklm sustavom. I tako je roen TFT. Osmislio je niz algoritama, slinih receptima, s uputama o lupkanju po zavrnim tokama meridijana po tijelu, o visno o tome koju bolest elimo izlijeiti. Callahan je imao brojne uenike. Jedan od njih, Gary Craig, diplomirao je kao inenjer strojarstva na Sveuilitu Stanford, no snaan interes za osobni razvoj usmjerio ga je prema karijeri trenera za osobna postignua. Oduevio ga je Callahanov rad i poeo je eksperimentirati na sebi. Zanimalo ga je moe li se tehniku pojednostaviti i uiniti dostupnijom. Craig je neko vrijeme eksperimentirao s razliitim algoritmima. Pokuao ih je svesti na jedan osnovni i imao je osjeaj da su rezultati vie-manje jednaki. Prednost je bila ta to su ga ljudi sami mogli nauiti i to su ga mogli primjenjivati za stanja i probleme za koje nije bio osmiljen nikakav algoritam. I tako je Gary Craig poeo upoznavati svijet s neim to je nazvao tehnikama emocionalne slobode (EFT). U trenutku dok piemo ovu knjigu, vie od milijun ljudi diljem svijeta skinulo je s njegove stranice prirunik o EFT-u i on se primjenjuje u zdravstvenim ustanovama, kolama i klinikama posvuda u svijetu. Njime se uvelike koriste svjetski priznati lijenici kao to su Deepak Chopra, Norm Shealy i Eric Robbins. Upotrebljava ga i Joseph Mercola, ija je internetska stranica jedna od najposjeenijih stranica posveenih prirodnom zdravlju. Preporua ga i molekul arni biolog Bruce Lipton. Dobiva na popularnosti zato to se brzo i lako moe primijeniti i zato to djeluje kad je sve ostalo podbacilo. Najupeatljivije studije o EFT-u Gary Craig i Dawson Church proveli su na ratnim veteranima s posttraumatskim stresnim poremeajem (PTSP-om). Ve nakon est tretmana bili su vidljivi znaajni pomaci. Vie o principu djelovanja EFT-a Ovdje emo predstaviti pojednostavljenu verziju EFT-a kako ga mi poduavamo i razumijemo. Pojednostavljujemo proces zato to e vam za primjenu tehnike reprogramiranja ivotne matrice trebati samo njegove osnove. EFT koji ovdje predstavljamo drugaiji je od onog Garyja Craiga. elite li saznati vie o konvencionalnom EFT-u, dodatne ete informacije nai na kraju ove knjige u Izvorima. EFT se temelji na sustavu tradicionalne kineske medicine i svodi se na lupkanje po akupunkturnim tokama vrcima prstiju. Dok to inimo, osvjeujemo i verbaliziramo, na poseban nain, fizike simptome ili negativna sjeanja. To nam pomae da iz energetskog sustava tijela otpustimo ivotni stres ili fizike probleme i ponovno uspostavimo emocionalno i fiziko zdravlje. Na kojem principu djeluje EFT? Kad smo zdravi, naa energija slobodno protjee meridijanima tijela. To se zna ve tisuama godina i stvoreno su tehnike tai chi, shiatsu, qigong i njima sline kako bi se odrao protok energije. Trauma i stres, u svojim mnogim oblicima, blokiraju energetski sustav. Ako energija ne protie pravilno, ne dolazi do vitalnih organa, ne odrava ih i neminovno dolazi do bolesti. Kako emocije djeluju na tijelo Ve smo vidjeli kako neprikladne emocionalne reakcije mogu tetno djelovati na zdravlje. Te reakcije dolaze od okidaa u naoj podsvijesti vezanih za naa ivotna iskustva. Stoga, kad nam se neto dogodi u ivotu i kad reagiramo na odreeni nain, inimo to zbog tih okidaa, odnosno zato to smo se sjetili neeg to se dogodilo u prolosti. Iz tog razloga svi u danim situacijama reagiramo drugaije: svi imamo drugaija ivotna iskustva koja su u nama stvorila drugaije okidae. Zanimljivo je da, kad se prisjeamo traumatinog dogaaja, podsvijest nije u stanju procijeniti dogaa li se on sada ili u prolosti. U oba se sluaja okidaju iste kemijske reakcije. To se esto dogaa, ali u manjoj mjeri. Prisjetite li se neeg ega se stidite, neete li se skutriti ili pocrvenjeti? Um vam u tom trenutku djeluje na tijelo i vaa je reakcija pokazatelj da tijelo proivljava , osjeaj srama kao da se situacija dogaa u ovom trenutku. to moemo promijeniti EFT-om? EFT-om se mogu osvijestiti i osloboditi negativni emocionalni problemi, fiziki problemi, obrasci razmiljanja i/ili ponaanja. Nee se ukloniti vae prirodne reakcije na ivotne probleme, ali e se ukloniti nezdrave reakcije. Primjerice oko vam netko blizak umre, i dalje ete reagirati tugom. Ali nee biti nezdravih reakcija, kao to je pothranjivanje boli zato to ne moete prihvatiti smrt bliske osobe. to EFT nije? EFT nije placebo. Djeluje neovisno o tome vjerujete li u njega ili ne. Svjesni smo toga da sa stajalita zapadnjakog medicinskog modela tvrdnja da se emocionalno i fiziko zdravlje moe preobraziti lupkanjem po akupunkturnim tokama i ponavljanjem reenica djeluje nategnuto i neuvjerljivo. Meutim danas postoji mnogo dokaza koji idu u prilog toj tvrdnji (vidjeti Izvore). EFT nije jo tota toga. Da budemo naisto, on nije terapija odvlaenja pozornosti. Tehnika odvlaenja pozornosti, kao to joj i ime kae, odvlai pacijentu pozornost s problema. EFT se, zapravo, usredotoava na problem. Nije ni terapija izlaganjem. Terapija izlaganjem prisiljava osobu da se suoi sa svojim strahovima, dok EFT oputa osobu i neutralizira problem. Nije ni supstitucija simptoma. Supstitucijom simptoma rjeava se jedan problem, a na njegovo mjesto dolazi drugi. EFT rjeava probleme, ne zamjenjuje jednog drugim. Nadalje EFT nije razgovorna terapija. U razgovornim se terapijama obraa svjesnom umu, dok se EFT obraa i svjesnom i podsvjesnom umu. Moe se dogoditi, kad ponete lupkati, da otkrijete da problemi koje ste smatrali rijeenim razgovornom terapijom i dalje u vama stvaraju emocionalnu napetost. Razlog tomu je to, iako ste ih moda rijeili u svjesnom umu, u podsvjesnom su umu ostali nerijeeni. Postotak uspjenosti Primjenjuje li ga kvalificiran i iskusan spraktiar, EFT moe imati 95 -postotnu uspjenost. Totalni poetnici obino imaju 50-postotnu uspjenost. Eksperimentirajte stoga s ovim tehnikama i vidite djeluju li. Ne postiete li potrebne rezultate, obratite se kvalificiranom praktiaru.

OSNOVNI PROTOKOL EFT-A 1. korak: Izaberite problem Problem koji izaberete moe biti fizike ili emocionalne prirode. Takoer moete raditi na navikama razmiljanja ili obrascima ponaanja. U EFT-u se usredotoavamo na problem zato to je zbog njega dolo do prekida energije u tijelu. I zato e rjeavanjem problema doi do oslobaanja energije. Iznimno je vano da precizno odredite problem kako biste postigli uinku vite rezultate. Primjerice ako vas mui strah, ralanite ga na razliite dijelove lupanje srca, muninu, pritisak u prsima i tako dalje. I onda protokolom EFT-a radite na svakom dijelu zasebno, poevi od onog najteeg. 2. korak: Odredite teinu problema na skali od 0 do 10 Brojem od 0 do 10 odredite trenutani intenzitet simptoma ili problema kojim se bavite, pri emu 0 oznaava situaciju u kojoj nema problema", a 10 situaciju u kojoj ne moe biti gore". Brojevi su subjektivne jedinice nelagode. Pazite da odredujete trenutanu teinu problema. Primjerice ako patite od munine, kolika je ona u ovom trenutku? Na ovoj skali, desetka bi znaila da ne moe biti gore, a jedinica da je munina jedva osjetna. Odreivanje teine problema brojem pomae vam da pratite napredak u svakom krugu EFT-a. 3. korak: Izgovarajte glavne reenice Glavnim se reenicama svladava otpor prema promjeni. U EFT -u se otpor prema promjeni naziva psiholokim obratom" i glavne nam reenice pomau svladati nesvjesnu sklonost prema grevitom neputanju problema. Lupkajte po toki shutouchi na mesnatom dijelu vanjskog ruba dlana (pogledajte sliku na sljedeoj stranici). Koristite se vrhovima kaiprsta i srednjeg prsta druge ruke. Istovremeno naglas izgovarajte: lako patim od [odreenog simptoma ili problema], volim i prihvaam sebe." Na primjer: lako me mui eludac, volim i prihvaam sebe." Ponovite glavnu reenicu tri puta i pritom lupkajte po toki shuto-uchi. Time bi se trebala raspriti sva energija oko otpora prema promjeni. U EFT-u nije uvijek neophodna glavna reenica, zato to ne postoji uvijek psiholoki obrat. No poetnicima se preporua da je ukljue. Kako ete stjecati iskustvo, moi ete eksperimentirati i izostavljati je pa vidjeti postiete li jednake rezultate. Napominjemo da moete djelomice promijeniti konstrukciju glavne reenice kako biste nali neku koja vam bolje odgovara. Neki ljudi kau ,,u potpunosti se volim i prihvaam", drugima je drae duboko se volim i prihvaam", dok e trei rei nastojim voljeti i prihvatiti sebe" ili dobro sam" ili O.K. SAM" i to je stvar osobnog izbora, upotrebljavajte glavne reenice koje vam najvie odgovaraju. 4. korak: Lupkanje i izgovaranje podsjetne reenice Podsjetna reenica Odredite svoju podsjetnu reenicu. Pomoi e vam da ostanete usredotoeni na problem. Ona je skraena verzija glavne reenice. Dakle ako vam glavna reenica glasi lako mi srce mahnito lupa, duboko volim i prihvaam sebe", podsjetna e reenica glasiti ovo mahnito". Lupkanje Lupkanjem po tokama EFT-a ponovno ete uspostaviti dotok energije u meridijanski sustav vaeg tijela. Pogledajte dijagram kako biste vidjeli gdje treba lupkati. Tapkajte kaiprstom i srednjim prstom po svim tokama naizmjence (kad tapkate po tjemenu, moete upotrijebiti sve prste ruke). Dok tapkate po svim tokama, ponavljajte podsjetnu reenicu.

Svaka osoba ima odreene preferencije kad se radi o jaini kojom se lupka, no svakako lupkajte dovoljno jako da biste dodirnuli toke, ali opet ne toliko da kod osobe izazovete fiziku nelagodu, i Karl I Sasha sklonili su blaem lupkanju jer bolje djeluje. Lupkajte tako da se sputate niz tijelo, od tjemena pa sve do toke shuto-uchi. Lupkajte po svakoj toki sedam puta, iako slobodno moete lupkati vie ili manje puta. Jednako tako nije nikakav problem ako koji put sluajno promaite koju toku. Izuzmu li se toke ispod nosa i na bradi, sve ostale nalaze se na obje strane tijela. Moete tapkati i lijevom i desnom rukom i svejedno je tapkate li na jednoj strani tijela ili na obje istovremeno. Jednako je tako doputeno mijenjati strane. Tapkajte sputajui se niz tijelo, sljedeim redoslijedom, i ponavljajte podsjetnu reenicu dok tapkate po svakoj pojedinoj toki: Donjom stranom prstiju tapkajte po tjemenu. Onda tapkajte unutarnjom stranom obrve, tik uz nos i preko njega. Zatim tapkajte uz vanjski rub oka, po kosti. Onda tapkajte po kosti ispod oka, otprilike dva i pol centimetra ispod zjenice. Tapkajte ispod nosa, po maloj udubini iznad gornje usne. Tapkajte ispod donje usne, na pola puta izmeu toke brade i donjeg ruba donje usne. Zatim tapkajte po toki kljune kosti. Pronaite kljunu kost i udubinu na vratu u obliku slova U, odmah iznad prsne kosti (t o je mjesto na koje otprilike sjeda vor kravate). Iz te udubine prstima krenite dva i pol centimetra prema van dok na svakoj strani ne napipate ispupenje. To su vrhovi kljunih kos tiju (poznati i kao toka K-27). Onda tapkajte ispod ruke, oko deset centimetara ispod pazuha. Kod mukaraca se toka nalazi otprilike u visini bradavica, a kod ena u visini pojasa grudnjaka. Dodatne se toke mogu nai tapkajui donjom stranom prstiju po runom zglobu. Jo se toaka moe nai i na prstima. Okrenuvi dlan prema sebi, tapkajte po vanjskom rubu palanog nokta i nokta prstenjaka. Zavrite lupkanjem po toki shuto-uchi. Time je zavren slijed tapkanja tehnikom emocionalne slobode. 5. korak: Ponovno procijenite teinu problema Nakon zavretka ovog kruga provjerite subjektivne jedinice nelagode (na skali od nula do deset) da vidite je li se promijenio intenzitet vaih simptoma. Trebali su ili sasvim nestati ili se bitno ublaiti. Ako vam je dio problema ostao ili ako je intenzitet porastao, nastavite s daljnjim krugovima lupkanja.

6. korak: Daljnji krugovi Nastavite s daljnjim krugovima sve dok problem ne doe do nule ili se ne ublai. Ako radite na istom simptomu, ne morate u svakom krugu po navljati glavnu reenicu. Meutim ako se simptomi ponu seliti tijelom i ako ponete raditi na neem novom (primjerice ako se s mah nitog srca prebacite na uskomeani eludac, trebat e vam nova glavna reenica. 7. korak: Provjerite rezultate Kad ste problem sveli na nulu i kad nema vie nikakvih fizikih simptoma, pokuajte zamisliti prvotnu emociju ili bol, kako biste sa sigurnou utvrdili je li proces bio uspjean. Zamirite i doista intenzivno razmiljajte o problemu. Ako nema nikakve napetosti, znat ete da je taj dio simptoma ili problema rijeen. Ako ipak osjetite kakvu napetost, znai da vam predstoji jo rada. 8. korak: Ustrajte Ako problem ostane nakon provjere rezultata, ustrajte sve dok njegov intenzitet ne bude nula. DOTJERIVANJE PROTOKOLA EFT-A Da biste dotjerali svoju primjenu osnovnog protokola EFT-a i zajamili bolje rezultate: Dotjerajte glavnu reenicu Kako biste se uspjeli usredotoiti na problem, glavnu reenicu morate izgovoriti glasno, osjeajui je i naglaavajui je. Usto da biste EFT-om postigli uinkovite rezultate, glavna reenica mora biti precizno formulirana. Ako je preopenita, neete se uspjeli usrodoloiti na problem. Na primjer: Openito: lako me mukarci odbacuju..." Precizno: lako me Glen ostavio na Valentinovo..." Openito: lako me mui tjeskoba..." Precizno: lako mi srce mahnito lupa..." Praenje bola U primjeni EFT-a esto se dogaa da, kad ponemo tapkati po odreenom simptomu ili problemu, on se pone seliti po tijelu . Moda mu se ak promijeni i intenzitet. Razmiljate li o njemu u okvirima boje, oblika i veliine, moe djelovati kao da se, selei se tijelom, promijenio. U EFT -u to nazivamo praenjem bola". Morate pratiti simptom po tijelu. Svaki put kad se preseli i promijeni, dajte mu novu glavnu i podsjetnu reenicu. Tako, recimo, tupi bol u nozi" moe postati uskomeani eludac". Opisujte nove simptome u glavnoj i podsjetnoj reenici i pratite senzacije po tijelu dok tapkate, sve dok se simptom ili problem ne rijei. Provjerite svoj rad Uvijek provjeravajte svoj rad da biste vidjeli ima li napretka. Moda se ovo ini kao nepotreban korak ako je problem jenjao. No provjera uspjeha potvrdit e vam je li problem doista nestao. Uspjeh moete provjeriti ivo zamiljajui traumatini dogaaj. Buite ustrajni Neki ljudi EFT-om vrlo brzo postiu promjene. Drugima treba vie vremena i ustrajnosti. Cilj je svesti intenzitet problema na nulu. Budite uporni dok u tome ne uspijete. Provjeravajte subjektivne jedinice nelagode i ponavljajte protokol EFT-a tako dugo dok za to postoji potreba. Platite kognitivne promjene Kognitivna promjena je promjena u vaem nainu razmiljanja o nekoj proloj situaciji. Kada doe do kognitivne promjene, sjeanja ili problemi doivljavaju se drugaije. Dokazi promjene bit e vidljivi u vaem sustavu vjerovanja, a odravati e se u reenicama poput;

Dogodilo se." Gotovo je." Siguran sam." Nauio sam iz toga." Spreman sam krenuti dalje."

Kognitivne su promjene odlian pokazatelj da je proces EFT-a djelovao. Stoga, kad primijetite da vam se razmiljanje i jezik mijenjaju u pozitivnom smjeru, znat ete da se EFT pokazao uinkovitim. Rjeavanje aspekata Primjenjujui EFT moete tapkati po simptomima nekog problema, kao to je, primjerice, mahnito lupanje srca koje prati tjeskobu. No prava svrha EFT-a jest doi do glavnog uzroka problema - do uzroka koji je doveo do pojave tjeskobe. Moda se radilo samo o jednom ivotnom iskustvu koje je stvorilo problem. Zadrimo li tjeskobu kao primjer, moda se radilo o jednoj ivotnoj traumi koja je bila tako znaajna da je stvorila tjeskobno stanje koje se sad javlja kao reakcija na razliite ivotne situacije. Meutim mnogi su problemi sloeni i postoji vie razloga njihova nastanka. U EFT-u se ti razlozi nazivaju aspektima. Aspekti su razliiti dijelovi problema. Katkad moramo rijeiti vie tih dijelova da bismo rijeili glavni problem. esto p onavljamo iste obrasce i privlaimo sline situacije, ime problemi postaju sloeniji. I zato je vrlo vjerojatno da ima mnogo povezanih ivotnih iskustava s istom temom . Uzmimo, primjerice, strah od paukova. Moda je fobija poela kad smo prvi put vidjeli mamu kako vriti ugledavi pauka. To bi bio jedan aspekt. No moe postojati mnotvo povezanih aspekata kao kad nam je, recimo, netko spustio pauka niz lea, ili kad smo odgrnuli prekriva na kreveti i ugledali pauka, ili kad se nismo usudili popeti stubama jer je na odmoritu bio veliki pauk i tako dalje. Moda emo se EFT-om morati dotaknuti svakog pojedinog sjeanja prije nego to rijeimo problem. Ve i unutar jednog sjeanja moe biti vie aspekata. Vratimo se trenutku kad su nam niz lea spustili pauka. Oko ovog sjeanja moe biti nekoliku vrhunaca emocionalnog intenziteta. Prvi bi bio kad ste ugledali prijatelja iz razreda kako podie pauka, drugi kad je s paukom u ruci poeo trati prema vama, trei kad vam je pauk drao pred licem i etvrti kad vam ga je spustio niz lea. Svaki od tih razliitih aspekata treba rijeiti prije nego to emocio nalni intenzitet jenja. Za svaki je potrebna nova glavna reenica kako bi se razrijeili razliiti osjeaji koje je aspekt stvorio u tijelu. Problem ete rijeiti budete li se bavili svim razliitim aspektima, iako su rezultati EFT-a trajni, ako se ne rijee svi aspekti, zna se dogoditi da se neki problem vrati. Ako primijetite da se neki problem ne povlai, moda ste se tijekom procesa prebacili na neki drugi aspekt. Na primjer ako vam zbog tjeskobe srce pone ubrzano raditi i eludac vam se uskomea, morat ete moda tretirati oba aspekta kako biste se rijeili tjeskobe. No ako se u sred procesa nesvjesno s mahnitog srca prebacite na uskomeani eludac, rezultati nee biti tako dobri i djelovat e kao da niste postigli nikakav napredak. Svakim se problemom morate baviti zasebno i probleme morate rjeavati jednog po jednog. Jednako tako ako radite, primjerice, na sjeanju kako je uiteljica vikala na vas i izbacila vas iz razreda, morate odvojeno raditi na razliitim aspektima. Ti bi aspekti mogli biti uinak koji je uiteljiin povien glas imao na vas, osjeaj srama zbog toga to vas izbacuju iz razreda i osjeaj izoliranosti dok ste stajali sami na hodniku. Kako biste postigli najbolje rezultate, trebali biste se pozabaviti svakim aspektom zasebno. Za svaki aspekt osmislite novu glavnu reenicu i lupkajte tako dugo dok intenzitet ne jenja. Buite svjesni uinka poopavanja... U nekim sluajevima nije potrebno rjeavati svaki pojedini aspekt zasebno. Postoji pojava koja se naziva uinkom poopavanja". Naime, esto se dogaa da, kad rijeimo odreena sjeanja vezana za istu temu, i neka druga sjeanja gube na teini i vie nas ne pogaaju. Tako da, ako imate niz sjeanja s istom

temom kojima subjektivna jedinica nelagode iznosi devet ili deset, rjeavajui manji broj tih sjeanja, moda se dogodi da se i ostalih sjeanja prisjetite bez ikakve emocionalne napetosti. ... i apex problema EFT-om se esto postiu nevjerojatno brzi rezultati. Katkad to djeluje tako brzo i jednostavno da um pokuava nai neko drugo objanjenje. Kad osoba rezultate EFT-a pokuava pripisati neem drugom, to se naziva apex problemom". Da biste svladali ovaj problem, jasno iznesite poetni problem, na papiru zapiite eljeni cilj i na kraju tretmana potvrdite jeste li postigli eljeno. UNAPREIVANJE TEHNIKA EFT-A Kad steknete osnovni uvid u EFT, sljedee dvije tehnike pomoi e vam u radu na odreenim problemima i pruit e vam dobar te melj za osnovne tehnike reprogramiranja ivotne matrice. Trebate li rijeiti kakvu veliku traumu, napominjemo da biste o tim tehnikama trebali itati samo informativno te da biste se trebali obratiti praktiaru EFT-a (po mogunosti praktiaru koji primjenjuje i tehniku reprogramiranja ivotne matrice, ako namjeravate poslije primjenjivati tu tehniku) ili krenuti na teaj za praktiare EFT-a i tehnike reprogramiranja ivotne matrice (za vie informacija pogledati Izvore). Mijenjanje prizora Sad imate osnovni uvid u protokol EFT-a i moete ga primijeniti elite li promijeniti neko sjeanje iz prolosti. Moda se radi samo o slici ili komadiu sjeanja. Moe biti i neto to je netko rekao ili neto to ste uli. Izaberite neki manji problem, drugim rijeima, neto to vam nije velika trauma, ali da svakako ima odreeni intenzitet, tako da vam prisjeanje na njega izaziva promjene u tijelu ili emocijama. 1. korak: Prepoznavanje emocije O kakvoj se emociji radi? U kojem je dijelu tijela osjeate? Pridravajte se osnovnog protokola EFT -a sve dok emocija ne nestane iz tijela. Primjerice u srcu osjeate tugu. Prvo ete na skali od nula do deset odrediti koliko ste tuni (subjektivne jedinice nelagode). Onda elo naglas triput izgovorili glavnu reenicu i pritom tapkati po toki shuto-uchl: Iako u srcu osjeam tugu, duboko se volim i prihvaam," Zatim ete tapkati oko svih toaka, od tjemena prema dolje, ponavljajui podsjetnu reenicu: Ova tuga u srcu." I nastavit ete sve dok intenzitet ne bude nula. 2. korak: Provjerite osjetila Provjerite opet prizor. to ste vidjeli, osjetili, uli, namirisali, okusili ili razmiljali? Svako od ovih osjetila moe stvoriti emocionalnu napetost i promijeniti kemiju u tijelu. Primjerice: Pogled na krv od koje vas prolaze srsi kad je se sjetite. Osjeaj straha u nogama kad niste mogli pobjei. Vrisak od kojeg vam srce pone mahnito lupati. Miris palea od kojeg osjeate muninu. Misli: Jednostavno se s tim nisam mogao nositi", od kojih vam se stee grlo. Primjeri glavnih reenica za svaki od navedenih problema: lako me prolaze srsi kad vidim krv, duboko se volim i prihvaam." lako u nogama osjeam strah,..." lako mi zbog tog vriska srce pone mahnito lupati,..." lako zbog tog mirisa palea osjeam muninu,..." lako se s tim nisam mogao nositi,..." Radite na svakom pojedinom aspektu prizora sve dok vie ne bude imao nikakav uinak i sve dok ga se ne budete mog li prisjetiti bez ikakve emocionalne napetosti. Mijenjanje itavog sjeanja (filmska tehnika) Na kakvom god ivotnom problemu radili, morate otkriti kljune dogadaje vezane za taj problem. Uvijek biste se trebali pitati: Koje je najranije sjeanje vezano za taj problem?" Prikazana tehnika pokazuje vam kako raditi na jednoj slici ili prizoru i kako rijeiti sve ukljuene aspekte. No to ako imate neko dulje sjeanje s mnogo razliitih aspekata ili vrhunaca emocionalne napetosti? Za ovakve sluajeve najuinkovitija metoda tradicionalnog EFT-a jest filmska tehnika: 1. korak: Sjeanje Identificirajte odreeno sjeanje. Mora se raditi o jednom dogaaju. 2. korak: Duljina filma Koliko bi film trajao? U stvarnom bi vremenu trebao trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati, unutar jednog jutra, popodne va, veeri ili noi. Ako se protee na nekoliko dana ili tjedana, podijelite ga na nekoliko zasebnih filmova. Sasha se ovom tehnikom posluila s klijenticom koja je eljela raditi na sjeanju vezanom za uspavljivanje svojeg psa. Klijentica je rekla da se radi o sjeanju na jedan dogaaj, no kad su krenule raditi, ispostavilo se da se radi o tri zasebna filma: prvi je obuhvaao dan kad joj je veterinar rekao da se psa mora uspavati; radnja drugog odvijala se nekoliko dana poslije kad je posljednji put etala sa psom; a trei se film odnosio na stvarno sjeanje na uspavljivanje psa. U nekim sluajevima rad na najsnanijim sjeanjima izvlai svu emocionalnu rezonanciju iz drugih sjeanja, no svakako podijelite sjeanja na zasebne filmove i radite na svakom posebno kako biste postigli najbolje rezultate. 3.korak: Naslov filma Kako bi glasio naslov filma? Uobiajena je pogreka davanje naslova koji ve postoji kao to je, recimo, Kum. Naslov bi trebao odraavati sadraj filma. Primjerice Ostavljena na plai ili Najgora stvar koja mi se ikad dogodila. 4. korak: Procijenite subjektivne jedinice nelagode na naslov filma Provjerite subjektivne jedinice nelagode (intenzitet od nula do deset) na naslov filma. Ublaite intenzitet. Na primjer: lako nosim u sebi film 'Ostavljena na plai', duboko i potpuno se volim i prihvaam." inite to sve dok se intenzitet ne spusti najmanje na dva. 5. korak: Prepriajte film Pustite film dok nema jo nikakvog emocionalnog intenziteta. Prepriajte ga naglas, zaustavljajui se na svakoj toki intenzitete i rjeavajui svaku zasebno koristei se protokolom EFT-a. Primijenite isti proces kojim ste mijenjali pojedine scene, rjeavali odreene misli, osjeaje, tjelesne senzacije i tako dalje. No ovom ete tehnikom to morati ponavljati vie puta prije nego to uspijete rijeiti razliite aspekte.

6. korak: Provjerite rezultate svojeg rada Kad zavrite, pustite film jo jedanput u glavi i provjerite jeste li se oslobodili intenziteta. Ako ste neke aspekte propustili ili ako neki aspekti i dalje imaju intenzitet, tapkajte na uobiajen nain. A onda opet pustite film. Pa opet tapkajte po preostalim aspektima, ako se osjea kakav intenzitet. Tehnika je postigla eljeni uspjeh kad pri putanju filma ne osjeate nikakav intenzitet. Prakticiranje tehnike s nekim drugim Tehnike moete vjebati sami ili u paru. esto je mnogo uinkovitije raditi s partnerom. Odluite li se za partnera, on vas vodi procesom i istodobno se tapka. Moe tapkati i po vama ako se uzrujate. - Ako vas netko vodi, izgovorit e vau glavnu reenicu i vi ete je ponoviti za njim, a pritom ete oboje tapkati po svojim tokama shuto-uchi. Ako radite na ovaj nain, bolje je glavnu reenicu ralaniti na nekoliko dijelova da ne bude predugaka za ponavljanje. - Partner e onda izgovoriti podsjetnu reenicu, ponovit ete je i oboje ete pritom tapkati po svojim tokama. Vano je da se koriste rijei osobe koja ima problem. Osoba koja vodi tretman pozorno slua to primatelj ima rei o problemu i onda mu to vraa u obliku glavne reenice. Na primjer: Primatelj: Srce mi je ispunjeno tugom kad pomislim kako je otiao. Osoba koja vodi tretman: Kojom bi ocjenom ocijenila osjeaj u srcu, na skali od jedan do deset, pri emu jedan znai "Jedva da ita osjeam", a deset Gore ne moe biti"? Primatelj: Sedmicom. Osoba koja vodi tretman: (lupkajui se po toki shuto-uchu) lako mi je srce ispunjeno tugom.,. Primatelj: (lupkajui se po toki shuto-uchij lako mi je srce ispunjeno tugom... Osoba koja vodi tretman: (i dalje lupkajui se po toki shuto-uchij) ...kad pomislim kako je otiao... Primatelj: (i dalje lupkajui se po toki shuto-uchu) ...kad pomislim kako je otiao... Osoba koja vodi tretman: (i dalje lupkajui se po toki shuto uchij) ...duboko se volim i prihvaam. Primatelj: (i dalje lupkajui se po toki shuto uchij)...duboko se volim i prihvaam. Glavna se reenica izgovara ukupno tri puta na ovaj nain. Osoba koja vodi tretman: (lupkajui se po tjemenu) Ovo srce puno tuge. Primatelj: (lupkajui se po tjemenu) Ovo srce puno tuge. Osoba koja vodi tretman: (lupkajui se po toki obrve) Otiao je. Primatelj: (lupkajui se po toki obrve) Otiao je. Osoba koja vodi tretman: (lupkajui se po vanjskoj strani oka) Ovo srce puno tuge. Primatelj: (lupkajui se po vanjskoj strani oka) Ovo srce puno tuge. Osoba koja vodi tretman: (lupkajui se ispod oka) Otiao je. Primatelj: (lupkajui se ispod oka) Otiao je. Nastavite ovako dok intenzitet simptoma ne bude nula. A onda se prebacite na sljedei aspekt dok sav intenzitet ne nestane i dok se sjeanja na kojima radite ne budete mogli prisjetiti bez ikakve promjene u kemijskim procesima tijela. 5. POGLAVLJE REPROGRAMIRANJE IVOTNE MATRICE Pojava novih informacija i istraivanja neminovno je dovela i do stvaranja novih tehnika sukladnih naem promjenljivom doivljaju svijeta. Dolo je do mnogih pomaka u naem razumijevanju zakona privlaenja i kvantne fizike, ali malo koja od postojeih tehnika radi neposredno i ciljano s jedinstvenim energetskim poljem. Tehnika reprogramiranja ivotne matrice ini ba to. Sve je poelo u Australiji... POVIJEST TEHNIKE REPROGRAMIRANJA IVOTNE MATRICE Godine 2006. Karl je drao teajeve EFT-a u Australiji. U radu s jednom od polaznica veoma je sporo postizao napredak tako da ju je pitao: Vidite li tu malu djevojicu, mladu sebe, kao sliku u sjeanju?" Polaznica je odgovorila: Vidim je tako jasno da bih je mogla polupk ati." U trenutku nadahnua Karl ju je potaknuo da polupka po mlaoj verziji sebe u sjeanju, a on je nastavio lupkati po polaznici. Iznimno je brzo rijeila svoj problem i rodila se tehnika reprogramiranja ivotne matrice! Sljedeih nekoliko godina Karl je mnogo eksperimentirao s tehnikom. U toj fazi jo nije imala ime i sastojala se od toga da praktiar lupka po klijentu dok klijent lupka po slici svoje mlade verzije, nastojei je u razgovoru navesti na otputanje traume. Karl je svoj rad povezao s istraivanjima s podruja nove znanosti i kvantne fizike. Ve je postao vodei strunjak u lijeenju tekih bolesti EFT -om i u svojem je radu ve neko vrijeme primjenjivao znanstvene spoznaje Brucea Liptona. Sve je vie uoavao da nam negativne ivotne traume, osobito one iz najranijih godina, oblikuju sadanja uvjerenja. Dio nas koji se odvojio kako bi nas zatitio od boli traume, nije zadrao samo traumu nego i uvjerenja koja smo tada imali o ivotu. Ta su se uvjerenja odraavala na nau biologiju. Karl je tako poeo uviati da negativna uvjerenja i bolesti nisu samo posljedica trauma s velikim ,,T". tovie, traume s malim ,,t", koje su nam poruivale da nismo dovoljno dobri, dovoljno pametni, dovoljno posebni, dovoljno lijepi, dovoljno bistri, dovoljno voljeni i tako dalje, mogle su, osobito u najranijoj dobi, stvoriti dalekosenija negativna uvjerenja nego traume s velikim ,,T". Shvatio je da, eli li promijeniti uvjerenja svojih klijenata, za otputanje informacije koju je hologram preuzeo o traumi nije dovoljno primjenjivati EFT. Treba mijenjati samu sliku. Time se ne porie da se trauma dogodila, nego se mijenja slika u polju. Zato to je slika ta koja je stvorila negativan osjeaj u tijelu. Karl je prouavao i popularna istraivanja o zakonu privlaenja i uoio je da taj zakon i te kako vrijedi za slike u polju. Ako u svojem polju zadravate negativne slike ivotnih iskustava, i dalje ete navlaiti negativna iskustva. Nastavljate titrati na istoj frekvenciji i privlaite iskustva jednake frekvencije. Kad je Karl poeo klijentima i polaznicima pomagati da promijene slike u svojim poljima, sa zadovoljstvom je uoio da su im i ivotn a iskustva postala pozitivnija. uvi govor Ruperta Sheldrakea, Karl je primijetio da se Sheldrakeov rad o morfnim poljima i morfnoj rezonanciji odlino uklapa u njegov vlastiti rad. Osobito ga je oduevila Sheldrakeova tvrdnja da su morfna polja habitualna te da se ponavljanjem osnauju. Postalo mu je jasno da zbo g snage bihevioralnih morfnih polja sami sebe podrivamo kad ponavljamo negativno ponaanje usmjereno protiv nas. Nadalje Sheldrake je istaknuo mogunost da se sjeanje zadrava u matrici, to se poklopilo s Karlovom teorijom o hologramima u polju. Jo jedna zamisao na slinu temu dola mu je nakon to je pogledao DVD Fraktalna evolucija (Fractal Evolution) Brucea Liptona. Dr. Lipton tvrdio je da stanice nemaju nikakvu svijest u koju bi pohranjivale sjeanja, ali da se zato na staninom zidu nalaze antene koje se usklauju s jastvom" u matrici. Karlu je to posluilo kao potvrda da se hologrami mogu pohranjivati u polju. Na kraju je shvatio da nam se stanice i DNK prilagoavaju pogrenim percepcijam a i tim nesvjesnim hologramima u matrici. Te promjene nazivamo fizikim i mentalnim bolestima. Karl je prouavao i istraivanja organizacije HeartMath Institute i osobito ga je oduevila injenica da se srana polja mogu mjeriti i tri metra od tijela, iz svih smjerova. Zakljuio je da, ako srce tako komunicira s matricom, na jednak bi se nain u matricu mogle slati i nove slike. Na tehniku reprogramiranja ivotne matrice utjecala je i META-Medicine, dijagnostika metoda za precizno odreivanje emocionalnog uzroka fizioloke bolesti. Uz potvrdu META-Medicine, da je svaku bolest uzrokovala odreena trauma, Karl je shvatio da bi se lijeenju fizioloke bolesti pomoglo kad bi se locirali holograml i kad bi im se pomoglo da razrijee traumu u trenutku konflikta.

Na Karla su nadalje utjecali rad dr. Roberta Scaera, specijalista za traumu, i njegova istraivanja reakcije umrtvljenja. Osobito je vana bila injenica da veina ljudi nikad iz sebe ne izbaci tu reakciju umrtvljenja. Dr. Scaer takoer spominje traumatske kapsule", koje se stvara ju u trenutku reakcije umrtvljenja. To se poklopilo s Karlovim shvaanjem da se hologrami stvaraju u trenutku traume. U poetku je Karl hologram nazivao unutarnjim djetetom", jer je taj termin bio poznat mnogim terapeutima. Meutim kad je medijska producentica Karin Davidson dola iz SAD-a kako bi snimila jedan njegov teaj, istaknula je da je taj termi n neprikladan, s obzirom na to da disocirani dijelovi koji postoje u matrici nisu uvijek djeca. I tako je stvoren naziv energetski holo grami svijesti". Karl je onda razvio naziv reprogramiranje ivotne matrice". Matrica mu je bila omiljen naziv za jedinstveno energetsko polje i, s obzirom na to da je utiskivanje sustav kojim djeca, promatranjem i oponaanjem, preuzimaju karakteristike roditelja, reprogramiranje stare je programe zamjenjivalo novima. Budui da je kao trener i majstor EFT-a obuio vie od 1 000 praktiara EFT-a, stvorio je zajednicu praktiara koji su mu se redovito vraali kako bi ih nadgledao i dodatno obuio, tako da je u sljedeih nekoliko godina mogao svoja nova znanja podijeliti s njima. Bio je navikao na odline povratne informacije svojih polaznika o djelovanju EFT-a, i iskustva koja su ljudima stubokom mijenjala ivot nisu mu bila nikakva novina. Meutim rezultati koje su polaznici postizali reprogramiranjem ivotne matrice bili su jo fascinantniji. Mnogi su izvjetavali da se gotovo tijekom svakog tretmana javljala potreba za primjenom reprogramiranja ivotne matrice i praktino su neprestano postizali fenomenalne rezultate. Jedna takva polaznica bila je i Sasha. Nakon to je reprogramiranjem ivotne matrice svladala sindrom kroninog umora i bipolarni afektivni poremeaj, intenzivno je, koristei se Karlovom tehnikom, radila na podruju tekih bolesti i djejih trauma i postizala je nevjerojatne rezultate. Unato mnogim drugim kvalifikacijama i arolikom poslovnom iskustvu, sve je to stavila na stranu kako bi se posvetila tehnici reprogramiranja ivotne matrice. Budui da je Karl bio zaokupljen unapreivanjem tehnike i obuavanjem polaznika, primijetila je da nema vremena za pisanje o samoj tehnici tako da mu je, nakon to je zavrila svoju prvu knjigu, predloila da zajedno napiu ovu. Na samom poetku pisanja, u srpnju 2008., postojala je samo jedna tehnika reprogramiranja ivotne matrice (reprogramiranje scena u matricu), no sada postoje dvije osnovne tehnike i mnotvo protokola posebno namijenjenih za rad na traumama, odnosima, fobijama, alergijama i tako dalje. Usto to je pomogla u definiranju i usavravanju ovih protokola, Sasha je, radei na ovisnostima, razvila i vlastiti protokol. Poeli su se javlj ati i drugi specijalizirani protokoli. Sharon King pridonijela je protokolom reprogramiranja roenja u matrici, proizalom iz njezina podruja rada. Uslijedili su i drugi. Tehnika reprogramiranja ivotne matrice razvija se i raste. OSNOVNA NAELA REPROGRAMIRANJA IVOTNE MATRICE Tehnika reprogramiranja ivotne matrice temelji se na popularnoj psihotera pijskoj teoriji o traumi. Da bi se javila trauma, dovoljna je situacija u kojoj se osjeamo bespomono i u kojoj nam je ugroen ivot. Doivljaj ugroenosti ovisi o naoj dobi i spo sobnosti da se nosimo sa situacijom. Odrasla bi se osoba osjeala ugroenom u automobilskom sudaru ili u situaciji fizikog ili spolnog zlostavljanja. Kod malog djeteta ve i roditeljev komentar da je zloesto, glupo, runo ili lijeno moe imati traumatino djelovanje. U trenutku kad dolazi do traume, ako se ne moemo boriti ili pobjei, ako se osjeamo izolirano i shvatimo da nema izlaza, jednostavno se umrtvimo. Nae nas kemijske reakcije tite od emocionalne i fizike preoptereenosti, i dok nam je svijest umrtvljena, dio nas energino se odcjepljuje. U tom se trenutku stvara hologram. Kad se hologram odcijepi, zadrava se u matrici. Sadrava u sobi svu informaciju o traumatinom dogaaju i dogaaj se brie iz nae svijesti kao da se nikad nije dogodio. Ali zato nastavlja ivjeti u slikama podsvijesti i diktira nae reakcije u buduim situacijama. Slini e dogaaji aktivirati sline reakcije, i zato patimo od stresa, tjeskobe, fobija i tako dalje. Oni utjeu na nae interakcije u svakodnevnom ivotu i u konanici se odraavaju na nau fiziologiju. Dodatni je problem to treba mnogo energije da bi se sve te informacije drale u matrici. Iz tog je razloga, kako starimo, hologramima sve tee drati traume pod kontrolom, na sigurnoj udaljenosti. Jo jedna potekoa je to su, na staninoj razini, te slike, zapravo, dogaaji iz stvarnog ivota koji se dogaaju u ovom trenutku. Sjeanja su sjeanja samo svjesnom umu. Podsvjesnom su umu ona trenutani dogaaji. Zapitajte se koji vam trenutani dogaaji" ne doputaju da ozdravite i da budete sretni. Tehnika reprogramiranja ivotne matrice moe otpustiti energiju traume i, mijenjanjem slika u polju, dovesti do trajnog is cjeljenja. Stoga, imate li negativne ivotne slike koje vas dre u prolosti, zamijenite ih pozitivnima. Ovdje su iznesene osnove glavnih naela: Rad s hologramima Slike mijenjamo tako da radimo s hologramima koji biljee traumu od trenutka nastanka slike. Za tehniku reprogramiranja ivot ne matrice hologram je klijent. I zato mu zahvaljujemo to je zabiljeio traumu i zamiljamo da tapkamo po njemu kako bismo mu pomogli da je otpusti. Istodobno, tapkamo i po fizikim tokama na tijelu. Ishod sjeanja moe se promijeniti i uvoenjem novih snaga, pozivanjem nekog drugog da nam prui podrku ili da kae ili uini neto to u vrijeme nastanka traume nije bilo reeno ili uinjeno. Moemo i hologram pripremiti na to to e se dogoditi. Time ne poriemo proli dogaaj, samo mijenjamo staru sliku kako bismo utjecali na sadanje zdravlje. Jednako tako ne namjetamo sjeanja. Samo ona negativna zamjenjujemo pozitivnima. Sa stajalita kvantne fizike nudi nam se beskonaan broj moguih prolosti i budunosti. I zato naom tehnikom uranjamo u drugaiju prolost i istodobno prihvaamo pouku izvuenu li onog to smo proivjeli. Stvaranje nove i pozitivne slike Kad otpustimo sav stres i traumu prouzroene dogaajem, stvara se nova i pozitivna slika. Hologram moe otii na novo mjesto po vlastitom izboru ili ostati gdje jest, s novim i pozitivnim ishodom. Nema nikakvih pravila, no kod teke traume, hologram se esto odluuje za novu lokaciju, kao to je plaa ili planinski obronak. Meutim ako se radi o traumi proizaloj iz, recimo, pada na pozornici, injenica da se u sjeanje utiskuje uspjean nastup obino znai da je on prikladniji kao nova i pozitivna slika. Stvaranje zajednice Dok stvaramo novu i pozitivnu sliku, jedan od naih ciljeva jest i da hologramu pruimo osjeaj zajednitva. Na svom DVD-u Trauma, transformacija i iscjeljenja (Trauma, Transformation and Healing) dr. Robert Scaer naglaava potrebu da se stvori povezanost kako bi dolo do iscjelje nja traume. Ta potreba postoji zbog naina na koji mozak reagira na traumu. U sluaju prijetnje prednji cingularni korteks procjenjuje njezinu ozbiljnost. Ako prijetnja nije opasna, korteks smiruje amigdalu, dio mozga koji analizira emocionalni sadraj situacije. Tako se zadrava osjeaj o stvarnom razmjeru prijetnje. Osoba koja je doivjela veliku traumu esto pati od nerazmjernog osjeaja prijetnje. No ako stvorimo osjeaj povezanosti i ako je amigdala inhibirana, traumatizirani mozak moe ozdraviti. I tako se u tehnici reprogramiranja ivotne matrice hologram poziva da u novoj slici stvori zajednicu. Moe dovesti obitelj i prijatelje, ugledne osobe, vjerske i duhove osobe poput Isusa, Buddhe i anela, kune ljubimce, ivotinje i tako dalje, a sve radi ozdravljenja. U veini sluajeva za ozdravljenje je dovoljno klljentovo starije jastvo. Uvoenje nove slike u um Slike se uvode u um kako bi se on reprogramirao novim informacijama. Vjerujemo da se u ovoj fazi stvaraju nove neuralne veze u mozgu, to ima iscjeljujue djelovanje. Traume iz djetinjstva unitavaju neuralne veze u hipokampusu kako bi nas zatitile od pamenja, no ta se iskustva mogu regenerirati procesom koji se naziva neurogenoza. Do neurogeneze dolazi i kad doivljavamo nove stvari, kad osjeamo uzbuenje, divljenje i strahopotovanje, dosegnemo odreena duhovna stanja ili osjeamo snane pozitivne emocije. Smatramo i da reprogramiranjem ivotne matri ce, kad mijenjamo ishod sjeanja i kad dajemo hologramu priliku da stie nova iskustva, takoer dolazi do neurogeneze. lako to u ovoj fazi jo nije potkrijepljeno eksperimentima, uvjereni smo da e se pot vrditi, nakon provoenja studija koje e otkriti promjene u stanju mozga, da tehnikom reprogramiranja ivotne matrice dolazi do neurogeneze. Ve i u ovom trenutku postoje brojni dokazi da na ovaj nain umom utjeemo na tijelo. Zasad je najobuhvatnija knjiga na ovu temu knjiga Davida Hamiltona Kako umom izlijeiti tijelo (How Your Mind Can Heal Your Body). Kad u um unesemo novu sliku, intenziviramo boje u njoj i oko nje. Kae se da su boje jezik sredinjeg ivanog sustava, a kad boju u slici i oko nje pojaamo, i osjetila je intenzivnije percipiraju. I u reprogramiranju matrice takoer se naglaava svaka pozitivna emocija povezana sa slikom kako bi se reprogramirala emocionalna reakcija vezana za tu sliku.

Odailjanje nove slike stanicama Na temelju radova Brucea Liptona znamo da mislima utjeemo na stanice. Odailjemo sliku tijelu kojom kaemo da je trauma zavrila. Time jaamo pozitivno djelovanje koje postiemo ovom tehnikom. Ako je uz traumu vezan i kakav organ zahvaen boleu - primjerice ako je tijekom tretmana koji je poeo radom na eluanom iru na povrinu izronila trauma vezana za ir - onda se pozitivna slika alje i tom organu. Unoenje slike u srce Nova se slika unosi u srce i ponovno su boje i pozitivne emocije vezane za nju intenzivirane. Odailjanje slike iz srca U Poglavlju 2 vidjeli smo da je srce jak odailja koji komunicira s matricom, i stoga se nova slika sada iz srca odailje u matricu. RAZLIKA IZMEU REPROGRAMIRANJA IVOTNE MATRICE I KONVENCIONALNOG EFT-A EFT, TFT i reprogramiranje ivotne matrice tehnike su energetske psihologije koje ukljuuju rad na meridijanima. Razlika je u tome to EFT -om odstranjujemo negativnu energiju prolih traumatinih dogaaja, dok reprogramiranjem ivotne matrice zapravo mijenjamo ono to se dogodilo. Lupkanje po hologramima lako je tehnika lupkanja jednaka, jedna od glavnih razlika izmeu tradicionalnog EFT-a i reprogramiranja nove matrice jest u tome to EFT ne podrazumijeva rad s hologramima, dok je u tehnici reprogramiranja ratne matrice hologram klijent. Ispunjavanje praznine Odreeni broj ljudi, nakon to im se EFT-om ukloni negativna energija, a ne nadomjesti neim pozitivnim, osjea prazninu. Neki praktiari EFT-a tu prazninu ispunjavaju vizualizacijama. Neki se koriste reikijem. Nekima je drai PSYCH-K (tehnika energetske psihologije koritena za programiranje podsvjesnog uma pozitivnim uvjerenjima). Pri reprogramiranju matrice nema nikakve potrebe za koritenjem nekog drugog modaliteta za ispunjavanje te praznine jer se ona puni novom slikom. KORISTI OD REPROGRAMIRANJA IVOTNE MATRICE Tehnike reprogramiranja ivotne matrice vrlo su jednostavne za primjenu. Jednako su tako vrlo blage. Omoguavaju jeavanju itavog niza traumatinih iskustava bez retraumatizacije. Njihove su koristi sljedee: Rjeavanje sutinskih problema i usaivanje pozitivnih uvjerenja Reprogramiranjem ivotne matrice sutinski se problem brzo moe nai i rijeiti. U tradicionalnom EFT-u, kad netko iznese uvjerenje poput Moram biti savrena da bih bila voljena", potraimo najranije sjeanje vezano za to uvjerenje i rijeimo ga. S reprogramiranjem ivotne matrice ne samo da rjeavamo sjeanja koja su pridonijela nastanku sutinskog problema nego usaujemo i nova pozitivna uvjerenja i iskustva. Time se mijenja postojei sustav uvjerenja. Rjeavanje predsvjesne traume Reprogramiranje ivotne matrice locira i predsvjesnu traumu, ak i traumu koja je nastala prije este godine ivota. Malobrojne su terapije i tehnike koje se mogu baviti predsvjesnim sjeanjima. Meutim istraivanja moleku larnog biologa Brucea Liptona pokazuju da se upravo tada najvie oteuje naa percepcija jastva. S tehnikom reprogramiranja ivotne matrice moemo komunicirati s jastvom koje je jo u maternici, kako bismo rijeili predsvjesnu traumu. Preoblikovanja i kognitivni pomaci Jo jedna korist od reprogramiranja ivotne matrice jest promjena stajalita, poznata kao preoblikovanje, i promjena razmiljanja, poznata kao kogni tivni pomak. Ako ovu tehniku primjenjujete kao terapeut, jedna od njezinih najveih koristi jest ta to klijent uglavnom radi sam ( no ako u nekom trenutku zapne, treba ga usmjeravati). Kako je on taj koji vodi proces, sam odluuje to je najbolje za njega. Budui da ima mo, najvjerojatnije e sam preoblikovati situaciju ili naglasiti kognitivne pomake. Kao praktiari i te kako smo svjesni da ti pomaci pokazuju da je dolo do razrjeenja traume pa stoga i ozdravljenja. Opratanje Jednako tako reprogramiranje ivotne matrice esto dovodi do opratanja, osobito osobi koja je uzrokovala traumati no iskustvo. Mnogi pravci razmiljanja smatraju da je svrha svakog terapeutskog djelovanja dosei toku opratanja. To nije neto to se moe nametnuti ili glumiti, i u tradicionalnim terapeutskim metodama est je kamen spoticanja trenutak kad klijent kae da je poinitelju oprostio na svjesnoj razini, ali ne i na nesvjesnoj. Tehnika reprogramiranja ivotne matrice prirodno vodi primatelja do istinskog pratanja. Psiholoki obrat i sekundarna korist Tehnika reprogramiranja ivotne matrice takoer elegantno locira psiholoki obrat (podsvjesno zadr avanje problema). Komunicirajui s hologramom moemo u potpunosti shvatiti zato osoba ne otputa odreeni problem koji je dri zarobljenom u starom obrascu razmiljanja ili ponaanja (i to je sekundarna korist). Disocirani klijenti Jo jedna velika korist jest ta to tehnika reprogramiranja ivotne matrice postie rezultate s klijentima koji nemaju su bjektivne jedinice nelagode (klijenti koji nemaju nikakvih emocija vezanih uz jo nerijeene probleme u sebi). Praktiaru EFT-a ovakva je skupina klijenata najvei izazov. Reprogramiranje ivotne matrice postie odline rezultate s ovakvim ljudima. Naime, kad je klijent koji radi s hologramom disociran (odnosno kad u tijelo ne unosi emocije holograma), ova je tehnika jo uinkovitija. Rjeavanje traume Reprogramiranje ivotne matrice osobito je dragocjeno zbog sposobnosti da poalje tijelu poruku da je trauma prola. Ono prekida krug u kojem matrica neprestano reprizira traumu. To omoguava tijelu da reagira na zdraviji nain i da pone zacjeljivati. Rjeavanje nerjeivog Reprogramiranjem ivotne matrice mogu se rijeiti i problemi koji su prije bili nerjeivi. To je osobito korisno ako ste izgubili lana obitelji ili voljenu osobu, a da se s njima niste stigli oprostiti ili pomiriti. Reprogramiranjem ivotne matrice moete otpustiti emocije vezane uz nerijeene odnose i osloboditi s e spona koje vas veu za prolost. Zakon privlaenja Jo jedna korist reprogramiranja ivotne matrice jest ta to se ova tehnika koristi zakonom privlaenja. Kao to smo ve spomenuli, ako u matrici zadravamo traumatina iskustva, nastavimo privlaiti slina iskustva. No kad razrijeimo traumu, mijenjamo toku privlaenja i poinjemo privlaiti iskustva koja nas ispunjavaju i obogauju. Toka prevrata Kad u polju ponitimo mnogo slika ili sjeanja, stvara se toka prevrata. Ba kao to je sluaj s uinkom poopavanja u EFT -u, kad ponemo mijenjati slike u matrici, katkad ih moramo promijeniti tek nekoliko pa da i sline slike pre stanu imati odjeka u nama. Pozitivne slike esto imaju snaniju rezonanciju od

negativnih (ba kao to i pozitivne misli imaju viu vibraciju od negativnih). Dakle uvoenjem novih slika u polje moe doi do toke prevrata i privlaenja pozitivnih iskustava u ivot, ak i ako niste promijenili sve negativne slike na istu temu. TREI DIO TEHNIKE REPROGRAMIRANJA IVOTNE MATRICE PRERADITE SVOJU PROLOST, PREOBLIKUJTE SVOJU BUDUNOST 6. POGLAVLJE UVOD U TEHNIKE REPROGRAMIRANJA IVOTNE MATRICE Postoje dvije glavne tehnike reprogramiranja ivotne matrice i mnotvo protokola za rjeavanje specifinih problema. Tehnike moete primjenjivati na sebi, na roaku, prijatelju, kolegi, suradniku ili klijentu. Da bi upute koje slijede bile jasnije, osobu na kojoj se tehnika primjenjuje nazivat emo primateljem". Ne morate biti obuen terapeut da biste ove tehnike primjenjivali na drugima. Meutim samo itanje knjige nee vas osposobiti za primjenu ovih tehnika u strunom smislu. Za to ete morati pro teaj reprogramiranja ivotne matrice. Takoer vas molimo da uvaite injenicu da su ovdje iznesene tehnike pojednostavljene i razloene na korake kako bi se shvatila bit tretmana. No ljudi su u konanici veoma razliiti i njihovi se problemi ne daju uvijek uredno uklopiti u te korake. Iz tog razloga postoje mnoge vari jacije i usklaivanja, koje emo iznijeti u Poglavlju 8. Osobito vas molimo da obratite pozornost na sljedee: ako va primatelj, lan obitelji ili prijatelj, ima duboko ukorijenjene emocionalne oiljke ili veoma intenzivna sjeanja, svakako ga radije uputite praktiaru tehnike reprogramiranja ivotne matrice nego da mu sami pokuate pomoi. Ove tehnike morate primjenjivati odgovorno i s velikim oprezom. TEHNIKE Ovo je saetak tehnika reprogramiranja ivotne matrice. Detaljne upute bit e iznesene u sljedeem poglavlju. Temeljne tehnike U njih spadaju reprogramiranje prizora u matrici, kojim se mijenja prizor ili komadi sjeanja iz ranijeg ivotnog razdoblja, I reprogramiranje sjeanja u matrici, kojim se mijenja odreeno sjeanje. Te dvije temeljne tehnike osnova su svih ostalih protokola reprogramiranja ivotne matrice. Prije nego to ponete primjenjivati ostale protokole, morate svladati temeljne tehnike i stei samopouzdanje u njihovoj primjeni. Protokoli kojima se mijenja ivot U njih spadaju reprogramiranje sutinskih uvjerenja u matrici, ime se mijenjaju negativna sutinska uvjerenja; reprogramiranje ivotnog problema u matrici, ime se mijenja trenutani ivotni problem; i reprogramiranje zakona privlaenja u matrici, ime se mijenja toka privlaenja. Protokoli kojima se mijenjaju odnosi U njih spadaju tehnike za rjeavanje prolih i sadanjih problema u odnosima. Reprogramiranje odnosa u matrici rijeit e trenutane potekoe u odnosima, a reprogramiranje odrjeenja u matrici rijeit e negativne odnose s ljudima s kojima vie niste u kontaktu. Protokoli za ovisnosti i habitualno ponaanje Ovisnosti i habitualno ponaanje mogu se rijeiti primjenom protokola reprogramiranja navike u matrici. Taj se protokol moe koristiti za sve vrste ovisno sti, od one o okoladi do one o heroinu. Protokoli za prole ivote i budue jastvo Reprogramiranjem prolih ivota u matrici mijenjaju se sjeanja koja se mogu javiti iz prolih ivota. Reprogramiranje budueg jastva slui za uenje od budueg jastva i za mijenjanje strahova od budunosti. Protokoli za roenje i najranije godine ivota Reprogramiranje predsvijesti u matrici koristi se za prepoznavanje i mijenjanje predsvjesnih sjeanja. Reprogramiranjem roenja u matrici mijenjaju se negativna sjeanja nastala prilikom roenja. PRIMJENA REPROGRAMIRANJA IVOTNE MATRICE NA SEBI SAMOME Reprogramiranje ivotne matrice moe posluiti kao tehnika samopomoi i kao takva vrlo je djelotvorna. No napominjemo da se t e tehnike na sebi mogu koristiti samo kad je rije o manjim problemima i traumama s malim t". Nikako se ne preporua da radite na intenzivnim sjeanjima, traumama s velikim T" ili iznimno stresnim problemima. Koristi od rada na sebi samome Radei sami na sebi, tedite novac, moete se baviti problemima im se pojave i sami sebe osnaujete. Izazovi s kojima se susreemo radei na sebi Primjenom tih tehnika na sebi moete postii odlian napredak, ali postoje i odreeni izazovi: Problemi s motivacijom Katkad se teko motivirati na samostalan rad. Ako vodite ubrzan zapadnjaki ivot, samostalno prakticiranje reprogramiranja ivotne matrice moglo bi se pretvoriti u neto to uvijek gurate na dno dnevnog rasporeda. Samostalno obavljanje detektivskog istraivanja Katkad trebamo drugo ljudsko bie da nas izvue iz labirinta koji smo sami stvorili. Rjeavanje problema u suradnji s praktiarom ima tu prednost to praktiar postavlja teka pitanja koja sami sebi ne biste posta vili. Podsvijest koja vas titi Katkad e vas podsvjesni um zatiti od rjeavanja problema, ako vjeruje da postoji vaan razlog za njegovo neotputanje. Zajednica Da bi trauma uinkovito zacijelila, vano je povezati se s drugim ljudima, a do povezivanja dolazi upravo u radu s drugom oso bom. Ako ne elite profesionalno raditi na drugima, a trebate raditi na sebi, moda bi vam za osobni razvoj koristilo da se obuete za praktiara reprogramiranja ivotne matrice. Takve teajeve obino pohaaju laici koji ele svladati tehnike reprogramiranja ivotne matrice za vlastitu korist i koji nak on teaja obavljaju tretmane jedni na drugima. Gdje poeti kad radite sami

Ako radite sami, savjetujemo vam da najprije nauite reprogramiranje prizora u matrici i prakticirate mijenjanje slika ili prizora iz ivota. Kad u tome steknete samopouzdanje, krenite na reprogramiranje sjeanja u matrici. Nakon to svladate te dvije temeljne tehnike, moete krenuti na protokole vane za vau ivotnu situaciju. Ako ne znate na kojem biste problemu ili sjeanju radili, zapitajte se: to mi u ovom trenutku u ivotu zapinje?" I onda potraite najranije sjeanje vezano za tu temu. PRIMJENA REPROGRAMIRANJA IVOTNE MATRICE NA DRUGIMA Pronalaenje partnera za suradnju ima tu prednost to se moete meusobno motivirati, to moete razgovarati o problemima i t ako ih precizno odrediti i to se moete meusobno usmjeravati u procesu. Potekoe proizlaze iz injenice to suraujui s neiskusnom osobom moete zapeti u trenutku kad situacija nije jednostavna i jasna. Usto neiskusna e osoba prije ometati proces nego to e vas usmjeravati kroza nj. U nastavku slijede neke osnovne smjernice za primjenu ovih tehnika na drugima. Zapamtite, ako niste kvalificirani, primjenjujte ih na drugima samo za rjeavanje manjih problema. Primateljevo doputenje da lupkate po njemu Prije nego to tretman pone, primatelj vam mora dopustiti da lupkate po njemu. Ako to ne eli, tehnika se i dalje moe primijeniti i to tako da u procesu vi lupkate po sebi, a primatelj po sebi. Kako lupkati po primatelju Ako izvodite reprogramiranje ivotne matrice na primatelju, sjednite nasuprot njemu po kutem od 45 stupnjeva. Jednom rukom drite njegovu ruku, a drugom lupkajte po njegovim tokama. Lupkajte veoma lagano, pet do sedam puta po svakoj toki. Kao i u EFT-u, nije vano ako koju toku propustite ili ako se ne pridravate redoslijeda. Moete lupkati s bilo kojom rukom i po bilo kojoj strani tijela. Gdje poeti ako radite s partnerom Ako su vam ove tehnike nove, savjetujemo vam da najprije nauite tehniku reprogramiranja prizora u matrici i da vjebate mijenjanje pojedinih prizora. Uinite to nekoliko puta kako biste stekli samopouzdanje. Nakon toga moete prijei na tehniku reprogramiranja sjeanja u matrici. Ka d svladate te dvije temeljne tehnike, moete raditi na protokolima vanima za vau ivotnu situaciju. Rad s iskusnim praktiarom reprogramiranja ivotne matrice Prednost rada s iskusnim praktiarom lei u tome to e vam on postavljati vrlo konkretna i ciljana pitanja koja e vam pomoi da identificirate i rijeite konkretna sjeanja. Usto praktiar e vam pomoi svladati izazove i blokade s kojima biste se mogli suoiti. Primjena reprogramiranja ivotne matrice preko telefona Reprogramiranje ivotne matrice moete na primatelju primjenjivati i preko telefona. Tehnika je ista, samo to lupkate s primateljem i istodobno zamiljate da lupkate po njegovu hologramu. Prije nego to se okuate u ovom, trebat e vam mnogo vjebe licem u lice. Moda ste ve primijetili da su neki ljudi podloniji auditivnim podraa jima (procesiraju svijet zvukom), neki vizualnim (procesiraju svijet slikama), a neki kinestetikim (procesiraju svijet osjeajima). Te su podjele poznate kao podmodaliteti. Neovisno o tome kakav je va podmodalitet, moi ete primjenjivati reprogramiranje ivotne matrice preko telefona. Kao osoba iznimno podlona vizualnim podraajima, Sasha je na poetku svoje karijere praktiara reprogramiranja ivotne matrice i EFT -a bila sigurna da nee raditi preko telefona. tovie, itav je ivot osjeala golem otpor prema telefoniranju! Meutim kako joj se karijera razvijala u Velikoj Britaniji, a i daleko preko granica drave, morala je napraviti ustupak i poeti raditi preko telefona. Zanimljivo je da joj je to danas omiljeni nain rada. Tretmani preko telefona mnogo su snaniji i sveobuhvatniji od onih licem u lice. Sasha uiva sluati iznimno suptilne promjene u glasu osobe s kojom radi. Usto usredotoenost i koncentracija preko telefona rezultiraju intenzivnijim tretmanima. Stoga, ako vas ne privlai rad preko telefona, osobito ako ste praktiar, ipak pokuajte nekoliko puta prije nego to sasvim odbacite ovaj nain rada. 7. POGLAVLJE TEMELJNE TEHNIKE Temeljne tehnike su reprogramiranje prizora u matrici i reprogramiranje i sjeanja u matrici. Svi ostali protokoli reprogramiranja ivotne matrice proizlaze iz ove dvije tehnike. Kad ih svladate, moi ete se koristiti svim tehnikama. Ako se prvi put susreete s reprogramiranjem ivotne matrice, savjetujemo vam da proitate Poglavlja 7 i 8 prije nego to ove tehnike pokuate primijeniti na sebi ili drugima. Koristilo bi vam i da proitate Poglavlje 17, koje prikazuje reprogramiranje ivotne matrice na djelu, kako biste dobili uvid u tehnike prije nego to se okuate u njihovoj primjeni. REPROGRAMIRANJE PRIZORA U MATRICI Reprogramiranje prizora u matrici moe se primijeniti za prizor, sliku ili komadi sjeanja koje vi ili primatelj imate iz djetinjstva ili jo prije. Moda ste ve svjesni prizora na kojem elite raditi. Moda imate sliku sebe kao djeteta ili jo prije u odreenoj situaciji. Ako je doista tako, prizovite sliku u svijest i primijenite sljedei protokol. Poslije emo istraiti kako doi do blokiranog sjeanja te kako pronai sjeanje koj e se odnosi na sadanji ivotni problem. Osnovna premisa ove tehnike Ovom tehnikom prizivate u svijest prizor ili sliku ranog stresnog ili traumatinog sjeanja. Dok lupkate po sebi, zamiljate kako lupkate po mlaem sebi iz sjeanja. To mlae ja je hologram. Predstavljate se hologramu, razgovarate s njim, otkrivate koje je ivotne poruke izvukao iz situacije na kojoj radite i pomaete mu da otpusti traumu iz sjeanja. U procesu vam mogu pomoi nova sredstva ili ljudi, moda dobar prijatelj ili roak, neka slavna ili duhovna osoba. Nakon to se situacija razrijei, hologram odlazi na novo mjesto po vlasti tom izboru, kao to je plaa ili livada. Moe pozvati i druge da mu pomognu stvoriti to novo sjeanje". Kad je na ugodnom mjestu, u svijest ulazi nova slika. Slika se takoer alje i svim stanicama u tijelu kako bi im se dalo do znanja da je traumi kraj. Nakon toga slika ulazi u srce I alje se u polje. Kad sliku poaljemo u polje, prestanemo tapkati kako bismo provjerili stvara li moda stara slika negativnu rezonanciju oko prvotnog sjeanja. (U sljedeem emo poglavlju podrobnije iznijeti to treba uiniti ako u ovoj fazi jo postoji negativna rezonancija.) Ako se prvotna slika promijenila i nema nikakvu rezonanciju, reprogramiranje prizora u matrici je zavreno. Tijekom itavog procesa drite oi zatvorene (ako vam to ne stvara osjea j neugode) i najvei dio rada na hologramu obavite u tiini. Morate si dati dovoljno vremena da provedete promjenu. Molimo vas da obratite pozornost na sljedee: moda ete poeti s jednim prizorom, ali vas on moe dovesti do itavog sjeanja, to znai da ete rad poeti reprogramiranjem prizora u matrici, a zavriti reprogramiranjem sjeanja u matrici. Reprogramiranje prizora u matrici: samostalan rad Molimo vas da se ovom tehnikom samostalno koristite samo za rjeavanje trauma s malim t". Za rjeavanje intenzivnih i stresnih trauma, molimo vas da se obratite praktiaru reprogramiranja ivotne matrice. 1. korak: Prizovite prizor Prizovite u svijest prizor ili sliku na kojoj elite raditi. Pazite da sebe promatrate izvana (dakle disocijativno), a ne vlastitim oima (dakle asocijativno).

2. korak: Ponite tapkati Zatvorite oi i ponite tapkati po sebi koristei se svim tokama (stranica 70). Tapkanje se nastavlja sve do 14. koraka kad provjeravate rezultate. 3. korak: Uite u sliku Zamislite kako vae sadanje jastvo ulazi u sliku. 4. korak: Upoznajte se s hologramom Predstavite se svojem hologramu. Recite mu tko ste i objasnite mu da ste doli iz budunosti kako biste mu pomogli da se drugaije osjea u vezi sa situacijom. Uinite to tiho, u glavi. 5. korak: Zahvalite hoiogramu esto je sluaj da hologram godinama zadrava traumu. estitajte mu na odlino obavljenom poslu. 6. korak: Lupkajte po hologramu kako biste se rijeili negativnih emocija Pitajte hologram to osjea i gdje to osjea u tijelu. Nakon toga zamislite da na hologramu primjenjujete protokol EFT-a i itavo vrijeme lupkajte po sebi. Primjerice ako je hologramu srce ispunjeno strahom, zamislite da ga lupkate po toki shuto uchi i pritom sebe lupkajte po toj toki. Istovremeno naglas izgovarajte glavnu reenicu koja na primjer glasi: lako ti je srce ispunjeno strahom, voli i prihvaa sebe." Ako je hologram dijete, prilagodite jezik djetetu: lako ti je srce ispunjeno strahom, ipak si dobro dijete." Zamislite zatim da lupkate oko svih toaka holograma (i pritom lupkajte po sebi). Ba kao i u tradicionalnom EFT-u, izgovarajte podsjetnu reenicu. Zadrimo li se i dalje na strahu, podsjetna bi reenica glasila: Taj strah koji ti ispunjava srce." Nastavite sve dok se hologram ne rijei dijela napetosti koju osjea. 7. korak: Razgovarajte s hologramom Tiho u mislima razgovarajte s hologramom, pitajte ga to je iz situacije na kojoj radite nauio o ivotu. Provjerite vrtite li jo i danas u glavi izvuenu pouku. Primjerice ako je hologram odgovorio da je nauio da je glup", osjeate li se I danas katkad glupima? 8. korak: Promijenite sjeanje Pitajte hologram eli li to uiniti kako bi rijeio situaciju. Hologram moe: unijeti nova sredstva promijeniti ono to se dogodilo pozvati nekoga ili neto da mu pomogne i da ga usmjerava uiniti ono to nije uinio ili to eli da je uinio u toj situaciji Promijenilo sliku u skladu s time. 9. korak: Pruite hologramu mogunost da ode na drugo mjesto Kad razrijeite prvotno sjeanje, pitajte hologram eli li otii na neko mjesto po vlastitom izboru i stvoriti novu sliku, recimo sliku ume ili plae. Odlazak na novo mjesto hologramova je odluka i nije uvijek potrebna ili prikladna. Omoguite hologramu da ima pozitivno iskustvo na mjestu koje je izabrao. Moe na to mjesto dovesti i druge kako bi stvorio osjeaj zajednice. 10. korak: Promijenite sliku u svijesti Kad stvorite novu i pozitivnu sliku i kad je hologram na emotivno dobrome mjestu, unesite sliku kroz tjeme u svijest. (Samo pozitivna slika koja je sasvim razrijeena ulazi u svijest.) Doivite sliku svim osjetilima - to vidite, ujete, njuite, kuate i osjeate? Navedite boje oko slike i pozitivne emocije vezane za nju. Dopustite svim neuronima u mozgu da se poveu sa spoznajom da je to nova slika. 11. korak: Poaljite signal stanicama Poaljite svakoj stanici u tijelu signal da je trauma zavrila i da je sve u redu. Ako je neki organ, koji je povezan s traumom, bolestan (na primjer na elucu postoji ir), poaljite ozdravljenje i u taj dio tijela. 12. korak: Unesite sliku u srce Unesite sliku zatim u srce, pojaajte boje i pozitivni emocionalni intenzitet oko slike. Osjetite opet emocije koje ste osje ali kad ste sliku unijeli u svijest i doivite opet one iste boje u slici i oko nje. 13. korak: Promijenite sliku u polju A sada sliku iz srca usmjerite u polje. Budui da polje srca zrai oko tijela i u polje, slika iz srca ide u svim smjerovima, a ne samo naprijed. Dajte si dovoljno vremena da doivite pozitivne emocije koje su dio ovog aspekta tehnike. 14. korak: Provjerite rezultate svojeg rada Prestanite lupkati po sebi. Vratite se u sadanjost i otvorite u njoj oi. A onda opet zamirile i prizovite u svijest izvornu sliku, Ako je preostala bilo kakva napetost, raistite je konvencionalnim ili EFT-om ili se vratite u sliku i rijeite neki drugi aspekt. No prvotna se slika najvjerojatnije promijenila ili je ak nestala. Reprogramiranje prizora u matrici: rad s drugom osobom Ovu tehniku moete primijeniti i na drugoj osobi. Sve je jednako kao i kad je primjenjujete na sebi, samo to ovdje sad tapkate po drugoj osobi, a onda tapka po hologramu. Ukratko: Zamolite osobu da prizove u svijest sliku ili prizor na kojem eli raditi. Potaknite je da opie to vidi. Vano je da prizor promatra izvana, a ne oima svojeg mlaeg ja, dakle hologramom. Kako biste bili sigurni da to ini, postavite joj pitanja poput to ima na sebi?", Kako izgleda?" i tako dalje. Potaknite je da zatvori oi i provjerite doputa li vam da lupkate po njoj. Ako da, ponite lupkati koristei se svim tokama (stranica 70). Zamolite je da ue u sliku kao svoje sadanje jastvo i da se predstavi hologramu. Neka objasni zato je dola i neka zahvali hologramu to je tako dugo uvao traumu. Potaknite je da pita hologram to osjea i gdje to osjea u t ijelu. Neka zatim primijeni na hologram protokol EFT-a, koristei se glavnom reenicom: lako ima tu [negativnu emociju], volim te i prihvaam" ili, ako je hologram dijete: ...ipak si dobro dijete", pri emu nastavljate lupkati po njoj. Neka onda zamisli da lupka oko svih toaka na hologramu (dok vi nastavljate lupkati po njoj). Kao i u tradicionalnom EFT-u, koristite se podsjetnom reenicom koju primatelj onda ponavlja. Tako bi sa strahom koji ispunjava srce, podsjetna reenica glasila: Taj strah koji ispunjava srce." Tu reenicu ponavljate dok lupkate po primatelju, i primatelj je za vama ponavlja dok lupka po hologramu. Nastavite s postupkom sve dok se hologram donekle ne oslobodi emocionalne napetosti koje osjea. Potaknite primatelja da tiho u glavi razgovara s hologramom i da ga pita to je iz dane situacije nauio o ivotu. Pitajte primatelja ponavlja li i dalje u ivotu tu pouku.

Potaknite ga da promijeni ono to se dogodilo, ako je to primjereno, uvoenjem novih ljudi i/ili sredstava. Preobraaj se obino radi u tiini. Objasnite primatelju da ete mu dati dovoljno vremena da ga obavi, pri emu ete vi nastaviti lupkati po njemu, a on po hologramu. Dajt e mu do znanja da ste uz njega zatreba li mu u bilo kojem trenutku pomo. Neka vam kae kad bude imao osjeaj da je ovaj dio procesa priveden kraju. Kada doe do razrjeenja, zamolite ga da pita hologram eli li otii na novo mjesto (ako mu to odgovara). Unesite sliku kroz tjeme. Potaknite primatelja da svim osjetilima doivi novu sliku. to vidi, uje, mirie, kua i osjea? Zamolite ga da intenzivira boje i da identificira pozitivne emocije koje povezuje s novom slikom. Zamolite ga da svakoj stanici u tijelu poalje signal da je trauma prola. Neka ga jednako tako poalje i svakom organu ili d ijelu tijela kojem treba ozdravljenje. Zamolite ga da poalje sliku svojem srcu. Potaknite ga da se uskladi s pozitivnim emocijama povezanim sa slikom. Zatim ga potaknite da poalje sliku u matricu. Dajte mu vremena da doivi pozitivne emocije i zatraite od njeg a da vam da do znanja kad osjeti da je zavrio. Pozovite primatelja natrag u sadanjost i potaknite ga da otvori oi kad za to bude spreman. Kad ste sigurni da je opet u sadanjosti, zamolila ga da opet zatvori oi i prizove u svijest prvotnu sliku koju je imao o sebi. Ako je preostala jo kakva napetost, rijeite je konvencionalnim EFT -om ili se vratite u sliku i rijeite drugi aspekt.

REPROGRAMIRANJE SJEANJA U MATRICI Osnovna premisa ove tehnike Ova je tehnika slina reprogramiranju prizora u matrici, uz tu razliku to vam omoguava da radite na duljem sjeanju, a ne samo na kratkom prizoru ili slici. Ba kao i kad je rije o filmskoj tehnici konvencionalnog EFT -a, sjeanje mora biti jedan dogaaj s odreenim brojem vrhunaca emocionalnog intenziteta. Jednako tako mora obuhvaati kratko vremensko razdoblje, na primjer nekoliko minuta, sat vremena, jutro, popodne ili veer. I ukupno ne smije trajati dulje od deset minuta kad ga pretoite u priu. Ako se protee na nekoliko dana ili tjedana, morat ete ga podijeliti na nekoliko sjeanja, svakom sjeanju dati zaseban naslov i na svakom sjeanju zasebno raditi. Reprogramiranje sjeanja u matrici: rad na sebi I ovdje vrijede uobiajene mjere opreza. Imate li duboko ukorijenjenih emocionalnih oiljaka ili sjeanja jakog emocionalnog naboja, ta je sjeanja uvijek bolje rjeavati u radu s praktiarom reprogramiranja ivotne matrice. 1. korak: Sjeanje Prizovite u svijest sjeanje koje elite promijeniti ili na kojem elite raditi. Neka se radi samo o jednom dogaaju. Naslovite ga, recimo, Ostavljena na plai ili Najgori dan u mojem ivotu. 2. korak: Prianje Ispriajte priu naglas ili tiho u glavi. Ponite prije pojave bilo kakvog emocionalnog intenziteta. im se javi emocionalni intenzitet, zaustavite sjeanje. 3. korak: Prizor Steknite jasno sliku o danom prizoru. Svakako ga promatrajte izvana (dakle disocijativno). Vaa mlaa verzija u sjeanju je hologram. 4. korak: Lupkajte po sebi Zatvorite oi i ponite lupkali po sobi koristei se svim tokama (stranica 70). Lupkanje se nastavlja sve do 10. koraka, kad ste razrijeili prvi emocionalni vrhunac. 5. korak: Upoznajte se s hologramom Uite u sliku i predstavite se hologramu. Recite mu tko ste i objasnite mu da ste doli iz budunosti kako biste mu pomogli da se drugaije osjea u vezi s danom situacijom. Uinite to tiho, u glavi. 6. korak: Zahvalite hologramu esto je sluaj da hologram godinama zadrava traumu. estitajte mu na odlino obavljenom poslu. 7. korak: Lupkajte po hologramu kako biste se rijeili negativnih emocija Pitajte hologram to osjea i gdje to osjea u tijelu. Onda tapkajte po njemu kako biste se rijeili negativnih emocija i koristite se pritom glavnom reenicom: lako ima tu [negativnu emociju], voli se i prihvaa" ili, ako je hologram dijete, ...ipak si dobro dijete." Dok to inite, nastavite lupkati po sebi. Nastavite s postupkom sve dok se hologram donekle ne oslobodi emocionalne napetosti koju osjea. 8. korak: Razgovarajte s hologramom Pitajte hologram to je iz situacije na kojoj radite nauio o ivotu. Provjerite vrtite li jo i danas u glavi izvuenu pouku. Primjerice ako je hologram odgovorio da je nauio da ga se ne moe voljeti", osjeate li i danas katkad da vas se ne moe voljeti? 9. korak: Pripremite hologram ili promijenite ishod Pitajte hologram eli li to uiniti kako bi rijeio situaciju. Hologram moe: pripremiti se za ono to e se dogoditi unijeti nova sredstva promijeniti ono to se dogodilo pozvati nekoga ili neto da mu pomogne i da ga usmjerava uiniti ono to nije uinio ili to eli da je uinio u toj situaciji Preobraaj se obino radi u tiini. Lupkajte po sebi i po svojem hologramu i dajte si vremena da proces privedete kraju. 10. korak: Nastavite s priom Nakon to ste preobrazili prvi emocionalno intenzivan vrhunac sjeanja, prestanite lupkati po sebi, otvorite oi i nastavite s priom. 11. korak: Razrijeite preostale vrhunce emocionalnog intenziteta Svaki put kad osjetite emocionalni vrhunac, zaustavite sjeanje, zatvorite oi i ponite lupkati po sebi. Svaki pojedini vrhunac takoer razrijeite tako da lupkate po hologramu te da ga pripremite za ono to e se dogoditi, da promijenite ishod, da uvedete nova sredstva ili da pozovete nekog radi podrke. inite to tako dugo dok se ne razrijee svi emocionalno intenzivni vrhunci. 12. korak: Pitajte hologram eli li otii na drugo mjesto Kad sasvim razrijeite sjeanje, pitajte hologram eli li otii na neko mjesto po vlastitom izboru u slici, recimo u umu ili na plau. Odlazak na novo mjesto nije uvijek prikladan. Omoguite hologramu da ima pozitivno iskustvo na mjestu koje je iza brao. Moe na to mjesto dovesti i druge osobe po vlastitom izboru kako bi stvorio osjeaj zajednice.

13. korak: Promijenite sliku u svijesti Kad je hologram na emotivno dobrome mjestu i kad ima jasnu i pozitivnu sliku o sjeanju, unesite tu sliku u svijest. Dopustite svim neuronima u mozgu da se poveu sa spoznajom da je to nova slika. Doivite sliku svim osjetilima, intenzivirajui boje u slici i oko nje i intenzivirajui emocije koje povezujete s njom. 14. korak: Poaljite signal stanicama Poaljite svakoj stanici u tijelu signal da je trauma zavrila i da je sve u redu. Ako je neki organ, koji je povezan sa sje anjem, bolestan, poaljite ozdravljenje i u taj dio tijela. 15. korak: Unesite sliku u srce Unesite sliku u srce, pojaajte boje i pozitivni emocionalni intenzitet vezan uz sliku. 16. korak: Promijenite sliku u matrici A sada sliku iz srca poaljite u polje, u svim smjerovima. Priutite si dovoljno vremena da doivite pozitivne emocije koje su dio ovog aspekta tehnike. 17. korak: Provjerite rezultate svojeg rada Prestanite lupkati po sebi. Vratite se u sadanjost i otvorite oi. A onda opet zamirite i odvrtite u svijesti prvotno sjea nje. Ako je preostala bilo kakva napetost, vratite se u sjeanje i preobrazite nerazrijeeni aspekt. No velika je vjerojatnost da se prvotna slika promijenila ili da je ak nestala. Reprogramiranje sjeanja u matrici: rad s partnerom Postupak izvoenja tehnike na drugoj osobi gotovo je jednak. Jedina je razlika u tome to ovdje itavo vrijeme tapkate po primatelju, a on po svojem hologramu. Ukratko: Zamolite osobu da prizove u svijest sjeanje koje eli promijeniti ili na kojem eli raditi. Svakako pripazite da se radi sam o o jednom dogaaju. Potaknite osobu da mu da naslov. Potaknite je da vam ispria to se dogodilo i neka svakako pone prije pojave bilo kakvog emocionalnog intenziteta. im se em ocionalni intenzitet pojavi, zaustavite sjeanje. Zamolite primatelja da opie dani prizor. Vano je da ga promatra izvana (dakle disocijativno) i u tu mu svrhu postavite pitanja poput to ima na sebi?", Kako izgleda?" i tako dalje. Njegova mlaa verzija u sjeanju je hologram. Potaknite osobu da zatvori oi i provjerite doputa li vam da lupkate po njoj. Ako da, ponite lupkati koristei se svim tokama (stranica 70). Zamolite je da ude u sliku kao svoje sadanje jastvo i da se predstavi hologramu. Neka objasni zato je dola i neka zahvali hologramu to je tako dugo uvao traumu. Potaknite je da pita hologram to osjea i gdje to osjea u tijelu. Neka zatim primijeni na hologram protokol EFT -a, a vi nastavite lupkati po njoj. Nastavite s postupkom sve dok se hologram donekle ne oslobodi emocionalnog intenziteta. Potaknite primatelja da tiho u glavi razgovara s hologramom i da ga pita to je iz dane situacije nauio o ivotu. Pitajte primatelja vrti li i dalje u ivotu izvuenu pouku. Potaknite ga da se pripremi za ono to e se dogoditi ili da promijeni ono to se dogodilo, ako je to primjereno, uvoenjem novih ljudi i/ili sredstava. Taj se preobraaj obino radi u tiini. Objasnite primatelju da ete mu dati dovoljno vremena da ga obavi, pri emu ete vi n astaviti lupkati po njemu, a on po hologramu. Dajte mu do znanja da ste uz njega zatreba li mu pomo u bilo kojem trenutku. Neka vam kae kad bude imao osjeaj da je ovaj dio procesa priveden kraju. Nakon to je preobrazio prvi emocionalno intenzivan vrhunac sjeanja, prestanite lupkati po primatelju, zamolite ga da otvori oi i potaknite ga da nastavi s priom. Svaki put kad se pojavi emocionalan vrhunac, zaustavite sjeanje, zamolite primatelja da zatvori oi i ponite lupkati po nje mu. Svaki pojedini vrhunac rjeavajte jednako kao i prije. inite to dok svi emocionalno intenzivni vrhunci ne nestanu. Kada doe do razrjeenja, zamolite primatelja da pita hologram eli li otii na novo mjesto (ako mu to odgovara). Zamolite primatelja da unese novu sliku kroz tjeme. Potaknite ga da je doivi svim osjetilima. to vidi, uje, mirie, kua i osjea? Zamolite ga da intenzivira boje i da identificira pozitivne emocije koje povezuje s novom slikom. Zamolite ga da svakoj stanici u tijelu poalje signal da je trauma prola. Neka ga jednako tako poalje i svakom organu ili d ijelu tijela kojem treba ozdravljenje. Zamolite ga da poalje sliku svojem srcu. Potaknite ga da se uskladi s pozitivnim emocijama povezanim sa slikom. Zatim ga potaknite da poalje sliku u matricu. Dajte mu vremena da doivi pozitivne emocije i zatraite od njega da vam da do znanja kad osjeti da je zavrio. Prestanite lupkati po primatelju. Pozovite ga natrag u sadanjost i potaknite ga da u glavi odvrti prvotno sjeanje. Ako je preostala jo kakva napetost, vratite se u sjeanje i preobrazite nerazrijeeni aspekt. 8. POGLAVLJE DORAIVANJE TEMELJNIH TEHNIKA Dosad smo vam predoili osnovne tehnike reprogramiranja ivotne matrice. Meutim te se tehnike prilagoavaju svakom pojedinom primatelju. Budui da esto radimo s dugotrajnim emocionalnim problemima ili traumama, tehnike ne slijede uvijek jednostavnu ili linearnu strukturu i katkad se javljaju potekoe dok hologramu pokuavamo pomoi da razrijei emocionalni poremeaj vezan za traumu. Sljedee e vam toke pomoi da doradite tehnike i da rijeite probleme s kojima biste se mogli susresti pri ovakvom radu. Otvorena pitanja Ovaj se rad temelji na otvorenom postavljanju pitanja. Otvorenim pitanjima ne osuujemo. tovie, osmiljena su kako bi prima telju pomogla da prepozna blokirajua uvjerenja te da pomogne hologramu razrijeiti emocionalni poremeaj koji osjea. Slijedi nekoliko primjera: Koje vam je najranije sjeanje vezano za ovaj problem?" Kako ono izgleda u slici?" to misli o tome to su mu rekli?" to je tog dana nauila o ivotu?" Imate li i dalje ista uvjerenja kao i ona?" to eli rei ili uiniti kako bi to promijenila?" Koga eli uvesti kao podrku?" Postoji li ikakav razlog zato i dalje ne bi htjela otpustiti tu bol?" To nije nekakav iscrpan popis pitanja. Vano je jedino da ovakav nain ispitivanja vodi k rjeenju. Vanost rada koji primatelj ulae u preobraaj Vano je da zamisli o preobraaju dolaze od primatelja i njegova holograma. Kad prvi put radite s nekim primateljem, moe se dogoditi da mu zatreba, koja sugestija. No sve najbolje zamisli dolaze od primatelja i morate potovati njegovo stajalite i osjeaje o mijenjanju slika. Uskratite li hologramu pravo da se izraz i na nain na koji treba, rjeenje e biti ogranieno. Nije na vama da sudite nego samo da omoguite. Moda ete katkad imati osjeaj da je va prijedlog bolji, osobito ako ste skloni dominiranju. No ovaj nain rada ne podnosi ba najbolje dominaciju. Kao praktiar vi ste tu samo da usmjeravate. Nikad ne moemo znati to je doista dobro za drugo ljudsko bie jer nam razmiljanja prolaze kroz filtre vlastitih percepcija, koje se mogu uvelike razlikovati od percepcija naeg primatelja.

esto se takoer dogaa da hologram ne eli iskusiti neto novo. Katkad eli doivjeti isto iskustvo, ali uz primatelja kao podrku. Primjerice hologram moe eljeti proi istu traumu kako bi iz nje izvukao vrijednu pouku, ali ovaj put uz nazonost primatelja, voljene osobe, roaka, prijatelja, lana obitelji ili duhovne osobe. Pomaganje primatelju ako zapne Katkad se moe dogoditi da primatelj zapne i da ne zna to bi hologram trebao uiniti kako bi promijenio situaciju. Va je zadatak da mu pomognete da bude kreativan. Vodei rauna o navedenom, ako moete, iznesite mu nekoliko prijedloga, jer to i dalje daje snagu primatelju. Na primjer: Primateljica: Zapela je, ne zna kako to rijeiti. Praktiar: Imate li vi kakav prijedlog? Primateljica: Ne, ni ja ne znam koji bi nain bio najbolji. Praktiar: eli h otii, suoiti se s napadaem ili uvesti nekog tko bi joj pruio podrku? Pitajte je to bi bilo najbolje za nju. Primateljica: Rekla je da joj se ne ini u redu da ode. Previe bi se bojala suoiti se s njim nasamo. Nema potrebu za tim da uvede jo nekog jer sam ja uz nju - eli da joj pruim podrku. Praktiar: Recite joj da ste stopostotno uz nju. Nastavite lupkati po njoj i pitajte je kako eli da je podrite. Koristite se intuicijom Ako vam primatelj zapne i ako morate usmjeravati proces, najbolje ete mu pomoi koristei se intuicijom. Potrebno je odreeno umijee za ovaj rad u kojem sebe stavljate u drugi plan, a u prvi svoju intuiciju koja usmjerava drugu osobu. To se umijee stie s praksom i rijetko je dostupno poetnic ima. Imat ete osjeaj kao da vai intuitivni prijedlozi dolaze s nekog mjesta izvan vas, a ne iz vaih percepcija. Katkad mogu djelovati potpuno opreno onom to biste normalno predloili. Vano je zapamtiti da ste samo vodi na tuem putovanju, a ne netko tko o putovanju odluuje . I zato budite otvoreni prema prijedlozima, ak i ako vam se ine pomalo udnima, i uvijek potujte primateljeve elje. Izvoenje preobraaja u tiini Vano je da primatelju date vremena da izvede preobraaj u tiini. Ne govorite tijekom rada, osim ako su vas izriito traili za pomo ili usmjeravanje. U tiini se odvija velik dio ozdravljenja. Vano je takoer da primatelju objasnite to se treba dogoditi. Na primjer: Praktiar: to vae mlae jastvo mora uiniti u ovom dijelu sjeanja? Primateljica: Mora rei to misli. Mora urlati i jasno mu dati do znanja to misli o njemu. Praktiar: Nastavite lupkali po njoj. Recite mi kad bude imala osjeaj da je taj dio procesa za nju zavrio i dajte mi do znanja ako me u kojem trenutku zatrebate. itavo u vrijeme lupkali po vama. Ne morate se urili. Katkad se meutim primatelj mora naglas izraavati, osobito ako njegov problem proizlazi iz toga to su ga uutkivali ili to su mu oduzimali mo. I zato uvijek primatelju dajte do znanja da ima i mogunost verbalnog izraavanja. Primatelj u ime holograma izgovara glavnu i podsjetnu reenicu lako se na preobraaju u pravilu radi u tiini, primatelj e govoriti naglas ako u ime holograma izgovara glavnu i podsjetnu reenicu. Na primjer: Praktiar: Kako se osjea? Primatelj: Jako je tjeskoban. Praktiar: U kojem dijelu tijela osjea tu tjeskobu? Primatelj: U prsima. Praktiar: Koje je boje? Primatelj: Plave. Praktiar: Dobro, lupkajte po svojem mlaem jastvu po vanjskom rubu ruke (praktiar lupka po vanjskom rubu primateljeve ruke). Dok to ra dite, govorite: Iako u prsima osjea tu plavu tjeskobu, ipak si dobro dijete." Primatelj: Iako u prsima osjea tu plavu tjeskobu, ipak si dobro dijete." Glavna se reenica ponavlja tri puta. Praktiar: Dobro, a sad lupkajte po njemu oko svih toaka, poevi od one na tjemenu pa sputajui se prema dolje. Ta plava tjeskoba u tvojim prsima.". Primatelj: Ta plava tjeskoba u tvojim prsima." Praktiar: Ta plava tjeskoba." Primatelj: Ta plava tjeskoba." Praktiar: ,,U tvojim pr sima." Primatelj: ,,U tvojim prsima." Primatelj nastavlja lupkati sve dok hologram ne razrijei svu emocionalnu napetost. Praktiar: Kako je sad? Je li se smirio? Primatelj: Da, smiruje se. Izgovarajui naglas glavne reenice u ime holograma, primatelj pomae hologramu da ukloni energetski poremeaj vezan uz probl em. Dob holograma lako je najvei dio ovog rada usmjeren na vraanje u neki trenutak ranog djetinjstva kad su stvorena tetna uvjerenja, elimo naglasiti da hologrami mog u biti bilo koje dobi. Primjerice ako 60-godinjak doivi teak pad, razrjeenje e se trebati pruiti 60-godinjem hologramu. Hologrami se jednako tako mogu formirati i u maternici, tako da ne postoji nikakva dobna granica, ni prema gore, ni prema dolje. Mogue pogoranje stanja Ba kao i svako drugo terapeutsko djelovanje tako i reprogramiranje ivotne matrice katkad izazove pogoranje stanja (pogoranje simptoma prije nego to sasvim nestanu). To je jo jedan razlog zato bi tee probleme trebao rjeavati praktiar reprogramiranja ivotne matrice. Primijetili smo da do pogoranja simptoma rjee dolazi primjenom reprogramiranja ivotne matrice nego primjenom drugih tehnika, ali svakako budite svjesni injenice da je pogoranje mogue. DORAIVANJE REPROGRAMIRANJA PRIZORA U MATRICI I REPROGRAMIRANJA SJEANJA U MATRICI Sljedee smjernice pomoi e vam da poboljate svoje rezultate s ove dvije temeljne tehnike, neovisno o tome radite li s nekim drugim ili sami. Molimo vas da ipak uzmete u obzir da su smjernice pisane za rad s partnerom. Mnogo se toga moe primijeniti i na samostalan rad meutim, kao to smo ve napomenuli, katkad se samostalnim radom ne postiu jednako dobri rezultati. Zamolite primatelja da zatvori oi Ponekad primatelju nije ugodno zatvoriti oi. Ima primatelja koji to ne eli uiniti i koji, zapravo, otvorenih oiju mogu ak i bolje predoiti prizor. I zato, ako im je tako ugodnije, potaknite ih da dre otvorene. Svakako provjerite gleda li primatelj sliku izvana Da bi reprogramiranje ivotne matrice bilo uspjeno, neophodno je da primatelj sliku gleda izvana, to je poznato kao disocijacija. Razlog tomu je taj to je hologram stvarni klijent i primatelj stoga mora biti disociran od njega kako bi mu pomogao da postigne razrjeenje. Ako primatelj sliku promatra asocijativno drugim rijeima ako je promatra oima holograma - zamolite ga da izae iz svojeg tijela kako bi pred sobom mogao vidjeti svoje mlae jastvo. Na primjer: Praktiar: Vidite li svoje mlade jastvo u sjeanju? Primateljica: Da, stoji sasvim sama. Praktiar: to ima na sebi?

Primateljica: Crvenu haljinu. Nosi kolsku torbu. Praktiar: Kako izgleda? Primateljica: Tuno. Glava mi je pognuta. Praktiar: Samo da provjerim. Jeste li u svojem tijelu ili izvan njega? Primateljica: Oh, ja sam ona gledam njezinim oima. Praktiar: Dobro. Moete li se odvojiti od nje lako da je vidite? Izaite iz njezina tijela i stanite joj nasuprot. Primateljica: Da, sad je jasno vidim. Ono to jo moete uiniti kako biste primatelju pomogli da se disocira jest da ga pozovete da se vrati u prostoriju, da otvori oi i da, dodirujui stopalima pod, osjeti da je u prostoriji. Zatim opet moe zatvoriti oi i zamisliti da polako prilazi slici, videi isprva hologram iz daljine, a onda sve blie i blie. Jednako tako, ako radite sami na sebi, pripazite da gledate sliku svojeg mlaeg jastva. Pripazite da hologram zna tko je primatelj i za to je ondje Vano je da se primatelj predstavi hologramu i da mu objasni kako je doao iz budunosti da bi mu, primjerice, pomogao otpustiti bol koju osjea: Primateljica: Zbunjena je, ne zna zato sam ondje. Praktiar: Dajte joj do znanja da je sigurna. Recite joj da ste doli iz budunosti jer ste otkrili odlian nain na koji joj moete pomoi da se osjea bolje. Samo provjerite prihvaa li to. Primateljica: Da, prihvaa. Zapravo je vrlo zadovoljna to sam uz nju. Jako je dugo bila sama. Praktiar: Uvjerite je da vie nije sama i da ste joj doli pomoi. Jednako je tako vano, kad radite sami na sebi, da se predstavite svojem hologramu i objasnite mu zato ste doli. Meutim kad ponete ee s njima raditi, neete se svaki put morati predstavljati zato to e hologrami ve znati tko ste. Zahvalite hologramu Veoma je vano zahvaliti hologramu. Moda ve dugo uvaju traumu, a za to je potrebno mnogo energije. titio je vas ili vaeg primatelja od boli traume i za to mu treba odati priznanje. Priznavanje uloge koju je odigrao vaan je dio procesa ozdravljenja. to prije lupkajte po hologramu Od kljune je vanosti to prije poeti lupkati po hologramu, tako da koraci koji tomu prethode ne bi smjeli trajati dulje od nekoliko trenutaka. Hologram e vjerojatno biti uzrujan i ta e uzrujanost nestati kad ponete lupkati. Vodite o tome rauna kad ponete s procesom. Kao i u konvencionalnom EFT-u, i ovdje do promjene dolazi za vrijeme lupkanja. to ako hologram ne eli dopustiti primatelju da lupka po njemu? Katkad se hologram opire lupkanju. U tom sluaju moete primatelju dati do znanja da moe uvesti druge kako bi mu pomogli u procesu, ali odluku o tome tko bi bio najbolji za pomo mora donijeti ili odobriti hologram. Moete to sroiti, recimo, ova ko: Moe li jo netko drugi sudjelovati u ovom procesu pomoi vaem mlaem jastvu da se osjea sigurnim u ovoj situaciji? Moete uvesti svakoga kog va hologram odabere, ukljuujui prijatelje, roake od povjerenja, uitelju ili vodie," Uloga onih koje uvedete je da hologamu pomognu doi do toke kad je u stanju prihvatiti primateljevo lupkanje. Da bi i primatelj i hologram postigli razrjeenje, izmeu njih mora doi do inte rakcije. Katkad se samo radi o ustrajnosti. Karl je, tijekom jednog od najranijih tretmana reprogramiranja ivotne matrice, proveo gotovo sat vremena nastojei hologram dovesti do toke kad se moglo lupkati po njemu. Hologram - estogodinja djevojica - vrtjela se okolo kako bi izbjegla primateljiino lupkanje. Na kraju su je uspjeli navesti da mirno stoji. No proces je bio veoma spor: prije nego to je stekao povjerenje, hologram je najprije morao iskusi ti lagano dodirivanje toaka. Ako radite na sebi i hologram vam se opire lupkanju, obratite se prak tiaru reprogramiranja ivotne matrice ili nekom tko zna primjenjivati ovu tehniku kako bi vas usmjeravao u fazi opiranja. Katie i fantom Kad je Karl radio na njoj, Katie nije odmah mogla lupkati po svo jem hologramu. Razlog tomu je bio taj to je ispred holograma stajao fantom koji jo j je branio pristup. Fantom je, zapravo, bio Katiein izmiljeni prijatelj iz djetinjstva - netko koga je stvorila kako bi joj pomogao da se nosi s traumom koju je prola. Karl je potaknuo Katie da pita hologram to mu fantom prua. Holo gram je odgovorio da mu prua ljubav i panju te da se igra s njime. Kad je Katie pitala hologram: Ne bi li elio da te oboje volimo?", fantom je odstupio. Bio je suvian zato to je Katie bila u stanju hologramu pruati ljubav koju mu je pruao fantom. Primatelj mora eljeti da hologram postigne razrjeenje Cilj reprogramiranja ivotne matrice je da i primatelj i hologram postignu razrjeenje. Meutim zna se dogoditi da primatelj ne eli razrjeenje za hologram. Naime hologram katkad zbog traume naui strategiju ponaanja koju primatelj nije spreman mijenjati. Takav e problem prije rijeiti praktiar reprogramiranja ivotne matrice nego poetnik. Cilj je rijeiti traumu i pomoi primatelju da pronae nova sredstva i strategije koji e mu b olje odgovarati. Katkad je, da bi dolo do razrjeenja traume, potrebno izgraditi odnos izmeu primatelja i holograma. Kad se hologram i primatelj meusobno ne slau Hologrami i primatelji nisu uvijek u stanju suraivati kako bi rijeili emocio nalni intenzitet traume. Hologram se katkad opire primatelju (ili vama, ako radite sami na sebi). Kad se spomenuta djevojica vrtjela kako se ne bi moglo lupkati po njoj, pitali su je zato to ini. Odgovorila je: Ne elim da me ona [mislei pritom na primateljicu] dodiruje - izgleda kao moja majka!" Majka je bila dio problema. Kako bi to razrijeila, primateljica je morala objasniti svojem mlaem jastvu da nije njezina majka nego ona sama te da je dola iz budunosti kako bi joj pomogla. Nakon to je to objasnila, mogla je poeti tapkati. S druge strane, dodue ne tako esto, primatelj moe biti kivan na hologram. To se katkad dogaa u sluajevima zlostavljanja ako primatelj jo osjea svojevrsnu odgovornost za in koji se dogodio ili ako za njega krivi svoje mlae jastvo. Primatelj se tada hologramu esto obraa tekim i pogrdnim rijeima. U takvim sluajevima tretman treba provoditi kvalificiran i iskusan praktiar reprogramiranja ivotne matrice. Ako ste kvalificirani za to da se nosite sa sluajevima poput ovog, cilj je, kao i u svim drugim oblicima terapijskog djelovanja, primatelju pomoi da oprosti hologramu. Jasno da hologram nije uinio nita loe, i krajnji je cilj, zapravo, navesti primatelja da to shvati. Nemojte meutim forsirati. Morat ete izgraditi mostove izmeu primatelja i holograma. U ovakvoj situaciji nudi vam se nekoliko rjeenja, ovisno o primatelju. Pokuajte razgovarati s primateljevim viim jastvom", ako taj termin nalazi odjeka u njemu. Reenica koja se esto zna pokazati uspjenom glasi, otpri like, ovako: ,,S obzirom na sve znanje i mudrost kojima sada raspolaete, i oslanjajui se na svoje vie, sutinsko ili istinsko jastvo, to biste rekli bilo kojem djetetu koje se zateklo u slinoj situaciji?" . Ako to ne pomogne u stvaranju mosta, moete zamoliti primatelja da pozove nekog drugog tko bi mu mogao pomoi premostiti nastali jaz. Potak nite ga da i dalje miri, da pred sobom zadri sliku holograma i pitajte ga koga bi pozvao da mu pomogne rijeiti razmiricu s mlaim jastv om. Napomenite mu da to mogu biti prijatelji, voljene osobe, uitelji, vjerski likovi (prema kojima gaji pozitivne osjeaje), svjetlosna bia, aneli ili bilo tko drugi koga potuje. Neki e odgovori biti jednostavni i praktini? "elim pozvati svojeg brata Toma. Dobar je momak i veoma tolerantan." Drugi e biti produhovljeniji: Pozvala bih anela ljubavi zato to, kad pogledam svoje mlade jastvo, osjeam samo gnjev." Ponavljamo, odgovori dolaze od primatelja i morate potovati njegovo stajalite. Ako volite raditi s anelima, a primatelj vam je po prirodi praktina osoba, neete mu pomoi ograniite li mu izbor ili pokuate li utjecati na njegovu odluku. Stoga uvijek prihvatite ono to je njemu prihvatljivo. Nakon to primatelj izabere nekog tko e mu pomoi, pitajte ga kako mu ta osoba moe pomoi u premoivanju jaza izmeu njega i njegova mlaeg jastva. Ako se jako opire stvaranju tog mosta, pomognite prijedlogom. No najprije mu dajte priliku da sam pokua doi do razrjeenja. Ako se ipak morate umijeati, ovaj dio procesa moe biti vrlo kreativan i, kao i obino, nema nikakvih definitivnih odgovora o tome kako ga treba provoditi. Sashina se omiljena metoda sastoji u tome da pozove drugo bie da istodobno lupka po hologramu i po primatelju, stvarajui izmeu njih energetsku vezu (vi,

naravno, itavo to vrijeme lupkate po primateljevu fizikom tijelu). Kad primatelj otpusti negativne osjeaje prema hologramu, moete predloili da se hologram i primatelj rukama dotaknu u slici, a da osoba ili bie koje pomae i dalje lupka i po jednom i po drugom. Kada doete do toke da je to ugodno, predloite primatelju da lupka po hologramu. Ovu fazu ne treba pourivati i ona moe biti obuhvaena zasebnim tretmanom ako se radi o problemima proizalim iz dugotrajnog zlostavljanja. Ako radite sami na sebi i ako ste veoma kivni na hologram, predlaemo da se posavjetujete s praktiarom reprogramiranja ivotne matrice kako bi vam pomogao da doete do razrjeenja. to ako hologram ne eli otpustiti bol? Katkad hologram ili primatelj ne ele otpustiti bol koju osjeaju. I Karl i Sasha mnogo su puta uli od svojih klijenata: Ne eli otpustiti bol zato to bi njezinim otputanjem osobi koja ga je napala dao do znanja da joj vie ne zamjera" ili Ako ona ovo sad otpusti, njezin e se zlostavlja izvui." Morate primatelju jasno dati do znanja da se, ne otputajui bol, ponaa kao osoba koja samu sebe truje, a pritom oekuje da netko drugi zbog toga pati. Na primjer: Primatelj: Ne eli jo otpustiti gnjev. eli ga jo zadrati. Praktiar: Ima li gnjev kakim svrhu? Primatelj: Pa ako ga otpusti, ima osjeaj kao da hi time oprostio ujaku. Nije jo spreman za to. Praktiar: Recite mu da gnjev otputa zbog sebe i zbog vas, a ne zbog ujaka. Uvjerite ga da je to za vau obostranu korist. Obraanje hologramu jezikom primjerenim njegovoj do bi Vano je da se primatelj hologramu obraa jezikom koji je primjeren njegovoj dobi. Ako je hologramu pet godina, primatelj se obraa petogodinjaku. Ako hologram jo ne govori, zato to je u maternici ili u najranijoj ivotnoj dobi, primatelj mora prona i nekakav oblik neverbalne komunikaciji. Taj se jaz obino lako premosti jednostavnim savjetom, primjerice: Vidite li svoje mlade jastvo? Dobro, pokuajte komunicirati s njim na nain koji razumije." Isto vrijedi i ako radite sami na sebi. Obraanje hologramu primateljevim imenom iz vremena nastanka traume Ako je primatelj u meuvremenu promijenio ime, vano je da se hologramu obraa imenom kojim su ga zvali u vrijeme nastanka tr aume. Na primjer: Praktiar: Vidite li malog Chrisa? Lupkajte po njemu i ponite razgovarati s njime. Nego, jesu li vas tada zvali Chris ili Christopher? Primatelj: Zapravo Christopher, kad bolje razmislim. Praktiar: Dobro, lupkajte po malom Christopheru i recite mu tko ste i zato ste doli. Obraanje hologramu primateljevim materinskim jezikom Ako radite s primateljem kojem se materinski jezik razlikuje od onog kojim se koristite tijekom tretmana, moete mu predloiti da se hologramu obraa na materinskom jeziku. I Karl i Sasha radili su s brojnim klijentima koje hologrami nisu razumjeli kad su im se obraali novim jezikom, ali asu ih odmah razumjeli kad su se prebacili na materinski. to ako primatelj i dalje vrti istu ivotnu pouku koju je hologram izvukao iz situacije? Presudno je da primatelj od holograma sazna kakvu je ivotnu pouku ili spoznaju stekao iz dane situacije. Odgovori esto odraavaju sutinska uvjerenja koje primatelj manifestira u sadanjem trenutku ili ih je manifestirao tijekom itavog ivota. I zato, ako primatelj odgovori da je nauio da mora biti savren da bi ga voljeli, da je glup, da je bezvrijedan ili bilo kakvo drugo destruktivno ili samopodrivajue uvjerenje, provjerite vrti li to i dalje u glavi. Primatelji se esto iznenade povezanou njihova sadanjeg stajalita sa situacijom u kojoj je hologram. I to ve samo po sebi moe biti veoma prosvjetljujue. Katkad zbog iznenadne spoznaje ili olakanja poteku i suze kad primatelj neko ponaanje koje mu je obiljeilo itav ivot uspije objasniti odreenim dogaajem iz najranijeg djetinjstva. Praktiar: I kakvu ste ivotnu pouku izvukli iz te situacije? Primatelj: Svijet je opasan. Praktiar: Vjerujete li u to i danas, na nekoj razini? Primatelj: Da, nikad ne izlazim sama kad padne no. Uvijek mislim da iza ugla vreba opasnost. Nisam imala pojma da sve to proizlazi iz tog dogaaja. Gary Craig je, primjenjujui konvencionalni EFT, osmislio reenicu koja je esto vrlo prikladna: Sluate li i dalje to sedmogodinje dijete?" Moete je primijeniti u malo izmijenjenom obliku: Biste li i sad posluali savjet sedmogodinjaka?!" Treba naglasiti da ova reenica ima svrhu ublaiti napetost tretmana i zato je treba izgovoriti s prikladnom dozom humora. Ako radite sami na sebi, razmislite na trenutak o ivotnim lekcijama koje ja hologram izvukao iz dane situacije i o tome drite li ih se i danas. Kad radite na nekom drugom, u ovoj se fazi esto nudi prili ka za zauzimanje drugaijeg gledita (poznatog kao preoblikovanje). Uini li vam se to ispravnim, moelo primatelja pitati je li iz situacije izvukao i kakvu pozitivnu ivotnu pouku. Ako se primatelj koristio, primjerice, odlinim strategijama za suoavanje s problemom, moe to dati do znanja svojem hologramu: Praktiar: to ste jo nauili tog dana? Je li bilo kakvih pozitivnih ishoda? Primateljica: Bila sam, zapravo, prilino jaka taj dan. Iako je bilo bolno, izvukla sam iz te situacije snaan osjeaj samostalnosti. Sad mi je to jasno. Praktiar: Dajte joj do znanja da je bila jaka. Jednako tako, ako radite na sebi, moete na trenutak razmisliti o pozitivnim ivotnim lekcijama koje ste nauili ili o odlinim strategijama suoavanja s problemom, kojima se posluio va hologram. MIJENJANJE ONOG TO SE DOGODILO Koliko ste esto eljeli da ste se u nekoj situaciji drugaije ponijeli? Koliko ste si puta predbacivali to niste rekli ili uinili neto to biste rado rekli ili uinili? Koliko ste puta zbog jedne te iste situacije poalili, razbijali glavu i probijali se kroz potekoe, drei se grevito s boli i tjeskobom za prolost? Znate li koliko je takvo ponaanje tetno za vae fiziko i emocionalno zdravlje? Jednostavno prijei preko toga" neto je to ste vjerojatno mnogo puta uli, no to nije lako uiniti, osobito ako vam se podsvijest neprestano bavi sjeanjima. Konvencionalni je EFT na tom polju mnogim ljudima donio olakanje, no ak i kad su sjeanja razrijeena i kad vie nemaju nikakav emocio nalni naboj, slike su i dalje iste. esto izblijede iz sjeanja, ali se i dalje na nekoj razini zadravaju u polju. to kad biste te slike mogli za mijeniti novima i poticajnima? Kako bi vam se to odrazilo na zdravlje? Ne zaboravite da se ovo uvelike razlikuje od pretvaranja da se neto nije dogodilo. Kao da stvarate novu prolost pri emu cijenite i priznajete prolost koju ste stvarno proivjeli. Prolost, uostalom, nije nita drugo doli niz sjeanja filtriranih kroz percepciju. Svatko se drugaije sjea dogaaja s obzirom na to da se oni filtriraju kroz pojedinevu percepciju. Iz tog razloga moelo promijeniti sjeanja, a da ih pritom ne zanijeete. Slijedi nekoliko prijedloga kako to moete uiniti. Uvedite nova sredstva Popis sredstava koje moete uvesti beskonaan je i obuhvaa ama ba sve to bi hologramu moglo pomoi da promijeni ishod sit uacije. Sashina omiljena sredstva su letei ilim kako bi primatelj mogao pobjei iz situacije, stakleni zid kako bi se sa sigurne distance mogao baviti problemom, svjetlosni ma kako bi se osjeao sigurnim i zatienim, munje koje izlaze iz njegovih prstiju kako bi prestraile napadaa te pliani medvjedi kako bi mu pruili utjehu. Primatelj raspolae svim sredstvima koja mu trebaju za rjeavanje problema, zato to ga jo od nastanka traume podsvjesno pokuava rijeiti. Kat kad se to ak odraava i na njegov izbor zanimanja. Primjerice djevojica koja smatra da su je pogreno za neto okrivili postaje sutkinjom vrhovnog suda. Ili djeak kojeg nikad nisu sluali postaje predava na fakultetu. Sasha i ibice

Upravo je uvoenje novih sredstava pomoglo Sashi da razrijei bipolarni afektivni poremeaj na prvom teaju za praktiare EFT-a koji je polazila s Karlom. Radila je na problemu neprimjerenih fotografija snimljenih prije u ivotu. Iako ih se na kraju uspjela domoi i spaliti ih, i dalje su joj bile utisnute u svijest. Karl je uinio sljedee: dao je njezinu hologramu kutiju ibica i dopustio mu da spali fotografije. Dok je hologram palio fotografije, dogodilo se neto nevjerojatno: Sasha je izala iz bipolarne depresije. Nije se tomu mogla nauditi jer bipolarna depresija obino traje danima ili ak tjednima. I zato se isprva inilo da je reprogramiranje ivotne matrice praktino sredstvo koje joj moe pomoi da izae iz bipolarne depresije. Meutim kako su tjedni i mjeseci prolazili i kako joj se mentalno zdravlje stabiliziralo, poslalo je jasno da se slanje, zapravo, razrijeilo razrjeavanjem traume. Pozovite nekog tko e vas usmjeravati Usto to moete pozvati nekog drugog radi podrke ako primateljev hologram odbija da se po njemu lupka ili ako se primatelj i hologram meusobno ne slau, moete pozvati i neko drugo bie da podri primatelja dok mijenja sjeanje ili situaciju. Ponavljamo, to moe biti bilo tko po primateljevu izboru. Primatelji se esto odluuju za osobe koje nalikuju na nekog izraene osobne ili duhovne snage. Znaju rei: Nisam siguran tko je ta oso ba, ali slina je Majci Terezi" ili On je Ghandijeva mlaa verzija." lako je hologram taj koji treba izabrati bie, katkad ga je korisno potaknuti i dati mu do znanja da mu na raspolaganju stoji mnotvo bia spremnih da ga podre u njegovu radu. Sasha obino najradije ponudi popis, na primjer: eli li jo nekog uz sebe da ga podri? To moe biti blizak prijatelj ili roak, lik s ekrana, pop-zvijezda, superjunak, aneo, duhovna osoba ili bilo tko drugi za kog se odlui." Izbor obino odraava dob - mladi se hologrami esto odluuju za djeje fiktivne likove, baku i djeda ili psa. Hologrami tinejderske dobi pozvat e superjunake, pop-zvijezde te uitelje ili vrnjake koje potuju. Dok e stariji hologrami pozvati lanove obitelji, bliske prijatelje, duhovne osobe ili anele. Sashin najdrai primjer je gospodin T iz A-Teama kojeg je u pomo pozvao 14-godinji hologram vrlo mirnog i dragog gospodina, polaznika njezina teaja. Bie koje dolazi kako bi usmjeravalo situaciju esto sa sobom donosi i potrebna sredstv a. Primatelj i hologram tu mogu biti vrlo kreativni. Imali smo, primjerice, sv. Mihaela iji je ma presjekao energetsku vezu izmeu primatelja i napadaa, djeda koji je donio svjetlo kako bi izveo hologram iz mrane situacije i vilu koja je donijela mreu i bacila je na skupinu djece koja se rugala primatelju. Popis je beskonaan i, kao i uvijek, sastavlja ga hologram. Dopustite hologramu da uini ono to bi volio da je uinio Ovaj dio tretmana moda ak i najvie osnauje, osobito ako je primatelj u sjeanju doivio reakciju umrtvljenja. Djeluje takoer vrlo terapeutski ako je primatelj doivio fiziko, spolno ili emocionalno zlostavljanja, a nije bio u sla nju izraziti svoj gnjev i bijes. Jacob i tap Jacob je crnac i kao dijete je bio rtva rasne mrnje, jednom ga je prilikom skupina bjelakih rasista ismijavala, pljuvala je po njemu i nazivala ga pogrdnim imenima. Na pitanje to bi htio uiniti da ponovno uspostavi ravnoteu, njegov je hologram poelio tapom istui napadae. Jedino je tim inom mogao povratiti snagu i osloboditi se negativnih emocija koje je tako dugo uvao. Jedan mali broj polaznika teaja reprogramiranja ivotne matrice strahuje da se doputanjem hologramu da se izrazi na taj nain potie nasilje. Ako ste duhovna osoba sklona miru, ovaj dio tehnike moda proturjei svemu u to vjerujete. tovie, kao da proturjei injenici da i same misli ispunjene gnje vom ugroavaju imunoloki sustav. Meutim pogledamo li izbliza taj aspekt tehnike, postaje nam jasno da hologram katkad mora pribjei ovakvom nainu djelovanja kako bi razbio negativnu energiju ili reakciju umrtvljenja. Tako je dugo uvao te emocije da katkad mora izraziti gnjev prije nego to moe dosegnuti toku na kojoj e osjetiti mir i spremno oprostiti. Jo neto treba uzeti u obzir: ako hologram eli uzvratiti nasiljem, velika je vjerojatnost da je to elio uiniti od samog dogaaja. Dopusti li mu se kratak trenutak u kojem to moe izraziti, prua mu se mogunost da uspostavi ravnoteu. Ako se tomu snano protivite, molimo vas da potujete primateljeve elje i da mu ne pokuavate nametnuti svoja stajalita. Da bi se osjetio mir, katkad prije toga treba snano otpustiti gnjev. Vratimo se Jacobu i tapu. Taj je tretman odran tijekom Karlove obuke za praktiare EFT -a. Nakon tretmana jedan od lanova skupine pitao je je li bilo primjereno Jacobu dati tap. Ono o emu ovdje treba voditi rauna jest injenica da je Jacobovu hologramu taj tap trebao da bi se osnaio. Vano je naglasiti da, time to mu doputamo da se na taj nain oslobodi, hologram ne dovodimo u situaciju da ponovno proivljava gnjev. Naprotiv, doputamo mu da reagira instinktivno, dakle onako kako bi, poneseno svojim osjeajima, reagiralo dijete kojem su odrasli ili vrnjaci oduzeli mo. Doputanjem hologranu da se ovako oslobodi, primatelju se omoguava da se vrati na mirnije mjesto u sadanjosti, bez hologramove negativne energije u polju. to ako hologram eli nekog ubiti? U iznimno rijetkim sluajevima zna se dogoditi da hologram izrazi elju da ubije napadaa ili zlostavljaa. Otkako primjenjujemo ovu tehniku, to se dogo dilo samo nekoliko puta. Jednom je jedna primateljica eljela ubiti medicinske sestre koje joj nisu uspjele spasiti majku oboljelu od raka. Budui da je gnjev u ovom primjeru u tolikoj mjeri bio preao sve granice, primateljicu je bilo najbolje upitati: Kad ste prvi put primijetili da ste toliko gnjevni da biste nekog mogli ubiti?" U ovakvoj situaciji to bi bilo sjeanje na kojem bi se radilo zato to je tu i nastao sutinski problem. U drugim primjerima mladi hologrami eljeli su ubiti svoje spolne zlostavljae. Treba napomenuti da su, nakon to bi se to dogodilo, zlostavljae esto eljeli poslati nekamo da ozdrave. to znai da nisu doista eljeli njihovu smrt nego su se samo htjeli osloboditi na jedini nain koji je njihov mladi hologram mogao razumjeti. to ako hologram eli prizvati u ivot nekog tko je umro? Zna se dogoditi da hologram poeli takvo to i na samim poecima primjenjivanja tehnike reprogramiranja ivotne matrice to je bio kamen spoticanja, jer smo razmiljali o etinosti prizivanja u ivot mrtve osobe ili pretvaranja da, zapravo, nije ni umrla. Meutim Karl je poeo razmatrati mogunost da hologrami i duhovi postoje u slinoj dimenziji. Tako da ako hologram eli vratiti nekog tko je umro, protokol je da ga se pita moe li stvoriti mjesto na kojem s tom osobom moe biti kad god za tim osjeti potrebu. Stvaranje nove slike Kada doe do potpunog razrjeenja, vodite rauna o tome da kroz tjeme u um ue samo nova i pozitivna slika . Slika mora biti bez gnjeva, nasilja, frustracije ili predbacivanja. Mora biti mirna i puna ljubavi. Ne zaboravite: budui da zajednitvo stvara zdravlje, poeljno je da se u sliku s hologramom pozovu i ostali. Prvotna je slika obino bila ispunjena strahom i izdvojenou, tako da nova slika mora odraavati sigurnost i zajednitvo. Otvaranje oiju prije prizivanja u svijetu prvotnog sjeanja Bez obzira na to radite li na sebi ili na drugoj osobi, prija provjeravanja rezultata vano je otvorili oi i vratiti se u sadanjost Time se stavara jasan prekid i omoguava se objektivnija procjena rada. U protivnom se moe dogoditi da se rad i provjera koja slijedi stope u jedno. Stoga najprije treba otvoriti oi. Prizivanje u svijest prvotnog sjeanja Nakon to zavrite s procesom reprogramiranja ivotne matrice, presudno je da provjerite rezultate i to tako da pokuate u svijest prizvati prvotno sjeanje. Najvjerojatnije e se dogoditi jedna od sljedee tri stvari: 1. Najee se dogodi da kad primatelj pokua prizvati staro sjeanje, u svijesti mu se javlja samo novo. To ga iskustvo obino oduevi (ali katkad i zapanji), osobito ako je godinama u glavi vrtio staro sjeanje. Moe se dogoditi da vas zapita: Hoe li ovo potrajati?" Slobodno ga uvjerite da hoe. 2. Drugi najei ishod, kad primatelj pokua odvrtjeti stari film, jest da nieg nema. Ako doista postoji praznina, bilo bi dobro primatelja pitati ime bi je volio ispuniti. Ponovite onda unoenje lijepe i pozitivne slike kroz um, u srce pa u polje. 3. Trei i najmanje vjerojatan ishod jest preostala napetost povezana sa sjeanjem. Rijeite je tako da se vratite tokama koje treba prom ijeniti daljnjim reprogramiranjem matrice. Zapamtite: u polje se moete vraati koliko god puta je potrebno da bi se uklonila napetost.

DODATNO DORAIVANJE REPROGRAMIRANJA SJEANJA U MATRICI S obzirom na injenicu da tehnika reprogramiranja sjeanja u matrici podrazumijeva odreene dodatne korake, treba voditi rauna i o sljedeem: Pokrenite sjeanje sa sigurnog mjesta Primatelj mora poeti prepriavati sjeanje sa sigurnog mjesta, prije nego to ta pojavi napetost. Pone li s toke visoke napetosti, najvjerojatnije e regirati borbom ili bijegom i vratiti u tijelo traumu sjeanja. Pone li s prepriavanjem prije pojave napetosti, moete ga polagano usmjeravati i pomoi mu da ostane miran. Na taj ete nain postii najbolje rezultate. Izaberite pravi trenutak za zaustavljanje sjeanja Nakon to odreeni broj puta primijenite tehniku reprogramiranja sjeanja u matrici, trebali biste stei osjeaj za to kada zaustaviti sjeanje i otii u matricu. Obino ga se zaustavlja na prvoj toki vee napetosti. Moda ete sjeanje morati zaustaviti vie puta, a moda samo jedanput . Kada sliku poslati u polje ako ste sjeanje zaustavili na vie mjesta Ako ne postoji samo jedna toka napetosti i ako ste na vie mjesta morali zaustaviti sjeanje, poaljite u polje samo posljed nju sliku. Ako nakon odailjanja slike u polje i provjeravanja rezultata rada utvrdite da je ostalo jo napetosti, vratite se u matricu i razrijeite preostale aspekte. Nakon to to uinite, moete poslati novu sliku u polje ili u onu sliku koja je ve u polju prenijeti dio holograma iz novorazrijeenog aspekta. DODATNO DORAIVANJE REPROGRAMIRANJA U MATRICI NA DRUGIMA To e vam omoguiti postizanje boljih rezultata u primjeni ovih tehnika na drugim osobama. O komu ili emu se, zapravo, radi? Kad osoba iznese noviji problem zbog kojeg je gnjevna i kad ponete raditi na njemu, bilo reprogramiranjem prizora u matrici bilo reprogramiranjem sjeanja u matrici, bilo bi zaista korisno primatelju postaviti sljedee pitanje: O komu ili emu se ovdje, zapravo, radi?" Naime stvar je u tome da su mnoge sadanje emocije vezane za prijanja ivotna iskustva, osobito za ona iz ranog djetinjstva. I tako nas trenutani problemi vode do ranijih, katkad naoko nepovezanih sjeanja na slinu temu. Jedan od naina na koji se to moe odrediti jest taj da se provjeri kakvim je osjeajem obavljen sadanji problem i odakle je taj osjeaj doao. Ako se, recimo, nedavno dogodilo neto zbog ega se primatelj osjea naputenim, vae bi pitanje moglo glasiti: Sjeate li se kad ste se prvi put osjeali naputenim?" Ovo je odlian nain da se otkrije kako su se i zato razvile odreene teme. esto se zna dogoditi da primatelj neto spomene pa da onda kae: Ali sigurno nije stvar u tome, to je tako beznaajno." Meutim ako pods vijest primatelja navodi na sjeanje, ono je gotovo sigurno povezano s problemom, koliko se god beznaajnim inilo. Zapamtite, podsvijest ne razlikuje ono to se dogaa sada od onog to se dogodilo davno prije - nema nikakav pojam o vremenu. I stoga su problemi koji su se javili u djetinjstvu podsvijesti vrlo stvarni i gorui te ih se mora rijeiti kako bi primatelj mogao biti sretan u sadanjosti. Jedan vas hologram moe odvesti do drugog holograma Moete zamoliti hologram s kojim radite da vas odvede u neko ranije razdoblje u kojem se pojavila ista tema ili isti problem. Ako postoji vjerojatnost da e oko iste teme biti vie sjeanja koja primatelj ne pamti, onda vas hologrami koje ste ve pronali i s kojima ste ve radili mogu odvesti do drugih hologr ama. Stoga, ako ste radili na sjeanju i ako ste hologram otpremili na sigurno mjesto, poslali novu sliku i provjerili rezultate rada, zamolite primatelja da ue u novu sliku i zamolite hologram da ga odvede do sjeanja koje je za nju vezano. Evo jednog Sashinog primjera: Shirley u lijenikoj ordinaciji Shirley, draga gospoda zlatnoga srca", radila je u lijenikoj ordina ciji. Ordinacija se nalazila nasuprot centru za oporavak heroinskih ovisnika i osoblje je dobilo stroge upute da klju WC-a daje iskljuivo pacijentima ordinacije. Razlog tomu bio je taj to je jednom prilikom netko iz centra preko puta umro od prekomjerne doze heroina u WC-u ordinacije. Jednog uurbanog dana Shirley je sama radila na recepciji kad su u ordinaciju ula d va mukarca i zamolila je za klju WC-a. Uporno su tvrdili da su pacijenti. U redu su stajala i djeca i jedan od dvojice mukaraca sve je nervoznije inzistirao na tome da ga puste u WC. Naavi se pod pritiskom i elei zatitili djecu, Shirley je popustila i dala klju. Postajala je sve napetija jer mukarac nije izlazio iz WC-a. Onda je njegov prijatelj otiao pogledati to se dogaa i vratio se viui da se ovjek predozirao heroinom. Nastala je guva jer su lijenici, sestre i ostalo osoblje nastojali unesreenom spasili ivot. Na kraju su ga uspjeli oiv iti i on je pri punoj svijesti napustio ordinaciju. Budui da joj je taj dogaaj ozbiljno uzdrmao samopouzdanje i vjeru u sposobnost donoenja odluka pod pritiskom, Shirley je poela razmiljati o tome da da otkaz. Tijekom tretmana jedan na jedan primijenile smo tehniku reprogramiranja sjeanja. Shirley se najprije vratila u prolost lupkajui po sebi zbog problema vezanog za davanje kljua. U razgovoru s hologramom shvatila je da je ispravno postupila zato to joj je namjera bila zatititi djecu u redu. Sljedea toka emocionalne napetosti u sjeanju bio je trenutak kad je ula da se ovjek predozirao. Jedan od njezinih sutinskih problema bio je taj to se osjeala odgovornom za druge. Zamiljajui kako lupkam po njezinu hologramu na recepciji, zamolila sam ga da odvede Shirley do najranijeg sjeanja na to kad se osjeala odgovornom za druge. Radilo se o sjeanju iz Shirleyinih kasnih tridesetih kad je ignorirala telefonski poziv svoje majke alkoholiarke. Poela je lup kali po holograviu u sjeanju i uvjeravala ga je da nije odgovoran za njezinu majku. Zvuk telefona tad se iz prodorne i neugo dne zvonjave pretvorio u ugodnu melodiju i nije vie imao nikakvu emocionalnu napetost. Obuzeo ju je osjeaj smirenosti. U to vrijeme jo nije mogla prii nekom ranijem sjeanju na to kad se osjeala odgovornom za majku, ali zabiljeile smo da je to neto na emu bi trebalo poradili u budunosti. Vratile smo se na sjeanje u lijenikoj ordinaciji i Shirley je nastavila lupkati po prvotnom hologramu. Sljedea toka napetosti bila je vezana uz okupljanje lijenika i sestara. Zamolila sam Shirley da pita hologram kakvu si je poruku slala u tom trenutku. Odgovorio je: Nikad nita ne mogu napravili kako treba" - jo jedno sutinsko uvjerenje. Lupkajui po hologramu, predloila sam da je odvede do najranijeg sjeanja im na to da nikad nita ne moe napraviti kako treba. Ovaj je put imala est godina i stajala je dok joj je majka nabrajala sve ono to je pogreno uinila. Iako je bila aneo od djeteta koji je uvijek pokuavao udovoljiti majci, itavo je djetinjstvo morala sluati kako nita ne vrijedi. Hologram joj je dopustio da lupka po njemu i poeli su razgovarati. Uvjerila ga je da je bio divno i drago dijete i da je majka imala krivo. Hologram je u tijelu nosio osjeaj izoliranosti koji se lupkanjem razrijeio. Nakon to je napetost nestala, hologram je elio otii na plau. elio se druiti sa Shirley i osjetili ljubav i smirenost. Rekla sam Shirley da ga pita eli li upoznati ostale ljude koji danas vole Shirley, kao to su njezin sin, unuk, snaha ili prijatelji. Meutim hologram je htio biti samo sa Shirley i osjetiti njezinu ljubav, poput roditeljske ljubavi, u odnosu jedan na jedan. Kad je imala osjeaj daje proces priveden kraju, uvele smo sliku u Shirle yin um i srce, a onda je prebacile u polje. Zamolila sam zatim Shirley da se vrati hologramu u lijeniko j ordinaciji i provjeri ima li i dalje osjeaj da nita ne moe napraviti kako treba. Uslijedila je stanka, a onda provala emocija. Nemam", odgovorila je. Napravila sam sve kako treba zato to sam mu svojim postupcima spasila ivot. Da je otiao nekamo drugamo i predozirao se, ne bi bilo nikog tko bi ga spasio." Prizvavi u svijest prvotno sjeanje, nije osjetila nikakvu zaostalu napetost. Naprotiv, obuzelo ju je suosjeanje prema ovj eku koji se predozirao. Nekoliko je tjedana samu sebe muila zbog odluke, no sad je shvatila da je to bila najbolja odluka koju je u danom trenutku mogla donijeti. Takoer je odluila da e na sastanku osoblja pokrenuti pitanje kako se nositi s ljudima koji inzistiraju na lome da dobiju klju te pitanje protokola koj e treba uvesti kako bi se zajamila sigurnost osoblja. Shirley je voljela svoj posao u lijenikoj ordinaciji i ovaj joj je incident, umjesto da joj narui samopouzdanje, obnovio pozitivan osjeaj vezan uz radno mjesto.

Razrjeavanje napetosti ranijeg holograma Da bi hologram iz novijeg sjeanja postigao razrjeenje, katkad najprije treba poraditi na razrjeenju napetosti nekog prija njeg holograma. Jane i plaa Jane se osjeala nevoljenom. Na povrinu je najprije isplivalo sjeanje na to kako se kao sedmogodinjakinja izgubila na plai. Zbog injenice to su njezina majka i otac dopustili da se izgubi, njezin je hologram imao osjeaj da ga ne vole. Karl je radio s njim na plai, no hologram se opirao razrjeenju. Iznenada je na povrinu isplivalo prijanje sjeanje na epizodu kad su je roditelji kao dvogodinjakinju ostavili samu. Karlu se uinilo prikladnijim da se najprije rijei to sjeanje tako da je Jane svojem dvogodinjem hologramu dala osjeaj da je voljen i zatien. Kad se vratila hologramu na plai, smijeio se i bio je osloboen napetosti. tovie, sad je drugaije sagledavao situaciju i rekao je da, zapravo, uope nije bio jako dugo sam. Nova je slika poslana u polje i Jane se sada osjeala mnogo voljenijom. Dakle ako sadanjem hologramu ne moete pruiti razrjeenje, provjerite postoji li kakvo ranije sjeanje na istu temu koje bi trebalo razrijeiti. Ako ga pronaete i razrijeite, ne zaboravite se vratiti hologramu s kojim ste poeli. Janeinom sedmogodinjem hologramu nije trebalo zasebno razrjeenje, ali nije uvijek tako. Katkad morate obraditi i nekoliko sjeanja prije nego to je razrjeenje mogue. Iz tog razloga rad s tehnikom reprogramiranja ivotne matrice nije uvijek pravocrtan. I zato je bolje da se rad koji iziskuje mnogo kretanja u vremenu prepusti praktiaru reprogramiranja ivotne matrice. to ako netko ne moe vizualizirati hologram? Neki ljudi nikako ne mogu vizualizirati svoje holograme. U radu s takvim primateljima (ili sa samim sobom, ako spadate u tu kategoriju), dovoljno je st ei samo osjeaj holograma, ako ne i jasnu sliku. Kao praktiar koji radi s takvom osobom morate donekle promijeniti rjenik kojim se koristite. Na primjer: Praktiar: Imate li jasnu sliku svojeg mlaeg sebe? Primatelj: Slika nije jasna, mutna je. Praktiari: Ali neto je ipak ondje? Moda kakav osjeaj? Primatelj: Da, definitivno ga osjeam. Praktiar: Dobro. Predstavite se i recite mu tko ste. Pokuajte osjetiti kako lupkate po njemu. Moete li to osjetiti iako ga ne vidite? Primatelj: Da, mislim da mogu. Praktiar: Dobro. Pokuajte ga itavo vrijeme osjeati pred sobom. Uvijek prilagodite tehnike sebi, ako radite sami, ili osobi na kojoj radite. Pronalaenje blokiranog sjeanja Blokirana su sjeanja najtraumatinija pa je mala vjerojatnost da ete ih kao poetnik u ovoj tehnici traiti. Stoga je ovaj dio ukljuen u knjigu uglavnom kako bi pomogao praktiarima. Blokirano sjeanje moete pronai tehnikom prizivanja sjeanja iz matrice (stranica 138) ili predsvjesnim reprogramiranjem ma trice (stranica 174). Moete takoer zamoliti primatelja da osjeti energiju blokiranog sjeanja. Gdje je osjeaju u tijelu? Koje je boje? Kakvog je oblika ? Kada to uini, ponite tapkati po osjeaju i iekujte kad e primatelj naii na dio sjeanja. Kad se javi dio sjeanja na kojem se moe raditi, uite, kako i obino, u sliku, lupkajte po hologramu kako biste mu ublaili emocionalnu napetost i onda ga zamolite da vas provede ostatkom sjeanja. Sasha to ini tako da hologram najprije skloni na sigurno mjesto, da ga pita to bi mu pruilo osjeaj sigurnosti te da ga u skladu s tim okrui sigurnosnim mehanizmima. Tek kad je na sigurnome mjestu, hologram moe primatelja provesti kroz ono to se dogodilo. Svaki put kad je primijenila ovu tehniku, Sasha je otkrila blokirano sjeanje, ak i u sluajevima sjeanja na zlostavljanje, blokiranih u najranijim godinama djetinjstva. 9. POGLAVLJE PROTOKOLI ZA PREOBRAZBU IVOTA Tri protokola za preobrazbu ivota su reprogramiranje sutinskog uvjerenja u matrici, reprogramiranje ivotnog problema u matrici i reprogramiranje zakona privlaenja u matrici. Ovo poglavlje donosi i jednu dodatnu tehniku, tehniku prizivanja sjeanja iz matrice, koja vam pomae da doete do sjeanja vezanih uz sutinska uvjerenja ili glavne ivotne toke. REPROGRAMIRANJE SUTINSKOG UVJERENJA U MATRICI Ve smo napomenuli da se sutinska uvjerenja odraavaju na zdravlje, stajalite prema ivotu, ponaanje, interakciju s drugim ljudima te na svaku nau misao i osjeaj. to kaete na to da brzo i uinkovito otpust ite negativna sutinska uvjerenja? To se moe jednostavno postii reprogramiranjem sutinskog uvjerenja u matrici. Najbolje je to raditi s partnerom zato to ovakvo analiziranje negativnih uvjerenja, osobito ako ih imate mnogo, moe u vama izazvati potitenost dok ih ne razrijeite. Dakle ovog se postupka prihvaajte samo kad ste dobro raspoloeni i uvijek se savjetujte s praktiarom reprogramiranja ivotne matrice kako biste otkrili nemate li sluajno kakva duboko ukorijenjena negativna uvjerenja koja treba razrijeiti. 1. korak: Izaberite sutinsko uvjerenje Izaberite najprije sutinsko uvjerenje na kojem elite raditi. Ako ste svjesni svojih sutinskih uvjerenja koja vas s putavaju, Izaberite jedno. Ako ih niste svjesni, proite navedenim popisom i izaberite ono koje u vama nalazi najvie odjeka; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nisam voljen." Imam mana." Beznaajan sam." Ljudi moraju imati dobro miljenje o meni." Beznadan sam." ivot je beznadan." Moram imati kontrolu nad svim." Ja to ne mogu." Nisam u stanju." Lo sam." Dogodit e se neto loe." 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Svijet je opasan." Ljudi e me iskoristiti." Ljudi su preosjetljivi." Ljudi mi ele nauditi." Nije poteno." Ne moe mi se oprostiti." Da bi sve bilo dobro, neto se mora promijeniti." Bespomoan sam." Moram biti savren da bih bio voljen." Nisam dovoljno dobar."

Uzmite u obzir da ovo nije konaan popis. Stoga, imate li neko uvjerenje koje vam vie odgovara, izaberite njega. Takoer ako radite jedan na jedan s klijentom u profesionalnom kontek stu, ne morate mu pokazati popis uvjerenja da biste mogli raditi na njemu (iako moete, osobito ako radite s osobom iji problemi nisu oiti). U pravilu ete uvjerenja moi razabrati iz klijentova izbora rijei i iz onoga to kae o sebi i drugima. Oprezno moete postavljati pitanja poput: Samo da provjerim - mislite li da je svijet opasan?" Ako imate dobar odnos s klijentom, on e u pravilu osjetiti golemo olakanje kad prepoznate sutinsko uvjerenje kojeg nije bio svjestan, i golemu sreu kad mu pomognete da ga razrijei. Moda ete morati raditi na vie ovakvih uvjerenja i tada se preporua da se radi na jednom po jednom i da se rjeava jedno po jedno prije nego to se krene dalje.

3. korak: Odredite razinu vrijednosti spoznaje (razinu VS-a) Nakon to ste prepoznali sutinsko uvjerenje na kojem elite raditi, odredite u postocima razinu vrijednosti spoznaje (razinu VS -a). Razina VS-a pomae vam procijeniti u kolikoj vam je mjeri neto u ovom trenutku problem. Kad odredite tu razinu, moete pratiti napredak zato to e se ona smanjivati kako budete rjeavali razliita sjeanja vezana uz istu temu. Primjerice 100 posto bi znailo ,,U potpunosti vjerujem da to vrijedi za mene", a 10 posto bi znailo To mi je tek manji problem". Biljeite rezultate. Moe se dogoditi da imate itav niz sjeanja na kojima morate raditi vezano uz uvjerenje. Svako e sjeanje vjerojatno smanjiti razinu VS -a. Katkad je jedno sjeanje uzrok cjelokupnog uvjerenja i obaranjem tog sjeanja, obara se i uvjerenje. S druge strane ponekad ete morati radit i na sjeanju koje e razinu VS-a smanjiti tek za 2, 5 ili 10 posto. No ne podcjenjujte vanost smanjenja razine VS-a ma kako ono malo bilo. Svako smanjenje promijenit e vau toku privlaenja, navest e vas na to da se osjeate bolje u vezi sa sobom i smanjit e snagu negativnog uvjerenja. 3. korak: Tehnika prizivanja sjeanja iz matrice Moda znate sjeanja na kojima morate raditi kako biste razrijeili neko destruktivno sutinsko uvjerenje. Ako je doista tako , primijenite u radu na njima reprogramiranje prizora u matrici ili reprogramiranje sjeanja u matrici. Svaki put kad razrijeite neko sjeanje, zabiljeite kolika vam je raz ina VS-a. Trebala bi se smanjiti sa svakim razrjeenjem relevantnog sjeanja. Ako ne znate na kojim biste sjeanjima trebali raditi, primijenite tehniku prizivanja sjeanja iz matrice (stoje prilagoena verzija polaganog EFT -a Silvije Hartmann) na sljedei nain. Kao prvo, iskoriste uvjerenje na kojem radite kao opu glavnu reenicu i triput lupkajte po toki shuto uchi izgovarajui: lako [sputavajue sutinsko uvjerenje], u potpunosti se volim i prihvaam. " Na primjer: lako moram biti savrena da bih bila voljenih.," lako se neto more promijenili da bi bilo dobro" Zatim zatvorite oi. Nekoliko minuta lupkajte po jednoj toki i tiho u glavi povremeno ponavljajte podsjetnu reenicu. Primjerice ako vam je glavna reenica glasila lako se neto mora promijeniti da bi bilo dobro...", tiho, zatvorenih oiju, u glavi povremeno ponavljajte Neto se mora promijeniti da bi bilo dobro", i lupkajte nekoliko minuta po jednoj toki, recimo onoj na tjemenu. Nakon toga krenite na sljedeu toku. Ponavljajte postupak dok ne doete do relevantnog sjeanja. 4. korak: Razrijeite sjeanje Kad vam u svijest doe relevantno sjeanje, primijenite za rad na njemu tehniku reprogramiranja prizora u matrici ili tehniku reprogramiranja sjeanja u matrici. 5. korak: Provjerite razinu VS-a Svaki put kad razrijeite neko sjeanje, zabiljeite promjenu razine VS-a. Trebala bi se smanjiti svaki put kad razrijeite relevantno sjeanje. 6. korak: Ponovite postupak Ponavljajte postupak od treeg do petog koraka toliko puta dok razina VS-a sutinskog uvjerenja ne bude iznosila nula. Sasha je zakljuila da je nju, mnoge njezine klijente i polaznike njezinih radionica rad na sutinskim uvjerenjima oslobodio od destruktivnih uvjere nja koja su ih muila godinama. Dok je pisala ovaj dio, nasmijala se (gotovo ne vjerujui) da je jo prije nekoliko godina, dok ju je Kar l tek uvodio u rad na uvjerenjima, vjerovala da je nitko ne moe voljeti (pri emu joj je razina VS-a iznosila ak 80 posto). Morala je razrijeiti odreena sjeanja proizala iz prolih veza. U jednoj je nekoliko godina bila s mukarcem koji nije bio u stanju verbalizirati svoju ljubav prema njoj, a u drugoj s mukarcem koji joj je i rekao: Volim te, ali ne dovoljno." Budui da je veina ovih uvjerenja nastala, naravno, u djetinjstvu, morala je primijeniti reprogramiranje ivotne matrice kako bi svojem mlaem jastvu pruila doivljaj kvalitetnog druenja s ocem, koje nikad nije iskusila zbog njegova alkoholizma. Nakon ovih novih sjeanja", nikad joj se vie nije vratilo uvjerenje da je nitko ne moe voljeti. To se, jasno, uvelike odrazilo na njezin odnos sa sadanjim partnerom i, openito, na njezino miljenje o sebi samoj. REPROGRAMIRANJE IVOTNOG PROBLEMA U MATRICI Ova se tehnika primjenjuje kad na nekom podruju u ivotu ne uspijevate ostvariti sve svoje potencijale. 1. korak: Izaberite ivotni problem Proite navedenim popisom i odredite u kojem podruju u ivotu ne uspijevate trenutano ostvariti sve svoje potencijale: obitelj i odnosi novac dom i okolina posao i karijera slobodno vrijeme druenje duhovnost kreativnost

2. korak: Odredite to vam ne ide od ruke Odredite to vam na odreenom ivotnom podruju ne ide od ruke. Na primjer: Ako se radi o novcu, je li problem u tome to ga prebrzo potroite, to ga ne moete dovoljno zaraditi ili to ste uvijek u d ugovima? Ako se radi o odnosima, mui li vas to to nemate sree u ljubavi? Uvijek iza berete partnera koji vam ne odgovara? Ne cijenite dovoljno sami sebe u vezi? Ako se radi o duhovnosti, jeste li moda duhovno blokirani? Vidite li sebe kao nekog tko je odvojen od univerzuma? Ili ste to liko usmjereni prema duhovnosti da vam je teko ostati prizemljenim? 3. korak: Odredite kolika je razina spoznaje vaeg ivotnog problema Odreivanje razine VS-a ivotnog problema pomoi e vam u praenju napretka. Dakle ako je polazna toka 100 posto, pri emu 100 oznaava sasvim negativan problem, a 10 blago negativan problem, u kojem je postotku novac za vas negativno ivotno podruje? 4. korak: Pronaite najranija sjeanja vezana za ovu temu Vai ivotni problemi, kakve god prirode bili, odreeni su vaim ivotnim iskustvom. I zato je va zadatak, kao i uvijek u reprogramiranju ivotne matrice, prepoznati koja su iskustva stvorila probleme i rijeiti ih reprogramiranjem prizora u matrici i/ili reprogramiranjem sjeanj a u matrici. Uzmemo li opet kao primjer novane probleme, namee se pitanje kako se vaa obitelj, dok ste odrastali u njoj, odnosila prema novcu. to ste nauili o novcu i od koga ste to nauili? Moda imate odreena sjeanja vezana za tu temu. Ako ne, primijenite tehniku prizivanja sjeanja iz matrice ( stranica 138). 5. korak: Razrijeite relevantna sjeanja Rjeavajte svako sjeanje vezano za ovu temu sve dok razina VS-a ne bude nula i sve dok ova tema ne bude liena bilo kakve negativne emocionalne napetosti.

REPROGRAMIRANJE ZAKONA PRIVLAENJA U MATRICI Ovo nije protokol nego proces. Naglasili smo ve kako nas zakon o privlaenju ui da slike u naim poljima privlae sline stvari u na ivot. I stoga, sa stajalita tehnike reprogramiranja ivotne matrice, mijenjanjem negativnih slika u poljima mijenja se i naa toka privlaenj a. Gary Craig, autor EFT-a, bio je svjestan toga koliko je vano raditi na svim naim prolim negativnim sjeanjima kako bismo promijenili svoje zdrav lje u sadanjosti. U tu je svrhu osmislio proces pod nazivom postupak za posti zanje osobnog mira". Postupak se sastoji u tome da se filmskom tehnikom EFT-a svaki dan radi na jednom sjeanju sve dok se sva destruktivna i negativna ivotna sjeanja ne oslobode emocionalne napetosti. Ovo je iznimno jak proces koji je tisuama ljudi pomogao da promijene ivot. Koristei se tehnikom reprogramiranja ivotne matrice otili smo ak korak dalje. Umjesto da se samo oslobaamo prvotnih sjeanja, mi ih zamjenjujemo novima stvarajui pozitivne slike u polju. Time se bitno mijenja toka privlaenja i zato je Karl ovaj proces preimenovao u reprogramiranje zakona privlaenja u matrici. Ako ne znate odakle biste krenuli s reprogramiranjem zakona privlaenja u matrici, predlaemo vam da napravite popis svega onog to vam u ovom trenutku ne ide od ruke te da relevantna sjeanja razrijeite reprogramiranjem prizora u matrici (stranica 101) i reprogramiranjem sjeanja u matrici (stranica 107). Zapamtite, ako ne moete pronai relevatna sjeanja, u tome vam moe pomoi tehnika prizivanja sjeanja iz matrice ( stranica 138). 10. POGLAVLJE PROTOKOLI ZA PREOBRAZBU ODNOSA Protokoli za preobrazbu odnosa su reprogramiranje odnosa u matrici i reprogramiranje razrjeenja u matrici. Ta dva jednostavna protokola iz temelja e promijeniti vae prole i sadanje odnose. REPROGRAMIRANJE ODNOSA U MATRICI Reprogramiranje odnosa u matrici protokol je osmiljen da vam pomogne rijeiti probleme u sadanjim odnosima. 1. korak: Izaberite odnos na kojem elite raditi Imate li trenutano u ivotu neki odnos koji ne funkcionira ba najbolje? Prizovite u um osobu s kojom imate problema. Moe se raditi o partneru, efu, kolegi ili prijatelju. 2. korak: Odredite intenzitet vaeg sukoba Odreivanjem razine VS-a (stranica 138) utvrdite u kolikoj vam je mjeri taj sukob problem, pri emu 10% oznaava manji problem , a 100% velik problem. Pratite tu razinu kako biste mogli mjeriti napredak dok provodite protokol. 3. korak: Odredite tko je stvarni uzrok sukoba Osoba na koju reagirate zapravo je rijetko stvarni uzrok sukoba. Vjerojatnije se radi o nekomu tko je takvu reakciju u vama izazivao prije u ivotu. Va je zadatak da se vratite do ranijeg ili najranijeg sjeanja kad ste imali taj osjeaj. Postavite si sljedea pitanja: Na koga meta osoba podsjea?" Koje osjeaje budi u meni?" Gdje ih osjeam u tijelu?" Kad sam se prvi put tako osjeao?" Budete li lupkali po sebi dok si postavljate ta pitanja, velika je vjerojatnost da ete naii na sjeanje. 4. korak: Razrijeite najranija sjeanja vezana za ovu temu Rijeite ranija sjeanja vezana za osjeaj koji vam se ja vlja. Koristite se pritom reprogramiranjem prizora u matrici (stranica 101) ili reprogramiranjem sjeanja u matrici (stranica 107). 5. korak: Provjerite rezultate rada Provjerite rezultate rada tako da osobu prizovete u svijest ili s njom provedete odredeno vrijeme. Kolika vam je sad razina VS-a? Raste li u odredenim situacijama s tom osobom? Na to vas te situacije podsjeaju? Rjeavajte problem tako dugo dok druenj e s osobom ne izazove u vama tek malu ili ak nikakvu reakciju. REPROGRAMIRANJE RAZRJEENJA U MATRICI Reprogramiranje razrjeenja u matrici jednostavna je tehnika kojom se mijenja vae stajalite prema nerijeenim odnosima s ljudima kojih vie nema u vaem ivotu. Moe se raditi o ljudima koji su umrli, ljudima s kojima ste imali fiziki odnos i vie nisu u kontaktu s vama te ljudima s kojima ste se sukobili u prolosti. Tehnika je osobito korisna za rjeavanje odnosa s ljudima koji vie nisu u vaem ivotu, ali s kojima ste i dalje na neki nain vezani zbog nerijeenih pitanja. 1. korak: Izaberite osobu Prizovite u svijest osobu iz prolosti s kojom elite raditi. 2. korak: Izaberite problematini trenutak Prisjetite se trenutka u kojem je nastao problem izmeu vas i osobe koji sve do danas nije rijeen. 3. korak: Uite u sliku Uite kao sadanje jastvo u sliku i ponite lupkati po svojem mlaem jastvu. Dajte mu do znanja kako ste mu doli pomoi da promijeni svoje stajalite i osjeaje prema situaciji. 4. korak: Dopustite mlaem jastvu da iskae svoje osjeaje Recite svojem mlaem jastvu kako je ovo prilika da se izrazi onako kako bi moda volio da se izrazio u danom trenutku. Mlae jastvo moe, recimo, jasno izraziti svoje miljenje, prepustiti se bujici emocija, oprostiti se ili intervenirati na bilo koji drugi nain koji mu se i ni prikladnim. Dajte mu dovoljno vremena. 5. korak: Odvedite svoje mlae jastvo na neko drugo mjesto Mlade jastvo moe stvoriti novu sliku, bilo s osobom s kojom je imalo problem, bilo bez nje, kako mu najvie odgovara. 6. korak: Poaljite novu sliku u polje Provucite sliku kroz svijest, kroz sve stanice tijela, kroz srce i na kraju je poaljite u polje. 7. korak: Provjerite rezultate rada Pogledajte prvotnu sliku i provjerite izaziva li u vama kakvu negativnu rezonanciju. Ako izaziva, vratite se u matricu i nastavite se izraavati sve dok rezonancija ne bude ista. Ili se s istom osobom vratite u neki drugi trenutak u prolosti.

Eric i efica Eric je godinama radio kao kolski inspektor i ravnatelj. Radei neko vrijeme na vrlo prestinom radnome mjestu, imao je osobito negativnu i dominantnu eficu, koja je zagoravala ivot i njemu i mnogim njegovim kolegama. Eric je radio sa Sashom kako bi razrijeio osjeaje vezane uz svoju eficu, koja je u meuvremenu umrla. Sasha: U koji se trenutak elite vratiti i razgovarali s bivom eficom, Eric? Za io najvie trebate razrjeenje? Eric: Za trenutak kad sam sluajno pogrijeio mjesto sastanka. Kad sam otiao a njezin ured kako bih je obavijestio o svojoj pogreci, rekla Je: Uini li jo jedanput ubit u te." U tom trenutku Ericov je glas bio prepun emocija. Sasha: Vidite li sad svoje mlade jastvo u trenutku kud mu je rekla da e ga ubiti pogrijei li jo jedanput? Eric: Da. Sasha: Uite u sliku. Dajte svojem mlaem jastvu do znanja tko ste i zalo ste ondje. Ponite lupkali po njemu. Prihvaa li to? Eric: Da, prihvaa. Sasha: Smanjimo najprije njegovu napetost prije nego to nam kae ono to ima potrebu rei. Gdje u tijelu osjea tu emociju? Eric: U elucu osjea tamnocrveni uas koji se vrti oko svoje osi. Sasha: Lupkajte ga po vanjskom rubu ruke i ponavljajte za mnom: Iako u elucu osjea tamnocrveni uas koji se vrti, voli i prihvaa sebe." Eric je lupkao po hologramu i ponavljao glavnu i podsjetnu reenicu sve dok se napetost nije smanjila. Sasha: Dobro. to bi sad htio uiniti? Eric: Tad se nije zauzeo za sebe pa joj sad' eli rei kako se osjea. Sasha: elite li to rei tiho u sebi ili glasno, s obzirom na to da je tad bio uutkan? Eric: Tiho mi sasvim odgovara. Sasha: Dobro. Ne morate se urili. Sasha je nastavila lupkati po Ericu, a on je vidno proivljavao mnotvo emocija i povremeno je ak drhtao. Eric: Dobro, rekao joj je kako se osjea. Zapravo se poprilino razljutio na nju. Sasha: Mora li se jo io dogodili, Eric? Eric: Ne, djeluje zavreno. Rekao je to je imao rei. Sasha: Kamo bi sad mladi Eric elio otii? Eric: Postoji u Irskoj jedno iznimno mirno mjesto koje bi rado posje tio. Ondje je udesno - zaista spokojno. Sasha: Dobro, odvedite ga tamo. Eric je odveo hologram u Irsku, stvorio je novu sliku u svijesti i svim stanicama u tijelu poslao je signal kako bi im dao do znanja da je sukob razrijeen. Nakon toga sliku je unio u srce, intenzivirao je i poslao u polje. Sasha: A sada provjerite prvotnu sliku. Eric: U redu je. Sasha: io vam je tono rekla? Uini li to jo jedanput, ubit u te." Je li tono tako rekla? Eric: Da. U meni to vie ne izaziva nikakvu reakciju. Sasha: Nema vie tamnocrvenog uasa u elucu? Eric: Nema niega. Sve je isto. Hvala - nosio sam taj sukob godinama u sebi! Ella i bivi partner Ella je bila u vezi punoj ljubavi, ali njezina prijanja veza nije dobro zavrila. eljela je tadanjeg partnera suoili sa slanjem stvari, ali nije doao do nje tako da nije imala priliku izraziti kako se osjea. esto je samu sebe muila zavretkom te veze, tako da je Karl u radu s njom primijenio tehniku reprogramiranja razrjeenja u matrici. Lupkala je po hologramu, a hologram je izraavao svoje nerazrijeene osjeaje. To joj je omoguilo da otpusti traumu vezanu za prekid odnosa. Nekoliko dana poslije vidjela je svojeg biveg partnera i bila je u stanju proi pokraj njega ne osjetivi ni jednu od prijanjih emocija. tovie, stvari su se poboljale i a sadanjem odnosu zato to u polju vie nije imala traumatinu sliku prekida svojeg prijanjeg odnosa. 11. POGLAVLJE PROTOKOLI ZA MIJENJANJE OVISNOSTI I HABITUALNOG PONAANJA Sasha je, kao odgovor na svoje ivotne probleme vezane za ovisnost, osmislila reprogramiranje navike u matrici. Svoju ovisnost o drogi, alkoholu, kofeinu i cigaretama pobijedila je jo u kasnim dvadesetima, gotovo deset godina prije nego to je osmislila ove protokole. Meutim sve dok ih nije osmislila, probleme su joj i dalje stvarale blae ovisnosti kao to su ona o okoladi i eeru. Reprogramiranje navike u matrici moe vam pomoi da svladate najrazliitije ovisnosti, od one o okoladi, kavi, hrani, do one o internetu, opingu, seksu, alkoholu, cigaretama, marihuani, kokainu, heroinu... Protoko li se mogu koristiti i za mijenjanje negativnog habitualnog ponaanja ili samodestruktivnog ponaanja. Protokol reprogramiranja navike u matrici je proces i ako patite od duboko ukorijenjenih ovisnosti ili dugotrajnih destruktiv nih oblika ponaanja, teko da ete ih razrijeiti jednim tretmanom. Usto ovaj protokol iziskuje predan rad preporua se da kod lake ovisnosti radite na sebi svaki dan tri tjedna, a kod tee ovisnosti tri do est mjeseci. Ako se borite protiv ovisnosti o drogi ili alkoholu ili ako imate duboko ukorijenjenje destruktivne psihike probleme, savjetujemo vam da radite s praktiarom reprogramiranja ivotne matrice koji je kvalificiran i za rad s problemima koji vas mue. Napominjemo da morate eljeti prekinuti ovisnost o supstancijama kako bi ove tehnike bile uinkovite. Sasha je radila s ljudima koji su bili neodluni glede prekida unosa supstancija kako bi provjerila mogu li protokoli djelovali unato izostanku entuzijazma ili motivacije. Odgovor je dosad bio nijean. Dakle kao i u svakom radu s ovisnostima, i ovdje je na prvome mjestu postojanje elje. A ta elja mora doi od pojedinca koji se odrie supstancije, a ne od njegove obitelji ili voljenih osoba. Kako funkcionira reprogramiranje navike u matrici? Protokol se temelji na spoznaji da ovisnosti imaju korijen u skrivenim emocionalnim problemima. Neovisno o tome radi li se o okoladi, kavi, alkoholu, marihuani, kokainu ili heroinu, osoba uzima adiktivnu supstanciju kako bi se osjeala bolje. I stoga se pravi rad, zapravo, sastoji u tome da se odredi zato se osoba ne osjea dobro. Sasha je odreeni broj djelatnika koji se bave ovisnostima o alkoholu i drogi obuila za primjenu reprogramiranja ivotne matrice. Svi oni potvruju njezine slutnje. Stvarni problem nije supstancija nego nain na koji se ona koristi kako bi blokirala emocije. Jedan od istaknutih djelatnika na ovom polju je i Brett Moran, jedan od Sashinih polaznika. On je u radu sa svojim klijentima uvelike primjenjivao reprogramiranje ivotne matrice i postizao je odline rezultate. Istraivanje na kojem rade Brett i Sasha previe je iroko da bi stalo u ovu knjigu i zato e biti temom zasebne knjige. Vie informacija o ovom radu moete dobiti na teaju specijalistike obuke koji vode Sasha i Brett. Zasad vam moemo rei da su spomenute tehnike provjerene na sluajevima najteih ovisnosti i pokazale su se vrlo uinkovitima. REPROGRAMIRANJE NAVIKE U MATRICI Ova se tehnika sastoji od tri dijela: treba preobraziti prijanje ivotne traume, treba promijeniti u polju sliku o sebi kao o ovisniku ili osobi koja manifestira odreeno habitualno ponaanje, i na kraju, treba stvoriti novo polje za sebe u odnosu na vlastito ovisniko ponaanje. 1. korak: Izaberite naviku Najprije izaberite naviku koju biste eljeli promijeniti. Moe se raditi o bilo kakvoj supstanciji i o bilo kakvom obliku ovi snikog, samodestruktivnog ili samopodrivakog ponaanja. Savjetujemo vam da ne mijenjate vie ovisnosti odjedanput jer biste se tako izloili prevelikom pritisku i smanjili izglede d a uspijete.

2. korak: Odredite razinu vrednovanja spoznaje (razinu VS-a) Prije nego to ponete, odredite raznu VS-a (stranica 138) kako biste procijenili u kojoj su vam mjeri navika ili ponaanje u ovom trenutku problem, pri emu 10% oznaava manji problem, a 100% problem koji sasvim dominira vaim ivotom. 3. korak: Primijenite konvencionalni EFT kako biste svladali udnju Ako se dosad jo niste susreli s konvencionalnim EFT -om (vidjeti Poglavlje 4), nauite ga kako biste mogli kontrolirati udnju. Lupkajte po simptomima koje udnja izaziva u tijelu im se oni pojave. Na primjer: lako me sve pee u prsima jer se imam potrebu ulagirati..." lako mi se sav eludac uskomeao jer imam potrebu za piem..." Odredite kriznu toku - onu koja doista djeluje kad lupkate po njoj. Moe se raditi o bilo kojoj toki za lupkanje. Uhvati li vas jaka udnja, lupkajte se po ovoj toki sve dok se udnja ne smanji. Ne zamarajte se u ovoj fazi glavnim i podsjetnim reenicama - one vam pomau da se usredotoite na problem, a ako vas je uhvatila snana udnja, svakako ste usredotoeni na problem. Kad smanjite napetost, ne bi bilo loe primijeniti konvencionalni EFT s glavnim i podsjetnim reenicama i poraditi na osjeajima. 4. korak: Razrijeite ivotne traume Prvi dio ovog protokola sastoji se u razrjeavanju svih ivotnih trauma. To moe potrajati, no radi se o vanom dijelu procesa jer su osjeaji proizali iz ivotnih trauma upravo ono to pokuavate blokirati. Molimo vas da zapamtite, ako imate intenzivne, teke ili traume s velikim T", morat ete na njihovu razrjeenju poraditi s praktiarom. Ako imate traume s malim t", razrijeite ih reprogramiranjem prizora u matrici ( stranica 101) ili reprogramiranjem sjeanja u matrici (stranica 107): I svakako razrijeite sva stresna ili traumatina sjeanja nastala u vrijeme kad je ovisnost poela . 5. korak: Reprogramirajte prvotnu naviku Drugi dio protokola sastoji se u reprogramiranju prvotne navike i svih prijanjih slika koje povezujete s njom. To znai da ete morati mijenjati slike nastale u vrijeme ovisnosti. Odredite trajanje ovisnosti, identificirajte poetak i sva znaajnija sjeanja nastala u vrijeme ovisnosti. Reprogramirajte te slike. Primjerice ako se sjeate kad ste prvi put uzeli drogu, vratite se u sliku teh nikom reprogramiranja prizora u matrici i promijenite tu sliku tako da odbijete drogu i pronaete neku drugu strategiju kojom se nosite s problemom. Zapamtite, ne poriemo ono to jeste i ne briemo put kojim ste proli, samo stvaramo nove slike za vau podsvijest i za vae polje, tako da moete poeti drugaije reagirati. A onda proite svim relevantnim sjeanjima vezanima za uzimanje droge, osobito za ona iz razdoblja vae najgore ovisnosti, i promijenite ishod tih sjeanja. Moete, primjerice, u polje staviti nove slike u kojima odbijate drogu, dok ste je prije prihvatili; u kojima se odluujete za zdraviju hranu, dok ste prije jeli loiju; ili u kojima ste usredotoeniji u odnosu, dok ste prije bili posesivni. Ako se radi o dugotrajnom problemu, njegovo rjeavanje moe potrajati. Ako se ne moete sjetiti svih slika jer ste godinama bili ovisni, dovoljno je da iz svake godine ovisnosti uzmete samo nekoliko slika i preobrazite ih. Ako ste praktiar ili se ve prilino napredno koristite ovim tehnikama, moete raditi s jednim po jednim hologramom ( stranica 131), traei od svakog holograma da vas vodi sve dalje i dalje do relevantnih sjeanja. Ako ne moete doi do sjeanja, primijenite tehniku prizivanja sjeanja iz matrice ( stranica 138) kako bi vam pomogla da ih pronaete. Koristite se glavnom reenicom koja bi, otprilike, mogla glasiti: lako se ne mogu sjetiti to se dogodilo kad nisam bio pri punoj svijesti, u potpunosti se volim i prihvaam." 6. korak: Oistite polje od ovisnosti Trei dio protokola sastoji se u svakodnevnoj petominutnoj vjebi proiavanja polja koje ete se morati pridravati tri tjedna do est mjeseci, ovisno o teini vae ovisnosti. Prije nego to prijeete na ovaj dio procesa, morate zavriti 4. i 5. korak (razrijeiti ivotne traume i ponovno utisnuti prvotnu naviku). Naime da biste se mogli uskladiti s novim poljem, najprije morate oistiti dio negativnosti iz starog polja. Ovaj je korak vaan dio vae preobrazbe jer to vie ponavljamo obrazac nekog ponaanja, to vie jaamo njegovo morfno polje. To osobito vrijedi za ovisnosti zato to supstancija budi snane emocije koje sa svakim ponavlja njem obrascu ponaanja polje. Moda sad ponete uviati zato vam je bilo tako teko osloboditi se ovisnosti: usto to supstancija u stanicama stvara kemijsku udnju, sa svakim ponavljanjem ponaanja jaa se polje. Stoga e vam tehnika proiavanja polja pomoi da se uskladite s poticajnijim i pozitivnijim poljem. Meutim ponavljanjem se ne jaa samo polje nego i neuralne veze u mozgu. Dogaa se isto to se dogaa i s miiima kad vjebate: to ee ponovite neki obrazac razmiljanja, to vie jaate neuralne veze i taj obrazac razmiljanja postaje navikom. Vjerojatno ste to esto doivjeli s negativnim obrascima razmiljanja. No svakodnevnim ponavljanjem tehnike proiavanja polja moi ete to doivjeti i s pozitivnim obrascima razmiljanja. Tehnika proiavanja polja Ovu je tehniku osmislila Sasha spojivi reprogramiranje ivotne matrice i neurolingvistiko programiranje (NLP) s jo nekim s poznajama iz drugih tehnika energetske psihologije. Morat ete je primjenjivati svaki dan najmanje tri tjedna - brojna istraivanja pokazuju da su za stvaranje novih neuralnih veza u mozgu potrebna tri tjedna - ili tri do est mjeseci ako imate ozbiljnih problema s ovisnou. Mnoga vodea istraivanja na podruju ovisnikog ponaanja upuuju na to da bi programi odvikavanja trebali trajati 90 dana kako bi dolo do promjene ponaanja. Ve znate koju naviku ne elite, no to elite umjesto nje? Ako prekomjerno jedete, moda elite jesti uravnoteenije i zdrav ije. Ako ste ovisnik o drogi, vjerojatno elite biti isti. Ako ste neuredni, vjerojatno elite biti uredni i organizirani. I zato se prvi korak sastoji u odreivanju ponaanja koje jo totalno suprotno vaem trenutanom ponaanju. Upotrijebite to kao glavnu reenicu dok se lupkate po toki shuto uchi: "Iako nisam uvijek [pozitivno ponaanje], u potpunosti se volim i prihvaam." Ponovite tri puta. Na primjer: "Iako se nisam uvijek zdravo hranila..." "Iako nisam u vi jok bio ris I od droge" "Iako nisam uvijek bila uredna i organizirana" Do zavretka procesa drite oi zatvorenima (ako vam to ne smeta). Lupkajte po sebi na sljedei nain: Lupkajte po tjemenu dok izgovarate: Nisam uvijek [pozitivno ponaa nje]." Lupkajte po obrvi dok izgovarate: elim uvijek [pozitivno ponaanje]." Lupkajte uz rub oka dok izgovarate: Moja je odluka da uvijek [pozitivno ponaanje]." Lupkajte ispod oka dok izgovarate: Volim uvijek [pozitivno ponaanje], zato to..." i onda navedite, bilo naglas bilo u glavi, sve razloge zato se elite ponaati pozitivno. Lupkajte ispod nosa. Dok to inite, zapitajte se kako bi vam ivot izgledao da ste se ponaali pozitivno. Verbalizirajte ili prizovite u svijest sve pozitivne slike koje dovodite u vezu s takvim ponaanjem. Lupkajte po bradi. Dok to inite, zapitajte se to biste uli da se ponaate pozitivno. to biste oekivali da drugi govore o vama? I to biste govorili sami o sebi? Moete te reenice izgovoriti i naglas ako vam to pomae da ih bolje osjetite. Lupkajte po kljunoj kosti. Zapitajte se to biste morali uiniti kako biste se redovito ponaali pozitivno. Verbalizirajte postupke ili ih samo prizov ite u svijest. Lupkajte ispod pazuha. Zapitajte se kako biste se osjeali da se esto ili stalno ponaate pozitivno. Dopustite da vam osjeaji vezani uz pozitivno ponaanje prostruje itavim tijelom. Lupkajte po palcu. Dok to inite, izaberite sliku koju povezujete s pozitivnim ponaanjem. Budite u toj slici i unesite je u svijest. Lupkajte po kaiprstu. Dok to inite, sa slikom u svijesti, zamislite sve neurone u mozgu kako se povezuju da bi tu sliku uinili stvarnom. Lupkajte po srednjem prstu. Dok to inite, poaljite svakoj stanici u lijelu signal da je pozitivno ponaanje vaa nova stvarn ost. Lupkajte po prstenjaku. Dok to inite, unesite novu sliku u srce. Lupkujte po malom prstu. Dok to inite, intenzivirajte sve boje oko slike i osjetitei sve pozitivne emocije koje povezujete sa slikom. Doivite sliku svim osjetilima. Lupkajte po zapeu. Dok to inite, poaljite novu sliku u polje. Posvetite tomu minutu ili dvije kako bi se u polju stvorio snaan osjeaj slike.

Lupkajte po toki shuto uchi. Dok to inite, prizovite u svijest sve ono na emu ste zahvalni, a to je vezano uz vae novo ponaanje. Uinite to naglas ili tiho u glavi. Zavrite plesom zahvalnosti, stvarnim ili zamiljenim, kako biste novo ponaanje zapeatili pozitivnim emocijam a! Zahvaljujemo Davidu Hamiltonu, autoru knjige Kako umom izlijeiti tijelo, na zamisli da pozitivna vjeba zavri p lesom zahvalnosti, jer radost i strah ne mogu postojati u isto vrijeme na istome mjestu. Evo primjera: Lupkajui po toki shuto uchi: lako nisam uvijek vjebala tri do est puta na tjedan, u potpunosti se volim i prihvaam." Ponovite tri puta. Zatvorenih oiju: Lupkajui po tjemenu: Nisam uvijek vjebala tri do est puta na tjedan." Lupkajui po obrvi: elim uvijek vjebati tri do est puta na tjedan." Lupkajui uz rub oka: Moja je odluka da uvijek vjebam tri do esl puta na tjedan." Lupkajui ispod oka: Volim vjebati tri do est puta na tjedan zato to imam vie energije, svia mi se biti u dobroj formi, jasnije razmiljam dok vjebam i svia mi se imati zategnuto tijelo." Lupkajui ispod nosa: Svaki dan u 17:30 idem u teretanu i radini kardioloke vjebe ili diem utege. Moje je tijelo zategnuto i u dobroj formi. Takoer s vie energije obavljam i ostale obveze." Lupkajui se po bradi: Ljudi mi kau da izgledam dobro i zdravo. Kaem da uivam u svojem zategnutom tijelu i u tome to imam mnogo energijo." Lupkajui po kljunoj kosti: Moram tako sloiti raspored da stvorim dovoljno vremena za tjelovjebu. Takoer moram kvalitetno jesti popodne da bih imala dovoljno energije." Lupkajui ispod pazuha: Osjeam se snanom i punom energije kad vjebam tri do est puta na tjedan. Snaga mi je u srcu i osjeam kako mi zrai oko tijela kad uem u prostor te energije." Lupkajui po palcu: Slika koju povezujem s vjebanjem tri do est puta na tjedan jest slika mene na traci kako izgledam dobro i zdravo." To se tiho unosi u svijest. Lupkajui po kaiprstu: Tiho u sebi zamiljam kako mi se svi neuroni prespajaju dok promatram sebe na traci. Lupkajui po srednjem prstu: Tiho u sebi aljem svakoj stanici u tijelu signal kojim joj dajem do znanja da vjebam tri do est puta na tjedan. Lupkajui po prstenjaku: Tiho u sebi unosim novu sliku u srce. Lupkajui po malom prstu: Tiho u sebi zamiljam snano bijelo svjetlo oko slike i u srcu osjeam snagu i energiju vezanu uza nj. Lupkajui po zapeu: Tiho u sebi odailjem sliku u polje, s novim bojama i emocijama koje povezujem s njom. Lupkajui po toki shuto uchi (glasno): Zahvalna sam na tome to imam opremu potrebnu za vjebanje, to imam partnera koji povremeno vjeba s a mnom, to znam kako doi u formu, to imam energije za vjebanje." Zavriti plesom zahvalnosti. Sashin rad na sebi samoj Nakon vie od deset godina rada u industriji osobnog razvoja i sama sam odradila svoj dio rjeavanja destruktivnog ponaanja. Oslobodila sam se ovisnosti o rekreativnim drogama, lijekovima, alkoholu, cigaretama i kofeinu, jednako kao i ovisnosti o itavom nizu obrazaca dest ruktivnih odnosa. Meutim koliko god ja lupkala, potvrivala ili reprogramirala, nekih se navika nije bilo lako rijeiti. Danas mi je jasno da su njihova polja bila jaka te da nisam znala kako ih ustrajno mijenjali. Kad sam poela pisati ovu knjigu, borila sam se sa svojim prehrambenim navikama i navikama vjebanja. Od ranih tinejderskih godina drala sam se trotjednog ciklusa zdrave prehrane i umjerenog, ali redovitog vjebanja, nakon kojeg bi slijedio trotjedni do estotjednih ciklus nasuminih prehrambenih odluka bi nediscipliniranog vjebanja. Svaki put kad bih se drala pozitivnih i zdravih navika, bila bih uvjerena da sam ovaj put uspjela. Nakon otprilike tri tjedna zakljuila bih kako sam dovoljno disciplinirana da smijem pojesti jednu okoladnu ploicu. Ne bih se ni snala, a ve bih bila na okoladnom dripu i zatrpana okoladnim kolaima! Problem je dodatno oteavala injenica da su te namirnice tetno djelovale na moje zdravlje. Budui da sam fizioloki vrlo osjetljiva, otkrila sam da eer ima bioloki uinak veoma slian uinku kokaina te da se od transmasnih kiselina osjeam umorno i bezvoljno. Manjak tjelovjebe ubrzo bi mi se odrazio na tijelo i osjetila bih pad energije koji bi me opet natjerao na poetak ciklusa i na ponavljanje itavog procesa. Vratila sam se u vrijeme kad su ti obrasci ponaanja poeli - u svoje rane tinejderske godine - i radila sam sa svojim mladim jastvom reprogramiranje ivotne matrice kako bih mu pomogla da samopouzdanje nae u samom sebi, a ne da se optereuje svojim izgledom i pridrava strogih dijeta i reima tjelovjebe. Najprije sam radila na svim sjeanjima vezanima za dijetu, a onda na onima vezanima za vjebanje. Budui da sam ve prije rijeila sve svoje traume iz tog razdoblja, nisam morala provoditi prvi dio protokola reprogramiranja navike u matrici. to se tie drugog dijela protokola, prola sam svaku godinu svojeg ivota i vizualizirala sam sebe kako redovito vjebam tri puta na tjedan, lupkajui i mijenjajui sliku o sebi kao o nekome tko vjeba neredovito. Isti sam postupak ponovila za prehrambene navike. Sve slike o sebi sa zaputenim tijelom zamijenila sam slikama sebe u odlinoj kondiciji. Takoer sam svojem mlaem jastvu pomogla identificirati skrivene emocionalne razloge za konzumiranje brze hrane. Naime na taj si je nain mlade jastvo iskaziv alo ljubav, ali je i sabotiralo samo sebe. Nakon toga tri sam tjedna prakticirala tehniku proiavanja polja, provodei dvije zasebne vjebe proiavanja polja, jednu za prehranu, drugu z a tjelovjebu. Budui da sam vrlo vizualna i kreativna, izradila sam panoe s pozitivnim ciljevima, dopunjene miljenjem drugih osoba do meni i vlastitim miljenjem o sebi. Ovo nije obvezan dio procesa nego neto u emu sam uivala. Postigla sam odline rezultate. Ubrzo sam vjerovala u sebe kao u nekog tko redovito vjeba i tko se zdravo hrani. Kao da mi se polje gotovo trenutano promijenilo. Meutim ako bih u prvom tjednu prestala prakticirati tehniku proiavanja polja, otkrila sam da bih neko vrijeme jo ostala usklaena s poljem, ali bih se onda opet vratila starom polju. I stoga, imajui na umu najnovija otkria s podruja psihologije koja kau da je za stvaranje novih neuronskih veza u mozgu potreban 21 dan, ponavljala sam tehniku proiavanja polja svakodnevno tri tjedna. Nakon drugog tjedna znala sam da mi to vie nije potrebno, ali sam za svaki sluaj nastavila sve do kraja treeg tjedna. Nakon treeg tjedna imala sam vrlo snaan i konzistentan obrazac prehrambenih navika i navika vjebanja neto to sam pokuala postii preko 20 godina, ali bez trajnih rezultata. Polje mi se sasvim promijenilo. Povremeno, kad bi ivot postao kaotian, a osobito dok sam putovala i zavravala ovu knjigu, polje bi se ponovno poremetilo. Shvatila sam da sam povratkom negativnim navikama, zapravo, blokirala stresne emocije koje su mi se javljale u tim kaotinim razdobljima. im bih proistila relevantna sjeanja i nekoliko dana prakticirala tehniku proiavanja polja, opet bih se uspjeno uskladila s novim poljem. Napominjemo da tehniku proiavanja polja moete primjenjivati i za ciljeve koje elite ostvariti ili stvari koje elite privui u svoj ivot. Ako nema nikakvih trauma, stresnih sjeanja koja blokiraju cilj ili negativnih navika koje treba proistiti, moete odmah primijeniti tehniku proiavanja polja i stvoriti novo polje za svoj cilj. Ovo je vrlo mona tehnika i odlino funkcionira ako ste upoznati sa zakonom privlaenja. Prakticirajte je tri tjedna, a onda prestanite. Tehnikom proiavanja polja moete se koristiti i ako se elite rijeiti neke bolesti ili alergije. Alergijama emo se detaljnije baviti u sljedeem poglavlju, a bolestima u Poglavlju 15. Billyjevi problemi s osjeajem kontrole Praktiar: Bret Moran Kao strunjak za ovisnosti i praktiar reprogramiranja ivotne matrice, imao sam esto priliku primjenjivati tehniku reprogramiranja ivotne mat lice i EFT-a s ovisnicima o drogi i alkoholu koji su se eljeli rijeiti svojih odvisnosti. Radio sam prije u centru za rehabilitirane ovisnike i esto sam zbog ogranienih sredstava sa svojim klijentima mogao odraditi tek mali broj tretmanaM. Nisam imao luksuz dugotrajnih intervencija. U sluaju koji navodim odradio sam samo prvi dio trodjelne intervencije, no unato tome rezultati su bili nevjerojatni. Ovaj primjer pokazuje to se sve moe postii sa samo tri tretmana. Billy mi se obratio zbog problema s marihuanom. Zabrinuo se da ima veoma visok prag tolerancije i da je postao jako ovisan. Rekao im je da dulje od deset godina pui skunk (iznimno jak oblik marihuane) te da ga je u osobito velikim koliinama puio za vrijeme studija. Nije mi se obratio zbog reprogramiranja ivotne matrice ni zbog EFT-a i nita nije znao o tome. Doao mi je kako bismo zapoeli proces postavljanja ciljeva i osmiljavanja plana brige o sebi, to je i bio moj zadatak. Meutim kako je bio iznimno tjeskoban, htio sam mu najprije EFT-om pomoi da se smiri. Tijekom

prvog tretmana pomogao sam mu da smanji nervozu i da oputenije pristupi problemima. Osjeao sam da time stvaram temelj za da ljni rad na reprogramiranju ivotne matrice. I jedan dana poslije Billy se vratio i odmah mi nakon dolaska rekao da se o sjea oputeno glede tretmana. I dalje je puio jednaku koliinu marihuane kao i prije jer se prethodni put nismo bavili niim drugim doli njegovom tjeskobom glede tretmana. No ono to se promijenilo jest injenica da se doista htio suoiti sa svojom ovisnou, za koju je primio da ga ini depresivnim. Rekao sam mu da emo poeti lupkanjem i krenuli smo od problema vezanih za de presiju i frustriranost. Obradili smo te teme u nekoliko krugova konvencionalnog EFT-a. No pozorno sluajui to Billy govori, primijetio sam da se neprestano vraa na to da ne kontrolira svoje osjeaje. Imao sam dojam ad je u nekom razdoblju u ivotu imao osjeaj da je izgubio kontrolu i da se tema vrli u njegovoj podsvijesti. Poeo sam s pitanjima poput: Koliko dugo ve nema kontrolu?" i Kad si prvi put imao osjeaj da si izgubio kontrolu?" Billyjeve subjektivne jedinice nelagode bile su iznimno visoke, no trebalo je dosta vremena da ue u odveeno sjeanje. Nasta vili smo neko vrijeme lupkati po osjeaju gubitka kontrole koji se onda pretvorio u tuguj- Kad smo poeli ulaziti u nju, znao sam da smo na dobrom puta. Pitao sam ga gdje je osjetio tugu i kako ju je osjetio. Opisao ju je kao taman i teaka osjeaj u srcu o kojem mu je bolno razmiljali, pitao sam ga kad se prvi put t ako dosjeao. Vratio se u situaciju kad je kao dijete uigrao nogomet i kad su ga ismijali iza neto to je pogreno uinio. Rekao je da tad nije mogao kontrolirati emocije te da je pobjegao s igralita. Poeli smo s reprogramiranjem prizora u matrici. Billy se predstavio svojem hologramu, objasnio mu zato je doao i poeo je lupkati po njemu. Iako si imao sve te osjeaje i nisi ih mogao kontrolirati, dobro si dijete." Jako si se osjeao glupo i osramoe no i nisi mogao kontrolirati svoje osjeaje..." Jako si pobjegao i imao osjeaj da nema kontrolu..." Ponovno smo utisnuli sliku, pitajui njegovo mlade jastvo to eli uiniti i kako to eli uiniti. Hologram je odgovorio da ne eli da mu se svi smiju i da ne eli pogrijeiti. Pustili smo prvotno sjeanje, ali ovaj put bez napravljene pogreke. Kad smo zavrili, pitao sam Billya eli li s hologramom ostati ondje gdje su sad ili bi radije otiao na neko drugo mjesto po njihovu izboru. Billy je odluio odvesti svoj hologram na nogometni stadion, na utakmicu u kojoj je Engleska potukla Njemaku 4 : 0. Doveo je u prizor i neke prijatelje i brata tako da su svi zajedno gledali tu odlinu utakmicu. Kad je Billy osjetio da je nova slika potpuna, poslali smo je u matricu. Iako smo utisnli ovu sliku i odradili dosta toga pozitivnog, znao sam da treba jo mnogo raditi oko ismijavanja, gubitka kontrole i moi, ali bili smo pri kraju tretmana. No Billy mi je rekao da se veseli dolasku sljedei tjedan. Kad je doao sljedei tjedan, rekao sam mu, eli li doista prestati puiti marihuanu, morat e se lupkati i kod kue, u stvarnome svijetu. Radim s mnogim klijentima s tekim problemima, traumama i ovisnostima, i motivacija im je esto prilino niska. I zato mislim, ako su spremni raditi na sebi kod kue, onda su spremni za promjenu. Billy je bio spreman raditi na sebi i rekao mije da je, iako i dalje pui, primijenio EFT u nekim drugim situacijama u proteklom tjednu. Pokazao sam mu kao primijeniti EFT konkretno za rjeavanje udnje. Nakon tog uvodit nastavili smo gdje smo stali proli tjedan. Lupkali smo oko nekih Billyjevih problema i osjeaja vezanih za puenje marihuane, a sve to u prikladan humor kako bismo preokrenuli negativnu energiju koju je osjeao. To nam je pomoglo da doemo direktno do problem. Dok sam lupkao, pitao sam Billyja u kojim je vreicama kupovao skunk, s obzirom na to da se prodavao u vreicama s razliitim koliinama. Rekao mi je koja mu je koliina bila ideal na pa sam ga pitao kako se osjeao kad bi ga se kontroliralo, odnosno kad je bio prisiljen kupiti manju koliinu, odnosno manju vreicu. Odmah smo zavrili na njegovu osjeaju gubitka kontrole i moi, koji je bio okida za tugu, frustriranost i gnjev. Nakon jo nekoliko krugova lupkanja i intuitivnog ispitivanja, uspjeli smo duboko u njegovu srcu otkriti osjeaj gnjeva. Zamolio sam Billjja da se prisjeti kad je prvi put osjetio gnjev Trebalo mu je neko vrijeme da pronae sjeanje i na kraju smo se zatekli na djejem igralitu. Njegovi takozvani prijatelji gnjavili su ga, svukli su mu hlae i gae i takvog su ga slikali. Medu poiniteljima su bili i djeaci i djevojice i situacija je za Rilljja bila veoma poniavajua. Billy je uao u sliku u trenutku ikad mu je jedan lan skupine sjedio na prsima, dok su mu drugi svlaili gae, a trei ga slikali. Morao je to prije izvui svoj hologram iz te situacije tako da je zamrznuo sliku i oslobodio hologram lupkajui po njemu. Billy je na nemo koju je osjeao morao odgovoriti nasiljem. Naravno da u stvarnom ivotu ne odobravam nasilje, ali s obzirom na to da je Billy.; otkako mu se ovo dogodilo, itavo vrijeme u svojoj podsvijesti na neki nain odgovarao nasiljem, morao ga se osloboditi. I zato je uinio ono to bi volio ad je uinio prije toliko godina: uzvratio je fiziki. Usto je i svojim takozvanim prijateljima dao do znanja da ono to su mu uinili nije u redu i rekao im je to misli o njima i o tome to su ga zlostavljali. Njegovo odraslo jastvo bilo je ondje itavo vrijeme. Imalo je potrebu rei im da razumije da su bili samo djeca i da katkad nisu razmiljali o onom to su inili. Billyjevu hologramu nisu smetale te rijei jer su bile izgovorene nakon to je otpustio gnjev. Nakon to je razbio fotoaparat u tisuu dijelova i bacio film. Billy je imao osjeaj da je slika potpuna i znao sam da je spreman otii na neko pozitivnije mjesto po vlastitu izboru. Ovaj je put izabrao boravak u ljetovalitu s drugim prijateljima i poslao je novu sliku kroz um i srce u univerzum. Provjerio je staru sliku, sasvim se promijenila. Time je tretman zavrio. Poslije toga Billyja nisam vidio nekoliko tjedana, ali dobio sam poruku junukii u kojoj je stajalo da je ivot doista predivan te da otkako je preostao puiti marihuanu vie nije zapalilo ni jedna doint. A proli tjedan, kad sam bio usred opisivanja ovog sluaja, tko mi je uao u ordinaciju nego Billy! Smijao se od uha do uha i izgledao je mnogo smirenije. Rekao mi je da mu je ivot doista predivan i da je, iako mora raditi na jo mnogim stvarima, ovisnost o marihuani pod kontrolom. Rekao mi je da je u proteklih mjesec dana povukao tek nekoliko dimova, da su mu bili odvratni i da se nije vratio aktivnom konzumiranju. Na temelju viegodinjeg iskustv a u radu s ovakvim klijentima, mogu rei da je ovaj rezultat bio nevjerojatan, s obzirom na to da smo imali samo jedan tretman konv encionalnog EFT-a i dva tretmana reprogramiranja ivotne matrice. Siguran sam da istom snagom volje ne bismo postigli jednake rezultate. Nadalje Billy je nastavio primjenjivati tehniku lupkanja u svojem svakodnevnom ivotu. Lupkao se u stresnim trenucima i pohvalio mi se da sad mnogo pozitivnije gleda na ivot. Usto u ivotu mu je sad bila i nova enska osoba. Uz nju se osjeao sigurnije i ugodnije nego ikad prije u enskom drutvu. Moj je osobni zakljuak da je Billy pobijedio mnogo vie od same ovisnosti. Vratilo mu se samopouzdanje, samopotovanje i osjeaj kontrole. Jedna od najudesnijih stvari koju sam otkrio u ovom i u slinim sluajevima jest ta da klijentu dajemo snagu da postigne neto to e li. Klijenti s kojima radim, a koji se bore protiv ovisnosti, uvijek od supstancije trae trenutani uitak. Konzumiraju supstanciju kako bi se oslobodili nekog osjeaja. Znai, sup stancija je samo povrinski problem. Tehnika reprogramiranja ivotne matrice i EFT pomau im da dou do sutinskih problema - razloga zato uope konzumiraju supstanciju. Billy je bio kolski primjer toga i oduevljen sam njegovim napretkom. Brettove kontaktne podatke moete nai u dijelu Izvori. 12. POGLAVLJE SPECIJALISTIKI PROTOKOLI ZA RAZRJEENJA Specijalistiki protokoli za razrjeenja osmiljeni su za rjeavanje specifinih ivotnih problema. Obuhvaaju reprogramiranje traume u matricu, za rjeavanje tekih trauma i posttraumatskog stresnog poremeaja (PTSP-a); reprogramiranje fobije u matrici, za rjeavanje fobinih reakcija; i reprogramiranje alergije u matrici, za rjeavanje alergijskih reakcija. REPROGRAMIRANJE TRAUME U MATRICI Reprogramiranje traume u matrici varijanta je reprogramiranja sjeanja u matrici. Ova se tehnika primjenjuje u radu na iznimno traumatinim sjeanjima koja ostaju kao posljedica silovanja, zlostavljanja djeteta, muenja, rata, katastrofe, tragedije i slino. Ovo je ujedno i najuinkovitija tehnika za rjeavanje posttraumatskog stresnog poremeaja (PTSP-a). Napominjemo da ovu tehniku ne moete primjenjivati na sebi, a da biste je primjenjivali na drugima morate biti kvalificiran praktiar reprogramiranja ivotne matrice s radnim iskustvom na ovom podruju. Za reprogramiranje traume u matrici primjenjuje se tehnika reprogramiranja sjeanja u matrici (st ranica 107), ali uz jednu promjenu: umjesto da se krene od poetka sjeanja i ide prema kraju, s ovom se tehnikom pone od kraja, nakon nastanka traume. Radite s traumatiziranim hologramom nakon dogaaja. Naime kad uklonite dio napetosti s kraja sjeanja, lake je ui u sjeanje, razraivati ga dio po dio i uklanjali napetosti iz svakog vrhunca. Mali podsjetnik: ako sjeanje obuhvata nekoliko dana ili tjedana, morajte ga podijeliti na nekoliko osjeanja bi na svlakom d o njih graditi zasebnog. Ako u ovakvom sluaju ne znate odakle biste poeli, krenite od jednog dijela sjeanja i prebacujte se na ostala redoslijedom kojim ih klije nt iznosi. Kad radite na tekim traumama i PTSP-u, preporua se da se ne pone ba s najintenzivnijim sjeanjem, osim ako ste klijent ba na tome ne inzistira. Bolje mu je pruiti mogunost da rijei manje intenzivno sjeanje prije nego to se krene baviti nekim teim. Na taj nain stjee v jeru u tehniku.

Ako ne postoji svjesno sjeanje na traumu, pogledajte kako se radi s blokiranim sjeanjem: primijenite tehniku prizivanja sjeanja iz matrice (stranica 138) ili predsvjesno reprogramiranje matrice (stranica 174), ako se radi o sjeanju iz ranije ivotne dobi. Jo jedanput elimo naglasiti, ako ste proivjeli teke traume ili patite o d PTSP-a, neophodno je da na sjeanjima radite s nekim iskusnim i kvalificiranim. Ni u kojem sluaju nemojte pokuavati raditi sami, zato to se moe dogoditi jedna od sljedee dvije stvari: prvo, moe doi do retraumatizacije i pogoranja simptoma, zato to vas tapkanje esto usklauje s aspektima sjeanja koje ste blokirali ili zaboravili; drugo, moda ne uspijete doi do relevantnih toaka i ukloniti napetost oko sjeanja, zato to vas podsvijest i hologram tite od onog to se dogodilo. S druge stane, moete biti sigurni da ete uz pomo praktiara reprogramiranja ivotne matrice postii mir, neovisno o dramatinosti i teini vaih ivotnih iskustava. REPROGRAMIRANJE FOBIJE U MATRICI Fobije se javljaju zato to nam podsvijest pamti stresan ili traumatian trenutak u ivotu pa zato svaki put kad se uzrok fobije javi poslije u ivotu, podsvijest reagira strahom. Fobije su, zapravo, samo pokuaj podsvijesti da nas zatiti. Tako se onda esto bojimo pasa jer nas je jednom jedan ugrizao. Obino se bojimo paukova jer smo vidjeli kako je netko vritao (obino bliska roakinja) kad je ugledao jednog. Uvijek postoji razlog za te nae s trahove, oni se temelje na ivotnim iskustvima. Te podsvjesne reakcije moemo promijeniti i to bez bolne terapije prisiljavanja osobe da se suoi sa svojim strahom. Konvencionalni EFT iznimnog je uspjean u rjeavanju fobija, kao i na ranim sjeanjima koja su ih stvorila . Uspjenost rada na fobiji najprije se provjerava gledanjem slike neeg povezanog s fobijom (na primjer zmije), a zatim gledanjem toga u stvarnosti. Reprogramiranje fobije u matrici ide u svojem radu korak dalje. Radi se o veoma jednostavnom procesu koji postie odline rezultate. Savjetujemo vam da na fobiji radite s partnerom, a ne sami. Ako se nalazite pod jakim u tjecajem fobije, morat ete raditi s praktiarom reprogramiranja ivotne matrice kako biste je razrijeili. 1. korak: Izaberite fobiju Izaberite fobiju koju elite razrijeiti. Moe se raditi o bilo emu. 2. korak: Smanjite intenzitet Obino se ve i samim spomenom straha stvara napetost. Primijenite konvencionalni EFT kako biste subjektivnu jedinicu nelagode spustili na tri. 3. korak: Reprogramirajte prvotno sjeanje Ako se primatelj sjea kad je prvi put imao fobinu reakciju, radit ete na tom sjeanju. Ako se ne sjea, primijenite tehniku prizivanja sjeanja iz matrice ako je sjeanje blokirano (stranica 138), ili predsvjesno reprogramiranje matrice ako sjeanje potjee iz najranije ivotne dobi (stranica 174). Moete takoer raditi od holograma do holograma (stranica 131s), kreui od najnovijeg sjeanja na dogaaj koji je izazvao fobiju, lupkajui po relevantnom hologramu i traei od njega da vas odvede do najranijeg sjeanja kad je problem nastao. Kad napokon doete do prvotnog sjeanja, primijenite reprogramiranje prizora u matrici (stranica 101) ili reprogramiranje sjeanja u matrici (stranica 107) i tako promijenite reakciju na fobiju. No nemojte jo zasad odvodili hologram na novo mjesto u vaoj svijesti i ne aljite jo novu sliku u polje. Ti koraci slijede tek nakon to provjerite uspjenost svojeg rada. 4. korak: Preko holograma provjerite rezultate rada Hologram e umjesto vas testirati fobiju. Kad je na dobrome mjestu i kad je otpustio sve prvotne strahove, traite od njega d a primi zmiju, da pogleda preko ruba visoke zgrade, da pomiluje takora, drugim rijeima, da uini ono ega se boji. Ako postoji jo kakva emocionalna napeto st, lupkajte po njemu ili uvedite nova sredstava, sive dok holograma ne otpusti sve osvoje strahove. 5. korak: Stvorite u polju novo sliku Kad hologram prestane pokazivati bilo kakve znakove fobije, stvorite novu sliku u kojoj hologram reagira oputeno na ono ega se prije bojao. Za klaustrofobinu osobu to bi bila slika holograma zatvorenog u skuenom prostoru, a za arahnofobinu osobu slika holograma u istoj prostoriji s paukom. Poaljite ovu novu sliku u polje. 6. korak: Proistite sva relevatna sjeanja Nakon toga provjerite postoje li kakva relevantna sjeanja koja treba osloboditi od napetosti. Primjerice ako je prvo tna trauma nastala kad je majka vri- snula zbog pauka, do sljedee je traume moglo doi kad je primatelju netko spustio pauka niz vrat. Zamolite primatelja da se pokua prisjetiti bilo kakvih daljnjih trauma koje su moda uslijedile, i ponovite navedene korake. No zbog uklanjanja napetosti oko prvotne traume, mogue je da traume koje su poslije uslijedile nemaju nikakvu negativnu emocionalnu rezonanciju, pa je ovaj korak u tom sluaju suvian. 7. korak: Provjera u stvarnom ivotu Kad vie ni jedno relevantno sjeanje nema nikakvu rezonanciju, provjerite rezultate u stvarnom ivotu, najprije sa slikom, a zatim sa stvarnim uzrokom fobije, ako je mogue. REPROGRAMIRANJE ALERGIJE U MATRICI Alergije su sloene: mogu biti posljedica prevelike kiselosti organizma kao i oslabljene crijevne flore, naruene loom prehranom ili antibioticima. Meutim alergije mogu biti i emocionalne prirode. Kao i fobije, i one mogu nastati zbog reakcije tijela na neto to se pogreno percipira kao opasnost. Naime dogaa se sljedee: ako osoba jede neku namirnicu u trenu kad se dogodi neto stresno, tijelo tu namirnicu povezuje s opasnou ili stresom i po ne je odbacivati kao opasnu. Evo nekoliko primjera: jedna je gospoa postala alergina na narane nakon to ih je jela u trenutku kad je saznala za oevu smrt. Druga je gospoa bila alergina na sir, a uzrok te alergije potjecao je jo iz njezinih studentskih dana kad je bila nesretna i itavo vrijeme jela sir. Tijekom podina godina Karl i Sasha pomogli su mnogim klijentima i polaznicima EFT-a da se oslobode svojih alergija uz pomo EFT-a i reprogramiranja ivotne matrice. Na 242. stranici moete nai jedan takav primjer kad je za ivot opasna alergija na kavu razrijeena tijekom 30-minutnog tretmana. Jo jedna vana injenica o alergijama jest ta da imaju veoma jaka polja. Ona se obino temelje na strahu, tako da se neto to pone kao blaga alergija moe pogoravati sa svakom novom alergijskom reakcijom, zato to mozak neprestano obavjetava tijelo o tetnosti supstancije. Nadalje alergije mogu biti povezane s uvjerenjima. Sashu je muilo vie od 20 alergija kad se poela baviti EFT -om i reprogramiranjem ivotne matrice. tovie, kad je prvi put trebala raditi s Karlom, nije mogla biti smjetena s ostalim polaznicima nego je morala uze ti zaseban apartman s kuhinjom jer ne bi bila u stanju pohaati teaj da nije mogla ponijeti vlastitu hranu. Ako je vaa alergija iskljuivo emocionalne prirode, lako je se moete i rijeiti reprogramiranjem ivotne matrice. Ako je fizioloke prirode - ako vas, primjerice, mui prevelika kiselost organizma ili oslabljena crijevna flora - i dalje moete primjenjivati ove tehnike za rjeavanje negativnih sjeanja vezanih uz teke alergijske reakcije i tako smanjiti simptome. No ako ste ikad doivjeli anafilaktiki ok (teku i za ivotnu opasnu alergijsku reakciju), ne pokuavajte primjenjivati ove tehnike bez pomoi kva lificiranog i iskusnog praktiara reprogramiranja ivotne matrice, zato to se lupkanjem po relevantnim sjeanjima mogu izazvati simptomi a nafilaksije. 1. korak: Odredite alergiju Odredite alergiju na kojoj elite raditi. Ako patite od vie alergija, radite na svakoj zasebno. Moete biti alergini na hranu, razne supstancije, kune ljubimce, kemikalije i tako dalje. 2. korak: Prepoznajte prvo sjeanje na alergiju Ako se sjeate kad ste prvi put imali alergijsku reakciju, radite na tom sjeanju. Radite takoer i na svakom traumatinom ili stresnom sjeanju iz tog razdoblja. Ako se ne moete sjetiti svoje prve alergijske reakcije, primijenite tehniku prizivanja sjeanja iz matrice (stranica 138) ako je sjeanje blokirano, ili pred svjesno reprogramiranje matrice (stranica 174), ako je sjeanje iz najraniju ivotne dobi. Moete takoer raditi od holograma do holograma (stranica 131), kreui od najnovijeg sjeanja na akcijsku reakciju, lupkajui po relevantnom hologramu i traeih do njega da vas odvode do najranijega osjeanja kad je problem nasrtao. 3. korak: Reprogramirajte prvotno sjeanje Kad napokon doete do prvotnog sjeanja, primijenite reprogramiranje prizora u matrici (stranica 101) ili reprogramiranje sjeanja u matrici (stranica 107) kako biste uklonili intenzitet alergijske reakcije. Lupkajte po hologramu tako dugo dok primatelj ne otpusti prvotnu alergijsku reakciju. Nakon toga stvorite novo sjeanje u kojem hologram unosi alergen u tijelo ili dolazi s njime u dodir, a da pritom ne nastaje nikakva reakcija.

Poaljite smirenu i pozitivnu sliku holograma s nekadanjim alergenom u svijest, u svaku stanicu u tijelu (ovo je vaan korak pa se nemojte uriti), u srce i, na kraju, u polje. 4. korak: Reprogramirajte sva daljnja stresna ili traumatina sjeanja vezana za alergiju Ako postoje kakva daljnja sjeanja vezana za alergiju, kao primjerice sjeanja na jaku alergijsku reakciju, na proputanje posebnih dogaaja zbog alergijskih reakcija, sjeanja na upropatene dane zbog alergijskih reakcija i tako dalje, obavite uobiajeno reprogramiranje ivotne mat rice. 5. korak: Oistite polje Katkad su navedeni koraci dovoljni da bi se sprijeila ponovna pojava alergije. Meutim katkad ete morati proistiti i polje od alergije. Korisnom se pokazala 21-dnevna tehnika proiavanja polja (stranica 152) s glavnom reenicom lako nisam uvijek mogla jesti/piti/udisati/dodirivati [alergen], duboko se volim i potujem." Na primjer: "Jako nisam uvijek mogla jesti narane, duboko se volim i potujem." 6. korak: Provjerite rezultate rada Ne preporuuje se uobiajen nain provjeravanja rezultata rada. Bolje ih je provjeriti ako se alergen sluajno pojavi u ivot u, nego da se ciljano trai. Ako ste primjenjivali tehniku proiavanja polja, nikako nemojte alergen testirati prijo nego to proe 21 dan. Ako se radi o neemu to izaziva teku reakciju, nikako nemojte testirati. 13. POGLAVLJE PROTOKOLI ZA PROLE IVOTE I BUDUE JASTVO Protokoli za prole ivote i budue jastvo obuhvaaju reprogramiranje i budueg jastva u matrici, za rad na strahu od budunosti i za uenje od budueg jastva te reprogramiranje prolog ivota u matrici, za rad s hologramima iz prolog ivota. REPROGRAMIRANJE PROLOG IVOTA U MATRICI Ako ve radite na problemima iz prolog ivota ili ako se oni pojave, moete primijeniti tehniku reprogramiranja ivotne matr ice. Karl i Sasha smatraju da ve i u ovom ivotu imamo dosta problema na kojima trebamo raditi, a ne da se jo vraamo u prole ivote. Usto rad na sebi moe postati rupa bez dan i ako se neprestano vraamo unatrag. Ionako se ini da se teme iz prolih ivota, ako su ostale nerazrijeene, pojavljuju opet u ovom ivotu, pa ih es jednako tako u njemu moe i rjeavati. Meutim to je tek Karlovo i Sashino miljenje i oni nimalo ne omalovaavaju one koji izvode regresiju u prole ivote. Uostalom, budui da oboje smatraju da se treba suoiti sa svime to se pojavi, oboje su radili s brojnim klijetima kojima su tijekom tretmana na povrinu izbili problemi iz prolih ivota. Zakljuak je dakle sljedei: ako se pojave problemi iz prolih ivota, na njima treba raditi, a ako ve radite na njima, tehnika reprogramiranja prolog ivota u matrici olakat e vam rad na sebi i klijentima. 1. korak: Odredite sliku ili sjeanje Prizovite u svijeste sliku sjeanja sebe i sjeanje na sjebe iz prolog ivota ikoje biste ueljeli promijeniti. 2. korak: Uite u sliku Radite na uobiajen nain: predstavite se hologramu, objasnite tko ste, lupkajte po hologramu i pitajte ga kako se osjeao u danoj situaciji. 3. korak: Odredite ivotno pouku to ste nauili iz te situacije? Provjerite pridravate li se jo te pouke. 4. korak: Omoguite razrjeenje Otpustite svu negativnu energiju oko slike ili sjeanja. Uvedite i nova sredstva ako je potrebno i dopustite da se situacija razvija u skladu s hologramovim potrebama. 5. korak: Stvorite novu sliku u polju Odvedite hologram iz prolog ivota na novo mjesto po njegovu izboru. Unesite novu sliku u um pa u stanice i na kraju u srce. 6. korak: Provjerite rezultate rada Provjerite prvotnu sliku ili sjeanje kako biste odredili je li se promijenila rezonancija. Vratite se na 4. korak ako sve jo nije gotovo. REPROGRAMIRANJE BUDUEG JASTVA U MATRICI Reprogramiranje ivotne matrice nije ogranieno samo na dogaaje iz prolosti. Moete ga primjenjivati i za oblikovanje budunosti. Postoji vie naina na koje se to radi. Prvo, reprogramiranje ivotne matrice moe se primijeniti kada se obojite budunosti. Reprogramiranje negativne slike o budunosti Jeste li ikad u glavi vrtjeli film u kojem se dogodilo upravo ono ega se bojite? Katkad uvjebavamo destruktivnu budunost, ime se samo jaa naa toka privlaenja negativnih stvari. Meutim strah od budunosti u zapadnoj je kulturni opeprihvaen pa je gotovo poslao normom. esto sami sebe pitamo: to kao?" i onda zamiljajmo mogue negativne ishode. Ako niste primijetili da to radite ili da to rade ljudi oko vas, napravite sljedei eksperiment: idui tjedan neobvezno pratite u kojoj je mjeri usredotoenost na negativnu budunost uestala u vaem ivotu i u ivotima ljudi oko vas. Sluajte o tome u autobusu, na poslu, pred televizorom. Mogli biste se poprilino iznenaditi uestalou ovog oblika ponaanja. Stoga uhvatite li se kako razmiljate o najgorem, primijenite reprogramiranje sjeanja u matrici (ako se radi o odreenom zamiljenom dogaaju s poetkom, sredinom i zavretkom) ili reprogramiranje prizora u matrici (ako se radi tek o jednoj slici), i promijenite zamiljeni prizor ili sliku u njihovu poticajniju i pozitivniju suprotnost. Jednako tako moete zamoliti svoje budue jastvo da vas odvede do ranijeg sjeanja na taj strah. I to moe posluiti kao dobar nain pristupanja sjeanjima oko tema koje vam prije nisu bile dostupne. Na primjer: Jenny: Neprestano zamiljam kako me moj deko Paul ostavlja. Sasha: Imate li tada u glavi jasnu sliku ili prizor? Jenny: Da, svaki put izgleda jednako. Paul odlazi pognute glave, a ja sam sklupana i plaem. Sasha: Dobro. Lupkajte se po toki shuto uchi i triput ponovite za mnom: Jako vidim Paula kako me ostavlja, u potpunosti se volim i prihvaam." Jenny: To mi je u prsima stvorilo osjeaj goleme panike. Sasha: Kojim biste je brojem ocijenili? Jenny: Desetkom. Jenny lupka zajedno sa Sashom kako bi je smanjila na dvojku. Sasha: Dobro. Vidite li buduu sliku sebe sklupane? Jenny: Vidim. Sasha: Uite u sliku. Dajte svojem jastvu do znanja lutko ste mu doli pomoi da se osjea bolje. Ako nema nita protiv toga, ponite lupkati po njemu. Pitajte ga to se dogaa. Jenny: Kae da nije dovoljno dobro i zato ga Paul dostavlja. Sasha: Zamolite ga da vas odvede do ranijeg sjeanja na slinu situaciju. Jenny: Ne mogu vjerovali - odvelo me do sjeanja na deka himenom James koji me, kad sam imala 14 godina, ostavio nakon dvotjedne sveze. Godinama nisam razmiljala o tome. Sasha: Pitajte svoje 14-godinje jastvo smijete li lupkati po njemu Dajte mu do znanja da ste doli iz budunosti kako biste mu pomogli da se osjea bolje. to osjea? Jenny: Duboku tugu u srcu. Sasha nekoliko puta ponavlja s Jenny Jako ima tu duboku tugu u srcu...", pri emu Sasha lupka po Jenny, a Jenny zamilja da lupka po svojem mlaem jastvu.

Sasha: Pitajte ga to treba. Jenny: eli deka koji e biti s njom neko vrijeme. Stalno je ostavljam nakon nekoliko dana ili tjedana. Sasha: eli li novog deka? Pitajte jastvo s kim bi rado bilo. Jenny: Ima jedan super deko, zove se Jez. Htjelo bi biti s njim. Sasha: Moete li u glavi odigrali taj prizor? Je n ny: Mogu. Sasha nastavlja lupkati po Jenny dok Jenny doputa novom prizoru da se doigrava. Jenny: Da, bilo joj je lijepo s njim. alju sliku njih dvoje zajedno u Jennyin um pa kroz srce van u polje. Provjeravaju prvotno sjeanje na Jamesovo odbijanje. Zamijenjeno je sjeanjem na Jeza. Sasha: Dobro. Sad imale sliku svojeg jastvu s Jezom. Lupkajte po jamstvu bi pitajte ga morate li jo nekamo otii. Jenny: Vratilo me u dob od esnaest godina. Otac je upravo ostavio majku. Sasha: Moete li u glavi odigrati tu situaciju? Sasha usmjerava Jenny koja lupka po svojem mlaem jastvu dok joj otac ostaje i rjeava probleme s majkom, umjesto da je napu ta. Jenny je pretpostavila da su se svaali zato to ona nije bila dovoljno dobra. Nove su slike na uobiajen nain poslane u polje. Sasha: Dobro. Vratimo se vaem buduem jastvu. Jenny: Oh, nevjerojatno. Sjedi licem u lice s Paulom, razgovaraju.Djeluju jako zaokupljeno. Sasha: Moete li vratiti prvotnu sliku kad je ona plakala, a on odlazio? Jenny: Ne, nema je! Potpuno je nestala! Nae strahove od budunosti obino pothranjuju naa prola iskustva. Dopustimo li buduem jastvu da nas vrati u trenutke kad su ta iskustva nastala, pomaemo u njihovu rjeavanju. Sa stajalita kvantne fizike pred nama su bezbrojne mogue budunosti, a utiskujui pozitivnu budunost poveavamo vjerojatnost da je privuemo. Uenje iz pozitivne slike o budunosti Postoji jo jedna djelotvorna tehnika, a sastoji se u tome da posjetimo budue jastvo i pitamo ga to primatelj treba uiniti kako bi stvorio pozitivnu budunost. Ova je tehnika odlina kad radimo s nekim tko se oporavlja od dugo trajne ili opasne bolesti i tko treba odluiti to uiniti kako bi se stanje poboljalo. Tehnika se sastoji u tome da zamislimo pozitivno budue jastvo, da uemo u tu sliku, da budue jastvo lupka po nama ovakvima kakvi smo u ovom trenutku te da nam da do znanja to moramo uinili kako bismo se promijenili. Jonathan i zlatni klju Jonathan je bolovao 20 godina. Sasha je radila s njim na brojnim ivotnim traumama i postigla je odlian napredak. Tijekom jednog tretmana predloila mu je da posjeti svoje budue jastvo, koje je ozdravilo, i da ga pita to treba uiniti u sadanjosti kako bi i sam ozdravio. Jonathan je to uinio i budue je jastvo lupkalo po njemu i govorilo mu to mora uiniti. Morao je nauiti biti strpljiv; prihvatiti svoju situaciju i prestati se boriti protiv bolesti. Budue je jastvo Jonathanu dalo zlatni klju i zajedno su proli kroz zlatna vrata. Ta su vrata oznaila poetak pu tovanja prema zdravlju. Taj tretman nije bio kraj Jonathanova putovanja i ekalo ga je jo mnogo rada. No posjet buduem jastvu dao mu je nadu da bi u budunosti mogao biti zdrav i bio je vaan dio njegova putovanja. 14. POGLAVLJE PROTOKOLI ZA ROENJE I NAJRANIJE GODINE IVOTA Reprogramiranje ivotne matrice moe se koristiti za mijenjanje predsvjesnih sjeanja (sjeanja iz najranijih godina ivota k oja ne pamtimo) i za reprogramiranje itavog procesa roenja. Predsvjesno reprogramiranje matrice koristi se u radu s traumama nastalim u maternici, tijekom roenja i u ranim godinama ivota. Usto reprogramiranje roenja u matrici koristi se ba za reprogramiranje procesa roenja. PREDSVJESNO REPROGRAMIRANJE MATRICE Ovaj se protokol primjenjuje kad nemamo ama ba nikakvo svjesno sjeanje na neki dogaaj nego samo osjeaj ili spoznaju da nam se neto dogodilo. Moe se raditi o najrazliitijim stvarima koje su se dogodile u maternici ili tijekom najranijeg djetinjstva. Moe se ak raditi i o dogaaju za koji znamo samo po prianju, recimo o operaciji u veoma ranom djetinjstvu ili o gubitku bliskog roaka. Neki ljudi imaju samo osjeaj da im se neto dogodilo u maternici ili u najranijem djetinjstvu. Primjerice da nisu bili eljeno dijete; da su im se roditelji svaali; da se dogodila kakva obiteljska trauma ili tragedija koju su kao malo dijete osjetili na emocionalnoj razini, ali je nisu razumjeli; da im je majka pila, puila ili uzimala drogu dok ih je nosila u maternici. Takvi dogaaju izazivaju poremeaj u polju i rezultiraju reprogramiranjm uvjerenja. Sve se to moe promijeniti predsvjesnim reprogramiranjem matrice. 1. korak: Odredile problem Odredite problem. Na primjer: Kao dijete nisam bio voljen." Otac mi je umro dok sam jo bio beba." U mojoj se obitelji dogodila strana tragedija dok sam jo bio beba." 2. korak: Lupkajte openito po problemu Ponite tako da primatelj odradi nekoliko krugova lupkanja izgovarajui opu glavnu reenicu. Na primjer: Iako kao malo dijete nisam bio voljen, u potpunosti se volim i potujem." Iako mije otac umro dok sam jo bio beba..." Jako se u mojoj obitelji dogodila strana tragedija dok sam jo bio beba... Time bi se iz matrice trebala poeti vraati energija ili emocija vezana za problem. 3. korak: Odredite energiju oko problema Pitajte primatelja gdje mu se u tijelu nalazi energija vezana za problem. Gdje je najvie osjea? Kakve je boje i oblika te kakav ima zvuk? Kakve je teksture? Od ega je nainjena? Ako je osjeaj vrlo snaan, primatelj se moda ve poistovjetio s hologramom. Ako jest, recite mu da iskorai iz holograma te da sagleda sliku izvana, a onda prijeite na 5. korak. 4. korak: Pristupite predsvjesnom sjeanju Kad se primatelj stopi s energijom u svojem tijelu, zamolite ga da se vrati najranijem sjeanju na nju. to vidi, to osjea, to uje? Ako se radi o sjeanju niz maternice, moda se primatelj osjea kao da je u maternici, moda vidi kakve boje, ima odreene emocije. Ako je sjeanje nastalo nakon primateljeva roenja, moda postoje kakvi zvukovi, glasovi, mirisi ili okusi. Traite ga da detaljno opie to svidi, osjea ili ujne. 5. korak: Recite primatelju da pone lupkati po hologramu u sjeanju Recite primatelju da hologramu da do znanja kako je doao iz budunosti da bi mu pomogao rijeiti se stresnih emocija koje osjea. Neka provjeri doputa li hologram da se lupka po njemu. Ako je hologram u dobi u kojoj jo ne govori, primatelj e osjetiti doputa li da se lupka po njemu. Jednako kao to bi lupkao po hologramu djeteta, primatelj moe zamiljati i da lupka po plodu u maternici. Lupkajte po primatelju i recite mu da pone lupkati po hologramu. 6. korak: Prepoznajte to hologram osjea

Recite primatelju da pita hologram to osjea. I opet, ako je hologram u dobi u kojoj jo ne govori, primatelj e osjetiti o emu se radi bez ikakve potrebe za tim da hologram to izrazi rijeima. Pitajte hologram kakve je boje emocija, a onda recite primatelju da lupka po hologramovoj toki shuto uchi, dok vi lupkale po primateljevoj toki. Primijenite na hologramu konvencionalni EFT. Na primjer: Iako ima tu duboku tugu u srcu, u potpunosti se voli i prihvaa." Iako u grudima osjea straan gnjev; ..." itd. Nastavite sve dok hologram ne otpusti emocije. 7. korak: Uvedite nova sredstva Recite primatelju da pita hologram to mu treba kako bi se osjeao drugaije u odreenoj situaciji. Ako se osjea nevoljenim, moda bi odnekud tre balo unijeti ljubav ili pozvati nekoga da pomiri roditelje kako bi hologramu mogli punili potrebnu ljubav. Ako se hologram osjea nesigurno, moda bi mu aneo ili neka duhovna osoba mogli pomoi da se osjea sigurno. Ili ga samo treba omotati dekicom. Ili mu kakav izvanjski izvor moe uliti snagu. Ovo su tek primjeri. Odgovore, kao to je pravilo u radu s tehnikom reprogramiranja ivotne matrice, uvijek daje samo primatelj. Tijekom itavog procesa lupkajte po primatelju i potiite ga da nastavi lupkali po hologramu. Rad na promjeni obino se provodi u tiini. 8. korak: Odvedite hologram na novo mjesto (ako je prikladno) Uobiajen ukorak dovoenja holograma na novo umjesto moda nije prikladna kad se radi do radi do plodnu u maternici, ali se itekakvo moe pr imijeniti na djecu u predsvjesnim sjeanjima. Plod obino ne eli da ga se ukloni iz maternice, ali vaan aspekt ovog rada jest pr omjena energije u maternici. Stoga ako su na poetku boje bile tamne i emocije negativne, cilj vam je doi do toga da maternica bude sigurno i poticajno mjesto. Predsvjesno dijete moe otii na mjesto po vlastitu izboru, kao u tehnikama reprogramiranja prizora u matrici i reprogramiranja sjeanja u matrici. Dopustite mu da izabere mjesto na kojem osjea sigurnost i emocionalnu podrku, kao to je kolijevka, ogradica za igru, majino naruje ili da se priljubi uz kunog ljubimca itd. Moe se raditi i o mjestu iz bajke ili prie. 9. korak: Promijenite slike u um u, stanicama, sreo i polju Kad je hologram na emocionalno dobrome mjestu, poaljite sliku kroz um, u stanice, u srce i na kraju u polje. 10. korak: Provjerite rezultate rada Testirajte rezultate rada tako da provjerite prvotni problem - na primjer zamolite primatelja da kae Kao dijete nisam bio voljen" i procijenite ima li to i dalje negativnu rezonanciju. Moda je za jedan te isti problem vezano vie predsvjesnih sjeanja. U tom sluaju nastavite s procesom tako dugo dok glavna reenica nema vie nikakvu negativnu rezonanciju. Johnova operacija Sasha je sa Johnom radila preko telefona. Imao je 45 godina. etiri godine prije saznao je da je u dobi od 18 mjeseci bio pod vrgnut operaciji preponske hernije. Bilo je to 60-ih godina prolog stoljea, kad se malo toga znalo o potrebama operirane djece, tako da je itav dogaaj za Johna bio traumatino iskustvo. I za vrijeme operacije i poslije nje bio je vezan za krevet i posjet roditelja bio je ogranien. O d majke je saznao da su njegovi krici odzvanjali bolnicom i da je itava situacija za sve bila veoma stresna. lako nije bio svjestan tih dogaaja, John je smatrao da uvelike objanjavaju njegovo ponaanje i osjeaje tijekom ivota. Kao iskusna praktiara EFT-a vea je prokuao tom osjeanju pristupiti konvencionalnim EFT -om, on nije mogao doprijeti ni do kakvih emocija vezanih uz sjeanje. Dodue, kad je razmiljao o lome to se dogodilo, osjeao je tupu bol u preponama i mrtenjem ela. Kako bih mu pomogla da pristupi sjeanju, predloila sam mu da lupka po tupoj boli u preponi. Opisao ju je kao tamnu prazninu'. Ubrzo je uspi o osjetiti bespomonost i oaj povezan s boli. Zamolila sam ga da se vrati u vrijeme kad je bol nastala. Vrlo brzo imao je jasnu sliku sebe kao 18-mjesene bebe. Njegovo mlade jastvo bilo je zavezano za krevet i prestravljeno. Lupkajui po sebi u sadanjem trenutku, John je lupkao i po svojem 18 -mjesenom hologramu. Hologram je osjeao golem strah koji mu se nakupljao oko glave, lica i prepona. I John gaje osjeao. Neko je vrijeme lupkao po sebi i hologramu. Strah se ubrzo pretvorio u gnjev. Bilo je jasno d a ga jedino moe izbaciti tako da se hologram oslobodi remenja koje ga je sputavalo. Odluio je da otac bude taj koji e doi i os loboditi ga. U tom su trenutku John i hologram bili izvan sebe od bijesa pa sam Johna potaknula da nastavi lupkati po hologramu sve dok obojica ne otpuste nakupljeni gnjev i frustraciju koje su osjeali. Jedan od problema koji je muio Johnov hologram bila je injenica da svoj gnjev nije mogao izraziti glasno. I zato smo lupkali uz reenicu Jako te se ne moe uti" i time smo uklonili blokadu koju je Johnov hologram osjeao glede glasnog izraavanja gnjeva. Pitali smo hologram eli li jo nekog uz sebe u prostoriji. Izabrao je anela koji e ga titili lijekom procesa. Poelio je da i majka bude uz njega lako da smo neko vrijeme proveli u drutvu anela i njegovih roditelja. Lupkali smo po njemu kako bismo ga oslobodili rastrojenosti koju je osjeao. John je iz ove situacije izvukao pouku da ljudi nisu pouzdani' i iako je bio vrlo otvorena i topla osoba usmjerena prema drugima, i dalje je imao osjeaj da to uvjerenje postoji u njemu na nekoj razini. Lupkali smo po energiji vezanoj uz uvjerenje ljudi nisu pouzdani' smjetenoj u podruju hologramova srca. Kad je napetost nestala, John je odveo hologram na plau, gdje je gradio dvorce u pijesku i razigrano uivao u osjeaju slobo de. Sliku smo nakon toga na uobiajeni nain projicirali u polje. Pri provjeri rezultata rada John je i odalje osjeao odreenu tugu vidjevi svoje mlade jamstvo u bolnici. Lupkali som nekoliko krugova pao tu zi, sve dok John nije rekao da je smiren to se tie slike. No imala sam osjeaj da jo neto treba razrijeiti. Doli smo do kraja dogovorenog tretmana pa sam zamolila Johna da mi se javi u sljedeih 48 sati i obavijesti me o ishodu. Nakon tretmana Johnu su se dogaale zanimljive stvari. Najprije se u njemu nakupio snaan osjeaj gnjeva. Kad je legao i poeo lupkaiti po sebi fiziki je osjetio otputanje traume i tijelo mu se nekontrolirano treslo. Gnjev se nastavio nakupljati sljedea 24 sata. Razgovarajui o tome poslije, zakljuili smo kako hologramu nije dao dovoljno vremena da u potpunosti izrazi gnjev zbog vezivanja za krevet. Budui da su se u njegovoj obitelji snane emocije smatrale neprimjerenima, John je shvatio da je smirio hologram i sebe, umje sto da je dopustio potpuno iskazivanje gnjeva. Na taj je nain na sebe preuzeo energiju koju je hologram tolike godine uvao. Nekoliko dana poslije ponovno sam odvela Johna do slike mlaeg jastva na krevetu i opet je zatekao hologram koji je i dalje bio ve zan i iznimno gnjevan. Rekao je da je izgledao kao stripovska karikatura gnjevnog lica. Lupkao je po njemu i istovremeno mu se obra ao njenim i umirujuim rijeima. Rekao mu je da ima pravo biti bijesan i da ono to mu se dogodilo nije bilo u redu. Rekao mu je da smije iskazati gnjev kako god eli i koliko god dugo eli te da e on biti uza nj. Hologram je strgnuo remenje te je neko vrijeme vritao i razbijao stvari oko sebe. John ga je pritom poticao i tjeio. Nakon toga Johnov je hologram bio smeten, tako da smo lupkali po mranoj, smetenoj energiji koja mu se odraavala na licu. Pozvali smo i anela da se vrati. John je objasnio hologramu, kao to bi objasnio i vlastitom djetetu, da su mu ljudi pokuali umanjiti bol. Kad je pruio hologramu mnogo ljubavi i utjehe, energija oko sjeanja se oslobodila, a hologram je otiao s Johnom i anelom na ljuljaku. Nakon to su neko vrijeme proveli na ljuljaki, John je rekao da su i on i hologram zadovoljni, no da nijedan ni drugi ne osjeaju povezanost s izvorom. D oveo je sve ljude koji su ga ikad voljeli. Okruili su i njega i hologram i obasjali ih jakim svjetlom. No John i hologram i dalje nisu mogli osjetiti ljubav koju su im ti ljudi pruali. Osjeao je blokadu u elu i to u obliku crne energije koja ih odvaja od izvora. Aneo je dobio zadatak ukloniti tu b lokadu, a mi smo za to vrijeme lupkali. Kad je blokada uklonjena, John i hologram bili su u stanju osjetiti ljubav ljudi oko njih. Tu smo sliku na uobiajen nain odaslali kroz um i srce u polje. John je poslije tretmana osjeao jaku smirenost i povezanost, a kad je pogledao sliku sebe u bolnikom krevetu, bila je sasvim drugaija i njegov je hologram uspravno sjedio i izgledao smireno. REPROGRAMIRANJE ROENJA U MATRICI Usto to moemo mijenjati predsvjesna sjeanja, moemo reprogramirati i itavo iskustvo roenja. Ovaj je protokol osmislila S haron King, a nastao je na temelju njezina rada s odreenim iscjeliteljskim modalitetima i raznim tehnikama koje se bave roenjem i ranim godinama ivota. Spojila ga je s tehnikom reprogramiranja ivotne matrice kako bi dobila novu metodu kojom moemo mijenjati iskustvo vlastitog roenja. Sharon vodi radionice na kojima pokazuje kako nam se roenje odraava na sadanji ivot. U svojem radu istie presudnu vanost zaea, vr emena provedenog u maternici, roenja i prvih est godina ivota te objanjava kako nam se u tom razdoblju oblikuju sustavi vjerovanja. Postoji i mnotvo znanstvenih istraivanja koja potvruju vanost prirodnog poroda i povezanosti majke i djeteta. Protokolom reprogramiranja raanja u matrici mogu se rijeiti svi problemi vezani za porod i povezivanje. Mogu se rijeiti i problemi poput posvajanja, gubitka djeteta, neplodnosti, trudnoe, traumatinih sjeanja vezanih uz porod i tako dalje.

Znanstveni podaci koji potkrepljuju protokol reprogramiranja roenja u matrici Istraivanja dokazuju da se trudnoa i porod odraavaju na djetetov razvoj i na razvoj njegova mozga. Tijekom trudnoe majka djetetu svoj doivljaj okoline prenosi kemijskim putem preko posteljice. Usto na dijete utjeu i oeva iskustva. To se odlino vidi na DVD-u Biologija vjerovanja Brucea Liptona. Kamera naime jasno pokazuje kako se beba prestraeno trzane kad es roditelj ponu svaali. Tijekom trudnoe mozak proe nekoliko faza razvoja. U prvom se tromjeseju razvija reptilski mozak, odgovoran za naueno ponaanje. U drugom tromjeseju oblikuje se limbiki sustav, odgovoran za emocije. U treem tromjeseju oblikuje se neokorteks koji upravlja govorom i miljenjem. U prvoj godini nakon roenja formira se prefrontalni korteks, a on je odgovoran za civiliziranost djetetova uma. Na nju utjeu djetetova okolina i ivotna iskustva. Na razvoj mozga, kako u trudnoi tako i poslije, utjeu i kronine emocije ili emocije koje ne prolaze. Ako majka ivi u strahu, plod e razviti vei reptilski mozak od normalnog, s izraenijim osjeajem za opstanak. I reakcija borbe ili bijega lake e se aktivirati, a sposobnost koncentracije bit e smanjena zato to e dijete neprestano kontrolirati okolinu vrebajui opasnost. Osim na koncentraciju, to e se negativno odraziti i na intelig enciju. Poveat e se vjerojatnost da dijete postane nasilan tinejder. S druge strane, odraste li dijete u poticajnoj sredini punoj ljubavi, razvoj prefrontalnog korteksa i neokorteksa vjerojatno e rezultirati viim stupnjem inteligencije. Ako se dijete rodi, a da je nevoljeno ili neeljeno, vjerojatno e ve od najranije dobi imati mnogo negativnih sutinskih uvjerenja. Ta uvjerenja mogu biti: Svijet je opasan", Nisam eljen", Nisam dovoljno dobar", Ne mogu biti voljen", Bezvrijedan sam", Nedostojan sam'" i Ne elim biti ovdje". Ta se uvjerenja nastavljaju u djetinjstvu i odrasloj dobi te mogu rezultirati problemima kao to su depresija, samoubojstvo u djetinjstvu ili odrasloj dobi, agresija i nasilje, zlostavljanje, osjeaji nepovezanosti i odvojenosti, mentalni poremeaji, velika tjeskoba i zabrinutost, pa i ekcemi te koni problemi. Idealno iskustvo roenja U svojem revolucionarnom dokumentarcu to ele bebe (What Babies Want) Debby Takikawa istie presudne elemente procesa raanja koji su nestali u sterilnome i klinikom zapadnjakom porodu. Nakon roenja instinkt za povezivanjem aktivira u djetetu prednji cingularni korteks. To je dio limbikog sustava koji utjee na stvara nje emocija i kontrolu agresivnog ponaanja. Prednji cingularni korteks aktivira se i potie ko i dojenjem, dranjem u naruju, majinim pogledom i majinim glasom. Meutim veoma je imalo vremena da se to nakon roenja dogodi na prirodna nain. Idealan porod trebao bi se dogoditi kod kue, u obiteljskom okruenju, uz osjeaj podrke. Otac ili neki drugi lan obitelji trebao bi doekati dijete i poloiti ga majci u naruje. Dijete bi trebalo uspostaviti kontakt oima s majkom i povezati se s njome. Ako ste roeni na Zapadu, va je dolazak na svijet vjerojatno bio sasvim drugaiji. No s reprogramiranjem roenja u matrici moete stvoriti sasvim nov doivljaj roenja i otpustiti traume vezane uz prvotni. Po emu se protokol reprogramiranja roenja u matrici razliltuje od temeljnih tehnika Postoje neke kljune razlike izmeu reprogramiranja ivotne matrice, sjedne strane, i temeljnih tehni ka reprogramiranja prizora u matrici i reprogramiranja sjeanja u matrici, s druge. Prva je ta da se pri reprogramiranju roenja pomou ove tehnike provjerava postoje li kakvi problemi iz prolih ivota koje treba rijeiti. Kao to smo naveli u Poglavlju 13, obino se time ne bavimo, no Sharon je taj korak smatrala vanim za razvoj protokola. S obzirom na odline rezultate i povratne informacije koje dobiva primjenjujui protokol, njezino se miljenje veoma cijeni tako da je rad na prolim ivoti ma ostao dio procesa. Druga razlika u potpunoj je opreci s jednim od kljunih naela reprogramiranja ivotne materice. lako se sav rad s hologramom u maternici, kao i inae, izvodi disocijativno (primatelj izvana lupka po hologramu), u trenutku ponovnog raanja holog rama, primatelj se asocira s njime (nalazi se u tijelu holograma i gleda svijet njegovim oima). Hologram i primatelj doivljavaju roenje zajedno, poistovjeeni. Kad su Sasha i Karl prvi put vidjeli Sharonin nain rada, bili su oduevljeni protokolom, no nisu bili sigurni je li neophodno da se primatelj u procesu ponovnog roenja poistovjeuje s hologramom. Uslijedile su brojne duge rasprave. Sharon je objasnila znanstvene injenice na kojima temelji svoj pristup. Smatrala je kako se primatelj mora poistovjetiti s hologramom da bi se u mozgu aktivirali kemijski spojevi koji se najvjerojatnije nisu aktivirali tijekom prvotnog tra umatinog iskustva roenja. Karl i Sasha nisu se s time slagali smatrajui da bi, ako hologram u sebi uva traumu, reprogramiranju hologramova roenja bilo dovoljno da se ta kemijska reakcija pokrene u primatelju. Oboje su ve bili upoznati s kemijskim promjenama koje se dogaaju u primateljevu tijelcu kad hologram izlijei traumu. Sasha je nakon tih rasprava odluila provesti eksperiment te je sljedeih nekoliko mjeseci primjenjivala reprogramiranje roenja u matrici na svakome na kome je stigla! Otkrila je da Sharon ima pravo: poistovjeivanje je vano u procesu reprogramiranja roenja. Bez njega rezultati nisu jednako dobri. Stoga i ako je u opreci s temeljnim tehnikama reprogramiranja ivotne matrice, poistovjeivanje s hologramom ostalo je dijelom protokola, s obzirom na to da nas zanimaju rezultati, a ne potovanje krutih formata. Protokol reprogramiranja roenja u matrici lako biste trebali biti praktiar reprogramiranja ivotne matrice da biste ovu tehniku primijenili na nekomu, ona je ovdje ukljuena, ali iskljuivo kao informacija i referencija. 1. korak: Pronalaenje holograma u maternici Ovu je tehniku najlake primijeniti ako postoji kakva spoznaja o tome to se dogodilo tijekom procesa roenja. Potrebno je mnogo vjetine ako ne postoji nikakva spoznaja o roenju nego samo osjeaj da je ono pridonijelo negativnim osjeajima koje osoba ima u sadanjem trenutku. Ako nema nikakve spoznaje o roenju nego samo osjeaj odvojenosti, izoliranosti ili naputenosti, primatelj se usklauje s tim osjeajem. Praktiar zatim postavlja niz pitanja kojima pokuava pronai taj osjeaj u maternici. Na primjer: Praktiar: Jeste li imali taj osjeaj prije pet godina? Klijent: Jesam. Praktiar: A prije deset godina? Klijent: Svakako. Praktiar: Je li bio prisutan u vaim ranim dvadesetim godinama? Klijent: Mislim da jest. Da, svakako. Praktiar: U tinejderskim godinama? Klijent: Da, Praktiar: Kad vam je bilo deset? Klijent: Da. Praktiar: A kad ste imali pet godina? Klijent: Svakako. Praktiar: Sjeate li se jeste li ga imali kad su vam bile dvije godine? Klijent: Jesam. Praktiar: Jeste li se tako osjeali u maternici? Vjet praktiar ovakvim pitanjima obino dovede primatelja do holograma u maternici. U tom se trenutku primatelj esto poistovjeti s hologramom. Budui da to u ovoj fazi nije korisno, recite primatelju da osjeti sebe izvan holograma. Poistovjeivanje je potrebno samo potkraj protokola. Hologram u maternici moete jo pronai radei od holograma do holograma (stranica 131) te koristei se tehnikom prizivanja sjeanja iz matrice (stranica 138) ili predsvjesnim reprogramiranjem matrice (stranica 174). 2. korak: Lupkajte po hologramu u maternici Kada dobije sliku holograma u maternici, primatelj zamilja da lupka po njemu. Cilj je promijeniti osjeaj koji je postojao uz boravak u maternici. Moe se, recimo, promijeniti oblik ili veliina maternice kako bi se stvorilo vie prostora, moe se maternicu uiniti sigurnijom ili se moe lupkati po moguoj tjeskobi koja mui hologram. 3. korak: Odredite ivotne teme Korisno je pronai nain komuniciranja s hologramom kako bi se provjerilo koje ga ivotne teme mue. Naime ako hologram od ma jke hvata stres, tjeskobu ili osjeaj da nije eljen, on se ak i u ovoj ranoj fazi ivota moe osjeati bezvrijednim i kao da nigdje ne pripada. Pomozite mu da se oslobodi tih osjeaja. 4. korak: Posjetite prole ivote

Provjerite jesu li ivotne teme prisutne i u prolim ivotima. Moda postoje dijelovi sjeanja ili slike iz prolih ivota. Ako postoje, primijenite tehnike reprogramiranja prizora u matrici ili reprogramiranja osjeanja u matrici, kako biste ih razdrijeili. 5. korak: Posjetile opet hologram u maternici Vratite se hologramu u maternici. Provjerite treba li jo to uiniti kako bi se osjeao kao da je na dobrome mjestu . 6. korak: Dopustite primatelju da se poistovjeti s hologramom Kad se hologram nalazi na dobrome mjestu za dolazak na svijet, primatelj se poistovjeuje s njime (gleda svijet njegovim oima). 7. korak: Reprogramirajte hologramovo roenje Primatelj, odnosno hologram, doivljava ponovno roenje. U ovoj fazi praktiar lupka po primatelju samo kod pojave negativnih emocija. U protivnom, roenje se odvija kao usmjeravana meditacija bez lupkanja. Savjetuje se da se beba poloi na majin trbuh kako bi se odmorila nakon roenja. Majka ili otac zatim joj pomau da doe do dojke. Kad pone sisati, beba uspostavlja kontakt s majkom svim osjetilima, a naroito oima. 8. korak: Poaljite novu sliko u polje Kao i inae, unesite novu sliku roenja kroz um, poaljite je svim stanicama, unesite je u srce i onda poaljite u polje. 9. korak: Provjerite prvotne osjeaje ili slike vezane uz roenje Kad bude spreman, zamolite primatelja da otvori oi i vrati se u sadanjost. Provjerite rezultate rada na uobiajen nain: nek a primatelj prizove u svijest slike ili osjeaje vezane uz roenje. Naie li na bilo kakve nerijeene aspekte oko roenja ili boravka u maternici, vratite se natrag i rijeite aspekte uobiajenim postupkom. 10. korak: Provjerite probleme koji se javljaju u prvih est godina ivota U ovom ili nekom buduem tretmanu provjerite treba li to promijeniti u prvih est godina ivota. Doraivanje reprogramiranja roenja u matrici Kao ato uvijek vrijedi za primjenu tehnika i protokola reprogramiranja ivotne matrice, i ovaj proces odreuju primatelj i h ologram. Stoga ako im neka faza ne dogovara, njihovo je pravo da ej preskoke ili prilagodbe. Ova tehnika mnogo toga uzima u obzir. Primjerice katkad hologram primatelj ele da ih rodi posvojiteljica. Katkad hologram i primatelj odbijaju i dojenje jer znaju da e biti dani na posvajanje pa se ne ele povezati s maj kom na taj nain. Carolineini traumatini porodi Praktiarka: Sharon King Caroline je imala dva krasna deka., Lidiea i Jamieja, i u vrijeme tretmana bila je u 34. tjednu trudnoe s treim djetetom. S obojicom je sinova imala traumatian porod koji se sporo odvijao pa ga je trebalo inducirati. I u oba su sluaja bile potrebne brojne medicinske intervencije. Caroline i njezina dva djeaka iz svega su izali okirani i traumatizirani. I s jednim i s drugim muila se s dojenjem tako da je imala osjeaj da je podbacila. Bojala se da e i trei porod bili jednako traumatian kao i piva dva. Poele smo tretman radei na otputanju uvjerenja i strahova vezanih uz trei porod, a zatim smo radile na roenju Carolinein a prvog sina, Lukea. jasno se mogla povezati sa svojim hologramom iz tog razdoblja. Naila je na mnogo straha i bespomonosti jer nije znala to se dogaa i nije mogla kontrolirati ono to su joj radili. Pitala sam je eli li pozvati nekog uz kog bi se osjeala sigurnom i zatienom. Pojavio se aneo. Uz njegovu pomo mogle smo nastaviti raditi s Carolineinim hologramom. Dok smo lupkale, objasnile smo mu to se dogaa. Lupkale smo pratei na monitoru ritam otkucaja bebi nog srca koji je postajao sve slabiji, izazivajui dodatnu tjeskobu. Otkucaji su se na kraju pretvorili u oputajui zvuk morskih valova. Iako je Caroline osjetila da se pribliava posljednjoj fazi poroda, primalja joj je rekla daje prije 15 minuta bila tek 6 cm otvorena lako da je ekaju jo najmanje dva sata jakih trudova. Caroline je to navelo da zatrai epiduralnu iako se naknadno pokazalo daje bila ve 10 cm otvorena i da je mogla roditi bez anestezije. Lupkale smo po njezinu gnjevu i frustraciji to nije osjetila porod i po uvjerenju da ljudima promiu stvari pa im se sloga ne moe vjerovati. Nakon to smo pomogle hologramu da otpusti sve emocije vezane uz ovaj dogaaj, provele smo Lukea i Caroline porodom kakav ej bi trebao obiti. Caroline je prije samog poroda lupkala po Lukeovu hologramu kako bi ga spremila za putovanje i pokazala mu koliko ga voli. Pokazala mu je u kakvog e se krasnog djeaka razviti, a zatim smo ga uvele u svijet, u emu su nam pomogli aneo i Carolinein mu. Caroline je osjetila proces povezivanja im su joj spustili Lukea na prsa, a on se odmah bacio na sisanje. Caroline je zatim poela raditi na vlastitom roenju. Radila je na hologramu dok je jo bio u maternici. Osjeao se kao da je zapeo i nije elio izai. I Carolineinoj je majci porod bio induciran. Mogla je osjetiti njezin strah. Lupkale smo po hologramu da ga rijeimo straha i osjeaja da je zapeo, a lupkale smo i po majci da je rijeimo straha. Zatraila je svoju majku da joj doe pomoi. Hologram je Caroline pokazao to se dogaalo tij ekom poroda. U prostoriji je bilo mnogo ljudi i osjeala se panika. Lupkale smo i oslobodile smo te osjeaje i uz anelovu pomo reprogramirale roenje. Caroline je dano dovoljno vremena da se povee s majkom. Meutim i dalje je imala osjeaj izoliranosti koji se javio nakon roenja kad je dva tjedna provela u inkubatoru. U tom je ra zdoblju majka bila s njom tijekom dana, ali se naveer morala vraati kui kako bi bila sa sinom. Sestre su Caroline hranile mlijekom koje je majka za nju izdo jila. Opet smo lupkale po Carolineinu hologramu zbog osjeaja naputenosti kako bismo mu objasnile razloge majina odlaska. Caroline je eljela da aneo ostane uz nju kako bi se osjeala zatienom. Proslijedile smo tada na Jamieovo roenje i s iznenaenjem otkrile da nas ne eka mnogo posla jer je veina negativnih emocij a bila uklonjena Lukeovim roenjem. Radile smo na Jamieovu sjeanju na to kako mu je primalja izokrenula glavu. Lupkale smo po njegovu hologramu kako bi otpustio osjeaj oka i ponovno smo utisnule roenje. Caroline ga je zatim podojila i priala mu o bratu koji ga nestrpljivo eka kod kue. Nakon toga smo otile u budunost, do roenja nove bebe, Archieja. Lupkale smo bez prestanka i vizualizirale lak porod. Caroline se obraa la Aichieju, govorila mu je o brai i o tome koliko ga voli. Pokazala mu je pozitivno iskustvo roenja. Vidjele smo da je itav pro ces bio prirodan i da su uz , nju bili pravi ljudi da pomognu u sluaju upotrebe. Bilo je ondje Carolinein mu, savjetnica i, naravno, aneo. Carolinein je mu poslije tog tretmana primijetio promjenu u Caroline. S tolikom je oputenou oekivala porod da se to odrazilo na dinamiku itave obitelji. Archie se rodio gotovo u potpunosti onako kako smo vizualizirale. Jedina medicinska intervencija koju je Caroline trebala bil o je probijanje ledenjaka, to je sa zadovoljstvom prihvatila. Oporavila se gotovo odmah nakon poroda i dojila je Archie ja bez ikakvih problema. On je vrlo sretna, oputena i mirna beba. Zahvaljujui tomu to smo radile na razdoblju koje je provela u inkubatoru, Caroline vie ne hvata panika kad joj mu mora ot putovati zbog posla. I napokon uiva u snanom osjeaju zavretka i ispunjenja zato to je napokon imala porod o kakvom je sanjala. Sharonine kontaktne podatke moete nai u dijelu Izvori. 15. POGLAVLJE RAD NA DUGOTRAJNIM I TEKIM BOLESTIMA Ubacili smo dio s radom na dugotrajnim i tekim bolestima kao smjernicu za rad s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Ovo nije protokol nego nekoliko vanih informacija koje mogu posluiti u rjeavanju problema ovakve vrste klijenata ili vlastitih problema. U radu s tekim bolestima treba voditi rauna o sljedeem: iako ste moda uli za instantna uda postignuta reprogramiranjem ivotne matrice, EFT -om ili nekom drugom tehnikom energetske psihologije, oporavak od dugotrajne ili teke bolesti vrlo je rijetko trenutaan. tovie, moe se pretvoriti u dugo putovanje na kojem se esto susreu najrazliitiji problemi i izazovi. Oporavljajui se od sindroma kroninog umora, Sasha je postigla udesne rezultate glede simptoma i u veoma je kratkom vremenu osjetila velik napredak. No da bi se u potpunosti rijeila bolesti, trebalo joj je gotovo godinu dana od trenutka kad je poela primjenjivati EFT i reprogramiranje ivotne matric e. Usto njezin je pristup bio multidimenzionalan zato to je obuhvaao promjenu prehrane, dodatke prehrani, limfnu drenau i jo je dnu tehniku energetske psihologije poznatu pod nazivom PSYCH-K. U radu s dugotrajnom ili ozbiljnom boleu kljune su upornost i strpljivost. Osobe koje se oporavljaju od bolesnih stanja mo raju se predano posvetiti svakodnevnom provoenju ovih tehnika i moraju ih integrirati u jedan uravnoteen nain ivljenja koji podrazumijeva alkalnu prehranu, kvalitetnu pitku vodu, dovoljno odmora, tjelovjebu primjerenu bolesti, dodatke prehrani, redovito spavanje, izbjegavanje alkohola i rekreacijskih d roga, dovoljnu izlounost suncu i smanjenje stresa.

Jednako lako treba napomenuti da mi kao praktiari preprogramiranja ivotne materice nikoga ne lijeimo nego samo stvaramo pr ilike da ljudi sebe izlijee sami. Da bi se mogla preuzetni dogovornost iza vlastitog zdravljem,potrebna je predanost i ponekad ovjeka eka dugo i frustrirajue putovanje. Ima ljudi koji nisu spremni za takvu predanost. To je njihov izbor i njihov put, mi ih ne moemo izlijeiti. Ima ljudi koji kau da se ele predano posvetiti problemu, ali ne uloe rad potreban za samoizljeenje. Postoje razliiti razlozi za to i u nastavku emo se pozabaviti nekima od njih. No za one koj i su spremni predano raditi dobra je vijest da se s ovim tehnikama esto postiu odlini rezultati. Takoer treba naglasiti da poticati osobu da preuzme odgovornost za svoje zdravlje nije isto to i kriviti je za bolest. S obzirom na spoznaje do kojih se dolo META-Medicineom i na informacije s podruja nove biologije, lako se da uoiti kako su bolesna stanja posljedica stresa, traumi i uvjerenja. No ovo su razmjerno nove informacije, a ne opeprihvaene injenice i cilj nam je prosvijetliti ljude o njihovu trenutanu stanju, a ne nametati im osjeaj krivnje zbog toga. O emu treba voditi rauna kod dugoronih i tekih bolesti Sljedea pitanja upuuju na probleme koji se javljaju kad se osoba oporavila od bolesnog stanja. Ne susreu se svi ljudi s ovim problemima, no ako radite s nekim tko se oporavlja od bolesti, ili ako se sami oporavljate od bolestil, proite sljedea pitanja kako biste mogli odrediti koji problemi blokiraju oporavak. Je li stanje medicinski dijagnosticirano? Treba poeti od lijenike dijagnoze. Vano je da je bolest precizno dijagnost icirana (iako s reprogramiranjem ivotne matrice moete poeti i dok ekat e dijagnozu). Uzima li klijent lijekove? Moda imate neka vlastita uvjerenja glede lijekova. Mi Zapadnjaci previe se na njih oslanjamo i, umjesto da izljeenje traimo u sebi, iako su neki ljekovi, poput tiroksina koji kontrolira rad titnjae neophodni, naim zdravstvenim sustavom upravlja farmaceutska industrija koja se rukovodi profitom. to god mislili o lijekovima, ako ove tehnike u profesionalnom kontekstu primjenjujete na nekog drugog, nemate nikakvo zakonsko pravo ljudima savjetovati da smanje ili ak i da prekinu uzimanje lijekova. Va je zadatak da svojim radom dopunite lijeniku intervenciju, a ne da je zamijenite. No moe se dogoditi da se klijentova potreba za lijekovima smanji kad ponete raditi na njemu. Tako se, primjerice, nekim dijabetiarima, koji su primjenjivali ove tehnike, bitno smanjila potreba za inzulinom. I zato je vano savjetovati primatelju da ode k lijeniku kako bi provjerio treba li smanjiti propisanu koliinu lijeka. Ako radite na sebi, takoer pratite potrebne razine. Konvencionalni se EFT moe koristiti za suzbijanje nuspojava, sindroma ustezanja ili drugih problema vezanih uz lijekove (iako bi se najprije trebalo savjetovati s lijenikom). Na primjer: lako mi je od ovih tableta neugodno u elucu, duboko se volim i prihvaam. " lako mi srce ubrzano radi otkako sam prestala uzimati tablete..." Molimo vas da uzmete u obzir da neki lijekovi ometaju protok energije meridijanima i tako oteavaju primjenu reprogramiranja ivotne matrice. Koji su simptomi bolesti? Kao polazite rada mogu posluiti simptomi bolesti. Jasno da je najvanije otkriti skrivene probleme koji su uzrokovali manifestaciju b olesti, no simptomi su vrlo zahvalna polazina toka zato to su mogui veoma brzi rezultati ili se simptomi barem mogu ublaiti. N ajbolje je primijeniti konvencionalni EFT. Na primjer: lako mi se stvaraju krvni ugruci, duboko se volim i prihvaam." lako mi je smanjen rad titnjae..." Jako mi je usporen metabolizam..." lako imam nisku razinu eera u krvi..." Ako se oporavljate od dugotrajne ili teke bolesti, savjetuje se da najmanje deset puta na dan lupkate po simptomima. Simptomima moete pristupiti i na kreativniji nain, koristei se metaforama, osobito ako postoji fiziki bol. Metafore e vama ili vaem primatelju pomoi da uoi specifine pomake i da prati jesu li se bol ili simptomi pro mijenili, sele li se, smanjuju li se itd. Opisujte bol jednostavnim pojmovima kao to su oblik, boja, veliina, materijal, tekstura, zvuk i tako dalje. Na primjer: lako mi stranjim dijelom noge tee kiselina, duboko se volim i potujem." lako mi se u prsima mahnito okree plavi krug..." lako u leima imam bodljikavu icu..." Ima li klijent negativna uvjerenja glede oporavka? Katkad izljeenje onemoguavaju negativna uvjerenja glede bolesti koja je na primatelja prenio zdravstveni sustav. Tijelo slua, osobito ako va sustav uvje renja pridaje mnogo znaenja zapadnjakom medicinskom modelu. I zato, ako vam je lijenik dao lou prognozu, primijenite reprogramiranje sjeanja u matrici kako biste to sjeanje promijenili. Reprogramiranje ivotne matrice moe se koristiti i za uklanjanje oka izazvanog dijagnozom, kao to se moe vidjeti iz Sashina primjera: Proiavanje Saskijine dijagnoze Radila sam mnogo puta sa Saskijom dok se oporavljala od raka. Primijenila je multidimenzionalni pristup tako da su EFT i reprogramiranje ivotne matrice bile tek dvije od milijardu tehnika kojima se koristila kako bi se oporavila. Oduevila sam se kad me obavijestila da je opet potpuno zdrava. Nekoliko mjeseci poslije uzela je termin kod mene. Pucala je od zdrav lja, no kako nikad nije razrijeila ok izazvan dijagnozom, povremeno ju je muio stari strah da e se rak vratiti. Na tretmanu je govorila o razdoblju pretraga koje je prethodilo postavljanju dijagnoze. Rekla je daje osam do dvanaest tjedana osjeala rak u zraku. Zbog tog opisa imala sam jak osjeaj da je pod zrakom" zapravo mislila na polje". Zamolila sam je da prizive u svijest sl iku sebe u razdoblju koje je prethodilo dijagnozi. Kada je to uinila, zamolila sam je da opie svoje polje. Bilo je ispunjeno sivim dimom. Lupkale smo po njezinu ranijem jastvu i primijenile smo kreativnu vizualizaciju. Zamislila je da aneo izvlai dim velikim industrijskim usisivaem! Da bi to bilo mogue, morale smo njezinu sliku iznijeti na ist zrak. Nakon toga pozvale smo amana da joj proisti auru i ispuni je ruiastom, proiujuom maglicom. To nije dugo trajalo i ubrzo smo obje osjetile da je proistila polje. Tu je sliku kroz um i srce poslala u polje. Poslije toga radile smo na hologramu iz razdoblja kad su joj telefonom javili da ima tumor. Bila je sama kod kue na kauu. Sjedila je tono na mjestu na kojem je sjedila sad tijekom tretmana jer smo radile preko telefona. Lupkala je po hologramu nas talom od traume i dopustila mu da otpusti ok oko sjeanja. Pozvala je i blisku prijateljicu kako ne bi morala biti sama kad primi lou vijest. Odvela je hologram u budunost i pokazala mu da se sasvim oporavila. Usto ispunila je polje ruiastom iscjeljujuom maglicom iz prve slike. Sljedee ega se sjeala bio je idui dan - kad se prvi put susrela s ginekologom i kad joj je dijagnosticiran rak. Opet je lupkala po holo gramu, okruila ga iscjeljujuom maglicom i odvela ga u budunost kako bi vidio da je o zdravila. Kad sam pitala Saskiju to treba, odgovorila je da eli biti okruena svim ljudima koji su pridonijeli njezinu putu ozdravljenja. Odveli smo hologram u umu i njezini prijatelji, terapeuti, suradnici i obitelji napravili su krug oko nje. Gotovo da se mogao opipati intenzitet rada. Poslale smo tu vrlo pozitivnu sliku kruga u polje. Ovaj je tretman Saskiji bio veoma vaan i napokon je mogla otpustiti ok izazvan dijagnozom. Nakon ovog tretmana postalo mi je jasno da bi to trebalo raditi sa svim naim klijentima u kojima je dijagnoza izazvala teak ok. Dotad sam esto radila na razdobljima pretraga koja su prethodila dijagnozama, no kad je rije o tekim bolestima, presudno je da se proiste ta polja iz razdoblja pretraga, ali i energija koja se stvori oko dijagnoze. Kad se javio problem i kakav vam je ivot bio u to vrijeme? Sa stajalita META-Medicinea to je najvanije pitanje. META-Medicine nam pokazuje emocionalni imbenik koji je pridonio nastanku fizike bolesti. Jesu li stanju prethodile kakve znaajne traume? Te su traume moda bile okidai stanja.

Napravite vremensku crtu problema (crtu na papiru koja pokazuje poe tak problema i njegove vrhunce) i primijenite reprogramiranje prizora u matrici Ili reprogramiranje sjeanja u matrici kako biste razrijeili probleme ili traume koji su doveli do nastanka bolesti. Moete se naruiti i na postavljanje dijagnoze META-Medicineom kako biste tono odredili uzrok svojeg stanja i znali koje traume treba razrijeiti. (Za vie informacija o META-Medicineu, pogledajte dio Izvori.) Postoje li kakvi popratni problemi? Dugotrajna je bolest esto popraena itavim nizom emocionalnih problema kao to su osjeaj manje vrijednosti, zato to ne pr idonosite financijski, financijski strahovi, drutvena izoliranost, smanjeno samopotovanje zbog gubitka statusa i tako dalje. lako moete primijeniti konvencionalni EFT i lupkati po samim osjeajima, zapravo trebate otkriti stvarni razlog takvih osjeaja. Jasno da su neki od njih posljedica realnih problema kao to su gubitak krova nad glavom, gubitak prihoda i tako dalje, no neki nastaju zbog naina na koji se nosite sa situacijom. Zapitajte se sljedee: Izazivaju li ti problemi kakve pretjerane emocije u meni?" Zapadam li u oblike ponaanja koje sam nauio otprije?" Postoje li kakva specifina sjeanja koja se odnose na moj raniji ivot?" Otkrijete li kakva specifina sjeanja, razrijeite ih na uobiajen nain reprogramiranjem prizora u matrici ili reprogramiranjem sjeanja u matrici. Primijenite tehnike prizivanja sjeanja iz matrice (stranica 138) kako bi vam pomogle da se uskladite s relevantnim sjeanjima. Ko ja su vaa negativna sutinska uvjerenja? Sutinska uvjerenja mogu pridonijeti loem zdravlju ili bolesti. Razrijeite i h reprogramiranjem sutinskih uvjerenja (stranici 136). Uoavanje i svladavanje negativnih sutinskih uvjerenja presudno je da bi moglo doi do ozdravljenja. Dok se oporavljala od sindroma kroninog umora, Sasha je otkrila svoje sutinsko uvjerenje da je svijet opasan". Ono se odraavalo na njezinu fiziologiju. Jedan od simptoma sindroma kroninog umora pretjeran je rad hipotalamino-hipofizno-adrenalne osovine (osovine HPA). Ako se sjeate, u Poglavlju 3 rekli smo da je osovina HPA povezana s naom percepcijom stresa i otputanjem adrenalina. Kad je Sasha razrijeila relevantna sjeanja zbog kojih je smatrala da je svijet opasan, promijenila joj se fiziologija. Osovina HPA, koja je dotad neprestano bila u stanju pripravnosti zbog navodnih opasnosti koje su prijetile iz okoline, poela je zbog promjene u percepciji normalno funkcionirati i oporavljati se. Postoje li kakva blokirajua uvjerenja? Blokirajua uvjerenja mogu ometati oporavak. Evo nekoliko primjera blokira- juih uvjerenja:

Kanjena sam za neto iz prijanjeg ivota." Bog bi me izlijeio da me doista voli." Lijenik je rekao da u zauvijek biti na lijekovima." Privukla sam ovu bolest kako bih je svladala u korist drugih." Nikad neu ozdraviti." Ovakav tip ozljede nikad ne prolazi." Znam da je John Smith bolovao od ove bolesti. Stanje mu se samo pogoravalo." Kanjen sam." Ne zasluujem zdravo tijelo." Privukao sam ovu bolest kako bih izvukao nekakvu kozmiku pouku." Ova bolest na neki nain titi mene ili druge."

I opet se treba pitati odakle dolaze ova uvjerenja. to ste to nauili u ivotu pa da vjerujete u takvo to? Kao i uvijek, treba se vratiti do uzroka uvjerenja, koje je posljedica ivotnog iskustva, i to iskustvo ponovno utisnuti temeljnim tehnikama. Postoji li kakav svjestan zavjet? Katkad se osoba moe razboljeti od zavjeta koji je dala. Recimo: Nikad neu ostaviti svoju enu /alo Sto su ml djeca najvanija." Ako se zaista radi o kakvom zavjetu, a on je oprean pojedinevu sutinskom jastvu ili duhovnom putu, to moe rezultirati boleu. Zapitajte se sljedee:

Zato sam se zavjetovala na takvo to?" Na temelju kakvog uvjerenja o ivotu i mojoj ulozi u njemu sam pristala na takav zavjet?" Kad se to uvjerenje oblikovalo?"

I opet promijenite relevantna sjeanja reprogramiranjem prizora ili sjeanja u matrici. Postoji li kakav svjestan konflikt? Slino kao i svjestan zavjet, i svjestan konflikt moe pridonijeti nastanku bolesti. Na primjer: Nikad neu dati otkaz na ovom radnom mjestu zato to mi prua stabilnost i sigurnost. No radije bih se bavio neim to je usklaenije s mojim duhovnim uvjerenjima." I opet, ako se ponaate suprotno svojoj biti, moete se razboljeti. Razrijeite konflikte na jednak nain kao i opisane svjesne zavjete. Onemoguujete li vlastiti uspjeh? Mnogi ljudi koji pate od tekih bolesti svojim ponaanjem onemoguavaju vlastito ozdravljenje. Jedu, recimo, namirnice koje im pogoravaju stanje, iscrp ljuju se umjesto da se odmaraju, zarada im je vanija od novca i tako dalje. Kao i uvijek, pokuajte okriti zato se to dogaa te rijeite relevantna uvjerenja mijenjanjem sjeanja. Postoji li kakva korist od odravanja bolesnog stanja? Kad se radi o dugotrajnim ili tekim bolestima, esto postoje podsvjesni razlozi za neozdravljenje. Naziva ih se primarnom ili sekundarnom koristi. Molimo vas da uzmete u obzir kako je ovo osjetljiva tema. Naglaavamo da je primarna, odnosno sekundarna korist podsvjesna pa nema mjest a ni za kakvu krivnju. O primarnoj koristi govorimo kad bolest slui nikakvoj temeljnoj ivotnoj svrsi. Karl je, recimo, jednom radio s klijenticom koja je patila od sindroma kroninog umora. Razboljela se na poetku veze i partner je ostao s njom zbog bolesti. Postao je njezin glavni skrbnik. Radei s njom, Karl joj je omoguio da otpusti traumu zbog koje je imala osjeaj da treba skrbnika. Nakon toga uspjela je otpustiti i bolest i izai iz veze. No treba naglasiti da bolest nije postojala samo u njezinoj glavi; traume i strahovi promijenili su joj fiziologiju i doveli je do bolesti. O sekundarnoj koristi govorimo kad bolest slui odreenoj svrsi, ali ta svrha nije glavni razlog bolesti. Na primjer osoba se jedino kad je bolesna moe odmoriti ili dobiti panju. Ili osoba uiva povlastice ili dobiva osigurninu koja se isplauje zbog bolesti. Kad se skriveni stres i strah rijee reprogramiranjem ivotne matrice, osoba je esto u stanju osloboditi se podsvjesne sekundarne koristi koja tijelo dri u bolesnom stanju. Ako ste terapeut i ako namjeravate s klijentom razgovarati o tome, vodite rauna da se radi o iznimno osjetljivoj temi. Pokrenite je samo onda ako imate izgraen odnos s klijentom i ako ve dulje vrijeme radite zajedno. Cilj vam je da na neoptereujui nain istraite radi li se o primarnoj ili sekundarnoj koristi, a ne da zbog svojeg optuujueg tona udaljite klijenta od sebe. Pitanja kojima biste mogli provjeriti postoji li primarna ili sekundarna korist glase:

Kad bi postojao kakav vaan razlog za odravanje bolesti, koji bi to razlog bio?" Da ova bolest sutra nestane, to biste morali raditi a da ne volite?"

to treba imati na umu u radu s dugotrajnim ili tekim bolestima? Ako ste praktiar koji radi s dugotrajnim ili tekim bolestima, ne pokuavajte spaavati ljude. Radije ih osposobite da se sami izlijee. Neki nisu spremni za to putovanje. Ne shvaajte to osobno i ne stavljajte sebe u sredite problema. Ako su spremni za putovanje, podrite ih najbolje to moete; ako nisu, jednostavno ih pustite. Nikad ne znamo to je neija duhovna ili ivotna svrha i moda nije vrijeme da ozdr ave - moda jo neto moraju nauiti iz bolesti prije nego to se oporave. Jo neto: ako radite s ovom skupinom klijenata, inzistirajte na domaoj zadai. Klijenti moraju, primjenjujui konvencionaln i EFT, najmanje deset puta na dan lupkati i cilj im mora biti da reprogramiranjem prizora ili sjeanja u matrici na tjedan rijee nekoliko sjeanja. I Karl i Sasha dosta su radili s ovom skupinom klijenata i, kad je klijent bio spreman raditi na sebi, svjedoili su samo odlinim rezultatima. Takoer dajte klijentima jasno do znanja kako je mogue da najprije osjete pogoranje stanja, a tek onda poboljanje. Katkad rjeavanje problema reprogramiranjem ivotne matrice moe privremeno rezultirati dodatnim umorom zato to se tijelo oputa i prilagoava. To ne znai da reprogramiranje ivotne matrice ne djeluje. Naprotiv, samo to tijelu treba odmor kako bi se promijenilo i ozdravilo. Jackov ormar Jack je 20 godina patio od sindroma kroninog umora. Budui da je iznimno optimistina osoba, odluio je krenuti putem osobnog ozd ravljenja i na tom je putu isprobao razliite terapije, ukljuujui EFT, Lightning Process i PSYCH -K"". Unato intenzivnom radu na sebi i dalje je patio od sindroma kroninog umora i smatrao je sebe 70 posto izlijeenim. Sashin razgovor s Jackom otkrio je da je Jack u djetinjstvu proivio mnoge traume, no da su one, unato tomu to se intenzivno bavio svojim stanjem, ostale netaknute. Kao izvanbrano dijete roeno u katolikoj zajednici u veoma je ranoj dobi dan na posvajanje. Povrh toga iskusio je, takoer kao dijete, uase Drugog svjetskog rata. Svime se time bavio u brojnim tretmanima koje je odradio sa Sashom. Nakon toga Jackje radio na sjeanju o svojem pobolijevanju u djetinj stvu. Vidio je sebe kao 12-godinjaka kako lei u krevetu i kako mu lijenik kae da se dovoljno ne razvija i da mu treba ljubavi. Sasha i Jack zamolili su hologram da ih odvede do sjeanja na neko ranije razdoblje u kojem mu je nedostajalo ljubavi. Najprije ih je odveo do petogodinjeg, a onda do trogodinjeg Jacka - veoma osamljenog i zanemarenog djeaia kojem su oajniki trebale ljubav i njenost i koji je najveim dijelom svojeg mladog ivota iao iz ruke u ruku. No Jack se sjeao da je jedna obitelj u kojoj je bio imala krasnog psa ovara. Njegov trogodinji hologram odluio je s tim psom otii na plau. Zaelio je i brata, sestru i oca. Igrao se s njima na plai, a onda je jack to novo sjeanje unio u svijest, pa u srce, a zatim ga je poslao u polje. Kako je to je sjeanje bilo vrlo snano i emocinalno, Jack se i fiziki promjenio kad je sliku posalo u polje. I za svoje petogodinje jastvo odradio je slinu vjebu, opet stvorivi sliku obitelji s istim psom,. No nakon zavretka ovog sjeanja, Jackov je hologram elio znati da u bilo kojem trenutku moe posjetiti obitelj sa psom. Pomalo sentimentalno Jack je u djeakovu ivotu stvorio otvor - poput onog u ormaru iz djeje prie Lav, vjetica i ormar". Jackov je hologram sad bio siguran da u svakom trenutku kad to zaeli moe proi kroz otvor i biti sa svojom novom obitelji". Kad se Jack vratio 12-godinjem hologramu, koji je prije leao u krevetu, zatekao ga je kako sjedi. Kako bi upotpunio tretman, hologram je elio da ga nova obitelj iscijeli. Novi otac, brat i sestra uli su u prizor. Poloili su ruke na Jacka i iscijelili ga. Hologram je takoer elio znati hoe li u budunosti biti sve u redu. Jack ga je poveo kroz vrijeme i pokazao mu svoju uspjenu karijeru. Poveo je i svoju novu obitelji kako bi se ponosili njime. Iako Jacka eha jo mnogo rada, oslobaanje traume iz najranijih sjeanja i staranje otvora kroz koji njegov mladi hologram moe upoznati stabilnost, vaan je dio njegova puta. 16. POGLAVLJE POZITIVNA IVOTNA ISKUSTVA I ZVIJEZDE VODILJE Dosad smo vam samo predstavili popularan terapeutski model koji kree od pretpostavke da smo pri zaeu savren kalup koji onda kvare ivotne traume. Kao terapeuti traimo probleme koje treba rijeiti. Traimo ivotne traume, traume nastale pri roenju, prije roenja pa ak i u prolim ivotima. Pokazali smo da je pronalaenje i rjeavanje trauma presudno za mijenjanje uvjerenja i zdravlja, no postoji jo jedan aspekt rada sa ivotnim problemima koji esto previamo: radi se o naim pozitivnim ivotnim iskustvima. Pozitivna su iskustva, naravno, neophodna za sretan ivot. No to se dogodi ako doivimo takvo pozitivno iskustvo da ostatak ivota provedemo u nastojanju da ga ponovno doiviTehnika reprogramiranja ivotne matrice na djelu mo? Ti savreni trenuci u vremenu poznati su kao zvijezde vodilje" i njima se bavi Silvia Hartmann u svojoj knjizi Napredni obrasci EFT-a (The Advanced Patterns of EFD). I mi emo se ovdje njima nakratko pozabaviti zato to mogu biti kljuni za razumijevanje i rjeavanje obrazaca destruktivnog ponaanja. ZVIJEZDE VODILJE Katkad u ivotu doivimo trenutak koji je apsolutno savren i u stanju smo istog blaenstva. Nema nieg loeg u osjeanju tako duboke ljubavi, duboke povezanosti i duboke sree. Problem nastaje tek kad takav trenutak stvori neto poput holograma i kad dio nae svijesti zapne u prostoru i vremenu. Tad imamo osjeaj da ponovno moramo stvoriti sve okolnosti prijanjeg dogadajii kako bismo se mogli vratiti u njega. Podsvijest se, zapravo, pokuava vratili u stanje blaenstva i eli nam dobro. No put k blaenstvu moe biti veoma destruktivan i imati dalekosene posljedice. Budui da je ovo ponaanje automatsko, obino ne znamo zato neto radimo i kako je do toga uope dolo. Rijetko emo rei, na primjer: Pokuavam ponovno stvoriti savren trenutak kad sam imala sedam godina i kad mi je otac pokazao koliko me voli." Umjesto toga kaemo: Ne znam zato se tako ponaam prema mukarcima. isti automatizam. Koliko god se trudila prestati, stalno ponavljam isti obrazac." Drugim rijeima, nae su zvijezde vodilje krive za ponaanje koje ne moemo objasniti. Zvijezde vodilje i vibracije Zvijezde vodilje stvaramo zato to smo vibracijska bia. Naa rezonancija odzvanja razliitim frekvencijama, ovisno o okolini, dogaajima, ljudima oko nas i tako dalje. Bit e trenutaka u ivotu kad ete imati osjeaj da ste sa vreno usklaeni s okolinom. U takvom e trenutku sve vibrirati frekvencijom koja e vam se initi savrenom. Ako takav trenutak izaziva osjeaj iznimnog blaenstva, moe doi do stvaranja zvijezde vodilje. Da biste to lake shvatili, zamislite da ste upravo uli akord koji vas se uistinu dojmio. tovie, ispunio vas je osjeajem blaenstva kakvo jo nikad prije niste doivjeli. Stvorio je trenutak transcendentalne ljepote u kojem ste osjetili da je sve savreno. Ako se dogodio dok ste sluali Beethovenovu Petu simfoniju u Albert Hallu, moda se, u elji da ponovno sve to doivite, vratite onamo kad isti orkestar bude svirao pod palicom istog dirigenta, sjednete na isto sjedalo, s istim prijateljem uz sebe. No morali biste ponovno stvoriti sve okolnosti u kojima ste prvi put uli akord, sve bi moralo biti isto: okolina, instrumenti, strast s kojom su svirali na instrumentima, osoba koja je sjedila uz va s kad ste uli akord i tako dalje. Bilo bi nemogue uskladiti sve varijable. Usto i vi ste se u meuvremenu promijenili i vibrirate sasvim drugaijom frekvencijom. Vaa bi svijest moda doivljaj percipirala kao istovjetan onom prvom, no podsvijest bi uoila razliku. To bi rezultiralo razoaranjem i daljnjim traganjem za prvotnim doivljajem. E pa slino se dogaa kada doivimo savreni trenutak koji nazivamo zvijezdom vodiljom - podsvjesno pokuavamo ponovno stvoriti okolnosti dogaaja, a sve to nautrb stvarnog ivota u sadanjosti. Otkrivanje zvijezde vodilje Otkrie postojanja zvijezde vodilje moe biti popraeno tekim okom. Naime osoba moe postati iznimno depresivna kad otkrije da je itav ivot posvetila oivljavanju nekog prolog dogaaja. Ako sami otkrijete zvijezdu vodilju u svo jem ivotu, bilo bi najbolje da lupkate po sebi koristei se konvencion alnim EFTom, kako biste smanjili moguu emocionalnu napetost, te da se nakon toga za savjet obratite praktiaru EFT -a ili reprogramiranja ivotne matrice koji ima iskustva u radu sa zvijezdama vodiljama. Ako ste praktiar EFT-a ili reprogramiranja ivotne matrice i mislite da va klijent ima zvijezdu vodilju, dotaknite se teme veoma oprezno i svakako osigurajte dovoljno vremena tijekom tretmana ili nakon njega kako biste se mogli pozabaviti emocionalnim posljedicama koje bi ta spoznaj a mogla imati za vaeg klijenta. Vie informacija o posljedicama otkrivanja zvijezde vodilje moete nai u knjizi Napredni obrasci EFT-a Silvije Hartmann. Primjeri zvijezda vodilja U svakodnevnom se ivotu mogu vidjeti mnogi primjeri zvijezda vodilja (iako vam savjetujemo da ljudima o tome ne govorite zbog moguih dalekosenih posljedica).

Kao primjer navodimo mladu enu, ker alkoholiara, koja se namjeravala udati, opet za alkoholiara. Zvijezda vodilja bio je trenutak kad ju je otac, vrativi se kui pijan iz puba, posjeo na koljeno i rekao joj, prvi i posljednji put u ivotu, da je voli. Pokuavala je ponovno stvoriti taj trenutak uputajui se u veze s drugim alkoholiarima. Slian primjer navodi i Silvia Hartmann u svojoj knjizi Napredni obrasci EFT-a. Njezina klijentica jela je tone sladoleda od jagode i odbijala je konvencionalnim lupkanjem ukloniti udnju. Njezina zvijezda vodilja nastala je kad joj je otac kao sedmogodinjakinji donio sladoled od jagode na plau i zagrlio je. Imala je veoma malo dodira s njim, jer je uvijek radio, i ovo je bio jedini trenutak u njezinu djetinjstvu kad je osjetila da je voli. Posljedica je bila ta da je taj trenutak neprestano pokuavala oivjeti. Sljedei je primjer mladog sportaa koji je svoju prvu pobjedu ostvario na Dan sporta svoje kole nakon ega je itav ivot proveo pokuavajui obnoviti taj osjeaj jurei za zlatnim medaljama. Zvijezde vodilje vrlo su este kod ovisnika o drogama. Prvo konzumiranje droge obino je toliko intenzivno da e je osoba nastaviti uzimati kako bi pon ovila doivljaj, iako osjeaj vie nikad nije tako intenzivan kao to je bio prvi put. Karlovo osobno iskustvo sa zvijezdom vodiljom Karl se svoje zvijezde vodilje dotaknuo u uvodnom dijelu knjige kad je ispri ao priu o trenutku prosvjetljenja koje je doivio na plai i o tome kako ga je sljedeih 20 godina pokuavao ponovno doivjeti neprestano putujui i zavravajui na plaama. Zvijezda vodilja unitavala mu je ivot sve dok je nije otkrio i poradio na njoj. Zanimljivo je da ju je Karl otkrio ba na plai na kojoj je doivio prvotno iskustvu. Po obiaju tragao je za savrenim trenutkom. Bio je dakle na plai i itao je dio o zvijezdama vodiljama u knjizi Napredni obrasci EFT-a Silvije Hartmann kad je u oku shvatio da ne samo da ima zvijezdu vodilju ne go da je u tom trenutku upravo zbog nje na toj plai! Slua istu glazbu (Kate Bush, The Hounds of Love), pije kavu, zato to ju je pio i u trenutku prosvjetljenja, iako ju inae ne pije, sjedi na lealjci postavljenoj pod istim kutom kao i lealjka na kojo j je sjedio u trenutku prosvjetljenja. Sve dok nije shvatio da ima zvijezdu vodilju, uope nije bio svjestan da neprestano ponavlja isti prizor. Podsvijest ga je tjerala na to. Prizor sam po sebi nije bio tetan, no stvar je bila u tome to Karl nije imao mira jer se neprestano pokuavao vratiti u prijanje iskustvo. Dakle problem nije bio u plai nego u Karlovu podsvjesnom nastojanju da ponovi prizor. Ta je spoznaja bila prekretnica u njegovu ivotu zato to je prestao traiti prosvjetljenje izvan sebe i potpuno se posvetio ivotu u sadanjosti. Sashino osobno iskustvo sa zvijezdom vodiljom Sashina zvijezda vodilja nastala je u trenutku kad je Sasha dobila rezultate zavrnih srednjokolskih ispita i otkrila da je briljirala. Zbog loeg zdravlja i emocionalnih problema esto je izostajala iz kole pa se pretpostavljalo da e biti dosta loa na ispitima. Unato brojnim izostancima i mnogim emocional nim potekoama, Sasha je imala najbolje rezultate od svih djevojaka svoje generacije . Bilo je to veliko postignue za koje je primila mnogo pohvala i eslltaka. Ono joj postalo zvijezda vodilja. Kad je s 34 godine prvi put ula za zvijezde vodilje, shvatila je da je proteklih 18 godina pokuavala oivjeti taj trenutak. Dok su joj prijatelji kretali na fakultet, ona je odluila ponoviti dio prijemnih ispita jer nije bila zadovoljna dobivenim ocjenama. Naporno je uila kako bi dobila najbolje ocjene. Na fakultetu nije eljela diplomirati s ocjenama koje je imala nego je ostala studirati jo jednu godinu kak o bi poboljala ocjene. Nakon toga je sve do 34. godine neprestano neto studirala, trudei se imati najbolje ocjene i biti bolja od svih. Studirala je ak i dok je patila od sindroma kroninog umora, kad je jedva mogla hodati, itati i koncentrirati se! Bila je kvalificirana za bezbroj stvari, imala je bezbroj diploma i uvijek je neto uila. Uvijek se prisiljavala i esto joj je postignue bilo vanije od veselja i zabave. Kad je otkrila svoju zvijezdu vodilju, bila je okirana i maloduna i morala je neko vrijeme lupkati kako bi se rijeila posljedica. To je bilo prije nekoliko godina i otad vie nije osjetila nikakvu potrebu za sticanjem diploma! Kako rijeiti zvijezde vodilje reprogramiranjem ivotne matrice Ba kao to i negativna podsvjesna uvjerenja ne moete promijeniti samo snagom volje, tako i rjeavanje zvijezda vodilja moe biti pravi izazov. Radei na njima ne bavimo se stvarnim sjeanjima kad su nastale. Naime za ljude moe biti poraavajue ako im predloite da uklone emocionalni intenzitet iz trenutk a koji smatraju savrenim. I zato, umjesto da tretirate trenutak, radije ga promijenite. Pokaite mlaem jastvu u sjeanju da i dalje moe doivljavati eljeno iskustvo, ali u drugim situacijama. Primjerice djevojica moe uivati u oevoj ljubavi a da otac pritom nije pijan; Karl moe doivljavati duhovnu povezanost i na drugim mjestima, a ne samo na plai. To e pomoi primatelju da prestane pokuavati oivjeti uvijek isti savreni trenutak. 17. POGLAVLJE TEHNIKA REPROGRAMIRANJA IVOTNE MATRICE NA DJELU Slijede dva primjera stvarnih tretmana reprogramiranja ivotne matrice koji e vam pomoi da steknete uvid u tehniku na djelu. U prvom primjeru Karl primjenjuje reprogramiranje prizora u matrici i pokazuje rad od holograma do holograma. U drugom primjeru Sasha mijenja primateljiino sjeanje primjenjujui reprogramiranje sjeanja u matrici. SARAH I DIZALO Karl je radio sa Sarom pokuavajui joj pomoi da rijei klaustrofobiju. Karl: Sarah, to vas mui? Sarah: Ve godinama patim od klaustrofobije. Karl: to je izaziva? Daljnji primjeri Sarah: U posljednje vrijeme kupaonica s tuem do spavae sobe. Doista je mala i ponekad, kad je u njoj ba jako vrue i kad je sve z amagljeno od pare, pone me hvatati... Karl: Zatvorite oi i zamislite da ste u tom zatvorenom prostoru kad je u njemu vrue i zamagljeno. Sarah: Zamislila sam. Karl: to osjeate i gdje to osjeate? Smijem li lupkati po vama? Sarah: Smijete. Osjeam u prsima. Karl: Koliko je Intenzivno u ovom trenutku? Sarah: Oznaila bih peticom. Karl: Zna li biti jae od toga? Sarah: Zna. No u ovom trenutku imam osjeaj kao da mi je kakav teret u prsima. Karl: Dobro. Kakve je boje taj teret u prsima? Sarah: Sive poput dima. Karl: Koliko je velik taj sivi teret u prsima? Sarah: Prilino velik. I prilino gust. Karl: Od ega je nainjen? Od metala, drveta, zraka, vode? Sarah: Od neeg nalik na veoma gust dim. Karl: Kakav osjeaj prevladava u tom tekom teretu, gustom poput dima? Sarah: Panika. Karl: I dalje je intenzitet pet? Pogorava li se kako tapkamo? Javljaju li se jo kakve informacije? Sarah: Sad je otprilike est. Karl: Sjeate li se kad ste prvi put osjetili taj sivi, gusti dim u prsima? Reci te to god vam padne na pamet. Samo nemojte nita forsirati. Sarah: Prvo to mi pada na pamet je vrijeme kad sam prije mnogo godina boravila kod svoje lete. Mislim da sam bila u kasnim dvade setima. U spavaoj sam sobi. Teta ima etverokatnicu i ja sam na zadnjem halu. Dijelim sobu s prijateljicom Louise. Ona je na krevetu, a ja spavam n a madracu na podu. Karl: Vidite li sebe u toj slici? Sarah: Da. Ba sam se probudila i u sobi je mrkli mrak. Niotkud ne dolazi nikakvo svjetlo. Karl: to osjeate u ovom trenutku, dok gledale tu sliku i u sobi je mrano?

Sarah: Osjeam stezanje u prsima. Dim u prsima sve je gui. Karl: Dobro. elim da zamislile kako ulazite u tu sliku i objanjavate svojem jastvu u kasnim dvadesetima tko ste. Zna li ono tko s te? Sarah: Ne zna. Probudila se, ne vidi nikakvo svjetlo, ne moe disati tako da tri uza zidove, lupajui po njima i traei prekida. Karl: Moda bi onda bilo najbolje da najprije upalite svjetlo? Sarah: Dobro. Upalila sam ga. Karl: Recite joj da se smiri. Recite da ste joj doli pomoi jer vam je dosta klaustrofobije i pronali ste nain kako da to jednom zauvijek rijeite. Sarah: Dobro. Karl: Pretpostavljam da joj godi vaa nazonost? Sarah: Oh, da. Doista je sretna. Karl: Ponite tapkati po njoj kako biste je smirili i pitajte je to osjea. Sarah: Sva je u panici. Osjeala je kako je sva ta tama gui, a sad je zateena jakou svjetla. Karl: Samo lupkajte po njoj i razgovarajte s njom. Lupkajte po njoj sve dok se sasvim ne smiri. Sarah razgovara sa svojim hologramom. Sarah: Dobro je. ak se i malo smije. Ne eli ugasiti svjetlo, zbog mraka, ali ne eli ga ni ostaviti da gori itavu no jer Louise nee moi spavati. Karl: Dobro. Pitajte je to sad osjea. Htio bih je ostaviti u pozitivnom stanju prije nego to nastavimo dalje. Sarah: Osjea se bolje. Bio je to ok. Nije znala gdje je kad se probudila i to ju je prestrailo. Karl: Sjea li se je li se ve tako osjeala? Sarah: Da. Kae da se prvi put lako osjeala kad je bila na brodu. Kuri: Vidite li sliku sebe na brodu? Sarah: Vidim. Na RAF-ovoj sam jedrilici. U ekspediciji sam. Mislim da imam 19 godina. Karl: to se dogada u slici? Sarah: Spavam u prednjem dijelu broda, ispod pramca. Samo smo dvije djevojke u posadi. Obje smo u prednjem dijelu broda. Karl: Dobro. to se dogada u slici? Sarah: No je. Budim se i imam osjeaj kao da mi strop broda dotie lice. Moram s broda. Sarah: Ponovno elim da zamislite da ulazite u sliku. Upalite siyetlo ako morate. Sarah: Mislim da moram poveati prostor. Slavit u iznad nje vrata i otvorit u ih. Karl: Lupkajte po njoj. Je li dobro? Zna li tko ste? Objasnile zato ste doli. Sarah: Moram je izvesti na palubu. Karl: Izvedite je. Sarah: Dobro. Izlazimo kroz vrata i stojimo na palubi. Nalazimo se u nekakvoj marini. Karl: Lupkajte po njoj dok se ne smiri. Sarah: Dobro. Karl: Kako se osjea? Je li to opet onaj sivi osjeaj ili neki drugi? Pitajte je u kojem dijelu tijela osjea paniku. Sarah: Kae da je imala osjeaj da se strop sputa i da e je zdrobili. Karl: Kako se sad osjea? Sarah: Teko dolazi do daha tako da se bori za zrak. Karl: Lupkajte je po toki shuto uchi i izgovarajte: Jako teko dolazi do daha, dobro si." Sarah izvodi nekoliko krugova lupkanja po hologramu. Karl: Kako je sad? Sarah: Dobro. Smirila se. Karl: Dobro. Pitajte je kamo emo sad. Sjea li se nekog prijanjeg trenutka u kojem se tako osjeala? Kada? Koliko je imala godina? Sarah: Na pamet mi pada trinaest. Karl: Dobro. Imate li sliku sebe kao 13-godinjakinje kad ste imali takav pritisak u glavi, stegnutost u prsima i oteano disanje? Sarah: Ne jo. Karl: U redu je. Nemojte se previe truditi, samo se usredotoite na pritisak, na bol u prsima i na oteano disanje. Sarah: I dalje se ne mogu sjetiti nekog odreenog trenutka, no znam da sam s 13 godina imala osjeaj da se guim. Nisam se slagala s majkom i s ouhom. ivjeli smo u Norwichu i nikako mi se to nije svialo. I zato sam se tad osjeala kao da se guim. Karl: Imate li u glavi kakvu sliku iz tog razdoblja? Kakva vam se slika javlja u glavi kad razmiljale o sebi kao o 13 -godinjakinji koja ima osjeaj daje ivot gui? Sarah: Sjedim gore u svojoj sobi, gledam kroz prozor i elim biti negdje drugdje. Jako sam tuna. Karl: Gdje je sva ta tuga? Gdje je osjeate? Sarah: Oko oiju. Karl: Lupkat u malo po vama da vidim to e se dogoditi: Iako osjeam svu tu tugu, volim se i prihvaam." Izvodi se jedan krug lupkanja konvencionalnim EFT-om kako bi se smanjila tuga. Karl: Kako je sad? Sarah: Otprilike sedam. Karl: to mislile s ime je povezima luga? Sarah: Zapela je u toj kui i ima osjeaj da je nitko ne voli. Osjea se sasvim izoliranom i samom. Karl: Zamislite da ulazite u tu sliku kad se osjea izoliranom i santom i ponite razgovarati s njom. Recite joj da ste joj doli pomoi, da j e volite i da znate kako se usamljeno osjea. Pitajte je u kojem dijelu tijela osjea tu usamljenost? Sarah: U prsima. Karl: Priite joj, zamislite da je primate za ruku i da joj govorite kako je, unato tome to se osjea jako usamljeno i tuno, i dalje dobra djevojica. Sarah: Mislim da dobra djevojica" nije dobar izbor rijei. Gleda me kao da joj nije jasno to govorim. Radije u rei: I dalje si dobra." Karl: Ponite lupkati po njoj i recite joj da e na kraju sve biti u redu. No da znate kako je sad tuna, kako se osjea usamljeno i kako se gui. Nemojte se uriti i uvedite sva sredstva za kojima osjetite potrebu. Sarah razgovara s hologramom. Karl: to se dogaa? Sarah: Soba je prilino gola tako da sam pomaknula krevet na kat i ubacila velik, mekan kau. Sjedim ondje uz nju, zagrlila sam je i ispriala joj sve lijepe stvari koje e joj se dogoditi u budunosti. Karl: Kako je to prihvatila? Sarah: Poinje se oputati i smije se. Oduevljena je onim to e se dogoditi. Na to odgovaram: Uvijek sam mrzila ovu kuu i ba j e smijeno ponovno se vratiti u nju." Karl: Pitajte je to bi jo uinila u sobi kako bi bila posebna. Sarah: Htjela bi da njezina soba bude dolje, u produetku kuhinje. eli svoj prostor. Gornji dio te kue bio je klaustrofobian zato to je postojao samo jedan mali podest tako da joj je soba bila odmah do sobe njezine majke, ouha i mlade sestre. Sve se ulo. Jedini je no ula kako joj majka i ouh imaju snoaj. Uasnuta se i vritala: Zautite!" Karl: Pitajte je za osjeaj guenja. Je li problem bio u kui ili esto ima taj osjeaj? Sarah: esto se osjea kao da se gui. Karl: Pitajte je sjea li se odakle joj taj osjeaj. Moe li vam pokazati kakim sliku? Sarah: Kae: Bakina soba. Vrati se u vrijeme kad smo spavale u toj sobi." Karl: Koliko imate godina u toj slici u bakinoj sobi? Vidite li se ondje? Sarah: Vidim. Imam desetak godina.

Karl: Imate li sliku sebe kao 10-godinjakinje u bakinoj sobi s tim sivim osjeajem u prsima? Sarah: Ne znam osjea li to sad u prsima... U krevetu je. No je. Na drugom kraju sobe nalazi se ormar s vratima koja su uvijek malo odkrinuta. Jako se boji onog to je u ormaru. Karl: Opet uite u sliku i uinite sve to morate uiniti. Upalite svjetlo, uvjerite je da je sve u redu i da ste joj doli pomoi. Kako je? Sarah: Jako je zauena. Stoji iza mene. Otvorit u ormar, pogledati unutra i pokazati joj da je to samo obian ormar sa stvarima. Karl: Je li se uvjerila da nema opasnosti? Sarah: Da. Karl: Pitajte je to bi rado uinila da soba postane toplija, svjetlija, sretnija i sigurnija. Sarah: eli da majka ondje spava s njom. Karl: elite li majku dovesti u sobu? Sarah: Da. U sobi su dva kreveta tako da e majka ondje spavati s njom. Karl: elim da razgovarate s majkom i malom Sarom. Recite da vas mui klaustrofobija i da ete otkrili njezin uzrok. Pitajte majku zna li ono to o tome. Sarah: Kae da je esto znala zapeti u dizalu dok su ivjeli u neboderu u Singapuru. Karl: Sjea li se kojeg puta kad je zapela u Singapuru? Sarah: Da. Karl: Imate tu sliku, zar ne? Sarah: Imam. Stojim iza nje u dizalu i vrata su se zaglavila. Karl: Hoete li popraviti vrata ili ele izai iz dizala? Uinite to morate. Sarah: Mislim da emo izai iz dizala. Karl: Spustile se na koljena i razgovarajte s malom Sarom. Pitajte je kako se osjea. Koliko ima godina? Sarah: Mislim da su joj etiri. Karl: to osjea u ovom trenutku? Sarah: Boji se. Karl: ega? Da e zapeti u dizalu? Sarah: Da. Kae da su ovdanja dizala strana. Karl: Izgovarajte s njom glavnu reenicu i lupkajte s njom po tokama. to osjea i u kojem to dijelu tijela osjea? Sarah: Mislim da se malo ljuti na dizalo. Karl: Dobro. Lupkajte po ljutnji. to bi voljela da se dogodi? Recimo da se radi o dizalu koje uvijek ini ono to ona eli. to bi dizalo uinilo? Kakvo bi bilo? Sarah: Mislim da bi bilo stakleno. Karl: to vidi iz staklenog dizala? Vidi li stvari koje bi jako voljela vidjeti, recimo more? Sarah: Da, to je dobra zamisao, moe lako. Bit e veliko dizalo. Slavti u na pod i nekoliko velikih jastuka tako da bude ugodno. Karl: Recite joj da je to njezina slika. Moe s njom uinili to god eli. Dizalo sad moe bili sretno mjesto. Sarah: U njemu sad lete i vile. Nisam nikad mislila da u to rei: izgleda kao prava mala Zemlja udesa ba po mjeri 4 -godinjakinje. Karl: Pogledate li sad to udesno dizalo, kakve su boje i emocije oko njega? Sarah: Grimizna i crvena. Karl: Predivno. Uveajte i posvijetlile sliku. Unesite je u svijest. Osjetite kako vam tijelo proimaju emocije. Unesite je u srce i poaljite je u matricu. Zavladala je stanka dok Sarah to ini. Karl: Pitajte je postoji li jo neki trenutak u kojem bi zastraujue dizalo pretvorila u arobno. Ima li jo kakvu sliku dizala? Sarah: Nema. Mislim da je ova slika obuhvatila mnogo slinih tre nutaka. Karl: Znai, dizalo joj vie ne smeta? Sarah: Ne. Svaki put kad se vrata otvore, vidi se prizor slian onom u Disneyju! Karl: Dobro, provjerimo to smo uinili. Vratite se prvoj slici, onoj kad ste u tetinoj kui. Obratile se svojem jastvu u kui. Kako se sad osjea? Sarah: Dobro je. Zapravo je prilino mirna. Karl: Pitajte je: Moe li sad ugasiti svjetlo?" Kad bi razmiljala o gaenju svjetla, kako bi se osjeala? Sarah: Sasvim u redu. Karl: Provjerite. Moete stajati ondje i upalili ga bude li joj smetalo. (Stanka.) Kako je? Sarah: Dobro. Nema nikakve reakcije. Karl: Iloe li moi zaspali? Suru li i Uoe. Karl: Vratite se slici broda na kojem su dvije djevojke. Jeste li na palubi uz 19-godinju Saru? Sarah: Jesam. Karl: Pitajte je moe li se vratiti u potpalublje i spavati. Ako eli, moe ostaviti brodski prozor. Sarah: Kae da bi radije spavala u prostranijem dijelu broda. Karl: Stvorite to. Neka ovaj dio broda bude prostraniji. Neka vidi zvjezdano nebo i pun mjesec. Neka i brodski prozor bude otvoren. Sarah: Tako je bolje. Iznad nje je velik brodski prozor koji moe oba rati i zatvarati. Karl: A to je sa slikom 10-godinjakinje u bakinoj sobi? Sarah: Dobro je. Privinula se uz majku. Karl: A kako je 4-godinjakinja u dizalu? Sarah: Jako je sretna. Karl: A kako se vi sad osjeate? to je s dimom u prsima? Sarah: Prsa su mi se proistila. Malo sam dezorijentirana jer sam dugo imala zatvorene oi. Karl: Dobro. elim da provjerite prvotnu misao koja vam je uzrokovala klaustrofobiju. Zamislite da ste u vruoj, zamagljenoj kupaonici kako se osjeate? Sarah: Nemam vie osjeaj dima u prsima. Nakon ovog tretmana arah se mogla tuirati bez ikakvog osjeaja klaustrofobije. MILLIE I KAPI ZA OI Sasha radi s Millie koja ima traumatino sjeanje na odlazak u bolnicu dok je jo bila jako mala. Sasha: Imate sjeanje iz dobi od pet ili est godina koje vam je i danas traumatino? Millie: Da. Sasha: Ponite mi priati o tome dok jo nema nikakvog emocionalnog intenziteta. Zaustavit u vas ili se zaustavite sami ako intenzitet prijee vrijednost od dva ili tri. Millie: Majka u posuicu stavlja slatkie i sprema mnogo knjiga za bojanje zato to se spremamo u bolnicu. Sasha: Smijem lupkati po vama? Millie: Da, smijete. Sasha: Zatvorite oi. Vidite li tu malu djevojicu na putu u bolnicu? Millie: Vidim. Sasha: Kako izgleda? Millie: Sitna je. Ima smeu kosu i nosi velike naoale. Sasha: Kako izgleda to se tie emocija? to se u njoj dogaa? Millie: Prestraena je zna da se neto sprema. Sasha: Zaustavite nakratko taj prizor. Stanite pred nju, uite u prizor i recite joj da ste doli kako biste joj pomogli da se oslobodi dijela osjeaja koji je mue. Pitajte je prihvaa li to. Millie: Prihvaa. Sasha: Tiho u sebi pitajte je ega se boji i to je brine. Millie razgovara s hologramom. Millie: Boji se da e je vrsto drati i da se nee moi -pomaknuti. Boji se da e oslijepjeti.

Sasha: Primite je za ruku i ponite lupkati po njoj kao to ja lupkam po vama. Ne smeta joj lupkanje? Millie: Ne. Sasha: Nastavile lupkati po njoj. Pitajte je gdje osjea taj strah. Millie: U gornjem dijelu trbuha. Sasha: Lupkajte je po vanjskoj strani ruke i ponavljajte za mnom: lako osjea strah u gornjem dijelu trbuha, i dalje si dobra djevojica." Millie ponavlja. Nakon toga ponavljaju podsjetnu reenicu strah od Sljepoe" i strah u gornjem dijelu trbuha" i Millie itavo vr ijeme lupka po hologramovim tokama. Sasha: Kako se sad osjea? Millie: Ne osjea se sigurnom. Sasha: Postoji li netko ili neto to bi joj moglo dati osjeaj sigurno sti? Millie: Zapravo, htjela bi malo izai na ljuljaku. Sasha: Pustite je da izae. Millie: Dobro. Sasha: Je li se sad to promijenilo? Millie: Mnogo je smirenija. Spremna je suoiti se s onim to e se sada dogoditi. Sasha: Lupkajte opet po njoj. S obzirom na znanje i mudrost koje sad imate i govorei kao vie jastvo, to biste rekli svojem mlaem jastvu o onom t o je eka. Millie: Da nije tako strano. Da je sam strah gori od onog to e se dogoditi. Sasha: I Kako reagira na lo? Millie: Ne vjeruje mi. Sasha: Pitajte je to joj treba kako bi vam povjerovala. Millie: Mislim da eli da budem uz nju za vrijeme itavog postupka. Sasha: Treba li joj jo to - medo, prijateljica? Millie: Ne, sa mnom joj je dobro. Sasha: U redu. Okrenite se prema njoj, primite je za ruku i dajte joj do znanja da je sigurna. Pitajte je moete li sad proi tim sjeanjem, s obzirom na to da zna da ste ondje i da ete joj pomoi da se oslobodi straha i drugih osjeaja koji je mue. to misli o tome? Millie: Malo je nervozna. Sasha: Gdje osjea nervozu? Millie: U ramenima. Kao da eli daje se zadri? Sasha: Opet je njeno primite za ruke. Iako osjea nervozu u ramenima, i dalje si dobra djevojica." Millie to ponavlja i lupka po hologramu. Sasha: Koje je boje nervom? Millie: Grimizne. Sasha: Dobro. Iako u ramenima osjea grimiznu nervozu, i dalje si dobra djevojica." Reenica se ponavlja dok Millie lupka po hologramu. Nakon toga slijedi lupkanje uz podsjetnu reenicu. Millie: Bolje je. Sasha: Pitajte je eli li neto u svoje tijelo to e joj pomoi da se osjea hrabrijom, jaom. Millie: Ruiaste i bijele oblake. Sasha: Odakle dolaze ti ruiasti i bijeli oblaci? Millie: Od medvjedia dobra srca kojeg sam imala Sasha: Savreno. Ima li ga sad uz sebe? Millie: Da. Sasha: Sjajno. Ulaze li ruiasti i bijeli oblaci u sliku? Millie: Da. Sasha: Savreno. Recite joj da moe itavo vrijeme imati uz sebe medvjedia dobra srca i on joj moe davati ruiaste i bijele oblake, ako joj to godi. Pitajte je treba li joj jo to da bi mogla nastaviti. Millie: eli majku uz sebe. Sasha: Pozovite majku. Millie: Majka je ondje. Sad je spremna. Sasha: Vodite me kroz sjeanje. Kamo emo sad? Millie: U trenutak kad me pokuavao pritisnuti uz stol i... Sasha: Imate U sliku toga? Millie: Imam. Pritisnuo ju je uz stol. Vriti. Sasha: Dobro. Zaustavite prizor. Primite je za ruku. Lupkajte po njoj kao to ste lupkali prije. Millie lupka po hologramu. Sasha: Pitajte to joj treba da bi se osjeala drugaije u danoj situaciji? Millie: Stvar bi se trebala drugaije odvijati. Sasha: Potrudit emo se da tako i bude. Provjerite kako je - zanima me lutko se sada osjea. Kakvu je ivotnu pouku izvukla iz ove situacije? to je nauila iz situacije kad ju je pritisnuo za stol? Milile: Ne znam. Sasha: Dobro, poslije emo se tomu vratiti. Zasad mi recite gdje osjea napetost. Millie: U glavi. Pritisnuo joj je glavu o stol. Sasha: Pitajte je to eli uiniti. Millie: Ne eli da joj stavlja ruku na glavu i da je dri. I majka plae. Sasha: Moramo to rijeiti, zar ne? Da se situacija drugaije odvija, biste li voljeli da se majka drugaije postavi? Millie: Bih. Mislim da bih joj sjedila u krilu. Sasha: Dobro. Umirite svoje mlade jastvo. Primite je za ruku. Lijenik ju je sad pustio, zar ne? Millie: Da. Sasha: Lupkajte po njoj i uvjerite je kako nije u opasnosti i kako je najbolje da sjedi u majinu krilu. Je li to u redu? Millie: Jest. Ali i dalje se boji onog to e se dogoditi. Sasha: Dobro. Moramo li uinili to u vezi s tim lijenikom? Millie: Da. Zapravo se radi o medicinskoj sestri. Sasha: Medicinskoj sestri. to moramo uiniti? Millie: Smanjiti njezine velike ruke. Sasha: Dobro. Kako emo to uiniti? Da popije jednu od onih tableta za smanjivanje, kao u Alisi u Zemlji udesa"? Millie: Da. Takva bi tableta bila odlina! Sasha: Je li djelovala? Millie: Jest. Sasha: Ima li sestra sad manje ruke? Millie: Ima. Sasha: to sad? Millie: eli vidjeli hoe li sve bili u redu s ukapavanjem kapi za oi.

Sasha: Prije nego to joj ponu kapati kapi, primite je za ruku i ponite lupkali po vanjskoj strani. Dajte joj do znanja da ste uz nju i da svuda oko nje lete oblaci koje alje medvjedi dobra srca. Pustile je da to u miru doivi. Recite mi kad budete imali osjeaj da je prizor zavrio ili ako vam zatreba pomo ili podrka za sljedei korak. Millie: Ne, dobro je. Sasha: Dobila je kapi? Millie: Da. Sasha: Bilo je bezbolno? Millie: Da. Sasha: Sjajno. Dogaa li se jo to poslije toga? Millie: Ne. Sasha: Odlino. Kamo bi eljela sada? Millie: Kui. Natrag na ljuljaku. Sasha: Odlino. Vodite je na ljuljaku. eli li jo koga uza se? Millie: Majku i oca. Sasha: Dovedite ih. to sad radi? Smije li se, igra? Millie: Samo se ljulja na ljuljaki. Sasha: Dobro. Je li nasmijeena? Millie: Jest. Sasha: Osnaite tu sliku nje na ljuljaki, tako da steknete jak osjeaj njezina zadovoljstva i sree. Unesite sliku u s vijest i poaljite je itavom tijelu dajui mu do znanja da se radi o pozitivnom sjeanju. Pustite je da proe svim stanicama tijela, reprogramirajui ih na svim razinama, a onda je unesite u srce. Neka bude intenzivna i bljetava. Koje boje povezujete sa slikom? Millie: Ruiastu i bijelu. Sasha: Ah, boje medvjedia dobra srca! Neka te ruiaste i bijele boje oko slike budu doista intenzivne. Steknite jak osjeaj toga u srcu. Neka sva sloboda, radost, srea i optimizam tog trenutka uu u sliku. Kada budu doista jaki, poaljite tu sliku iz srca natrag u univerzum. Recite mi kad budete imali osjeaj da ste zavrili proces. Slijedi stanka dok Millie provodi Sashine upute. Millie: Dobro. Sasha: Sjajno. Vratite se sad na trenutak natrag. Otvorite oi. Kad se vratite, elim da zatvorite oi i prizove te u svijest prvotno sjeanje. elim da ponajprije provjerite je li se to promijenilo i osjeate li kakvu napetost. Polako prizovite sjeanje. Slijedi stanka dok Millie provjerava rezultate rada. Millie: Osjeam jo malu napetost. Kad sam pokuala pobjei, istrala sam kroz vrata i zavukla se pod nekakve stolce. Primili su me za struk i izvukli van. Sasha: Dobro, znai da nam je dio promaknuo. Vratite se u sliku. Gdje osjeate napetost? Millie: Posvuda. Osjeam paniku zato to su me uhvatili. Millie zaustavlja prizor. Izvodi nekoliko krugova lupkanja po osjeaju panike. Sasha: Razgovarajte sad s njom. Oslonite se na sve svoje znanje i mudrost, i kao vie jastvo dajte joj do znanja da e sve biti u re du. Millie: Sad je dobro. Sasha: Odvedite taj dio sebe na ljuljaku. Millie: Ve je ondje. Sretna je. Sasha: Dobro, provjerite opet taj dio. Vidite li ih kako vas vuku za struk? Millie: Ne. Dobro je. Na ljuljaki je. Sasha: elim da sad opet sve provjerite. Prizovite sjeanje. Neka bude doista intenzivno. Zamislite ga kao veliku, ivu sliku na golemom ekranu. Neka i zvuk bude doista jak. ivo zamislite kapi za oi i ruke medicinske sestre. Millie: Ne vidim taj prizor vie tako Sasha: to vidite? Moete otvorili oi Millie: Zapravo, ne vidim nita. Malo je smijeno da sam se dovela u takvo stanje! Sasha: Razumljivo je, bili ste jako mali. Millie: Da. Sasha: Odlino ste to odradili. Bravo! Nakon tretmana Sasha i Millie razgovarale su o osjeaju bespomonosti koji se javio tijekom tretmana. Millie je otkrila da joj se itav ivot provlaio kao tema. 18. POGLAVLJE DALJNJI PRIMJERI Slijede analize sluajeva drugih praktiara reprogramiranja ivotne matrice koje potvruju snagu i jednostavnost ove tehnike. Kontaktne podatke praktiara koji su provodili sljedee tretmane moete nai na kraju knjige. Promijenili smo imena klijenata kako bismo im zatitili privatnost. Josh i kikiriki Rebekah Roberts Radila sam s osmogodinjim Joshom na strahu koji mu se sve negativnije odraavao na svakodnevni ivot. Bio je alergian na oraaslo voe i zato je njegova majka neprestano uz sebe imala injekciju s antihistaminikom i oboje su stekli naviku itanja deklaracija na prehrambenim proizvodima provjeravajui sadre li oraasto voe. Sve je to bilo pod kontrolom dok se nije dogodio incident koji je Joshov oprez pred hranom pretvorio u pravi strah. Josh je volio buine sjemenke i tog je dana pojeo odreenu koliinu omiljene marke kad je majka uzela paketi i uzrujanim glasom rekla: Pie da mogu u tragovima sadravati oraasto voe!" No sadraj paketia nije se promijenio. Tvrtka je samo pomnije poela deklarirati sastojke. Meutim, u tom djeliu sekunde, uvi majin uzrujan glas i znajui da je pojeo nekoliko sjemenki, Josh je zapao u ok i stvorio se nov strah. Sljedeih nekoliko mjeseci Josh je poeo odbijati sve vie namirnica dok mu se prehrana nije svela na peciva, namaz Marmite" i jo pokoju stvar. Sve je vie gubio na teini. Usto nou su ga hvatali napadaji panike. Rekao je majci da se osjea kao da mu se grlo zatvara kad legne spavali. Oboje su bili uznemireni. Josh je znao za EFT, jer mu je majka bila prakliarka, i njime je rijeio ve neke probleme. No ovdje se odbijao da majka ili bilo tko drugi lupka po njemu. Bio je vrlo pametan i samostalan. Kako mu se pomo nalazila doslovce nadohvat ruke, majka mu je bila na sto muka. Znala sam da moram drugaije pristupiti problemu. I tako, dok smo jednog dana zajedno ruali, poela sam Joshu govoriti o rep rogramiranju ivotne matrice i o tome kako moemo putovati kroz vrijeme i svladati strahove nastale u prolosti. Budui da se zaintrigirao za temu, zamolila sam ga da zamisli dan kad se prvi put prestraio konzumiranja namirnica koje sadre oraasto voe. Kao veina djece, i on je imao sposobnost vizualiziranja i bio je iznimno kreativ an tako da je u Irenu u glavi imao jasnu sliku svojeg mlaeg jastva. Rekla sam mu da emo uskoro ui u sliku i pomoi mu. No prije toga pitala sam ga eli li se naoruati kakvim nadnaravnim moima ili povesti nekog sa sobom, kakvog junaka, Spidermana ili nekog slinog. Rekao je: Ne, idem sam." Smatrao je da ima sve to treba. Grickajui pecivo, zatvorio je oi i zamislio da prilazi hologramu. Nije htio da lupkam po njemu , tako da sam umjesto toga lupkala po sebi. Rekla sam mu da pita ho ogrcim kako se osjea. Pitao je, ali nije mi htio rei nita o tome. Rekla sam: To je sasvim u redu, ne moram nita znati. Samo mu budi najbolj i prijatelj i naui ga lupkati." To je bilo dovoljno da ga zainteresiram. Sjedili smo tako dvije minute. On je zatvorenih oiju grickao pecivo, a ja sam tiho lupkala po sebi. Kad je zavrio, otvorio je oi i rekao: "To sad izgleda malo sretnije" k a o da je to najnormalnija stvar na svijetu. Pitala sam ga kako sad izgleda slika. Rekao mi je da je isprva bila poput onih staromodnih slikovnica kod kojih bi se brzim listanjem stvarao dojam crtica. No kad je poeo lupkati po hologramu, slika se zamrznula". Trebalo je jo raditi i on je to vrlo spremno prihvatio

kao svoj novi projekt. Radio je malo po malo kako bi sve vie pomogao svoeem mlaem jastvu. Svaki put kad bi uspio, darovao bi sebi naljepnicu u smjeka kao nagradu. A onda je njegova majka ula u prostoriju pa je primijenio repogramiranje ivotne matrice na njoj, sjetivi se da majka pati od straha od visine, jo otkad su prije nekoliko godina etali po brdima. Bilo je predivno vidjeti kako doista razumije djelovanje razumije ivotne matrice i kako se osjea ak toliko osnaenim da moe pomoi svojoj majci Dva mjeseca poslije nazvala sam i razgovarala s Joshom i njegovom majkom jer me zanimalo kako stoje stvari s prehranom. Josh je bio o vrlo razgovorljiv preko telefona. Primijetila sam i da veoma spremno govori o svojim problemima. Prije je bio dosta suzdran tak o da je ova nova otvorenost jasno pokazivala da je dolo do promjene. Rekao mi je da prilino esto putuje kroz vrijeme" i da je strah od hrane sasvim nestao te da sad jede okoladu, kekse, kolae, sladoled i kremu od jaja! Jede i druge namirnice poput povra, piletine i rie. Sve u svemu, b io je veseliji, budniji, sretniji i osloboen od straha koji mu je donedavno toliko ograniavao prehrambene navike. Peggy i djeja kolica Caroline Rolling Margaret je bila u ranim sedamdesetima, a od klaustrofobije je patila otkako zna za sebe. Nije mogla putovati sjedei na stranjem sjedalu automobila, vozei se vlakom, avionom ili brodom. Usto esto se osjeala nelagodno na nepoznatim mjestima gdje nije znala kako otvoriti prozor ili brzo pronai izlaz. ak joj je i parkiranje na viekatnim parkiralitima bilo problem. Stanje se dodatno pogoralo kad ju je mu sluajno zakljuao u autu. Bila je zatvorena minutu ili dvije, ali to je bilo dovoljno da je uhvati panika. Rekla mi je da je prije nekoliko godina potraila pomo za tu fobiju, no kazali su joj da je se nee moi rijeiti s obzirom na to da ve tako dugo pati od nje. Sreom nedavno je ula za EFT i odluila je provjeriti moe li joj pomoi. Budui da se zbog sjeanja na incident s autom Margaret osjeala neugodno ujedinim prijevoznim sredstvima kojima se koristila, poeli smo tretman od toga. Na spomen zatoenosti u autu, Margaret je razinu intenziteta oznaila viom od deset". Lice joj se zaarilo i srce joj je ma hnito lupalo, tako da smo lupkale po fizikim simptomima koje je osjeala. Nakon jednog kruga, subjektivna jedinica nelagode spustila se na sedam i smanjilo se rumenilo. Nakon drugog kruga subjektivna jedinica nelagode pala je na pet. Usred treeg kruga Margaret je prestala lupkati i opisala je sjeanje na sebe u dobi od 15 mjeseci. Njezinja majka podigla je Peggy (kako su je tad zvali) uz rijei: "Nemam sad vremena baviti se tobom, mora spavati" i spustila je u kolica, vrsto namjestivi presvlake. Margaret je rekla kako Peggy nije eljela biti u kolicima, nije joj se sviao njihov miris (poput votanog platna) i htjela se igrati s bratom. Rekla je da Peggy nije mogla nita vidjeti preko presvlake kolica. Pokuala ju je prstima povui dolje, ali nije mogla. Plakala je. Zamolila sam Margaret da objasni Peggj tko je i da joj je dola pomoi. Margaret je rekla da Pegg y razumije. Dok sam lupkala po Margaret, ona je lupkala po Peggy. Usredotoile smo se na uzrujanu i uplakanu Peggy. Kad se smirila, lupkale smo po njezinu gnjevu prema majci zato to ju je stavila u kolica. Treba naglasiti da Margaret nije bila uznemirena tijekom procesa. Nakon to je Margaret rekla da je Peggy dobro i da shvaa kako je majka postupila najbolje to je mogla, pitala sam moe li se to uiniti da se situacija pobolja. Peggy je htjela da Margaret zatrai od majke da s kolica makne presvlaku. Uinila je to, majka je u klonila presvlaku i Margaretino se lice i dranje primjetno opustilo. Kad sam je pitala kako je Peggy; odgovorila je: Sretna je. Sada spava.' Prije zavretku tretmana, provjerila sam kako se Margaret osjea zbog zatoenosti u autu. Vidjela je smijenu stranu situacije i ak se nasmijala. Vidjela sam se s Margaret nekoliko dana poslije i povezla sam je autom. Bez ikakvog razmiljanja ponudila je svoje mjesto jo jednoj osobi koja je bila s nama, i sjela na stranje sjedalo, gdje je mirno i zadovoljno sjedila dok nismo stigle do njezina odredita. Sada se redovito koristi dizalom (na viekatnim parkiralitima!) i kae da se osjea sasvim ugodno u nepoznatim zgradama. Intenzivan strah od kojeg je patila preko 70 godina nestao je u otprilike 25 minuta uz minimalan osjeaj nelagode. Joine alergije Jo Trewartha pie o vlastitom nevjerojatnom sluaju Kao polaznica tree razine Karlova teaja EFT-a i kao netko tko je najvei dio ivota patio od kronine autoimune bolesti, ukljuii i nepodnoenje hrane, silno sam eljela saznati kako EFT moe pomoi alergiarima. Karl me pozvao da budem demonstratorica na tretmanu u kojem je spojio repogramiranje ivotne matrice s tradicionalnim EFT-om. Konaan je rezultat bio nevjerojatan. Kako biste u potpunosti shvatili razmjere promjena koje su se dogodile, moram vam najprije iznijeti pozadinu svojeg sluaja. Nedugo nakon to sam u ljeto 2003. rodila svojeg predivnog sinia, zdravlje mi se jako naruilo. Nisam imala gotovo nikakve snage ni energije, tijelo mi je prekrila psorijaza, zglobove mi je muio bolni artritis i jedva da sam mogla ustati sa stolca ili hodati. Kako sam se morala brinuti za novoroene, bilo je neophodno da budem optimalnog zdravlja. im su se spomenuti problemi poeli manifestirati, izbacila sam mlijene proizvode, prela na strogu prehranu za suzbijanje kandide i poela uzimati probiotike. To mi je dvije godine prije preporuio jedan kineziolog i time bitno pomogao u uklanjaju bolova iz zglobova, sve do ovog tekog razbuktavanja bolesti. U trudnoi sam ponovno poela jesti penicu, mlijene proizvode i eer zato to sam udjela za takvim namirnicama. I inilo se, na moju sreu, da uope ne reagiram na njih. No iako sam se nakon sinova roenja opet pridravala stroge dijete, bolovi iz zglobova, naalost, nisu se povlaili. U sijenju 2004. stanje se toliko pogoralo da mi je ugroavalo ivot. Usto to su me muili problemi uzrokovani bolovima i nepokretnou, zavrila sam u bolnici zbog pustularne psorijaze i akutnog celulitisa. Antibi otici i imunosupresivi s vremenom su ublaili kone simptome, no i dalje su me svakodnevno muili ukoeni zglobovi, bol i iscrpljenost. U kolovozu 2005. iz istog sam oaja specijalistu za lijeenje alergija i okoline bolesti iz vlastita depa platila golem iznos za konzultacije, pretrage i imunoterapiju malim dozama. U vie od est dana pretraga testirali su me na 48 razliitih namirnica i kemikalija i, na moj uas, pokazalo se da, u ovoj ili onoj mjeri, ne podnosim ni jednu. Kad razmiljam o demonstraciji reprogramiranja ivotne matrice odranoj prije nekoliko mjeseci, sjeam se da sam se pitala: Kako reprogramiranje ivotne matrice moe rijeiti nepodnoenje hrane?" Karl je poeo demonstraciju tako to me pitao koje mi namirnice stvaraju zdrastvene probleme. Poeli smo konvencionalnim EFT-om i usredotoili smo se na narain sok, napitak u kojem sam kao dijele uivala svaki dan. Karl me onda usmjerio na pojam simptoma to me dovelo sjeanja na doba kad sam kao 15-godinjak radila pretrage u bolnici, netom prije nego to mi je dijagnosticiram artritis. Zamislila sam da lupkam po hologramu u bolnikoj haljini, s golemim oteklim koljenima, dok ekam rendgensko snimanje. Nakon toga otili smo do ranijeg hologramu, male djevojice na farmi mojih djeda i bake. Hologram se osjeao loe, imao je astmu i simp tome peludne groznice. Usto bio je usamljen zato to se zbog mnogo posla na farmi baka i djed nisu imali vremena njime baviti. U svojem sjeanju sjela sam s hologramom na kau i lupkala sam po njemu. Ostavili smo ga dok se s mojim bratom i odraslim jastvom sav sretan igrao s kockicama Lega. Zatim smo se usredotoili na hologram nastao zbog mojeg osjeaja da je moj brat kao dijete uvijek dobivao zanimljivije darove nego ja. Sjeam se da sam, tapkajui po sebi tijekom ovog tretmana, preoblikovala svoj nain razmiljanja: ini se da je glasnije od mene traio to eli " To me dovelo do jo jednog sjeanja iz djetinjstva: sjeanja na smrt moje mlade tete stradale u prometnoj nesrei. Imala sam est godina pa mi stoga nisu rekli sve pojedinosti. Kad sam nekoliko godina poslije, naavi novinski isjeak o nesrei, otkrila istinu, bila sam ljuta t o su mi lagali. Naime rekli su mi da se teta poskliznula i udarila glavom. Lupkala sam po hologramu i razgovarala sam s ocem. Rekla sam mu da je bila tuna to joj nisu rekli istinu. Dobila sam objanjenje: mislio je da mala Jo, sazna li istinu, nikad vie ne bi htjela ui u auto. Nakon tretmana reprogramiranja ivotne matrice nisam ispira zapazila nikakve vee promjene, no pet noi poslije probudila sam se u silne sate, to mi je sasvim nesvojstveno. Nisam mogla podii lijevu ruku i toliko sam se tresla da su mi zubi cvokotali. No nije bila hladna. Iako sam pokuala ostati smirena, malo sam se bojala. U glavi sam imala sliku svojih jadnih nogu kako su prije nekoliko godina, dok sam bolovala od celulitisa, bile prekrivene puslidarnom psorijazom. Razmiljajui o tome, sjetila sam se da mi je i tad ruka djelovala teko . Jo mi je neko vrijeme bilo hladno, a onda je uslijedila druga krajnost: vruina i znojenje. I taj se osjeaj zadrao neko vrijeme. Pretpostavila sam da prolazim krizu ozdravljenja. Kad sam se javila Karlu, potvrdio je da je vjerojatno o tome rije. Budui da sam imala tako naporu no, sljedei dan nisam ila na posao. Dok sam sjedila kod kue, u glavi mi se opet javila slika - slika mene kao djevojice kako se kasno naveer vraam s farme, sjedei na stranjem sjedalu s torbom punom fazonovog mesa. Posmislila sam da je to sigurno vano i zato sam tu sliku utisnula u matricu. Nekoliko sati poslije bila sam u supermarketu i nekim sam udom osjetila potrebu za mesom, koje godinama nisam jela jer me i sama pomisao na to odbijala. Nakon nekoliko tjedana iz puke sam radoznalosti provjerila kako stoji situacija s mo jim nepodnoenjem namirnica. Dok sam nakon prve pretrage reagirala na svih 48 tvari, sada nisam podnosila samo penicu, eer i jagode.

I dalje pokuavam shvatiti kako mi je bavljenje tim specifinim sjeanjima moglo pomoi da se rijeim dugotrajnih problema. No eto, opisujem svoj sluaj pet mjeseci nakon te kratke demonstracije reprogramiranja ivotne matrice i rezultati su jo tu. Ja sam, naravno, oduevljena. Jenny i kava Praktiar: James Robinson Jenny je godinama patila od iznimno rijetke alergije na kavu. Stanje joj je bilo tako teko da bi je ve i sam miris kave paralizirao. Ne bi mogla govoriti, ne bi mogla pomaknuti ni jedan dio tijela i sasvim bi izgubila kontrolu nad mjehurom i crijevima. Alergija joj je stvarala velike neprilike u drutvu zato to nitko oko Jenny nije smio piti kavu. Kad bi s prijateljicama otila u restoran, ne bi smjele naruiti kavu i Jenny se nadala da je nitko i za okolnim stolovima nije naruio. Na poslu nitko u njezinoj blizini nije smio piti kavu ni r azgovarat i s njom nakon to ju je popio. ak je i prolaenje ispred kafia u glavnoj ulici moglo biti opasno. Jennyin ivot izvan vlastita doma bio je vie-manje poput minskog polja i posvuda je sa sobom morala nositi protulijek za sluaj alergijske reakcije. Godinama ju je proganjao strah od alergije i isprobala je sve oblike konvencionalnog i alternativnog lijeenja, bez rezultata. K meni je na tretman dola kako bi iskusila neto s im se nikad prije nije susrela nit i je za to ula. Izgubila je svaku nadu da e se izlijeiti od alergije i zato je traila samo neto to e joj smanjiti nelagodu. Polako sam lupkao po Jenny i pitao je kad se alergija prvi put javila i to se dogadilo u to vrijeme. Na povrinu je gotovo odmah izronilo jedno sjeanje. Jenny je naime bila u vezi u kojoj ju je partner zlostavljao. Ono ega se odmah sjetila bila je situacija kad ju je partner jednom tukao i verbalno zlostavljao dok je bila gola. Otada se jako bojala biti gola pred nekim. Pitao sam je to osjea kad se toga sjeti. Odgovorila je: Osjeam... bijes ." Konvencionalnim smo EFT-om lupkali po bijesu. Potaknuo sam je da za to vrijeme izbacuje ljutnju, sve dok se donekle ne raspri. Usmjerio sam onda Jenny u reprogramiranje prizora u matrici na trenutak u sjeanju kad je bila gola i dobivala batine. Zamolio sam je da prie hologramu, da se predstavi, da je vrsto zagrli i kae kako je voli i kako joj je dola pomoi. Predloio sam joj da pita hologram to osjea. Budui da je odgovor glasio Gnjev", Jenny je lupkala po njoj da smanji intenzitet tog osjeaja. Zatim ju je pitala to joj treba. Odgovorila je da samo eli da netko pretue njezina deka da i sam osjeti kako je to. Jenny je pozvala svojeg brata kako bi joj pomogao da se osveti. Dao sam joj dovoljno vremena da to uini. Pitao sam zatim Jenny eli li hologram to rei njezinu nasilnom partneru. Primjerice kako se zbog njega osjeala i kako je na nju djelovalo njegovo ponaanje. Spremno je to prihvatila i neko je vrijeme bijesno izraavala svoje osjeaje. Kad je zavrila, zatraio sam Jenny da provjeri kako se hologram osjea. Odgovorila je da se osjea odlino, gnjev je sav nestao i obuzeo ju je mir. Odvela je hologram na novo mjesto i slika je na uobiajen nain kroz um i tijelo poslana u matricu . Zamolio sam je zatim da se vra ti prvotnom sjeanju i da mi kae je li to ostalo. Nije ostalo nita osim osjeaja mira. Osjeao sam da ovo nije bio uzrok alergije nego moda samo imbenik koji joj je pridonosio. Zamolio sam stoga Jenny da ispita je to zaista temeljni krivac alergije na kavu. Polako sam lupkao po njoj dok je razmiljala o tome. Onda je shvatila da je alergija na kavu nastala u situaciji kad se zbog partnerova nasilnog ponaanja morala skloniti u sigurnu kuu. U sigurnoj kui mnogo je ljudi neprestano pilo kavu i miris ju je sad podsvjesno vraao strahu i traumi iz tog vremena Zamolio sam je da potrai neko istaknuto sjeanje i sigurne kue. Kad je imala jasnu sliku sebe, okoline i ostalih ljudi, usmjerio sam je u duljnje reprogramranje priznora u matrici. Lupkajui po njoj, zamolio sam je da prie svojem mlaem jastvu, da se predstavi i kae da joj je dola pomoi. Predloio sam joj da vrsto zagrli svoje mlade jastvo, da joj kae kako je jako voli i kako razumije sve to je prola i to jo prolazi. Takoer sam joj rekao da da mlaem jastvu do znanja kako ne mora patiti sama zato to e joj Jenny pomoi i uiniti sve to je u njezinoj moi da joj bude bolje. Jenny je pitala mlade jastvo kako se osjea dok lupka po njoj. Odgo vorila je da se boji, pa smo lupkali po strahu. Jenny je zatim pitala to bismo mogli uiniti da se osjea sigurnije i postoji li tko koga bismo mogli dovesti kako bi je zatitio. Htjela je uz sebe oca i brata. Obojica su je zagrlili i dali joj do znanja da je sigurna. Predloio sam zatim Jenny da njezinu mlaem jastvu ispunimo koju elju. Htjela je napustiti sigurnu kuu i proetati se predivnim liva dama po kojima se neko igrala. Rekao sam joj da se ne uri, da uiva u lijepoj etnji s mladim jastvom te da mi kae kada dosegnu kakav plato kako bismo mogli krenuti na sljedei korak. Kad je osjetila da je proces zavrio, Jenny je vrsto zagrlila svoje mlade jastvo i rekla joj da je voli. Ovo je sjeanje na uobiajen nain prolo umom, kroz tijelo i srce i na kraju, poslano je u matricu Kad je bila spremna, zamolio sam Jenny da se vrati prvotnom sjeanju i kae to vidi. Odgovorila je da je ostalo samo novo sjeanje na livadu t e daje ono sretno i pozitivno. Kako bih ga provjerio, pitao sam je to misli o tome da pomirie kavu. Nevjerojatno, ali odgovorila je da ne bi imala nita protiv. Zamolio sam je da vizualizira sebe kako mirie kavu. Nije bilo apsolutno nikakve reakcije. To je bilo veoma neobino, jer je ve i sama p omisao na kavu izazivala nekakvu reakciju. Jenny je silno eljela testirati svoj napredak. To je bilo protivno smjernicama obuke koju sam proao za reprogramiranje ivotne matrice, a u kojima se jasno navodi da se takva teka alergija ne bi smjela testirati. Meutim Jenny je na sebe preuzela odgovornost testiranja svoje reakcije. Istaknula je da joj alergija ionako upravlja svakim trenutkom u ivotu te da se esto susree s mirisom kave. Pripremila je protulijek i upalila ine to da inim pone li se paralizirati. Nakon toga donio sam staklenku kave i dao joj da je gleda. Bilo kakvu reakciju koja bi se pojavila spremno bih tretirao konvencionalnim EFT-om, meutim reakcija je nekim aom izostala, Nakon toga Jenny je htjela da joj zatvorenu staklenku drim pod nosom, Neprestano sam traio bilo kakve znakove alergijske reakcije, no nije ih bilo. Onda sam uklonio poklopac. Jenny je i dalje bila dobro. Pokazao samo joj da je folija jo gore te da, prije nego to je maknem, mo ram provjeriti ima li kakve reakcije. I dalje je bila dobro. Kad sam bio siguran da je spremna, probuio sam foliju, sjedei podalje od nje. Zatim sam joj postupno pribliavao staklenku, a ona je udisala miris kave. Sa svakim korakom traio sam znakove reakcije. Bio sam sve blie, a onda je nenadano zgrabila staklenku iz moje ruke i stavila je pod nos, duboko udiui! Nasmijeila se od uha do uha. Nije mogla vjerovati da moe mirisati kavu i osjeati se dobro. Jenny nije imala nikakvu elju za konzumiranjem kave. ivot joj se bitno promijenio otkako je miris kave nije paralizirao. Poslije mi je javila da moe drati otvorenu staklenku i duboko udisati, a da ne osjea nikakve fizike ni emocionalne posljedice. Bila je sasvim smi rena i nije imala problema s tim da je netko vidi golu. Mislim daje bila veoma hrabra to mi je dopustila da testiram rezultate naeg rada. Iznimno sam joj zahvalan. Iako je klijentica inzistirala na tome da testira svoju alergiju, naglaavamo da su okolnosti njezina sluaja bile neobine te da obino ne preporuamo testiranje alergije ovakvog intenziteta. Adam i kutija s alatom Praktiarka: Gina Schofield Adam mi se obratio jer je imao osjeaj da mu ivot nema svrhu; nije ispunjavao svoje potencijale i bio je veoma frustriran, l ako je vrlo kreativna osoba, te kolovani keramiar i stolar, nikad svojim vjetinama nije dovoljno zaraivao i obino je drao teajeve za hobiste i dekorirao za druge ljude. Mada ga je to djelomice zadovoljavalo, osjeao je da u svojoj kreativnosti nije onoliko slobodan koliko bi lo elio biti. Imao je problema i s privlaenjem novca. Uvijek je nekako spajao kraj s krajem, no rijetko je imao osjeaj financijske sigurnosti. Zamolila sam ga da u postocima izrazi koliko vjeruje u sljedee tvrdnje Nije u redu imali vie novca od ostalih", i nosilo je 70 posto; Ne zasluujem ljubav", takoer 70 posto; Nije fer" 80 posto. Razmatrajui ova sutinska uvjerenja, iznenada je spomenuo kako nije zavrio teaj umarstva koji je zapoeo, jer bi morao poduavati sk upine, a smatrao je da to nije u stanju. Meutim kad mu je prijatelj koji ga je zaposlio rekao da je za praksu poduavanja mogao iskoristiti postojeu skupinu, Adam je shvatio da je sam sebe sabotirao. Bio je razoaran sobom to nije stekao potrebne kvalifikacije i to si nije omoguio da radi neto to doista voli - da bude u umi i da se s djecom bavi kreativnim radom. Zamolila sam ga da razmisli o toj situaciji i da se unese u osjeaj. Rekao je da se radilo o oaju kojem je subjektivna jedinica nelagode iznosila osam. Vidio ga je u naranastoj boji, kao mljevenu penicu. Izveo je krug lupkanja po tom naranastom oaju' u trbuhu, n azivajui ga i mljevenom penicom, to je izazvalo mnogo smijeha i brzo pridonijelo promjeni osjeaja. Kad sam ga pitala, rekao je da se osjeaj promijenio u razoaranje te da je sad bio u prsima. Pitala sam: Da je ivotinja, o kakvoj bi se ivotinji radilo?" Odgovorio je: O plavoj etvrtastoj antilopi." Pitala sam to mu ivotinja eli rei. Zato me nisi zavrio? to te omelo? To je tako tipino za tebe. "

Izveli smo nekoliko krugova konvencionalnog EFT-a uz reenicu ta plava etvrtasta antilopa koja je razoarana." Pitala sam Adama misli li da zasluuje biti sretan u ivotu. Tvrdnji ne zasluujem sreu" pripisao je 80 posto. Pitala sam ga kako se antilopa sad osjea. Ispruila se i protegnula po njegovim ramenima pa sve dolje u ruke. Pitala sam ga kako se osjea - odgovor je glasio: Frustrirano." Pitala sam ga zato ne moe izai. Odgovorio je: Ne elim je pustiti ." Pitala sam ne puta li je zato to vani nije sigurna. Odgovorio je: Da." Pitala sam nije li sigurna da bude kreativna i da ispuni njegove potencijale. Odgovorio je: Dal" Onda se iznenada sjetio svojeg oca kad mu je kao petogodinjaku dao djeju kutiju s alatom. Bili smo uz hologram. Adam je uao u prizor. Dobio je krasnu kutiju s djejim alatom i bio je jako uzbuen. No otac mu nije dao nikakvo drvo ili kakav drugi materijal da radi s njim. I zato je kreativni i poduzetni petogodinji Adam zabio avle u prag ulaznih vrata kako bi onemoguio lopovima da udu u kuu ! Usmjerila sam Adama da lupka po hologramu koji je poeo plakati kad se otac naljutio to je zaavlio ulazna vrata. Holo gram se brzo smirio. Pitala sam koju je ivotnu pouku mali Adam izvukao iz ovog dogaaja Odgovorio je: Da se trebam bojati izrazili sebe i isprobati stvari." A onda je odrasli Adam zaplakao i rekao: Upravo sam otkrio zato nikad nisam mogao ivjeti od svojeg rada i zato sam uvijek sabotirao samog sebe. Nauio sam da je opasno i da u biti kanjen bude m li kreativan i budem li slijedio svoje potrebe." Adam je nastavio lupkati po hologramu. Zamolila sam da pita hologram to osjea. Rekao je: Mogu se igrati kako elim." Izveli smo jedan krug lupkanja na tu temu. Adamov je hologram sad bio mnogo mirniji. Predloila sam mu da ga pita to bi volio da se dogodilo umjesto oeva korenja. Rad o bi da mu je otac pokazao kako se koristiti alatom i da mu je dao materijal s kojim je mogao raditi. Odrasli Adam zamislio je kako lupka po ocu. Hologram je rekao ocu kako bi volio da mu pokae kako se koristi alat. U ovom prizoru otac je spremno pomogao. Nije znao da je na njemu da pomogne svojem sinu nego je ekao da mali Adam pita, to ovaj nije uinio. Stoga kad je hologram zamolio oca za pomo, spontano su zajedno izgradili minijaturna vrata i okvir i mali je Adam bio oduevljen. I tekla sam Adamu da pita hologram ele li otii nekamo i zabaviti se. Adam, hologram i otac otili su graditi kuicu na drvetu. Nakon to je sve to bilo jedno ugodno iskustvo, Adam je novu sliku unio u um pa u srce. Intenzivirao joj je boje i pozitivne emocije, a onda ju je poslao u polje. Kad je otvorio oi i vratio se u sadanjost, zamolila sam ga da nakratko opet zatvori oi i da se vrati u sjeanj e kad mu je otac darovao alat kako bi vidio je li se slika promijenila. Rekao je da je prizor sad vrlo sretan: mali Adam trai oca da mu pokae kako da se koristi alatom. Otac mu pokazuje i onda zajedno u upi izrauju predmete. Prijanji oaj i osjeaje izrazili smo tvrdnjama Nije fer", Nije u redu imali vie novca od ostalih" ,"Ne zasluujem ljubav" i Ne zasluujem sreu". Rekao je da s tim vie nema problema i da mu nije jasno kako je ikad i imao. Na kraja tretmana Adam je bio mnogo sretniji i djelovao je prisutnije. Simptomi prehlade, koji su na poetku tretmana bili veoma vidljivi, povukli su se. Adam je s lakoom mogao zamisliti da se kvalificira umara. Vie nije imao potrebu sabotirati svoju kreativnost. Usto antilopa se pretvorila u dvije antilope, svaka u jednoj ruci, obje spremne da rade kroz njega i da stvaraju! Nekoliko dana poslije Adam mi je rekao da napokon vie ne obilazi trgovine s rabljenim djejim alatom koji daruje sinovima. Usto sad se lake povezivao i igrao sa svojim djeacima i u potpunosti je u njima mogao uivati. Od alergije do obilja Praktiarka: Sondra Rose Amber je ivotna trenerica koja je itav ivot patila od alergija i astme. eljela je raditi na nekim od svojih ranih sjeanja kako bi smanjila i, po mogunosti, eliminirala simptome koji su je muili. Ve je prije radila s jednim praktiarom i bila je svjesna veze izmeu alergija i str aha od svijeta. Bila je iznimno osjetljivo dijete koje je odrastalo u predgrau u kaotinom kuanstvu s mnogo vike i stresa zbog nedostatka novca. Odluile smo se pozabaviti sjeanjem na anafilaktiki ok izazvan brazilskim oraiem koji je pojela za Boi. To joj se dogodilo u dobi od o sam godina kad je posjetila obitelj svojeg ujaka alkoholi ara. Amber je ve na prijanjim tretmanima najvei dio nelagode vezane uz ovo sjeanje oslobodila konvencionalnim EFT -om, no sad je htjela isprobati reprogramiranje ivotne matrice. U sjeanju je bila na odjelu Hitne gdje su joj pruali pomo zbog alergijske reakcije. Ula je u sliku, prila hologramu i otkrila da se jo boji zbog oteanog disanja i zbog stegnutosti grla. Lupkale smo po fizikim simptomima sve dok se hologram nije opustio. Onda smo je pitale to joj jo treba. Nije joj se sviala hladna atmosfera bolnice i htjela je otii. Nije htjela kui jer se ondje nije osjeala sigurnom. Pitala sam je kamo eli. Tada se dogodilo neto neoekivano, iako ne ba sasvim iznenaujue, s obzirom na Amberino djetinjstvo ispunjeno strahom. Hologram je poelio sasvim novo djetinjstvo i stvorio je novu sliku: ivjela je u kui u Londonu. Imala je bogate roditelje k oji su izgledali poput njezinih stvarnih roditelja samo to su bili oputeni, sretni, puni ljubavi i veoma velikoduni. Kua je bila ispunjena crvenim i zlatnim ukrasima, mnotvom hrane te osjeajem sree i obilja. Amber je toliko uivala u novoj slici da je ostala s hologramom vie od 15 minuta, detaljno opisujui prizor. U slici su se, zapravo, ostvarivale sve boine elje koje je imala kao dijete. Uz nju su bili samo lanovi obitelji koje je hologram volio. Dok je bila s hologramom u slici, lice joj se ozarilo oputenim i blaenim osmijehom. Nisam je uope pourivala i ovo je na nju imalo vrlo jak terapeutski uinak. Integrirale smo hologram tako to ga je Amber udahnula u srce, a onda i u polje. Zamolila sam je da provjeri je li ostalo to napetosti u prvotnoj slici. Osjeala se dobro i oputeno. Jasno da nije trebalo provjeriti njezinu alergiju na brazilske oraie. Prihvatila je to s obzirom na to da joj alergija nije bila problem u svakodnevnom ivotu. Vie ju je privlailo druenje s hologramom u novoj slici i upijanje pozitivne energije. Javila mi se nakon tjedan dana. Bila je okirana promjenama u ivotu. Ve ijedan dana nakon tretmana reprogramiranjem ivotne matrice udvostruio joj se broj klijenata, a s njima i prihod. Tri mjeseca poslije smanjio se intenzitet alergijskih simptoma i gotovo da uope nije tre bala lijek protiv astme. No smatrala je da na tome treba jo raditi. Amber je uspjela odrati razinu financijskog obilja i sad se sprema povisiti cijene svojih usluga. Produbila je uvjerenje u s voju sposobnost da privue ono to eli te se osjea oputenijom i sretnijom glede novca. Charlie i nova kola Praktiarka: Carol Crowther Charlie je vrlo simpatian, osjetljiv i inteligentan 11-godinjak. Oboava igrali nogomet, odani je navija Manchester Uniteda i po mojem miljenju duhovniji je nego to bi se oekivalo za njegovu dob. Charliejeva me majka zamolila da posljednjih tjedana osnovne kole odrim s njima tretman. Poloio je testove i u rujnu je trebao krenu ti u srednju kolu. Brinuo ga je neugodan dogaaj s dva starija djeaku koji su takoer trebali pohaati njegovu novu kolu. Za prvi mi se tretman tradicionalni EFT uinio primjerenijim. Filmskom tehnikom i lupkanjem uspjeno smo uklonili tjeskobu izazvanu sjeanjem. Lupkali smo i po tjeskobi koju je osjeao glede duge vonje autobusom do nove kole. Charlie je poslije doao i na moje predavanje i izlaganje o EFT-u. Izloio je ak i poster s tokama za lupkanje koji je nacrtao kako bi sudionicima olakao praenje predavanja. Vrlo je brzo nauio itav proces i s prilinom je sigurnou primjenjivao EFT . Drugi tretman imali smo nekoliko dana prije poetka polaska u novu kolu. Bio je zabrinut zbog prvog kolskog dana. Budui da je s takvom lakoom prihvatio EFT, odluila sam isprobati s njim i reprogramiranje ivotne matrice. Dogodilo se doista neto nevjerojatno i mislim da e to njegove rijei najbolje doarati: "Bio sam zabrinut zbog polaska u novu kolu. Carol mi je pokazala kako da svladam svoje strahove. Traila je da razmiljam o nekim prijanjim trenucima kad sam se bojao ii u kolu. Dok je lupkala po meni, sjetio sam se prvog dana u osnovnoj koli. Nisam elio ii. Carol me zamolila da uem u sliku, da sjednem na stranje sjedalo oeva auta, iza sedmogodinjeg Charlieja, te da lupkam po njegovu strahu od kole. Carol mije pomogla da zamislim da s tatom stojim na igrali tu. Vidio sam sebe kako u dobi od sedam godina stojim u svojoj kolskoj zgradi. Otac je govorio uiteljici da se jako bojim. Obgrlio sam ga i zarinuo glavu u njegov trbuh. Lupkao sam po svojem mlaem jastvu kako bih mu pr ivukao pozornost. Okrenuo se i vidio me. Rekao sam mu tko sam. Lupkao sam po njemu i odveo ga u obilazak kole. Vratili smo se na igralite i predstavio sam ga njegovim novim prijateljima. Onda sam mu rekao da u se brinuti za njega. Bio je jako sretan. Zatim sam ga odveo do uiteljice i oprostio se. Otac je otiao, no on je i dalje bio prilino sretan. I zato sam sada, kad se brinem zbog polaska u srednju kolu, pozvao svoje 18-godinje jastvo da me provede novom kolom, da mi pokae gdje je to i da se brine za mene. Kad krenem na fakultet, pozvat u svoje 21 -godinje jastvo!"

Josiena potreba daje shvaaju ozbiljno Psihoterapeutkinja i praktiarka EFT-a: Rachel Kent Katkad sam kao psihoterapeutkinja u svojoj praksi poticala klijente da kau svojim roditeljima to ih ide, kao da su s njima u prostoriji. Klijenti bi onda osjetili olakanje i kominost obavljena posla. Katkad klijent to bi mogao uiniti zato to je bio naviknut emocionalno podravati roditelje i ne izraavati svoje negativne osjeaje. U takvom bih sluaju pitala klijenta to bi roditelju dalo dovoljno snage da uje klijentove osjeaje i zamolila bih ga da zamisli da roditelj ima tu snagu. Sljedei primjer pokazuje kako sam na klijentici primijenila reprogramiranje ivotne matrice da bih postigla jednak cilj, s prilino dojmljivim rezultatima. Josie je dola na tretman EFT-a jer se osjeala kao promaaj". Imala je odline planove u ivotu, ali se iz nekog razloga koila u njihovu ostvarivanju. Jo nije mogla tono odredili to je tomu uzrok. U naem uvodnom razgovoru primijetila sam kako vjeruje da je ljudi na poslu ne shvaaju ozbiljno. Smatrala je da je to koi u samostalnom odravanju radionica osobnog razvoja. Zamolila sam je da se prisjeti nekog trenutka kad je ljudi nisu shvaali ozbiljno". Sjetila se kako je nedavno staroj kolskoj prijateljici oduevljeno govorila o odlinim novim tehnikama koje je isprobavala u svojoj terapijskoj praksi. Prijateljica je podignula obrvu uz izraz koji se Josie ini kao: Daj me ne zafrkavaj." Josie se odmah posramila i eljela se sakriti, alei to je ita spominjala. Potaknula sam je da obrati pozornost na ono to trenutano osjea u tijelu. Lup kale smo po tom osjeaju. Intenzitet srama se smanjio i pojavio se gnjev. Lupkale smo po osjeajima kako su nailazili. Dok smo lupkale, palo mi je na pamet da bi bilo dobro vratili se nekom ranijem sjeanju kad se osjeala da je ne shvaaju ozbiljno, i vidjeti kako se lo na nju odrazilo. Pitala sam: Sjea li se nekog ranijeg trenutka, moda iz djetinjstva, kad te nisu shvaali ozbiljno? Kako si se zbog toga osjeala?" Josie je spustila pogled i zamislila se. Primijetila sam kako joj se lice zarumenjelo. ega si se sjetila?", pitala sam. Josie je poela neujednaeno disati i isprva nije mogla rei ni rije. Nastavile smo lupkali. Josie mi je rekla da je imala sedam godina i da je s roditeljima i starijim bratom i sestrom sjedila u kuhinji njihove obiteljske kue. Svi su o neem razgovarali nije se mogla sjetili sadraja, jer nije bio bitan. Sumirala je da je ono to ima rei vrlo vano i ekala je da doe na red. Svi su govorili u isto vrijeme. Imala je osjeaj da e eksplodirati ne uspije li rei to eli. Napokon, uslijedila je stanka tako da je mogla doi do rijei, no zbunila se jer je tako dugo ekala. Izdvojilo se nekolikostvari koje su u tom trenutku za nju imale emocionalan intezitet. Prvo, otac je nije gledao dok je govorila. Drugo, namrtio se (zbog toga bi svaki put imala osjeaj da ima krivo). Tree, sestra i brat znaajno su se pogledali podrugajui joj se. Josie je bila shrvana i posramljena. Zbunila se i nitko je nije shvatio ozbiljno. Lupkala sam po Josie. Zamolila sam je da u svijest prizove svoje sed mogodinje jastvo, da mi opie kako je odjeveno i gdje se nalazi u pro storiji. Josie mi je opisala malu djevojicu svijetlosmee kose, u zelenoj haljini, s tenisicama na nogama. Nakon toga objasnila je svojem hologramu tko je i to e uiniti. Hologram je to prihvatio. Poela je lupkati po njoj. Osjetila je kako se povrijeenost najprije intenzivira, a onda poinje s labjeti. Zamolila sam Josie da sazna to hologram eli da se dogodi. Je li eljela s nekim razgovarati o tome kako se osjea? Mala je Josie eljela ocu rei da je povrijeena. Isto je tako htjela da je shvaa ozbiljno kad ima neto rei. Meutim neto ju je sputavalo da to kae. Pitala sam je to se treba dogoditi. Rekla je da ima potrebu zatititi oca i da bi ga bilo sram kad bi mu rekla da je povrijeena i gnjevim, a ona to ne moe podnijeli. Dakle, to se trebalo dogoditi? Iznenada se sjetila kako bi mogla lupkati po ocu. Moda bi tad imala osjeaj da je dovoljno snaan da je poslua. I tako je starija Josie lup kala po ocu i rekla mu da saslua to mu mala Josie eli rei te da je pritom shvati ozbiljno. Mala je Josie osjetila golemo olakanje to otac dobiva podrku . Sad je mogla izraziti svoju povrijeenost i gnjev koji je osjeala prema njemu. Ono to je tad iskusila imalo je iznimno terapeutski uinak na nju: naime otac je rekao da mu je ao to se obitelj tako ponaala prema njoj samo zato to je najmlaa. Imali su privatan razgovor, a ja sam nastavila lupkati po njoj. Kad je Josie osjetila razrjeenje, pitala sam je to se jo treba dogoditi. Odgovorila je da gleda sestru i brata kako bi osjetila treba li im to rei. Meutim budui da su vidjeli to se dogodilo s ocem, izraz lica im se promijenio i sad su bili prilino ozbiljni. Josie je osjetila da je napokon shvaaju ozbiljno. Za plakala je od olakanja i smatrala je vanim da im oprosti to su se tako ponaali prema njoj. Stvorena je predivna novu slika, Josie je odluila da e svi zajedno otii na plau na kojoj su u stvarnom ivotu proveli mnoge praznike. Razlika je ovaj put bila u tome to se Josie osjeala jednako vanom kao i ostali i to joj je ostalo radosno novo sjeanje. Kad je novu sliku poslala u polje, zamolila sam je da se vrati prvotnom sjeanju i provjeri je li ostalo to povrijeenosti ili srama. Tekom se mukom pokuavala prisjetiti slike, s obzirom na to da se inila nevanom. Sad je imala predivno sjeanje koje ju je ispunjavalo osnaujuim osjeajima. Razgovarala sam s Josie nekoliko tjedana poslije i pitala sam kako je prola radionica koju je vodila. Sva je doslovce blistala. Bila je samo uvjerena, ostvarila je dobar odnos s polaznicima i svi su je shvaali ozbiljno. Izzy i jednorog Praktiarka: Emma Summers Bili smo na kamperskom godinjem odmoru u Francuskoj. Postavili smo ator tik do ume. Moja devetogodinja ki lzzy ula je da u kraju ima veprova i to ju je poelo plaiti, osobito nou. Nekoliko dana nakon naeg dolaska prestrailo ju je njukanje koje je ula usred noi pa se morala zavui nekomu u krevet kako bi se smirila. Sljedeu no, u vrijeme spavanja, jako se zabrinula zbog bradaviastih svinja", kako ih je zvala. Unato uvjeravanju da su bradaviaste svinje" jako plaljive, da je kamp doista siguran i da su svuda oko nje odrasli, Izzy se nije smirivala i odbijala j e ostati sama. Odluila sam primijeniti reprogramiranje ivotne matrice, koje je Izzy drae od konvencionalnog EFT-a, jer vie odgovara njezinoj bujnoj mati. Zumolila sam lzzy da zatvori oi i poela sam tapkati po njoj. Traila sam da zamisli svoje budue jastvo usnulo u atoru te noi. Pitala sam je kako se ta budua Izzy osjea. Odgovorila je da se boji da e bradaviaste svinje ui u ator. Pitala sam je treba li to unijeti u sliku kako bi zatitila usnulu Izzy moda anele, svjetlo ili kakvu poseban ivotinju (znajui da su joj ivotinje osobito drage). Rekla je da eli konja. Pitala sam kakve e biti boje, odgovorila je bi jele. Zamolila sam je da zamisli arobnog bijelog konja kako stoji uz usnulu Izzy, uvajui je od bradaviastih svinja. Pitala sam je treba li usnuloj Izzy jo neto da bi se osjeala sigurnom. Rekla je da konj isijava bijelo svjetlo kojim okruuje te da ima rog. Pitala sam j e radi li se o jednorog, potvrdila je. Pitala sam zatim ima li jednorog ime. Odgovorila je da se zove Zvjezdan (to je lik iz knjige koju jako voli), Zamolila sam je da zamisli usnulu Izzy okruenu arobnim bijelim svjetlom kojim ju je titio Zvjezdan, stojei itavu no uz nju kako se nebi bi bojala bradaviastih svinja. lzzy je djelovala smireno i bila je zadovoljna svojom vizualizacijom. Zamolila sam je da prizove sliku u svijest, da je poalje u srce, a onda u univerzum. Nakon ovog tretmana Izzy nije imala nita protiv da je poljubim za laku no i da izaem iz atora. Sljedee sam jutro ve zaboravila na itavu stvar kad mi je lzzy sama od sebe rekla da je upalilo": uope se nije bojala bradaviastih svinja. Takoer je prvi put to jutro krenula u malo istraivanje ruba ume. Do kraja boravka vie je nisu muile nikakve bradaviaste svinje. Carol i majina ljubav Praktiarka: Claire Hayes Carol, inteligentna i samosvjesna sredovjena ena, pokretala je vla stiti posao. Bila je psihoterapeutkinja i mnogo je radila na sebi, no kad bi joj zatrebala dodatna pomo, dola bi na EFT. Razlozi zbog kojih je dola na ovdje opisane tretmane bili su razliiti, no, !u \o to se esto dogaa, sutinsko sjeanje koje je izbilo na povrinu bilo je isto. Na prvom tretmanu primijenile smo filmsku tehniku, a na drugom reprogramiranje ivotne matrice. Oba su tretmana dovela do velikog olakanja i pozitivnih rezultata, no postojale su i bitne razlike koje vrijedi istaknuti. Carolin prvi tretman bio je svojevrsno hitno pruanje pomoi EFT -om. Vrebala je naveer odrati javni govor u kojem bi prvi put lokalnoj zajednici predstavila svoj rad, no ujutro je shvatila da je prestravljena. Imala je iskustva u dranju javnih govora i u voenju radionica, tako da je znala da je ovo veoma neobino. Kad sam je pitala to osjea dok se zamilja pred sluateljstvom te veeri, odgovor je glasio: Ne vidim se. Nisam ondje' Poel a je plakati. Kad sam je zamolila da se prisjeti nekog trenutku u kojem se jednako osjeala, odmah se sjetila jednog dogaaja iz djetinjstva. Bila je najstarija od svoje brae i sestara. Sjetila se kako je jednom u dobi od est godina stajala u kuhinji. Majka joj je bila okrenula leima i obavljala svoje poslove, tako da kad ju je Carol neto pitala, nije bilo odgovora. Carol joj je tad predbacila da nikad nema vremena za nju. Majka joj je odgovorila da, iako je stalno neim zaposlena, voli Carol te da e joj ona uvijek biti posebna. ovjek bi pomislio da je ovo pozitivno sjeanje, no ne i za Carol. Nisam joj vjerovala", odgovorila je.

Najprije smo primijenile filmsku tehniku konvencionalnog EFT-a. Lupkale smo po osjeajima koji su se javljali, pa tako i po onima koji su govorili Nevidljiva sam" i U mojoj obitelji nema mjesta za mene". Pozabavile smo se zatim sutinskim uvjerenjem: Ne zasluujem disati. Ne bih trebala postojati." Carol se nasmijala shvativi da nije nikakvo udo to se nije mogla vidjeli pred skupinom te veeri! Lupkale smo po uvjerenjima da ne zasluuje disati i postojati, i subjek tivna jedinica nelagode spustila se s deset na nulu. Shvatila je da joj je majka odgovorila upravo ono to je trebala odgovoriti. Sad je mogla sebe vidjeli kako blista pred publikom koja je vidi, uje i cijeni. tovie, njezina je prezentacija odisala samopouzdanjem i pribavila joj je mnotvo novih klijenata. Nekoliko mjeseci poslije Carol je dola na tretman zbog osjeaja da se ne moe nosi ti s poslom. Opet ju je ekao vaan trenutak u javnosti u kojem je trebala predstaviti novi proizvod. Bila je prilino uznemi rena i napetost koju je osjeala ocijenila je desetkom. Zadubivi se u problem, uoila je da je istodobno mui strah od uspjeha" i strah od neuspjeha". Strah od uspjeha" podupiralo je uvjerenje Moram biti uspjena", a strah od neuspjeha" uvjerenje Obina sam pozerica". Lupkale smo kako bismo otpustile neke od tih dominantnih emocija. Kad sam je zatraila da prizove relevantno sjeanje, opet se sjetila trenutka u kuhinji. Iznenadila se jer je mislila da je to razrijeila. Objasnila sam da se u tom sjeanju jo nalazi hologram s kojim treba raditi, te da to sjeanje moemo posjetiti reprogramiranjem ivotne matrice i vidjeli to se dogodilo. Bila je zaintrigirana i spremno je ula u sjeanje. Zamolila sam Carol da se predstavi hologramu i da objasni kako joj je dola pomoi. Hologram se razveselio velikoj Carol i zajedno su otile na hologramovo sigurno mjesto, u njezinu sobu. Hologram je sjeo Carol u krilo i nauio kako lupkati po arobnim tokama". Svidili joj se u Carolinu krilu, no ubrzo je odjrila majci. Objasnila joj je arobne toke " i zajedno su se popele natrag u sobu.Ovaj put hologram sjedio u majinu krilu, a Carol tiho po strani. Hologram je lupkao po majci i majka je uspjela izraziti svoje osjeaje tako da ih je hologram mogao razumjeti. Majka ju je dugo drala u naruju i zajedno su gledale kroz prozor, prema jezeru, osjeajui se povezanima u ljubavi bez ikakvih pritisaka. Nakon to se Carol smirila i nakon to smo provjerile eli li hologram jo to, vratila se u sadanjost. Carol je bila zateena ljepotom ovog novog odnosa s majkom. Iscijelio je dio koji nije vjerovao u nju. Prije je u potpunosti razumjela da ju je majku voljela i da je davala sve od sebe, no sad je to osjeala i u srcu. Jasno da su se uvjerenja Moram biti uspjena' i Obina sam pozerica rasprila sama od sebe. Budui da je sad u potpunosti osjeala majinu ljubav; ta uvjerenja vie nije imalo to hraniti. Carol se, obnovljenog optimizma i ener gije, ponovno okrenula svojem poslu. Oba su tretmana djelovala i oba su bila korisna. Carol je smatrala da ju je reprogramiranje ivotne matrice oslobodilo dubokog osjeaja povrijeenosti. Uinci ovog tretmana nastavljaju se manifestirati, i to ne samo u otvorenijem odnosu s majkom. John i napadaji astme Kako je John Billough sam na sebi primijenio reprogramiranje ivotne matrice Prolo ljeto prekinuo sam desetogodinje redovito koritenje inhalatora na bazi steroida i antihistaminika i uzimanje drugih oralnih lijekova kako bih se iskljuivo EFT-om pokuao osloboditi astme i simptoma peludne groznice. Poetni su rezultati bili dobri zato to su se lupkanjem simptomi uvijek povlaili, no jednako su se tako vraali kad bih se izloio peludi. Otkrio sam takoer da je moja alergija na maju dlaku, prainu, dim i parfeme prilino otporna na EFT, ak i da se moda pogorala nakon estomjesenog neuzimanja lijekova. Unato tomu odluio sam ustrajati jer sam bio uvjeren da u na kraju nai sutinski uzrok svojih alergija. Probudio sam se jedan dan proli Ijedan u pet ujutro zaepljenog nosa i oteanog disanja jer sam prethodni dan radio u vrtu. Nakon to sam nekoliko krugova lupkao po samim simptomima, primjetio sam verziju sporog EFT-a" (zatvorenih sam oiju po svakoj toki lupkao minutu ili dvije) ekajui da na povrinu izbiju slike/filmovi povezani sa simptomima/osjeajima. Na moje iznenaenje, pojavilo se prilino mutno sjeanje na oevu i maehinu glasnu svau dok ja, kao petogodinjak, bespomono stojim sa strane. Pokuao sam pronai film na kojem bih mogao raditi i primijeniti filmsku tehniku EFT-a, no nisam uspio. Sjeao sam se bezbrojnih slinih svaa nasumce rasprenih po mojem djetinjstvu i tinejderskim godinama. Veina je nalikovala na kaleidoskop gnjevnih pogleda, glasnog vikan ja, bijesnoga govora tijela, iznenadnih pokreta i lupanja vratima, a svaka je u meni stvarala doja m nepredvidljivosti i izazivala sirah od fizikog nasilja. Sada znam da sam se kao dijete s time nosio lako da sam se disocirao, elio sam nestati i prestati postojati. Moda je zato moje sjeanje na djetinjstvo tako mutno. U nedostatku neeg specifinog, izmislio sam kratak (dvominutni) scenarij i naslovio sam ga Film o stranoj mami i stranom lati". Dijete u filmu imalo je otprilike pet godina, to odgovara mojoj dobi kad sam poeo ivjeti s tatom i maehom. Dotad sam ivi o s bakom. Majka mi je, dok sam imao deset mjeseci, zbog tuberkuloze (od koje se nikad nije oporavila) zavrila u privatnom sanatoriju. To mi se uinilo savrenom prilikom za primjenu reprogramiranja ivotne matrice. I stoga sam zamislio svoje 61-godinje jastvo kako lupim po petogodinjem djeaku i pita ga kako se osjea. Nije mogao odrediti razinu intenziteta, no bilo je oito da se jako boji. Izveli smo nekoliko krugova lupkanja na naslov filma. Moje odr aslo jastvo pretpostavilo je da je strah izazivala moja temperamentna maeha talijanskog podrijetla. U tom mi se trenutku oteano disanje" pretvorilo u pravi napadaj astme. U potpunosti sam osjetio petogodinjakov strah zato to sam se i sam zabrinuo hou li preivjeli napadaj koji sam, kako se inilo, iza zvao lupkanjem. I to smo vie lupkali po strahu od maehinih osjeaja, to je napadaj bio gori! Kad sada razmiljam o lome, mislim da je to bio jedan od najstranijih napadaja astme koji sam ikad imao. Sreom, kao iskusan terapeut, znao sam da pogoranje simptoma esto znai da smo na pravome putu. Kako je u ovakvim trenucima ustrajnost presudna, prisilio sam se da nastavim. I kad je moje prilino efovsko odraslo jastvo napokon steklo dovoljno prisebnosti da pita petogodinji hologram ega se boji, hologram je odmah odgovorio "Bojim se oevog vikanja. Bojim se da e me udariti. im smo poeli lupkati po tome, astma se odmah gotovo sasvim povukla! Napadaji poput ovog nikad se nisu povlaili tako brzo, ak ni uz najjae lijekove. Moje odraslo jastvo nije imalo pojma da je oevo vikanje bilo glavni sutinski uzrok, iako moram priznati da mi se to sad ini oitim. Usto, tijekom lupkanja otkrio sam da moje petogodinje jastvo ne moe rei Duboko i potpuno prihvaam sebe'' pa ni Dobro sam dijete", nego se zado voljavalo reenicama poput Baka me voli do neba'. I poslije, s mnogo emocija, Baka i John vole me do neba . Tijekom daljnjeg lupkanja otkrio sam da moj hologram jako voli maehu, doivljavajui je kao toplu, majinsku, ensku osobu punu ljubavi koja mu prua valnu zatitu pred oevim gnjevom. Mogu to sada prihvatiti, jer sam to uo od samog holograma, no tada me sasvim iznenadilo i postojalo je u meni samo kao zapameni osjeaj. Lupkali smo po mojim osjeajima prema roditeljima i hologram se jako razveselio shvativi da su oev gnjev i frustracija prikrivali duboku ljubav prema svima nama te da su na neki nain odraavali njegovu bol zbog gubitka ene, koja je umrla prije neto manje od godine dana od tuberkuloze. Zavrili smo s lupkanjem kupajui se u moru ljubavi, pri emu sam ja (kao 61 -godinjak i 5-godinjak) vrsto grlio plianog psia kojeg ena i ja drimo na krevetu, ljubio ga u nos i osjeao snaan protok ljubavi u oba smjera. Iako su moji klijenti esto osjeali ovako snano otputanje, meni se to sad pnn put dogodilo i doista je davalo golem osjeaj slobode. Moda me najvie ohrabruje injenica to se u meni sad javlja sasvim drugaiji, duboko pozitivan osjeaj kad se u mislima vratim u doba kad sam imao pet godina. Godinu dana poslije John je dodao: Nastavio sam EFT-om raditi na astmi i prolo je ve deset mjeseci kako ne reagiram na pelud i prainu. Iako i dalje postoji odve dena preosjetljivost na neke druge alergene, nadam se da e mi spoj reprogramiranja ivotne matrice i drugih tehnika EFT-a pomoi da jednom zauvijek svladam ovaj problem Molimo vas da uzmete u obzir kako sljedei sluaj sadri prilino realist ine opise napada koji se dogodio 11. rujna 2001. Molimo vas da ga preskoite ako ste jako osjetljive prirode ili ako se lako uzrujate. Claire i Svjetski trgovaki centar Praktiarka: Susie Shelmerdine Claire mi se obratila kako bih joj pomogla zbog depresije koja joj je dijagnosticirana nakon to se uspjela spasiti iz Svjetskog trgovakog centra za teroristikog napada 11. rujna 2001. Bilo joj je preporueno da posjeti psihologa za kognitivnu bihevioralnu terapiju, no bojala se otii na termin jer nije htjel a govoriti o tome to je vidjela ili ula tog dana. Prijateljica joj je preporuila da najprije isproba reprogramiranje ivotne matrice. Claire mi je rekla da ne spava, ne izlazi iz kue i da ima osjeaj da joj se ivot raspada. Opisala mi je jednu sliku koja je progranja. Vidjela ju je svaki put kad bi zatvorila oi. Vidjela je sebe izvan Blizanaca. Pobjegla je iz jednog od tornjeva i bila je vani kad je osjetila ok. U tom trenutku nije znala to se dogodilo.

Pitala me mora li ui u sliku. Rekla sam joj neka ini samo ono za to je spremna. Pitala me moe li imati crvene cipelice kakve je imala Dorothy u arobnjaku iz Oza" tako da samo njima lupne kad eli izai iz slike. Odluile smo se najprije za probni ulazak i izlazak iz slike, kako bi Claire bila sigurna da moe otii kad god eli. Proba je bila uspjena zato to smo zamrznute sliku. Kad je sljedei put ula u nju, Claire je vidjela svoj hologram. Podsjetila sam je da mu je dola pomoi svjesnim znanjem kojim danas raspolae. Predstavila se i odmah je poela lupkati po hologramu. Bio je zbunjen i rastresen, no kad mu je predloila da odu negdje gdje je sigurno, odbio je. Objasnile smo mu da je itav svijet zamrznut dok mu pomaemo. Prihvatio je to, no i dalje nije htio otii. Ponavljao je: Sve je to pogreno. Sve je to pogreno." Claire je nastavila lupkali po njem u sve dok se nije smirio. Objasnila je zatim hologramu to se tog danu dogodilo tako da zna da se radilo o teroristikom napadu i da e se Blizanci sruiti. Hologram joj nije vjerovao tako da s lupkale po njegovu oku i strahu. Claire je onda donijela novine od sljedeeg dana kako bi dokazala da se napad dogodio. itavo je vrijeme lupkala po hologramu. U tom je trenutku slika jo bila zamrznula. Razgovarale smo o tome da je odmrznemo. I Claire i hologram morali su lupkati po strahu koji je to u njima izazvalo. Primili su se za ruke i uvjerili jedno drugo da to mogu. Podsjetila sam ih da mogu zamrznuti sliku kad god ele. Claire je pustila prizor da se odvija svojim tokom i hologram je postao jako emocionalan. Lupila je petama i izala iz prizora. Traumatizirao ju je zvuk, mukli ud arci" ljudskih tijela o asfalt. Taj joj je zvuk ostao u sjeanju. Vratila se hologramu u slici i lupkale su po osjeajima izazvanim zvukom. Dok su lupkale, Claire je spomenula kako su, skaui iz tornjeva, ljudi onemoguavali pristup drugima da im pomognu. Iznenauje rekla: ,,Oh, Boe, pa to su aneli. Spreavali su ljude da udu u zgrade. Moda su nekomu spasili ivot, iako nisu mogli spasiti sebe." Zahvalila im je. Lupila je petama kako bi s hologramom izala iz slike. Trebalo joj je malo vremena da razmisli o svemu. Nakon stanke Claire i hologram vratili su se u sliku. Rekla je da sad, kamo god da pogleda, vidi anele. Iako joj je to bio najgori dan u ivotu, sad je u slici mogla vidjeti svjetlo koje nikad prije nije vidjela. ula je ljude da o tome govore, no dosad ga nije primijetila. Holo gram nije htio otii na neko novo mjesto po vlastitom izboru, htio se pridruiti Claire u ovoj novoj slici napada, slici koja je predstavljala hrabrost, junatvo i svjet lo. Claire je nakon tretmana bila sasvim iscrpljena. U razgovoru nekoliko dana poslije rekla je da je prvu no mnogo sanjala, no da je sljedee dvije noi irsto spavala. Sad je imala vie energije i sve se vie osjeala kao ona stara. Poslije smo odradile jo jedan tretman zbog gnjeva koji su u njoj izazivali neki dogaaji vezani za napad. Uz pristanak lijenika vie ne uzima antidepresive. Odluila je posvetiti neko vrijeme sebi i uivati u ivotu i obitelji. Joeov strah od pobjede Praktiar: Susie Shelmerdine Joe je profesionalni igra golfa koji mi se obratio kako bi EFT-om poboljao svoje rezultate. Ve je radio sa sportskim psiholozima psiholo ima i kongitivnim terapeutima kako bi mentalno ojaao. Postigao je odveene rezultate, no pokazivao je otvorenu skepsu prema EFT-u kao metodi koja bi mu mogla poboljati izvedbu. U uvodnom razgovoru primijetila sam da potuje svojeg trenera i da osjea ponos kad igra protiv igraa kojima se divi. Jezik kojim se slui o nije pokazivao da vjeruje kako bi mogao parirati tim igraima ili ih ak nadmaiti. Pitala sam kako bi se osjeao da ih pobijedi. Oklijevajui, odgovorio je da bi to bilo fantastino. Daljnji razgovor otkrio je da se Joe uvijek smatrao prosjenim igraem dobrim, ali ni po emu posebnim. Rekao mi je da ga je jedan od idola pohvalio kako igra. Pohvalu nije smatrao iskrenom i mislio je da je igra samo bio ljubazan. Imao je specifinu sliku ovog sjeanja tako da sam ga zatraila da je zamrzne i da lupim po sebi u njoj. U slici Joe je bio tih, povuen i nije imao nikakvog samopouzdanja. Predstavio se svojem mlaem jastvu, objasnio je tko je i zato je doao. Lupkajui po hologramu, saznao je da se boji kako nee ispuniti svoje potencijale. Saznao je da poraz donosi nagradu nee morati odrali govor. To nas je nadalje odvelo do tri relevantna sjeanja: do trenutka kada je Joe zablokirao drei pobjedniki govor, do trenutka kad je poeo mucati na ceremoniji dodjele nagrada i do kolskog izlaganja koje nije prolo najbolje. Joe je svako od ovih sjeanja zamijenio sretnom i pozi tivnom slikom. Dala sam mu i zadau za sljedei tretman. Dva tjedna nakon naeg tretmana Joe je imao dva natjecanja. Na prvom natjecanju zavrio je trei i bio je zadovoljan rezultatom, n o sad je htio pobijediti. Odluio je napisati pobjedniki govor i uvjebati ga, lupkajui po strahu. Primijenili smo protokol reprogramiranja budueg jastva u matrici. Zamislio je mnotvo kako mu pljee i idole kako mu estitaju. Na sljedeem je natjecanju pobijedio. Nikad nije igrao bolje. I govoi je uspjeno proao. Pobjedio je i na natjecanju poslije tog. ZAKLJUAK REPROGRAMIRANJE IVOTNE MATRICE I PREOBRAAVANJE SVIJETA U ovoj smo vas knjizi upoznali s reprogramiranjem ivotne matrice, tehnikom kojom moete preraditi svoju prolost i preoblikovati svoju budu nost. Pokazali smo vam kako smo svi meusobno povezani jedinstvenim energetskim poljem te kako, kada doivimo traumu, dio nae svijesti odlazi u to polje ili matricu kao energetski hologram svijesti. Pokazali smo takoer kako ti hologrami utjeu na naa uvjerenja o nama samima i naem ivotu, kao i na sve razine naeg zdravlja. Nadalje upoznali smo vas s nizom jedinstvenih tehnika i protokola kojima moete preobraziti fiziko i emocionalno zdravlje. Rado bismo napomenuli da primjenom tih protokola neete samo preobraziti svoje zdravlje i sreu nego da ete uiniti mnogo vie. Kao to smo ve istaknuli, pozitivne slike u polju mnogo su snanije od negativnih. Odluite li promijeniti svoje slike, utjecat ete i na cjelinu, jer smo svi meusobno povezani matricom. Usto neki praktiari reprogramiranja ivotne matrice poeli su ove tehnike eksperimentalno primjenjivati u ime drugih. Primjena energetskih tehnika u ime nekog drugog nije nita novo. I moda e se u budunosti reprogramiranje ivotne matrice moi primjenjivati tako da lupkamo po hologramima prijatelja, obite lji, ivotinja, ljudi koji su doivjeli katastrofu, kako bismo im pomogli da razrijee traumu koju dre u sebi. Zavrit emo pjesmom Hazel Trudeau, jedne od polaznica Karlova teaja, koja svoju viziju reprogramiranja ivotne matrice pjesmom izraava mnogo rjeitije nego to bi to nama polo za rukom samo rijeima:

Matrica Mudraci mi spomenue polje" - nutrinu to za istraivaem udi. I tako zaoh za svoj um da bolje vidim to se nudi. Sjeanja pohranjena, blia i dalja, U prostranoj riznici to nema joj kraja. Mnotvo filmova, jedan prizor drugi brie, Scenarija, drama i tema toliko da ne moe vie. Neki prizori isti, predivni oduzee mi dah, Sveta mjesta to ekaju me, kad pretvorim se u prah. Drugi me slomie, ostavie pusto u dui, Djeica zanemarena, ostavljena, samoa ih gui. Hologrami - prola, mala bia - oaju i strahu nalik, Ve od samog poetka, kruta kao elik. Potisnuti traumom, kad nisam znala bolje, Bespomona pred ivotom to vidio me dolje. Ti hologrami trovae mi ivot polako. Udahnue mu bijedu, bol i pak'o. Predugo to gledah, odluih se obranit'. Ti jelo me ve boljelo, bojala sam se zastranit'. Strah je bio tu, ali odvaih se oslobodit '. Znala sam, zdravlje je iza hologram a i ono e me pohodit'. Bolan korak po bolan korak, uporan rad na sebi. Krajnji rezultat: promjena matrice. Tko onda i ne bi? Jakog uma, naoruana svjetlom, pomagala sam biima da odu, Dok su nalazila svoj put ka srei, tijelo mi je osjetilo slobodu! Energija ustaljena u polju moje aure poe se mijenjati. U ljubav se pretakati, sve dok ustaljenost ne poe jenjali. Diui, oslobaajui, ojaan svakim novim srazom, hologram je vodio do hologramu sinergijskom stazom. Malo pomalo bol je nestala, hologrami dobie na stasu. O kakve li sree osjetiti i uti novu nadu u njihovu glasu. Nije mi krenulo odmah. Vodila me boanska sila. Uvodila me u novi dan u kojem se nisam krila. Ljubav; taj moni iscjelitelj, odagna moje zemaljske muke. U svom savrenom lijeku pokazala se iroke ruke. Moj duh je inio udesa, privlaio to sam traila. Ispunjena boanskom ljubavlju, u miru sam uivala. Svaka moja stanica sadl pjeva jer vie ne zebe, Srce kuca kao jedno sa svim ivim oko sebe. Zahvalnost mi se pretae iz srca, puna sam blagosti. No vaan, dragocjeniji i od zlata, osjeaj je konane potpunosti. I, na kraju, da vas podsjetimo: da biste se promijenili, morat ete primje njivati tehnike koje smo vam iznijeli u ovoj knjizi. Nije dovoljno da samo znate za njih kako bi se promijenila trauma vaeg holograma. Budete li ih redovito primjenjivali, doivjet ete promjenu na mnogim razinama.

elimo vam mir dok kreete na svoj put reprogramiranja ivotne m atrica.

IZVORI Pronaite praktiara reprogramiranja ivotne matrice Popise praktiara moete nai na www.matrixreimprinting.com Teaj reprogramiranja ivotne matrice Postanite praktiar reprogramiranja ivotne matrice. Informacije o teajevima moete nai na www.matrixreimprinting.com Ukljuite se u internetski program reprogramiranja ivotne matrice Dodatne informacije o reprogramiranju ivotne matrice moete dobiti preko naeg internetskog programa. Saznajte vie na www.matrixreimprinting.com Obvezne knjige i DVD-i Deset glavnih knjiga i DVD-a koji e vam pruiti dublji uvid u teme predstavljene u ovoj knjizi (nisu navedeni nekim posebnim redoslijedom): Gregg Braden: The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracle and Beliefs, Hay Houso, 2007. Sveobuhvatno i shvatljivo objanjenje znanstvenih injenica na kojima se temol|l matrica. The Living Matrix, DVD, The Living Matrixand Becker, Massey. Revolucionaran dokumnn tarac s intervjuima s Bruceom Liptonom, Rupertom Shaldrakeom, Lynne McTa^ul, Peterom Fraserom i mnogim drugim znanstvenicima i vodeim istraivaima s Inu podruja. Bruce Lipton: Biologija vjerovanja, Teledisk, 2007. Jednostavno znanstveno objanjenjem do otme ikako smisli djeluj na zna biolokih ustroj. Upoznaje nas s epigenotikom, prokazujui nam da nisu geni ti koji su glavni. Dostupno jo kao DVD i audioknjiga. Dawson Church: The Genie in Your Genes: Epigenelic Medicine and the New Biology of Intention, Elite Books, 2007. Iscrpno znanstveno istraivanjem spolja epigenetike , s informacijama o znanosti na kojoj se temelji energetska psihologinja. Nicolas i Jessica Ortner: Try II on Everylhing, DVD, Try It Prodctions, 2008. Na bovom DVD-u pojavljuju su Jack Canfield, Joseph, Mercola, Carol Look, Bruce Lipton i mnogi drugih . Odlian uvoda u EFT. Izvori Richard Flook: Why am I Sick? VVhat's Wrong and How You Can Solve It Using META- Medicine, Booksurge, 2009. Detaljno tumaenje META -Medicinea i emocionalnih uzroka fizikih bolesti. Karl Davvson: META-Med i ci ne and EET/Matrix Reimprinting, set DVD-a, Karl Davvson, 2008. Nauite osnovna naela META-Medicinea i otkrijte kako se dopunjuje s reprogramiranjem ivotne matrice. David Hamilton: How Your Mind Can Heal Your Body, Hay House, 2008. Ova knjiga sadri mnotvo znanstvenih eksperimenata koji dokazuju da um vlada tijelom. Robert Scaer: The Body Bears the Burden: Trauma, Dissociation and Disease, Havvorth Medical Press, 2001.; drugo izdanje, 2007. U ovoj knjizi moete nauiti vie o traumi i reakciji umrtvljenja. Svakako kupite drugo izdanje, zato to prvo nije pisano za laike. Rupert Shaldrake: The Presence ofthe Past: Morphic Resonance and the Eields of Nature, Inner Traditions, Bear and Company, 20 00. Detaljno prouavanje znanstvenih injenica na kojima se temelje morfna polja i morfna rezonancija. Ovo je odlino tivo ako ste znanstveno potkovani. Ostale knjige i DVD-i EFT Sasha Allenby: Joyful Recovery from Chronic Eatigue Syndrome/ME: Accelerated Healing with Emotional Freedom Techniques (EFT), Strategic Book Publishing, 2008. Proitajte Sashinu nevjerojatnu priu o tome kako je pomou EFT-a ozdravila od sindroma kroninog umora. Ova knjiga moe posluiti i kao jednostavan prirunik za samopomo onima koji se oporavljaju od ovog stanja. Pamela Bruner i John Bullough (ur.): EFT and Beyond, 2009. Knjiga o naprednom EFT-u koja sadri iskustva mnogih majstora EFT-a i poglavlje o reprogramiranju ivotne matrice. Karl Dawson: EFT Practitioner Course, Levels 1 and 2, set DVD-a, 2008. Karlov teaj EFT-a preporuamo ako EFT alite nauiti za vlastitu primjenu ili, ako kao praktiar EFT-a, elite proirili svoje znanje. Ktirl Dawson: EFT for Serious Diseases, set DVD-a, 2008. Reprogramiranje ivotne matrice. Proporuamo vam ako elite saznati vie o Karlovu radu na tekim bolestima.

Stewart Robertson: The Book of Reframes, Lulu, 2008. Ovo je odlian izvor za praktiare ko|l klijentizma ele pomoi da preoblikuju situacije, sjeanja i dogaaje, ili da im promjene znaenjem. Robert Scaer : Trauma, TRansformationand Healing, DVD, 2008. Dio seta od etiri DVD-a, A Vibration Approach eto Healing Pain nad Illness, autorica Carol Look. DVD prikazuje predavanje dr. Scaera do iscjeljivanju traume. Peter H. Fraser, Harry Massey, Joan Parisi Wilcox: Decodingthe Human Body-Filed, Healing Arts Press, 2008. Knjiga detaljno iznosi sve to znamo o polju ljudskog tijela. Bruce Lipton: As Above, So Below: An Introduction to Fractal Evolution, pirit 2000., 2005. DVD objanjava kako uranjamo u sebe u matrici. Lynne McTaggart: Polje, Teledisk, 2005. Fascinantan prikaz nekih znanstvenih injenica na kojima se temelji matrica. The Secret, DVD, TS Productions, 2007. Film koji e vam promijeniti ivot i pomoi vam da bolje shvatite zakon privlaenja. What the Bleep Do We Know?, DVD, Revolver Entertainment, 2005. Analiza znanstvenih injenica s podruja kvantne fizike. Prikazuje preklapanje znanosti i duhovnosti. Dostupno i kao knjiga.

Znanost i matrica

Prehrana

Donna Gates: The Body Ecology Diet, Batus, 1996. Pomae vam da obnovite crijevnu floru i imunitet.

Praktiari

Praktiari koji su analizama svojih sluajeva pridonijeli ovoj knjizi: John Bullough, http://www.intuitive-connections.co.uk., john@energypublications.co.uku Carol Crowther, http://www.eft-reiki.co.uk, carollcrowther@yahoo.co.uk Claire Hayes, http://www.eft4change.co.uk, claire@eft4change.co.uk Rachel Kent, http://www.eftbirmingham.co.uk, rachjkent@talktalk.ne Sharon King, http://www.magicalnewbeginnings.com, Sharon@magicalnewbeginnings.com Brett Moran, http://matrixrnind.co.uk, brett@matrixmind.co.uk James Robinson, http://www.matrix-illumination.com, james@matrix-illumination.com Sondra Rose, http://www.sondrarose.com, Sondrafflsondraroso.coin Gina Scofield, ginascofield@btinternol.com Susie Shelmordine, http://www.eftmidlands.co.uk, info@eftmidlands.co.uk Emma Summers, http://www.stopsmokingeft.co.uk, emmalsummers@hotmail.com