You are on page 1of 28

CP QUANG

1. Suy hao trong truyn dn quang lin quan ti: A. Gim cng sut quang pha thu so vi pha pht. B. Gin xung tn hiu. C. C 2 yu t trn. D. Khng c cu no ng. 2. Trong thng tin quang, hn ni si v s dng b ni, phng php no cho suy hao nh hn ? A. Nh nhau. B. B ni. C. Hn ni. D. Ty vo thao tc ca ngi s dng. 3. Hin tng no lm suy gim cng sut truyn dn trong si quang ? A. Suy hao. B. Tn sc. C. Nhiu lng t. D. Nhiu in t trng bn ngoi. 4. Hin tng no lm gin xung nh sng khi truyn trong si quang ? A. Suy hao. B. Tn sc. C. Nhiu lng t. D. Nhiu in t trng bn ngoi. 5. Khu s ca si quang c trng cho tnh cht g ca si quang ? A. Kh nng ghp nh sng vo si quang. B. Tnh suy hao ca si quang. C. Tnh tn sc ca si quang. D. Kh nng truyn dn ca si quang. 6. Suy hao ca mt mi hn nng chy thng c gi tr khong bao nhiu ? A. Di 0,1dB. B. 0,1dB. C. 0,5dB. D. 0,2dB. 7. Khi hn ni si quang, suy hao ni l suy hao gy ra bi nguyn nhn no ? A. Do lch trc ngang ca hai si, gc nghing. B. Do khong cch gia hai u si v cht lng b mt si. C. Do qu trnh chun b u si khng hon ho. D. Do s khc nhau v thng s gia cc si c hn ni. 8. Khi hn ni si quang, suy hao ngoi l suy hao gy ra bi nguyn nhn no ? A. Do lch trc ngang ca hai si, gc nghing, khong cch gia hai u si v cht lng b mt si. B. Do qu trnh chun b u si khng hon ho. C. Do s khc nhau v thng s gia cc si c hn ni. D. Tt c cc nguyn nhn trn. 9. Trong cc bc hn si quang, bc no c quyt nh ln nht i vi cht lng mi hn (suy hao) ? A. Hn si. B. Tch v si quang. C. Lm sch u si v ct to mt ct ca u si.

D. Khng c cu no ng. 10. Mt mi hn nng chy nh th no c gi l t yu cu ? A. C suy hao nh hn 0,1dB v bn v mt c kh. B. C suy hao nh hn 0,1dB. C. C suy hao nh hn 0,7dB v bn v mt c kh. D. Bn v mt c kh. 11. Khi nh sng truyn trong si quang, cng sut quang thay i nh th no ? A. Khng thay i. B. Tng ln. C. Gim i. D. Lc tng, lc gim ty iu kin mi trng. 12. Ti sao hn si n mode li kh khn hn hn si a mode ? A. Do kch thc si n mode nh. B. Do si n mode yu cu suy hao nh. C. Do si n mode c sc bn c hc km. D. C 3 cu trn u ng. 13. Khi suy hao l 0dB, iu c ngha g ? A. Cng sut thu c bng cng sut pht. B. Si c kh nng khuch i cng sut. C. Tn sc ca si l 0. D.Cng sut thu c l 0dBm. 14. Tn sc l g ? A. L s gin xung nh sng pha thu so vi xung nh sng c pht i. B. L hin tng suy gim cng sut tn hiu quang pha thu so vi pha pht. C. L hin tng nh sng b khc x ra ngoi li si khi b un cong. D. L s thu hp xung nh sng pha thu so vi xung nh sng c pht i. 15. Hu qu ca tn sc l g ? A. Lm cho suy hao tng dn ti tng c ly trm lp. B. Lm cho suy hao tng dn ti gim c ly trm lp. C. Cc xung nh sng gin ra, bao ph ln nhau lm cho BER tng. D. Cc xung nh sng gin ra, bao ph ln nhau lm cho BER gim. 16. Khi tn sc tng th tc truyn dn ca h thng thay i nh th no ? A. Khng thay i. B. Ty vo c ly truyn dn. C. Tng. D. Gim. 17. nh sng a vo si quang t ngun quang ch lan truyn trong li th gc ti ca cc tia sng ti u si c quan h nh th no vi gc ti hn u si ? A. Bng nhau. B. Nh hn. C. Ln hn. D. Khng lin quan vi nhau. 18. Mt cch gn ng, ngi ta coi mt mode sng ng vi: A. Mt bc sng. B. Mt tia sng. C. Mt in trng. D. Mt t trng. 19. S mode truyn c trong si quang c ph thuc vo bc sng nh sng truyn trong si quang hay khng ? A. Khng ph thuc.

B. C ph thuc. C. Ch ph thuc vi si SI. D. Ch ph thuc vi si GI. 20. Nu ng knh ca li si quang tng ln (vi iu kin cc tham s khc khng i) th s mode truyn dn s nh th no ? A. Khng i. B. Gim. C. Tng. D. Ty thuc cht liu lm si quang. 21. suy hao tng cng ca si quang c n v l g ? A. dBm. B. mW. C. dBr. D. dB. 22. suy hao trung bnh ca si quang c n v l g ? A. dBm/km. B. mW/km. C. dBr/km. D. dB/km. 23. Chn cu ng: A. Di thng ca si quang l tn s iu ch m ti cng sut quang gim 3 dB. B. Di thng ca si quang l tn s iu ch m ti cng sut quang gim 3 dBm. C. Di thng ca si quang l tn s iu ch m ti cng sut quang tng 3 dB. D. Di thng ca si quang l tn s iu ch m ti cng sut quang tng 3 dBm. 24. Di thng ca si quang c quan h nh th no vi tn sc tng cng ? A. Bng nhau. B. T l thun. C. T l nghch. D. T l theo hm m. 25. Di thng ca si quang c ph thuc vo bc sng ca nh sng hay khng ? A. Khng ph thuc. B. C ph thuc. C. Ch ph thuc khi bc sng di 1 micromet. D. Ch ph thuc khi bc sng trn 1 micromet. 26. Di thng ca si quang n mode ph thuc vo: A. Cng sut pht ca ngun quang. B. rng ph ca ngun quang. C. Thi gian p ng ca ngun quang. D. Gc pht sng ca ngun quang. 27. Chn cu ng: A. Bn knh trng mode l bn knh m ti bin trng gim i 1/e ln. B. Bn knh trng mode l bn knh m ti bc sng ca trng gim i e ln. C. Bn knh trng mode l bn knh m ti nng lng ca trng gim i 1/e ln. D. Bn knh trng mode l bn knh m ti bin trng gim i e ln

28. ng knh trng mode c quan h nh th no vi ng knh li si ? A. Bng nhau. B. T l thun. C. T l nghch D. Khng lin quan vi nhau. 29. Mt trong cc yu cu ca mi hn ni si quang l: A. Suy hao hn ni phi thp v n nh. B. Suy hao hn ni phi thp. C. Tn sc hn ni phi thp v n nh. D. Tn sc hn ni phi thp. 30. Mt trong cc yu cu i vi mt ct si quang khi hn ni l: A. Mt ct phi c dng hnh trn. B. Mt ct khng c vung gc vi trc si. C. Mt ct phi phng, khng m, khng li mp. D. Tt c cc yu cu trn. 31. Khi hn ni si quang, nu gc nghing ca mt ct cng ln th: A. My hn s tiu th nhiu cng sut. B. Thi gian hn ni s lu. C. Suy hao ca mi hn ni cng tng. D. Tn sc ca mi hn ni cng tng. 32. Khi hn ni si quang, s khc bit v cc thng s no ca hai si s gy suy hao ln cho mi hn ni ? A. ng knh li (ng knh trng mode). B. Chiu di ca hai si. C. Bn knh un cong ca hai si. D. Tt c cc thng s trn. 33. Khi hn ni si quang, s khc bit v cc thng s no ca hai si s gy suy hao ln cho mi hn ni ? A. mo elip. B. Khu s. C. lch tm ca li v lp bc. D. Tt c cc thng s trn. 34. Trn cc tuyn thng tin quang, khp ni thng c s dng : A. Ni cc si cp quang vi nhau. B. Ni si quang vi cc linh kin thu, pht quang. C. C 2 trng hp trn. D. Khng c cu no ng. 35. Trn cc tuyn thng tin quang, mi hn nng chy thng c s dng : A. Ni cc si quang vi nhau. B. Ni si quang vi cc linh kin thu, pht quang. C. C 2 trng hp trn. D. Khng c cu no ng. 36. Mt trong cc u im ca khp ni l: A. Suy hao hn ni rt thp. B. Tho rp c nhiu ln. C. Gi thnh rt thp. D. Khi ni khng cn chun b ct u si. 37. Mt trong cc nhc im ca khp ni l: A. Khng th tho rp c nhiu ln. B. Suy hao ln.

C. Gy bin i ng knh ca si quang. D. Kh thc hin. 38. Mt trong cc u im ca hn nng chy l: A. Suy hao hn ni rt thp. B. Tho rp c nhiu ln. C. Gi thnh rt thp. D. Khi ni khng cn chun b ct u si. 39. Mt trong cc nhc im ca hn nng chy l: A. Thi gian thc hin rt lu. B. Suy hao ln. C. Gy bin i ng knh ca si quang. D. Gi thnh cao. 40. Hin nay trn si quang truyn dn ng thi my bc sng ? A. Ch mt bc sng duy nht. B. Hai bc sng. C. Nhiu bc sng. D. Ty vo cng ngh ca h thng . 41. Trong cp si quang, chit sut gia li v lp bc c mi lin h nh th no ? A. Lp bc c chit sut ln hn. B. Li c chit sut ln hn. C. Bng nhau. D. Ty theo loi si quang. 42. Vn tc nh sng truyn trong mi trng c chit sut tuyt i n bng: A. c.n. B. n/c. C. c. D. c/n. 43. Si quang n mode c ng knh li vo khong: A. 3 n 10 micromet. B. 3 n 20 micromet. C. 10 n 30 micromet. D. 20 n 50 micromet. 44. Si quang a mode c ng knh li vo khong: A. 50 n 70 micromet. B. 50 n 100 micromet. C. 100 n 150 micromet. D. 150 n 200 micromet. 45. Si a mode c c im: A. Truyn dn nhiu bc sng khc nhau. B. Truyn dn nhiu mode sng khc nhau. C. Truyn dn nhiu nh sng khc nhau. D. C 3 cu trn u ng. 46. Si n mode c c im: A. Truyn dn ch duy nht mt mode sng. B. Truyn dn nhiu bc sng khc nhau. C. C 2 cu trn u ng. D. Truyn dn mt bc sng duy nht. 47. Si chit sut gim dn c c im: A. Chit sut gim dn t v vo li. B. Chit sut gim dn t li ra v.

C. Chit sut khng gim dn t li ra v. D. Chit sut ging nhau li v v. 48. nh gi cht lng si quang da trn: A. c tnh truyn dn. B. c tnh c hc. C. c tnh truyn dn v c tnh c hc. D. Gi thnh. 49. Yu t no thung c s dng phn loi cp ? A. Mi trng lp t. B. C ly truyn dn. C. S bc sng truyn dn. D. Tng loi mng (mng ng trc hay mng ni ht). 50. Mi trng lp t cp nh hng ti thnh phn no trong cu trc cp quang ? A. Cht lm y. B. Si quang. C. Thnh phn gia cng, v cp, cc thnh phn ph tr. D. C 3 cu trn u ng. 51. Khi truyn trong mi trng truyn c chit sut ln hn 1, vn tc ca nh sng: A. Gim i so vi khi truyn trong chn khng. B. Tng ln so vi khi truyn trong chn khng. C. Khng thay i. D. Ty thuc vo mi trng truyn. 52. Trong mi trng trong sut v ng tnh, ng i ca tia sng c dng nh th no ? A. ng hnh sin. B. ng thng. C. ng cong. D. ng gp khc. 53. Trong cc h thng truyn dn quang ngy nay, nhng ca s no hay c s dng ? A. 1300nm, 1550nm. B. 850nm. C. 1300nm, 850nm. D. 1550nm. 54. Chit sut ca li si quang ln hn chit sut ca lp v m bo nh sng c truyn i m khng b khc x ra ngoi v cha ? A. Cha , cn ty thuc vo gc ghp nh sng vo si quang v cong ca si. B. . C. Cha , cn ty thuc vo gc ghp nh sng vo si quang. D. Cha , cn ty thuc vo cong ca si. 55. Cp trong nh thng c cu trc nh th no ? A. Cu trc m kht. B. Cu trc m lng. D. Cu trc li rnh ch V. C. Mi cu trc. 56. Ti sao cp trong nh li c cu trc m kht ? A. Tng cng kh nng chng suy hao do un cong. B. Tng cng kh nng chng tn sc do un cong. C. Tng cng kh nng chng m.

D. kch thc ca cp nh. 57. iu g xy ra khi cp c lp t vi bn knh nh hn bn knh cong cho php ? A. Si quang c th b gy, lm tng suy hao ca si quang vt qu thng s ca nh sn xut, mt s thng s vt l s thay i. B. Suy hao ca si tng. C. Kh nng chu nhit ca si gim, suy hao tng. D. Tn sc v suy hao tng. 58. Vng no c coi l mt trong cc ca s ? A. 1300nm. B. 1050nm. C. 2000nm. D. 800nm. 59. C th truyn dn chnh xc bc sng 1550nm hay khng ? A. Khng. B. C. C. Ty vo cng ngh s dng. D. Ty vo nh sn xut. 60. Truyn dn trong si quang da trn nguyn l g ? A. Hp th. B. Tn x. C. Phn x ton phn, khc x. D. C 3 nguyn l trn. 61. Truyn dn quang ng dng : A. Ch yu mng ng trc. B. Ch yu mng ni ht. C. Mng li, mng ng trc hay mng truy nhp bng rng. D. Ch yu mng ng dy thu bao. 62. Cc si quang a mode thng c ng dng cho cc h thng thng tin no ? A. H thng c ly ngn. B. H thng c ly di, tc thp. C. H thng c ly ngn, tc thp, khng yu cu cht lng cao lm. D. H thng c ly di, tc cao, dung lng ln. 63. Cc si quang n mode thng c ng dng cho cc h thng thng tin no ? A. C ly di, tc thp. B. C ly di, tc cao, yu cu cao v cht lng. C. C ly ngn, yu cu cao v cht lng. D. Cc h thng m yu t k thut c u tin hn yu t kinh t. 64. Trong h thng mng ng trc, loi si quang no c s dng ph bin ? A. Si a mode chit sut nhy bc. B. Si a mode chit sut gim dn. C. Si a mode. D. Si n mode. 65. Trong cu to cp quang, si quang cng vi cc thnh phn khc c xon dc theo trc cp nhm mc ch: A. Chng xuyn m gia cc si quang. B. D phn bit cc si quang. C. Gim lc cng tc dng ln si quang khi cp b ko cng. D. Tt c cc mc ch trn. 66. Lp ngn m trong si cp quang c th c lm bng: A. Kim loi.

B. Plastic. C. A v B u ng. D. Si aramide. 67. Hp cht nhn c bm vo rut cp quang phi c c tnh: A. Ngn m. B. Ngn tia bc x. C. Thay i th tch theo nhit . D. Kh ty sch. 68. Cc thnh phn chu lc trong cp quang c th c lm t: A. Kim loi. B. Phi kim. C. Si aramide. D. C 3 loi trn. 69. V cp quang c tc dng g ? A. Chng xuyn nhiu. B. Chng nh hng ca cc lc c hc, nhit v hI m. C. Chng nh hng ca cc lc c hc, chng xuyn nhiu, nhit v hi m. D. Tt c cc tc dng trn. 70. Nu phn loi theo mc ch s dng th cp quang c phn thnh: A. Cp ni ht, cp trung k v cp ng trc. B. Cp treo, cp ngm, cp chn trc tip v cp th bin. C. Cp trong nh v cp ngoi tri. D. Tt c cc loi trn. 71. Trong cp quang c cu trc ng m lng, khi si cp b dn di hoc co rt th si quang s b nh hng nh th no ? A. B nt. B. B gy. C. Dch chuyn v tr. D. B nh hng trc tip. 72. Mt trong cc nhc im ca cp quang c cu trc bng dp l: A. S si trong bng dp rt t. B. Si quang chu nh hng trc tip bi si cp. C. Kch thc ca cp ln. D. Trng lng ca cp nng. 73. Trong cu to si quang, lp ph c tc dng: A. Chng s va chm. B. Chng tc dng c hc. C. Chng ko cng. D. Chng try xt. 74. C th truyn dn chnh xc bc sng 1300nm hay khng ? A. Khng. B. C. C. Ty vo cng ngh s dng. D. Ty vo nh sn xut. 75. Truyn dn ca s no l ti u nht ? A. 1300nm. B. 1550nm. C. 2800nm. D. Ty vo nhng iu kin c th nh: loi si, c ly truyn dn. 76. Nhc im ca h thng thng tin quang so vi h thng thng tin cp ng l g ?

A. Vic lp t h thng thng tin quang kh khn hn nn yu cu chi ph cao hn. B. tin cy thp hn. C. Bng thng nh hn. D. C A, B, C u ng. 77. Cp quang bao gm: A. Si quang, thnh phn gia cng, cht lm y. B. Si quang, thnh phn gia cng, cht lm y v cc thnh phn chuyn dng ty loi cp. C. Si quang, thnh phn gia cng, cht lm y, dy cp ngun. D. Khng c cu no ng. 78. si quang c th truyn c nh sng th : A. Chit sut ca li thy tinh phi ln hn chit sut ca v thy tinh bao quanh n. B. Chit sut ca li thy tinh phi nh hn chit sut ca v thy tinh bao quanh n. C. Chit sut ca li thy tinh phi bng chit sut ca v thy tinh bao quanh n. D. Chit sut ca li thy tinh phi ln hn 2 ln chit sut ca v thy tinh bao quanh n. 79. ng knh v (lp bc) ca cc si quang l bao nhiu ? A. 215 micromet. B. 215 milimet. C. 125 micromet. D. 125 milimet. 80. Mt trong cc u im ca h thng truyn dn si quang l: A. Suy hao bng 0. B. Tn sc bng 0. C. Khng b nh hng ca nhiu in t. D. C A, B, C u ng. 81. C my loi si quang phn loi theo mode ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 82. Cht liu thng dng nht ch to si quang l: A. Thy tinh. B. Cht do. C. Si Pramid. D. Khng c cu no ng. 83. Cp quang bao gm: A. Si quang, thnh phn gia cng, cht lm y. B. Si quang, thnh phn gia cng, cht lm y v cc thnh phn chuyn dng ty loi cp. C. Si quang, thnh phn gia cng, cht lm y, dy cp ngun. D. Khng c cu no ng. 84. H thng thng tin quang c u im: A. Bng tn truyn dn rng, khng b nh hng bi nhiu in t, bo mt tt, cht lng truyn dn cao.

B. Bng tn truyn dn rng, khng b nh hng bi nhiu in t, c kh nng di ng. C. Bng tn truyn dn rng, khng b nh hng bi nhiu in t. D. Khng b nh hng bi nhiu in t, bo mt tt, chi ph truyn dn thp. 85. Mi trng truyn dn trong thng tin quang l: A. Cp quang. B. Si quang. C. Si kim loi. D. Kh quyn. 86. Di bc sng c s dng trong thng tin quang l: A. Vng 1300nm. B. Vng 1550nm. C. Vng 1550nm v 850nm. D. C 3 vng ny. 87. V sao truyn dn quang c s dng rng ri trong mng ng trc ? A. Do gi r. B. Do suy hao nh. C. Do bng tn truyn dn rng v suy hao nh. D. Do d bo dng v lp t. 88. Khi truyn nh sng trong cc mi trng, vn tc nh sng ph thuc vo: A. p sut ca mi trng truyn. B. Nhit ca mi trng truyn. C. Chit sut ca mi trng truyn. D. Tt c cc yu t trn. 89. Khi tia sng truyn lin tip qua nhiu mi trng c chit sut thay i, qu o tia sng c dng: A. ng thng. B. ng hnh sin. C. ng gp khc. D. ng parabol. 90. H thng thng tin quang c nhc im g so vi h thng thng tin v tuyn ? A. Thi gian v chi ph lp t ln hn. B. Bng tn truyn dn nh hn. C. tin cy thp hn, chi ph cao hn. D. C A, B, C u ng. 91. H thng thng tin quang c nhc im g so vi h thng thng tin cp kim loi ? A. D b nhiu bi in t trng ngoi. B. tin cy thp hn, chi ph cao hn. C. Yu cu cng ngh cao. D. Bng tn truyn dn hp hn. 92. nh sng c th truyn I sut chiu di si quang m khng b truyn ra ngoi, hin tng g phI c m bo ? A. Khuch i cng sut. B. Phn x ton phn. C. Tn sc. D. Nhiu x. 93. Cu trc tng th ca mt si quang bao gm nhng thnh phn no ? A. Li thy tinh v thnh phn gia cng bao quanh li. B. Li thy tinh, v thy tinh bao quanh li. C. Li thy tinh, v thy tinh, lp bc.

D. Li thy tinh, cht lm y, v bc. 94 . si quang c th truyn c nh sng th : A. Chit sut ca li thy tinh phi ln hn chit sut ca v thy tinh bao quanh n. B. Chit sut ca li thy tinh phi nh hn chit sut ca v thy tinh bao quanh n. C. Chit sut ca li thy tinh phi bng chit sut ca v thy tinh bao quanh n. D. Chit sut ca li thy tinh phi ln hn 2 ln chit sut ca v thy tinh bao quanh n. 95. Chit sut bin i nh th no t li ca si quang ra lp v bao quanh n ? A. Gim dn t li ra v. B. Tng dn t li ra v. C. Gim t ngt t li ra v. D. C A v C u ng. 96. ng knh v (lp bc) ca cc si quang l bao nhiu ? A. 50 micromet. B. 50 milimet. C. 125 micromet. D. 125 milimet. 97. Vt liu thng c s dng ch to si quang l g ? A. Silic. B. Germani dioxide. C. Fluorine. D. C 3 loi trn. 98. Si quang bao gm cc thng s c bn no ? A. Bn knh li, bn knh v. B. Bn knh li, bn knh v, khu s, h s suy hao, tn sc. C. Bn knh li, bn knh v, khu s. D. Hiu sut lng t, h s suy hao, tn sc. 99. ng knh li si ca si a mode ( c ITU chun ha) l bao nhiu ? A. 50 micromet. B. 50 milimet. C. 125 milimet. D. 125 micromet. 100. S lng mode truyn trong si n mode l bao nhiu ? A. 1,5. B. 1. C. 2. D. 4. 101. c im ca loi si quang c ng m lng l g ? A. Si quang c th di chuyn t do trong ng m. B. Mi ng m ch cha mt si quang. C. ng knh ca loi cp ny nh hn so vi cc loi khc c cng dung lng. D. Si quang d b gy. 102. Cp quang c ng m lng c u im g so vi cp quang c ng m kht ? A. Si quang t b nguy him hn khi ko cng cp. B. Suy hao nh hn. C. Tn sc nh hn. D. Tit kim cc ph liu tt hn. 103. So snh ng knh ca cp ng m lng v ng m kht c cng dung lng ?

A. Bng nhau. B. Cp ng m lng c ng knh nh hn. C. Cp ng m lng c ng knh ln hn. D. Ty vo cng ngh ch to. 104. Phn loi cp si quang theo cu trc ? A. Cp c si m lng, m kht, cp c li rnh hnh ch V, li bng dp. B. Cp c si m lng, m kht. C. Cp c si m lng, m kht, cp c li rnh hnh ch V, li bng dp, cp th bin. D. Cp treo, cp cng, cp chn trc tip, cp trong nh, cp th nc, cp th bin. 105. Nhng tham s no c quan tm nht khi lp t cp si quang ? A. Bn knh cong ti thiu v sc cng. B. ng sut c v ng sut nhit. C. Kh nng chng thm v bn knh cong ti thiu. D. Kh nng chng thm v sc cng. 106. Loi cp no thng c s dng lp t ngoi tri ? A. Cp c si m kht. B. Cp c si m lng. C. C A v B u ng. D. C A v B u sai. 107. Ti sao cc si quang c xon v bn trong cu trc cp si quang ? A. d thao tc. B. Bo v cp chng li tc ng ca cc yu t bn ngoi. C. Lm cho cp c kh nng chu lc ko ln hn m khng b t. D. Tt c cc trn. 108. So snh v bn knh cong ca cp ng v cp quang ? A. Nh nhau. B. Cp ng c bn knh cong cho php nh hn. C. Cp quang c bn knh cong cho php nh hn. D. Cp quang c bn knh cong cho php nh hn 10 ln so vi cp ng. 109. Chn cu ng: A. Truyn dn quang c c ly ngn hn truyn dn bng cp kim loi. B. Truyn dn quang b nh hng bi hin tng xuyn m. C. Truyn dn quang c suy hao nh hn truyn dn bng cp kim loi. D. Truyn dn quang c bng tn nh hn truyn dn bng cp kim loi. 110. So snh v kh nng bo mt ca h thng thng tin quang v h thng truyn dn viba ? A. Truyn dn quang c bo mt cao hn. B. Truyn dn viba c bo mt cao hn. C. Nh nhau. D. Ty thuc vo dung lng truyn. 111. Trong cu to si quang, chit sut ca lp ph s nh th no so vi lp bc: A. Ln hn. B. Nh hn. C. Bng nhau. D. Khng lin quan. 112. Trong cu to si quang, phn bit cc si ngi ta c th: A. Ghi con s thp phn. B. Ghi cc s La M.

C. Nhum mu. D. Khc k hiu. 113. Trong cu to si quang, lp ph thng c ng knh l: A. 125 micromet. B. 250 micromet. C. 125 nanomet. D. 250 nanomet. 114. Trong cu to si quang, cc dng ca ng m l: A. ng m lng, m kht, bng dp. B. ng cht lng, m kht, bng dp. C. ng m lng, m st, bng dp. D. ng m lng, m kht, bng dy. 115. Trong cu to si quang, ng m c kch thc nh th no so vi si quang: A. Nh hn. B. Ln hn. C. Bng nhau. D. Khng lin quan vi nhau. 116. Trong cu to si quang, cht nhi trong ng m lng c tnh nng: A. Ngn m. B. Ngn khng kh. C. Ngn c hc. D. Ngn nh sng phn x. 117. Trong cu to si quang, cht nhi trong ng m lng c tnh nng: A. Phn ng vi mi trng. B. Khng ngn m. C. Khng tc dng ho hc vi cc thnh phn khc ca cp. D. Co gin. 118. Trong cu to si quang, cht nhi trong ng m lng c tnh nng: A. Khng ng c nhit lm vic. B. Khng nng chy nhit lm vic. C. C A v B. D. Khng cu no ng. 119. Trong cu to si quang, cht nhi trong ng m lng c tnh nng: A. D chy. B. Kh chy. C. D bay hi. D. Khng cu no ng. 120. Loi cp quang ch c mt si quang v c lp v m st lp ph l loi: A. ng m lng. B. ng m kht. C. Bng dp. D. Khng loi no. 121. Si quang c ng m kht l trong cu to: A. Lp v m st li. B. Lp v m st lp bc. C. Lp v m st lp ph. D. Lp v m st lp bao che. 122. Mt trong nhng u im ca si quang c ng m kht l: A. Kch thc nh. B. Kch thc ln.

C. ng knh si nh. D. Cc lp mng. 123. Mt trong nhng nhc im ca si quang c ng m kht l: A. B nh hng khi ko cng. B. C kch thc nh. C. A v B u ng. D. A v B u sai. 124. Mt ng dng quan trng ca cp c si ng m kht l: A. Lp t trong nh. B. Lm dy nhy. C. C A v B. D. Khng c ng dng trn. 125. i vi si quang c ng m kht th mt ng cha: A. 1 si quang. B. 2 si quang. C. 3 si quang. D. Nhiu hn 3 si quang. 126. i vi cp quang dng bng dp, b rng ca mi bng ph thuc vo: A. S lp ca mt si. B. S si trong bng. C. S lng cht nhi c bm. D. C A, B, C u ng. 127. Trong cu to ca cp quang thng c mt s I dy ng : A. Gia cng cho si cp. B. D phng. C. Cp ngun cho cc trm lp. D. Lm y rut cp. 128. Trong cp si quang, nh sng c truyn dn trong: A. Li si quang. B. V (lp bc) ca si quang. C. Lp ph. D. ng m. 129. Vng ca s no c suy hao nh nht ? A. 850nm. B. 1300nm. C. 1550nm. D. 1550mm. 130. Ca s no c tn sc ti u i vi si n mode ? A. 850nm. B. 1300nm. C. 1550nm. D. 1300mm. 131. H thng thng tin quang bao gm: A. Cp quang. B. Cp quang, ngun quang, b thu quang, trm lp, b ni, C. Cp quang, ngun quang, b thu quang. D. Ngun quang, b thu quang. 132. Ti sao vt liu ch to si phi tinh khit ? A. Do suy hao. B. Do suy hao v tn sc.

C. Khng b nh hng nhiu t cc thnh phn tp cht. D. Tt c cc nguyn nhn trn. 133. Nhim v c bn ca pha pht trong thng tin quang l g ? A. Chuyn i dng tn hiu t quang sang in. B. Chuyn i dng tn hiu t in sang quang. C. Khuch i tn hiu in. D. Khuch i tn hiu quang. 134. M hnh h thng thng tin quang ti thiu phi gm cc thit b no ? A. Thit b pht, thit b thu v mi trng truyn dn tn hiu quang. B. Thit b pht, thit b thu v cc b khuch i. C. Thit b pht, thit b thu. D. Thit b pht, thit b thu, mI trng truyn dn tn hiu quang, cc b khuch i v cc b ni. 135. khc phc suy hao trong truyn dn quang, cc thit b no c s dng ? A. Cc b khuch i, cc b ni. B. Cc trm lp, cc b xen ghp tn hiu quang. C. Cc b khuch i v trm lp. D. Tt c cc thit b trn. 136. rng bng tn si quang c nh hng nh th no ti tn sc ? A. rng bng tn cng ln th tn sc cng nh. B. rng bng tn cng ln th tn sc cng ln. C. rng bng tn cng nh th tn sc cng nh. D. Khng c s nh hng gia rng bng tn v tn sc. 137. My pht tn hiu quang thc hin chc nng c bn no ? A. Chuyn i O/E. B. iu ch xung m. C. Khuch i tn hiu. D. Chuyn i E/O. 138. My thu tn hiu quang thc hin chc nng c bn no ? A. Chuyn i O/E. B. iu ch xung m. C. Khuch i tn hiu. D. Chuyn i E/O. 139. Trm lp trong h thng thng tin quang thc hin chc nng g ? A. Ti to li tn hiu, phc hi cng sut pht tip v pha sau. B. Khuch i tn hiu. C. Ti to li tn hiu. D. Chuyn i E/O. 140. Trm lp trong h thng thng tin quang bao gm nhng thit b no ? A. My pht v cc thit b x l khc. B. My thu v cc thit b x l khc. C. My pht, my thu v cc thit b x l khc. D. My pht v my thu. 141. tch c lung tn hiu cn thit, trong thng tin quang ngi ta s dng thit b g ? A. MUX. B. DECODER. C. ADM. D. REPEATER.

142. ghp c lung tn hiu cn thit, trong thng tin quang ngi ta s dng thit b g ? A. CODER. B. DEMUX. C. ADM. D. REPEATER. 143. khc phc s suy hao trong qu trnh truyn dn quang, thit b no c s dng ? A. B lp, b khuch i, b ti sinh. B. B m ha, b khuch i. C. B iu ch v gii iu ch. D. Cc b xen r. 144. iu g l hn ch ln nht i vi vic tng bng tn truyn dn trong si n mode ? A. Tn sc sc th. B. Tn sc cht liu. C. Tn sc mode. D. Suy hao. 145. Cc suy hao do nguyn nhn bn ngoi si quang bao gm nhng nguyn nhn no ? A. Do hn ni, s dng cc b ni. B. Do si quang b un cong. C. Do vi cong ca si quang khi b nn khng u. D. Cc nguyn nhn trn. 146. Khi no si quang s b suy hao do un cong ? A. Khi si quang b un cong vi bn knh nh hn 6 cm. B. Khi si quang b un cong vi bn knh nh hn bn knh un cong ti thiu cho php. C. Khi si quang b un cong vi bn knh nh hn 6 cm vi si n mode v 8 cm vi si a mode. D. Khi si quang b un cong vi bn knh nh hn 10cm. 147. Suy hao do vi cong xy ra bi nguyn nhn g ? A. Khi si b un cong vi bn knh nh hn 1 cm. B. Khi si b un cong vi bn knh nh hn 1 mm. C. Do si b un cong trong khi lp t. D. Do b mt si li lm v b nn khng u trong qu trnh bc thnh cp. 148. Ti sao khi si b un cong vi bn knh nh hn gii hn no th cng sut quang trong si s b gim ? A. V khi iu kin phn x ton phn i vi mt s tia sng s khng c m bo v chng s i vo v si gy suy hao. B. V khi chit sut trong li si phn b khng u s gy tn x lm gim cng sut quang. C. C 2 nguyn nhn trn. D. C 3 cu trn u sai. 149. Ti sao iu kin phn x ton phn li khng c m bo ti vng m si quang b un cong vt mc cho php ? A. Do chit sut b thay i nn chiit sut ca li s nh hn chit sut ca li. B. Do gc ti ca mt s tia ti ln hn gc gii hn. C. Do gc ti ca mt s tia ti nh hn gc gii hn. D. Khng c cu no ng.

150. Suy hao do un cong c quan h th no vi bn knh cong ? A. Bn knh cong cng ln th suy hao cng ln. B. Bn knh cong cng nh th suy hao cng ln. C. Quan h theo th hm bc hai. D. Quan h theo th hm logarit. 151. Cc nguyn nhn bn trong si quang gy suy hao bao gm nhng nguyn nhn no ? A. Do hp th. B. Do tn x. C. Do hp th, do bc x cng sut quang. D. Tt c cc nguyn nhn trn. 152. Nhng tp cht no hp th cng sut quang bn trong si quang ? A. Ion halogen (Cl, Fl,). B. Ion kim loi (ca tp cht) v ion OH ca nc. C. Ion kim loi (ca tp cht). D. Tt c cc loi tp cht trn. 153. Ti sao vt liu ch to si quang li yu cu tinh khit rt cao ? A. gim thiu suy hao do hp th. B. gim nh hng ca tn sc. C. tng tc truyn dn. D. V c 3 l do trn. 154. Khi vt liu ch to si quang l tinh khit hon ton th c cn tn ti suy hao do hp th khng ? A. Vn cn. B. Khng cn. C. Ty thuc vo bc sng truyn dn. D. Khng cn nu nh sng truyn dn c ph cc hp. 155. C th loi tr mt cch tuyt i suy hao do hp th c khng ? A. C th. B. Khng th v vic t ti tinh khit tuyt i ca vt liu ch to l khng th. C. Khng th v mi vt liu u hp th nh sng. D. Khng th v mi vt liu u tn x nh sng. 156. Cng sut quang b hp th c ph thuc vo c ly truyn dn khng ? A. Khng. B. C. C. Ch ph thuc vo c ly truyn dn khi ngun quang s dng l LD. D. Khng ph thuc vo c ly truyn dn khi ngun quang s dng l LED. 157. Suy hao do tn x gy ra bi nguyn nhn no ? A. Do cc tp cht bn trong li si. B. Do si b un cong qu mc gii hn cho php. C. Do si b nn khng u. D. Do nhng thay i rt nh cng nh cu trc khng ng nht bn trong li si. 158. tng c ly on lp, thit b no c s dng ? A. Cc b lc nhiu. B. Cc b khuch i. C. Cc b m ha v giI m ng. D. Cc thit b trn.

159. Cc b khuch i quang khc vi cc b khuch i truyn thng c s dng trc y im no ? A. Khng c b tin khuch i. B. Khng cn chuyn i E/O hay O/E m khuch i trc tip tn hiu quang. C. Khng c b m ha v gii m ng. D. Cc im trn y. 160. Tn sc mode l g ? A. L tn sc gy ra do cc mode khc nhau c vn tc lan truyn khc nhau. B. L tn sc gy ra do vic nh sng khng hon ton n sc do cc thnh phn bc sng khc nhau c vn tc lan truyn khc nhau. C. L tn sc gy ra do nh sng khng hon ton truyn trong li si m cn truyn c lp v ca si quang. D. Khng c cu no ng. 161. Tn sc mode c ph thuc vo rng ph ngun pht khng ? A. Khng. B. C. C. C ph thuc nu s dng si GI. D. C ph thuc nu s dng si SI. 162. Si no sau y khng chu nh hng ca tn sc mode ? A. GI-MM. B. SI-MM. C. MM. D. SM. 163. Tn sc cht liu gy ra bi nguyn nhn no ? A. L tn sc gy ra do cc mode khc nhau c vn tc lan truyn khc nhau. B. L tn sc gy ra do vic nh sng khng hon ton n sc do cc thnh phn bc sng khc nhau c vn tc lan truyn khc nhau. C. L tn sc gy ra do nh sng khng hon ton truyn trong li si m cn truyn c lp v ca si quang. D. Khng c cu no ng. 164. C nhng loi tn sc no ? A. Tn sc dn sng v tn sc mode. B. Tn sc cht liu v tn sc mode. C. Tn sc cht liu, tn sc dn sng v tn sc mode. D. Tn sc cht liu v tn sc dn sng. 165. Tn sc cht liu c ph thuc vo rng ph ca ngun quang hay khng ? A. C. B. Khng. C. C ph thuc nu truyn dn trn si MM. D. C ph thuc nu truyn dn trn si SM. 166. Tn sc cht liu thay i nh th no khi tng rng ph ca ngun quang ? A. Khng i. B. Ty vo ngun quang. C. Gim. D. Tng. 167. Tn sc cht liu tn ti trong nhng loi si no sau y ? A. SI-MM. B. GI-MM.

C. SM. D. C 3 loi trn. 168. Ngi ta lm g khc phc tn sc cht liu ? A. Dng si SM. B. Dng si GI. C. Dng ngun quang c ph nh sng hp. D. Dng ngun quang c ph nh sng rng. 169. Tn sc cht liu c ph thuc vo s mode truyn dn khng ? A. C. B. Khng. C. C ph thuc khi truyn dn trn si SI-MM. D. C ph thuc khi truyn dn trn si GI-MM. 170. C th loi tr hon ton tn sc cht liu khng ? A. Khng th. B. C th. C. C th, nu dng ngun quang pht duy nht mt bc sng. D. Ty thuc cht liu ch to si quang. 171. Tn sc dn sng c hnh thnh nh th no ? A. L tn sc gy ra do cc mode khc nhau c vn tc lan truyn khc nhau. B. L tn sc gy ra do vic nh sng khng hon ton n sc do cc thnh phn bc sng khc nhau c vn tc lan truyn khc nhau. C. L tn sc gy ra do nh sng khng hon ton truyn trong li si m cn truyn c lp v ca si quang. D. Khng c cu no ng. 172. Trong cc loi si sau y, tn sc dn sng c quan tm nht loi si no ? A. SM. B. GI-MM. C. SI-MM. D. MM. 173. Hin tng pht x t pht trong bin i quang - in c ng dng ch to linh kin: A. Dn in. B. Thu quang. C. Pht quang. D. Thu v pht quang. 174. Vic chuyn i E/O trong thng tin quang c thc hin bi: A. LD hoc LED. B. LED. C. LD. D. Photodiode.. 175. Trong thng tin quang, ngun quang no c s dng ph bin hn ? A. LED. B. LD. C. PIN. D. LED v LD c s dng nh nhau, ty vo c im v yu cu ca tng h thng. 176. LED v LD, loi no c tui th cao hn ? A. LED. B. LD. C. Nh nhau.

D. Ty iu kin s dng nhiu hay t. 177. LED v LD, loi no c cng sut cao hn ? A. LED. B. LD. C. Nh nhau. D. Ty vo ngun cp cho chng. 178. LED v LD, loi no c gi thnh cao hn (ni chung) ? A. LED. B. LD. C. Nh nhau. D. Ty nh sn xut. 179. Cng ngh ch to LED v LD, loi no phc tp hn ? A. Nh nhau. B. Ty cng ngh sn xut. C. LED. D. LD. 180. LED v LD, loi no c n nh cao hn ? A. LED. B. LD. C. Nh nhau. D. Ty vo ngun cp cho chng. 181. Thit b no thc hin vic chuyn i O/E trong h thng thng tin quang ? A. LED. B. Photodiode. C. PIN. D. APD. 182. C my loi photodiode thng c s dng trong h thng thng tin quang ? A. 2. B. 3. C. 1. D. Nhiu hn 2. 183. Cc ngun quang hot ng da trn hin tng bc x no ? A. Bc x t pht. B. Bc x kch thch. C. C 2 hin tng trn. D. Bc x hp th. 184. LED hot ng da trn hin tng no ? A. Bc x kch thch. B. Bc x t pht. C. C 2 hin tng trn. D. Hp th. 185. Trong cc h thng yu cu dung lng truyn dn ln, loi ngun quang no s c s dng ? A. LED. B. LD. C. PIN. D. APD. 186. Vt liu ch to cc ngun quang hin nay l g ? A. Cht bn dn. B. Cht siu dn.

C. Cht dn in. D. Cht cch in. 187. LED l vit tt ca cm t ting Anh no ? A. Light Emitting Diode. B. Light Electric Diode. C. Lay Emitting Diode. D. Light Emiter Diode. 188. Cng sut bc x ca LED phi tha mn yu cu g ? A. Cng cao cng tt. B. Cng nh cng tt. C. Ln hn 10mW. D. Ln hn 100mW. 189. Thi gian p ng ca LED phi tha mn yu cu g ? A. Cng nh cng tt. B. Cng ln cng tt. C. Nh hn 10ns. D. Nh hn 5ns. 190. C nhng loi Photodiode no ? A. PIN, LD B. APD, PIN, LD. C. PIN, LED, LD. D. PIN, APD. 191. So snh b rng ph pht x ca LED pht x cnh so vi LED pht x mt ? A. Hp hn. B. Rng hn. C. Nh nhau. D. Tu cng ngh ch to. 192. So snh cng sut pht x ca LED pht x cnh so vi LED pht x mt ? A. Ln hn. B. Nh hn. C. Nh nhau. D. Tu cng ngh ch to. 193. Hot ng trong iu kin nhit cao s nh hng nh th no ti tui th ca LED ? A. Lm gim tui th ca LED. B. Lm tng tui th ca LED. C. Khng nh hng ti tui th ca LED. D. Tu cng ngh ch to. 194. LED c cp ngun nh th no ? A. Cc dng ca ngun ni vi bn dn P, cc m ni vi bn dn N. B. Cc dng ca ngun ni vi bn dn N, cc m ni vi bn dn P. C. Khng cn cp ngun. D. C 2 kiu cp ngun A v B u c. 195. LED pht x mt k hiu l g ? A. SLED. B. ELED. C. DBF. D. FABRY. 196. LED pht x cnh k hiu l g ? A. SLED.

B. ELED. C. DBF. D. FABRY. 197. Laser c u im l g ? A. Cng sut ln. B. Ph hp. C. Tnh nh hng cao. D. Cc im trn. 198. Cc nhc im ca Laser l g ? A. Gi thnh cao. B. Kh hiu chnh bc sng. C. Tui th khng cao. D. Cc im trn. 199. Photodiode thc hin chc nng g trong h thng truyn dn quang ? A. Chuyn i O/E. B. Chuyn i E/O. C. Khuch i tn hiu quang. D. Sa dng tn hiu quang. 200. Trong mng trung k (yu cu tc cao, tin cy cao) thit b no nn c s dng lm diode tch sng quang ? A. APD. B. PIN. C. PN. D. LD. 201. Mt trong nhng yu cu ca ngun quang l: A. Bc sng pht ra phi ln. B. Bc sng pht ra phi nh C. Bc sng pht ra phi nhy. D. Bc sng pht ra phi nm trong vng ca s. 202. Mt trong nhng yu cu ca ngun quang l: A. Cng sut pht cng ln cng tt. B. Cng sut pht va phi. C. Cng sut pht cng ln th c ly thng tin cng gn. D. Cng sut nh. 203. Mt trong nhng yu cu ca ngun quang l: A. Bin ph cng nh cng tt. B. Bin ph cng hp cng tt. C. rng ph cng hp cng tt. D. rng ph cng rng cng tt. 204. Mt trong nhng yu cu ca ngun quang l: A. Gc phng nh sng cng ln cng tt. B. Gc phng ng sng cng rng cng tt. C. Gc phng nh sng cng hp cng tt. D. Gc phng nh sng cng vung cng tt. 205. Cng sut bc x ca LED ph thuc vo: A. in p ca ngun cung cp. B. Ni tr ca LED. C. C cu A v B. D. Khng cu no ng. 206. Mt trong nhng yu cu ca linh kin tch sng quang l:

A. nhy cng cao cng tt. B. khuch i cng cao cng tt. C. bin i cng cao cng tt. D. dy cng cao cng tt. 207. Mt trong nhng yu cu ca linh kin tch sng quang l: A. p ng tn s tt. B. p ng tn s rng. C. p ng tn s hp. D. p ng nhanh. 208. Mt trong nhng yu cu ca linh kin tch sng quang l: A. tin cy cao. B. tin cy thp. C. tin cy va phi. D. C 3 u ng. 209. Trong h thng thng tin quang, c ly truyn dn khng b hn ch phi s dng thit b no ? A. Cc b khuch i. B. Cc trm lp. C. C 2 loi trn. D. Khng c cu no ng. 210. So snh rng bng tn ca si n mode so vi si a mode ? A. rng bng tn si n mode nh hn. B. rng bng tn si n mode ln hn. C. rng bng tn si n mode bng si a mode. D. Ty thuc vo bc sng nh sng truyn trong si quang. 211. Si a mode chit sut nhy bc c nhc im g so vi si a mode chit sut gim dn ? A. B tn sc mode nhiu hn. B. B suy hao nhiu hn. C. Hiu sut ghp nh sng vo u si quang km hn. D. C 3 trn u ng. 212. So snh rng bng tn gia si GI-MM v SI-MM ? A. Si GI-MM c bng tn truyn dn nh hn. B. Si GI-MM c bng tn truyn dn ln hn. C. Nh nhau. D. Ty vo bc sng s dng. 213. Ti sao si GI-MM c bng tn truyn dn ln hn si SI-MM ? A. Do si GI-MM gim c c hin tng tn sc mode so vi si SI-MM. B. Do si GI-MM b tn sc mode nhiu hn so vi si GI-MM. C. Do si GI-MM b suy hao t hn. D. Khng c cu no ng. 214. Ti sao si GI-MM li b tn sc mode t hn so vi si SI-MM ? A. Do si ny b suy hao t hn. B. Do si ny c khu s ln hn. C. Do si ny cn bng c tc gia cc mode khc nhau nh vo vic hi t lin tip cc mode . D. C 3 nguyn nhn trn. 215. Si n mode c u im g so vi si a mode ? A. C suy hao nh hn. B. C bng tn truyn dn ln hn.

C. C A v B. D. C khu s ln hn. 216. Ti sao si n mode c bng tn truyn dn ln hn si a mode ? A. Do si ny loi b c tn sc mode. B. Do si ny loi b c tn sc sc th. C. Do si ny c suy hao nh hn. D. Do si ny c hiu sut ghp nh sng vo u si cao hn. 217. Ti sao si n mode li c tn sc nh hn si a mode ? A. Do si ny truyn dn nhiu bc sng khc nhau. B. Do si ny c tn s ct chun ha cao hn. C. Do si ny ch truyn mt mode duy nht do khng cn b tn sc mode. D. Tt c cc nguyn nhn trn. 218. Ca s truyn dn quang no c suy hao ln nht ? A. 850nm. B. 1300nm. C. 1550nm. D. 850nm, 1550nm. 219. thc hin php o tn x, thit b no sau y c s dng ? A. OTDR. B. My o suy hao quang. C. My o cng sut quang. D. Tt c cc thit b trn. 220. OTDR l thit b g ? A. My o phn x quang trn min thi gian. B. My o ph cng sut ngun quang. C. My o suy hao quang. D. My o tn sc ngun quang. 221. Nguyn tc hot ng ca OTDR l g ? A. Da trn hin tng hp th nh sng ca vt liu quang. B. Da trn nguyn tc khc x nh sng. C. Da trn hin tng pht x nh sng. D. Da trn hin tng tn x ngc ca nh sng xc nh c tnh si, pht hin li. 222. Sai s trong php o OTDR ph thuc ch yu vo yu t no ? A. c tnh phi tuyn ca cc linh kin in t. B. n nh ca nhit mi trng. C. n sc ca ngun quang s dng. D. H s tn x ngc khi nh sng truyn trong si. 223. Cc my o OTDR c phi tng thch vi si quang c v bc sng v loi si khng ? A. Khng. B. C. C. Ch i vi si n mode. D. Ch i vi si a mode. 224. My o phn x quang OTDR hin th th g trn mn hnh ca n ? A. c tnh tn sc ca si dc theo chiu di si. B. c tnh suy hao ca si theo bc sng ca ngun quang. C. c tnh tn sc ca si dc theo bc sng truyn dn. D. c tnh suy hao ca si dc theo chiu di si.

225. Trc x trn mn hnh hin th ca OTDR biu th g ? A. Bc sng quang. B. Chiu di si quang. C. suy hao. D. tn sc. 226. kho st cc c tnh ca si quang, ngi ta s dng thit b g ? A. OLTS. B. OTDR. C. My phn tch ph. D. My o cng sut. 227. kim tra cht lng ca mi hn, ngi ta s dng thit b g ? A. OLTS. B. OTDR. C. My phn tch ph. D. My o cng sut. 228. xc nh v r gy ca mt tuyn cp quang, ngi ta s dng thit b g ? A. OTDR. B. OLTS. C. My phn tch ph. D. My o cng sut. 229. php o khi s dng OTDR c chnh xc cao, ngi ta phI lm g ? A. S dng OTDR c chnh xc cao. B. S dng OTDR c gi tin cao. C. o bng OTDR t hai pha c hai kt qu, sau ly gi tr trung bnh. D. o trong iu kin nhit nh hn 300 K. 230. xc nh chnh xc im gy vt l ca si quang (s dng OTDR), ngi ta cn phI cn c vo yu t no ? A. T l phn trm d ca cp do m lng. B. T l phn trm d ca cp do xon cp. C. T l phn trm d ca cp do m lng v xon cp, chnh xc ca suy hao do nh sn xut cung cp. D. T l phn trm d ca cp do m lng v xon cp, chnh xc ca chit sut si do nh sn xut cung cp. 231. S lng trm lp s thay i nh th no khi tc truyn dn tng (vi cng mt c ly truyn dn v cc iu kin khc nh nhau) ? A. Gim. B. Tng. C. Khng thay i. D. Ty thuc vo a hnh. 232. Loi si no sau y c bng tn truyn dn ln nht ? A. SI-MM. B. GI-MM. C. MM. D. SM. 233. Loi si no sau y c tn sc nh nht ? A. SI-MM. B. GI-MM. C. MM. D. SM.

234. Loi si no sau y c suy hao nh nht ? A. SM. B. SI-MM. C. GI-MM. D. MM. 235. C ly gia cc trm lp thay i th no khi suy hao tng ? A. Tng. B. Gim. C. Khng thay i. D. Ty thuc bc sng s dng. 236. C ly gia cc trm lp thay i th no khi tng tc truyn dn ? A. Tng. B. Gim. C. Khng thay i. D. Ty thuc bc sng s dng. 237. Tn sc mode thay i nh th no khi tng ng knh li si ? A. Gim. B. Tng. C. Khng thay i. D. Ty thuc bc sng s dng. 238. Tn sc c ph thuc vo c ly truyn dn khng ? A. C. B. Khng. C. Khng, nu dng ngun quang n bc sng. D. C hoc khng ty theo ngun quang s dng. 239. Khi c ly truyn dn tng th tn sc (ni chung) thay i nh th no ? A. Gim. B. Tng. C. Khng thay i. D. Ty thuc loi si quang c dng. 240. Trong cc loi si sau, si no c tn sc nh nht ? A. SI-MM. B. GI-MM. C. MM. D. SM. 241. Trong cc loi si sau, si no c dung lng truyn dn ln nht ? A. SM. B. MM. C. GI-MM. D. SI-MM. 242. Trong cc vng ca s quang s dng, vng no c tn sc nh nht ? A. 850nm. B. 1300nm. C. 1550nm. D. 1700nm. 243. Cng sut nh sng phng vo u si quang ph thuc nhng yu t no ? A. Cng sut ngun quang. B. Khu s. C. ng knh li, bc sng bc x ca ngun quang. D. Tt c cc yu t trn.

244. LED hay Laser ph thuc vo nhit nhiu hn ? A. Laser. B. LED. C. Nh nhau. D. Ty theo cng ngh ch to. 245. LED hay Laser c tui th cao hn ? A. Laser. B. LED. C. Nh nhau. D. Ty theo cng ngh ch to. 246. nh gi cht lng ca Photodiode, ngi ta s dng tham s no ? A. Hiu sut lng t. B. Tc p ng. C. Tp m. D. Tt c cc tham s trn. 247. PIN v APD khc nhau im no ? A. PIN c hiu sut lng t cao hn. B. PIN c n nh km hn. C. APD c cu trc n gin hn. D. APD c hiu sut lng t cao hn. 248. Cc loi tp m trong PIN l: A. Tp m n, tp m dng ti, tp m nhit. B. Tp m bn, tp m n, tp m dng ti. C. Tp m dng ti, tp m nhit. D. Tp m dng ti, tp m bn. 249. in p nh thin cho PIN hay APD cao hn ? A. Nh nhau. B. PIN. C. APD. D. Ty thuc nh sn xut. 250. APD hay PIN c tp m cao hn ? A. Nh nhau. B. Ty cng ngh ch to. C. PIN. D. APD. 251. APD hay PIN c nhy cao hn ? A. Nh nhau. B. Ty cng ngh ch to. C. PIN. D. APD. 252. APD hay PIN c tc lm vic cao hn ? A. Nh nhau. B. Ty cng ngh ch to. C. PIN. D. APD. 253. Cng sut phng vo u si quang v cng sut bc x ca ngun quang, cng sut no ln hn ? A. Cng sut bc x ca ngun quang. B. Cng sut phng vo u si quang. C. Nh nhau.

D. Ty thuc v tr gia ngun quang v si quang. 254. So snh dng ti ca PIN v APD ? A. Nh nhau. B. Ty cng ngh v vt liu ch to. C. APD c dng ti cao hn. D. PIN c dng ti cao hn. TI LIU THAM KHO: [1] V Vn San, K thut thng tin quang, NXB Khoa hc K thut, 12/1997. [2] V Vn San, H thng thng tin quang Tp 1 v 2, NXB Bu in, 7/2003. [3] Vn Vit Em, K thut thng tin quang 1 v 2, Hc vin cng ngh BCVT, H Ni, Nm 2007.