You are on page 1of 2

Begran till skanden om komplettering och/eller rttelse av anskan om europeiskt betalningsfrelggande

Formulr B
Artikel 9.1 i Europaparlamentets och rdets frordning (EG) nr 1896/2006 om infrande av ett europeiskt betalningsfrelggande

1. Domstol
Domstol

rende nr Utfrdat i Datum (dag, mnad, r)

Adress Namnteckning och/eller stmpel

Postnummer

Ort

Land

2. Parter och deras ombud


Koder: 01 Skanden 02 Svaranden Kod 03 Skandens ombud* 04 Svarandens ombud* 05 Skandens rttsliga fretrdare** 06 Svarandens rttsliga fretrdare** Identifikationskod (om tillmpligt)

Fretagets eller organisationens namn

Efternamn

Frnamn

Adress

Postnummer

Ort

Land

Telefon ***

Fax ***

E-post ***

Yrke ***

vriga uppgifter ***

Kod

Fretagets eller organisationens namn

Identifikationskod (om tillmpligt)

Efternamn

Frnamn

Adress

Postnummer

Ort

Land

Telefon ***

Fax ***

E-post ***

Yrke ***

vriga uppgifter ***

Kod

Fretagets eller organisationens namn

Identifikationskod (om tillmpligt)

Efternamn

Frnamn

Adress

Postnummer

Ort

Land

Telefon ***

Fax ***

E-post ***

Yrke ***

vriga uppgifter ***

Skapat av den europeiska juridikportalen.

Kod

Fretagets eller organisationens namn

Identifikationskod (om tillmpligt)

Efternamn

Frnamn

Adress

Postnummer

Ort

Land

Telefon ***

Fax ***

E-post ***

Yrke ***

vriga uppgifter ***

* T.ex. advokat

** T.ex. frlder, frmyndare, verkstllande direktr

*** Ej obligatorisk uppgift

Efter prvning av Er anskan om ett europeiskt betalningsfrelggande ombeds Ni komplettera och/eller rtta bifogade anskan enligt nedanstende anvisning s snart som mjligt, dock senast den

Er ursprungliga anskan br kompletteras och/eller rttas p ett sprk som anvnds av den domstol dr talan vckts. Domstolen kommer p de villkor som anges i denna frordning att avvisa anskan om Ni inte kompletterar och/eller rttar den inom den utsatta tidsfristen.

Anskan har inte fyllts i p korrekt sprk. Var god anvnd ett av fljande sprk:
01 Bulgariska 02 Tjeckiska 03 Tyska 04 Estniska 05 Spanska Sprkkod 06 Grekiska 07 Franska 08 Italienska 09 Lettiska 10 Litauiska 11 Ungerska 12 Maltesiska 13 Nederlndska 14 Polska 15 Portugisiska Sprk (endast fr kod 22) 16 Rumnska 17 Slovakiska 18 Slovenska 19 Finska 20 Svenska 21 Engelska 22 Annat (ange)

Fljande punkter mste kompletteras och/eller rttas:


Koder: 01 Parter och deras ombud 02 Behrighetsgrund 03 rendets grnsverskridande karaktr Kod Vnligen specificera 04 Bankuppgifter 05 Huvudfordran 06 Rnta 07 Avtalsvite 08 Kostnader 09 Underlag 10 Ytterligare intyganden 11 Underskrift

Kod

Vnligen specificera

Kod

Vnligen specificera

Kod

Vnligen specificera

Kod

Vnligen specificera

Skapat av den europeiska juridikportalen.