You are on page 1of 3

nazwa

interway

dwiki

akordy

Joska, ionian

1-2-3-4-5-6-7

C-D-E-F-G-A-B

C-E-G-B-D-F-A

C^

Dorycka, dorian

1-2-b3-4-5-6-b7

C-D-Eb-F-G-A-Bb

C-Eb-G-Bb-D-F-A

C>7

Frygijska, phrygian

1-b2-b3-4-5-b6-b7

C-Db-Eb-F-G-Ab-Bb

C-Eb-G-Bb-Db-F-Ab

C>7

Lidyjska, lydian

1-2-3-#4-5-6-7

C-D-E-F#-G-A-B

C-E-G-B-D-F#-A

C^

Miksolidyjska, myxolydian

1-2-3-4-5-6-b7

C-D-E-F-G-A-Bb

C-E-G-Bb-D-F-A

C7

Eolska, aeolian

1-2-b3-4-5-b6-b7

C-D-Eb-F-G-Ab-Bb

C-Eb-G-Bb-D-F-Ab

C>7

Lokrycka, locrian

1-b2-b3-4-b5-b6-b7

C-Db-Eb-F-Gb-Ab-Bb

C-Eb-Gb-Bb-Db-F-Ab

Moll harmoniczna,
harmonic minor
Harmoniczna zmniejszona,
harmonic diminished
Moll melodyczna, melodic
minor
Dorycka #4, lidyjska b3

1-2-b3-4-5-b6-7

C-D-Eb-F-G-Ab-B

C-Eb-G-B-D-F-Ab

C>(<7)

1-b2-#2-3-#4-#5-6

C-Db-D#-E-F#-G#-A

C-E-G#-Db-D#-F#-A

C+

1-2-b3-4-5-6-7

C-D-Eb-F-G-A-B

C-Eb-G-B-D-F-A

C>(<7)

1-2-b3-#4-5-6-b7

C-D-Eb-F#-G-A-Bb

C-Eb-G-Bb-D-F#-A

C>7

1-b2-b3-4-b5-6-b7

C-Db-Eb-F-Gb-A-Bb

C-Eb-Gb-Bb-Db-F-A

1-2-3-4-#5-6-7

C-D-E-F-G#-A-B

C-E-G#-B-D-F-A

Cma7(#5)

1-b2-3-4-5-b6-7

C-Db-E-F-G-Ab-B

C-E-G-B-Db-F-Ab

C^

1-b2-3-4-5-b6-b7

C-Db-E-F-G-Ab-Bb

C-E-G-Bb-Db-F-Ab

C7

1-2-b3-4-b5-b6-b7

C-D-Eb-F-Gb-Ab-Bb

C-Eb-Gb-Bb-D-F-Ab

1-2-3-4-5-b6-7

C-D-E-F-G-Ab-B

C-E-G-B-D-F-Ab

C^

1-#2-3-#4-5-6-7

C-D#-E-F#-G-A-B

C-E-G-B-D#-F#-A

C^

1-2-3-#4-#5-6-7

C-D-E-F#-G#-A-B

C-E-G#-B-D-F#-A

Cma7(#5)

1-b2-b3-4-5-6-7

C-Db-Eb-F-G-A-B

C-Eb-G-B-Db-F-A

C>(<7)

1-b2-b3-4-5-b6-b7

C-Db-Eb-F-G-Ab-Bb

C-Eb-G-Bb-Db-F-Ab

Cmi7

1-b2-#2-3-#4-#5-b7

C-Db-D#-E-F#-G#-Bb

C-E-F#-Bb-Db-D#-G#

C7(b5)

1-2-3-#4-5-b6-b7

C-D-E-F#-G-Ab-Bb

C-E-G-Bb-D-F#-Ab

C7

1-2-b3-#4-5-b6-b7

C-D-Eb-F#-G-Ab-Bb

C-Eb-G-Bb-D-F#-Ab

Cmi7

1-2-3-4-b5-b6-b7

C-D-E-F-Gb-Ab-Bb

C-E-Gb-Bb-D-F-Ab

C7(b5)

1-#2-3-#4-#5-6-7

C-D#-E-F#-G#-A-B

C-E-G#-B-D#-F#-A

Cma7(#5)

1-#2-3-#4-5-6-7

C-D#-E-F#-G-A-B

C-E-G-B-D#-F#-A

C^

C-Db-E-F-G#-A

C-E-G#-Db-F-A

C+

C-D#-E-G-Ab-B

C-E-G-B-D#-Ab

C^

Lokrycka 6w,
dorycka b2b5
Joska zwikszona,
Ionian augumented
Harmoniczna podwjna,
double harmonic, cygaska
(typ I)
Frygijska 3w,
cygaska (typ II)
Lokrycka z podw. II
stopniem
Dur harmoniczna, harmonic
major
Lidyjska #2, lydian #2
Lidyjska zwikszona,
lydian augumented
Dur neapolitaska,
neopolitan major
Moll neapolitaska,
neopolitan minor
Super lokrycka,
Super locrian
Moll lidyjska,
lydian minor
Lidyjska zmniejszona,
lydian diminished
Dur lokryjska,
locrian major

6-tonowa symetryczna,
1-b2-3-4-#5-6
six tone symmetrical (typ I)
6-tonowa symetryczna, six 1-#2-3-5-b6-7
tone symmetrical (typ II)

Lokrycka bb7

1-b2-b3-4-b5-b6-6 (bb7) C-Db-Eb-F-Gb-Ab-A

C-Eb-Gb-A-Db-F-Ab

1-2-b3-#4-5-6-7

C-D-Eb-F#-G-A-B

C-Eb-G-B-D-F#-A

Cmi(<7)

Dorycka b5

1-2-b3-4-b5-6-b7

C-D-Eb-F-Gb-A-Bb

C-Eb-Gb-Bb-D-F-A

Dorycka b2

1-b2-b3-4-5-6-b7

C-Db-Eb-F-G-A-Bb

C-Eb-G-Bb-Db-F-A

Cmi7

Miksolidyjska b2

1-b2-3-4-5-6-b7

C-Db-E-F-G-A-Bb

C-E-G-Bb-Db-F-A

C7

Hindu

1-2-3-4-5-b6-b7

C-D-E-F-G-Ab-Bb

C-E-G-Bb-D-F-Ab

C7

Lidyjska dominantowa

1-2-3-#4-5-6-b7

C-D-E-F#-G-A-Bb

C-E-G-Bb-D-F#-A

C7

1-b2-#2-3-5-b6-b7

C-Db-D#-E-G-Ab-Bb

C-E-G-Bb-Db-D#-Ab

C7

Augumented (6-tonowa)

1-#2-3-#4-#5-7

C-D#-E-F#-G#-B

C-E-G#-B-D#-F#

Cma7(#5)

Auxiliary augumented

1-2-3-#4-#5-b7

C-D-E-F#-G#-Bb

C-E-G#-Bb-D-F#

C+7

Auxiliary diminished

1-2-b3-4-b5-#5-6-7

C-D-Eb-F-Gb-G#-A-B

C-Eb-Gb-B-D-F-G#

Prometheus

1-2-3-b5-6-b7

C-D-E-Gb-A-Bb

C-E-Gb-Bb-D-A

C7(b5)

Prometheus neopolitan

1-b2-3-b5-6-b7

C-Db-E-Gb-A-Bb

C-E-Gb-Bb-Db-A

C7(b5)

Hiszpaska 8-tonowa,
eight tone spanish
Rumuska moll

1-b2-b3-3-4-b5-b6-b7

C-E-Gb-Bb-Db-F-Ab

C7(b5)

1-2-b3-#4-5-6-b7

C-Db-Eb-E-F-Gb-AbBb
C-D-Eb-F#-G-A-Bb

C-Eb-G-Bb-D-F#-A

Cmi7

Diminished whole tone

1-b2-b3-3-b5-b6-b7

C-Db-Eb-E-Gb-Ab-Bb

Nine tone

1-2-b3-3-#4-5-#5-6-7

Leading whole tone

1-2-3-#4-#5-6-b7

C-D-Eb-E-F#-G-G#-AB
C-D-E-F#-G#-A-Bb

C-E-G#-Bb-D-F#-A

C+7

Pentatonika dur

1-2-3-5-6

C-D-E-G-A

C-E-G-D-A

Pentatonika moll

1-b3-4-5-b7

C-Eb-F-G-Bb

C-Eb-G-Bb-F

Cmi7

Pentatonika moll 6 (typ I)

1-b3-4-5-6

C-Eb-F-G-A

C-Eb-G-F-A

Cmi

Pentatonika moll 6 (typ II)

1-2-b3-5-6

C-D-Eb-G-A

C-Eb-G-D-A

Cmi

Pentatonika moll 7

1-2-b3-5-b7

C-D-Eb-G-Bb

C-Eb-G-Bb-D

Cmi

Pentatonika Bali

1-2-b3-5-b6

C-D-Eb-G-Ab

C-Eb-G-D-Ab

Cmi

Pentatonika suspend

1-2-4-5-b7

C-D-F-G-Bb

C-F-G-Bb-D

Csus

Pentatonika dominantowa

1-2-3-5-b7

C-D-E-G-Bb

C-E-G-Bb-D

C7

Pentatonika moll 7(b5)

1-b3-4-b5-b7

C-Eb-F-Gb-Bb

C-Eb-Gb-Bb-F

Dominant suspend

1-2-4-5-6-b7

C-D-F-G-A-Bb

C-F-G-Bb-D-A

Csus

Bluesowa

1-b3-4-b5-5-b7

C-Eb-F-Gb-G-Bb

C-Eb-G-Bb-F-Gb

Cmi7

Blues major (blues+joska) 1-2-#2-3-4-#4-5-6-b7-7

Blues minor

C-D-D#-E-F-F#-G-ABb-B
1-2-#2-3-4-#4-5-b6-b7-7 C-D-D#-E-F-F#-G-AbBb-B
1-2-b3-4-#4-5-b6-b7
C-D-Eb-F-F#-G-Ab-Bb

C-E-G-B-D#-F#-Bb-DF-A
C-E-G-B-D#-F#-Bb-DF-Ab
C-Eb-G-Bb-D-F-Gb-Ab

Blues minor harm.

1-2-b3-4-#4-5-b6-b7-7

Blues minor melodic

1-2-b3-4-#4-5-6-b7-7

Blues dorycka

1-2-b3-4-#4-5-6-b7

C-Eb-G-Bb-D-F-GbAb-B
C-Eb-G-Bb-D-F-Gb-AB
C-Eb-G-Bb-D-F-Gb-A

Blues major harm.

C-D-Eb-F-F#-G-Ab-BbB
C-D-Eb-F-F#-G-A-BbB
C-D-Eb-F-F#-G-A-Bb

Blues dominantowa 1

1-2-b3-3-4-#4-5-6-b7

C-D-Eb-E-F-F#-G-A-Bb

Blues dominantowa 2

1-b2-b3-3-4-#4-5-6-b7

Blues dominantowa 3

1-b2-b3-3-4-#4-5-b6-b7

Blues dominantowa 4

1-2-b3-3-4-#4-5-b6-b7

Blues dominantowa 5

1-2-b3-4-#4-5-6-b7

C-Db-Eb-E-F-F#-G-ABb
C-Db-Eb-E-F-F#-G-AbBb
C-D-Eb-E-F-F#-G-AbBb
C-D-Eb-F-F#-G-A-Bb

Zmniejszona - 1

1-b2-b3-3-#4-5-6-b7

C-Db-Eb-E-F#-G-A-Bb

Zmniejszona 1

1-2-b3-4-b5-#5-6-7

C-D-Eb-F-Gb-G#-A-B

Caotonowa

1-2-3-#4-#5-#6

C-D-E-F#-G#-A#

C+

Enigmatic

1-b2-3-#4-#5-b7-7

C-Db-E-F#-G#-Bb-B

C+7

Pelog

1-b2-b3-b5-b7-7

C-Db-Eb-Gb-Ab-B

Chromatyczna

1-#1-2-b3-3-4-#4-5-#56-b7-7
1-4-5

C-C#-D-Eb-E-F-F#-GG#-A-Bb-B
C-F-G

Tetratonika

C4