You are on page 1of 11

SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

UJIAN APTITUD

UJIAN APTITUD
MASA : 1 JAM 30 MINIT NAMA KELAS ARAHAN Jawab semua soalan : ______________________________________________________________ : __________________________ TARIKH : __________________

UJIAN 1

MEMAHAMKAN AYAT

Ujian ini adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan anda memahami dan mengaitkan sesuatu perkara dengan perkara yang lain yang mungkin berbeza situasinya.

Contoh: Budak lelaki kepada lelaki dewasa adalah ibarat budak perempuan kepada (a) gajah Jawapan: (b) (b) wanita (c) anak (d) kuda

1.

Lautan kepada kolam adalah ibarat dalam kepada (a) cetek (b) sungai (c) perigi (d) tasik

2.

Awal adalah berlawanan dengan (a) petang (b) tunda (c) lewat (d) sarapan

3.

Beku bermaksud (a) melekat (b) pepejal (c) cecair (d) air

4.

Bulatan kepada sfera adalah ibarat segi empat kepada (a) bola (b) kon (c) kiub (d) silinder

Ujian APTITUD- Tentukan Kerjaya Anda

SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

UJIAN APTITUD

5.

Stoking kepada kaki adalah ibarat topi kepada (a) bandana (b) kepala (c) rambut (d) wajah

6.

Debat bermaksud (a) komen (b) bahas (c) cakap (d) cipta

7.

Kuda kepada joki adalah ibarat kereta kepada (a) motor (b) kereta lembu (c) mandor (d) supir

UJIAN 2

NUMERIKAL - Menguasai Nombor

Ujian ini adalah untuk menguji kebolehan anda menguasai nombor. Setiap nombor akan membentuk satu siri nombor. Anda harus memastikan cara siri nombor itu terbentuk dan nombor yang berikutnya.

Contoh:

12345

(a) 6 (b) 7

(c) 5 (d) 10

Jawapan: (a)

1.

1 3 5 7 9

(a) 8 (b) 12

(c) 11 (d) 13

2.

5 8 12 17

(a) 25 (b) 22

(c) 26 (d) 23

3.

5 7 11

17

25

(a) 35 (b) 31

(c) 27 (d) 39

4.

8 16 32 64

(a) 96 (b) 128

(c) 100 (d) 112

Ujian APTITUD- Tentukan Kerjaya Anda

SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

UJIAN APTITUD (a) 36 (b) 35 (c) 30 (d) 31

5.

0 3 8 15 24

6.

1 4 9 16 25

(a) 32 (b) 48

(c) 36 (d) 49

7.

5 9 17 33 65

(a) 101 (b) 143

(c) 108 (d) 129

UJIAN 3 - PERSEPSI 2D - Menganalisis Simbol Atau Bentuk 2-Dimensi Ujian ini bertujuan untuk menguji kebolehan anda menganalisis pelbagai jenis simbol dan bentuk 2-Dimensi.

Ujian APTITUD- Tentukan Kerjaya Anda

SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

UJIAN APTITUD

Ujian APTITUD- Tentukan Kerjaya Anda

SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

UJIAN APTITUD

UJIAN 4 - PERSEPSI 3D - Memanipulasi Bentuk Dan Rajah 3-Dimensi

Ujian APTITUD- Tentukan Kerjaya Anda

SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

UJIAN APTITUD

Ujian APTITUD- Tentukan Kerjaya Anda

SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

UJIAN APTITUD

Ujian APTITUD- Tentukan Kerjaya Anda

SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

UJIAN APTITUD

UJIAN 5

TEKNIKAL- Memahami Cara Sesuatu Berfungsi

Ujian ini adalah untuk menilai sama ada anda mempunyai sebarang kecenderungan atau kebolehan untuk perkara-perkara teknikal.

Ujian APTITUD- Tentukan Kerjaya Anda

SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

UJIAN APTITUD

Ujian APTITUD- Tentukan Kerjaya Anda

SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

UJIAN APTITUD

UJIAN 6. KEBOLEHAN AKUITI - Ketajaman Fikiran Ujian ini adalah untuk menguji kebolehan anda dalam membuat tugasan yang melibatkan kertas kerja yang rumit. Ujian ini juga menguji ketajaman dan kepantasan pemikiran anda. Ujian Akuiti terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian 1 Bahagian 1 adalah untuk menguji kebolehan anda mengira dengan cepat. Contoh soalan Bahagian 1: 1. 2 6 +l 9 ____

Jawapan: 35

Ujian APTITUD- Tentukan Kerjaya Anda

10

SEKOLAH KEBANGSAAN AIR MERAH

UJIAN APTITUD

Bahagian 2 Bahagian 2 adalah untuk menguji kebolehan anda menyusun 3 perkataan mengikut susunan abjad. Contoh soalan Bahagian 2: Yang mana satukah akan diletakkan dahulu sekiranya perkataan-perkataan ini difail mengikut abjad? 1. (a) Ahmed Jawapan: (b) (b) Ahmad (c) Aiman

Akuiti - Menyusun 3 Perkataan Mengikut Susunan Abjad Dengan Pantas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (a) Abeed (a) Tahjud (a) Syazul (a) Deana (a) Francessca (a) Terusan (a) Geram (a) Wasangka (a) Sikap (a) Trak (b) Abid (b) Tahir (b) Syahidah (b) Deala (b) Franky (b) Terjun (b) Gambar (b) Wasini (b) Siakap (b) Trulak (c) Abbid (c) Takha (c) Shamsiah (c) Dilla (c) Franny (c) Tepukan (c) Garam (c) Waswas (c) Siamang (c) Tronoh

Ujian APTITUD- Tentukan Kerjaya Anda

11