2.

ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR NEVOILE FUNAMENTALE NEVOIA FUNDAMENTALǍ MANIFESTǍRI DE INDEPENŢǍ R=18 r/min -respiraţie amplǎ pe nas -ambele hemitorace prezintǎ aceleaşi mişcǎri de ridicare şi coborâre -respiraţie de tip costal inferior -tegumente calde, rozate P=86 p/min TA=120/70 mm Hg -masticaţie uşoarǎ -dentiţie bunǎ -reflex de deglutiţie prezent -mucoasa bucalǎ umedǎ şi rozatǎ -apetit bun -urina clarǎ diluatǎ sau concentratǎ -pH 4,5-7,5 -scaun normal, consistenţǎ bunǎ -emisie conştientă de urină şi materii fecale DE DEPENDETNŢǍ -tahicardie -tahipnee -T.A. – 200/110mmHg -respiraţie superficială SURSA DE DIFICULTATE PROBLEMA DE DEPENDENŢĂ
NOTA

1. A respira şi a avea o bunǎ circulaţie

-modificări patologice neurologice

Alterarea circulaţiei şi a respiraţiei. 2

2. A bea şi a mânca

-dificultate la deglutiţie, -varsături

-dezechilibre neurologice

Alimentare şi deshidratare în deficit

2

3. A elimina

-emisie involuntară de urină

-lipsa controlului nevos al sfincterelor

Incontinenţă urinară

3

-somn agitat -oboseală -diminuarea puterii de concentrare -lezarea centrilor nervoşi Necoordonarea mişcărilor 3 5. A fi curat. a avea o bunǎ posturǎ -posturǎ adecvatǎ în ortostatism şi clinostatism -tonus muscular adecvat -integritatea aparatului locomotor -durata somnului adecvatǎ conformǎ vârstei şi sezonului -somn profund.A dormi. îngrijit -deprinderi igienice riguroase -dentiţie bunǎ -fose nazale libere -piele curatǎ normalǎ -pǎr şi unghii curate — — — 1 . -alterarea centrilor nervoşi ai termoreglării Dificultate în a se îmbrăca şi dezbrăca Alterarea temperaturii corporale 2 2 8.4. -hipotonie -mers cosând pe stg. Amenţine temperatura corpului în limitele normale -veşminte curate adecvate anotimpului -dificultate în a încheia la -tonus muscular normal nasturi şi a se încălţa -tegumente normal colorate. A se mişca. a se odihni -cefalee Insomnie 2 6. temperature corporală 36 – 37 °C -subfebrilitate -hemipareză stg. A se îmbrǎca şi dezbrǎca 7. fǎrǎ treziri -hemiplegie stg.

A comunica 11. A se recrea 14.lipsa de cunoştinţe despre boală şi modalitatea de prevenire a bolii -afazie -anxietate   — . A învǎţa -tulburări neurologice   — -lipsa cunoştinţelor despre boală şi prognosticul ei 2 1 1 1 2 . A se realiza 13.9. A evita pericolele -îşi purta singurǎ de grijǎ -debit normal verbal -comunicare eficientă la la nivel senzorial -participǎ ocazional la slujba religioasǎ -integritate fizicǎ şi pshicǎ -dragoste faţǎ de valoarea meseriei .nelinişte -teamă -boală Risc de complicaţii Comunicare deficitata la nivel senzorial — — — Anxietate 2 10.sentiment de mulţumire -stare de relaxare -dorinţa de a acumula cunoştinţe noi .A practica religia 12.

. Alterarea temperaturii corporale din cauza alterării centrilor nervoşi ai termoreglării manifestată prin subfebrilitate. Comunicare deficitară din cauza tulburărilor neurologice manifastată prin afazie. oboseală şi dificultate în a se concentra. Incotinenţă urinară din cauza lipsei controlului nervos al sfinterelor manifestată prin emisie involuntară de urină. manifestată prin a se încheia la nasturi şi a se încălţa.PROBLEME ACTUALE Diminuarea mobilităţii Alterarea circulaţei şi a respiraţiei Alimentaţie inadecvata în deficit Alterarea temperaturii corporale Insomnie Comunicare deficitatră la nivel senzorial Dificultate în a se îmbrăca şi dezbrăca Anxietate PROBLEME POTENŢIALE Risc de complicaţii. Sentiment de neputinţă din cauza prognosticului bolii şi a lipsei de cunoştinţe manifestata prin nelinişte teamă. 6. Stabilirea gradului de dependenţă. Insomnie din cauza cefaleei manifestată prin somn agitat. Total puncte: 26. HTA. Necoordonarea mişcărilor din cauza lezării centrilor nervoşi manifestata prin hemiplegie stg. Alimentare şi hidratare în deficit din cauza dezechilibrelor neurologice manifastată prin dificultate la deglutiţie şi vărsături.anxietate. pacient cu dependenţă moderată Diagnosting nursing: 1. 7. 8. Alterarea circulaţiei şi a respiraţiei cauza modificărilor patologice neurologice manifestată prin tahicardie. Risc de alterarea tegumentelor. 3. 5. 2. hipotonie. . 4.tahipnee şi respiraţie superficială. 9. Dificultate in a se inmrăca şi dezbra din cauza hemiparezei stg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful