You are on page 1of 11

Habilitats socials

HABILITATS SOCIALS.
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Activitats i fitxes de Cicle Inicial

1
Habilitats socials

INDEX

HABILITATS SOCIALS. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES CICLE INICIAL.. 3
SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES. ............................... 3
COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES........................... 4
COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES........................... 5
COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES........................... 6
COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES........................... 7
COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES........................... 8
COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES........................... 9
COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES......................... 10
ELS PROBLEMES TENEN SOLUCIONS I JO SÓC CAPAÇ DE TROBAR-LES ............... 11

2
Habilitats socials

HABILITATS SOCIALS. Resolució de conflictes CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES.

OBJECTIU:
Aprendre a analitzar els nostres problemes de manera comprensiva i amb els
altres
Valorar les aportacions dels altres.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
Presentació de les fitxes.

MATERIAL I RECURSOS:
Fitxes que s’adjunten. S’utilitzaran les fitxes de treball segons les necessitats
del grup i del mestre.

DURADA DE L’ACTIVITAT:
1 sessió per a cada fitxa.

AVALUACIÓ:
Observar la participació dels alumnes.

3
Habilitats socials
COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES

4
Habilitats socials
COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES

5
Habilitats socials
COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES

AMB QUI TINC PROBLEMES DE VEGADES ?

 Dibuixo i escric amb qui tinc problemes:

De vegades tinc problemes amb…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6
Habilitats socials
COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES
• Observo la historieta i intento endevinar què passarà al

La Maria deixa la seva pilota al Joan en Joan torna la pilota punxada a la Maria

Què passarà després? DIBUIXA-HO i CONTESTA

Ja no aniran junts.

Ho passaran malament.
En Joan i la Maria discuteixen i s’insulten.
Poden fer les paus.
7
Habilitats socials

COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES

Jo puc “ENDEVINAR” el que passarà quan
tinc problemes amb els altres. Si hi penso
abans que passi el problema, podré evitar
els enuigs, les baralles…que no em fan
sentir bé.

8
Habilitats socials
COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES 

Intento endevinar el què passarà. Pinto l’escena que trio.

9
Habilitats socials
COM PUC SOLUCIONAR ELS MEUS PROBLEMES AMB ELS ALTRES

10
Habilitats socials
ELS PROBLEMES TENEN SOLUCIONS I JO SÓC CAPAÇ DE TROBAR-LES 

Imagino problemes que he tingut amb els meus amics, la meva família,.. i explico als meus companys com els vaig solucionar.

EXPLICO COM HO
VAIG SOLUCIONAR

11