You are on page 1of 6

PELAN STRATEGIK PENDIDIKAN KHAS Bidang Isu Strategik Matlamat Ingin menjadikan pengurusan Pendidikan Khas cemerlang Objektif

Meningkatkan kecekapan pengurusan kurikulum KPI % guru yang mematuhi jadual kerja % guru yang mendapat skor cemerlang dalam pencerapan P&P Sasaran TOV 2009 2010 60 80 100 Inisiatif/Strategi

Pendidikan Pengurusan Khas Pendidikan (kurikulum) Khas yang masih belum tahap cemerlang

Kokurikulum Ko-ko

Kadar pencapaian di peringkat negeri masih kurang memuaskan

Meningkatkan kecemerlangan di peringkat negeri

1. Meningkatkan pencapaian dalam sukan olahraga

1. Bilangan aktiviti sukan olahraga mencapai peringkat negeri Johan Naib Johan Ketiga 2. % murid menyertai perjumpaan dan perkhemahan badan beruniform

70

85

100

2 3 5 20

4 5 7 40

6 7 9 60

2. Meningkatkan pencapaian penyertaan dalam badan beruniform

Meningkatkan tahap disiplin pelajar 2. Meningkatkan kecekapan pengurusan maklumat murid 60 40 20 % kelengkapan maklumat murid Pendidikan Khas 70 85 100 .Bidang Isu Strategik Matlamat Ingin menjadikan pengurusan HEM Pendidikan Khas cemerlang Objektif 1. Meningkatkan pengurusan kesihatan pelajar 5. Mewujudkan kelas yang kondusif KPI % kes disiplin dan salah laku Sasaran TOV 2009 2010 0 0 0 Inisiatif/Strategi Pendidikan Pengurusan Khas HEM (HEM) Pendidikan Khas masih belum di tahap cemerlang Jangka masa memproses bantuan yang diterima % kelas melepasi gred kebersihan dan keceriaan yang ditetapkan % murid untuk mendapatkan rawatan 7 hari 5 hari 3 hari 60 80 100 4. Meningkatkan kecekapan kebajikan pelajar 3.

budaya dan warisan melalui kurikulum dan ko-kurikulum - . menghargai dan mewarisi seni.Bidang Isu Strategik Matlamat Memupuk semangat cinta dan taat setia kepada Negara - Objektif Menzahirkan semangat kebangsaan kebangsaan di kalangan murid Pendidikan Khas Menggalakkan penglibatan murid Pendidikan Khas dalam program patriotism Menyerlahkan bakat sedia ada murid dalam bidang seni dan budaya Menggalakkan penglibatan murid Pendidikan Khas dalam program seni dan budaya di peringkat sekolah. negeri dan kebangsaan - KPI Penyertaan dalam program patriotisme peringkat sekolah atau daerah Sasaran TOV 2009 2010 1 2 3 Inisiatif/Strategi Pendidikan Patriotisme Khas murid berkeperluan khas - 1 Penyertaan dalam program dan pertandingan dalam bidang seni dan budaya dalam semua peringkat penganjuran 2 3 Pendidikan Bakat Seni Khas dan Budaya Melahirkan murid berkeperluan khas yang menghayati. daerah.

daerah dll . guru dan masyarakat - - Penglibatan murid dalam aktiviti yang dirancang di peringkat sekolah.Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran TOV 80% 2009 90% 2010 100% Inisiatif/Strategi Pendidikan Perayaan Khas hari khas untuk murid Pendidikan Khas Meningkatkan moral murd Pendidikan Khas di samping meningkatkan kesedaran dan sokongan masyarakat terhadap golongan istimewa - Memupuk semangat keyakinan diri murid Pendidikan Khas Memupuk pergaulan lebih luas di kalangan murid Pendidikan Khas. ibu bapa.

Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran TOV 2009 2010 Inisiatif/Strategi .

Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Sasaran TOV 2009 2010 Inisiatif/Strategi .