You are on page 1of 1

Ciri yang perlu dimiliki dalam menghadapi perubahan a) Berupaya memimpin perubahan b) Mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam

kerjaya

Rabiah (1994)
Omar Hashim (1991): kemahiran

a) Sentiasa mengikuti peredaran masa b) Memahami perkembangan masa c) Ada sifat berani , mahu mencuba idea baru dan inovatif

guru dalam melaksanakan perubahan 1. Bekalan secukupnya dari

segi kemahiran dan
pengetahuan 2. Serba boleh 3. Lincah dalam kemahiran

Tahap tingkah laku guru [Fuller 1975] i. ii. iii. Tumpuan berkait peribadi Tumpuan berkait tugas Tumpuan berkait kajian

CABARAN KE 5 : PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU
Aset utama bagi memastikan perkembangan perdidikan

Hall &loucks (1991) : memurnikan klasifikasi tumpuan tahap a) Tumpuan tiada kaitan- guru tidak ambil tahu perubahan b) Tumuan berikaitan tugas- guru cenderung melaksanakan tugas dengan cekap & berusaha menghasilkan yang terbaik dari segi pengajaran dan pembelajaran c) Tumouan berkait peribadi- melihat keupayaan diri dalam melaksanakan tugas d) Tumpuan berkait kesan- ada visi yang jelas terhadap peranan sebagai pendidik