‫‪20‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫מאט רידלי‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬
‫למה המאה ה־‪ 21‬תהיה טובה יותר?‬

‫מאנגלית‪ :‬עדי מרקוזה־הס‬

‫זמורה־ביתן‪ ,‬מוציאים לאור‬

‫‪22‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪23‬‬

‫‪24‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪25‬‬

‫‪26‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪27‬‬

‫‪28‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪31‬‬

‫‪32‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪33‬‬

‫‪34‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪35‬‬

‫‪36‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪37‬‬

‫‪38‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪39‬‬

‫‪40‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪41‬‬

‫‪42‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪43‬‬

‫‪44‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪45‬‬

‫‪46‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪47‬‬

‫‪48‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪49‬‬

‫‪50‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪51‬‬

‫‪52‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪53‬‬

‫‪54‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪55‬‬

‫‪56‬‬

‫|‬

‫האופטימיסט הרציונלי‬

‫היום טוב יותר‬

‫|‬

‫‪57‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful