PENDAHULUAN

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar tiga per empat bahagian dari tubuh kita sendiri adalah air dan tidak seorang pun dapat bertahan untuk hidup lebih dari lima hari tanpa meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk melakukan aktiviti lain seperti memasak, mencuci, mandi dan sebagainya. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran dan lainlain. Penyakit - penyakit yang menyerang manusia dapat juga ditularkan dan disebarkan melalui air. Keadaan tersebut tentunya dapat menimbulkan wabak penyakit. Sekiranya dikaji dari sudut ilmu kesihatan masyarakat, penyediaan sumber air bersih harus dapat memenuhi keperluan masyarakat kerana penyediaan air bersih yang terbatas akan memudahkan timbulnya penyakit dalam kalangan masyarakat. Kira – kira 150 hingga 200 liter air diperlukan bagi setiap individu pada setiap hari. Keperluan air tersebut bervariasi dan bergantung pada keadaan iklim, kebiasaan masyarakt dan taraf hidup.

Lokasi berair sering disalah anggap oleh manusia sebagai tempat pembuangan sampah terutamanya daripada aktiviti perindustrian. Pencemaran air adalah disebabkan oleh bahan-bahan yang tidak diingini dan berbahaya yang dimasukkan ke dalam air. menjadikan air tidak sesuai untuk digunakan oleh benda hidup. Air yang mengandungi bahan – bahan yang berbahaya dipanggil pencemaran air.a) Pencemaran air (i) Definisi pencemaran air Pencemaran air ialah pencemaran yang berlaku di sungai. . tasik dan laut. Kebanyakan pencemaran air mempunyai kesan buruk terhadap benda hidup.

Kekurangan oksigen terlarut di dalam air membunuh hidupan akuatik. sinki dan longkang) Asid dan alkali  Mengubah pH air lalu membunuh sesetengah hidupan akuatik. Bahan kimia toksik  Boleh membunuh hidupan akuatik pada dos yang tinggi. Sampah sarap  Burung dan hidupan laut mati tercekik akibat termakan bahan buangan plastik.  Mikroorganisma berbahaya daripada najis menyebabkan penyakit seperti taun dan disentri.  Bahan kimia terkumpul dalam rantai makanan. iaitu boleh menyebabkan kanser. Bahan buangan perindustrian Sisa radioaktif  Bersifat karsinogenik.(ii) (iii) Jenis bahan cemar air dan sumber masing – masing Kesan pencemaran air terhadap benda hidup Bahan pencemar air Contoh Kesan ke atas benda hidup  Menyebabkan banjir kilat. Bahan buangan domestik Bahan kumbahan (air buangan dari tandas.  Detergen berfostat dan najis menyebabkan ledakan alga (blum alga). .

 Racun terkumpul dalam rantai makanan.  Menyekat penembusan cahaya matahari.Baja kimia  Menyebabkan ledakan alga. Kekurangan oksigen terlarut di dalam air membunuh hidupan akuatik. Tumbuhan di dasar sungai mati akibta tidak dapat menjalani fotosintesis.  Merupakan toksik pada dos yang cukup tinggi. Bahan kimia dalam pertanian Racun perosak Aktiviti pembinaan dan penebangan hutan Kelodak Aktiviti perkapalan Tumpahan minyak  Membunuh hidupan akuatik dan burung laut.  Sungai menjadi cetek dan menyebabkan banjir kilat.  Merosakkan habitat di persisiran pantai. .

(iv) Cara – cara untuk mengawal pencemaran air - Langkah – langkah yang diambil oleh kerajaan ▪ Menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat Untuk mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik supaya tidak dilepaskan terus ke dalam sistem perparitan. Dengan cara ini. perlu ditangani. ▪ Mengetatkan undang – undang Undang – undang perlu diketatkan supaya rakyat patuh kepada arahan pihak berkuasa. ▪ Mengadakan kempen kesedaran melalui iklan di televisyen Kerajaan perlu mengatasi masalah sikap kebanyakan rakyat yang tidak mengambil berat terhadap persekitaran. pihak kerajaan seharusnya memperuntukkan sejumlah wang supaya sistem perparitan daripada kawasan perumahan terutama kawasan perindustrian dan juga pengusaha kedai makan perlu membina saluran paip khas supaya air buangan dapat dikumpulkan dalam kolam takungan sebelum disalirkan ke dalam sistem perparitan. ▪ Penyelenggaraan sistem perparitan berkala Untuk memastikan supaya longkang tidak tersumbat. Oleh itu. maka penyelenggaraan berkala seharusnya dijalankan iaitu sebanyak satu atau dua kali sebulan. sampah sarap tidak akan menyebabkan sekatan air sekaligus sampah tidak terlepas ke sistem saliran utama di sungai. adalah perlu bagi setiap individu berubah. . Pihak tersebut akan patuh dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. kerajaan perlu menyediakan tangki takungan bawah tanah dan merawat air menggunakan kaedah bioteknologi selaras dengan usaha negara yang ingin menjadikan Malaysia sebagai pusat bioteknologi rawatan air. ▪ Pemasangan perangkap sampah Pihak kerajaan juga perlu memastikan perangkap sampah dipasang di tempat – tempat yang strategik iaitu di sepanjang parit utama untuk memerangkap sampah sarap dan juga untuk memudahkan pengurusan penyelenggaraan. Kempen kesedaran melalui iklan dalam televisyen mengenai kesan sikap individu yang mebuang sampah tanpa memikirkan kesannya. Contohnya apabila kerajaan mengenakan kompaun kepada pihak yang membuang sampah ataupun bahan – bahan toksik ke dalam sungai. Malah. Kita seharusnya tidak mementingkan diri sendiri.

. kita perlulah memupuk nilai menghargai alam sekitar. Kita perlu menghargai sungai kerana sungai merupakan sumber air yang sangat penting kepada kita. ▪ Tidak membuang sampah merata – rata Kita hendaklah membuang sampah di dalam tong sampah dan bukannya membuang sampah di merata – rata terutamanya sungai bagi mengelakkan masalah pencemaran air.- Langkah – langkah yang diambil oleh individu ▪ Menghargai alam sekitar Sebagai individu yang berwawasan.

Pendidihan Air dipanaskan sehingga mendidih . Pengozonan Ozon diguna untuk mensteril air kolam renang dan di sesetengah loji pembersihan air. Kaedah Pembersihan Air Penurasan Memisahkan bendasing terampai daripada cecair menggunakan penuras.(b) Pembersihan air (i) Kaedah – kaedah pembersihan air Penyulingan Pengklorinan Klorin dalam kuantitiyang kecil dilarutkan di dalam air minuman dan air kolam renang untuk membunuh mikroorganisma Air dipanaskan sehingga mendidih. boleh membunuh mikroorganisma . dipanggil air suling Penyinaran ultraungu Lampu ultraungu diguna untuk mensteril air minuman. kemudian stim disejukkan untuk memperoleh air yang bebas daripada bendasing.

pepejal terampai dan gas dari air yang tercemar supaya tidak berlaku pencemara air.(ii) Sebab – sebab pembersihan air Antara sebab – sebab pembersihan air ialah untuk : • Membuang bahan – bahan tidak diingini Pembersihan air adalah proses membuang bahan kimia yang tidak diingini. • Mengurangkan pencemaran air Air yang telah tercemar akan dirawat dan dibersihkan. bahan cemar biologi. Hal ini akan mengurangkan pencemaran air yang berlaku. • .

(c) Cara untuk menjimatkan air (i) Mengapakah kita perlu menjimatkan air ? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful