S.C. STYLE PROIECT S.R.L. Mun. Bacau, Str. Tecuciului nr. 67B J04-1004-2010 Cod fiscal: 27820681 Cont B.C.R.

: RO93RNCB0279119566440001 Tel. mobil: 0744-301893 email: styleproiect@yahoo.com Cont Trez: RO86TREZ0615069XXX006710

Proiect nr.: 33/2012 Denumire proiect: “CONSTRUIRE HALA CU DESTINATIA DE SPALATORIE SI SERVICE AUTO” Amplasament: Str. Libertatii, Loc. Buhusi, jud. Bacău, nr. Cad. 61167 Beneficiar: S.C. TOTAL TIR TRANS S.R.L. FAZA: D.T.A.C.

MEMORIU TEHNIC -realizat în conformitate cu anexa 5 la Ordinul 135/2010, pentru obtinerea acordului de mediu-

I. Denumirea proiectului: "CONSTRUIRE HALA CU DESTINATIA SPALATORIE SI SERVICE AUTO" II. Titular - numele companiei: S.C. TOTAL TIR TRANS S.R.L.; - adresa postala: sat. Racova, com. Racova, nr. 740, judeţul Bacău ; - numarul de telefon - 0744-301893; - numele persoanei de contact: POPA IULIAN-ADRIAN - director/manager/administrator - HRISTEA VIOREL-EUGEN - Responsabil pentru protectia mediului - HRISTEA VIOREL-EUGEN III. Descrierea proiectului: La cererea beneficiarului s-a întocmit prezenta documentaţie pentru construirea unei hale cu destinatia spalatorie si service auto. Structura de rezistenţă a constructiei va fi pe cadre metalice cu stalpi circulari si ferme metalice prefabricate. Peretii interiori vor fi realizati pe structura metalica din profile laminate la rece, cu placi gips-carton si vata minerala in spatiul dintre profile. Acoperişul este tip şarpantă cu învelitoare din panouri sandwich pentru acoperis de culoare grena. - plane reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitat pentru a fi folosit temporar (planuri de situatie si amplasamente); - formele fizice ale proiectului (planuri, cl adiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) Se anexeaza lucrarii: plan de incadrare in zona, plan de situatie; Elementele specifice caracteristice proiectului propus: - profilul si capacitatile de productie - constructia propusa va avea destinatia de spalatorie si service auto; - descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament - nu este cazul; 1

Tecuciului nr. Atât modul de colectare a uleiurilor uzate.: RO93RNCB0279119566440001 Tel.  umplerea motoarelor cu ulei se face din bidoane de 1 . . care să ducă la poluarea solului. Mun. va desfasura in cadrul cladirii propuse pe amplasament activitatea de asistenta mecanica si spalatorie pentru autocamioane.L.L. În cadrul societăţii. în functie de specificul investitiei. produse si subproduse obtinute. faţete uşi şi alte părţi ale caroseriei. 2 . .C. se schimbă rulmenţii.  se procedează la verificarea cantităţii de ulei existentă în motorul maşinii şi se extrage uleiul din motor prin golirea băii de ulei. electromotor.etc. frânele roţilor.etc. Str. Schimb ulei. faruri.R. Bacau.S. STYLE PROIECT S.  verificarea transmisiei: se desfac roţile. în atelierul mecanic.C.R.descrierea proceselor de productie ale proiectului propus. Atelierul are pardoseala betonată. Schimbul de ulei se face pe platforma special amenajata. Schimbul de ulei se realizează astfel:  maşinile sunt pozitionate deasupra canalului de vizitare unde există un sistem de iluminare. Service auto Activitatea de service auto = reparaţii şi întreţinere auto.R. mobil: 0744-301893 email: styleproiect@yahoo. compresor. Activitatea de revizii tehnice curente constă în reparaţii sau remedieri rapide ale defecţiunilor accidentale la: pompa de injecţie.lucrări de tinichigerie: îndreptat aripi.4 l care conţin diferite tipuri de uleiuri de motor. marimea. 16 ore pe zi.  verificarea instalaţiei de iluminare: reglaj faruri. 67B J04-1004-2010 Cod fiscal: 27820681 Cont B. Activitatea se va desfasura pe tot parcursul anului.C. B. verificarea etanşeităţii instalaţiei de frânare. cât şi modul de alimentare a motoarelor cu ulei proaspăt.  control la sistemul de frânare (pedala de frâna. constă în următoarele lucrări: . capacitatea: S.demontare subansamble uzate şi montare subansamble noi: uşi.com Cont Trez: RO86TREZ0615069XXX006710 . repararea si spalarea autocamioanelor va presupune următoarele activităţi: A. întreţinerea. alternator. TOTAL TIR TRANS S.schimbare acumulatori (cu acumulatori noi). nu permit pierderi însemnate de ulei. care la rândul lor sunt golite în recipienţi colectori din metal. Revizii generale (la un număr de km) constau în:  control la mecanismul de direcţie. pompa centrală. Uleiul uzat este colectat în recipiente de plastic. pompa de apă.

predarea masinii clientului. In etapa de executie a obiectivului amplasamentul va fi afectat prin lucrarile de decopertare a solului fertil si de excavatii.      primerea masinii ce urmeaza a fi spalata. aprovizionarea se va face in functie de necesitati . Pentru diminuarea impactului se impun unele masuri :    dupa realizarea investitiei se vor amenaja spatii verzi. organizarea de santier va fi dotata cu containere pentru colectarea selectiva a deseurilor urmand ca acestea sa fie eliminate sau valorificate dupa caz prin unitati specializate.Terenul va fi imprejmuit la inceperea executiei investitiei. iar restul se va imprastiat pe amplasament si tasat. Mun. mobil: 0744-301893 email: styleproiect@yahoo.R.L. Spalatorie auto Activitatea de spalate a autocamioanelor consta inurmatoarele lucrari.descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de executia investiiei.S.: RO93RNCB0279119566440001 Tel. Zona afectata de executia investitiei prin depozitarea temporara a materialelor utilizate la realizarea constructiei si instalatiilor se limiteaza strict la terenul detinut in folosinta de SC TOTAL TIR TRANS SRL. spalarea propriu-zisa a masinii curatarea interiorului masinii uscarea masinii.com Cont Trez: RO86TREZ0615069XXX006710 C. cu modul de asigurare a acestora: apa energie electrica motorina benzina ulei motor surse proprii reteaua locala nu exista stocuri din aceste substante in incinta. pamantul in exces din excavatii va fi folosit partial pentru umpluturi. pentru nivelarea terenului. STYLE PROIECT S.R. Bacau.racordarea la retelele utilitare existente în zona:     Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordarea la reteaua existenta in zona Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul unui put forat Evacuarea apelor uzate se va face catre un bazin etans vidanjabil Asigurarea agentului termic se va realiza cu centrala termica proprie pe gaz . 67B J04-1004-2010 Cod fiscal: 27820681 Cont B.C. Tecuciului nr.materiile prime. 3 .C. energia si combustibilii utilizati. . Str.

panouri de tip sandwich pentru acoperis.planul de executie.Tamplarie: metalica + P. Str.metode folosite în constructie.alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu. STYLE PROIECT S. Bacau. Accesul pe proprietate se va realiza din str. punerea în functiune.C.: RO93RNCB0279119566440001 Tel.panouri termoizolante . . . . asigurarea unor noi surse de ap a. . In zona amplasamentului exista construite locuinte.S.cai noi de acces sau schimbri ale celor existente Nu este cazul. Libertatii. 67B J04-1004-2010 Cod fiscal: 27820681 Cont B.V. Tecuciului nr. cuprinzând faza de constructie.R.relatia cu alte proiecte existente sau planificate.L. extragerea de agregate.C.R. Activitatile necesare care vor aparea ca urmare a arealizarii proiectului sunt: -realizarea sursei de alimentare cu apa -realizarea sistemului de evacuare a apelor uzate -implementarea sistemului de management al deseurilor rezultate din activitate si 4 .resursele naturale folosite în constructie si functionare.structura metalica cu placi din gips-carton si vata minerala intre profilele metalice. exploatare.Sistem constructiv: structura metalica cu inchideri din panouri termoizolante. refacere si folosire ulterioara.piatra sparta .com Cont Trez: RO86TREZ0615069XXX006710  se vor folosi materiale si utilaje care au agrement tehnic de specialitate. . surse sau linii de transport al energiei. .beton armat . mobil: 0744-301893 email: styleproiect@yahoo.Fundatii: .apa potabila .balast . . .Finisaje exterioare: Panouri termoizolante. Distanta de la cladirea propusa pana la cea mai apropiata locuinta este de 50m. Aleile si platformele betonate interioare vor fi realizate din beton rutier conform normativului NE 014-03. In zona nu exista alte proiecte propuse spre implementare. In aceasta etapa titularul proiectului nu are realizat planul de executie. .Pereti interiori: .Pereti exteriori: . .detalii privind alternativele care au fost luate în considerare . cresterea numarului de locuinte. eliminarea apelor uzate si a deseurilor). Mun. .Acoperis si invelitoare: .nu este cazul.C. .nisip .

06.R. cât si pe zone 5 . mobil: 0744-301893 email: styleproiect@yahoo.sud: Ulita Velnita. Buhusi. jud.est: str. .C. adoptat la Espoo la 25 februarie 1991. Terenul a fost dobandit de societatea S.S. Bacau. Localizarea administrativă a amplasamentului analizat este : str. 492/14. Tecuciului nr. energie termica -aviz pentru alimentarea cu energie electrica -aviz pentru sanatatea populatiei -aviz pentru telefonie -aviz pentru gaze naturale -aviz pentru protectia mediului -aviz privind securitatea la incendiu -aviz CFR -aviz Drumuri Nationale Fil. Libertatii. Folosinta actuala a terenului este de teren agricol. .C. 22/2001. 051 din 02. 67B J04-1004-2010 Cod fiscal: 27820681 Cont B. 61167. Vecinatati: . Bacau Localizarea proiectului: .C. Prin Certificatul de urbanism nr . Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier. . fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaii privind caracteristicile fizice ale mediului.nord: Rezerva primariei.R. ratificat prin Legea nr. TOTAL TIR TRAN SRL prin incheierea unui contract de vanzare cumparare autentificat sub nr. Libertatii. Bacau. STYLE PROIECT S.L. atât naturale.harti.distana fata de granite pentru proiectele care cad sub incidena Conven tiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier.2012. nr. . .07. Mun. cât si artificiale si alte informaii privind: Nu este cazul.2012 emis de Primaria Orasului Buhusi sunt solicitate urmatoarele avize/acorduri pentru realizarea proiectului (obtinerea autorizatiei de constructie): -aviz pentru alimentarea cu apa. Terenul pe care se doreşte realizarea investiţiei este într-o zonă de terenuri agricole.alte autorizaii cerute pentru proiect.folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament. Str.vest: CFR . canalizare.: RO93RNCB0279119566440001 Tel. salubritate. . cad. loc.com Cont Trez: RO86TREZ0615069XXX006710 din constructii.

.nu este cazul. STYLE PROIECT S. De aceea vom preciza în cele ce urmeazã principalii factori poluanti ce pot apare si masuri preventive minime ce sunt obligatoriu de respectat.benzina.politici de zonare si de folosire a terenului terenul se afla intr-o zona destinata constructiilor de locuinte si functiuni complementare.motorina. Str. Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursa.L. Pot aparea unele probleme la manipularea acestor produse si se recomanda respectarea normelor specifice de lucru si de securitate si sanatate în munca pentru desfasurarea în deplinã sigurantã a operatiilor respective. faunei. microclimatului apelor de suprafata. .C. aerului sau peisajului.: RO93RNCB0279119566440001 Tel. 6 . Se apreciaza ca în timpul executiei nu se vor inregistra niveluri de zgomot care sa depaseasca limitele admisibile. vasilina).C.de reducere a nivelului de zgomot la sursa.nu este cazul. . Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati de unitati specializate în acest scop. vegetatiei.lacuri si vopsele. Poluarea sonorã. Tecuciului nr.lubrifianti (ulei. In prezent amplasamentul este teren arabil iar suprafata ce va fi construita urmeaza a fi scoasa din circuitul agricol. Lucrarile proiectate nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi incadrate în categoria substantelor toxice si periculoase. . se recomanda de proiectant reducerea traficului greu.arealele sensibile .detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata în considerare . . dar exista riscul ca în perioada de executie a modificarilor sã aparã efecte negative. în masura în care aceste informatii sunt disponibile Solutia recomandatã prin proiect nu introduce efecte negative suplimentare asupra solului. .de protectie a receptorului. Masurile curente aplicate de reducere a poluarii sonore pot fi încadrate in doua categorii: . Produsele cele mai frecvent folosite sunt: . 67B J04-1004-2010 Cod fiscal: 27820681 Cont B. . carburant de utilaje si mijloace de transport. Caracteristicile impactului potential. protectie anticoroziva de marcaje. Deseuri toxice si periculoase. carburant de utilaje si mijloace de transport. mobil: 0744-301893 email: styleproiect@yahoo.R.com Cont Trez: RO86TREZ0615069XXX006710 adiacente acestuia. diluanti.S. Mun.R.Implementarea proiectului nu produce efecte negative asupra mediului. Bacau. drenajului.

Bacau. Alimentarea cu apa se va face din sursa proprie. Poluarea apei. astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.C. In perioada de executie a lucrarilor. evacuarea si dispersia poluantilor în mediu: 1. iar apa uzata menajera rezultata va fi evacuata intr-un bazin etans vidanjabil. prevazut cu o instalatie de separare a hidrocarburilor. In faza de exploatare. impactul previzionat asupra factorilor de mediu va fi in limitele prevazute de legislatia in vigoare .C. Protectia calitatii apelor In faza de executie Pentru executia investitiei se va folosi apa dintr-un put forat.: RO93RNCB0279119566440001 Tel.L. IV.masurile de prevenire si reducere a poluarii factorilor de mediu In urma desfasurarii activitatii pe amplasament vor rezulta : a) ape uzate menajere.tehnologia de executie.prevederile proiectului. Pentru asigurarea debitului de apa necesar spalatoriei. Pentru activitatea de spalatorie auto se vor utiliza aparate profesionale pentru spalarea autovehicolelor. 67B J04-1004-2010 Cod fiscal: 27820681 Cont B. sediu administrativ) colectate intr-un bazin vidanjabil . Tecuciului nr. prin pantele realizate prin sistematizarea pe verticala existenta a incintei. care rezulta de la folosirea apei de catre personal in scopuri igienico-sanitare (filtre sanitare. In faza de functionare In cadrul activitatii se foloseste apa pentru spalare-curatare autovehicole si pentru uz menajer.R. Apele meteorice colectate de pe constructii si platformele carosabile sunt evacuate in bazinul de retentie. Pe perioada executiei datorita miscarilor de materiale nu se vor semnala emisii importante de praf si noxe de la gazele de esapament. .S. STYLE PROIECT S. Surse de poluanti si instalaii pentru retinerea.tehnologia de exploatare. . Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei. sursele posibile de poluare a apelor sunt datorate manipularii si punerii în opera a materialelor de constructii (beton.com Cont Trez: RO86TREZ0615069XXX006710 Emisii de praf. ce consta 7 . Mun. bitum. se va prevedea o sursa proprie. Se vor lua masuri de prevenire a accidentelor ce pot provoca poluarea apei de suprafata pe toatã durata investitiei. b) ape uzate tehnologice provenite din activitatea de spalare a autocamioanelor colectate intr-un bazin de retentie construit din fibra de sticla. Str. . mobil: 0744-301893 email: styleproiect@yahoo. c) Apele pluviale de pe spatiile verzi vor fi colectate prin rigole perimetrale si deversate in canalul de desecare.R. in conditiile in care se respecta: . agregate etc) sau pierderi accidentale de combustibili si uleiuri de la utilaje.

Str. Protectia aerului In faza de executie Conditii pentru evacuarea poluantilor în aer: . Sistemul de constructie fiind simplu. Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie se face conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA. Nivelul estimat al emisiilor in aceasta faza nu produce un impact semnificativ al factorului de mediu aer. nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in legislatia de mediu in vigoare. .pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi. echipat cu pompa submersibila si hidrofor.C. Aceste activitati au un 8 . 67B J04-1004-2010 Cod fiscal: 27820681 Cont B.transportul materialelor si deseurilor produse în timpul executarii lucrarilor de constructii.C. in prima etapa intr-un canal acoperit cu gratar. situat sub autovehicul. . sunt colectate de pe platforma betonata a spalatoriei. produse de intretinere si produse de curatat ecologice. In faza de functionare In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti: . nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de poluanti. praf si noxe de orice fel.R. mobil: 0744-301893 email: styleproiect@yahoo. iar de aici prin sifonare sunt trecute in separatorul de namol. prin urmare. impactul activitatii desfasurate in cadrul obiectivului asupra apelor de suprafata si a panzei freatice din zona in conditiile respectarii instructiunilor de lucru. Mun. STYLE PROIECT S.L. cu exceptia particulelor de praf a gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor . este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa. De aici sunt preluate si deversate intr-un bazin de retentie din fibra de sticla. pentru evitarea imprastierii acestor materiale.R.pulberi din activitatea de curatenie.S. dupa care trec prin separatorul de grasimi( instalatii de preepurare). acoperite cu prelata. 2. iar sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sunt foarte mici si.: RO93RNCB0279119566440001 Tel. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor In faza de executie In aceasta faza. Tecuciului nr. 3. cu mijloace de transport adecvate. sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriuzise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru.com Cont Trez: RO86TREZ0615069XXX006710 intr-un put forat de mare adancime. incadrandu-se in legislatia in vigoare. Apele reziduale rezultate in urma spalarii au un continut de namol si grasimi. Apa rezultata din consumul menajer va fi evacuata intr-un bazin etans vidanjabil. Bacau. Deoarece in procesul de spalarecuratare se folosesc detergenti biodegradabili fara fosfati si cu alcalinitate redusa. Apele pluviale din incinta dirijate de panta platformei amenajate se vor colecta in rigolele perimetrale existente si vor fi conduse in rbazinul de retentie al apelor tehnologice .

Conditii pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor: Vor fi luate masuri pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si instalatiile în lucru. Protectia impotriva radiatiilor In faza de executie Nu exista surse generatoare de radiatii. Nu exista surse de vibratii si radiatii. astfel încât la limita incintei. 5.stationarea în spalatorie auto cu motorul oprit.com Cont Trez: RO86TREZ0615069XXX006710 caracter discontinuu. cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata în 2008. Lech (A) seara (orele 19-23) – 55dB. Mun. Amploarea proiectului fiind redusa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.R.Acustica în constructii. Se va urmari nivelul de zgomot exterior astfel încât sa fie respectate urmatoarele valori recomandate conform HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental: Lech (A) zi (orele 7-19) – 60dB.reducerea vitezei de la cea nominala la cea de rulare în spalatorie auto.C. Str. nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot si vibratii. dar vor fi luate masuri de protectie pentru aceasta.Incinte industriale Nivel de zgomot echivalent Lech= 65dB(A). Calitatea aerului din zona va fi influentata de emisiile de gaze rezultate din traficul auto. Vor fi luate masuri pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si instalatiile în lucru. Protectia solului si a subsolului In faza de executie In perioada de executie se vor efectua lucrari care vor afecta orizonturile 9 . Tecuciului nr.L. sa fie respectate valorile impuse prin STAS 10009/1988. Lech (A) noapte (orele 23-7) – 50dB. Descompunand miscarea unui autovehicul ce intra in spalatorie auto rezulta: . 4.: RO93RNCB0279119566440001 Tel.S. Rezulta în zona un zgomot echivalent cu cel din situatia inexistentei spalatoriei. . Nu vor exista surse de zgomot care sa perturbe proprietatile vecine. . Emisiile de la spalatoria auto se vor suprapune peste emisiile existente datorate traficului. In faza de functionare Nu exista surse generatoare de radiatii. STYLE PROIECT S. Bacau. In faza de functionare In cadrul activitatii.R.Acustica urbana-Limite admisibile ale nivelului de zgomot.pornirea si accelerarea motorului la iesirea din spalatorie. privind gestionarea zgomotului ambiant. mobil: 0744-301893 email: styleproiect@yahoo. 67B J04-1004-2010 Cod fiscal: 27820681 Cont B.C. fiind limitate in general numai pe perioada zilei.

8.moloz. se considera ca impactul asupra solului este unul redus. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Amplasamentul nu se afla în interiorul unor situri Natura 2000 din judetul Bacau si nici în imediata vecinatate a acestora. Mun. 6.amenajarea provizorie a unor grupuri sanitare corespunzatoare (toalete ecologice). carton si material plastic. . STYLE PROIECT S. Colectarea si depozitarea deseurilor se va face controlat. balast.atât pe perioada executiei lucrarilor. . . . urmând a fi evacuate 10 . fiind utilizat ulterior ca si umpluturi la fundatii si sistematizarea pe verticala. amplasate intr-o zona special amenajata – platforma betonata si imprejmuita. Activitatea. se va utiliza doar nisip.S. Amenajari si dotarile pentru protectia solului si subsolului : . Nici in faza de executie.R. . nu produce un impact semnificativ al factorului de mediu sol si subsol.evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare.in perioada executiei se vor utiliza materiale de constructii preambalate.refacerea zonelor afectate de realizarea lucrarilor. incadrandu-se in legislatia in vigoare. materiale care nu produc un impact negativ asupra solului. nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre.R. Bacau.etc.com Cont Trez: RO86TREZ0615069XXX006710 superficiale ale solului. în containere metalice cu capac. betonul se va aduce preparat din statiile de betoane.: RO93RNCB0279119566440001 Tel.C. obiective de interes public. In faza de functionare Protectia solului si a subsolului se va realiza prin betonarea partiala a incintei si amenajarea cailor de acces si a parcarii. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane. cât si pe perioada de derulare a lucrarilor de constructie a obiectivului se vor lua masurile necesare pentru: . 7. .evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol în spatii neamenajate corespunzator. Pentru depozitarea deseurilor menajere se vor utiliza containere etanse.material lemnos si metalic. istoric sau cultural. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament In faza de executie Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind deseuri inerte precum: . luandu-se masuri pentrua evita imprastierea acestuia pe proprietatile vecine.ambalaje din hartie. . mobil: 0744-301893 email: styleproiect@yahoo. Str. 67B J04-1004-2010 Cod fiscal: 27820681 Cont B.pamantul rezultat din sapaturi se va depozita in interiorul amplasamentului. rezistente pentru depozitarea exterioara a deseurilor menajere.L. Tecuciului nr. piatra in vrac.C.

Tecuciului nr.L. f) sa separe deseurile. 67B J04-1004-2010 Cod fiscal: 27820681 Cont B. toate produsele de spalare-curatare vor fi achizitionate de la furnizori autorizati si vor fi ecologice. ce urmeaza sa fie valorificate. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase In faza de executie In cadrul procesului de construire nu sunt generate substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.C.: RO93RNCB0279119566440001 Tel. Se vor respecta prevederile referitoare Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la depozitarea deseurilor precizate pentru faza de executie. pe baza de contract. In faza de functionare In cadrul activitatii nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase. manajere. unor colectori sau unor operatori care desfasoara operatiuni de colectare si prelucrare deseuri sau sa asigure valorificarea ori eliminarea deseurilor prin mijloace proprii. STYLE PROIECT S.vor fi respectate prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseur ilor aprobata prin Legea 426/2001 cu modificarile si completar ile ulterioare: art.deseuri menajere.S. mobil: 0744-301893 email: styleproiect@yahoo. în baza unui contract. În urma desfasurariii activitatii nu rezulta deseuri cu potential contaminant. Se va face o monitorizare permanenta asupra gestionarii tuturor substantelor 11 . Str. Deseurile menajere se vor depozita selectiv in europubele amplasate pe o platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de o firma specializata in salubritate cu care se va incheia contract. Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la depozitarea deseurilor: Vor fi respectate prevederile urmatoarelor acte legislative: . 9. care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati. Mun. d) sa prevada si sa realizeze masurile care trebuie sa fie luate dupa încheierea activitatilor si închiderea amplasamentelor. Bacau. Deseurile rezultate sunt cele obisnuite. în vederea valorificarii sau eliminarii acestora. 19 (1) Detinatorii/producatorii de deseuri au obligatia: a) sa predea deseurile. e) sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase. In faza de functionare In urma activitatii rezulta urmatoarele deseuri: .R. specifice functiunilor permise prin tema de fata.com Cont Trez: RO86TREZ0615069XXX006710 periodic la platforma (groapa de gunoi) prin colectarea de catre o firma specializata.R.C. Se va evita formarea de stocuri de deseuri. Pamantul rezultat din excavatii se va utiliza la sistematizarea pe verticala si umpluri. nu apar substante toxice si periculoase.

Directiva-cadru aer.C. executarea retelelor de utilitati necesare santierului. fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente. amenajarea platformei santierului la cota de proiect.) Nu este cazul Pe toata durata executiei lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.piese desenate 1. Directiva-cadru a deseurilor etc. 67B J04-1004-2010 Cod fiscal: 27820681 Cont B.S. Lucrari necesare organizrii de santier: La nivelul lucrarilor de constructie se impun urmatoarele masuri: imprejmuirea terenului ce formeaza incinta santierului. dup caz. mobil: 0744-301893 email: styleproiect@yahoo. amenajarea platformelor pentru depozitare materiale etc Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta. în caz de accidente si/sau la încetarea activitii. Directiva-cadru apa. Bacau. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari prin Legea 265/2006. Justificarea încadrarii proiectului.: RO93RNCB0279119566440001 Tel. VIII. Tecuciului nr.com Cont Trez: RO86TREZ0615069XXX006710 folosite pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului. Planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor.  HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental cu modificarile si completarile ulterioare. VII. amenajari cu caracter social administrative. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei.R. VI.  Ordinul 756/1997 . IX. în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislaia comunitara (IPPC. executarea drumurilor provizorii de acces auto. SEVESO.  Legii 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare. pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate modificata si completata prin HG 352/2005. LCP. Prevederi pentru monitorizarea mediului: Nu este cazul.  Legea 655/2001 de aprobare a OUG 243/2000 privind protectia atmosferei cu modificarile si completarile ulterioare. V. Anexe . Str.  HG 188/2002 . 12 .L. în masura în care aceste informatii sunt disponibile: Dupa terminarea lucrarilor în zona se vor reface spatiile deteriorate.C. Ordin al MAPPM pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.R. COV. Mun. STYLE PROIECT S.

R...stag. pe santier se va purta casca de protectie......L. Str.C.. Se va prelucra cu tot personalul care lucreaza la punctul de lucru „tehnica securitatii muncii si masurii P..I.: RO93RNCB0279119566440001 Tel.. Tecuciului nr..C. Bacau. Oana Cotumbeanu ....C. 67B J04-1004-2010 Cod fiscal: 27820681 Cont B... 13 . mobil: 0744-301893 email: styleproiect@yahoo.. precum si alte norme pe linie de protectia muncii. conform prevederilor din Normativele Republicane de Protectia Muncii. Se mentioneaza cateva dintre acestea: sapaturile se vor realiza in taluz inclinat sau in taluz vertical cu sprijiniri.... STYLE PROIECT S.....” Intocmit.Planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) PROTECTIA MUNCII La executarea lucrarilor de constructii se vor respecta normele si tehnica securitatii muncii...S.. Mun...com Cont Trez: RO86TREZ0615069XXX006710 2. la inaltime se va lucra cu centura de siguranta.. arh.R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful