EDU 3102: PERKEMBANGAN KANAK-KANAK M8: PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI (ROHANI, SOSIAL, EMOSI DAN MORAL) PERINGKAT PRENATAL

DAN BAYI.

ISL MINGGU KE-8

Tinjauan literature peringkat perkembangan sosio-emosi peringkat prenatal dan bayi. Pelajar membuat rumusan tentang isi pelajaran dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio.

TOKOH ERIK ERIKSON:

TOKOH

LATAR BELAKANG - Salah seorang ahli neo-Freudian, menerima rangka kerja psikoseksual Freud, tetapi menambahbaikkan gambaran dengan manambahkan perinkat perkembangan sosioemosi manusia daripada 5 kepada 8 peringkat penyesuaian psikologi.

- Pada peringkat kanak-kanak, timbulnya tingkah laku positif dan negative yang membawa masalah penysuaian psikologikal kerana konflik emosinya. ERIK ERIKSON

. ketidakpercayaan timbul. . mendapat kasih sayang dan kepercayaan daripada penjaga.Ketidakpercayaan akan membentuk tingkah laku negatif.gagal. . .Rasa kepercayaan dibina dalam tahun pertama.Bayi perlu mempunyai hubungan yang erat.Membina rasa kepercayaan secara peringkat. .Membina rasa ketidakpercayaan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi.TEORI PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI PERINGKAT PRENATAL DAN BAYI MENGIKUT TOKOH ERIK ERIKSON: PERINGKAT-KONFLIK Peringkat Prenatal dan Bayi (0 tahun – 1 ½ tahun) CIRI-CIRI PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI KEPERCAYAAN LAWAN KETIDAKPERCAYAAN: . Sekirannya.

 Boleh mengkategorikan cirri-ciri kendiri dan ornag lain-baik.  Kewujudan kebimbangan perpisahan dan dihadapan 6 Bulan 7 Bulan (Bayi) orang baru.  Menyepadan emosi yang digambarkan oleh orang dewasa semasa interaksi semula.  Menggunakan pengasuh sebagai tempat terokaan.  Melibatkan diri dalam referensi sosial.  Menyertai main dengan dewasa dalam keluarga.termasuk abang dan kakak.malu dan rasa salah. (Bayi) (Toddlehood)  Imej diri wujud dan menganali imej diri dari cermin. 18 Bulan 19 Bulan  Kewujudan emosi seperti bangga. (Bayi) (Tooddlehood)  Menggunakan sebutan emosi.  Menunjuk pilih kasih rakan sama umur’Kewujudan kawalan kendiri. . (Bayi)  Menunjukkan emosi menjadi lebih bermakna dengan hubungkaitkan peristiwa yang berlaku.CIRI-CIRI PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI PERINGKAT PRENATAL DAN BAYI: UMUR (PERINGKAT) Masa Lahir PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI  Senyuman sosial dan ketawa wujud.  Mula menggunakan bahasa untuk menunjukkan perasaan.  Marah dan takut bertambah secara intensif.  Menurut arahan mudah. 12 Bulan 13 Bulan  Menunjukkan kasih sayang(attachment)yang kuat. 18 Bulan  Menggunakan mana sendiri atau ganti nama untuk melabel imej diri.lelaki.perempuan.  Kewujudan id-ego.cantik.hodah.  Mula boleh bertoleran ketidakhadiran pengasuhnya.  Menunjukkan tanda empati.jahat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful