PROIECT DIDACTIC

Şcoala: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂIANU
Data: 31.10.2012
Clasa: a VII-a
Profesor: Iacob Ionela Florina
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: ,,Iapa lui Vodă’’ de M. Sadoveanu – elemente de construcție a
textului epic
Tipul lecţiei: reactualizare și dobândire de noi cunoştinţe
Obiective: la sfârşitul orei elevi vor fi capabili:
O1- să sesizeze în structura textului cele două planuri narative
O2- sa recunoasca indicii de spatiu și de timp
O3- sa identifice marcile naratorului într-un text epic
O4 - sa recunoasca personajele și rolul lor în textul epic
O5- sa identifice modurile de expunere în textul epic
O6- să identifice detaliile semnificative: timpurile verbale, conectorii
dintre episoade, ordinea cronologică a întâmplărilor prezentate
Metode şi strategii didactice:
M1- brainstorming
M2- conversaţia euristică
M3- observarea
M4- dezbaterea
M5- problematizarea
Material didactic:
m1- manualul
m2 – fișe de lucru
m3 – auxiliar
Forme de organizare: activitate frontală combinată cu activitate independentă
individuală.

.

1 M5 expunere specifice fiecărui plan . Realizarea sensului -elevii vor primi fișe de lucru pe .Moment Activitatea de învăţare Activitatea Activitatea elevului Durata şi profesorului -notează absenţii resurse organizatoric -verifică pregătirea celor necesare -îşi pregătesc cele necesare lecţiei 2.elevii oferă răspunsuri operei epice: acțiune.Etape 1. acțiune. personaje și moduri de expunere. timp și spatiu. personajele și modurile de cerințele de pe fișa de lucru nr. moduri spațiu. personaje.a treia grupă va reolva Manual anexa 3) cerințele de pe fișa de lucru nr. timp și spațiu. Verificarea -elevii au avut drept temă lecţiei -elevii citesc ideile principale temei de casă completarea unei fișe de lucru pe corespunzătoare fiecărui plan baza căreia trebuiau să identifice Metode narativ 2’ - 10’ M2 ideile principale corespunzătoare Manual fiecărui plan narativ din povestirea Fișe de Iapa lui Vodă de Mihail lucru Sadoveanu.coordonatele . profesorul 20’ M2 lucru realizează pe tablă o schemă privitoare la narator. 3 Fișe de -în acest timp.notează în caiete schema schemă privitoare la opera epică realizată de către profesor pe (vezi anexa 2) pe care o va tablă completa făcând apel la cunoștințele anterioare ale elevilor 4.clasa este împărțită în trei baza cărora vor trebui să identifice grupe M3 naratorul. 2 Vodă de Mihail Sadoveanu. care urmează să fie completată ulterior -pe baza răspunsurilor pe care .elevii prezintă ceea ce au notat elevii le-au dat pe fișele de lucru. de expunere.elevii notează în caiete schema . Evocare Reactualizarea unor concepte care 5’ țin de opera epica.a doua grupă va rezolva narativ din povestirea Iapa lui cerințele de pe fișa de lucru nr. moduri de expunere -profesorul realizează pe tablă o M1 M2 . personaje. timp și privitoare la acțiune. narator. acțiunea. timpul și . pe fișele de lucru profesorul completează schema de . (vezi anexa 1) 3. narator. (vezi .prima grupă va rezolva M4 spațiul.

...................................... ............................................................................ .............................................Anexa 1 SECVENŢELE TEXTULUI – DELIMITAREA PLANURILOR NARATIVE A................................... .............................. ......................... ........................... ............................................................................... ............................................................... 4................................................................ B................. ........................................................ ..... (N2):  .......................  .............................................................. ............................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................  ....................................................................................................................... ........................................ ........................................................... 2.............................. 1............................................................... ................ . A...................................................... (N2):  ............................................... .................................................... B........... ........................................ ............................................... ................................. (N1):  ................................................... ........................................................ ...................... ..... ....................................................................................... ............................................................................ ..................................................................... 3.... (N1):  . .....

......................................................... iar calul nechează...................................................................... la acelaşi han................................................... .......... A.......... .................... ....................... 7. 4.......................................... călătorii se opresc și spun povești.............................................. .. A...... neliniştindu-i pe cei prezenţi................................................. B............. ........................... 1................... ........................................................ ... vremurile tinereţii sale.............................  Comisul se plânge boierului de nedreptăţile îndurate şi spune că merge la Vodă să-i facă dreptate. 5................. (N1): ................ 3............................................. ... 5..................... .................................... (N1):  Într-o toamnă aurie.............. ............. ............... B................................ Anexa 1 SECVENŢELE TEXTULUI .......... ..... ................................................................................................................................................... ................................................................................................. B....................................................... ........................................................................................ (N1 ):  Cei prezenţi la han se aşează în jurul comisului...A........ ........... 2............ (N2):  .DELIMITAREA PLANURILOR NARATIVE A....... ............................. (N1):  ............... .......... ..........................................  ..............................  Comisul se laudă cu descendenţa calului său din „iapa lui Vodă”............  .......................................... (N1):  ...................................................................................................... .................................................. pregătiţi să-i asculte povestirea...... ............. ......................... 6............................... (N2):  Comisul Ioniţă îşi începe povestirea evocând vremurile de demult.................................................................................................................... ....................... (N2)  În timp ce comisul se afla la han...................................................... A........ îşi face apariţia un boier mare....................

A. dar îl întreabă ce s-ar fi întâmplat în caz contrar şi află că răzeşul nu-şi ia vorba înapoi. de-a-i pupa Vodă iapa nu departe de coadă.  Domnitorul îi face dreptate. în cazul în care nu i-ar face dreptate. apoi pleacă spre Iaşi. . se face că nu pricepe. 7. Ancuţa cea tânără ascultă şi la pretenţia comisului. (N2 ):  Răzeşul mai cinsteşte o oală cu vin cu boierul. iar calul este astfel demn de admirație. (N1):  Comisul susţine descendenţa calului său din „iapa lui Vodă” şi consideră că acesta e un lucru rar. B. 6. iapa fiind peste drum. în persoana căruia îl recunoaşte pe boierul de la han.  Este primit de Vodă.

dialogul: modalitate de caracterizare a personajelor. contribuie la dinamizarea acțiunii și evidențiază oralitatea 3.tipuri: principal / secundar / episodic / 4.momentele subiectului episoadelor. moduri de expunere (îmbinarea tuturor modurilor de expunere) şi a portretelor personajelor .narator la persoana a III-a .naraţiunea: prezentarea faptelor . faptelor) -indici de timp și de spațiu .Anexa 2 1.narator la persoana I – narator-personaj autorului) .descrierea: prezentarea cadrului acţiunii 2. naratorul (instanţa narativă. vocea . individual / colectiv. înlănţuirea exprimării . Anexa 3 . personajele (participă la acţiune) figurant. acţiunea (subiectul operei.

................................................... ............................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................ ... .............................. Prezente în planul B: • comisul IONIŢĂ • .........................................................................................  timpul:............................................................................................................................................................................... .........................................Fișa 1 NARATOR N1 – .......................................................................  timpul:................. ........... N2 – ......................................................................... ACŢIUNE Faptele şi întâmplările se petrec pe două planuri narative: Primul plan narativ............................ B (à N2):  locul: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Al doilea plan narativ.................................................................................................................................. Fișa 2 PERSONAJE Prezente în planul A: • comisul IONIŢĂ • ................................................ A (à N1):  locul: .................................................

...............................................................relatează faptele şi întâmplările............... ............................... ........................Fișa 3 MODURI DE EXPUNERE • NARAŢIUNEA ...................................... cuvinte populare..............................evidenţiază oralitatea exprimării (interjecţii........................................................................................modul de expunere dominant ........................................................................................ regionalisme etc............................................... interogaţii......................................... ..... exclamaţii. ........................................................................Vodă .....................................Ancuţa: ...........................caracterizează personaje: ........................................comisul Ioniţă: ............................... ... ................................. ......... vocative.... .......................) ...accentuează atmosfera de legendă – descrierea hanului: ................................. DIALOGUL ......................................................................................................... ..........pe parcursul ei găsim şi: • DESCRIEREA: ....

. • DIALOGUL . vicleană.  timpul: „vremea lui Mihai Vodă Sturza”..accentuează atmosfera de legendă – descrierea hanului ( „ hanul acela al Ancuţei nu era han.pe parcursul ei găsim:  DESCRIEREA .. Există: NARATOR N1 – naratorul care relatează despre oamenii de la han şi ambianţa de aici.”). A ( à N1):  locul: Hanul Ancuţei... „într-o toamnă aurie”à narator martor. vocative. • moş LEONTE Prezente în planul B: hangiţa – ANCUŢA cealaltă comisul IONIŢĂ boierul – VODĂ Mihalache Sturza MODURI DE EXPUNERE • NARAŢIUNEA . cu faţa uscată..text epic . interogaţii.” ).Anexa 3 „IAPA LUI VODĂ” .modul de expunere dominant .. şi nişte porţi ferecate . regionalisme etc.. rumănă la obraji. • comisul IONIŢĂ. Vodă ( „un boier mărunt la stat. demult”. . B ( à N2 ):  locul: Hanul Ancuţei. sprâncenată . .era cetate.. comisul Ioniţă ( „un om înalt. „vremea tinereţelor mele”. sentimente. gânduri..relatează faptele şi întâmplările. Avea nişte ziduri groase . Al doilea plan narativ.”).... ACŢIUNE Faptele şi întâmplările se petrec pe două planuri narative: Primul plan narativ..). – caracterizează personaje – Ancuţa ( „ .evidenţiază oralitate exprimării ( interjecţii.exprimă în mod indirect idei.  timpul: „într-o toamnă aurie”. N2 – comisul Ioniţă – naratorul care povesteşte o întâmplare din „vremea lui Mihai Vodă Sturza à narator participant.. „într-o depărtată vreme.. „vremea petrecerilor şi a poveştilor”.. PERSONAJE Prezente în planul A: • hangiţa – ANCUŢA cea tânără. cărunt. cuvinte populare. . exclamaţii.. cu barba roşă..