You are on page 1of 3

Nama Kursus

Pengajaran Mikro Dan Makro Pendidikan Bahasa Arab
(Micro and Macro Teaching in Arabic Education)

Kod Kursus

BAE3104

Kredit

3(2+1)

Jam Kontak

60 jam

Bahasa Pengantar

Bahasa Arab

Prasyarat

Tiada

Semester

Pertama / Kedua

Hasil
Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep pengajaran mikro dan makro.
2. Menerang dan mempraktikkan kemahiran- kemahiran asas
dalam pengajaran mikro dan makro.
3. Menghasilkan rancangan pengajaran yang lengkap.
4. Memilih teknik dan strategi yang sesuai dengan sesi
pengajaran dan pembelajaran .
5. Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran serta
menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang
berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro.
Kursus ini juga menghuraikan jenis–jenis kemahiran,
cara
pelaksanaan pengajaran mikro dan makro ,cara menyediakan
rancangan pengajaran harian, mingguan dan semester mengikut
format yang betul. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara
membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.
This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in
the way to differ skills for both. It also reveals in detail the way to
implement micro and macro teaching and to prepare daily, weekly and
semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper
learning outcomes.

‫‪Jam‬‬ ‫‪Kandungan‬‬ ‫‪Tajuk‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الجانب النظري‬ ‫مهارات التدريس‪:‬‬ ‫• مفهوم مهارة التدريس‬ ‫• أنواع مهارات التدريس‬ ‫• مكونات عملية التدريس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التعليم المصغر ‪:‬‬ ‫• مفهوم التعليم المصغر‬ ‫• أهداف التعليم المصغر‬ ‫• خصائص التعليم المصغر‬ ‫• مزايا التعليم المصغر‬ ‫‪2‬‬ ‫أنواع مهارات التدريس‬ ‫• مهارة تهيئة غرفة الصف‬ ‫• مهارة إدارة اللقاء اللول‬ ‫• مهارة تهيئة الطل ب لموضوع‬ ‫الدرس الجديد‬ ‫• مهارة الشرح‬ ‫• مهارة تحسين التصال لوإعداده‬ ‫لوتطبيقه‬ ‫• مهارة جذ ب النتباه لوإعداده‬ ‫لوتطبيقه‬ ‫• مهارة إثارة الدافعية لوإعداده‬ ‫لوتطبيقها‬ ‫• مهارة توجيه التعزيز لوإعداده‬ ‫لوتطبيقه‬ ‫• مهارة طرح الئسئة لوإعداده لوتطبيقه‬ ‫• مهارة تعيين الواجبات لومعالجتها‬ ‫• مهارة تنفيذ العرلوض العمليثة‬ ‫‪3‬‬ ‫التعليم المكبر‬ ‫• مفهوم التعليم المكبر‬ ‫• أهداف التعليم المكبر‬ ‫• مراحل تنفيذ التعليم المكبر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كيفية صياغة الدهداف أو نواتج‬ ‫التعلم‬ ‫‪5‬‬ .

‬‬ ‫ئسمك ) ‪ (2000‬فن التدريس للتربية‬ ‫محمد صالح َ‬ ‫اللغوية‪ ،‬القاهرة ‪.‬أحمد النجدى‪( 2003 )،‬‬ ‫‪:‬مهارات التدريس‪ ،‬القاهرة‬ ‫الناشر مكتبة زهراء الشرق‪.‬‬ ‫‪Rujukan‬‬ ‫‪Tambahan‬‬ .‬‬ ‫‪Kerja kursus – Latihan Pengajaran Mikro & Makro‬‬ ‫‪Peperiksaan Akhir‬‬ ‫‪Pentaksiran‬‬ ‫حسن حسين زيتون ‪ (2001 ) ،‬مهارات التدريس ‪،‬‬ ‫القاهرة‪.‫‪Kandungan‬‬ ‫‪Jam‬‬ ‫‪Tajuk‬‬ ‫• مستويات نتاج التعلم‬ ‫• الهداف السلوكية‬ ‫‪10‬‬ ‫التطبيق العملي‬ ‫إعداد خطة التدريس‬ ‫• خطة التدريس الفترية‬ ‫• خطة التدريس الئسبوعية‬ ‫• خطة التدريس اليومية‬ ‫‪20‬‬ ‫التطبيقات العملية والتقييم الذاتي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪Jumlah‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫إمام مختار حميدة لوأ‪.‬‬ ‫محمد كمال عبدالحميد زيتون ) ‪( 2003‬التدريس‬ ‫‪:‬نماذجه ومهاراته ‪ ،‬القاهرة‬ ‫عالم الكتب‪.‬د‪ .‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪Rujukan Asas‬‬ ‫حسن حسين زيتون ) ‪ ( 2001‬تصميم التدريس‬ ‫رؤية منظومية ‪،‬القاهرة‪.