You are on page 1of 3

Toekomst vliegveld Twente op losse schroeven door staatssteun

Yteke de Jong
Wednesday 21 August 2013, 03:24 update: Wednesday 21 August 2013, 09:04

Papieren vliegtuig Colourbox

Actiegroep heeft klacht ingediend bij de eurocommissarissen Almunia en Barnier. De toekomstige ontwikkeling van luchthaven Twente is minder zeker geworden nu de Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente (Volt-Twente) een klacht heeft ingediend bij de eurocommissarissen Joaqun Almunia van mededinging en Michel Barnier van interne markten. Niet volgens de regels In een brief van 8 augustus schrijft de vereniging aan de eurocommissarissen dat de aanbesteding zich niet volgens de regels heeft voltrokken. Daarnaast betoogt ze in de brief dat er veel meer staatssteun wordt verleend dan in de eerdere plannen gepresenteerd is. Almunia kondigde in juli strengere regels aan voor staatssteun aan luchthavens, die in de regio vaak met verlies draaien. Ontwikkelaar Area Development Twente (ADT) wil in september een overeenkomst tekenen met Aviapartners en de Reggeborgh Groep van aannemer Dik Wessels voor de bouw en exploitatie van luchthaven Twente. Eind 2014 zouden de eerste commercile vluchten moeten plaatsvinden, maar het is de vraag of deze planning gehaald wordt. Een onderzoek door Brussel duurt vaak

maanden. Bij ADT is niets bekend van een klacht over de aanbesteding. Wij gaan ervan uit dat we volgens de regels gehandeld hebben, aldus een woordvoerder van ADT. Aanbesteding mislukt Vorig jaar mislukte de openbare aanbesteding van de luchthaven, omdat de drie genteresseerde partijen, waaronder Schiphol, uiteindelijk toch te weinig brood zagen in de levensvatbaarheid van het project. Ons gevoel zegt dat ADT op dit moment niet durft te tekenen vanwege deze juridische kwesties, zegt voorzitter Nol Graas van de Volt-Twente. In december werd het luchthavenplan ineens nieuw leven ingeblazen door Dik Wessels. Hij ziet kansen in het project, omdat zijn bouwbedrijf VolkerWessels de luchthaven kan aanleggen. Onderhands werkten ADT en Reggeborgh verder aan de ontwikkeling van de luchthaven, die op zijn minst duizend banen op moet leveren voor de regio. ADT schat dat de stichtingskosten ongeveer 60 mln zullen bedragen. 'Wezenlijke wijziging' De omwonenden betogen in hun brief aan Brussel dat er wezenlijke veranderingen zijn doorgevoerd in de oorspronkelijke aanbesteding. In die aanbesteding werd uitgegaan van een bijdrage van de overheid aan de infrastructuur van het vliegveld van 16 mln. Maar inmiddels zijn de solvabiliteitseisen van de exploitant van tafel, is er een lagere concessievergoeding afgesproken en staan de gemeentelijke en regionale overheid garant voor verliezen. Deze indirecte staatssteun hebben de omwonenden getaxeerd op ruim 20 mln. Ook heeft het Rijk inmiddels een bijdrage toegezegd van 4,6 mln voor de kosten van de luchtverkeersleiding op de luchthaven. Daarnaast dragen Rijk, provincie en gemeente 5 mln bij voor werkgelegenheidsprojecten. Volgens Graas is de som van al deze wijzigingen meer dan 5 mln, het bedrag dat als norm geldt van een wezenlijke wijziging. Businessplan Als Brussel de claim toewijst, moet de aanbestedingsprocedure opnieuw gedaan worden. De vraag is of het daarvan komt, ook omdat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. De politiek heeft afgesproken dat we de aanbesteding niet over zouden doen, aldus Graas. ADT wil niet vrijgeven op welke aannames de plannen voor een gezonde exploitatie van de luchthaven gestoeld zijn. Details over verwachte passagiersgegevens en interesse van luchtvaartmaatschappijen worden niet vrijgegeven. Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft het businessplan al wel ingezien en akkoord bevonden. Prestige-object Staatssecretaris Wilma Mansveld van Luchtvaart laat Twente in alle rust verder aanmodderen. Het ministerie werkt wel mee aan de plannen. Hoewel Mansveld vindt dat luchthavens hun eigen broek moeten ophouden, motiveert ze de bijdrage van 4,6 mln als eenmalige hulp bij het opstarten. Verder heeft

Mansveld de voorwaarde gesteld dat de Europese Commissie eerst groen licht moet geven voor de staatssteun. Daarnaast moet de aanbesteding succesvol afgerond zijn en er moet sprake zijn van een onafhankelijk getoetst solide exploitatieplan, zo blijkt uit een brief van 23 mei. Een rendabele luchthaven heeft ongeveer 1 miljoen passagiers per jaar nodig. Volt-Twente heeft de luchtvaarteconoom Jan Veldhuis laten becijferen hoeveel passagiers Twente zou kunnen verwachten. Hij kwam uit op 300.000 tot 500.000 passagiers per jaar. Graas: Het is een prestigeobject geworden, argumenten tellen niet meer.