You are on page 1of 9

Proiect de activitate didactică - Labiolectură

-

Să recunoască prin intermediul citirii labiale vocalele pronunţate separat.stickere „feţe zâmbitoare” (pe care copiii le vor primi după finalizarea fiecărui pas din activitate) . • Receptarea vizual-fonetică a sunetelor. • Lărgirea universului semantic accesibil copiilor prin introducerea sau exersarea unor noţiuni în corespondenţă cu forma lor vizual-fonetică. Obiectiv cadru: • Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor copiilor de comprehensiune verbală prin intermediul citirii labiale de tipul ideo-vizual-fonetică Obiective de referinţă: • Dezvoltarea posibilităţilor de atenţie şi concentrare în vederea receptării mesajului verbal. 5. 3. activitate de consolidare Tema activităţii: dezvoltarea abilităţilor de labiolectură – recunoaşterea şi diferenţierea vocalelor Durata activităţii: 35 min. cuvinte care să le conţină) .imagini .Demonstraţia .Explicaţia .2013 Clasa: a I-a Obiectul: Labiolectura Tipul activităţii: instructiv-terapeutică.Conversaţia . • Exersarea analizei şi sintezei vizual-fonetice.01. 4. Să participe fără teamă şi cu plăcere la activitate.material verbal (vocalele.Data: 20.Asocierea Materiale didactice: . Să crească progresiv capacitatea de concentrare a atenţiei în activitate. 2.Citirea de imagini . Obiective operaţionale: 1. Să recunoască prin intermediul citirii labiale vocalele din componenţa unor cuvinte pronunţate.Exerciţiul .jetoane reprezentând vocalele separat . Metode şi procedee didactice: . Să intuiască jetoanele cu imaginile corespondente cuvintelor pronunţate.

neprogramată cu copiii. 4 3 min. Fiecare copil primeşte o „faţă zâmbitoare” pentru că este prezent la activitate şi pregătit pentru aceasta. Discuţie lejeră. „i” punem mâinile pe cap şi ne învârtim o dată.aordarea „feţelor zâmbitoare” ob. o. i. 4 5 min. „e” ne aplecăm cu mâinile spre picioare. pronunţă aceeaşi vocală până ridică toţi elevii jetonul potrivit. „o” ne ghemuim.dansul vocalelor – vocalele sunt redate. pe rând.4 5 min.acordarea „feţelor zâmbitoare” . Explicaţia Demonstraţia Exerciţiul .1.profesorul le cere elevilor să fie atenţie şi pronunţă fiecare vocală. u) (anexa 1) . e.Momentul activităţii Obiectivul operaţional vizat Timpul alocat Conţinutul activităţii Metode şi procedee didactice folosite Conversaţia Explicaţia Captarea atenţiei şi pregătirea pentru activitate Exerciţiu de mobilizare şi motivare pentru activitatea propriu-zisă ob.fiecare copil primeşte 5 jetoane cu vocalele (a. arâtând în acelaşi timp jetonul corespondent ei . „u” apropiem şi depărtăm picioarele prin săritură (copiii ştiu dansul de la activităţile trecute. . acum este doar repetat) . Demonstraţia Exerciţiul Reactualizarea cunoştinţelor învăţate anterior ob. dacă cineva greşeşte. profesorul anunţă că va repeta vocala şi îi roagă să fie atenţi) . prin intermediul dactilemelor (profesorul şi pronunţă) şi fiecare vocală este asociată cu o mişcare: „a” sărim ca mingiuţa. anunţarea temei activităţii.profesorul le cere elevilor să fie atenţi. iar când el pronunţă o vocală copiii trebuie să ridice jetonul corespondent acesteia după cum au recunoscut-o (profesorul este atent la toţi copiii.

5 7 min. Încheierea . elevul trebuie să fie atent la pronunţia profesorului şi să spună care este cuvântul/imaginea . se uită. profesorul imagini repetă cuvântul de câteva ori Asocierea . cuvintele sunt reluate şi dacă este nevoie chiar explicate prin intermediul limbajului mimico-gestual (profesorul poate solicita copiilor care au înţeles să ofere mici definiţii pentru cuvintele-stimul) .acordarea „feţelor zâmbitoare” pe măsură ce elevii răspund (profesorul este atent ca fiecare elv să dea cel puţin un răspuns corect) .profesorul pronunţă cuvinte simple. . şi pronunţă cuvântul prin care este reprezentat obiectul din imagine.profesorul este atent la toţi elevii: dacă vocalele nu sunt identificate corect sau dacă unii elevi par nesiguri.ce vocale conţin cuvintele pronunţate? . 5 7 min. accesibile care conţin doar o vocală (anexa 2).toţi primesc „feţe zâmbitoare” Explicaţia Exerciţiul Recunoşterea intuitivă în imagini a unor cuvinte ob.copiilor li se prezintă mai multe imagini (anexa 3) şi li se solicită să Explicaţia o desemneze pe cea potrivită în Demonstraţia funcţie de cuvântul pe care îl Citirea de pronunţă profesorul.3. profesorul o primeşte. . 4. 3.toate imaginile din etapa anterioară sunt puse într-un săculeţ ţinut de profesor .2.fiecare elev este rugat să aleagă o imagine fără să se uite la ea.când reuşeşte primeşte „faţa zâmbitoare” -este apreciată activitatea copiilor Explicaţia Demonstraţia Asocierea Evaluarea activităţii ob.Exersarea recunoaşterii vocalelor în interiorul cuvintelor ob. copiii sunt rugaţi să identifice vocala din componenţa fiecărui cuvânt şi să o desemneze prin ridicarea jetonului potrivit . 5 7 min.

-toată lumea aplaudă Anexa 1 .4 1 min.activităţii ob.

Anexa 2 Listă de cuvinte simple care conţin doar o vocală: ac arc rac sac pas mal cal da este peşte bec el tren sec text lemn in mic rid solid frig lift vin zi om nor cor gol rol joc porc sos urc ud cuc suc nuc fum puf nu .

Anexa 3 .