You are on page 1of 3

Managementul clasei

Conflicte între elevi Ed. Şcheuleac Cristina Maria Grădiniţa Colonie Săvineşti Manifestările conflictuale dintre elevi reprezinta cae mai răspândită forma de violenţă şcolară, dar acest tip de violenţă se poate manifesta în orice grup de copii şi tineret. Cele mai frecvente forme ţin de domeniul violenţei verbale (certuri, conflicte, injurii, ţipete)şi sunt considerate situaţii tolerabile şi obişnuite în orice scoală, în contextul actual.în acelaşi domeniu au fost menţionate şi jignirile cu privire la trăsăturile fizice sau psihice. S-ar mai putea adăuga agresivitatea fizică manifestată de elevi atât în timpul activităţilor cât şi in pauze. Violenţa elevilor faţă de profesor se manifestă astfel: absenteism şcolar, indisciplina în clasă sau în recreaţii, ignorarea mesajelor transmise de cadrele didacticerefuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare, atitudinile ironice sau sarcastice, zgomote în timpul activităţăă didactice Ca profesor puteţi accentua sau diminua factorii mai sus menţionaţi. De asemenea, poţi contribui la apariţia şi escaladarea conflictelor prin aşteptări exagerat de înalte faţă de elevi , conducând clasa prin reguli inflexibile, bazându-vă pe utilizarea autorităţii, instaurând o atmosferă de teamă şi neînţelegere. Violenţa părinţilor asupra cadrelor didactice se manifestă destul de frecvent chiar dacă aceştia nu sunt premanent la şcoală. Astfel de manifestări sunt cele verbale (ironii, discuţii aprinse, ţipete.),iar uneori chiar agresiuni fizice faţă de profesori sau faţă de alţi elevi ce sunt în conflict cu fiica sau fiul lor şi chiar faţă de propriul lor copil. Problemele copiilor încep în familie şi pot fi rezolvate tot în familie. Când o persoană răneşte sufletul, ea se manifestă prin comportamente, cum sunt: rezistenţa, resentimentele, respingerea şi revolta. În efortul de transformare, de asimilare a naturii potrivit aspiraţiilor şi trebuinţelor societăţii se ivesc numeroase conflicte şi contradicţii. Conflictul dintre părinţi şi copii este greu de controlat. Când copiii deţin controlul, ei scapă de sub cel al părinţilor. Dacă este înţeles, dacă se vorbeşte cu el, dacă i se explică anumite lucruri, fără a fi mereu cosiderat „mic”, copilul învaţă să fie cooperanţi acceptă îndrumarea părinţilor. Atât părinţii cât şi şcoala trebuie să folosească metode adecvate, educative care să îndepărteze cât mai mult aceste conflicte. Dintre strategiile utilizate pentru a diminua conflictele, enumăr: Cooperare. Elevii învaţă să lucreze împreună, să aibă încredere unii în alţii şi să-şi împărtăşească preocupările. Comunicare. Elevii învaţă să observe atent, să comunice cu acurateţe ceea ce au de spus, să-i asculte atent pe ceilalţi. Toleranţă. Elevii învaţă să respecte şi să valorizeze pozitiv diferenţele între oameni, să înţeleagă propriile prejudecăţi şi modul în care acestea acţionează

Ei nu doresc decât victoria asupra celorlalţi şi dacă nu o obţin îşi pierd stima de sine. îşi suprimă emoţiile. ca individ. . Ei nu pot să-i asculte pe ceilalţi. Medierea. Cunoaşterea cauzelor care pot provoca conflictul reprezintă una dintre precondiţiile managementului eficient al acestuia. nu ştiu să-şi exprime supărarea sau nemulţumirea într-un mod neagresiv. Povestirea. Principalele cauze ale conflictului la nivelul clasei sunt: Atmosfera competitivă. Elevii învaţă să-şi exprime sentimentele. Conflictele se vor accentua atunci când elevii au sentimente deplasate. Răgazul Formular de descriere a conflictului. Aceasta reprezintă solul cel mai fertil pentru conflict. Elevii şi profesorii nu ştiu să răspundă în mod creativ conflictelor. Între agresiune şi inacţiune există o gamă foarte largă de răspunsuri.Competiţia apare în toate momentele. Orice conflict are o componentă afectivă. cum ar fi: – – – – – – – Potolirea unei bătăi. Pentru a se ajunge la soluţia câştig.câştig. Elevilor le lipseşte deprinderea de a munci în grup. Rezolvarea conflictelor.Expresie emoţională pozitivă. Ei preţuiesc şi utilizează modalităţi violente de soluţionare a acestora. sunt lipsiţi de auto-control. Nu există contextul sau climatul necesar pentru aceasta. sentimentelor. În clasă se formează clici. Elevii au fost obişnuiţi să lucreze individual pe bază de competiţie. neîncrederea şi lipsa prieteniei Comunicare slabă. Jocul de rol. în special supărarea sau nemulţumirea. Cele mai multe conflicte pot fi atribuite neînţelegerii sau percepţiei greşite a intenţiilor . Elevii învaţă abilitatea de a răspunde în mod creativ într-o situaţie conflictuală. nevoilor şi acţiunilor celorlalţi. Elevii nu ştiu să-şi exprime în mod pozitiv nevoile şi dorinţele sau le este frică să facă asta. Atmosfera de intoleranţă. A câştiga sau a pierde. profesorul poate utiliza o serie de tehnici de rezolvare a conflictelor. Ignorarea. Exprimarea nepotrivită a emoţiilor. Cea mai bună soluţie este cea în care ambele părţi câştigă. Lipsa sprijinului între colegi duce de multe ori la singurătate şi izolare. Absenţa priceperilor de rezolvare a conflictelor. încrederea în colegi şi profesori. Apar resentimente faţă de capacităţile şi realizările celorlalţi. în modalităţi neagresive şi nedistructive: ei învaţă auto-controlul. urmând adesea modele furnizate de filmele de consum. nu sunt singurele ieşiri posibile dintr-un conflict. chiar în cele în care ea este neproductivă.

Fildner. Corgal Press –Bacau Nr. Se spune că “în lume sunt mai multe conflicte decât fire de nisip” şi poate că este adevărat. Ed. o replică depreciativă sunt capabile să determine un conflic. de sabie va pieri ”. 3/ 2006 . nu pot să nu ne marcheze. “cine scoate sabia .C. Consiliul national pentru pregatirea profesorilor Coordinator si redactor Ileana Sorinela Teodorescu Evaluarea competentelor civice ale elevilor. ochi pentru ochi”. principii şi credinţe. tot atât de adevărat pe cât este şi faptul că însăşi societatea ne influenţează sistemul de valori. O privire ofensivă. Ed.ghid pentru formatori si cadre didactice. Bibliografie Coordonator Corina Leca M. Proverbelemesaj ca ”dinte pentru dinte.– Strategia celor 3R. Bucuresti. Bucuresti. 2001 Interferente didactice – periodic pentru initiative si dezvoltare profesionala in educatie.E. 2004 Mamagementul conflictului. comportamentul şi punctele de vedere asupra conflictelor. Oricine poate şi trebuie să trateze situaţiile conflictuale astfel încât comportamentul atacatorului să nu se accentueze şi respectul faţă de propria persoană să nu fie lezat.