You are on page 1of 24
zomer 2013 woensdag 21 augustus Kijk op de Zomer genieten op zomerterras pagina 3 in Bodegraven-Reeuwijk
zomer 2013
woensdag 21 augustus
Kijk op de Zomer
genieten op zomerterras
pagina 3
in Bodegraven-Reeuwijk
lokale overlast
afsluiting n11
pagina 5
kijk op sport
vanaf pagina 15
Nog 10 dagen! Aftellen naar het feest van Reeuwijk! https://www.facebook.com/BruisendReeuwijk
Nog 10 dagen!
Aftellen naar het feest van Reeuwijk!
https://www.facebook.com/BruisendReeuwijk

Handtekeningenactie voor behoud zwembad de fuut

Reeuwijk - Het is niet de eerste keer dat er een handtekeningenactie wordt gehouden voor het behoud van zwembad De Fuut. Het is dan ook eigenlijk treurig dat Danielle van der Haar opnieuw een handtekeningen- actie moet starten om het zwembad open te houden. We spreken haar in het zwembad als ze samen met haar vader Ton en haar zus Carola haar dagelijkse baantjes trekt.

Het plezier en belang van zwembad De Fuut is groot. Leren zwemmen kan van levensbelang zijn in deze waterrijke omgeving. Daar- naast is zwemmen één van de minst belastende spor-

Makelaarsteam met Professioneel PIT Inzet Talentvol Meer info? www.alphamakelaardij.nl of bel 0182-511424
Makelaarsteam met
Professioneel
PIT
Inzet
Talentvol
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424

HORLOGES!

vrijetijdshorloges, sporthorloges, werkhorloges, modehorloges, uitgaanshorloges, kinderhorloges, zakhorloges, hanghorloges, enz.,enz. In MEER dan 25 merken vindt U horloges bij juwelier Van Deth.

HORLOGES! vrijetijdshorloges, sporthorloges, werkhorloges, modehorloges, uitgaanshorloges, kinderhorloges, zakhorloges, hanghorloges, enz.,enz. In MEER dan 25 merken vindt

Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19

ten voor (de gewrichten van) het menselijk lichaam en daarom goed voor veel mensen. Er zwemmen mede daarom veel oude- ren elke dag hun baantjes in De Fuut. Dat is goed voor

hun lichamelijke conditie, maar zeker ook voor hun sociale contacten. Even vanuit Reeuwijk op de fiets springen om de baantjes te trekken in het openlucht- zwembad is veel eenvoudi- ger te doen dan naar Gouda

Vanaf 95,- per maand

Aanmelden en meer info op

www.kindereiland.nl

begeleiding

Huiswerk-

Vanaf € 95,- per maand Aanmelden en meer info op www.kindereiland.nl begeleiding Huiswerk- Doortocht 6A •
Vanaf € 95,- per maand Aanmelden en meer info op www.kindereiland.nl begeleiding Huiswerk- Doortocht 6A •

Doortocht 6A • Bodegraven

www.kindereiland.nl

Mourits advocatenkantoor

voor particulier en ondernemer

Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945 info@mouritsadvocatenkantoor.nl www.mouritsadvocatenkantoor.nl

BEL De beste kwaliteit en de snelste service van Nederland! VOOR EEN GRATIS OFFERTE Italiëweg 5
BEL
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland!
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Italiëweg 5 • 2411 NR Bodegraven • Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 • info@bbmglas.nl • www.bbmglas.nl

of Bodegraven te moeten rijden met de auto. Daarbij is het vooral voor kinderen die het zwemmen machtig zijn een geweldige gelegen- heid om onder het toeziend oog van gediplomeerd per- soneel zoveel zwemplezier op fietsafstand te hebben. Spelenderwijs leren ze hun grenzen kennen. Want hoe heerlijk het ook is, zwem- men is niet zonder gevaar. Zwemles en schoolzwem- men zouden in een water- rijke omgeving eigenlijk

niet mogen ontbreken. Niet

iedereen heeft een auto tot zijn beschikking om kin- deren naar zwemles is de nabijgelegen dorpen te kun- nen brengen.

vrijwilligers

Danielle: “We hebben twee

boeken neergelegd, één

waar kinderen en één waar volwassenen hun hand- tekeningen kunnen zet- ten. We hebben via één van de werknemers van het zwembad gehoord dat het zwembad in Oudewa- ter veel met vrijwilligers werkt. Misschien zou dat hier ook een optie kun- nen zijn. Maar het toe- zicht moet natuurlijk door geschoold personeel plaatsvinden. Je leest het nogal eens in de krant dat er weer mensen verdron- ken zijn. Dat is verschrik-

kelijk en niet ondenkbaar. Inmiddels hebben al heel wat mensen hun handteke- ning gezet. Er is niemand die voor sluiting van het zwembad is. Ik probeer

Lees verder op pagina 3

De publicatie van Gemeente Bodegraven- Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant. P r.
De publicatie van Gemeente Bodegraven-
Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
P r. H endrikstraat o P ge B roken
maar de winkels zijn o P en!
IJS
H a LE n
3 2
b ETa LE n
geldig t/m 31 aug.
BEijEMAN’s trEfpuNt
Prins Hendrikstraat 8 - Bodegraven
zomer 2013 woensdag 21 augustus Kijk op de Zomer genieten op zomerterras pagina 3 in Bodegraven-Reeuwijk
Notaris D’Aumerielaan 3 • Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66 info@slingerland.nl Wij geven u de
Notaris D’Aumerielaan 3 • Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
info@slingerland.nl
Wij geven u de ruimte!
www.slingerland.nl
zomer 2013 woensdag 21 augustus Kijk op de Zomer genieten op zomerterras pagina 3 in Bodegraven-Reeuwijk

Nieuwe Small Group Training

Op iedere dinsdag van 19.30 - 20.00 uur een spectaculaire THIRTY MINUTES INSANITY Training.

Kijk voor meer informatie op onze website.

Nieuwe Small Group Training Op iedere dinsdag van 19.30 - 20.00 uur een spectaculaire THIRTY MINUTES

Beneluxweg 30 - Bodegraven -Tel: 0172 - 652006 www.greenhealthcenter.nl

               















Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 2

alarmnummers

apotHeken

kerk vrijgemaakt, 09.30 en

Politie Brandweer Ambulance:

Bodegraven

16.30

uur

Tel. 112 (Als elke seconde telt!)

BENU apotheek Bodegraven, Brug-

straat 1, Bodegraven, 0172-612031

Dorpskerk (B), Hervormde

meente Morgenstond, 10.00 uur

Politie 0900-8844 (Als het zonder zwaailicht kan!)

BENU apotheek Vromade, Vromade 2, Bodegraven, 0172-617126

gemeente, 09.30 en 18.30 uur Bethlehemkerk (N), Hervormde gemeente, 18.30 uur

Huisartsen

Reeuwijk

Ontmoetingskerk (B), Protestantse

Bodegraven

Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b,

gemeente Emmaüs, 09.30 uur

Mw. Bouma, Boesemsingel 81,

ven, 0172-615868. Dhr. Coes en mw.

Reeuwijk, 0182-392042 (overdag).

Dienstapotheek

Dienst Apotheek Midden-Holland

sluitend na telefonische afspraak.

Lutherkerk (B), Protestantse

Bodegraven,0172-530055. Dhr. Van

gemeente Emmaüs, 18.30 uur

den Brule, Beemdgras 1, Bodegra-

Van Gils, Bodelolaan 7, Bodegraven, 0172-612113. Dhr. Daniels en mw.

(DAM), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-698820. Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,

Tent speelweek (N), Oecumenische tentdienst, 11.30 uur Antoniuscollege (B), Pinksterge-

Spaargaren, Bodelolaan 7, Bodegra- ven, 0172-612268. Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44, Bodegraven, 0172-

zondag en feestdagen hele dag. Uit-

Gebouw Irene (B), Vergadering Bodegraven ‘Irene’, 09.45 en 18.30 uur

Mw. Van den Nieuwendijk,

 • 611522. dierenartsen

St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-

Noordstraat 48, Bodegraven, 0172-

Bodegraven

gemeenschap St. Willibrordus,

Mw. Wiesenhaan-Stelling-

 • 612030. Dierenartsenpraktijk Bodegraven,

11.00

uur

Zuidzijde 63, Bodegraven, 0172-

RK Parochie Onze Lieve Vrouwe

werff, Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-613388. Waarneemcentrale

 • 613798. Geboorte (M), 11.00 uur R.K. Geloofsgemeenschap

Reeuwijk

huisartsen, 0172-892020 (tijdens kantooruren).

Dierenkliniek Sijbrandij, Van H.

De Goede Herder (RD), 09.00 uur

Nieuwerbrug

Goedhartstr. 45, Reeuwijk, 0182

R.K. Kerk H. Bonaventura (Woe),

 • 392568. & 11.00 uur

09.30

Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat 1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.

Gereformeerde Kerk (W)

Zwammerdam

kerkdiensten

09.30

uur: Ds. D.J. Versloot

Dhr. G. Heijden, Plein 1, Zwammer-

(B) Bodegraven; (M) Meije; (N) Nieu-

18.30

uur: Ds. J. de Jong

dam, 0172-619229.

Reeuwijk

Medisch Centrum Reeuwijk, Kaarde

werbrug; (Z) Zwammerdam; (RD)

Protestantse Gemeente De Ark

Reeuwijk-Dorp; (RB) Reeuwijk-Brug;

(RB),

(Woe) Woerden; W (Waarder)

09.30

uur: Mw. Dr. J.G. Mooi

13a, Reeuwijk, 0182-393244 (08.00-

vrijdag 23 augustus

Hervormde Gemeente Sluipwijk

17.00 uur).

10.00

uur: Ds. H.E.J. van der Laan

Driebruggen/Waarder

St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-

18.30

uur: Ds. C.N. van Dis

A.H. Boogaards, C.J. de Wilde, Burg.

gemeenschap St. Willibrordus,

Hervormde Gemeente Ichthuskerk

Doormanstraat 25, Driebruggen,

 • 09.00 uur

(RB)

0348 501307 (08.00-17.30 uur).

09.30

uur: Ds. M.J. Tekelenburg

Huisartsenpost

zaterdag 24 augustus

18.30

uur: Ds. M.J. Tekelenburg

HuisArtsenPost Midden-Holland

St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-

gemeenschap St. Willibrordus,

 • 19.00 uur

R.K. Geloofsgemeenschap

De Goede Herder (RD)

Hervormde Gemeente (RD),

(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,

09.30

uur: Ds. M. van Dam

0182-322488. Maandag t/m vrijdag

18.45

uur: Ds. L.W. van der Sluijs

van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,

Hervormde Gemeente (W)

zondag en feestdagen hele dag. Uit-

09.30

uur: Ds. D. Breure

sluitend na telefonische afspraak.

zie www.dghr.eu

18.30

uur: Ds. D. Breure

R.K. Kerk H. Bonaventura (Woe)

Ned. Herv. Gem. (in Hersteld

ziekenHuizen

Zaterdagavond: 17.30 uur

Verband) Waarder

Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-

zondag 25 augustus

Bethelkerk (B), Gereformeerde

09.30

uur: Ds. C. Bos

weg 10, Gouda, 0182-505050. Zuwe

18.30

uur: Kand. W.H. Hoorn

Hofpoort Ziekenhuis, Polanerbaan 2, Woerden, 0348-427911.

gemeente, 10.00 en 16.00 uur Ichthuskerk (B), Gereformeerde

Christengemeente ‘Elim’ Basisschool De Regenboog, Greidweide 1 (RB), 10.00 uur

Agenda

woensdag 21 augustus • Oudheidkamer (R), vleer- muizenavond met KNNV en IVN, 20.00 uur

• De Reehorst oude school

(R), Seniorenvereniging, openingsbingo, 19.30 uur

vrijdag 23 augustus

• Rijngaarde (B), Zomer-

terras, 16.15 tot 17.15 uur

zaterdag 24 augustus

• Hollandse Boerderij (M),

Meijeloop, 19.30 uur

maandag 26 augustus

• Hollandse Boerderij (M),

Meijeloop, vanaf 18.30 uur, € 3,00

dinsdag 27 augustus

• Tennisveld (W), start hut- tenbouwprogramma t/m

 • 30 augustus met diverse

activiteiten, vanaf 10.00

uur

woensdag 28 augustus

• Antoniuscollege (B),

Informatiemarkt Volksuni-

versiteit, 19.30-21.00 uur

donderdag

 • 29 augustus

• Groendijck (D), start

huttenbouwdagen t/m

 • 31 augustus met diverse

activiteiten, vanaf 19.00 uur

Harry de Bruijn neemt na 52 jaar afscheid

Contactbanden op nederland 2

Bodegraven - Het verzoekprogramma met religieuze muziek ‘Contactbanden’ van RTV Bodegraven is aan- komende vrijdag te zien op Nederland 2. Het NCRV-programma ‘Schepper en Co in het land’ heeft hiervoor een opname gemaakt in de Ontmoetingskerk in Bodegraven.

Aanleiding voor deze tele- visie-uitzending is het ver- trek van de oprichter van het programma contact- banden, Harry de Bruijn, die er na 52 jaar mee stopt. “Ik ben blij dat er, sinds de start van het programma in 1961, een mooi team is ontstaan die het pro- gramma wekelijks ver- zorgt. Dat maakt dat ik op

75-jarige leeftijd het besluit kan nemen ermee te stop- pen. Het presenteren zal ik zeker gaan missen, maar de techniek is inmiddels zo veranderd dat ik daar geen verstand meer van heb.” “Deze week heb ik de laat- ste redactievergadering en volgende week donder- dag, 29 augustus, de laatste uitzending. Geen idee of er

dan nog iets feestelijks op het programma staat. Maar voor mij persoonlijk zal het zeker een bijzondere uit- zending worden.”

nederland 2

Het programma ‘Schepper en Co in het land’ wordt uitgezonden op vrijdag-

middag van 17.00 tot 17.30 uur op Nederland 2. Het

radioprogramma ‘Contact- banden’ wordt iedere don- derdag van 21.00 tot 22.00 uur op de radio uitgezon-

den bij RTV Bodegraven.

http://pge.nu/index.php/

activiteiten/contactbanden

Tekst: Lianne van der Made

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 2 alarmnummers apotHeken kerk vrijgemaakt , 09.30

Sport en spel

Bodegraven - Weer allerlei sporten en bewegingsspellen afgelopen week bij de kinderen van de buitenschoolse opvang van Junis in Bodegraven. Met onder andere voetballen en een skate-clinic. Iedereen was enthousiast en vermaakte zich prima.

Op zoek naar een MKB-specialist?

Op zoek naar een MKB-specialist? Allett o Accountants & Adviseurs Einsteinstraat 52 • 2811 EP Reeuwijk

Allett o

Accountants & Adviseurs

Einsteinstraat 52 2811 EP Reeuwijk Tel. 0182-537067 post@alletto.nl www.alletto.nl

• Accountancy • Administraties • Belastingadvies • Lonen

Verbouw, Nieuwbouw en Renovatie
Verbouw, Nieuwbouw en Renovatie
APK, ONDERHOUD EN REPARATIE Autobedrijf H. Treur Esdoornstraat 17, 3465 JL Driebruggen tel. 0348-500600, info@autobedrijfhenktreur.nl PARTNERBEDRIJF
APK, ONDERHOUD EN REPARATIE
Autobedrijf
H. Treur
Esdoornstraat 17, 3465 JL Driebruggen
tel. 0348-500600, info@autobedrijfhenktreur.nl
PARTNERBEDRIJF
van de
Wegenwacht
Wege
• Jan Tinbergenstraat 8G • 2811 DZ Reeuwijk 0182-52 70 99 06-22 69 48 42 Beschoeiingen,
Jan Tinbergenstraat 8G • 2811 DZ Reeuwijk
0182-52 70 99
06-22 69 48 42
Beschoeiingen, plankieren, steigers schuttingen, bruggen
en tuinaanleg. Aanleg natuurvriendelijke oevers.
Levering van zand, grind en grond.
scherpe scherpe prijzen! prijzen! Sikkens Verf tegen zeer Sikkens Verf tegen zeer U koopt 1 liter
scherpe scherpe prijzen! prijzen! Sikkens Verf tegen zeer Sikkens Verf tegen zeer U koopt 1 liter
scherpe scherpe prijzen! prijzen! Sikkens Verf tegen zeer Sikkens Verf tegen zeer U koopt 1 liter
scherpe scherpe prijzen! prijzen! Sikkens Verf tegen zeer Sikkens Verf tegen zeer U koopt 1 liter
scherpe scherpe prijzen! prijzen! Sikkens Verf tegen zeer Sikkens Verf tegen zeer
scherpe scherpe prijzen! prijzen!
Sikkens Verf tegen zeer
Sikkens Verf tegen zeer

U koopt 1 liter Sikkens verf

voor maar 28,50

Kijk voor alle prijzen op onze site.

Industrieterrein Zoutman Gouda A A Einsteinstraat Zoutmansweg Reeuwijk Edisonstraat Einsteinstraat 19 • Reeuwijk • Tel. 0182
Industrieterrein
Zoutman
Gouda
A A
Einsteinstraat
Zoutmansweg
Reeuwijk
Edisonstraat
Einsteinstraat 19 • Reeuwijk • Tel. 0182 - 30 15 05
www.verwoerdreeuwijk.nl
Verkoop • Verhuur • Reparatie • Onderhoud
Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 17.30 uur, Za. 9.00 - 15.30 uur
Einsteinstraat

Kijk op de Zomer

21 augustus 2013 - pagina 3

Vervolg van voorpagina

zoveel mogelijk mensen te benaderen en hoor dan ook dat er wel dege- lijk mensen zijn die hier vrijwilligerswerk willen doen, als het maar open blijft.” Ria Revet, mede- werkster van het zwem- bad, zet haar vraagtekens bij het vrijwilligerswerk. Volgens haar neemt niet iedereen zijn vrijwilliger- staken even serieus. Het zijn haar ervaringen uit het verleden. Maar dat het zwembad moet blijven, al is het alleen om kinderen zwemles te geven, daarvan is ze overtuigd. De groep mensen die dagelijks hun baantje komen zwemmen, is volgens haar ook bijzon- der groot.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 3 Vervolg van voorpagina zoveel mogelijk mensen

Rechts in het water Danielle van der Haar, initiatiefneemster van de handtekeningenactie

Bruisend reeuwijk

Danielle wil ook graag op Bruisend Reeuwijk gaan staan om handtekeningen te verzamelen. Verder kan men zijn of haar handte-

kening zetten in de boeken die ze heeft neergelegd bij de Coop in winkelcen-

trum Bruggenhoofd. De onderhandelingen tussen de gemeente en project- ontwikkelaar Green Real Estate zijn nog gaande. Hoe meer handtekeningen Danielle kan aanbieden, des te duidelijker de roep om een zwemgelegenheid,

niet alleen voor ieders plezier en sociale contac- ten maar vooral om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven het zwemmen machtig te worden en te blijven.

Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen

Weekend Wee Wee ee aanvuller!! Alleen op: vrijdag zaterdag 23 24 Roomboter augustus augustus appeltaart Geschikt
Weekend
Wee
Wee
ee
aanvuller!!
Alleen op:
vrijdag
zaterdag
23 24
Roomboter
augustus
augustus
appeltaart
Geschikt voor
5 personen
Per stuk
4.29
50
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,
zaterdag 08.00 - 18.00 uur
Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 3 Vervolg van voorpagina zoveel mogelijk mensen

Wie wordt de snelste Meijenaar?

Maandag 26 augustus, vanaf 19.30 uur

Meije - Oranjevereniging ‘De Meije’ organiseert op maandag 26 augustus voor de 49ste keer de jaarlijkse Meijeloop. Een hard- loopwedstrijd over 6,6 en 15 kilometer. Voor kinderen tot en met 12 jaar is er een loop over 2 kilometer. Deelnemers starten vanaf 19.30 uur, inschrijven kan vanaf 18.30 tot 19.15 uur. Inschrijfgeld is € 3,00 en € 1,50 voor kinderen. Start en finish zijn bij de Hol- landse Boerderij, Meije 63 in Bodegraven. Er zijn prijzen beschik- baar gesteld door Rabobank Rijn en Veenstromen met een wis- selbekers voor de beste Meijenaar. Neem voor meer informatie contact op met 0172-685490 of 0172–685512.

Boeiend programma Bruisend Reeuwijk

Reeuwijk - De organisatie van Bruisend Reeuwijk legt de laatste hand aan een boeiend programma voor het evenement op zater- dag 31 augustus aan de Notaris d’Aumerielaan in Reeuwijk-Brug. Voor jong en oud zijn er leuke dingen te doen, onder andere op het speciale Kinderplein met zaken als schminken en nog vele andere leuke dingen! Naast de vele activiteiten is er een uitge- breide markt met tientallen kramen. Met voor elk wat wils. Zoals de spectaculaire Swipe-out baan en wood carving met de Neder- lands kampioen houtzagen. In de Kijk op Reeuwijk en Kijk op Bodegraven van volgende week vindt u het uitgebreide program- ma met alle onderdelen.

Huur een kraam op Bruisend Reeuwijk

Reeuwijk - De marktcommissie van Bruisend Reeuwijk is volop bezig om weer een gezellige markt neer te zetten met leuke en afwisselende kraampjes. Naast een aantal bekende oud-deelne- mers hebben vele nieuwe deelnemers zich aangemeld. Er is nog een aantal plaatsen over, dus als u of iemand anders interesse heeft om nog een kraam of pagodetent te huren op de braderie. dan is dat mogelijk. De prijs voor een niet-commerciële kraam bedraagt € 36,30 (btw € 6,30) en voor een commerciële organisa- tie: € 72,60 (btw € 12,60). Pagodetent: prijs in overleg, verschil- lende afmetingen mogelijk. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen via e-mail: bruisendemarkt@live.nl.

Volksuniversiteit Alphen

Het nieuwe cursusprogramma van de Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn is bekend. Gekozen kan worden uit 125 verschillen- de cursussen op het gebied van Beweging & Gezondheid; Crea- tiviteit & Hobby; Cultuur, Kennis & Kunst; Fotografie & Computer; Mens & Maatschappij: Talen en Techniek. Vanaf nu kan inge- schreven worden via www.vuar.nl. Het nieuwe cursusprogramma is verkrijgbaar in Alphen aan den Rijn en omliggende gemeenten bij de Bibliotheek en filialen of te bekijken op www.vuar.nl.

lekker genieten op zomerterras rijngaarde

Bodegraven - Vanaf half juli tot eind augustus kunnen de senioren van Rijngaarde genieten op het zomer- terras. Elke vrijdagmiddag een uurtje aan het einde van de middag. Aan de voorzijde van het gebouw is buiten een kleine ruimte waar stoelen en een paar tafeltjes en twee parasols staan. De gevulde glaasjes en wat versnaperingen maken het zomerse plaatje compleet.

Het terras zit vol. Nog nooit zo vol als vandaag zo blijkt. Net als op een verjaardag zitten de heren aan de ene kant en de dames aan de andere kant. Niet strikt gescheiden, want hier en daar zit een ‘verdwaalde’. De meeste van de senioren die we spreken wonen al geruime tijd in Rijngaarde. En doen graag mee aan deze vrijdagmiddagactivi- teit, die ’s middags al begint met het spelen van spel- letjes zoals Rummikub, Tri- ominos en het leggen van een kaartje.

aanspraak

De heer Ooms woont al 16 jaar hier. “Ik verveel mij geen seconde,” vertelt hij met een vriendelijke lach. “Mijn hobby’s zijn puzze-

len, het luisteren naar de radio en vanmiddag heb ik van twee tot vier koersbal gespeeld.” Vooral het heb- ben van aanspraak vinden veel van de senioren die we spreken erg prettig. Mevrouw Blanken-Zaal komt ook elke vrijdagmid- dag. De theemiddag op dinsdag slaat ze niet over en een paar keer per week gaat ze een kaartje leggen. Ook mevrouw De Jong-Bos is blij met de vrijwilligsters die dit mogelijk maken. Bij haar op het balkon staat vaak veel wind en hier zit ze lekker in de luwte.

Vorige week vrijdagmid- dag was het zo warm dat veel van hen binnen zijn

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 3 Vervolg van voorpagina zoveel mogelijk mensen

gaan zitten. Deze middag is de temperatuur aange- naam maar er hangt een dik dreigend wolkenpak. Ondanks de opmerking dat de wolken wel door mogen waaien vallen er toch ineens grote dikke drup- pels. Paniek bij de dames die net bij de kapper zijn geweest. Rollators wor- den aan de kant geschoven zodat de parasols hun kap- sels droog houden.

mooie nazomer

In het keukentje van de dagopvang zijn de drie vrij-

willigsters van die middag

Els, Klaartje en Truus bezig

met het warm maken van de saucijzenbroodjes. Met zeven vrijwilligers draaien ze het zomerterras. In de zeven weken die het open is, is iedereen vier keer aan de beurt. De opkomst

is zo groot vanmiddag dat ze net niet voor iedereen een warm hapje hebben. “Ik ken ze precies hoor, daar krijgen we mot mee,” meent één van de vrijwil- ligsters. De anderen zien het minder zwaar… op is op. Op het terras is het er niet minder gezellig om.

Het zomerterras wordt zo gewaardeerd dat de ‘heren- kant’ hoopt op een mooie nazomer, zodat dit uurtje tot en met september door mag gaan.

Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen

Parmeywandeling

Zaterdag 24 augustus, 21.00-22.30 uur

Eens per jaar organiseert de Parmey (de vereniging voor agra- risch natuur- en landschapsbeheer in Bodegraven-Noord) een wandeling door de polder over particuliere gronden. Dit jaar een wandeling in schemer en donker onder het licht van de maan. Vertrek vanaf Hoeve Klaverblad, Weyland 17. Parkeergelegen- heid is er achter op het erf als u niet in de gelegenheid bent om te fietsen. Advies: neem een zaklamp mee als u de boomwortels wilt zien. Een lange broek en wandelschoenen worden eveneens aanbevolen. Bij slecht weer even bellen of het doorgaat (0348- 688402) of (0172-685459).

van Staverenstraat 39b 2811 TL Reeuwijk
van Staverenstraat 39b
2811 TL Reeuwijk
tel. (0182) 39 23 00 fax (0182) 39 53 66
tel. (0182) 39 23 00
fax (0182) 39 53 66
auto-rijschool • taxi-bedrijf schipholservice • groepsvervoer
auto-rijschool • taxi-bedrijf schipholservice • groepsvervoer

auto-rijschool • taxi-bedrijf schipholservice • groepsvervoer

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 4

‘Ga niet alleen door ’t leven’

Verdrietig om zijn heengaan, maar met een dankbare her- innering aan de liefde die hij ons heeft gegeven, laten wij u weten dat na een leven van werken, zorg en toewijding voor zijn gezin is overleden mijn innig geliefde man, onze lieve vader, schoonvader, trotse opa en overgrootvader

Arie Leendert van Eijk

Lid in de Orde van Oranje - Nassau

Hekendorp, 25 februari 1928

Reeuwijk, 15 augustus 2013

Rie van Eijk - van Dijk Nel en Dirk van Nieuwkoop Aart en Ina van Eijk Ria van Eijk Leny en Eric Timmer Arie van Eijk Theo en Marleen van Eijk Klein- en achterkleinkinderen

‘Ga niet alleen door ’t leven’ Verdrietig om zijn heengaan, maar met een dankbare her- innering

Roelat 51 2811 ED Reeuwijk

De begrafenis heeft dinsdag 20 augustus 2013 plaats- gevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Schinkel- dijk te Reeuwijk.

Wij zijn dankbaar voor de zorg en aandacht die mijn man, onze vader en opa mocht ontvangen in De Reehorst te Reeuwijk.

In plaats van kaarten

Nooit vragend Nooit klagend Altijd alles voor zichzelf dragend was hij een steun voor velen

Voor wie leeft in eenvoud is het leven eenvoudig

Verdrietig, maar dankbaar dat hem lijden bespaard is gebleven, laten wij u weten dat alsnog plotseling is overleden onze broer, zwager en oom

Simon Rijkaart

Kamerik, 4 november 1940

Bodegraven, 17 augustus 2013

Ria en Henny Dea † Tineke † en Karel Ries en Arina Neven en nichten

Correspondentieadres:

Ds. Bennink Boltstraat 4 2471 PK Zwammerdam

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op donderdag 22 augustus van 13.30 tot 14.30 uur in de Mondriaanzaal van Rijngaarde, Rijngaarde 1 te Bodegraven.

De

crematieplechtigheid

zal

in

besloten kring

plaatsvinden.

 
Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop www.harkesbegrafenissen.nl Dag en nacht bereikbaar Wij verzorgen alleen begrafenissen
Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop
www.harkesbegrafenissen.nl
Dag en nacht bereikbaar
Wij verzorgen alleen begrafenissen
0172 - 21 21 22

Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam ... Joh. de Heer lied nr. 33

Zacht gleden haar gedachten meer en meer terug naar haar jeugd ...

Toch nog onverwacht, na bijna 8 jaar liefdevolle verzorging in zorgcentrum Savelberg, is van ons heengegaan onze lieve en zorgzame, altijd vrolijke en opgewekte moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam ... Joh. de Heer lied nr. 33 Zacht

23 november 1922

† 18 augustus 2013

Erkenraadje de Kamper

Ekkie

sinds 1 oktober 2003 weduwe van Herman van Wijk

Martin en Bets

Erwin en Annemiek, Jytte en Marit Martin en Ilse, Lyse, Jens en Fiene

Mieke en Chris

Johan en Monique, Thom en Rick Richard en Shannah

Geertje en Kees

Henri en Hester Peter en Eef

Bas en Tineke

Annelies en Vincent, Emily en Lianne Erika en Sander, Stann

Ekkie en Fred

Titia en Tony, Lotte en Lieke Sander

Tineke en John

Rogier en Ruth Emiel en Bibiènne Daniël en Martine Jerôme en Elnaz

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen van Ekkie op vrijdag 23 augustus van 20.00 – 20.45 uur in het uitvaart- centrum Monuta, Aalberseplein 1, 2805 EG te Gouda.

Zaterdag 24 augustus 2013 begint de herdenkingsdienst om 10.30 uur in de Nederlands Hervormde Kerk Sluipwijk, ’s-Gravenbroekseweg 85, 2811 GC te Reeuwijk. Rond 12.00 uur wordt Ekkie begraven op de algemene begraaf- plaats van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Schinkeldijk 3, 2811 PA te Reeuwijk. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Paviljoen Reeuwijkse Hout, Reeuwijkse Houtwal 4, 2811 NW te Reeuwijk.

Ekkie hield van bloemen.

Correspondentieadres: Monutazorg tav. Familie van Wijk, Aalberseplein 1, 2805 EG te Gouda

“Ik sta voor persoonlijke aandacht.” Michel de Haan, uitvaartverzorger Wij kunnen u altijd van dienst zijn,
“Ik sta voor persoonlijke aandacht.”
Michel de Haan, uitvaartverzorger
Wij kunnen u altijd van dienst zijn, mét of zonder verzekering.
T 0182 37 38 99 WWW.dHrvc.nl
Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 4 ‘Ga niet alleen door ’t leven’

Expositie in beeldentuin

Onder de titel ‘Subtiel stilleven - rauw realisme’ is een expositie van Leo Ravensbergen en Evert van Rijssel te zien van 8 sep- tember tot en met 20 oktober in de galerie van de BeeldenTuin in Zwammerdam. Leo neemt in zijn schilderijen de kijker mee op reis naar plekken die door hem werden bezocht, gefotografeerd of verzonnen. Hij schildert in olieverf of gemengde techniek en heeft een persoonlijke stijl met een bijzonder kleurgebruik. Evert stelt de mens centraal in zijn beelden. Anatomische verhoudin- gen en humor lopen als twee rode draden door zijn werk. Met minimale middelen streeft hij ernaar een zo compleet mogelijk verhaal te vertellen. De galerie en BeeldenTuin aan de Lindenho- vestraat 2 in Zwammerdam zijn geopend op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 4 ‘Ga niet alleen door ’t leven’

Zomer op Nieuwkoopse Plassen

Vaar mee op de Nieuwkoopse Plassen, langs grote velden waterlelies en door smalle sloten met wuivende rietpluimen. Dat kan op 24 en 27 augustus van 14.00 tot 16.00 uur. Vertrekpunt:

Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen, Dorpsstraat 116 in Nieuwkoop. www.natuurmonumenten.nl/bcnieuwkoopseplassen

Groene Hart fietstocht

voor goede doel

Zaterdag 31 augustus, 11.00 uur

Woord en Daad comité Woerden organiseert een fietstocht door het Groene Hart. Gestart kan worden vanaf 11.00 uur tot 13.00 uur vanaf Theeschenkerij Nooitgedacht, Westeinde 12 in Waarder en vanaf ’t Achterhuis, Waardsedijk 11 in Montfoort. Vanuit beide locaties kunnen fietstochten van 15 tot 40 km worden gereden. Deelname kost € 3,- per persoon. Gezin- nen betalen maximaal € 10,-. De opbrengst is voor onder- wijs in Colombia.

www.woordendaad.nl/woord-en-daad/

actueel/agenda VAN STAVEREN Begrafenisverzorging Dag en nacht bereikbaar (0172) 23 33 38 Sumatrastraat 11 2405 EM
actueel/agenda
VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 11
2405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen
Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 4 ‘Ga niet alleen door ’t leven’
info@brouwerdekoning.nl Tempeldijk 12 2811 PH Reeuwijk Internet: www.brouwerdekoning.nl Veerlaan 18a 2851 BV Haastrecht Dag en nacht
info@brouwerdekoning.nl
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
Internet: www.brouwerdekoning.nl
Veerlaan 18a
2851 BV Haastrecht
Dag en nacht bereikbaar
H.J. Uiterwijk
Sinds 1962
Email:
0182-394656
0182-501230

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247

24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 4 ‘Ga niet alleen door ’t leven’

Kijk op de Zomer

21 augustus 2013 - pagina 5

Opknapbeurt in volle gang

Veiligheid

Vakantiespelen

De Vakantiespelen Bode- graven (26 t/m 30 augus- tus) hebben direct met de afsluiting van de N11 te maken. Een omleidingsroute via de rondweg Bodegraven loopt langs het evenemen- tenterrein, wat betekent dat er veel meer verkeer langs komt dan normaal. Om het dagelijks oversteken van zo’n 750 kinderen en ruim 300 vrijwilligers zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de organisatie voor- zorgsmaatregelen getroffen:

er worden extra verkeers- regelaars ingezet, er staan extra verkeersborden op de rondweg en de politie zal regelmatig langsrijden en een bezoek brengen aan het evenemententerrein. De organisatie vraagt boven- dien de medewerking van iedereen. Passerende weg- gebruikers worden verzocht hun snelheid te matigen wanneer zij het evenemen- tenterrein naderen. Bezoe- kers aan de Vakantiespelen kunnen beter niet met de auto komen, er is namelijk weinig parkeergelegenheid in de wijk. “Parkeer niet in de berm langs de Burge- meester Kremerweg; hier- mee creëert u een onveilige situatie en de kans is groot dat u een boete ontvangt. En ga tijdens het eindvuur niet in de berm zitten met het vele langsrijdende auto- verkeer. U bent van harte welkom om het vuur vanaf het evenemententerrein te komen bekijken.”

lokale overlast door afsluiting n11

Bodegraven-Reeuwijk - Waar de eerste dagen met de nodige vrees voor veel sluipverkeer en extra drukte werd uitgekeken naar de twee

weken afsluiting van de N11, daar viel het de eerste dagen in Bodegraven en Reeuwijk met die extra drukte mee. Wel is het op de officiële

omleidingsroute op de N207 langs Waddinxveen en Boskoop zo druk, dat wellicht menige automobilist toch een sluiproute gaat zoeken.

Dinsdag was het bijvoorbeeld al opvallend druk op de Vrije Nesse en Doortocht in Bodegraven.

Met name op de Steekter- weg, de oude provinciale weg tussen Bodegraven en

Alphen aan den Rijn en de

rondweg in Bodegraven werd vooraf veel sluipver-

keer verwacht. Daarbij zou het verkeer ook zijn weg zoeken door de bebouw- de kom van Bodegraven.

Aangezien het verkeer vanuit Utrecht op de A12

nu veelal de afslag Reeu-

wijk neemt, werd ook op de Goudseweg voor drukte gevreesd. Maandagoch- tend 19 augustus, voor

velen de eerste werkdag na de vakantie, was het volgens een medewerkster van het benzinestation aan de Goudseweg echter niet

drukker dan normaal. Toch

gaf een omwonende aan dat er in de achterliggende woonwijk wel veel meer verkeer was.

l -u- a

Volgens Robert Bekker, ver-

keersregelaar van Rijkswa-

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 5 Opknapbeurt in volle gang Veiligheid Vakantiespelen

terstaat, is dit het logische gevolg van de onduidelijke bewegwijzering. Sinds het begin van de afslui- ting heeft hij met tussen- pozen postgevat bij de rotonde aan het einde van de Goudseweg. “Wie niet weet dat de N11 is afge- sloten en van het bedrij- venterrein afkomt, heeft geen idee welke kant hij op

moet. De gewone ANWB-

borden zijn niet afgeplakt

en dat de L-U-A op het gele

omleidingsborden staat voor Leiden, Utrecht en

Amsterdam is lang niet

voor iedereen even duide- lijk. Sommige automobi- listen zie je de rotonde een paar keer nemen en komen dan vertwijfeld bij mij met de vraag hoe ze in hemels- naam verder moeten. Er staat alleen een bord als je vanaf de Goudseweg komt.” Maar ook hij vindt het met de drukte alleszins mee- vallen.

piepsCHuim

De wegwerkers zijn in elk geval al vanaf het begin van de afsluiting druk bezig om de geplande werkzaamheden uit te voeren, die prima volgens planning verlopen. Het gedeelte tussen Bodegra-

ven en Alphen wordt voor-

zien van een nieuwe asfalt- laag en belijning. Maar er wordt niet alleen geasfal- teerd; op drie plaatsen wordt over een totale leng- te van 180 meter één meter zand weggegraven en ver- vangen door een laag poly- styreenplaten; ‘piepschuim’. Dit gebeurt onder meer bij het viaduct aan de Vliet- kade ter hoogte van Bode- graven. Het lichtgewicht piepschuim als onderdeel van de fundering moet toekomstige verzakkingen van de weg voorkomen. Ook wordt het viaduct tot op weghoogte opgevijzeld omdat de landhoofden, die aan beide zijden de con- structieve overgang van de

weg naar de brug vormen, door het inklinken van de grond zijn gaan vervor- men. Indien deze werk- zaamheden niet zouden plaatsvinden, kunnen de palen onder de brug breken met alle gevolgen van dien. Juist op de overgang van de onderheide viaducten en het voor zakking gevoelige wegdek op de veenonder- grond is er kans op hinder- lijke hoogteverschillen die veel onderhoud vergen. Het piepschuim in de fundering helpt de zakking van het wegdek voorkomen, aldus Helmut Berkhout, contract- manager Rijkswaterstaat.

Tekst en beeld: Margon van den Berg

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 5 Opknapbeurt in volle gang Veiligheid Vakantiespelen
Lid Anbos Schoonheidssalon Anja van Es
Lid Anbos
Schoonheidssalon
Anja van Es

Behandeling volgens afspraak

Jan van Hoofstraat 35 • 2811 VM REEUWIJK • Telefoon 0182 - 39 22 62

Uw instituut voor:

• huidverbetering met behulp

van microdermabrasie

• harsen

• verven van wenkbrauwen

en wimpers

• collageen behandeling

• hotstone massage

• bruids- en avondmake-up

Bosch Car Service zit overal! Al 375 autobedrijven in heel Nederland. Autobedrijf Van Roon Reeuwijk B.V.
Bosch Car Service
zit overal!
Al 375 autobedrijven
in heel Nederland.
Autobedrijf Van Roon
Reeuwijk B.V.
Leeghwaterstraat 8
Bij u in de buurt?
2811 DV Reeuwijk
Tel.: 0182-301650
www.boschcarservicevanroon.nl
www.boschcarservice.nl
Wij doen alles voor uw auto
Administratieve dienstverlening Verzorgen salarisadministratie Samenstellen jaarrekeningen Bedrijfsadvisering

Administratieve dienstverlening Verzorgen salarisadministratie Samenstellen jaarrekeningen Bedrijfsadvisering

Edisonstraat 1c • 2809 PC Gouda

Edisonstraat 1c • 2809 PC Gouda

T T 0182 0182 - - 51 51 85 85 75 75

Belastingaangiften (ook voor particulieren)

E E kantoordroog@live.nl kantoordroog@live.nl

energiebesparing Elektrische apparaten zijn tegenwoordig een stuk zuiniger. Het vervangen van uw oude koelkast of droger
energiebesparing
Elektrische apparaten zijn tegenwoordig
een stuk zuiniger.
Het vervangen van uw oude
koelkast of droger betaalt zich
binnen enkele jaren terug.
Kom langs voor meer informatie.
Bestel via onze webwinkel!
Ga naar www.radiovandijk.com
Radio van Dijk
WITGOED • INBOUWAPPARATUUR • TV & AUDIO • REPARATIE
Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk • Tel (0182) 39 33 66
V
H
G
dh
t
t
t 35
R
i k
T
l (0182) 39 33 66

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 6

Bedrijfsberichten

De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam. Nieuws melden? Mail naar: redactie@kijkopbodegraven.nl of redactie@kijkopreeuwijk.nl.

Informatiemarkt Volksuniversiteit

Bodegraven-Reeuwijk - Op woensdag 28 augustus van 19.30 tot 21.00 uur houdt de Volksuniversiteit Bodegraven-Reeuwijk een informatiemarkt in het Antoniuscollege aan de Willem de Zwijgerstraat 9 in Bodegraven. Bezoe- kers krijgen een compleet beeld van de cursussen, lezingen, workshops en excursies die het komende jaar op het programma staan. Het aanbod vari- eert van beeldhouwen tot Engelse conversatie en van een basiscursus foto- grafie tot massage. In totaal zijn er zo’n 50 mogelijkheden om aan mee te doen. Nieuw dit jaar zijn onder andere fotobewerking, verschillende vormen van Japanse kunst, kantklossen, kleurenanalyse en een cursus onbeperkt ontspannen. Op de informatiemarkt kan men kennismaken met een aantal

docenten. www.volksuniversiteitbodegraven-reeuwijk.nl

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 6 Bedrijfsberichten De rubriek bedrijfsberichten staat open

Ziekten & Plagen Dag voor boomkwekers

Op 29 augustus organiseren de vakbladen Boom In Business en Boomzorg bij Boot & Co Boomkwekerijen aan het Rijneveld in Boskoop de derde editie van de Ziekten & Plagen Dag. Tijdens deze kennis- en demodag worden boomkwekers in meer dan dertig lezingen compleet bijgepraat over ziekten en plagen in de boomkwekerij en het openbaar groen. De onderwerpen zijn net als eerdere jaren verdeeld in een aantal thema´s: bomen in het open- baar groen, vollegronds teelt en containerteelt. Ieder thema heeft daarbij zijn eigen voorzitter die de discussie zal aansturen en vaart in het program- ma zal houden. Nieuw is de aanwezigheid van een uitgebreid proefveld waar het afgelopen jaar proeven op het gebied van gewasbescherming zijn

opgezet. www.ziektenplagendag.nl

Handen uit de mouwen

Donderdag 29 augustus gaan 180 eerstejaars pabostudenten van Driestar Hogeschool in Gouda de handen uit de mouwen steken voor Stichting Present. Zij gaan in verschillende projecten werkzaamheden verrichten. Zo gaan ze in zorgcentra pannenkoeken bakken, muziek maken voor patiënten in een ziekenhuis, schilderwerkzaamheden uitvoeren in een wijkcentrum, assisteren bij een voedselbank en een dag werken met brugklasjongeren. Zij doen dit samen met Stichting Present Gouda. Deze stichting wil een brug zijn tussen mensen die hulp willen geven en mensen die hulp nodig hebben. Mensen die elkaar normaal gesproken niet zo snel zouden tegenkomen, ontmoeten elkaar op een manier die voor beide groepen waardevol is.

Hortensia en Clematis weekend

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus staat PlantenTuin Esveld aan het Rijneveld 72 in Boskoop in het teken van hortensia en clematis. In de collec- tietuin staan ruim 600 verschillende hortensia’s en 200 soorten clematis te pronken. Tijdens dit weekend staan de meeste planten volop in bloei. Maar door slim te kiezen uit verschillende soorten kan de bloeitijd van de border enorm lang zijn. Slim kiezen is ook van belang bij de clematis, want ook voor deze klimmers geldt dat de onderlinge verschillen in bloeitijd, bloem- vorm- en kleur enorm zijn. www.esveld.nl

Feest bij Wereldwinkel Bodegraven

Bodegraven - In september bestaat de Wereldwinkel Bodegraven 25 jaar. Dit heugelijke feit wil men natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daar- om wordt dit volgende maan op zaterdag 28 september van 14.00 tot 17.00 uur in en om de Wereldwinkel in de Kerkstraat in Bodegraven op grootse wijze gevierd. Burgemeester Christiaan van der Kamp zal dit bijzondere feest om 14.00 uur openen. Het wordt zeker spectaculair voor jong en oud.

Particulierendag op Plantarium

Op zaterdag 24 Augustus van 9.00 tot 16.00 uur zijn particulieren welkom op de vakbeurs Plantarium in Boskoop. Naast de visueel aantrekkelijke produc- ten voor tuin, terras en balkon is er een interessant sortiment van bomen en heesters die bij uitstek geschikt zijn voor openbare plantsoenen en andere grootschalige beplantingen. Traditiegetrouw worden tal van nieuwigheden ter keuring aangeboden. De toeleveringsindustrie presenteert de nieuwste ontwikkelingen. Toegang op zaterdag: € 5,- p.p. www.plantarium.nl

Presentatie ‘Rondom het Kind’

In het voorjaar hebben individuele kindertherapeuten en -coaches uit de regio Gouda zich verenigd in ‘Rondom het Kind’. Doordat de professio- nals elkaars praktijk kennen, kunnen ze ouders ook beter helpen om de juiste plek voor hun kind te vinden. Op de Midzomermarkt van donderdag 29 augustus presenteert Rondom het Kind zich in een kraam op de Korte Tiendeweg tussen 9.30 en 18.00 uur. Er is informatie over onder andere stottertherapie, creatieve therapie en studiebegeleiding. De therapeuten van Rondom het Kind zijn zelf aanwezig om vragen te beantwoorden.

Workshop foto’s bewerken

Zaterdag 24 augustus van 10.00 tot16.00 uur kun je zelf je foto’s bewerken met Adobe Photoshop. Het is een kennismaking met de mogelijkheden die het programma biedt. Wat je mee moet nemen is je eigen laptop met het programma en een lunchpakketje. De koffie en thee is gratis. De workshop wordt gegeven in Fotostudio Ivens Fotografie aan de Oosthaven 12 in

Gouda. www.goudastudios.nl

Ondernemersagenda

De berichten in de onder nemersagenda worden onder andere samengesteld door Koepel Ondernemend Bode­ graven­Reeuwijk. Dit is een samenwerking tussen de Raad van Handel, Industrie en Dienstverlening (RvHID), Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV) en Reeuwijkse Ondernemers Vereniging (ROV).

Woensdag 4 september, 20.00 uur

Informatieve netwerkavond Vrouw en Busyness met Chiara van den Berg over de ‘doe-het-niet-zelf-methode’. Daarnaast is er volop tijd om informeel te netwerken met andere vrouwelijke ondernemers uit de regio. Locatie:

AREA071 in Leiderdorp. Aanmelden: info@vrouwenbusyness.nl. Kosten gratis voor leden en niet-leden kunnen voor € 15,00 twee thema-avonden

bijwonen. www.vrouwenbusyness.nl

Donderdag 5 september, 7.00-8.30 uur

Ondernemers Ontbijt van MKBinc. Tik deze ochtend met vijf bevlogen onder- nemers een eitje. Je wisselt visitekaartjes uit en zoekt naar de mogelijkheden van samenwerking. Locatie: Tulip Inn Bodegraven-Reeuwijk.

Vanaf 1 maart 2013 houden wij elke dinsdagochtend spreekuur in Medisch Centrum Reeuwijk Kaarde 13a 2811
Vanaf 1 maart 2013 houden wij elke dinsdagochtend spreekuur in Medisch Centrum Reeuwijk Kaarde 13a 2811
Vanaf 1 maart 2013 houden wij elke dinsdagochtend spreekuur in Medisch Centrum Reeuwijk Kaarde 13a 2811

Vanaf 1 maart 2013 houden wij

elke dinsdagochtend spreekuur in

Medisch Centrum Reeuwijk

Kaarde 13a 2811 RW Reeuwijk

Telefonisch spreekuur: Tel. 0182-580799 ma t/m do: 8.30 - 11.30 & ma: 18.00 - 21.00

Vanaf 1 maart 2013 houden wij elke dinsdagochtend spreekuur in Medisch Centrum Reeuwijk Kaarde 13a 2811

www.verloskundigenpraktijkgouda.nl

ALEX AI RC ONDI TI ON IN G HUISMAN SA NI TA IR • VE RW
ALEX AI RC ONDI TI ON IN G HUISMAN SA NI TA IR • VE RW

ALEX

AI RC ONDI TI ON IN G

HUISMAN

SA NI TA IR VE RW AR MI NG

• gasgestookte cv-installaties

• gas- en waterinstallaties NU OOK VOOR AIRCONDITIONING IN HUIS! • badkamers • airconditioning
• gas- en waterinstallaties
NU OOK VOOR
AIRCONDITIONING
IN HUIS!
• badkamers
• airconditioning

Aanleg, onderhoud, service en vervanging van installaties

in woningen en bedrijfspanden

OMDAT HET BINNEN BEHAAGLIJK MOET ZIJN!

Einsteinstraat 18 • 2811 EP Reeuwijk • telefoon (0182) 39 22 45

fax (0182) 30 01 94 • info@ahuisman.com • www.ahuisman.com

Randenburgseweg 8

JOHN
JOHN

REEUWIJK

2811 PR

Tel.

(0182) 39 51 20

Fax

(0182) 39 56 23

STOLWIJK

Aannemersbedrijf

Jan Tinbergenstraat 21 2811 DZ Reeuwijk Tel. (0182) 301 100 info@jachtwerfreeuwijk.nl Fax (0182) 304 774 www.jachtwerfreeuwijk.nl
Jan Tinbergenstraat 21 2811 DZ Reeuwijk Tel. (0182) 301 100 info@jachtwerfreeuwijk.nl Fax (0182) 304 774 www.jachtwerfreeuwijk.nl
Jan Tinbergenstraat 21
2811 DZ Reeuwijk
Tel. (0182) 301 100
info@jachtwerfreeuwijk.nl
Fax (0182) 304 774
www.jachtwerfreeuwijk.nl
Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 6 Bedrijfsberichten De rubriek bedrijfsberichten staat open
Welkom in de showroom dinsdag t|m vrijdag 10-17 uur zaterdag 10-14 uur E disonstraat 12 2811

Welkom in de showroom dinsdag t|m vrijdag 10-17 uur zaterdag 10-14 uur

Edisonstraat 12 2811 em Reeuwijk

t 0182 394527

Lid van

 • www.hogendoorn.com
  info@hogendoorn.com

 
Voor een nieuwe fiets of reparatie Agu fiets- en regenkleding Raadhuisweg 31 • 2811 HT Reeuwijk
Voor een nieuwe fiets of reparatie Agu fiets- en regenkleding Raadhuisweg 31 • 2811 HT Reeuwijk
Voor een nieuwe fiets of reparatie Agu fiets- en regenkleding Raadhuisweg 31 • 2811 HT Reeuwijk

Voor een

nieuwe fiets of reparatie

Agu fiets- en regenkleding

Raadhuisweg 31 • 2811 HT Reeuwijk • Tel. 0182 - 396 334

E-mail: info@nomenfietsen.nl • internet: www.nomenfietsen.nl

 

Vitra – Leolux – Label

 

Artifort – Montis – Gispen – Gelderland

j i r e d r e e f f o t s Terlouw & Terlouw
j
i
r
e
d
r
e
e
f
f
o
t
s
Terlouw & Terlouw
l
e
b
u
e
M

Artifort – Gispen – Montis – Gelderland

Kussens

boot camper caravan

Loungebanken etc.

Perfecte binnenkussens

Wilhelminastraat 18 • 2801 XK Gouda Tel 0182-511763

 

www.terlouwenterlouw.com

 
 

Label – Leolux – Vitra

 

Kijk op de Zomer

21 augustus 2013 - pagina 7

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 7 Beleef Woerden Kaasstad Woensdag 28 augustus,

Beleef Woerden Kaasstad

Woensdag 28 augustus, vanaf 10.00 uur

Tijdens de feestelijke Vakantie Week is in Woerden is er weer de historische kaasmarkt in de binnenstad. Bij de kaasbel aan de Meulmansweg worden de prijzen van de boerenkaaskeuring uitgereikt. Aansluitend wordt de kaasbel geluid en als vanouds wordt er met handjesklappen gehandeld. En deze keer wordt rond 12.00 uur met touwtrekken de definitieve kaasnotering gemaakt. De kaasmarkt in Woerden bestaat 128 jaar. Het is de laatst overgebleven boerenkaasmarkt van Nederland. Ruim 40% van de Nederlandse kaashandel speelt zich af in de omgeving van Woerden en Bodegraven. Van daaruit gaat Nederlandse kaas de Europa en de wereld in. Beeld: Alex de Kuiper

Skelterrace

Woensdag 18 september, 13.30-17.00 uur

Bodegraven- Jongerencentrum De Zon organiseert op 18 sep- tember een heuse skelterrace op het Raadhuisplein. Er zal een echt parcours worden opgebouwd op het plein en er zal in 2 ver- schillende leeftijdsgroepen gestreden worden om de bekers. De leeftijdsgroepen zijn van 7 t/m 9 jaar en van 9 t/m 12. Het is de bedoeling dat je je eigen skelter meeneemt. Er zijn wel wat leen skelters maar dat zullen er niet genoeg zijn voor iedereen. Voor degene die hun eigen skelters meeneemt is er ook nog een mooi- ste skelter verkiezing! Je kan je inschrijven door een email te stu- ren naar info@dezonbodegraven.nl. Voor de allerkleinste zijn er miniskelters op een aparte baan te besturen. Kosten om aan deze wedstrijd mee te doen bedraagt € 2,00 dat is inclusief drinken en iets te snoepen. De skelterrace is van 13.30 tot 17.00 uur. Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door Formido Bodegraven en Welkoop Bodegraven.

Schildersbedrijf
 

Schildersbedrijf

Schildersbedrijf Reeuwijk Johan Rozendaal John Raedeckersingel 62 2811 VL Reeuwijk Mob. 06 51930389
 

Reeuwijk

Johan Rozendaal

John Raedeckersingel 62 2811 VL Reeuwijk Mob. 06 51930389

Wespen bestrijden

Wespen kunnen grote overlast veroorzaken, maar voor som- mige mensen kunnen ze ook

voeten lopen. Rentokil geeft een aantal goede tips om wes- pen op afstand te houden:

gevaarlijk zijn. Door de hoge

-

Wespen worden aangetrok-

temperaturen zijn mensen meer buiten, hierdoor komen ze eerder in contact met wes-

ken door felle kleuren, dus ga voor rustige tinten als je wilt voorkomen het doelwit te wor-

pen. Dit verhoogt het risico om

den van wespen.

gestoken te worden. Bij een

-

Gebruik zo min mogelijk

ernstige allergische reactie

geurtjes; parfum en deodorant

op een wespensteek in het

trekken wespen aan.

verleden, is de kans op een

-

Laat zoete dranken en voe-

soortgelijke allergische reactie

dingsmiddelen niet onbeheerd

toegenomen. Voorzorgsmaat- regelen moeten genomen worden om nieuwe steken te voorkomen. Er zijn een aantal eenvoudige, praktische stap- pen die genomen kunnen wor-

achter als wespen in de buurt zijn. Leer kinderen niet uit blikjes en flesjes te drinken en leer ze voedsel snel op te bergen zodra ze klaar zijn met eten.

den, zoals het vermijden van

-

Probeer wespen niet dood

het drinken uit blikjes of flesjes

te slaan, dit zal de kans om

en buitenshuis niet op blote

gestoken te worden vergroten.

Respijtweekend voor overbelaste mantelzorgers

Soms is het goed voor de mantelzorger om er zelf even tussen uit te gaan. Palet Wel- zijn afdeling Mantelzorg orga- niseert ook dit jaar speciaal voor mantelzorgers een respijt- weekend in het weekend van 4, 5 en 6 oktober. Dit weekend is de mantelzorger een aantal dagen even vrijaf van zorg. Deelnemers gaan naar een hotel in de bossen waar ook voldoende mogelijkheden zijn om te wandelen of te fietsen. Zo heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf, hoeft even niets te regelen en te zorgen. Informatie: Lianne Engelen, telefoon 06-15031320 of email l.engelen@paletwelzijn.nl.

Crisis en de koopkracht daalt?

 

Niet als u koopt bij

Kringloopwinkel Bodegraven!

Loop eens binnen bij de kringloopwinkel, 400 m2 snuffelplezier met veel leuke en soms unieke verzamelobjecten, retro spulletjes voor uw interi- eur, kleding, speelgoed, boeken en meubeltjes. Alles in goede staat en tegen scherpe prijzen.

Kringloopwinkel

Kringloopwinkel

Bodegraven

Willemstraat 49 b

2411 CP Bodegraven

www.kringloopwinkel-

bodegraven.nl

 

Openingstijden:

Ma 13.00 tot 17.00 uur Di t/m do 09.00 tot 17.00 uur Vr 09.00 tot 21.00 uur Za 09.00 tot 17.00 uur

aannemersbedrijf j. kruijt b.v.

aannemersbedrijf j. kruijt b.v. • Grond- en rioleringswerk • Ontstoppen (met hoge druk) • Herstellen of

• Grond- en rioleringswerk

• Ontstoppen (met hoge druk)

• Herstellen of vernieuwen

• Onderhoud drukriolering

Peter Bakker mob. 06 - 53997141

Edisonstraat 41

2811 EM Reeuwijk

Tel. 0182 - 393048 Fax 0182 - 395177 bakker.p@hetnet.nl

Op alle onderkleding voor dames, heren en kinderen 3+1GRATIS Actie loopt t/m zaterdag 31 augustus Alle
Op alle onderkleding voor
dames, heren en kinderen
3+1GRATIS
Actie loopt t/m zaterdag 31 augustus
Alle merken en combinaties mogelijk!
Goedkoopste artikel is gratis, niet geldig op eerdere aankopen en bestellingen.
facebook.com/burgerreeuwijk Raadhuisweg 27 - 2811 HT Reeuwijk - 0182 392389 www.burgerreeuwijk.nl
G E
G
E

Erik Gabriëls

Loodgieters- en onderhoudsbedrijf

GAS - WATER - SANITAIR /

DAKBEDEKKING - LOOD EN ZINKWERKEN

De Jongstraat 31 - 2811 KR Reeuwijk

Tel.: 0182-396544 - Mob.: 06-46597368

info@erikgabriels.nl

BBQ of (bedrijfs)Feestje? Wij hebben de oplossing om alles koel te houden: Een koele kar, makkelijk
BBQ of (bedrijfs)Feestje?
Wij hebben de oplossing om alles
koel te houden: Een koele kar,
makkelijk en handig!
U haalt de kar bij ons op, rijdt langs de slager
en slijter, thuis de stekker in het stopcontact
en alles blijft lekker fris tot wel 2 graden celsius.
Bel ons voor prijzen en reserveringen
DE GROENDIJCK 49 - WAARDER • TEL. (0348) 50 14 29 - INFO@VERKAIKWAARDER.NL
www.verkaikwaarder.nl
Stijlvolle én energie- zuinige verlichting? Natuurlijk kan dat ook in uw bedrijf! 24-uurs storingsdienst: : 06
Stijlvolle én energie-
zuinige verlichting?
Natuurlijk kan dat
ook in uw bedrijf!
24-uurs storingsdienst: :
06 51 102 541
Platteweg 40A • 2811 NA Reeuwijk
Tel. (0182) 52 26 77 • Mobiel (0651) 10 25 41
www.vandenheuvelelektro.nl
STOMERIJ Voor uw goede goed: Dekbedden en gordijnen reinigen, klaar in 1 dag! Vrije Nesse 128

STOMERIJ

Voor uw goede goed:

Dekbedden en gordijnen reinigen, klaar in 1 dag!

STOMERIJ Voor uw goede goed: Dekbedden en gordijnen reinigen, klaar in 1 dag! Vrije Nesse 128

Vrije Nesse 128 Bodegraven Tel. (0172) 61 23 80

Nu ook bij Naomi’s Dagwinkel!

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 8

W.N.J. de Bruin De oplossing voor al uw elektrische problemen! Julianalaan 32 - Reeuwijk Telefoon (0182)
W.N.J. de Bruin
De oplossing voor al uw elektrische problemen!
Julianalaan 32 - Reeuwijk
Telefoon (0182) 39 59 75
Elektrische huishoudelijke artikelen
Radio - Televisie - Video
Deskundige asbestinventarisatie en/of
advies van ervaren professionals
Compas Asbestmanagement
Wist u dat asbest
Derde Kade 41, 2806 RM Gouda
ook verwerkt werd
Tel: 0182-601056
in panelen
Voor vragen mail naar:
info@compas-asbestmanagement.nl
van kozijnen?
www.compas-asbestmanagement.nl
aanbiedingen! VLEES van Teun Biefburgers Frieslander GROENTE van Rabi 4 stuks aardappelen zak 3 kilo 3,
aanbiedingen!
VLEES van Teun
Biefburgers
Frieslander
GROENTE
van Rabi
4 stuks
aardappelen
zak 3 kilo
3,
99
Witte druiven
BROOD
van Marius
pitloos
1,
49
bak 500 gram
Volkorenbrood
heel
Broccoli
500 gram
1,
90
0,
99
Appeltaartje
4-6 personen
4,
95
Croky chips
Lipton ice tea
diverse smaken
diverse soorten
zak 200 gram
fl es/pak 1,5 liter
0,
59
Zacht Belegen
KAAS
van Gijspiet
Zacht, fris en romig broodbeleg!
kilo
0,
89
Liga Evergreen of
Evergreen crunchy
Gebraden
Almhof
Den Eelder
1,
29
gehakt
roomyoghurt
boeren karnemelk
diverse smaken
7,
95
diverse smaken
pak 110/125 gram
pak 1 liter
per pak
beker 500 gram
1,
39
Honig macaroni
Versunie Italiaanse
Mora kroketten ❄
Glorix
1,
09
of spaghetti
maaltijden
diverse soorten
diverse soorten
1,
19
fl acon 750ml
pak 500/625 gram
pak 4 stuks
diverse soorten
bak 450 gram
0,
99
0,
79
2,
69
Week 34 Aanbiedingen geldig van
donderdag 22 t/m woensdag 28 augustus 2013
Kerkweg
25% NU korting met
44, Driebruggen
elke dag
dichtbij
1,
29
T: 0348 - 50 12 73 F: 0348 - 46 82 51 E: info@naomisdagwinkel.nl www. naomisdagwinkel.nl

KPJ organiseert Après-Ski Im Sommer

Zaterdag 7 september, 22.00 uur

Bodegraven - Iedereen loopt op dit moment nog in korte broek en t-shirtje, maar over een aantal weken kan het skipak weer uit de kast voor het KPJ Tentfeest ‘Après-Ski Im Sommer’. “De afgelopen twee edities van dit tentfeest zijn prima verlopen en trok- ken veel bezoekers uit de hele regio,” aldus Floris Veelen- turf namens het bestuur van de KPJ. “Daarom hebben we besloten om dit jaar weer hetzelfde thema te gebruiken. Een gezellig après-ski feest in de zomer!” Het tentfeest vindt plaats aan de J.C. Hoogen- doornlaan 5 in Bodegraven.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 8 W.N.J. de Bruin De oplossing voor

Net als voorgaande jaren draait drive-in show Parti XL de beste après-ski knallers. VIP-entreekaarten zijn verkrijg-

baar voor slechts 6 euro via www.kpj.nl. Normale kaarten zijn te koop aan de deur op de avond zelf.

Schemervaren tussen vleermuizen

Speur gewapend met fijnge- voelige opsporingsapparaat- jes en schijnwerpers naar vleermuizen die in het donker

geruisloos jagen op insec- ten. In de maanden augustus en september staan namelijk weer vleermuizenexcursies op de Nieuwkoopse Plassen gepland. De vaartochten zijn op 24, 31 augustus en 14, 21,

28 september. Vertrekpunt:

Loswal naast de kerk aan de Simon van Capelweg in Noor-

den. Als het regent, vliegen de

vleermuizen niet, helaas gaat

het dan niet door. Trek warme

kleding aan! www.natuurmonumen- ten.nl/bcnieuwkoopseplassen. Beeld: Rene Koster

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 8 W.N.J. de Bruin De oplossing voor

Het Rode Kruis zoekt rampenhulpverleners

Het Nederlandse Rode Kruis kent voor de hulp bij rampen de SIGMA, de Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie. De SIGMA-vrijwilligers zijn dag en nacht paraat om geneeskundige hulp te verlenen wanneer elke seconde telt. Voor de versterking van de SIGMA is het Rode Kruis op zoek naar teamspelers die in zeer uiteenlopende situaties topprestaties kunnen leveren. Mensen met karakter. Het brede takenpakket en de bijzondere situaties vergen een goede fysieke en mentale

conditie. Een keuring behoort dan ook tot de selectieprocedure. Kijk op de website www.roodwitgauw.nl voor meer informatie.

Gouwe Lijn Centrale verwarming Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur, ook voor al uw overige
Gouwe Lijn
Centrale verwarming
Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur,
ook voor al uw overige installatie werkzaamheden.
Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of
per e-mail: info@gouwelijn.nl
Vestigingsadres: Beatrixlaan 25 • 2811 LZ Reeuwijk | Correspondentieadres: Nieuwe Markt 9 • 2411 BB Bodegraven
www.gouwelijn.nl
Ben jij bereikbaar? Doe de luistertest op www.luistereniseenbelevenis.nl Sensoor zoekt mensen die bereikbaar zijn. Mensen die
Ben jij bereikbaar?
Doe de luistertest op
www.luistereniseenbelevenis.nl
Sensoor zoekt mensen die bereikbaar zijn. Mensen
die onbevooroordeeld willen luisteren. Door een
goed gesprek een ander weer op weg helpen.
Ik kan iets voor een ander betekenen
en zelf word ik een wijzer mens.
Word vrijwilliger bij Sensoor!
010-4363444
www. zhzm .sensoor.nl

Kijk op de Zomer

21 augustus 2013 - pagina 9

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 9 Foto-expositie Nepal Fotojournalist Persijs Muiznieks, lid

Foto-expositie Nepal

Fotojournalist Persijs Muiznieks, lid van de National Geographic Society, exposeert van 23 augustus tot en met 3 oktober in Gou- da’s Studio’s fotoportretten gemaakt op zijn reizen naar Nepal. Afgezien van Nepals verbazingwekkende grandeur en weelde, is het ook rijk aan mensen die de essentie belichamen van de mens: warm, levendig, sterk, gelukkig en divers. In deze tentoon- stelling zullen de bezoekers worden gefascineerd en geïnspireerd door een verzameling van foto’s met de mooie diverse glimlach van het Nepalese volk, van jong tot oud. De expositie wordt offi- cieel geopend op zaterdag 24 augustus om 16.30 uur, waarbij Persijs aanwezig is en vertelt over zijn ervaringen, zijn fotoboeken en reizen als fotojournalist. De opbrengsten van deze expositie en de fotoboeken worden gedoneerd aan een schoolfonds voor

Nepalese kinderen. www.goudastudios.nl

Nieuwe parkeergarage bij station Gouda

Om aan de toenemende parkeervraag rond het stationsgebied van Gouda te kunnen voldoen wordt een nieuwe parkeergarage met 320 plaatsen gebouwd. De parkeervoorziening is nodig voor het nieuwe bioscoopcomplex dat in aanbouw is, P+R parkeerders en de toenemende reizigers- en bezoekersaantallen. De boven- grondse parkeergarage krijgt acht splitlevel parkeerlagen en de oplevering is gepland voor januari 2014. De parkeergarage verrijst aan de Burgemeester Jamessingel tussen het Huis van de Stad, de spoortunnel en het spoor.

‘s zomers buiten ‘s winters binnen Berkenbroek 10a Tel. (0182) 392 035 2811 NZ Reeuwijk E-mail:
‘s zomers buiten
‘s winters binnen
Berkenbroek 10a
Tel. (0182) 392 035
2811 NZ Reeuwijk
E-mail: bijljvd@xs4all.nl

Informatie over leesgroepen Duits en geschiedenis

In samenwerking met boekhandel Verkaaik organiseert Stichting Senia twee informatiebijeenkomsten voor mensen die belangstel- ling hebben voor een leesgroep Duits of geschiedenis. De infor- matiebijeenkomsten vinden op 26 augustus om 10.00 uur plaats bij Boekhandel Verkaaik in Gouda. Belangstellenden voor een leesgroep geschiedenis zijn op 9 september om 10.00 uur wel- kom in de boekhandel. Een Senia leesgroep bestaat uit zes tot acht personen. www.senia.nl

Symfonieorkest Midden Holland

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 9 Foto-expositie Nepal Fotojournalist Persijs Muiznieks, lid

Sinds kort wordt gewerkt aan de oprichting van een nieuw symfonieorkest voor de regio Midden Holland, gericht op gevorderde amateurs vanaf 16 jaar en (jonge) professionele musici. Initiatiefnemers zijn enkele enthousiaste muziek- liefhebbers, onder wie dirigent Ghislain Bellefroid uit Nieuwer- kerk a/d IJssel. Muziekscho- len en docenten in de regio steunen dit initiatief. Het biedt een waardevol vervolg op hun opleidingen. Het initiatief voor het nieuwe orkest wordt gepresenteerd tijdens de Zuidplas Uitmarkt op 31 augustus in Dorpshuis Swanla te Zevenhuizen en het Zuidplas Muziekfestival op 5 oktober in Nieuwerkerk. Belangstellenden kunnen zich aan- melden als orkestlid. Op dit moment is er nog volop plaats voor strijkers, houtblazers, koperblazers, slagwerk, harp en piano.

www.somh.nl

GROTE COLLECTIE BLADBLAZERS GROTE COLLEC VOOR THUISGEBRUIKERS EN PROFESSIONALS VOOR THUISGEBRUIKERS EN Kaagjesland 47 | 2811
GROTE COLLECTIE BLADBLAZERS
GROTE COLLEC
VOOR THUISGEBRUIKERS EN PROFESSIONALS
VOOR THUISGEBRUIKERS EN
Kaagjesland 47 | 2811 KL Reeuwijk
Kaagjesland
Tel. 0182 - 39 22 74 | vanbreda@planet.nl
Tel. 0182 - 39 22 7
KIJK OP WWW.VAKTUIN.NL
www.elektro-totaal.nl André Nuijen Albert Schweitzerstraat 16 2811 SC Reeuwijk Telefoon (0182) 39 63 24 Mobiel (06)

www.elektro-totaal.nl

André Nuijen

Albert Schweitzerstraat 16

2811 SC Reeuwijk

Telefoon (0182) 39 63 24

Mobiel (06) 10 90 22 40

E-mail: info@elektro-totaal.nl

uneto-vni e rkend installateur
uneto-vni
e rkend installateur
Dames- en herenkapsalon Hairstylist Alexander (0182) 39 28 16 Winkelcentrum Miereakker Meentweide 56 Reeuwijk KAPPER &
Dames- en herenkapsalon
Hairstylist Alexander
(0182) 39 28 16
Winkelcentrum Miereakker
Meentweide 56
Reeuwijk
KAPPER & SHOP
www.kapperssite.nl
Edisonstraat 20 2811 EM Reeuwijk M. 06 - 48 20 25 86 T. 0182 - 70

Edisonstraat 20

2811 EM Reeuwijk

 • M. 06 - 48 20 25 86

 • T. 0182 - 70 01 18

 • E. mike@vanderwerfbouw.nl

 • I. www.vanderwerfbouw.nl

Edisonstraat 20 2811 EM Reeuwijk M. 06 - 48 20 25 86 T. 0182 - 70
Ook tijdens de vakantieperiode tot uw dienst ... Vers-vlees-voordeel Uit eigen worstmakerij Speklapjes Gegrilde rosbief à
Ook tijdens de
vakantieperiode
tot uw dienst ...
Vers-vlees-voordeel
Uit eigen worstmakerij
Speklapjes
Gegrilde rosbief
à la minute
100 gram
€ 2.19
500 gram
€ 4.49
Achterham
Lekker en vlug klaar
100 gram
€ 1.89
Megaburgers
2 stuks
Boterhamworst
€ 3.49
100 gram
€ 1.19
Spaanse chorizo-
worstjes
4 stuks
Grillworst van de week
€ 3.99
Grillworst met
Uit eigen keuken
satékruiden
hele
Griekse pastaschotel
€ 3.49
400 gram
€ 4.99
Specialiteit van de week
Met courgette, paprika,
feta en oude kaas
Barbecuerib
Tomaten-mozzarella
100 gram
salade
€ 1.79
100 gram
Gemaakt met onze eigen
€ 1.79
Gelderblom-marinade
Kerkweg 30, Driebruggen, tel. 0348-502650
www.slagerijgelderblom.nl
www.facebook.com/SlagerijGelderblomDriebruggen
s k j w i i Voor al uw dranken, bier, gedistilleerd en wijn HOPPE HOPPE
s
k
j
w
i
i
Voor al uw dranken, bier, gedistilleerd en wijn
HOPPE
HOPPE VIEUX
PJOTTER VODKA
ESTARO RUM
BACARDI LIMON
BACARDI PINE-
MANSION
SAMBUCA
ONZE HUISWIJN
JONGE JENEVER
LITER
0.7 LITER
BRUIN
0.7 LITER
APPLE FUSION
HOUSE WHISKY
MOLINARI
w
LITER
0.7 LITER
0.7 LITER
LITER
0.7 LITER
MAGNIFIQUE
WIT,, ROOD EN ROSÉ
j
€ 13,75
FLES 0.75 CL
€ 11,49
€ 14,15
€ 4,49
€ 11,99
€ 9,55
€ 7,99
€ 11,30
DOOSPRIJS
€ 9,49
€ 17,79
€ 24,-
€ 14,99
€ 17,79
€ 14,99
€ 20,40
€ 17,99
€ 16,99
Proef het voordeel van onze huisselectie. Kom voor andere smaakvolle acties bij ons langs!
€ 14,99
Actie geldig van 21-08-2013 t/m 04-09-2013. Zet- en drukfouten voorbehouden.
Openingstijden: maandag 13.00 - 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 - 18.00 uur • vrijdag 9.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur • zondag gesloten • Adres: Meentweide 72 - Reeuwijk • Telefoon: 0182 - 30 05 80
n
u
www.reeuwijkswijnhuis.nl
Tip
e
h
e
u
R
i
s
t
,

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 10

Afgelopen schooljaar hebben drie Bodegraafse basisscholen een nieuwe directeur gekregen. Hans Compagne is de nieuwe directeur van de Da Costaschool, Rein Versluis van de Goede Herderschool en Wil Nicolaas van de Willibrord/Milandschool. Aan het einde van dit schooljaar ging Kijk op Bodegraven met de directeuren in gesprek om na te vragen hoe ze het eerste jaar hebben ervaren en welke wensen ze hebben voor de toekomst.

w il nicolaas wil schoolzwemmen en kleinere groepen

Tevens inboedelopslag Jac. Koster en Zn. Bodegraven Telefoon: (0172) 61 36 35

Tevens inboedelopslag

Jac. Koster en Zn.

Bodegraven

Telefoon: (0172) 61 36 35

Bodegraven - Wil Nicolaas is sinds 1 januari 2013 de nieuwe directeur van de Willibrord/Milandschool, de school die april volgend jaar honderd jaar bestaat. “Het is

mijn droombaan,” valt ze met de deur in huis. “Ik had Hans Verkleij er al eens over aangesproken, gekscherend gezegd, zou het niet leuk zijn als we van baan zouden

ruilen. Met het idee erbij dat Hans nooit zou vertrekken. Dat pakte anders uit.”

Wil Nicolaas komt van het middelbaar beroepsonder- wijs waar ze manager was van de gezondheidszorgop- leidingen bij het Regionaal Opleiding Centrum ID col-

lege. “Tot deze school heb

ik mij altijd al aangetrok-

ken gevoeld. Het speerpunt ‘Omdat ieder kind telt’ is wezenlijk belangrijk voor ieder mensenkind van 0

tot 100 jaar. Als mens wil

je graag gezien worden. Ik meen zelfs dat dit een pri- maire levensbehoefte is. Als je gezien wordt, bete- kent het dat je er toe doet.

Er zijn veel kleine geba- ren waarmee dit zichtbaar wordt binnen deze school. De hand die de leerkracht je geeft als je de klas bin-

nenkomt. En ook als je weer naar huis gaat. Ik sta dan ook bij de buitendeur en zeg ieder kind bewust gedag. De leerlingen uit groep acht vervullen een belangrijke rol bij allerlei activiteiten. Ze helpen de jongere leerlingen. De ene leerling draagt zorg voor de andere, dat is leerzaam voor beiden.”

ondernemen in een gespreid bedje wij ontzorgen kantoorruimte vanaf €275,- per maand vergader- en trainingsruimte vanaf
ondernemen in een gespreid bedje
wij ontzorgen
kantoorruimte vanaf €275,- per maand
vergader- en trainingsruimte vanaf €12,50/uur en €75,-/maand
werkplek €195,-/maand all inn en flexplek vanaf €19,-/dagdeel
en meer
...................
Informeer naar de mogelijkheden!

0182 308191 Leeghwaterstraat 25 Reeuwijk www.VerzamelgebouwReeuwijk.nl

goede Burgers

“De primaire taak voor ons als basisschool is natuur- lijk het onderwijs, maar ook de zelfontwikkeling tot goede burger. Met respect naar zichzelf en de ander. Ik ben altijd een voorstan- der geweest van niet al te veel regels. De regels die we hebben daar zien we streng op toe. ‘Zo zijn onze manieren, en dat doen we niet.’ Uit de praktijk blijkt dat het handvatten biedt, houvast.

Ik heb hier elke dag wel van die momenten van

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 10 Afgelopen schooljaar hebben drie Bodegraafse basisscholen

Het eerste half jaar van Wil Nicolaas als directeur van de Willibrord/Miland school

verwondering. Verwonde- ring over ieders kwaliteiten zowel van de kleine- als

grote mensen die hier op school rondlopen. De spon- taniteit van de leerlingen.

Het team van medewerkers dat zo gepassioneerd en energiek is. De betrokken-

               






















 
 
   


   

 


 



 
 












   



















Kijk op de Zomer

21 augustus 2013 - pagina 11

heid van ouders. Zij partici- peren in het onderwijs van hun kinderen, maar ook bij allerlei activiteiten. En er worden er heel wat gehou- den. Zeker in vergelijk met het ROC waar ik vandaan kom. Het is mooi om te zien dat we met elkaar het beste uit elkaar halen. Wat voor aller partijen geldt, leerlingen, ouders en leer- krachten en vice versa.”

verBondenHeid

Toen ik in januari begon

had ik bepaalde verwach- tingen. De meeste ervan zijn bewaarheid gewor- den. Voor de toekomst heb ik weer nieuwe met betrekking tot dit prachtige gebouw. Primair natuur- lijk het onderwijs. Maar ik zou ook graag zien dat dit prachtige gebouw ook door andere kan worden gebruikt. Zo ben ik blij dat de KPJ en het Bode-

graafs vocaal ensemble ook gebruik maken van de ruimten van onze school.

Maar er is plek voor meer samenwerking, bijvoor- beeld met de Oude Zuster- tuin of met senioren. Kin- deren en ouderen zouden van elkaar kunnen leren en genieten. Daarmee krijg je verbondenheid met je omgeving. Je doet er toe voor elkaar.

tige school. Klein maar met potentie, want op dit moment is daar een enor- me aanwas van peuters die er ook naar school gaan. Landelijk gezien worden er minder kinderen gebo- ren. Wat op termijn een nog grotere vergrijzing zal betekenen. Bovendien moeten we afwachten wat de politieke keuzes met betrekking tot het onder-

wijs zullen zijn. Op lande- lijk niveau maar ook op gemeentelijk niveau. Nu dat er 25 tot 30 kinderen in een klas mogen zitten. Daar kunnen we niets aan veranderen, maar bevor-

derlijk vind ik dat niet. Als

ik het voor het zeggen had ging ik terug naar kleinere groepen, met 20 tot 25 leer-

lingen als kerngetal.”

In de toekomst hoop ik een vereniging op te richten van bijvoorbeeld ouders, opa’s, oma’s en andere betrokke- nen die op welke manier dan ook betrokken kunnen worden bij de school of het onderwijs. Zo hebben we op dit al meester Kees die op donderdag onze boeken renoveert. Hij was biblio- thecaris en nu na zijn pen- sioen doet hij dat voor onze school. Zo zullen er onge- twijfeld veel meer mensen zijn die van grote betekenis voor de school kunnen zijn.

sCHoolvereniging

sportveld

“De Milandschool in de Meije is ook een prach- Ook aan Wil de vraag wat ze
“De Milandschool in de
Meije is ook een prach-
Ook aan Wil de vraag wat
ze zou doen als ze een ont-
huis bodegraven
Uw verfspecialist voor de regio
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 13 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
Extreem duurzame
aflak voor buiten,
7 tot 9 jaar. Bij ons zeer
voordelig geprijsd.
Vaste lage prijs
€ 39,50 per liter
KLEUR GEMENGD
IN UW
Bespaar NU tientallen euro’s
Wij mengen GRATIS elke gewenste kleur op onze automatische mengmachines
ALLROUND SPECIALIST IN GROEN-, GROND- EN WATERWERKEN AANLEG VAN - Tuin - Beschoeiingen - Steigers -
ALLROUND SPECIALIST IN
GROEN-, GROND- EN WATERWERKEN
AANLEG VAN
-
Tuin
-
Beschoeiingen
-
Steigers
-
Bruggen
-
Plankieren
-
Schuttingen
VERHUUR VAN
-
Graafmachines
-
Mini-gravers
-
Tractoren
-
Kraanboten
-
Grondwerkers
VERKOOP VAN
-
Grond, grind en zand
-
Bestratingsmateriaal
EN VERZORGT TEVENS
-
Transport over water
Pascalstraat 1 - 2811 EL Reeuwijk
-
Subsidie- en
vergunningaanvraag
Telefoon 0182 - 525 459 - Fax 0182 - 583 122
www.vanrijnservice.nl

zettend dikke portemonnee zou krijgen. Ze hoeft er niet lang over na te denken. “Schoolzwemmen terug in het onderwijsprogram- ma. Ieder kind moet leren zwemmen, zich vrij in het water voelen. Die veilig- heid is heel belangrijk in zo’n waterrijk gebied. Logo- pedie en schoolmaatschap- pelijk werk weer terug op de school. Ik zou het ook leuk vinden om een pro- ject te starten waar je geld in steekt en er later uit kunt genereren. Een soort gezondheidscentrum bij de school, zodat de school de

spil wordt waar anderen naartoe komen. Een praat- huis met koffie en thee, zodat de buurt en de school met elkaar integreren.”

Resoluut stapt Wil op om onze portemonneevraag ook aan de leerlingen van groep acht te stellen die in het aangrenzend lokaal zitten. Zij willen graag een sportveld. Voetballen op het huidige schoolplein is niet altijd een succes. Bal- len willen nog wel eens onbedoeld tegen de kleu- ters aankomen.

Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen

VERKERK ELEKTRO REEUWIJK B.V.

VERKERK

ELEKTRO REEUWIJK B.V.

 

TEL. (0182) 39 57 83

 

Verkerk Elektro is erkend gecertificeerd om alle

werkzaamheden aan elektra veilig en duurzaam

uit te voeren, voor particulieren en bedrijven.

Einsteinstraat 21 2811 EP Reeuwijk www.verkerkreeuwijk.nl

Einsteinstraat 21 2811 EP Reeuwijk www.verkerkreeuwijk.nl

Vrijwilliger gezocht

Voor de rubriek vrijwilliger gezocht kunnen alle

vacatures voor vrijwilligers van verenigingen,

stichtingen en andere maatschappelijke organi-

saties in gemeente Bodegraven-Reeuwijk , Heken-

dorp en Zwammerdam worden aangemeld. Vaca-

tures worden eenmalig, gratis geplaatst. Vacature

plaatsen? Mail naar: redactie@kijkopbodegraven.

nl of redactie@kijkopreeuwijk.nl. Kijk voor meer

vacatures en informatie over vrijwilligerswerk op

www.erkendtalent.nl.

maatjes gezoCHt

Bodegraven - Kwintes locatie Bodegraven is op zoek naar vrijwilligers die maatje willen worden voor iemand met een psychosociale kwetsbaarheid. Een maatje doet gewone din- gen, samen een wandeling maken of een kopje koffie drinken.

Vrijwilligers krijgen vrijblijvende scholing aangeboden en halen bovenal veel voldoening uit hun vrijwilligerswerk. Een maatje

en een cliënt worden zorgvuldig gekoppeld en begeleid. Op

dit moment zoekt Kwintes voor twee cliënten in het bijzonder een maatje. De eerste is een vrouw die een maatje zoekt om spelletjes mee te doen en mee te gaan zwemmen. De tweede is een man die zich vaak eenzaam voelt en iemand zoekt die hem computerles kan geven en af en toe in het weekend mee kan nemen naar een museum. Neem voor meer informatie

contact op met Anna Klaassen 06-54303806 of

vrijwilligerswest@kwintes.nl.

OUTLET Start: 20 augustus t/m 31 augustus 2013 1200 paar kinder-, dames- en zomerschoenen + winter
OUTLET
Start: 20 augustus t/m
31 augustus 2013
1200 paar
kinder-,
dames- en
zomerschoenen +
winter laarzen 2012
Nu 1 paar 50% korting
2 paar 60% op beide paren
Geldt niet op eerder gedane aankopen.
Koningin Wilhelminastraat 86 - Reeuwijk - Tel. (0182) 39 28 87
Open: ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur & za 9.00 - 16.00 uur
Ook
het
juiste
adres
voor
vakkundige
schoenreparatie

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 12

Bouw moskee nog niet van start

Bodegraven - Tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van de

moskee aan de Burgemeester Kremerweg in Bodegraven zijn drie bezwaar-

schriften binnengekomen.

Het college van burge- meester en wethouders heeft de vergunning per 26 juni verstrekt en tot 7 augustus was het mogelijk bezwaar te maken. Eén van de bezwaarschriften betreft een pro-forma bezwaar- schrift van vijftien direct omwonenden, omdat de opgevraagde stukken niet tijdig door de ODMH aan het comité Bodegraven Noord Groen zijn toege- stuurd. De omwonenden vragen het college een nieuwe bezwaartermijn van zes weken in te stellen.

Het college van burge- meester en wethouders doet op dit moment geen mededelingen over dit ver- zoek en over de inhoud van

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 12 Bouw moskee nog niet van start

de andere bezwaarschrif- ten. Wel laat het college weten dat het moskeebe- stuur op eigen risico een start kan maken met de bouw van de moskee. Driss Bakali meldt dat de moskee de ontwikkelingen afwacht,

alvorens een besluit te nemen over de start van de bouw van het gebedshuis met Hollandse uitstraling en een oosters tintje.

Tekst: Lianne van der Made Beeld: Marlien van Leeuwen

Goejanverwellesluis weer open

De renovatie van de Goe- janverwellesluis is klaar. De gerenoveerde sluisdeuren zijn teruggeplaatst en voorzien van een mechanische aandrijving. Hoewel de werkzaamheden aan de sluis enkele maanden vertraging hebben opgelopen, is projectleider Tjark Dieter- man van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tevre- den over het resultaat: Dieter- man: “Ondanks alle tegenval- lers, die we de afgelopen tijd in dit project hebben gehad, ben ik blij dat de sluis na een stremming van drie jaar, weer open kan. De historische sluis is dan ook te mooi om onge-

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 12 Bouw moskee nog niet van start

bruikt te laten. Ik hoop dan ook dat velen gebruik zullen maken van de vaarroute door Hekendorp en dat we nog lang plezier mogen beleven aan de gerestaureerde sluis.” De gaten en hobbels die zijn

ontstaan in de weg, als gevolg van de werkzaamheden aan de sluis, gaat het waterschap herstellen. Dit gebeurt in over- leg met de wegbeheerder, de gemeente Oudewater.

Kom in beweging tijdens Steptember

Met de actie Steptember wordt bewegen leuk en het is ook nog voor een goed doel. Sport, loop of fiets mee voor kinderen, jongeren en volwassenen met cerebrale parese. In vier weken tijd verbeter je je conditie samen met je drie beste vrienden of drie leukste collega’s. Steptember start op 4 sep- tember en eindigt op 2 oktober tijdens Wereld Cerebrale Parese Dag. De actie draait om teams van vier personen die proberen een maand lang zoveel mogelijk stappen te zetten: van wandelen, fiet- sen tot elke dag sporten. Met een stappenteller houdt elke deelnemer dagelijks op zijn persoonlijke Steptember-webpagina het aantal stappen bij dat hij die dag heeft gemaakt. Deelnemers worden ook aangemoedigd om andere sporten te beoefenen. Op de website zijn meer dan 40 sporten en activiteiten makkelijk om te rekenen naar een aantal gezette stappen. Inschrijven kan tot 27 augus-

tus. www.steptember.nl.

Kwalitaria Bodegraven Vromade 23 2411 LG Bodegraven 0172-617066 4 patat + 4 snacks (kroket, frikandel of
Kwalitaria Bodegraven
Vromade 23
2411 LG Bodegraven
0172-617066
4 patat + 4 snacks
(kroket, frikandel of kaassoufl e)
nu: € 7, 50
Geldig van woensdag 21 t/m zondag 1 september.
Combinatie van juiste kennis en vertrouwen! • Woningbouw • Utiliteitsbouw • Renovatie/verbouw • Restauratie • Waterbouw
Combinatie
van juiste
kennis en
vertrouwen!
• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
• Renovatie/verbouw
• Restauratie
• Waterbouw
Bouwcombinatie Bodegraven houdt niet van
half werk. Wij staan u terzijde op elk onderdeel
van het gehele (bouw)traject. Van planontwikke-
ling en budgettering tot vergunningszaken.
Bel voor een vrijblijvende kennismaking:
(0172) 612 127.
Zuidzijde 54b, 2411 RS Bodegraven, tel. (0172) 612 127
info@bouwcobo.nl, www.bouwcobo.nl
Stap nú over op Blue One 95 hét alternatief voor Euro 95 MILIEUBEWUST BETERE PRESTATIES SCHERPE
Stap nú over op Blue One 95
hét alternatief voor Euro 95
MILIEUBEWUST
BETERE PRESTATIES
SCHERPE PRIJS
Blue One 95 is een nieuwe, innovatieve brandstof,
ontwikkeld door Argos. Het is schoner en goedkoper en
levert betere prestaties dan reguliere brandstoffen.
Blue One 95 is geschikt voor alle benzinemotoren die vanaf
2001 op de markt zijn verschenen. Elke liter Blue One 95 is
2 cent goedkoper dan reguliere Euro 95 brandstof.
Introductieprijs bij Verkaik Waarder tot 1 oktober 2014:
per liter 4 CENT GOEDKOPER *
* dan reguliere Euro 95 brandstof
DE GROENDIJCK 49 - WAARDER • TEL. (0348) 50 14 29 - INFO@VERKAIKWAARDER.NL
www.verkaikwaarder.nl
Varkenssaucijzen 0.98 100 gram nu Kip Cordon bleu Vleeswarentrio +/- 200 gram per stuk Gegrilde ham,
Varkenssaucijzen
0.98
100 gram nu
Kip Cordon bleu
Vleeswarentrio
+/- 200 gram per stuk
Gegrilde ham, wijncervelaat,
blikboterhamworst
0.98
3.95
100 gram nu
300 gram samen
nu
Nasi met Saté
Griekse steak
Karbonade zonder been gemarineerd
met een griekse marinade
8.50
1.05
samen 1000 gram
100 gram
19 t/m 24 augustus
Gildeslager van Meurs
Meentweide 64
0182 394195
vanmeurs.gildeslager.nl
week 34 - 2013 www.bodegraven-reeuwijk.nl communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl T 0172 - 522 522
week 34 - 2013
www.bodegraven-reeuwijk.nl
communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl
T 0172 - 522 522
Agenda 24
Agenda
24

Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt geen beroep instellen als u gedurende de termijn van terinzageligging van het ontwerpbe- sluit geen zienswijze naar voren heeft gebracht, tenzij u dat redelijkerwijs niet kan worden verweten.

Bijeenkomsten • Donderdag 5 september om 17.00 uur: Contact Burgemeester en wethouders maken bekend 24 uur
Bijeenkomsten
• Donderdag 5 september om 17.00 uur:
Contact
Burgemeester en
wethouders maken
bekend
24 uur per dag bereikbaar
afscheidsreceptie gemeentesecretaris
Herman Romeijn in de trouwzaal van het
gemeentehuis
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
Wegwerkzaamheden
Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
haakjes de datum van ontvangst, inclusief
zaaknummer.
• 16 augustus t/m 2 september:
afsluiting N11
Onze medewerkers zijn bereikbaar via
tel. (0172) 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Bodegraven
• Groene Zoom 1: Vervangen schuur door
garage (09-08-2013, zaaknr. 2013096547)
In verband met grootschalige onderhoud
wordt de hoofdrijbaan van de N11 in beide
richtingen tussen Alphen a/d Rijn (N207)
Postadres
Reeuwijk
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven
• Polder Oukoop: Verbreden van een sloot
Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
en de aansluiting met de A12 tijdelijk voor
alle verkeer afgesloten. Rijkswaterstaat
voert in deze periode asfalterings- en
onderhoudswerkzaamheden uit.
• vanaf 19 augustus:
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur
(08-08-2013, zaaknr. 2013096468)
• ’s-Gravenbroekseweg 124a: Aanleggen steiger
en vlonder (08-08-2013, zaaknr. 2013096552)
• ’s-Gravenbroekseweg 124b:
Bij de gemeente kunt u informeren of u tegen
een verleende vergunning bezwaar kunt maken
of beroep moet instellen. Een bezwaar- of
beroepschrift moet uw naam en adres bevatten,
de datum en uw handtekening, een omschrijving
van de betreffende vergunning en de motivering
van uw bezwaar of beroep. Bij een beroepschrift
moet zo mogelijk een kopie van de vergunning
worden meegestuurd. Het indienen van een
bezwaar- of beroepschrift schort in de regel de
werking van de vergunning niet op. Met andere
woorden: de vergunning waartegen u bezwaar
hebt, mag dus gebruikt worden.
herinrichting Prins Hendrikstraat
Bouw-en woningtoezicht
Er wordt gestart aan de kant van de
Wilhelminastraat.
• 20 t/m 24 augustus:
U kunt bouw- en woningtoezicht als volgt
bereiken:
Plaatsen boothelling
(08-08-2013, zaaknr. 2013096559)
• Nabij Leegwaterstraat 10: Plaatsen voetbrug
(12-08-2013, zaaknr. 2013097306)
(verlengde) Tuurluur Waarder afgesloten
• Telefonisch: via de gemeente
(0172) 522 522. Afhankelijk van uw vraag
wordt u doorverbonden met de
Omgevingsdienst Midden-Holland
• Post: Omgevingsdienst Midden-Holland,
Postbus 45, 2800 AA Gouda
Verleende bouw- en sloopvergunningen/
omgevingsvergunningen
Het fi etspad langs de Tuurluur blijft
wel open.
• 26 augustus 19.00 uur tot 21.00 uur:
Tussen haakjes de datum van verzending,
inclusief zaaknummer.
Bodegraven
De Meije afgesloten i.v.m.
hardloopwedstrijd. Op de website van de
gemeente kunt u het verkeersplan inzien.
• Voorplein 1: Vestigen showroom
Als u dat niet wilt dan kunt u, nadat u bezwaar
heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld, om
een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag. U kunt een beroepschrift en een verzoek
om een voorlopige voorziening ook digitaal
indienen bij de rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
website voor de precieze voorwaarden.
• 26 augustus t/m 30 augustus:
Andere afdelingen
(13-08-2013, zaaknr. 2013093780)
Dagelijks op afspraak
Waarder
verkeersmaatregelen Burgemeester
Kremersweg i.v.m. de vakantiespelen
Verkeer en vervoer
Vragen of klachten over afval
• Dorp 14: Vervangen reclame
(09-08-2013, zaaknr. 2013094866)
Bel tussen 7.30 en 17.00 uur met Cyclus,
tel. 0182 - 547 500
Tijdelijke afsluiting De Meije
Op de website van de gemeente kunt u
het verkeersplan inzien.
• 31 augustus t/m 1 september:
Verlengen beslistermijn
verkeersmaatregelen Bruisend Reeuwijk
Afvalbrengstation (Cyclus)
Tussen haakjes de datum van verzending,
Portugalweg 6, Bodegraven
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur
inclusief zaaknummer.
Reeuwijk
• Raadhuisweg 51: Realiseren winkel
(12-08-2013, zaaknr. 2013074831)
Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
Bezwaar of beroep tegen verleende omgevings-
vergunningen
In verband met de jaarlijkse hardloopwedstrijd
de Meijeloop zal op maandag 26 augustus 2013
de Meije te Bodegraven van 19.00 tot 21.00 uur
worden afgesloten voor alle verkeer. Op de
website van de gemeente kunt u het verkeers-
plan inzien. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw D. de Vries, van het
Klantcontactcentrum, via tel. (0172) 522 522.
De maatregelen vindt u onder de
rubriek Verkeer en vervoer op deze
gemeentepagina.
bestuurssecretariaat, tel. (0172) 522 204
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de genoemde verzenddatum een gemotiveerd
Verkeersmaatregelen Bruisend Reeuwijk
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus
401, 2410 AK Bodegraven. Als er eerder een
ontwerpbesluit van de vergunning ter inzage
heeft gelegen, dan kunt u geen bezwaarschrift
indienen. U moet dan binnen de termijn van zes
weken rechtsreeks beroep instellen bij de
Het college heeft besloten de volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen in te stellen in het kader
van het evenement Bruisend Reeuwijk 2013 in
Reeuwijk-Brug. Bruisend Reeuwijk vindt plaats
van 30 augustus tot en met 1 september.
• Afsluiting
Notaris ‘d Aumerielaan van vrijdag
30 augustus 2013 (vanaf 10.00 uur) tot en
met zondag 1 september 2013 (tot 14.00
uur). De weg is gesloten voor alle bestuur-
ders en staat aangegeven met borden.
• Vaarverbod
in de Breevaart gedurende diverse program-
madelen op zaterdag 31 augustus tussen
10.00 uur en 17.00 uur.
• Afmeerverbod
aan de Breevaart, steiger Roei- & Zeilvereni-
ging ‘Gouda’ van vrijdag 30 augustus 14.00
uur tot zondag 1 september 14.00 uur.
Bezoek ook onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl

Vermiste en gevonden dieren

vermist:

• Nieuwerbrug, Gravin Jacobastraa, oude Cyperse kater Jimmy, grijs, tong altijd uit bek en is benauwd, erg aanhankelijk en loenst.

• Nieuwerbrug, ’s Gravenhoef, konijn, voedster, grijs, rechtop- staande oren. • Bodegraven, Zuidzijde, kater Lodewijk, zwart, witte borst, sokjes, grote ontsteking op kop. • Bodegraven, Koninginneweg, konijn Fluf, 1 jaar, langharig bij kop, beige/bruin, donker gekleurde kop.

gevonden:

• Bodegraven, Watersnip, zebravink, wit met grijs/zwarte

vlekken op vleugels en rug, oranje snavel en poten. • Bodegraven, Burg. Kremer- weg, kat, grijs met zwarte stre- pen, witte kin. • De Meije, valk, man. Geringd, leren riem aan poten. • Reeuwijk-Dorp, jonge cyper- se kat, wit op kin en onder neus. • Waarder, A12, zwarte kat met paar opvallende witte haartjes op onderbuik, erg groot pos- tuur.

informatie:

Stichting Dierenhulpverlening Woerden, 0348-414242, www.

dierenhulpverleningwoerden.nl. Dierencentrale, 0186-601199,

www.dierencentrale.nl.

Club Delight in gesprek met Uri Geller

Bodegraven-Reeuwijk - Opnieuw heeft het Bodegraafse radioprogramma Club Delight een aansprekende gast weten te strikken. Zaterdag 24 augustus gaan Steven en Bastiaan in gesprek met Uri Geller. De man die beroemd werd door het buigen van lepels tijdens zijn Uri Geller Shows. Ook hebben de heren een gesprek met Andy Burrows, drummer van de band Razorlight. Hij trad afgelopen zondag op in het Amsterdamse Bos. Bastiaan praat met hem over zijn carrière en toekomstplannen. De radio-uitzending is zaterdag tussen 19.00 en 21.00 uur te beluisteren op Radio Bodegraven of www.clubdelight.tk.

Vakantie Kinder Spelen Zwammerdam

Zwammerdam - Op zaterdag 24 augustus gaan de Vakan- tie Kinder Spelen in Zwam- merdam van start. Het thema is dit jaar ‘Ik hou van Holland’. Op zaterdag, maandag, dins- dag en woensdag kunnen alle kinderen aan de slag om een mooie hut te bouwen. Wethou-

der Kees van Velzen van Alp- hen aan den Rijn zal woens- dag 28 augustus om 19.00 het dorp van de ‘grote huttenbouw’ openen. Bovendien is er deze avond een vrijmarkt en een optreden van de ‘Maenespuij- ters’. Na het nachtspel mogen de kinderen vervolgens in

de zelf gemaakte hut blijven slapen. Locatie: Drietaktweg op het terrein van de Bruggen voorbij het Kinderdagverblijf. Neem voor meer informatie contact op met: vkszwam- merdam@gmail.com (grote huttenbouw) of vksklein2013@ hotmail.nl (kleine huttenbouw).

Tentdienst

Nieuwerbrug

Nieuwerbrug - In de tent van de speelweek wordt op zon- dag 25 augustus een oecume- nische dienst gehouden met als thema ‘Op een onbewoond eiland’. Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar en om 11.30 uur begint de dienst. Voorgangers van de dienst zijn: Pastoor Bonaventuraparochie Huub Spaan, Protestantse predikant Bethlehemkerk Leo Smelt en Protestantse predikant Brug- kerk Erick Versloot. Muzikale begeleiding is in handen van het gospelkoor New Season uit Wilnis. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn met koffie en fris voor de kinderen.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 14

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 14 Open dag rijvereniging Zaterdag 31 augustus

Open dag rijvereniging

Zaterdag 31 augustus houdt Landelijke Rijvereniging De Bosgouwruiters in Boskoop een open dag. Op deze dag wordt tevens de onderlinge wedstrijd verreden. Door zowel ruiters als menners wordt er dressuur gereden. Voor de menners is er tevens een vaardigheidsparcours uitgezet. De ruiters kunnen meedoen met de clubhoogtesprong en er kan een kür op muziek worden gereden. Door een groep kinderen uit Friesland wordt een mendemonstratie verzorgd met Shetlanders. De dag wordt feestelijk afgesloten met een parade en prijsuitreiking. De locatie is Spoelwijkschedijk 10 in Boskoop.

www.debosgouwruiters.nl

ESTO selectie uit de startblokken

Bodegraven - In de aanloop naar het nieuwe seizoen is de selectie van ESTO (de eerste drie elftallen) onder leiding van hoofdtrainer Pieter van Zoest en Vincent Gover gestart met de trainingen. Uit de gretigheid waarmee werd getraind, werd direct duidelijk dat de heren popelen om ook in het voor-

liggende seizoen hoge ogen te gooien. De prima midden- mootplaatsen voor het eerste en tweede van ESTO in het afgelopen seizoen brengen deze verplichting ook wel met zich mee. ESTO beschikt al jaren over een volle en uitste- kende jeugdafdeling, ook dit jaar levert deze weer spelers

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 14 Open dag rijvereniging Zaterdag 31 augustus
atelier Margreet ONTWERPEN, MAKEN, REPARATIE VAN DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING Gespecialiseerd in seniorenkleding evenals reparatie van

atelier Margreet

atelier Margreet ONTWERPEN, MAKEN, REPARATIE VAN DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING Gespecialiseerd in seniorenkleding evenals reparatie van

ONTWERPEN, MAKEN, REPARATIE VAN DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING

Gespecialiseerd in seniorenkleding evenals reparatie van leer en motorkleding

Kleienburg 20, 2411 ZC Bodegraven, telefoon 0172-650825

af voor de selectie. Zo wordt uit de eigen gelederen de selectie versterkt met de jeug- dige Erwin Humme, Jeffrey Kok, Joost van Zoest, Dylan van Uffelen en Olav Bentveld. Zij komen direct over uit de junioren. De selectie is ook blij met de komst van Bojan Lazic die vorig jaar nog bij Rohda ’76 speelde. In het oefenpro- gramma van de komende tijd zal spoedig blijken hoe de teams er voor staan.

Nog enkele vrije plaatsen voor keepers- cursus

Doelmannen die de fijne kneepjes van het keepers- vak willen leren, kunnen zich inschrijven voor de zogenaam- de keeperspromotiecursus. De cursus omvat tien lessen van 75 minuten en wordt gehou- den bij Rohda’76. Voor vrijdag- avond 30 augustus staat een introductieles op het program- ma. Die is gratis te volgen. De week erop begint de cursus. De kosten bedragen € 147,50. Dat is inclusief een keepers- shirt, certificaat en eindrap-

port. www.keeperspromotions.com

Open Dag

Kabouter-

voetbal

Bodegraven - VV Bodegraven organiseert op zaterdag 7 sep- tember een open dag voor de allerkleinste voetballertjes van 4 of 5 jaar. Om 10.00 uur begint de rondleiding langs de velden, de kleedkamers , het ballenhok, de kantine, de tribune en de gewonnen prij- zen. Natuurlijk wordt er ook getraind en gevoetbald en tussen door is er drinken en wat lekkers. Wie mee wil doen mag gewoon langs komen. De open dag start op 10.00 uur en om 12.00 uur is het afgelopen. Neem voor meer informatie contact op met Anja Veelenturf 06-42074607 of anja.veelen- turf@ziggo.nl.

Allround Cleaning Service Toernooi VV Bodegraven

Bodegraven-Reeuwijk - Aan- staande vrijdag en zondag zal bij VV Bodegraven het All- round Cleaning Service Toer- nooi worden gehouden. Tradi- tioneel speelt Bodegraven vlak voor de start van de competitie nog twee oefenwedstrijden in een toernooi dat de naam van de hoofdsponsor draagt. Dit jaar zullen Moordrecht, ONA en RVC’33 meestrijden om de prijzen. Vrijdag staan de

wedstrijden ONA-Moordrecht en de derby Bodegraven tegen het Reeuwijkse RVC’33 op het programma. De wedstrijden beginnen om 19.45 uur. Zon- dag speelt RVC’33 tegen ONA en neemt Bodegraven het op tegen Moordrecht. Wedstrijden beginnen dan om 14.00 uur. Voor alle teams een goede graadmeter zo vlak voor de start van de competitie.

kijkertjesbon

Reserveer uw gratis kijkertje met deze bon.

Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven. Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje.

Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen, vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diege- nen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk wonen. Maximale waarde van het te koop gevraagde of aangebodene € 110,-. De prijs moet vermeld worden. Maximaal één kijkertje met één onderwerp per adres/per week. kijkertjes die niet aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling geno- men. Let op: in een kijkertje kunnen geen diensten worden gevraagd of aangeboden.

Naam:

..................................................................................................................................

Adres:

..................................................................................................................................

Telefoon:

..................................................................................................................................

Wenst onderstaande tekst als gratis kijkertje te plaatsen

kijkertjes bon Reserveer uw gratis kijkertje met deze bon. Via deze bon kunt u eenvoudig een

inleveren

Deze bon (tot donderdag 12.00 uur) afgeven bij:

Reeuwijk

 • - Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk;

 • - G. Kastelein, horlogemaker/juwelier, Kerkweg 19, Driebruggen;

 • - Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder;

Of deze bon opsturen naar:

 • - Kijk op Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.

Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):

 • - kijkertjes@kijkopreeuwijk.nl (verplicht naam en adres vermel- den)

Bodegraven

 • - ‘t Ouwe Pakhuis, Bouwsteeg 2, Bodegraven

Deze bon opsturen naar:

 • - Kijk op Bodegraven, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.

Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):

 • - kijkertjes@kijkopbodegraven.nl (verplicht naam en adres vermel- den)

kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. De kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het sluitingsuur af te wijken.

kijkertjes

• gratis af te halen dressboy met electr. broekvouwpers tel. 0182-

• t.k. gebruikte damesfiets € 60,- tel. 0182-392959

 • 393430 • t.k. 3 parkieten 6 weken oud p.st. € 5,- tel. 0182-394388 • gratis af te halen 6 jonge poesjes tel. 06-17908076 • t.k. 2 paar klompen geel mt 46 € 8,- mt 37 € 5,- tel. 0182-393727 • gratis af te halen 2 jaargangen van het blad “”Terdege” tel. 0182-393278 • t.k. Hawk fietsendrager € 25,-

• t.k. campingbedje merk Chicco snel uit te klappen € 10,- tel. 06-45492829 • t.k. kasteel van Playmobiel com-

pleet z.g.a.n. € 40,- tel. 0182-392915 • gratis op te halen 3 slaapzakken i.z.g.st. tel. 0348-501247

• t.k. boodschappenwagen zgan kleur bordeaux klep geruit € 15,- tel. 0182-

 • 583495 tel. 0182-395110 • t.k. hardhouten binnendeur met glaswerk 83 cm br. 201 cm h. € 40,- tel. 0182-394805 • t.k. 6 eiken eetstoelen br. lerenzit- ting Oisterwijk € 50,- tel. 0172-613479 • t.k. 4-pits gasstel in prima st. € 20,-

• t.k. prima werkende centrifuge 2800

toeren € 25,-= tel. 06-36029582 • t.k. dell all-in one 924 printer i.z.g.st. € 35,- tel. 0172-613032 • gratis af te halen 14 m² terrastegels wildverband tel. 0182-394152/06-

 • 53761456 tel. 06-48171787 • gratis af te halen konijnhok met nachthok+etage klein onderhoud nodig tel. 06-45094733 • t.k. bruinleer bankstel 3-zits+2 stoe- len € 100,- tel. 06-51807857 • t.k. 10 vel met 10 zegels van 80 cent (frank geldig 1 nov.) € 25,- tel. 0348-688362 • gratis af te halen ± 80 lege Hak- en jampotjes tel. 06-40097956 • verloren zwarte zonnebril op sterk-

• gevraagd oude kruiwagens tegen kleine vergoeding tel. 06-21305154 • t.k. autobaanvignet voor Zwitserland geldig tot 31-1-’14 € 17,50 tel. 0172-612773

• t.k. 3 wiel scootmobiel merk Sterling blauw € 110,- tel. 0172-617355 • t.k. linnenkast massiefeiken met spiegeldeur 2.12x1.55x64 € 110,-

tel.06-46652969

• t.k. hometrainer € 60,- tel. 0182-

 • 392257 te, merk Rodenstock in glimmend zwart Pearl etui tel. 06-15532347,

• gevr. voerkar paarden tel. 06-52082464 • t.k. polyester motor- roeiboot+roeispanen geen motor € 50,- tel. 0182-300465 • te koop gevraagd Irish-coffee glazen tel. 06-46160856 • t.k. N-Joy 2 kinderbed 120x60 cm kwaliteit matras zgan € 75,- tel. 06-16368295 • gevraagd tuingereedschapkist tel. 0182-795661 • gevraagd oude motorfiets van voor 1970, ook onderdelen tel. 06-51554175 • t.k. kinderledikant wit-hout 120x60 € 20,- tel. 0182-395669 • t.k. Gazelle d.fiets 3 v i.g.st. € 85,- tel. 0182-394381

0182-394315

• t.k. zwarte regenbroek mt. 146/152 in hoes, als nieuw, € 2,50 tel.

06-12748945

• t.k. fietszitje € 10,- en fietszitje duur merk € 20,- tel. 06-47551146 • gevraagd grasmaaier voor vluchte- lingengezin tel. 0348-501511 • t.k. 2 jongensvesten grijs mt 92/98 Mitch, mt 110 Knot so bad € 7,50 p.st. tel. 06-12619423 • t.k. diverse oude fotografietijdschrif- ten PF, Focus, De Fotograag e.d. 50 st. € 10,- tel. 06-24428150 • t.k. 1 houten slee met rugleuning € 15,- tel. 06-51363789

groot - klein onderhoud aanbouw - verbouw nieuwbouw Henri vd Wetering U wilt verbouwen, maar

groot - klein onderhoud

aanbouw - verbouw

nieuwbouw

groot - klein onderhoud aanbouw - verbouw nieuwbouw Henri vd Wetering U wilt verbouwen, maar
groot - klein onderhoud aanbouw - verbouw nieuwbouw Henri vd Wetering U wilt verbouwen, maar

Henri vd Wetering

U wilt verbouwen, maar waar begint u?

Eén telefoontje is genoeg, wij adviseren u graag.

tegel- en metselwerk

Postadres: Overtoom 3 • 2811 LH Reeuwijk • Tel. (0182) 39 50 09

Bezoekadres: van Leeuwenhoekstraat 23 • Mobiel: 0624 877 515

info@aannemingsbedrijfwetering.nl • www.aannemingsbedrijfwetering.nl

Colofon

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 14 Open dag rijvereniging Zaterdag 31 augustus
Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 14 Open dag rijvereniging Zaterdag 31 augustus

Kijk op de Zomer • Leeghwaterstraat 15-07

2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266

www.kijkopreeuwijk.nl, www.kijkopbodegraven.nl

Oplage: 16.550 exemplaren Verspreid in Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam

Advertenties:

Tel. (0182) 399 266

advertentie@kijkopreeuwijk.nl

advertentie@kijkopbodegraven.nl

Uitgever: Elly de Knikker

Hoofdredacteuren: Lianne van der

verkoop@kijkopreeuwijk.nl

Kijk op Reeuwijk en Kijk op Bode-

verkoop@kijkopbodegraven.nl

graven zijn handelsnamen van Graficelly B.V.

Made, redactie@kijkopbodegraven.nl, 06-20919266 en Paul Engels redactie@kijkopreeuwijk.nl,

Reservering vóór vrijdag 17.00 uur. Daarna kan plaatsing niet gegarandeerd worden. Informatie over tarieven en aanleveren op aanvraag.

0182-394810

www.kijkopreeuwijk.nl

www.kijkopbodegraven.nl

Redactiemedewerkers:

Anneke Agterberg, Margon van den

Druk:

Berg, Wim de Boevère, Jeroen Kok, Ruud Kooistra, Pancras Kuipers,

Rodi Rotatiedruk Broek op Langedijk

Marlien van Leeuwen, Narda Rebel, Bert Verver, Karin Wagter

Bezorging:

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 09.00 uur. Overname artikelen toegestaan met bronvermelding:

Reclameverspreiding Bodegraven Tel. (0172) 615 588 Bereikbaar tijdens kantooruren bezorging@kijkopreeuwijk.nl

Kijk op Reeuwijk/Kijk op Bodegraven

bezorging@kijkopbodegraven.nl

Kijk op de Zomer

21 augustus 2013 - pagina 15

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 15 Kijk op Sport in Bodegraven-Reeuwijk Fusie

Kijk op Sport

in Bodegraven-Reeuwijk

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 15 Kijk op Sport in Bodegraven-Reeuwijk Fusie

Fusie brengt club op hoger niveau

In 1976 namen enkele enthousiaste Reeuwijkse ouders het initiatief tot het oprichten van een eigen hockeyclub. Ze begonnen op een boerenveldje en het clubhuis was een oude bouwkeet. In 1978 vond de officiële oprichting plaats van Hockey Club Reeuwijk en kon het 100ste lid worden ingeschreven. Om het hockey op een hoger niveau te brengen werd contact gezocht met de hockeyclub in Bodegraven.

De redactie van Kijk op Bodegraven en Kijk op Reeuwijk besteedt

wekelijks ruim aandacht aan het sportnieuws. In deze editie van

Kijk op de Zomer hebben we clubs en verenigingen de gelegenheid

gegeven om iets over hun sport te vertellen. Het is een sportbijlage

geworden met verhalen over de sport en haar sporters. Of ze nu jong

zijn of oud, met of zonder beperking, heel sportief zijn of wat minder

actief, voor allemaal geldt dat ze er veel plezier aan beleven.

In 2010 kwam de fusie tot stand tussen Hockey Club Reeuwijk en Mixed Hockey Club Bode­ graven; de Hockey Club Reeuwijk Bodegraven, afgekort HCRB, werd een feit. De club, die nu 650 leden telt, beschikt over drie kunstgras­ velden, twee in Reeuwijk en één in Bode­ graven en over twee clubhuizen. Reeuwijk is de hoofdlocatie.

Fusie

Gerrit­Jan Ankoné, commissaris hockey van HCRB, legt desgevraagd uit, wat de fusie voor het hockey en de Bodegraafse en Reeuwijkse hockeyers betekent. ‘Met twee kleine clubs van zo’n 350 en 250 leden kon je niet zoveel. Gezamenlijk kunnen we veel meer doen, het ledenbestand wordt groter, daar kun je je selectiebeleid op afstemmen. Je wilt de goede spelers uit beide clubs in de beste teams hebben. In 1999 waren er al drie zogenaam­ de REBO (Reeuwijk Bodegraven) teams en in 2000 waren dat er negen.’

Een, twee, drie

Bodegravers en Reeuwijkers kennen een cultuurverschil, maar daar is volgens Gerrit­Jan weinig van te merken bij HCRB. ‘We zeggen altijd we zijn één club op twee locaties en met drie velden, dat één, twee drie, hebben we erin gebracht. Het enige wat nog soms wel een beetje frictie geeft, is het feit dat je twee locaties hebt met twee clubhuizen. Zo moet je de wedstrijden verdelen maar ook de trainings­ materialen, oefengoaltjes en alle andere facili­

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 15 Kijk op Sport in Bodegraven-Reeuwijk Fusie

teiten moeten gelijkwaardig worden verdeeld over beide locaties.

Eerste klasse

‘Maar dat is echt het enige. We zijn één club en de spelers in de teams werken voortref­ felijk samen, er is absoluut niets te merken van een cultuurverschil tussen Bodegravers en Reeuwijkers. Daarnaast zijn er ook leden uit Gouda, Haastrecht, Waarder en Boskoop. Door de fusie is de club duidelijk op een hoger niveau gekomen. Dat begon al meteen in het eerste jaar na de fusie. De eerste teams spelen allemaal in de eerste klasse.’

Twee locaties

‘We hockeyen in Reeuwijk en Bodegraven. Het indelen van de wedstrijden is wel een lastig punt. We hebben absoluut drie velden nodig, daarom wordt er op beide locaties getraind en gespeeld. Alle teams kunnen zowel ingedeeld worden voor het spelen in Reeuwijk als in Bodegraven. De allerjongste jeugd vormt hierop een uitzondering. Tot 10 jaar trainen en spelen ze voornamelijk in hun eigen woon­ plaats.’

‘De toekomst ziet er voor Hockey Club Reeu­ wijk Bodegraven prima uit’, zegt Gerrit­Jan

Ankoné tot slot. ‘We hebben een piramide­ model. De aanwas van heel veel jonge leden vormt de brede basis, langzaamaan wordt dat naar boven toe smaller. Naarmate de hockeyers ouder worden, vertrekken ze naar elders. Je weet dat je de leden tussen de 18 en de 25 verliest aan clubs als Rotterdam of Kampong, of ze gaan in een andere plaats studeren. Maar HCRB is en blijft een gezel­ lige familieclub waar op goed niveau wordt gehockeyd.’

Naschoolse BRAVO activiteiten groot succes

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 15 Kijk op Sport in Bodegraven-Reeuwijk Fusie

Maar liefst 1720 kinderen hebben het afgelopen halfjaar deelgenomen aan de activiteiten van BRAVO!. Dit naschoolse sport- en creatieve initiatief van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk mag dan ook succesvol worden genoemd. Waar in eerste instanties 70 activiteiten werden aangeboden, heeft het Evertshuis, als vormgever en uitvoerder van dit project, door de grote belangstelling dit jaar maar liefst 120 activiteiten gerealiseerd.

Na de zomervakantie start het Evertshuis weer met diverse sport­ en creatieve activiteiten. Nieuwe activiteiten zijn: stijldansen, bezoek de brandweer, maar ook vertrouwde activiteiten zijn weer opgenomen in het aanbod: theater­ les, tekenen en schilderen, kickboksen en vol­ leybal. Het hele aanbod wordt aangeboden in een kleurrijke folder die na de vakantie wordt verspreid. De nieuwe BRAVO staat boordevol

met leuke en leerzame activiteiten. Leuke activiteiten voor na schooltijd waarmee kin­ deren kennis kunnen maken met sport, kunst, cultuur, educatie en welzijn. Want daar staat Bravo voor; brede activiteiten voor ontwikke­ ling.

Om dit programma te realiseren is het Evertshuis altijd op zoek naar aanbieders van activiteiten. Verenigingen en organisa­

ties werken dan ook samen aan dit project. Dus als je als vereniging mee wil doen? Neem contact op met het Evertshuis. Meer informatie over BRAVO! Evertshuis: Rianne Hoogeveen, bravo@evertshuis, 0172­ 618484. Tijdelijk adres Evertshuis: Willem de Zwijgerstraat 9 in Bodegraven.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 15 Kijk op Sport in Bodegraven-Reeuwijk Fusie

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 16

ATLETIEK

ATLETIEK SPORTCLUB REEUWIJK
ATLETIEK SPORTCLUB REEUWIJK

Jaar van oprichting: 1958 Aantal leden: 180 Adres: Buitenomweg 1, Reeuwijk Inl.: sportclubreeuwijk.nl

Vrijwel alle onderdelen van de atletiek, diverse hardloopgroepen en Nordic Walking, komen bij Sportclub Reeuwijk aan bod voor pupillen, jeugd, senioren en masters op recreatief, wed­ strijd­, competitieniveau. De club heeft haar eigen clubkampioenschap­ pen. Daarnaast initieert zij jaarlijks de bekende Reeuwijkse Plassenloop en de Reeuwijk­ se Cross. Bekende naam binnen de club is hardloopster Tirza van der Wolf. Zij is derde geworden in het nationaal crosscircuit. Bij de regionale crosscompetities werden Robin de Haan (C­junior), Maimouna Barry (meisjes junioren C), Liesbeth Windhorst (vrouwen mas­ ters) en Dennis Kompier (mannen senioren) in hun categorie regiocrosskampioen. Sportclub Reeuwijk is een leuke vereniging waar recreatief sporten hand in gaat met de wedstrijdsport. Vakkundige trainers zorgen ervoor dat iedere sporter op zijn of haar eigen niveau het beste uit zichzelf haalt.

BADMINTON

BADMINTONVERENIGING SMASH

Jaar van oprichting: 1976 Aantal leden: 25 Locatie: Sporthal de Meerkoet, Buiten omweg 7, Reeuwijk Inl.: R. Van Geenen Tel: 0182 ­ 394 241

Badmintonvereniging Smash verzorgt voor mannen en vrouwen vanaf 20 jaar gezellige badmintonwedstrijden op recreatief niveau. Onderling worden er toernooien georgani­ seerd. De prijs en het succes zijn de gezellig­ heid van de vereniging evenals de saamhorig­ heid. Er wordt voor de gezelligheid gespeeld maar ook fanatiek om te willen winnen. Voor het komende seizoen is de vereniging op zoek naar nieuwe leden.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 16 ● ATLETIEK ATLETIEK SPORTCLUB REEUWIJK Jaar

BADMINTONVERENIGING

DRIEBRUGGEN

Jaar van oprichting: 1983 Aantal leden: 40­45 Locatie: Sporthal Custwijc, Laageind 1, Driebruggen Inl.: www.custwijc.nl/badmintonvereniging

Bij badmintonvereniging Driebruggen kan iedereen van 18 tot 80 jaar recreatief en op een gezellige manier en met een gemoedelijke sfeer badmintonnen. Er worden onderlinge toernooien georganiseerd waarbij het er soms fanatiek aan toe kan gaan om de strijd om de wisselbeker. Voor nieuwe leden staan de deuren open.

BBS BODEGRAVEN BADMINTON SAMEN

Jaar van oprichting: juni 2008 Aantal leden: 150 Locatie: Sporthal De Sporthoeve, Vromade 1, Bodegraven Inl.: www.bbsbodegraven.nl

Badmintonclub BBS ­ Bodegraven Badminton Samen is een gezellige vereniging die voor ieder wat wils biedt. Wil je alleen recreatief spelen of meer richting de wedstrijden. Alles is mogelijk. Vanaf 7 jaar kan men lid worden. Er is een actieve jeugd groep, een sportieve senioren groep, een zeer enthousiaste 55+ groep en een damesgroep. Ongeveer drie keer per jaar is er een toernooi voor alle leden. Ook zijn er mogelijkheden om andere toernooien buiten de vereniging te bezoeken. In compe­ titieverband is Team 1 vorig seizoen tweede geworden en het jeugdteam derde. Voor het volgende seizoen gaat BBS vooral op zoek naar jeugdspelers en wil zij badminton meer bekendheid geven. De vereniging organiseert ook nevenactivitei­ ten zoals een jaarfeest, avonden speed­bad­ minton en voor de jeugd een bezoek aan een attractiepark.

BASKETBAL

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 16 ● ATLETIEK ATLETIEK SPORTCLUB REEUWIJK Jaar

BASKETBALLVERENIGING POPEYE

Jaar van oprichting: 1975 Aantal leden: circa 30 Locatie: Sporthal De Sporthoeve, Vromade 1, Bodegraven Inl.: www.basketbal­bodegraven.nl

Basketballvereniging Popeye is een kleine, gezellige vereniging voor recreatief basketbal­ len, bestemd voor jeugd van 8­14 jaar en voor volwassenen, mannen en vrouwen tegen een bescheiden contributie en geen verplichtingen voor ouders. Incidenteel worden er toernooien gespeeld. De jeugdtrainer is tevens assistent trainer/coach van de U 14­1 van Rotterdam Basketball (landskampioen eredivisie).

BILJARTEN

REEUWIJKSE OUDEREN BILJART- VERENIGING (R.O.B.)

Jaar van oprichting: 1972 Aantal leden: 55 Locatie: De Reehorst, Treebord 19, 2811 EA Reeuwijk. Inl.: L.J. Ruppert 0182 ­ 393 747

De 55+ leden van de Reeuwijkse Ouderen Biljartvereniging spelen twee keer per jaar recreatief in de omgeving tegen andere oude­ renverenigingen, één keer thuis en één keer uit. Jaarlijks is er ook het ALBOREWA­toernooi in Woubrugge. Op de woensdagavonden is er de competitie libre of het driebandenspel. Hieraan doen 37 leden van de 55 leden mee. Alle leden zijn ingezetenen van Reeuwijk en ouder dan 55 +. De vereniging start het nieuwe seizoen met de ingebruikname van een nieuwe biljartzaal in De Reehorst.

DENKSPORT

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 16 ● ATLETIEK ATLETIEK SPORTCLUB REEUWIJK Jaar

DAMVERENIGING DEZ REEUWIJK

Jaar van oprichting: 1936 Aantal leden: 26 Locatie: Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk Inl.: www.dezreeuwijk.nl

Dammen is een sport die jong en oud boeit. De sport wordt in Reeuwijk al 77 jaar beoe­ fend. De gemiddelde leeftijd van de DEZ­leden ligt rond de 20 jaar. De kinderen komen op basisschoolleeftijd bij de club. Eenmaal gefas­ cineerd door het spel is het moeilijk meer om te stoppen. Jeugdleden starten met het spelen van eendagstoernooien. Op zo’n toernooi speel je al snel zes wedstrijden. Dat is fl ink vermoei­ end als je nog maar tien jaar bent. Heb je de smaak te pakken, dan probeer je zo ver moge­ lijk te komen in de toernooien waarin plaatsing voor NK’s kan worden afgedwongen. Natio­ naal kampioenen heeft DEZ Reeuwijk nog niet afgeleverd, maar sommigen waren er wel heel dicht bij! Er hebben wel plaatsgenoten deelge­ nomen aan Europees Kampioenschappen. Hoe ouder je wordt, hoe meer tijd je gaat verbruiken tijdens een damwedstrijd. De dam­ mers die in het tiental van DEZ uitkomen in de landelijke competitie hebben soms maar nét voldoende aan de totaal vijf uur die daarvoor gebruikt mag worden. Het komende sportsei­ zoen spelen de tientalleden in een grote regio om Reeuwijk heen. Ze rollen de mouwen op in wedstrijden tegen bijvoorbeeld Bennekom of Haarlem. Voor het komend seizoen heeft DEZ promotie naar de 1e klasse landelijke compe­ titie als ambitie. De actieve damvereniging organiseert vrijwel elk jaar een openlucht damevenement. Dit jaar vindt deze plaats op 31 augustus in Waddinx­ veen. Het jaarlijkse jeugddamtoernooi wordt gehouden op 12 oktober in zalencentrum De Brug.

SCHAAKCLUB BODEGRAVEN

Jaar van oprichting: 1932 Aantal leden: 36 Locatie: Dienstencentrum Rijngaarde, Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven Inl.: www.schaakclub­bodegraven.nl

Schaakclub Bodegraven is een bloeiende schaakvereniging voor jeugd en volwassenen. Er wordt gespeeld in wedstrijdverband en op

recreatief niveau. In circa 32 wedstrijden wordt er jaarlijks gestreden om het kampioenschap van Bodegraven. Behalve deze interne compe­ titie wordt er jaarlijks een rapid­schaakkampi­ oenschap voor de leden georganiseerd, waarbij de spelers slechts 20 minuten bedenktijd per persoon voor een volledige partij hebben. Half juni wordt ter afsluiting van het schaakseizoen nog een snelschaakkampioenschap gehouden, waarbij gespeeld wordt in een nog sneller speeltempo: 10 minuten per persoon per partij. Schaakclub Bodegraven komt met twee teams uit in de externe competitie van de Leidse Schaakbond, waarin wordt gespeeld tegen teams van andere verenigingen uit de regio Leiden. Verder wordt er ieder jaar een mas­ sakamp gespeeld tegen Woerden, waar alle schakers uit Bodegraven en Reeuwijk – ook niet­ leden­ aan deelnemen. Het eerste team is vorig seizoen kampioen geworden van de tweede klasse B van de Leidse Schaakbond en is gepromoveerd naar de eerste klasse. Hoewel voor veel leden de gezelligheid op de wekelijkse schaakavond voorop staat, is het prestatie­element bepaald niet afwezig. De vereniging heeft momenteel 36 leden, waar­ van 13 jeugdleden en 23 seniorleden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Er wordt iedere maandagavond gespeeld in de grote zaal van Rijngaarde.

FITNESS

FTZM (FITNESS TRAINING ZATER- DAGMORGEN)

Jaar van oprichting: 1963 Aantal leden: 20 Locatie: Sporthal de Meerkoet, Reeuwijk Website: geen

Op zaterdagmorgen van 9.00 ­10.30 uur (medio september tot eind april) kunnen mannen van 40+ t/m plm. 80 jaar terecht in Sporthal de Meerkoet voor conditietraining, afgewisseld met spel en circuittraining. De training is afgestemd op elk niveau en wordt afgewisseld met volleybal, basketbal, badmin­ ton en/of recreatief zaalhockey. Voor mannen uit de regio, dus ook uit Gouda en Bodegraven, die vriendschappelijk maar vooral ook serieus aan hun conditie willen werken onder deskun­ dige leiding.

Het complete overzicht van sportclubs en - verenigingen vindt u op www.bodegraven-reeuwijk. smartmap.nl. Klik op ‘Adressen’ en dan ‘Sport’.

Vind jij dammen leuk?

kampioen!

kampioen!

Word jeugdlid van DEZ Reeuwijk en leer nog beter dammen. Je leert er damtrucs en natuurlijk spelen we veel wedstrijden. De jeugdclub (6-12 jaar) is er elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in Zalencentrum De Brug. Ervaren spelers dammen vanaf 20.00 uur.

Je mag zonder afspraak langskomen. De eerste twee damlessen zijn gratis.

Bel voor informatie naar Hans via 0182-393275 of kijk op

Bel voor informatie naar Hans via 0182-393275 of kijk op

www.dezreeuwijk.nl

Kijk op de Zomer

21 augustus 2013 - pagina 17

Sporten en bewegen in gemeente Bodegraven Reeuwijk

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 17 Sporten en bewegen in gemeente Bodegraven
Bodegraven-Reeuwijk is een zeer sportieve gemeente. Er zijn voor u meer dan 50 organisaties zoals sportverenigingen,
Bodegraven-Reeuwijk is een zeer sportieve gemeente. Er zijn voor u
meer dan 50 organisaties zoals sportverenigingen, maatschappelijke
organisaties die beweegactiviteiten organiseren, commerciële
sportaanbieders en er is BRAVO!. Daarnaast zijn er tal van mogelijk-
heden voor beweging en recreatie in onze waterrijke omgeving.
Beweging kan gezondheidsproblemen helpen voorkomen. Ook verbindt het
mensen met elkaar. Sportdeelname kan hiernaast maatschappelijke problemen
zoals eenzaamheid voorkomen. Daarom staat sport hoog op de gemeentelijke
agenda. De gemeente ziet kansen op dit beleidsterrein, zoals de buurtsport­
coaches. Een buurtsportcoach werkt bij een sport­ of beweegaanbieder en binnen
een andere sector, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, kinderopvang,
welzijnswerk, cultuur. Hij of zij brengt meer mensen in beweging en legt
verbindingen tussen sport en bewegen en andere sectoren. Aan de andere
kant zien we ook dat sportvoorzieningen het met minder budget moeten doen
door bezuinigingen. Binnen deze ontwikkelingen nemen sportverenigingen een
speciale rol in. De gemeente werkt graag met hen samen en benut hun ervaring
en deskundigheid voor de uitwerking van beleid. We zijn dankbaar voor hun input
via bijvoorbeeld de Sportcafé­bijeenkomsten.
De gemeente denkt graag mee met al uw initiatieven en steunt deze waar
mogelijk van harte. Vrijwilligers zijn daarbij van onschatbare waarde en hard
nodig. We hebben enorme waardering voor alle vrijwilligers die zich inzetten om
sport en bewegen in onze gemeente mogelijk te maken.
Wethouder Wendy Verkleij

GYMNASTIEK

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 17 Sporten en bewegen in gemeente Bodegraven

CHR. GYMNASTIEKVERENIGING ‘DOOR OEFENING STERK’ (DOS)

Jaar van oprichting: 1909 Aantal leden: 170 Inl.: www.dosbodegraven.nl

Gymnastiekvereniging DOS verzorgt Peuter­ pret, Kleutergym Recreatieve gymnastiek, Turnen, Springgroep, Baltiek (combinatie gymnastiek en balspelen), Gymfi t (extra) voor de doelgroepen peuters, kleuters, jongens en meisjes van groep 3 t/m 8 van de basisschool, aspiranten 12 t/m 17, 18+, 30+ en 55+ zowel mannen als vrouwen. Ook wordt er G­gym georganiseerd, aangepast sporten voor kin­ deren van 6 t/m 15 jaar met een fysieke of mentale beperking en Gymfi t (extra) gym voor 30+ en 55+. Bewegen voor iedereen, op elk niveau in een ontspannen sfeer. Naast recreatieve gym, is de vereniging jaar­ lijks ook actief bij regionale springwedstrijden, turn­ en fundagen en onderlinge wedstrijden. Elk jaar worden er diverse individuele medail­ les behaald. Naast de reguliere lessen worden er andere activiteiten als jeugdavonden, strandwandelen en bowling georganiseerd. Verenigingsbrede activiteiten zijn: Sinterklaasfeest, Groot Gym­ feest, Clubdag en Jeugdkamp. DOS zet zich in om zoveel mogelijk kinderen en volwassenen aan het bewegen krijgen en dat doen zij al meer dan 100 jaar.

NIVO GYM- EN TRIMVERENIGING

Jaar van oprichting: 1946 Aantal leden: 70 Locatie: Burg. Bruntstraat 20, Nieuwerbrug Inl.: Monique Heus 0348 – 688 219

Gezellige, dorpse gymvereniging waar ieder­ een welkom is. De vereniging biedt gymnastiek en streetdance voor kinderen en een trimgroep voor dames. Naast de reguliere lessen worden er elk jaar verschillende activiteiten voor de leden georganiseerd zoals een kamp of een uitje naar een speelparadijs.

HOCKEY

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 17 Sporten en bewegen in gemeente Bodegraven

HCRB (HOCKEY CLUB REEUWIJK BODEGRAVEN)

Jaar van oprichting: 2010 Aantal leden: 650 Locatie: Reeuwijkse Houtwal 1, Reeuwijk en Grutto 113, Bodegraven Inl.: www.HCRB.nl

Bij Hockey Club Reeuwijk Bodegraven zijn jongens en meisjes vanaf 5 jaar welkom om kennis te maken met veld­ en zaalhockey. Voor de dames en heren zijn er competitie­teams of trimhockey (alle niveaus). Er wordt competitie gespeeld van eerste klasse tot recreatief. Het seizoen wordt altijd gestart met het Volvo Hooftman HCRB­Familietoernooi en voor

de jongste jeugd vindt er in het voorjaar een onderling Lentetoernooi plaats. Ieder jaar worden er verschillende teams kampioen. We kennen Herfst­kampioenen, Zaal­kampioenen en Veld­kampioenen. De activiteiten van HCRB vinden plaats op twee locaties, waarbij de locatie in de Reeu­ wijkse Hout als hoofdlocatie en de locatie in Bodegraven als sublocatie wordt gebruikt. HCRB beschikt over drie kunstgrasvelden, twee in Reeuwijk en een in Bodegraven. De 650 leden zijn niet alleen afkomstig uit Bodegraven en Reeuwijk, maar ook uit Gouda, Haastrecht, Waarder, Driebruggen, Nieuwerbrug en Bos­ koop. Waarom? Omdat HCRB een gezellige familieclub is waar ook op goed niveau gehoc­ keyd wordt. Voor de jeugd worden diverse activiteiten geor­ ganiseerd zoals bijvoorbeeld een hockeykamp in de herfstvakantie en feestelijke trainingen rond Sinterklaas en Kerst. Regelmatig worden de trainingen op vrijdagavond afgesloten met een hapje en een drankje. HCRB heeft een grote groep trimhockeyers. Dit zijn senioren die wekelijks trainen om conditie en techniek op peil te houden, maar die niet wekelijks een wedstrijd kunnen of willen spelen. HCRB beschikt over een jeugdbestuur dat activiteiten en feesten voor de jeugdleden organiseert. Ook wordt regelmatig thuiswedstrijden op zon­ dag een the­dansant georganiseerd. Jaarlijks worden de vrijwilligers van de vereniging middels een diner door het bestuur bedankt voor hun inzet.

Het complete overzicht van sportclubs en - verenigingen vindt u op www.bodegraven-reeuwijk. smartmap.nl. Klik op ‘Adressen’ en dan ‘Sport’.

JEU DE BOULES

JEU DE BOULESVERENIGING OSB Jaar van oprichting: 2002 Aantal leden: 90 en 10 donateurs Locatie: Groene
JEU DE BOULESVERENIGING OSB
Jaar van oprichting:
2002
Aantal leden: 90 en 10 donateurs
Locatie: Groene Zoom 4, Bodegraven
Inl.: www.osbbodegraven.nl

OSB verzorgt Jeu de Boules (Petanque). Het is een hele sociale vereniging die vooral pro­ beert om iedere bouler van jong tot oud het naar de zin te maken op recreatief niveau en in wedstrijdverband. De jongste speler is 9 jaar en de oudste is 83 jaar. Het op één na jongste lid is 12 jaar en is doorgedrongen tot de Nederlandse Jeugd selectie van de NJBB en speelt ook al internationale toernooien. Er zijn al veel prijzen in competitieverband behaald in de afdeling 09 van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. De vereniging organiseert interne toernooien. Vooral het Kerstkoppel en Don van der Meer toernooi slaan erg aan. Vier grote toernooien onder auspiciën van de NJBB zijn het Tosti­, Tussendoor­, Promotie­ en het Najaarsmarkt Kaastoernooi. Ook het jaarlijkse bedrijventoernooi in de zustertuin, waar mini­ maal 70 bedrijven aan meedoen, en zo’n 300 boulers in de weer zijn, is erg populair. Voor komend seizoen wil OBS een boulo drome inclusief kantine bouwen en daarmee tien binnen en 32 buitenbanen aan leggen waar­ mee ook competitiewedstrijden thuis kunnen worden gespeeld. Men kan kennismaken op maandag en donderdagavond vanaf 19:00 uur en woensdag en zaterdagmiddag vanaf 13:30 uur. Interne toernooien beginnen op zaterdag om 13:00 uur.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 18

Topcoach Robin van Galen

Plezier in het spel is het belangrijkst

In deze sportbijlage mag de bekende Reeuwijker Robin van Galen niet ontbreken. Als waterpolocoach behaalde hij tijdens de Olympische Spelen van Peking (2008) goud met het Nederlandse damesteam, een gigantische prestatie die nationaal en internationaal veel waardering oogstte. Voor zijn goede werk werd Van Galen in 2008 beloond met de titel ‘sportcoach van het jaar.’

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 18 Topcoach Robin van Galen ” Plezier
NAJAARS-ACTIE 1 september t/m 30 september 2013 ➨ Bij inschrijving : ➨ ✸ ✸ 1. Maand
NAJAARS-ACTIE 1 september t/m 30 september 2013 ➨ Bij inschrijving : ➨ ✸ ✸ 1. Maand

NAJAARS-ACTIE

1 september t/m 30 september 2013

Bij inschrijving:

1. Maand extra gratis sporten

(geldt voor halfjaar- en jaarabonnementen)

2. Geen inschrijfgeld

3. Presentje

Doe mee met onze “buiten-groepslessen”

Xco-walking en running

NAJAARS-ACTIE 1 september t/m 30 september 2013 ➨ Bij inschrijving : ➨ ✸ ✸ 1. Maand

Met ingang van half september

NAJAARS-ACTIE 1 september t/m 30 september 2013 ➨ Bij inschrijving : ➨ ✸ ✸ 1. Maand

Antoinette en Mark

Duurtraining (o.a. training voor de “10 van boreft”)

Nieuw buitensportabonnement, zie de website!

Kom langs, doe mee en ervaar…! Een kopje koffi e of thee staat voor u klaar.

N-Joy Sportcentrale

Margrietstraat 1 2411 VV Bodegraven

Telefoon: 0172-619032 E-mail: info@n-joysportcentre.nl www.n-joysportcentre.nl

Robin sport zelf ook nog maar speelt zelf geen waterpolo meer. “Ik raakte op jonge leeftijd ernstig geblesseerd aan mijn schouder en kon daardoor Olympische roem als speler snel vergeten. ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’ sprak ooit een bekende collega­coach en die uitspraak ging ook voor mij op. Ik merkte dat ik talent had voor het coachen en training geven. In 1988 begon ik mijn carrière als jeugdtrai­ ner in Rotterdam, niet wetende dat ik twintig jaar later het absolute hoogtepunt uit mijn loopbaan en dat uit de vaderlandse water­ pologeschiedenis zou meemaken als coach. Ik bleef zelf daarnaast altijd wel veel zwemmen en waterpoloën. Ik ben daar defi nitief mee gestopt toen ik 34 werd. Ik doe nu nog aan hardlopen, fi tnessen en zwem tweemaal per week.”

Momenteel traint Van Galen de waterpoloërs van UZSC in Utrecht. Daarnaast geeft hij ook veel presentaties, lezingen en workshops in het gehele land. “Het leukste van coachen vind ik dat je, door goed te coachen, een team kan aanzetten tot goede resultaten. Het doel is uiteindelijk om het beste uit de spelers te halen, dat ze met plezier sporten en daardoor winnen. Maar dat lukt niet altijd. Soms is bijvoorbeeld de tegenstander gewoon beter en moet je het verlies accepteren. Je hebt tenslot­ te nooit garantie op succes.”

In onze gemeente zijn veel vaders en moe­ ders die als amateurcoach op hun vrije dag en met de beste bedoelingen het team van een van hun eigen kinderen coachen. Coachen is

niet eenvoudig daarom heeft Robin speciaal voor hen in deze ‘kijk op de Zomer’ een lijst opgesteld met de tien belangrijkste tips voor

coaches:

1: Houd plezier in het spel.

Je moet ervan uitgaan dat iedereen gaat spor­ ten omdat hij of zij het leuk vindt. Houd dat in je achterhoofd: Je mag fanatiek zijn en willen winnen maar zorg dat iedereen plezier heeft in het spel.

2: Coach positief.

Focus niet op de minpunten want er gaat vast ook heel veel goed. Stel tegenover één punt van kritiek, twee complimenten. Dat werkt niet alleen bij kinderen goed maar ook bij volwas­ senen. “Niemand vindt het leuk om kritiek te krijgen” hoor je vaak. Het ligt er ook aan hoe de kritiek wordt geuit. Kritiek hoeft niet per defi nitie negatief te zijn. Sterker nog, als je

iemand kritiek geeft, dan moet je er eigenlijk vanuit gaan dat het de intentie van degene is om je beter te maken.

3: Bespreek per wedstrijd drie belang- rijke punten waaraan je wilt werken.

Uit onderzoek is gebleken dat spelers van een bespreking hooguit drie punten blijven ont­ houden. Houdt daarom een bespreking voor de wedstrijd kort en bondig, beperk je tot de prioriteiten en kom tijdens de time­out of rust nog eens op de punten terug.

4: Wees eerlijk, wees jezelf en sta open voor een ander.

Sta open voor feedback, zelfs ook van de kinderen.

5: Maak het team medeverantwoor- delijk.

Zorg dat ze allemaal het zelfde doel hebben; herfstkampioen worden, of een klasse hoger willen spelen maar …

6: Stel realistische doelen en confron- teer jezelf en het team daar regel- matig mee.

Niet elk team heeft het tenslotte in zich om olympisch kampioen te worden!

7: Ontwikkel jezelf en elkaar voort- durend.

Zelfkritiek en zelfkennis is onontbeerlijk bij de coach maar ook bij zijn spelers. Spreekt voor zich.

8: Werk grensverleggend, de lat moet elke periode (een paar maanden) steeds hoger.

Ook kinderen zijn hier gevoelig voor.

9: Geef genoeg tijd voor herstel en ontspanning.

Overdrijf het niet maar zorg anderzijds er ook voor dat ze uitgerust naar de wedstrijd komen en niet moe aankomen omdat ze bijvoorbeeld ‘the Voice’ nog mochten afkijken of tot laat zijn gaan stappen de avond voor de wedstrijd.

10: Zorg ervoor dat iedereen z’n rol en de daarbij behorende taken kent, accepteert en ook uitvoert.

Voor meer info over training en coaching:

www.robinvangalen.nl

GARANTIE OP SCHOON! U kent dat wel … U g aat naar de wa sst r
GARANTIE OP
SCHOON!
U kent dat wel …
U g aat naar de wa sst r aat
Ervaar het zelf.
Tegen inlevering
van deze bon ont-
vangt u
50% korting
voor een
schone
op ons
auto.
polishpakket!
geldig t/m 30 september
er uit …
Komt ‘ie
… zijn de vel gen niet schoon,
z it t en er nog op.
de
vogelpoep
en de
vliegenre sten
C ar Wa shCenter G ouda
g ebeur t dit
Bij
niet !
Daar wordt de auto nog
wèl
handmat ig voorgereinigd,
gecont roleerd en
nagedroogd.

Car Wash Center Gouda Nieuwe Gouwe o.z. 13d, 2801 SB Gouda, 0182-698583, www.carwashgouda.nl Car Wash Scheveningen Zwolsestraat 424, 2587 VK Scheveningen, www.carwashscheveningen.nl

Kijk op de Zomer

21 augustus 2013 - pagina 19

KORFBAL

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 19 ● KORFBAL AKV VRIENDENSCHAAR Jaar van

AKV VRIENDENSCHAAR

Jaar van oprichting: 19 juni 1965 Aantal leden: momenteel 265 (juli 2013) Locatie: Groene Zoom 4, 2411 SL Bodegra­ ven (veld) en sporthal ‘De Sporthoeve’ (zaal). Inl.: www.akv­vriendenschaar.nl

Korfbal bij AKV is voor alle leeftijdscategorieën (vanaf 5 jaar t/m recreanten ­ de oudste recre­ anten zijn eind zestigers). Korfbal is de enige gemengde teamsport dus: mannen én vrou­ wen! Ook G­sporters en 55­plussers komen aan hun trekken bij AKV! Onze 55+ speelt ook met jonger dan 55, recreatief en in wedstrijd­ verband. Behaalde successen en prijzen zijn niveau selectie 2e klasse landelijk en afgelopen seizoen unieke deelname van onze C1­ jeugd aan het Nederlands Kampioenschap. Korfbal is een echte familiesport, gezellige sfeer, veel nevenactiviteiten voor de jeugd. Hoogtepunt van het jaar is het jeugdkamp tij­ dens Pinksteren (ca. 90 kinderen + 30 leiding). Maandelijks zijn er jeugdavonden. Ook kent AKV een jaarlijks laddertoernooi, welpen­ maand, schoolkorfbaltoernooi, feest avonden, vrijwilligersavond en een Club van 100. Voor het komend seizoen treedt er een nieuwe hoofdtrainer aan.

PRIKSLEEËN

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 19 ● KORFBAL AKV VRIENDENSCHAAR Jaar van

PRIKSLEECLUB OUD-HOLLAND

Jaar van oprichting: 1985 Aantal leden: 250 Locatie: Op de Breevaart t.h.v. Rabobank Inl.: 06 53798693

Priksleeclub ‘Oud Holland’ organiseert voor iedereen bij sterk ijs priksleewedstrijden en plassentochten. Ook worden clubkampioen­ schappen met wisselbekers gehouden en wordt er aan het Nederlands Kampioenschap

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 19 ● KORFBAL AKV VRIENDENSCHAAR Jaar van

deelgenomen. Deze worden bij een strenge winter gehouden in onder andere Groningen, Alkmaar of Warmerhuizen. De ledenvergadering is altijd aan het einde van het seizoen in maart en om de club actief te houden wordt er in november ook een con­ tactavond georganiseerd.

ROEIEN

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 19 ● KORFBAL AKV VRIENDENSCHAAR Jaar van

ROEIVERENIGING RIJNREES

Jaar van oprichting: 2002 Aantal leden: 80 Locatie: De boten liggen van circa april tot en met oktober in de Oude Rijn afgemeerd (ter hoogte van Zuidzijde 47). Inl.: www.rijnrees.nl

Vereniging Rijnrees organiseert roei­evene­ menten langs de Oude Rijn: een milieuvriende­ lijk, sportief gebeuren, als recreatieve prestatie. Samen met verschillende roeiteams worden er jaarlijks wedstrijden gehouden langs deze rivier. Geroeid wordt er met achtpersoons klassieke, stalen, vergrote boten. De roeiteams bestaan uit tien mannen of vrouwen. Zij oefenen in de zomerperiode. Naast het roeien worden er diverse andere activiteiten voor de leden georganiseerd zoals een maandelijkse borrel, nieuwjaarsreceptie, stadswandelingen en workshops.

SCHAATSEN

IJSCLUB WILHELMINA-CATRIEN

Jaar van oprichting: 1901 Aantal leden:135 gezinnen Locatie: Reeuwijkse plassen Inl.: Frans van Holst fransvanholst@hetnet.nl

Bij IJsclub Wilhelmina­Catrien worden bij natuurijs toertochten georganiseerd voor jong en oud op recreatief niveau.

SPORTVERENIGING

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 19 ● KORFBAL AKV VRIENDENSCHAAR Jaar van

REFLEX REEUWIJK

Jaar van oprichting: 1968 Aantal leden: 500 Locatie: Sporthal De Meerkoet, Reeuwijk Inl.: www.reflexreeuwijk.nl

Reflex Reeuwijk is een gezellige vereniging, waar iedereen op zijn of haar eigen niveau uit de voeten kan op het gebied van peutergym, turnen en (jazz)dans. De vereniging staat open voor jeugd en volwassenen, jongens en meis­ jes, mannen en vrouwen op recreatief niveau als in wedstrijdverband. Er zijn hoge klasserin­ gen bereikt bij diverse turn­ en danscompeti­ ties, zowel regionaal als landelijk. Bij Reflex Reeuwijk kan iedereen die wil spor­ ten terecht, op zijn of haar eigen niveau.

TAFELTENNIS

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 19 ● KORFBAL AKV VRIENDENSCHAAR Jaar van

TAFELTENNISVERENIGING

REEUWIJK

Jaar van oprichting: 1977 Aantal leden: 25 Locatie: Overtoom 8a, gymzaal Reeuwijk­Dorp Inl.: www.ttvreeuwijk.nl

In de gymzaal te Reeuwijk­Dorp kan men in wedstrijdverband en recreatief tafeltennissen. Zowel jeugd als volwassenen (mannen en vrouwen) kunnen hier terecht. Ook G­sporters, gehandicapten en 55­plussers zijn van harte welkom. Het komend seizoen worden er extra trainingen op ieder niveau georganiseerd. Er zijn diverse toernooien zoals clubkampioen­ schappen, recreatieve toernooien, vriendschap­ pelijke toernooien met andere tafeltennisclubs en toernooien op wedstrijdniveau. Karakteris­ tiek voor de vereniging is de saamhorigheid, het respect hebben voor elkaar, kleinschalig­ heid en het laagdrempelig zijn. De vereniging organiseert jaarlijks een bedrijventoernooi, de drakenbootrace tijdens Bruisend Reeuwijk en een BBQ. Ook zet de vereniging zich in voor Alpe d’Huzes, een Nederlands wielerevenement waarbij de Franse alpencol Alpe d’Huez een aantal malen achter elkaar beklommen wordt, om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

TENNIS

TENNISVERENIGING SLAGWAARDIG (TVSW)

Jaar van oprichting: 1972 Aantal leden: 170 Locatie: Mr. P. van Vollenhovenstraat 16, Waarder Inl.: www.tvsw.nl

Tennisvereniging Slagwaardig is een kleine, maar actieve vereniging midden in het Groene Hart. Sportiviteit in gedrag op en buiten de baan staan, tezamen met gezelligheid, hoog in het vaandel. Vanaf 1996 is de vereniging aan een duidelijke en structurele opmars begonnen die zich heeft vertaald in een jarenlange groei van leden, grotendeels afkomstig uit Waarder en Driebruggen. Er wordt vanaf 2007 gespeeld op drie verlichte French Court banen. Nage­ praat wordt er in een uiterst knus clubhuis dat in eigen beheer wordt geëxploiteerd. Tennis­ vereniging Slagwaardig heeft een groep zeer enthousiaste sponsoren uit de regio, waardoor de vereniging gezond en onafhankelijk kan blijven doorgroeien. Mannen en vrouwen, jeugd en volwassenen kunnen bij Slagwaardig terecht op recreatief niveau en in wedstrijd­ verband. Algemeen wordt aangegeven dat de vereni­ ging een belangrijke sport­ en sociale functie voor Waarder/Driebruggen vervult. Het jaarlijks georganiseerde ‘Culinair Open’ staat in de wijde omtrek bekend als het gezelligste Open Toernooi van Midden Nederland, met onbetwist het lekkerste eten (door de leden be­ reid en geserveerd). De sociale functie van de vereniging bleek weer toen in 2008, tijdens het 900­jarig bestaan van het dorp, de tennisbaan voor de Waarderse jeugd werd omgetoverd in een schaatsbaan. In 2012 heeft de vereniging haar 40­jarig jubileum groots gevierd.

TRIATHLON

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 19 ● KORFBAL AKV VRIENDENSCHAAR Jaar van

TRIATHLON TEAM BODEGRAVEN (TTB)

Jaar van oprichting: 1987 Aantal leden: 100 Locatie: geen vaste locatie Inl.: www.ttb­bodegraven.nl

Triathlon Team Bodegraven is een gezellige club waar iedereen op zijn eigen niveau bezig kan zijn met lopen – fietsen – zwemmen. De vereniging is een mix van jong volwassenen tot ouderen. Bij TTB gaan plezier en presteren hand in hand. Naast de trainingen is binnen TTB ook het sociale aspect zeer belangrijk. Om deze reden organiseert TTB jaarlijks een groot aantal evenementen zoals een zwemloop, de nieuwjaarsduik in de surfplas, trainingsweek­ enden, BBQ en kaderactiviteiten. Met enige regelmaat worden er successen geboekt met kampioenschappen in de diverse leeftijdscate­ gorieën. TTB is aangesloten bij de Nederlandse Triathlon Bond.

TURNEN

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 19 ● KORFBAL AKV VRIENDENSCHAAR Jaar van

TURN- EN DANSVERENIGING HERES

Jaar van oprichting: januari 1991 Aantal leden: 400 Locatie: Doortocht 20 (nieuwe danslocatie), Sportcentrum ‘De Kuil’, Sporthal “de Sport­ hoeve”. Inl: www.heresbodegraven.nl

Turn­ en Dansvereniging Heres verzorgt turn­ en danslessen voor peuters, kleuters, jeugd en volwassenen op selectie en recreatief niveau. Jaarlijks zijn er terugkerende clubkampioen­ schappen, springwedstrijden en turn­ en fun­ dagen, turncompetitie en individuele wedstrij­ den bij de turnafdeling. Bij de dansafdeling wordt er meegedaan aan demogyjada en danswedstrijden. Zowel de turnteams alsook de dansgroepen behalen hoge resultaten op regionaal en landelijk niveau. De vereniging wordt bestuurd door vrijwilli­ gers die zich enorm inzetten voor de leden. Omlijstende activiteiten door de vereniging zijn zwemmen, speurtocht, naar de turnhal in Alphen a/d Rijn, tumblingbaanspringen. Ook staan de Sinterklaasviering en de optocht Najaarsmarkt als activiteit op de agenda. Komend seizoen starten de lessen van de afde­ ling dans, BBB en steps vanaf een nieuw eigen clubgebouw op de Doortocht.

Het complete overzicht van sportclubs en - verenigingen vindt u op www.bodegraven-reeuwijk. smartmap.nl. Klik op ‘Adressen’ en dan ‘Sport’.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 20

VOETBAL

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 20 ● VOETBAL VOETBALVERENIGING RVC ‘33 Jaar

VOETBALVERENIGING RVC ‘33

Jaar van oprichting: 1933 Aantal leden: 600 Locatie: Kaagplein 15, Reeuwijk Inl.: www.rvc33.nl

RVC’33 is er voor iedereen die van voetbal houdt. De vereniging kent jeugd­, dames­ en herenteams; recreatief maar ook in wedstrijd­ verband. Ook zijn er zaalteams. De vereniging neemt deel aan diverse toernooien, met name die van jeugdvoetbal. Het afgelopen seizoen is A1 kampioen geworden en hebben zij de KNVB­beker gewonnen, heren 1 is via de nacompetitie gepromoveerd naar de 3e klasse. Veteranen 1 is kampioen geworden. Verder zijn er jeugdkampioenschappen gevierd en is het seizoen in stijl afgesloten met de jaarlijks terugkerende familiedagen. De vereniging heeft de beschikking over twee wedstrijdvelden, één van gras en één van kunstgras, en een kunstgras­(trainings)veld. Tevens zijn er acht kleedlokalen en is er een sfeervolle kantine. RVC’33 besteedt veel aandacht aan het voetbaltechnische gedeelte. Maar ook activi­ teiten buiten het voetbal om krijgen de volle aandacht. De familiedagen, klaverjassen, RVC­Awards, Olympiade, 4 tegen 4­toernooi­ en, apres­ski toernooi, een dagje Drievliet en soos­avonden zijn maar een kleine greep uit de activiteiten die voor de (jeugd)leden worden georganiseerd. RVC ‘33is een vereniging met een groot social karakter binnen Reeuwijk Dorp en aangren­ zende gemeenten. Een aanzienlijk deel van de leden en hun ouders verrichten vrijwilligers­ werk binnen de vereniging,. RVC heeft ook plaats voor het volgen van maatschappelijke stages voor schoolgaanden en opleidingstrajec­ ten voor trainers en scheidsrechters.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 20 ● VOETBAL VOETBALVERENIGING RVC ‘33 Jaar

VOETBALVERENIGING ESTO

Jaar van oprichting: 1936 Aantal leden: ca. 650 Locatie: Kievitsheuvel 1, Bodegraven Inl.: www.esto.nl

Bij voetbalvereniging ESTO uit Bodegraven is aandacht voor prestatiegericht en recreatief voetbal. De vereniging heeft een bloeiende jeugdafdeling en biedt plaats aan actieve en passieve leden. ESTO draait op inzet van vrij­ willigers binnen alle geledingen. Vanaf de kleuterleeftijd pupillen, junioren en senioren, zowel voor jongens, meisjes en mannen, kan men bij ESTO terecht. Het eerste elftal speelt 3e klas KNVB, het 2e en 3e pres­ tatief als selectieteams in de reserve 2e en 4e klasse. De opvolgende 5 teams (4 tot en met 8) spelen recreatief in KNVB competitieverband. Ook is er recreatief voetbal voor senioren buiten de competitie. Elk jaar zijn er diverse toernooien, t.w. tweedaags voetbaltoernooi voor stan­ daardteams (augustus), Zwaluwentoernooi (jeugdteams) in september en voorjaarstoer­ nooien voor jeugd. Omlijstende activiteiten door de vereniging zijn o.a.: klaverjassen, jeugdolympiade, sinter­ klaasviering en darttoernooi. Voor het komend seizoen wordt de Champions Leage (interne competitie voor 6­jarigen) ingevoerd en breidt het aantal seniorenteams uit. De vereniging biedt mogelijkheden om onder andere de opleidingen scheidsrechter en/of trainer te volgen.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 20 ● VOETBAL VOETBALVERENIGING RVC ‘33 Jaar

VOETBALVERENIGING DE RIJNSTREEK

Jaar van oprichting: 1948 Aantal leden: 190 Locatie: Weijpoort 24A, 2415 BW, Nieuwerbrug aan den Rijn Inl.: www.vvderijnstreek.nl

VV De Rijnstreek staat open voor alle doel­ groepen. Op dit moment zijn er jeugd, senioren, veteranen en meisjes actief. Het 1ste speelt competitief en de overige teams spelen recreatief met een gezonde dosis competitie­ drang. Er worden diverse toernooien georga­ niseerd t.w. het Teun Aantjes Jeugdtoernooi (meimaand), bedrijventoernooi (Hemelvaarts­ dag), boardingtoernooi (laatste zaterdag van mei) en het Peter Quak Veteranentoernooi (meimaand). Er zijn diverse successen geboekt, zoals: Pro­ motie naar 4e klasse Goudse Bond (seizoen 1963/1964), promotie naar 4e klasse (seizoen 1991/1992), sportploeg van het jaar (seizoen 1991/1992), behalen nacompetitie voor promotie naar 4e klasse (seizoen 2008/2009), na het opheffen van de 5e klasse, alsnog promotie. VV De Rijnstreek is nog een echte hechte dorpsclub. De leden komen eigenlijk uitslui­ tend uit Nieuwerbrug, maar we staan open voor leden van buiten Nieuwerbrug. Bij VV De Rijnstreek wordt iedereen op waarde geschat en staat plezier in de sport voorop. Het is een kleine ons kent ons club waar iedereen op een gemoedelijke manier met elkaar omgaat. Buiten het voetbal om richt de Rijnstreek zich op de ouderen door het organiseren van een tweewekelijkse klaverjasavond. Ook organi­ seert zij elk seizoen een feestavond voor haar leden en vrijwilligers. Andere activiteiten zijn paintballen, BBQ, bowlingavond enz. Daar­ naast is er elk seizoen in het pinksterweekend een jeugdkamp voor alle jeugdleden t/m 14 jaar. De oudere jeugd gaat jaarlijks naar een Internationaal Voetbaltoernooi.

Op de vrijdag is er een praktijkschool uit Woerden op het terrein aanwezig om daar hun onderwijs in onderhoud van een vereni­ ging te doen. Deze jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar voeren hun taken uit die zij van de school krijgen. Dit word allemaal onder begeleiding van hun docenten gedaan. De maatschappelijke invulling van de Rijnstreek is erg groot in het dorp. Het merendeel van de jongens van de basisschool zijn lid van de vereniging en ook een aantal meiden heeft de weg naar de club gevonden. Dat houd in dat, naast de basisschool, VV De Rijnstreek erg belangrijk is voor de sociale cohesie in het dorp. Vrijwel alle lagen van de bevolking van Nieuwerbrug zijn vertegenwoordigd op de Rijnstreek. Ook voor de jeugd die inmid­ dels op het voortgezet onderwijs zitten is de Rijnstreek een ontmoetingsplaats geworden. De seniorenafdeling wordt in de Rijnstreek als een ontspanningsplaats gezien. Een plek waar iedereen na een drukke werkweek even bij kan komen en kan ontspannen met zijn vrienden. De Rijnstreek probeert dan ook een aangena­ me plek te zijn waar vooral veel mag en weinig moet. Dit bind de leden ook meer aan de club. Het is een kleinschalige gemeenschap wat er voor elkaar moet zijn. Voor komend seizoen is er een nieuwe hoofd­ trainer aangesteld, Frans de Heij. Ook beschikt VV De Rijnstreek het nieuwe seizoen over een A1. Een wens die al meerdere jaren wordt uit­ gesproken om het gat tussen jeugd en selectie natuurlijker te overbruggen. Het bestuur krijgt ook een nieuwe samenstelling. Ernst Olivier wordt de nieuwe voorzitter en ook zal er een verjonging van het bestuur volgen.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 20 ● VOETBAL VOETBALVERENIGING RVC ‘33 Jaar

ROHDA’76

Jaar van oprichting: 1976 Aantal leden: ca. 500 Inl.: www.rohda76.nl

Rohda ’76 wil een gezellige en sociaal stabiele vereniging zijn, waar zowel prestatiegericht als recreatief voetbal mogelijk is. Deze sfeer kenmerkt de vereniging. Gelukkig weet de vereniging zich gesteund door de inzet van veel vrijwilligers en veel bedrijven die Rohda’76 sponsoren. Alle leeftijden zijn bij Rohda ‘76 actief, de Ukkies (4/5 jaar), pupillen (6­12), junioren (12­18) en senioren (18+). In alle groepen zijn zowel jongens als meisjes en mannen als vrouwen actief evenals pap­ pa­voetbal (voetballers die op vrijdagavond recreatief tegen een balletje trappen, maar geen competitie spelen) en er is een zaalvoet­ balafdeling (futsal). Er wordt zowel prestatief (de selectie­elftallen) als recreatief gespeeld. Er worden diverse toernooien gehouden, waaronder jeugdtoernooien en het Ben van Leeuwen­sponsortoernooi voor bedrijven. Het eerste elftal heeft in de 37­jarige club­ historie, naast uiteraard enkele degradaties, diverse kampioenschappen en promoties meegemaakt. Het hoogst bereikte niveau was tot nu toe spelen in de tweede klas. Momenteel voert Rohda’76 extra activiteiten uit om geld te genereren om de bouw van twee nieuwe kleedkamers te bekostigen om te anticiperen op de groei van de vereniging. De uitbouw is nodig vanwege de groei van de vereniging. Jaarlijks zet de vereniging ook een klaverjascompetitie op. Naast het bieden van mogelijkheden om wed­ strijden te spelen en te trainen, wil Rohda’76 een veilige plek zijn waar leden en bezoekers elkaar in een ontspannen ambiance kunnen ontmoeten. Uiteraard met respect voor elkaar. Verder steekt Rohda’76 veel tijd en energie in haar vrijwilligersbeleid. Dat werpt zijn vruch­ ten af, want Rohda’76 weet zich gesteund door veel vrijwilligers en commissies. Afgelopen seizoen plaatste het eerste elftal zich voor de nacompetitie. Deze prestatie willen zij komend seizoen evenaren.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 20 ● VOETBAL VOETBALVERENIGING RVC ‘33 Jaar

VOETBALVERENIGING BODEGRAVEN

Jaar van oprichting: 1 april 1920 Aantal leden: 300 Inl.: www.vvbodegraven.nl

Bij voetbalvereniging Bodegraven verzorgt men voetbal en zaalvoetbal voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen, van jong tot oud. Ook kent de vereniging het veteranen­ voetbal op vrijdag en zondag en het kabou­ tervoetbal op woensdag (4­ en 5­jarigen). Alle teams spelen in competitieverband, m.u.v. de ‘Vrijdagavond vedettes’, een groep mannen die op vrijdag onderling een potje voetbal speelt. Het 1ste elftal speelt op zondag in de 3e Klasse.

Op 23 en 25 augustus wordt het All Round Cleaning Service Toernooi gehouden, het voor­ bereidingstoernooi voor het 1ste elftal. Tegenstanders zijn dit jaar ONA, Moordrecht en RVC ‘33. Verder worden aan het eind van het seizoen twee prachtige toernooien georga­ niseerd. Allereerst het Joke Bekker Toernooi, HET familietoernooi van Bodegraven, al jaren­ lang een begrip. Sinds 4 jaar wordt ook het Andy Voordouw Toernooi georganiseerd, ter nagedachtenis aan de veel te vroeg overleden Andy, die jarenlang in het roodzwart voetbalde. Het toernooi is al vier jaar een groot succes, waarbij een deel van de opbrengst wordt geschonken aan de PH­stichting. Een stichting die zich inzet voor de ziekte waar Andy in 2009 aan overleed. Behaald successen: Onderscheiden in 1995, bij het 75 jarig bestaan, met de legpenning van de gemeente Bodegraven. Meest recente kam­ pioenschap: 2009­2010, kampioen 4e klasse.

Naast het voetbal zijn er voor de jeugd veel gevarieerde nevenactiviteiten (zwemmen, sporthal, uitje, stadionbezoek). VV Bodegraven staat open voor iedereen, die zich houdt aan respectvolle omgang met tegenstanders, scheidsrechters, bezoekers en eigen spelers. Voor het komend seizoen zet de vereniging zich in voor een goede balans tussen prestatief en recreatief voetbal.

VOETBALVERENIGING WDS

Jaar van oprichting: 1948 Aantal leden: 350 Locatie: sportpark Wierickeweide, Pauw Boerefijnpad 2, Driebruggen Inl.: www.vvwds.nl

Dorpsclub WDS in Driebruggen verzorgt voet­ bal voor alle doelgroepen. De slogan is dan ook ‘voetbal voor iedereen’. Alle teams spelen in wedstrijdverband. Aan het einde van het seizoen wordt het dorpentoer­ nooi en het familietoernooi georganiseerd. Be­ haalde successen zijn drie kampioenschappen in de derde klasse en finalist van de AD­cup. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals een jeugdclinic, jeugdkamp, klaverjas­ avonden en bingoavonden. In de laatste jaren is een voetbalvereniging door verschillende omstandigheden meer dan een voetbalvereniging geworden. Niet voor niks heeft de grootste voetbalclub van de we­ reld de slogan ‘meer dan een club’ en dat geldt ook zeker voor verenigingen in de gemeente Bodegraven­Reeuwijk. Zo staan igenschappen van een kinderopvang op trainingsavonden en zaterdagochtend, een dorpshuis als de ouderen komen voor een klaverjasavond, het trapveld voor de plaatselijke jeugd en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tegenwoordig op de agenda’s van bestuursvergaderingen.

CVC REEUWIJK

Jaar van oprichting: 1968 Aantal leden: 550 Locatie: Sportpark Groene Zoom, Buitenomweg 1, Reeuwijk Inl.: www.cvcreeuwijk.nl

CVC Reeuwijk is een actieve, groeiende en sociale vereniging met ruim 550 leden, waar prestatie­ en recreatievoetbal hand in hand gaan. Natuurlijk draait alles om het voetbal, zowel buiten op het veld als in de zaal. Inspan­ ning en ontspanning voor zowel jong als oud. Kortom, CVC is een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen en waar het saamhorig­ heidsgevoel een belangrijke plaats inneemt. CVC Reeuwijk verzorgt veldvoetbal, zaalvoet­ bal, smurfenvoetbal/Champions League/4­4 voor zowel jeugd, volwassen alswel mannen en vrouwen. Bijzondere doelgroepen zijn de veteranen en voetbal voor mini’s/smurfen. Activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd zijn o.a. de familiedag, waarbij teams het tegen elkaar opnemen in allerlei actieve spellen, Sinterklaasviering, klaver­ jasavonden, avond 4­daagse, herfstdagen (2­daags voetbaltoernooi voor de jeugd), speler van het jaar­verkiezing, boterletteractie, sponsor­avonden, oliebollentoernooi en het recreantentoernooi.

Lees verder op pagina 22

Kijk op de Zomer

21 augustus 2013 - pagina 21

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 21 Het G-Team van Vriendenschaar G -

Het G-Team van Vriendenschaar

G-sport in opkomst

Voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking is het vaak lastig om zich aan te sluiten bij een reguliere sportclub. Ook deze kinderen willen graag sporten. Een aantal sportclubs in onze gemeente heeft dan ook speciaal voor deze groep een apart team opgericht.

Zo biedt Korfbalvereniging Vriendenschaar kinderen met een beperking aan om onder begeleiding mee te doen aan teamsport, het zogenaamde G­team. Dit doen zij al tien jaar. De vereniging is dan ook in 2012 door de gemeente Bodegraven­Reeuwijk bij haar sportverkiezingen in het zonnetje gezet. Vrien­ denschaar bleek de enige vereniging binnen de gemeentegrenzen te zijn waar kinderen met een beperking een teamsport konden doen. Ilse van der Neut van de korfbalvereniging licht het G­team toe: ’Het sporten is gericht op het korfballen wat een uitermate geschikte sport is omdat zo jongens en meisjes gemixt actief bezig te zijn. Elke week wordt er getraind en de G­korfballers zijn opgenomen in de competitie. Zij spelen niet wekelijks, maar áls zij spelen, zijn dit vaak twee korte wedstrijden op een dag. Bij het G­team, ook wel Sterren­ team genoemd, wordt het wedstrijdgevoel gestimuleerd, maar gezelligheid staat voorop. Onze doelgroep is gericht op kinderen vanaf 8 jaar en op volwassenen die op een reguliere sportinstelling niet mee kunnen komen met de leeftijdsgenoten. Denk aan kinderen of volwassenen met een verstandelijke en/of li­ chamelijke beperking, autisme en aanverwante stoornissen of kinderen die op een school voor speciaal onderwijs zitten/hebben gezeten.’ Meer informatie:g­korfbal@akv­vrienden­ schaar.nl.

‘Als een van de eerste gymverenigingen in onze regio gaat Gymvereniging DOS aankomend seizoen van start met G­gym’ vertelt Elfriede Penders een van de gymjuffen van DOS. ‘Afge­ lopen januari tijdens Het­Grote­Gymfeest heb­ ben we alle kinderen de gelegenheid gegeven om een uurtje te komen sporten, van apen­ kooien tot springen op de tumblingbaan. We kwamen er toen achter dat kinderen met een beperking in de regio weinig mogelijkheden

hebben om te sporten.’ Met de komst van Silke Verhofstadt, die ervaring heeft met sport voor mensen met een beperking, kan de vereniging haar droom nu verwezenlijken. ‘Het nieuwe seizoen beginnen wij op donderdagavond met gym voor kinderen van zes tot zestien jaar met een beperking. Alle kinderen die niet passen in een reguliere gymgroep, met wat voor beper­ king dan ook, zijn welkom.’

Volgens Elfrieda leer je door een G­gymgroep wel goed door relativeren. ’Je realiseert je weer goed hoe belangrijk gezondheid is. Wij zijn blij dat we deze kinderen nu de moge­ lijkheid kunnen bieden om te gymmen. A lskinderen zich afvragen of het iets voor hen is zijn zij welkom! Ze mogen twee keer meedoen en dan kunnen we snel genoeg zien of ze in de groep passen en of de aanwezige leiding genoeg kan bieden om ook hen een leuk uurtje gym te bieden. Het is meer dan een gewoon gymlesje, heel anders maar ontzettend bijzon­ der.’ info@dosbodegraven.nl

Naast korfbal en gymnastiek wordt er ook aan de voetbal­liefhebbertjes gedacht. Voetbal­ vereniging ESTO gaat half september van start met special voetbalteam voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Het G­voetbalteam komt onder leiding te staan van William Groeneveld, Jan Streng, Merel Rietveld en José Nicolaas. Een naam voor het nieuwe team hebben zij al bedacht; ‘de Giganten’. ‘Wij starten op zaterdag 14 september om 10.00 uur met een training, die om de week zal plaatsvinden’, vertelt José, ‘en we beginnen met 15 kinderen in de leeftijd van 6­13 jaar. Tot de winterstop is dit alleen een tweewekelijkse training, maar bij genoeg animo gaat er wellicht vanaf de winterstop competitie gespeeld worden.’ Aanmelden kan via gvoetbal@esto.nl.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 21 Het G-Team van Vriendenschaar G -

G-gym bij DOS

Sociaal betrokken koers

De mensen van de Roei en Zeilvereniging Gouda zijn niet zomaar een groep mensen met een gemeenschappelijke liefde voor de watersport. Ze hebben nog iets gemeen, ze zijn sociaal betrokken.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 21 Het G-Team van Vriendenschaar G -

Wouter van Catz (met bril) en Tjapko van Loon

Aan het woord is Wouter Catz, zeilcommissa­ ris van de vereniging: ‘Wij zijn betrokken bij de mensen uit onze omgeving. Zo nemen wij mensen van stichting Kwintes uit Bodegraven met hun begeleider mee de plas op. Dat heb­ ben wij nu al een paar keer gedaan, tot groot genoegen van ons allemaal. Ook roeien leden van onze vereniging met bijvoorbeeld blinde mensen. In onze boten is een aantal plaatsen voor gehandicapten beschikbaar. We merken dat deze plekjes erg gewild zijn. Zodra een plekje vrij komt, zetten wij dit in ons clubblad

en die plek is vaak snel weer ingevuld. Dit bevalt ons zo goed dat wij op dit moment aan het onderzoeken zijn hoe we nog meer kunnen doen voor mensen met een beperking’. Mensen staan bij de roei en zeilvereniging hoog in het vaandel. ‘Wij laten ook graag kinderen kennis maken met onze sport. Zo hebben wij dit jaar voor het tweede jaar meegedaan met het Bravo!­project en dat was bijzonder succesvol.

Lees verder op pagina 22

10 JAAR
10
JAAR

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 22

Vervolg van pagina 20 Sociaal betrokken koers

Met 80 inschrijvingen zaten de drie woens- dagmiddagen al snel vol. Ook de zeilinstruc- tieweek aan het einde van de zomervakantie is erg populair. Dit jaar doen er bijna 120 kinderen en volwassenen aan mee.’ ‘Maar’, zoals Wouter aangeeft, ‘de grote afsluiter van het seizoen is toch de Goudse Mijl.’ De roeiwedstrijd over 1609 meter met 4 banen wordt alweer voor de elfde keer ge- houden. Op 27 oktober verwacht de vereniging meer dan 70 teams die in diverse categorieën met elkaar de strijd aangaan. Een door de Koninklijke Nederlandse Roeibond erkende wedstrijd op de ’s Gravenbroekse Plas. ‘Al deze evenementen zijn natuurlijk niet mogelijk zonder de hulp van vele vrijwilligers’, vervolgt Wouter. ‘We zijn echt een vereniging voor en door de leden, en ruim 200 vrijwilli- gers zijn regelmatig actief in het organiseren van evenementen en het geven van zeil- en roei-instructie. Sinds enkele jaren leiden we actief zeilinstructeurs op tot gediplomeerde instructeurs. Dit heeft de kwaliteit van de instructie sterk verbeterd. Daarnaast merken we ook dat de instructeurs veel zelfverzekerder zijn nu ze meer didactische kennis hebben. Ook de roei-instructeurs zijn heel ervaren en krijgen goede begeleiding.’ Op zaterdag 14 septem- ber organiseert Roei- Zeilvereniging Gouda een inloopdag. U bent welkom de leden en vrijwilligers in actie te zien en om een nautisch praatje te maken met de roeiers en zeilers van deze bijzondere vereniging.

Het complete overzicht van sportclubs en - verenigingen vindt u op www.bodegraven-reeuwijk. smartmap.nl. Klik op ‘Adressen’ en dan ‘Sport’.

Sportiviteit en gezelligheid, van jong tot oud! Nog gee N lid? ga naar www.cvcreeuwijk.nl.

Sportiviteit en gezelligheid, van jong tot oud!

Nog gee N lid?

ga naar

www.cvcreeuwijk.nl.

Vervolg van pagina 20 voetbal CVC Reeuwijk

Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni is er in het kader van het 45 jarig bestaan van CVC Reeuwijk een voetbalmarathon gehouden. Met deze 24 uur durende marathon is er 7.000,- verzameld voor Villa Joep. Verder heeft CVC Reeuwijk een vrijwilligersbeleid, waarbij van ieder lid verwacht wordt dat hij/ zij jaarlijks een aantal activiteiten (bardienst, fluiten, trai- ning geven e.d.) uitvoert voor de club. Het 1e elftal van CVC Reeuwijk krijgt na drie jaar te hebben gewerkt met Willem Dekker een nieuwe coach: Omar Khan.

VOLLEYBAL

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 22 Vervolg van pagina 20 Sociaal betrokken

VOLLEYBALVERENIGING VSTS

Jaar van oprichting: 1956 Locatie: Sporthal ‘De Sporthoeve’, Vromade 1, Bodegraven Aantal leden: VSTS telt 260 leden, van wie aan het begin van komend seizoen 100 jon- ger dan 18 en 115 jonger dan 20. Inl.: www.vsts.nl, www.beach.vsts.nl

VSTS is al meer dan 50 jaar dé volleybalver- eniging van Bodegraven. Wij bieden volleybal aan voor iedereen: voor jong en oud, beginner en gevorderde, jongens en meisjes, recreant en ambitieuze sporter. Zelfs voor de allerkleinsten (vanaf 3 jaar) is er aanbod in de vorm van de ‘Volleybalspeeltuin’. Sinds vorig jaar organiseert VSTS het Rabo- bank Versluys Groep Beachvolleybaltoernooi op het Raadhuisplein. Na de eerste editie bleek dit al een daverend succes. Deze zomer is het toernooi dan ook uitgebreid van 2 naar 3 vel- den. Op 150 kuub zand kwamen in totaal 58 teams en zo’n 70 kinderen van de verschillende basisscholen in Bodegraven in actie. Uiteraard wordt al reikhalzend uitgekeken naar de derde editie van dit mooie evenement, dat hopelijk een lange traditie tegemoet mag zien. Naast het beachvolleybaltoernooi organiseert VSTS al geruime tijd het jaarlijks terugkerende scholen- toernooi en het bedrijventoernooi. VSTS kende meerdere successen. In de afge- lopen jaren hebben de eerste teams van VSTS mooie resultaten geboekt. Met voor dames 1

de promotie en bekerwinst en voor heren 1 het

kampioenschap en promotie kon het seizoen

2011-2012 succesvol worden afgesloten. Het afgelopen seizoen (2012-2013) waren er veel kampioenen bij de jeugd. Meisjes B1, Meisjes C1, Jongens B1 en Jongens C1 mochten zich kampioen noemen. Daarnaast werd Dames Master 1 kampioen. Verder mag VSTS zich beroemen op meerdere nominaties en verkiezingen tot sportploeg van het jaar en de sportverdienstenduim. VSTS kenmerkt zich door het feit dat zowel presta- tie als gezelligheid als uitgangspunt worden

genomen voor een gezond verenigingsleven.

Door de prettige sfeer en de goede onderlinge cohesie zijn veel mensen bereid zich beschik- baar te stellen voor vrijwilligerstaken. Hierdoor is het mogelijk om de vereniging draaiend te houden. Al van jongs af aan worden leden betrokken bij taken. Zij leren hierdoor hun verantwoordelijkheid te nemen als lid van de vereniging en hun betrokkenheid wordt vergroot. Naast het volleyballen worden er veel neven- activiteiten georganiseerd met een sociaal karakter, zoals het jeugdkamp, klaverjasavon- den en diverse feesten. VSTS staat midden in de samenleving en werkt regelmatig samen met andere partijen zoals jongerencentrum ‘De Zon’, BSO ‘Het Papegaaiennest’ en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (in het kader van BRAVO). Daarnaast biedt VSTS de moge- lijkheid aan scholieren (zowel van binnen als buiten de vereniging) om hun maatschappelijke stage vorm te geven.

Colofon Kijk op Sport

Teksten interviews: Karin Wagter en Narda Rebel Eindredactie: Ellis Kon

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 22 Vervolg van pagina 20 Sociaal betrokken

VOLLEYBAL CLUB REEUWIJK

Jaar van oprichting: 1989 Aantal leden: 35 Locatie: Sporthal “de Meerkoet”, Buitenom- weg 7, Reeuwijk Inl.: www.volleybalclubreeuwijk.nl

Volleybal Club Reeuwijk is een kleine gezellige vereniging waarbij de aprés volleybal en dus het sociale gebeuren ook belangrijk is. De ver- eniging staat open voor volwassenen, mannen en vrouwen die op recreatief en recreanten competitieniveau hun wedstrijden spelen. Het Familie Bedrijven Straten toernooi (FBS toernooi) wordt in juni gehouden en er is ook een oliebollentoernooi. Er zijn diverse bekers behaald en tot voor kort meerdere keren de eerste plaats in de recreantencompetitie. Jaarlijks wordt er een feestavond georgani- seerd. De vereniging steunt goede doelen en staat open voor incidentele sportavonden voor speciale doelgroepen.

VOLLEYBALVERENIGING DVC

Jaar van oprichting: 8 september 1967 Aantal leden: 137 leden Locatie: Dorpshuis Custwijc, Laageind 1, 3467 KG Driebruggen Inl.: www.dvcdriebruggen.nl

Het algemene doel van de Driebrugse Volley- bal Club is het beoefenen van de volleybalsport voor jong en oud in een gezellige ontspannen sfeer, waarin recreatief en prestatiegericht volleybal prima samen gaan. De sport wordt beoefend in de zaal voor jeugd en volwasse- nen en zowel mannen als vrouwen. Er zijn ook recreantenteams waar veel 55+ in zitten. Alle teams spelen competitie. De recreanten doen ook mee in de recreantencompetitie. Enkele teams doen mee met het bekertoernooi. De jeugd zal dit jaar daar niet meer aan mee doen. Dit jaar zal de keuze bij het team liggen of er meegedaan wordt of niet. Afgelopen seizoen is het damesteam kampioen geworden in de promotieklasse en gepromo- veerd naar derde divisie. De overige dames en heren team hebben zich gehandhaafd in de competitie dat ze spelen. Elk jaar worden er enkele activiteiten ge- organiseerd. In de voorbereiding wordt er een driekamp georganiseerd voor het eerste

damesteam, de andere teams spelen oefen-

wedstrijden bij verschillende verenigingen. Aan het begin van het seizoen wordt er een bedrijventoernooi voor de sponsoren georgani- seerd. Rond oktober is er de ledenvergadering

en worden er oliebollen verkocht om de kas te spekken. In december is er het oliebollentoer- nooi. In januari wordt het nieuwe jaar ingeluid in met een nieuwjaarsreceptie en een bingo. In april wordt er elk jaar door een ander team het eindfeest georganiseerd, dit is elk jaar weer een groot succes! In juni is er elk jaar een be- achvolleybaltoernooi, die altijd druk bezocht is en waar veel teams aan mee doen. Op enkele data in het jaar geven enkele leden volleybal les aan schoolkinderen uit het dorp.

ZWEMMEN

BODEGRAAFSE ZWEM- EN POLOCLUB

Jaar van oprichting: 1938 Aantal leden: 420 Locatie: Sportlaan 1A (clubhuis) Inl.: www.bzpc-bodegraven.nl

BZ&PC is een stabiele, gezonde en krachtige vereniging met eigen karakter waar ieder- een waterpolo, zwemmen en synchroon kan zwemmen op recreatief en topsport niveau. Er worden diverse toernooien georganiseerd waaronder een waterpolo scholentoernooi, jeugdwaterpolo toernooi (buitenbad), school- zwemwedstrijden, organisatie zo’n twintig zwemwedstrijden per jaar en wekelijks de waterpolo-competitie. De vereniging heeft een rijk verleden qua suc- cessen zoals bijvoorbeeld dit jaar: waterpolo heren 1 – 2e in landelijke 1e klasse (nummer 14 van NL), promotiewedstrijden tegen AZC voor plek in hoofdklasse, bekerfinale nipt verloren, sportploeg van het jaar, waterpolo dames 1 – kampioen District en promotie naar landelijke 2e klasse (top 50 NL), zwemmen – diverse NJK deelnemers, meest opvallende prestaties Tes Schouten (12) schoolslag specia- list, 2e op NJK 100 school, 4e NJK 200 school, synchroonzwemmen – top 12 van 2 ploegen bij NJK Synchro Beat. Naast de afdelingen wedstrijdzwemmen, wa- terpolo en synchroonzwemmen is het onder- deel Sterrenplan een belangrijke kweekvijver van talenten. Daar worden de allerkleinsten spelenderwijs op de sport in 1 van de 3 disci- plines voorbereid. Bij het Sterrenplan oefenen kinderen van 6 t/m 8 jaar op een speelse manier voor wedstrijdzwemmen, waterpolo en synchroonzwemmen. Iedere training wordt afgesloten met een leuk spel. MEGAster is het vervolg op het Sterrenplan, waarbij wordt ge- oefend voor waterpolo en wedstrijdzwemmen. Binnen de vereniging kunnen alle leden de mogelijkheid krijgen zich op een brede manier te ontwikkelen. Naast sport ook op maat- schappelijk gebied. Naast zwemmen zijn er bij BZ&PC met regelmaat activiteiten in clubhuis De Zwamkuil. De vereniging is als leerbedrijf Calabris gecerti- ficeerd zodat het stageplaatsen kan aanbieden voor zowel sport als management.

• Wedstrijdzwemmen • Waterpolo

1938 2013
1938
2013
• Wedstrijdzwemmen • Waterpolo 1938 2013 Voor meer info, kijk op www.bzpc-bodegraven.nl • Synchroonzwemmen • Sterrenplan
• Wedstrijdzwemmen • Waterpolo 1938 2013 Voor meer info, kijk op www.bzpc-bodegraven.nl • Synchroonzwemmen • Sterrenplan

Voor meer info, kijk op www.bzpc-bodegraven.nl

• Synchroonzwemmen

• Sterrenplan

Lijkt de zwemsport je leuk? Probeer nu gratis!

Ieder nieuw lid ontvangt een handige bidon
Ieder nieuw lid
ontvangt een
handige bidon
• Wedstrijdzwemmen • Waterpolo 1938 2013 Voor meer info, kijk op www.bzpc-bodegraven.nl • Synchroonzwemmen • Sterrenplan

Kijk op de Zomer

21 augustus 2013 - pagina 23

Ook senioren kunnen blijven bewegen

Het is bewezen dat voldoende bewegen goed is voor hart en bloedvaten en zelfs de bloeddruk kan verlagen. Dit maakt de kans op hart- en vaatziekten en een beroerte kleiner. Maar misschien wel het belangrijkste is dat je je fi tter voelt, energieker en gezonder. Nu is bewegen is voor ieder mens belangrijk en dat geldt zeker voor senioren en ouderen. Veel mensen zijn gewend hun hele leven al te sporten en gaan daar mee door tot op hoge leeftijd. Voor senioren die niet zo sportief zijn ingesteld maar wel graag willen bewegen, zijn er in onze gemeente tal van mogelijkheden om, al dan niet in groepsverband.

Tegenwoordig wordt er aan het belang van het blijven bewegen van senioren steeds meer aandacht besteed. In het nieuwe dienstencen­ trum in Reeuwijk worden na de zomerstop, naast de koersbal en line dance, veel andere activiteiten voor senioren georganiseerd. Marlies Schlingmann van het dienstencentrum is druk met de voorbereidingen bezig. ‘Wij proberen een programma op te zetten dat gericht is op het vergroten van de zelfredzaam­ heid van de senioren en het tegen gaan van de vereenzaming. Het programma wordt heel divers en is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente.’ Marlies is zelf heel enthousiast over de nieuwe activiteiten. ’Wij gaan bijvoor­ beeld starten met een cursus ”Body Balance” waarbij een bewegingstherapeut de ouderen leert beter in evenwicht te blijven. Ook pro­ beren we de oudere mensen die in de winter vaker binnen blijven en daardoor minder bewegen, door middel van lessen “bewegen met de WII” wat actiever te maken. ’ Niet al­ leen aan de lichamelijke toestand zal aandacht worden besteed. ‘Om vereenzaming wat te verlichten willen we Skype­lessen gaan geven zodat de ouderen via de computer contact kunnen houden met familieleden.’ Mevrouw Both, ook nu al betrokken bij de activiteiten in de Reehorst, zal zeker gebruik maken van de nieuwe activiteiten. “het lijkt mij heel erg leuk en bovendien ben je dan lekker bezig!’

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 23 Ook senioren kunnen blijven bewegen Het

Balspel in De Reehorst

Sommige senioren sporten al hun hele leven en gaan daar, ongeacht hun leeftijd, mee door zolang de gezondheid het toestaat. Voor Ella Kooijman (75) hoort sporten bij het leven. Vroeger tenniste zij zelfs bijna dagelijks en tegenwoordig sport zij nog steeds een aantal keer in de week. Tennis is niet eens de enige sport die zij beoefent. “Daarnaast doe ik ook aan een soort therapeutische oefeningen, Fel­ denkrais heet dat, en dat helpt mij om soepel te blijven”. Feldenkrais heeft als doel om tot een natuurlijke manier van bewegen te komen en het waarnemingsvermogen te verbeteren. Vooral het verbale bij de therapie vindt Ella heel belangrijk. “De fysiotherapeute die de les geeft legt steeds uit waarom je iets moet doen.” Bewegen hoort bij Ella. Als zij niet sport is zij te zien in haar eigen tuin of bezig in haar tuintje aan de Oude Weg.

“Koersbal blijkt een spel dat steeds meer po­ pulariteit geniet onder senioren. Het lijkt een beetje op jeu de boules maar dan met grotere ballen. Ook voor mensen die slechter ter been zijn of afhankelijk van een rollator is koersbal uitermate geschikt. In vrijwel alle zorgcentra in onze gemeente wordt het gespeeld en sinds een halfjaar ook in De Meent in Bodegraven. Aanvankelijk vond dit eens per vier weken plaats, maar al snel bleek dat er genoeg animo was om dit om de week op vrijdag te doen”, vertelt Gert Veldhuizen, directeur van Vijverhof en De Meent. Jan Kaptein is vanaf het eerste uur vrijwilliger bij deze activiteit: ’Het is een leuk spel waarbij het gaat om het krijgen van behendigheid in de snelheid van de te gooien ballen. Er is een gezonde rivaliteit tussen de

deelnemers. We lachen dan ook veel!’ Samen met twee andere vrijwilligers, Sonja Moons en Barry van der Helm, begeleidt Jan de deelne­ mers bij het spel. “Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom in De Meent.”

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 23 Ook senioren kunnen blijven bewegen Het

Potje koersbal in De Meent

Dat roeien een uitermate geschikte sport is tot op hoge leeftijd, bewijst Marius Witkamp (91). Tot zijn 90e roeide hij twee keer per week bij de Roei en Zeilvereniging in Gouda. ‘Ik ben destijds lid geworden op aandringen van mijn vrouw die vond dat ik maar wat mensen uit het dorp moest leren kennen. Dat is inderdaad gelukt, ik zie nu nog veel oude roeimaten. Helaas moest ik na ruim 35 jaar met roeien stoppen. De roeibewegingen op zich waren voor mij geen probleem, meer het in­ en uit de boot stappen. ’ Toch beweegt hij nog ge­ noeg. Marius doet vaak lopend boodschappen en stapt nog op de fi ets. Zijn roeimaten gaan nu zonder hem de plas rond. De gemiddelde leeftijd is 80+ zeggen ze zelf. ‘We zijn met zeven roeiers en twee die wel eens komen kof­ fi e drinken. Dat is ook heel belangrijk want dan bespreken we de wereldproblematiek.’ ‘Nee, we lossen het op!’ vult zijn roeimaat lachend aan. Nog best soepel stappen de vijf in de boot nadat ze de taken hebben verdeeld.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 23 Ook senioren kunnen blijven bewegen Het

Roeimaten van Marius Witkamp

Zwemmen is voor ouderen een bijzonder geschikte sport om te beoefenen. Tijdens het zwemmen worden alle spieren gebruikt maar niet belast. Veel ouderen kiezen dan ook voor deze manier van bewegen en in zwembad De Fuut ziet het ‘s morgens vroeg dan ook grijs van de senioren die gezellig keuvelend hun baantjes trekken of juist fl ink doorzwem­ men. In zwembad De Kuil wordt de les ‘Meer bewegen voor ouderen’ gegeven. Gert van der Laan, hoofd zwemzaken, legt uit wat deze les inhoudt: “We beginnen met een half uur oefeningen in het ondiepe gedeelte van het bad. Daarna is er gelegenheid om in het diepe gedeelte van het zwembad banen te trekken. We sluiten af met een half uurtje ontspannen in het warmere recreatiebad.’

Ouderen die willen bewegen in een groep of samen met anderen iets willen doen, kunnen terecht in vrijwel elke dorpskern van onze gemeente. In ‘Dorpshuis Custwijc’ Driebruggen is een seniorenvereniging actief maar ook in ‘het Wierickehuis in Nieuwerbrug’. Daar is voor senioren op dinsdagmiddag de gelegenheid om te klaverjassen, te sjoelen of te rummikup­ pen. Ook in ‘Rijngaarde in Bodegraven’ wordt volop de mogelijkheid tot bewegen geboden.

Alle inwoners van de gemeente zijn welkom voor een partijtje koersbal en de gym. Voor de biljartclub is zelfs zoveel animo dat er een wachtlijst voor is. In de zomer staan alle activi­ teiten even op een laag pitje maar na de stop gaat alles weer van start.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 23 Ook senioren kunnen blijven bewegen Het

Lekker dansen in De Rijngaarde

“Kerverland is de huiskamer van Waarder en Driebruggen”, aldus beheerder Ben van der Lugt. ’Vrijwel elke dag wordt daar iets voor senioren georganiseerd. Zo hebben wij een zangkoor, bewegen voor ouderen, spelen we koersbal, wordt er gekunsteld en worden veel spelletjes gedaan zoals rummikub en sjoelen. Op vrijdag wordt de week afgesloten met sjoelen van twee tot vier uur. Niet alleen men­ sen die in het seniorencomplex wonen komen langs maar ook mensen uit andere kernen van de gemeente. Twee keer per maand organise­ ren wij de ‘Open Tafel’ waar iedere 55 plusser welkom is om voor 6,50 een hapje te komen eten.’ In Waarder is ook een biljartvereniging actief. Wim de Boevère is de voorzitter en secretaris van de tien koppige club. ‘ Wij houden het bewust bij die tien personen’, vertelt Wim,

’dat doen wij expres want wij spelen twee keer per week en met tien personen kom je dan allemaal een keer aan de beurt. Speel je met meer dan zitten er te veel mensen aan de kant te wachten. Het is inderdaad wel zo dat er een natuurlijk verloop is; we zijn een groep van “oude mannen” en er is altijd belangstelling van potentiele nieuwe leden. We hebben geen selectieprocedure want hier in Waarder kent iedereen uit deze leeftijdsgroep elkaar wel. Wim is tien jaar gelden begonnen met biljarten toen hij lid werd van de vereniging die nu 32 jaar bestaat.

• Spiritueel Woningcoaching • Energetisch werk en Massagepraktijk • Voor ontspanning, pijnbestrijding en werken aan jezelf
• Spiritueel Woningcoaching
• Energetisch werk en Massagepraktijk
• Voor ontspanning, pijnbestrijding en
werken aan jezelf
Franciscushof 36 • 2411 DC Bodegraven
T 06-21110594
E info@newlifeinspiration.nl
I www.newlifeinspiration.nl
I www.facebook.com/newlifeinspiration
Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 23 Ook senioren kunnen blijven bewegen Het
Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 23 Ook senioren kunnen blijven bewegen Het
Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 23 Ook senioren kunnen blijven bewegen Het
Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 23 Ook senioren kunnen blijven bewegen Het
Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 23 Ook senioren kunnen blijven bewegen Het

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 24

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 24 Verbouwingen/ Renovaties Interieurbouw Maatwerkprojecten Houtbewerking DOMBURG

Verbouwingen/

Renovaties

Interieurbouw

Maatwerkprojecten

Houtbewerking

DOMBURG

BODEGRAVEN

Binnenweg 4

2411 NA Bodegraven

tel. (0172) 611970

info@domburgbodegraven.nl

www.domburgbodegraven.nl

Bodogym

Kickboksvereniging BODOGYM Bodegraven bestaat in de huidige vorm officieel

sinds 1 januari 2011 en heeft geen reden tot klagen over het ledenaantal, aldus

Robert Soeterbroek, trainer/coach en voorzitter van BODOGYM. De 100 leden zijn

verdeeld over drie groepen: vrouwen en kinderen, recreanten en de wedstrijd-

vechters. Een aantal jongens uit deze laatste groep doen het bijzonder goed; de

24 jarige Bodogymmer Jan Julius Humme promoveert dit jaar zelfs naar de

A-klasse en vecht in de landelijke top.

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 24 Verbouwingen/ Renovaties Interieurbouw Maatwerkprojecten Houtbewerking DOMBURG
Mobiele Reisadviseur - Reisadvies en boeken van uw vakantie, desgewenst bij u thuis Marianne Höppener -
Mobiele Reisadviseur
-
Reisadvies en boeken van uw vakantie, desgewenst bij u thuis
Marianne Höppener
-
Persoonlijke service op het hoogste niveau, zonder extra kosten
-
Niet eindeloos zoeken. Ik selecteer voor u de mooiste vakantie
0182 - 52 38 83
-
Alle reizen geboekt onder ANVR & SGR voorwaarden
www.reisadviesreeuwijk.nl

BODOGYM heeft nog wel wensen voor de toekomst. ‘Graag zouden wij een eigen clubgebouw hebben’, aldus Soeterbroek.’Wij maken nu gebruik van de nieuwe accom- modatie in “Sportcentrum De Kuil” waar wij een ruime zaal tot onze beschikking hebben waardoor wij veel leden tege- lijk les kunnen geven. Het pro- bleem is dat wij veel specifie- ke, zware spullen gebruiken bij onze trainingen die we nu elke keer weer moeten verplaat- sen. Bovendien hebben wij nu niet een echt thuishonk waar we samen kunnen komen. Dat staat nog op ons lijstje.’ De redenen waarom mensen gaan kickboksen zijn divers, legt Robert uit. ’Je moet vech- ten als sport natuurlijk wel leuk vinden. Er zijn ook mensen die het gaan doen om meer zelfvertrouwen te krijgen, die moeten leren van zich af te bijten of zichzelf leren te ver- dedigen. Het is ook een inten- sieve work-out waardoor er ook mensen komen om af te

Kringloopwinkel “De Kring”

Kon. Wilhelminahof 1

2811 SZ Reeuwijk

Openingstijden

Ma

:

13.00 - 15.30

Wo

:

19.00 - 20.30 10.00 - 15.30

Za

:

10.00 - 15.30

Telefoon: 0182 - 30 00 33 Bgg: 39 37 15 / 39 46 89

vallen.’ Er zijn opvallend veel meisjes lid van de club wat Ronald toeschrijft aan de goe- de maar vooral enthousiaste leraar Richard. Kinderen kun- nen overigens terecht zodra ze het verschil tussen links en rechts weten. Het jongste lid is zes jaar oud. Robert heeft nog twee nieuw- tjes. ’BODOGYM zal aanko- mend seizoen gaan uitbreiden.

Naast de kickbokslessen zal het straks ook mogelijk zijn om bokslessen bij ons te vol- gen. Ook dit is een vechtsport maar is toch heel anders. Bovendien zullen we het jaar spetterend afsluiten met een seminar, gegeven door een heel bekende kickbokser.’ Voor meer informatie:

www.bodogym.nl

Te Huur: Einsteinstraat 14A te Reeuwijk Huurprijs: € 450,-- per maand

Kijk op de Zomer 21 augustus 2013 - pagina 24 Verbouwingen/ Renovaties Interieurbouw Maatwerkprojecten Houtbewerking DOMBURG

Op bedrijventerrein “Zoutman” gelegen bedrijfshal met 2 verdie- pingen waarvan de begane grond te huur is. De begane grond heeft een oppervlakte van ca. 58m². De hal heeft een elektrisch bedienbare overheaddeur. De hal is voorzien van betonnen vloeren. Servicekos- ten € 50,- per maand (op basis van nacalculatie).

REEUWIJK 0182 - 39 42 00 Zoutmansweg 12, reeuwijk@dupreemakelaars.nl www.dupreemakelaars.nl

REEUWIJK 0182 - 39 42 00

Zoutmansweg 12,

reeuwijk@dupreemakelaars.nl

www.dupreemakelaars.nl

De S kun D ig O p het gebie D van • verkoop • aankoop •

De S kun D ig O p het gebie D van

• verkoop • aankoop • verhuur • taxaties