You are on page 1of 3

Soalan

:

Huraikan penyebaran dan pengaruh Islam di Asia Tenggara serta sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa. Soal an 1 Kod Isi dan huraian Pengenalan/latar belakang Jelaskan kedatangan Islam di Asia Tenggara Kedudukan stategik Terletak diantara China dan India Terletak di Selat Melaka Bandar pelabuhan Sriwijaya/Pasai/Perlak/Melaka/Bantam/Cirebon/Makasar/Bru nei/Pattani Mempunyai hubungan dengan pelabuhan lain Di Lautan Hindi-Mocha/Hormuz/Surat/Goa/Colombo Pantai Koromandel India – Masulipatam/Pondecherry Di Laut China Selatan – Canton dan Amoy di China Tiupan angin monsun Menentukan masa kedatangan pedagang dari Timur dan Barat Jalan sutera Merentangi wilayah Asia Barat ke Asia Tengah dan seterusnya ke China Pusat perdagangan utama Menjadi tumpuan pedagang Melayu, Arab, China, dan India Kekayaan hasil bumi Produk pertanian/loham/hasil hutan Peranan pendakwah Pedagang Islam berdagang sambil berdakwah Mana-mana 5 x 1 Penyebaran Islam di Asia Tenggara i) Perdagangan Dakwah Islamiah disebarkan pedagang Arab, China dan India Perdagangan di pelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam, Indo-China, kepulauan rempah seperti Maluku, Makasar termasuk pelabuhan di Laut Jawa Marka h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 M)

F1 H1a H1b F2 C1a F3 C3a C3b C3c F4 H4a F5 H5a F6 H6a F7 C7a F8 H8a 2 F1 F2

Universiti Islam Antarabangsa (UIA) -OIC -Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa -Orang tengah menyelesaikan masalah di selatan Filipina dan selatan Thailand -Penyertaan Malaysia dalam pasukan pengaman anatarabangsa -Undang-undang syariah -Penubuhan SPRM dalam menangani rasuah -Penambahbaikan infrasturuktur untu kemudahan beribadat (masjid) -Pegawa-pegawai syarak masjid dinaikkan elaun -Jawatan mufti diiktiraf setaraf sebagai EXCO -Pusat Wrisan Tamadun Islam -Pusat Islam -Muzium Kesenian Islam .Kejayaan Malaysia dalam menjadi sebuah negara Islam contoh .SKEMA SOLAN 5 5.Halal hub -Negera wasatiah contoh -Pengurusan Tabung haji -Perbankkan Islam .

Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke 21 • • Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara (5M) Perbezaan Undang-undang syariah di peringkat negeri.SKEMA SOALAN 6 6. Persaingan perbankkan Islam dengan bank konvensional Penerapan tulisan jawi dan bacaan al-Quran bagi generasi muda Gejala sosial Penyalahgunaan teknologi ICT Campuran politik dalam menyelesaikan masalah rasuah Menginggalkan al-qwuran dan Sunnah (fahaman Wahabi) Ajaran sesat Golongan murtad Media Massa yang berbentuk hiburan dan berunsurkan lucah Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M) -Membincangkan dan meluluskan undang-undang syariah di peringkat parlimen/pusat -Memberikan kesedaran tentang bahaya riba -Mengadakan pertandingan /program di peringkat rendah/sekolah -Menguatkan institusi kekeluargaan -Penguatkusaan undang-undang di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Peka terhadap ajaran sesat dan murtad -Penghayatan al-Quran dan Sunnah .