‫בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה‬

‫א"פ ‪1829-06-10‬‬
‫בעניין החסויה‪ -‬רבקה שמי צרניק ת"ז ‪00-06458-46‬‬
‫פרטי המבקש‪:‬‬
‫שם‪ :‬ד"ר יוסף צרניק‬
‫כתובת‪ :‬ת"ד ‪ ,31440‬ירושלים ‪91313‬‬

‫הודעה ותצהיר מאת המבקש לעיין בתיק זה לעניין המועמד להוספה‬
‫כאפוטרופוס בתיק ‪ ,25607-03-13‬אחי‪ ,‬דרור צרניק‬
‫המבקש לעיין‪ ,‬יוסף צרניק‪ ,‬בנה של החוסה‪ ,‬מודיע בזאת לכבוד בית המשפט ולצדדים בתיק‬
‫על הגשת תצהירו לעניין המועמד להוספה כאפוטרופוס בתיק ‪ ,25607-03-13‬אחי‪ ,‬דרור‬
‫צרניק‪ .‬תצהירים נוספים‪ ,‬הקשורים לעניין זה‪ ,‬הוגשו לרישום ביום זה או בסמוך לו‪ ,‬כמפורט‬
‫ב"הודעה בדבר תצהירים"‪[1] .‬‬
‫היום‪ 2 ,‬לאפריל‪,2013 ,‬‬

‫_________________‬
‫ד"ר יוסף צרניק‪ ,‬בלתי מיוצג‬
‫המבקש לעיין‬

‫תצהיר המבקש לעיין לעניין המועמד להוספה כאפוטרופוס בתיק ‪,25607-03-13‬‬
‫אחי‪ ,‬דרור צרניק‬
‫אני‪ ,‬החתום מטה‪ ,‬יוסף צרניק‪ ,‬ת‪.‬ז‪ ,05362559-6 .‬לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת‬
‫וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר כדלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬שמי יוסף צרניק‪ ,‬והחוסה רבקה שמי צרניק היא אימי‪.‬‬
‫לעניין הטיפול הרפואי באימי‬
‫‪ .2‬בחדשים האחרונים חלה התדרדרות במצבה של אימי‪ ,‬ובעקבות כך שהיתי זמן רב יותר‬
‫בבית הורי‪ ,‬וניתן לי לראות ישירות את התנהלותו של אבי‪ ,‬האפוטרופוס בתיק זה‪ ,‬לעניין‬
‫הטיפול באימי‪ ,‬החוסה בתיק זה‪ .‬בכל העניינים האלה‪ ,‬תמך אחי דרור בעקביות בעמדת‬
‫אבי‪ .‬גם בעניינים בהם הייתה עמדת אבי בלתי סבירה בעליל‪ ,‬ובסופו של דבר התקבלה‬
‫‪ 1‬הודעה בדבר תצהירים וקישורים אחרים‪:‬‬
‫‪In RE: RSZ (1829-06-10) in the Haifa Magistrate Court - Notice of Affidavits 13-04-02‬‬
‫‪http://www.scribd.com/doc/133347047/‬‬

‫‪1/2‬‬
‫תצהיר יוסף צרניק‪ ,‬בנה של החוסה‪ ,‬לגבי המועמד להוספת אפוטרופוס‬

‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬

‫‪.6‬‬

‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬

‫דעתי )לדוגמה‪ :‬הפסקת הולכת אימי בהליכון והעברתה לכיסא גלגלים‪ ,‬או הזמנת ביקור‬
‫בית של רופאת המשפחה(‪ .‬וראה לעניין זה את התצהיר לעניין כשירותו של האפוטרופוס‪,‬‬
‫שהוגש יחד עם תצהיר זה‪.‬‬
‫בדומה‪ ,‬תומך אחי בעמדת אבי שלא לגלות את "הצוואה בחיים” )הוראות רפואיות‬
‫מקדימות( )‪.(2004‬‬
‫בדומה‪ ,‬תומך אחי בעמדת אבי לגבי הצגת מיצג לגבי "ייפוי כוח” כביכול )‪ (2008‬מאת אימי‬
‫לאחי לענייני טיפול רפואי‪.‬‬
‫בעקבות עיון בתיק בית המשפט הנ"ל‪ ,‬גם גיליתי את הכתבים בתיק זה‪ ,‬והתבהרו לי‬
‫עניינים שלא התבררו לי קודם לכן‪ ,‬בעיקר לגבי התנהלותם המשותפת של אחי‬
‫והאפוטרופוס רוברט צרניק‪ ,‬כלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬ביוני‪ ,2010 ,‬בעת הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס‪ ,‬הסתירו שניהם את העניין ממני‪.‬‬
‫ב‪ .‬לאחר גילויו לאחרונה של תצהיר האפוטרופוס מיוני‪ ,2010 ,‬הכולל עובדות שקריות‬
‫בהתייחסו אלי‪ ,‬שהוגש כחלק מן הבקשה למינוי האפוטרופוס‪ ,‬תומך אחי בדעה שאין‬
‫בתצהיר זה כל פגם הטעון תיקון‪.‬‬
‫ג‪ .‬באוקטובר‪ ,2010 ,‬בעת עריכת תסקיר העו"ס‪ ,‬סירב אבי להמציא לי את טופסי‬
‫ההסכמה המשפטיים המתאימים‪ ,‬כגון אלה שמצאתי בדיעבד שחתמו אחי‪ ,‬אורי ודרור‬
‫צרניק‪ ,‬עוד קודם לכן ביוני ‪ .2010‬אחי דרור היה זה שביקש שאתקשר לעו"ס ואדבר‬
‫איתה בטלפון במקום זאת‪ .‬ראה לעניין זה תצהיר לתיקון תסקיר העו"ס‪.‬‬
‫ד‪ .‬בספטמבר ‪ 2011‬פעלו יחדיו לשדל אותי להיכנס לעסקת נדל"ן למראית עין‪ ,‬בה אבי‬
‫ואימי היו מעבירים לרשותי נכס כביכול‪ ,‬כחלק ממלוי צו ירושה כביכול מצוואה שלא‬
‫נתגלתה‪ .‬את הרכוש עצמו לא הייתי אמור לראות לפני או אחרי ההעברה‪ ,‬וכן לא הייתי‬
‫אמור לדעת את הערכת השמאי לגבי שוויו‪ ,‬והנכס היה אמור להישאר בניהולו‬
‫ובשליטתו של אחי‪ ,‬דרור‪) .‬ראה תצהיר נפרד לעניין הסכמי מתנה(‬
‫ה‪ .‬בינואר‪-‬מרץ ‪ ,2013‬תמך אחי דרור צרניק‪ ,‬בדעתו של אבי‪ ,‬שאין לגלות לי את רשימת‬
‫הנכסים בהם הייתה אימי שותפה‪ ,‬ושאותם מנהל בפועל אחי דרור‪ ,‬וכמו כן‪ ,‬שלא‬
‫לגלות לי את הפעולות שנעשו ברכושה של אימי בחשבונות בנקאיים תחת‬
‫האפוטרופסות‪.‬‬
‫ז‪ .‬בינואר‪-‬מרץ ‪ ,2013‬טען אחי דרור צרניק שבספטמבר ‪ ,2011‬ייצג עו"ד עופר בן ארי את‬
‫אבי בלבד לעניין הסכמי מתנה‪ .‬בו בזמן אמר אחי שעו"ד בן ארי ייצג גם אותו ואת‬
‫אשתו לענייני צוואות‪) .‬ראה תצהיר לעניין הסכמי מתנה(‪ .‬לעניין עורך הדין עופר בן‬
‫ארי יש לציין שלפי מיטב ידיעתי אחי מכיר את עו"ד עופר בן ארי מזה יותר מ‪ 30-‬שנה‪.‬‬
‫במידה שהבקשה להוספת אפוטרופוס מייצגת הכרה באי כשירותו של אבי‪ ,‬האפוטרופוס‬
‫הנוכחי‪ ,‬אין זה מן הסביר שבקשה זאת תוגש על ידי מי שאינו כשיר‪.‬‬
‫במידה שהבקשה להוספת אפוטרופוס אמורה לשפר את ניהול האפוטרופסות‪ ,‬המועמד‬
‫להוספה כאפוטרופוס היה שותף פעיל להתנהלות שיש חשד סביר שאינה הולמת בעניין זה‬
‫בשנים האחרונות‪,‬‬
‫תצהירי זה מוגש כחלק מסדרת תצהירים לגבי התנהלות האפוטרופסות בתיק הנ"ל‪,‬‬
‫כמבואר בהודעה בדבר תצהירי המבקש לעיין בתיק‪ ,‬שהוגשה יחד עם תצהיר זה היום‪.‬‬

‫היום‪ 2 ,‬לאפריל‪,2013 ,‬‬

‫_________________‬
‫ד"ר יוסף צרניק‬

‫‪2/2‬‬
‫תצהיר יוסף צרניק‪ ,‬בנה של החוסה‪ ,‬לגבי המועמד להוספת אפוטרופוס‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful