BAHAGIAN A (20 markah) D B D B A D C D C C B B D B B D A A A D 2 .

BAHAGIAN B (40 markah) (a) (i) Bilangan (nombor) objek dalam sesuatu koleksi tidak berubah walaupun kedudukan objek-objek itu berubah. 3 langkah x 1 markah = 3 markah Jumlah [ 5 markah ] . 2 markah (ii) • Contoh aktiviti: Tunjukkan empat keping segi empat sama dan empat keping bulatan dan minta kanak-kanak padankan dua set objek ini secara satu dengan satu seperti berikut: Tanya soalan: “Adakah bulatan sama banyak dengan segi empat sama?” “Adakah segi empat sama sama banyak dengan bulatan?” • Minta kanak-kanak menyusun kepingan segi empat sama dan kepingan bulatan dalam kedudukan yang berbeza seperti contoh berikut: Tanya lagi soalan yang sama sekali lagi. Terima mana-mana aktiviti lain yang menasabah. minta dia membilang kepingan segi empat sama kemudian membilang kepingan bulatan dan tanya soalan yang sama sekali lagi. • Sekiranya kanak-kanak itu menjawab bulatan tidak sama banyak dengan segi empat sama.

Atau mana-mana jawapan lain yang sesuai Terima mana-mana 2 kelebihan yang menasabah [ 5 markah ] 1 markah 2 kelebihan x 2 markah = 4 markah Jumlah [ 5 markah ] . Terima lain-lain jawapan yang bersesuaian.Salah kaedah operasi tolak .Menunjukkan proses kumpul semula dengan jelas . Terima lain-lain jawapan yang bersesuaian.Pengiraan boleh dilakukan secara kinestetik . Melakukan operasi tolak dengan menggunakan blok. Meneroka dengan kalkulator. .Tidak memahami nilai tempat. wang atau garis nombor tersebut.(b) (i) . - Nilai tempat Menggunakan blok asas sepuluh dan seratus . wang atau garis nombor untuk membezakan kedua nombor. Bahan = 1 markah Penerangan lengkap = 2 markah/ Penerangan ringkas = 1 markah Jumlah (a) (i) 9 025 (ii) .Tidak memahami makna tolak 1markah x 2 = 2 markah (ii) - Operasi tolak Menggunakan bahan konkrit seperti blok asas sepuluh dan asas seratus atau bahan lain yang sesuai dan melakukan operasi tolak.Memperkembangan kemahiran kiraan cepat .Memperkembangkan kebolehan mengira secara mental .Menunjukkan nilai tempat dengan jelas .

Kurang menguasai konsep pembundaran. 22. Contoh 2: Kira jumlah berat tiga tong yang mengandungi pasir seberat 1668.25kg.70 kg masing-masing ke satu tempat perpuluhan.(b) (i) Contoh 1: Pada bulan Januari perbelanjaan Cikgu Ahmad bagi pembelian minyak kereta adalah RM220 dan meningkat ke RM350 pada bulan seterusnya. Anggarkan jumlah pembelian minyak kereta bagi dua bulan tersebut. 1 markah [ 5 markah ] Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah. Terima mana-mana contoh yang munasabah.36 dan 5731. Tunjukkan langkah penyelesaian secara ayat matematik 1 1 1 + 2 2 4 2 4 1 4 - = 1 = 3 3 4 + 2 4 huraian x1 markah = 4 markah Jumlah [ 5 markah ] . Gabungkan 2 daripada 4 bahagian berlorek (Rajah 1) dengan yang terdapat dalam Rajah 2.Keliru dengan pelbagai strategi anggaran dan salah guna strategi. Jumlah (a) (i) - Gambar berbentuk bulatan Bar pecahan 1markah Terima bahan lain yang bersesuaian (ii) Rajah 1 Rajah 2 Dengan menggunakan bahan diatas Tambah 1 kotak (dalam Rajah 1) dengan 2 lagi kotak (dalam Rajah 2) Pecahan dijadikan 4 bahagian. 2markah X 2 =4markah (ii) .

1. .(b) (i) 2 x 3 3 + + 2 = 2 6 x 3 = = 3 3 2 ÷ 3 3 (ii) Bahagikan kepada 3 bahagian 2 9 Setiap bahagian menjadi 5 huraian x 1 markah = 5 markah Jumlah (a) [ 5 markah ] 1 5 2 10 - Lorekkan 1 dan seterusnya jadikan 10 bahagian dimana 5 setiap bahagian adalah 0.

Jumlah adalah 250% Gambarajah = 2 markah 3 huraian x1 markah = 3markah Jumlah [ 5 markah ] . kotak kedua 100% dan kotak ketiga 50%. Kawasan yang telah dilorek menjadi 20 bahagian = 20% 5 huraian x 1 markah = 5 markah Jumlah [ 5 markah ] (b) .- Bentuk 100 bahagian. .Minta pelajar sebutkan kotak pertama 100%. .Lorekkan 2 kotak penuh manakala kotak yang ke-3 lorek 50 sahaja.Minta pelajar lukis 3 kotak dimana setiap kotak mengandungi seratus bahagian. .

BAHAGIAN C 40 markah 1.9.10.8.5. PULUH RIBU RIBU 1 4 PULUH RIBU RIBU 1 4 PULUH RIBU RIBU 1 4 PULUH RIBU RIBU 1 4 5 5 8 5 8 RATUS 2 6 0 5 RATUS 2 6 0 PULUH 3 RATUS 2 5 RATUS 2 1 6 0 PULUH 3 6 PULUH 3 PULUH 3 1 SA 4 7 1 SA 4 7 1 SA 4 7 1 SA 4 7 1 4 langkah x 2½ markah = 10 markah Jumlah [ 10 markah ] 1 (b) Jadual pendaraban bagi 2. 1 (a) Carta berikut merupakan bahan yang sesuai untuk membantu murid melakukan operasi tambah.12 Contoh Bagi jadual pendaraban 5 corak digit pada nilai tempat sa hanya “0” dan “5” Bagi 8: corak digit bagi nilai tempat sa adalah 8642086420 Bagi 9 : corak digit bagi nilai tempat sa adalah 987654321 & corak digit bagi nilai tempat sepuluh adalah 012345678 2 contoh x 1 markah = 2 markah 2 penerangan lengkap x 3 markah = 6 markah 2 penerangan ringkas x 1markah = 2 markah .11.

Boleh dilakukan secara pasangan . Terima langkah-langkah lain yang sesuai.Murid membina kefahaman sendiri dari corak .Murid boleh membuat ramalan .Aktiviti boleh berpusatkan murid .Kaedah ini menarik .Murid boleh membina jadual pendaraban dengan mudah 2 penerangan x 1 markah = 2 markah Jumlah [ 10 markah ] 2. Langkah 3: • Bimbing murid membina ayat penambahan pecahan.Memerlukan pemikiran analisis dan sintesis . Langkah 2: • Cantumkan jalur dari hujung ke hujung.Kebaikan kaedah ini: . (a) Langkah-langkah penambahan dengan jalur pecahan: Langkah 1: • Wakili pecahan dan dengan jalur pecahan yang sepadan. 3 langkah x 2 markah = 6 markah .

Terima model lain yang sesuai. Murid-murid dibimbing untuk merumuskan peraturan menambah pecahan dengan penyebut sepunya. 2 markah Model lain: Model Luas (Area Model) – Jalur Pecahan [ 10 markah ] Terima cara lain yang sesuai. 2 langkah x 2 markah = 4 markah Jumlah (b) Kelemahan model garis nombor: • Panjang garisan yang mewakili nilai pecahan sukar dilihat dengan jelas.Membimbing murid menemui peraturan penambahan pecahan: Langkah 1: • Murid-murid menggunakan jalur pecahan untuk menambah beberapa pasangan pecahan dengan penyebut sepunya. Langkah 2: • • Murid-murid dicabar untuk memikirkan cara menambah pecahan dengan penyebut sepunya tanpa menggunakan jalur pecahan. Terima kelemahan lain yang sesuai. Cara mengguna: Bahan: Jalur pecahan dan carta pecahan 1 markah 2 markah . Luas petak digunakan untuk mewakili saiz pecahan.

2 markah carta pecahan 2 2 8 + = 3 9 9 Langkah 3: • • Bincang penyelesaian pecahan. Bincang perkaitan 2 2 8 dan dengan jawapan .Langkah 1: • Wakili 2 2 dan dengan jalur pecahan yang sepadan. 3 9 9 2 2 8 + = yang diperolehi dari carta 3 9 9 Terima langkah-langkah lain yang sesuai. Jumlah 2 markah [ 10 markah ] . 3 9 1 markah Langkah 2: • Cantumkan jalur 2 2 dan dari hujung ke hujung dan 3 9 gunakan carta pecahan untuk mencari jawapan yang sesuai.

Transparensi 2 mempunyai satu segi empat sama besar dan dibahagikan kepada 5 bahagian.3. Murid menjawab 4 bahagian yang telah dilorekkan. Langkah 4 Guru meminta murid mengira bilangan bahagian yang telah dilorekkan. . (a) Objektif: Menukar Langkah 1 2 kepada nombor perpuluhan dalam persepuluh. (Jawapan ialah 0. Langkah 2 Guru menguji pengetahuan sedia ada pada murid tentang nilai bagi setiap bahagian dalam transparensi 1. 5 Guru memaparkan dua transparensi yang mempunyai satu bentuk segi empat sama yang dicetakkan di atasnya masing-masing seperti berikut.1). Langkah 3 Guru meletakkan transparensi 2 di atas transparensi 1. Transparensi 1 Transparensi 2 Transparensi 1 mempunyai satu segi empat sama besar dan dibahagikan kepada 10 bahagian. 2 daripada 5 bahagian telah dilorekkan.

3 m darab 1 markah 1.3 x 1.2 dengan menggunakan model luas.Langkah 5 Guru membimbing murid untuk mencari nilai persepuluh. 4 x 0.1 = 0. 1 markah .4 5 Terima sebarang jawapan yang sesuai. 2 = 0. Bahan: Kertas grid segi empat sama Situasi: Mencari luas sebidang tanah yang mempunyai 2.2 m.4 Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan. 1 langkah – 2 markah 5 langkah x 2 markah = 10 markah Jumlah [ 10 markah ] (b) Aktiviti pengajaran & pembelajaran: Objektif: Mencari hasil darab 2.

1 0.2 seperti berikut: 1 x 0.1 1 1 .1 0.5 x 1 = 2.3 0.Langkah-langkah: Guru meminta murid membuat anggaran dengan membundarkan kepada nombor bulat yang terdekat.2 0.1 0.5 ~ 3 1 markah Guru membimbing murid untuk membina model luas untuk mencari 2.1 0.01 0.7 Perseratus : 6 x 0.1 0.01 0.01 = 0. Sa : 1+1=2 Persepuluh : 7 x 0.1 = 0.01 0.06 2 markah 0.3 x 1.01 0. persepuluh dan perseratus.01 Gambar rajah – 4 markah Guru membimbing murid mengira bilangan sa.01 0. Anggaran= 2.1 1 1 0.

76 Murid menyemak keputusan ini dengan membandingkan dengan jawapan dalam anggaran (Anggaran = 3). 1 markah Jumlah [ 10 markah ] © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 .Murid mencari jumlah bagi semua sa.06 = 2.7 + 0. persepulu dan perseratus. 2 + 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful